Накази Державної митної служби України жовтень 2011

Orders of the State Customs Service of Ukraine in October 2011

10.10.11 № 2247-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

10.10.11 № 2247-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Харківською обласною митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення «Вантажний» митного поста «Куп’янськ» Мартинова М.А.

У поданні зазначено, що відповідно до протокольних рішень нарад керівного складу Харківської обласної митниці від 16.08.2011 № 59 (пункт 4) та від 21.06.2011 № 50 (пункт 7) керівництву митного поста «Куп’янськ» та керівникам підрозділів митного оформлення Харківської обласної митниці було надано розпорядження щодо проведення додаткової роз’яснювальної роботи з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності щодо внесення їх до реєстру підприємств, допущених до електронного декларування.

Однак, за результатами аналізу стану роботи із впровадження багатофункціональної комплексної системи “Електронна митниця”, проведеного Харківською обласною митницею, встановлено, що станом на 26.09.2011, в даному реєстрі відсутні підприємства, що здійснюють митне оформлення товарів у відділі митного оформлення «Вантажний» митного поста «Куп’янськ».

Зазначене вище свідчить про неналежне проведення Мартиновим М.А. додаткової роз’яснювальної роботи з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності щодо внесення їх до реєстру підприємств, допущених до електронного декларування.

Таким чином, Мартиновим М.А. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 2.2, 2.15 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення «Вантажний» митного поста «Куп’янськ» Харківської обласної митниці, затвердженої начальником митниці 08.07.2011.

В особистих поясненнях Мартинова М.А. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Мартинову Максиму Артемовичу, начальнику відділу митного оформлення «Вантажний» митного поста «Куп’янськ» Харківської обласної митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Харківської обласної митниці від 26.09.2011 № 09/01-11702, пояснення Мартинова М.А., Дисциплінарний статуту митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV.

Керівнику Харківської обласної митниці ознайомити Мартинова М.А. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

11.10.11 № 2252-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

11.10.11 № 2252-к

Про припинення перебування на державній службі

Сумською митницею внесено до Держмитслужби України подання від 11.10.2011 № 15/6902 про припинення перебування на державній службі в митних органах України Петренко Н.М., начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Сумської митниці.

Із вищевказаного подання слідує, що 10.10.2011 Прокуратурою Сумської області у зв’язку з виявленням факту одержання хабара в особливо великому розмірі стосовно Петренко Н.М. порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України “Про державну службу” основними обов’язками державних службовців, крім інших, є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, сумлінне виконання своїх службових обов’язків.

Приймаючи Присягу державних службовців Петренко Н.М. зобов’язувалася вірно служити народові України, суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Вчинення злочину у сфері службової діяльності працівником митного органу завдає шкоди авторитетові митної служби України та свідчить про порушення Петренко Н.М. Присяги державних службовців.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 10, ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 11.10.2011 перебування на державній службі в митних органах України Петренко Наталії Миколаївни, начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Сумської митниці.

Підстави: Закон України “Про державну службу”; подання Сумської митниці.

Начальнику Сумської митниці Орлову В.В. видати відповідний наказ по митному органу про що повідомити Департамент кадрової роботи Державної митної служби України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

11.10.11 № 2254-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

11.10.11 № 2254-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Тернопільською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Перенчука О.В., начальника відділу організаційно-контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці.

У поданні зазначено, що 21.09.2011 начальником митниці проводилася перевірка рівня професійної підготовки посадових осіб служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці.

За результатами перевірки встановлено, що Перенчук О.В. має низький рівень знань митного законодавства, а також нормативно-правових актів, які регламентують роботу підпорядкованого йому підрозділу, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.8 Посадової інструкції начальника відділу організаційно-контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці, затвердженої 31.07.2009.

В особистих поясненнях Перенчука О.В., не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статтями 21, п. 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Перенчуку Олегу Васильовичу, начальнику відділу організаційно-контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Тернопільської митниці від 26.09.2011 № 2/1.1-5676, пояснення Перенчука О.В., Дисциплінарний статуту митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Тернопільської митниці ознайомити Перенчука О.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

12.10.11 № 2259-к Про припинення державної служби

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

12.10.11 № 2259-к

Про припинення державної служби

Хмельницькою митницею направлено до Держмитслужби України подання щодо припинення перебування на державній службі Яковчука О.В., провідного інспектора сектору будівництва, експлуатації митних об’єктів та матеріально-технічного забезпечення господарсько-експлуатаційного відділу.

Із вищевказаного подання слідує, що перевіркою, проведеною Управлінням Служби безпеки України у Хмельницькій області в липні поточного року, було виявлено порушення Яковчуком О.В., у період роботи на посаді головного інспектора із захисту державної таємниці та спеціального документального зв’язку Хмельницької митниці, законодавства у сфері охорони державної таємниці, а саме невжиття заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та незабезпечення контролю за охороною державної таємниці, що стало наслідком несумлінного виконання ним службових обов’язків.

У зв’язку з порушенням законодавства про державну таємницю постановою Хмельницького міськрайонного суду від 07.09.3011 Яковчука О.В. визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 1 ст. 212-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до вимог статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, сумлінно виконувати свої службові обов’язки, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Згідно із статтями 408 і 413 Митного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про державну службу» Яковчук О.В., як посадова особа митного органу приймав Присягу державних службовців та зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи вищевикладене, Яковчуком О.В. порушено Присягу державних службовців в частині сумлінному виконанні своїх обов’язків та дотриманні вимог законодавства України з питань державної таємниці, що є підставою для припинення державної служби..

Керуючись вимогами ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, ст. 37 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

Скасувати наказ Хмельницької митниці від 12.09.2011 № 455-к «Про застосування дисциплінарного стягнення».

За порушення Присяги державних службовців припинити 12.10.2011 перебування на державній службі в митних органах України Яковчука Олександра Віталійовича, провідного інспектора сектору будівництва, експлуатації митних об’єктів та матеріально-технічного забезпечення господарсько-експлуатаційного відділу Хмельницької митниці, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”.

Підстава: подання Хмельницької митниці.

Начальнику Хмельницької митниці Конєву С.І. ознайомити Яковенка О.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

17.10.11 № 2283-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

17.10.11 № 2283-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Миколаївською митницею внесено до Держмитслужби України подання про застосування дисциплінарного стягнення до заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальника оперативного відділу Миколаївської митниці Бродовського В.А. та начальника відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Миколаївської митниці Прилепка В.О.

У поданні зазначено, що 16.09.2011 начальником Миколаївської митниці було надано усне розпорядження Бродовському В.А та Прилепку В.О. щодо підготовки планів діяльності очолюваних ними підрозділів з 19.09.2011 до 30.09.2011.

Однак, під час проведення 21.09.2011 робочої наради начальника Миколаївської митниці з керівним складом служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил було вставлено, що плани діяльності оперативного відділу та відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї підготовлені не в повному обсязі та без належного урахування питань, які стосуються організації і виконання завдань покладених на ці підрозділи, що свідчить про неналежне виконання Бродовським В.А. та Прилепком В.О. вищевказаного розпорядження.

Крім того, у ході вказаної вище наради було встановлено, що Бродовський В.А. та Прилепко В.О. не володіли оперативною обстановкою в зоні діяльності підрозділів митного оформлення Миколаївської митниці.

Відповідно до вимог статей 6, 8 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, розпорядження прямих керівників є обов’язковими для виконання підлеглими та повинні виконуватись беззаперечно, точно та у визначений строк.

Вказане вище свідчить про неналежне виконання вищезазначеними посадовими особами Миколаївської митниці своїх службових обов’язків, а саме:

Бродовським В.А. неналежно виконані свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.2, 2.5 і 2.35 Посадової інструкції заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальника оперативного відділу Миколаївської митниці, затвердженої 24.12.2010;

Прилепком В.О. неналежно виконані свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.8, 2.35 Посадової інструкції начальника відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Миколаївської митниці, затвердженої 24.12.2010.

В особистих поясненнях Бродовського В.А. та Прилепка В.О. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи зазначене вище, керуючись вимогами статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За вчинення дисциплінарного правопорушення оголосити догану:

Бродовському Владиславу Анатолійовичу, заступнику начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальнику оперативного відділу Миколаївської митниці;

Прилепку Володимиру Олександровичу, начальнику відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Миколаївської митниці.

Підстави: подання Миколаївської митниці від 23.09.2011 № 02-08/5805, пояснення Бродовського В.А., Прилепка В.О, Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Миколаївської митниці ознайомити вказаних вище працівників з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

17.10.11 № 2285-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

17.10.11 № 2285-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Рівненською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Родзіна О.П., заступника начальника митного поста «Дубровиця» Рівненської митниці.

У поданні зазначено, що відповідно до розпорядження т.в.о. начальника Рівненської митниці від 23.09.2011 № 183/1-р проведено перевірку стану виконання протягом вересня 2011 року положень спільного наказу Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28.11.2005 № 1167/886/824/643/655/424/858/900, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за № 1557/11837 «Про затвердження Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України» (далі-Наказ) під час здійснення контрольних операцій на смузі руху «зелений коридор» в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Прикладники».

Під час проведення вказаної вище перевірки встановлено, що впродовж вересня 2011 року було, в 43 випадках контрольні операції здійснено з перевищенням часових нормативів, встановлених Наказом.

У зв’язку з виявленням порушень часових нормативів, винні посадові особи відділу митного оформлення «Прикладники» митного поста «Дубровиця» Рівненської митниці були притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Зазначені порушення стали можливими внаслідок неналежного контролю за дотриманням підпорядкованими посадовими особами нормативно-правових актів з питань митної справи з боку керівництва митного поста, зокрема, заступника начальника митного поста «Дубровиця» Родзіна О.П., що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених п. 2.1 Посадової інструкції заступника начальника митного поста «Дубровиця», затвердженої т.в.о. начальника митниці 15.08.2011.

Відповідно до п. 4.8 вищезазначеної Посадової інструкції Родзін О.П. несе відповідальність за негативні результати діяльності підпорядкованих посадових осіб.

В особистих поясненнях Родзіна О.П. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи викладене вище, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Родзіну Олегу Петровичу, заступнику начальника митного поста «Дубровиця» Рівненської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Рівненської митниці від 30.09.2011 № 01/51-02-5886, пояснення Родзіна О.П., Дисциплінарний статуту митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV.

Керівнику Рівненської митниці ознайомити Родзіна О.П. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

19.10.11 № 2304-к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

19.10.11 № 2304-к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста «Стрий» Львівської митниці Маланія Олега Романовича.

У вказаному поданні зазначено, що Маланієм О.Р. не забезпечено контролю за діями підпорядкованих працівників, що, крім іншого, призвело до вчинення заступником начальника митного поста «Стрий» Рудим В.І. злочину у сфері службової діяльності.

Зазначене свідчить про неналежне виконання Маланієм О.Р. своїх службових обов’язків.

В особистих поясненнях Маланія О.Р. причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21, 22, п.4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог пункту 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, Маланія Олега Романовича, начальника митного поста «Стрий» Львівської митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Львівської митниці, пояснення Маланія О.Р.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Маланія О.Р. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

20.10.11 № 2308-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

20.10.11 № 2308-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 01.09.2011 № 773 „Про проведення службового розслідування” (зі змінами) було проведено службове розслідування, зокрема, з метою надання оцінки діям посадових осіб митної служби України, що проводили службове розслідування відповідно до наказу Держмитслужби України від 02.08.2011 № 709 «Про проведення службового розслідування».

За результатами службового розслідування (Акт службового розслідування від 23.09.2011) встановлено, що начальник сектору контролю за авіаційними перевезеннями оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Київської обласної митниці Кепко О.А., як голова комісії з проведення службового розслідування, не забезпечив повної, усебічної та об’єктивної перевірки правомірності дій посадових осіб Луганської митниці у зв’язку з митним оформленням товару «вугілля» протягом 2010-2011 років, який надходив на адресу ВАТ «Алчевський коксохімічний завод», та належним чином не організував роботу членів комісії з проведення службового розслідування, чим порушив вимоги пунктів 3.1, 3.2, 5.2 Інструкції про порядок організації та проведення службового розслідування і службової перевірки в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 13.08.2010 № 918, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.02.2011 за № 154/18892.

В особистих поясненнях Кепко О.А. не наводить поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 4 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Кепка Олега Анатолійовича, начальника сектору контролю за авіаційними перевезеннями оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Київської обласної митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь.

Підстави: акт службового розслідування від 23.09.2011, пояснення Кепка О.А.

Начальнику Київської обласної митниці Григор’єву В.А. ознайомити Кепка О.А. з наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

20.10.11 № 2309-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

20.10.11 № 2309-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Дніпропетровською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці Короткого В.Г.

Із вищевказаного подання слідує, що за результатами підсумків роботи митниці з правоохоронної діяльності за 9 місяців поточного року встановлено незадовільний стан роботи у напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Зокрема, з початку 2011 року начальником відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил неналежно організовано роботу підлеглого особового складу та не вжито достатніх контрольно-перевірочних й аналітично-пошукових заходів, спрямованих на виявлення фактів незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що призвело до низької результативності роботи вищевказаного відділу та негативно вплинуло на стан роботи у Дніпропетровської митниці по запобіганню та протидії незаконному переміщенню наркотиків.

Викладене стало наслідком неналежного виконання Коротким В.Г. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.6, 2.12 та 2.21 посадової інструкції начальника відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці, затвердженої начальником митниці 26.05.2010.

В особистих поясненнях Коротким В.Г. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Короткому Володимиру Георгійовичу, начальнику відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці, оголосити догану, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відрядження.

Підстави: подання Дніпропетровської митниці.

Керівнику Дніпропетровської митниці ознайомити Короткого В.Г. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

20.10.11 № 2313-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

20.10.11 № 2313-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Полтавською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу контрольно-перевірочної роботи Полтавської митниці Лісіци І.І.

Із вищевказаного подання слідує, що відповідно до наказу Полтавської митниці від 02.09.2011 № 577 проведено службове розслідування з метою з’ясування обставин, причин та умов, які призвели до неможливості визначення грошових зобов’язань та направлення ЗАТ “Агропромислове об’єднання Цукровик Полтавщини” податкових повідомлень – рішень для досягнення несвоєчасно нарахованих митних податків на загальну суму 367 689, 46 грн., виявлених при проведенні планової виїзної документальної перевірки цього підприємства, призначеної відповідно до наказу Полтавської митниці від 12.04.2011 № 278 (акт службового розслідування від 28.09.2011).

За результатами вищевказаного службового розслідування встановлено, що зазначене стало можливим унаслідок неналежного рівня організації проведення планової виїзної перевірки, недотримання у повному обсязі вимог Порядку оформлення результатів проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.03.2006 № 254.

Відповідно до вимог наказу Полтавської митниці від 12.04.2011 № 278, відповідальність за організацію планової виїзної перевірки ЗАТ “Агропромислове об’єднання Цукровик Полтавщини” та її проведення, покладено на керівника робочої групи - начальника відділу контрольно-перевірочної роботи Полтавської митниці Лісіцу І.І.

Таким чином, викладене вище стало наслідком неналежного виконання Лісіцею І.І. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.6, 2.7 та 2.17 посадової інструкції начальника відділу контрольно-перевірочної роботи Полтавської митниці, затвердженої начальником митниці 28.01.2010.

В особистих поясненнях Лісіцею І.І. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 5 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Лісіцу Ігоря Івановича, начальника відділу контрольно-перевірочної роботи Полтавської митниці, попередити про неповну службову відповідність.

Підстави: акт службового розслідування від 28.09.2011, подання Полтавської митниці, пояснення Лісіци І.І.

Керівнику Полтавської митниці ознайомити Лісіцу І.І. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

20.10.11 № 2314-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

20.10.11 № 2314-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Сумською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу контрольно-перевірочної роботи Сумської митниці Коськової Т.П.

Із вищевказаного подання слідує, що відповідно до п. 3.4. наказу Держмитслужби України від 18.04.2011 № 314 “Про введення в дію рішення колегії Держмитслужби від 14.04.2011”, встановлено незадовільний стан роботи Сумської митниці на напрямку контрольно-перевірочної роботи.

Разом з цим, станом на сьогодні Коськовою Т.П. не вжито дієвих заходів щодо підвищення ефективності аналітичної роботи відділу контрольно-перевірочної роботи Сумської митниці. Зокрема, у межах компетенції відділу, не було здійснено належний збір та накопичення інформації про учасників зовнішньо-економічних зв’язків, ймовірно причетних до реалізації схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на відповідному рівні не було організовано роботу по взаємодії зі структурними підрозділами митниці, а також не проведено жодного спільного заходу з правоохоронними та іншими державними органами щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Викладене стало наслідком неналежного виконання Коськовою Т.П. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.2, 2.5, 2.6, 2.14, 2.17, 2.20 та 2.21 посадової інструкції начальника відділу контрольно-перевірочної роботи Сумської митниці, затвердженої начальником митниці 31.08.2011.

Від надання особистих пояснень Коськова Т.П. відмовилася, про що складено відповідний акт.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Коськовій Тетяні Павлівні, начальнику відділу контрольно-перевірочної роботи Сумської митниці, оголосити догану, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Підстави: подання Сумської митниці.

Керівнику Сумської митниці ознайомити Коськову Т.П. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

21.10.11 № 2318-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.10.11 № 2318-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Департаментом боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції проаналізовано результати митних оформлень імпортованих товарів з питання правильності визначення країни походження.

У зв’язку з цим, опрацьовано інформацію щодо динаміки обсягів митного оформлення товарів з невизначеною країною походження в режимі «імпорт 40» (імпорт 40 Г) у розрізі митниць оформлення за період з 01.06.2011 по 18.10.2011.

За результатом проведеного аналізу виявлено загальну тенденцію до збільшення обсягів оформлених у митному відношенні імпортованих товарів з невизначеною країною походження.

Приріст обсягів таких товарів у вересні 2011 року у порівнянні з червнем поточного року складає 44 %, у порівнянні з серпнем поточного року – 73 %.

Зокрема, у розрізі митних органів збільшення обсягів імпортованих товарів з невизначеною країною походження складає:

Ягодинська митниця – 875 % у вересні в порівнянні з червнем 2011 року (у тому числі, 996,1% - товари групи 72 згідно УКТЗЕД; 894,8 % - товари групи 84 згідно УКТЗЕД);

Черкаська митниця - 543,9 % у вересні в порівнянні з червнем 2011 року (у тому числі, 840,4 % - товари групи 84 згідно УКТЗЕД);

Чопська митниця - 203,8 % у вересні в порівнянні з червнем 2011 року (у тому числі, у 85 тис.разів - товари групи 40 згідно УКТЗЕД; 843,1 % - товари групи 73 згідно УКТЗЕД);

Дніпропетровська митниця - 59,4 % у вересні в порівнянні з червнем 2011 року (у тому числі, 2 924,3% - товари групи 32 згідно УКТЗЕД; 2 531,9 % - товари групи 48 згідно УКТЗЕД);

Чернівецька обласна митниця – 167 % у вересні в порівнянні з червнем 2011 року (у тому числі, 3 030,8% - товари групи 84 згідно УКТЗЕД);

Кіровоградська митниця -106,2 % у вересні в порівнянні з серпнем 2011 року (у тому числі, 1 705,5 % - товари групи 73 згідно УКТЗЕД).

Таким чином, у наведених вище митницях не вживаються необхідні заходи з метою недопущення втрат надходжень митних платежів до Державного бюджету України за рахунок невірного визначення країни походження товарів під час здійснення митного оформлення або за рахунок визначення країни походження як невідомої, що свідчить про неналежне виконання службових обов’язків першими заступниками начальників цих митниць, керівниками підрозділів адміністрування митних платежів та керівниками підрозділів митних оформлень.

В особистих поясненнях таких керівників не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

Авдєєву Едуарду Євгеновичу, першому заступнику начальника Ягодинської митниці;

Фіщук Галині Олександрівні, заступнику начальника відділу адміністрування митних платежів Ягодинської митниці;

Міщук Олені Анатоліївні, начальнику митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці;

Іванову Олексію Вікторовичу, начальнику відділу митного оформлення № 1 Кіровоградської митниці;

Морусу Василю Миколайовичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 Кіровоградської митниці;

Горбову Олександру Вікторовичу, першому заступнику начальника Черкаської митниці;

Романенко Наталії Юріївні, заступнику начальника відділу адміністрування митних платежів Черкаської митниці;

Сагайдаку Ігорю Івановичу, начальнику митного поста «Умань» Черкаської митниці;

Бочкарьову Костянтину Валерійовичу, начальнику відділу митного оформлення № 1 Черкаської митниці;

Вишневському Олександру Віталійовичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 Черкаської митниці;

Середі Володимиру Григоровичу, першому заступнику начальника Чопської митниці;

Завадяку Івану Івановичу, начальнику сектору митного оформлення (Чоп) відділу митного оформлення № 1 (Ужгород) Чопської митниці, під час тимчасового виконання обов’язків начальника відділу митного оформлення № 2 (Мукачево) Чопської митниці;

Борсі Вадиму Вікторовичу, першому заступнику начальника Дніпропетровської митниці;

Квеліашвілі Ірині Миколаївні, начальнику відділу адміністрування митних платежів Дніпропетровської митниці;

Шевцову Андрію Анатолійовичу, начальнику відділу митного орфмлення № 3 Дніпропетровської митниці;

Кучеруку Віталію Петровичу, заступнику начальника Дніпропетровської митниці – начальнику митного поста «Кривий Ріг»;

Єрахтіну Сергію Борисовичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 Дніпропетровської митниці;

Паскарю Вячеславу Іллічу, першому заступнику начальника Чернівецької обласної митниці;

Шевчук Антоніні Петрівні, начальнику відділу адміністрування митних платежів Чернівецької обласної митниці;

Гуцу Василю Михайловичу, начальнику відділу митного оформлення № 1 Чернівецької обласної митниці;

Нікулеску Миколі Івановичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 Чернівецької обласної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, службова записка Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, пояснення працівників.

Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності Кульбака Ю.О., першого заступника начальника Кіровоградської митниці, Єрофєєевої В.С., начальника відділу адміністрування митних платежів Кіровоградської митниці, Погрібної Н.В., заступника начальника відділу адміністрування митних платежів Чопської митниці вирішити після закінчення їх відпусток та надання особистих пояснень.

Керівникам Кіровоградської та Чопської митниць забезпечити надання Кульбаком Ю.О., Єрофєєвою В.С., Погрібною Н.В. особистих пояснень, які невідкладно направити до Держмитслужби України.

Керівникам митних органів, зазначених в наказі, ознайомити підпорядкованих працівників з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

21.10.11 № 2322-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.10.11 № 2322-к

Про припинення перебування на державній службі

Південною митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України заступника начальника відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Південної митниці Ковальова Вадима Олександровича.

Як слідує із вищевказаного подання, що Ковальовим В.О. систематично не виконуються розпорядження начальника митниці.

Зокрема, протягом березня-квітня поточного року начальником Південної митниці безпосередньо Ковальову В.О. неодноразово надавались розпорядження щодо забезпечення ним підготовки проектів наказів про створення зон митного контролю, технологічних схем митного контролю та оформлення товарів Південної митниці.

Однак, станом на 17.10.2011 розпорядження керівника митниці з боку Ковальова В.О. виконані не були.

Згідно з пунктами 2.2 та 2.5 Положення про відділ організації митного контролю та роботи митних посередників Південної митниці, затвердженого наказом Південної митниці від 14.01.2011 № 23 одними з основних завдань відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Південної митниці є розробка, удосконалення, контроль за впровадженням і дотриманням у митному органі порядків і технологічних схем митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також застосування митних режимів, правильності заповнення митних декларацій, інших питань митного законодавства в частині, що належить до компетенції відділу, а також забезпечення нормативно-правового регулювання створення, функціонування та дотримання режиму зон митного контролю в зоні діяльності митниці.

Таким чином Ковальовим В.О., внаслідок несумлінного виконання своїх службових обов’язків, передбачених пп. 2.1, 2.2, 2.7 Посадової інструкції заступника начальника відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Південної митниці, не забезпечено виконання покладених на нього завдань та функцій.

Згідно з вимогами статей 5 і 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, також одним із основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків.

Відповідно до статей 408 і 413 Митного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну службу» Ковальов В.О., як посадова особа митного органу приймав Присягу державних службовців та зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Вищезазначене свідчить про порушення Ковальовим В.О. Присяги державних службовців.

Ураховуючи вищевикладене, на підставі подання Південної митниці, керуючись вимогами п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у невиконанні своїх службових обов’язків та порушенні вимог законодавства України, припинити 21.10.2011 перебування на державній службі в митних органах відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Ковальова Вадима Олександровича, заступника начальника відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Південної митниці.

Підстави: подання Південної митниці від 10.10.2011 № 11/25-01/15358.

Керівнику Південної митниці ознайомити Ковальова В.О. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

21.10.11 № 2323-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.10.11 № 2323-к

По особовому складу митних органів

Вінницькою митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України головного інспектора митного поста «Ямпіль» Дерена С.В.

Як слідує із вищевказаного подання, 09.10.2011 співробітниками Управління Служби безпеки України у Вінницькій області у службовому приміщенні митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці у головного інспектора цього митного поста Дерена С.В. виявлено грошові кошти, отримані від особи, яка перетинала митний кордон України.

14.10.2011 Управлінням Служби безпеки України у Вінницькій області за даним фактом відносно Дерена С.В. складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та ст. 172-2 КУпАП.

Згідно з вимогами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також додержуватись у своїй діяльності Конституції України та інших актів законодавства України.

Вчинення Дереном С.В. протиправних дій під час виконання службових обов’язків є неприпустимим у роботі посадових осіб митної служби України та завдають шкоди її авторитетові.

Дерен С.В., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином Дереном С.В. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 25.10.2011 перебування на державній службі в митних органах України Дерена Сергія Васильовича, головного інспектора митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці.

Підстава: Закон України «Про державну службу», подання Вінницької митниці.

Керівнику Вінницької митниці ознайомити Дерена С.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

25.10.11 № 2339-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

25.10.11 № 2339-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Південної митниці від 06.10.2011 № 1017

(зі змінами) проведено службове розслідування з метою повного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин здійснення митних процедур стосовно товарів, які переміщувалися через митний кордон України в зоні діяльності митного поста „Одеса-порт” та направлялися на адресу підприємства, розташованого в м. Запоріжжі.

За результатами службового розслідування (акт службового розслідування від 13.10.2011 № 40/11-2011) встановлено, що протягом 2011 року через митний кордон України в зоні діяльності Південної митниці на адресу зазначеного підприємства було переміщено 11 контейнерів, в яких згідно з наданими до митного контролю та митного оформлення документами переміщувався товар „Additional material”, у перекладі - „додатковий матеріал”. Згідно з електронним журналом обліку контейнерів в контейнерах містився товар „вапно негашене”.

Зокрема, 02.10.2011 та 04.10.2011 до пункту пропуску „Одеський морський торговельний порт” на теплоходах „CSAV JURA” та „CMA CGM MUSSET” надійшли 4 контейнери із товарами „Additional material”.

З метою вирішення питання про пропуск контейнерів до митниці призначення 04.10.2011 та 05.10.2011 експедитором до митного поста „Одеса -порт” були надані наряди № 0431, № 0432 і № 0434 на товар „вапно негашене”.

Після надання експедитором документів, необхідних для здійснення митних процедур, товар, що знаходився у вищевказаних контейнерах було направлено до Запорізької митниці на адресу одержувача.

Пропуск вищевказаних товарів через митний кордон до митниці призначення здійснювали посадові особи відділу митного оформлення № 3 митного поста „Одеса - порт” Південної митниці.

06.10.2011 співробітниками митної варти Південної митниці проведено переогляд вищевказаних контейнерів, за результатами якого встановлено, що в них знаходиться товар „мішки поліпропіленові” у кількості 864 000 шт.

Протягом серпня – жовтня 2011 року на адресу того ж одержувача через митний кордон України у зоні діяльності Південної митниці було переміщено ще 7 контейнерів, в яких згідно з коносаментами, наданими посадовим особам Південній митниці для здійснення митних процедур, знаходився товар „Additional material”.

У ході службового розслідування встановлено, що на підставі інформації, зазначеної в коносаментах, однозначна ідентифікація товарів, які переміщувалися через митний кордон України, була неможлива.

Однак, посадовими особами відділу митного оформлення № 3 митного поста „Одеса - порт” Південної митниці, які здійснювали митні процедури щодо вказаного вище товару, було обрано форму та обсяг митного контролю, не достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи, чим порушені вимоги статті 40 Митного кодексу України, пунктів 4.13 та 4.14 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.1998 № 771 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.1999 № 42/3335, наказу Держмитслужби України від 01.10.2010 № 1127 „Про прискорення митних процедур в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України для морського (річкового) і поромного сполучення, які розташовані в зоні діяльності Південної митниці”, розділу 4.1 Тимчасової технологічної схеми здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними через державний кордон України в пункті пропуску „Одеський морський торговельний порт”, затвердженої наказом Південної митниці від 29.04.2011 № 460.

Ураховуючи вищевикладені порушення вимог законодавства України, відповідно до наказу Держмитслужби України від 14.10.2011 № 2269-к посадовим особам відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-порт», які безпосередньо вчинили зазначені порушення, за порушення Присяги державних службовців припинено перебування на державній службі в митних органах України.

Вищенаведені порушення стали можливими внаслідок незабезпечення начальником відділу митного оформлення № 3 митного поста „Одеса-порт” Південної митниці Застріжним І.Р. та заступником начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста „Одеса-порт” Південної митниці Резниченком М.В. належного рівня організації роботи підпорядкованого підрозділу, а також якісного, повного та своєчасного виконання покладених на відділ завдань щодо митного контролю та митного оформлення товарів.

Наведене свідчить про неналежне виконання:

Застріжним І.Р. службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.3 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста „Одеса-порт” Південної митниці, затвердженої 08.04.2011;

Резниченком М.В. службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.3, 2.4 та 2.10 посадової інструкції заступника начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста „Одеса-порт” Південної митниці, затвердженої 08.04.2011.

Відповідно до пунктів 4.2, 4.7 вказаних Посадових інструкцій, начальник відділу митного оформлення № 3 митного поста „Одеса-порт” та заступник начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста „Одеса-порт” несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, негативні результати діяльності підпорядкованих йому працівників та неякісне виконання покладених на відділ завдань і функцій.

Крім цього установлено, що посадовими особами аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці у порушення вимог пунктів 3.1, 3.2 та 4.1 Положення про функціонування системи попереднього інформування Південної митниці та діяльність підрозділу аналізу попередньої інформації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 01.10.2010 № 1127, не проведено належним чином аналіз зовнішньоекономічної операції та не ініційовано застосування додаткових форм митного контролю (митний огляд) при наявності достатніх на це підстав.

Вказане вище стало можливими внаслідок неналежного виконання службових обов’язків:

заступником начальника аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці Руднєвим А.В., передбачених пунктами 2.1, 2.2 та 2.7 посадової інструкції заступника начальника аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці, затвердженої 01.09.2011;

головним інспектором аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці Кіреєвим В.О., передбачених пунктами 2.1, 2.2 та 2.6 посадової інструкції головного інспектора аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці, затвердженої 01.09.2011.

В особистих поясненнях Застріжного І.Р., Резниченка М.В., Руднєва А.В. та Кіреєва В.О. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи вищевикладене, на підставі результатів службового розслідування та подання Південної митниці, керуючись вимогами ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805- ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

Застріжному Ігорю Романовичу, начальнику відділу митного оформлення № 3 митного поста „Одеса-порт” Південної митниці;

Резниченку Миколі Володимировичу заступнику начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста „Одеса-порт” Південної митниці;

Руднєву Артему Володимировичу, заступнику начальника аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

Кіреєву Віктору Олексійовичу, головному інспектору аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці.

Підстави: подання Південної митниці, пояснення працівників, акт службового розслідування від 13.10.2011 № 40/11-2011.

Керівнику Південної митниці ознайомити вказаних вище працівників з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

26.10.11 № 2356-к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

26.10.11 № 2356-к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста «Дрогобич» Львівської митниці Погребняка Є.В.

У поданні зазначено, що за результатами проведеного аналізу діяльності митного поста «Дрогобич» Львівської митниці у напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил встановлено низький рівень роботи зазначеного підрозділу.

Так, за період перебування Погребняка Є.В. на посаді начальника митного поста «Дрогобич» Львівської митниці (у період з 22.09.2011 по даний час), посадовими особами митного поста «Дрогобич» Львівської митниці не виявлено жодного факту порушення митних правил.

Вказане свідчить про неналежний рівень аналітично-пошукової роботи даного підрозділу, спрямованої на виявлення та припинення митних правопорушень, а також неналежне виконання службових обов’язків Погребняком Є.В., визначених пп. 2.2, 2.3, 2.7 Посадової інструкції начальника митного поста «Дрогобич» Львівської митниці, затвердженої начальником Львівської митниці 10.06.2011.

В особистих поясненнях Погребняком Є.В. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 4 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог пункту 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, Погребняка Євгена Васильовича, начальника митного поста «Дрогобич» Львівської митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Львівської митниці, пояснення Погребняка Є.В.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Погребняка Є.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

26.10.11 № 2357-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

26.10.11 № 2357-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника начальника митного поста «Мостиська» Кузнецова О.О.

Як слідує із вищевказаного подання, що розпорядженням начальника Львівської митниці від 18.10.2011 № 297-р було визначено комплекс заходів, направлених на підготовку до здійснення попереднього документального контролю транспортних засобів в пунктах пропуску, розташованих в зоні діяльності Львівської митниці.

Однак, заступником начальника митного поста «Мостиська» Кузнецовим О.О. не забезпечено виконання пункту 1.2 вказаного вище розпорядження в частині підготовки співробітників митного поста до здійснення попереднього документального контролю, а саме узгодження порядку взаємодії з представниками інших державних органів, ознайомлення з програмним забезпеченням, з формами обліку та звітності та з інформацією щодо використання технічних засобів контролю відповідних служб.

Таким чином, Кузнецовим О.О. неналежно виконано службові обов’язки, визначені пунктами 2.41, 2.56 Посадової інструкції заступника начальника митного поста «Мостиська» Львівської митниці, затвердженої начальником митниці 29.07.2011.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Кузнецова О.О. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 4 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків з організації контролю за службовою діяльністю підпорядкованого підрозділу, Кузнецова Олега Олександровича, заступника начальника митного поста «Мостиська» Львівської митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь.

Підстави: подання Львівської митниці, пояснення Кузнецова О.О.

Начальнику Львівської митниці Пудрику Д.В. ознайомити Кузнецова О.О. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренку К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г. Калєтнік

28.10.11 № 2388-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

28.10.11 № 2388-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Київською обласною митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення № 6 митного поста «Бориспіль-аеропорт» Миргорода А.В.

Як слідує із вищевказаного подання, за результатами службового розслідування, проведеного на підставі наказу митниці від 14.09.2011 № 664 (зі змінами), встановлено факти неналежного виконання службових обов’язків з боку Миргорода А.В., що виявилось у підготовці ним інформації на запити Генеральної прокуратури України щодо наявних у митниці документів митного контролю та митного оформлення повітряного судна Аеробус “А310”, яка була неповною (акт службового розслідування від 29.09.2011 № 14/2011).

Вказане вище стало можливим внаслідок неналежного виконання Миргородом А.В. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 2.28 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 6 митного поста “Бориспіль-аеропорт” Київської обласної митниці.

В особистих поясненнях Миргорода А.В. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи зазначене вище, керуючись статями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Миргороду Андрію Віталійовичу, начальнику відділу митного оформлення № 6 митного поста “Бориспіль-аеропорт” Київської обласної митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Київської обласною митниці, пояснення Миргорода А.В., акт службового розслідування від 29.09.2011 № 14/2011

Керівнику Київської обласної митниці ознайомити Миргорода А.В. з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

 

Вверх

 

 

Вверх