Legal acts and departmental instructions 2010

Законодавчі акти та відомчі інструкції 2010 року

12.01.2010 № 09/28-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.01.2010 № 09/28-ЕП

Начальникам

регіональних митниць, митниць

Про направлення постанови Кабінету Міністрів України

Направляємо до відома та керівництва в роботі постанову Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1371 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

Додаток: на 16 арк.

Заступник директора Департаменту Г.Д.Мальчик

Іваніна Н.А.

044-247-28-37

23.12.2009 № 1371

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.12.2009 № 1371

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Установити, що перша державна реєстрація мопедів, придбаних до набрання чинності Порядком, затвердженим цією постановою, до 1 липня 2010 р. може проводитися без подання документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за встановленою процедурою після проведення Державною автомобільною інспекцією відповідних перевірок.

Міністерству внутрішніх справ забезпечити проведення державної реєстрації мопедів з 1 січня 2010 року.

Премєр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1371

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

В абзаці четвертому пункту 9 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. №340 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 211; Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1311), слова “три місяці” замінити словами “один місяць”.

У постанові Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 “Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 36, ст. 1327; 1999 р., №16, ст. 650; 2000 р., № 34, ст. 1433; 2001 р., № 20, ст. 868; 2004 р., № 15, ст. 1048, №18, ст. 1285; 2006 р., № 42, ст. 2806; 2008 р., № 19, ст. 541; 2009 р., №39, ст. 1323, № 43, ст. 1451):

1) назву та пункт 1 постанови викласти у такій редакції:

“Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів”;

“1. Затвердити Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, що додається.”;

2) Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджені зазначеною постановою, викласти у редакції, що додається.

У пункті 10 Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 487 (Офіційний вісник України, 2009 р., №37, ст. 1258), слова “Вищі професійно-технічні” замінити словами “Вищі, професійно-технічні”.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1371)

ПОРЯДОК

державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

Загальні положення

Цим Порядком встановлюється єдина на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (далі - транспортні засоби), оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

Цей Порядок є обов’язковим для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів виконують обов’язки та реалізують права таких власників у межах наданих їм повноважень.

Державна реєстрація транспортних засобів проводиться підрозділами Державтоінспекції з метою здійснення контролю за відповідністю конструкції та технічного стану транспортних засобів установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), використанням транспортних засобів в умовах воєнного і надзвичайного стану, а також для ведення їх обліку та запобіганню вчиненню щодо них протиправних дій.

Державний облік зареєстрованих транспортних засобів передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання і передачу інформації про такі засоби та відомостей про їх власників, які вносяться до Єдиного державного реєстру Державтоінспекції.

Порядок ведення Єдиного державного реєстру Державтоінспекції та надання інформації з нього затверджується МВС.

Органи Державтоінспекції ведуть облік торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, забезпечують їх номерними знаками для разових поїздок, бланками довідок-рахунків та актів приймання-передачі транспортних засобів установленого зразка із сплатою вартості зазначених номерних знаків і бланків, розробляють порядок видачі таких бланків, обліку та контролю за їх використанням, надають відповідним військовим комісаріатам за їх запитами відомості про державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів (за винятком легкових автомобілів, причепів до них, мотоциклів, мотоколясок та мопедів).

Особи, які порушують цей Порядок, несуть відповідальність згідно із законом.

Державна реєстрація транспортних засобів

Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції (далі - підрозділи Державтоінспекції). Транспортні засоби, що належать декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструються за однією з таких осіб. У разі відсутності одного із співвласників державна реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису такого співвласника засвідчується нотаріально. У графі “Особливі відмітки” свідоцтва про реєстрацію або тимчасового реєстраційного талону транспортних засобів щодо іншого співвласника може бути зроблено запис:

“_____________________________________________________ має право керувати (експлуатувати) (прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи) та є співвласником”.

Транспортні засоби, що належать фізичним особам-підприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами.

Власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі - власники) зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Строк державної реєстрації продовжується у разі подання документів, які підтверджують відсутність можливості своєчасного її проведення власниками транспортних засобів (хвороба, відрядження або інші поважні причини).

Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані (не перереєстровані) у підрозділах Державтоінспекції (крім транспортних засобів, за реєстрованих до набрання чинності цим Порядком) та без номерних знаків, що відповідають державним стандартам, а також ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах або знищені чи підроблені, забороняється.

Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України для власного користування більш як на два місяці, підлягають державній реєстрації в підрозділах Державтоінспекції на строк, визначений Держмитслужбою. Тимчасово ввезені транспортні засоби не можуть бути розкомплектовані на запасні частини, передані у володіння або користування іншим особам.

Державна реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, оцінку їх вартості (проводиться спеціалістом, що пройшов необхідну підготовку в порядку, встановленому МВС, Мін’юстом, Мінпромполітики, Держмитслужбою та Фондом державного майна, і має відповідні документи), відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Не допускаються до державної реєстрації транспортні засоби з правим розташуванням керма (за винятком транспортних засобів, які були зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції до набрання чинності Законом України “Про дорожній рух”), а також транспортні засоби, зібрані (складені) із складових частин серійних транспортних засобів без дотримання вимог зазначеного Закону.

Документами, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, є засвідчені підписом відповідної посадової особи, що скріплений печаткою:

довідка-рахунок за формою згідно з додатком 1, видана суб’єктом господарювання, діяльність якого пов’язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

договори та угоди, укладені на товарних біржах на зареєстрованих у Департаменті Державтоінспекції бланках, інші засвідчені в установленому порядку документи, що встановлюють право власності на транспортні засоби;

копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками транспортних засобів, марки, моделі, року випуску таких засобів, а також ідентифікаційних номерів їх складових частин;

довідка органу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що виділили автомобіль або мотоколяску;

акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 6, виданий підприємством-виробником або підприємством, яке переобладнало чи встановило на транспортний засіб спеціальний пристрій згідно із свідоцтвом про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, із зазначенням ідентифікаційних номерів такого транспортного засобу та конкретного одержувача;

вантажна митна декларація або видане митним органом посвідчення про реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції транспортних засобів чи їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

договір фінансового лізингу.

Для державної реєстрації транспортних засобів, що перебували в експлуатації і зняті з обліку в підрозділах Державтоінспекції, крім зазначених у цьому пункті документів, що підтверджують правомірність їх придбання, подається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою підрозділу Державтоінспекції про зняття транспортного засобу з обліку. Перед відчуженням, передачею зазначені транспортні засоби повинні бути зняті з обліку в підрозділах Державтоінспекції. Переобладнання (крім переобладнання для роботи на газових паливах), відчуження, передача права користування і (або) розпорядження придбаних транспортних засобів, не зареєстрованих у підрозділах Державтоінспеції, не допускається.

Державна реєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

Бланки довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів підприємств-виробників таких засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, за формами згідно з додатками 1 і 6 є бланками суворої звітності і виготовляються відповідно до порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283.

У разі коли власники транспортних засобів мають заборгованість із сплати штрафу за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, їм може бути відмовлено в проведенні державної реєстрації (перереєстрації), знятті з обліку транспортного засобу.

До державної реєстрації не допускаються автобуси, що переобладнані з автомобілів, які призначалися для виконання інших функцій, за винятком таких автобусів, зареєстрованих до 1 квітня 2008 року.

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку розукомплектованих транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, не допускається. Розукомплектованими вважаються транспортні засоби, в яких відсутня одна або більше складових частин, що мають ідентифікаційний номер (кузов, шасі, рама, двигун).

Державна реєстрація (перереєстрація) легкових автомобілів або виготовлених на їх базі автомобілів, що переобладнані шляхом заміни кузова на кузов іншої марки, моделі, серії чи модифікації (крім автомобілів, зареєстрованих до набрання чинності цим Порядком), не допускається.

Державна реєстрація нових транспортних засобів, а також тих, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію України, проводиться за умови відповідності конструкції і технічного стану даної марки (моделі) транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, копію яких власники подають до підрозділів Державтоінспекції.

Державна реєстрація конфіскованих транспортних засобів або транспортних засобів, право власності на які встановлено за рішенням суду, проводиться на підставі відповідного рішення суду із зазначенням марки, моделі, ідентифікаційних номерів складових частин таких засобів, а також реєстраційних документів, зокрема свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі - свідоцтво про реєстрацію) або технічного паспорта (у разі їх наявності) з відміткою підрозділу Державтоінспекції про зняття транспортного засобу з обліку. До реєстраційних документів додається договір купівлі-продажу, інший документ, що встановлює право власності, або рішення Кабінету Міністрів України чи комісії, утвореної відповідно до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. №985 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1371), про передачу цих транспортних засобів у разі конфіскації у власність держави.

Державна реєстрація проводиться:

транспортних засобів, що визнані в установленому порядку безхазяйними, - на підставі документів, виданих уповноваженими органами, а також договорів купівлі-продажу або інших документів, які встановлюють право власності на такі засоби після їх реалізації;

транспортних засобів, які за правом спадкування перейшли у власність держави або подаровані державі власниками, - на підставі рішень органів, визначених законодавством, та нотаріально засвідчених документів, які встановлюють право власності, із зазначенням в них марки, моделі, ідентифікаційних номерів складових частин таких транспортних засобів, інших документів, що підтверджують правомірність їх придбання новими власниками, а також виданих на території України реєстраційних документів з відміткою підрозділів Державтоінспекції про зняття їх з обліку.

До документів, що необхідні для проведення державної реєстрації конфіскованих транспортних засобів або транспортних засобів, право власності на які встановлено за рішенням суду, або таких, що визнані в установленому порядку безхазяйними, або які за правом спадкування перейшли у власність держави або подаровані державі власниками, також подається висновок щодо результатів перевірки технічного стану транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС або іншого підприємства, установи та організації, визначеної Кабінетом Міністрів України, та документ про оцінку його вартості, виданий відповідно до пункту 8 цього Порядку.

Державна реєстрація зазначених транспортних засобів, ввезених на митну територію України без сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що передбачені законодавством під час імпорту таких засобів, проводиться за умови подання документів про внесення таких податків і зборів (обов’язкових платежів), за винятком транспортних засобів, які згідно з податковим законодавством звільнені від їх сплати, із внесенням відповідного запису у свідоцтво про реєстрацію.

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів дипломатичних і торговельних представництв, консульських установ іноземних держав та їх персоналу з числа іноземних громадян, а також іноземних організацій, які забезпечують реалізацію програм (проектів) міжнародної технічної допомоги (виконавці проектів) згідно з міжнародними договорами України, іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться підрозділами Державтоінспекції на загальних підставах.

Транспортні засоби, які належать представництвам державних підприємств, установ та організацій України і експлуатувалися за кордоном та повертаються в Україну без реєстраційних документів, реєструються на підставі клопотань МЗС та актів приймання-передачі за формою згідно з додатком 2 або накладних на відпуск матеріальних цінностей і відповідних митних документів.

Допускається державна реєстрація самостійно сконструйованих мотоциклів, легкових, а також вантажних автомобілів, повна маса яких не перевищує 3500 кілограмів, причепів та напівпричепів до них, інших прирівняних до них транспортних засобів і мопедів, виготовлених відповідно до обов’язкових вимог норм і стандартів України, на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання складових частин із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також висновків Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС та інших, визначених Кабінетом Міністрів України підприємств, установ та організацій.

Під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортні засоби, крім випадків вибракування їх у цілому, підлягають огляду та дослідженню з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними у поданих власником для реєстрації документах, визначення їх справжності та проведення перевірки за Єдиним державним реєстром Державтоінспекції та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби, встановлення відповідності конструкції і технічного стану транспортних засобів обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України. Огляд проводиться уповноваженими працівниками підрозділів

Державтоінспекції за місцем реєстрації транспортних засобів, а дослідження - фахівцями експертної служби МВС або іншими спеціалістами, що мають свідоцтво про право проведення відповідного виду експертних досліджень і внесені до Реєстру атестованих судових експертів. За результатами огляду в документах, які подаються для державної реєстрації, уповноважений працівник підрозділу Державтоінспекції робить відповідну відмітку або складає акт технічного огляду. До зазначених документів додається відповідний висновок фахівця.

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, без ідентифікаційного номера або із знищеними, пошкодженими (один чи кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими (змінено один або кілька символів номера, замінено панель (табличку) або частину панелі (таблички) з номером) ідентифікаційними номерами складових частин (кузова, шасі, рами, двигуна) не допускається. Перша державна реєстрація таких засобів, а також ввезених на митну територію України транспортних засобів, що розшукуються правоохоронними органами інших держав, не проводиться.

На самостійно сконструйовані транспортні засоби та на зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції транспортні засоби із знищеними ідентифікаційними номерами їх складових частин (кузова, шасі, рами, двигуна) або на транспортні засоби, ідентифікаційні номери складових частин яких пошкоджені під впливом корозії, знищені (пошкоджені) чи підроблені внаслідок незаконного заволодіння або в разі, коли проведена заміна таких складових частин після дорожньо-транспортної пригоди, наносяться спеціальні індивідуальні номери чи здійснюється дублювання первинних ідентифікаційних номерів складових частин (у разі встановлення відповідності ідентифікаційного номера таким засобам) згідно з вимогами міжнародних і державних стандартів.

У такому разі до реєстраційних документів та Єдиного державного реєстру Державтоінспекції вносяться в установленому МВС порядку відповідні відмітки.

Комбінація символів, порядок їх нанесення та залучення до їх нанесення спеціалізованих підприємств визначається МВС.

На зареєстровані у підрозділі Державтоінспекції транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрацію, а також номерні знаки, що відповідають державному стандарту України: два номерні знаки - на автотранспорт, один - на мототранспорт, мопед, причіп та напівпричіп, дозволи на встановлення на транспортних засобах спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу ідентифікаційний номер двигуна не зазначається.

Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт), технічний талон та номерні знаки старого зразка діють до їх заміни на свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки нового зразка.

Вивезення (пересилання) за межі України номерних знаків, виданих на території України, окремо від транспортних засобів, на які вони видані, не дозволяється.

За бажанням власника транспортного засобу - фізичної особи надати право керування таким засобом іншій фізичній особі чи за бажанням фізичної або юридичної особи, якій власник транспортного засобу передав у встановленому порядку право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, підрозділ Державтоінспекції видає за зверненням такого власника тимчасовий реєстраційний талон на строк, зазначений у його заяві, або документах, які підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортним засобом.

У графі талона “Особливі відмітки” робиться запис “Дійсний до ____________ 20__ р. за наявності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) серії ___ № ________”.

Копія документа, що підтверджує право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, додається до матеріалів, що необхідні для оформлення тимчасового реєстраційного талона.

У разі державної реєстрації експериментальних зразків транспортних засобів, що проходять випробування, до реєстраційних документів (реєстраційної картки, книги реєстрації, свідоцтва про реєстрацію) вноситься запис “випробування” і видаються номерні знаки. Підставою для державної реєстрації таких транспортних засобів є технічне завдання виробника на розроблення, узгоджене з Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС або державним підприємством “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” (далі - державне підприємство “ДержавтотрансНДІпроект”) Мінтрансзв’язку.

Замість утраченого або непридатного для користування свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) і номерних знаків на підставі заяви власника або його представника видається нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Замість утраченого свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) знятого з обліку транспортного засобу на підставі заяви власника або його представника підрозділ Державтоінспекції, в якому проводилося зняття з обліку, видає копію реєстраційної картки, яка засвідчується підписом посадової особи, що скріплений печаткою підрозділу Державтоінспекції, із внесенням відповідних службових відміток.

Знайдені свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти) і номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються до підрозділів Державтоінспекції.

У разі коли власники транспортних засобів переїхали у зв’язку із зміною місця проживання до іншого регіону - Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва чи Севастополя або придбали транспортні засоби, зареєстровані в іншому регіоні, підрозділи Державтоінспекції за новим місцем державної реєстрації транспортних засобів надсилають за попереднім місцем їх державної реєстрації запит, відповідь на який необхідно дати протягом 10 днів.

До одержання підтвердження, передбаченого пунктом 19 цього Порядку, з місця попередньої державної реєстрації власникам транспортних засобів видаються номерні знаки і не більш як на три місяці тимчасовий реєстраційний талон.

Після закінчення строку дії тимчасового реєстраційного талона експлуатація транспортних засобів не допускається.

Транспортні засоби юридичних осіб реєструються за місцезнаходженням таких осіб. Якщо стоянка транспортних засобів розташована за місцезнаходженням філій або представництв юридичних осіб, такі транспортні засоби реєструються за місцем їх стоянки.

У свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) зазначається юридична особа, якій належать транспортні засоби, місцезнаходження такої особи та стоянки.

Для проведення державної реєстрації нових транспортних засобів, виготовлених в Україні, до підрозділів Державтоінспекції подається також оформлене державним підприємством “ДержавтотрансНДІпроект” чи Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС і видане виробником свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Обмеження, зазначені у свідоцтві, вносяться до реєстраційних документів.

Транспортні засоби, які належать неповнолітнім, реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 14-річного віку (крім випадків успадкування за законом) за нотаріально засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. В обліковій картці та книзі обліку таких транспортних засобів також зазначається прізвище, ім’я та по батькові батьків (усиновлювачів) неповнолітнього або його піклувальника і ставиться відмітка про заборону зняття з обліку транспортних засобів без їх дозволу та дозволу органу опіки та піклування.

Після досягнення неповнолітнім 18-річного віку всі обмеження щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, які встановлювалися для неповнолітніх, знімаються.

Транспортні засоби, що належать фізичним особам, реєструються за місцем їх проживання.

У разі виникнення обставин, що перешкоджають державній реєстрації таких транспортних засобів за місцем проживання власників, дозволяється, як виняток, з дозволу керівників підрозділів Державтоінспекції проведення їх державної реєстрації за місцем проживання родичів власників за їх письмовою згодою.

Транспортні засоби, що належать іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні, реєструються на встановлений відповідно до законодавства строк їх перебування в Україні за адресою, що зазначена у міграційній картці або зареєстрована у відповідних органах та підрозділах Державної міграційної служби, за умови подання до підрозділів Державтоінспекції письмової згоди приймаючої сторони.

Державна реєстрація придбаних у розстрочку транспортних засобів проводиться згідно з цим Порядком із внесенням до свідоцтва про реєстрацію відповідного запису (запис “розстрочка” повинен міститися в довідці-рахунку або акті приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 6).

Державна реєстрація транспортних засобів, виграних у лотереях, на конкурсах та під час інших заходів, проводиться на підставі довідки-рахунка, на зворотному боці якої члени комісії (уповноважена особа), за участю якої проводяться такі заходи, ставлять свої підписи, що скріплюються печаткою.

Транспортні засоби, що придбаваються юридичною особою-лізингодавцем з метою подальшої передачі їх лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу, реєструються за лізингодавцем.

Після виконання договору фінансового лізингу транспортні засоби знімаються з обліку відповідно до вимог пункту 42 цього Порядку і реєструються за лізингоодержувачем на підставі зазначеного договору та акта приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 2.

Державна реєстрація ввезених в Україну транспортних засобів

Ввезені в Україну транспортні засоби підлягають державній реєстрації на підставі заяв власників і вантажних митних декларацій або виданих митними органами посвідчень про їх реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції.

У разі ввезення двох і більше транспортних засобів для власних потреб за однією вантажною митною декларацією такі засоби реєструються на підставі засвідченої митним органом її копії, що скріплюється особистою номерною печаткою працівника митної служби та печаткою митного органу.

Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, ввезені в Україну з метою їх подальшого відчуження суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, і придбані юридичними чи фізичними особами, реєструються на підставі виданих зазначеними суб'єктами довідок-рахунків та вантажних митних декларацій або їх копій, що скріплюються особистою номерною печаткою працівника митної служби та печаткою митного органу.

У разі коли транспортні засоби перебували в експлуатації за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іншої держави, обов’язковим є подання до підрозділів Державтоінспекції реєстраційних або прирівняних до них документів такої держави з відміткою про зняття їх з обліку.

Для державної реєстрації транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України тимчасово, у разі переселення громадян на постійне місце проживання, як спадщина за законом, що відкрита за її межами на користь резидента, обов’язковим також є подання до підрозділів Державтоінспекції довідки з посольства (консульства) відповідної країни про проживання власників у цій країні та про дійсність реєстраційних або прирівняних до них документів країн вивезення транспортних засобів.

На період до одержання підрозділами Державтоінспекції інформації про митне оформлення транспортних засобів власникові видаються номерні знаки і не більш як на три місяці тимчасовий реєстраційний талон. До реєстраційних та облікових документів вносяться відомості про заборону відчуження і передачі права користування і (або) розпорядження транспортними засобами, дату їх зворотного вивезення та інші обмеження, які встановлюються митними органами.

Після закінчення строку дії тимчасового реєстраційного талона експлуатація транспортних засобів не допускається.

Державна реєстрація транспортних засобів під зобов’язання про їх зворотне вивезення проводиться виключно за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України (крім транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам іноземних держав, міжнародним, міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є резидентами України).

Державна реєстрація тимчасово ввезених на митну територію України транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам іноземних держав, міжнародним, міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є резидентами України, може проводитися на підставі документів, що підтверджують право власності, користування і (або) розпорядження такими засобами без надання документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України.

Національні номерні знаки і документи про реєстрацію (про право власності, користування або розпорядження) транспортних засобів іноземних держав, з яких вони тимчасово ввезені на митну територію України під зобов’язання про зворотне вивезення, здаються на зберігання до підрозділів Державтоінспекції, що є умовою тимчасового обліку транспортних засобів, і повертаються власникам в установленому МВС порядку після зняття таких засобів з обліку. На зазначені транспортні засоби видаються номерні знаки та свідоцтва про реєстрацію із зазначенням строку тимчасового ввезення, який встановлюється митними органами відповідно до митного законодавства та зазначається у документах про митне оформлення таких засобів.

Після закінчення строку тимчасового ввезення транспортні засоби вважаються незареєстрованими.

Зняття з обліку у зв’язку з відчуженням (купівля-продаж, міна, дарування) або вибраковуванням транспортних засобів, щодо яких не знято обмеження митних органів, здійснюється з їх дозволу.

Перереєстрація транспортних засобів

Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не придатного для користування, зміни їх власників, місця стоянки, місцезнаходження або найменування власників - юридичних осіб, місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, а також кольору або марки транспортного засобу внаслідок переобладнання чи заміни двигуна або кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

Перереєстрація транспортних засобів (об’єктів права державної власності) у разі їх безоплатної передачі із сфери управління міністерств, інших органів виконавчої влади, Національної академії наук, інших самоврядних організацій, яким передане в користування державне майно (самоврядні організації), до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій проводиться у разі дотримання вимог, зазначених у підпункті “б” пункту 4 Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 38, ст. 1405).

У разі відчуження транспортних засобів, зазначених в абзаці другому цього пункту, їх перереєстрація проводиться за умови дотримання вимог щодо відчуження, які визначені нормативно-правовими актами Фонду державного майна та іншими актами законодавства.

Для проведення перереєстрації транспортних засобів, зазначених в абзаці другому цього пункту, до підрозділів Державтоінспекції подаються засвідчені підписами сторін, що скріплені печатками, акти приймання-передачі транспортних засобів із зазначенням їх кольору, марки, моделі, року випуску, ідентифікаційних номерів складових частин (далі - реквізити), а для проведення перереєстрації транспортних засобів у разі їх відчуження - документи, що встановлюють право власності на транспортні засоби, разом із зазначеними актами.

Перереєстрація транспортних засобів, які передаються у зв’язку з реорганізацією юридичних осіб, проводиться на підставі актів приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 2, свідоцтва про реєстрацію, а також засвідчених у встановленому порядку копій рішень власників про реорганізацію та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, що реорганізується, і юридичної особи, утвореної внаслідок реорганізації.

Перереєстрація транспортних засобів, що у зв’язку з ліквідацією юридичних осіб передаються іншим юридичним або фізичним особам, проводиться на підставі свідоцтва про реєстрацію та засвідчених в установленому порядку копій прийнятих власниками або судом рішень про ліквідацію.

Транспортні засоби, що є внесками учасників до статутного фонду господарських товариств, які повертаються учасникові у зв’язку з його виходом із товариства, перереєстровуються на підставі свідоцтва про реєстрацію та засвідчених в установленому порядку копій рішень товариства про повернення таких транспортних засобів зазначеним учасникам.

Перереєстрація транспортних засобів, що переходять у власність страховиків після виплати страхувальникам повної страхової суми, проводиться на підставі документів, зазначених у пункті 44 цього Порядку.

Перереєстрація транспортних засобів на одного з подружжя проводиться на підставі їх спільної заяви, свідоцтва про реєстрацію і засвідчених у встановленому порядку копії свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя.

Підставою для перереєстрації транспортного засобу є також свідоцтво про реєстрацію та копії договору про поділ спільного майна подружжя, свідоцтва про право на спадщину або рішення суду про визнання недійсними договору купівлі-продажу, міни, дарування, що засвідчені в установленому порядку.

Перереєстрація транспортних засобів, що є спільною сумісною власністю осіб, які ведуть фермерське господарство, в разі смерті осіб, на яких було зареєстровано транспортні засоби, проводиться на підставі засвідчених у виконавчому органі відповідної ради заяви члена такого господарства (за наявності кількох членів господарства - їх спільної заяви), копії свідоцтва про смерть, довідки виконавчого органу відповідної ради про склад фермерського господарства і про перебування транспортних засобів у спільній сумісній власності його членів. До зазначених документів додається свідоцтво про реєстрацію.

Державна реєстрація (перереєстрація) переобладнаних транспортних засобів проводиться на підставі документів про відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху та документів, що підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни).

Документами про відповідність переобладнаних транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху є:

для транспортних засобів, переобладнаних на підприємствах, - свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, видане згідно з пунктом 22 цього Порядку на відповідний вид переобладнання, що подається разом з актом приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 3, 4 і 6;

для транспортних засобів, переобладнаних в індивідуальному порядку, - акт технічної експертизи за формою згідно з додатком 5 або сертифікат відповідності, виданий випробувальною лабораторією (центром), що має атестат акредитації відповідної галузі та повноваження щодо проведення перевірки технічного стану транспортних засобів, органом з оцінки відповідності, що визнаний та призначений в установленому порядку проводити процедуру сертифікації транспортних засобів, чи підприємством, що має сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО з установлення відповідності конструкції переобладнаного транспортного засобу умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження переобладнання.

Переобладнання транспортних засобів для роботи на газових паливах здійснюється виключно суб’єктами господарювання, які мають свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу на відповідний вид переобладнання. Зазначені суб’єкти можуть проводити перевірку відповідності таких засобів вимогам технічних умов і технічної документації підприємства-виробника газобалонного обладнання.

Переобладнання транспортних засобів шляхом заміни кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери, здійснюється за попередньою згодою підрозділів Державтоінспекції.

Власникам переобладнаних транспортних засобів видаються нові свідоцтва про реєстрацію із зазначенням нових ідентифікаційних номерів складових частин або особливостей конструкції, що виникли в результаті її зміни.

У таких свідоцтвах зазначається рік випуску легкового автомобіля або виготовленого на його базі автомобіля, який повинен відповідати року випуску встановленого кузова. Рік випуску такого автомобіля не змінюється у разі неможливості встановити рік випуску його кузова.

Вивільнені після переобладнання або ремонту складові частини, що мають ідентифікаційні номери, залишаються у розпорядженні власників. На такі складові частини за зверненням власника видаються відповідними підрозділами Державтоінспекції довідки встановленого зразка.

Переобладнання транспортного засобу, у результаті якого змінюється його повна маса та її розподіл за осями, центр ваги, тип двигуна, його вага і потужність, колісна база чи колісна формула, система гальмового і рульового керування та трансмісії, здійснюється за погодженням з виробниками транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, або з державним підприємством “ДержавтотрансНДІпроект” чи Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС. Зазначене погодження може надаватися тільки після проведення огляду транспортних засобів із дотриманням вимог пункту 15 цього Порядку та надання зазначеним установам відповідного акта, засвідченого підписом посадової особи, що скріплений печаткою підрозділів Державтоінспекції.

Перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із заміною двигуна проводиться в разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого об’єму і потужності. Документи, що підтверджують законність придбання двигуна, не вимагаються.

У разі коли транспортний засіб переобладнано з інших моделей даної марки шляхом заміни деталей кузова (крила, панелі, капота тощо), власнику видається свідоцтво про реєстрацію із зазначенням моделі, якій відповідає зовнішній вигляд такого засобу після переобладнання. Якщо номери складових частин не змінювалися, зазначаються рік випуску і номери, які транспортний засіб мав до переобладнання. До графи “Особливі відмітки” свідоцтва про реєстрацію вноситься запис:

“Автомобіль переобладнано з моделі ___________________ шляхом заміни ___________________ (зазначити модель) (зазначити______________________ в 20__ р.”, що скріплюється печаткою підрозділу Державтоінспекції. деталі, складові частини)

У разі перереєстрації транспортного засобу свідоцтво про реєстрацію підлягає заміні на загальних підставах.

Зняття з обліку транспортних засобів

Зняття з обліку транспортних засобів проводиться після їх огляду в підрозділах Державтоінспекції на підставі заяви власника, документа, що посвідчує особу, виконавчого напису нотаріуса, постанови державного виконавця або рішення суду.

Дозволяється проводити огляд транспортних засобів, які знімаються з обліку, за їх місцезнаходженням з дотриманням вимог пункту 15 цього Порядку. Такий огляд оформляється відповідним актом, засвідчується підписом посадової особи, що скріплений печаткою підрозділів Державтоінспекції.

У разі встановлення факту знищення, фальсифікації або підроблення ідентифікаційних номерів складових частин транспортних засобів, виявлення транспортних засобів, зареєстрованих (перереєстрованих), знятих з обліку в підрозділах Державтоінспекції, у тому числі тимчасово, за фіктивними чи підробленими документами або таких, що розшукуються правоохоронними органами України у зв’язку з незаконним заволодінням, працівники підрозділів Державтоінспекції оформляють в установленому порядку необхідні документи, скасовують державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів і передають усі відповідні документи та за наявності транспортні засоби до органів внутрішніх справ для подальшого проведення перевірки. Якщо виявлено факт підроблення митних документів, їх ксерокопії з необхідним поясненням надсилаються до митних органів, у зоні діяльності яких проживають особи, за якими зареєстровані відповідні транспортні засоби.

Якщо під час проведення перевірки ідентифікаційних номерів складових частин за автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби буде встановлено, що раніше зареєстрований на території України транспортний засіб розшукується правоохоронними органами інших держав, підрозділ Державтоінспекції вилучає свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт), оформляє відповідні документи про цей факт і передає їх до відповідного органу внутрішніх справ для проведення розслідування. Підрозділи Державтоінспекції видають власникам тимчасові реєстраційні талони строком на один рік, у графу “Особливі відмітки” яких вноситься запис: “Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку заборонено до закінчення перевірки”. Після проведення органом внутрішніх справ розслідування за зазначеним фактом (з обов’язковим інформуванням ініціатора розшуку) на підставі постанови органу внутрішніх справ про відмову у порушенні кримінальної справи та матеріалів перевірки в установленому МВС порядку здійснюється заміна тимчасових реєстраційних талонів на свідоцтва про реєстрацію з внесенням до них запису “Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку дозволено”.

Забороняється зняття з обліку транспортних засобів, стосовно яких є ухвала суду про накладення арешту або заборону зняття з обліку чи постанова слідчого або державного виконавця про накладення арешту, а також транспортних засобів, що є речовими доказами у кримінальній справі і приєднані до неї постановою особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора або ухвалою суду.

Забороняється зняття з обліку транспортних засобів, що:

зареєстровані за неповнолітніми особами відповідно до вимог пункту 23 цього Порядку, без письмової нотаріально засвідченої згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозволу органу опіки та піклування;

одержані через органи соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, без письмового розпорядження зазначених органів;

придбані у розстрочку без надання відповідних документів про остаточний розрахунок.

У разі коли транспортний засіб знімається з обліку у зв’язку з його відчуженням, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: “Транспортний засіб знято з обліку для реалізації в межах України”.

У разі коли транспортний засіб знімається з обліку на підставі свідоцтва про спадщину, виконавчого напису нотаріуса або рішення суду, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: “Транспортний засіб знято з обліку за спадщиною (за рішенням суду, за виконавчим написом нотаріуса)”.

У разі зміни власником місця проживання з вибуттям за межі відповідно Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться відмітка про місце вибуття транспортного засобу.

Транспортний засіб після виконання договору фінансового лізингу знімається з обліку лізингодавцем, при цьому у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: “Транспортний засіб знято з обліку за договором фінансового лізингу”.

Копії реєстраційних карток засвідчуються підписом посадової особи, що скріплений печаткою підрозділів Державтоінспекції, із внесенням відповідних службових відміток.

Під час зняття з обліку транспортних засобів номерні знаки здаються та видаються номерні знаки для разових поїздок.

Номерні знаки із знятих з обліку транспортних засобів за умови їх відповідності стандартам перезакріплюються за зверненням власників за іншими придбаними ними транспортними засобами.

У разі втрати власником свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) зняття з обліку транспортного засобу проводиться після видачі нового свідоцтва про реєстрацію.

Зняття з обліку транспортних засобів, що належать юридичним особам недержавної форми власності, проводиться на підставі копій відповідних рішень власників, засвідчених у встановленому порядку.

У разі ліквідації юридичних осіб транспортні засоби знімаються з обліку на підставі документів, зазначених в абзаці другому пункту 34 цього Порядку.

Зняття з обліку транспортних засобів, що належать юридичним особам державної форми власності, проводиться суб’єктами господарювання, на балансі яких перебувають такі транспортні засоби, лише після надання на це згоди або дозволу відповідних суб’єктів управління майном, які є представниками власників і виконують їх функції у межах, визначених законодавством, або на підставі виконавчого напису нотаріуса чи рішення суду або ліквідаційної комісії.

Після зняття з обліку у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: “Транспортний засіб знято з обліку для реалізації згідно із законодавством”.

Зняття з обліку транспортних засобів може проводитися довіреними особами страховиків на підставі засвідчених в установленому порядку копій договорів страхування, у яких обов’язково зазначається, що після виплати страхувальниками повної страхової суми транспортні засоби переходять у власність страховиків, а також на підставі довідки банку про повну виплату страхувальниками страхової суми та свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта).

Вибракувані транспортні засоби підприємств знімаються з обліку на підставі затверджених актів, а громадян - за заявами їх власників.

Зняття з обліку в таких випадках проводиться без огляду транспортних засобів. Номерні знаки і реєстраційні документи здаються до підрозділів Державтоінспекції.

Зняття з обліку транспортних засобів у зв’язку з їх вибракуванням проводиться також у разі непредставлення транспортних засобів на державний технічний огляд протягом п’яти і більше років або встановлення факту їх знаходження в розукомплектованому та непридатному для експлуатації стані, або неможливості знайти їх власників у встановленому МВС порядку.

Вивільнені після зняття з обліку транспортних засобів у зв’язку з їх вибракуванням складові частини, що мають ідентифікаційні номери, залишаються у розпорядженні власників. Відповідні підрозділи Державтоінспекції за зверненням власника видають на такі складові частини довідки встановленого зразка.

Транспортні засоби, ввезені на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне вивезення, знімаються з обліку після їх огляду в підрозділах Державтоінспекції.

Порядок видачі тимчасового дозволу для використання не зареєстрованих у встановленому порядку транспортних засобів

На транспортні засоби, що доставляються своїм ходом до місця державної реєстрації з підприємств-виробників, авторемонтних підприємств, торговельних організацій, з-за кордону, а також на зняті з обліку транспортні засоби видаються номерні знаки для разових поїздок строком на два місяці.

Відмітка про видачу номерних знаків для разових поїздок робиться в реєстраційних документах або в документах, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів.

Підприємствам-виробникам, які здійснюють перегін транспортних засобів до їх одержувачів, видаються номерні знаки для разових поїздок. У супровідних документах зазначених підприємств робиться відмітка “перегін” і зазначаються такі номерні знаки.

Порядок допуску транспортних засобів до поїздки за кордон

До поїздки за кордон допускаються транспортні засоби, на які видані реєстраційні документи відповідно до Конвенції про дорожній рух та номерні знаки, серіям яких присвоєні літери латинського алфавіту.

У разі відсутності права власності на транспортні засоби оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на підставі документів, що підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортними засобами. Особам, що здійснюють поїздку за кордон, на період поїздки видаються свідоцтва про реєстрацію на їх ім’я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника транспортного засобу, і документи, які підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, зберігаються у відповідних підрозділах Державтоінспекції.

Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію підлягає поверненню відповідному підрозділу Державтоінспекції не пізніше ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону.

Транспортні засоби, на яких власники виїжджають за кордон, повинні мати розпізнавальний знак України. Власники таких транспортних засобів перед виїздом зобов’язані укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Транспортні засоби, на які згідно із законом встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку (крім транспортних засобів, придбаних у розстрочку та зареєстрованих відповідно до пункту 25 цього Порядку), до поїздок за кордон не допускаються.

На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон на постійне місце проживання, видаються свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки встановленого зразка. Такі транспортні засоби знімаються з обліку.

Щорічна перевірка відповідності конструкції та технічного стану транспортних засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, вимогам резолюцій Європейської конференції міністрів транспорту, а також видача сертифікатів відповідності та Міжнародних сертифікатів технічного огляду транспортних засобів проводиться відповідно до законодавства.

Додаток 1-6 не наводиться

 

14.01.2010 № 11/3-10.15/217-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.01.2010 № 11/3-10.15/217-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

У Державну митну службу України надходять запити митних органів щодо справляння єдиного збору в пунктах пропуску через державний кордон України при переміщенні вантажних та вантажно-пасажирських транспортних засобів без вантажу.

Повідомляємо, що відповідно до статті 1 Закону України „Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України” єдиний збір встановлюється щодо транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, визначених у статті 5 цього Закону, які перетинають державний кордон України, і справляється за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до законодавства України митного при транзиті вантажів і транспортних засобів, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів.

Статтею 1 Митного кодексу України передбачено, що транспортні засоби - будь-які засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.

Тобто, об’єктом оподаткування єдиним збором є саме транспортні засоби, що визначені статтею 5 цього Закону.

Крім того, згідно зі статтею 6 зазначеного вище Закону для автомобільних транспортних засобів та контейнерів, які перетинають державний кордон України без вантажів, ставка єдиного збору за здійснення визначеного цим Законом контролю встановлюється у розмірі 20 відсотків ставки, визначеної у статті 5 цього Закону для відповідного автомобільного транспортного засобу та контейнеру. При цьому плата за проїзд автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду), у тому числі  за перевищення встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, справляється повністю.

При цьому, пунктом 4 Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від № 1569, єдиний збір не справляється у разі перетинання державного кордону лише легковими автомобілями.

Звертаємо вашу увагу на неухильне дотримання зазначених вище положень законодавства.

Перший заступник Голови Служби І.О. Піковський

 

19.01.2010 № 27

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 19.01.2010 № 27

Про внесення змін до Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

Відповідно до статті 312 Митного кодексу України (в частині розроблення пояснень та рекомендацій з метою забезпечення однакового тлумачення та застосування УКТЗЕД) і Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1863,

Н А К А З У Ю:

Унести такі зміни до Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затверджених наказом Держмитслужби від 31.01.2004 № 68 (зі змінами):

.1Доповнити Пояснення до товарної позиції 7308 групи 73 розділу XV після Додаткових пояснень до товарних категорій фрагментом такого змісту:

“Пояснення України до товарної позиції

До цієї товарної позиції включається металочерепиця у вигляді листів визначеного розміру, яка виробляється шляхом холодного деформування рулонного сталевого прокату, покритого полімерними матеріалами, фарбою  тощо і піддані штампуванню, з метою імітації натуральної керамічної черепиці.

За способом складання металочерепиця поділяється на класичну та модульну. Листи класичної металочерепиці мають підвищення та зниження по краям для з’єднання нахлистом за допомогою спеціальних кріпильних болтів. Листи модульної металочерепиці мають Z-подібний замок для прихованого з’єднання. Зазначені типи з’єднання листів металочерепиці вважаються кріпильними пристосуваннями, спеціально призначеними для складання металевих конструктивних елементів покриття даху”.

2Пояснення до товарної позиції 8703 групи 87 розділу XVII викласти в такій редакції:

“До цієї товарної позиції включаються моторні транспортні засоби різних видів (включаючи автомобілі-амфібії), призначені для перевезення людей; проте до неї не включаються моторні транспортні засоби товарної позиції 8702. У транспортних засобів цієї товарної позиції можуть бути двигуни будь-якого типу (двигуни внутрішнього згоряння, електродвигуни, газотурбінні двигуни і т.п.).

До цієї товарної позиції також включаються полегшені триколісні транспортні засоби спрощеної конструкції, такі як:

– обладнані мотоциклетним двигуном і колесами і т.п. і які, через свою механічну конструкцію, мають ознаки звичайних автомобілів, тобто системою керування автомобільного типу чи передачею заднього ходу і диференціалом;

– змонтовані на Т-подібному шасі, в якому два задніх колеса мають незалежні приводи від окремих електродвигунів з живленням від акумуляторів. Керування такими транспортними засобами, як правило, здійснюється від одного центрального важеля керування, за допомогою якого водій може почати рух транспортного засобу, робити розгін, гальмування, зупинятися і рухатися заднім ходом, а також здійснювати повороти праворуч  або ліворуч шляхом зміни крутильного моменту, переданого на ведучі колеса, чи повороту переднього колеса.

Транспортні засоби цієї товарної позиції можуть бути як колісними, так і гусеничними.

До цієї товарної позиції також включаються:

(1) Легкові автомобілі (наприклад, лімузини, таксі, спортивні та гоночні автомобілі).

(2) Спеціалізовані транспортні засоби, такі як автомобілі швидкої допомоги, тюремні фургони та катафалки.

(3) Автомобілі, обладнані для проживання (туристські автофургони і т.п.), транспортні засоби для перевезення людей, спеціально обладнані під житло (зі спальними місцями, кухнями, туалетом і т.п.).

(4) Транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу (наприклад, снігомобілі).

(5) Спеціальні автомобілі для перевезення гравців у гольф та інші аналогічні транспортні засоби.

(6) Чотириколісні автомобілі з трубчастим шасі, що мають систему керування як у автомобіля (наприклад систему керування на основі принципу Акермана).

У цій товарній позиції термін “вантажопасажирський автомобіль-фургон”, означає транспортний засіб, що має максимально 9 місць для сидіння (включаючи водія), внутрішній простір якого може без конструктивних змін використовуватися для перевезення як людей, так і вантажів.

Деякі моторні транспортні засоби цієї товарної позиції характеризуються певними ознаками, які свідчать про те, що дані транспортні засоби сконструйовані для перевезення пасажирів, а не для перевезення вантажів (товарна позиція 8704). Такі ознаки враховуються у випадку, якщо моторний транспортний засіб, зазвичай, має повну масу не більш як 5 т і має єдиний замкнутий внутрішній простір, який включає одну зону для водія і пасажирів і другу зону, яка може бути використана для перевезення як пасажирів так і вантажів. До цієї групи моторних транспортних засобів відносяться автомобілі, відомі як багатоцільові транспортні засоби, (наприклад, транспортні засоби типу фургон, автомобілі  для активного відпочинку (sport utility vehicle - SUV), деякі автомобілі з кузовом типу “пікап”). Характерними ознаками конструкції цих транспортних засобів, як правило, є:

(а) наявність постійно встановлених сидінь із пристроями безпеки (наприклад, з ременями безпеки або із місцями для кріплення та/або пристосуваннями для встановлення ременів безпеки) для кожного пасажира, або наявність стаціонарних місць для кріплення та/або пристосувань для встановлення сидінь і пристроїв безпеки у задній зоні салону позаду зони для водія і передніх пасажирів, такі сидіння можуть бути фіксованими, такими, що складаються, такими, що знімаються, на анкерному кріпленні, або виносними;

(b) наявність вікон у двох бокових панелях задньої частини кузова ;

(с) наявність дверей з вікнами, що ковзають, відкриваються назовні або піднімаються вгору, розташованих на бокових панелях або у задній частині кузова ;

(d) відсутність стаціонарної панелі або перегородки між зоною для водія з передніми пасажирами і задньою зоною, яка може бути використана для перевезення як пасажирів, так і вантажів;

(е) наявність ознак комфорту і оздоблення внутрішнього простору, а також пристосувань (аксесуарів) у внутрішньому просторі всього салону транспортного засобу, які властиві пасажирським салонам транспортних засобів (наприклад, килимове покриття, вентиляція, внутрішнє освітлення, попільнички).

Спеціалізовані транспортні засоби для використання на атракціонах, наприклад, ігрові автомобілі атракціонів типу “автодром”, включаються до товарної позиції 9508.

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Ця товарна позиція включає багатоцільові транспортні засоби, такі як транспортні засоби, призначені для перевезення як людей, так і вантажів.

 1. Типу “пікап” :

Транспортні засоби цього типу, зазвичай, обладнані більше, ніж одним рядом сидінь та мають дві окремі частини, а саме, кабіну закритого типу для перевезення пасажирів та відкриту або закриту платформу для перевезення вантажів.

 Однак, такі транспортні засоби повинні класифікуватися у товарній позиції 8704, якщо максимальна внутрішня довжина підлоги тієї частини, що призначена для перевезення вантажів, становить більш ніж 50 % довжини колісної бази транспортного засобу, або, якщо транспортні засоби мають більше двох осей.

 1. Типу “фургон”:

Транспортні засоби типу “фургон”, обладнані більше, ніж одним рядом сидінь, повинні відповідати критеріям, наведеним вище у поясненнях до ГС до товарної позиції 8703.

Однак, транспортні засоби типу “фургон”, обладнані одним рядом сидінь, які не мають стаціонарних місць для кріплення та спеціальних пристосувань для встановлення сидінь та засобів безпеки (паси безпеки тощо) у задній зоні транспортного засобу, незалежно від того, чи обладнані вони стаціонарною перегородкою між зоною для перевезення пасажирів та зоною для перевезення вантажів чи ні, а також незалежно від того, чи мають вони вікна в задній панелі, повинні класифікуватися у товарній позиції 8704.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8703 21 10 - 8703 24 90

Щодо визначення поняття робочого об’єму циліндрів двигуна дивись Пояснення до товарних підпозицій 8407 31, 8407 32, 8407 33 і 8407 34.

Ці товарні категорії включають невеликі гоночні автомобілі (які називають “картами”) без кузовів, оснащені поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і здатні розвивати відносно високі швидкості”.

 1. .3Пояснення до товарної позиції 8704 групи 87 розділу XVII викласти у редакції:

“ До цієї товарної позиції включаються, зокрема:

звичайні вантажні автомобілі та автофургони (відкриті, з брезентовим верхом, закриті і т.п.); автомобілі для доставляння товарів та автофургони усіх видів, автофургони для перевезення домашніх речей; вантажні автомобілі з автоматичними розвантажувальними пристроями (з перекидним кузовом і т.п.); автомобілі-цистерни (незалежно від того, обладнані вони насосами чи ні); авторефрижератори або автомобілі з ізотермічними кузовами; багатоярусні вантажні автомобілі для перевезення кислоти в суліях, балонів з бутаном і т.п.; важкі вантажні автомобілі з низькорозташованими рамами і навантажувальними похилими трапами для перевезення танків, підіймачів або екскаваторів, електричних трансформаторів і т.п.; вантажні автомобілі, спеціально призначені для перевезення свіжого бетону, крім бетономішалок товарної позиції 8705; машини для вивезення сміття, незалежно від того, обладнані вони навантажувальними, трамбувальними, демпфірувальними та іншими пристроями чи ні.

Класифікація деяких транспортних засобів у цій товарній позиції визначається певними ознаками, які вказують на те, що дані транспортні засоби, головним чином, призначені для перевезення вантажів, а не для перевезення людей (товарна позиція 8703). Ці ознаки застосовуються при класифікації моторних транспортних засобів, які, зазвичай, мають повну масу транспортного засобу менш як 5 тонн і які мають або окрему закриту задню зону, або відкриту задню платформу, звичайно, використовувану для перевезення вантажів, але можуть мати задні сидіння вздовж бортів типу лавки, без ременів безпеки, місць для кріплення ременів безпеки або зручностей для пасажирів, і які складаються, з метою повного використання задньої платформи для перевезення вантажів. До цієї групи моторних транспортних засобів можуть відноситись транспортні засоби, відомі як багатоцільові транспортні засоби (наприклад, транспортні засоби типу фургон, автомобілі з кузовом типу “пікап”, деякі автомобілі для активного відпочинку (sport utility vehicle - SUV). Ознаки транспортних засобів, які включаються до цієї товарної позиції:

(a) наявність сидінь типу лавок, які не мають пристроїв безпеки (наприклад, ременів безпеки або місць для кріплення і пристосувань для встановлення ременів безпеки) або зручностей для пасажирів в задній зоні позаду зони для водія і передніх пасажирів. Такі сидіння, зазвичай, бувають складаними або виносними для можливості повного використання підлоги задньої зони (транспортні засоби типу “фургон”) або окремої платформи (транспортні засоби типу “пікап”) для транспортування вантажів;

(b) наявність окремої кабіни для водія і пасажирів та окремої платформи з боковими бортами і відкидним заднім бортом (транспортні засоби типу “пікап”);

(c) відсутність вікон в двох бокових панелях задньої частини кузова; наявність дверей без вікон, що ковзають, відкриваються назовні або піднімаються вгору для вивантаження або завантаження вантажів, розташованих на бокових панелях або у задній частині кузова (транспортні засоби типу “фургон”);

 (d) наявність стаціонарної панелі або бар’єру між зоною для водія і передніх пасажирів і задньою зоною;

(e) відсутність в зоні вантажного відділення ознак комфорту і внутрішнього оздоблення, а також пристосувань, які притаманні пасажирським салонам моторних транспортних засобів (наприклад, килимове покриття, вентиляція, внутрішнє освітлення, попільнички).

До цієї товарної позиції також включаються:

(1) Самоскиди, тобто транспортні засоби міцної конструкції з перекид-

ним кузовом або днищем, яке відкривається вниз, призначені для перевезення ґрунту чи інших матеріалів. Ці автомобілі, які можуть мати жорстке шасі або шасі з шарнірно-зчленованою рамою, як правило, обладнані колесами для руху по бездоріжжю і можуть пересуватися по м’якому ґрунту. До цієї товарної позиції входять як важкі, так і легкі самоскиди; останні іноді відрізняються наявністю сидіння з регулюванням на два положення, двома сидіннями, спрямованими в протилежні боки або двома рульовими колесами для того, щоб цими транспортними засобами можна було б керувати водію, який сидить обличчям у бік кузова під час розвантажувальних операцій.

(2) Човникові автомобілі. Ці транспортні засоби застосовуються на шахтах для перевезення вугілля або руди від врубових машин до конвеєрів. Являють собою важкі транспортні засоби з низькою підвіскою, обладнані шинами і з двигунами внутрішнього згоряння або з електродвигунами; розвантажуються автоматично за допомогою транспортера, який утворює підлогу транспортного засобу.

(3) Самозавантажні транспортні засоби, обладнані лебідками, підіймальними пристроями і т.п., але призначені переважно для транспортних цілей.

(4) Дорожньо-рейкові вантажні транспортні засоби, спеціально обладнані для руху як по автомобільних дорогах, так і по рейках. Ці транспортні засоби, колеса яких установлюються на залізничних рейках, мають спереду і ззаду пристрої типу вагонних візків, які можна підіймати за допомогою підіймального пристосування для того, щоб транспортний засіб міг пересуватися і по дорозі.

Автомобільні шасі, обладнані двигуном і кабіною, також включаються до цієї товарної позиції.

 До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) портальні транспортери, застосовувані на заводах, складах, у портах або аеропортах і т.п. для перевезення довгомірних вантажів або контейнерів (товарна позиція 8426);

(b) транспортери-навантажувачі, застосовувані на шахтах (товарна позиція 8429);

(c) мотоцикли, моторолери чи мотовелосипеди, призначені для перевезення вантажів (товарна позиція 8711).

Пояснення до товарних підпозицій:

8704 10

Як правило, ці самоскиди можна відрізнити від інших вантажних транспортних засобів (зокрема, вантажних автомобілів з перекидними кузовами) за такими параметрами:

– кузов самоскида, виконаний з дуже міцного сталевого листа; передня його частина висунута над кабіною водія для захисту кабіни; все дно, чи його частина, нахилене вверх;

– у деяких випадках, кабіна водія завширшки складає лише половину ширини самоскида;

– відсутня залежна підвіска осей;

– потужні гальма;

– обмежені швидкість руху та зона дії;

– спеціальні шини, використовувані для руху по ґрунту;

– завдяки міцній конструкції, співвідношення власної маси (без врахування маси вантажу) до корисного навантаження не перевищує 1:1,6;

– кузов може нагріватися вихлопними газами для запобігання налипанню чи заморожуванню перевезеного матеріалу.

Слід зазначити, проте, що деякі типи самоскидів спеціально розраховані для роботи на рудниках або в тунелях, наприклад, такі, що мають кузови з нижнім розвантаженням. Вони мають деякі з вищевказаних властивостей, але в них немає кабіни чи висунутої вперед захисної частини кузова.

8704 21, 8704 22, 8704 23, 8704 31 та 8704 32

Повна маса транспортного засобу – це дорожня маса, зазначена виробником як максимальна проектна маса транспортного засобу. Вона дорівнює сумі власної маси автомобіля і максимальної маси вантажу, водія і повного паливного бака.

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Застосовуються Пояснення до товарної позиції 8703 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis).

Щодо визначення поняття робочого об’єму циліндрів двигуна дивись Пояснення до товарних підпозицій 8407 31, 8407 32, 8407 33 і 8407 34.

Ця товарна позиція включає всюдихідні транспортні засоби з чотириколісним приводом, шарнірно-зчепленим шасі, в яких передня секція, призначена для розміщення дизельного двигуна і кабіни з органами керування. Задня секція складається з двоколісного шасі, без обладнання, але розрахована на встановлення різноманітного обладнання.

Проте ця товарна позиція не включає ці транспортні засоби, коли вони оснащені устаткуванням сільськогосподарського або іншого спеціального призначення (товарна позиція 8705).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8704 10 10 і 8704 10 90

Ці товарні категорії включають, переважно, транспортні засоби, оснащені перекидним уперед чи назад кузовом або кузовом, що має у днищі виріз для скидання вантажу, який спеціально сконструйований для перевезення піску, гравію, ґрунту, каменів тощо. Ці транспортні засоби призначені для використання в кар’єрах, рудниках або на будівельних майданчиках, для дорожніх робіт або будівництва доріг, аеропортів чи портів. Приклади, що ілюструють різні типи самоскидів, наведені наприкінці цих пояснень.

Ці товарні категорії також включають транспортні засоби меншого розміру, що використовуються на будівельних майданчиках для перевезення ґрунту, щебеню, цементу і бетонного розчину тощо. Вони мають жорстке шасі або шасі з шарнірно-зчленованою рамою та привод на два або чотири колеса, при цьому кузов розташований над одним з мостів, а сидіння водія - над іншим мостом. Сидіння водія розташовано не обов’язково у кабіні.

Типові автомобілі-самоскиди

Самоскид із двома водійськими місцями і двома комплектами органів керування та самоскид з кузовом, що відкривається знизу

Самоскид для будівельних майданчиків і з двома комплектами органів керування та самоскид із двома водійськими сидіннями

8704 21 10

Застосовуються пояснення до товарної категорії 8606 91 10, з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis).

8704 21 31 – 8704 21 99

 Ці товарні категорії включають “багатоцільові транспортні засоби”, які згадуються у поясненнях до товарної позиції 8704, другий абзац.

8704 22 10

Застосовуються пояснення до товарної категорії 8606 91 10, з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis).

8704 23 10

Застосовуються пояснення до товарної категорії 8606 91 10, з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis).

8704 31 10

Застосовуються пояснення до товарної категорії 8606 91 10, з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis).

8704 31 31 – 8704 31 99

Ці товарні категорії включають “багатоцільові транспортні засоби”, які згадуються у поясненнях до товарної позиції 8704, другий абзац.

8704 32 10

Застосовуються пояснення до товарної категорії 8606 91 10, з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis).

Додаткові пояснення України до товарних категорій:

8704 10 10 і 8704 10 90

Автомобілі-самоскиди, в залежності від компоновки шасі, прохідності, за параметрами осьового навантаження, та зовнішнім габаритам поділяються на дорожні, тобто які можуть рухатись по дорогам загального користування, підвищеної прохідності, рух яких допускається дорогами загального користування та у кар’єрах, та позашляхові (так звані “кар’єрні”), які можуть рухатись лише поза межами доріг загального користування, тобто призначені для використання на бездоріжжі.

Позашляхові кар’єрні самоскиди призначені для вивезення породи з місць відкритого розроблення корисних копалин, перевезення будівельних матеріалів – піску, гравію та інших матеріалів, для будівництва доріг тощо. Рух таких самоскидів дорогами загального користування заборонений, внаслідок масово-габаритних обмежень. Позашляхові самоскиди використовують для транспортування вантажу на невелику відстань. Вони оснащені кузовами ковшового типу і не мають бортів, що відкриваються. Роль заднього борта виконує піднята задня частина кузова. У конструкції,  зазвичай, не використовують листові ресори для амортизації. Ці самоскиди мають жорстке шасі-раму або шасі з шарнірно-зчленованою рамою, гідромеханічну трансмісію, потужні багатодискові гальма”.

Митним органам застосовувати зміни та доповнення до Пояснень до УКТЗЕД та використовувати їх як допоміжний робочий матеріал при здійсненні класифікації товарів згідно з УКТЗЕД.

Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів з моменту підписання.

Прес-службі (Судак С.Д.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному сайті Держмитслужби України в мережі Інтернет.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Дериволкова С.Д.

Голова Служби А.В.Макаренко

21.01.2010 № 11/6-10.09/511-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.01.2010 № 11/6-10.09/511-ЕП

Начальникам Київської

регіональної митниці, митниць

Про відповідність транспортних засобів екологічним нормам

У зв’язку із запитами митниць та з метою уніфікації підходів митниць до здійснення пропуску на митну територію України транспортних засобів роз’яснюємо.

Положеннями Закону України від 06.07.2005 № 2739-IV „Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів” (далі – Закон № 2739) врегульовано ввезення на митну територію України та проведення першої реєстрації ввезених або виготовлених в Україні транспортних засобів.

Згідно з Законом України від 18.12.2008 № 694-VI „Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості” (далі – Закон № 694) до Закону № 2739  було внесено ряд доповнень, зокрема, статтю 2 доповнено частиною другою такого змісту:

„Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу або тимчасового ввезення та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам:

не нижче рівня „ЄВРО-3” – з 1 січня 2010 року;

не нижче рівня „ЄВРО-4” – з 1 січня 2012 року;

не нижче рівня „ЄВРО-5” – з 1 січня 2014 року”.

Однак згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 14.07.2009 № 18-рп/2009, Закон України № 694 визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним). Відповідно до статті 150 Конституції України рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене. Положеннями статті 152 Конституції України встановлено, що закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Рішення Конституційного Суду України від 14.07.2009 № 18-рп/2009 було опубліковано в офіційних виданнях України: „Офіційний вісник України” (2009 р., № 56, ст. 1962), „Вісник Конституційного Суду України” (2009 р., 00, № 5).

Зважаючи на вищевикладене, норми Закону № 2739 слід застосовувати в редакції, що діяла до набрання чинності Законом № 694.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров

Радченко М.Г.

(44) 481-18-95

25.01.10 №21/1-138

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.01.10 №21/1-138

 

Керівникам регіональних митниць, митниць

Про відкликання листа

У зв’язку із скасуванням Верховним Судом України ухвали Вищого адміністративного суду України від 15.07.2009 у справі № К-826/08 Юридичний департамент відкликає свій лист від 05.08.2009 № 21/1-1377-ЕП.

Директор Юридичного департаменту В.Л. Бабюк

 Зудінов О.О.044) 481-18-12

 

27.01.2010 № 11/3-10.15/678-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.01.2010 № 11/3-10.15/678-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо Закону України від 15.12.2009 № 1760-VІ

Інформуємо, що з 31.12.2009 набрав чинності Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення інвалідів автомобілями” від 15.12.2009 № 1760-VІ (опублікований у газеті „Урядовий кур’єр” №245).

При цьому звертаємо увагу, що статтею 6 розділу І цього Закону було

доповнено Закон України „Про гуманітарну допомогу” статтею 111, у відповідності до якої після смерті інваліда, дитини-інваліда автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід був забезпечений через органи праці та соціального захисту населення і користувався менше 10  років, може бути переданий у власність одному із членів сім’ї за рішенням Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України за умови сплати податків і зборів за ставками, діючими на день здійснення митного оформлення автомобіля. Якщо інвалід, дитина-інвалід користувався автомобілем більше 10 років, за бажанням членів його сім’ї автомобіль може бути переданий у їх власність безкоштовно.

У разі несплати членом сім’ї інваліда, дитини-інваліда податків і зборів (обов'язкових платежів) автомобіль повертається (вилучається) органам праці та соціального захисту населення.

Також, статтею 8 розділу І зазначеного Закону було внесено доповнення до абзацу першого пункту 2 розділу II Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні” від 07.12.2000 № 2134-III, відповідно до яких норми щодо сплати у повному обсязі всіх податків та зборів у разі відчуження або передання у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження автомобіля, що був попередньо ввезений в Україну без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податків та зборів, на підставі пільг, наданих законодавством, не поширюються на випадки, передбачені Законом України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

Статтею 38 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” визначено такі випадки, а саме - інвалідам і дітям-інвалідам за наявності відповідного медичного висновку можуть надаватись безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнані гуманітарною допомогою, автомобілі, які після їх смерті за бажанням членів їх сімей можуть бути передані у їх власність у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Прошу довести цю інформацію до відома декларантів та інших зацікавлених осіб.

Перший заступник

Голови Служби І.О.Піковський

Гайшунов

247-26-49

29.01.2010 № 11/6-10.09/815-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.01.2010 № 11/6-10.09/815-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

Про відкликання листів Держмитслужби

З метою актуалізації нормативної бази Державна митна служба України відкликає листи:

- від 01.06.1994 № 11/3-1521 зі змінами (щодо проходження митного контролю обладнання, що необхідне для забезпечення повноцінного функціонування бюро іноземних засобів масової інформації);

- від 27.02.1995 № 11/3-898 (щодо вивезення громадянами за межі України предметів товарною партією);

- від 18.12.1995 № 11/18-5689 (щодо відчуження придбаних за кордоном транспортних засобів іноземного виробництва);

- від 14.02.1996 № 11/18-932 (щодо зняття митних обмежень, що були застосовані при оформленні транспортних засобів, ввезених з-за кордону);

- від 14.09.1999 № 09/1-2927-ЕП (щодо питань, пов’язаних із наданням митним органам документів, що підтверджують переїзд громадян на постійне місце проживання);

-від 13.01.2000 № 09/1-101-ЕП „Щодо положень листа Держмитслужби від 14.09.99 № 09/1-2927-ЕП”.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров

Іваніна Н.А.

(044) 247-28-37

30.01.2010 № 11/4-10.14/874-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 30.01.2010 № 11/4-10.14/874-ЕП

Начальникам регіональних митниць,

митниць

Про класифікацію багатоцільових моторних транспортних засобів

Втратив чинність листом ДМСУ від 24.11.10 № 11/2-10.16/14661-ЕП

З метою впорядкування питання класифікації моторних транспортних засобів, керуючись положенням статті 312 Митного кодексу України, та у зв’язку зі змінами, внесеними в Пояснення до Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (КН), які стосуються підходів до класифікації багатоцільових транспортних засобів і набуттям чинності наказу Державної митної служби України від 19.01.2010 № 27 “Про внесення змін до наказу Державної митної служби України від 31.01.2004 № 68”, повідомляємо наступне.

В листі надаються роз’яснення щодо тлумачення термінів і понять, використовуваних в УКТЗЕД, Поясненнях до УКТЗЕД, ДСТУ 2885-94 і в додатку 7 до “Зведеної резолюції про конструкцію транспортних засобів” Правил ЕЄК ООН, які є додатком до Женевської угоди 1958 року (Закон України від 10.02.2000 № 1448) (далі – Правила).

Моторні транспортні засоби (далі – МТЗ) за призначенням поділяються на такі основні групи: пасажирські, вантажні, спеціальні. Проте, деякі видиМТЗ, які зазвичай мають повну масу не більш як 5 тон, можуть бути багатоцільовими транспортними засобами (multipurpose vehicles англійською, або véhicules polyvalents – французькою), які класифікуються у товарній позиції 8703 або 8704 в залежності від конструктивних особливостей транспортного засобу.

У відповідності до Правил, багатоцільовими транспортними засобами вважаються транспортні засоби, які можуть в одному відділенні кузова без внесення конструктивних змін перевозити як пасажирів так і багаж або вантаж.

“Конструктивними змінами”, згідно з Правилами, вважаються такі  зміни конструкції салону автомобіля, які здійснені шляхом виконання спеціальних операцій, наприклад, розрізання, зварювання, свердлення, та які не передбачені конструкцією автомобіля розробленою заводом-виробником.

Кузов, випущений заводом виробником для конкретної моделі* моторного транспортного засобу (кузови типу легкових автомобілів, кузови типу фургон), конструктивно виробляється в одному варіанті та обов’язково має місця для кріплення сидінь (наприклад отвори, направляючі або спеціальні пристосування для встановлення сидінь). Такі місця, отвори і пристосування які можуть бути використані для кріплення або встановлення сидінь, вважаються “доступними”.

* модель МТЗ відображає асортиментний ряд моторних транспортних засобів, що випускаються тим чи іншим виробником. Модель автомобіля є об’єктом промислової власності.

“Недоступними” вважаються місця, отвори, пристосування для встановлення сидінь, які саме завод-виробник обладнує таким чином, щоб запобігти їх використанню, наприклад, шляхом заварювання, наварювання на них стикових накладок або встановлення подібних нерухомих деталей (елементів, які не можуть бути зняті за допомогою звичайних інструментів, наприклад, викрутки чи ключів).

У відповідності до Правил, у разі наявності в МТЗ доступних місць, отворів, пристосувань для встановлення сидінь, такі МТЗ не вважаються вантажними.

МТЗ випущений заводом-виробником у відповідності до товарознавчої класифікації у вантажному варіанті шляхом закриття доступних місць для кріплення сидінь будь-якими матеріалами, які знімаються за допомогою звичайних інструментів, вважається вантажопасажирським або пасажирським.

Метою товарознавчої класифікації є визначення характеристик МТЗ і чинників забезпечення цих характеристик, які обумовлюють споживчу вартість МТЗ. Товарознавча класифікація не пов’язана з класифікацією товарів згідно з ГС та УКТЗЕД.

Одним з основних елементів автомобіля є кузов. Кузови автомобілів можуть бути 1-, 2-, 3-х об’ємні. Кузов 1-об’ємний складається з об’єднаних в одне ціле пасажирського відділення і відділень для двигуна та багажу. Кузов 2-об’ємний складається з двох об’ємів: один - для двигуна, другий - для  розміщення пасажирів і багажу. Кузов 3-об’ємний складається з трьох об’ємів: один для двигуна, другий - для розміщення пасажирів, третій для багажу.

МТЗ з 2-х або 3-х об’ємними кузовами легкових автомобілів, класифікуються згідно з вимогами УКТЗЕД у товарній позиції 8703, наприклад:

седан (sedan/saloon) – 3-об’ємний пасажирський кузов з двома або чотирма (шістьма) боковими дверима, що має два або три ряди повнорозмірних сидінь з відокремленим від пасажирського салону багажним відділенням;

хетчбек (hatchback) – 2-об’ємний пасажирський кузов, що має один, або два ряди сидінь, двоє або четверо бокових дверей, салон об’єднаний з багажником, кришка (двері) якого відкривається вгору та має короткий плавний задній звис. Задні сидіння складаються. Простір пасажирського салону при складених задніх сидіннях може бути використаний для перевезення багажу або вантажу;

універсал, інша назва: вантажопасажирський кузов автомобіля типу фургон (іноземними мовами: station wagon, estate car, break, combi, kombi, giardinera) – 2-об’ємний кузов з подовженим заднім звисом, який може мати до 4-х рядів сидінь; задні двері відкриваються вгору або набік, постійне відділення для багажу не відокремлено від пасажирського салону стаціонарною перегородкою; задні сидіння складаються; простір пасажирського салону при складених задніх сидіннях може бути використаний для перевезення багажу або вантажу. Існує модифікація, коли передня частина кузова похила як і задня і універсал виготовлений як 1-об’ємний кузов, наприклад, МТЗ “Рено-Еспас” або “Міцубісі-Спейс Гір”;

купе (сoupe) – 2-, або 3-об’ємний пасажирський кузов з одним або двома рядами сидінь, двома дверима скороченою колісною базою та стисненими посадочними розмірами задніх сидінь;

кабріолет (Convertible) – тип кузова з відкидним верхом.

  

1.седан

2.хетчбек

3.універсал

 

4.купе

5.кабріолет

На базі кузовів, зазначених вище, існують комбіновані типи кузовів легкових автомобілів, наприклад, ландо, лімузин, фаетон-універсал тощо. МТЗ, побудовані на основі цих комбінованих кузовів, також відносяться до

товарної позиції 8703.

МТЗ з 1-об’ємним закритим автомобільним кузовом типу фургон виготовляються з короткою, середньої довжини та довгою колісною базою, з каркасними або несучим кузовом, з різною висотою кузова. За конструкцією капоту МТЗ бувають з капотом, без капоту або напівкапотними.

В залежності від конструктивних особливостей внутрішнього простору МТЗ типу фургон можуть бути виготовлені заводом-виробником у наступних модифікаціях, а саме: призначені для перевезення пасажирів (пасажирські); призначені для перевезення вантажів (вантажні); призначені для перевезення пасажирів і вантажів (багатоцільові транспортні засоби).

Пасажирські МТЗ типу фургон в залежності від кількості місць для сидіння класифікуються в товарній позиції 8702 або 8703 (автобуси, мікроавтобуси). Такі транспортні засоби типу фургон завжди мають вікна в бокових панелях, сидіння для пасажирів, внутрішнє оздоблення салону притаманне для салонів, призначених для перевезення пасажирів.

Вантажні МТЗ типу фургон класифікуються у товарній позиції 8704. Надаємо приклади класичних вантажних МТЗ типу фургон:

Коротка колісна база, низький дах

 

Середня колісна база, середня висота даху

 

Довга колісна база, середня висота даху

 

 

Конструктивні ознаки багатоцільових транспортних засобів з кузовом типу фургон, які враховуються при класифікації в товарній позиції 8703 або 8704 наводяться у Поясненнях до відповідних товарних позицій.

Багатоцільові МТЗ типу фургон, з повною масою транспортного засобу не більш як 5 тон, являють собою автомобілі, внутрішній простір яких без конструктивних змін може бути використаний для перевезення пасажирів і вантажів (багажу). Такі транспортні засоби мають два або більше рядів сидінь, простір салону умовно (без перегородки) або за допомогою стаціонарної перегородки розділений на дві зони, одна зона призначена для водія та пасажирів, інша зона призначена для перевезення вантажів або багажу та класифікуються в товарній позиції 8703.

Моторні транспортні засоби типу фургон, з одним переднім рядом сидінь (кількість місць біля водія не більше 2-х) з суцільнометалевим кузовом і єдиним внутрішнім простором, які зазвичай мають повну масу транспортного засобу не більш як 5 тон класифікуються в товарній позиції 8704 згідно з УКТЗЕД за умови одночасного виконання вимог:

a) внутрішній простір моторного транспортного засобу не має стаціонарно встановлених місць для сидіння пасажирів та пристосувань для їх кріплення чи встановлення, не має пристроїв безпеки та місць для їх встановлення (наприклад, ременів безпеки або місць для їх кріплення і пристосувань для встановлення ременів безпеки), за винятком сидінь типу лавок уздовж бортів автомобіля, які складаються, також без пристроїв безпеки та місць для їх встановлення, в задній зоні позаду водія і передніх пасажирів. Під місцями для встановлення сидінь або ременів безпеки вважаються місця, в які можуть бути закріплені пристосування для встановлення пристроїв безпеки або встановлені сидіння.

b) відсутність вікон в двох бокових панелях задньої частини кузова (відстань від спинки сидіння водія до задньої стінки автомобіля). Вікнами у МТЗ вважаються отвори із склом або отвори, закриті вставками з інших матеріалів за допомогою болтів, шляхом заварювання тощо;

с) відсутність в зоні задньої частини кузова ознак комфорту і внутрішнього оздоблення (килимове покриття, освітлення та інше).

Однак, автомобілі типу фургон товарної позиції 8704 з одним рядом сидінь (водій та поряд не більше двох пасажирів), можуть мати наступні конструктивні ознаки:

а) простір салону позаду водія може бути без перегородки;

 b) в задній частині кузова можуть бути в наявності двері з вікнами;

c) в бокових панелях кузова можуть бути двері з вікнами (двері можуть бути з різних сторін кузова);

d) вантажна частина кузова може мати освітлення;

е) в разі відсутності дверей, в задній панелі* кузова може бути вікно.

*задньою панеллю кузова вважається задня стінка кузова.

Згідно з Правилами вважається, що місця для сидінь присутні, якщо МТЗ обладнаний доступними місцями для кріплення сидінь (отвори, пристосування для встановлення сидінь на анкерному кріпленні тощо).

Моторні транспортні засоби з 1-об’ємним кузовом менші за розмірами порівняно із транспортними засобами типу фургон випускаються наступних видів: мікровен, мінівен і мультивен. Такі автомобілі характеризуються майже вертикальною спинкою сидінь і більшою порівняно з легковими автомобілями висотою салону, мають до 7-9 місць для сидіння, салон, що трансформується (сидіння складаються або знімаються), класифікуються у товарній позиції 8703.

 

мінівен

мультивен

мікровен

До багатоцільових транспортних засобів також відносяться автомобілі для активного відпочинку (sport utility vehicle - SUV), деякі автомобілі з кузовом типу пікап.

Моторні транспортні засоби для активного відпочину (SUV), які використовуються виключно для спортивних заходів зазвичай мають кузов типу універсал, систему повного приводу, високий дах і високий кліренс, що обумовлює їх здатність виконувати різні функції, не властиві для легкових  автомобілів – перевезення великої кількості пасажирів та габаритних вантажів, буксирування важких причепів, рух поза дорогами загального користування.

Деякі автомобілі (SUV), які базуються на рамній платформі, відносяться до легких вантажівок. Підходи до класифікації таких транспортних засобів для активного відпочинку викладені у поясненнях до товарної позиції 8703 і 8704.

Моторні транспортні засоби з кузовом типу пікап являють собою автомобілі з кузовом несучого типу або рамні та закритою кабіною (одинарною, подвійною або полуторною), призначеною для перевезення пасажирів і відкритою або закритою бортовою платформою, призначеною для перевезення вантажів. МТЗ з кузовом пікап, які мають одинарну кабіну (один ряд сидінь) класифікуються у товарній позиції 8704. Підходи до класифікації МТЗ з кузовом пікап, які мають полуторну або подвійну кабіну та обладнані більше ніж одним рядом сидінь викладені у поясненнях до товарної позиції 8703.

Зміни в конструкції автомобіля, виконані після його виробництва та продажу (демонтаж сидінь та їх накриття, заміна підлоги, зняття засобів безпеки або пристосувань для кріплення засобів безпеки, закриття вікон заглушками за допомогою болтів або заварюванням тощо), не призводять до зміни категорії транспортного засобу з пасажирського моторного транспортного засобу (вантажопасажирського) на вантажний при класифікації для цілей митного оформлення незалежно від того, чи зазначені ці зміни в свідоцтві про реєстрацію чи ні.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу із зазначенням категорії “вантажного автомобіля”, який за результатами митного огляду має ознаки МТЗ товарної позиції 8703, не може бути підставою для класифікації в товарній позиції 8704.

Визначення типу, моделі транспортного засобу, року його виготовлення, комплектності, укомплектованості, повної маси, робочого об’єму двигуна, інших характеристик, визначальних для класифікації МТЗ згідно УКТЗЕД, проводиться на підставі поданих документів та результатів митного огляду МТЗ, включаючи огляд ідентифікаційних табличок, номерних площадок кузовів (шасі), номерних панелей та табличок (наклейок), додаткових носіїв інформації, наявних на МТЗ, з обов’язковим фотографуванням МТЗ з відображенням тих конструктивних особливостей, які є визначальними для класифікації МТЗ згідно з УКТЗЕД.

 Для однозначної класифікації транспортних засобів необхідно використовувати технічну документацію заводу - виробника автомобіля із зазначенням кількості місць для сидіння, сертифікати або аналогічні документи, видані уповноваженим органом країни-виробника.

До документів, що видаються заводом-виробником на нові автомобілі, відносяться: інструкція з експлуатації автомобіля, документ, що надається виробником та містить повну технічну характеристику МТЗ (“сертифікат відповідності заводу-виробника” з додатками, наприклад, “Notice Descriptive des Vehicules Automobiles” (“Опис типів транспортних засобів”), сервісна книжка та інша офіційна інформація заводу-виробника.

У випадку, коли є розбіжності у наданих до митного оформлення документах, та/або результати митного огляду не дають однозначної відповіді про кількість місць для сидіння моторного транспортного засобу, задекларованого як вантажний (наприклад, у задній зоні транспортного засобу позаду місця для водія, наявні місця для можливого кріплення або встановлення сидінь та/або засобів безпеки (пасів безпеки тощо)), а декларантом не надані документи від заводу-виробника про те, що автомобіль конструктивно виготовлений заводом-виробником у вантажному варіанті, такі автомобілі класифікуються у товарній позиції 8703 за УКТЗЕД.

Транспортні засоби, які ніколи не були зареєстровані з метою постійного або тимчасового користування, але внаслідок стихійного лиха, пожежі, утоплення тощо мають пошкодження не властиві для нових транспортних засобів, та потребують відновлення або ремонту, не вважаються новими транспортними засобами, оскільки за інформацією Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Державна система сертифікації УкрСЕПРО) сертифікуються як такі, що використовувались. Відсутність документів про реєстрацію транспортного засобу, який за результатами митного огляду визначений як такий, що використовувався, свідчить про надання до митного оформлення неповної або недостовірної інформації. Неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення а також подання недостовірної інформації регулюються відповідними статтями Митного кодексу України.

Цей лист набирає чинності через 10 днів після його підписання.

Заступник

Голови Служби С.Д.Дериволков

Писарчук Ю.М.

Андреєва І.А.

Іванов В.М.

 

08.02.2010 р. № 86

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2010 р. № 86

Про внесення змін до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень за-

конодавства з питань оподаткування та вдосконалення порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України,

Н А К А З У Ю:

Затвердити зміни до Переліку документів, подання яких необхідне для здійснення митного оформлення товарів (предметів), увезених на митну територію України громадянами зі звільненням від оподаткування, наведеного в додатку до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 25.11.2008 № 1302, що додаються.

Начальникам митних органів інформувати про вимоги цього наказу платників податків (громадян і заінтересовані організації), у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державної митної служби України Піковського І.О.

Голова Державної

митної служби УкраїниА.В. Макаренко

 

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра фінансів України І.І.Уманський

ЗАТВЕРДЖЕНО

08.02.10 № 86

Наказ Державної митної служби України

08.02.10 № 86

Зміни

до Переліку документів, подання яких необхідне для здійснення митного оформлення товарів (предметів), увезених на митну територію України громадянами зі звільненням від оподаткування, наведеного у додатку до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, затвердженого наказом Держмитслужби від 25.11.2008 №1302


з/п

Назва товару (предмета)

Підстава для надання пільги в обкладенні ввізним митом, акцизним збором і податком на додану вартість

Документи

1

2

3

4

6

Предмети, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі й механічні транспортні засоби

Стаття 252 Митного кодексу України, пункт 12 частини першої статті 8 та частина друга статті 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

 1. Предмети (особисті речі), механічні транспортні засоби (крім транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності):

для громадян України, які переселяються на постійне місце проживання в Україну:

а) паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом “Постійне проживання”, проставленим й анульованим відповідним підрозділом міграційної служби, або з відміткою про анулювання напису “Постійне проживання”, засвідченого гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина (для громадян України, які раніше виїхали за межі України тимчасово та подали клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном), та відмітками про дату поставлення та зняття з постійного консульського обліку, засвідченими гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина, або анульованою відміткою про дату поставлення на постійний консульський облік, засвідченою гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина;

б) паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання в Україні (може бути відсутнім при перетині митного кордону України);

для іноземців та осіб без громадянства, які переселяються на постійне місце проживання в Україну:

а) паспортний документ іноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні, виданою закордонним дипломатичним представництвом або консульською установою України, та/або копія дозволу на імміграцію в Україну;

б) посвідка на постійне проживання в Україні (може бути відсутньою при перетині митного кордону України);

в) відмітка у паспортному документі іноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон про наявність дозволу на постійне проживання, встановлена додатком 1 до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 № 1074 (може бути відсутня при перетині митного кордону України);

для осіб, які набули громадянства України за територіальним походженням:

а) копія паспортного документа іноземця та особи без громадянства з відомостями, що підтверджують факт переселення на постійне місце проживання в Україну, який подавався при перетині митного кордону України;

б) паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання в Україні (відсутній при перетині митного кордону України);

в) копія паспортного документа іноземця та особи без громадянства з відомостями, що підтверджують факт переселення на постійне місце проживання.

 1. Механічні транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності:

окрім документів, зазначених у пункті 1:

- документ, що підтверджує право власності громадянина на транспортний засіб не менше одного року;

- документ, що підтверджує перебування транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання громадянина не менше року;

- документ, що підтверджує постійне проживання громадянина на території країни попереднього місця проживання не менше одного року.

Примітка. Для вирішення питання про можливість звільнення від оподаткування предметів, у т.ч. особистих речей та механічних транспортних засобів, які ввозяться громадянами, які набули громадянства України за територіальним походженням, крім зазначених документів та відомостей в них, слід звертати увагу, зокрема на:

- дати видачі паспорта громадянина України та паспортного документа іноземця та особи без громадянства;

- документи, що свідчать про постійне проживання громадянина в країні попереднього проживання;

- копії дозволів на імміграцію, виданих компетентними органами країни попереднього проживання громадянина;

- копії документів про припинення іноземного громадянства;

- наявність листків вибуття, або документів, що їх замінюють

8

а) товари, призначені для особистого користування, що ввозяться на митну територію України посадовими особами представництв іноземних держав, а також членами їх сімей, які проживають разом з ними, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно

Статті 287,289, 290, 292 та частина перша статті 293 Митного Кодексу України

 1. Митна декларація, оформлена митним органом на кордоні.
 2. Заява дипломатичного представництва до Міністерства закордонних справ України щодо мети ввезення транспортних засобів (у разі ввезення транспортних засобів).
 3. Інформація Міністерства закордонних справ України щодо діючих умов взаємності (надсилається до митного органу Держмитслужбою).
 4. Документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб (у разі ввезення транспортних засобів).
 5. Документи, що посвідчують статус особи (дипломатична, консульська або службова картка, видана Міністерством закордонних справ України - для посадових осіб представництв іноземних держав, а також членів їх сімей, які проживають разом з ними, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно).
 6. Копія спеціальної Угоди з відповідною іноземною державою про розповсюдження таких митних пільг на співробітників адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва (консульської установи) іноземної держави та членів їхніх сімей, які проживають разом з ними, якщо ці співробітники та члени їх сімей не є громадянами України та не проживають в Україні постійно (тільки для співробітників адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва (консульської установи) іноземної держави та членів їх сімей), надсилається до митного органу Держмитслужбою.
 7. Копія спеціальної Угоди з відповідною іноземною державою про розповсюдження таких митних пільг на співробітників обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та членів їхніх сімей, які проживають разом з ними, якщо ці співробітники та члени їхніх сімей не є громадянами України та не проживають в Україні постійно (тільки для співробітників обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та членів їх сімей), надсилається до митного органу Держмитслужбою.
 

б) предмети, призначені для початкового облаштування, що ввозяться посадовими особами представництв іноземних держав в Україні, а також членами їх сімей, які проживають разом з ними, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, на митну територію України в термін до 6 перших місяців їх роботи

Стаття 287, 288, 289, 290 та частина перша статті 293 Митного Кодексу України

 1. Митна декларація, оформлена митним органом на кордоні.
 2. Заява дипломатичного представництва до Міністерства закордонних справ щодо мети ввезення транспортних засобів.
 3. Інформація Міністерства закордонних справ щодо діючих умов взаємності (надсилається до митного органу Держмитслужбою).
 4. Документи, що посвідчують статус особи (дипломатична, консульська або службова картка, видана Міністерством закордонних справ України - для посадових осіб представництв іноземних держав, а також членів їх сімей, які проживають разом з ними, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно).
 5. Копія спеціальної Угоди з відповідною іноземною державою про розповсюдження таких митних пільг на співробітників обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та членів їхніх сімей, які проживають разом з ними, якщо ці співробітники та члени їхніх сімей не є громадянами України та не проживають в Україні постійно (тільки для співробітників обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва (консульської установи) іноземної держави та членів їх сімей), надсилається до митного органу Держмитслужбою.

Директор Департаменту

митних платежів С.О.Джигалов

 

 

15.02.2010 № 11/3-10.15/1387-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.02.2010 № 11/3-10.15/1387-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо порядку оподаткування єдиного неподільного предмету

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, при митному оформленні єдиного неподільного товару, що безпосередньо ввозиться громадянином у супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилається в несупроводжуваному багажі або в  міжнародному поштовому відправленні, чи міжнародному експрес-відправленні:

ввізне мито за ставкою 20% від митної вартості товару справляється у таких випадках:

коли митна вартість єдиного неподільного предмету перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг;

коли митна вартість товару не перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг, але не перевищує 100 кг;

коли митна вартість товару перевищує 200 євро, але не перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг.

ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України справляється у таких випадках:

коли митна вартість єдиного неподільного товару перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг;

коли митна вартість єдиного неподільного товару не перевищує 200 євро, а вага перевищує 100 кг.

Щодо оподаткування транспортних засобів й окремих номерних вузлів до них

Згідно з частиною першою статті 5 Закону, транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та окремі номерні вузли до них, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України або надходять на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання, незалежно від їх вартості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом, податком на додану вартість і в установлених законодавством України випадках акцизним та іншими зборами.

При цьому, згідно із статтею 6 Закону, митне оформлення кузовів та шасі за кодами 87.06 та 87.07 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться громадянами для вільного використання, здійснюється як митне оформлення зібраних транспортних засобів з урахуванням максимального об’єму циліндрів двигунів, що серійно встановлювалися на марках таких автомобілів відповідного року їх випуску.

 В той же час, згідно з пунктом 5 розділу І Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 17.11.2005 № 1118, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1428/11708 (зі змінами і доповненнями) (далі - Правила), нарахування податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні транспортного засобу через митний кордон України, здійснюється із застосуванням вантажної митної декларації у разі декларування цього транспортного засобу з метою вільного обігу.

Згідно з пунктом 2 розділу І Правил, транспортні засоби - це товари, що класифікуються за кодами 87.01 - 87.05, 87.11, 87.16 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, і номерні вузли до них; номерний вузол - це вузол, що класифікується за кодом 87.06 або 87.07 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, призначений для транспортних засобів за кодами 87.01 - 87.05, 87.11 та 87.16 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності і при заміні якого реєстраційний орган робить у технічному паспорті (свідоцтві про реєстрацію) відмітку про його заміну.

Таким чином, при митному оформленні транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації зовнішньоекономічної діяльності, а також кузовів та шасі за кодами 87.06 та 87.07 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України або надходять на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання, незалежно від їх вартості за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону, митне оформлення інших транспортних засобів (крім транспортних засобів за кодами 87.01 - 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності) та окремих номерних вузлів до них (далі - інші транспортні засоби), здійснюється відповідно до статті 7 Закону.

Статтею 7 Закону визначено порядок оподаткування єдиного неподільного товару, який надходить на адресу громадянина у  супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, вантажному, міжнародному поштовому або міжнародному експрес-відправленні.

Тобто, при ввезенні інших транспортних засобів, для цілей митного оформлення, кожна одиниця такого транспортного засобу вважається єдиним неподільним товаром. Оподаткування кожної одиниці іншого транспортного засобу здійснюється у порядку, визначеному для єдиного неподільного товару.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, митне оформлення інших транспортних засобів (крім транспортних засобів за кодами 87.11 і 87.16 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), здійснюється у порядку, визначеному для єдиного неподільного товару, з урахуванням норм цього листа.

З урахуванням вищевикладеного, при митному оформленні транспортних засобів за кодами 87.11 і 87.16 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що безпосередньо ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі або в міжнародному поштовому відправленні чи міжнародному експрес-відправленні:

а) митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага не перевищує 50 кг, мито, ПДВ, акцизний збір не нараховується;

б) митна вартість якого перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг,

митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг, але не перевищує 100 кг;

митна вартість якого перевищує 200 євро, але не перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг,

за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;

в) митна вартість якого перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг;

митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага перевищує 100 кг,

 за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

При митному оформленні транспортних засобів за кодами 87.11 і 87.16 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях, за вантажною митною декларацією, незалежно від їх митної вартості, нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

Прошу забезпечити виконання норм цього листа.

Відповідні зміни будуть внесені до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 24.07.2008 №811 (зі змінами та доповненнями).

Перший заступник

Голови Служби І.О. Піковський

Ліпіхіна Т.Д./2472648/opodatk_gromad-4.doc

03.03.2010 № 11/1-10.09/1843-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

03.03.2010 № 11/1-10.09/1843-ЕП

Начальникам Київської регіональної,

Житомирської, Чернігівської,

Дніпропетровської, Запорізької,

Волинської, Рівненської, Івано-

Франківської, Львівської,

Ужгородської, Хмельницької,

Вінницької, Тернопільської,

Південної, Миколаївської,

Херсонської, Кримської, Східної,

 Луганської, Харківської, Сумської,

Полтавської, Кіровоградської,

Черкаської, Чернівецької обласної

митниць

Про відкликання листа Держмитслужби від 24.06.08 № 11/1-9/6946-ЕП

З метою забезпечення додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Державна митна служба України відкликає лист від 24.06.08 № 11/1-9/6946-ЕП „Про проведення оглядів”.

Голова Служби А.В.Макаренко

Радченко М.Г.

(44) 481-18-95

 

03.03.2010№ 11/1-10.09/1844-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

03.03.2010№ 11/1-10.09/1844-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

Про відкликання листа Держмитслужби від 07.07.08 № 11/1-9/7450-ЕП

З метою забезпечення додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Державна митна служба України відкликає лист від 07.07.08 № 11/1-9/7450-ЕП „Про здійснення контролю за переміщенням транспортних засобів, що перебувають на обліку в уповноважених реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну громадянами з метою транзиту через її митну територію”.

Голова Служби А.В.Макаренко

Радченко М.Г.

(44) 481-18-95

 

13.03.10 № 11/6-10.09/2179-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.03.10 № 11/6-10.09/2179-ЕП

Пилипцю М.М.

вул. Зелена, 27

с. Колочава,

Міжгірського р-ну

Закарпатської обл.

Копії: начальникам Київської регіональної митниці та митниць

За результатами розгляду в Державній митній службі України звернення громадянина Пилипця М.М. від 01.03.2010 щодо здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що перебувають на обліку в уповноважених реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну громадянами з метою транзиту через її митну територію, інформуємо.

Умови тимчасового ввезення на митну територію України громадянами транспортних засобів та з метою їх транзиту через територію України визначені статтями 11 і 12 Закону України від 13.09.2001 № 2681 „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”.

Згідно зі статтею 81 Митного кодексу України декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Відповідно до Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 11.06.2008 № 505/642 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за № 753/15444 (далі – Технологія), для здійснення прикордонного контролю, митного контролю транспортних засобів у пунктах пропуску для автомобільного  сполучення визначаються окремі смуги руху – „червоний коридор”, „зелений коридор” та „окрема смуга руху”.

Зважаючи на викладене, вищезазначені транспортні засоби переміщуються в пунктах пропуску смугами руху „зелений коридор” (крім транспортних засобів, зазначених у підпункті 1.4.1 Технології).

Крім того:

контроль за переміщенням таких транспортних засобів здійснюється за відмітками про здійснення реєстрації у пункті пропуску через державний кордон, що проставляються посадовими особами органів охорони державного кордону в паспортних документах, та/або імміграційними картками;

контроль за переміщенням транспортних засобів, ввезених в Україну з метою транзиту громадянами України, які перетинають державний кордон на підставі паспортів громадян України, в яких не передбачено проставляння відміток про здійснення паспортного контролю, здійснюється з виведенням транспортного засобу зі смуги руху „зелений коридор” та оформленням митної декларації, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 „Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів”;

термін транзиту для транспортних засобів, належних іноземним громадянам та особам без громадянства, визначається за встановленим органом охорони державного кордону строком перебування таких громадян на території України, але не більше ніж строк, визначений підпунктом 2.2 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби від 08.12.98 № 771 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за № 42/3335;

термін транзиту для транспортних засобів, належних громадянам України, визначається з урахуванням маршруту транзиту, але не більше ніж строк, визначений підпунктом 2.2 вищевказаного Положення;

митні органи інформують громадян про необхідність дотримання ними термінів тимчасового ввезення транспортних засобів (транзиту) на митну територію України.

У разі встановлення під час здійснення митного контролю у пунктах  пропуску через державний кордон факту порушення громадянами терміну тимчасового ввезення (транзиту) транспортного засобу на митну територію України за приводами і підставами, встановленими статтею 360 Митного кодексу України, посадова особа митного органу вживає заходів щодо порушення справи про порушення митних правил.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров

 

 

02.04.2010 р. № 11/4-10.15/2868-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

02.04.2010 р. № 11/4-10.15/2868-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

У Державну митну службу України надходять запити митних органів щодо порядку стягнення податків та зборів у випадку зникнення/втрати/крадіжки вантажів під час їх переміщення митною територією України, зберігання на складах тимчасового зберігання або митних ліцензійних складах.

З метою упередження втрат товарів, що перебувають під митним контролем, положеннями законодавства передбачено застосування заходів забезпечення доставки товарів до митниць призначення, зокрема, фінансових гарантій незалежного посередника або грошової застави, що попередньо вноситься на спеціальні рахунки митних органів у розмірі обов’язкових платежів, визначених у відповідності до законів з питань оподаткування, які мали б бути сплачені при ввезенні таких товарів з метою вільного використання на митній території України.

Підтвердженням виконання перевізником своїх зобов’язань є доставка ввезених товарів без зміни їх стану чи зменшення (збільшення) кількості або зміни якісних характеристик до митниці призначення у встановлені митними органами строки та пред’явлення таких товарів до митного оформлення в зазначеному місці та в зазначений термін.

При цьому, відповідно до пункту 11 Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов’язкової доставки товарів до митниць призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.96 № 700, суми грошової застави, за якими перевізник не виконав зобов’язання, використовуються митними органами для покриття передбачених законодавством обов’язкових платежів за товари, ввезені з метою вільного використання на митній території України.

При використанні фінансових гарантій у вигляді гарантії банку або незалежного фінансового посередника, претензії митного органу щодо сплати сум податків та зборів у випадку зникнення/втрати/крадіжки вантажу задовольняються гарантом, яким було надано відповідну фінансову гарантію.

Грошова застава, що попередньо вноситься на спеціальні рахунки митних органів у розмірі обов’язкових платежів, визначених у відповідності до законів з питань оподаткування, які мали б бути сплачені при ввезенні таких товарів з метою вільного використання на митній території України, також використовується з метою дотримання умов переміщення товарів в межах митної території України та гарантування їх доставки до митниць призначення.

Таким чином, у разі зникнення/втрати/крадіжки вантажу під час його переміщення по митній території України грошова застава, внесена на депозитний рахунок митного органу призначення, повинна забезпечити сплату митних платежів, а отже підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.

Щодо зникнення/втрати/крадіжки вантажу під час його переміщення по митній території України із застосуванням у якості документу контролю за доставкою вантажу у митницю призначення попереднього повідомлення слід зазначити наступне.

У відповідності із законами України “Про Єдиний митний тариф” та “Про податок на додану вартість” товари, що ввозяться на митну територію України, підлягають обкладенню ввізним митом та ПДВ.

Зокрема, згідно з пунктом 2.4 Закону України “Про податок на додану вартість” платником податку на додану вартість є будь-яка особа, що імпортує (для фізичних осіб - ввозить (пересилає)) товари (супутні послуги) на митну територію України для їх використання або споживання на митній території України, незалежно від того, який режим оподаткування вона використовує згідно із законодавством, за винятком фізичних осіб, не зареєстрованих платниками податку, які ввозять (пересилають) товари (предмети) у супроводжувальному багажі або отримують їх як поштове відправлення у межах неторгового обороту в обсягах, що не підлягають оподаткуванню відповідно до митного законодавства (крім ввезення транспортних засобів чи запасних частин до них такими фізичними особами).

 Відповідно до статті 11 Закону України “Про систему оподаткування” відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) і додержання законів про оподаткування несуть платники податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до законів України.

Враховуючи вищевикладене, у разі зникнення/втрати/крадіжки вантажу під час його переміщення по митній території України із застосуванням у якості документу контролю за доставкою вантажу у митницю призначення попереднього повідомлення відповідальність за сплату передбачених законодавством митних платежів несе одержувач товару, а тому заходи по донарахуванню таких платежів, визначені Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 № 2181-ІІІ (далі – Закон), повинні вживатися саме до цього одержувача.

У разі зникнення/втрати/крадіжки вантажу під час його зберігання на складі тимчасового зберігання або на митному лiцензiйному складі передбачені Законом заходи щодо справляння сум податків та зборів, які підлягали б сплаті при випуску таких товарів у вільний обіг, також вживаються до одержувача вантажу.

При цьому слід зазначити, що в усіх вищезгаданих випадках заходи вживаються відповідно до підпункту а) підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 Закону. Проте, при визначенні податкових зобов’язань на підставі вищезазначеного підпункту додатково вживаються заходи із проведення перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, результати яких можуть слугувати носієм доказової інформації при визначенні податкового зобов’язання.

Заступник

Голови Служби С.Д.Дериволков

Холодько 247-26-47

13.05.2010 № 11/5-10.09/4505-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

13.05.2010 № 11/5-10.09/4505-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць (крім

Енергетичної регіональної та

Регіональної інформаційної

митниць)

Відкликано листом Держмитслужби від 14.10.11 № 11.1/1.2-12/14308-ЕП

Про митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну

З метою врегулювання проблемних питань, які виникають під час проведення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України при переселенні на постійне місце проживання в Україну, повідомляємо наступне.

Положеннями статті 8 Закону України від 13.09.2001 № 2681-ІІІ „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон) передбачено звільнення від оподаткування при ввезенні у разі переселення на постійне місце проживання в Україну на кожного повнолітнього громадянина одного механічного транспортного засобу (далі – ТЗ) за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності за умови, що він є власником такого ТЗ не менше року та за умови перебування такого ТЗ на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше року.

Відповідно до положень статті 1 Закону:

громадяни-резиденти - громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном;

громадяни-нерезиденти - іноземці, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України;

 постійне місце проживання - місце проживання на території будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом будь-якого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов’язків або зобов’язань за договором (контрактом).

Таким чином, у випадку коли строк після отримання права на постійне проживання в Україні становить більше року, громадянин відповідно до норм Закону, набуває статусу резидента.

Враховуючи викладене, право на ввезення громадянами транспортних засобів зі звільненням від оподаткування при переселенні на постійне місце проживання в Україну за умови наявності документів, визначених Правилами митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 17.11.2005 № 1118 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1428/11708, можливе протягом року з дати видачі документа, що дає право на постійне місце проживання в Україні.

Заступник Голови Служби П.В.Пашко

Щіпанська Г.А.

(44)247-28-37

Mitnici_pmj1rik

25.05.2010 №31/23-15-2135-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

25.05.2010 №31/23-15-2135-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Департамент організації митного

контролю

Про розміщення файлів на FTP-сервері

Регіональною інформаційною митницею отримано лист Департаменту організації митного контролю від 27.04.2010 № 09/1370-ЕП щодо розміщення  на FTР- сервері Держмитслужби документів, які можна приймати до уваги для підтвердження факту та встановлення терміну реєстрації, зняття з обліку транспортних засобів за кордоном, надісланих листом Міністерства закордонних справ України від 02.04.2010 № 71/СЗПП/17-548-095.

Зазначена інформація розміщена на відомчому FTP- сервері за адресою ftp://172.20.21.221/FAP/-=- Customs -=-/TZ_Registration_Documents.

Перший заступник

начальника митниці О.О.Ніколайчук

Орлова І.І.

481-20-46

 

07.06.2010№ 15/829-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

07.06.2010№ 15/829-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Для використання в роботі надсилаємо наказ Державної митної служби України від 03.06.2010 № 569 “Про затвердження Узагальнюючого податко-

вого роз’яснення щодо сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) при відчуженні автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою”.

Разом з цим, звертаємо вашу увагу, що у разі перереєстрації транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою на члена сім’ї, який на час смерті інваліда проживав та був зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда та який не є інвалідом, сплата передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) здійснюється із застосуванням уніфікованої митної квитанції МД-1 за формою, визначеною Порядком застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.01.2005 №1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за № 66/10346.

Додаток: на 3 арк.

Директор Департаменту

адміністрування митних платежів Сухіна

 

03.06.2010 № 569

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

03.06.2010 № 569

Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) при відчуженні автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень законодавства з питань оподаткування, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, та відповідно до Порядку надання митними органами роз’яснень окремих положень податкового законодавства, затвердженого наказом Державної митної служби України від 26.07.2005 № 703 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.08.2005 за № 864/11144,

Н А К А З У Ю:

Затвердити Узагальнююче податкове роз’яснення щодо сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) при відчуженні автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою, що додається.

Начальникам регіональних митниць, митниць проінформувати суб'єктів підприємницької діяльності про вимоги цього наказу шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації, у тому числі на наочних інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів регіональної митниці, митниці й у пунктах пропуску через митний кордон України.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Дериволкова С.Д.

Голова Служби І.Г. Калєтнік

 

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України Ф.О. Ярошенко

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

03.06.2010 № 569

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОДАТКОВЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) при відчуженні автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою

Статтею 111 Закону України „Про гуманітарну допомогу” встановлено, що після смерті інваліда, дитини-інваліда автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід був забезпечений через органи праці та соціального захисту населення і користувався менше 10 років, може бути переданий у власність одному із членів сім’ї за рішенням Комісії з питаньгуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України за умови сплати податків і зборів за ставками, діючими на день здійснення митного оформлення автомобіля. Якщо інвалід, дитина-інвалід користувався автомобілем більше 10 років, за бажанням членів його сім’ї автомобіль може бути переданий у їх власність безкоштовно.

У разі несплати членом сім’ї інваліда, дитини-інваліда податків і зборів (обов’язкових платежів) автомобіль повертається (вилучається) органам праці та соціального захисту населення.

Також, пунктом 2 розділу II “Прикінцевих положень” Закону України від 07.12.2000 № 2134-III “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні” визначено, що сплата у повному обсязі всіх податків та зборів у разі відчуження або передання у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження автомобіля, що був попередньо ввезений в Україну без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податків та зборів на підставі пільг, наданих законодавством, не поширюється на випадки, передбачені Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

Статтею 38 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” визначено такі випадки, а саме - інвалідам і дітям-інвалідам за наявності відповідного медичного висновку можуть надаватись безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнані гуманітарною допомогою, автомобілі, які після їх смерті за бажанням членів їх сімей можуть бути передані у власність членів сім’ї померлого інваліда, дитини-інваліда у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Власниками транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою, є головні управління соціального захисту й вони ними залишаються поки  цими транспортними засобами користуються інваліди, які їх отримали безоплатно.

У випадку, коли транспортний засіб залишається члену сім’ї, який на час смерті інваліда проживав та був зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда та який не є інвалідом, право власності переходить від головного управління соціального захисту до такого члена сім’ї інваліда.

У такому випадку відбувається перереєстрація транспортного засобу на члена сім’ї і він, у разі користування зазначеним транспортним засобом інвалідом чи дитиною-інвалідом менше 10 років, зобов’язаний сплатити до бюджету податки і збори, встановлені законодавством на день здійснення митного оформлення такого транспортного засобу.

Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” митні органи визначено контролюючими органами зі справляння акцизного збору та податку на додану вартість, ввізного та вивізного мита, інших податків і зборів (обов’язкових платежів), які відповідно до законів справляються при ввезенні (пересиланні) товарів і предметів на митну територію України або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної території України.

Відповідно до підпункту 3.1 глави 3 Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України та Державної митної служби України від 24.01.2006 № 25/44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за № 64/11938, сплата коштів у національній валюті, призначених для забезпечення справляння митних та інших платежів, здійснюється платниками до/або під час митного оформлення товарів з рахунків, відкритих ними в банках, у вигляді передоплати та/або доплати, а також готівкою через банки на депозитні рахунки 3734, відкриті на ім’я митних органів в Головному управлінні Державного казначейства України у місті Києві.

Реквізити рахунків для зарахування сум коштів митних платежів фізичні особи – члени сімей померлих інвалідів можуть отримати, звернувшись до митного органу, яким було здійснено митне оформлення автомобіля у якості гуманітарної допомоги.

Заступник

Голови Служби С.Д. Дериволков

11.06.2010 № 11/2-10.09/5653-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.06.2010 № 11/2-10.09/5653-ЕП

Начальникам Київської регіональної митниці, митниць

Про здійснення митного оформлення транспортних засобів

 З метою оптимізації використання кадрового потенціалу митної служби, підвищення ефективності проведення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів за товарними позиціями 8702 – 8704 і 8711 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться на митну територію України фізичними та юридичними особами (далі – транспортні засоби), а також для визначення єдиного в зоні діяльності митниці підрозділу митного оформлення, що здійснює митний контроль і митне оформлення транспортних засобів, пропоную вжити заходів щодо забезпечення концентрації та мінімізації кількості місць розташування підрозділів митного оформлення, що здійснюють митний контроль і митне оформлення транспортних засобів (оптимальним є організація роботи одного підрозділу в зоні діяльності кожної митниці).

Для цього пропоную вжити вичерпних заходів щодо забезпечення функціонування такого підрозділу митного оформлення, умовами роботи якого є наявність:

1) функціонуючого місця прибуття автотранспорту;

2) складу тимчасового зберігання відкритого типу та митного ліцензійного складу відкритого типу;

3) засобів зчитування реєстраційних номерів автотранспортних засобів, що заїжджають до зони митного контролю відповідного підрозділу;

4) боксів для здійснення огляду транспортних засобів (що мають відповідні технічні умови, устаткування та належні санітарні умови для праці у будь-яку пору року);

5) систем відеоспостереження за процедурами в’їзду (виїзду), розміщення, зберігання та митного оформлення таких товарів (з обов’язковою можливістю фіксації та зберігання інформації);

6) доступу та можливості використання посадовими особами підрозділу митного оформлення, які здійснюють митний контроль і митне оформлення транспортних засобів, міжнародних довідкових інформаційних ресурсів (видань, сайтів тощо):

- „N.A.D.A. Official used car guide”. – N.A.D.A., США;

- „SuperSCHWAKE”.– Eurotax, Швейцарія;

- „SchwakeListe Nutzfahrzeuge”. – Eurotax, Швейцарія;

- „SchwakeListe Super Schwake Band I”. – Eurotax, Швейцарія;

- „Trailer Tax”. – Eurotax, Швейцарія

- „Der Gross DAT”. – DAT Marktspiegel, Німеччина (комп’ютерна програма);

- www.carfax.com (сайт для перевірки історії автомобіля щодо реєстрації в США) та інші.

Крім зазначеного, прошу:

1) вивчити питання можливості забезпечення у місячний строк усіх вимог, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, згідно з нормами постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 132 „Деякі питання функціонування вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів” для відкриття на базі об’єктів, де передбачається розміщення відповідних підрозділів митного оформлення, профільних вантажних митних комплексів;

2) забезпечити проведення робочих зустрічей з керівництвом територіальних підрозділів ДАІ МВС України щодо можливості розміщення в місцях митного оформлення транспортних засобів спеціалістів експертних підрозділів ДАІ МВС України з метою проведення спільних оглядів.

Про результати проведеної роботи інформувати Департамент організації митного контролю та роботи митних посередників в термін до 21.06.2010.

Перший заступник Голови Служби О.М.Дороховський

24.06.2010 № 15/958-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

24.06.2010 № 15/958-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Для керівництва в роботі надсилаємо Закон України від 20.05.2010 №2275-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (опубліковано в газеті Голос України від 16.06.2010 № 109).

До внесення змін в установленому порядку до класифікатора пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість, затвердженого наказом Державної митної служби України від 12.12.2007 № 1048, при митному оформленні природного газу, використовувати код преференції 137.

Додаток: на 18 арк.

Директор Департаменту

адміністрування

митних платежів М.А. Сухіна

Глушко/2472756/11466/1-1 2420/15

 

20.05.2010 № 2275-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ

 20.05.2010 № 2275-VI

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

Частину другу статті 259 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти

 у такій редакції:

“Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім органів державної податкової служби, які мають право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування”.

Статтю 15 Закону України “Про товарну біржу” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139; 1993 р., № 11, ст. 83; 2003 р., № 30, ст. 247) доповнити частинами шостою – дев’ятою такого змісту:

“Не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які вживані товари, включаючи транспортні засоби, та капітальні активи. Таке обмеження не поширюється на майно, яке відчужується з податкової застави, а також майно, конфісковане відповідно до закону.

Для цілей цього Закону:

партією товару вважається визначена кількість (але не менше двох одиниць) однорідних товарів одного або кількох найменувань, закуплених, відвантажених або отриманих одночасно за одним товарно-супровідним документом;

уживаними товарами вважаються товари, що були у користуванні не менше року, транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу згідно із законом, а також будь-який капітальний актив, що був прийнятий в експлуатацію до його продажу.

Новими транспортними засобами вважаються:

а) наземний транспортний засіб - той, що вперше реєструється в Україні та має загальний наземний пробіг до 6000 кілометрів;

б) судно - те, що вперше реєструється в Україні та пройшло не більше 100 годин після першого введення такого судна в експлуатацію;

в) літальний апарат - той, що вперше реєструється в Україні та має налітний час до такої реєстрації, що не перевищує 40 годин після першого введення в експлуатацію. Налітним вважається час, який розраховується від блок-часу зльоту літального апарата до блок-часу його приземлення.

 Визначення капітального активу (факт прийняття його в експлуатацію), а також визначення однорідних товарів містяться у Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

У статті 11 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 2; 2009 р., № 29, ст. 389):

1) перше речення частини першої доповнити словами “якщо інше не передбачене цим Законом”:

2) після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:

“Громадяни України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у консульській установі України, у разі відвідання України мають право тимчасово під зобов’язання про зворотнє вивезення ввезти один власний транспортний засіб, який класифікується у товарній позиції 8703 (крім товарної позиції 8703 - 10) згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), та причеп до нього (за умови ввезення разом з транспортним засобом), який класифікується у товарній підпозиції 8716 - 10 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року, без сплати ввізного мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів.

Такий транспортний засіб:

а) може бути ввезений за наявності документів, що підтверджують реєстрацію транспортного засобу на території іноземної країни, яка підтверджує право власності на нього та дозволяє його експлуатацію, за наявності страхового договору з цивільної відповідальністю перед третьою особою, що поширюється на території України;

б) не може використовуватися для цілей підприємницької (господарської) діяльності в Україні, в тому числі надаватися в оренду або передаватися за довіреністю у користування іншим особам.

Відповідальність за невивезення за митний кордон України транспортних засобів, що були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов’язання про зворотнє вивезення у строк, зазначений у   зобов’язанні про зворотнє вивезення, установлюється Митним кодексом України”.

У зв’язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами п’ятою – дев’ятою.

 1. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування

12.07.2010 № 09/2546-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 12.07.2010 № 09/2546-ЕП

Начальникам митниць

(за списком)

Про надання інформації щодо визначення єдиного місця митного оформлення транспортних засобів

На виконання вимог листа Держмитслужби від 11.06.2010 № 11/2-10.09/5653-ЕП „Про здійснення митного оформлення транспортних засобів” митницями було вжито ряд заходів щодо забезпечення концентрації митного

оформлення транспортних засобів, окремі з яких планувались на кінець червня – першу половину липня.

З метою доповіді керівництву Служби прошу в строк до 1200 14.07.2010 надати актуальну інформацію про стан роботи з виділення єдиного в зоні діяльності митниці місця митного оформлення транспортних засобів. Наголошую, що пріоритетним повинне бути місце, що максимально відповідає вимогам, зазначеним у вказаному листі Держмитслужби.

Інформацію прошу надавати у форматі Excel, за формою, що додається.

 Додаток: на 1 арк. Не наводиться.

 

Директор Департаменту А.І.Сербайло

Радченко М.Г.0 (44) 481-18-95

 

 

05.08.2010№ 876

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

05.08.2010№ 876

Про затвердження Порядку оформлення письмового зобов’язання про зворотне вивезення транспортних засобів з використанням програмно-інформаційного забезпечення

З метою забезпечення дотримання вимог статті 11 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

Н А К А З У Ю:

Затвердити Порядок оформлення письмового зобов’язання про зворотне вивезення транспортних засобів з використанням програмно-інформаційного забезпечення, що додається.

Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) в термін до 30 робочих днів з дня підписання цього наказу забезпечити розробку та введення в експлуатацію відповідного програмно-інформаційного

забезпечення.

Установити, що цей наказ набирає чинності через 30 днів після його підписання.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби Сьомку С.М.

Т.в.о Голови Державної

митної служби України О.М.Дороховський

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

05.08.2010 № 876

Порядок оформлення письмового зобов’язання про зворотне вивезення транспортних засобів з використанням програмно-інформаційного забезпечення

Загальні положення

.1Цей Порядок регламентує дії посадових осіб регіональних митниць, митниць (далі – митні органи), пов’язані з оформленням письмових зобов’язань про зворотне вивезення транспортних засобів (далі – ТЗ) під час їх тимчасового ввезення на митну територію України громадянами України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у консульській установі України, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, та вивезення.

.2Терміни вживаються у цьому Порядку:

зобов’язання про зворотне вивезення ТЗ – письмове зобов’язання, що надається власником (користувачем) ТЗ митному органу при тимчасовому ввезенні ТЗ в Україну, з обов’язковим зазначенням терміну його виконання.

Інші терміни вживаються у цьому Порядку в значеннях, установлених законами України.

.3Зобов’язання про зворотне вивезення ТЗ формується вповноваженими посадовими особами митного органу з використанням модулю програмно-інформаційного комплексу „Інспектор 2006” (далі – Модуль), за формою, що встановлена додатком 1.

.4Митні органи для звітності, формування статистичних даних і контролю ведуть облік зобов’язань про зворотне вивезення ТЗ із застосуванням Електронного журналу обліку ТЗ у порядку, передбаченому Технологією прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженою наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 11.06.2008 № 505/642 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за № 753/15444.

 Порядок оформлення зобов’язання про зворотне вивезення ТЗ

.1З метою формування зобов’язання про зворотне вивезення ТЗ посадова особа митного органу в пункті пропуску вносить до локальної бази даних митниці такі відомості:

прізвище, ім’я та по-батькові громадянина, який надає зобов’язання про зворотне вивезення ТЗ;

номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон;

місце проживання на території України;

марка, модель, рік випуску ТЗ;

VIN - код ТЗ;

державний реєстраційний номер ТЗ;

країна реєстрації;

дата зворотного вивезення ТЗ.

.2Зобов’язанню присвоюється номер, сформований за такою схемою:

ХХХХХХХХХ/ХХXX/ХХХХХХ

–––––––––––––––––––––––––––––,

1 2 3

де

1 – дев’ятизначний код структурного підрозділу митного органу, посадовою особою якого здійснено пропуск ТЗ, що тимчасово ввозиться громадянином на митну територію України під зобов’язання про зворотне вивезення, згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 № 335 (зі змінами);

2 – цифри поточного року;

3 – порядковий номер (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці).

.3Після внесення необхідної інформації до локальної бази даних митниці за допомогою Модулю посадова особа митного органу в пункті пропуску протягом чотирьох годин передає інформацію до ЄАІС Держмитслужби.

За відсутності належних умов для застосування Модулю безпосередньо під час оформлення ТЗ посадовій особі митного органу дозволяється вносити  інформацію про оформлені протягом робочої зміни зобов’язання про зворотне вивезення до Модулю і передавати її до ЄАІС Держмитслужби протягом чотирьох годин після закінчення робочої зміни.

Дії посадових осіб митних органів, пов’язані з тимчасовим ввезенням ТЗ на митну територію України громадянином під зобов’язання про зворотне вивезення

.1При здійсненні митних процедур щодо ТЗ, що тимчасово ввозяться на митну територію України на умовах частин третьої та четвертої статті 11 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон), посадова особа митного органу в пункті пропуску з використанням Модулю за наявною в ЄАІС Держмитслужби інформацією здійснює за номером паспорту громадянина України для виїзду за кордон перевірку:

щодо наявності раніше наданих громадянином зобов’язань про зворотне вивезення ТЗ, їх виконання,

щодо строку, попереднього тимчасового ввезення ТЗ, який не повинен перевищувати 60 днів протягом одного календарного року.

.2У разі наявності законних підстав для тимчасового ввезення ТЗ на умовах частин третьої та четвертої статті 11 Закону посадова особа митного органу в пункті пропуску, з використанням Модулю роздруковує зобов’язання про зворотне вивезення ТЗ для підписання його громадянином-власником.

Дії посадових осіб митних органів, пов’язані з вивезенням ТЗ, що були ввезені під зобов’язання про зворотне вивезення

При вивезенні ТЗ, що були ввезені під зобов’язання про зворотне вивезення, посадова особа митного органу в пункті пропуску вчиняє такі дії:

з використанням Модулю за інформацією, що міститься в ЄАІС Держмитслужби, визначає за номером зобов’язання його наявність в Електронному журналі обліку зобов’язань про вивезення ТЗ, що були тимчасово ввезені на митну територію України громадянами України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у консульській установі України (далі – Журнал);

перевіряє відповідність даних ТЗ, зазначених у зобов’язанні, фактичним відомостям та інформації, що міститься в Журналі;

 вносить до Журналу інформацію про виконання зобов’язання, проставляє дату та час вивезення ТЗ, номер особистої номерної печатки (далі – ОНП).

Форма Журналу встановлена додатком 2.

Особливі відмітки, що проставляються в Модулі

У разі звернення до митного органу громадянина, який надав зобов’язання про зворотне вивезення ТЗ, щодо неможливості виконання наданого ним зобов’язання у встановлений термін (у зв’язку з аварією, виходом з ладу, викраденням ТЗ, тощо) та за умови прийняття митним органом рішення про продовження терміну, зазначеного в зобов’язанні, посадова особа митного органу з використанням Модулю вносить відомості про продовження терміну виконання зобов’язання або зняття його з контролю до відомостей, що містяться в ЄАІС Держмитслужби, проставляє номер ОНП і залишає копію першого примірника зобов’язання та оригінали або копії документів, що були підставою для продовження терміну зобов’язання або зняття його з контролю, для зберігання в справах митниці протягом установленого терміну.

Прикінцеві положення

.1Контроль за правильністю оформлення зобов’язання про зворотне вивезення ТЗ, внесення інформації до Модулю та своєчасне передання її до ЄАІС Держмитслужби здійснює начальник відповідного підрозділу митного оформлення.

.2Митні органи здійснюють перегляд в ЄАІС Держмитслужби невиконаних громадянами зобов’язань про зворотне вивезення ТЗ.

Директор Департаменту

організації митного контролю

та роботи митних посередників А.І.Сербайло

 

Додаток 1

до Порядку оформлення письмового зобов’язання про зворотне вивезення транспортних засобів з використанням програмно-інформаційного забезпечення

Зобов’язання

про зворотне вивезення транспортного засобу

Я, ____________________________________________________________,

(ПІБ власника транспортного засобу, номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон)

проживаю на території України за адресою ____________________________,

зобов’язуюсь вивезти за межі митної території України транспортний засіб __________________________________________________________________

(марка, модель, рік випуску, ідентифікаційний номер (VIN-код), реєстраційний номер,

__________________________________________________________________

країна реєстрації транспортного засобу)

у термін до „___” ___________ 20__ року.

Про відповідальність згідно зі статтями 330, 332, 336 і 348 Митного кодексу України в разі порушення цього зобов’язання ознайомлений.

Дата ввезення ___________________

Підпис власника _________

_____________________________

(прізвище, ініціали

посадової особи митного органу)

Підпис ________________

Місце для штампа

„Під митним контролем”

_____________________________

(прізвище, ініціали

посадової особи митного органу)

Дата вивезення _____________

Підпис ________________

Місце для відтиску особистої номерної печатки

 

Додаток 2

до Порядку оформлення письмового зобов’язання про зворотне вивезення транспортних засобів з використанням програмно-інформаційного забезпечення

 

Електронний журнал обліку зобов’язань про вивезення транспортних засобів, що були тимчасово ввезені на митну територію України громадянами України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у консульській установі України

 

 

№ з/п

Номер зобов’язання про зворотне вивезення транспортного засобу

ПІБ громадянина, номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон

Місце проживання на території України

Відомості про транспортний засіб

(марка, модель, рік випуску, ідентифікаційний номер (VIN-код), реєстраційний номер, країна реєстрації)

Дата ввезення транспортного засобу на митну територію України

Термін тимчасового ввезення транспортного засобу

(за даними зобов’язання)

Інформація про продовження терміну, зазначеного в зобов’язанні (підстави, митний орган, який прийняв рішення про продовження терміну)

Відмітка про виконання зобов’язання, дата вивезення транспортного засобу за межі митної території України

Митний орган, що дозволив тимчасове вивезення транспортного засобу за межі митної території України

Кількість днів

                     
                     
                     
                     

 

13.10.10 №11/11-10.10/11925-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.10.10 №11/11-10.10/11925-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Про надання роз’яснень щодо укомплектування транспортних засобів, що тимчасово ввозяться (вивозяться), запасними колесами

У зв’язку із надходженням до Державної митної служби України запитів суб’єктів господарювання щодо укомплектування транспортних засобів, які перетинають митний кордон, запасними колесами (їх кількості), повідомляємо.

Відповідно до роз’яснень, наданих Департаментом державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, обов’язкова комплектація транспортних засобів визначена у підпункті 31.4.7 є) Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (зі змінами), а також може визначатися спеціальними правилами, інструкціями заводів-виробників. Однак, слід зазначити, що нормативні документи встановлюють тільки мінімальні вимоги до комплектації транспортних засобів запасними частинами, які не включають норми щодо запасних коліс.

Водночас, в пункті 1.2.15 ГОСТ 3163-76 “Причепи та напівпричепи автомобільні. Загальні технічні вимоги” зазначено, що причепи (крім розпусків) і напівпричепи, обладнанні пневматичними шинами, повинні мати запасні колеса і відповідні пристрої для їх закріплення. Кількість запасних (та їх необхідність для самоскидних причепів і напівпричепів і причепів одновісних, які буксируються вантажопасажирськими вантажопасажирськими автомобілями) повинна встановлюватися в технічних завданнях на проектування. Вимога що автомобілі повинні бути укомплектовані запасним колесом, міститься в ГОСТ 21398-89 “Автомобілі вантажні. Загальні технічні вимоги” (пункт 16.1). Проте, обов’язковість зазначених вимог законодавством не встановлена.

З огляду на зазначене, можна вважати, що звичайною для укомплектування автомобільних транспортних засобів (вантажних  автомобілів, причепів, напівпричепів) є така кількість запасних коліс, яка передбачена виробником цього транспортного засобу.

Також, необхідно зазначити, що оскільки нормативні документи встановлюють тільки мінімальні вимоги до комплектації транспортних засобів, в окремих випадках вимоги до комплектації транспортних засобів можуть бути змінені.

Так, наприклад, вимоги до додаткового обладнання транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі, ґрунтуються на припущеннях, що небезпека зазвичай виходить від небезпечних вантажів, завантажених у транспортний засіб, та в разі серйозної небезпеки для життя чи здоров’я члени екіпажу можуть відійти на безпечну відстань.

На територіях великих підприємств хімічної промисловості, що відвантажують небезпечні вантажі, небезпека може виходити як від небезпечних вантажів, так і від небезпечних об’єктів, розташованих на самому підприємстві. З урахуванням зазначеного, для забезпечення безпеки членів транспортного засобу, такі підприємства можуть вимагати наявність на транспортному засобу, що заїжджають на територію підприємства, додаткових засобів індивідуального захисту та додаткового обладнання, не передбачених нормативними документами. Такі додаткові вимоги зазвичай публікуються на веб-сторінках відповідних підприємств, або у інший спосіб доводяться до відома зацікавлених автомобільних перевізників.

Заступник Голови Служби В.В. Бондар

Теплий А.І., 481-18-52

19.10.2010 № 20/06780-еп

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

19.10.2010 № 20/06780-еп

Начальникам регіональних митниць, митниць

(крім Регіональної інформаційної митниці)

 Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України здійснено аналіз скарг, звернень громадян та посадових осіб підприємств, що надходять у зв’язку із затриманнями митницями транспортних засобів.

Встановлено, що проведення перевірок митними органами України в деяких випадках призводить до затримань на митному кордоні України транспортних засобів з товарами, що надходять у пункти пропуску. Зазвичай, проведення таких перевірок здійснюється на підставі документально непідтвердженої інформації про можливі порушення митних правил при переміщенні таких вантажів через пункти пропуску на митному кордоні України на митну територію України.

Проведення таких перевірок митницями пояснюється здійсненням процедур митного контролю, у тому числі, у формі перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю, що передбачено статтею 41 Митного кодексу України.

При цьому, до перевірки документів і відомостей митні органи відносять і направлення запитів до митних органів зарубіжних країн.

З питання, чи є перевірка документів і відомостей на автентичність шляхом направлення запитів до митних органів (в тому числі зарубіжних) складовою частиною митного контролю слід зазначити.

Пунктом 15 статті 1 Митного кодексу України визначено, що митний контроль – це сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Відповідно до статті 41 Митного кодексу України митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів, зокрема шляхом перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю. Порядок здійснення митного контролю визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до норм цього Кодексу.

Таким чином, направлення запитів до митних органів (в тому числі зарубіжних) з метою перевірки документів та відомостей, необхідних для митного контролю товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, може вважатись складовою частиною митного контролю.

 В той же час, використовуючи таку форму контролю, слід враховувати, що її проведення є досить тривалим, оскільки потребує часу для підготовки та направлення запитів до митних органів зарубіжних країн, а також отримання відповідей на такі запити.

Спільним наказом Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28.11.2005 №1167/886/824/643/655/424/858/900 “Про затвердження Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України” зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за № 1557/11837 (далі – Часові нормативи), затверджено часовий норматив виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України, зокрема для вантажних автомобілів митний контроль встановлений до 2 годин.

Відповідно до п. 7 Часових нормативів встановлено, що часові нормативи можуть не дотримуватися в разі наявності достатніх підстав уважати, що особи, товари й транспортні засоби переміщуються через державний кордон України з порушенням норм законодавства України про державний кордон України, митних правил, інших норм законодавства або загрожують безпеці авіації, а також у разі затримання цих осіб, товарів і транспортних засобів унаслідок виявлених порушень.

З огляду на викладене, приймаючи рішення про ініціацію проведення перевірок, необхідно враховувати положення зазначеного вище наказу та строки, які необхідні для підтвердження наявної в митному органі інформації про можливі порушення митного законодавства України.

Директор Департаменту О.І. Похилько

27.10.10 № 1304

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 27.10.10№ 1304

Про внесення змін до Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

Відповідно до статті 312 Митного кодексу України (в частині розроблення пояснень та рекомендацій з метою забезпечення однакового тлумачення та застосування УКТЗЕД) і Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1863,

Н А К А З У Ю:

Унести до Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затверджених наказом Держмитслужби від 31.01.2004 № 68 (зі змінами), такі зміни:

.1Перше речення Пояснень до товарної підпозиції 7019 31 групи 70 Розділу XIII викласти у такій редакції:

“Мати являють собою плоскі зміцнені вироби з джгутів склониток, що складаються з декількох сотень випадково розподілених паралельних ниток”.

.2Доповнити Пояснення до товарної позиції 8716 групи 87 Розділу XVІІ після Додаткових пояснень до товарних категорій фрагментом такого змісту:

“Додаткові пояснення України до товарної підпозиції 8716 39:

Кузови причепів та напівпричепів конструктивно можливо розділити на три категорії: вантажні платформи, бортові та бункерного типу.

Бортові кузови – це ті, які виконані з двох частин – днища і бортів.

Борти можуть бути закріплені до днища нерухомо (постійні), з відкидним пристроєм (відкидні) або з’ємні (нарощені).

 Кузови бункерного типу мають суцільнометалеву або суцільнометалеву зварну конструкцію напівкруглої або іншої форми. Кузови бункерного типу можуть мати запірний пристрій в задній частині кузова, який відрізняється від борту тим, що має шарнірне кріплення до основи кузова у верхній його частині.

Проте, кузови бункерного типу із заднім бортом, оснащеним відкидним пристроєм з кріпленням у нижній частині кузова, уважаються бортовими кузовами. Наявність верхнього кріплення бортів у бокових частинах кузова не виключає такі кузови з категорії “бортові”.

Установити, що цей наказ набирає чинності через 15 днів з моменту його підписання

Прес-службі (Судак С.Д.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному сайті Держмитслужби в мережі Інтернет.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

17.11.2010 №29/1-12.1/5111-еп

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.11.2010 №29/1-12.1/5111-еп

 Керівникам регіональних

митниць, митниць

(окрім Енергетичної регіональної

та

Регіональної інформаційної

митниць)

Щодо надання інформації

З метою виконання доручення заступника Голови Держмитслужби Дериволкова С.Д., від 09.09.2010 щодо забезпечення спільної роботи з Департаментом аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту, Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил та подання узагальненої інформації до Держмитслужби просимо після здійснення митного оформлення транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703, 8707, 8711 згідно з УКТЗЕД надавати інформацію про ці  транспортні засоби (за формою, що додається) з доданням копій сертифікатів відповідності, ВМД, актів огляду транспортних засобів та їх фотографії.

Лист Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи від 25.10.2010 № 29/1-9/4740-еп вважати таким, що втратив чинність.

Додаток на 1 аркуші.

Начальник Управління О.А.Моргун

Вик.: Слободенюк Ю.М.

Синіцин А.В.

Тел.: 044-426-4480

 

Додаток

до листа Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи

від 17.11.2010 №29/1-12.1/5111-еп

 

Форма

 

від _____ № ____

 1. Тип автомобіля ____________________________.
 2. Марка ____________________________________.
 3. Модель та рік випуску ______________________.
 4. WIN код __________________________________.

Найменування ПЗС

Колір та параметри ПЗС

Кількість ПЗС

Фактично

Фара дальнього світла

білий

2 або 4

 

Фара ближнього світла

білий

2

 

Передня протитуманна фара

білий або жовтий

2

 

Ліхтар заднього ходу

білий

1 або 2

 

Покажчик повороту передній

авто-жовтий

2

 

Покажчик повороту бічний

авто-жовтий

1

(з кожного боку)

 

Покажчик повороту задній

авто-жовтий

2 або 4

 

Сигнал гальмування основний

червоний

2 або 4

 

Сигнал гальмування додатковий

червоний

1

 

 

Ліхтар освітлення номерного знаку

білий

не менше 1

 

Передній габаритний ліхтар

білий

2

 

Задній габаритний ліхтар

червоний

2 або 4

 

Задній протитуманний ліхтар

червоний

1 або 2

 

Аварійний ліхтар

авто-жовтий

   

Розташування керма управління

правостороннє або лівостороннє

   

Чи направлявся транспортний засіб для проходження сертифікаційних випробувань

так/ні

документ, що засвідчує

від ______ №______

24.11.2010 № 11/2-10.16/14661-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

24.11.2010 № 11/2-10.16/14661-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Про скасування листа Державної митної служби України

Вважати таким, що втратив чинність лист Державної митної служби України від 30.01.10 № 11/4-10.14/874-ЕП про класифікацію багатоцільових моторних транспортних засобів.

Перший заступник Голови СлужбиО.М.Дороховський

 

Трикула Г.В.

481-18-36

6231/16

25.11.2010№ 20/07710-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.11.2010№ 20/07710-ЕП

Начальникам митниць (за списком)

Про надання інформації

 Державною митною службою України отримано звернення митних органів Сполучених Штатів Америки щодо надання адміністративної допомоги у проведенні перевірки законності вивезення з території США ряду транспортних засобів.

Ідентифікаційні номери транспортних засобів, номери вантажних митних декларацій та дати їх оформлення наведені у додатку 1 до цього листа.

У зв’язку з викладеним, просимо терміново направити до Департаменту засобами електронного зв’язку інформацію стосовно митного оформлення зазначених транспортних засобів за формою, що наведена у додатку 2 до цього листа.

Крім того, просимо направити на адресу Департаменту завірені копії ВМД та комерційних документів, що підтверджують вартість транспортних засобів (контракти, рахунки-фактури, тощо).

Додатки: файли D01_20_07710.хls, D02_20_07710.xls не наводяться.

Заступник директора Департаменту

боротьби з контрабандою

та порушеннями митних правил І.О. Максимкін

Мельник А.С.

Стрижак А.О. 247 28 33

Розрахунок розсилки до листа ДБК та ПМП від 25.11.2010 № 20/07710-ЕП

1.Дніпропетровська митниця

2.Ягодинська митниця

3.Львівська митниця

4.Запорізька митниця

5.Київська регіональна митниця

6.Київська обласна митниця

7.Вінницька митниця

8.Чопська митниця

9.Південна митниця

10.Кримська митниця

29.11.2010 № 11/7-10.18/14978-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.11.2010 № 11/7-10.18/14978-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

(крім Енергетичної регіональної та Регіональної інформаційної

митниць)

Начальникам митниць

З метою аналізу ситуації щодо стану митного оформлення транспортних засобів, надати інформацію про кількість транспортних засобів митне оформлення яких не завершено у зв’язку з отриманням в органах із сертифікації сертифікату відповідності (свідоцтва про визнання відповідності).

Інформацію надати до Управління нетарифних заходів регулювання засобами електронного зв’язку (поштова скринька - “DMS kanc DZTP”) за встановленою формою в термін до 10. год. 30.11.2010 року.

Кількість транспортних засобів, шт.

Очікувана сума надходжень до держбюджету, грн.

нові

б/у

всього:

нові

б/у

всього:

           
           

 

Заступник Голови Служби С.М.Сьомка

Кісільов А.П.

(044) 247-27-78

Митниці_запит_ТЗ_сертиф.

02.12.10 № 11/7-10.16/15285-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

02.12.10 № 11/7-10.16/15285-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

митниць, ЦМУЛДЕР

Про класифікацію багатоцільових моторних транспортних засобів

Керуючись положеннями статті 312 Митного кодексу України надаємо роз’яснення щодо тлумачення термінів і понять, використовуваних в УКТЗЕД та Поясненнях до УКТЗЕД.

Моторні транспортні засоби (далі – МТЗ) за призначенням поділяються на такі основні групи: пасажирські, вантажні, спеціальні. Деякі пасажирські МТЗ характеризуються певними ознаками, які свідчать про те, що вони сконструйовані для перевезення пасажирів, а не для перевезення вантажів.

Такі ознаки враховуються лише у випадку, коли МТЗ має повну масу не більш як 5 т і має єдиний замкнутий внутрішній простір, який включає одну зону для водія і пасажирів і другу зону, яка може бути використана для перевезення як пасажирів так і вантажів. До цієї групи МТЗ відносяться “багатоцільові транспортні засоби”(multipurpose vehicles англійською, або véhicules polyvalents – французькою), наприклад, транспортні засоби типу “фургон”, автомобілі для активного відпочинку (sport utility vehicle - SUV, деякі автомобілі з кузовом типу “пікап”.

Багатоцільові транспортні засоби можуть класифікуватись згідно вимог УКТЗЕД у товарній позиції 8703 або 8704 в залежності від конструктивних особливостей транспортного засобу.

Багатоцільовий транспортний засіб типу фургон (“вантажопасажирський автомобіль-фургон”), означає транспортний засіб, що має максимально 9 місць для сидіння (включаючи водія), внутрішній простір якого може без конструктивних змін використовуватись для перевезення як людей, так і вантажів (багажу).

“Конструктивними змінами”, вважаються такі зміни конструкції салону автомобіля, які здійснені шляхом виконання спеціальних операцій,  наприклад, розрізання, зварювання, свердлення, та які не передбачені конструкцією автомобіля, розробленою заводом-виробником.

Кузов, випущений заводом виробником для конкретної моделі моторного транспортного засобу (кузови типу легкових автомобілів, кузови типу фургон, призначені для перевезення пасажирів), конструктивно виробляються в одному варіанті та обов’язково мають місця для кріплення сидінь (наприклад отвори, направляючі або спеціальні пристосування для встановлення сидінь). Такі місця, отвори і пристосування які можуть бути використані для кріплення або встановлення сидінь, вважаються “доступними”.

“Недоступними” вважаються місця, отвори, пристосування для встановлення сидінь, які саме завод-виробник обладнує таким чином, щоб запобігти їх використанню, наприклад, шляхом заварювання, наварювання на них стикових накладок або встановлення подібних нерухомих деталей (елементів, які не можуть бути зняті за допомогою звичайних інструментів, наприклад, викрутки чи ключів).

У разі наявності в МТЗ доступних місць, отворів, пристосувань для встановлення сидінь, такі МТЗ не вважаються вантажними.

МТЗ випущений заводом-виробником у відповідності до товарознавчої експертизи у вантажному варіанті шляхом закриття доступних місць для кріплення сидінь будь-якими матеріалами, які знімаються за допомогою звичайних інструментів і, таким чином, являються доступними, вважається вантажопасажирським або пасажирським.

Одним з основних елементів автомобіля є кузов. Кузови автомобілів можуть бути 1-, 2-, 3-х об’ємні. Кузов 1-об’ємний складається з об’єднаних в одне ціле пасажирського відділення і відділень для двигуна та багажу. Кузов 2-об’ємний складається з двох об’ємів: один - для двигуна, другий - для розміщення пасажирів і багажу. Кузов 3-об’ємний складається з трьох об’ємів: один для двигуна, другий - для розміщення пасажирів, третій для багажу.

МТЗ з 2-х або 3-х об’ємними кузовами легкових автомобілів, класифікуються згідно з вимогами УКТЗЕД у товарній позиції 8703, наприклад, седан, хетчбек, універсал, інша назва: вантажопасажирський кузов автомобіля типу фургон, купе, кабріолет тощо. На базі зазначених кузовів існують комбіновані типи кузовів легкових автомобілів, наприклад, ландо, лімузин, фаетон-універсал тощо. МТЗ, побудовані на основі цих комбінованих кузовів, також відносяться до товарної позиції 8703.

МТЗ з 1-об’ємним закритим автомобільним кузовом типу фургон виготовляються з короткою, середньої довжини та довгою колісною базою, з каркасними або несучим кузовом, з різною висотою кузова. За конструкцією капоту МТЗ бувають з капотом, без капоту або напівкапотними.

В залежності від конструктивних особливостей внутрішнього простору МТЗ типу фургон можуть бути виготовлені заводом-виробником у наступних модифікаціях, а саме: призначені для перевезення пасажирів (пасажирські); призначені для перевезення вантажів (вантажні); призначені для перевезення пасажирів і вантажів (багатоцільові транспортні засоби).

Пасажирські МТЗ типу фургон в залежності від кількості місць для сидіння класифікуються в товарній позиції 8702 або 8703 (автобуси, мікроавтобуси). Такі транспортні засоби типу фургон завжди мають вікна в бокових панелях, сидіння для пасажирів, внутрішнє оздоблення салону притаманне для салонів, призначених для перевезення пасажирів.

Вантажні МТЗ типу фургон класифікуються у товарній позиції 8704.

Конструктивні ознаки багатоцільових транспортних засобів з кузовом типу фургон, які враховуються при класифікації в товарній позиції 8703 або 8704 наводяться у Поясненнях до відповідних товарних позицій.

Багатоцільові МТЗ з кузовом типу фургон, з повною масою транспортного засобу не більш як 5 тон, являють собою автомобілі, внутрішній простір яких без конструктивних змін може бути використаний для перевезення пасажирів і вантажів (багажу). Такі транспортні засоби мають два або більше рядів сидінь, простір салону умовно (без перегородки) або за допомогою стаціонарної перегородки розділений на дві зони, одна зона призначена для водія та пасажирів, інша зона призначена для перевезення вантажів або багажу та класифікуються в товарній позиції 8703.

Моторні транспортні засоби типу фургон, з одним переднім рядом сидінь (кількість місць біля водія не більше 2-х) з суцільнометалевим кузовом і єдиним внутрішнім простором, які зазвичай мають повну масу транспортного засобу не більш як 5 тон класифікуються в товарній позиції 8704 згідно з УКТЗЕД за умови одночасного виконання вимог:

a) внутрішній простір моторного транспортного засобу не має стаціонарно встановлених місць для сидіння пасажирів та пристосувань для їх кріплення чи встановлення, не має пристроїв безпеки та місць для їх встановлення (наприклад, ременів безпеки або місць для їх кріплення і   пристосувань для встановлення ременів безпеки), за винятком сидінь типу лавок уздовж бортів автомобіля, які складаються, також без пристроїв безпеки та місць для їх встановлення, в задній зоні позаду водія і передніх пасажирів. Під місцями для встановлення сидінь або ременів безпеки вважаються місця, в які можуть бути закріплені пристосування для встановлення пристроїв безпеки або встановлені сидіння;

b) відсутність вікон в двох бокових панелях задньої частини кузова (відстань від спинки сидіння водія до задньої стінки автомобіля). Вікнами у МТЗ вважаються отвори із склом або отвори, закриті вставками з інших матеріалів за допомогою болтів, шляхом заварювання тощо;

с) відсутність в зоні задньої частини кузова ознак комфорту і внутрішнього оздоблення (килимове покриття, вентиляція, внутрішнє освітлення, попільнички та інше).

Однак, автомобілі типу фургон товарної позиції 8704 з одним рядом сидінь (водій та поряд не більше двох пасажирів), можуть мати наступні конструктивні ознаки:

а) простір салону позаду водія може бути без перегородки;

b) в задній частині кузова можуть бути в наявності двері з вікнами;

c) в бокових панелях кузова можуть бути двері з вікнами (двері можуть бути з різних сторін кузова);

d) вантажна частина кузова може мати освітлення;

е) в разі відсутності дверей, в задній панелі* кузова може бути вікно.

*задньою панеллю кузова вважається задня стінка кузова.

Згідно з вимогами УКТЗЕД місця для сидінь вважаються присутніми, якщо МТЗ обладнаний доступними місцями для кріплення сидінь (отвори, пристосування для встановлення сидінь на анкерному кріпленні тощо).

Моторні транспортні засоби з 1-об’ємним кузовом менші за розмірами порівняно із транспортними засобами типу фургон випускаються наступних видів: мікровен, мінівен і мультивен. Такі автомобілі характеризуються майже вертикальною спинкою сидінь і більшою порівняно з легковими автомобілями висотою салону, мають до 7-9 місць для сидіння, салон, що трансформується (сидіння складаються або знімаються), класифікуються у товарній позиції 8703 згідно з вимогами УКТЗЕД.

До багатоцільових транспортних засобів також відносяться автомобілі для активного відпочинку (sport utility vehicle - SUV), деякі автомобілі з кузовом типу пікап.

 Моторні транспортні засоби для активного відпочину (SUV), які використовуються виключно для спортивних заходів зазвичай мають кузов типу універсал, систему повного приводу, високий дах і високий кліренс, що обумовлює їх здатність виконувати різні функції, не властиві для легкових автомобілів – перевезення великої кількості пасажирів та габаритних вантажів, буксирування важких причепів, рух поза дорогами загального користування.

Деякі автомобілі (SUV), які базуються на рамній платформі, відносяться до легких вантажівок. Підходи до класифікації таких транспортних засобів для активного відпочинку викладені у поясненнях до товарної позиції 8703 і 8704.

Моторні транспортні засоби з кузовом типу пікап являють собою автомобілі з кузовом несучого типу або рамні та закритою кабіною (одинарною, подвійною або полуторною), призначеною для перевезення пасажирів і відкритою або закритою бортовою платформою, призначеною для перевезення вантажів. МТЗ з кузовом пікап, які мають одинарну кабіну (один ряд сидінь) класифікуються у товарній позиції 8704. Підходи до класифікації МТЗ з кузовом пікап, які мають полуторну або подвійну кабіну та обладнані більше ніж одним рядом сидінь викладені у поясненнях до товарної позиції 8703.

Зміни в конструкції автомобіля, виконані після його виробництва та продажу (демонтаж сидінь та їх накриття, заміна підлоги, зняття засобів безпеки або пристосувань для кріплення засобів безпеки, закриття вікон заглушками за допомогою болтів або заварюванням тощо), не призводять до зміни категорії транспортного засобу з пасажирського моторного транспортного засобу (вантажопасажирського) на вантажний при класифікації для цілей митного оформлення незалежно від того, чи зазначені ці зміни в свідоцтві про реєстрацію чи ні.

Невідповідність відомостей, наведених у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу із зазначенням категорії “вантажного автомобіля”, та встановлених за результатами митного огляду, коли МТЗ має ознаки товарної позиції 8703, не може бути підставою для класифікації в товарній позиції 8704.

Визначення типу, моделі транспортного засобу, року його виготовлення, комплектності, укомплектованості, повної маси, робочого об'єму двигуна, інших характеристик, визначальних для класифікації МТЗ згідно УКТЗЕД, проводиться на підставі поданих документів та результатів митного огляду МТЗ, включаючи огляд ідентифікаційних табличок, номерних площадок кузовів (шасі), номерних панелей та табличок (наклейок), додаткових носіїв інформації, наявних на МТЗ, з обов’язковим фотографуванням МТЗ з відображенням тих конструктивних особливостей, які є визначальними для класифікації МТЗ згідно з УКТЗЕД.

Для однозначної класифікації транспортних засобів необхідно використовувати технічну документацію заводу - виробника автомобіля із зазначенням кількості місць для сидіння, сертифікати або аналогічні документи, видані уповноваженим органом країни-виробника.

До документів, що видаються заводом-виробником на нові автомобілі, відносяться: інструкція з експлуатації автомобіля, документ, що надається виробником та містить повну технічну характеристику МТЗ (“сертифікат відповідності заводу-виробника” з додатками, наприклад, “Notice Descriptive des Vehicules Automobiles” (“Опис типів транспортних засобів”), сервісна книжка та інша офіційна інформація заводу-виробника.

У випадку, коли є розбіжності у наданих до митного оформлення документах, та/або результати митного огляду не дають однозначної відповіді про кількість місць для сидіння моторного транспортного засобу, задекларованого як вантажний (наприклад, у задній зоні транспортного засобу позаду місця для водія, наявні місця для можливого кріплення або встановлення сидінь та/або засобів безпеки (пасів безпеки тощо)), а декларантом не надані документи від заводу-виробника про те, що автомобіль конструктивно виготовлений заводом-виробником у вантажному варіанті, такі автомобілі класифікуються у товарній позиції 8703 за УКТЗЕД.

Транспортні засоби, які ніколи не були зареєстровані з метою постійного або тимчасового користування, але внаслідок стихійного лиха, пожежі, утоплення тощо мають пошкодження не властиві для нових транспортних засобів, та потребують відновлення або ремонту, не вважаються новими транспортними засобами, оскільки за інформацією Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Державна система сертифікації УкрСЕПРО) сертифікуються як такі, що використовувались.

Відсутність документів про реєстрацію транспортного засобу, який за результатами митного огляду визначений як такий, що використовувався, свідчить про надання до митного оформлення неповної або недостовірної інформації. Неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення а також подання недостовірної інформації регулюються відповідними статтями Митного   кодексу України.

Відповідно до пункту 1.5 наказу Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від 24.07.2009 № 1335/5/1159 “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України та фонду державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092” методика товарознавчої експертизи також застосовується у разі класифікації МТЗ за УКТЗЕД. Згідно з пунктом 6.6 цього наказу визначення типу МТЗ, типу його кузова здійснюється відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року”, а також Директив Європейського Союзу, еквівалентних Правилам Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй (далі – Правила ЄЕК ООН). Правила ЄЕК ООН із додатками є складовою частиною Угоди 1958 року.

Вищевикладене стосується виключно класифікації моторних транспортних засобів та не відноситься до визначення переліку єдиних технічних приписів, що будуть застосовуватись Україною для МТЗ, предметів, обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, що реєструються і вводяться в дію в Україні як національні стандарти у відповідності до наказу Міністерства транспорту України від 21.05.2001 № 301 “Про затвердження порядку визначення переліку єдиних технічних приписів, що будуть застосовуватись Україною, для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах”.

Заступник

Голови СлужбиС.М.Сьомка

Писарчук Ю.М.Андреева І.А.

 

15.12.2010 №20/08241 -ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.12.2010 №20/08241 -ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

(крім Енергетичної регіональної та

Регіональної інформаційної

митниць)

Направляємо інформацію для врахування в роботі та з метою попередження можливих порушень митних правил.

Так, до Харківської обласної митниці ТОВ “ВАКАР-Т” була подана ВМД типу ІМ40 на товар: “Неукомплектовані, несівні кузова автомобілів легкових марки VOLKSWAGEN, моделі PASSAT 2003 року виготовлення та 2002 року виготовлення”, які надійшли від “The Final Frontiers Y and D, INC”, США у контейнері, розвантаження якого відбулось у зоні діяльності Південної митниці (Одеському морському порту). В Харківську обласну митницю вантаж прибув на автовозі згідно з документом контролю доставки ПД від 13.10.10 та СМR від 13.10.10 у відкритому стані (без пломбування).

Згідно поданого до Харківської обласної митниці рахунку-проформи від 01.03.2010 року №3, вказані товари повинні бути обладнані каталізаторами та бензиновими двигунами, але при проведенні їх митного огляду під час розміщення на МЛС каталізаторів та двигунів не виявилось.

Харківською обласною митницею було з’ясовано, що згідно коносаменту контейнер надійшов на адресу ПП “ВЕРОНА-ТРАНС” м. Одеса, вул. Бугаєвська, 21. В зазначеному контейнері знаходились кузова легкових автомобілів марки VOLKSWAGEN, моделі PASSAT 2003 року виготовлення та 2002 року виготовлення, двигуни внутрішнього згорання (2 шт.) №№ AWM195231, AWM148180 та автомобіль марки «TOYOTA YARIS».

Згідно із відповіддю офіційного дилера VOLKSWAGEN AG в Україні “Автодом Харків” зазначено, що на вказані типи кузовів автомобілів можуть встановлюватись моделі двигунів AWM з об’ємом 1800 куб.см. Номери двигунів по базі “VOLKSWAGEN” не значаться.

Двигуни моделі AWM з номерами 195231 та 148180 не надходили до Харківської обласної митниці. Документи контролю доставки на товар не оформлювались.

Згідно ПКМУ від 09.06.1997 року № 574 партією товарів є товари, які переміщуються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо). Згідно листа ДМС України від 17.04.08 № 11/1-29/4383 несівний кузов або кузов з несівною основою, незалежно від ступеня його укомплектованості кузовними деталями, конструктивними елементами та аксесуарами, на який встановлено (або поставлено разом) один або більше з таких компонентів, як двигун, коробка передач, передня підвіска (вісь), задня підвіска (вісь), вважається завершеним (готовим) автомобілем та класифікується у відповідних товарних позиціях.

Таким чином на даний час існує неузгодженість норм митного законодавства України, яка дозволяє використовувати схему ухилення від сплати належних податків при імпорті транспортних засобів та запасних частин до них.

Також додатково інформуємо, що дане питання схеми поагрегатного ввезення було викладено у листі Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту від 13.04.2010 року № 18/1-11/918-ЕП.

Враховуючи вищевикладене посилити контроль у подібних випадках ввезення та подальшого митного оформлення транспортних засобів та запасних частин до них з метою унеможливлення ухилення від сплати належних податків та зборів.

Директор ДепартаментуВ.М. Лисий

 

 

Вверх