Накази Державної митної служби України березень 2011

Orders of the State Customs Service of Ukraine in March 2011

02.03.11 № 318-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

02.03.11 № 318-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Ягодинською митницею внесено подання про застосування дисциплінарного стягнення до заступника начальника митного поста «Ковель» Павлося М.С.

04.02.2011 під час проведення контрольного заходу на митному посту «Ковель» було встановлено, що Павлось М.С. прибув на робоче місце о 09 год. 20 хв., чим порушив пункт 5.3 Правил внутрішнього трудового розпорядку для посадових осіб та інших категорій працівників Ягодинської митниці.

Відповідно до пункту 4.5 Посадової інструкції заступника начальника митного поста «Ковель» Ягодинської митниці, затвердженої начальником митниці 27.10.2010, Павлось М.С. несе відповідальність за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 21, 22, пунктом 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За вчинення дисциплінарного правопорушення Павлосю Мирославу Святославовичу, заступнику начальника митного поста «Ковель» Ягодинської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: подання Ягодинської митниці від 08.02.2011 № 5/64-1022, пояснення Павлося М.С.

Начальнику Ягодинської митниці Федику Г.П. ознайомити Павлося М.С. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

02.03.11 № 319-к Про припинення перебування на державній службі Теснікової Т.М.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

02.03.11 № 319-к

Про припинення перебування на державній службі Теснікової Т.М.

На виконання пункту 4 Протоколу № 87/1 наради у Голови Держмитслужби 13.12.2010 Департаментом кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції організовано перевірку достовірності дипломів про вищу освіту працівників митних органів України.

В рамках вищевказаної перевірки Держмитслужбою було отримано лист Одеської національної академії харчових технологій від 27.01.2011 № 73/19 згідно з яким Теснікова Т.М. не значиться серед випускників 1997 року Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова (на даний час Одеська національна академія харчових технологій).

Однак, в особистих поясненнях Теснікова Т.М. вказала, що вона у 1997 році закінчила навчання в Одеському технологічному інституті харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова та отримала відповідний диплом про вищу освіту.

Згідно з наказом Південної митниці від 04.02.2011 № 108 (із змінами, внесеними наказом Південної митниці від 08.02.2011 № 114) проведено службове розслідування з метою повної, об’єктивної й усебічної перевірки достовірності наданого Тесніковою Т.М., головним інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста “Роздільна” Південної митниці диплому про вищу освіту серії ЛЖ № 018244 від 27.06.1997 за реєстраційним номером 465, виданого Одеським технологічним інститутом харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова.

У ході вказаного вище службового розслідування Південною митницею отримано листа Одеської національної академії харчових технологій від 09.02.2011 № 73/32, відповідно до якого факт видачі Тесніковій Т.М. диплому серії ЛЖ № 018244 від 27.06.1997 за реєстраційним номером 465 спростовано. Із вказаного вище листа слідує, що згідно з наказом № 213-03 від 19.09.1986 по Одеському технологічному інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, Теснікову Т.М., студентку 5 курсу вечірнього факультету спец.1011, було відраховано з інституту, як таку що не повернулася з академічної відпустки.

Ураховуючи вищевказане, Тесніковою Т.М. було надано митному органу недійсний диплом про вищу освіту, а також, при наданні особистих пояснень, введено в оману керівництво Держмитслужби та Південної митниці, що в свою чергу негативно впливає на репутацію державних службовців.

Згідно з вимогами статті 5 Закону України “Про державну службу” державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Статтею 10 Закону України “Про державну службу” встановлено, що одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України.

Відповідно до вимог ст. 408 і ст. 413 Митного кодексу України, ст. 17 Закону України “Про державну службу” приймаючи Присягу державних службовців Теснікова Т.М. зобов’язувалася суворо дотримувати Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Таким чином, Тесніковою Т.М. порушено Присягу державних службовців.

З огляду на вищевикладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-ХІІ,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 02.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Теснікової Тетяни Миколаївни, головного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста “Роздільна” Південної митниці.

Підстави: Закон України „Про державну службу”, листи Одеської національної академії харчових технологій від 27.01.2011 № 73/19 та від 09.02.2011 № 73/32, акт службового розслідування від 17.02.2011 № 05/11-2011, пояснення Теснікової Т.Ю.

В.о. начальника Південної митниці Бойченко Т.Ю. ознайомити Теснікову Т.Ю. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ по митному органу.

Директору Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Крамаренку К.В. довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

02.03.11 № 320-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

02.03.11 № 320-к

Про припинення перебування на державній службі

Відповідно до подання Сумської митниці, надісланого до Держмитслужби листом від 28.02.2011 № 14-01/1519 близько 9 год. 30 хв. 25.02.2011 співробітниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Сумській області у службовому приміщенні відділу митного оформлення № 3 Сумської митниці (м. Охтирка) був затриманий Корабельський Олександр Васильович, головний інспектор відділу митного оформлення № 3 Сумської митниці за підозрою в отриманні 11.02.2011 хабара у розмірі 8 000 грн.

Після затримання Корабельський О.В. у примусовому порядку був доставлений до Охтирської міжрайонної прокуратури де йому було пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України “Про державну службу” одними з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків.

Відповідно до вимог ст. 408 і ст. 413 Митного кодексу України, ст. 17 Закону України “Про державну службу” Корабельський О.В., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Корабельським О.В. порушено Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України та сумлінного виконання своїх обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 10, ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 02.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України Корабельського Олександра Васильовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 3 Сумської митниці.

Підстави: Закон України “Про державну службу”, подання Сумської митниці від 28.02.2011 № 14-01/1519, пояснення Корабельського О.В.

Начальнику Сумської митниці Орлову В.В. видати відповідний наказ по митному органу про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Директору Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Крамаренку К.В. довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

02.03.11 № 321-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

02.03.11 № 321-к

Про припинення перебування на державній службі

Відповідно до інформації, яка надійшла до Держмитслужби від Львівської митниці, у ході проведення оперативних заходів в зоні митного контролю митного поста “Рава-Руська” 02.03.2011 працівниками Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного Управління МВС України у Львівській області в присутності понятих у старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці Ониська Миколи Миколайовича під час обшуку було вилучено 3 000 (три тисячі) гривень, помічених спеціальною фарбою, про що складено відповідний протокол.

Після завершення обшуку Онисько М.М. був затриманий та доставлений до Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного Управління МВС України у Львівській області для проведення відповідних процесуальних дій.

Зазначений факт є неприпустимим в роботі посадових осіб митної служби України, завдає шкоди авторитетові митної служби України, та свідчить про недотримання Ониськом М.М. основних обов’язків державних службовців.

Причинами та умовами, які сприяли вказаному вище, стало відсутність контролю за організацією роботи підпорядкованих працівників з боку заступника начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Шпатарюка В.В. (який був визначений старшим зміни), невжиття ним необхідних заходів щодо безумовного дотримання вимог законодавства України.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України “Про державну службу” одними з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків.

Відповідно до вимог ст. 408 і ст. 413 Митного кодексу України, ст. 17 Закону України “Про державну службу” Онисько М.М. та Шпатарюк В.В., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувалися суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Ониськом М.М. та Шпатарюком В.В. порушено Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України та сумлінного виконання своїх обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 10, ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 03.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України

- Ониська Миколи Миколайовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці;

- Шпатарюка Василя Васильовича, заступника начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці.

Підстава: Закон України “Про державну службу”, подання Львівської митниці.

В.о. начальника Львівської митниці Харкавому М.О. видати відповідний наказ по митному органу про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Директору Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Крамаренку К.В. довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

02.03.11 № 322-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

02.03.11 № 322-к

По особовому складу митних органів

Південної митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-порт» Пінчука І.В.

У поданні зазначено, що 28.02.2011 заступником начальника Південної митниці – начальником служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Максимкіним І.О. у ході проведення перевірки службових приміщень відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-порт», виявлено факт використання експедитором компанії ДП «МГК-Трансфорвард-Конт» Вілкун О.Є. штампу «Під митним контролем» № 597, закріпленого за інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-порт» Пінчуком І.В.. Штамп використовувався Вілкун О.Є. під час візування наряду та інвойсів на навантаження контейнера WHLU 2185183 з вантажем, який надійшов на адресу ТОВ «Глорія Джинс».

Зазначене вище свідчить про порушення інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-порт» Пінчуком І.В. вимог Порядку замовлення, видачі, зберігання, обліку та використання особистих митних забезпечень інспекторів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 17.11.1998 № 723 (зі змінами).

Вказаний факт є неприпустимим в роботі посадових митних органів України, свідчить про несумлінне виконання службових обов’язків інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-порт» Пінчуком І.В. та недотримання ним основних обов’язків державних службовців.

Відповідно до вимог статті 10 Закону України “Про державну службу України” від 16.12.1993 № 3723-ХІІ одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, сумлінне виконання службових обов’язків.

Згідно з вимогами ст. 17 зазначеного вище Закону Пінчук І.В. приймав Присягу державних службовців, відповідно до якої зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Пінчуком І.В. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи вищевикладене, на підставі подання Південної митниці митниці, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у невиконанні основних обов’язків державних службовців, припинити 03.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Пінчука Ігоря Володимировича, інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-порт» Південної митниці.

Підстави: подання Південної митниці.

В.о. начальника Південної митниці Бойченко Т.Ю. ознайомити Пінчука І.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

04.03.11 № 336-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.03.11 № 336-к

Про припинення перебування на державній службі

З метою перевірки дійсності дипломів про вищу освіту працівників митних органів України, Державною митною службою України направлено відповідні запити до вищих навчальних закладів України.

За результатами розгляду запитів отримано інформацію від Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до якої зазначено, що Свергун Олександр Михайлович серед випускників даного закладу не значиться, диплом серії ЛЖ ВЕ № 009894 від 26.06.1996 не видавався.

Свергун О.М. працює на посаді інспектора сектору митного оформлення

№ 2 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці.

У ході службового розслідування, проведеного Чопською митницею, встановлено факт надання Свергуном О.М. недійсного документу про вищу освіту.

Таким чином, зазначеними вище діями Свергуна О.М. завдано шкоди авторитетові митної служби України та державній службі в цілому.

Згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про державну службу» державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до вимог ст.ст. 10, 17 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Приймаючи Присягу державних службовців Свергун О.М. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Ураховуючи вищевикладене, Свергуном О.М. порушено Присягу державних службовців.

Керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-ХІІ,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 04.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Свергуна Олександра Михайловича, інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці.

Підстави: лист Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 08.02.2011 № 010-19/08, акт службового розслідування від 02.03.2011.

Начальнику Чопської митниці Поліщуку Д.В. ознайомити Свергуна О.М. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

04.03.11 № 339-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.03.11 № 339-к

Про припинення перебування на державній службі

Відповідно до вироку Ворошиловського районного суду м. Донецьк від 28.02.2011 Яхненка Андрія Васильовича визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України.

Яхненко А.В. працює на посаді головного інспектора відділу митного оформлення № 1 Східної митниці.

Зазначений факт завдає шкоди авторитетові митної служби України та дискредитує Яхненка А.В. як посадову особу митної служби України та державного службовця.

Згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про державну службу» державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до вимог ст.ст. 10, 17 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Приймаючи Присягу державних службовців Яхненко А.В. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Таким чином Яхненком А.В. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, припинити 04.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Яхненка Андрія Васильовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 1 Східної митниці.

Підстави: вирок Ворошилоського районного суду м. Донецьк від 28.02.2011.

Начальнику Східної митниці Романчиковій Є.Г. ознайомити Яхненка А.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

04.03.11 № 340-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.03.11 № 340-к

По особовому складу митних органів

Відповідно до наказу Держмитслужби від 12.10.2010 № 1918-к за несумлінне та неналежне виконання службових обов’язків притягнуто до відповідальності посадових осіб Виноградівської митниці.

На виконання п. 4.2 вищезазначеного наказу Чопською митницею отримано особисті пояснення Томаші І.В., старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 3 (п/п Лужанка) митного поста «Виноградів», Чейпеша Ю.В., інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 3 (п/п Лужанка) митного поста «Виноградів, з питань, викладених в акті перевірки від 29.09.2010 № 15/2010, та направлено до Держмитслужби відповідні подання.

Із вищевказаних подань та матеріалів перевірки слідує, що зазначеними посадовими особами у період з 01.09.2010 по 22.09.2010 при переміщенні через митний кордон України транспортних засобів р.н. АО 3232 АС,

АО 8799 АО, АО 0458 АЕ, не вжито заходів, спрямованих на перевірку законності переміщення товарів через митний кордон України, не забезпечено належного здійснення митного контролю, що призвело до незаконного ввезення товарів на митну територію України.

Зазначене свідчить про недотримання вимог ст.ст. 40, 42 Митного кодексу України, спільного наказу Державної прикордонної служби та Державної митної служби України від 11.06.2008, № 505/642, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за № 753/15444 «Про затвердження Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через держаний кордон для автомобільного сполучення», Технологічної схеми пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна в пункті пропуску для автомобільного сполучення „Лужанка”, затвердженої спільним наказом 120000000/13/99.00.00.00

Виноградівської митниці та Мукачівського прикордонного загону від 03.10.2008 № 412/1504, зареєстрованого в Головному Управлінні Юстиції у Закарпатській області 13.10.2008 № 39/876, а також п.п. 2.5, 2.6, 2.7 та 2.10 Посадових інструкцій старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Астей», інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Астей».

В особистих поясненнях поважних причин несумлінного виконання службових обов’язків Томаші І.В. та Чейпеша Ю.В. не наведено.

Відповідно до вимог статті 10 Закону України “Про державну службу України” від 16.12.1993 № 3723-ХІІ одними з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації.

Згідно з вимогами ст. 17 зазначеного вище Закону Томаші І.В. та Чейпеш Ю.В. приймали Присягу державних службовців, відповідно до якої зобов’язувалися суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Томаші І.В. та Чейпешом Ю.В., під час перебування на відповідних посадах у Виноградівській митниці, порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи викладене, а також особисті пояснення зазначених працівників, на підставі подання Чопської митниці, результатів перевірки, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у невиконанні основних обов’язків державних службовців, припинити 04.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”:

- Томаші Ірини Василівни, інспектора відділу митного оформлення № 3 (п/п Лужанка) митного поста «Виноградів» Чопської митниці;

- Чейпеша Юрія Васильовича, інспектора відділу митного оформлення № 3 (п/п Лужанка) митного поста «Виноградів» Чопської митниці.

Підстави: Закон України „Про державну службу”, акт перевірки від 29.09.2010 № 15/2010, подання Чопської митниці від 01.02.2011 № 1/1-2.39/612, пояснення працівників.

Начальнику Чопської митниці Поліщуку Д.В. ознайомити Томаші І.В. та Чейпеша Ю.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

04.03.11 № 343-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.03.11 № 343-к

По особовому складу митних органів

Чопською митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України начальника сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення

№ 2 митного поста «Чоп-залізничний» Кречка Й.В.

Із вищевказаного подання слідує, що митницею здійснено аналіз службової діяльності начальника сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Чоп-залізничний» Кречка Й.В.

Встановлено, що під час проходження Кречком Й.В. служби в митних органах на керівних посадах мали місце факти неналежної організації роботи підпорядкованих підрозділів, незабезпечення ним керівництва підрозділами та відсутність з його боку належного контролю за роботою підлеглих, що призвело до недотримання підпорядкованими працівниками вимог законодавства України, та вчинення ними неправомірних дій.

Зокрема, під час керівництва Кречком Й.В. відділом митного оформлення № 4 митного поста «Чоп-залізничний», підпорядкованими працівниками Кріцкі С.Л., Страхом Й.Е. були неправомірно складені протоколи про порушення митних правил. У зв’язку з цим Держмитслужбою України припинено перебування вищевказаних посадових осіб на державній службі в митних органах, та прокуратурою Закарпатської області за вказаними фактами порушена кримінальна справа від 18.10.2010 № 9707310 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Крім того, за результатами службового розслідування, проведеного Чопською митницею, наказом Держмитслужби України від 12.10.2010 № 1923-к «По особовому складу митних органів» припинено перебування на державній службі в митних органах України Купара А.В., старшого інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Тиса» Чопської митниці.

Підставою припинення перебування Купара А.В. на державній службі стало недотримання ним вимог ст. 1, 5, 6, 7 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 №2805-IV, вимог п. 1.4, 2.16 посадової інструкції в частині дотримання, під час виконання обов’язків, наказів та розпоряджень Державної митної служби України, Чопської митниці, виконання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також розпоряджень керівництва.

Причинами та умовами, які сприяли вчиненню порушень Купарем А.В., стало незабезпечення належного рівня та контролю за дотриманням службової дисципліни Кречком Й.В., начальником сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Тиса», як безпосереднім керівником Купара А.В., та свідчить про невжиття Кречком Й.В. заходів щодо виховання у своїх підлеглих високих професійних і ділових якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх службових обов'язків.

За час проходження служби в митних органах України за неналежне виконання службових обов’язків Кречко Й.В. неодноразово притягувався до дисциплінарної відповідальності.

Зазначені вище факти вказують на недотримання Кречком Й.В. основних принципів державної служби, а саме: служіння народу України, професіоналізму, компетентності, ініціативності, відданості справі, а також свідчать про несумлінне його ставлення до службових обов’язків, що дискредитує його як посадову особу митної служби України та завдає шкоди авторитетові митної служби України.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, сумлінне виконання своїх службових обов'язків.

Відповідно до вимог ст. 408, 413 Митного кодексу України, ст. 17 Закону України «Про державну службу» Кречко Й.В. прийняв Присягу державних службовців, згідно з якою зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи вищевикладене, Кречком Й.В. порушено Присягу державних службовців, що є підставою для припинення державної служби.

Керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-ХІІ,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 04.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Кречка Йосипа Васильовича, начальника сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці.

Підстави: подання Чопської митниці.

Начальнику Чопської митниці Поліщуку Д.В.:

1.Ознайомити Кречка Й.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

2.Посилити контроль за дотриманням службової дисципліни посадовими особами Чопської митниці.

3.Про вжиті заходи інформувати Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

09.03.11 № 348-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

09.03.11 № 348-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Сумською митницею внесено подання про застосування дисциплінарного стягнення до начальника господарсько-експлуатаційного відділу Яценка В.О.

У поданні зазначено, що 11.02.2011 під час наради керівного складу митниці встановлено відсутність без поважних причин начальника господарсько-експлуатаційного відділу Яценка В.О.

Вищевказане свідчить про неналежне виконання Яценком В.О. службових обов’язків, визначених пунктом 2.4 Посадової інструкції начальника господарсько-експлуатаційного відділу Сумської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 27.08.2010.

В особистих поясненнях Яценко В.О. не наводить поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статті 21, пункту 1 статті 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Яценку Віктору Олексійовичу, начальнику господарсько-експлуатаційного відділу Сумської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: подання Сумської митниці від 18.02.2011 № 15/1291, пояснення Яценка В.О.

Начальнику Сумської митниці Орлову В.В. ознайомити Яценка В.О. з цим наказом під підпис.

Директору Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Крамаренку К.В. довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

09.03.11 № 349-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

09.03.11 № 349-к

Про припинення перебування на державній службі

Київською обласною митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України інспектора відділу митного оформлення № 9 Братуся В.М.

Із вищевказаного подання слідує, що 05.03.2011 співробітниками служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Київської обласної митниці здійснено огляд речей Волжиної В.В., яка прибула до Києва рейсом № 183 авіакомпанії «Аерофлот» з Москви.

За результатами проведеного огляду у Волжиної В.В. були виявлені наступні товари: 21 наручний годинник, 4 мобільні телефони фірми «VERTU», а також заборонені до ввезення на територію України предмети: 12 авторучок з фото-відео камерами, 20 штук електронних пристроїв для приглушення радіосигналу, 31 закладка GSM та інші предмети.

Стосовно Волжиної В.В. складено протокол про порушення митних правил, передбачене статтею 339 Митного кодексу України.

Установлено, що валіза, в якій знаходились речі, була навмисно залишена Волжиною В.В. у багажному відділенні. Після завершення митного контролю предметів, переміщуваних пасажирами, які прибули вказаним рейсом, Волжина В.В. підійшла до інспектора відділу митного оформлення

№ 9 Братуся В.М., який перебував згідно своїх функціональних обов’язків у багажному відділенні. За допомогою Братуся В.М. Волжина В.В. отримала свою валізу.

Таким чином, Братусем В.М. не було забезпечено здійснення митного контролю багажу Волжиної В.В., що призвело до спроби незаконного ввезення товарів та предметів на митну територію України.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 05.03.2011, складеного співробітниками Служби безпеки України, протокол про порушення митних правил та безпосередні предмети порушення митних правил були вилучені.

Від надання пояснень інспектор відділу митного оформлення № 9 Братусь В.М. відмовився, про що співробітниками Служби безпеки України складено акт про відмову надання пояснень від 05.03.2011.

Крім того, на робочому місці у Братуся В.М. виявлено його особистий мобільний телефон, що є порушенням вимог наказу Держмитслужби України від 24.02.2011 № 135 „Про посилення заходів щодо запобігання корупції в митній службі України”.

Вказані факти є неприпустимими в роботі посадових осіб митних органів України, свідчить про несумлінне ставлення до службових обов’язків інспектором відділу митного оформлення № 9 Братусем В.М., недотримання ним основних обов’язків державних службовців та завдає шкоди авторитетові митної служби України.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, сумлінне виконання своїх службових обов'язків.

Відповідно до вимог ст. 408, 413 Митного кодексу України, ст. 17 Закону України «Про державну службу» Братусь В.М. прийняв Присягу державних службовців, згідно з якою зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи вищевикладене, Братусем В.М. порушено Присягу державних службовців.

Керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-ХІІ,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 10.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Братуся Валерія Миколайовича, інспектора відділу митного оформлення № 9 Київської обласної митниці.

Підстава: подання Київської обласної митниці.

В.о. начальника Київської обласної митниці Григор’єву В.А.:

1.Ознайомити Братуся В.М. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

2Посилити контроль за дотриманням службової дисципліни посадовими особами Київської обласної митниці.

3Про вжиті заходи інформувати Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

10.03.11 № 363-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

10.03.11 № 363-к

По особовому складу митних органів

Головним управлінням по боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України проінформовано Державну митну службу України про результати проведеної перевірки щодо дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами митних органів (лист від 03.03.2011 № 14/7497).

Відповідно до наданої Службою безпеки України інформації головним інспектором сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Римачі» Ягодинської митниці Вороб’єм Л.Є., першим заступником начальника Ужгородської митниці Палешником І.І., старшим інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці Горзо І.Т., головним інспектором сектору митного оформлення (міжнародних поштових та експрес відправлень) митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці Сідуном Б.В., допущено систематичні порушення вимог статті 28 Закону України від 21.01.94 № 3855-ХІІ «Про державну таємницю» (із змінами і доповненнями), а також пунктів 119, 651 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1561-12 (зі змінами), в частині повідомлення у письмовій формі про свій виїзд за межі України та проходження інструктажів у відповідних режимно-секретних підрозділах.

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України.

Відповідно до статей 408 і 413 Митного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну службу» зазначені працівники, як посадові особи митних органів, приймали Присягу державних службовців та зобов’язувалися суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином Вороб’єм Л.Є., Палешником І.І., Горзо І.Т. та Сідуном Б.В. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи наведене та керуючись вимогами статті 17, пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 10.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”:

- Вороб’я Леоніда Євгеновича, головного інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Римачі» Ягодинської митниці;

- Горзо Іштвана Тіборовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці;

- Палешника Івана Івановича, першого заступника начальника Ужгородської митниці;

- Сідуна Богдана Васильовича, головного інспектора сектору митного оформлення (міжнародних поштових та експрес відправлень) митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці.

Підстави: лист Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України від 03.03.2011 № 14/7491.

Керівникам Ягодинської, Чопської митниць та голові комісії з питань припинення Ужгородської митниці ознайомити вищевказаних посадових осіб з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

10.03.11 № 369-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

10.03.11 № 369-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Київської обласної митниці від 01.02.2011 № 99, з метою всебічного та повного з’ясування обставин проведення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщувались 31.01.2011 через митний кордон України громадянкою Якушевою Л.В., та не складення протоколу про порушення митних правил, було проведено службове розслідування щодо законності дій посадових осіб відділу митного оформлення № 8.

У ході проведення службового розслідування (Акт службового розслідування № 04/2011 від 10.02.2011) встановлено, що в порушення вимог ст. 360, ч. 1 ст. 363 Митного кодексу України, п. 2.22 Тимчасового порядку здійснення митного контролю й митного оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, затвердженого наказом Київської обласної митниці від 14.01.2011 № 30, за наявності в діях Якушевої Л.В. ознак правопорушення, передбаченого ст. 339 Митного кодексу України, протокол про порушення митних правил складено не було.

Установлено, що причинами та умовами, які сприяли зазначеним порушенням, стало не забезпечення виконуючим обов’язки начальника відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці Цибульським І.П. належного контролю за здійсненням посадовими особами підпорядкованого підрозділу митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами.

Вищевказане свідчить про неналежне виконання Цибульським І.П. службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.2, 2.4 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці, затвердженої першим заступником начальника митниці 29.10.2010.

В особистих поясненнях Цибульський І.П. не наводить поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 1 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Цибульському Ігорю Петровичу, виконуючому обов’язки начальника відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці, оголосити зауваження.

Підстави: подання Київської обласної митниці від 21.02.2011 № 16-38/17-1247, пояснення Цибульського І.П.

В.о. начальника Київської обласної митниці Григор’єву В.А. ознайомити Цибульського І.П. з наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

11.03.11 № 384-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

11.03.11 № 384-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

З метою перевірки дотримання посадовими особами Київської регіональної та Київської обласної митниць вимог нормативно-правових актів і розпорядчих документів Держмитслужби, направлених на запобігання та протидію корупції, усунення причин та умов, що сприяють службовим правопорушенням, витоку службової інформації, робочою групою під головуванням заступника Голови Держмитслужби Георгієнка Г.В. 02.03.11 та 03.03.11 проведені перевірочні заходи.

За результатами проведених робочою групою заходів встановлені порушення посадовими особами відділу митного оформлення «Залізничний» Київської регіональної митниці та відділу адміністрування митних платежів Київської обласної митниці вимог наказу Держмитслужби від 24.02.11 № 135 "Про посилення заходів щодо запобігання корупції в митній службі України" (далі – Наказ).

Так, робочою групою встановлено, що інспектором відділу митного оформлення «Залізничний» Київської регіональної митниці Штемпелем Я.Г. у встановленому порядку був зданий засіб зв’язку, що підтверджується обліковими відомостями Журналу.

Однак, в ході перевірки у Штемпеля Я.Г. під час виконання ним своїх службових обов’язків у службовому приміщенні підрозділу митного оформлення на його робочому місці був виявлений інший не службовий засіб зв’язку (мобільний телефон).

Згідно з наданими Штемпелем Я.Г. поясненнями мобільний телефон належить йому. Наявність на робочому місці під час виконання службових обов’язків не службового засобу зв’язку пояснив необхідністю спілкування в приватних цілях.

Керівництвом відділу митного оформлення «Залізничний» не надавалось у встановленому порядку погодження щодо видачі та користування Штемпелем Я.Г. приватним засобом зв’язку під час виконання ним своїх службових обов’язків.

В свою чергу, Штемпель Я.Г. з Наказом був ознайомлений під підпис, що підтверджується відповідними записами в аркуші ознайомлення з Наказом та особистими поясненнями.

Таким чином, Штемпелем Я.Г. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктом 1.4 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення «Залізничний» Київської регіональної митниці, що призвело до порушення ним вимог Наказу в частині заборони користування засобами зв'язку (крім службових) у службових приміщеннях підрозділів, уповноважених на виконання функцій митного контролю та/або митного оформлення товарів і транспортних засобів регіональної митниці, порушення порядку здачі, зберігання та видачі засобів зв’язку (крім службових).

Також, у ході перевірки робочою групою встановлено, що провідним інспектором відділу адміністрування митних платежів Київської обласної митниці Ковтонюк Т.В. під час виконання свої службових обов’язків у встановленому порядку не було повідомлено про наявність при собі готівкових коштів.

Робочою групою було запропоновано Ковтонюк Т.В. підтвердити внесені до Журналу відомості про відсутність у неї на робочому місці готівкових коштів. При цьому, Ковтонюк Т.В. було повідомлено про наявність у неї при собі готівки у сумі 500 гривень.

Згідно з наданими Ковтонюк Т.В. поясненнями, вона забула повідомити у встановленому порядку про наявність у неї цих коштів.

В свою чергу, Ковтонюк Т.В. з Наказом була ознайомлена під підпис, що підтверджується відповідними записами в аркуші ознайомлення з Наказом та особистими поясненнями.

Таким чином, Ковтонюк Т.В. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 1.5, 2.10, 2.12 посадової інструкції провідного інспектора відділу адміністрування митних платежів Київської обласної митниці, що призвело до порушення ним вимог Наказу в частині повідомлення про наявність у посадової особи при собі готівкових коштів та про їх суму.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України,

Н А К А З У Ю:

За вчинення дисциплінарного правопорушення, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, оголосити догану:

Штемпелю Ярославу Георгійовичу, інспектору відділу митного оформлення «Залізничний» Київської регіональної митниці, визначивши днем притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

Ковтонюк Тамарі Василівні, провідному інспектору відділу адміністрування митних платежів Київської обласної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, пояснення посадових осіб.

Керівникам Київської регіональної та Київської обласної митниць ознайомити Штемпеля Я.Г. та Ковтонюк Т.В. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

12.03.11 № 390-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

12.03.11 № 390-к

Про припинення перебування на державній службі

У ході перевірки дотримання посадовими особами Харківської обласної митниці вимог чинного законодавства під час проведення митного оформлення лікарських засобів та виробів медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, яка проводилась згідно з наказом Харківської обласної митниці від 21.02.2011 № 180 “Про проведення перевірки”, було встановлено факт безпідставного, документально необґрунтованого корегування митної вартості товару “цепефім” - лікарського засобу у вигляді порошку для приготування розчину для ін’єкцій.

Зазначений вище товар ввозився в Україну ТОВ “Конарк Інтелмед” та оформлювався в режимі “імпорту” за вантажною митною декларацією від 26.04.2010 № 800000015/2010/325114.

Митну вартість даного товару було визначено декларантом у розмірі 1144739,15 грн. за всю партію товару, тобто 147,5 доларів США за кілограм ваги.

Під час виникнення спірного питання щодо рівня митної вартості зазначеного вище товару Чанцевим І.М., заступником начальника відділу контролю митної вартості Харківської митниці (на даний час займає посаду інспектора пасажирського відділу митного поста “Харків-аеропорт” Харківської обласної митниці), шляхом накладення відповідної резолюції на запиті від 05.05.2010 № 388, було визначено відповідальною за розгляд даного питання Мальцеву О.Я., головного інспектора сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості Харківської митниці (на даний час перебуває на посаді інспектора аналітичного сектору відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Харківської обласної митниці).

Під час прийняття Рішення про визначення митної вартості товарів від 06.05.2010 № 800000006/2010/001544/1 Мальцевою О.Я. було проведено корегування митної вартості зазначеного вище товару до рівня 1849,8 долара США за кілограм ваги. Тобто, відбулося збільшення рівня митної вартості даного товару в 12,5 рази.

При цьому у пакеті документів, відповідно до якого приймалось вказане вище Рішення, будь-якого документального обґрунтування визначеного Мальцевою О.Я. рівня митної вартості даного товару не було, що не відповідає вимогам статей 259, 267-273 Митного кодексу України, зокрема, в частині визначення митної вартості товарів лише на основі об’єктивних даних, що підтверджуються документально та піддаються обчисленню.

В подальшому, зазначений вище товар було оформлено за вантажною митною декларацією від 07.05.2010 № 800000015/2010/325667, митна вартість всієї партії товару після корегування становила 14356376,06 грн. При цьому, ставка мита становила 0 %, по сплаті податку на додану вартість діючим законодавством встановлено пільгу.

Негативним наслідком безпідставного, документально необґрунтованого корегування рівня митної вартості даного товару, здійсненого Мальцевою О.Я., а також не забезпечення Чанцевим І.М. належного контролю за діяльністю Мальцевої О.Я., стала можливість формування імпортером штучно завищеного рівня оптової ціни лікарського засобу “цепіфім” на внутрішньому ринку за алгоритмом, передбаченим вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”.

Вищевказане стало можливим внаслідок несумлінного виконання своїх службових обов’язків Мальцевою О.Я та Чанцевим І.М., передбачених відповідно пунктом 2.3 та підпунктами 2.15.1, 2.15.3, 2.15.4, 2.15.6, 2.15.9 пункту 2.15 посадової інструкції головного інспектора сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості Харківської митниці, затвердженої 22.05.2008 і пунктами 2.2, 2.3 та 2.17 посадової інструкції заступника начальника відділу контролю митної вартості Харківської митниці, затвердженої 23.05.2008.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України “Про державну службу” одними з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків.

Відповідно до вимог ст. 408 і ст. 413 Митного кодексу України, ст. 17 Закону України “Про державну службу” Мальцева О.Я. і Чанцев І.М., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувалися суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Мальцевою О.Я. і Чанцевим І.М. порушено Присягу державних службовців, в частині суворого дотримання законів України та сумлінного виконання своїх обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 10, ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 12.03.2011 перебування на державній службі в митних органах:

- Мальцевої Олени Яківни, інспектора аналітичного сектору відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Харківської обласної митниці;

- Чанцева Ігоря Миколайовича, інспектора пасажирського відділу митного поста “Харків-аеропорт” Харківської обласної митниці.

Підстави: Закон України “Про державну службу”, лист Харківської обласної митниці від 25.02.2011 № 09/01-2330.

Начальнику Харківської обласної митниці Іванову С.В. ознайомити Мальцеву О.Я. і Чанцева І.М. з цим наказом під підпис та видати відповідний наказ по митному органу, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. забезпечити доведення цього наказу до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

12.03.11 № 390-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

12.03.11 № 390-к

Про припинення перебування на державній службі

У ході перевірки дотримання посадовими особами Харківської обласної митниці вимог чинного законодавства під час проведення митного оформлення лікарських засобів та виробів медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, яка проводилась згідно з наказом Харківської обласної митниці від 21.02.2011 № 180 “Про проведення перевірки”, було встановлено факт безпідставного, документально необґрунтованого корегування митної вартості товару “цепефім” - лікарського засобу у вигляді порошку для приготування розчину для ін’єкцій.

Зазначений вище товар ввозився в Україну ТОВ “Конарк Інтелмед” та оформлювався в режимі “імпорту” за вантажною митною декларацією від 26.04.2010 № 800000015/2010/325114.

Митну вартість даного товару було визначено декларантом у розмірі 1144739,15 грн. за всю партію товару, тобто 147,5 доларів США за кілограм ваги.

Під час виникнення спірного питання щодо рівня митної вартості зазначеного вище товару Чанцевим І.М., заступником начальника відділу контролю митної вартості Харківської митниці (на даний час займає посаду інспектора пасажирського відділу митного поста “Харків-аеропорт” Харківської обласної митниці), шляхом накладення відповідної резолюції на запиті від 05.05.2010 № 388, було визначено відповідальною за розгляд даного питання Мальцеву О.Я., головного інспектора сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості Харківської митниці (на даний час перебуває на посаді інспектора аналітичного сектору відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Харківської обласної митниці).

Під час прийняття Рішення про визначення митної вартості товарів від 06.05.2010 № 800000006/2010/001544/1 Мальцевою О.Я. було проведено корегування митної вартості зазначеного вище товару до рівня 1849,8 долара США за кілограм ваги. Тобто, відбулося збільшення рівня митної вартості даного товару в 12,5 рази.

При цьому у пакеті документів, відповідно до якого приймалось вказане вище Рішення, будь-якого документального обґрунтування визначеного Мальцевою О.Я. рівня митної вартості даного товару не було, що не відповідає вимогам статей 259, 267-273 Митного кодексу України, зокрема, в частині визначення митної вартості товарів лише на основі об’єктивних даних, що підтверджуються документально та піддаються обчисленню.

В подальшому, зазначений вище товар було оформлено за вантажною митною декларацією від 07.05.2010 № 800000015/2010/325667, митна вартість всієї партії товару після корегування становила 14356376,06 грн. При цьому, ставка мита становила 0 %, по сплаті податку на додану вартість діючим законодавством встановлено пільгу.

Негативним наслідком безпідставного, документально необґрунтованого корегування рівня митної вартості даного товару, здійсненого Мальцевою О.Я., а також не забезпечення Чанцевим І.М. належного контролю за діяльністю Мальцевої О.Я., стала можливість формування імпортером штучно завищеного рівня оптової ціни лікарського засобу “цепіфім” на внутрішньому ринку за алгоритмом, передбаченим вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”.

Вищевказане стало можливим внаслідок несумлінного виконання своїх службових обов’язків Мальцевою О.Я та Чанцевим І.М., передбачених відповідно пунктом 2.3 та підпунктами 2.15.1, 2.15.3, 2.15.4, 2.15.6, 2.15.9 пункту 2.15 посадової інструкції головного інспектора сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості Харківської митниці, затвердженої 22.05.2008 і пунктами 2.2, 2.3 та 2.17 посадової інструкції заступника начальника відділу контролю митної вартості Харківської митниці, затвердженої 23.05.2008.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України “Про державну службу” одними з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків.

Відповідно до вимог ст. 408 і ст. 413 Митного кодексу України, ст. 17 Закону України “Про державну службу” Мальцева О.Я. і Чанцев І.М., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувалися суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Мальцевою О.Я. і Чанцевим І.М. порушено Присягу державних службовців, в частині суворого дотримання законів України та сумлінного виконання своїх обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 10, ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 12.03.2011 перебування на державній службі в митних органах:

- Мальцевої Олени Яківни, інспектора аналітичного сектору відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Харківської обласної митниці;

- Чанцева Ігоря Миколайовича, інспектора пасажирського відділу митного поста “Харків-аеропорт” Харківської обласної митниці.

Підстави: Закон України “Про державну службу”, лист Харківської обласної митниці від 25.02.2011 № 09/01-2330.

Начальнику Харківської обласної митниці Іванову С.В. ознайомити Мальцеву О.Я. і Чанцева І.М. з цим наказом під підпис та видати відповідний наказ по митному органу, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. забезпечити доведення цього наказу до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

12.03.11 № 391-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

12.03.11 № 391-к

Про припинення перебування на державній службі

Київською обласною митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України старшого інспектора відділу митного оформлення № 7 Байчаса О.М.

Із вищевказаного подання слідує, що митницею проведено службове розслідування з метою з’ясування обставин невиконання або неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами відділу митного оформлення № 7 під час здійснення митного контролю та митного оформлення багажу пасажирів, які відлітали до Німеччини рейсом 2547 «Бориспіль-Мюнхен».

У ході службового розслідування встановлено, що 05.02.2011 під час здійснення митного контролю багажу пасажирів, які відлітали до Німеччини рейсом 2547 «Бориспіль-Мюнхен», старшим інспектором відділу митного оформлення № 7 Байчасом О.М. на моніторі рентген-апарату звернуто увагу на валізи з підозрілими однорідними предметами.

Відповідно до вимог п.19.2 Тимчасового порядку здійснення митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, затвердженого наказом Київської обласної митниці від 14.01.2011 № 30 (далі – Порядок), у разі необхідності проведення ретельного огляду багажу з його розпакуванням, посадова особа, яка здійснює митний контроль із застосуванням технічних засобів митного контролю, помічає такий вантаж шляхом нанесення на його верхню частину контрольного самоклеючого стікеру. Після цього дана посадова особа в зоні комплектування багажу зобов’язана відслідкувати помічений багаж та звернутися до комплектувальника багажу для знаття такого багажу з багажної стрічки, такий багаж до комплектування не допускається та викликається пасажир для огляду багажу в його присутності.

Згідно з вимогами п.19.3 Порядку посадова особа, яка прийняла рішення про проведення ретельного огляду багажу з його розпакуванням, доповідає про прийняте рішення в телефонному режимі чи засобами радіозв’язку відповідальному за ОРТ, який організовує розшук пасажира в залі «Відліт», його супроводження до багажного відділення та у зворотному напрямку.

Однак, Байчасом О.М. не виконано вказаних вище вимог, не вжито необхідних заходів щодо забезпечення належного митного контролю багажу пасажирів.

Водночас, за результатами вжитих співробітниками служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Київської обласної митниці заходів, виявлено 15 валіз з тютюновими виробами, які переміщувались з порушенням митного законодавства.

При цьому, власників валіз – порушників митних правил було встановлено після проходження ними паспортного контролю під час посадки на літак. За результатами проведених заходів складено 7 протоколів про порушення митних правил.

Таким чином, внаслідок порушення вимог Порядку Байчасом О.М. не було своєчасно виявлено та припинено порушення митних правил, що свідчить про несумлінне виконання ним службових обов’язків, невжиття необхідних заходів щодо виявлення та припинення порушень митних правил.

Зазначені факти несумлінного виконання Байчасом О.М. службових обов’язків призвели до невиконання основних завдань митних органів України щодо дотримання законодавства з питань митної справи, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, сумлінне виконання своїх службових обов'язків.

Відповідно до вимог ст. 408, 413 Митного кодексу України, ст. 17 Закону України «Про державну службу» Байчас О.М. прийняв Присягу державних службовців, згідно з якою зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи вищевикладене, Байчасом О.М. порушено Присягу державних службовців.

Керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-ХІІ,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 12.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Байчаса Олега Миколайовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 7 Київської обласної митниці.

Підстава: подання Київської обласної митниці.

В.о. начальника Київської обласної митниці Григор’єву В.А. ознайомити Байчаса О.М. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

12.03.11 № 400-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

12.03.11 № 400-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Київською обласною митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності в.о. заступника начальника відділу митного оформлення № 7 Черпака Б.В. за результатами службового розслідування.

Із вищевказаного подання слідує, що 05.02.2011 під час здійснення митного контролю та митного оформлення багажу пасажирів, які відлітали рейсом № 2547 «Бориспіль-Мюнхен», встановлено факти несумлінного виконання службових обов’язків старшим інспектором відділу митного оформлення № 7 Байчасом О.М., що виявилось у невиконанні ним вимог

пп. 19.2, 19.3 Тимчасового порядку здійснення митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, затвердженого наказом Київської обласної митниці від 14.01.2011 № 30, невжитті заходів щодо виявлення та припинення порушень митних правил.

Несумлінне виконання службових обов’язків Байчасом О.М., стало наслідком відсутності контролю за діями підпорядкованих працівників з боку в.о. заступника начальника відділу митного оформлення № 7 Черпака Б.В., що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Черпак Б.В. не наводить поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21, 22,

пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Черпаку Борису Вікторовичу, в.о. заступника начальника відділу митного оформлення № 7 Київської обласної митниці, оголосити догану.

Підстава: подання Київської обласної митниці.

В.о. начальника Київської обласної митниці Григор’єву В.А. ознайомити Черпака Б.В. з цим наказом під підпис, про інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

15.03.11 № 418-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

15.03.11 № 418-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

03.03.2011 було виявлено порушення вимог пункту 2 наказу Держмитслужби України від 24.02.2011 № 135 «Про посилення заходів щодо запобігання корупції в митній службі України» (далі – Наказ) з боку провідних інспекторів відділу митного оформлення «Козача Лопань» митного поста «Залізничний» Харківської обласної митниці Бабельчука О.В. та Матюшенка А.М. в частині передання перед початком роботи уповноваженій особі на відповідальне зберігання засобів зв’язку.

При цьому, Бабельчук О.В. та Матюшенко А.М. з Наказом були ознайомлені під підпис, що підтверджується відповідними записами у відомості ознайомлення з Наказом.

Таким чином, Бабельчуком О.В. та Матюшенком А.М. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктом 2.30 Посадової інструкції провідного інспектора відділу митного оформлення «Козача Лопань» митного поста «Залізничний» Харківської обласної митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 31.05.2010.

Крім того, згідно з пунктом 4.5 вищевказаної посадової інструкції Бабельчук О.В. та Матюшенко А.М. несуть відповідальність за порушення обов’язкових умов перебування в зонах митного контролю та пунктах пропуску через державний кордон України, визначених наказами Держмитслужби.

Вказані порушення стали можливими внаслідок недостатнього контролю за діями підпорядкованого особового складу з боку заступника начальника відділу митного оформлення «Козача Лопань» митного поста «Залізничний» Дидикіна В.В., який 03.03.2011 виконував обов’язки начальника відділу митного оформлення «Козача Лопань» митного поста «Залізничний» відповідно до пункту 2.30 Посадової інструкції заступника начальника відділу митного оформлення «Козача Лопань» митного поста «Залізничний» Харківської обласної митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 31.05.2010.

Вищенаведене свідчить про неналежне виконання Дидикіним В.В. службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.5 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення «Козача Лопань» митного поста «Залізничний» Харківської обласної митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 31.05.2010.

В особистих поясненнях Дидикін В.В., Бабельчук О.В. та Матюшенко А.М. не наводять поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23, п. 1 ст. 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

- Дидикіну Владиславу Вячеславовичу, заступнику начальника відділу митного оформлення «Козача Лопань» митного поста «Залізничний» Харківської обласної митниці;

- Бабельчуку Олександру Володимировичу, провідному інспектору відділу митного оформлення «Козача Лопань» митного поста «Залізничний» Харківської обласної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Матюшенку Андрію Михайловичу, провідному інспектору відділу митного оформлення «Козача Лопань» митного поста «Залізничний» Харківської обласної митниці.

Підстави: подання Харківської обласної митниці від 04.03.2011 № 09/01-2724, пояснення Дидикіна В.В., Бабельчука О.В. та Матюшенка А.М.

Начальнику Харківської обласної митниці Іванову С.В. ознайомити вищевказаних посадових осіб з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

15.03.11 № 421-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

15.03.11 № 421-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Ягодинською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення № 1 Ягодинської митниці Богомаза В’ячеслава Ростиславовича.

У вказаному поданні зазначено, що 15.01.2011 у приміщенні відділу митного оформлення № 1 Ягодинської митниці з метою перевірки дотримання службової дисципліни посадовими особами відділу митного оформлення № 1 Ягодинської митниці, виявлення та попередження фактів зловживань службовим становищем, а також з метою виконання вимог наказу Державної митної служби України від 12.05.2010 № 476 «Про заходи щодо запобігання та протидії корупції у пунктах пропуску через державний кордон України в зонах митного контролю», Ващуком А.А., головним інспектором сектору з питань запобігання та протидії корупції відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції, був проведений контрольний захід, у ході якого виявлено ряд порушень.

Так, у ході проведення контрольного заходу встановлено, що робочі місця працівників зазначеного відділу неохайні, службова документація підрозділу зберігається неналежним чином, санітарний стан службових приміщень незадовільний.

Вказане вище стало можливим внаслідок неналежного виконання Богомазом В.Р. своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.32, 2.37 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 1 Ягодинської митниці.

В особистих поясненнях Богомаза В.Р. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, Богомазу В’ячеславу Ростиславовичу, начальнику відділу митного оформлення № 1 Ягодинської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Ягодинської митниці від 18.02.2011 № 5/64-1336.

Начальнику Ягодинської митниці (Федику Г.П.) ознайомити Богомаза В.Р. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

15.03.11 № 422-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

15.03.11 № 422-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею внесені до Держмитслужби подання про застосування дисциплінарних стягнень до посадових осіб митних постів "Мостиська", "Рава-Руська" та "Краковець" Львівської митниці.

У поданнях зазначено, що під час перевірки структурних підрозділів Львівської митниці виконуючим обов’язки начальника Львівської митниці Харкавим М.О. проведено заходи з метою перевірки організації роботи окремих структурних підрозділів митниці з виконання завдань, поставлених перед митними органами, удосконалення та спрощення митних процедур, дотримання особовим складом наказів та розпоряджень Державної митної служби України.

У ході проведених заходів встановлено численні недоліки в забезпеченні санітарного стану приміщень митних постів "Рава-Руська" та "Краковець", несправність систем відеоспостереження на митному посту "Краковець".

Крім того, установлено низький рівень службової дисципліни окремих посадових осіб зазначених структурних підрозділів, а також низький рівень їх професійних знань.

Виявлені порушення стали можливими внаслідок неналежної організації роботи зазначених структурних підрозділів та неналежного ставлення до службових обов’язків посадовими особами Львівської митниці, що свідчить про порушення ними службової дисципліни та службових обов’язків, визначених посадовими інструкціями.

Зокрема, низький професійний рівень під час виконання службових обов’язків є порушенням наступними посадовими особами:

Бакальцем А.В. своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.27, 2.30 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Бойком Р.Є. своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.6 Посадової інструкції провідного інспектора оперативного сектору № 5 відділу контролю за переміщенням товарів Львівської митниці;

Бочаном В.І. своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.27, 2.30 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного проста «Краковець» Львівської митниці;

Буньом Д.І. своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.25, 2.28, 2.33 Посадової інструкції заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Васильківа Б.А. своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.8 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Вовчанською Л.С., своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.27, 2.30 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Волошин Г.І., своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.8 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Ганом Р.Б., своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.10 Посадової інструкції старшого інспектора сектору інформаційної роботи та митної статистики («Рава-Руська») відділу інформаційної роботи та митної статистики Львівської митниці;

Горінецькою Л.М., своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.8, 2.32 Посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Гранатом І.Я., своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.8 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Гринчуком В.С., своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.24, 2.26 Посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Дідухом Н.Є., своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.27, 2.30 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Загірною Н.Г., своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.8 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Замєсовою Х.І., своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.31, 2.23 Посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Качмар С.Ю., своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.27, 2.30 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Клочак О.О., своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.9, 2.11 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Козакевичем В.С., своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.8, Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Кузик Л.В., своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.7, Посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Ловчим О.Б., своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.27, 2.30 Посадової інструкції старшого інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Малиновським А.І., своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.27, 2.30 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Миделем М.І., своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.27, 2.30 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Нестором В.Є., своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.27, 2.30 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Павловою Н.О., своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.8, Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Семушиним С.Р., своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.8, Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Соловйовою О.В., своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.16, Посадової інструкції провідного інспектора сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Львівської митниці;

Солоходіновим І.Ф., своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.27, 2.30 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Суравикіною М.І., своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.22, 2.24 Посадової інструкції провідного інспектор відділу митного оформлення № 5 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Толмачовим Р.В., своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.27, Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Шот Наталія Михайлівна, своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.27, 2.30 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Штефан Л.В., своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.24, 2.26 Посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Відповідно до ст. 3 Дисциплінарного статуту митної служби України, належний рівень службової дисципліни забезпечується, зокрема, шляхом підтримання кожною посадовою особою митної служби високого рівня своєї кваліфікації. Згідно з вимогами ст. 4 Дисциплінарного статуту митної служби України кожна посадова особа митної служби зобов’язана виявляти високий рівень культури та професіоналізму.

Крім того, у ході проведення перевірки виявлено відсутність службового посвідчення у головного інспектора сектору оперативних чергових митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Клака Г.С., що свідчить про порушення ним вимог наказу Державної митної служби України від 04.10.2002 № 545 «Про обов’язкове носіння форменого одягу, службових посвідчень та особистого митного забезпечення».

Причинами та умовами, які сприяли зазначеному, стало неналежне виконання:

Цибульським Ю.В., заступником начальника митного поста «Краковець» Львівської митниці своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.17, 2.19, 2.20, 2.23 Посадової інструкції заступника начальника митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Гринчишиним В.П., в.о. начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці, своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.5, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.18 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Річним Є.С., начальником сектору оперативних чергових митного поста «Краковець» Львівської митниці, своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.3 Посадової інструкції начальника сектору оперативних чергових митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Шабатом І.В., головним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці (під час перевірки – тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці) службових обов’язків, передбачених п.п. 2.5, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.18 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці.

В особистих поясненнях посадові особи Львівської митниці не навели поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктами 1, 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків з організації контролю за службовою діяльністю підпорядкованих підрозділів Цибульському Юрію Володимировичу, заступнику начальника митного поста “Краковець” Львівської митниці, оголосити зауваження, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший день після закінчення тимчасової непрацездатності.

За порушення службової дисципліни оголосити догану:

Бакальцю Андрію Валентинович, старшому інспектору відділу митного оформлення №1 митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці;

Бойку Роману Євгеновичу, провідному інспектору оперативного сектору №5 відділу контролю за переміщенням товарів Львівської митниці;

Бочану Віталію Ігоровичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №3 митного поста "Краковець" Львівської митниці;

Буню Дмитру Івановичу, в.о. старшого інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці;

Васильківу Богдану Андрійовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №4 митного поста "Мостиська" Львівської митниці;

Вовчанській Лілії Степанівні, старшому інспектору відділу митного оформлення №1 митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший день після закінчення тимчасової непрацездатності;

Волошин Галині Іванівні, старшому інспектору відділу митного оформлення №4 митного поста "Мостиська" Львівської митниці;

Гану Роману Богдановичу, старшому інспектору сектору інформаційної роботи та митної статистики ("Рава-Руська") відділу інформаційної роботи та митної статистики Львівської митниці;

Горінецькій Людмилі Мар’янівні, головному інспектору відділу митного оформлення №4 митного поста "Мостиська" Львівської митниці;

Гранату Ігорю Ярославовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №4 митного поста "Мостиська" Львівської митниці;

Гринчишину Володимиру Петровичу, в.о. начальника відділу митного оформлення №4 митного поста "Мостиська" Львівської митниці;

Гринчуку Василю Степановичу, головному інспектору відділу митного оформлення №1 митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці;

Дідуху Назару Євгеновичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №1 митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший день після закінчення тимчасової непрацездатності;

Загірній Надії Григорівні, в.о. старшого інспектора відділу митного оформлення №4 митного поста "Мостиська" Львівської митниці;

Замєсовій Христині Ігорівні, головному інспектору відділу митного оформлення №5 митного поста "Краковець" Львівської митниці;

Качмар Світлані Юріївні, старшому інспектору відділу митного оформлення №1 митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці;

Клаку Григорію Степановичу, головному інспектору сектору оперативних чергових митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший день після закінчення тимчасової непрацездатності;

Клочак Ользі Олександрівні, старшому інспектору відділу митного оформлення №5 митного поста "Краковець" Львівської митниці;

Козакевичу Василю Степановичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №4 митного поста "Мостиська" Львівської митниці;

Кузик Любові Василівні, інспектору відділу митного оформлення №4 митного поста "Мостиська" Львівської митниці;

Ловчому Олегу Богдановичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №3 митного поста "Краковець" Львівської митниці;

Малиновському Андрію Ігоровичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №3 митного поста "Краковець" Львівської митниці;

Миделю Михайлу Івановичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №1 митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці;

Нестору Володимиру Євстаховичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №3 митного поста "Краковець" Львівської митниці;

Павловій Надії Олексіївні, старшому інспектору відділу митного оформлення №4 митного поста "Мостиська" Львівської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший день виходу на роботу після завершення щорічної відпустки;

Річному Євгену Степановичу, начальнику сектору оперативних чергових митного поста "Краковець" Львівської митниці;

Семушину Сергію Рафаїловичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №4 митного поста "Мостиська" Львівської митниці;

Соловйовій Олені Валеріївні, провідному інспектору відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Львівської митниці;

Солоходінову Ігорю Фандервальсовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №1 митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці;

Суравикіній Марії Іванівні, провідному інспектору відділу митного оформлення №5 митного поста "Краковець" Львівської митниці;

Толмачову Роману Вікторовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №3 митного поста "Краковець" Львівської митниці;

Шабату Ігорю Володимировичу, головному інспектору відділу митного оформлення №1 митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці;

Шот Наталії Михайлівні, старшому інспектору відділу митного оформлення №1 митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці;

Штефан Лесі Володимирівні, головному інспектору відділу митного оформлення №1 митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці.

Підстави: подання Львівської митниці, пояснення посадових осіб Львівської митниці.

В.о. начальника Львівської митниці Харкавому М.О. ознайомити вищевказаних працівників з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

17.03.11 № 451-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

17.03.11 № 451-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Ягодинською митницею проведено службове розслідування з метою з’ясування обставин митного контролю та митного оформлення 07.03.2011 транспортного засобу марки «Mercedes-Sprinter», р.н. АС7389ВА., який слідував через пункт пропуску «Ягодин» з Республіки Польща до України.

За результатами службового розслідування встановлено, що у ході проведення заходів по перевірці законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, близько 19.00 год. 07.03.2011 на митному посту «Ягодин» працівниками служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці було виявлено порушення встановленого порядку митного оформлення товарів під час переміщення транспортного засобу марки «Mercedes-Sprinter», р.н. АС7389ВА. з товарами, при митному оформленні яких, сума митних платежів складала 1084,96 грн.

Установлено, що митне оформлення даного транспортного засобу здійснювала інспектор сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Ягодин» Кухтей Н.П.

Таким чином, Кухтей Н.П. під час митного оформлення зазначеного транспортного не дотримано вимог статті 40 Митного кодексу України, частини 3 статті 4 Закону України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» від 13.09.01 № 2681, пунктів 2.5., 4.11.2. Інструкції із здійснення митного контролю та митного оформлення в пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Ягодин», затвердженої наказом Ягодинської митниці від 24.12.10 № 803, пунктів 3.5.4., 3.5.5. та 3.5.8. Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин», затвердженої спільним наказом Луцького прикордонного загону та Ягодинської митниці від 11.09.08 №1271/495, пунктів 2.3, 2.10, 2.11, 2.16, 2.23 та 2.36 Посадової інструкції інспектора сектору митного оформлення №4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці.

Причинами та умовами, які сприяли вищевказаним порушенням, став неналежний контроль за роботою підпорядкованого особового складу з боку головного інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Ягодин» (т.в.о. начальника сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Ягодин») Троця Ю.В., та неналежне виконання службових обов’язків старшим інспектором відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці Остапенком Р.М., який згідно з графіком роботи та планом-завданням 07.03.2011 виконував службові обов’язки на митному посту «Ягодин».

Таким чином:

Троцем Юрієм Валерійовичем, головним інспектором сектору митного оформлення №2 відділу митного оформлення №2 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці, під час тимчасового виконання обов’язків начальника сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення №2 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці, неналежно виконано службові обов'язки, передбачені пп. 2.1, 2.2, 2.9 Посадової інструкції начальника сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення №2 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці.

Остапенком Р.М., старшим інспектором відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, неналежно виконано службові обов’язки, передбачені пп. 2.1, 2.7 Посадової інструкції старшого інспектора відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях зазначені вище посадові особи Ягодинської митниці поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не навели.

Ураховуючи результати, отримані у ході службового розслідування, характер правопорушень, обставини, за яких вони були вчинені, попередню поведінку осіб, їх ставлення до служби і стаж роботи в митних органах, керуючись статями 21, 22, пп. 2, 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків:

- Кухтей Наталію Петрівну, інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь;

- Троцю Юрію Валерійовичу, головному інспектору сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці, оголосити догану;

- Остапенку Роману Миколайовичу, старшому інспектору відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Ягодинської митниці, акт службового розслідування від 14.03.2011, пояснення працівників.

Начальнику Ягодинської митниці Федику Г.П. ознайомити зазначених в наказі працівників з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

18.03.11 № 454-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

18.03.11 № 454-к

Про припинення перебування на державній службі

З метою перевірки дійсності дипломів про вищу освіту працівників митних органів України, Державною митною службою України направлено відповідні запити до вищих навчальних закладів України.

За результатами розгляду запитів отримано інформацію від Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», відповідно до якої диплом бакалавра серії ДБ № 039805 від 30.06.1995 Корчинській Тетяні Анатоліївні не видавався.

Корчинська Т.А. працює на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 3 Чернівецької обласної митниці.

У ході службового розслідування, проведеного Чернівецькою обласною митницею, встановлено факт надання митниці Корчинською Т.А. недійсного документу про вищу освіту.

Особистих пояснень Корчинською Т.А. не надано, про що складено відповідний акт.

Таким чином, зазначеними вище діями Корчинської Т.А. завдано шкоди авторитетові митної служби України та державній службі в цілому.

Згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про державну службу» державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до вимог ст.ст. 10, 17 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Приймаючи Присягу державних службовців Корчинська Т.А. зобов’язувалася суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Ураховуючи вищевикладене, Корчинською Т.А. порушено Присягу державних службовців.

Керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-ХІІ,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 21.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Корчинської Тетяни Анатоліївни, старшого інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 3 Чернівецької обласної митниці.

Підстави: лист Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» від 03.02.2011 № 30/27, акт службового розслідування від 03.03.2011 № 2.

Начальнику Чернівецької обласної митниці Вдовиченку О.А. ознайомити Корчинську Т.А. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

18.03.11 № 468-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

18.03.11 № 468-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

У порядку ст. 23-1 Кримінально-процесуального кодексу України прокуратурою Сумської області було направлено до Сумської митниці подання № 06/3-173 вих. про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню посадовою особою митниці злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України.

В поданні прокуратури, зокрема, зазначено, що Тукін В.Д., обіймаючи посаду заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Глухів» Сумської митниці, своїми умисними діями, які полягали в отриманні 12.10.2010 хабара в сумі еквівалентній 4 976,26 грн. за вирішення питання щодо сприяння у переміщенні на територію України 6 рулонів лінолеуму без митного контролю та сплати митних платежів із використанням свого службового становища, вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Під час досудового слідства було встановлено, що вчинення Тукіним В.Д. злочину у сфері службової діяльності стало можливим внаслідок недостатньої профілактичної та виховної роботи з підлеглими працівниками з боку керівництва митного поста «Глухів».

Вищевикладене свідчить про неналежне виконання заступником начальника митного поста «Глухів» Голубом В.М. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.11, 2.27 Посадової інструкції заступника начальника митного поста «Глухів» Сумської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 01.09.2010.

В особистих поясненнях Голубом В.М. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 1 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Голубу Володимиру Миколайовичу, заступнику начальника митного поста «Глухів» Сумської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: подання Сумської митниці від 10.03.2011 № 14-01/1782, пояснення Голуба В.М.

Начальнику Сумської митниці Орлову В.В. ознайомити Голуба В.М. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренку К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

21.03.11 № 469-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.03.11 № 469-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

03.03.2011 першим заступником начальника Київської обласної митниці було виявлено порушення вимог пунктів 1, 2 наказу Держмитслужби України від 24.02.2011 № 135 «Про посилення заходів щодо запобігання корупції в митній службі України» (далі – Наказ) з боку головного інспектора відділу митного оформлення № 7 Київської обласної митниці Грушевського О.В., який, виконуючи свої службові обов’язки в терміналі «F» ДП МА «Бориспіль», мав при собі мобільний телефон.

При цьому, Грушевський О.В. з Наказом був ознайомлений 28.02.2011 під підпис, що підтверджується відповідними записами у Аркуші ознайомлення з Наказом.

Таким чином, Грушевським О.В. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктом 2.2 Посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 7 Київської обласної митниці, затвердженої начальником митниці 29.10.2010.

Крім того, згідно з пунктом 4.14 вищевказаної посадової інструкції Грушевський О.В. несе відповідальність за порушення обмежень для працівників митних органів при їх перебуванні у пунктах пропуску через державний кордон України та зонах митного контролю.

В особистих поясненнях Грушевський О.В. не наводить поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23, п. 1 ст. 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Грушевському Олександру Вікторовичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 7 Київської обласної митниці, оголосити догану, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Підстави: подання Київської обласної митниці від 04.03.2011 № 16-38/17-1688, пояснення Грушевського О.В..

Начальнику Київської обласної митниці Григор’єву В.А. ознайомити Грушевського О.В. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

21.03.11 № 493-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.03.11 № 493-к

Про припинення перебування на державній службі

Львівською митницею внесено подання про припинення перебування на державній службі в митних органах провідного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ворожбита С.В.

Із вищевказаного подання слідує, що митницею здійснено аналіз службової діяльності провідного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ворожбита С.В.

За результатами проведеного аналізу встановлено факти неналежного та несумлінного виконання Ворожбитом С.В. службових обов’язків, невиконання розпоряджень керівництва митниці.

Зокрема установлено, що Ворожбит С.В. брав участь у заходах з повернення 18.11.2009 в Республіку Польща транспортних засобів р.н. ZG5290DI/ZG4299DK, ZG9976AB/ZG8203AB з товаром “побутова техніка”, які в подальшому були затримані співробітниками УСБУ у Львівській області.

За результатами огляду зазначених транспортних засобів після їх затримання співробітниками УСБУ у Львівській області при виїзді з України в напрямку Республіки Польща посадовими особами служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці 25.11.2009 складено протоколи про ПМП № 1534/20900/09, № 1533/20900/09 відносно водіїв зазначених транспортних засобів.

Відповідно до Розпорядження начальника Львівської митниці від 09.12.2008 № 237-р було затверджено порядок повернення на територію Республіки Польща транспортних засобів та товарів, не пропущених під час їх ввезення на митну територію України, відповідно до якого однією з обов’язкових умов визначено проведення митного огляду таких транспортних засобів.

При цьому всупереч вимогам зазначеного розпорядження відповідне повернення проводилось без проведення митного огляду наявного в них товару.

Таким чином, внаслідок несумлінного виконання Ворожбитом С.В. своїх службових обов’язків, відповідно до яких Ворожбит С.В. був зобов’язаний вжити належних заходів з метою недопущення порушень митного законодавства, фактів порушень митних правил ним виявлено не було.

Крім того, 10.02.2010 Ворожбитом С.В. складено протокол про ПМП

№ 0194/20900/10 відносно громадянина України Щигіль В.В. за ознаками правопорушень, передбачених ст.ст. 339, 340 МК України. У протоколі вказано відомості про свідка порушення митних правил, вчиненого

Щигіль В.В. Разом з тим, у даному протоколі відсутні підписи цього свідка.

Таким чином, Ворожбитом С.В. порушено вимоги ч.3 ст. 363 Митного кодексу України при складенні протоколу про ПМП № 0194/20900/10.

26.01.2011 Ворожбитом С.В. складено протокол про ПМП

№ 0166/20900/11 відносно громадянки України Мирки М.Б. за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 340 Митного кодексу України.

Відповідно до Акту прийому-передачі матеріалів справи про порушення митних правил № 0166/20900/11 Ворожбитом С.В. в матеріалах даної справи про ПМП передано до служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митну декларацію, заповнену Миркою М.Б.

Графа «документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил» даного протоколу про ПМП Ворожбитом С.В. не заповнена, що свідчить про порушення вимог ч. 3. ст. 377 Митного кодексу України.

Аналіз ефективності роботи посадових осіб служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці протягом 2010, 2011 років засвідчив, що за вказаний період Ворожбит С.В. за результатами проведення спеціальних заходів з попередження, виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил в зоні діяльності митниці виявив 16 порушень митних правил. Середня вартість безпосередніх предметів ПМП в порушених ним справах становить 4 605 грн., що більш ніж у 15 разів менше вартості безпосередніх предметів ПМП в справах, порушених підрозділом. Наведене свідчить про низьку ефективність його роботи у напрямі боротьби з порушеннями митних правил.

Крім того, за результатами перевірки комісією Держмитслужби України роботи Львівської митниці (акт перевірки від 24.11.2010 № 21/2010-П) встановлено факти незаконного переміщення товарів через митний кордон України під час виконання службових обов’язків посадовими особами Львівської митниці, що спричинило заподіяння матеріальних збитків державі.

За неналежне виконання службових обов’язків, встановлених у ході зазначеної перевірки, відповідно до наказу Держмитслужби України від 24.11.2010 № 2189-к Ворожбита С.В. притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді пониження у спеціальному званні на один ступінь.

Разом з цим, вказані матеріали стали підставою для порушення Генеральною прокуратурою України кримінальної справи за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 201 та ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Крім того, за результатами тестування посадових осіб митниці, проведеного відповідно до наказу Держмитслужби України від 01.02.2011 № 67, Ворожбит С.В. отримав незадовільний результат, що свідчить про його низький професійний рівень.

Зазначені факти вказують на несумлінне виконання службових обов’язків провідним інспектором оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ворожбитом С.В., недотримання ним основних принципів державної служби та обов’язків державних службовців.

У відповідності до статті 5 Закону України “Про державну службу” державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов'язки, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Згідно з вимогами статті 10 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників.

Відповідно до статей 408 і 413 Митного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну службу» Ворожбит С.В. як посадова особа митного органу приймав Присягу державних службовців та зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи наведене, Ворожбитом С.В. порушено Присягу державних службовців.

З огляду на вищевикладене, на підставі подання Львівської митниці, керуючись ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 22.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну службу» Ворожбита Степана Васильовича, провідного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці.

Підстави: подання Львівської митниці.

В.о. начальника Львівської митниці Харкавому М.О. ознайомити Ворожбита С.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

21.03.11 № 495-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.03.11 № 495-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Кіровоградською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до відповідальності головного інспектора відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Даниленка О.Г.

Із вищевказаного подання та особистих пояснень Даниленка О.Г слідує, що ним здійснювалась перевірка інформації, яка надійшла за телефоном довіри Держмитслужби України від громадянина України Міненка І.І. щодо митного оформлення товару «рулони двоосно-орієнтованої поліпропіленової клейкої стрічки».

Однак, Даниленком О.Г. до завершення перевірки обставин митного оформлення зазначеного товару, та інформування керівництва митниці щодо результатів перевірки, надав уповноваженій особі Держмитслужби України інформацію щодо вирішення проблемного питання, що не відповідало дійсності.

Зазначене свідчить про неналежне виконання Даниленком О.Г. службових обов’язків, передбачених п. 2.35 Посадової інструкції головного інспектора відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Кіровоградської митниці, затвердженої начальником митниці 01.06.2010.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Даниленка О.Г. не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статями 21, 22, п. 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Даниленку Олегу Григоровичу, головному інспектору відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Кіровоградської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Кіровоградської митниці, пояснення Даниленка О.Г.

Керівнику Кіровоградської митниці ознайомити Даниленка О.Г. з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

21.03.11 № 496-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.03.11 № 496-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Під керівництвом заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С.Д. 26.02.2011 відбулась нарада з питань стану боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

На нараді було відзначено незадовільний стан роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Полтавської митниці (далі – Служба) протягом грудня 2010 – лютого 2011.

Так, в зазначений період не порушено жодної кримінальної справи про контрабанду. Низькі показники щодо виявлення порушень митних правил та контрабанди є наслідком неналежного рівня організації в Службі аналітично-пошукової роботи.

Вищенаведене свідчить, що заступником начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальником оперативного відділу Курнаковим В.В., який в період з 16.12.2010 по 14.02.2011 виконував обов’язки заступника начальника Полтавської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, не забезпечено ефективне виконання завдань, що поставлені перед Службою, та організацію роботи підпорядкованого підрозділу із запобігання контрабанді та порушенням митних правил.

Таким чином, Курнаковим В.В. неналежно виконано службові обов’язки, передбачені пунктом 2.1, абзацом 2 пункту 2.2, абзацами 2-3, 7 пункту 2.3, пунктом 2.9 Посадової інструкції заступника начальника Полтавської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, затвердженої начальником митниці 14.09.2010.

В особистих поясненнях Курнаков В.В. не наводить поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 1 ст. 23, п. 2 ст. 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Курнакову Володимиру Валерійовичу, заступнику начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальнику оперативного відділу Полтавської митниці, оголосити зауваження, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відрядження.

Підстави: подання Полтавської митниці від 28.02.2011 № 19/05-1399, пояснення Курнакова В.В.

В.о. начальника Полтавської митниці Лосю В.П. ознайомити Курнакова В.В. з наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

21.03.11 № 497-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.03.11 № 497-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Кіровоградською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до відповідальності заступника начальника відділу митного оформлення № 1 Недолужка А.В.

Із вищевказаного подання слідує, що за результатами аналізу стану справ у напрямі виявлення митних правопорушень, проведеного службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кіровоградської митниці, встановлено, що Недолужком А.В. не вживались належні заходи з виявлення та припинення порушень митних правил, підпорядкованим підрозділом протягом січня-лютого 2011 року не заведено жодної справи про порушення митних правил, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених пп. 2.10, 2.26, 2.29 посадової інструкції заступника начальника відділу митного оформлення № 1 Кіровоградської митниці.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Недолужка А.В. не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статями 21, 22, п. 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, Недолужку Анатолію Васильовичу, заступнику начальника відділу митного оформлення № 1 Кіровоградської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Кіровоградської митниці, пояснення Недолужка А.В.

Керівнику Кіровоградської митниці ознайомити Недолужка А.В. з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

21.03.11 № 498-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.03.11 № 498-к

Про припинення перебування на державній службі

Південною митницею внесено до Держмитслужби подання про припинення перебування на державній службі в митних органах старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Білгород-Дністровський» Коваля В.І.

Із зазначеного подання слідує, що Коваль В.І. 20.04.2008 був звільнений з митних органів відповідно до п.1 ст. 40 КЗпП України. В подальшому, у 2009 році Коваль В.І. взяв участь в конкурсі на заміщення вакантних посад в Дністровській митниці, за результатами якого був призначений на посаду інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи Дністровської митниці.

Під час прийому на роботу у 2009 році в автобіографії Коваль В.І. зазначив, що судимості не має, він та його родичі під судом і слідством не перебували.

Однак, за результатами вжитих Південною митницею заходів установлено, що у 2001 році Білгород-Дністровською міжрайонною прокуратурою Одеської області порушено кримінальну справу № 051200100171 за фактами незаконного переміщення (за підробленими документами) на митну територію України транспортних засобів та безпідставного звільнення осіб, які переміщували транспортні засоби, від сплати належних зборів та платежів. 11.11.2002 в межах розслідування зазначеної кримінальної справи слідчим Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури винесено постанову про притягнення в якості обвинуваченого інспектора Білгород-Дністровської митниці Коваля Валерія Івановича за ч.3

ст. 364 та ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Відповідно до зазначеної постанови внаслідок вчинених Ковалем В.І. дій завдано матеріальних збитків державі на сум 353 117 грн.

26.01.2011 листом Білгород-Дністровського міжрайонного суду Одеської області повідомлено Південну митницю про те, що кримінальна справа по обвинуваченню Коваля В.І. знаходиться на стадії розгляду.

Таким чином, Ковалем В.І. під час працевлаштування та проходження служби в митних органах приховано факт пред’явлення йому обвинувачення по кримінальній справі № 051200100171, а також те, що зазначена справа знаходиться на стадії розгляду.

Від надання особистих пояснень Коваль В.І. відмовився, про що складено відповідний акт.

Вказаними вище діями Коваля В.І. завдано шкоди авторитетові митної служби України та державній службі в цілому, що є неприпустимим для митної служби України.

Згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про державну службу» державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до вимог ст.ст. 10, 17 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Приймаючи Присягу державних службовців, Коваль В.І. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Ураховуючи вищевикладене, Ковалем В.І. порушено Присягу державних службовців.

Керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-ХІІ,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 22.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Коваля Валерія Івановича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Білгород-Дністровський» Південної митниці.

Підстави: подання Південної митниці.

Начальнику Південної митниці Бойченко Т.Ю. ознайомити

Коваля В.І. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи у триденний термін.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

21.03.11 № 500-к Про припинення державної служби

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.03.11 № 500-к

Про припинення державної служби

Співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області 18.03.2011 – 19.03.2011 проведено оперативні заходи у пункті пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Лісне-Сеіць», що розташований в зоні діяльності Південної митниці.

У ході здійснення вказаних заходів після завершення митних процедур затримано автомобіль «BRILIANS», який слідував з території Молдови до України. У зазначеному транспортному засобі виявлено 6 ящиків зі спиртним напоєм з фірмовою позначкою «КВІНТ» (2 ящики у салоні автомобіля, 4 – в багажному відділенні).

Відповідно до Графіку роботи особового складу сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 5 митного поста «Білгород – Дністровський» Південної митниці, митний контроль та митне оформлення вищевказаного транспортного засобу здійснював старший інспектор цього сектору Радчук Д.Д.

Зазначений транспортний засіб переміщувався по смузі руху «зелений коридор», про що свідчать відмітки ДПСУ та Південної митниці у відповідному контрольному талоні. Після проведення візуального огляду Радчуком Д.Д. не було виявлено 6 ящиків зі спиртним напоєм, не вжито жодних заходів, спрямованих на недопущення ввезення на митну територію України товарів з порушенням вимог Закону України від 12.09.2001 № 2681-ІІІ «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» (зі змінами та доповненнями).

Ураховуючи вищевикладене, Радчуком Д.Д., не забезпечено дотримання вимог статті 40 Митного кодексу України, пунктів 3.2, 5.12 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 11.06.2008 № 505/642 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за № 753/15444), що призвело до незаконного ввезення товарів на митну територію України, та що свідчить про несумлінне виконання ним своїх службових обов’язків.

У відповідності до статті 10 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників.

Згідно зі статтями 408 і 413 Митного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про державну службу» Радчук Д.Д., як посадова особа митного органу приймав Присягу державних службовців та зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи наведене, Радчуком Д.Д. порушено Присягу державних службовців у частині сумлінного виконання своїх обов'язків, що є підставою для припинення державної служби.

З огляду на вищевикладене та керуючись ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 22.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України Радчука Дмитра Дмитровича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 5 митного поста «Білгород-Дністровський» Південної митниці, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну службу».

Підстави: подання Південної митниці.

Начальнику Південної митниці Бойченко Т.Ю. ознайомити Радчука Д.Д. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

21.03.11 № 502-к Про нагородження

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.03.11 № 502-к

Про нагородження

Враховуючи особистий вклад у виконання поставлених перед митною службою України завдань у напрямі боротьби з контрабандою, позитивні результати роботи, ініціативність і сумлінне виконання службових обов’язків, що виявилось у припиненні спроби незаконного переміщення дітей через митний кордон України

Н А К А З У Ю:

Нагородити Клинця Юрія Йосиповича, головного інспектора сектору взаємодії з митними органами зарубіжних країн оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чопської митниці, відзнакою Державної митної служби України – нагрудним знаком „За заслуги”.

Начальнику служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру Чопської митниці Мондич Н.І. здійснити виплату грошової винагороди Клинцю Ю.Й. у розмірі 2000 грн. за рахунок і в межах затвердженого фонду оплати праці митниці.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

Вх.№ 3685/07-21 (22.03.11) на № 40/1-15/3327 від 22.03.11 Про вилучення службових посвідчень

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

03680, м.Київ, бул Лепсе, 8-а

тел./факс (044) 457-96-77, 457-27-66

Вх.№ 3685/07-21 (22.03.11)

на № 40/1-15/3327 від 22.03.11

Начальнику Регіональної

інформаційної митниці

Копосову С.А.

Начальникам митних органів

Про вилучення службових посвідчень

На виконання пункту 4.2 Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни й знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 17.08.10 № 924, інформуємо, що нижчезазначені службові посвідчення посадових осіб Київської регіональної митниці вилучені у зв’язку зі звільненням.

№ Прізвище та ініціали № посвідчення Дата видачі посвідчення

Марченко Олександр Степанович 046312 19.04.2006

Яловенко Руслан Миколайович 056054 16.01.2008

Васьковський Юрій Іванович 056145 05.02.2008

Ванжула Сергій Каленьович 065469 17.08.2009

Лопаткін Євгеній Леонідович 070726 09.11.2010

Тавлуй Ігор Петрович 070746 09.11.2010

Мрочко Ігор Семенович 072575 20.01.2011

Начальник Київської регіональної митниці Г.В.Романенко

Дем’янчук О.М.

457-23-28

Кумановська Є.І.

453-00-44

11.03.11 р. № 09/01-2937-ЕП Щодо службових посвідчень

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА МИТНИЦЯ

61003, м. Харків, вул. Короленка, 16-Б

тел. (057) 731-37-30, (057) 731-51-57

Факс - (057) 719-41-39

11.03.11 р. № 09/01-2937-ЕП

Начальнику Регіональної

інформаційної митниці

Копосову С.А.

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Щодо службових посвідчень

На виконання пункту 4.2 б «Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни й знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України», затвердженої наказом Держмитслужби України від 17.08.2010 № 924 інформую, що службове посвідчення № 068643 видане на ім’я Луценка Олександра Федоровича, головного інспектора з охорони праці Харківської обласної митниці, не здане ним при звільненні з митного органу у зв’язку із втратою.

Службове посвідчення № 070876 видане на ім’я Кузнецової Ніни Іванівні, головного інспектора відділу фінансового планування, штатного регулювання та оплати праці служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Харківської обласної митниці здане нею до відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції при звільненні з митного органу.

Начальник митниці С.В.Іванов

Вик.: Кушнаренко Л.В.

714-18-29

22.03.11 № 22/2-1499-ЕП Щодо службових посвідчень

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Енергетична регіональна митниця

04215, м. Київ, вул. Світлицького, 28А

Телефон: (044) 365-14-04 Факс: (044) 365-14-05

е:Mail : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

22.03.11 № 22/2-1499-ЕП

Начальнику Департамента митних інформаційних технологій та статистики

Пашку П.В.

Керівникам митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій

Шановний Павле Володимировичу!

Відповідно до Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, зміни й знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України, затвердженої наказом Державної митної служби України від 17.08.2010 № 924, направляємо інформацію про службові посвідчення, які не здано при звільнені до відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Енергетичної регіональної митниці:

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові № посвідчення Причина здачі

Барановський Андрій Миколайович 061046 Звільнення працівника (відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП України).

Поддубицький Віталій Антонович 070765 Звільнення працівника (відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП України).

З повагою,

перший заступник

регіональної митниці О.С.Більчук

Фурсов Г.В.

(044) 461-13-05

_22.03.2011_№ _09/01-3424- ЕП Щодо службових посвідчень

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА МИТНИЦЯ

61003, м. Харків, вул. Короленка, 16-Б

тел. (057) 731-37-30, (057) 731-51-57

Факс - (057) 719-41-39

_22.03.2011_№ _09/01-3424- ЕП

Начальнику Регіональної

інформаційної митниці

КОПОСОВУ С.А.

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Щодо службових посвідчень

На виконання пункту 4.2 б «Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни й знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України», затвердженої наказом Держмитслужби України від 17.08.2010 № 924 інформую, що:

- інспектором пасажирського відділу митного поста «Харків - аеропорт» Харківської обласної митниці Снісаренком Сергієм Анатолійовичем втрачено службове посвідчення № 071914 видане 09.12.2010. З метою з’ясування обставин втрати Снісаренком С.А. посвідчення в митниці проводиться службове розслідування;

- службове посвідчення 071338 видане 29.11.2010 інспектору пасажирського відділу митного поста «Харків - аеропорт» Чанцеву Ігорю Миколайовичу здане ним 22.03.2011 до відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції. Інформація про не здачу Чанцевим І.М. зазначеного посвідчення направлялась нами листом від 15.03.2011 № 09/01-3112-ЕП.

Начальник митниці С.В. Іванов

Вик.: Тараненко Є.С.

714-18-29

23.03.11 № 508-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.03.11 № 508-к

По особовому складу митних органів

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 09.03.2011 № 175 «Про проведення перевірки» (із змінами) проведено перевірку правильності митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються на адреси суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Мета-Плюс», ПП «Сідіософтпром» та ПП «Сідісофтпром» в зоні діяльності Південної митниці

У ході перевірки встановлено наступне.

11.03.2011 Південною митницею за участю представників Управління Служби безпеки України в Одеській області проведено комісійне відкриття 54 контейнерів, які знаходились під митним контролем, за результатами якого складено протоколи огляду місця події.

Із 54 оглянутих контейнерів 22 встановлено порожніми, в одному - № WHLU4246708 наявні декілька ящиків з парфумами. Згідно з товаросупровідними документами в зазначеному контейнері повинні були знаходитися скляні пляшки.

В інших контейнерах знаходилися товари, які не відповідали даним, зазначеним в товаросупровідних документах та документах контролю доставки.

Комісією установлено, що відповідно до записів камер відеоспостереження, розміщених на території вантажного митного комплексу ЗАТ «ЗАЗ», в ніч з 20 на 21 лютого після другої години на території комплексу здійснено перевантаження цих товарів із контейнерів в автомобілі з тентами. Вказаний факт підтвердив в своєму поясненні від 12.03.2011 водій Цветков В.А.

Під час перевірки комісією встановлено, що контейнери, адресовані ТОВ «Мета-Плюс», надходили до вантажного митного комплексу ЗАТ «ЗАЗ» з 01.03.2011 по 05.03.2011без запірно-пломбувальних пристроїв відправника, які були зазначені в коносаментах.

При цьому, в порушення вимог п.4.14. наказу Держмитслужби України від 08.12.1998 № 771 «Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення» посадовим особами відділу митного оформлення № 5 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Білецькиим В.А., Семенченком О.І., Буричем К.М. не вносились до електронних копій ПП відомості про ідентифікаційні ознаки митного забезпечення, наявного на вантажному відсіку транспортного засобу чи вантажному місці або накладеному на нього.

Встановлено, що при надходженні товарів в зону діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» контроль за доставкою вантажу здійснювали старший інспектор відділу контролю переміщення товарів Південної митниці Лисенко Є.М. та старший інспектор відділу контролю переміщення товарів Південної митниці Румянцева Н.Ю. Однак, ними не було вжито заходів щодо ретельної перевірки виконання перевізником в повному обсязі наданого ним зобов’язання, що призвело до порушення вимог п.4.19 наказу Держмитслужби України від 08.12.1998 № 771 «Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення».

Зафіксовано, що зазначені порушення є системними та стали можливими внаслідок неналежної організації роботи відділу контролю переміщення товарів Південної митниці з боку начальника відділу контролю за переміщенням товарів Південної митниці Артеменка А.В.

За результатами перевірки дотримання посадовими особами відділу митного оформлення № 5 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці вимог наказу Держмитслужби України від 17.09.2004 № 678 «Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними», виявлено систематичне порушення вимог п.5 вищезазначеного наказу.

Зокрема комісією установлено, що 02.03.2011 до Іллічівського морського торгового порту на т/х «CMA CGM BIZET» за коносаментом від 23.01.2011 року № XMPC207321 в контейнері 40` HIGHCUBE № ECMU8004463, надійшов вантаж – взуття, кількість – 10000 кг.

Однак, 02.03.2011 інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Буричем К.М. здійснено пропуск вищезазначеного вантажу по ПП від 02.03.2011 № 500000005/11/402456, яке оформлено на товар – посуд та прибори столові або кухонні. Станом на 10.03.2011 наявності товару у контейнері не установлено.

Установлено, що з 54 контейнерів ПП «Сідіософтпром» та ТОВ «Мета-Плюс», відносно яких 11.03.2011 проведено комісійне відкриття, тільки на 3 подано вантажні митні декларації, інші контейнери до митного оформлення не заявлялись.

При цьому з 51 контейнера, які не заявлялись до митного оформлення, на 10 контейнерів були подані заяви про надання дозволу на проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів.

Так, у графі «Дата складання акту» Журналу обліку заяв на проведення ідентифікаційного огляду товарів та транспортних засобів (номенклатурний номер 29/01-68 2011) міститься 10 записів.

Наявні матеріали перевірки свідчать про те, що посадовими особами відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» систематично порушувались вимоги п. 2.6 та п.2.9 Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів, затвердженого наказом Держмитслужби від 01.04.2002 № 174, відповідно до якого акт складається у двох примірниках, один з яких залишається у посадової особи підрозділу митного оформлення.

На запит комісії від 16.03.2011 щодо пред’явлення 10 зазначених вище актів, начальник відділу митного оформлення № 1 Харченко В.Г. інформував, що надати їх не вбачається можливим, оскільки вони складались у одному примірнику і знаходяться у декларанта.

Відповідно до пункту 2.11 Технологічної схеми здійснення митного контролю при проведенні ідентифікаційного огляду товарів декларантом в зоні діяльності Південної митниці, затвердженої наказом Південної митниці від 02.07.2008 № 255, облік заяв і актів про проведення ідентифікаційного огляду товарів здійснюється підрозділом митного оформлення у відповідному Журналі за формою згідно додатку до цієї Технологічної схеми (далі - Журнал).

Встановлено, що записи у Журналі в переважній більшості здійснювались не працівниками відділу митного оформлення № 1, які були присутні при ідентифікаційному огляді, а іншими особами. У своїх поясненнях від 17.03.2011 Глізнуца А.П. та Половинкін Ю.В. зазначили, що існують випадки коли за браком часу заяви реєстрували декларанти.

У своїх поясненнях Мацько О.В., Гліган С.В., Ткаченко О.С., Прокоф’єв О.В., Резнічук С.В., Ковальчук М.М., Глізнуца А.П. та Половинкін Ю.В. зазначили, що записи в Журналі стосовно вказаних вище 10 контейнерів вони не здійснювали, участь в ідентифікаційних оглядах не приймали.

Перевіркою документів митного оформлення товарів, одержувачами яким виступали ПП «Сідісофтпром», ПП «Сідіософтпром», ТОВ «Мета-Плюс» встановлені чисельні факти відсутності відміток посадових осіб відділу митного оформлення № 1 на заявах про проведення ідентифікаційного огляду, підписів декларантів на актах митного огляду та актах ідентифікаційного огляду, невідповідності зразкам підписів декларантів (ВМД №№ 500040011/2011/3410, 500040011/2011/3414, 500040011/2011/3416, 500040011/2011/3417, 500040011/2011/3419, 500040011/2011/3420, 500040011/2011/4106, 500040011/2011/4197, 500040011/2011/4244 та інші).

Встановлено також невідповідність кількості місць та вагових показників, зазначених у коносаментах та у графах 6 і 35 ВМД ТОВ «Мета-Плюс» (ВМД №№ 500040011/2011/3417, 500040011/2011/3418, 500040011/2011/3419, 500040011/2011/4106, 500040011/2011/4137, 500040011/2011/4248, 500040011/2011/4327, 500040011/2011/4330.

Вага товарів, оформлених за вищевказаними ВМД, у коносаментах, як правило, вища, ніж вага, яка вказана в графі 35 ВМД, що свідчить про недостовірність результатів митного контролю.

Таким чином, неналежна організація роботи відділу митного оформлення № 1, відсутність контролю за роботою підлеглих з боку керівника відділу Шевченка В.Ю., заступника керівника відділу Чуйка Ю.М. призвели до несумлінного виконання службових обов’язків посадовими особами відділу, порушень вимог законодавства та заподіяння матеріальних збитків державі.

Начальником митного поста «Іллічівськ» Південної митниці

Євстратовим В.М. не забезпечено належної організації роботи відділів № 1, 5, № 6, взаємодії митного поста з відділом контролю за переміщенням товарів, службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці, адміністрацією вантажного митного комплексу ЗАТ «ЗАЗ», що призвело до негативних наслідків – втрати вантажів ПП «Сідіософтпром», ТОВ «Мета-Плюс», а також до чисельних порушень митного законодавства, та свідчить недостовірність результатів митного контролю ПП «Сідісофтпром», «Сідіософтпром», ТОВ «Мета-Плюс» в період з 07.08.2010 по березень 2011 року.

За результатами перевірки встановлено, що вказані вище порушення, та інші установлені порушення вимог чинного законодавства посадових осіб Південної митниці при митному контролі та митному оформленні товарів, що надходили на адресу ПП «Сідісовтпром», «Сідіософтпром», ТОВ «Мета-Плюс», призвели до заподіяння матеріальних збитків державі, які будуть встановлені правоохоронними органами.

Причинами та умовами, які сприяли систематичним порушенням вимог законодавства з питань митної справи, стало неналежне та несумлінне виконання посадовими особами Південної митниці своїх службових обов’язків. Зокрема:

начальником відділу контролю за переміщенням товарів Південної митниці Артеменком А.В. не дотримано вимог пп. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11 посадової інструкції начальника відділу контролю за переміщенням товарів, затвердженої т.в.о. начальника митниці 12.06.2010;

інспектором відділу митного оформлення № 5 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Білецьким В.А. порушено вимоги п. 4.14 наказу Держмитслужби України від 08.12.1998 № 771, не дотримано вимог пп. 2.1, 2.3, 2.12 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 5, затвердженої начальником митниці 01.11.2010;

інспектором відділу митного оформлення № 5 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Буричем К.М. порушено вимоги п. 4.14 наказу Держмитслужби України від 08.12.1998 № 771, п. 5 наказу Держмитслужби України від 17.04.2008 № 396, не дотримано вимог пп. 2.1, 2.3, 2.5, 2.12 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 5, затвердженої начальником митниці 01.11.2010;

старшим інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Гліганом С.В. порушено вимоги статей 40, 55, 73, 88 Митного кодексу України, пп. 2.6, 2.9 Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів, затвердженого наказом Держмитслужби від 01.04.2002 № 174, Технологічної схеми здійснення митного контролю при проведенні ідентифікаційного огляду товарів декларантом в зоні діяльності Південної митниці, затвердженої наказом Південної митниці від 02.07.2008 № 255, п. 27 наказу Держмитслужби України від 20.04.2005 року № 314 «Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації», не дотримано вимог пп. 2.2, 2.5, 2.10, 2.11 його посадової інструкції, затвердженої начальником митниці 04.10.2010;

старшим інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Глізнуцею А.П. порушено вимоги статті 40 Митного кодексу України, пп. 2.6, 2.9 Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів, затвердженого наказом Держмитслужби від 01.04.2002 № 174, Технологічної схеми здійснення митного контролю при проведенні ідентифікаційного огляду товарів декларантом в зоні діяльності Південної митниці, затвердженої наказом Південної митниці від 02.07.2008 № 255, пункти 2.2, 2.5, 2.10, 2.11 своєї посадової інструкції, затвердженої начальником митниці 04.10.2010;

інспектором сектору контролю митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Південної митниці Гончаруком О.В., старшим інспектором сектора контролю митної вартості відділу контролю митної вартості Дегтярьовим Ю.Г порушено вимоги статей 41, 55, 73, 88 митного Кодексу України, п. 27 наказу Держмитслужби України від 20.04.2005 №314 «Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації»;

старшим інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Ільїним П.Ю. порушено вимоги п. 31 наказу Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 «Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації», не дотримано вимог пп. 2.2, 2.3 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці, затвердженої начальником митниці 01.10.2010;

начальником митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Євстратовим В.М. не дотримано вимог пп. 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 Посадової інструкції, затвердженої начальником Південної митниці 26.10.2010.

головним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Ковальчуком М.М. порушено вимоги статті 40 Митного кодексу України, пунктів 2.6 та 2.9 Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів, затвердженого наказом Держмитслужби від 01.04.2002 № 174, Технологічної схеми здійснення митного контролю при проведенні ідентифікаційного огляду товарів декларантом в зоні діяльності Південної митниці, затвердженої наказом Південної митниці від 02.07.2008 № 255, не дотримано вимог пп. 2.2, 2.5, 2.10, 2.11 його посадової інструкції, затвердженої начальником митниці 04.10.2010;

начальником відділу митного оформлення № 6 митного поста «Іллічівськ» південної митниці Кошкуль С.К. порушено вимоги ст. 71 Митного кодексу України, пп.12, 13 постанови Кабінету міністрів України від 18.01.2003 № 93 «Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів», наказу Південної митниці від 31.12.2010

№ 1138 «Про режим роботи Південної митниці на 2011 рік», не дотримано вимог п. 1.4 Посадової інструкції начальника відділу № 6 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 16.11.2009;

старшим інспектором відділу контролю за переміщенням товарів Південної митниці Лисенком Є.М. порушено вимоги п. 4.19 наказу Держмитслужби України від 08.12.1998 № 771, не дотримано вимог п.2.2 своєї посадової інструкції, затвердженої т.в.о. начальника митниці 12.08.2010;

інспекторами відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Мацьком О.В., Половинкіним Ю.В., Прокоф’євим О.В., Резнічуком С.В. порушено вимоги статті 40 Митного кодексу України, пп. 2.6, 2.9 Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів, затвердженого наказом Держмитслужби від 01.04.2002 № 174, Технологічної схеми здійснення митного контролю при проведенні ідентифікаційного огляду товарів декларантом в зоні діяльності Південної митниці, затвердженої наказом Південної митниці від 02.07.2008 № 255, не дотримано вимог пп. 2.1, 2.3, 2.8, 2.11 своїх посадових інструкцій, затверджених начальником митниці 04.10.2010;

старшим інспектором відділу контролю за переміщенням товарів Південної митниці Румянцевою Н.Ю. порушено вимоги п. 4.19 наказу Держмитслужби України від 08.12.1998 № 771, не дотримано вимог п.2.2 своєї посадової інструкції, затвердженої т.в.о. начальника митниці 12.08.2010;

головним інспектором оперативного відділу на митному посту «Іллічівськ» служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці Савіним М.М. порушено вимоги п. 27 наказу Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 «Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації», не дотримано вимог п.1.4 своєї посадової інструкції;

інспектором відділу митного оформлення № 5 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Семенченком О.І. порушено вимоги п. 4.14 наказу Держмитслужби України від 08.12.1998 № 771, не дотримано вимог пп. 2.1, 2.3, 2.12 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 5, затвердженої начальником митниці 01.11.2010;

інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Ткаченком О.С. порушено вимоги статей 40, 55, 73, 88 Митного кодексу України, пп. 2.6, 2.9 Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів, затвердженого наказом Держмитслужби від 01.04.2002 № 174, Технологічної схеми здійснення митного контролю при проведенні ідентифікаційного огляду товарів декларантом в зоні діяльності Південної митниці, затвердженої наказом Південної митниці від 02.07.2008 № 255, п. 27 наказу Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 «Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації», не дотримано вимог пп. 2.1, 2.3, 2.8, 2.11 своєї посадової інструкції, затвердженої начальником митниці 04.10.2010;

начальником відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Шевченком В.Ю. не дотримано вимог пп. 2.2, 2.4, 2.6, 2.13 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» південної митниці, затвердженої начальником митниці 13.12.2010;

заступником начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці Чуйком Ю.М. порушено вимоги пунктів 2.1, 2.9, 2.10, 2.12 своєї посадової інструкції, затвердженої начальником митниці 04.10.2010.

В особистих поясненнях вказаних вище посадових осіб поважних причин вчинення зазначених порушень не наведено.

У відповідності до статті 5 Закону України “Про державну службу” державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов'язки, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Згідно з вимогами статті 10 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників.

Відповідно до статей 408 і 413 Митного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну службу» посадові особи Південної митниці приймали Присягу державних службовців та зобов’язувалися суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи результати, отримані у ході перевірки, характер правопорушень, обставини, за яких вони були вчинені, попередню поведінку осіб, їх ставлення до служби, керуючись вимогами п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, статями 21, 22, п. 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 23.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України:

- Глігана Сергія Віталійовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

- Глізнуци Андрія Павловича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

- Євстратова Володимира Миколайовича, провідного інспектора сектору митних режимів та організації роботи митних посередників Південної митниці;

- Ковальчука Миколи Михайловича, головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

- Половинкіна Юрія Володимировича, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

- Прокоф’єва Олександра Васильовича, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

- Резнічука Сергія Валентиновича, головного інспектора відділу митного оформлення № 7 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

- Ткаченка Олександра Сергійовича, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

- Шевченка Віталія Юрійовича, начальника відділу митного оформлення №3 митного поста «Білгород-Дністровський» Південної митниці;

- Артеменка Андрія Володимировича, начальника відділу контролю за переміщенням товарів Південної митниці;

- Лисенка Євгенія Миколайовича, старшого інспектора сектору оперативного контролю та оформлення попередніх повідомлень, попередніх декларацій відділу контролю за переміщенням товарів Південної митниці;

- Румянцевої Надії Юріївни, старшого інспектора відділу контролю за переміщенням товарів Південної митниці;

- Білецького Віталія Анатолійовича, інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

- Бурича Костянтина Михайловича, інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

- Семенченка Олександра Івановича, інспектора відділу митного оформлення №5 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці.

.2За неналежне виконання службових обов’язків, керуючись ст. 21, 22,

п. 4 ст. 23, ст. 26 Дисциплінарного Статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, понизити в спеціальному званні на один ступінь:

- Кошкуль Світлану Костянтинівну, начальника відділу митного оформлення № 6 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці (після закінчення тимчасової непрацездатності);

- Чуйка Юрія Миколайовича, заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці (після закінчення тимчасової непрацездатності);

- Гончарука Олександра Владиславовича, інспектора сектору контролю митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Південної митниці;

- Дегтярьова Юрія Георгійовича, старшого інспектора сектору контролю митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Південної митниці (після закінчення тимчасової непрацездатності);

- Ільїна Павла Юрійовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

- Мацька Олега Васильовича, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

- Савіна Михайла Михайловича, головного інспектора оперативного відділу на митному посту «Іллічівськ» служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці.

Підстави: доповідна записка Голови комісії з проведення перевірки Коломацького С.Г., пояснення працівників.

Начальнику Південної митниці Бойченко Т.Ю. ознайомити працівників, зазначених в наказі, з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи у триденний термін.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

23.03.11 № 509-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.03.11 № 509-к

По особовому складу митних органів

Прокуратурою Малиновського району м. Одеси листом від 09.03.2011 № 1-967-вх11 повідомлено Південну митницю по те, що відносно Завтур Олени Жанівни, головного інспектора відділу контролю за майном, що перейшло у власність держави служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Південної митниці, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки), та 24.02.2011 Завтур О.Ж. пред’явлено обвинувачення у скоєнні вказаного вище злочину.

У відповідності до статті 5 Закону України “Про державну службу” державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов'язки, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Згідно з вимогами статті 10 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників.

Відповідно до статей 408 і 413 Митного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну службу» Завтур О.Ж. як посадова особа митного органу приймала Присягу державних службовців та зобов’язувалася суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи наведене, Завтур О.Ж. порушено Присягу державних службовців, та завдано шкоди авторитетові митної служби України.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 23.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України Завтур Олени Жанівни, головного інспектора відділу контролю за майном, що перейшло у власність держави служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Південної митниці.

Підстави: подання Південної митниці від 12.03.2011 № 11/25-01/3327.

Начальнику Південної митниці ознайомити Завтур О.Ж. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи у триденний термін.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

25.03.11 № 528-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

25.03.11 № 528-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею проведено службове розслідування з метою всебічного та повного з’ясування обставин дотримання посадовими особами Львівської митниці вимог митного законодавства України при здійсненні митного контролю та митного оформлення вантажу за вантажною митною декларацією № 209000012/2010/021697 від 28.12.2010.

За результатами службового розслідування (акт № 4 від 25.02.2011) встановлено, що Лаков А.С., інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці, з 20 год. 00 хв. 29.12.2010 по 08 год. 00 хв. 30.12.2010 виконував обов’язки «диспетчера виїзду» та без поважних причин своєчасно не вніс до функціонального модуля «Диспетчер ЗМК» ПІК «Інспектор 2006» інформацію про прибуття в зону митного контролю митного поста «Краковець» транспортного засобу (державний реєстраційний номер ВС7760ВІ/ВС0755ХТ) з вантажем та не проставив на товаросупровідних документах штампу «Під митним контролем». Відповідно до наказу Львівської митниці від 24.03.2011 № 172-к «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності» Лакову А.С. оголошено догану.

Виявлені недоліки свідчать про неналежне виконання Кінашем М.Б., в.о. начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.6, 2.8, 2.9 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці в частині контролю за дотриманням особовим складом вимог Положення про зону митного контролю, технологічних схем митного контролю та митного оформлення, посадових інструкцій, нормативних документів з питань митної справи.

Також, у ході службового розслідування встановлено, що при здійсненні митного контролю та митного оформлення вантажу за вантажною митною декларацією № 209000012/2010/021697 від 28.12.2010 Лопаєвим І.О., інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці не було вжито жодних дій, спрямованих на фіксування порушення митних правил за ознаками ст. 330 Митного кодексу України. Згідно з наказом Львівської митниці від 24.03.2011 № 172-к «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності» Лопаєву І.О. оголошено догану.

Зазначене стало можливими внаслідок недостатнього контролю за діями підлеглих з боку Богдана В.П., начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.6, 2.8, 2.9, 2.10 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці в частині належної організації роботи підпорядкованого особового складу.

Відповідно до посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці Богдан В.П. зобов’язаний контролювати дотримання особовим складом вимог Положення про зону митного контролю, технологічних схем митного контролю та митного оформлення, посадових інструкцій, нормативних документів з питань митної справи, перевіряє своєчасність та належне виконання особовим складом наказів і розпоряджень Держмитслужби України, Львівської митниці та начальника поста, організовувати роботу відділу в напрямку виявлення, припинення спроб контрабандного переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів, порушень митних правил.

В особистих поясненнях Кінаша М.Б. та Богдана В.П. не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи наведене вище та керуючись статтями 21, 22, п.1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, оголосити зауваження:

– Кінашу Михайлу Богдановичу, в.о. начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

– Богдану Віталію Петровичу, начальнику відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, акт службового розслідування № 4 від 25.02.2011, пояснення працівників.

Керівнику Львівської митниці ознайомити працівників, зазначених у п. 1 наказу, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

28.03.11 № 530-к Про припинення державної служби

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

28.03.11 № 530-к

Про припинення державної служби

Відділом контролю митної вартості та класифікації товарів Полтавської митниці проведена перевірка правильності визначення митної вартості товару, оформленого на підставі вантажної митної декларації № 806000010/2011/002134 від 02.03.2011.

За результатами перевірки встановлено, що 02.03.2011 при митному оформленні за вантажною митною декларацією № 806000010/2011/002134 товару «Посуд столовий скляний – френч-преси» (країна виробництва – Китай), який надійшов за непрямим контрактом на адресу ПП «ОПСВ» (м. Полтава), рівень митної вартості становив 0,5 дол. США за шт. та 1,15 дол. США за кг.

Контроль за правильністю визначення митної вартості вищевказаного товару здійснював головний інспектор сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення Полтавської митниці Спасов М.В.

Аналіз рівня митної вартості на подібний товар за інформацією ЄАІС Держмитслужби України та інших джерел інформації, які є в наявності в Полтавській митниці, свідчить, що рівень митної вартості товару за вантажною митною декларацією № 806000010/2011/002134 від 02.03.2011 є заниженим. Зокрема, вартість товару «френч-преси» 350 мл, заявлена декларантом, становить 0,28 дол. США за шт., при цьому в інших митницях подібний товар оформлювався з рівнем митної вартості 0,8 дол. США за шт., «френч-преси» 600 мл – вартість заявлена декларантом становить 0,47-0,50 дол. США за шт., вартість на подібний товар становить 0,8 дол. США за шт., «френч-преси» 800 мл – вартість заявлена декларантом становить 0,58-0,60 дол. США за шт., вартість на подібний товар становить 0,73 дол. США за шт.

З урахуванням зазначеного у Спасова М.В. були підстави для витребування додаткових документів для підтвердження митної вартості та направлення запиту щодо визначення митної вартості до відділу контролю митної вартості та класифікації товарів, що ним здійснено не було в порушення вимог Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 24.06.09 № 602 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.07.09 за № 669/16685.

При цьому, до митного оформлення для підтвердження митної вартості були надані лише зовнішньоекономічний договір, інвойс та пакувальний лист. Інші додаткові документи для підтвердження митної вартості Спасовим М.В. не були витребувані в установленому порядку.

Таким чином, Спасовим М.В. не здійснено належний контроль за правильністю визначення митної вартості товару за вантажною митною декларацією № 806000010/2011/002134 від 02.03.2011 та порушено вимоги ст. 265 Митного кодексу України, п.п. 7, 11 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766, а також п.п. 1.1, 1.2, 1.9, 1.11, 1.12 розділу 2 Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 24.06.09 № 602 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.07.2009 за № 669/16685.

Наведене вище свідчить про несумлінне виконання Спасовим М.В. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.2, 2.14, 2.26, 2.36 Посадової інструкції головного інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення Полтавської митниці, затвердженої начальником митниці 20.10.2009 (із змінами і доповненнями), що призвело до заниження митної вартості товару.

Вказані порушення стали можливими внаслідок неналежного контролю за діями підпорядкованого особового складу з боку головного інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення Полтавської митниці Шулянського Г.А, на якого згідно з наказом Полтавської митниці від 19.01.2011 № 19-к тимчасово покладено виконання обов’язків заступника начальника відділу митного оформлення - начальника сектору митного оформлення №1.

Разом з тим, усним розпорядженням в.о. начальника Полтавської митниці Лося В.П. митне оформлення вантажу: «Посуд скляний - френч-преси», переміщення якого через митний кордон України здійснювалось за попереднім повідомленням від 09.02.2011 № 806000010/2011/500203 на адресу ПП «ОПСВ» (м. Полтава), було поставлено на контроль у відділі митного оформлення.

Проте, т.в.о. заступника начальника відділу митного оформлення -начальника сектору митного оформлення № 1 Шулянський Г.А. зазначене розпорядження до підпорядкованого особового складу сектору не довів та не забезпечив здійснення належного митного контролю та митного оформлення вказаного товару.

Вищенаведене свідчить про несумлінне виконання Шулянським Г.А. службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.11, 2.36, 2.39 Посадової інструкції заступника начальника відділу митного оформлення -начальника сектору митного оформлення №1 Полтавської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 08.11.2010.

В особистих поясненнях Шулянський Г.А. та Спасов М.В. не наводять поважних причин несумлінного виконання службових обов’язків.

У відповідності до статті 10 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників.

Згідно зі статтями 408 і 413 Митного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про державну службу» вищевказані працівники, як посадові особи митного органу приймали Присягу державних службовців та зобов’язувалися суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи наведене, Шулянським Г.А. та Спасовим М.В. порушено Присягу державних службовців у частині сумлінного виконання своїх обов'язків, що є підставою для припинення державної служби.

З огляду на вищевикладене та керуючись ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 29.03.2011 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну службу»:

- Спасова Максима Вікторовича, головного інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення Полтавської митниці;

- Шулянського Григорія Анатолійовича, головного інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення Полтавської митниці.

Підстави: подання Полтавської митниці від 10.03.2011 № 19/05-1664, пояснення Шулянського Г.А. та Спасова М.В.

В.о. начальника Полтавської митниці Лосю В.П. ознайомити вищевказаних посадових осіб з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

28.03.11 № 531-к Про припинення державної служби

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

28.03.11 № 531-к

Про припинення державної служби

Прокуратурою Закарпатської області листом від 12.03.2011 № 06/465-09 повідомлено Чопську митницю про те, що слідчим відділом прокуратури розслідується кримінальна справа № 9704509, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України, та надіслано до виконання Постанову прокуратури Закарпатської області від 04.03.2011 про відсторонення обвинуваченого від посади.

Відповідно до вказаної постанови, 04.03.2011 інспектору сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 Чопської митниці Костюченку О.С. пред’явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про державну службу» державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до вимог ст.ст. 10, 17 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Приймаючи Присягу державних службовців Костюченко О.С. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Таким чином, Костюченком О.С. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи вищевикладене, на підставі подання Чопської митниці, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у невиконанні своїх службових обов’язків, припинити 29.03.2011 перебування на державній службі в митних органах відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Костюченка Олександра Сергійовича, інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 (Ужгород) Чопської митниці.

Підстави: подання Чопської митниці, Постанову прокуратури Закарпатської області від 04.03.2011 про відсторонення обвинуваченого від посади.

Керівнику Чопської митниці ознайомити Костюченка О.С. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

28.03.11 № 532-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

28.03.11 № 532-к

По особовому складу митних органів

Чопською митницею проведено службове розслідування з метою встановлення обставин здійснення митного контролю та митного оформлення на митному посту «Ужгород» транспортного засобу марки «Mersedes Vita 115 CDL», державний реєстраційний номер Словацької Республіки «МІ315СК», з товарами, який переміщувався через митний кордон України 17.02.2011.

За результатами службового розслідування (акт від 16.03.2011) встановлено, що 16.02.2011 о 22.09 год. на ділянку «прибуття» по смузі руху «зелений коридор» митного поста «Ужгород» Чопської митниці заїхав транспортний засіб марки Mersedes Vito 115 CDI, реєстраційний номер МІ 315 СК.

Митний контроль та митне оформлення зазначеного автомобіля здійснював інспектор сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Ужгород» Чопської митниці Пинзеник В.В.

По завершенню митного контролю та митного оформлення даного транспортного засобу посадовими особами Державної прикордонної служби України та Чопської митниці ініційовано проведення переогляду.

У ході проведення переогляду, в салоні вказаного транспортного засобу виявлено не заявлений за встановленою формою товар – порцеляновий посуд виробництва Чеської Республіки різних форм та виробів (тарілки, супниці, соусниці) у кількості 515 шт. (вага 209 кг), келихи в упаковці виробника у кількості 72 коробки по 6 штук в кожній (вага 36 кг). Товар знаходився на підлозі в салоні автомобіля, перешкод до доступу вказаного товару не було.

Встановлено, що у разі ввезення на митну територію вказаних товарів у встановленому законодавством порядку, митні платежі становили б

3548, 37 грн.

Ураховуючи вищевикладені факти встановлено, що Пинзеником В.В. не здійснено належного митного контролю та митного оформлення вказаного вище товару, візуальний огляд транспортного засобу проведено поверхнево, не запропоновано особам, які слідували транспортним засобом, заповнити митні декларації, чим порушено вимоги:

ст. 40 Митного кодексу України;

пп. 2.8, 2.9 спільного наказу Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 11.06.2008 № 505/642 «Про затвердження Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення»;

п. 3.5. Технології митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів у пунктах пропуску, що функціонують в зоні діяльності Ужгородської митниці, затвердженої наказом Ужгородської митниці від 29.05.2007 № 283, зареєстрованої в Головному управлінні юстиції у Закарпатській області 30.07.2007 за № 048/908 (із змінами і доповненнями);

п. 1.4. наказу Державної митної служби України від 04.06.2008 № 604 «Про затвердження Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України».

Згідно з вимогами статей 5, 10 Закону України «Про державну службу» державні службовці повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків.

Відповідно до статей 408 і 413 Митного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну службу» Пинзеник В.В. як посадова особа митного органу приймав Присягу державних службовців та зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Вищезазначене свідчить про порушення Пинзеником В.В. Присяги державних службовців.

Ураховуючи вищевикладене, на підставі подання Чопської митниці, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у невиконанні своїх службових обов’язків та порушенні вимог законодавства України, припинити 29.03.2011 перебування на державній службі в митних органах відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Пинзеника Віталія Васильовича, інспектора сектору митного оформлення № 5 (Павлове) відділу митного оформлення № 2 митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці.

Підстави: подання Чопської митниці, акт службового розслідування від 16.03.2011.

Керівнику Чопської митниці ознайомити Пинзеника В.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

28.03.11 № 533-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

28.03.11 № 533-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Начальником Запорізької митниці Афанасіаді Д.М. видано розпорядження по митниці від 01.02.2011 № 7/1-р.

Держмитслужбою України установлено, що вищевказане розпорядження є неправомірним, та свідчить про неналежну організацію роботи Запорізької митниці з боку начальника митниці.

Зазначене розпорядження було підготовлено заступником начальника служби – начальником відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Запорізької митниці Курочкіним Ю.В., що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків.

Крім того, встановлено, що за результатами аналізу службової діяльності на зазначеній посаді Курочкіним Ю.В. не вживалися заходи, спрямовані на виявлення, припинення порушень митних правил, контрабанди.

Зокрема, під час його керівництва підрозділом, не було порушено жодної кримінальної справи, погіршилися показники у напрямі виявлення порушень митних правил, знизилися показники з реально вилученими предметами правопорушень.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Курочкіна Ю.В., Афанасіаді Д.М. не наведено поважних причин неналежного виконання ними своїх службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статями 21, 22, п. 2, 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків:

- Курочкіна Юрія Віталійовича, заступника начальника служби – начальника відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Запорізької митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Афанасіаді Дмитру Миколайовичу, начальнику Запорізької митниці, оголосити догану.

Підстави Дисциплінарний статут митної служби України, пояснення працівників.

Скасувати розпорядження начальника Запорізької митниці від 01.02.2011 № 7/1-р.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

28.03.11 № 538-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

28.03.11 № 538-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею внесено до Держмитслужби подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Мостиська» Львівської митниці Бакая Тараса Мирославовича.

У поданні зазначено, що 12.03.2011 керівником митного поста «Мостиська» Львівської митниці встановлено факт відсутності о 09 год. 00 хв. на робочому місці без поважних причин Бакая Т.М., котрий прибув на робоче місце о 09 год. 30 хв., чим порушив п. 4.1 Правил внутрішнього трудового розпорядку Львівської митниці.

Відповідно до п. 4.1 Правил внутрішнього трудового розпорядку Львівської митниці, працівники митниці, які не несуть оперативного чергування, розпочинають робочий день о 9 год. 00 хв. і завершують о 18 год. 00 хв. щоденно. Зазначене положення дублюється у графіку виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № 5 митного поста «Мостиська» на березень 2011 року.

Відповідно до пункту 4.4 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Мостиська» Львівської митниці, Бакай Т.М. несе відповідальність за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.

Наведені в особистих поясненнях Бакая Т.М. доводи спростовуються поясненням інших посадових осіб Львівської митниці.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Бакаю Тарасу Мирославовичу, начальнику відділу митного оформлення № 5 митного поста «Мостиська» Львівської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Львівської митниці від 22.03.2011 № 29/30-4010, пояснення Бакая Т.М.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Бакая Т.М. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

30.03.11 № 567-к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

30.03.11 № 567-к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

03 березня 2011 року головним інспектором сектору оперативно-пошукової роботи оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці Красюком Р.М. був складений протокол про порушення митних правил № 202/20500/2011 за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого статтею 352 Митного кодексу України, відносно громадянина України Мороза В.В.

Зазначений протокол про порушення митних правил був складений Красюком Р.М. передчасно, без належного дослідження всіх обставин, необхідних для встановлення складу та події правопорушення, передбаченого статтею 352 Митного кодексу України.

Постановою Любомльського районного суду Волинської області від 10.03.2011 провадження у справі відносно Мороза В.В. закрито за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Ураховуючи зазначене, Красюком Р.М. неналежно виконано службові обов’язки, передбачені пунктом 2.19 Посадової інструкції головного інспектора сектору оперативно-пошукової роботи оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, затвердженої начальником митниці 06.01.2011.

Вищенаведене свідчить про незабезпечення належної організації роботи підпорядкованого підрозділу та контролю за додержанням посадовими особами відділу вимог законодавства щодо діяльності у напрямі боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил з боку заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальника оперативного відділу Ягодинської митниці Хмілярука С.І. (на даний час – головний інспектор аналітичного сектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці).

Таким чином, Хміляруком С.І. неналежно виконано службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.2, 2.6 Посадової інструкції заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці – начальника оперативного відділу, затвердженої начальником митниці 22.10.2010.

В особистих поясненнях Красюк Р.М. та Хмілярук С.І. не навели поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, п.п. 1, 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків:

- Красюку Руслану Михайловичу, головному інспектору сектору оперативно-пошукової роботи оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, оголосити догану;

- Хміляруку Сергію Івановичу, головному інспектору аналітичного сектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: доповідна записка Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції від 12.03.2011 № 5399/10.20, пояснення Красюка Р.М. та Хмілярука С.І.

Начальнику Ягодинської митниці Федику Г.П. ознайомити вищевказаних посадових осіб з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

30.03.11 № 568-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

30.03.11 № 568-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Сумською митницею внесено до Держмитслужби подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Глухів» Сумської митниці Дворнікова А.Ю. та начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Глухів» Сумської митниці Логозинського В.М.

У поданні зазначено, що посадовими особами Сумської митниці, зокрема начальником відділу митного оформлення № 1 митного поста „Глухів” Сумської митниці Дворніковим А.Ю. та начальником відділу митного оформлення № 2 митного поста „Глухів” Сумської митниці Логозинським В.М. не забезпечено належного виконання розпорядження заступника начальника Сумської митниці Набоки В.Г.

Вказане вище виявилось в тому, що зазначеними працівниками 10.03.2011 у пункті пропуску „Катеринівка” Сумської митниці не було забезпечено здійснення митного огляду товару «труби, що були у користуванні», який переміщувався за вантажною митною декларацією типу ТР-80 № 805090902/2011/000327 від 10.03.2011, а також 11.03.2011 у пункті пропуску „Бачівськ” Сумської митниці митного огляду товару „сополімери поліметилметакрилатні”, який переміщувався за вантажною митною декларацією типу ТР-80 № 805090801/2011/000999 від 11.03.2011.

Вказане свідчить про неналежне виконання своїх службових обов’язків Логозинським В.М., передбачених пунктом 2.3. Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Глухів» Сумської митниці, та Дворніковим А.Ю., передбачених пунктом 2.4. Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Глухів» Сумської митниці.

В особистих поясненнях Логозинського В.М. та Дворнікова А.Ю. не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи наведене вище та керуючись статтями 21, 22, п. 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, оголосити зауваження:

– Дворнікову Андрію Юрійовичу, начальнику відділу митного оформлення № 1 митного поста «Глухів» Сумської митниці;

– Логозинському Валерію Миколайовичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 митного поста «Глухів» Сумської митниці, визначивши дату притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення терміну тимчасової непрацездатності.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Сумської митниці від 17.03.2011 № 14-01/2000, пояснення працівників.

Керівнику Сумської митниці ознайомити працівників, зазначених у п. 1 наказу, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

 

 

Вверх

 

 

Вверх