Накази Державної митної служби України квітень 2011

 Orders of the State Customs Service of Ukraine in April 2011

04.04.11 № 591-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.04.11 № 591-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Південною митницею внесено до Держмитслужби подання про застосування дисциплінарних стягнень до посадових осіб митного поста «Одеса-вантажний».

У поданні зазначено, що 31.03.2011 начальником відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції митниці було проведено перевірку стану виконання вимог нормативно-правових актів з питань митної справи, кадрової роботи, запобігання та протидії корупції посадовими особами митного поста «,Одеса-вантажний».

В ході проведення перевірки було виявлено недотримання начальником відділу митного оформлення № 1 Романовою О.В., заступником начальника відділу митного оформлення № 1 Гончаренко О.П., головним інспектором сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 Оганесяном Т.А., начальником відділу митного оформлення № 2 Ольшевським В.М., старшим інспектором відділу митного оформлення № 3 Горловим Р.А. та головним інспектором цього ж відділу Кікотом В.А. вимог Порядку виготовлення представницьких карток та забезпечення ними співробітників контрольних органів (служб), що функціонують у пунктах пропуску через державний кордон (внутрішніх митницях, інших визначених законодавством України місцях для здійснення державних видів контролю під час перетинання державного кордону особами, транспортними засобами, вантажами (товарами) та іншим майном), затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства аграрної політики України від 16.05.2005 № 370/396/208/173/219/294/205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за № 567/10847, та пункту 1.1 Розпорядження Голови Держмитслужби України від 31.12.2009 № 126/1-р.

Відповідно до пункту 1 статті 22 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, порушення вимог наказів та розпоряджень з питань митної справи є дисциплінарним правопорушенням.

Крім того, встановлено, що в службових приміщеннях митного поста з обмеженим доступом, в яких інспектор відділу митного оформлення № 1 Каролі С.К. та старший інспектор сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 Галашко О.О. виконують свої службові обов’язки, разом з ними знаходились сторонні особи. Виходячи з особистих пояснень Каролі С.К. та Галашка О.О., сторонні особи там перебували для завершення митного оформлення товарів за вантажною митною декларацією та отримання комплекту документів.

Однак, зазначена процедура, передбачена пунктом 1.5 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314, має відбуватись в спеціально обладнаному приміщенні митного поста («єдиний офіс»), вхід до якого для уповноважених на здійснення декларування осіб, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та інших осіб, які приймають участь в митних процедурах, є необмеженим.

Таким чином, інспектором відділу митного оформлення № 3 Шепетком О.В., який здійснював чергування щодо дотримання перепускного режиму, передбаченого внутрішнім розпорядком на митному посту «Одеса-вантажний», були безперешкодно допущені до службового приміщення митного поста сторонні особи, чим було порушено перепускний режим, встановлений для митного поста.

Вищевказане свідчить про неналежне виконання Галашком О.О., Каролі С.К. та Шепетком О.В. своїх службових обов’язків.

Вищенаведені порушення стали можливими внаслідок неналежної організації роботи відділів митного оформлення №№ 1-3 митного поста «Одеса-вантажний» та недостатнього контролю за діями посадових осіб підпорядкованих підрозділів з боку начальників цих відділів Романової О.В., Ольшевського В.М. та Фальковського В.Г., що свідчить про неналежне виконання ними своїх службових обов’язків.

В особистих поясненнях вищевказані посадови особи митного поста «Одеса-вантажний» не наводять поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805- ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

- Романовій Олені Валеріївні, начальнику відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці;

- Ольшевському Володимиру Миколайовичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці;

- Фальковському Валерію Григоровичу, начальнику відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці;

- Гончаренко Оксані Петрівні, заступнику начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці;

- Оганесяну Тіграну Акоповичу, головному інспектору сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці;

- Кікоту Валерію Антоновичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці;

- Горлову Руслану Анатолійовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці;

- Галашку Олексію Олеговичу, старшому інспектору сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці;

- Каролі Сергію Костянтиновичу, інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці;

- Шепетку Олегу Володимировичу, інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці.

Вказати Прокопенку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці, на недостатній контроль за службовою діяльністю підлеглих.

Підстави: подання Південної митниці від 01.04.2011 № 11/25-01/4521, пояснення посадових осіб Південної митниці

Начальнику Південної митниці Бойченко Т.Ю. ознайомити вищевказаних посадових осіб з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

04.04.11 № 601-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.04.11 № 601-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Вінницькою митницею проведено службове розслідування, за результатами якого встановлено, що при здійсненні митного контролю та митного оформлення товару 22.12.2010 за вантажною митною декларацією від 22.12.2010 № 401000009/2010/008834 виявлено невідповідність відомостей про товари, занесені в графу 31 вантажної митної декларації, відомостям про товари, зазначених в актах ідентифікаційного та митного оглядів.

Зокрема, всупереч Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби України від 09.07.1997 № 307 (із змінами та доповненнями), вантажна митна декларація від 22.12.2010 № 401000009/2010/008834 була оформлена посадовими особами відділу митного оформлення № 1 Вінницької митниці з неповним описом товарів та внесенням у графу 31 непідтвердженого опису класифікаційних групувань УКТЗЕД. Результати ідентифікаційного огляду не враховані. Акт митного огляду товарів, заявлених у вантажній митній декларації, не містить достатніх відомостей для однозначної ідентифікації задекларованих товарів.

Вказане стало можливим внаслідок неналежного контролю за діями підлеглих з боку Гунька Сергія Леонідовича, начальника відділу митного оформлення № 1 Вінницької митниці.

Таким чином, Гуньком С.Л. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п.п. 2.1, 2.6, 2.24, 2.26 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 1 Вінницької митниці, в частині здійснення контролю за дотриманням особовим складом відділу правильності оформлення вантажних митних декларацій та установленого порядку організації митного контролю і митного оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

В особистих поясненнях Гунька С.Л. не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Гуньку

Сергію Леонідовичу, начальнику відділу митного оформлення № 1 Вінницької митниці, оголосити зауваження, визначивши дату притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення щорічної відпустки.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом

України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Вінницької митниці від 12.03.2011 № 16/1-1417.

Керівнику Вінницької митниці ознайомити Гунька С.Л. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

04.04.11 № 602-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.04.11 № 602-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Житомирською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника господарсько-експлуатаційного відділу Житомирської митниці Філоненка Сергія Михайловича.

У поданні зазначено, що під час будівництва боксу для поглибленого огляду автотранспорту в автомобільному пункті пропуску «Виступовичі» Житомирської митниці у жовтні-грудні 2010 року були допущені помилки та прорахунки в проектно-кошторисній документації, які призвели до збільшення обсягів робіт та відповідно їх вартості на суму 258,756 тис. грн.

Крім того, встановлено, що на завершальному етапі будівництва планується перевищення вартості робіт порівняно з вартістю, передбаченою договірною ціною, на загальну суму 464,928 тис. грн. у зв'язку із збільшенням фактичної вартості робіт за рахунок збільшення їх обсягів та вартості основних матеріалів.

Відповідно до п. 2.4. посадової інструкції начальника господарсько-експлуатаційного відділу Житомирської митниці № 11.8-2008/208 від 22.08.2008, відповідальним за організацію виконання робіт, пов’язаних з будівництвом боксу для поглибленого огляду автотранспорту в пункті пропуску «Виступовичі» Житомирської митниці, є начальник господарсько-експлуатаційного відділу Філоненко С.М.

При цьому Філоненком С.М. не забезпечено своєчасного інформування Державної митної служби України про:

- виявлені помилки та прорахунки в проектно-кошторисній документації при будівництві пункту для поглибленого огляду автотранспорту, унесення змін до неї, збільшення обсягів фактично виконаних робіт, у порівнянні з передбаченими проектною документацією та договірною ціною;

- перевищення залишку зобов'язань (вартості договору) ПП „Рембудсервіс" за договором підряду на суму 464,928 тис. грн. для завершення будівництва та відповідно про необхідність проведення відкритих торгів для визначення підрядної організації - виконавця робіт із завершення будівництва пункту для поглибленого огляду;

- обґрунтування потреби в коштах на 2011 рік на завершення робіт відповідно до запиту Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об'єктів митної інфраструктури від 14.01.2010 № 30/1.1-5.1/90-ЕП.

Здійснені коригування проекту будівництва митницею не були погоджені з Експертно-технічною радою Держмитслужби України.

Таким чином, Філоненком С.М. не забезпечено належної організації виконання робіт з капітального будівництва, не здійснено належного контролю за раціональним використанням капітальних вкладень та не організовано на належному рівні роботу підпорядкованого підрозділу.

Вищевикладене свідчить про неналежне виконання Філоненком С.М. своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.1, 2.3, 2.4 Посадової інструкції начальника господарсько-експлуатаційного відділу Житомирської митниці № 11.8-2008/208 від 22.08.2008.

В особистих поясненнях Філоненка С.М. не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Філоненку Сергію Михайловичу, начальнику господарсько-експлуатаційного відділу Житомирської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Житомирської митниці від 21.03.2011 № 11/1/11-36/1664-ЕП.

Начальнику Житомирської митниці (Тимошенку М.М.) ознайомити Філоненка С.М. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

04.04.11 № 610-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.04.11 № 610-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Івано-Франківською митницею внесено до Держмитслужби подання про застосування дисциплінарного стягнення до начальника відділу митного оформлення № 4 Ганусяка І.Б.

У поданні зазначено, що 04.03.2011 керівництвом митниці під час проведення перевірки службової та виконавської дисципліни відділу митного оформлення № 4 виявлено недотримання Ганусяком І.Б. вимог Порядку виготовлення представницьких карток та забезпечення ними співробітників контрольних органів (служб), що функціонують у пунктах пропуску через державний кордон (внутрішніх митницях, інших визначених законодавством України місцях для здійснення державних видів контролю під час перетинання державного кордону особами, транспортними засобами, вантажами (товарами) та іншим майном), затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства аграрної політики України від 16.05.2005 № 370/396/208/173/219/294/205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за № 567/10847, в частині обов’язкового носіння представницької картки під час виконання службових обов’язків.

Крім того, встановлено, що особовим складом сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 4 під час здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів громадян не було забезпечено дотримання вимог пункту 4.1 розділу III Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 17.11.2005 № 1118; пункту 3.5 Положення про зону митного контролю Івано-Франківської митниці, затвердженого наказом Івано-Франківської митниці від 25.06.2010 № 221; пункту 1 наказу Держмитслужби від 04.10.2002 № 545 «Про обов’язкове носіння форменого одягу, службових посвідчень та особистого митного забезпечення».

Вищезазначені порушення стали можливими внаслідок неналежної організації роботи відділу та недостатнього контролю за діями посадових осіб підпорядкованого підрозділу з боку начальника відділу митного оформлення № 4 Ганусяка І.Б.

Наведене свідчить про неналежне виконання Ганусяком І.Б. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.4, 2.13 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 4 Івано-Франківської митниці, затвердженої начальником митниці 08.11.2010.

В особистих поясненнях Ганусяк І.Б. не наводить поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21, 22, пункту 2 статті 23, пункту 1 статті 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805- ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Ганусяку Ігорю Богдановичу, начальнику відділу митного оформлення № 4 Івано-Франківської митниці, оголосити догану, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Підстави: подання Івано-Франківської митниці від 10.03.2011 № 07/54-1/1308, пояснення Ганусяка І.Б.

В.о. начальника Івано-Франківської митниці Ячкуринському О.О. ознайомити Ганусяка І.Б. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

04.04.11 № 611-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.04.11 № 611-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Луганською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення у пункті пропуску «Новобіла» митного поста «Старобільськ» Луганської митниці Шморгуна Сергія Анатолійовича.

У вказаному поданні зазначено, що під час здійснення перевірочних заходів на митному посту «Старобільськ» Луганської митниці, виявлені наступні недоліки у роботі відділу митного оформлення у пункті пропуску «Новобіла»:

- не виконано розпорядження начальника митниці щодо приведення території пункту пропуску та приміщень підрозділу до належного санітарного стану;

- журнал обліку початку та закінчення роботи зазначеного відділу ведеться з порушеннями вимог, зазначених у листі Луганської митниці від 06.01.2011 № 1-10/10-187-ЕП;

- належним чином не організована робота спільно з підрозділами служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил та іншими правоохоронними органами щодо здійснення заходів із виявлення фактів незаконного переміщення через митний кордон України предметів порушення митних правил та контрабанди, як наслідок, показники щодо протидії митним правопорушенням знаходяться на низькому рівні.

Зазначене стало можливим внаслідок неналежного виконання Шморгуном С.А. своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.11, 2.21, 2.36 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення у пункті пропуску «Новобіла» митного поста «Старобільськ» Луганської митниці, затвердженої начальником Луганської митниці 01.12.2010.

В особистих поясненнях Шморгуна С.А. не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, Шморгуну Сергію Анатолійовичу, начальнику відділу митного оформлення у пункті пропуску «Новобіла» митного поста «Старобільськ» Луганської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Луганської митниці від 25.03.2011 № 1-10/10-2804-ЕП.

Начальнику Луганської митниці (Сєваст`янову Ю.В.) ознайомити Шморгуна С.А. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

05.04.11 № 615-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

05.04.11 № 615-к

Про припинення перебування на державній службі

Відповідно до подання Південної митниці, надісланого до Держмитслужби листом від 04.04.2011 № 11/25-01/4636 співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області у службовому приміщенні митного поста “Одеса-вантажний” Південної митниці 04.04.2011 під час виконання своїх службових обов’язків був затриманий Христюк Василь Вікторович, головний інспектор оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці під час отримання хабара від представника суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Після затримання Христюк В.В. у примусовому порядку був доставлений до Управління Служби безпеки України в Одеській області для проведення відповідних процесуальних дій.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України “Про державну службу” одними з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків.

Відповідно до вимог ст. 408 і ст. 413 Митного кодексу України, ст. 17 Закону України “Про державну службу” Христюк В.В., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Христюком В.В. порушено Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України та сумлінного виконання своїх обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 10, ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 05.04.2011 перебування на державній службі в митних органах України Христюка Василя Вікторовича, головного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці.

Підстави: Закон України “Про державну службу”, подання Південної митниці від 04.04.2011 № 11/25-01/4636.

Начальнику Південної митниці Бойченко Т.Ю. видати відповідний наказ по митному органу про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. довести цей наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

06.04.11 № 656-к Про зняття дисциплінарних стягнень

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

06.04.11 № 656-к

Про зняття дисциплінарних стягнень

Ураховуючи, що дисциплінарні стягнення мали позитивний вплив – призвели до поліпшення показників в роботі й забезпечили сумлінне виконання службових обов’язків, керуючись статтею 41 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

Зняти дисциплінарні стягнення з:

Черкасова Сергія Олексійовича, начальника митного поста «Старобільськ» Луганської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 27.04.2010 № 699-к;

Хіміча Олександра Борисовича, заступника начальника Чернігівської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 18.05.2010 № 846-к;

Титора Володимира Йосиповича, першого заступника начальника Тернопільської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 18.05.2010 № 846-к;

Дворака Юрія Миколайовича, заступника начальника Київської обласної митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 18.05.2010 № 846-к;

Таркановського Віктора Івановича, першого заступника начальника Полтавської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 18.05.2010 № 846-к;

Бочка Олексія Олександровича, першого заступника начальника Київської регіональної митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 18.05.2010 № 846-к;

Айрапетяна Армена Олексійовича, заступника начальника митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Житомирської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 18.05.2010 № 846-к;

Сокирка Віктора Васильовича, начальника митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 18.05.2010 № 846-к;

Ванжи Андрія Юрійовича, заступника начальника Східної митниці, зауваження, оголошене наказом Держмитслужби України від 18.05.2010 № 846-к;

Овчіннікова Олега Євгеновича, заступника начальника Департаменту розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 12.07.2010 № 1334-к;

Барабаша Степана Івановича, першого заступника начальника Хмельницької митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 16.07.2010 № 1379-к;

Гвоздія Юрія Анатолійовича, заступника начальника митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Хмельницької митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 19.07.2010 № 1395-к;

Відка Василя Олександровича, головного інспектора відділу розробки та впровадження ризиків Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 20.07.2010 № 1405-к;

Леончікова Ігоря Валентиновича, інспектора сектору інформаційно-програмного забезпечення та обслуговування засобів обчислювальної техніки відділу інформаційної роботи та митної статистики Полтавської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 30.07.2010 № 1478-к;

Хмарова Вадима В’ячеславовича, начальника Тернопільської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 30.07.2010 № 1478-к;

Ляденко Ірини Григорівни, заступника начальника Черкаської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 30.07.2010 № 1478-к;

Середи Володимира Григоровича, першого заступника начальника Рівненської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 30.07.2010 № 1478-к;

Заяца Віктора Віталійовича, заступника директора Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 30.07.2010 № 1478-к;

Мацька Василя Олександровича, начальника митного поста «Жмеринка» Вінницької митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 30.07.2010 № 1478-к;

Бухтоярової Лариси Василівни, головного інспектора відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 30.07.2010 № 1478-к;

Ісаєнка Володимира Федоровича, першого заступника начальника Луганської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 25.08.2010 № 1604-к;

Завтура Дмитра Олексійовича, виконуючого обов’язки начальника Кіровоградської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 14.09.2010 № 1752-к;

Буяльського Сергія Володимировича, заступника начальника Вінницької митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 14.09.2010 № 1752-к;

Наришкіна Віктора Васильовича, заступника начальника Севастопольської митниці,догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 14.09.2010 № 1752-к;

Михалькова Ігоря Івановича, першого заступника начальника Східної митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 14.09.2010 № 1752-к;

Мірзи Олександра Володимировича, першого заступника начальника Харківської обласної митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 14.09.2010 № 1752-к;

Крюкова Олександра Георгійовича, начальника митного поста «Іллічівськ» Південної митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 14.09.2010 № 1752-к;

Вечера Віктора Григоровича, першого заступника начальника Чернігівської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 14.09.2010 № 1752-к;

Тютюнника Олександра Олесьовича, начальника митного поста «Товарний» Харківської обласної митниці, зауваження, оголошеного наказом Держмитслужби України від 14.09.2010 № 1752-к;

Альохіна Віктора Івановича, першого заступника начальника Херсонської митниці, зауваження, оголошеного наказом Держмитслужби України від 14.09.2010 № 1752-к;

Іонела Віктора Івановича, першого заступника начальника Івано-Франківської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 28.10.2010 № 2042-к;

Харченка В’ячеслава Григоровича, начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 28.10.2010 № 2042-к;

Гої Олега Васильовича, провідного інспектора сектору інформаційно-програмного забезпечення відділу інформаційної роботи та митної статистики Хмельницької митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 29.10.2010 № 2070-к;

Панкявічюса Кастітіса Альгіманто, начальника митного поста «Правобережний» Київської регіональної митниці, зауваження, оголошене наказом Держмитслужби України від 03.11.2010 № 2101-к;

Колівера Андрія Миколайовича, заступника начальника відділу правового забезпечення Київської регіональної митниці, зауваження, оголошене наказом Держмитслужби України від 03.11.2010 № 2101-к;

Алєйнікова Олега Петровича, начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Спеціалізований» Київської регіональної митниці, зауваження, оголошене наказом Держмитслужби України від 05.11.2010 № 2116-к;

Чикирис Людмили Володимирівни, начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської обласної митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 05.11.2010 № 2117-к;

Зоріна Володимира Петровича, начальника митного поста «Дніпровський» Київської регіональної митниці, зауваження, оголошене наказом Держмитслужби України від 08.11.2010 № 2128-к;

Плутахіна Святослава В’ячеславовича, начальника відділу організаційної контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, зауваження, оголошене наказом Держмитслужби України від 08.11.2010 № 2129-к;

Рудченка Сергія Вікторовича, заступника начальника митного поста «Дніпровський» Київської регіональної митниці, зауваження, оголошене наказом Держмитслужби України від 09.11.2010 № 2136-к;

Гріха Сергія Володимировича, проректора з науково-педагогічної, соціальної та виховної роботи Академії митної служби України, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 25.11.2010 № 2195-к;

Раліка Сергія Казимировича, заступника начальника Луганської митниці, зауваження, оголошеного наказом Держмитслужби України від 02.12.2010 № 2247-к;

Вінтоника Василя Георгійовича, заступника начальника митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької обласної митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 03.12.2010 № 2265-к;

Лося Вадима Петровича, виконуючого обов’язки начальника Полтавської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 14.12.2010 № 2339-к;

Наумова Сергія Олександровича, першого заступника начальника Київської обласної митниці, зауваження, оголошене наказом Держмитслужби України від 21.12.2010 № 2413-к;

Ємельянової Наталії Анатоліївни, виконуючої обов’язки начальника Черкаської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 23.12.2010 № 2434-к;

Остролуцького Сергія Миколайовича, начальника митного поста «Овруч» Житомирської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 23.12.2010 № 2438-к;

Бобелюка Леоніда Андрійовича, заступника начальника митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці, пониження у спеціальному званні на один ступінь, оголошене наказом Держмитслужби України від 24.12.2010 № 2452-к;

Федика Андрія Петровича, заступника начальника митного поста «Лівобережний» Київської регіональної митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 10.01.2011 № 18-к;

Любченка Антона Володимировича, заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальника оперативного відділу Київської регіональної митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 10.01.2011 № 18-к;

Буряк Тетяни Вікторівни, начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці, зауваження, оголошене наказом Держмитслужби України від 10.01.2011 № 18-к;

Марусича Віктора Борисовича, начальника сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 3 Вінницької митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 10.01.2011 № 18-к;

Соколова Юрія Івановича, заступника начальника Київської регіональної митниці, зауваження, оголошене наказом Держмитслужби України від 10.01.2011 № 18-к;

Кучера Анатолія Володимировича, начальника відділу митного оформлення № 1 Хмельницької митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 10.01.2011 № 18-к;

Великова Георгія Івановича, начальника митного поста «Ужгород» Чопської митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 28.01.2011 № 116-к;

Микитюка Романа Володимировича, виконуючого обов’язки начальника Вінницької митниці, догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 25.02.2011 № 296-к.

Контроль за виконанням залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

07.04.11 № 701-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.04.11 № 701-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Рівненською митницею внесено до Держмитслужби подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці Вознюка Мирослава Степановича.

У поданні зазначено, що за результатами аналізу роботи оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці у І кварталі 2011 року за напрямком виявлення, припинення та профілактики порушень митного законодавства, встановлено низький рівень аналітично-пошукової роботи зазначеного підрозділу. З початку 2011 року митницею порушено лише одну кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України за матеріалами перевірки, проведеної даним підрозділом.

Зазначене вище свідчить про неналежне виконання Вознюком М.С. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.2, 2.5, 2.6 Посадової інструкції начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці, в частині організації та здійснення скоординованих заходів з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил, а також із запобігання незаконному переміщенню транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон України.

В особистих поясненнях Вознюка М.С. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Ураховуючи наведене та керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, Вознюку Мирославу Степановичу, начальнику оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Рівненської митниці від 23.03.2011 № 01/51-02-1606, пояснення Вознюка М.С.

Керівнику Рівненської митниці ознайомити Вознюка М.С. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

07.04.11 № 702-к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.04.11 № 702-к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею з метою з’ясування обставин пропуску на митну територію України вантажу за вантажною митною декларацією від 09.03.2011 № 209000010/2011/004024 проведено службове розслідування (акт № 14 від 22.03.2011).

За результатами службового розслідування встановлено, що 11.02.2011 службою боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці, керівникам прикордонних митних постів направлено службову записку від 11.02.2011 № 16/13-302 з інформацією про застереження при переміщенні через митний кордон України окремих товарів.

11.02.2011 начальником відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці Богданом В.П. доведено вимоги зазначеної службової записки до особового складу відділу митного оформлення № 3 Львівської митниці та наголошено на неухильному вжитті відповідних заходів при митному оформленні.

Однак, 04.03.2011 інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці Ловчим О.Б. здійснено митний контроль, митне оформлення та пропуск на митну територію України вантажу за вантажною митною декларацією від 09.03.2011 № 209000010/2011/004024 з порушенням вимог розпорядження Богдана В.П., та застережень, викладених у службовій записці служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці.

Згідно з вимогами п. 43 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів і вантажів у міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України «Краковець», затвердженої наказом Львівської митниці та Мостиського прикордонного загону від 06.02.2009 № 46/92, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Львівській області 17.02.2009 за № 6/1359, з метою завершення митного контролю та аналізу його результатів інспектор підрозділу митного оформлення здійснює перевірку наявної оперативної інформації (орієнтування), яка перебуває на контролі в підрозділах митного оформлення.

Зазначене свідчить про неналежне виконання Ловчим О.Б. своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.16 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці, в частині виконання доручень керівництва митного поста, завдань та розпоряджень начальника відділу митного оформлення.

В особистих поясненнях Ловчим О.Б. обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи вищевикладене, на підставі результатів службового розслідування, керуючись вимогами статей 21 і 22, п.4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог пункту 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, Ловчого Олега Богдановича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання львівської митниці від 31.03.2011 № 29/32-4563-ЕП, акт службового розслідування від 22.03.2011 № 14, пояснення Ловчого О.Б..

Керівнику Львівської митниці ознайомити Ловчого О.Б. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

08.04.11 № 709-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

08.04.11 № 709-к

Про припинення перебування на державній службі

07.04.2011 після завершення працівниками митного поста «Євпаторія» Кримської митниці митного контролю та митного оформлення теплоходу «Судак» співробітниками прокуратури Автономної Республіки Крим, в рамках порушеної кримінальної справи №12011022770073 за фактом неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами митного поста «Євпаторія» за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 Кримінального кодексу України, затримано члена екіпажу зазначеного теплоходу Камочкіна А.Г. біля площадки КПП «Євпаторійського морського порту» під час спроби переміщення за межі зони митного контролю дорогоцінних металів.

В подальшому, співробітниками прокуратури проведено обшук приміщень даного теплоходу та складено протокол огляду місця події, у якому зафіксовано факт знаходження на теплоході «Судак» 330 кілограмів злитків та ювелірних виробів з дорогоцінних металів, які не було виявлено працівниками митного поста «Євпаторія» Кримської митниці під час здійснення митних процедур.

Зокрема установлено, що згідно з нарядом № 53 на оформлення теплоходу «Судак» (прапор Україна), що прибуло 07.04.2011 з Туреччини, в склад наряду входили посадові особи відділу митного оформлення № 1 митного поста «Євпаторія» Кримської митниці: головний інспектор Любчик С.С., старші інспектори Вознюк І.Г. та Руденко П.М.

Таким чином, Любчиком С.С., Вознюком І.Г. та Руденком П.М. не вжито достатніх заходів щодо виявлення та припинення спроби незаконного переміщення через митний кордон України дорогоцінних металів, чим порушено вимоги статей 40 та 42 Митного кодексу України, в частині здійснення мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи.

Крім того, під час проведення обшуку приміщень теплоходу «Судак» на його борту перебував головний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста «Євпаторія» Арямнов В.В., який згідно з розпорядженням начальника митного поста «Євпаторія» від 31.03.2011 № 14/1, не входив до складу митного наряду, яким здійснювався митних контроль та митне оформлення даного судна. У цей час Арямнов В.В. повинен був здійснювати митні процедури на теплоходах «Дженк» та «Сарос», що вказує на несумлінне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених пп. 2.13, 2.23 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Євпаторія» Кримської митниці, затвердженої 26.11.2008.

Зазначені вище факти є неприпустимим в роботі посадових осіб митної служби України і свідчать про незабезпечення виконання основних завдань, покладених на митні органи, внаслідок несумлінного виконання вищевказаними посадовими особами своїх службових обов'язків, що у свою чергу, призвело до заподіяння шкоди авторитетові митної служби України.

Згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про державну службу» державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до вимог ст.ст. 10, 17 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Приймаючи Присягу державних службовців вказані вище посадові особи зобов’язувалися суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Ураховуючи вищевикладене, Любчиком С.С., Вознюком І.Г., Руденком П.М., Арямновим В.В. порушено Присягу державних службовців.

Керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-ХІІ,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 11.04.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”:

Любчика Сергія Степановича, головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Євпаторія» Кримської митниці;

Руденка Павла Миколайовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Євпаторія» Кримської митниці;

Вознюка Ігоря Георгійовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Євпаторія» Кримської митниці;

Арямнова Володимира Володимировича, головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Євпаторія» Кримської митниці.

Підстави: Закон України „Про державну службу”, подання Кримської митниці.

Керівнику Кримської митниці ознайомити працівників, зазначених в наказі, з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що у триденний термін інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

08.04.11 № 746-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

08.04.11 № 746-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Під час проведення комплексної перевірки службової діяльності Львівської митниці за період роботи у 2008, 2009, 2010 роках по 11.03.2011 комісією виявлені системні порушення посадовими особами Львівської митниці нормативно-правових актів.

Зокрема, у ході комплексної перевірки встановлено, що у службовій діяльності Львівської митниці мають місце порушення вимог, крім інших, таких нормативно-правових актів:

- Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-ІV;

- Закону України “Про митний тариф України” від 05.04.2001 № 2371 - ІІІ;

- Закону України ”Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” від 15.09.1995 № 327/95;

- Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947;

- Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 № 574;

- Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719;

- Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.1997 № 307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.09.1997 за № 443/2247;

- Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.06.2009 № 602, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.07.2009 за № 669/16685;

- Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.10.2003 № 674, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 № 1061/8382;

- Порядку оформлення й використання Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 12.12.2005 № 1227, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за № 1562/11842;

- Порядку прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.12.2003 № 833, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за 22.12.2003 № 1200/8521;

- Порядку роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби, затвердженого наказом Держмитслужби від 25.01.2011 № 46, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.02.2011 за № 184/18922;

- Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України, затвердженого наказом Держмитслужби від 13.09.2003 № 609, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.10.2003 за № 897/8218;

- Порядку замовлення, видачі, зберігання, обліку та використання особистих митних забезпечень інспекторів, затвердженого наказом Держмитслужби від 17.11.1998 № 723;

- наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 ”Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”;

- Порядку роботи з посадовими інструкціями в митній службі України, затвердженого наказом Держмитслужби від 25.04.2008 № 428;

- Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 № 747.

Виявлені за результатами зазначеної вище комплексної перевірки порушення вимог законодавчих та інших нормативно - правових актів, стали можливими внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків зазначеними нижче керівниками підрозділів Львівської митниці, а також осіб, що виконували їх обов’язки у період за який проводилась дана перевірка, а саме:

- Пишником Сергієм Мироновичем, начальником відділу митного оформлення № 1 Львівської митниці неналежно виконані свої службові обов’язків, передбачені п. 2.1 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 1 Львівської митниці, в частині здійснення загального керівництва відділом, забезпечення виконання покладених на відділ завдань щодо організації митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

- Гарасимівим Василем Романовичем, начальником відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці неналежно виконані свої службові обов’язки, передбачені п. 2.1, п. 2.18, п. 2.33 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці, в частині здійснення загального керівництва відділом, забезпечення виконання покладених на відділ завдань щодо організації митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб’єктами ЗЕД та забезпечення якісного проведення митних процедур та справляння митних платежів, додержання чинного законодавства у службовій діяльності, організації та здійснення контролю за діяльністю відповідних митних ліцензійних складів та складів тимчасового зберігання;

- Турчиним Володимиром Богдановичем, начальником відділу митного оформлення № 3 Львівської митниці неналежно виконані свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.3, 2.5, 2.33 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3 Львівської митниці, в частині забезпечення неналежної організації роботи підпорядкованого особового складу та забезпечення дотримання нормативно-правових актів з питань митної справи;

- Гріндзяком Петром Мироновичем, начальником відділу митного оформлення № 4 Львівської митниці неналежно виконані свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.3, 2.33, 2.39 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 4 Львівської митниці, затвердженої начальником Львівської митниці 24.09.2010, в частині забезпечення належного контролю за дотриманням підпорядкованими працівниками вимог нормативно-правових актів з питань митної справи;

- Родичем Романом Дмитровичем, начальником відділу митного оформлення № 5 Львівської митниці неналежно виконані свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.2, 2.5, 2.11 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 5 Львівської митниці, в частині здійснення загального керівництва відділом, забезпечення виконання покладених на відділ завдань щодо організації митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб’єктами ЗЕД та забезпечення якісного проведення митних процедур та справляння митних платежів, а також здійснення контролю за зберіганням митного забезпечення і технічних засобів митного контролю;

- Лозинським Ярославом Орестовичем, начальником відділу митного оформлення № 6 Львівської митниці неналежно виконані свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.3, 2.4, посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3 Львівської митниці, в частині забезпечення неналежної організації роботи підпорядкованого особового складу та забезпечення дотримання підпорядкованими працівниками вимог нормативно-правових актів з питань митної справи;

- Качмарою Ігорем Ярославовичем, інспектором відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці, під час перебування його на посадах начальника відділу та заступника начальника відділу контролю митної вартості товарів Львівської митниці, неналежно виконано свої службові обов’язки, визначені пунктами 2.1 і 2.4 посадової інструкції начальника відділу контролю митної вартості Львівської митниці та п. 2.1 посадової інструкції заступника начальника відділу контролю митної вартості Львівської митниці, в частині забезпечення контролю за дотриманням законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції відділу;

- Куцем Романом Йосиповичем, начальником митного поста ,,Дрогобич” Львівської митниці неналежно виконано свої службові обов’язки, визначені пунктом 2.1 посадової інструкції начальника митного поста ,,Дрогобич” Львівської митниці, в частині забезпечення контролю за дотриманням підпорядкованим особовим складом вимог митного законодавства;

- Маланієм Олегом Романовичем, начальником митного поста “Стрий” Львівської митниці неналежно виконано свої службові обов’язки, визначені п. 2.2 посадової інструкції начальника митного поста ,,Стрий” Львівської митниці, в частині забезпечення контролю за дотриманням підпорядкованим особовим складом вимог митного законодавства;

- Кукою Віктором Володимировичем, головним інспектором митного поста “Стрий” Львівської митниці, під час перебування його на посаді начальника митного поста “Стрий” Львівської митниці) неналежно виконано свої службові обов’язки, визначені п. 2.2 посадової інструкції начальника митного поста ,,Стрий” Львівської митниці, в частині забезпечення контролю за дотриманням підпорядкованим особовим складом вимог митного законодавства;

- Левусом Ігорем Дмитровичем, начальником відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці неналежно виконані свої службові обов’язки, передбачені п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.7, п. 2.12 та п. 2.16 посадової інструкції начальника відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці, в частині здійснення загального керівництва відділом, забезпечення виконання поставлених перед відділом завдань, контролю за правильністю нарахування та своєчасністю сплати митних та інших платежів за ВМД чи іншим документам до Державного бюджету, проведення перевірок стану дотримання порядку визначення країни походження товарів структурними підрозділами митниці, своєчасного та якісного виконання вимог законів України та інших нормативно-правових актів, а також забезпечення контролю за веденням обліку та нарахуванням митних зборів, мита, акцизного збору та податку на додану вартість;

- Ярцевим Віталієм Вікторовичем, начальником відділу контрольно-перевірочної роботи Львівської митниці, неналежно виконані свої службові обов’язки, передбачені п. 2.2, п. 2.11, п. 2.12, п. 2.13 посадової інструкції начальника відділу контрольно-перевірочної роботи Львівської митниці, в частині забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на підпорядкований підрозділ;

- Репетилом Володимиром Івановичем, заступником начальника відділу контрольно-перевірочної роботи Львівської митниці неналежно виконані свої службові обов’язки, передбачені п. 2.5, п. 2.6, п. 2.7, п. 2.8, п. 2.11, п. 2.13, п. 2.14 посадової інструкції заступника начальника відділу контрольно-перевірочної роботи Львівської митниці, в частині забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на відділ;

- Прокоф’євим Ігорем Івановичем, начальником відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці неналежно виконані свої службові обов’язки, визначені п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.7, п. 2.8, п. 2.11 посадової інструкції начальника відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, в частині здійснення керівництва та організації роботи підпорядкованого підрозділу щодо здійснення дізнання у справах про контрабанду та провадження у справах про порушення митних правил, контролю правильності кваліфікації правопорушень працівниками відділу та оперативними підрозділами митниці і координації роботи щодо проведення аналізу судової практики розгляду справ про порушення митних правил та контрабанду;

- Стешенком Сергієм Борисовичем, заступником начальника відділу дізнання та провадження в справах про порушення митних правил неналежно виконано службові обов’язки, визначені п. 2.1, п. 2.2, п. 2.6, п. 2.7, п. 2.8, п. 2.11 та п. 2.13 посадової інструкції заступника начальника відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, в частині здійснення керівництва та організації роботи підпорядкованого підрозділу щодо здійснення дізнання у справах про контрабанду та провадження у справах про порушення митних правил, контролю правильності кваліфікації правопорушень працівниками відділу та оперативними підрозділами митниці, координації роботи щодо проведення аналізу судової практики розгляду справ про порушення митних правил та контрабанду і здійснення контролю за розробкою, затвердженням в установленому порядку посадових інструкцій працівників відділу;

- Прокіпчуком Левком Ігоровичем, начальником відділу правового забезпечення Львівської митниці неналежно виконані свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 посадової інструкції начальника відділу правового забезпечення Львівської митниці, в частині здійснення загального керівництва відділом, забезпечення виконання поставлених перед відділом завдань, та контролю за роботою підпорядкованих працівників, організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування та додержання вимог законодавства, нормативних документів митниці її працівниками під час виконання ними службових обов’язків, перевірки відповідності законодавству проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, що подаються на підпис начальнику митниці.

Відповідно до ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Львівської митниці обґрунтованих причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

З огляду на вищевикладене, керуючись вимогами ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 1 і п. 4 ст. 23, ст. 25 та ст. 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За вчинення дисциплінарного правопорушення, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, понизити у спеціальному званні на один ступінь:

- Пишника Сергія Мироновича, начальника відділу митного оформлення № 1 Львівської митниці;

- Гарасиміва Василя Романовича, начальника відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці;

- Турчина Володимира Богдановича, начальника відділу митного оформлення № 3 Львівської митниці (визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки);

- Гріндзяка Петра Мироновича, начальника відділу митного оформлення № 4 Львівської митниці;

- Родича Романа Дмитровича, начальника відділу митного оформлення № 5 Львівської митниці.

- Лозинського Ярослава Орестовича, начальника відділу митного оформлення № 6 Львівської митниці;

- Качмара Ігора Ярославовича, інспектора відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці;

- Маланія Олега Романовича, начальника митного поста “Стрий” Львівської митниці;

- Левуса Ігора Дмитровича, начальника відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці;

- Ярцева Віталія Вікторовича, начальника відділу контрольно-перевірочної роботи Львівської митниці;

- Репетила Володимира Івановича, заступника начальника відділу контрольно-перевірочної роботи Львівської митниці;

- Стешенка Сергія Борисовича, заступника начальника відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці.

За вчинення дисциплінарного правопорушення, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження Прокіпчуку Левку Ігоровичу, начальнику відділу правового забезпечення Львівської митниці.

У зв’язку з перебуванням Куця Романа Йосиповича, начальника митного поста ,,Дрогобич” Львівської митниці та Прокоф’єва Ігоря Івановича, начальника відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці у стані тимчасової непрацездатності, питання щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності вирішити після виходу їх на роботу та надання особистих пояснень.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. та в.о. начальника Львівської митниці Харкавому М.О. забезпечити організацію та проведення позачергової атестації посадових осіб Львівської митниці, зазначених у пунктах 1 і 3 цього наказу за суттєві недоліки в роботі та Куки Віктора Володимировича, головного інспектора митного поста “Стрий” Львівської митниці, у зв’язку із закінченням шестимісячного строку від дня вчинення ним дисциплінарного правопорушення.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, Акт комплексної перевірки службової діяльності Львівської митниці за період роботи у 2008, 2009,2010 роках по 11.03.2011, пояснення посадових осіб Львівської митниці.

В.о. начальника Львівської митниці Харкавому М.О.:

- ознайомити зазначених вище підлеглих посадових осіб з цим наказом під підпис;

- в перший день після виходу на роботу Куця Р.Й. та Прокоф’єва І.І. відібрати у них пояснення стосовно порушень ними службової дисципліни, виявлених у ході комплексної перевірки та направити їх до Департаменту кадрової роботи.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. забезпечити доведення цього наказу до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

08.04.11 № 752-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

08.04.11 № 752-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Південної митниці від 31.03.2011 № 309 проведено службове розслідування з метою повного, об’єктивного й усебічного з’ясування обставин зникнення товару «тканина» з контейнера GESU 4331167, який перебував під митним контролем.

За результатами службового розслідування (акт службового розслідування від 06.04.2011) виявлені порушення вимог законодавства з питань митної справи, які стали наслідком неналежного виконання посадовими особами митного поста «Іллічівськ» службових обов’язків, передбачених посадовими інструкціями. А саме:

заступником начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Романовою О.В. порушено вимоги п. 2.7. Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митницю призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.12.1998 № 771, при погодженні питання щодо заміни автомобіля, яким доставлено до вантажного митного комплексу ЗАТ «ЗАЗ» контейнер GESU4331167; в період з 15.10.2010 по 17.11.2010 Романовою О.В. не проінформовано керівництво митниці та митного поста про факт прийняття нею одноосібно рішення щодо погодження перевантаження контейнеру GESU4331167 на інший транспортний засіб;

інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Русіновою І.В. без належної перевірки вмісту контейнера підготовлено інформацію щодо наявності товару у контейнері GESU4331167, яка була направлена до відділу контролю за переміщенням товарів 28.01.2011;

заступником начальника митного поста «Іллічівськ» Пашкевичем О.Л. не забезпечено належного контролю за діями інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Русінової І.В., під час надання до відділу контролю за переміщенням товарів інформації щодо товарів у контейнері GESU4331167;

заступником начальника митного поста «Іллічівськ» Орловим О.В., не забезпечено належного контролю за діями заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Романової О.В.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях вказаних вище посадових осіб поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи результати, отримані у ході службового розслідування, характер порушень, обставини за яких вони були вчинені, на підставі подань Південної митниці, керуючись статями 21, 22, п. 2, 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю :

За неналежне виконання службових обов’язків понизити у спеціальному званні на один ступінь:

Романову Олену Валеріївну, начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

Русінову Ірину Владиславівну, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків з контролю за діями підпорядкованих працівників оголосити догану:

Пашкевичу Олексію Леонідовичу, заступнику начальника митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

Орлову Олексію Вікторовичу, заступнику начальника митного поста «Іллічівськ» Південної митниці.

Підстави: подання Південної митниці, акт службового розслідування від 06.04.2011, пояснення працівників.

Начальнику Південної митниці ознайомити вказаних вище працівників з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

.042011р. № 03/1331 - ЕП Щодо службових посвідчень

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКА МИТНИЦЯ

14017 Чернігів-17, проспект Перемоги, 6

тел.(046-2) 651-727, факс 651-729

.042011р. № 03/1331 - ЕП

Начальнику Департаменту митних

інформаційних технологій та

статистики

ПАШКУ П.В.

Керівникам регіональних митниць, митниць

На виконання пункту 4.2 б „ Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни й знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України”, затвердженої наказом Держмитслужби України від 17.08.10р. № 924 інформуємо, що службове посвідчення:

- № 056298 видане 07.02.2008 р. на ім‘я Половецького Сергія Андрійовича, провідного інспектора сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 вилучено у зв‘язку із звільненням.

В.о. начальника митниці Д.В. Пудрик

Пацук

625-661

15.04.2011 № 13/1-841-ЕП Про надання інформації

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЇ РОБОТИ

15.04.2011 № 13/1-841-ЕП

Керівникам митних органів

Про надання інформації

З метою перевірки якості виконання митними органами вимог відомчих керівних документів, прошу надати до 14 год. 18.04.2011 інформацію про реалізацію наказів Державної митної служби України щодо застосування дисциплінарних стягнень у вигляді пониження у спеціальному званні посадових осіб митних органів на один ступінь, які були видані у 2010 та 2011 роках.

Одночасно, разом з відповідною інформацією, прошу надати у зазначений вище термін копії документів, що підтверджують реалізацію на місцях вимог вищевказаних наказів.

Директор Департаменту кадрової роботи К.В.Крамаренко

18.04.11 № 799-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

18.04.11 № 799-к

Про припинення перебування на державній службі

Південною митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Ізмаїл» Каби О.Ф.

Із вищевказаного подання слідує, що 15.04.2011 до Південної митниці надійшла постанова прокуратури Одеської області щодо відсторонення старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Ізмаїл» Каби О.Ф. від займаної посади.

Відповідно до вищевказаної постанови прокуратурою Одеської області розслідується кримінальна справа, порушена стосовно Каби О.Ф. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.364, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

30.03.2011 Кабі О.Ф. пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.364, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

Згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про державну службу» державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до вимог ст.ст. 10, 17 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Приймаючи Присягу державних службовців Каба О.Ф. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Ураховуючи вищевикладене, Кабою О.Ф. порушено Присягу державних службовців.

Керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-ХІІ,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 18.04.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Каби Олега Федоровича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Ізмаїл» Південної митниці.

Підстави: подання Південної митниці від 15.04.2011 № 11/25-01/5378

Начальнику Південної митниці Бойченко Т.Ю. ознайомити Кабу О.Ф. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що у триденний термін інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

21.04.11 № 861-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.04.11 № 861-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Південною митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Шатіла В.А.

Із вищевказаного подання слідує, що за результатами перевірки, проведеної Південною митницею, встановлено факти неналежного виконання службових обов’язків Шатілом В.А. щодо забезпечення організації роботи підпорядкованого підрозділу, наслідком чого стало внесення прокуратурою м. Одеси Подання про усунення порушень Митного кодексу України.

Таким чином, Шатілом В.А. не дотримано вимог п. 2.1 посадової інструкції начальника відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці, затвердженої начальником митниці 26.05.2010.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Шатіла В.А. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статями 21, 22, п. 2 статті 23, статтею 34 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю :

За неналежне виконання службових обов’язків Шатілу Володимиру Анатолійовичу, начальнику відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Південної митниці від 04.04.2011 № 11/25-01/4637, пояснення Шатіла В.А.

Начальнику Південної митниці Бойченко Т.Ю. ознайомити Шатіла В.А. з цим наказом пі підпис, про що у триденний термін інформувати Департамент кадрової роботи.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

22.04.11 № 872-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.04.11 № 872-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Харківською обласною митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення «Козача-Лопань» митного поста «Залізничний»

Южакова В.А.

Із вищевказаного подання слідує, що Южаковим В.А. під час виконання обов’язків заступника начальника митного поста «Залізничний» не забезпечено контролю за діями підпорядкованих працівників при складанні ними протоколів про порушення митних правил, що призвело до внесення прокуратурою Харківської області Подання про усунення порушень Закону при провадженні в справах про порушення митних правил, причин та умов, які їм сприяють.

Таким чином, Южаковим В.А. не дотримано вимог п.2.1 посадової інструкції заступника начальника митного поста «Залізничний» Харківської обласної митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 31.05.2010.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Южакова В.А. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статями 21, 22, п. 1 статті 23, статтею 34 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю :

За неналежне виконання службових обов’язків Южакову Віктору Аркадійовичу, начальнику відділу митного оформлення «Козача-Лопань» митного поста «Залізничний» Харківської обласної митниці, оголосити зауваження.

Підстави: подання Харківської обласної митниці від 05.04.2011 № 09/01-4187, пояснення Южакова В.А.

Начальнику Харківської обласної митниці Іванову С.В. ознайомити Южакова В.А. з цим наказом пі підпис, про що у триденний термін інформувати Департамент кадрової роботи.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

22.04.11 № 876-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.04.11 № 876-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Матвіюка Ю.П.

Із вищевказаного подання слідує, що під час ознайомлення керівним складом митниці із роботою відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» встановлено ряд порушень вимог законодавства та розпоряджень керівництва митниці в організації роботи даного підрозділу. Зокрема:

проведення митного огляду транспортних засобів громадян на смузі руху «червоний коридор» здійснюється без отримання належним чином заповненої митної декларації;

неналежна організація взаємодії із представниками суміжних контролюючих служб з обміну інформацією щодо орієнтувань та визначення можливих об’єктів контролю, які підлягають посиленому контролю під час роботи зміни;

не забезпечується належним чином виконання вимог п.2.2 Тимчасового порядку проведення контролю вагових параметрів транспортних засобів та товарів, що ними переміщуються у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська-Хребенне», затвердженого наказом Львівської митниці від 17.11.2010 № 998, при в’їзді на митну територію України, в частині фіксації результатів зважування у «Квитанції зважування транспортного засобу» та їх відображення у Реєстрі обліку контролю вагових параметрів транспортних засобів;

встановлено перебування на ділянці роботи «В’їзд/виїзд» однієї посадової особи відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська», на яку керівником підрозділу покладено відповідальність за випуск із зони митного контролю пункту пропуску транспортних засобів і товарів, щодо яких завершені митний контроль та митне оформлення, з одночасним покладанням обов’язків диспетчера в’їзду в зону митного контролю у напрямку «виїзд з України».

Крім того, за період лютого-березня поточного року Матвіюком Ю.П. не здійснено жодного письмового інформування Львівського прикордонного загону

з фотофіксацією черг транспортних засобів для вжиття відповідних заходів реагування.

Вказане вище свідчить про невиконання Матвіюком Ю.П. вимог розпоряджень начальника Львівської митниці від 13.10.2010 № 398-р, від 16.06.2011 № 49-р, Тимчасового порядку проведення контролю вагових параметрів транспортних засобів та товарів, що ними переміщуються у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська-Хребенне», затвердженого наказом Львівської митниці від 17.11.2010 № 998, а також недотримання ним своїх службових обов’язків, визначених пп. 1.4, 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.16, 2.26, 2.31, 2.37 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Матвіюка Ю.П. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статями 21, 22, п. 4 статті 23, статтею 34 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю :

За неналежне виконання службових обов’язків Матвіюка Юрія Петровича, начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Підстави: подання Львівської митниці від 01.04.2011 № 29/32-4696-ЕП, пояснення Матвіюка Ю.П.

В.о. начальника Львівської митниці Харкавому М.О. ознайомити Матвіюка Ю.П. з цим наказом пі підпис, про що у триденний термін інформувати Департамент кадрової роботи.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.04.2011 р. № 13/1-954-ЕП Про результати комплексної перевірки

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 11-г

Телефони: (044) 274-82-98, 274-82-81 Факс: (044) 274-82-81

е:Mail : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

29.04.2011 р. № 13/1-954-ЕП

Керівникам митних органів

Про результати комплексної перевірки

Відповідно до наказу Держмитслужби від 12.02.2011 № 187 ”Про проведення комплексної перевірки” (із змінами) комісією Держмитслужби проведено комплексну перевірку службової діяльності Львівської митниці за період роботи у 2008, 2009,2010 роках по 11.03.2011, у ході якої були виявлені системні порушення посадовими особами Львівської митниці законодавства України з питань митної справи та інших нормативно-правових актів.

Зокрема, під час проведення даної комплексної перевірки були виявлені випадки порушення вимог пункту 11 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766, в частині визначення чіткого переліку документів, які вимагає посадова особа митного органу для підтвердження митної вартості.

В порушення вимог статті 265 Митного кодексу України контроль правильності визначення митної вартості товарів здійснювався посадовими особами Львівської митниці без перевірки достовірності та точності відомостей, зазначених у документах, поданих для підтвердження заявленої митної вартості товарів.

В порушення вимог пункту 5 розділу 2 Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.06.2009 № 602, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.07.2009 за № 669/16685 при опрацюванні запитів підрозділів митного оформлення та прийнятті рішення про визнання митної вартості заявленої декларантом у графі ”Для відміток митного органу” Декларації митної вартості посадовими особами Львівської митниці в окремих випадках не проставляються необхідні відмітки.

Крім цього, були виявлені факти не здійснення посадовими особами Львівської митниці перевірки відомостей, що містяться у поданих для підтвердження заявленої митної вартості товарів документах, а саме, в частині перевірки відомостей, зазначених у графах 42 та 45 ВМД, що свідчить про порушення вимог пункту 1.1 розділу 2 вищевказаного Порядку.

Як наслідок, за окремими ВМД при митному оформленні м’ясопродукції (код товару за УКТЗЕД 0207141000) із застосуванням шостого методу визначення митної вартості на підставі рішення про визначення митної вартості товарів, митна вартість товару, зазначена у графі 45 ВМД виявилася меншою ніж фактурна вартість товару згідно з графою 42 ВМД.

Також було встановлено, що при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товару ”покриття пластмасове ПВХ для підлоги, двошарове, несамоклейке, в рулонах…” (код за УКТЗЕД 3818109000), в порушення вимог частини третьої статті 265 Митного кодексу України та підпункту 2 пункту 2 Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 339 посадовими особами підрозділів митного оформлення Львівської митниці не забезпечено порівняння заявленого рівня митної вартості з наявною у митного органу інформацією про вартість сировини, а саме ПВХ, з якої виготовлено товар. Так, відділом митного оформлення № 2 Львівської митниці здійснювалося митне оформлення ПВХ у первинних формах за суттєво вищим рівнем митної вартості ніж готовий виріб з цієї сировини.

Внаслідок порушення зазначених вище вимог нормативно-правових актів посадовими особами Львівської митниці протягом 2008 – 2009 років здійснювалося митне оформлення товару ”покриття пластмасове ПВХ для підлоги, двошарове, несамоклейке, в рулонах…” (код за УКТЗЕД 3818109000) із заниженим рівнем митної вартості, що у свою чергу призвело до нанесення збитків державі у великих розмірах.

Аналогічні порушення були допущені й при митному оформленні товару ”Текстильне покриття для підлоги тафтингове, вибивне, поліамідне…” (код за УКТЗЕД 5703201900). При цьому, листом Держмитслужби від 26.05.2009 № 11/3-10.16/4967-ЕП митним органам були надані роз’яснення стосовно підходів до контролю за правильністю визначення митної вартості текстильних матеріалів та текстильних виробів та вказано на забезпечення врахування їх собівартості (вартість сировини, з якої виготовлено товар, прямі витрати на виробництво товару, зарплата тощо), прибутку виробника, одержаного від продажу товарів тощо, а також страхування, транспортування товарів при їх імпорті в Україну.

Крім вищевказаного, у ході комплексної перевірки були виявлені порушення при митному оформленні товару “Пальмова олія рафінована (олеїн рафінований)…” (код за УКТЗЕД 1511909900) з рівнем митної вартості значно нижчим аніж наявна у митного органу інформація про рівень цін на такі товари (Бюлетень ДП “Держзовнішінформ” “Огляд цін українського та світового товарних ринків” щомісячно доводиться Держмитслужбою до митних органів). Разом з цим, посадовими особами, які здійснювали контроль правильності визначення митної вартості не було вивчено обставини формування ціни даного товару, зокрема, не враховано, що товар був проданий від іноземного власника українському покупцю на митній території України, під час знаходження у митному режимі “митний склад”, тому витрати, пов’язані з перевантаженням товару з судна на митний ліцензійний склад та за зберігання на цьому складі мають включатися до митної вартості товарів відповідно до статті 267 Митного кодексу України.

Крім цього, комісією з проведення даної комплексної перевірки виявлені непоодинокі порушення, допущені при здійсненні митного оформлення класифікованого товару ”Вироби з цинку – елементи кріплення для меблів” за кодом згідно з УКТЗЕД 7907 00 90 00 та товару “Вироби з алюмінію – елементи кріплення для меблів” оформлених за кодом згідно з УКТЗЕД 7616 99 90 00.

Відповідно до вимог УКТЗЕД, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України” від 31.05.2007 № 1109-V, у товарних позиціях 7616 та 7907 класифікуються вироби з цинку та алюмінію, за виключенням виробів, які включаються у групу 82 чи 83. У ході комплексної перевірки встановлено, що до митного оформлення було надано фурнітуру для меблів та арматуру кріплення для меблів. Арматура кріплення та фурнітура класифікуються згідно з вимогами УКТЗЕД (Правило 1 Основних правил інтерпретації товарів) у товарній позиції 8302, за кодом 8302 42 90 00.

Ставка мита на товари, що класифікуються за кодами 7907 00 90 00 та 7616 99 90 00 встановлена Законом України “Про Митний тариф України” на рівні 0 %, а ставка мита встановлена на товари, що класифікуються за кодом 8302 42 90 00 – 10 %.

Таким чином, неправильна класифікація вищевказаного товару призвела до несплати в повному об’ємі митних платежів.

Подібні порушення були допущені посадовими особами Львівської митниці й при здійсненні митного оформлення класифікованого товару “Антикорозійний препарат з вмістом амінів як активних складових марки “Томаміnе РА-14, 5 %” за кодом згідно з УКТЗЕД 3824 90 35 00.

Зокрема, відповідно до вимог УКТЗЕД у товарній позиції 3824 класифікуються хімічні продукти в іншому місці не зазначені. Згідно з наданими комісії з проведення комплексної перевірки ВМД до митного оформлення було надано поверхнево-активний засіб, який використовується для флотаційного збагачення залізорудного концентрату. Речовини з поверхнево-активними властивостями класифікуються згідно з вимогами УКТЗЕД у товарній позиції 3402, за кодом 3402 90 10 90.

З огляду на те, що ставка мита на товар, який класифікується за кодом 3824 90 35 00 встановлена Законом України ”Про Митний тариф України” на рівні 0 %, а ставка мита встановлена на товар, який класифікується за кодом 3402 90 10 90 – 6, 5 %, неправильна класифікація зазначеного вище товару призвела до нанесення збитків державі.

Під час здійснення вибіркової перевірки правильності нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість і акцизного збору виявлено, що у службовій діяльності Львівської митниці мають місце порушення, які стосуються визначення бази оподаткування при застосуванні специфічних ставок мита і порушення вимог наказу Держмитслужби від 23.01.2006 № 344 ”Про затвердження Порядку справляння митними органами ввізного (вивізного) та особливих видів мита під час митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України”.

Також, мають місце випадки порушення вимог Закону України “Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням” від 13.12.2006 № 441-V, в частині незастосування ставок вивізного мита на товари, перелік яких визначено цим Законом.

Під час вибіркової перевірки ВМД типу ІМ 51 виявлено системне порушення вимог п. 4.2 Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України, затвердженого наказом Держмитслужби від 13.09.2003 № 609, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.10.2003 за № 897/8218, в частині відсутності повноти комплекту документів, поданих разом з ВМД до митного оформлення, а саме – відсутність засвідчених в установленому порядку копій:

- дозволу на ввезення та переробку товарів у режимі переробки або дозволу на вивезення та переробку товарів у режимі переробки;

- зовнішньоекономічного договору, на підставі якого здійснюватиметься переробка, і технологічної схеми переробки (крім договорів на виконання ремонту), що відображає всі основні етапи переробки й процес перетворення товарів, розміщених у режим переробки, у продукти переробки, а також кількісні показники товарів, розміщених у режим переробки, та інших товарів, що витрачаються підприємством на здійснення переробки, на кожному з етапів переробки з обґрунтуванням виробничих втрат товарів, втрати виконавця переробки на кожному її етапі.

Крім вищенаведених порушень нормативно-правових актів, під час комплексної перевірки службової діяльності Львівської митниці за період роботи у 2008, 2009,2010 роках по 11.03.2011 були також виявлені порушення:

- Закону України ”Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” від 15.09.1995 № 327/95;

- Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947;

- Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 № 574;

- Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719;

- Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.1997 № 307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.09.1997 за № 443/2247;

- Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.10.2003 № 674, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 № 1061/8382;

- Порядку оформлення й використання Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 12.12.2005 № 1227, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за № 1562/11842;

- Порядку прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.12.2003 № 833, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за 22.12.2003 № 1200/8521;

- Порядку роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби, затвердженого наказом Держмитслужби від 25.01.2011 № 46, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.02.2011 за № 184/18922;

- Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України, затвердженого наказом Держмитслужби від 13.09.2003 № 609, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.10.2003 за № 897/8218;

- Правил заповнення заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів, затверджених наказом Держмитслужби від 09.08.2005 № 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.08.2005 за № 935/11214;

- Порядку замовлення, видачі, зберігання, обліку та використання особистих митних забезпечень інспекторів, затвердженого наказом Держмитслужби від 17.11.1998 № 723;

- Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого наказом Держмитслужби від 28.03.2000 № 173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за № 250/4471;

- наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 ”Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”;

- Порядку роботи з посадовими інструкціями в митній службі України, затвердженого наказом Держмитслужби від 25.04.2008 № 428;

- Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 № 747.

З огляду на вищевказані порушення, що були допущені посадовими особами Львівської митниці внаслідок неналежного та несумлінного виконання своїх службових обов’язків, припинено перебування на службі в митних органах України 27 працівників даного митного органу та 13 притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Ураховуючи наведене вище, вимагаю посилити контроль за діяльністю підпорядкованого особового складу з метою забезпечення неухильного дотримання вимог вищезазначених нормативно - правових актів та підвищення рівня службової дисципліни.

Директор Департаменту

кадрової роботи К.В.Крамаренко

Мельник Р.Г.

тел. 481-19-28