Законодавчі акти та відомчі інструкції 2011 року

Legal acts and departmental instructions 2011

01.02.2011 № 11/7-10.09/1664-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

 

01.02.2011 № 11/7-10.09/1664-ЕП

Начальникам регіональних митниць,

начальникам митниць

Проведений Держмитслужбою України аналіз інформації, що вноситься посадовими особами митних органів в пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення до функціонального модуля “Диспетчер ЗМК” АСМО “Інспектор-2006”, свідчить про необхідність внесення до цього модуля змін, які стосуються порядку визначення типу транспортного засобу, що переміщується через митний кордон України.

Перш за все це пов’язано з тим, що Законом України від 04.11.1999 № 1212-XIV “Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України” на митні органи України покладено координацію за повнотою справляння єдиного збору. Зазначеним Законом України встановлено, що єдиний збір справляється одноразово залежно від режиму переміщення (ввезення, транзит) за єдиним платіжним документом в залежності від виду (вантажний автомобіль, автобус тощо), місткості або загальної маси транспортних засобів, при цьому справляння єдиного збору з власників легкових транспортних засобів, що переміщуються ними через митний кордон України не передбачено.

Таким чином, сплата єдиного збору відповідно до вимог вищевказаного Закону України залежить від типу (виду) транспортного засобу, що переміщується через митний кордон України.

Вивчення міжнародних конвенцій до яких приєдналася України та законодавчих актів України щодо реєстрації, експлуатації транспортних засобів на дорогах України (Конвенція про дорожній рух від 08.11.1968, Закон України від 05.04.2001 № 2344-ІІІ “Про автомобільний транспорт”, постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 “Про Правила дорожнього руху”) показує, що цими законодавчими актами визначено наступні типи транспортних засобів:

- легковий та вантажний автомобіль;

- автобус;

- причіп;

- напівпричіп;

- мікроавтобус;

- транспортний засіб спеціального та спеціалізованого призначення;

мотоцикл, мопед, велосипед.

Існуюча розбіжність між типами транспортних засобів, що визначена у вищевказаних законодавчих актах України, зазначається органами ДАІ МВС України в реєстраційних свідоцтвах на транспортний засіб та вноситься посадовою особою митних органів до функціонального модуля “Диспетчер ЗМК” АСМО “Інспектор-2006” призводить до некоректного обліку транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та може призвести до втрат Державного бюджету України шляхом недоплати або несплати власниками транспортних засобів єдиного збору в пункті пропуску через державний кордон України.

Крім того, мають місце випадки коли власник транспортного засобу надає митним органам для реєстрації та обліку транспортного засобу, що переміщується ним через митний кордон України, реєстраційне свідоцтво на транспортний засіб з визначенням типу транспортного засобу як мікроавтобус-В або фургон вантажно-пасажирський, а на вигляд такий транспортний засіб має суцільнометалевий кузов, два або три посадочних місця і відповідно є автомобілем з вантажним відсіком, й може бути віднесений до вантажного автомобіля. Держмитслужбою України з приводу вищевказаної проблеми підготовлено відповідний запит до Міністерства внутрішніх справ України.

З урахуванням вищевикладеного, до функціонального модуля “Диспетчер ЗМК” АСМО “Інспектор-2006” внесено зміни щодо визначення типів транспортних засобів, що переміщуються у пунктах пропуску через державний кордон України за такими типами:

 1. Легковий автомобіль (термін визначено у ЗУ від 05.04.2001 № 2344-ІІІ “Про автомобільний транспорт”).
 2. Вантажний автомобіль. (термін визначено у ЗУ від 05.04.2001 № 2344-ІІІ “Про автомобільний транспорт”. До вказаного типу транспортного засобу також відносяться транспортний засіб спеціалізованого призначення та транспортний засіб спеціального призначення, термін яких визначено у вищевказаному Законі України).
 3. Напівпричіп (термін визначено у ЗУ від 05.04.2001 № 2344-ІІІ “Про автомобільний транспорт”).
 4. Причіп (термін визначено у ЗУ від 05.04.2001 № 2344-ІІІ «Про автомобільний транспорт”).
 5. Автобус (термін визначено у ЗУ від 05.04.2001 № 2344-ІІІ “Про автомобільний транспорт”).
 6. Мікроавтобус (термін визначено у ПКМУ від 10.10.2001 № 1306 “Про Правила дорожнього руху”. До вказаного типу транспортного засобу відносяться всі транспортні засоби, що за конструкцією виглядають як мікроавтобус, в тому числі ті, які зареєстровані в органах ДАІ МВС України за типом: легкові пасажирські, мікроавтобус В, мікроавтобус вантажний тощо).
 7. Мотоцикл (термін визначено у ПКМУ від 10.10.2001 № 1306 “Про Правила дорожнього руху”).
 8. Мопед (термін визначено у ПКМУ від 10.10.2001 № 1306 “Про Правила дорожнього руху”).
 9. Велосипед (термін визначено у ПКМУ від 10.10.2001 № 1306 “Про Правила дорожнього руху”).
 10. Сільськогосподарська техніка (сільськогосподарська техніка, що підлягає реєстрації в Держтехнагляді відповідно до Правил реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 11.06.2004 № 221, зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 772/9371 від 23.06.2004).
 11. З урахуванням вищевикладеного, начальникам митниць, у зоні діяльності яких розташовані пункти пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України, необхідно забезпечити:
 12. Внесення посадовими особами митних органів, що здійснюють свої функції в пунктах пропуску через державний кордон України, до функціонального модуля “Диспетчер ЗМК” АСМО “Інспектор-2006” інформації про тип транспортного засобу відповідно до вимог, викладених у цьому листі та відповідного програмного забезпечення.
 13. Фіксування випадків переміщення через митний кордон України транспортних засобів, конструктивні характеристики яких відміні від технічних даних зазначених в реєстраційних документах на нього, та направлення відповідних інформаційних повідомлень із описом відмінностей конструктивних характеристик транспортних засобів та фотографій до місць реєстрації цих транспортних засобів в органах УДАІ УМВС України для відповідного реагування.

Заступник Голови Служби С.М. Сьомка

01.02.11№ 74

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

01.02.11№ 74

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 06 ” квітня 2011 р. за № 458/19196

Керівник реєструючого

органу _________________________________

(підпис)

Про внесення змін до Порядку прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення

Відповідно до пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940, та з метою приведення нормативно-правових актів Держмитслужби у відповідність до вимог законодавства України

 

Н А К А З У Ю:

 1. Унести до Порядку прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення, затвердженого наказом Державної митної служби України від 04.12.2003 № 833, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2003 за № 1200/8521, такі зміни:
 2. .1У главі 1:
 3. абзац четвертий пункту 1.4 викласти в такій редакції:
 4. “у разі проведення операцій з митного оформлення товарів та транспортних засобів, які не передбачають заповнення ВМД”;
 5. пункт 1.5 доповнити абзацом такого змісту:
 6. “Митний брокер (посередник) має право сплатити плату за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, якщо власник товару уповноважує його повністю здійснити всі процедури з декларування та сплати митних платежів”.
 7. .2У главі 3:
 8. у пункті 3.2:
 9. доповнити підпункт 3.2.1 після абзацу першого новими абзацами другим та третім такого змісту:
 10. “У разі проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів у вихідні, святкові та неробочі дні підрозділами митного оформлення митного органу, режим роботи яких визначений як цілодобовий, плата за митне оформлення поза місцем розташування митного органу нараховується як за робочий час.
 11. У разі проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів посадовими особами, які працюють у підрозділах митного оформлення митного органу за затвердженим керівництвом митного органу та передбаченим колективним договором графіком змінності, плата за роботу посадової особи митного органу поза місцем розташування митного органу після закінчення робочого часу останньої зміни нараховується за ставкою як за роботу в надурочний час”.
 12. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
 13. абзац третій підпункту 3.2.2 викласти в такій редакції:
 14. “У разі проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів посадовими особами, які працюють у підрозділах митного оформлення митного органу за затвердженим керівництвом митного органу та передбаченим колективним договором графіком змінності, плата за надурочну роботу посадової особи митного органу нараховується лише у випадку оформлення після закінчення робочого часу останньої зміни за ставками як за роботу в надурочний час”.
 15. .3Пункт 4.1 глави 4 викласти в такій редакції:
 16. “4.1. Плата не справляється:
 17. .1.1При митному оформленні гуманітарної допомоги, яка ввозиться на митну територію України (вивозиться) відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу”.
 18. .1.2При митному оформленні вантажів, які переміщуються через митну територію України відповідно до Закону України “Про транзит вантажів”.
 19. .1.3При проведенні обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в митному органі, розміщенні товарів і транспортних засобів на складах тимчасового зберігання, здійсненні огляду транспортних засобів для видачі свідоцтв про допущення цих транспортних засобів до міжнародних транспортних перевезень, перевантаженні транзитних, імпортних та експортних вантажів та інших дій посадових осіб митних органів, що не пов’язані з митним оформленням товарів і транспортних засобів.
 20. .1.4При оформленні попередньої вантажної митної декларації та попереднього повідомлення, складання яких передбачено до моменту ввезення товарів на митну територію України”.
 21. .4У додатку 1 до Порядку графу 9 виключити.
 22. .5У додатку 2 до Порядку графу 10 виключити.
 23. Департаменту адміністрування митних платежів (Сухіна М.А.) і Управлінню правового забезпечення (Чорна Г.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 24. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома юридичних і фізичних осіб.
 25. Установити, що наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.
 26. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Дороховського О.М.

Голова Служби  І.Г.Калєтнік

 

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України  Ф.О.Ярошенко

18.02.2011№ 117

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2011№ 117

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держмитслужби

З метою приведення актів Держмитслужби у відповідність до норм Податкового кодексу України та з урахуванням Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940,

 

Н А К А З У Ю:

Визнати такими, що втратили чинність, накази Держмитслужби:

від 24.01.2006 № 48 “Про затвердження податкового роз’яснення щодо оподаткування податком на додану вартість транспортних засобів, що використовуються для надання послуг з міжнародних перевезень та переміщуються через митний кордон у режимі тимчасового вивезення”;

від 16.03.2006 № 197 “Про затвердження податкового роз’яснення щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість марок акцизного збору, що ввозяться на митну територію України в режимі тимчасового ввезення з метою маркування підакцизних товарів”;

від 10.08.2006 № 683 “Про затвердження податкового роз’яснення щодо звільнення від оподаткування при митному оформленні причепів, які ввозяться громадянами при їх переселенні на постійне місце проживання в Україну”;

від 02.11.2006 № 974 “Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо сплати податків і зборів при митному оформленні транспортних засобів, які ввозяться (пересилаються) в Україну працівниками дипломатичної служби, що перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу”;

від 03.04.2008 № 318 “Про затвердження узагальнюючого податкового роз’яснення щодо застосування курсу валют Національного банку України при нарахуванні єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, за вантажною митною декларацією”;

від 09.04.2008 № 347 “Про затвердження узагальнюючого податкового роз'яснення щодо застосування положень підпункту 5.1.24 пункту 5.1 статті 5 Закону України “Про податок на додану вартість” у разі ввезення на митну територію України культурних цінностей”;

від 28.05.2008 № 558 “Про затвердження узагальнюючого податкового роз’яснення щодо застосування курсу валют Національного банку України при нарахуванні плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів”;

від 12.06.2008 № 650 “Про затвердження узагальнюючого податкового роз’яснення щодо застосування положень пунктів 4 - 7 постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби”;

від 24.07.2008 № 811 “Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”;

від 31.10.2008 № 1234 “Про внесення змін до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”;

від 25.11.2008 № 1302 “Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України”;

від 20.01.2009 № 31 “Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо застосування положень статті 18 Закону України “Про режим іноземного інвестування”;

від 28.07.2009 № 701 “Про внесення доповнень до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо застосування положень статті 18 Закону України “Про режим іноземного інвестування”;

від 20.08.2009 № 782 “Про внесення змін до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”;

від 29.01.2010 № 58 “Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо відповідальності платників податків за несвоєчасну доплату митних платежів стосовно оформлених у вільне використання товарів, за які сплачуються роялті, ліцензійні платежі чи частина виручки, які були невідомі на момент митного оформлення”;

від 08.02.2010 № 86 “Про внесення змін до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України”;

від 08.02.2010 № 87 “Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо застосування окремих положень статті 193 Митного кодексу України”;

від 03.06.2010 № 569 “Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) при відчуженні автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою”.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Голова Державної

митної служби України І.Г.Калєтнік

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів УкраїниФ.О.Ярошенко

28.03.11 № 11/3-10.18/5069-ЕП

28.03.11 № 11/3-10.18/5069-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Про внесення зміни до листа Держмитслужби від 01.03.2011 № 11/3-10.18/3343-ЕП

В листі Держмитслужби від 01.03.2011 № 11/3-10.18/3343-ЕП стосовно митного оформлення шин абзац третій викласти в редакції:

„При цьому, листом Держмитслужби від 19.02.2011 № 11/1-10.16/2720-ЕП до митних органів надіслано роз’яснення щодо класифікації шин для транспортних засобів”.

Перший заступник Голови Служби А.Є.Гутник

15.04.11 № 11.1/7-11.2/6264-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

15.04.11 № 11.1/7-11.2/6264-ЕП

Начальникам митних органів

на № __________ від _______________

З метою запобігання виникненню проблемних питань при переміщенні через митний кордон України громадянами-нерезидентами товарів в режимі транзиту надаємо роз’яснення щодо безумовного виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Державної митної служби України, які регулюють дане питання, до прийняття нової редакції Митного кодексу України.

Відповідно до статті 254 Митного кодексу України  товари, що підлягають оподаткуванню, які тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, а також з метою транзиту, пропускаються на митну територію України за умови надання митному органу гарантій.

Статтею 161 Митного кодексу України одним із заходів гарантування доставки до митного органу призначення товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, визначено надання власником товарів (уповноваженою ним особою) гарантій митним органам.

Відповідно до статті 165 Митного Кодексу України  рішення про застосування заходів гарантування доставки товарів до митних органів призначення приймається у кожному конкретному випадку митними органами, розташованими у місцях, де розпочинається транзит таких товарів, за наявності підстав для застосування зазначених заходів.  Вид заходу гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення обирається власником товарів чи уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом. У разі застосування грошової застави як заходу гарантування доставки фізичними особами товарів до митного органу призначення при її справлянні митним органом застосовується уніфікована митна квитанція МД-1 згідно з Порядком застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженим наказом Держмитслужби від 4 січня 2005 року № 1 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 за № 66/10346.

Пунктом 9 вищевказаного Порядку визначено особливості заповнення граф УМК і додаткових аркушів у разі справляння з фізичних осіб грошової застави.

Директор Департаменту організації

митного контролю та оформлення,

член колегії Держмитслужби С.М.Сьомка

Директор Департаменту фінансів,

бухгалтерського обліку та звітності М.В.Околіта

04.05.11 № 11.1/2-16.2/7101-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.05.11 № 11.1/2-16.2/7101-ЕП

Начальникам регіональних митниць,

митниць, начальнику Центрального

митного управління лабораторних

досліджень та експертної роботи

Доповнити Додаток 4 Методичних рекомендації щодо класифікації окремих товарів згідно з вимогами УКТЗЕД, що надісланий листом Держмитслужби від 19.02.2011 № 11/1-10.16/2720-ЕП, пунктом 11 наступного змісту.


з/п

Назва товару

Методологія класифікації

11

Багатоцiльовi транспортнi засоби типу "пiкап" призначенi для перевезення як людей, так i вантажiв

Транспортнi засоби цього типу, зазвичай, обладнанi бiльше, нiж одним рядом сидiнь та мають двi окремi частини, а саме, кабiну закритого типу для перевезення пасажирiв та вiдкриту або закриту платформу для перевезення вантажiв.

Такi транспортнi засоби повиннi класифiкуватися у товарнiй позицiї 8704, якщо максимальна внутрiшня довжина пiдлоги тiєї частини, що призначена для перевезення вантажiв, становить бiльш нiж 50 % довжини колiсної бази транспортного засобу, або, якщо транспортний засіб має бiльше двох осей.

При визначенні внутрiшньої довжини пiдлоги частини транспортного засобу, що призначена для перевезення вантажiв, необхідно використовувати внутрішню (корисну) довжину підлоги вантажного відсіку.

Під внутрішньою (корисною) довжиною підлоги вантажного відсіку транспортного засобу типу "пiкап" слід розуміти довжину, яка може бути використана для перевезення вантажу, без урахування ширини стінок вантажного відсіку та технологічних виступів (мал.1).

мал.1

     

 

 

Перший заступник

Голови Служби  О.М.Дороховський

16.05.11 № 11.1/2-16/7598-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.05.11 № 11.1/2-16/7598-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць, начальнику Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи

Про впровадження методичних рекомендацій щодо класифікації окремих товарів згідно з вимогами УКТЗЕД

З метою вдосконалення роботи за напрямком класифікаційної роботи надаються методичні рекомендацiї щодо класифiкацiї окремих товарiв згідно з вимогами УКТЗЕД.

Методичні рекомендації розроблені на виконання статті 312 Митного кодексу України щодо тлумачення термінів та класифікаційних вимог в УКТЗЕД та повинні обов’язково враховуватись при класифікації товарів.

Лист Державної митної служби України від 19.02.2011 № 11/1-10.16/2720-ЕП “Про впровадження методичних рекомендацій щодо класифікації окремих товарів згідно з вимогами УКТЗЕД” вважати таким, що втратив чинність.

Додаток: на 89 арк.

Перший заступник Голови Служби О.М.Дороховський

Троценко

481-19-16

Додаток 1

Методичні рекомендації щодо класифікації згідно з вимогами УКТЗЕД товарів харчового призначення

Не наводиться.

Додаток 2

Методичні рекомендації щодо класифікації згідно з вимогами УКТЗЕД товарів хімічної промисловості

Не наводиться.

Додаток 3

Методичні рекомендації щодо класифікації згідно з вимогами УКТЗЕД товарів промислової продукції

Не наводиться.

Додаток 4

Методичні рекомендації щодо класифікації згідно з вимогами УКТЗЕД моторних транспортних засобів

 

№ з/п

Назва товару

Код товару

Методологія класифікації

1.

Машини для виконання сiльськогосподарських, садових або лiсогосподарських робiт.

8701 10 00 00

Вiдповiдно до Пояснень до товарної позицiї 8432 до цiєї товарної позицiї включаються машини незалежно вiд виду тяги, застосовуванi замiсть ручних iнструментiв для виконання сiльськогосподарських, садових або лiсогосподарських робiт. Машини, включенi до цiєї товарної позицiї, можуть буксируватися тваринною тягою чи транспортним засобом (наприклад, трактором) або можуть монтуватися на будь-якому транспортному засобi (наприклад, на тракторi або на шасi з кiнною тягою). (У цьому контекстi вираз “трактор” стосується i до трактора, керованого водiєм, що йде поруч).

Деякi сiльськогосподарськi, садовi чи лiсогосподарськi машини (наприклад, плуги i борони) призначаються винятково для приєднання до трактора, за допомогою з'єднувального пристрою (який має чи не має механiзм пiдiймання). Iншi машини (наприклад, фрезернi культиватори) приводяться в дiю вiд вала, що має загальне призначення, вiдбору потужностi трактора. Такi машини начiпляються i замiняються в польових умовах, у лiсi або на дворi ферм. Усi цi машини включаються до цiєї товарної позицiї, навiть якщо вони постачаються з трактором (незалежно вiд того, чи змонтованi вони на тракторi чи нi). Сам трактор включається до товарної позицiї 8701.

Також до цiєї товарної позицiї включаються самохiднi сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi машини, у яких ходова частина i робоча машина утворюють єдиний нероздiльний блок (наприклад, моторнi плуги).

До численних машин цiєї товарної позицiї, серед iншого, вiдносяться розпушувачi, культиватори, полiльники i мотики, що застосовуються для обробiтку ґрунту, знищення бур'янiв або вирiвнювання ґрунту пiсля оранки або ж у процесi вегетацiї сiльськогосподарських культур. Цi машини зазвичай мають горизонтальну раму з розмiщеними на нiй у декiлька рядiв рiзними робочими iнструментами (лемешами, дисками, зубцями i т.п.), якi можуть бути закрiпленi жорстко (нерухомо) або пружно на фiксованому мiсцi або пересувними i можуть бути змiнними.

Вiдповiдно до Примiтки 2 до групи 87 УКТЗЕД у цiй групi термiн “трактори” означає транспортнi засоби, призначенi головним чином для буксирування чи штовхання iнших транспортних засобiв, пристроїв i вантажiв, незалежно вiд того, мають вони чи нi допомiжнi пристосування, у поєднаннi з основним застосуванням трактора, для перевезення iнструментiв, насiння, добрив тощо. Машини та робочi iнструменти, якi сконструйованi для установлення на тракторах товарної позицiї 8701 i розглядаються як взаємозамiнне устаткування, належать до вiдповiдних товарних позицiй, навiть у разi, коли вони постачаються разом з трактором, незалежно вiд того, встановленi вони на ньому чи нi.

До цiєї товарної позицiї також включаються трактори, що керуються водiєм, який iде поруч. Вони являють собою невеликi сiльськогосподарськi трактори, що мають одну ведучу вiсь з установленими на неї одним чи двома колесами; як i звичайнi трактори, вони призначенi для роботи з взаємозамiнними начiпними знаряддями, що мають привiд вiд вала вiдбору потужностi загального призначення. Як правило, на них немає сидiння, а керування здiйснюється за допомогою двох рукояток. Проте у деяких типах є одно- чи двоколiсний заднiй вiзок з сидiнням для водiя.

Сiльськогосподарське устаткування, призначене для навiшення на трактори як змiнне устаткування (плуги, борони, культиватори i т.п.), вiдноситься до вiдповiдних товарних позицiй, навiть якщо воно на момент подання встановлено на тракторi. У таких випадках тяговий транспортний засiб включається окремо до товарної позицiї 8701.

Враховуючи вищевикладене, трактор, керований водiєм, що йде поруч, має класифiкуватися в товарнiй пiдкатегорiї 8701 10 00 00 згiдно з УКТЗЕД.

2.

Трактори

8701

Відповідно до Примiтки 2 до Групи 87 термiн “трактори” означає транспортнi засоби, призначенi головним чином для буксирування чи штовхання iнших транспортних засобiв, пристроїв i вантажiв, незалежно вiд того, мають вони чи нi допомiжнi пристосування, у поєднаннi з основним застосуванням трактора, для перевезення iнструментiв, насiння, добрив, тощо. Машини та робочi iнструменти, якi сконструйованi для установлення на тракторах товарної позицiї 8701 i розглядаються як взаємозамiнне устаткування, належать до вiдповiдних товарних позицiй, навiть у разi, коли вони постачаються разом з трактором, незалежно вiд того, встановленi вони на ньому, чи нi.

В товарнiй позицiї 8701 товарнi пiдпозицiї 8701 10, 8701 20, 8701 30 мають застереження щодо класифiкацiї: 8701 10 - трактори, що керуються водiєм, який йде поруч; 8701 20 - трактори колiснi для напiвпричепiв; 8701 30 - трактори гусеничнi. Всi iншi трактори вiдносяться до товарної пiдпозицiї 8701 90.

Враховуючи Правила 1, 6, у товарних категорiях 8701 90 11 - 8701 90 50, назва яких описана як трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв, що керуються водiєм, який iде поруч) та трактори для лiсового господарства, колiснi, також є застереження, що крiм тракторiв, призначених для сiльськогосподарських робiт або для сiльського господарства, в цих товарних категорiях не можуть класифiкуватись iншi трактори, крiм призначених виключно для сiльськогосподарських робiт та лiсового господарства.

В Поясненнях до товарної позицiї 8701, в пiдзаголовку “трактори, оснащенi iншим устаткуванням” є пояснення щодо розмежування тракторiв, призначених для промислового знаряддя, яке при митному оформленнi класифiкується окремо, та сiльськогосподарського трактора.

Вiдповiдно до Пояснень до товарних категорiй 8701 90 10 - 8701 90 39 в цих товарних категорiях класифiкуються трактори, спецiально призначенi виключно для сiльськогосподарських робiт та лiсового господарства, якi, виходячи з їх конструкцiї та устаткування, використовуються у сiльсько- господарських, садiвничих та лiсiвницьких цiлях. Цi трактори характеризуються:

- обмеженою максимальною швидкiстю (зазвичай не бiльше 25 км/год на автомагiстралi);

- оснащенi гiдравлiчним пристроєм, що дозволяє пiдiймати або опускати сiльськогосподарське знаряддя;

- мають пристрiй вiдбору потужностi, який дозволяє використовувати потужнiсть двигуна для приведення в дiю iнших машин та знаряддя (наприклад, бурякозбиральний комбайн, молотарку, силозбиральний комбайн, тощо).

В поясненнях до товарної категорiй 8701 90 11 - 8701 90 39 є посилання до примiтки 2 Групи 87, та вказано, що трактори, класифiкованi в цих категорiях, можуть характеризуватися певними модифiкацiями, що дозволяє їм поряд з виконанням свого основного призначення, здiйснювати буксирування сiльськогосподарських i лiсогосподарських машин, знаряддя тощо, тобто, трактори, у вiдповiдностi з застереженням Примiтки 2 повиннi класифiкуватись за основним застосуванням.

В товарнiй категорiї 8701 90 90 класифiкуються всi iншi трактори, якi з причин застереження в назвi товарних категорiй 8701 90 11 - 8701 90 39 та примiтки 2 до Групи 87, а також Пояснень до цих товарних категорiй не вiдносяться до тракторiв, спецiально призначених для використання в сiльськогосподарських цiлях.

3.

Багатоцільові моторні транспортні засоби

8703

8704

Моторнi транспортнi засоби (далi - МТЗ) за призначенням подiляються на такi основнi групи: пасажирськi, вантажнi, спецiальнi. Деякi пасажирськi МТЗ характеризуються певними ознаками, якi свiдчать про те, що вони сконструйованi для перевезення пасажирiв, а не для перевезення вантажiв. Такi ознаки враховуються лише у випадку, коли МТЗ має повну масу не бiльш як 5 т i має єдиний замкнутий внутрiшнiй простiр, який включає одну зону для водiя i пасажирiв i другу зону, яка може бути використана для перевезення як пасажирiв так i вантажiв. До цiєї групи МТЗ вiдносяться “багатоцiльовi транспортнi засоби” (multipurpose vehicles англiйською, або vehicules polyvalents - французькою), наприклад, транспортнi засоби типу “фургон”, автомобiлi для активного вiдпочинку (sport utility vehicle - SUV, деякi автомобiлi з кузовом типу “пікап”.

Багатоцiльовi транспортнi засоби можуть класифiкуватись згiдно з вимогами УКТЗЕД у товарнiй позицiї 8703 або 8704 в залежностi вiд конструктивних особливостей транспортного засобу.

Багатоцiльовий транспортний засiб типу фургон (“вантажопасажирський автомобiль-фургон”), означає транспортний засiб, що має максимально 9 мiсць для сидiння (включаючи водiя), внутрiшнiй простiр якого може без конструктивних змiн використовуватись для перевезення як людей, так i вантажiв (багажу).

“Конструктивними змiнами”, вважаються такi змiни конструкцiї салону автомобiля, якi здiйсненi шляхом виконання спецiальних операцiй, наприклад, розрiзання, зварювання, свердлення, та якi не передбаченi конструкцiєю автомобiля, розробленою заводом-виробником.

Кузов, випущений заводом виробником для конкретної моделi моторного транспортного засобу (кузови типу легкових автомобiлiв, кузови типу фургон, призначенi для перевезення пасажирiв), конструктивно виробляються в одному варiантi та обов'язково мають мiсця для крiплення сидiнь (наприклад отвори, направляючi або спецiальнi пристосування для встановлення сидiнь). Такi мiсця, отвори i пристосування якi можуть бути використанi для крiплення або встановлення сидiнь, вважаються “доступними”.

“Недоступними” вважаються мiсця, отвори, пристосування для встановлення сидiнь, якi саме завод-виробник обладнує таким чином, щоб запобiгти їх використанню, наприклад, шляхом заварювання, наварювання на них стикових накладок або встановлення подiбних нерухомих деталей (елементiв, якi не можуть бути знятi за допомогою звичайних iнструментiв, наприклад, викрутки чи ключiв).

У разi наявностi в МТЗ доступних мiсць, отворiв, пристосувань для встановлення сидiнь, такi МТЗ не вважаються вантажними.

МТЗ, випущений заводом-виробником у вiдповiдностi до товарознавчої експертизи у вантажному варiантi шляхом закриття доступних мiсць для крiплення сидiнь будь-якими матерiалами, якi знiмаються за допомогою звичайних iнструментiв i, таким чином, являються доступними, вважається вантажопасажирським або пасажирським.

Одним з основних елементiв автомобiля є кузов. Кузови автомобiлiв можуть бути 1-, 2-, 3-х об’ємнi. Кузов 1-об’ємний складається з об’єднаних в одне цiле пасажирського вiддiлення i вiддiлень для двигуна та багажу. Кузов 2-об’ємний складається з двох об’ємiв: один - для двигуна, другий - для розмiщення пасажирiв i багажу. Кузов 3-об’ємний складається з трьох об’ємiв: один для двигуна, другий - для розмiщення пасажирiв, третiй для багажу.

МТЗ з 2-х або 3-х об’ємними кузовами легкових автомобiлiв, класифiкуються згiдно з вимогами УКТЗЕД у товарнiй позицiї 8703, наприклад, седан, хетчбек, унiверсал, iнша назва: вантажопасажирський кузов автомобiля типу фургон, купе, кабрiолет тощо. На базi зазначених кузовiв iснують комбiнованi типи кузовiв легкових автомобiлiв, наприклад, ландо, лiмузин, фаетон-унiверсал тощо. МТЗ, побудованi на основi цих комбiнованих кузовiв, також вiдносяться до товарної позицiї 8703.

МТЗ з 1-об’ємним закритим автомобiльним кузовом типу фургон виготовляються з короткою, середньої довжини та довгою колiсною базою, з каркасними або несучим кузовом, з рiзною висотою кузова. За конструкцiєю капоту МТЗ бувають з капотом, без капоту або напiвкапотними.

В залежностi вiд конструктивних особливостей внутрiшнього простору МТЗ типу фургон можуть бути виготовленi заводом-виробником у наступних модифiкацiях, а саме: призначенi для перевезення пасажирiв (пасажирськi); призначенi для перевезення вантажiв (вантажнi); призначенi для перевезення пасажирiв i вантажiв (багатоцiльовi транспортнi засоби).

Пасажирськi МТЗ типу фургон в залежностi вiд кiлькостi мiсць для сидiння класифiкуються в товарнiй позицiї 8702 або 8703 (автобуси, мiкроавтобуси). Такi транспортнi засоби типу фургон завжди мають вiкна в бокових панелях, сидiння для пасажирiв, внутрiшнє оздоблення салону притаманне для салонiв, призначених для перевезення пасажирiв.

Вантажнi МТЗ типу фургон класифiкуються у товарнiй позицiї 8704.

Конструктивнi ознаки багатоцiльових транспортних засобiв з кузовом типу фургон, якi враховуються при класифiкацiї в товарнiй позицiї 8703 або 8704, наводяться у Поясненнях до вiдповiдних товарних позицiй.

Багатоцiльовi МТЗ з кузовом типу фургон, з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 тон, являють собою автомобiлi, внутрiшнiй простiр яких без конструктивних змiн може бути використаний для перевезення пасажирiв i вантажiв (багажу). Такi транспортнi засоби мають два або бiльше рядiв сидiнь, простiр салону умовно (без перегородки) або за допомогою стацiонарної перегородки роздiлений на двi зони, одна зона призначена для водiя та пасажирiв, iнша зона призначена для перевезення вантажiв або багажу та класифiкуються в товарнiй позицiї 8703.

Моторнi транспортнi засоби типу фургон, з одним переднiм рядом сидiнь (кiлькiсть мiсць бiля водiя не бiльше 2-х) з суцiльнометалевим кузовом i єдиним внутрiшнiм простором, якi зазвичай мають повну масу транспортного засобу не бiльш як 5 тон класифiкуються в товарнiй позицiї 8704 згiдно з УКТЗЕД за умови одночасного виконання вимог:

a) внутрiшнiй простiр моторного транспортного засобу не має стацiонарно встановлених мiсць для сидiння пасажирiв та пристосувань для їх крiплення чи встановлення, не має пристроїв безпеки та мiсць для їх встановлення (наприклад, ременiв безпеки або мiсць для їх крiплення i пристосувань для встановлення ременiв безпеки), за винятком сидiнь типу лавок уздовж бортiв автомобiля, якi складаються, також без пристроїв безпеки та мiсць для їх встановлення, в заднiй зонi позаду водiя i переднiх пасажирiв. Пiд мiсцями для встановлення сидiнь або ременiв безпеки вважаються мiсця, в якi можуть бути закрiпленi пристосування для встановлення пристроїв безпеки або встановленi сидiння;

b) вiдсутнiсть вiкон в двох бокових панелях задньої частини кузова (вiдстань вiд спинки сидiння водiя до задньої стiнки автомобiля). Вiкнами у МТЗ вважаються отвори iз склом або отвори, закритi вставками з iнших матерiалiв за допомогою болтiв, шляхом заварювання тощо;

с) вiдсутнiсть в зонi задньої частини кузова ознак комфорту i внутрiшнього оздоблення (килимове покриття, вентиляцiя, внутрiшнє освiтлення, попiльнички та iнше).

Однак, автомобiлi типу фургон товарної позицiї 8704 з одним рядом сидiнь (водiй та поряд не бiльше двох пасажирiв), можуть мати наступнi конструктивнi ознаки:

а) простiр салону позаду водiя може бути без перегородки;

b) в заднiй частинi кузова можуть бути в наявностi дверi з вiкнами;

c) в бокових панелях кузова можуть бути дверi з вiкнами (дверi можуть бути з рiзних сторiн кузова);

d) вантажна частина кузова може мати освiтлення;

е) в разi вiдсутностi дверей, в заднiй панелi* кузова може бути вiкно.

*задньою панеллю кузова вважається задня стiнка кузова.

Згiдно з вимогами УКТЗЕД мiсця для сидiнь вважаються присутнiми, якщо МТЗ обладнаний доступними мiсцями для крiплення сидiнь (отвори, пристосування для встановлення сидiнь на анкерному крiпленнi тощо).

Моторнi транспортнi засоби з 1-об’ємним кузовом меншi за розмiрами порiвняно iз транспортними засобами типу фургон випускаються наступних видiв: мiкровен, мiнiвен i мультивен. Такi автомобiлi характеризуються майже вертикальною спинкою сидiнь i бiльшою порiвняно з легковими автомобiлями висотою салону, мають до 7-9 мiсць для сидiння, салон, що трансформується (сидiння складаються або знiмаються), класифiкуються у товарнiй позицiї 8703 згiдно з вимогами УКТЗЕД.

До багатоцiльових транспортних засобiв також вiдносяться автомобiлi для активного вiдпочинку (sport utility vehicle - SUV), деякi автомобiлi з кузовом типу пiкап.

Моторнi транспортнi засоби для активного вiдпочину (SUV), якi використовуються виключно для спортивних заходiв зазвичай мають кузов типу унiверсал, систему повного приводу, високий дах i високий клiренс, що обумовлює їх здатнiсть виконувати рiзнi функцiї, не властивi для легкових автомобiлiв - перевезення великої кiлькостi пасажирiв та габаритних вантажiв, буксирування важких причепiв, рух поза дорогами загального користування.

Деякi автомобiлi (SUV), якi базуються на рамнiй платформi, вiдносяться до легких вантажiвок. Пiдходи до класифiкацiї таких транспортних засобiв для активного вiдпочинку викладенi у поясненнях до товарної позицiї 8703 i 8704.

Моторнi транспортнi засоби з кузовом типу пiкап являють собою автомобiлi з кузовом несучого типу або рамнi та закритою кабiною (одинарною, подвiйною або полуторною), призначеною для перевезення пасажирiв, i вiдкритою або закритою бортовою платформою, призначеною для перевезення вантажiв. МТЗ з кузовом пiкап, якi мають одинарну кабiну (один ряд сидiнь), класифiкуються у товарнiй позицiї 8704. Пiдходи до класифiкацiї МТЗ з кузовом пiкап, якi мають полуторну або подвiйну кабiну та обладнанi бiльше нiж одним рядом сидінь, викладенi у поясненнях до товарної позицiї 8703.

Змiни в конструкцiї автомобiля, виконанi пiсля його виробництва та продажу (демонтаж сидiнь та їх накриття, замiна пiдлоги, зняття засобiв безпеки або пристосувань для крiплення засобiв безпеки, закриття вiкон заглушками за допомогою болтiв або заварюванням тощо), не призводять до змiни категорiї транспортного засобу з пасажирського моторного транспортного засобу (вантажопасажирського) на вантажний при класифiкацiї для цiлей митного оформлення незалежно вiд того, чи зазначенi цi змiни в свiдоцтвi про реєстрацiю чи нi.

Невiдповiднiсть вiдомостей, наведених у свiдоцтвi про реєстрацiю транспортного засобу iз зазначенням категорiї “вантажного автомобіля”, та встановлених за результатами митного огляду, коли МТЗ має ознаки товарної позицiї 8703, не може бути пiдставою для класифiкацiї в товарнiй позицiї 8704.

Визначення типу, моделi транспортного засобу, року його виготовлення, комплектностi, укомплектованостi, повної маси, робочого об'єму двигуна, iнших характеристик, визначальних для класифiкацiї МТЗ згiдно УКТЗЕД, проводиться на пiдставi поданих документiв та результатiв митного огляду МТЗ, включаючи огляд iдентифiкацiйних табличок, номерних площадок кузовiв (шасi), номерних панелей та табличок (наклейок), додаткових носiїв iнформацiї, наявних на МТЗ, з обов’язковим фотографуванням МТЗ з вiдображенням тих конструктивних особливостей, якi є визначальними для класифiкацiї МТЗ згiдно з УКТЗЕД.

Для однозначної класифiкацiї транспортних засобiв необхiдно використовувати технiчну документацiю заводу - виробника автомобiля iз зазначенням кiлькостi мiсць для сидiння, сертифiкати або аналогiчнi документи, виданi уповноваженим органом країни-виробника.

До документiв, що видаються заводом-виробником на новi автомобiлi, вiдносяться: iнструкцiя з експлуатацiї автомобiля, документ, що надається виробником та мiстить повну технiчну характеристику МТЗ (“сертифiкат вiдповiдностi заводу-виробника” з додатками, наприклад, “Notice Descriptive des Vehicules Automobiles” (“Опис типiв транспортних засобів”), сервiсна книжка та iнша офiцiйна iнформацiя заводу-виробника.

У випадку, коли є розбiжностi у наданих до митного оформлення документах, та/або результати митного огляду не дають однозначної вiдповiдi про кiлькiсть мiсць для сидiння моторного транспортного засобу, задекларованого як вантажний (наприклад, у заднiй зонi транспортного засобу позаду мiсця для водiя, наявнi мiсця для можливого крiплення або встановлення сидiнь та/або засобiв безпеки (пасiв безпеки тощо)), а декларантом не наданi документи вiд заводу-виробника про те, що автомобiль конструктивно виготовлений заводом-виробником у вантажному варiантi, такi автомобiлi класифiкуються у товарнiй позицiї 8703 за УКТЗЕД.

Транспортнi засоби, якi нiколи не були зареєстрованi з метою постiйного або тимчасового користування, але внаслiдок стихiйного лиха, пожежi, утоплення тощо мають пошкодження не властивi для нових транспортних засобiв, та потребують вiдновлення або ремонту, не вважаються новими транспортними засобами, оскiльки за iнформацiєю Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики (Державна система сертифiкацiї УкрСЕПРО) сертифiкуються як такi, що використовувались. Вiдсутнiсть документiв про реєстрацiю транспортного засобу, який за результатами митного огляду визначений як такий, що використовувався, свiдчить про надання до митного оформлення неповної або недостовiрної iнформацiї. Неподання митному органу документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення а також подання недостовiрної iнформацiї регулюються вiдповiдними статтями Митного кодексу України.

Вiдповiдно до пункту 1.5 наказу Мiнiстерства юстицiї України та Фонду державного майна України вiд 24.07.2009 №1335/5/1159 “Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства юстицiї України та фонду державного майна України вiд 24.11.2003 № 142/5/2092” методика товарознавчої експертизи також застосовується у разi класифiкацiї МТЗ за УКТЗЕД. Згiдно з пунктом 6.6 цього наказу визначення типу МТЗ, типу його кузова здiйснюється вiдповiдно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технiчних приписiв для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах, i про умови взаємного визнання офiцiйних затверджень, виданих на основi цих приписiв, 1958 року з поправками 1995 року”, а також Директив Європейського Союзу, еквiвалентних Правилам Європейської економiчної комiсiї Органiзацiї Об’єднаних Нацiй (далi - Правила ЄЕК ООН). Правила ЄЕК ООН iз додатками є складовою частиною Угоди 1958 року.

Вищевикладене стосується виключно класифiкацiї моторних транспортних засобiв та не вiдноситься до визначення перелiку єдиних технiчних приписiв, що будуть застосовуватись Україною для МТЗ, предметiв, обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах, що реєструються i вводяться в дiю в Українi як нацiональнi стандарти у вiдповiдностi до наказу Мiнiстерства транспорту України вiд 21.05.2001 № 301 “Про затвердження порядку визначення перелiку єдиних технiчних приписiв, що будуть застосовуватись Україною, для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах”.

4.

Автомобiлi-самоскиди

8704

Автомобiлi-самоскиди, в залежностi вiд компоновки шасi, проходимостi, за параметрами осьового навантаження, та зовнiшнiх габаритiв подiляються на: дорожнi, тобто якi можуть рухатись по дорогах загального користування; пiдвищеної проходимостi, рух яких допускається по дорогах загального користування та у кар’єрах; позашляховi, якi можуть рухатись лише поза межами дорiг загального користування, тобто призначенi для використання на бездорiжжi.

Автомобiлi - самоскиди товарної пiдпозицiї 8704 10 за УКТЗЕД призначенi для використання на бездорiжжi (поза межами дорiг загального корисування), а саме: для вивезення породи з мiсць вiдкритої розробки корисних копалин у кар'єрах; для вивезення вугiлля, руди, породи у шахтах, рудниках, тунелях; для перевезення будiвельних матерiалiв - пiску, гравiю та iнших матерiалiв при будiвництвi дорiг, аеропортiв, портiв тощо.

Рух таких автомобiлiв - самоскидiв по дорогах загального користування заборонений, внаслiдок масово-габаритних або швидкiсних обмежень, конструктивних особливостей. Цi самоскиди використовують для транспортування вантажу на невелику вiдстань.

Автомобiлi - самоскиди, розрахованi для роботи у вiдкритих кар'єрах, оснащенi кузовами ковшового типу i не мають бортiв, що вiдкриваються. Роль заднього борта виконує пiднята задня частина кузова, можливий варiант, коли все дно кузова пiднято вверх. Кузов самоскида виконаний з мiцного сталевого листа. Передня частина кузова самоскида висунута над кабiною водiя для захисту кабiни вiд камiння. В деяких випадках кабiна водiя може складати лише половину ширини самоскида.

Автомобiлi - самоскиди, розрахованi для роботи у шахтах, рудниках або тунелях, з кузовами з нижнiм розвантаженням, можуть не мати кабiни або висунутої вперед захисної частини кузова.

У конструкцiї самоскидiв, призначених для використання на бездорiжжi, зазвичай, не використовують листовi ресори для амортизацiї, тобто вiдсутня залежна пiдвiска осей (axle suspension). Цi самоскиди мають жорстке шасi-раму або шасi з шарнiрно-зчленованою рамою. Гiдропневматична або комбiнована пiдвiска незалежних осей забезпечує комфортнi умови руху автомобiля у складних дорожнiх умовах, оскiльки пiд час наїзду колес автомобiля на перешкоду, автомобiль-самоскид не втрачає контакт з дорогою, зберiгаючи рiвновагу. Потужнi багатодисковi гальма забезпечують високу надiйнiсть та стабiльнiсть експлуатацiї автомобiля поза межами дорiг загального користування.

На автомобiлях-самоскидах, призначених для використання на бездоріжжі, встановлюють спецiальнi шини для руху по грунту. Завдякi мiцнiй конструкцiї спiввiдношення власної маси (без урахування маси вантажу) до корисного навантаження не перевищує 1 до 1,6 (наприклад, автомобiль iз власною масою 10 тонн може перевозити не бiльш як 16 тонн вантажу). Для запобiгання прилипанню або змерзанню сипкого вантажу кузов може мати пiдiгрiв вихлопними газами.

Автомобiлi-самоскиди дорожнi та автомобiлi-самоскиди пiдвищеної проходимостi, якi не вiдповiдають вищезазначеним вимогам, класифiкуються у товарних пiдпозицiях 8704 21 - 8704 90 за УКТЗЕД, в залежностi вiд призначення, повної маси транспортного засобу, типу двигуна, встановленого на транспортний засiб, робочого об’єму цилiндрiв двигуна.

До дорожних та пiдвищеної проходимостi самоскидiв вiдносяться сiльськогосподарськi, будiвельнi, унiверсальнi. У самоскидiв пiдвищеної проходимостi компановка шасi, обмеження габаритних розмiрiв та допустимi навантаження на вiсь майже не вiдрiзняються вiд компоновки загальнотранспортних вантажiвок. Самоскиди дорожнi та пiдвищеної проходимостi можуть мати двi та бiльше осей iз колiсною формулою 4х2, 6х4 i 8х4. З урахуванням функцiй, якi виконує автомобiль, кузов самоскида може бути бортовим або ковшового типу. У самоскидiв iз ковшовим кузовом розвантаження можливо на один або три боки. Самоскиди iз бортовим кузовом можуть мати заднiй, боковий або одночасно заднiй та боковий борти, що вiдкриваються. Борт вiдкривається пiд впливом власної ваги, ваги вантажу або за допомогою приводних механiзмiв, замкiв вручну, полуавтоматично або автоматично. Привiд пристроїв для вiдкривання бортiв може бути механiчним, пневматичним або гiдравлiчним. Вони можуть рухатись з швидкiстю до 110 км/год та, зазвичай, обладнанi залежною пiдвiскою. У якостi пружнiх елементiв зазвичай використовуються листовi ресори. Мають збiльшений дорожнiй просвiт та шини, розрахованi на рух як в умовах бездорiжжя так i на дорогах загального користування.

Сiльскогосподарськi самоскиди, зазвичай, оснащенi кузовом iз розвантаженням на три сторони, мають борти з додатковими надставками для перевезення, наприклад, сiна та iнших вантажiв з низькою насипною масою.

Дорожнi будiвельнi самоскиди оснащенi кузовом з розвантаженням на одну або двi сторони. Дорожнi будiвельнi самоскиди вантажопiдйомнiстю 10-25 т, можуть бути використанi у кар'єрах та для подальшого перевезення вантажу вiд кар’єру до мiсця призначення по дорогах загального користування. Також вони можуть мати ресорну пiдвiску осей.

Унiверсальнi самоскиди часто оснащенi краном-манiпулятором для самозавантаження.

5.

Самохiднi обприскувальнi апарати

8705

Класифiкацiю самохiдних обприскувачiв можливо розглядати в товарних позицiях 8424 та 8705 згiдно з УКТЗЕД з урахуванням правил 1 та 6 Основних правил інтерпретацiї УКТЗЕД, пояснень до товарної позицiї 8424 та пояснень до товарної позицiї 8705 УКТЗЕД.

В товарнiй позицiї 8424 класифiкуються механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин. Цi апарати можуть мати умонтований резервуар, ручне керування (включаючи простi розпилювачi з поршневим насосом) або керованi за допомогою ножної педалi, а також порошковi сильфони, ранцевi розпилювачi та перевiзнi розпорошувальнi пристрої. До цiєї товарної позицiї також включаються самохiднi розпилювальнi апарати, в яких двигун, поряд iз забезпеченням енергiї для роботи насосiв i розпилення, може бути пiдключений для забезпечення обмеженого руху апарата для робочих цiлей тобто, вимогою вiднесення товару до цiєї товарної позицiї є умова, що двигун виконує основну функцiю - забезпечення роботи самого пристрою розпилювання. Функцiя руху в даному випадку є допомiжною.

Самохiднi обприскувальнi апарати мають ознаки спецiального транспортного засобу, який використовується для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин та мають пристосування для безпечного руху по дорогах загального користування, а саме: наявнiсть в салонi мiсця для водiя стандартного типу, дзеркал заднього огляду, стоп-сигналiв, перемикачiв поворотiв, аварiйної сигналiзацiї, фар дальнього та ближнього свiтла, переднiх та заднiх габаритних сигналiв тощо.

Робочi пристрої системи обприскування можуть бути iнтегрованi у механiзми управлiння рухом машини.

Такi обприскувачi мають iстотнi ознаки моторного транспортного засобу iз наступними механiчними вузлами: двигун (наприклад, внутрiшнього згоряння, гiдравлiчний тощо), коробка передач (механiчна, планетарного типу або варiатор швидкостi), важелi керування переключенням швидкостей, рульове керування та гальма та згiдно iз ДСТУ 2984-95 “Засоби транспортнi дорожнi. Типи. Термiни та визначення” пiдпадають пiд визначення автомобiль, що використовується для виконання спецiальних робiт.

Привiд колiс в таких машинах може здiйснюватись також за допомогою гiдравлiчних двигунiв. Передавання потужностi на всi системи обприскувача (генератор змiнного струму, насос, компресор, вентилятор) може здiйснюватись за допомогою ремiнної передачi. Швидкiсть руху може бути рiзною в режимi безпосереднього виконання роботи (обприскування) та руху по дорогах загального користування з метою перемiщення самохiдного апарата до мiсця призначення. За допомогою спецiальних пристроїв може змiнюватись ширина колiї. Зрошувальне обладнання у таких машинах з’єднано з шасi за допомогою болтiв, гвинтiв та спецiальних фiксуючих елементiв.

Згiдно з вимогами УКТЗЕД моторнi транспортнi засоби спецiально сконструйованi для розмiщення рiзних пристроїв, якi надають можливiсть виконувати визначенi нетранспортнi функцiї, тобто основною їх метою не є перевезення людей чи вантажiв, класифiкуються у товарнiй позицiї 8705.

6.

Автомобiлi технiчної допомоги - евакуатори

8704

Згiдно з вимогами УКТЗЕД до товарної позицiї 8705 включаються автомобiлi вантажнi аварiйнi, що являють собою автомобiльнi шасi з пiдлогою або без неї та обладнанi пiдiймальними пристроями, такими як неповоротнi крани, козли, блоки чи лебiдки, i призначенi для пiдiймання i буксирування транспортних засобiв в аварiйному станi, проте вантажнi автомобiлi з самонавантажувальними пристроями не включаються до цiєї товарної позицiї (товарна позицiя 8704).

Автомобiлi технiчної допомоги - евакуатори, якi обладнанi пристроєм для завантаження (лебiдкою чи iншими пiдiймальними пристроями) та вантажною платформою для перевезення вантажу, являють собою вантажнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв, тобто основне призначення даних автомобiлiв - транспортування (перевезення) транспортних засобiв та вантажiв (товарна позицiя 8704).

7.

Самохiдні пiдiймальні або вантажо-розвантажувальні машин

8426

8705 10 00 00

Самохiднi пiдiймальнi або вантажо-розвантажувальнi машини - автокрани товарної пiдкатегорiї 8705 10 00 00 оснащенi пiдiймальним або вантажно-розвантажувальним обладнанням, змонтованим на шасi вантажного автомобiля, та мають принаймнi такi механiчнi агрегати: двигун, коробку передач i пристрої керування переключенням передач, кермовi та гальмовi пристрої.

Автокрани товарної позицiї 8705 можуть рухатись по дорогах загального користування або бездорiжжю, мають кабiну для водiя та верхню кабiну для машинiста iз пультом керування робочим обладнанням (операцiї пiдiймання вантажу, перемiщення вантажу, опускання вантажу), оснащенi поворотною телескопiчною стрiлою, яка разом iз кабiною машинiста стацiонарно встановленi на обертальну платформу.

Самохiднi пiдiймальнi або вантажо-розвантажувальнi машини на колiсному ходу або на ходовiй базi типу трактора можуть бути вiднесенi до товарної позицiї 8426 за наступними критерiями, якi чiтко викладенi у Поясненнях до товарної позицiї 8426, а саме:

 1. Один або бiльше елементiв приводу ходової бази машини (наприклад, важелiв керування переключенням швидкостей, рульового керування, керування гальмами) знаходяться в однiй кабiнi iз елементами управлiння робочим обладнанням, незалежно вiд того, чи може ця самохiдна пiдiймальна або вантажо-розвантажувальна машина пересуватись по дорозi своїм ходом чи нi;
 2. Самохiдна пiдiймальна або вантажо-розвантажувальна машина має лише одну кабiну;
 3. Самохiдна пiдiймальна або вантажо-розвантажувальна машина приводиться в рух двигуном, який становить частину пiдiймального обладнання (один двигун приводить в рух ходову базу машини i пiдiймальний пристрiй (зазвичай, кран);
 4. Максимальна швидкiсть руху 20 км/год.;
 5. Самохiдна пiдiймальна або вантажо-розвантажувальна машина не пересувається пiд навантаженням, або якщо пересувається, то лише з обмеженим рухом за необхiдностi виконання основної функцiї пiдiймання вантажiв.

Одночасне виконання всiх перелiчених вище ознак самохiдних пiдiймальних або вантажо-розвантажувальних машин є обов'язковим для включення у товарну позицiю 8426.

8.

Шасі з встановленим двигуном

8706

8708

8407

8408

Товарна позицiя 8706 включає “шасi з встановленими двигунами для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 – 8705”.

Такий текст передбачає, що для того, щоб бути включеними у товарну позицiю 8706, шасi повиннi бути обладнанi двигуном, що в свою чергу, не дозволяє застосовувати правило 2 (а). Це також видно з правила 1 (ОПI 1), яке визначає у вiдповiднiй частинi, що “... класифiкацiя товарiв проводиться виходячи з найменувань товарних позицiй та (...) якщо такi тексти назв (...) не вимагають iншого, вiдповiдно до таких положень.”

У цьому випадку контекст не вимагає iншого, й таким чином, правило 2 (а) не може застосовуватись.

Це розглядається далi, у поясненнях до правила 1, пункт (V), де зазначено, що вираз “якщо в цих назвах чи Примiтках не застережене інше” цiлком недвозначно означає, що тексти назв товарних позицiй i Примiтки до роздiлiв чи груп є прiоритетними, тобто враховуються в першу чергу для класифiкацiї товару”. Далi, у поясненнях до товарної позицiї 8706 (перший пункт, виключення ( b ), “ шасі з неустановленими двигунами “ (англ. not fitted with engines), не включаються до цiєї товарної позицiї та включається до товарної позицiї 8708.

Вищеописаний товар слiд класифiкувати так:

- Шасi: товарна позицiя 8708, товарна пiдпозицiя 8708 99 (дивись також пояснення до цiєї товарної позицiї, другий пункт (А); та

- Двигун: товарна позицiя 8407 або 8408, в залежностi вiд типу двигуна (внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням або з компресiйним запалюванням).

9.

Кузови автомобiлiв

8707

Легковi автомобiлi складаються з трьох основних складових частин: двигуна, шасi, кузова.

Шасi автомобiля включає всi механiзми, якi забезпечують рух та керування автомобiлем та конструктивно складається iз трансмiсiї, ходової частини та механiзмiв керування.

Кузов автомобiля - частина автомобiля, призначена для розташування двигуна, вантажу (багажу), водiя та пасажирiв.

Згiдно з ДСТУ 2518-94 (Несiвнi системи автомобiлiв. Термiни та визначення) до несiвної системи автомобiля вiдноситься частина конструкцiї автомобiля, до якої прикрiпляються агрегати автомобiля i яка сприймає зусилля, що дiють на неї.

До несiвних систем автомобiлiв вiдносяться рами рiзних типiв (лонжеронна, периферiйна, хребтова); несiвний кузов; кузов з несiвною основою.

У автомобiлiв з несiвною системою типу рами застосовують кабiни або рамнi кузови, кузови-фургони, якi встановлюються на вантажну платформу.

Рамний кузов - кузов, у якого статичне навантаження та реакцiя ресор сприймаються переважно рамою, еластично зв'язаною з кузовом.

Несiвний кузов - кузов, який виконує функцiю несiвної системи, тобто статичне навантаження сприймається корпусом кузова.

Кузов з несiвною основою - це кузов, у якого статичне навантаження та реакцiї опор сприймаються переважно основою, жорстко зв’язаною з кузовом. Внутрiшнi або зовнiшнi панелi, приєднанi до стрижньової системи замкнутих тонкостiнних профiлiв, не несуть навантаження.

На кузовi з несiвною основою або несiвному кузовi монтуються всi агрегати i механiзми машини та вiн сам є опорою для двигуна i мостiв. Деякi елементи шасi складають одне цiле з кузовом.

До основних складових частин кузова вiдносяться: корпус кузова, дверi, капот, крила, електроарматура.

Сучаснi кузови легкових автомобiлiв мають бiля 400 деталей, якi можуть бути штампованими i з'єднанi зварюванням, клепанням або складатися за допомогою простих крiпильних виробiв (гвинтiв, гайок, болтiв та iн.).

Кузови автомобiлiв товарної позицiї 8707 можуть бути неукомплектованi, повнiстю укомплектованi або частково укомплектованi.

Кузов автомобiля неукомплектований - це власне сам металевий корпус кузова в зборi, бондеризований або нi, загрунтований або нi (чорний кузов), пофарбований або нефарбований, iз встановленими на ньому дверима i капотами або без них, без елементiв та приладiв внутрiшнього та зовнiшнього обладнання.

Повнiстю укомплектований кузов - це власне кузов автомобiля в зборi, на якому встановлено: приладовi щитки, багажнi полицi, сидiння i подушки, скло лобове, скло у дверях та у багажному вiддiленнi, сонцезахиснi елементи, замки iз ручками, фiксатори замкiв, ручки для пiдiймання скла, склоочисник лобового скла, шумоiзоляцiя, внутрiшнє облицювання та електроарматура, елементи освiтлення кузова (за винятком фар та заднiх габаритних фонарiв) та кузовнi елементи (дзеркала, крючки, крюки для крiплення вантажу у вантажному вiддiленнi, килимки). При цьому, деякi з перелiчених елементiв можуть бути вiдсутнiми, наприклад, скло, дзеркала, ручки, сидiння без подушок.

Частково укомплектований кузов - це металевий ккорпус в зборi, пофарбований, iз встановленими на ньому дверима i капотами, з присутнiми такими елементами та приладами внутрiшнього та зовнiшнього обладнання: приладовi щитки, багажнi полицi, скло лобове, скло у дверях та у багажному вiддiленнi, шумоiзоляцiя, внутрiшнє облицювання та електроарматура. При цьому, деякi з перелiчених елементiв можуть бути вiдсутнiми, наприклад, скло.

Класифiкацiя кузовiв товарної позицiї 8707 здiйснюється згiдно з вимогами УКТЗЕД, у вiдповiдностi до Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД.

Рамний кузов, встановлений на шасi, або представлений разом з шасi, вважається завершеним (готовим) автомобiлем та класифiкується у вiдповiдних товарних позицiях.

Несiвний кузов або кузов з несiвною основою, незалежно вiд ступеня його укомплектованостi кузовними деталями, конструктивними елементами та аксесуарами, на який встановлено (або представлено разом) один або бiльше з таких компонентiв, як двигун, коробка передач, передня пiдвiска (вiсь), задня пiдвiска (вiсь), вважається завершеним (готовим) автомобiлем та класифiкується у вiдповiдних товарних позицiях.

При класифiкацiї кузовiв, на яких встановлено або подано до митного оформлення частини, вузли моторних транспортних засобiв, що не вiдносяться до кузовних деталей i знаходяться у неукомплектованому або незавершеному станi, необхiдно застосовувати Правило 2а) Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД до таких частин, вузлiв.

Наприклад:

 1. На кузовi встановлено рульову колонку, та/або радiатор, та/або елементи паливної системи (бензобак, бензопровiд, бензонасос, паливнi фiльтри), коробку передач i цi частини разом мають ознаки неукомплектованого або незавершеного силового агрегату транспортного засобу. Такий товар класифiкується як вiдповiдний укомплектований чи готовий транспортний засiб.
 2. Кузов, поданий разом або укомплектований частиною передньої пiдвiски, та/або силовим агрегатом (двигун, можливо без коробки передач) має ознаки неукомплектованого або незавершеного транспортного засобу та класифiкується як вiдповiдний укомплектований чи готовий транспортний засiб.
 3. Кузов, поданий разом або укомплектований всiма системами автомобiля, а саме: електроприладами, паливною системою, трансмiсiєю, силовим агрегатом, системою випуску вiдпрацьованих газiв, тормозною системою за винятком деяких складових частин перелiчених систем, наприклад: колес, та/або шин, та/або акумуляторних батарей, та/або внутрiшнього устаткування, та/або фар, та/або бамперiв тощо, має ознаки неукомплектованого або незавершеного транспортного засобу та класифiкується як вiдповiдний укомплектований чи готовий транспортний засiб.

У випадках, коли товар являє собою кузов, поданий разом з частинами автомобiля, якi не вiдносяться до кузовних частин, а кузов в сукупностi з цими частинами не може бути вiднесений до завершеного (готового) автомобiля, кузов класифiкується у товарнiй позицiї 8707, а цi не кузовнi частини у вiдповiдних товарних позицiях.

Наприклад:

 1. До митного оформлення представлено кузов, що вiдповiдає вимогам товарної позицiї 8707 за УКТЗЕД разом iз невстановленими колесами до автомобiля та/або iз прикрiпленим бачком для омиваючої рiдини. Кузов класифiкується у товарнiй позицiї 8707, а колеса та бачок у вiдповiдних товарних позицiях.
 2. До митного оформлення представлено кузов, що вiдповiдає вимогам товарної позицiї 8707 за УКТЗЕД разом iз встановленим у кузов кондицiонером. Кузов класифiкується у товарнiй позицiї 8707, а кондицiонер у товарнiй позицiї 8415 за УКТЗЕД.
 3. До митного оформлення представлено кузов, що вiдповiдає вимогам товарної позицiї 8707 за УКТЗЕД разом iз встановленими приладами для вимiрювання швидкостi руху автомобiля, витрати палива. Кузов класифiкується у товарнiй позицiї 8707, а вказанi прилади у вiдповiдних товарних позицiях.

У разi декларування кузова, на якому не встановлено двигун, та який вважається завершеним (готовим) автомобiлем й класифiкується в товарнiй позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, акцизний збiр нараховується з урахуванням максимального об’єму цилiндрiв двигунiв, що серiйно встановлювалися на вiдповiдних марках автомобiлiв та з урахуванням вiдповiдного року їх випуску.

10.

Автомобілі на базі кузова легкових автомобілів

8703

8704

В пункті 3 додатку 4 методичних рекомендацій зазначено, що к узов легкового автомобіля, виготовлений заводом виробником для конкретної моделi моторного транспортного засобу, конструктивно виробляються в одному варiантi. Для виробництва вантажного варіанту автомобіля завод-виробник обладнує автомобіль таким чином, що без конструктивних змін, здійснених шляхом виконання спеціальних операцій, зміна типу транспортного засобу не можлива.

За інформацією виробників автомобілів, з кузова бази легкових автомобілів, які мають 5 дверей, при чому задні бокові двері відмінні від ковзаючих, не доцільно виробляти вантажні автомобілі.

Такі автомобілі виробляються лише у пасажирському та вантажо-пасажирському варіанті.

Окрім того, автомобілі на базі кузова легкових автомобілів з двома боковими дверима, які мають відкидні крісла, призначені для водія та розташованого поряд з водієм пасажира, конструктивно вироблені в вантажо-пасажирському варіанті, навіть за відсутності в задній частині автомобіля доступних місць для сидіння та оздоблення, притаманних легковому автомобілю також відносяться до вантажо-пасажирських автомобілів.

При визначенні типу автомобіля слід враховувати, що термін “van” означає фургон. Фургон — тип закритого автомобільного кузова, призначеного для перевезення як людей, так і вантажів. Тобто, визначення типу автомобіл я з кузовом “фургон” не відносить його однозначно до вантажних транспортних засобів. В поясненнях до товарної позиції 8703 вказано, що до цієї товарної позиції відносяться автомобілі, відомі як “багатоцільові транспортні засоби”, (наприклад, транспортні засоби типу “фургон”).

Термін “ LKW “ - La stkraftwagen в перекладі визначається як вантажний сильний (великий) автомобіль (вагон). Вантажний автомобіль відомий як автомобіль з жорсткою рамою.

Виходячи з викладеного, віднесення терміну “ LKW “ до автомобілів, побудованих на базі кузова легкового автомобіля, а не рамної конструкції не повинно розглядатись як безумовне віднесення таких автомобілів до вантажних. Як правило такі автомобілі виготовлені в вантажопасажирському варіанті.

11 .

Багатоцiльовi транспортнi засоби типу “пікап” призначенi для перевезення як людей, так i вантажiв

8703

Транспортнi засоби цього типу, зазвичай, обладнанi бiльше, нiж одним рядом сидiнь та мають двi окремi частини, а саме, кабiну закритого типу для перевезення пасажирiв та вiдкриту або закриту платформу для перевезення вантажiв.

Такi транспортнi засоби повиннi класифiкуватися у товарнiй позицiї 8704, якщо максимальна внутрiшня довжина пiдлоги тiєї частини, що призначена для перевезення вантажiв, становить бiльш нiж 50 % довжини колiсної бази транспортного засобу, або, якщо транспортний засіб має бiльше двох осей.

При визначенні внутрiшньої довжини пiдлоги частини транспортного засобу, що призначена для перевезення вантажiв, необхідно використовувати внутрішню (корисну) довжину підлоги вантажного відсіку.

Під внутрішньою (корисною) довжиною підлоги вантажного відсіку транспортного засобу типу “пікап” слід розуміти довжину, яка може бути використана для перевезення вантажу, без урахування ширини стінок вантажного відсіку та технологічних виступів (мал.1).

мал.1

Додаток 5

Методичні рекомендації щодо класифікації згідно з вимогами УКТЗЕД товарів

№ з/п

Назва товару

Методологія класифікації

4.

Ідентифiкацiя шин та покришок автомобiльних

Згiдно з iнформацiєю з технiчної лiтератури загальним елементом всiх пневматичних шин є покришка. За способом герметизацiї шини вiдносяться до безкамерних або камерних. Камернi шини складаються з покришки та розмiщеної в її порожнинi пневматичної камери з вентилем.

На цей час в Українi дiють мiждержавнi стандарти для шин, а саме, ГОСТ 4754-97 “Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости” та ГОСТ 5513-97 “Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и тролейбусов”.

У вищезгаданих ГОСТах за пунктом 4 зазначено питання технiчної класифiкацiї, позначення та основних розмiрiв шин автомобiльних, а також наведено приклади позначення шин. Окрiм цього, у згаданих ГОСТах за пунктом 2 “Нормативные ссылки” зазначено, що при розробцi згаданих стандартiв враховано правила N 30 та 54 “ЕЄК ООН” (Economic Commission for Europe).

Розмiри посадочних дiаметрiв шин можуть бути однаковими, як для шин, що призначенi для легкових автомобiлiв, так i для шин, що призначенi для вантажних автомобiлiв (при iнших конструкцiйних вiдмiнностях шин).

Класифiкацiю шин автомобiльних, пропонується визначати згiдно маркування, що зазначене на товарi, з врахуванням iнформацiї виробникiв про призначення товару та iнформацiї зазначеної в ГОСТ 4754-97 та ГОСТ 5513-97:

1) В таблицi 1, ГОСТ 4754-97 наведено позначення з основними розмiрами шин для легкових автомобiлiв. Такi шини класифiкують згiдно з УКТ ЗЕД як шини, що призначенi для легкових автомобiлiв. Окрiм цього шини, що мають зазначений iндекс швидкостi бiльш як 150 км/год (Q, R, S, T, U, H, V, VR, W, Y, ZR) або такi, що мають маркування “REINFORCED”, вiдносяться до легкових шин.

Шини для спортивних або автомобiлiв представницького класу зазвичай мають iндекс швидкостi, бiльший за 150 км/год;

2) в таблицi 2, ГОСТ 4754-97 наведено позначення з основними розмiрами шин для легких вантажних автомобiлiв та автобусiв особливо малої мiсткостi (маркування для таких шин включає iндекс “С” або “СP”, або “LT”, наприклад, 185/80R15C, 215/80R15C, 225/75R16C) максимальний iндекс швидкостi для шин, що призначенi для легких вантажних автомобiлiв та автобусiв особливо малої мiсткостi, може мати значення 150 км/год або менше; такi шини розглядаються згiдно з УКТ ЗЕД як такi, що призначенi для вантажних автомобiлiв;

3) в таблицi 1, ГОСТ 5513-97 наведено позначення, та основнi розмiри шин для вантажних автомобiлiв, автобусiв та тролейбусiв.

Звертаємо увагу, що згiдно з ГОСТ 5513-97, визначено максимальну швидкiсть експлуатацiї шин призначених для вантажних автомобiлiв, а саме, 130 км/год., проте шини, якi призначенi для легких вантажних автомобiлiв та автобусiв особливо малої мiсткостi, згiдно з ГОСТ 4754-97 можуть мати максимальний iндекс швидкостi 150 км/год, але такi шини згiдно з УКТ ЗЕД також iдентифiкуються як шини, що призначенi для вантажних автомобiлiв.

Iндекси швидкостi для вантажних автомобiлiв за ГОСТ 5513-97 визначенi латинськими лiтерами F, G, J, K, L, M (вiдповiднiсть лiтерних iндексiв значенням швидкостi (в км/год) експлуатацiї шини зазначено у додатку). Шини, що мають посадочний дiаметр 17,5; 19,5; 20,5; 22,5; 24; 24,5 (в дюймах) або бiльше, а також всi шини, що мають позначення пiсля розмiру MPT (Multipurpose truck), вiдносяться до шин, що призначенi для вантажних автомобiлiв. До таких шин належать також шини з посадочним дiаметром 20 дюймiв та iндексом вантажопiдйомностi бiльш як 128 для одинарних колiс.

Пропонуємо проводити iдентифiкацiю шин автомобiльних з урахуванням вищезазначених рекомендацiй.

Додаток

Приклади основних систем маркування автомобiльних пневматичних шин

 1. Європейська система “European metric”, (маркування для шин, що зазначеннi в ГОСТ 4754-97 та ГОСТ 5513-97 гармонiзовано з європейською системою маркування).

Приклад маркування за ГОСТ 4754-97 та ГОСТ 5513-97:

1) 185/80 R 15 82 H шина радiальної конструкцiї для легкових автомобiлiв де зокрема зазначено: 82- iндекс навантаження, H - iндекс швидкостi (210 км/год);

2) 185/80 R 15 C шина для легких вантажних автомобiлiв та автобусiв особливо малої мiсткостi, радiальної конструкцiї;

3) 315/80 R 22,5 шина для вантажних автомобiлiв, де 315 - позначення номiнальної ширини профiлю шини, 80 - номiнальне вiдношення висоти профiлю до його ширини.

 1. Американська система (P-Metric). Приклад маркування шини:

1) LT225/75R15 де LT-(Light Truck) шина, що призначена для легкої вантажiвки;

2) P185/70R14 де P-для легкового автомобiля (Passanger), 185- номiнальна ширина профiлю, 70 - вiдношення висоти профiлю до його ширини, 14 - посадочний дiаметр ободу, R- позначення для шин радiальної конструкцiї

 1. Для повнопривiдних автомобiлiв застосовують “дюймове маркування” де основним параметром є не ширина профiлю, а зовнiшнiй дiаметр шини, наприклад, 31 х 10,5 R15 LT де 31 - зовнiшнiй дiаметр, 10,5 - ширина профiлю шини, R15 - посадочний дiаметр, LT - (Light Truck) шина призначена для легкої вантажiвки.

Типорозмiр шини

Вiн зазначений на боковiй поверхнi шини. Наприклад: 195/65 R 15 91T

195 - це ширина шини в мм.

65 - це процентне вiдношення висоти профiлю шини до її ширини (в нашому випадку 65%). Цей параметр визначає висоту профiлю шини за даної ширини шини.

Якщо ця цифра вiдсутня при маркуваннi, наприклад, 195/ R 15, то це значення дорiвнює бiльш як 80 (до 100) i така шина зветься “повно профільною”.

R - означає конструкцiю шини (радiальна), а не радiус шини.

15 - посадочний дiаметр диску в дюймах, тобто внутрiшнiй дiаметр шини (саме дiаметр, а не радiус).

91 - iндекс навантаження шини.

На деяких шинах зазначено “MAX LOAD” (максимальне навантаження) i далi подано значення в кг або фунтах.

Маркуванням “REINFORCED” позначенi тiльки шини для легкових автомобiлiв (зазвичай, такi шини мають 4 - 6 шарiв корду, “підсилена” шина).

Лiтера “С” або “СOMMERCIAL”, що зазначена пiсля дiаметра шини, наприклад: 195/70 R15 C, (така шина зазвичай, має 4 - 10 шарiв корду, “підсилена” шина для легких вантажних автомобiлiв та автобусiв особливо малої мiсткостi).

Для шин з маркуванням “REINFORCED”, “СOMMERCIAL” кiлькiсть шарiв корду жорстко не регламентована, вони можуть мати вiд 1 шару до 10 або бiльше.

T - iндекс швидкостi. Це умовний параметр, який визначає максимально допустиму швидкiсть руху автомобiля, яка допускається при використаннi даної шини.

Таблиця індексів максимальної швидкості експлуатації автомобільних шин та покришок

Індекс швидкості

F

G

J

K

L

M

N

P

Q

R

 

T

U

H

V

VR

W

Y

ZR

Максимальна

швидкість (км/ч)

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

240

>210

270

300

>240

Примiтка: Лiтери, що мають iндекс швидкостi до лiтери “N” позначають шини як для вантажних, так i до легкових автомобiлiв. Лiтери пiсля iндексу “P”, а саме, “P – ZR” позначають шини, що призначенi тiльки для легкових автомобiлiв (згiдно з ГОСТ 4754-97 та ГОСТ 5513-97). Звертаємо увагу, що шини, якi призначенi для легких вантажних автомобiлiв та автобусiв особливо малої мiсткостi (зазвичай позначенi маркуванням С, СP, LT) можуть згiдно з ГОСТ 4754-97, мати максимальний iндекс швидкостi 150 км/год до iндексу “P” включно (такi шини згiдно з УКТ ЗЕД розглядаються як шини, що призначенi для вантажних автомобiлiв).

Додатковi позначення, якi використовують виробники шин

M&S (Mud + Snow - грязь та снiг). Це означає, що данi шини спецiально сконструйованi як зимовi або всесезоннi.

All Season - всесезонна шина, яка призначена для використання будь-якої пори року.

Rotation - шина, напрямок руху якої зазначено додатковою позначкою на шинi.

Outside та Inside (або Side Facing Out чи Side Facing Inwards) -позначення внутрiшньої та зовнiшньої сторони шини з асиметричним малюнком протектора.

Left або Right - означає, що шини цiєї моделi є лiвостороннi або правостороннi.

Tubeless - безкамерна шина. Без цього надпису шина (покришка) може використовуватись тiльки з камерою.

Tube Type - шина (покришка) повинна експлуатуватись з камерою.

MAX PRESSURE - максимально допустимий тиск в шинi, в кПа.

RAIN, WATER, AQUA (або пiктограма “парасолька”) - означає, що цi шини (покришки) спецiально сконструйованi для дощової погоди i мають високий ступiнь захисту вiд ефекту аквапланерування.

Secunda або DA - позначка, яка означає, що шина має дефекти, якi не впливають на її швидкiснi характеристики

OFF THE ROAD - маркування шин для транспортних засобiв, призначених для використання позашляховиками.

DOT - Department of Transportation (Мiнiстерство транспорту США)

ETRTO - The European Tyre and Rim Technical Organization (Об’єднання європейских виробникiв шин та дискiв, Брюсель)

ECE - Economic Commission for Europe (Вiдомство ООН в Женевi)

FMVSS - Federal Motor Vehicle Safety Standards (Нормативи безпеки США)

7.

Визначальнi ознаки вiдновлених гумових пневматичних шин

Гумовi пневматичнi шини товарних позицiй 4011 i 4012 подiляються на безкамернi, у яких повiтряна порожнина утворюється покришкою та ободом колеса, та камернi, у яких повiтряна порожнина утворюється герметизувальною камерою (дивись ДСТУ 2219-93 “ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI. КОНСТРУКЦIЯ. Термiни та визначення).

Шина камерна складається з покришки (тороподiбної оболонки пневматичної шини, яка безпосередньо сприймає зусилля, що дiють пiд час експлуатацiї), камери (герметичної тороподiбної еластичної трубки пневматичної шини, яка заповнюється газом або повiтрям) та обiдної стрiчки (профiльованого еластичного кiльця, яке розмiщується в пневматичнiй шинi мiж бортами покришки, камерою та ободом колеса з метою оберiгання камери). Безкамерна шина складається лише з покришки.

Вiдновленi шини гумовi пневматичнi (товарна позицiя 4012) вiдрiзняються вiд нових шин гумових пневматичних (товарна позицiя 4011) за такими ознаками.

Новi гумовi пневматичнi шини на боковинi (частина покришки, розташована мiж плечовою зоною протектора та бортом) мiстять напис “Made in:” (англ.) (“Виготовлено в:”). На боковинi вiдновлених шин мiститься iнший напис, наприклад “Retered made in:” (англ.) (“Вiдновлено в:”), “Remould” (амер.), “Regummerad” (нiм.).

Крiм напису на боковинi вiдновленi пневматичнi шини вiдрiзняються вiд нових за такою ознакою: у прибортовiй частинi боковини покришки неозброєним оком можна побачити край нового шару гуми, наплавленого на стару покришку.

У мiсцi краю наплавлення нового шару гуми мiцнiсть з’єднання нового шару гуми з первинною покришкою незначна й завдяки цьому гострим предметом (лезом ножа, скальпеля тощо) можна легко пiдчепити край нового шару гуми та вiдокремити його вiд первинної покришки. Часто рельєфний малюнок на прибортовiй боковинi старої покришки, який мiститься пiд краєм наплавлення нового шару гуми, вiдрiзняється вiд рельєфного малюнку на новому шарi гуми.

04.07.2011 № 12/1-12.1/827-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.07.2011 № 12/1-12.1/827-ЕП

Начальникам Київської регіональної митниці, митниць

Про ввезення громадянами – резидентами транспортних засобів з метою транзиту

У зв’язку зі зверненнями митних органів та з метою забезпечення єдиного підходу до митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, інформуємо.

Умови та порядок ввезення громадянами транспортних засобів (далі – ТЗ) на митну територію України встановлено Законом України від 13.09.2001 № 2681-ІІІ „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон).

Відповідно до вимог статті 12 Закону громадянам-резидентам дозволяється ввозити ТЗ з метою транзиту через територію України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких ТЗ на митну територію України, грошової застави у сумі податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких ТЗ на митну територію України з метою вільного використання.

Ці положення не поширюються на ТЗ, що зареєстровані постійно у відповідних реєстраційних органах іноземних держав громадянами-резидентами та їм належать, що підтверджується відповідним документом про право власності на такий ТЗ.

Статтею 321 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс) встановлено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до положень статті 355 Кодексу майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно).

Майно може належати особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності.

Згідно з нормами статей 368, 369 Кодексу спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.

Співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників.

Враховуючи викладене, у разі ввезення з метою транзиту через територію України громадянином-резидентом ТЗ, що йому належить на праві спільної власності (співвласником) за наявності документів, що підтверджують право власності співвласників та за умови дотримання встановлених законодавством вимог, пропуск ТЗ відповідно до статті 12 Закону здійснюється без застосування фінансової гарантії (внесення грошової застави).

Директор Департаменту організації

митного контролю та оформлення С.М.Сьомка

Щіпанська Г.А.

(44)247-28-37

14.07.11 № 11.1/2-12/10339-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

14.07.11 № 11.1/2-12/10339-ЕП

 

Начальнику Київської регіональної митниці,начальникам митниць

Про відкликання листів Держмитслужби України від 29.12.2005 № 11/2-10/16842-ЕП і від 29.12.2007 № 11/2-10/13285-ЕП

Наступним повідомляємо, що Державна митна служба України відкликає з місць застосування листи від 29.12.2005 № 11/2-10/16842-ЕП „Про подання документів, що підтверджують проведення сертифікації транспортних засобів, які ввозяться громадянами для вільного обігу” і від 29.12.2007 № 11/2-10/13285-ЕП „Про митне оформлення транспортних засобів і функціонування ПІК „Транспортні засоби громадян”.

Перший заступник

Голови Служби О.М.Дороховський

Радченко М.Г.

(044) 481-18-95

19.07.2011 № 20/1-14/03993- ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

19.07.2011 № 20/1-14/03993- ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

На виконання доручення Голови Державної митної служби України від 23.06.2011 № 13897/9 Держмитслужбою опрацьовується лист Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (далі-EUBAM) щодо можливостей отримання інформації з відкритих джерел відносно автомобілів, зареєстрованих у Литовській Республіці.

Відповідно до зазначеного листа, експертами EUBAM спостерігається значне збільшення випадків подання при перетині через державний кордон України водіями автомобілів з литовськими реєстраційними номерами підроблених документів, а саме, нотаріальних довіреностей.

Для використання в роботі, в якості довідкової інформації, направляємо відомості надані EUBAM щодо відкритих джерел інформації, які містять:

Список нотаріусів, які уповноваженні працювати на території Литовської Республіки, електронна адреса:

http://www.notarurumai.lt/?item=biesk&subitem=list&id=2&lang=3

Інформацію щодо викрадених автомобілів та номерних знаків, електронна адреса: http://policija.lt/itpr_paieska/transportas_it.php

Інформацію щодо автомобілів, зареєстрованих в минулому та на теперішній час в базі даних Литовської Республіки, електронна адреса: https://www.eregitra.lt/viesa/paiesk/Index_en.php

Начальник Департаменту В.М.Лисий

Вик: Пастушенко Ю.М.

Тел: (044) 247-26-95

15.09.2011№ 20/2-11/05881-ЕП1

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.09.2011№ 20/2-11/05881-ЕП

Начальникам регіональної

митниці, митниць

Про надання роз'яснень

За результатами аналізу випадків притягнення до адміністративної відповідальності за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 336 МК України установлено, що в деяких митних органах мають місце факти складання протоколів про порушення митних правил у зв'язку з нереєстрацією в органах ДАІ транспортних засобів, ввезених на митну територію України в режимі тимчасового ввезення, що знаходяться на території України в режимі тимчасового ввезення, які знаходяться на території України більше 2-х місяців.

Інформуємо, що Митним кодексом України не передбачена відповідальність за нереєстрацію в органах ДАІ транспортних засобів, ввезених на митну територію України в режимі тимчасового ввезення, які знаходяться на митній території України більше 2-х місяців.

З метою недопущення порушень вимог закону та уникнення фактів безпідставного складання таких протоколів пропонуємо врахувати вказану інформацію в подальшій роботі.

 

Т.в.о. начальника Департаменту Я.П.Прокопенко

Бевза О.В.,247-28-15

14.10.2011 № 11.1/1.2-12/14308-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.10.2011 № 11.1/1.2-12/14308-ЕП

Київській регіональній митниці,

митницям

Про відкликання листа Держмитслужби України

Державна митна служба України відкликає лист від 13.05.2010 № 11/5-10.09/4505-ЕП „Про митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну”.

Т.в.о. Голови Служби  О.М.Дороховський

 

 

Вверх