Legal acts and departmental instructions 1993

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1993 року

11.01.1993 р. № 4-93

ДЕКРЕТ

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

11.01.1993 р. № 4-93

Про Єдиний митний тариф України

Із змінами і доповненнями, внесеними

Декретом Кабінету Міністрів України

від 20 травня 1993 року № 54-93,

Законами України

від 28 січня 1994 року № 3893-XII,

від 6 лютого 1996 року № 29/96-ВР,

від 15 листопада 1996 року № 506/96-ВР,

від 17 грудня 1996 року № 608/96-ВР,

від 3 квітня 1997 року № 170/97-ВР,

від 12 червня 1997 року № 337/97-ВР,

від 19 вересня 1997 року № 535/97-ВР,

від 11 грудня 1998 року № 309-XIV,

від 3 червня 1999 року № 722-XIV,

від 19 жовтня 1999 року № 1159-XIV,

від 16 березня 2000 року № 1559-III,

від 14 вересня 2000 року № 1954-III,

від 7 грудня 2000 року № 2120-III,

від 5 квітня 2001 року № 2371-III,

від 15 листопада 2001 року № 2779-III,

від 26 грудня 2002 року № 380-IV,

від 27 листопада 2003 року № 1344-IV,

від 18 березня 2004 року № 1624-IV,

від 16 грудня 2004 року № 2264-IV,

від 25 березня 2005 року № 2505-IV,

від 14 вересня 2006 року № 139-V

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Стаття 1 втратила чинність

(згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2371-III)

Установити, що мито сплачується у національній валюті України.

Мито не стягується при ввезенні товарів за рахунок коштів Державного валютного фонду України, республіканського (Республіки Крим), місцевих валютних фондів, іноземних кредитів, що надаються під гарантію Кабінету Міністрів України, а також при ввезенні засобів захисту рослин і тварин, калійних і фосфатних добрив.

(абзац другий статті 2 із змінами, внесеними згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. № 54-93, в редакції Закону України від 17.12.96 р. № 608/96-ВР)

(дію абзацу другого статті 2 зупинено в частині, що не стосується ввезення за договорами (контрактами), укладеними до набрання чинності Законом України від 19.10.99 р. № 1159-XIV, товарів за рахунок коштів іноземних кредитів, наданих Україні відповідно до міжнародних договорів України під гарантію Кабінету Міністрів України, або за договорами (контрактами), укладеними до 1 січня 2000 року, якщо відповідний іноземний кредит, наданий Україні згідно з міжнародним договором України під гарантію Кабінету Міністрів України, передбачено Державним бюджетом України, згідно із Законом України від 19.10.99 р. № 1159-XIV)

При ввезенні предметів дитячого асортименту ставки мита зменшуються на 50 процентів.

Частина четверта статті 2 втратила чинність

(згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2371-III)

Частина п’ята статті 2 втратила чинність

(згідно із Законом України від 14.09.2006 р. № 139-V)

(статтю 2 доповнено частиною четвертою згідно із Законом України від 28.01.94 р. № 3893-XII, частина четверта статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 06.02.96 р. № 29/96-ВР, від 15.11.96 р. № 506/96-ВР)

(частину четверту статті 2 замінено частинами четвертою і п’ятою згідно із Законом України від 12.06.97 р. № 337/97-ВР)

Частину шосту статті 2 виключено

(статтю 2 доповнено частиною шостою згідно із Законом України від 19.09.97 р. № 535/97-ВР, частина шоста статті 2 у редакції Закону України від 15.11.2001 р. № 2779-III, виключено згідно із Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV)

На період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему ввізне мито не стягується при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), що надходять у рамках міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній та безповоротній основі для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

(статтю 2 доповнено частиною сьомою згідно із Законом України від 11.12.98 р. № 309-XIV, частина сьома статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 03.06.99 р. № 722-XIV)

Частину восьму статті 2 виключено

(статтю 2 доповнено частиною восьмою згідно із Законом України від 11.12.98 р. № 309-XIV, частину восьму статті 2 виключено згідно із Законом України від 03.06.99 р. № 722-XIV)

Частину дев’яту статті 2 виключено

(статтю 2 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом України від 16.03.2000 р. № 1559-III, частину дев’яту статті 2 виключено згідно із Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV)

Ввізне мито не стягується при ввезенні на митну територію України у порядку, визначеному Законом України “Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні” товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-біологічних засобів), що використовуються для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Паралімпійських іграх. Перелік зазначених товарів (згідно з кодами Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності) затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Ця норма діє протягом одного року до дня початку кожних наступних Олімпійських та Паралімпійських ігор.

(статтю 2 доповнено частиною десятою згідно із Законом України від 14.09.2000 р. № 1954-III)

(дію частини десятої статті 2 зупинено на 2001 рік у зв’язку із зупиненням дії пункту 2 статті 5 Закону України від 14.09.2000 р. № 1954-III згідно із Законом України від 07.12.2000 р. № 2120-III)

(дію частини десятої статті 2 зупинено на 2003 рік в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та паралімпійських видів спорту у зв’язку із частковим зупиненням дії пункту 2 статті 5 Закону України від 14.09.2000 р. № 1954-III згідно із Законом України від 26.12.2002 р. № 380-IV,

на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. № 1344-IV)

(дію частини десятої статті 2 зупинено на 2003 рік в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та паралімпійських видів спорту у зв’язку із частковим зупиненням дії пункту 2 статті 5 Закону України від 14.09.2000 р. № 1954-III згідно із Законом України від 26.12.2002 р. № 380-IV,

на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. № 1344-IV)

(частина десята статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.12.2004 р. № 2264-IV)

Частину одинадцяту статті 2 виключено

(статтю 2 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом України від 18.03.2004 р. № 1624-IV, частину одинадцяту статті 2 виключено згідно із Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV)

З набуттям чинності Єдиного митного тарифу України всі раніше визначені митні пільги, за винятком тих, що встановлені законодавчими актами України та міжнародними договорами України, не застосовуються.

Зупинити дію:

частини третьої статті 2, частини другої статті 7 Закону України “Про Єдиний митний тариф” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259), статей 1, 3, 4, частини другої статті 9 в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України, частини першої статті 17 цього Закону в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України та сплати мита в іноземній валюті, а також частини третьої цієї статті в частині перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України, який застосовується для розрахунків по зовнішньоекономіних операціях;

статті 7 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 16, ст. 203);

частини четвертої статті 13 Закону Української РСР “Про зовнішньоекономічну діяльність” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №29, ст. 377) в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України, а також частини сьомої цієї статті.

Цей Декрет набуває чинності через 15 днів після опублікування.

Прем’єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр

Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

 

м. Київ

11 січня 1993 року

№ 4-93

ЄДИНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ

Єдиний митний тариф України втратив чинність

(згідно із Законом України

від 5 квітня 2001 року № 2371-III)

11.01.1993 р. № 2-93

ДЕКРЕТ

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

11.01.1993 р. № 2-93

Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 19 листопада 1993 року № 3631-XII, від 7 грудня 2000 року № 2134-III

Декрет втратив чинність (згідно із Законом України від 13 вересня 2001 року № 2681-III)

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити, що предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства (надалі - громадяни), підлягають обкладенню митом за повними ставками Єдиного митного тарифу.

Від оплати мита звільняються такі предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами:

а) товари (крім винно-горілчаних і тютюнових виробів) загальною вартістю, еквівалентною 1400 доларів США включно;

(пункт “а” статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.11.93 р. № 3631-XII)

б) предмети особистого користування (за винятком транспортних засобів індивідуального користування та запасних частин до них), що тимчасово ввозяться на митну територію України;

в) речі, що ввозяться (пересилаються) при переселенні на постійне місце проживання в Україну;

г) горілчані вироби у кількості 1 літра, вино - 2 літрів, тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів) на одну особу.

Стаття 3 втратила чинність

(згідно із Законом України від 07.12.2000 р. № 2134-III)

Цей декрет набуває чинності через 15 днів з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України Л. КУЧМА

 

Міністр

Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

11 січня 1993 року

№ 2-93

 

Додаток

до Декрету Кабінету Міністрів України

від 11 січня 1993 р. № 2-93

СТАВКИ

ввізного мита на транспортні засоби індивідуального користування та запасні частини до них

Додаток втратив чинність (згідно із Законом України від 7 грудня 2000 року № 2134-III)

2.01.1993 р. № 11/2-70

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

12.01.1993 р. № 11/2-70

Начальникам УВД Республики Крым, областей, г. Севастополя и

ГУВД г. Киева

Начальникам таможен

О порядке пропуска автотранспортных средств

Письмо отозвано (в соответствии с письмом Государственной таможенной службы Украины от 28 июля 2005 года № 11/1-10/9108-ЕП)

В последнее время участились случаи выезда за границу транспортных средств с сериями номерных знаков, буквы которых не соответствуют латинским, что противоречит международным соглашениям.

С целью наведения порядка в этом вопросе просим сообщить сотрудникам пограничных постов МВД Украины и таможен, что транспортные средства с номерными знаками, в которых использованы буквы, не совпадающие с латинским алфавитом, а также без распознавательного знака государства, пропуску через границу Украины не подлежат.

Первый заместитель

Председателя ГТК Украины В. А. Мирошниченко

 

28.01.1993 р. № 2954-XII

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.01.1993 р. № 2954-XII

Про порядок введення в дію Закону України “Про дорожній рух”

Із змінами і доповненнями, внесеними

Постановою Верховної Ради України

від 2 лютого 1994 року № 3914-XII

Верховна Рада України постановляє:

Ввести в дію Закон України “Про дорожній рух” від дня його опублікування (16 липня 1993 року).

П’ята частина статті 29 не стосується власників таких автомобілів, які придбані і зареєстровані в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України до 16 липня 1993 року.

Дозволити органам Державної автомобільної інспекції зареєструвати автомобілі з правим розташуванням керма, які були придбані і ввезені в Україну до дня введення в дію Закону України “Про дорожній рух”, тобто до 16 липня 1993 року.

(пункт 1 в редакції Постанови Верховної Ради України від 02.02.94 р. №3914-XII)

Кабінету Міністрів України протягом двох місяців внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення актів законодавства у відповідність з Законом України “Про дорожній рух”.

Доручити Кабінету Міністрів України визначити, при необхідності, окремі структури для координації та управління дорожнім рухом в Україні.

Голова Верховної Ради

України І. ПЛЮЩ

м. Київ

28 січня 1993 року

№ 2954-XII


29.07.1993 р. № 11/1-2663

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.07.1993 р. № 11/1-2663

НАЧАЛЬНИКАМ МИТНИЦЬ

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 29 грудня 1999 року № 15/1-4159-ЕП)

В зв’язку з зверненнями, що надходять на адресу Державного митного Комітету від митних установ, організацій та підприємств стосовно застосування ст. 61 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в частині звільнення від обкладення митом експортноімпортних операцій роз’яснюємо:

- відповідно до змін, внесених Постановою Верховної Ради України від 01.07.92 р. № 2533-ХII в статтю 61 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, громадські об’єднання осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також підприємства і організації цих об’єднань звільнюються від сплати мита за товари, що імпортуються та експортуються згідно із статутною діяльністю, яка повинна бути направлена на надання допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, в разі, якщо членами і працівниками зазначених об’єднань, підприємств і організацій є не менше 75 процентів осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Правильність віднесення громадських об’єднань та їх фондів, організацій та підприємств до таких, що користуються пільгами передбаченими цим Законом, здійснюється на основі пред’явлення митниці слідуючих документів:

1) статуту, установчого договору громадських об’єднань, організацій, фондів, підприємств та контрактів, що свідчать про здійснення експортно-імпортних операцій в рамках статутної діяльності;

2) книги реєстрації членів об’єднання, організації, штатного розкладу підприємства, оригіналів (копій) документів, що підтверджують належність членів, працівників до категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Визначення 75 відсотків членів, працівників до категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи здійснюється митницями самостійно на основі вищезазначених документів або довідки податкової інспекції, що членами, працівниками зазначених організацій, підприємств є не менше 75 процентів осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Від сплати митних зборів не звільняються.

Голова Комітету А. КОЛОС

05.08.1993 р. № 05/1027

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.08.1993 р. № 05/1027

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 25 травня 2001 року № 1/09-2641-ЕП)

В зв’язку з виникаючими питаннями роз’яснюємо, що згідно пункту 2 “в” Декрету Кабінету Міністрів України № 2-93 від 11.01.93р. транспортні засоби, які зареєстровані за власниками в країні попереднього проживання, так і при ввезенні по рахункам-фактурам і договорам купівлі, продажу тощо, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну, підлягають пропуску без сплати ввізного мита.

Заступник Начальника Управління

організації митного контролю О. Шейко

 

10.08.1993 р. № 11/1-2781

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.08.1993 р. № 11/1-2781

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 2 березня 2005 року № 25/2-9-16/2041-ЕП)

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 31 березня 2005 року № 25/1-15-38/3247-ЕП)

Доводимо до Вашого відома, що до Інструкції про порядок нарахування, сплати мита та пропуску предметів, що вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України, затвердженої Наказом Державного митного комітету від 19 січня 1993 року № 14, вносяться такі доповнення:

Перший абзац пункту 5.2 доповнити словами: “Квитанція дійсна на протязі року від дати її оформлення”.

Третій абзац цього ж пункту доповнити словами: “Квитанція не підлягає передачі іншій особі”.

Пункт 5.6 доповнити словами:

“Мито, сплачене митному органу по квитанції МД-1 перерахуванню і поверненню не підлягає”.

Голова Комітету А. Колос

 

18.10.1993 р. № 05/1440

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.10.1993 р. № 05/1440

Начальникам митниць

Укртерміналкомплекс

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 14 липня 2004 року № 16/16-2914-ЕП)

Повідомляємо, що починаючи з 1 грудня 1993 року при митному оформленні і видачі посвідчення на право реєстрації транспортних засобів, ввезених в Україну громадянами будь-яких категорій застосовуються порядок і ставки мит, введені в дію після прийняття Кабінетом Міністрів України Декрету № 2-93 від 11.01.93 року.

Визнаються такими, що втратили чинність телетайпограми Державного митного комітету України №№ 158, 167, 402 відповідно від 11.02.93, 12.02.93, 01.04.93 р.

Начальник Управління

організації митного контролю О. Петров

 

21.10.1993 р. № 873

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Київ

 

21.10.1993 р. № 873

Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, що додаються.

Виконуючий обов’язки

Прем’єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

 

Міністр

Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 жовтня 1993 p. № 873

ПРАВИЛА

державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок

Загальні положення

Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок (надалі - транспортні засоби) встановлюють єдиний на території України порядок реєстрації та обліку транспортних засобів, видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

Ці Правила є обов’язкові для всіх міністерств, відомств, підприємств, об’єднань, установ та організацій незалежно від форм власності (надалі - підприємства), а також громадян, які є власниками транспортних засобів або діяльність яких пов’язана з їх виробництвом та експлуатацією. Законні представники власників транспортних засобів виконують їх обов’язки у межах наданих їм повноважень.

Державна реєстрація транспортних засобів здійснюється органами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ з метою контролю за відповідністю конструкції та технічного стану транспортних засобів діючим в Україні стандартам, правилам і нормативам, дотримання законодавства про виконання військово-транспортних зобов’язань, сплату податків, платежів, забезпечення обліку та попередження протиправних дій окремих осіб щодо транспортних засобів.

Органи Державтоінспекції при здійсненні реєстрації транспортних засобів ведуть облік підприємств, що реалізують ці засоби.

Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Реєстрація транспортних засобів

Транспортні засоби реєструються за підприємствами та громадянами. Транспортні засоби, що належать декільком громадянам, реєструються за одним з них, на якого оформлено документи, що стверджують правомірність придбання засобу. За їх згодою у розділі “Особливі відмітки” свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) може бути зроблено запис:

“___________________________________ має право керувати”, який

(прізвище, ім’я, по батькові)

скріплюється печаткою реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції (надалі - підрозділ ДАІ).

Власники транспортних засобів або уповноважені ними органи, громадяни (надалі - власники) зобов’язані зареєструвати належні їм транспортні засоби протягом 10 діб після їх придбання або виникнення обставин, що послужили підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Експлуатація транспортних засобів, не зареєстрованих в органах Державтоінспекції, а також без номерних знаків “Транзит” забороняється.

Реєстрація транспортних засобів здійснюється на підставі заяви власника і документів, що засвідчують його особу, правомірність придбання чи одержання транспортного засобу, відповідність конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Реєстрація транспортних засобів провадиться за умови сплати передбачених податків, зборів та інших видів платежів.

Правомірність придбання транспортних засобів, номерних агрегатів стверджується документами, скріпленими печаткою, виданими торговельними організаціями, митними органами та судами, нотаріальними конторами, органами соціального захисту населення, підприємствами-виготовлювачами транспортних засобів, військовими частинами, відділами матеріальних фондів оперативних командувань, підприємствами, підрозділами ДАІ тощо.

Такими документами можуть бути:

довідка-рахунок за формою, передбаченою додатком № 1, видана торговельною організацією, на аукціоні, підприємством, що реалізує транспортний засіб;

договір дарування, купівлі-продажу, міни та інші договори, укладені у встановленому порядку, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя тощо, посвідчені нотаріальними конторами, якщо це передбачено чинним законодавством;

копія рішення суду і виконавчого листа про належність транспортного засобу;

довідка органу соціального захисту населення, який виділив автомобіль з ручним керуванням або мотоколяску;

приймально-здавальний акт з указанням конкретного одержувача або наряд на одержання транспортних засобів з їх реквізитами, довідка, видана підприємствами-виготовлювачами транспортних засобів або підприємствами, які встановили на транспортний засіб спеціальний пристрій;

наряд і сплачений рахунок, видані відділами матеріальних фондів оперативних командувань Міністерства оборони України;

акт технічного огляду транспортного засобу, оціночний акт і квитанція до прибуткового касового ордера про оплату за транспортний засіб, видані військовими частинами та авторемонтними підприємствами Міністерства оборони України;

угода, зареєстрована на біржі;

договір купівлі-продажу або міни, виданий підрозділами ДАІ;

дозвіл на реєстрацію транспортних засобів у підрозділах ДАІ, вантажна митна декларація, постанова митних органів про конфіскацію транспортного засобу. При реєстрації транспортних засобів, що були в експлуатації і зареєстровані в підрозділах ДАІ, крім названих документів додається свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) з відміткою підрозділу ДАІ про зняття транспортного засобу з обліку.

Відчуження (реалізація) придбаних транспортних засобів, не зареєстрованих в підрозділах ДАІ, не проводиться.

Транспортні засоби, придбані підприємствами для реалізації своїм працівникам, реєструються на підставі квитанції до прибуткового касового ордера і одного із документів, що стверджує облікові дані цих засобів (приймально-здавальний акт підприємства-виготовлювача, сертифікат якості, вантажна митна декларація, довідка-рахунок торговельної організації, приймально-передавальний акт підприємства).

Реєстрація транспортних засобів, конфіскованих митними органами, проводиться на підставі постанови цих органів про конфіскацію транспортного засобу, де вказуються номери кузова, двигуна і реєстраційних документів (свідоцтва про реєстрацію, технічного паспорта) з відміткою підрозділу ДАІ про зняття його з обліку.

За дипломатичними і торговельними представництвами, консульськими установами іноземних держав та їх персоналом транспортні засоби реєструються (перереєструються) і знімаються з обліку підрозділами ДАІ за клопотанням Генеральної дирекції Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв.

За акредитованими в Україні представництвами преси, радіо і телебачення, банками, фірмами, авіакомпаніями іноземних держав і їх співробітниками, які виконують роботи на території України за контрактами, іноземними громадянами, які прибули в Україну для здійснення науково-технічного, економічного, культурного співробітництва або навчання на строк не менше 6 місяців, чи перебувають в Україні у службових, торговельних справах і одержали право на завезення службового або власного автомототранспорту, його реєстрація (перереєстрація) і зняття з обліку проводяться за листами підприємств, які їх приймають.

Реєстрація транспортних засобів за іноземними громадянами і особами без громадянства, які постійно проживають на території України, проводиться на загальних підставах.

Документом, що стверджує правомірність придбання транспортних засобів іноземними юридичними і фізичними особами, є:

вантажна митна декларація або дозвіл митниці на реєстрацію транспортних засобів, ввезених з-за кордону (додаток № 2);

довідка-рахунок, видана торговельною організацією на території України іноземному громадянину, підприємству;

приймально-здавальний акт про передачу транспортного засобу іноземному власнику, виданий Генеральною дирекцією Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв (додаток № 3);

заява про перереєстрацію транспортного засобу в межах одного й того ж іноземного представництва (додатки № 4 і 5);

договори дарування, купівлі-продажу, міни, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя та інші документи, посвідчені нотаріальними конторами, якщо це передбачено чинним законодавством;

рішення суду про належність транспортного засобу, винесене на території України.

Транспортні засоби виробництва підприємств колишнього СРСР, крім транспорту Міністерства оборони, які експлуатувались за кордоном і повернуті в Україну без реєстраційних документів, реєструються на підставі клопотань МЗС України і приймально-здавальних актів або накладних на відпуск матеріальних цінностей та відповідних митних документів.

Самостійно виготовлені транспортні засоби реєструються за власниками на підставі документів, що стверджують правомірність придбання номерних агрегатів і вузлів, а також висновку на автомобіль, мотоцикл, причіп власного виготовлення, затвердженого особою, яка контролює діяльність експертно-консультаційної групи (ЕКГ) організації або контрольно-технічної комісії (КТК) Спілки автомобілістів. Замковий пристрій для зчіплювання причепа й автомобіля має відповідати вимогам державного стандарту.

Реєстрація, перереєстрація транспортних засобів підприємств проводяться за погодженням з військовими комісаріатами.

Під час реєстрації (крім реєстрації за державними підприємствами), перереєстрації, знятті з обліку транспортні засоби підлягають огляду з метою перевірки відповідності номерних агрегатів обліковим даним. Огляд проводиться працівниками органів ДАІ міськрайвідділів за місцем проживання власників транспортних засобів, про що в документах робиться відмітка або видається акт технічного огляду, завірений печаткою.

Підприємства, на балансі яких знаходяться транспортні засоби, можуть вносити до талонів про проходження технічного огляду або технічних паспортів номери встановлених агрегатів і завіряти записи печаткою.

На зареєстровані транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти, реєстраційні талони), а також державні номерні знаки, що відповідають державному стандарту України: по два - на автотранспорт, по одному - на мототранспорт і причіп.

Технічні паспорти і технічні талони старого зразка діють до їх заміни на реєстраційні документи нового зразка.

На транспортні засоби, які належать іноземним юридичним і фізичним особам, вказаним у пункті 11 цих Правил, видаються свідоцтва про реєстрацію (реєстраційні талони) і номерні знаки:

- серії “CDP” - на автомобілі глав дипломатичних представництв;

- серії “DP” - на автомобілі дипломатичних представництв, консульств і їх персоналу, міжнародних банків та інших міжнародних організацій і їх персоналу, які користуються дипломатичними привілеями у повному обсязі. Підставою для присвоєння зазначених номерних знаків є дипломатична картка власника, видана МЗС України;

- серії “S” - на автомобілі співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв або консульств, міжнародних банків та інших міжнародних організацій. Підставою для присвоєння зазначених номерних знаків є посвідчення особи власника або службова картка, видана МЗС України;

- серії “F” - на автомобілі постійно акредитованих в Україні іноземних фірм, авіакомпаній, спільних підприємств, закордонних органів преси, радіо, телебачення та їх співробітників. Підставою для присвоєння зазначених номерних знаків є лист фірми, компанії, спільного підприємства тощо, посвідчення особи співробітника або службова картка, видана МЗС України, чи акредитаційна кореспондентська картка;

- серії “C” - на автомобілі іноземних спеціалістів, які прибули в Україну для налагодження науково-технічного, економічного й культурного співробітництва або навчання не менш як на 6 місяців, іноземних громадян, які перебувають в Україні відповідно до міжурядових угод у службових, торговельних і громадських справах й одержали право завезення службового або власного транспорту, а також на автомототранспортні засоби, придбані іноземними громадянами або видані їм напрокат;

- серії “B” - на автомобілі, власники яких виїжджають для постійного проживання за кордон.

На причепи до автомобілів і мототранспортні засоби, що належать закордонним представництвам, іноземним громадянам і особам без громадянства, видаються номерні знаки останньої сотні з останньої серії, закріпленої за Республікою Крим, областю, містом.

При реєстрації експериментальних зразків транспортних засобів, що проходять випробування, в реєстраційних документах ставиться штамп “Випробування” і видаються номерні знаки. Підставою для їх реєстрації є технічне завдання виробника на їх розробку, узгоджене з Головним управлінням ДАІ МВС України, а для ремонтних підприємств - технічні вимоги на їх ремонт.

На зареєстровані технічно справні транспортні засоби видаються талони про проходження державного технічного огляду. Порядок видачі талонів визначається Правилами проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів.

Відомості про зареєстровані (перереєстровані) транспортні засоби та їх власників заносяться до облікової бази даних органів ДАІ.

Порядок надання інформації про транспортні засоби та їх власників встановлюється МВС України.

Свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти) транспортних засобів і номерні знаки на них замість втрачених або непридатних для користування видаються на підставі заяв власників транспортних засобів, де зазначаються обставини їх втрати. Дублікати свідоцтв про реєстрацію (технічних паспортів) транспортних засобів, знятих з обліку, видаються після одержання відповідного підтвердження від реєстраційно-екзаменаційного підрозділу ДАІ за місцем їх попередньої реєстрації.

У разі виникнення сумнівів щодо справжності свідоцтв про реєстрацію (технічних паспортів), номерів агрегатів транспортних засобів або коли номери агрегатів не відповідають пред'явленим документам, за місцем попередньої реєстрації транспортних засобів надсилаються запити, відповідь на які повинна надійти протягом 10 днів.

На час, необхідний для одержання підтвердження, власникові на термін до 3-х місяців видається тимчасовий реєстраційний талон і номерні знаки. Знайдені втрачені свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти) і номерні знаки вважаються недійсними і підлягають здачі до реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ.

Реєстрація транспортних засобів підприємств

Реєстрація транспортних засобів за створюваними підприємствами, діяльність яких пов’язана з їх експлуатацією, проводиться за умови забезпечення їх місцями для зберігання й обслуговування.

Транспортні засоби автотранспортних підприємств реєструються за місцем їх знаходження. Якщо стоянка транспортних засобів розташована за місцезнаходженням філіалів, відділень або інших відособлених підрозділів цих підприємств, то транспорт може реєструватися за місцем його стоянки.

У реєстраційних документах зазначається підприємство, якому належить транспортний засіб, його адреса, адреса стоянки.

Для реєстрації транспортних засобів, виготовлених на підприємствах, що не спеціалізуються на серійному випуску транспортних засобів, до реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ подається також свідоцтво про погодження конструкції транспортних засобів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху або його ксерокопія.

Обмеження, вказані у свідоцтві, вносяться до реєстраційного документа (реєстраційної картки, книги реєстрації).

Реєстрація індивідуальних транспортних засобів

Автомобілі реєструються за особами, які досягли 18 років, мототранспортні засоби - за особами, які досягли 16-річного віку, за винятком автомототранспортних засобів, що перейшли у спадщину. При реєстрації транспортного засобу за неповнолітніми спадкоємцями в обліковій картці вказується прізвище, ім’я та по батькові батьків (одного з них) або опікуна чи піклувальника і робиться відмітка про те, що зняття транспортного засобу з обліку без дозволу органів опіки та піклування забороняється.

Транспортні засоби реєструються за місцем постійного або тимчасового проживання громадян.

За наявності обставин, що перешкоджають реєстрації індивідуального транспортного засобу за місцем проживання власника, як виняток, з дозволу керівника реєстраційно-екзаменаційного підрозділу ДАІ можлива їх реєстрація за місцем проживання інших осіб за їх письмовою згодою.

У разі втрати документів, що підтверджують факт придбання мототранспорту, і коли неможливо одержати їх дублікатів, такий транспорт береться на облік управліннями (відділами) ДАІ Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Підставою для перереєстрації транспортних засобів є нотаріально засвідчені договори про поділ спільно набутого подружжям майна або поділ спадкового майна, а також угоди про розірвання договорів дарування, купівлі-продажу, міни.

Реєстрація виграних транспортних засобів проводиться на підставі довідки-рахунку, зворотня сторона якої заповнюється членами комісії, що проводить розіграш (уповноваженою особою підприємства), і скріплюється печаткою.

Реєстрація завезених в Україну транспортних засобів

Транспортні засоби, завезені в Україну громадянами для особистого користування, відчуження підлягають реєстрації на підставі заяв власників і виданих митними органами дозволів на реєстрацію в підрозділах ДАІ з урахуванням митних обмежень (сплата мита, заборона відчуження, дата зворотнього вивезення).

Транспортні засоби, завезені в Україну підприємствами для власних потреб, підлягають реєстрації на підставі заяв цих підприємств та вантажних митних декларацій (їх копій, завірених митними органами), що містять ідентифікаційні дані транспортних засобів, завірені особистою печаткою працівника митної служби.

Реєстрація транспортних засобів, завезених в Україну і реалізованих підприємствами-посередниками, провадиться на підставі довідок-рахунків, в яких обов’язково робиться запис: “В митному відношенні оформлено. Вантажна митна декларація (ВМД) “___” _____________ 19__ р. № __”.

На зареєстровані транспортні засоби видаються державні номерні знаки і реєстраційні документи, до яких вносяться митні обмеження (якщо вони є).

Національні номерні знаки і реєстраційні документи на транспортні засоби держав, з яких вони тимчасово вивезені, підлягають здачі в реєстраційно-екзаменаційні підрозділи ДАІ як умова для тимчасового обліку транспортних засобів і зберігаються у встановленому МВС України порядку.

Національні номерні знаки і реєстраційні документи на транспортні засоби, завезені в Україну під зобов’язання про зворотнє вивезення, не вилучаються за наявності клопотання іноземних або міжнародних організацій.

Зняття з обліку у зв’язку з відчуженням (продажею, міною, даруванням) або вибракуванням транспортних засобів, на які не знято обмеження митних органів, проводиться з дозволу цих органів.

Перереєстрація транспортних засобів

Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі зміни місця стоянки, юридичної адреси підприємства (його назви), власника транспортного засобу, місця його проживання, прізвища, імені та по батькові, а також кольору, типу або моделі транспортного засобу внаслідок переобладнання чи заміни двигуна, кузова, інших деталей.

Перереєстрація транспортних засобів на одного з подружжя проводиться на підставі їх спільної заяви і свідоцтва про право власності на частку у спільному майні.

Перереєстрація транспортного засобу, що є спільною власністю осіб, які ведуть селянське (фермерське) господарство, в разі смерті однієї з них проводиться на підставі заяви члена цього господарства (за наявності кількох членів господарства - їх спільної заяви), свідоцтва про смерть особи, на яку було зареєстровано транспортний засіб, довідки сільської Ради народних депутатів про склад селянського (фермерського) господарства і підтвердження, що транспортний засіб є їх спільною власністю.

Перереєстрація, реєстрація переобладнаних і складених із запасних частин та агрегатів транспортних засобів, у тому числі самостійно, проводиться на підставі довідок про відповідність їх технічного стану вимогам безпеки дорожнього руху, які видаються станціями технічного обслуговування (СТО) або підприємством, яке виконало ці роботи, а також документів, що стверджують правомірність придбання встановлених номерних вузлів та агрегатів. При встановленні газового устаткування, крім того подається приймально-здавальний акт підприємства, яке має право проводити випробування таких паливних систем. (Переобладнання транспортних засобів шляхом заміни номерних агрегатів проводиться з дозволу реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ).

Власникові переобладнаного (складеного) транспортного засобу видається нове свідоцтво про реєстрацію із зазначенням нової моделі.

В графі “Рік випуску” вказується рік переобладнання (складання).

Вивільнені після переобладнання або ремонту номерні агрегати залишаються у розпорядженні власників і можуть бути внесені в свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) в графу “Особливі відмітки”.

Дозволяється перереєстрація транспортних засобів, переобладнаних шляхом заміни кузова, двигуна, рами інших моделей і модифікацій даної марки, встановлення на власні легкові автомобілі пристрою ручного керування або газового і іншого обладнання в організаціях чи самостійно, а також переобладнання легкових автомобілів іноземного виробництва з установкою кузовів автомобілів вітчизняного виробництва аналогічних іномаркам. В інших випадках перереєстрація здійснюється при заміні двигунів за рекомендаціями підприємств-виготовлювачів транспортних засобів.

Дозволяється реєстрація серійних автомобілів і мотоциклів, складених із запасних частин та агрегатів, які допущені у встановленому порядку до їх подальшої експлуатації.

Перереєстрація транспортних засобів, переобладнаних для перевезення людей, проводиться у разі відповідності їх вимогам, викладеним в додатку №6.

Дозволяється перереєстрація автомобілів при заміні кузова “Фургон” на базі легкового автомобіля на кузов легкового. Моторизовані візки (пікапи), виготовлені на базі легкового автомобіля, реєструються на загальних підставах.

Якщо автомобілі переобладнано з інших моделей даної марки шляхом заміни кузовних деталей (крила, панелі, капота тощо), власникові видається свідоцтво про реєстрацію із зазначенням моделі, якій відповідає зовнішній вигляд автомобіля після переобладнання. Номери агрегатів, якщо вони не змінювалися, записуються попередні, рік випуску не змінюється. До розділу “Особливі відмітки” свідоцтва про реєстрацію вноситься запис:

“Автомобіль переобладнано з моделі ___________________

(вказати якої)

шляхом заміни _________________________ в 19___ р.”, який

(вказати деталі, агрегати)

скріплюється печаткою.

 

У разі перереєстрації транспортного засобу свідоцтво про реєстрацію підлягає заміні на загальних підставах.

Зняття транспортних засобів з обліку

Зняття транспортних засобів з обліку здійснюється на підставі заяв власників (довірених осіб) при пред’явленні документа, що засвідчує особу власника (довіреної особи), за рішенням суду (після набуття ним чинності), а також постанови начальника митниці після їх огляду.

Дозволяється зняття транспортних засобів з обліку також на підставі скріпленого печаткою акта технічного огляду, виданого реєстраційно-екзаменаційним підрозділом ДАІ за місцезнаходженням транспортних засобів.

Тимчасове обмеження зняття з обліку транспортних засобів може бути встановлено рішеннями судів, митних органів, прокуратурою та органами внутрішніх справ.

У разі коли транспортні засоби знімаються з обліку у зв’язку з вибуттям за межі Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, в свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) робиться відмітка про напрям їх вибуття, номерні знаки здаються і видаються номерні знаки “Транзит”.

Транспортні засоби, що вибувають за межі України, знімаються з обліку за дозволом митних органів.

Номерні знаки із знятого з обліку транспортного засобу на прохання власника можуть бути перезакріплені за іншим придбаним цим власником транспортним засобом.

Вибракувані транспортні засоби підприємств знімаються з обліку на підставі затверджених актів, а громадян - за заявами власників.

Транспортні засоби, одержані через органи соціального захисту населення, знімаються з обліку за письмовим розпорядженням цих органів.

Зняття з обліку в цих випадках проводиться без огляду транспортних засобів. Номерні знаки і реєстраційні документи підлягають здачі до реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ.

49.Транспортні засоби, що належать громадянам, завезені в Україну під зобов'язання про зворотнє вивезення, знімаються з обліку після їх огляду працівниками ДАІ.

Якщо транспортний засіб вибуває за межі Республіки Крим, області, району (за винятком району в місті) більш як на двомісячний термін, власник зобов'язаний протягом 10 днів поставити його на тимчасовий облік в ДАІ за місцезнаходженням. При цьому у талоні про проходження технічного огляду (технічному талоні до технічного паспорта старого зразка) робиться запис про тимчасовий облік транспортного засобу і вказується строк його перебування на цій території.

З тимчасового обліку транспортні засоби не знімаються.

Порядок видачі тимчасового дозволу для використання не зареєстрованих у встановленому порядку транспортних засобів

На транспортні засоби, що доставляються своїм ходом з підприємств-виготовлювачів, авторемонтних підприємств, прикордонних митниць, торговельних організацій до місця реєстрації, а також засоби, зняті з обліку у зв'язку з вибуттям в іншу державу, область, торговельну організацію, видаються номерні знаки типу “Транзит”.

Відмітки про видачу номерних знаків “Транзит” робляться в реєстраційних документах або в документах, що стверджують правомірність придбання транспортних засобів.

Підприємствам, які здійснюють перегін транспортних засобів з підприємств-виготовлювачів до їх одержувачів, видаються для багаторазового використання реєстраційні номерні знаки, що відповідають державному стандарту. У супроводжуючих документах підприємств-виготовлювачів робляться відмітки “Перегін” і вказуються реєстраційні номери.

При завезенні транспортних засобів з-за кордону громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, національні номерні знаки вилучаються на митницях, а замість них видаються номерні знаки типу “Транзит”.

Зняті національні номерні знаки передаються реєстраційно-екзаменаційним підрозділам ДАІ у встановленому МВС України порядку.

Порядок видачі дозволу для поїздки за кордон

До участі в міжнародному русі допускаються транспортні засоби, на які видано національні реєстраційні документи відповідно до Конвенції про дорожній рух, а серії державних номерних знаків співпадають з літерами латинського алфавіту.

Дозвіл для поїздки за кордон може видаватися на підставі нотаріально посвідченого доручення. При цьому особі, яка їде за кордон на загальних підставах, на період поїздки видається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а свідоцтво про реєстрацію, виписане на власника, і оформлене доручення зберігаються у відповідному підрозділі ДАІ.

Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію повинно бути повернуто відповідному підрозділу ДАІ не пізніш як через 10 днів після повернення із-за кордону.

Транспортний засіб, на якому власник виїжджає за кордон, повинен бути застрахований і мати розпізнавальний знак України.

Транспортний засіб, на який встановлене тимчасове обмеження на зняття з обліку, до поїздок за кордон не допускається.

На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон на постійне місце проживання, видається свідоцтво про реєстрацію. Такі транспортні засоби знімаються з обліку.

Транспортний засіб повинен бути зареєстрований (перереєстрований) у реєстраційно-екзаменаційному підрозділі ДАІ протягом 10 діб з моменту придбання

Додаток № 1

до Правил, затверджених постановою Кабінету Міністрів України

від 21 жовтня 1993 р. № 873

Транспортний засіб повиненбути зареєстрований (пере-реєстрований) у реєстраційно-екзаменаційному підрозділіДАІ протягом 10 діб з моментупридбання "____" _______________ 19 р. Довідка-рахунок №_____________ Видана_________________________________________________в тім,що (прізвище, ім’я, по батькові, назва організації)йому продано і видано______________________марки_______________________двигун №______________,шасі №_______________,кузов №___________________рама №__________________,свідоцтво про реєстрацію(техпаспорт) №_________________________________вартістю_______________________________________________________________ (сума літерами)Адреса_________________________________________________________________Паспорт (документ,що його замінює) серія___________№___________________виданий________________________________________________________________ (ким,коли) М.П. Керівник______________________________ Бухгалтер_____________________________ Гроші в сумі_________________________________________________ крб. (літерами)одержані касою торговельної організації Касир____________________________________ (підпис)Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав ____________________ (непотрібне закреслити) (підпис)

Примітки:

Довідка-рахунок видається при продажу транспортних засобів або їх номерних агрегатів торговельною організацією.

Бланки довідки-рахунку виготовляються за погодженням з Головним управлінням ДАІ МВС України друкарським способом на папері із захисною сіткою і є документом суворої звітності.

Номер довідки-рахунку виконується друкарським способом.

Додаток № 2

до Правил, затверджених постановою Кабінету Міністрів України

від 21 жовтня 1993 р. № 873

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ-------------------- МИТНИЦЯ

/назва/

ПОСВІДЧЕННЯ серія ________ №_________ про реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України

Марка, модель ___________________________________________

Рік випуску _____________________________________________

Номер двигуна ___________________________________________

Робочий об’єм двигуна /куб. см/ _________________________

Номер шасі ______________________________________________

Номер кузова ____________________________________________

Дата перевезення через кордон ___________________________

Видано номерні знаки типу “Транзит” _____________________

Наявність необхідних для реєстрації документів __________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Відмітки митниці

____________________________ митниця не заперечує проти реє-

страції в органах ДАІ МВС України зазначеного в цьому пос-

відченні транспортного засобу на ім’я громадянина /ки/ _____

____________________________________________________________

/громадянство, ім’я, прізвище та по батькові,

____________________________________________________________

адреса/

що був вивезений /направлений/ до України громадянином /кою/

____________________________________________________________

/громадянство, ім’я, прізвище та по батькові, адреса/

____________________________________________________________

Мета ввезення /направлення/:

для постійного користування

для тимчасового користування - до __________________________

/термін/

Для продажу, дарування, здання в оренду, видачі доручення на

користування іншими особами /крім батьків, одного із подружжя,

дітей, рідних братів і сестер/ протягом двох років з дня видачі

посвідчення:

дозвіл митниці потрібен, дозвіл митниці не потрібен

/непотрібне закреслити/

Транспортний засіб необхідно в десятиденний термін пред’явити

органам ДАІ МВС України для реєстрації.

Примітка ___________________________________________________

___________________________________________________

Печатка митниці Підпис і особиста печатка

митника _________________

Дата “___” ______________199 р.

Одержав _______________________

/підпис власника/

Додаток № 3

до Правил, затверджених постановою Кабінету Міністрів України

від 21 жовтня 1993 р. № 873

ПРИЙМАЛЬНО - ЗДАВАЛЬНИЙ АКТ

Ми, що нижче підписалися, представник___________________________

(назва підприємства,

________________________________________________________________

установи, організації)

_____________________________________________________________

і представник___________________________________________________

(назва підприємства,

________________________________________________________________

установи, організації)

склали цей акт про те,що перший представник здав, а другий предс-

тавник прийняв транспортний засіб______________марки_____________

двигун №____________, шасі №____________, кузов №______________,

реєстраційний документ

серії________________ №__________________ виданий_______________

________________________________________________________________

(ким, коли)

Здав________________________________________ М.П

(підпис) (прізвище)

Прийняв_____________________________________ М.П.

(підпис) (прізвище)

“ “ ______________ 19 р.

 

 

Додаток № 4

до Правил, затверджених постановою Кабінету Міністрів України

від 21 жовтня 1993 р. № 873

Державтоінспекції ________________________

ЗАЯВА

________________________________ просить

(орган, що обслуговує іноземне представництво)

зняти з обліку транспортний засіб

марки__________________, рік випуску_________________,

двигун №________________, шасі №_____________________,

кузов №_________________, що належить___________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

у зв’язку з_____________________________________________________

________________________________________________________________

М.П. Керівник_________________________

(підпис)

_________________________________________

(прізвище)

 

 

Додаток № 5

до Правил, затверджених постановою Кабінету Міністрів України

від 21 жовтня 1993 р. № 873

ЗАЯВА

У зв’язку з підтвердженням інопредставництвом

___________________________ від “ “____________ 19 р. №______

___________укладеної угоди про купівлю-продаж транспортного

засобу__________________________________________________________

(орган, що обслуговує іноземне представництво)

просимо перереєструвати транспортний засіб марки________________

двигун №________________, шасі №________________________________

кузов №_______________, номерний знак __________,колір__________

______________________, раніше належав__________________________

________________________________________________________________

на нового власника._____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада,

________________________________________________________________

місце проживання)

Додаток:________________________________________, номерні знаки,

(реєстраційний документ)

квитанція про сплату за реєстрацію транспортного засобу.

М.П. Керівник___________________________

(підпис)

____________________________________

(прізвище).

Додаток № 6

до Правил, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. №873

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ

до транспортних засобів, що переобладнуються для перевезення людей

Переобладнання автомобілів-фургонів загального призначення повинно бути виконано за аналогією з відповідними мікроавтобусами промислового виготовлення. Наприклад, переобладнання автомобілів УАЗ-3741-01 на рівні УАЗ-2206-01, ЄрАЗ-762В - мікроавтобуса РАФ-977ДМ. При цьому переобладнання має відповідати всім вимогам безпеки щодо пасажирських транспортних засобів.

Автомобілі з кузовами-фургонами, в яких крім вантажів та обладнання передбачається перевезення людей (ремонтної бригади, вантажників, охорони, спеціалістів та інш.), мають відповідати таким вимогам:

для кожного пасажира повинно бути передбачене місце для сидіння;

місце для сидіння повинно бути обладнане ременем безпеки;

встановлене в кузові обладнання не повинно мати гострих, травмонебезпечних виступів;

у фургоні повинні бути пристрої для захисту людей на випадок зсуву вантажу;

двері фургона повинні відчинятися ззовні та зсередини;

фургон повинен мати вентиляцію, освітлення та зв’язок з кабіною водія, автономний опалювач автомобільного типу.

Спеціалізовані кузови-фургони для перевезення пасажирів, крім того, повинні відповідати додатковим вимогам:

висота кузова повинна дозволяти перевезення тільки сидячих пасажирів;

місця для сидіння мають бути встановлені так, щоб пасажири були повернуті обличчям до напрямку руху;

вхідні двері повинні мати замок автомобільного типу та мають бути обладнані поручнем і східцями;

фургон повинен мати на бокових стінках не менше двох аварійних виходів розміром 600 х 800 мм у вигляді вікон з безпечного скла, які б відчинялись назовні без застосування інструменту, з написом “Аварійний вихід”;

фургон повинен бути укомплектований двома вуглекислотними вогнегасниками, медичною аптечкою, мати додатково верхні габаритні ліхтарі білого кольору спереду і червоного кольору ззаду;

на задній стінці кузова зовні ліворуч наноситься знак обмеження швидкості руху до 60 км на годину.

ПРАВИЛА

державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок

Правила втратили чинність

(Правила із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 18.05.94 р. № 320, від 31.05.94 р. № 341, від 13.01.95 р.№ 14, втратили чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р.№1388)

22.10.1993 р. № 3551-XII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

22.10.1993 р. № 3551-XII

Закон введено в дію з 1 січня 1994 року Постановою Верховної Ради України від 22 жовтня 1993 року № 3552-XII

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України

від 23 листопада 1995 року № 458/95-ВР,

від 22 грудня 1995 року № 488/95-ВР,

від 22 грудня 1995 року № 498/95-ВР,

від 17 грудня 1996 року № 608/96-ВР,

від 25 грудня 1998 року № 367-XIV,

від 14 липня 1999 року № 944-XIV,

від 5 квітня 2001 року № 2349-III,

від 4 липня 2002 року № 52-IV,

від 21 листопада 2002 року № 231-IV,

від 3 квітня 2003 року № 662-IV,

від 15 травня 2003 року № 760-IV,

від 19 червня 2003 року № 968-IV,

від 10 липня 2003 року № 1109-IV,

від 2 жовтня 2003 року № 1219-IV,

від 15 червня 2004 року № 1770-IV

(зміни, внесені підпунктом 2 пункту 1 Закону України

від 15 червня 2004 року № 1770-IV, діють з 1 січня 2005 року),

від 10 вересня 2004 року № 2010-IV,

від 18 листопада 2004 року № 2202-IV,

від 18 листопада 2004 року № 2212-IV,

від 16 грудня 2004 року № 2256-IV,

від 13 січня 2005 року №N 2344-IV,

від 3 березня 2005 року № 2458-IV,

від 8 вересня 2005 року № 2878-IV,

від 5 жовтня 2005 року № 2939-IV

(зміни, внесені пунктами 2 і 5 Закону України

від 5 жовтня 2005 року № 2939-IV,

набрали чинності з 1 липня 2006 року,

пунктом 4 Закону України

від 5 жовтня 2005 року №2939-IV - з 1 січня 2007 року),

від 1 грудня 2005 року № 3174-IV,

від 15 грудня 2005 року № 3200-IV,

від 20 грудня 2005 року № 3235-IV,

від 23 лютого 2006 року № 3505-IV,

від 21 вересня 2006 року № 186-V,

від 19 грудня 2006 року № 489-V,

від 13 березня 2007 року № 727-V,

від 22 березня 2007 року № 818-V,

Рішенням Конституційного Суду України

від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007,

Законом України

від 28 грудня 2007 року № 107-VI

(зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2007 року № 107-VI,

діють по 31 грудня 2008 року,

зміни, внесені пунктом 20 розділу II Закону України

від 28 грудня 2007 року № 107-VI,

визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008)

Цей Закон визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.

Витяг

Розділ III

 

ПІЛЬГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них

(назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.12.95 р. № 488/95-ВР)

Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги:

18) звільнення від сплати прибуткового податку з усіх одержуваних ними доходів, податку з власників транспортних засобів (не більше одного транспортного засобу), земельного податку;

(пункт 18 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.12.95 р. № 488/95-ВР)

Стаття 13. Пільги інвалідам війни

Інвалідам війни та прирівняним до них особам (стаття 7) надаються такі пільги:

22) позачергове безплатне забезпечення автомобілем з ручним керуванням (за наявності медичних показань) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий); виплата компенсації на паливо, ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

(пункт 22 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.12.95 р. № 488/95-ВР, в редакції Закону України від 13.01.2005 р. № 2344-IV)

23) звільнення від сплати податків, зборів і мита всіх видів та земельного податку;

(пункт 23 частини першої статті 13 втратив чинність з 01.01.96 р. в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються, згідно із Законом України від 22.12.95 р. № 498/95-ВР)

(пункт 23 частини першої статті 13 втратив чинність в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, згідно із Законом України від 17.12.96 р. № 608/96-ВР)

27) право на позачергове забезпечення продовольчими товарами поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного попиту згідно з переліком та нормами, що встановлюються Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Для продажу цих товарів створюються спеціальні салони-магазини, секції, відділи та інші види пільгового торговельного обслуговування. Продаж товарів здійснюється за соціально доступними цінами за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Магазини, секції, відділи та інші торговельні підприємства, що обслуговують інвалідів та ветеранів війни, звільняються від сплати податку на добавлену вартість;

(частину першу статті 13 доповнено пунктом 27 згідно із Законом України від 22.12.95 р. № 488/95-ВР)

Стаття 14. Пільги для учасників війни

Учасникам війни (статті 8, 9) надаються такі пільги:

17) звільнення від сплати прибуткового податку з усіх одержуваних доходів, податку з власників транспортних засобів (не більше одного транспортного засобу), земельного податку;

(пункт 17 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.12.95 р. № 488/95-ВР)

Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність цього Закону

Особам, на яких поширюється чинність цього Закону (стаття 10), надаються такі пільги:

19) звільнення від сплати прибуткового податку з усіх одержуваних доходів, податку з власників транспортних засобів (не більше одного транспортного засобу), земельного податку;

(пункт 19 частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.12.95 р. № 488/95-ВР)

Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11) надаються такі пільги:

2) звільнення від сплати всіх видів податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету;

(пункт 2 статті 16 втратив чинність з 01.01.96 р. в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються, згідно із Законом України від 22.12.95 р. № 498/95-ВР)

(пункт 2 статті 16 втратив чинність в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, згідно із Законом України від 17.12.96 р. № 608/96-ВР)

Розділ IV

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 23. Відповідальність посадових осіб і громадян

Посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства про соціальний захист ветеранів війни та їх сімей, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

Президент України Л. КРАВЧУК

 

м. Київ

22 жовтня 1993 року

№ 3551-XII


 

29.10.1993 р. № 11/3-3555

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.10.1993 р. № 11/3-3555

Начальникам митниць

Втратив дію з 05.01.1994 р листом ДМСУ від 05.01.1994 № 11/3-19

До відома та використання в роботі повідомляємо, що згідно Декрету КМ України від 23 квітня 1993 року № 37-93 “Про пільги Героям Радянського Союзу і повним Кавалерам ордена Слави” громадяни України, удостоєні звання Героя Радянського Союзу і повних Кавалерів ордена Слави звільняються від сплати мита та митних зборів.

Оформлення транспортного засобу, ввезеного на територію України вищеназваним категоріям громадян, здійснюється без права відчуження на протязі двох років.

Заступник Голови Комітету О.Єгоров

29.12.1993 р. № 05/1910

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.12.1993 р. № 05/1910

Начальникам митниць

Копія: Голові Управління ДАІ

МВС України

Втратив дію з 24.03.1997 р.

Про видачу посвідчень на транспортні засоби з правим розташуванням керма

Втратив чинність. (згідно з листом Державної митної служби України від 24 березня 1997 року № 11/2-2560)

У зв’язку із запитами митниць інформуємо, що ГУ ДАІ МВС України своїм листом № 4/1438 від 13.12.93 р. повідомило, що згідно постанови Верховної Ради України від 28.01.93р. “Про порядок введення в дію Закону України “Про дорожній рух” органам Державтоінспекції МВС заборонено реєструвати автомобілі з правим розташуванням керма з 1 січня 1993 року.

Реєстрація таких автомобілів можлива лише після відповідного переобладнання з перестановкою керма на ліву сторону.

У зв’язку з цим видача посвідчень на такі транспортні засоби може проводитись при наданні власником заяви на ім'я начальника митниці, в якій повинно зазначатись, що він ознайомлений з “Законом про дорожній рух” від 16.07.93 р. та Постановою Верховної Ради України від 28.01.93 р. “Про порядок введення в дію Закону України “Про дорожній рух”, в якій встановлена заборона на реєстрацію автомобілів з правим розташуванням керма з 1 січня 1993 року, а також з тим, що мито та митні збори, які сплачуються при оформленні таких транспортних засобів в митниці поверненню не підлягають.

Начальник Управління

організації митного контролю О.Петров

 

 

Вверх