Накази Державної митної служби України грудень 2011

Orders of the State Customs Service of Ukraine in December 2011

12.12.11 № 2640-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

12.12.11 № 2640-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

На виконання пункту 11 Рішення колегії Держмитслужби України від 23.11.2011, введеного в дію наказом Держмитслужби України від 02.12.2011 № 1019, Департаментом боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції проаналізовано результати діяльності підрозділів митної варти митниць у період з 01.01.2011 до 01.11.2011.

У зв’язку з цим, опрацьовано показники роботи зазначених підрозділів щодо кількості виявлених правопорушень, вартості предметів правопорушень, та статей Митного кодексу України, за ознаками яких порушувались справи про порушення митних правил.

За результатом проведеного аналізу за 10 місяців 2011 року виявлено наступні негативні тенденції:

кількість виявлених підрозділами митної варти порушень митних правил складає лише 9 % від загальної кількості справ заведених митними органами;

вартість предметів правопорушень по зазначених справах складає лише 5,9 % від загальної вартості предметів правопорушень, виявлених митними органами;

кількість кримінальних справ, порушених підрозділами митної варти, складає лише 5 % від загальної кількості кримінальних справ, порушених митними органами;

вартість кримінальних справ, порушених підрозділами митної варти, складає лише 4 % від загальної вартості всіх кримінальних справ, порушених митними органами.

Зазначене вище стало можливим унаслідок неналежного планування роботи, недостатнього контролю за виконанням підпорядкованим особовим складом завдань, покладених на підрозділи митної варти, а також незабезпечення взаємодії з правоохоронними органами та ефективної аналітично-пошукової роботи з боку керівників підрозділів митної варти Східної, Південної, Вінницької, Сумської, Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Харківської обласної, Львівської, Чопської, Ягодинської, Кримської, Київської обласної митниць.

В особистих поясненняхцихкерівників поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 1, 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків:

1.Оголосити догану:

Мальковському В’ячеславу Леонідовичу, заступнику начальника відділу митної варти Східної митниці, під час тимчасового виконання обов’язків начальника служби митної варти Східної митниці;

Вінтенку Віталію Леонідовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Південної митниці, під час тимчасового виконання обов’язків начальника служби митної варти Південної митниці;

Гиренку Олександру Миколайовичу, начальнику відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів служби митної варти Вінницької митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення терміну його тимчасової непрацездатності;

Волчелюку Віктору Анатолійовичу, начальнику служби митної варти Сумської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення терміну його відпустки;

Єгорову Олегу Анатолійовичу, начальнику митного поста «Мостиська» Львівської митниці, під час перебування на посаді начальника служби митної варти Чернігівської митниці;

Афанасьєву Володимиру Костянтиновичу, начальнику відділу митної варти Житомирської митниці;

Ковальчуку Володимиру Михайловичу, начальнику відділу митної варти Рівненської митниці;

Шилову Михайлу Борисовичу, начальнику відділу оперативних чергових Харківської обласної митниці, під час перебування на посаді начальника служби митної варти Харківської обласної митниці.

2.Оголосити зауваження:

Маренку Костянтину Яковичу, начальнику відділу митної варти Чопської митниці;

Сацюку Сергію Васильовичу, начальнику відділу митної варти Ягодинської митниці, під час перебування ним на посаді заступника начальника відділу митної варти - начальника сектору оперативного реагування та проведення спеціальних операцій Ягодинської митниці;

Тягунову Андрію Володимировичу, начальнику відділу митної варти Львівської митниці, під час перебування ним на посаді начальника відділу митної варти Кримської митниці;

Ляху Юрію Олександровичу, начальнику відділу митної варти Київської обласної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, службова записка Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, пояснення працівників.

3.Керівникам митних органів, зазначених в наказі, ознайомити підпорядкованих працівниківз цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

12.12.11 № 2641-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

12.12.11 № 2641-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Департаментом боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції на виконання п.11 Рішення колегії Державної служби України від 23.11.2011, введеного в дію наказом Держмитслужби України від 02.12.2011 № 1019, проаналізовано результати спеціальних заходів, проведених працівниками підрозділів митної варти, відряджених до Луганської митниці відповідно до наказів Держмитслужби України від 30.09.2011 № 213-в та від 02.11.2011 № 259-в.

У ході аналізу встановлено, що у період з 03.10.2011 до 02.11.2011 зазначеними працівниками складено 21 протокол про порушення митних правил за ознаками статті 351 Митного кодексу України, загальна вартість вилучених предметів склала 215,2 тис. грн.

У період з 04.11.2011 до 13.11.2011 у результаті проведення спеціальних заходів виявлено лише 3 порушення митних правил, передбачених статтею 351 Митного кодексу України, загальна вартість вилучених предметів правопорушень склала 10,7 тис. грн.

Таким чином, виявлення незначних правопорушень та відсутність фактів виявлення серйозних та суспільно небезпечних правопорушень свідчать про неефективність спеціальних заходів, проведених працівниками підрозділів митної варти, відрядженими до Луганської митниці.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях вказаних вище працівників поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 1, 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків:

1.Оголосити догану:

Аузяку Валерію Івановичу, головному інспектору відділу охорони та супроводження вантажів служби митної варти Чернівецької обласної митниці;

Білику Сергію Сергійовичу, провідному інспектору відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів служби митної варти Чернівецької обласної митниці;

Боярину Сергію Борисовичу, головному інспектору відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів служби митної варти Чернівецької обласної митниці;

Вакарюку Василю Івановичу, головному інспектору відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів служби митної варти Чернівецької обласної митниці;

Весніну Олексію Ананійовичу, головному інспектору відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів №2 служби митної варти Східної митниці;

Гуменному Олександру Тихоновичу, головному інспектору відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів служби митної варти Сумської митниці;

Доброгурському Дмитро Вікторовичу, головному інспектору відділу митної варти Київської обласної митниці;

Омельченку Андрію Станіславовичу, інспектору сектору оперативного реагування та проведення спеціальних заходів №2 відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів №1 служби митної варти Східної митниці;

Скоробагатьку Сергію Костянтиновичу, головному інспектору відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів служби митної варти Сумської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення його відпустки;

Токарю Сергію Васильовичу, головному інспектору відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів служби митної варти Сумської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення його відпустки;

Чаповському Ігорю Володимировичу, головному інспектору відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів cлужби митної варти Вінницької митниці;

Чмирю Юрію Івановичу, головному інспектору відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів cлужби митної варти Вінницької митниці;

Яценку Олександру Анатолійовичу, провідному інспектору відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів №2 служби митної варти Східної митниці.

2.Оголосити зауваження:

Бастригіну Віталію Ігоревичу, головному інспектору відділу спеціальних операцій № 1 служби митної варти Харківської обласної митниці;

Большакову Олександру Валерійовичу, головному інспектору відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів cлужби митної варти Вінницької митниці;

Волошину Андрію Вікторовичу, головному інспектору відділу спеціальних операцій № 1 служби митної варти Харківської обласної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення терміну його тимчасової непрацездатності;

Гонору Андрію Васильовичу, головному інспектору відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів №2 служби митної варти Східної митниці;

Лисенку Михайлу Євгеновичу, провідному інспектору відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів № 2 служби митної варти Східної митниці;

Марусяку Григорію Миколайовичу, головному інспектору відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів cлужби митної варти Вінницької митниці;

Овчаренку Олегу Миколайовичу, заступнику начальника відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів служби митної варти Сумської митниці, під час перебування ним на посаді головного інспектора відділу оперативного реагування та проведення спеціальних заходів служби митної варти Сумської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення його відпустки;

Міщенку Вадиму Миколайовичу, інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста «Велика Писарівка» Сумської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення терміну його відрядження.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, службова записка Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, пояснення працівників.

Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності Новікова В.В., головного інспектора відділу митної варти Київської обласної митниці, вирішити після закінчення його відпустки та надання особистих пояснень.

3.Керівнику Київської обласної митниці забезпечити надання Новіковим В.В. особистих пояснень, які невідкладно направити до Держмитслужби України.

4.Керівникам митних органів, зазначених у наказі, ознайомити підпорядкованих працівниківз цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

16.12.11 № 2656-к По особовому складу Київської регіональної митниці

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

16.12.11 № 2656-к

По особовому складу Київської регіональної митниці

16.11.2011 Держмитслужбою України від Адміністрації державної прикордонної служби України отримано інформацію про затримання 11.11.2011 у пункті пропуску “Дорохуськ-авто” (Республіка Польща) 150 000 пачок тютюнових виробів, які переміщувались з України через пункт пропуску “Ягодин - авто” Ягодинської митниці вантажним автомобілем марки «Даф», реєстраційний номерний знак АА9581СК/АА3467ХТ, з приховуванням від прикордонно-митного контролю серед вантажу скла листоподібної форми.

Митне оформлення зазначеного вантажу здійснено посадовими особами Київської регіональної митниці.

З метою з’ясування правомірності дій посадових осіб Київської регіональної митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товару «скло листове» за ВМД № 100200000/2011/750710 від 09.11.2011 відповідно до наказу Держмитслужби України від 16.11.2011 № 956 проведено службове розслідування.

Як установлено в ході службового розслідування (Акт службового розслідування від 23.11.2011),митний контроль та митне оформлення товару здійснено старшим інспектором митного поста «Київ-західний» Київської регіональної митниці Кармановим Ю.О.

Під час митного оформлення даного товару відбулось спрацювання ризику Автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (далі - АСАУР) щодо необхідності посилення митного контролю.

Однак, не зважаючи на спрацювання АСАУР, заходів щодо посилення митного контролю Кармановим Ю.О. вжито не було.

А саме, ним було прийнято рішення щодо здійснення митного оформлення товару «скло листове» за ВМД від 09.11.2011 №100200000/2011/750710 без проведення митного огляду та не накладено

митне забезпечення на вантажний відсік транспортного засобу р/н АА9581СК/АА3467ХТ.

Крім цього, Карманов Ю.О. не проаналізував та не взяв до уваги різницю вагових характеристик транспортного засобу р/н АА9581СК/АА3467ХТ з вантажем, на момент в’їзду на територію ВМК ВАТ «КаТП-13054», та вагових характеристик, зазначених у товаросупровідних документах, наданих для оформлення даного вантажу. Також він не перевірив інформацію щодо можливої наявності фактів порушень митного законодавства України перевізником ПП «Маначкін».

Зазначене призвело до недотримання Кармановим Ю.О. вимог:

статей 40, 42 Митного кодексу України, в частині не проведення мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання митного законодавства;

Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, в частині не ініціювання проведення митного огляду.

Вказані вище порушення законодавства з питань митної справи свідчать про несумлінне виконання Кармановим Ю.О. службових обов’язків, визначених пунктами 2.1 та 2.2 посадової інструкції старшого інспектора митного поста «Київ-західний» Київської регіональної митниці.

Відповідно до статті 10 Закону України “Про державну службу”, одними з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, сумлінне виконання своїх службових обов’язків.

Згідно зі статтями 408 і 413 Митного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про державну службу» Карманов Ю.О., як посадова особа митного органу, приймав Присягу державних службовців та зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Несумлінне виконання службових обов’язків Кармановим Ю.О., що призвело до порушень законодавства, свідчить про порушення ним Присяги державних службовців.

Поряд з цим, комісією з проведення службового розслідування установлено, що 09.11.2011 контроль за проведенням митного оформлення інспекторським складом робочої групи митного поста "Київ - західний", до якої входив старший інспектор митного поста "Київ - західний" Київської регіональної митниці Карманов Ю.О., відповідно до наказу Київської регіональної митниці від 16.08.2011 № 1335 «Про делегування окремих повноважень» (зі змінами і доповненнями), здійснював головний інспектор митного поста "Київ - західний" Київської регіональної митниці Борисов М.Б.

Вищевказані порушення стали можливими унаслідок неналежної організації роботи посадових осіб, які входили до складу робочої групи, з боку головного інспектора митного поста «Київ – західний» Борисова М.Б. та свідчать про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.4 та 2.5 посадової інструкції головного інспектора митного поста "Київ - західний" Київської регіональної митниці.

В особистих поясненнях Борисова М.Б. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи результати, отримані у ході службового розслідування, керуючись вимогами статті 17, пунктом 6 частини 1 статті 30 Закону України «Про державну службу», статями 21, 22, пунктом 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

1.За неналежне виконання службових обов’язків Борисова Максима Борисовича, головного інспектора митного поста "Київ - західний" Київської регіональної митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь.

Підстави: Акт службового розслідування від 23.11.2011, пояснення Борисова М.Б.

Питання щодо відповідальності Карманова Юрія Олександровича за вчинені порушення вирішити після закінчення терміну його тимчасової непрацездатності та ознайомлення з актом службового розслідування.

Керівнику Київської регіональної митниці:

1.Ознайомити Борисова М.Б. з цим наказом під підпис.

2.Вжити заходів щодо ознайомлення Карманова Ю.О. з актом службового розслідування під підпис, про що невідкладно інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

22.12.11 № 2682-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.12.11 № 2682-к

Про припинення перебування на державній службі

Харківською обласною митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах головного інспектора – кінолога відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Полумисному С.О.

Із вищевказаного подання слідує, що 26.10.2011 прокуратурою Полтавської області відносно головного інспектора – кінолога відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Полумисного С.О. порушено кримінальну справу за ознаками злочину у сфері службової діяльності, передбаченого частиною 2 статті 365, частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України.

Факт порушення відносно Полумисного С.О. кримінальної справи негативно впливає на його репутацію як державного службовця та завдає шкоди авторитету Харківської обласної митниці та митній службі України в цілому.

Згідно з вимогами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців Полумисний С.О. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Вищевказане свідчить про порушення Полумисним С.О. Присяги державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 23.12.2011 перебування на державній службі в митних органах України Полумисного Сергія Олексійовича, головного інспектора – кінолога відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської обласної митниці.

Підстави: Закон України «Про державну службу», подання Харківської обласної митниці.

Керівнику Харківської обласної митниці ознайомити Полумисного С.О. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

22.12.11 № 2683-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.12.11 № 2683-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Чопською митницею проведено службову перевірку (наказ Чопської митниці від 02.12.2011 № 1656) з метою встановлення обставин здійснення митного контролю та митного оформлення на митному посту «Виноградів» транспортного засобу марки «VolkswagenPassat», державний реєстраційний номер Угорської Республіки «LOT 328», який переміщувався через митний кордон України 01.12.2011.

За результатами службової перевірки встановлено неякісну організацію роботи підпорядкованого особового складу з боку начальника відділу митної варти Чопської митниці Маренка К.Я. під час проведення 01.12.2011 спільних заходів з працівниками ДАІ Берегівського РВ УМВС України у Закарпатській області. За даним фактом згідно з наказом Чопської митниці від 15.12.2011 № 1715-кголовного інспектора відділу митної варти Беца Ю.І. та старшого інспектора відділу митної варти Лєтовальцева О.В. в установленому порядку притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Вказане свідчить про неналежний контроль за діями підпорядкованих посадових осіб з боку Маренка К.Я. та недотримання ним вимог пунктів 3.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 Положення про відділ митної варти Чопської митниці, затвердженого наказом Чопської митниці від 19.10.2010 № 1050, чим неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п.п. 2.2., 2.3 посадової інструкції начальника відділу митної варти Чопської митниці, затвердженої начальником Чопської митниці 23.12.2010.

В особистих поясненнях Маренка К.Я. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язківз організації роботи підпорядкованих працівників Маренка Костянтина Яковича, начальника відділу митної варти Чопської митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Чопської митниці від 08.12.2011 № 1/1-2.39/8374, доповідна записка про результати службової перевірки від 08.12.2011, пояснення Маренка К.Я.

Керівнику Чопської митниці ознайомити Маренка К.Я. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до Чопської митниці.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

22.12.11 № 2684-к Про припинення державної служби

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.12.11 № 2684-к

Про припинення державної служби

Чопською митницею проведено службову перевірку (наказ Чопської митниці від 02.12.2011 № 1656) з метою встановлення обставин здійснення митного контролю та митного оформлення на митному посту «Виноградів» транспортного засобу марки «VolkswagenPassat», державний реєстраційний номер Угорської Республіки «LOT 328», який переміщувався через митний кордон України 01.12.2011.

За результатами службової перевірки (доповідна записка від 08.12.2011) встановлено, що 01.12.2011 о 23.29 год. в пункт пропуску «Лужанка» митного поста «Виноградів» Чопської митниці по смузі руху «зелений коридор» під керуванням громадянина Угорщини заїхав транспортний засіб марки «VolkswagenPassat».

Митний контроль та митне оформлення зазначеного автомобіля здійснював інспектор відділу митного оформлення № 3 (п/п Лужанка) митного поста «Виноградів» Чопської митниці Богут Ю.Г., про що свідчить відбиток особистої номерної печатки Богута Ю.Г. № 339 на контрольному талоні для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню.

По завершенню митного контролю та митного оформлення автомобіля «VolkswagenPassat» 01.12.2011 працівниками ДАІ Берегівського РВ УМВС України у Закарпатській області поблизу пункту пропуску «Лужанка-Берегшурань» вказаний вище транспортний засіб було затримано.

У салоні автомобіля виявлено не заявлений за встановленою формою товар – побутову техніку іноземного виробництва. Товар знаходився у багажному відділенні та в салоні автомобіля, перешкод доступі вказаного товару не було.

Таким чином, Богутом Ю.Г. не здійснено належного митного контролю та митного оформлення вказаного вищетранспортного засобу, не здійснено

мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи, чим порушено вимоги:

статей 40, 42 Митного кодексу України;

Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 11.06.2008 № 505/642, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за № 753/15444;

пунктів 7.7, 7.8, 7.9, 7.12, 7.13 Технологічної схеми митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів у міжнародному пасажирському пункті пропуску «Лужанка» для автомобільного сполучення на кордоні з Угорською Республікою, затвердженої наказом Чопської митниці від 17.05.2011 № 685, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Закарпатській області 23.0.2011 за № 52/1023.

Вказане вище стало можливим внаслідок несумлінного виконання Богутом Ю.Г. своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.1, 2.4, 2.29 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 3 (п/п Лужанка) митного поста «Виноградів» Чопської митниці, затвердженої начальником Чопської митниці 28.02.2011.

Крім того, у ході перевірки встановлено, що порушення законодавчих та нормативно-правових актів з боку Богута Ю.Г. під час здійснення митного контролю та оформлення транспортного засобу марки «VolkswagenPassat» стали можливими внаслідок незабезпечення належного контролю за діями підпорядкованих посадових осіб з боку головного інспектора відділу митного оформлення № 3 (п/п Лужанка) митного поста «Виноградів» Чопської митниці Чорбою Н.А. (старшою зміни).

Встановлено, що Чорбою Н.А. на достатньому рівні не організовано роботу зміни, що призвело до пропуску товарів без належного митного контролю. Таким чином, Чорбою Н.А. порушено вимоги п. 2.20 Інструкції із здійснення митного контролю та митного оформлення в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої наказом Держмитслужби України від 14.12.2010 № 1473, відповідно до якого старший зміни підрозділу митного оформлення несе відповідальність за неналежну організацію роботи підпорядкованих посадових осіб.

Вищевказані порушення свідчать про несумлінне виконання Чорбою Н.А. своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.3, 2.31 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 3 (п/п Лужанка) митного поста «Виноградів» Чопської митниці, затвердженої начальником Чопської митниці 28.02.2011.

В особистих поясненнях Богута Ю.Г., Чорби Н.А. обґрунтованих причин несумлінного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

Згідно з вимогами статей 5, 10 Закону України «Про державну службу» державні службовці повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків.

Відповідно до статей 408 і 413 Митного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну службу» Богут Ю.Г. та Чорба Н.А., як посадові особи митного органу приймали Присягу державних службовців та зобов’язувались суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Вищезазначене свідчить про порушення Богутом Ю.Г. та Чорбою Н.А. Присяги державних службовців.

Ураховуючи вищевикладене, на підставі результатів службової перевірки, керуючись вимогами ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України “Про державну службу” припинити 23.12.2011 перебування на державній службі в митних органах України:

Богута Юрія Георгійовича,інспектора відділу митного оформлення № 3 (п/п Лужанка) митного поста «Виноградів» Чопської митниці;

Чорби Наталії Анатоліївни, головного інспектора відділу митного оформлення № 3 (п/п Лужанка) митного поста «Виноградів» Чопської митниці.

Підстави: подання Чопської митниці від 08.12.2011 № 1/1-2.39/8374, доповідна записка про результати службової перевірки від 08.12.2011, пояснення Богута Ю.Г. та Чорби Н.А.

Керівнику Чопської митниці ознайомити Богута Ю.Г. та Чорбу Н.А. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

22.12.11 № 2685-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.12.11 № 2685-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Чопською митницею внесено до Держмитслужби України подання про застосування дисциплінарного стягнення до Козловської Л.В., начальника господарсько-експлуатаційного відділу Чопської митниці.

Як слідує із вищевказаного подання, Козловською Л.В. не забезпечено належного виконання розпорядження начальника митниці щодо організації цілодобового чергування службового автотранспорту митниці у листопаді-грудні поточного року, та станом на 02.12.2011 не затверджено відповідного графіку чергування.

Вказане вище стало можливим внаслідок неналежного виконання Козловською Л.В. службових обов’язків, передбачених п.п. 2.1, 2.17 Посадової інструкції начальника господарсько-експлуатаційного відділу Чопської митниці, затвердженої 31.05.2008.

Відповідно до вимог статей 6, 8 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, розпорядження прямих керівників є обов’язковими для виконання підлеглими та повинні виконуватись беззаперечно, точно та у визначений строк.

В особистих поясненнях Козловської Л.В. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевказане, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Козловській Людмилі Василівні, начальнику господарсько-експлуатаційного відділу Чопської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Чопської митниці від 05.12.2011 № 1/1-2.39/8267-п, пояснення Козловської Л.В. від 02.12.2011.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до Чопської митниці.

Керівнику Чопської митниці ознайомити Козловську Л.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

22.12.11 № 2686-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.12.11 № 2686-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Чернігівською митницею внесені до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Чернігівської митниці Штупун Н.Д. та начальника відділу організаційно-контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернігівської митниці Потій О.В.

Підставами для внесення вищевказаних подань стали результати службової перевірки, проведеної відповідно до наказу Чернігівської митниці від 14.11.2011 № 693.

Як установлено у ході службової перевірки, 08.11.2011 службою фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Чернігівської митниці, на виконання вимог листа Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України від 08.11.2011 № 20/1-11/07793-ЕП, до служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернігівської митниці надано викривлену інформацію щодо суми коштів, перерахованих до Держбюджету України за 10 місяців 2011 року. Крім цього, вказана інформація надана з порушенням визначених термінів.

Зазначене стало можливим унаслідок невжиття т.в.о. начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера Штупун Н.Д. та начальником відділу організаційно-контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернігівської митниці Потій О.В. вичерпних заходів щодо належної взаємодії служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності зі службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернігівської митниці у частині своєчасної звірки та уточнення наявної інформації щодо суми коштів, перерахованих до Держбюджету України за 10 місяців 2011 року у справах про ПМП.

Зазначені дії вказують на неналежне виконання т.в.о. начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера Штупун Н.Д. своїх службових обов’язків передбачених п.п. 2.1., 2.6. та 2.28. посадової інструкції начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера Чернігівської митниці, затвердженої 02.06.2008 та неналежне виконання Потій О.В. п. 2.1. посадової інструкції начальника відділу організаційно-контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернігівської митниці, затвердженої 11.08.2011.

В особистих поясненнях Штупун Н.Д. та Потій О.В. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

Штупун Нелі Дмитрівні, заступнику начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Чернігівської митниці, під час тимчасового виконання нею обов’язків начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера Чернігівської митниці;

Потій Олені Вікторівні, начальнику відділу організаційно-контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернігівської митниці.

Підстави:доповідна записка Чернігівської митниці від 22.11.2011 № 02/10-123, подання Чернігівської митниці, пояснення Штупун Н.Д. та Потій О.В.

Керівнику Чернігівської митниці ознайомити Штупун Н.Д. та Потій О.В. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

22.12.11 № 2687-к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.12.11 № 2687-к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

07 листопада 2011 року заступником начальника Львівської митниці - начальником служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Полікшою В.В. винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи у відношенні громадянина України за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Однак, вищевказана постанова не містить належного обґрунтування прийнятого рішення, чим не дотримано вимоги ч. 2 ст. 130 Кримінально-процесуального кодексу України.

Крім цього, згідно з орієнтуванням УСБУ в Одеській області 27.11.2011 на пункті пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці під час проведення митного контролю автомобіля марки «Опель-Вектра-А», р/н EMDK457, було виявлено приховані від митного контролю два брикети з наркотичними засобами.

В той же час, всупереч вимогам розпорядження заступника Голови Служби від 30.03.2009 № 13/7-р, не було проінформовано керівництво Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції про надходження до Львівської митниці зазначеного орієнтування від УСБУ в Одеській області.

При цьому, звіт за формою № КБ-11 щодо вищевказаного факту виявлення наркотичного засобу був направлений до Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції не своєчасно, чим порушено вимоги наказу Держмитслужби України від 29.03.2011 № 258 «Про затвердження форм звітності Держмитслужби на 2011 рік і Табеля форм звітності Держмитслужби».

Вищенаведене свідчить про неналежне виконання Полікшою В.В. своїх службових обов’язків, визначених абз. 3, 11 п. 2.1, п. 2.3 Посадової інструкції заступника начальника Львівської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, затвердженої в.о. начальника митниці 08.07.2011.

В особистих поясненнях Полікша В.В. не наводить поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, п. 2 ст. 23, п. 2 ст. 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, Полікші Вадиму Вячеславовичу, заступнику начальника Львівської митниці - начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, оголосити догану, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відрядження.

Підстави: доповідна записка Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції від 02.12.2011 № 20/1 - 1/08668, пояснення Полікши В.В.

Начальнику Львівської митниці Пудрику Д.В. ознайомити Полікшу В.В. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

 

Вверх

 

 

Вверх