Накази Державної митної служби України вересень 2012

Orders of the State Customs Service of Ukraine in September 2012

04.09.12 № 1795-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.09.12 № 1795-к

Про припинення перебування на державній службі

За результатами службової перевірки, призначеної наказом Держмитслужби України від 15.08.2012 № 403, з боку працівників Ягодинської митниці виявлені численні порушення вимог законодавства України з питань митної справи при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщувалися громадянами через митний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг-Зосин» по смузі руху «червоний коридор».

Так, перевіркою встановлено, що у період з 21год. 23 хв. 10.08.2012 до 08год. 40 хв. 11.08.2012 у напрямку в’їзд в Україну на смузі руху «червоний коридор» міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг-Зосин» Ягодинської митниці тимчасово виконуючим обов’язки старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг» Долгунським І.В. було оформлено у митному відношенні 181 транспортний засіб.

При цьому, на підставі даних ПІК ЄАІС «Інспектор-2006» та контрольних талонів, а також записів камер відеоспостереження, комісією з проведення службової перевірки встановлено, що Долгунським І.В. митні процедури здійснювались формально, без належного застосування форм митного контролю. А саме:

при здійсненні митного оформлення транспортних засобів визначено недостатній обсяг митних процедур та форм митного контролю, необхідний для забезпечення додержання законодавства України;

усне опитування фізичних осіб по пунктах митної декларації не здійснювалось;

наявність та відповідність заповнених даних письмової митної декларації для оголошення громадянами відомостей про предмети, що переміщуються ними через митний кордон України не перевірялись;

контроль за ваговими параметрами та вартістю товарів, відповідно до поданих громадянином митної декларації, товарних чеків, рахунків-фактур, договорів купівлі-продажу не проводився.

Вказане призвело до порушення вимог:

пунктів 1, 3 статті 318 Митного кодексу України;

абзацу 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 748 «Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів»;

пунктів 2.3.3, 5.1.2.11, 5.1.2.14. та 5.1.2.16. Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Устилуг - Зосин" (далі - Технологічна схема), затвердженої спільним наказом Ягодинської митниці та Львівським прикордонним загоном Державної прикордонної служби України від 20.07.2011 № 730, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Львівській області від 22.07.2011 № 37/15435.

Таким чином, внаслідок несумлінного виконання Долгунським І.В., інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Доманове», під час тимчасового виконання обов’язків старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг», службових обов'язків, визначених пунктами 2.1, 2,8, 2.9, 2.14, 2.16, 2.18, 2.19 та 2.26 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці, затвердженої 20.02.2012, транспортні засоби з товарами були випущені із зони митного контролю без належного митного контролю.

Згідно із Планом завдання проведення спеціальних заходів та графіку роботи в зазначений період часу в пункті пропуску «Устилуг-Зосин» на смузі руху «червоний коридор» свої службові обов’язки виконував головний інспектор оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці Ткачук В.Г.

Однак, на підставі співставлення записів камер відеоспостереження та пояснення Ткачука В.Г., комісією встановлено, що Ткачуком В.Г. транспортні засоби, що переміщувались по смузі руху «червоний коридор» не доглядалися, здійснення митних процедур було обмежено проведенням візуального огляду, заходи з недопущення порушення режиму зони митного контролю, а саме, повернення транспортних засобів, які не зупинялися в зоні митного контролю, до зони митного контролю, не вживалися.

Таким чином, Ткачук В.Г. не забезпечив вжиття необхідних заходів з виявлення, розкриття та припинення порушень митного законодавства при переміщенні вищевказаних транспортних засобів з товарами через митний кордон України, що свідчить про несумлінне ставлення його до своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.3 та 2.4 посадової інструкції головного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, затвердженої 23.01.2012.

Згідно з вимогами статей 5, 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про державну службу», Долгунський І.В. та Ткачук В.Г., як посадові особи митного органу, приймали Присягу державних службовців та зобов’язувались суворо дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи наведене, Долгунським І.В. та Ткачуком В.Г. порушено Присягу державних службовців у частині суворого дотримання законів України, сприяння зміцненню їх авторитету й сумлінного виконання своїх обов'язків, що є підставою для припинення державної служби.

З огляду на вищевикладене, на підставі результатів службової перевірки та керуючись статтею 17, пунктом 6 частини 1 статті 30 Закону України «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України «Про державну службу», припинити 04.09.2012 перебування на державній службі в митних органах України:

інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Доманове» Ягодинської митниці Долгунського Ігора Володимировича;

головного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці Ткачука Віталія Григоровича.

Підстава: Закон України «Про державну службу», доповідна записка від 22.08.2012 № 20.10/1-26.

Керівнику Ягодинської митниці ознайомити вказаних вище працівників з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

Департаменту кадрової роботи довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

 

04.09.12 № 1796-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.09.12 № 1796-к

Про припинення перебування на державній службі

Київською регіональною митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України начальника митного поста «Київ-західний» Іванченка П.П.

Як вбачається із вищевказаного подання, Іванченко П.П. під час перебування на посаді начальника вантажного відділу № 5 Київської регіональної митниці несумлінно виконував свої службові обов’язки щодо належної організації роботи підпорядкованого підрозділу, що призвело до допущення підлеглими посадовими особами систематичних порушень законодавства України з питань митної справи та наказів Держмитслужби України, а саме:

порушення вимог пункту 2 глави 4 розділу ІІ Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.1997 № 307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.09.1997 за № 443/2247;

порушення вимог пункту 2 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуваннями вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719;

порушення вимог статті 30 Закону України «Про карантин рослин» від 30.06.1993 № 3348-ХІІ;

порушення вимог статті 27 Митного кодексу України, від 11.07.2002 № 92-IV.

Згідно з нормами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також додержуватись у своїй діяльності Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців, Іванченко П.П. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Зазначене свідчить про порушення Іванченком П.П. Присяги державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами статті 17, пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України «Про державну службу», припинити 04.09.2012 перебування на державній службі в митних органах України Іванченку Павлу Петровичу, начальнику митного поста «Київ-західний» Київської регіональної митниці.

Підстави: Закон України «Про державну службу», подання Київської регіональної митниці.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до Київської регіональної митниці.

Керівнику Київської регіональної митниці ознайомити Іванченка П.П. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

04.09.12 № 1798-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.09.12 № 1798-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

За результатами службової перевірки, призначеної наказом Держмитслужби України від 15.08.2012 № 403, встановлено неналежне виконання службових обов’язків з боку Латиша В.В., начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Доманове» Ягодинської митниці, під час перебування ним на посаді начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці, та Оникійчука О.В., начальника митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці, в частині організації належної роботи та контролю за діями підпорядкованих посадових осіб відділу митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці.

Так, комісією з проведення зазначеної вище службової перевірки встановлено численні факти пропуску транспортних засобів з товарами без здійснення належного митного контролю.

Вказане стало наслідком несумлінного виконання службових обов’язків Долгунським І.В., інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Доманове», під час тимчасового виконання ним обов’язків старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці, та Ткачуком В.Г., головним інспектором оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці.

Зазначене свідчить про не забезпечення Латишем В.В. та Оникійчуком О.В. належного контролю за виконанням завдань, покладених на підрозділ митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Латиша В.В. та Оникійчука О.В. поважних причин неналежного виконання своїх обов’язків не наведено.

Ураховуючи зазначене вище, керуючись статями 21, 22, пунктами 2 та 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків:

1.Латиша Василя Васильовича, начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Доманове» Ягодинської митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь;

2.Оникійчуку Олександру Володимировичу, начальнику митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Ягодинської митниці, пояснення працівників, доповідна записка від 22.08.2012 № 20.10/1-26.

Керівнику Ягодинської митниці ознайомити вказаних вище працівників з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

05.09.2012 № 5/41 –6527-ЕП Про службові посвідченя

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЯГОДИНСЬКА МИТНИЦЯ

44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с.Римачі

Телефон/Факс: (03377) 3-15-00, 3-15-49

05.09.2012 № 5/41 –6527-ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних

технологій та статистики,

члену колегії Держмитслужби України

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

Відповідно до п.3.4 наказу Держмитслужби України від 17.08.10 № 924 повідомляємо, що службове посвідчення № 073359, видане на ім’я Долгунського Ігоря Володимировича, здане у відділ кадрової роботи Ягодинської митниці, в зв’язку із звільненням.

Одночасно повідомляємо, що у зв’язку із нездачею при звільненні, вважати недійсним посвідчення № 067852, видане на ім’я Ткачука Віталія Григоровича.

Заступник начальника митниці С.А.Курило

Мостова Н.М., (03377) 31532

Дзенік І.А.

05.09.12 № 1800-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

05.09.12 № 1800-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Чопською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Тимши І.М., начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород» Чопської митниці.

Підставою для направлення вказаного подання стали результати службової перевірки, проведеної відповідно до наказу Чопської митниці від 02.08.2012 № 852.

Зокрема, встановлено, що 27.07.2012 посадовою особою відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород» в порушення вимог пункту 7 Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1030, прийняте безпідставне рішення щодо припинення здійснення попереднього документального контролю стосовно товару «кава натуральна смажена з кофеїном», що ввозились на митну територію України транспортним засобом д.р.н. АО3912ВВ.

Вказане стало можливим внаслідок незабезпечення належного контролю за діями підпорядкованого особового складу з боку Тимші І.М.

Таким чином, Тимшою І.М. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.4, 2.31 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород» Чопської митниці, затвердженої начальником митниці 21.01.2012, в частині контролю за здійсненням посадовими особами відділу попереднього документального контролю товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному контролю при їх ввезенні на митну територію України, у тому числі з метою транзиту.

В особистих поясненнях Тимші І.М. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Тимші Ігорю Михайловичу, начальнику відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород» Чопської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Чопської митниці від 17.08.2012 № 1/1-2.39/6875, пояснення Тимші І.М. від 10.08.2012.

Керівнику Чопської митниці ознайомити Тимшу І.М. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Лєднік О.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

05.09.12 № 1801-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

05.09.12 № 1801-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Кримською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Костогриза М.А., заступника начальника митного поста «Сімферополь-центральний».

Підставою для направлення подання стало неналежне виконання Костогризом М.А. 14.08.2012 розпорядження заступника начальника Кримської митниці від 22.02.2011 № 13/3-р в частині своєчасного надання інформації про стан роботи структурного підрозділу.

Відповідно до вимог статей 6 та 8 Дисциплінарного статуту митної служби України, розпорядження прямих керівників є обов’язковими для виконання підлеглими, та повинні виконуватися беззаперечно та у визначений строк.

Зазначене вище свідчить про порушення Костогризом М.А. службової дисципліни та неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.22 та 2.24 посадової інструкції заступника начальника митного поста «Сімферополь-центральний» Кримської митниці, затвердженої 31.01.2012.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Костогризом М.А. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Костогризу Максиму Анатолійовичу, заступнику начальника митного поста «Сімферополь-центральний» Кримської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, подання Кримської митниці від 17.08.2012 № 06-05/6196, пояснення Костогриза М.А.

Керівнику Кримської митниці ознайомити Костогриза М.А. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

06.09.12 № 1804-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

06.09.12 № 1804-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Харківською обласною митницею внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста «Чугунівка» Завгородька В.М.

Підставою для направлення подання стали результати службового розслідування, проведеного Харківською обласною митницею відповідно до наказу від 06.08.2012 № 738, з метою з’ясування обставин, які призвели до порушення головним інспектором митного поста «Чугунівка» Ільчишиним С.В. та інспектором митного поста «Чугунівка» Бугайовим Д.В. Присяги державних службовців та припинення їх перебування на державній службі в митних органах України у зв’язку з порушенням кримінальної справи за ознаками злочину у сфері службової діяльності, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (акт службового розслідування від 17.08.2012).

Під час проведення зазначеного вище службового розслідування встановлено факт відсутності з боку Завгородька В.М. належного контролю за оперативно-службовою діяльністю підпорядкованого підрозділу, дотриманням підлеглими працівниками законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, Дисциплінарного статуту митної служби України, належної організації та проведення з особовим складом індивідуально-виховної, попереджувально-профілактичної роботи, учбових занять.

Вказане свідчить про неналежне виконання Завгородьком В.М. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.13, 2.15, 2.31 та 2.36 посадової інструкції начальника митного поста «Чугунівка» Харківської обласної митниці, затвердженої 29.12.2011.

В особистих поясненнях Завгородьком В.М. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Завгородьку Володимиру Миколайовичу, начальнику митного поста «Чугунівка» Харківської обласної митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, подання Харківської обласної митниці, пояснення Завгородька В.М.

Керівнику Харківської обласної митниці ознайомити Завгородька В.М. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

06.09.12 № 1805-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальност

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

06.09.12 № 1805-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Сумською митницею внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника начальника митного поста «Катеринівка» Нікітіна І.В.

Підставою для направлення подання стали результати заслуховування керівників митного поста «Катеринівка» Сумської митниці на нараді керівного складу митниці, відповідно до яких стан роботи зазначеного підрозділу в частині проведення заходів, спрямованих на виявлення порушень вимог митного законодавства, незаконного переміщення наркотиків та зброї визнано незадовільним.

Вказане вище стало можливим внаслідок неналежного виконання Нікітіним І.В. службових обов’язків, визначених пунктом 2.52 Посадової інструкції заступника начальника митного поста «Катеринівка» Сумської митниці, затвердженої начальником митниці 01.02.2012, щодо організації роботи митного поста «Катеринівка» в напрямі протидії контрабанді та порушеннями митних правил.

Згідно з вимогами ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Нікітін І.В. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наводить.

З огляду на вищевказане, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23, пунктом 1 статті 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Нікітіну Ігорю Вікторовичу, заступнику начальника митного поста «Катеринівка» Сумської митниці, оголосити догану, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Сумської митниці від 21.08.2012 № 12/5842, пояснення Нікітіна І.В. від 17.08.2012

Керівнику Сумської митниці ознайомити Нікітіна І.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Лєднік О.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу Сумської митниці.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

07.09.12 № 1813-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.09.12 № 1813-к

Про припинення перебування на державній службі

Вінницькою митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України старшого інспектора митного поста «Ямпіль» Михайлова В.М.

Підставою для внесення подання стали результати службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Вінницької митниці від 22.08.2012 № 592, з метою з’ясування обставин здійснення 22.08.2012 в міждержавному пункті пропуску «Цекинівка – Сорока» митного контролю та митного оформлення товару «цегла будівельна», що ввозився на територію України з Республіки Молдова мікроавтобусом марки «Мерседес» р.н. SRBN 387.

За результатами службового розслідування (акт службового розслідування від 27.08.2012) встановлено, що 22.08.2012 о 08.42 год. в ході проведення спеціальних заходів в зоні діяльності Вінницької митниці посадовими особами служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Вінницької митниці спільно із співробітниками УСБУ у Вінницькій області при виїзді з території пункту пропуску «Цекинівка – Сорока» митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці за межами зони митного контролю було зупинено мікроавтобус марки «Мерседес» під керуванням громадянина Республіки Молдова, яким, не зважаючи на відсутність у даному пункті пропуску органів державної влади, на які, відповідно до законодавства, покладено функції здійснення санітарно-епідеміологічного контролю, переміщувався товар «цегла будівельна» у кількості 1705 шт. вагою 3512 кг.

Установлено, що митний контроль вищевказаного транспортного засобу, який біля 08.00 год. 22.08.2012 в’їхав в пункт пропуску «Цекинівка – Сорока» по смузі руху «червоний коридор», здійснював старший інспектор митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці Михайлов В.М.

Однак, в ПІК «Інспектор 2006» інформація щодо переміщення зазначеним транспортним засобом товару «цегла будівельна» не значиться, будь-які документи, що підтверджують законність переміщення цього товару через митний кордон України та сплату відповідних митних платежів, відсутні.

За даним фактом 22.08.2012 посадовими особами служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Вінницької митниці складено протокол про порушення митних правил № 0487/40100000/12 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.482 Митного кодексу України. Вартість предметів порушення митних правил складає 5 тис.451 грн.

Вказані обставини вказують на недотримання Михайловим В.М. під час здійснення митного контролю та митного оформлення товару «цегла будівельна» вимог:

частини 1 статті 319, статті 374 Митного кодексу України;

пункту 6 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 N 451;

пункту 2 Порядку оформлення й використання Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 12.12.2005 № 1227, із змінами та доповненнями внесеними наказом Держмитслужби України від 03.07.2006 № 550, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за № 1562/11842;

пунктів 2.15, 7.1, 8.6 Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів в міждержавному пункті пропуску “Цекинівка – Сорока”, затвердженої наказом начальника Могилів – Подільського прикордонного загону від 24.11.2011 № 1244, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції України у Вінницькій області від 30.11.2011 за № 70/1032.

Наслідком наведеного стало заподіяння матеріальних збитків державі на суму 1 744 грн. 39 коп.

Зважаючи на вищевикладене, на підставі матеріалів службового розслідування від 27.08.2012, 04.09.2012 відділом БКОЗ УСБУ у Вінницькій області у відношенні старшого інспектора митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці Михайлова В.М. складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 №3206-VI та ч. 1 ст. 172-2 КУпАП.

Вказані вище порушення законодавства з питань митної справи свідчать про несумлінне виконання Михайловим В.М. службових обов’язків, визначених пунктами 2.1, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.18, 2.24 посадової інструкції старшого інспектора митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці, затвердженої 31.01.2012.

Згідно з п.п. 4.1, 4.2 посадової інструкції старший інспектор митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці Михайлов В.М. несе відповідальність за невиконання Урочистого зобов’язання посадових осіб митної служби України, порушення Присяги державних службовців та невиконання або неналежне виконання свої службових обов’язків.

Відповідно до вимог статей 5, 10 Закону України «Про державну службу» державні службовці повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про державну службу” Михайлов В.М., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язався суворо дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Михайлов В.М. порушив Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України, сприяння зміцненню їх авторитету і сумлінного виконання своїх обов’язків, що свідчить про наявність підстав припинення його перебування на державній службі.

З огляду на вищевикладене, на підставі результатів службового розслідування та керуючись статтею 17, пунктом 6 частини 1 статті 30 Закону України «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 10.09.2012 перебування на державній службі в митних органах України Михайлова Віктора Миколайовича, старшого інспектора митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України «Про державну службу».

Підстави: Закон України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ «Про державну службу», акт службового розслідування від 27.08.2012, подання Вінницької митниці від 27.08.2012 № 12/1-4700.

Керівнику Вінницької митниці ознайомити Михайлова В.М. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

07.09.12 № 1814-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.09.12 № 1814-к

Про припинення перебування на державній службі

Чопською митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чоп-залізничний» Головні О.Л.

Підставою для внесення подання стали результати службового розслідування, проведеного, відповідно до наказу Чопської митниці від 21.07.2012 № 801, з метою з’ясування правомірності дій посадових осіб відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці при здійсненні ними 21.07.2012 митного контролю та митного оформлення пасажирів, що слідували потягом № 16 сполученням «Будапешт-Москва» (акт службового розслідування від 30.07.2012), та результати тематичної перевірки діяльності митного поста «Чоп-залізничний» у період з 01.03.2012 до 01.08.2012, проведеної відповідно до наказу Чопської митниці від 06.08.2012 № 856 (акт тематичної перевірки від 07.08.2012).

Так, за результатами службового розслідування встановлено, що 21.07.2012 близько 03 год. 10 хв. в ході проведення спеціальних заходів в зоні діяльності митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці посадовими особами Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції при проведенні переогляду пасажирського вагону № 8 потягу № 16 сполученням «Будапешт-Москва» у купе № 4, де були відсутні пасажири, у рундуку та ящику під рукомийником виявлено не задекларовані 33 пляшки вина іноземного виробництва загальною вартістю 984 грн.

Пропуск на митну територію України зазначених алкогольних виробів без здійснення відповідного митного контролю та митного оформлення здійснила Головня О.Л., старший інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чоп-залізничний».

Таким чином, Головнею О.Л. під час здійснення митного контролю та митного оформлення вагону № 8 потягу № 16 сполученням «Будапешт-Москва» не забезпечено виконання мінімуму митних формальностей, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи, чим було допущено порушення вимог:

статей 318, 336, 376 Митного кодексу України;

пунктів 37, 38 Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.12 № 451 «Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників i товарів, що переміщуються ними»;

пунктів 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10 Положення про митний пост «Чоп-залізничний» Чопської митниці, затвердженого наказом Чопської митниці від 11.06.2012 № 650 «Про затвердження Положення про митний пост «Чоп-залізничний» Чопської митниці».

Дослідчою перевіркою прокуратури Закарпатської області, проведеної за результатами розгляду матеріалів вказаного службового розслідування, встановлено, що в діях Головні О.Л. формально вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.367 КК України, але лише через малозначність, на підставі ч.2 ст.11 КК України та п.2 ч.1 ст.6 КПК України прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи.

Крім цього, за результатами тематичної перевірки діяльності митного поста «Чоп-залізничний» від 07.08.2012, проведеної з метою з’ясування дотримання посадовими особами митного поста «Чоп-залізничний» вимог нормативно-правових актів з питань митної справи, встановлені систематичні порушення Головнею О.Л. вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1030 «Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України» (із змінами і доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 № 80 «Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України» (із змінами і доповненнями), Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби України від 09.07.1997 № 307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.08.1997 № 443/2247.

Зазначене свідчить про несумлінне виконання Головнею О.Л. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.1, 2.6, 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.35 та 2.40 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці, затвердженої начальником митниці 26.01.2012.

Згідно з вимогами статей 5, 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про державну службу», Головня О.Л., як посадова особа митного органу приймала Присягу державних службовців та зобов’язувалась суворо дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи наведене, Головнею О.Л. порушено Присягу державних службовців у частині суворого дотримання законів України, сприяння зміцненню їх авторитету й сумлінного виконання своїх обов'язків, що є підставою для припинення державної служби.

З огляду на вищевикладене, на підставі результатів службового розслідування та керуючись статтею 17, пунктом 6 частини 1 статті 30 Закону України «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 10.09.2012 перебування на державній службі в митних органах України Головні Оксани Ласлівни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці.

Підстави: Закон України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ «Про державну службу», акт службового розслідування від 30.07.2012, акт тематичної перевірки від 07.08.2012, подання Чопської митниці від 07.08.2012 № 1/1-2.39/6389.

Керівнику Чопської митниці ознайомити Головню О.Л. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

07.09.12 № 1815-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.09.12 № 1815-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Житомирською митницею внесені до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Короля Ю.А., начальника митного поста «Житомир-центральний» та Балана В.М., заступника начальника митного поста «Житомир-центральний».

Підставами для направлення вказаних подань стали результати перевірки роботи митного поста «Житомир-центральний», проведеної 23.08.2012 т.в.о. начальника Житомирської митниці.

Зокрема, встановлено, що приміщення митного поста «Житомир-центральний» не підтримуються в належному стані, керівництвом митного поста не забезпечується неналежний контроль за діями підпорядкованого особового складу щодо дотримання вимог п.8.1 Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 28.12.2002 № 747 (зі змінами), в частині організації роботи по зберіганню та використанню документації за 2011 рік.

Вказане свідчить про неналежне виконання Королем Ю.А. та Баланом В.М. своїх службових обов’язків, передбачених відповідно пунктами 2.1, 2.19, 2.23, посадової інструкції начальника митного поста «Житомир-центральний» Житомирської митниці та пунктами 2.10, 2.13, 2.27 посадової інструкції заступника начальника митного поста «Житомир-центральний» Житомирської митниці, затверджених начальником митниці 14.02.2012, в частині забезпечення функціонування та підтримання у належному стані приміщень митного поста та своєчасної передачі документів до архівного підрозділу митниці.

В особистих поясненнях Короля Ю.А. та Балана В.М. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

Королю Юрію Анатолійовичу, начальнику митного поста «Житомир-центральний» Житомирської митниці, визначивши дату притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

Балану Віктору Михайловичу, заступнику начальника митного поста «Житомир-центральний» Житомирської митниці.

Підстави: подання Житомирської митниці від 28.08.2012 № 12/1/12-40/5796, пояснення Короля Ю.А., Балана В.М. від 23.08.2012.

Керівнику Житомирської митниці ознайомити Короля Ю.А.,

Балана В.М. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Лєднік О.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

07.09.12 № 1816-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.09.12 № 1816-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Вінницькою митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника начальника митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці Стрижевського О.П.

Підставою для внесення подання стали результати службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Вінницької митниці від 22.08.2012 № 592, у ході якого встановлений факт незаконного переміщення 22.08.2012 через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Ямпіль» товару «цегла будівельна» у кількості 1705 шт. вагою 3512 кг. та заподіяння, внаслідок цього, державі матеріальних збитків на суму 1 744 грн. 39 коп. (акт службового розслідування від 27.08.2012).

Вказане стало можливим унаслідок несумлінного виконання службових обов’язків Михайловим В.М., старшим інспектором митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці. За порушення Присяги державних службовців Михайлову В.М. припинено перебування на державній службі в митних органах України.

Керівництво підрозділом та контроль за діями підлеглих 22.08.2012 здійснював заступник начальника митного поста «Ямпіль» Стрижевський О.П.

Наведене свідчить про незабезпечення Стрижевським О.П. належної організації роботи та контролю за діями підпорядкованих посадових осіб під час виконання ними завдань, покладених на митний пост «Ямпіль» Вінницької митниці.

Зазначені вище обставини вказують на неналежне виконання Стрижевським О.П. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.1, 2.7, 2.8, 2.23 посадової інструкції заступника начальника митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці, затвердженої 31.01.2012.

В особистих поясненнях Стрижевським О.П. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи зазначене вище, керуючись статями 21, 22, пунктом 2 статті 23, пунктом 2 ст. 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Стрижевському Олександру Петровичу, заступнику начальника митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці, оголосити догану, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, акт службового розслідування від 27.08.2012, подання Вінницької митниці від 27.08.2012 № 12/1-4701, пояснення Стрижевського О.П.

Керівнику Вінницької митниці ознайомити Стрижевського О.П. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

10.09.12 № 1/1-2.39/7420-ЕП Про службові посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

89500, Закарпатська обл., м. Чоп, пл. Європейська,7

Телефон: (0312) 71-19-98 Факс: (0312) 71-13-45

е:Mail : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

10.09.12 № 1/1-2.39/7420-ЕП

Державна митна служба України

Державна митна служба України

Начальнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

В доповнення до нашого листа від 24.05.12 № 1/1-2.39/4143-ЕП, повідомляємо, про повернення у кадровий підрозділ службового посвідчення:

№ п/п П.І.П. № посвідчення Ковач Ніна Григорівна 072016

З повагою

Начальник митниці О.І.Похилько

Чобаль М.В. (0312)711819

11.09.12 № 14/1-15/22482-ЕП Про службове посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

03680, м.Київ, бул Лепсе, 8-а

тел./факс (044) 457-96-77, 457-27-66

11.09.12 № 14/1-15/22482-ЕП

Начальнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

Про службове посвідчення

Наступним інформуємо, що службове посвідчення № 075299, видане на ім’я Джупини Віктора Олександровича, повернене до відділу кадрової роботи Київської регіональної митниці.

Начальник Київської

регіональної митниці Д.В.Поліщук

Кущ О.Г.

453-00-45

Чемеровський В.І.

453-00-44

11.09.12 № 14/1-15/22482-ЕП Про службове посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

03680, м.Київ, бул Лепсе, 8-а

тел./факс (044) 457-96-77, 457-27-66

11.09.12 № 14/1-15/22482-ЕП

Начальнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

Про службове посвідчення

Наступним інформуємо, що службове посвідчення № 075299, видане на ім’я Джупини Віктора Олександровича, повернене до відділу кадрової роботи Київської регіональної митниці.

Начальник Київської

регіональної митниці Д.В.Поліщук

Кущ О.Г.

453-00-45

Чемеровський В.І.

453-00-44

11.09.12 № 1822-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

11.09.12 № 1822-к

Про припинення перебування на державній службі

Східною митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України головного інспектора відділу митного оформлення № 1 Яхненка А.В.

Підставою для внесення вищевказаного подання стало недотримання Яхненком А.В. вимог нормативно-правових актів України з питань митної справи при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів «пульти для керування електричними приладами (кам’янками) в сауні», «душова стійка/держак для душу, злив для ванни, штанга для душу, душова лійка, злив для ванни», «підсвічник» та «канделябр» за ВМД №№ 700000010/2010/015408, 700000010/2010/013826, 700000010/2010/012853 відповідно.

Вказане виявилось у формальному відношенні Яхненка А.В. до проведення перевірки правильності класифікації зазначених вище товарів відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що в подальшому призвело до порушень вимог пункту 16 розділу 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, та недотримання Основних правил інтерпретації УКТЗЕД Митного тарифу України, затвердженого Законом України „Про Митний тариф України” від 05.04.2001 № 2371-III.

У випадку митного оформлення товарів «пульти для керування електричними приладами (кам’янками) в сауні» за ВМД № 700000010/2010/015408 Яхненком А.В. було підтверджено правильність класифікації та кодування зазначеного товару за кодом 9032899090 згідно з УКТЗЕД (ставка мита 0%).

Згідно з правилами класифікації товарів даний товар повинен був класифікуватися за іншим кодом – 8537109990 «пульти для керування електричними приладами», відповідно до якого ставка мита при ввезенні товару становить 5%. Наслідком цього стало заподіяння матеріальних збитків державі у сумі 2189,33 грн.

Такі дії з боку Яхненка А.В. свідчать про порушення вимог нормативно-правових актів України з питань митної справи при здійсненні митних процедур та несумлінне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених Посадовою інструкцією головного інспектора відділу митного оформлення № 1 Східної митниці, затвердженої начальником митниці 30.12.2008.

Згідно з вимогами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державний службовець повинен не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, сумлінно виконати службові обов'язки, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Відповідно до вимог ст. 408 і ст. 413 Митного кодексу України, від 11.07.2002 № 92-IV, ст. 17 Закону України “Про державну службу” Яхненко А.В., приймаючи Присягу державних службовців зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Вищевказане свідчить про порушення Яхненком А.В. Присяги державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами статті 17, пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ "Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців у відповідності до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 11.09.2012 перебування на державній службі в митних органах України Яхненка Андрія Васильовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 1 Східної митниці.

Підстави: Закон України «Про державну службу», подання Східної митниці.

Керівнику Східної митниці ознайомити Яхненка А.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби С.Д.Дериволков

11.09.12 № 1823-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

11.09.12 № 1823-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

На виконання вимог наказу Держмитслужби України від 03.08.2012

№ 391 Управлінням правового забезпечення Держмитслужби України проведено тематичну перевірку діяльності Південної митниці з питань, пов’язаних з представництвом інтересів держави в судах за сім місяців 2012 року.

За результатами зазначеної тематичної перевірки комісією виявлено ряд суттєвих недоліків в організації роботи відділу правового забезпечення Південної митниці, а саме:

відсутність належного аналізу практики застосування Верховним Судом України законодавства з питань митної справи та надання пропозиції щодо врахування її у роботі профільних структурних підрозділів митниці, що призводить до неможливості доведення в суді правомірності прийнятих митницею рішень відповідними доказами;

відсутність належної організації позовної роботи, що призводить до направлення до судових органів процесуальних документів, які не містять належного обґрунтування позиції митниці;

наявні факти тривалого невжиття заходів, спрямованих на забезпечення виконання винесених на користь митниці судових рішень, що є наслідком відсутності організованої системної роботи з ними;

відсутність належної організації опрацювання проектів податкових повідомлень-рішень, що сприяє виданню їх митницею з порушенням норм законодавства;

наявні факти внесення до бази даних програмно-інформаційного комплексу «Судові рішення з питань ЗЕД» неповної та недостовірної інформації, що призводить до викривлення статистичної звітності, яка надається керівництву Держмитслужби України.

Вказані недоліки в організації роботи відділу правового забезпечення Південної митниці є наслідком неналежного виконання Волковою І.О. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.2, 2.4, 2.11, 2.12, 2.13, 2.22 посадової інструкції начальника відділу правового забезпечення Південної митниці, затвердженої 07.04.2011.

В особистих поясненнях Волковою І.О. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 статті 23, п. 2 статті 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Волковій Ірині Олександрівні, начальнику відділу правового забезпечення Південної митниці, оголосити догану, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відрядження.

Підстави: доповідна записка Управління правового забезпечення від 03.09.2012 № 14/1-2715, подання Управління правового забезпечення від 10.09.2012 № 14/1-2789, пояснення Волкової І.О., Дисциплінарний статут митної служби України.

Керівнику Південної митниці ознайомити Волкову І.О. з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України

(Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби С.Д.Дериволков

13.09.2012 №5058 - ЕП Повідомлення про звільнення працівника

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА МИТНИЦЯ

21034 м. Вінниця, вул. Лебединського, 7

Телефони: (432) 26-54-42 Факс: 61-82-95

13.09.2012 №5058 - ЕП

Начальнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики

Юрченко К. Г.

Начальникам митниць

Повідомлення про звільнення працівника

У зв’язку зі звільненням вважати не дійсним посвідчення працівника Вінницької митниці:

№п\п П.І.Б. працівника Посада зазначена у посвідченні Дані посвідчення Дані про звільнення:

№ Дата видачі Наказ № Дата звільнення

1 Михайлов Віктор Миколайович Старший інспектор 072 909 01.02.11 № 1913-к 11.09.12

При звільненні посвідчення працівника не здано до відділу кадрової роботи Вінницької митниці.

З повагою,

Т.в.о. начальника Вінницької митниці В. В. Хмаров

В.С. Сисоєв

(0432) – 66 – 96 – 37

18.09.12 № 1/1-2.39/7732-ЕП Про службове посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

89500, Закарпатська обл., м. Чоп, пл. Європейська,7

Телефон: (0312) 71-19-98 Факс: (0312) 71-13-45

е:Mail : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

18.09.12 № 1/1-2.39/7732-ЕП

Державна митна служба України

Державна митна служба України

Начальнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

Відповідно до Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни і знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України, затвердженої наказом ДМСУ від 17.08.10 № 924 надаємо інформацію про службове посвідчення, яке не повернене при звільнені до кадрового підрозділу Чопської митниці та вважається не дійсним:

№ п/п П.І.П. № посвідчення

1 Головня Оксана Ласлівна 078693

З повагою

Начальник митниці О.І.Похилько

Чобаль М.В. (0312)711819

18.09.12 № 1849-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

18.09.12 № 1849-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

На виконання пункту 2 наказу Держмитслужби України від 17.08.2012 № 1690-к «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності», враховуючи, що в особистих поясненнях Погрібної Н.В., начальника відділу митних платежів Чопської митниці, Карпенка О.В., начальника відділу митних платежів Київської регіональної митниці, не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

Погрібній Наталії Василівні, начальнику відділу митних платежів Чопської митниці;

Карпенку Олександру Володимировичу, начальнику відділу митних платежів Київської регіональної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Чопської митниці від 20.08.2012 № 1/1-2.39/6928, подання Київської регіональної митниці від 27.08.2012 № 14/1-15/21795, пояснення Погрібної Н.В., Карпенка О.В.

Керівникам Чопської та Київської регіональної митниць ознайомити Погрібну Н.В., Карпенка О.В. відповідно з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

18.09.12 № 1850-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

18.09.12 № 1850-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Хмельницькою митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Габрука В.В., начальника відділу оперативних чергових Хмельницької митниці.

Підставою для направлення вказаного подання стали результати службової перевірки, проведеної відповідно до наказу Хмельницької митниці від 20.08.2012 № 543.

Зокрема, вищевказаною перевіркою встановлено, що 17.08.2012 Габруком В.В. не забезпечено здійснення контролю за чергуванням чергової зміни, чим не дотримано вимоги пунктів 2.1, 2.4 Інструкції з організації оперативного чергування в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 17.04.2009 № 360 (із змінами) в частині організації оперативного чергування черговими змінами цілодобово за графіком; пункту 2.1 Положення про відділ оперативних чергових Хмельницької митниці, затвердженого наказом Хмельницької митниці від 22.03.2012 № 168, в частині контролю за станом оперативної обстановки в зоні діяльності митниці в цілодобовому режимі; пункту 2.2.1 Порядку підготовки наказів в митній службі України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 01.06.2009 № 520 в частині підготовки проекту наказу про внесення відповідних змін до наказу Хмельницької митниці від 24.07.2012 № 501 «Про чергування на митниці у серпні 2012 року».

Вказані дії з боку Габрука В.В. призвели до порушення Графіку змінності на серпень 2012 року працівників відділу оперативних чергових Хмельницької митниці, затвердженого наказом Хмельницької митниці від 24.07.2012 № 501 «Про чергування на митниці у серпні 2012 року», послаблення режиму охорони об’єктів митної інфраструктури Хмельницької митниці та свідчать про неналежне виконання Габруком В.В. своїх службових обов’язків, передбачених пунктом 2.1 посадової інструкції начальника відділу оперативних чергових Хмельницької митниці, затвердженої начальником митниці 22.03.2012.

В особистих поясненнях Габрука В.В. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Габруку Віталію Володимировичу, начальнику відділу оперативних чергових Хмельницької митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Хмельницької митниці від 07.09.2012 № 10/1-09/5275, пояснення Габрука В.В.

Керівнику Хмельницької митниці ознайомити Габрука В.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

19.09.2012 5157 - ЕП Повідомлення про здачу посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА МИТНИЦЯ

21034 м. Вінниця, вул. Лебединського, 7

Телефони: (432) 26-54-42 Факс: 61-82-95

19.09.2012 5157 - ЕП

Начальнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики

Юрченко К. Г.

Начальникам митниць

Повідомлення про здачу посвідчення

В доповнення до листа Вінницької митниці від 13.09.12 №12/1-5058-ЕП «про звільнення працівника» повідомляємо, що старший інспектор Михайлов Віктор Миколайович, який був звільнений 11.09.12 з митних органів наказом Держмитслужби України від 07.09.12 №1813-к, після закінчення періоду тимчасової непрацездатності здав службове посвідчення № 072909 до відділу кадрової роботи Вінницької митниці.

З повагою,

Т.в.о. начальника Вінницької митниці Л. Д. Цимбал

В.С. Сисоєв

(0432) – 66 – 96 – 37

21.09.2012 № 1858-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.09.2012 № 1858-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

За результатами переведеної прокуратурою Київської області перевірки додержання вимог митного законодавства України посадовими особами Київської обласної митниці до Держмитслужби України внесено подання від 14.08.2012 № 07/1-2939вих-12 про усунення порушень вимог Митного кодексу України, причин цих порушень та умов, що їм сприяли.

Як слідує із вищевказаного подання посадовими особами Київської обласної митниці недотримувалися вимоги:

статей 11, 40, 51, 61, 226, Митного кодексу України (в редакції 2002 року) та статей 404, 406, 412 Митного кодексу України (в редакції 2012 року);

пунктів 2-9 Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, затверджених Постановою КМУ від 17.07.2003 № 1089.

Вищевказане стало можливим внаслідок неналежної організації роботи підпорядкованого підрозділу та контролю за діями працівників з боку начальника відділу організації митного контролю Київської обласної митниці Лифаря В.В., що свідчить про неналежне виконання ним службових обов’язків, передбаченими пунктами 2.3, 2.6, 2.17 посадової інструкції, затвердженої 24.01.2012 ( із змінами та доповненнями).

В особистих поясненнях Лифаря В.В. поважних причин неналежного виконання своїх обов’язків не наведено.

З огляду на вищевказане, керуючись ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Лифарю Віталію Володимировичу, начальнику відділу організації митного контролю Київської обласної митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання прокуратури Київської області від 14.08.2012 № 07/1-2939вих-12, подання Київської обласної митниці від 14.09.2012 № 12-38/13-7171, пояснення Лифаря В.В.

Вказати начальнику Київської обласної митниці Григор’єву В.А. на неналежний контроль за діями підлеглих працівників.

Начальнику Київської обласної митниці Григор’єву В.А. ознайомити Лифаря В.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Директору Департаменту кадрової роботи Крамаренку К.В. довести наказ до керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

21.09.12 № 1859-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.09.12 № 1859-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Житомирською митницею внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста «Виступовичі» Гуменюка М.В. та заступника начальника митного поста «Вільча» Баранівського Ю.М.

Підставою для направлення подання стали результати службової перевірки, проведеної відповідно до наказу Житомирської митниці від 13.08.2012 № 279 «Про проведення службової перевірки», згідно з якими встановлено внесення посадовими особами митних постів «Виступовичі» та «Вільча» недостовірної інформації до електронної бази даних ПІК «Інспектор 2006» щодо кількості громадян, що перетнули митний кордон України (доповідна записка від 23.08.2012 № 17/12).

Зазначене свідчить про неналежну організацію роботи та контролю з боку Гуменюка М.В. та Баранівського Ю.М. за діями посадових осіб підпорядкованих їм підрозділів.

Вказане вище стало можливим внаслідок неналежного виконання службових обов’язків Гуменюком М.В. та Баранівським Ю.М., визначених пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.3.5 Посадової інструкції начальника митного поста «Виступовичі» Житомирської митниці, затвердженої начальником митниці 14.02.2012, та пунктами 2.1.1, 2.1.2, Посадової інструкції заступника начальника митного поста «Вільча» Житомирської митниці, затвердженої начальником митниці 14.02.2012, відповідно.

Згідно з вимогами ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Гуменюк М.В. та Баранівський Ю.М. поважних причин неналежного виконання своїх обов’язків не наводять.

З огляду на вищевказане, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23, пунктом 2 статті 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

Гуменюку Миколі Володимировичу, начальнику митного поста «Виступовичі» Житомирської митниці;

Баранівському Юрію Михайловичу, заступнику начальника митного поста «Вільча» Житомирської митниці визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Житомирської митниці від 31.08.2012 № 12/1/12-40/5897, пояснення Гуменюка М.В. від 22.08.2012, пояснення Баранівського Ю.М. від 27.08.2012.

Керівнику Житомирської митниці ознайомити Гуменюка М.В. та Баранівського Ю.М. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

24.09.2012 № 1862-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

24.09.2012 № 1862-к

Про припинення перебування на державній службі

Чернівецькою обласною митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста «Вадул Сірет» Поклітара П.Е.

Підставою для внесення вищевказаного подання стало затримання 16.07.2012 співробітниками прикордонної митниці «Сірет» (Румунія) партії цигарок марки «DOINA» та марки «JING LING» у кількості 10 250 та 250 пачок відповідно.

Зазначений товар був переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання спеціально виготовлених сховищ у транспортному засобі марки «Мерседес» (реєстраційний номер АС 7559 АТ).

У ході службової перевірки, проведеної відповідно до наказу Чернівецької обласної митниці від 28.08.2012 № 599 «Про проведення службової перевірки», встановлено, що митний контроль та митне оформлення зазначеного транспортного засобу було здійснено Поклітарем П.Е. під час перебування на посаді інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Вадул Сірет» Чернівецької обласної митниці. Даний транспортний засіб був ним оформлений, як такий, що слідував без вантажу.

Таким чином, під час здійснення митного контролю вказаного транспортного засобу Поклітарем П.Е. не дотримані вимоги законодавства України з питань митної справи, а саме пункту 3 частини 1 статті 196, частини 1 статті 246, частини 1,3 статті 318 Митного кодексу України, що призвело до незаконного переміщення через митний кордон України тютюнових виробів.

Вказані вище порушення законодавства України з питань митної справи свідчать про несумлінне виконання Поклітарем П.Е. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.1, 2.5, 2.9, 2.19, 2.41, 2.54 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Вадул Сірет» Чернівецької обласної митниці, затвердженої начальником митниці 31.05.2012.

Згідно з вимогами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також додержуватись у своїй діяльності Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців, Поклітар П.Е. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Зазначене свідчить про порушення Поклітарем П.Е. Присяги державних службовців.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статті 17, пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців відповідно до вимог статті 17, пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України «Про державну службу» припинити 25.09.2012 перебування на державній службі в митних органах України Поклітара Петра Едмоновича, інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької обласної митниці.

Підстави: Закон України “Про державну службу”, доповідна записка від 04.09.2012 № 24/12/1-180, пояснення Поклітара П.Е. від 22.08.2012

Керівнику Чернівецької обласної митниці ознайомити Поклітара П.Е. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренку К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

24.09.2012 № 1865-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

24.09.2012 № 1865-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Сумською митницею внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста «Хутір-Михайлівський» Ткаченка А.В.

Під час відомчої телефонної конференції під головуванням заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С.Д., яка відбулась 14.09.2012, роботу митного поста «Хутір-Михайлівський» у напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил визнано незадовільною.

Вказане вище стало можливим внаслідок неналежного виконання Ткаченком А.В. своїх службових обов’язків, визначених пунктом 2.9 посадової інструкції начальника митного поста «Хутір-Михайлівський» Сумської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 01.09.2010, щодо організації роботи митного поста «Хутір-Михайлівський» з виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил.

Згідно з вимогами ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Ткаченко А.В. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наводить.

З огляду на вищевказане, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Ткаченку Андрію Володимировичу, начальнику митного поста «Хутір-Михайлівський» Сумської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Сумської митниці від 17.09.2012 № 12/6348, пояснення Ткаченка А.В. від 14.09.2012.

Керівнику Сумської митниці ознайомити Ткаченка А.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

26.09.12 № 1873-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

26.09.12 № 1873-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Східною митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Небрата Л.М., заступника начальника Східної митниці - начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Підставою для направлення вказаного подання стало невиконання Небратом Л.М. розпорядження заступника Голови Державної митної служби України С.Д. Дериволкова, надане на селекторній нараді 17.08.2012, стосовно вжиття вичерпних заходів щодо виявлення правопорушень, передбачених статтями 482, 483, 484 Митного кодексу України.

Вказане свідчить про неналежне виконання Небратом Л.М. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.6 посадової інструкції заступника начальника Східної митниці - начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, затвердженої начальником Східної митниці 08.05.2012.

Відповідно до вимог статті 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Небратом Л.М. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись вимогами ст. 21, п. 5 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків попередити про неповну службову відповідність заступника начальника Східної митниці - начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Небрата Леоніда Миколайовича.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Східної митниці, пояснення Небрата Л.М.

2.Керівнику Східної митниці ознайомити Небрата Л.М. з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

26.09.12 № 1875-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

26.09.12 № 1875-к

Про припинення перебування на державній службі

Харківською обласною митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України заступника начальника митного поста «Харків-центральний» Чініна Е.Б.

Підставою для внесення подання стало затримання 26.09.2012 співробітниками правоохоронних органів Чініна Е.Б. у зв’язку з отриманням хабара.

Згідно з нормами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також додержуватись у своїй діяльності Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців Чінін Е.Б. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Таким чином Чініним Е.Б. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 26.09.2012 перебування на державній службі в митних органах Чініна Едуарда Борисовича, заступника начальника митного поста «Харків-центральний» Харківської обласної митниці.

Підстава: Закон України «Про державну службу», подання Харківської обласної митниці.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Харківської обласної митниці ознайомити Чініна Е.Б. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

27.09.12 № 1889-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

27.09.12 № 1889-к

Про припинення перебування на державній службі

Південною митницею внесені до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах начальника митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці Чабана О.Я. та головного інспектора цього митного поста Нєурова Є.В.

Підставою для внесення вищевказаних подань стало порушення 24.09.2012 прокуратурою міста Одеси кримінальної справи № 10521200047 відносно Чабана О.Я. та Нєурова Є.В. за ознаками злочину у сфері службової діяльності, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Згідно з вимогами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців Чабан О.Я. та Нєуров Є.В. зобов’язувалися суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Чабаном О.Я. та Нєуровим Є.В. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 10, ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців у відповідності до вимог пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України «Про державну службу», припинити 01.10.2012 перебування на державній службі в митних органах України:

Чабана Олександра Якимовича, начальника митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці;

Нєурова Євгена Валерійовича, головного інспектора митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці.

Підстави: Закон України “Про державну службу”, подання Південної митниці.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Південної митниці ознайомити Чабана О.Я. та Нєурова Є.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ по митному органу, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

27.09.2012 № 1912-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

27.09.2012 № 1912-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Ягодинською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Бортника В.С., начальника митного поста «Ковель», Дзивічкевича О.С., начальника митного поста «Володимир-Волинський» та Рибака О.А., начальника митного поста «Нововолинськ».

Підставою для направлення вищезазначених подань стали результати проведеної відповідно до наказу Ягодинської митниці від 25.06.2012 № 407 службової перевірки щодо дотримання вимог митного законодавства України з листопада 2011 року по червень 2012 року посадовими особами Ягодинської митниці.

Так, за результатами вищевказаної перевірки встановлені факти неналежної організації роботи та контролю за підпорядкованими підрозділами з боку начальників митних постів «Ковель», «Володимир-Волинський», «Нововолинськ» Ягодинської митниці, що призвело до порушень:

пунктів 1.7, 1.8 наказу Держмитслужби України від 21.11.2005 № 1136 «Про місця прибуття автотранспорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2005 за № 1474/11754;

пункту 5.3 Порядку взаємодії посадових осіб митниці з працівниками підприємств-власниками місць прибуття автотранспорту в зоні діяльності Ягодинської митниці, затвердженого наказом Ягодинської митниці від 03.02.2012 № 75;

пунктів 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 та 2.8 Технологічної схеми здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів у підрозділах митного оформлення митного поста «Ковель» Ягодинської митниці, затвердженої наказом Ягодинської митниці від 25.01.2011 № 29.

Вказане свідчить про неналежне виконання Бортником В.С., Дзивічкевичем О.С., Рибаком О.А. своїх службових обов’язків, визначених їх посадовими інструкціями.

В особистих поясненнях Бортника В.С., Дзивічкевича О.С. та Рибака О.А. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи зазначене вище, а також те, що за неналежну організацію роботи підпорядкованого підрозділу Бортник В.С., раніше притягувався до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани, відповідно до наказу Держмитслужби України від 23.07.2012 № 1534-к, керуючись статями 21, 22, пунктами 2, 5 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежну організацію роботи та контроль за підпорядкованими підрозділами:

Бортника Віталія Сергійовича, начальника митного поста «Ковель» Ягодинської митниці, попередити про неповну службову відповідність;

Дзивічкевичу Олегу Станіславовичу, начальнику митного поста «Володимир-Волинський» Ягодинської митниці, оголосити догану;

Рибаку Олексію Анатолійовичу, начальнику митного поста «Нововолинськ» Ягодинської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статуту митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV, подання Ягодинської митниці від 03.09.2012 № 5/41-6454, пояснення Бортника В.С., Дзивічкевича О.С. та Рибака О.А.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Ягодинської митниці ознайомити вказаних вище працівників з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

28.09.2012 № 1914-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

28.09.2012 № 1914-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Сумською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Боровика Д.О., начальника митного поста «Велика Писарівка».

Підставою для направлення подання стало порушення Боровиком Д.О. Правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених загальними зборами трудового колективу Сумської митниці 10.02.2009.

Зазначене виявилось у відсутності Боровика Д.О. 18.09.2012 на роботі о 17 год.30 хв. При цьому, Боровик Д.О. залишив роботу не повідомивши про це своїх безпосереднього та прямого керівників.

Наведене вище свідчить про порушення Боровиком Д.О. службової дисципліни та неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених пунктом 2.1 посадової інструкції начальника митного поста «Велика Писарівка» Сумської митниці, затвердженої 24.05.2012.

Відповідно до пункту 4.4 своєї посадової інструкції, Боровик Д.О. несе відповідальність за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни.

В особистих поясненнях Боровика Д.О. поважних причин порушення службової дисципліни не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Боровику Дмитру Олександровичу, начальнику митного поста «Велика Писарівка» Сумської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, подання Сумської митниці від 20.09.2012 № 12/6521, пояснення Боровика Д.О.

Керівнику Сумської митниці ознайомити Боровика Д.О. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

28.09.2012 № 1914-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

28.09.2012 № 1914-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Сумською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Боровика Д.О., начальника митного поста «Велика Писарівка».

Підставою для направлення подання стало порушення Боровиком Д.О. Правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених загальними зборами трудового колективу Сумської митниці 10.02.2009.

Зазначене виявилось у відсутності Боровика Д.О. 18.09.2012 на роботі о 17 год.30 хв. При цьому, Боровик Д.О. залишив роботу не повідомивши про це своїх безпосереднього та прямого керівників.

Наведене вище свідчить про порушення Боровиком Д.О. службової дисципліни та неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених пунктом 2.1 посадової інструкції начальника митного поста «Велика Писарівка» Сумської митниці, затвердженої 24.05.2012.

Відповідно до пункту 4.4 своєї посадової інструкції, Боровик Д.О. несе відповідальність за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни.

В особистих поясненнях Боровика Д.О. поважних причин порушення службової дисципліни не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Боровику Дмитру Олександровичу, начальнику митного поста «Велика Писарівка» Сумської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, подання Сумської митниці від 20.09.2012 № 12/6521, пояснення Боровика Д.О.

Керівнику Сумської митниці ознайомити Боровика Д.О. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

 

Вверх

 

 

Вверх