Legal acts and departmental instructions 2001

Законодавчі акти та відомчі інструкції 2001 року

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.01.2001р. № 09/1-172-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Додатково див. лист Державної митної служби України від 16 березня 2001 року № 09/09-1300-ЕП

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 7 червня 2001 року № 3/09-2859-ЕП)

Правила митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України (далі - Правила), затверджено наказом Держмитслужби України від 25.06.99 № 393. У зв’язку з тим, що зазначеними Правилами порядок вивезення неоформлених у митному відношенні транспортних засобів, раніше ввезених для постійного користування, у зв’язку з відмовою громадянина не передбачено, повернення зазначених транспортних засобів здійснювати виключно за дозволом, наданим Держмитслужбою України у кожному окремому випадку.

Для отримання дозволу на повернення транспортних засобів встановити наступний порядок:

У разі отримання заяви громадянина про повернення транспортного засобу особистого користування митниця аналізує документи та з пропозиціями про можливість такого повернення надсилає до регіональної митниці копії документів. Згідно п. 36 Правил власнику видається завірена відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці довідка довільної форми про те, що зазначені в довідці документи перебувають у справах митниці.

Регіональна митниця аналізує матеріали та у разі згоди з пропозиціями підпорядкованої митниці надсилає до Держмитслужби свої пропозиції для прийняття остаточного рішення про можливість повернення транспортного засобу.

Держмитслужба у встановлені терміни розглядає зазначені документи та інформує про прийняте рішення регіональну митницю.

Повернення транспортного засобу здійснюється митницею з оформленням декларації форми МД-7 у порядку, встановленому наказом Держмитслужби України від 26.07.2000 № 407 “Про затвердження Порядку заповнення декларації форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, номерного вузла чи агрегату”.

Митниця, що оформила МД-7 на повернення транспортного засобу надсилає до Держмитслужби копію декларації МД-7 та підтвердження про перетин митного кордону даним транспортним засобом.

Згідно п. 2.7.5.2 Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, який затверджено наказом Держмитслужби України від 27.03.2000 № 164, до терміну перебування під митним контролем не включається час, витрачений на отримання інформації, потрібної для здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, за запитом, надісланим одним митним органом іншому (у тому числі центральному апарату Державної митної служби України), а також іншим державним установам.

Начальникам митниць взяти під особистий контроль дотримання встановленого порядку під особисту відповідальність.

Голова Служби Ю. П. Соловков

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

19.01.2001 р. № 14/3-252-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 31 березня 2005 року № 25/1-15-38/3247-ЕП)

В зв’язку з прийняттям Закону України від 07.12.2000 № 2134-III “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні” та на виконання положень п. 2 статті 1 цього Закону стосовно дозволу тимчасового ввезення легкових транспортних засобів фізичними та юридичними особами - резидентами лише після сплати мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при імпорті автомобілів, інформуємо про наступне.

Оскільки при тимчасовому ввезенні легкових транспортних засобів відсутні першоджерела, на підставі яких здійснюється визначення митної вартості (угода купівлі-продажу, рахунок-фактура (інвойс) та інші платіжні документи), проведення митної оцінки необхідно здійснювати у відповідності до частини другої статті 16 Закону України “Про Єдиний митний тариф” та вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.98 р. № 1598 “Про порядок визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України” на підставі цін на ідентичні чи подібні товари, що імпортуються в Україну.

При митній оцінці наряду з інформацією про вартість ідентичних чи подібних товарів можливо застосування первинної інформації, що міститься в спеціалізованих каталогах, із здійсненням відповідного коригування, яке враховуватиме вік транспортного засобу, його технічний стан, наявність пошкоджень тощо. Наряду з зазначеним при митній оцінці легкових транспортних засобів, що тимчасово ввозяться на митну територію України, дозволяється приймати висновки експертних організацій, які повинні містити дані про джерело інформації (тільки найновіші версії каталогів), докладну методику розрахунку, опис всіх пошкоджень та визначений відсоток зниження вартості.

У складних та спірних випадках при митному оформленні транспортних засобів, що ввозяться в режимі тимчасового ввезення, можливо залучення фахівців відділу тарифів та митної вартості.

Заступник Голови Служби О. Шейко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.02.2001 р. № 11/3-21-497-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Із змінами і доповненнями, внесеними листом Державної митної служби України від 28 вересня 2001 року № 1/21-4611-ЕП

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 19 лютого 2008 року № 11/2-29/1878-ЕП)

(У тексті листа слова “ТН ЗЕД” замінено на слова “УКТ ЗЕД” згідно з листом Державної митної служби України від 28 вересня 2001 року № 1/21-4611-ЕП)

З метою уникнення розбіжностей при класифікації автомобіля марки УАЗ-3962 повідомляємо.

Зазначений автомобіль випускається Ульяновським автомобільним заводом (виробником) як автомобіль швидкої медичної допомоги і відповідно з вимогами УКТ ЗЕД класифікується у товарній позиції 8703.

При класифікації автомобіля марки УАЗ-3962 зі змінами у конструкції керуватися листом Держмитслужби від 15.01.97 № 11/2-295.

 

Заступник Голови Служби О. П. Шейко

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.02.2001 р. № 04/09-721-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про митне оформлення транспортних засобів

Додатково див. лист Державної митної служби України від 20 лютого 2001 року № 2/09-772-ЕП

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 21 лютого 2001 року № 2/09-800-ЕП)

В зв’язку з набранням чинності з 20.02.2001 Законом України від 07.12.2000 № 2134-III “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні” (Урядовий кур’єр, 2001, 05.01.2001, № 2) роз’яснюємо, що згідно з пунктом 2.1 Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, затвердженого наказом Держмитслужби від 27.03.2000 № 164 (зареєстровано в Мін’юсті 13.04.2000 за № 227/4448) транспортні засоби та запасні частини до них, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України і належать громадянам, обкладаються митними зборами, увізним митом, ПДВ та акцизним збором за ставками та з урахуванням курсу іноземної валюти, установленого Національним банком України, що діють на день митного оформлення для вільного використання цих товарів, транспортних засобів та запасних частин до них (на день видачі Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (номерних агрегатів) в органах ДАІ МВС України).

 

Заступник Голови Служби П. В. Пашко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.02.2001 р. № 2/09-772-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо застосування Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні”

У зв’язку з набранням чинності Законом України від 07.12.2000 №2134-III “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні”, в доповнення до листа Держмитслужби від 16.02.2001 № 04/09-721-ЕП додатково роз’яснюємо, що нарахування та стягнення податків, зборів та інших обов'язкових платежів при митному оформленні транспортних засобів, увезених на митну територію України та пред’явлених (заявлених) відповідному митному органу, в зоні якого проводиться митне оформлення такого транспортного засобу у відповідному режимі, до 19 лютого 2001 року включно, проводиться за ставками, що діяли на момент подання до митного органу призначення документів, необхідних для митного оформлення.

Прийняття рішення про можливість проведення митного оформлення транспортних засобів у вказаному вище порядку приймається у кожному конкретному випадку начальником відповідного підрозділу митного органу, на який покладено функції по оформленню транспортних засобів, за наявності документального підтвердження фактів увезення транспортного засобу на митну територію України та прийняття його до митного оформлення не пізніше, ніж 19 лютого 2001 року.

З метою недопущення зловживань при митному оформленні транспортних засобів начальникам митних органів зафіксувати кількість транспортних засобів, ввезених на митну територію України та заявлених для митного оформлення до 19 лютого 2001 року включно. Інформацію про кількість таких транспортних засобів надати Управлінню організації митного контролю Держмитслужби України до 25 лютого 2001 року.

В. о. Голови Служби О. Б. Єгоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.02.2001 р. № 2/09-800-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо митного оформлення транспортних засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними листом Державної митної служби України від 25 червня 2001 року № 2/09-3175-ЕП

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 29 липня 2004 року № 25/2-9-16/9439-ЕП)

У зв’язку з набранням з 20.02.2001 чинності Закону України від 07.12.2000 № 2134-III “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів”, з метою зняття непорозумінь при митному оформленні транспортних засобів та уникнення випадків ухилення від сплати належних податків в повному обсязі при митному оформленні транспортних засобів повідомляємо.

Відповідно до пункту 2.1 Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, затвердженого наказом Держмитслужби від 27.03.2000 № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2000 за № 227/4448, товари, транспортні засоби та запасні частини до них, обкладаються митними зборами, увізним митом, податком на додану вартість та акцизним збором за ставками та з урахуванням курсу іноземної валюти, установленого Національним банком, що діють на день подання митної декларації, оформленої для вільного використання цих товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, тобто на момент сплати належних платежів.

Тимчасове ввезення на будь-який період транспортних засобів (код ТН ЗЕД 8703) на митну територію України фізичними та юридичними особами - резидентами дозволяється тільки після сплати увізного мита та інших податків, при цьому сплата громадянами-резидентами увізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість проводиться на прикордонній митниці, тобто в момент фактичного переміщення через митний кордон України транспортного засобу. Громадянину після сплати належних платежів видається уніфікована митна квитанція форми МД-1, яка є підставою для видачі посвідчення на право реєстрації транспортного засобу в органах ДАІ МВС України митницею за місцем проживання громадянина.

У разі ввезення громадянином-резидентом транспортного засобу для тимчасового користування на територію України до 20.02.2001 та звернення його до митних органів, після набрання чинності вищевказаним Законом України, з проханням здійснити митне оформлення транспортного засобу для тимчасового користування на території України терміном до 1 року, таке оформлення з видачею посвідчення на право реєстрації транспортного засобу в органах ДАІ МВС України можливо лише після сплати громадянином увізного мита, акцизного та митних зборів, податку на додану вартість в митниці за місцем проживання громадянина.

Визначення дати початку користування транспортним засобом (дати першої реєстрації у відповідних реєстраційних органах) проводиться по записам в реєстраційних документах на нього.

У разі неможливості визначення дати початку користування транспортним засобом - проводити таке визначення по ідентифікаційному номеру кузова транспортного засобу, при цьому вважати початком користування транспортним засобом 1 січня року, зазначеного в ідентифікаційному номері кузова.

У разі неможливості визначення дати початку користування транспортним засобом та року випуску транспортного засобу за ідентифікаційним номером кузова визначення дати початку користування транспортним засобом проводиться на підставі експертного висновку уповноваженої на це особи чи організації про рік виготовлення транспортного засобу, при цьому вважати початком користування транспортним засобом 1 січня року, зазначеного в експертному висновку про рік випуску транспортного засобу. У цьому випадку експертний висновок може носити рекомендаційний характер і не є підставою остаточного прийняття рішення про рік випуску транспортного засобу посадовою особою, яка проводить його митне оформлення.

У разі незгоди власника транспортного засобу з рішенням митниці про дату початку користування транспортним засобом, надавати право власникам додавати до митного оформлення документи з країни придбання транспортного засобу, виданих компетентними на це реєстраційними органами з відомостями про початок користування транспортним засобом. При цьому повідомляти власника, що починаючи з 16-ї доби після ввезення транспортного засобу на митну територію України, буде нараховуватися митний збір за находження транспортного засобу під митним контролем.

У разі ввезення громадянином на митну територію України транспортного засобу, на який є тільки транзитний паспорт, вважати такий автомобіль, що був у користуванні.

Пункт 5 втратив чинність

(згідно з листом Державної митної служби України від 25.06.2001 р. №2/09-3175-ЕП)

У разі ввезення на митну територію України нового транспортного засобу, тобто на який не видано технічний паспорт, митне оформлення зі сплатою належних податків проводиться лише після надання митному органові сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання, виданого уповноваженим на це органом, який має акредитацію в системі УкрСЕПРО (див. лист ДМСУ від 10.11.98 № 10/1-2695-ЕП).

Пункт 6 втратив чинність

(згідно з листом Державної митної служби України від 25.06.2001 р. №2/09-3175-ЕП)

У разі ввезення на митну територію України нового транспортного засобу громадянином-нерезидентом з метою відчуження сплата належних податків проводиться на прикордонній митниці, а видача митним органом посвідчення на право реєстрації транспортного засобу в органах ДАІ МВС України на місцем проживання нового власника лише після надання новим власником митному органові сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання.

Листи Держмитслужби від 14.12.99 № 09/1-3942-ЕП та від 16.02.2001 № 04/09-721-ЕП необхідно вважати такими, що втратили чинність.

Перший заступник

Голови Служби О. Б. Єгоров

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

01.03.2001 р. № 1/21-1003-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо класифікації автомобілів у некомплектному стані

У зв’язку із запитами митниць з питань класифікації автомобілів у некомплектному стані повідомляємо, що такі питання мають розглядатися відповідно до Основних правил інтерпретації ТН ЗЕД, які є невід’ємною частиною ТН ЗЕД і застосовуються з метою правильної класифікації (кодування) товарів за ТН ЗЕД.

Звертаємо увагу, що згідно з Законом України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні” встановлено, що вважається готовим автомобілем кузов, на якому встановлено три або більше із таких складових компонентів автомобіля: силовий агрегат, передня підвіска, задня підвіска, бензобак, система запалювання, трансмісія, система глушіння. У зв’язку з цим та згідно з правилом 2а Інтерпретації ТН ЗЕД комплект складових частин, до якого входять кузов (товарна позиція 8707) і три або більше із таких складових компонентів автомобіля як силовий агрегат, передня підвіска, задня підвіска, бензобак, система запалювання, трансмісія, система глушіння, повинен класифікуватися згідно з ТН ЗЕД за кодом готового автомобіля. У такому комплекті ці складові компоненти автомобіля можуть бути і у некомплектному стані за умови, що вони мають основні характеристики готового (комплектного) компонента.

Якщо у вказаному комплекті складових компонентів автомобіля відсутній двигун, митні платежі повинні нараховуватися виходячи із максимального об’єму двигуна, який може бути встановлений на транспортний засіб такої моделі.

Голова Служби Ю. Соловков

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

14.03.2001 р. №3/14-1245-ЕП

 

Начальникам управлiння органiзацiї митного контролю, управлiння митних платежiв, управлiння статистики, управлiння номенклатури та верифiкацiї, начальникам регiональних митниць, начальникам Вiнницької та Рiвненської митниць

Щодо проекту тимчасової Методики вирішення актуальних питань митного оформлення транспортних засобів, кузовів та агрегатів.

Лист застосовується у частинi, що не суперечить листу Державної митної служби України вiд 5 травня 2005 року №11/1-37/5038-ЕП

Надсилаємо для ознайомлення проект Методики вирiшення актуальних питань митного оформлення транспортних засобiв, кузовiв та агрегатiв, яка розроблена на виконання наказу Держмитслужби вiд 11.02.2001 № 005 i охоплює коло питань митного контролю, визначення митної вартостi та класифiкацiї транспортних засобiв.

Пропозиції щодо удосконалення проекту зазначеної Методики надiслати до 01.04.2001 року у електронному виглядi на поштову скриньку Митно-тарифного управлiння.

Додаток:

- 6 файлiв у форматi doc;

- 1 файл у форматi xls;

- 1 файл у форматi bmp.

Заступник Голови Служби О.Шейко

 

Проект

Методика вирішення актуальних питань митного оформлення транспортних засобів.

 

Частина 1. Методика огляду транспортних засобiв

Ця Методика розроблена на пiдставi дiючого законодавства та нормативних документiв Держмитслужби i носить рекомендацiйний характер.

При зверненнi до митних органiв щодо митного оформлення транспортного засобу (далi - ТЗ), вузла або агрегата декларант подає уповноваженiй особi митного органу, який знаходиться в зонi митного огляду, необхiднi для митного оформлення документи та обов'язково пред'являє ТЗ, номерний вузол чи агрегат для огляду.

На пiдставi поданих декларантом документiв та проведеного огляду ТЗ уповноваженою особою митного органу складається акт огляду ТЗ за формою, що додається (додаток № 1). Такий акт пiдписується декларантом ТЗ (вузла чи агрегата) та завiряється особистою номерною печаткою (далi - ОНП) та особистим пiдписом уповноваженої особи митного органу, що проводила огляд.

При складаннi акта огляду можуть прийматись до уваги вiдомостi про фактичний стан ТЗ (номерного вузла або агрегата), що зазначенi в примiтках декларацiї форми МД-7, внесення яких передбачено Порядком заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення ТЗ iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату (графа “Примiтки”), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 10.08.2000 за №491/4712 та введеного в дiю наказом Держмитслужби вiд 26.07.2000 №407.

При внесеннi вiдомостей про фактичний стан ТЗ (номерного вузла чи агрегата), його комплектацiю, пошкодження, пробiг та iнших вiдомостей, що можуть вплинути на його митну вартiсть, iнспектором прикордонної митницi за браком мiсця в графi “Примiтки” використовується зворотнiй бiк декларацiї форми МД-7.

Усi записи, що вносяться iнспектором на зворотному боцi декларацiї форми МД-7 обводяться та завiряються ОНП.

При внесеннi вiдомостей про двигун обов’язково вказується його об’єм. У випадку неможливостi визначення об’єму двигуна обов’язково вказується його повний номер, що дає змогу за допомогою каталогу

“Двигатели транспортных средств” з’ясувати об’єм двигуна для подальшого визначення митної вартостi. Вищезазначений каталог виданий iнформацiйно-обчислювальним центром Союзу експертiв України (Донецьк, 2000).

Визначення дати початку користування ТЗ (дати першої реєстрацiї у вiдповiдних реєстрацiйних органах) проводиться по записах в реєстрацiйних документах на нього.

У разi неможливостi визначення дати початку користування ТЗ проводиться таке визначення по iдентифiкацiйному номеру кузова ТЗ. При цьому необхiдно вважати початком користування ТЗ 1 сiчня року, зазначеного в iдентифiкацiйному номерi кузова.

У разi неможливостi визначення дати початку користування ТЗ та року його випуску за iдентифiкацiйним номером кузова, визначення дати початку користування ТЗ проводиться на пiдставi експертного висновку про рiк виготовлення ТЗ уповноваженої на це особи чи органiзацiї. При цьому слiд вважати початком користування ТЗ 1 сiчня року, зазначеного в експертному висновку про рiк випуску ТЗ. У цьому випадку експертний висновок може носити рекомендацiйний характер i не є пiдставою для остаточного прийняття рiшення про рiк випуску ТЗ уповноваженою особою митного органу.

У разi незгоди декларанта ТЗ з рiшенням митного органу про дату початку користування ТЗ декларанти можуть надавати до митного оформлення документи з країни придбання ТЗ, виданих компетентними на це реєстрацiйними органами з вiдомостями про початок користування ТЗ. При цьому необхiдно повiдомляти декларанта, що починаючи з 16-ї доби пiсля ввезення ТЗ на митну територiю України, буде нараховуватися митний збiр за знаходження ТЗ пiд митним контролем.

У разi ввезення на митну територiю України нового ТЗ, на який є тiльки транзитний паспорт, вiн вважається таким, що був у користуваннi.

У разi ввезення на митну територiю України нового ТЗ, тобто на який не видано технiчний паспорт, митне оформлення зi сплатою обов’язкових податкiв та зборiв проводиться лише пiсля надання митному органовi сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання, виданого уповноваженим на це органом, який має акредитацiю в системi УкрСЕПРО (див. лист ДМСУ вiд 10.11.98 №10/1-2695-ЕП).

У разi ввезення на митну територiю України нового ТЗ громадянином-нерезидентом з метою вiдчуження сплата належних податкiв проводиться на прикордоннiй митницi, а видача митним органом посвiдчення на право реєстрацiї ТЗ в органах ДАI МВС України за мiсцем проживання нового власника лише пiсля надання новим власником митному органовi сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання.

Для можливого використання в практичнiй роботi надаємо копiї технiчних паспортiв на ТЗ, якi використовуються в деяких країнах (додаток №4 не надсилається).

 

Частина 2. Методика по перевiрцi та визначенню митної вартостi транспортних засобiв, кузовiв та агрегатiв, що ввозяться на митну територiю України

Методика пiдготовлена на основi Закону України вiд 05.02.92 №2097-XII “Про Єдиний митний тариф”, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.98 №1598 “Про затвердження Порядку визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв у разi перемiщення їх через митний кордон України” iз змiнами та доповненнями, Методики по визначенню вартостi транспортних засобiв, яка затверджена наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 01.10.99 №60/5, а також методик визначення вартостi транспортних засобiв та запасних частин до них на європейському ринку фiрми “Eurotax” (Швейцарiя).

Дана Методика призначається для практичного використання в своїй роботi уповноваженою особою митного органу, в компетенцiю якої входить перевiрка та визначення заявленої митної вартостi транспортних засобiв (далi - ТЗ), кузовiв та агрегатiв чи здiйснення їх митної оцiнки.

Загальнi положення

Митна вартiсть ТЗ, кузовiв та агрегатiв заявляється декларантом вiдповiдно до встановленого порядку. Правильнiсть визначення митної вартостi та її розрахунку перевiряється уповноваженою особою митного органу з метою нарахування та справляння обов’язкових податкiв та зборiв пiд час митного оформлення.

Митна вартiсть ТЗ, кузовiв та агрегатiв визначається у вiдповiдностi до положень статтi 16 Закону України вiд 05.02.92 №2097-XII “Про Єдиний митний тариф”, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.98 №1598 “Про затвердження Порядку визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв у разi перемiщення їх через митний кордон України” iз змiнами та доповненнями, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2000 №1537 “Про внесення змiн i доповнень до Порядку визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв у разi перемiщення їх через митний кордон України”.

Вiдповiдно до вказаного Закону України та постанов Кабiнету Мiнiстрiв України визначення митної вартостi проводиться послiдовно, на пiдставi вартостi, яка зазначена у комерцiйних документах (рахунку-фактурi, iнвойсi, купчiй, довiдки-рахунку (справка-счет).

У разi, якщо митний орган має пiдстави для сумнiву в правильностi чи достовiрностi вiдомостей чи документiв, наданих в пiдтвердження заявленої вартостi, митний орган може запросити додатково у декларанта подальшi пояснення, включаючи документи чи iншi докази, що заявлена вартiсть являє собою повну суму, фактично сплачену, чи яка пiдлягає сплатi за ввезений ТЗ, кузов або агрегат. Якщо пiсля отримання зазначеної iнформацiї чи за вiдсутнiстю вiдповiдi митний орган все ще має обґрунтованi сумнiви щодо достовiрностi заявленої вартостi або повного включення до заявленої вартостi всiх її складових, митний орган визначає митну вартiсть на пiдставi цiн на iдентичнi чи подiбнi товари, що дiють у провiдних країнах - експортерах цих товарiв.

У цьому випадку при визначеннi цiн на iдентичнi чи подiбнi товари можливе застосування iнформацiї про вартiсть ТЗ, кузовiв та агрегатiв, що мiститься в каталогах торговельних фiрм та iнших довiдниках, а також, у разi необхiдностi, iнформацiю органiзацiй, якi проводили експертизу. При цьому звертаємо увагу, що iнформацiя про цiни на ТЗ, кузова та агрегати, яка мiститься у зазначених каталогах та довiдниках, застосовується для попереднього порiвняння та визначення порядку цифр з урахуванням технiчного стану ТЗ, кузова та агрегата. У разi, якщо заявлена вартiсть ТЗ, кузова та агрегата явно не вiдповiдає тiй, яка мiститься у зазначених каталогах та довiдниках, митна вартiсть визначається на рiвнi цiн на iдентичнi чи подiбнi товари у вiдповiдностi до вимог частини другої статтi 16 Закону України “Про Єдиний митний тариф” та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.98 № 1598 iз змiнами та доповненнями.

Визначення митної вартостi ТЗ, вузлiв та агрегатiв

Визначення митної вартостi ТЗ, кузовiв та агрегатiв на основi цiєї Методики здiйснюється у наступнiй послiдовностi:

1) здiйснюється огляд ТЗ, кузова та агрегата та проводиться його iдентифiкацiя, iз складанням акта огляду встановленого зразка (додаток № 1);

2) проводиться перевiрка заявленої вартостi, здiйснюється її порiвняння з вартiстю iдентичних або подiбних ТЗ, кузовiв та агрегатiв, яка

мiститься у базi даних Держмитслужби або каталогах i довiдниках;

3) у разi необхiдностi здiйснюється коригування вартостi ТЗ, кузова та агрегата з урахуванням його технiчного стану;

4) результати розрахункiв оформлюються згiдно iз встановленим порядком.

 

Огляд ТЗ, вузлiв та агрегатiв

Визначення митної вартостi ТЗ, вузлiв та агрегатiв починається з його огляду уповноваженою особою митного органу, а також проведення звiрки номерiв агрегатiв та наданих документiв до митного оформлення з метою подальшої iдентифiкацiї ТЗ, вузла та агрегата. Данi огляду фiксуються у актi огляду, зразок якого наведено у додатку №1, i завiряється особистою номерною печаткою (далi - ОНП) уповноваженої особи митного органу, який здiйснював огляд. З актом огляду ознайомлюють власника ТЗ, кузова та агрегата або декларанта.

Акт огляду ТЗ, кузова та агрегата, заповнений i завiрений ОНП, зберiгається у справах митного органу у вiддiлi, який проводив перевiрку та визначення митної вартостi.

.1При оглядi автомобiлiв заповнюються наступнi графи акта:

“___” ____________ 200_ року

 

 

 

Огляд проведено

 

 

 

(посада, прiзвище iнспектора, що проводив догляд)

 

Власник ТЗ

 
 

(П. I. Б., назва органiзацiї)

Тип ТЗ: вантажний, легковий, сiдельний тягач, причiп, напiвпричiп, кузов, двигун.

Iнше

 

(необхiдне пiдкреслити)

Марка, модель ТЗ

 

Дата випуску

 

Iдентифiкацiйний номер (кузова, двигуна):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Двигун (№

 

, об’єм

 

см3, бензин, дизель)

 

Показник спiдометра

 

км. Пробiг по сервiснiй книжцi

 

км №

Тип кузова:

Седан

Пiкап

Вантажопасажирський

Родстер (легковий з 2-мiсним кузовом)

Купе

Кабiна з 2 рядами сидiнь

Кабрiолет

Автобус

Маркування кузова (CL, GL, GT, SL)

 

(необхiдне закреслити Х)

Число дверей

 

Число сидячих мiсць

 

Наявнi пошкодження i несправностi

 
 
 

Додаткове обладнання (стандартна комплектацiя

 

Х)

КОД

НАЗВА

КОД

НАЗВА

02

Антиблокуюча система

46

Компресор

03

Каталiзатор

47

Дермантин

04

Фаркоп (зщiпний пристрiй)

48

Шкiряна оббивка

05

Автомат

49

Велюрова оббивка

06

Бортовий комп’ютер

52

Радiо

07

Повiтряна подушка

55

Роздiльник заднього сидiння

08

Затемненi вiкна

57

Дзеркало заднього виду з механiчним регулятором

09

Аварiйний (протиугонний) сигнал

58

Електродзеркала з пiдiгрiвом

10

Тахометр

60

Змивач протитуманних фар

11

Регулятор приводу (протибуксуюча система)

61

Люк (простий)

13

Електронастройка шасi

62

Люк (механiчний)

15

Спецiальнi ободи колiс

63

Люк (електричний)

 

17

Електропiдiймачi

64

Складний дах

19

5-ступенева коробка

65

Сервокерування

19

6-ступенева коробка

69

Пiдiгрiв сидінь

26

Протитуманнi фари

71

Диференцiал що вiд’єднує

27

Дуже потужний

73

Спецiальнi/спортивнi сидiння

28

Склоочисник заднього скла (окремий)

75

Опалення салону

32

Клiмат-контроль

82

Телефон

33

Кондицiонер

85

Зовнiшнiй термометр

35

Пiдголовники

87

Блокування їзди

37

Лакована

89

Центральний замок
(необхiдне закреслити Х)

При оглядi були

           

присутнi

 

М. П.

 1. .2При оглядi причепiв та напiвпричепiв заповнюються наступнi графи акта:

“___” ____________ 200_ року

Огляд проведено

 
 

(посада, прiзвище iнспектора, що проводив догляд)

Власник ТЗ

 
 

(П. I. Б., назва органiзацiї)

Тип ТЗ: вантажний, легковий, сiдельний тягач, причiп, напiвпричiп, кузов, двигун.

Iнше

 

(необхiдне пiдкреслити)

Марка, модель ТЗ

 

Датавипуску

 

Iдентифiкацiйний номер (кузова, двигуна).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Наявнi пошкодження i несправностi

 

 

При оглядi були

присутнi

 

М. П.

 1. .3При оглядi кузовiв заповнюються наступнi графи акта:

“___” ____________ 200_ року

Огляд проведено

 
 

(посада, прiзвище iнспектора, що проводив догляд)

Власник ТЗ

 
 

(П. I. Б., назва органiзацiї)

Тип ТЗ: вантажний, легковий, сiдельний тягач, причiп, напiвпричiп, кузов, двигун.

Iнше

 

(необхiдне пiдкреслити)

Марка, модель ТЗ

 

Дата випуску

 

Iдентифiкацiйний номер (кузова, двигуна).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Тип кузова:

Седан

Пiкап

Вантажопасажирський

Родстер (легковий з 2-мiсним кузовом)

Купе

Кабiна з 2 рядами сидiнь

Кабрiолет

Автобус

Комплектацiя окремо ввезеного кузова

1 компл.

2 компл.

3 компл.

iнше

 

Маркування кузова (CL, GL, GT, SL)

 

(необхiдне закреслити Х)

Число дверей

 

Число сидячих мiсць

 

Наявнi пошкодження i несправностi

 
 
 

При оглядi були

присутнi

 

М. П.

 1. .4При оглядi двигунiв (блокiв двигунiв) заповнюються наступнi графи акта:

“___” ____________ 200_ року

Огляд проведено

 
 

(посада, прiзвище iнспектора, що проводив догляд)

Власник ТЗ

 
 

(П. I. Б., назва органiзацiї)

Тип ТЗ: вантажний, легковий, сiдельний тягач, причiп, напiвпричiп, кузов, двигун.

Iнше

 

(необхiдне пiдкреслити)

Марка, модель ТЗ

 

Дата випуску

 

Iдентифiкацiйний номер (кузова, двигуна).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

При оглядi були

присутнi

 

М. П.

 

Примiтка. В графi Марка, модель ТЗ слiд вказувати марку та модель транспортного засобу, яким комплектується даний двигун (блок двигуна).

 

Застосування каталогiв при перевiрцi митної вартостi

 

.1.1Застосування каталогiв “SchwakeLISTE” при перевiрцi митної вартостi

У каталозi “SchwakeLISTE” мiститься три цiни для кожного ТЗ (дивись додаток № 2):

Ek - цiна, за якою на даний ТЗ продається до магазину з урахуванням податку на додану вартiсть (далi - ПДВ), усi вартостi по каталогу є брутто-прайси, тобто мiстять в собi ПДВ, який справляється у Нiмеччинi.

Vk - цiна, за якою даний ТЗ продається в автомагазинi з урахуванням ПДВ.

NP - цiна нового ТЗ у рiк випуску.

Враховуючи те, що придбання ТЗ особами-резидентами проводиться в основному у осiб-нерезидентiв з подальшим їх оформленням факту купiвлi-продажу через мережу уповноважених магазинiв (AUTO-HAUS тощо) без передпродажної пiдготовки та будь-яких гарантiй стосовно їх технiчного стану (технiчний огляд, замiни технiчно зношених деталей тощо) цiну для основи розрахунку слiд брати ту, яка зазначена у графi “Ek”.

Якщо у каталогах iснує декiлька цiн на даний ТЗ - вартiсть ТЗ, оцiнка якого проводиться на основi методу по вартостi iдентичних товарiв, визначається на основi меншої цiни.

Роз’яснення до додатка № 2:

По кожному типу ТЗ в довiднику наданi наступнi данi:

1, 2 - модель та тип: повна назва моделi та код заводу виробника;

3 - тип кузова (легковi автомобiлi);

4 - число дверей;

5 - типорозмiр шин: ширина профiлю (мм)/вiдношення висоти профiлю до ширини профiлю (%), R - радiальнi (ZR - радiальнi для швидкостi бiльш 240 км/г), посадочний дiаметр в дюймах;

6 – об’єм двигуна, куб. см;

7 - потужнiсть, кВт/л. с: 1 л. с. = 0,735 кВт, 1 кВт = 1,359 л. с.;

8 - тип двигуна: бензиновий - O, дизельний - D, роторно-поршневий - K;

9 - тип палива: бензин нормальний - №, супер - S, дизельне - D;

10 - число та розташування цилiндрiв: рядне - R, V - образне, оппозитнє - B;

11 - вимоги по викидах;

12 - категорiя пробiгу для визначення нормативного пробiгу по системi “Schwake”. Кожний автомобiль вiднесений до типової категорiї. На основi нормативного пробiгу можливо визначити змiну цiни автомобiля (в %) в залежностi вiд перепробiгу або недопробiгу;

13 - додаткове обладнання;

Вартiсть автомобiля, наданого в каталозi, мiстить перелiк додаткового обладнання в базовiй комплектацiї;

14 - вартiсть автоматичної коробки передач, яка не входить до базової комплектацiї ТЗ;

15 - коригування по кожному року вiдносяться до серiйно обладнаних автомобiлей з первинною реєстрацiєю;

16 - умови;

Дане видання мiстить закупiвельнi цiни брутто торговцiв (зазначення - ЕК, поз. 15) та продажнi цiни - брутто торговцiв (зазначення - VK, поз. 16) для автомобiлiв якi готовi до експлуатацiї.

17 - котировки, що вiдповiдають вартостi нового автомобiля; котировки (вартостi) останнього випуску автомобiля з врахуванням та без врахування ПДВ.

Приклад:

Audi A 6, рiк виготовлення 1994, об’єм двигуна 1,8 седан.

По каталогу “Super Schwake” iснує три вартостi:

Ek - 13950 ДМ;

Vk - 16600 ДМ;

NP- 44900 ДМ.

Для основи розрахунку слiд брати цiну Ek - 13950 ДМ.

.1.2Перевiрка заявленої митної вартостi ТЗ з урахуванням додаткової комплектацiї (або вiдсутностi комплектацiї)

Наявнiсть додаткової комплектацiї (або її вiдсутнiсть) зазначається уповноваженою особою митного органу, який здiйснював огляд ТЗ, та його iдентифiкацiю в актi огляду ТЗ (додаток №1).

З метою визначення митної вартостi ТЗ наявнiсть додаткової комплектацiї порiвнюється з наявнiстю цього додаткового обладнання у базової моделi ТЗ (серiйна комплектацiя) вiдповiдно до “SchwakeLISTE”.

Визначається перелiк додаткового обладнання (чи його вiдсутнiсть) та здiйснюється коригування митної вартостi за допомогою таблицi, що наведена в каталогах “Super Schwake” “Code-Numern und Zuschlage fur Ausstattungen”. Приклад наведений у додатку № 3.

Приклад:

Автомобiль Opel Vektra B, об’єм двигуна 1598, 1997 року виготовлення.

Базова комплектацiя - центральний замок, АБС, 2 склопiдйомника, 2 подушки безпеки, електроповорот дзеркал.

Крiм базової комплектацiї в автомобiлi iснують додатковi опцiї, такi як, шкiряний салон, литi диски, кондицiонер, магнiтофон.

Вартiсть автомобiля з базовою комплектацiєю згiдно iз каталогом становить 14700 ДМ, вартiсть додаткових опцiй 800 ДМ, 50 ДМ, 600 ДМ, 250 ДМ. Пiсля врахування усiх опцiй вартiсть автомобiля становить (14700 + 800 + 50 + 600 + 250) = 16400 ДМ.

 1. .1.3Перевiрка заявленої митної вартостi ТЗ з урахуванням пробiгу та його технiчного стану

Проведення коригування по пробiгу.

Данi фактичного пробiгу ТЗ на момент перетину митного кордону зазначаються у графi “Примiтки” декларацiї форми МД-7 та в актi огляду ТЗ.

Вiдхилення вiд зазначеного в технiчному паспортi нормативного пробiгу враховується шляхом введення знижок або нацiнок, розмiри яких визначаються вiдповiдно до таблиць, якi наведенi у каталогах “SchwakeLISTE”.

Порiвнюються данi фактичного пробiгу ТЗ iз даними середнього пробiгу, що наведенi в каталозi (обов’язково приймається до уваги категорiя пробiгу та пiдтверджуючi документи стосовно пробiгу (сервiсна книжка та iншi). Якщо фактичний пробiг вище, нiж середнiй у каталозi, то вартiсть автомобiля зменшується на вiдсоток, наведений у вiдповiдних таблицях на пiдставi рiзницi.

Коригування митної вартостi в залежностi вiд технiчного стану ТЗ.

Якщо ТЗ має експлуатацiйнi дефекти або аварiйнi пошкодження, необхiдно додаткове коригування його митної вартостi.

Показники можливого зменшення митної вартостi ТЗ в залежностi вiд технiчного стану кузова наведенi в таблицi № 1.

Таблиця №1

Зниження вартостi ТЗ

Найменування деталей, елементiв кузова

Процент зниження вартостi

Деформацiя

Корозiя

Кузов - максимальне значення

до 20

до 10

Перекiс кузова

до 2,0

-

Панель передка (з рамкою радiатора)

до 3,0

до 1,5

Переднє крило (незйомне)

до 3,0

до 1,5

Переднiй бризговик

до 3,0

до 1,5

 

Лонжерон переднiй пiдмогорний

до 4,0

до 1,0

Щит переднiй (моторний щит)

до 2,0

до 1,0

Панель пола

до 2,5

до 5,0

Лонжерони та поперечини

до 1,0

до 1,5

Нижня частина боковими (порога)

до 1,0

до 1,0

Стойка боковини

до 1,0

до 0,5

Панель боковини

до 2,0

до 1,0

Арка задня колеса

до 1,0

до 1,0

Дах кузова

до 8,0

до 4,0

Панель задка

до 4,0

до 2,0

Заднє крило (наружня частина боковини)

до 6,0

до 3,0

Заднiй лонжерон

до 3,0

до 0,5

Задня пiдлога (пiдлога багажника)

до 1,0

до 0,5

Дверi, капот

до 2,0

до 2,0

Дах багажника, крило зйомне

до 1,0

до 1,0

У таблицi наведенi максимальнi значення вiдсоткiв зменшення митної вартостi. Максимальне значення приймається у випадку, коли ступiнь пошкодження деталi потребує її замiни або вона вiдсутня.

При пошкодженнi лакофарбового покриття кузова ТЗ (його окремих частин) сумарний розмiр зменшення митної вартостi не повинен перевищувати 10 % митної вартостi. Це максимальне значення зменшення митної вартостi внаслiдок пошкодження лакофарбового покриття кузова ТЗ може бути прийняте при наявностi пошкодження на площi бiльш 50 % пофарбованої площi кузова.

Сумарний розмiр зменшення митної вартостi внаслiдок пошкодження кузова ТЗ не повинен перевищувати 30 %.

Технiчний стан двигуна з коробкою передач ТЗ оцiнюється за наявностi наступних ознак:

• слiди пiдтiкання мастила та палива - до 5 %;

• пiдвищений шум, стукiт механiзму - до 5 %;

• ускладнення при переключеннi коробки передач - до 5 %.

Сумарний розмiр зменшення митної вартостi по пошкодженню двигуна з коробкою передач ТЗ не повинен перевищувати 15 %.

Коригування вартостi ТЗ пiсля дорожньо-транспортної пригоди (далi - ДТП) проводиться лише у випадках, якщо дане ДТП вiдбулось до перетину митного кордону України i є вiдповiдний опис пошкоджених деталей у графi “Примiтки” декларацiї форми МД-7.

За наявностi пошкоджень пiсля ДТП вартiсть ТЗ коригується у вiдсотках в залежностi вiд величини пошкодження ТЗ вiдповiдно до вищевказаної таблицi без урахування вартостi робiт на вiдновлювальний ремонт.

.1.4Перевiрка заявленої митної вартостi ТЗ, рiк виготовлення яких вiдсутнiй в даному каталозi

Якщо в каталозi вiдсутнi данi про автомобiль з тим же роком випуску, що й оцiнюваний по каталогу “SchwakeLISTE”, то за основу береться вартiсть iдентичного або подiбного автомобiля з максимально близьким роком випуску.

.2Перевiрка заявленої митної вартостi на пiдставi iнших довiдникiв

У разi вiдсутностi цiнової iнформацiї на ТЗ, що були у користуваннi, в каталогах “SchwakeLISTE”, наприклад автомобiлiв, вироблених в Росiйськiй Федерацiї, i т. п., митна вартiсть визначається на основi даних каталогу цiн на новi ТЗ, що видаються НАМi (м. Москва), прайс-листiв та iнших каталогiв.

Таблиця № 2

Коригування вартостi вiд пробiгу ТЗ та термiну експлуатацiї для легкових автомобiлiв

Термiн експлуатацiї

Мiсяць

% Р

Пробiг, км

< 1000 см3

< 1600 см3

< 2000 см3

> 2000 см3

1 рiк

6

80,0

6,000

7,500

9,000

10,500

12

71,0

12,000

15,000

18,000

21,000

2 роки

18

64,0

18,000

22,500

27,000

31,500

24

59,0

24,000

30,000

36,000

42,000

3 роки

30

55,0

30,000

37,500

45,000

52,500

36

51,0

36,000

45,000

54,000

63,000

4 роки

42

47,5

42,000

52,500

63,000

73,500

 

 

48

44,0

48,000

60,000

72,000

84,000

5 рокiв

54

41,0

54,000

67,500

81,000

94,500

60

38,0

60,000

75,000

90,000

105,000

6 рокiв

66

35,0

66,000

82,500

99,000

115,500

72

32,0

72,000

90,000

108,000

126,000

7 рокiв

78

29,0

78,000

97,500

117,000

136,500

84

26,0

84,000

105,000

126,000

147,000

8 рокiв

90

23,0

90,000

112,500

135,000

157,500

96

20,0

96,000

120,000

144,000

168,000

9 рокiв

102

17,5

102,000

127,500

153,000

178,500

108

15,5

108,000

135,000

162,000

189,000

10 рокiв

114

14,0

114,000

142,500

171,000

190,500

120

13,0

120,000

150,000

180,000

210,000

Таблиця № 3

Коригування вартостi для причепiв i напiвпричепiв в залежностi вiд термiну їх експлуатацiї

Термiн ксплуатацiї

до 2,8 т

5,0 т - 7,49 т

7,5 т - 15,99 т

бiльше 16,0 т

1 рiк

84,1

75,4

79,2

79,9

2 роки

74,9

55,1

65,5

65,1

3 роки

62,9

46,2

55,1

57,1

4 роки

55,5

40,1

49,7

50,6

5 рокiв

47,4

33,7

45,9

43,2

6 рокiв

41,1

28,1

35,2

32,1

7 рокiв

32,6

20,3

23,2

23,7

8 рокiв

28,6

16,2

15,4

18,4

9 рокiв

20,3

14,1

11,3

12,7

Таблиця № 4

Коригування вартостi вантажних автомобiлiв, сiдельних тягачiв, автобусiв в залежностi вiд термiну їх експлуатацiї

Термiн експлуатацiї

Нормативний пробiг

до 2,8 т

2,8 т - 4,99 т

5,0 т - 7,49 т

7,5 т - 10,99

11,0 т - 15,99

бiльше 16,0 т

Пр

Г

Пр

Г

Пр

Г

Пр

Г

Пр

Г

Пр

Г

1 рiк

КП

20,4

72,4

33,0

72,2

36,0

58,1

43,0

58,7

49,0

58,6

68,0

54,8

ДП

23,4

72,4

66,0

72,2

70,0

58,1

76,0

58,7

91,0

58,6

140,0

54,8

2 роки

КП

40,8

58,0

66,0

57,4

72,0

37,6

86,0

38,1

98,0

37,5

136,0

33,5

ДП

46,8

58,0

132,0

57,4

140,0

37,6

152,0

38,1

182,0

37,5

280,0

33,5

3 роки

КП

61,2

49,7

99,0

48,2

108,0

33,6

129,0

30,5

147,0

29,9

204,0

28,8

ДП

70,2

49,7

198,0

48,2

210,0

33,0

228,0

30,5

273,0

29,9

420,0

28,8

4 роки

КП

81,6

41,5

132,0

41,5

144,0

27,1

172,0

24,1

196,0

24,2

272,0

23,5

ДП

93,6

41,5

164,0

41,5

280,0

27,1

304,0

24,1

364,0

24,2

560,0

23,5

5 рокiв

КП

102,0

35,4

165,0

36,1

180,0

24,3

215,0

21,3

245,0

19,8

340,0

19,6

ДП

117,0

35,4

330,0

36,1

350,0

24,3

380,0

21,3

455,0

19,8

700,0

19,6

6 рокiв

КП

122,4

30,3

198,0

31,0

216,0

22,4

258,0

16,6

294,0

15,4

408,0

15,6

ДП

140,4

30,3

396,0

31,0

420,0

22,4

456,0

16,6

546,0

15,4

840,0

15,6

7 рокiв

КП

142,8

24,1

231,0

24,7

252,0

21,8

301,0

13,1

347,0

12,1

476,0

12,4

ДП

163,8

24,1

462,0

24,7

490,0

21,8

532,0

13,1

637,0

12,1

980,0

12,4

8 рокiв

КП

163,2

20,9

264,0

20,6

288,0

19,6

344,0

8,7

392,0

9,8

1544,0

10,3

ДП

188,2

20,9

528,0

20,6

560,0

19,6

608,0

8,7

728,0

9,8

11120,0

10,3

9 рокiв

КП

183,6

17,9

297,0

17,5

324,0

14,3

387,0

7,3

441,0

7,1

612,0

8,3

ДП

210,6

17,9

594,0

17,5

630,0

14,3

684,0

7,3

819,0

7,1

1260,0

8,3

З урахуванням коригування року випуску здiйснюється по формулi:

Смв = Цн х Р/100, де:

Смв - митна вартiсть ТЗ;

Цн - вартiсть ТЗ вiдповiдно каталогiв, прайс-листiв тощо;

Р - вiдсоток приведення митної вартостi нового ТЗ у вiдповiднiсть до термiну експлуатацiї.

Коригування митної вартостi ТЗ в залежностi вiд пробiгу та технiчного стану здiйснюється вiдповiдно до пункту 4.1.3 даної Тимчасової методики.

Перевiрка та визначення митної вартостi кузова ТЗ, який був у користуваннi

Перевiрка та визначення митної вартостi кузова ТЗ здiйснюється на основi договору купiвлi-продажу, оформленого згiдно з чинним законодавством, рахунку-фактури тощо та у вiдповiдностi до бази даних цiнової iнформацiї митницi на номернi агрегати ТЗ, що мiститься в каталогах цiнової iнформацiї “SchwakeLISTE”, прайс-листах фiрм виробникiв тощо.

Вiдповiдно до законодавства уповноважена особа митного органу вправi вимагати додаткову iнформацiю стосовно двигуна, яким комплектується даний кузов.

Вiк кузова автомобiля визначається по iдентифiкацiйному номеру кузова у вiдповiдностi iз iдентифiкацiєю моделей згiдно iз довiдником “Auto-Ident”, при цьому необхiдно вважати рiк випуску кузова 1 сiчня року, зазначеного в iдентифiкацiйному номерi кузова.

Основними джерелами цiнової iнформацiї для перевiрки та визначення митної вартостi ТЗ є каталоги “SuperSchwacke”, “SchwakeLISTE”, а для ТЗ, вироблених в Росiйськiй Федерацiї - довiдник НАМI.

.1Визначення комплектностi кузова

Перша комплектнiсть - кузов в зборi фарбований i оббитий, в комплектнiсть якого входить: власне сам металевий кузов в зборi (зварний каркас з дверками, кришкою капота, кришкою багажника чи дверкою задка, дверима, лючком заливної горловини паливного бака) пофарбований, на який встановлюються всi внутрiшнi оббивки, коврики, шумоiзоляцiя, все скло, дзеркала, замки, фiксатори замкiв, склопiд’йомнi ручки, панель приладiв з усiма приладами, опалювач салону, склоочисник вiтрового вiкна, всi елементи освiтлення i свiтлосигналiзацiї, все електрообладнання, що крiпиться на кузовi, та електропроводка, системи управлiння автомобiля - рульовий механiзм з рульовою колонкою, рульовим колесом, всi педалi, головний гальмiвний цилiндр, вакуумний пiдсилювач гальмiвного управлiння, головний цилiндр зчеплення, бачки для робочих рiдин гальмiвної системи, системи приводу зчеплення та склоомивача, всi гiдравлiчнi трубки, що крiпляться на кузовi, важiль ручного стоякового гальма, паливний бак та паливопроводи, що крiпляться безпосередньо до кузова.

При цьому слiд зазначити, що на практицi iнодi кузова в зборi фарбованi i оббитi постачають в декiлькох варiантах виконання з деякими вiдмiнностями (без деяких елементiв чи з додатково встановленими елементами) бувають без паливного бака, без рульового механiзму, без бамперiв тощо. Буває, що додатково встановленi сидiння, радiо чи магнiтола, iнше додаткове обладнання чи без нього. Такi незначнi змiни не дають права вiднести його до iншої категорiї комплектацiї.

Друга комплектнiсть - кузов в зборi фарбований (без оббивки), що практично представляє собою сам металевий кузов в зборi (зварний каркас з дверима, кришкою капота, кришкою багажника чи дверкою задка, лючком заливної горловини паливного бака) з заводською антикорозiйною та протишумовою обробкою, пофарбований, без жодної деталi, якi крiпляться на кузовi (без оббивок, сидiнь, коврикiв, електрообладнання, електропроводки, арматури, скла та iн.).

Третя комплектнiсть - кузов в зборi ґрунтований або чорний, що представляє собою сам металевий кузов в зборi, бондеризований (первинне захисне антикорозiйне покриття металу) заґрунтований або нi, без жодної деталi, якi крiпляться на кузовi.

Примiтки: Поняття перша, друга, третя комплектнiсть, що наведенi в цiй Методицi, застосовуються лише для полегшення визначення процентного показника вартостi кузова, що зазначається в актi огляду ТЗ, i не можуть застосовуватись з метою класифiкацiї ТЗ згiдно з ТН ЗЕД.

Коригування вартостi кузова вiдповiдно до технiчного стану проводиться лише у випадках, якщо пошкодження внаслiдок ДТП вiдбулось до перетину митного кордону України i є вiдповiдний опис пошкоджених деталей у графi “Примiтки” декларацiї форми МД-7.

Коригування митної вартостi кузова ТЗ в залежностi вiд технiчного стану здiйснюється вiдповiдно до п. 4.1.3 цiєї Методики.

Таблиця № 5

 

Значення процентного показника вартостi кузова в залежностi вiд вартостi ТЗ

Перша комплектнiсть

Друга комплектнiсть

Третя комплектнiсть

Вiд 60 % до 50 %

Вiд 51 % до 40 %

Вiд 41 до 30 %.

.2Перевiрка та визначення митної вартостi двигунiв та блокiв цилiндрiв, якi були у користуваннi

Перевiрка та визначення митної вартостi двигунiв та блокiв цилiндрiв здiйснюється на основi договору купiвлi-продажу, оформленого згiдно з чинним законодавством, рахунка-фактури тощо та у вiдповiдностi до бази даних цiнової iнформацiї митницi на номернi агрегати транспортних засобiв, а також вiдповiдно до цiнової iнформацiї каталогiв “SchwakeLISTE”, прайс-листiв фiрм виробникiв тощо.

Уповноважена особа митного органу вiдповiдно до законодавства може вимагати надання додаткової iнформацiї щодо двигуна, яким комплектується даний кузов.

.2.1Перевiрка та визначення митної вартостi двигунiв та блокiв цилiндрiв, якi були у користуваннi, вiдповiдно до цiнової iнформацiї, що мiститься в каталогах “SchwakeLISTE”

На пiдставi акта огляду ТЗ проводиться iдентифiкацiя ТЗ, яким комплектується зазначений двигун вiдповiдно до каталогiв “SchwakeLISTE”, та вибирається ТЗ iз найменшою вартiстю згiдно року випуску, та встановлюється митна вартiсть на пiдставi цих каталогiв з вiдповiдним коригуванням (таблиця № 6).

Приклад:

Двигун бензиновий № ААМ002658 з об’ємом 1781 см3, 1991 року випуску, встановлюється на транспортнi засоби фiрми VOLKSVAGEN на автомобiлi VW-PASSAT. Згiдно iнформацiї каталогу “SchwakeLISTE” 7/2000 стор. 859 вартiсть автомобiля VW-PASSAT 1991 року виготовлення з об'ємом двигуна 1781 см3 становить 3200 DM.

Вiдповiдно вартiсть двигуна буде розраховуватись по формулi:

Смвд = Цсп. Х Кд/100, де:

Смвд - митна вартiсть двигуна (без врахування умов поставки).

Цсп. - вартiсть ТЗ, який був в експлуатацiї, згiдно з каталогами “SchwakeLISTE” з урахуванням строку його виготовлення, заводської комплектацiї та нормативного пробiгу.

Кд - вiдсоток приведення вартостi ТЗ до вартостi двигуна (таблиця № 6).

Митна вартiсть двигуна становитиме Смвд = 3200DM х 20/100 = 640DM

Вiдповiдно вартiсть блоку цилiндрiв двигуна буде розраховуватись по формулi:

Смвбд = Цсп. х Кбд/100, де:

Смвбд - митна вартiсть блоку цилiндрiв двигуна (без врахування умов поставки).

Цсп. - вартiсть транспортного засобу, який був в експлуатацiї, згiдно каталогiв “SchwakeLISTE” з урахуванням строку його виготовлення, заводської комплектацiї та нормативного пробiгу.

Кбд - вiдсоток приведення вартостi ТЗ до вартостi блоку цилiндрiв двигуна (таблиця № 6).

Таблиця № 6

Значення процентного показника вартостi двигуна та блоку цилiндрiв в залежностi вiд вартостi ТЗ

Двигун

Блок цилiндрiв

Вiд 20 % до 12 %

Визначається у розмiрi вiд 10 % до 6 %

.2.2Перевiрка та визначення митної вартостi причепiв та напiвпричепiв на пiдставi iнших довiдникiв вiдповiдно до вартостi нового ТЗ

За вiдсутностi цiнової iнформацiї на ТЗ, що були у користуваннi, в каталогах “SchwakeLISTE” автомобiлiв, вироблених в Росiйськiй Федерацiї тощо, митна вартiсть визначається на основi даних каталогу цiн на новi транспортнi засоби, що мiстяться у каталозi НАМi (м. Москва, Росiйська Федерацiя), а також прайс-листiв виробника.

Коригування вартостi ТЗ пiсля ДТП проводиться лише у випадках, якщо дане ДТП вiдбулось до перетину кордону України i є вiдповiдний опис пошкоджених деталей у графi “Примiтки” декларацiї форми МД-7.

Значення можливого зменшення митної вартостi ТЗ в залежностi вiд технiчного стану наведенi в таблицi № 7.

Таблиця №7

Наявнiсть корозiї

до 10 %

Наявнiсть пошкоджень вiд перевезень вантажiв

до 10 %

Некомплектнiсть

до 10 %

В таблицi наведенi максимальнi значення вiдсоткiв зменшення митної вартостi. Максимальнi значення приймаються у випадку, коли ступiнь пошкодження деталi потребує її замiни або вона вiдсутня.

Сумарний розмiр зменшення митної вартостi по пошкодженню ТЗ не повинен перевищувати 30 %.

.2.3Визначення митної вартостi причепiв та напiвпричепiв, якi були у користуваннi, вiдповiдно до цiнової iнформацiї, що мiститься в каталогах “SchwakeLISTE”

Митна вартiсть причепiв та напiвпричепiв, якi були у використаннi, визначається на основi договору купiвлi-продажу, рахунку-фактури, технiчного паспорту автомобiля та даних, заявлених декларантом в декларацiї форми МД-7. На пiдставi акта огляду ТЗ уповноваженою особою митного органу проводиться iдентифiкацiя ТЗ, перевiряється правильнiсть визначення митної вартостi. У разi явної невiдповiдностi заявленої митної вартостi базi даних цiнової iнформацiї митницi на транспортнi засоби (в тому числi, що мiститься в каталогах цiнової iнформацiї “SchwakeLISTE”, прайс-листах фiрм виробникiв тощо) здiйснюється її визначення.

Визначення митної вартостi причепiв та напiвпричепiв, якi були у користуваннi, вiдповiдно до цiнової iнформацiї, що мiститься в каталогах “SchwakeLISTE” слiд проводити таким же чином як i для автомобiлiв у пунктi 4.1.1 цiєї Методики.

Коригування вартостi транспортного засобу пiсля ДТП проводиться лише у випадках, якщо дане ДТП вiдбулось до перетину митного кордону України i є вiдповiдний опис пошкоджених деталей у графi “Примiтки” декларацiї форми МД-7.

Значення можливого зменшення митної вартостi ТЗ в залежностi вiд технiчного стану наведенi в таблицi № 7.

Формули для розрахункiв вартостi ТЗ, номерних вузлiв та агрегатiв

.1Формула визначення митної вартостi нових ТЗ

Порядок визначення митної вартостi нових ТЗ, зазначений у пунктi 4 даної Методики, здiйснюється по формулi:

Смв = Цн х Д/100, де:

Смв - митна вартiсть транспортного засобу (без врахування умов поставки).

Цн - вартiсть транспортного засобу згiдно каталогiв, прайс-листiв тощо.

Д - дилерськi знижки.

.2Формула визначення митної вартостi ТЗ на пiдставi каталогiв “SchwakeLISTE”

Порядок перевiрки та визначення митної вартостi ТЗ, що були в експлуатацiї, зазначений у пунктах 4.1.1 - 4.1.4 даної Методики i здiйснюється за наступною формулою:

(1) Смв = (Цсп. Св1) х (1 Гк/100) х К х (1 - Дс/100),

де:

Смв - митна вартiсть ТЗ (без урахування умов поставки).

Цсп. - вартiсть ТЗ, який був в експлуатацiї, згiдно з каталогами “SchwakeLISTE” з урахуванням строку його виготовлення, заводської комплектацiї та нормативного пробiгу.

Св1 - вартiсть додаткового обладнання вiдповiдно до базової моделi (серiйної комплектацiї) (згiдно з пунктом 4.1.2).

Гк - вiдсоток коригування вартостi ТЗ за перепробiгом (-), недопробiгом (+) (згiдно з пунктом 4.1.3).

К - коефiцiєнт коригування вартостi згiдно iз специфiкою ринкових умов (для розрахункiв слiд застосовувати коефiцiєнт = 1,0 до часу, коли буде розроблений коефiцiєнт коригування країни придбання ТЗ).

Дс - вiдсоток коригування вартостi ТЗ вiд наявних пошкоджень (згiдно п. 4.1.3).

.3Формула визначення митної вартостi ТЗ на пiдставi iнших довiдникiв вартостi нового ТЗ

Порядок перевiрки та визначення митної вартостi ТЗ, що були в експлуатацiї, на пiдставi iнших довiдникiв зазначений в пунктi 4.2 даної Методики та здiйснюється за формулою:

(2) Смв = (Цн. х Св1) х P/100. х (1 Гк/100) х К х (1- Дс/100),

де:

Смв - митна вартiсть ТЗ (без урахування умов поставки).

Цн. - вартiсть нового ТЗ заводської комплектацiї.

Р - вiдсоток приведення митної вартостi нового ТЗ у вiдповiднiсть до термiну експлуатацiї.

Св1 - вартiсть додаткового обладнання вiдповiдно до базової моделi серiйної комплектацiї (згiдно з п. 4.1.2).

P - вiдсоток коригування вартостi ТЗ вiдповiдно до року випуску (термiну експлуатацiї).

Гк - вiдсоток коригування вартостi ТЗ за перепробiгом (-), недопробiгом (+) (згiдно з п. 4.1.3).

К - коефiцiєнт коригування вартостi згiдно iз специфiкою ринкових умов (для розрахункiв слiд застосовувати коефiцiєнт = 1,0 доти, доки буде розроблений коефiцiєнт коригування країни придбання ТЗ).

Дс - вiдсоток коригування вартостi ТЗ вiд наявних пошкоджень (згiдно п. 4.1.3).

.4Формула визначення митної вартостi кузова на пiдставi каталогiв “SchwakeLISTE”

Порядок перевiрки та визначення митної вартостi кузовiв вiдповiдної комплектностi, що були в експлуатацiї, зазначенi в п. 5.1 даної Методики по формулi (1) п. 6.2 та коригується на вiдсоток згiдно таблицi № 5.

.5Формула визначення митної вартостi кузова на пiдставi iнших довiдникiв вартостi нового ТЗ

Порядок визначення митної вартостi кузовiв вiдповiдної комплектностi, що були у користуваннi, зазначенi в п. 5.1 даної Методики по формулi (2) п. 6.3 та коригується на вiдсоток згiдно таблицi № 5.

.6Формула визначення митної вартостi причепiв та напiвпричепiв на пiдставi каталогiв “SchwakeLISTE”

Порядок перевiрки та визначення митної вартостi причепiв та напiвпричепiв, що були у користуваннi на пiдставi каталогiв “SchwakeLISTE” зазначений у п. 5.2.3 даної Методики по формулi (1) п. 6.2 без коригування Св1, Гк, тобто:

Св1 = 1,0,

Гк =1,0.

.7Формула визначення митної вартостi причепiв та напiвпричепiв, що були у користуваннi на пiдставi iнших довiдникiв по вартостi нового ТЗ

Порядок перевiрки та визначення митної вартостi причепiв та напiвпричепiв, що були у користуваннi на пiдставi iнших довiдникiв по вартостi нового ТЗ зазначенi у п. 5.2.2 даної Методики по формулi (2) п. 6.3 без коригування Св1, Гк, тобто:

Св1 = 1,0,

Гк =1,0.

Заключнi положення

При пiдготовцi цiєї Методики були використанi наступнi джерела:

Закон України вiд 05.02.92 “Про Єдиний митний тариф”;

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.98 № 1598 “Про затвердження Порядку визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв у разi перемiщення їх через митний кордон України”;

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2000 № 1537 “Про внесення змiн i доповнень до Порядку визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв у разi перемiщення їх через митний кордон України;

Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 01.10.99 № 60/5;

Перiодичне видання НАМi (м. Москва, Росiйська Федерацiя);

Методики визначення вартостi транспортних засобiв фiрми “Євро такс”;

Нормативнi документи Держмитслужби.

 

Частина 3. Методика класифiкацiї транспортних засобiв

Ця Методика розроблена на пiдставi дiючого законодавства та Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - ТН ЗЕД).

Складовi частини автомобiля

Кузов транспортного засобу складається з таких основних частин: планки настилу пiдлоги, боковини, переднi або заднi панелi, багажнi вiддiлення; дверi та їх деталi, капоти; обрамлене скло вiкон, вiкна, укомплектованi обiгрiвальними опорами та електричними вимикачами, вiконнi рами, пiднiжки, крила, бризговики, приладовi щитки; радiаторнi облицювання; кронштейни для номерних знакiв; бампери та iкла бамперiв; кронштейни кермової колонки; зовнiшнi багажнi полицi; козирки; неелектричнi обiгрiвальнi та протиобмерзлювальнi пристосування, якi працюють вiд теплової енергiї, виробленої двигуном автомобiля; паски безпеки, призначенi для постiйного крiплення до автомобiля для забезпечення безпеки людей; пiдлоговi килими.

Двигун внутрiшнього згоряння з iскровим запаленням складається з таких основних частин: корпуса (камера згоряння), цилiндра, поршня, шатуна, колiнчатого валу, маховика, впускних та випускних клапанiв, свiчки запалення, встановленi в голiвцi цилiндрiв, та електричних приладiв (магнето, котушки та контактнi переривники) та iн.

Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запаленням можуть мати один чи декiлька цилiндрiв. У випадку, коли двигун має декiлька цилiндрiв, шатуни крiпляться до одного колiнчатого валу, а роздiльно живильнi цилiндри можуть мати рiзне розташування: вертикальне (пряме або зворотне), в два похилих симетричних ряди (V-образне), горизонтальне на протилежних боках колiнчатого валу.

Роторнi поршневi двигуни (двигун Ванкеля) складаються з таких самих основних частин та закладений такий же принцип роботи як у вищезгаданого двигуна внутрiшнього згоряння з iскровим запаленням. Головна вiдмiннiсть вiд звичайних двигунiв, де зворотно-поступальний рух поршня за допомогою шатуна перетворюється в обертальний рух колiнчатого валу, в роторному поршневому двигунi знаходиться тригранний ротор, корпус якого виконаний у формi епiтрохоїди, котрий безпосередньо обертає ведучий вал.

Конструкцiя поршневих двигунiв внутрiшнього згоряння з запаленням вiд стиснення схожа з вищезгаданими двигунами. Вiдмiнна риса цих двигунiв полягає у тому, що повiтря (або сумiш повiтря та газу) попередньо всмоктується у цилiндр та пiддається швидкому стисненню. Потiм розпилене рiдке паливо вприскується у камеру згоряння, де самозаймається вiд високої температури, супроводжений процес стиснення.

Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запаленням, роторнi поршневi двигуни, двигуни поршневi внутрiшнього згоряння з запаленням вiд стиснення можуть бути укомплектованi форсунками, приладами запалювання, паливними або масляними резервуарами, водяними чи масляними радiаторами, водяними, масляними або паливними насосами, вентиляторами, повiтряними або масляними фiльтрами, муфтами зчеплення або механiчними приводами, стартерами (електричними та iншими), а також коробками передач з гнучкими валами.

Автомобiльнi шасi-рами складаються з таких основних вузлiв та деталей: лонжерони, зв'язки та кронштейни для кузовних деталей, двигун, пiднiжки, паливнi баки; заднi мости та ведучi мости з диференцiалами; картери для диференцiалiв; сонячнi та планетарнi шестiрнi; неведучi мости (переднi та заднi), маточини, цапфи, кронштейни цапф; деталi кермового механiзму (трубка кермової колонки, кермовi тяги та важелi, поперечнi важелi поворотних цапф; картери; ведучi зубчатi колеса пари та кремальєри; сервомеханiзми управлiння); гальма (колодковi, секторнi, дисковi та iн.) та частини до них (диски, барабани, цилiндри, маслянi резервуари для гiдравлiчних гальм та iн.); гальмiвнi системи з сервопiдсилювачем та їх вузли i деталi; амортизатори ресор (фрикцiйнi, гiдравлiчнi та iн.), торсiони; ходовi колеса (з стальної штамповки, з дротовими спицями та iн.), обода, ковпаки маточин та спицi; механiзмами управлiння (кермовi колеса, кермовi колонки та кермовi втулки, важелi переключення передач та важелi ручних гальм (карданнi вали, пiвосi, шестернi, зубчатi передачi, пiдшипники ковзання для валiв, редуктори зiбранi, унiверсальнi шарнiри).

Класифiкацiя транспортних засобiв у некомплектному станi

Питання класифiкацiї транспортних засобiв у некомплектному станi мають розглядатися вiдповiдно до Основних правил iнтерпретацiї ТН ЗЕД, якi є невiд’ємною частиною ТН ЗЕД, i застосовуються з метою правильної класифiкацiї (кодування) товарiв за ТН ЗЕД.

Згiдно з Законом України “Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi” встановлено, що вважається готовим автомобiлем кузов, на якому встановлено три або бiльше iз таких складових компонентiв автомобiля: силовий агрегат, передня пiдвiска, задня пiдвiска, бензобак, система запалювання, трансмiсiя, система глушiння. У зв’язку з цим та згiдно з правилом 2а iнтерпретацiї ТН ЗЕД комплект складових частин, до якого входять кузов (товарна позицiя 8707) i три або бiльше iз таких складових компонентiв автомобiля як силовий агрегат, передня пiдвiска, задня пiдвiска, бензобак, система запалювання, трансмiсiя, система глушiння, повинен класифiкуватися згiдно з ТН ЗЕД за кодом готового автомобiля. У такому комплектi цi складовi компоненти автомобiля можуть бути i у некомплектному станi за умови, що вони мають основнi характеристики готового (комплектного) компонента.

Якщо у вказаному комплектi складових компонентiв автомобiля вiдсутнiй двигун, митнi платежi повиннi нараховуватися виходячи iз максимального об’єму двигуна, який може бути встановлений на транспортний засiб такої моделi.

Класифiкацiя транспортних засобiв подвiйного призначення

Враховуючи чиннi норми та вимоги до транспортних засобiв, згiдно з якими транспортнi засоби, залежно вiд їх типiв i призначення, подiляються на категорiї, вiднесення транспортних засобiв подвiйного призначення здiйснювати за критерiєм дозволеної максимальної маси: транспортнi засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг, класифiкуються згiдно з ТН ЗЕД в товарнiй позицiї 8703, а при дозволенiй максимальнiй масi автомобiля бiльш як 3500 кг - у товарнiй позицiї 8704.

Вiдповiдно до Положення про порядок видачi посвiдчень водiя та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.05.93 № 340, дозволена максимальна маса - це максимально допустима маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водiєм i пасажирами, установлена пiдприємством-виготiвником.

До транспортних засобiв подвiйного призначення також належать вантажно-пасажирськi автофургони.

Пiд поняттям “вантажно-пасажирський автофургон” у Товарнiй номенклатурi зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТН ЗЕД) розумiються транспортнi засоби з максимальною кiлькiстю в дев’ять сидячих мiсць (включаючи водiя), внутрiшнiй простiр яких може без конструктивних змiн використовуватись для перевезення як людей, так i вантажiв.

Вантажно-пасажирськi автофургони класифiкуються в товарнiй позицiї 8703 за ТН ЗЕД. Вони вiдрiзняються вiд транспортних засобiв, призначених для перевезення вантажiв (товарна позицiя 8704 за ТН ЗЕД), такого ж зовнiшнього вигляду за такими ознаками:

1) у салонi автомобiля за сидiнням водiя присутнi сидiння, якi складаються чи прибираються або спецiально призначенi для сидiння мiсця та боковi вiкна;

2) можуть бути присутнi боковi або заднi дверi та обробка салону. Вiдповiдна транспортним засобам, якi призначенi для перевезення пасажирiв.

У той же час звертаємо увагу, що наявнiсть в автофургонах вiкон у бокових стiнках кузова, бокових або заднiх дверей, без наявностi таких ознак як сидiння для перевезення пасажирiв за мiсцем водiя та пристрої для їх крiплення, не може розглядатись як пiдстава для вiднесення таких транспортних засобiв до вантажно-пасажирських автофургонiв.

Класифiкацiя транспортних засобiв iз змiнами в конструкцiї

При класифiкацiї автомобiлiв iз змiнами в конструкцiї вирiшальним фактором при вiднесеннi автомобiля до вiдповiдної позицiї ТН ЗЕД є технiчнi умови та призначення, визначенi заводом-виробником при виготовленнi даної моделi.

Додаток № 1

АКТ №_________огляду транспортного засобу ___ ___________ 200_ року

Огляд проведено

 
 

(посада, прiзвище iнспектора, що проводив догляд)

Власник ТЗ

 
 

(П. I. Б., назва органiзацiї)

Тип ТЗ: вантажний, легковий, сiдельний тягач, причiп, напiвпричiп, кузов, двигун.

Iнше

 

(необхiдне пiдкреслити)

Марка, модель ТЗ

 

Дата випуску

 

Iдентифiкацiйний номер (кузова, двигуна).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Двигун (№

 

, об’єм

 

см3, бензин, дизель)

Показник спiдометра

 

км. Пробiг по сервiснiй книжцi

 

км №

Тип кузова:

Седан

Пiкап

Вантажопасажирський

Родстер (легковий з 2-мiсним кузовом)

Купе

Кабiна з 2 рядами сидiнь

Кабрiолет

Автобус

Комплектацiя окремо ввезеного кузова

1 компл.

2 компл.

3 компл.

iнше

Маркування кузова (CL, GL, GT, SL)

 

(необхiдне закреслити Х)

Число дверей

 

Число сидячих мiсць

 

Наявнi пошкодження i несправностi (*)

 
 

Додаткове обладнання (стандартна комплектацiя

 

Х)

КОД

НАЗВА

КОД

НАЗВА

02

Антиблокуюча система

46

Компресор

03

Каталiзатор

47

Дермантин

04

Фаркоп (зщiпний пристрiй)

48

Шкiряна оббивка

05

Автомат

49

Велюрова оббивка

06

Бортовий комп'ютер

52

Радiо

07

Повiтряна подушка

55

Роздiльник заднього сидiння

08

Затемненi вiкна

57

Дзеркало заднього виду з механiчним регулятором

09

Аварiйний (протиугонний) сигнал

58

Електродзеркало з пiдiгрiвом

10

Тахометр

60

Змивач протитуманних фар

11

Регулятор приводу (протибуксуюча система)

61

Люк (простий)

 

13

Електронастройка шасi

62

Люк (механiчний)

15

Спецiальнi ободи колiс

63

Люк (електричний)

17

Електропiдiймачi

64

Складний дах

19

5-ступенева коробка

65

Сервокерування

19

6-ступенева коробка

69

Пiдiгрiв сидiнь

26

Протитуманнi фари

71

Диференцiал що вiд’єднує

27

Дуже потужний

73

Спецiальнi/спортивнi сидiння

28

Cклоочисник заднього cкла (окреме)

75

Опалення салону

32

Клiмат-контроль

82

Телефон

33

Кондицiонер

85

Зовнiшнiй термометр

35

Пiдголовники

87

Блокування їзди

37

Лакована

89

Центральний замок
(необхiдне закреслити Х)

При доглядi були присутнi

 
 

М. П.

____________

(*) У разi, якщо недостатньо мiсця для занесення всiх вiдомостей, вони наводяться на зворотнiй сторонi акта, про що у графi робиться посилання “див. на зворотi”.

 

Додаток № 3

Таблиця вартостi додаткової комплектацiї на автомобiлi

Код

Обладнання

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

(2)

02

Антиблокуюче обладнання

650

550

450

350

300

250

200

150

100

80

50

50

3

Рецеркулятор вiдпр. газiв

   

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

4

Тяговосцеп. обладнання

400

300

200

150

50

50

50

50

50

50

50

50

5

Автоматична КПП

Надбавки врахованi в цiнах

6

Борткомп'ютер

300

150

80

50

50

50

50

50

50

50

50

50

7

Надувна подушка безпеки

300

250

200

150

100

50

50

50

50

50

50

50

8

Тоноване скло

150

150

80

50

50

50

50

50

50

50

50

50

9

Протиугiнна сигналiзацiя

150

100

80

50

50

50

50

50

50

50

50

50

10

Тахометр

80

80

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

11

Протибуксуюча система

700

550

450

350

300

250

200

150

100

80

50

50

13

Адаптацiйна пiдвiска

950

650

500

400

250

200

150

100

80

50

50

50

 

Код

Обладнання

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

15

Колеснi диски iз легкого спл.

80

80

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

17

Склопiдйомник з електропр.

150

80

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

19

 1. -ступКПП

250

200

150

80

80

80

50

50

50

50

50

50

19

 1. -стКПП

650

550

450

350

               

26

Додаткова галогенна фара

80

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

27

Жостка цельнозйомна зад. очищ.

1100

1000

900

850

700

600

550

500

450

400

50

50

28

Заднiй очищувач

80

80

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

32

Кондицiонер

1350

1150

900

800

600

500

400

350

300

200

50

50

33

Клiматична установка

950

750

600

500

450

350

250

200

150

100

50

50

35

Пiдголовник заднiй

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

37

Спецiальне пофарбування

300

200

150

80

80

50

50

50

50

50

50

50

46

Регулювання дорожнього пр.

500

360

300

200

150

100

50

50

50

50

50

50

47

Оббивка штучною шкiрою

Надбавки врахованi в цiнах

48

Оббивка натуральною шкiрою

1250

1000

800

650

550

450

400

300

250

200

150

100

 

Код

Обладнання

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

49

Оббивка велюром

400

300

200

150

100

50

50

50

50

50

50

50

52

Радiоприймач

450

350

250

200

150

100

80

50

50

50

50

50

55

Роздiльнi заднi сидiння

150

100

80

80

80

80

50

50

50

50

50

50

57

Регулювання дзер. задн. виду

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

58

Обiгрiв дзеркала задн. виду

100

80

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

60

Склоомивач фар

150

80

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

61

Скляний люк

450

350

300

250

200

150

100

80

80

50

50

50

62

Здвижний мех. люк

400

300

260

200

150

100

100

80

80

50

50

50

63

Здвижний мех. люк з е/пр.

650

550

450

350

300

250

200

150

100

80

50

50

64

Складна криша

550

400

300

200

150

100

80

80

50

50

50

50

65

Рульовий механiзм з посил.

550

450

400

300

230

200

150

100

80

80

50

50

69

Обiгрiв сидiнь

150

80

80

50

50

50

50

50

50

50

50

50

71

Блокуючий диф.

300

250

200

150

100

50

50

50

50

50

50

50

73

Спецiальнi сидiння

300

250

200

150

100

50

50

50

50

50

50

50

75

Обiгрiв при нероб. двиг.

550

400

300

250

200

150

100

80

80

50

50

50

 

Код

Обладнання

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

82

Телефон

Цiни вiдсутнi

83

Обмежувач швидкостi

350

250

200

100

80

80

50

50

50

50

50

50

85

Наружний термометр

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

87

Протиугiнне устат. блокуван.

300

250

                   

89

Система замк. з центр. прив.

300

250

200

150

150

100

80

80

80

50

50

50

                                 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

02.04.2001 р. № 2/09-1604-ЕП

 

Щодо митного оформлення товарів, предметів та транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами, які виїжджали за кордон у службові відрядження.

Додатково див. листи Державної митної служби України від 8 травня 2001 року № 2/09-2365-ЕП, від 24 травня 2001 року № 09/09-2613-ЕП

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 16 вересня 2002 року № 11/2-09-8361-ЕП)

У зв’язку з численними фактами порушень при митному оформлені транспортних засобів, що ввезені в Україну громадянами, які виїжджали за кордон у службові відрядження, а також безпідставним наданням пільг зазначеній категорії громадян в сплаті ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість повідомляємо.

При зверненні громадян з приводу митного оформлення товарів, предметів, окрім того особливо транспортних засобів з наданням пільг, передбачених пунктом 3 Постанови Верховної Ради України від 05.05.96 №162/96-ВР “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України”, оригінали документів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.98 № 761 “Про порядок підтвердження суми іноземної валюти, заробленої громадянами - резидентами, які виїжджали у службові відрядження за межі України”, необхідно вилучати та поштою направляти до Держмитслужби для верифікації, проведення відповідних перевірок й ведення обліку.

При цьому громадянам митницею видаються довідки відповідно до пункту 36 Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 25.06.99 № 393.

Перший заступник Голови СлужбиО. Б. Єгоров

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.04.2001 р. № 6/20-2044-ЕП

Начальникам регіональних

митниць та митниць прямого підпорядкування (крім Центральної енергетичної та Оперативної

митниць)

Копія: Начальникам відділень по

боротьбі з контрабандою та

порушеннями митних правил

регіональних митниць та митниць

прямого підпорядкування

Про внесення доповнень до листів № 20/0141 від 23.01.2001 року, №20/0945 від 20.03.2001 року

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 23 січня 2002 року № 11/6-20-688-ЕП)

Останнім часом збільшилась кількість випадків, коли під виглядом кузовів та блоків циліндрів до двигунів, на митну територію України ввозяться автотранспортні засоби у комплектному стані, що призводить до ухилення від сплати митних платежів та зменшенню відповідних надходжень до бюджету України.

З метою посилення безпосереднього контролю за ввезенням на митну територію України транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, в доповнення до направлених Управлінням по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил листів № 20/0141-ЕП від 23.01.2001 року та №20/0945-ЕП від 20.03.2001 року, до переліку товарів, зазначених у листі №20/0141-ЕП від 23.01.2001 року, додати “кузови автотранспортних засобів та двигуни”.

Фотографії кузовів повинні підтверджувати заявлену товарну позицію, тобто відповідати встановленим правилам класифікації автомобілів у некомплектному стані.

В подовження зазначеної операції контроль за переміщенням вантажів в режимі транзиту продовжувати на рівні керівництва регіональних митниць.

Узагальнену інформацію надсилати в Управління згідно встановленого порядку, передбаченого листом № 20/0945-ЕП від 20.03.2001 року.

Щодо зазначених доповнень, інформувати особовий склад підпорядкованих Вам підрозділів.

Контроль за виконанням покладаю на начальників митниць.

Заступник Голови Служби Ю. М. Дьомін

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.04.2001 р. №3/21-2163-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо класифікації автофургонів

Лист втратив чинність, крім останнього абзацу (згідно з листом Державної митної служби України від 5 червня 2001 року №6/21-2820-ЕП)

З метою дотримання міжнародно прийнятих класифікаційних підходів та упорядкування питань класифікації автофургонів повідомляємо про таке.

Питання про віднесення автофургонів з суцільнометалевим кузовом (малюнок 1)* до товарної позиції 8703 або до товарної позиції 8704 за ТН ЗЕД має вирішуватися з огляду на те, що автофургони з суцільнометалевим кузовом класифікуються у товарну позицію 8704 у разі одночасного виконання таких умов:

1) відсутність засклених або зі вставками з будь-яких матеріалів (закріплених різноманітним чином: зварюванням, наклеюванням, з допомогою гумових вкладок тощо) вікон у бокових стінках вантажної частини салону, а також у бокових та задніх дверях вантажної частини салону;

2) наявність перегородки за сидінням водія, яка відокремлює вантажну частину салону від місця водія;

3) відсутність розташованих позаду місця водія місць для сидіння (в тому числі відкидних або розкладних) або пристроїв для їх кріплення (встановлення) або простору для розташування вказаних місць.

У випадку наявності змін у конструкції автофургону з суцільнометалевим кузовом вирішальним фактором при віднесенні автомобілю до відповідної позиції ТН ЗЕД є технічні характеристики та призначення цього автомобілю, визначені заводом-виробником при виготовленні. При цьому при класифікації можуть використовуватись відомості про автомобіль, зазначені у технічному паспорті на транспортний засіб, та є суттєвими для класифікації (призначення автомобілю, кількість посадочних місць).

Враховуючи відомості, які вносяться у виданому в Німеччині технічному паспорті, вважаємо можливим використання відомостей, внесених при першій реєстрації у такий паспорт, для цілей класифікації автофургону з суцільнометалевим кузовом за ТН ЗЕД, якщо транспортний засіб виготовлено в Німеччині.

Дозволена максимальна маса автомобіля не розглядається як вирішальний фактор при віднесенні автофургона з суцільнометалевим кузовом до тієї або іншої товарної позиції за ТН ЗЕД.

Автофургони, які мають вантажну платформу і здвоєну кабіну (малюнок 2), а їх дозволена максимальна маса більше 3500 кг, класифікуються у товарній позиції 8704 за ТН ЗЕД.

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 № 340, дозволена максимальна маса - це максимально допустима маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм та пасажирами установлена підприємством-виготівником.

Листи Держмитслужби від 01.07.99 № 21/1-1977-ЕП щодо класифікації згідно з ТН ЗЕД транспортних засобів подвійного призначення та від 01.03.2000

№ 21/2-683-ЕП щодо класифікації вантажно-пасажирських фургонів, вважати такими, що втратили чинність.

 

Заступник Голови Служби О. П. Шейко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2001 р. № 296

Про проведення митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами при переселенні на постійне місце проживання

З метою вдосконалення процесу митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами при переселенні на постійне місце проживання, а також уникнення можливих ухилень від сплати належних податків та зборів наказую:

Начальникам митниць створити комісії для надання висновку щодо можливості здійснення митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами при переселенні на постійне місце проживання. До складу цих комісій обов’язково мають бути включені такі посадові особи митного органу:

начальник (заступник начальника) підрозділу, на який покладено оформлення транспортних засобів, що належать громадянам;

начальник (заступник начальника) підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил;

посадова особа підрозділу власної безпеки та контролю.

За рішенням начальника митниці до складу комісії можуть бути включені інші посадові особи митного органу.

Склад комісії визначається начальником митниці та затверджується відповідним наказом митниці.

Висновок комісії щодо можливості здійснення митного оформлення транспортного засобу, що ввозиться в Україну громадянином при переселенні на постійне місце проживання, відображати у вигляді письмової резолюції кожного з членів комісії на заяві громадянина.

Митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами при переселенні на постійне місце проживання, здійснювати за рішенням начальника митниці або його заступника, прийнятим на підставі позитивного висновку комісії й відображеним як письмова резолюція на заяві громадянина.

Наказ довести до особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

Голова Служби Ю. П. Соловков

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

08.05.2001 р. № 2/09-2365-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про митне оформлення товарів та інших предметів, що ввозяться в Україну співробітниками Міністерства закордонних справ України, які виїжджали за кордон у службові відрядження.

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 16 вересня 2002 року № 11/2-09-8361-ЕП)

В доповнення до листа Держмитслужби від 02.04.2001 № 2/09-1604-ЕП повідомляємо.

Визначені цим листом документи, що подаються при митному оформленні товарів та інших предметів, які ввозяться в Україну співробітниками МЗС України, необхідно вилучати та направляти до Держмитслужби для верифікації, проведення відповідних перевірок та ведення обліку, після проведення митного оформлення.

Перший

заступник Голови Служби О. Б. Єгоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.05.2001 р. № 6/21-2370-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо уникнення непорозумінь при митному оформленні транспортних засобів, що були у користуванні

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 15 червня 2001 року № 6/21-3027-ЕП)

З метою уникнення непорозумінь при митному оформленні транспортних засобів повідомляємо, що частиною другою статті 3 Закону України від 07.12.2000 № 2134-III “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання ринку автомобілів в Україні” встановлено, що транспортними засобами, що були у користуванні, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби.

У зв’язку з цим для цілей митного оформлення транспортні засоби, на які були або є реєстраційні документи (включаючи транзитні реєстраційні документи), що дають право експлуатувати ці транспортні засоби і видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, незалежно від терміну знаходження транспортних засобів на обліку в таких державних органах, слід вважати такими, що були у користуванні.

Заступник Голови Служби Ю. М. Дьомін

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.05.2001 р. №14/1-311

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

До уваги відділи тарифів та митної вартості

Щодо цін на окремі марки автомобілів

Надсилаємо для використання в роботі ціни на окремі марки автомобілів виробництва Корпорації КІА Моторс, за якими вона відправляє продукцію своєму офіційному дистриб’ютору в Україні підприємству “Anadolu automotsve”.

Додаток: цінова інформація - 3 стор.

Начальник Митно-тарифного

управління В.Демченко

SEPHIA II K2AR (631) - 1498 куб.см. 5-ти ступінчаста механічнії коробка передач, гідропідсилювач керма, центральний замок, електричні склопідймачі, високий стоп-сигнал, кондиціонер, тахометр, підстаканик механічна антена, передні динаміки, 5.550 у. о./1 шт.

SEPHIA II К2AR(634) - 1498куб. см., 5-ти ступінчаста механічна коробка передач, гідропідсилюввч керма, центральний замок, електричні склопіліймачі, високий стоп-сигнал, кондиціонер, аудіо, передні\задні динаміки, тахометр, підстаканик, електрична антена, 5.750 у. о./ шт.

SHUMA К2DTN5A - 1594 куб.см, 5-ти ступінчаста механічна коробка передач, кондиціонер, гідро підсилювач керма, високий стоп-сигнал, передні протитумані ліхтарі, підстаканик, центральний замок, електричні склопідіймачі, електрична антена, передні динаміки, подушка безпеки водія,- 7.050 у. о./1 шт.

SНUMA К2ВFN5A - 1498 куб.см. 5-ти ступіпчаста механічна коробка передач, кондиціонер, гідропідсилювач керма, високий стоп-сигнал. передні протумані ліхтарі, підстаканик, центральний замок, електричні склопідіймачі, електрична антена, передні динаміки, подушка безпеки водія- 6.250 у. о./1 шт.

RIO FD FG P65 - 1493 куб.см. 5-ти ступінчаста механічна коробка передач. АВS, кондиціонер, гідропідсилювач керма, центральний замок, електричні склопідіймачі, електрична антена, подушка безпеки водія 7.350 у. о./1 шт.

RІО FD FG P6B - 1493 куб.см, 4-х ступінчаста автоматична коробка передач, АBS, кондиціонер, гідропідсилювач керма, центральний замок, електричні склопідіймачі, електрична антена - 8.000 у. о./1 шт.

CLARUS II К9BC(944) 1948 куб.см, 5-ти ступінчаста механічна коробка передач, вудіо підготовка, кондиціонер, електричні склопіднімачі, електричне регулювання дзеркал, центральний замок, гідропідсилювач керма, цифрові часи, підстаканик, електрична антена, передні динаміки, АBS, подушка безпеки водія. 8.100 у. о./1 шт.

MAGENTIS FSFDS65 - 1997 куб.см, 5-ти ступінчаста механічна коробка передач, ABS, електричні склопідіймачі, центральний замок, електрична регульоровка дзеркал.- 9.800 у. о./1 шт.

РREGIO К77В АFІ - 2665 куб.см, дизель, 5-ти ступінчаста механічна коробка передач, тоноване скло, передні/задні динаміки, електричні склопіднімачі, центральний замок, підстаканник.- 8.200 у. о./1 шт.

PREGIO К79E 181 - 2956 куб.см. дизель, 5-ти ступінчаста механічна коробка передач, гідропідсилювач керма, кондиціонер, тоноване скло, електричні склопідіймачі, центральний замок, підстаканик.- 10.350 у. о./1 шт.

РREGIO К79Е381 - 2956 куб.см. дизель, 5-ти ступінчасті механічна коробка передач, гідропідсилювач керма, тоноване скло, електричні склопідіймачі, центральний замок ,підстаканник.- 9.600 у. о./1 шт.

SPORTAGE KO8N 867 1948 куб.см. 5 - ти ступінчаста механічна коробка перелач, легкосплавні диски , дуга безпеки, чохол на запасне колесо, кондиціонер, центральний замок, гідропідсилювач керма, електричні склопідіймачі. тоноване скло, аудіо - 9.100 у. о./1 шт.

SPORTAGE K08N 866 - 1998 куб.см, 5-ти ступінчаста механічна коробка передач, легносплавні диски, дуга безпеки, чохол на задне колесса кондиціонер, центральний замок, гідропідсилювач керма, електиричні склопіднімачі, тоноване скло. - 8.900 у. о./1 шт.

SPORTAGE 934 - 1998 куб.см, 5-тн ступінчасто механічна коробка передач, легкосплавні диски, кондиціонер центральний замок, гідропідсилювач керма, електиричні склопідіймачі, тоноване скло, АBS, декоративні накладки. - 9.300 у. о./1 шт.

SPORTAGE К08Т651 - 1998 куб.см, 5-ти ступінчаста механічна коробка передач, кондиціонер, центральний замок, гідропідсилювач керма, електиричні склопіймачі, тоноване скло, АВS. - 9.100 у. о./1 шт.

SPORTAGE (WAGON) К09G 748 - 1998 куб.см, 4-х ступінчасто автоматична коробки передач, легкосплавні диски, аудіо (еквалайзер), кондиціонер, АВ5, вставки під червону деревену, електричні склопіднімачі, гідропідсилювач керма, центральний замок, високий стоп сигнал, цифрові часи, електрична антена, дуга безпеки - 10.650 у. о./1 шт.

SPORTAGE (WAGON) К09F 748 - 1998 куб.см, 5-ТН ступінчаста механічна коробка передач, легкосплавні диски, аудіо (еквалайзер), кондиціонер, АВS, вставки під червону деревену, електричні склопідіймачі, гідропідсилювач керма, центральний замок, високий стоп-сигнал, цифрові часи, електрична антена, дуга безпеки, LSD - 10.150 у. о./1 шт.

SPORTAGE К08Z523 - 1998 куб.см, 5-ти ступінчаста механічна коробка передач, кондиціонер електричні склопідіймачі, гідропідсилювач керма, центральний замок, високий стоп-сигнал, електричні підлокотники 10.050 у. о./1 шт.

JОIСЕ JC(E12)- 1997 кб.см, 5-ти ступінчаста механічна коробка передач, шкіряний салон, кондиціонер, аудіо, протитуманні фонарі, високий стоп-сигнал, вставки під красне дерево, центральний замок, електричні склопідіймачі, 6 динаміків, іммобілайзер, дуги багажника. 10.250 у. о./1 шт.

JOICE К2JD(F08) - 1997 куб.см, 4-х ступінчаста автоматична коробка передач, кондиціонер, легкосллавні диски, передні/задні протитуманні фонарі, високий стоп-сигнал, вставки під красне дерево, дуги багажника, центральний замок, електричні склопідіймачі, 6 динаміків, іммобілайзер. 10.450 у. о./1 шт.

JOICE К2JC E29 - 1997 куб.см, 5-ти ступінчаста механічна коробка передач, АВ5, кондіционер, шкіряний салон, вставкі під червоне дерево,

передні/задні протитуманні фонарі, високий стоп сигнал, дуги багажника, центральний замок, електричні склопідіймачі, 6 динаміків, іммобілайзер.- 11.050 у. о./1 шт.

JOICE К2JCE 30 1997 куб.см, 5-ти ступінчасті механічна коробка передач, ABS, кондиціонер,вставки під червоне дерево, передні/задні протитуманні фонарі, високий стоп-сигнал, дуги багажника, центральний замок, електричні склопідіймачі, 6 динаміків, іммобілайзер - 10.700 у. о./1 шт.

JOICE К2JD F23 - 1997 куб.см, 4-х ступінчаста автоматична коробка передач, ABS, кондиціонер, шкіряний салон, вставки під червоне дерево, передні/задні протитуманні фонарі, високий стоп- сигнал, продольні дуги багажника, центральний замок, 6 динаміків, іммобілайзер. - 11.650 у. о./1 шт.

САRNIVAL К57D(6AA) - 2497 куб.см, 4-х ступінчасті автоматична коробка передач, кондиціонер, АВS, центральний замок, електричні скломідіймачі (передні), іммобілайзер, електрична антена задні протитуманні фонарі, високий стоп-сигнал, гідропідсилювач керма.- 12.950 у. о./1 шт.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.05.2001 р. № 09/09-2613-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 6 вересня 2002 року № 09/09-3015-ЕП)

На виконання листа Держмитслужби від 02.04.2001 № 2/09-1604-ЕП та враховуючи, що постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.98 № 761 “Про порядок підтвердження суми іноземної валюти, заробленої громадянами -резидентами, які виїжджали у службові відрядження за межі України” встановлений перелік та зміст документів, що є підставою для надання пільг при митному оформленні товарів та інших предметів, у тому числі транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами-резидентами, відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 05.05.96 № 162/96-ВР, інформуємо, що Держмитслужбою направлено запити до Міністерства оборони та Міністерства юстиції з приводу роз’яснення можливості використання при митному оформленні відповідних документів, виданих Галузевим державним архівом Міністерства оборони України та військовими комісаріатами.

При цьому слід зазначити, що відповідь, отримана від Галузевого державного архіву Міністерства оборони України, не містить достатніх підтверджень про можливість використання вказаних вище документів як таких, що відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.98 № 761.

Про отримання інформації від Міністерства юстиції буде повідомлено додатково.

 

Начальник Управління

організації митного контролю С. С. Терещенко

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.05.2001 р. № 1/09-2641-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про проведення аналізу діючих нормативних документів з питань митного оформлення транспортних засобів

В зв’язку із змінами у законодавстві та необхідністю оптимізації нормативної бази Держмитслужби у травні 2001 року проведено аналіз діючих нормативних документів з питань митного оформлення транспортних засобів.

З урахуванням викладеного, вважати такими, що втратили чинність, телетайпограму Держмиткому від 04.04.96 № 132 та листи Держмиткому й Держмитслужби:

від 05.08.93 № 05/1027

від 05.12.95 № 11/18-5372

від 05.02.96 № 11/18-675

від 30.10.96 № 11/2-8102

від 06.07.98 № 09/1-1455-ЕП

від 02.08.99 № 09/1096

від 21.09.98 № 09/1-2202-ЕП

від 11.11.98 № 09/1-2711-ЕП

від 04.05.99 № 09/1-1305-ЕП

Звертаємо увагу на необхідність проведення аналогічної роботи в кожному митному органі в частині приведення власних розпоряджень, доручень та наказів у відповідність із законодавчими актами та нормативними актами Держмитслужби.

В. о. Голови Служби О. Б. Єгоров

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

01.06.2001 р. № 1/09-2785-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 23 червня 2001 року № 1/09-3169-ЕП)

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 № 228-р “Про заходи щодо подальшого спрощення формальностей, пов’язаних з перетинанням державного кордону особами і транспортними засобами”, до затвердження в Міністерстві юстиції України наказу Державної митної служби від 01.06.2001 № 372 “Про спрощення порядку переміщення засобів через митний кордон України”, з 02.06.2001 встановити наступний порядок тимчасового ввезення транспортних засобів (код 87.03 за Гармонізованою системою опису та кодування товарів) громадянами-нерезидентами.

Призупинити використання митної декларації МД-7, форму якої встановлено наказом Держмитслужби від 25.06.99 № 393 “Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України” для декларування легкових транспортних засобів (код 87.03 за Гармонізованою системою опису та кодування товарів), які перебувають на обліку в реєстраційних органах іноземних держав та тимчасово ввозяться на митну територію України нерезидентами - фізичними особами, визначеними в момент перетину митного кордону України власниками таких транспортних засобів, або членами їх сімей (дружиною, чоловіком, дітьми, батьками) для власних потреб.

На вимогу громадян, зазначених у пункті 1 цього листа, митні органи зобов'язані оформлювати письмову митну декларацію, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів”.

Громадяни надають у пункті 4 письмової митної декларації письмове зобов’язання такого змісту:

“Я, ___________________________________, зобов’язуюсь вивезти цей

(прізвище та ім’я)

транспортний засіб за межі митної території України”.

Установити, що у випадках, якщо громадянами, зазначеними в пункті 1 цього листа, письмова митна декларація не заповнюється, тимчасове ввезення легкових транспортних засобів такими громадянами здійснюється з поданням митним органам України письмового зобов’язання про зворотне вивезення легкового транспортного засобу.

На письмовому зобов’язанні проставляються ініціали та прізвище інспектора, що здійснював митне оформлення, та відбиток штампа “Під митним контролем”. Після пропуску легкового транспортного засобу письмове зобов’язання повертається власникові такого транспортного засобу для зберігання разом з документами на транспортний засіб протягом періоду його тимчасового ввезення в Україну.

Бланк письмового зобов’язання про зворотне вивезення легкового транспортного засобу (додається) виготовляється митним органом на аркушах паперу формату А6 за допомогою комп’ютера або ксерокопіювального апарата й безкоштовно надається громадянам.

Начальникам митниць узяти на контроль виконання встановленого порядку.

Додаток: на 1 арк.

 

Голова Служби Ю. П. Соловков

Додаток

Зобов’язання

про зворотне вивезення легкового транспортного засобу

Я, __________________________________________________, зобов’язуюсь

(прізвище та ім’я власника транспортного засобу)

вивезти за межі митної території України легковий транспортний засіб

_________________________________________________________________.

(марка, № кузова, рік випуску)

Про відповідальність згідно із статтею 113 Митного кодексу України в разі порушення цього зобов’язання ознайомлений.

Дата _____________

Підпис власника __________

______________________________

(ініціали, прізвище інспектора митниці)

Підпис __________________

Місце для штампа

“Під митним контролем”

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.06.2001 р. № 372

Про спрощення порядку переміщення транспортних засобів через митний кордон України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 червня 2001 р. за №521/5712

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної митної служби України від 14 листопада 2001 року № 724

Наказ втратив чинність (згідно з наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 24 листопада 2003 року № 297/793)

З метою спрощення порядку ввезення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митний кордон України, перебувають на обліку в реєстраційних органах іноземних держав і належать нерезидентам - фізичним особам, та транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митний кордон України й належать резидентам - фізичним особам, та на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 № 228-р “Про заходи щодо подальшого спрощення формальностей, пов’язаних з перетинанням державного кордону особами і транспортними засобами”

НАКАЗУЮ:

Призупинити до затвердження нових Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, використання митної декларації МД-7, форму якої встановлено наказом Держмитслужби України від 25.06.99 № 393 “Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.07.99 за № 516/3809, для декларування легкових транспортних засобів (код 87.03 за Гармонізованою системою опису та кодування товарів), які:

а) перебувають на обліку в реєстраційних органах іноземних держав та тимчасово ввозяться на митну територію України нерезидентами - фізичними особами, визначеними на момент перетину митного кордону України власниками таких транспортних засобів, або членами їх сімей (дружиною, чоловіком, дітьми, батьками) для власних потреб;

б) зняті з обліку в органах ДАІ МВС України та вивозяться за межі України резидентами - фізичними особами, визначеними на момент перетину митного кордону України власниками таких транспортних засобів.

Установити, що на вимогу громадян, зазначених у пункті 1 цього наказу, митні органи зобов’язані оформлювати письмову митну декларацію (у двох примірниках), форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів”. Перший примірник письмової митної декларації повертається власникові такого транспортного засобу для зберігання разом з документами на транспортний засіб протягом періоду його тимчасового ввезення в Україну, а другий залишається в справах митниці оформлення для контролю.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 14.11.2001 р. № 724)

Громадяни, зазначені в підпункті “а” пункту 1 цього наказу, надають у пункті 4 зазначеної письмової митної декларації письмове зобов’язання такого змісту: “Зобов’язуюсь вивезти цей транспортний засіб за межі митної території України в термін до “___” _______________ 200_ р. Про відповідальність згідно зі статтею 113 Митного кодексу України в разі порушення цього зобов’язання ознайомлений”.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 14.11.2001 р. № 724)

Установити, що у випадках, якщо громадянами, зазначеними в підпункті “а” пункту 1 цього наказу, письмова митна декларація не заповнюється, тимчасове ввезення легкових транспортних засобів такими громадянами здійнюється з поданням митним органам України двох примірників письмового зобов’язання про зворотне вивезення легкового транспортного засобу (форма зобов’язання додається). Після пропуску легкового транспортного засобу на митну територію України перший примірник письмового зобов’язання повертається власникові такого транспортного засобу для зберігання разом з документами на транспортний засіб протягом періоду його тимчасового ввезення в Україну, а другий залишається в справах митниці оформлення для контролю.

(пункт 3 в редакції наказу Державної митної служби України від 14.11.2001 р. № 724)

Установити, що бланк такого письмового зобов’язання виготовляється митним органом на аркушах паперу формату А6 за допомогою комп’ютера або ксерокопіювального апарата і безкоштовно надається громадянам.

Наказ Держмитслужби України від 25.06.99 № 393 “Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.07.99 за № 516/3809, та інші нормативно-правові акти Держмитслужби України застосовуються в частині, що не суперечить цьому наказу.

Управлінню організації митного контролю (Терещенко С. С.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Управлінню аналізу, прогнозування та зв’язків з громадськістю (Козик Л. Г.) забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації.

Управлінню міждержавних зв’язків (Зарудний С. М.) інформувати митні органи суміжних з Україною держав про внесення змін до порядку ввезення транспортних засобів.

Управлінню справами (Карпенко В. П.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції забезпечити тиражування та розсилку цього наказу в митні органи, МВС України, МЗС України, Держкомкордон України.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

Голова Служби Ю. П. Соловков

Додаток до наказу Державної митної служби України від 1 червня 2001 р. № 372

(у редакції наказу Державної митної служби України від 14 листопада 2001 р. № 724)

Зобовязання

про зворотне вивезення легкового транспортного засобу

 

Я, _________________________________________________, зобов’язуюсь

(прізвище та ім’я власника транспортного засобу)

вивезти легковий транспортний засіб

_________________________________

(марка, № кузова, рік випуску)

______________________________________________________________

за межі митної території України в термін до “___” _______________ 200_ р.

Про відповідальність згідно із статтею 113 Митного кодексу України в разі порушення цього зобов’язання ознайомлений.

Дата ______________ Підпис власника _____________

___________________________________ Підпис ____________

(ініціали, прізвище інспектора митниці)

Місце для штампа

“Під митним контролем”

Начальник Управління

організації митного контролю С. С. Терещенко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.06.2001 р. № 6/21-2820-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо класифікації автофургонів з суцільнометалевим кузовом

Із змінами і доповненнями, внесеними листом Державної митної служби України від 28 вересня 2001 року № 1/21-4611-ЕП

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 5 травня 2005 року № 11/1-37/5038-ЕП)

(У тексті листа слова “ТН ЗЕД” замінено на слова “УКТ ЗЕД” згідно з листом Державної митної служби України від 28 вересня 2001 року № 1/21-4611-ЕП)

З метою упорядкування питань класифікації автофургонів з суцільнометалевим кузовом повідомляємо про таке.

Питання про віднесення автофургонів з суцільнометалевим кузовом до товарної позиції 8703 або до товарної позиції 8704 за УКТ ЗЕД має вирішуватися з огляду на те, що автофургони з суцільнометалевим кузовом класифікуються у товарну позицію 8704 у разі одночасного виконання таких умов:

1) відсутність засклених або зі вставками з будь-яких матеріалів (закріплених зварюванням, наклеюванням, з допомогою гумових вкладок тощо) вікон у бокових стінках та у бокових дверях вантажної частини салону;

2) відсутність розташованих позаду місця водія місць для сидіння (в тому числі відкидних або розкладних) або спеціально призначених місць для їх кріплення (встановлення).

При цьому у разі наявності вікон у задніх дверях автофургона або відсутності конструктивно передбачених дверей чи перегородки, яка відокремлює вантажну частину салону від місця водія, такий автофургон може бути віднесений до товарної позиції 8704, якщо його відповідність (за призначенням та технічними характеристиками) вантажному, а не вантажно-пасажирському транспортному засобі визнано у:

- документації підприємства-виробника або технічному паспорті; та

- висновку експерта, який має повноваження на проведення автотоварознавчої експертизи.

Як вирішальний фактор при віднесенні автофургона з суцільнометалевим кузовом до тієї або іншої товарної позиції за УКТ ЗЕД не розглядаються відомості про автомобіль, зазначені у технічному паспорті, або показник дозволеної максимальної маси автомобіля.

Лист Державної митної служби України від 26.04.2001 № 3/21-2163-ЕП, за винятком останнього абзацу, вважати таким, що втратив чинність.

Заступник Голови Служби Ю. М. Дьомін

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.06.2001 р. № 21/21-2844-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

У зв’язку з врегулюванням листом Держмитслужби від 05.06.2001 №6/21-2820-ЕП питань, пов’язаних з класифікацією за ТН ЗЕД автофургонів з суцільнометалевим кузовом, вважати таким, що втратив чинність лист Управління номенклатури та верифікації Держмитслужби від 08.05.2001 №21/21-2369-ЕП.

Начальник Управління

номенклатури та верифікації І. Рамусь

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.06.2001 р. № 3/09-2859-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо повернення неоформлених у митному відношенні транспортних засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними листами Державної митної служби України від 13 червня 2001 року № 4/09-2979-ЕП, від 30 грудня 2003 року №11/5-09-18512-ЕП, від 31 грудня 2003 року № 11/5-09-18714-ЕП

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 2 березня 2005 року № 25/2-9-16/2041-ЕП)

Додатково див. листи Державної митної служби України від 21 червня 2001 року № 1/13-3127-ЕП, від 9 серпня 2002 року № 11/3-09-7078-ЕП

Держмитслужбою України проаналізовано ситуацію щодо повернення неоформлених у митному відношенні транспортних засобів (код 87.03 за Гармонізованою системою опису та кодування товарів), раніше ввезених (пересланих) для постійного користування, у зв’язку з відмовою громадян від сплати мита та інших обов'язкових податків та зборів.

Аналіз свідчить, що в більшості випадків повернення зазначених транспортних засобів здійснюється з порушенням вимог наказу Держмитслужби від 26.07.2000 № 407 “Про затвердження Порядку заповнення декларації форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, номерного вузла чи агрегату”. Так, пункт 5 декларації форми МД-7 заповнюється без зазначення мети ввезення/вивезення або з зазначенням мети, яка не відповідає цілі переміщення транспортного засобу.

Наголошуємо, що вивезення неоформленого в митному відношенні легкового транспортного засобу (код 87.03 за Гармонізованою системою опису та кодування товарів), раніше ввезеного (пересланого) для постійного користування, у зв’язку з відмовою громадянина сплатити мито та інші обов'язкові податки та збори, має здійснюватись із заповненням декларації форми МД-7 і метою транзиту транспортного засобу.

Разом з тим, відповідно до Указу Президента України від 14.07.95 №614/95 “Про заходи щодо забезпечення контролю за переміщенням транзитом товарів через територію України” (зі змінами й доповненнями) переміщення через митну територію України товарів, на які законодавством України встановлено акцизний збір та які перемішуються транзитом через територію України (далі - товари), здійснюється за умови подання власником товарів або вповноваженою ним особою митним органам документів, що підтверджують наявність відповідних фінансових гарантій щодо обов’язкової доставки товарів у митниці призначення, або за умови охорони й супроводження товарів митними органами із залученням у разі потреби підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.

Порядок надання власником товарів або вповноваженою ним особою митним органам відповідних фінансових гарантій щодо обов’язкової доставки товарів у митниці призначення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.96 № 700 “Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов’язкової доставки товарів до митниць призначення”.

(абзац п’ятий із змінами, внесеними згідно з листом Державної митної служби України від 13.06.2001 р. № 4/09-2979-ЕП)

З оглядом на вищенаведені нормативно-правові акти, що регламентують переміщення товарів з метою транзиту, вивезення легкових транспортних засобів, раніше ввезених для постійного користування, за ввезення яких не сплачено мито та інші передбачені податки та збори, можливе лише за умов:

Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.96 №700 “Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов’язкової доставки товарів до митниць призначення”.

Оформлення громадянами декларації форми МД-7 з метою транзиту.

Застосування митницею положень наказу Держмитслужби України від 06.09.2000 № 490 “Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав” відносно цих транспортних засобів.

Відповідальність за доставку легкових транспортних засобів покладається на громадян, до яких при порушеннях митних правил застосовуються положення статей Митного кодексу України.

У разі відмови власника легкового транспортного засобу виконувати вимоги вищезазначених законодавчих та нормативних актів легковий транспортний засіб відповідно до ст. 86 Митного кодексу України підлягає переданню на склад митниці для зберігання.

З метою уникнення скарг громадян після пропуску на територію України легкових транспортних засобів, які ввозяться ними для постійного користування, необхідно інформувати громадян при перетині митного кордону про вимоги Указу Президента України від 14.07.95 № 614/95 “Про заходи щодо забезпечення контролю за переміщенням транзитом товарів через територію України”.

Легкові транспортні засоби, на які був наданий дозвіл Держмитслужби на їх повернення та які не були оформлені митницею для такого повернення, підлягають вивезенню за межі митної території України згідно з вимогами цього листа.

Абзац чотирнадцятий втратив чинність

(згідно з листами Державної митної служби України від 30.12.2003 р. №11/5-09-18512-ЕП, від 31.12.2003 р. № 11/5-09-18714-ЕП)

Лист Держмитслужби України від 17.01.2001 № 09/1-172-ЕП уважати таким, що втратив чинність.

Начальникам митниць узяти під особистий контроль вивезення транспортних засобів з метою транзиту.

Додаток: на 1 арк.

Голова Служби Ю. П. Соловков

 

Додаток до листа Державної митної служби України від 7 червня 2001 р. № 3/09-2859-ЕП

Додаток втратив чинність (згідно з листами Державної митної служби України від 30 грудня 2003 року № 11/5-09-18512-ЕП, від 31 грудня 2003 року № 11/5-09-18714-ЕП)

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.06.2001 р. № 4/09-3016-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо митного оформлення товарів, предметів та транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами, які виїжджали за кордон у службові відрядження

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 16 вересня 2002 року № 11/2-09-8361-ЕП)

В зв’язку з надходженням до Держмитслужби на виконання листа від 02.04.2001 № 2/09-1604-ЕП значної кількості документів, виданих Галузевим державним архівом Міністерства оборони України, що містять інформацію про відрядження за кордон військовослужбовців Збройних Сил України та суму отриманої ними іноземної валюти повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.98 № 761 “Про порядок підтвердження суми іноземної валюти, заробленої громадянами-резидентами, які виїжджали у службові відрядження за межі України” визначено перелік документів, що є підставою для надання пільг при митному оформленні товарів та інших предметів, що ввозяться в Україну зазначеною категорією громадян.

Такими документами є:

- посвідчення або інший документ, оформлений в установленому порядку, про службове відрядження за межі України із зазначенням його мети;

- довідка підприємства, установи або організації про суму іноземної валюти, заробленої громадянами-резидентами за період перебування у службовому відрядженні за межами України, за підписом керівника та головного бухгалтера, завірена печаткою підприємства, установи або організації.

Таким чином, архівні довідки, видані Галузевим державним архівом Міністерства оборони України за своєю формою не передбачені зазначеною вище постановою Кабінету Міністрів України.

З метою з’ясування можливості використання архівних довідок про проходження військової служби за кордоном та отримання заробітної плати в іноземній валюті, що видаються Галузевим державним архівом Міністерства оборони та військовими комісаріатами, як підтверджуючих документів для надання пільг при митному оформленні згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.98 № 761 Держмитслужбою було направлено відповідні запити до Міністерства оборони України та Міністерства юстиції України.

Відповіді, отримані від цих міністерств не містять однозначного висновку щодо можливості використання документів, виданих Галузевим державним архівом Міністерства оборони України як підстави для надання пільг при митному оформленні товарів, предметів та транспортних засобів, ввезених громадянами-резидентами, що виїжджали за межі України у службові відрядження.

З огляду на вищевикладене, при зверненні зазначеної категорії громадян з приводу митного оформлення товарів, предметів та транспортних засобів з наданням пільг, передбачених Постановою Верховної Ради України від 05.05.96 № 162/96-ВР “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України”, та подання архівних довідок, виданих Галузевим державним архівом Міністерства оборони України, що містять інформацію про факти відрядження за кордон військовослужбовців Збройних Сил України та суму отриманої ними іноземної валюти, пропонуємо не надсилати вказані вище документи до Держмитслужби для верифікації, проведення відповідних перевірок та обліку відповідно до листа Держмитслужби від 02.04.2001 № 2/09-1604-ЕП, оскільки такі документи за своєю формою не відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.98 № 761 “Про порядок підтвердження суми іноземної валюти, заробленої громадянами-резидентами, які виїжджали у службові відрядження за межі України”.

Заступник Голови Служби П. В. Пашко

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.06.2001 р. № 6/21-3027-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про класифікацію транспортних засобів, що були у користуванні

Для керівництва в роботі повідомляємо, що класифікація для цілей митного оформлення транспортних засобів, що були у користуванні, повинна здійснюватися у відповідності до положень статті 1 Закону України від 24.05.96 №216/96-ВР “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби” в редакції Закону України від 07.12.2000 № 2134-III “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання ринку автомобілів в Україні”.

Лист Державної митної служби України від 08.05.2001 № 6/21-2370-ЕП вважати таким, що втратив чинність.

Заступник Голови Служби Ю. М. Дьомін

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.06.2001 р. № 6/20-3119-ЕП

Начальникам регіональних

митниць та митниць прямого підпорядкування (крім Центральної

енергетичної та Оперативної

митниць)

Про скасування фотографування згідно вимог листа ДМСУ за № 6/20-2044-ЕП від 20.04.2001

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 29 липня 2004 року № 25/2-9-16/9442-ЕП)

На виконання доручення керівництва Служби, з метою виявлення, припинення та попередження незаконного ввезення на територію України високоліквідних товарів митними органами проведено відповідний обсяг роботи, який включав обов’язкове фотографування кузовів та двигунів до легкових автомобілів під час їх ввезення на територію України.

Результати проведених спеціальних заходів дають можливість зробити висновки, що вжиті оперативні заходи застосовані своєчасно, на даному етапі досягли своєї мети, але в подальшому себе вичерпали.

Зважаючи на викладене, вважати такими, що втратили чинність, вказівки в частині необхідності фотографування кузовів до транспортних засобів та двигунів.

Контроль за переміщенням кузовів та двигунів до них здійснювати відповідно до чинного законодавства України, при цьому в акті комісійного огляду ввезеного товару обов’язково наводити перелік наявних додаткових пристроїв кузова: кондиціонер, сигналізація, електросклопідіймач, АВС, центральний замок, електроповорот дзеркал, підігрів сидіння, клімат-контроль, бортовий комп’ютер, люк з електроприводом.

В частині комплектації кузова автомобіля надавати перелік відсутності на кузові: силового агрегату, передньої та задньої підвіски, бензобака, системи глушіння, трансмісії, системи запалювання.

Заступник Голови СлужбиЮ. М. Дьомін

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.06.2001 р. № 1/13-3127-ЕП

Начальникам митних органів

Про додаткові роз’яснення щодо повернення неоформлених у митному відношенні транспортних засобів

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 16 вересня 2005 року № 11/6-10/11577-ЕП)

Додатково див. лист Державної митної служби України від 9 серпня 2002 року № 11/3-09-7078-ЕП

В доповнення до листа Державної митної служби від 07.06.2001 №3/09-2859-ЕП “Щодо повернення неоформлених у митному відношенні транспортних засобів” повідомляємо.

Розрахунок фінансових гарантій здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.96 № 700 “Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов’язкової доставки товарів до митниць призначення”.

Фінансові гарантії у вигляді грошової застави вносяться на рахунок митного органу “Цільові кошти до запитання суб’єктів господарської діяльності” за уніфікованою митною квитанцією МД-1, що оформлюється відповідними посадовими особами митного органу, із зазначенням у ній розрахунку грошової застави, якій присвоюється індекс “ГЗ”.

Відповідні зміни до наказу Державної митної служби від 09.10.98 №635 “Про затвердження Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1” будуть внесені найближчим часом.

Якщо грошову заставу внесено на рахунок одного митного органу, а митне оформлення здійснюється іншим митним органом, то митний орган, що здійснює митне оформлення, з метою відновлення необхідної суми коштів на відповідному рахунку одночасно зобов’язаний письмово сповістити про це митний орган, на рахунок якого було внесено грошову заставу. На підставі такого повідомлення митний орган, на рахунок якого було внесено грошову заставу, перераховує кошти для їх відновлення на рахунок митного органу, що здійснив митне оформлення.

Застосування інших форм фінансових гарантій не допускається.

У разі коли митні органи потерпають проблем із недостатнього забезпечення уніфікованими митними квитанціями МД-1, слід керуватись листом Державної митної служби від 21.06.2001 № 1/13-3125-ЕП “Про застосування митних квитанцій МД-1 старого зразка або електронних копій уніфікованих митних квитанцій МД-1 з одночасним оформленням прибуткового касового ордера”.

Голова Служби Ю. П. Соловков

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.06.2001 р. № 14/1-387

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

В доповнення до листа Держмитслужби від 01.03.2001 р. №2 1/21-1003 ЕП надсилаємо для використання в роботі лист Державного комітету промислової політики України від 23.03.2001 №8 14/2-6-669 щодо визначення термінів наведених у Законі України від 19.09.97 № 535/97-ВР “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні”.

Додаток : зазначене по тексту на 3 стор.

Начальник Митно-тарифного

управління В. Демченко

На № №14/2-6-669

23.03.2001р.

Держання митна служби України

Згідно з листом Держмитслужби від 28.02.2001 № 11/3-14-1590 Держпромполітики в межах своєї компетенції надає тлумачення термінів, що використовуються в Законі України від 19.09.97 № 535/97-ВР “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні”.

Нормативних документів або ГОСТів щодо визначення зазначених у чисті термінів не існує, вони базуються виключно на загально технічній та науковій літературі.

Додаток: ня 2 арк. в 1 прим.

Перший заступник

голови комітету В.Падалко

 

Тлумачення термінів.

визначених Законом України від 19.09.97р. №535/97-ВР

Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні

Термін “силовий агрегат” очначає сукупність двигуна та коробки передач, що з’єднані в єдиний блок. Двигун може бути повністю або частково облишений навісними агрегатами, наприклад, генератором, стартером, повітряним фільтром. паливним фільтром і т.і.

Термін “передня підвіска” поширюється на:

- важелі підвіски, зібрані з сайлент-блоками (резинометалевими шарнірами) або без них;

поворотні кулаки, до яких вищезазначені важелі приєднується з допомогою рухомих шарнірів. В кулаки можуть бути встановлені маточини в зборі з тормозними дисками (але без тормозних механізмів з колодками).

- пружині елементи у вигляді пружин, торсіонів, ресор, пневматичних або гідропневматичних елементів, резинометалевих блоків і т.п. з деталями для їх кріплення на важелях підвіски та та кузови;

резинові, резинометалеві або пластмасові пружні буфери з деталями для їх кріплення на важелях підвіски або кузові;

- амортизатори або амортизаційні стійки підвіски з деталями для їх кріплення на важелях підвіски та кузові;

стабілізатори з деталями їх кріплення на важелях підвіски;

балку або вісь на якій закріплені сайлент-блоки важелів.

Термін “задня підвіска” поширюється на

- важелі підвіски, зібрані з сайлент-блоками (резинометалевими шарнірами) або без них;

- опірні елементи у вигляді різноманітних кронштейнів з фланцями, до яких вище зазначені важелі приєднуються жорстко або з допомогою рухомих шарнірів. До зазначених опорних елементів можуть бути приєднані маточини в зборі з тормозними дисками (але без тормозних механізмів з колодками);

- пружні елементи у вигляді пружин торсіонів, ресор, пневматичних або пневматичних елементів, резинометалевих блоків і т.п, з деталями для їх кріплення рішення на важелях підвіски та кузові;

- резинові, резинометалеві або пластикові пружинні буфери з деталями для їх кріплення на важелях підвісків або кузові;

- амортизатори або амортизаційні стійки підвіски з деталями для їх кріплення на важелях підвіски та кузові;

- стабілізатори з деталями для їх кріплення на важелях підвіски;

- балку або вісь, на якій закріплені сайлент-блоки важелів.

Термін “бензобак” поширюється на:

- бак, як ємкість для палива;

- наливну горловину з пробкою або без неї;

- датчик рівня палива;

- насос для подавання палива в систему харчування двигуна;

- плати, що з’єднують наливну горловину з баком та для подавання палива в систему живлення двигуна;

- догані та вузли для запобігання виливе палива при аварії автомобіля;

- деталі та вузли закріплення на кузові.

Термін “система запалення” поширюється на такі її елементи:

- свічки зопалювання (встановлються переважно на двигуні);

- розподільник (системи запалювання (встановлюється переважно на двигуні);

- котушка або декілька котушок запалювання;

- електронний блок керування системи запалювання;

- комплект високовольтних дротів зі зєднувальними наконечниками.

Термін “трансмісія” поширюється на наступні вузли:

- коробку передач;

- роздаточну коробку;

- головну передачу заднього (або переднього) мосту;

- карданні вали;

- полуосі з шарнірами.

Термін “система глушення” поширюється на

- глушник;

- резонатор;

- вихлопні труби включаючи вихлопний колектор двигуна;

- нейтралізатор вихлопних газів;

- деталі кріплення зазначених вузлів на кузові.

Література

Бухарін НА., Прозоров В.С., Щукин М.М. Автомобили “Машиностроение”, л., 1973

Краткий автомобильный спраочник “Трансколсалтинг”, М, 1994.

Справочник инженера автомобильной промишлености, т.1.2. Перевод с английского. “Машиностроение”. М., 1962.

Л. Анохин В.И. Отечественные автомобили, “Машиностроение”, М., 1977.

Кленников В.М., Ильин Н.М., Буралев Ю. В. Автомобиль категории “В”.,Учебник водителя “Транспорт”, М.. 1984.

Кленников В.М., Ильин Н.М. Учебник шофера первого класса “Техника” Киев, 1964.

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.06.2001 р.№ 1/09-3161-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 2 березня 2005 року № 25/2-9-16/2041-ЕП)

В додаток до листа Держмитслужби України від 01.06.2001 № 1/09-2765-ЕП повідомляємо, що у зв’язку з проходженням належної юридичної процедури щодо затвердження нових Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, впровадження вимог, зазначених у листі Держмитслужби України від 01.06.2001 № 1/09-2765-ЕП, перенесено до затвердження нових Правил в Міністерстві юстиції.

Голова СлужбиЮ. П. Соловков

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

23.06.2001 р. №1/09-3169

Начальникам регіональних

Начальникам митниць

До відома та використання в роботі надсилаємо наказ Держмитслужби України від 01.06.2001 № 372 “Про спрощення порядку переміщення транспортних засобів через митний кордон України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.06.2001 за№ 521/5712.

Звертаємо увагу, що у випадках, якщо громадянами, зазначеними в підпункті “а” пункту і наказу Держмитслужби від 01.06.2001 № 372, письмова митна декларація не заповнюється, тимчасове ввезення легкових транспортних засобів такими громадянами здійснюється з поданням митним органам України письмового зобов’язання про зворотне вивезення легкового транспортного засобу.

У визначеному місці письмового зобов’язання проставляється відбиток штампу “ПІД митним контролем”, ініціали, прізвище і особистим підпис інспектора який здійснив пропуск транспортного засобу та повертається власникові транспортного засобу для зберігання разом з документами на транспортний засіб протягом періоду йото тимчасового ввезення в Україну.

Вважати лист Держмитслужби від 01.06.2001 № 1/09-2785-ЕП таким, що втратив чинність.

Додаток в електронному вигляді: файл - № 372.гаг.

Голова Служби Ю.П.Соловков

 

Додаток

до наказу Державної митної служби України 01.06.2001. №372

Зобов’язання про

зворотне вивезення легкового транспортної о засобу

Я, _________________________________________, зобов’язуюсь

(прізвище та імя власника транспортного засобу)

вивезти за межі митної території України легковий транспортний засіб

____________________________________________________________

марка, № кузова, рік випуску

Про відповідальність згідно із статтею 113 Митного кодексу України в разі порушення цього зобов'язання ознайомлений.

Дата __________ Підпис власника____________

___________________________________Підпис___________

(ініціали, прізвище інспектора митниці)

Місце для штампа “Під митним контролем”

Начальник Управління організації

митного контролю С.С.Терещенко

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.06.2001 р. № 2/09-3175-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 29 липня 2004 року № 25/2-9-16/9439-ЕП)

В зв’язку з набуттям чинності листа Держмитслужби від 15.06.2001 №6/21-3027-ЕП “Про класифікацію транспортних засобів, що були у користуванні” вважати пункти 5 та 6 листа Держмитслужби від 21.02.2001 №2/09-800-ЕП “Щодо митного оформлення транспортних засобів” такими, що втратили чинність.

Перший

заступник Голови Служби О. Б. Єгоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

23.07.2001 р. № 1/09-3638-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про спрощення порядку контролю за переміщенням через митний кордон України автотранспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам на території України, представництвам міжнародних організацій

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 18 вересня 2001 року № 2/09-4456-ЕП)

З метою спрощення порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України автотранспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам на території України, представництвам міжнародних організацій, установити такий порядок при намірі виїзду власників зазначених автотранспортних засобів за межі митної території України:

- власник транспортного засобу подає митному органу за місцем обліку організації лист-звернення організації, підписаний її керівником, про необхідність виїзду автотранспортного засобу за межі митної території України;

- до листа-звернення додається подорожній лист або посвідчення на відрядження, на якому посадова особа митниці за місцем обліку організації проставляє відтиск штампа “Під митним контролем”. Ці документи є підставою для перетину митного кордону автотранспортним засобом та залишаються в його власника. Зазначена операція ставиться на контроль у митниці відправлення;

- при в’їзді автотранспортного засобу на митну територію України інспектор прикордонної митниці проставляє в подорожньому листі або в посвідченні на відрядження відтиск особистої номерної печатки, що засвідчує факт увезення автотранспортного засобу на митну територію України.

Відмітка прикордонної митниці про ввезення в Україну автотранспортного засобу є підставою для зняття його з контролю в митному органі за місцем обліку організації.

Голова Служби Ю. П. Соловков

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.08.2001 р. №11/2-09-6422

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про делагування функцій проведення аналізу відповідних перевірок довідок, що подаються громадянами,які виїджали за межі України у службові відрядження, регіональним митницям, Бориспільської та Севастопільської митниць.

Для використання в оперативній роботі повідомляємо, що Держмитслужбою завершено проведення верифікації та проведення відповідних перевірок документів, визначених постановою Кабінету Міністра України від 01.06.98 №761 “Про порядок підтвердження суми іноземної валюти, заробленої громадянами-резидентами, які виїджали у службові відрядження за межі України”, що подаються громадянами, які виїджали за межі України у службові відрядження, і є підставою для на/шини пільг відпонідно до п. З Постанови Верховної Ради України віл 05.05.96 №162/96-ВР “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України”.

Враховуючи необхідність продовження проведення цієї роботи починаючи з 15.08.2001 функції проведення аналізу, відповідних перевірок довідок, що подаються громадянами, які виїджали за межі України у службові відрядження, делеговано регіональним, Бориспільській та Севастопольській митницям.

При ньому слід керуватися наступним,

Зразки підписів посадових осіб відбиток печаток посольств та консульських установ України за кордоном були направлені до митних органів листом Держмителужби від 20.04.99 № 09/525 та доповненнями до нього. При цьому звертаємо увагу, що деякі підписи та печатки зазначених посадових осіб. та установ були змінені.

Зразки відбиток гербової печаток МЗС України та Управління кадрів та учбових закладів МЗС України додаються.

2.Зразки підписів та відбиток печаток Державного департаменту авіаційного транспортну Україні, Центру міжнародних взаєморозрахунків контролю Укрзалізниці та Державного підприємства “Укрводшлях” додаються

3.При зверненні до митних органів співробітників МВС України, які виїжджали за межі України у службові відрядження, з метою надання пільг при митному оформленні товарів та інших предметів, у тому числі транспортних Засобів, керуватися листом МВС України від 15.05.2001 №15/3-666 та додатком до нього (копії додаються).

При зверненні до митних органів військовослужбовців, які виїжджали за межі України у службові відрядження, а метою надання пільг при митному оформленні товарів та інших предметів, у тому числі транспортних засобів, керуватися листом Головного фінансового управління Міністерства оборони України ВІД 28.04.2001 № 146/2/18/110 та додатком до нього (копії додаються.

При ньому для використання в оперативній роботі надсилаємо копію листа Міністерства юстиції України від 31.05.2001 № 21-34-63.

Також звертаємо увагу, що роз’яснення з приводу здійснення перевірки документів, виданих Галузевим державним архівом Міністерства оборони України були надані листом Держмитслужби від 14.06.2001 №4/09-3016.

Начальникам регіональних митниць, Бориспільської та Севастопольської митниць щомісячно до п’ятого числа поточного місяця надавати Управлінню організації митного контролю Держмитслужби узагальнену інформацію щодо проведення перевірок за минулий місяць за формою.

Міністерство юстиції

31.05.2001 р. № 321-34-63

Стосовно архівних довідок виданих війсковослужбовцям, які проходили військову службу за межами України

Відповідно до листа від 24 травня 2001 року № 11/4-09-4074 щодо архівних довідок, виданих військовослужбовцям, які проходили військову службу за межами України, Міністерство юстиції України повідомляє.

Відповідно до абзаців третього та четвертого пункту 3 Постанови Верховної Ради України віл 5 травня 1996 року № 162/96-ВР “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України” громадяни -резиденти, які виїжджали у службові відрядження за межі України, в тому числі працівники дипломатичних установ України за кордоном, моряки рибопромислового, торговельного, річкового флоту та інші, мають право додатково до вказаних вище неоподаткованих сум ввезти в Україну предмети (за ВИНЯТКОМ лікеро-горілчаних та тютюнових виробів) без сплати мита. акцизного збору та податку на добавлену вартість на суму, не більшу 50 відсотків заробленої іноземної валюти, підтвердженої документами, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Зазначено, що 50 відсотків іноземної валюти обраховуються із загальної суми, отриманої починаючи з І січня 1992 року.

Пунктом І постанови Кабінету Міністрів України від І червня 1998 року № 761 “Про порядок підтвердження суми іноземної валюти, заробленої громадянами - резидентами, які виїжджали у службові відрядження за межі України” визначено, що документами, які є підставою для надання громадянам -резидентам, які виїжджали у службові відрядження за межі України, пільг, установлених пунктом 3 постанови Верховної Ради України від 5 травня 1996 р. “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через МИТНИЙ кордон України”, є:

- посвідчення або інший Документ, оформлений в установленому порядку, про службове відрядження за межі України із зазначенням його мети;

- довідка підприємства установи або організації про суму іноземної валюти, заробленої громадинами резидентами за за період перебування у службовому відрядженні за межі України, за підписом керівника та головного бухгалтера, завірена печаткою підприємства, установ або організацій. При цьому заробленою вважаю іноземна валюта,що отримана як оплата праці під час службового відрядження за кордоном працівниками підприємств, установ і організацій України (без урахування добових) за відповідний термін, протягом якого вони не виїжджали на митну територію України.

Персональна відповідальність за достовірність виданих документів покладається на корівників та головних бухгалтерів підприємств, установ і організацій

Згідно з статтею 29 Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” архівні установи порядку, визначеному цим Законом, надають документи для використання громадянам та юридичним особам, створюють для цього відповідний довідковий апарат видають архівні довідки. копі) документів та іншим шляхом задовольняють запити громадян і юридичних осіб: інформують про документи, що можуть бути використані державними органами та іншими заінтересованими сторонами; публікують, експонують та в іншій формі популяризують архівні документ, а також здійснюють інші функції, спрямовані на ефективне використання документів Національного архівного фонду.

Із наведеного випливає, що вказана постанова Кабінету Міністрів України не визначає конкретної форми документів (посвідчення, довідки), які є підставою дня палання пільг громадянам - резидентам, які виїжджали у службові відрядження за межі України, а встановлює, що головними елементами, зокрема, довідки є визначення періоду перебування особи а службовому відрядженні та суми іноземної валюти, що зароблена. Враховуючи те, що архівні довідки видаються в установленому порядку, то, на нашу думку, ці довідки також є підставою для надання вказаних пільг

Крім того, постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1998 року № 761 не обмежує перевезення валюти, заробленої в 1992 році, а стосується порядку ввезення, який застосовується на цей час.

Заступник Міністра Л.М. Горбунова

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

13.09.2001 р. № 2681-III

 

Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

 

Із змінами і доповненнями, внесеними

Законами України

від 1 липня 2004 року № 1970-IV,

від 30 листопада 2005 року № 3151-IV,

від 6 грудня 2006 року № 427-V

Цей Закон встановлює порядок митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, що ввозяться (пересилаються) в супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажних, експрес- та міжнародних поштових відправленнях на митну територію України і належать громадянам.

Порядок ввезення на митну територію України, митного оформлення валюти та валютних цінностей встановлюється окремими законами України.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

громадяни - фізичні особи - резиденти та нерезиденти, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

громадяни-резиденти - громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном;

громадяни-нерезиденти - іноземці, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України;

постійне місце проживання - місце проживання на території будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом будь-якого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов’язків або зобов’язань за договором (контрактом);

предмети - особисті речі, товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що переміщуються громадянами через митний кордон України;

товари - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для відчуження, що переміщуються через митний кордон України та не можуть бути віднесені до особистих речей або транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них;

транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;

механічний транспортний засіб - транспортний засіб, який приводиться в рух за допомогою двигуна;

номерні вузли - кузови, шасі, інші вузли, на які при здійсненні митного оформлення видаються посвідчення на реєстрацію в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України або інших реєстраційних органах і при заміні яких реєстраційними органами в технічних паспортах (свідоцтвах про реєстрацію) робиться відповідна відмітка про заміну;

особисті речі - предмети першої необхідності, призначені, в першу чергу, для забезпечення життєдіяльності власника-громадянина, є власністю такого громадянина та призначені виключно для власного користування такого громадянина, не є товаром та не призначені для відчуження або передачі іншим особам, відповідають меті та цілям перебування за кордоном.

Перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням норм, що застосовуються для визначення особистих речей у країнах Європейського Співтовариства;

продукти харчування - будь-яка продукція тваринного і рослинного походження та вироби з неї, призначені для харчування;

сільськогосподарська продукція - будь-яка продукція тваринного і рослинного походження, що підпадає під визначення першої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

міжнародні поштові відправлення - упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку листи, поштові картки, відправлення з оголошеною цінністю, бандеролі та спеціальні мішки з позначкою “М”, дрібні пакети, поштові посилки, відправлення міжнародної прискореної пошти з позначкою “EMS”, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв'язку;

несупроводжуваний багаж - відправлені власником (або за його дорученням - іншою фізичною чи юридичною особою) особисті речі та товари, що перетинають митний кордон України окремо від власника;

вантажне відправлення - товари, що надходять в Україну на адресу громадян, які не перебували за кордоном у момент їх придбання і не відправляли їх в Україну;

декларування - заявлення за встановленою формою (письмовою, усною) мети переміщення через митний кордон України предметів і точних даних про кількісні, якісні та вартісні характеристики таких предметів, а також будь-яких відомостей, необхідних для митного контролю та митного оформлення;

усне декларування - форма декларування, яка передбачає повідомлення власником-громадянином в усній формі при митному оформленні на вимогу посадової особи митного органу всіх необхідних даних, що стосуються кількісних, якісних та вартісних характеристик предметів, які переміщуються таким громадянином через митний кордон України;

письмове декларування - форма декларування, яка передбачає повідомлення власником-громадянином у письмовій формі всіх необхідних даних, що стосуються кількісних, якісних та вартісних характеристик предметів, які переміщуються такою особою через митний кордон України, шляхом заповнення митної декларації встановленої форми;

переміщення через митний кордон України - ввезення громадянами на митну територію України, вивезення громадянами з цієї території або транзит через територію України громадянами предметів;

пропуск через митний кордон України - дозвіл митниці на використання громадянами предметів на митній території України з метою, заявленою митниці;

тимчасове ввезення на митну територію України та тимчасове вивезення за межі митної території України - ввезення на митну територію України за умови зворотного вивезення за її межі та вивезення з митної території України за умови зворотного ввезення;

вільне використання - розпоряджання пропущеними через митний кордон України предметами без митного контролю на митній території України;

форс-мажорні обставини - обставини непереборної сили та інші незалежні від громадянина обставини.

Стаття 2. Ввезення громадянами особистих речей та товарів в Україну

Громадяни за умови дотримання вимог Митного кодексу України та інших законодавчих актів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які особисті речі та товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну, а також тих, щодо яких законодавством України встановлені обмеження.

Стаття 3. Порядок декларування та оподаткування особистих речей, що ввозяться громадянами на митну територію України

Особисті речі, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України або пересилаються в несупроводжуваному багажі, усно чи письмово декларуються за бажанням власника таких речей або на вимогу посадової особи митного органу та не оподатковуються.

Стаття 4. Митне оформлення й оподаткування товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України

Товари, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі або в міжнародних поштових відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органам в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Товари, що пересилаються на адреси громадян у вантажних та експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органам в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Оподаткування товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях, міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні ними імпортних операцій.

Митне оформлення та оподаткування єдиного неподільного товару, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина у міжнародному поштовому відправленні, здійснюються відповідно до статті 7 цього Закону.

Стаття 5. Митне оформлення й оподаткування транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного використання

Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та окремі номерні вузли до них, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України або надходять на адреси громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання, незалежно від їх вартості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом, податком на додану вартість і в установлених законодавством України випадках акцизним та іншими зборами.

Транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності як нові, так і такі, що були у користуванні, які ввозяться на митну територію України громадянами, підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до законодавства України. Документи, що засвідчують відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, подаються митним органам під час митного оформлення транспортних засобів з метою вільного обігу та уповноваженим в Україні органам під час реєстрації транспортних засобів, якщо вони підлягають реєстрації.

(частина друга статті 5 в редакції Закону України від 30.11.2005 р. №3151-IV)

Транспортними засобами за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що були у користуванні, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній основі.

Митне оформлення інших транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них здійснюється відповідно до статті 7 цього Закону.

Стаття 6. Особливості митного оформлення та оподаткування окремих номерних вузлів до транспортних засобів, що ввозяться громадянами для вільного використання

Митне оформлення кузовів та шасі за кодами 87.06 та 87.07 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться громадянами для вільного використання, здійснюється як митне оформлення зібраних транспортних засобів з урахуванням максимального об’єму циліндрів двигунів, що серійно встановлювалися на марках таких автомобілів відповідного року їх випуску.

Стаття 7. Митне оформлення й оподаткування єдиного неподільного товару, що ввозиться (пересилається) в Україну

Митне оформлення єдиного неподільного товару, митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина у міжнародному поштовому відправленні, здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або уповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості такого предмета, податку на додану вартість та у передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів.

Оподаткування єдиних неподільних товарів, що надходять на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, здійснюється незалежно від митної вартості та ваги.

Такі товари підлягають оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Стаття 8. Особливості оподаткування окремих товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

При ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування:

1) товари, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі (за умови усного декларування), пересилаються в несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях;

2) горілчані вироби у кількості 1 л, вино - 2 л, пиво - 5 л, тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 г цих виробів), які ввозяться в особистому багажі громадянами;

3) товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення;

4) товари, що належать громадянам-нерезидентам та переміщуються транзитом через митну територію України;

5) товари, що належать громадянам-резидентам та переміщуються транзитом у транзитних зонах міжнародних аеропортів;

6) товари та транспортні засоби, що належать особам, які користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 59 - 63, 65 - 67 Митного кодексу України;

7) транспортні засоби в кількості однієї одиниці по кожній товарній позиції та товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента, у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження легалізується у відповідній закордонній дипломатичній (консульській) установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Транспортні засоби, що ввозяться громадянами в Україну як спадщина, підлягають тимчасовій постановці на облік в уповноважених державних органах на термін до трьох років з оформленням документів на право тимчасової експлуатації таких транспортних засобів без права відчуження та/або передачі в користування іншим особам зі сплатою податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Транспортні засоби, зазначені в цьому пункті, можуть бути відчужені або передані у володіння, та/або у користування, та/або у розпорядження впродовж трьох років з моменту ввезення на митну територію України тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством України, на день ввезення транспортного засобу на митну територію України.

(пункт 7 частини першої статті 8 у редакції Закону України від 06.12.2006 р. № 427-V)

8) товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), у межах, визначених відповідними документами, у разі підтвердження факту отримання таких призів та нагород нотаріальними органами відповідної країни. Зазначені документи, що підтверджують факт отримання таких призів та нагород, підлягають легалізації у консульських установах України, що діють у відповідних країнах;

9) товари та транспортні засоби, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами-резидентами за митний кордон України в режимі тимчасового вивезення під письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення та ввозяться (пересилаються) на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації із зазначенням таких товарів;

10) сільськогосподарська продукція, отримана громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю, що ввозиться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;

11) плодоовочева продукція, вирощена громадянами-резидентами на власних присадибних ділянках сумісних держав, за умови підтвердження кількості вирощеної продукції довідками органів місцевого самоврядування, права власності на такі ділянки, подання сертифіката відповідності або свідоцтва встановленого зразка про визнання сертифіката, що ввозиться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;

12) особисті речі, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі і механічні транспортні засоби (крім транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), в кількості однієї одиниці таких транспортних засобів по кожній товарній позиції на повнолітнього громадянина;

13) транспортні засоби в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, в такому порядку:

працівник дипломатичної служби є власником цього транспортного засобу;

вартість транспортного засобу не перевищує 50 відсотків від суми, що виплачується цій особі у зв’язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженні дипломатичної служби за кордоном та підтверджується документами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

ввезення (пересилання) зазначених у цьому пункті транспортних засобів здійснюється з додержанням положень частин третьої – п’ятої цієї статті.

(частину першу статті 8 доповнено пунктом 13 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. № 1970-IV)

Дозволяється ввезення у разі переселення на постійне місце проживання на кожного повнолітнього громадянина одного механічного

транспортного засобу за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності за умови, що він є власником такого транспортного засобу не менше року та за умови перебування такого транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше року.

Механічні транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну, підлягають постановці на тимчасовий облік в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України на термін до одного року з оформленням документів на право тимчасової експлуатації таких транспортних засобів з терміном дії на один рік без права відчуження таких транспортних засобів або передачі у користування іншим особам.

Відчуження механічного транспортного засобу за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозиться громадянином при переселенні на постійне місце проживання в Україну, протягом року з дати переселення (в’їзду) на постійне місце проживання в Україну проводиться за умови сплати належних податків та зборів, передбачених для ввезення транспортного засобу з метою вільного використання.

Документи на право постійного користування та відчуження механічних транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну, можуть бути видані після фактичного проживання протягом року на території України таких громадян - власників цих транспортних засобів.

Стаття 9. Обмеження ввезення громадянами товарів та особистих речей на митну територію України

Пропуск на митну територію України сільськогосподарської продукції, що підпадає під визначення першої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозиться громадянами, в будь-яких обсягах не дозволяється.

Це обмеження не поширюється на:

лікеро-горілчані та тютюнові вироби в обсягах, зазначених у статті 8 цього Закону;

продукти харчування в упаковці виробника, що надходять на адресу фізичних осіб у міжнародних поштових відправленнях вагою до 10 кг;

продукти харчування для власного споживання на суму до 50 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;

сільськогосподарську продукцію, отриману громадянами-резидентами як натуральну плату за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю;

плодоовочеву продукцію, вирощену громадянами-резидентами на власних присадибних ділянках сумісних держав, за умови підтвердження кількості вирощеної продукції довідками органів місцевого самоврядування, права власності на такі ділянки, подання сертифіката відповідності або свідоцтва встановленого зразка про визнання сертифіката.

Не підлягають пропуску через митний кордон України:

товари, що можуть завдати шкоди здоров’ю або загрожувати життю населення та тваринному світу чи призвести до заподіяння шкоди довкіллю;

літературні та художні твори, поліграфічна та інша друкована продукція, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріали, що пропагують війну, жорстокість, порнографію, расову, етнічну або релігійну ворожнечу, закликають до насильницького повалення конституційного ладу в Україні;

товари та особисті речі, на пропуск яких потрібні дозволи інших державних установ, без наявності цих дозволів. Перелік цих товарів та особистих речей визначається Кабінетом Міністрів України.

Обмеження щодо віку транспортних засобів, що ввозяться в Україну, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Тимчасове ввезення громадянами особистих речей та товарів на митну територію України

Громадяни мають право безперешкодно ввозити особисті речі на митну територію України в режимі тимчасового ввезення за умови їх усного або письмового декларування за бажанням власника таких речей.

Митне оформлення товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України в режимі тимчасового ввезення в обсягах, що підлягають оподаткуванню, проводиться шляхом письмового декларування в порядку, визначеному Державною митною службою України, та подання митному органу зобов’язання про зворотне вивезення таких товарів за митну територію України.

Пропуск через митний кордон України товарів, що тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне вивезення, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, або одного неподільного товару незалежно від митної вартості та ваги дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких товарів на митну територію України, грошової застави у сумі податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного використання. Порядок внесення та повернення грошової застави визначається Державною митною службою України.

У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених товарів внаслідок форс-мажорних обставин строки, передбачені зобов’язаннями громадян, зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.

Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами в режимі тимчасового ввезення, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, проводиться в порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття 11. Тимчасове ввезення громадянами транспортних засобів на митну територію України

Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України громадянами-резидентами дозволяється терміном до одного року після сплати ввізного мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів. Цей термін може бути продовжено Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами з урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.

Тимчасове ввезення транспортних засобів дозволяється громадянам-нерезидентам для власних потреб терміном до одного року. Цей термін може бути продовжено Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами з урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.

Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, тимчасово ввезені під письмове зобов’язання про зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам. Такі транспортні засоби можуть бути оформлені для постійного користування після сплати відповідних податків та зборів, передбачених законодавством при ввезенні транспортних засобів для вільного використання.

Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності дозволяється за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. У разі невиконання цієї умови зазначені транспортні засоби підлягають митному оформленню для постійного користування.

Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, тимчасово ввезені громадянами-нерезидентами на митну територію України для власного користування на термін, що перевищує два місяці, підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.

Дія цієї статті не поширюється на транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що належать співробітникам дипломатичних представництв України та іноземних держав, міжнародних, міжурядових організацій і представництв іноземних держав при них, які не є резидентами України.

Тимчасове ввезення інших транспортних засобів здійснюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Стаття 12. Ввезення громадянами транспортних засобів з метою транзиту через територію України

Громадянам-резидентам дозволяється ввозити транспортні засоби з метою транзиту через територію України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави у сумі податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.

Ці положення не поширюються на транспортні засоби, що зареєстровані постійно у відповідних реєстраційних органах іноземних держав громадянами-резидентами та їм належать, що підтверджується відповідним документом про право власності на такий транспортний засіб.

Громадянам-нерезидентам дозволяється ввозити транспортні засоби з метою транзиту через територію України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави у сумі податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.

Ці положення не поширюються на транспортні засоби, що постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.

Порядок внесення та повернення грошової застави визначається Державною митною службою України. У разі порушення зобов’язання про транзит громадяни несуть відповідальність згідно із законодавством, при цьому грошова застава поверненню громадянам не підлягає.

У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених транспортних засобів внаслідок форс-мажорних обставин строки, передбачені зобов’язаннями громадян, зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.

Стаття 13. Міжнародні договори України

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 14. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування.

Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникли після набрання чинності цим Законом.

Визнати такими, що втратили чинність:

Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року № 2-93 “Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12, ст. 105, №49, ст. 460; 2001 р., № 4, ст. 16);

Постанову Верховної Ради України від 5 травня 1996 року “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України” (газета “Голос України” від 14 травня 1996 року № 85);

частину четверту статті 4 Закону України “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 44, ст. 281; 1999 р., № 22 - 23, ст. 201);

частину третю статті 17 Закону України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98).

У статті 1 Закону України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 47, ст. 294) останній абзац доповнити словами “крім кузовів до транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України громадянами, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності”.

Кабінету Міністрів України у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

До приведення нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом чинні нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ

13 вересня 2001 року

№ 2681-III

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.09.2001 р. № 2/09-4456-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

З метою подальшого спрощення порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України автотранспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам на території України, представництвам міжнародних організацій, встановити, що при намірі виїзду за межі митної території України власників транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам на території України, представництвам міжнародних організацій, митний контроль здійснювати безпосередньо в пунктах пропуску через митний кордон України на підставі таких документів:

- технічного паспорта транспортного засобу;

- дипломатичної, консульської або службової картки, виданої Управлінням Державного протоколу МЗС України (у випадку, якщо автомобілем керує акредитований співробітник представництва);

- посвідчення співробітника конкретного представництва (консульської установи) та документ (оригінал), підписаний керівником або уповноваженою особою представництва (консульської установи), завірений печаткою представництва (консульської установи), у якому зазначається, що ця особа має право керувати цим транспортним засобом (у випадку, якщо автомобілем керує інша особа - співробітник представництва);

- завіреної представництвом (консульською установою) копії вантажної митної декларації на транспортний засіб, оформленої при його ввезенні на митну територію України для офіційного користування.

При цьому номер транспортного засобу повинен відповідати номеру, вказаному в технічному паспорті, а код номерного знака, який закріплюється за кожною країною, відповідати представництву, вказаному в ідентифікаційній картці або посвідченні особи, яка керує автомобілем.

Лист Держмитслужби від 23.07.2001 № 1/09-3638-ЕП вважати таким, що втратив чинність.

В. о. Голови Служби О. Б. Єгоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2001 р. № 664

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2001р. за №949/6140

Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України.

На виконання вимог Митного кодексу України з метою вдосконалення порядку здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну з метою вільного використання,

НАКАЗУЮ:

Затвердити та ввести в дію з 01.12.2001 Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України (далі – Порядок), що додається.

Наказ Державного митного комітету України від 13.06.95 № 253 “Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.08.95 за № 290/826, уважати таким, що втратив чинність.

Накази Держмитслужби України вiд 25.06.99 № 393 “Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України”, зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 29.07.99 за № 516/3809, від 27.03.2000 № 164 “Про затвердження Порядку нарахування митних зборiв, мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору при митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам”, зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 13.04.2000 за № 227/4448, застосовувати в частинi, що не суперечить цьому наказу.

Установити, що вимоги наказів Держмитслужби України вiд 06.09.2000 № 490 “Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв iндивiдуального користування, знятих з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав” (зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 20.09.2000 за № 627/4848) та від 26.07.2000 № 407 “Про затвердження Порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату” (зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 10.08.2000 за №491/4712) при оформленні автотранспортних засобів, що ввозяться відповідно до цього Порядку, не застосовуються.

Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Копосов С.А.):

.1У термін до 01.12.2001 забезпечити розроблення відповідного програмного забезпечення.

.2Забезпечити впровадження в експлуатацію програмного забезпечення відповідним наказом Держмитслужби України.

Управлiнню органiзацiї митного контролю (Терещенко С.С.) та Правовому управлiнню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

Управлінню аналізу, прогнозування та зв’язків з громадськістю (Козик Л.Г.) забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації.

Управлінню міждержавних зв’язків (Зарудний С.М.) інформувати митні органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу.

Управлінню справами (Карпенко В.П.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити тиражування та розсилку цього наказу в митниці, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство закордонних справ, Держкомкордон України.

Начальникам митниць інформувати громадян та заінтересовані організації про вимоги Порядку, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці та в пунктах пропуску через державний кордон України.

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.

Голова Служби Ю.П.Соловков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

митної служби України

12.10.2001 № 664

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

14 листопада 2001 р.

за № 949/6140

Порядок

здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України

Загальні положення

.1Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України (далі – Порядок), установлює єдиний порядок митного контролю й митного оформлення автотранспортних засобів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), що ввозяться з метою вільного використання на митну територію України громадянами, які не мають пільг в оподаткуванні при ввезенні товарів на митну територію України, і є власністю таких громадян.

Дія цього Порядку поширюється також на автотранспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-резидентами.

Вимоги цього Порядку не застосовуються за умови документального підтвердження, що транспортні засоби ввозяться:

громадянами з метою вільного використання в разi переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну;

громадянами-резидентами як спадщина в порядку, визначеному законодавством;

громадянами-резидентами, які отримали такі транспортні засоби як призи та нагороди в порядку, визначеному законодавством;

особами, зазначеними в статтях 59 – 63, 65 – 67 Митного кодексу України.

.2Термiни, що вживаються в цьому Порядку:

громадяни - громадяни-резиденти та громадяни-нерезиденти;

громадяни-резиденти - громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном;

громадяни-нерезиденти - іноземці, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України;

транспортний засiб (далі - ТЗ) - автотранспортний засіб, що класифікується за одним із кодів за УКТЗЕД: 8701, 8702, 8703, 8704, 8705;

Посвiдчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України - документ суворої звiтностi, що видається митницею власнику ТЗ (уповноваженій ним особi) для реєстрацiї цього ТЗ у вiдповiдних реєстрацiйних органах у встановлений законодавством термiн на ім’я особи, зазначеної в ньому (далi - Посвiдчення);

митниця оформлення - будь-який митний орган України, у пункті пропуску якого через державний кордон України здійснюються ввезення ТЗ, його митний контроль, митне оформлення (у тому числі справляння митних платежів) та пропуск через митний кордон України;

внутрішня митниця - будь-який митний орган України, у якому здійснюються оформлення Посвідчення та його видача;

документи, що пiдтверджують право власності на ТЗ:

а) придбані (отримані) у фiзичних чи юридичних осiб, - нотарiально засвiдченi в країнi придбання або в консульських установах чи в посольствах України в країнi придбання договори купівлі-продажу, мiни чи дарування;

б) придбані в юридичних осіб чи iнших органiзацiях та установах (або оформлені через юридичних осіб), - оформленi на вiдповiдних бланках i завiренi печатками цих осіб чи iнших органiзацiй та установ оригiнали рахункiв, чекiв, рахунків-фактур, iнвойсiв та iнших документiв. У цих документах, крім чеків, згідно зі змістом відповідного бланка, мають зазначатися дата продажу, номери шасi, кузова, двигуна ТЗ, його модель та рiк виготовлення, а також прiзвище, ім’я, по батьковi особи, якiй продано ТЗ;

в) технiчнi паспорти, технiчнi талони, сервiснi книжки, реєстрацiйнi свiдоцтва та iншi документи на ТЗ, виданi вповноваженими органами країни придбання, із зазначенням власника ТЗ.

Страховi полiси, оформленi на ТЗ у країнi придбання на ім’я власника ТЗ, товаросупровiднi та транспортнi документи, засвiдченi вiдповiдними органами (митними органами, полiцiєю тощо) й оформленi на ім’я власника ТЗ, можуть розглядатися як додатковi документи, що пiдтверджують право власності на ТЗ;

митна декларація - документ, форму якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 “Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв” і в якому мiстяться вiдомостi про товари, транспортні засоби та iнші предмети, що переміщуються громадянами через митний кордон України;

зона митного контролю - частина пункту пропуску через державний кордон України, у межах якої митний орган здiйснює митний контроль;

уніфікована митна квитанція МД-1 (далі - квитанція МД-1) - квитанція, на підставі якої здійснюються прийняття на зберігання митним органом не пропущених через митний кордон України товарів та інших предметів, валюти й цінностей, а також прийняття від громадян сум мита, митних зборів та інших обов’язкових платежів за товари та інші предмети, що переміщуються ними через митний кордон України й підлягають оподаткуванню згідно із законодавством. Форму квитанції МД-1 визначено Інструкцією із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженою наказом Державної митної служби України від 09.10.98 № 635 (у редакції наказу Державної митної служби від 10.07.2001 № 468) і зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 07.08.2001 за № 671/5862.

.3ТЗ, що переміщуються через митний кордон України, підлягають обов’язковому декларуванню. Декларування здiйснюється шляхом унесення до митної декларації точних даних про ТЗ, мету їх перемiщення через митний кордон України, а також будь-яких вiдомостей, потрібних для здійснення митного контролю та митного оформлення ТЗ.

.4Пред’явлення митниці ТЗ для здійснення його митного контролю та митного оформлення може здійснюватись як власником, так і вповноваженою ним особою за наявності належним чином оформлених документів про надання повноважень.

.5ТЗ, що переміщуються через державний кордон України відповідно до цього Порядку, перебувають під митним контролем:

при ввезенні з метою вільного використання – з дати ввезення на митну територію України до моменту оформлення квитанції МД-1, яка підтверджує сплату всіх передбачених митних та інших обов’язкових платежів, та пропуску через митний кордон України або до моменту повернення ТЗ із митної території України в суміжну державу;

при тимчасовому ввезенні громадянами-резидентами - до моменту зворотного вивезення ТЗ із митної території України.

.6Сплата при ввезеннi ТЗ митних та iнших обов’язкових платежiв, нарахованих митницею оформлення, здiйснюється на підставі квитанції МД-1.

Митні та інші обов’язкові платежі, сплачені при митному оформленні ТЗ, поверненню не підлягають, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

.7Власник ТЗ або вповноважена ним особа, які переміщують ТЗ через митний кордон України, зобов’язані пред’явити його митниці оформлення й подати такі документи:

що підтверджують право власності на ТЗ;

реєстраційні та технічні документи на ТЗ, видані в країні придбання чи іншій країні;

інші документи, потрібні для митного оформлення ТЗ, що передбачені чинним законодавством.

.8Визначення року виготовлення ТЗ здійснюється на основі даних його виробника, що містяться в ідентифікаційному номері кузова.

У разі неможливості визначення року виготовлення ТЗ за ідентифікаційним номером кузова за рік виготовлення приймається рік, що значиться в реєстраційних та технічних документах на ТЗ.

При цьому в обох випадках календарною датою виготовлення ТЗ уважається останній день останнього місяця року, що значиться в ідентифікаційному номері кузова ТЗ або в реєстраційних та технічних документах на нього.

Дата початку користування ТЗ, що був у користуванні та ввозиться на митну територію України, визначається відповідно до свідоцтва про його першу реєстрацію в країні першої реєстрації (технічного паспорта) або на підставі дати видачі свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта).

У разі відсутності свідоцтва про реєстрацію ТЗ, виданого реєстраційним органом країни першої реєстрації, визначення дати початку користування проводиться відповідно до ідентифікаційного номера кузова. При цьому датою початку користування вважається 1 січня року, зазначеного в ідентифікаційному номері кузова.

За наявності обґрунтованих сумнівів щодо відповідності записів у зазначених документах наявним номерам на кузові, шасі, двигуні, а також року виготовлення ТЗ, дати початку користування ним достовірність цих даних установлюється на підставі відповідного висновку, виданого експертами (спеціалістами), що мають відповідну ліцензію.

.9Не підлягає пропуску через митний кордон України ТЗ:

номер кузова, шасі чи двигуна якого знищено, підроблено або не відповідає запису в реєстраційних документах;

що ввозиться в Україну громадянами з метою вільного використання, не знятий з обліку у відповідних органах країни придбання або іншої країни;

увезення якого в Україну згідно із законодавством заборонено за віком або на який відсутні документи, що підтверджують право власності;

що ввозиться в Україну з метою вільного використання або тимчасово ввозиться громадянином-резидентом та за який не сплачено митні та інші обов’язкові платежі.

.10ТЗ, не пропущені через митний кордон України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх увезення в Україну, а також несплати встановлених митних та інших обов’язкових платежів (якщо не надано відстрочення або розстрочення їх сплати), підлягають вивезенню з території України або переданню на склад митниці оформлення для зберігання відповідно до Митного кодексу України.

.11Якщо в пункті пропуску ТЗ, що перемiщується через державний кордон України, підлягає іншим, крiм митного, видам контролю з боку державних органів, то митне оформлення може бути завершене після проведення контролю цими органами.

.12Після завершення митного контролю та митного оформлення митниця здійснює реєстрацію та архівування документів, що були підставою для митного оформлення ТЗ, з метою зберігання їх протягом установленого терміну в справах митного органу.

З метою звітності та формування статистичних даних митні органи ведуть облік:

митниці оформлення - ТЗ, заявлених до митного оформлення;

внутрішні митниці - ТЗ, на які видано Посвідчення.

Форми журналів обліку наведено в додатках 1 та 2 до цього Порядку.

.13Увезення та митне оформлення ТЗ, що надходять в Україну на адреси громадян у вантажних відправленнях, проводяться відповідно до цього Порядку.

.14У разi виявлення порушень митних правил або iнших порушень чинного законодавства України посадова особа митницi зобов’язана вжити заходiв, передбачених чинним законодавством, з метою припинення протиправних дiй та для притягнення до вiдповiдальностi винних осiб або в передбачених випадках iнформувати про виявлене правопорушення iншi компетентнi органи.

Місце митного оформлення ТЗ

.1Митне оформлення ТЗ, що ввозяться в Україну відповідно до цього Порядку, проводиться зі сплатою всіх передбачених митних та інших обов’язкових платежів у пунктах пропуску через митний кордон України безпосередньо при ввезенні цих ТЗ.

.2Митний контроль та митне оформлення ТЗ, що ввозиться на митну територію України, здiйснюються в зонах митного контролю.

Перемiщення ТЗ у зону митного контролю й за її межi можливе тiльки з дозволу вповноваженої посадової особи митницi вiдповiдно до Положення про зону митного контролю, затвердженого наказом Державного митного комiтету України вiд 06.05.95 № 198 і зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.05.95 за № 152/688.

Не допускається перебування в зонi митного контролю ТЗ, митне оформлення яких завершено.

Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення ТЗ, що ввозяться на митну територію України

.1У разі ввезення ТЗ на митну територію України його власник або вповноважена ним особа здійснює в установленому порядку декларування ТЗ і подає митному органу документи згідно з пунктом 1.7 цього Порядку.

Декларування ТЗ здійснюється шляхом подання двох примірників митної декларації, заповненої в установленому порядку, до пункту 4.1 якої, крім інших відомостей, уноситься інформація про цей ТЗ. У цьому пункті обов’язково додатково зазначаються такі дані про ТЗ:

марка та модель;

рік виготовлення;

номери кузова, двигуна та шасі;

робочий об’єм двигуна;

номери та дати видачі документів, на підставі яких здійснюється декларування.

У разі тимчасового ввезення ТЗ на митну територію України громадянами-резидентами ці громадяни надають у пунктi 4 митної декларацiї письмове зобов’язання такого змiсту: “Зобов’язуюсь вивезти цей транспортний засiб за межi митної територiї України в термін до “ __ “ _________ 200_ р. Про вiдповiдальнiсть згiдно зi статтею 113 Митного кодексу України в разi порушення цього зобов’язання ознайомлений”.

.2Посадова особа митниці здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє відповідність фактичних даних ТЗ заявленим у митній декларації та зазначеним у документах на ТЗ, визначає рік виготовлення ТЗ, здійснює документальну перевірку факту зняття ТЗ з обліку в реєстраційних органах за кордоном і приймає рішення про можливість здійснення митного оформлення ТЗ.

.3Митне оформлення ТЗ здійснюється з обов’язковим складанням Акта про проведення митного огляду ТЗ. Форму Акта про проведення митного огляду ТЗ наведено в додатку 3 до цього Порядку. Акт підписується посадовою особою митного органу, що здійснювала митний огляд, і власником ТЗ (уповноваженою ним особою) та засвідчується відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи. Акт про проведення митного огляду ТЗ після завершення митного оформлення ТЗ залишається в справах митниці оформлення разом з документами, на підставі яких було проведене митне оформлення.

.4Уповноваженими посадовими особами митниці оформлення здійснюється визначення коду ТЗ згідно з УКТЗЕД, а також митної вартості ТЗ для нарахування сум митних та інших обов’язкових платежів, які підлягають сплаті при митному оформленні ТЗ.

.5Після сплати митних та інших обов’язкових платежів посадовою особою митного органу оформлюється квитанція МД-1 на ТЗ.

Графи квитанції МД-1 заповнюються відповідно до Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1.

При заповненні квитанції МД-1 у графі “Найменування предметів, валюти, цінностей” обов’язково додатково зазначаються такі дані про ТЗ:

марка та модель;

рік випуску;

номери кузова, двигуна та шасі;

робочий об’єм двигуна;

код товару за УКТЗЕД (10 знаків);

тип кузова.

Облік та використання бланків квитанції МД-1 здійснюються відповідно до вимог Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1.

.6Після завершення митного оформлення копії реєстраційних документів, документів, що підтверджують право власності, та інших документів (закордонного паспорта, доручення на перегін або перевезення ТЗ тощо), на підставі яких було здійснене митне оформлення ТЗ, залишаються в митниці оформлення та архівуються.

.7Власнику ТЗ (уповноваженій ним особі) разом з оригіналами технічних та інших документів, що були підставою для митного оформлення, передаються другий примірник квитанції МД-1, завірена посадовою особою митниці оформлення копія Акта про проведення митного огляду ТЗ і примірник митної декларації для подання внутрішній митниці для оформлення й видачі Посвідчення. На примірнику митної декларації посадовою особою митниці в графі “Для службових позначок” робиться запис про суми платежів, сплачених при митному оформленні ТЗ та інших товарів, і зазначаються номери оформлених квитанцій МД-1.

Посадова особа митниці оформлення усно попереджає власника ТЗ про потребу оформлення Посвідчення в установлений законодавством термін.

Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю здійснюється на підставі оформлених у повному обсязі другого примірника квитанції МД-1 і примірника митної декларації.

.8Електронна копія квитанції МД-1 не пізніше ніж протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ передається вповноваженою посадовою особою митниці до Єдиної автоматизованої інформаційної системи (далі – ЄАІС) Держмитслужби України в установленому Держмитслужбою України порядку.

Крім даних, що містить у собі квитанція МД-1, до ЄАІС Держмитслужби України в оперативному режимі передається така інформація:

паспортні дані власника ТЗ (уповноваженої ним особи);

номери та дати видачі документів, що були підставою для здійснення митного оформлення (технічного паспорта, рахунку-фактури, інвойса, документи, що підтверджують купівлю - продаж тощо);

.9У разі відсутності зв’язку між митницею оформлення та ЄАІС Держмитслужби України дії, зазначені в пункті 3.8 цього Порядку, обов’язково виконуються після поновлення зв’язку.

Порядок видачі Посвідчення на реєстрацію ТЗ в органах ДАІ МВС України

.1Видача Посвідчення проводиться відповідним підрозділом внутрішньої митниці, у зоні діяльності якої постійно або тимчасово проживає

власник ТЗ (або має намір проживати власник ТЗ, який є громадянином-нерезидентом).

Для отримання Посвідчення власник ТЗ (уповноважена ним особа) пред’являє ТЗ та подає такі документи:

заяву власника ТЗ (уповноваженої ним особи), форму якої наведено в додатку 4 до цього Порядку;

примірник митної декларації, оформленої при ввезенні ТЗ;

другий примірник квитанції МД-1, що підтверджує сплату митних та інших обов’язкових платежів при митному оформленні ТЗ;

реєстраційні та технічні документи;

завірену посадовою особою митниці оформлення копію Акта про проведення митного огляду ТЗ;

інші документи (закордонний паспорт, паспорт громадянина, доручення на перегін або перевезення ТЗ тощо).

.2Після перевірки документів на ТЗ уповноважена посадова особа внутрішньої митниці в оперативному режимі здійснює за номером квитанції МД-1 запит до ЄАІС Держмитслужби, перевіряє наявність у ній електронної копії цієї квитанції та звіряє дані, зазначені у квитанції МД-1, з даними, що містяться в її електронній копії.

.3Посадова особа внутрішньої митниці здійснює перевірку відповідності фактичних даних ТЗ (у тому числі номерів вузлів та агрегатів) даним, зазначеним у копії Акта про проведення митного огляду ТЗ та в поданих документах.

У разі збігу цих даних посадова особа внутрішньої митниці робить запис у копії Акта про проведення митного огляду ТЗ “Звірення проведено, зауваження відсутні”, який завіряється підписом цієї посадової особи та відбитком її особистої номерної печатки. В іншому разі внутрішня митниця направляє митниці оформлення інформаційне повідомлення для проведення перевірки та вжиття митницею оформлення відповідних заходів до посадових осіб цієї митниці, що проводили митне оформлення.

.4Посвiдчення виписується у двох примiрниках. Перший примiрник разом з документами, що пiдтверджують право власностi (користування), та реєстрацiйними й технiчними документами, погашеними шляхом проставлення в них позначки “ПОГАШЕНО, видано Посвiдчення № ____ вiд “___” _______ 200_ р.”, яка завiряється вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи внутрішньої митницi, що здiйснила митне оформлення, видається власнику для подання реєстраційним органам.

Другий примiрник Посвідчення разом із заявою власника ТЗ (уповноваженої ним особи), завіреною посадовою особою митниці оформлення копією Акта про проведення митного огляду ТЗ, другим примірником квитанцiї МД-1 і ксерокопiями інших документiв, зазначених у пункті 4.1 цього Порядку, архівується та зберiгається в справах внутрішньої митницi протягом установленого термiну.

Оформлене внутрішньою митницею Посвідчення є підставою для реєстрації ТЗ в органах ДАІ МВС України.

.5Уповноважена посадова особа внутрішньої митниці оперативними каналами зв’язку робить відмітку в електронній копії квитанції МД-1 в ЄАІС Держмитслужби про номер та дату оформленого Посвідчення.

.6Електронна копія Посвідчення не пізніше ніж протягом чотирьох годин з моменту його оформлення передається вповноваженою посадовою особою внутрішньої митниці до ЄАІС Держмитслужби в установленому Держмитслужбою порядку.

.7За відсутності в ЄАІС Держмитслужби електронної копії квитанції МД-1 або невідповідності даних, зазначених у квитанції МД-1, даним, що містяться в її електронній копії, внутрішня митниця здійснює заходи для з’ясування обставин митного оформлення ТЗ. У такому разі власнику ТЗ (уповноваженій ним особі) видається завiрена вiдтиском особистої номерної печатки посадової особи внутрішньої митницi довiдка довiльної форми про те, що зазначенi в довiдцi документи перебувають у справах митницi.

Вивезення ТЗ, не пропущених через митний кордон України

.1У разі прийняття власником (уповноваженою ним особою) рішення про повернення в суміжну державу ТЗ, не пропущеного через митний кордон України, власник (уповноважена ним особа) заповнює два примірники митної декларації на вивезення такого ТЗ.

.2Вивезення за межі митної території України ТЗ, не пропущеного через митний кордон України, проводиться виключно через той пункт пропуску на державному кордоні України, у якому цей ТЗ заявлявся з метою вільного використання на митній території України.

.3Після завершення митного оформлення ТЗ у режимі вивезення (виїзду) один примірник митної декларації з відмітками посадової особи митниці оформлення про завершення митного оформлення передається власникові ТЗ (уповноваженій ним особі). Другий примірник митної декларації залишається в справах митниці та підшивається до митної декларації, на підставі якої проводилися митний контроль і митне оформлення ТЗ при його ввезенні на митну територію України, та інших документів митного оформлення.

Начальник Управління

організації митного контролю С.С.Терещенко

 

Додаток 1

до пункту 1.12 Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України

Журнал обліку транспортних засобів, що ввозяться в Україну

№ з/п

Інформація про ТЗ

Інформація про власника ТЗ або вповноважену ним особу

Прізвище посадової особи (осіб), що здійснювала митний огляд

Документи, що були підставою для митного оформлення (номер, дата)

Марка, модель

Рік виго-тов-лення

№ кузова

Тип та об’єм двигуна, куб.см

№№ шасі, двигуна

Прізвище власника, паспортні дані, адреса проживання

Прізвище вповноваженої особи, паспортні дані, адреса проживання, № доручення,

ким видано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
                   
                   
                   

Інформація про сплату митних та інших обов’язкових платежів

Дата митного оформлення ТЗ, номер ОНП, підпис посадової особи, що здійснила митне оформлення

Інформація про прийняття ТЗ на склад митниці (дата прийняття та видачі)

Інформація про повернення ТЗ за межі митної території України (дата митного оформлення повернення ТЗ, номер ОНП посадової особи, що здійснила оформлення повернення ТЗ)

Примітки

Серія, № та дата оформлен-ня

квитанції МД-1

Загальна сума сплачених митних та інших обов’язкових платежів, тис.грн.

11

12

13

14

17

18

           
           
           

 

 

Додаток 2

до пункту 1.12 Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України

Журнал

видачі Посвідчень на реєстрацію транспортного засобу

в органах ДАІ МВС України

№ з/п

Дата

№ Посвід-чення

На кого видано (прізвище та ініціали, адреса)

Грома-дянство

Мета ввезення

Транспортний засіб (марка, модель, рік випуску, № кузова, № двигуна), назва та № номерного вузла

Наявність митних обмежень

При-мітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 

 

Додаток 3

до пункту 3.3 Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України

АКТ

про проведення митного огляду транспортного засобу

№ ____________ “ _____“ _____________200_ року

Огляд проведено ______________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали вповноваженої особи митного органу, що провела митний огляд)

Власник ТЗ ___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Тип ТЗ: вантажний, пасажирський, вантажопасажирський, легковий, сідельний тягач, інше:_________________________________________________

Код ТЗ за УКТЗЕД_____________________

Марка, модель ТЗ __________________________________ Рік виготовлення _____________

Ідентифікаційний номер (кузова, шасі)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

                                 

Двигун № ______________________, об’єм __________ см3, бензин, дизель______________

Показник спідометра ________________________________________________________ км

(заповнюється цифрами та словами)

Тип кузова:

Седан

 

Фаетон-універсал

 

Седан-хардтоп

 

Кабріолет

 

Купе

 

Кабріолет-лімузин

 

Купе-хардтоп

 

Кабріолет-хардтоп

 

Фастбек

 

Родстер

 

Комбі (Хетчбек)

 

Брогам

 

Універсал

 

Ландо

 

Лімузин

 

Тарга

 

Безкапотний кузов

 

Пікап

 

Фургон

 

Інше

 

Фаетон

     

Маркування кузова (СL, GL, GT тощо) ___________________________________________

Кількість дверей ___________ Кількість місць для сидіння___________

Наявні пошкодження й несправності ______________________________________________

 

Продовження додатка 3

КОД

НАЗВА

 

КОД

НАЗВА

 

02

Антиблокувальна система (ABS)

 

46

Регулювання фар

 

03

Каталізатор

 

47

Оббивка зі штучної шкіри

 

04

Зчіпний пристрій (форкоп)

 

48

Оббивка з натуральної шкіри

 

05

Автоматична коробка передач

 

49

Оббивка з велюру

 

06

Бортовий комп’ютер

 

52

Радіоприймач

 

Магнітола

 

CD-програвач

 

07

Подушка безпеки

 

55

Роздільні задні сидіння

 

56

Праве дзеркало заднього виду

 

08

Затемнені вікна

 

57

Регульоване дзеркало заднього виду

 

09

Протикрадіжна сигналізація

 

58

Обігрівач дзеркала заднього виду з електричним регулятором

 

10

Тахометр

 

60

Склозмивач фар

 

11

Протибуксувна система

 

61

Скляний люк

 

13

Адаптивна підвіска

 

62

Механічний люк даху

 

15

Колісні диски з легких сплавів

 

63

Люк даху з електроприводом

 

17

Електросклопідіймачі

 

64

Складаний дах кузова

 

19

5-ступенева коробка передач

 

65

Гідропідсилювач керма

 

19

6-ступенева коробка передач

 

69

Підігрів сидінь

 

26

Додаткова галогенна фара

 

71

Блоківний диференціал

 

27

Жорсткий знімний дах кузова

 

73

Сидіння спортивного автомобіля

 

28

Задній склоочисник

 

75

Опалення при непрацюючому двигуні

 

32

Клімат-контроль

 

82

Телефон

 

33

Кондиціонер

 

85

Зовнішній термометр

 

35

Підголівники

 

87

Протикрадіжний пристрій

 

37

Спеціальне фарбування

 

89

Центральний замок

 

(необхідне закреслити - Х)

При огляді були присутні_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________ __________

(ініціали, прізвище інспектора митниці) (підпис)

______________________________________ __________

(ініціали, прізвище власника ТЗ або вповноваженої ним особи) (підпис)

Примітка. Якщо для внесення всіх відомостей про ТЗ недостатньо місця, то вони наводяться на додатковому аркуші формату А4, про що біля ініціалів та прізвища інспектора, що проводив митний огляд ТЗ, робиться запис “Див. на додатковому аркуші”.

 

Додаток 4

до пункту 4.1 Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України

Начальнику_________________

___________________митниці

___________________________

громадянина(ки)_____________

___________________________

___________________________

адреса:______________________

___________________________

___________________________

З А Я В А

Прошу видати Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України

марка ____________________ модель___________________________

№ кузова__________________ № двигуна_______________________

_______ року виготовлення об’єм двигуна ______________ куб.см

Увезено через __________________________ митницю й оформлено згідно з митною декларацією № ___________ від “ ___” _________200_ року та уніфікованою митною квитанцією МД-1, серія ________ №___________

за документами:

1.___________________________________________________________

2.___________________________________________________________

3.___________________________________________________________

4.___________________________________________________________

Дата ___________ Підпис __________

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

15.11.01 р. № 2779-III

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості України

 

З метою ефективного використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу вітчизняного автомобілебудування, яке визначається як пріоритетна галузь економіки України, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, у тому числі іноземних, а також забезпечення економічних інтересів держави в нарощуванні обсягів виробництва українських підприємств Верховна Рада України

постановляє:

 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

У Законі України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 47, ст. 294; із змінами, внесеними Законом України від 13 вересня 2001 року № 2681-III):

1) статтю 1 викласти у такій редакції:

Стаття 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) інвестиція - інвестиція (у тому числі іноземна) виключно у грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства суму, еквівалентну:

не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві легкових автомобілів;

не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів;

не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів;

2) офіційний виробник автомобільної марки (автомобільних марок) - резидент України, юридична особа (підприємство по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих до них), основним видом діяльності яких є виробництво автомобілів, що мають офіційно підтверджене право на виробництво певної марки автомобілів на підставі належним чином зареєстрованого права власності на знак для товарів і послуг (торговельної марки) або на підставі чинного договору, що надає право на використання цього знака для товарів і послуг (торговельної марки) при виробництві автомобілів;

3) інвестиційна програма підприємства - програма використання інвестиції та інших коштів, залучених для її виконання, затверджена постановою Кабінету Міністрів України і яка містить комплекс зобов’язань підприємства на період її виконання, зокрема:

перелік об’єктів виробництва;

концепцію створення потужностей підприємства;

джерела фінансування;

терміни виконання програми створення (завантаження) робочих місць;

4) програма створення (завантаження) робочих місць - використання інвестиції для створення (завантаження) робочих місць на підприємствах по виробництву автомобілів, автобусів і складових частин до них на митній території України;

5) робоче місце - забезпечення одного працюючого роботою повний робочий день (повне завантаження) протягом часу, який щорічно визначається законодавством про працю;

6) підприємство по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією - підприємство по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, в якому:

інвестор (інвестори) не вимагає сплати авторської винагороди за надані підприємству конструкції автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них та технології їх виробництва;

інвестори (у тому числі іноземні) - учасники таких підприємств протягом пільгового періоду реінвестують прибуток, отриманий ними від

діяльності цих підприємств, у розвиток виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них;

чисельність працівників, яка зафіксована на момент внесення інвестицій, не зменшується протягом пільгового періоду шляхом скорочення чисельності працівників за ініціативою власника або уповноваженого ним органу.

Якщо таке підприємство не має виробничих потужностей для виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, такі потужності рівномірно створюються у перші три роки від дня внесення (чи реєстрації) інвестиції за рахунок не менше 50 відсотків від загальної суми такої інвестиції;

7) машинокомплект - повний або частковий набір компонентів та складових частин, необхідних для виробництва одного автомобіля. Окремі компоненти та складові частини можуть бути з’єднані між собою довільним чином, у тому числі з використанням технологічних допоміжних деталей, а для зручності транспортування можуть бути згруповані у партії залежно від виду упаковки. Одна упаковка може містити декілька складових частин одного найменування з партії машинокомплектів або складові частини різних найменувань по одній або більше одиниць. Якщо машинокомплект включає кузов автомобіля, то на ньому повинні бути встановлені не більше двох із таких складових компонентів:

силовий агрегат;

передня підвіска;

задня підвіска;

бензобак;

система запалювання;

трансмісія;

система глушіння.

Якщо машинокомплект включає шасі автомобіля, то на ньому повинні бути встановлені не більше двох із таких складових компонентів:

силовий агрегат;

бензобак;

система запалювання;

система глушіння;

8) кузов автомобіля - каркасна конструкція закритого типу, що призначена для монтажу на ній складових компонентів автомобіля, а також розміщення робочого місця водія та пасажирів або вантажу;

9) шасі автомобіля - певна частина автомобіля, яка згідно з конструкцією включає такі складові компоненти:

рама або напіврама;

осі керовані та ведучі;

силовий агрегат (двигун з коробкою швидкостей у складеному стані);

колеса;

трансмісія.

Визначення “шасі автомобіля” не застосовується до автомобіля з кузовом несучого типу.

Якщо на кузові або шасі автомобіля встановлено три або більше із зазначених у пунктах 7 - 9 частини першої цієї статті компонентів або якщо на шасі встановлено кузов (кабіну), то такий кузов (шасі) автомобіля вважається готовим автомобілем. При оподаткуванні операцій з виробництва (ввезення) зазначених компонентів та складових частин машинокомплектів застосовуються норми законів про оподаткування операцій з виробництва (ввезення) готових автомобілів.

Дія цієї статті стосовно складових компонентів машинокомплекту автомобіля поширюється на всі види автомобілів, які завозяться на митну територію України”;

2) статті 4, 5 і 6 викласти у такій редакції:

Стаття 4. Установити, що законодавчі акти, прийняті після набрання чинності цим Законом, які скасовують або скорочують пільги, визначені ним, не поширюються на підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, які мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства суму, еквівалентну:

не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві легкових автомобілів;

не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів;

не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів.

Стаття 5. Пільги, передбачені цим Законом для підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, набирають чинності після затвердження їх інвестиційних програм Кабінетом Міністрів України та внесення до статутного фонду такого підприємства інвестиції (у тому числі іноземної) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день її внесення суму, еквівалентну:

не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві легкових автомобілів;

не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів;

не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів.

Стаття 6. У разі невиконання інвестором (інвесторами) своїх зобов’язань згідно з інвестиційною програмою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, або порушення норм цього Закону з боку інвестора (інвесторів), що вніс інвестицію в грошовій формі (у тому числі іноземну), що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві легкових автомобілів, суму, еквівалентну не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів та суму, еквівалентну не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві комплектуючих виробів до них - за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, інвестор (інвестори) сплачує в повному обсязі всі податки, збори (обов’язкові платежі), що не сплачувалися з дати виявлення невиконання інвестиційної програми або порушення цього Закону”.

В абзаці першому частини першої статті 14 Закону України “Про захист прав споживачів” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 1, ст. 1) слова “або інших термінів, установлених обов’язковими для сторін правилами чи договором” замінити словами “терміну в порядку та строки, встановлені законодавством, і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору”.

Перше речення пункту 6 частини першої статті 12 Закону України “Про плату за землю” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294) викласти у такій редакції:

“6) тимчасово до 1 січня 2008 року підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, діючі відповідно до Закону України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні”, які мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства суму, еквівалентну: не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві легкових автомобілів; не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів; не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів”.

У статті 11 Закону України “Про податок на додану вартість” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, № 47, ст. 294):

абзац перший пункту 11.18 викласти у такій редакції:

“11.18. Тимчасово до 1 січня 2008 року звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України відповідно до Закону України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні” товарів (у тому числі машинокомплектів), які використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них. Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, а також порядок і обсяги ввезення цих товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України”;

пункт 11.19 викласти у такій редакції:

“11.19. До 1 січня 2008 року оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою операції з продажу автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них власного виробництва резидентів, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні”. Ці виробники-резиденти зобов’язані мати затверджену Кабінетом Міністрів України інвестиційну програму”.

У статті 22 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181, 47, ст. 294):

абзац перший пункту 22.21 викласти у такій редакції:

“22.21. Тимчасово до 1 січня 2008 року для підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні”, встановлюються такі особливості оподаткування їх прибутку”;

підпункт 22.21.5 пункту 22.21 викласти у такій редакції:

“22.21.5. До 1 січня 2008 року дія підпункту 5.5.2 не поширюється на підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні”.

Частину шосту статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року № 4-93 “Про Єдиний митний тариф України” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12, ст. 107; 1997 р., № 47, ст. 294) викласти у такій редакції:

“Тимчасово до 1 січня 2008 року ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України відповідно до Закону України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні” товарів (у тому числі машинокомплектів), які використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них. Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, порядок і обсяги ввезення цих товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України”.

У Митному тарифі України, затвердженому Законом України “Про Митний тариф України” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 125, Офіційний вісник України, 2001 р., № 18, ст. 781):

1) у розділі XVI:

а) у Додатковій примітці до групи 84:

слова “Додаткова примітка” замінити словами “Додаткові примітки”;

доповнити Додаткові примітки пунктом 2 такого змісту:

“2. Двигунами, що використовувалися, для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703, 8704 вважаються такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких минуло більше одного року”;

б) цифри і слова

“8407 33 10 00

- - - для промислової збірки: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, підпозиції 8701 10, моторних транспортних засобів товарних позицій 8703, 8704 та 8705

 

2

5

шт.

8407 33 90 00

- - - інші

 

2

5

шт.

8407 34

- - з робочим об’ємом циліндра більш як 1000 см3:

       

 

 

8407 3410 00

- - - для промислової збірки: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном, робочий об’єм якого менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705

 

1

2

шт.”

замінити цифрами і словами

“8407 33 10 00

- - - для промислової збірки: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, підпозиції 8701 10, моторних транспортних засобів товарних позицій 8703, 8704 та 8705

 

5

10

шт.

8407 33 30 00

- - - для транспортних засобів товарної позиції 8703, що використовувалися

 

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

шт.

8407 33 90 00

- - - інші

 

5

10

шт.

8407 34

- - з робочим об'ємом циліндра більш як 1000 см3:

       

 

 

8407 34 10 00

- - - нові, для промислової збірки: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном, робочий об’єм якого менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705

 

5

10

шт.”;

в) цифри і слова

“8407 90 50 00

- - - для промислової збірки: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном, робочий об’єм якого менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705

 

5

10

шт.”

 

- - - інші:

       

замінити цифрами і словами

 

 

“8407 90 50 00

- - - для промислової збірки: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, підпозиції 8701 10 моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном, робочий об’єм якого менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705

 

5

10

шт.

8407 90 60 00

- - - для транспортних засобів товарної позиції 8703, що використовувалися

 

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

шт.”;

 

- - - інші:

       

г) цифри і слова

“8408 20 10 10

- - - рядні 4-циліндрові двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизельні) з робочим об’ємом циліндрів 2499 см3, потужністю 60 кВт

 

1

5

шт.

8408 20 10 90

- - - інші

 

5

10

шт.”

 

- - інші:

       

 

 

замінити цифрами і словами

“8408 20 10 10

- - - рядні 4-циліндрові двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизельні) з робочим об’ємом циліндрів 2499 см3, потужністю 60 кВт

 

5

10

шт.

8408 20 10 90

- - - інші

 

5

10

шт.

8408 20 30 00

- - для транспортних засобів товарної позиції 8703, що використовувалися

 

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

шт.”;

 

- - інші:

       

ґ) цифри і слова

“8408 20 55 10

- - - - - рядні 4-циліндрові двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизельні) - з наддуттям, з робочим об’ємом циліндрів 2798 см3, потужністю 76 кВт; з наддуттям та охолодженням повітря, з робочим об’ємом циліндрів 2798 см3, потужністю 90 кВт

 

1

5

шт.

8408 20 55 90

- - - - - інші

 

5

10

шт.

8408 20 57 00

- - - - понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт

 

0

10

шт.

8408 20 99 00

- - - - понад 200 кВт

 

2

5

шт.”

 

замінити цифрами і словами

“8408 20 55 10

- - - - - рядні 4-циліндрові двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизельні) - з наддуттям, з робочим об’ємом циліндрів 2798 см3, потужністю 76 кВт; з наддуттям та охолодженням повітря, з робочим об’ємом циліндрів 2798 см3, потужністю 90 кВт

 

5

10

шт.

8408 20 55 90

- - - - - інші

 

5

10

шт.

8408 20 57 00

- - - - понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт

 

5

10

шт.

8408 20 99 00

- - - - понад 200 кВт

 

5

10

шт.”;

д) цифри і слова

“8409 91 00 00

- - призначені виключно або головним чином для поршневих двигунів з іскровим запалюванням

 

0

5

-

8409 99 00 00

- інші

 

0

5

-“

замінити цифрами і словами

“8409 91 00 00

- - призначені виключно або головним чином для поршневих двигунів з іскровим запалюванням

 

0

10

-

8409 91 30 00

- - призначені для двигунів, що встановлюються на транспортних засобах товарної позиції 8703, і що використовувалися

 

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

-

 

 

8409 99 00 00

- інші

 

0

10

-“;

2) у розділі XVII:

а) Примітки до групи 87 доповнити Додатковими примітками такого змісту:

Додаткові примітки:

 1. У товарних позиціях 8702, 8703, 8704 транспортними засобами, що використовувалися, вважаються такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби.
 1. Кузовами, що використовувалися, для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703, 8704 вважаються такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких минуло більше одного року”;

б) цифри і слова

“8707 10

- автомобілів товарної позиції 8703:

       

8707 10 10 00

- - для промислового складання

 

1

2

-“

замінити цифрами і словами

“8707 10

- автомобілів товарної позиції 8703:

       

8707 10 10 00

- - для промислового складання

 

5

10

-

 

- - що використовувалися:

       

8707 10 30 00

- - - до 5 років (включно)

 

1400 євро за 1 шт.

2800 євро за 1 шт.

-

8707 10 50 00

- - - понад 5 років

 

2100 євро за 1 шт.

4200 євро за 1 шт.

-“;

 

 

в) цифри і слова

“8708 10 10 00

- - для промислового складання: автомобілів товарної позиції 8703; автомобілів товарної позиції 8704, оснащених поршневим двигуном із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням, з робочим об’ємом циліндрів не більш як 2800 см3; автомобілів товарної позиції 8705

 

1

2

-“

замінити цифрами і словами

“8708 10 10 00

- - для промислового складання: автомобілів товарної позиції 8703; автомобілів товарної позиції 8704, оснащених поршневим двигуном із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів не більш як 2800 см3; автомобілів товарної позиції 8705

 

5

10

-“;

 


 

г) цифри і слова

“8708 50 10 00

- - для промислового складання: автомобілів товарної позиції 8703; автомобілів товарної позиції 8704, оснащених поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів не більш як 2800 см3; автомобілів товарної позиції 8705

 

1

2

-

8708 50 90 00

- - інші

 

0

20

-“

замінити цифрами і словами

“8708 50 10 00

- - для промислового складання: автомобілів товарної позиції 8703; автомобілів товарної позиції 8704, оснащених поршневим двигуном із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів не більш як 2800 см3; автомобілів товарної позиції 8705

 

5

10

-

8708 50 90 00

- - інші

 

10

20

-“;

ґ) цифри і слова

“8708 70 99 00

- - - інші

 

0

20

-“

 

 

замінити цифрами і словами

“8708 70 99 00

- - - інші

 

10

20

-“;

д) цифри і слова

“8708 91 90 00

- - - інші

 

0

20

-“

замінити цифрами і словами

“8708 91 90 00

- - - інші

 

10

20

-“;

е) цифри і слова

“8708 92 90 00

- - - інші

 

0

20

-“

замінити цифрами і словами

“8708 92 90 00

- - - інші

 

10

20

-“.

 1. Абзац другий статті 27 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 27, ст. 289; 2001 р., № 4, ст. 16) викласти у такій редакції:

“Нові і такі, що були у користуванні, транспортні засоби, а також вузли, агрегати та частини до них, що ввозяться на митну територію України суб’єктами підприємницької діяльності або фізичними особами, підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства. При цьому кузови та шасі транспортних засобів за кодами 87.06 та 87.07 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності підлягають сертифікації як зібрані транспортні засоби”.

Пункт 2 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №4, ст. 16) викласти у такій редакції:

“Продаж автомобілів, ввезених в Україну і конфіскованих (примусово вилучених), у тому числі в рахунок погашення боргу або інших зобов’язань за цивільно-правовими угодами, договорами, у випадках, передбачених законодавством, або визнаних безгосподарними, здійснюється з нарахуванням податків та зборів, що справляються при імпорті автомобілів відповідно до закону, у разі якщо такі податки та збори не були попередньо сплачені. Автомобіль, що був попередньо ввезений в Україну без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податків та зборів, на підставі пільг, наданих законодавством, може бути відчужений або переданий у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобіля на митну територію України.

При цьому особою, яка сплачує податки і збори до бюджету з продажу конфіскованих у встановленому законодавством порядку, є особа, уповноважена Кабінетом Міністрів України на реалізацію цих автомобілів.

У разі, якщо на підставі рішення суду, що набрало законної сили, податки та збори, що передбачені законодавством до сплати при ввезенні автомобіля на митну територію України, та сплачені особою, що імпортує автомобіль на територію України, підлягають поверненню цій особі, відчуження, або передача такого автомобіля у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження може бути здійснено тільки після сплати особою, що набуває право власності на цей автомобіль, у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобіля на митну територію України. Якщо відчуження такого автомобіля відбулося до набрання рішенням суду законної сили, зобов’язання по сплаті податків та зборів, сума яких підлягає поверненню за рішенням суду, покладається на власника автомобіля. У разі відмови власника від сплати передбачених цим пунктом платежів автомобіль підлягає арешту до моменту сплати цих платежів”.

 1. Прикінцеві положення
 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА

 

м. Київ

15 листопада 2001 року

№ 2779-III

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2001 р. № 764

Про затвердження Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

Наказ скасовано (згідно з наказом Державної митної служби України від 12 січня 2006 року № 5)

На підставі Митного кодексу України, Законів України “Про податок на додану вартість”, “Про Єдиний митний тариф”, “Про акцизний збір”, “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” і з метою впорядкування оподаткування товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України й належать громадянам, наказую:

Затвердити Тимчасовий порядок нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України (далі - Порядок), що додається.

Управлінню справами (Карпенко В. П.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до регіональних митниць.

Управлінню аналізу, прогнозування та зв’язків з громадськістю (Козик Л. Г.) забезпечити висвітлення цього наказу й Порядку в засобах масової інформації.

Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей наказ до відома громадян, які ввозять (пересилають) товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них на митну територію України.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

Перший заступник Голови Служби О. Б. Єгоров

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 22 листопада 2001 р. № 764

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

нарахування й стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного та митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

Цей Порядок визначає єдині норми та правила нарахування й стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного та митних зборів на товари, транспортні засоби й окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) у супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажних, експрес- і міжнародних поштових відправленнях на митну територію України й належать громадянам.

У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

громадяни - фізичні особи - резиденти та нерезиденти, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

громадяни-резиденти - громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном;

громадяни-нерезиденти - іноземці, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України;

постійне місце проживання - місце проживання на території будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом будь-якого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов’язків або зобов’язань за договором (контрактом);

предмети - особисті речі, товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що переміщуються громадянами через митний кордон України;

товари - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для відчуження, що переміщуються через митний кордон України й не можуть бути віднесені до особистих речей або транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них;

транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;

механічний транспортний засіб - транспортний засіб, який приводиться в рух за допомогою двигуна;

номерні вузли - кузови, шасі, інші вузли, на які при здійсненні митного оформлення видаються посвідчення на реєстрацію в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України або інших реєстраційних органах і при заміні яких реєстраційними органами в технічних паспортах (свідоцтвах про реєстрацію) робиться відповідна відмітка про заміну;

особисті речі - предмети першої необхідності, призначені, у першу чергу, для забезпечення життєдіяльності власника-громадянина, є власністю такого громадянина та призначені виключно для власного користування такого громадянина, не є товаром і не призначені для відчуження або передання іншим особам, відповідають меті та цілям перебування за кордоном;

єдиний неподільний товар - товар в одиничному неподільному стані, що не належить до особистих речей, за умови, що, крім нього, інших товарів немає;

продукти харчування - будь-яка продукція тваринного й рослинного походження та вироби з неї, призначені для харчування;

сільськогосподарська продукція - будь-яка продукція тваринного й рослинного походження, що підпадає під визначення першої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

міжнародні поштові відправлення (далі - МПВ) - упаковані й оформлені відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв’язку листи, поштові картки, відправлення з оголошеною цінністю, бандеролі й спеціальні мішки з позначкою “M”, дрібні пакети, поштові посилки, відправлення міжнародної прискореної пошти з позначкою “EMS”, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв’язку;

супроводжуваний багаж - предмети, що безпосередньо переміщуються через митний кордон власником;

міжнародне експрес-відправлення - предмети, належним чином упаковані (крім заборонених законодавством України до переміщення через митний кордон України), що перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін;

несупроводжуваний багаж - відправлені власником (або за його дорученням іншою фізичною чи юридичною особою) особисті речі та товари, що перетинають митний кордон України окремо від власника;

вантажне відправлення - товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що надходять в Україну на адресу громадян, які не перебували за кордоном у момент їх придбання й не відправляли їх в Україну;

переміщення через митний кордон України - увезення громадянами на митну територію України, вивезення громадянами з цієї території або транзит через територію України громадянами предметів;

пропуск через митний кордон України - дозвіл митниці на використання громадянами предметів на митній території України з метою, заявленою митниці;

тимчасове ввезення на митну територію України та тимчасове вивезення за межі митної території України - ввезення на митну територію України за умови зворотного вивезення за її межі та вивезення з митної території України за умови зворотного ввезення;

вільне використання - розпоряджання пропущеними через митний кордон України предметами без митного контролю на митній території України;

форс-мажорні обставини - обставини непереборної сили та інші незалежні від громадянина обставини.

Загальні положення

.1Митна вартість предметів визначається згідно зі статтями 16 і 17 Закону України “Про Єдиний митний тариф” та постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.98 № 1598 “Про затвердження порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України”.

.2Митне оформлення товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них при їх увезенні на митну територію України здійснюється в повному обсязі лише після сплати мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору, якщо такі товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них підлягають оподаткуванню. Відстрочення чи розстрочення їх сплати чинним законодавством не передбачено.

.3Мито, податок на додану вартість, митні збори та в установлених законодавством випадках акцизний збір сплачуються громадянами в національній валюті України.

Використання на митній території України готівкової іноземної валюти як засобу платежу дозволяється в разі відсутності в громадян коштів у грошовій одиниці України й неможливості здійснення ними при сплаті мита, податку на додану вартість, митних зборів та в установлених законодавством випадках акцизного збору валютно-обмінної операції через пункт обміну іноземної валюти.

.4Увізне мито справляється при здійсненні митного оформлення товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, що ввозяться (пересилаються) через митний кордон України.

Увізне мито справляється за ставками, установленими чинним законодавством України.

У разі ввезення товарів дитячого асортименту ставки мита зменшуються на 50 відсотків згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 11.01.93 № 4-93 “Про Єдиний митний тариф України” (додаток 1).

.5Товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, обкладаються податком на додану вартість (далі - ПДВ) за ставкою 20 відсотків бази оподаткування, визначеною відповідно до вимог пункту 4.3 Закону України від 03.04.97 № 168/97-ВР “Про податок на додану вартість”.

Сума податку на додану вартість на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами, обчислюється за формулою:

Спдв = (В + М + Са) х 0,2,

де Спдв - сума податку на додану вартість;

В - митна вартість;

М - мито;

Са - сума акцизного збору (обчислення Са проводиться за формулою, наведеною в пункті 2.6 цього Порядку);

.6Товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, обкладаються акцизним збором за ставками згідно із чинним законодавством (додаток 2).

Акцизний збір обчислюється з імпортованих товарів виходячи з митної (закупівельної) вартості, збільшеної на суму ввізного мита, без урахування акцизного збору.

Сума акцизного збору, ставка якого встановлюється у відсотках митної (закупівельної) вартості, обчислюється за формулами:

а) по товарах, що підлягають обкладенню ввізним митом,

Са = (В + М) х А;

б) по товарах, що не підлягають обкладенню ввізним митом,

Са = В х А,

де Са - сума акцизного збору;

В - митна вартість;

М - сума ввізного мита;

А - ставка акцизного збору.

Сума акцизного збору, ставку якого встановлено в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, обчислюється за формулою:

Са = Н х А,

де Са - сума акцизного збору;

Н - кількість товару у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом;

А - ставка акцизного збору.

.7Митні збори справляються на підставі Митного кодексу України за ставками, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 №65 “Про ставки митних зборів”.

Нарахування й стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів та в установлених законодавством випадках акцизного збору на товари, транспортні засоби й окремі номерні вузли до них при ввезенні (пересиланні) на митну територію України з метою вільного використання

.1Товари, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг і які ввозяться безпосередньо громадянами в супроводжуваному багажі, пересилаються в несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях, не оподатковуються.

Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизного збору не здійснюються.

Перелік товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, які звільняються від оподаткування, наведено в додатку 3 до цього Порядку.

.2Товари, що ввозяться безпосередньо громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту, або пересилаються в несупроводжуваному багажі, або в міжнародних поштових відправленнях і сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага яких не перевищує 100 кг, обкладаються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості, податком на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизним та митними зборами.

Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору на товари, що ввозяться безпосередньо громадянами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі (крім міжнародних поштових відправлень), здійснюються на бланку уніфікованої митної квитанції МД-1 відповідно до розділу 10 цього Порядку.

Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів в установлених законодавством випадках акцизного збору при митному оформленні МПВ здійснюються на бланку оглядового розпису форми М-15 відповідно до наказу Держмитслужби України й Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 27.10.99 № 680/108 “Про затвердження Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.99 за №791/4084 (далі - бланк оглядового розпису форми М-15).

.3Товари, що пересилаються на адреси громадян у вантажних відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях і сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага яких не перевищує 100 кг, обкладаються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизним та митними зборами.

Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору на товари, що пересилаються на адреси громадян у вантажних відправленнях, здійснюються на бланку уніфікованої митної квитанції МД-1 відповідно до розділу 10 цього Порядку.

Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизним збором на товари, що пересилаються в міжнародних експрес-відправленнях на адреси громадян, здійснюються на бланку оглядового розпису форми М-16 відповідно до наказу Держмитслужби від 26.07.2000 № 405 “Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.09.2000 за № 603/4824 (далі - бланк оглядового розпису М-16).

.4Товари, що ввозяться безпосередньо громадянами в супроводжуваному багажі, або пересилаються в несупроводжуваному багажі, або надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях, міжнародних поштових відправленнях чи міжнародних експрес-відправленнях і сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, обкладаються як товари, що переміщуються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні ними імпортних операцій.

Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору проводиться за вантажною митною декларацією відповідно до порядку, установленого Державною митною службою.

.5Транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) безпосередньо громадянами на митну територію України або надходять на адреси громадян у несупроводжуваному багажі чи у вантажних відправленнях для вільного використання, незалежно від їх вартості обкладаються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість і в установлених законодавством України випадках акцизним та митними зборами.

Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору на транспортні засоби й окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) безпосередньо громадянами або надходять на адреси громадян у несупроводжуваному багажі чи у вантажних відправленнях, здійснюються на бланку уніфікованої митної квитанції МД-1 відповідно до розділу 10 цього Порядку.

.6Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору на інші транспортні засоби та окремі номерні вузли до них здійснюється як на єдиний неподільний товар, що ввозиться (пересилається) в Україну громадянами (розділ 6 цього Порядку).

.7Митне оформлення кузовів та шасі за кодами 8706 і 8707 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться громадянами для вільного використання, здійснюється як митне оформлення зібраних транспортних засобів: з урахуванням максимального об'єму циліндрів двигунів, що серійно встановлювалися на марках таких автомобілів відповідного року їх випуску.

Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору здійснюються на бланку уніфікованої митної квитанції МД-1 відповідно до розділу 10 цього Порядку.

.8Відчуження механічного транспортного засобу за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозиться громадянином при переселенні на постійне місце проживання в Україну, протягом року з дати такого переселення (в’їзду) проводиться за умови сплати податків та зборів, передбачених при ввезенні транспортного засобу з метою вільного використання.

Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору на такі транс портні засоби здійснюються на бланку уніфікованої митної квитанції МД-1 відповідно до розділу 10 цього Порядку.

Нарахування й стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів та в установлених законодавством випадках акцизного збору на товари, транспортні засоби й окремі номерні вузли до них при тимчасовому ввезенні на митну територію України

.1Тимчасове ввезення громадянами на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, або одного неподільного товару незалежно від митної вартості та ваги дозволяється за умови письмового декларування та надання письмового зобов’язання про їх зворотне вивезення в порядку, передбаченому для громадян, а також унесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких товарів, грошової застави в розмірі суми податків і зборів, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного використання.

Нарахування та стягнення грошової застави в розмірі суми податків та зборів, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного використання, здійснюються на бланку уніфікованої митної квитанції МД-1.

Сума митних зборів за митне оформлення товарів (код класифікатора виду митного збору 010) входить до суми грошової застави.

Порядок повернення грошової застави визначається Держмитслужбою.

Суми митних зборів за митне оформлення товарів відповідно до режиму тимчасового ввезення (код класифікатора виду митного збору 012) нараховується та стягується на загальних підставах на бланку уніфікованої митної квитанції МД-1 і не входить до суми грошової застави.

.2Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами в режимі тимчасового ввезення й сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, проводиться в порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Справляння мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору проводиться за вантажною митною декларацією форми МД-2 (МД-3).

.3Тимчасове ввезення на митну територію України громадянами - резидентами транспортних засобів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності дозволяється на строк до одного року після сплати ввізного мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів.

Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору на транспортні засоби здійснюються на бланку уніфікованої митної квитанції МД-1 відповідно до розділу 10 цього Порядку.

.4Транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, тимчасово ввезені під письмове зобов’язання про зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам. Такі транспортні засоби можуть бути оформлені для постійного користування після сплати відповідних податків та зборів, передбачених законодавством при ввезенні транспортних засобів для вільного використання.

Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору на транспортні засоби здійснюються на бланку уніфікованої митної квитанції МД-1 відповідно до розділу 10 цього Порядку.

.5Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору на інші транспортні засоби здійснюються відповідно до пункту 4.2 - 4.3 цього Порядку.

.6У разі втрати чи повного зіпсуття тимчасово ввезених транспортних засобів унаслідок дії форс-мажорних обставин строки, передбачені зобов'язаннями громадян, зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.

Нарахування й стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів та в установлених законодавством випадках акцизного збору на транспортні засоби при транзиті через територію України

.1Громадянам-резидентам дозволяється ввозити транспортні засоби з метою транзиту через територію України за умови внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск цих транспортних засобів, грошової застави в розмірі суми податків та зборів, що підлягають сплаті при ввезенні цих транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.

Нарахування та стягнення грошової застави в розмірі суми податків і зборів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання, здійснюються на бланку уніфікованої митної квитанції МД-1.

Порядок повернення грошової застави визначається Державною митною службою.

.2Громадянам-нерезидентам дозволяється ввозити транспортні засоби з метою транзиту через територію України за умови внесення такими громадя-нами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск цих транспортних засобів, грошової застави в розмірі суми податків та зборів, що підлягають сплаті при ввезенні цих транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання

Нарахування та стягнення грошової застави в розмірі суми податків і зборів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання, здійснюються на бланку уніфікованої митної квитанції МД-1.

Порядок повернення грошової застави визначається Державною митною службою.

.3У разі порушення зобов’язання про транзит, тобто якщо строк доставки транспортних засобів перевищує 20 діб, громадяни несуть відповідальність згідно із законодавством, при цьому грошова застава поверненню громадянам не підлягає.

Нарахування й стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів та в установлених законодавством випадках акцизного збору при ввезенні (пересиланні) єдиного неподільного товару

.1Єдиний неподільний товар, митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, який увозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному чи несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина в міжнародному поштовому відправленні, оформлюється після сплати громадянином або уповноваженою ним особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості цього товару, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору.

Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору на єдиний неподільний товар, що ввозиться (пересилається) безпосередньо громадянином у супроводжуваному чи несупроводжуваному багажі (крім міжнародних поштових відправлень), здійснюються на бланку уніфікованої митної квитанції МД-1 відповідно до розділу 10 цього Порядку.

Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору при митному оформленні МПВ здійснюються на бланку оглядового розпису форми М-15.

.2Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору на єдиний неподільний товар, що надходить на адресу громадянина у вантажному відправленні чи міжнародному експрес-відправленні, здійснюються незалежно від митної вартості й ваги цього товару.

Такі товари підлягають обкладенню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість, митними зборами й у встановлених законодавством випадках акцизним збором.

Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установленому законодавством випадках акцизного збору на єдиний неподільний товар, що надходить на адресу громадянина у вантажному відправленні, здійснюються на бланку уніфікованої митної квитанції МД-1 відповідно до розділу 10 цього Порядку.

Нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору на єдиний неподільний товар, що пересилається в міжнародному експрес-відправленні на адресу громадянина, здійснюються на бланку оглядового розпису М-16.

Нарахування та справляння митних зборів

.1Митні збори справляються під час митного оформлення за:

митне оформлення товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них (у тому числі таких, що ввозяться тимчасово);

перебування товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них під митним контролем;

митне оформлення товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, де вони зберігаються, чи поза робочим часом, установленим для митниці;

митне оформлення товарів відповідно до режиму тимчасового ввезення;

митне оформлення транспортного засобу індивідуального користування, якщо цей засіб використовується для перевезення товарів та інших предметів в обсягах, що підлягають обкладенню митом;

видачу Посвідчень на право реєстрації (перереєстрації) увезених в Україну громадянами транспортних засобів (у тому числі ввезених

тимчасово), а та-кож номерних агрегатів, що підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції МВС України;

зберігання товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них на складах митниць.

 1. Особливості застосування митного збору за митне оформлення

Митний збір за митне оформлення не справляється в разі ввезення в Україну товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них:

в обсягах, що не підлягають митному оподаткуванню (крім таких, що ввозяться тимчасово);

громадянами, які користуються на території України митними пільгами, відповідно до статей 59 - 63, 65 - 67 Митного кодексу України, за винятком митного збору за митне оформлення предметів поза місцем розташування митниць або поза робочим часом, установленим для митниць.

Особливості застосування митного збору за зберігання товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них на складах митниць

.1Строк зберігання товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них на складах митниць для нарахування митного збору за їх зберігання обчислюється з дати оформлення документів про прийняття їх на зберігання митницею.

.2Митний збір за зберігання не справляється, якщо дата прийняття на зберігання товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них збігається з датою видачі (повернення) їх власникові або уповноваженій ним особі.

.3При нарахуванні митного збору за зберігання товарів, транспортних засобів та запасних частин до них на складах митниць строк зберігання обчислюється в календарних днях.

Справляння мита, податку на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизного й митних зборів за уніфікованою митною квитанцією МД-1

.1Уніфікована митна квитанція МД-1 і додаткові аркуші до неї застосовуються для нарахування та стягнення сум мита, податку на додану вартість, митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору при обкладенні товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами.

.2Бланки уніфікованої митної квитанції МД-1 є бланками суворої звітності, застосування яких потребує дотримання встановленого порядку їх обліку, одержання, зберігання та використання.

.3Бланки додаткового аркуша до уніфікованої митної квитанції МД-1 не є бланками суворої звітності.

.4У випадках унесення грошової застави при тимчасовому ввезенні товарів та транспортних засобів, а також при транзиті транспортних засобів окремо оформлюються бланки уніфікованої митної квитанції МД-1 на:

мито, податок на додану вартість та акцизний збір;

митні збори.

В інших випадках справляння мита, податку на додану вартість, акцизного та митних зборів здійснюється за однією уніфікованою митною квитанцією МД-1.

.5При нарахуванні сум мита, податку на додану вартість, акцизного та митних зборів застосовується розділ D уніфікованої митної квитанції.

У робочій частині бланка уніфікованої митної квитанції МД-1 заповнюються графи “№ з/п”, “Найменування предметів, валюти, цінностей”, “Підстава для вилучення чи прийняття”, “Одиниця виміру”, “Кількість”, “Загальна сума чи вартість”, “Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних та інших зборів”, “Сума стягнення”.

У графі “№ з/п” зазначаються порядкові номери товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, за які сплачуються мито, податок на додану вартість і в установленому законодавством випадках акцизний та митні збори.

У графі “Найменування предметів, валюти, цінностей” наводяться найменування товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них; їх коди згідно з УКТЗЕД; у разі потреби - їх відмінні ознаки, які впливають на визначення сум мита, податок на додану вартість, акцизного й митних зборів, що підлягають сплаті;

У графі “Підстава для вилучення чи прийняття” зазначаються чинні на день оформлення уніфікованої митної квитанції МД-1 курси валют, які встановлено НБУ та які використовуються при нарахуванні платежів; найменування платежів, які справляються при митному оформленні цих товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них.

У графі “Одиниця виміру” зазначаються одиниці виміру товару, транспортного засобу та окремого номерного вузла до нього кожного найменування.

У графі “Кількість” проставляється кількість товару, транспортного засобу та окремого номерного вузла до нього кожного найменування.

У графі “Загальна сума чи вартість” проставляється загальна митна вар-тість товару, транспортного засобу та окремого номерного вузла до нього.

У графі “Ставка мита, податку на додану вартість, акцизного та митних зборів” проставляються ставки податків і зборів, які справляються при митному оформленні товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них.

У графі “Сума стягнення мита, ПДВ, акцизного та митних чи інших зборів” проставляються суми нарахованих і сплачених платежів.

В останньому правому нижньому рядку робочої частини уніфікованої митної квитанції МД-1 у колонках 6, 8, 9 після слів “Усього (літерами)” словами зазначаються загальна сума загальної митної вартості (колонка 6), сума нарахованих мита, податку на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизних та митних зборів (колонка 8) і сума складських зборів (колонка 9).

У нижній частині уніфікованої митної квитанції МД-1 у квадраті перед літерою D проставляється знак V.

.6За розділом D уніфікованої митної квитанції МД-1 оформлюється окрема уніфікована митна квитанція МД-1 у трьох примірниках.

У разі недостатньої кількості рядків у робочій частині уніфікованої митної квитанції МД-1 заповнюється потрібна кількість додаткових аркушів до неї в трьох примірниках.

Перші примірники уніфікованої митної квитанції МД-1 та додаткових аркушів до неї (за наявності), а також платежі (мито, податок на додану вартість, акцизний і митні збори) передаються посадовими особами митного органу після закінчення зміни до каси митного органу, другі примірники уніфікованої митної квитанції МД-1 і додаткових аркушів до неї (за наявності) видаються на руки власнику після сплати належних платежів, а треті примірники уніфікованої митної квитанції МД-1 залишаються у квитанційній книжці для обліку та звітності, при цьому кожний третій примірник додаткового аркуша до уніфікованої митної квитанції МД-1 (за наявності) підклеюється до відповідної квитанції.

.7Усі примірники уніфікованої митної квитанції МД-1 та додаткових аркушів до неї (за наявності) підписують посадова особа митного органу, яка їх виписала, і власник товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, за які сплачено мито, податок на додану вартість, акцизний і митні збори.

Підпис посадової особи митного органу обов’язково засвідчується відбитком його особистої номерної печатки.

Заступник начальника

Управління митних платежів А. Ємець

Додаток 1

до пункту 2.4 Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

Перелік

предметів дитячого асортименту

Найменування продукції

Код за УКТ ЗЕД

Молоко спеціального призначення для немовлят

0402 29 11 00

Вироби і консерви з м’яса, гомогенізовані для дитячого харчування

1602 10 00 00

Дитяче харчування, розфасоване для роздрібної торгівлі

1901 10 00 00

Овочі, гомогенізовані для дитячого харчування

2005 10 00 00

Джеми, желе плодово-ягідні, мармелади, гомогенізовані для дитячого харчування

2007 10 10 00,

2007 10 91 00,

2007 10 99 00

 

Гомогенізовані суміші продуктів для дитячого харчування

2104 10 10 00,

2104 10 90 00,

2104 20 00 00

Дитячі пелюшки гігієнічні

4818 40 91 00,

4818 40 99 00

Одяг для хлопчаків та дівчаток до 42 розміру включно

6101 - 6114

Панчішно-шкарпеткові вироби до 22 розміру включно

6115

Дитячий одяг та речі до 42 розміру включно

6201 - 6212

Взуття, гетри й аналогічні вироби з довжиною устілки менш як 24 см

6401 - 6403

Додаток 2

до п. 2.6 Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

Перелік

товарів (продукції), які підлягають обкладенню акцизним збором згідно з чинним законодавством, та ставки цього збору (витяг)

Код виробу за УКТЗЕД

Опис товару

Ставка акцизного збору

Законодавчий акт

 

Транспортні засоби з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від іскри та з кривошипно-шатунним механізмом:

   

8703 21 10 00

з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см, нові

0,2 євро за 1 куб. см

ЗУ № 2134-III

07.12.2000

8703 21 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см, що були в користуванні:

   

8703 21 90 10

до 5 років включно

0,4 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 21 90 30

понад 5 років

0,6 євро за 1 куб. см

- ” -

 

 

Код виробу за УКТЗЕД

Опис товару

Ставка акцизного збору

Законодавчий акт

8703 22 11 00

8703 22 19 00

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, нові: автомобілі, обладнані для проживання; інші

0,2 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 22 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, що були в користуванні

 

- ” -

8703 22 90 10

до 5 років включно

0,4 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 22 90 30

понад 5 років

0,6 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 23 11 10

8703 23 19 10

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см, нові: автомобілі, обладнані для проживання; інші

0,3 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 23 11 30

8703 23 19 30

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см, нові: автомобілі, обладнані для проживання; інші

0,6 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 23 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 1500 куб. см, але не більше як 2200 куб. см, що були в користуванні:

   

8703 23 90 11

до 5 років включно

0,6 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 23 90 13

понад 5 років

0,9 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 23 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см, що були в користуванні:

   

8703 23 90 31

до 5 років включно

1,2 євро за 1 куб. см

- ” -

 

 

Код виробу за УКТЗЕД

Опис товару

Ставка акцизного збору

Законодавчий акт

8703 23 90 33

понад 5 років

1,8 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 24 10 00

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 3000 куб. см, нові

1,0 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 24 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 3000 куб. см, що були в користуванні:

   

8703 24 90 10

до 5 років включно

2,0 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 24 90 30

понад 5 років

3,0 євро за 1 куб. см

- ” -

 

Інші автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння (дизельні та напівдизельні двигуни, що працюють на пальному з низьким цетановим числом):

   

8703 31 10 00

з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см, нові

0,2 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 31 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см, що були в користуванні:

   

8703 31 90 10

до 5 років включно

0,4 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 31 90 30

понад 5 років

0,6 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 32 11 00

8703 32 19 00

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см, нові: автомобілі, обладнані для проживання; інші

0,3 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 32 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см, що були в користуванні:

   

8703 32 90 10

до 5 років включно

0,6 євро за 1 куб. см

- ” -

 

 

Код виробу за УКТЗЕД

Опис товару

Ставка акцизного збору

Законодавчий акт

8703 32 90 30

понад 5 років

0,9 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 33 11 00

8703 33 19 00

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 2500 куб. см, нові: автомобілі, обладнані для проживання; інші

0,8 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 33 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 2500 куб. см, що були в користуванні:

   

8703 33 90 10

до 5 років включно

1,6 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 33 90 30

понад 5 років

2,4 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 10

Автомобілі, спеціально призначені для руху по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення гравців у гольф та інші подібні транспортні засоби

0,6 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 90

Інші (з електродвигуном, інші)

100 євро за 1 шт.

- ” -

8711 40 00 00

8711 50 00 00

8711 90 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) і велосипеди з установленим допоміжним двигуном, з колясками або без них, з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 500 куб. см, але не більше 800 куб. см; більше ніж 800 куб. см; інші

0,2 євро за 1 куб. см

- ” -

8716 10 99 00

Причепи і напівпричепи житлові, масою понад 3500 кг

100 євро за 1 шт.

- ” -

 

Додаток 3

до п. 3.1 Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

Перелік

предметів, які звільняються від оподаткування

Горілчані вироби в кількості 1 л, вино - 2 л, пиво - 5 л, тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 г цих виробів), які ввозяться в особистому багажі громадянами.

Товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення.

Товари, що належать громадянам-нерезидентам та переміщуються транзитом через митну територію України.

Товари, що належать громадянам-резидентам та переміщуються транзитом у транзитних зонах міжнародних аеропортів.

Товари та транспортні засоби, що належать особам, які користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 59 - 63, 65 - 67 Митного кодексу України.

Товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), у межах, визначених відповідними документами, у разі підтвердження факту отримання таких призів і нагород нотаріальними органами відповідної країни. Зазначені документи, що підтверджують факт отримання таких призів та нагород, підлягають легалізації в консульських установах України, що діють у відповідних країнах.

Товари та транспортні засоби, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами-резидентами за митний кордон України в режимі тимчасового вивезення під письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення та ввозяться (пересилаються) на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації із зазначенням таких товарів.

Транспортні засоби в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією та товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами й уходять до складу спадщини, відкритої за межами України на користь резидента, у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії в країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає легалізації в консульських установах України, що діють у відповідних країнах.

Сільськогосподарська продукція, що отримана громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю, і ввозиться в порядку та обсягах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Плодоовочева продукція, вирощена громадянами-резидентами на власних присадибних ділянках суміжних держав, за умови підтвердження кількості вирощеної продукції довідками органів місцевого самоврядування, права власності на такі ділянки, подання сертифіката відповідності або свідоцтва встановленого зразка про визнання сертифіката, що ввозиться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

Особисті речі, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, у тому числі й механічні транспортні засоби (крім транспортних засобів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності) у кількості однієї одиниці таких транспортних засобів за кожною товарною позицією на повнолітнього громадянина.

Один механічний транспортний засіб за кодом 8701, 8702, 8703, 8704 чи 8705 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності в разі переселення на постійне місце проживання на кожного повнолітнього громадянина за умови, що він є власником цього транспортного засобу не менше року, та за умови перебування транспортного засобу не менше року на обліку в країні попереднього постійного місця проживання цього громадянина.

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

23.11.2001 р.№ 2/13-5486-ЕП

Начальникам митних органів

Головним бухгалтерам

Про застосування Тимчасового Порядку внесення грошової застави при ввезенні громадянами товарів та транспортних засобів на митну територію України та її повернення.

У зв’язку з набранням 24.11.2001 чинності Законом України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” від 13.09.2001 №2681-ІІІ до моменту здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції Порядку внесення грошової застави при ввезенні громадянами товарів та транспортних засобів на митну територію України та її повернення, прошу керуватись Тимчасовим Порядком внесення грошової застави при ввезенні громадянами товарів та транспортних засобів на митну територію України внесення та її повернення, що додається.

Порядок внесення та повернення грошової застави шляхом застосування пластикових карток буде доведено додатково.

Перший заступник Голови Служби .Б.Єгоров

Порядок внесення грошової застави при ввезенні громадянами товарів та транспортних засобів на митну територію України та її повернення

Цей Порядок визначає механізм внесення грошової застави митним органам під час ввезення громадянами товарів та транспортних засобів на митну територію України та її повернення.

І. Визначення термінів.

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

громадяни - фізичні особи - резиденти та нерезиденти, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

громадяни-резиденти - громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України;

громадяни-нерезиденти - іноземці, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України;

товари - будь яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для відчуження, що переміщуються через митний кордон України та не можуть бути віднесені до особистих речей або транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них;

транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також установленому на ньому спеціального обладнання чи механізмів;

грошова застава - грошове забезпечення виконання зобов’язань громадянина щодо вивезення товарів, тимчасово ввезених на територію України та транспортних засобів, заявлених під час ввезення на митну територію України як таких, що ввозяться з метою транзиту;

переміщення через митний кордон України - ввезення на митну територію України, вивезення громадянами з цієї території або транзит через територію України громадянами предметів;

тимчасове ввезення на митну територію України та тимчасове вивезення за межі митної території України - ввезення на митну територію України за умови зворотного вивезення за її межі та вивезення з митної території України за умови зворотного ввезення;

уніфікована митна квитанція - єдиний платіжний документ для прийняття на зберігання митним органом не пропущених через митний кордон України (товарів) валюти й цінностей, а також прийняття від громадян сум мита, митних та інших зборів і податків, сум грошової застави за товари, транспортні засоби, переміщувані ними чepeз митний кордон України, які підлягають оподаткуванню згідно з законодавством.

ІІ. Загальні положення

.1Пропуск через митний кордон України товарів, що тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне вивезення, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, або одного неподільного предмету незалежно від митної вартості та ваги, транспортних засобів в режимі “транзит” дозволяється за умови письмового декларування в порядку передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких товарів та транспортних засобів на митну територію України грошової застави.

.2У разі тимчасового ввезення на митну територію України громадянами - резидентами транспортних засобів сплачуються ввізне мито та інші податки (збори), які поверненню не підлягають. Грошова застава у цьому випадку не застосовується.

.3Застосування грошової застави здійснюється як засіб забезпечення внесення громадянами передбачених законодавством обов’язкових, митних платежів з метою запобігання ними порушення зобов’язань про зворотне вивезення товарів, транспортних засобів, у тому числі тих, що переміщуються в режимі “транзит”.

.4Сума грошової застави не може бути меншою від суми всіх обов’язкових, митних платежів визначених для даних товарів, транспортних засобів законодавством, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів, транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.

.5Грошова застава вноситься на весь строк тимчасового ввезення товарів та транспортних засобів в режимі “транзит” на митну територію України.

.6Грошова застава надається митному органу до або в момент митного оформлення.

.7Митна вартість товарів, транспортних засобів визначається згідно чинного законодавства.

.8У разі виникнення спірних питань до визначення митної вартості товарів та транспортних засобів можуть залучатися представники відділів тарифів та митної вартості митного органу.

.9Грошова застава сплачується за уніфікованою митною квитанцією МД-1 із зазначенням в ній розрахунку загальної суми грошової застави, якій присвоюється індекс “ГЗ”, та розбивкою загальної суми грошової застави по видах платежів. Для здійснення цієї операції застосовується поле “Д” уніфікованої митної квитанції МД-1. Індекс “ГЗ” проставляється у графі “Найменування предметів, валюти, цінностей”.

Оформлення квитанції МД-1 здійснюється відповідно до вимог наказу Державної митної служби від 09.10.98 № 635 у редакції наказу Держмитслужби від 10.07.2001 № 468 “Про внесення змін та доповнень до Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1”.

При цьому у вільному від граф місці на зворотному боці 1 примірника квитанції МД-1 та на зворотному боці другого примірника уніфікованої митної квитанції МД-1 в полі “Службові відмітки” робиться відмітка “Грошова застава повертається за умови виконання громадянином зобов’язань перед митним органом в термін до _______________ . По закінченню цього терміну грошова застава перераховується до Державного бюджету на протязі 3 днів.”

Зазначена примітка затверджується підписом громадянина.

.10Зберігається грошова застава на рахунку митного органу до моменту настання розпорядження нею.

Порядок внесення грошової застави

.1Сума грошової застави вноситься громадянами-резидентами та громадянами-нерезидентами через касу уповноваженого банку на рахунки митного органу “Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності”. Грошова застава вноситься в національній валюті України за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України.

Використання на митній території України готівкової іноземної валюти як засобу платежу дозволяється лише у разі відсутності у громадян коштів у грошовій одиниці України і неможливості здійснення ними валютно-обмінної операції через пункт обміну іноземної валюти при сплаті сум грошової застави.

При уточненні суми грошової застави здійснюється доплата, як готівкою так і безготівково. Доплата вноситься до каси митного органу або до каси уповноваженого банку на підставі квитанції МД-1.

.2Грошова застава може бути внесена лише на рахунок того митного органу, який здійснює митне оформлення товарів, транспортних засобів.

Одночасно митний орган, на рахунок якого внесено грошову заставу надсилає повідомлення про внесення громадянином грошової застави каналами електронного зв’язку до Центральної бази даних Державної митної служби України (додаток 1).

.3Допускається внесення грошової застави на рахунок митного органу шляхом застосування пластикових карток через уповноважений банк. Внесення грошової застави шляхом застосування пластикових карток, регулюється окремим порядком.

Порядок повернення грошової застави

.1Грошова застава повертається митним органом громадянину, якщо всі взяті ним перед митними органами зобов’язання виконані. Повернення грошової застави здійснюється у терміни, визначені чинним законодавством.

.2Повернення здійснюється на підставі письмової заяви громадянина, до якої має бути надано другий примірник уніфікованої митної квитанції МД-1, який підтверджує внесення відповідних сум грошової застави та акту-підтвердження про вивезення товарів, транспортних засобів (додаток 3). При цьому каналами електронного зв’язку до Центральної бази даних Державної митної служби вноситься повідомлення про повернення грошової застави (додаток 2).

Акт-підтвердження про вивезення товарів, транспортних засобів складається у двох примірниках. Перший примірник залишається в справах митного органу, який здійснює пропуск товарів та транспортних засобів через митний кордон України, другий примірник надається громадянину.

Підпис посадової особи, що складає акт-підтвердження про вивезення товарів та транспортних засобів обов’язково засвідчується його особистою номерною печаткою. Акт - підтвердження також завіряється підписами посадової особи відділу по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил, посадової особи оперативного відділу, керівника оперативного підрозділу. Зразки підписів зазначених уповноважених осіб затверджуються наказом начальника митного органу.

При поверненні грошової застави громадянину або його довіреній особі на зворотному боці 2 примірника уніфікованої митної декларації МД-1 у полі “Підтвердження власника про одержання речей” громадянин або його довірена особа при одержанні суми грошової застави робить запис “Суму грошової застави одержав” та проставляє підпис, ініціали, прізвище і дату. Касир митного органу зазначає серію та номер пред’явленого громадянином паспорта, ким і коли цей паспорт видано, або реквізити доручення.

З метою можливості вчасного отримання суми грошової застави громадяни повинні в тижневий термін повідомити відповідний митний орган про строки вивезення ним товарів або транспортних засобів.

.3Грошова застава може бути повернута тільки тим митним органом, який підтверджує факт оформлення у митному відношенні товарів (транспортних засобів), як таких, що вивезені громадянином за межі митної території України. Таке повернення здійснюється на підставі другого примірника квитанції МД-1, другого примірника акту - підтвердження про вивезення товарів та транспортних засобів, повідомлення відповідного митного органу про внесення грошової застави.

У цьому випадку митний орган, який здійснює повернення грошової застави з метою відновлення необхідної суми коштів на відповідному рахунку, сповіщає засобами електронного зв’язку про це митний орган на рахунок якого було внесено грошову заставу.

На підставі такого повідомлення митний орган, на рахунок якого було внесено грошову заставу, перераховує на протязі 3 днів суму застави для її відновлення на рахунок митного органу, що здійснив повернення грошової застави.

.4У разі невиконання громадянином зобов’язань керівник оперативного відділу митного органу повідомляє про це посадову особу відділу бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків по митних платежах з Держбюджетом. На підставі даного повідомлення сума грошової застави зараховується митним органом, на рахунок якого вона була внесена, до Державного бюджету України за відповідними кодами бюджетної класифікації в триденний термін.

.5Повернення грошової застави, внесеної шляхом застосування пластикових карток, регулюється окремим порядком.

.6Повернення грошової застави в іноземній валюті здійснюється виключно митним органом, на рахунок якого вона була внесена.

.7У разі порушення зобов’язання про транзит транспортних засобів, тобто строк доставки їх перевищує 20 діб, громадяни несуть відповідальність згідно із законодавством, при цьому грошова застава поверненню не підлягає і зараховується до Державного бюджету України.

В окремих випадках, коли транспортний засіб не може прибути у митницю призначення у строк внаслідок дії надзвичайних або непереборних обставин чи подій, строк доставки може бути подовжений на час дії зазначених обставин чи подій. Залежно від виду надзвичайних або непереборних обставин чи подій, документи, що підтверджують їх дію можуть видаватись місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, торгово - промисловими палатами, відповідними державними органами міністерства внутрішніх справ України тощо. У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених транспортних засобів внаслідок форс-мажорних обставин строки, передбачені зобов’язаннями громадян зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.

Розрахунки з Державним бюджетом України.

.1У разі невиконання громадянином перед митним органом зобов’язань у визначені законодавством терміни, щодо дотримання митних режимів “транзит” та “тимчасове ввезення”, митний орган здійснює перерахування сум грошової застави до Державного бюджету України за відповідними кодами бю-джетної класифікації протягом 3 днів з моменту закінчення таких термінів у порядку встановленому чинним законодавством.

Контроль за своєчасним перерахуванням сум грошової застави до Державного бюджету України покладається на відповідну посадову особу відділу бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків по митних платежах з Держбюджетом митного органу.

Начальник Управління

бухгалтерського обліку та

звітності - головний бухгалтер М.В.Околіта

 

Додаток 1

__________________________________________________

Найменування та код митного органу, на рахунок якого внесено

грошову заставу

Повідомлення про внесення грошової застави

№ від ________200__ р.

Прийнято від _________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові громадянина

_____________________________________________________________

громадянство громадянина та його адреса

Суму грошової застави_________________________________________

сума цифрами та прописом

Квитанція МД-1 серія__________________________________________

номер _______________________________________________________

дата заповнення_______________________________________________

за товари (транспортні засоби)___________________________________

номер особистої номерної печатки посадової особи__________

Начальник митного органу __________________

Головний бухгалтер __________________

 

Додаток 2

__________________________________________________

Найменування митного органу, яким повернуто грошову заставу

Повідомлення про повернення грошової застави

№ від ________200__ р.

Найменування митного органу, на рахунок якого внесено грошову

заставу______________________________________________________

Кому повернуто грошову заставу_______________________________

прізвище, ім’я, та по-батькові громадянина

______________________________________________________________

громадянство власника, та його адреса

На підставі чого здійснено повернення:

квитанція МД-1 серія___________________________________________

номер________________________________________________________

дата заповнення_______________________________________________

Акт-підтвердження про вивезення товарів

транспортних засобів_________________________________________

сума грошової застави, що повертається_________________________

сума цифрами та прописом

за товари (транспортні засоби)__________________________

Начальник митного органу ___________________

Головний бухгалтер __________________

 

Додаток 3

Акт-підтвердження про вивезення товарів та транспортних

засобів № _____

Від _______200_р. Назва митного органу________

Ми, нижче перелічені посадові особи митного органу

посада,(ПІБ)__________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________склали даний акт (у

двох примірниках) про те, що ___________________________________

найменування товарів (транспортних засобів)

________________________________________________________

оформлені в митному відношенні, як такі, що вивезені за митну

територію України.

Підпис МП (місце для відтиску особистої номерної

печатки)

Підпис МП (місце для відтиску особистої номерної

печатки)

Підпис МП (місце для відтиску особистої номерної

печатки)

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.11.2001 р. № 3/15-5490-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 20 червня 2008 року № 11/2-15/6863-ЕП)

До відома та використання в роботі надсилаємо наказ Державної митної служби України від 22.11.2001 № 764 “Про затвердження Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

Зазначений наказ набирає чинності з 24.11.2001 р.

Додаток: наказ ДМСУ від 22.11.2001 р. № 764 на 30 арк.

Заступник Голови Служби О. Шейко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

27.12.2001 р.№ 3/14-6059-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Для використання в практичній роботі надсилаємо Методичні рекомендації щодо визначення митної вартості транспортних засобів.

Додаток: зазначене в електронному вигляді – 6 файлів.

Заступник Голови Служби О.ШЕЙКО

Ващенко В.В.

247-2642

 

 

Методичні рекомендації

щодо визначення митної вартості транспортних засобів

м. Київ

2001 рік

Ці Методичні рекомендації розроблено на підставі чинного законодавства України. Методичні рекомендації призначені для застосування посадовими особами митних органів при здійсненні митного оформлення транспортних засобів і забезпечення справляння в повному обсязі обов’язкових платежів.

Терміни вживаються в цих Методичних рекомендаціях в такому значенні:

транспортний засіб (далі - ТЗ)- автотранспортний засіб, що класифікується за одним із кодів за УКТЗЕД: 8701, 8702, 8703, 8704, 8705;

базова комплектація ТЗ - комплектація ТЗ певним набором деталей, обладнанням та їх варіантами виконання, передбаченими заводом-виробником при випуску цієї моделі ТЗ;

додаткова комплектація ТЗ - установлення на ТЗ за бажанням покупця додаткових деталей, обладнання;

виробник ТЗ - особа, фірма або компанія, відповідальна за складання складових частин ТЗ в єдиний механізм, придатний для використання, і за присвоєння ідентифікаційного номера;

декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування ТЗ;

ідентифікація - установлення відповідності параметрів (моделі, року випуску, об’єму двигуна тощо) конкретного ТЗ даним виробника;

номерні вузли - кузови, шасі, інші вузли, на які при здійсненні митного оформлення видаються посвідчення на реєстрацію в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України або в інших реєстрраційних органах і при заміні яких реєстраційними органами в технічних паспортах (свідоцтвах про реєстрацію) робиться відповідна відмітка;

митна вартість - ціна, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ТЗ на момент перетину митного кордону України. При визначенні митної вартості до неї включаються ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі, а також такі фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунку-фактури:

на транспортування, навантаження, вивантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України;

комісійні та брокерські;

плату за використання об’єктів інтелектуальної власності, що належить до цих ТЗ і повинна бути сплачена імпортером (експортером) прямо чи побічно як умова їх ввезення (вивезення);

об’єм двигуна (робочий) - сума робочих об’ємів циліндрів двигуна, що являють собою об’єми, замкнуті між крайнім верхнім і крайнім нижнім положеннями поршнів;

переобладнання - зміна типу або марки ТЗ, його призначення або параметрів конструкції шляхом установлення кабіни, кузова або їх деталей, спеціального обладнання й агрегатів, не передбачених нормативно-технічною документацією на цей ТЗ;

VIN-код (Vehicle Identification Number) - ідентифікаційний номер транспортного засобу, який являє собою структуроване поєднання буквено-цифрових символів, присвоюється виробником транспортного засобу з метою його ідентифікації та наноситься на кузов ТЗ.

 1. Загальні положення

Положення цих Методичних рекомендацій базуються на нормах:

Закону України від 05.02.92 № 2097-XII “Про Єдиний митний тариф”;

Закону України від 07.12.2000 № 2134-III “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні”;

Закону України від 13.09.2001 № 2681-ІІІ “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”;

постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.98 № 1598 “Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України”, зі змінами та доповненнями;

наказу Держмитслужби України від 02.12.99 № 782 “Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.99 за №911/4204;

наказу Держмитслужби України від 12.10.2001 № 664 “Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.11.2001 за №949/6140;

а також на принципах Методики по визначенню вартості транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 01.10.99 №60/5.

Митне оформлення ТЗ проводиться відповідно до технологічної схеми митного оформлення, яка визначається Держмитслужбою України. При цьому митний огляд ТЗ та номерних вузлів до нього проводиться відповідно до встановленого порядку (наказ Держмитслужби України від 12.10.2001 №664). Ідентифікація ТЗ здійснюється зі складанням Акта про проведення митного огляду транспортного засобу, форму якого встановлено наказом Держмитслужби України від 12.10.2001 № 664.

Митна вартість ТЗ заявляється декларантом відповідно до встановленого порядку. Правильність визначення митної вартості перевіряється уповноваженою особою митного органу з метою справляння обов’язкових платежів під час митного оформлення.

Визначення митної вартості проводиться послідовно на підставі вартості, зазначеної в комерційних документах (рахунку-фактурі, інвойсі, купчій, довідці-рахунку тощо). Якщо митний орган має підстави для сумніву в правильності чи достовірності відомостей або документів, поданих у підтвердження заявленої митної вартості, то він може зажадати в декларанта додаткові відомості, включаючи документи, які свідчать про те, що заявлена митна вартість являє собою ціну, яка фактично сплачена чи підлягає сплаті за ТЗ на момент перетину митного кордону України.

Якщо після отримання такої інформації чи за відсутності відповіді на запит митний орган усе ще має обґрунтовані сумніви щодо заявленої митної вартості, то остання визначається на підставі інформації про ціни на ідентичні чи подібні ТЗ, що діють у провідних країнах - експортерах цих ТЗ, яка міститься в базі даних Держмитслужби України, каталогах і довідниках, а також інформації, отриманої в разі потреби від організацій, що проводили експертизу ТЗ (згідно з листом Держмитслужби України від 29.01.97 № 11/6-799).

Провідними країнами-експортерами є:

Німеччина - для ТЗ європейських і японських виробників ТЗ, що експлуатуються в Європі;

США - для ТЗ американського ринку;

Російська Федерація - для ТЗ виробництва країн - членів СНД.

Результати розрахунків митної вартості оформлюються за формою, установленою наказом Держмитслужби України від 02.12.99 № 782.

Ідентифікація ТЗ

Визначення моделі ТЗ, року його виробництва, комплектації ТЗ, об’єму двигуна проводиться на основі даних заводу-виробника. Визначальним при цьому є VIN-код.

Зміст VIN-коду визначається за Міжнародним стандартом ISO 3779-1983.

VIN-код містить 17 символів, умовно розділених на 3 частини, та складається з міжнародного коду виробника (перші три символи), описової частини (четвертий - дев’ятий символи) і вказівної частини (десятий – сімнадцятий символи).

Міжнародний код виробника означає країну та виробника ТЗ. Якщо він виробляє менше ніж 500 ТЗ на рік, то третій символ VIN-коду - “9”, а виробник визначається з урахуванням наступних трьох символів.

Міжнародним стандартом ISO 3779-1983 передбачено використання арабських цифр і великих букв латинського алфавіту, за винятком букв “I”, “О”, “Q”, як символів VIN-коду.

VIN-коди можуть наноситися на незнімні деталі кузова або шасі та спеціальні номерні таблички (шильдики).

Країни, які не визнали Міжнародний стандарт ISO 3779-1983 або визнали його з обмеженнями, можуть кодувати номери кузова або шасі відмінно від рекомендацій цього стандарту.

Інформацію про місця розташування VIN-кодів і розшифровка позначень їх частин для ТЗ виробництва США, країн Європи, Японії, Азії наведено у відповідному довіднику, інформація про який міститься у пункті 1 додатку 6 до цих Методичних рекомендацій.

При механічних і корозійних пошкодженнях, знищенні VIN-коду, заводських табличок, номера двигуна ТЗ тощо ідентифікація ТЗ та визначення митної вартості ТЗ, що ввозиться на митну територію України, здійснюються після проведення експертного дослідження цих VIN-коду й номера для встановлення їх автентичності.

Дослідження проводяться експертними організаціями, перелік яких визначається Держмитслужбою України.

Визначення моделі ТЗ

Визначення моделі ТЗ проводиться на основі міжнародного коду виробника й описової частини VIN-коду, а також реєстраційних документів країни, з якої ввозиться цей ТЗ.

.1Визначення моделі на основі VIN-коду здійснюється наступним чином:

1) визначається виробник ТЗ та країна його виробництва на підставі кодів, які містяться у міжнародному коді виробника;

2) з описової частини VIN-коду визначаються коди модельного року виробництва (крім автомобілів “Ford”, у описової частини VIN-коду яких міститься інформація про місяць та календарний рік виробництва, зокрема, для автомобілів “Ford” європейського виробництва 11-та й 12-та позиції VIN-коду відповідають року і місяцю виробництва ТЗ), типу ТЗ, його конструкції, типу кузова, типу двигуна, конструкції приводу, робочого об’єму двигуна тощо.

Джерелом інформації при ідентифікації ТЗ є довідники, каталоги та програмні продукти, інформацію про які наведено у пунктах 1, 3 та 4 додатку 6 до цих Методичних рекомендацій.

Визначення моделі ТЗ також може бути проведено на основі програмних продуктів “Расшифровка кодов VIN 2.05” (НАМИ. Росія) та “VINAssist” (США).

Позначки у вигляді символів “XL”, “GL”, “SL” “SRDT” тощо, що наносяться (прикріплюються) на панелі кузовів ТЗ, означають їх моделі й модифікації та можуть сприяти ідентифікації ТЗ, але не є визначальними у зв’язку з можливістю їх заміни.

.2Визначення моделей легкових і вантажних ТЗ малої вантажопідйомності, що були в користуванні й увозяться на митну територію України з Німеччини, може проводитися на основі даних німецького технічного паспорта (Fahrzeugbrief) і каталогів, інформацію про які наведено у пунктах 2, 5 та 6 додатку 6 до цих Методичних рекомендацій.

Визначення року виробництва ТЗ

.1Рік виробництва може бути модельним або календарним й визначається на підставі VIN-коду та/або свідоцтва про реєстрацію ТЗ.

У разі відсутності свідоцтва про реєстрацію ТЗ, виданого в країні першої реєстрації, дата початку користування визначається за VIN-кодом. При цьому датою початку користування вважається 1 січня року, зазначеного у VIN-коді.

Визначення модельного року виробництва ТЗ здійснюється на основі описової частини VIN-коду.

Міжнародним стандартом ISO 3779-1983 рекомендовано при кодуванні модельного року виробництва ТЗ використання символів, які наводяться в додатку 1 до цих Методичних рекомендацій.

Календарний рік визначається для автомобілів “Ford”, у описової частини VIN-коду яких міститься інформація про місяць та календарний рік виробництва, зокрема, для автомобілів “Ford” європейського виробництва 11-та й 12-та позиції VIN-коду відповідають року і місяцю виробництва ТЗ.

.2Календарний і модельний роки виробництва ТЗ можуть також визначатися за вказівною частиною VIN-коду. При цьому календарний рік визначається для автомобілів “Ford”.

Згідно з Міжнародним стандартом ISO 3779-1983 вказівна частина (десятий – сімнадцятий символи) VIN-коду відображає номер виробу (кузов) за порядком, при цьому останні чотири знаки можуть бути представлені тільки в цифровому вигляді.

Американські й більшість європейських і азіатських виробників ТЗ кодують модельний рік виробництва в 10-й позиції VIN-коду.

Дані про відповідність вказівної частини VIN-коду модельному або календарному року виробництва ТЗ наводяться в збірниках “Європа”, “Азія”, “Америка” і відповідній програмі “Розшифровка кодів VIN 2.05” (НАМИ, Росія), або з даних заводу виробника.

Дані про рік виробництва ТЗ відповідно до вказівної частини його VIN-коду можуть бути отримані з ресурсів мережі Інтернет або з безпосередніх даних заводів–виробників чи їх офіційних представників. Дані про рік виробництва ТЗ, отримані з ресурсів мережі Інтернет, повинні бути роздруковані із зазначенням дати отримання інформації та абсолютної URL-адреси.

.3У разі відсутності кодування модельного чи календарного року виробництва ТЗ за VIN-кодом за основу беруться дані, зазначені в реєстраційних і технічних документах (технічний паспорт, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, тощо) на ТЗ.

Календарною датою виробництва ТЗ вважається останній день року, що значиться у реєстраційних і технічних документах на нього.

Дата початку користування (першої реєстрації) ТЗ, що був у користуванні та ввозиться на митну територію України, визначається відповідно до свідоцтва про його реєстрацію в країні-експортері за даними технічного паспорту. Ця дата або заноситься в спеціальну графу технічного паспорта (наприклад, у німецькому технічному паспорті - у графу 32), або як дата початку користування береться дата видачі вказаного технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію ТЗ) на цей ТЗ.

.4Визначення року виробництва ТЗ за датами виготовлення його окремих деталей і номерних вузлів неприпустиме через можливість їх заміни під час експлуатації або через можливі значні розбіжності між датами їх виготовлення та датою складання ТЗ. Ці дати можуть носити інформативний характер тільки в комплексі, якщо дата виготовлення окремих деталей, номерних вузлів маркується у вигляді:

дня, місяця й року (наприклад, для ременів безпеки, їх фіксаторів); або

тижня й року на шинах, амортизаторах капотів і кришок багажників, клемах акумулятора; або

календарного дня й року на амортизаторах капотів і кришок багажників;

року виготовлення або останніх цифр цього року на двигунах, підшипниках;

місяця й року виготовлення на склі, колісних дисках, амортизаційних стійках підвісок;

місяця, кварталу й року виготовлення на склі деяких виробників (наприклад, на склі фірми “Hordis”);

кварталу й року виготовлення на склі деяких виробників (наприклад, на склі фірми “Sekurit”).

Місяць виготовлення може зазначатися прописом (на ременях безпеки) або цифрами (на окремих ременях безпеки, колісних дисках, амортизаційних стійках), або у вигляді умовного буквеного позначення, прийнятого заводом-виробником (на амортизаційних стійках, склі окремих виробників), або у вигляді умовних позначень - крапок, похилих рисок на склі.

Рік виготовлення деталей та номерних вузлів може наноситися повністю або однією останньою, чи двома останніми цифрами року.

Визначення робочого об’єму двигуна ТЗ

5.1.Робочий об’єм двигуна може бути визначено на підставі описової частини VIN-коду, номеру двигуна, коду двигуна на блоці циліндрів, а також шляхом безпосереднього виміру об’єму масла чи повітря, що витісняються з одного циліндра і проведення відповідних розрахунків в лабораторних умовах Науково-дослідних інститутів (НДІ) судових експертиз за спеціально розробленими методиками.

.2Коди типу двигуна та робочого об’єму двигуна містяться в описовій частині VIN-коду.

Дані про відповідність символів VIN-коду ТЗ американського, європейського чи азіатського виробництва об’єму двигуна зазначаються у періодичних довідниках, інформація про які міститься у пункті 7 додатку 6 до цих Методичних рекомендацій. Позиції VIN-коду ТЗ американського, європейського чи азіатського виробництва можуть бути визначені за допомогою програми “AutoVIN”(Україна).

.3Номер двигуна наноситься в передбаченому виробником місці, але його наявність обов’язкова на блоці циліндрів двигуна.

В окремих випадках код моделі двигуна зазначається окремо від його номера на блоці циліндрів і наноситься на заводську табличку.

Робочий об’єм двигуна легкового, вантажного ТЗ і автобуса визначається на основі даних про модель двигуна, які містяться в коді двигуна, і, як правило, зазначаються на початку номера двигуна.

Дані про відповідність коду моделі двигуна його об’єму наводяться в довідниках, інформація про які міститься у пункті 1 та 2 додатку 6 до цих Методичних рекомендацій, а також в програмному продукті ІОЦ СЕУ “Каталог двигунів”.

.4Робочий об’єм двигуна може бути визначений також шляхом безпосереднього виміру об’єму масла чи повітря, що витісняються з одного циліндра та проведення відповідних розрахунків. Проведення таких вимірів можливо лише в лабораторних умовах Науково-дослідних інститутів (далі - НДІ) судових експертиз за спеціально розробленими методиками.

 

Розрахунок митної вартості ТЗ, що ввозяться на митну територію України

.1Загальна формула для визначення митної вартості ТЗ, що ввозиться на митну територію України:

С = Сср х К х (1 ± Дс/100) ± Сдод ±Вд ,

де: С - митна вартість ТЗ, що ввозиться на митну територію України;

Сср - вартість ТЗ в країні придбання або провідних країнах -експортерах ТЗ, що ввозиться на митну територію України;

Дс - коефіцієнт збільшення або зменшення вартості, що залежить від умов зберігання, експлуатації тощо (значення показника Дс наведено в додатку 2 до цих Методичних рекомендацій);

Сдод - збільшення або зменшення вартості ТЗ, зумовлене його комплектацією, наявністю аварійних пошкоджень чи заміною деталей;

K - коефіцієнт коригування вартості ТЗ у країні придбання до його вартості в провідних країнах-експортерах. Для ТЗ, що ввозиться з країн Західної Європи, США й Росії (ТЗ виробництва країн-членів СНД), - значення приймаються рівними 1.0. Для ТЗ, що ввозяться з країн Ближнього Сходу, Туреччини та країн Тихоокеанського регіону значення коефіцієнта Дс приймаються рівними 0.8;

Вд - транспортні, навантажувальні, вивантажувальні, перевантажувальні, страхові витрати до пункту перетину митного кордону України, комісійні й брокерські витрати, плата за використання об’єктів інтелектуальної власності, які належать до цього ТЗ і яка повинна бути оплачена імпортером (експортером) прямо чи побічно як умова його ввезення (вивезення) (Вд не розраховується, якщо ТЗ перетинає митний кордон України своїм ходом).

.2Вартість ТЗ, що ввозиться на митну територію України, у країні придбання або провідних країнах-експортерах визначаться за такою формулою:

Сср = Цсп х (1 ± Гк / 100).

Цсп – це ціна ТЗ, що був в експлуатації протягом певного часу, згідно із довідковою літературою. Відображає ціну ТЗ в країні придбання або провідних країнах-експортерах.

Джерелами інформації значень Цсп для легкових, позашляхових, вантажних ТЗ малої вантажопідйомності (до 3,5 тонн) і мікроавтобусів, що ввозяться на митну територію України є:

для ТЗ американського ринку - довідники “Used Car Guide” видавництва “Kelley Blue Book Auto market report” (США) та довідники “N.A.D.A.” (США);

для ТЗ європейських виробників і ТЗ японських виробників, що експлуатуються в Європі, - довідники “PKW-Spezial” видавництва “DAT-

Marktspiegel” (Німеччина) та довідники “Super schwacke” видавництва “Eurotax” (Швейцарія);

для ТЗ виробництва країн-членів СНД - довідник “Отпускные цены на автотранспортные средства, трактора, автомобильные и тракторные двигатели, мотоциклы, краны” НАМИ (Росія).

Джерелами інформації значень Цсп для вантажних автомобілів великої вантажопідйомності (понад 3,5 тонн), причіпного складу, мікроавтобусів, що ввозяться на митну територію України, є:

для ТЗ американського ринку - довідники “Travel Trailer Guide” видавництва “Kelley Blue Book Auto market report” (США) та довідники “N.A.D.A.” (США);

для ТЗ європейських виробників і ТЗ японських виробників, що експлуатуються в Європі, - довідники “Lastkraftwagen/Transporter” видавництва “DAT-Marktspiegel” (Німеччина), довідники “Nutzfahrzeuge” видавництва “Eurotax” (Швейцарія), довідники “Red Book” видавництва “CAP Motor Research” (Англія), довідники “Trailer Tax” видавництва “Eurotax” (Швейцарія);

- для ТЗ виробництва країн-членів СНД довідник “Отпускные цены на автотранспортные средства, трактора, автомобильные и тракторные двигатели, мотоциклы, краны” НАМИ (Росія).

Джерелами інформації значень Цсп для мототехніки, що ввозиться на митну територію України є:

для ТЗ американського ринку - довідники “Motorcycle Guide” видавництва “Kelley Blue Book Auto market report” (США);

для ТЗ європейських виробників і ТЗ японських виробників, що експлуатуються в Європі, – довідники “PKW-Spezial” видавництва “DAT-Marktspiegel” (Німеччина), довідники “PKW-Zweirad” видавництва “DAT-Marktspiegel” (Німеччина), довідники “Zweirad” видавництва “Eurotax” (Швейцарія).

Джерелами інформації значень Цсп для сільськогосподарської, будівельної техніки американських, європейських і японських автовиробників, що експлуатувалась у Європі та ввозиться на митну територію України є довідники “Landmaschinen” видавництва “Eurotax” (Швейцарія).

Гк – це коефіцієнт коригування вартості ТЗ залежно від величини його пробігу.

 1. .3При виборі значення Цсп за довідковою літературою, потрібно брати як вихідні дані значення, що відповідають вартості ТЗ при прийнятті їх на реалізацію спеціалізованими організаціями в країні їх придбання або провідних країнах-експортерах. Таке значення є мінімально можливим для цього ТЗ.

Використання довідкової літератури передбачає посилання на конкретні її сторінки, а також наявність в особи, яка здійснює розрахунок вартості ТЗ і його складових частин на підставі зарубіжних джерел інформації, перекладу тексту інструкції про правильність її застосування.

Пояснення до деяких довідників та каталогів, що містять дані, потрібні для розрахунку митної вартості ТЗ, наведено в додатку 3 до цих Методичних рекомендацій.

При визначенні вартості ТЗ, що були в експлуатації, нових ТЗ допускається використання ресурсів мережі Інтернет, з обов’язковим роздрукуванням отриманої інформації, та зазначенням дати її отримання й абсолютної URL-адреси.

Коефіцієнт коригування вартості ТЗ залежно від величини його пробігу Гк розраховується з урахуванням фактичного й нормативного пробігів на основі рекомендацій, наведених у довіднику, який застосовується як джерело даних про вартість ТЗ.

Показник Гк не розраховується для причіпного складу, будівельної та сільськогосподарської техніки.

.4Якщо ТЗ ввозиться з країни, що не є провідною країною-експортером, то найбільш пріоритет надається довідковим даним, які відображають вартість цього ТЗ у країні його придбання.

У цьому разі значення коефіцієнта Дс дорівнює 1.0, а коригування відповідно до величини пробігу Гк не розраховується.

Аналогічний підхід застосовується й у тому разі, коли ТЗ вивозиться з країни-експортера, якщо цей ТЗ не є характерним товаром для її експорту (наприклад, при ввезенні з Росії на митну територію України ТЗ західноєвропейського виробництва).

.5Якщо при вивезенні ТЗ із країни-експортера передбачено виплату податку на додану вартість, то це враховується при обчисленні величини Цсп тільки за умови подання декларантом відповідного документа.

.6Вартість автобусів, спеціальних і спеціалізованих ТЗ, причіпного складу, будівельної та сільськогосподарської техніки, що ввозяться на митну територію України, у країні придбання або провідних країнах-експортерах визначається за такою формулою:

Сср = Цн х Кпр х Г/ 100 х (1 ± Гк/100),

де: Цн - ціна нового ТЗ у країні придбання або провідних країнах-експортерах, згідно з довідковою літературою;

Кпр - коефіцієнт приведення ціни відповідно до моделей і модифікацій ТЗ, знятих з виробництва. Коефіцієнт приведення являє собою відношення ціни ТЗ, знятого з виробництва, до ціни базової моделі, що випускається в той же час. Значення Кпр для окремих ТЗ виробництва країн-членів СНД наведено в додатку 4 до цих Методичних рекомендацій;

Г - процентний показник середньої ринкової вартості ТЗ.

Процентний показник середньої ринкової вартості ТЗ є змінною величиною, яка залежить від строку експлуатації та являє собою розрахункову процентну складову вартості ТЗ, що був в експлуатації, відносно вартості нового ТЗ.

Показник Г визначається для ТЗ при їх нормативному пробігу, відповідно до нижченаведеної формули і не враховує дійсного технічного стану ТЗ:

Усереднені значення показника Г для ТЗ категорій, зазначених у цьому підпункті, наведено в додатку 5 до цих Методичних рекомендацій.

Розрахунок вартості ТЗ, що ввозяться на митну територію України залежно від їх технічного стану й умов експлуатації

 

Розрахунок вартості ТЗ, що ввозяться на митну територію України, здійснюється за нижченаведеними підпунктами, незалежно від країни придбання ТЗ.

.1Підставою для збільшення (зменшення) вартості ТЗ, що ввозиться на митну територію України, в залежності від умов його експлуатації в країні при-дбання, є документальне підтвердження таких умов, наприклад, відображення в реєстраційних документах декількох володільців ТЗ, факту експлуатації ТЗ в умовах швидкої допомоги, таксі тощо.

Підставою також можуть бути результати інструментального контролю ТЗ в умовах НДІ судових експертиз або контролю за допомогою приладів, що є в розпорядженні експерта-автотоварознавця, наприклад, установлення слідів відновлювального ремонту.

7.2 Коригування вартості ТЗ залежно від умов його зберігання, експлуатації тощо (Дс) проводиться на основі даних наведених у додатку 2 до цих Методичних рекомендацій.

Особливістю цього коригування для ТЗ, що ввозяться на митну територію України є:

не здійснюється зниження вартості ТЗ внаслідок не проходження технічного огляду;

не здійснюється зниження вартості ТЗ внаслідок його інтенсивної експлуатації;

не здійснюється зниження вартості ТЗ внаслідок його забарвлення в кольори, що не користуються попитом;

сумарне значення проценту зниження вартості ТЗ внаслідок його корозійних пошкоджень, які наведені у додатку 2 до цих Методичних рекомендацій не може перевищувати 15%.

Розрахунок вартості ТЗ з урахуванням додаткової комплектації, або її відсутності

.1Джерелом інформації базової комплектації ТЗ є дані заводу-виробника. Ці дані наведено в довідниках, інформація про які міститься в пунктах 8, 9 та 10 додатку 6 до цих методичних рекомендацій. У електронному вигляді дані базової комплектації ТЗ наводяться в програмних продуктах компанії “ADAC” (Німеччина), DERGROSSE DAT (Німеччина).

Розрахунок вартості ТЗ здійснюється з урахуванням додаткової комплектації, або її відсутності. При цьому визначається перелік додаткового обладнання (чи його відсутність) та здійснюється коригування вартості ТЗ за допомогою таблиці, що наведена в каталогах “Super Schwake“ “Code-Numern und Zuschlage fur Ausstattungen”.

Комплектація ТЗ може бути вказана в угоді купівлі-продажу (купчій) ТЗ та в технічному паспорті.

.2Наявність додаткової комплектації (або її відсутність) зазначається уповноваженою особою митного органу, яка здійснювала огляд ТЗ та його ідентифікацію в Акті про проведення митного огляду транспортного засобу.

З метою визначення вартості ТЗ наявність додаткової комплектації порівнюється з наявністю додаткового обладнання базової моделі ТЗ (базова комплектація).

Додаткове збільшення (зменшення) вартості ТЗ, що ввозиться на митну територію України, в залежності від його комплектності, оновлення деталей, аварійних пошкоджень (С дод), визначається за формулою:

С дод = Св1 + Св2 - ( Свр +ВТВ),

де: Св1 - збільшення вартості ТЗ при оновленні (заміні) його деталей;

Св2- збільшення вартості внаслідок установлення додаткового обладнання ТЗ;

Свр - вартість необхідного відновного ремонту;

ВТВ - втрата товарної вартості ТЗ.

Показник ВТВ розраховується відповідно до пункту 4.2 наказу Міністерства юстиції України від 01.10.99 № 60/5 “Про затвердження Положення про порядок проведення судової автотоварознавчої експертизи транспортних засобів та Науково-методичних рекомендацій з питань проведення автотоварознавчої оцінки транспортних засобів” й додатку 2 до неї.

.3Підставою для зниження вартості ТЗ внаслідок його аварійного пошкодження або розукомплектування, є обов’язкове підтвердження даного факту в супровідних документах під час перетину митного кордону України (документах на придбання ТЗ, або довідці поліції про дорожньо-транспортну пригоду (далі - ДТП) при переміщенні його до митного кордону України), в сукупності із зафіксованими даними технічного стану ТЗ в Акті про проведення митного огляду транспортного засобу.

При проведенні зазначеного розрахунку, обов’язковою є наявність фотографій пошкодженого ТЗ, які на зворотному боці засвідчуються особовою номерною печаткою уповноваженої особи митного органу, що здійснює митне оформлення цього ТЗ.

У разі відсутності однієї з зазначених у цьому пункті умов показник вартості необхідного відновного ремонту (Свр) не розраховується.

.4Збільшення вартості ТЗ у разі заміни його деталей на нові (Св1) здійснюється тільки за наявності відповідних даних, зафіксованих в реєстраційних або інших супровідних документах.

Величина Св1 визначається за формулою:

де: Ці - ціна і-ї заміненої деталі, вузла чи агрегату;

Гі - процентний показник середньої ринкової вартості i-ї заміненої деталі, агрегату, вузла на момент перетину митного кордону України;

m - кількість замінених деталей.

Вартість додаткового обладнання ТЗ в залежності від його наявності або відсутності може бути врахована тільки після порівняльного аналізу опцій, що є на ТЗ і тих, які передбачені базовою комплектацією. При цьому необхідно визначити дату його установки на ТЗ.

Розрахунок вартості додаткового обладнання (Св2) здійснюється на підставі рекомендацій, викладених в довідковій літературі, що є джерелом визначення вартості ТЗ.

У разі відсутності в довідковій літературі рекомендацій щодо коригування вартості ТЗ в залежності від його фактичної комплектації, вартість ТЗ коригується за формулою:

Св2 = Цоб х 0,92Т,

де: Цоб - ціна нового обладнання;

Т - термін експлуатації установленого обладнання.

У разі, якщо немає можливості визначити дату установки додаткового обладнання, розрахунок його вартості проводиться з урахуванням строку експлуатації, який дорівнює строку експлуатації ТЗ. У даному випадку під строком експлуатації розуміється період часу з моменту виготовлення ТЗ до заданого моменту, а для встановленого додаткового обладнання - дата його установки на ТЗ.

Розрахунок митної вартості пошкодженого ТЗ.

Визначення митної вартості ТЗ після ДТП здійснюється лише у випадках, якщо дане ДТП відбулось до моменту перетину митного кордону України і є відповідний опис пошкоджених деталей у Акті про проведення митного огляду транспортного засобу та наявності висновку експертних організацій, перелік яких наведений в листі Держмитслужби України від 29.01.97 № 11/6-799 .

При визначенні митної вартості ТЗ представленого в аварійному або розукомплектованому стані, його вартість зменшується на вартість відновлювального ремонту і втрату товарної вартості (Свр + ВТВ). При цьому вартість ремонтних робіт проведених на території України від вартості ТЗ не віднімається. Також показник ВТВ не враховується у випадках, які наведені у пункті 4.2 наказу Міністерства юстиції України від 01.10.99 № 60/5 “Про затвердження Положення про порядок проведення судової автотоварознавчої експертизи транспортних засобів та Науково-методичних рекомендацій з питань проведення автотоварознавчої оцінки транспортних засобів” .

Додаток 1

до п. 4.1 Методичних рекомендацій щодо визначення митної вартості транспортних засобів

Визначення модельного року виготовлення ТЗ за описовою частиною VIN-коду

Рік вироб-ництва

Сим-вол

Рік вироб-ництва

Сим-вол

Рік вироб-ництва

Сим-вол

Рік вироб-ництва

Сим-вол

1971

1

1981

B

1991

M

2001

1

1972

2

1982

C

1992

N

2002

2

1973

3

1983

D

1993

P

2003

3

1974

4

1984

E

1994

R

2004

4

1975

5

1985

F

1995

 

2005

5

1976

6

1986

G

1996

T

2006

6

1977

7

1987

H

1997

V

2007

7

 

 

1978

8

1988

J

1998

W

2008

8

1979

9

1989

K

1999

X

2009

9

1980

A

1990

L

2000

Y

2010

A

Додаток 2

до п. 6.1 та п. 7.2 Методичних рекомендацій щодо визначення митної вартості транспортних засобів

 

КОЕФІЦІЕНТ ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (ДС)

Коефіцієнт збільшення (зменшення) вартості ТЗ, повязаного з умовами догляду, зберігання та експлуатації ТЗ

Таблиця 1

№ з/п

Найменування факторів, які визначають умови експлуатації

Дс, %

Примітки

 

Фактори, що впливають на підвищення вартості ТЗ

   

1

Відсутність корозійних пошкоджень складових частин кузова легкового автомобіля

10,0

Для ТЗ, термін експлуатації яких не менш як 8 років і які виготовлено в країнах-членах СНД та країнах колишньої Ради економічної взаємодопомоги (РЕВД), та для ТЗ, які виготовлено в інших країнах і термін експлуатації яких 12 років

2

Відсутність слідів аварійних пошкоджень і перефарбування кузова легкового автомобіля

5,0

 

3

Виконано:

капітальний ремонт двигуна;

капітальний ремонт кузова з повним пофарбуванням;

заміну кузова на новий

5,0

15,0

30,0

 

 

№ з/п

Найменування факторів, які визначають умови експлуатації

Дс, %

Примітки

 

Фактори, що впливають на процент зниження вартості ТЗ

   

1

ТЗ не пройшов черговий технічний огляд

5,0

Для ТЗ, термін експлуатації яких понад 5 років

2

Фактори експлуатації*:

експлуатація ТЗ у режимі таксі;

зміна декілька володільців ТЗ протягом 3 років;

перебування ТЗ у повній або частковій власності юридичної особи;

експлуатація ТЗ в умовах автошкіл;

експлуатація ТЗ в умовах швидкої медичної допомоги (крім санітарних машин);

15,0

5,0

5,0

20,0

15,0

 

3

Наявність корозійних пошкоджень складових частин кузова ТЗ

 

Береться з таблиці 2 цього додатку до Методичних рекомендацій або встановлюється з урахуванням витрат потрібних для усунення корозійних пошкоджень

4

Наявність слідів відновлюваного ремонту кузова ТЗ

10,0

4,0

За наявності слідів відновлення трьох і більше деталей кузова

За наявності слідів відновлення не більше двох деталей кузова

5

Наявність складових частин ТЗ, які потребують ремонту (крім заміни)

До 15,0

Сліди підтікання олив та палива; підвищена димність, шумність, порушення функціональних мож-ливостей тощо

 

*Примітка:

За наявності декількох факторів експлуатації ТЗ, які впливають на процент зниження його вартості та обумовлені в пункті 2 цієї таблиці, при розрахунку вартості ТЗ використовується найбільше із наведених значень.

Процент зменшення вартості ТЗ, яке залежить від наявних дефектів кузова

Таблиця 2

№ з/п

Найменування елементів, складових частин

Припустиме зниження вартості, (Дс), %

 

ЕЛЕМЕНТИ КУЗОВА (пошкодження корозією)

 

1

Панель підлоги кузова

4,0

2

Коробчаті елементи жорсткості (лонжерони, поперечини, підсилювачів, підмоторна рама)

 

6,0

3

Пороги кузова

1,0

4

4.1

Передок кузова

Бризковики передніх крил

 

2,0

4.2

Щиток передка

3,0

4.3

Панелі передка (полиці щитків радіатора)

1,0

4.4

Бризковик облицювання радіатора

0,3

5

5.1

Боковини кузова

Стояки боковин

 

4,0

5.2

Арки боковин (бризковики боковин)

2,0

5.3

Панелі боковин

2,0

5.4

Двері

0,5

6

6.1

Задок кузова

Панелі задка

 

0,5

6.2

Полиці задка з перегородкою (стінка моторного відсіку)

 

0,5

7

7.1

Дах кузова

Панель даху

 

1,0

7.2

Панель бокова задня

0,3

8

8.1

Оперення

Крило знімне

 

0,5

8.2

Крило незнімне

1,0

8.3

Капот

0,5

8.4

Кришка багажника

0,5

 

 

№ з/п

Найменування елементів, складових частин

Припустиме зниження вартості, (Дс), %

 

ОББИВКА КУЗОВА (забруднення, пошкодження, потертості)

 

9

Оббивка салону (даху, стояків, боковин, полиць, дверей)

 

1,0

10

Оббивка сидінь

2,0

 

ПОФАРБУВАННЯ КУЗОВА (різнотонність, подряпини, відшарування, підпливи, відсутність шару ґрунту)

 

11

Пофарбування кузова

3,0

 

ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ (корозія, потьмяніння, відшарування)

 

12

Хромовані покриття

3,0

Примітка.

Процент зменшення вартості враховується для ТЗ зі строком експлуатації до 8 років.

Для ТЗ, термін експлуатації яких перевищує 8 років, значення Дс у цій таблиці зменшуються вдвічі.

Максимальне значення процента зменшення вартості ТЗ за наявності дефектів кузова не повинно перевищувати 30%.

Припустимі значення зменшення вартості у частині пошкоджень оббивки кузова, лакофарбового покриття, пошкодження хромованих деталей не залежать від кількості пошкоджених елементів.

Додаток 4

до п. 6.6 Методичних рекомендацій щодо визначення митної вартості транспортних засобів

КОЕФІЦІЄНТИ ПРИВЕДЕННЯ ЦІН НА МОДЕЛІ ТЗ,

ЗНЯТІ З ВИРОБНИЦТВА (Кпр)

 

Модель

Коефіцієнт

Модель

Коефіцієнт

 1. Легкові автомобілі

ЗАЗ-110206

1,00

ЗАЗ-1140 (903 см куб.)

1,09

ЗАЗ-1102

0,94

ЗАЗ-968М

0,42

ЗАЗ-1102169 (люкс)

1,10

ЗАЗ-968

0,40

ЗАЗ-1105 (5дв.)

1,30

ЗАЗ-966,966В

0,30

ЗАЗ-1122

(1288см куб.)

1,29

ЗАЗ-965,965А

0,20

ЗАЗ-1125 (5 дв.)

(1288 см куб.)

1,44

   

ЛуАЗ-13021

1,00

ЛуАЗ-969

0,60

ВАЗ-2107

1,00

ВАЗ-21035

0,88

ВАЗ-21074

1,01

ВАЗ-21033

0,89

ВАЗ-21063

0,92

ВАЗ-2103

0,88

ВАЗ-21061

0,93

ВАЗ-2102

0,76

ВАЗ-2106

0,94

ВАЗ-2103

0,77

ВАЗ-21053

0,86

ВАЗ-21021

0,81

ВАЗ-21051

0,85

ВАЗ-21016

0,68

ВАЗ-2105

0,85

ВАЗ-21013

0,75

ВАЗ-21043

0,92

ВАЗ-21011

0,75

ВАЗ-2104

0,91

ВАЗ-2101

0,67

ВАЗ-21083

1,00

ВАЗ-2108

0,98

ВАЗ-21081

0,95

   

ВАЗ-21093

1,00

ВАЗ-2109

0,98

ВАЗ-21091

0,95

ВАЗ-2121

0,89

ВАЗ-21213

1,00

   

АЗЛК-21412,2141

1,00

АЗЛК-426 (5дв.)

0,56

   

АЗЛК-408

0,52

АЗЛК-2140

0,76

АЗЛК-407

0,33

АЗЛК-2140 (люкс)

0,83

АЗЛК-403

0,35

         

 

Модель

Коефіцієнт

Модель

Коефіцієнт

АЗЛК-21389 (5дв.)

0,69

АЗЛК-402

0,27

АЗЛК-21406

(дефорс)

0,74

АЗЛК-401,400

0,18

АЗЛК-412

0,55

   

ГАЗ-3110

1,00

ГАЗ-24-10

0,71

ГАЗ-3110

(2300 см куб.)

1,45

ГАЗ-24-12

0,85

ГАЗ-31029

0,73

ГАЗ-22

0,40

ГАЗ-3102

1,10

ГАЗ-21

0,39

ГАЗ-31022

0,92

М-21

0,22

ГАЗ-310212

(2300 см куб.)

1,72

М-72

0,20

ГАЗ-24

0,66

М-20

0,14

ГАЗ-24-02

0,72

ГАЗ-13,14

1,54

УАЗ-31512

1,00

ГАЗ-69

0,56

УАЗ-469Б

0,90

ГАЗ-69 (модель

1963 р.)

0,31

 1. Вантажні автомобілі

УАЗ-3303 та його

модифікації

1,00

УАЗ-451ДМ

0,70

УАЗ-452

0,82

   

ГАЗ-3309 та його

модифікації

1,00

ГАЗ-53А

0,82

ГАЗ-3307

1,00

ГАЗ-5204

0,58

ГАЗ-53-12

0,90

ГАЗ-5203

0,55

ГАЗ-6640

1,00

ГАЗ-66-11

ГАЗ-66-01

0,95

0,90

ЗИЛ-4331

ЗИЛ-431410

1,00

1,00

ЗИЛ-130

0,60

ЗИЛ-433420

ЗИЛ-131Н

1,00

1,00

ЗИЛ-131

0,87

ЗИЛ-133Г40

1,00

ЗИЛ-133ГЯ

ЗИЛ-133Г2

0,89

0,70

МАЗ-53371

1,00

МАЗ-5335

МАЗ-53352

0,67

0,75

КрАЗ-65101

1,00

КрАЗ-257

0,76

КрАЗ-250

0,95

КрАЗ-257Б1

0,80

КрАЗ-65032

1,00

КрАЗ-255Б1

0,85

Урал-4320-10

1,00

Урал-377Н

0,55

Урал-375Д

0,67

Урал-375Н

0,77

 

 

Модель

Коефіцієнт

Модель

Коефіцієнт

 1. Вантажні автомобілі-самоскиди

ГАЗ-САЗ-3507-01

1,00

ГАЗ-САЗ-35053Б

ГАЗ-САЗ-3504

0,85

0,58

ЗИЛ-ММЗ-4508

1,00

ЗИЛ-ММЗ-555

0,88

ЗИЛ-ММЗ-45065

1,00

ЗИЛ-ММЗ-4505

0,98

ЗИЛ-ММЗ-4502

0,95

ЗИЛ-ММЗ-554М

0,89

МАЗ-5551

МАЗ-5549

1,00

0,82

МАЗ-503А

0,77

БелАЗ-75405

1,00

БелАЗ-7509

0,90

БелАЗ-7522

0,90

БелАЗ-549

0,86

БелАЗ-540

0,76

БелАЗ-75129

1,00

БелАЗ-75485

1,00

БелАЗ-7519

0,90

БелАЗ-548

БелАЗ-7549

0,84

1,00

БелАЗ-75191

0,80

КрАЗ-6510

1,00

КрАЗ-256Б1

0,85

 1. Причепи та напівпричепи автомобільні

СЗАП-8355

1,00

ГКБ-8350

0,90

СЗАП-83571

1,00

ГКБ-8352

0,90

ОдАЗ-93571

1,00

ОдАЗ-9357

0,90

 1. Автобуси

РАФ-22038-02

1,00

РАФ-2203

0,84

РАФ-2203-01

0,90

РАФ-977

0,60

УАЗ-2206

УАЗ-2206-01

1,00

0,83

УАЗ-452В

0,75

ПАЗ-3205

1,00

ПАЗ-672

0,40

ПАЗ-3201

0,50

ПАЗ-651

0,20

КАВЗ-3271

1,00

КАВЗ-685

0,75

КАВЗ-3270

0,90

КАВЗ-651

0,37

ВМ-2001

0,65

   

ЛАЗ-695Н

1,00

ЛАЗ-697

0,90

 1. М о т о ц и к л и важкі

ИМЗ-8.103-10

“Урал”

1,00

КМЗ-8 155-02

“Днепр”

1,00

М-67

0,81

“Днепр-11”

0,94

М-66

0,74

“Днепр-12”

0,67

М-63

0,66

МТ-10-36 “Днепр”

0,61

М-62И, М-61

0,57

МТ-10 “Днепр”

0,56

М-52

0,52

МТ-9 “Днепр”

0,45

М-72

0,42

К-750М,

К-650 “Днепр”

0,52

Примітка. Мотоцикли без коляски дешевші від наведених у таблиці на 20%

         


 

Модель

Коефіцієнт

Модель

Коефіцієнт

Середні

ИЖ “Планета-А5”

1,00

ИЖ “Планета-

 

ИЖ “Планета-4”

0,85

Спорт”

0,90

ИЖ “Планета-3”

0,72

ИЖ-54, 57М, 57К

0,91

ИЖ “Планета-2”

0,66

ИЖ “Планета-01”

1,00

ИЖ “Планета”

0,60

ИЖ “Юпитер-5”

0,90

ИЖ-54,57М,57К

0,90

ИЖ “Юпитер-4”

0,80

ИЖ-56

0,60

ИЖ “Юпитер-3”,

ИЖ “Юпитер-2”,

ИЖ-ЮК “Юпитер”

0,69

0,86

Легкі

ММВЗ-3.112.12

“Спутник”

1,00

ММВЗ-3.11211

0,85

ММВЗ-3.115

ММВЗ-3.111

0,83

0,71

ММВЗ-3.112

0,77

 1. Мопеди

ЛМЗ-2.161-02

“Карпати-2”

1,00

РМЗ-1-413-07

“Рига”

1,00

ЛМЗ-2.159

“Верховина-7”

0,95

РМЗ-1-413-07

“Рига-13”

0,90

ЛМЗ-2-158

“Верховина-6”

0,85

РМЗ-1-411 “Рига”

1,00

ЛМЗ-2-153

“Верховина-5”

0,76

РМЗ-1-411 “Рига-11”

0,85

ЛМЗ-2-153

“Верховина-4”

0,70

РМЗ-2.124 “Дельта”

0,75

МП-048 “Верховина-3

0,66

РМ32.116 “Рига-16”

“Рига-12”, “Рига-3”

“Рига-4”, “Рига-1”

0,75

         

Пояснення до таблиці.

Коефіцієнт приведення, рівний одиниці, береться для базової моделі ТЗ, яка випускається в цей час.

Уточнена ціна ТЗ береться з довідників.

ПОЯСНЕННЯ ДО ДЕЯКИХ ДОВІДНИКІВ ТА КАТАЛОГІВ

 1. Дані, які наводяться в довіднику “Pkw-Spezial” видавництва “DAT” (Німеччина):

 

Erst-zul.

Typ/model

TSN

cm3/kW/PS

Neupries

m.USt

o.USt

Ein-

kauf

Ver-kauf

?km

in Tsd

Sonder-ausst.

¬

Alfa 33 G-KAT (907) 65-97 kW / 89-132 PS / 4 Zyl.

   

94

Lim 5, 1.4 IE L

611

1351/65/89

23900

20783

4250

6050

91 q3

d1l1

                     

Умовні позначення:

1 - рік виробництва ТЗ;

2 - модель ТЗ, тип кузова, кількість дверей;

3 - код типу (моделі) ТЗ;

4 - об’єм двигуна, потужність у киловаттах та кінських силах, кількість циліндрів;

5 - ціна нового ТЗ із урахуванням податку в Німеччині;

6 - ціна нового ТЗ без урахування податку в Німеччині;

7 - ціна пропозиції для придбання ТЗ відповідного року із урахуванням податку в Німеччині;

8 - ціна пропозиції для продажу ТЗ із урахування податку в Німеччині;

9 - середньорічний пробіг у тисячах кілометрів, показник коригування за величиною пробігу для даного довідника;

10 - позначення коригування ТЗ залежно від його комплектації.

 

 1. Дані, які наводяться в довіднику “Official Guide” видавництва “Kelley Blue Book Auto market report” (США):

 

1991 FORD

Body Type

VIN

Wt.

List

Whls.

 1. Rest

FORD Mustang-4 Cyl.

 1. 100.5?; 2.3 Liter

LX Sedan 2D

P40M

2634

12321

4425

7000

 

Умовні позначення :

1 - рік виробництва ТЗ;

2 - завод-виробник;

3 - модель ТЗ, кількість циліндрів, тип кузова, кількість дверей;

4 - код типу (моделі) ТЗ (частина VIN-коду);

5 - роздрібна ціна в США нового ТЗ, оснащеного відповідно до наведеної в довіднику таблиці оснащення;

6 - ціна пропозиції для придбання ТЗ із урахування податку в США;

7 - ціна пропозиції для продажу ТЗ із урахуванням податку в США;

8 - база ТЗ, дюйми;

9 - об’єм двигуна ТЗ;

10 - споряджена маса ТЗ.

 1. Дані, що наводяться в довіднику “Red Book” видавництва “CAP Motor Research” (Англія):

FORD

Model

ID

Date

Intro

Cost New

CAP

Retail

Year & Letter

Miles

000?s

CAP

Clean

Average

Poor.

NEW TRANSIT 150 DIESEL

SWB Van

2496cc-3200kg GVW

Oval grille, rear air vents

1689

Sept 94

13595

8095

7175

6325

1994 M

25

50

80

6825

5925

5075

6125

5356

4550

5175

4425

3675

                     

Умовні позначення:

1 - опис ТЗ (комплектація, потужність двигуна, повна маса тощо);

2 - ідентифікаційний номер (його частина);

3 - дата впровадження змін у модель;

4 - орієнтовна вартість нового ТЗ у фунтах стерлінгів;

5 - дійсна роздрібна вартість ТЗ, яка базується на дослідженнях національного ринку (ціна пропозиції для продажу) у фунтах стерлінгів в залежності від пробігу;

6 - дата першої реєстрації цієї моделі ТЗ у Англії;

7 - варіації розрахункового пробігу ТЗ;

8 - роздрібна вартість ТЗ у чистому, справному стані у фунтах стерлінгів;

9 - роздрібна вартість ТЗ у середньому в чистому стані без механічних несправностей, але за необхідності проведення невеликих за обсягом ремонтних робіт у фунтах стерлінгів;

10 - роздрібна вартість ТЗ у незадовільному технічному стані у фунтах стерлінгів.

 1. Дані, що наводяться в довіднику “Super schwacke” видавництва “EUROTAX” (Швейцарія)

OPEL (D)

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

Zafira Katalysator T98 Monocab

Ccm

Kw/PS

Motor

Zylinder

VK/TK

HK /

NA

MK /

WK

EDV

Code

?km

6.3

20400

39600

56400

72000

87600

103200

118800

134400

150000

165600

181200

Zafira 1.6 16V

1598

74/100

O/S

4-R

15/19

15/D

5/-

1041

0078

Kombi/5

EK

24650

22000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35530 30629 18166 15661

VK

29000

25900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

                                                                     

 

0035.373 ·

NP

35530

34900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

195/65/R 15T Serie: ab 1/1999: (2)02, 07(4), 08, 12, 19(50), 28, 35(7), 55, 58(2), 65, 87, 89

Умовні позначення:

1 - завод-виробник;

2 - заводське позначення типу ТЗ;

3 - модель ТЗ;

4 - категорія за величиною пробігу ТЗ;

5 - об’єм двигуна, см3;

6 - потужність в киловаттах/кінських силах;

7 - тип двигуна (О - бензиновий, D – дизельний, К – роторно-поршневий) /тип палива (N – бензин нормаль, S – бензин супер, D – дизельне паливо);

8 - кількість та розміщення циліндрів;

9 - рік виробництва ТЗ;

10 - нормативний пробіг для відповідного року;

11 - код заводу-виробника й код моделі ТЗ;

12 - типорозмір шин;

13 - ціна нового ТЗ у німецьких марках і євро з урахуванням (жирним шрифтом) і без урахування податку;

14 - тип кузова, кількість дверей;

15 - ціна нового ТЗ у німецьких марках з урахуванням податку в рік виробництва ТЗ;

16 - VK – середня вартість продажу ТЗ відповідного року комерційними структурами із урахуванням податку в німецьких марках;

17 - ЕК – середня закупівельна вартість ТЗ відповідного року комерційними структурами з урахування податку в німецьких марках;

18 - перелік кодів додаткового обладнання цієї моделі ТЗ.

Додаток 5

до п. 6.6 Методичних рекомендацій щодо визначення митної вартості транспортних засобів

Значення процентного показника середньої ринкової вартості ТЗ (Г) та обладнання, що ввозяться на митну територію України

Вид ТЗ

Строк експлуатації, роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Шасі вантажних автомобілів

61

45

35

28

23

18

14

11

10

10

Спеціальне обладнання для вантажних автомобілів

 

66

 

55

 

45

 

36

 

28

 

20

 

14

 

10

 

7

 

5

Бортові платформи

60

43

30

20

15

10

7

6

5

4

Алюмінієвий або фанерний тент на платформі

 

65

 

55

 

46

 

38

 

30

 

23

 

15

 

9

 

5

 

5

Бортові платформи: жаровні, рефрижератори й холодильні установки високої потужності

 

 

65

 

 

55

 

 

46

 

 

38

 

 

30

 

 

23

 

 

15

 

 

9

 

 

5

 

 

5

Додаткові рами для вантажних автомобілів далекого сполучення

 

60

 

41

 

28

 

20

 

14

 

10

 

7

 

5

 

4

 

4

Автомобіль-самоскид з ковшовою платформою

 

65

 

50

 

36

 

25

 

15

 

9

 

6

 

5

 

4

 

4

Самоскид з розвантаженням на три сторони

 

64

 

51

 

38

 

27

 

17

 

10

 

6

 

5

 

4

 

4

Контейнер з водовідштовхувальним покриттям

 

70

 

61

 

52

 

44

 

37

 

30

 

24

 

18

 

13

 

9

Автоцистерна

62

50

40

31

24

18

13

9

6

4

Автобетонозмішувач

67

55

45

37

30

24

19

14

10

6

Бортова платформа з автобетононасосом

 

70

 

58

 

47

 

38

 

30

 

23

 

18

 

14

 

11

 

9

Сміттєвіз

70

60

50

42

34

27

20

14

9

6

Брудозбиральний, підмітально-збиральний, асенізаційний автомобіль

 

 

74

 

 

63

 

 

53

 

 

44

 

 

37

 

 

30

 

 

24

 

 

19

 

 

14

 

 

10

Пожежний автомобіль

79

74

69

64

59

54

50

46

42

38

Вантажні автомобілі комунального та сільськогосподарського призначення

 

 

 

74

 

 

 

60

 

 

 

49

 

 

 

41

 

 

 

33

 

 

 

27

 

 

 

22

 

 

 

18

 

 

 

15

 

 

 

13

 

 

Вид ТЗ

Строк експлуатації, роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вантажні автомобілі лісозаготівельного призначення

 

69

 

54

 

41

 

31

 

21

 

14

 

11

 

10

 

10

 

10

Навісне обладнання для різних видів вантажних автомобілів

 

70

 

60

 

50

 

40

 

35

 

30

 

25

 

20

 

15

 

10

Автокемпінги

76

66

57

50

45

40

36

32

29

26

Бавовнозбиральні комбайни (та інші, що були в використуванні)

 

70

 

60

 

50

 

40

 

30

 

20

 

10

 

5

   

Міжміські автобуси

75

65

               

Маршрутні автобуси

70

58

48

38

30

22

15

10

7

5

Вантажопідйомний кран зі стрілою

65

52

41

33

26

20

15

11

8

6

Холодильні установки

66

52

40

30

23

17

12

8

5

4

Причеп/напівпричепи з бортовою платформою

 

70

 

60

 

50

 

41

 

33

 

25

 

19

 

14

 

10

 

7

Причепи/напівпричепи з алюмінієвими або фанерними тентами на платформах

 

 

71

 

 

60

 

 

50

 

 

41

 

 

33

 

 

26

 

 

20

 

 

15

 

 

11

 

 

7

Причепи, напівпричепи із сушилками, рефрижераторами й холодильними установками високої потужності

 

71

 

60

 

50

 

41

 

33

 

26

 

20

 

14

 

10

 

7

Самоскидні причепи, напівпричепи, напівпричепи з розвантаженням платформи назад

 

 

70

 

 

60

 

 

50

 

 

41

 

 

33

 

 

26

 

 

20

 

 

14

 

 

10

 

 

7

Причепи, напівпричепи для транспорту зі змінною вантажною платформою та контейнером

 

 

71

 

 

60

 

 

50

 

 

41

 

 

33

 

 

26

 

 

20

 

 

15

 

 

12

 

 

10

Автобетонозмішувач - сідельний причіп/напівпричіп

 

67

 

55

 

45

 

37

 

30

 

24

 

19

 

14

 

10

 

6

Причіп – сідельний напівпричіп з алюмінієвим кузовом-цистерною

 

70

 

59

 

50

 

42

 

34

 

27

 

20

 

14

 

9

 

6

Причеп – сідельний напівпричіп з кузовом-цистерною з неіржавіючої хромонікелевої сталі

 

 

72

 

 

62

 

 

54

 

 

47

 

 

40

 

 

34

 

 

28

 

 

22

 

 

17

 

 

13

Причіп або фургон для житла

74

65

57

50

43

37

31

26

21

17

 

Додаток 6

до Методичних рекомендацій щодо визначення митної вартості транспортних засобів

 

ПЕРЕЛІК ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Прохоров-Лукин Г.В. Установление фактических данных об автомобилях методами криминалистических экспертиз, -К, 2000;
 2. Каталог двигунів. СЕУ, Донецьк. ІВЦ СЕУ;
 3. Збірники “Європа”, “Азія”, “Америка”. НАМИ. Росія;
 4. Періодичний довідник “Auto-іdent”: “EUROTAX”, Швейцарія;
 5. Періодичний довідник “Super schwacke”: “EUROTAX”, Швейцарія;
 6. Періодичні довідники “PKW-Spezial”DAT Marktspiegel, Німеччина;
 7. Періодичні довідники “Auto market report”, “Kelley Blue Book”, “Mitchell”, “N.A.D.A.”, США;
 8. Періодичні автомобільні каталоги видавництва “За рулем” , Росія;
 9. Періодичні довідники “Typenerkennung”, “Sonderausstattungen”: “EUROTAX”, Швейцарія;
 10. Періодичний довідник “Бюллетень автотовароведа” ДНДІСЕ; ІВЦ СЕУ.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.12.2001 р. №11/3-14-10206

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Для використання в роботі надсилаємо:

- пояснення щодо деяких видів кузовів, вказані у ДСТУ 2885-94;

- автомобільні ресурси мережі інтернет;

- копії технічних паспортів на ТЗ, які використовуються в деяких країнах світу.

Додаток: зазначене на 33 арк.

Заступник Голови Служби О.ШЕЙКО

 

ДСТУ2885-94

У стандарті, як довідкові подано німецькі (de), англійські, (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартних іноземних термінів (а також визначення російською мовою), відповідних міжнародних стандартів.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в інших державних російськомовних стандартах, то подається терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

У стандарті наведено абетковий, покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики їхніх німецьких, англійських, французьких і російських відповідників.

1 .Загальні поняття

1 Кузов легкового автомобіля De Aufbau

частина автомобіля, яка призначена en car body

для розміщення двигуна, багажу, водія fr carrosserio de voiture

particuliere

та пасажирів ru (кузов легкового

автомобіля

Часть автомобиля, предназначенная для размещения двигателя, багажа, водителя и пассажиров)

2 Кузов однооб’ємний De Einraumaufbau

Кузов, що складається з об’єднаних в en one - compartment body

одне ціле пасажирського відсіку і fr carrosserie a un

compartements

відсіків для двигуна та багажу ru (кузов однообємний)

Кузов, состоящий из объединенных в одно целое пассажирского отсека и отсеков для двигателя и багажа)

3 Кузов двооб’ємний De Zweiraumaufbau

Кузов, що складається з двох обємів: en two-compartment body

перший - відсік для двигуна або fr carrosserie a un

compartements

багажу, другий-відсік для розміщення ru (кузов двухоб’ємний

пасажирів і багажу (двигуна).

Кузов, состоящий из двух объемов; первый

-отсек для двигателя или багажа, второй - отсек для размещения пассажиров и багажа (двигателя))

4 Кузов трьохоб’ємний De Dreiraumaufbau

Кузов, що складається, з трьох об’ємів: en three-compartment body

перший - відсік для двигуна або fr carrosserie a troi

compartements багажу,

другий-відсік для розміщення ru ( кузов трёхобёмный

пасажирів, третій для багажу (двигуна)

Кузов, состоящий из трех объемов: первый

отсек для двигателя или багажа, второй –

отсек для размещения пассажиров, третий

отсек для багажа (двигателя))

5 Кузов закритий De Aufbau mit Decke

Кузов, який має жорсткий металевий en enclosed body

дах fr carrosserie fermee

ru (кузов закрытый

Кузов, имеющий жесткую металлическую крышу)

6 Кузов відкритий De Aufbau ohne Decke

Кузов, який має як дах м’який складний en convertible body

тент або знімний жорсткий дах fr carrosserie de kapotable

ru (кузов открытый

Кузов, имеющий в качестве крыши мягкий складывающийся тент или съемную жесткую крышу)

7 Кузов комбінований De Aufbau in Verbund auwise

Кузов, який має конструктивні en composite body

особливості як відкритих, так і fr carrosserie combinatoire

закритих кузовів

ru (кузов комбинированый)

Кузов, имеющий конструктивные особенности как открытых, так и закрытых кузовов)

 1. ЗАКРИТІ КУЗОВИ

8 Седан De Sedan

en sedan

fr sedan

ru (седан

Трех объемный пассажирский кузов с двумя или более боковыми дверями)

Трьохоб’ємний пасажирський кузов з двома або більше боковими дверима

9 седан-хардтоп De Sport-Sedan

en hardtop sedan

fr sport-sedan

ru (седан-хардтоп

Трехобъемный кузов-седан без средней боковой стойки при опущенных боковых стеклах)

Трьохоб’ємний кузов-седан, без середнього бокового стояка при опущених бокових стеклах

10 купе de Coupe

en coupe

fr coupe

ru (купе

Двухобъемный или трехобъемный пассажирский кузов с двумя боковыми дверями и со стесненными посадочными размерами задних сидений)

Двохоб’ємний або трьохоб’ємний пасажирський кузов з двома боковими дверима і зі стисненими посадковими розмірами задніх сидінь

11 купе-хардтоп De Sport-coupe

en hardtop coupe

fr sport-coupe

ru (купе-хардтоп

Кузов купе без средней боковой стойки при опущенных боковых стеклах)

Кузов купе без середнього бокового стояка при опущених бокових стеклах

12 фастбек De Fliessheck

en fastback

fr fastback

ru (фастбек

Двухобъемный пассажирский кузов с двумя или четырьмя дверями и плавно опускающейся назад крышей. Изолирований от

салона багажник имеет проем от кромки заднего окна до уровня пола)

Двохоб’ємний пасажирський кузов з двома або чотирма дверима і дахом, що плавно опускається назад, ізольований від салону багажник мав проріз від краю заднього вікна до рівня підлоги

13 комбі De Heckklappenlimousine

en hatchback

fr hatchback

ru (комби

Двухобьемный кузов с двумя или четырьмя боковыми дверями, с крышей, плавно опускающейся назад. Предназначен для перевозки пассажиров или грузов (при сложенных задних сидениях)).

Двохоб’ємний пасажирський кузов з двома або чотирма дверима і дахом, який плавно опускається назад. Призначений для перевезення пасажирів або вантажів (при складених задніх сидіннях)

14 універсал De Wagon

en station wagon

fr station wagon

ru (універсал

Двухобъемный кузов с задней дверью, имеющей постоянный грузовой отсек, не отделенный от пассажирского салона стационарной перегородкой (задний ряд сидений складывающийся))

Двохоб’мний кузов з задніми дверима, що має постійний вантажний відсік, не відокремлений від пасажирського салону стаціонарною перегородкою (задній ряд сидінь складається)

15 лімузин De Limousine

en Limousine

fr limousine

ru (лимузин

Трехобъемный пассажирский кузов, имеющий перегородку за первым рядом сидений с открывающимся окном)

Трьохоб’ємний пасажирський кузов, який має перегородку за першим рядом сидінь з вікном, що видчіняється

16 безкапотний кузов De Motorhaubenfreie Karosserie

en hoodless body

fr carrosserie sans capot

ru (бескапотный кузов

Однообъемный пассажирский кузов, центр рулевого колеса которого находится перед

передней осью автомобиля)

Однооб’ємний пасажирський кузов, центр рульового колеса якого міститься перед; передньою віссю автомобіля

17 фургон De Kaetenwagen

Двооб’ємний кузов з перегородкою, що en van

відокремлює відсік для водія від відсіку для

перевезення вантажу fr fourgonette

ru (фургон

Двухобъемный кузов с перегородкой, отделяющей отсек для водителя от отсека для перевозки грузов)

3.ВІДКРИТІ КУЗОВИ

18 фаетон De Phaeton

en phaeton

fr phaeton rи (фаэтон

Пассажирский кузов без средней стойки с мягким складывающимся тентом и со съемными боковыми окнами)

Пасажирський кузов без середнього стояка, що має м’який складний, тент та знімні бокові вікна

19 фаетон-універсал De Mehrzweckfahrzeug

en universal

fr univereal

ru (фаэтон-универсал

Грузопассажирский кузов, предназначенный для перевозки пассажиров или грузов, с мягким складывающимся или съемным тентом и со съемными боковыми конами (надставками дверей))

Вантажопасажирський кузов призначений для перевезення пасажирів або вантажів, з м’яким складним чи знімним тентом та знімними боковими вікнами (надставками дверей)

20 кабріолет De Cabriolet

en cabriolet

fr cabriolet ru (кабриолет

Пассажирский кузов с мягким складывающимся тентом и опускными боковыми окнами)

Пасажирський кузов з м’яким складним тентом та опускними боковими вікнами

21 кабріолет-лімузин De Cabriolet-Limousine

en cabriolet-limousine

fr cabriolet-limousine

ru (кабриолет-лимузин Кабриолет с перегородкой за первым рядом

сидений)

Кабріолет з перегородкою за першим рядом сидінь

22 кабріолет-хардтоп De Sport-Cabriolet

en hardtop-Cabriolet

fr cabriolet hardtop

ru (кабриолет-хардтоп

Пассажирский кузов со съемной крышей и боковыми опускными окнами)

Пасажирський кузов із знімним дахом та боковими опускними вікнами

23 родстер De Spider (Roadster)

en Roadster

fr Roadster

ru (родстер

Пассажирский кузов со складывающимися мяпсим тентом, двумя боковыми дверьми, одним или двумя рядами - сидений (посадочные размеры задних сидений стеснены))

Пасажирський кузов зі складним м'яким тентом, двома боковими дверима, одним або двома рядами сидінь (посадкові розміри задніх сидінь стиснені)

4.КОМБІНОВАНІ КУЗОВИ

24 брогам De Brougham

en brougham

fr coupe devilte

ru (брогам

Пассажирский кузов с открывающейся частью крыши над переданим рядом синений)

Пасажирський кузов, частина даху якого

відкривається над переднім рядом сидінь

25 ландо De Laundaulet

en landaulet

fr landau

ru (ландо

Пассажирский кузов с мягким складывающимся тентом над задними рядами сидений)

Пасажирський кузов з м’яким складним тентом над рядами сидінь

26 тарга DeTarga

en targa

fr targa

ru (тарга

Пассажирский кузов с двумя боковыми дверями, одним или двумя рядами сидений и со стесненными посадочными размерами задних сидений)

Пасажирський кузов з двома боковими дверима, одним або двома рядами сидінь та зі стисненими посадковими розмірами задніх сидінь

27 пікап De Pick-upen

en pickup

fr pick-up ru (пикап

Грузопассажирский кузов с открытой платформой для перевозки грузов и кабиной водителя, отделенной от грузовой платформы стационарной перегородкой. Допускается установка сидений для пассажиров на грузовой платформе)

Вантажопасажирський кузов з відкритою платформою для перевезення вантажів та кабіною водія, відокремленою від вантажної платформи стаціонарною перегородкою. Допускається встановлення сидінь для пасажирів на вантажній платформі

 

Вверх