Legal acts and departmental instructions 1996

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1996 року

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ТЕЛАТАЙПОГРАМА

04.01.1996 р. № Т-1

Втратив дію з 16.06.09 № 11/3-10.15/5706-ЕП “Про відклик листів”.

В доповнення до листа від 11.12.95 № 11/18-5544

Щодо оформлення дати виготовлення автомобіля

Як показує практика, в силу різних обставин на одні і ті ж механічні транспортні засоби неодноразово видаються реєстраційні документи. (Наприклад, транспортний засіб був придбаний у Німеччині, перереєстрований в Російській Федерації, а потім проданий громадянину України). У новому реєстраційному документі, виданому в Російській Федерації, не вказується дата першої реєстрації цього транспортного засобу, а відзначається рік його виготовлення.

У зв’язку з вищевикладеним у вказаних випадках при нарахуванні мита необхідно виходити не з дати реєстрації такого транспортного засобу, проставленої у новому реєстраційному документі, а з року його виготовлення.

Заступник голови комітету О.Єгоров

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.01.1996 р. №07/009

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

З метою однозначного тлумачення окремих положень Тимчасового порядку нарахування та справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору при переміщенні громадянами товарів через митний кордон України, надісланого вам електронною поштою 04.01.96 р., в останньому реченні абзацу другого пунктів 2.1. та 3.1. виключити слова “як і при нарахуванні мита згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 11.01.93 р. №2-93”.

Заступник Голови Державного

митного комітету України О.Єгоров.

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.01.1996 р. № 11/3-75

 Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 31 березня 2005 року № 25/1-15-38/3247-ЕП)

З метою однозначного тлумачення окремих положень Тимчасового порядку нарахування та справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору при переміщенні громадянами товарів через митний кордон України, надісланого вам електронною поштою 04.01.96 р., в останньому реченні абзацу другого пунктів 2.1. та 3.1. виключити слова: “як і при нарахуванні мита згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 11.01.93р. № 2-93”.

Заступник Голови Державного

митного комітету України О.Єгоров

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.01.1996 р. № 11/3-130

Начальникам територіальних

митних управлінь,

начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 13 липня 2000 року № 09/01-2551-ЕП)

У зв’язку з численними запитами ТМУ, митниць щодо порядку нарахування і справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору на вве-зені (переслані) із-за кордону товари (предмети) - в тому числі транспортні засоби й запасні частини до них - громадянами згідно Закону України від 16.11.95 року “Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів” повідомляємо, що в оперативній роботі слід керуватись листом Держмиткому від 29.12.95 року № 11/2-6020.

Також ще раз звертаємо увагу на те, що митні пільги, надані громадянам-резидентам чинним законодавством (лист Держмиткому від 12.01.95 року №11/1-191), згідно частини ІІ вищевказаного закону відміняються лише при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підакцизних товарів.

При виконанні операцій, передбачених пунктами 1.А і 1.В “Інструкції по заповненню та використанню уніфікованої митної квитанції МД-1” (затверджена наказом Держмиткому від 02.06.92 року № 141), можуть використовуватися бланки квитанцій МД-1 старого зразку (додається).

Додаток: на 1 аркуші

Заступник Голови Комітету О. Єгоров

Форма МД-1 Ненаводиться

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

17.01.1996 р. № 19

Про Порядок нарахування та справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору при митному оформленні предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1996 р. за №179/1204

Наказ втратив чинність (згідно з наказом Державної митної служби України від 27 березня 2000 року № 164)

У зв’язку з введенням в дію Закону України “Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів”, яким запроваджено обкладення податком на добавлену вартість та акцизним збором предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами, з метою встановлення єдиного порядку нарахування та справляння цих податків з громадян, керуючись ст. ст. 53, 69 Митного кодексу України,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок нарахування та справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору при митному оформленні предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами, який додається.

Правовому відділу (Рибалко О. М.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

Управлінню справами (Ящук В. І.) забезпечити тиражування та доведення цього наказу до митних установ, прес-центру (Максименко О. О.) - доведення до засобів масової інформації після його реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Державного митного комітету України Яценка С. А.

 

Голова державного митного

комітету України Л. Деркач


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного митного комітету України від 17 січня 1996 р. №19

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1996 р. за №179/1204

ПОРЯДОК

НАРАХУВАННЯ ТА СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОБАВЛЕНУ ВАРТІСТЬ ТА АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ПРИ МИТНОМУ ОФОРМЛЕННІ ПРЕДМЕТІВ (ТОВАРІВ), ЩО ВВОЗЯТЬСЯ (ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ) НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ

Загальні положення

.1Відповідно до введеного в дію з 1 січня 1996 року Закону України “Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів”, яким внесено зміни до Декретів Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 14-92 “Про податок на добавлену вартість” та від 26 грудня 1992 року № 18-92 “Про акцизний збір”, громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі громадяни) при ввезенні (пересиланні) предметів (товарів) на митну територію України сплачують податок на добавлену вартість та акцизний збір на предмети (товари), що ввозяться (пересилаються) ними на митну територію України і підлягають обкладенню зазначеними податками згідно з чинним законодавством.

.2Нарахування і справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору з громадян здійснюється одночасно з нарахуванням і справлянням інших податків та зборів (мита, митних зборів) при митному оформленні предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України.

.3Не підлягають пропуску на митну територію України предмети (товари), за які при ввезенні (пересиланні) на митну територію України (або при митному оформленні у внутрішніх митницях) не сплачено нараховані податки та збори.

.4При відчуженні тимчасово ввезених на митну територію України предметів (товарів) сплачуються податок на добавлену вартість (якщо відповідно до чинного законодавства такі предмети підлягають обкладенню ввізним митом), а по підакцизним товарам - акцизний збір, незалежно від дати фактичного ввезення таких предметів на митну територію України (тобто, у випадку, датою ввезення на митну територію України вважається дата заявлення предметів (товарів) митниці з метою переоформлення їх з режиму тимчасового ввезення в режим ввезення для вільного використання).

.5Митна вартість предметів (товарів) визначається за заявами громадян (у тому числі усними) і може підтверджуватись відповідними товарними чеками, рахунками-фактурами, договорами купівлі-продажу, міни, дарування тощо.

У разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності заявленої митної вартості предметів (товарів) митні органи можуть самостійно встановлювати їх вартість на підставі наявної цінової інформації (каталогів, прайс-листів, чеків, рахунків-фактур тощо) на такі або аналогічні предмети (товари) в країні їх придбання.

Податок на добавлену вартість

.1Об’єкт оподаткування

.1.1Податок на добавлену вартість нараховується та справляється на предмети (товари), що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, і відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 р. № 2-93 “Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну” підлягають обкладенню митом.

.1.2Не підлягають обкладенню податком на добавлену вартість при ввезенні (пересиланні) на митну територію України:

а) предмети (товари), загальна вартість яких не перевищує еквівалент 1400 доларів США;

б) горілчані вироби у кількості 1 літра;

в) вино у кількості 2 літрів;

г) тютюнові вироби у кількості 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів);

д) транспортні засоби, вироблені у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав, які ввозяться на митну територію України громадянами-резидентами;

е) предмети особистого користування, незалежно від їх вартості, що тимчасово ввозяться (пересилаються) на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення без будь-яких змін, крім природного зношення;

є) речі, що ввозяться (пересилаються) при переселенні на постійне місце проживання в Україну;

ж) предмети, що ввозяться після їх тимчасового вивезення без будь-яких змін, крім природного зношення (при наявності документів, що підтверджують факт їх тимчасового вивезення);

з) транспортні засоби, ввезені на митну територію України до 1 січня 1996 року або придбані до цієї дати (за підтвердженням консульської установи) громадянами України, які працюють у дипломатичних представництвах, консульствах України за кордоном та у міжнародних організаціях, розташованих за межами України.

.1.3Об’єктом оподаткування податком на добавлену вартість є митна вартість предметів (товарів), які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, з врахуванням сум мита та митних зборів, а по підакцизним товарам - і сум акцизного збору.

.2Порядок нарахування

.2.1У разі ввезення (пересилання) громадянами на митну територію України предметів (товарів) на суму, що перевищує еквівалент 1400 доларів США, розмір податку на добавлену вартість нараховується за формулами:

.2.2На предмети (товари), які обкладаються лише митом:

(В + М) х П/100,

де

В - митна вартість предметів (товарів), що підлягають обкладенню митом;

М - сума мита, що нарахована на частину предметів товарів), які підлягають обкладенню митом;

П - ставка податку на добавлену вартість - 20 %.

Зразок заповнення квитанції форми МД-1 у цьому випадку наведено у додатку № 1.

.2.3На предмети (товари), які підлягають обкладенню митом та при митному оформленні яких справляються митні збори: транспортні засоби, що не обкладаються акцизним збором (вантажні автомобілі, автобуси тощо), а також причепи, напівпричепи, автодачі, мотоцикли, моторолери, мопеди, що підлягають реєстрації, двигуни, кузови, шасі (крім вироблених у державах - учасницях СНД, у разі ввезення їх в Україну громадянами-резидентами)

(В + З + М) х П/100,

де

В - митна вартість предметів (товарів), що підлягають обкладенню митом;

З - сума митних зборів, що підлягає сплаті при митному оформленні;

М - сума мита, нарахована при митному оформленні предметів (товарів) за ставками, встановленими чинним законодавством;

П - ставка податку на добавлену вартість - 20 %.

Зразок заповнення квитанції форми МД-1 у цьому випадку наведено у додатку № 2.

.2.4На предмети (товари), які підлягають обкладенню акцизним збором:

(В + М + Аз) х П/100,

де

В - митна вартість предметів (товарів), що підлягають обкладенню митом;

М - сума мита, що нарахована на частину предметів (товарів), які підлягають обкладенню митом;

Аз - сума акцизного збору (при обчисленні суми податку на добавлену вартість до розрахунку приймається сума акцизного збору, нарахована на ту частину предметів (товарів), яка підлягає обкладенню податком на добавлену вартість);

П - ставка податку на добавлену вартість - 20 %.

.2.5У разі ввезення (пересилання) громадянами на митну територію України транспортних засобів, які підлягають обкладенню митом та акцизним збором, податок на добавлену вартість нараховується за формулою:

(В + З + М + Аз) х П/100,

де

В - митна вартість транспортних засобів та запасних частин до них;

З - сума митних зборів, що підлягає сплаті при митному оформленні;

М - сума мита, що нараховується на транспортні засоби при ввезенні (пересиланні) на митну територію України;

Аз - сума акцизного збору, що нараховується на транспортний засіб при ввезенні на митну територію України;

П - ставка податку на добавлену вартість - 20 %.

Акцизний збір

.1Об’єкт оподаткування

.1.1Акцизний збір нараховується та справляється на предмети (товари), що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України і підлягають обкладенню акцизним збором відповідно до переліків та за ставками, встановленими Постановою Верховної Ради України від 4 лютого 1994 р. №3951-XII та постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1994 р. №526.

.1.2Не підлягають оподаткуванню акцизним збором при ввезенні (пересиланні) на митну територію України:

а) горілчані вироби у кількості 1 літра;

б) вино у кількості 2 літрів;

в) тютюнові вироби у кількості 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів);

г) транспортні засоби, ввезені на митну територію України до 1 січня 1996 року або придбані до цієї дати (за підтвердженням консульської установи) громадянами України, які працюють у дипломатичних представництвах, консульствах України за кордоном та у міжнародних організаціях, розташованих за межами України.

.1.3Об’єктом оподаткування акцизним збором є митна вартість підакцизних предметів (товарів), які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, з врахуванням сум мита та митних зборів.

.2Порядок нарахування

.2.1Акцизний збір на підакцизні предмети (товари), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами, нараховується за ставками, встановленими Постановою Верховної Ради України від 4 лютого 1994 р. № 3951-XII та постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1994 р. №526 за формулами:

.2.2На предмети (товари), які не обкладаються митом:

В х А/100,

де

В - митна вартість підакцизних предметів (товарів);

А - ставка акцизного збору.

Зразок заповнення квитанції форми МД-1 у цьому випадку наведено у додатку № 3.

.2.3На предмети (товари), які підлягають обкладенню митом:

(В + М) х А/100,

де

В - митна вартість підакцизних предметів (товарів);

М - сума мита, нарахованого на підакцизні предмети (на ту частину від загальної кількості, що підлягає обкладенню митом);

А - ставка акцизного збору.

.2.4На транспортні засоби та запасні частини до них (крім вироблених у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав), що ввозяться на митну територію України:

(В + З + М) х А/100,

де

В - митна вартість транспортних засобів та запасних частин до них, на які встановлено акцизний збір;

З - сума митних зборів, що підлягає сплаті при митному оформленні згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 р. № 133;

М - сума мита, що нараховується за ставками, встановленими Декретом Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 р. № 2-93;

А - ставка акцизного збору.

.2.5На транспортні засоби та запасні частини до них, вироблені в державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав, що ввозяться громадянами, які постійно проживають в Україні:

(В + З) х А/100,

де

В - митна вартість транспортних засобів та запасних частин до них, на які встановлено акцизний збір;

З - сума митних зборів, що підлягає сплаті при митному оформленні згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 р. № 133;

А - ставка акцизного збору.

Зразок заповнення квитанції форми МД-1 у цьому випадку наведено у додатку № 4.

Зразок заповнення квитанції форми МД-1 у випадку, коли при ввезенні (пересиланні) предметів (товарів) на митну територію України нараховується та справляється мито, акцизний збір та податок на добавлену вартість наведено у додатку № 5.

Зразок заповнення квитанції форми МД-1 у випадку, коли при ввезенні (пересиланні) предметів (товарів) на митну територію України нараховується та справляється мито, митний збір, акцизний збір та податок на добавлену вартість наведено у додатку № 6.

Порядок оформлення розрахунків

.1Нарахування мита, податку на добавлену вартість та акцизного збору здійснюється одночасно і оформляється на бланку квитанції форми МД-1 (див. додатки №№ 1 - 6).

.2Сплата податку на добавлену вартість та акцизного збору громадянами здійснюється у порядку, встановленому для сплати мита.

.3У випадку сплати мита, митних зборів, акцизного збору та податку на добавлену вартість іменними розрахунковими чеками такі чеки повинні представлятись митному органу на суму кожного виду платежів окремо:

- мито;

- митні збори;

- акциз;

- податок на добавлену вартість.

.4При справлянні мита, митних зборів, податку на добавлену вартість та акцизного збору з предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) громадянами, застосовуються такі класифікатори платежів:

- мито з громадян - 120;

- митні збори з громадян - 110;

- акцизний збір з громадян - 127;

- податок на добавлену вартість з громадян - 128.

.5Розрахунки з бюджетом по акцизному збору та податку на добавлену вартість проводяться відповідно до Інструкції про порядок здійснення розрахунків по митних платежах з Державним бюджетом України, затвердженої наказом Держмиткому, Мінфіну та Національного банку України від 12 вересня 1995 року № 442/146/90. Кошти, що надходять при сплаті громадянами податку на добавлену вартість та акцизного збору, перераховуються на рахунок Державного митного комітету України №144206 в ОПЕРУ НБУ МФО 300001 окремим платіжним дорученням за кожним видом платежу.

.6Податок на добавлену вартість та акцизний збір, сплачені громадянами при ввезенні (пересиланні) предметів (товарів) на митну територію України, перераховуються митними установами на рахунки Державного митного комітету України в Національному банку України за відповідними розділами і параграфами бюджетної класифікації подекадно, але не пізніше 13 і 23 числа поточного місяця та 3 числа місяця, наступного за звітним.

.7Державний митний комітет України централізовано перераховує кошти до Міністерства фінансів України на розділ 8 бюджетної класифікації доходів та видатків державного бюджету подекадно, але не пізніше 15 і 25 числа поточного місяця та 5 числа місяця, наступного за звітним.

Додатки №№ 1 - 6

до Порядку нарахування та справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору при митному оформленні предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами

ЗРАЗКИ ЗАПОВНЕННЯ

квитанцій форми МД-1 при митному оформленні товарів, що ввозяться (пересилаються) в Україну громадянами і підлягають обкладенню податком на добавлену вартість та акцизним збором

Додаток 1-6

Ненаводиться

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПИСЬМО

29.01.1996 р. № 12-48-488

В соответствии со ст. 100 Закона Украины “О нотариате” документы, которые составлены за рубежом при участии иностранных властей или которые от них исходят, принимаются нотариусом при условии их легализации органами Министерства иностранных дел Украины.

Консульская легализация состоит из установления и удостоверения достоверности подписи иностранных должностных лиц на документах в подтверждение их соответствия законам иностранных государств.

При оформлении документов, которые предназначаются для действия за рубежом, заинтересованное лицо должно представить свои документы в отдел нотариата Министерства юстиции или уполномоченный на это орган государства для удостоверения достоверности подписи нотариуса, который удостоверял эти документы, а потом - в Министерство иностранных дел для дальнейшей консульской легализации.

Это правило не распространяется на документы, составленные при участии властей (или исходят от них), государств - участников международных договоров, в которых принимает участие Украина.

По состоянию на январь 1996 года Украина заключила договоры о правовой помощи с Китайской Народной Республикой, Республикой Польша, Литовской Республикой, Республикой Молдова, Республикой Грузия, Эстонской Республикой, Латвийской Республикой, Монголией, Финляндской Республикой.

Не требуется полная консульская легализация документов, поступающих из государств, которые присоединились к Конвенции о правовой помощи и правых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, подписанной 22.01.93 г. в г. Минске. На 15.08.95 г. Конвенция вступила в силу для Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Украины.

В этих случах достоверность подписи нотариуса должна быть удостоверена органом юстиции или другим уполномоченным на это органом.

Начальник управления Л.ПАВЛОВА

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.02.1996 р. № 11/18-675

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 25 травня 2001 року № 1/09-2641-ЕП)

В зв’язку з запитами з митниць, які надходять на адресу Держмиткому стосовно документів, які необхідно залишати в справах митниці при митному оформленні ввезених в Україну транспортних засобів повідомляємо, що при здійсненні митного оформлення ввезених в Україну транспортних засобів (видачі Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (номерних агрегатів) в органах ДАІ МВС України) в справах митниці необхідно залишати оригінали автомобільної митної декларації та ксерокопії документів на підставі яких було прийнято рішення про здійснення митного оформлення дано-го транспортного засобу (технічного паспорта, договору купівлі-продажу, інвойса, закордонного паспорта з відмітками про перетин митного кордону, паспорта з припискою про постійне місце проживання, посвідчення “чорнобильця” та інші документи) згідно п. 47 затверджених наказом Держмиткому від 13.06.95 р. № 253 “Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України”.

Заст. Голови Комітету Ю. Соловков

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.02.1996 р. № 11/18-851

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Додатково див. лист Державного митного комітету України від 7 березня 1996 року № 11/18-1503

Для керівництва і використання в оперативній роботі направляємо затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.96 р. № 139 “Порядок розпорядження транспортними засобами, не пропущеними на митну територію України у зв’язку з існуючими обмеженнями щодо їх ввезення” (далі - Порядок) (див. окремо в базі).

Прошу через місцеві засоби інформації довести до відома зацікавлених організацій та громадян положення вищезазначеного Порядку.

При затриманні (прийнятті на зберігання) транспортних засобів необхідно обов’язково знайомити громадян-власників з даним Порядком.

Додаток згідно тексту на 2 аркушах.

Заст. Голови Комітету Ю. Соловков

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.02.1996 р. №11/18-931

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

До Держмиткому надходить інформація по недотриманню деякими митними установами вимог, зокрема, п. 85 Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмиткому 13.06.95 р. № 253. що в подальшому призводить до різного роду непорозумінь і перешкоджає реєстрації транспортних засобів в органах ДАІ.

В зв’язку з цим необхідно посилити контроль за чітким дотриманням співробітниками митних установ вимог, викладених у вищезазначених Правилах, при митному оформленні транспортних засобів

Заступник Голови комітету Ю.Соловков

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.02.1996 р. № 11/18-932

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Для використання в оперативній роботі повідомляємо, що при знятті митних обмежень, що були застосовані при оформленні транспортних засобів, ввезених з-за кордону громадянами, які згідно з чинним законодавством користуються податковими пільгами (тобто при оформленні не сплачувалось ввізне мито згідно з законодавством чинним до 01.01.96 р.), після 01.01.96 р. необхідно справляти ввізне мито, а на підакцизні товари (транспортні засоби) акцизний збір та податок на добавлену вартість.

Заступник Голови Комітету Ю. Соловков

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.02.1996 р. № 11/18-1258

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

На чисельні запити з митних установ стосовно юридичного оформлення договорів даріння та довіреностей на користування громадянами-резидентами транспортними засобами і їх відчуження на території України, що були надані громадянами-нерезидентами, в т. ч. країнам Співдружності Незалежних Держав, направляємо для оперативного використання в роботі лист Міністерства юстиції України (додається) цього приводу.

Додаток: по тексту на 1 арк.

Заст. Голови Комітету Ю. Соловков

Додаток

Начальнику управління організації митного контролю

С.А. Яценку

Відповідно ст. 100 Закону “Про нотаріат” документи, які складено за кордоном з участю іноземних властей або які від них виходять, приймаються нотаріусом за умови їх легалізації органами Міністерства закордонних справ України.

Консульська легалізація складається з встановлення та засвідчення справжності підпису іноземних посадових осіб на документах на підтвердження їх відповідності законам іноземних держав.

При оформленні документів, які призначаються для дії за кордоном, зацікавлена особа повинна подати свої документи у відділ нотаріату Міністерства юстиції або уповноважений на це орган держави для засвідчення справжності підпису нотаріуса, який посвідчував ці документи, а потім - до Міністерства закордонних справ для подальшої консульської легалізації.

Це правило не поширюється на документи, складені за участю властей (або виходять від них), держав - учасниць міжнародних договорів, в яких приймає участь Україна.

За станом на січень 1996 року Україна уклала договори про правову допомогу з Китайською Народною Республікою, Республікою Польща, Литовською Республікою, Республікою Молдова, Республікою Грузія, Естонською Республікою, Латвійською Республікою, Монголією, Фінляндською Республікою.

Не вимагається повної консульської легалізації документів, що надходять з держав, які приєднались до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, підписаної 22.01.93 р. у м. Мінську.

На 15.08.95 р. Конвенція набула чинності для Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан, Республіки Узбекистан, Російської Федерації, України.

У цих випадках справжність підпису нотаріуса повинна бути засвідчена органом юстиції чи іншим уповноваженим на це органом.

Начальник управління Л. М. Павлова

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕТАЙПОГРАМА

20.03.1996 р. № Т-140

Начальникам територіальних

Митних управлінь

Начальникам митниць

Телетайпограма

З метою перевірки законності митного оформлення і сплати належних платежів на транспортні засоби, що ввозяться на територію України громадянами-резидентами, провести звірку за такою схемою;

Внутрішня митниця, яка видала “Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ” (після 01.01.96 р.) подає на прикордонну митницю (згідно МД-7) запит про дату перетину митного кордону України.

Прикордонна митниця надсилає відповідь у внутрішню митницю (враховуючи транспортні засоби ввезені для фізичних осіб фірмами)

В разі необхідності внутрішня митниця приймає необхідні заходи проти порушників чинного законодавства (контроль покласти на ТМУ). Вся інформація надсилається до ТМУ.

В ТМУ інформація аналізується і систематизується.

Про результати і прийняті міри повідомити Управління організації митного контролю ДМКУ до 10.04.96 р.

Голова державного

митного комітету України Л.Деркач

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕТАЙПОГРАМА

04.04.1996 р. № Т-180

Начальникам територіальних

Митних управлінь

Начальникам митниць

Телетайпограма

На виконання окремого доручення Прим’єр міністра України від 27.03.96 р. №40 до № 3524/24 та для використання в оперативній роботі повідомляємо, що громадянам дозволяється пересилати у міжнародних поштових відправленнях без оподаткування предметів (товарів) на суму 3 млн. карбованців (на одне відправлення), за виключенням алкогольних напоїв, тютюнових виробів, а також дорогоцінних металів, коштовного каміння, виробів з них

Заступник Голови Комітету Ю.Соловков

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕТАЙПОГРАМА

04.04.1996 р. № Т-182

Начальникам територіальних

Митних управлінь

Начальникам митниць

Телетайпограма

В зв’язку з різким зростанням пред’явлення внутрішнім митницям ввезених в Україну пошкоджених, розукомплектованих транспортних засобів (зняті двері, радіатор, передня панель приборів, сидіння, тощо) інспектор прикордонної митниці обов’язково повинен в графі “Примітки” або на зворотній сторінці автомобільної митної декларації (форма МД-7) робити запис про відсутні вузли та агрегати даного транспортного засобу або характер пошкодження і даний запис повинен бути завірені особистою печаткою інспектора, який здійснював митне оформлення.

Заступник голови Ю.Соловков

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.1996 р. №142

З метою запобігання зловживань та виявлення випадків реєстрації в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ транспортних засобів, ввезених в Україну і не оформлених у митному відношенні.

Наказую:

Начальникам митниць щомісячно, до 1 числа надавати обласним, міським органам ДАІ та органам ДАІ Республіки Крим інформацію за попередній місяць про всі транспортні засоби оформлені митницею, які в подальшому повинні реєструватись в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ. В інформації необхідно вказати: марку транспортного засобу, номери кузова, шасі, двигуна, ім’я власника та його постійне місце проживання.

Відповідальність за виконання даного наказу покласти на начальників митниць.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Соловкова Ю.П.

В.о.Голови комітету О.Єгоров.

 

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

05.05.1996 р. № 162/96-ВР

Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України

Постанова втратила чинність (згідно із Законом України від 13 вересня 2001 року № 2681-III)

Верховна Рада України постановляє :

Прийняти проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України в першому читанні.

Доручити Комісії Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності разом з Кабінетом Міністрів України доопрацювати цей законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій народних депутатів України та постійних комісій Верховної Ради України і внести його на розгляд Верховної Ради України.

Встановити, що до введення в дію Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, предмети (товари), на які встановлюється акцизний збір при ввезенні в Україну громадянами на суму не більшу 200 ЕКЮ (або при ввезенні одиничного неподільного предмету вартістю до 300 ЕКЮ), не підлягають обкладенню акцизним збором та податком на добавлену вартість (за винятком лікеро-горілчаних та тютюнових виробів).

Роз’яснити, що ця сума входить до складу суми, зазначеної у пункті “а” статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року № 2-93 “Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну”.

Громадяни - резиденти, які виїжджали у службові відрядження за межі України, в тому числі працівники дипломатичних установ України за кордоном, моряки рибопромислового, торговельного, річкового флоту та інші, мають право додатково до вказаних вище неоподаткованих сум ввезти в Україну предмети (за винятком лікеро-горілчаних та тютюнових виробів) без сплати мита, акцизного збору та податку на добавлену вартість на суму, не більшу 50 відсотків заробленої іноземної валюти, підтвердженої документами, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Зазначити, що 50 відсотків іноземної валюти обраховуються із загальної суми, отриманої починаючи з 1 січня 1992 року.

Ця Постанова набирає чинності з дня опублікування.

Голова Верховної Ради

України О. МОРОЗ

 

м. Київ, 5 травня 1996 року

№ 162/96-ВР

ЗАКОН УКРАЇНИ

05.05.1996 р. № 163/96-ВР

Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України

Закон введено в дію з дня опублікування - 24 травня 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 5 травня 1996 року № 164/96-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 28 листопада 2002 року № 291-IV

Закон втратив чинність (згідно з Митним кодексом України від 11 липня 2002 року № 92-IV)

Установити, що у разі вивезення (пересилання в несупроводжуваному багажі), а також пересилання в міжнародних поштових відправленнях громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства (далі - громадяни) за митний кордон України товарів та інших предметів, придбаних в Україні, в кількості, що не перевищує товарну партію (визначається Кабінетом Міністрів України), мито та митні збори не сплачуються.

Установити, що положення цього Закону застосовуються виключно до правовідносин, які виникають при вивезенні (пересиланні) громадянами товарів та інших предметів за митний кордон України (крім товарів та інших предметів, вивезення яких обмежено відповідно до чинного законодавства).

У разі вивезення громадянами за межі митної території України товарів та інших предметів товарною партією митне оформлення здійснюється в порядку, встановленому для суб’єктів підприємницької діяльності.

Заборонити громадянам вивезення за межі митної території України:

а) предметів, на які встановлюються державні дотації, крім предметів особистого користування;

б) предметів (або їх частин) промислового призначення (обладнання, комплектуючі, матеріали тощо), що застосовуються у виробничій сфері, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

в) дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них (крім пам'ятних та ювілейних монет України), культурних цінностей з метою їх відчуження.

(пункт “в” статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 28.11.2002 р. № 291-IV)

У разі якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що визначені в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.

Президент України Л. КУЧМА

 

м. Київ

5 травня 1996 року

№ 163/96-ВР

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

08.05.1996 р. №11/6-3152

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

У зв’язку з надходженням до Держмиткому інформації про ввезення із-за кордону транспортних засобів з ввареними кустарним способом пластинами номера кузова від інших транспортних засобів, нео6хідн посилити контроль при здійсненні митного оформлення транспортних засобів, то ввозяться (пересилаються) на територію України в метою недопущення ввезення в Україну викрадених транспортних засо6ів та транспортних засобів заборонених до ввезення.

Заступник Голови Комітету Ю.Соловков

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.05.1996 р. №11/6-3372

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Останнім часом почастішало надходження інформації про порушення окремими прикордонними митницями чинного законодавства та нормативних документів Держмиткому при пропуску на територію України механічних транспортних засобів, що ввозяться громадянами з матою постійного користування. В подальшому це спонукує їх власників до звернень в інстанції від митниць до Верховної Ради та Президента України з проханням здійснити митне оформлення і зареєструвати такі транспортні засоби в органах ДАІ в протиріч діючому законодавству. Зазначені порушення нерідко спричиняють конфліктні ситуації та скарги з боку громадян на роботу усієї митної системи.

Наприклад, Керченською митницею був пропущений в Україну легковий автомобіль “АUSTIN ROVER MONTEGO” (власник громадянин Кравченко Б.Є.), який згідно з ідентифікаційним номером (SAXXEBLT8AM269515) був вироблений у І980 р. Цим самим було допущено грубе порушення Правил ввезення транспортних засобів на територію України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.94 р. № 341. та Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмиткому від 13.06.95 р. № 253, і зареєстрованих в Мін’юсті України 10.08.95 р. за № 230/826.

В зв’язку з вищевикладеним необхідно організувати вивчення співробітниками митниць нормативних документів, які регламентують ввезення в Україну механічних транспортних засобів, та наладити дійовий контроль за роботою службових осіб, які здійснюють митне оформлення таких транспортних засобів.

Заступник Голови комітету Ю.Соловков

Прядка Г.І.

220-17-98

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.05.1996 р. № 11/2-3420

Начальникам ТМУ

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 29 липня 2004 року № 25/2-9-16/9439-ЕП)

Для використання в роботі інформуємо, що з 14 травня 1996 року набула чинності постанова Верховної Ради України від 05.05.96 р. № 162/96-ВР “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України”.

Пунктом 3 постанови встановлено, що до введення в дію Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, предмети (товари), на які встановлюється акцизний збір при ввезенні в Україну громадянами на суму не більшу 200 ЕКЮ (або при ввезенні одиничного неподільного предмету вартістю до 300 ЕКЮ), не підлягають обкладенню акцизним збором та податком на добавлену вартість (за винятком лікеро-горілчаних та тютюнових виробів).

В зв’язку з цим звертаємо Вашу увагу на те, що митне оформлення ввезених громадянами на територію України підакцизних товарів загальною вартістю більшою, ніж 200 ЕКЮ (одиничного неподільного предмету вартістю більшою, ніж 300 ЕКЮ), в тому числі транспортних засобів, вироблених у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав, слід здійснювати з обкладенням акцизним збором та податком на добавлену вартість.

Також інформуємо, що відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 9319/3 доручення Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1996 року № 2232/96 втратило чинність.

В зв’язку з цим лист ДМКУ від 10.02.96 р. № 11/2-858 вважати таким, що втратив чинність.

На підставі вищевикладеного до прийняття Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України та реєстрації в Міністерстві юстиції України наказу Держмиткому про внесення змін до наказу Держмиткому від 17.01.96 р. № 19 при митному оформленні предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, слід керуватися вищевказаною постановою Верховної Ради України, Порядком нарахування та справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору при митному оформленні предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами, затвердженим наказом Державного митного комітету України від 17.01.96 р. №19 (за виключенням підпункту “д” пункту 2.1.2) та цим листом.

Додаток: Постанова Верховної Ради України від 05.05.96 р. № 162/96-ВР “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України” на 1 арк. (див. окремо в базі).

Перший заступник

Голови Комітету О. Єгоров

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

24.05.1996 р. № 216/96-ВР

Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них

(назва із змінами, внесеними згідно із Законами України від 04.11.99 р. №1214-XIV, від 25.03.2005 р. № 2505-IV, від 30.11.2006 р. № 398-V)

Закон введено в дію з дня опублікування - 12 червня 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 24 травня 1996 року № 217/96-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 12 червня 1997 року № 340/97-ВР, від 4 листопада 1999 року № 1214-XIV (Зміни, внесені Законом України від 4 листопада 1999 року № 1214-XIV, набувають чинності з 1 січня 2000 року), від 7 грудня 2000 року № 2134-III, від 5 квітня 2001 року №2371-III, від 25 березня 2005 року № 2505-IV, від 30 листопада 2006 року №398-V

Затвердити ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби:

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці товару (продукції)

8703

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:

8703 10

- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:

 

8703 10 11 00

- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням

0,6 євро за 1см3

8703 10 18 00

- - інші

0,6 євро за 1 см3

- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:

8703 21

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см3:

8703 21 10 00

- - - нові

0,02 євро за 1 см3

8703 21 90

- - - що використовувалися:

8703 21 90 10

- - - - не більш як 5 років

1 євро за 1 см3

8703 21 90 30

- - - - понад 5 років

1,25 євро за 1 см3

8703 22

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3:

8703 22 10 00

- - - нові

0,02 євро за 1 см3

8703 22 90

- - - що використовувалися:

8703 22 90 10

- - - - не більш як 5 років

1,25 євро за 1 см3

8703 22 90 30

- - - - понад 5 років

1,5 євро за 1 см3

8703 23

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3:

- - - нові:

8703 23 11

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:

8703 23 11 10

- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3

0,03 євро за 1 см3

8703 23 11 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3

0,06 євро за 1 см3

8703 23 19

- - - - інші:

8703 23 19 10

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3

0,03 євро за 1 см3

8703 23 19 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3

0,06 євро за 1 см3

8703 23 90

- - - що використовувалися:

- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3:

 8703 23 90 11

- - - - - не більш як 5 років

1,5 євро за 1 см3

8703 23 90 13

- - - - - понад 5 років

2,0 євро за 1 см3

- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3:

8703 23 90 31

- - - - - не більш як 5 років

2,0 євро за 1 см3

8703 23 90 33

- - - - - понад 5 років

3,0 євро за 1 см3

8703 24

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3:

8703 24 10 00

- - - нові

0,1 євро за 1 см3

8703 24 90

- - - що використовувалися:

8703 24 90 10

- - - - не більш як 5 років

3,0 євро за 1 см3

8703 24 90 30

- - - - понад 5 років

3,5 євро за 1 см3

- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):

8703 31

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3:

8703 31 10 00

- - - нові

0,02 євро за 1 см3

8703 31 90

- - - що використовувалися:

8703 31 90 10

- - - - не більш як 5 років

1,25 євро за 1 см3

8703 31 90 30

- - - - понад 5 років

1,5 євро за 1 см3

8703 32

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3:

- - - нові:

8703 32 11 00

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

0,03 євро за 1 см3

8703 32 19 00

- - - - інші

0,03 євро за 1 см3

8703 32 90

- - - що використовувалися:

8703 32 90 10

- - - - не більш як 5 років

1,75 євро за 1 см3

8703 32 90 30

- - - - понад 5 років

2 євро за 1 см3

8703 33

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3:

- - - нові:

8703 33 11 00

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

0,1 євро за 1 см3

8703 33 19 00

- - - - інші

0,1 євро за 1 см3

8703 33 90

- - - що використовувалися:

8703 33 90 10

- - - - не більш як 5 років

2,5 євро за 1 см3

8703 33 90 30

- - - - понад 5 років

3,25 євро за 1 см3

8703 90

- інші:

8703 90 10 00

- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами

100 євро за 1 шт.

8703 90 90 00

- - інші

100 євро за 1 шт.

 8711 40 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном з іскровим запалюванням з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 500 см3, але не більш як 800 см3

0,2 євро за 1 см3

8711 50 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном з іскровим запалюванням з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 800 см3

0,2 євро за 1 см3

8711 90 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном з іскровим запалюванням з кривошипно-шатунним механізмом; коляски

0,2 євро за 1 см3

8716 10 99 00

Причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах типу причепних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються

100 євро за 1 шт.

8707

Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705:

8707 10

- кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:

8707 10 10

- - для промислового складання:

8707 10 10 10

- - - укомплектовані

200 грн. за 1 шт.

8707 10 10 20

- - - не укомплектовані

200 грн. за 1 шт.

8707 10 90

- - інші:

8707 10 90 10

- - - що використовувалися 5 років або менше

4000 грн. за 1 шт.

8707 10 90 20

- - - що використовувалися більше 5 років

4000 грн. за 1 шт.

8707 10 90 90

- - - інші

4000 грн. за 1 шт.

Транспортними засобами, що використовувалися, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, у тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби.

(стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.11.99 р. № 1214-XIV, в редакції Закону України від 07.12.2000 р. № 2134-III)

(стаття 1 втратила чинність у частині затвердження ставок ввізного мита згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2371-III)

(стаття 1 у редакції Закону України від 25.03.2005 р. № 2505-IV, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 30.11.2006 р. № 398-V)

Акцизний збір з транспортних засобів та кузовів до них, що імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, який діяв на день подання митної декларації.

(частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 30.11.2006 р. № 398-V)

Акцизний збір з транспортних засобів та кузовів до них, що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України і розраховується за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

(частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 30.11.2006 р. № 398-V)

Встановити, що визначені цим Законом кузови (як укомплектовані, так і не укомплектовані) для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, які використовуються для промислового складання, ввозяться на території спеціальних економічних зон і території пріоритетного розвитку з метою реалізації інвестиційних договорів зі сплатою акцизного збору і податку на додану вартість.

(статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом України від 30.11.2006 р. № 398-V)

Встановити, що визначені цим Законом транспортні засоби та кузови до них, незалежно від країни їх виробництва, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, підлягають обкладенню всіма видами податків, встановлених для імпортованих товарів (податок на добавлену вартість, ввізне мито, акцизний збір тощо), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

(стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 04.11.99 р. № 1214-XIV, від 30.11.2006 р. № 398-V)

Статтю 4 виключено

(стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.06.97 р. № 340/97-ВР, виключено згідно із Законом України від 25.03.2005 р. №2505-IV)

Статтю 5 виключено

(згідно із Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV)

Стаття 6 втратила чинність

(Закон доповнено статтею 6 згідно із Законом України від 12.06.97 р. №340/97-ВР, стаття 6 втратила чинність згідно із Законом України від 04.11.99 р. № 1214-XIV)

Президент України Л. КУЧМА

 

м. Київ

24 травня 1996 року

№ 216/96-ВР

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕТАЙПОГРАМА

04.06.1996 р. № Т-325

Начальникам ТМУ,

Начальникам митниць,

Київської,

Київської спеціалізованої,

Бориспільської,

Севастопольської

Телетайпограма

На виконання п.3 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.96 р. №421 “Про заходи щодо боротьби з легалізацією в Україні викрадених за кордоном транспортних засобів, додержання вимог законодавства у сфері їх обігу” в термін до 10.06.96 р. надіслати до електронної поштової скриньки “ІОЦ Відділ програмування” ТІАМУ слідуючу інформацію:

Назву та кількість всіх прикордонних автомобільних пунктів пропуску, що здійснюють митне оформлення транспортних засобів при перетині ними митного кордону України, та їх максимальну по добову пропускну спроможність на в’їзд та виїзд по кожному пункту пропуску окремо.

Максимальну по добову кількість всіх автотранспортних засобів, що проходять митне оформлення в відділах реєстрації

Тіж дані (по п.1 та 2) з урахування перспективи розвитку.

За своєчасність та достовірність наданої інформації відповідальність покладається на начальників ТМУ митниць або осіб, що їх заміщують.

Заступник Голови Комітету Ю.Соловков

Бондаренко І.П.

220-17-90

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.06.1996 р. № 11/3-3801

 

Начальникам ТМУ

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 29 грудня 1999 року № 15/1-4159-ЕП)

Інформуємо Вас, що відповідно до листа Головної державної податкової інспекції України № 14-319/11-3121 від 16.05.96 автомобілям спеціального призначення марки УАЗ-3962 (за винятком медичної допомоги і міліції) пільги в справлянні акцизного збору згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 № 18-92 “Про акцизний збір” та Інструкції Головної державної податкової інспекції від 31.05.94 № 44 надаються по переліку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Додаток: копія листа на 1 арк. (див. окремо в базі).

Заступник Голови Комітету С. Яценко


ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.06.1996 р. №11/2-3859

Начальникам територіальних

митних управлінь Начальникам

митниць

Копія: Генеральній прокуратурі

України

По інформації Генеральної прокуратури України слідчими органами виявлені непоодинокі випадки реєстрації громадянами в органах ДАІ України легкових автомобілів на підставі підроблених довідок - рахунків виданих фіктивними фірмами. Оригінали документів щодо придбання таких транспортних засобів за кордоном та ввезення їх на митну територію України зазначеними фірмами знищені.

Ураховуючи вищевикладені обставини. Департаментом по узгодженню з Генеральною прокуратурою України повідомляє, що вказаним вище громадянам дозволяється у відповідності з чинним законодавством здійснювати митне оформлення, зазначених вище автомобілів, на підставі постанов про відмову в кримінальному переслідуванні власників таких транспортних засобів, виданих правоохоронними органами.

Перший заступник

Голови комітету О.Єгоров

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.06.1996 р. № 11/1-4039

 

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Із змінами і доповненнями, внесеними листами Державної митної служби України від 24 березня 1997 року № 11/2-2560, від 13 липня 2000 року № 09/01-2551-ЕП

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 20 червня 2008 року № 11/2-15/6863-ЕП)

Для керівництва та використання в оперативній роботі направляємо Закон України від 05.05.96 р. № 163/96-ВР “Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України” та Постанову Верховної Ради України від 05.05.96 р. №164/96-ВР “Про введення в дію Закону України “Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України”, які набрали чинності з 24.05.96 р. (“Голос України” № 93).

Абзац другий втратив чинність

(згідно з листами Державної митної служби України від 24.03.97 р. №11/2-2560, від 13.07.2000 р. № 09/01-2551-ЕП)

Абзац третій втратив чинність

(згідно з листами Державної митної служби України від 24.03.97 р. №11/2-2560, від 13.07.2000 р. № 09/01-2551-ЕП)

Абзац четвертий втратив чинність

(згідно з листами Державної митної служби України від 24.03.97 р. №11/2-2560, від 13.07.2000 р. № 09/01-2551-ЕП)

Абзац п’ятий втратив чинність

(згідно з листами Державної митної служби України від 24.03.97 р. №11/2-2560, від 13.07.2000 р. № 09/01-2551-ЕП)

Абзац шостий втратив чинність

(згідно з листом Державної митної служби України від 13.07.2000 р. №09/01-2551-ЕП)

Абзац сьомий втратив чинність

(абзац сьомий із змінами, внесеними згідно з листом Державної митної служби України від 24.03.97 р. № 11/2-2560, абзац сьомий втратив чинність згідно з листом Державної митної служби України від 13.07.2000 р. № 09/01-2551-ЕП)

Абзац восьмий втратив чинність

(згідно з листом Державної митної служби України від 13.07.2000 р. №09/01-2551-ЕП)

Абзац дев’ятий втратив чинність

(згідно з листом Державної митної служби України від 13.07.2000 р. №09/01-2551-ЕП)

Абзац десятий втратив чинність

(згідно з листом Державної митної служби України від 13.07.2000 р. №09/01-2551-ЕП)

Абзац одинадцятий втратив чинність

(згідно з листом Державної митної служби України від 13.07.2000 р. №09/01-2551-ЕП)

Абзац дванадцятий втратив чинність

(згідно з листом Державної митної служби України від 13.07.2000 р. №09/01-2551-ЕП)

Таким чином, листи Держмиткому:

від 29.01.92 р. № 11/3-186

від 02.02.93 р. № 05/60

від 28.06.93 р. № 11/1-2447

від 13.08.93 р. № 05/1084

від 21.10.93 р. № 05/1465

від 30.12.93 р. № 11/3-4085

від 10.05.94 р. № 11/1-1269

від 21.06.94 р. № 11/2-1792

від 19.07.94 р. № 11/1-5002

від 20.04.95 р. № 05/1125, останній абзац

від 11.08.95 р. № 05/2670;

телетайпограми Держмиткому:

від 18.02.93 р. Т-189

від 02.03.93 р. Т-232

від 26.03.93 р. Т-376

від 04.01.94 р. Т-5,

вважати такими, що втратили чинність.

Голова Комітету Л. Деркач

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.06.1996 р. №09/351

М.Запоріжжя

вул. Вороніна, 29 “а”

Кв.63

Міщенку В.І.

Копія Начальнику Запорізької

митниці

Рибалці В.В.

Розглянувши Вашу заяву, викладені в ній обставини та додані ксерокопії документів повідомляємо, що оскільки придбаний Вами 05.05.91 р. автомобіль “Volksvagen 253” (1979 р. випуску, кузов № 25А0008760) був ввезений 02.07.91 р., то Вам згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.95 р.№ 949 дозволяється здійснити митне оформлення зазначеного транспортного засобу, згідно з законодавством України чинним до 01.01.96 р.

Також повідомляємо, що згідно з ст. 17 Закону України від 05.02.92 “Про Єдиний митний тариф”, Держмитком не може задовольнити Ваше прохання про митне оформлення зазначеного транспортного засобу у відповідності з законодавством, чинним у 1991 році.

В.о. начальника Управління організації

митного контролю О.Більчук

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.06.1996 р. № 11/2-4085

Начальникам ТМУ

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 29 грудня 1999 року № 15/1-4159-ЕП)

Для використання в роботі направляємо Постанову Верховної Ради України від 24.05.96. № 217/96-ВР “Про введення в дію Закону України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них” та Закон України від 24.05.96. № 216/96-ВР “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них” (див. окремо в базі).

До встановлення мінімальної митної вартості імпортних автомобілів (п. 2 Постанови) митна вартість автомобілів визначається відповідно до статті 16 Закону України “Про Єдиний митний тариф”.

Звертаємо Вашу увагу, що згідно з зазначеним Законом митне оформлення ввезених на територію України громадянами транспортних засобів, в тому числі вироблених у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав, слід здійснювати з обкладенням усіма видами податків, встановлених для імпортованих автомобілів (митом, акцизним збором та податком на добавлену вартість).

Нормативні акти Держмиткому застосовуються в частині, що не суперечить зазначеному Закону.

Закон набуває чинності з 12 червня 1996 року.

Додаток: зазначене на 3 аркушах.

Перший заступник

Голови Комітету О.Єгоров

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.06.1996 р. № 11/2-4146

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 29 липня 2004 року № 25/2-9-16/9439-ЕП)

Для використання у роботі інформуємо, що Законом України від 16.05.96 № 202/96-ВР “Про внесення змін до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України “Про податок на добавлену вартість” (набув чинності з 6 червня 1996 р.) внесено зміни до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 14-92 “Про податок на добавлену вартість” (із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 16.11.95 р. № 432/95-ВР “Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів”) і визначено, що платниками податку на добавлену вартість є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територію України.

Обкладення податком на добавлену вартість предметів (товарів), які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється в такому ж порядку, який встановлено для підакцизних товарів, а саме: підлягають обкладенню податком на добавлену вартість товари загальною вартістю більшою, ніж 200 ЕКЮ (одиничні неподільні предмети вартістю більшою, ніж 300 ЕКЮ), за винятком лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.

Перший заступник

Голови ДКМУ О.Єгоров

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕТАЙПОГРАМА

 

18.06.1996 р. №Т-363

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Телетайпограма

В зв’язку з набуттям чинності Закону України від 24.05.96 р. № 216/96-ВР “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них” телетайпограму від 27.12.95 р. №Т-816 вважати такою, що втратила чинність.

Перший заступник голови О.Єгоров

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.07.1996 р. №09/532

Запорізька обл.,

смт. Куйбишево,

вул. Леніна, 26, кв. 24

Антоненку Л.В.

Копія Начальнику Запорізької

митниці

Рибалці В.В.

Редакція газети

“Урядовий кур’єр”

Ваше звернення, надіслане до Держмиткому редакцією газети “Урядовий кур’єр”, розглянуто.

Повідомляємо, що на сьогодні набув чинності Закон України від 24.05.96 р. № 216/96-ВР “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них”, якими введені фіксовані ставки акцизного збору та ввізного мита на легкові автомобілі та шини до них, що ввозяться на митну територію України як юридичними особами, так і громадянами. Визначені цим Законом транспортні засоби та шини до них, незалежно від країни їх виробництва, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, підлягають обкладенню всіма видами податків, встановлених для імпортних товарів (податок на добавлену вартість, ввізне мито, акцизний збір тощо), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Згідно з чинним законодавством (Закон України від 16.11.95 р. “Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів”, набув чинності з 01.01.96 р.) громадяни також визначені платниками акцизного збору та податку на добавлену вартість при ввезені (пересиланні) предметів (товарів) на митну територію України.

Стосовно митних пільг учасникам бойових дій на території інших держав митні пільги (за виключенням при ввезені підакцизних товарів) поширюються у разі, якщо вони стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаного з перебуванням в цих державах.

В.о.начальника Управління

організації митного контролю О.Більчук

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.07.1996 р. № 310

Про внесення доповнення до наказу Держмиткому від 13.06.95 р. №253 “Про затвердження правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України”

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за №375/1400

Наказ втратив чинність (згідно з наказом Державної митної служби України від 12 жовтня 2001 року № 664)

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.06.96 р. №9422/46 та з метою подальшого вдосконалення порядку митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України,

НАКАЗУЮ:

Пункт 67 розділу II Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмиткому від 13.06.95 р. № 253 і зареєстрованих в Мін’юсті 10.08.95 р. за №290/826, після першого речення доповнити реченням наступного змісту: “Митні обмеження не зазначаються у разі надання доручення відповідно до Облікової картки на транспортні засоби, що ввезені за проектом технічної допомоги (додаток 9)”, далі - по тексту.

Управлінню справами (Максимов Ю. Ю.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції забезпечити доведення цього наказу до відома митних установ, МВС України, МО України, СБ України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці, Державного комітету України по житлово-комунальному господарству, Мінмолодьспорту України, Мінсільгосппроду України, МЗС України, Держкордону України.

Голова Комітету Л. Деркач

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Агентства координації

міжнародної технічної допомоги Л. Павліковська

Додаток 9

до Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України (в редакції наказу Державного митного комітету України від 9 липня 1996 р. № 310)

ОБЛІКОВА КАРТКА №

на транспортні засоби, що ввезені за проектом технічної допомоги

Ненаводиться

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.07.1996 р. № 11/3-5112

Втратив дію з 16.06.09 листом Державної митної служби № 11/3-10.15/5706-ЕП “Про відклик листів”

У зв’язку з численними запитами, які надходять на адресу Державного митного комітету України від територіальних митних управлінь та митниць щодо тлумачення положень Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в частині митного оподаткування товарів та інших предметів, що ввозяться громадянами, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, повідомляємо наступне.

Згідно з пунктом 2 Закону України від 16 листопада 1995 року №432/95 “Про деякі питання оподатковування підакцизних товарів” (доведено до ТМУ, митниць листом ДМКУ від 29.12.95 р. № 11/2-6020) та пунктом 3 Закону України від 22 грудня 1995 року № 498/95-ВР “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів з питань оподаткування підакцизних товарів” (доведено до ТМУ, митниць листом ДМКУ від 05.02.96 р. № 11/3-696) скасовано пільги, надані Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо сплати мита, митних та акцизних зборів, а також податку на добавлену вартість при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підакцизних товарів громадянами, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, як для подальшої реалізації, так і для власного споживання.

Згідно з пунктом 18 статті 20 Закону України від 1 липня 1992 року №2532-ХІІ “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” громадяни, що мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, звільняються від сплати податку на добавлену вартість і ввізного мита при ввезенні непідакцизних товарів.

Заступник Голови ДМКУ С. ЯЦЕНКО

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.07.1996 р. № 793

Про вдосконалення порядку тимчасового ввезення транспортних засобів на митну територію України

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 року № 68, від 20 березня 1998 року № 341

Постанова втратила чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1999 року № 1250)

Дію постанови відновлено у зв’язку із скасуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.99 р. № 1250 (згідно з Указом Президента України від 25.08.99 р. № 1072/99)

Постанова втратила чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1652)

З метою вдосконалення порядку тимчасового ввезення транспортних засобів на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення, недопущення випадків ухилення від їх оподаткування Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити, що:

з 15 серпня 1996 р. дозволяється тимчасово ввозити один раз на три роки на митну територію України для власних потреб не більше одного транспортного засобу (код ТН ЗЕД 87.03) на кожний суб’єкт господарської діяльності (включаючи представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності незалежно від кількості філіалів) або громадянина на період, що не перевищує одного року;

термін тимчасового ввезення транспортного засобу на митну територію визначається митними органами з дня його першого пропуску через митний кордон України;

протягом двох місяців з дня опублікування цієї постанови у газеті “Урядовий кур’єр” власники транспортних засобів, які були тимчасово ввезені під письмове зобов'язання про зворотне вивезення, повинні здійснити їх перереєстрацію в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ;

тимчасово ввезені транспортні засоби під письмове зобов’язання про зворотне вивезення не можуть доручатися (передоручатися) для використання іншими особами (за винятком батьків, одного із подружжя, дітей, якщо родинні зв’язки підтверджуються відповідним державним свідоцтвом);

тимчасове ввезення транспортних засобів (код ТН ЗЕД 87.02, 87.03, 87.04, 87.05) суб’єктами господарської діяльності (включаючи представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності) або громадянами дозволяється за наявності документа, що підтверджує реєстрацію транспортного засобу за межами України. У разі невиконання цієї умови зазначені транспортні засоби підлягають митному оформленню в порядку, визначеному законодавством з питань імпорту;

(пункт 1 доповнено абзацом шостим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 р. № 68)

органам із сертифікації дорожніх транспортних засобів, акредитованим Державним комітетом по стандартизації, метрології та сертифікації, для проведення робіт із сертифікації дорожніх транспортних засобів дозволяється ввозити під письмове зобов’язання про зворотне вивезення та ставити на тимчасовий облік (на період проведення випробувань) нові, не зареєстровані в інших країнах дорожні транспортні засоби, що проходять сертифікацію в Україні. Перелік цих органів подається до Державної митної служби Державним комітетом по стандартизації, метрології та сертифікації.

(пункт 1 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.98 р. № 341)

Підставою для тимчасового ввезення транспортних засобів під зобов’язання про зворотне вивезення є довідка органів Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ або митного контролю про відсутність у суб’єкта господарської діяльності або громадянина транспортного засобу, тимчасово ввезеного протягом останніх трьох років.

Державному митному комітетові призупинити продовження суб’єктам господарської діяльності і громадянам терміну перебування на митній території України тимчасово ввезених транспортних засобів.

Суб’єкти господарської діяльності і громадяни, які ввезли більше одного транспортного засобу під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення до набрання чинності цією постановою або ввезли транспортні засоби на період, що перевищує один рік, повинні вивезти їх за межі митної території України до 1 січня 1997 р. або сплатити податки і збори згідно із законодавством та перереєструвати їх в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ.

Дія цієї постанови не поширюється на дипломатичні представництва іноземних держав, міжнародні, міжурядові організації та представництва іноземних держав при них, а також на їх персонал.

Міністерству внутрішніх справ та Державному митному комітетові вжити заходів до припинення починаючи з 1 січня 1997 р. експлуатації транспортних засобів, що використовуються з порушенням умов, передбачених абзацом четвертим пункту 1 та пунктом 4 цієї постанови.

Прем’єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

Перший заступник Міністра

Кабінету Міністрів України М. СЕЛІВОН

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МИТНЕ УПРАВЛІННЯ

ЛИСТ

20.08.1996 р. №05-07/1427

 

Начальнику Запорізької митниці

В.В.Рибалка

На №01-14/1246 від 13.08.96 р.

Розглянувши Ваш запит, повідомляємо, що на громадян , які оформили в органах ДАІ України легкові автомобілі на підставах підроблених повідків -рахунків, та у відношенні яких винесені постанови про відмову в кримінальному переслідувані, виданих правоохоронними органами, розповсюджується дія пункту “Митні обмеження Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордонУкраїни”, як при поданні митним органам не належним чином оформлених документів.

 

В.о. заст.начальника управління С.Ю. Лес кін

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.08.1996 р. № 1010

Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 року № 39, від 3 липня 1998 року № 1007, від 13 грудня 2000 року № 1840

Постанова втратила чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1652)

З метою недопущення ухилення від оподаткування предметів (товарів), які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити, що предмети (товари), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземцями та особами без громадянства (далі - громадяни), які прямують рейсами залізничного та авіаційного транспорту, що здійснюються відповідно до встановленого розкладу руху на підставі міждержавних (міжвідомчих) угод про транспортне сполучення, пересилаються у міжнародних поштових відправленнях, вартістю понад 200 екю або у разі ввезення одиничного неподільного предмета вартістю, що перевищує 300 екю, підлягають обов’язковому декларуванню митним органам та обкладаються:

митом за пільговими ставками Єдиного митного тарифу України, податком на додану вартість та акцизним збором - у разі ввезення (пересилання) їх громадянами-підприємцями;

митом за повними ставками Єдиного митного тарифу України, податком на додану вартість та акцизним збором - у разі ввезення

(пересилання) їх громадянами, які не мають свідоцтва про державну реєстрацію підприємництва.

(пункт 1 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98 р. № 1007)

Предмети (товари), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України іншими транспортними засобами (крім випадків, зазначених у пункті 1 цієї постанови):

громадянами-підприємцями, підлягають обов’язковому декларуванню митним органам та оподаткуванню у повному обсязі із заповненням вантажної митної декларації та сплатою мита за пільговими ставками Єдиного митного тарифу України, податку на додану вартість та акцизного збору;

громадянами, які не мають свідоцтва про державну реєстрацію підприємництва, підлягають обов’язковому декларуванню митним органам та оподаткуванню у повному обсязі із заповненням документа установленого зразка та сплатою мита за повними ставками Єдиного митного тарифу України, податку на додану вартість та акцизного збору. Копії контрактів (договорів) щодо ввезення (пересилання) предметів (товарів) у разі такого оформлення не пред’являються.

(пункт 2 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98 р. № 1007)

Дія пунктів 1 та 2 цієї постанови не поширюється на:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.98 р. № 1007)

предмети особистого користування, що тимчасово ввозяться (пересилаються) на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення або з метою транзиту;

речі, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі і на транспортні засоби в кількості однієї одиниці на члена сім'ї (за умови, що вони перебували на обліку в реєстраційних органах країни за попереднім місцем проживання громадянина (власника) не менше 1 року);

(абзац третій пункту 3 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.98 р. № 39)

предмети (товари), які ввозяться (пересилаються) громадянами, зазначеними у статтях 59 - 63, 65 - 67 Митного кодексу України, а також працівниками дипломатичних установ України за кордоном, моряками рибопромислового, торговельного, річкового флоту та іншими особами, які згідно із законодавством мають право додатково до зазначених у пункті 1 сум ввозити (пересилати) в Україну предмети без оподаткування;

предмети (товари), які ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за митним кордоном України на користь резидента, в разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідній країні;

предмети (товари), які ввозяться (пересилаються) резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо) у межах, визначених угодами-дарування, у разі підтвердження факту отримання посвідчення угод-дарування нотаріальними органами відповідної країни. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідній країні. Дія цього абзацу не поширюється на предмети промислового призначення та транспортні засоби;

предмети, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами за митний кордон України під письмове зобов’язання про їх повернення та ввозяться (пересилаються) назад на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації;

сільськогосподарську продукцію, отриману громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю.

(пункт 3 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2000 р. № 1840)

Ця постанова набирає чинності через 15 днів після її опублікування у газеті “Урядовий кур’єр”.

Прем’єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.08.1996 р. №09/756

М.Запоріжжя вул. Лермонтова,

18 , кв. 16

Щербаку І.Д.

Копія Начальнику Запорізької митниці

Рибалці В.В.

Шановний Іване Дмитровичу!

Ваша скарга, надіслана до Держмиткому з Секретаріату Верховної Ради України, розглянута в черговий раз. З приводу порушеного питання в ній питання Вам вже неодноразово давались детальні роз’яснення. Оскільки Верховна Рада позитивно його не вирішила Держмитком згідно з статтею 8 Митного кодексу України не може звільнити від сплати необхідних платежів за легковий автомобіль “Ауді”.

Повідомляємо також, що зазначене вище питання позитивно може бути вирішено шляхом прийняття Верховною Радою України чи Кабінетом Міністрів України відповідної постанови або розпорядження.

Заступник начальника Управління

організації митного контролю О.Тищенко

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

17.09.1996 р. № 1139

Про деякі питання ввезення імпортних автомобілів

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1997 року № 129, від 19 квітня 1997 року № 360, від 10 вересня 1997 року № 1001

З метою недопущення забруднення навколишнього природного середовища, поліпшення екологічної ситуації в країні та відповідно до статей 4, 30 та 31 Закону України “Про дорожній рух” Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Встановити, що з 1 січня 1997 р. дозволяється ввезення на митну територію України лише тих легкових автомобілів (код ТН ЗЕД 87.03), які обладнані пристроєм для нейтралізації ядучих фракцій вихлопних газів (каталізатором).

(дію пункту 1 постанови призупинено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.97 р. № 129)

(дію пункту 1 постанови відновлено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.97 р. № 360)

(дію пункту 1 постанови призупинено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.97 р. № 1001)

Заборонити з 1 січня 2003 р. експлуатацію легкових автомобілів, не обладнаних каталізатором.

Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністерство внутрішніх справ, Державний митний комітет, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.

Прем’єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

24.10.1996 р. № 1282

Про мінімальну митну вартість імпортних автомобілів та шин до них

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 24 січня 1997 року № 75, від 27 січня 1997 року № 64, від 16 лютого 1998 року № 146

Постанова втратила чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 року № 575)

На виконання Постанови Верховної Ради України від 24 травня 1996 р. “Про введення в дію Закону України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них” (217/96-ВР) та з метою вдосконалення механізму справляння податку на добавлену вартість Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити мінімальну митну вартість нових імпортних автомобілів згідно з додатком № 1 та коефіцієнти для визначення мінімальної митної вартості імпортних автомобілів, які були в користуванні, згідно з додатком №2.

Якщо мінімальна вартість імпортних автомобілів, які були у користуванні, обчислена за наведеними у додатку № 2 коефіцієнтами, становить менше ніж 5000 доларів США, її розмір встановлюється на рівні 5000 доларів США.

(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.98 р. № 146)

Установити мінімальну митну вартість імпортних шин для автомобілів:

а) шини нові, залежно від посадочного діаметру:

12 дюймів - 25 доларів США за одну шину;

13 дюймів - 30 доларів США за одну шину;

14 дюймів - 40 доларів США за одну шину;

15 дюймів - 50 доларів США за одну шину;

16 дюймів і більше - 60 доларів США за одну шину;

б) шини, які були в користуванні, всіх посадочних діаметрів - 20 доларів США за одну шину.

(пункт 2 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.97 р. № 75)

Прем’єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

 

Додаток № 1

до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. № 1282 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 64)

МІНІМАЛЬНА МИТНА

вартість нових імпортних автомобілів

(у доларах США)

Країна та марка автомобіля

Об’єм двигуна, куб. см

 до 1000

1001-1500

1501-2200

2201-3000

більш як 3000

Великобританія

ASTON MARTIN

250000

BENTLEY

160000

LAND ROVER

25000

MG

24000

37000

F

RANGE ROVER

30000

ROOLLS-ROYCE

200000

ROVER

6500

8000

10000

15000

TRIUMPH

9000

12000

18000

YAGUAR

30000

Іспанія

SEAT

6000

7000

9000

Італія

ALFA ROMEO

8000

12000

18000

FIAT

5000

8000

10000

15000

INNOCENTI

6000

8000

LANCIA

6000

8000

10000

15000

Малайзія

PROTON

11000

14000

 

Країна та марка автомобіля

Об’єм двигуна, куб. см

 

до 1000

1001-1500

1501-2200

2201-3000

більш як 3000

SEDAN

 

HATCHBACK

11000

Німеччина

AUDI

15000

18000

30000

BMW

15000

18000

30000

FORD

6000

8000

10000

15000

MERCEDES-BENZ

18000

20000

45000

OPEL

6000

8000

10000

15000

25000

PORSCHE

20000

24000

45000

VOLKSWAGEN

8000

12000

18000

Республіка Корея

DAEWOO

5000

7000

10000

15000

HYUNDAI

7000

10000

15000

KIA

7000

10000

13000

SSANGYONG

34000

KALLISTA

Польща

FSO

12000

CARO DIESEL

США

BUICK

12000

16000

25000

CADILLAC

35000

CHEVROLET

12000

15000

20000

CHRYSLER

15000

25000

DODGE

12000

15000

18000

EAGLE

10000

12000

15000

18000

 

 

Країна та марка автомобіля

Об’єм двигуна, куб. см

 

до 1000

1001-1500

1501-2200

2201-3000

більш як 3000

FORD

 

8000

10000

15000

18000

GEO

 

8000

12000

   

GMC

       

19000

JEEP

     

15000

20000

LINCOLN

       

35000

MERCURY

   

12000

15000

18000

OLDSMOBILE

   

10000

14000

18000

PLYMOUTH

   

10000

14000

 

PONTIAC

   

10000

14000

18000

SATURN

   

10000

   

Росія

         

ВОЛГА

   

10000

   

ЛАДА

 

5000

6500

   

МОСКВИЧ

 

5000

6500

   

Франція

         

CITROEN

5000

7000

10000

15000

20000

PEUGEOT

5000

7000

10000

15000

20000

RENAULT

5000

7000

10000

15000

20000

TALBOT

5000

7000

10000

15000

 

Чехія

         

SKODA

 

6000

     

SKODA

 

7700

     

FELISIA

         

SKODA

 

9600

     

FELISIA BREAK

         

Швеція

         

 

 

Країна та марка автомобіля

Об’єм двигуна, куб. см

 

до 1000

1001-1500

1501-2200

2201-3000

більш як 3000

SAAB

   

13000

24000

 

VOLVO

 

10000

17000

24000

 

Югославія

         

YUGO

 

7000

     

Японія

         

DAIHATSU

6000

10000

12000

   

HONDA

7000

12000

15000

18000

35000

INFINITI

   

18000

30000

40000

ISUZU

 

7000

10000

15000

 

LEXUS

     

40000

50000

MAZDA

 

7000

10000

15000

 

MITSUBISHI

 

7000

10000

15000

25000

NISSAN

7000

8000

10000

15000

25000

SUBARU

7000

8000

12000

17000

25000

SUZUKI

5000

7000

10000

15000

 

TOYOTA

6000

8000

10000

15000

25000

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток № 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 року № 1282 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. №146)

КОЕФІЦІЄНТИ

визначення мінімальної митної вартості імпортних автомобілів, які були у користуванні*

Новий автомобіль

Автомобіль, який був у користуванні

 

понад два роки

понад три роки

понад чотири роки

понад 100%

понад 80%

понад 70%

понад 60%

 

* Коефіцієнти визначено у відсотках відповідної мінімальної вартості імпортних автомобілів, зазначених у додатку № 1 до цієї постанови”.

Міністр Кабінету Міністрів України А. ТОЛСТОУХОВ

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

30.10.1996 р. № 11/2-8102

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 25 травня 2001 року № 1/09-2641-ЕП)

До відома та використання в роботі направляємо Постанову Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. № 1282 “Про мінімальну митну вартість імпортних автомобілів та шин до них”.

Зазначена Постанова Кабінету Міністрів вступила в силу з моменту її прийняття, в зв’язку з чим необхідно прийняти можливі міри по донарахуванню та справлянню митних зборів та податку на добавлену вартість, виходячи з мінімальної митної вартості, яка зазначена в Постанові КМ України від 24.10.96 р. № 1282 за період з 24.10.96 р. (дати набрання чинності) до дня отримання постанови митницею.

Постанова буде надіслана в твердій копії.

Перший заступник

Голови Комітету О.Єгоров

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.11.1996 р. № 11/6-8192

Постановою правління Нацбанку України від 23.09.96 р. № 245 затверджені “Порядок купівлі фізичними особами-резидентами іноземної валюти на міжбанківському валютного ринку України” та “Правила переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів”.

У зв’язку з цим у разі оплати товарів, придбаних громадянами-резидентами за межами України, у порядку, передбаченому вищевказаними документами, при митному оформленні іноземна валюта, за яку такі товари були придбані, вважається іноземною валютою з підтвердженими джерелами походження.

Також повідомляємо, що вищезазначеною постановою затверджений і “Порядок надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземної валюти і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземної валюти та бланків чеків”. Згідно з цим “Порядком...” у індивідуальній ліцензії (спеціальному дозволі), що надається Нацбанком уповноваженому банку, вказується митниця, в якій буде здійснюватись митне оформлення вивезення (ввезення) банкнот іноземної валюти чи ввезення бланків дорожніх чеків.

Виходячи з вищевикладеного, митне оформлення вивезення (ввезення) банкнот іноземної валюти чи ввезення бланків дорожніх чеків повинно здійснюватись лише після надходження до митниці листа Держмиткому про надання Нацбанком України відповідної індивідуальної ліцензії (спеціального дозволу) уповноваженому банку.

 

Заступник Голови комітету Ю.СОЛОВКОВ

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.11.1996 р. №21/642

На № 1-13/2765 від 01.10.96 р.

Начальнику Запорізької

митниці

Рибалці В.В.

Про визначення категорії транспортних засобів.

На Ваш лист повідомляємо, що при кодуванні кузовів автомобілів різної комплектності слід керуватися правилами Товарної номенклатури ЗЕД. Згідно правила 2 (а) (товари в некомплектному, незавершеному вигляді або незібрані чи розібрані) розібрані чи некомплектні автомобілі (наприклад, не вистачає 4-ох коліс) слід кодувати не як запчастини, а як автомобілі відповідної товарної позиції.

Для використання в роботі надсилаємо також інформацію про те, що при категоріюванні транспортних засобів до вантажних автомобілів (товарна позиція по ТН ЗЕД 8704) слід відносити автомобілі, які завод ом-виробником можуть випускатись у 2-ох варіантах, для перевезення вантажів або пасажирів. Такі автомобілі вважаються вантажними, якщо вони мають слідуючі ознаки:

а) ці автомобілі не повинні мати за сидінням водія, чи у фургоні сидінь заводського виготовлення, які складаються або прибираються. Такі автомобілі не мають спеціально призначених місць для сидіння пасажирів за водієм;

б) салон фургону вантажного автомобіля не має декоративного облицювання салону, подібного до облицювання транспортних засобах, які призначені для перевезення пасажирів;

в) ознакою вантажних автомобілів є відсутність бокових вікон.

З кодуванням таких автомобілів слід визначатись після їх візуального огляду, тому що є випадки штучного переобладнання автомобілів, які перевозять не більше 9 чоловік ( включаючи водія). Такі автомобілі набувають ознак вантажних автомобілів, та крім цього на такі автомобілі в автоінспекції отримуються нові техпаспорти, в яких інформація про кількість місць для сидіння вже відсутня.

Перероблені автомобілі слід кодувати, використовуючи Правило 2 ТН ЗЕД і розглядати їх як не комплектні легкові автомобілі в незавершеному вигляді. Перероблені автомобілі у вантажному варіанті володіють характеристиками легкових автомобілів: шини на задній осі звичайні (не зміцнені та не розраховані на перевезення вантажів); конструкція та надійність підвіски задніх коліс така ж як і в легковому автомобілі.

Моделі перероблених автомобілів у каталогах завода-виробника описуються, як легкові. Цим автомобілям заводом-виробником видається паспорт чи керівництво по експлуатації з технічними характеристиками легкового автомобіля. При кодуванні перероблених автомобілів слід керуватися офіційними технічними документами завода-виробника чи торгових фірм, в яких приводиться повний технічний опис автомобіля цієї моделі з його технічними характеристиками. Технічний паспорт, виданий органами автоінспекції, окрім повної назви, технічних характеристик майже не містить.

Отже, штучно перероблені легкові автомобілі на вантажні відносяться до товарної позиції ТН ЗЕД - 8703 - автомобілі легкові і інші... .

Непорозуміння у визначенні категорії транспортних засобів, які перевозять 9 чоловік, включаючи водія, було викликано Постановою Верховної Ради України від 4.02.1994р. №3951-ХІІ “Про перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та ставки цього збору”. Ця постанова протирічила Товарній номенклатурі ЗЕД. Постанову №3951-ХІІ від 4.02.94р. відмінено постановою №365/96-ВР від 12 вересня 1996 р. і встановлено, що акцизний збір та ввізне мито на транспортні засоби визначається тільки постановою від 24.05.9бр №2І7/96-ВР “Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір” , зміст якої не протирічить ТН ЗЕД.

Начальник лабораторії Г.Я.БОЯРСЬКИЙ

 

 ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.11.1996 р. № 11/2-8575

Начальникам

територіальних митних

управлінь

Начальникам митниць

З метою виключення випадків уникнення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності сплати в повному обсязі податків завдяки неправильній класифікації товарів згідно з ТН ЗЕД, роз’яснюємо:

Експертні заключення Торгово-промислової палати України та її регіональних відділень або інших організацій стосовно визначення коду товару згідно з ТН ЗЕД повинні розглядатись як такі, що носять допоміжний (інформаційний) характер і не є основою для прийняття остаточного рішення митними органами.

Остаточне рішення щодо правильної класифікації товарів згідно з ТН ЗЕД для цілей митного оформлення приймається службовою особою митних органів при здійсненні митного оформлення таких товарів.

Перший заступник

Голови Держмиткому О. Єгоров

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.11.1996 р. № 11/6-8610

Начальникам ТМУ

Начальникам митниць

Останнім часом надходять запити від митних органів, стосовно зняття з обліку тимчасово ввезених в Україну транспортних засобів в зв’язку з їх викраденням.

Повідомляємо, що зазначені транспортні засоби можуть бути зняті з обліку у разі надання митним органам копії постанови, про призупинення кримінальної справи стосовно викрадення транспортного засобу, завіреної печаткою слідчого управління, яким було порушено (призупинено) кримінальну справу та при умові закінчення строку вказаного у зобов’язанні про зворотне вивезення.

Заступник Голови Комітету Ю.Соловков

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.11.1996 р. № 11/2-8697

 

Начальникам ТМУ

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 29 липня 2004 року № 25/2-9-16/9442-ЕП)

У зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 року № 1282 “Про мінімальну митну вартість імпортних автомобілів та шин до них” повідомляємо, що у разі підтвердження джерела походження валюти на суму вказану у нотаріально засвідченому договорі купівлі-продажу (інвойсі, тощо), яка нижча ніж у вказаній постанові, митні обмеження на відчуження таких транспортних засобів не накладаються.

Податок на добавлену вартість у вказаному випадку нараховується враховуючи мінімальну митну вартість з врахуванням (якщо необхідно) коефіцієнта визначення мінімальної митної вартості імпортних автомобілів, які були у користуванні.

Заступник Голови Комітету Ю.Соловков

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.12.1996 р. № 11/2-9125

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 21 липня 2000 року № 09/09-2661-ЕП)

Про митне оформлення предметів (товарів), які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну.

У зв’язку з надходженням на адресу центрального апарату Державної митної служби України чисельних запитів від громадян, установ, організацій та з метою однозначного тлумачення і застосування нормативних документів стосовно нарахування відповідних платежів на товари та інші предмети (у тому числі транспортні засоби та запасних частин до них), які ввозяться (пересилаються) на територію України громадянами повідомляємо, що ввізне мито, митний і акцизний збір, податок на добавлену вартість необхідно нараховувати згідно з законодавством України чинним на день подання (оформлення) митної декларації (ст.58. Конституції України, ст.17 Закону України “Про єдиний митний тариф” від 05.02.92 р. № 2097-XII).

При безпосередньому ввезенні або надходженні у вантажному відправленні оформляється:

- на товари (інші предмети) митна декларація форми МД-4;

- на транспортні засоби та запасні частини до них, які підлягають реєстрації в органах ДАІ МВС України митна декларація форми МД-7.

При надходженні у несупроводжуваному багажі (НСБ) товарів (інших предметів), транспортних засобів та запасних частин до них, які підлягають реєстрації в органах ДАІ МВС України оформляється митна декларація форми МД-4.

Для отримання громадянином транспортного засобу або запасних частин до нього, що надійшов у НСБ, митниці необхідно подати:

- митну декларацію форми МД-4, оформлену прикордонною митницею з відміткою про НСБ та його вміст;

- реєстраційні та технічні документи на транспортний засіб (у разі видачі у країні придбання ксерокопій зазначених документів, вони повинні бути засвідчені нотаріально або митними органами чи поліцією у країні придбання);

- документи, що підтверджують право власності або користування;

- документи, що підтверджують факт використання на придбання транспортного засобу іноземної валюти з підтвердженими джерелами походження (у разі потреби);

- закордонний паспорт з дата-штампами про перетин державного кордону, що підтверджують факт перебування за кордоном у час придбання (одержання) транспортного засобу.

При наявності належним чином оформлених вищевказаних документів необхідно видавати митну декларацію форми МД-7 з обов’язковим зазначенням у пункті “Наявність необхідних для реєстрації документів” дати оформлення митної декларації МД-4 з завіренням особистою номерною печаткою інспектора митниці.

У разі відсутності у митній декларації форми МД-4 відмітки про НСБ таке надходження вважати вантажним відправленням.

При порушенні терміну доставлення транспортного засобу (запасних частин) у строк, зазначений у митній декларації форми МД-7 особи, які вчинили таке порушення, підлягають відповідальності згідно з ст. 109 та ст.139 Митного кодексу України.

В.о. Першого заступника Голови

Державної митної служби О. Єгоров

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.12.1996 р. № 11/6-9373

Начальникам митниць

Втратив чинність. (згідно з листом Державної митної служби від 7 лютого 1997 року № 11/6-1163)

Стосовно виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1139 “Про деякі питання ввезення імпортних автомобілів”

На виконання вимог п.п.1.3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1139 “Про деякі питання ввезення імпортних автомобілів” (лист Держмиткому від 22.10.96 р. № 11/6-7857) повідомляємо:

Перевірку наявності на транспортних засобах, які ввозяться громадянами на митну територію України, пристроїв для нейтралізації ядучих фракцій вихлопних газів (каталізаторів), необхідно здійснювати по записах у технічних документах та (або) візуально;

Громадян, які переміщують транспортні засобі через митний кордон України, попереджувати про необхідність надання митниці, в зоні діяльності якої вони проживають, експертного заключення про обладнання транспортного засобу каталізатором, на підставі якого буде прийнято остаточне рішення про митне оформлення цих засобів;

Остаточне митне оформлення транспортних засобів (код ТН ЗЕД 87 03) здійснювати при наявності експертного заключення про їх обладнання каталізатором.

В.о. заступника Голови Ю.Соловков

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

17.12.1996 р. № 608/96-ВР

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оподаткування товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України

З метою скасування пільг щодо сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, Верховна Рада України постановляє:

В абзаці другому статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року № 4-93 “Про Єдиний митний тариф України” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12, ст. 107, № 28, ст. 301) слова “та при отриманні організаціями гуманітарної і технічної допомоги, які визначаються Кабінетом Міністрів України” виключити.

Визнати такими, що втратили чинність, законодавчі акти України в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість згідно з переліком, що додається.

Президент України Л. КУЧМА

 

м. Київ

17 грудня 1996 року

№ 608/96-ВР

Додаток

до Закону України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оподаткування товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України” від 17 грудня 1996 р. №608/96-ВР

ПЕРЕЛІК

законодавчих актів України, що втратили чинність

Пункт 5 статті 18 Закону України “Про зайнятість населення” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Частина перша статті 7 Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 177; 1996 р., № 3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Частина шоста статті 18 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 3 ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Частина четверта статті 64 Закону України “Про освіту” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Абзац шостий пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року “Про порядок введення в дію Закону України “Про пенсійне забезпечення” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 11; 1996 р. №3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Абзаци другий і четвертий пункту 2 статті 22 Закону України “Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 165; 1996 р., № 3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Абзац другий частини першої статті 26 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 1996 р. № 3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Стаття 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1993 року № 37-93 “Про пільги Героям Радянського Союзу і повним кавалерам ордена Слави” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 24, ст. 271; 1996 р., №3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Пункт 23 частини першої статті 13, пункт 2 статті 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Пункт 2 статті 9 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 1996 р., № 3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Стаття 36 Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 86; 1996 р., №3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.12.1996 р. №11/3-9632

 

Начальникам ТМУ

Начальникам митниць

У зв’язку з надходженням на адресу центрального апарату Державної митної служби України чисельних запитів від громадян, установ, організацій, та з метою однозначного тлумачення і застосування нормативних

документів стосовно митного оформлення товарів, які ввозяться моряками рибопромислового і торгового флоту, повідомляємо наступне.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 5.05.96 №162/96 “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України”, моряки мають право ввозити на територію України предмети (за винятком лікеро-горілчаних та тютюнових виробів) без сплати мита, акцизного збору та податку на добавлену вартість на суму, не більшу 50 відсотків заробленої іноземної валюти, підтвердженої документами, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Оскільки вищезгаданий порядок ще не визначено Кабінетом Міністрів України, митне оформлення товарів, що ввозяться вищезазначеними категоріями громадян, здійснюється на загальних підставах, зі сплатою всіх належних податків та зборів.

Прошу зазначену інформацію терміново довести до громадян які перетинають митний кордон України.

В.о. заступника Голови Служби С.Яценко

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 26.12.1996 р. №14/1-693

Начальнику Дніпровського

територіального митного

управління

У Державній митній службі України розглянуто Вашого листа від 21.11.96р. № 05-07/2154 стосовно визначення митної вартості транспортних засобів.

По суті поставлених питань повідомляємо наступне.

При митному оформленні автомобілів, марки яких не ввійшли до переліку, зазначеному у Постанові Кабінету Міністрів України від 24.10.96р. №1282 “Про мінімальну митну вартість імпортних автомобілів та шини до них”, а також при ввезенні автомобілів, які були у користуванні більше 10 років, якщо їх звезення непротирічить чинному законодавстві України вартість таких автомобілів визначається у відповідності до статті 16 Закону України “Про Єдиний митний тариф”. У разі явного заниження митної вартості, або неможливості перевірки її обчислення, митний орган здійснює митну оцінку на неможливості перевірки її обчислення, митний орган здійснює митну оцінку на підставі ціни на ідентичні чи подібні транспортні засоби. При відсутності такої інформації в митному органі можливо використовувати заключення, експертні висновки спеціалізованих підприємств, наприклад, Державного інформаційно - аналітнчного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (“Держзовнішінформ”) чи Торгово-промислової палати України.

При цьому звертаємо увагу, що в Постанові від 24.10.96р. № 1282 вказується мінімальна митна вартість автомобілів. Якщо реальна вартість нових, чи автомобілів, які були у користуванні, більше мінімальної, визначеної в Постанові, що підтверджується контрактом, рахунком-фактурою (інвойсом), для нарахування та стягнення податку на добавлену вартість застосовується реальна вартість транспортного засобу.

В.о. начальника

митно-тарифного управління О.Щейко

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.1996 р. № 585

Про проведення митного оформлення транспортних засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної митної служби України від 20 травня 1997 року № 218

Наказ втратив чинність (згідно з наказом Державної митної служби України від 15 грудня 2000 року № 730)

Державною митною службою України при перевірці порядку оформлення транспортних засобів деякими митницями виявлено численні порушення Правил митного оформлення транспортних засобів, установлених наказом Держмиткому від 13 червня 1995 року № 253. Найбільше таких порушень виявлено там, де керівництвом митних установ був даний дозвіл проводити митне оформлення транспортних засобів на митних постах та окремими митними уповноваженими.

З метою подальшого удосконалення порядку митного оформлення транспортних засобів

НАКАЗУЮ:

Митне оформлення транспортних засобів з видачею Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України проводити безпосередньо у митницях та в містах Луцьк і Чернівці.

(згідно з наказом Державної митної служби України від 20.05.97 р. №218)

Начальникам митниць:

.1Визначити підрозділ, який проводитиме митне оформлення транспортних засобів.

.2Інформувати громадян та заінтересовані організації в зоні діяльності митниці про порядок оформлення транспортних засобів.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління організації митного контролю Більчука О.С.

Голова Служби Л. Деркач

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ТЕЛЕТАЙПОГРАМА

28.12.1996 р. №Т-814

Начальникам митниць

Повідомляємо, що 27.12.96 р. набрав чинності Закон України “Про зупинення дії пункту 18 частини першої статті 20 та частини другої

статті 23 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, відповідно до якого скасовано пункт 18 частини першої статті 20 та частини другої статті 23 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” у частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на додану вартість товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Інформуємо також, що додаткові роз’яснення будуть надіслані.

Заступник Голови Служби С. Яценюк

 

 

Вверх