Законодавчі акти та відомчі інструкції 2012 року

Legal acts and departmental instructions 2012

31.01.12 № 65

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 Київ

31.01.12 № 65

Про втрату чинності деякими

наказами Держмитслужби України

З метою приведення актів Держмитслужби України у відповідність до законодавства України

Н А К А З У Ю :

Визнати такими, що втратили чинність, накази Держмитслужби України:

від 13.10.2009 № 949 «Про затвердження стандартів адміністративних послуг» (зі змінами),

від 05.08.2010 № 876 «Про затвердження Порядку оформлення письмового зобов’язання про зворотне вивезення транспортних засобів з використанням програмно-інформаційного забезпечення»,

від 27.05.2011 № 440 «Про затвердження Порядку дій керівників та посадових осіб митного органу під час зменшення пропускної спроможності пункту пропуску через державний кордон України»,

від 09.06.2011 № 483 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію в Державній митній службі України»,

від 22.06.2011 № 536 «Про затвердження Примірного положення про регіональну митницю, митницю»,

від 25.06.2011 № 541 «Про затвердження Порядку прийняття Державною митною службою України від імпортерів підакцизних товарів (продукції) декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)»,

від 26.09.2011 № 831 «Про затвердження Технологічної схеми обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та Республіки Молдова, використання цієї інформації».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г. Калєтнік

 

16.02.12№ 107

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 НАКАЗ

 Київ

 16.02.12№ 107

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку дій посадових осіб митних органів під час митного контролю транспортних засобів, що тимчасово ввозяться на митну територію України

З метою забезпечення дотримання вимог статті 11 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

Н А К А З У Ю:

  1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку дій посадових осіб митних органів під час митного контролю транспортних засобів, що тимчасово ввозяться на митну територію України, що додається.
  2. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його підписання.
  3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту організації митного контролю та оформлення, члена колегії Держмитслужби України, Сьомку С.М.

 

Голова Державної

митної служби України  І.Г.Калєтнік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

16.02.2012 № 107

 

Методичні рекомендації щодо порядку дій посадових осіб митних органів під час митного контролю транспортних засобів, що тимчасово ввозяться на митну територію України

 

Загальні положення

 

1Ці Методичні рекомендації регламентують дії посадових осіб регіональної митниці, митниці (далі – митні органи), пов’язані з контролем за тимчасовим ввезенням на митну територію України транспортних засобів (далі – ТЗ), що належать громадянам України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у консульській установі України, і не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, та вивезенням цих ТЗ за межі митної території України.

2Терміни вживаються у цих Методичних рекомендаціях у значеннях, установлених законодавством України.

3Під час тимчасового ввезення на митну територію України ТЗ, що належать громадянам України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у консульській установі України, посадові особи митних органів повинні ознайомити власника ТЗ з вимогами законодавства України з питань митної справи щодо обов’язку зворотного вивезення ТЗ за межі митної території України у строк, визначений митним органом відповідно до Митного кодексу України.

1.4 Під час здійснення митного контролю ТЗ посадові особи митних органів використовують модуль програмно-інформаційного комплексу „Інспектор 2006” (далі – Модуль).

.5Митні органи для звітності, формування статистичних даних і контролю ведуть облік тимчасово ввезених та зворотно вивезених ТЗ із застосуванням Електронного журналу у порядку, передбаченому Технологією прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженою наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 11.06.2008 № 505/642, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за № 753/15444.

.6Митним органам рекомендовано вести Журнал обліку тимчасово ввезених на митну територію України ТЗ громадянами України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у консульській установі України, та їх зворотного вивезення за межі митної території України (далі – Журнал).

Методичні рекомендації щодо дій посадових осіб митних органів, пов’язані з контролем під час здійснення митного контролю ТЗ.

.1Тимчасове ввезення ТЗ на митну територію України

.1.1Під час здійснення митного контролюТЗ, що належать громадянам України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у консульській установі України та тимчасово ввозяться на митну територію України посадова особа митного органу в пункті пропуску вносить до локальної бази даних митного органу відомості, передбачені законодавством України з питань митної справи.

.1.2Після внесення інформації до локальної бази даних митного органу за допомогою Модулю посадова особа митного органу в пункті пропуску протягом чотирьох годин передає інформацію до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі – ЄАІС Держмитслужби України).

.1.3При здійсненні митного контролю ТЗ, що тимчасово ввозяться на митну територію України на умовах частин третьої, четвертої статті 11 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” /зі змінами/ (далі – Закон), посадова особа митного органу в пункті пропуску з використанням Модулю за наявною в ЄАІС Держмитслужби України інформацією здійснює перевірку:

щодо наявності інформації про зворотне вивезення ТЗ за межі митної території України попередньо тимчасово ввезених ТЗ із дотриманням вимог законодавства України з питань митної справи щодо строку такого вивезення;

щодо строку, попереднього тимчасового ввезення ТЗ, який не повинен перевищувати 60 днів протягом одного календарного року.

.2Зворотне вивезення ТЗ за межі митної території України

2.2.1.При вивезенні ТЗ, що були тимчасово ввезені на митну територію України, посадова особа митного органу в пункті пропуску вчиняє такі дії:

перевіряє відповідність даних ТЗ, що містяться в ЄАІС Держмитслужби України, фактичним відомостям та інформації, що міститься в Журналі;

вносить до Журналу інформацію про дату та час зворотного вивезення ТЗ, номер особистої номерної печатки (далі – ОНП).

Особливі відмітки, що проставляються в Модулі

У разі звернення до митного органу громадянина України, який перебуває на тимчасовому консульському обліку у консульській установі України, щодо неможливості зворотного вивезення з митної території України тимчасово ввезеного ТЗ на митну територію України в установлений строк (у зв’язку з аварією, виходом з ладу, викраденням ТЗ, тощо) митний орган приймає рішення про продовження строку тимчасового ввезення ТЗ на митній території України, який не повинен перевищувати строк, встановлений частиною третьою статті 11 Закону.

За умови прийняття митним органом рішення про продовження строку тимчасового ввезення посадова особа митного органу з використанням Модулю вносить відомості про продовження такого строку або зняття його з контролю до відомостей, що містяться в ЄАІС Держмитслужби України і залишає оригінали або копії документів, що були підставою для продовження строку тимчасового ввезення або зняття його з контролю, для зберігання в справах митного органу протягом установленого терміну.

Прикінцеві положення

.1Контроль за правильністю внесення інформації до Модулю та своєчасне передання її до ЄАІС Держмитслужби України здійснює начальник відповідного підрозділу митного оформлення.

Директор Департаменту організації

митного контролю та оформлення С.М.Сьомка

12.03.12 № 11.1/7-12.1/2751-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.03.12 № 11.1/7-12.1/2751-ЕП

Київській регіональній митниці,
митницям

Про доведення інформації

Для керівництва в роботі, з урахуванням інформації Департаменту державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (лист від 17.02.2012 № 4/8-2036), повідомляємо про офіційне опублікування 18.02.2012 в „Урядовому кур’єрі” та набуття чинності 19.02.2012 постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 № 87 „Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів” (далі – Постанова).

Звертаємо увагу, що відповідно до абзацу першого пункту 51 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, із змінами, внесеними згідно з Постановою, у разі відсутності права власності на транспортні засоби оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на підставі заяви власника транспортного засобу або документів, що підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортними засобами. Особам, що здійснюють поїздку за кордон, на період поїздки за їх бажанням видаються свідоцтва про реєстрацію на їх ім’я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника транспортного засобу, і документи, які підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, зберігаються у відповідних підрозділах Державтоінспекції.

Відповідно до змін, передбачених Постановою, підставою для державної реєстрації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, підрозділами Державтоінспеції може бути вантажна митна декларація на паперовому носії або електронна вантажна митна декларація.

На даний час Держмитслужба України та Управління ДАІ МВС України узгоджують порядок здійснення такого інформаційного обміну.

Про дату початку здійснення державної реєстрації транспортних засобівта їх складових частин на підставі електронних вантажних митних декларацій буде повідомлено додатково.

Враховуючи, що запровадження механізму такого інформаційного обміну надасть можливість електронного декларування імпорту зазначених товарів на митну територію України, прошу активізувати роботу щодо включення підприємств, які ввозять на митну територію України транспортні засобита їх складові частини, до Реєстру підприємств, допущених до електронного декларування.

Директор Департаменту організації митного контролю та оформлення, член колегії Держмитслужби України С.М.Сьомка

Копйова Оксана Олександрівна 247 28 37

 

22.03.2012 № 5-17-06-1/2569-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МИТНИЦЯ

22.03.2012 № 5-17-06-1/2569-ЕП

Начальникам
регіональних митниць та митниць

Про судову практику

Дніпропетровською митницею вирішується питання про направлення до Верховного Суду України заяви про перегляд Ухвали ВАСУ у справі № 2а-6287/09/0470.

Суть спору в наступному: за результатами камеральної перевірки встановлено неправильну класифікацію автомобілів, ввезених із США за товарною під категорією за УКТЗЕД 8703241000, як нових.

Підставою для перевірки стала інформація з посольства США про наявність фактичної реєстрації автомобілів (далі – ТЗ) у США, яка спростувала дані про класифікацію ТЗ, як нових.

Згідно Закону України «Про Митний тариф України» за кодом 8703241000 класифікуються ТЗ – нові, а за кодом 8703249010 – ТЗ, що використовувались.

У додаткових примітках до групи 87 зазначено, що ТЗ, що використовувалися вважаються такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, у т.ч. іноземними, що дають право експлуатувати ці ТЗ на постійній основі.

Митниця вважає, що визначальною обставиною при класифікації ТЗ є наявність факту реєстрації ТЗ, що дає право на їх експлуатацію, а не наявність чи відсутність факту технічної експлуатації ТЗ (наявність пробігу).

Суди апеляційної та касаційної інстанцій вважають, що визначальною обставиною при визначенні коду класифікації УКТЗЕД є факт використання (експлуатації) ТЗ, а не факт реєстрації.

З метою належного захисту економічних інтересів держави, прошу за наявності, надіслати засобами електронної пошти на поштову скриньку 11000 YV копії судових рішень касаційної інстанції, прийнятих на користь митниці в аналогічних правовідносинах в термін до 09.04.2012.

З повагою,

начальник митниці  М.А. Сухіна

Онасенко О.В. 373-19-16

 

Вверх