Накази Державної митної служби України лютий 2012

 Orders of the State Customs Service of Ukraine in February 2012

06.02.12 № 240-к Про припинення перебування на державній службі

 

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

06.02.12 № 240-к

Про припинення перебування на державній службі

Комісією, створеною відповідно до наказу Держмитслужби України від 25.01.2012 № 57, проведено тематичну перевірку окремих напрямів діяльності Івано-Франківської митниці, за результатами якої встановлено наступне.

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 14.09.2009 № 858 ТзОВ «Брокер-Сервіс» видано ліцензію на право здійснення брокерської діяльності. Згідно з наказом Івано-Франківської митниці від 24.06.2011 № 288 Зіняку Дмитру Ярославовичу видано кваліфікаційне посвідчення митного брокера № 000073/00/206.

Зіняк Д.Я. працював на посаді декларанта в ТзОВ «Брокер-Сервіс» з 01.06.2011 по 17.10.2011, та з 17.10.2011 переведений на посаду менеджера.

В період з 30.06.2011 по 17.10.2011 Зіняком Д.Я. було здійснено декларування товарів за 243 вантажними митними деклараціями (далі - ВМД), у відділі митного оформлення № 5 Івано-Франківської митниці.

Як установлено, Зіняк Дмитро Ярославович є сином Зіняка Ярослава Миколайовича, заступника начальника Івано-Франківської митниці.

Згідно з вимогами пункту 3.6 Розподілу обов’язків між начальником Івано-Франківської митниці та його заступниками, затвердженого Головою Держмитслужби України 14.12.2010, Зіняк Я.М. спрямовує, координує та контролює роботу підрозділів митниці: митних постів «Коломия», «Ямниця», відділів митного оформлення № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, відділу контролю за переміщенням товарів.

Перевіркою також встановлено, що в період з 01.06.2011 по 21.09.2011 Зіняком Я.М., як заступником начальника митниці, було розглянуто 30 листів про погодження з інших митниць та за результатами розгляду дозволено митне оформлення товарів в Івано-Франківській митниці. У 7 випадках (23,3%) листів про погодження за 22 ВМД декларування товарів здійснювалося представниками ТзОВ «Брокер-Сервіс».

У період з 01.07.2011 по 31.12.2011 зазначеним підприємством було надано митно-брокерські послуги із декларування товарів за 3 020 ВМД, що становить 10,3 % від загальної кількості ВМД, оформлених за цей період Івано-Франківською митницею.

Статтею 416 Митного кодексу України визначено, що посадові особи митних органів не можуть обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств - митних брокерів, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі родичі зазначених посадових осіб.

У жовтні 2011 року начальником Івано-Франківської митниці було встановлено зазначені обставини, вказано на це Зіняку Я.М. та запропоновано вжити відповідних заходів. 17.10.2011 наказом керівника ТзОВ «Брокер-Сервіс» Зіняк Д.Я. був переведений на посаду менеджера цього підприємства.

Однак, згідно з інформацією, яка міститься в обліковій картці ТЗоВ «Брокер-Сервіс» (дата переоформлення картки 10.01.2012), Зіняк Д.Я. залишається особою, уповноваженою на роботу з митницею.

Таким чином, Зіняк Я.М., продовжуючи обіймати займану посаду, не вжив відповідних заходів з метою усунення обставин, що суперечать вимогам статті 416 Митного кодексу України.

Вказане вище є неприпустимим з боку посадових осіб митних органів, свідчить про недотримання Зіняком Я.М. основних обов’язків державних службовців.

Згідно з нормами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також додержуватись у своїй діяльності Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців Зіняк Я.М. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати службові обов’язки.

Таким чином Зіняком Я.М. порушено Присягу державних службовців, що є підставою для припинення перебування на державній службі.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 06.02.2012 перебування на державній службі в митних органах Зіняка Ярослава Миколайовича, заступника начальника Івано-Франківської митниці.

Підстава: Закон України «Про державну службу», доповідна записка від 01.02.2012.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Івано-Франківської митниці ознайомити Зіняка Я.М. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

06.02.12 № 246-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

06.02.12 № 246-к

Про припинення перебування на державній службі

03.02.2012 співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області у службовому приміщенні відділу митного оформлення № 3 митного поста „Одеса-порт” Південної митниці проведено слідчі дії з метою з’ясування обставин вимагання та незаконного одержання грошових коштів працівниками митного поста „Одеса-порт” Південної митниці.

За результатами проведених заходів було затримано заступника начальника митного поста „Одеса-порт” Дем’янчука Л.А. та заступника начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста „Одеса-порт” Зарецького І.Г.

Як слідує із листа Управління Служби безпеки України в Одеській області від 06.02.2012 № 4-677, у відношенні Дем’янчука Л.А. та Зарецького І.Г. 04.02.2012 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Вказане вище є неприпустимим з боку посадових осіб митної служби, завдає шкоди авторитетові як Південної митниці, так і митної служби України вцілому.

Згідно з вимогами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців Дем’янчук Л.А. та Зарецький І.Г. зобов’язувалися суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Зазначене свідчить про порушення Дем’янчуком Л.А., Зарецьким І.Г. Присяги державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 06.02.2012 перебування на державній службі в митних органах України:

Дем’янчука Любомира Анатолійовича, заступника начальника митного поста ,,Одеса - порт” Південної митниці;

Зарецького Ігоря Григоровича, заступника начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста ,,Одеса - порт” Південної митниці.

Підстави: Закон України «Про державну службу», подання Південної митниці.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Південної митниці ознайомити Дем’янчука Л.А. та Зарецького І.Г. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

 

07.02.12 № 259-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.02.12 № 259-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 11.01.2012 № 23 (зі змінами) проведено службову перевірку, за результатами якої встановлено, що листами Генеральної прокуратури України від 23.12.2011 та від 29.12.2011 повідомлено Південну митницю про проведення в порядку статті 97 КПК України перевірки стосовно посадових осіб Південної митниці щодо законності митного оформлення буксирів «Туман», «Торнадо», «Юпітер» та затребувані копії відповідних документів (доповідна записка від 30.01.2012 № 1940/20).

Крім того, виявлено, що Генеральною прокуратурою України 28-30.12.2012 були викликані для надання пояснень щодо митного оформлення вищевказаних транспортних засобів сім працівників Південної митниці.

При цьому, інформація про виклики працівників митниці до правоохоронного органу була підготовлена начальником відділу кадрової роботи Південної митниці Поповою О.М. (на даний час – головний інспектор митного поста «Роздільна») і направлена до Державної митної служби України несвоєчасно, чим порушено вимоги пунктів 2.1.8, 2.2 Порядку інформування Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції про стан антикорупційної роботи та надзвичайні події в митних органах, затвердженого наказом Держмитслужби України від 05.08.2010 № 878.

Вищенаведене свідчить про неналежне виконання Поповою О.М. своїх службових обов’язків, визначених п. 2.1.10 Посадової інструкції начальника відділу кадрової роботи Південної митниці, затвердженої начальником митниці 08.07.2011.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Попової О.М. поважних причин порушення службової дисципліни не наведено.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статями 21, 22, п. 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю :

За порушення службової дисципліни Поповій Олені Миколаївні, головному інспектору митного поста «Роздільна» Південної митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, доповідна записка від 30.01.2012 № 1940/20, подання Південної митниці від 12.01.2012 № 11/25-01/450, пояснення Попової О.М.

Керівнику Південної митниці ознайомити Попову О.М. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до особового складу митних органів.

Керівникам митних органів, спеціалізованих митних установ забезпечити неухильне дотримання вимог наказу Держмитслужби України від 05.08.2010 № 878.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

09.02.12 № 266-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

09.02.12 № 266-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 27.01.2012 № 59 проведено службову перевірку з метою зясування обставин дотримання посадовими особами Херсонської митниці вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань митної справи під час здійснення ними митного контролю та оформлення товарів у митному режимі експорту за ВМД від 17.01.2012 № 508000009/2012/000264.

За результатами службової перевірки (доповідна записка від 07.02.2012) встановлено незабезпечення першим заступником начальника Херсонської митниці Альохіним В.І. якісного виконання покладених на митницю завдань щодо митного контролю та митного оформлення товарів, а також належного рівня організації роботи структурних підрозділів митниці та контролю за діями особового складу, що призвело до порушення вимог нормативно-правових актів України з питань митної справи з боку посадових осіб митного поста «Херсон – центральний» під час здійснення 17.01.2012 митного контролю та оформлення товару «Шлакоподібні відходи ливарного виробництва чорних металів».

Наведене свідчить про неналежне виконання Альохіним В.І. службових обов’язків, визначених пунктами 2.2.4, 2.2.8, 2.2.10, 2.3.5, 2.3.6, 2.6.3 Посадової інструкції першого заступника начальника Херсонської митниці, затвердженої начальником митниці 30.07.2010

Крім того, перевіркою встановлено, що заступником начальника митниці – начальником служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Херсонської митниці Гордецьким К.І. не забезпечено належну організацію роботи та не вжито достатніх заходів, направлених на виявлення та припинення фактів переміщення ПАТ «Сигма» товарів через митний кордон України з порушенням вимог законодавства України з питань митної справи.

Вищенаведене свідчить про неналежне виконання Гордецьким К.І. службових обов’язків, визначених пунктами 2.1.1, 2.2.1 Посадової інструкції заступника начальника Херсонської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, затвердженої начальником митниці 13.09.2010.

В особистих поясненнях Альохін В.І. не наводить поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, на підставі результатів службової перевірки та керуючись статями 21, 22, пунктом 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

1.За неналежне виконання службових обов’язків Альохіна Віктора Івановича, першого заступника начальника Херсонської митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь.

Підстави: Доповідна записка про результати службової перевірки від 07.02.2012, пояснення Альохіна В.І.

Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника начальника Херсонської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Гордецького К.І. вирішити після закінчення його тимчасової непрацездатності та надання ним пояснень.

Керівнику Херсонської митниці ознайомити Альохіна В.І. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

09.02.12 № 269-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

09.02.12 № 269-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Івано-Франківською митницею внесені до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Ілика Є.М., начальника відділу митного оформлення № 4, та Біля С.О., начальника відділу дізнання та провадження в справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Підставами для внесення вищевказаних подань стали результати опрацювання Івано-Франківською митницею подання Генеральної прокуратури України від 26.12.2011 № 04/2/2/2-392 вих. про усунення порушень вимог закону та подання прокуратури Івано-Франківської області від 22.12.2011 № 04/2/2-275 вих.11 про усунення порушень вимог закону при здійсненні провадження у справах про порушення митних правил.

За результатами опрацювання зазначених актів прокурорського реагування встановлено, що унаслідок недотримання начальником відділу митного оформлення № 4 Івано-Франківської митниці Іликом Є.М. п. 4 Порядку контролю під час провадження у справах про порушення митних правил та дізнання у кримінальних справах про контрабанду, затвердженого наказом Державної митної служби України від 21.03.2008 № 255, рішення про складання протоколу про порушення митних правил від 22.09.2011 №223/20600/11 головним інспектором відділу митного оформлення № 4 Івано-Франківської митниці Яцівим М.І. прийнято передчасно.

Унаслідок неналежного контролю начальника відділу дізнання та провадження в справах про порушеннями митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Івано-Франківської митниці Біля С.О. за провадженням, яке здійснювалось у цій справі головним інспектором відділу дізнання та провадження в справах про порушеннями митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Івано-Франківської митниці Колосовською І.Я., не здобуто доказів, достатніх для притягнення особи до відповідальності за порушення митних правил.

Крім того, у поданні Генеральної прокуратури України зазначено, що при проведенні дізнання у кримінальній справі № 2011/206/04 допущені порушення вимог статей 85, 178, 190 та 195 КПК України. Дізнання у вказаній кримінальній справі здійснював начальник відділу дізнання та провадження в справах про порушеннями митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Івано-Франківської митниці Біль С.О.

Вказані порушення стали можливими внаслідок неналежного виконання:

начальником відділу митного оформлення № 4 Іликом Є.М. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.10 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 4 Івано-Франківської митниці, затвердженої 06.04.2011;

начальником відділу дізнання та провадження в справах про порушеннями митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Білем С.О. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.7, 2.10 посадової інструкції начальника відділу дізнання та провадження в справах про порушеннями митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Івано-Франківської митниці, затвердженої 02.07.2010.

В особистих поясненнях Іликом Є.М. та Білем С.О. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання своїх службових обов’язків оголосити догану:

Ілику Євгену Миколайовичу, начальнику відділу митного оформлення № 4 Івано-Франківської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення щорічної відпустки;

Білю Сергію Орестовичу, начальнику відділу дізнання та провадження в справах про порушеннями митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Івано-Франківської митниці.

Підстави: подання Івано-Франківської митниці від 23.01.2012 № 07-48/1/478, пояснення Ілика Є.М., Біля С.О.

Керівнику Івано-Франківської митниці ознайомити вказаних вище працівників з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

10.02.12 № 279-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

10.02.12 № 279-к

Про припинення перебування на державній службі

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 27.01.2012 № 59 комісію Держмитслужби України проведено службову перевірки з метою з’ясування обставин дотримання посадовими особами Херсонської митниці вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань митної справи під час здійснення митного контролю та оформлення товарів у митному режимі «експорт» за ВМД від 17.01.2012 № 508000009/2012/000264.

За результатами перевірки встановлено наступне.

19.01.2012 шість транспортних засобів за р/н ВС2855ВМ/ВС1664ХТ, ВС2860ВМ/ВС0833ХТ, ВС2856ВМ/ВС1663ХТ, ВС4006ВК/ВС1667ХТ, ВС2857ВМ/ВС1665ХТ, AC6113BB/AС2174ХТ із задекларованим в режимі експорт товаром «Шлакоподібні відходи ливарного виробництва чорних металів, неправильної форми. Маркування та торгова марка відсутні» прибули в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці.

Під час проведення митного контролю зазначених транспортних засобів посадовими особами Ягодинської митниці було встановлено, що товар, який переміщується в даних автотранспортних засобах, не відповідає відомостям, заявленим у ПМД від 17.01.2012 № 508000009/2012/000264 та комплекті поданих товарно-супровідних та комерційних документів.

Відповідно до висновків Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи Держмитслужби України, в даних транспортних засобах переміщувались товари, які не відповідали інформації, зазначеній в графі 31 ПМД від 17.01.2012 № 508000009/2012/000264, зокрема у транспортних засобах:

ВС4006ВК/ВС1667ХТ переміщувався вантаж «брухт корозійностійкої (нержавіючої) сталі»;

ВС2856ВМ/ВС1663ХТ переміщувався вантаж «відходи та брухт мідні»;

ВС2855ВМ/ВС1664ХТ переміщувався вантаж «відходи та брухт корозійностійкої (нержавіючої) сталі»;

ВС2857ВМ/ВС1665ХТ переміщувався вантаж «феронікель»;

ВС2860ВМ/ВС0833ХТ переміщувався вантаж «відходи та брухт корозійностійкої (нержавіючої) сталі»;

АС6113ВВ/АС2174ХТ переміщувався вантаж «відходи та брухт на основі міді та цинку (латуні)».

Відповідно до Актів консультації Волинської Торгово-промислової палати загальна вартість брухту вищевказаних кольорових металів становить 1 893 862 грн.

За даним фактом Ягодинською митницею 27.01.2012 було складено протокол про порушення митних правил № 0110/20500/2012.

Як установлено комісією, вказані вище транспортні засоби з вантажем були оформленні головним інспектором митного поста «Херсон-Центральний» Херсонської митниці Іщенком О.С., про що свідчить факт проставляння ним на товаросупровідних документах штампу «Під митним контролем» № 061, особистої номерної печатки № 091, та його особисті пояснення.

Однак, при здійсненні митного оформлення товарів, які переміщувались вказаними транспортними засобами, Іщенком О.С. були оформлені документи, які засвідчували результати проведення митних процедур, без фактичного їх здійснення, що є порушенням вимог:

статей 40, 42, 55, 70 Митного кодексу України, в частині проведення митного контролю та митного оформлення в обсязі, необхідному для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи;

Порядку митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.04.2005 за № 439/10719 (далі – Порядок), в частині проведення митного огляду.

Комісією, установлено, що причинами та умовами, які сприяли вищевказаним порушенням, стало незабезпечення належної організації роботи та контролю з боку начальника відділу митного оформлення

Тавожнянського Ю.В. та заступника начальника вищевказаного підрозділу Копичинського Ю.М.

Вказане підтверджується, окрім іншого, і тим фактами, що:

роботу «єдиного офісу» було організовано неналежним чином, що призвело до порушення вимог Порядку та Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 № 574 в частині прийняття безпосередньо Іщенком О.С. поза місцем розташування «єдиного офісу» комплекту комерційних та товаросупровідних документів на товари, які переміщувались транспортними засобами;

не здійснювався контроль за організацією роботи та станом справ у тимчасовій зоні митного контролю ПАТ «Сигма»;

не здійснювався контроль за виїздом інспекторів у вказану зону митного контролю та веденням Журналу обліку виїздів інспекторів для проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів (справа № 17-108).

Зазначені вище факти свідчать про незадовільний стан службової дисципліни у даному підрозділі, є наслідком бездіяльності та несумлінного виконання службових обов’язків Тавожнянським Ю.В. та Копичинським Ю.М., визначених їх посадовими інструкціями.

У разі фактичного переміщення через митний кордон України даних транспортних засобів з товарами, Державному бюджету України було б завдано збитків на суму 324 139,62 грн.

Вказані вище порушення з боку посадових осіб Херсонської митниці свідчать про недбале ставлення до виконання ними своїх службових обов’язків, визначених посадовими інструкціями, основних обов’язків державних службовців, що дискредитує митний орган, як державний орган, у якому вони працюють.

Згідно з нормами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також додержуватись у своїй діяльності Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців, вказані посадові особи зобов’язувалися суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

В особистих поясненнях Іщенка О.С., Тавожнянського Ю.В., Копичинського Ю.М. поважних причин несумлінного виконання службових обов’язків не наведено.

Таким чином Іщенком О.С., Тавожнянським Ю.В., Копичинським Ю.М. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи результати, отримані проведеною службовою перевіркою, характер порушень, обставини, за яких вони були вчинені, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 10.02.2012 перебування на державній службі в митних органах:

Тавожнянського Юрія Вікторовича, начальника відділу митного оформлення Херсонської митниці;

Копичинського Юрія Миколайовича, заступника начальника відділу митного оформлення Херсонської митниці;

Іщенка Олександра Сергійовича, головного інспектора митного поста «Херсон-Центральний» Херсонської митниці.

Підстава: доповідна записка від 07.02.2012, пояснення працівників.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Херсонської митниці ознайомити осіб, вказаних у цьому наказі, з наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

22.02.12 № 352-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.02.12 № 352-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Херсонською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Груненка О.В.

Під час відомчої телефонної конференції під головуванням заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С.Д., яка відбулась 30.01.2012, роботу Херсонської митниці на правоохоронному напрямку визнано незадовільною.

Вказане стало наслідком неналежного виконання Груненком О.В. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 1.3, 2.1.1, 2.2.1, 2.5 посадової інструкції заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, затвердженої 13.09.2010, у частині організації діяльності служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил у напрямку пошукової та аналітичної роботи з виявлення та припинення порушень митних правил.

В особистих поясненнях Груненка О.В. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Груненку Олексію Валентиновичу, заступнику начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Херсонської митниці від 09.02.2012 № 07/03-19/767, пояснення Груненка О.В., Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV.

Керівнику Херсонської митниці ознайомити Груненка О.В. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

24.02.2012 №12/1166 - ЕП Щодо вилучення службового посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СУМСЬКА МИТНИЦЯ

40020 м. Суми, вул. Воровського , 24

телефон, факс: (0542) 24-72-18

24.02.2012 №12/1166 - ЕП

В.о. начальника Департаменту

митних інформаційних технологій

та статистики Державної митної

служби України

Юрченко К.Г.

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Щодо вилучення службового посвідчення

На виконання підпункту б пункту 4.2 розділу 4 Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни й знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України, затвердженої наказом Держмитслужби від 17.08.2010 № 924, інформуємо, що службові посвідчення начальника відділу Білосорочки С.А., провідного інспектора Лютова Л.П. та головного інспектора Михайличенка М.М. вилучені у зв’язку з їх звільненням з митних органів.

№ Прізвище, ім’я, по-батькові № посвідчення Дата видачі посвідчення

Білосорочка Сергій Анатолійович 067621 19.01.2010

Лютов Леонід Павлович 074250 10.05.2011

Михайличенко Микола Миколайович 058078 14.07.2008

Начальник митниці В.В.Орлов

Курушина,

(0542) 68-71-55

28.02.2012 № 13/1-355-ЕП Щодо керівників митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Департамент кадрової роботи

28.02.2012 № 13/1-355-ЕП

Керівникам структурних підрозділів апарату

Держмитслужби України

Керівникам митних органів, спеціалізованих митних установ

Ректору Академії митної служби України

Щодо керівників митних органів

Департамент кадрової роботи Держимитслужби України інформує, що відповідно до наказів Державної митної служби України:

- Губарєва Валерія Ілларіоновича призначено заступником начальника Чернівецької обласної митниці;

- Демчука Дмитра Вікторовича призначено на посадузаступника начальника Чернівецької обласної митниці - начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Гордецького Костянтина Ілліча звільнено з посади заступника начальника Херсонської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Хмарова Вадима В’ячеславовича, заступника начальника Хмельницької митниці переведено на посаду заступника начальника Вінницької митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Кореніцина Сергія Анатолійовича звільнено з посади першого заступника начальника Східної митниці;

- Федорчука Юрія Володимировича призначено на посаду заступника начальника Чопської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Директор Департаменту кадрової роботи К.В.Крамаренко

Паламаренко М.М. 491-19-08

28.02.12 № 408-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

28.02.12 № 408-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Департаментом боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції здійснено аналіз діяльності підрозділів митного оформлення Південної та Львівської митниць у напрямі протидії митним правопорушенням.

За результатами аналізу встановлено, що робота вищевказанихпідрозділів протягом 2012 року у напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил свідчить про формальний підхід до виявлення правопорушень.

Так, у заведених підрозділами митного оформлення Львівської митниці 157 справ про порушення митних правил, вартість предметів правопорушень становить лише 43 відсотка від загальної вартості предметів у справах про порушення митних правил, заведених митницею. У Південній митниці такий показник становить 18 відсотків.

Вказане стало можливим внаслідок послаблення контролю за діяльністю підпорядкованих підрозділів митного оформлення з боку заступника начальника Львівської митниці Мрочка І.С. та Паскара В.І., начальника митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці, який з 04.01.2012 тимчасово виконує обов’язки першого заступника начальника Південної митниці.

В особистих поясненнях Мрочка І.С. та Паскара В.І. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

Паскару В’ячеславу Іллічу, начальнику митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці (тимчасово виконуючому обов’язки першого заступника начальника Південної митниці);

Мрочку Ігорю Семеновичу, заступнику начальника Львівської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, доповідна записка від 28.02.2012.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до Південної, Львівської та Чопської митниць.

Керівникам Південної та Львівської митниць ознайомити вказаних працівників з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.02.12 № 421-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.02.12 № 421-к

Про припинення перебування на державній службі

28.02.2012 співробітниками Управління Служби безпеки України у м. Києві у службовому приміщенні митного поста «Київ-аеропорт» Київської регіональної митниці було затримано старшого інспектора митного поста «Київ-аеропорт» Бокатого А.В. під час одержання хабара.

За даним фактом 28.02.2012 прокуратурою Оболонського району м. Києва у відношенні Бокатого А.В. порушено кримінальну справу № 5062-90.

Згідно з вимогами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців Бокатий А.В. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Зазначене свідчить про порушення Бокатим А.В. Присяги державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 29.02.2012 перебування на державній службі в митних органах України Бокатого Андрія Валерійовича, старшого інспектора митного поста «Київ-аеропорт» Київської регіональної митниці.

Підстави: Закон України «Про державну службу», подання Київської регіональної митниці.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Київської регіональної митниці ознайомити Бокатого А.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.02.12 № 422-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.02.12 № 422-к

Про припинення перебування на державній службі

Луганською митницею направлено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України Вовка О.О., заступника начальника Луганської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, Арбузова І.В., заступника начальника відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, Слободяника С.М., заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальника відділу митної варти, Шевченка Б.В., провідного інспектора відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, Кравцова Є.О., головного інспектора відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Підставою для направлення вищевказаних подань стало порушення 28.02.2012 кримінальної справи у відношенні вказаних вище посадових осіб Луганської митниці за ознаками вчинення ними злочину у сфері службової діяльності, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Відповідно до вимог ст. 5 Закону України “Про державну службу” державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України “Про державну службу” одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України.

Відповідно до вимог ст. 408 і ст. 413 Митного кодексу України, ст. 17 Закону України “Про державну службу” Вовк О.О., Арбузов І.В., Слободяник С.М., Шевченко Б.В. та Кравцов Є.О., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувались суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Вовком О.О., Арбузовим І.В., Слободяником С.М., Шевченком Б.В. та Кравцовим Є.О., порушено Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України та сумлінного виконання своїх обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 10, ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 29.02.2012 перебування на державній службі в митних органах України:

Вовка Олександра Олексійовича, заступника начальника Луганської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

Арбузова Ігоря Володимировича, заступника начальника відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Луганської митниці;

Слободяника Сергія Миколайовича, заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальника відділу митної варти Луганської митниці;

Шевченка Богдана Володимировича, провідного інспектора відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Луганської митниці;

Кравцова Євгена Олександровича, головного інспектора відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Луганської митниці.

Підстави: Закон України “Про державну службу”, подання Луганської митниці.

Керівнику Луганської митниці видати відповідний наказ по митному органу, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Директору Департаменту кадрової роботи довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

 

Вверх

 

 

Вверх