Накази Державної митної служби України серпень 2012

Orders of the State Customs Service of Ukraine in August 2012

01.08.2012 № 5/41 – 5516-ЕП Про службове посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЯГОДИНСЬКА МИТНИЦЯ

44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с.Римачі

Телефон/Факс: (03377) 3-15-00, 3-15-49

01.08.2012 № 5/41 – 5516-ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних

технологій та статистики,

члену колегії Держмитслужби України

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

Відповідно до п.3.4 наказу Держмитслужби України від 17.08.10 № 924 повідомляємо, що службове посвідчення № 073508, видане на ім’я Смолича Олександра Вікторовича, начальника митного поста „Луцьк” Ягодинської митниці, здане у відділ кадрової роботи в зв’язку із звільненням.

Заступник начальника митниці С.А.Курило

Мостова Н.М., (03377) 31532

Дзенік І.А.

01.08.12 № 1578-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

01.08.12 № 1578-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Херсонською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Херсонської митниці Бичкову Н.І.

Під час відомчої телефонної конференції під головуванням заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С.Д., яка відбулась 06.07.2012 (Протокол наради від 06.07.2012 № 31/4), наголошено на формальному підході відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Херсонської митниці до організації взаємодії з органами Державної виконавчої служби. Роботу Херсонської митниці на напрямку надходження коштів до Держбюджету України від реалізації конфіскованого майна та накладення штрафів визнано неефективною.

Відповідно до Положення про відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Херсонської митниці, затвердженого наказом митниці від 31.01.2012 № 64 до основних завдань та функцій відділу, окрім іншого відноситься облік майна, конфіскованого за рішенням суду, прийнятого на зберігання та контроль за розпорядженням ним у встановленому порядку, контроль за своєчасним переданням відповідальним підрозділом митниці конфіскованого майна державному виконавцю у визначені законодавством строки.

Вказане стало наслідком неналежного виконання Бичковою Н.І. своїх службових обов’язків, передбачених пунктом 2.1 посадової інструкції начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Херсонської митниці, затвердженої начальником Херсонської митниці 20.03.2012, в частині належної організації роботи з ведення бухгалтерського обліку та забезпечення виконання покладених на відділ завдань.

В особистих поясненнях Бичкової Н.І. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Бичковій Надії Іванівни, начальнику відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру Херсонської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Херсонської митниці від 16.07.2012 № 07/03-19/4713, пояснення Бичкової Н.І., Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV.

Керівнику Херсонської митниці ознайомити Бичкову Н.І. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

01.08.12 № 1582-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

01.08.12 № 1582-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Харківською обласною митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Гриценка С.М., заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської обласної митниці.

Підставою для направлення подання стало встановлення прокуратурою Харківської області факту внесення посадовими особами служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської обласної митниці недостовірних даних до електронної бази щодобових зведень щодо виявлення злочину співробітниками УБЗ ГУМВС України в Харківській області.

Наведене стало можливим внаслідок незабезпечення Гриценком С.М. належної організації виконання підлеглими основних завдань служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, передбачених пунктами 13 та 31 Положення про службу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської обласної митниці, затвердженого наказом Харківської обласної митниці від 01.06.2012 № 555.

Вказане свідчить про неналежне виконання Гриценком С.М. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.2.2 та 2.2.6 посадової інструкції заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської обласної митниці, затвердженої 29.12.2011.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Гриценком С.М. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Гриценку Сергію Миколайовичу, заступнику начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської обласної митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, подання Харківської обласної митниці від 07.07.2012 № 12/01-8507, пояснення Гриценка С.М.

Керівнику Харківської обласної митниці ознайомити Гриценка С.М. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

02.08.2012 № 5/41 – 5595-ЕП Про службові посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЯГОДИНСЬКА МИТНИЦЯ

44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с.Римачі

Телефон/Факс: (03377) 3-15-00, 3-15-49

02.08.2012 № 5/41 – 5595-ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних

технологій та статистики,

члену колегії Держмитслужби України

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

Відповідно до п.3.4 наказу Держмитслужби України від 17.08.10 № 924 повідомляємо, що службові посвідчення здані у відділ кадрової роботи Ягодинської митниці, в зв”язку із звільненням наступних працівників:

№ 078927, Герасимчук Олександр Вікторович,

№ 076972, Дибалюк Богдан Олексійович,

№ 076086, Грабець Вадим Миколайович

Одночасно повідомляємо, що у зв’язку із нездачею при звільненні, вважати недійсним посвідчення :

№ 067579, Мар’юсік Віктор Федорович,

№ 055101, Богомаз Мирослава Вікторівна,

№ 062155, Янковський Валерій Олегович,

№ 077468, Кузьмінець Євгеній Анатолійович,

№ 077334, Грибенко Михайло Валерійович,

№ 078466, Голуб Тетяна Федорівна,

№ 054882, Лесик Ігор Сергійович,

№ 076978, Рудинська Ірина Юріївна,

№ 066467, Семенюку Ігор Миколайович,

№ 061023, Алієв Ігор Могуббатович,

№ 073535, Чайка Ольга Андріївна,

№ 070627, Чалайдюк Володимир Олександрович,

№ 078933, Миц Олександр Олексійович,

№ 066950, Базярук Анатолій Володимирович.

Заступник начальника митниці С.А.Курило

Мостова Н.М., (03377) 31532

Дзенік І.А.

02.08.12 № 1586-к По особовому складу Ягодинської митниці

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

02.08.12 № 1586-к

По особовому складу Ягодинської митниці

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 30.07.2012 № 385 комісією Держмитслужби України здійснено службову перевірку фактів порушення митного законодавства під час перетину фізичними особами митного кордону України у напрямку в’їзд в Україну через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення в зоні діяльності Ягодинської митниці за сприяння її посадових осіб.

За результатами службової перевірки встановлено численні факти порушень вимог законодавства України з боку посадових осіб Ягодинської митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщувались через митний кордон України громадянами.

Зокрема, комісією встановлено, що через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» та «Устилуг» громадянами ввозились на митну територію України подрібнені партії товарів з уникненням від оподаткування, що вказує на незабезпечення дотримання посадовими особами Ягодинської митниці вимог ст. 364 та частини другої статті 374 Митного кодексу України.

Комісією з проведення службової перевірки від органів охорони державного кордону витребувано інформацію щодо кількості громадян, які в’їжджали на митну територію України смугами руху «червоний коридор».

За результатами співставлення інформації, що міститься в обліках інформаційних комплексів Держприкордонслужби України, інформації ПІК «Облік транспортних засобів в пунктах пропуску для автомобільного сполучення», ПІК «Інспектор 2006» ЄАІС Держмитслужби України встановлені численні факти невідповідності даних щодо кількості громадян, що занесені в інформаційні комплекси Держприкордонслужби України, і кількості громадян, що містять інформаційні системи Держмитслужби України. Виявлені численні факти внесення в контрольні талони для проходження митного контролю по «червоному коридору» та інформаційно-програмні комплекси Держмитслужби України додаткових даних щодо кількості громадян, які перетинають кордон автомобільним транспортом, що використовувалося в якості підстави для ввезення на митну територію України товарів без оподаткування, тобто в межах 50 кг та 500 євро на кожного громадянина.

При цьому, посадові особи підрозділів митного оформлення, ігноруючи вимоги ст. 364 Митного кодексу України, незаконно поширювали вимоги ст. 374 Митного кодексу України до подрібнених партій товарів комерційного призначення, що переміщувались громадянами.

Службовою перевіркою встановлено, що з 01.06.2012, тобто з дати вступу в дію нового Митного кодексу України, мали місце 11 таких випадків на митному посту «Ягодин» та 12 випадків на митному посту «Устилуг». Причому, на всіх контрольних талонах митного оформлення на м/п «Ягодин» у зазначених митних оформленнях виявлені підчистки та виправлення відомостей щодо кількості осіб.

Митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщувались фізичними особами через митний кордон України з використанням «червоного коридору» здійснювали посадові особи:

митного поста «Ягодин»: Дибалюк Б.О. (ОНП № 015), Миц О.О. (ОНП № 185), Мар’юсік В.Ф. (ОНП № 275);

митного поста «Устилуг»: Богомаз М.В. (ОНП № 255), Кузьмінець Є.А. (ОНП №447), Чалайдюк В.О. (ОНП № 236), Янковський В.О. (ОНП №230), Голуб Т.Ф. (ОНП №132), Алієв І.М.(ОНП № 241), Семенюк І.М. (ОНП № 173), Лесик І.М. (ОНП № 312).

За результатами вибіркового опрацювання контрольних талонів для проходження по «червоному коридору» комісією встановлено, що старшим інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Ягодин» Дибалюком Б.О. при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, записів про найменування товару в вищеперерахованих контрольних талонах не вчинявся, а відомості про товар вносились лише до ПІК «Інспектор 2006»,

Про завершення митного контролю й митного оформлення та надання вищезазначеними посадовими особами Ягодинської митниці дозволу на переміщення транспортного засобу з товарами за межі зони митного контролю свідчить наявність відтиску ОНП у контрольних талонах, а також наявність відомостей у модулі ПІК «Інспектор 2006».

У своїх поясненнях вищевказані працівники зазначали, що до бази даних вони вносили ту кількість пасажирів, яка знаходилась у транспортному засобі та внесена в контрольному талоні.

З наданих пояснень Дибалюка Б.О., Мица О.О. слідує, що вони не звертали уваги на внесені виправлення щодо кількості осіб, які перетинали державний кордон в транспортних засобах, оскільки це не входить до їх повноважень.

З наданих пояснень вищезазначених посадових осіб Ягодинської митниці, та матеріалів, наявних у Ягодинській митниці слідує, що у транспортних засобах громадянами переміщувався однорідний товар, який має ознаки подрібнених партій товарів комерційного призначення.

Таким чином, громадянами вчинялись дії, спрямовані на переміщення товару через митний кордон України поза митним контролем з використанням незаконного звільнення їх від сплати належних платежів за сприянням посадових осіб Ягодинської митниці.

Згідно з записом в Журналі виходу на роботу працівників митних постів «Ягодин» та «Устилуг» обов'язки щодо випуску із зони митного контролю товарів та транспортних засобів щодо яких завершений митний контроль та митне оформлення здійснювали: Герасимчук О.В., Кузьмінець Є.А., Чайка О.А., Грибенко М.В., Рудинська І.Ю., Гаврик А.А. (наказом митниці від 22.06.2012 №1286-к звільнений з митних органів).

Відповідно до наказів Ягодинської митниці від 23.01.2012 № 34, від 11.06.2012 № 366 Герасимчук О.В., Кузьмінець Є.А., Чайка О.А., Грибенко М.В., Рудинська І.Ю., Гаврик А.А. призначені відповідальними за випуск із зони митного контролю транспортних засобів і товарів, щодо яких завершені митний контроль та митне оформлення.

Враховуючи, що транспортні засоби з товарами були випущені із зони митного контролю без будь-яких сплат митних платежів, Герасимчуком О.В., Кузьмінцем Є.А., Чайкою О.А., Грибенком М.В., Рудинською І.Ю., Гавриком А.А. відповідний контроль не здійснювався, що надало можливість громадянам при перетині митного кордону України уникнути оподаткування товарів, встановленого законодавством.

Таким чином, вказані посадові особи Ягодинської митниці, здійснювали пропуск товарів з порушенням вимог п.1, статті 364, п.п.1, 3 статті 318 Митного кодексу України, що свідчить про невиконання завдань, покладених на митні пости «Ягодин» та «Устилуг» та несумлінне виконання цими посадовими особами службових обов’язків, визначених їх посадовими інструкціями.

Згідно з нормами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також додержуватись у своїй діяльності Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців, посадові особи Ягодинської митниці зобов’язувалися суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої службові обов’язки.

Таким чином, Дибалюком Б.О., Мицом О.О., Мар’юсіком В.Ф., Богомаз М.В., Кузьмінцем Є.А., Чалайдюком В.О., Янковським В.О., Голуб Т.Ф., Алієвим І.М., Семенюком І.М., Лесиком І.М., Герасимчуком О.В., Чайкою О.А., Грибенком М.В., Рудинською І.Ю., Гавриком А.А. порушено Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України.

У своїх поясненнях вищезазначені посадові особи Ягодинської митниці поважних причин щодо несумлінного виконання своїх посадових обов’язків не навели.

Визначити, що Гаврик А.А., Чайка О.А., Миц О.О., Чалайдюк В.О., Лесик І.С., Дибалюк Б.О., Герасимчук О.В., Рудинська І.Ю., Алієв І.М., Семенюк І.М. заслуговують на припинення перебування на державній службі, однак, враховуючи, що вони звільнені з митних органів України, обмежитися зазначеним.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців у відповідності до вимог пункту 6 статті 30 Закону України «Про державну службу» припинити 02.08.2012 перебування на державній службі в митних органах:

Мар’юсіка Віктора Федоровича, головного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці;

Богомаз Мирослави Вікторівни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці;

Янковського Валерія Олеговича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці;

Кузьмінця Євгенія Анатолійовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці;

Грибенка Михайла Валерійовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці;

Голуб Тетяни Федорівни, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці.

Підстава: Закон України «Про державну службу», доповідна записка про результати перевірки.

Керівнику Ягодинської митниці ознайомити вказаних у цьому наказі працівників з наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

02.08.12 № 1587-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

02.08.12 № 1587-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 30.07.2012 № 385 комісією Держмитслужби України здійснено службову перевірку фактів порушення митного законодавства під час перетину фізичними особами митного кордону України у напрямку в’їзд в Україну через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення в зоні діяльності Ягодинської митниці за сприяння її посадових осіб.

За результатами службової перевірки встановлено численні факти порушень вимог законодавства України з боку посадових осіб Ягодинської митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщувались через митний кордон України громадянами.

Установлено, що причинами та умовами, які сприяли вчиненню особами Ягодинської митниці порушень вимог законодавства України при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщувались через митний кордон України, стало неналежне виконання службових обов’язків з контролю за діями підлеглих з боку Базярука А.В., начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Устилуг», Дацюка Ю.М., начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Устилуг», Нестерука В.М., начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Устилуг», Кардашука В.В., начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Ягодин», Підгайного В.Р., начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Ягодин», Гриценка С.В., заступника начальника митного поста «Ягодин».

В особистих поясненнях Базярука А.В., Дацюка Ю.М., Нестерука В.М., Кардашука В.В., Підгайного В.Р., Гриценка С.В., поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статями 21, 22, пунктів 2, 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

Понизити у спеціальному званні на один ступінь:

Базярука Анатолія Володимировича, начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці;

Дацюка Юрія Миколайовича, начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці;

Нестерука Віктора Миколайовича, начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці;

Кардашука Валентина Васильовича, начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці;

Підгайного Віктора Ростиславовича, начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці.

Оголосити догану:

Гриценку Сергію Васильовичу, заступнику начальника митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, доповідна записка про результати службової перевірки.

Вказати начальнику Ягодинської митниці Микитюку Р.В., заступнику начальника митниці Курилу С.А., заступнику начальника митниці – начальнику СБК та ПМП Ягодинської митниці Прокоповичу Г.В., начальнику митного поста «Ягодин» Назарчуку Е.С. та начальнику митного поста «Устилуг» Оникійчуку О.В. на відсутність належної організації митного контролю в пунктах пропуску на державному кордоні і діяльності служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці.

У разі відсутності посадових осіб, вказаних у пунктах 1, 2 даного наказу, на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці або відрядженні, днем притягнення їх до дисциплінарної відповідальності вважати перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності, відпустки або відрядження.

В установленому законодавством порядку за виявлені у ході службової перевірки суттєві недоліки у роботі, провести позачергову атестацію посадових осіб служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці.

Керівнику Ягодинської митниці:

1.Ознайомити працівників, вказаних у пп. 1, 2, 3 наказу, з цим наказом під підпис;

2.Відібрати пояснення у начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці Латиша В.В. після виходу з чергової відпустки та, розглянути питання щодо, направлення до Держмитслужби України подання про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді пониження у спеціальному званні на один ступінь.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

03.08.12 № 1594-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

03.08.12 № 1594-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Вінницькою митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності старшого інспектора відділу митного оформлення «Залізничний» митного поста «Дністер» Вінницької митниці.

Підставою для направлення подання стали результати службового розслідування (акт від 04.07.2012), проведеного Вінницькою митницею згідно з наказом митниці від 19.06.2012 № 460.

Службовим розслідуванням виявлені факти недотримання Гнаповським В.П. вимог нормативно-правових актів з питань митної справи під час виконання ним своїх службових обов’язків.

Так, 18.06.2012 під час здійснення митного контролю вагону № 12 потягу міжнародного сполучення «Кишинів – Москва» у пункті пропуску «Могилів-Подільський – Волчинець» Гнаповський В.П. був одягнутий у цивільний одяг та виконував свої службові обов’язки без наявності представницької картки, нагрудного знака та без службового посвідчення.

Зазначене свідчить про порушення Гнаповським В.П. вимог пункту 21 постанови КМУ від 18.08.2010 № 751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю» та пункту 2 наказу Держмитслужби України від 01.10.2010 № 1134 «Про використання нагрудних номерних знаків», зі змінами та доповненнями.

Крім того, під час здійснення 18.06.2012 митного контролю та митного оформлення предметів та особистих речей громадян у вказаному потягу Гнаповським В.П. не було перевірено повноту та правильність оформлення митних декларацій провідників вагону № 12, чим порушено вимоги пунктів 3.1, 3.3 Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 04.06.2008 № 604, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за № 629/15320.

Зазначені факти свідчать про неналежне виконання Гнаповським В.П. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.4, 2.37 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення «Залізничний» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, затвердженої начальником Вінницької митниці 19.01.2012.

В особистих поясненнях Гнаповського В.П. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, 26, п. 4 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, понизити у спеціальному званні на один ступінь Гнаповського Віктора Петровича, старшого інспектора відділу митного оформлення «Залізничний» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення терміну тимчасової непрацездатності.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Вінницької митниці, акт службового розслідування від 04.07.2012.

Керівнику Вінницької митниці ознайомити Гнаповського В.П. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

.08.2012р№ 03/ 3641- ЕП Про службові посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКА МИТНИЦЯ

14017 Чернігів-17, проспект Перемоги, 6

тел.(046-2) 651-727, факс 651-729

.08.2012р№ 03/ 3641- ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних технологій

та статистики

ЮРЧЕНКО К.Г.

Керівникам регіональних

митниць, митниць

Відповідно до п.3.4 наказу Держмитслужби України від 17.08.10 № 924 повідомляємо, що службове посвідчення № 056218 видане 07.02.2008р. на ім‘я Криштопи Олега Миколайовича, інспектора митого поста "Нові Яриловичі" вилучено у зв‘язку із звільненням.

Начальник митниці О.В. Іванов

Пацук

625-661

06.08.12 № 1605-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

06.08.12 № 1605-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Чопською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Чабана О.В., заступника начальника митного поста «Ужгород - вантажний» Чопської митниці.

Підставою для направлення подання стало встановлення факту неналежного виконання Чабаном О.В., тимчасово виконуючим обов’язки начальника митного поста «Ужгород - вантажний», розпорядження заступника начальника Чопської митниці щодо термінового усунення недоліку щодо організації роботи, виявленого керівництвом Чопської митниці під час відвідування 17.07.2012 митного поста «Ужгород - вантажний».

Відповідно до вимог статей 6 та 8 Дисциплінарного статуту митної служби України, розпорядження прямих керівників є обов’язковими для виконання підлеглими, та повинні виконуватися беззаперечно та у визначений строк.

Зазначене вище свідчить про порушення Чабаном О.В., заступником начальника митного поста «Ужгород - вантажний», під час тимчасового виконання обов’язків начальника митного поста «Ужгород – вантажний, службової дисципліни та неналежного виконання службових обов’язків, визначених пунктами 2.1, 2.2 та 2.37 посадової інструкції начальника Чопської митниці, затвердженої 16.01.2012.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Чабаном О.В. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Чабану Олегу Володимировичу, заступнику начальника митного поста «Ужгород - вантажний» Чопської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, подання Чопської митниці від 25.07.2012 № 1/1-2.39/5992, пояснення Чабана О.В.

Керівнику Чопської митниці ознайомити Чабана О.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

06.08.12 № 1606-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

06.08.12 № 1606-к

Про припинення перебування на державній службі

Харківською обласною митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України інспектора митного поста «Чугунівка» Бугайова Д.В. та головного інспектора митного поста «Чугунівка» Ільчишина С.В.

Як слідує з вищевказаного подання, 04.08.2012 співробітниками правоохоронних органів було затримано посадових осіб митного поста «Чугунівка» Харківської обласної митниці Бугайова Д.В. та Ільчишина С.В. у зв’язку з отриманням хабара.

За вищевказаним фактом, у відношенні Бугайова Д.В. та Ільчишина С.В. порушено кримінальну справу № 21120084 за ознаками злочину у сфері службової діяльності, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Згідно з вимогами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців Бугайов Д.В. та Ільчишин С.В. зобов’язувались суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Вищевказане свідчить про порушення Бугайовим Д.В. та Ільчишиним С.В. Присяги державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців у відповідності до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 06.08.2012 перебування на державній службі в митних органах України:

Бугайова Дмитра Володимировича, інспектора митного поста «Чугунівка» Харківської обласної митниці;

Ільчишина Сергія Володимировича, головного інспектора митного поста «Чугунівка» Харківської обласної митниці.

Підстави: Закон України «Про державну службу», подання Харківської обласної митниці.

Керівнику Харківської обласної митниці ознайомити Бугайова Д.В. та Ільчишина С.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

07.08.2012 № 5/41 – 5733-ЕП Про службові посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЯГОДИНСЬКА МИТНИЦЯ

44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с.Римачі

Телефон/Факс: (03377) 3-15-00, 3-15-49

07.08.2012 № 5/41 – 5733-ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних

технологій та статистики,

члену колегії Держмитслужби України

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

Відповідно до п.3.4 наказу Держмитслужби України від 17.08.10 № 924 повідомляємо, що службові посвідчення здані у відділ кадрової роботи Ягодинської митниці, в зв”язку із звільненням наступних працівників:

№ 078933, Миц Олександр Олексійович,

№ 066467, Семенюку Ігор Миколайович,

№ 073535, Чайка Ольга Андріївна.

Заступник начальника митниці С.А.Курило

Мостова Н.М., (03377) 31532

Дзенік І.А.

07.08.12 № 1612-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.08.12 № 1612-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

На виконання пункту 2.2 наказу Держмитслужби України від 21.07.2012

№ 1529-к «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності», та ураховуючи, що в особистих поясненнях Текелія Ю.В., начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Тиса» Чопської митниці, не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків, керуючись статтями 21, 22, пунктом 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Текелія Юрія Васильовича, начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Тиса» Чопської митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь.

Підстави: наказ Держмитслужби України від 21.07.2012 № 1529-к, подання Чопської митниці від 26.07.2012 № 1/1-2.39/6049, пояснення Текелія Ю.В.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до Чопської митниці.

Керівнику Чопської митниці ознайомити Текелія Ю.В. з цим наказом під підпис.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

08.08.2012 № 5/41 – 5767-ЕП Про службові посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЯГОДИНСЬКА МИТНИЦЯ

44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с.Римачі

Телефон/Факс: (03377) 3-15-00, 3-15-49

08.08.2012 № 5/41 – 5767-ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних

технологій та статистики,

члену колегії Держмитслужби України

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

Відповідно до п.3.4 наказу Держмитслужби України від 17.08.10 № 924 повідомляємо, що службові посвідчення здані у відділ кадрової роботи Ягодинської митниці, в зв”язку із звільненням наступних працівників:

№ 077334, Грибенко Михайло Валерійович.

Заступник начальника митниці С.А.Курило

Мостова Н.М., (03377) 31532

Дзенік І.А.

10.08.2012 № 5/41 – 5832-ЕП Про службові посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЯГОДИНСЬКА МИТНИЦЯ

44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с.Римачі

Телефон/Факс: (03377) 3-15-00, 3-15-49

10.08.2012 № 5/41 – 5832-ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних

технологій та статистики,

члену колегії Держмитслужби України

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

Відповідно до п.3.4 наказу Держмитслужби України від 17.08.10 № 924 повідомляємо, що службове посвідчення № 073481, видане на ім’я Римчук Жанни Анатоліївни, здане у відділ кадрової роботи Ягодинської митниці, в зв’язку із звільненням.

Заступник начальника митниці С.А.Курило

Сорока М.М., (03377) 31532

Дзенік І.А.

10.08.12 № 1655-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

10.08.12 № 1655-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Сумською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста «Суми-центральний».

Підставою для направлення подання стало неналежне виконання службових обов’язків Рибалком М.Г. з організації роботи та контролю за діями посадових осіб підпорядкованого підрозділу при здійсненні ними митного контролю та митного оформлення товарів «ПВХ гільзи типу MR» та «ветеринарне приладдя: вищипи для позначення на вухах, клеймо-щипці притискне для татуювання» за ВМД №№ 805130000/2012/007911, 805130000/2012/007868 відповідно.

Вказане виявилось у невірному визначені митної вартості та класифікації посадовими особами митного поста «Суми-центральний» зазначених вище товарів, згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Зазначені факти свідчать про неналежне виконання Рибалком М.Г. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.2, 2.4 посадової інструкції начальника митного поста «Суми-центральний» Сумської митниці, затвердженої начальником Сумської митниці 17.04.2012.

В особистих поясненнях Рибалка М. Г. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання своїх службових обов’язків Рибалку Миколі Георгійовичу, начальнику митного поста «Суми-центральний» Сумської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Сумської митниці, пояснення Рибалка М.Г. від 01.08.2012

Керівнику Сумської митниці ознайомити Рибалка М. Г. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

10.08.12 № 1656-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

10.08.12 № 1656-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Хмельницькою митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста «Славута» Мінтян І.О. та заступника начальника митного поста «Славута» Затурця О.В.

Підставою для направлення подання стали результати службової перевірки, призначеної наказом Хмельницької митниці від 11.07.2012 № 472, проведеної з метою перевірки можливих порушень, допущених працівниками митного поста «Славута» при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів, як складових комплектних об’єктів.

За результатами цієї службової перевірки встановлено, що заступником начальника митного поста «Славута» Затурцем О.В. за результатами розгляду заяв, наданих підприємством на отримання дозволу на ввезення на митну територію України складових частин комплектних об’єктів, 26.06.2012 винесені Рішення про визначення коду товару.

Начальником митного поста «Славута» Хмельницької митниці Мінтян І.О. підписано вищезазначені Рішення та дозволено оформлення вантажних митних декларацій, відповідно до яких здійснено оформлення товарів, як складових комплектних об’єктів.

Однак, комісією з проведення службової перевірки встановлено, що прийняття вказаних Рішень та оформлення товарів, було здійснено без наявності всіх документів, необхідних для встановлення кількісних та вартісних показників складових комплектних об'єктів.

Вказані вище факти стали наслідком недотримання начальником митного поста «Славута» Хмельницької митниці Мінтян І.О. та заступником начальника митного поста «Славута» Затурцем О.В. вимог:

пунктів 2.6, 2.11 Порядку здійснення митних процедур, пов’язаних із здійсненням митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України в розібраному стані чи незібраному виглядів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 31.01.2011 № 65, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.03.2011 за № 435/19173 (чинним на той час);

пункту 9 Правил заповнення заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів, затверджених наказом Державної митної служби України від 09.08.2005 № 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.08.2005 за № 935/11215 (чинним на той час);

пункту 2 розділу ІІ Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.1997 № 307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.09.1997 № 443/2247 (чинним на той час).

Зазначене свідчить про неналежне виконання:

Мінтян І.О. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.1 та 2.20 посадової інструкції начальника митного поста «Славута» Хмельницької митниці, затвердженої 22.09.2011;

Затурцем О.В. своїх службових обов’язків, визначених пунктом 2.1 посадової інструкції заступника начальника митного поста «Славута» Хмельницької митниці, затвердженої 22.09.2011.

Згідно з вимогами ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Мінтян І.О. та Затурця О.В. поважних причин неналежного виконання своїх обов’язків не наведено.

З огляду на вищевказане, ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

Мінтян Ірині Олегівні, начальнику митного поста «Славута» Хмельницької митниці;

Затурцю Олександру Вікторовичу, заступнику начальника митного поста «Славута» Хмельницької митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, подання Хмельницької митниці від 24.07.2012, пояснення Мінтян І.О., Затурця О.В.

Керівнику Хмельницької митниці ознайомити Мінтян І.О. та Затурця О.В. з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

15.08.2012 № 5/41 – 5939-ЕП Про службові посвідченя

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЯГОДИНСЬКА МИТНИЦЯ

44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с.Римачі

Телефон/Факс: (03377) 3-15-00, 3-15-49

15.08.2012 № 5/41 – 5939-ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних

технологій та статистики,

члену колегії Держмитслужби України

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

Відповідно до п.3.4 наказу Держмитслужби України від 17.08.10 № 924 повідомляємо, що службові посвідчення здані у відділ кадрової роботи Ягодинської митниці, в зв”язку із звільненням наступних працівників:

№ 076978, Рудинська Ірина Юріївна,

№ 061023, Алієв Ігор Могуббатович.

Т.в.о.начальника митниці Л.С.Єленич

Сорока ММ., (03377) 31532

Дзенік І.А.

15.08.12 № 1672-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

15.08.12 № 1672-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

14.08.2012 Держмитслужбою України проведено аналіз діяльності Вінницької митниці у 2012 році.

За результатами аналізу встановлено низькі показники роботи митниці у напрямі повноти справляння митних платежів, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил та неналежну організацію діяльності митних постів та пунктів пропуску через митний кордон України, що стало можливим внаслідок формального контролю з боку керівництва митниці.

Вказане свідчить про неналежну організацію роботи підпорядкованих підрозділів з боку першого заступника начальника митниці Цимбал Л.Д., заступника начальника митниці Буяльського С.В., заступника начальника митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Хмарова В.В.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях вищевказаних посадових осіб поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

Цимбал Лілії Дмитрівні, першому заступнику начальника Вінницької митниці;

Буяльському Сергію Володимировичу, заступнику начальника Вінницької митниці;

Хмарову Вадиму В'ячеславовичу, заступнику начальника Вінницької митниці - начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Вказати Федику Геннадію Петровичу, начальнику Вінницької митниці, на неналежну організацію роботи митниці та посиленні контролю за підпорядкованими працівниками.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, пояснення працівників.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

15.08.12 № 1673-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

15.08.12 № 1673-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Держмитслужбою України за результатами аналізу митних оформлень окремих суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, зареєстрованих в Харківській обласній митниці, встановлено наступне.

Впродовж червня–серпня поточного року зазначеними суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності з метою митного оформлення товарів в режимі імпорту були подані вантажні митні декларації Львівській, Чопській та Дніпропетровській митницям.

При цьому, вищевказаними митницями здійснено митне оформлення товарів, які ввозились цими суб’єктами, без урахування рівня митної вартості, визначеного Харківською обласною митницею під час попередніх митних оформлень аналогічних товарів.

Зокрема, таке митне оформлення товарів було здійснено на митному посту «Малехів» Львівської митниці провідним інспектором цього митного поста Яківець А.С.;

на митному посту «Мукачево» Чопської митниці старшим інспектором Машикою Л.Я., головним інспектором Харачком В.Є., інспектором Кудрявцевим С.С.;

на митному посту «Дніпропетровськ-транспортний» провідним інспектором цього митного поста Парамоновою Н.М.

Крім того, встановлено, що не забезпечено належний контроль за правильністю визначення митної вартості посадовими особами митного поста «Харків-центральний» Харківської обласної митниці, а саме: старшим інспектором Бербеницьким Д.О., провідним інспектором Угольніковим В.В., провідним інспектором Феньком О.В., провідним інспектором сектору по контролю за правильністю визначення митної вартості товарів відділу митних платежів Білоконь М.А.

Причинами та умовами, які сприяли вищевказаному, став неналежний контроль за діями підпорядкованих працівників з боку начальника митного поста «Малехів» Львівської митниці Бізілі М.І., начальника сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу митних платежів Львівської митниці Городюк О.В., начальника митного поста «Мукачево» Чопської митниці Тангела М.М., начальника митного поста «Дніпропетровськ-транспортний» Дніпропетровської митниці Єгорова О.В., начальника митного поста «Харків-центральний» Харківської обласної митниці Остапчука В.В.

У зв’язку з цим, керівниками Львівської, Чопської, Дніпропетровської та Харківської обласної митниць внесені до Держмитслужби України подання про притягнення вказаних працівників до дисциплінарної відповідальності.

В особистих поясненнях цих працівників поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків, визначених їх посадовими інструкціями, не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 4 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків понизити у спеціальному званні на один ступінь:

Бізілю Михайла Івановича, начальника митного поста «Малехів» Львівської митниці;

Городюк Олену Василівну, начальника сектору контролю за правильністю визначення митної вартості товарів відділу митних платежів Львівської митниці;

Яківець Анну Сергіївну, провідного інспектора митного поста «Малехів» Львівської митниці;

Тангела Миколу Миколайовича, начальника митного поста«Мукачево» Чопської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

Машику Любов Янівну, старшого інспектора митного поста «Мукачево» Чопської митниці;

Харачка Володимира Євгеновича, головного інспектора сектору митного оформлення № 1 (Берегово) митного поста «Мукачево» Чопської митниці;

Кудрявцева Сергія Сергійовича, інспектора сектору митного оформлення № 1 (Берегово) митного поста «Мукачево» Чопської митниці;

Єгорова Олексія Вікторовича, начальника митного поста «Дніпропетровськ - транспортний» Дніпропетровської митниці;

Парамонову Наталію Миколаївну, провідного інспектора митного поста «Дніпропетровськ - транспортний» Дніпропетровської митниці;

Остапчука Валерія Васильовича, начальника митного поста «Харків-центральний» Харківської обласної митниці;

Бербеницького Дениса Олександровича, старшого інспектора митного поста «Харків-центральний» Харківської обласної митниці;

Угольнікова Віктора Вікторовича, провідного інспектора митного поста «Харків-центральний» Харківської обласної митниці;

Фенька Олександра Володимировича, провідного інспектора сектору митного оформлення «Ліски» митного поста «Харків-центральний» Харківської обласної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

Білоконь Марію Анатоліївну, провідного інспектора сектору по контролю за правильністю визначення митної вартості товарів відділу митних платежів Харківської обласної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання митниць, пояснення працівників.

Керівникам Львівської, Чопської, Дніпропетровської, Харківської обласної митниць ознайомити посадових осіб, зазначених у п. 1 наказу, з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

{slider16.08.12 № 1682-к Про припинення перебування на державній службі}

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

16.08.12 № 1682-к

Про припинення перебування на державній службі

Південною митницею внесені до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Іллічівськ» Панасюка Олега Анатолійовича, заступника начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Іллічівськ» Шаповала Руслана Михайловича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Іллічівськ» Руденка Олександра Миколайовича.

Підставою для внесення вищевказаних подань стало порушення прокуратурою м. Одеси відносно Панасюка О.А., Шаповала Р.М. кримінальної справи № 051201200125 за ознаками злочину у сфері службової діяльності, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, та відносно Руденка О.М. кримінальної справи № 051201200126 за ознаками злочину у сфері службової діяльності, передбаченого частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України.

У зв’язку з розслідуванням вищевказаних кримінальних справ зазначені працівники затримані у якості підозрюваних у порядку статті 115 КПК України.

Згідно з вимогами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців Панасюк О.А., Шаповал Р.М., Руденко О.М. зобов’язувались суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Вищевказане свідчить про порушення Панасюком О.А., Шаповалом Р.М., Руденком О.М. Присяги державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців у відповідності до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 16.08.2012 перебування на державній службі в митних органах України:

Панасюка Олега Анатолійовича, начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

Шаповала Руслана Михайловича, заступника начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

Руденка Олександра Миколайовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Іллічівськ» Південної митниці.

Підстави: Закон України «Про державну службу», подання Південної митниці.

Керівнику Південної митниці ознайомити Панасюка О.А., Шаповала Р.М., Руденка О.М. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

16.08.12 № 1683-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

16.08.12 № 1683-к

Про припинення перебування на державній службі

Чернівецькою обласною митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Вадул-Сірет» Горецького О.Е.

Підставою для направлення подання стало порушення 16.08.2012 Прокуратурою Чернівецької області кримінальної справи №О-129054 за ознаками злочину у сфері службової діяльності, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України за фактом одержання Горецьким О.Е. хабара.

У зв’язку з розслідуванням вказаної кримінальної справи Прокуратурою Чернівецької області Горецького О.Е. затримано.

Згідно з вимогами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців Горецький О.Е. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Зазначене свідчить про порушення Горецьким О.Е. Присяги державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 16.08.2012 перебування на державній службі в митних органах України Горецького Олега Едуардовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької обласної митниці.

Підстави: Закон України «Про державну службу», подання Чернівецької обласної митниці.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Чернівецької обласної митниці ознайомити Горецького О.Е. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

17.08.12 № 1689-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

17.08.12 № 1689-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Кримською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Голенко Н.Д., начальника відділу кадрової роботи Кримської митниці.

Підставою для направлення вказаного подання стало порушення Голенко Н.Д. вимог нормативно-правових актів з питань митної справи та неналежне виконання своїх службових обов’язків.

Так, під час підготовки до Держмитслужби України листа щодо присвоєння спеціальних звань працівникам Кримської митниці, Голенко Н.Д. порушено вимоги п.3 Положення про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 900, в частині дотримання строків підготовки подань.

Крім того, внаслідок невиконання розпорядження начальника Кримської митниці, Голенко Н.Д. 24.07.2012 була надана до Держмитслужби України недостовірна інформації стосовно кількості вакантних посад для оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в Кримській митниці.

Також митницею встановлено, що Голенко Н.Д. неодноразово направлялися до Держмитслужби України неякісно підготовлені матеріали щодо змін до розподілу обов’язків між начальником Кримської митниці та його заступниками, внаслідок чого дані матеріали були повернені на доопрацювання.

Вищевказане свідчить про неналежне виконання Голенко Н.Д. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.12, 2.34, 2.35 посадової інструкції начальника відділу кадрової роботи Кримської митниці.

В особистих поясненнях Голенко Н.Д. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Голенко Наталі Дмитрівні, начальнику відділу кадрової роботи Кримської митниці, оголосити догану, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Підстави: подання Кримської митниці від 30.07.2012 № 06-05/5665, пояснення Голенко Н.Д. від 25.07.2012.

Керівнику Кримської митниці ознайомити Голенко Н.Д. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

17.08.12 № 1690-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

17.08.12 № 1690-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Департаментом митних платежів проведено аналіз роботи митних органів в частині забезпечення доходної частини Державного бюджету України протягом червня-серпня 2012 року.

За результатами аналізу встановлено, що при здійсненні митного оформлення товарів, які переміщувались через митний кордон України, у Рівненській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чопській, Східній, Південній, Кримській, Київській регіональній та Харківській обласній митницях не забезпечено належного контролю за визначенням бази оподаткування.

Вказане стало можливим внаслідок неналежної організації роботи підпорядкованих підрозділів з боку Миронюка О.В., першого заступника начальника Рівненської митниці; Остапенко І.Р., начальника відділу митних платежів Рівненської митниці; Єрьоменка В.В., першого заступника начальника Херсонської митниці; Альохіна В.І., начальника відділу митних платежів Херсонської митниці; Горох І.О., начальника відділу митних платежів Хмельницької митниці; Савчука О.В., першого заступника начальника Черкаської митниці; Сергієнка М.М., начальника відділу митних платежів Черкаської митниці; Погрiбної Н.В., начальника відділу митних платежів Чопської митниці; Михалькова І.І., першого заступника начальника Східної митниці; Пасюка С.В., начальника відділу митних платежів Східної митниці; Стецюка В.О., першого заступника начальника Південної митниці; Пономаренко Т.В., начальника відділу митних платежів Південної митниці; Таловіна О.Г., першого заступника начальника Кримської митниці; Ходова В.І., начальника відділу митних платежів Кримської митниці; Бойченко Т.Ю., першого заступника начальника Київської регіональної митниці;

Карпенка О.В., начальника відділу митних платежів Київської регіональної митниці; Мірзи О.В., першого заступника начальника Харківської обласної митниці; Батіга В.П., начальника відділу митних платежів Харківської обласної митниці.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях вищевказаних посадових осіб поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

Миронюку Олександру Васильовичу, першому заступнику начальника Рівненської митниці;

Остапенко Ірині Рудольфівні, начальнику відділу митних платежів Рівненської митниці;

Єрьоменку Володимиру Володимировичу, першому заступнику начальника Херсонської митниці;

Альохіну Віктору Івановичу, начальнику відділу митних платежів Херсонської митниці;

Горох Ірині Олександрівні, начальнику відділу митних платежів Хмельницької митниці;

Савчуку Олександру Васильовичу, першому заступнику начальника Черкаської митниці;

Сергієнку Миколі Миколайовичу, начальнику відділу митних платежів Черкаської митниці;

Михалькову Ігорю Івановичу, першому заступнику начальника Східної митниці;

Пасюку Сергію Вікторовичу, начальнику відділу митних платежів Східної митниці;

Стецюку Вячеславу Олександровичу, першому заступнику начальника Південної митниці;

Пономаренко Тетяні Вікторівні, начальнику відділу митних платежів Південної митниці;

Таловіну Олександру Геннадійовичу, першому заступнику начальника Кримської митниці;

Ходову Вадиму Івановичу, начальнику відділу митних платежів Кримської митниці;

Бойченко Тетяні Юліанівні, першому заступнику начальника Київської регіональної митниці;

Мірзі Олександру Володимировичу, першому заступнику начальника Харківської обласної митниці;

Батігу Василю Петровичу, начальнику відділу митних платежів Харківської обласної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, доповідна записка Департаменту митних платежів, пояснення працівників.

Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митних платежів Чопської митниці Погрiбної Н.В. та начальника відділу митних платежів Київської регіональної митниці Карпенка О.В. вирішити після закінчення їх відпусток.

Керівникам Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Східної, Південної, Кримської, Київської регіональної та Харківської обласної митниць ознайомити підпорядкованих працівників, зазначених у наказі, з цим наказом під підпис.

Керівнику Чопської митниці у перший робочий день Погрібної Н.В. направити до Держмитслужби України її особисті пояснення із зазначених питань та відповідне подання.

Керівнику Київської регіональної митниці перший робочий день Карпенка О.В. направити до Держмитслужби України його особисті пояснення із зазначених питань та відповідне подання.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

22.08.12 № 1711-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.08.12 № 1711-к

По особовому складу митних органів

У зв’язку з порушенням Дюдяєвим О.В. встановлених п. 4 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, та, у зв’язку з цим, визнанням його постановою Апеляційного суду Київської області від 25.06.2012, винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись пунктом 7 статті 30 Закону України „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

Припинити 22.08.2012 перебування на державній службі в митних органах України Дюдяєву Олександру Вікторовичу, старшому інспектору митного поста «Святошин» Київської обласної митниці.

Підстави: подання Київської обласної митниці, постанова апеляційного суду Київської області від 25.06.2012.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Керівнику Київської обласної митниці ознайомити Дюдяєва О.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

22.08.12 № 1715-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.08.12 № 1715-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Харківською обласною митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Хрешкова С.М., заступника начальника митного поста «Харків-пасажирський» Харківської обласної митниці.

Підставою для направлення вказаного подання стали результати контрольного заходу, проведеного 23.07.2012 головним інспектором з питань протидії корупції Харківської обласної митниці в пункті пропуску «Одноробівка» митного поста «Харків - пасажирський» Харківської обласної митниці згідно з Планом – завданням № 31/2012.

Зокрема, встановлено, що Хрешковим С.М., який на час проведення контрольного заходу тимчасово виконував обов’язки начальника митного поста «Харків – пасажирський», не забезпечено неналежного контролю за діями підпорядкованого особового складу щодо дотримання вимог абзацу 1 пункту 21 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 751, в частині забезпечення наявності при собі службового посвідчення під час виконання своїх службових обов’язків, та пунктів 2-4 наказу Держмитслужби України від 24.02.2011 № 135 «Про посилення заходів щодо запобігання корупції в митній службі України» в частині недотримання заборони щодо користування засобами зв'язку в зоні митного контролю.

Таким чином, Хрешковим С.М. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.11, 2.25, 2.26 посадової інструкції начальника митного поста «Харків-пасажирський» Харківської обласної митниці, затвердженої начальником митниці 29.12.2011.

В особистих поясненнях Хрешковим С.М. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Хрешкову Сергію Михайловичу, заступнику начальника митного поста «Харків - пасажирський» Харківської обласної митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Харківської обласної митниці від 30.07.2012 № 12/01-9409, пояснення Хрешкова С.М. від 30.07.2012.

Керівнику Харківської обласної митниці ознайомити Хрешкова С.М. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

22.08.12 № 1717-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.08.12 № 1717-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Чопською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Тиса» Текелія Ю.В.

Підставою для направлення подання стали результати службового розслідування (акт від 31.07.2012), проведеного Чопською митницею згідно з наказом митниці від 21.07.2012 № 800 «Про призначення службового розслідування».

Службовим розслідуванням виявлено недотримання Текелієм Ю.В. вимог нормативно-правових актів з питань митної справи під час виконання ним своїх службових обов’язків.

Так, у порушення вимог пункту 5.10 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України від 11.06.2012 № 505/642, по закінченню зміни було неналежно проведено перерахування контрольних талонів та їх архівування, а також оформлення відповідного звіту про пропущені транспортні засоби, що прослідували по смузі руху «червоний коридор» .

Зазначене вище свідчить про неналежне виконання Текелієм Ю.В. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.13, 2.24 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Тиса» Чопської митниці, затвердженої начальником Чопської митниці 26.01.2012.

В особистих поясненнях Текелія Ю.В. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23, статтею 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання своїх службових обов’язків Текелію Юрію Васильовичу, начальнику відділу митного оформлення № 3 митного поста «Тиса» Чопської митниці, оголосити догану, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Чопської митниці, пояснення Текелія Ю.В. від 27.07.2012

Керівнику Чопської митниці ознайомити Текелія Ю.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

22.08.12 № 1720-к Про зняття дисциплінарних стягнень

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.08.12 № 1720-к

Про зняття дисциплінарних стягнень

Ураховуючи сумлінне виконання службових обов’язків, зразкову поведінку та зважаючи на те, що дисциплінарні стягнення забезпечили необхідний позитивний вплив – призвели до поліпшення показників у роботі, керуючись статтею 41 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

Зняти раніше накладене дисциплінарне стягнення – догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 17.08.2012 № 1690-к «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності», з:

Миронюка Олександра Васильовича, першого заступника начальника Рівненської митниці;

Остапенко Ірини Рудольфівни, начальника відділу митних платежів Рівненської митниці;

Єрьоменка Володимира Володимировича, першого заступника начальника Херсонської митниці;

Альохіна Віктора Івановича, начальника відділу митних платежів Херсонської митниці;

Горох Ірини Олександрівни, начальника відділу митних платежів Хмельницької митниці;

Савчука Олександра Васильовича, першого заступника начальника Черкаської митниці;

Сергієнка Миколи Миколайовича, начальника відділу митних платежів Черкаської митниці;

Михалькова Ігоря Івановича, першого заступника начальника Східної митниці;

Пасюка Сергія Вікторовича, начальника відділу митних платежів Східної митниці;

Стецюка Вячеслава Олександровича, першого заступника начальника Південної митниці;

Пономаренко Тетяни Вікторівни, начальника відділу митних платежів Південної митниці;

Таловіна Олександра Геннадійовича, першого заступника начальника Кримської митниці;

Ходова Вадима Івановича, начальника відділу митних платежів Кримської митниці;

Бойченко Тетяни Юліанівни, першого заступника начальника Київської регіональної митниці;

Мірзи Олександра Володимировича, першого заступника начальника Харківської обласної митниці;

Батіга Василя Петровича, начальника відділу митних платежів Харківської обласної митниці.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

23. 08.12 № 1/1-1.39/7031-ЕП Про службові посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

89500, Закарпатська обл., м. Чоп, пл. Європейська,7

Телефон: (0312) 71-19-98 Факс: (0312) 71-13-45

е:Mail : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

23. 08.12 № 1/1-1.39/7031-ЕП

Державна митна служба України

Державна митна служба України

Начальнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

Відповідно до Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни і знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України, затвердженої наказом ДМСУ від 17.08.10 № 924 надаємо інформацію про службове посвідчення, яке не повернене при звільнені до кадрового підрозділу Чопської митниці та вважається не дійсним:

№ п/п П.І.П. № посвідчення

1 Дідич Михайло Іванович 079735

З повагою

Начальник митниці О.І.Похилько

Чобаль М.В. (0312)711819

23.08.2012 № 5/41 – 6142-ЕП Про службові посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЯГОДИНСЬКА МИТНИЦЯ

44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с.Римачі

Телефон/Факс: (03377) 3-15-00, 3-15-49

23.08.2012 № 5/41 – 6142-ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних

технологій та статистики,

члену колегії Держмитслужби України

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

Відповідно до п.3.4 наказу Держмитслужби України від 17.08.10 № 924 повідомляємо, що службове посвідчення № 055101, видане на ім’я Богомаз Мирослави Вікторівни, здане у відділ кадрової роботи Ягодинської митниці, в зв’язку із звільненням.

Заступник начальника митниці С.А.Курило

Мостова Н.М., (03377) 31532

Дзенік І.А.

23.08.12 № 1744-к Про зняття дисциплінарних стягнень

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.08.12 № 1744-к

Про зняття дисциплінарних стягнень

Ураховуючи, що дисциплінарні стягнення забезпечили необхідний позитивний вплив – призвели до покращення показників у роботі, керуючись статтею 41 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

Зняти раніше накладене дисциплінарне стягнення – догану, оголошену наказом Держмитслужби України від 15.08.2012 № 1672-к «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності» з:

Цимбал Лілії Дмитрівни, першого заступника начальника Вінницької митниці;

Буяльського Сергія Володимировича, заступника начальника Вінницької митниці;

Хмарова Вадима В’ячеславовича, заступника начальника Вінницької митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

27.08.12 № 1752-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

27.08.12 № 1752-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Сумською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника начальника митниці Микули О.О.

Підставою для направлення подання стало незабезпечення 14.08.2012 Микулою О.О. виконання розпорядження т.в.о. начальника митниці від 27.08.2010 № 01/100?р, відповідно до якого він був зобов’язаним, але не забезпечив постійну присутність на телефонному зв’язку мобільної мережі чи міських абонентських номерах, які зазначені у Схемах оповіщення підрозділів митниці.

Вказане свідчить про порушення Микулою О.О. службової дисципліни.

Відповідно до вимог статей 6, 8 Дисциплінарного статуту митної служби України розпорядження прямих керівників є обов’язковими для виконання підлеглими та повинні виконуватись беззаперечно, точно та у визначений строк.

В особистих поясненнях Микули О.О. поважних причин порушення службової дисципліни не наведено.

Ураховуючи вищенаведене, керуючись вимогами статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Микулі Олександру Олександровичу, заступнику начальника Сумської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Сумської митниці від 17.08.2012 № 12/5730, пояснення Микули О.О. від 15.08.2012

Керівнику Сумської митниці ознайомити Микулу О.О. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.)довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

27.08.2012 № 5/41 –6183-ЕП Про службові посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЯГОДИНСЬКА МИТНИЦЯ

44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с.Римачі

Телефон/Факс: (03377) 3-15-00, 3-15-49

27.08.2012 № 5/41 –6183-ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних

технологій та статистики,

члену колегії Держмитслужби України

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

Відповідно до п.3.4 наказу Держмитслужби України від 17.08.10 № 924 повідомляємо, що службове посвідчення № 058554, видане на ім’я Гончарук Катерини Миколаївни, здане у відділ кадрової роботи Ягодинської митниці, в зв’язку із звільненням.

Заступник начальника митниці С.А.Курило

Мостова Н.М., (03377) 31532

Дзенік І.А.

29.08.12 № 1763 Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.08.12 № 1763

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Вінницькою митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кудлаєнка О.В.

Підставою для направлення подання стало виявлення 17.08.2012 керівництвом служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Вінницької митниці неналежного виконання вимог п.3 витягу з протоколу № 12 засідання колегії Держмитслужби України від 05.07.2012, відповідно до якого митниця була зобов’язана щомісячно надавати до Департаменту боротьби з контрабандою аналізу ризиків та протидії корупції інформацію про результати заходів, проведених з метою недопущення фактів незаконного вивезення за межі митної території України тютюнових виробів.

Відповідальним за організацію та виконання зазначеного пункту витягу з протоколу засідання колегії Держмитслужби України у Вінницькій митниці був визначений Кудлаєнко О.В., начальник оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Кудлаєнка О.В. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Кудлаєнку Олександру Васильовичу, начальнику оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Вінницької митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, подання Вінницької митниці від 17.08.2012 № 12/1-4577, пояснення Кудлаєнка О.В.

Керівнику Вінницької митниці ознайомити Кудлаєнка О.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

29.08.12 № 1764-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.08.12 № 1764-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Сумською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста «Шостка» Богомолова В.О.

Підставою для направлення подання стало незабезпечення 12.08.2012 Богомоловим В.О. виконання розпорядження начальника Сумської митниці від 03.07.2012 № 41/1 р щодо зобов’язання погодження з заступником начальника митниці виїзду за межі зони діяльності митного поста «Шостка».

Вказане свідчить про порушення Богомоловим В.О. службової дисципліни.

Відповідно до вимог статей 6, 8 Дисциплінарного статуту митної служби України розпорядження прямих керівників є обов’язковими для виконання підлеглими та повинні виконуватись беззаперечно, точно та у визначений строк.

В особистих поясненнях Богомолова В.О. поважних причин порушення службової дисципліни не наведено.

Ураховуючи вищенаведене, керуючись вимогами статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Богомолову Вячеславу Олександровичу, начальнику митного поста «Шостка» Сумської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Сумської митниці від 17.08.2012 № 12/5731, пояснення Богомолова В.О. від 13.08.2012

Керівнику Сумської митниці ознайомити Богомолова В.О. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

30.08.12 № 12/39-02/18613-ЕП Про службові посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПІВДЕННА МИТНИЦЯ

65078, м.Одеса, вул.Гайдара, 21а

Телефони: (048) 734-28-00 Факс: (048) 734-28-05

30.08.12 № 12/39-02/18613-ЕП

Директору Департаменту кадрової роботи

Крамаренку К.В.

Начальнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики

Держмитслужби України

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

У відповідності до п. 3.8. Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни й знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 01.02.2001 № 40 у редакції наказу Держмитслужби України від 17.08.2010 № 924 інформуємо, що службове посвідчення Південної митниці за № 074138, видане 29.06.2011 Дмитрієву Миколі Миколайовичу, було викрадено 28.08.2012.

За даним фактом призначено службове розслідування.

При пред`явленні зазначеного посвідчення митним органам вважати його недійсним.

З повагою,

т.в.о. начальника митниці В.О.Стецюк

Семененко, (048) 734-28-06

31.08.12 № 1782-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

31.08.12 № 1782-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Чопською митницею внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митних інформаційних технологій Стегури В.В.

Підставою для направлення подання стало неналежне виконання службових обов’язків Стегурою В.В. з організації роботи та контролю за діями підлеглих посадових осіб 28.07.2012 при виникненні збоїв у роботі відомчої телекомунікаційної мережі на митному посту «Лужанка», наслідком чого стала відсутність зв’язку з Єдиною автоматизованою інформаційною системою Держмитслужби України.

Вказане вище свідчить про неналежне виконання Стегурою В.В. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.8, 2.17, 2.18. посадової інструкції начальника відділу митних інформаційних технологій Чопської митниці, затвердженої начальником митниці 02.04.2012.

Відповідно до вимог статті 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Стегури В.В. поважних причин неналежного виконання своїх обов’язків не наведено.

З огляду на вищевказане, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Стегурі Віктору Васильовичу, начальнику відділу митних інформаційних технологій Чопської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Чопської митниці, пояснення Стегури В.В. від 28.07.2012

Керівнику Чопської митниці ознайомити Стегуру В.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

 

Вверх

 

 

Вверх