Legal acts and departmental instructions 1995

 Законодавчі акти та відомчі інструкції 1995 року

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.01.1995 р. № 11/1-178

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 25 квітня 2005 року № 11/1-9/4523-ЕП)

Останнім часом спостерігається значне зростання кількості випадків переміщення через кордон України автотранспортних засобів по підробленим документам та спроб їх оформлення в митному відношенні. На кордонах з Молдовою, Бєларуссю, Росією співробітники митниці не завжди вимагають заповнення декларацій, не роблять ніяких відміток в документах, а в окремих випадках пропускають транспортні засоби без контролю. При наданні на прикордонні митниці запитів про підтвердження перетину такими автомобілями кордону України виконати їх у багатьох випадках неможливо. Облік придбаних за кордоном автомобілів, які ввозяться або прямують транзитом через територію України, а також автомобілів, які вивозяться з України з метою відчуження, ведеться на неналежному рівні.

На виконання рішення Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, прошу:

- негайно на кожному пункті пропуску ввести журнали обліку придбаних за кордоном автотранспортних засобів, що ввозяться на територію України та транспортних засобів, що вивозяться за межі України з метою відчуженням згідно з додатком.

- щоквартально проводити звірених виданих митницею свідоцтв на право реєстрації автомобілів з відповідними обліковими даними ДАЇ.

контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальників територіальних митних Управлінь.

Додаток: Зразки журналів на 1 аркуші

 

Голова Комітету Ю.Ф.Кравченко


Додаток 1

Журнал обліку транспортних засобів, вузлів та агрегатів, що ввозяться в Україну

№ п/п

Дата

Назва суб’єкта підприємницької діяльності або прізвище та ім’я власника (користувача)

ТЗ(марка, модель, номер кузова), назва та № вузла чи агрегату

Мета ввезення

ТЗ на кордоні (товаро- супровідні) документи

Примітки

Додаток 2

Журнал обліку транспортних засобів, вузлів та агрегатів, що вивозяться з України

№ п/п

Дата

Назва суб’єкта підприємницької діяльності або прізвище та ім’я власника (користувача)

ТЗ(марка, модель, номер кузова), назва та № вузла чи агрегату

Мета вивезення

ТЗ на кордоні (товаро- супровідні) документи

Примітки

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

12.01.1995 р. № 11/1-191

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Втратив дію з 20.06.2008 р. листом ДМСУ від 20.06.2008 № 11/2-15/6863-ЕП

Про громадян, які користуються митними пільгами

Із змінами і доповненнями, внесеними листами Державного митного комітету України від 04 липня 1995 року № 11/18-2837, від 04 квітня 1995 року № 11/4-1447, від 04 травня 1995 року № 11/4-1902, (згідно постанови Кабінету Міністрів від 13.01.95 № 16 “Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” до учасників бойових дій відносяться працівники, які за рішенням Уряду колишнього Союзу РСР працювали в державах, де в цей період велися бойові дії, якщо вони безпосередньо брали участь у бойових діях або в забезпеченні бойової діяльності військ (флоту)).

Згідно з листом ДМК України від 04.04.95 р. № 11/4-1447 (Державний митний комітет України додатково повідомляє, що при переміщенні предметів, транспортних засобів та запасних частин до них громадянами , які згідно п. 18 статті 20 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (у редакції Закону України від 19 грудня 1991 року із змінами і доповненнями від 1 липня 1992 р) користуються митними пільгами і віднесені до категорії 3,4 здійснювати на підставі Посвідчення потерпілих від Чорнобильської катастрофи, довідок з ЖЕКів, або органів місцевого самоврядування (Сільських Рад) про постійне місце проживання).

Згідно з листом ДМК України від 04.05.95 р. № 11/4-1902 До відома та використання в оперативній роботі з метою вдосконалення митного оформлення громадян, які користуються митними пільгами при переміщенні ними через митний кордон України предметів, в тому числі транспортних засобів та запасних частин до них, повідомляємо:

Згідно пункту 18 статті 20 та пункту 1 статті 21 Закону України від 19.12.91 Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

(з змінами і доповненнями, прийнятими Верховною Радою України 1 липня 1992 року) особи, віднесені відповідно до категорії 1-2, звільняються тільки від сплати мита.

Громадяни, віднесені до категорії 3 (п.13 ст.22), звільняються від сплати мита за умови, що вони постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон безумовного (обов’язкового) відселення не менше 2-х років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше 3-х років. У разі переселення громадян із зони безумовного (обов’язкового) відселення або гарантованого добровільного відселення та припинення постійної роботи у цих зонах пільги, надані таким громадянам в частині звільнення від сплати ввізного (вивізного) мита втрачають свою чинність.

абзац 2 п.1 змінено згідно з листом ДМК України від 04.07.95 № 11\18-2837

Громадяни, віднесені до категорії 4 (п.5 ст.23), звільняються від сплати мита за умови, що вони постійно проживають та постійно працюють або постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю. Особи, які постійно працюють, але не проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, не звільняються від сплати мита при переміщенні ними предметів, транспортних засобів та запасних частин до них через митний кордон України. У разі переселення громадян із зони посиленого радіоекологічного контролю пільги, надані таким громадянам в частині звільнення від сплати мита, втрачають свою чинність.

Згідно пункту 23 статті 13 та пункту 2 статті 16 Закону України від 22.10.93 р. “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” інваліди війни (стаття 7), Герої Радянського Союзу, особи нагороджені орденом Слави трьох ступенів, а також Герої Соціалістичної Праці, які удостоєні цього звання в період Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 рр. (стаття 11), звільняються від сплати мита та митних зборів. Норми цього Закону поширюються також на учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаного перебуванням в цих державах (ст.7 п.6).

Перелік держав, яким надавалася допомога за участю військовослужбовців Радянської Армії, Військово-Морського Флоту, Комітету державної безпеки та осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, і періодів бойових дій на їх території, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 року № 63 , та перелік документів, на підставі одного із них надаються пільги, передбачені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.94 р. № 94 “Про порядок надання пільг, передбачених Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” - додаються (див. Додатки №№ 1,2).

Згідно пункту 2 статті 9 Закону України від 16.12.93 “Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” Герої Соціалістичної Праці і повні кавалери ордена Трудової Слави (стаття 8) звільняються від сплати мита і митних зборів.

Вважати такими що втратили чинність: - листи Держмиткому від 01.06.94 р. № 11/3-1520, від 05.01.94 р. № 11/3-19, від 22.11.94 № 11/3-4021;

- телетайпограми Держмиткому від 13.05.94 р. № 565, від 16.03.93 р. №329.

Положення цього листа необхідно довести до відома керівного та інспекторського складу митних установ під особистий підпис.

Додаток: на 3 аркушах.

Голова Комітету Ю.Кравченко

 

Додаток № 1

Перелік держав і періодів бойових дій на їх території

Країни і території

Періоди бойових дій

Алжир

1962-1964 роки

Ангола

листопад 1975 р. - листопад 1979 р.

Афганістан

квітень 1978 р. - грудень 1989 р.

Бангладеш

1972 - 1973 роки - 1*

В’єтнам

січень 1961 р. - грудень 1974 р.

Ефіопія

грудень 1977 р. - листопад 1979 р.

Єгипет (Об’єднана Арабська Республіка)

жовтень 1962 р. - березень 1963 р. Червень 1967 р. - 1968 р. березень 1969 р. - липень 1972 р. жовтень 1973 р. - березень 1974 р. червень 1974 р. - лютий 1975 р. - 2*

Єменська Арабська Республіка

жовтень 1962 р. - березень 1963 р. листопад 1967 р. - грудень 1969 р.

Іспанія

19 липня 1936 р. - 28 березня 1939 р. 28 березня 1939 р. - 18 липня 1939 р.

Камбоджа

квітень - грудень 1970 р.

Китай

серпень 1924 р. - липень 1927 р. 15 липня 1929 р. - 31 грудня 1929 р.- 3* липень 1937 р. - вересень 1944 р. липень - вересень 1945 р. березень 1946 р. - квітень 1949 р. - 4* березень - травень 1950 р. червень 1950 р. - липень 1953 р. - 5*

Куба

липень 1962 р. - листопад 1963 р.

Лаос

січень 1960 р. - грудень 1963 р. серпень 1964 р. - листопад 1968 р. листопад 1969 р. - грудень 1970 р.

Мозамбік

1967 - 1969 роки листопад 1975 р. - листопад 1979 р.

Монголія

11 травня 1939 р. - 16 вересня 1939 р. (бойові дії на річці Халхін-Гол)

Північна Корея

червень 1950 р. - липень 1953 р.

Сірія

червень 1967 р. березень - липень 1970 р. вересень - листопад 1972 р. жовтень 1973 р.

Сомалі

1977 р.

Угорщина

24 жовтня 1956 р. - 10 листопада 1956 р.

Фінляндія

30 листопада 1939 р. - 13 березня 1940 р.

Чехо-Словаччина

20 серпня 1968 р. - 1 січня 1969 р.

Югославія

15 липня 1992 р.

Японія

29 липня 1938 р. - 11 серпня 1938 р. (бойові дії біля озера Хасан) 9 серпня 1945 р. - 3 вересня 1945 р.

інші країни

після грудня 1979 р. - 6*

Західна Білорусія і Західна Україна

17 вересня 1939 р. - 28 вересня 1939 р.(воз’єднання з СРСР)

Острів Даманський

15 - 28 березня 1969 р.

Територія України, Білорусії, Латвії, Литви, Естонії

1944 - 1951 роки (ліквідація диверсійно-терористичних груп бандитизму)

Примітки:

Поширюється лише на особовий склад кораблів і допоміжних суден Військово-Морського флоту.

Поширюється лише на особовий склад тральщиків Чорноморського і Тихоокеанського флотів, які брали участь у розмінуванні Суецької затоки.

Поширюється лише на особовий склад радянських військових частин і підрозділів у районі Китайсько-Східної залізниці (КСЗ).

Поширюється лише на групу протиповітряної оборони район міста Шанхая.

Поширюється лише на радянські військові частини і підрозділи, що брали участь у бойових діях у Північній Кореї з території Китаю.

Генеральним штабом Збройних Сил колишнього Союзу РСР і після 1979 року направлялися військові фахівці в країни, на території яких велися бойові дії, але Генеральний штаб Збройних Сил України не володіє такою інформацією. Військовим фахівцям у таких випадках пільги надавалися на підставі довідок 10 Головного управління Генерального штабу Збройних Сил СРСР про їх особисту участь у бойових діях.

Додаток № 2

Перелік документів, на підставі одного з яких надаються пільги, передбачені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Інваліди війни

“Посвідчення інваліда Вітчизняної війни”

“Посвідчення інваліда про право на пільги”

Довідки, видані органами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Міністерства соціального захисту населення України.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Документи, які підтверджують присвоєння звання Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагородження орденом Слави трьох ступенів і засвідчують особу нагородженого.

Примітка. Довідки, штампи та записи в посвідченнях завіряються підписом воєнкома, керівника відділу (управління) або іншого органа який їх видав, і засвідчуються гербовою печаткою.

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Київ

 

13.01.1995 р. № 16

Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити, що відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту” учасниками бойових дій визнаються працівники, які за рішенням Уряду колишнього Союзу РСР працювали в державах, де в цей період велися бойові дії, якщо вони безпосередньо брали участь у бойових діях або в забезпеченні бойової діяльності військ (флоту). Переліки таких держав та періодів бойових дій на їх території затверджені постанови Кабінету міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 63 та від 05 серпня 1994 р. № 530.

Участь громадян, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у бойових діях або в забезпеченні бойової діяльності військ (флоту) визначається комісіями, що створюються у міністерствах і відомствах, які направляли своїх працівників на роботу в держави, де в цей період велися бойові дії. Якщо працівників направляли на роботу міністерства, відомства колишнього Союзу РСР, а також Української РСР, що згодом були ліквідовані або реорганізовані, комісії створюються у міністерствах, відомствах України, у віданні яких перебувають чи перебували підприємства, установи та організації, з яких відряджалися зазначені працівники.

Затвердити Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій, що додається.

Прем’єр-міністр України В. МАСОЛ

 

Перший заступник Міністра

Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 р. № 16

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій

Комісія з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій (далі - Комісія) створюється у міністерстві та відомстві для розгляду заяв громадян, які працювали на підприємствах, в установах та організаціях відповідних міністерств і відомств і були направлені ними на роботу за рішенням Уряду колишнього Союзу РСР в держави, де в цей період велися бойові дії.

До складу Комісії входять: перший заступник Міністра, керівника відомства (голова Комісії), представники кадрових, юридичних та фінансових служб. У разі потреби до складу Комісії включаються керівники інших структурних підрозділів міністерства, відомства.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністра, керівника відомства.

Комісія зобов’язана:

приймати до розгляду заяви громадян про визнання їх учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; реєструвати заяви у спеціальній книзі обліку; інформувати заявника про прийняття заяви до розгляду і дату засідання Комісії. Якщо виникає потреба у додаткових документах, що підтверджують статус заявника, Комісія робить запит до відповідних архівних установ, про що повідомляє заявника; розглядати заяви громадян, що надійшли до Комісії, у тримісячний термін; видавати довідки за зразком згідно з додатком.

Матеріали, які подаються на розгляд Комісії, готують управління (відділи) кадрів відповідних міністерств і відомств.

Рішення Комісії вважається правомочним тоді, коли за нього проголосувало не менше половини її членів.

Рішення з усіх розглянутих Комісією питань заносяться до протоколу.

Протоколи з рішеннями Комісії і підтверджуючі документи щорічно здаються до Центрального державного архіву вищих органів влади і управління з терміном зберігання 50 років.

Комісії взяти до відома, що згідно із статтею 7 Угоди про правонаступництво стосовно державних архівів колишнього Союзу РСР (6 липня 1992 р., м. Москва) держави-учасниці Співдружності Незалежних Держав визнають юридичну силу архівних довідок, виданих державними архівними установами інших держав-учасниць Співдружності.

Штамп

міністерства чи відомства

Додаток

до Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій

Д О В І Д К А

Видана гр. _______________________________________

про те, що він (вона) дійсно за рішенням Уряду колишнього СРСР працював (працювала) в період з ____________ по в_______________________________________________і:

а) безпосередньо брав (брала) участь у бойових діях;

б) забезпечував (забезпечувала) бойову діяльність військ (флоту) (непотрібне викреслити).

Підстава: ________________________________________

(архівні документи, рішення комісії, протокол № і дата).

Ця довідка є підставою для видачі посвідчення учасника бойових дій.

Міністр, керівник відомства Підпис

Начальник управління (відділу) кадрів Підпис

м.п.

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

31.01.1995 р. №11/3-494

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Згідно з телетайпограмою Держмиткому № 971 від 30.11.94 р. митне оформлення транспортних засобів індивідуального користування, придбаних (отриманих) за кордоном громадянами України, які користуються митними пільгами відповідно до чинного законодавства здійснюється без сплати ввізного мита і без заборони на відчуження.

В зв’язку з цим знімається також заборона на відчуження транспортних засобів, які були оформлені в митному відношенні до отримання вищевказаної телетайпограми

Заступник Голови Комітету О.Егоров

Прядка Г.І. 261-39-22

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.02.1995 р. № 05/379

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Про зразки номерних знаків і документів, які використовуються шведською поліцією

Для використання в оперативній роботі надсилаємо інформацію, яка надійшла до Держмиткому з Національного центрального бюро Інтерполу про зразки номерних знаків і документів, які використовуються шведською поліцією для реєстрації автомобілів, та відповіді на них.

Додаток: на 12 аркушах.

Заступник Голови Комітету О.Єгоров

Знаки регистрационных номеров автомашин

(1) Обычные регистрационные знаки

Знак имеет черные выпуклые символы (три буквы и три цифры) на белом фоне. На верхней части знака номер шасси машины (максимально 11 букв или/и цифр). На знаках, производимых с 1-го июля 1989г. в верхнем правом углу также дата произведения знака.

Обычные знаки, производимые с 1-го января 1994 г. отличаются от выше упомянутых так, что буквы и цифры печатаются лазерным принтером и имеют иную более жирную форму. Текст не выпуклый. Знак покрыт доской из пластмассы, защищающей фольгу зхнака.

(2) Персональные регистрационные знаки.

Знак имеет черные символы (буквы и/или цифры) на белом фоне. Такие знаки заменяют обычные. Они не оснащены номером шасси. Эти знаки имеют в настоящее время максимально шесть символов (буквы и/или цифры).

Знаки, описываемые выше (1 и 2), также имеют наклейку, подтерждающую что машина прошла законом предусмотренный контроль по безопасности и что заплачены налоги и страхование.

(3) Временные запасные регистрационные знаки.

Знак имеет четыре символа на желтом фоне. Знаки выдаются полицейскими ведомствами напр. в случае потери обычного знака. Знаки делаются от руки спиртной ручкой. Между буквами и цифрами также сведения в виде кода о полицейском ведомстве, выдаваемом данный знак.

(4) Регистрационные знаки дипломатических и консульских представительств.

Знак имеет черные символы на голубом фоне и применяется на машинах дипломатических и консульских представительств вместо обычных знаков. Знаки выдаются Министерством иностранных дел. На знаках, производимых с 1 -го июля 1989 г. также дата произведения знака.

(5) Регистрационные знаки профессиональных торговцев автомашинами и пр.

Знак имеет черные символы на зеленом фоне. Знаки предназначены для машин еще не регистрированных или не эксплуатируемых. Ими могут пользоваться только лица, профессинально занимающиеся производством, продажей или транспортом машин. На знаках, производимых с 1-го июля 1989 г. также дата произведения знака.

(6) Туристские регистрационные знаки

Знак имеет красные символы на белом фоне. Срок действия знака указан цифрами месяца и года, накленными на обеих сторонах знака. Цифры белые на красном фоне. Знаки этого рода предназначены для машин, привезенных в Швецию для частной и временной эксплуатации в Швеции. Предусматривается, что постоянное местожительство владельца машины за рубежом и что машина не регистрирована в Швеции.

(7) Экспортные регистрационные знаки

Знак имеет черные символы на белом фоне. Срок действия знака указан цифрами месяца и года в виде наклейкии на каждой из сторон регистрационного номера. Цифры белые на красном фоне. Знаки предназначены для машин приобретенных живущими за рубежом лицами.

Размеры шведских знаков регистрационного номера

Производимые с 1-го января 1994 г. знаки (обычные, персональные, дипломатические, консульские номера и номера профессиональных торговцев и такси) имеют следующие размеры:

Знаки с символами в один ряд: 478 мм х 112 мм

Знаки с символами в два ряда: 283 мм х 203 мм

Знаки для мотоциклов 193 мм х 153 мм *)

*) Знаки этого типа допускаются и на некоторых легковых автомашинах.

В течение 1994 г. знак со символами в два ряда будет заменен новым американского типа знаком в размере 300 мм х 112 мм.

Произведенные до 31 декабря 1993 г. знаки.

Знаки с символами в один ряд: 485 мм х 120 мм

Знаки с символами в два ряда: 290 мм х 210 мм

Знаки для мотоциклов 200 мм х 160 мм *)

*) Знаки этого типа допускаются и на некоторых легковых автомашинах.

Размер временных запасных знаков (см.3): 445 мм х 120 мм

Размер временных знаков (белые символы на красном фоне) с 1-го апреля 1993 г.: 410 мм х 115 мм.

Технические паспорта автомашин

Шведские технические паспорта автомашин состоят из двух частей. Одна предназначена для уведомления ведомствам напр. о новом владельце машины, другая относится к самой машине. Последняя имеет дпнные о машине, т.е. о регистрационном номере , марке, типе, номере шасси и других технических данных. В случае продажи машины или уведомления ведомствам, относящегося к машине (например, машина не эксплуатирутся, должна быть снята с регистрационного реэстра или когда машина опять будет эксплуатироваться после перерыва по эксплуатации) то следует отделить первую часть документа и направить ее со сведениями о характере изменений в реестр автомашин ленского правления. После каждого уведомления такого рода владелец получит навый технический паспорт. Это значит что и старая машина может иметь новый паспорт.

В Швеции водитель легковой машины не обязан вести с собой технический паспорт так как находящиеся в нем данные можно легко в базе ЭВМ и следовательно просто их проверить.

Однако, когда к легковой машине прицеплен прицеп, то нужно везти с собой паспорт как самой машины так и прицепа. Это относится также к машинам, считающимся в регистрационном отношении грузовиками. В этих случаях достаточно иметь в машине ту часть паспорта, которая содержит данные о регистрационном номере и технических данных машины и прицепа.

Шведские технические паспорта существуют/существовали в формате А4 и А5. Выдаваемые в настоящее время паспорта имеют формат А4. Приложенный в информационном материале технический паспорт машины с номером “OSO 017” является оригиналом такого паспорта. Остальные паспорта являются копиями и служат примерами шведских технических паспортов старого но еще действующего типа. В случае когда у машины за длительный период эксплуатации ничего не было уведомлено в реестр, напр. о новом владельце или о других изменениях, то все еще имеет силу первоначальный документ.

ВОПРОСЫ КАСАЮЩИЕСЯ АВТОМАШИНЫ

(предназначено для передачи факсом)

Отправляющее ведомство: ____________________________________

факс:______________________________

Кому: Rikskriminalpolisen, Jourcentralen, Stockholm

Fax: 00-46-8 652 68 18 Tel: 00-46-8 769 7400

СРОЧНО!

Нижестоящая машина взята под надзор пограничной службы-таможниполицейского ведомства и ею нельзя будет пользоваться, пока не будет получен ответ.

Место поведенного контроля: ____________________________________

Время проведенного контроля: ___________________________________

Регистрационный номер машины: ___________________________________

Тип, марка и цвет машины: _______________________________________

Номер шасси: ____________________________________________________

Номер двигателя: _________________________________________________

Водитель машины(данные о личности, адрес): _______________________

__________________________________________________________________

Паспорт машины: копия оригинал

Ключ от машины оригинал фальшивый копия

__________________________________

Российский ответственный служащий

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КАСАЮЩИЕСЯ АВТОМАШИНЫ

Реестрационный номер введен в Центральный реестр машин: да нет

Уведомлено о краже машины или регистрационного номера: да нет

Номер шасси: __________________________________________________

Оригинал регистрационного номера: ______________________________

Тип, марка и цвет машины: _______________________________________

белый, красный, черный, зеленый, синий, желтый, коричневый, серый

Номер двигателя: ________________________________________________

Владелец: _______________________________________________________

Место преступления: ____________ Номер дела: ___________________

Время преступления: _____________________________________________

___________________________________

Шведский ответственный служащий

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Київ

 

08.02.1995 р. № 94

 

Про внесення змін і доповнень до Правил ввезення транспортних засобів на територію України

 

Постанова втратила чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 760)

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Пункти 7 і 9 Правил ввезення транспортних засобів на територію України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1994 р. № 341 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 227), викласти в такій редакції:

“7. Забороняється ввезення в Україну для постійного користування механічних транспортних засобів (у тому числі механічних транспортних засобів, що ввозяться в Україну з метою їх розукомплектування на запасні частини), вузлів, агрегатів і запасних частин до них, які на момент ввезення були виготовлені 10 і більше років тому, за винятком:

ввезення громадянами, які в’їжджають в Україну на постійне місце проживання;

ввезення (отримання) громадянами, які постійно проживають в Україні, як спадщини;

ввезення з метою розукомплектування для забезпечення належного технічного стану автобусів іноземного виробництва, що експлуатуються підприємствами транспорту загального користування і використовуються для перевезень пасажирів.

ввезення в колекційних цілях (антикварні та такі, що мають художню, історичну або іншу цінність) на підставі висновків (дозволів) Мінтрансу, погоджених з Мінкультури”.

“9. Ввезені в Україну транспортні засоби реєструються в органах Державтоінспекції на підставі належним чином оформлених і виданих митними органами вантажних митних декларацій (для юридичних осіб), посвідчень про реєстрацію транспортних засобів (для громадян) або завірених митними органами довідок-рахунків (для юридичних осіб та громадян). У разі коли транспортні засоби експлуатувалися за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іноземної держави, обов'язковим є подання до органів Державтоінспекції реєстраційних документів цієї держави”.

Прем’єр-міністр України В. МАСОЛ

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.02.1995 р. № 05/575

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 16 вересня 2005 року № 11/6-10/11577-ЕП)

Для використання в оперативній роботі направляємо постанову Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 94 “Про внесення змін і доповнень до Правил ввезення транспортних засобів на територію України” (додається).

Повідомляємо також, що визначення року виготовлення вузлів, агрегатів і запасних частин до механічних транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України для постійного користування, можливо здійснювати на підставі документів, підтверджуючих право власності, сертифікатів та товарно-супровідних документів.

У зв’язку з набуттям чинності вищезазначеної постанови необхідно організувати вивчення та аналіз обстановки, пов’язаної з ввезенням громадянами в Україну вузлів, агрегатів та запасних частин до механічних транспортних засобів. Своєчасно реагувати у випадку її загострення та вносити до Держмиткому пропозиції щодо покращення митного оформлення і пропуску в Україну вузлів, агрегатів та запасних частин, що були виготовлені 10 і більше років тому.

Додаток: Постанова Кабінету Міністрів України

від 8.02.95 р.№ 94

Заст. Голови Комітету О.Єгоров

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.03.1995 р. №11/3-1163

 

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Копія: Міністерство внутрішніх

справ України

Про постанову Кабінету Міністрів України від 8.02.95 р. № 94

Постановою Кабінету Міністрів України від 8.02.95 р. № 94 (пункт 9) “Про внесення змін і доповнень до Правил ввезення транспортних засобів на територію України” установлено, що у разі коли транспортні засоби експлуатувалися за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іноземної держави, обов’язковим є подання до органів Державтоінспекції реєстраційних документів цієї держави.

З зв’язку з вищевказаним та для використання в оперативній роботі повідомляємо, що при видачі громадянам Посвідчень про реєстрацію транспортних засобів в органах ДАІ та вантажних митних суб’єктам підприємницької діяльності, необхідно додавати до них наявні реєстраційні документи країн. в яких ці транспортні засоби були зареєстровані. для наступного пред’явлення цих реєстраційних документів органам ДАІ.

Заст. Голови Комітету О.Єгоров

Прядка Г. І.

264-85-65

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.04.1995 р. №11/4-1447

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Про осіб, які відносяться до учасників бойових дій

В доповнення до листа Держмиткому від 12.01.95 р. №11/1-191 повідомляємо, що згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.01.95 № 16 Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” до учасників бойових дій відносяться працівники, які за рішенням Уряду колишнього Союзу РСР працювали в державах, де в цей період велися бойові дії, якщо вони безпосередньо брали участь у бойових діях або в забезпеченні бойової діяльності військ (флоту).

Додаток: 2 арк. ненаводиться

Заступник Голови Комітету О.Єгоров

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

18.04.1995 р. № 11/3-1712

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Втратив дію з 13.11.1995 р. листом Державної митної служба України від 13.11.1995 р. № 11/2-4855

Щодо порядку реєстрації ввезених в Україну автотранспортних засобів в органах ДАІ

До Держмиткому з місцевих митних установ надходять запити з приводу листа Управління ДАІ МВС України від 09.02.95 р. № 4/226 щодо надання митницями підтверджень органам ДАІ видачі “Посвідчень на реєстрацію транспортного засобу (номерних агрегатів) в органах ДАІ МВС України”.

Повідомляємо, що вищевказане розпорядження ДАІ МВС України було підготовлено і направлено на місця без узгодження з Держмиткомом. По усній домовленості з ДАІ МВС України дія його зупинена.

Про шляхи і порядок остаточного вирішення зазначеного питання Ви будете поінформовані додатково після його погодження з ДАІ МВС України.

Заступник Голови Комітету О. Єгоров

 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

 

 

28.04.1995 р. № 2/7-6-576п

Кабінет міністрів України

Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 13.04.95 №5436/45 Міністерства транспорту України разом а Міністерством внутрішніх справ України та Держмиткомом України розглянуло пропозиції подані Держмиткомом України щодо виконання рішення Координаційного комітету по боротьбі а корупцією і організованою злочинністю при Президенті України від 14 грудня І994 року №1 і вважає можливим зробити виключення та не вимагати оригінали національних реєстраційних документів на транспортні засоби від громадян, які ввозять транспортні засоби в Україну з держав, законодавством яких передбачено вилучати оригінали реєстраційних документів в разі вивезення транспорту за межі країни. При цьому повинні бути в наявності завірені нотаріально або відповідними державними органами копії реєстраційних документів.

У разі помилкового зазначення в супровідних та реєстраційних документах ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів транспортних вважаємо необхіднім митне оформлення такого транспорту не проводити на території України через кордон не пропускати.

Мінтранс України також інформує, що перелік, видів та якість документів, необхідних для реєстрації автотранспорту, визначає виключно МВС України.

Перший заступник Міністра О.М.Артєменко

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.05.1995 р. № 11/4-1902

Начальникам територіальних

митних управлінь

начальникам митниць

В доповнення до листа Держмиткому від 12.01.95 № 11/1-191 повідомляємо, що при переміщенні предметів, транспортних засобів та запасних частин до них громадянами , які згідно п. 18 статті 20 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (у редакції Закону України від 19 грудня 1991 року із змінами і доповненнями від 1 липня 1992 р) користуються митними пільгами і віднесені до категорії 3,4 здійснювати на підставі Посвідчення потерпілих від Чорнобильської катастрофи, довідок з ЖЕКів, або органів місцевого самоврядування (Сільських Рад) про постійне місце проживання.

Заступник Голови Комітету О.Єгоров

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.05.1995 р. № 6/0621

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Про використання бланків посвідчень

Найближчим часом з бази постачання Держмиткому на митниці будуть завезені бланки посвідчень про реєстрацію транспортних засобів в органах ДАЇ МВС України нової форми, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1994 року № 341, які є документом суворої звітності.

Базі постачання Держмиткому до 20 вересня 1994 року поставити на митниці бланки посвідчень згідно рознарядці. Про поставку посвідчень на всі митниці проінформувати Управління організації митного контролю Держмиткому.

До отримання окремого розпорядження Держмиткому бланки нової форми митницям не застосовувати.

До 10 числа кожного місяця митницям необхідно інформувати Управління матеріально-технічного забезпечення про використання бланків нової форми за минулий місяць та про їх залишки.

Перший Заступник Голови Комітету Е.А.Мірошниченко

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.06.1995 р. № 11/4-2396

 

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Для відома та використання в оперативній роботі направляємо текст листа Міністерства транспорту України від 28.04.95 р. № 2/7-6-576 П, погоджений з Кабінетом Міністрів України.

Додаток: по тексту на 2 арк.

Заступник Голови Комітету

Кабінет Міністрів України

Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 13.04.95р. №5436/45 Міністерство транспорту України разом з Міністерством внутрішніх справ України та Держмиткомом України розглянуло пропозиції подані Держмиткомом України щодо виконання рішення Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президенті України від 14 грудня 1994 року № 1 і вважає можливим зробити виключення та не вимагати оригінали національних реєстраційних документів на транспортні засоби від громадян, які ввозять транспортні засоби в Україну з держав, законодавством яких передбачено вилучати оригінали реєстраційних документів в разі вивезення транспорту за межі країни. При цьому повинні бути в наявності завірені нотаріально або відповідними державними органами копії реєстраційних документів.

У разі помилкового зазначення в супровідних та реєстраційних документах ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів транспортних засобів вважаємо необхідним митне оформлення такого транспорту не проводити і на територію України через кордон не пропускати.

Мінтранс України також інформує, що перелік, вид та якість документів, необхідних для реєстрації автотранспорту, визначає виключно МВС України.

Перший заступник Міністра О.М.Артеменко


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

До листа Мінтрансу від 28.04.95р. № 1/7-6-576 П

 

Держмитком /Кравченку Ю.Ф./

МВС /Радченку В.І./

Погодитись.

Мінтранс /Артеменку О.М./

Пшеничному В.Г., Зимовцю М.С.

В.ШМАРОВ

07 травня 1995 р.

№ 543/45

 

 

 

 ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.1995 р. № 253

Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 1995 р. за №290/826

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного митного комітету України від 9 липня 1996 року № 310, наказами Державної митної служби України від 13 травня 1999 року № 280, від 25 червня 1999 року №393

Наказ втратив чинність (згідно з наказом Державної митної служби України від 12 жовтня 2001 року № 664)

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 1994 року № 341 та з метою подальшого удосконалення порядку митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Правила митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, що додаються.

До окремого розпорядження митне оформлення транспортних засобів, що вивозяться за межі України громадянами для тимчасового користування, дозволяється здійснювати як в митниці, в зоні діяльності якої проживають їх власники, так і в прикордонних митницях безпосередньо при перетині митного кордону.

Управлінню матеріально-технічного забезпечення (Терещенко М. Г.) забезпечити виготовлення та розсилання в митниці форм бланків автомобільної митної декларації (форма МД-7).

Прес-центру Держмиткому (Максименко О. О.) забезпечити широке висвітлення цього наказу та затверджених ним Правил через засоби масової інформації.

Начальникам митниць інформувати громадян та зацікавлені організації в зоні діяльності митниці про затверджені Правила (в тому числі шляхом їх висвітлення в місцевих засобах масової інформації та в наочних інформаційних стендах в місцях розташування відповідних підрозділів митниці та на прикордонно-пропускних пунктах).

Договірно-правовому Управлінню (Зарудний С. М.) інформувати митні органи суміжних з Україною держав про введення в дію затверджених Правил.

Управлінню справами (Ящук В. І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції забезпечити тиражування та розсилання цього наказу в митні органи, МВС України, МО України, СБ України, Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Державний комітет України по житлово-комунальному господарству, Мінмолодьспорту України, Мінсільгосппроду України, МЗС України, Держкомкордон України.

Голова Комітету Ю. Ф.Кравченко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. заступника Міністра

оборони України О. Розумовський

 

Заступник Міністра сільського

господарства і продовольства України П. Коваленко

 

Заступник Міністра України

у справах молоді і спорту Л. Пустовойтов

 

Перший заступник Міністра

внутрішніх справ України В. Радченко

 

Заступник Голови Державного

комітету України по

житлово-комунальному господарству О. Розумовський

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного митного комітету України

від 13 червня 1995 р. № 253

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

10 серпня 1995 р. за № 290/826

ПРАВИЛА

МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Правила втратили чинність

(Правила із змінами, внесеними наказом Державного митного комітету України від 09.07.96 р. № 310, наказом Державної митної служби України від 13.05.99 р. № 280, втратили чинність згідно з наказом Державної митної служби України від 25.06.99 р. № 393)

Терміни, що вживаються у цих Правилах:

“Громадяни” - громадяни-резиденти та громадяни-нерезиденти.

“Громадяни-резиденти” - громадяни (в тому числі іноземні громадяни, а також особи без громадянства), які постійно проживають в Україні, в тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном.

“Громадяни-нерезиденти” - іноземні громадяни, особи без громадянства та громадяни України, які постійно проживають за кордоном, в тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України.

“Транспортні засоби” - автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли всіх типів, марок і моделей,

причепи, напівпричепи та мотоколяски, транспортні засоби військових частин і об’єднань, великотоннажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, трамваї, тролейбуси, гоночні і спортивні механічні транспортні засоби, трактори, самохідні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

“Механічні транспортні засоби” - транспортні засоби, які приводяться в рух за допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми (крім мопедів).

“Відчуження” - продаж, дарування, міна.

“Використання в підприємницьких цілях” - здання в оренду, напрокат, використання як майна при формуванні установчих фондів суб’єктів господарської діяльності та інших юридичних осіб і організацій, а також використання будь-яким іншим чином з метою отримання прибутку (незалежно від суми прибутку).

“Іноземна валюта з підтвердженими джерелами походження”:

- іноземна валюта, вивезена з України в установленому порядку, що підтверджується оформленою відповідною митницею виїзною митною декларацією;

- іноземна валюта, переслана в установленому порядку за межі України, що підтверджується відповідними документами;

- іноземна валюта, отримана за кордоном як заробітна плата, гонорар, стипендія, премія, виграш тощо, що підтверджується відповідними документами, виданими фірмами, установами, організаціями (в разі виплати заробітної плати, гонорару, стипендії, премії тощо приватною особою, видана нею довідка повинна бути нотаріально засвідчена);

- іноземна валюта, отримана як дар від приватної особи, від фірми, організації, установи, що підтверджується нотаріально засвідченим договором дарування;

- іноземна валюта, отримана в результаті продажу вивезених в установленому порядку за межі України товарів, що підтверджується квитанцією про сплату вивізного мита та іншими митними документами;

- іноземна валюта, знята з особових рахунків в іноземних банківських установах та отримана в результаті продажу власного майна, що знаходиться за кордоном, на підставі довідки, виданої установою Національного банку України, що підтверджує факт декларування такого рахунку або майна;

- іноземна валюта, отримана в результаті обміну вивезеної (пересланої) в установленому порядку з України національної валюти України.

Примітка. Не потребує підтвердження джерел походження іноземна валюта, отримана за кордоном в сумі, дозволеній до вивезення за межі України без подання дозвільних документів.

“Митні обмеження” - заборона на відчуження та на використання в підприємницьких цілях або в цілях інших ніж ті, в зв’язку з якими були надані митні пільги, на видачу доручення на користування (в тому числі з правом розпорядження) іншим особам (крім батьків, одного із подружжя, дітей, рідних братів і сестер) або юридичним особам, що встановлюється митними органами:

- у випадку оформлення транспортних засобів з наданням митних пільг, передбачених законодавством;

- при тимчасовому ввезенні транспортних засобів в Україну;

- при поданні митним органам неналежним чином оформлених документів на правомірність володіння чи користування транспортними засобами та технічних (реєстраційних) документів на них або за відсутністю таких документів;

- при використанні на придбання транспортного засобу іноземної валюти без підтверджених джерел походження;

- при оформленні транспортних засобів, ввезених в Україну для постійного користування і не знятих з обліку у відповідних органах країни, в якій вони були зареєстровані.

“Документи, що підтверджують правомірність володіння транспортними засобами”:

а) на придбані (отримані) у приватних осіб транспортні засоби такими документами можуть бути: нотаріально засвідчені в країні придбання або засвідчені в консульських установах чи посольствах України в країні придбання договори купівлі-продажу, міни чи дарування;

б) на придбані в торговельних організаціях чи інших фірмах, організаціях, установах або оформлені через такі заклади, фірми, організації, установи транспортні засоби такими документами можуть бути: оформлені на фірмових бланках і завірені печатками рахунки, чеки, рахунки-фактури, інвойси та інші документи, видані торговельними організаціями країни, де здійснювався продаж, в яких обов’язково зазначаються дата продажу, номери шасі, кузова та двигуна транспортного засобу, його модель та рік виготовлення, а також прізвище, ім’я, по батькові особи, котрій продано транспортний засіб;

в) на транспортні засоби, подаровані закладами, фірмами, організаціями, установами, такими документами можуть бути нотаріально засвідчені в країні дарування або засвідчені в консульських установах чи посольствах України в країні дарування договори даріння.

Документами, що підтверджують правомірність володіння транспортними засобами, також є технічні паспорти, технічні талони, сервісні книжки, реєстраційні свідоцтва та інші документи, видані уповноваженими органами країни, належним чином оформлені в країні придбання на власника транспортного засобу.

Страхові поліси, оформлені на транспортні засоби в країні придбання на власника, товаро-супровідні та транспортні документи, засвідчені відповідними органами (митні органи, поліція тощо) і оформлені на власника, можуть розглядатися як побічні (додаткові) документи, що підтверджують правомірність володіння.

“Документи, що підтверджують правомірність користування (в тому числі з правом розпорядження) транспортним засобом” - нотаріально засвідчені довіреності (доручення) на право користування транспортним засобом (видані як приватними, так і юридичними особами), належним чином оформлені договори найму або прокату.

“Зобов’язання про зворотне вивезення/ввезення транспортного засобу” - письмове зобов’язання, що надається власником транспортного засобу (або особою, яка діє за його довіреністю) митним органам при тимчасовому ввезенні в Україну (вивезенні з України) транспортного засобу, де обов’язково зазначається термін його виконання, і невиконання якого (в тому числі несвоєчасне виконання) тягне за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством.

“Зобов’язання про доставлення транспортного засобу з одного митного органу в інший” - письмове зобов’язання, що надається власником транспортного засобу (або особою, яка діє за його довіреністю) митним органам при його ввезенні в Україну (вивезенні з України та транзиті через митну територію України), де обов’язково зазначається термін його виконання, і невиконання якого (в тому числі несвоєчасне виконання) тягне за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством.

“Зобов’язання про транзит” - письмове зобов’язання, що надається власником транспортного засобу (або особою, яка діє за його довіреністю) митним органам при його ввезенні на митну територію України з метою транзиту, де обов’язково зазначається термін його виконання, і невиконання якого (в тому числі несвоєчасне виконання) тягне за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством.

“Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України” - документ суворої звітності, що видається митними органами власнику транспортного засобу (або особі, яка діє за його довіреністю), служить підтвердженням здійснення митного оформлення (надання необхідних документів та сплати належних платежів) і є підставою для реєстрації зазначеного в ньому транспортного засобу у відповідних органах на ім’я особи, зазначеної в ньому.

“Несупроводжуваний багаж” - предмети, що пересилаються їх власником (або за його дорученням іншою фізичною чи юридичною особою, як правило, транспортною організацією) і які перетинають митний кордон України окремо від власника (в тому числі транспортні засоби, придбані громадянами, отримані як подарунок, транспортні засоби, на які оформлено право користування, найняті в оренду, взяті напрокат, що будуть ввозитись в Україну власником під час його наступних поїздок за кордон або за його довіреністю іншою юридичною чи фізичною особою).

“Вантажне відправлення” - предмети, відправлені фізичними чи юридичними особами, що надходять в Україну на адреси громадян, які не перебували за кордоном, або предмети, що відправляються за межі України на адреси фізичних чи юридичних осіб і власники яких не виїжджають за межі України (в країну, до якої відправляються предмети). До вантажних відправлень не відносяться предмети, що переміщуються через митний кордон України офіційними каналами поштового зв'язку.

“Декларація на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, вузла чи агрегату” (надалі - автомобільна митна декларація) - бланк форми МД-7 (додаток 1), в якому містяться відомості: про власника транспортного засобу, про транспортний засіб, про мету переміщення транспортного засобу через митний кордон України. В автомобільній митній декларації містяться також: зобов’язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит та доставлення транспортного засобу з одного митного органу в інший. Застосовується для здійснення митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України фізичними особами, контролю за виконанням зобов’язань про зворотне ввезення/вивезення, транзит та доставлення з одного митного органу в інший.

Розділ I Загальні положення

Ці Правила встановлюють порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам на правах власності або користування (в тому числі з правом розпорядження), а також таких, що переміщуються через митний кордон України і належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним особам та суб'єктам підприємницької діяльності.

Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України (надалі - посвідчення) видаються митними органами на:

- транспортні засоби, що були придбані або отримані як подарунок за кордоном та ввезені (переслані) в Україну громадянами-резидентами;

- транспортні засоби, ввезені в Україну громадянами для тимчасового користування, що відчужуються за дозволом митного органу (крім випадків, коли вони відчужуються у власність громадян-нерезидентів, на яких митними органами переоформлюється зобов’язання про зворотне вивезення придбаного ними транспортного засобу);

- транспортні засоби, що тимчасово ввозяться в Україну громадянами на строк більше двох місяців;

- транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються, переганяються за дорученням) на адреси громадян-резидентів як подарунок іноземних юридичних та фізичних осіб.

Ввезені в Україну суб’єктами підприємницької діяльності з метою їх відчуження транспортні засоби, придбані громадянами, реєструються в органах ДАІ МВС України на підставі засвідчених митними органами довідок-рахунків, виданих торговельними організаціями.

Відомчій реєстрації на підставі посвідчень, що видаються митними органами, або на підставі засвідчених митними органами довідок-рахунків, виданих торговельними організаціями, підлягають ввезені з-за кордону транспортні засоби, що належать фізичним особам:

- великотоннажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, які реєструються в органах Державного комітету України по нагляду за охороною праці;

- трамваї і тролейбуси, які реєструються місцевими органами влади і самоврядування у порядку, що встановлюється Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству;

- гоночні і спортивні механічні транспортні засоби, які реєструються органами Міністерства України у справах молоді і спорту;

- трактори, самохідні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, які реєструються органами Міністерства сільського господарства і продовольства України.

Реєстрація транспортних засобів, ввезених в Україну, що належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним особам та суб'єктам підприємницької діяльності, провадиться в органах ДАІ МВС України, відповідних міністерств і відомств, яким підпорядковано військові частини і об’єднання, Державного комітету України по нагляду за охороною праці, Державного комітету України по житлово-комунальному господарству, Міністерства України у справах молоді і спорту, Міністерства сільського господарства і продовольства України на підставі оформлених митними органами на такі транспортні засоби вантажних митних декларацій або засвідчених митними органами довідок-рахунків, виданих торговельними організаціями.

Не підлягають пропуску на митну територію України зняті з обліку у відповідних органах країни придбання або іншої країни транспортні засоби, що ввозяться тимчасово в Україну громадянами (крім випадків, коли такі транспортні засоби заявляються митним органам на кордоні громадянами-нерезидентами як такі, що ввозяться з метою відчуження або транзиту).

Митне оформлення транспортних засобів (в тому числі знятих з обліку в країні придбання або в іншій країні), заявлених прикордонній митниці громадянами-нерезидентами як такі, що ввозяться з метою відчуження, проводиться прикордонною митницею.

Транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, які перебувають під митним контролем:

- при ввезенні для вільного використання - з моменту ввезення на митну територію України до пропуску митницею за місцем проживання громадянина (при наявності митних обмежень - до закінчення терміну таких обмежень або до зняття обмежень митними органами);

- при тимчасовому ввезенні - з моменту ввезення на митну територію України до вивезення за її межі;

- при тимчасовому вивезенні - з моменту пред’явлення транспортних засобів і необхідних документів митниці за місцем проживання до випуску митницею за місцем проживання громадянина після зворотного ввезення;

- при транзиті через територію України - з моменту ввезення в Україну і до вивезення з України;

- при вивезенні - з моменту пред’явлення транспортних засобів і необхідних документів митниці за місцем проживання до вивезення транспортного засобу за кордон.

При митному оформленні транспортних засобів у передбачених чинним законодавством випадках сплачуються мито та митні збори (за видачу посвідчення та (або) за митне оформлення транспортного засобу індивідуального користування) в розмірах, передбачених чинним законодавством.

Мито, сплачене при оформленні транспортного засобу, поверненню не підлягає, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Митне оформлення транспортного засобу може здійснюватись як його власником, так й іншими фізичними чи юридичними особами, які мають належним чином оформлені повноваження.

Громадяни, які переміщують через митний кордон України транспортні засоби, зобов’язані заповнити автомобільну митну декларацію та в належних випадках підписати зобов’язання відповідно про зворотне ввезення/вивезення, транзит або доставлення транспортного засобу з одного митного органу в інший.

Власники транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, зобов’язані пред’явити митниці наявні номери кузова, шасі та двигуна, а також в належних випадках подати митним органам:

- документи, що підтверджують право володіння або користування (в тому числі з правом розпорядження) цими транспортними засобами;

- реєстраційні та технічні документи на такі транспортні засоби (якщо вони були зареєстровані в країні придбання чи іншій країні);

- інші документи на транспортні засоби за вимогою митниці;

- документи, що підтверджують використання на придбання транспортного засобу іноземної валюти з підтвердженими джерелами походження (тільки громадяни-резиденти).

У випадку, коли транспортний засіб має кузов, вироблений в одній країні, а двигун або інші вузли та агрегати, вироблені в інших країнах, і навпаки - країна виготовлення транспортного засобу визначається по кузову.

Рік виготовлення транспортного засобу визначається по записах в технічних та реєстраційних документах, по кодах ідентифікаційних номерів транспортного засобу, по документах, що підтверджують право власності. В разі неможливості встановити рік виготовлення або в разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності записів в зазначених документах рік виготовлення транспортного засобу встановлюється на підставі експертного висновку реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ.

Прикордонні митні органи для звітності та формування статистичних даних ведуть облік усіх транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, причому окремо зазначуються (виділяються) транспортні засоби:

- що ввозяться в Україну підприємствами, установами, організаціями, закладами, іншими юридичними особами та суб’єктами підприємницької діяльності для постійного користування;

- що ввозяться в Україну підприємствами, установами, організаціями, закладами, іншими юридичними особами та суб’єктами підприємницької діяльності для тимчасового користування;

- що надходять в Україну вантажем (перевозяться транспортними організаціями тощо);

- що ввозяться в Україну громадянами для постійного користування;

- що ввозяться в Україну громадянами для тимчасового користування;

- що ввозяться в Україну підприємствами, установами, організаціями, закладами, іншими юридичними особами та суб’єктами підприємницької діяльності, а також громадянами з метою транзиту;

- що вивозяться з України підприємствами, установами, організаціями, закладами, іншими юридичними особами та суб’єктами підприємницької діяльності для постійного користування;

- що вивозяться з України підприємствами, установами, організаціями, закладами, іншими юридичними особами та суб’єктами підприємницької діяльності для тимчасового користування;

- що вивозяться з України вантажем (перевозяться транспортними організаціями тощо);

- що вивозяться з України громадянами для постійного користування;

- що вивозяться з України громадянами для тимчасового користування;

- що вивозяться з України підприємствами, установами, організаціями, закладами, іншими юридичними особами та суб’єктами підприємницької діяльності, а також громадянами після їх перебування на митній території України з метою транзиту.

Форми журналів, за якими здійснюється облік транспортних засобів, наведені у додатках №№ 2, 3 до цих Правил.

Внутрішні митниці для звітності та формування статистичних даних ведуть окремий облік по транспортних засобах:

- на які видаються посвідчення для їх реєстрації (в тому числі тимчасової) в органах відповідних відомств;

- що вивозяться громадянами за межі України для постійного користування;

- що вивозяться громадянами для тимчасового користування.

Форми журналів, за якими здійснюється облік транспортних засобів, наведені у додатках №№ 4, 5 до цих Правил.

Транспортні засоби, придбані (отримані) громадянами-резидентами, а також транспортні засоби, що ввозяться громадянами-резидентами тимчасово на термін більше двох місяців, проходять митне оформлення в митниці, в зоні діяльності якої зазначені громадяни постійно чи тимчасово проживають (за винятком військовослужбовців та вільнонайманих, які проходять службу за межами України і не мають постійного місця проживання (прописки) в Україні. Такі громадяни можуть проводити митне оформлення ввезених ними в Україну транспортних засобів в будь-якій митниці за їх вибором).

Громадяни-нерезиденти здійснюють митне оформлення тимчасово ввезених ними в Україну на термін більше двох місяців транспортних засобів в митниці, в зоні діяльності якої вони тимчасово проживають.

Ввезені тимчасово в Україну транспортні засоби, що відчужуються за дозволом митниці, а також оформлені прикордонною митницею транспортні засоби, ввезені громадянами-нерезидентами і заявлені прикордонній митниці як такі, що ввозяться з метою їх відчуження, оформлюються на нового власника в митниці, в зоні діяльності якої він постійно чи тимчасово проживає.

Забороняється ввезення в Україну для постійного користування механічних транспортних засобів (у тому числі механічних транспортних засобів, що ввозяться в Україну з метою їх розукомплектування на запасні частини), вузлів, агрегатів і запасних частин до них, які на момент ввезення були виготовлені 10 і більше років тому, за винятком:

- ввезення громадянами, які в’їжджають в Україну на постійне місце проживання;

- ввезення (отримання) громадянами, які постійно проживають в Україні, як спадщини;

- ввезення з метою розукомплектування для забезпечення належного технічного стану автобусів іноземного виробництва, що експлуатуються підприємствами транспорту загального користування і використовуються для перевезень пасажирів;

- ввезення в колекційних цілях (антикварні та такі, що мають художню, історичну або іншу цінність) на підставі висновків (дозволів) Мінтрансу, погоджених з Мінкультури.

Також пропуску в Україну підлягають механічні транспортні засоби, вузли, агрегати і запасні частини до них, які на момент ввезення були виготовлені 10 і більше років тому, при їх ввезенні в Україну для тимчасового користування та з метою транзиту.

Транспортні засоби, ввезені в Україну тимчасово (в тому числі до 1 серпня 1994 року) і які на момент ввезення були виготовлені 10 і більше років тому, відчуженню на митній території України не підлягають. Моментом ввезення таких транспортних засобів вважається дата фактичного їх заявлення митним органам з метою відчуження.

Дозволяється вивозити запчастини до транспортних засобів у кількості, необхідній для забезпечення нормальної експлуатації транспортного засобу під час перебування за кордоном.

У разі, коли вивезений за кордон транспортний засіб знаходиться в ремонті, дозволяється вивезення без сплати мита запчастин, вузлів та агрегатів у кількості, яка необхідна для його ремонту.

Пропуск цих агрегатів, вузлів та запчастин здійснюється на підставі автомобільної митної декларації з відміткою прикордонної митниці про вивезення транспортного засобу за межі України та довідки відповідної установи за кордоном про те, що транспортний засіб знаходиться в ремонті.

Громадяни-резиденти, які під час перебування за кордоном придбали, отримали як подарунок або належним чином оформили право користування на транспортні засоби, що будуть ввозитись в Україну окремо від власника (користувача) (транспортною організацією, іншою юридичною або фізичною особою), при в’їзді в Україну зобов’язані задекларувати несупроводжуваний багаж і підтвердити його наявність відповідними документами (документи, що підтверджують право власності чи користування, технічні та реєстраційні документи, товаросупровідні документи та інші документи, видані уповноваженими органами відповідної країни). Видана прикордонною митницею декларація на несупроводжуваний багаж повинна подаватись митним органам при отриманні транспортного засобу, ввезеного транспортною організацією або іншою юридичною чи фізичною особою. У випадку перегону транспортного засобу та перевезення за дорученням митна декларація на несупроводжуваний багаж подається разом з іншими необхідними документами на транспортний засіб в митницю, в зоні діяльності якої проживає його власник.

Транспортні засоби, що надходять в Україну у вантажних відправленнях, розглядаються як транспортні засоби, ввезені в Україну громадянами-нерезидентами. Таке ж положення поширюється на транспортні засоби, ввезені в Україну громадянами-резидентами за довіреностями, виданими громадянами-нерезидентами.

При вивезенні за межі України транспортних засобів громадянами-резидентами, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, громадянами-резидентами з метою їх відчуження за кордоном, громадянами-нерезидентами придбаних в Україні транспортних засобів (як тих, що були зареєстровані у відповідних органах, так і тих, що в таких органах не були зареєстровані) митні органи видають зазначеним громадянам дозволи довільної форми, завірені підписом інспектора митниці, відтиском його особистої номерної печатки та гербовою печаткою митниці.

В таких дозволах обов’язково зазначаються: дата видачі, найменування митниці, прізвище та ім’я громадянина, котрому видано дозвіл, марка, номери кузова, шасі та двигуна транспортного засобу, на який видано дозвіл, відомості про сплату мита із зазначенням номера квитанції форми МД-1 (додаток 6), по якій було сплачено мито.

У випадку, коли транспортний засіб випускається без сплати мита, в дозволі зазначається причина безмитного пропуску (виїзд на постійне місце проживання, придбання транспортного засобу за іноземну валюту, ввезену в Україну, вивезення транспортних засобів особами, яким чинним законодавством України надано митні пільги тощо).

Такі дозволи є підставою для зняття зазначених в них транспортних засобів з обліку у відповідних органах для їх вивезення за межі України або (в разі потреби) для отримання в таких органах свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків типу “Транзит” (коли новий транспортний засіб був придбаний громадянином-нерезидентом і на обліку у відповідних органах не знаходився).

Вивезення громадянами-резидентами транспортних засобів, не зареєстрованих у відповідних органах, а також тимчасове вивезення таких транспортних засобів громадянами-нерезидентами по довіреностям, виданим громадянами-резидентами, не допускається.

Відчуження транспортних засобів, вивезених за межі митної території України тимчасово під зобов’язання про зворотне ввезення, допускається тільки з дозволу митного органу, в якому цей транспортний засіб знаходиться на контролі, за умови сплати вивізного мита та інших платежів згідно з чинним законодавством.

Транспортні засоби, ввезені в Україну суб’єктами підприємницької діяльності на замовлення фізичних осіб (в тому числі у випадку відчуження фізичним особам транспортних засобів, ввезених в Україну юридичними особами тимчасово, за договорами консигнації, комісії тощо), підлягають оформленню у порядку, передбаченому для суб’єктів підприємницької діяльності.

Транспортні засоби, на які відсутні документи, що підтверджують правомірність володіння або користування ними, оформлені на особу, котра переміщує їх через митний кордон України, пропуску в Україну не підлягають.

Транспортні засоби, що були зареєстровані у відповідних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для постійного користування, мають бути знятими з обліку відповідною установою іноземної держави.

Тимчасове ввезення громадянами-резидентами в Україну транспортних засобів, що належать іноземним юридичним та фізичним особам, може здійснюватись тільки за наявності у них документів, що підтверджують право користування (розпорядження) такими транспортними засобами.

Тимчасове ввезення громадянами-резидентами в Україну транспортних засобів, що належать їм на правах власності, при їх поверненні в Україну на постійно можливе за умови реєстрації таких транспортних засобів на ім’я власника у відповідних органах іноземних держав та подання митним органам виданих установами Національного банку України довідок про здійснення декларування цих транспортних засобів згідно з чинним законодавством як майна, що знаходиться за межами України.

Транспортні засоби, ввезені в Україну громадянами-резидентами за довіреністю (в тому числі з правом відчуження і генеральною), виданою громадянами-нерезидентами, при їх відчуженні на митній території України вважаються ввезеними громадянами-нерезидентами.

При тимчасовому вивезенні громадянами-нерезидентами транспортних засобів, що належать громадянам-резидентам, зобов’язання про їх зворотне ввезення митним органам надають власники транспортних засобів.

Громадяни-резиденти можуть переміщувати через митну територію України транзитом тільки транспортні засоби:

- зареєстровані у відповідних органах України;

- що належать громадянам-нерезидентам або іноземним фірмам, організаціям чи установам;

- що перевозяться несупроводжуваним багажем чи у вантажному відправленні.

Термін транзиту переміщуваних через митну територію України своїм ходом транспортних засобів не повинен перевищувати п’яти діб. В інших випадках термін транзиту встановлюється в залежності від виду транспорту, на якому вони переміщуються, та шляхів і напрямків транзиту. При переміщенні транспортних засобів через митну територію України транзитом можуть встановлюватись обов’язкові до виконання шляхи і напрямки транзиту та митний орган, через який повинне здійснюватись їх вивезення за межі України.

Відчуження транспортних засобів, ввезених в Україну з метою транзиту, можливе за умови отримання (до закінчення встановленого терміну транзиту) дозволу митного органу на таке відчуження.

З метою запобігання та виявлення випадків реєстрації в органах ДАІ або в інших уповноважених органах транспортних засобів, ввезених в Україну і не оформлених у митному відношенні (зареєстрованих на підставі підроблених документів), митними органами спільно з реєстраційно-екзаменаційними підрозділами ДАІ та іншими уповноваженими органами проводяться періодичні (або в разі потреби) звірення реєстрації транспортних засобів на підставі виданих або засвідчених митними органами посвідчень, вантажних митних декларацій та довідок-рахунків.

Таке ж звірення проводиться по транспортним засобам, що знімаються з обліку в органах ДАІ або в інших уповноважених органах для їх вивезення за межі України на постійно.

Транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України і належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним особам та суб’єктам підприємницької діяльності, перебувають під митним контролем:

- при ввезенні для вільного використання - з моменту ввезення на митну територію України до випуску митницею за місцем знаходження юридичної особи або іншого суб’єкта господарської діяльності;

- при тимчасовому ввезенні - з моменту ввезення на митну територію України до вивезення за її межі;

- при транзиті через територію України - з моменту ввезення в Україну і до вивезення з України;

- при вивезенні - з моменту пред’явлення транспортного засобу і необхідних документів в митниці за місцем знаходження юридичної особи до вивезення транспортного засобу за кордон;

- при тимчасовому вивезенні - до випуску митницею за місцем знаходження юридичної особи після зворотного ввезення.

Транспортний засіб під час ввезення на митну територію України для тимчасового користування (в тому числі з метою транзиту) до закінчення строків, зазначених у вантажній митній декларації, посвідченні або в автомобільній митній декларації, має бути:

а) вивезений за межі цієї території;

б) заявлений митниці з метою вільного використання;

в) заявлений митниці для продовження терміну перебування на митній території України;

г) переданий митниці для передачі у власність держави;

д) переданий митниці на зберігання.

У разі неможливості зворотного вивезення транспортного засобу, що належить (знаходиться у користуванні) фізичній особі, його власником (користувачем) при виїзді за кордон у зв’язку з непередбаченими обставинами, митному органу, в зоні діяльності котрого знаходиться транспортний засіб, необхідно в письмовій формі заявити про неможливість зворотного вивезення (із зазначенням причин, підтверджених відповідними документами), визначити фізичну або юридичну особу, якій надається довіреність на здійснення зворотного вивезення. В такому випадку довірена особа надає митному органу зобов’язання про зворотне вивезення, документи на транспортний засіб (в тому числі автомобільна митна декларація) залишаються у довіреної особи, власнику (користувачу) транспортного засобу митний орган видає довідку про переоформлення зобов’язання про зворотне вивезення транспортного засобу на іншу фізичну чи юридичну особу для пред’явлення прикордонним митним органам при виїзді з України, довіреність на зворотне вивезення завіряється особистою номерною печаткою та підписом співробітника митного органу, який здійснив оформлення документів.

Прикордонний митний орган, через який здійснюється зворотне вивезення по наданій довіреності, інформує митний орган, якому довіреною особою було надано зобов’язання про зворотне вивезення, про здійснене зворотне вивезення для зняття транспортного засобу з контролю.

Митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон підприємствами, установами, організаціями, закладами, іншими юридичними особами та суб’єктами підприємницької діяльності, здійснюється у порядку, передбаченому для пропуску товарів, майна та інших предметів, що належать суб’єктам підприємницької діяльності (за винятком особливостей, зазначених у третьому розділі цих Правил).

Митне оформлення вузлів та агрегатів здійснюється у тому ж порядку, що й для транспортних засобів.

Митне оформлення ввезених в Україну транспортних засобів з правим розташуванням керма здійснюється без видачі власнику посвідчення (для фізичних осіб) та завірених копій вантажних митних декларацій форми МД-2 (Уніфікований Адміністративний Документ (УАД), надалі - ВМД (додаток 7) - для юридичних осіб. Посвідчення або завірені копії ВМД можуть видаватись тільки за згодою органів, на які покладена реєстрація таких транспортних засобів.

Визначення вартості транспортних засобів, ввезених в Україну громадянами, проводиться на підставі наявних договорів купівлі-продажу, дарування, міни, рахунків, рахунків-фактур, фактур, інвойсів, заяв громадян (підпункт “е” пункту 4) автомобільної митної декларації) тощо. При наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності заявленої вартості транспортних засобів їх вартість може визначатись безпосередньо митними органами на підставі наявної в митному органі цінової інформації на такі або аналогічні транспортні засоби.

Розділ II

Правила митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) в Україну громадянами-резидентами

Громадяни-резиденти при ввезенні транспортних засобів в Україну для постійного користування подають прикордонним митним органам автомобільну митну декларацію, заповнену в двох екземплярах на кожний транспортний засіб окремо, та документи, що підтверджують правомірність володіння або користування (в тому числі з правом розпорядження), технічні або реєстраційні документи на транспортний засіб.

Інспектор прикордонної митниці перевіряє відповідність фактично наявних даних транспортного засобу заявленим в автомобільній митній декларації та зазначеним в документах на транспортний засіб, попереджає громадянина про відповідальність за недоставлення транспортного засобу у внутрішню митницю в призначений строк, заповнює графу “Службові відмітки митниці”, після чого в графі “В’їзд” проставляє дату ввезення, яку засвідчує відтиском особистої номерної печатки, в графі “Примітки” проставляє прописом суму легально вивезеної іноземної валюти (згідно з виїзною митною декларацією), завіряє цей запис відтиском особистої номерної печатки.

Термін доставлення транспортного засобу у внутрішню митницю, в зоні діяльності якої постійно чи тимчасово проживає власник, не повинен перевищувати 5 днів з моменту ввезення в Україну.

Перший екземпляр оформленої автомобільної декларації разом з документами, що підтверджують право власності або користування та з реєстраційними і технічними документами на транспортний засіб, видаються на руки власнику для подання внутрішній митниці, а другий залишається в справах митниці для обліку та звітності разом з виїзною та в’їзною митними деклараціями.

Працівники органів ДАІ, що знаходяться за зоною митного контролю, перевіряють відповідність даних, зазначених в автомобільній митній декларації та в технічних і реєстраційних документах на транспортний засіб з фактично наявними, знімають національні номерні знаки, видають номерні знаки типу “Транзит”, про що роблять відмітку у відповідній графі автомобільної митної декларації. У випадку виявлення розбіжностей фактично наявних даних із зазначеними в документах та при виявленні наявних конструктивних змін на зворотному боці транзитних номерів робиться запис про виявлені розбіжності.

Вилучення національних номерних знаків та видача номерних знаків типу “Транзит” здійснюється працівниками митних органів в прикордонних пунктах пропуску, де не розташовані підрозділи ДАІ, та працівниками вантажних підрозділів внутрішніх митниць у випадку надходження транспортних засобів вантажем.

Для отримання посвідчення власник має подати в митницю, в зоні діяльності якої він постійно чи тимчасово проживає:

- перший екземпляр автомобільної митної декларації, оформленої прикордонною митницею (залишається в справах митниці для обліку та звітності);

- реєстраційні та технічні документи на транспортний засіб (або їх ксерокопії, засвідчені нотаріально або митними органами чи поліцією в країні придбання);

- документи, що підтверджують право власності або користування;

- документи, що підтверджують факт використання на придбання транспортного засобу іноземної валюти з підтвердженими джерелами походження (в разі потреби);

- закордонний паспорт з відмітками про перетин кордону, що підтверджують факт перебування за кордоном в момент придбання або одержання як подарунок транспортного засобу;

- номерні знаки типу “Транзит”, видані на території України.

Посвідчення виписується згідно з документами, що підтверджують право власності (користування), та реєстраційними і технічними документами на ім’я власника (користувача) після перевірки відповідних документів, сплати митних зборів за видачу посвідчення та в належних випадках ввізного мита.

Номери кузова, двигуна та шасі вносяться в посвідчення з урахуванням відміток ДАІ на зворотному боці номерів типу “Транзит”.

У випадку, коли транспортні засоби були ввезені в Україну за довіреністю, виданою на їх придбання, а легальність переміщення валюти за межі України для оплати транспортного засобу не підтверджується (тобто коли фактично транспортний засіб був придбаний особою, якій було видано довіреність, за свої власні кошти), посвідчення видається на ім’я особи, котра фактично придбала і ввезла транспортний засіб в Україну, незважаючи на те, що документи, які підтверджують право власності, виписані на особу, яка видала довіреність.

В належних випадках в посвідчення вносяться митні обмеження.

Посвідчення виписується в двох екземплярах, перший з яких разом з документами, що підтверджують право власності (користування), та реєстраційними і технічними документами, погашеними шляхом проставлення в них запису: “Видано посвідчення № ____”, завіреного відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці, який здійснив митне оформлення, видаються власнику для їх подання в органи відповідних відомств.

Видані посвідчення реєструються в окремому журналі.

Другий екземпляр посвідчення, автомобільна митна декларація, документи, що підтверджують використання на придбання транспортного засобу іноземної валюти з підтвердженими джерелами походження (на кожному із зазначених документів проставляється номер по порядку з журналу обліку посвідчень), залишаються в справах митниці для обліку, звітності та формування статистичних даних і зберігаються протягом двох років.

Відчуження транспортних засобів, на які митними органами видано посвідчення, може здійснюватись тільки після їх реєстрації в органах ДАІ МВС України або в інших уповноважених органах.

Для отримання транспортного засобу, що надійшов у несупроводжуваному багажі (ввезеного транспортною організацією), митниці необхідно подати крім документів, зазначених в пункті 47 розділу II цих Правил, пасажирську митну декларацію форми МД-4 (додаток 8), оформлену прикордонною митницею на несупроводжуваний багаж.

Митне оформлення транспортних засобів, що надійшли у несупроводжуваному багажі або у вантажних відправлення, здійснюється у порядку, визначеному в пунктах 46, 48 розділу II цих Правил.

При неможливості видачі посвідчення на ввезені в Україну транспортні засоби (не сплачено ввізне мито, митні збори, відсутні необхідні для митного оформлення документи, виявлені ознаки підробки номерів шасі, кузова, двигуна, року вироблення, при наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності поданих документів тощо), подані на них документи реєструються в журналі і залишаються в справах митниці на контролі до вирішення питання про видачу посвідчення, про зворотне вивезення або про порушення справи про порушення митних правил. Власнику видається завірена відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці довідка довільної форми про те, що документи знаходяться в справах митниці.

При неможливості виконання зобов’зання про доставлення транспортного засобу з одного митного органу в інший у встановлені строки власник (користувач) до закінчення строку повинен повідомити в письмовій формі митний орган, в який належить доставити транспортний засіб, із зазначенням причин неможливості доставлення транспортного засобу в зазначений строк, додати документи, що підтверджують викладені причини.

В такому випадку, після розгляду наданих документів, митний орган приймає рішення про можливість продовження терміну виконання зобов’язання про доставлення транспортного засобу з одного митного органу в інший.

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться з України громадянами-резидентами

Громадяни-резиденти, що вивозять транспортні засоби за межі України на постійно (з метою їх відчуження та при виїзді на постійне місце проживання), завчасно, не пізніше ніж за 5 днів до вивезення (пересилання), подають митниці, в зоні діяльності якої вони проживають, заповнену в двох екземплярах автомобільну митну декларацію, документи, що підтверджують правомірність володіння (а у випадках вивезення по довіреності - нотаріально засвідчену довіреність, якою надається право розпорядження), в належних випадках сплачують вивізне мито.

Митні органи після перевірки відповідності даних, зазначених в автомобільній митній декларації та в інших документах, в графі “Виїзд” автомобільної митної декларації проставляють дату її оформлення, яку завіряють відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці, в графі “Примітки” роблять запис: “Вивезення за межі України на постійно дозволено, мито сплачено, квитанція № ______ від “___” __________ 19__ р.”.

Якщо вивізне мито не сплачується, в записі вказується, на якій підставі надано пільги із зазначенням документів, що підтверджують право користування пільгами (транспортний засіб, придбаний за ввезену в Україну іноземну валюту, вивозиться в зв’язку з виїздом власника на постійне місце проживання, власнику транспортного засобу чинним законодавством надано пільги). Такий запис завіряється відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці, який здійснив митне оформлення.

Перший екземпляр оформленої автомобільної митної декларації видається разом з документами, що підтверджують правомірність володіння (розпорядження) та технічними і реєстраційними документами (при їх наявності), власнику для подання в органи ДАІ або в інші уповноважені органи для зняття транспортного засобу з обліку з метою його вивезення за кордон та для подальшого її подання прикордонній митниці (в належних випадках разом з квитанцією про сплату вивізного мита) при вивезенні (пересиланні несупроводжуваним багажем чи вантажним відправленням) транспортного засобу.

Другий екземпляр оформленої автомобільної митної декларації, на якому проставляється реєстраційний (валовий) номер згідно з журналом обліку транспортних засобів, що вивозяться з України громадянами на постійно, залишається у митниці для обліку та звітності і зберігається протягом двох років.

Прикордонні митні органи пропускають транспортні засоби на підставі оформлених внутрішніми митницями автомобільних митних декларацій та документів, що підтверджують правомірність володіння або користування (а в належних випадках і документів, що підтверджують сплату мита). На автомобільній митній декларації в графі “Виїзд” проставляється дата вивезення (пересилання несупроводжуваним багажем чи вантажним відправленням), що завіряється особистою номерною печаткою інспектора митниці, який здійснив митне оформлення. Автомобільна митна декларація залишається в справах прикордонної митниці і після проставлення в ній реєстраційного (валового) номера згідно з журналом обліку транспортних засобів, що вивозяться з України громадянами на постійно, зберігається протягом двох років.

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами-нерезидентами

На транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються в несупроводжуваному багажі) на митну територію України громадянами-нерезидентами на постійно (з метою їх відчуження), прикордонним митним органам подається:

- автомобільна митна декларація, заповнена на ввезення для постійного користування, в двох екземплярах на кожен транспортний засіб окремо;

- документи, що підтверджують правомірність володіння або користування (з правом розпорядження);

- реєстраційні та технічні документи на транспортний засіб (при їх наявності).

При митному оформленні таких транспортних засобів сплачується ввізне мито в розмірах, передбачених чинним законодавством (незалежно від країни виробництва).

Прикордонні митні органи, звіривши відповідність даних, заявлених в автомобільній митній декларації та зазначених в реєстраційних та технічних документах фактично наявним, заповнюють розділ I графи “Службові відмітки митниці”, в графі “В’їзд” проставляють дату ввезення, в графі “Примітки” роблять запис: “Ввізне мито сплачено, квитанція №_____ від

“__” ____________ 19__ р.”, який завіряється відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці, котрий здійснив митне оформлення.

Перший екземпляр автомобільної митної декларації разом з квитанцією форми МД-1, оформленою на сплату мита за транспортний засіб, та документами, що підтверджують правомірність володіння (користування), і технічними документами видаються власнику (користувачу).

Після оформлення належним чином відчуження (відчуження може здійснюватись також за довіреністю, виданою власником (користувачем), іншою особою) власник транспортного засобу подає в п’ятиденний термін митниці, в зоні діяльності якої він тимчасово чи постійно проживає, документи, що підтверджують його право власності, перший екземпляр автомобільної митної декларації, квитанцію форми МД-1, реєстраційні та технічні документи, сплачує митні збори за видачу посвідчення.

Посвідчення виписується у порядку, передбаченому пунктом 47 розділу II цих Правил.

Оформлені таким чином транспортні засоби можуть бути відчужені тільки після їх реєстрації в органах ДАІ або в інших уповноважених органах.

Транспортні засоби, не реалізовані їх власником (або за виданою ним довіреністю іншою особою) на митній території України, підлягають безперешкодному пропуску за межі України на підставі першого екземпляра оформленої автомобільної митної декларації, яка залишається в справах прикордонної митниці. Сплачене за транспортні засоби ввізне мито поверненню не підлягає.

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться з України громадянами-нерезидентами на постійно

Громадяни-нерезиденти, які вивозять транспортні засоби, що були придбані (отримані) ними в Україні, мають звернутись в будь-яку внутрішню митницю, але не пізніше як за 5 діб до виїзду. Ці громадяни заповнюють автомобільну митну декларацію в двох примірниках. Інспектор митниці перевіряє документи, що підтверджують правомірність володіння, відповідність даних транспортного засобу, ставить свій підпис, який засвідчує особистою печаткою.

Крім цього, митні органи видають для подання у відповідні органи дозвіл, передбачений пунктом 24 розділу I цих Правил.

Після сплати власником в належних випадках вивізного мита в графі автомобільної митної декларації “Примітки” інспектор митниці робить запис: “Дозволяється до вивезення після зняття транспортного засобу з обліку в органах ДАІ МВС України (в інших уповноважених органах)”, засвідчує його відтиском особистої номерної печатки і видає перший екземпляр автомобільної митної декларації власнику або особі, яка діє за його довіреністю.

Другий екземпляр автомобільної митної декларації залишається в справах митниці для обліку та звітності.

На прикордонній митниці при вивезенні громадянами-нерезидентами придбаних ними в Україні транспортних засобів інспектор митниці перевіряє документи, що засвідчують правомірність володіння, відповідність даних транспортного засобу заявленим, документи, що підтверджують сплату вивізного мита (або документи, що надають право на звільнення від його сплати), в графі “Виїзд” автомобільної митної декларації проставляє дату вивезення, ставить свій підпис та засвідчує їх відтиском особистої номерної печатки.

Транспортний засіб пропускається за кордон, а автомобільна митна декларація залишається в справах митниці як підстава для пропуску.

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами в Україну для тимчасового користування

Громадяни, які ввозять тимчасово в Україну транспортні засоби, подають прикордонним митним органам наступні документи:

- документи, що підтверджують правомірність володіння або користування;

- реєстраційні та технічні документи;

- заповнену в двох примірниках на тимчасове ввезення кожного транспортного засобу окремо автомобільну митну декларацію.

Інспектор митниці перевіряє відповідність фактично наявних даних транспортного засобу заявленим в автомобільній митній декларації та зазначеним в документах на транспортний засіб, попереджує громадянина про відповідальність за невиконання зобов’язання про зворотне вивезення транспортного засобу в терміни, зазначені в ньому, після чого в графі “В’їзд” автомобільної митної декларації проставляє дату ввезення.

У випадку тимчасового ввезення транспортного засобу громадянином-нерезидентом в графі “Службові відмітки митниці” пасажирської митної декларації форми МД-4, що видається громадянину, робиться запис про тимчасове ввезення транспортного засобу (назва, марка, кількість, загальна вартість), який завіряється відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці, котрий здійснив митне оформлення.

При тимчасовому ввезенні транспортного засобу на термін, що перевищує два місяці, власник також дає зобов’язання про його доставлення разом з необхідними документами в п’ятиденний строк в митницю, в зоні діяльності якої він постійно чи тимчасово проживає (для громадян-резидентів), або планує тимчасово проживати (для громадян-нерезидентів), для отримання посвідчення на тимчасову реєстрацію транспортного засобу в ДАІ МВС.

Перший екземпляр оформленої автомобільної митної декларації разом з документами, що підтверджують право володіння або користування, та з реєстраційними і технічними документами видається власнику і є підставою для пропуску транспортного засобу за межі України (автомобільна митна декларація залишається для обліку та звітності в справах прикордонної митниці, через яку вивозиться зазначений в ній транспортний засіб).

Другий екземпляр автомобільної митної декларації залишається в справах митниці, яка її видала, для контролю за виконанням зобов’язання про зворотне вивезення, обліку, звітності та формування статистичних даних.

При оформленні у внутрішній митниці посвідчення для тимчасової реєстрації у відповідних органах ввезених в Україну для тимчасового користування транспортних засобів в ньому зазначаються митні обмеження. При видачі посвідчення подаються документи, зазначені в пункті 47 розділу II цих Правил, та сплачуються передбачені чинним законодавством митні збори. В графі “Примітки” автомобільної митної декларації робиться запис про видачу посвідчення із зазначенням його номера та дати видачі, який завіряється відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці. Автомобільна митна декларація залишається у громадянина.

Відчуження транспортних засобів, ввезених тимчасово під зобов’язання про зворотне вивезення, здійснюється у порядку, передбаченому спільним листом Міністерства юстиції України (від 23.11.92 № 10-90-426) та Держмиткому (від 21.12.92 № 01/3236).

Автомобільна митна декларація з відміткою внутрішньої митниці в графі “Примітки” про здійснене відчуження ввезеного тимчасово транспортного засобу, завіреною особистою номерною печаткою інспектора митниці, надсилається в митницю, яка її оформила, для зняття транспортного засобу з контролю.

Громадянину, який тимчасово ввіз в Україну транспортний засіб, митним органом видається довідка довільної форми про здійснення його відчуження у встановленому порядку, завірена особистою номерною печаткою інспектора митниці, для подання її прикордонній митниці при виїзді з України (залишається в справах прикордонної митниці).

При вивезенні (пересиланні) транспортних засобів, що були тимчасово ввезені в Україну громадянами під зобов’язання про зворотне вивезення, інспектор прикордонної митниці перевіряє документи, що підтверджують правомірність володіння або користування цим транспортним засобом, відповідність даних транспортного засобу заявленим, відповідність строку вивезення, заявленому при ввезенні, в графі “Виїзд” першого екземпляра автомобільної митної декларації, виданого прикордонною митницею при ввезенні, проставляє дату вивезення транспортного засобу, ставить свій підпис і засвідчує його відтиском особистої номерної печатки.

Якщо такий транспортний засіб був взятий на тимчасовий облік в органах ДАІ або в інших уповноважених органах, він знімається з обліку, державні номерні знаки та реєстраційні документи при виїзді з України здаються в органи ДАІ (або в інші уповноважені органи).

Транспортний засіб випускається за кордон, а автомобільна митна декларація залишається в справах митниці.

Раз на місяць автомобільні митні декларації, оформлені на тимчасове ввезення транспортних засобів, з відміткою митниці про їх вивезення, надсилаються в митницю, яка її оформила, для зняття транспортного засобу з контролю.

В разі пошкодження тимчасово ввезеного в Україну транспортного засобу до такого стану, при якому він не підлягає відновленню і не може бути вивезеним за межі України, його власник (користувач) повинен подати в митницю, в зоні діяльності якої він знаходиться, акт технічного огляду, виданий реєстраційно-екзаменаційним підрозділом ДАІ за місцезнаходженням транспортного засобу та автомобільну митну декларацію, оформлену прикордонним митним органом на цей транспортний засіб. Митний орган видає власнику (користувачу) довідку довільної форми про зняття транспортного засобу з контролю, завірену гербовою печаткою митниці, для подання прикордонній митниці при виїзді за межі України. В графі “Примітки” автомобільної митної декларації робиться запис про списання транспортного засобу із зазначенням номера і дати видачі акта технічного огляду, який завіряється відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці, автомобільна митна декларація в десятиденний термін направляється в митницю, де вона була видана, для зняття транспортного засобу митницею з контролю. Акт технічного огляду або його завірена копія залишаються в справах митниці.

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що тимчасово вивозяться громадянами за межі України

При тимчасовому вивезенні транспортного засобу за межі України не пізніше ніж за п’ять діб до виїзду митниці, в зоні діяльності якої тимчасово чи постійно проживає його власник, подаються:

- заповнена в двох примірниках автомобільна митна декларація на тимчасове вивезення транспортного засобу;

- документи, що підтверджують правомірність володіння чи користування;

- реєстраційні та технічні документи.

За наявності підтверджених відповідними документами обставин, які перешкоджають здійсненню митного оформлення транспортних засобів у митниці, в зоні діяльності якої проживає їх власник, митне оформлення може здійснюватись, як виняток, в прикордонній митниці безпосередньо при перетині кордону. У такому випадку перший екземпляр оформленої прикордонною митницею автомобільної митної декларації видається на руки власнику, а другий екземпляр надсилається в митницю, в зоні діяльності якої проживає громадянин, для контролю за виконанням зобов’язання про зворотне ввезення.

Інспектор митниці попереджає громадянина про відповідальність за невиконання зобов’зання про зворотне ввезення та порушення встановленого строку зворотного ввезення, оформлює автомобільну митну декларацію.

Перший екземпляр декларації видається разом з іншими документами власнику для його подання прикордонній митниці при виїзді з України та при зворотному в’їзді в Україну і є підставою для пропуску зазначеного в ньому транспортного засобу через митний кордон України.

Другий екземпляр автомобільної митної декларації залишається в справах митниці для контролю за виконанням зобов’зання про зворотне ввезення, а після підтвердження зворотного ввезення - для обліку, звітності та формування статистичних даних.

Прикордонній митниці власником (користувачем) подається оформлена внутрішньою митницею автомобільна митна декларація, документи, що підтверджують правомірність володіння або користування, реєстраційні та технічні документи.

Інспектор митниці звіряє відповідність фактично наявних даних заявленим в декларації та зазначеним в інших документах, в графі “Виїзд” декларації проставляє дату вивезення і засвідчує її відтиском особистої номерної печатки.

При зворотному в’їзді в Україну прикордонній митниці подаються документи, зазначені в пункті 73 розділу II цих Правил.

В графі “В’їзд” автомобільної митної декларації проставляється дата зворотного ввезення, яка завіряється відтиском особистої номерної печатки інспектора прикордонної митниці.

Протягом п’яти діб після здійснення зворотного ввезення транспортного засобу автомобільна митна декларація з відмітками прикордонної митниці (прикордонних митниць) про виїзд та в’їзд подається (пересилається) власником (користувачем) транспортного засобу у внутрішню митницю, яка її оформила, для зняття транспортного засобу з контролю.

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митну територію України транзитом

При ввезенні транспортного засобу з метою його переміщення через митну територію України транзитом прикордонній митниці подаються:

- автомобільна митна декларація, заповнена у двох (а для громадян-резидентів у трьох) примірниках на транзит транспортного засобу через митну територію України;

- документи, що підтверджують правомірність володіння або користування;

- реєстраційні та технічні документи;

- документи, що підтверджують факт прямування транзитом через митну територію України. Ними можуть бути - паспорт з відповідними візами, запрошення тощо (подаються в разі потреби на вимогу митних органів).

Інспектор в’їзної митниці перевіряє відповідність даних транспортного засобу заявленим в декларації та зазначеним в інших документах, попереджає про відповідальність за невиконання (несвоєчасне виконання) зобов’язання про транзит та доставлення транспортного засобу з одного митного органу в інший, заповнює частину другу розділу “Службові відмітки митниці”, викреслює суцільною лінією слова “для реєстрації у п’ятиденний строк”, в графі “В’їзд” робить запис про дату ввезення, ставить свій підпис і засвідчує їх відтиском особистої номерної печатки.

У випадку ввезення транспортного засобу з метою транзиту громадянином-нерезидентом в графі “Службові відмітки митниці” пасажирської митної декларації форми МД-4, що видається громадянину, робиться запис про тимчасове ввезення транспортного засобу (назва, марка, кількість, загальна вартість), що завіряється відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці, який здійснив митне оформлення.

У випадку ввезення транспортного засобу з метою транзиту громадянином-резидентом автомобільна митна декларація використовується як провізна відомість.

Перший екземпляр автомобільної митної декларації видається власнику (користувачу) разом з іншими документами для подання прикордонній митниці при виїзді з України.

Другий екземпляр декларації залишається в справах митниці для контролю за виконанням зобов’язання про транзит, обліку, звітності та формування статистичних даних.

Третій екземпляр декларації (тільки для громадян-резидентів) направляється поштовими каналами зв’язку в митницю, через яку буде здійснюватись вивезення транзитного транспортного засобу, для контролю.

При вивезенні транспортного засобу, що переміщується через митну територію України транзитом, інспектор випускної митниці перевіряє відповідність даних транспортного засобу заявленим в автомобільній митній декларації, відповідність строку вивезення транспортного засобу заявленому при ввезенні, в графі “Виїзд” автомобільної митної декларації проставляє дату вивезення транспортного засобу, ставить свій підпис і засвідчує їх відтиском особистої номерної печатки.

Автомобільна митна декларація (перший екземпляр) залишається в справах митниці.

Раз на місяць такі автомобільні митні декларації (перші екземпляри) надсилаються в митниці, які їх видали, для зняття транспортних засобів з контролю.

На третіх екземплярах автомобільної митної декларації, які надійшли по пошті, проставляється дата вивезення транспортного засобу згідно з відмітками у другому екземплярі автомобільної митної декларації. Третій екземпляр автомобільної митної декларації залишається у справах прикордонної митниці.

Відчуження ввезених в Україну з метою транзиту транспортних засобів здійснюється у порядку, зазначеному в пункті 68 розділу II цих Правил, з урахуванням положень пункту 35 розділу I цих Правил.

Розділ III

Правила митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним особам та суб’єктам підприємницької діяльності

Порядок митного оформлення транспортних засобів, якими через митний кордон України переміщуються товари та майно

Транспортні засоби, що належать українським підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним особам та суб’єктам підприємницької діяльності і які використовуються для переміщення (експорт) через митний кордон України товарів та інших предметів, декларуються без заповнення окремої ВМД на тимчасове вивезення майна (транспортних засобів). Відомості про такі транспортні засоби зазначаються в графах 21, 25 ВМД, оформленої на вивезення товарів та інших предметів (зобов’язання про зворотне ввезення транспортного засобу надається митниці і зазначається в графі 44 ВМД).

У випадку виїзду не завантаженого транспортного засобу за межі України (з метою доставлення товарів та інших предметів в Україну), а також у випадках, коли ВМЛ на експорт товарів чи майна не оформляється (вартість товарів чи предметів не перевищує еквівалент 100 доларів США, термінові відправки тощо) власник транспортного засобу подає в митницю, в зоні діяльності якої він розташований, мотивований лист про необхідність виїзду транспортного засобу за межі України, в якому подається зобов’язання про зворотне ввезення транспортного засобу. Митний орган при згоді на виїзд транспортного засобу за межі України проставляє штамп “Під митним контролем” у дорожному листі. Наявність відмітки внутрішньої митниці у дорожному листі є підставою для безперешкодного пропуску такого транспортного засобу за межі України. При поверненні транспортного засобу в Україну співробітник прикордонної митниці проставляє в дорожному листі дату перетину кордону, яку завіряє особистим підписом та відтиском особистої номерної печатки. Дорожний лист з відміткою прикордонної митниці подається у митницю, яка проводила митне оформлення, для зняття транспортного засобу з контролю.

Іноземні транспортні засоби, якими через митний кордон України переміщуються товари та інші предмети, декларуються без заповнення окремої ВМД. Відомості про такі транспортні засоби зазначаються:

- при ввезенні товарів та інших предметів в Україну - в CARNET TIR, CMR, провізній відомості, в інших дорожних документах (по зазначених документах транспортні засоби направляються прикордонними митницями у митниці призначення для вирішення питання про випуск);

- при в’їзді в Україну без вантажу (для вивезення товарів за межі України) - в дорожніх документах;

- при ввезенні товарів та інших предметів в Україну з метою транзиту - в графах 21, 25 ВМД, оформленої на транзит, в вищезазначених товарно-супровідних та дорожних документах (якщо ВМД не оформляється - в товарно-супровідних, дорожних документах та в провізній відомості).

При виїзді за межі України транспортного засобу, яким здійснювалось ввезення товарів та інших предметів в Україну, прикордонній митниці обов’язково подаються документи, що підтверджують той факт, що ввезені в Україну зазначеним транспортним засобом товари були пред’явлені митниці призначення.

При виїзді за межі України після ввезення товарів з ціллю транзиту митні органи з метою виявлення можливих порушень зобов’язання про транзит перевіряють цілісність накладених забезпечень або упаковки.

Порядок митного оформлення транспортних засобів, які використовуються для переміщення через митний кордон України пасажирів.

Транспортні засоби, які використовуються для переміщення через митний кордон України пасажирів на регулярній основі (рейсові, маршрутні), декларуються без заповнення ВМД на тимчасове вивезення (ввезення) майна. Митне оформлення таких транспортних засобів проводиться на підставі дорожних документів.

Транспортні засоби українських підприємств, установ, організацій, закладів, інших юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності, які використовуються для виїзду за кордон працівників зазначених організацій (відрядження) та для здійснення чартерних рейсів, декларуються без заповнення окремої ВМД на тимчасове вивезення майна у порядку, зазначеному в абзаці другому пункту 80 цих Правил.

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України як товари чи майно

При оформленні вантажних митних декларацій на ввезення транспортних засобів, які підлягають реєстрації в органах ДАІ МВС України або в інших відомствах, необхідно в графі 31 ВМД вказувати марку, модель та тип транспортного засобу, номери кузова, шасі та двигуна.

При декларуванні двох і більше транспортних засобів і при неможливості вмістити в графі 31 ВМД необхідні дані в ній робиться відмітка: “дивись зворотну сторону”, а на зворотній стороні ВМД зазначається необхідна інформація, що завіряється відтиском особистої номерної печатки співробітника митниці, який проводить митне оформлення даного вантажу. При цьому необхідно звіряти дані, що декларуються (марка, модель, тип, номер двигуна, кузова, шасі, причепа) з фактично наявними.

При оформленні транспортних засобів, ввезених в Україну суб’єктами підприємницької діяльності для власних потреб у випадку оформлення по одній вантажній митній декларації (ВМД) двох і більше транспортних засобів, крім оригіналу ВМД, який є підставою для реєстрації в органах ДАІ або інших відомств одного із зазначених в ньому транспортних засобів, на кожний з інших, зазначених у вантажній митній декларації транспортних засобів, митними органами видається ксерокопія ВМД, що завіряється особистою печаткою інспектора митниці, котрий здійснював митне оформлення транспортного засобу, та гербовою печаткою митної установи, причому в кожній ксерокопії ВМД окремо виділяються (визначаються) номери кузова, шасі та двигуна конкретного транспортного засобу. Така ксерокопія ВМД є підставою для реєстрації в органах ДАІ або інших відомств зазначеного в ній транспортного засобу.

Завірення митними органами ксерокопії ВМД може здійснюватись і після завершення митного оформлення транспортного засобу. В такому випадку не є обов’язковою вимога щодо завірення копій ВМД тільки особистою номерною печаткою інспектора митниці, який здійснював митне оформлення транспортного засобу.

Відчуження оформлених таким чином транспортних засобів може здійснюватись тільки після їх реєстрації в органах ДАІ або в інших уповноважених органах.

При оформленні транспортних засобів, ввезених в Україну суб'єктами підприємницької діяльності з метою їх подальшого відчуження юридичним та фізичним особам, крім ВМД, власники транспортних засобів подають митниці на кожний транспортний засіб отриману в органах ДАІ довідку-рахунок, в якій вказані марка, модель, тип транспортного засобу, номери кузова, шасі та двигуна конкретного транспортного засобу. Обов’язковий запис: “в митному відношенні оформлено. Вантажна митна декларація (ВМД) “__” ___________19__ р. № 00000 0 000000” завіряється особистою номерною печаткою інспектора митниці, який здійснював митне оформлення відповідних транспортних засобів, та гербовою печаткою митної установи. Оформлені таким чином довідки-рахунки є підставою для реєстрації зазначених в них транспортних засобів за новими власниками (як юридичними, так і фізичними особами).

Завірення митними органами вищезазначеного обов’язкового запису в довідці-рахунку може здійснюватись і після завершення митного оформлення транспортного засобу. В такому випадку не є обов’язковою вимога щодо завірення довідки-рахунку тільки особистою номерною печаткою інспектора митниці, який здійснив митне оформлення транспортного засобу.

Відчуження таким чином оформлених транспортних засобів новими власниками може здійснюватись тільки після їх реєстрації в органах ДАІ або в інших уповноважених органах.

При оформленні ВМД на вивезення за межі України транспортних засобів застосовуються положення пункту 83 цього розділу Правил.

Митні обмеження стосовно відчуження, використання у підприємницьких цілях, видачі довіреності на користування тощо транспортних засобів, ввезених в Україну підприємствами, установами, організаціями, закладами, іншими юридичними особами та суб’єктами підприємницької діяльності, зазначаються в графі Д ВМД, оформленої митними органами на відповідний транспортний засіб.

Такі обмеження застосовуються при: тимчасовому ввезенні транспортного засобу, випуску без сплати мита транспортних засобів, які підлягають обкладенню митом (тобто коли надається пільга по безмитному пропуску предметів із застереженням про заборону на використання пропущених без сплати мита предметів в цілях інших, ніж ті, у зв’язку з якими було надано такі пільги - гуманітарна допомога, технічна допомога, звільнення від сплати мита рішенням уряду або іншими законодавчими актами).

Вибракування таких транспортних засобів до закінчення терміну дії митних обмежень може здійснюватись тільки з відома відповідних митних органів.

У випадку тимчасового ввезення транспортного засобу дозволом на право його відчуження є нова ВМД, оформлена на імпорт (ввезення для постійного користування) транспортного засобу, в якій у графі 47 зазначаються відомості про сплату мита та митних зборів. В інших випадках дозволом на право відчуження є відмітки митниці в графі Д ВМД, оформленої при ввезенні цього транспортного засобу, про зняття митних обмежень, завірені відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці та гербовою печаткою митниці.

Додаток 1 до Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комітету України від 13 червня 1995 року № 253

ДЕКЛАРАЦІЯ на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, вузла чи агрегату

Форма МД-7

Ненаводиться.

Додаток 2 до Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комітету України від 13 червня 1995 року № 253

Журнал обліку транспортних засобів, що ввозяться в Україну.

Ненаводиться.

Додаток 3 до Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комітету України від 13 червня 1995 року № 253

 

Журнал обліку транспортних засобів, що вивозяться з України

Ненаводиться.

Додаток 4 до Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комітету України від 13 червня 1995 року № 253

Журнал видачі посвідчень на право реєстрації транспортних засобів.

Ненаводиться.

Додаток 5 до Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комітету України від 13 червня 1995 року № 253

Журнал реєстрації транспортних засобів, що вивозяться громадянами за межі з України

 

Додаток 6 до Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комітету України від 13 червня 1995 року № 253

 Форма МД-1

Ненаводиться.

Додаток 7 до Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комітету України від 13 червня 1995 року № 253

 

Форма МД-2

Ненаводиться.

Додаток 8 до Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комітету України від 13 червня 1995 року № 253

 

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Форма МД-4

Ненаводиться.

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.06.1995 р. № 05/1829

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Щодо порядку митного оформлення фізичними особами транспортних засобів, які надходять з-за кордону до митних ліцензійних складів

Втратив чинність. (згідно з листом Державного митного комітету України від 13 листопада 1995 року № 11/2-4855)

Додатково див. лист Державного митного комітету України від 20 липня 1995 року № 11/18-3142

В зв’язку з запитами від митниць щодо порядку митного оформлення громадянами (фізичними особами) транспортних засобів, які надходять з-за кордону до митних ліцензійних складів для використання в оперативній роботі повідомляємо, що діяльність митних ліцензійних складів регулюється:

- “Положенням про порядок відкриття та діяльності митних ліцензійних складів на території України”, введеного в дію наказом Держмиткому України № 170 від 03.09.92 року;

- Листом Держмиткому № 11/3-605 від 09.03.93 р.;

- Наказом Держмиткому від 01.03.95 р. № 76.

Разом з цим інформуємо, що в разі надання відповідного документа, який засвідчує придбання транспортного засобу громадянином України під час його перебування за кордоном, та договору - зобов’язання іноземної фірми про транспортування цього транспортного засобу в Україну до митного ліцензійного складу, дозволяється здійснювати згідно з чинним законодавством митне оформлення такого транспортного засобу, що надійшов до митного ліцензійного складу від іноземної фірми (належним чином оформлена вантажна митна декларація щодо надходження вантажу до складу). Переміщення транспортних засобів від митного ліцензійного складу до митниці проведення митного оформлення здійснюється на підставі належним чином оформлених провізних відомостей.

Митне оформлення зазначених транспортних засобів слід проводити відповідно до порядку, передбаченого для фізичних осіб, а також за умови обов’язкового подання до митниці документа, який засвідчує придбання транспортного засобу громадянином України під час його перебування за кордоном, договору - зобов’язання іноземної фірми про транспортування цього транспортного засобу в Україну до митного ліцензійного складу та провізної відомості.

Заступник Голови Комітету О. Єгоров

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.07.1995 р. № 11/18-2837

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Втратив дію з 25.04.2005 р листом ДМСУ від 24.04.2005 № 11/2-9/4526-ЕП

Про уточнення листа Держмиткому від 12.01.95 р. № 11/1-191 “Про громадян, які користуються митними пільгами”

З метою однозначного тлумачення та застосування в оперативній роботі положень, що регулюють порядок і умови надання митних пільг громадянам згідно з Законом України від 19.12.91р. “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” абзац 2 пункту 1 листа Держмиткому від 12.01.95р. № 11/1191 викласти у наступній редакції:

“Громадяни, віднесені до категорії 3 (п.13 ст.22), звільняються від сплати мита за умови , що вони постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон безумовного (обов’язкового) відселення не менше 2-х років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше 3-х років. У разі переселення громадян із зони безумовного (обов’язкового) відселення або гарантованого добровільного відселення та припинення постійної роботи у цих зонах пільги, надані таким громадянам в частині звільнення від сплати ввізного (вивізного) мита втрачають свою чинність.

Заступник Голови Комітету Ю.Соловков

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.07.1995 р. № 05/2274

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 14 листопада 2000 року № 09/4-4362-ЕП)

На Ваші запити від 21.06.95 р. № 464/01-11 та від 05.07.95 р. № 01-11/508 повідомляємо наступне:

Згідно з чинним законодавством кількісного та вартісного обмеження ввезення (вивезення) предметів, зокрема транспортних засобів), особами, які користуються в Україні митними пільгами, на сьогодні немає. Про факти зловживань з боку даної категорії громадян при ввезені (вивезені) ними предметів Держмиткому відомо і неодноразово доповідалось Кабінету Міністрів України.

Нотаріально завірена довіреність на придбання за кордоном, зокрема транспортних засобів, передбачає передачу відповідних коштів, необхідних на його виконання, а вивезення за межі України іноземної валюти, що належить іншим особам, суперечить чинному законодавству, оскільки пункт 3.1.9. Порядку переміщення валюти через митний кордон України, затвердженого Нацбанком України 14.03.95 р. № 19029/381 та Держмиткомом України 17.03.93 р. № 11/1-50, передбачає, що передача іноземної валюти при вивезенні громадянами-резидентами дозволяється тільки подружжю (при наявності нотаріально засвідченого доручення) і лише на підставі документів на цю валюту, виданих митними органами при ввезені.

Крім того згідно з останнім абзацем пункту 8 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.93 р. № 873, відчуження (реєстрація) придбаних (громадянами, які постійно проживають в Україні) транспортних засобів, не зареєстрованих в підрозділах ДАІ, не проводиться.

Отже, виходячи із вищевикладеного, митне оформлення предметів, зокрема транспортних засобів, ввезених по довіреностях, необхідно здійснювати, незважаючи на те, на кого за кордоном виписані документи (договір купівлі-продажу, довідка-рахунок, в’їзна митна декларація та можливі інші), на осіб, які придбали їх за кордоном і ввезли на територію України, а не на тих, хто довіряв їм це здійснити, за винятком:

- якщо громадянин, перебуваючи за кордоном, придбав там предмети, зокрема транспортні засоби, що підтверджується офіційними документами, доручив ввезти їх в Україну іншій особі;

- коли по довіреностях ввозяться предмети як спадщина;

- якщо громадянин здійснив оплату предметів, зокрема транспортних засобів, по каналах Міністерства зв’язку України (поштовий переказ) і доручив ввезти їх з-за кордону іншій особі.

В цих випадках митне оформлення предметів необхідно здійснювати на громадян, які видали нотаріально завірену довіреність іншим особам на ввезення таких предметів на територію України.

В .о. начальника Управління

організації митного контролю Е.Іванченко

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.07.1995 р. № 11/18-5029

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 25 квітня 2005 року № 11/2-9/4526-ЕП)

За наявною в Держмиткомі інформацією деякі прикордонні митниці, зокрема Мостицька, Берегівська та Волинська, при ввезенні громадянами в Україну придбаних за кордоном транспортних засобів безпідставно видають на ввезений в Україну транспортний засіб митні декларації та провізні відомості, оформлені на осіб, які взагалі не виїжджали за кордон. З метою недопущення зазначених фактів в майбутньому при оформленні митних декларацій на ввезений в Україну транспортний засіб необхідно дотримуватись наступного порядку:

- митна декларація та провізна відомість на ввезений в Україну транспортний засіб мають оформлятись тільки на ту особу, яка фактично його ввозить в Україну, при цьому у разі ввезення транспортного засобу за дорученням власника іншою особою в митній декларації необхідно робити запис: “За дорученням” та вказувати прізвище, ім’я та по батькові особи, яка надала доручення;

- у разі ввезення транспортного засобу, на який у особи, яка його ввозить, відсутні документи, що підтверджують правомірність володіння або користування ним, такий транспортний засіб згідно з пунктом 3 Правил ввезення транспортних засобів на територію України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.94 р. №341, пропуску в Україну не підлягає і має бути вивезеним за межі України або зданим на зберігання митній установі до подання митниці документів, що підтверджують правомірність володіння або користування ним (в тому числі доручення на перегін). У зазначеному випадку транспортний засіб може бути пропущений в Україну без документів, що підтверджують правомірність володіння або користування, тільки у разі наявності виданих або засвідчених компетентними органами документів, якими пояснюється причина відсутності зазначених документів (наприклад - довідка поліції про викрадення чи втрату документів або про їх затримання в зв’язку з певними обставинами, тощо) або засвідчених нотаріальними (чи іншими компетентними) органами копій документів, які підтверджують правомірність володіння чи користування.

В подальшому, у разі виявлення фактів видачі митних декларацій, оформлених на осіб, які фактично не ввозили транспортний засіб в Україну, з порушенням вищевикладеного порядку, службових осіб митних органів, які вчинили таке порушення, необхідно притягати до дисциплінарної відповідальності, а у разі підтвердження службовим розслідуванням корисних мотивів, за якими було здійснено порушення - до адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно. Для цього внутрішнім митницям у разі виявлення здійснених службовими особами прикордонних митниць порушень необхідно інформувати про них начальників відповідних прикордонних митниць.

Заступник Голови комітету Ю.Соловков

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕТАЙПОГРАМА

18.07.1995 р. № Т-500

Начальникам ТМУ

Начальникам митниць

До Держмиткому України надходить інформація, що в окремих митницях при використанні листа Держмиткому №05/1829 від 14.06.95 р. під час митного оформлення громадянами транспортних засобів, які надходять з-за кордону до митних ліцензійних складів, не виконуються загальні вимоги діючого порядку.

Звертаю Вашу увагу, що використання положень вищезазначеного листа можливе за умови:

Надходження транспортного засобу до митного ліцензійного складу після його придбання громадянином під час його перебування за кордоном.

обов’язкової наявності у супровідних документах, з якими транспортний засіб перетинає митний кордон, відомостей про власника (прізвище, ім’я, місце проживання, назва, номер та дата оформлення документу на придбання транспортного засобу). До оформлення такі супровідні документи приймаються за умови наявності відповідної відмітки прикордонної митниці.

При направленні таких транспортних засобів з митного ліцензійного складу до митниці оформлення, до провізної відомості має додаватись завірена митницею(в зоні діяльності якої знаходиться ліцензійний склад) копія супровідного документу, зазначеного у п.2 цієї телетайпограми.

Начальників ТМУ прошу посилити контроль за дотриманням правил при митному оформлені транспортних засобів.

Заступник голови Держмиткому Ю.Соловков

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.07.1995 р. № 11/18-3142

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Втратив чинність. (згідно з листом Державної митної служби України від 24 березня 1997 року № 11/2-2560)

Щодо використання митних ліцензійних складів при надходженні в Україну придбаних громадянами за кордоном транспортних засобів (в доповнення до листа Держмиткому від 14.06.95 р. № 05/1829)

В зв’язку з тим, що чинним законодавством встановлено високі податки на ввезення в Україну транспортних засобів суб’єктами господарської діяльності (мито, акцизний збір, податок на добавлену вартість та митні збори - разом більше 86 відсотків від митної вартості транспортного засобу) і в той же час згідно чинного законодавства громадяни при ввезенні в Україну транспортних засобів (особливо нових) сплачують лише ввізне мито, розмір якого в сотні разів менший за суму платежів, яку мають сплачувати суб’єкти господарської діяльності, останнім часом набули значного поширення випадки, коли суб’єкти господарської діяльності, використовуючи різницю в сумі податків, намагаються з метою уникнення сплати встановлених податків та зборів ввозити придбані ними за кордоном транспортні засоби в Україну з оформленням через фізичних осіб.

Одним з найбільш поширених варіантів використання фізичних осіб фірмами, які реалізують в Україні транспортні засоби іноземного виробництва, є ввезення в Україну транспортних засобів через митні ліцензійні склади. При цьому транспортні засоби, які надійшли на митний ліцензійний склад згідно з договором, укладеним з іноземним партнером, реалізуються громадянам (якщо громадянин перебував за кордоном - на нього заднім числом оформлюються документи на право володіння транспортним засобом, якщо ні - то йому пропонується виїхати за межі України начебто для оплати транспортного засобу). Таким чином ввезені з-за кордону юридичними особами транспортні засоби реалізуються на митній території України фізичним особам (або юридичним особам через посередництво фізичних осіб) без сплати імпортного мита, акцизного збору та податку на добавлену вартість.

В зв’язку з вищевикладеним та для запобігання використанню суб’єктами підприємницької діяльності фізичних осіб з метою уникнення сплати відповідних податків за імпортовані в Україну транспортні засоби при їх надходженні на митні ліцензійні склади та при оформленні таких транспортних засобів необхідно враховувати наступне:

- транспортні засоби можуть прийматись на митний ліцензійний склад для їх наступної передачі фізичним особам (власникам) тільки у випадку, коли вже при їх надходженні на склад в товаросупровідних документах зазначено їх власника (фізичну особу - отримувача), або до товаросупровідних документів додано документи, що підтверджують факт придбання транспортного засобу фізичною особою під час перебування за межами України;

- при направленні транспортних засобів з митних ліцензійних складів в митниці, в зоні діяльності яких проживають їх власники, необхідно виписувати тільки провізну відомість (видавати митну декларацію на ввезений в Україну автомобіль не потрібно) і додавати до неї усі наявні документи стосовно придбання та надходження в Україну транспортних засобів;

- у фізичних осіб-власників транспортних засобів, придбаних під час перебування за кордоном, які надійшли на митні ліцензійні склади, необхідно вимагати пред’явлення митної декларації, виданої на несупроводжуваний багаж прикордонною митницею, через яку власник в’їжджав в Україну;

- прикордонні митниці можуть видавати митні декларації на несупроводжуваний багаж (транспортні засоби) тільки за наявності документів, що підтверджують факт його відправлення (контракти з умовою поставки на ліцензійні склади, інвойси тощо);

- транспортні засоби, які надходять на митні ліцензійні склади без документів, що підтверджують їх належність фізичним особам, можуть бути пропущені для вільного використання на митній території України тільки юридичним особам (заповнення ВМД та сплата належних податків), після чого вони можуть реалізуватись як юридичним, так і фізичним особам;

- транспортні засоби, придбані фізичними особами під час перебування за кордоном після їх надходження на митні ліцензійні склади можуть бути оформлені на фізичних осіб-власників (без заповнення ВМД та сплати податків, передбачених для суб’єктів підприємницької діяльності) тільки за умови подання власником документів, що підтверджують факт перебування за кордоном, придбання відповідного транспортного засобу у фірми (організації), якою цей транспортний засіб був направлений на митний ліцензійний склад, та документів, що підтверджують факт оплати транспортного засобу під час перебування за кордоном (завірені копії виїзних митних декларацій або довідки про отримання відповідних коштів за межами України) чи легального переведення (переказу) відповідних коштів з України за кордон на рахунок фірми-продавця (при цьому слід мати на увазі, що згідно з діючим Тимчасовим режимом поточних рахунків громадян в іноземній валюті в уповноважених банках України валютні кошти, що знаходяться на валютних рахунках типу “Б”, які відкриваються для громадян-резидентів, можуть бути переказані за кордон в рахунок оплати товарів чи послуг тільки при виїзді власника рахунку за кордон).

Зазначені вище умови необхідно також застосовувати при продажу на митній території України фізичним особам транспортних засобів, ввезених в Україну юридичними особами в режимі тимчасового ввезення (в тому числі транзит).

У разі продажу транспортного засобу, що знаходиться на митній території України в режимі тимчасового ввезення, громадянину-нерезиденту новому власнику видається Посвідчення на тимчасову реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ з відміткою про заборону відчуження на території України (це необхідно для запобігання використання підприємницькими структурами громадян-нерезидентів для реалізації на території України транспортних засобів без сплати належних податків, тому відчуження придбаних громадянами-нерезидентами таких транспортних засобів не дозволяється навіть на умовах, викладених в спільному листі Міністерства юстиції України та Держмиткому України від 23.11.92 р. та 21.12.92 р. №№ 10-90-426 та 01/3236 відповідно) та заборону на видачу довіреностей на право користування транспортними засобами іншій особі (оскільки Декретом Кабінету Міністрів України від 11.02.93 р. № 2-93 передбачено можливість використання громадянами-нерезидентами ввезених в Україну транспортних засобів тільки для власних потреб).

Також повідомляємо, що для виявлення використання підприємницькими структурами фізичних осіб (особливо тих, яким чинним законодавством надано пільги щодо сплати податків) для уникнення сплати належних податків у разі наявності обґрунтованих підстав вважати, що мають місце такі порушення, необхідно проводити ретельне розслідування (вивчення поданих документів, роз’яснень, наданих як фізичними особами так і підприємницькими структурами) і у разі неможливості з формальних причин порушення справи про порушення митних правил, передбачених статтями 119 та 120 Митного кодексу України, необхідно інформувати податкові інспекції, в зоні діяльності яких знаходяться відповідні суб’єкти підприємницької діяльності.

Заступник Голови Комітету Ю. Соловков

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.07.1995 р. № 11/18-3143

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Копії: Міністерство юстиції

України

Головне Управління ДАІ

МВС України

Стосовно митного оформлення транспортних засобів, придбаних за кордоном за договорами доручення, видачі довіреностей на право користування тимчасово ввезеними в Україну транспортними засобами та порядку їх відчуження

Втратив чинність. (згідно з листом Державної митної служби України від 24 березня 1997 року № 11/2-2560)

Цивільним кодексом України (стаття 386 та пункт 1 статті 391) визначено, що видача доручення на придбання за межами України предметів (транспортних засобів) передбачає забезпечення повіреного коштами необхідними для виконання доручення. В той же час чинним Порядком переміщення валюти через митний кордон України, затвердженим Національним банком України, встановлено, що передача іноземної валюти при вивезенні громадянами дозволяється тільки подружжю (при наявності нотаріально засвідченого доручення) і тільки на підставі документів на цю валюту, виданих митними органами при її ввезенні в Україну.

Таким чином виконання доручень, виданих на придбання за межами України предметів (транспортних засобів), пов’язане з порушенням чинного законодавства.

В зв’язку з викладеним, у разі з’ясування, що транспортний засіб, ввезений в Україну за дорученням, виданим на його придбання за межами України, був придбаний за незаконно вивезену за межі України іноземну валюту - осіб, які здійснили зазначене порушення, необхідно притягати до відповідальності, передбаченої чинним законодавством за таке порушення.

Якщо буде з’ясована, що транспортний засіб був придбаний і ввезений в Україну за власні кошти повіреного, митне оформлення транспортного засобу необхідно здійснювати на ім’я його власника (оскільки в такому випадку договір доручення фактично не виконується) незважаючи на те, що документи, якими підтверджується право власності, оформлені на довірителя (згідно з статтею 58 Цивільного кодексу України).

Частиною другою статті 3 Декрету Кабінету Міністрі в України від 11.01.93 р. № 2-93 передбачено, що транспортні засоби можуть ввозитись в Україну тимчасово на термін до одного року без сплати ввізного мита тільки для особистого користування. В зв’язку з цим на ввезені в Україну тимчасово транспортні засоби не може видаватись довіреність на право користування іншим особам, а не тим, які ввезли їх на митну територію України (довіреність може видаватись тільки на право відчуження).

Транспортні засоби, тимчасова ввезені в Україну громадянами резидентами за довіреностями, виданими громадянами-нерезидентами, та транспортні засоби, що надійшли з-за кордону у вантажних відправленнях* на адреси громадян в Україні (незалежно від того ким вони були відправлені - громадянином-нерезидентом чи громадянином-резидентом), необхідно розглядати як ввезені громадянами-нерезидентами. Тобто у таких випадках тимчасово ввезені транспортні засоби при їх відчуженні на митній території України з дозволу митних органів та транспортні засоби, що надійшли на адреси громадян в Україні для постійного використання на митній території України, підлягають обкладенню ввізним митом відповідно до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 11.01.93р. № 2-93 (незалежно від країни їх походження).

* Вантажні відправлення - предмети, що надходять в Україну на адреси громадян, і які не є несупроводжуваним багажем.

Заступник Голови Комітету Ю.Саловков

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.07.1995 р. №240/1

Начальникам територіальних

Митних управлінь,

Начальникам митниць

На адресу Чопської митниці поступають численні запити стосовно підтвердження ввозу громадянами придбаного в Угорщині легкового автотранспорту. Для інформації повідомляємо, що згідно з двостороннім протоколом між зацікавленими відомствами України та Угорщини від 05 квітня 1995 року, з метою розвантаження моста через р. Тиса на кордоні між двома країнами, проведено перенаправлення транспортних засобів з номерними знаками “Z” (придбані в Угорщині), на митні пости “Лужанка” Берегівської митниціта “Вілок” Виноградівської митниці.

В той же час, одноразово з підписанням Протоколу, різко зріс потік автотрейлерів, що перевозять до 400 одиниць придбаних громадянами за кордоном транспортних засобів за добу. Громадяни, які придбали ці транспортні засоби слідують окремо і в більшості випадків, митне оформлення громадян та придбаного ними транспорту не співпадають по часу.

З метою налагодження контролю, обліку та належного митного оформлення, по Чопській митниці видано наказ № 118від 23.06.95 року, яким передбачено оформлення ввезених автотрейлерами транспортних засобів на митних ліцензійних складах митного поста “Експорттрансбуд”, на який вони направляються по провізним відомостях.

Сподіваємось на порозуміння.

З повагою,

в.о. начальника митниці В.І.Станко.

Вик. М.Порада

т.7-14-37

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.07.1995 р. № 05/2425

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Втратив чинність. (згідно з листом Державної митної служби України від 24 березня 1997 року № 11/2-2560)

Для використання в оперативній роботі повідомляємо, що з метою запобігання виникненню конфліктних ситуацій при оформленні придбаних громадянами за кордоном транспортних засобів, які були ввезені в несупроводжуваному багажі, дозволяється тимчасово, як виняток, до 1.09.95р. не вимагати у громадян обов’язкового подання митної декларації, виданої прикордонною митницею на несупроводжуваний багаж (лист Держмиткому від 20.07.95р.№11/18-3142).

У такому випадку необхідно перевіряти факт перебування власника транспортного засобу за кордоном під час його придбання та факт відправлення транспортного засобу несупроводжуваним багажем по відміткам в закордонному паспорті та по документам, що підтверджують право власності (договори купівлі, даріння чи міни, контракти, розрахунки-фактури, інвойси тощо) і товарно-супровідним документам. При цьому необхідно враховувати положення пункту 3 листа Держмиткому від 20.07.95 р. № 11/18-3143

В. о. начальника

Управління організації

митного контролю Е.Іванченко

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.1995 р. № 386

Про відміну нормативних актів Держмиткому, що стосуються справляння митних зборів

У зв’язку з реєстрацією Міністерством юстиції України та введенням в дію наказу Держмиткому від 17.07.95 № 323 “Про вдосконалення порядку справляння митних зборів”

НАКАЗУЮ:

Вважати такими, що втратили чинність з 8 серпня 1995 року такі накази Держмиткому:

- від 14.10.93 № 261 “Про ставки митних зборів та порядок їх справляння”,

- від 26.10.93 № 277 “Про порядок застосування митних зборів за оформлення транспортного засобу та перебування товарів та інших предметів під митним контролем”

Вважати такими, що втратили чинність з 8 серпня 1995 року:

- лист від 08.02.94 № 11/3-296,

- телетайпограму від 01.02.94 № 86,

- телетайпограму від 08.02.94 № 107,

- телетайпограму від 10.02.94 № 113,

- телетайпограму від 09.03.95 № 145.

Голова комітету

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕТАЙПОГРАМА

18.08.1995 р. № Т-550

Телетайпограма

Для використання в оперативній роботі повідомляємо, що “Правилами митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України”, затверджені Наказом Держмиткому від 13.06.95 р. №253 (державна реєстрація в Мін’юсті України 10. 08. 95 р. № 290/826 набувають чинності з 21 серпня 1995 року (згідно з Указом Президента України від 03.10.92 р. “Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади”

В. о. начальника управління організації

митного контролю

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.08.1995 р. № 11/26-3651

Начальникам територіальних

митних Управлінь

Начальникам митниць

Міністерству внутрішніх

справ України

Начальнику Прес-центру

Держмиткому

Про порядок застосування окремих положень “Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України”

Втратив чинність. (згідно з листом Державної митної служби України від 24 березня 1997 року № 11/2-2560)

Для використання в оперативній роботі інформуємо, що при застосуванні затверджених наказом Держмиткому України від 13.06.95 №253 “Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України”, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.08.95 р. за № 290/826, слід керуватися наступним:

До 01.01.96 р. не потрібно вимагати обов’язкового зняття придбаних за кордоном транспортних засобів з обліку в компетентних органах, нотаріального засвідчення договорів купівлі-продажу, міни, даріння, підтвердження джерел походження валюти, за яку вони були придбані, тільки у випадках, якщо транспортні засоби були придбані і ввозяться громадянами, які виїхали за межі України до офіційної публікації “Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України”.

В такому випадку митне оформлення транспортних засобів здійснюється за рішенням начальника митниці (чи осіб, уповноважених на те начальником митниці), яке приймається на підставі заяв громадян та доданих до них документів, які підтверджують факт виїзду за межі України до офіційної публікації “Правил...”

При митному оформленні транспортних засобів митні обмеження застосовуються у випадках, зазначених у визначенні поняття “митних обмежень”, наведеному в “Правилах...”.

Митні обмеження вводяться шляхом викреслювання слів “дозвіл митниці не потрібен” в розділі “Відмітки митниці” Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України.

Начальнику Прес-центру Держмиткому (Максименко О.О.) забезпечити офіційну публікацію Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України до 01.09.95 р.

Т.в.о. Голови Комітету В. Радецький

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.09.1995 р. № 11/18-3846

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

В порядку уточнення тексту листа Держиткому від 19.10 94 р. № 11/3-3604 повідомляємо, що останній абзац необхідно викласти у наступній редакції;

“В зв’язку з вищевикладеним пропонується митне оформлення нових автотранспортних засобів, придбаних у суб’єктів господарської діяльності Російської Федерації, які торгують транспортними засобами на основі ліцензії, після 12.02.94 р. і ввезених на територію України, здійснювати на підставі довідок - рахунків нового зразку”

Заступник Голови Комітету Ю.Соловков

Прядка Г,І.

264-85-65

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.09.1995 р. № 05/2840

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Лист відкликано (згідно з листом Департаменту організації митного контролю Державної митної служби України від 25 квітня 2005 року № 9/9.2-2232-ЕП)

На запити, що надходять до Держмиткому з митниць, з приводу порядку визначення року випуску транспортних засобів повідомляємо, що при визначені року випуску транспортних засобів, необхідно керуватись положеннями, викладеними в пункті 2 телетайпограми Держмиткому № 783 від 16.09.94 р.

В п. 14 Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмиткому від 13.06.95 р. № 253, зазначено лише перелік даних (документів), на підставі яких проводиться визначення року випуску транспортних засобів (а не порядок його визначення).

В. о. начальника Управління

організації митного контролю Е. Іванченко

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.09.1995 р. № 11/18-3893

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Лист відкликано (згідно з листом Департаменту організації митного контролю Державної митної служби України від 25 квітня 2005 року № 9/9.2-2232-ЕП)

Повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України” від 31.05.94 р. № 341 з 1 серпня 1994 р. введено заборону на ввезення в Україну для постійного використання механічних транспортних засобів, які на момент ввезення були виготовлені 10 і більше років тому.

У відповідності до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.93р. № 1094, механічні транспортні засоби - транспортні засоби, які приводяться в рух за допомогою двигуна.

Таким чином, дія постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України” від 31.05.94 р. № 341 на причепи, напівпричепи не поширюється.

Заступник голови Комітету Ю.Соловков

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.10.1995 р. №05/3155

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам прикордонних

митниць

До Держмиткому з внутрішніх митниць надходить інформація про те, що деякими прикордонними митницями (Чернігівська, Глухівська, Свердловська) при оформленні транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, не виконуються положення, викладені в Правилах митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, зокрема не заповнюються декларації МД-7, не вказується сума легально вивезеної валюти або відсутність даних про її вивезення та інше, що затрудняє оперативну роботу внутрішніх митниць та нерідко викликає конфліктні ситуації.

В зв’язку з вищевикладеним необхідно прийняти дійові міри по усуненню недоліків при оформленні транспортних засобів, що переміщуються через кордон, підвищенню професіоналізму в роботі співробітників митниць та посиленню контролю за виконанням ними своїх службових обов’язків.

В.о.начальника Управління

організації митного контролю Е. Іващенко

Прядка Г.І.

264-85-65

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.10.1995 р. № 05/3181

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 24 грудня 1999 року № 10/1-4085-ЕП)

До Держмиткому надходять запити щодо порядку оформлення транспортних засобів, які були придбані фізичними особами (резидентами) для постійного користування у військових частинах Російської Федерації, що знаходяться на території України.

В зв’язку з цим повідомляємо, що оскільки нормативними документами статус іноземних військ в Україні до цього часу не визначений, до прийняття Верховною Радою України відповідного Закону, оформлення вищезазначених транспортних засобів необхідно здійснювати згідно з чинним законодавством, зокрема відповідно до Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, як для суб’єктів громадської діяльності та фізичних осіб (нерезидентів).

В.о. начальника Управління

організації митного контролю Е. Іванченко

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕТАЙПОГРАМА

18.10.1995 р. №Т-673

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Телетайпограма

До Держмиткому надходить інформація, яка засвідчує, що при оформлені транспортних засобів, придбаних громадянами-резидентами за кордоном, митними установами допускаються різного роду відступи від положень Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмиткому від 13.06.95 р. № 253 і зареєстрованих в Мін’юсті України 10.08.95р. за № 290/826, та інших документів, зокрема листа Держмиткому від 20.07.93 р. № ІІ/І8-ЗІ43.

В зв’язку з вищевикладеним зобов’язуємо оформлення транспортних засобів, ввезених в Україну з-за кордону, здійснювати суворо дотримуючись вимог, зазначених у вказаних вище Правилах та листі Держмиткому За наявності в супровідних документах порушень, викладених в терміну Правил “митні обмеження” при видачі Посвідчень про реєстрацію цих транспортних засобів в органах Державтоінспекції накладені митні обмеження. У разі надання власниками таких транспортних офіційних документів, які спростовують ці порушення, митні обмеження знімати.

Заступник Голови Комітету Ю.Соловков

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.11.1995 р. № 11/2 - 4855

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Для керівництва і використання в оперативній роботі повідомляємо, що в зв’язку з державною реєстрацією в Мін’юсті України 10.08.95 р. за №290/826 Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених . наказом Держмиткому від 13.06.95 р. № 253, вважати такими, що втратили чинність наступні нормативні документи:

Лист від 22.06.92 р. № 01/1738

Телетайпограма від 7.07.93 р. № 782

Лист від 29.07.93 р. № 05/974

Телетайпограма від 10.08.93 р. № 972

Лист від 05.01.94 р. № 11/3-19

Лист від 11.01.94 р. № 11/3-70

Лист від 12.04.94 р. № 05/726

Лист від 18.04.95 р. № 11/3-1712

Лист від 14.09.94 р. № 11/2-3160

Лист від 23.11.94 р. № 11/3-4034

Телетайпограма від 30.11.94 р. № 971

Лист від 31.01.95 р. № 11/3-494

Абзаци 2 і 3 листа від 27.02.95 р. № 05/575

Лист від 16.03.95 р. № 11/3-1163

Лист від 14.06.95 р. № 05/1829

В.о.Голови комітету А.Ануфрієв

Прядка Г.І.

264-85-65

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

16.11.1995 р. № 432/95-ВР

Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів

Із змінами і доповненнями, внесеними

Законом України

від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР

3 метою впорядкування оподаткування підакцизних товарів та запобігання безпідставному користуванню пільгами суб’єктами підприємницької діяльності при ввезенні підакцизних товарів на територію України Верховна Рада України постановляє:

Внести такі доповнення до декретів Кабінету Міністрів України:

Пункт 1 розділу I втратив чинність (у зв’язку з втратою чинності Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 14-92 згідно із Законом України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР)

Статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 “Про акцизний збір” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №10, ст. 82) доповнити словами “а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територію України відповідно до законодавства”.

Скасувати пільги, надані законодавчими актами України щодо сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів, а також податку на добавлену вартість при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підакцизних товарів як для подальшої реалізації, так і для власного споживання громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, включаючи благодійні фонди, об’єднання громадян, релігійні організації, установи Національного банку України, підприємства з іноземними інвестиціями.

Президент України Л. КУЧМА

 

м. Київ

16 листопада 1995 року

№ 432/95-ВР

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Київ

28.11.1995 р. № 949

 

Постанова втратила чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 760)

Про внесення змін і доповнень до Правил ввезення транспортних засобів на територію України

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести такі зміни і доповнення до Правил ввезення транспортних засобів на територію України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1994 р. № 341 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 277; 1995 р., № 4, ст. 109):

1) доповнити Правила пунктом 8 такого змісту:

“8. Держмитком вправі приймати рішення щодо пропуску на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів (не більше одного на особу), виготовлених 10 і більше років тому, у випадках, якщо вони ввозяться громадянами України (або за їх дорученням іншими фізичними чи юридичними особами), які виїхали за межі України до 1 серпня 1994 р., не в’їжджали в Україну до придбання транспортних засобів і з об’єктивних причин не могли ввезти їх на територію України відразу після придбання”.

У зв’язку з цим пункти 8, 9 і 10 вважати відповідно пунктами 9, 10 і 11;

2) у пункті 7:

в абзаці першому вилучити слова “вузлів, агрегатів і запасних частин до них”;

абзац третій доповнити словами “або за договором дарування близьких родичів (чоловік, дружина, діти, батьки подружжя, брати, сестри)”.

Доповнити пункт абзацом такого змісту:

“ввезення транспортних засобів, що поставляються на підставі міжурядових угод”.

Прем’єр-міністр України Є. МАРЧУК

Міністр

 

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.12.1995 р. № 11/18-5372

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 25 травня 2001 року № 1/09-2641-ЕП)

До Держмиткому надходить інформація, що деякі співробітники прикордонних митниць нерідко з своєї ініціативи рекомендують громадянам-резидентам перемістити через територію України транзитом придбані ними за кордоном механічні транспортні засоби (надалі ТЗ), які були вироблені 10 і більше років тому. Як показує практика, в подальшому такі ТЗ за межі України не вивозяться, а їх власники звертаються до різних державних органів і установ та громадських об’єднань (до митниць по місцю постійного проживання, Держмиткому, Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, інших) з проханням і навіть з вимогою здійснити їх митне оформлення та зареєструвати в органах Державтоінспекції. Подібні дії громадян створюють обстановку нервозності, спонукають службових осіб до порушення нормативних документів, відволікають від роботи над вирішенням важливих питань.

В зв’язку з вищевикладеним, з метою наведення порядку з вказаного питання та чіткого дотримання чинного законодавства, зокрема, положень “Правил ввезення транспортних засобів на територію України”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.94 р. № 341, повідомляємо, що в оперативній роботі слід керуватись наступним:

Надавати дозволи громадянам, які постійно проживають в Україні, переміщувати транзитом через територію України механічні транспортні засоби, які були виготовлені 10 і більше років тому, лише у тих випадках, коли ці громадяни при перетині кордону заявляють, що дані ТЗ ними придбані не для особистого користування, а для громадян, які постійно проживають за межами України. При цьому в провізних відомостях на переміщення таких ТЗ через територію України транзитом мають бути вказані термін і маршрут руху, митниця (або митний пост) вивезення їх з України. Власників цих ТЗ необхідно попереджати про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі порушення ними зазначених умов без поважних причин (хвороба, вихід зі строю ТЗ, аварія, стихійне лихо, інше).

Внутрішнім митницям при зверненні до них громадян про митне оформлення вказаних ТЗ до їх власників необхідно застосовувати штрафні санкції та інші санкції згідно з чинним законодавством, в зв’язку з порушенням ними умов про транзит.

До співробітників, які ініціативно будуть рекомендувати громадянам перемістити через територію України зазначені ТЗ транзитом і інші варіанти ввезення їх в Україну (наприклад, ввезення таких ТЗ громадянами-нерезидентами) приміняти відповідно до чинного законодавства заходи покарання аж до звільнення з роботи.

Персональна відповідальність за виконання вищевикладеного покладається на Вас та Ваших заступників, до компетенції яких входить контроль за дотриманням порядку пропуску в Україну та митного оформлення ТЗ.

 Вважати таким, що втратив силу пункт 6 телетайпограми Держмиткому від 16.09.94 р. № 783.

Заст.Голови комітету Ю.Соловков

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.12.1995 р. №11/18-5480

м. Київ

Вул. Березняківська, 23

Генеральному директору “ММУ”

Сотуленку І.М.

Начальнику Центрального

Територіального митного

Управління

Копосову А.В.

Начальнику Київської

Спеціалізованої митниці

Устименку І.І.

На № 981 від 22.11.95

Розглянувши Вашого листа, повідомляємо, що до Держмиткому неодноразово звертались громадяни, які під час перебування за кордоном придбали транспортні засоби японського виробництва і після повернення на Україну склали контракти з Вашою фірмою на доставлення придбаних автомобілів на Україну.

Нагадуємо, що під час укладення контрактів на перевезення транспортних засобів, в подальшому, необхідно звертати увагу про заявлення громадянами, під час повернення з-за кордону несупроводжуваного багажу (крім випадків, коли громадяни виїхали за межі України до 21.08.95 р.).

Інформуємо також, що “Правила митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України”, затвердженні наказом Держмиткому від 31.06.95 р.№ 253, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.08.95 р. №290/826, вступили в дію 21.08.95 р. і є обов’язковими для виконання усіма громадянами та суб’єктами зовнішньо -економічної діяльності із урахуванням положень листа Держмиткому від 28.08.95 р. №11/26-3651).

З урахуванням вище викладеного, повідомляємо, що громадяни, що придбали транспортні засоби під час перебування за кордоном і ввозять їх на територію України через Вашу фірму, по раніше укладеним контрактам, можуть отримувати Посвідчення на реєстрацію цих транспортних засобів в органах ДАІ МВС України якщо такі транспортні засоби ввозяться в Україну з Урахуванням положень листа Держмиткому від 20.07.95 №11/18-3142*.

Додатково повідомляємо, що з 01.01.96 р. громадяни, які придбають нові транспортні засоби за межами України повинні пред’явити митниці, в зоні діяльності якої вони постійно проживають, документи, які підтверджують джерела походження іноземної валюти для придбання таких транспортних засобів, а для транспортних засобів, які були у користуванні, документи, що підтверджують зняття їх в уповноважених органах та нотаріально завірені договори придбання(згідно з листом Держмиткому від 28.08.95 №11/26-3651). У разі не пред’явлення таких документів, будуть застосовуватись положення про митні обмеження “Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України”.

Заступник Голови комітету Ю.Соловков

ЛадошкаС.М.

264-65-65

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

11.12.1995 р. № 11/18-5541

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 13 липня 2000 року № 09/01-2551-ЕП)

Додатково див. телетайпограму Державного митного комітету України від 4 січня 1996 року № Т-1

В зв’язку з запитами митниць повідомляємо, що згідно з Ставками ввізного мита на транспортні засоби індивідуального користування та запасні частини до них, затверджених Декретом Кабінету Міністрів України від 11.01.93 р. № 2-93, мито має нараховуватись з моменту початку користування транспортним засобом, тобто з дати його першої реєстрації, а не з моменту вироблення, як про це було вказано у нашому листі 05/726 від 12.04.94 р. При цьому, якщо число першої реєстрації відсутнє, а є лише місяць і рік, то датою початку користування таким транспортним засобом необхідно вважати останній день місяця. У разі відсутності числа і місяця першої реєстрації транспортного засобу, а значиться лише рік, датою початку користування цим транспортним засобом рахувати останній день останнього місяця року. При відсутності числа, місяця і року першої реєстрації, дату початку користування таким транспортним засобом визначати шляхом проведення відповідної експертизи.

Заст. Голови Комітету Ю. Соловков

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.12.1995 р. № 11/18-5689

 

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Копія: Міністерство юстиції

України

Начальнику Управління організації

юридичної допомоги населенню

Павловій Л. М.

За наявною в Держмиткомі інформацією деякі митниці не надають громадянам-резидентам, які згідно з чинним законодавством користуються митними пільгами, дозволів на відчуження протягом 2-х років придбаних ними за кордоном транспортних засобів іноземного виробництва навіть за умови згоди цих громадян на сплату ввізного мита. Такі дії митних установ неправомірні і являються порушенням законних прав громадян.

В зв’язку з вищевикладеним та для використання в оперативній роботі повідомляємо, що митні обмеження, передбачені Правилами митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженими наказом Держмиткому від 13.06.95 р. № 253, застосовуються у відношенні зазначеної вище категорії громадян у випадках не сплати ними ввізного мита за транспортні засоби іноземного виробництва, які були придбані за кордоном і ввезені на територію України. У разі згоди таких громадян на сплату згідно з чинним законодавством ввізного мита при митному оформленні вказаних транспортних засобів, митне обмеження не накладається. У випадку, коли при митному оформленні транспортного засобу митне обмеження було накладено, то після сплати його власником ввізного мита на протязі двох років воно знімається і надається дозвіл на відчуження цього транспортного засобу.

Заступник Голови комітету Ю. Соловков

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.12.2005 № 11/1-10/16595 26.12.2005 № 231/21662

 

Втратив дію з 27.09.2006 р. листом Державної митної служба України” від 27.09.2006 № 11/1-10/10695

Для забезпечення належного контролю за переміщенням транспортних засобів, увезених на територію України іноземцями-нерезидентами і особами без громадянства-нерезидентами й пропущених через державний кордон України відповідно до пункту 4.2 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України й Державної митної служби України від 24.11.03 № 297/793 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.12.03 за № 1133/8454, роз’яснюємо.

Відповідно до пункту 18 Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.03 №1989 “Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними” (зі змінами), діяльність контролюючих органів, транспортних та інших організацій і установ під час здійснення пропуску через державний кордон координується органами охорони державного кордону.

Пунктом 16 згаданої Типової технологічної схеми визначено, що зазначені в цьому пункті суб’єкти взаємодіють шляхом обміну інформацією, проведення нарад, спільних інструктажів для виявлення, зокрема, осіб, причетних до протиправної діяльності.

Ураховуючи викладене, у разі виявлення під час проведення паспортного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України в паспортному документі та/або імміграційній картці іноземних громадян-нерезидентів і осіб без громадянства-нерезидентів, які виїжджають з України без ввезеного ними транспортного засобу, не анульованої відмітки “ТЗ реєстраційний №” уповноважена посадова особа підрозділу прикордонного контролю забезпечує невідкладне письмове інформування про це вповноважених посадових осіб митного органу, якими здійснюється митний контроль у цьому пункті пропуску.

По отриманні від посадової особи підрозділу прикордонного контролю вищезгаданої інформації вповноважена посадова особа митного органу негайно вживає заходів для з’ясування причин і обставин не вивезення цього транспортного засобу, установлення його місцезнаходження, а також вивчає питання щодо можливої наявності факту порушень митних правил, що передбачені статтями 336, 335 Митного кодексу України.

У разі визнання в установленому законодавством порядку згаданих громадян винними в учиненні порушень відповідно до статей 336, 335 Митного кодексу України, митний орган невідкладно, у письмовій формі інформує відповідний підрозділ прикордонного контролю. Інформація повинна обов’язково містити такі дані: прізвище, ім’я, по-батькові, номер та серію паспортного документу.

По отриманні вищезгаданої інформації посадові особи підрозділу прикордонного контролю застосовують до таких громадян заходи, передбачені статтями 25, 26 Закону України від 04.02.94 № 3929-ХІІ “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (зі змінами), у порядку, установленому Правилами в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 №1074 (зі змінами).

Начальникам митних органів та керівникам підрозділів прикордонного контролю, у зоні діяльності яких розташовано пункти пропуску через державний кордон України, забезпечити до 16.01.06 унесення відповідно до цього листа змін і доповнень до технологічних схем пропуску товарів і транспортних засобів через державний кордон України.

Голова Державної

митної служби України О.Б.Єгоров

Голова Державної

прикордонної служби України М.М.Литвин

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.12.1995 р. № 11/2-6020

Начальникам ТМУ

Начальникам митниць

До відома та використання в роботі надсилаємо Закон України від 16 листопада 1995 р. № 432/95 “Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів”, Постанову Верховної Ради України від 16 листопада 1995 р. №433/95-БР “Про порядок введення в дію Закону України Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів” та Тимчасовий порядок нарахування акцизного збору та податку на добавлену вартість з громадян. Наказ Держмиткому на виконання вищезазначеного Закону України буде надіслано додатково після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Додаток: Закон України від 16.11.95 № 432/95 на 1 арк.

Постанова Верховної Ради України від 16.11.95 №433/95 на 1 арк-і Тимчасовий порядок на 11 арк.

Перший Заступник Голови Комітету М.Ануфрієв.

 

 

Вверх