Законодавчі акти та відомчі інструкції 2006 року

Legal acts and departmental instructions 2006

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.01.2006 р. № 5

Про затвердження Порядку справляння мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 січня 2006 р. за №81/11955

Відповідно до статей 250 - 254 Митного кодексу України та Закону України від 13.09.2001 № 2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок справляння мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, що додається.

Департаменту митних платежів (Джигалов С. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 27.03.2000 № 164 “Про затвердження Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам” (зі змінами й доповненнями), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.04.2000 за №227/4448.

Скасувати наказ Держмитслужби України від 22.11.2001 № 764 “Про затвердження Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

 

Голова Державної

митної служби України О. Б. Єгоров

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України В. М. Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 12 січня 2006 р. № 5

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

31 січня 2006 р. за № 81/11955

ПОРЯДОК

справляння мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Цей нормативний акт визначає порядок справляння мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні товарів та предметів, в тому числі транспортних засобів і номерних вузлів до них, що переміщуються через митний кордон України в супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажних, міжнародних експрес- і поштових відправленнях і належать громадянам.

Загальні положення

.1У цьому Порядку терміни “вільне використання”, “громадяни”, “громадяни-резиденти”, “громадяни-нерезиденти”, “механічний транспортний засіб”, “номерні вузли”, “особисті речі”, “постійне місце проживання”, “предмети”, “продукти харчування”, “пропуск через митний кордон України”, “сільськогосподарська продукція”, “тимчасове ввезення на митну територію України”, “тимчасове вивезення за межі митної території України”, “товари”, “транспортний засіб”, “форс-мажорні обставини” уживаються в значеннях, наведених у Законі України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі - Закон).

 .2Терміни ”переміщення товарів через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях”, “переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях”, “переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях”, “переміщення товарів через митний кордон України в супроводжуваному багажі”, “переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі” уживаються в значеннях, визначених Митним кодексом України.

.3Інші терміни вживаються в таких значеннях:

місце міжнародного поштового обміну (далі - ММПО) - територія, на якій оператор поштового зв’язку здійснює оброблення міжнародних поштових відправлень (далі - МПВ) та пред’являє їх підрозділу митного органу для митного контролю і митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у МПВ;

пункт міжнародного поштового обміну (далі - ПМПО) - виробничий підрозділ підприємства поштового зв’язку, який здійснює безпосередній обмін депешами з міжнародною поштою, у тому числі відправлення міжнародної прискореної пошти з позначкою “EMS”, а також із зарубіжними поштовими службами;

підрозділ митниці (далі - ПМ) - підрозділ митниці, який здійснює в ММПО митний контроль і митне оформлення переміщуваних у МПВ товарів та інших предметів або митний контроль депеш у ПМПО.

.4Митне оформлення товарів і предметів, що переміщуються громадянами в супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадян у МПВ, експрес- і вантажних відправленнях та підлягають оподаткуванню, може бути завершено в повному обсязі лише після сплати мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів згідно із законодавством України.

.5Мито, податок на додану вартість, митні збори та акцизний збір нараховуються митними органами за ставками, що діють на день прийняття митної декларації, та сплачуються громадянами у валюті України.

При визначенні сум мита, акцизного збору та митних зборів, які нараховуються за фіксованими ставками, застосовуються офіційні курси іноземних валют, що визначаються Національним банком України на день оформлення митної декларації.

Нарахування мита, податку на додану вартість та акцизного збору здійснюється за формулами, наведеними в додатку до цього Порядку.

 .6Справляння мита з товарів дитячого асортименту, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, здійснюється за ставками, зменшеними на 50 відсотків згідно з Декретом Кабінету Міністрів України “Про Єдиний митний тариф”.

.7Справляння податку на додану вартість з товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про податок на додану вартість”.

.8Справляння акцизного збору з товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється відповідно до вимог Декрету Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір”.

.9Справляння податків і зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами в супроводжуваному багажі, несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у вантажному відправленні, здійснюється з використанням:

уніфікованої митної квитанції МД-1 за формою, визначеною Порядком застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі - митна квитанція форми МД-1), затвердженим наказом Держмитслужби України від 04.01.2005 № 1 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за №66/10346;

або вантажної митної декларації форми МД-2 (МД-3) (далі - ВМД), форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574 “Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію” (зі змінами та доповненнями).

Справляння податків і зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються в МПВ, здійснюється з використанням:

бланка оглядового розпису М-15, форма якого визначена постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1948 “Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях”;

або ВМД.

Справляння податків і зборів з товарів і предметів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях (далі - МЕВ) і надходять на адресу громадян, здійснюється з використанням:

бланка митної декларації М-16, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1948 “Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях”;

або ВМД.

.10Справляння митних зборів здійснюється відповідно до глави 2 розділу VI Митного кодексу України від 12.12.91 № 1970-XII за ставками, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 № 65 “Про ставки митних зборів”.

.11Митні збори справляються під час митного оформлення за:

митне оформлення товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них (у тому числі таких, що ввозяться тимчасово);

перебування товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них під митним контролем;

митне оформлення товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, де вони зберігаються, чи поза робочим часом, установленим для митниці, у тому числі у вихідні та святкові дні;

митне оформлення транспортного засобу індивідуального користування, якщо цей засіб використовується для перевезення товарів і предметів в обсягах, що підлягають обкладенню митом;

видачу посвідчень на право реєстрації (перереєстрації) увезених в Україну громадянами транспортних засобів (у тому числі ввезених тимчасово), а також номерних агрегатів, що підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції;

зберігання товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них на складах митниць.

 .12Митний збір за митне оформлення не справляється в разі ввезення в Україну товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них:

громадянами, що користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 286 - 290, 292 - 295, 300 Митного кодексу України, за винятком митного збору за митне оформлення товарів і предметів поза місцем розташування митниць або поза робочим часом, установленим для митниць;

що не підлягають митному оподаткуванню.

.13Митний збір за митне оформлення товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, де вони зберігаються, не справляється в разі проведення митного оформлення в зонах митного контролю на територіях, де розташовані підрозділи митних органів.

При нарахуванні митного збору за митне оформлення товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що їх зберігають, у митній квитанції форми МД-1 або у ВМД зазначається кількість годин роботи працівника митниці, завізована підписом громадянина.

При нарахуванні цього виду митних зборів робота працівника митниці протягом неповної години обліковується як робота протягом однієї години. При цьому до часу, витраченого працівником митниці на митне оформлення, зараховується також час, витрачений ним на проїзд до місця призначення й у зворотному напрямку.

.14Строк перебування під митним контролем для нарахування митного збору за перебування під митним контролем обчислюється:

при прийнятті товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них на зберігання на складах митниць - з дати оформлення митної квитанції форми МД-1 про прийняття товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них на зберігання, а також проставлення відбитка штампа “Під митним контролем” на примірниках митної квитанції форми МД-1;

при ввезенні транспортних засобів і номерних вузлів - з дати оформлення прикордонною митницею декларації форми МД-7 про ввезення транспортного засобу індивідуального користування та номерного вузла до нього.

 У всіх випадках строк перебування товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них під митним контролем для нарахування митного збору за перебування під митним контролем обчислюється до дати завершення митного оформлення або їх повернення власникам чи вповноваженим особам.

.15При нарахуванні митного збору за перебування під митним контролем до строку перебування під митним контролем не включаються:

час від складання протоколу про порушення митних правил до прийняття остаточного рішення у справі (оскарження рішення в судовому порядку, прийняття рішення Держмитслужби), якщо згідно з таким рішенням справу про порушення митних правил припинено;

час проведення експертизи з установлення класифікаційного коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД) та митної вартості. У цьому разі митний збір за перебування під митним контролем нараховується, починаючи з 4-го календарного дня з дати прийняття відповідного рішення митним органом;

час, витрачений на отримання інформації, потрібної для здійснення митного оформлення товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них, на запит, надісланий одним митним органом іншому (у тому числі Державній митній службі України), а також іншим органам державної влади. У цьому разі митний збір за перебування під митним контролем нараховується, починаючи з 4-го календарного дня з дати отримання митним органом відповідної інформації;

час, витрачений громадянином на отримання дозволів інших державних органів на ввезення товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них, а також на подання цих дозволів митному органу, якщо їх подання зумовлювалось проведенням відповідної експертизи і вони не могли бути отримані до моменту ввезення цих товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них; при ввезенні транспортних засобів - час, витрачений громадянином на отримання дозволів інших державних органів на право оформлення транспортних засобів (при переїзді на постійне місце проживання в Україні час, витрачений на отримання реєстрації). У цьому разі митний збір за перебування під митним контролем нараховується, починаючи з 4-го календарного дня з дати отримання дозволу.

.16Митний збір за перебування під митним контролем не справляється за весь період перебування під митним контролем у разі:

 тимчасового ввезення на митну територію України та тимчасового вивезення за межі митної території України товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них;

транзиту товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них через митну територію України;

отримання (відправлення) громадянами товарів і предметів у МПВ.

.17Строк зберігання товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них на складах митниць для нарахування митного збору за їх зберігання обчислюється з дати оформлення відповідних документів про фактичне прийняття товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них на зберігання митницею.

.18Митний збір за зберігання не справляється, якщо дата прийняття на зберігання товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них збігається з датою видачі (повернення) їх власникам або вповноваженим особам.

.19При нарахуванні митного збору за зберігання товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них на складах митниць строк зберігання обчислюється в календарних днях.

.20При митному оформленні товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі митної території України (крім товарів, що переміщуються в МПВ), проводиться справляння митних зборів.

Справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору з товарів і предметів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України з метою вільного використання

.1Товари та предмети, що ввозяться безпосередньо громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі чи в МПВ, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага не перевищує 100 кг, обкладаються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості, податком на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизним збором.

.2Товари та предмети, що надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях і МЕВ, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага не перевищує 100 кг, обкладаються ввізним митом за  повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизним збором.

.3Товари та предмети, що ввозяться безпосередньо громадянами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, або надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях, МПВ чи МЕВ і сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага перевищує 100 кг, обкладаються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизним збором.

Справляння мита, податку на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизного збору здійснюється з використанням ВМД.

.4Транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 УКТЗЕД і номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) безпосередньо громадянами на митну територію України або надходять на адресу громадян у несупроводжуваному багажі чи у вантажних відправленнях для вільного використання, незалежно від їх вартості обкладаються ввізним митом, податком на додану вартість і в установлених законодавством України випадках акцизним збором.

.5Справляння мита, податку на додану вартість й акцизного збору з інших транспортних засобів і окремих номерних вузлів до них, ніж зазначені в п. 2.4 цього Порядку, здійснюється з дотриманням вимог глави 3 цього Порядку для єдиного неподільного товару.

.6Митне оформлення кузовів і шасі за кодами 8706 і 8707 УКТЗЕД, що ввозяться громадянами для вільного використання, здійснюється як митне оформлення зібраних транспортних засобів, з урахуванням максимального об’єму циліндрів двигуна, що серійно встановлювався на марках таких автомобілів відповідного року їх випуску.

Справляння податків і зборів з кузовів за кодами 8706 і 8707 УКТ ЗЕД, на які серійно встановлюються однакового об’єму двигуни, бензиновий або дизельний, здійснюється за характеристиками зібраного транспортного засобу із застосуванням ставок податків і зборів на такий транспортний засіб, передбачених законодавством.

.7Підставою для відчуження механічного транспортного засобу за кодами 8701, 8702, 8703, 8704 чи 8705 згідно з УКТЗЕД, що був увезений громадянином при переселенні на постійне місце проживання в Україну та митне оформлення якого здійснено з урахуванням пільг з оподаткування,  протягом року з дати такого переселення (в’їзду) є сплата податків і зборів, передбачених при ввезенні транспортного засобу з метою вільного використання. Нарахування та сплата податків і зборів при цьому здійснюються згідно з п. 2.4 цього Порядку.

.8Звільнення від оподаткування при ввезенні (пересиланні) громадянами на митну територію України товарів і предметів здійснюється відповідно до законодавства України.

Справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору при ввезенні (пересиланні) єдиного неподільного товару

.1Єдиний неподільний товар, митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, який увозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному чи несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина в МПВ, оподатковується ввізним митом у розмірі 20 відсотків від митної вартості цього товару, а також податком на додану вартість, митними зборами, а в установлених законодавством випадках акцизним збором.

.2Справляння мита, податку на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизного збору з єдиного неподільного товару, що надходить на адресу громадянина у вантажному відправленні чи МЕВ, здійснюється незалежно від митної вартості й ваги цього товару.

Такі товари підлягають обкладенню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизним збором.

Справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів і предметів, що надходять у МПВ на адресу фізичних осіб і при митному оформленні яких згідно із законодавством не застосовується ВМД

.1Справляння податків і зборів при митному оформленні товарів і предметів, які переміщуються в МПВ, здійснюється згідно із законодавством України.

Контроль за повнотою перерахування податків і зборів, які нараховуються ПМ при митному оформленні МПВ, здійснюється митницею в ММПО на підставі угод, укладених між митницею та оператором поштового зв’язку.

 .2Справляння податків і зборів при митному оформленні здійснюється посадовою особою ПМ на бланку оглядового розпису форми М 15, який виписується в 3-х примірниках, із зазначенням відмітних ознак пойменованих в оглядовому розписі предметів та їх кількості.

Перший примірник оглядового розпису залишається в ПМ у ММПО.

Другий примірник передається ММПО для вручення адресату МПВ.

Третій примірник передається до відділу фінансів і бухгалтерського обліку митного органу.

На переліках, супровідних документах до МПВ, що містять товари і предмети, на які ПМ нараховано податки та збори, а в тих випадках, коли наявність таких документів не передбачено, на оболонках МПВ проставляється штамп “ПІДЛЯГАЄ ВИДАЧІ АДРЕСАТУ ПІСЛЯ СПЛАТИ ПЛАТЕЖІВ, НАРАХОВАНИХ МИТНИЦЕЮ”.

.3Нараховані посадовою особою ПМ суми податків і зборів сплачуються на відповідний рахунок митниці, у зоні діяльності якої розташовано ММПО.

.4Якщо митна вартість товарів і предметів, які переміщуються в МПВ, не перевищує встановлені законодавством України норми, то податки та збори не нараховуються. На переліках і супровідних документах до таких МПВ, а якщо наявність таких документів не передбачена, то на оболонках МПВ проставляється штамп “БЕЗ СПЛАТИ МИТНИЦІ ПЛАТЕЖІВ”.

.5Якщо для декларування товарів і предметів відповідно до законодавства використовується ВМД, то митний контроль і митне оформлення МПВ здійснюються митним органом, у зоні діяльності якого розташований адресат (одержувач).

Особливості справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору під час митного оформлення МЕВ, для декларування яких не застосовується ВМД

.1Експрес-перевізнику дозволяється сплачувати податки та збори, передбачені законодавством, за громадян, які є одержувачами або відправниками МЕВ. У цьому разі експрес-перевізник перераховує відповідні суми коштів на відповідний рахунок митного органу як попередню оплату податків і зборів. У верхній частині платіжного доручення, за яким здійснюється таке перерахування, учиняється запис “Сплата за фізичних осіб”.

 Посадовою особою підрозділу митного оформлення платіжне доручення приймається до оформлення тільки після проставляння відділом митних платежів відмітки про надходження коштів на відповідний рахунок митного органу.

.2Списання посадовою особою підрозділу митного оформлення відповідних сум податків і зборів з рахунку експрес-перевізника здійснюється шляхом зазначення на зворотному боці платіжного доручення:

номера й дати оформленої митної декларації форми М-16, за якою здійснюється митне оформлення;

загальної суми нарахованих податків і зборів;

залишку коштів, що надійшли на відповідний рахунок митного органу, за цим платіжним дорученням.

Зазначена інформація завіряється відбитком особистої номерної печатки посадової особи підрозділу митного оформлення, що здійснила митне оформлення МЕВ.

Особливості справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору з товарів і транспортних засобів і номерних вузлів до них при тимчасовому ввезенні на митну територію України

.1Тимчасове ввезення громадянами на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага не перевищує 100 кг, або єдиного неподільного товару незалежно від митної вартості й ваги дозволяється за умови письмового декларування та надання письмового зобов’язання про їх зворотне вивезення в порядку, передбаченому для громадян, а також унесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких товарів, грошової застави в розмірі суми податків і зборів, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного використання. Унесення грошової застави здійснюється з використанням бланка митної квитанції форми МД-1.

.2Справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами в режимі тимчасового ввезення й сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага перевищує 100 кг, проводиться за ВМД.

 .3Справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору при тимчасовому ввезенні на митну територію України громадянами-резидентами транспортних засобів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД під письмове зобов’язання про зворотне вивезення проводиться з використанням бланка митної квитанції форми МД-1.

Справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору з інших транспортних засобів здійснюється відповідно до пунктів 6.1 - 6.2 цього Порядку.

Особливості справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору з транспортних засобів і номерних вузлів до них при транзиті через територію України

.1При ввезенні транспортних засобів у режимі транзиту громадянами вноситься на рахунок митного органу, що здійснює пропуск цих транспортних засобів, грошова застава в сумі податків і зборів, які підлягають сплаті при ввезенні транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.

Це положення не поширюється в разі ввезення в режимі транзиту:

громадянами-резидентами на митну територію України транспортних засобів, які їм належать і перебувають на постійному обліку у відповідних реєстраційних органах іноземних держав;

громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів, які перебувають на постійному обліку у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.

.2У разі порушення зобов’язання про транзит громадяни несуть відповідальність згідно із законодавством, при цьому грошова застава поверненню громадянам не підлягає.

Справляння мита, податку на додану вартість, акцизного та митних зборів з товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них при вивезенні (пересиланні) за межі митної території України

.1Вивезення громадянами товарів за межі митної території України здійснюється у порядку та на умовах, встановлених законодавством України для підприємств, якщо інше не передбачено законом.

 У разі вивезення громадянами за межі митної території України товарів і предметів, у випадках, визначених законодавством, нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) не здійснюється.

Директор Департаменту

митних платежів С. О. Джигалов

Додаток

до Порядку справляння мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Нарахування суми податку на додану вартість (далі - ПДВ) на товари, транспортні засоби та номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється відповідно до статті 6 Закону України “Про податок на додану вартість” за ставкою 20 відсотків бази оподаткування.

Розрахунок суми ПДВ на товари, транспортні засоби та номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами, здійснюється за формулою

Спдв = (В + М + Са) х 0,2,

де Спдв - сума податку на додану вартість;

В - договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості, зазначеної у ввізній декларації;

М - ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України;

Са - сума акцизного збору.

Нарахування суми акцизного збору на товари та транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір” за ставками згідно з чинним законодавством.

Розрахунок суми акцизного збору, ставку якого встановлено в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, здійснюється за формулою

 Са = Н х А,

де Са - сума акцизного збору;

Н - кількість товару у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом;

А - ставка акцизного збору.

Нарахування суми мита на товари, транспортні засоби та номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється відповідно до Закону України.

.1Розрахунок суми мита в разі застосування адвалерних ставок мита (у відсотках до митної вартості товарів) здійснюється за формулою

Сма = (В х Ма) : 100 %,

де Сма - сума мита;

В - митна вартість товару (у грн.);

Ма - ставка мита, установлена у відсотках до митної вартості товару.

.2Розрахунок суми мита в разі застосування ставок специфічного мита, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів, здійснюється за формулою

Смс = Н х Мс х Кє,

де Смс - сума мита;

Н - кількісна або фізична характеристика товару в натуральному вираженні;

Мс - ставка мита в ЄВРО за одиницю товару;

Кє - курс ЄВРО, установлений Національним банком України на день подання митної декларації.

.3Розрахунок суми мита в разі застосування ставок комбінованого мита, що поєднує специфічне та адвалерне мито, здійснюється за формулою

В х X, але не менше ніж H х W,

 де В - митна вартість;

H - кількість товару у фізичних одиницях виміру;

X - ставка ввізного мита у відсотках до митної вартості товару,

W - ставка ввізного мита в установленому грошовому еквіваленті до одиниці товару.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

18.01.2006 р. № 11/2-9/401-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

митниць

Про надання роз’яснень.

У зв’язку з численними запитами митних органів стосовно надання роз’яснень щодо можливості вивезення за межі митної території України громадянами алкогольних напоїв і тютюнових виробів, призначених для власного споживання, повідомляємо.

Статтею 251 „Обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території України окремих товарів” Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-ІV встановлено обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території України окремих товарів.

Згідно з цією статтею Кодексу не допускається вивезення громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості:

1) товарів, щодо яких відповідно до законодавства України застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання експорту;

2) товарів, на які встановлено державні дотації, крім предметів особистого користування;

 3) товарів промислового призначення (обладнання, комплектуючих виробів, матеріалів тощо) згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Листом Державної митної служби України від 10.02.04 № 11/2-09-1402-ЕП визначено:

якщо ті чи інші правовідносини не врегульовано актами законодавства, то вони регулюються нормами тих актів законодавства, які регулюють подібні за змістом правовідносини (аналогія закону);

у разі неможливості використання аналогії закону правовідносини регулюються відповідно до загальних засад законодавства (аналогія права).

Оскільки алкогольні напої та тютюнові вироби, про які йдеться, являються продуктами, призначеними для власного споживання, а їх вивезення не є експортом у розумінні Закону України 16.04.91 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність” (зі змінами й доповненнями), Державна митна служба вважає за можливе здійснювати їх пропуск за межі України у кількості, передбаченій статтею 8 Закону України від 13.09.01 № 2681-ІІІ „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”.

Такий порядок відповідає вимогам Міжнародної Конвенції щодо спрощення та гармонізації митних процедур, процедуру приєднання до якої вже розпочала Україна.

В.о. Голови Служби О.О.Федоров

Заколодяжний В.В.

247-2830

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕКЛАРУВАННЯ ТА МИТНИХ РЕЖИМІВ

 

25.01.2006 р. № 010/68-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

 Щодо окремих питань митного оформлення транспортних засобів громадян

 Для відома та використання в роботі надсилаємо роз’яснення стосовно окремих питань, пов’язаних з митним оформленням транспортних засобів, що ввозяться громадянами з Республіки Молдова та Сполучених Штатів Америки, надані листом Міністерства закордонних справ України від 13.01.2006 №71.ВАВ-14-570/6771-05 (додається).

Додаток: на 3 арк., у 1 прим.

 

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В. П. Науменко

 

МІНІСТЕРСТВОЗАКОРДОННИХ СПРАВУКРАЇНИ

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF UKRAINE

 

13.01.2006 № 71.ВАВ-14-570/6771-05

 на №11/6-10/11419 від 14.09.2005р.

Щодо митного оформлення транспортних засобів, ввезених із Молдови та США

Повідомляємо, що запит Державної митної служби України стосовно надання інформації, необхідної для вирішення питань митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами у зв’язку з переселенням на постійне проживання в Україну, ретельно опрацьований в МЗС України. За результатами розгляду повідомляємо таке.

 В питанні визнання документів, оформлених компетентними органами Республіки Молдова, необхідно виходити із того, що у відносинах між Україною та Республікою Молдова застосовуються положення Договору про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, укладеного 13 грудня 1993 року в м.Києві.

Відповідно до статті 15 Договору, документ, який підготував або засвідчив відповідний орган однієї з Договірних Сторін, скріплений гербовою печаткою і підписом уповноваженої особи, має силу документа на території іншої Договірної Сторони без потреби будь-якого іншого засвідчення. Це стосується також копій і перекладів документів, які засвідчені відповідним органом.

Документи, які на території однієї з Договірних Сторін визнаються офіційними, вважаються такими ж на території іншої Договірної Сторони.

Враховуючи викладене, офіційні документи, які складені для застосування на території Республіки Молдова, зокрема на території її Придністровського регіону, для використання в Україні додаткового засвідчення не потребують.

Згідно з положеннями статті 1 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова про безвізові поїздки громадян від 18.05.2001р., затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №1731 від 27.12.2001р., громадяни Молдови, незалежно від місця постійного проживання, можуть в’їжджати-виїжджати, прямувати транзитом та перебувати на території України без віз з дотриманням правил перебування і реєстрації, чинних в нашій державі, по документах, зазначених у Додатку до цієї Угоди.

Водночас Закон України „Про імміграцію” від 07.06.2001р. надає усім іноземцям та особам без громадянства право звертатися за наданням дозволу на імміграцію та оформленням імміграційної візи. Відповідно до абзацу 2 статті 2 вказаного Закону, якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору України.

Окремий зразок імміграційної візи законодавством України не передбачено. Єдиний зразок бланку візової етикетки для всіх типів віз, у т.ч. імміграційної візи „ІМ-2”, встановлено постановами Кабінету Міністрів України „Про запровадження візової етикетки для оформлення іноземцям і особам без громадянства віз для в’їзду в Україну” від 08.09.1997 р. №983 та  „Про затвердження технічного опису зразка візової етикетки” від 08.11.1996р. №1363.

22 грудня 2003 року набула чинності для України Гаазька конвенція, яка скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Дія Конвенції поширюється на офіційні документи, які складені на території однієї з Договірних держав і мають бути представлені на території іншої Договірної держави.

Згідно з положеннями Конвенції, єдиною процедурою для засвідчення офіційних документів є проставлення спеціального штампу “APOSTILLE” уповноваженим органом держави-учасниці Конвенції.

Оскільки Сполучені Штати Америки є країною-учасницею Конвенції, то американські офіційні документи для їх використання в Україні повинні бути засвідчені Апостилем.

Згідно із наявною в ДКС МЗС України інформацією, в США питання засвідчення (сертифікації) документів Апостилем належить до компетенції Секретарів штатів (Secretary of State). Засвідчення відбувається шляхом прикріплення листка з Апостилем до документа.

З метою отримання роз’яснень стосовно порядку реєстрації транспортних засобів в країні перебування консульський відділ Посольства України у США звернувся до Відділу реєстрації транспортних засобів Офісу іноземних місій Державного департаменту США.

Згідно з отриманою інформацією, на території країни відсутній єдиний федеральний законодавчий акт, який регулює питання реєстрації транспортних засобів. Транспортні засоби реєструються у відповідності до вимог законодавства штату постійного проживання їх власників.

Попри наявність великих розбіжностей у процедурі реєстрації в різних штатах країни, єдиною вимогою для усіх Департаментів з питань транспорту (аналог українських відділів ДАІ) є оформлення так званого „тайтлу” – Свідоцтва про право власності на транспортний засіб. У більшості штатів США до згаданого документу вносяться відомості про марку, ідентифікаційний номер транспортного засобу, рік його випуску, тощо. За інформацією Офісу іноземних місій, більшість свідоцтв містять дату оформлення документу та придбання транспортного засобу.

У випадку подальшого продажу транспортного засобу, власник зобов’язаний передати документ покупцю, вписавши до свідоцтва інформацію про нового власника, який, в свою чергу, подає свідоцтво про  право власності на транспортний засіб до Департаменту з питань транспорту за місцем проживання з метою отримання нового свідоцтва, оформленого на своє ім’я.

Відповідно до законодавства країни перебування, свідоцтво про право власності є документом, який дозволяє не тільки розпоряджатися транспортним засобом за власним розсудом, але й вивозити його за межі країни.

Просимо врахувати.

Заступник МіністраВ.Наливайченко

вик. Носок Г.І., тел. 238-16-69

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

31.01.2006 р. № 11/1-18/918-ЕП

Начальникам регіональних

митниць та митниць

З метою забезпечення дотримання Закону України від 06.07.05 № 2739-IV „Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів”, зі змінами та доповненнями, унесеними Законом України від 30.11.05 №3151-IV, при митному оформленні транспортних засобів за кодами 8701 20, 8702 – 8705 та 8706 (шасі з установленими двигунами тільки для автомобілів товарних позицій 8701 20 і 8702-8705) згідно з УКТЗЕД, що переміщуються через митний кордон України і належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності, у разі неможливості визначити дату їх виготовлення за даними реєстраційних і технічних документів, здійснювати до набрання чинності наказом Держмитслужби від 17.11.05 № 1118 „Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.05 за №1428/11708, визначення дати виготовлення згаданих транспортних засобів відповідно до вимог наказу Держмитслужби України від 12.10.01 № 664 „Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на  митну територію України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.11.01 за № 949/6140.

Голова Служби О.Б.Єгоров

вик. С.В.Ізотов

т.247-26-32

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.02.2006 р. №11/1-27/1664-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

 Щодо митного оформлення транспортних засобів

З метою запобігання спроб заниження митної вартості при ввезенні на митну територію України транспортних засобів (коди товарів згідно УКТЗЕД 8101 – 8704), які мають пошкодження внаслідок аварії або затоплення, митний огляд таких транспортних засобів повинен здійснюватись комісійно із залученням посадових осіб оперативних підрозділів, відділу контролю митної вартості та номенклатури, відділу митних платежів.

При проведенні митного контролю та митного оформлення зазначених вище транспортних засобів обов’язково складати Акт про проведення митного огляду товарів, що переміщуються за ВМД, форму якого наведено в додатку 2 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної митної служби України від 17.11.2005 № 1123), із зазначенням ознак затоплення, технічного стану автомобіля, переліку наявних пошкоджень, та обов’язковим додаванням фотографій транспортного засобу. Фотографії транспортного засобу повинні відображати загальний вигляд автомобіля, стан та вигляд його салону. У відповідності до вимог і роз’яснень про додаток до Акта митного огляду, фотографії транспортного засобу наклеюються на окремі аркуші та завіряються штампом “Під митним контролем” посадової особи, яка здійснює митний контроль і митне оформлення транспортного засобу. Акт митного огляду завіряється особистими підписами посадових осіб митниці, залучених до митного огляду.

Голова Служби О.Б.Єгоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

23.02.2006 р. № 1-12/235-ЕП

Начальникам регіональних

митниць Начальникам митниць

Шановні колеги!

У листі Держмитслужби від 18.02.06 №11/1-27/1664-ЕП допущено технічну помилку.

Перший абзац вказаного листа необхідно читати: “З метою запобігання спроб заниження митної вартості при ввезенні на митну територію України транспортних засобів (товарні позиції згідно УКТ ЗЕД 8701 – 8704). Далі по тексту.

З повагою

Начальник Департаменту

аналізу ризиків та аудиту О.І.Конєв

Лось В.П. 489-02-29

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 03.03.2006 р. № 11/2-19/2245-ЕП

Начальникам

регіональних митниць, митниць

 Втратив дію з 25.10.2006 р. листом Держмитслужби №11/2-10/12006-ЕП

 З метою забезпечення реалізації вимог Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.2005 № 1118 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1428/1170, у повному обсязі, інформуємо.

Митне оформлення та контроль за доставкою в митниці призначення транспортних засобів громадян до набуття чинності наказу Держмитслужби України “Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом” здійснювати відповідно до вимог наказів Держмитслужби України:

від 25.06.99 № 393 “Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України” (із змінами й доповненнями), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.07.99 за № 516/3809;

від 26.07.2000 № 407 “Про затвердження Порядку заповнення декларації форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, номерного вузла чи агрегату” (із змінами й доповненнями), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за № 491/4712;

від 06.09.2000 № 490 “Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.09.2000 за №627/4848;

від 12.10.2001 № 664 “Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України” (із змінами й доповненнями), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.11.2001 за № 949/6140.

Перший заступник Голови Служби О.О.Федоров

Шкарупіло

247-27-28

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.03.2006 р. №010/175-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Втратив дію з 25.10.2006 р. листом Держмитслужби № 11/2-10/12006-ЕП

Щодо порядку видачі Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України громадянам-нерезидентам.

У зв’язку із зверненнями митних органів щодо надання роз’яснень стосовно порядку видачі Посвідчення громадянам-нерезидентам при тимчасовому ввезенні транспортних засобів, які перебувають на постійному обліку в іноземних державах, інформуємо.

Згідно з вимогами Закону України від 13.09.01 № 2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон):

громадяни-нерезиденти – іноземці, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України;

постійне місце проживання – місце проживання на території будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом будь-якого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов’язків або зобов’язань за договором (контрактом).

Згідно з вимогами статті 11 Закону транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТЗЕД, тимчасово ввезені громадянами-нерезидентами на митну територію України для власного користування на термін, що перевищує два місяці, підлягають реєстрації в органах Державної  автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 30 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 №1388, визначено, що транспортні засоби (вузли і агрегати, що мають ідентифікаційні номери), ввезені в Україну фізичними особами, підлягають реєстрації на підставі заяв власників і виданих митними органами посвідчень на їх реєстрацію в підрозділах ДАІ із зазначенням відомостей про сплату мита, заборону відчуження, дати зворотного вивезення.

Відповідно до пункту 27 згаданих Правил транспортні засоби, що належать фізичним особам, реєструються за місцем їх постійного або тимчасового проживання.

Пунктом 4.2 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби України від 24.11.03 № 297/793 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.12.03 за № 1133/8454, передбачено, що у паспорті громадянина поряд з датоштампом та/або імміграційній картці проставляється відмітка “ТЗ реєстраційний №”, яка засвідчує дату ввезення громадянином-нерезидентом транспортного засобу особистого користування, що перебуває на постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав.

При вивезенні за межі України тимчасово ввезеного транспортного засобу посадовою особою органу охорони державного кордону відмітка “ТЗ реєстраційний №” анулюється.

Враховуючи викладене підставою для оформлення Посвідчення при тимчасовому ввезенні транспортних засобів громадянами-нерезидентами за місцем їх тимчасового проживання в Україні є документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб, а також інші документи (зобов’язання про зворотне вивезення транспортного засобу, закордонний паспорт або інший документ, що дає право громадянину-нерезиденту перетинати державний кордон України, тощо).

Директор Департаменту декларування

та митних режимів В.П.Науменко

Скриннікова О.М.

(247-2799

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.03.2006 р. №11/2-10/2899-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

У доповнення до листа Держмитслужби від 03.03.2006 № 11/2-19/2245-ЕП.

У доповнення до згаданого листа Держмитслужби прошу забезпечити здійснення митного оформлення транспортних засобів, які ввозяться громадянами для постійного користування на митній території України (крім тих, митне оформлення яких здійснюється з наданням пільг в оподаткуванні), з дотриманням вимог Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби України від 17.11.2005 № 1118 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за №1428/11708.

Перший заступник

Голови Служби О. О. Федоров

КАБІНЕТ МІНСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.03.2006 р. № 170-р

 Про митне оформлення транспортних засобiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2007 року № 269-р

Дозволити Держмитслужбi здiйснити митне оформлення iз справлянням митних зборiв за перебування пiд митним контролем i зберiгання транспортних засобiв на складах митниць за нульовою ставкою транспортних засобiв, що класифiкуються за кодами товарних позицiй згiдно з УКТЗЕД 8702-8704, ввезених громадянами на митну територiю України у зв’язку з переселенням на постiйне мiсце проживання в перiод дiї Закону України “Про деякі питання ввезення на митну територію України  транспортних засобів” (у редакцiї Закону України вiд 6 липня 2005 р. № 2739-IV), але не пропущених через митний кордон України внаслiдок заборон i обмежень, установлених зазначеним Законом.

(розпорядження iз змiнами, внесеними згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.05.2007р. № 269-р)

Премєр-мiнiстр України Ю.ЄХАНУРОВ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.04.2006 р. №11/2-10/3597-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Про тимчасове ввезення транспортних засобів громадянами-нерезидентами як несупроводжуваного багажу.

У зв’язку із зверненнями митних органів щодо надання роз’яснень стосовно порядку митного оформлення транспортних засобів, що надходять в Україну з метою тимчасового користування на цій території як несупроводжуваний багаж та отримуються громадянами-нерезидентами, повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 1 Закону України від 13.09.01 №2681-ІІІ “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” несупроводжуваний багаж – відправлені власником (або за його дорученням – іншою фізичною чи юридичною особою) особисті речі та товари, що перетинають митний кордон України окремо від власника.

Згідно з вимогами пункту 2.4 Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, і оформлення митної декларації, затвердженого наказом Державної митної служби від 22.11.01 №763 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.12.01 за №1020/6211, несупроводжуваний багаж декларується письмово.

 Відповідно до положень Порядку митного оформлення несупроводжуваного багажу, що переміщується через митний кордон України, затвердженого наказом Державної митної служби від 08.10.99 №645 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.99 за №739/4032, факт відправлення несупроводжуваного багажу (далі – НСБ) із-за кордону зазначається в митній декларації, яка заповнюється власником в одному примірнику на прикордонній митниці при в’їзді в Україну.

Митна декларація, засвідчена відтиском особистої номерної печатки посадової особи митного органу, залишається у власника НСБ.

При отриманні НСБ власник подає митниці митну декларацію, у якій заявлено про НСБ, предмети, валюту та цінності, пропущені при в’їзді в Україну.

У разі отримання НСБ особою, яка діє за дорученням власника, ця особа подає митниці митну декларацію власника НСБ та відповідне нотаріально засвідчене доручення.

Враховуючи викладене, у разі отримання громадянами-нерезидентами транспортних засобів, які надійшли в Україну з метою тимчасового використання на цій території як несупроводжуваний багаж, такі громадяни або уповноважені ними особи подають митному органу, який здійснює митне оформлення, митну декларацію, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 №748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів”, та письмове зобов’язання про зворотне вивезення.

Митним органам забезпечити здійснення обліку таких транспортних засобів та контроль за виконанням зобов’язання про зворотне вивезення.

Перший заступник Голови Служби О.О.Федоров

 

Скриннікова О.М.

(247-2799

10/415 14.03.06

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.04.2006 р. № 29/1-11.1/2679-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

 Про класифікацію шасі з встановленим двигуном.

Для використання в роботі повідомляємо, що з метою дотримання правил та принципів Гармонізованої системи опису та кодування товарів, на якій базується Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), Держмитслужба України звернулася із запитом до Секретаріату Комітету з Гармонізованої системи Всесвітньої митної організації щодо класифікації товару “шасі з двигуном”.

У зазначеному запиті товар “шасі з двигуном” викладено за таким описом: “товар призначений для промислового складання автомобілів та подається до митного оформлення незібраним у вигляді окремо запакованих двигуна та частин шасі”, і наведено для нього таку класифікацію: окремо запаковані шасі та двигун класифікуються у товарній позиції 8706 згідно з Основним правилом інтерпретації (далі ОПІ) 2а).

З цього приводу Секретаріат Всесвітньої митної організації (лист ВМО від 06.03.2006 № 06NLO163-Ko) інформував про наступне.

“Секретаріат не погоджується з такою точкою зору та підходом до класифікації товарів, згаданих вище, з таких причин.

Товарна позиція 8706 включає “шасі з встановленими двигунами для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 – 8705”.

Такий текст передбачає, що для того, щоб бути включеними у товарну позицію 8706, шасі повинні бути обладнані двигуном, що в свою чергу не дозволяє застосовувати правило 2а). Це також видно з правила 1 (ОПІ 1), яке визначає у відповідній частині, що “... класифікація товарів проводиться виходячи з найменувань товарних позицій та (...) якщо такі тексти назв (...) не вимагають іншого, відповідно до таких положень”.

У цьому випадку контекст не вимагає іншого, й таким чином, правило 2а) не може застосовуватись.

 Це розглядається далі, у поясненнях до правила 1, пункт (V), де зазначено, що вираз “якщо в цих назвах чи Примітках не застережене інше” цілком недвозначно означає, що тексти назв товарних позицій і Примітки до розділів чи груп є пріоритетними, тобто враховуються в першу чергу для класифікації товару. Далі, у поясненнях до товарної позиції 8706 (перший пункт, виключення б), “шасі, неукомплектовані двигунами” (англ. not fitted with engines), не включаються до цієї товарної позиції та включається до товарної позиції 8708.

Таким чином, Секретаріат вважає, що вищеописаний товар слід класифікувати так:

- Шасі: товарна позиція 8708, товарна підпозиція 8708 99 (дивись також пояснення до цієї товарної позиції, другий пункт (А); та

- Двигун: товарна позиція 8407 або 8408, в залежності від типу двигуна (внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням або з компресійним запалюванням).

Класифікацію товару проведено згідно з ОПІ 1”.

 

Начальник Управління І. П. Рамусь

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.04.2006 р. №15/708-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Для врахування в роботі надсилаємо розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 №170-р “Про митне оформлення транспортних засобів” (додається) (див. окремо в базі).

Додаток: 1 арк.

 

Директор Департаменту

митних платежів С. О. Джигалов

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.04.2006 р. № 29/1-11.1/3030-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Про класифікацію напівпричепі.

Для використання в роботі та з метою однозначного підходу до класифікації згідно з УКТЗЕД товару – “напівпричепи тентовані з бортами та задніми дверима” повідомляємо про наступне.

Згідно з ГОСТ 3163-76 (Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие технические требования), якщо напівпричіп має борта, він повинен бути обладнаний пристосуваннями (крюками, скобами тощо), розташованими ззовні для ув’язування тенту, кріплення вантажу та для забезпечення можливості кріплення до бортового напівпричепа каркаса тенту, або додаткових бортів та надставлень. Бортові платформи напівпричепів повинні мати задні та бокові відкидні борта.

У випадку, коли на бортовій платформі напівпричепа споруджено фургон тентований, допускається замість заднього борту встановлювати двері, ролети тощо.

 Начальник Управління І. П. Рамусь

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.05.2006 р. № 010/340-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

 

Про надіслання листа Міністерства закордонних справ України.

 

 До відома та для використання в роботі надсилаємо лист Міністерства закордонних справ України від 13.04.06 №71/кпп/14-296 щодо оформлення автомобілів, які вивозяться за межі Італійської Республіки.

Додаток: 2 арк. в електронному вигляді

Директор Департаменту декларування

та митних режимів В.П.Науменко

Скриннікова О.М.

(247-2799

7840/5 20.04.06

МІНІСТЕРСТВОЗАКОРДОННИХ СПРАВУКРАЇНИ

MINISTRYOF FOREIGN AFFAIRSOF UKRAINE

Михайлівська площа, 1

м.Київ, 01018, Україна

1, Mykhaylivska sqr.,

Kyiv, 01018, Ukraine

13.04.2006 р. № 71/кпп/14-296

На № 11/2-10/1770 від 21.02.06

Державна митна служба України

Щодо оформлення автомобілів, які вивозяться за межі Італійської Республіки

У відповідь на ваш №11/2-10/1770 від 21.02.06 стосовно процедури оформлення автомобілів, які вивозяться за межі Італії, повідомляємо таке.

У разі остаточного вивезення автомобіля з території Італійської Республіки його власник зобов’язаний звернутися у регіональне відділення Генеральної дирекції реєстрації транспортних засобів за місцем проживання із заявою щодо зняття свого транспортного засобу з Державного автомобільного реєстру. Зазначена необхідність обумовлена італійським законодавством, яке передбачає сплату власником транспортного засобу відповідного податку на дороги до зняття його автомобіля з обліку.

Заява повинна бути підписана власником транспортного засобу, спадкоємцем або власником, який з будь-яких причин не був внесений у

Державний автомобільний реєстр як власник. Якщо заява не підписується у присутності відповідального співробітника, що приймає заяву, до неї необхідно долучити фотокопію посвідчення особи/особистого документа особи, яка підписує заяву.

До зазначеної заяви подаються:

- довідка про власність або лист-вкладка до техпаспорта;

- технічний паспорт;

- реєстраційні номери.

У тому випадку, коли заява подається власником автомобіля, який не був зареєстрований у Державному автомобільному реєстрі, крім вказаних вище документів потрібно подати документи про купівлю транспортного засобу (приватний документ з підписом, засвідченим нотаріусом, офіційний документ компетентної установи) або особисте засвідчення (яке підтверджує акт купівлі та вказує причини, з яких не додається документ про купівлю).

Після зняття з реєстрації транспортного засобу, який остаточно вивозиться за межі Італійської Республіки, його власникові навзамін вилученого технічного паспорта видається т.зв „дорожній листок” та тимчасові реєстраційні номери для автомобіля.

У „дорожньому листку” вказується маршрут переїзду транспортного засобу в країну наступної реєстрації, період переїзду та технічні дані автомобіля. При цьому, максимальний термін дії зазначеного документа становить 60 днів.

Винятки складають лише нові експериментальні незареєстровані автомобілі, на які регіональне відділення Генеральної дирекції реєстрації транспортних засобів може видати заводу-виробнику спеціальний „дорожній листок” з терміном дії не більше 180 днів без обмежень маршруту.

Для реєстрації автомобіля в одній з країн-членів ЄС вимагається оригінал технічного паспорта, виданий в Італії (європейська директива 1999/37/СЕ). З цієї причини технічний паспорт не вилучається, а повертається власникові автомобіля відповідним чином анульований.

Важливо відзначити, що з 1 березня 1998 року автомобіль, вивезений за межі Італійської Республіки, може бути знятий з Державного автомобільного реєстру через консульські відділи дипломатичних представництв Італії за кордоном.

 У цьому випадку заява про зняття з реєстраційного обліку надсилається консульським відділом до регіонального відділення Генеральної дирекції реєстрації транспортних засобів за місцем реєстрації автомобіля.

Разом із цією заявою, поданою власником або особою, яка має відповідні права, підтверджені згідно з італійським законодавством, консульський відділ надсилає також реєстраційні номери і документи (технічний паспорт та лист-вкладку або сертифікат власності), які - у випадку їх відсутності - можуть замінятися відповідними документами іноземної держави, у якій вони були вилучені в рамках процедури реєстрації транспортного засобу (з перекладом італійською мовою), або особистим засвідченням (як альтернатива) щодо подання заяви у правоохоронні органи відповідної країни про втрату документів.

До документації, яка надсилається, додається також копія квитанції про перерахування міжнародного поштового або банківського переказу (оплата за зняття транспортного засобу з обліку). Довідка про зняття автомобіля з Державного реєстру може бути надіслана поштою на закордонну адресу власника автомобіля, або до консульського відділу, з якого надійшла заява.

Просимо врахувати.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 24.05.2006 р. № 11/2-10/5619-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо забезпечення контролю за стягненням платежів при ввезенні для вільного обігу транспортних засобів громадянами.

За наявною у Держмитслужбі України інформацією при проведенні митного огляду під час видачі Посвідчення про реєстрацію транспортних засобів громадян (далі – Посвідчення) мають місце випадки виявлення  невідповідностей даних, зазначених в актах митного огляду, оформлених митними органами у пунктах пропуску через державний кордон України, даним, встановленим під час звірення інформації.

Відповідно до статті 69 Митного кодексу України незалежно від закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів митний контроль за ними може здійснюватися, якщо є достатні підстави вважати, що мають місце порушення законодавства України чи міжнародного договору України, укладеного в установленому законом порядку, контроль за виконанням яких покладено законом на митні органи. Такий контроль здійснюється на підставі письмового розпорядження керівника митного органу або особи, яка його заміщує.

Пунктом 7.5 Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.05 № 1118 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.11.05 за № 1428/11708, встановлено, що посадова особа митного органу здійснює митний огляд транспортного засобу (далі – ТЗ) при видачі Посвідчення.

У разі виявлення під час проведення митного огляду розбіжностей, які впливають на стягнення податків та зборів (обов’язкових платежів), між даними акту митного огляду, складеного при митному оформленні в пункті пропуску через державний кордон України, та фактично наявними митний огляд таких транспортних засобів необхідно здійснювати з обов’язковим складанням Акту митного огляду та застосуванням цифрової фотозйомки.

Фотографії ТЗ повинні відображати загальний вигляд ТЗ, стан та вигляд його салону. При цьому фотографії обов’язково повинні ілюструвати виявлені невідповідності, про що робиться запис у Акті митного огляду. Фотографії наклеюються на окремі аркуші і завіряються штампом “Під митним контролем” посадової особи, яка здійснює митний огляд ТЗ.

При цьому начальникам митних органів, які здійснюють видачу Посвідчень, забезпечити вирішення питання стягнення належних податків і зборів (обов’язкових платежів) та за наявності ознак порушень митних правил заведення справи про порушення митних правил.

Про виявлені вище згадані випадки негайно інформувати підрозділи Держмитслужби України та Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи відповідно до їх компетенції, а також направляти митному органу, який провів митне оформлення ТЗ, повідомлення про потребу проведення перевірки та вжиття відповідних заходів до посадових осіб, що провели митне оформлення.

Перший заступник Голови Служби О.О.Федоров

Ткач О.С.

247-27-99

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.07.2006 р. № 11/1-23/7815-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Останнім часом до Держмитслужби України надходить значна кількість заяв та скарг громадян щодо неправомірних дій, нетактовної та неетичної поведінки працівників митних органів, при здійсненні одноособового митного контролю та митного оформлення громадян,

Під одноособовим митним контролем слід розуміти проведення митних процедур працівниками митних органів під час знаходження один на один з громадянином, який перетинає митний кордон України.

З метою запобігання конфліктним ситуаціям, Вам необхідно посилити профілактичну та виховну роботу серед особового складу відповідних структурних підрозділів. Надати відповідні розпорядження щодо уникнення випадків одноособового проведення митних процедур, в значній мірі це стосується випадків здійснення митного контролю та митного оформлення речей громадян в окремих купе поїзду, каютах річкового та морського транспорту, тощо.

У випадку відсутності в купе потягу, автомобілі інших незацікавлених у результатах митного контролю громадян, здійснювати митний контроль у присутності старшого зміни або провідника вагону поїзду.

Голова Служби О.Б.Єгоров

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.07.2006 р. № 16/2-1090-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Звертаємо увагу на те, що починаючи з 20.07.06 набувають чинності накази Держмитслужби від 21.11.05 №1134 „Про затвердження Порядку формування й оновлення Довідника контрольних показників митної вартості товарів при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України” та від 21.11.05 № 1135 „Про затвердження Порядку дій посадових осіб митних органів при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України, у разі, якщо рівень митної вартості поданого до митного оформлення товару нижчий за контрольний показник митної вартості цього товару”.

Заступник начальника Управління К.В.Шелепова

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

25.07.2006р. № 630

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2006 р. за №964/12838

Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом

Відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 № 1022, Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених  наказом Держмитслужби України від 17.11.2005 № 1118 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1428/11708, і з метою забезпечення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом (далі – Порядок), що додається.

Управлінню контролю за переміщенням вантажів (Луговець В.А.) і Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Департаменту інформаційних технологій та митної статистики (Копосов С.А.) розробити в строк від дати державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України до дати набрання чинності цим наказом програмно-інформаційні комплекси для забезпечення виконання вимог Порядку.

Начальникам регіональних митниць, митниць після офіційного опублікування цього наказу інформувати громадян про вимоги Порядку, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби України Федорова О.О.

Т.в.о. Голови Держмитслужби України О.О.Федоров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби України

від 25.07.06 № 630

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10 серпня 2006 р.

за № 964/12838

 

 

ПОРЯДОК

здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом

Загальні положення

.1Цей Порядок розроблено відповідно до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.2005 № 1118 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1428/11708 і з метою забезпечення здійснення надійного контролю за переміщенням громадянами, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, транспортних засобів (далі – ТЗ) між митними органами України, оперативного реагування в разі виникнення непередбачених ситуацій під час такого переміщення, а також ведення статистичної обробки й аналізу інформації про ці ТЗ.

.2Дія Порядку поширюється на ТЗ, що переміщуються прохідним або внутрішнім транзитом громадянами, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (далі – громадяни).

.3ТЗ, що переміщуються громадянами транзитом, перебувають під митним контролем з моменту перетину митного кордону України до:

завершення митного оформлення – при ввезенні ТЗ для постійного користування на митній території України;

вивезення за межі митної території України – при ввезенні ТЗ із метою прохідного транзиту.

.4Терміни вживаються в цьому Порядку в таких значеннях:

митниця відправлення – будь-яка регіональна митниця, митниця України, з якої починається переміщення ТЗ;

митниця призначення – будь-яка регіональна митниця, митниця України, у якій закінчується переміщення ТЗ;

проміжна митниця – будь-яка регіональна митниця, митниця, яка здійснює продовження строку доставки ТЗ у митницю призначення тощо;

митна декларація (далі – МД) – документ, форму якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 “Про перелік  відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів” (зі змінами) і який містить відомості про предмети, що переміщуються громадянами через митний кордон України;

зобов’язання про доставку – письмове зобов’язання про доставку ТЗ у митницю призначення, яке надається власником ТЗ або вповноваженою ним особою митним органам на МД, з обов’язковим зазначенням строку виконання цього зобов’язання;

зобов’язання про транзит – письмове зобов’язання про вивезення з митної території України ТЗ, що був увезений з метою прохідного транзиту, яке надається власником ТЗ або вповноваженою ним особою митним органам на МД, з обов’язковим зазначенням строку виконання цього зобов’язання.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку в значеннях, установлених:

Митним кодексом України;

Законом України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (із змінами);

Правилами митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затвердженими наказом Державної митної служби України від 17.11.2005 №1118 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за №1428/11708 (далі – Правила).

.5Уповноважена посадова особа митниці відправлення дає дозвіл на переміщення ТЗ митною територією України за умови його митного оформлення відповідно до Правил і за відсутності обґрунтованих зауважень до пред’явленого до митного контролю ТЗ та до поданих на нього документів.

.6Для здійснення контролю за доставкою ТЗ у митниці призначення та виявлення фактів недоставки ТЗ використовується програмно-інформаційний комплекс Єдиної автоматизованої системи Держмитслужби України (далі – ЄАІС).

Департамент інформаційних технологій та митної статистики Держмитслужби України забезпечує доступ посадових осіб митних органів у

 межах їх службових повноважень до інформації в ЄАІС із можливістю перегляду змісту електронних копій зобов’язань про доставку чи про транзит і контролю поточного стану цих електронних копій.

.7Контроль за доставкою ТЗ у митницю призначення та виконанням зобов’язання про доставку чи про транзит здійснює митниця відправлення.

Для здійснення контролю за доставкою ТЗ у митницю призначення використовується зобов’язання про доставку чи про транзит ТЗ та його електронна копія.

Формування вповноваженою посадовою особою митниці відправлення електронної копії зобов’язання про доставку чи про транзит ТЗ здійснюється з використанням програмно-інформаційного комплексу “Транспортні засоби громадян”.

Електронні копії зобов’язань про доставку чи про транзит ТЗ передаються до ЄАІС засобами електронної пошти, а для внесення відміток до таких електронних копій використовуються канали оперативного зв’язку.

Поставлення ТЗ на контроль та зняття їх з контролю здійснюють посадові особи структурного підрозділу регіональної митниці, митниці, які безпосередньо здійснюють митний контроль і митне оформлення ТЗ.

Контроль за доставкою ТЗ у митниці призначення здійснюється відділом контролю за переміщенням товарів (далі – ВКПТ) митниці відправлення.

.8У разі виявлення фактів невиконання зобов’язання про доставку чи про транзит ТЗ митний орган, що безпосередньо виявив правопорушення, складає протокол про порушення митних правил.

Інформація про складення протоколу про порушення митних правил в оперативному режимі передається до ЄАІС.

Строк доставки ТЗ у митницю призначення

.1Митниця відправлення обов’язково встановлює строк доставки ТЗ у митницю призначення.

.2Строк доставки ТЗ у митницю призначення встановлюється з урахуванням можливостей ТЗ, маршруту, відстані до цієї митниці та інших умов перевезення й не повинен перевищувати максимального (граничного) строку доставки – 10 діб.

 .3Якщо ТЗ не може бути своєчасно доставлений у митницю призначення внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, що перешкоджають руху ТЗ, то цей строк може бути продовжений на час дії таких обставин чи подій.

Зазначеними обставинами чи подіями можуть бути:

стихійне лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне явище, зокрема замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів);

військові дії чи надзвичайний стан у регіоні, через який пролягає маршрут руху ТЗ;

страйк;

злочинні дії третіх осіб, спрямовані проти власника ТЗ чи вповноваженої ним особи або проти самого ТЗ;

пригода за участю ТЗ, яка спричинила його повне чи часткове пошкодження;

інші схожі за характером обставини чи події.

У разі виникнення таких обставин чи подій власник ТЗ або вповноважена ним особа повинні звернутися з письмовою заявою до найближчої митниці, у зоні діяльності якої сталася дія надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, для продовження строку доставки ТЗ у митницю призначення.

До письмової заяви додаються належним чином засвідчені документи, що підтверджують дію надзвичайних або невідворотних обставин чи подій.

Залежно від виду надзвичайних або невідворотних обставин чи подій документи, що підтверджують їх дію, можуть видаватися місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, власником підприємства, на якому відбувається страйк, або вповноваженим ним представником, а також об’єднанням, торгово-промисловою палатою, державним органом безпеки дорожнього руху, органом Міністерства внутрішніх справ України, іншим спеціально вповноваженим на це державним органом або центральним органом виконавчої влади тощо.

.4Митниця, у зоні діяльності якої сталася або триває дія надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, перелічених у пункті 2.3

 цього Порядку, після розгляду документів, що підтверджують дію таких обставин, учиняє на зворотному боці письмового зобов’язання про доставку чи про транзит ТЗ запис “Строк доставки транспортного засобу в митницю призначення продовжено до ___ _____________ 200_ р. унаслідок _________________________________________________________________”. (зазначається причина продовження строку)

Запис завіряється підписом начальника митниці чи особи, що його заміщує, і печаткою митниці, або підписом начальника структурного підрозділу митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення ТЗ, та особистою номерною печаткою посадової особи цього підрозділу. Про продовження строку доставки ТЗ із зазначенням конкретної дати обов’язково письмово інформується ВКПТ цієї самої митниці.

Копії документів, що підтверджують дію надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, залишаються в справах цієї митниці.

Митниця, що продовжила строк доставки ТЗ у митницю призначення, протягом доби обов’язково інформує про це засобами електронної пошти митницю відправлення й митницю призначення та невідкладно передає каналами оперативного зв’язку до ЄАІС інформацію про продовження строку доставки ТЗ.

За наявності такої інформації протокол про порушення митних правил не складається.

Митниця відправлення протягом чотирьох годин із моменту отримання інформації про продовження строку доставки ТЗ у митницю призначення повинна каналами оперативного зв’язку підтвердити відміткою в ЄАІС отримання цієї інформації.

.5Якщо внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин чи подій сталася втрата ТЗ або цей ТЗ неможливо використовувати надалі за призначенням, то митниця, у зоні діяльності якої виникла така обставина, сталася така подія, складає Акт про проведення митного огляду ТЗ, форму якого передбачено Правилами, на підставі висновків компетентних органів, інформує засобами електронної пошти митницю відправлення й митницю призначення про втрату ТЗ або неможливість його використання й каналами оперативного зв’язку передає інформацію про його втрату або неможливість використання до ЄАІС.

Митниця відправлення протягом чотирьох годин із моменту отримання інформації про втрату ТЗ або неможливість його використання повинна каналами оперативного зв’язку підтвердити відміткою в ЄАІС отримання цієї інформації.

 Контроль за доставкою ТЗ, що ввозяться для постійного користування на митній території України

.1Митне оформлення ТЗ, що:

увозяться працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довгострокових відрядженнях або проходили дипломатичну службу протягом не менше одного року та повертаються в Україну;

увозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну, - проводиться митницею за місцем постійного проживання або тимчасового перебування таких громадян.

.2Для вирішення питання направлення ТЗ для проведення митного оформлення в митницю за місцем проживання власника ТЗ останній або вповноважена ним особа подає митниці відправлення на бланку МД два примірники зобов'язання про доставку ТЗ у митницю призначення, заповненого відповідно до підпункту 3.2.5 Правил, і документи, зазначені в пункті 1.7 Правил.

.3Посадова особа митниці відправлення в межах своєї компетенції:

перевіряє правильність заповнення зобов’язання про доставку, відповідність поданих до оформлення документів і пред’явленого ТЗ відомостям, зазначеним у зобов’язанні про доставку;

за відсутності зауважень зобов’язання про доставку засвідчується відтиском особистої номерної печатки та підписом посадової особи митниці відправлення. У графі “Для службових позначок” зобов’язання посадова особа митниці відправлення зазначає дату доставки ТЗ у митницю призначення.

.4Особі, яка здійснила декларування, разом з оригіналами всіх документів, що були підставою для митного оформлення ТЗ, передається один примірник зобов’язання про доставку. Другий примірник зобов’язання про доставку залишається в митниці відправлення.

.5Після виїзду ТЗ за межі зони митного контролю в пункті пропуску через державний кордон України вповноважена посадова особа митниці відправлення формує електронну копію зобов’язання про доставку.

.6Електронна копія зобов’язання про доставку передається протягом чотирьох годин з моменту митного оформлення ТЗ уповноваженою посадовою особою митниці відправлення до ЄАІС.

 До електронної копії зобов’язання про доставку вносяться такі дані:

про особу, яка надала зобов’язання про доставку; прізвище, ім’я та по батькові, країна постійного проживання, громадянство (підданство), серія й номер паспорта або іншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

про ТЗ: тип, модель і марка, колір, рік виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна, об’єм двигуна (куб. см);

напрямок переміщення (ввезення);

дата доставки ТЗ у митницю призначення;

код митниці, до якої направлено ТЗ для проведення митного оформлення, відповідно до Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 № 335 (зі змінами) (далі – Класифікатор);

дата оформлення зобов’язання про доставку;

код підрозділу, який здійснив оформлення зобов’язання про доставку, відповідно до Класифікатора;

номер особистої номерної печатки посадової особи митниці відправлення, яка провела оформлення зобов’язання про доставку.

.7Примірник зобов’язання про доставку й документи, які були підставою для митного оформлення ТЗ, залишаються в справах митниці відправлення (передаються до ВКПТ цієї митниці).

ВКПТ митниці відправлення здійснює контроль за доставкою ТЗ у митницю призначення.

.8Митне оформлення ТЗ для постійного користування на митній території України здійснюється митницею призначення тільки після перевірки в ЄАІС достовірності інформації, що міститься в електронній копії зобов'язання про доставку, про ввезення в Україну цього ТЗ.

.9При надходженні ТЗ у митницю призначення в межах визначеного митницею відправлення строку доставки ТЗ уповноважена посадова особа митниці призначення в межах своїх повноважень перевіряє:

 наявність усіх потрібних для митного оформлення ТЗ документів;

наявність в ЄАІС електронної копії зобов’язання про доставку;

відповідність поданих до оформлення документів і пред’явленого ТЗ відомостям, зазначеним в електронній копії зобов’язання про доставку.

.10По отриманні з ЄАІС підтвердження наявності електронної копії зобов'язання про доставку й за відсутності зауважень уповноважена посадова особа митниці призначення проводить митне оформлення ТЗ відповідно до пункту 3.1 і з урахуванням підпунктів 3.2.1 - 3.2.3 Правил.

Інформація про митне оформлення ТЗ протягом чотирьох годин із моменту його завершення передається вповноваженою посадовою особою митниці призначення до ЄАІС.

.11Наявність такої інформації в ЄАІС є підтвердженням доставки ТЗ у митницю призначення й підставою для зняття ТЗ із контролю в митниці відправлення.

.12Документи, що були підставою для проведення митного оформлення ТЗ залишаються в справах митниці призначення (зберігаються в структурному підрозділі, який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення ТЗ).

.13Будь-які операції з ТЗ, що надійшов у митницю призначення, але митне оформлення якого не завершено, можуть бути здійснені тільки з дозволу та під контролем цієї митниці.

Контроль за доставкою ТЗ, що ввозяться на митну територію України з метою транзиту

.1У разі ввезення ТЗ на митну територію України з метою транзиту його власник або вповноважена ним особа подає митниці відправлення на бланку МД два примірники зобов’язання про транзит, заповненого відповідно до підпункту 4.1.2 Правил, і документи, зазначені в пункті 1.7 Правил.

.2Посадова особа митниці відправлення в межах своєї компетенції:

перевіряє правильність заповнення зобов’язання про транзит, відповідність поданих до оформлення документів і пред’явленого ТЗ відомостям, зазначеним у зобов’язанні про транзит;

 за відсутності зауважень зобов’язання про транзит засвідчується відтиском особистої номерної печатки й підписом посадової особи митниці відправлення. У графі “Для службових позначок” зобов’язання посадова особа митниці відправлення зазначає дату закінчення транзиту, а у випадку, визначеному в підпункті 4.1.5 Правил, - також номер уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі – квитанція МД-1), форму якої визначено Порядком застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженим наказом Держмитслужби України від 04.01.2005 № 1 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за № 66/10346 (зі змінами), і розмір грошової застави.

.3Особі, яка здійснила декларування, разом із документами, що були підставою для митного оформлення ТЗ, передається один примірник зобов’язання про транзит, а у випадку, визначеному в підпункті 4.1.5 Правил, - також другий примірник квитанції МД-1 і завірена вповноваженою посадовою особою митниці відправлення копія Акта про проведення митного огляду ТЗ. Другий примірник письмового зобов’язання про транзит залишається в митниці відправлення.

.4Для здійснення контролю за доставкою ТЗ у митницю призначення використовується зобов’язання про транзит і його електронна копія.

.5Після виїзду ТЗ за межі зони митного контролю в пункті пропуску через державний кордон України вповноважена посадова особа митниці відправлення формує електронну копію зобов’язання про транзит.

.6Електронна копія зобов’язання про транзит передається протягом чотирьох годин із моменту митного оформлення ТЗ уповноваженою посадовою особою митниці відправлення до ЄАІС.

До електронної копії зобов’язання про транзит уносяться такі дані:

про особу, яка надала зобов’язання про транзит: прізвище, ім’я та по батькові, країна постійного проживання, громадянство (підданство), серія й номер паспорта або іншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

про ТЗ: тип, модель і марка, колір, рік виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна, об’єм двигуна (куб. см);

номер квитанції МД-1 і розмір грошової застави;

напрямок переміщення (ввезення);

 дата закінчення транзиту;

дата митного оформлення;

код підрозділу, який здійснив митне оформлення ТЗ при його ввезенні на митну територію України, відповідно до Класифікатора;

номер особистої номерної печатки посадової особи митниці відправлення, яка провела митне оформлення ТЗ.

.7Примірник зобов’язання про транзит і документи, які були підставою для його оформлення, залишаються в справах митниці відправлення (передаються до ВКПТ цієї митниці).

ВКПТ митниці відправлення здійснює контроль за доставкою ТЗ у митницю призначення.

.8При вивезенні з митної території України ТЗ, увезеного з метою транзиту, особа, яка надала зобов’язання про транзит, подає митниці призначення документи, що підтверджують право власності на ТЗ, і оформлене при ввезенні цього ТЗ письмове зобов’язання про транзит. У разі внесення при ввезенні ТЗ грошової застави подаються також другий примірник квитанції МД-1 і завірена вповноваженою посадовою особою митниці відправлення копія Акта про проведення митного огляду ТЗ.

Посадова особа митниці призначення в межах своїх повноважень перевіряє:

наявність усіх потрібних для митного оформлення ТЗ документів;

наявність в ЄАІС електронної копії зобов’язання про транзит;

відповідність поданих до оформлення документів і пред’явленого ТЗ відомостям, зазначеним в електронній копії зобов’язання про транзит;

дотримання строку транзиту – та приймає рішення про можливість пропуску ТЗ за межі митної території України.

За відсутності зауважень уповноважена посадова особа митниці призначення на зворотному боці зобов’язання про транзит учиняє запис “Транзит, вивезення” і завіряє його відтиском особистої номерної печатки й підписом.

 .9Протягом чотирьох годин із моменту пропуску через митний кордон України ТЗ, що вивозиться за межі митної території України, уповноважена посадова особа митниці призначення передає до ЄАІС інформацію про:

дату вивезення ТЗ;

код підрозділу, який здійснив пропуск ТЗ, відповідно до Класифікатора;

номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка дозволила пропуск ТЗ через митний кордон України.

.10Наявність такої інформації в ЄАІС є підтвердженням виконання зобов’язання про транзит і підставою для зняття ТЗ із контролю в митниці відправлення.

.11Зобов’язання про транзит і документи, що були підставою для проведення митного оформлення ТЗ, залишаються в справах митниці призначення (зберігаються в структурному підрозділі, який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення ТЗ).

.12Будь-які операції з ТЗ, що був увезений на митну територію України з метою транзиту й доставлений у митницю призначення, але митне оформлення якого не завершено, можуть бути здійснені тільки з дозволу та під контролем цієї митниці.

.13В окремих випадках за письмовою заявою власника ТЗ або вповноваженої ним особи митницею може бути здійснена зміна режиму, у якому переміщується цей ТЗ. У разі зміни режиму митниця, яка його змінює, проводить митне оформлення ТЗ відповідно до пункту 3.1 та з урахуванням підпунктів 3.2.1 - 3.2.3 Правил.

Начальник

Управління контролю

за переміщенням вантажівВ.А.Луговець

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.07.2006 р. № 010/530 - ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо відміток у реєстраційних документах на транспортні засоби.

До відома та для використання в роботі надсилаємо роз’яснення стосовно внесення відміток до реєстраційних документів на транспортні засоби, на які встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку, надані листом Міністерства внутрішніх справ України від 14.07.06 № 4/8-3847 (додається).

Додаток: на 1 арк.

Т.в.о.директора Департаменту

декларування та митних режимів Л.М.Муромцев

Ткач О.С. 247-27-99

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ

ЛИСТ

14.07 2006 р. №4/8-3847

на 11/2-10/6358 від 09.06.2006

Першому заступникові Голови

Державної митної служби

Федорову О.О.

вул. Дегтярівська, 11-г,

м.Київ, 04119

Шановний Олександре Олеговичу!

За дорученням керівництва Міністерства внутрішніх справ Вашого листа щодо встановлення тимчасової заборони на зняття з обліку транспортних засобів розглянуто у Департаменті ДАІ МВС України.

 Повідомляємо, що відповідно до вимог пю42 постанови Кабінету Міністрів украхни від 7 вересня 1998 року №1388 “Про затвердження Правил державної реєстрації та облікуавтомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів,мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотокалясок” забороняється зняття з обліку транспортного засобу, стосовно якого є ухвала суду про накладення на нього арешту або заборону зняття з обліку чи ухвала суду про накладення на нього арешту або заборону зняття з обліку чи постанова слідчого про накладення арешту, а також траеспортного засобу, що є речовим доказом у кримінальній справі і приєднаний до неї постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або ухвалою суду.

Оскільки вищевказані обмеження накладаються на вже зареєстровані транспортні засоби та у більшості випадків носять тимчасовий характер, то записи та відмітки про них до свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів не вносяться, а контроль за їх виконанням здійснюється окремо кожним реєстраційним підрозділом ДАІ.

З повагою

Заступник начальника Департаменту К.М.Шаповал

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.08.2006 р. № 11/2-10/8705-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць,

Департаменту інформаційних

технологій та митної статистики

Для врахування в роботі повідомляємо, що перелік документів необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів на сьогодні визначено постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.06 № 80 “Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України”, наказами Держмитслужби України від 20.03.06 №202 “Про затвердження Переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із використанням вантажної митної декларації відповідно до заявленого митного режиму” та  від 22.06.06 № 514 “Про затвердження Порядку подання документів, які підтверджують право суб’єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України”.

Враховуючи викладене, лист Держмитслужби України від 26.08.06 №11/4-10-12559-ЕП відкликається.

Перший заступник

Голови Служби О.О.Федоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.08.2006 р. №683

 

Про затвердження податкового роз’яснення щодо звільнення від оподаткування при митному оформленні причепів, які ввозяться громадянами при їх переселенні на постійне місце проживання в Україну.

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень податкового законодавства, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України від 21.12.00 №2181-III „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, та відповідно до наказу Державної митної служби України від 26.07.05 № 703 „Про затвердження Порядку надання митними органами роз’яснень окремих положень податкового законодавства”

НАКАЗУЮ:

Затвердити податкове роз’яснення щодо звільнення від оподаткування при митному оформленні причепів, які ввозяться громадянами при їх переселенні на постійне місце проживання в Україну.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби О.П.Шейка.

Голова Державної митної

служби України О.Б.Єгоров

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.08.2006 р. № 1/15-996-ЕП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

від 10.08.2006р. № 683

ПОДАТКОВЕ РОЗЯСНЕННЯ

щодо звільнення від оподаткування при митному оформленні причепів, які ввозяться громадянами при їх переселенні на постійне місце проживання в Україну

У зв’язку з численними запитами митних органів щодо звільнення від оподаткування при митному оформленні причепів, які ввозяться громадянами при їх переселенні на постійне місце проживання в Україну надаємо таке податкове роз’яснення.

Відповідно до положень Закону України „Про автомобільний транспорт”, Конвенції „Про дорожній рух” (1968р.) та Закону України „Про порядок ввезення в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі - Закон) під причепом розуміють транспортний засіб.пристосований для буксирування автомобілем і призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

Згідно зі статтею 252 Митного кодексу України (далі - Кодекс) товари, які ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають оподаткуванню в порядку та на умовах, визначених законами України. Закон встановлює порядок митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів, транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) в Україну громадянами.

Дія частини першої статті 252 Кодексу не поширюється, зокрема, на предмети, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну.

 Предметами, відповідно до статті 1 Кодексу, є особисті речі, товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що переміщуються через митний кордон України.

З урахуванням викладеного, митне оформлення причепів, які ввозяться громадянами при їх переселенні на постійне місце проживання в Україну разом з механічними транспортними засобами в кількості однієї одиниці таких транспортних засобів по кожній товарній позиції на повнолітнього громадянина, повинно проводитися зі звільненням від оподаткування.

Разом з цим зазначаємо, що митний контроль та митне оформлення зазначених вище причепів повинні проводитися відповідно до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 17.11.05 № 1118 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 25.11.05 за № 1428/11708.

Заступник Голови Державної

митної служби УкраїниО.П.Шейко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.08.2006 р. №29/1-11.1/5924-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

Про класифікацію автонавантажувач.

Для використання в роботі та з метою однозначного підходу до класифікації згідно з УКТЗЕД товару - “навантажувачі самохідні з неелектричним двигуном” повідомляємо про наступне.

До автонавантажувачів з вилковим захватом для нерівної місцевості та інших штабелювальних автонавантажувачів товарної підкатегорії 8427 20 11 00 згідно з УКТЗЕД відносяться наступні автонавантажувачі, а саме:

- автонавантажувачі, на яких встановлено або є можливість встановити вилковий захват та які можуть працювати на нерівній місцевості, де відсутнє шляхове тверде покриття, так звані позашляхові автонавантажувачі. Такі автонавантажувачі можуть мати більші за розміром колеса, шини підвищеної  проходимості з глибоким протектором, гідравлічні системи вирівнювання положення рами шасі на нерівних поверхнях, рульове управління двома колесами або бути повнопривідними, мати щогли три або двоступінчасті, мати так званий “крабовий хід”, режим погоджувального руху коліс та мати кранові стріли та бути оснащені дизельними або бензиновими двигунами в залежності від умов застосування. Спеціальні телескопічні системи дозволяють вирівнювати автонавантажувач перед розміщенням вантажу та мають функцію контролю положення вантажу на місцевості зі складним рельєфом;

- під іншими штабелювальними автонавантажувачами розуміються автонавантажувачі, які спроможні складати товар у штабелі та на яких встановлено, або є можливість встановлювати будь-які штабелювальні пристрої, а саме: вилковий захват та інші захвати, пристосовані для підіймання, переміщення та укладання у штабелі, наприклад, рулонного паперу, бочок, тюків або мати інші змінні пристрої в залежності від призначення автонавантажувача, наприклад, стріли, зіштовхувачі, штирьові захвати, захвати для кіп та рулонів, захвати кантувальні та призначені для роботи на будь-якій місцевості (включаючи рівну місцевість).

До цієї товарної підкатегорії відносяться також телескопічні автопогрузчики, які можуть працювати з вилковими захватами, ковшами та іншими вантажозахватними пристосуваннями.

До товарної підкатегорії 8427 20 19 00 згідно з УКТЗЕД відносяться наступні автонавантажувачі, а саме: фронтальні ковшові автонавантажувачі, в тому числі шарнірні та з лопатою бокового повернення, які можуть мати змінні ковші різного розміру, захвати для деревини, гідравлічні ножиці тощо; підіймаючі платформи ножичного типу; підіймаючі платформи із шарнірною або телескопічною щоглою тощо.

Призначення автонавантажувача та його спроможність працювати із будь-якими захватами або на нерівній місцевості зазвичай зазначені у технічному паспорті.

До цього надаємо тлумачення терміна “штабель” згідно з /”Новый политехнический словарь. М.: Из-во Большая Российская энциклопедия, 2000. 670 с. “/ штабель - це рівно складені у формі правильної геометричної фігури (призма, конус, піраміда тощо) будівельний або будь-який інший матеріал або штучні вантажі типу деталі, ящики коробки тощо. Висота штабелю може бути будь-якою.

 

Начальник Управління І.П. Рамусь

 

 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

01.09.2006 р. № 19/520 - еп

Начальникам

регіональних митниць,

митниць

Управління контролю за переміщенням вантажів повідомляє.

З 10.09.06 набирає чинності наказ Держмитслужби України від 25.07.06 № 630 “Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.08.06 за № 964/12838 i 30.08.06 опубліковано в “Офіційному віснику України” (№ 33, ст. 2400).

Начальник Управління

контролю за переміщенням вантажів В.А.Луговець

 Шкарупіло

247-27-10

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.09.2006 р. № 19/530 еп

Начальникам

ВКПТ регіональних митниць, митниць

Довожу до вашого відома, згідно з пунктом 3 наказу Держмитслужби України від 25.07.2006 № 630 “Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом” до переліку програмно-інформаційних комплексів ЄАІС  Держмитслужби на WEB-серверах (191.11.10.130, 191.11.10.169) включено ПІК „Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України” (розділ „Митне оформлення”, підрозділ “Транспортні засоби”).

Інструктивні матеріали для роботи з ПІК „Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України” розміщено на FTP-сервері (191.11.10.40) у розділі Customs/Documents (файл In_MK_MO.zip).

Заступник начальника

Управління контролю

за переміщенням вантажів –

начальник відділу контролю

за переміщенням вантажів В.С.Мальнов

Шкарупіло

247-27-10

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.09.2006 р. № 11/2-10/10763-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо ввезення громадянами в Україну мотоциклів для постійного користування.

У зв’язку із зверненнями громадян та митних органів стосовно заборон та обмежень, встановлених законодавством України на ввезення транспортних засобів, призначених для постійного користування, роз’яснюємо.

Питання обмежень при ввезенні з метою вільного обігу (у тому числі з метою розкомплектування на запасні частини) тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів, легкових автомобілів, вантажних автомобілів, автомобілів спеціального призначення та шасі з встановленими двигунами - коди товарних позицій згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД) 8701 20, 8702 - 8705 та 8706 (шасі з встановленими двигунами тільки для автомобілів товарних позицій 8701 20 та 8702 - 8705) врегульовано положеннями Закону України від 06.07.05 № 2739-ІV “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів” із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 30 листопада 2005 року № 3151-IV (далі – Закон).

В той же час є чинними Правила ввезення транспортних засобів на територію України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.94 № 341 (далі – Правила), які до приведення у відповідність до Закону застосовуються у частині, що йому не суперечить.

Відповідно до пункту 1.10 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.01 № 1306, мотоцикл – це двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об’ємом 50 куб. см і більше.

Згідно з УКТЗЕД мотоцикли класифікуються у товарній позиції 8711.

Враховуючи те, що дія Закону не поширюється на транспортні засоби, які згідно з УКТЗЕД класифікуються у товарній позиції 8711, при вирішенні питання щодо ввезення на митну територію України для постійного користування таких транспортних засобів митним органам слід керуватись підпунктом 2 пункту 7 Правил.

Керівникам митних органів під особисту відповідальність забезпечити дотримання підпорядкованими посадовими особами вимог згаданих актів законодавства України з питань митної справи, а також притягнення у встановленому порядку до відповідальності посадових осіб, винних у їх порушенні.

Перший заступник Голови Служби Р.А.Черкасський

Ткач О.С.

247-27-99

stoms.gov.ua

 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.10.2006р. № 885

 

Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів та агрегатів

З метою здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів та агрегатів при ввезенні їх на митну територію України та недопущення випадків заниження бази оподаткування і надходжень до Державного бюджету України

НАКАЗУЮ :

Начальникам регіональних митниць, митниць:

.1Забезпечити постійний контроль:

- за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів та агрегатів з урахуванням принципів Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від 24.11.03 №142/5/2092 (далі – Методика), за формулами, зазначеними в п. 7.35 Методики.

- за повнотою внесення до ВМД і МД-1 відомостей щодо ідентифікації транспортного засобу, а саме: марка, модель, модифікація, рік випуску, номер і тип кузова (шасі), номер двигуна, об’єм та потужність двигуна, кількість місць для сидіння тощо.

- за використанням посадовими особами митних органів, уповноваженими особами експертних установ та організацій сталих понижуючих коефіцієнтів при проведенні оцінки транспортних засобів, вузлів і агрегатів.

.2Забезпечити:

- підрозділи, що здійснюють контроль за визначенням бази оподаткування транспортних засобів, вузлів та агрегатів, джерелами цінової інформації – довідниками: “Superschwacke”, “Schwackelistе”, “Schwackelistе Trailertax” видавництва “Eurotax”, “Used Car Guide”, ”Travel Trailer Guide”

 видавництва “Kelley Blue Book Auto market report”, з обов’язковим оновленням щокварталу.

- щомісячне направлення до 10-го числа місяця, наступного за звітним, на поштову скриньку Управління митної вартості Державної митної служби України (DMS_UMV) спеціальної інформації щодо перевищення сумарного застосування загального значення проценту зменшення митної вартості транспортного засобу понад 40%, вузлів та агрегатів понад 15%.

- щоквартальну доповідь до 10-го числа місяця, наступного за звітним, про вжиті заходи та їх результати начальнику Управління митної вартості.

Управлінню митної вартості (Ляденко І.Г.) забезпечити:

- проведення щомісячного моніторингу митних оформлень транспортних засобів, вузлів і агрегатів із застосуванням уніфікованої митної декларації форми МД-1 та вантажної митної декларації з метою недопущення заниження бази оподаткування та втрат Державного бюджету України.

- затвердження до 15.12.06 відповідно до чинного законодавства методичних рекомендацій щодо контролю правильності визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів та агрегатів, що ввозяться на митну територію України (далі – методичні рекомендації), розроблених на підставі наказу Держмитслужби від 06.09.06 №749.

Департаменту аналізу ризиків та аудиту (Жиляєв І.В.) до 25.12.06 розробити профілі ризиків відповідно до вимог цього наказу для забезпечення контролю за рівнем митної вартості транспортних засобів, вузлів і агрегатів при ввезенні їх на митну територію України.

Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) спільно з Управлінням митної вартості (Ляденко І.Г.) забезпечити в місячний строк після затвердження методичних рекомендацій розробку технічного завдання на створення програмного забезпечення з автоматизації моніторингу митних оформлень транспортних засобів, вузлів та агрегатів, що ввозяться на митну територію України, а також внести зміни до діючого програмного забезпечення відповідно до вимог, викладених у методичних рекомендаціях.

Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) щомісячно до 3-го числа місяця, наступного за звітним, надавати на адресу Управління митної вартості (Аналітичний відділ ризиків цінової кон’юнктури товарів) електронні копії квитанцій МД-1 на магнітних носіях, починаючи з січня 2006 року.

 Департаменту митної статистики (Овдієнко Н.Т.) до 25.10.06 внести зміни до наказу Держмитслужби України від 17.01.05 № 21 “Про затвердження форм відомчої статистичної звітності Держмитслужби України та Табеля форм статистичної звітності Держмитслужби України” відповідно до пункту 1.2 цього наказу.

Персональну відповідальність за дотримання вимог цього наказу покласти на начальників митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби О.Б.Єгоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.10.2006 р. №11/2-10/12006-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Начальнику Регіональної

інформаційної митниці

Копосову С.А.

Щодо видачі Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу при його тимчасовому ввезенні громадянином - нерезидентом та зворотного вивезення такого транспортного засобу.

У зв’язку зі зверненнями митних органів щодо надання роз’яснень стосовно порядка видачі Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу (далі – Посвідчення) громадянам-нерезидентам при тимчасовому ввезенні ними транспортних засобів, які перебувають на постійному обліку в іноземних державах, та зворотного вивезення таких транспортних засобів роз’яснюємо.

Згідно з вимогами статті 11 Закону України від 13.09.01 № 2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 УКТЗЕД, тимчасово ввезені громадянами-нерезидентами на митну територію України   для власного користування на термін, що перевищує два місяці, підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 30 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 № 1388, визначено, що транспортні засоби (вузли і агрегати, що мають ідентифікаційні номери), ввезені в Україну фізичними особами, підлягають реєстрації на підставі заяв власників і виданих митними органами посвідчень на їх реєстрацію в підрозділах ДАІ із зазначенням відомостей про сплату мита, заборону відчуження, дати зворотного вивезення.

Відповідно до пункту 27 згаданих Правил транспортні засоби, що належать фізичним особам, реєструються за місцем їх постійного або тимчасового проживання.

Пунктом 4.2 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби України від 24.11.2003 № 297/793 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.12.2003 за № 1133/8454, передбачено, що у паспорті громадянина поряд з датоштампом та/або імміграційній картці проставляється відмітка “ТЗ реєстраційний №”, яка засвідчує дату ввезення громадянином-нерезидентом транспортного засобу особистого користування, що перебуває на постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав. При вивезенні за межі України тимчасово ввезеного транспортного засобу посадовою особою органу охорони державного кордону відмітка “ТЗ реєстраційний №” анулюється.

Відповідно до пункту 5 Правил ввезення транспортних засобів на територію України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.94 № 341 ввезення транспортних засобів для тимчасового користування здійснюється під зобов’язання про їх зворотне вивезення у зазначений термін.

Враховуючи викладене, підставою для оформлення Посвідчення при тимчасовому ввезенні транспортних засобів громадянами-нерезидентами за місцем їх тимчасового проживання в Україні є документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб, а також інші документи ( письмове зобов’язання про зворотне вивезення транспортного засобу, закордонний паспорт або інший документ, що дає право громадянину-нерезиденту перетинати державний кордон України, тощо).

 Керівникам митних органів під особисту відповідальність забезпечити внесення відомостей та відміток до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України відповідно до розпорядження Голови Держмитслужби України від 06.05.06 № 55/1-р та контроль за дотриманням зобов’язання про зворотне вивезення згаданих транспортних засобів.

Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) доопрацювати програмне забезпечення для внесення відомостей та відміток до ЄАІС Держмитслужби України посадовими особами митних органів, які здійснюють видачу Посвідчень.

Лист Держмитслужби України від 14.03.06 № 010/175-ЕП вважати таким, що втратив чинність.

Перший заступник Голови Служби Р.А.Черкасський

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.10.2006 р. №11/2-10/12142-ЕП

 Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Департаменту аналізу ризиків та аудиту

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 14 серпня 2008 року № 11/2-10/9050-ЕП)

Додатково див. лист Державної митної служби України від 3 листопада 2006 року № 010/758-ЕП

З метою запобігання спробам ввезення на митну територію України транспортних засобів, що були у користуванні, під виглядом кузовів вимагаю посилити контроль за ввезенням та митним оформленням товарних категорій 8707 10 90 та 8707 90 90 за УКТЗЕД, що імпортуються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

З цією метою при здійсненні митних процедур у відношенні зазначених товарних категорій забезпечити з 30.10.2006 здійснення митного огляду із обов’язковим застосуванням цифрової фотозйомки у пунктах   пропуску через державний кордон та здійснення комісійного митного огляду із залученням посадових осіб оперативних підрозділів, підрозділу контролю митної вартості та номенклатури, підрозділу митних платежів та обов’язковим застосуванням цифрової фотозйомки при митному оформленні для вільного обігу.

При цьому у Акті про проведення митного огляду товарів, що переміщуються за ВМД, форму якого наведено в додатку 2 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 №314, мають бути відображені відомості про складові компоненти товару (наявність/відсутність силового агрегату, передньої та задньої підвіски, бензобака, системи запалювання, трансмісії та системи глушіння), для підтвердження, що товар не є готовим автомобілем згідно зі статтею 1 Закону України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні”.

Відомості про комплектацію товару та наявні пошкодження й несправності обов’язково зазначати на додатковому аркуші, форму якого наведено в додатку 4 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 №314.

Фотокартки повинні відображати загальний вигляд товару, стан та вигляд обшивки внутрішнього салону кузова автомобіля, наявність/відсутність складових компонентів, наявні пошкодження та підтверджувати відомості, зазначені в Акті про проведення митного огляду.

Отримані фотокартки транспортних засобів, у відповідності до вимог і роз’яснень про додаток до Акта митного огляду (див. примітку до 7-ї графи Акта митного огляду), наклеювати на окремі аркуші та завіряти штампом “Під митним контролем” посадової особи, яка здійснює митний контроль і митне оформлення транспортного засобу. Відбиток штампа ставити на один з будь-яких кутів фотокартки та біле поле паперу, на який приклеєний знімок. Відбиток штампа не повинен закривати ділянки фотознімку, які мають інформаційне значення.

Начальникам митних органів забезпечити формування архівів електронних файлів фотознімків, отриманих при здійсненні митного огляду, та за окремим розпорядженням надання інформації до Держмитслужби про здійснення пропуску і митного оформлення вищевказаних товарів.

Перший заступник

Голови Служби Р. А. Черкасський

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.11.2006 р. №974

Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо сплати податків і зборів при митному оформленні транспортних засобів, які ввозяться (пересилаються) в Україну працівниками дипломатичної служби, що перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень податкового законодавства, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України від 21.12.2000 №2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” та відповідно до наказу Державної митної служби України від 26.07.2005 №703 “Про затвердження Порядку надання митними органами роз’яснень окремих положень податкового законодавства”

НАКАЗУЮ:

Затвердити Узагальнююче податкове роз’яснення щодо сплати податків і зборів при митному оформленні транспортних засобів, які ввозяться (пересилаються) в Україну працівниками дипломатичної служби, що перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби О. П. Шейка.

Голова Державної митної

служби України О. Б. Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 2 листопада 2006 р. №974

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОДАТКОВЕ РОЗЯСНЕННЯ

щодо сплати податків і зборів при митному оформленні транспортних засобів, які ввозяться (пересилаються) в Україну працівниками дипломатичної служби, що перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу

 

У зв’язку із численними запитами митних органів щодо практичного застосування положень пункту 13 частини першої статті 8 Закону України від 13.09.2001 №2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” надаємо таке Узагальнююче податкове роз’яснення.

Передбачені зазначеним пунктом пільги в сплаті податків і зборів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України транспортних засобів у кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну (далі - працівник дипломатичної служби), можуть бути надані в разі виконання таких вимог:

працівник дипломатичної служби є власником транспортного засобу (при цьому Законом не встановлено термінів перебування транспортного засобу у власності такого громадянина та країни придбання транспортного засобу);

вартість транспортного засобу не перевищує 50 відсотків суми, що виплачується цій особі у зв’язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженням дипломатичної служби за кордоном. При цьому вартість транспортного засобу визначається за документами, що її підтверджують (договорами купівлі-продажу, інвойсами тощо), а в разі їх відсутності - за розрахунками митної вартості, визначеної митним органом у встановленому порядку.

У разі невиконання зазначених вище умов пільги в сплаті податків і зборів цим працівникам дипломатичної служби не надаються.

Крім цього, транспортний засіб повинен бути придбаний працівником дипломатичної служби в межах строку довготермінового відрядження або проходження дипломатичної служби, що підтверджується відповідним наказом Міністерства закордонних справ України.

Також повідомляємо, що пропуск на митну територію України транспортних засобів, що перебувають у власності зазначеної категорії громадян, необхідно здійснювати відповідно до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 17.11.2005 №1118 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за №1428/11708.

Директор Департаменту

митних платежів С. О. Джигалов

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

03.11.2006 р. №010/758-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Департамент аналізів ризиків та

аудиту

В доповнення до листа Держмитслужби від 27.10.2006 №11/2-10/12142-ЕП

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 14 серпня 2008 року №11/2-10/9050-ЕП)

У зв’язку зі зверненнями митних органів повідомляємо, що оформлені у відповідності до вимог листа Держмитслужби від 27.10.2006 №11/2-10/12142-ЕП Акти про проведення митного огляду товарів та додаткові аркуші про результати проведення митного огляду автотранспортного засобу зберігаються в митному органі, який здійснив пропуск кузовів транспортних засобів на митну територію України. Фотокартки транспортних засобів можуть бути роздруковані із використанням чорно-білого принтера та завірені штампом “Під митним контролем” посадової особи, яка здійснює митний контроль і митне оформлення цього транспортного засобу, за умови архівування електронних файлів фотознімків в кольоровому форматі.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В. П. Науменко

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.11.2006 р. № 010/780-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо контролю за внесенням інформації до ЄАІС Держмитслужби.

На виконання розпорядження Першого заступника Голови Держмитслужби України від 27.09.06 №50/2-р (далі – Розпорядження) Департаментом декларування та митних режимів було проведено перевірку дотримання вимог Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.05 № 1118 (далі – Правил) щодо внесення інформації до електронних копій письмових митних декларацій, зобов’язань про транзит чи про доставку транспортних засобів та відміток до них (далі – електронні копії), які внесені митними органами до Єдиної автоматизованої системи Держмитслужби України (далі – ЄАІС) за жовтень 2006 року.

За результатами зазначеної перевірки виявлено, що 70% згаданих електронних копій містять помилки (список найпоширеніших помилок, які зустрічаються, додається).

Звертаємо увагу на необхідність забезпечення неухильного виконання посадовими особами підпорядкованих митних органів вимог Правил.

Додаток: файл pomylky.rtf

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

Ткач О.С.

247-27-99

Список найпоширеніших помилок, які зустрічаються при внесенні інформації в електронні копії письмових митних декларацій, зобов’язань про транзит чи про доставку транспортних засобів та відміток до них

 Не визначені рік виробництва та/або рік уведення в експлуатацію транспортного засобу (далі – ТЗ)

Не визначений об’єм двигуна

Не визначені марка та/або модель ТЗ

Не визначений колір ТЗ

Відсутня відмітка в ЄАІС про видачу посвідчення про реєстрацію

Відсутня мета ввезення

Мета ввезення задана помилково

Посвідчення про реєстрацію ТЗ не відповідає митній декларації за номером кузова ТЗ

Квитанція МД-1 не відповідає митній декларації за номером кузова ТЗ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2006 р. № 1010

Про внесення змін до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2006 р. за №1332/13206

Відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 № 1022, та з метою приведення нормативно-правового акта Держмитслужби України у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

Унести до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.2005 №1118, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за №1428/11708 (далі - Правила), такі зміни:

.1Пункт 1.8 глави 1 викласти в такій редакції:

“1.8. Визначення року виготовлення ТЗ здійснюється на основі даних його виробника, що містяться в ідентифікаційному номері ТЗ. Міжнародною  організацією стандартизації (ISO) запроваджено з 1976 року міжнародний стандарт ідентифікаційних позначень автомобіля - ISO 3779-1983, за яким визначається ідентифікаційний номер ТЗ. Ідентифікаційний номер індивідуальний для кожного ТЗ.

У разі визначення року виготовлення ТЗ необхідно враховувати те, що за міжнародним стандартом ISO 3779-1983 виробники ТЗ зазначають в ідентифікаційному номері або календарний, або модельний рік виготовлення ТЗ, тобто наступний модельний рік починається після 1 липня поточного календарного року.

Стандартом ISO-3779-1983 для кодування модельних років виготовлення ТЗ рекомендовано використання 10-го символу у 17-значному ідентифікаційному номері та символів, наведених у таблиці 4.4 додатка 4 до Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.11.2003 за № 1074/8395.

Календарний і модельний роки виготовлення можуть також визначатися за розпізнавальною частиною ідентифікаційного номера (останні 8 знаків).

Більшість виробників ТЗ зазначають рік виготовлення 10-м символом у 17-значному ідентифікаційному номері. Разом з тим існують виробники ТЗ, що зазначають рік виготовлення знаком, розміщеним в іншому місці ідентифікаційного номера ТЗ. Деякі виробники формують ідентифікаційний номер ТЗ, у якому рік виготовлення взагалі не зазначається.

За рік виготовлення ТЗ приймається календарна дата його виготовлення (день, місяць, рік).

Якщо в ідентифікаційному номері нового ТЗ не міститься повна інформація про календарну дату його виготовлення, то такою датою вважається дата виготовлення, зазначена в технічних документах виробника ТЗ.

Якщо календарну дату виготовлення ТЗ, який перебував у користуванні, визначити за його ідентифікаційним номером неможливо, то за основу береться рік виготовлення, визначений за його ідентифікаційним номером, з урахуванням календарної дати першої реєстрації ТЗ.

Датою першої реєстрації ТЗ, який перебував у користуванні, є дата, зазначена в спеціальній графі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію), наприклад, паспорта німецького зразка, або дата видачі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію).

У разі відсутності даних про дату першої реєстрації, коли модельний чи календарний рік виготовлення ТЗ, зазначений в ідентифікаційному номері, збігається з роком початку його експлуатації, датою виготовлення вважати 1 січня року, зазначеного в ідентифікаційному номері ТЗ.

Якщо встановлений за ідентифікаційним номером модельний рік виготовлення не збігається з роком початку експлуатації ТЗ, який зазначено в реєстраційному документі, й перевищує його, датою виготовлення вважати 1 липня зазначеного в реєстраційних документах року.

Якщо встановлений за ідентифікаційним номером календарний або модельний рік виготовлення не збігається з роком початку експлуатації ТЗ, який зазначено в реєстраційному документі, і є меншим за нього, датою виготовлення вважати 1 січня календарного року, зазначеного в ідентифікаційному номері.

У разі неможливості визначення року виготовлення ТЗ за ідентифікаційним номером роком виготовлення вважати рік, що значиться в реєстраційних і технічних документах на ТЗ.

При цьому в разі відсутності в реєстраційних і технічних документах на ТЗ календарної дати виготовлення ТЗ такою датою вважати 1 січня року, зазначеного в реєстраційних і технічних документах на ТЗ.

Датою початку користування ТЗ, що були в користуванні та ввозяться на митну територію України, уважається дата першої реєстрації ТЗ, визначена в реєстраційних документах, які видані вповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці ТЗ на постійній основі. У разі відсутності реєстраційних документів першої реєстрації ТЗ датою початку користування вважати перший день першого місяця року, зазначеного в ідентифікаційному номері ТЗ, а за відсутності в ідентифікаційному номері року виготовлення - 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.

За наявності обґрунтованих сумнівів щодо визначення року виготовлення ТЗ достовірність установлюється експертом, що має свідоцтво про право проведення експертних досліджень з відповідної експертної спеціальності та внесений до Реєстру атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян Міністерства юстиції України”.

 .2Пункт 7.3 глави 7 після слів “Підставою для оформлення Посвідчення” доповнити словами “форма якого наведена в додатку 3 до цих Правил” і далі за текстом.

.3Доповнити Правила додатком 3, що додається.

Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.) протягом 30 днів з дня офіційного опублікування цього наказу допрацювати програмне забезпечення відповідно до вимог цього наказу.

Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури (Сенкевич-Давидець Н. М.) забезпечити митні органи бланками за формою, наведеною у додатку 3 до Правил. Дозволити використовувати до 31.12.2007 бланки посвідчення про реєстрацію транспортного засобу старого зразка поряд з бланками посвідчення про реєстрацію транспортного засобу за формою, наведеною у додатку 3 до Правил.

Департаменту декларування та митних режимів (Науменко В. П.) і Юридичному департаменту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Департаменту міжнародного митного співробітництва (Завтур Д. О.) інформувати Міністерство закордонних справ України та митні органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу після його офіційного опублікування.

Начальникам митниць інформувати громадян і заінтересовані організації після офіційного опублікування цього наказу про його вимоги, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Черкасського Р. А.

Голова Державної митної

служби України О. Б. Єгоров

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник

Міністра фінансів України В. А. Копилов

 

Міністр

внутрішніх справ України Ю. В. Луценко

 

Т. в. о. Міністра

закордонних справ України В. С. Огризко

 

Т. в. о. Голови Державної

прикордонної служби України П. А. Шишолін

 

Заступник Голови Державного

комітету України з питань

технічного регулювання та

споживчої політики С. Т. Черепков

Додаток 3

до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Форма

Державна митна служба України

_______________________________ митниця

ПОСВІДЧЕННЯ серія ________ № __________

про реєстрацію ТЗ

Тип, марка, модель _____________________________________________

Код згідно з УКТЗЕД___________________________________________

Колір_________________________________________________________

Дата виготовлення _____________________________________________

Ідентифікаційний номер або номер кузова__________________________

Номер шасі (рами)______________________________________________

Номер двигуна _________________________________________________

Об’єм двигуна (куб. см)__________________________________________

Дата переміщення через митний кордон України ____________________

Митниця оформлення__________________________________________

Дата, номер, серія уніфікованої митної квитанції МД-1______________

Видано номерні знаки типу “Транзит” ______ №__________________________________

Наявність необхідних для реєстрації документів ____________________

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

ВІДМІТКИ МИТНИЦІ

_______________ митниця не заперечує проти реєстрації в підрозділі МВС України, який відповідно до законодавства України вповноважений здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ, зазначеного в цьому Посвідченні ТЗ на ім’я

________________________________________________________________

(країна постійного проживання, прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким виданий)

________________________________________________________________,

(місце постійного чи тимчасового проживання в Україні)

що був увезений (надісланий) в Україну гр.

________________________________________________________________

(країна постійного проживання, прізвище, ім’я та по батькові; серія і номер паспорта, ким виданий)

________________________________________________________________

(місце постійного чи тимчасового проживання в Україні)

Увезено:

- для тимчасового користування строком до__________________________

- для постійного користування

Для:

- продажу, дарування, обміну;

- передання у володіння та/або користування, та/або розпорядження -

дозвіл митниці:

- потрібен

- не потрібен

Транспортний засіб повинен бути пред’явлений підрозділу МВС України, який відповідно до законодавства України вповноважений здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ, у десятиденний строк для реєстрації.

Примітка __________________________________________________________________

________________________________________________________________

Підпис і особиста номерна

печатка посадової особи митниці ______________________

Дата “___” ____________ 20__ р.

Посвідчення одержав (підпис власника) ____________________________

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.11.2006 р. № 11/3-31/13149-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Для забезпечення ефективного контролю за митним оформленням транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, відповідно до вимог наказів Держмитслужби від 17.11.05 №1118 та від 25.07.06 №630 до ЄАІС Держмитслужби повинні заноситися електронні копій митних декларацій, зобов’язань про доставку, зобов’язань про транзит, Посвідчень та інформація з контролю за доставкою (виконання зобов’язань) у визначенні цими наказами терміни.

Попереджаю, що 20.11.06 Департамент інформаційних технологій та митної статистики розпочинає жорсткий контроль за внесенням відповідної інформації до ЄАІС Держмитслужби.

Вимагаю безумовного виконання вимог вищезгаданих наказів в частині занесення відповідної інформації до ЄАІС Держмитслужби у визначенні цими наказами терміни та попереджаю про персональну відповідальність начальників митниць за виконання вимог вищезгаданих наказів.

Заступник Голови Служби П.В.Пашко

 

Ніколайчук О.О.

Т.462-80-03

Nach_mitn10.doc

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.11.2006 р. № 010/823-ЕП

Начальникам Київської

регіональної, Західної регіональної,

Центральної регіональної, Східної

регіональної, Південної

регіональної, Кримської

регіональної, Бориспільської,

Севастопольської, Хмельницької,

Тернопільської, Івано-

Франківської, Кіровоградської,

Полтавської, Черкаської, Новгород-

Сіверської, Харківської,

Запорізької, Дніпропетровської,

Бердянської, Криворізької,

Миколаївської, Херсонської,

Кучурганської, Ягорлицької,

Керченської митниць

Про надіслання розпорядження Голови Держмитслужби від 06.05.06 №55/1-р

Відповідно до листа Держмитслужби від 25.10.06 № 11/2-10/12006-ЕП „Щодо видачі Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу при його тимчасовому ввезенні громадянином-нерезидентом та зворотного вивезення такого транспортного засобу” надсилаємо для виконання розпорядження Голови Держмитслужби від 06.05.06 № 55/1-р.

Директор Департаменту декларування

та митних режимів В.П.Науменко

 

Скриннікова О.М.

(247-2799

10/1837 14.11.06

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГоловаДержавної митної служби України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06.05.2006 р. № 55/1-р

З метою впорядкування контролю за транспортними засобами, тимчасово ввезеними громадянами на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення

Начальникам митних органів забезпечити:

при пропуску через митний кордон України транспортних засобів, що тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення, продовженні строку тимчасового ввезення та зворотному вивезенні таких транспортних засобів внесення до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України відомостей і відміток у порядку, що додається;

контроль за дотриманням зобов’язання про зворотне вивезення вищезгаданих транспортних засобів.

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Служби Федорова О.О.

О.Б.Єгоров

Додаток

до розпорядження Голови Державної митної служби України

від 05.06 № /1-р

Тимчасовий порядок внесення до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України відомостей та відміток при пропуску через митний кордон України транспортних засобів, що тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення, продовженні строку тимчасового ввезення та зворотному вивезенні таких транспортних засобів

Дія цього Тимчасового порядку поширюється на транспортні засоби, що класифікуються за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711 (крім мопедів, велосипедів з допоміжним мотором) або 8716 згідно з УКТЗЕД (далі  - ТЗ) та тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, під письмове зобов’язання про зворотне вивезення.

Цей Тимчасовий порядок застосовується у випадках, визначених у пункті 4.2 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 24.11.03 № 297/793 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.12.03 за №1133/8454, листах Держмитслужби від 05.04.06 № 11/2-10/3597-ЕП та Держмитслужби і Адміністрації Держприкордонслужби від 13.04.06 №№11/2-10/4012 231-7232/0/6-06.

Не пізніше ніж протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ, що тимчасово ввозиться під письмове зобов’язання про зворотне вивезення, уповноваженою посадовою особою митного органу до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі – ЄАІС) вносяться:

дані про особу, яка надала зобов’язання про зворотне вивезення: прізвище, ім’я та по батькові, країна постійного проживання, місце постійного чи тимчасового проживання в Україні, громадянство (підданство), серія й номер паспорта або іншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

дані про ТЗ: тип, модель та марка, рік виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер ТЗ, номери кузова, шасі (рами), двигуна, об’єм двигуна (куб. см);

номер квитанції МД-1 і розмір сплачених податків і зборів (обов’язкових платежів) або грошової застави (у разі тимчасового ввезення ТЗ громадянами-резидентами);

митний режим (тимчасове ввезення);

дата зворотного вивезення;

дата митного оформлення;

код підрозділу, який здійснив митне оформлення ТЗ при його ввезенні на митну територію України, відповідно до Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 02.04.2004 № 233 (далі - Класифікатор);

 номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка провела митне оформлення.

За відсутності належних умов для внесення згаданих відомостей безпосередньо під час оформлення ТЗ уповноваженій посадовій особі митного органу дозволяється вносити інформацію про оформлені протягом робочої зміни ТЗ до відповідної бази даних митного органу і передавати її до ЄАІС протягом чотирьох годин після закінчення робочої зміни.

Протягом чотирьох годин з моменту продовження терміну тимчасового ввезення ТЗ уповноважена посадова особа митного органу передає до ЄАІС інформацію про:

дату, до якої продовжено термін тимчасового ввезення;

код митного органу, який продовжив термін тимчасового ввезення, відповідно до Класифікатора.

Протягом чотирьох годин з моменту пропуску ТЗ через митний кордон України при зворотному вивезенні ТЗ уповноважена посадова особа митного органу передає до ЄАІС інформацію про:

дату вивезення;

код підрозділу, який здійснив пропуск ТЗ, відповідно до Класифікатора;

номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка дозволила пропуск ТЗ через митний кордон України.

Контроль за дотриманням зобов’язання про зворотне вивезення вищезгаданих транспортних засобів здійснюється митним органом, який здійснив їх пропуск через митний кордон України для тимчасового ввезення.

У разі відсутності зв’язку між митницею та ЄАІС до поновлення зв’язку інформація, зазначена у пунктах 3 і 4 цього Тимчасового порядку, засобами електронної пошти або факсимільного зв’язку направляється до митного органу, який здійснює контроль за виконанням зобов’язання про зворотне вивезення ТЗ.

Відомості, зазначені у пункті 2 цього Тимчасового порядку, передаються до ЄАІС засобами електронної пошти, а для внесення відміток, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Тимчасового порядку, до ЄАІС використовуються оперативні канали зв’язку. У разі відсутності зв’язку з

 ЄАІС передання згаданих відомостей чи внесення відміток здійснюється одразу після поновлення зв’язку з ЄАІС.

Запити митних органів щодо підтвердження даних митного оформлення ТЗ, надіслані засобами електронної пошти або факсимільного зв’язку до митного органу, який здійснив митне оформлення ТЗ при ввезенні його на митну територію України, розглядаються уповноваженими посадовими особами цього митного органу у строк, що не перевищує однієї години з моменту одержання запиту.

Запит до ЄАІС для внесення відміток здійснюється за:

кодом підрозділу, який здійснив митне оформлення ТЗ при його ввезенні на митну територію України, відповідно до Класифікатора;

ідентифікаційним номером ТЗ. У разі, якщо виробником ТЗ не застосовується ідентифікаційний номер відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 3779, то в запиті зазначається заводський номер кузова, шасі (рами), який використовується цим виробником;

датою оформлення письмового зобов’язання про зворотне вивезення ТЗ.

Перелік посадових осіб, які мають право передавати відомості та вносити відмітки до ЄАІС, а також надавати і розглядати запити інших митних органів (у випадку, визначеному у пункті 8 цього Тимчасового порядку), затверджується наказом митного органу.

Директор Департаменту декларування

та митних режимів В.П.Науменко

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.11.2006 р. № 010/828-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

 Щодо деяких питань надання іноземцям та особам без громадянства дозволу на постійне місце проживання в Україні.

Для використання в роботі відповідно до роз’яснень, наданих листом Міністерства внутрішніх справ України від 15.11.06 №49/2-6306, повідомляємо що питання надання іноземцям та особам без громадянства дозволу на постійне місце проживання в Україні регулюються Законом України від 07.06.01 №2491-ІІІ “Про імміграцію” та постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.02 №1983 “Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання”.

Іноземцям, які відповідно до вказаного Закону отримали дозвіл на імміграцію, оформляється посвідка на постійне проживання, а також на останній вільній сторінці паспортного документа проставляється відмітка про наявність дозволу на постійне проживання, встановлена додатком 1 до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 №1074. Іммігранти, які отримали посвідки, повинні зареєструватися за місцем постійного проживання в порядку, встановленому для громадян України.

З 2003 року територіальними органами служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб проводиться заміна посвідок на постійне проживання з обмеженим терміном дії на безстрокові. При цьому у них проставляється штамп про реєстрацію місця проживання з зазначенням фактичної дати реєстрації. Тому дата надання дозволу на проживання в Україні, дата видачі посвідки на постійне проживання і дата реєстрації можуть не збігатися.

Ураховуючи викладене, датою, з якої іноземцю надано дозвіл на імміграцію, необхідно вважати дату, проставлену у відмітці про наявність дозволу на постійне проживання у паспортному документі іммігранта.

У разі виникнення спірних питань датою початку постійного проживання вважається більш рання дата.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

Ткач О.С.

247-27-99

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

30.11.2006 р. № 398-V

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування

Витяг

Верховна Рада України

постановляє:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

2) розділ II викласти у такій редакції:

“II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року, крім пунктів 2 та 4 розділу I, які набирають чинності з дня його опублікування, та пункту 1 розділу I, який набирає чинності після затвердження Кабінетом Міністрів України переліку підприємств, які мають право виробляти бензини моторні сумішеві з добавками на основі біоетанолу, вміст якого в зазначених бензинах становить від 2 об’ємних відсотків або з вмістом ефіру етил-трет-бутилового (ЕТБЕ) від 5 об’ємних відсотків: А-92 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек, і правил зберігання та реалізації таких бензинів у роздрібній мережі”.

У Законі України “Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 32, ст. 151; 1999 р., №52, ст. 464; 2005 р., №№ 17 - 19, ст. 267):

 1) назву Закону після слова “засоби” доповнити словами “та кузови до них”;

2) статтю 1 доповнити такими словами та цифрами:

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Ставки акцизного збору з одиниці товару (продукції) у гривнях

8707

Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705:

 

8707 10

- кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:

8707 10 10

- - для промислового складання:

8707 10 10 10

- - - укомплектовані

200

8707 10 10 20

- - - не укомплектовані

200

8707 10 90

- - інші:

8707 10 90 10

- - - що використовувалися 5 років або менше

4000

8707 10 90 20

- - - що використовувалися більше 5 років

4000

8707 10 90 90

- - - інші

4000

 

“;

3) у статті 2:

слова “та шин” замінити словами “та кузовів”;

доповнити частиною третьою такого змісту:

“Встановити, що визначені цим Законом кузови (як укомплектовані, так і не укомплектовані) для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, які використовуються для промислового складання, ввозяться на території спеціальних економічних зон і території пріоритетного розвитку з метою реалізації інвестиційних договорів зі сплатою акцизного збору і податку на додану вартість”;

4) статтю 3 після слів “транспортні засоби” доповнити словами “та кузови до них”.

  1. Прикінцеві положення

 

  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року, крім:
  1. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення органами виконавчої влади виданих ними нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону.

  1. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Президент України  В. ЮЩЕНКО

 

м. Київ

30 листопада 2006 року

№ 398-V

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

01.12.2006 р. №11/3-35/13690-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо роз’яснень стосовно надання інформації на запити оперативних підрозділів МВС України.

Надсилаємо для використання в роботі спільний лист Державної митної служби України та Міністерства внутрішніх справ України “Про порядок надання митними органами інформації за запитами оперативних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України”

Додаток: копія листа - на 4 арк.

Заступник Голови Служби П.Пашко


ЗАКОН УКРАЇНИ

06.12.2006 р. № 427-V

Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Цим Законом встановлюється податок з власників деяких наземних і водних транспортних засобів, самохідних машин і механізмів як джерело фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водоймищах.

Стаття 1. Платники податку

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи (далі - юридичні особи), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі - фізичні особи), які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів та/або мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до статті 2 цього Закону є об’єктами оподаткування.

Стаття 2. Об’єкти оподаткування

Об’єктами оподаткування є:

трактори (колісні) - код за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - код) - 8701, крім гусеничних;

тільки сідельні тягачі – код 8701 02;

автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія, - код 8702;

автомобілі легкові – код 8703;

автомобілі вантажні – код 8704;

автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, - код 8705 (крім пожежних і швидкої допомоги);

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном – код 8711, крім тих, що мають об’єм циліндра двигуна до 50 куб. см, - код 8711 10;

 яхти та судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних) – код 8903 91;

човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних), - код 8903 92;

інші човни (крім спортивних) – код 8903 99.

Транспортні засоби, що не є об’єктами оподаткування:

трактори на гусеничному ходу – код 8701 30;

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 куб. см – код 8711 10;

тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні – код 8705;

транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, - код 8709;

машини і механізми для сільськогосподарських робіт – коди 8432; 8433;

тільки яхти, судна парусні і човни спортивні – коди 8903 91; 8903 92; 8903 99.

Стаття 3. Ставки і зарахування податку

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується у таких розмірах:

Код

Опис об’єктів оподаткування

Ставка податку на рік (з 100 куб. см об’єму циліндрів двигуна, з 1 кВт потужності двигуна або 100 см довжини)

8701

При першій реєстрації в Україні: трактори колісні (крім гусеничних – код 8701 30 та тільки сідельних тягачів)

2,5 грн. з 100 куб. см

8701 20

тільки сідельні тягачі

 

нові

15 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

15 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

500 грн. з 100 куб. см

8702

автомобілі для перевезення не менш як 10 осіб, включаючи водія, з об’ємом циліндрів двигуна:

 

до 6000 куб. см

 

нові

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

500 грн. з 100 куб. см

від 6001 куб. см і більше

 

нові

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

5 грн. з 100 куб. см

 

Код

Опис об’єктів оподаткування

Ставка податку на рік (з 100 куб. см об’єму циліндрів двигуна, з 1 кВт потужності двигуна або 100 см довжини)

 

що використовувалися понад 8 років

10 грн. з 100 куб. см

8703

автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном – код 8703 90 10 00) з об'ємом циліндрів двигуна:

 

до 1000 куб. см

 

нові

3 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

100 грн. з 100 куб. см

від 1001 куб. см до 1500 куб. см

 

нові

4 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

200 грн. з 100 куб. см

від 1501 куб. см до 1800 куб. см

 

нові

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

7 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

300 грн. з 100 куб. см

 

від 1801 куб. см до 2500 куб. см

 

нові

10 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

12 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

500 грн. з 100 куб. см

від 2501 куб. см до 3500 куб. см

 

нові

25 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

30 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

750 грн. з 100 куб. см

від 3501 куб. см і більше

 

нові

40 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

45 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

1000 грн. з 100 куб. см

8703 90 10 00

транспортні засоби, оснащені електродвигунами

0,5 грн. з 1 кВт

8704

автомобілі вантажні з об’ємом циліндрів двигуна:

 

до 8200 куб. см

 

нові

15 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 5 років

50 грн. з 100 куб. см

що використовувалися від 5 до 8 років

700 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

1000 грн. з 100 куб. см

від 8201 куб. см до 15000 куб. см

 

 

Код

Опис об’єктів оподаткування

Ставка податку на рік (з 100 куб. см об’єму циліндрів двигуна, з 1 кВт потужності двигуна або 100 см довжини)

 

нові

20 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 5 років

30 грн. з 100 куб. см

що використовувалися від 5 до 8 років

50 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

1000 грн. з 100 куб. см

від 15001 куб. см і більше

 

нові

25 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 5 років

30 грн. з 100 куб. см

що використовувалися від 5 до 8 років

50 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

300 грн. з 100 куб. см

8705

автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої допомоги)

 

нові

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

100 грн. з 100 куб. см

 

При проведенні реєстрації, перереєстрації та чергового технічного огляду:

 

8701

трактори колісні (крім гусеничних - код 8701 30 та тільки сідельних тягачів)

2,5 грн. з 100 куб. см

8701 20

тільки сідельні тягачі

15 грн. з 100 куб. см

8702

автомобілі для перевезення не менш як 10 осіб, включаючи водія, з об’ємом циліндрів двигуна:

 

до 6000 куб. см

5 грн. з 100 куб. см

від 6001 куб. см і більше

5 грн. з 100 куб. см

8703

автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном - код 8703 90 10 00) з об’ємом циліндрів двигуна:

 

до 1000 куб. см

3 грн. з 100 куб. см

від 1001 куб. см 1500 куб. см

до 4 грн. з 100 куб. см

від 1501 куб. см до 1800 куб. см

5 грн. з 100 куб. см

від 1801 куб. см до 2500 куб. см

10 грн. з 100 куб. см

від 2501 куб. см до 3500 куб. см

25 грн. з 100 куб. см

від 3501 куб. см і більше

40 грн. з 100 куб. см

8703 90 10 00

транспортні засоби, оснащені електродвигунами

0,5 грн. з 1 кВт

 

Код

Опис об’єктів оподаткування

Ставка податку на рік (з 100 куб. см об’єму циліндрів двигуна, з 1 кВт потужності двигуна або 100 см довжини)

8704

автомобілі вантажні з об’ємом циліндрів двигуна:

 

до 8200 куб. см

15 грн. з 100 куб. см

від 8201 куб. см до 15000 куб. см

20 грн. з 100 куб. см

від 15001 куб. см і більше

25 грн. з 100 куб. см

8705

автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої допомоги)

5 грн. з 100 куб. см

8711

мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном (крім тих, що мають об’єм циліндра двигуна до 50 куб. см, - код 8711 10 00 00) з об’ємом циліндрів двигуна:

 

до 500 куб . см

3 грн. з 100 куб. см

від 501 до 800 куб. см

5 грн. з 100 куб. см

від 801 куб. см і більше

10 грн. з 100 куб. см

яхти і судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних):

 

8903 91 10 00

морські

14 грн. з 100 см довжини

8903 91 91 00

яхти і судна парусні масою не більш як 100 кг

7 грн. з 100 см довжини

8903 91 93 00

яхти і судна парусні масою понад 100 кг та завдовжки не більш як 7,5 м

7 грн. з 100 см довжини

89 03 91 99 00

яхти і судна парусні масою понад 100 кг та завдовжки понад 7,5 м човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних):

14 грн. з 100 см довжини

8903 92 10 00

морські

14 грн. з 100 см довжини

8903 92 91 00

човни моторні і катери завдовжки не більш як 7,5 м

7 грн. з 100 см довжини

8903 92 99 00

човни моторні і катери завдовжки понад 7,5 м плавучі засоби (крім спортивних):

14 грн. з 100 см довжини

89 03 99 10 00

з масою не більш як 100 кг

7 грн. з 100 см довжини

89 03 99 91 00

завдовжки не більш як 7,5 м та масою понад 100 кг

7 грн. з 100 см довжини

8903 99 99 00

завдовжки понад 7,5 м та масою понад 100 кг

14 грн. з 100 см довжини

 

Перша реєстрація в Україні - це реєстрація транспортного засобу в Україні, яка здійснюється уповноваженими державними органами України вперше щодо цього транспортного засобу.

Податок з визначених цим Законом власників наземних транспортних засобів сплачується юридичними та фізичними особами за місцем реєстрації таких транспортних засобів на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджетів міст Києва та Севастополя.

Територіальні дорожні фонди спрямовують 85 відсотків із суми цього податку на фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, а також сільських доріг, а 15 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць у населених пунктах, що належать до комунальної власності і суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення.

Податок з визначених цим Законом власників водних транспортних засобів спрямовується до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів) за місцем реєстрації таких транспортних засобів.

Стаття 4. Пільги щодо податку

Від сплати податку звільняються:

а) фізичні особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини першої cтатті 14 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, статтях 4 – 11 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, статтях 6 і 8 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) - щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об’ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м;

б) фізичні особи, зазначені у пунктах 3 і 4 частини першої cтатті 14 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, щодо одного легкового автомобіля з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об’ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім   спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю;

в) на 50 відсотків - громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 8703) з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, взяті на облік в Україні до 1990 року включно, та вантажні автомобілі (код 8704) з об’ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см до 1990 року випуску включно, - щодо одного з зазначених автомобілів;

г) особи, які згідно із законодавством є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, - за трактори колісні (код 8701, крім сідельних тягачів – код 8701 02) та вантажні автомобілі (код 8704).

Пільги, визначені цією статтею, не поширюються на транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, крім легкових автомобілів для інвалідів (код 8703) з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.

Органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень мають право приймати рішення щодо звільнення від сплати податку осіб, які мають посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, щодо одного легкового автомобіля (код 8703) з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного вантажного автомобіля (код 8704) з об’ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см на одну особу, крім транспортних засобів, які вперше реєструються в Україні.

Стаття 5. Строки сплати податку

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується:

фізичними особами - перед проведенням першої реєстрації в Україні, реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд;

юридичними особами - щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби, крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх реєстрацією за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. За транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх першою реєстрацією. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу.

За транспортні засоби, зняті юридичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані), здійснюється перерахунок розміру податку, крім податку, сплаченого при першій реєстрації в Україні. Розмір податку перераховується перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією) за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, наступного за тим, в якому транспортний засіб знято з реєстрації (перереєстровано).

Фізичні особи - платники податку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку за попередній (у разі здійснення сплати) та за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, - відповідний документ, що дає право на користування цими пільгами.

Юридичні особи - платники податку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземних транспортних засобах до територіальних дорожніх фондів, а по водних транспортних засобах - до відповідних бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських).

У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні, реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку і технічний огляд транспортних засобів не провадяться.

Стаття 6. Порядок обчислення і сплати податку

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року. Обчислення податку з власників наземних транспортних засобів провадиться виходячи з об’єму циліндрів або потужності двигуна кожного виду і марки транспортних засобів, а податку з власників водних транспортних засобів - виходячи з довжини транспортного засобу за ставками, зазначеними у статті 3 цього Закону.

 Юридичні особи на основі бухгалтерського звіту (балансу) у строки, визначені законом для річного звітного періоду, подають відповідному органу державної податкової служби за місцем реєстрації транспортних засобів розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на поточний рік за формою, затвердженою центральним податковим органом України.

У разі викрадення транспортного засобу податок його власником не сплачується, якщо факт викрадення підтверджується відповідними документами органів, якими порушено відповідну кримінальну справу.

Якщо право користування транспортним засобом передано фізичною особою за дорученням іншій особі, податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій це право передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу.

Сума податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що сплачується фізичними особами, обчислюється за ставками, визначеними у статті 3 цього Закону. За транспортні засоби, придбані протягом року, крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

У разі виявлення юридичних чи фізичних осіб, які не сплачували податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вони зобов’язані сплатити податок не більш як за три попередні роки.

Перерахування неправильно сплаченого податку допускається не більш як за три попередні роки.

Органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, зобов’язані щомісячно повідомляти податкові органи про транспортні засоби, зареєстровані або зняті з реєстрації протягом попереднього місяця, за формою, затвердженою центральним податковим органом України, та їх власників.

Стаття 7. Відповідальність платників податку

У разі приховування (заниження) об’єктів оподаткування з власників транспортних засобів стягуються сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом.

 Посадові особи, винні у приховуванні (неврахуванні) об’єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку чи веденні його з порушенням встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні не за встановленою формою розрахунків чи інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податку, притягаються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Недоїмки із сплати податку, а також суми штрафів, пеня стягуються з платників податку згідно із законодавством.

Стаття 8. Оскарження дій посадових осіб податкових органів

Оскарження дій посадових осіб податкових органів, пов’язаних із справлянням податку та застосуванням фінансових санкцій, провадиться відповідно до законодавства України”.

Абзац четвертий частини другої статті 1 та абзац третій частини четвертої статті 9 Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5 - 6, ст. 39, № 9 - 10, ст. 69; 2000 р., № 37, ст. 308; 2001 р., № 11, ст. 47; 2003 р., № 46, ст. 365; 2005 р., № 6, ст. 137) виключити.

Пункт 7 частини першої статті 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 2) викласти в такій редакції:

“7) транспортні засоби в кількості однієї одиниці по кожній товарній позиції та товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента, у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження легалізується у відповідній закордонній дипломатичній (консульській) установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Транспортні засоби, що ввозяться громадянами в Україну як спадщина, підлягають тимчасовій постановці на облік в уповноважених державних органах на термін до трьох років з оформленням документів на право тимчасової експлуатації таких транспортних засобів без права відчуження та/або передачі в користування іншим особам зі сплатою податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Транспортні засоби, зазначені в цьому пункті, можуть бути відчужені або передані у володіння, та/або у користування, та/або у розпорядження впродовж трьох років з моменту ввезення на митну територію України тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством України, на день ввезення транспортного засобу на митну територію України”.

У статті 31 Закону України “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 34, ст. 435; 2006 р., № 8, ст. 93) слова “через п’ять років” виключити.

Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЮЩЕНКО

 м. Київ

06 грудня 2006 року

№ 427-V

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

13.12.2006 р. №31/22-15-6607-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

начальникам митниць

Начальнику Управління контролю

за переміщенням вантажів

Луговцю В.А.

 

 Директору Департаменту

декларування та митних режимів

Науменку В.П.

Повідомляю, що на виконання листа Держмитслужби від 20.11.06 №11/3-31/13149 Департаментом запроваджений жорсткий контроль за внесенням електронних копій митних декларацій, зобов’язань про доставку, зобов’язань про транзит, Посвідчень та інформації з контролю за доставкою (виконання зобов’язань) до ЄАІС Держмитслужби з метою ефективного контролю за митним оформленням транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, відповідно до вимог наказів Держмитслужби від 17.11.05 №1118 та від 25.07.06 №630.

В ЄАІС Держмитслужби в розділі „Митне оформлення” в підрозділі „Транспортні засоби” розміщений доопрацьований ПІК „Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України”. Цей ПІК дозволяє здійснювати контроль за внесенням митними органами до ЄАІС Держмитслужби електронних копій митних декларацій (зобов`язань) та інформації з контролю за доставкою з порушеннями вимог цих наказів.

Доступ до перегляду інформації про порушення забезпечується користувачам ПІК ЄАІС за кодом задачі – 1, кодом ролі – 27.

З повагою

Голова комісії з припинення

юридичної особи - ДІТМСО.О.Ніколайчук

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 18.12.2006р. №1126

 Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 13.10.2006 № 885.

 З метою вдосконалення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів і номерних агрегатів, що імпортуються на митну територію України,

НАКАЗУЮ:

 Унести до наказу Держмитслужби від 13.10.2006 №885 “Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів та агрегатів” такі зміни:

в абзаці третьому пункту 2 цифри “15.12.2006” замінити цифрами “01.03.2007”;

пункт 6 наказу виключити.

У зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 6.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби О. Б. Єгоров

Зарубін К.В.

т. 462-80-18

Nach_mitn12.doc

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.12.2006 р. № 11/6-15/14574-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Начальнику Департаменту

інформаційних технологій та

митної статистики

Копосову С.А.

Директору департаменту митної

статистики

Овдієнко Н.Т.

 Витяг

Для керівництва в роботі надсилаємо Закон України від 30.11.2006 №398-V „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування”.

І. При цьому звертаємо увагу, що згаданим вище Законом України було внесено зміни до наступних законодавчих актів:

 назву Закону України від 24.05.96 № 216/96-ВР „Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби” після слова „засоби” доповнено словами „та кузови до них”, а перелік підакцизних транспортних засобів, визначених статтею 1 цього Закону, доповнено кузовами для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703 та встановлено на них відповідні ставки акцизного збору.

Крім того, встановлено, що визначені цим Законом кузови (як укомплектовані, так і не укомплектовані) для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, які використовуються для промислового складання, ввозяться на території спеціальних економічних зон і території пріоритетного розвитку з метою реалізації інвестиційних договорів зі сплатою акцизного збору і податку на додану вартість.

До внесення в установленому порядку відповідних змін до Класифікатора видів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.12.2005 № 1201, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.12.05 за № 1552/11832, митне оформлення кузовів (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 – 8705 здійснювати із зазначенням коду акцизного збору – „087”.

Департаменту інформаційних технологій та митної статистики забезпечити унесення потрібних змін до відповідних програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.

Додаток: на 17 арк.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров

Трофімов/2472756/24914/1-1

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.12.2006 р. №19/768 еп

 Начальникам

регіональних митниць, митниць

Щодо встановлення місця проживання громадян.

 З метою виключення зайвої переписки, у випадках недоставки громадянами України вантажів до митниць призначення, митним органам, де вантажі перебувають під митним контролем, при необхідності встановлення місця проживання громадян України, необхідно звертатися безпосередньо в територіальні органи або підрозділи Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (ДДГІРФО) Міністерства внутрішніх справ України.

Додатково інформуємо, що ДДГІРФО МВС України не має централізованого обліку реєстрації місця проживання громадян Україні та персонального обліку оформлених паспортів.

Для використання в роботі направляємо перелік серій бланків паспортів громадян України, які закріплені за ДДГІРФО МВС України, а також перелік серій та номерів паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Додаток: на 23 арк. (файл: 61-1.doc)

Начальник Управління контролю

за переміщенням вантажів В.Луговець

Лисак А.В. 247-28-40 ls61.doc

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.12.2006 р. №11/2-10/15076-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо тимчасового ввезення вантажних транспортних засобів громадянами.

 До Держмитслужби України надходять запити митних органів стосовно контролю за вантажними транспортними засобами, які тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України та їм належать.

Повідомляємо, що пунктом 5 Правил ввезення транспортних засобів на територію України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.94 №341, передбачено, що ввезення транспортних засобів для  тимчасового користування здійснюється під зобов’язання про їх зворотне вивезення у зазначений термін.

Дія Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України від 24.11.2003 №297/793, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2003 за №1133/8454, не поширюється на вантажні транспортні засоби.

Розпорядженням Голови Держмитслужби України від 06.05.2006 №55/1-р (далі - Розпорядження) визначено порядок внесення до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України відомостей та відміток при пропуску через митний кордон України транспортних засобів, що тимчасово ввозяться на митну територію України під письмове зобов'язання про зворотне вивезення, продовженні строку тимчасового ввезення та зворотному вивезенні таких транспортних засобів.

Керівникам митних органів під особисту відповідальність забезпечити належний контроль за вантажними транспортними засобами, які тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України із застосуванням положень Розпорядження.

Перший заступник

Голови Служби Р. А. Черкасський

 

Вверх