Накази Державної митної служби України липень 2011

Orders of the State Customs Service of Ukraine in July 2011

01.07.11 № 1436-к Про притягнення до відповідальності

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

01.07.11 № 1436-к

Про притягнення до відповідальності

Відповідно до п.8 наказу Держмитслужби України від 17.06.2011 № 515 «Про проведення семінару» (із змінами), а також листа Держмитслужби України від 25.06.2011 № 11.1/4-20/9433-ЕП учасники семінару „Проблемні питання, що виникають під час протидії митним правопорушенням, шляхи їх вирішення” мали прибути за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара 21а (Південна митниця) в термін до 16 години 00 хвилин 29 червня 2011 року для подальшого переїзду до міста Ізмаїл.

Однак, Груненко О.В., заступник начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, Ткачешак О.П., начальник оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, Стародумов І.В., начальник відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, Плутахін С.В., начальник відділу організаційно-контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці та Мартинюк Ю.П., начальник сектору боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці не прибули до м. Одеси у визначений строк.

Згідно з пояснень зазначених вище посадових осіб Херсонської митниці вимоги листа Держмитслужби України від 25.06.2011 № 11.1/4-20/9433-ЕП були доведені до них своєчасно, проте не були ними виконані за відсутності об’єктивних причин.

Вказані вище факти свідчать про порушення службової та трудової дисципліни зазначеними вище посадовими особами Херсонської митниці, а саме:

Груненком О.В. неналежно виконані службові обов’язки, передбачені п.2.6 Посадової інструкції заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, затвердженої 13.09.2010;

Ткачешаком О.П., неналежно виконані службові обов’язки, передбачені п.2.1 Посадової інструкції начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, затвердженої 13.09.2010;

Стародумовим І.В., неналежно виконані службові обов’язки, передбачені п.2.28 Посадової інструкції начальника відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, затвердженої 01.06.2009;

Плутахіним С.В., неналежно виконані службові обов’язки, передбачені п.2.1 Посадової інструкції начальника відділу організаційно-контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, затвердженої 13.09.2010;

Мартинюком Ю.П., неналежно виконані службові обов’язки, передбачені п.2.1 Посадової інструкції начальника сектору боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, затвердженої 01.06.2009.

В особистих поясненнях Груненка О.В., Ткачешака О.П., Стародумова І.В., Плутахіна С.В., Мартинюка Ю.П. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V та вимогами пункту 1 частини 1ст.147 Кодексу законів про працю України,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V, оголосити догану, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відрядження:

- Груненку Олексію Валентиновичу, заступнику начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці;

- Ткачешаку Олегу Петровичу,начальнику оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці;

- Плутахіну Святославу В’ячеславовичу,начальнику відділу організаційно-контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правилХерсонської митниці;

- Мартинюку Юрію Петровичу, начальнику сектору боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, пояснення Груненка О.В, Ткачешака О.П., Плутахіна С.В., Мартинюка Ю.П.

2.За порушеннятрудової дисципліни, відповідно до вимогпункту 1 частини 1ст.147 Кодексу законів про працю України, Стародумову Ігорю Васильовичу, начальнику відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, оголосити догану.

Підстави: Кодексу законів про працю України, пояснення Стародумова І.В.

3.Керівнику Херсонської митниці ознайомити працівників, зазначених у п.1 і п.2 з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

04 .07.11 № 1443-к Про припинення перебування на державній службі Шулежка М.М.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04 .07.11 № 1443-к

Про припинення перебування на державній службі Шулежка М.М.

Відповідно до наказу Східної митниці від 06.04.2011 № 329 (зі змінами) було проведено службове розслідування, підставами для якого стали скарга громадянина Російської Федерації Ісаєнко О.В. від 22.02.2011 щодо перебування інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста “Амвросіївка” Східної митниці Шулежка М.М. 02.02.2011 і 22.02.2011 на території Російської Федерації та лист Таганрозької митниці (Російська Федерація) від 23.03.2011 № 01-51/03968.

У ході проведення даного службового розслідування було встановлено, що Шулежко М.М., в період з жовтня 2010 року по лютий 2011 року, під час виконання своїх службових обов’язків неодноразово самовільно залишав своє робоче місце, перетинав державний кордон України та здійснював виїзди до Російської Федерації.

Також, комісією з проведення вказаного вище службового розслідування з’ясовано, що під час проведення службової перевірки за вищезазначеною скаргою Шулежко М.М. надав недостовірну інформацію керівництву Східної митниці стосовно того, що він не виїжджав на територію Російської Федерації під час виконання своїх службових обов’язків у пункті пропуску “Маринівка-Куйбишево” 02.02.2011 та 22.02.2011, що у свою чергу призвело до надання Східною митницею недостовірної інформації громадянину Російської Федерації Ісаєнко О.В. та державним органам влади.

Таким чином, Шулежко М.М. несумлінно виконав свої службові обов’язки, визначені пунктом 2.1 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста “Амвросіївка” Східної митниці, затвердженої 01.09.2010 (зі змінами та доповненнями), в частині додержання Конституції України, вимог законодавчих на інших нормативно-правових актів України та пунктом 2.7 цієї посадової інструкції, в частині сумлінного виконання своїх службових обов’язків, що виявилось в порушенні ним вимог наказу Східної митниці від 25.04.2008 № 4 “Про внутрішній трудовий розпорядок Східної митниці” (зі змінами та доповненнями).

Згідно з вимогами вищезазначеного наказу Східної митниці для працівників відділу митного оформлення № 3 митного поста “Амвросіївка”, які безпосередньо здійснюють митний контроль та митне оформлення, встановлено цілодобовий режим роботи відповідно до затверджених графіків змінності, що складаються на кожний квартал (початок робочого дня о 9.00 год., закінчення робочого дня о 9.00 год. наступного дня).

Розділом 4 вказаної вище посадової інструкції визначено, що відповідно до законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”, Дисциплінарного статуту митної служби України, інших законодавчих та нормативно-правових актів, Шулежко М.М. несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, доручень, наказів та розпоряджень керівництва, надання недостовірної інформації керівництву, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та негативні наслідки самостійно прийнятих рішень.

В своїх поясненнях Шулежко М.М. заперечив факти свого виїзду у робочий час на територію Російської Федерації з пункту пропуску “Маринівка-Куйбишево” протягом жовтня 2010 – лютого 2011 року, проте, під час проведення даного службового розслідування ці факти були доведені шляхом отримання відповідної інформації від Таганрозької митниці (Російська Федерація).

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України “Про державну службу” основними обов’язками державних службовців, крім інших, є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, сумлінне виконання своїх службових обов’язків.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України “Про державну службу” приймаючи Присягу державних службовців Шулежко М.М. зобов’язувався вірно служити народові України, суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Шулежком М.М. порушено Присягу державних службовців, в частині суворого дотримання законів України та сумлінного виконання своїх службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 10, ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 05.07.2011 перебування на державній службі в митних органах України Шулежка Миколи Миколайовича, інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста “Амвросіївка” Східної митниці.

Підстави: Закон України “Про державну службу”, подання Східної митниці від 17.06.2011 № 11-10/7388, пояснення Шулежка М.М.

Начальнику Східної митниці Романчиковій Є.Г. видати відповідний наказ по митному органу про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

06.07.11 № 1472-к По особовому складу Львівської митниці

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

06.07.11 № 1472-к

По особовому складу Львівської митниці

У ході службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Держмитслужби України від 24.06.2011 № 540 «Про проведення службового розслідування» встановлені факти порушення з боку посадових осіб відділу митного оформлення № 2 митного поста "Мостиська" Львівської митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів на смузі руху «зелений коридор» вимог нормативно-правових актів з питань митної справи, які викладені в Акті службового розслідування від 30.06.2011 (вх.№ 14707/20 від 04.07.2011).

Зокрема, за результатами проведеного службового розслідування встановлені порушення вимог нормативно-правових актів з питань митної справи під час пропуску 24.06.2011 на митну територію України транспортних засобів марки Toyota Camry р.н. ВС 1007 СЕ, Audi А6 р.н RPZ 03129, ВАЗ р.н. ВС 1679 АА, Мersedes S430, р.н. ВС0470МІ через пункт пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці.

Митне оформлення та митний контроль зазначених транспортних засобів було здійснено Воськалом Ігорем Степановичем, інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці, та Лобером Олександром Олеговичем, в.о. головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці, з порушеннями вимог Технологічної схеми пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», затвердженої наказом Львівської митниці та Мостиського прикордонного загону 08.02.10 № 60/69 (далі – Технологічна схема).

Окрім цього, встановлені факти внесення недостовірних відомостей в ПІК «Інспектор - 2006», що є порушенням п. 3.18 Інструкції із здійснення митного контролю та митного оформлення в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої наказом Державної митної служби України від 14.12.2010 № 1473, (далі – Інструкція) щодо своєчасності та повноти внесення інформації до електронного журналу й ПІК «Інспектор-2006» та її достовірності.

При здійсненні митного контролю та митного оформлення транспортних засобів Мersedes S430, р.н. ВС0470МІ та Toyota Camry р.н. ВС 1007 СЕ інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці Воськалом І.С. не дотримано вимог п.п. 1, 10 частини першої статті 11, частини першої статті 40 Митного кодексу України, а також порушено вимоги:

- абзацу першого п.п. 1.7, 2.1, 2.12, 3.1.2.3, 3.1.2.5, 8.4.7 Технологічної схеми;

- п. 2.3 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 11.06.2008 № 505/642 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за № 753/15444);

- п.п. 2.2, 2.3, абзацу другого п. 2.9, абзацу четвертого п. 3.9 Інструкції;

- абзацу першого п.14 Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947;

- абзацу першого п.3.10, п. 4.2 Положення про постійну зону митного контролю на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині – Медика», затвердженого наказом Львівської митниці від 27.07.2010 № 610 (зареєстрований у Головному управлінні юстиції у Львівській області 11.08.2010 за № 86/1476).

- п.п. 2.3, 2.7, 3.1, 3.2, 3.5, 3.9 Положення про відділ митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці, затвердженого наказом Львівської митниці від 26.07.2010 № 597:

- п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.31 своєї посадової інструкції.

При здійсненні митного контролю та митного оформлення ВАЗ р.н. ВС 1679 АА в.о. головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці Лобером О.О. не дотримано вимоги п.п. 1, 10 частини першої статті 11, частини першої статті 40 Митного кодексу України, а також порушено:

- п.п. 2.5, 2.6.1, 2.12, 2.20, 3.1.2.8, 3.1.2.9 Технологічної схеми;

- п. 2.9 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 11.06.2008 № 505/642 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за № 753/15444);

- абзацу другого п. 2.1, абзацу четвертого п. 3.9 Інструкції;

- п. 2.3, 2.7, 3.1, 3.5, 3.8 Положення про відділ митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці, затвердженого наказом Львівської митниці від 26.07.2010 № 597:

- п.п. 2.2, 2.4, 2.5, 2.9, 2.16, 2.24 своєї посадової інструкції.

Встановлені у ході службового розслідування порушення вимог законодавства України, інших нормативно-правових актів з питань митної справи, свідчать про несумлінне виконання Воськалом І.С., Лобером О.О. основних обов’язків державних службовців та своїх службових обов’язків, що є порушенням Присяги державних службовців, передбаченої статтею 17 Закону України “Про державну службу”.

Також, встановлені порушення службової дисципліни:

Козаком Б.М., в.о. старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що виявились в неналежному виконанні службових обов’язків, визначених пунктами 2.2, 2.5, 2.13, 2.23, 2.24 своєї посадової інструкції;

Коломійцем М.І., старшим інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що виявились в неналежному виконанні службових обов’язків, визначених пунктами 2.2, 2.13, 2.23, 2.24 своєї посадової інструкції.

Вищевказане стало можливим внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків:

- начальником митного поста «Мостиська» Львівської митниці Фокшею Ю.О., передбачених пунктами 2.2, 2.15, 2.24, 2.27, 2.30, 2.37 своєї посадової інструкції, в частині забезпечення здійснення підлеглими працівниками ефективного митного контролю, а також здійснення контролю за їх роботою.

- заступником начальника митного поста «Мостиська» Львівської митниці Левківським М.І., передбачених пунктами 2.2, 2.3, 2.8, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21 своєї посадової інструкції, в частині належної організації роботи та контролю за діями посадових осіб відділу митного оформлення № 1 та відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці.

В особистих поясненнях вищезазначені посадові особи Львівської митниці поважних причин вчинення порушень законодавства України, неналежного та несумлінного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Ураховуючи результати, отримані у ході службового розслідування, характер правопорушень, обставини, за яких вони були вчинені, попередню поведінку осіб, їх ставлення до служби, керуючись вимогами 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, статями 21, 22, п. 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 06.07.2011 перебування на державній службі в митних органах відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”:

- Воськала Ігоря Степановича, інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

- Лобера Олександра Олеговича, головного інспектора сектору проведення документальних та камеральних перевірок відділу контрольно -перевірочної роботи Львівської митниці.

За вчинення дисциплінарного правопорушення, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, понизити у спеціальному званні на один ступінь:

- Фокшу Юрія Олексійовича, начальника митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

- Левківського Миколу Івановича, начальника митного поста «Сарни» Рівненської митниці, за неналежне виконання обов’язків під час перебування на посаді заступника начальника митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

- Козака Богдана Михайловича, в.о. старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

- Коломійця Михайла Ігоровича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці.

Підстави: акт службового розслідування від 30.06.2011 (вх.№ 14707/20 від 04.07.2011), пояснення посадових осіб Львівської митниці.

Начальнику Львівської митниці Харкавому М.О.:

1.Видати відповідний наказ по митному органу про що повідомити Департамент кадрової роботи;

2.Ознайомити з цим наказом посадових осіб зазначених у пунктах 1, 2 під підпис.

Начальнику Рівненської митниці Микитюку Р.В. ознайомити з цим наказом Левківського М.І. під підпис.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. забезпечити доведення цього наказу до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

06.07.11 № 1474- к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

06.07.11 № 1474- к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Чопською митницею до Держмитслужби України внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Чопської митниці Марченка О.С. та начальника відділу технічних засобів митного контролю Чопської митниці Андроненкова С.М., який на час вчинення дисциплінарного правопорушення тимчасово виконував обов’язки начальника відділу митного оформлення № 5.

Із вищевказаного подання слідує, що 09.06.2011 на нараді керівного складу Чопської митниці, під час підведення підсумків з питань оперативно-службової діяльності Чопської митниці за травень 2011 року, встановлено, що Андроненковим С.М. та Марченком О.С. матеріали до наради підготовлені не в повному обсязі, без належного урахування питань, щодо організації та виконання завдань покладених на підрозділи.

Вказане вище свідчить про невжиття Андроненковим С.М. та Марченком О.С. своєчасних заходів, направлених на забезпечення належної організації по підготовці інформації, необхідної для наради.

Зазначене стало можливим унаслідок неналежного виконання посадовими особами Чопської митниці своїх службових обов’язків, а саме:

- Андроненковим С.М., начальником відділу технічних засобів митного контролю Чопської митниці, під час тимчасового виконання ним обов’язків начальника відділу митного оформлення № 5 Чопської митниці, передбачених пунктами 2.23 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 5 Чопської митниці;

- Марченком О.С., начальником відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Чопської митниці, передбачених пунктами 2.37 та 2.38 Посадової інструкції начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Чопської митниці.

В особистих поясненнях Андроненковим С.М. та Марченком О.С. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни оголосити догану:

- Андроненкову Сергію Миколайовичу, начальнику відділу технічних засобів митного контролю Чопської митниці;

- Марченку Олександру Степановичу, начальнику відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Чопської митниці.

Підстави: подання Чопської митниці, пояснення Андроненкова С.М., Марченка О.С.

Керівнику Чопської митниці ознайомити Андроненкова С.М. та Марченка О.С. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

07.07.11 № 1484-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності Луговського В.В.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.07.11 № 1484-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності Луговського В.В.

Департаментом боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції проведено аналіз роботи Служби митної варти Луганської митниці протягом 2011 року, результати якого вказують на незадовільний стан організації роботи зазначеного підрозділу.

Так, протягом першого півріччя 2011 року за результатами роботи особового складу Служби митної варти Луганської митниці не було порушено жодної кримінальної справи.

Робота підрозділу митної варти в основному зосереджена на державному кордоні, однак спеціальні заходи на митній території України у зоні діяльності Луганської митниці практично не проводяться.

За вищевказаний період Службою митної варти Луганської митниці проведено лише 22 спільних заходи з представниками Міністерства внутрішніх справ України, 2 заходи з представниками Служби безпеки України та 3 заходи з представниками Державної податкової адміністрації України, що свідчить про неналежну організацію взаємодії з правоохоронними органами у напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Внаслідок неналежної організації аналітично-пошукової роботи і взаємодії з відповідними підрозділами по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, а також правоохоронними органами неналежним чином організовуються та проводяться заходи з використанням штампу “Переогляд”. При цьому, ефективність даних заходів складає 10 відсотків, тоді як середній показник по митних органах складає 25 відсотків.

Так, протягом зазначеного вище періоду особовим складом Служби митної варти Луганської митниці проведено лише 10 заходів з використанням штампу “Переогляд” за результатами яких складено один протокол про порушення митних правил.

Загалом, у вказаному вище періоді Службою митної варти Луганської митниці порушено лише 4 справи про порушення митних правил за ст.336 Митного кодексу України та 3 справи за ст. 353 Митного кодексу України.

За результатами заслуховувань керівників підрозділів митної варти про результати роботи підпорядкованих підрозділів, що проводились з 27.05.2011 по 10.06.2011, начальнику Служби митної варти Луганської митниці Луговському В.В. вказано на необхідність покращення аналітично – пошукової роботи та активізування спільної роботи з іншими правоохоронними органами з метою підвищення результативності заходів з попередження, припинення та протидії контрабанді та порушенням митних правил.

Проте, зазначені вище показники роботи Служби митної варти Луганської митниці вказують на бездіяльність керівника Служби митної варти в цьому напрямку.

Вказане вище свідчить про неналежне виконання начальником Служби митної варти Луганської митниці Луговським В.В своїх службових обов’язків, що визначені підпунктами 2.1.2, 2.1.4 пункту 2.1 і підпунктами 2.2.1, 2.2.2 пункту 2.2 посадової інструкції начальника Служби митної варти Луганської митниці, в частині забезпечення дієвого контролю за результатами роботи підрозділу, аналізом стану справ та відповідного реагування для покращення ефективності роботи керованого підрозділу, забезпечення належної взаємодії з правоохоронними органами у напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, організації аналітично-пошукової роботи у напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, налагодження взаємодії та обміну інформацією між підрозділами митної варти митних органів направленої на виявлення та припинення контрабанди та порушення митних правил.

Згідно з вимогами ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V неналежне виконання посадовою особою митної служби України своїх службових обов’язків є порушенням службової дисципліни.

В особистих поясненнях Луговський В.В. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не навів.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни, оголосити догану Луговському Вадиму Валерійовичу, начальнику Служби митної варти Луганської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, доповідна записка Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, пояснення Луговського В.В.

Начальнику Луганської митниці Сєваст’янову Ю.В. ознайомити Луговського В.В. з цим наказом під підпис.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

07.07.11 № 1487-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.07.11 № 1487-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

За результатами підсумків роботи з правоохоронної діяльності, Запорізькою митницею встановлено незадовільний стан роботи на напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Зокрема, відділом митного оформлення № 1 митного поста “Бердянськ” у травні 2011 року складено лише 1 протокол про порушення митних правил за ознаками статті 338 Митного Кодексу України.

Зазначене стало можливим унаслідок відсутності проведення у відділі митного оформлення № 1 митного поста „Бердянськ” планомірної та систематичної аналітично-пошукової роботи, спрямованої на виявлення та припинення фактів контрабанди та порушень митних правил.

Вказане свідчить про невжиття Свяченим О.Ю., начальником відділу митного оформлення № 1 митного поста “Бердянськ” Запорізької митниці, дієвих заходів, направлених на забезпечення організації та підвищення ефективності роботи підпорядкованого особового складу у напрямі виявлення та протидії митним правопорушенням.

Викладене стало наслідком неналежного виконання службових обов’язків з боку начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста “Бердянськ” Запорізької митниці Свяченого О.Ю., передбачених пунктами 2.25, 2.40 та 2.45 Посадової інструкції начальником відділу митного оформлення № 1 митного поста “Бердянськ” Запорізької митниці.

В особистих поясненнях Свяченим О.Ю. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 1 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Свяченому Олегу Юрійовичу, начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста “Бердянськ” Запорізької митниці, оголосити зауваження.

Підстави: подання Запорізької митниці, пояснення Свяченого О.Ю.

Керівнику Запорізької митниці ознайомити Свяченого О.Ю. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

07.07.11 № 1491-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.07.11 № 1491-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

У ході службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Львівської митниці від 03.07.2011 № 558 “Про проведення службового розслідування” встановлений факт порушення службової дисципліни з боку посадових осіб Львівської митниці при здійсненні 02.07.2011 митних процедур щодо транспортного засобу р.н. ВС4816ВМ, затриманого, в подальшому, працівниками правоохоронного органу з товаром “морква”.

Зокрема, відповідно до листів Західного відділу ОРУ ДДСБЕЗ МВС України від 02.07.2011 № 5/3-513 та 5/3-514, 02.07.2011 близько 18 год. 10 хв. працівниками відділу боротьби із злочинами у органах влади та управління західного регіону ОРУ ДДСБЕЗ МВС України було затримано автомобіль марки “Рено Мастер”, реєстраційний номер ВС4816ВМ, в зоні діяльності митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці із товаром “морква”.

Згідно з функціональним модулем “Диспетчер ЗМК” АСМО “Інспектор 2006” та наявних у Львівській митниці документів, 02.07.2011 о 18 год. 3 хв. 54 сек. вищевказаний транспортний засіб, прямуючи з Республіки Польща в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення “Хребенне – Рава-Руська”, в’їхав у зону митного контролю пункту пропуску “Рава-Руська” митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці на підставі контрольного талону № ААК 5116551 для проходження митного контролю в “червоному коридорі”. В графі “Опис вантажу” функціонального модуля “Диспетчер ЗМК” АСМО “Інспектор 2006” зазначено “Особисті речі”.

Митне оформлення даного транспортного засобу, з наданням дозволу на пропуск на митну територію України, було здійснено о 18:45 год. 02.07.2011.

Після затримання вказаного вище транспортного засобу працівниками правоохоронного органу було складено Акт про переогляд оформлених митними органами транспортних засобів від 03.07.2011, який в подальшому був затверджений начальником Львівської митниці.

Згідно з даним актом в салоні та вантажному відділенні автомобіля марки “Рено-Мастер”, р.н. ВС4816ВМ знаходиться товар – “морква свіжа в прозорих поліетиленових мішках”. Маркування на мішках: Polskie Warzywa Najwyzsza Jakosc. Masa 10 kg. Загальна кількість мішків – 550 шт. Загальна вага товару – 5 745,8 кг.

Враховуючи результати переогляду та інші обставини, 05.07.2011 провідним інспектором відділу митної варти Львівської митниці Браславцем М.В. було складено протокол про порушення митних правил № 1143/20900/11 за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 351 Митного кодексу України.

Відповідно до вимог чинного законодавства, товари та транспортні засоби, що ввозяться громадянами на митну територію України, не можуть бути випущені з пункту пропуску без проходження митного контролю та митного оформлення та стягнення передбачених законодавством податків та зборів, а надання дозволу на випуск товарів громадян з пункту пропуску шляхом проставлення ОНП на контрольному талоні без здійснення належного митного оформлення товарів є порушенням вимог ст.ст. 40, 43, 78 Митного кодексу України, ст. 9 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” від 13.09.2001 № 2681.

Вищевказане стало можливим внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків керівництвом митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці, а саме:

- Негрішним А.В., начальником митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці не забезпечено виконання покладених на митний пост завдань щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; організацію заходів щодо запобігання контрабанді та порушенням митних правил, контроль за роботою підпорядкованого особового складу під час виконання ними службових обов’язків.

Таким чином, Негрішним А.В. неналежно виконані свої службові обов’язки, визначені п.п. 2.1, 2.2, 2.13, 2.14, 2.16, 2.34 Посадової інструкції начальника митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці, затвердженої начальником Львівської митниці;

- Гавриком А.О., заступником начальника митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці не забезпечено здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України посадовими особами відділу митного оформлення № 3 митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці, не вжито заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України предметів, заборонених до ввезення в Україну.

Тим самим Гавриком А.О. неналежно виконані свої службові обов’язки, передбачені п.п. 2.8 2.10, 2.13 Посадової інструкції заступника начальника митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці, затвердженої начальником Львівської митниці 18.03.2011.

- Бондарем В.В., заступником начальника митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці не забезпечено здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України посадовими особами відділу митного оформлення № 3 митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці, не вжито заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України предметів, заборонених до ввезення в Україну.

Таким чином, Бондарем В.В. неналежно виконані свої службові обов’язки, визначені п.п. 2.2, 2.4, 2.10, 2.13 Посадової інструкції заступника начальника митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці, затвердженої начальником Львівської митниці 18.03.2011.

Відповідно до вимог статті 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Бондар В.В., Негрішний А.В. та Гаврик А.О. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

З огляду на вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 21, 22, п. 4 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За вчинення дисциплінарного правопорушення, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, понизити у спеціальному званні на один ступінь:

- Негрішного Андрія Володимировича, начальника митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці;

- Бондара Віктора Володимировича, заступника начальника митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці;

- Гаврика Андрія Онуфрійовича, заступника начальника митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, Акт службового розслідування № 027/2011 від 06.07.2011, пояснення посадових осіб Львівської митниці.

Начальнику Львівської митниці Харкавому М.О. ознайомити працівників, зазначених у п.1 з цим наказом під підпис.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

07.07.11 № 1492-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.07.11 № 1492-к

По особовому складу митних органів

Львівською митницею проведено службове розслідування (акт від 10.06.2011), за результатами якого встановлено наступне.

Під час здійснення господарської операції по передачі товарно-матеріальних цінностей зі складу митного поста «Смільниця» на склад митного поста «Мостиська», Клачко Н.С., старшим інспектором сектору ведення складського обліку відділу контролю за майном, що перейшло у власність держави служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці, порушено вимоги ч.ч. 1, 2, ст. 9 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в частині внесення обов’язкових реквізитів до первинних документів, а саме до акту прийому-передачі не внесено інформації про дату і місце його складання, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійснення господарської операції.

Крім того, встановлено, що відповідно до Протоколу засідання інвентаризаційної комісії майна, яке зберігається на складі митного поста “Смільниця” Львівської митниці від 05.05.2011, проведеної згідно з вимогами наказів Львівської митниці від 27.04.2011 № 343, виявлено нестачу:

- товарно-матеріальних цінностей (тютюнові вироби в асортименті), які обліковуються на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку 02ж, 150 716 пачок на загальну суму 659104,25 грн.;

- товарно-матеріальних цінностей (предмети одягу), які обліковуються на позабалансовому бухгалтерському обліку 02ж, 2 шт. на загальну суму 37,32 грн.;

- товарно-матеріальних цінностей (предмети одягу), які обліковуються на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку 02г, 3 шт. на загальну суму 90,00 грн.;

- товарно-матеріальних цінностей (тютюнові вироби насипом, поштучно), в кількості 9 мішків, загальною вагою 103,8 кг;

- зіпсованих тютюнових виробів внаслідок неналежного зберігання (майже порожні пачки, пачки з вмістом пінопласту, поролону, паперу, порожні пачки), в кількості 46632 пачки.

Наказами Львівської митниці від 08.05.2008 № 48, від 05.02.2009 № 044, від 27.02.2010 № 120, від 19.04.2011 № 318 Клачко Н.С. визначено матеріально-відповідальною особою із числа працівників Львівської митниці, в якої перебувають під звітом матеріальні цінності.

Крім цього, у відповідності до ст. 11 Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за збитки, спричинені підприємству, установі, організації, затвердженого Указом Президіума Верховної Ради СРСР від 13.07.1976 № 4204-ІХ, між Львівською митницею та Клачко Н.С. укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, відповідно до якого вона прийняла на себе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за забезпечення зберігання довірених їй митницею матеріальних цінностей.

Комісією з проведення службового розслідування встановлено, що нестача виникла у період, коли матеріально-відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей на складі була Клачко Н.С., також встановлено, що несанкціонованого проникнення на склад митниці не було.

Відповідно до п. 2.7. Розділу 2 Положення про службу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці, затвердженого наказом Львівської митниці від 08.05.2008 № 42, одним із основних завдань служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності є відвернення й недопущення безгосподарності та марнотратства.

Відповідно до п. 2.1.4 посадової інструкції старшого інспектора сектору ведення складського обліку відділу контролю за майном, що перейшло у власність держави служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці, Клачко Н.С. повинна була на належному рівні здійснювати приймання, облік, зберігання, видачу конфіскованого, безгосподарного, затриманого митними підрозділами та переданого на зберігання майна, додержуватись режимів його зберігання та оформляти необхідні документи на таке зберігання згідно з вимогами чинного законодавства.

Також, відповідно до п. 2.1.7 зазначеної посадової інструкції Клачко Н.С. повинна була подекадно складати реєстр руху товарів по складу митниці, а також звіти по товарах, що підлягають реєстрації та по яких закінчився термін зберігання, проводити звірку облікових даних з фактичною наявністю товарів та майна.

Ураховуючи вищевикладене, з огляду на факт одноразового грубого порушення трудових обов’язків з боку Клачко Н.С., керуючись вимогами частини першої ст. 41 та ст.147 Кодексу законів про працю України,

Н А К А З У Ю:

У зв’язку з виявленням одноразового грубого порушення трудових обов’язків, звільнити 12.07.2011 із займаної посади Клачко Наталію Степанівну, старшого інспектора сектору ведення складського обліку відділу контролю за майном, що перейшло у власність держави служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці, відповідно до п. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України.

Підстави: Кодекс законів про працю України, подання Львівської митниці від 29.06.2011 № 29/30-9179, Акт службового розслідування від 10.06.2011, протокол засідання інвентаризаційної комісії майна, яке зберігається на складі митного поста “Смільниця” Львівської митниці від 05.05.2011, пояснення Клачко Н.С.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Клачко Н.С. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

07.07.11 № 1492-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.07.11 № 1492-к

По особовому складу митних органів

Львівською митницею проведено службове розслідування (акт від 10.06.2011), за результатами якого встановлено наступне.

Під час здійснення господарської операції по передачі товарно-матеріальних цінностей зі складу митного поста «Смільниця» на склад митного поста «Мостиська», Клачко Н.С., старшим інспектором сектору ведення складського обліку відділу контролю за майном, що перейшло у власність держави служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці, порушено вимоги ч.ч. 1, 2, ст. 9 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в частині внесення обов’язкових реквізитів до первинних документів, а саме до акту прийому-передачі не внесено інформації про дату і місце його складання, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійснення господарської операції.

Крім того, встановлено, що відповідно до Протоколу засідання інвентаризаційної комісії майна, яке зберігається на складі митного поста “Смільниця” Львівської митниці від 05.05.2011, проведеної згідно з вимогами наказів Львівської митниці від 27.04.2011 № 343, виявлено нестачу:

- товарно-матеріальних цінностей (тютюнові вироби в асортименті), які обліковуються на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку 02ж, 150 716 пачок на загальну суму 659104,25 грн.;

- товарно-матеріальних цінностей (предмети одягу), які обліковуються на позабалансовому бухгалтерському обліку 02ж, 2 шт. на загальну суму 37,32 грн.;

- товарно-матеріальних цінностей (предмети одягу), які обліковуються на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку 02г, 3 шт. на загальну суму 90,00 грн.;

- товарно-матеріальних цінностей (тютюнові вироби насипом, поштучно), в кількості 9 мішків, загальною вагою 103,8 кг;

- зіпсованих тютюнових виробів внаслідок неналежного зберігання (майже порожні пачки, пачки з вмістом пінопласту, поролону, паперу, порожні пачки), в кількості 46632 пачки.

Наказами Львівської митниці від 08.05.2008 № 48, від 05.02.2009 № 044, від 27.02.2010 № 120, від 19.04.2011 № 318 Клачко Н.С. визначено матеріально-відповідальною особою із числа працівників Львівської митниці, в якої перебувають під звітом матеріальні цінності.

Крім цього, у відповідності до ст. 11 Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за збитки, спричинені підприємству, установі, організації, затвердженого Указом Президіума Верховної Ради СРСР від 13.07.1976 № 4204-ІХ, між Львівською митницею та Клачко Н.С. укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, відповідно до якого вона прийняла на себе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за забезпечення зберігання довірених їй митницею матеріальних цінностей.

Комісією з проведення службового розслідування встановлено, що нестача виникла у період, коли матеріально-відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей на складі була Клачко Н.С., також встановлено, що несанкціонованого проникнення на склад митниці не було.

Відповідно до п. 2.7. Розділу 2 Положення про службу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці, затвердженого наказом Львівської митниці від 08.05.2008 № 42, одним із основних завдань служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності є відвернення й недопущення безгосподарності та марнотратства.

Відповідно до п. 2.1.4 посадової інструкції старшого інспектора сектору ведення складського обліку відділу контролю за майном, що перейшло у власність держави служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці, Клачко Н.С. повинна була на належному рівні здійснювати приймання, облік, зберігання, видачу конфіскованого, безгосподарного, затриманого митними підрозділами та переданого на зберігання майна, додержуватись режимів його зберігання та оформляти необхідні документи на таке зберігання згідно з вимогами чинного законодавства.

Також, відповідно до п. 2.1.7 зазначеної посадової інструкції Клачко Н.С. повинна була подекадно складати реєстр руху товарів по складу митниці, а також звіти по товарах, що підлягають реєстрації та по яких закінчився термін зберігання, проводити звірку облікових даних з фактичною наявністю товарів та майна.

Ураховуючи вищевикладене, з огляду на факт одноразового грубого порушення трудових обов’язків з боку Клачко Н.С., керуючись вимогами частини першої ст. 41 та ст.147 Кодексу законів про працю України,

Н А К А З У Ю:

У зв’язку з виявленням одноразового грубого порушення трудових обов’язків, звільнити 12.07.2011 із займаної посади Клачко Наталію Степанівну, старшого інспектора сектору ведення складського обліку відділу контролю за майном, що перейшло у власність держави служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці, відповідно до п. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України.

Підстави: Кодекс законів про працю України, подання Львівської митниці від 29.06.2011 № 29/30-9179, Акт службового розслідування від 10.06.2011, протокол засідання інвентаризаційної комісії майна, яке зберігається на складі митного поста “Смільниця” Львівської митниці від 05.05.2011, пояснення Клачко Н.С.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Клачко Н.С. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

08.07.11 № 1/1-2.39/4213-ЕП Про службові посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

89500, Закарпатська обл., м. Чоп, пл. Європейська,7

Телефон: (0312) 71-19-98 Факс: (0312) 71-13-45

е:Mail : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

08.07.11 № 1/1-2.39/4213-ЕП

Державна митна служба України

Начальнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики

Пашку П.В

Керівникам митних органів

Відповідно до Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни і знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України, затвердженої наказом ДМСУ від 17.08.10 № 924 надаємо інформацію про службові посвідчення, які не повернені при звільнені до кадрового підрозділу Чопської митниці та вважаються не дійсними:

№ п/п П.І.П. № посвідчення

Примітки

1 Бачинський Георгій Георгійович 072216 Звільнений за порушення Присяги державного службовця.

2 Газдаг Василь Бертолонович 073098 Звільнений за порушення Присяги державного службовця.

3 Газдаг Оксана Василівна 073102 Звільнений за порушення Присяги державного службовця.

4 Густі Юрій Васильович 071965 Звільнений за порушення Присяги державного службовця.

5 Дикуна Іван Іванович 071977 Звільнений за порушення Присяги державного службовця.

6 Ерделі Кароль Карольович 071998 Звільнений за порушення Присяги державного службовця.

7 Кіш Юрій Миколайович 072027 Звільнений за порушення Присяги державного службовця.

8 Корнієнко Сергій Михайлович 072031 Звільнений за порушення Присяги державного службовця.

9 Киселюк Віктор Броніславович 073105 Звільнений за порушення Присяги державного службовця.

10 Пантьо Надія Юріївна 072094 Звільнений за порушення Присяги державного службовця.

11 Пантелеєва Олена Вікторівна 072092 Звільнений за порушення Присяги державного службовця.

12 Попович Василь Васильович 072435 Звільнений за порушення Присяги державного службовця.

13 Тупиця Василь Васильович 072507 Звільнений за порушення Присяги державного службовця.

З повагою

Начальник митниці О.І.Похилько

Чобаль М.В. (0312)711819

11.07.11 № 1496-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

11.07.11 № 1496-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Сумською митницею внесено до Держмитслужби подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу оперативних чергових Сумської митниці Драбчука Михайла Ярославовича.

У поданні зазначено, що 06.06.2011 Драбчук М.Я. був відсутній на роботі з 13 год. 45 хв. до 14 год. 17 хв. без поважних причин, чим порушив п. 5.1 Правил внутрішнього трудового розпорядку Сумської митниці, затверджених трудовим колективом 10.02.2009.

Відповідно до п. 5.1 Правил внутрішнього трудового розпорядку, у Сумській митниці встановлюється такий час початку, закінчення роботи та перерви для відпочинку та харчування: розпочинається робочий день о 9 год. 00 хв. і завершується о 18 год. 00 хв. щоденно (у п’ятницю закінчується робочий день о 16 год. 45 хв.) з обідньою перервою з 13.00 до 13.45.

Відповідно до пункту 4.13 Посадової інструкції начальника відділу оперативних чергових Сумської митниці, Драбчук М.Я. несе відповідальність за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.

В особистих поясненнях Драбчука М.Я. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Драбчуку Михайлу Ярославовичу, начальнику відділу оперативних чергових Сумської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Сумської митниці від 14.06.2011 № 14-01/4282, пояснення Драбчука М.Я.

Керівнику Сумської митниці ознайомити Драбчука М.Я. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

11.07.11 № 1497-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

11.07.11 № 1497-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею проведено службове розслідування (акт від 10.06.2011), за результатами якого встановлено наступне.

Відповідно до вимог розпорядження Львівської митниці від 12.04.2011

№ 115-р, заступника начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Львівської митниці Кішко Н.В. зобов’язано забезпечити передачу тютюнових виробів зі складу митного поста «Смільниця» на склад митного поста «Мостиська».

На виконання вимог даного розпорядження, за накладною від 12.04.2011 на склад митного поста «Мостиська» було відпущено 82288 пачок цигарок різних найменувань на загальну суму 356 341,71 грн.

Тютюнові вироби зі складу митного поста «Смільниця» на склад Львівської митниці, розташований у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська», були доставлені 12.04.2011 близько 19 год. 00 хв.

Враховуючи графік роботи даного складу (щоденно з 08 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв.) товар, доставлений зі складу митного поста «Смільниця» був розміщений у складське приміщення митного поста "Мостиська" провідним інспектором відділу обліку банківських та касових операцій, ведення розрахунків з Державним бюджетом з податків і зборів служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Цетулець О.В. без здійснення відповідного обліку. Після чого склад митного органу нею було опломбовано. Наказом Львівської митниці від 29.06.2011 № 504-к Цетулець О.В. звільнено з митних органів відповідно до п.1 ст.36 КЗпП України за угодою сторін.

Звірку доставленого товару було розпочато провідним інспектором сектору ведення складського обліку відділу контролю за майном, що перейшло у власність держави служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Матис Г.І. лише 13.04.2011.

Комісією з проведення службового розслідування встановлено, що Матис Г.І. розпочала приймання товарів на склад митного органу за відсутності накладної, без складання Акту прийому-передачі та за відсутності особи, що передає зазначені товари на склад митниці. У подальшому, під час проведення звірки, яка проводилась у період з 13.04.2011 по 27.04.2011, виявлені значні розбіжності між даними, зазначеними у вказаній вище накладній, Акті прийому-передачі та фактично доставленим товаром, а саме виявлено наявність порожніх пачок з-під цигарок, неповний їх вміст, наповнення їх пінопластом, а також цигарки розсипом, що унеможливило їх оприбуткування.

Вказані порушення свідчать про неналежне виконання Матис Г.І. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.3, 2.4 посадової інструкції провідного інспектора сектору ведення складського обліку відділу контролю за майном, що перейшло у власність держави служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці.

Крім того встановлено, що відповідно до Протоколу засідання інвентаризаційної комісії майна, яке зберігається на складі митного поста “Смільниця” Львівської митниці від 05.05.2011, проведеної згідно з вимогами наказів Львівської митниці від 27.04.2011 № 343, виявлено нестачу:

- товарно-матеріальних цінностей (тютюнові вироби в асортименті), які обліковуються на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку 02ж, 150 716 пачок на загальну суму 659104,25 грн.;

- товарно-матеріальних цінностей (предмети одягу), які обліковуються на позабалансовому бухгалтерському обліку 02ж, 2 шт. на загальну суму 37,32 грн.;

- товарно-матеріальних цінностей (предмети одягу), які обліковуються на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку 02г, 3 шт. на загальну суму 90,00 грн.;

- товарно-матеріальних цінностей (тютюнові вироби насипом, поштучно), в кількості 9 мішків, загальною вагою 103,8 кг;

- зіпсованих тютюнових виробів внаслідок неналежного зберігання (майже порожні пачки, пачки з вмістом пінопласту, поролону, паперу, порожні пачки), в кількості 46632 пачки.

Комісією з проведення службового розслідування встановлено, що нестача виникла у період, коли матеріально-відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей на складі була Клачко Н.С., старший інспектор сектору ведення складського обліку відділу контролю за майном, що перейшло у власність держави служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці. Також встановлено, що несанкціонованого проникнення на склад митниці не було.

Виявлені порушення свідчать про неналежну організацію роботи підрозділу та недостатній контроль за діями підлеглих з боку начальника відділу контролю за майном, що перейшло у власність держави служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці Демків Т.Д. та заступника начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Львівської митниці Кішко Н.В.

Таким чином, Демків Т.Д. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.12, 2.19 посадової інструкції начальника відділу контролю за майном, що перейшло у власність держави служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці.

Кішко Н.В. неналежно виконані свої службові обов’язки, (за час тимчасового виконання обов’язків начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці) передбачені пунктами 2.2, 2.3, 2.4, 2.13 посадової інструкції начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці.

В особистих поясненнях не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За вчинення дисциплінарного правопорушення, відповідно до вимог статей 21, 22, п. 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

– Матис Галини Іванівни, провідному інспектору сектору ведення складського обліку відділу контролю за майном, що перейшло у власність держави служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці;

– Кішко Наталії Володимирівни, заступнику начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці – головному бухгалтеру.

За вчинення дисциплінарного правопорушення, відповідно до п. 4 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, понизити у спеціальному званні на один ступінь:

- Демків Тетяну Дмитрівну, начальника відділу контролю за майном, що перейшло у власність держави служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Львівської митниці.

Підстави: подання Львівської митниці від 29.06.2011 № 29/30-9179, Акт службового розслідування від 10.06.2011, протокол засідання інвентаризаційної комісії майна, яке зберігається на складі митного поста “Смільниця” Львівської митниці від 05.05.2011, пояснення Матис Г. І., Кішко Н.В., Демків Т.Д.

Керівнику Львівської митниці ознайомити посадових осіб, зазначених у п.1, 2 з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

13.07.2011 № 15/4882 - ЕП Щодо вилучення службових посвідчень

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СУМСЬКА МИТНИЦЯ

40020 м. Суми, вул. Воровського , 24

телефон, факс: (0542) 24-72-18

13.07.2011 № 15/4882 - ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних технологій

та статистики Державної митної

служби України

Пашку П.В.

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Щодо вилучення службових посвідчень

На виконання пункту 4.2 б „ Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни й знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України”, затвердженої наказом Держмитслужби України від 17.08.2010 № 924 інформуємо, що:

- службове посвідчення № 04783 Глухівської митниці, видане 14.07.2006 на ім’я Бандури Олександра Миколайовича, старшого інспектора сектора оперативних чергових митного поста „Конотоп” Сумської митниці не здано до відділу кадрової роботи при звільнені з митних органів.

- службове посвідчення № 074262 Сумської митниці, видане 10.05.2011 на ім’я Деміча Володимира Васильовича, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста „Хутір-Михайлівський” здано у відділ кадрової роботи при звільненні з митних органів.

Начальник митниці В.В.Орлов

Токарєва

(0542) 68-71-55

13.07.11 № 1520-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.07.11 № 1520-к

По особовому складу митних органів

12.07.2011 прокуратурою м. Маріуполя відносно начальника митного поста «Азов-порт» Східної митниці Бугаєва В.М. порушено кримінальну справу за ознаками злочину у сфері службової діяльності, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Згідно з вимогами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»

Бугаєв В.М. як державний службовець, зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки (стаття 17).

Вищевказане свідчить про порушення Бугаєвим В.М. Присяги державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 13.07.2011 перебування на державній службі в митних органах України Бугаєва Валерія Миколайовича, начальника митного поста «Азов-порт» Східної митниці.

Керівнику Східної митниці ознайомити Бугаєва В.М. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

14.07.11 № 1538-к По особовому складу Тернопільської митниці

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

14.07.11 № 1538-к

По особовому складу Тернопільської митниці

Відповідно до наказу Держмитслужби від 14.06.2011 № 498 проведено комплексну перевірку службової діяльності Тернопільської митниці за період з 15.06.2008 до 15.06.2011.

Результати комплексної перевірки, викладені в Акті комплексної перевірки службової діяльності Тернопільської митниці за період роботи з 15.06.2008 по 15.06.2011 від 30.06.2011 (далі – Акт перевірки), засвідчили що стан дотримання посадовими особами Тернопільської митниці вимог законодавства України при здійсненні митної справи, у тому числі, з питань тарифного й нетарифного регулювання, визначення митної вартості й країни походження товарів, організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил є незадовільним. На неналежному рівні знаходиться також стан виконання інших завдань, покладених на Тернопільську митницю.

Так, серед порушень, викладених в Акті перевірки, встановлено, що внаслідок неналежного контролю за правильністю визначення митної вартості товарів «фольга для тиснення», «килимові покриття для підлоги», «папір туалетний», «паперові рушники», «ванни гідромасажні» сума не донарахованих митних платежів складає 3 066 519 грн.

Внаслідок неналежного контролю за правильністю класифікації комплектного об’єкта «зерносушильний комплекс», товарів «візки до жаток», «папір меблевий», «крайка меблева», «шліфувальний стіл», «стіна суха» сума не донарахованих митних платежів складає 777 101 грн.

Окрім того, виявлено суттєві недоліки та порушення вимог законодавства в організації митного контролю і митного оформлення товарів поза робочим часом, невиконання вимог законодавства щодо оплати праці, невжиття вичерпних заходів за фактом втрати конфіскованого майна, низький рівень організації контрольно-перевірочної роботи, факти недотримання вимог нормативно-правових актів з питань митної справи з боку посадових осіб підрозділів митного оформлення, допущені посадовими особами відділів митного оформлення № 1, № 2 та митного поста «Чортків».

На неналежному рівні здійснюється робота Тернопільської митниці у напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Встановлені у ході комплексної перевірки Тернопільської митниці порушення вимог законодавства України, інших нормативно-правових актів з питань митної справи, неналежний стан виконання покладених на Тернопільську митницю завдань, свідчать про наявність у діяннях посадових осіб Тернопільської митниці ознак порушень службової дисципліни, передбачених статтями 21, 22 Дисциплінарного статуту митної служби України, а також несумлінного виконання основних обов’язків державних службовців та своїх службових обов’язків, що є порушенням Присяги державних службовців, передбаченої статтею 17 Закону України «Про державну службу».

В особистих поясненнях посадових осіб Тернопільської митниці поважних причин вчинення порушень законодавства України та несумлінного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи результати, отримані у ході комплексної перевірки, характер правопорушень, обставини, за яких вони були вчинені, попередню поведінку осіб, їх ставлення до служби, керуючись вимогами п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, статями 21, 22, пп. 2, 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 14.07.2011 перебування на державній службі в митних органах України:

- Антонович Оксани Валентинівни, начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Тернопільської митниці;

- Миколюка Олега Несторовича, головного інспектора відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Тернопільської митниці.

За вчинення дисциплінарного правопорушення, відповідно до пункту 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, понизити у спеціальному званні на один ступінь:

- Титора Володимира Йосиповича, першого заступника начальника Тернопільської митниці;

- Фостаковську Галину Василівну, начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Тернопільської митниці;

- Довгу Емілію Любомирівну, начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Тернопільської митниці;

- Тарасенка Віктора Владиславовича, начальника сектора організації митного контролю та роботи митних посередників Тернопільської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відрядження;

- Галущака Ігоря Івановича, заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальника оперативного відділу Тернопільської митниці.

За вчинення дисциплінарного правопорушення, відповідно до вимог пунктів 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

- Марцинюку Володимиру Петровичу, заступнику начальника Тернопільської митниці;

- Кекішу Ігорю Петровичу, начальнику відділу митного оформлення № 1 Тернопільської митниці;

- Шлюсару Івану Омеляновичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 Тернопільської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

- Купченку Олександру Григоровичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 1 Тернопільської митниці;

- Гонті Сергію Володимировичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 1 Тернопільської митниці;

- Мокрію Роману Михайловичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 1 Тернопільської митниці.

Підстави: Закон України “Про державну службу”, Акт комплексної перевірки службової діяльності Тернопільської митниці за період роботи з 15.06.2008 до 15.06.2011 від 23.06.2011, пояснення посадових осіб Тернопільської митниці.

За допущення суттєвих недоліків у службовій діяльності провести позачергову атестацію:

- Руднику Р.Б, головному інспектору відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Тернопільської митниці;

- Балику О.Я., головному інспектору відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Тернопільської митниці;

- Греськів Г.Я., провідному інспектору відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Тернопільської митниці;

- Суховерші О.О., головному інспектору відділу митного оформлення № 1 Тернопільської митниці;

- Купченка Олександра Григоровича, головному інспектору відділу митного оформлення № 1 Тернопільської митниці;

- Гутику Т.М., головному інспектору відділу митного оформлення № 1 Тернопільської митниці;

- Скакальському Р.І., головному інспектору відділу митного оформлення № 1 Тернопільської митниці;

- Гонті С.В., старшому інспектору відділу митного оформлення № 1 Тернопільської митниці;

- Решітника В.М., старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 Тернопільської митниці.

Керівнику Тернопільської митниці видати відповідний наказ по митному органу.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. забезпечити доведення цього наказу до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

15.07.11 № 1550-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

15.07.11 № 1550-к

По особовому складу митних органів

Чопською митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Чоп-Залізничний» Кажміра Й.Й.

Із вищевказаного подання слідує, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Закарпатській області повідомлено Чопську митницю про те, що відносно працівника Чопської митниці Кажміра Й.Й. розслідується кримінальна справа № 64, порушена прокуратурою Закарпатської області за ознаками злочину у сфері службової діяльності, передбаченого ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Факт порушення відносно Кажміра Й.Й. кримінальної справи негативно впливає на його репутацію як державного службовця та завдає шкоди авторитету Чопської митниці та митній службі України в цілому.

Згідно з вимогами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»

Кажмір Й.Й. як державний службовець, зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки (стаття 17).

Вищевказане свідчить про порушення Кажміром Й.Й. Присяги державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 15.07.2011 перебування на державній службі в митних органах України Кажміра Йосифа Йожефовича, інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці.

Підстави: Закон України «Про державну службу», подання Чопської митниці від 15.07.2011 № 1/1-2.39/4478-ф.

Керівнику Чопської митниці ознайомити Кажміра Й.Й. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о Голови Служби О.М.Дороховський

15.07.11 № 1551-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

15.07.11 № 1551-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Південною митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення № 2 Південної митниці Цісельського Олександра Миколайовича.

У поданні зазначено, що 08.07.2011 під час наради керівного складу митниці Цісельський О.М. не володів інформацією щодо показників роботи підпорядкованого підрозділу за І півріччя поточного року, а також щодо статистичних даних, які стосуються контролю та митного оформлення міжнародних поштових відправлень, виявлення та припинення працівниками відділу порушень митних правил.

Зазначене свідчить про неналежне виконання Цісельським О.М. своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.2, 2.12, 2.22 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 2 Південної митниці, затвердженої начальником Південної митниці 12.05.2010, в частині забезпечення вчасної підготовки статистичних даних та аналітичних матеріалів за результатами роботи відділу.

В особистих поясненнях Цісельського О.М. не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись вимогами ст. 21, п. 2 ст. 23, ст. 25 та ст. 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Цісельському Олександру Миколайовичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 Південної митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Південної митниці від 08.07.2011 № 11/25-01/9717, пояснення Цісельського О.М..

Керівнику Південної митниці ознайомити Цісельського О.М. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

15.07.11 № 1554-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

15.07.11 № 1554-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Рівненською митницею внесено до Держмитслужби України подання про застосування дисциплінарного стягнення до начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Проскуріна О.В.

У поданні зазначено, що Проскурін О.В. своєчасно не приступив до виконання обов’язків начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці.

Наведене свідчить про неналежне виконання Проскуріним О.В. наказу Держмитслужби України від 29.06.2011 № 1332-к «Про призначення Проскуріна О.В.», що є порушенням службової дисципліни згідно з п. 1 ст. 22 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805- ІV.

В особистих поясненнях Проскурін О.В. не наводить поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805- ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Проскуріну Олексію Валерійовичу, начальнику оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Рівненської митниці від 06.07.2011 № 01/51-02-3973, пояснення Проскуріна О.В.

Начальнику Рівненської митниці Микитюку Р.В. ознайомити Проскуріна О.В. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

19.07.11 № 1563-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

19.07.11 № 1563-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Південною митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу оперативних чергових Південної митниці Алієва Яшара Тагі-Огли.

У поданні зазначено, що 30.06.2011 до Південної митниці надійшов наказ Держмитслужби України від 29.06.2011 № 125-в про відрядження 04.07.2011 начальника Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Лисого В.М. до Південної митниці.

Відповідно до резолюції начальника митниці, 01.07.2011 даний наказ доведено до відома всіх керівників підрозділів митниці електронною поштою.

Однак, Алієв Я.Т.-О. не довів до відома підпорядкованого особового складу зміст вказаного вище наказу та своєчасно не доповів начальнику митниці про прибуття директора Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Лисого В.М. до адміністративного будинку Південної митниці.

Відповідно до п. 2.1 Положення про відділ оперативних чергових Південної митниці, затвердженого наказом митниці від 08.11.2010 № 853, одним із основних завдань відділу є контроль за оперативною обстановкою в зоні діяльності митниці, своєчасна доповідь керівництву митниці про її зміни.

Вказане вище свідчить про неналежне виконання Алієвим Я.Т.-О. своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.1 Посадової інструкції начальника відділу оперативних чергових Південної митниці, затвердженої начальником Південної митниці 08.11.2010.

В особистих поясненнях Алієва Я.Т.-О. не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись вимогами ст. 21, п. 2 ст. 23, ст. 25 та ст. 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Алієву Яшару Тагі-Огли, начальнику відділу оперативних чергових Південної митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Південної митниці від 08.07.2011 № 11/25-01/9716, пояснення Алієва Я.Т.-О.

Керівнику Південної митниці ознайомити Алієва Я.Т.-О. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

 

20.07.11 № 1/1-2.39/4660-ЕП Про службові посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

89500, Закарпатська обл., м. Чоп, пл. Європейська,7

Телефон: (0312) 71-19-98 Факс: (0312) 71-13-45

е:Mail : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

20.07.11 № 1/1-2.39/4660-ЕП

Державна митна служба України

Керівникам митних органів

В доповнення до нашого листа від 08.07.11 № 1/1-2.39/4213-ЕП, повідомляємо, що посвідчення вказані в п.п. 1, 4, 7, 8, 10, 12, 13 названого листа повернуті у кадровий підрозділ:

№ п/п П.І.П. № посвідчення

1 Бачинський Георгій Георгійович 072216

2 Густі Юрій Васильович 071965

3 Кіш Юрій Миколайович 072027

4 Корнієнко Сергій Михайлович 072031

5 Пантьо Надія Юріївна 072094

6 Попович Василь Васильович 072435

7 Тупиця Василь Васильович 072507

З повагою

Начальник митниці О.І.Похилько

Чобаль М.В. (0312)711819

22.07.11 № 1581-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.07.11 № 1581-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Миколаївською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення № 2 Миколаївської митниці Барановського Юрія Геннадійовича.

У поданні зазначено, що 06.07.2011 на нараді керівного складу Миколаївської митниці, серед інших питань порядку денного розглядались питання виконання планових показників надходжень до Держбюджету України підрозділами митниці та стан правоохоронної роботи в митниці за підсумками роботи у червні поточного року.

За результатами аналізу роботи Миколаївської митниці у червні 2011 року встановлено низький рівень організації роботи відділу митного оформлення № 2 зі справляння податків та зборів й відсутність роботи, спрямованої на виявлення порушень митних правил та протидії контрабанді. Так, виконання показників надходжень до Держбюджету вказаним підрозділом у червні 2011 року склало 33,3 млн. грн., що становить 87,6 % від запланованих 38 млн. грн. У період з січня по червень поточного року працівниками відділу митного оформлення № 2 складено лише 1 протокол про порушення митних правил.

Крім того, під час наради Барановським Ю.Г., начальником відділу митного оформлення № 2 Миколаївської митниці, надана керівнику митниці інформація щодо показників роботи підрозділу, яка не відповідала дійсності.

Зазначене стало можливим внаслідок неналежного виконання Барановським Ю.Г. своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.21, 2.32, 2.49 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 2 Миколаївської митниці, затвердженої начальником Миколаївської митниці 15.12.2010, в частині забезпечення виконання показників сум надходжень податків і зборів до Державного бюджету, встановлених для підрозділу на відповідні періоди.

В особистих поясненнях Барановського Ю.Г. не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись вимогами ст. 21, п. 2 ст. 23, ст. 25 та ст. 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Барановському Юрію Геннадійовичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 Миколаївської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Миколаївської митниці від 08.07.2011 № 02-08/4226, протокол наради керівного складу Миколаївської митниці від 06.07.2011 № 16, пояснення Барановського Ю.Г.

Начальнику Миколаївської митниці (Поляков А.А.) ознайомити Барановського Ю.Г. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

22.07.11 № 1585-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.07.11 № 1585-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Держмитслужбою України розглянуто подання прокуратури Дніпропетровської області від 16.05.2011 № 04/2/4-95вих-11 про усунення порушень законів при провадженні дізнання та в адміністративних справах про порушення митних правил у Дніпропетровській митниці, причин і умов, що їм сприяють, направлене Генеральною прокуратурою України.

Встановлено, що підставою для його внесення стало передчасне та без належної дослідчої перевірки порушення начальником Дніпропетровської митниці Сухіною М.А. кримінальної справи від 17.03.2011 № 2011/110/01 за фактом контрабанди товарів народного вжитку за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України та винесення 14.04.2011, в.о. начальника Дніпропетровської митниці Борсою В.В. 9-ти постанов про відмову у порушенні кримінальної справи у відношенні директора ТОВ "Джонатан" Акімової В.З., без повного та об’єктивного дослідження обставин даної справи.

Крім того, у поданні зазначено, що керівництво митниці належним чином не реагує на порушення, які допускаються посадовими особами митного органу.

Зокрема, внаслідок неналежного контролю за роботою посадових осіб митного поста „Дніпродзержинськ” щодо правильності даних, зазначених у графі 36 вантажних митних декларацій №№ 110010000/2010/008656, 110010000/2011/000113, 110010000/2011/000117, підприємство „Сторхас” було незаконно звільнено від сплати експортного мита на суму 27 508 грн. Відповідно до наказу Дніпропетровської митниці від 28.01.2011 № 34-к до дисциплінарної відповідальності притягнуто провідного інспектора митного поста „Дніпродзержинськ” Черток Л.В.

Поряд з цим, за висновком прокуратури, керівництвом митниці не вжито відповідних заходів до провідних інспекторів митного поста „Дніпродзержинськ” Шапошника Ю.О., Терещенка О.Ю., Бабанькова В.В., якими здійснювалось митне оформлення зазначених декларацій, а також начальника цього митного поста Диби І.І.

Розглядом наявних матеріалів, а також пояснень посадових осіб Дніпропетровської митниці, факти, викладені у поданні прокуратури, підтвердились.

Зазначене свідчить про те, що:

- начальником Дніпропетровської митниці Сухіною М.А. не вжито достатніх заходів щодо забезпечення належного контролю за дотриманням працівниками митниці вимог законодавства України;

- першим заступником начальника Дніпропетровської митниці Борсою В.В. не забезпечено належний контроль за повнотою проведення перевірок і правильністю підготовки рішень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, посадовими особами митниці, до функціональних обов’язків яких це віднесено;

- заступником начальника Дніпропетровської митниці – начальником служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кубалем В.П. не забезпечено контроль за повнотою та всебічністю здійснення провадження у справах про порушення митних правил, своєчасністю та повнотою підготовки процесуальних документів у справах про порушення митних правил;

- заступником начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці Кандибою О.В. не забезпечено контроль за своєчасністю та повнотою підготовки процесуальних документів при провадженні у справах про порушення митних правил;

- начальником відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці Козієм І.М. не забезпечено контроль за діями посадових осіб відділу при проведенні провадження в справах про порушення митних правил, підготовці процесуальних документів.

В особистих поясненнях Сухіної М.А., Борси В.В., Кубаля В.П., Кандиби О.В., Козія І.М. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи зазначене вище, керуючись статтями 21, 22, п. 1 статті 23, статтею 30 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

Попередити начальника Дніпропетровської митниці Сухіну Марію Анатоліївну про необхідність посилення контролю за дотриманням працівниками митниці вимог законодавства України.

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити зауваження:

- першому заступнику начальника Дніпропетровської митниці Борсі Вадиму Вікторовичу;

- начальнику відділу аналітичної роботи Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Кубалю Валерію Петровичу, за порушення, допущені під час перебування його на посаді заступника начальника Дніпропетровської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- заступнику начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці Кандибі Олександру Володимировичу;

- начальнику відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці Козію Івану Миколайовичу.

Підстави: доповідна записка Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, пояснення працівників.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Начальнику Дніпропетровської митниці Сухіній М.А. ознайомити працівників, зазначених у цьому наказі, з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

29.07.11 № 1663-к Про припинення державної служби

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.07.11 № 1663-к

Про припинення державної служби

Житомирською митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України Онофріюка Петра Олександровича, старшого інспектора сектору митного оформлення «Володарськ-Волинський» митного поста «Коростень» Житомирської митниці.

У поданні зазначено, що Прокуратурою Житомирської області листом від 26.07.2011 № 075172/11-вих.11 повідомлено Житомирську митницю про те, що слідчим відділом прокуратури розслідується кримінальна справа № 75172/11 відносно Онофріюка П.О., порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Зазначений факт негативно впливає на репутацію Онофріюка П.О. як державного службовця та завдає шкоди авторитету митної служби України.

Згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про державну службу» державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

У відповідності до статті 10 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників.

Згідно зі статтями 408 і 413 Митного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про державну службу» Онофріюк П.О., як посадова особа митного органу, приймав Присягу державних службовців та зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи наведене, Онофріюком П.О. порушено Присягу державних службовців у частині сумлінного виконання своїх обов'язків, що є підставою для припинення державної служби.

З огляду на вищевикладене та керуючись ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 01.08.2011 перебування на державній службі в митних органах України Онофріюка Петра Олександровича, старшого інспектора сектору митного оформлення «Володарськ-Волинський» митного поста «Коростень» Житомирської митниці, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну службу».

Підстави: подання Житомирської митниці від 28.07.2011 № 11/1/11-36/4933.

Начальнику Житомирської митниці (Тимошенко М.М.) ознайомити Онофріюка П.О. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.07.11 № 1665-к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.07.11 № 1665-к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці Добрянського Олега Івановича.

У вказаному поданні зазначено, що 19.07.2011 під час виконання службових обов’язків старшим інспектором відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Добрянським О.І. на його робочому місці, яке знаходиться в зоні митного контролю митного поста «Краковець», виявлено належний йому мобільний телефон марки «Iphone».

Таким чином, Добрянським О.І. не дотримано вимог наказу Держмитслужби України від 24.02.2011 № 135 «Про посилення заходів щодо запобігання корупції в митній службі України», п. 1 якого визначено, що під час виконання службових обов'язків посадовим особам митної служби України забороняється користуватися засобами зв'язку (крім службових) у зонах митного контролю, пунктах пропуску через державний кордон України та службових приміщеннях підрозділів, уповноважених на виконання функцій митного контролю та/або митного оформлення товарів і транспортних засобів регіональних митниць, митниць.

Також вимогами п.п. 2, 3, 4 зазначеного наказу встановлено, що посадова особа перед початком роботи передає уповноваженій особі на відповідальне зберігання засоби зв'язку (крім службових); відомості про наявні у посадової особи засоби зв'язку (крім службових) вносяться уповноваженою особою до Журналу обліку засобів зв'язку та готівкових коштів, а засоби зв’язку зберігаються в окремому сейфі (металевій шафі або іншому пристосованому для цього місці), який замикається на ключ і опечатується особистою печаткою уповноваженої особи та видаються нею після закінчення роботи або за погодженням з керівником підрозділу чи особи, що його заміщує, з внесенням відмітки про підстави такої видачі до Журналу.

Встановлено також, що у процесі написання Добрянським О.І. у службовому приміщенні відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» пояснення за даним фактом, з метою уникнення відповідальності за вчинене порушення, Добрянський О.І. самовільно дописав у «Журнал обліку операцій з прийняття-передання засобів зв’язку (крім службових), а також готівкових коштів» відомості про вказаний вище телефон поряд із відомостями про здачу ним перед початком робочої зміни телефону марки «Nokia».

Зазначене свідчить про неналежне виконання Добрянським О.І. своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.36 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці, затвердженої начальником Львівської митниці від 30.04.2010.

В особистих поясненнях Добрянського О.І. причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21, 22, п.4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог пункту 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, Добрянського Олега Івановича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення періоду тимчасової непрацездатності.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Львівської митниці від 25.07.2011 № 29/30-10597, пояснення Добрянського О.І..

Керівнику Львівської митниці ознайомити Добрянського О.І. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.07.11 № 1666-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.07.11 № 1666-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею до Держмитслужби України внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Негрішного А.В.

У поданні зазначено, що згідно з наданим начальником Львівської митниці усним розпорядженням, начальник митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Негрішний А.В. був зобов’язаний до 18 год. 00 хв. 13.07.2011 надати письмове пояснення з приводу обставин здійснення 08.07.2011 та 13.07.2011 на митному посту «Рава-Руська» митного контролю та митного оформлення моторного човна марки «Asis 8», VIN XIL00099B111 та причепа для перевезення човна марки «МАGIC TILT», VIN 1M5BA282XB1E65326, д.н.з. НВ043361.

Однак, Негрішний А.В. надав зазначене пояснення начальнику Львівської митниці не 13.07.2011, а 14.07.2011.

Відповідно до вимог статей 6, 8 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, розпорядження прямих керівників є обов’язковими для виконання підлеглими та повинні виконуватись беззаперечно, точно та у визначений строк.

Таким чином, Негрішним А.В. неналежно виконано службові обов’язки, передбачені п. 2.21 Посадової інструкції начальника митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, затвердженої в.о. начальника Львівської митниці 18.03.2011.

Крім того, згідно з пунктами 4.2 та 4.4 вищевказаної посадової інструкції, Негрішний А.В. несе відповідальність за неналежне виконання своїх службових обов’язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та інші порушення службової дисципліни.

В особистих поясненнях Негрішного А.В. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статтями 21, 22, п. 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Негрішному Андрію Володимировичу, начальнику митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: подання Львівської митниці, пояснення Негрішного А.В.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Начальнику Львівської митниці Харкавому М.О. ознайомити Негрішного А.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.07.11 № 1667-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.07.11 № 1667-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Івано-Франківською митницею до Держмитслужби України внесені подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення № 1 Івано-Франківської митниці Побуди Л.І., начальника відділу митного оформлення № 5 Івано-Франківської митниці Мориконя Ю.І., начальника митного поста “Ямниця” Івано-Франківської митниці Денеги І.М.

Із вищевказаних подань слідує, що за підсумками заслуховувань у начальника митниці щодо результатів роботи підрозділів митниці за 6 місяців 2011 року встановлено неналежну організацію роботи, зокрема у напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, у відділах митного оформлення № № 1, 5 та на митному посту “Ямниця” Івано-Франківської митниці.

Викладене стало можливим унаслідок неналежного виконання:

- Побудою Л.І., начальником відділу митного оформлення № 1 Івано-Франківської митниці, службових обов’язків, передбачених пунктом 2.1 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 1 Івано-Франківської митниці, затвердженої начальником митниці 07.07.2008;

- Мориконем Ю.І., начальником відділу митного оформлення № 5 Івано-Франківської митниці, службових обов’язків, передбачених пунктом 2.1 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 5 Івано-Франківської митниці, затвердженої в.о. начальника митниці 15.03.2011;

- Денегою І.М., начальником митного поста “Ямниця” Івано-Франківської митниці, службових обов’язків, передбачених пунктом 2.1 Посадової інструкції начальника митного поста “Ямниця” Івано-Франківської митниці, затвердженої начальником митниці 28.05.2008;

В особистих поясненнях Побуди Л.І., Мориконя Ю.І. та Денеги І.М. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 1 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни оголосити зауваження:

- Побуді Любомиру Івановичу, начальнику відділу митного оформлення № 1 Івано-Франківської митниці;

- Мориконю Юрію Івановичу, начальнику відділу митного оформлення № 5 Івано-Франківської митниці;

- Денезі Ігорю Михайловичу, начальнику митного поста “Ямниця” Івано-Франківської митниці

Підстави: подання Івано-Франківської митниці, пояснення Побуди Л.І., Мориконя Ю.І. та Денеги І.М.

Керівнику Івано-Франківської митниці Ячкуринському О.О. ознайомити Побуду Л.І., Мориконя Ю.І. та Денегу І.М. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.07.11 № 1668-к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.07.11 № 1668-к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

Харківською обласною митницею з метою з’ясування дотримання посадовими особами відділу митного оформлення «Харків-пасажирський» митного поста «Залізничний» вимог законодавства України та інших нормативно-правових актів з питань митної справи під час оформлення уніфікованих митних квитанцій МД-1 проведено службову перевірку.

За результатами перевірки встановлено, що під час оформлення посадовими особами відділу митного оформлення «Харків-пасажирський» митного поста «Залізничний» уніфікованих митних квитанцій МД-1 серій КБ №№ 254907 від 25.03.2011, 255687 від 28.02.2011, 258679 від 10.02.2011, 258685 від 31.03.2011, 258686 від 31.03.2011, 255457 від 06.01.2011 було виявлено низку порушень вимог п. 2.3, 6.4 Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженого наказом Держмитслужби України від 04.01.2005 № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за № 66/10346.

Причинами та умовами, які сприяли зазначеному, став неналежний контроль за роботою підпорядкованих посадових осіб з боку начальника відділу митного оформлення «Харків-пасажирський» митного поста «Залізничний» Харківської обласної митниці Панферова О.М., що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.1, 2.3, 2.5, 2.10 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення «Харків-пасажирський» митного поста «Залізничний» Харківської обласної митниці, затвердженої т.в.о. начальника Харківської обласної митниці Войцещуком А.Д. 31.05.2010.

Від особистих пояснень Панферов О.М. відмовився, про що складено відповідний акт.

Ураховуючи вищевикладене, на підставі результатів службової перевірки, керуючись вимогами статей 21 і 22, п.4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог пункту 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, Панферова Олександра Михайловича, начальника відділу митного оформлення «Харків-пасажирський» митного поста «Залізничний» Харківської обласної митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення щорічної відпустки.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Харківської обласної митниці від 04.07.2011 № 09/01-7867, акт про відмову у наданні особистих пояснень Панферова О.М. від 01.07.2011.

Керівнику Харківської обласної митниці ознайомити Панферова О.М. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.07.11 № 1669-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.07.11 № 1669-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Рівненською митницею внесено до Держмитслужби України подання про застосування дисциплінарного стягнення до начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Проскуріна О.В.

У поданні зазначено, що 13.07.2011, за результатами заслуховування Проскуріна О.В. на нараді керівного складу митниці, встановлено неналежне виконання ним розпорядження начальника Рівненської митниці від 05.07.2011 № 141/1-р.

На виконання цього розпорядження, з метою проведення комплексу заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення фактів незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів, було створено оперативну групу, яку очолив начальник оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Проскурін О.В.

У ході проведення зазначених заходів не виявлено жодного порушення митного законодавства.

Відсутність результатів проведених заходів свідчить про не забезпечення Проскуріним О.В. ефективного виконання оперативною групою завдань, визначених керівництвом митниці.

Викладене стало наслідком неналежного виконання службових обов’язків начальником оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці Проскуріним О.В., передбачених пунктами 2.1, 2.2 та 2.6 Посадової інструкції начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці, затвердженої начальником митниці 12.07.2010.

В особистих поясненнях Проскурін О.В. не наводить поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805- ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Проскуріну Олексію Валерійовичу, начальнику оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Рівненської митниці від 19.07.2011 № 01/51-02-4242, пояснення Проскуріна О.В.

Начальнику Рівненської митниці Микитюку Р.В. ознайомити Проскуріна О.В. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

 

Вверх

 

 

Вверх