Накази Державної митної служби України серпень 2011

Orders of the State Customs Service of Ukraine in August 2011

01.08.11 № 1677-к Про припинення державної служби

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

01.08.11 № 1677-к

Про припинення державної служби

Київською регіональною митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України Поночовного Вячеслава Леонідовича, інспектора відділу митного оформлення дипломатичних представництв та виставок митного поста «Спеціалізований» Київської регіональної митниці.

Із вказаного подання слідує, що у рамках порушеної кримінальної справи № 1286 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України, співробітниками Служби безпеки України в порядку ст. 115 КПК України затримано Поночовного В.Л., інспектора відділу митного оформлення дипломатичних представництв та виставок митного поста «Спеціалізований» Київської регіональної митниці. Поночовний В.Л. утримується в Київському СІЗО УДДУ ПВП.

Зазначений факт негативно впливає на репутацію Поночовного В.Л. як державного службовця та завдає шкоди авторитету митної служби України.

Статтею 5 Закону України «Про державну службу» визначено, що державні службовці повинні не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

У відповідності до статті 10 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків.

Згідно зі статтями 408 і 413 Митного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про державну службу» Поночовний В.Л., як посадова особа митного органу, приймав Присягу державних службовців та зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи наведене, Поночовним В.Л. порушено Присягу державних службовців у частині сумлінного виконання своїх обов'язків.

З огляду на вищевикладене та керуючись ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 01.08.2011 перебування на державній службі в митних органах України Поночовного Вячеслава Леонідовича, інспектора відділу митного оформлення дипломатичних представництв та виставок митного поста «Спеціалізований» Київської регіональної митниці, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну службу».

Підстави: подання Київської регіональної митниці від 28.07.2011 № 40/1-15/9188.

Начальнику Київської регіональної митниці (Поліщук Д.В.) ознайомити Поночовного В.Л. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби С.Д.Дериволков

04.08.11 № 1697-к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.08.11 № 1697-к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

За результатами роботи Львівської митниці у першому півріччі 2011 року встановлено незадовільний стан роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів у напрямі контролю за визначенням митної вартості товарів.

Так, начальником відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Львівської митниці Качаном М.І. не забезпечено досягнення позитивних показників у напрямі контролю за визначенням митної вартості товарів. Зокрема, сума збільшення митних платежів за рахунок коригування митної вартості у першому півріччі 2011 року (прямий економічний ефект) склала лише 25,26 млн. грн.

Зазначене свідчить про невжиття Качаном М.І., начальником відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Львівської митниці, дієвих заходів, спрямованих на забезпечення організації та підвищення ефективності роботи підпорядкованого особового складу.

Викладене стало наслідком неналежного виконання службових обов’язків з боку Качана М.І., передбачених пунктами 2.5, 2.11 Посадової інструкції начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Львівської митниці.

В особистих поясненнях Качана М.І. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 1 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Качану Михайлу Івановичу, начальнику відділу контролю митної вартості товарів та класифікації товарів Львівської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: подання Львівської митниці від 28.07.2011 № 29/30-10842, пояснення Качана М.І.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Качана М.І. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби С.Д.Дериволков

04.08.11 № 1698-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності Драбчука М.Я.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.08.11 № 1698-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності Драбчука М.Я.

Сумською митницею внесено до Держмитслужби України подання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу оперативних чергових Сумської митниці Драбчука М.Я. за вчинення ним дисциплінарного правопорушення.

Зокрема, із вищевказаного подання слідує, що Драбчук М.Я. в порушення вимог наказу Держмитслужби України від 29.03.2011 № 258 “Про затвердження форм звітності Держмитслужби на 2011 рік і Табеля форм звітності Держмитслужби” та наказу Сумської митниці від 20.04.2011 № 229 “Про затвердження Табелю форм статистичної звітності” не забезпечив щоденного надання до Держмитслужби України звіту за формою № ДОМК-5 “Звіт про оперативну ситуацію в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення”.

Вказаний вище звіт у період з 22.04.2011 до 18.07.2011 відділом оперативних чергових Сумської митниці до Держмитслужби України не надавався, що свідчить про неналежне виконання Драбчуком М.Я. своїх службових обов’язків, визначених п. 2.2 посадової інструкції начальника відділу оперативних чергових Сумської митниці, затвердженої 27.08.2010, в частині забезпечення якісного та своєчасного виконання покладених на відділ завдань.

Згідно з вимогами ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V неналежне виконання посадовою особою митної служби України своїх службових обов’язків є порушенням службової дисципліни.

В особистих поясненнях Драбчук М.Я. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не навів.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За вчинення дисциплінарного правопорушення, оголосити зауваження Драбчуку Михайлу Ярославовичу, начальнику відділу оперативних чергових Сумської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Сумської митниці, пояснення Драбчука М.Я.

Начальнику Сумської митниці Орлову В.В. ознайомити Драбчука М.Я. з цим наказом під підпис.

Заступнику директора Департаменту кадрової роботи Лєдніку О.В. довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби С.Д.Дериволков

04.08.11 № 1699-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.08.11 № 1699-к

По особовому складу митних органів

04.08.2011 співробітниками Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України у службовому приміщенні відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса-порт» Південної митниці затримано Плосканича В.М., начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса-порт», під час отримання ним грошових коштів від суб’єкта підприємницької діяльності.

Згідно з вимогами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»

Плосканич В.М., як державний службовець, зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки (стаття 17).

Вищевказане свідчить про порушення Плосканичем В.М. Присяги державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 04.08.2011 перебування на державній службі в митних органах України Плосканича Вадима Михайловича, начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса-порт» Південної митниці.

Керівнику Південної митниці ознайомити Плосканича В.М. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Лєднік О.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби С.Д.Дериволков

04.08.11 № 1700- к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.08.11 № 1700- к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності виконуючого обов’язки начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці Гринчишина В.П.

У поданні зазначено, що згідно з наданим начальником Львівської митниці усним розпорядженням, Гринчишин В.П. був зобов’язаний до 18.07.2011 надати письмове пояснення з приводу обставин здійснення митного контролю та пропуску 09.07.2011 на митну територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» вантажу «пожежне обладнання».

Однак, Гринчишин В.П. надав зазначене пояснення начальнику Львівської митниці не 18.07.2011, а 20.07.2011.

Відповідно до вимог статей 6, 8 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, розпорядження прямих керівників є обов’язковими для виконання підлеглими та повинні виконуватись беззаперечно, точно та у визначений строк.

Таким чином, Гринчишиним В.П. неналежно виконано службові обов’язки, передбачені п. 2.4 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці.

В особистих поясненнях Гринчишина В.П. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статтями 21, 22, п. 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Гринчишину Володимиру Петровичу, виконуючому обов’язки начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: подання Львівської митниці від 28.07.2011 № 29/30-10845, пояснення Гринчишина В.П.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Гринчишина В.П. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби С.Д.Дериволков

10.08.11 № 1737- к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

10.08.11 № 1737- к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

Миколаївською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Бродовського В.А., заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил - начальника оперативного відділу Миколаївської митниці.

У поданні зазначено, що згідно з наданим заступником начальника митниці – начальником служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ткачуком О.М. розпорядженням, Бродовського В.А. зобов’язано було організувати підготовку узагальненої інформацію про стан правоохоронної роботи в митниці за 6 місяців 2011 року для подальшого включення її до презентаційних матеріалів до виступу начальника митниці на колегії Держмитслужби України в Чернівецькій обласній митниці.

Однак, Бродовським В.А. надано керівництву митниці неналежним чином підготовлену інформацію, та матеріали, які містили розбіжності в показниках роботи.

Таким чином, Бродовським В.А. неналежно виконано службові обов’язки в частині якісного виконання розпорядження керівництва митниці щодо підготовки аналітичних матеріалів, чим не дотримано вимог пп. 2.25, 2.35 Посадової інструкції заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальника оперативного відділу Миколаївської митниці.

Відповідно до вимог ст. 6 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, розпорядження прямих керівників є обов’язковими для виконання підлеглими та повинні виконуватись беззаперечно, точно та у визначений строк.

Згідно з вимогами пп. 4.2, 4.8 Посадової інструкції заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальника оперативного відділу Миколаївської митниці, Бродовський В.А. несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, а також за надання недостовірної та неповної інформації керівництву Миколаївської митниці.

В особистих поясненнях Бродовським В.А. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст. 21, 22, п.2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Бродовському Владиславу Анатолійовичу, заступнику начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальнику оперативного відділу Миколаївської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Миколаївської митниці від 29.07.2011 № 02-08/4639, пояснення Бродовського В.А.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Миколаївської митниці ознайомити Бродовського В.А. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби С.Д.Дериволков

10.08.11 № 1744-к По особовому складу Львівської митниці

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

10.08.11 № 1744-к

По особовому складу Львівської митниці

У ході проведення 10.08.2011 працівниками УСБУ у Львівській області оперативних заходів в зоні митного контролю митного поста «Краковець» у старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Клим Н.Т. виявлено грошові кошти у розмірі 300 гривень, що були отримані нею від особи, яка переміщувала товари через митний кордон України.

Вказані вище дії Клим Н.Т. є неприпустимими в роботі посадових осіб митних органів, свідчать про несумлінне ставлення її до службових обов’язків, завдають шкоди авторитетові посадової особи митної служби України, та митній службі України в цілому.

Згідно з вимогами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про державну службу»

Клим Н.Т., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувалася суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Вищевказане свідчить про порушення Клим Н.Т. Присяги державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 10.08.2011 перебування на державній службі в митних органах України Клим Наталії Танасіївни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Клим Н.Т. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Лєднік О.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби С.Д.Дериволков

15.08.11 № 1771-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

15.08.11 № 1771-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

У ході проведення 10.08.2011 співробітниками УСБУ у Львівській області оперативних заходів у зоні митного контролю митного поста «Краковець» Львівської митниці у старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Клим Н.Т. виявлено грошові кошти у розмірі 300 гривень, які були отримані нею як винагорода від громадянина Синяка Ю.Я., за незаконне переміщення ним товару через митний кордон України.

Зазначений факт став можливим внаслідок неналежного контролю за роботою підпорядкованого особового складу з боку начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Гнатіва О.Є.

Вказане вище свідчить про неналежне виконання Гнатівим О.Є. службових обов’язків, визначених п.п. 2.6, 2.9, 2.24, 2.25, 2.41, 2.44 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці, затвердженої в.о. начальника Львівської митниці 14.04.2011.

Відповідно до п.п. 4.2, 4.6 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці, Гнатів О.Є. несе відповідальність за невиконання, або неналежне виконання своїх службових обов’язків та негативні результати діяльності підпорядкованих йому працівників.

В особистих поясненнях Гнатівим О.Є. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 4 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю :

За неналежне виконання службових обов’язків з організації контролю за службовою діяльністю підпорядкованого підрозділу, понизити у спеціальному званні на один ступінь Гнатіва Олексія Євстаховича, начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста "Краковець" Львівської митниці.

Підстави: подання Львівської митниці, пояснення Гнатіва О.Є.

Т.в.о. начальника Львівської митниці Печенику С.О. ознайомити Гнатіва О.Є. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренку К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

17.08.11 № 1776-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

17.08.11 № 1776-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до розпорядження начальника Львівської митниці від 15.07.2011 № 208-р «Про проведення перевірки» проведено службову перевірку з метою з’ясування стану організації роботи на митному посту «Стрий» впродовж І півріччя 2011 року в напрямі протидії порушенням митного законодавства України, а також дотримання вимог законодавства при митному оформленні товарів протягом зазначеного періоду.

У ході даної перевірки встановлені факти внесення посадовими особами відділу митного оформлення «Леоні» митного поста «Стрий» до уніфікованих митних квитанцій МД–1 серії КА №№ 906810, 906811 від 26.05.2011 у якості підстави стягнення податку на додану вартість Закону України від 03.04.1997 № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість», який втратив чинність з 01.01.2011.

Крім того, встановлено порушення вимог п. 3 Порядку оформлення й використання Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 12.12.2005

№ 1227, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за

№ 1562/11842.

Зазначене свідчить про неналежний контроль за роботою підпорядкованого підрозділу з боку заступника начальника митного поста «Стрий» - начальника відділу митного оформлення «Леоні» Шестопалова Т.В.

Поряд з цим, перевіркою встановлено, що у ВМД № 209040001/11/9463 від 17.06.2011 та ВМД № 209040001/11/9670 від 22.06.2011, оформлених Шестопаловим Т.В., відсутні відомості про сертифікати про походження товарів, ставки мита на які є диференційованими. При цьому, під час застосовування пільгових ставок ввізного мита та для визначення країни походження товарів, задекларованих за цими ВМД, Шестопаловим Т.В. не залучались посадові особи сектору визначення походження товарів відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці, чим не дотримано вимог пункту 1.5 рішення наради керівного складу Львівської митниці від 17.01.2011 (протокол № 1).,

Вказані вище порушення свідчать про неналежне виконання Шестопаловим Т.В. службових обов’язків, визначених пунктами 2.1, 2.3, 2.4, 2.12 Посадової інструкції заступника начальника митного поста «Стрий» – начальника відділу митного оформлення «Леоні» Львівської митниці, затвердженої начальником митниці 07.11.2010.

Відповідно до пунктів 4.2, 4.5 вказаної Посадової інструкції, заступник начальника митного поста «Стрий» – начальник відділу митного оформлення «Леоні» несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків та негативні результати діяльності підпорядкованих йому працівників.

В особистих поясненнях Шестопалов Т.В. не наводить поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805- ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Шестопалову Тарасу Васильовичу, заступнику начальника митного поста «Стрий» - начальнику відділу митного оформлення «Леоні» Львівської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Львівської митниці від 09.08.2011 № 29/30-11486, пояснення Шестопалова Т.В., доповідна записка про результати перевірки від 25.07.2011 № 16/28-1685.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Шестопалова Т.В. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

17.08.11 № 1777 -к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

17.08.11 № 1777 -к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

Листом Київської регіональної митниці від 08.08.2011 № 40/2-15/9697 внесено подання про застосування дисциплінарного стягнення до Несміяна Віктора Вікторовича, заступника начальника митного поста «Київ-західний».

У поданні зазначено, що згідно з наказом Київської регіональної митниці від 20.07.2011 № 1197 проведено службове розслідування, за результатами якого встановлено факт неналежного зберігання Несміяном В.В. службового посвідчення № 065227, що призвело до його втрати.

Відповідно до п. 3 ст. 22 Дисциплінарного статуту митної служби України утрата службового посвідчення є порушенням службової дисципліни.

В особистих поясненнях Несміян В.В. поважних причин утрати службового посвідчення не наводить.

З огляду на вищевказане, керуючись ст. 21, п. 3 ст. 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Несміяну Віктору Вікторовичу, заступнику начальника митного поста «Київ-західний» Київської регіональної митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Київської регіональної митниці від 08.08.2011 № 40/2-15/9697, Акт службового розслідування від 05.08.2011, пояснення Несміяна В.В. від 21.07.2011

Керівнику Київської регіональної митниці ознайомити Несміяна В.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Лєднік О.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

17.08.11 № 1778-к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

17.08.11 № 1778-к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці Гарасиміва В.Р.

У поданні зазначено, що згідно з наданим начальником Львівської митниці усним розпорядженням, Гарасимів В.Р. був зобов’язаний 15.07.2011 надати письмове пояснення з приводу неналежної організації роботи підпорядкованого підрозділу у період 25-30.06.2011, що призвело до значного накопичення транспортних засобів в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці (близько 200 автомобілів).

Однак, Гарасимів В.Р. надав зазначене пояснення начальнику Львівської митниці не 15.07.2011, а 27.07.2011.

Відповідно до вимог статей 6, 8 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, розпорядження прямих керівників є обов’язковими для виконання підлеглими та повинні виконуватись беззаперечно, точно та у визначений строк.

Також, згідно з п. 4.6 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці, Гарасимів В.Р. несе відповідальність за недотримання вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Державної митної служби України та Львівської митниці.

В особистих поясненнях Гарасиміва В.Р. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статтями 21, 22, п. 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Гарасиміву Василю Романовичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: подання Львівської митниці від 28.07.2011 № 29/30-10841, пояснення Гарасиміва В.Р.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Лєднік О.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Гарасиміва В.Р. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

17.08.11 № 1779 -к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

17.08.11 № 1779 -к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

Департаментом митних інформаційних технологій та статистики внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Хоменка Володимира Миколайовича, заступника начальника служби телекомунікацій – начальника відділу відомчої телекомунікаційної мережі Департаменту митних інформаційних технологій та статистики.

У поданні зазначено, що Хоменком В.М. було несвоєчасно виконано розпорядження начальника Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Пашка П.В. від 22.07.2011 № 9172 щодо підготовки проекту наказу про відрядження.

Відповідно до наказу Департаменту митних інформаційних технологій та статистики від 02.08.2011 № 202 проведено службову перевірку, за результатами якої встановлено, що Хоменком В.М. було порушено вимоги ст. 8 Дисциплінарного статуту митної служби України в частині беззаперечного, точного та у визначений строк виконання розпорядження прямого керівника,

п. 2.39 Посадової інструкції заступника начальника служби телекомунікацій Департаменту митних інформаційних технологій та статистики, затвердженої начальником Департаменту митних інформаційних технологій та статистики 15.06.2011.

В особистих поясненнях Хоменко В.М. поважних причин неналежного виконання своїх обов’язків не наводить.

З огляду на вищевказане, керуючись ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Хоменку Володимиру Миколайовичу, заступнику начальника служби телекомунікацій – начальнику відділу відомчої телекомунікаційної мережі Департаменту митних інформаційних технологій та статистики, оголосити догану.

Підстави: подання Департаменту митних інформаційних технологій та статистики від 05.08.2011 № 18/8-28-4584, доповідна записка про результати проведення службової перевірки від 04.08.2011, пояснення Хоменка В.М. від 02.08.2011

Керівнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики ознайомити Хоменка В.М. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Лєднік О.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

19.08.11 № 1785-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

19.08.11 № 1785-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

За результатами службового розслідування, проведеного Південною митницею на підставі наказу митниці від 11.07.2011 № 661, встановлено факти неналежного виконання службових обов’язків з боку посадових осіб митного поста «Іллічівськ» при здійсненні митного контролю та митного оформлення товару «відходи чорних металів (скрап)» у режимі експорту за ВМД № 110010000/2011/001822 від 06.04.2011 та № 110010000/2011/001928 від 12.04.2011 (акт службового розслідування від 01.08.2011 № 13/11-2011).

Так, інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Ковальчуком М.В. порушено вимоги статті 40 Митного кодексу України, пункту 6.2.1 Методичних рекомендацій щодо провадження у справах про порушення митних правил, затверджених наказом Держмитслужби України від 30.12.2004 № 936, пункту 2 Порядку оформлення й використання картки відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 12.12.2005 № 1227. Зазначене свідчить про неналежне виконання Ковальчуком М.В. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.2, 2.4 та 2.9 Посадової інструкції інспектора митного поста «Іллічівськ» Південної митниці, затвердженої 10.08.2010.

Причинами та умовами, які сприяли вищевказаним порушенням, є незадовільний стан організації роботи підпорядкованого підрозділу з боку:

заступника начальника Південної митниці Куца С.А., який неналежно виконав свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1.2, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.4 та 2.4 Посадової інструкції заступника начальника Південної митниці, затвердженої 13.04.2011;

заступника начальника митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Пашкевича О.Л., який неналежно виконав свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.2, 2.3 та 2.4 Посадової інструкції заступника начальника митного поста «Іллічівськ» Південної митниці, затвердженої 14.04.2011;

начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Дарбіняна В.Ф., який неналежно виконав свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.2, 2.3 та 2.4 Посадової інструкції заступника начальника митного поста «Іллічівськ» Південної митниці, затвердженої 09.12.2010.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Куца С.А., Пашкевича О.Л., Дарбіняна В.Ф. та Ковальчука М.В. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи зазначене вище, керуючись статями 21, 22, пунктами 1, 2, 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За вчинення дисциплінарного правопорушення:

1.Понизити у спеціальному званні на один ступінь Ковальчука Михайла Васильовича, інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки.

2.Оголосити догану:

Пашкевичу Олексію Леонідовичу, заступнику начальника митного поста «Іллічівськ» Південної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

Дарбіняну Валерію Фурмановичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці.

3.Оголосити зауваження Куцу Сергію Анатолійовичу, заступнику начальника Південної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відрядження.

Підстави: подання Південної митниці, пояснення Куца С.А., Пашкевича О.Л., Дарбіняна В.Ф. та Ковальчука М.В., акт службового розслідування від 01.08.2011 № 13/11-2011.

Керівнику Південної митниці ознайомити вказаних вище працівників з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

25.08.11 № 1814-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

25.08.11 № 1814-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

До Південної митниці 18.08.2011 надійшов лист Державної податкової адміністрації в Одеській області. До моменту накладання керівництвом Південної митниці резолюції на зазначеному листі відділом організаційного та документального забезпечення Південної митниці лист Державної податкової адміністрації в Одеській області було розіслано до структурних підрозділів Південної митниці, а саме: до митних постів та служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, чим порушено вимоги Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 28.12.2002 №747, (із змінами та доповненнями). Зазначене призвело до розголошення інформації без попереднього розгляду її керівництвом Південної митниці.

Згідно пункту 2.1. своєї посадової інструкції Кіпенко Н.М., начальник відділу організаційного та документального забезпечення Південної митниці, здійснює загальне керівництво роботою відділу та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.

Вищевказане свідчить про порушення Кіпенко Н.М. службової дисципліни.

В особистих поясненнях Кіпенко Н.М. обґрунтованих причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не навела.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, передбачених пунктом 2.1 своєї посадової інструкції, Кіпенко Наталії Миколаївні, начальнику відділу організаційного та документального забезпечення Південної митниці, оголосити догану.

Підстава: пояснення Кіпенко Н.М., подання Південної митниці.

Начальнику Південної митниці Бойченко Т.Ю. ознайомити Кіпенко Н.М. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренку К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.08.11 № 1821-к По особовому складу Львівської митниці

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.08.11 № 1821-к

По особовому складу Львівської митниці

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 25.06.2011 № 544 (із змінами) проведено службову перевірку законності дій посадових осіб Львівської митниці під час митного контролю транспортниих засобів, що перетинули державний кордон України через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення (далі МППАС) на українсько-польському кордоні в зоні діяльності Львівської митниці в період з 01.05.2011 по 25.06.2011.

Під час службової перевірки встановлені вантажні та вантажно-пасажирські транспортні засоби, які відповідно до даних ЄАІС Держмитслужби, переміщувались без вантажу або з незначною кількістю товарів.

З урахуванням кількості фактів перетину державного кордону України цими транспортними засобами, ваги переміщуваних вантажів, а також з урахуванням технічних характеристик транспортних засобів, був визначений перелік переміщень, законність яких викликала сумнів, та досліджені документи митного оформлення в МППАС «Устилуг - Зосин», «Рава-Руська - Хребенне», «Краковець - Корчова», «Шегині - Медика» та «Смільниця - Кросценко».

З метою з’ясування обставин зазначених переміщень, встановлення інших необхідних даних під час перевірки направлено запити та отримано на них відповіді з МРЕВ ДАІ ГУ МВС України у Львівській області (за місцем реєстрації транспортних засобів) та митних органів Республіки Польща.

За результатами співставлення інформації, отриманої від митних органів Республіки Польща, з даними, що містяться в ЄАІС Держмитслужби України, програмно-інформаційному комплексі “Інспектор 2006” та автоматизованій системі “Аркан” були встановлені факти незаконного ввезення в Україну товарів без їх митного оформлення та оподаткування.

Отримані дані засвідчили наявність системних порушень вимог нормативно-правових актів з питань митної справи з боку працівників підрозділів митного оформлення митних постів «Краковець», «Мостиська» та «Смільниця», а також служби боротьби з контрабандою та порушенями митних правил Львівської митниці.

Зокрема, окремі транспортні засоби, якими через державний кордон України переміщувалися товари, що підлягали обов’язковому декларуванню та оподаткуванню, були оформлені, як порожні або з товарами у кількостях, що не перевищують встановлену законом неоподатковувану норму переміщення.

Таким чином товари, ввезені в Україну, незаконно звільнялися посадовими особами Львівської митниці від оподаткування.

Також службовою перевіркою встановлено, що під час пропуску на митну територію України транспортних засобів з товарами, які підлягали оподаткуванню, в МППАС на підставі планів-завдань працювали посадові особи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, які мали брати участь в проведенні митного контролю з метою недопущення незаконного переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів.

Разом з тим, внаслідок неналежного виконання зазначеними посадовими особами своїх службових обов’язків в зонах митного контролю митних постів «Краковець» та «Мостиська», на митну територію України без оподаткування незаконно були пропущені транспортні засоби з товарами.

Таким чином, в діяльності особового складу митних постів «Краковець», «Мостиська», «Смільниця» Львівської митниці (Кірсей Ю.В., Якушко Ю.В., Коряк Я.О., Левченко Ю.М., Ликов Є.О., Савицький М.І., Пасічник Ю.Б., Єлісєєв С.В., Ліхтаревський К.Л., Казюк С.В., Майорова Н.Я., Михайлецький Д.О., Субота А.М., Зарічний В.М.,Тхір Н.М.) наявні системні порушення вимог ст.ст. 40, 42 Митного кодексу України, що призвело до пропуску на митну територію України без належного митного контролю транспортних засобів з товарами без їх оподаткування.

Посадовими особами служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці (Барановський А.Е., Мазур Л.Л., Максим’як О.І., Онищак М.Г., Козовий Ю.М., Журавчик С.В., Геналь О.Б., Мединський Л.Я., Левків В.Б., Левочко Р.Б., Лозинець О.С., Хома Т.Б., Лисенко Р.В., Павленко Є.Б., Василів О.І., Стециха Р.І., Банах Р.В., Ступак В.В., Ковалик І.Б.) під час здійснення службових повноважень не забезпечили виконання Планів-завдань. Внаслідок несумлінного виконання зазначеними працівниками своїх службових обов’язків, не були виявлені та припинені факти незаконного ввезення в Україну товарів.

Крім того, за результатами співставлення інформації МРЕВ ДАІ ГУ МВС України у Львівській області з інформацією ЄАІС ДМСУ щодо типу транспортного засобу, який перетинав митний кордон України, встановлені численні випадки незаконного звільнення від сплати Єдиного збору всупереч вимогам Закону України «Про єдиний збір, який справляється у пункті пропуску через державний кордон України» та постанови Кабінету міністрів України від 24.10.2002 № 1569 «Про затвердження порядку справляння єдиного збору у пункті пропуску через державний кордон».

Зокрема, протягом травня-червня 2011 року встановлено 159 таких порушень, вчинених працівниками Львівської митниці Біласом Я.І., Колодкою Р.Я., Климом Н.Т., Кучмаком С.Я., Наконечною О.В., Наконечним О.М., Луциком В.О., Сорокою І.Є., Куценком М.Я., Орищиним Р.І., Скакуном А.П., Шумелдою О.І., Блискуном Я.І., Корчевським Д.В.

Виявлені службовою перевіркою порушення свідчать про незабезпечення належного контролю за діями підлеглих з боку керівників відділів митного оформлення (Балабанський В.Б., Іванець В.П., Бідник О. С., Тарас А.Т., Голдак Р.В.) , що призвело до системних порушень ст.ст. 40, 42 Митного кодексу України та Закону України «Про єдиний збір, який справляється у пункту пропуску через державний кордон України».

Згідно із статтею 5 Закону України “Про державну службу” передбачено, що державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов’язки, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до вимог статті 413 Митного кодексу України, статті 17 Закону України “Про державну службу” Кірсей Ю.В., Якушко Ю.В., Коряк Я.О., Левченко Ю.М., Ликов Є.О., Савицький М.І., Пасічник Ю.Б., Єлісєєв С.В., Ліхтаревський К.Л., Казюк С.В., Майорова Н.Я., Михайлецький Д.О., Субота А.М., Зарічний В.М.,Тхір Н.М., Барановський А.Е., Мазур Л.Л., Максим’як О.І., Онищак М.Г., Козовий Ю.М., Журавчик С.В., Геналь О.Б., Мединський Л.Я., Левків В.Б., Левочко Р.Б., Лозинець О.С., Хома Т.Б., Лисенко Р.В., Павленко Є.Б., Василів О.І., Стециха Р.І., Банах Р.В., Ступак В.В., Ковалик І.Б., Балабанський В.Б., Іванець В.П., Бідник О. С., Тарас А.Т., Голдак Р.В., як державні службовеці, приймали Присягу державних службовців, відповідно до якої зобов’язувалися суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином зазначеними вище особами порушено Присягу державних службовців.

Крім того встановлені перевіркою порушення вимог законодавства України, інших нормативно-правових актів з питань митної справи, неналежний стан виконання покладених на Львівську митницю завдань, свідчать про наявність у діяннях окремих посадових осіб Львівської митниці ознак порушень службової дисципліни, передбачених статтями 21, 22 Дисциплінарного статуту митної служби України.

В особистих поясненнях посадових осіб Львівської митниці поважних причин вчинення порушень законодавства України та несумлінного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи результати службової перевірки, характер виявлених порушень, обставини, за яких вони були вчинені, попередню поведінку осіб, їх ставлення до служби, керуючись вимогами п. 6 ч. 1 статті 30 Закону України “Про державну службу”, статями 21, 22, п. 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 29.08.2011 перебування на державній службі в митних органах України:

- Кірсею Юрію Сергійовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

- Якушку Юрію Вікторовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

- Коряк Яніні Олександрівні, інспектору відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

- Левченку Юрію Миколайовичу, інспектору відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

- Ликову Євгену Олександровичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

- Савицькому Михайлу Ігоровичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

- Пасічнику Юрію Богдановичу, інспектору відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

- Єлісєєву Сергію Віталійовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

- Ліхтаревському Костянтину Леонідовичу, заступнику начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

- Казюку Сергію Вікторовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

- Майоровій Надії Ярославівні, головному інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

- Михайлецькому Дарію Орестовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста «Смільниця» Львівської митниці;

- Суботі Андрію Миколайовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста «Смільниця» Львівської митниці;

- Зарічному Віталію Мар'яновичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 2 митного поста «Смільниця» Львівської митниці;

- Тхір Наталії Миронівні, старшому інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста «Смільниця» Львівської митниці;

- Барановському Андрію Едуардовичу, головному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Мазуру Леоніду Леонідовичу, головному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Максим'яку Олегу Івановичу, головному інспектору відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Онищаку Миколі Григоровичу, провідному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Козовому Юрію Михайловичу, провідному інспектору відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Журавчаку Сергію Володимировичу, провідному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Геналю Олексію Богдановичу, головному інспектору відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Мединському Любомиру Ярославовичу, провідному інспектору відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Левківу Володимиру Богдановичу, провідному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Левочку Роману Богдановичу, головному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Лозинцю Оресту Степановичу, головному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Хомі Ярославу Адамовичу, старшому інспектору відділу митного оформленя № 4 митного поста «Смільниця» Львівської митниці;

- Лисенку Руслану Володимировичу, провідному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Павленку Євгену Борисовичу, старшому інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Василіву Олегу Ігоровичу, провідному інспектору відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Стецисі Роману Івановичу, провідному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Банаху Роману Васильовичу, головному інспектору відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Ступаку Віталію Володимировичу, старшому інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Ковалику Івану Богдановичу, головному інспектору відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Балабанському Володимиру Богдановичу, начальнику відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

- Іванцю Володимиру Петровичу, заступнику начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

- Біднику Олександру Степановичу, заступнику начальника відділу митного оформлення № З митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

- Тарасу Андрію Теодоровичу, старшому інспектору сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 6 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

- Голдаку Роману Володимировичу, в.о. начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Смільниця» Львівської митниці.

Підстави: Закон України “Про державну службу”, доповідна записка про результати службової перевірки.

За неналежне виконання службових обов'язків, керуючись вимогами статей 21, 22, п. 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, понизити у спеціальному званні на один ступінь:

- Біласа Ярослава Ігоровича, головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

- Колодку Руслана Ярославовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець», Львівської митниці;

- Кучмак Світлану Ярославівну, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

- Наконечну Олену Вікторівну, інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

- Наконечного Олега Мироновича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава- Руська» Львівської митниці;

- Луціка Вячеслава Олександровича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Мостиська” Львівської митниці;

- Сороку Ігоря Євгеновича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста “Мостиська” Львівської митниці;

- Куценко Марію Ярославівну, старшому інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

- Орищина Ростислава Ігоровича, старшому інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

- Скакуна Анатолія Петровича, головному інспектору відділу митного оформлення № 2 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

- Шумелду Олега Івановича, старшому інспектору відділу митного оформлення № 2 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

- Блискуна Ярослава Ігоровича, головному інспектору відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

- Корчевського Дениса Валерійовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

- Єленича Степана Івановича, заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Ларіна Вадима Євгеновича, заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

- Залепу Віктора Васильовича, начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, доповідна записка про результати службової перевірки, пояснення посадових осіб Львівської митниці.

Вказати Полікші Вадиму Вячеславовичу, в.о. заступника начальника Львівської митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил на неналежний стан службової дисципліни в підпорядкованому підрозділі.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. та начальнику Львівської митниці Харкавому М.О. розглянути питання щодо переведення на роботу до інших митних органів Єленича С.І., заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці; Ларіна В.Є, заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці та Залепи В.В., начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці.

Начальнику Львівської митниці Харкавому М.О. видати відповідний наказ по митному органу та ознайомити з цим наказом осіб зазначених у п 1 і п. 2 даного наказу.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. забезпечити доведення цього наказу до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.08.11 № 1822-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.08.11 № 1822-к

Про припинення перебування на державній службі

Львівською митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці Івануси С.Б., в.о. начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці Волинця О.Б. та інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці Шмикова С.О.

Із вищевказаного подання слідує, що у ході службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Львівської митниці від 17.08.2011 № 706, встановлено факт порушення головним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці Іванусою С.Б. вимог нормативно-правових актів з питань митної справи під час здійснення ним процедур митного контролю та митного оформлення 17.08.2011 транспортного засобу марки «Рено Мастер» д.н.з. ВС1168СН з товаром «меблі типу спальня, крісла для сидіння, меблі з деревостружних плит» загальною вартістю 18 317,36 грн.

Вказаний вище транспортний засіб з товарами, митний контроль та митне оформлення якого здійснював Івануса С.Б. та митні процедури щодо якого не було завершено, був затриманий при виїзді із пункту пропуску “Мостиська” в.о. заступника начальника Львівської митниці – начальником служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці Полікшою В.В. під час проведення раптової перевірки.

Зокрема, Іванусою С.Б. в порушення вимог п. 2.1, абз. 2 п. 3.1, п.п. 3.4, 3.9, абз. 1 п. 4.2 Положення про постійну зону митного контролю на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика», затвердженого наказом Львівської митниці від 27.07.2010 № 610, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у Львівській області 11.08.2010 за № 85/1475, п. 8.1.1 Технологічної схеми пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», затвердженої наказом Львівської митниці та Мостиського прикордонного загону від 08.02.2010 № 60/69, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у Львівській області 23.02.2010 за № 5/1395 не було забезпечено належного контролю за переміщенням у зоні митного контролю вказаного вище транспортного засобу та режиму зони митного контролю.

Вказане вище свідчить про несумлінне виконання Іванусою С.Б. своїх службових обов’язків, передбачених п. 1.4, п. 2.1, п. 2.16, п. 2.37 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці, затвердженої 29.07.2011.

Відповідно до вимог п. 8.1.1 розділу 8 Технологічної схеми пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», затвердженої наказом Львівської митниці та Мостиського прикордонного загону від 08.02.2010 № 60/69, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у Львівській області 23.02.2010 за № 5/1395, дана зона митного контролю створена з метою здійснення посадовими особами Львівської митниці митних процедур щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, запобіганням і припиненням контрабанди та порушень митних правил; відповідальність за організацію режиму в зонах митного контролю в МАПП «Шегині» несе начальник відділу митного оформлення.

Таким чином, вчинення Іванусою С.Б. вказаного вище порушення стало можливим внаслідок незабезпечення в.о. начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці Волинцем О.Б. належної організації роботи підпорядкованого особового складу, відсутності контролю за діями підлеглих та дотриманням режиму в зоні митного контролю, що свідчить про несумлінне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених п.п. 2.1, 2.3, 2.24 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці, затвердженої 29.07.2011.

Крім цього, в ході службового розслідування встановлено, що відповідно до Плану-завдання від 15.08.2011 № 568, затвердженого в.о. заступника начальника Львівської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, старший інспектор оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці Шмиков С.О. під час проведення в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці в період з 08 год. 00 хв. 16.08.2011 по 08 год. 00 хв. 17.08.2011 оперативних заходів щодо запобігання, виявлення та припинення контрабанди і порушень митних правил, не вжив заходів, направлених на унеможливлення виїзду із зони митного контролю вищезазначеного транспортного засобу з товаром, митний контроль та митне оформлення якого не було завершено.

Вказане вище свідчить про несумлінне виконання Шмиковим С.О. своїх службових обов’язків, визначених п. 2.3 посадової інструкції старшого інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, затвердженої 19.11.2010, а також незабезпечення ним виконання завдань і функцій, визначених п.п. 2.10, 3.19 Положення про службу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, затвердженого наказом Львівської митниці від 30.06.2010 № 517.

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про державну службу», одним з основних обов'язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, сумлінне виконання службових обов'язків.

Відповідно до вимог статті 413 Митного кодексу України, статті 17 Закону України “Про державну службу” Івануса С.Б., Волинець О.Б. і Шмиков С.О., як державні службовці, прийняли Присягу згідно з якою зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, вказаними вище особами порушено Присягу державних службовців.

В особистих поясненнях Івануса С.Б., Волинець О.Б. і Шмиков С.О. поважних причин несумлінного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 10, ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 29.08.2011 перебування на державній службі в митних органах України:

Івануси Сергія Богдановича, головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Волинця Олександра Борисовича, в.о. начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Шмикова Сергія Олексійовича, старшого інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці.

Підстави: Закон України «Про державну службу», подання Львівської митниці, пояснення Івануса С.Б., Волинця О.Б. і Шмикова С.О.

Начальнику Львівської митниці Харкавому М.О. ознайомити Іванусу С.Б., Волинця О.Б. і Шмикова С.О. з цим наказом під підпис та видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Директору Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України Крамаренко К.В. довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г. Калєтнік

29.08.11 № 1833-к Про припинення перебування на державній службі Самойлова Ю.С.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.08.11 № 1833-к

Про припинення перебування на державній службі Самойлова Ю.С.

За результатами службового розслідування, проведеного Київською обласною митницею на підставі наказу митниці від 25.07.2011 № 527, встановлено факт несумлінного виконання службових обов’язків з боку старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Бориспіль-аеропорт» Київської обласної митниці Самойлова Юрія Сергійовича під час його перебування на посаді старшого інспектора відділу митного оформлення № 7 Київської обласної митниці (акт службового розслідування від 10.08.2011 № 11/2011).

Зокрема, 22.05.2011 в пункті пропуску ДПМА “Бориспіль” після завершення митного оформлення пасажирів, які прибули до України рейсом 182 із Пекіну, співробітниками Служби безпеки України затримано двох громадянок України з товарами, що підлягали оподаткуванню.

За результатами переогляду особистих речей та ручної поклажі вказаних громадянок, проведеного співробітниками Служби безпеки України та посадовими особами служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Київської обласної митниці, виявлено не заявлений за встановленою формою товар – брендовий чоловічий та жіночий одяг в асортименті, наручні годинники, жіночі сумки, туфлі тощо. За даними фактами складені протоколи про порушення митних правил від 22.05.2011 №№ 0449/125000128/11, 0450/125000001/11. Загальна вартість вилучених товарів становить 85 856,99 грн.

Установлено, що митний контроль багажу та ручної поклажі зазначених пасажирів здійснював старший інспектор відділу митного оформлення № 7 Київської обласної митниці Самойлов Ю.С.

Таким чином Самойловим Ю.С. внаслідок несумлінного виконання своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.1, 2.2, 2.9, 2.12 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 7 Київської обласної митниці під час митного контролю багажу та ручної поклажі не визначено обсягу та форм митного контролю, достатніх для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи, що призвело до незаконного переміщення товарів через митний кордон України, чим порушено вимоги:

статей 40, 41, 42 Митного кодексу України;

частини 3 статті 4 Закону України від 13.09.2001 № 2681-ІІІ «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України»;

п.п. 2.4, 2.8 Тимчасового порядку здійснення митного контролю й митного оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, затвердженого наказом Київської обласної митниці від 14.01.2011 № 30 (зі змінами та доповненнями).

Згідно з вимогами статей 5, 10 Закону України «Про державну службу» державні службовці повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків.

Відповідно до статей 408 і 413 Митного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну службу» Самойлов Ю.С. як посадова особа митного органу приймав Присягу державних службовців та зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Вищезазначене свідчить про порушення Самойловим Ю.С. Присяги державних службовців.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у невиконанні своїх службових обов’язків та порушенні вимог законодавства України, припинити 30.08.2011 перебування на державній службі в митних органах відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Самойлова Юрія Сергійовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Бориспіль-аеропорт» Київської обласної митниці.

Підстави: подання Київської обласної митниці від 18.08.2011 № 16-38/17-6475, акт службового розслідування від 10.08.2011 № 11/2011.

Керівнику Київської обласної митниці ознайомити Самойлова Ю.С. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.08.11 № 1846-к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.08.11 № 1846-к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

Сумською митницею, внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Капустянського Ю.В., начальника митного поста «Краснопілля» Сумської митниці за неналежне виконання службових обов’язків.

У вказаному вище поданні зазначено, що згідно з рішенням колегії Держмитслужби України від 27.07.2011, яка відбулась у м. Чернівці, митні органи було зобов’язано надати до Держмитслужби України пропозиції щодо оптимізації мережі пунктів пропуску через Державний кордон України.

З метою якісної підготовки відповідних пропозицій, листом Держмитслужби України від 01.08.2011 № 12/2-12.1/1061–ЕП до митних органів направлена інформація, яку необхідно було врахувати під час підготовки пропозицій щодо оптимізації пунктів пропуску.

На виконання заходів, вказаних у даному листі Держмитслужби України, заступником начальника Сумської митниці Набокою В.Г. було зобов’язано Капустянського Ю.В. здійснити аналіз перетину громадянами державного кордону через пункт пропуску «Покровка» митного поста «Краснопілля».

Однак, під час перевірки даних, викладених у службовій записці Капустянського Ю.В., було встановлено, що Капустянським Ю.В. за результатами проведеного аналізу була надана недостовірна інформація.

Зазначене вказує на неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.51 посадової інструкції начальника митного поста «Краснопілля» Сумської митниці, затвердженої 24.01.2011.

Відповідно до вимог статті 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

Згідно з п. 4.5 посадової інструкції начальника митного поста «Краснопілля» Сумської митниці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог чинного законодавства України з питань митної справи, нормативно-правових актів Державної митної служби України та Сумської митниці, порушення трудової та службової дисципліни.

В особистих поясненнях Капустянський Ю.В. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не навів.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статтями 21, 22, п. 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Капустянському Юрію Володимировичу, начальнику митного поста «Краснопілля» Сумської митниці, оголосити зауваження, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки.

Підстави: подання Сумської митниці від 15.08.2011 № 14-01/5621, пояснення Капустянського Ю.В.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Сумської митниці ознайомити Капустянського Ю.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.08.11 № 1847-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.08.11 № 1847-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Південною митницею до Держмитслужби внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Чумаченка Сергія Івановича, начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Роздільна» та Мацкула Романа Анатолійовича, начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Роздільна».

Із вказаного вище подання слідує, що Південною митницею проведено додаткову перевірку за фактами, встановленими в результаті тематичної перевірки службової діяльності служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці з 2009 року – 5 місяців 2011 року, проведеної наказом Держмитслужби України від 21.06.2011 № 524.

У ході додаткової перевірки встановлено, що Чумаченком С.І. і Мацкулом Р.А. під час виконання службових обов’язків було порушено вимоги статті 374 Митного кодексу України та п. 5.2 Методичних рекомендацій щодо провадження у справах про порушення митних правил, затверджених наказом Держмитслужби України від 30.12.2004 № 936.

Зокрема, Чумаченком С.І. і Мацкулом Р.А. самостійно приймались рішення про проведення адміністративного затримання громадян без наявності на те відповідних повноважень, що свідчить про неналежне виконання ними своїх службових обов’язків.

Згідно з вимогами п. 4.3 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Роздільна», затвердженої від 22.10.2010 та п. 4.3 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Роздільна», затвердженої від 22.10.2010 Чумаченко С.І. та Мацкул Р.А. відповідно несуть відповідальність за перевищення повноважень, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах.

Відповідно до п. 1 ст. 22 Дисциплінарного статуту митної служби України порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів України з питань митної справи є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Чумаченко С.І. і Мацкул Р.А. поважних причин вчинення дисциплінарного правопорушення не наводять.

З огляду на вищевказане, керуючись ст.21, п.1 ст. 22, п.1 ст.23. Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 №2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Чумаченку Сергію Івановичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 митного поста «Роздільна», оголосити зауваження.

Підстави: подання Південної митниці від 11.08.2011 № 11/25-05/11678, пояснення Чумаченка С.І. від 08.07.2011

За неналежне виконання службових обов’язків Мацкулу Роману Анатолійовичу, начальнику відділу митного оформлення № 4 митного поста «Роздільна», оголосити зауваження, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки.

Підстави: подання Південної митниці від 11.08.2011 № 11/25-05/11678, пояснення Мацкула Р.А. від 11.08.2011

Керівнику Південної митниці ознайомити Чумаченка С.І. та Мацкула Р.А. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голови Служби І.Г. Калєтнік

31.08.11 № 1862-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

31.08.11 № 1862-к

Про припинення перебування на державній службі

За результатами службового розслідування, проведеного Держмитслужбою України на підставі наказу Держмитслужби України від 10.08.2011 № 733, встановлено факти неналежного та несумлінного виконання службових обов’язків з боку посадових осіб служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил та Служби митної варти Луганської митниці під час затримання 05.08.2011 нарядом митної варти трьох вантажних автомобілів без державних номерів з вантажем товарів народного споживання (акт службового розслідування від 13.08.2011).

Так, оперативною групою працівників Служби митної варти Луганської митниці згідно плану-завдання на проведення оперативних заходів від 05.08.2011, проводилось патрулювання прикордонної місцевості у зоні населених пунктів Новопсковського району Луганської області. Під час проведення цих оперативних заходів, нарядом митної варти біля 700 метрів від лінії державного кордону, було виявлено три вантажних автомобілі без державних номерів з вантажем товарів народного споживання (орієнтовна вартість товару складала близько 2 500 000 грн.).

До місця виявлення вантажних автомобілів був викликаний прикордонний наряд та головний інспектор відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Луганської митниці для складання протоколу огляду місця події та вилучення автомобілів з вантажем за цим протоколом.

До прибуття головного інспектора відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Бородая Р.В., у водіїв вантажних автомобілів співробітниками Служби митної варти були відібрані письмові пояснення та складено карту-схему затримання вищевказаних автомобілів.

Після прибуття Бородая Р.В., йому, на його вимогу, старшим оперативної групи Кучмою І.В. були передані письмові пояснення водіїв та карта-схема затримання автомобілів для ознайомлення та подальшого проведення необхідних дій.

Однак, Бородай Р.В. після отримання зазначених документів не забезпечив їх належного зберігання, внаслідок чого вони були втрачені.

Таким чином, унаслідок несумлінного виконання Бородаєм Р.В. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.9, 2.14 Посадової інструкції головного інспектора відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Луганської митниці, затвердженої 20.07.2009, ним були вчинені дії, наслідком яких стала втрата первинних документів, що унеможливило подальше документування виявленого правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень безпосередніх керівників, сумлінне виконання службових обов’язків.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України «Про державну службу»

та ст. 413 Митного кодексу України Бородай Р.В. приймав Присягу державних службовців, відповідно до якої зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Вищевказане свідчить про порушення Бородаєм Р.В. Присяги державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 31.08.2011 перебування на державній службі в митних органах України Бородая Руслана Володимировича, головного інспектора відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Луганської митниці.

Керівнику Луганської митниці ознайомити Бородая Р.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

Департаменту кадрової роботи довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о.Голови Служби О.М.Дороховський

 

Вверх

 

 

Вверх