Частина 2 Законодавчі акти та відомчі інструкції 2008 року

 Part 2 Legal acts and departmental instructions 2008

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.04.2008 р. № 11/6-10/4819-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

митниць

Про заповнення графи 36 вантажної митної декларації при декларуванні товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України громадянами

За результатами розгляду інформації митних органів щодо практичного застосування Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 № 307 (у редакції наказу Держмитслужби від 07.11.2007 № 933), та у зв’язку із внесенням змін до Класифікаторів пільг в обкладенні товарів увізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість, повідомляємо.

З метою забезпечення цілісності заповнення та форматно-логічного контролю електронних копій вантажних митних декларацій, якщо законодавством передбачені пільги у вигляді звільнення від обкладення увізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України громадянами, заповнення графи 36 “Преференція” вантажної митної декларації слід здійснювати із зазначенням відповідних цифрових кодів податкових пільг згідно з Класифікаторами, затвердженими наказом Держмитслужби від 12.12.2007 № 1048.

В інших випадках при декларуванні товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України громадянами, заповнення графи слід здійснювати із проставленням коду “000000000”.

 Заступник Голови Служби О.О.Федоров

Бруцька Л.А.

247-27-85

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.05.2008 № 09/962 -ЕП

Начальникам регіональних

митниць та митниць

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.03 № 584

Для інформування та використання в роботі надсилаємо постанову Кабінету Міністрів України від 23.04.08 № 399 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України”.

Додаток: згадане на 1 арк.

Директор Департаменту

організації митного контролю С.М. Сьомка

05.05.08

Михальчук 247-28-00В.А. 9461/4-3

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

07.05.2008 р. №16/1-713-еп

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Для використання в роботі направляємо постанову Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 339 “Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів”.

Постанова опублікована в газеті “Урядовий кур’єр” № 72 від 17.04.2008 та набуває чинності через 30 днів з дня опублікування – 17 травня 2008 року.

Додаток: зазначене по тексту на 5 арк.

Начальник Управління

митної вартостіІ.Ляденко

Кіркевич О.І.

247-27-26

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

07.05.2008 р. № 09/985-вн

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Державної митної служби України

В.І. Хорошковський

“ 07 ” травня 2008 р.

ПЛАН

заходів з підготовки до реалізації наказу Держмитслужби від 17.03.08 № 229 “Про внесення змін до Правил митного контролю та митного оформлення

 

транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України”

з\п

Зміст заходу

Виконавець

(співвиконавці)

Термін

виконання

1.

Підготувати проект наказу про створення робочої групи з опрацювання питань, пов’язаних з впровадженням наказу Держмитслужби від 17.03.08 № 229 “Про внесення змін до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України”.

Департамент організації митного контролю

Департамент декларування та митних режимів

Департамент митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства

Департамент митної статистики

Департамент митних платежів

Департамент власної безпеки

Юридичний департамент

Департамент аналітичної роботи та аналітичної розвідки

Управління контролю за переміщенням вантажів

Управління митної вартості

Управління бухгалтерського обліку та звітності

Регіональна інформаційна митниця

08.05.08

2.

Доопрацювати програмне забезпечення відповідно до вимог цього наказу.

Регіональна інформаційна митниця

10.06.08

3.

Проінформувати МЗС України та митні органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу.

Департамент міжнародної діяльності

15.05.08

4.

Інформувати громадян і заінтересовані організації про вимоги цього наказу шляхом систематичного висвітлення його в засобах масової інформації.

Прес-центр

15.05.08

5.

Підготувати та погодити з МВС України порядок взаємодії митних органів і підрозділів ДАІ МВС України щодо спільного огляду транспортних засобів, увезених громадянами в Україну з метою вільного обігу.

Департамент організації митного контролю

Департамент декларування та митних режимів

Департамент митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства

15.06.08

6.

Провести аналіз видачі митними органами Посвідчень про реєстрацію транспортних засобів в органах ДАІ МВС України протягом 2007 року. На підставі результатів такого аналізу визначити місця митного оформлення транспортних засобів, увезених громадянами в Україну з метою вільного обігу.

Департамент організації митного контролю

Департамент митної статистики

Департамент декларування та митних режимів

01.06.08

7.

Забезпечити створення у визначених митних органах відділів митного оформлення, до компетенції яких буде належати питання здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.

Департамент організації митного контролю

Начальники регіональних митниць

Начальники митниць

(за списком)

15.06.08

 

з\п

Зміст заходу

Виконавець

(співвиконавці)

Термін

виконання

8.

Розробити та подати на затвердження Типове положення про відділ митного оформлення, до компетенції якого буде належати питання здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.

Департамент організації митного контролю

15.06.08

9.

Надати митним органам інформацію про порядок зарахування коштів на відповідні рахунки митних органів для забезпечення сплати митних та інших платежів а також прийняття та повернення грошової застави.

Управління бухгалтерського обліку та звітності

15.06.08

10.

Надати митним органам інформацію про порядок застосування гарантій доставки транспортних засобів, ввезених громадянами в Україну для вільного обігу або з метою транзиту до митниць призначення.

Управління контролю за переміщенням вантажів

15.06.08

11.

Врахувати вимоги цього наказу при доведенні до митних органів очікуваних показників надходжень до державного бюджету митних платежів при митному оформленні транспортних засобів, ввезених громадянами на митну територію України для вільного обігу.

Департамент митних платежів

До 01.07.08

12.

Провести семінар на тему “Актуальні питання здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України” заступників начальників регіональних митниць, митниць, до компетенції яких будуть належать питання контролю діяльності відділів митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, та начальників цих відділів.

Департамент організації митного контролю

Хмельницький центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

Департамент декларування та митних режимів

Департамент митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства

Департамент митних платежів

Управління контролю за переміщенням вантажів

Управління митної вартості

Управління бухгалтерського обліку та звітності

Регіональна інформаційна митниця

Начальники регіональних митниць (за списком)

Начальники митниць

(за списком)

До 20.06.08

Директор Департаменту організації

митного контролю С.М.Сьомка

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Служби О.О.Федоров

 

“ ” травня 2008 р.


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

08.05.2008 р. №10/1-4/932-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Щодо опублікування та набуття чинності Законом України.

Додатково див. лист Державної митної служби України від 31 травня 2008 року №15/964-ЕП

Інформуємо, що Закон України від 15.04.2008 №272-VI “Про внесення змін до Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” опублікований 08.05.2008 у газеті “Урядовий кур’єр” (№84).

Відповідно до статті 2 цього Закону України він набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 0 год. 00 хв. 09.05.2008.

Звертаємо особливу увагу на те, що при ввезенні (пересиланні) громадянами на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, запроваджується подання цими громадянами дозволів (ліцензій) та сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання іноземного сертифіката, у випадках, установлених законодавством для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

При оформленні вантажної митної декларації на такі товари слід використовувати класифікатор документів, затверджений наказом Державної митної служби України від 12.12.2007 №1048 (зі змінами й доповненнями).

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В. П. Науменко

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.05.2008 р. №11/6-10/5317-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

(крім Енергетичної)

Начальникам митниць

Щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів

Повідомляємо, що у зв’язку з набуттям Україною членства у Світовій організації торгівлі, з урахуванням положень статті 31 Закону України від 06.07.05 № 2739-IV “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів”, з 16.05.08 втрачають чинність обмеження щодо ввезення на митну територію України окремих транспортних засобів, встановлені статтею 1 цього Закону.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров

Ткач О.С.247-27-99

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.05.2008 р. № 11/2-15/5290-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо особливостей нарахування митних зборів

Законом України „Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі” від 10.04.08 № 250-VІ ратифіковано Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі, підписаний у м. Женеві 5 лютого 2008 року, що має наслідком приєднання України до Угоди про СОТ та відповідно набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі.

Відповідно до роз’яснень, наданих листом Міністерства закордонних справ України від 23.04.07 № 72/13-612/1-1066, Генеральним директором СОТ визначено 16 травня 2008 року датою набрання вказаним Протоколом чинності та відповідно набуття Україною членства у СОТ.

Згідно з частиною 4 розділу ХХІ Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-ІV з моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі втрачають чинність статті 47, 85, 86, 87 та глава 2 „Митні збори” розділу V „Мито та митні збори” Митного кодексу України від 12.12.91 № 1970-ХІІ, на підставі яких митними органами справляються митні збори.

У зв’язку з вищевикладеним надаємо роз’яснення щодо деяких особливостей нарахування митних зборів у перехідний період.

Відповідно до статті 10 Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-ІV при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на день прийняття митної декларації митним органом України.

З урахуванням зазначеного митні збори підлягають сплаті:

- у разі якщо митним органом була прийнята до оформлення ВМД до моменту набуття Україною членства у СОТ, а завершення оформлення цієї

декларації відбувається після зазначеного моменту, за період до вступу України в СОТ;

- у разі якщо митним органом після моменту набуття Україною членства у СОТ за результатами проведених документальних (камеральних) перевірок виявлено недоплату митних зборів за ВМД, які були оформлені до моменту набуття Україною членства у СОТ.

Підстави для нарахування митних зборів відсутні:

- у разі прийняття до оформлення після моменту набуття Україною членства у СОТ ВМД, за якими декларуються товари, які були попередньо розміщені на зберігання на митному ліцензійному складі, складі тимчасового зберігання або складі митного органу до зазначеного моменту;

- у разі прийняття до оформлення після моменту набуття Україною членства у СОТ ВМД, заповненої у звичайному порядку, що подається після тимчасової (неповної), періодичної митної декларацій, яка була подана до моменту набуття Україною членства у СОТ (у тому числі у випадках, коли гранична дата подання такої ВМД припадає на період до моменту набуття Україною членства у СОТ).

Перший Заступник

Голови Служби А.Є.Гутник

Холодько 247-26-47 mut zbir

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.05.2008 р. №11/2-15/5325-ЕП

Терміново!

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Начальнику Регіональної

інформаційної митниці

Копосову С.А.

Директору Департаменту

митної статистики

Овдієнко Н.Т.

Про запровадження коду виду платежу

У зв’язку із очікуваним набранням чинності положень Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів щодо справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (далі – плата за митне оформлення), інформуємо.

До внесення в установленому порядку доповнень до Класифікатору видів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.12.2005 № 1201 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 № 1552/11832 при відображенні у документах відомостей про нарахування плати за митне оформлення використовувати код виду платежу „071”.

Регіональній інформаційній митниці врахувати зазначену вище інформацію у відповідних програмно-інформаційних комплексах Єдиної

автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

Перший заступник Голови Служби А.Є.Гутник

Шабат С.В., 247 28 44

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.05.2008 р. №11/2-15/5328-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Про надання роз’яснень щодо справляння плати за митне оформлення товарів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

У зв’язку із очікуваним набранням чинності положень Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів щодо справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (далі – плата за митне оформлення), надаємо роз’яснення щодо застосування постанови Кабінету Міністрів від 18.01.2008 № 93 „Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів”.

Згідно з затвердженим зазначеною постановою Розміром плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, така плата справляється за одну годину роботи (незалежно від кількості посадових осіб митного органу, залучених до такого оформлення) під час митного оформлення однієї партії товару або одного транспортного засобу.

З метою однозначного розуміння митними органами обставин, за яких справляється плата за митне оформлення, повідомляємо, що відповідно до положень Митного кодексу України (далі – Кодекс) митному контролю та митному оформленню підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.

Відповідно до статті 1 Кодексу під терміном „товари” розуміється будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, а під терміном „транспортні засоби” розуміються будь-які засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.

Згідно з пунктом 12 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574, вантажна митна декларація (далі – ВМД) заповнюється на партію товарів.

При цьому, відповідно до вказаного Положення під терміном „партія товарів” розуміються:

товари, які переміщуються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо);

товари, які перевозяться залізничним транспортом і прибувають на станцію призначення одночасно, на адресу одного вантажоотримувача від одного вантажовідправника з однієї станції відправлення у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту);

товари, які належать юридичним або фізичним особам (суб’єктам підприємницької діяльності) і переміщуються в ручній поклажі однією фізичною особою у пасажирському відділенні (салоні) транспортного засобу, яким прямує така особа.

Враховуючи викладене вище та оскільки одна ВМД, як правило, складається на одну партію товарів, така плата під час митного оформлення товарів має справлятися за кожною ВМД чи іншим документом, що її замінює. У цьому випадку, для нарахування плати за митне оформлення кількість транспортних засобів, які використовуються виключно для перевезення цих товарів, не є визначальним показником.

Плата за митне оформлення під час митного оформлення транспортних засобів, які використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України (без одночасного оформлення товару), нараховується за митне оформлення кожного транспортного засобу окремо.

Перший заступник Голови Служби А.Є.Гутник

Шабат С.В., 247 28 44

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.05.2008 р. №11/2-17/5347-ЕП

Керівникам митних органів

Про справляння збору за зберігання

Згідно Закону України “Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України“, а також постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.03 № 93 митні збори, зокрема збір за зберігання товарів та інших предметів на складах митниць, справляються до моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі (далі – СОТ).

Президентом України 16 квітня цього року підписано закон про ратифікацію протоколу про вступ України у СОТ, прийнятий Верховною Радою України 10 квітня. У відповідності до параграфа 8 протоколу, він набуває чинності з 0 годин 16 травня 2008 року, а отже з цієї дати Україна стає повноправним членом СОТ.

Враховуючи викладене, повідомляємо, що строк зберігання товарів та інших предметів на складах митниць для нарахування митного збору за їх зберігання обчислюється з застосуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.97 № 65 “Про ставки митних зборів“ з дати оформлення відповідних документів про фактичне розміщення товарів та інших предметів на зберігання і до 15.05.08 включно.

Отже, митний збір за зберігання товарів та інших предметів, що продовжують зберігатися на складах митниць після 0 годин 16.05.08, при їх видачі обраховується з застосуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.97 № 65 “Про ставки митних зборів“ по 15.05.08 включно.

Перший заступник Голови Служби А.Є.Гутник

Головко, 481 19 14

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

28.05.2008р. № 558

Про затвердження узагальнюючого податкового роз’яснення щодо застосування курсу валют Національного банку України при нарахуванні плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень податкового законодавства, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.00 № 2181-III, та відповідно до наказу Державної митної служби України „Про затвердження Порядку надання митними органами роз’яснень окремих положень податкового законодавства” від 26.07.05 № 703

Н А К А З У Ю:

Затвердити узагальнююче податкове роз’яснення щодо застосування курсу валют Національного банку України при нарахуванні плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, що додається.

Начальникам митниць проінформувати суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги цього наказу шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації, у тому числі на наочних інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митниці й у пунктах пропуску через митний кордон України.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби А.Є.Гутника.

Голова Служби В.І.Хорошковський

 

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби України від 28.05.2008 р. № 558

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОДАТКОВЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо застосування курсу валют Національного банку України при нарахуванні плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

З набуттям Україною членства в Світовій організації торгівлі втратять чинність статті 47, 85, 86, 87 та глава 2 „Митні збори” розділу V „Мито та митні збори” Митного кодексу України від 12.12.91 № 1970-XII, на підставі яких справлялись митні збори, та вступить в дію стаття 71 Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-IV, згідно з якою замість митних зборів митними органами буде справлятись плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів (далі – плата).

Розмір плати затверджено постановою Кабінету Міністрів України „Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів” від 18.01.03 № 93.

У відповідності до пункту 2 цієї постанови плата справляється у національній валюті за офіційним (обмінним) курсом Національного банку, що діяв на дату її внесення.

На виконання вимог цього ж пункту постанови Держмитслужба наказом від 04.12.03 № 833, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.03 за № 1200/8521, затвердила Порядок прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення.

Згідно з цим Порядком при здійсненні митного оформлення товарів плата справляється за вантажною митною декларацією (далі – ВМД), а у разі проведення операцій митного оформлення, які не передбачають заповнення ВМД, справляння плати здійснюється за уніфікованою митною квитанцією МД-1.

Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби від 09.08.97 № 307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247, передбачено, що для нарахування податків і зборів, що справляються за вантажною митною декларацією (далі – ВМД), у графі 23 ВМД наводиться офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 ВМД, установлений Національним банком України на дату прийняття митним органом декларації до оформлення.

Положеннями Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.01.05 № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.05 за № 66/10346, також передбачено, що при справлянні за уніфікованою митною квитанцією МД-1 митних платежів для перерахування іноземних валют застосовується курс Національного банку України на день оформлення такої квитанції.

Податкові зобов’язання по податкам і зборам, що справляються при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України, виникають на день подання митної декларації і сплачуються у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, який діє на день виникнення таких зобов’язань.

При цьому, у разі здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, плата нараховується при здійсненні митного оформлення, яке розпочинається з моменту подання митному органу митної декларації.

Враховуючи вищезазначене, для цілей нарахування плати за ВМД має застосовуватись курс Національного банку України, дійсний на дату подання митному органу ВМД до митного оформлення, а у випадку нарахування плати за уніфікованою митною квитанцією МД-1 - курс Національного банку України, дійсний на дату оформлення такої квитанції.

Перший заступник Голови СлужбиА. Є. Гутник

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2008 р. № 574

Про організацію роботи відділів оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами та підлягають реєстрації в органах ДАІ МВС України

З метою вдосконалення Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.06 № 335 (зі змінами), та у зв’язку з набранням чинності наказом Держмитслужби від 17.03.08 № 229 “Про внесення змін до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.08 за №291/14982,

Н А К А З У Ю:

Затвердити Примірне положення про відділ оформлення транспортних засобів регіональної митниці, митниці, що додається.

Начальникам регіональних митниць, митниць на основі Примірного положення про відділ оформлення транспортних засобів регіональної митниці, митниці в десятиденний строк розробити та затвердити наказом митниці відповідні положення в митницях.

Унести до Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.06 № 335, такі зміни:

.1У пункті 1 рядок “Зона діяльності – Київ (крім питань здійснення митної справи, що належать до компетенції Енергетичної регіональної митниці), аеродром “Київ (Антонов)” (“Гостомель”) та території митних ліцензійних складів і складів тимчасового зберігання (у тому числі території, що будуть використовуватися за таким призначенням), які розташовані в Київській області, власниками яких є суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, що перебувають на обліку в Київській регіональній митниці” доповнити словами “а також митне оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у Київській області”.

.2У підпункті 1.3 рядок “Зона діяльності – Бахмацький, Борзнянський, Коропський, Новгород-Сіверський, Семенівський і Талалаївський райони Чернігівської області” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах”.

.3У підпункті 1.4 рядок “Зона діяльності – Дніпропетровська область, за винятком Апостолівського, Криворізького, Нікопольського, П'ятихатського, Софіївського, Томаківського, Широківського районів” доповнити словами “крім митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах”.

.4У підпункті 1.5 рядок “Зона діяльності – Бердянський, Мелітопольський, Приазовський, Приморський, Чернігівський, Якимівський райони Запорізької області” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах”.

.5У підпункті 1.6 рядок “Зона діяльності – Запорізька область, за винятком Бердянського, Мелітопольського, Приазовського, Приморського, Чернігівського, Якимівського районів” доповнити словами “крім митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах”.

.6У підпункті 1.7 рядок “Зона діяльності – Апостолівський, Криворізький, Нікопольський, П’ятихатський, Софіївський, Томаківський, Широківський райони Дніпропетровської області” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах”.

.7У підпункті 1.9 рядок “Зона діяльності – м. Севастополь” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цьому місті”.

.8У пункті 2 рядок “Зона діяльності – Волинська область, за винятком Володимир-Волинського, Іваничівського, Любомльського та Шацького районів” доповнити словами “крім митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах”.

.9У підпункті 2.3 рядок “Зона діяльності – Володимир-Волинський, Іваничівський, Любомльський, Шацький райони та м. Нововолинськ  Волинської області” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах та м. Нововолинську”.

.10У пункті 3 рядок “Зона діяльності – Ужгородський, Великоберезнянський, Воловецький, Мукачівський, Перечинський та Свалявський райони Закарпатської області, за винятком населених пунктів Чопа, Тийглаша, Сюрте, Соломонового, Есеня, Малої Доброні, Великої Доброні, Червоного, Тисаашвані Ужгородського району” доповнити словами “та митне оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають на території Закарпатської області”.

.11У підпункті 3.1 рядок “Зона діяльності – Берегівський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Рахівський, Тячівський, Хустський райони Закарпатської області, за винятком с.м.т. Батьово Берегівського району” доповнити словами “крім митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах, у тому числі тих, які проживають у с.м.т. Батьово Берегівського району ”.

.12У підпункті 3.2 рядок “Зона діяльності – населені пункти Чоп, Цеглівка, Струмківка, Соломонове, Есень, Мала Добронь, Велика Добронь, Червоне, Тисаашвань Ужгородського району, с.м.т. Батьово Берегівського району Закарпатської області” доповнити словами “крім митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих населених пунктах”.

.13У підпункті 4.1 рядок “Зона діяльності – Вінницька область, крім Крижопільського, Могілів-Подільського, Мурованокуриловецького, Піщанського, Чернівецького, Шаргородського, Ямпільського районів” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах”.

.14У підпункті 4.3 рядок “Зона діяльності – Чернівецька область, за винятком Кельменецького, Новоселицького, Сокирянського та Хотинського районів” доповнити словами “крім митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах”.

.15У підпункті 4.4 рядок “Зона діяльності – Кельменецький, Новоселицький, Сокирянський, Хотинський райони Чернівецької області” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у  цих районах”.

.16У підпункті 4.5 рядок “Зона діяльності – Крижопільський, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький, Піщанський, Чернівецький, Шаргородський, Ямпільський райони Вінницької області” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах”.

.17У пункті 5 рядок “Зона діяльності – міста Одеса, Іллічівськ, Теплодар, Южний, Березівський, Білгород-Дністровський (крім територій пунктів пропуску через державний кордон України: “Старокозаче – Тудора”, “Маяки-Удобне – Паланка”), Комінтернівський, Миколаївський, Овідіопольський райони Одеської області, залізнична станція “Усатове” (Біляївський район)” доповнити словами “та митне оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають на території Одеської області”.

.18У підпункті 5.4 рядок “Зона діяльності – Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський, Болградський, Татарбунарський, Арцизький, Тарутинський, Саратський райони Одеської області” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах”.

.19У підпункті 5.6 рядок “Зона діяльності – Котовський, Ананьївський, Савранський, Любашівський, Балтський, Кодимський, Фрунзівський, Красноокнянський райони Одеської області” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах”.

.20У підпункті 5.7 рядок “Зона діяльності – Великомихайлівський, Іванівський, Роздільнянський, Ширяївський, Біляївський (крім м. Теплодара та залізничної станції “Усатове”) райони Одеської області, території пунктів пропуску через державний кордон України: “Старокозаче – Тудора”, “Маяки-Удобне – Паланка” (Білгород-Дністровський район)” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах та м. Теплодарі”.

.21У пункті 6 рядок “Зона діяльності – Автономна Республіка Крим, за винятком Ленінського району Автономної Республіки Крим, м. Керчі та м. Севастополя й територій, підпорядкованих їхнім міськвиконкомам” доповнити словами “та митне оформлення транспортних засобів, що  належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають на території Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що проживають у м. Севастополі”.

.22У підпункті 6.1 рядок “Зона діяльності – Ленінський район Автономної Республіки Крим, м. Керч та територія, підпорядкована його міськвиконкому” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у Ленінському районі, м. Керчі та на території, підпорядкованій його міськвиконкому”.

.23У пункті 7 рядок “Зона діяльності – м. Донецьк, Артемівський, Великоновосілківський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський, Красноармійський, Краснолиманський, Марє’їнський, Олександрівський, Слов’янський, Ясинуватський райони Донецької області, міста Краматорськ, Дружківка, Авдіївка, Горлівка, Дебальцеве, Дзержинськ, Димитров, Добропілля, Єнакієве, Красний Лиман, Макіївка, Новогродівка, Селидове та території зон митного контролю, митних ліцензійних складів і складів тимчасового зберігання (у тому числі території, що будуть використовуватися за таким призначенням), які розташовані в інших районах Донецької області, власниками яких є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що перебувають на обліку в Східній митниці” доповнити словами “та митне оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають на території Донецької області”.

.24У підпункті 7.1 рядок “Зона діяльності – Амвросіївський, Старобешівський, Тельманівський, Шахтарський райони Донецької області, м. Харцизьк” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах та м. Харцизьку”.

.25У підпункті 7.2 рядок “Зона діяльності – Луганська область, за винятком Біловодського, Білокуракинського, Кремінського, Марківського, Міловського, Новоайдарського, Новопсковського, Попаснянського, Сватівського, Старобільського, Троїцького районів і міст Лисичанська, Первомайська, Рубіжного й Сєверодонецька Луганської області” доповнити словами “крім митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах і містах”.

.26У підпункті 7.3 рядок “Зона діяльності – м. Маріуполь, Володарський, Новоазовський, Першотравневий райони Донецької області” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах та м. Маріуполі”.

.27У підпункті 7.4 рядок “Зона діяльності – Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Старобільський, Троїцький райони й міста Лисичанськ, Первомайськ, Рубіжне та Сєверодонецьк Луганської області” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах і містах”.

.28У пункті 8 рядок “Зона діяльності – Харківська область, за винятком Боровського, Великобурлуцького, Вовчанського, Дворічанського, Ізюмського, Куп’янського та Шевченківського районів” доповнити словами “та митне оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають на території Харківської області”.

.29У підпункті 8.1 рядок “Зона діяльності – Буринський, Глухівський, Конотопський, Кролевецький, Путивльський, Середино-Будський, Шосткинський, Ямпільський райони Сумської області” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах”.

.30У підпункті 8.1 рядок “Зона діяльності – Боровський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський, Ізюмський, Куп’янський, Шевченківський райони Харківської області” доповнити словами “за винятком митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах”.

.31У підпункті 8.1 рядок “Зона діяльності – Сумська область, за винятком Буринського, Глухівського, Конотопського, Кролевецького, Путивльського, Середино-Будського, Шосткинського, Ямпільського районів доповнити словами “крім митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають у цих районах”.

Установити, що вищезазначені зміни набирають чинності з 24.06.08.

Начальникам регіональних митниць, митниць з дати підписання даного наказу у тижневий строк надати обґрунтовані пропозиції щодо:

структури відділів та їх кодів для внесення змін до Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби України від 26.04.06 №335, - Департаменту організації митного контролю;

структури, штатного розпису та кошторису митниці з урахуванням вимог цього наказу - Фінансово-економічному управлінню, а також проінформувати суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності й громадян у зоні діяльності митниць про зміни, передбачені цим наказом.

Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.) забезпечити до 10.06.08 внесення змін до нормативно-правових актів Держмитслужби з питань визначення зон діяльності регіональних митниць, митниць, а також до Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби України від 26.04.06 № 335.

Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) протягом десяти робочих днів після виконання пункту 4 цього наказу забезпечити внесення потрібних змін до відповідних програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

Прес-службі (Судак С.Д.) забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації.

Установити, що цей наказ набуває чинності, крім пункту 4, через 10 днів після підписання.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О. О.

Голова Служби В.І.Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держмитслужби 30.05.2008 № 574

Примірне

положення про відділ оформлення транспортних засобів регіональної митниці, митниці

Загальні положення

.1Відділ оформлення транспортних засобів (далі - відділ) є структурним підрозділом регіональної митниці, митниці та підпорядковується безпосередньо начальнику митниці.

.2Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України та іншими законами України, постановами  Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії, наказами Державної митної служби України та регіональної митниці (митниці), а також цим Примірним положенням.

.3Особовий склад відділу формується відповідно до його примірної структури в межах установленої штатної чисельності та фонду заробітної плати регіональної митниці (митниці).

.4Начальник і особовий склад відділу призначаються на посади та звільняються з посад наказом регіональної митниці (митниці) у порядку, визначеному Державною митною службою України, після погодження з Департаментом організації митного контролю Державної митної служби України.

.5Начальник відділу підпорядковується начальникові регіональної митниці (митниці) та одному із заступників начальника регіональної митниці (митниці) відповідно до розподілу їх обов’язків.

.6Функціональні обов’язки посадових осіб відділу регламентуються їх посадовими інструкціями, які затверджуються начальником регіональної митниці (митниці).

Основні завдання відділу

.1Здійснення митного контролю й митного оформлення транспортних засобів (номерних вузлів), що переміщуються через митний кордон України фізичними особами, у зонах митного контролю, визначених відповідно до законодавства України та наказів Державної митної служби України, а також нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно із законодавством України.

.2Здійснення контролю за виконанням зобов’язань про зворотне вивезення транспортних засобів (номерних вузлів), увезених в Україну фізичними особами для тимчасового користування.

.3Підготовка та подання керівництву регіональної митниці (митниці) пропозицій щодо вдосконалення чинних нормативно-правових актів з питань оформлення транспортних засобів (номерних вузлів).

.4Взаємодія з підрозділами ДАІ МВС України з питань митного оформлення та державної реєстрації транспортних засобів.

.5Надання керівництву регіональної митниці (митниці) статистичних даних з питань, що належать до компетенції відділу.

 Функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

.1Здійснює митний контроль і митне оформлення транспортних засобів (номерних вузлів), що переміщуються через митний кордон України фізичними особами.

.1.1Перевіряє документи на транспортні засоби (номерні вузли), надані власниками останніх, з метою встановлення законності володіння, користування ними, ввезення їх в Україну, а також визначення технічних даних.

.1.2Здійснює митний огляд транспортних засобів (номерних вузлів).

.1.3Здійснює перевірку дозвільних документів у порядку, визначеному чинним законодавством.

.1.4Видає згідно із законодавством України фізичним особам документи для реєстрації транспортних засобів (номерних вузлів) в органах ДАІ МВС України.

3.1.5 Здійснює запити до структурних підрозділів регіональної митниці (митниці) щодо контролю правильності визначення митної вартості транспортних засобів (номерних вузлів).

.2Здійснює контроль за виконанням зобов’язань про зворотне вивезення транспортних засобів (номерних вузлів), що були ввезені фізичними особами в Україну для тимчасового користування.

.3Складає протоколи про порушення митних правил.

.4Здійснює підготовку інформації (в межах компетенції відділу) для надання її підрозділам Держмитслужби України, іншим митним органам і спеціалізованим митним установам і організаціям, органам державної влади, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства України.

.5Формує та подає керівництву регіональної митниці (митниці) звіти про роботу відділу та статистичні дані з питань, що належать до компетенції відділу.

Права відділу

.1Відділ має право:

4.1.1 Вимагати від фізичних осіб документи, що підтверджують правомірність володіння, користування транспортними засобами (номерними вузлами), технічні та реєстраційні документи на них, інші документи, потрібні для митного оформлення транспортних засобів (номерних вузлів).

4.1.2 У межах своїх повноважень візувати документи, що належать до компетенції відділу.

4.1.3 Готувати пропозиції та клопотання керівництву регіональної митниці (митниці) щодо призначення на посади та звільнення з посад, а також заохочення працівників відділу та накладення на них стягнень.

4.1.4 Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів регіональної митниці (митниці), митних та інших державних органів, фізичних і юридичних осіб необхідну інформацію та довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на відділ.

4.1.5 За дорученням керівництва регіональної митниці (митниці) та в межах компетенції відділу брати участь у роботі комісій, делегацій, експертних груп.

Відповідальність

.1Начальник Відділу несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням. Відповідальність інших працівників Відділу визначається їх посадовими інструкціями.

.2За невиконання або неналежне виконання завдань і функцій, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями, працівники Відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Директор Департаменту

організації митного контролю С.М.Сьомка

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.06.2008 р.№ 11/2-15/6365-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

 Начальникам митниць

В доповнення до листа Державної митної служби України від 15.05.08 №11/2-15/5328-ЕП

В доповнення до листа Державної митної служби України від 15.05.08 №11/2-15/5328-ЕП надаємо наступні роз’яснення.

Щодо справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (далі-Плата), при оформленні попереднього повідомлення, попередньої вантажної митної, загальної вантажної митної, періодичної митної, тимчасової чи неповної декларацій.

Відповідно до підпункту 1.4 пункту 1 Порядку прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 04.12.03 №833, при здійненні митного оформлення товарів плата справляється за вантажною митною декларацією (далi - ВМД). У разі проведення операцій митного оформлення, які не передбачають заповнення ВМД, справляння плати здійснюється за уніфікованою митною квитанцією МД-1.

Пунктом 23 статті 1 Митного кодексу України (далі – Кодекс) визначено, що переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях – це переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших операцій, пов’язаних iз ввезенням товарів на митну територію України, вивезенням товарів за межі митної території України або переміщенням їх митною територією України транзитом. При перемiщеннi товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях оформляється вантажна митна декларація.

Відповідно до пунктів 1 та 2 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574 (далі – Положення про вантажну митну декларацію), ВМД використовується для декларування товарів i транспортних засобів.

Вантажна митна декларація – письмова заява встановленої форми, що подається митному органу i містить відомості про товари та транспортні засоби, якi переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів.

ВМД, заповнена у звичайному порядку, – ВМД з установленим обсягом даних, на підставі якої завершується митне оформлення товарів i транспортних засобів у заявлений митний режим.

Згідно з пунктом 12 статті 1 Кодексу, митна декларація – письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу i містить відомості щодо товарів i транспортних засобів, якi переміщуються через митний кордон України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення.

Відповідно до частини першої статі 82 Кодексу, якщо декларант з поважних причин, перелік яких визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, не може здійснити у повному обсязі декларування товарів i транспортних засобів, якi ввозяться на митну територiю України, безпосередньо пiд час переміщення їх через митний кордон України (крiм товарів, якi перемiщуються транзитом через територiю України), такi товари можуть бути випущенi у вiльний обiг у спрощеному порядку пiсля подання митному органу тимчасової чи неповноїдекларацiї та пiд зобов’язання про подання митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку не пiзнiше нiж через 30 днiв з дня випуску товарiв у вiльний обіг.

Відповідно до пункту 1.3 Порядку застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг), затвердженого наказом Держмитслужби від 30.12.03 № 932, тимчасова та неповна декларації застосовуються відповідно до Положення про вантажну митну декларацію.

Відповідно до пункту 2.1 Порядку проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 02.06.03 №380, якщо товари регулярно вивозяться залізничним транспортом за межі митної території України одним суб’єктом ЗЕД за одним договором (контрактом), то митниця відправлення може дозволити цьому суб’єктові подавати загальну вантажну митну декларацію (далi – ЗВМД), що оформлюється на товари, якi переміщуватимуться окремими партіями протягом певного періоду, погодженого з цією митницею.

Згідно з пунктами 3.1.1, 3.2.4 Порядку проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, суб’єкт ЗЕД, що подав митниці відправлення ЗВМД з метою вивезення товарів залізничним транспортом за межі митної території України, у строк, що не перевищує 15 діб з дати фактичного вивезення товарів за межі митної території України (протягом 15 діб після фактичного вивезення товарів за межі митної території України), подає цій митниці ВМД, заповнену згідно з Порядком заповнення граф ВМД, i товаросупровiднi документи.

Відповідно до статті 72 Кодексу, митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів i транспортних засобів, якi підлягають митному оформленню.

Таким чином, тимчасова та неповна декларації, а також періодична митна декларація виділені Кодексом як самостійні декларації. Застосування таких декларацій здійснюється відповідно до положень Кодексу, нормативно-правових актів Уряду України, Держмитслужби, Положення про вантажну митну декларацію й Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 № 307. Оформлення таких декларацій, а також ЗВМД, передбачає наступне подання ВМД, заповненої у звичайному порядку.

Отже, митне оформлення починається після подання тимчасової, неповної, загальної вантажної, періодичної митних декларацій, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення за такими деклараціями документів з нарахуванням Плати на загальних підставах.

Згідно зі статтею 93 Кодексу у разі ввезення товарів на митну територію України у випадках, передбачених цим Кодексом, декларант заздалегідь повідомляє відповідний митний орган про намір ввезти ці товари. Порядок повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти товари з цієї території встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Статтею 43 Кодексу визначено, що у разі ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України. У разі вивезення за межі митної території України митний контроль розпочинається з моменту пред’явлення товарів і транспортних засобів для митного оформлення та їх декларування в установленому цим Кодексом порядку.

Порядок заповнення й використання попереднього повідомлення митного органу про намір увезти товари на митну територію України, затверджений наказом Держмитслужби від 03.07.06 № 551.

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.02 № 390 „Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів”

встановлено, що в разі ввезення на митну територію України з будь-якою метою (крім транзиту через територію України) (та переміщення експрес-перевізниками) окремих видів товарів, перелік яких установлюється Державною митною службою залежно від виду транспорту, який використовується для їх переміщення, умовою пропуску через митний кордон України цих товарів є подання суб’єктом підприємницької діяльності, на адресу якого ввозяться товари, митниці, у зоні якої він знаходиться, попередньої вантажної митної декларації та її електронної копії. Порядок заповнення та оформлення декларації, формат її електронної копії та порядок обміну електронними копіями між митними органами визначаються Державною митною службою. Пунктом 3 цієї ж постанови Уряду встановлено, що в разі ввезення на митну територію України з будь-якою метою (крім транзиту через територію України) (та переміщення експрес-перевізниками) товарів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, за обранням суб’єкта підприємницької діяльності, на адресу якого ввозяться товари, або уповноваженої ним особи застосовується один захід забезпечення доставки товарів до митниць призначення.

Положенням про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 28.02.03 № 129, визначений порядок заповнення, оформлення та використання попередньої вантажної митної декларації. Попередня вантажна митна декларація - це документ, що складається на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3), містить у собі відомості про товари, які будуть увезені на митну територію України, і є одним із документів контролю за їх доставкою. Попереднє повідомлення – це документ, що оформлюється згідно з вимогами розділу 4 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби від 08.12.98 № 771 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за № 42/3335, та з наказом Держмитслужби від 24.04.99 № 240 „Про затвердження Порядку заповнення та використання попереднього повідомлення”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.05.99 за № 306/3599.

Таким чином, оформлення попереднього повідомлення або попередньої вантажної митної декларації проводиться до моменту ввезення товарів на митну територію України, тобто до початку митного контролю та митного оформлення, у зв’язку з чим відсутні підстави для нарахування Плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів.

Перший заступник Голови Служби А.Є.Гутник

Вєлікородній Є.О. 1028/15

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2008 р. № 505/642

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 14 ” серпня 2008 р.за №753/15444

Про затвердження Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення

У відповідності до положень постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 № 1989 „Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними”

НАКАЗУЄМО:

1.Затвердити Технологію прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення (додається).

Управлінню прикордонного контролю та реєстрації Адміністрації Держприкордонслужби України та Департаменту організації митного контролю Держмитслужби України забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

Уважати такими, що втратили чинність:

наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України від 24.11.2003 № 297/793 „Про затвердження Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.12.2003 за №1133/8454, із змінами, унесеними наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України від 27.04.2007 №291/369 „Про внесення змін до Технологій прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.06.2007 за №734/14001;

наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України від 28.02.2004 № 202/163 „Про затвердження Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.03.2004 за №360/8959.

Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Адміністрації Державної прикордонної служби України та Департаменту міжнародної діяльності Державної митної служби України інформувати Міністерство закордонних справ України та прикордонні й митні органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу після його державної реєстрації.

Начальникам регіональних управлінь, начальникам органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та начальникам митниць Державної митної служби України забезпечити повне виконання положень цього наказу.

Установити, що цей наказ набирає чинності через 20 днів після його офіційного опублікування.

Начальнику Регіональної інформаційної митниці (Копосов С.А.) розробити відповідне програмне забезпечення протягом 20 діб з моменту державної реєстрації цього наказу.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України Шишоліна П.А. та заступника Голови Державної митної служби України Федорова О.О.

Голова Державної прикордонної

служби України М.М.Литвин

 

Голова Державної митної

служби України В.І.Хорошковський

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

11.06.2008р.

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.06.2008 р. № 19/761-еп

Начальникам регіональних митниць, митниць

З метою забезпечення виконання вимог наказу Держмитслужби від 17.03.08 № 229 „Про внесення змін до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митних кордон України” зазначаємо, що при вирішенні питання застосування заходів гарантування доставки транспортних засобів, ввезених громадянами в Україну для вільного обігу або з метою транзиту до митниць призначення, у разі недостатнього врегулювання його у цьому наказі, слід керуватися вимогами діючого митного законодавства з питань застосування заходів гарантування доставки.

Начальник Управління

контролю за переміщенням вантажів В.А.Луговець

Донець Т.В.

247-28-40

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.06.2008 р. №17/1-1016-ЕП

Начальникам митних органів,

начальникам служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності - головним бухгалтерам

З метою забезпечення реалізації положень наказу Державної митної служби України від 17.03.2008 №229 “Про внесення змін до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2008 за №291/14982, для застосування в роботі Управління бухгалтерського обліку та звітності направляє інформацію про порядок внесення коштів, призначених для забезпечення справляння митних та інших платежів при ввезенні громадянами транспортних засобів на митну територію України для вільного обігу, що додається.

Додатки: на 6 арк.

 

Начальник Управління

бухгалтерського обліку та звітності -

головний бухгалтер М. В. Околіта

Додаток 1 до листа Держмитслужби України від 18 червня 2008 р. №17/1-1016-ЕП

 

Інформація про порядок внесення громадянами коштів, призначених для забезпечення справляння митних та інших платежів при ввезенні транспортних засобів на митну територію України для вільного обігу

 З метою забезпечення реалізації положень наказу Державної митної служби України від 17.03.2008 №229 “Про внесення змін до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2008 за №291/14982, Управлінням бухгалтерського обліку та звітності направляється інформація про порядок внесення коштів, призначених для забезпечення справляння митних та інших платежів при ввезенні громадянами транспортних засобів на митну територію України для вільного обігу:

Громадянин (уповноважена ним особа) перераховує кошти передоплати на рахунок митного органу за місцем свого постійного (тимчасового) проживання згідно з Порядком розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженим наказом Міністерства фінансів України та Державної митної служби України від 24.01.2006 №25/44, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за №64/11938 (далі - Порядок №25/44), на депозитний рахунок 3734, відкритий на ім’я відповідної митниці в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві, для зарахування коштів, що надходять від фізичних осіб.

Інформація про реквізити депозитних рахунків 3734, відкритих на ім’я відповідних митних органів в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві, призначеного для зарахування коштів, що надходять від фізичних осіб, додається.

При здійсненні митного контролю посадова особа митного органу, у зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, через який ТЗ ввозиться в Україну, за наявності інформації про оформлення митним органом за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ здійснює запит до ЄАІС Держмитслужби й перевіряє надходження коштів громадянина на відповідний рахунок митного органу за місцем його постійного (тимчасового) проживання у сумі податків і зборів, що підлягали б сплаті при оформленні ТЗ відповідно до митного режиму імпорту.

У разі невідповідності фактурної вартості транспортного засобу, ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, дати введення в експлуатацію ТЗ (якщо це впливає на нарахування податків) даним, визначеним у ПДГ, така ПДГ не може бути використана для пропуску транспортного засобу на митну територію України.

У такому випадку за відсутності ознак порушення митних правил пропуск ТЗ на митну територію України здійснюється за ПТП. При цьому кошти, унесені громадянином у вигляді передоплати при оформленні ПДГ, не враховуються.

Водночас, зміна курсу валют, яка відбулася в проміжок часу від дати оформленням ПДГ за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина, та датою пропуску ТЗ через митний кордон України не є підставою для відмови у пропуску цього ТЗ через митний кордон України.

За відсутності інформації про оформлення митним органом за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ посадова особа митниці в пункті пропуску через державний кордон України за допомогою ПЕОМ оформлює повідомлення про транзитне переміщення (далі - ПТП) із застосуванням одного із заходів гарантування, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

При виборі громадянином одного із заходів гарантування доставки ТЗ до митного органу призначення - фінансової гарантії для оформлення ПТП громадянин (уповноважена ним особа) уносить кошти передоплати через уповноважений банк на рахунок митниці, у зоні діяльності якої розташований пункт пропуску через державний кордон України і через який ТЗ ввозиться в Україну, відповідно до Порядку №25/44 із застосуванням квитанції МД-1 згідно з Порядком застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженим наказом Держмитслужби України від 04.01.2005 №1 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за №66/10346.

Водночас нагадуємо, що згідно з п. 3.2 Порядку №25/44 сплата громадянином (уповноваженою ним особою) коштів, призначених для забезпечення справляння митних та інших платежів готівкою в національній валюті здійснюється через відповідний банківський балансовий рахунок 2603 “Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності” (далі - банківський рахунок 2603).

Не пізніше наступного банківського дня за днем зарахування коштів на рахунок митниця відправлення перераховує вищезазначені кошти на рахунок митного органу за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина (депозитний рахунок 3734, відкритий на ім’я відповідної митниці в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві для зарахування коштів, що надходять від фізичних осіб), й одночасно засобами електронного зв’язку направляє на адресу митниці призначення реєстр з відомостями про одержувача (власника) ТЗ: прізвища, ім’я, по батькові, місця його постійного (тимчасового) проживання, ідентифікаційного номеру за ДРФО (за наявності), дати та номеру прибуткового касового документа, суми.

У разі зміни на момент митного оформлення ТЗ за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина розміру ставки податків чи зборів або ж курсу валюти, установленого Національним банком України, громадянин повинен додатково сплатити відповідну суму коштів - різницю між фактично внесеною сумою податків та зборів і сумою податків та зборів, що підлягають сплаті на момент оформлення вантажної митної декларації (далі - ВМД).

Різниця між фактично сплаченими коштами і сумою податків і зборів, що підлягають сплаті на момент оформлення ВМД, уноситься на рахунок, призначений для зарахування коштів, що надходять від фізичних осіб, митного органу за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина відповідно до Порядку №25/44.

Кошти, що підлягають зарахуванню до державного бюджету, не пізніше наступного робочого дня після дати завершення митного оформлення ТЗ перераховуються митним органом за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина з депозитного рахунку, відкритого в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві для зарахування коштів, що надходять від фізичних осіб, на рахунки з обліку доходів, відкритих в управліннях Державного казначейства України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі в розрізі митних органів і кодів бюджетної класифікації доходів бюджету.

Ведення митними органами оперативного обліку коштів, унесених громадянами, які обліковуються на відповідних рахунках митних органів як передоплата (доплата), здійснюється службою фінансів, бухгалтерського обліку та звітності відповідно до Порядку ведення митними органами оперативного обліку коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митних органів як передоплата (доплата), і сум митних та інших платежів, які сплачуються платниками податків під час митного оформлення товарів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.07.2007 №615, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 за №1096/14363, в частині, що стосується обліку коштів, унесених фізичними особами.

Службою фінансів, бухгалтерського обліку та звітності (далі - Служба) митного органу за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина також здійснюється повернення громадянам коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету, згідно з Порядком взаємодії митних органів з органами Державного казначейства України в процесі повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи, затвердженим наказом Державної митної служби України, Державного казначейства України від 20.07.2007 №611/147 й зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 за №1095/14362.

До моменту розробки Держмитслужбою України та затвердження в установленому порядку процедури повернення громадянам помилково та/або надмірно сплачених митних та інших платежів, що обліковуються на депозитних рахунках митних органів 3734, відкритих для зарахування коштів, що надходять від фізичних осіб, зазначені суми повертаються Службою із застосуванням положень Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.07.2007 №618, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 за №1097/14364. При цьому заява громадянина про повернення коштів, оформлена в установленому порядку, передається до Служби, якою здійснюється таке повернення.

Начальник Управління

бухгалтерського обліку та звітності -

головний бухгалтер М. В. Околіта

 

Додаток 2

до листа Держмитслужби України

від 18 червня 2008 р. №17/1-1016-ЕП

Інформація про реквізити депозитного рахунку 3734,

відкритого на ім'я відповідного митного органу в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві, призначеного для зарахування коштів, що надходять від фізичних осіб

Назва митного органу

Номер рахунку 3734 (відкритий для зарахування коштів, що надходять від фізичних осіб) в Головному управлінні Державного казначейства у м. Києві та реквізити митного органу

Київська регіональна митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок №

00137331 820019 37342110000026

Житомирської митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 13565844

820019 37349110100026

Чернігівська митниця

код ОКПО МФО банку рахунок № 14253288

820019 37346110200026

Дніпропетровська митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 20266740

820019 37341111000026

Запорізька митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 05708270

820019 37345111200026

Волинська митниця

код ЗКПО МФО банку рахунок № 01861891

820019 37340120100026

Рівненська митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 21085360

820019 37341120400026

Івано-Франківська митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 20554195

820019 37345120600026

Львівська митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № інформація буде надіслана додатково

Ужгородська митниця

код ЗКПО МФО банку рахунок № 33614571

820019 37344130000026,

Хмельницька митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 21325108

820019 37345140000026

Вінницька митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 13343233

820019 37342140100026

Тернопільська митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 23590688

820019 37346140300026

Південна митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 35819019

820019 37348250000526

Миколаївська митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 01861359

820019 37344150400026

Херсонська митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 01861885

820019 37342150800026

Кримська митниця

код ОКПО МФО банку рахунок № 35814509

820019 37341160000226

Східна митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 35793589

820019 37349170000326

 

Луганська митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 21797244

820019 37342170200026

Харківська митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 24663001

820019 37349180000026

Сумська митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 22978031

820019 37344180500026

Полтавська митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 13958503

820019 37341180600026

Кіровоградська митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 22218662

820019 37347190100026

Черкаська митниця

код ЗКПО МФО банку рахунок № 21368112

820019 37344190200026

Вадул-Сіретська митниця

код ЕДРПОУ МФО банку рахунок № 01861425

820019 37343140400026

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.06.2008 р. №11/1-9/6945-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

(крім Енергетичної регіональної та

Регіональної інформаційної

митниць)

Про визначення місць митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами в Україну для вільного обігу

 У зв’язку з набранням чинності з 24.06.2008 наказу Держмитслужби від 17.03.2008 №229 “Про внесення змін до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України” інформуємо:

митне оформлення транспортних засобів, ввезених громадянами в Україну до 00 год. 00 хв. 24.06.2008, на які подано ВМД в пункті пропуску через державний кордон України до цього часу, має бути завершено митними органами, які прийняли ВМД до оформлення;

митне оформлення транспортних засобів, ввезених громадянами на митну територію України для вільного обігу до цієї дати, доставлених до митниць, в зоні діяльності яких проживають власники, а Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України з об’єктивних причин не видано, має бути завершено тими митними органами, які мали видавати ці Посвідчення.

Голова Служби В. І. Хорошковський

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

24.06.2008р. №11/1-9/6946-ЕП

Начальникам Київської

регіональної, Житомирської,

Чернігівської, Дніпропетровської,

Запорізької, Волинської,

Рівненської, Івано-Франківської,

Львівської, Ужгородської,

Хмельницької, Вінницької,

Тернопільської, Південної,

Миколаївської, Херсонської,

Кримської, Східної, Луганської,

Харківської, Сумської,

Полтавської, Кіровоградської,

Черкаської, Вадул-Сіретської

митниць

ТЕРМІНОВО!

 

Про проведення оглядів

 Повідомляємо, що на виконання пункту 6.2 наказу Держмитслужби від 17.03.2008 №229 “Про внесення змін до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України” Держмитслужбою розроблено Порядок взаємодії митних органів і підрозділів ДАІ МВС України щодо спільного огляду транспортних засобів, увезених громадянами в Україну з метою вільного обігу, який на цей час проходить погодження з причетними центральними органами виконавчої влади. Після завершення такого погодження зазначений Порядок буде направлений до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

Ураховуючи, що наказ Держмитслужби від 17.03.2008 №229 набуває чинності з 24.06.2008, до затвердження в порядку, установленому

законодавством, Порядку взаємодії митних органів і підрозділів ДАІ МВС України щодо спільного огляду транспортних засобів, увезених громадянами в Україну з метою вільного обігу, спільні огляди транспортних засобів, увезених громадянами в Україну з метою вільного використання, проводити митним органам за домовленістю з відповідними територіальними підрозділами МВС України, а у разі відсутності таких домовленостей зазначені огляди митним органам проводити самостійно.

У разі виникнення проблемних питань або конфліктних ситуацій при проведенні зазначених спільних оглядів негайно інформувати Департамент організації митного контролю.

Голова Служби В. І. Хорошковський

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.07.2008 р. №11/5-18/7396-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

ТЕРМІНОВО!

Для забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 446 “Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, до внесення змін до наказу Держмитслужби від 12.12.2007 № 1048 “Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення” в графі 44 вантажної митної декларації під кодом документа 5109 зазначаються реквізити рішення органу із сертифікації.

Начальникам регіональних митниць, митниць довести зазначену інформацію до суб’єктів ЗЕД, фізичних осіб та до відома особового складу.

Регіональній інформаційній митниці забезпечити внесення потрібних змін до відповідних програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

З метою реалізації пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 446 “Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” Держспоживстандартом відповідно до Тимчасового протоколу погодження реквізитів, форми та строків обміну інформацією від 18.02.2008 № 1 щотижнево надається Держмитслужбі інформація про видані, анульовані або призупинені на протязі тижня сертифікати відповідності (свідоцтва про визнання відповідності), яка розміщується в ЄАІС Держмитслужби в розділі “Довідкова інформація”.

З огляду на вищезазначене, до окремого розпорядження:

митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні здійснювати на підставі сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності);

інформацію ЄАІС Держмитслужби із Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції про видані, анульовані (скасовані) або призупинені сертифікати відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) використовувати як довідкову.

Заступник Голови Служби П.В.Пашко

Вик. Задорожний Ю.М. 247 27 76

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.07.2008 р. №11/1-9/7450-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Про здійснення контролю за переміщенням транспортних засобів, що перебувають на обліку в уповноважених реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну громадянами з метою транзиту через її митну територію.

У зв’язку з втратою чинності наказу Держмитслужби від 25.07.2006

 

№630 “Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.08.2006 за №964/12838, повідомляємо.

Умови ввезення громадянами в Україну транспортних засобів з метою прохідного транзиту визначені статтею 12 Закону України від 13.09.2001 №2681 “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, зі змінами.

Відповідно до вимог цієї статті положення щодо обов’язкового письмового декларування та внесення грошової застави не поширюються на ввезені з метою транзиту транспортні засоби, що зареєстровані постійно у відповідних реєстраційних органах іноземних держав громадянами-резидентами та їм належать, або транспортні засоби, постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав, що ввозяться в Україну з цією ж метою громадянами-нерезидентами.

Таким чином, декларування транспортних засобів, про які йдеться, може здійснюватися в усній формі або шляхом вчинення дій та переміщення в пунктах пропуску - смугами руху “зелений коридор” (крім транспортних засобів, зазначених у підпункті 1.1 спільного листа Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби від 05.03.2008 №№0.231-2179/0/6-08, 11/1-9/2557-ЕП).

З огляду на вищевикладене пропонуємо:

контроль за переміщенням таких транспортних засобів здійснювати по відмітках про здійснення паспортного контролю, які проставляються посадовими особами органів охорони державного кордону в паспортних документах, дійсних для перетину державного кордону та/або еміграційних картках;

контроль за переміщенням транспортних засобів, ввезених в Україну з метою транзиту громадянами України - резидентами, які перетинають державний кордон по паспортах громадян України, в яких не передбачено проставлення відміток про здійснення паспортного контролю здійснювати із виведенням транспортного засобу із смуги руху “зелений коридор” та оформленням митної декларації, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 №748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів”, зі змінами;

термін транзиту для транспортних засобів, належних іноземним громадянам та особам без громадянства визначати за встановленим органом охорони державного кордону строком перебування таких громадян на території України але не більше ніж строк, визначений підпунктом 2.2 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 №771 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за №42/3335;

термін транзиту для транспортних засобів, належних громадянам України визначати з урахуванням маршруту транзиту, але не більше ніж строк, визначений підпунктом 2.2 вищевказаного Положення;

у випадках, визначених у підпункті 2.4 вказаного Положення, та подання при цьому підтверджуючих документів термін транзиту може бути продовжено шляхом надання письмової відповіді митного органу на звернення громадянина щодо виникнення дії надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, що перешкоджають руху транспортного засобу;

забезпечити інформування громадян щодо умов переміщення транспортних засобів транзитом через митну територію України та порядку контролю за вивезенням транспортних засобів за межі цієї території, у тому числі додержання термінів транзиту.

Голова СлужбиВ. І. Хорошковський

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.07.2008 р. № 11/6-15/8013-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

В доповнення до листа Державної митної служби України від 15.05.08 №11/2-15/5328-ЕП

В доповнення до листа Державної митної служби України від 15.05.08 №11/2-15/5328-ЕП щодо справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (далі-Плата), надаємо наступні роз’яснення.

Повідомляємо, що відповідно до частини тринадцятої статті 72 Митного кодексу України (далі – Кодекс) за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів, митними органами із заінтересованих осіб справляється плата в порядку та у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України. Розмір такої плати не може перевищувати вартості фактичних витрат митних органів на вчинення зазначених дій.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.03 № 93 ”Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів” визначено, що Плата справляється з осіб, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України, на підставі їх письмового звернення до керівника відповідного митного органу щодо проведення такого оформлення.

Відповідно до підпункту 1.4 пункту 1 Порядку прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 04.12.03 №833, при здійсненні митного оформлення товарів плата справляється за вантажною митною декларацією (далi - ВМД). У разі проведення операцій митного оформлення, які не передбачають заповнення ВМД, справляння плати здійснюється за уніфікованою митною квитанцією МД-1.

Пунктом 14 статті 1 Кодексу визначено, що митне оформлення - це виконання митним органом дій (процедур), які пов’язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів

При цьому слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 72 Кодексу, митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.

Таким чином, оскільки при проведенні обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в митному органі, розміщенні товарів і транспортних засобів на склади тимчасового зберігання, здійсненні огляду транспортних засобів для видачі свідоцтв про допущення цих транспортних засобів до міжнародних транспортних перевезень, перевантаженні транзитних, імпортних та експортних вантажів проводиться лише митний контроль без подання митної декларації, то підстави для нарахування Плати за його здійснення відсутні.

Заступник Голови СлужбиО.О.Федоров

Вєлікородній Є.О.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.07.2008 №748

 

Про внесення змін до наказу Державної митної служби України від 31.01.04 № 68.

 На виконання статті 312 Митного кодексу України (в частині розроблення пояснень та рекомендацій з метою забезпечення однакового тлумачення та застосування УКТЗЕД) і згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.02 № 1863 “Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності”

Н А К А З У Ю:

Унести до Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затверджених наказом Державної митної служби України від 31.01.04 № 68 , такі зміни:

1.1 Доповнити Примітки та положення до 87 групи розділу XVII

після слів:

“2. По всій Класифікації “транспортні засоби, що використовувались” означає транспортні засоби, які були зареєстровані щонайменше один раз”

такими словами:

Додаткові загальні положення України

У групі 87 нові транспортні засоби, на які видані тимчасові реєстраційні документи уповноваженими державними органами влади, у тому числі іноземними, на термін, необхідний для здійснення транспортування транспортного засобу самоходом від країни-експортера до місця призначення в Україні, не вважаються такими, що були у використанні”.

 1. .2Доповнити пояснення до товарної позиції 8703 групи 87 розділу XVII після слів:

“У цій товарній позиції термін “вантажопасажирський автомобіль-фургон” означає транспортний засіб, що має максимально 9 місць для сидіння (включаючи водія), внутрішній простір якого може без конструктивних змін використовуватися для перевезення як людей, так і вантажів”

такими словами:

Моторні транспортні засоби цієї товарної позиції повинні мати безперечні ознаки, які свідчать про те, що дані транспортні засоби сконструйовані для перевезення пасажирів, а не для перевезення вантажів (товарна позиція 8704). При класифікації моторних транспортних засобів такі безперечні ознаки враховуються у випадку, якщо моторний транспортний засіб має повну масу транспортного засобу не більш як 5 т і має замкнутий внутрішній простір, який включає одну зону для водія і пасажирів і другу зону, яка може бути використана для перевезення як пасажирів, так і вантажів. До цієї групи моторних транспортних засобів відносяться автомобілі, відомі як “автомобілі подвійного застосування” (наприклад, типу “фургон”, позашляховик, деякі автомобілі з кузовом типу “пікап”). Безперечними ознаками моторних транспортних засобів цієї товарної позиції є такі характеристики:

(а) наявність постійно встановлених сидінь з пристроями безпеки (наприклад, з ременями безпеки або з місцями для кріплення та/або пристосуваннями для встановлення ременів безпеки) для кожного пасажира або наявність постійних місць для кріплення та/або пристосувань для встановлення сидінь і пристроїв безпеки у задній зоні салону позаду зони для водія і пасажирів, які розміщуються поряд із водієм; такі сидіння можуть бути фіксованими, такими, що складаються, такими, що знімаються, на анкерному кріпленні або виносними;

(b) наявність задніх вікон (віконних отворів) у двох бокових панелях кузова;

(с) наявність дверей з вікнами (віконними отворами), що ковзають, відкриваються назовні або піднімаються та розташовані на бокових панелях або в задній частині кузова;

(d) відсутність постійної панелі або перегородки між зоною для водія з пасажирами, що розміщуються поряд із водієм і задньою зоною, яка може бути використана для перевезення як пасажирів, так і вантажів;

(е) наявність ознак комфорту й оздоблення внутрішнього простору, а також пристосувань (аксесуарів) у внутрішньому просторі всього салону транспортного засобу, які притаманні для пасажирських салонів, призначених для перевезення пасажирів (наприклад, підлогове покриття, вентиляція, внутрішнє освітлення, попільнички)”.

 1. .2Доповнити пояснення до товарної позиції 8703 групи 87 розділу XVII

після слів:

“Спеціалізовані транспортні засоби для використання на атракціонах, наприклад, ігрові автомобілі атракціонів типу “автодром”, включаються до товарної позиції 9508”

такими словами:

“Додаткові пояснення до товарної позиції:

Ця товарна позиція включає “автомобілі подвійного застосування”, такі як транспортні засоби, призначені для перевезення як людей, так і вантажів.

 1. Типу “пікап”:

Транспортні засоби цього типу зазвичай обладнані більше ніж одним рядом сидінь та мають дві окремі частини, а саме кабіну закритого типу для перевезення пасажирів та відкриту або закриту платформу для перевезення вантажів.

Однак, такі транспортні засоби повинні класифікуватися у товарній позиції 8704, якщо максимальна внутрішня довжина підлоги тієї частини, що призначена для перевезення вантажів, становить більш ніж 50 % довжини колісної бази транспортного засобу (відстань між передньою та задньою

осями), або якщо транспортні засоби мають більше двох осей.

 1. Типу “фургон”:

Транспортні засоби типу “фургон”, обладнані більше ніж одним рядом сидінь, повинні відповідати критеріям, наведеним вище у поясненнях до ГС до товарної позиції 8703.

Однак, транспортні засоби типу “фургон”, обладнані одним рядом сидінь, які не мають постійних місць для кріплення та спеціальних пристосувань для встановлення сидінь та засобів безпеки (паси безпеки тощо) у задній зоні транспортного засобу, незалежно від того, чи обладнані вони постійною перегородкою між зоною для перевезення пасажирів та зоною для перевезення вантажів чи ні, а також незалежно від того, чи мають вони вікна в бокових панелях чи ні, повинні класифікуватися у товарній позиції 8704”.

 1. .4У поясненнях до товарної підпозиції 8704 10 пояснень до товарних підпозицій групи 87 розділу XVII

слова:

“- відсутня підвіска осей;”

замінити словами:

“- відсутня залежна підвіска осей;”.

 1. .5У поясненнях до товарної позиції 8705 групи 87 розділу XVII слова:

“З іншого боку, самохідні засоби (наприклад, крани, екскаватори), в яких один або кілька двигунів або центральні елементи, описані вище, розташовані в кабіні робочої машини, змонтованої на колісному чи гусеничному шасі, незалежно від того, чи може цей самохідний засіб пересуватися по дорозі своїм ходом чи ні, включаються, наприклад, до товарної позиції 8426, 8429 або 8430.”,

замінити словами:

“З іншого боку, самохідні машини (наприклад, крани, екскаватори), у яких один або кілька елементів управління переміщенням самохідної машини розташовані в кабіні робочої машини, яка змонтована на колісному чи гусеничному шасі, незалежно від того, чи може ця машина пересуватись по дорозі своїм ходом чи ні, включаються, наприклад, до товарної позиції 8426, 8429 або 8430”.

 1. .6У поясненнях до товарної позиції 2309 групи 23 розділу ІV слова:

“(e) вітаміни, визначеного або невизначеного хімічного складу, або суміші цих сполук, розчинені або не розчинені в будь-якому розчиннику або стабілізовані доданням антиокислювачів або протизлежувальних агентів, адсорбовані на субстраті або з застосуванням захисного покриття, наприклад желатинового, воскового, жирового і т. д., за умови, що кількість доданих речовин або ступінь обробки ні в якому разі не перевищує кількість і ступінь, необхідні для зберігання або транспортування продуктів, та що додання речовини або обробка не змінюють властивостей вітамінів, що не дозволяє використовувати їх в цілях, відмінних від традиційних (товарна позиція 2936);”

замінити словами:

“(е) вітаміни, визначеного або невизначеного хімічного складу, або суміші цих сполук, розчинені або не розчинені в будь-якому розчиннику або стабілізовані доданням антиокислювачів або протизлежувальних агентів, адсорбовані на носії (субстраті) або із застосуванням захисного покриття, наприклад желатинового, воскового, жирового і т. д., за умови, що кількість доданих речовин, носія (субстрату) або покриття (покривного матеріалу) не перевищує кількості, необхідної для зберігання або транспортування продуктів, та що додання таких речовини, носія (субстрату) або покриття (покривного матеріалу) не змінює властивостей вітамінів та не переводить їх в стан, який підходить для специфічного використання, а не для основного застосування(товарна позиція 2936)”.

Митним органам застосовувати зміни до Пояснень до УКТЗЕД та використовувати їх як допоміжний робочий матеріал при здійсненні класифікації товарів згідно з УКТЗЕД.

Прес-службі забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Гутника А.Є.

 

Голова Служби В.І.Хорошковський


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.07.2008 р. №14/922-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

(до уваги відділів митних платежів)

 Щодо окремих питань з визначення країни походження автотранспортних засобів.

У зв’язку із запитами митниць надаємо методичні рекомендації з визначення країни походження автотранспортних засобів.

Преференційне походження. Країни СНД.

Згідно з Додатком 1 до Правил визначення країни походження товарів від 30.11.00 (далі - Правила) автотранспортні засоби (коди 8702-8704 УКТЗЕД) набувають статусу походження в країнах СНД за умови виготовлення їх, при якому вартість використаних вузлів і деталей не повинна перевищувати 50% ціни кінцевої продукції, а також за умови виконання технологічних операцій:

виготовлення і фарбування кузова (кабіни);

установка і закріплення двигуна, підключення до двигуна механізмів керування;

установка радіаторів і підключення систем охолодження;

кріплення амортизаторів, підключення трансмісії;

установка передньої підвіски і півосей, установка задньої підвіски;

з’єднання рульового керування з маточинами передніх коліс;

установка коліс і регулювання затягування підшипників передньої

маточини, установка котушки запалювання;

заправлення і прокачування гідросистеми рульового керування,

гальмівної системи, гідрозчеплення;

установка і підключення фар, передніх і задніх сигнальних ліхтарів;

установка глушителя і секцій вихлопного трубопроводу;

установка паливного бака підключення паливопроводу;

установка генератора і регулювання натягу приводного ременя;

установка і підключення акумулятора з перевіркою роботи бортових електричних ланцюгів;

діагностика і регулювання двигуна;

перевірка ефективності гальмівної системи;

консервація місць, що швидко ушкоджуються;

усунення дефектів після зборки;

нанесення ідентифікаційного номера на табличку й автомобіль;

обкатка автомобіля.

Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 5 Правил такими, що не відповідають критерію достатньої обробки/переробки товару вважаються прості складальні операції.

В рамках угод про вільну торгівлю, укладених Україною з країнами СНД походження автотранспортних засобів підтверджується сертифікатом походження форми СТ-1.

Республіка Македонія.

Визначення країни походження автотранспортних засобів, що ввозяться на митну територію України в рамках Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною здійснюється згідно з Переліком видів обробки чи переробки, що її необхідно виконати щодо матеріалів, що походять з третіх країн, аби вироблений продукт міг набути статусу походження, затвердженим додатком II до Протоколу C Про визначення правил країни походження товарів та методи адміністративного співробітництва.

Згідно з цим додатком засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частин й устаткування (з групи 87 УКТЗЕД) набувають статусу походження в Республіці Македонія за умови виробництва їх, де вартість усіх використаних матеріалів не повинна перевищувати 40 % ціни франко-завод продукту (за винятком простого збирання частин для отримання цілісної продукції).

В рамках Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною походження автотранспортних засобів підтверджується сертифікатом походження форми EUR.1.

Непреференційне походження.

Згідно зі статтею 277 Митного кодексу України країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до статті 278 Митного кодексу України у разі якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, походження товару визначається згідно з критерієм достатньої переробки, а саме: країною походження товару вважається країна, в якій було здійснено повне виготовлення товару або останні операції з його переробки, достатні для того, щоб товар одержав основні характерні риси.

Критеріями достатньої переробки є:

1) правило, яке потребує в результаті переробки товару зміни класифікаційного коду товару за Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків;

2) правило адвалерної частки, яке полягає у зміні вартості товару в результаті його переробки, коли відсоткова частка вартості використаних матеріалів або доданої вартості досягає фіксованої частки у вартості кінцевого товару;

3) виконання виробничих і технологічних операцій, які можуть не вести в результаті переробки товару до зміни його коду або вартості згідно з правилом адвалерної частки, але з дотриманням певних умов вважаються достатніми для визнання товару походженням із тієї країни, де такі операції мали місце.

Такі критерії достатньої переробки, як правило адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій, встановлюються та застосовуються для конкретних товарів або конкретної країни (країн) у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.06 № 1765 затверджено Перелік виробничих і технологічних операцій, за якими визначається країна походження товару.

До зазначеного Переліку не входять автотранспортні засоби.

Згідно з частиною 4 статті 278 Митного кодексу України якщо стосовно конкретного товару або конкретної країни (країн) такі критерії достатньої переробки, як правило адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій не встановлено, то застосовується правило, згідно з яким товар вважається підданим достатній переробці, якщо в результаті його переробки змінено класифікаційний код товару за УКТЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків.

Таким чином, автотранспорті засоби набувають непреференційного походження та вважаються підданими достатній переробці, якщо в результаті їх переробки змінено класифікаційний код товару за УКТЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків.

При цьому, відповідно до статті 280 Митного кодексу України не визнаються такими, що відповідають критерію достатньої переробки прості складальні операції - операції, які здійснюються шляхом складання виробів за допомогою простого кріпильного матеріалу (гвинтів, гайок, болтів тощо) чи клепання або монтажу готових вузлів за допомогою зварювання (за винятком виготовлення складних виробів шляхом зварювання), а також інші операції (регулювання, контроль, заправка робочою рідиною тощо), необхідні у процесі складання і не пов’язані з переробкою (обробкою) товарів, незалежно від кількості та складності таких операцій.

Відповідно до Порядку визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.02 № 1864 відомості про країну походження товару, що переміщується через митний кордон України, зазначаються декларантом в митній декларації на підставі сертифіката про походження товару чи декларації про походження товару.

У разі коли в декларації про походження товару та в інших документах, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення, є розбіжності у відомостях про країну походження товару або митним органом встановлено інші відомості про країну походження товару, ніж ті, що зазначені в декларації, декларант має право надати митному органу для підтвердження відомостей про заявлену країну походження товару сертифікат або додаткові відомості.

Додатковими відомостями про країну походження є відомості, що містяться в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажувальних специфікаціях, сертифікатах (відповідності, якості, фітосанітарних, ветеринарних тощо), митній декларації країни експорту, якими супроводжується товар, а також у паспортах, технічній документації, висновках-експертизах митних та інших уповноважених органів, інших матеріалах, що можуть бути використані для підтвердження відомостей про країну походження товару.

Тобто у випадку, якщо в декларації про походження товару та в інших документах є розбіжності у відомостях про країну походження товару, декларантом для підтвердження заявленої країни походження автотранспортного засобу може бути використаний ідентифікаційний номер цього транспортного засобу -VIN-код (Vehicle Identification Number).

VIN-код транспортного засобу являє собою структуроване поєднання літеро-цифрових позначень, що надається виробником транспортному засобу з метою його ідентифікації.

Структура і зміст VIN-коду визначаються міжнародним стандартом ISO 3779-1983, гармонізованим з державним стандартом України ДСТУ 3524-97 обов’язкового застосування в Україні.

У разі визначення VIN-коду вищезазначеними стандартами передбачено використання арабських цифр і великих букв латинського алфавіту (за винятком букв: “I”, “O”, “Q”).

Структура VIN-коду складається із трьох частин:

міжнародний код виробника транспортного засобу (World Manufacturers Identification) - перші три позиції;

описова частина (Vehicle Description Section) – з 4 по 9 позицію;

розпізнавальна частина (Vehicle Identification Section) – з 10 по 17 позицію.

 

VIN-код транспортного засобу

Стандарт

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ISO 3779

Міжнародний код виробника

(WMI)

Описова частина

(VDS)

Розпізнавальна частина

(VIS)

Виробник виготовляє більше ніж 500 транспортних засобів за рік

Ідентифікація виробника

Характеристики транспортного засобу

Контрольна цифра

Модельний

рік

Завод-виробник

Послідовний номер

                                       

 

Виробник виготовляє менше ніж 500 транспортних засобів за рік

Ідентифікація виробника

Характеристики транспортного засобу

Контрольна цифра

Модельний

рік

Завод-виробник

Ідентифікація виробника

Послідовний номер

Перші три символи VIN-коду (World Manufacturers Identification) визначають географічну зону, коди країни і виробника автотранспортного засобу .

Перелік кодів країн наведено у Додатку.

Наприклад:

1-й символ VIN-коду “Країна виробник”

1, 4, 5 – США;

2 – Канада;

3 – Мексика;

9 – Бразилія;

J – Японія;

K– Південна Корея

S–Великобританія;

V–Іспанія;

W–Німеччина;

Y–Швеція.

2-й символ VIN-коду “Виробник транспортного засобу”

1 – Chevrolet;

2 або 5 – Pontiac;

3 – Oldsmobile;

4 – Buick;

6 – Cadillac;

7 - GM Canada;

8 – Saturn;

A – Audi;

A – Jaguar;

A - Land Rover;

B – BMW;

U - BMW (США);

В – Dodge;

D – Dodge;

С – Chrysler;

D - Mercedes Benz;

J - Mercedes Benz(USA);

J – Jeep;

F – Ford;

F – Ferrari;

F – Fiat;

F – Subaru;

G - General Motors;

H – Honda;

H – Acura;

L – Lincoln;

M – Mercury;

M - Mitsubishi;

А - Mitsubishi (США);

M – Skoda;

M – Hyundai;

N – Nissan;

N – Infiniti;

O – Opel;

P – Plymouth;

S – Isuzu;

S – Suzuki;

T – Toyota;

T – Lexus;

V- Volvo;

V- Volkswagen.

 Третій символ VIN-коду визначає вид транспортного засобу або підрозділ виробника транспортного засобу.

Якщо виробник виготовляє менше ніж 500 транспортних засобів за рік, то третій символ VIN-коду зазначається цифрою “9”, а виробник транспортного засобу визначається подальшими трьома символами.

Літеро-цифрові позначення в описовій частині VIN-коду (позиції з четвертої до дев’ятої) містять кодовані дані про тип автомобіля, його конструкцію, тип кузова, тип двигуна, конструкцію приводу, робочий об’єм двигуна тощо.

Дев’ята позиція VIN-коду - це контрольна цифра VIN-коду, яка визначає коректність VIN-коду.

Сукупність знаків з першої до дев’ятої позиції VIN-коду дає змогу визначити марку і модель транспортного засобу.

Десята позиція VIN-коду визначає календарний або модельний рік виготовлення транспортного засобу (наступний модельний рік починається, як правило, після 1 липня поточного календарного року).

За рік виготовлення транспортного засобу приймається календарна дата його виготовлення (день, місяць, рік).

Календарний і модельний роки виготовлення можуть також визначатися за розпізнавальною частиною ідентифікаційного номера (останні 8 знаків VIN-коду).

Десята позиція VIN-коду “Модельний рік”

Код

Рік

Код

Рік

Код

Рік

Код

Рік

A

1980

L

1990

Y

2000

A

2010

B

1981

M

1991

1

2001

B

2011

C

1982

N

1992

2

2002

C

2012

D

1983

P

1993

3

2003

D

2013

E

1984

R

1994

4

2004

E

2014

F

1985

 

1995

5

2005

F

2015

G

1986

T

1996

6

2006

G

2016

H

1987

V

1997

7

2007

H

2017

 

J

1988

W

1998

8

2008

J

2018

K

1989

X

1999

9

2009

K

2019

Одинадцята позиція VIN-коду містить інформацію про завод-виробника транспортного засобу.

Останні чотири символи VIN-коду повинні бути обов’язково цифрами.

У країнах, де застосування міжнародного стандарту ISO 3779-1983 є не обов’язковим або частково обмеженим, кодування номерів кузова може бути з відхиленням від рекомендацій цього стандарту.

Додаток: на 2 арк.

Начальник Управління

митно-тарифного регулювання В.І.Демченко

Сторожчук В.М.

247-28-05

 

“A-H”=Африка

“J-R”=Азія

“S-Z”=Європа

1-5”=Північна Америка

6-7=Океанія

8-9”=Південна Америка

AA-AH: ПІВДЕННА АФРИКА

JA-JT: ЯПОНІЯ

SA-SM: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

1A-10: США

6A-6W: АВСТРАЛІЯ

8A-8E: АРГЕНТИНА

AJ-AN:КОТ-Д’ІВУАР

KA-KE:ШРІ-ЛАНКА

SN-ST: НІМЕЧЧИНА

2A-20: КАНАДА

6X-60: РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

8F-8K: ЧІЛІ

AP-A0:РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

KF-KK:ІЗРАЇЛЬ

SU-SZ:ПОЛЬША

3A-3W:МЕКСИКА

7A-7E: НОВА ЗЕЛАНДІЯ

8L-8R:ЕКВАДОР

BA-BE:АНГОЛА

KL-KR:ПІВДЕННА КОРЕЯ

S1-S0:РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

3X-37:КОСТА-РІКА

7F-70: РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

8S-8W: ПЕРУ

BF-BK:КЕНІЯ

KS-K0:РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

TA-TH:ШВЕЙЦАРІЯ

38-30:РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

 

8X-82: ВЕНЕСУЕЛА

BL-BR:ТАНЗАНІЯ

LA-L0:КИТАЙ

TJ-TP: ЧЕХІЯ

4A-40: США

 

83-80: РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

BS-B0:РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

MA-ME:ІНДІЯ

TR-TV:УГОРЩИНА

5A-50: США

 

9A-9E:БРАЗИЛІЯ

CA-CE:БЕНІН

MF-MK:ІНДОНЕЗІЯ

TW-T1:ПОРТУГАЛІЯ

   

9F-9K: КОЛУМБІЯ

CF-CK:МАЛАЙЗІЯ

ML-MR:ТАЙЛАНД

T2-T0:РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

   

9L-9R: ПАРАГВАЙ

CL-CR:ТУНІС

MS-M0:РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

UA-UG:РЕЗЕВНІ ПОЗИЦІЇ

   

9S-9W: УРУГВАЙ

CS-C0:РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

NF-NK: ПАКІСТАН

UH-UM:ДАНІЯ

   

9X-92: ТРИНІДАД І ТОБАГО

DA-DE:ЄГИПТ

NL-NR: ТУРЦІЯ

UN-UT:ІРЛАНДІЯ

   

93-99: БРАЗИЛІЯ

DF-DK:МАРОККО

NS-N0:РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

UU-UZ:РУМУНІЯ

   

90: РЕЗЕРВНА ПОЗИЦІЯ

DL-DR:ЗАМБІЯ

PA-PE: ФІЛІППІНИ

U1-U4:РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

     

DS-D0:РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

PF-PK:СІНГАПУР

U5-U7:СЛОВАЧЧИНА

     

EA-EE: ЕФІОПІЯ

PL-PR:МАЛАЙЗІЯ

U8-U0: РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

     

EF-EK:МОЗАМБІК

PS-P0: РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

VA-VE: АВСТРІЯ

     

EL-E0:РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

RA-RE: ОАЕ

VF-VR:ФРАНЦІЯ

     

FA-FE: ГАНА

RF-RK: ТАЙВАНЬ

VS-VW: ІСПАНІЯ

     

FF-FK:НІГЕРІЯ

RL-RR: В’ЄТНАМ

V3-V5:ХОРВАТІЯ

     

FF-FK:МАДАГСКАР

RS-R0: РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

V6-V0: ЕСТОНІЯ

     

FL-F0:РЕЗЕВНІ ПОЗИЦІЇ

 

WA-W0:НІМЕЧЧИНА

     

FL-F0: РЕЗЕВНІ ПОЗИЦІЇ

 

XA-XE:БОЛГАРІЯ

     

GA-G0: РЕЗЕВНІ ПОЗИЦІЇ

 

XF-XK:ГРЕЦІЯ

     

HA-H0: РЕЗЕВНІ ПОЗИЦІЇ

 

XL-XR:НИДЕРЛАНДИ

     
   

XS-XW: РОСІЯ

     
   

XX-X2:ЛЮКСЕМБУРГ

     
   

X3-X0: РОСІЯ

     
   

YA-YE: БЕЛЬГІЯ

     
   

YF-YK: ФІНЛЯНДІЯ

     
   

YL-YR:МАЛЬТА

     
   

YS-YW:ШВЕЦІЯ

     

 

   

YX-Y2: НОРВЕГІЯ

     
   

Y3-Y5: БІЛОРУСЬ

     
   

Y6-Y0: УКРАЇНА

     
   

ZA-ZR: ІТАЛІЯ

     
   

ZS-ZW: РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

     
   

ZX-Z2: СЛОВЕНІЯ

     
   

Z3-Z5:ЛИТВА

     
   

Z6-Z0: РЕЗЕРВНІ ПОЗИЦІЇ

     

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.07.2008 р. № 11/6-15/8013-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

В доповнення до листа Державної митної служби України від 15.05.08 №11/2-15/5328-ЕП

В доповнення до листа Державної митної служби України від 15.05.08 №11/2-15/5328-ЕП щодо справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (далі-Плата), надаємо наступні роз’яснення.

Повідомляємо, що відповідно до частини тринадцятої статті 72 Митного кодексу України (далі – Кодекс) за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів, митними органами із заінтересованих осіб справляється плата в порядку та у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України. Розмір такої плати не може перевищувати вартості фактичних витрат митних органів на вчинення зазначених дій.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.03 № 93 ”Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів” визначено, що Плата справляється з осіб, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України, на підставі їх письмового звернення до керівника відповідного митного органу щодо проведення такого оформлення.

Відповідно до підпункту 1.4 пункту 1 Порядку прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 04.12.03 №833, при здійсненні митного оформлення товарів плата справляється за вантажною митною декларацією (далi - ВМД). У разі проведення операцій митного оформлення, які не передбачають заповнення ВМД, справляння плати здійснюється за уніфікованою митною квитанцією МД-1.

Пунктом 14 статті 1 Кодексу визначено, що митне оформлення - це виконання митним органом дій (процедур), які пов’язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів

При цьому слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 72 Кодексу, митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.

Таким чином, оскільки при проведенні обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в митному органі, розміщенні товарів і транспортних засобів на склади тимчасового зберігання, здійсненні огляду транспортних засобів для видачі свідоцтв про допущення цих транспортних засобів до міжнародних транспортних перевезень, перевантаженні транзитних, імпортних та експортних вантажів проводиться лише митний контроль без подання митної декларації, то підстави для нарахування Плати за його здійснення відсутні.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров

Вєлікородній Є.О.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.07.2008 р. №811

 Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень законодавства з питань оподаткування, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, та відповідно до наказу Державної митної служби України від 26.07.05 № 703 „Про затвердження Порядку надання митними органами роз’яснень окремих положень податкового законодавства”

НАКАЗУЮ:

Затвердити Узагальнююче податкове роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, що додається.

Начальникам митниць інформувати про вимоги цього наказу платників податків (громадян і заінтересовані організації), у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Гутника А.Є.

Голова Служби В.І.Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів УкраїниВ.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби України

24.07.08 № 811

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОДАТКОВЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

Законом України „Про систему оподаткування” встановлено, що ставки, механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватись і змінюватись іншими законами України, крім законів про оподаткування. Під податком і збором (обов’язковим платежем до бюджетів та державних цільових фондів) слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками в порядку та на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Відповідно до статті 3 Закону України „Про податок на додану вартість”, статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір”, статті 4 Закону України „Про Єдиний митний тариф” увезення товарів на митну територію України є об’єктом оподаткування цими податками.

Таким чином, за загальним правилом, установленим зазначеними вище законодавчими актами, увезення товарів на митну територію України є операцією, що підлягає оподаткуванню митом, податком на додану вартість та акцизним збором (при ввезенні підакцизних товарів).

Умови, за яких операції, що є об’єктами оподаткування, оподаткуванню не підлягають (звільняються від оподаткування), є винятком із законодавчо встановленого загального правила оподаткування. Виконання таких умов є підставою для надання податкових пільг.

У той самий час Законом України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон) визначаються явні випадки й умови ввезення громадянами товарів на митну територію України, за яких вони звільняються від сплати податків.

Ураховуючи викладене, надаємо Узагальнююче податкове роз’яснення про застосування норм Закону щодо оподаткування операцій з увезення (пересилання) громадянами товарів і транспортних засобів на митну територію України.

І. Порядок оподаткування товарів, що ввозяться громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, і товарів, що надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях

Пунктом 1 частини першої статті 8 Закону визначено, що при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування товари, сукупна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі (за умови усного декларування), пересилаються в несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях;

Таким чином, при митному оформленні вищезгаданих товарів податки та збори не нараховуються.

Частиною першою статті 4 Закону визначено, що товари, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі або в міжнародних поштових відправленнях, сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товарів, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Отже, при митному оформленні товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі або в міжнародних поштових відправленнях:

а) сукупна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага перевищує 50 кг (до 100 кг включно),

б) сукупна митна вартість яких перевищує 200 євро (до 1000 євро включно), а загальна вага не перевищує 50 кг,

в) сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро (але більше 200 євро), а загальна вага не перевищує 100 кг (але більша за 50 кг);

за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (за оглядовим розписом М 15) нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товарів, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

Частиною третьою статті 4 Закону визначено, що оподаткування товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях, сукупна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні ними імпортних операцій.

Таким чином, при митному оформленні товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях:

а) сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага перевищує 100 кг;

б) сукупна митна вартість яких перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг;

в) сукупна митна вартість яких перевищує 1000 євро, а загальна вага перевищує 100 кг, за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

 ІІ. Порядок оподаткування товарів, що пересилаються на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях

Частиною другою статті 4 Закону визначено, що товари, які пересилаються на адресу громадян у вантажних та експрес-відправленнях, сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Таким чином, при митному оформленні товарів, що пересилаються на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (митною декларацією форми М-16) нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

При цьому звільнення від оподаткування, про яке йде мова в пункті 1 частини першої статті 8, у даному випадку не може бути застосоване.

Частиною третьою статті 4 Закону визначено, що оподаткування товарів, що надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні ними імпортних операцій.

Таким чином, при митному оформленні товарів, що пересилаються на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях:

а) сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага перевищує 100 кг;

б) сукупна митна вартість яких перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг;

в) сукупна митна вартість яких перевищує 1000 євро, та загальна вага перевищує 100 кг;

за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством

ІІІ. Порядок оподаткування єдиного неподільного товару

Частиною першою статті 4 Закону визначено, що товари, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі або в міжнародних поштових відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органом в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Частиною першою статті 7 Закону визначено, що митне оформлення єдиного неподільного товару, митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина в міжнародному поштовому відправленні, здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або вповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості такого товару, податку на додану вартість та в передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів.

Таким чином, при митному оформленні єдиного неподільного товару:

а) митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;

б) що безпосередньо ввозиться громадянином у супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилається в несупроводжуваному багажі або в міжнародному поштовому відправленні та митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг, але не перевищує 100 кг, або митна вартість якого перевищує 200 євро, але не перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М-15), нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

в) митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага не перевищує 50 кг мито, ПДВ, акцизні та митні збори не нараховуються.

Частиною другою статті 7 Закону визначено, що оподаткування єдиних неподільних товарів, що надходять на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, здійснюється незалежно від митної вартості та ваги.

Таким чином, при митному оформленні єдиного неподільного товару, що надходить у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (митною декларацією М-16), незалежно від вартості товару та його ваги нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону митне оформлення інших транспортних засобів (крім транспортних засобів за кодами 87.01 – 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності) та окремих номерних вузлів до них здійснюється відповідно до статті 7 Закону.

Відповідно до статті 7 Закону, при митному оформленні таких транспортних засобів у разі їх надходження на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, стягується ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизний та інші збори.

Таким чином, при митному оформленні таких транспортних засобів, що надходять у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (митною декларацією М-16 у випадках, установлених законодавством), незалежно від вартості товару та його ваги нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

В інших випадках при митному оформленні транспортних засобів (крім транспортних засобів за кодами 87.01 – 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності):

а) митна вартість яких перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М-15 у випадках, установлених законодавством) нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;

б) митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг, але не перевищує 100 кг, або митна вартість якого перевищує 200 євро, але не перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М-15) нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;

в) митна вартість яких не перевищує 200 євро, а вага не перевищує 50 кг, ввізне мито, податок на додану вартість, акцизні та митні збори не нараховуються.

Директор Департаменту

митних платежів С.О.Джигалов

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.07.2008 р. № 20/05005

Начальникам регіональних

митниць, митниць

(крім регіональної інформаційної

митниці та енергетичної

регіональної митниці)

Щодо виявлення схеми незаконного ввезення товарів на митну територію України

В Департаменті митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства наявна інформація про виявлення нової схеми незаконного ввезення мопедів на митну територію України.

Зміст схеми полягає в тому, що митному органу під час митного оформлення зазначених товарів надаються документи, які містять неправдиву інформацію щодо робочого об’єму двигуна, який як правило не перевищує межі у 50 см3. При проведенні експертизи, шляхом розбирання двигуна і заміру діаметру та довжини ходу поршня встановлюється реальний робочий об’єм двигуна, який більший від задекларованого, і як правило складає близько 70 см3.

Слід зазначити, що задекларований робочий об’єм двигунів вищезгаданих мопедів відповідає інформації виробника зазначеній в технічному паспорті до цих товарів.

У зв’язку з викладеним, прошу ознайомити особовий склад митниці із зазначеною інформацією та орієнтувати на виявлення порушень митного законодавства під час ввезення на митну територію України зазначених товарів.

У разі виявлення порушень митного законодавства інформувати Департамент.

Заступник

директора Департаменту А.П.Гриценко

Сергеєв, 247-26-95

Руденко О.В.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.08.2008 р. №11/2-29/8908-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

Митниць

Про класифiкацiю згiдно з УКТЗЕД моторних транспортних засобiв

З метою впорядкування питання класифiкацiї моторних транспортних засобiв, керуючись положенням статті 312 Митного кодексу України та у зв’язку із набуттям чинності наказу Державної митної служби України від 11.07.08 №748 “Про внесення змін до наказу Державної митної служби України від 31.01.04 № 68” повідомляємо наступне.

Згідно з вимогами УКТЗЕД моторні транспортнi засоби (далi - ТЗ) подiляються на:

а) пасажирськi, якi в залежностi вiд кiлькостi мiсць для сидіння, класифiкуються у товарних позицiях 8702 або 8703 за УКТЗЕД;

б) вантажопасажирськi, що класифiкуються у товарнiй позицiї 8703 за УКТЗЕД;

в) вантажнi, що класифiкуються в товарнiй позицiї 8704 за УКТЗЕД;

г) спецiального призначення (товарна позицiя 8705 за УКТЗЕД) - спецiально сконструйованi або пристосованi для розмiщення рiзних пристроїв, якi надають їм можливість виконувати визначенi нетранспортнi функцiї, тобто основною метою застосування транспортного засобу цiєї товарної позицiї не є перевезення людей або вантажiв.

До товарної позицiї 8703 згiдно з УКТЗЕД вiдносяться легковi автомобiлi та iншi моторні транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобів товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi.

Легковi автомобiлi за своєю конструкцiєю та обладнанням призначенi для перевезення пасажирiв та їхнього багажу iз забезпеченням необхiдного комфорту та безпеки iз числом мiсць для сидiння не бiльше дев’яти, включаючи водія.

Вантажопасажирськi автомобiлi мають максимально 9 місць для сидіння (включаючи водія), внутрішній простір яких без конструктивних змін може використовуватись для перевезення як людей, так і вантажів.

Легкові автомобiлi типу “stretch limusines”, якi виготовлені шляхом подовження кузова звичайного легкового автомобiля малими серiями на окремi замовлення (найчастiше марок Lincoln Toun car, Cadillac Brougham, Mercury Marguis тощо) з метою створення просторого пасажирського салону пiдвищеної комфортностi, класифiкуються у товарнiй позицiї 8703 незалежно від кількості встановлених місць для сидіння.

До вантажопасажирських моторних транспортних засобів (багатоцільові транспортні засоби) товарної позиції 8703 за УКТЗЕД відносяться моторні транспортні засоби, що мають замкнутий внутрішній простір, який включає одну зону для водія та пасажирів і другу зону, яка може бути використана для перевезення як пасажирів, так і вантажів без конструктивних змін салону з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т, наприклад, автомобілі з кузовом типу “фургон”, “універсал”, “хетчбек”, деякі автомобілі з кузовом типу “пікап” тощо).

Вантажопасажирські моторні транспортні засоби мають наступні особливості конструкції.

У салоні автомобіля за сидінням водія розташовано ряд сидінь для пасажирів з пристроями безпеки (наприклад, з ременями безпеки або з місцями для кріплення та/або пристосуваннями для встановлення ременів безпеки). Сидіння для пасажирів можуть бути фіксованими, такими, що складаються, такими, що знімаються, на анкерному кріпленні або виносними. У разі відсутності другого ряду сидінь для пасажирів (демонтовані), наявні кріплення, отвори або пристосування, що використовувались для встановлення сидінь і пристроїв безпеки.

У двох бокових панелях кузова присутні задні вікна або віконні отвори. Задні вікна або віконні отвори можуть бути закриті заглушками або шляхом заварювання.

Двері автомобіля, які конструктивно виготовлені такими, що ковзають, відкриваються назовні або піднімаються та можуть бути розташовані на бокових панелях або в задній частині кузова мають вікна (віконні отвори). Вікна або віконні отвори у дверях, можуть бути закриті заглушками або шляхом заварювання.

Відсутня постійна панель або перегородка між зоною для водія з пасажирами, що розміщуються поряд із водієм і задньою зоною, яка використовується для перевезення як пасажирів, так і вантажів.

Присутні ознаки комфорту й оздоблення внутрішнього простору, а також є пристосування (аксесуари) у внутрішньому просторі всього салону транспортного засобу, які притаманні для пасажирських салонів, призначених для перевезення пасажирів (наприклад, підлогове покриття, вентиляція, внутрішнє освітлення, попільнички).

Виконання будь-якого із перелічених вище ознак є достатнім для віднесення моторного транспортного засобу до вантажопасажирських моторних транспортних засобів товарної позиції 8703.

Однак, транспортні засоби з кузовом типу “фургон”, “універсал”, “хетчбек” тощо, які обладнані одним рядом сидінь, та не мають постійних місць для кріплення та/або спеціальних пристосувань для встановлення сидінь та засобів безпеки (пасів безпеки тощо) у задній зоні транспортного засобу, не мають ознак комфорту й оздоблення внутрішнього простору притаманних для пасажирських салонів, незалежно від того, чи обладнані вони постійною перегородкою між зоною для перевезення пасажирів та зоною для перевезення вантажів чи ні, а також незалежно від того, чи мають вони вікна в бокових панелях чи ні, класифікуються у товарній позиції 8704.

 

Моторні транспортні засоби з кузовом типу “пікап”, які мають дві окремі частини, а саме: кабіну закритого типу з одним рядом сидінь (місце для водія та поряд місце для одного або двох пасажирів) та відкриту або закриту платформу для перевезення вантажів класифікуються у товарній позиції 8704.

Моторні транспортні засоби з кузовом типу “пікап”, які мають дві окремі частини, а саме: кабіну закритого типу для перевезення пасажирів та відкриту або закриту платформу для перевезення вантажів, та в яких кабіна для перевезення пасажирів, обладнана більше ніж одним рядом сидінь (сидіння другого ряду можуть бути фіксованими, такими, що складаються, такими, що знімаються, на анкерному кріпленні, виносними або у вигляді лавки), або мають постійні місця для кріплення та/або спеціальні пристосування для встановлення другого ряду сидінь та засобів безпеки (паси безпеки тощо) незалежно від кількості та розміру дверей, наявності вікон у задніх дверях класифікуються у товарній позиції 8703, за умови, що повна маса транспортного засобу не більш як 5 т.

Однак, транспортні засоби з кузовом типу “пікап”, які мають кабіну для перевезення пасажирів, обладнану більше ніж одним рядом сидінь, класифікуються у товарній позиції 8704, у разі якщо максимальна внутрішня довжина підлоги тієї частини, що призначена для перевезення вантажів (за документами заводу-виробника), становить більш ніж 50 % довжини колісної бази транспортного засобу (відстань між передньою та задньою осями за документами заводу-виробника), або якщо транспортні засоби мають більше двох осей.”

Змiни в конструкцiї автомобiля виконанi пiсля його виробництва та продажу (демонтаж сидінь, заміна підлоги, зняття засобів безпеки або пристосувань для кріплення засобів безпеки, закриття вікон тощо), що призводять до змiни категорiї транспортного засобу (пасажирський чи вантажний), не враховуються при його класифiкацiї для цiлей митного оформлення незалежно вiд того, чи зазначені цi змiни в свiдоцтві про реєстрацiю чи ні.

Оскiльки категорiю транспортного засобу визначає виробник ще на стадiї проектування задля забезпечення виконання нормативних вимог безпеки використання автомобіля та в подальшому несе усю повноту юридичної вiдповiдальностi за свiй вирiб протягом його експлуатації, визначення кiлькостi мiсць для сидiння повинно проводитись з обов’язковим урахуванням кiлькостi мiсць, визначеної заводом - виробником.

Додаткова iнформацiя щодо типу кузова на окремi марки транспортних засобiв може бути отримана за номером кузова (VIN - номер).

 У стандартi ISO 3779:1983, з яким гармонiзовано ДСТУ 3525-97, сформульованi основнi положення та структура iдентифiкацiйного номеру ТЗ у форматi VIN (вiд англiйського Vehicle Identification Number). Iдентифiкацiйний номер автомобiля (VIN) присвоюється останнiм (кiнцевим) виробником транспортного засобу, незалежно вiд того, зiбраний вiн на пiдприємствi за повним виробничим циклом, чи методом “крупно вузлового” збирання.

У VIN номерi транспортного засобу три роздiли:

- першi три позицiї займає всесвiтнiй код виробника (world manufacturer identifier code - WMI). WMI автозавод отримує вiд уповноваженого мiжнародного агентства (на даний час це “Асоцiацiя автомобiльних iнженерiв” (SAE), та не має права його змiнювати.

- наступнi шiсть позицiй займає опис транспортного засобу (Vehicle Descriptor Section - VDS), у якому наводиться характеристика ТЗ - (тип, призначення, тип двигуна, тип кузова, тип гальмiвної системи тощо). Вигляд, кiлькiсть та спосiб кодування цiєї iнформацiї вибирає виробник ТЗ. Якщо корисною iнформацiєю заповненi не всi знаки VDS, на вiльних полях проставляються знаки, дозволенi до застосування стандартом (наприклад, цифра 0).

- iндикаторний код (Vehicle indicator section - VIS) складається з восьми знакiв i вiдображає iндивiдуальний номер транспортного засобу. Бiльшiсть європейських та азiатських заводiв - виробникiв вказують код року виготовлення або модельного року ТЗ на першiй позицiї, на другiй позицiї - код заводу. Позицiї з третьої по восьму вiдведенi для виробничого (порядкового) номеру ТЗ. При цьому знаки з п'ятого по восьмий включно повиннi бути цифрами. Якщо виробничий номер шестизначний та менше, вiльнi поля займають нулями.

Приклад побудови VIN позиція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

WMI

VDS

VIS

J

M

B

 

N

E

5

5

A

P

Z

0

0

3

7

2

5

Для виключення можливих помилок, окремо зазначаємо що, згiдно стандарту, у VIN номерi ТЗ, заборонено зазначати букви I, O, Q.

Визначення типу, моделi, версiї транспортного засобу, року його виготовлення, комплектностi, укомплектованостi, повної маси, робочого об’єму двигуна, iнших характеристик, визначальних для класифiкацiї ТЗ згiдно УКТЗЕД проводиться на пiдставi поданих документiв та результатiв митного огляду ТЗ, включаючи огляд iдентифiкацiйних табличок, номерних площадок кузовiв (шасi), номерних панелей та табличок (наклейок), додаткових носiїв iнформацiї наявних на ТЗ, з обов’язковим фотографуванням ТЗ з вiдображенням тих конструктивних особливостей, якi є визначальними для класифiкацiї ТЗ згiдно з УКТЗЕД.

Для однозначної класифiкацiї транспортних засобiв необхiдно використовувати:

а) технiчну документацiю заводу - виробника автомобiля iз зазначенням кiлькостi мiсць для сидiння;

б) сертифiкати або аналогiчнi документи, виданi уповноваженим органом країни - експортера або країни - виробника iз зазначенням, що автомобiль належить до певної категорiї.

До документiв, що видаються заводом-виробником на новi автомобiлi вiдносяться: iнструкцiя з експлуатацiї автомобiля, документ, що надається виробником та мiстить повну технiчну характеристику ТЗ (“сертифiкат вiдповiдностi заводу – виробника” з додатками “Notice Descriptive des Venicules Automobiles” (“Опис типiв транспортних засобів”), сервiсна книга та iнша офiцiйна iнформацiя заводу-виробника.

У випадку, коли є розбiжнiсть у наданих документах та/або результати митного огляду не дають однозначної вiдповiдi про кiлькiсть мiсць для сидiння моторного транспортного засобу задекларованого як вантажний, та декларантом не надані документи від заводу-виробника, про те що автомобiль конструктивно виготовлений заводом-виробником у вантажному варiантi, такi автомобiлi необхiдно класифiкувати у товарнiй позицiї 8703 за УКТЗЕД.

Вважати вiдкликаними листи Держмитслужби України вiд 05.05.05 № 11/1-37/5038-ЕП, вiд 10.06.04 № 25/4-37/7364-ЕП, вiд 26.04.01 № 3/21-2163-ЕП та від 12.06.07 № 11/1-29/5820-ЕП.

Т.в.о. Голови Служби А.Є.Гутник

Писарчук,

Андреєва

426-84-12

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.08.2008 р. № 908

Про затвердження Порядку надання громадянами митному органу фінансової гарантії шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України та транспортних засобів з метою транзиту через територію України та її повернення

Відповідно до статті 254 Митного кодексу України, статей 10 та 12 Закону України ”Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 26.05.2006 № 753 „Про схвалення Концепції поширення безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів”

НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок надання громадянами митному органу фінансової гарантії шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України та транспортних засобів з метою транзиту через територію України та її повернення, що додається.

Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Околіта М.В.) та Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) протягом 45 днів з дня державної реєстрації цього наказу розробити відповідне програмне забезпечення щодо унесення громадянами грошової застави та її повернення й забезпечити запровадження в митних органах.

Начальникам митниць інформувати громадян про вимоги цього наказу, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

 

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А.Є.

Голова

Державної митної служби України В.І.Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держмитслужби України 18.08.2008 № 908

 

Порядок надання громадянами митному органу фінансової гарантії шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України та транспортних засобів з метою транзиту через територію України та її повернення

Цей Порядок визначає механізм надання громадянами митному органу фінансової гарантії шляхом унесення грошової застави у випадках, передбачених законодавством, а також її повернення.

 1. Загальні положення

.1Цей Порядок застосовується у разі ввезення на митну територію України:

товарів, що тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне вивезення, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, або одного неподільного товару незалежно від митної вартості та ваги;

транспортних засобів з метою транзиту через територію України громадянами – резидентами, за винятком транспортних засобів, які зареєстровані постійно у відповідних реєстраційних органах іноземних держав громадянами – резидентами та їм належать, що підтверджується відповідним документом про право власності на такий транспортний засіб;

транспортних засобів з метою транзиту через територію України громадянами – нерезидентами, за винятком транспортних засобів, що постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав;

транспортних засобів (крім транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), що тимчасово ввозяться громадянами – резидентами на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення.

.2У цьому Порядку терміни:

„вільний обіг”, „громадяни”, „нерезиденти”, „пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України”, „резиденти”, „товари”, „уповноважена особа” вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України;

„тимчасове ввезення на митну територію України”, „транспортні засоби” вживаються в значеннях, наведених у Законі України ”Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”;

„транзит” уживається в значенні, наведеному в Правилах митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби України від 17.11.2005 № 1118, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1428/11708;

„грошова застава”, „доплата” вживаються в значеннях, наведених у Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженому наказом Міністерства фінансів України, Державної митної служби України від 24.01.2006 № 25/44, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за № 64/11938.

Інші терміни вживаються в таких значеннях:

зобов’язання громадянина – засвідчене в установленому порядку митним органом зобов’язання громадянина про:

вивезення транспортних засобів, увезених на митну територію України з метою транзиту;

зворотне вивезення товарів, що тимчасово ввозяться ним на митну територію України;

митниця відправлення – митний орган, з якого починається переміщення товарів та/або транспортних засобів через територію України;

митниця призначення – митний орган, де закінчується переміщення товарів та/або транспортних засобів через територію України;

оперативний підрозділ митного органу – підрозділ, який здійснює митний контроль та митне оформлення товарів та/або транспортних засобів, у тому числі оформлення уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі – квитанція МД-1);

передоплата – попереднє грошове забезпечення, а саме кошти громадянина, які він за власним рішенням перераховує на визначені рахунки митниці відправлення в рахунок забезпечення майбутнього виконання зобов’язання.

 1. Порядок унесення грошової застави

.1Грошова застава вноситься:

у національній валюті України – громадянами – резидентами та громадянами – нерезидентами;

в іноземній валюті – громадянами – нерезидентами в разі відсутності пункту обміну іноземної валюти.

Використання нерезидентами готівкової іноземної валюти як засобу платежу здійснюється відповідно до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 30.05.2007 № 200, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.06.2007 за № 656/13923.

.2Грошова застава через банк уноситься громадянином або його вповноваженою особою у готівковій або безготівковій формі на рахунок митниці відправлення відповідно до Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Державної митної служби України від 24.01.2006 №25/44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за №64/11938, до/або на момент митного оформлення товарів та/або транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а саме: у національній валюті в безготівковій формі – на рахунки, відкриті на ім’я митних органів в Головному управлінні Державного казначейства України у місті Києві за балансовим рахунком 3734 “Депозитні рахунки органів стягнення”; в іноземній валюті, готівкою в національній валюті – на рахунки 2603 “Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності”, відкриті на ім’я митних органів в банку.

У разі відсутності відділень уповноваженого банку в пунктах пропуску через митний кордон України грошова застава може бути внесена готівкою до каси митниці відправлення або прийнята посадовою особою митного органу, якою після закінчення зміни має бути передана до каси митного органу.

.3Сума коштів, унесених як грошова застава, еквівалентна сумі передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються при митному оформленні товарів у вільний обіг на території України.

.4Для обчислення суми грошової застави ставки податків і зборів перераховуються за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату оформлення квитанції МД-1.

.5Прийняття митницею відправлення грошової застави здійснюється із застосуванням квитанції МД-1 згідно з Порядком застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженим наказом Держмитслужби України від 04.01.2005 № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за № 66/10346.

.6При уточненні суми грошової застави доплата може бути внесена громадянином або вповноваженою особою на відповідний рахунок митного органу через уповноважений банк, а в разі його відсутності – до каси митного органу.

.7Протягом чотирьох годин відповідальна особа оперативного підрозділу, визначена керівником митного органу, на рахунок якого внесено грошову заставу, розміщує в базі Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (далі – ЄАІС Держмитслужби) повідомлення про внесення громадянином грошової застави (далі – Повідомлення про внесення грошової застави), форму якого наведено в додатку 1 до цього Порядку.

У разі відсутності зв’язку з ЄАІС Держмитслужби передання електронної копії Повідомлення про внесення грошової застави здійснюється одразу після поновлення зв’язку з ЄАІС Держмитслужби.

.8Контроль за наявністю в базі ЄАІС Держмитслужби Повідомлення про внесення грошової застави здійснює посадова особа митниці призначення, визначена керівником митного органу.

.9Сума грошової застави зберігається на відповідному рахунку митниці відправлення до настання дати повернення або забезпечення стягнення у встановленому порядку.

Порядок повернення грошової застави

.1За умови виконання громадянином наданого митному органу зобов’язання грошова застава повертається громадянинові (уповноваженій ним особі) або за його заявою залишається на відповідному рахунку митниці відправлення як передоплата для забезпечення виконання майбутніх зобов’язань.

Контроль за виконанням громадянами таких зобов’язань здійснює відповідний оперативний підрозділ митниці відправлення.

.2Як підтвердження виконання громадянином зобов’язання митний орган, який здійснює пропуск товарів та/або транспортних засобів за межі митної території України, за фактом їх митного оформлення складає Акт про підтвердження вивезення товарів та/або транспортних засобів (далі – Акт про підтвердження) за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

Акт про підтвердження складається у двох примірниках. Перший примірник залишається у справах митного органу, який здійснює пропуск товарів та/або транспортних засобів за межі митної території України, другий – видається громадянину.

Акт про підтвердження складається посадовою особою митниці, яка здійснила митне оформлення, підписується нею, а також керівником оперативного підрозділу (його заступником) і посадовими особами цього підрозділу. Підпис посадової особи, яка складає Акт про підтвердження, засвідчується відбитком її особистої номерної печатки.

.3Повернення грошової застави здійснюється у готівковій або безготівковій формі відповідно до Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.07.2007 № 618, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 за № 1097/14364, на підставі письмової заяви громадянина, до якої додаються другий примірник квитанції МД-1, який підтверджує внесення відповідних сум грошової застави, та Акт про підтвердження.

Заява складається у довільній формі з обов’язковим зазначенням способу повернення:

готівкою – для виплати коштів громадянам, якщо такі кошти вносилися готівкою;

безготівково – з обов’язковим зазначенням реквізитів банківського рахунку громадянина.

.4Повернення громадянинові або вповноваженій ним особі грошової застави, унесеної готівкою в національній валюті України, здійснюється митницею призначення через відділення уповноваженого банку або касу митниці.

.5Відповідна посадова особа митниці призначення для забезпечення контролю за поверненням грошової застави перевіряє наявність в ЄАІС Держмитслужби Повідомлення про внесення грошової застави. У разі його відсутності митниця призначення в оперативному порядку з’ясовує змитницею відправлення питання щодо внесення грошової застави. Для підтвердження факту внесення грошової застави митниця відправлення надсилає іншими каналами зв’язку митниці призначення копію Повідомлення про внесення грошової застави.

Зняття Повідомлення про внесення грошової застави з контролю здійснюється митницею призначення після повернення грошової застави шляхом унесення до відповідної електронної копії Повідомлення про внесення грошової застави, яке міститься в базі ЄАІС Держмитслужби, відмітки про повернення грошової застави.

Митниця призначення після повернення грошової застави громадянинові або вповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня надсилає митниці відправлення повідомлення про необхідність перерахування грошової застави, форму якого наведено в додатку 3 до цього Порядку.

У разі відсутності коштів на відповідному рахунку митниці призначення зазначене повідомлення надсилається негайно.

На підставі цього повідомлення митниця відправлення не пізніше трьох банківських днів перераховує митниці призначення відповідну суму грошової застави.

 1. .6У разі повернення грошової застави через касу митниця призначення, зазначена в Повідомленні про внесення грошової застави, заздалегідь робить заявку до вповноваженого банку на замовлення необхідних для цього коштів.

 Керівник митниці призначення на дату очікуваного вивезення товарів та/або транспортних засобів повинен забезпечити доставку сум грошової застави до відповідного міжнародного пункту пропуску через митний кордон України та подальше їх зберігання.

Суми грошової застави видаються посадовою особою служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності відповідній посадовій особі оперативного підрозділу, з якою укладено договір про матеріальну відповідальність згідно із законодавством України.

Після закінчення зміни посадова особа оперативного підрозділу подає до служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності звіт про використання цих коштів. Якщо закінчення зміни припадає на вихідний або святковий день, то вищезазначений звіт подається в перший робочий день, наступний за звітним. Якщо кошти, які були заявлені з метою повернення громадянам сум грошової застави, не використані за призначенням, то вони повинні бути повернуті в касу митного органу не пізніше наступного робочого дня.

Служба фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу, який здійснюватиме повернення сум грошової застави, повинна встановити відповідний ліміт каси.

На вихідні та святкові дні начальник митного органу повинен забезпечити міжнародні пункти пропуску через митний кордон України відповідними коштами, заздалегідь замовленими в банку, та їх зберігання.

.7Повернення грошової застави в іноземній валюті здійснюється виключно митним органом, на рахунок якого вона була внесена, на підставі документів, визначених у пункті 3.3 цього Порядку.

.8У разі втрати чи повного псування ввезених тимчасово або з метою транзиту товарів та/або транспортних засобів унаслідок форс-мажорних обставин (дій надзвичайних або непереборних обставин чи подій), що підтверджується відповідними документами, строки, передбачені зобов’язаннями громадян, зупиняються, а грошова застава повертається власнику або вповноваженій ним особі.

Грошова застава повертається громадянинові або вповноваженій ним особі митницею відправлення за умови наявності оригіналів документів, що підтверджують факт настання форс-мажорних обставин, та другого примірника квитанції МД-1.

.9У разі порушення зобов’язання громадянина такий громадянин несе відповідальність згідно із законодавством України. У цьому разі грошова застава застосовується для забезпечення стягнення й зараховується до Державного бюджету України в установленому порядку за відповідними кодами бюджетної класифікації.

 10Контроль за своєчасними розрахунками між митними органами з відновлення/перерахування грошової застави покладається на начальників служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головних бухгалтерів митних органів.

 1. Сплата та повернення грошової застави

із застосуванням платіжних карток

.1Громадянин або вповноважена особа можуть унести грошову заставу на відповідний банківський рахунок митного органу звикористанням платіжних карток.

.2На бажання громадянина або вповноваженої особи внести суму грошової застави з використанням платіжної картки посадова особа митниці відправлення здійснює відповідні розрахунки та заповнює повідомлення для уповноваженого банку, форма якого встановлена Порядком застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженим наказом Держмитслужби України від 04.01.2005 № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за № 66/10346.

Зазначене повідомлення громадянин або вповноважена особа подає працівникові вповноваженого банку з платіжною карткою та паспортом або іншим документом, що засвідчує особу.

.3На підставі повідомлення для уповноваженого банку з відміткою „Сплачено”, засвідченою особистим підписом працівника цього банку, квитанції (сліпа) цього самого банку про перерахування громадянином зазначених у повідомленні коштів на відповідний банківський балансовий рахунок митного органу посадова особа митниці оформлює квитанцію МД-1 щодо внесення громадянином грошової застави.

.4Інформація щодо прийнятих платежів із застосуванням платіжних карток щоденно подається уповноваженим банком до митного органу.

.5Авторизація та розрахунки сум грошової застави, унесеної з використанням платіжної картки, здійснюються винятково в національній валюті України.

.6Повернення грошової застави, сплаченої з використанням платіжної картки, здійснюється з дотриманням вимог глави 3 цього Порядку. При цьому для зарахування грошової застави на картковий рахунок громадянина в заяві обов’язково зазначається додаткова інформація щодо номера карткового рахунку, реквізитів банку тощо.

 

Облік сум грошової застави

.1Облік руху сум грошової застави ведеться посадовою особою служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу в журналі обліку сум грошової застави в електронному вигляді та на паперових носіях, форму якого наведено в додатку 4 до цього Порядку.

Заповнення в електронному вигляді граф 1 – 7 журналу обліку сум грошової застави здійснює відповідний оперативний підрозділ митного органу.

Журнал обліку сум грошової застави на паперових носіях повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписами начальника митного органу та начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера, а також гербовою печаткою.

.2У разі здійснення громадянином передоплати сум грошової застави посадова особа служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності після отримання щоденної виписки з відповідногорахунку заносить інформацію про суму, дату та номер документа, за яким унесено кошти, до картки аналітичного обліку в розрізі громадян (далі – картка – особовий рахунок), форма якої наведена в додатку 5 до цього Порядку. Зазначена інформація передається до оперативних підрозділів, які ведуть журнал обліку сум грошової застави.

.3Аналогічно ведеться облік сум грошової застави, які за заявою громадянина залишаються на відповідному рахунку митного органу для забезпечення виконання ним майбутніх зобов’язань.

При цьому картка – особовий рахунок відкривається після надходження до ЄАІС Держмитслужби повідомлення про залишення суми грошової застави в рахунок майбутніх платежів.

.4Сума передоплати грошової застави перебуває на відповідному рахунку митного органу протягом строку, визначеного законодавством України. По закінченні цього строку кошти перераховуються до Державного бюджету України.

.5У разі невиконання громадянином зобов’язання у визначений строк керівник оперативного підрозділу митного органу, на рахунок якого була внесена грошова застава, повідомляє про це посадову особу служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності не пізніше наступного робочого дня з моменту порушення зобов’язання. Форма повідомлення про невиконання зобов’язання наведена в додатку 6 до цього Порядку.

 

На підставі такого повідомлення посадова особа служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу протягом трьох банківських днів здійснює перерахування відповідних сум грошової застави до Державного бюджету України за відповідними кодами бюджетної класифікації у встановленому порядку.

.6Відображення операцій з грошовою заставою у бухгалтерському обліку здійснюється за кореспонденцією субрахунків, наведених в Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженій наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за № 497/4718.

Начальник Управління

бухгалтерського обліку

та звітності – головний бухгалтерМ.В.Околіта

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

19.08.2008 р. № 11/2-15/9223-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо нарахування плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів

Державна митна служба у зв’язку з численними запитами митних органів щодо нарахування плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів, у разі здійснення митного оформлення підрозділами митниці, які працюють згідно з графіками змінності або цілодобово, повідомляє наступне.

Відповідно до статті 45 Конституції України максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.

Норми тривалості робочого часу для працівників, а також час відпочинку, в тому числі вихідні дні, регламентуються Кодексом законів про працю України від 10.12.71.

Відповідно до статей 52, 57 та 58 цього Кодексу для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності з законодавством.

Враховуючи вищевикладене, у разі проведення митного оформлення підрозділами митного оформлення митниці, режим роботи яких визначений як цілодобовий або встановлений графіком змінності, затвердженим в установленому порядку керівництвом митниці та передбачений колективним договором, нарахування плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів за години роботи у зміну здійснюється у розмірі, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України „Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів” від 18.01.03 № 93, як для робочого часу.

Т.в.о. Голови Служби А.Є.Гутник

Холодько 247-26-47 17395

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.08.2008 р. №11/6-9/9575-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

(згідно розрахунку розсилки)

Щодо офіційного опублікування нормативно-правового акту

Повідомляємо, що за попередньою інформацією Міністерства юстиції України спільний наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України від 11.06.08 № 505/642 „Про затвердження Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення” буде опублікований в „Офіційному віснику України” № 62 від 29.08.08 та набуває чинності з 19.09.08.

Ураховуючи зазначене, з метою практичної реалізації положень вищезазначеної Технології прошу в установлені строки забезпечити розроблення та подання на державну реєстрацію до обласних управлінь Міністерства юстиції України відповідних спільних з органами охорони державного кордону на місцях Технологічних схем.

Заступник Голови СлужбиО.О.Федоров

Ладошка С.М.

) 247-27-98; 28-00

E:\Dokumenti\Mitnitsi\Mitnici nakaz 505_642 opubl.rtf

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

13.09.2008 р. №010/758-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Департамент аналізів ризиків та

аудиту

В доповнення до листа Держмитслужби від 27.10.2006 № 11/2-10/12142-ЕП

У зв’язку зі зверненнями митних органів повідомляємо, що оформлені у відповідності до вимог листа Держмитслужби від 27.10.2006 № 11/2-10/12142-ЕП Акти про проведення митного огляду товарів та додаткові аркуші про результати проведення митного огляду автотранспортного засобу зберігаються в митному органі, який здійснив пропуск кузовів транспортних засобів на митну територію України.

Фотокартки транспортних засобів можуть бути роздруковані із використанням чорно-білого принтеру та завірені штампом “Під митним контролем” посадової особи, яка здійснює митний контроль і митне оформлення цього транспортного засобу, за умови архівування електронних файлів фотознімків в кольоровому форматі.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

Москаленко О.П.

( 247-27-75

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

03.10.2008 р. №29/1-11.1/7098-еп

Начальникам регіональних

митниць,

митниць

Про класифікацію самохідних підіймальних або вантажо- розвантажувальних машин

З метою впорядкування питання класифікації самохідних підіймальних або вантажо-розвантажувальних машин, керуючись положенням статті 312 Митного кодексу України повідомляємо наступне.

Самохідні підіймальні або вантажо-розвантажувальні машини - автокрани товарної підкатегорії 8705 10 00 00 оснащені підіймальним або вантажно-розвантажувальним обладнанням змонтованим на шасі вантажного автомобіля, та мають принаймні такі механічні агрегати: двигун, коробку передач і пристрої керування переключенням передач, кермові та гальмові пристрої.

Автокрани товарної позиції 8705 можуть рухатись по дорогах загального користування або бездоріжжю, мають кабіну для водія та верхню кабіну для машиніста із пультом керування робочим обладнанням (операції піднімання вантажу, переміщення вантажу, опускання вантажу), оснащені поворотною телескопічною стрілою, яка разом із кабіною машиніста стаціонарно встановлені на обертальну платформу.

Самохідні підіймальні або вантажо-розвантажувальні машини на колісному ходу або на ходовій базі типу трактора можуть бути віднесені до товарної позиції 8426 за наступними критеріями, які чітко викладені у Поясненнях до товарної позиції 8426, а саме:

Один або більше елементів приводу ходової бази машини (наприклад, важелів керування переключенням швидкостей, рульового керування, керування гальмами) знаходяться в одній кабіні із елементами управління робочим обладнанням, незалежно від того, чи може ця самохідна підіймальна або вантажо-розвантажувальна машина пересуватись по дорозі своїм ходом чи ні;

Самохідна підіймальна або вантажо-розвантажувальна машина має лише одну кабіну;

Самохідна підіймальна або вантажо-розвантажувальна машина приводиться в рух двигуном, який становить частину підіймального обладнання (один двигун приводить в рух ходову базу машини і підіймальний пристрій (зазвичай кран);

Максимальна швидкість руху 20 км/год;

Самохідна підіймальна або вантажо-розвантажувальна машина не пересувається під навантаженням, або якщо пересувається, то лише з обмеженим рухом за необхідності виконання основної функції підіймання вантажів.

Одночасне виконання всіх перелічених вище ознак самохідних підіймальних або вантажо-розвантажувальних машин є обов’язковим для включення у товарну позицію 8426.

Викладені підходи до класифікації самохідних підіймальних або вантажо-розвантажувальних машин співпадають із класифікаційними рішеннями митних адміністрацій країн – членів ЄС, представлених в базі даних Комісії ЄС на офіційному web-сайті.

Начальник Управління І.П.Рамусь

Писарчук,

Андреєва

426-84-12

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2008 р. № 1155

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „11” листопада 2008 р. за № 1093/15784

Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби

Відповідно до частини четвертої статті 168 Митного кодексу України та з метою встановлення єдиного механізму здійснення повернення громадянам товарів, що були розміщені на складах митних органів, для подальшого їх вивезення за межі митної території України

НАКАЗУЮ :

Унести до Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Державної митної служби України від 05.12.2003 № 835, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1186/8507 (із змінами), такі зміни:

.1Друге речення підпункту 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 після слів „його роботи, забороняється” доповнити словами „крім осіб, які є понятими в установлених законодавством випадках”.

У главі 8:

абзац четвертий пункту 8.2 викласти в такій редакції:

„документи (квитанція МД-1, ВМД, митна декларація тощо), що підтверджують оформлення товарів і транспортних засобів у відповідний митний режим або згідно із заявленою метою”;

пункт 8.3 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

„акт опису й арешту майна”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

.3Главу 9 доповнити новим пунктом 9.3 такого змісту:

„9.3. Випуск товарів, які переміщуються через митний кордон України в супроводжуваному багажі або ручній поклажі громадянина, що були розміщені на складі митного органу відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 166, а також пункту 8 частини першої статті 168 Митного кодексу України, щодо яких винесено судове рішення про повернення їх власнику, для подальшого вивезення (повернення) громадянином за межі митної території України, здійснюється у такому порядку:

.3.1Видача товарів громадянину для вивезення (повернення) їх за межі митної території України здійснюється тільки в тому пункті пропуску, через який вони ввозилися на митну територію України.

.3.2Громадянин, прийнявши рішення про вивезення (повернення) товарів за межі митної території України, подає письмове звернення на ім’я начальника митного органу, де зберігаються ці товари.

У зверненні зазначаються пункт пропуску на митному кордоні в зоні діяльності митного органу, через який було ввезено товари на митну територію України, дата й орієнтовний час їх вивезення (повернення), а також контактний телефон громадянина (у разі наявності).

До звернення додаються копії: квитка або іншого документа, що підтверджує характер поїздки громадянина за межі митної території України (у разі наявності); документа, що посвідчує особу; квитанції МД-1, за якою товари були передані для зберігання митному органу, або судове рішення, відповідно до якого товари підлягають поверненню власнику.

Звернення подається митному органу не пізніше ніж за 3 доби до дати вивезення (повернення) товарів, зазначеної у зверненні, що необхідні для розгляду цього звернення та підготовки необхідних документів.

За наявності об’єктивних причин і з урахуванням особливостей функціонування складу митного органу, а також ураховуючи особливості випуску товарів зі складу митного органу, строк їх видачі для подальшого вивезення (повернення) за межі митної території може бути зменшений митним органом.

.3.3При вивезенні (поверненні) за межі митної території України товарів, щодо яких винесено судове рішення про повернення їх власнику та накладення на нього адміністративного стягнення, до звернення громадянин також додає копію документа (документів), що підтверджує відшкодування витрат у справі, передбачене статтею 385 Митного кодексу України, та сплату штрафу (при застосуванні його як виду стягнення).

У разі відмови громадянина сплатити витрати в справі митний орган повинен негайно вжити заходів щодо примусового стягнення з громадянина цих витрат у порядку, установленому Законом України „Про виконавче провадження”.

.3.4Дозвіл на випуск товарів зі складу митного органу оформлюється у вигляді резолюції „Дозволено”, що накладається на зверненні громадянина начальником митного органу або вповноваженою ним особою протягом доби з дня реєстрації цього звернення у митному органі.

Водночас, якщо склад митного органу, де зберігаються ці товари, розташований поза пунктом пропуску, через який прямує громадянин, то начальник митного органу або вповноважена ним особа визначає посадову особу, що здійснюватиме доставку цих товарів у пункт пропуску, надає відповідні доручення щодо забезпечення цієї посадової особи транспортним засобом для доставки товарів і в разі необхідності її супроводження посадовими особами підрозділу митної варти.

Перелік посадових осіб, уповноважених на здійснення доставки товарів зі складу митного органу до пункту пропуску для подальшого їх повернення власнику та вивезення (повернення) за межі митної території України, затверджується наказом митного органу.

.3.5Громадянину відмовляється в поверненні товарів для вивезення (повернення) їх за межі митної території України з таких причин:

громадянин у зверненні зазначив інший пункт пропуску для вивезення (повернення) товарів за межі митної території України, ніж той, через який ці товари було ввезено;

митний орган отримав звернення громадянина про повернення товарів для вивезення (повернення) їх за межі митної території України з порушенням вимог, передбачених підпунктом 9.3.2 цього Порядку;

у разі принесення прокурором протесту на відповідне рішення суду в установленому законодавством України порядку.

У разі прийняття рішення про відмову в поверненні товарів зі складу митного органу начальник митного органу або вповноважена ним особа накладає на зверненні громадянина резолюцію „Заборонено” із зазначенням причини відмови, про що громадянин повідомляється невідкладно за наявними у зверненні контактними телефонами.

.3.6При позитивному розгляді письмового звернення громадянина товари повертаються йому безпосередньо в зоні митного контролю пункту пропуску після їх митного оформлення для вивезення за межі митної території України та внесення плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу відповідно до законодавства.

Плата за зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу розраховується завідуючим складом відповідно до Порядку справляння плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 29.07.2008 №821, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2008 за № 760/15451.

.3.7Якщо склад митного органу, де зберігаються товари, розташований безпосередньо в пункті пропуску, через який вони вивозитимуться (повертатимуться), то товари видаються громадянину завідуючим складом.

У разі визначення особи, уповноваженої на здійснення доставки до пункту пропуску (іншої, ніж завідуючий складом), завідуючий складом передає цій особі за актом про приймання-передавання товари, що підлягають поверненню, та за наявності підстав додає розрахунок плати за зберігання цих товарів на складі митного органу, а при поверненні товарів за судовим рішенням – також видаткову накладну в двох примірниках.

Товари мають бути доставлені в пункт пропуску митного органу, через який буде вивезено (повернуто) їх за межі митної території України, з урахуванням строку, необхідного для здійснення їх митного оформлення, та часу, зазначеного у зверненні громадянина.

Після доставки зазначених товарів у пункт пропуску допускається їх передання посадовій особі митного органу, що здійснюватиме митне оформлення цих товарів, для подальшого повернення громадянину, про що в акті про приймання-передавання робиться відповідна відмітка.

.3.8Митне оформлення товарів, які вивозяться (повертаються) громадянином за межі митної території України, здійснюється із застосуванням митної декларації, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 „Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів”. Порядок заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України встановлено наказом Державної митної служби України від 04.06.2008 № 604 ”Про затвердження Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за № 629/15320.

При оформленні товарів, прийнятих на склад митного органу за квитанцією МД-1, у графі „Для службових позначок” митної декларації посадовою особою митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис „Вивезення товарів, не пропущених через митний кордон України”. Водночас зазначаються реквізити квитанції МД-1, за якою товари приймалися на зберігання, та квитанції МД-1, за якою справлялась плата за зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу.

При оформленні товарів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення власнику, у графі „Для службових позначок” митної декларації посадовою особою митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис „Вивезення товарів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення власнику”. Також зазначаються реквізити документа, за яким товари вилучалися, та в разі відшкодування витрат у справі про порушення митних правил та/або справляння плати за зберігання цих товарів на складі митного органу – реквізити документа, що підтверджує відшкодування витрат, та/або квитанції МД-1, за якою справлялась плата за зберігання.

Під час одержання товарів громадянин ставить підпис на двох примірниках видаткової накладної і зазначає дату їх отримання. Один примірник видаткової накладної залишається у справах митного органу, інший передається власнику.

.3.9Після завершення митного оформлення товарів, які випускалися зі складу митного органу за актом про приймання-передавання для здійснення доставки до пункту пропуску з подальшим їх поверненням громадянину для вивезення (повернення) за межі митної території України, посадова особа, що здійснила їх митне оформлення, передає на склад митного органу такі документи:

другий аркуш квитанції МД-1, якщо товари приймалися на склад зі складанням квитанції МД-1;

копію першого аркуша квитанції МД-1, за якою справлялась плата за зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу;

примірник видаткової накладної, якщо товари вилучалися за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення власнику;

примірник митної декларації або її копію, засвідчену відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи”.

У зв’язку з цим пункт 9.3 вважати пунктом 9.4.

Унести до глави 10 Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженого наказом Державної митної служби України від 04.01.2005 № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за № 66/10346 (із змінами), такі зміни:

абзац перший пункту 10.3 після слів „Службові відмітки” доповнити словами „посадовою особою, що здійснює митне оформлення, або”;

друге речення пункту 10.9 викласти в такій редакції:

„Посадова особа, що здійснює митне оформлення, або комірник (касир) митного органу на зворотному боці другого аркуша УМК після слів “Паспортні дані” зазначає серію й номер пред’явленого паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли його видано, а в разі звернення вповноваженої нею або підприємством особи – також реквізити відповідного доручення”;

пункт 10.10 після слів „зазначеній в УМК” доповнити словами „посадова особа, що здійснює митне оформлення, або”.

Департаменту фінансів, бухгалтерського обліку та звітності (Околіта М.В.) і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Начальникам митних органів проінформувати громадян про вимоги наказу шляхом розміщення інформації на наочних інформаційних стендах у місцях розташування пунктів пропуску через державний кордон України.

Установити, що цей наказ набирає чинності через 15 днів після його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А.Є.

Голова Державної

митної служби України В.І.Хорошковський

 

ПОГОДЖЕНО

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

 

„ 07 ”10 2008 року

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

28.10.2008 р. № 17/1-4/1815-ЕП

 

Начальникам

регіональних митниць, митниць,

начальникам служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головним бухгалтерам

Направляємо для керівництва та використання в роботі наказ Державної митної служби України від 18.08.2008 № 908 „Про затвердження

Порядку надання громадянами митному органу фінансової гарантії шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України та транспортних засобів з метою транзиту через територію України та її повернення”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.10.2008 за № 984/15675, узгоджений з Міністерством фінансів України, Національним банком України, Державним казначейством України.

При цьому звертаємо увагу, що унесення громадянином або його вповноваженою особою грошової застави у національній валюті в безготівковій формі здійснюється через банк на рахунок митниці відправлення, відкритий в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві за балансовим рахунком 3734 “Депозитні рахунки органів стягнення” для зарахування коштів, що надходять від фізичних осіб.

 Додаток: на 18 арк.

 

Директор Департаменту фінансів,

бухгалтерського обліку та звітностіМ.В.Околіта

LB8164

Безверха Л.П.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

31.10.2008 р. № 1234

 

Про внесення змін до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

З метою приведення нормативно-правових актів Державної митної служби України у відповідність до діючого законодавства з урахуванням Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940

 НАКАЗУЮ:

Унести до розділу І Узагальнюючого податкового роз’яснення, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.07.2008 № 811 такі зміни:

 

.1Пункт 2 викласти в такій редакції:

“Частиною першою статті 4 Закону визначено, що товари, які безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі або пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, які надходять в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень), сумарна митна вартість яких, заявлена громадянином або визначена митним органом шляхом складення митної вартості усіх товарів, не перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Отже, при митному оформленні товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному, несупроводжуваному багажі або пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, які надходять в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень):

а) сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага перевищує 50 кг ( до 100 кг включно);

б) сумарна митна вартість яких перевищує 200 євро, (до 1000 євро включно), а загальна вага не перевищує 50 кг;

в) сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро (але більше 200 євро) та загальна вага яких не перевищує 100 кг (але більше 50 кг);

за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М 15) нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товарів, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

Сумарна митна вартість заявлена громадянином або визначена митним органом визначається шляхом складення митної вартості всіх товарів, які ввозяться громадянином або містяться в міжнародних поштових відправленнях”.

.2Пункт 3 викласти в такій редакції:

“Частиною третьою статті 4 Закону визначено, що оподаткування товарів, які безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, надходять на адресу громадян у міжнародних експрес-відправленнях або у вантажних відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у разі здійснення операцій з імпорту, з поданням дозволів (ліцензій) та сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання іноземного сертифіката, у випадках, установлених законодавством для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Таким чином, при митному оформленні товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, або пересилаються в міжнародних поштових відправленнях:

а) сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага перевищує 100 кг;

б) сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг,

в) сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро, та загальна вага перевищує 100 кг,

за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

Унести до розділу ІІ Узагальнюючого податкового роз’яснення такі зміни:

.1Абзац 2 пункту 1 викласти в такій редакції:

“Таким чином, при митному оформленні товарів, що пересилаються на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (митною декларацією форми М-16) нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством”.

.2Пункт 2 викласти в такій редакції:

“Частиною третьою статті 4 Закону визначено, що оподаткування товарів, які безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, надходять на адресу громадян у міжнародних експрес-відправленнях або у вантажних відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у разі здійснення операцій з імпорту, з поданням дозволів (ліцензій) та сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання іноземного сертифіката, у випадках, установлених законодавством для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Таким чином, при митному оформленні товарів, що пересилаються на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях:

а) сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага перевищує 100 кг;

б) сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг;

в) сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро, та загальна вага перевищує 100 кг;

за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством”.

Унести до розділу ІІІ Узагальнюючого податкового роз’яснення такі зміни:

.1Пункт 1 викласти в такій редакції

“Частиною першою статті 4 Закону визначено, що товари, які безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі або пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, які надходять в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень), сумарна митна вартість яких, заявлена громадянином або визначена митним органом шляхом складення митної вартості усіх товарів, не перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Частиною першою статті 7 Закону визначено, що митне оформлення єдиного неподільного товару, митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина в міжнародному поштовому відправленні, здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або вповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості такого товару, податку на додану вартість та в передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів.

Таким чином, при митному оформленні єдиного неподільного товару:

а) митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;

б) що безпосередньо ввозиться громадянином у супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилається в несупроводжуваному багажі або в міжнародному поштовому відправленні та митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг, але не перевищує 100 кг, або митна вартість якого перевищує 200 євро, але не перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг,

за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М-15), нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

в) митна вартість якого перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг, або митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага перевищує 100 кг, за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством”.

г) митна вартість якого не перевищує 200 євро, та вага не перевищує 50 кг мито, ПДВ, акцизний збір не нараховуються.

.2Абзац 2 пункт 2 викласти в такій редакції:

“Таким чином, при митному оформленні єдиного неподільного товару, що надходить у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (митною декларацією М-16), незалежно від вартості товару та його ваги нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством”.

.3Пункт 3 викласти в такій редакції:

“Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону митне оформлення інших транспортних засобів (крім транспортних засобів за кодами 87.01 – 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності) та окремих номерних вузлів до них здійснюється відповідно до статті 7 Закону.

Відповідно до статті 7 Закону, при митному оформленні таких транспортних засобів у разі їх надходження на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, стягується ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизний та інші збори.

Таким чином, при митному оформленні таких транспортних засобів, що надходять у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, незалежно від вартості товару та його ваги нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

В інших випадках при митному оформленні транспортних засобів (крім транспортних засобів за кодами 87.01 – 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності) у порядку передбачених для таких товарів нарахування митних платежів та зборів здійснюється у розмірах згідно пункту 1 цього розділу”.

Доповнити Узагальнююче роз’яснення розділом ІV “Порядок оподаткування транспортних засобів” такого змісту:

“ІV. Порядок оподаткування транспортних засобів.

Згідно частини першої статті 5 Закону транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та окремі номерні вузли до них, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України або надходять на адреси громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання, незалежно від їх вартості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом, податком на додану вартість і в установлених законодавством України випадках акцизним та іншими зборами.

Відповідно до статті 8 Закону України “Про Єдиний митний тариф” від 05.02.92 № 2097-ХІІ ввізне мито є диференційованим:

- до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами за участю України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України;

- до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, котрий означає, що іноземні суб’єкти господарської діяльності цих країн або союзів мають пільги щодо мит, за винятком випадків, коли зазначені мита та пільги щодо них встановлюються в рамках спеціального преференційного митного режиму, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України;

- до решти товарів та інших предметів застосовуються повні (загальні) ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України.

З урахуванням статті 7 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” правові режими застосовуються до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до статті 5 цього ж Закону фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно із Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003 № 755-ІV.

Таким чином, транспортні засоби, ввезені (переслані) на митну територію України громадянами, підлягають оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу, в установлених законодавством України випадках акцизним збором та податком на додану вартість. Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, стягується у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством”.

Начальникам митниць інформувати про вимоги цього наказу платників податків (громадян і заінтересовані організації), у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

Установити, що цей наказ набирає чинності з дня оприлюднення у засобах масової інформації.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова Служби В.І.Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністерство фінансів України

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

“ 27 “ __10___2008р.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

03.11.2008 р. № 11/2-17/12074-ЕП

 

Начальникам

регіональних митниць, митниць,

начальникам служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головним бухгалтерам

Повідомляємо, що з дня набрання чинності наказом Державної митної служби України від 18.08.2008 № 908 „Про затвердження Порядку надання громадянами митному органу фінансової гарантії шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України та транспортних засобів з метою транзиту через територію України та її повернення”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.10.2008 за № 984/15675, відкликаються та скасовуються листи Держмитслужби України від 23.11.2001 № 2/13-5486-ЕП „Про застосування тимчасового Порядку внесення грошової застави при ввезенні громадянами товарів та транспортних засобів на митну територію України та її повернення” та від 07.12.2001 № 1/13-5723-ЕП.

Перший заступник Голови Служби А.Є.Гутник

LB8165

Безверха Л.П.

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

04.11.2008 р. № 1249

 

Про внесення доповнення до Методичних рекомендацій із застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартості товарів, які імпортуються на митну територію України

З метою відпрацювання єдиних підходів до визначення митної вартості обладнання та комплектних об’єктів, що ввозиться на митну територію України,

НАКАЗУЮ:

Доповнити главу 10 Методичних рекомендацій із застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартості товарів, які імпортуються на митну територію України, затверджених наказом Державної митної служби України від 31.01.07 № 74 (зі змінами), пунктами 10.5 та 10.6 такого змісту:

„10.5. Посадова особа митного органу, яка здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості, ураховує особливості визначення митної вартості обладнання.

Види обладнання можна розподілити на енергетичне (силове), технологічне (робочі машини), інформаційне.

До енергетичного відноситься обладнання теплових, атомних і гідроелектростанцій, що виробляє теплову та електричну енергію, електрообладнання, що перетворює електричну енергію (наприклад, ЛЕП), двигуни, що перетворюють будь-які види енергії в механічну.

До технологічного обладнання (робочі машини) відносяться пристрої, які перетворюють матеріали. Зазначене обладнання призначено для механічного, термічного або хімічного впливу на предмет (матеріал). При цьому, сам предмет може знаходитись в твердому, рідкому або газоподібному стані. Основною метою впливу на нього технологічного обладнання є зміна форми та властивостей. До технологічного обладнання належать металоріжучі та деревообробні станки, пресові та ливарні машини, обладнання для зварювання, електрофізичної та електрохімічної обробки матеріалів, металургії, нафтопереробної, хімічної, харчової, тютюнової, текстильної, целюлозно-паперової, шкіросировинної, поліграфічної промисловості, підйомно-транспортне обладнання, промислові роботи та маніпулятори.

Інформаційне обладнання призначене для оброблення, перетворення та зберігання інформаційних даних: системи зв’язку (в тому числі телебачення, радіо - та телефонного зв’язку), засоби вимірювання та керування, засоби обчислювальної та оргтехніки, засоби відображення та зберігання інформації.

Слід враховувати, що обладнання може бути новим, таким, що було в користуванні, відновленим, морально застарілим, знятим з виробництва. Також обладнання може бути в завершеному і незавершеному вигляді (при

цьому набір частин можуть мати ознаки завершеної машини), багатофункціональним (комбінованим, що складається з пристроїв різного типу, об’єднаних у один агрегат, які послідовно або одночасно виконують роздільні функції, що доповнюють одна одну, наприклад міні-заводи), серійним або виготовленим за індивідуальним замовленням.

При здійсненні контролю митної вартості обладнання повинні вживатися всі необхідні заходи щодо його ідентифікації, звертаючи увагу на такі характеристики: повне найменування моделі, торговельна марка, країна виробництва та виробник, серійний (заводський) номер, рік випуску, призначення обладнання, технічні характеристики (комплектність, функції обладнання та його окремих складових частин, клас точності, виробнича потужність, габарити, продуктивність, матеріал виготовлення основних компонентів обладнання та його комплектуючих, трудомісткість налагодження та підготовки до роботи робочих вузлів (у разі проведення інсталяції, встановлення програм тощо до ввезення на митну територію України) та інші характеристики згідно з даними технічної документації, дата початку експлуатації, інтенсивність експлуатації, відомості про консервацію і всі види (профілактичний, поточний, капітальний) ремонту (за наявності), інформація про фізичний знос (якщо обладнання було в експлуатації), інформація про повну та залишкову балансову вартість продавця на останню звітну дату перед датою оцінки, технічний стан (наявність дефектів на дату оцінювання), вироблений ресурс і ресурс до списання, мета ввезення (для продажу чи власного використання).

Для підтвердження заявлених відомостей про митну вартість декларантом, зокрема, надається технічна документація виробника (паспорт обладнання, технічні описи, складальні креслення, специфікації тощо), інші джерела інформації, де наведено цінові та якісні характеристики таких товарів.

Для контролю правильності визначення митної вартості нового обладнання необхідно використовувати інформацію про вартість ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже здійснено, комерційні пропозиції, розміщені на офіційних сайтах підприємств-виробників і посередників у мережі Інтернет із зазначенням адреси цих сайтів, висновки спеціалізованих експертних організацій, що мають відповідні повноваження згідно із законодавством, біржову інформацію про ціни на сировину, бізнес-довідники і бюлетені цін товарного ринку, інформацію виставок і ярмарків, відомості спеціалізованих видань, інші інформаційні джерела.

При здійсненні контролю митної вартості обладнання, що становить єдиний комплекс, який складається з різних машин і призначений для виконання конкретної функції, необхідно перевіряти дані щодо вартості об’єктів у складі технологічного комплексу.

При визначенні митної вартості обладнання, яке було в користуванні, враховується інформація про його технічний стан і ступінь зносу. Визначена митна вартість обладнання не може бути меншою за його ліквідаційну вартість.

Якщо декларування митної вартості обладнання, яке було в користуванні, здійснюється без необхідних документальних підтверджень щодо його фізичного зносу, то декларант з метою визначення фізичного, функціонального й економічного зносу та на вимогу митного органу надає висновок експертної організації (звіт про оцінку майна).

При визначенні митної вартості обладнання необхідно брати до уваги як основні одиниці виміру, так і додаткові (штуки). При цьому, вартість обладнання не може бути нижче вартості матеріалу (сировини), що використовується при виготовленні обладнання.

.6Посадова особа митного органу, яка здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості, ураховує особливості визначення митної вартості комплектних об’єктів.

Відповідно до положень Порядку прийняття рішення про класифікацію комплектного об’єкта згідно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Державної митної служби України від 12.12.05 № 1219 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.06 за № 26/11900 (зі змінами), комплектний об’єкт – промисловий або інший об’єкт у цілому, окремий цех, установка чи агрегат, що являють собою закінчений технологічний комплекс чи його самостійну частину, у зібраному стані класифікуються за одним товарним кодом згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД) та спорудження яких передбачає виконання інженерно-технічних робіт (установка, монтаж, налагодження тощо) на місці експлуатації, але з урахуванням транспортування та монтажу не можуть увозитись на митну територію України (вивозитись за межі митної території України) за однією партією товарів; складові комплектного об’єкта – деталі, вузли, комплектуючі вироби, технологічне оснащення, призначені виключно для виконання певних технічних функцій комплектного об’єкта, які відповідають вимогам конструкторської документації, допущені до застосування в складі комплектного об’єкта за прямим призначенням рішенням його розробника (держателя оригіналів конструкторської документації) та поставка яких здійснюється виключно у межах поставки комплектного об’єкта.

Контроль вартості комплектних об’єктів проводиться з урахуванням положень пункту 10.5 глави 10 цих Методичних рекомендацій, до прийняття митним органом рішення про класифікацію комплектного об’єкта згідно з УКТЗЕД.

При митному оформленні комплектних об’єктів здійснюється оцінка вартості як комплектного об’єкта в цілому, так і окремих його складових частин ”.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А.Є.

Голова Служби В.І.Хорошковський

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

18.11.2008 р. № 11/2-29/12622-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи було проведено вибіркову перевірку бази оформлених ВМД за кодом УКТЗЕД 8705 90 10 00 – моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, авто - бетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі).

Згідно вимог УКТЗЕД до товарної позиції 8705 включаються автомобілі вантажні аварійні, що являють собою автомобільні шасі з підлогою або без неї та обладнані підіймальними пристроями, такими як неповоротні крани, козли, блоки чи лебідки, і призначені для підіймання і буксирування транспортних засобів в аварійному стані, проте вантажні автомобілі з самонавантажувальними пристроями не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8704).

Автомобілі технічної допомоги – евакуатори, які обладнані пристроєм для завантаження (лебідкою чи іншими підіймальними пристроями) та вантажною платформою для перевезення вантажу, являють собою вантажні транспортні засоби для перевезення вантажів, тобто основне призначення даних автомобілів – транспортування (перевезення) транспортних засобів та вантажів (товарна позиція 8704).

Враховуючи вищевикладене, вжити заходи з посилення контролю за правильністю класифікації автомобілів вантажних спеціального призначення для технічної допомоги – евакуаторів.

 

Перший заступник Голови Служби А. Є. Гутник

Демченко 426-44-70

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

25.11.2008 р. №1302

 

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень законодавства з питань оподаткування, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” та відповідно до наказу Державної митної служби України від 26.07.2005 № 703 “Про затвердження Порядку надання митними органами роз’яснень окремих положень податкового законодавства”

НАКАЗУЮ:

Затвердити Узагальнююче податкове роз’яснення щодо порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України (додається).

Начальникам митниць інформувати про вимоги цього наказу платників податків (громадян і заінтересовані організації), у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

Установити, що цей наказ набирає чинності з дня оприлюднення у засобах масової інформації.

Скасувати наказ Держмитслужби України від 16.09.2008 № 1010 “Про затвердження Порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, та внесення змін до наказу Держмитслужби від 17.11.2005 № 1118”

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А.Є.

 

Голова Служби В.І.Хорошковський


 ПОГОДЖЕНО:

 

Міністерство фінансів України

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби України

25.11.08 № 1302

 

Узагальнююче податкове роз’яснення щодо порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України

 

І. Загальні положення

 

Згідно статей 252, 299 Митного кодексу України та відповідно до статті 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон) окремі товари (предмети), звільняються від оподаткування.

Митне оформлення таких товарів (предметів) здійснюється після подання всіх документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення, або за умови сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), установлених законодавством України.

 Перелік документів, подання яких необхідне для здійснення митного оформлення товарів (предметів), увезених на митну територію України громадянами зі звільненням від оподаткування, визначено в додатку до цього роз’яснення.

Документи, необхідні для здійснення митного оформлення товарів (предметів) із звільненням від оподаткування, подаються митному органу ра-

зом з товарами (предметами) власником таких товарів (предметів) або вповноваженою особою.

Перевірка та розгляд поданих документів здійснюються посадовою особою митного органу, до функціональних обов’язків якої входять функції контролю за нарахуванням і справлянням податків і зборів (обов’язкових платежів), із залученням у разі необхідності співробітників інших підрозділів митного органу.

 У разі декларування товарів (предметів) з використанням митної декларації, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 №748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів”, інформація про документи, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування, вноситься до цієї декларації згідно з Порядком заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України, затвердженим наказом Держмитслужби від 04.06.2008 № 604 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за № 629/15320.

У разі декларування товарів (предметів) з використанням вантажної митної декларації інформація про документи, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування, коди пільг в обкладенні ввізними митом, податком на додану вартість, акцизним збором уносяться до неї згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби від 09.07.97 №307 (у редакції наказу Держмитслужби від 07.11.2007 № 933), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247.

Документи або їх копії, що підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування, залишаються у справах митного органу.

Директор Департаменту

митних платежів С.О.Джигалов

Додаток до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України.

Перелік документів, подання яких необхідне для здійснення митного оформлення товарів (предметів), увезених на митну територію України громадянами зі звільненням від оподаткування

з/п

Назва товару (предмету)

Підстава для надання пільги в обкладенні ввізним митом, акцизним збором і податком на додану вартість

Товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне вивезення

Пункт 3 частини першої статті 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

Зобов’язання про зворотне вивезення тимчасово ввезених товарів.

Документ про надання митному органу фінансових гарантій щодо забезпечення стягнення.

Товари, що належать громадянам-нерезидентам і переміщуються транзитом через митну територію України

Пункт 4 частини першої статті 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

Зобов’язання про транзит товарів.

Документ про надання митному органу гарантій щодо виконання зобов’язання про транзит.

Товари та транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються) громадянами та входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента

Пункт 7 частини першої статті 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

Документ, що підтверджує склад спадщини за законом, відкритої за межами України на користь громадянина-резидента органами, що вчиняють нотаріальні дії в країні її відкриття.

Зазначене підтвердження легалізується у відповідній закордонній дипломатичній (консульській) установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо)

Пункт 8 частини першої статті 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

Документ, що підтверджує факт одержання нагороди, призу, завірений нотаріальними органами відповідної країни.

Зазначене підтвердження легалізується у відповідній закордонній дипломатичній (консульській) установі України.

Товари, транспортні засоби, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами за митний кордон України під письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення і ввозяться (пересилаються) назад на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації

Пункт 9 частини першої статті 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

Митна декларація, за якою товари тимчасово вивозилися під зобов’язання про зворотне ввезення.

Предмети, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі й механічні транспортні засоби

Стаття 252 Митного кодексу України, пункт 12 частини першої статті 8 та частина друга статті 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

Громадяни України:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом “Постійне проживання” або таким написом (для громадян України, які виїхали за її межі тимчасово та подали клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном) з відміткою про дату поставлення та зняття з постійного консульського обліку, засвідченою гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина.

Іноземці та особи без громадянства:

- паспортний документ громадянина іноземної держави на право виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні, виданою компетентним органом України, та/або посвідка на постійне проживання в Україні.

Документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб не менше одного року.

Документ, що підтверджує перебування транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше року.

Транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну

Пункт 13 частини першої статті 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

Довідка, видана Міністерством закордонних справ України, за підписом першого заступника Міністра закордонних справ України, а в разі його відсутності - одного із заступників відповідно до розподілу обов'язків, а також керівника фінансового підрозділу Міністерства закордонних справ України про суму коштів, що виплачуються працівникам дипломатичної служби України, які перебували за кордоном у довгостроковому відрядженні або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року та повертаються в Україну.

Документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб.

 Товари та транспортні засоби, що належать особам, які користуються на території України митними пільгами

Стаття 299 Митного кодексу України, пункт 6 частини першої статті 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

Митна декларація, оформлена митним органом на кордоні.

Заява дипломатичного представництва до Міністерства закордонних справ щодо мети ввезення транспортних засобів.

Довідка Міністерства закордонних справ щодо діючих умов взаємності.

Документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб.

Документи, що посвідчують статус особи (дипломатична, консульська або службова картка, видана Міністерством закордонних справ України).

 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.11.2008 р. № 11/2-29/13085-ЕП

Начальникам регiональних

митниць

Начальникам митниць

Центральним митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи проведено вибiркову перевiрку правильностi класифiкацiї митними органами товару “машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту” по опису товару в графi 31 ВМД з використанням iнформацiйно-програмного комплексу ЄАIС Держмитслужби України.

Результатами перевiрки встановлено наступне.

Вiдповiдно з Поясненнями до товарної позицiї 8432 до цiєї товарної позицiї включаються машини незалежно вiд виду тяги, застосовуванi замiсть ручних iнструментiв для виконання сiльськогосподарських, садових або лiсогосподарських робiт. Машини, включенi до цiєї товарної позицiї, можуть буксируватися тваринною тягою чи транспортним засобом (наприклад, трактором) або можуть монтуватися на будь-якому транспортному засобi (наприклад, на тракторi або на шасi з кiнною тягою). (У цьому контекстi вираз “трактор” стосується i до трактора, керованого водiєм, що йде поруч).

Деякi сiльськогосподарськi, садовi чи лiсогосподарськi машини (наприклад, плуги i борони) призначаються винятково для приєднання до трактора, за допомогою з’єднувального пристрою (який має чи немає механiзм пiдiймання). Iншi машини (наприклад, фрезернi культиватори) приводяться в дiю вiд вала, що має загальне призначення, вiдбору потужностi трактора. Такi машини начiпляються i замiняються в польових умовах, у лiсi або на дворi ферм. Усi цi машини включаються до цiєї товарної позицiї, навiть якщо вони постачаються з трактором (незалежно вiд того, чи змонтованi вони на тракторi чи нi). Сам трактор включається до товарної позицiї 8701.

Також до цiєї товарної позицiї включаються самохiднi сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi машини, у яких ходова ча-

стина i робоча машина утворюють єдиний нероздiльний блок (наприклад, моторнi плуги).

До численних машин цiєї товарної позицiї, серед iншого, вiдносяться розпушувачi, культиватори, полiльники i мотики, що застосовуються для обробiтку ґрунту, знищення бур’янiв або вирiвнювання ґрунту пiсля оранки або ж у процесi вегетацiї сiльськогосподарських культур. Цi машини зазвичай мають горизонтальну раму з розмiщеними на нiй у декiлька рядiв рiзними робочими iнструментами (лемешами, дисками, зубцями i т.п.), якi можуть бути закрiпленi жорстко (нерухомо) або пружно на фiксованому мiсцi або пересувними i можуть бути змiнними.

Пiд час проведення вибiркової перевiрки були встановленi випадки неповного та недостовiрного опису товару “машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту” в графi 31 ВМД i як наслiдок можливої неправильної класифiкацiї товарiв у товарної пiдкатегорiї 8432 29 10 00 (ставка мита 0%) згiдно з УКТЗЕД.

Так бiльшiсть задекларованих товарiв являють собою невеликi мотоблоки, що мають ведучу вiсь з установленими на неї двома колесами, якi призначенi для роботи з взаємозамiнним начiпним знаряддям. Як правило, немає сидiння, а керування здiйснюється за допомогою двох рукояток. У деяких типах є двоколiсний заднiй вiзок з сидiнням для водiя, наприклад мотоблоки торгової марки “Нева”: МК-100-05, МК-100-07, торгової марки “John Deere”: JD-81 тощо.

Вiдповiдно Примiтки 2 до групи 87 УКТЗЕД у цiй групi термiн “трактори” означає транспортнi засоби, призначенi головним чином для буксирування чи штовхання iнших транспортних засобiв, пристроїв i вантажiв, незалежно вiд того, мають вони чи нi допомiжнi пристосування, у поєднаннi з основним застосуванням трактора, для перевезення iнструментiв, насiння, добрив тощо. Машини та робочi iнструменти, якi сконструйованi для установлення на тракторах товарної позицiї 8701 i розглядаються як взаємозамiнне устаткування, належать до вiдповiдних товарних позицiй, навiть у разi, коли вони постачаються разом з трактором, незалежно вiд того, встановленi вони на ньому чи нi.

До цiєї товарної позицiї також включаються трактори, що керуються водiєм, який iде поруч. Вони являють собою невеликi сiльськогосподарськi трактори, що мають одну ведучу вiсь з установленими на неї одним чи двома колесами; як i звичайнi трактори, вони призначенi для роботи з взаємозамiнними начiпними знаряддями, що мають привiд вiд вала вiдбору потужностi загального призначення. Як правило, на них немає сидiння, а керування здiйснюється за допомогою двох рукояток. Проте у деяких типах є одно- чи двоколiсний заднiй вiзок з сидiнням для водiя.

Сiльськогосподарське устаткування, призначене для навiшення на трактори як змiнне устаткування (плуги, борони, культиватори i т.п.), вiдноситься до вiдповiдних товарних позицiй, навiть якщо воно на момент подання встановлено на тракторi. У таких випадках тяговий транспортний засiб включається окремо до товарної позицiї 8701.

Враховуючи вищевикладене, подiбнi товари мають класифiкуватися в товарнiй пiдкатегорiї 8701 10 00 00 згiдно з УКТЗЕД (ставка мита 10%).

За результатами проведеного аналiзу були виявленi випадки митного оформлення подiбних товарiв Київською регiональною, Днiпропетровською, Рiвненською, Ужгородською, Пiвденною митницями.

Слiд зазначити, що опис товарiв у графi 31 ВМД унеможливлює однозначне встановлення правильностi класифiкацiї товару “машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту”, що спричиняє можливiсть проведення митного оформлення таких товарiв з порушенням вимог законодавства України та може бути резервом додаткових донарахувань до держбюджету.

Враховуючи вищевикладене, начальникам регiональних митниць, митниць провести перевiрку правильностi класифiкацiї та вжити заходи з приведення у вiдповiднiсть до норм законодавства оформлених у 2008 роцi у товарнiй пiдкатегорiї 8432 29 10 00 згiдно з УКТЗЕД машин сiльськогосподарських, садових або лiсогосподарських для пiдготовки або оброблення ґрунту.

За фактами порушення митного законодавства та спричиненнi недоборiв платежiв до держбюджету України розглянути питання щодо притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi осiб, винних у проведеннi митного оформлення даних товарiв.

Про результати перевiрки, з урахуванням перелiку ВМД, якi перевiрялися, доповiсти Центральному митному управлiнню лабораторних дослiджень та експертної роботи в термiн до 15.12.08.

Т.в.о. Голови Служби А.Є.Гутник

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

01.12.2008 р. № 11/6-9/13103-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

митниць

(крім Енергетичної регіональної та

Регіональної інформаційної

митниць)

 Щодо митного оформлення транспортних засобів

Згідно з положеннями статті 8 Закону України від 13.09.01 № 2681-III „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон) при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування особисті речі, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі і механічні транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, в кількості однієї одиниці таких транспортних засобів по кожній товарній позиції на повнолітнього громадянина, за умови, що він є власником такого транспортного засобу не менше року та за умови перебування такого транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше року.

Таким чином, виходячи зі змісту Закону транспортні засоби, що ввозяться громадянами, які переселяються в Україну для постійного проживання, звільняються від оподаткування за дотримання таких умов:

постійне проживання громадянина на території країни попереднього місця проживання не менше одного року;

володіння транспортним засобом (на праві власності) не менше одного року;

перебування транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання його власника не менше одного року.

З метою уникнення безпідставного звільнення від оподаткування транспортних засобів, які ввозяться громадянами в Україну з території Придністровського регіону Республіки Молдова, прошу забезпечити керівникам підрозділів митного оформлення при прийнятті рішення в частині звільнення від оподаткування обов’язкове здійснення перевірки:

- підтвердження факту перебування транспортного засобу на обліку в Республіці Молдова, шляхом звернення до Головного управління реєстрації транспорту і кваліфікації водійського складу Державного підприємства „REGISTRU” Міністерства інформаційного розвитку Республіки Молдова;

- дотримання громадянами України у разі переселення на постійне місце проживання умов щодо постійного проживання на території країн, з яких вони прибули, враховуючи факти перетину державного кордону України, згідно з наявними дата-штампами прикордонної служби у паспортах громадян України для виїзду за кордон.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров

Зеленецька Г.А.

(044)247-28-37

Mutnici_List_Reestr

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.12.2008 р. № 09/2835-ЕП

 

Начальникам регіональних митниць,

митниць

(крім Енергетичної регіональної та Регіональної інформаційної митниць)

Про митне оформлення транспортних засобів при переселенні громадян на постійне місце проживання в Україну

З метою реалізації вимог листа Держмитслужби від 01.12.08 № 11/6-9/13103 „Щодо митного оформлення транспортних засобів” надаємо реквізити Головного управління реєстрації транспорту і кваліфікації водійського складу Державного підприємства „REGISTRU” Міністерства інформаційного розвитку Республіки Молдова.

MD - 2062, мун. Кишинэу, ул. Салкымилор, 28

тел. + 373 22 504525; факс + 373 22 502210

cancelaria-DPОЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Директор Департаменту

митного контролю в пунктах пропуску А.І.Сербайло

Зеленецька Г.А.

(044)247-28-37

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.12.2008 р. № 09/2845-ЕП

Начальникам регіональних митниць,

митниць

Про втрату чинності листа від 22.07.04 № 16/16-3046-ЕП

У зв’язку зі змінами в нормативно-правовій базі Держмитслужби лист Департаменту організації митного контролю Держмитслужби від 22.07.04 № 16/16-3046-ЕП „Про посилення контролю за ввезенням на митну територію України товарів приватними підприємцями та громадянами” вважати таким, що втратив чинність.

Директор Департаменту А.І.Сербайло

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.12.2008 р. № 11/1-9/13444-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць,

митниць

Про результати роботи митниць зі зверненнями громадян

У Державній митній службі України проведено вибірковий аналіз звернень громадян, які надходили в період з 15.10.08 по 01.12.08. За результатами такого аналізу встановлено, що тільки у Департаменті митного контролю в пунктах пропуску за цей період розглянуто 41 звернення, з них 13 – повторні.

Звертаємо увагу на те, що більшість питань, з якими звертаються громадяни, врегульовані нормативно-правовими актами України. У той же час, їх вирішення зволікається митницями та переходить на рівень Державної митної служби України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України та Секретаріату Президента України.

Мають місце випадки, в яких рішення вчасно не приймається, у зв’язку з відсутністю належної уваги з боку керівників підрозділів митного оформлення та митниці в цілому. Проблемні питання, пов’язані з митним оформленням предметів, що переміщуються через митний кордон України, „замовчуються” митницями, їх розгляд Державною митною службою України ініціюється виключно громадянами, а не митницями.

Термін вирішення окремими митницями проблем, порушених у зверненнях громадян, становить від шести місяців до десяти років. Виявлені

випадки, коли під час проходження митного контролю предметів, що переміщують громадяни, посадові особи митного органу протягом 3 – 4 годин не можуть прийняти рішення щодо порядку пропуску таких речей на митну територію України або, як свідчать матеріали, здійснивши пропуск певним чином, громадяни тривалий час, а інколи – роками, не взмозі завершити митне оформлення належних їм предметів.

Для прикладу:

Транспортний засіб ГАЗ-2705, 1998 р.в., належний громадянину України Булезі В.І., був ввезений власником 30.12.98 через Волинську митницю, станом на теперішній час його митне оформлення не завершено;

На транспортний засіб, Фіат-Пунто, 2002 р.в., ввезений 23.04.07 громадянином Круком М.Д. на митну територію України через Ягодинську митницю, станом на теперішній час Рівненською митницею не видано посвідчення про реєстрацію транспортного засобу.

Рішення, пов’язані з проблемами при пропуску на митну територію України транспортних засобів, приймаються на рівні інспекторського складу митниці, не доводяться до відома керівників підрозділів митного оформлення, що в подальшому спричиняє звернення громадян до керівництва Служби та країни.

Так, при ввезенні 09.08.08 на митну територію України транспортного засобу AUDI A6, що був раніше викрадений та повертався на територію України власнику Фомічовій А.В., посадовою особою Ізмаїльської митниці було відмовлено у пропуску транспортного засобу на митну територію України та не надано роз’яснень громадянину щодо необхідних дій для здійснення такого пропуску, натомість – запропоновано звернутися до суду з метою оскарження дій митниці.

У випадках усного звернення громадян в пунктах пропуску через державний кордон України з метою отримання консультацій щодо умов та порядку митного оформлення транспортних засобів з наданням пільг в оподаткуванні при переселенні на постійне місце проживання в Україну, інспекторами надаються некомпетентні відповіді стосовно документального підтвердження саме факту переселення (у разі можливості отримання громадянства України за територіальним походженням), які в подальшому спричиняють труднощі в митному оформленні та неможливості вивезення транспортних засобів за межі митної території України.

Зокрема, громадяни Алябьєв В.І., який отримав консультацію та ввіз транспортний засіб через митний пост „Доманове” Волинської митниці,

Тихенький С.А., який отримав консультацію в Дністрянській митниці, Киричук В.С., який отримав консультацію на митному пості „Гоптівка” Харківської митниці, на сьогоднішній день не мають змоги ані здійснити митне оформлення транспортних засобів зі звільненням від сплати податків, ані вивезти транспортні засоби за межі митної території України. Така ситуація, крім того, що веде до фінансових втрат громадян, негативно впливає на імідж митної служби України в суспільстві.

Вищевикладене свідчить про незадовільний стан організації роботи митниць зі зверненнями громадян, у тому числі усними, формальний підхід до вирішення питань по суті звернення, намагання окремих керівників підрозділів митного оформлення „самоусунутися” від виконання покладених на них посадових обов’язків та несумлінне виконання службових обов’язків.

Зважаючи на вищевикладене, звернення громадян, які надходять до Державної митної служби України та містять відомості про формальний підхід митниці до вирішення порушеного питання, будуть розглядатися як негативна робота митниці в цьому напрямку, та підстава для проведення службової перевірки та прийняття рішення щодо дисциплінарної відповідальності осіб, причетних до первинного розгляду відповідного звернення (у тому числі й усного).

Крім того, вимагаю:

- проводити аналіз результатів роботи структурних підрозділів митниці зі зверненнями громадян, особливо тих, що надходять на адресу митниці повторно;

- підвищити рівень відповідальності керівників підрозділів митного оформлення за результати розгляду звернень громадян;

- виносити рішення за результатами розгляду звернень громадян особовим складом підрозділів митного оформлення виключно за погодженням з керівниками підрозділів митного оформлення;

- проводити роботу з інформування громадян про основні вимоги діючого законодавства та особливості митного оформлення предметів, що належать особам, які переселяються на постійне місце проживання в Україну.

Голова Служби В.І.Хорошковський

Радченко М.Г.

(044) 481-18-95

Nedoliki roboti

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

15.12.2008 р. № 1404

Про втрату чинності наказу Держмитслужби України від 05.09.97 №401

З метою приведення нормативних документів у відповідність до наказу Держмитслужби України від 17.11.05 № 1118 „Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України”, зі змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 17.03.08 № 229,

НАКАЗУЮ:

Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 05.09.97 № 401 „Про введення до постійної експлуатації програмно-інформаційного комплексу „Митне оформлення транспортних засобів” – I черга” .

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.

Голова Служби В.І.Хорошковський

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.12.2008 р. № 11/6-9/13746-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

митниць

Про надання роз’яснень

У зв’язку із запитами митних органів з питань звільнення від оподаткування при митному оформленні транспортних засобів (далі – ТЗ), що ввозяться працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу, відповідно до вимог статті 8 Закону України від 13.09.01 № 2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон), повідомляємо наступне.

Статтею 252 Митного кодексу України встановлено, що товари, які ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають оподаткуванню в порядку та на умовах, визначених законами України.

Дія частини першої цієї статті, зокрема, не поширюється на товари, що у порядку, передбаченому законодавством України, ввозяться (пересилаються) на митну територію України працівниками дипломатичної служби закордонних дипломатичних установ України, які перебували за кордоном у довготерміновому відрядженні й повертаються в Україну після завершення цього відрядження.

Статтею 8 Закону встановлено умови, за якими здійснюється митне оформлення зі звільненням від оподаткування, а саме:

транспортні засоби в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, в такому порядку:

працівник дипломатичної служби є власником цього транспортного засобу;

вартість транспортного засобу не перевищує 50 відсотків від суми, що виплачується цій особі у зв’язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженні дипломатичної служби за кордоном та підтверджується документами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Підтвердженням права на надання пільг в оподаткуванні при митному оформленні транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються)

працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, та митне оформлення яких здійснюється відповідно до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 17.11.05 № 1118, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.11.05 за № 1428/11708, зі змінами (далі – Правила), є довідка, видана Міністерством закордонних справ України, за підписом першого заступника Міністра закордонних справ України, а в разі його відсутності - одного із заступників відповідно до розподілу обов’язків, а також керівника фінансового підрозділу Міністерства закордонних справ України про суму коштів, що виплачуються працівникам дипломатичної служби України, які перебували за кордоном у довгостроковому відрядженні або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року та повертаються в Україну.

Згідно з вимогами пункту 4.4 Правил, посадова особа митного органу, яка здійснює митне оформлення ТЗ, перевіряє в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби (далі – ЄАІС) наявність даних про надання власникові цього ТЗ таких пільг при ввезенні ним для вільного обігу інших ТЗ, що класифікуються в одній товарній позиції згідно з УКТЗЕД. У разі виявлення таких даних митне оформлення ТЗ, що класифікується в одній товарній позиції згідно з УКТЗЕД з раніше оформленим на цього громадянина ТЗ, здійснюється на загальних підставах.

Наказом Держмитслужби від 02.11.06 № 974 затверджено Узагальнююче податкове роз’яснення щодо сплати податків і зборів при митному оформленні транспортних засобів, які ввозяться (пересилаються) в Україну працівниками дипломатичної служби, що перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу.

З урахуванням вищевикладеного, посадова особа митниці перевіряє в ЄАІС відомості про надання пільг при митному оформленні ТЗ (в одній товарній позиції згідно з УКТЗЕД), ввезеного тим самим громадянином, за результатом того ж довготривалого відрядження чи проходження дипломатичної служби.

ЗаступникГоловиСлужби О.О.Федоров

 


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

16.12.2008 р. № 30/1.1-6.4/3675 ЕП

Начальникам регіональних

митниць та митниць

Про перевірку комплектності та якості Посвідчень про реєстрацію транспортного засобу

Після отримання на складі Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури (далі - Департамент) бланків Посвідчень про реєстрацію транспортного засобу (далі – Посвідчення) регіональним митницям та митницям в обов’язковому порядку проводити комісійну перевірку якості бланків згідно з наказом Державної митної служби України від 17.11.05 № 1118 „Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України” зі змінами і доповненнями) та Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.66 №П-7.

При виявленні невідповідності в комплектах Посвідчень, нестачі окремих комплектів, поліграфічного браку та інших порушень комісією складається Акт про прийняття матеріальних цінностей за якістю (зразок додається), який потрібно надіслати на адресу Департаменту у десятиденний термін з дня отримання бланків Посвідчень на складі Департаменту.

Книгу, в якій виявлено браковані бланки Посвідчень, разом з ярликами упаковок передати в установленому порядку до Департаменту для подальшої заміни на бланки належної якості.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Начальник Департаменту Л.О.Воскресенська

Пилипенко, (044) 430 17 28

 

ОДЕРЖУВАЧ ЗАТВЕРДЖУЮ

Назва митного органу Керівник митного органу

Адреса: ___________ __________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Тел. “_____” ______________ 200__ р.

АКТ № _______

прийняття за якістю матеріальних цінностей,

отриманих на складі Департаменту

 

“____” __________ 200__ р.

Місце складання акту________________________________________________

Час початку прийняття МЦ _______________________________________

Час закінчення прийняття МЦ _______________________________________

Комісія, призначена наказом _________________________________________

(назва митного органу)

від “_____” _____________№ _______, у складі:

Голова комісії : ____________________________________________________

_________________________________________________________________

Члени комісії:______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище та ініціали, посада, місце роботи)

склала цей акт відповідно до листа Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури № 30/1.1-6.4/3675-ЕП______ від “__16_____” _грудня____ 200_8_р.,

Комісія ознайомлена з наказом Державної митної служби України від 17.11.05 № 1118 „Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України” (зі змінами та доповненнями від 17.03.08 №229) та Інструкцією про Порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.66 № П-7.

Дата та номер накладної Департаменту ________________________________

Дата та номер наряду _______________________________________________

Стан тари, упаковки, маркування, пломб _______________________________

 

Перевіркою встановлено:

 

За даними накладної

Фактично виявлено брак

 

 

Яким чином визначено кількість МЦ, яких бракує _______________________

__________________________________________________________________

Детальний опис виявлених дефектів: __________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Інші дані, які, на думку комісії, необхідно зазначити в акті для підтвердження неналежної якості________________________________________________

Висновок комісії:___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Члени комісії попереджені про відповідальність за підписання акта, який містить дані, що не відповідають дійсності.

Підписи членів комісії:

 1. __________________________/ _______________

(підпис)

 1. __________________________/ _______________

 

(підпис)

 1. __________________________/ _______________

(підпис)

 1. __________________________/ _______________

(підпис)

 1. ______________________________/ __________________

(підпис)

ЗАКОН УКРАЇНИ

17.12.2008 р. №676-VI

Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України”

Верховна Рада України

п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Митного тарифу України, затвердженого Законом України “Про Митний тариф України” (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., №№ 36-43, ст. 508), такі зміни:

Основні правила інтерпретації УКТЗЕД доповнити пунктом 7 такого змісту:

“7. Особливості застосування специфічних та комбінованих ставок ввізного мита.

При нарахуванні сум ввізного мита, що стягуються за специфічними ставками, встановленими в грошовому розмірі за 1 кілограм маси товару, або

за комбінованими ставками із специфічною складовою в грошовому розмірі за 1 кілограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) такого товару, що невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу”.

У розділі І:

1) таблицю до групи 02 викласти в такій редакції:

ВИТЯГ

 1. У розділі XVI:

1) додаткову примітку України до групи 84 викласти в такій редакції:

“Додаткова примітка України:

 1. Двигунами, що використовувалися для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703, 8704, вважаються такі, що вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких минуло більш як один рік.
 1. У товарній позиції 8465 термін “верстати для обробки дерева, пробки” означає тільки верстати та обладнання, призначені для надання форми або поверхневого оброблення дерева (включаючи матеріали, одержані з деревини) та пробки, які мають всі ознаки твердих матеріалів на момент їх оброблення”;

“2) цифри і слова:

Код

Назва

Ставки мита, %

Додат-кові ОВО

преферен-ційна

пільгова

повна

“8701 10 00 00

-трактори, що керуються водiєм, який iде поряд

 

15

15

шт”

замінити цифрами і словами:

“8701 10 00 00

- трактори, що керуються водiєм, який iде поряд

 

10

10

шт”;

3) цифри і слова:

”8701 30 10 00

- - пристосовані для розчищення снiгу

 

10

10

шт

8701 30 90 00

- - iншi

 

10

10

шт

8701 90

- iншi:

       
 

- - трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв, що керуються водiєм, який іде поряд) та трактори для лiсового господарства, колiснi:

       

 

Код

Назва

Ставки мита, %

Додат-кові ОВО

 

преферен-ційна

пільгова

повна

 
 

- - - новi, з потужнiстю двигуна:

       

8701 90 11 00

- - - - не бiльш як
18 кВт

 

10

10

шт“

                       

замінити цифрами і словами:

“8701 30 10 00

- - пристосовані для розчищення снiгу

 

0

0

шт

8701 30 90 00

- - iншi

 

0

0

шт

8701 90

- iншi:

       
 

- - трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв, що керуються водiєм, який іде поряд) та трактори для лiсового господарства, колiснi:

       
 

- - - новi, з потужнiстю двигуна:

       

8701 90 11 00

- - - - не бiльш як
18 кВт

 

0

0

шт”;

4) цифри і слова:

“8701 90 20 30

- - - - - понад 25 кВт, але не більш як 37 кВт

 

10

10

шт”

замінити цифрами і словами:

“8701 90 20 30

- - - - - понад 25 кВт, але не більш як 37 кВт

 

0

0

шт”;

5) цифри і слова:

“8701 90 35 00

- - - - понад 75 кВт, але не бiльш як 90 кВт

 

10

10

шт

8701 90 39 00

- - - - понад 90 кВт

 

10

10

шт”

замінити цифрами і словами:

“8701 90 35 00

- - - - понад 75 кВт, але не бiльш як 90 кВт

 

0

0

шт

8701 90 39 00

- - - - понад 90 кВт

 

0

0

шт”;

6) цифри і слово:

“8701 90 90 00

- - iншi

 

10

10

шт”

замінити цифрами і словом:

 

“8701 90 90 00

- - iншi

 

0

0

шт”;

7) цифри і слова:

“8702 10 11 10

- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5 000 куб.см

 

20

20

шт”

замінити цифрами і словами:

“8702 10 11 10

- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5 000 см3

 

10

10

шт”;

8) цифри і слова:

“8702 10 19 10

- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5 000 куб.см

 

20

20

шт”

замінити цифрами і словами:

“8702 10 19 10

- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5 000 см3

 

10

10

шт”;

9) цифри і слова:

“8702 10 91 00

- - - новi

 

20

20

шт

8702 10 99 00

- - - що використовувалися

 

20

20

шт

8702 90

- iншi:

       
 

- - з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням:

       
 

- - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 2 800 куб.см:

       

8702 90 11 00

- - - - новi

 

20

20

шт

8702 90 19 00

- - - - що використовувалися

 

20

20

шт

 

- - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2 800 куб.см:

       

8702 90 31 00

- - - - новi

 

20

20

шт

8702 90 39 00

- - - - що використовувалися

 

20

20

шт

8702 90 90

- - з двигуном iншого типу:

       

8702 90 90 10

- - - тролейбуси

 

20

20

шт

8702 90 90 90

- - - iншi

 

20

20

шт

 

8703

Автомобiлi легковi та iншi моторні транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобів товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:

       

8703 10

- транспортні засоби, спецiально призначенi для пересування по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення спортсменiв на майданчики для гри в гольф та аналогiчнi транспортнi засоби:

       

8703 10 11 00

- - транспортнi засоби спецiального призначення для перемiщення по снiгу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем), або з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням

 

25

25

Шт.

8703 10 18 00

- - iншi

 

25

25

шт

 

- iншi транспортнi засоби з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:

       

8703 21

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 1 000 куб.см:

       

8703 21 10 00

- - - новi

 

25

25

шт

8703 21 90

- - - що використовувалися:

       

 

8703 21 90 10

- - - - не більш як
5 років

 

25

25

Шт.

8703 21 90 30

- - - - понад 5 років

 

25

25

шт”

замінити цифрами і словами:

“8702 10 91 00

- - - новi

 

10

10

шт

8702 10 99 00

- - - що використовувалися

 

10

10

шт

8702 90

- iншi:

       
 

- - з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням:

       
 

- - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад
2 800 см3:

       

8702 90 11 00

- - - - новi

 

10

10

шт

8702 90 19 00

- - - - що використовувалися

 

10

10

шт

 

- - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2 800 см3:

       

8702 90 31 00

- - - - новi

 

10

10

шт

8702 90 39 00

- - - - що використовувалися

 

10

10

шт

8702 90 90

- - з двигуном iншого типу:

       

8702 90 90 10

- - - тролейбуси

 

15

15

шт

8702 90 90 90

- - - iншi

 

10

10

шт

8703

Автомобiлi легковi та iншi моторні транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних
засобів товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:

       

 

8703 10

- транспортні засоби, спецiально призначенi для пересування по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення спортсменiв на майданчики для гри в гольф та аналогiчнi транспортнi засоби:

       

8703 10 11 00

- - транспортнi засоби спецiального призначення для перемiщення по снiгу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем), чи з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням

 

12

12

шт

8703 10 18 00

- - iншi

 

12

12

шт

 

- iншi транспортнi засоби з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:

       

8703 21

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 1 000 см3:

       

8703 21 10 00

- - - новi

 

10

10

шт

8703 21 90

- - - що використовувалися:

       

8703 21 90 10

- - - - не більш як
5 років

 

10

10

шт

8703 21 90 30

- - - - понад 5 років

 

10

10

шт”;

10) цифри і слова:

“8703 22 10 00

- - - новi

 

25

25

шт

8703 22 90

- - - що використовувалися:

       

 

8703 22 90 10

- - - - не більш як
5 років

 

25

25

шт

8703 22 90 30

- - - - понад 5 років

 

25

25

шт”

замінити цифрами і словами:

“8703 22 10 00

- - - новi

 

10

10

шт

8703 22 90

- - - що використовувалися:

       

8703 22 90 10

- - - - не більш як
5 років

 

10

10

шт

8703 22 90 30

- - - - понад 5 років

 

10

10

шт”;

11) цифри і слова:

“8703 23 11 10

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1 500 куб.см, але не більш як 2 200 куб.см

 

25

25

шт

8703 23 11 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2 200 куб.см, але не більш як 3 000 куб.см

 

25

25

шт”

замінити цифрами і словами:

“8703 23 11 10

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1 500 см3, але не більш як 2 200 см3

 

10

10

шт

8703 23 11 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2 200 см3, але не більш як 3 000 см3

 

10

10

шт”;

12) цифри і слова:

“8703 23 19 10

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1 500 куб.см, але не більш як 2 200 куб.см

 

25

25

шт”

замінити цифрами і словами:

“8703 23 19 10

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1 500 см3, але не більш як 2 200 см3

 

10

10

шт”;

 

13) цифри і слова:

“8703 23 19 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2 200 куб.см, але не більш як 3 000 куб.см

 

25

25

шт”

замінити цифрами і словами:

“8703 23 19 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2 200 см3, але не більш як 3 000 см3

 

10

10

шт”;

14) цифри і слова:

“8703 23 90 11

- - - - - не більш як
5 років

 

25

25

шт

8703 23 90 13

- - - - - понад 5 років

 

25

25

шт”

замінити цифрами і словами:

“8703 23 90 11

- - - - - не більш як
5 років

 

10

10

шт

8703 23 90 13

- - - - - понад 5 років

 

10

10

шт”;

15) цифри і слова:

“8703 23 90 31

- - - - - не більш як
5 років

 

25

25

шт

8703 23 90 33

- - - - - понад 5 років

 

25

25

шт

8703 24

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 3 000 куб.см:

       

8703 24 10 00

- - - новi

 

25

25

шт

8703 24 90

- - - що використовувалися:

       

8703 24 90 10

- - - - не більш як
5 років

 

25

25

шт

8703 24 90 30

- - - - понад 5 років

 

25

25

шт

 

- iншi транспортнi засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):

       

8703 31

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 1 500 куб.см:

       

 

8703 31 10 00

- - - новi

 

25

25

шт

8703 31 90

- - - що використовувалися:

       

8703 31 90 10

- - - - не більш як
5 років

 

25

25

шт

8703 31 90 30

- - - - понад 5 років

 

25

25

шт

8703 32

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 1 500 куб.см, але не бiльш як 2 500 куб.см:

       
 

- - - новi:

       

8703 32 11 00

- - - - моторні транспортні засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей

 

25

25

шт

8703 32 19 00

- - - - iншi

 

25

25

шт

8703 32 90

- - - що використовувалися:

       

8703 32 90 10

- - - - не більш як
5 років

 

25

25

шт

8703 32 90 30

- - - - понад 5 років

 

25

25

шт

8703 33

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 2 500 куб.см:

       
 

- - - новi:

       

8703 33 11 00

- - - - моторні транспортні засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей

 

25

25

шт

8703 33 19 00

- - - - iншi

 

25

25

Шт.

8703 33 90

- - - що використовувалися:

       

8703 33 90 10

- - - - не більш як
5 років

 

25

25

шт

8703 33 90 30

- - - - понад 5 років

 

25

25

шт

8703 90

- iншi:

       

8703 90 10 00

- - транспортнi засоби, оснащенi електричними двигунами

 

25

25

шт

8703 90 90 00

- - iншi

 

25

25

шт

 

8704

Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів:

       

8704 10

- автомобілі-самоскиди, призначенi для використання на бездорiжжi:

       

8704 10 10

- - з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням:

       

8704 10 10 10

- - - вантажо-підйомністю понад 75 т

 

1

1

шт

8704 10 10 90

- - - інші

 

1

1

шт”

замінити цифрами і словами:

“8703 23 90 31

- - - - - не більш як
5 років

 

10

10

шт

8703 23 90 33

- - - - - понад 5 років

 

10

10

шт

8703 24

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 3 000 см3:

       

8703 24 10 00

- - - новi

 

10

10

шт

8703 24 90

- - - що використовувалися:

       

8703 24 90 10

- - - - не більш як
5 років

 

10

10

шт

8703 24 90 30

- - - - понад 5 років

 

10

10

шт

 

- iншi транспортнi засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):

       

8703 31

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 1 500 см3:

       

8703 31 10 00

- - - новi

 

10

10

шт

 

8703 31 90

- - - що використовувалися:

       

8703 31 90 10

- - - - не більш як
5 років

 

10

10

шт

8703 31 90 30

- - - - понад 5 років

 

10

10

шт

8703 32

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як
2 500 см3:

       
 

- - - новi:

       

8703 32 11 00

- - - - моторні транспортні засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей

 

10

10

шт

8703 32 19 00

- - - - iншi

 

10

10

шт

8703 32 90

- - - що використовувалися:

       

8703 32 90 10

- - - - не більш як
5 років

 

10

10

шт

8703 32 90 30

- - - - понад 5 років

 

10

10

шт

8703 33

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 2 500 см3:

       
 

- - - новi:

       

8703 33 11 00

- - - - моторні транспортні засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей

 

10

10

шт

8703 33 19 00

- - - - iншi

 

10

10

шт

8703 33 90

- - - що використовувалися:

       

8703 33 90 10

- - - - не більш як
5 років

 

10

10

шт

8703 33 90 30

- - - - понад 5 років

 

10

10

шт

8703 90

- iншi:

       

8703 90 10 00

- - транспортнi засоби, оснащенi електричними двигунами

 

10

10

шт

 

8703 90 90 00

- - iншi

 

10

10

шт

8704

Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів:

       

8704 10

- автомобілі-самоскиди, призначенi для використання на бездорiжжi:

       

8704 10 10

- - з двигуном внутрішнього згоряння із
запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) чи з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням:

       

8704 10 10 10

- - - вантажо-підйомністю понад 75 т

 

0

0

шт

8704 10 10 90

- - - інші

 

0

0

шт”;

16) цифри і слова:

“8704 10 90 10

- - - автомобілі-самоскиди масою до 5 т

 

20

20

шт

8704 10 90 90

- - - iншi

 

20

20

шт

 

- iншi з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):

       

8704 21

- - з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т:

       

8704 21 10 00

- - - призначені спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин

 

20

20

шт

 

- - - iншi:

       
 

- - - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад
2 500 куб.см:

       

 

8704 21 31 00

- - - - - новi

 

20

20

шт

8704 21 39 00

- - - - - що використовувалися

 

20

20

Шт.

 

- - - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш
як 2 500 куб.см:

       

8704 21 91 00

- - - - - новi

 

20

20

шт

8704 21 99 00

- - - - - що використовувалися

 

20

20

шт

8704 22

- - з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не бiльш як 20 т:

       

8704 22 10 00

- - - призначені спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин

 

20

20

шт

 

- - - iншi:

       

8704 22 91 00

- - - - новi

 

20

20

шт

8704 22 99 00

- - - - що використовувалися

 

20

20

шт

8704 23

- - з повною масою транспортного засобу понад 20 т:

       

8704 23 10 00

- - - призначені спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин

 

20

20

шт

 

- - - iншi:

       

8704 23 91 00

- - - - новi

 

20

20

шт

8704 23 99 00

- - - - що використовувалися

 

20

20

шт

 

- іншi з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням:

       

 

8704 31

- - з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т:

       

8704 31 10 00

- - - призначені спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин

 

20

20

Шт.

 

- - - iншi:

       
 

- - - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад
2 800 куб.см:

       

8704 31 31 00

- - - - - новi

 

20

20

шт

8704 31 39 00

- - - - - що використовувалися

 

20

20

шт

 

- - - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2 800 куб.см:

       

8704 31 91 00

- - - - - новi

 

20

20

шт

8704 31 99 00

- - - - - що використовувалися

 

20

20

шт

8704 32

- - з повною масою транспортного засобу понад 5 т:

       

8704 32 10 00

- - - призначені спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин

 

20

20

шт

 

- - - iншi:

       

8704 32 91 00

- - - - новi

 

20

20

шт

8704 32 99 00

- - - - що використовувалися

 

20

20

шт

8704 90 00 00

- iншi

 

20

20

шт

 

8705

Моторні транспортні засоби спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобілі прибиральнi для доріг, автомобілі поливомийні, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi):

       

8705 10 00 00

- автокрани

 

12

12

шт

8705 20 00 00

- автобурові

 

12

12

шт”

замінити цифрами і словами:

“8704 10 90 10

- - - автомобілі-самоскиди масою
до 5 т

 

0

0

шт

8704 10 90 90

- - - iншi

 

0

0

шт

 

- iншi з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):

       

8704 21

- - з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т:

       

8704 21 10 00

- - - призначені спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин

 

10

10

шт

 

- - - iншi:

       
 

- - - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад
2 500 см3:

       

8704 21 31 00

- - - - - новi

 

10

10

шт

 

8704 21 39 00

- - - - - що використовувалися

 

10

10

шт

 

- - - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2 500 см3:

       

8704 21 91 00

- - - - - новi

 

10

10

шт

8704 21 99 00

- - - - - що використовувалися

 

10

10

шт

8704 22

- - з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не бiльш як 20 т:

       

8704 22 10 00

- - - призначені спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин

 

10

10

шт

 

- - - iншi:

       

8704 22 91 00

- - - - новi

 

10

10

шт

8704 22 99 00

- - - - що використовувалися

 

10

10

шт

8704 23

- - з повною масою транспортного засобу понад 20 т:

       

8704 23 10 00

- - - призначені спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин

 

10

10

шт

 

- - - iншi:

       

8704 23 91 00

- - - - новi

 

10

10

шт

8704 23 99 00

- - - - що використовувалися

 

10

10

шт

 

- іншi з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням:

       

8704 31

- - з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т:

       

 

8704 31 10 00

- - - призначені спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин

 

5

5

шт

 

- - - iншi:

       
 

- - - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад
2 800 см3:

       

8704 31 31 00

- - - - - новi

 

5

5

шт

8704 31 39 00

- - - - - що використовувалися

 

5

5

шт

 

- - - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2 800 см3:

       

8704 31 91 00

- - - - - новi

 

5

5

шт

8704 31 99 00

- - - - - що використовувалися

 

5

5

шт

8704 32

- - з повною масою транспортного засобу понад 5 т:

       

8704 32 10 00

- - - призначені спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин

 

10

10

шт

 

- - - iншi:

       

8704 32 91 00

- - - - новi

 

10

10

шт

8704 32 99 00

- - - - що використовувалися

 

10

10

шт

8704 90 00 00

- iншi

 

10

10

шт

 

8705

Моторні транспортні засоби спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобілі прибиральнi для доріг, автомобілі поливомийні, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi):

       

8705 10 00 00

- автокрани

 

10

10

шт

8705 20 00 00

- автобурові

 

10

10

шт”;

17) цифри і слова:

“8705 30 00 90

- - інші

 

12

12

шт

8705 40 00 00

- автобетономiшалки

 

12

12

шт

8705 90

- iншi:

       

8705 90 10 00

- - машини технiчної допомоги

 

10

10

шт

8705 90 30 00

- - машини, оснащенi бетононасосом

 

10

10

шт

8705 90 90

- - iншi:

       

8705 90 90 10

- - - автомобілі спеціального призначення для пересувних телевізійних і звукових станцій

 

10

10

шт

8705 90 90 90

- - - iншi

 

10

10

шт”

замінити цифрами і словами:

“8705 30 00 90

- - інші

 

10

10

шт

8705 40 00 00

- автобетономiшалки

 

10

10

шт

8705 90

- iншi:

       

8705 90 10 00

- - машини технiчної допомоги

 

5

5

шт

 

8705 90 30 00

- - машини, оснащенi бетононасосом

 

5

5

шт

8705 90 90

- - iншi:

       

8705 90 90 10

- - - автомобілі спеціального призначення для пересувних телевізійних і звукових станцій

 

5

5

шт

8705 90 90 90

- - - iншi

 

5

5

шт”;

18) цифри і слова:

“8707 10 10 10

- - - укомплектовані

 

5

5

шт”

замінити цифрами і словами:

“8707 10 10 10

- - - укомплектовані

 

1

1

шт”;

19) цифри і слова:

“8707 10 90 10

- - - що використовувалися 5 років або менше

 

20

20

шт

8707 10 90 20

- - - що використовувалися понад 5 років

 

20

20

шт

8707 10 90 90

- - - інші

 

20

20

шт”

замінити цифрами і словами:

“8707 10 90 10

- - - що використовувалися 5 років або менше

 

10

10

шт

8707 10 90 20

- - - що використовувалися понад 5 років

 

10

10

шт

8707 10 90 90

- - - інші

 

10

10

шт”;

20) цифри і слово:

“8708 10 90 98

- - - - інші

 

9

9

—“

замінити цифрами і словом:

“8708 10 90 98

- - - - інші

 

8

8

—“;

21) цифри і слова:

“8708 21 90 98

- - - - - інші

 

7

7

шт”

замінити цифрами і словами:

“8708 21 90 98

- - - - - інші

 

6

6

шт”;

 

22) цифри і слова:

“8708 29 10 10

- - - - штамповані частини кузовів (включаючи кабіни), покриті в катафорезі, для промислового складання автомобілів, зазначених у товарній позиції 8704

 

1

1

—“

замінити цифрами і словами:

“8708 29 10 10

- - - - штамповані частини кузовів (включаючи кабіни), покриті в катафорезі, для промислового складання автомобілів, зазначених у товарній позиції 8704

 

0

0

—“;

23) цифри і слово:

“8708 50 90 90

- - - інші

 

10

10

—“

замінити цифрами і словом:

“8708 50 90 90

- - - інші

 

2

2

—“;

24) цифри і слова:

“8708 60 10 10

- - - мости неведучі
у складанні з незалежною торсійною підвіскою та дисковими гальмами для промислового складання моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8704

 

1

1

—“

замінити цифрами і словами:

“8708 60 10 10

- - - мости неведучі у складанні з незалежною торсійною підвіскою та дисковими гальмами для промислового складання моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8704

 

0

0

—“;

25) цифри і слова:

“8708 60 91 00

- - - штампованi із сталi

 

5

5

8708 60 99

- - - iншi:

       

 

8708 60 99 10

- - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т

 

1

1

—“

замінити цифрами і словами:

“8708 60 91 00

- - - штампованi із сталi

 

0

0

8708 60 99

- - - iншi:

       

8708 60 99 10

- - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т

 

0

0

—“;

26) цифри і слово:

“8708 60 99 98

- - - - - інші

 

5

5

—“

замінити цифрами і словом:

“8708 60 99 98

- - - - - інші

 

0

0

—“;

27) цифри і слово:

“8708 91 90 90

- - - - інші

 

10

10

—“

замінити цифрами і словом:

“8708 91 90 90

- - - - інші

 

0

0

—“;

28) цифри і слова:

“8710 00 00 00

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби, з озброєнням чи без озброєння та частини таких транспортних засобів

 

5

5

—“

замінити цифрами і словами:

“8710 00 00 00

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби, з озброєнням чи без озброєння та частини таких транспортних засобів

 

2

2

—“;

 

29) цифри і слова:

“8711 50 00 00

- з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом і робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 800 куб.см

 

12

12

шт

8711 90 00 00

- iншi

 

12

12

щт”

замінити цифрами і словами:

“8711 50 00 00

- з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом і робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 800 куб.см

 

10

10

шт

8711 90 00 00

- iншi

 

10

10

шт”;

30) цифри і слова:

“8712 00 30 00

- - велосипеди

 

20

20

Шт.

8712 00 80 00

- - iншi

 

20

20

шт”

замінити цифрами і словами:

“8712 00 30 00

- - велосипеди

 

10

10

шт

8712 00 80 00

- - iншi

 

10

10

шт”;

31) цифри і слова:

“8714 20 00 00

- колясок iнвалiдних

 

4

4

—“

замінити цифрами і словами:

“8714 20 00 00

- колясок iнвалiдних

 

0

0

—“;

32) цифри і слова:

“8716 39 30 10

- - - - - - бортові, напівпричепи-рефрижератори, напівпричепи-контейнеровози

 

12

12

шт”

замінити цифрами і словами:

“8716 39 30 10

- - - - - - бортові, напівпричепи-рефрижератори, напівпричепи-контейнеровози

 

10

10

шт”;

 

33) цифри і слова:

“8716 39 51 10

- - - - - - - бортові

 

12

12

шт”

замінити цифрами і словами:

“8716 39 51 10

- - - - - - - бортові

 

10

10

шт”;

34) цифри і слова:

“8716 39 59 10

- - - - - - - двоосьові бортові

 

12

12

шт”

замінити цифрами і словами:

“8716 39 59 10

- - - - - - - двоосьові бортові

 

10

10

шт”;

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 

м. К и ї в

17 грудня 2008 року

№ 676-

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

18.12.2008 р. № 694-VI

Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості

З метою подолання кризових явищ в економіці України, забезпечення збалансованого інноваційного розвитку всіх галузей, оновлення основних фондів та створення додаткових робочих місць, стимулювання внутрішнього попиту на промислову продукцію вітчизняного виробництва та збільшення експортного потенціалу держави Верховна Рада України

п о с т а н о в л я є:

 1. Внести зміни до таких законів України:

ВИТЯГ

У Законі України “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів” (2739-15) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 34, ст. 435; 2006 р., № 8, ст. 93; 2007 р., № 9, ст. 68):

1) преамбулу після слова “засобів” доповнити словами “а також поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів”;

2) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:

“Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу або тимчасового ввезення та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам:

не нижче рівня “ЄВРО-3” - з 1 січня 2010 року;

не нижче рівня “ЄВРО-4” - з 1 січня 2012 року;

не нижче рівня “ЄВРО-5” - з 1 січня 2014 року”;

3) доповнити статтею 2-1 такого змісту:

“2-1. Екологічні норми, методи випробувань та позначення рівня екологічних норм визначаються згідно з особливостями конструкції транспортних засобів відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, укладеної у 1958 році ( 995_343 ), з поправками 1995 року та доданих до неї Правил Європейської економічної комісії ООН у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”;

4) статтю 3 доповнити словами “що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб (“ЄВРО-2” – “ЄВРО-5” або іншому рівню). Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути внесено до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу”.

 1. Прикінцеві положення
 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 18 грудня 2008 року № 694-VI

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

24.12.2008р. № 1454

Про внесення змін до деяких наказів Державної митної служби України

З метою приведення нормативно-правових актів Державної митної служби України у відповідність до законодавства та відповідно до статті 71 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 93 „Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів”

Н А К А З У Ю:

Унести зміни до Порядку прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення, затвердженого наказом Державної митної служби України від 04.12.2003 № 833, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2003 за № 1200/8521, виклавши його в редакції, що додається.

Пункт 6 розділу IX „Прикінцеві положення” Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України, затвердженої наказом Державної митної служби України від 03.09.2007 № 728, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21.09.2007 за №1081/14348, викласти в такій редакції:

„6. Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, справляється у порядку та в розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 93 „Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів”.

 У першому реченні абзацу першого пункту 1.3 Інструкції про порядок справляння акцизного збору в разі ввезення товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України, затвердженої наказом Державної митної служби України від 21.01.2000 № 33, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 08.02.2000 за № 73/4294, слова „митних зборів” замінити словами „плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (у разі її нарахування)”.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 23.06.98 № 363 „Про затвердження Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.07.98 за № 443/2883.

Департаменту митних платежів (Джигалов С.О.) і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) Державної митної служби України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Начальникам митних органів довести цей наказ до відома юридичних і фізичних осіб.

Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Гутника А.Є.

Голова Державної

митної служби України В.І. Хорошковський

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

04.12.2003 № 833

(у редакції наказу

Держмитслужби

від 24.12.2008 № 1454)

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

„ 22 ” січня 2009 р.

за № 55/16071

Керівник реєструючого

органу ______________________________

(підпис)

Порядок прийняття рішення

про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів

поза місцем розташування митного органу

або поза робочим часом, установленим для митного органу,

а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення

Загальні положення

.1Цей Порядок розроблено відповідно до статті 71 Митного кодексу України і постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 93 „Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів” (далі – постанова).

.2Порядок регулює питання прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування та внесення плати за таке митне оформлення.

.3У цьому Порядку терміни уживаються в таких значеннях:

робочий час, установлений для митного органу, – установлений для митного органу відповідно до законодавства час, протягом якого посадові особи митного органу згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіків змінності повинні виконувати свої службові обов’язки;

робота поза робочим часом, установленим для митного органу (робота в надурочний час), – робота посадових осіб митного органу, що здійснюється понад робочий час, установлений для митного органу.

Інші терміни вживаються у значеннях, установлених Митним кодексом України та Кодексом законів про працю України.

.4Плата справляється за вантажною митною декларацією (далі – ВМД): при здійсненні митного оформлення товарів і транспортних засобів за ВМД, що оформлена у звичайному порядку; або за ВМД, оформленою після митного оформлення товарів і транспортних засобів за періодичною митною декларацією (далі – ПМД); або за ВМД, оформленою після митного оформлення товарів і транспортних засобів за загальною вантажною митною декларацією (далі - ЗВМД).

За уніфікованою митною квитанцією МД-1 (далі – квитанція МД-1) плата справляється:

при здійсненні митного оформлення товарів і транспортних засобів за ВМД, яка оформлена після митного оформлення товарів і транспортних засобів за тимчасовою декларацією (далі – ТД) чи неповною декларацією (далі – НД);

у разі проведення операцій з митного оформлення товарів і транспортних засобів, які не передбачають заповнення ВМД.

.5Платниками є юридичні та фізичні особи, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України і на звернення яких було прийняте рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу.

.6Сплата коштів здійснюється платниками до/або під час митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу

.1Рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу в робочий час, установлений для митного органу, приймається посадовою особою цього митного органу, уповноваженою на це наказом керівника митного органу, на підставі письмової заяви (довільної форми) юридичної (фізичної) особи, що переміщує товари і транспортні засоби, шляхом накладення на заяві резолюції уповноваженої особи митного органу.

.2Рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза робочим часом, установленим для митного органу (у надурочний час, нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні), приймається керівником митного органу на підставі письмової заяви (довільної форми) юридичної (фізичної) особи, що переміщує товари і транспортні засоби, шляхом видання відповідного наказу митного органу.

.3Заява повинна містити:

відомості про товар та/або транспортний засіб, відправника, одержувача, зовнішньоекономічний договір (за наявності);

плановані час і дату митного оформлення;

зобов’язання про внесення плати;

відомості про бажане місце проведення митного оформлення товарів (у разі митного оформлення товарів поза місцем розташування митного органу);

печатку заявника (за наявності);

підпис заявника.

.4У разі переміщення товарів і транспортних засобів експрес-перевізником з письмовою заявою звертається експрес-перевізник.

Порядок нарахування і внесення плати

.1Плата вноситься на підставі письмової заяви до вповноваженої особи митного органу про проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу.

.2Нарахування та внесення плати здійснюється у випадках:

.2.1Проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів посадовими особами митного органу поза місцем розташування митного органу.

Нарахування плати за проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів посадовими особами митного органу поза місцем розташування митного органу здійснюється на підставі відповідних даних, занесених у Журнал обліку виїздів інспекторів для проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів, форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку.

 

.2.2Проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу поза робочим часом, установленим для митного органу.

У разі залучення посадових осіб митного органу до митного оформлення товарів і транспортних засобів поза робочим часом, установленим для митного органу (у надурочний час, нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні), нарахування плати за годину роботи посадових осіб митного органу здійснюється у розмірі, установленому постановою.

У разі проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів посадовими особами, які працюють у підрозділах митного оформлення митного органу за затвердженим керівництвом митного органу та передбаченим колективним договором графіком змінності, плата за години роботи посадової особи митного органу в зміну (незалежно від того, на який час чи день ця зміна припадає /нічний час, вихідний, святковий, неробочий дні/) не нараховується.

Нарахування плати за проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу поза робочим часом, установленим для митного органу, здійснюється на підставі відповідних даних, занесених у Журнал обліку тривалості проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза робочим часом, форма якого наведена в додатку 2 до цього Порядку.

.3Установлені постановою розміри плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза робочим часом, установленим для митного органу (в надурочний час, нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні), застосовуються лише в разі виконання службових обов’язків посадовою особою митного органу поза робочим часом, визначеним правилами внутрішнього трудового розпорядку (графіком змінності) для працівників підрозділів митного оформлення митного органу незалежно від наявності рекомендацій органів виконавчої влади щодо перенесення робочого часу.

.4Якщо завершення проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється посадовими особами митного органу поза робочим часом, установленим для митного органу, то нарахування плати за години роботи посадової особи митного органу здійснюється за період часу, що минув з моменту завершення робочого часу до моменту завершення митного оформлення.

.5Плата нараховується виключно за фактичний час здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем  розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно від кількості посадових осіб митного органу, залучених до такого оформлення.

.6Виконання службових обов’язків посадовими особами митного органу протягом неповної години обліковується як робота протягом однієї години. До часу, витраченого посадовою особою митного органу на здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів, зараховується також час, витрачений нею на проїзд до місця призначення й у зворотному напрямку.

.7Плата вноситься за кожною письмовою заявою окремо з урахуванням кількості витрачених на здійснення всіх етапів митного оформлення годин роботи посадової особи митного органу, яка здійснює таке митне оформлення, незалежно від кількості оформлених митних декларацій.

У разі здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів за декількома ВМД (квитанціями МД-1) відповідно до однієї письмової заяви, плата нараховується в одній із ВМД (квитанцій МД-1).

.8Плата сплачується платниками в національній валюті України в розмірі, затвердженому постановою, за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на дату подання митному органу ВМД до митного оформлення, а у разі нарахування плати за квитанцією МД-1 – за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на дату оформлення такої квитанції.

.9Сплата коштів здійснюється платниками до/або під час митного оформлення товарів і транспортних засобів з рахунків, відкритих ними в банках, у вигляді передоплати та/або доплати, а також готівкою через касу вповноваженого банку (касу митниці) на депозитні рахунки 3734, відкриті на ім’я митних органів у ГУДК України в місті Києві.

Особливості внесення та повернення сплаченої плати

.1Митне оформлення гуманітарної допомоги, яка ввозиться на митну територію України відповідно до Закону України „Про гуманітарну допомогу”, та вантажів, які переміщуються через митну територію України відповідно до Закону України „Про транзит вантажів”, здійснюється без нарахування плати.

.2Суми помилково та/або надмірно сплаченої до бюджету плати повертаються платнику відповідно до Порядку повернення платникам  податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.07.2007 №618, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25.09.2007 за № 1097/14364, та Порядку взаємодії митних органів з органами Державного казначейства України в процесі повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи, затвердженого наказом Державної митної служби України та Державного казначейства України від 20.07.2007 № 611/147, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25.09.2007 за № 1095/14362.

Директор Департаменту

митних платежів С.О. Джигалов

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2008 р. № 1455

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 22 ” січня 2009 р. за №56/16072

Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 12.01.2006 №5

Відповідно до Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, статей 250 та 252 Митного кодексу України, Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 18.07.2007 № 940, та з метою приведення нормативно-правових актів Держмитслужби у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

Унести зміни до Порядку справляння мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 12.01.2006 № 5, зареєстрованого в Мін’юсті 31.01.2006 за № 81/11955, виклавши його в новій редакції, що додається.

Департаменту митних платежів (Джигалов С.О.) і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Начальникам митних органів довести цей наказ до відома фізичних осіб.

Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А.Є.

Голова Державної

митної служби України В.І.Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністерство фінансів України

Міністр фінансів України

_________________2008р.В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби України

12.01.2006 № 5

(у редакції наказу Державної митної служби України

від 24.12.2008 № 1455)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

„ 22 ” січня 2009 р.

за № 56/16072

Керівник реєструючого

органу _________________________________

(підпис)

Порядок справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Загальні положення

1.1 Цей Порядок визначає процедуру справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) при митному оформленні товарів і предметів, у тому числі транспортних засобів і номерних вузлів до них, що переміщуються через митний кордон України в супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажних, міжнародних експрес- та поштових відправленнях і належать громадянам.

.2У цьому Порядку терміни “переміщення товарів через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях”, “переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях”, “переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях”, “переміщення товарів через митний кордон України в супроводжуваному багажі”, “переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі” вживаються в значеннях, визначених Митним кодексом України. Інші терміни вживаються в значеннях, визначених Законом України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”.

.3Митне оформлення товарів і предметів, що переміщуються громадянами в супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадян у вантажних, міжнародних, експрес- та поштових відправленнях та підлягають оподаткуванню, може бути завершено в повному обсязі лише після сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно із законодавством України.

.4Податки та збори (обов’язкові платежі) і плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, нараховуються митними органами за ставками, що діють на день подання митної декларації, та сплачуються громадянами у валюті України.

При визначенні суми податків і зборів (обов’язкових платежів) та плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, які нараховуються за фіксованими ставками, застосовуються офіційні курси іноземних валют, що визначаються Національним банком України на день подання митної декларації.

.5Справляння податку на додану вартість при ввезенні громадянами товарів і предметів на митну територію України здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про податок на додану вартість”.

.6Справляння акцизного збору при ввезенні громадянами товарів і предметів на митну територію України здійснюється відповідно до вимог Декрету Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір”.

.7Справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) та плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами в супроводжуваному багажі, несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у вантажному відправленні, здійснюється із застосуванням:

уніфікованої митної квитанції МД-1 за формою, визначеною додатками 1-3 Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі – митна квитанція МД-1), затвердженого наказом Держмитслужби від 04.01.2005 №1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за № 66/10346;

або вантажної митної декларації, форма якої визначена додатком 1 до Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574 (далі – ВМД).

Справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях (далі – МПВ), здійснюється з використанням:

оглядового розпису М-15, форма якого визначена додатком до Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1948 “Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях”;

або ВМД.

Справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) з товарів і предметів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях (далі – МЕВ) і надходять на адресу громадян, здійснюється відповідно до Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 03.09.2007 №728, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.09.2007 за №1081/14348, з використанням:

митної декларації М-16, форма якої наведена у додатку до Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1948.

або ВМД.

.8Нарахування мита, податку на додану вартість та акцизного збору здійснюється за формулами, наведеними в додатку до цього Порядку.

.9Справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, здійснюється відповідно до Порядку прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.12.2003 № 833, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2003 за № 1200/8521.

Справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України з метою вільного обігу

.1При митному оформленні товарів, що ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі (за умови усного декларування), пересилаються в несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у МПВ, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, податки та збори не нараховуються.

.2При митному оформленні товарів:

а) сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, та/або загальна вага яких не перевищує 100 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М-15) нараховуються такі види податків і зборів (обов’язкових платежів): ввізне мито за ставкою в розмірі 20 відсотків митної вартості товарів, податок на додану вартість, акцизний збір і плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, у випадках і за ставками, установленими законодавством;

б) сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, за ВМД нараховуються такі види податків і зборів (обов’язкових платежів): ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір і плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, у випадках і за ставками, установленими законодавством.

.3Товари, що надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях і МЕВ, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага не перевищує 100 кг, обкладаються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизним збором.

.4Якщо сумарна митна вартість та/або загальна вага перевищують 1000 євро та/або 100 кг відповідно, то оподаткування товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі або в МПВ, які надходять в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень), здійснюється з нарахуванням мита за повними ставками Митного тарифу України, податку на додану вартість, акцизного збору та плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, у випадках і за ставками, установленими законодавством, за ВМД та поданням дозволів (ліцензій) та сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання іноземного сертифіката, у випадках, установлених законодавством для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

.5Сумарна митна вартість, заявлена громадянином або визначена митним органом, визначається шляхом складення митної вартості всіх товарів, які ввозяться громадянином або містяться в МПВ.

.6Транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД) і номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) безпосередньо громадянами на митну територію України або надходять на адресу громадян у несупроводжуваному багажі чи у вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості обкладаються ввізним митом, податком на додану вартість і в установлених законодавством України випадках акцизним збором.

.7Справляння мита, податку на додану вартість й акцизного збору при ввезенні інших транспортних засобів і окремих номерних вузлів до них,

ніж зазначені в пункті 2.6 цієї глави, здійснюється з дотриманням вимог глави 3 цього Порядку та за окремою квитанцією МД-1 або ВМД для кожного транспортного засобу.

.8Справляння акцизного збору з кузовів за кодом 8707 УКТЗЕД здійснюється із застосуванням ставок акцизного збору на такий кузов, передбачених податковим законодавством.

.9Підставою для відчуження транспортних засобів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 УКТЗЕД, що були ввезені громадянами зі звільненням від оподаткування згідно зі статтею 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, до закінчення строку, що обмежує таке відчуження, є сплата податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених при ввезенні транспортного засобу з метою вільного обігу. Нарахування та сплата податків і зборів (обов’язкових платежів) при цьому здійснюються на день ввезення автомобіля на митну територію України.

.10Звільнення від оподаткування при ввезенні (пересиланні) громадянами на митну територію України товарів і предметів здійснюється відповідно до законодавства України.

Справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору при ввезенні (пересиланні) єдиного неподільного товару

.1Митне оформлення єдиного неподільного товару, митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина в МПВ, здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або вповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості такого предмета, податку на додану вартість та в передбачених законодавством України випадках акцизного збору.

.2Якщо митна вартість та вага неподільного товару не відповідає встановленим параметрам (200 євро та 50 кг), то митне оформлення такого товару здійснюється відповідно до глави 2 цього Порядку.

.3Митне оформлення єдиного неподільного товару, митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага не перевищує 50 кг, здійснюється за умови усного декларування. При цьому мито, податок на додану вартість, акцизний збір не нараховуються.

.4Митне оформлення єдиного неподільного товару, що надходить на адресу громадянина у вантажному відправленні чи МЕВ, здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або вповноваженою на те особою ввізного мита за повними ставками Митного тарифу України, податку на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизного збору.

Особливості справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) при тимчасовому ввезенні на митну територію України товарів і транспортних засобів

.1При тимчасовому ввезенні громадянами на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро та загальна вага не перевищує 50 кг, податки та збори не нараховуються.

.2Тимчасове ввезення громадянами на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага не перевищує 100 кг, або єдиного неподільного товару незалежно від митної вартості та ваги дозволяється за умови письмового декларування та надання зобов’язання про їх зворотне вивезення в порядку, передбаченому для громадян, а також унесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких товарів, грошової застави в розмірі суми податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного обігу.

.3Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами в режимі тимчасового ввезення, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, проводиться в порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

.4Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТЗЕД дозволяється терміном до одного року після сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів з метою вільного обігу.

.5Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України інших транспортних засобів здійснюється залежно від митної вартості та ваги відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 цього Порядку.

.6Унесення грошової застави здійснюється з використанням бланка митної квитанції МД-1.

Особливості справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) при ввезенні транспортних засобів на митну територію України з метою транзиту

.1Увезення громадянами транспортних засобів з метою транзиту здійснюється за умови внесення на рахунок митного органу, який здійснив пропуск цих транспортних засобів на митну територію України грошової застави в сумі податків і зборів (обов’язкових платежів), які підлягають сплаті при ввезенні транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу.

Це положення не поширюється на випадки ввезення транспортних засобів з метою транзиту:

громадянами-резидентами транспортних засобів, які їм належать і перебувають на постійному обліку у відповідних реєстраційних органах іноземних держав;

громадянами-нерезидентами транспортних засобів, які перебувають на постійному обліку у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.

.2У разі порушення зобов’язання про транзит громадяни несуть відповідальність згідно із законодавством, при цьому грошова застава поверненню громадянам не підлягає.

Справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) при вивезенні (пересиланні) товарів за межі митної території України

.1Вивезення громадянами товарів за межі митної території України здійснюється відповідно до Митного кодексу України.

 

.2У разі вивезення громадянами за межі митної території України товарів нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) здійснюється відповідно до законодавства.

Повернення платникам податків коштів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами

.1Платник податків має право на повернення коштів – податків і зборів (обов’язкових платежів), помилково та/або надмірно сплачених до бюджету. Повернення коштів проводиться у Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, затвердженому наказом Держмитслужби від 20.07.2007 № 618, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 за № 1097/14364.

.2У разі повернення коштів, справляння яких здійснювалося за митною квитанцією МД-1, посадовою особою відділу митних платежів митного органу вносяться відповідні зміни до всіх примірників квитанції.

.3Одночасно з метою приведення у відповідність твердої та електронної копій митної квитанції МД-1 проводиться модифікація електронної копії в програмно-інформаційному комплексі “Інспектор”.

7.4 У модулі “Митні платежі” програмно-інформаційного комплексу “Інспектор” повернення коштів відображається шляхом створення акта коригування нарахування.

Директор Департаменту

митних платежів С.О.Джигалов

Додаток

до Порядку справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Нарахування суми мита на товари, транспортні засоби та номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється відповідно до Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”.

.1Розрахунок суми мита в разі застосування адвалерних ставок мита (у відсотках до митної вартості товарів) здійснюється за формулою

С = (МВ х Ст) : 100 %,

де С - сума мита;

МВ - митна вартість товару (у грн);

Ст - ставка мита, установлена у відсотках від митної вартості товару.

.2Розрахунок суми мита в разі застосування ставок специфічного мита, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів, здійснюється за формулою

С = Н х Ст х Кє,

де С - сума мита;

Н - кількісна або фізична характеристика товару в натуральному вираженні;

Ст - ставка мита в євро за одиницю товару;

Кє - курс євро, установлений Національним банком України на день подання митної декларації.

.3Розрахунок суми мита в разі застосування ставок комбінованого мита, що поєднує специфічне та адвалерне мито, здійснюється за формулою

(МВ х Ст1)/100%, але не менше ніж Н х Ст2 х Кє,

де МВ - митна вартість;

Ст1 – ставка мита, установлена у відсотках від митної вартості товару;

Н - кількісна або фізична характеристика товару в натуральному вираженні;

Ст2 - ставка мита в євро за одиницю товару;

Кє - курс євро, установлений Національним банком України на день подання митної декларації.

Нарахування суми акцизного збору при ввезенні громадянами на митну територію України товарів та транспортних засобів здійснюється  відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір” за ставками згідно з законодавством.

Розрахунок суми акцизного збору, ставку якого встановлено в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, здійснюється за формулою

Са = Н х А,

де Са - сума акцизного збору;

Н - кількісна або фізична характеристика товару в натуральному вираженні;

А - ставка акцизного збору.

Нарахування суми податку на додану вартість (далі - ПДВ) при ввезенні громадянами на митну територію України товарів та предметів здійснюється відповідно до статті 6 Закону України “Про податок на додану вартість” за ставкою 20 відсотків від бази оподаткування.

Спдв = (МВ + С + Са) х 0,2,

де Спдв - сума податку на додану вартість;

МВ – митна вартість товарів;

С - сума мита;

Са - сума акцизного збору.

ЗАКОН УКРАЇНИ

25.12.2008 р. №797-VI

Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування

 

Верховна Рада України

постановляє:

Внести зміни до таких законів України:

 

У Законі України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 180 із наступними змінами):

У статті 1 Закону України “Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №32, ст. 151; 2005 р., №№17 - 19, ст. 267; 2007 р., № 3, ст. 31):

цифри і слова:

 

“8703 21 10 00

 - - - нові

 

0,02 євро за 1 куб. см”

 

замінити цифрами і словами:

 

“8703 21 10 00

 

- - - нові

 

0,05 євро за 1 куб. см”;

 

цифри і слова:

 

 

“8703 22 10 00

 

 

- - - нові

 

0,02 євро за 1 куб. см”

 

замінити цифрами і словами:

 

 

“8703 22 10 00

 

 

- - - нові

 

0,03 євро за 1 куб. см”;

 

цифри і слова:

 

 

“8703 23 11 10

 

 

- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см

 

0,03 євро за 1 куб. см”;

 

замінити цифрами і словами:

 

 

“8703 23 11 10

 

 

- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см

 

0,15 євро за 1 куб. см”;

 

цифри і слова:

 

 

“8703 23 11 30

 

 

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см

 

0,06 євро за 1 куб. см”

 

 

замінити цифрами і словами:

 

 

“8703 23 11 30

 

 

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см

 

0,6 євро за 1 куб. см”;

 

цифри і слова:

 

 

“8703 23 19 10

 

 

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см

 

0,03 євро за 1 куб. см”

 

замінити цифрами і словами:

 

 

“8703 23 19 10

 

 

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см

 

0,12 євро за 1 куб. см”;

 

цифри і слова:

 

 

“8703 23 19 30

 

 

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см

 

0,06 євро за 1 куб. см”

 

замінити цифрами і словами:

 

 

“8703 23 19 30

 

 

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см

 

0,12 євро за 1 куб. см”;

 

цифри і слова:

 

 

“8703 24 10 00

 

 

- - - нові

 

0,1 євро за 1 куб. см”

 

замінити цифрами і словами:

 

 

“8703 24 10 00

 

 

- - - нові

 

1,0 євро за 1 куб. см”;

 

цифри і слова:

 

 

“8703 31 10 00

 

 

- - - нові

 

0,02 євро за 1 куб. см”

 

замінити цифрами і словами:

 

 

“8703 31 10 00

 

 

- - - нові

 

0,05 євро за 1 куб. см”;

 

 

цифри і слова:

 

 

“8703 32 11 00

 

 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

 

0,03 євро за 1 куб. см”

 

замінити цифрами і словами:

 

 

“8703 32 11 00

 

 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

 

0,15 євро за 1 куб. см”;

 

цифри і слова:

 

 

“8703 32 19 00

 

 

- - - - інші

 

0,03 євро за 1 куб. см”

 

замінити цифрами і словами:

 

 

“8703 32 19 00

 

 

- - - - інші

 

0,15 євро за 1 куб. см”;

 

цифри і слова:

 

 

“8703 33 11 00

 

 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

 

0,1 євро за 1 куб. см”

 

замінити цифрами і словами:

 

 

“8703 33 11 00

 

 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

 

1,0 євро за 1 куб. см”;

 

цифри і слова:

 

 

“8703 33 19 00

 

 

- - - - інші

 

0,1 євро за 1 куб. см”

 

замінити цифрами і словами:

 

 

“8703 33 19 00

 

 

- - - - інші

 

1,0 євро за 1 куб. см”;

 

цифри і слова:

 

 

“8707 10 10 10

 

 

- - - укомплектовані

 

200 грн. за 1 шт.”

 

замінити цифрами і словами:

 

 

“8707 10 10 10

 

 

- - - укомплектовані

 

1000 грн. за 1 шт.”;

 

 

цифри і слова:

 

 

“8707 10 10 20

 

 

- - - не укомплектовані

 

200 грн. за 1 шт.”

 

замінити цифрами і словами:

 

 

“8707 10 10 20

 

 

- - - не укомплектовані

 

1000 грн. за 1 шт.”

 

У статті 3 Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 9, ст. 68) внести такі зміни:

цифри і слова:

 

 

 

8703

 

 

автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном - код 8703 90 10 00) з об’ємом циліндрів двигуна:

 

 

 

 

від 1801 куб. см до 2500 куб. см

 

нові

10 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

12 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

500 грн. з 100 куб. см

від 2501 куб. см до 3500 куб. см

нові

25 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

30 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

750 грн. з 100 куб. см

від 3501 куб. см і більше

нові

40 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

45 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

1000 грн. з 100 куб. см

 

 

замінити цифрами і словами:

8703

автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном - код 8703 90 10 00) з об’ємом циліндрів двигуна:

 
 

від 1801 куб. см до 2200 куб. см

 
 

нові

10 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися до 8 років

12 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися понад 8 років

500 грн. з 100 куб. см

 

від 2201 куб. см до 3000 куб. см

 
 

нові

75 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися до 8 років

90 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися понад 8 років

750 грн. з 100 куб. см

 

від 3001 куб. см і більше

 
 

нові

120 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися до 8 років

135 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися понад 8 років

1000 грн. з 100 куб. см

цифри і слова:

8703

автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном - код 8703 90 10 00) з об’ємом циліндрів двигуна:

 
 

до 1000 куб. см

3 грн. з 100 куб. см

 

від 1001 куб. см до 1500 куб. см

4 грн. з 100 куб. см

 

від 1501 куб. см до 1800 куб. см

5 грн. з 100 куб. см

 

від 1801 куб. см до 2500 куб. см

10 грн. з 100 куб. см

 

від 2501 куб. см до 3500 куб. см

25 грн. з 100 куб. см

 

 

від 3501 куб. см і більше

40 грн. з 100 куб. см

замінити цифрами і словами:

8703

автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном - код 8703 90 10 00) з об’ємом циліндрів двигуна:

 
 

до 1000 куб. см

3 грн. з 100 куб. см

 

від 1001 куб. см до 1500 куб. см

5 грн. з 100 куб. см

 

від 1501 куб. см до 1800 куб. см

7 грн. з 100 куб. см

 

від 1801 куб. см до 2200 куб. см

10 грн. з 100 куб. см

 

від 2201 куб. см до 3000 куб. см

75 грн. з 100 куб. см

 

від 3001 куб. см і більше

120 грн. з 100 куб. см

“.

 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ

25 грудня 2008 року

№ 797-VI

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

26.12.2008 р. № 11/2-15/14215-ЕП

На № 1-35/05-5174 від 11.12.08

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

В Державній митній службі України опрацьовано звернення Київської обласної митниці щодо необхідності зазначення державного номеру

транспортного засобу при заповненні квитанції МД-1 на сплату єдиного збору.

Звертаю вашу увагу, що листами Держмитслужби від 03.10.08 № 11/2-15/10932-ЕП та від 17.11.08 № 11/2-15/12568-ЕП митні органи були зобов’язані у разі перетину кордону автомобільними транспортними засобами, в тому числі без вантажу, та справляння при цьому єдиного збору у графі „Одиниця виміру” квитанції МД-1 вказувати державний номер такого автотранспортного засобу.

Разом з тим, за інформацією, наданою Київською обласною митницею, під час митного оформлення товарів, що були ввезені на митну територію України автомобільним транспортом, у якості підтвердження сплати єдиного збору були надані квитанції МД-1 без зазначення державного номеру транспортного засобу.

Зокрема, такі квитанції МД-1 оформлюються Чернігівською, Новгород-Сіверською, Чопською, Львівською, Дністровською, Ягодинською, Сумською, Глухівською, Ізмаїльською митницями, що фактично унеможливлює ідентифікацію зазначених квитанцій з відповідним транспортним засобом за переміщення якого стягувався єдиний збір, а відтак не підтверджує сплату єдиного збору в пункті пропуску.

Враховуючи викладене, наголошую на необхідності дотримання вимог зазначених вище листів Держмитслужби. Крім того, зобов’язую застосувати заходи дисциплінарного впливу до посадових осіб митних органів, які не забезпечили виконання вимог щодо заповнення квитанції МД-1 при справлянні єдиного збору, викладених в зазначених листах Держмитслужби.

Перший заступник Голови СлужбиА.Є. Гутник

Злиденний 2472756 26663

 

Вверх