Legal acts and departmental instructions 2000

Законодавчі акти та відомчі інструкції 2000 року

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

13.01.2000 р. № 09/1-101-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо положень листа Держмитслужби від 14.09.99 № 09/1-2927-ЕП

Для використання в оперативній роботі, з метою зняття непорозумінь, які виникають при митному оформленні товарів та інших предметів, у тому числі транспортних засобів, що ввозяться громадянами при переїзді на постійне місце проживання в Україну, повідомляємо.

З інформації, яка надійшла на адресу Держмитслужби з Міністерства внутрішніх справ України, вимоги законодавчих актів України, зазначених у листі Держмитслужби від 14.09.99 № 09/1-2927-ЕП, почали виконуватися підрозділами паспортної служби органів МВС України при виїзді громадян на постійне місце проживання за межі території України в країни дальнього зарубіжжя з моменту набрання чинності законодавчих актів, а для громадян України, які виїжджали на постійне місце проживання за межі території України в країни ближнього зарубіжжя (до держав - учасниць СНД) - з 1 березня 1997 року.

При цьому Міністерство внутрішніх справ України інформувало Держмитслужбу, що підтвердження факту рееміграції громадян України з держав - учасниць СНД (громадяни України, які виїхали на постійне місце проживання за межі України в держави - учасниці СНД до 01.03.97) може бути здійснено на підставі відповідних записів у паспортах, листків вибуття про виписку з тієї чи іншої країни, довідок уповноважених органів іноземних держав чи документів або відміток консульських установ України за кордоном про зняття громадян з обліку в зв’язку з їх переїздом на постійне місце проживання в Україну.

Митне оформлення товарів та інших предметів, у тому числі транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України громадянами України, які переїжджають на постійне місце проживання в Україну та виїхали за межі території України на постійне місце проживання в країни ближнього зарубіжжя (держави - учасниці СНД) після 01.03.97, необхідно проводити відповідно до абзацу 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.96 № 1010 “Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну” зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.98 № 39, тільки за умови наявності у громадянина України паспорта громадянина України для виїзду за кордон та інших необхідних документів для митного оформлення товарів та інших предметів.

У разі відсутності у громадянина України, який виїхав після 01.03.97 за межі території України для проживання в країни ближнього зарубіжжя закордонного паспорта громадянина України для виїзду за кордон, митне оформлення товарів та інших предметів, у тому числі транспортних засобів, що ввозяться ним в Україну, необхідно проводити на загальних підставах, згідно з вимогами законодавства України.

Заступник Голови Служби І. М. Соболь

ЗАКОН УКРАЇНИ

10.02.2000 р. № 1448-III

Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року

Верховна Рада України постановляє:

Приєднатися від імені України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, підписаної 20 березня 1958 року в м. Женеві, з поправками 1995 року.

Перелік єдиних технічних приписів, які будуть застосовуватись Україною, визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Голова Верховної Ради

України І. ПЛЮЩ

 

м. Київ

10 лютого 2000 року

№ 1448-III

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

23.02.2000 р. № 09/09-573-ВП

Начальнику Запорізької митниці Конєву О.І.

Щодо листа Держмитслужби від 08.09.98 № 21/1-2102 ЕП

У відповідь на Наш лист від 31.01.2000 № 12-01-13/60-ЕП повідомляємо, що відповідно до інформації, яка була надана Управлінню організації митного контролю Управлінням з верифікації сертифікатів про походження товарів (зазначене Управління було ініціатором листа Держмитслужби від 08.09.98 №21/1-2102-ЕП) під терміном “одночасне ввечений двигуна та кузова” розуміється надання по митного оформлення двигуна та кузова фізичною особою одночасно.

Начальник Управління організації

митного контролю О.С. Більчук

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.02.2000 р. № 14/1-609-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо обкладення митом транспортних засобів та запасних частин до них, що ввозяться громадянами

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 21 липня 2000 року № 09/09-2661-ЕП)

У зв'язку з численними запитами митниць стосовно обкладення ввізним митом транспортних засобів та запасних частин до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами, роз’яснюємо наступне.

Пунктом 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 11.01.93 № 2-93 “Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну” встановлено, що предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства (надалі - громадяни), підлягають обкладенню митом за повними ставками Єдиного митного тарифу.

Відповідно до статті 15 Митного кодексу України під “предметами” розуміються будь-які предмети, що переміщуються через митний кордон України.

Пунктом 3 Декрету встановлено, що транспортні засоби та запасні частини до них (крім вироблених у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами, які постійно проживають в Україні, підлягають обкладенню митом за ставками згідно з додатком до цього Декрету.

Враховуючи вищезазначене, роз’яснюємо:

1) до транспортних засобів, що зазначені у Законі від 24.05.96 №216/96-ВР “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби” та ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, застосовуються ставки ввізного мита встановлені цим Законом, незалежно від країни виробництва цих товарів (додаток № 1 до листа);

2) до транспортних засобів та запасних частин, що зазначені у додатку до Декрету Кабінету Міністрів України від 11.01.93 № 2-93 (за винятком товарів, визначених у Законі “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби”) і які вироблені не в Державах Співдружності Незалежних Держав та ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, застосовуються, відповідно до статті 3 Декрету, ставки ввізного мита встановлені цим Декретом (додаток № 2 до листа);

3) до транспортних засобів та запасних частин, що зазначені у додатку до Декрету Кабінету Міністрів України від 11.01.93 № 2-93 (за винятком товарів, визначених у Законі “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби”) і які вироблені в Державах Співдружності Незалежних Держав та ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, застосовуються, відповідно до статті 1 Декрету, повні ставки ввізного мита Єдиного митного тарифу із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України;

4) до транспортних засобів та запасних частин, що зазначені у додатку до Декрету Кабінету Міністрів України від 11.01.93 № 2-93 (за винятком товарів, визначених у Законі “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби”) і які вироблені не в Державах Співдружності Незалежних Держав та ввозяться (пересилаються) на митну територію України іноземними громадянами та особами без громадянства, застосовуються, відповідно до статті 1 Декрету, повні ставки ввізного мита Єдиного митного тарифу із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів.

Вважати такими, що втратили чинність:

лист Державної митної служби України № 14/1-3850-ЕП від 08.12.99;

абзац 10 розділу 1 “Мито” листа Державної митної служби України №11/1-1403 від 14.02.97.

Додаток: зазначене по тексту на 3 стор.

Голова Служби Ю. Соловков

Додаток № 1

СТАВКИ

ввізного мита та акцизного збору на транспортні засоби встановлені Законом України від 24.05.96 № 216/96-ВР “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби”

Код

товару за

ТН ЗЕД

Опис товару

Ставки

акцизного збору

Ставки

специфічного

ввізного мита

1

2

3

4

Транспортні засоби з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від іскри та з кривошипно-шатунним механізмом:

87.03 21

з об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см, нові і ті, які були в користуванні;

0,2 євро за

1 куб. см.

0,05 євро за 1 куб. см

87.03 22

з об’ємом циліндрів двигуна більш як 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, нові і ті, які були в користуванні;

0,2 євро за 1 куб. см

0,1 євро за 1 куб. см

87.03 23

з об’ємом циліндрів двигуна більш як 1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:

з об’ємом циліндрів двигуна більш як 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см, нові і ті, які були в користуванні;

0,3 євро за 1 куб. см

0,1 євро за 1 куб. см

з об’ємом циліндрів двигуна більш як 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см, нові і ті, які були в користуванні;

0,6 євро за 1 куб. см

0,4 євро за 1 куб. см.

87.03 24

з об’ємом циліндрів двигуна більш як 3000 куб. см, нові і ті, які були в користуванні.

1,0 євро за 1 куб. см

0,8 євро за 1 куб. см.

Інші автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння (дизельні та напівдизельні двигуни, що працюють на пальному з низьким цетановим числом):

 

1

2

3

87.03 31

з об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см, нові і ті, які були в користуванні;

0,2 євро за 1 куб. см

0,1 євро за 1 куб. см

87.03 32

з об’ємом циліндрів двигуна більш як 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см, нові і ті, які були в користуванні;

0,3 євро за 1 куб. см

0,15 євро за 1 куб. см

87.03 33

з об’ємом циліндрів двигуна більш як 2500 куб. см, нові і ті, які були в користуванні.

0,8 євро за 1 куб. см

0,8 євро за 1 куб. см.

87.03 90

Інші (з електродвигуном, інші).

100 євро за 1 шт

300 євро за 1 шт

87.03 10

Автомобілі, спеціально призначені для руху по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення гравців у гольф та інші подібні транспортн засоби.

0,6 євро за 1 куб. см

0,4 євро за 1 куб. см

87.11 4000,

87.11 5000,

87.11.9000

Мотоцикли (включаючи мопеди) і велосипеди з встановленим допоміжним двигуном, з колясками або без них, з об’ємом циліндрів двигуна більше 500 куб. см, але не більше 800 куб. см; більше 800 куб. см; інші.

0,2 євро за 1 куб, см

0,4 євро за 1 куб. см

87.161099

Причепи і напівпричепи житлові, масою більше 3500 кг.

100 євро

100 євро

 

Додаток № 2

СТАВКИ

ввізного мита на транспортні засоби та запасні частини до них встановлені Декретом Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 р. № 2-93 (з урахуванням Закону України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби”)

Код товару

за ТН ЗЕД

Найменування предметів

Ставка мита

у доларах США

87 02; 87,04;

87.11

(за винятком:

87 11 40000,

87 11 50000,

8711 90000)

транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, мопеди, моторолери) за 1 куб. см об'єму циліндра двигуна, зокрема:

нові та такі, що були у користуванні до одного року включно

0,1

що були у користуванні від одного до трьох років включно

0,15

що були у користуванні від трьох до шести років включно

0,3

що були у користуванні понад шість років

0,5

87.16

(за винятком:

87 16 10990)

немоторні транспортні засоби:

причепи

50

напівпричепи

40

причепи та напівпричепи для житла

70

87.06; 87.07;

87.08; 87.14

вузли, агрегати та запчастини (крім зазначених нижче), з ціни предмету

10 %

двигун внутрішнього згорання, за 1 куб. см

0,05

кузов

60

коробка передач

10

шасі

8

ведучий міст

10

колесо в зборі

4

передня та задня підвіска

8

щеплення

5

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

01.03.2000 р. № 21/3-681-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Із змінами і доповненнями, внесеними листом Державної митної служби України від 28 вересня 2001 року № 1/21-4611-ЕП

З метою виключення випадків неправильної класифікації броньованих автомобілів, призначених для перевезення готівкової грошової маси і цінностей службами інкасації та обладнаних спеціальними пристроями (світовими та звуковими сигналами, радіостанціями, сейфами тощо), повідомляємо, що відповідно до вимог Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) зазначені автомобілі не можуть бути віднесені до позиції 8705.

Вказані автомобілі, в залежності від наявності місць для сидіння, які розташовані за місцем водія, або пристроїв для їх кріплення, мають класифікуватися в товарних позиціях УКТ ЗЕД 8703 або 8704.

Заступник Голови Служби О. П. Шейко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

01.03.2000 р. №21/2-683-ЕП

З метою недопущення випадків неправильної класифікації вантажно-пасажирських автофургонів роз’яснюємо.

Під поняттям “вантажно-пасажирський автофургон” у Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) розуміються транспортні засоби з максимальною кількістю в дев’ять сидячих місць (уключаючи водія), внутрішній простір яких маже без конструктивних

змін використовуватись для перевезення як людей, так і вантажів. Такі транспортні засоби належать до автомобілів подвійного призначення.

Вантажно-пасажирські автофургони класифікуються в товарній позиції 8703 за ТН ЗЕД. Вони відрізняються від транспортних засобів, призначених для перевезення вантажів (товарна позиція 8704 за ТН ЗЕД), такого ж зовнішнього вигляду за такими ознаками:

у салоні автомобіля, за сидінням водія присутні сидіння, які складаються чи прибираються, або спеціально призначені для сидіння місця та бокові вікна;

можуть бути присутні бокові або задні двері та обробка салону, відповідна транспортним засобам, які призначені для перевезення пасажирів.

У той же час звертаємо увагу, що наявність в автофургонах вікон у бокових стінках кузова, бокових або задніх дверей, без наявності таких ознак як сидіння для перевезення пасажирів за місцем водія та пристрої для їх кріплення, не може розглядатись як підстава для віднесення таких транспортних засобів до вантажно-пасажирських автофургонів.

Лист Держмитслужби від 19.03.97 №11/2-2455 вважати таким, що втратив чинність.

При вирішенні питань класифікації автофургонів зі змінами в конструкції керуватися вимогами листа Держмитслужби від 15.01.97 №11/2-295 “Про класифікацію автомобілів із змінами в конструкції”.

Заступник Голови Служби О.П.Шейко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.03.2000 р. № 11/4-2750-0-401

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 4 липня 2003 року № 11/2-09-10217-ЕП)

Повідомляємо, що відповідно до ст. 18 Митного кодексу України товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України,

окрім митного контролю, можуть підлягати санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю. Митне оформлення може бути завершено тільки після закінчення зазначених видів контролю.

Зазначимо, що служби, на які законодавством України покладено обов'язки щодо здійснення вищезазначених видів контролю, не підпорядковані митним органам.

Ставки зборів, що справляються у пунктах пропуску через державний кордон відповідними службами контролю, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1999 р. № 1034 “Про впорядкування справляння зборів у пунктах пропуску через державний кордон”, зі змінами та доповненнями. Відповідно до п. 3 цієї постанови координацію діяльності державних контрольних органів зі справляння зборів у пунктах пропуску через державний кордон покладено на Державну митну службу.

Інформуємо також, що з 01.01.2000 р. набрав чинності Закон України від 04.11.99 р. № 1212-XIV “Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України”. Згідно зі ст. 2 цього Закону ставки єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, затверджуються законами України за поданням Кабінету Міністрів України.

Відповідно до ст. 6 вищезазначеного Закону до приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. Тобто на даний час порядок справляння зборів, застосування ставок зборів за здійснення екологічного, ветеринарного, фітосанітарного контролю за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів іноземних та вітчизняних власників здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.99 р. №1034.

Інформуємо, що порядок допуску транспортних засобів до поїздки за кордон визначено постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. №1388 “Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, та мотоколясок”.

З питань, які належать до компетенції Держмитслужби, інформуємо, що з метою подальшого вдосконалення порядку митного оформлення транспортних засобів, що тимчасово вивозяться громадянами за межі України та створення більш сприятливих умов для власників цих транспортних засобів, Держмитслужбою України були доопрацьовані Правила митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України (затверджені наказом Держмитслужби від 25.06.99 р. № 393 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.07.99 р. № 516/3809).

Згідно з п. 44 розділу III Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів, агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, митне оформлення транспортних засобів, які тимчасово вивозяться за межі України їхніми власниками під зобов’язання про зворотне ввезення, здійснюється прикордонною митницею.

Крім цього, з метою спрощення процедури митного оформлення у разі тимчасового вивезення громадянином транспортного засобу, Держмитслужбою листом від 05.10.99 р. № 09/1-3165-ЕП митним органам дано вказівку не вимагати заповнення громадянином митної декларації форми МД-7, якщо цей транспортний засіб зареєстрований в органах ДАІ МВС України.

На вимогу громадянина дані про транспортний засіб зазначаються в митній декларації, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. № 748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою в разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів”.

Заступник Голови Служби І. Соболь

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.03.2000 р. № 575

Про приведення рішень Кабінету Міністрів України у відповідність з Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 760

З метою забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. №760)

Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України В. ЮЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 березня 2000 р. № 575

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. № 1282 “Про мінімальну митну вартість імпортних автомобілів та шин до них” (ЗП України, 1996 р., № 19, ст. 534).

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 63 “Про мінімальну митну вартість імпортних тютюнових виробів” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 23).

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 64 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. № 1282” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 25).

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 1997 р. № 75 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. № 1282” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 144).

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. №1231 “Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 63” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 48).

Абзац другий підпункту 1 пункту 1 та пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 146 “Про внесення змін та доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 7, ст. 246).

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1164 “Про встановлення мінімальної митної вартості окремих видів імпортних товарів” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 30, ст. 1131).

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1290 “Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 63” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1230).

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 857 “Про запровадження мінімальних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 21, ст. 956).

Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. №1387 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань установлення мінімальної митної вартості на товари легкої промисловості та сільськогосподарську продукцію” (Офіційний вісник України, 1999 р., №31, ст. 1610) у частині внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1164 “Про встановлення мінімальної митної вартості окремих видів імпортних товарів”.

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.04.2000 р. № 09/2-1161-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо пропуску транспортних засобів через митний кордон України

До відома та для використання в оперативній роботі повідомляємо, що згідно з інформації, яка надійшла з Управління ДАІ Міністерства внутрішних справ України (лист від 06.03.00 № 4/730), Конвенція про дорожній рух не передбачає нанесення порядкового номера свідоцтва про реєстрацію буквами латинського алфавіту.

В.о. Голови Служби О.Б. Егоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.04.2000 р. № 09/1-1307-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про ввезення громадянами в Україну транспортних засобів для тимчасового користування під зобов’язання про зворотне вивезення

 

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 2 березня 2005 року № 25/2-9-16/2041-ЕП)

У зв’язку з набранням чинності Закону України від 16.07.99 № 986-XIV “Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства” до врегулювання порядку тимчасового ввезення в

Україну транспортних засобів та з метою уникнення скарг громадян після пропуску на територію України транспортних засобів, які ввозяться ними для тимчасового користування під зобов’язання про зворотне вивезення, необхідно вжити таких заходів:

Інформувати громадян при перетині митного кордону про вимоги п. 2 розділу II “Прикінцеві положення” цього Закону України.

При ввезенні зазначених транспортних засобів громадянин на вимогу інспектора на зворотному боці автомобільних митних декларації форми МД-7 має зробити запис “З вимогами п. 2 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України від 16.07.99 № 986-XIV ознайомлений”, і розписатися з проставленням дати.

Після цього інспектор, що здійснив митне оформлення такого транспортного засобу, завіряє запис особистою номерною печаткою.

 

Голова Служби Ю. П. Соловков

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.04.2000 р. № 21/3-1424-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 28 вересня 2001 року № 1/21-4610-ЕП)

У зв’язку із запитами митниць повідомляємо, що, оскільки сідельні тягачі класифікуються згідно з вимогами ТН ЗЕД у товарній субпозиції 8701 20, то сідельні тягачі, які були оформлені у режимі тимчасового ввезення (IM 31) як нові транспортні засоби, при митному оформленні в режимі ввезення в Україну (IM 40) мають класифікуватися за товарним кодом 8701 20 100 ТН ЗЕД.

Заступник Голови Служби О. П. Шейко

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.04.2000 р. №20/1-1486

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо порушення вимог наказу Держмитслужби від 25.06 99 №393 та листа від 20.10.99 №09/1-3324

Як свідчить проведений аналіз виконання вимог наказу Держмитслужби від 25.06.99 № 393 та листа від 20.10.99 № 09/1-3324-ЕП щодо Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, окремі митниці недотримуються вимог щодо п’ятиденного терміну повідомлення електронною поштою про вивезення (ввезення), виконання транзиту та доставки транспортного засобу з одного митного органу в інший.

Так наприклад, в зоні діяльності Подільської регіональної митниці вивезено два транспортних засоби за межі України 11.03.00, а Київську регіональну митницю повідомлено лише 03.04.00. Також, 09.02.00 в зоні діяльності Ягодинської митниці вивезено автомобіль “Шкода”, а інформацію направлено до Київської регіональної митниці лише 24.03.00.

Викладені факти мають непоодинокий характер і значно ускладнюють роботу відділів по оформленню транспортних засобів та підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил щодо своєчасного виявлення порушень митного законодавства України та здійснення проваджень по справах про порушення митних правил.

У зв’язку з цим, звертаю Вашу увагу на неналежне виконання відповідних розпоряджень Держмитслужби.

Пропоную провести аналіз стану обміну інформацією між митницями щодо вивезення (ввезення), виконання зобов’язань про транзит та доставку транспортного засобу з одного митного органу в інший, а по виявлених фактах порушень вимог наказу Держмитслужби від 25.06.99 № 393 та листа Держмитслужби від 20.10.99 № 09/1-3324-ЕП провести службові перевірки.

Голова Служби Ю.П. Соловков


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.04.2000 р. № 09/4-1517-ЕП

Начальникам регiональних

митниць

Начальникам митниць

Для використання в оперативнiй роботі надсилаємо Порядок нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, якi перемащуються через митний кордон України i належать громадянам, затверджений наказом Держмитслужби вiд 27.03.2000 № 164 та зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї 13.04.2000 за № 227/4448.

Заступник Голови Служби I.М. Соболь

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.05.2000 р. № 09/4-1617-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Стосовно митного оформлення транспортних засобів, належних персоналу дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, розташованих в Україні

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 4 липня 2003 року № 11/2-09-10217-ЕП)

За повідомленням МЗС України та Посольства Республіки Польщі в Україні співробітники митниць (Волинська обласна митниця, Ягодинська митниця) вимагають від співробітників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, розташованих в Україні, оформлювати декларації (форми МД-7) на ввезення/вивезення належних їм транспортних засобів.

Для використання в оперативній роботі повідомляємо, що відповідно до вимог листа Держмитслужби від 05.10.99 № 09/1-3165-ЕП декларації (форми МД-7) на ввезення/вивезення таких транспортних засобів, зареєстрованих в органах ДАІ МВС України (серії реєстраційних номерів CDP, DP, CC та S на червоному фоні), не оформлюються.

Заступник Голови Служби І. М. Соболь

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2000 р. № 225

Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2000 р. за №391/4612

Відповідно до пункту 7 Правил ввезення транспортних засобів на територію України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.94 № 341, зі змінами і доповненнями, унесеними постановами Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 94 “Про внесення змін і доповнень до Правил ввезення транспортних засобів на територію України”, від 28.11.95 № 949 “Про внесення змін і доповнень до Правил ввезення транспортних засобів на територію України”, від 16.02.98 № 146 “Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, від 06.07.98 № 1014 “Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобів на територію України”, від 04.02.2000 № 218 “Про внесення зміни і доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 1994 р. № 341”, від 29.03.2000 № 575 “Про приведення рішень Кабінету Міністрів України у відповідність з Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)”,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому (додається).

Виконання функцій головної організації з методичних питань науково-технічної експертизи щодо безпеки конструкцій і відповідності ідентифікаційним кодам за ТН ЗЕД механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому, які ввозяться в Україну, доручити Державному автотранспортному науково-дослідному і проектному інституту (ДержавтотрансНДІпроект).

Департаменту нормативно-правового забезпечення (Логінова Л. М.) здійснити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Г. Цибенка.

Міністр Л. М. Костюченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва О. В. Кужель

Голова Державної

митної служби України Ю. П. Соловков

Перший заступник

Міністерства культури і мистецтв В. Л. Стасюк

Голова Державного комітету

стандартизації, метрології та

сертифікації України П. С. Кабан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства транспорту України від 10 травня 2000 р. № 225

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 5 липня 2000 р. за № 391/4612

ПОРЯДОК

отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому

Терміни, що застосовуються у цьому Порядку

Транспортний засіб - машина і (чи) пристрої, призначені для перевезення людей і (або) вантажу, а також установленого на них спеціального обладнання чи механізмів переважно дорогами загального користування усіх категорій і сконструйовані згідно з їхніми нормами. Типи дорожніх транспортних засобів визначаються ДСТУ 2984-95. Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення.

Механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термін не поширюється на дорожньо-будівельні, підйомно-транспортні та інші спеціальні самохідні машини і механізми, сільськогосподарські машини, мопеди.

Транспортний засіб, який ввозиться в колекційних цілях, - антикварний транспортний засіб та такий, що має художню, історичну або іншу цінність, не створює негативного впливу на засади моралі й права громадян і призначений для:

а) експлуатації переважно на автомобільних дорогах загального користування усіх категорій чи для експлуатації з обмеженнями, які встановлені висновком науково-технічної експертизи;

б) зберігання, експонування без права експлуатації на дорогах загального користування.

Замовник - потенційний власник транспортного засобу, який визнано гуманітарною допомогою (набувач гуманітарної допомоги), або митний орган, що здійснив затримання, конфіскацію транспортного засобу в установленому законодавством порядку чи зберігає транспортний засіб, за яким власник не звернувся до кінця строку зберігання.

Дозвіл на ввезення механічного транспортного засобу (далі - дозвіл) - документ, який виданий Міністерством транспорту України за позитивним висновком науково-технічної експертизи, містить констатацію безпеки типу транспортного засобу для життя, здоров’я і майна громадян та довкілля, обмеження щодо експлуатації (у разі потреби) і є підставою для видачі митними органами України посвідчень на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України.

Загальні положення

.1Порядок отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому (далі - Порядок), установлюється на виконання п. 7 Правил ввезення транспортних засобів на територію України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.94 № 341, зі змінами і доповненнями, унесеними постановами Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 94 “Про внесення змін і доповнень до Правил ввезення транспортних засобів на територію України”, від 28.11.95 № 949 “Про внесення змін і доповнень до Правил ввезення транспортних засобів на територію України”, від 16.02.98 № 146 “Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, від 06.07.98 № 1014 “Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобів на територію України, від 04.02.2000 № 218 “Про внесення зміни і доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 1994 р. №341”, від 29.03.2000 № 575 “Про приведення рішень Кабінету Міністрів України у відповідність з Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)”.

.2Дія Порядку поширюється на фізичних і юридичних осіб України незалежно від форм власності, іноземних громадян, осіб без громадянства, які ввозять механічні транспортні засоби на територію України.

.3Дозвіл на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому, видається Міністерством транспорту України за умови позитивного висновку науково-технічної експертизи у випадках, коли зазначені транспортні засоби:

1) визнані відповідно до законодавства Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України гуманітарною допомогою;

2) затримані митними органами та конфісковані в установленому порядку;

3) зберігаються під митним контролем і за ними власник не звернувся до кінця строку зберігання.

.4Науково-технічна експертиза (далі - експертиза) проводиться з метою визначення відповідності конструкції транспортного засобу чинним законодавчим актам, правилам, нормативам і стандартам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки (додаток 1) для прийняття рішення про можливість застосування цього типу транспортного засобу для здійснення перевезень чи виконання спеціальних функцій.

.5Експертиза виконується науковими установами, які визначає Мінтранс України.

.6Наукова установа, яка виконує експертизу, повинна мати:

достатню кваліфікацію персоналу;

національні законодавчі акти і нормативні документи з безпеки транспортних засобів та їх зарубіжні аналоги;

базу даних про конструкційні особливості і характеристики транспортних засобів, які виготовлені за кордоном і ввозяться в Україну;

прямі зв’язки з безпосередніми виготівниками транспортних засобів;

технічні засоби оперативного зв’язку з безпосередніми виготівниками транспортних засобів (факсимільний зв’язок, електронна пошта, Інтернет).

.7Висновок експертизи оформляється на бланку наукової установи і затверджується керівником (заступником керівника) наукової установи.

.8Головною організацією з методичних питань науково-технічної експертизи є Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут (ДержавтотрансНДІпроект), який підпорядкований Міністерству транспорту України.

.9Результати експертизи розглядає експертна комісія Мінтрансу України у складі:

голова експертної комісії

заступник Міністра транспорту;

заступники голови

експертної комісії

директор і заступники директора Державного департаменту автомобільного транспорту (Укравтотранс);

члени комісії

начальник департаменту безпеки транспорту та технічної політики Мінтрансу України, головний спеціаліст відділу безпеки та технічного розвитку Укравтотрансу, директор ДержавтотрансНДІпроекту (керівник органу сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем якості);

секретарі

інженер ДержавтотрансНДІпроекту, головний спеціаліст відділу нормативно-правової та кадрової роботи Укравтотрансу.

.10Дозвіл оформляється на бланку Мінтрансу України, підписується секретарем експертної комісії, заступником голови експертної комісії і затверджується заступником Міністра транспорту.

.11Якщо транспортний засіб увозиться в колекційних цілях, дозвіл узгоджується із спеціально уповноваженим державним органом контролю за вивезенням, увезенням і поверненням культурних цінностей.

Порядок отримання дозволу

.1Замовник подає до експертної комісії Мінтрансу України заяву щодо проведення експертизи і видачі дозволу за формою згідно з додатком 2.

До заяви додаються такі документи:

1) копії реєстраційних документів на транспортний засіб тієї країни, де він був зареєстрований востаннє (реєстраційне свідоцтво, технічний паспорт, технічний талон).

Якщо неможливо представити копії реєстраційних документів, то подаються інші документи, які містять інформацію про найменування і модель транспортного засобу, ідентифікаційні і реєстраційні номери шасі (кузова) і двигуна, дату виготовлення транспортного засобу, робочий об’єм двигуна (сервісна книжка чи інші документи, видані уповноваженими органами в країні придбання транспортного засобу із зазначенням власника; оформлені на відповідних бланках і завірені печатками оригінали рахунків, чеків, рахунків-фактур, інвойсів та інших документів, виданих організаціями країни, де здійснювався продаж. У цих документах повинні бути зазначені: дата продажу; номери шасі (кузова), двигуна транспортного засобу; модель та дата виготовлення; прізвище, ім’я та по батькові особи, якій продано транспортний засіб чи його номерну складову частину).

Якщо транспортний засіб не перебував в експлуатації, то подаються документи виробника, у яких повинні бути вказані тип, модель, дата виготовлення, ідентифікаційні і реєстраційні номери транспортного засобу і його двигуна;

2) довідку Комісії з гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, якщо транспортний засіб визнано як гуманітарна допомога, чи довідку митного органу, якщо він здійснив затримання, конфіскацію транспортного засобу в установленому законодавством порядку чи зберігає транспортний засіб, за яким власник не звернувся до кінця строку зберігання;

3) фото транспортного засобу (види збоку, спереду, ззаду).

.2Експертна комісія Мінтрансу України в термін до двох робочих днів визначає наукову установу для проведення експертизи (далі - виконавець), а в разі потреби і виконавця товарознавчої експертизи, і передає заяву замовника виконавцю.

.3Замовник і виконавець укладають між собою договір на проведення науково-технічної експертизи і, в разі потреби, товарознавчої експертизи та представлення проекту дозволу на розгляд експертній комісії Мінтрансу України. Термін оформлення договору виконавцем - до п’яти робочих днів.

.4Для проведення експертизи щодо відповідності транспортного засобу вимогам нормативних документів з безпеки виконавець, в разі потреби, запрошує інформацію щодо конструкції транспортного засобу в його виготівника.

.5Строки проведення експертизи і представлення проекту дозволу на розгляд експертній комісії Мінтрансу України обумовлюються замовником і виконавцем у договорі в залежності від наявності інформації про конструкцію транспортного засобу, складності виконання експертизи, обсягів роботи. Граничний термін виконання експертизи - 14 робочих днів. Допускається (як виняток) виконувати експертизу не довше одного місяця, якщо виконавцю потрібно запрошувати інформацію щодо транспортного засобу, який ввозиться в Україну, у закордонного виготівника.

Відлік терміну виконання експертизи починається з дати укладення договору.

.6Висновок науково-технічної експертизи (додаток 3) розглядається на засіданні експертної комісії виконавця і затверджується головою експертної комісії виконавця.

.7За позитивними результатами висновків експертизи виконавцем експертизи оформляється проект дозволу на ввезення транспортного засобу на територію України і подається разом з усіма матеріалами експертизи на розгляд експертній комісії Мінтрансу України. Експертна комісія у термін до трьох робочих днів вивчає повноту проведення експертизи, правильність оформлення документації і приймає рішення щодо можливості видачі дозволу (додаток 4).

Рішення експертної комісії Міністерства транспорту оформляється протоколом.

Якщо дозвіл видати неможливо, то Мінтранс України сповіщає про це замовника письмово, зазначаючи причину відмови.

Дозвіл чи письмова відмова на видачу дозволу надсилається заявнику поштою чи видається на руки під розписку в термін, що не перевищує трьох календарних днів після прийняття відповідного рішення експертною комісією Мінтрансу України.

.8Якщо транспортний засіб увозиться в колекційних цілях, то проект дозволу і матеріали експертизи надсилаються (передаються) Мінтрансом України на узгодження спеціально уповноваженому державному органу контролю за вивезенням, увезенням і поверненням культурних цінностей. Узгодження здійснюється у визначеному законодавством порядку.

.9Усі спірні питання між замовником і сторонами, задіяними цим Порядком, вирішуються у судовому порядку.

Правила обліку і зберігання документації з питань видачі дозволу

.1Мінтранс України веде облік і забезпечує зберігання усієї документації щодо видачі дозволу протягом п'яти років з дати подачі заяви замовником. Реєстрація документації виконується в журналі реєстрації (додаток 5).

.2Документація зберігається на паперових носіях. Висновки експертизи і дозволи допускається зберігати також на магнітних носіях (дискетах).

Начальник департаменту безпеки

транспорту та технічної політики

Мінтрансу України О. Л. Петрашевський

 

Додаток 1

до п. 1.4 Порядку отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому

Перелік

законодавчих актів і нормативних документів, на відповідність вимогам яких повинна проводитись експертиза типу конструкції транспортного засобу, який ввозиться в Україну

Конституція України.

Закон України “Про дорожній рух”.

Закон України “Про захист прав споживачів”.

Закон України “Про транспорт”.

ДСТУ 3649-97. Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю.

ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности.

ГОСТ 3185-93 (Правила ЕЭК ООН N 60). Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двухколесных мотоциклов и мопедов в отношении органов управления, приводимых в действие водителем, включая обозначения органов управления, контрольных приборов и индикаторов.

ГОСТ 8769-75. Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости.

ГОСТ 10984-74 (R 6, 7, 23, 38, 50). Фонари внешние сигнальные и осветительные механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Световые и цветовые характеристики. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ 21393-75. Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности.

ГОСТ 21398-89. Автомобили грузовые. Общие технические требования.

ГОСТ 22895-77. Тормозные системы и тормозные свойства автомобильных средств. Нормативы эффективности. Общие технические требования.

ГОСТ 27435-87. Внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений.

ГОСТ 27436-87. Внешний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений.

ГОСТ 27815-88. Автобусы. Общие требования к безопасности конструкции.

ГОСТ 28345-89. Единообразные предписания, касающиеся конструкции маломест- ных транспортных средств общего пользования.

ГОСТ 29120-91. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Задних защитных устройств; II. Транспортных средств в отношении установки заднего защитного устройства официально утвержденного типа; III. Транспортных средств в отношении их задней защиты.

ОСТ 37.001.262-83. Мотоциклы и двигатели. Выбросы вредных веществ. Нормы и методы определения.

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.93 № 1094, зі змінами та доповненнями.

Додаток 2

до п. 2.1 Порядку отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому

В експертну комісію Міністерства транспорту України з питань видачі дозволів на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому

_____________________________________

03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9.

Замовника __________________________

(найменування організації

____________________________________

чи підприємства)

в особі ______________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Адреса: _____________________________

____________________________________

Заява

Прошу видати дозвіл на ввезення ______________________________

(з метою постійного користування,

____________________________________________________________

інша мета згідно з законодавством)

транспортного засобу _________________________________________

(найменування, модель)

____________________________________________________________,

(ідентифікаційний номер транспортного засобу і двигуна, робочий об’єм двигуна)

виготовленого ____________________ у ___________ модельному році.

(ким) (рік)

Реквізити для укладення договору на науково-технічну експертизу (поштовий індекс, адреса, розрахунковий рахунок, МФО, код за ЄДРПОУ, номер свідоцтва про реєстрацію платника податку, код платника податку, телефон, факс).

Додатки:

1.

Документація останньої реєстрації транспортного засобу

- на ___ арк.

2.

Довідка (витяг з протоколу) Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання транспортного засобу гуманітарною допомогою

- на ___ арк.

 

3.

Фото транспортного засобу (види збоку, спереду, ззаду)

- на ___ арк.

 

 

 

 

4.

Інші документи у разі, якщо неможливо представити копії реєстраційних документів, які містять інформацію про найменування і модель транспортного засобу, ідентифікаційні і реєстраційні номери шасі (кузова) і двигуна, дату виготовлення транспортного засобу, робочий об'єм двигуна (п. 2.1 Порядку).

 
         
   

Дата

Підпис замовника

 

Додаток 3

до п. 2.6 Порядку отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому

Затверджую

Голова експертної комісії

_____________________________

(наукова установа)

______________________________

(посада, прізвище та ініціали)

М. П. “___”______________ ____ р.

Висновок науково-технічної експертизи №

Керуючись Порядком отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому, затвердженим наказом Мінтрансу України від 10.05.2000 №225, і на підставі договору від _______ №____ ___________________________________

(наукова установа)

виконав науково-технічну експертизу транспортного засобу

______________________ __________________________________________

(найменування, модель) (дата виготовлення, виготівник,

_________________________________________________________________

ідентифікаційний номер транспортного засобу і двигуна, робочий об’єм двигуна)

 

на відповідність вимогам безпеки, викладеним у чинних законодавчих актах і нормативних документах.

За результатами експертизи зроблено такі висновки:

  1. Конструкція транспортного засобу _________________________________,

(найменування, модель, ідентифікаційні дані)

виготовлення ________________ у ___________________ модельному році,

(ким) (рік)

визначається як ___________________________________________________

(тип за ДСТУ 2984-95. Засоби транспортні дорожні. Типи.

Терміни та визначення)

і ______________________________________________ вимогам безпеки.

(відповідає, не відповідає)

_________________________________________________________________

(можливість застосування, обмеження щодо експлуатації)

_________________________________________________________________

  1. Транспортний засіб _________________________________________

(найменування, модель)

може бути введений в експлуатацію після встановлення відповідності його технічного стану вимогам ДСТУ 3649-97. Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю.

Експерти:

_________________

(підпис)

_________________

(підпис)

_________________

(підпис)

_____________________________

(прізвище та ініціали)

_____________________________

(прізвище та ініціали)

_____________________________

(прізвище та ініціали)

 

Додаток 4

до п. 2.7 Порядку отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому

УЗГОДЖЕНО*

_________________________________

(керівник (заступник) спеціально уповноваженого державного органу контролю за вивезенням, увезенням і поверненням культурних цінностей)

М. П. __________________ ________

(прізвище та ініціали)

“___”_______________ ____ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________

(заступник Міністра транспорту України -

____________________________________

- голова експертної комісії)

____________________________________

М. П. _____________________ _________

(прізвище та ініціали)

“___”_______________ ____ р.

ДОЗВІЛ №

на ввезення на територію України для постійного користування механічного транспортного засобу, виготовленого 8 і більше років тому

Міністерство транспорту України (протокол експертної комісії від ______ №______) відповідно до п. 7 Правил ввезення транспортних засобів на територію України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.94 № 341, зі змінами і доповненнями, та документів, які представлені _________________________________________________________________,

(найменування заявника)

керуючись висновком науково-технічної експертизи від ______ № ___, дозволяє ввезення транспортного засобу типу ______________________________,

(найменування, модель)

ідентифікаційний номер _______,

ідентифікаційний номер двигуна _____________, робочий об’єм двигуна ________________, дата виготовлення ___________.

Транспортний засіб може бути введений в експлуатацію після встановлення відповідності його технічного стану вимогам ДСТУ 3649-97. Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю.

(Можливість застосування, обмеження щодо експлуатації)

Цей дозвіл є підставою для видачі митними органами Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України.

Заступник голови експертної комісії

___________

(підпис)

___________________

(прізвище та ініціали)

Секретар експертної комісії

___________

(підпис)

___________________

(прізвище та ініціали)

* Гриф застосовується у разі ввезення транспортного засобу в колекційних цілях.

Додаток 5

до п. 3.1 Порядку отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому

Журнал реєстрації

документації механічного транспортного засобу, представленої на науково-технічну (товарознавчу) експертизу і отримання дозволу на ввезення транспортного засобу на територію України для постійного користування.

Не наводиться.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.05.2000 р. № 09/3-1719-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про відчуження на митній території України транспортних засобів

До відома та використання в оперативній роботі повідомляємо, що у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 27.08.99 №1569 “Про відчуження на митній території України транспортних засобів, що належать іноземним дипломатичним представництвам, консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій, їх персоналу та членам сімей персоналу” лист Держмитслужби від 12.07.99 №15/1-2101-ЕП вважати таким, що втратив чинність.

Відчуження на митній території України транспортних засобів, які були ввезені іноземними дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій, їх персоналом та членами сімей персоналу на територію України для тимчасового користування, проводиться у відповідності до вимог та положень вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України. Питання оподаткування транспортних засобів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, розглядаються Держмитслужбою за поданням Міністерства закордонних справ України з урахуванням умов відчуження транспортних засобів представництвами України за кордоном, їх персоналом та членами їх сімей.

Заступник Голови Служби О. П. Шейко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

31.05.2000 р. № 09/1-1978-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо застосування положень наказу Держмитслужби від 27.03.2000 №164

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 20 червня 2008 року № 11/2-15/6863-ЕП)

На численні звернення митниць стосовно виконання окремих положень Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, затвердженого наказом Держмитслужби від 27.03.2000 № 164 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 13.04.2000 за № 227/4448, повідомляємо наступне.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 року № 65 “Про ставки митних зборів” не встановлено ставок зборів за митне оформлення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, що ввозяться громадянами на митну територію України під зобов’язання про зворотне вивезення або з метою транзиту. У зв’язку з цим, передбачені абзацом 2 пункту 2.7.2 вищевказаного Порядку, митні збори за митне оформлення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, що ввозяться громадянами в Україну тимчасово або з метою транзиту, сплачуються за нульовою ставкою.

 

Голова Служби Ю. П. Соловков

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

01.06.2000 р. №1/09-2765- ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

З метою уникнення випадків ухилення резидентів-фізичних осіб від сплати митних та інших обов’язкових платежів при ввезенні транспортних засобів відповідно до частини четвертої ст. 38 Митного кодексу України повідомляємо:

Починаючи з 01.07.2001 митне оформлення транспортних засобів (код 87.03 за Гармонізованою системою опису та кодування товарів), що ввозяться в Україну резидентами фізичними особами, проводити зі сплатою митних та інших обов’язкових платежів виключно в пунктах пропуску на митному кордоні України безпосередньо при ввезені цих транспортних засобів в Україну. Нарахування митних та інших обов’язкових платежів при ввезенні транспортних засобів здійснюється за уніфікованою митною квитанцією МД-1.

Оформлення Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України здійснювати відповідно до вимог наказу Держмитслужби України від 25.06.99 № 393 “Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України”, у митницях за місцем проживання власників таких товарів.

Зазначені вимоги не поширюються на транспортні засоби: що були виготовлені до 01.01.99:

що ввозяться в разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну;

що ввозяться громадянами, зазначеними в статтях 59 - 63, 65 - 67 Митного кодексу України, а також працівниками дипломатичних установ України за кордоном;

що ввозяться резидентами-фізичними особами, які виїжджали в службові відрядження за межі України та мають право ввезти в Україну предмети без сплати мита, акцизного збору й податку на добавлену вартість на суму, що не перевищує 50 відсотків заробленої іноземної валюти, за умови документального підтвердження наявності цих пільг.

Начальникам митниць забезпечити інформування громадян та взяти під особистий контроль і відповідальність дотримання встановленого порядку.

Голова Служби Ю.П.Соловков

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.06.2000 р. № 14/14-2068-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 31 березня 2005 року № 25/1-15-38/3247-ЕП)

До відома та можливого використання в роботі при митному оформленні автомобілів направляємо інформацію стосовно вартості автомобілів “ВАЗ”, які реалізуються з консигнаційних складів в Угорщині, та автомобілів “SKODA”, що постачаються на ринок України із Чехії.

Додаток на 2 стор.

Начальник

Митно-тарифного управління В. Демченко

 

Додаток 1

ЦІНИ НА АВТОМОБІЛІ “SKODA”, ЩО ПОСТАЧАЮТЬСЯ НА РИНОК УКРАЇНИ З ЧЕХІЇ

Марка автомобіля

Вартість, DM

Oct GLX 74

15535

OctLX

13827

Fe LX 43

8159

Fe LX 43

8039

Pickup 43

8559

Pickup 43

8704

FeLXI 50

9420

Fe C LX 43

9276

Fe LX 43

8201

Fe C LX 43

9137

Fe C LX 43

9427

Oct SLX 92

19122

Oct SLX 92

19304

Oct SLX 92

19425

Oct GLX 55

16135

Oct GLX 55

16014

Oct SLX 74

18070

Oct LX 55

13855

Додаток 2

ЦІНИ НА АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ З КОНСИГНАЦІЙНИХ СКЛАДІВ УГОРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (ПРАЙС-ЛИСТИ ФІРМИ “LADA TRANS KFT”)

п/п

Марка

Об'єм двигуна

Вартість, $/США

1

ВАЗ 21102M

 

4100,00

2

ВАЗ 21053

1500

2150,00

3

ВАЗ 21061

1500

2250,00

4

ВАЗ 2107

1500

2400,00

5

ВАЗ 21102

1500

4000,00

6

ВАЗ 21111M

1500

4600,00

7

ВАЗ 21111

1500

4450,00

8

ВАЗ 21099L

1500

3200,00

9

ВАЗ 21061

1500

1550,00

10

ВАЗ 21065

1500

2000,00

11

ВАЗ 21065

1500

2100,00

 

12

ВАЗ 21213

1500

3550,00

13

ВАЗ 21093ML

1500

2800,00

14

ВАЗ 21083M

1500

2600,00

15

Кіа Avella Delta

1500

4000,00

16

УАЗ всі моделі

1300

1800,00

17

УАЗ без підготовки до продажу

 

1550,00

ЦІНИ НА АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ З КОНСИГНАЦІЙНИХ СКЛАДІВ УГОРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

(ПРАЙС-ЛИСТИ ФІРМИ “TRANS CAR PARK”)

п/п

Модель

Вартість, $/США

1

ВАЗ 21053

2100,00

2

ВАЗ 21061

2100,00

2150,00

3

ВАЗ 2107

2100,00

4

ВАЗ 21099L

2350,00

3150,00

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.06.2000 р. № 13/13 - 2144 – ЕП

Начальнику Запорізької митниці

Конєву О.І.

Головному бухгалтеру

В’юнніковій Л.Є.

На Ваш лист від 20.03.2000 № 01-21-03/1142 з проханням надати роз’яснення щодо правомірності повернення платежів, сплачених 13.08.98 громадянином України Левадою О.М за митне оформлення автомобіля “Опель-Вектра”, Управління бухгалтерського обліку та звітності повідомляє.

На цей час митне оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, здійснюється згідно Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 25.06.99 № 393 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 29.07.99 за № 516/3809.

Згідно п. 9 вищезазначених Правил митні платежі, сплачені при митному оформленні транспортних засобів (номерних вузлів, агрегатів та запасних частин), поверненню не підлягають.

При цьому звертаємо Вашу увагу на необхідність інформування громадянина Левади О.М. про його право звернення з цього приводу до судових органів.

Начальник Управління

бухгалтерського обліку

та звітності М.В.Околіта

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.06.2000 р. № 958

Про митне оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов’язання про зворотне вивезення

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Дозволити Державній митній службі здійснити митне оформлення транспортних засобів, виготовлених більш як 8 років тому та ввезених громадянами України на її територію для тимчасового користування під зобов’язання про зворотне вивезення, зареєстрованих в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ до 1 січня 2000 р. і заявлених митниці в установленому порядку з метою їх вільного використання.

Ця постанова набирає чинності з дня опублікування в газеті “Урядовий кур’єр”.

Прем’єр-міністр України В. ЮЩЕНКО

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.06.2000 р. № 09/1-2344-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про митне оформлення транспортних засобів

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 27 серпня 2000 року № 09/2-3121-ЕП)

До відома та для використання в оперативній роботі повідомляємо, що 14.06.2000 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 958 “Про митне оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов’язання про зворотне вивезення”, яка набрала чинності 17.06.2000 (опубліковано в газеті “Урядовий кур’єр”, №110).

При зверненні громадян з приводу митного оформлення для постійного користування на території України зазначених у постанові транспортних засобів нарахування платежів (мита, акцизного та митних зборів, податку на додану вартість) необхідно проводити згідно з вимогами Законів України від 24.05.96 № 216/96-ВР “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби”, від 05.02.92 № 2097-XII “Про Єдиний митний тариф”, від 03.04.97 №168/97-ВР “Про податок на додану вартість”, Декрету Кабінету Міністрів України від 11.01.93 № 2-93 “Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.98 № 1598 “Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України”.

Митне оформлення для постійного користування на території України транспортних засобів, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 958 “Про митне оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов’язання про зворотне вивезення”, проводиться тільки після зняття таких транспортних засобів з реєстраційного обліку у відповідних органах іноземних держав та подання громадянами митниці документів про право розпорядження (володіння) цими транспортними засобами.

При зверненні громадян з приводу митного оформлення зазначених транспортних засобів:

- громадянин подає в письмовій формі заяву в митницю щодо митного оформлення транспортного засобу;

- при прийнятті рішення щодо митного оформлення транспортного засобу інспектор митниці у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорті) робить запис “Направляється для зняття з обліку”, який завіряє відтиском особистої номерної печатки;

- на зворотному боці доручення робить запис “Направляється для зняття з обліку”, обводить його і завіряє підписом та відтиском особистої номерної печатки.

У разі вивезення з України транспортного засобу з метою зняття його з обліку у відповідних органах іноземних держав оформляється автомобільна митна декларація форми МД-7 (у двох примірниках). У графі “Примітки” робиться запис “Вивезення для зняття з обліку”. Пропуск (вивезення, увезення) транспортного засобу може бути здійснений за наявності відповідного засвідченого запису на зворотному боці доручення, а також відповідних документів про право користування (володіння, розпорядження).

Увезення в Україну такого транспортного засобу після зняття його з обліку у відповідних органах іноземних держав здійснюється на підставі оформленої декларації форми МД-7, яка залишається в громадянина при вивезенні та є підставою (за наявності документів про право власності, розпорядження тощо) для пропуску транспортного засобу в Україну й у якій на зворотному боці зазначається документ про право власності (розпорядження) із зазначенням його номера, дати. Запис обводиться, підписується інспектором, що здійснив пропуск, і завіряється його особистою номерною печаткою. Ця декларація повертається громадянину для подання митниці, у зоні діяльності якої він проживає. Після цього власник транспортного засобу (довірена особа) повинен звернутися в митницю, надати документи, необхідні для здійснення митного оформлення та сплатити відповідні платежі.

Митне оформлення транспортних засобів, які по закінченні терміну, зазначеного митними органами в наданому громадянином зобов’язанні про зворотне вивезення, не були вивезені за межі України, може бути здійснене у вищевикладеному порядку після розгляду відповідних справ про порушення митних правил або за рішенням суду.

Для обліку та звітності необхідно здійснити заходи щодо визначення кількості оформлених відповідно до зазначеної постанови транспортних засобів, а також суми сплачених при здійсненні митного оформлення платежів.

Голова Служби Ю. П. Соловков

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.07.2000 р. № 14/3-2655-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 29 липня 2004 року № 25/2-9-16/9442-ЕП)

У зв’язку із багаточисельними запитами митних установ стосовно визначення бази оподаткування для цілей справляння податку на додану вартість транспортних засобів, які підлягають митному оформленню відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 958 “Про митне оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов’язання про зворотне вивезення”, та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10.07.2000 № 12111/45 повідомляємо наступне.

Враховуючи те, що постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2000 № 575 “Про приведення рішень Кабінету Міністрів України у відповідність з Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)” скасовано дію постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.96 № 1282 (із змінами та доповненнями), митну оцінку транспортних засобів, які підлягають митному оформленню відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 958, проводити виходячи з реальної вартості цих транспортних засобів на момент їх тимчасового ввезення на митну територію України.

Заступник Голови Служби О. П. Шейко


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.07.2000 р. № 09/09-2661-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про втрату чинності листів Держмиткому та Держмитслужби

На виконання наказів Держмитслужби від 03.07.2000 № 373 “Про дотримання вимог Інструкції діловодства в митних органах України підрозділами Держмитслужби” та від 27.03.2000 № 164 “Про затвердження порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам”, з метою приведення нормативних актів Держмитслужби до вимог законодавства України повідомляємо, що листи Держмитслужби:

від 09.12.96 № 11/2-9125;

від 15.01.98 № 11/1-439;

від 11.09.98 № 09/1-2137-ЕП в адресу Чорноморської регіональної, Котовської, Роздільнянської та Білгород-Дністровської митниць;

від 30.09.99 № 09/1-3109-ЕП;

від 07.10.99 № 09/1-3206-ЕП;

від 25.02.2000 № 14/1-609-ЕП,

вважати такими, що втратили чинність.

 

Голова Служби Ю. П. Соловков

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.07.2000 р. № 11/4-6636

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про доведення наказу Мінтрансу України від 10.05.2000 № 225

Додатково див. лист Державної митної служби України від 7 вересня 2000 року № 32/5-3296-ЕП

Для використання в роботі з митного оформлення транспортних засобів, виготовлених 8 та більше років тому, надсилаємо наказ Мінтрансу України від 10.05.2000 № 225 (реєстрація в Мін’юсті за № 391/4612 від 05.07.2000) “Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому” (див. окремо в базі).

Додаток: на 11 арк.

Заступник Голови Служби І. Соболь

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2000 р. № 406

Про затвердження Порядку митного оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов’язання про зворотне вивезення

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 р. за №492/4713

Наказ втратив чинність (згідно з наказом Державної митної служби України від 22 вересня 2005 року № 894)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №958 “Про митне оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов’язання про зворотне вивезення”, з метою встановлення єдиного порядку митного оформлення транспортних засобів, зазначених у цій постанові,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок митного оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення (далі - Порядок), який додається.

Управлінню організації митного контролю (Дьомін Ю. М.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Управлінню справами (Карпенко В. П.) після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити тиражування та розсилання його до митних органів.

Начальникам митниць інформувати громадян про затверджений Порядок, зокрема шляхом його висвітлення в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці.

Управлінню аналізу, прогнозування та зв’язків з громадськістю (Козик Л. Г.) забезпечити висвітлення цього Порядку в засобах масової інформації.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління організації митного контролю Дьоміна Ю. М.

Голова Служби Ю. П. Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України від 26 липня 2000 р. № 406

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 р. за №492/4713

 

ПОРЯДОК

митного оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення

Загальні положення

.1Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 958 “Про митне оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов’язання про зворотне вивезення” (далі - постанова) з метою встановлення єдиного порядку митного оформлення транспортних засобів, зазначених у постанові.

.2Дія цього Порядку поширюється на транспортні засоби, виготовлені більш як 8 років тому та ввезені громадянами України на її територію для тимчасового користування під зобов’язання про зворотне вивезення, зареєстровані в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України до 01.01.2000 і заявлені митниці в установленому порядку з метою їх вільного використання.

.3Митне оформлення для вільного використання на території України транспортних засобів, зазначених у постанові, відповідно до Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 25.06.99 № 393 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.07.99 за № 516/3809, проводиться тільки після зняття таких транспортних засобів з обліку у відповідних реєстраційних органах іноземних держав та подання митниці громадянами документів, які підтверджують право розпорядження (відчуження) або власності на нього.

.4Під час митного оформлення транспортних засобів для вільного використання на території України нарахування платежів (мита, акцизного та митних зборів, податку на додану вартість) проводиться згідно з Порядком нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, затвердженим наказом Держмитслужби від 27.03.2000 № 164 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.04.2000 за № 227/4448.

.5Для звітності митні органи ведуть облік кількості оформлених відповідно до зазначеної постанови транспортних засобів, а також сум платежів, сплачених при здійсненні митного оформлення.

Послідовність митного оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення

.1При зверненні громадян з приводу митного оформлення для вільного використання на території України зазначених у постанові транспортних засобів митницею розглядаються наявні в громадянина документи та виноситься рішення щодо можливості митного оформлення.

.2У разі коли транспортний засіб підпадає під дію постанови, громадянин направляється в підрозділ ДАІ МВС України для зняття транспортного засобу з тимчасового обліку.

.3За наявності в громадянина документів про право власності на транспортний засіб, знятий з обліку в реєстраційних органах іноземних держав, або про розпорядження ним, а також технічних документів митниця проводить у порядку, установленому законодавством України, його митне оформлення для вільного використання на території України.

.4На вимогу громадянина в разі потреби вивезення транспортного засобу за межі України з метою зняття його з обліку у відповідних органах іноземних держав або отримання відповідних документів про право власності або розпорядження митниця оформляє у двох примірниках декларацію форми МД-7. У графі “Примітки” робиться запис “Вивезення для зняття з обліку”. При цьому громадянин має бути повідомлений, що транспортний засіб перебуває під митним контролем і, починаючи з 16-го дня після оформлення декларації форми МД-7, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 №65 “Про ставки митних зборів” за це справляються митні збори.

.5У разі прийняття громадянином рішення залишити транспортний засіб, вивезений для зняття з обліку в реєстраційних органах іноземних держав, за межами України він у термін 15 днів після оформлення декларації форми МД-7 на вивезення має звернутися в митницю, яка оформлювала цю декларацію, та подати їй перший примірник декларації з відмітками прикордонної митниці про вивезення автомобіля за межі України. Наявність у громадянина такої декларації форми МД-7 є підставою для зняття транспортного засобу з митного контролю. При зверненні громадянина в митницю з приводу зняття з контролю транспортного засобу по закінченні терміну 15 днів з моменту оформлення декларації форми МД-7, нараховуються митні збори за перебування транспортного засобу під митним контролем.

.6Пропуск через митний кордон України таких транспортних засобів здійснюється залежно від режиму ввезення або вивезення та за наявності в громадянина:

декларації форми МД-7 з відповідним записом у ній;

технічних документів на транспортний засіб;

документів про право власності або розпорядження або користування (режим вивезення);

документів про право власності або розпорядження (режим ввезення), при цьому транспортний засіб повинен бути знятий з обліку в реєстраційних органах іноземних держав.

.7Увезення в Україну транспортного засобу після зняття його з обліку у відповідних органах іноземних держав здійснюється на підставі оформленої декларації форми МД-7, яка залишається в громадянина при вивезенні та є підставою (за наявності документів про право власності або розпорядження) для пропуску транспортного засобу в Україну й на зворотному боці якої зазначаються документ про право власності або розпорядження, його номер, дата. Запис обводиться, підписується інспектором, що здійснив пропуск, і завіряється його особистою номерною печаткою. Ця декларація повертається громадянину для подання митниці, у зоні діяльності якої він проживає. Після цього власник (довірена особа) має звернутися в митницю, подати документи, необхідні для здійснення митного оформлення транспортного засобу з метою вільного користування на території України.

.8Питання митного оформлення транспортного засобу, який по закінченні терміну, зазначеного митними органами в наданому громадянином зобов’язанні про зворотне вивезення, не був вивезений за межі України, може бути вирішене лише після розгляду відповідної справи про порушення митних правил.

Начальник Управління організації

митного контролю Ю. М. Дьомін

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

26.07.2000 р. № 407

Про затвердження Порядку заповнення декларації форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, номерного вузла чи агрегату

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 р. за №491/4712

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної митної служби України від 8 червня 2004 року № 420

(Вимоги цього наказу не застосовуються при оформленні автотранспортних засобів, що ввозяться відповідно до Порядку, затвердженого наказом Державної митної служби України від 12 жовтня 2001 року № 664, згідно з наказом Державної митної служби України від 12 жовтня 2001 року № 664)

Наказ втратив чинність (згідно з наказом Державної митної служби України від 17 листопада 2005 року № 1118)

Відповідно до Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 25.06.99 № 393, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 29.07.99 за № 516/3809, з метою встановлення єдиного порядку заповнення декларації форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, номерного вузла чи агрегату

НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок заповнення декларації форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, номерного вузла чи агрегату (далі - Порядок), який додається.

Управлінню організації митного контролю (Дьомін Ю. М.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Управлінню справами (Карпенко В. П.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити тиражування та розсилання наказу в митні органи.

Начальникам митниць інформувати громадян про затверджений Порядок, зокрема шляхом його висвітлення в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці.

Управлінню аналізу, прогнозування та зв’язків з громадськістю (Козик Л. Г.) забезпечити висвітлення цього Порядку в засобах масової інформації.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальників митниць та начальника Управління організації митного контролю Дьоміна Ю. М.

Голова Служби Ю. П. Соловков

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 26 липня 2000 р. № 407

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

10 серпня 2000 р. за № 491/4712

Порядок

заповнення декларації форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, номерного вузла чи агрегату

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

.1Цей Порядок розроблено на виконання вимог наказу Державної митної служби України від 25.06.99 № 393 “Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України”, з метою встановлення єдиного порядку заповнення декларації форми МД-7 (далі - МД-7) на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, номерного вузла чи агрегату.

.2МД-7 є документом, у якому містяться відомості про митницю ввезення, власника транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) або особу, що діє за його дорученням, про транспортний засіб, мету його переміщення через митний кордон України, документи, на підставі яких здійснюється ввезення/вивезення транспортного засобу (номерних вузлів і агрегатів), а також зобов’язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит і доставку транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) до митниці призначення.

.3МД-7 подається до митниці для здійснення митного оформлення транспортних засобів (номерних вузлів чи агрегатів), що переміщуються через митний кордон України громадянами, для контролю за виконанням зобов’язань про зворотне ввезення/вивезення, транзит і доставку транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) до митниці призначення.

.4МД-7 оформлюється на ім’я власника транспортного засобу, вузла чи агрегату. У разі переганяння (перевезення) транспортного засобу за дорученням декларація оформлюється на ім’я особи, яка безпосередньо переміщує такий транспортний засіб (номерний вузол, агрегат) через митний кордон України.

.5МД-7 заповнюється у двох примірниках на кожний транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат).

ЗАСТОСУВАННЯ МД-7

.1Транспортні засоби (номерні вузли й агрегати), що переміщуються громадянами через митний кордон України, підлягають обов'язковому декларуванню.

.2Декларування здійснюється шляхом подання фізичною особою до митного органу заповненої МД-7, крім випадків, передбачених законодавством України.

ЗАПОВНЕННЯ ГРАФ МД-7

.1МД-7 заповнюється власником транспортного засобу або його довіреною особою, що безпосередньо здійснює переміщення транспортного засобу індивідуального користування (номерного вузла чи агрегату) через митний кордон України. Особа, що переміщує транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат), засвідчує своїм особистим підписом відповідність заявлених ним даних до фактичних, проставляє дату заповнення МД-7 та подає її разом з потрібними документами до митного оформлення. З метою прискорення митного оформлення транспортного засобу індивідуального користування (номерного вузла чи агрегату) за згодою особи, яка переміщує через митний кордон України транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат), можливе заповнення МД-7 декларантом.

Порядок заповнення граф

Графа 1 “Громадянство, прізвище, ім’я та по батькові”

Зазначаються громадянство, прізвище, ім’я та по батькові особи, що переміщує транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат).

Графа 2 “Адреса постійного проживання”

Зазначається повна адреса постійного проживання особи, що переміщує транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат).

Графа 3 “Номер паспорта, ким і коли видано”

Зазначаються серія та номер паспорта чи іншого документа про право перетину кордону, ким і коли видано цей документ особі, що переміщує транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат).

Графа 4 “Загальні відомості про транспортний засіб”

Зазначаються:

а) марка: марка та модель транспортного засобу, вузла чи агрегату до нього згідно з реєстраційними й технічними документами;

б) номер двигуна

Фактичний номер двигуна, кузова, шасі,

що міститься на цих агрегатах;

в) номер кузова

г) номер шасі

ґ) рік виробництва: визначається за ідентифікаційним номером кузова. При неможливості визначення року виготовлення транспортного засобу за ідентифікаційним номером кузова він визначається за записами в технічних та реєстраційних документах, за документами, що підтверджують право власності, тощо;

д) вартість: фактурна вартість транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) на підставі наявних належним чином оформлених договорів купівлі-продажу, дарування, міни, а також рахунків, рахунків-фактур, фактур, інвойсів тощо;

е) реєстраційний (транзит) номер: реєстраційний номер або транзитний номерний знак для разових поїздок;

є) колір: колір транспортного засобу.

Графа 5 “Мета ввезення/вивезення: для особистого користування, відчуження, транзиту, тимчасово, на постійно, перегін за дорученням власника (непотрібне закреслити)”

Шляхом закреслення непотрібної інформації зазначається мета ввезення/вивезення транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату).

Графа “Зобов’язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит”

Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, що переміщує транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат) і дає зобов’язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит із зазначенням терміну (число, місяць, рік) та країни призначення. Ця інформація завіряється підписом особи, що переміщує транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат), з проставленням дати подання такого зобов’язання.

Графа “Службові відмітки митниці”

Розділ I “Наявність необхідних для реєстрації документів”

Зазначаються документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб або користування ним (у тому числі з правом розпорядження), технічні або реєстраційні документи на транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат), якщо він був зареєстрований у країні придбання чи іншій країні, доручення на перегін або перевезення з обов’язковим наведенням реквізитів (дати, номера) цих документів тощо.

Розділ II

Заповнюється при ввезенні (у тому числі тимчасовому), увезенні з метою транзиту, зворотному вивезенні після тимчасового ввезення транспортного засобу.

Зазначається митниця призначення, у зоні діяльності якої постійно чи тимчасово проживає чи має намір проживати власник транспортного засобу. У разі переміщення транспортного засобу за дорученням зазначається митниця, у зоні діяльності якої проживає особа, якою надано таке доручення.

Зазначаються прізвище, ініціали особи, що переміщує транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат) і яку попереджено про відповідальність за недоставку транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) до митниці призначення у визначений термін.

При тимчасовому вивезенні, а також при тимчасовому ввезенні транспортного засобу в Україну на термін, який визначено законодавством і протягом якого транспортний засіб не ставиться на облік у відповідних реєстраційних органах, розділ II не заповнюється.

Графи “В’ЇЗД” або “ВИЇЗД”

Залежно від режиму ввезення або вивезення транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) у відповідній графі проставляється відбиток особистого номерного забезпечення інспектора митниці, який проводив митне оформлення транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) та надавав дозвіл на їх переміщення через митний кордон України.

Графа “Примітки”

Заповнюється інспектором митниці при ввезенні транспортного засобу у разі перегону (перевезення) транспортного засобу за дорученням.

Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові власника транспортного засобу, який дав таке доручення. У разі переміщення транзитом транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) додатково зазначається адреса його власника.

При видачі номерних знаків для разових поїздок у цій графі інспектор митниці робить запис “Номерні знаки ______ вилучено, видано № ______”.

Зазначається інформація про стан і комплектацію транспортного засобу (наявність кондиціонера, шкіряного салону, CD-програвача тощо). У разі ввезення номерних вузлів чи агрегатів, вартість яких явно занижена, інспектором митниці зазначаються його комплектація та стан номерного вузла чи агрегату за зовнішніми ознаками.

.2Інспектор митниці перевіряє відповідність фактичних даних транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) до заявлених у МД-7 (ці дані завіряються особистим підписом власника (водія) із зазначенням дати оформлення декларації форми МД-7) та зазначеним у документах на транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат), наявність особистого підпису та дати.

Після вирішення питання пропуску транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) на митну територію України (випуску за межі митної території України) інспектор, який здійснює митне оформлення, проводить такі заходи:

попереджає громадянина про відповідальність за недоставку транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) до митниці призначення в зазначений термін;

у разі тимчасового ввезення/вивезення, транзиту попереджає громадянина про відповідальність за порушення терміну зворотного ввезення/вивезення, транзиту;

присвоює декларації реєстраційний номер, який проставляється після слова “ДЕКЛАРАЦІЯ” за такою схемою:

*****/*/******,

1 2 3

де 1 - девятизначний код митного органу, а за наявності - код структурного підрозділу згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 02.04.2004 № 233 “Про затвердження Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів”;

(абзац сьомий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 08.06.2004 р. № 420)

2 - остання цифра поточного року;

3 - порядковий номер (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці) за електронним журналом обліку транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України;

проставляє відбитки особистого митного забезпечення в графі “В’ЇЗД” або “ВИЇЗД” декларації в порядку, передбаченому їх заповненням, та в окремо виділеному місці для печатки (М. П.), а також штамп “Під митним контролем” у лівому верхньому куті декларації;

здійснює захист результатів митного оформлення.

.3Перший примірник оформленої декларації форми МД-7 разом з документами, що підтверджують право власності або користування, реєстраційними й технічними документами на транспортний засіб (номерний вузол і агрегат) та іншими документами видається на руки власнику (довіреній особі) для подання до митниці призначення, другий примірник залишається в справах митниці для контролю, обліку та звітності.

Начальник Управління

організації митного контролю Ю. М. Дьомін

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.08.2000 р. № 20/2-3053-ЕП

Начальникам регіональних

митниць та митниць

Начальникам Відділень та Служб

по боротьбі з контрабандою та

порушеннями митних правил

Щодо застосування положень листа Держмитслужби України № 20/2-2008ЕП від 1 червня 2000 року.

У зв’язку із запитом Східної РМ (вих. №10/11348 від 17.07.00), з огляду на звернення до Держмитслужби України інших митниць з питаннями, що виникають при виконанні вимог листа №20/2-2008ЕП від 01.06.00, наводимо наступні роз’яснення.

Лист №20/2-2008ЕП від 1 червня 2000 року було підготовлено з метою вдосконалення процедури проведення попередніх оцінок предметів правопорушень, вилучених у зв’язку з заведенням справ про порушення митних правил. Підставою для цього кроку стали серйозні претензії до митної системи щодо суттєвого завищення показників у звітності по припиненню митних правопорушень. Метою видання листа є не зміна, а деталізація чинного на сьогодні порядку.

На виконання листа, в кожній справі про порушення митних правил, за наведеним нижче виключенням, однією з обов’язкових підстав висновку попередньої оцінки вилучених предметів порушення митних правил є висновок експерту. Згідно із ст. 273 Кодексу України про адміністративні правопорушення експерт призначається органом (посадовою особою), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, у разі, коли виникає потреба в спеціальних знаннях. Як роз’яснено в коментарі до цієї статті (Кодекс Української РСР про адміністративні правопорушення. Науково-практичний коментар, Київ, “Україна”, 1991), “експерт - це особа, яка є спеціалістом в області науки, техніки, мистецтва тощо, призначена органом адміністративної юрисдикції для вивчення питань, які виникають при розгляді справи та потребують для свого вирішення спеціальних знань. Як експерт може бути залучена будь-яка особа, що має необхідні знання. Питання, поставлені перед експертом, не можуть виходити за межі його спеціальних знань. Предметом експертизи можуть бути будь-які питання, за виключенням правових, оскільки вивчення останніх є обов’язком органу або посадової особи, яка розглядає справу. В результаті всебічного та об’єктивного вивчення наданих матеріалів експерт на основі спеціальних знань дає у своєму висновку мотивовану відповідь на поставлені перед ним питання. (...) Закон не визначає форми висновку експерта ...”. З метою надання висновку експерта форми документа, він має бути складений письмово.

Таким чином, коли працівники оперативних підрозділів з тих чи інших причин зазнають труднощів у здійсненні попередньої оцінки, у кожному конкретному випадку залучаються фахівці інших підрозділів митниць чи найближчих митних лабораторій, які мають відповідну кваліфікацію.

Залучення експерта, який не є працівником митниці, можливо лише при виникненні спірних питань або питань, що не можуть бути вирішені працівниками митних органів самостійно.

Ще раз наголошуємо на необхідності в першу чергу залучення в якості експертів спеціалістів митниць та митних лабораторій, що забезпечить уникнення значного збільшення витрат митних органів на проведення експертиз.

Підкреслюємо, що ні адміністративним, ні кримінально - процесуальним законодавством не встановлюється обмежень щодо особи спеціаліста, який залучається в якості експерта. Єдина вимога, якій має відповідати такий спеціаліст - це наявність у нього необхідних спеціальних знань.

Щодо технології проведення попередньої оцінки роз’яснюємо наступне.

Згідно з чинними нормативними документами, що регулюють процедуру оцінки предметів, вилучених у зв’язку з вчиненням порушень митних правил, така оцінка здійснюється у два етапи: попередня та остаточна оцінки.

Таким чином, на підставі першої виноситься рішення в справі про порушення митних правил, на підставі другої виконується рішення про конфіскацію предметів правопорушення, в разі його прийняття.

Дійсно, згідно з ч.2 п.2 Постанови Кабінету Міністрів України №1340 від 25.08.98 попередня оцінка проводиться на момент взяття на облік вилучених предметів порушень митних правил.

Однак, ця норма не визначає моменту проведення попередньої оцінки, а лише підкреслює необхідність її проведення за цінами, які діють на момент вилучення.

Вказане правило існувало і до видання згаданої постанови. В п.2.3 Тимчасового порядку обліку, оцінки і використання конфіскованого митними органами України майна, валюти та цінностей, безхазяйного майна, товарів та інших предметів, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, затвердженого Наказом Голови Держмиткому України № 291 від 15.11.93, йдеться саме про це.

Протокол про порушення митних правил, на відміну від багатьох інших документів, що містить справа про порушення митних правил, є процесуальним документом. Дані, зазначені у ньому, беруться судами за основу при прийнятті рішень про конфіскацію предметів правопорушення без врахування притаманної митним органам специфіки процедури їх вилучення і оцінки.

Тому практику, яка існувала до цього часу, коли в протоколі про порушення митних правил зазначалась нічим не обґрунтована вартість вилучених предметів порушень митних правил, слід визнати такою, що підлягає викорененню.

Згідно з п. 6.4.1.1. Положення про провадження в справах про порушення митних правил, затвердженого Наказом Голови Держмиткому України № 205 від 04.11.92, у випадках, коли при складенні протоколу неможливо встановити реальну вартість затриманих предметів, напроти найменування цього предмету у позиції “вартість” необхідно зробити запис: “оцінка буде проведена додатково”.

Природно, що викладене вище не може стосуватись випадків вилучення, як предмету порушення митних правил, української валюти та іноземної валюти, вартість якої (курс) регулюється Нацбанком України.

Безспірно, при прийнятті на облік вилучених предметів порушень митних правил бажана наявність даних щодо вартості цих предметів.

Тому, якщо на момент складення протоколу про порушення митних правил висновок експерту відсутній, у графі 1 протоколу, в якій фіксується вилучення на підставі ст.128 МК України предметів правопорушення, дані про вартість таких предметів можуть бути зазначені за умови наявності обґрунтування цих даних, яким можуть вважатись відомості, вказані у товаросупровідних документах, рахунках-фактурах, чеках, тощо.

При цьому, у вказаній вище графі має бути зроблений запис про джерело таких даних: “вартість згідно з ... становить ...”.

Такий запис в протоколі про порушення митних правил не може розцінюватись як результат попередньої оцінки, оскільки це є лише фіксацією наявних даних щодо предметів порушення митних правил на момент його виявлення.

Однак, такий запис слід вважати першим етапом попередньої оцінки, на підставі якого повинні прийматись на облік вилучені предмети порушень митних правил.

У таких випадках наступним етапом попередньої оцінки предметів порушення митних правил є отримання висновку експерту, призначеного в порядку, вказаному вище.

В подальшому, на підставі даних, вказаних в протоколі, і висновків експерту має здійснюватись попередня оцінка предметів порушення митних правил, з врахуванням якої уповноваженим органом і має виноситись рішення в справі про порушення митних правил.

Прийняття рішень в справах про порушення митних правил без результатів попередньої оцінки, проведеної у вказаному вище порядку, є неприпустимим.

В.о. Голови Служби О.Б.Єгоров

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.08.2000 р. № 09/2-3121-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Для використання в оперативній роботі надсилаємо Порядок митного оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов’язання про зворотне вивезення, затверджений наказом Держмитслужби від 26.07.2000 № 406 та зареєстрований в Міністерстві юстиції 10.08.2000 за № 492/4713 й Порядок заповнення декларації форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, номерного вузла чи агрегату, затверджений наказом Держмитслужби від 26.07.2000 № 407 та зареєстрований в Міністерстві юстиції 10.08.2000 за № 491/4712.

Начальникам митниць забезпечити здійснення митного оформлення транспортних засобів та заповнення декларації форми МД-7 відповідно до вищезазначених Порядків.

Лист Держмитслужби від 27.06.2000 № 09/1-2344-ЕП вважати таким, що втратив чинність.

Голова Служби Ю. П. Соловков

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.09.2000 р. № 490

Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2000 р. за №627/4848

(Вимоги цього наказу не застосовуються при оформленні автотранспортних засобів, що ввозяться відповідно до Порядку, затвердженого наказом Державної митної служби України від 12 жовтня 2001 року № 664, згідно з наказом Державної митної служби України від 12 жовтня 2001 року № 664)

Наказ втратив чинність (згідно з наказом Державної митної служби України від 17 листопада 2005 року № 1118).

З метою посилення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, що переміщуються митною територією України й зняті з обліку в реєстраційних органах іноземних держав,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав (далі - Положення), що додається.

Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Копосов С. А.) у двомісячний термін розробити та поетапно впровадити в експлуатацію програмно-інформаційний комплекс для здійснення з використанням центральної бази даних Держмитслужби (далі - ЦБД) контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав.

Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей наказ до відома особового складу й забезпечити його неухильне виконання. Відповідальність за організацію щоденного перегляду контрольних МД-7 у ЦБД та інформації про переміщувані транспортні засоби покладається на начальників митниць.

Інші нормативно-правові акти Державної митної служби України діють у частині, що не суперечать цьому Положенню.

Управлінню організації митного контролю (Дьомін Ю. М.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Управлінню справами (Карпенко В. П.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити тиражування та розсилання цього наказу до митних органів.

Начальникам митниць інформувати громадян про затверджене Положення, зокрема шляхом його висвітлення в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці.

Управлінню аналізу, прогнозування та зв’язків з громадськістю (Козик Л. Г.) забезпечити висвітлення Положення в засобах масової інформації.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя І. М.

Голова Служби Ю. П. Соловков

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 6 вересня 2000 р. № 490

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

20 вересня 2000 р. за № 627/4848

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав

Загальні положення

.1Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав (далі - Положення), розроблено з метою встановлення надійного контролю за переміщенням таких транспортних засобів між митницями України, оперативного реагування в разі виникнення ускладнень чи непередбачених ситуацій під час такого переміщення, підвищення рівня відповідальності осіб, що здійснюють переміщення таких транспортних засобів, та ведення статистичної обробки й аналізу інформації про ці транспортні засоби.

.2Дія Положення поширюється на транспортні засоби, зняті з обліку в реєстраційних органах іноземних держав, які перебувають під митним контролем та переміщуються фізичними особами між митницями територією України.

.3Терміни, що вживаються в цьому Положенні:

.3.1Декларант - юридична або фізична особа, яка здійснює декларування транспортних засобів у митниці відправлення з метою перевезення їх у митницю призначення. Цією особою може бути власник транспортного засобу або особа, яка діє за дорученням власника транспортного засобу, підприємство, що має свідоцтво про визнання його як декларанта.

.3.2Митниця відправлення - будь-який митний орган України, з якого починається переміщення транспортного засобу індивідуального користування.

.3.3Митниця призначення - будь-який митний орган України, де закінчується переміщення транспортного засобу індивідуального користування.

.3.4Проміжна митниця - будь-який митний орган, де здійснюється продовження строку доставки транспортного засобу з одного митного органу в інший.

.3.5Транспортні засоби індивідуального користування, зняті з обліку в реєстраційних органах іноземних держав (далі - транспортні засоби), - будь-які транспортні засоби, які знято з обліку в реєстраційних органах іноземних держав і які переміщуються через митний кордон України під митним контролем у режимі ввезення для постійного користування на території України або з метою транзиту.

.4Транспортні засоби переміщуються під митним контролем з митниці відправлення в митницю призначення власним ходом або іншими транспортними засобами.

.5Митниця відправлення дає дозвіл на доставку транспортного засобу в митницю призначення за умови відсутності в неї обґрунтованих претензій до пред'явлених для митного контролю документів, транспортного засобу або фізичної особи, яка переміщує його через митний кордон України.

.6Для здійснення контролю за доставкою та виявлення фактів недоставки транспортних засобів у митницю призначення використовується програмно-інформаційний комплекс, що базується на відомчій системі зв’язку митних органів України.

Інформаційно-аналітичне митне управління Держмитслужби, використовуючи канали оперативного зв’язку, забезпечує доступ посадовим особам митниць у межах їх службових повноважень до інформації в центральній базі даних (далі - ЦБД) з можливістю перегляду змісту декларацій форми МД-7 (далі - МД-7) та контролю їх поточного стану.

.7До ЦБД в оперативному режимі передається така інформація про пропуск транспортного засобу:

1) номер і дата оформлення МД-7 з метою “ввезення на постійно” або “транзиту”;

2) громадянство, серія та номер паспорта, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, що переміщує транспортний засіб між митними органами України;

3) адреса постійного проживання фізичної особи, що переміщує транспортний засіб між митними органами України;

4) марка транспортного засобу;

5) ідентифікаційний номер кузова/номер шасі транспортного засобу;

6) код митниці призначення (розділ II графи “Службові відмітки митниці”) або код митниці, у зоні діяльності якої розташовано пункт пропуску, через який здійснюється вивезення транспортного засобу за межі України (графа 5 МД-7), та визначений митницею відправлення строк доставки транспортного засобу в митницю призначення.

.8Контроль за доставкою транспортних засобів у митницю призначення здійснює митниця відправлення.

Посадові особи митниць у межах своїх повноважень отримують з ЦБД каналами оперативного зв’язку інформацію за МД-7, поставленими на контроль в одній з митниць, з можливістю контролю поточного стану МД-7.

Поставлення на контроль (внесення інформації, зазначеної у пункті 1.7 цього Положення), контроль за доставкою та зняття з контролю транспортних засобів в залежності від режиму ввезення в Україну здійснюють підрозділи митниць, на які покладено завдання пропуску в Україну та митного оформлення транспортних засобів.

.9У разі виявлення фактів недоставки транспортного засобу в митницю призначення справу про порушення митних правил заводить митниця, якій було надане відповідне зобов’язання.

В окремих випадках допускається заведення митницею, що безпосередньо виявила правопорушення, справи про порушення митних правил.

У разі виникнення спірних питань щодо заведення справи про порушення митних правил та щодо здійснення провадження за нею вони вирішуються Управлінням з організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби.

.10У виняткових випадках за відсутності зв’язку між митницею відправлення та ЦБД або митницею призначення та ЦБД інспектор митниці відправлення, використовуючи будь-які канали зв’язку митних органів (телефон, радіозв’язок, факс), звертається до митниці призначення й передає інформацію про МД-7. При цьому телефонограми реєструються в окремому журналі реєстрації повідомлень у митниці відправлення та митниці призначення. У виняткових випадках за відсутності зв’язку між митницею та ЦБД допускається за рішенням начальника митниці використання факсимільної копії МД-7 на ввезення транспортного засобу.

Строк доставки транспортних засобів

.1Митниця відправлення обов’язково встановлює строк доставки транспортного засобу в митницю призначення.

.2Строк доставки встановлюється митницею відправлення з урахуванням можливостей транспортного засобу, маршруту, відстані до митниці призначення. При цьому максимальний строк доставки таких транспортних засобів у митницю призначення не може перевищувати 5 діб.

.3Якщо транспортний засіб не може прибути в митницю призначення в строк доставки, установлений митницею відправлення, унаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, що перешкоджають руху транспортного засобу, то цей строк може бути продовжений на час дії таких обставин чи подій.

Зазначеними обставинами чи подіями можуть бути:

стихійне лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне явище, зокрема замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів);

військові дії чи надзвичайний стан у реґіоні, через який пролягає шлях транспортного засобу;

страйк;

злочинні дії третіх осіб, спрямовані проти власника транспортного засобу або самого транспортного засобу;

пригода за участю транспортного засобу, яка спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу;

інші схожі за характером обставини чи події.

При цьому власник транспортного засобу або особа, яка діє за його дорученням, має звернутися з письмовою заявою до найближчої митниці, у зоні діяльності якої сталася дія надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, для продовження строку доставки транспортного засобу.

До письмової заяви можуть додаватися належним чином засвідчені відповідними органами документи, що підтверджують дію надзвичайних або невідворотних обставин чи подій.

Залежно від виду надзвичайних або невідворотних обставин чи подій документи, що підтверджують їх дію, можуть видаватися місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, власником підприємства, на якому відбувається страйк, або уповноваженим ним органом (представником), об’єднаннями, торгово-промисловими палатами, відповідним державним органом безпеки дорожнього руху, органами Міністерства внутрішніх справ України, іншими спеціально уповноваженими на це державними органами, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади тощо.

.4Митниця, у зоні діяльності якої сталася або триває дія надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, перелічених у пункті 2.3 цього Положення, після вивчення документів, що підтверджують дію таких обставин, на зворотному боці МД-7 учиняє запис “Строк доставки транспортного засобу продовжено до “___” _____________ 200_ р. унаслідок _______________ (зазначається причина продовження строку)”. Цей запис завіряється підписом начальника митниці (заступника начальника митниці) й відбитком печатки митниці, а в разі завірення начальником відділу (сектора) митного оформлення транспортних засобів - особистою номерною печаткою інспектора цього відділу (сектора) з обов’язковим письмовим інформуванням митниці, якій підпорядковано цей відділ (сектор).

Копії документів, що підтверджують дію надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, залишаються в справах митниці.

Митниця, що продовжила строк доставки транспортного засобу, протягом цієї самої доби каналами електронного зв’язку (а в разі відсутності електронного зв'язку - письмово) обов'язково інформує про це митницю відправлення й митницю призначення транспортного засобу та в оперативному режимі передає до ЦБД інформацію про продовження строку доставки.

За наявності такої інформації протокол про порушення митних правил не складається.

Митниця відправлення протягом чотирьох годин з моменту отримання інформації про продовження строку доставки транспортного засобу в оперативному режимі має підтвердити її отримання відміткою в ЦБД.

.5Якщо внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин чи подій сталася втрата транспортного засобу, який переміщувався під митним контролем, і якщо цей транспортний засіб неможливо надалі використовувати за призначенням, то митний орган, у зоні діяльності якого сталася така подія, на підставі висновків компетентних органів складає відповідний акт, каналами електронного зв’язку (а в разі відсутності електронного зв’язку - письмово) інформує митницю відправлення й митницю призначення про втрату транспортного засобу та в оперативному режимі передає інформацію про його втрату до ЦБД.

Митниця відправлення протягом чотирьох годин з моменту отримання інформації про втрату транспортного засобу в оперативному режимі має зробити відмітку в ЦБД про отримання цієї інформації.

Контроль за доставкою транспортних засобів індивідуального користування, що ввозяться на митну територію України для вільного користування

.1Митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами-резидентами для вільного користування на території України, здійснюється в митниці за місцем постійного чи тимчасового проживання власника транспортного засобу.

Для здійснення контролю за доставкою транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України для вільного користування, використовуються МД-7 та її електронна копія.

Порядок заповнення МД-7 установлюється Державною митною службою України.

При оформленні МД-7 платежі, передбачені законодавством України, не нараховуються й не сплачуються (крім випадку ввезення транспортного засобу для вільного користування на території України громадянином-нерезидентом).

Скасування МД-7 здійснюється згідно з установленим порядком.

.2Заповнена у двох примірниках згідно з установленим порядком МД-7 подається фізичними особами митниці відправлення при ввезенні транспортного засобу на митну територію України.

.3Інспектор митниці відправлення в межах своєї компетенції:

перевіряє відомості про особу, яка ввозить транспортний засіб в Україну;

перевіряє правильність заповнення МД-7, відповідність фактичних даних транспортного засобу заявленим у МД-7 та наявність потрібних для пропуску на митну територію України оригіналів документів на транспортний засіб, на яких в обов'язковому порядку проставляє штамп “Під митним контролем”;

за відсутності зауважень присвоює МД-7 реєстраційний номер та проставляє на МД-7 відбиток штампа “Під митним контролем” і особистої номерної печатки відповідно до встановленого порядку.

.4Митниця відправлення, якою була оформлена МД-7, у строк, що не перевищує однієї доби з моменту оформлення, передає інформацію за цією МД-7 до ЦБД засобами електронного зв’язку.

.5Митне оформлення транспортного засобу для вільного користування на території України здійснюється митницею призначення тільки після перевірки електронної копії МД-7 через ЦБД щодо достовірності інформації про ввезення в Україну цього транспортного засобу.

.6Інспектор митниці призначення в межах своїх повноважень:

перевіряє наявність усіх потрібних для митного оформлення транспортного засобу оригіналів документів;

робить оперативний запит до ЦБД за номером МД-7 щодо наявності в ЦБД електронної копії цієї МД-7;

перевіряє відповідність пред’явлених до митного оформлення оригіналів документів та транспортного засобу відомостям, зазначеним в електронній копії МД-7.

.7По отриманні підтвердження з ЦБД про наявність МД-7 та за відсутності зауважень інспектор митниці призначення проставляє на всіх документах на транспортний засіб штамп “Під митним контролем”.

.8При прийнятті рішення про митне оформлення транспортного засобу з видачею посвідчення на право реєстрації транспортного засобу, номерних вузлів та агрегатів в органах ДАІ МВС України інспектор митниці призначення робить в електронній копії МД-7 (службові відмітки митниці “Примітки”), що міститься в ЦБД, відмітку “Доставлено” і проставляє номер свого посвідчення та особистої номерної печатки, а також номер посвідчення на право реєстрації транспортного засобу, номерних вузлів та агрегатів в органах ДАІ МВС України та дату його видачі. Така відмітка в електронній копії МД-7 є підтвердженням доставки транспортного засобу в митницю призначення та підставою для зняття транспортного засобу з контролю в митниці відправлення.

.9Будь-які операції з транспортними засобами, що надійшли в митницю призначення, але митне оформлення яких ще не завершено, можуть бути здійснені тільки з дозволу та під контролем цієї митниці.

.10Транспортні засоби перебувають під митним контролем митниці призначення до моменту завершення повного їх митного оформлення для вільного користування на території України.

Контроль за доставкою транспортних засобів, що переміщуються транзитом через митну територію України

.1Для здійснення контролю за доставкою транспортних засобів, що переміщуються фізичними особами транзитом через митну територію України, використовується МД-7 та її електронна копія.

.2Після в’їзду до зони митного контролю в пункті пропуску митниці відправлення фізична особа, яка переміщує транспортний засіб через митну територію України (або уповноважена нею особа), заповнює в двох примірниках МД-7 та разом з усіма оригіналами документів, необхідність подання яких передбачено пунктом 11 Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 25.06.99 № 393 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 29.07.99 за № 516/3809, подає їх інспектору митниці відправлення.

.3Інспектор митниці відправлення в межах своєї компетенції:

перевіряє правильність заповнення МД-7;

перевіряє відповідність відомостей, зазначених у поданих до митного оформлення документах, та транспортного засобу відомостям, зазначеним у МД-7;

за відсутності зауважень присвоює МД-7 реєстраційний номер і проставляє на примірниках МД-7 та всіх документах на транспортний засіб відбитки штампа “Під митним контролем” та особистої номерної печатки згідно з установленим порядком;

приймає рішення щодо дозволу на транзит транспортного засобу через митну територію України.

.4Митниця відправлення в строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту оформлення транзитної МД-7, передає інформацію за цією МД-7 до ЦБД засобами електронного зв’язку та ставить на контроль електронну копію цієї МД-7 відміткою в ЦБД каналами оперативного зв’язку.

.5Після завершення митного оформлення інспектор митниці відправлення один примірник МД-7 разом з іншими документами на транспортний засіб, усі оригінали яких в обов’язковому порядку засвідчуються штампом “Під митним контролем”, видає на руки фізичній особі, яка переміщує транспортний засіб транзитом через митну територію України для доставки його в пункт пропуску митниці призначення, а другий примірник МД-7 залишає в справах митниці.

.6При надходженні транспортного засобу в пункт пропуску митниці призначення інспектор цієї митниці:

в оперативному режимі перевіряє в ЦБД за реєстром транзитних МД-7 наявність МД-7, оформленої в режимі транзиту, за якою направлено транспортний засіб у цю митницю призначення;

перевіряє відповідність відомостей, зазначених у супровідних документах, та транспортного засобу відомостям, зазначеним в електронній копії МД-7;

приймає рішення про потребу митного огляду транспортного засобу;

за відсутності зауважень проставляє в графі “ВИЇЗД” МД-7 відбиток особистої номерної печатки інспектора митниці та в розділі II графи “Примітки” робить запис “Доставлено”.

Після цього МД-7 вилучається у фізичної особи й протягом установленого строку зберігається в справах митниці призначення.

.7Інспектор митниці призначення в оперативному режимі передає до ЦБД інформацію про пропуск транспортного засобу, а саме:

у графі “ВИЇЗД” електронної копії МД-7 проставляє відмітку про доставку транспортного засобу, яка містить номери посвідчення цього інспектора, його особистої номерної печатки та код митниці, у зоні діяльності якої розташовано пункт пропуску, через який здійснюється вивезення транспортного засобу за межі митної території України. Така відмітка в електронній копії МД-7 є підставою для зняття транспортного засобу з контролю митницею відправлення;

у разі складання митницею призначення протоколу про порушення митних правил вносяться відомості про номер та дату складання протоколу.

.8Будь-які операції з транспортними засобами, увезеними на митну територію України з метою транзиту, можуть бути здійснені тільки з дозволу та під контролем митниці призначення.

.9Відповідальність за збереження та недоторканість транспортного засобу перед митницею призначення несе фізична особа, яка безпосередньо ввозила його на митну територію України.

.10В окремих випадках за письмовою заявою власника транспортного засобу митницею призначення згідно з установленим порядком може бути здійснена зміна митного режиму, у якому переміщується цей транспортний засіб. У разі зміни митного режиму переміщення транспортного засобу територією України митниця призначення знімає з контролю такий транспортний засіб у порядку, визначеному вище, та проводить його митне оформлення згідно з розділом 3 цього Положення.

.11Транспортний засіб перебуває під митним контролем митниці призначення до моменту фактичного вивезення за межі митної території України.

.12У разі невивезення транспортного засобу (ненадходження його в митницю призначення в установлений строк або надходження з порушенням строку вивезення), увезеного з метою транзиту через територію України, у строки, установлені митним органом України, справа про порушення митних правил порушується відповідно до пункту 1.9 цього Положення.

Начальник Управління

організації митного контролю Ю. М. Дьомін

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.09.2000 р. № 32/5-3296-ЕП

Керівникам митних органів

Про розпорядження транспортними засобами, виготовленими 8 і більше років тому та які перейшли у власність держави

У доповнення до листа Держмитслужби від 24.07.2000 № 11/4-6636 повідомляємо, що розпорядження транспортними засобами, виготовленими 8 і більше років тому, які перейшли у власність держави в установленому порядку має здійснюватись відповідно до діючого законодавства України (в тому числі і наказу Мінтрансу України від 10.05.2000 № 225) при цьому роз’яснюємо, що всі дії, пов’язані з отриманням відповідного дозволу Мінтрансу та регламентовані даним наказом, мають виконуватись потенційним власником (покупцем) такого автотранспорту.

Заступник Голови Служби В. С. Копач

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.09.2000 р. № 09/3-3507-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами, які переїжджають на ПМП в Україну

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 11 січня 2002 року № 11/2-9-315-ЕП)

У зв’язку із запитами митниць щодо порядку митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами, які переїжджають на постійне місце проживання в Україну, повідомляємо.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.96 № 1010 “Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну”, зі змінами, унесеними до неї постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.98 № 39 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1996 року”, не обкладаються ввізним митом, акцизним збором та податком на додану вартість речі, що ввозяться в разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, у тому числі транспортні засоби в кількості однієї одиниці на члена сім'ї, за умови, що транспортні засоби перебували на обліку в реєстраційних органах країни за попереднім місцем проживання громадянина (власника) не менше 1 року.

Отже, у разі звернення громадянина до митних органів з приводу митного оформлення транспортного засобу, що ввозиться ним при переїзді на постійне місце проживання в Україну, цей громадянин має бути обов’язково власником такого транспортного засобу і має підтвердити своє право відповідними документами, а транспортний засіб повинен перебувати на обліку в реєстраційних органах країни за попереднім місцем проживання громадянина не менше 1 року.

Голова Служби Ю. П. Соловков

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

22.09.2000 р. №19/597

Начальнику Запорізької митниці

Конєву О.І.

На №01-21-02/3677 від 16.08.2000 щодо роз’яснення норм чинного законодавства

Правовим управлінням розглянуто Наш лист від 16.08.2000 №01 -21 -02/3677 стосовно роз’яснень норм чинного законодавства щодо переміщення через митний кордон України предметів, валюти, цінностей громадян, розроблення механізму проведення розрахунків транспортних витрат при визначенні митної вартості товарів, Повідомляємо наступне наступне.

Наказ Державного мінного комітету України від 31.12.91 №9 “Про Тимчасові правила митного контролю за переміщенням через митний кордон України предметів, валюти і цінностей громадян” було визнано таким, що втратив чинність, у зв’язку з численними змінами в законодавстві України, зокрема, з виданням Закону України від 05.05.96 №163/96-ВР “Про звільнення від обкладання митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України” було скасовано. Тому при вирішенні питання щодо вивезення ювелірних виробів громадянами, які переїжджають на постійне місце проживання за межі митної території України потрібно керуватись зазначеним Законом.

Питання визначення митної вартості товарів, транспортних засобів та запасних, частин до них, що переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажних відправленнях, врегульоване Наказом Держмитслужби України від 27.03.2000 №164.

3.Питання створення механізму проведення розрахунків транспортних витрат при визначенні митної вартості товарів, які надходять на адресу громадян, не належить до компетенції Правового управління.

Заступник начальника

Правового управління А.Ю.Будаков

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

02.10.2000 р. № 09/3-3690-ЕП

Для використання в оперативній роботі надсилаємо Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав, затверджене наказом Держмитслужби від 06.09.2000 № 490 та зареєстроване в Міністерстві юстиції 20.09.2000 за № 627/4848.

Начальникам митниць забезпечити вивчення особовим складом митниць цього Положення, поетапне впровадження такого контролю та визначити осіб, які будуть мати доступ до ЦБД.

Начальнику Інформаційно-аналітичного митного управління забезпечити виконання пункту 2 наказу та допомогу митницям у впровадженні контролю й навчання особового складу митниць по використанню програмно-інформаційного комплексу. Про хід виконання пункту 2 наказу та готовність впровадження програмно-інформаційного комплексу інформувати управління організації митного контролю.

Додаток: на 14 арк. не наводиться.

Голова Служби Ю. П. Соловков

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.11.2000 р. № 09/4-4362-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Для використання в оперативній роботі повідомляємо, що Правилами митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженими наказом

Держмитслужби від 25.06.99 № 393 і зареєстрованими в Мін’юсті 29.07.99 за №516/3809, не передбачено здійснення митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну на підставі доручення, безпосередньо на тих осіб, які ввозять транспортні засоби. В цьому випадку, Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (вузла чи агрегату) в органах ДАІ МВС України видається на ім’я власника.

З огляду на вищевикладене, лист Держмиткому від 14.07.95 № 05/2274 вважати таким, що втратив чинність.

Заступник Голови Служби І. М. Соболь

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.11.2000 р. № 9/1-4415-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про обкладення податками двигунів та блоків двигунів механічних транспортних засобів

У зв’язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2000 № 1276 “Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 та від 31 грудня 1993 р. №1094” (Урядовий кур’єр № 163 від 08.09.2000) для недопущення ввезення громадянами на територію України з метою вільного використання двигунів та блоків двигунів механічних транспортних засобів без сплати належних платежів повідомляємо.

При ввезенні на митну територію України з метою вільного використання придбаних громадянами за кордоном двигунів та блоків двигунів механічних транспортних засобів їх митне оформлення потрібно здійснювати безпосередньо в пункті пропуску зі справлянням при цьому згідно із законодавством України належних платежів без видачі посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (номерних агрегатів) в органах ДАІ МВС України (далі - Посвідчення).

На вимогу громадянина Посвідчення може видаватися митницею, у зоні діяльності якої постійно або тимчасово проживає власник двигуна, блока двигуна, за наявності:

- квитанції форми МД-1;

- митної декларації, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748;

- документів про право власності тощо.

При цьому за видачу Посвідчення справляється митний збір згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 № 65 “Про ставки митних зборів”.

Декларування двигунів, блоків двигунів механічних транспортних засобів при ввезенні їх в Україну здійснюється громадянином шляхом унесення відповідних даних у п. 3.10 та п. 4.1 митної декларації, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 і яка заповнюється в одному примірнику й видається на руки громадянину.

Голова Служби Ю. П. Соловков

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2000 р. № 670

Про внесення доповнень до Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України

Наказ Державної митної служби України від 23 листопада 2000 року №670

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 грудня 2000 р. за №898/5119

Наказ втратив чинність (у зв’язку з втратою чинності наказом Державної митної служби України від 25 червня 1999 року № 393 згідно з наказом Державної митної служби України від 17 листопада 2005 року №1118)

З метою приведення Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби України від 25.06.99 № 393 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.07.99 за № 516/3809 (далі - Правила), у відповідність до статті 71 Митного кодексу України

НАКАЗУЮ:

Унести такі доповнення до Правил:

.1Абзац перший пункту 26 після слів “з письмовою заявою про продовження терміну виконання зобов’язання” доповнити словами “але не більше ніж до 1 року”, далі - за текстом.

.2Доповнити пункт 26 абзацом такого змісту:

“Продовження терміну виконання зобов’язання понад 1 рік допускається у випадках і в порядку, передбачених статтею 71 Митного кодексу України”.

Управлінню організації митного контролю (Ляденко І. Г.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

Управлінню міждержавних зв’язків (Зарудний С. М.) інформувати митні органи суміжних з Україною держав про набрання чинності цим наказом.

Управлінню аналізу, прогнозування та зв’язків з громадськістю (Козик Л. Г.) забезпечити висвітлення наказу в засобах масової інформації.

Начальникам регіональних митниць, митниць інформувати громадян про цей наказ, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниць і в пунктах пропуску через державний кордон України.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя І. М.

Голова Служби Ю. П. Соловков

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра

внутрішніх справ України А. М. Подоляка

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.11.2000 р. № 15/2-4531-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо застосування положень наказу Держмитслужби від 24.04.99 №239

Останнім часом до Державної митної служби збільшилась кількість звернень та позовних заяв суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким було видано талони відмови з посиланням на листи Державної митної служби України, які супроводжують акти законодавства України та носять інформаційно-роз’яснювальний характер, а також на накази, що розроблені на виконання відповідних законодавчих актів України.

Звертаємо Вашу увагу, що талони відмови видаються у Порядку, затвердженому наказом Державної митної служби від 24.04.99 № 239, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.05.99 за № 300/3593. Відмова у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів повинна обгрунтовуватися з посиланнями виключно на норми Митного кодексу України та інших законодавчих актів України (закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України).

Під особисту відповідальність довести положення цього листа до особового складу підпорядкованих Вам митниць.

У разі порушення вимог цього листа посадові особи, що їх спричинили, будуть притягнені до дисциплінарної відповідальності.

В. о. Голови Служби О. Єгоров

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.12.2000 р. № 09/1-4863-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо оформлення митних декларацій форми МД-7

З метою спрощення процедури митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, та єдиного застосування пункту 10 Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 25.06.99 № 393, до громадян, які проживають у прикордонних районах, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 03.09.98 № 1199 “Про контрольовані прикордонні райони”, та громадян-нерезидентів, які проживають у суміжних районах іноземних держав, повідомляємо наступне.

У відповідності до положень пункту 7 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 № 1388, зазначеній категорії громадян при тимчасовому ввезенні в Україну транспортних засобів дозволяється заповнювати декларацію форми МД-7 одноразово зі строком дії до 10 діб.

Про кожне переміщення транспортного засобу через митний кордон України на зворотному боці МД-7 здійснюється запис “В’їзд” або “Виїзд” та завіряється особистою номерною печаткою інспектора митниці.

Підставою для оформлення МД-7 зі строком дії до 10 діб є подання митному органу: документів, підтверджуючих, що громадянин проживає в одному із вищезазначених районів, технічних (реєстраційних) документів, документів про право власності (користування) транспортним засобом, документів, необхідних для перетину митного кордону тощо.

Начальникам регіональних митниць, начальникам митниць передбачити ведення окремих журналів обліку транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України у вказаних випадках.

Інформація про кожне переміщення транспортного засобу через митний кордон України заноситься до цих журналів обліку.

Голова Служби Ю. П. Соловков

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2000 р. № 730

Про проведення митного оформлення транспортних засобів

Наказ скасовано (згідно з наказом Державної митної служби України від 31 березня 2005 року № 231)

Відповідно до пункту 16 Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 25.06.99 № 393 та зареєстрованих 29.07.99 за № 516/3809 у Міністерстві юстиції України, з метою підвищення контролю за митним оформленням транспортних засобів, а також ефективності діяльності митниць, більш тісної взаємодії митних органів з органами Державної автомобільної інспекції України

НАКАЗУЮ:

Функції митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що належать громадянам, які проживають у зоні діяльності Чопської митниці, передати Карпатській регіональній митниці.

Начальнику Карпатської регіональної митниці Іванюку М. М. у тижневий термін подати до Фінансово-економічного управління Держмитслужби пропозиції щодо внесення змін до граничної чисельності Карпатської регіональної та Чопської митниць.

Начальникам митниць:

.1Посилити контроль за оперативною діяльністю підрозділів митниці, на які в установленому порядку покладено функції митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів з видачею посвідчення на право їх реєстрації в органах ДАІ МВС України, передбачивши у відповідних технологічних схемах митного оформлення:

- розподіл функцій з документального митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів та з їх огляду;

- залучення посадових осіб відділів тарифів та митної вартості до процесу визначення митної вартості транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів при їх митному оформленні.

.2З метою уникнення затримок при митному оформленні транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, а також запобігання зверненням громадян до митних органів, спричиненим браком чи відсутністю потрібної інформації, ужити заходів до вдосконалення системи інформування громадян та заінтересованих організацій, розташованих у зоні діяльності митниці, про порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів.

Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 27.12.96 № 585 “Про проведення митного оформлення транспортних засобів”.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління організації митного контролю Терещенка С. С.

В. о. Голови Служби О.Б. Єгоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.12.2000 р. № 09/4-5062-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Для використання в оперативній роботі надсилаємо наказ Держмитслужби від 23.11.2000 № 670 “Про внесення доповнень до Правил

митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції 08.12.2000 за № 898/5119.

Заступник Голови Служби І. М. Соболь

 

Вверх