Накази Державної митної служби України травень 2011

 Orders of the State Customs Service of Ukraine in May 2011

05.05.11 № 935-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

05.05.11 № 935-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Дніпропетровської митниці від 25.03.2011 № 220 „Про проведення службового розслідування” було проведено службове розслідування з метою з’ясування правомірності дій чи бездіяльності посадових осіб митного поста „Дніпропетровськ - аеропорт” при здійсненні митного контролю багажу громадян, які прибули 24.03.2011 рейсом № AUA675 „Відень - Дніпропетровськ”.

За результатами службового розслідування (Акт службового розслідування від 06.04.2011) встановлено, що 24.03.2011 у зоні діяльності митного поста „Дніпропетровськ - аеропорт” Дніпропетровської митниці громадянами України у супроводжуваному багажі були переміщені поза митним контролем з використанням незаконного звільнення від митного контролю товари "одяг та аксесуари відомих торгових марок „BRUNELLO CUCINELLI” та „ROBERTO CAVALLI” загальною вартістю 73 523,62 грн., внаслідок чого до Держбюджету не було сплачено митних платежів на суму 26 905,96 грн. Зазначені товари були виявлені посадовими особами служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці у присутності співробітників УСБУ у Донецькій області під час проведення переогляду багажу, за результатами якого було складено протоколи про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 351 Митного кодексу України.

У ході службового розслідування виявлені порушення посадовими особами сектору № 3 митного поста „Дніпропетровськ – аеропорт”, які здійснювали митний контроль та оформлення багажу громадян, вимог Технологічної схеми пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна в міжнародному пункті пропуску „Дніпропетровськ - аеропорт”, затвердженої спільним наказом Дніпропетровської митниці та Харківського прикордонного загону від 07.05.2007 № 465/237, Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.06.2008 № 604, а також Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами, затвердженої наказом Держмитслужби від 06.04.2004 № 240.

Вказане свідчить про незабезпечення Шульганом А.В., заступником начальника митного поста „Дніпропетровськ - аеропорт”, належного контролю за здійсненням посадовими особами сектору № 3 митного поста „Дніпропетровськ - аеропорт” митного контролю та митного оформлення товарів, що належать громадянам та переміщуються у супроводжуваному багажі, та неналежне виконання ним службових обов’язків, передбачених пунктами 2.2, 2.12, 2.28 Посадової інструкції заступника начальника митного поста „Дніпропетровськ - аеропорт” Дніпропетровської митниці, затвердженої в.о. начальника митниці 19.10.2009.

Окрім цього, Шульганом А.В., на якого наказом митниці від 11.03.2011 № 166 „Про покладення обов’язків з організації роботи в напрямі протидії контрабанді та порушенням митних правил” покладено обов’язки з організації роботи митного поста в напрямі протидії контрабанді та порушенням митних правил, не забезпечено належну організацію роботи в цьому напрямку.

Вищенаведені порушення стали можливими внаслідок незабезпечення начальником митного поста „Дніпропетровськ - аеропорт” Широким В.М. неналежної організації роботи митного поста та недостатнього контролю за діями посадових осіб підпорядкованого підрозділу, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.2, 2.8, 2.10 Посадової інструкції начальника митного поста „Дніпропетровськ - аеропорт” Дніпропетровської митниці, затвердженої начальником митниці 10.10.2010.

В особистих поясненнях Широкий В.М. та Шульган А.В. не наводять поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктами 1 і 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків:

- Шульгану Андрію Володимировичу, заступнику начальника митного поста „Дніпропетровськ - аеропорт” Дніпропетровської митниці, оголосити догану;

- Широкому Володимиру Миколайовичу, начальнику митного поста „Дніпропетровськ - аеропорт” Дніпропетровської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: подання Дніпропетровської митниці від 11.04.2011 № 17-09-1/2808, Акт службового розслідування від 06.04.2011, пояснення Широкого В.М. та Шульгана А.В.

Начальнику Дніпропетровської митниці Сухіній М.А. ознайомити підлеглих посадових осіб, що притягнуті до дисциплінарної відповідальності, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

10.05.11 40/2-15/5640-еп Про втрату службового посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

03680, м.Київ, бул Лепсе, 8-а

тел./факс (044) 457-96-77, 457-27-66

10.05.11 40/2-15/5640-еп

на № __________ від _____

Державна митна Служба України

Директору Департаменту

кадрової роботи

Крамаренку К.В.

DMS kanc DKR

Начальнику Департаменту

митних інформаційних технологій

та статистики, члену колегії

Пашку П.В.

14100 kanc

Начальникам регіональних митниць,

митниць

Про втрату службового посвідчення

На виконання вимог п.3.8. Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни й знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 17.08.10 № 924, повідомляємо Вам, що службове посвідчення № 047930, видане 09.08.2006 р. на ім’я Думи Ярослава Богдановича, вважати недійсним у зв’язку із втратою.

По факту втрати службового посвідчення проведено службове розслідування.

Т.в.о. начальника Київської регіональної митниці О.О.Бочко

Дем’янчук О.М.

457-23-28

Кумановська Є.І.

453-00-44

13.05.11 № 940-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.05.11 № 940-к

По особовому складу митних органів

12.05.2011 співробітниками Управління Служби безпеки України в Донецькій області в службовому приміщенні відділу митного оформлення № 4 Східної митниці, під час виконання своїх службових обов’язків затримано Повихіну Н.І., провідного інспектора відділу митного оформлення № 4 Східної митниці, під час отримання хабара у розмірі 3500 грн.

Відповідно до вимог статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»

Повихіна Н.І., як державний службовець, зобов’язувалася суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки (стаття 17).

Вищевказане свідчить про порушення Повихіною Н.І. Присяги державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 13.05.2011 перебування на державній службі в митних органах України Повихіної Наталії Іванівни, провідного інспектора відділу митного оформлення № 4 Східної митниці.

Керівнику Східної митниці ознайомити Повихіну Н.І. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

13.05.11 № 941-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.05.11 № 941-к

Про припинення перебування на державній службі

З метою перевірки дійсності дипломів про вищу освіту працівників митних органів України, Державною митною службою України направлено відповідні запити до вищих навчальних закладів України.

За результатами розгляду запитів отримано інформацію від Національного транспортного університету, відповідно до якої зазначено, що Моржук Олександр Петрович в даному навчальному закладі не навчався та диплом серії УВ № 612211 від 23.06.1992 йому не видавався.

Моржук О.П. працює на посаді старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Овруч» Житомирської митниці.

У ході службового розслідування, проведеного Житомирською митницею, встановлено факт надання Моржуком О.П. митному органу недійсного документу про вищу освіту.

Таким чином, зазначеними вище діями Моржука О.П. завдано шкоди авторитетові митної служби України та державній службі в цілому.

Згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про державну службу» державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до вимог ст.ст. 10, 17 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Приймаючи Присягу державних службовців Моржук О.П. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Таким чином, Моржуком О.П. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-ХІІ,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 13.05.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Моржука Олександра Петровича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Овруч» Житомирської митниці.

Підстава: лист Національного транспортного університету, акт службового розслідування від 04.05.2011 № 8/2011.

Керівнику Житомирської митниці ознайомити Моржука О.П. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що у триденний термін інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

13.05.11 № 942-к Про припинення перебування на державній службі Петрова С.М.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.05.11 № 942-к

Про припинення перебування на державній службі Петрова С.М.

Харківською обласною митницею внесено до Держмитслужби подання від 05.05.2011 № 15/02-5396 про припинення перебування на державній службі в митних органах України Петрова Станіслава Миколайовича, провідного інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення “Плетенівка” митного поста “Автомобільний” Харківської обласної митниці.

Із вищевказаного подання слідує, що у ході службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Харківської обласної митниці від 22.04.2011 № 458, підтверджено факт надання Петровим С.М. митному органу недійсного документу про вищу освіту, а саме диплому серії ВП № 274357, що виданий на ім’я Петрова С.М. Харківським державним політехнічним університетом.

Зокрема, Харківською обласною митницею отримано інформацію від Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (колишній Харківський державний політехнічний університет), згідно з якою Петров С.М. у зазначеному вище навчальному закладі не навчався і диплом серії ВП № 274357 не видавався (лист від 28.04.2011 № 66-04-44/432).

Таким чином, ураховуючи факт надання Петровим С.М. митному органу недійсного документу про вищу освіту, завдано шкоди інтересам державної служби, митному органу та ці дії негативно впливають на репутацію державних службовців.

Згідно з вимогами статті 5 Закону України “Про державну службу” державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до вимог статей 10 і 17 Закону України “Про державну службу” одними з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Приймаючи Присягу державних службовців, Петров С.М. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Таким чином Петровим С.М. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-ХІІ,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Петрова Станіслава Миколайовича, провідного інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення “Плетенівка” митного поста “Автомобільний” Харківської обласної митниці.

Підстави: Закон України „Про державну службу”, подання Харківської обласної митниці від 05.05.2011 № 15/02-5396, Акт службового розслідування від 04.05.2011, пояснення Петрова С.М., лист Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” від 28.04.2011 № 66-04-44/432.

Керівнику Харківської обласної митниці ознайомити Петрова С.М. з цим наказом під підпис та видати відповідний наказ по митному органу.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

13.05.11 № 942-к Про припинення перебування на державній службі Петрова С.М.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.05.11 № 942-к

Про припинення перебування на державній службі Петрова С.М.

Харківською обласною митницею внесено до Держмитслужби подання від 05.05.2011 № 15/02-5396 про припинення перебування на державній службі в митних органах України Петрова Станіслава Миколайовича, провідного інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення “Плетенівка” митного поста “Автомобільний” Харківської обласної митниці.

Із вищевказаного подання слідує, що у ході службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Харківської обласної митниці від 22.04.2011 № 458, підтверджено факт надання Петровим С.М. митному органу недійсного документу про вищу освіту, а саме диплому серії ВП № 274357, що виданий на ім’я Петрова С.М. Харківським державним політехнічним університетом.

Зокрема, Харківською обласною митницею отримано інформацію від Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (колишній Харківський державний політехнічний університет), згідно з якою Петров С.М. у зазначеному вище навчальному закладі не навчався і диплом серії ВП № 274357 не видавався (лист від 28.04.2011 № 66-04-44/432).

Таким чином, ураховуючи факт надання Петровим С.М. митному органу недійсного документу про вищу освіту, завдано шкоди інтересам державної служби, митному органу та ці дії негативно впливають на репутацію державних службовців.

Згідно з вимогами статті 5 Закону України “Про державну службу” державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до вимог статей 10 і 17 Закону України “Про державну службу” одними з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Приймаючи Присягу державних службовців, Петров С.М. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Таким чином Петровим С.М. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-ХІІ,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Петрова Станіслава Миколайовича, провідного інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення “Плетенівка” митного поста “Автомобільний” Харківської обласної митниці.

Підстави: Закон України „Про державну службу”, подання Харківської обласної митниці від 05.05.2011 № 15/02-5396, Акт службового розслідування від 04.05.2011, пояснення Петрова С.М., лист Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” від 28.04.2011 № 66-04-44/432.

Керівнику Харківської обласної митниці ознайомити Петрова С.М. з цим наказом під підпис та видати відповідний наказ по митному органу.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

13.05.11 № 967-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.05.11 № 967-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Східною митницею з метою всебічного та об’єктивного з’ясування обставин виконання службових обов’язків посадовими особами митного поста «Азов-порт» Східної митниці під час здійснення митного контролю та митного оформлення товару, що надійшов на адресу ТОВ фірма «Каскад» за ВМД № 700120801/2011/000100 від 02.02.2011, проведено службове розслідування.

За результатами службового розслідування встановлено, що начальником відділу митного оформлення № 2 митного поста «Азов-порт» Східної митниці Тараном Владиславом Олексійовичем не забезпечено на належному рівні контроль за діями підпорядкованих посадових осіб під час здійснення митного оформлення товару «ламінована паркетна дошка багатошарова для підлоги», що надійшов на адресу ТОВ фірма «Каскад» за вищевказаною ВМД.

Зазначене свідчить про неналежне виконання Тараном В.О. своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.1, 2.2, 2.6, 2.8, 2.18, 2.28, 2.31 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Азов-порт» Східної митниці в частині неналежного контролю за діями підпорядкованих посадових осіб щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з питань митної справи та контролю за якістю проведення митного контролю та оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Азов-порт» та оформлюються посадовими особами відділу митного оформлення № 2.

В особистих поясненнях Тарана В.О. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків з організації роботи підпорядкованого підрозділу Тарану Владиславу Олексійовичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 митного поста «Азов-порт» Східної митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Східної митниці від 08.04.2011 № 11-10/4228.

Начальнику Східної митниці (Романчикова Є.Г.) ознайомити Тарана В.О. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

13.05.11 № 968-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.05.11 № 968-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Житомирською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу ведення розрахунків та обліку матеріальних цінностей на балансових та позабалансових рахунках служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Житомирської митниці Черватюк Світлани Іванівни.

У поданні зазначено, що відповідно до подання прокуратури м. Житомира від 15.03.2011 № 59/236, з метою встановлення правомірності дій посадових осіб Житомирської митниці щодо дотримання вимог чинного законодавства при виконанні судових рішень про конфіскацію майна, вилученого Житомирською митницею, проведено службову перевірку (наказ Житомирської митниці від 17.03.2011 № 157 «Про проведення службової перевірки»).

За результатами вказаної перевірки встановлені факти недотримання посадовими особами Житомирської митниці строків виконання документів, що надходять з підрозділів примусового виконання рішень відділів Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Житомирській області, ненадання інформації щодо місця знаходження конфіскованих за рішенням суду предметів правопорушення, ненадання довідок із розрахунками необхідних зборів і платежів до підрозділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Житомирській області та відділів виконавчої служби районних управлінь юстиції.

Встановлено також систематичні порушення п.9 Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 № 1724, в частині дотримання строків виконання документів, що надходили з підрозділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Житомирській області та відділів виконавчої служби районних управлінь юстиції, а також недотримання вимог спільного наказу Міністерства юстиції України та Державної митної служби України від 12.10.2009 № 1833/5/943 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митних органів при переданні майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядженні ним», наказу Держмитслужби України від 28.12.2002 № 747 «Про затвердження інструкції з діловодства в митній службі України» (із змінами), наказу Держмитслужби України від 27.07.2010 № 828 «Про затвердження Порядку організації та здійснення контролю за виконанням документів у Державній митній службі України», наказу Житомирської митниці від 18.06.2009 № 221 «Про затвердження технологічної схеми взаємодії підрозділів Житомирської митниці під час передання на склад товарів та транспортних засобів, вилучених у справах про порушення митних правил, та в інших передбачених законодавством випадках, їх зберігання та розпорядження ними», наказу Житомирської митниці від 26.08.2010 № 508 «Про затвердження Порядку розгляду документів та здійснення контролю за їх виконанням».

Станом на 05.04.2011 (з 26.10.2010) у 12 справах, в яких Богунським районним судом м. Житомира прийнято рішення про конфіскацію, запити про визначення митної вартості та нарахування митних платежів Житомирською митницею не направлялися, в 41 справі не проінформовано підрозділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Житомирській області та відділи виконавчої служби районних управлінь юстиції про місцезнаходження предметів правопорушення.

Установлено, що зазначене стало можливим внаслідок неналежного контролю за виконанням службових обов’язків підпорядкованими працівниками начальником відділу ведення розрахунків та обліку матеріальних цінностей на балансових та позабалансових рахунках служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Житомирської митниці Черватюк С.І., що свідчить про неналежне виконання нею службових обов’язків, передбачених п.п. 2.1., 2.17 посадової інструкції начальника відділу ведення розрахунків та обліку матеріальних цінностей на балансових та позабалансових рахунках служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Житомирської митниці.

В особистих поясненнях Черватюк С.І. не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Черватюк Світлані Іванівні, начальнику відділу ведення розрахунків та обліку матеріальних цінностей на балансових та позабалансових рахунках служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Житомирської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Житомирської митниці від 15.04.2011 № 11/1/11-36/2350-ЕП.

Керівнику Житомирської митниці ознайомити Черватюк С.І. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

13.05.11 № 968-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.05.11 № 968-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Житомирською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу ведення розрахунків та обліку матеріальних цінностей на балансових та позабалансових рахунках служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Житомирської митниці Черватюк Світлани Іванівни.

У поданні зазначено, що відповідно до подання прокуратури м. Житомира від 15.03.2011 № 59/236, з метою встановлення правомірності дій посадових осіб Житомирської митниці щодо дотримання вимог чинного законодавства при виконанні судових рішень про конфіскацію майна, вилученого Житомирською митницею, проведено службову перевірку (наказ Житомирської митниці від 17.03.2011 № 157 «Про проведення службової перевірки»).

За результатами вказаної перевірки встановлені факти недотримання посадовими особами Житомирської митниці строків виконання документів, що надходять з підрозділів примусового виконання рішень відділів Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Житомирській області, ненадання інформації щодо місця знаходження конфіскованих за рішенням суду предметів правопорушення, ненадання довідок із розрахунками необхідних зборів і платежів до підрозділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Житомирській області та відділів виконавчої служби районних управлінь юстиції.

Встановлено також систематичні порушення п.9 Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 № 1724, в частині дотримання строків виконання документів, що надходили з підрозділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Житомирській області та відділів виконавчої служби районних управлінь юстиції, а також недотримання вимог спільного наказу Міністерства юстиції України та Державної митної служби України від 12.10.2009 № 1833/5/943 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митних органів при переданні майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядженні ним», наказу Держмитслужби України від 28.12.2002 № 747 «Про затвердження інструкції з діловодства в митній службі України» (із змінами), наказу Держмитслужби України від 27.07.2010 № 828 «Про затвердження Порядку організації та здійснення контролю за виконанням документів у Державній митній службі України», наказу Житомирської митниці від 18.06.2009 № 221 «Про затвердження технологічної схеми взаємодії підрозділів Житомирської митниці під час передання на склад товарів та транспортних засобів, вилучених у справах про порушення митних правил, та в інших передбачених законодавством випадках, їх зберігання та розпорядження ними», наказу Житомирської митниці від 26.08.2010 № 508 «Про затвердження Порядку розгляду документів та здійснення контролю за їх виконанням».

Станом на 05.04.2011 (з 26.10.2010) у 12 справах, в яких Богунським районним судом м. Житомира прийнято рішення про конфіскацію, запити про визначення митної вартості та нарахування митних платежів Житомирською митницею не направлялися, в 41 справі не проінформовано підрозділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Житомирській області та відділи виконавчої служби районних управлінь юстиції про місцезнаходження предметів правопорушення.

Установлено, що зазначене стало можливим внаслідок неналежного контролю за виконанням службових обов’язків підпорядкованими працівниками начальником відділу ведення розрахунків та обліку матеріальних цінностей на балансових та позабалансових рахунках служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Житомирської митниці Черватюк С.І., що свідчить про неналежне виконання нею службових обов’язків, передбачених п.п. 2.1., 2.17 посадової інструкції начальника відділу ведення розрахунків та обліку матеріальних цінностей на балансових та позабалансових рахунках служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Житомирської митниці.

В особистих поясненнях Черватюк С.І. не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Черватюк Світлані Іванівні, начальнику відділу ведення розрахунків та обліку матеріальних цінностей на балансових та позабалансових рахунках служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Житомирської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Житомирської митниці від 15.04.2011 № 11/1/11-36/2350-ЕП.

Керівнику Житомирської митниці ознайомити Черватюк С.І. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

16.05.11 № 971-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

16.05.11 № 971-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Севастопольською митницею внесено до Держмитслужби подання про застосування дисциплінарних стягнень до посадових осіб митниці.

У поданні зазначено, що за підсумками діяльності Севастопольської митниці у 1 кварталі 2011 року встановлено факти неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами митниці у напрямку виконання завдань зі справляння податків і зборів та з інших питань, що було відзначено на колегії Державної митної служби України 14.04.2011.

Так, встановлено низький рівень організації митного контролю з боку начальника відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Волощенка Ю.О., що виразилося у слабкому контролі за діяльністю підрозділів митниці, які здійснюють митний контроль й митне оформлення товарів і транспортних засобів, що свідчить про неналежне виконання ним службових обов’язків, передбачених п.п. 2.2, 2.7, 2.17, 2.21 Посадової інструкції начальника відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Севастопольської митниці, затвердженої начальником митниці 08.07.2010.

Також, встановлено низький рівень організації планування очікуваних надходжень митних платежів по Севастопольській митниці з боку начальника відділу адміністрування митних платежів Тарасенка С.В. у наслідок чого не забезпечено надходження до Держбюджету митних платежів у сумі 15,9 млн. грн. у першому кварталі 2011 року. Також, за період з початку 2011 року є тенденція зменшення на 0,1 відсоток податкового навантаження оподаткованого імпорту у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року. Крім того, протягом 1 кварталу поточного року підрозділами митного оформлення до відділу адміністрування митних платежів було направлено лише 1 запит про визначення країни походження товару з нульовою результативністю, що свідчить про неналежний контроль з боку відділу адміністрування митних платежів за дотриманням у митниці порядку визначення країни походження товарів та вказує на неналежне виконання службових обов’язків, передбачених п.п. 2.1, 2.4, 2.5, 2.12, 2.28

Посадової інструкції начальника відділу адміністрування митних платежів Севастопольської митниці, затвердженої начальником митниці 16.09.10.

Поряд з цим, виявлено низьку ефективність прийнятих рішень про класифікацію товарів та слабкий контроль за правильністю класифікації товарів з боку начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Шадріна В.Ю., що призвело до зменшення за січень-березень 2011 року додаткових надходжень митних платежів на 108,8 тис. грн. у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року у результаті класифікаційної роботи та свідчить про неналежне виконання службових обов’язків, передбачених п.п. 2.3, 2.15, 2.16, 2.17 Посадової інструкції начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Севастопольської митниці, затвердженої начальником митниці 10.09.2010.

Крім того, у відділі митного оформлення № 2 спостерігається зниження відсотку проведення митного огляду у режимі імпорту на 26,75 % та зменшення ефективності його проведення. Крім того, у зазначеному відділі встановлено низький рівень контролю за роботою підпорядкованого особового складу у напрямку дотримання часових нормативів при здійсненні митного оформлення, встановлених наказом Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”, та низький рівень організації здійснення митного огляду товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митий кордон України, з боку начальника відділу Неміри Ю.В., що свідчить про неналежне виконання ним службових обов’язків, передбачених п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.34 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 2 Севастопольської митниці, затвердженої в.о. начальника митниці 24.12.2010 (зі змінами і доповненнями).

Низький рівень організації здійснення митного огляду товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митий кордон України, неналежна організація роботи та контролю за службовою діяльністю підлеглих виявлені й з боку начальника митного поста «Рибпорт» Матвєєва Д.О., що свідчить про неналежне виконання службових обов’язків, передбачених п.п. 2.7, 2.10 Посадової інструкції начальника митного поста «Рибпорт» Севастопольської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 01.07.2010.

Одночасно, встановлено неналежне виконання своїх службових обов’язків з боку заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Полякова Б.О. та начальника відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Панька О.В. у напряму організації та контролю за проведенням перевірки матеріалів, отриманих від митних органів Туреччини щодо митного оформлення експорту до України транспортних засобів торгівельної марки «TOYOTA» у кількості 21 шт., що призвело до затягування строків порушення кримінальної справи, чим були порушені п.п. 2.2.2, 2.2.12, 2.2.14 Посадової інструкції заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Севастопольської митниці, затвердженої начальником митниці 19.03.2010 та п.п. 2.3, 2.15 Посадової інструкції начальника відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Севастопольської митниці, затвердженої начальником митниці 19.03.2010, відповідно.

Зазначені вище посадові особи Севастопольської митниці у своїх поясненнях поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наводять.

Відповідно до ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є порушенням службової дисципліни.

З урахуванням наведеного, керуючись ст.ст. 21, 22, п.п. 2, 5 ст. 23, п. 2 ст. 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

НАКАЗУЮ:

За порушення службової дисципліни:

- Шадріна Вадіма Юрійовича, начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Севастопольської митниці, попередити про неповну службову відповідність;

- Немірі Юрію Владиславовичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 Севастопольської митниці, оголосити догану;

- Тарасенку Сергію Вікторовичу, начальнику відділу адміністрування митних платежів Севастопольської митниці, оголосити догану;

- Матвєєву Денису Олександровичу, начальнику митного поста «Рибпорт» Севастопольської митниці, оголосити догану;

- Волощенку Юрію Олексійовичу, начальнику відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Севастопольської митниці, оголосити догану, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

- Полякову Борису Олександровичу, заступнику начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Севастопольської митниці, оголосити догану;

- Паньку Олександру Володимировичу, начальнику відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Севастопольської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Севастопольської митниці від 18.04.2011 № 06/23-1894, особисті пояснення працівників митниці.

Керівнику Севастопольської митниці ознайомити вищевказаних посадових осіб з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

16.05.11 № 972-к Про заохочення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

16.05.11 № 972-к

Про заохочення

Ураховуючи бездоганне виконання службових обов’язків під час проведення оперативних заходів на україно-молдовському та україно-румунському кордоні, у результаті чого було виявлено та припинено факти незаконного переміщення до України тютюнових виробів іноземного виробництва на загальну суму 507,64 тис. грн.,

Н А К А З У Ю:

Нагородити Яловка Олександра Сергійовича, начальника служби митної варти Чернівецької обласної митниці, відзнакою Державної митної служби України – нагрудним знаком «Почесний митник України».

Нагородити відзнакою Державної митної служби України – нагрудним знаком «За звитягу» ІІІ ступеня:

- Вакарюка Василя Івановича, головного інспектора сектору оперативного реагування № 1 відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів служби митної варти Чернівецької обласної митниці;

- Бойка Олександра Володимировича, начальника сектору оперативного реагування № 2 відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів служби митної варти Чернівецької обласної митниці;

- Гайдука Василя Георгійовича, головного інспектора сектору планування та проведення спеціальних операцій відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів служби митної варти Чернівецької обласної митниці.

Нагородити відзнакою Державної митної служби України – нагрудним знаком «За боротьбу з контрабандою»:

- Боярина Сергія Борисовича, головного інспектора сектору оперативного реагування № 2 відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів служби митної варти Чернівецької обласної митниці;

- Чекмана Олега Вікторовича, провідного інспектора сектору оперативного реагування № 2 відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів служби митної варти Чернівецької обласної митниці.

Зняти раніше накладене дисциплінарне стягнення з Ферфецького М.Д., заступника начальника служби митної варти Чернівецької обласної митниці, зауваження, оголошене наказом Чернівецької обласної митниці від 05.07.2010 № 420-к;

Керівнику Чернівецької обласної митниці забезпечити виплату:

– Яловку О.С. одноразової грошової винагороди в розмірі 1000 грн. за рахунок фонду оплати праці митного органу;

– Боярину С.Б., Чекману О.В., одноразової грошової винагороди в розмірі посадового окладу за рахунок фонду оплати праці митного органу.

Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту кадрової роботи Крамаренка К.В.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, наказ Держмитслужби України від 19.12.2006 № 1135, наказ Держмитслужби України від 03.04.2008 № 317, наказ Держмитслужби України від 24.07.2008 № 810, подання Чернівецької обласної митниці.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

17.05.11 № 987-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

17.05.11 № 987-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Житомирської митниці від 06.04.2011 № 201 «Про проведення службової перевірки», комісією митниці була проведена перевірка правомірності дій працівників відділу правового забезпечення під час представництва інтересів митниці і Держмитслужби у справі № 2а-3409/10 (Доповідна записка про проведення службової перевірки від 18.04.2011 № 14/11).

У результаті службової перевірки встановлено, що начальником відділу правового забезпечення Борчуком В.В. належним чином не було забезпечено представництво інтересів Держмитслужби під час розгляду зазначеної справи Житомирським окружним адміністративним судом.

Вищевказане свідчить про неналежне виконання Борчуком В.В. своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.9 Посадової інструкції начальника відділу правового забезпечення Житомирської митниці, затвердженої в.о. начальника митниці 29.06.2010.

В особистих поясненнях начальник відділу правового забезпечення Житомирської митниці Борчук В.В. не наводить поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 1 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Борчуку Василю Вікторовичу, начальнику відділу правового забезпечення Житомирської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: подання Житомирської митниці від 20.04.2011 № 11/1/11.36/2426, пояснення Борчука В.В.

В.о. начальника Житомирської митниці Тимошенку М.М. ознайомити Борчука В.В. з наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

17.05.11 № 987-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

17.05.11 № 987-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Житомирської митниці від 06.04.2011 № 201 «Про проведення службової перевірки», комісією митниці була проведена перевірка правомірності дій працівників відділу правового забезпечення під час представництва інтересів митниці і Держмитслужби у справі № 2а-3409/10 (Доповідна записка про проведення службової перевірки від 18.04.2011 № 14/11).

У результаті службової перевірки встановлено, що начальником відділу правового забезпечення Борчуком В.В. належним чином не було забезпечено представництво інтересів Держмитслужби під час розгляду зазначеної справи Житомирським окружним адміністративним судом.

Вищевказане свідчить про неналежне виконання Борчуком В.В. своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.9 Посадової інструкції начальника відділу правового забезпечення Житомирської митниці, затвердженої в.о. начальника митниці 29.06.2010.

В особистих поясненнях начальник відділу правового забезпечення Житомирської митниці Борчук В.В. не наводить поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 1 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Борчуку Василю Вікторовичу, начальнику відділу правового забезпечення Житомирської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: подання Житомирської митниці від 20.04.2011 № 11/1/11.36/2426, пояснення Борчука В.В.

В.о. начальника Житомирської митниці Тимошенку М.М. ознайомити Борчука В.В. з наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

18.05.11 № 1000-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

18.05.11 № 1000-к

По особовому складу митних органів

18.05.2011 прокуратурою Луганської області порушено кримінальну справу у відношенні головного інспектора сектору митного оформлення № 4 митного поста «Ізварине» Біленя Михайла Михайловича за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України.

Відповідно до вимог статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» Білень М.М., як державний службовець, зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки (стаття 17).

Вищевказане свідчить про порушення Біленем М.М. Присяги державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 18.05.2011 перебування на державній службі в митних органах України Біленя Михайла Миколайовича, головного інспектора сектору митного оформлення № 4 митного поста «Ізварине» Луганської митниці.

Керівнику Луганської митниці ознайомити Біленя М.М. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

Департаменту кадрової роботи довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

18.05.11 № 1002-к Про затвердження на посадах

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

18.05.11 № 1002-к

Про затвердження на посадах

Н А К А З У Ю:

Затвердити з 18.05.2011:

1.Морєву Валентину Францівну на посаді начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Вінницької митниці з посадовим окладом згідно зі штатним розписом митниці.

2.Щербаня Ігоря Петровича на посаді начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Дніпропетровської митниці з посадовим окладом згідно зі штатним розписом митниці.

3.Финогенова Сергія Михайловича на посаді начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Запорізької митниці з посадовим окладом згідно зі штатним розписом митниці.

4.Дем’янчука Олексія Миколайовича на посаді начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Київської регіональної митниці з посадовим окладом згідно зі штатним розписом митниці.

5.Спіріна Олександра Олександровича на посаді начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Львівської митниці з посадовим окладом згідно зі штатним розписом митниці.

6.Плешивцева Володимира Васильовича на посаді начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Севастопольської митниці з посадовим окладом згідно зі штатним розписом митниці.

7.Пересоляка Валерія Івановича на посаді начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Чопської митниці з посадовим окладом згідно зі штатним розписом митниці.

8.Мостову Наталію Миколаївну на посаді начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Ягодинської митниці з посадовим окладом згідно зі штатним розписом митниці.

9.Давиденка Юрія Олександровича на посаді начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи з посадовим окладом згідно зі штатним розписом управління.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

23.05.11 № 1052-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.05.11 № 1052-к

Про припинення перебування на державній службі

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 13.04.2011 № 306 з метою з’ясування стану дотримання посадовими особами Вінницької митниці вимог законодавства України, а також нормативно-правових актів та інших документів Держмитслужби України, проведено службову перевірку діяльності відділів митного оформлення № 1, № 2, № 3, митного поста «Жмеринка» Вінницької митниці.

Виявлені комісією порушення нормативно-правових актів з питань митної справи та розпоряджень Держмитслужби при організації та здійсненні у вказаних вище підрозділах митного контролю й митного оформлення товарів у різних митних режимах із застосуванням вантажної митної декларації, що призвело порушень при організації та здійснені митного контролю та митного оформлення комплектних об’єктів, товарів, транспортних засобів та інші недоліки у службовій діяльності, викладені у доповідній записці за результатами перевірки діяльності відділів митного оформлення № 1, № 2, № 3 та митного поста «Жмеринка» Вінницької митниці.

Відповідно до результатів перевірки також встановлено:

систематичні порушення вимог Порядку прийняття рішення про класифікацію комплектного об’єкта згідно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Держмитслужби України від 12.12.2005 № 1219, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2006 за № 26/11900;

порушення вимог статті 108 Митного кодексу України, наказу Держмитслужби України від 31.12.1996 № 592 під час здійснення процедур митного контролю та митного оформлення складових комплектного об’єкту «Лінії видуву, розливу, пакування напоїв», ввезеного ВАТ «Вінніфрукт»;

порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2003

№ 1955, Порядку застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, які перебувають під митним контролем», затвердженого наказом Держмитслужби України від 24.12.2003 № 906, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за № 1247/8568, під час розгляду заяви ТОВ «Гранітний кар’єр», прийняття рішення щодо поміщення товару «піна монтажна в аерозольній упаковці» у митний режим відмови на користь держави та подальшого митного оформлення даного товару;

порушення вимог Порядку застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг», затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2003 № 932 при прийнятті рішень щодо випуску товарів із застосуванням тимчасової декларації та під час митного оформлення товарів за вантажними митними деклараціями;

при здійсненні митного оформлення транспортних засобів порушено вимоги Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, та не виконувались вимоги Держмитслужби України, визначені листами від 12.06.2007 № 11/1-29/5820-ЕП, від 11.08.2008 № 11/2-29/8908-ЕП;

при митному оформленні транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою, порушено вимоги Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.1997 № 307.

За результатами перевірки митного оформлення транспортних засобів зі звільненням від оподаткування при переселенні на постійне місце проживання в Україну громадян іноземних держав, виявлено порушення п.4.2 розділу ІІІ Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.2005 № 1118, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1428/11708.

За період 2008-2010 років виявлено численні порушення вимог статті 308 Митного кодексу України та Протоколу № 8 від 16.08.2008 «Про погодження реквізитів та способу обміну інформацією між Державною митною службою України та Державною податковою адміністрацією України» (зі змінами), в частині безпідставного надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим та службовим особам, установам, організаціям інформації, яка становить державну, комерційну, банківську або іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію.

Виявлені під час службової перевірки факти вказують на неналежне виконання зазначеними вище підрозділами покладених на них завдань.

Як свідчать результати даної перевірки, стан забезпечення керівним складом Вінницької митниці дотримання вимог законодавства України при здійсненні митної справи, виконання інших завдань, покладених на митну службу України відділами митного оформлення № 1, № 2, № 3 та митного поста «Жмеринка» є незадовільним.

Комісією встановлено, що вказані вище порушення стали можливими внаслідок нездійснення заступником начальника Вінницької митниці Маруньком В.В., який відповідно до службових обов’язків, визначених п. 2.19 Посадової інструкції заступника начальника Вінницької митниці, затвердженої начальником митниці 23.05.2008, здійснював координацію та контроль за зазначеними підрозділами, організації роботи підпорядкованих підрозділів, та не забезпечення постійного контролю за діями підлеглих.

Аналіз результатів проведених службових розслідувань та перевірок у відношенні посадових осіб підрозділів, координацію та контроль яких здійснював Марунько В.В., засвідчив системні порушення, вчинені посадовими особами вказаних підрозділів, що свідчить про невжиття Маруньком В.В. дієвих заходів щодо покращення ситуації в організації роботи підпорядкованих підрозділів.

Крім того, в порушення вимог Держмитслужби України, визначених листом від 11.04.2008 № 11/5-10/4181, заступником начальника Вінницької митниці Маруньком В.В., за відсутності наказу по митниці щодо делегування повноважень начальника Вінницької митниці, приймалися рішення щодо анулювання вантажних митних декларацій.

Неналежний рівень за організацією роботи підпорядкованих підрозділів з боку Марунька В.В. підтверджується тим, що за період 2008-2010 років Марунько В.В. лише один раз здійснив виїзд на митний пост «Жмеринка» щодо перевірки організації роботи цього підрозділу.

Такі факти стали наслідком допущення низького рівня службової дисципліни у підпорядкованих підрозділах Вінницької митниці заступником начальника митниці Маруньком В.В., що свідчить про несумлінне виконання ним службових обов’язків, недотримання ним основних обов’язків державних службовців.

Відповідно до вимог ст.ст. 10, 17 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Приймаючи Присягу державних службовців Марунько В.В. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Вищевикладені факти несумлінного виконання службових обов’язків Маруньком В.В. свідчать про порушення ним Присяги державних службовців.

На підставі результатів перевірки, з урахуванням характеру порушень, обставин, за яких вони були вчинені, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-ХІІ,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Марунька Володимира Васильовича, заступника начальника Вінницької митниці.

Підстави: доповідна записка за результатами перевірки діяльності відділів митного оформлення № 1, № 2, № 3 та митного поста «Жмеринка» Вінницької митниці.

Керівнику Вінницької митниці ознайомити Марунька В.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що у триденний термін інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

20.05.2011 №15/3738 - ЕП Щодо вилучення службового посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СУМСЬКА МИТНИЦЯ

40020 м. Суми, вул. Воровського, 24

телефон 24-77-76

20.05.2011 №15/3738 - ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних технологій

та статистики Державної митної

служби України

Пашку П.В.

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Щодо вилучення службового посвідчення

На виконання пункту 4.2 б „ Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни й знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України”, затвердженої наказом Держмитслужби України від 17.08.2010 № 924 інформуємо, що службове посвідчення № 055340 Глухівської митниці, видане 19.10.2007 на ім’я Борисенка Володимира Григоровича, старшого інспектора – кінолога відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Сумської митниці, вилучено у зв’язку зі звільненням.

Начальник митниці В.В.Орлов

Токарєва

(0542) 68-71-55

20.05.11 № 1051-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

20.05.11 № 1051-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Запорізькою митницею з метою перевірки фактів, викладених у зверненні громадянина Барвінка Р.Ю. від 05.04.2011 щодо ознак правопорушень з боку посадових осіб Запорізької митниці при виконанні ними своїх службових обов’язків, проведено службове розслідування.

За результатами службового розслідування встановлено, що 21.03.2011 до відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Запорізької митниці надійшла заява провідного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Запорізької митниці Барвінка Р.Ю. про звільнення за власним бажанням відповідно до ст. 38 КЗпП України у зв’язку з переїздом на нове місце проживання із визначеною датою звільнення – 24.03.2011.

На підставі даної заяви було підготовлено наказ Запорізької митниці від 22.03.2011 № 130-к «Про звільнення» та повідомлено Барвінка Р.Ю. про необхідність отримання ним 24.03.2011 трудової книжки.

Однак, 24.03.2011 Барвінко Р.Ю. до відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Запорізької митниці не прибув у зв’язку зі знаходженням на лікарняному, трудову книжку не отримав.

Поштове повідомлення з цього приводу Барвінку Р.Ю. не надсилалось, чим порушено вимоги п. 4.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.1993 за № 110.

Таким чином, виконуючим обов’язки начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Запорізької митниці Финогеновим С.М. не забезпечено виконання покладених на відділ завдань, не здійснено на належному рівні керівництво діяльністю відділу щодо виконання його працівниками завдань та функцій, покладених на відділ.

Вказане вище свідчить про неналежне виконання своїх службових обов’язків Финогеновим С.М., передбачених п.п. 2.1., 2.2. посадової інструкції начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Запорізької митниці.

Крім того, встановлено, що на виконання п. 3 наказу Запорізької митниці від 22.03.2011 № 130-к «Про звільнення» службою фінансів, бухгалтерського обліку та звітності було нараховано заробітну плату за фактично відпрацьований час та компенсацію за невикористану щорічну відпустку, але не здійснено нарахування компенсації за роботу у вихідні та святкові дні відповідно до вимог ст. 72 КЗпП України, що призвело до розрахунку з Барвінком Р.Ю. при звільненні не в повному обсязі, чим порушено вимоги абзацу 1 ст. 116 КЗпП щодо виплати всіх сум, що належать працівникові при звільненні, не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Зазначене свідчить про неналежну організацію роботи підпорядкованого підрозділу з боку Дорошенко Г.В., начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтером Запорізької митниці, що призвело до неналежного виконання нею своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.20, 2.21, 2.23 посадової інструкції начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтером Запорізької митниці.

В особистих поясненняхФиногенова С.М. та Дорошенко Г.В.не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Финогенову Сергію Михайловичу, виконуючому обов’язки начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції, оголосити зауваження.

За неналежне виконання службових обов’язків з організації роботи підпорядкованого підрозділу Дорошенко Галині Вячеславівні, начальнику служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру Запорізької митниці, оголосити зауваження.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Запорізької митниці від 28.04.2011 № 07-01-15-18/3062.

3.Начальнику Запорізької митниці (Афанасіаді Д.М.) ознайомити Финогенова С.М., Дорошенко Г.В. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

21.05.12 № 1039-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.05.12 № 1039-к

Про припинення перебування на державній службі

За результатами службової перевірки, проведеної згідно з наказом Держмитслужби України від 27.04.2012 № 244, встановлені порушення вимог законодавства України з питань митної справи з боку посадових осіб митного поста «Євпаторія» Кримської митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів народного вжитку, що переміщувалися водними транспортними засобами у період з 01.03.2012 по 30.04.2012.

Службовою перевіркою установлено, що протягом вказаного періоду посадовими особами митного поста «Євпаторія» під час здійснення митного оформлення товарів народного споживання (тканина, одяг чоловічий, одяг жіночий та інше), які слідували на адресу підприємства ПП «Кримська Перлина» за ВМД №№ 600020000/2012/000324, 600020000/2012/000332, 600020000/2012/000417, 600020000/2012/000484, 600020000/2012/000544, 600020000/2012/000549, 600020000/2012/000558, 600020000/2012/000607, 600020000/2012/000608, 600020000/2012/000634, 600020000/2012/000641, 600020000/2012/000678, 600020000/2012/000690, 600020000/2012/000702, 600020000/2012/000706 митні процедури здійснювались формально, без належного застосування форм митного контролю. А саме, не виконувались вимоги обов’язкових форм контролю, згенерованих АСАУР, та жодного разу не ініціювалось проведення повного митного огляду вказаних товарів.

Митні огляди товарів, що надходили на адресу підприємства ПП «Кримська Перлина», посадовими особами зазначеного митного підрозділу не проводились й у подальшому, навіть після виявлення фактів порушення цим підприємством вимог митного законодавства.

При цьому, Іщуком І.Д., заступником начальника митного поста «Євпаторія» Кримської митниці, всупереч вимог п. 2.3 Порядку застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 13.12.2010 № 1467 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2011 за № 180/18918, необґрунтовано приймались рішення щодо не проведення підпорядкованими посадовими особами митного огляду таких товарів.

Вказане свідчить про несумлінне виконання Іщуком І.Д. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.14, 2.16, 2.29 посадової інструкції заступника начальника митного поста «Євпаторія» Кримської митниці, затвердженої 02.02.2012.

Згідно з вимогами статей 5, 10 Закону України «Про державну службу» державні службовці повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків.

Відповідно до статей 408 і 413 Митного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну службу» Іщук І.Д. як посадова особа митного органу приймав Присягу державних службовців та зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Вищезазначене свідчить про порушення Іщуком І.Д. Присяги державних службовців.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 21.05.2012 перебування на державній службі в митних органах відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Іщука Івана Дмитровича, заступника начальника митного поста «Євпаторія» Кримської митниці.

Підстави: Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ “Про державну службу”, доповідна записка про результати службової перевірки.

Керівнику Кримської митниці ознайомити Іщука І.Д. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до Кримської митниці.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

23.05.11 № 1052-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.05.11 № 1052-к

Про припинення перебування на державній службі

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 13.04.2011 № 306 з метою з’ясування стану дотримання посадовими особами Вінницької митниці вимог законодавства України, а також нормативно-правових актів та інших документів Держмитслужби України, проведено службову перевірку діяльності відділів митного оформлення № 1, № 2, № 3, митного поста «Жмеринка» Вінницької митниці.

Виявлені комісією порушення нормативно-правових актів з питань митної справи та розпоряджень Держмитслужби при організації та здійсненні у вказаних вище підрозділах митного контролю й митного оформлення товарів у різних митних режимах із застосуванням вантажної митної декларації, що призвело порушень при організації та здійснені митного контролю та митного оформлення комплектних об’єктів, товарів, транспортних засобів та інші недоліки у службовій діяльності, викладені у доповідній записці за результатами перевірки діяльності відділів митного оформлення № 1, № 2, № 3 та митного поста «Жмеринка» Вінницької митниці.

Відповідно до результатів перевірки також встановлено:

систематичні порушення вимог Порядку прийняття рішення про класифікацію комплектного об’єкта згідно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Держмитслужби України від 12.12.2005 № 1219, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2006 за № 26/11900;

порушення вимог статті 108 Митного кодексу України, наказу Держмитслужби України від 31.12.1996 № 592 під час здійснення процедур митного контролю та митного оформлення складових комплектного об’єкту «Лінії видуву, розливу, пакування напоїв», ввезеного ВАТ «Вінніфрукт»;

порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2003

№ 1955, Порядку застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, які перебувають під митним контролем», затвердженого наказом Держмитслужби України від 24.12.2003 № 906, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за № 1247/8568, під час розгляду заяви ТОВ «Гранітний кар’єр», прийняття рішення щодо поміщення товару «піна монтажна в аерозольній упаковці» у митний режим відмови на користь держави та подальшого митного оформлення даного товару;

порушення вимог Порядку застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг», затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2003 № 932 при прийнятті рішень щодо випуску товарів із застосуванням тимчасової декларації та під час митного оформлення товарів за вантажними митними деклараціями;

при здійсненні митного оформлення транспортних засобів порушено вимоги Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, та не виконувались вимоги Держмитслужби України, визначені листами від 12.06.2007 № 11/1-29/5820-ЕП, від 11.08.2008 № 11/2-29/8908-ЕП;

при митному оформленні транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою, порушено вимоги Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.1997 № 307.

За результатами перевірки митного оформлення транспортних засобів зі звільненням від оподаткування при переселенні на постійне місце проживання в Україну громадян іноземних держав, виявлено порушення п.4.2 розділу ІІІ Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.2005 № 1118, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1428/11708.

За період 2008-2010 років виявлено численні порушення вимог статті 308 Митного кодексу України та Протоколу № 8 від 16.08.2008 «Про погодження реквізитів та способу обміну інформацією між Державною митною службою України та Державною податковою адміністрацією України» (зі змінами), в частині безпідставного надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим та службовим особам, установам, організаціям інформації, яка становить державну, комерційну, банківську або іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію.

Виявлені під час службової перевірки факти вказують на неналежне виконання зазначеними вище підрозділами покладених на них завдань.

Як свідчать результати даної перевірки, стан забезпечення керівним складом Вінницької митниці дотримання вимог законодавства України при здійсненні митної справи, виконання інших завдань, покладених на митну службу України відділами митного оформлення № 1, № 2, № 3 та митного поста «Жмеринка» є незадовільним.

Комісією встановлено, що вказані вище порушення стали можливими внаслідок нездійснення заступником начальника Вінницької митниці Маруньком В.В., який відповідно до службових обов’язків, визначених п. 2.19 Посадової інструкції заступника начальника Вінницької митниці, затвердженої начальником митниці 23.05.2008, здійснював координацію та контроль за зазначеними підрозділами, організації роботи підпорядкованих підрозділів, та не забезпечення постійного контролю за діями підлеглих.

Аналіз результатів проведених службових розслідувань та перевірок у відношенні посадових осіб підрозділів, координацію та контроль яких здійснював Марунько В.В., засвідчив системні порушення, вчинені посадовими особами вказаних підрозділів, що свідчить про невжиття Маруньком В.В. дієвих заходів щодо покращення ситуації в організації роботи підпорядкованих підрозділів.

Крім того, в порушення вимог Держмитслужби України, визначених листом від 11.04.2008 № 11/5-10/4181, заступником начальника Вінницької митниці Маруньком В.В., за відсутності наказу по митниці щодо делегування повноважень начальника Вінницької митниці, приймалися рішення щодо анулювання вантажних митних декларацій.

Неналежний рівень за організацією роботи підпорядкованих підрозділів з боку Марунька В.В. підтверджується тим, що за період 2008-2010 років Марунько В.В. лише один раз здійснив виїзд на митний пост «Жмеринка» щодо перевірки організації роботи цього підрозділу.

Такі факти стали наслідком допущення низького рівня службової дисципліни у підпорядкованих підрозділах Вінницької митниці заступником начальника митниці Маруньком В.В., що свідчить про несумлінне виконання ним службових обов’язків, недотримання ним основних обов’язків державних службовців.

Відповідно до вимог ст.ст. 10, 17 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Приймаючи Присягу державних службовців Марунько В.В. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Вищевикладені факти несумлінного виконання службових обов’язків Маруньком В.В. свідчать про порушення ним Присяги державних службовців.

На підставі результатів перевірки, з урахуванням характеру порушень, обставин, за яких вони були вчинені, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-ХІІ,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Марунька Володимира Васильовича, заступника начальника Вінницької митниці.

Підстави: доповідна записка за результатами перевірки діяльності відділів митного оформлення № 1, № 2, № 3 та митного поста «Жмеринка» Вінницької митниці.

Керівнику Вінницької митниці ознайомити Марунька В.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що у триденний термін інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

23.05.11 № 1059-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.05.11 № 1059-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Ягодинською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення № 3 Тлучкевича Ю.О. та головного інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 3 Ярошука В.Ф.

Із вищевказаних подань слідує наступне.

Відповідно до плану-завдання від 06.05.2011 № 12/2011 на здійснення контрольних заходів, посадовими особами відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Ягодинської митниці 06.05.2011 здійснено контрольний захід з питань дотримання працівниками сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці вимог наказу Держмитслужби України від 24.02.2011 № 135 “Про посилення заходiв щодо запобiгання корупцiї у митнiй службi України”.

У ході такого заходу встановлено, що на робочому місці головного інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці Ярошука В.Ф. знаходився його мобільний телефон, що є порушенням вимог зазначеного наказу.

Також встановлено, що зазначена посадова особа перебувала на робочому місці без представницької картки, що є порушенням вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства аграрної політики України від 16.05.05 № 370/396/208/173/219/294/205 “Про затвердження та введення в дію Порядку виготовлення представницьких карток та забезпечення ними співробітників контрольних органів (служб), що функціонують у пунктах пропуску через державний кордон (внутрішніх митницях, інших визначених законодавством України місцях для здійснення державних видів контролю під час перетинання державного кордону особами, транспортними засобами, вантажами (товарами та іншим майном)”.

Наведене стало можливим унаслідок недостатнього контролю та організації роботи підпорядкованого особового складу з боку начальника відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці Тлучкевича Ю.О.

Вказані вище порушення свідчать про неналежне виконання посадовими особами Ягодинської митниці своїх службових обов’язків, а саме:

- Тлучкевичем Ю.О. п. 2.32 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці;

- Ярошуком В.Ф. пп. 1.5, 2.43 Посадової інструкції головного інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці.

В особистих поясненнях Тлучкевича Ю.О. та Ярошука В.Ф. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни оголосити догану:

- Тлучкевичу Юрію Олексійовичу, начальнику відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці;

- Ярошуку Віктору Федоровичу, головному інспектору сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці.

Підстави: подання Ягодинської митниці, пояснення Ярошука В.Ф., Тлучкевича Ю.О.

Керівнику Ягодинської митниці ознайомити працівників, зазначених у п. 1 даного наказу, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

23.05.11 № 1059-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.05.11 № 1059-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Ягодинською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення № 3 Тлучкевича Ю.О. та головного інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 3 Ярошука В.Ф.

Із вищевказаних подань слідує наступне.

Відповідно до плану-завдання від 06.05.2011 № 12/2011 на здійснення контрольних заходів, посадовими особами відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Ягодинської митниці 06.05.2011 здійснено контрольний захід з питань дотримання працівниками сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці вимог наказу Держмитслужби України від 24.02.2011 № 135 “Про посилення заходiв щодо запобiгання корупцiї у митнiй службi України”.

У ході такого заходу встановлено, що на робочому місці головного інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці Ярошука В.Ф. знаходився його мобільний телефон, що є порушенням вимог зазначеного наказу.

Також встановлено, що зазначена посадова особа перебувала на робочому місці без представницької картки, що є порушенням вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства аграрної політики України від 16.05.05 № 370/396/208/173/219/294/205 “Про затвердження та введення в дію Порядку виготовлення представницьких карток та забезпечення ними співробітників контрольних органів (служб), що функціонують у пунктах пропуску через державний кордон (внутрішніх митницях, інших визначених законодавством України місцях для здійснення державних видів контролю під час перетинання державного кордону особами, транспортними засобами, вантажами (товарами та іншим майном)”.

Наведене стало можливим унаслідок недостатнього контролю та організації роботи підпорядкованого особового складу з боку начальника відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці Тлучкевича Ю.О.

Вказані вище порушення свідчать про неналежне виконання посадовими особами Ягодинської митниці своїх службових обов’язків, а саме:

- Тлучкевичем Ю.О. п. 2.32 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці;

- Ярошуком В.Ф. пп. 1.5, 2.43 Посадової інструкції головного інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці.

В особистих поясненнях Тлучкевича Ю.О. та Ярошука В.Ф. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни оголосити догану:

- Тлучкевичу Юрію Олексійовичу, начальнику відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці;

- Ярошуку Віктору Федоровичу, головному інспектору сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці.

Підстави: подання Ягодинської митниці, пояснення Ярошука В.Ф., Тлучкевича Ю.О.

Керівнику Ягодинської митниці ознайомити працівників, зазначених у п. 1 даного наказу, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

23.05.11 № 1060-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.05.11 № 1060-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею до Держмитслужби України внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Богдана В.П.

Із вищевказаного подання слідує, що групою посадових осіб митниці, які діяли відповідно до Плану-завдання, 03.05.2011 здійснено контрольний захід на митному посту «Краковець».

У ході проведення заходу встановлено, що ознайомлення працівників відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці з вхідною кореспонденцією та орієнтуваннями проводиться формально та без належної фіксації у Журналі обліку та ознайомлення особового складу митного поста “Краковець” із вхідною кореспонденцією та орієнтуваннями. Службова документація у службовому приміщенні чергової оперативної зміни, яке використовується відділом митного оформлення № 3 митного поста “Краковець”, зберігається неналежним чином.

Відповідно до посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Богдан В.П. зобов’язаний контролювати дотримання особовим складом вимог посадових інструкцій, нормативних документів з питань митної справи, перевіряти своєчасність та належне виконання особовим складом наказів і розпоряджень Держмитслужби України, Львівської митниці та начальника поста, здійснювати контроль за якісним і правильним оформленням особовим складом документації у відповідності до вимог чинного законодавства, своєчасним забезпеченням доведення до посадових осіб відділу нормативних документів, наказів, орієнтувань.

Вказане вище свідчить про неналежне виконання Богданом В.П. своїх службових обов’язків, визначених пп. 2.6, 2.8, 2.9, 2.24, 2.26, 2.32, 2.39, 2.42 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці.

В особистих поясненнях Богданом В.П. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 1 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Богдану Віталію Петровичу, начальнику відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці оголосити зауваження.

Підстави: подання Львівської митниці, пояснення Богдана В.П.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Богдана В.П. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік