Накази Державної митної служби України липень 2012

 Orders of the State Customs Service of Ukraine in July 2012

02.07.12 № 1335-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

02.07.12 № 1335-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Держмитслужбою України встановлено, що керівництвом Харківської обласної митниці, а саме: начальником митниці Івановим С.В., першим заступником начальника митниці Мірзою О.В. та заступником начальника митниці Раліком С.К. неналежно організовано роботу митниці у вихідний день 30.06.2012.

Вказане свідчить про неналежне виконання Івановим С.В., Мірзою О.В., Раліком С.К. своїх службових обов’язків та порушення службової дисципліни, передбачене пунктом 1 статті 22 Дисциплінарного статуту митної служби України.

В особистих поясненнях Іванова С.В., Мірзи О.В., Раліка С.К. поважних причин порушення службової дисципліни не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23, пунктом 2 статті 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни оголоситидогану:

Іванову Сергію Володимировичу, начальнику Харківської обласної митниці;

Мірзі Олександру Володимировичу, першому заступнику начальника Харківської обласної митниці;

Раліку Сергію Казимировичу, заступнику начальника Харківської обласної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, пояснення працівників.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

03.07.12 № 1369-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

03.07.12 № 1369-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Харківською обласною митницею внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника господарсько – експлуатаційного відділу Пінського С.Д.

Підставою для направлення подання стало невиконання Пінським С.Д. пункту 4 Плану заходів Харківської обласної митниці з питань прискорення передачі конфіскованого майна органам ДВС та надходження коштів до Державного бюджету від його реалізації, затвердженого начальником митниці 23.05.2012.

Відповідно до зазначеного вище пункту плану, господарсько – експлуатаційному відділу доручено у строк до 25.05.2012 провести аналіз залишків конфіскованого майна в розрізі видів товарів.

Однак, станом на 13.06.2012 зазначений захід не виконано.

Вказане стало можливим унаслідок низького рівня організації та контролю за роботою підпорядкованого особового складу з боку начальника господарсько – експлуатаційного відділу, що свідчить про неналежне виконання Пінським С.Д. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.2, 2.3 та 2.4 посадової інструкції начальника господарсько – експлуатаційного відділу Харківської обласної митниці, затвердженої 29.12.2011.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Пінський С.Д. поважних причин неналежного виконання своїх обов’язків не наводить.

З огляду на вищевказане, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Пінському Сергію Дмитровичу, начальнику господарсько – експлуатаційного відділу Харківської обласної митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Харківської обласної митниці від 15.06.2012 № 12/01-7470, пояснення Пінського С.Д., Дисциплінарний статут митної служби України.

Керівнику Харківської обласної митниці ознайомити Пінського С.Д. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

03.07.12 № 1370-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

03.07.12 № 1370-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Харківською обласною митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Лашакова І.М.

Підставою для направлення подання стали результати аналізу роботи особового складу відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил упродовж 2012 року.

Під час проведення зазначеного аналізу заступником начальника митниці - начальником служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Коваленком В.М. встановлено факти неналежного здійснення окремими працівниками підрозділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї заходів з виявлення, розкриття, припинення та запобігання порушенням митного законодавства, що свідчить про неналежне виконання ними вимог п. 13 Положення про відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської обласної митниці.

Зазначене вище вказує на незадовільний стан організації роботи особового складу з боку начальника відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської обласної митниці Лашакова І.М.

Відповідно до п.п. 2.1 та 2.17 посадової інструкції начальника відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, Лашаков І.М. зобов’язаний забезпечувати виконання завдань, покладених на відділ, організовувати роботу підпорядкованих працівників та здійснювати контроль за їх діяльністю.

Вказане вище свідчить про неналежне виконання Лашаковим І.М. своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.1 та 2.17 посадової інструкції начальника відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської обласної митниці, затвердженої 29.12.2011.

В особистих поясненнях Лашаковим І.М. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання своїх службових обов’язків оголосити догану Лашакову Ігорю Миколайовичу, начальнику відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської обласної митниці.

Підстави: подання Харківської обласної митниці від 15.06.2012 № 12/01-7497, пояснення Лашакова І.М., Дисциплінарний статут митної служби України.

Керівнику Харківської обласної митниці ознайомити Лашакова І.М. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

03.07.12 № 1371-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

03.07.12 № 1371-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Полтавською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Курнакова В.В., заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил - начальника оперативного відділу.

Підставою для направлення подання стало встановлення під час проведення 08.06.2012 селекторної наради факту неналежного виконання службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Полтавської митниці вимог листа Держмитслужби України від 19.04.2012 № 11.1/4-20/4513-ДСК щодо здійснення щоденного моніторингу та контролю за законністю зовнішньоекономічних операцій.

Зазначене стало можливим унаслідок низького рівня організації роботи підлеглих посадових осіб та неналежного виконання Курнаковим В.В. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.1, 2.3, 2.6 та 2.36 посадової інструкції заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил - начальника оперативного відділу Полтавської митниці, затвердженої 08.02.2012.

В особистих поясненнях Курнаковим В.В. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

Курнакову Володимиру Валерійовичу, заступнику начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил - начальнику оперативного відділу Полтавської митниці.

Підстави: подання Полтавської митниці від 11.06.2012 № 19/05-2960, пояснення Курнакова В.В., Дисциплінарний статут митної служби України.

Керівнику Полтавської митниці ознайомити Курнакова В.В. з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

03.07.12 № 1372-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

03.07.12 № 1372-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Івано-Франківською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митних платежів Барложецького М.Я.

Підставою для направлення подання стало незабезпечення Барложецьким М.Я. належного виконання вимог листа Держмитслужби України від 07.06.2012 № 11.1/2-15.2/6422-ЕП «Щодо контролю за визначенням митної вартості товарів».

Так, внаслідок низького рівня організації Барложецьким М.Я. роботи підлеглих посадових осіб та відсутності з його боку неналежного контролю за підготовкою матеріалів, стало надання до Держмитслужби України недостовірних даних щодо ефективності роботи відділу митних платежів у частині контролю за визначенням митної вартості товарів.

Вказане свідчить про неналежне виконання Барложецьким М.Я. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1 та 2.20 посадової інструкції начальника відділу митних платежів Івано-Франківської митниці, затвердженої 01.03.2012.

В особистих поясненнях Барложецького М.Я. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Барложецькому Мирославу Ярославовичу, начальнику відділу митних платежів Івано-Франківської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Івано-Франківської митниці від 14.06.2012 № 07-48/1/5734, пояснення Барложецького М.Я., Дисциплінарний статут митної служби України.

Керівнику Івано-Франківської митниці ознайомити Барложецького М.Я. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

04.07.12 № 1376-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.07.12 № 1376-к

Про припинення перебування на державній службі

Чернігівською митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України головного інспектора митного поста «Чернігів-вантажний» Зав’ялова О.В. та провідного інспектора цього митного поста Федченко Н.О.

Підставою для направлення подання стало затримання 04.07.2012 співробітниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернігівській області Зав’ялова О.В. та Федченко Н.О. у зв’язку з отриманням хабара.

Відповідно до вимог статей 5 і 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, сумлінно виконувати свої службові обов’язки, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців Зав’ялов О.В. та

Федченко Н.О. зобов’язувалися суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Зав’яловим О.В. та Федченко Н.О. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами статті 17, пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців у відповідності до

пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України «Про державну службу» припинити 04.07.2012 перебування на державній службі в митних органах України:

Зав’ялова Олександра Володимировича, головного інспектора митного поста «Чернігів-вантажний» Чернігівської митниці;

Федченко Наталію Олександрівну, провідного інспектора митного поста «Чернігів-вантажний» Чернігівської митниці.

Підстава: Закон України «Про державну службу», подання Чернігівської митниці.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Чернігівської митниці ознайомити Зав’ялова О.В. та Федченко Н.О. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

04.07.12 № 1377-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.07.12 № 1377-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Чернігівською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника начальника митниці Хіміча О.Б. та начальника митного поста «Чернігів-вантажний» Кузьменка Р.В.

Підставою для направлення подання стало неналежне виконання службових обов’язків Хімічем О.Б. та Кузьменком Р.В. з організації роботи та контролю за діями підлеглих при здійсненні ними 04.07.2012 митного контролю та митного оформлення товарів на митному посту «Чернігів-вантажний».

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Хіміча О.Б. та Кузьменка Р.В. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевказане, керуючись статтями 21, 22, пунктом 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків понизити у спеціальному званні на один ступінь:

Хіміча Олександра Борисовича, заступника начальника Чернігівської митниці;

Кузьменка Руслана Валентиновича, начальника митного поста «Чернігів-вантажний» Чернігівської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Чернігівської митниці, пояснення Хіміча О.Б., Кузьменка Р.В.

Керівнику Чернігівської митниці ознайомити Хіміча О.Б. та

Кузьменка Р.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

05.07.12 № 1380-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

05.07.12 № 1380-к

Про припинення перебування на державній службі

Південною митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України провідного інспектора аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Гаврикова М.В.

Підставою для внесення подання стало затримання 04.07.2012 співробітниками Головного Управління МВС України в Одеській області Гаврикова М.В. у зв’язку із причетністю його до зберігання наркотичних засобів.

За даним фактом 04.07.2012 порушено кримінальну справу № 02201200056 за ознаками злочинів, передбачених статтями 307, 309 Кримінального кодексу України.

Згідно з нормами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також додержуватись у своїй діяльності Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців Гавриков М.В. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Таким чином Гавриковим М.В. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 06.07.2012 перебування на державній службі в митних органах Гаврикова Максима Володимировича, провідного інспектора аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці.

Підстава: Закон України «Про державну службу», подання Південної митниці.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Керівнику Південної митниці ознайомити Гаврикова М.В. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

09.07.12 № 1430-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

09.07.12 № 1430-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

На виконання вимог наказу Держмитслужби України від 15.06.2012

№ 319, Департаментом боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції проведено тематичну перевірку діяльності служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці за період з 01.01.2011 до 15.06.2012.

За результатами зазначеної тематичної перевірки комісією виявлено ряд суттєвих недоліків в організації роботи структурних підрозділів служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці.

Так, рівень аналітично-пошукової роботи, а також ефективність оперативних та контрольних заходів, направлених на виявлення системних способів незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, є незадовільним, про що свідчить відсутність у 2012 році порушених кримінальних справ.

Крім цього, не вжито заходів для організації взаємодії з правоохоронними органами в напрямку боротьби з незаконним обігом наркотиків, не розроблені плани – завдання для проведення оперативних заходів на митних постах Херсонської митниці. Відсутній якісний аналіз у напрямку боротьби з контрабандою наркотиків, що призвело до не ефективного використання ресурсів відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї та негативно вплинуло на результативність заходів з виявлення та ліквідації каналів контрабанди наркотиків. За період, що перевірявся не виявлено жодного факту незаконного переміщення наркотичних засобів.

На низькому рівні знаходиться рівень управлінської та виконавської дисципліни. Комісією встановлено факти не виконання окремих доручень та розпоряджень керівництва Держмитслужби України та митниці щодо активізації роботи по боротьбі з митними правопорушеннями.

Крім цього, під час перевірки наявності посадових інструкцій працівників служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, дотримання порядку їх розроблення й затвердження, відповідності їх форм та змісту вимогам організаційно-розпорядчих актів Держмитслужби України, встановлено факт відсутності посадових інструкцій працівників відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї.

Зазначене є наслідком неналежного виконання своїх службових обов’язків:

Носовим Є.С., головним інспектором оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Хмельницької митниці, під час перебування ним на посаді начальника відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, чим порушено вимоги пунктів 2.5, 2.6 та 2.7 Положення про відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці;

Лясковцем О.Ю., головним інспектором оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, визначених пунктами 2.1, 2.2, та 2.9 посадової інструкції головного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, затвердженої 17.04.2012;

Карауш А.В., головним інспектором оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, визначених пунктами 2.1, 2.19 та 2.20 посадової інструкції головного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, затвердженої 17.04.2012.

Вказані вище факти стали наслідком неналежного контролю за діями підлеглих посадових осіб та невжиття ефективних організаційних заходів з боку в.о. заступника начальника Хмельницької митниці - начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Міщенка В.М., під час перебування ним на посаді в.о. заступника начальника Херсонської митниці - начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Зазначене свідчить про неналежне виконання Міщенком В.М. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 та 2.2.1 посадової інструкції в.о. заступника начальника Херсонської митниці - начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, затвердженої 21.03.2012

В особистих поясненнях Носова Є.С., Лясковця О.Ю., Карауш А.В. та Міщенка В.М. не наведено поважних причин неналежного виконання ними своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

Міщенку Вадиму Миколайовичу, в.о. заступника начальника Хмельницької митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

Носову Євгенію Сергійовичу, головному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Хмельницької митниці;

Лясковцю Олександру Юрійовичу, головному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці;

Карауш Анні Василівні, головному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці.

Підстави: доповідна записка Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, Акт проведення тематичної перевірки від 22.06.2012, пояснення Носова Є.С., Лясковця О.Ю., Карауш А.В. та Міщенка В.М., Дисциплінарний статут митної служби України.

Керівникам Херсонської та Хмельницької митниць ознайомити вказаних вище працівників з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

09.07.12 № 1431-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

09.07.12 № 1431-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Чопською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Ігнатюка Ю.П., начальника митного поста «Тячів».

Підставою для направлення подання стало рішення розширеної наради керівного складу Чопської митниці від 12.06.2012, згідно з яким визнано незадовільний стан роботи митного поста «Тячів» на напрямі справляння податків і зборів, зменшення обсягів ввезення оподаткованого імпорту, порівняно з квітнем 2012 року, та організації управлінської діяльності.

Незадовільні результати роботи митного поста «Тячів» щодо повного та своєчасного справляння податків і зборів, дотримання посадовими особами митного поста вимог законодавства України, відсутності фактів виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил стали наслідком низького рівня організації роботи підлеглих посадових осіб з боку начальника митного поста «Тячів» Ігнатюка Ю.П.

Вказане свідчить про неналежне виконання Ігнатюком Ю.П. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.6, 2.9 та 2.38 посадової інструкції начальника митного поста «Тячів» Чопської митниці, затвердженої 26.01.2012.

В особистих поясненнях Ігнатюком Ю.П. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Ігнатюку Юрію Павловичу, начальнику митного поста «Тячів» Чопської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Чопської митниці від 18.06.2012 № 1/1-2.39/4966, пояснення Ігнатюка Ю.П., Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV.

Керівнику Чопської митниці ознайомити Ігнатюка Ю.П. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

09.07.12 № 1432-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

09.07.12 № 1432-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Ягодинською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника начальника митного поста «Ковель» Курея В.В.

Підставою для направлення подання стало незабезпечення Куреєм В.В., під час тимчасового виконання ним обов’язків начальника митного поста «Ковель», належного виконання вимог п. 2.12 Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 13.10.2005 № 969.

Так, внаслідок низького рівня організації Куреєм В.В. роботи підлеглих посадових осіб та відсутності з його боку належного контролю за діями підлеглих, стало несвоєчасне внесення ними інформації про прибуття вантажу до митниці призначення до ЄАІС Держмитслужби України та ненадання необхідних даних до відділу митного оформлення.

Вказане свідчить про неналежне виконання Куреєм В.В., заступником начальника митного поста «Ковель», під час тимчасового виконання ним обов’язків начальника митного поста «Ковель», службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1 та 2.42 посадової інструкції начальника митного поста «Ковель» Ягодинської митниці, затвердженої 10.02.2012.

В особистих поясненнях Курея В.В. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Курею Віктору Володимировичу, заступнику начальника митного поста «Ковель» митниці Ягодинської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Ягодинської митниці від 20.06.2012 № 11/14-4339, пояснення Курея В.В., Дисциплінарний статут митної служби України.

Керівнику Ягодинської митниці ознайомити Курея В.В. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

09.07.12 № 1433-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

09.07.12 № 1433-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника начальника митного поста «Дрогобич» Струтинського М.В.

Підставою для направлення подання стало неналежне виконання службових обов’язків Струтинським М.В. з організації роботи та контролю за діями підлеглих при здійсненні ними митного контролю та митного оформлення вантажу «Паливні брикети діам. 60 мм з деревної тирси в картонних коробках по 10 кг».

Так, 14.06.2012 о 09 год. 22 хв. в зону митного контролю митного поста «Краковець» Львівської митниці в напрямку виїзду з України прибув транспортний засіб р.н. ВС6536АТ/ВС6486ХХ, на якому вантаж паливних брикетів з деревної тирси переміщувався до Республіки Польща в режимі експорту за ВМД № 209020000/2012/001717 від 13.06.2012.

Митний контроль та митне оформлення зазначених вище транспортного засобу та товару здійснено 13.06.2012 головним інспектором митного поста «Дрогобич» Львівської митниці Кушнір Г.В. При здійсненні митного контролю та митного оформлення порушень митного законодавства не виявлено.

Однак, під час переміщення цього вантажу через митний кордон України до Республіки Польща в зоні митного контролю митного поста «Краковець» 14.06.2012 виявлено 1001 блок цигарок марки «JIN LING», прихованих від митного контролю серед паливних брикетів з деревної тирси.

Вказаний вище факт став наслідком неналежного контролю за діями підлеглих посадових осіб при здійсненні ними митного контролю та митного оформлення вантажів та невжиття ефективних організаційних заходів, направлених на запобігання незаконному переміщенню товарів, виявлення та припинення таких намагань з боку заступника начальника митного поста «Дрогобич» Струтинського М.В.

Зазначене свідчить про неналежне виконання Струтинським М.В. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.2, 2.4, 2.6 та 2.28 посадової інструкції заступника начальника митного поста «Дрогобич» Львівської митниці, затвердженої 06.02.2012.

Згідно з вимогами ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Струтинського М.В. поважних причин неналежного виконання своїх обов’язків не наведено.

З огляду на вищевказане, ст.ст. 21, 22, п. 4 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Струтинського Михайла Васильовича, заступника начальника митного поста «Дрогобич» Львівської митниці понизити у спеціальному званні на один ступінь.

Підстави: подання Львівської митниці, пояснення Струтинського М.В., Дисциплінарний статут митної служби України.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Струтинського М.В. з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

11.07.12 № 1452-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

11.07.12 № 1452-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Кримською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Єськова Г.В., начальника відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Підставою для направлення подання стали результати проведених 05.06.2012 та 18.06.2012 заслуховувань працівників відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кримської митниці.

За результатами цих заслуховувань встановлено, що Єськов Г.В., начальник відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, недостатньо володіє оперативною обстановкою в зоні діяльності митниці. Крім того, йому було вказано на неналежний рівень роботи відділу, низьку ефективність аналітично-пошукової роботи в напрямку протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Відсутність упродовж п’яти місяців 2012 року вагомих результатів у роботі відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил свідчить про низький рівень організації роботи підлеглих посадових осіб та неналежне виконання з боку Єськова Г.В. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 та 2.6 посадової інструкції начальника відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кримської митниці, затвердженої 06.02.2012.

В особистих поясненнях Єськова Г.В. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Єськову Геннадію Вікторовичу, начальнику відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кримської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, подання Кримської митниці від 02.07.2012 № 06-05/4941, пояснення Єськова Г.В.

Керівнику Кримської митниці ознайомити Єськова Г.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

11.07.12 № 1453-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

11.07.12 № 1453-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Чернівецькою обласною митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Остафійчука В.Г., начальника аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Підставою для направлення подання стали результати проведеного 08.06.2012 заслуховування керівного складу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернівецької обласної митниці у Департаменті боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції.

За результатами цього заслуховування, Остафійчуку В.Г. було вказано на низьку ефективність аналітично-пошукової роботи та визнано роботу відділу упродовж п’яти місяців 2012 року незадовільною.

Вказане стало можливим внаслідок низького рівня організації роботи підлеглих посадових осіб та неналежного виконання Остафійчуком В.Г. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.2, 2.3 та 2.5 посадової інструкції начальника аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернівецької обласної митниці, затвердженої 10.04.2012.

В особистих поясненнях Остафійчука В.Г. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Остафійчуку Василю Георгійовичу, начальнику аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернівецької обласної митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статуту митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, подання Чернівецької обласної митниці від 05.07.2012 № 12/18/1-8208, пояснення Остафійчука В.Г.

Керівнику Чернівецької обласної митниці ознайомити Остафійчука В.Г. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

11.07.12 № 1454-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

11.07.12 № 1454-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Дніпропетровською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Літвінова В.М., начальника аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Підставою для направлення подання стали результати службової перевірки, проведеної на виконання наказу Дніпропетровської митниці від 18.06.2012 № 393, з метою з’ясування стану виконання вимог наказу Держмитслужби України від 06.07.2005 № 639 «Про затвердження Порядку направлення запитів Державної митної служби України до митних служб іноземних держав або їх інформування».

Під час проведення зазначеної перевірки встановлено незабезпечення Літвіновим В.М., начальником аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, належної організації виконання вимог наказу Держмитслужби України від 06.07.2005 № 639 та листа Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції від 19.04.2012 № 11.1/4-20/4545-ДСК в частині здійснення якісної підготовки проектів необхідних запитів до митних органів іноземних держав.

Зазначене стало наслідком неналежного виконання Літвіновим В.М. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.5, 2.6, 2.16 та 2.21 посадової інструкції начальника аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці, затвердженої 01.03.2012.

В особистих поясненнях Літвіновим В.М. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

Літвінову Володимиру Михайловичу, начальнику аналітичного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці.

Підстави: подання Дніпропетровської митниці від 22.06.2012 № 17-07-1/5502, пояснення Літвінова В.М., Дисциплінарний статут митної служби України.

Керівнику Дніпропетровської митниці ознайомити Літвінова В.М. з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

11.07.12 № 1461-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

11.07.12 № 1461-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Сумською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митних платежів Сумської митниці Голуба А.М.

Підставою для направлення подання стали результати аналізу роботи відділу митних платежів Сумської митниці у І півріччі 2012 року у напрямку контролю за правильністю визначення країни походження товарів.

Так, за 6 місяців поточного року додаткові надходження до Державного бюджету України за винесеними рішеннями з визначення країни походження товарів склали 107,6 тис. грн. проти 350,08 тис. грн. за аналогічний період минулого року.

Економічна ефективність одного рішення з визначення країни походження товарів у середньому за результатами 6 місяців 2012 року склала 4,9 тис. грн., тоді як за аналогічний період минулого року – 10,6 тис. грн. Додаткові надходження податків за результатами корегування країни походження товарів протягом 6 місяців 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшились на 242,48 тис. грн., що у відсотках складає зменшення у 2012 році на 69,26 %.

Відповідно до пункту 2.6 розділу 2 Положення про відділ митних платежів Сумської митниці, затвердженого наказом Сумської митниці від 03.02.2012 № 38 до завдань відділу митних платежів належить контроль за діями посадових осіб підрозділів митного оформлення в частині визначення країни походження товарів.

Згідно з підпунктом 3.3.4 пункту 3.3 розділу 3 Положення про відділ митних платежів Сумської митниці, затвердженого наказом Сумської митниці від 03.02.2012 № 38, до функцій відділу митних платежів відповідно до завдань, покладених на відділ, належить здійснення перевірки правильності визначення країни походження товарів, прийняття рішень про визначення країни походження товару, здійснення перевірки сертифікатів про походження товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю, укладених Україною та в режимі найбільшого сприяння.

Неналежний рівень роботи зазначеного підрозділу став можливим внаслідок незабезпечення належного контролю за роботою підпорядкованого особового складу з боку начальника відділу митних платежів Сумської митниці Голуба А.М.

Зазначене свідчить про неналежне виконання Голубом А.М. своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.1, 2.3, 2.18, 2.27, 2.30 посадової інструкції начальника відділу митних платежів Сумської митниці.

В особистих поясненнях Голуба А.М. не наведено поважних причин неналежного виконання ним своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись вимогами ст. 21, п. 2 ст. 23, Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Голубу Анатолію Миколайовичу, начальнику відділу митних платежів Сумської митниці, оголосити догану, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення терміну тимчасової непрацездатності.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Сумської митниці від 07.07.2012 № 12/4802, пояснення Голуба А.М.

Керівнику Сумської митниці ознайомити Голуба А.М. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

12.07.12 № 1463-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

12.07.12 № 1463-к

Про припинення перебування на державній службі

Севастопольською митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі Матвєєва Д.О., головного інспектора відділу митного оформлення № 1 Севастопольської митниці.

Підставою про направлення вказаного подання стали результати службового розслідування, проведеного згідно з наказом Севастопольської митниці від 31.05.2012 № 182-г, за результатами якого виявлено факти отримання Матвєєвим Д.О. під час перебування на посаді начальника митного поста «Рибпорт» Севастопольської митниці, неправомірної вигоди, яка полягала в умисному одержанні грошових коштів з Державного бюджету України.

Встановлено, що у період з 13.01.2012 по 06.04.2012 Матвєєв Д.О. був відсутній на роботі. При цьому ним, як підставу відсутності на роботі у зазначений період, до Севастопольської митниці було надано 6 листків непрацездатності.

Службою фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Севастопольської митниці за вищевказаними листками тимчасової непрацездатності Матвєєву Д.О. були нараховані та виплачені грошові кошти.

Однак, службовим розслідуванням встановлено, що за вказаний період Матвєєвим Д.О. жодного разу не було надано медичним закладам достовірних відомостей про терміни та випадки тимчасової непрацездатності у поточному році, що стало причиною незаконного отримання у п’ятьох випадках листів тимчасової непрацездатності та призвело до неправомірного ухилення від виконання своїх службових обов’язків та спричинило збитки державі.

Відповідно до статті 32 Закону України від 18.01.2001 № 2240 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами, обумовленими похованням», Матвєєв Д.О. несе відповідальність за незаконне отримання матеріального забезпечення і соціальних послуг внаслідок надання про себе недостовірних відомостей.

За вказаним фактом співробітниками Управління Служби безпеки України у м. Севастополі складено протокол від 03.07.2012 № 10 про адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 172-2 КУпАП.

Таким чином, Матвєєвим Д.О., державним службовцем, посадовою особою митної служби України, свідомо надано до Севастопольської митниці листки тимчасової непрацездатності, які стали підставою для одержання ним неправомірної вигоди у вигляді незаконного отримання грошових коштів з Державного бюджету України.

Вищевказані дії з боку Матвєєва Д.О. дискредитують його як посадову особу митної служби України, що негативно впливає на його репутацію, як державного службовця, завдає шкоди авторитету Севастопольської митниці й митній службі України вцілому, та стали наслідком заподіяння шкоди Державному бюджету України.

Згідно з нормами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також додержуватись у своїй діяльності Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців Матвєєв Д.О. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця.

Таким чином Матвєєвим Д.О. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, припинити 12.07.2012 перебування на державній службі в митних органах України Матвєєва Дениса Олександровича, головного інспектора відділу митного оформлення № 1 Севастопольської митниці.

Підстави: Закон України “Про державну службу”, акт службового розслідування від 25.06.2012 № 04/05/2012, подання Севастопольської митниці.

Керівнику Севастопольської митниці видати відповідний наказ по митному органу, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Директору Департаменту кадрової роботи довести цей наказ до Севастопольської митниці.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби С.Д.Дериволков

13.07.2012 № 5/41 – 5036-ЕП Про службові посвфдчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЯГОДИНСЬКА МИТНИЦЯ

44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с.Римачі

Телефон/Факс: (03377) 3-15-00, 3-15-49

13.07.2012 № 5/41 – 5036-ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних

технологій та статистики,

члену колегії Держмитслужби України

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

Відповідно до п.3.4 наказу Держмитслужби України від 17.08.10 № 924 повідомляємо, що у зв’язку із нездачею при звільненні, вважати недійсним посвідчення № 060050, видане на ім’я Логвиненка Віталія Володимировича, головного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста „Ягодин”.

Заступник начальника митниці С.А.Курило

Мостова Н.М., (03377) 31532

Дзенік І.А.

13.07.12 № 1467-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.07.12 № 1467-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника начальника митного поста «Дрогобич» Струтинського М.В.

Підставою для направлення подання стало неналежне виконання службових обов’язків Струтинським М.В. з організації роботи та контролю за діями підлеглих при здійсненні ними митного контролю та митного оформлення вантажної митної декларації типу ІМ-40 № 209020001/2012/001002 від 11.05.2012.

Результатом відсутності належної організації роботи з боку керівництва митного поста «Дрогобич», всупереч вимог п. 2.4 Положення про митний пост «Дрогобич», затвердженого наказом Львівської митниці від 18.01.2012 № 35, в частині створення сприятливих умов для прискорення товарообігу, стало не вжиття підпорядкованим особовим складом всіх можливих заходів з прискорення скерування запитів на визначення митної вартості до відділу митних платежів Львівської митниці та, як наслідок, необґрунтоване затягування часу митного оформлення товарів.

Зазначене свідчить про неналежне виконання Струтинським М.В. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 та 2.11 посадової інструкції заступника начальника митного поста «Дрогобич» Львівської митниці, затвердженої 06.02.2012.

Згідно з вимогами ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Струтинського М.В. поважних причин неналежного виконання своїх обов’язків не наведено.

З огляду на вищевказане, ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Струтинському Михайлу Васильовичу, заступнику начальника митного поста «Дрогобич» Львівської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Львівської митниці, пояснення Струтинського М.В., Дисциплінарний статут митної служби України.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Струтинського М.В. з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

16.07.12 № 1478-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

16.07.12 № 1478-к

Про припинення перебування на державній службі

Східною митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України інспектора митного поста «Успенка» Недавньої С.О.

Підставою для направлення подання стало порушення 10.07.2012 прокуратурою Донецької області кримінальної справи № 67-12-01-665 відносно Недавньої С.О. за вчинення злочину у сфері службової діяльності, передбаченого ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Згідно з нормами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців, Недавня С.О. зобов’язувалася суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Недавньою С.О. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами статті 17, пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 17.07.2012 перебування на державній службі в митних органах України Недавньої Світлани Олександрівни, інспектора митного поста «Успенка» Східної митниці, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”.

Підстава: Закон України «Про державну службу», подання Східної митниці.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Керівнику Східної митниці ознайомити Недавню С.О. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

16.07.12 № 1480-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

16.07.12 № 1480-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Миколаївською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Гусарова С.С., заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил - начальника оперативного відділу.

Підставою для направлення подання стали результати проведеної 06.07.2012 робочої наради з керівним складом служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Миколаївської митниці з підведення підсумків правоохоронної роботи в митниці у ІІ кварталі 2012 року.

За результатами цієї наради встановлено недостатній рівень аналітично-пошукової роботи, спрямованої на виявлення порушень митних правил та протидії контрабанді, відсутність системного підходу до її проведення, та як наслідок, низький рівень виявлення порушень митного законодавства.

Крім цього, за результатами наради встановлено незадовільний рівень організації взаємодії служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил з органами державної виконавчої служби з питань виконання судових рішень щодо конфіскації товарів та перерахування коштів від їх реалізації до Державного бюджету України.

Вказане вище стало можливим внаслідок неналежної організації роботи та контролю за діями підлеглих посадових осіб з боку Гусарова С.С., що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.2, 2.3 та 2.8 посадової інструкції заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил - начальника оперативного відділу Миколаївської митниці, затвердженої 27.12.2011.

В особистих поясненнях Гусарова С.С. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Гусарову Сергію Станіславовичу, заступнику начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил - начальнику оперативного відділу Миколаївської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статуту митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, подання Миколаївської митниці від 06.07.2012 № 02-59/3788, пояснення Гусарова С.С.

Керівнику Миколаївської митниці ознайомити Гусарова С.С. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

18.07.2012 № 5/41 – 5134-ЕП Про службові посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЯГОДИНСЬКА МИТНИЦЯ

44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с.Римачі

Телефон/Факс: (03377) 3-15-00, 3-15-49

18.07.2012 № 5/41 – 5134-ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних

технологій та статистики,

члену колегії Держмитслужби України

Юрченко К.Г.

Керівникам митних органів

Відповідно до п.3.4 наказу Держмитслужби України від 17.08.10 № 924 повідомляємо, що службове посвідчення № 078742, видане на ім’я Джиги Дмитра Васильовича, заступника начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці, здане у відділ кадрової роботи в зв’язку із звільненням.

Перший заступник

начальника митниці Л.С.Єленич

Мостова Н.М., (03377) 31532

Дзенік І.А.

18.07.12 № 1489-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

18.07.12 № 1489-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Миколаївською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Шевченка О.О., начальника митного поста «Дніпро-Бузький».

Підставою для направлення подання стало встановлення факту неналежного виконання Шевченком О.О. вимог розпорядження начальника Миколаївської митниці.

Так, з метою посилення контролю за службовою та трудовою дисципліною начальників структурних підрозділів, 30.01.2012 начальником Миколаївської митниці було видано розпорядження № 9/01/01-р щодо обов’язкового отримання начальниками структурних підрозділів дозволу керівництва митниці на залишення у робочий час, у разі службової необхідності, робочого місця.

Однак, 06.07.2012 Шевченко О.О., в порушення вимог зазначеного вище розпорядження, залишив зону діяльності митного поста «Дніпро-Бузький» без дозволу керівництва митниці.

Зазначене вище свідчить про порушення Шевченком О.О. службової дисципліни та неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених пунктом 2.42 посадової інструкції начальника митного поста «Дніпро-Бузький» Миколаївської митниці, затвердженої 01.02.2012.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Шевченка О.О. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Шевченку Олександру Олександровичу, начальнику митного поста «Дніпро-Бузький» Миколаївської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, подання Миколаївської митниці від 06.07.2012 № 02-59/3794, пояснення Шевченка О.О.

Керівнику Миколаївської митниці ознайомити Шевченка О.О. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

18.07.12 № 1490-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

18.07.12 № 1490-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Південною митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу оперативних чергових Алієва Яшара Тагі-Огли.

Підставою для направлення подання стало неналежне виконання службових обов’язків Алієвим Я.Т.-О., з організації роботи та контролю за діями підпорядкованого особового складу в частині якісного виконанням ними завдань і функцій, покладених на відділ оперативних чергових Південної митниці.

Результатом відсутності належної організації роботи з боку Алієва Я.Т.-О. стало, в порушення вимог пункту 4 Порядку пропуску на територію митниці та до її адміністративного будинку, затвердженого наказом Південної митниці від 07.09.2011 № 875, перебування у вихідний день 01.07.2012 у приміщенні адміністративного будинку Південної митниці сторонньої цивільної особи без дозволу на те керівництва митниці.

Вказане вище свідчить про неналежне виконання Алієвим Я.Т.-О. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.9., 2.14. та 2.23. посадової інструкції начальника відділу оперативних чергових Південної митниці, затвердженої 28.03.2012.

В особистих поясненнях Алієвим Я.Т.-О. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання своїх службових обов’язків Алієву Яшару Тагі-Огли, начальнику відділу оперативних чергових Південної митниці, оголосити догану, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Підстави: подання Південної митниці від 04.07.2012 № 12/39-01/15522, пояснення Алієва Я.Т.-О., Дисциплінарний статут митної служби України.

Керівнику Південної митниці ознайомити Алієва Я.Т.-О. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

19.07.12 № 1492-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

19.07.12 № 1492-к

Про припинення перебування на державній службі

Київською регіональною митницею внесено до Держмитслужби України подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України старшого інспектора митного поста «Київ-центральний» Степанова І.Г.

Підставою для направлення подання стало порушення кримінальної справи № 54-3644 відносно Степанова І.Г. за вчинення злочину у сфері службової діяльності, передбаченого ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України, яка розслідується прокуратурою Дніпровського району міста Києва.

Згідно з нормами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також у своїй діяльності додержуватись Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців, Степанов І.Г. зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Степановим І.Г. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами статті 17, пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 19.07.2012 перебування на державній службі в митних органах України Степанова Ігоря Геннадійовича, старшого інспектора митного поста «Київ-центральний» Київської регіональної митниці, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”.

Підстава: Закон України «Про державну службу», подання Київської регіональної митниці митниці.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Керівнику Київської регіональної митниці ознайомити Степанову І.Г. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

19.07.12 № 1494-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

19.07.12 № 1494-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Тернопільською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Качана М.І., начальника відділу митних платежів.

Підставою для направлення подання стало встановлення факту неналежного здійснення посадовими особами відділу митних платежів Тернопільської митниці аналітичної роботи в частині стану справляння митних платежів та надання до Держмитслужби України викривленої інформації стосовно можливих надходжень до Держбюджету України.

Зазначене свідчить про неналежну організацію роботи підпорядкованого особового складу та недотримання з боку Качана М.І. вимог наказу Держмитслужби України від 27.02.2012 № 117 «Про затвердження форм звітності Держмитслужби України на 2012 рік і Табеля форм звітності Держмитслужби України».

Вказане вище стало наслідком неналежного виконання Качаном М.І. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.2.5 посадової інструкції начальника відділу митних платежів Тернопільської митниці, затвердженої 10.02.2012.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Качана М.І. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Качану Михайлу Івановичу, начальнику відділу митних платежів Тернопільської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, подання Тернопільської митниці від 04.07.2012 № 2/1.1-4758, пояснення Качана М.І.

Керівнику Тернопільської митниці ознайомити Качана М.І. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

.07.2012р№ 03/3378- ЕП Про службові посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКА МИТНИЦЯ

14017 Чернігів-17, проспект Перемоги, 6

тел.(046-2) 651-727, факс 651-729

.07.2012р№ 03/3378- ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних технологій

та статистики

ЮРЧЕНКО К.Г.

Керівникам регіональних

митниць, митниць

На виконання пункту 4.2 б „ Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни й знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України”, затвердженої наказом Держмитслужби України від 17.08.10р. № 924 інформуємо, що службове посвідчення:

-№ 067960 видане 09.02.2010 р. на ім‘я Іцко Катерини Миколаївни, начальника сектора ведення розрахунків, обліку матеріальних цінностей на балансових та позабалансових рахунках відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності вилучено у зв‘язку із звільненням.

Начальник митниці О.В. Іванов

Пацук

625-661

.07.12р № 03/3395- ЕП Про службовф посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКА МИТНИЦЯ

14017 Чернігів-17, проспект Перемоги, 6

тел.(046-2) 651-727, факс 651-729

.07.12р № 03/3395- ЕП

Начальнику Департаменту

митних інформаційних технологій

та статистики

ЮРЧЕНКО К.Г.

Керівникам регіональних

митниць, митниць

Відповідно до п.3.4 наказу Держмитслужби України від 17.08.10 № 924 повідомляємо, що службове посвідчення № 077488 видане 22.11.2011р. на ім‘я Зав‘ялова Олександра Володимировича, головного інспектора митого поста "Чернігів-вантажний" повернуто до відділу кадрової роботи Чернігівської митниці.

Начальник митниці О.В. Іванов

Пацук

625-661

21.07.12 № 1528-к По особовому складу Чопської митниці

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.07.12 № 1528-к

По особовому складу Чопської митниці

Відповідно до наказу Державної митної служби України від 16.07.2012 № 368 проведено службову перевірку дотримання митного законодавства працівниками Чопської митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення транспортних засобів з реєстраційними номерами LCG883, KPT571, KIH065.

Так, за інформацією Національної Податкової та Митної Адміністрації Угорської Республіки, яка надійшла листом від 04.07.2012 № VF 2947825065/2012.NAV KH, вищевказаними транспортними засобами переміщувались через митний кордон України товари на адресу українських підприємств у період з 01.04.2012 по 22.05.2012. В той же час, в базу ЄАІС Держмитслужби України внесено інформацію про те, що зазначені транспортні засоби в’їхали на територію України без вантажу.

При цьому, відповідно до завірених копій документів митних оформлень, що були надані Національною Податковою та Митною Адміністрацією Угорської Республіки, переміщувались:

- транспортним засобом, р/н KPT571/XWG291: взуття, посуд, загальною вагою 22810 кг;

- транспортним засобом, р/н KIH065/XVY553: кава натуральна, одяг, ноутбуки, мобільні телефони, загальною вагою 24138 кг;

- транспортним засобом, р/н LCG883/ХХR809: одяг, взуття, запчастини до автомобілів, електрообладнання, загальною вагою 22925 кг.

За результатами службової перевірки (доповідна записка від 20.07.2012 № 20.13/1-684) встановлено, що митний контроль зазначених вище транспортних засобів здійснювали:

- старший інспектор відділу митного оформлення №3 митного поста «Тиса» Янкович А.Л. та інспектор відділу митного оформлення №3 митного поста «Тиса» Сьомаш О.В. (реєстраційні номери KPT571/XWG291, KIH065/XVY553);

- головний інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «Тиса» Катона О.Ш. та старший інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «Тиса» Сідак І.П. (реєстраційний номер LCG883/ХХR809).

У ході службової перевірки встановлено, що під час здійснення митного контролю даних транспортних засобів зазначеними посадовими особами митниці порушено вимоги статей 11, 40 Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-ІV, Положення про митний пост «Тиса» Чопської митниці, затвердженого наказом Чопської митниці від 20.01.2012 № 45.

Крім того, інспектор оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чопської митниці Ухаль Д.М. (на даний час - інспектор відділу митного оформлення №4 митного поста «Ужгород» Чопської митниці), виконуючи обов’язки старшого групи при проведенні контрольних заходів, відповідно до плану-завдання від 28.03.2012 № 1032, не забезпечив виконання підпорядкованими посадовими особами завдань визначених планом – завдання та виконання вимог статей 11, 40 Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-ІV.

Таким чином, за сприянням зазначених вище посадових осіб Чопської митниці, на територію України ввезено товари без стягнення належних платежів та зборів, чим завдано збитків Державному бюджету на суму не менше ніж 2 001 895,96 грн.

Вказані вище порушення законодавства з питань митної справи свідчать про несумлінне виконання Янковичем А.Л., Сьомашем О.В., Катоною О.Ш., Сідаком І.П., Ухалем Д.М. службових обов’язків, визначених їх посадовими інструкціями.

Відповідно до вимог статей 5, 10 Закону України «Про державну службу» державні службовці повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків.

Приймаючи Присягу державних службовців, Янкович А.Л., Сьомаш О.В., Катона О.Ш., Сідак І.П. та Ухаль Д.М. зобов’язувалися суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Янковичем А.Л., Сьомашем О.В., Катоною О.Ш., Сідаком І.П., Ухалем Д.М. порушено Присягу державних службовців.

З огляду на вищевикладене, на підставі результатів службової перевірки та керуючись статтею 17, пунктом 6 частини 1 статті 30 Закону України «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 23.07.2012 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України «Про державну службу»:

- Катоні Олександру Шамуеловичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 2 митного поста «Тиса» Чопської митниці;

- Сідаку Івану Петровичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 2 митного поста «Тиса» Чопської митниці;

- Янковичу Атіллі Людвиговичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста «Тиса» Чопської митниці;

- Сьомашу Олександру Вікторовичу, інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста «Тиса» Чопської митниці;

- Ухалю Дмитру Михайловичу, інспектору відділу митного оформлення № 4 митного поста «Ужгород» Чопської митниці.

Підстави: доповідна записка за результатами службової перевірки від 20.07.2012 № 20.13/1-684.

Керівнику Чопської митниці ознайомити Янковича А.Л., Сьомаша О.В., Катону О.Ш., Сідака І.П. та Ухаля Д.М. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи;

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

21.07.12 № 1529-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.07.12 № 1529-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Державної митної служби України від 16.07.2012 № 368 проведено службову перевірку дотримання митного законодавства працівниками Чопської митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення транспортних засобів з реєстраційними номерами LCG883, KPT571, KIH065.

У ході службового перевірки встановлено, що начальником митного поста «Тиса» Чопської митниці Мельником М.В., заступником начальника митного поста «Тиса» Чопської митниці Лазориком В.В., начальником відділу митного оформлення № 2 митного поста «Тиса» Чопської митниці Письменним А.М., начальником відділу митного оформлення № 3 митного поста «Тиса» Чопської митниці Текеліем Ю.В. не забезпечено належну організацію роботи підпорядкованих підрозділів та контроль за додержанням підпорядкованими працівниками законодавства України з питань митної справи при проведенні у період з 01.04.2012 по 22.05.2012 митного контролю транспортних засобів з реєстраційними номерами LCG883, KPT571, KIH065.

Наведене свідчить про неналежне виконання Мельником М.В., Лазориком В.В., Письменним А.М. та Текелею Ю.В. службових обов’язків, визначених їх посадовими інструкціями.

Відповідно до вимог статті 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Мельника М.В., Лазорика В.В., Письменного А.М. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи наведене, керуючись статтею 21, пунктом 1 статті 22, пунктом 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 за № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків понизити у спеціальному званні на один ступінь:

- Мельника Михайла Володимировича, начальника митного поста «Тиса» Чопської митниці;

- Лазорика Володимира Васильовича, заступника начальника митного поста «Тиса» Чопської митниці;

- Письменного Артема Миколайовича, начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Тиса» Чопської митниці.

Підстави: доповідна записка за результатами службової перевірки від 20.07.2012 № 20.13/1-684, пояснення працівників.

Керівнику Чопської митниці:

1.Ознайомити Мельника М.В., Лазорика В.В. та Письменного А.М. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи;

2.Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Тиса» Чопської митниці Текелія Ю.В. вирішити після закінчення його тимчасової непрацездатності і отримання письмових пояснень.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

21.07.12 № 1530-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.07.12 № 1530-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

За результатами службової перевірки, призначеної наказом Держмитслужби України від 16.07.2012 № 367, встановлені численні порушення вимог законодавства України з питань митної справи з боку окремих посадових осіб Чопської митниці.

Зокрема, встановлені факти неналежного виконання своїх службових обов’язків з боку посадових осіб митних постів «Ужгород», «Мукачево», «Тиса», а також служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чопської митниці.

Так, встановлено, що 15.07.2012 Вітвіцьким О.В., інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород», здійснено пропуск по «зеленому коридору» транспортного засобу марки «Renault Laguna Nevada» з товаром «покрівельне бітумне покриття», яке не було заявлене за встановленою формою.

Вказане свідчить про неналежне виконання Вітвіцьким О.В. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.15, 2.20, 2.30, 2.38 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород» Чопської митниці.

Крім цього, в ході перевірки комісією виявлено подібні порушення з боку інших посадових осіб відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород».

Серед причин та умов, які сприяли вказаним вище порушенням стало незабезпечення керівництвом відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород» належного контролю за діями підпорядкованих посадових осіб, що свідчить про недотримання:

заступником начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород» Ніжегородовою Н.В., вимог пунктів 2.1, 2.4, 2.16, 2.18 посадової інструкції заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород»;

начальником відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород» Тимшою І.М., вимог пунктів 2.1, 2.4, 2.21, 2.40, 2.45 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород»;

начальником митного поста «Ужгород» Ігнатком В.В., вимог пунктів 2.1, 2.2, 2.12, 2.16 посадової інструкції начальника митного поста «Ужгород».

Крім того, комісією 16.07.2012 було призупинено пропуск на митну територію України двох вантажних транспортних засобів д.р.н. СЕ7786АН/СЕ4034ХХ та СЕ7728АХ/СЕ2035ХТ з товарами «меблі дерев’яні, плити деревостружкові, плитка керамічна, сантехнічні вироби, дзеркала скляні, електричні освітлювальні прилади».

Підставою цього стали результати проведеного комісією аналізу поданих перевізниками товаросупровідних документів та документів контролю доставки, за якими виявлено ряд критеріїв ризику, що вказували на можливість порушення вимог законодавства України з питань державної митної справи.

Документальне митне оформлення та дозвіл на пропуск на митну територію України даних вантажів було здійснено посадовими особами митного поста «Тиса», про що свідчить внесення до ЄАІС Держмитслужби України відповідних відміток про пропуск даних вантажів.

Однак, не зважаючи на виявлені ризики, посадовими особами митного поста «Тиса» було здійснено митне оформлення та пропуск вищевказаних вантажів без проведення митного огляду у пункті пропуску на кордоні.

У зв’язку з виявленими ризиками, комісією було ініційовано переогляд зазначених транспортних засобів на митному посту «Мукачево», за результатами якого встановлено, що кількість і номенклатура товарів, які переміщувались у транспортних засобах, суттєво відрізняються від кількості та номенклатури товарів, вказаних у товаросупровідних документах.

Вказаний факт та залишення поза увагою численних критеріїв ризику з боку керівництва митного поста «Мукачево», свідчить про відсутність проведення у підрозділі аналітично–пошукової роботи.

Зазначене вище свідчить про неякісне та несвоєчасне виконання покладених на митний пост «Мукачево» завдань, що стало наслідком неналежного здійснення керівництвом митного поста з боку заступника начальника митного поста «Мукачево» Левицького Р.Б., та свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.5, 2.11, 2.14 посадової інструкції заступника начальника митного поста «Мукачево» Чопської митниці.

Також встановлено непоодинокі факти не складання посадовими особами митного поста «Тиса», після виведення транспортних засобів зі смуги руху «зелений коридор» на смугу руху «червоний коридор» для проведення митного огляду, актів огляду. При дослідженні змісту актів митного огляду, встановлено системні випадки не внесення до актів відомостей про товари, виявлені під час митного огляду. Крім того, на митному посту «Тиса» системно оглядаються транспортні засоби, які згідно з відомостями, зазначеними в актах митного огляду, переміщуються без вантажу. Встановлені також поодинокі випадки невнесення відповідної інформації про результати проведених митних процедур по пасажирському напрямку до ПІК «Інспектор 2006».

З огляду на вищевикладене, Чобеєм Ю.Ю., заступником начальника митного поста «Тиса» Чопської митниці, не здійснено належної організації та координації діяльності підрозділів митного оформлення на пасажирському напрямку на митному посту «Тиса», що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.1 посадової інструкції заступника начальника митного поста «Тиса» Чопської митниці.

Також, виявлено неналежну організацію роботи підрозділів служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил у напрямку виявлення та припинення митних правопорушень. Аналітична робота, що здійснюється у підрозділах є неефективною, пошукова робота не ґрунтується на достовірній упереджувальній інформації щодо об’єктів пошуку, є безрезультативною та носить виключно випадковий, несистемний характер.

Розподіл особового складу по ділянках роботи і напрямках переміщення товарів та транспортних засобів не здійснюється та, в період чергування, у пунктах пропуску залишається фактично неконтрольованим, що створює передумови для ухилення від належного виконання службових обов’язків з боку окремих посадових осіб підрозділу. Зазначене підтверджується виявленими фактами пропуску, з порушеннями законодавства України з питань державної митної справи, протягом квітня поточного року трьох вантажних транспортних засобів з товарами.

Вказане стало можливим внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків з боку заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Пашинного Д.О. та заступника начальника Чопської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митих правил Федорчука Ю.В., передбачених пунктами 2.1, 2.6 посадової інструкції заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чопської митниці та пунктами 2.1, 2.6, 2.9, 2.11 посадової інструкції заступника начальника Чопської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митих правил відповідно.

В особистих поясненнях Федорчука Ю.В., Вітвіцького О.В., Левицького Р.Б., Чобея Ю.Ю., Ігнатка В.В., Ніжегородової Н.В., Тимші І.М., Пашинного Д.О. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись вимогами ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 5 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За вчинення дисциплінарного правопорушення, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 5 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, попередити про неповну службову відповідність:

Федорчука Юрія Володимировича, заступника начальника Чопської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

Вітвіцького Олександра Володимировича, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород» Чопської митниці.

За вчинення дисциплінарного правопорушення, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, понизити у спеціальному званні:

Левицького Романа Богдановича, заступника начальника митного поста «Мукачево» Чопської митниці;

Чобея Юрія Юрійовича, заступника начальника митного поста «Тиса» Чопської митниці.

За неналежне виконання своїх службових обов’язків, керуючись вимогами ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

Пашинному Демиду Олександровичу, заступнику начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чопської митниці;

Ніжегородовій Наталії Володимирівні, заступнику начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород» Чопської митниці;

Тимші Ігорю Михайловичу, начальнику відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород» Чопської митниці;

Ігнатку Василю Васильовичу начальнику митного поста «Ужгород» Чопської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, доповідна записка про результати службової перевірки.

Керівнику Чопської митниці:

1.Ознайомити працівників, вказаних у пп. 1, 2, 3 наказу з цим наказом під підпис;

2.Розглянути питання щодо переведення Вітвіцького О.В., інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ужгород» Чопської митниці, у встановленому законодавством порядку, на посаду, віднесену до номенклатури посад начальника Хмельницької митниці;

3.За результатами перевірки, після надання особистих пояснень Тангели М.М., начальника митного поста «Мукачево» Чопської митниці, направити до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання ним своїх службових обов’язків.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

23.07.12 № 1531-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.07.12 № 1531-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Тернопільською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Сиротюка В.М., начальника господарсько-експлуатаційного відділу.

Підставою для направлення подання стало встановлення факту неналежного виконання Сиротюком В.М. розпорядження начальника Тернопільської митниці щодо вжиття організаційних заходів з повторної реалізації вантажного автомобіля КАМАЗ у найкоротші терміни.

Відповідно до вимог статей 6 та 8 Дисциплінарного статуту митної служби України, розпорядження прямих керівників є обов’язковими для виконання підлеглими, та повинні виконуватися беззаперечно та у визначений строк.

Зазначене вище свідчить про порушення Сиротюком В.М. службової дисципліни та неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених пунктом 2.3.7 посадової інструкції начальника господарсько-експлуатаційного відділу Тернопільської митниці, затвердженої 06.02.2012.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Сиротюка В.М. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Сиротюку Віктору Миколайовичу, начальнику господарсько-експлуатаційного відділу Тернопільської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, подання Тернопільської митниці від 04.07.2012 № 2/1.1-4758, пояснення Сиротюка В.М.

Керівнику Тернопільської митниці ознайомити Сиротюка В.М. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

23.07.12 № 1532-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.07.12 № 1532-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Сумською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Богомолова В.О., начальника митного поста «Шостка», Боровика Д.О., начальника митного поста «Велика Писарівка», Логозинського В.М., начальника митного поста «Катеринівка», та Нежельського С.В., начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Хутір-Михайлівський».

Підставою для направлення подання стали результати підведення підсумків роботи підрозділів Сумської митниці у червні 2012 року, згідно з якими встановлено низький рівень організації роботи митних постів «Шостка», «Велика Писарівка», «Катеринівка» та відділу митного оформлення № 1 митного поста «Хутір-Михайлівський» у напрямі справляння податків і зборів до Державного бюджету України та протидії митним правопорушенням.

Вказане стало можливим внаслідок відсутності належної організації роботи з забезпечення надходжень митних платежів до Державного бюджету України та з питань протидії митним правопорушенням з боку:

начальника митного поста «Шостка» Богомолова В.О., що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.2, 2.33 та 2.44 посадової інструкції начальника митного поста «Шостка» Сумської митниці, затвердженої 01.02.2012;

начальника митного поста «Велика Писарівка» Боровика Д.О., що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.3, 2.5, 2.8 та 2.11 посадової інструкції начальника митного поста «Велика Писарівка» Сумської митниці, затвердженої 24.05.2012;

начальника митного поста «Катеринівка» Логозинського В.М., що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.1, 2.3, 2.7 та 2.10 посадової інструкції начальника митного поста «Катеринівка» Сумської митниці, затвердженої 01.02.2012;

начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Хутір-Михайлівський» Нежельського С.В., що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.3, 2.7 та 2.8 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Хутір-Михайлівський» Сумської митниці, затвердженої 01.02.2012.

Згідно з вимогами ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Богомолова В.О., Боровика Д.О., Логозинського В.М. та Нежельського С.В. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

Богомолову Вячеславу Олександровичу, начальнику митного поста «Шостка» Сумської митниці;

Боровику Дмитру Олександровичу, начальнику митного поста «Велика Писарівка» Сумської митниці;

Логозинському Валерію Миколайовичу, начальнику митного поста «Катеринівка» Сумської митниці;

Нежельському Сергію Володимировичу, начальнику відділу митного оформлення № 1 митного поста «Хутір-Михайлівський» Сумської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, подання Сумської митниці від 13.07.2012 № 12/4991, пояснення Богомолова В.О., Боровика Д.О., Логозинського В.М. та Нежельського С.В.

Керівнику Сумської митниці ознайомити зазначених вище працівників з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

23.07.12 № 1533-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.07.12 № 1533-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Хмельницькою митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Міщенка В.М., заступника начальника Хмельницької митниці - начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Підставою для направлення подання стали результати селекторної наради від 13.07.2012, згідно з якими встановлено неналежний стан організації роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Хмельницької митниці в частині здійснення якісної підготовки проектів необхідних запитів до митних органів іноземних держав на підставі проведення щоденного моніторингу та контролю за законністю зовнішньоекономічних операцій.

Зазначене стало можливим унаслідок низького рівня організації роботи підлеглих посадових осіб та неналежного виконання Міщенком В.М. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.1 та 2.4 посадової інструкції заступника начальника Хмельницької митниці - начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, затвердженої 28.08.2009.

В особистих поясненнях Міщенком В.М. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Міщенку Вадиму Миколайовичу, заступнику начальника Хмельницької митниці - начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, оголосити догану.

Підстави: подання Хмельницької митниці від 16.07.2012 № 10/1-09/4095, пояснення Міщенка В.М., Дисциплінарний статут митної служби України.

Керівнику Хмельницької митниці ознайомити Міщенка В.М. з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

23.07.12 № 1534-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.07.12 № 1534-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Ягодинською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста «Ковель» Бортника В.С.

Підставою для направлення подання стали результати службової перевірки, призначеної наказом Ягодинської митниці від 28.05.2012 № 328, проведеної з метою перевірки можливих порушень працівниками митного поста «Ковель» при проведенні митного контролю та митного оформлення комплектного об’єкту, що слідував на адресу ТзОВ «Завод будівельних конструкцій» у режимі ІМ 40 КО.

Так, митне оформлення першої партії складових цього об’єкту відбулось 28.10.2012 з наданням зазначеним вище підприємством зобов’язання ввезти комплектний об’єкт на митну територію України в термін до 28.04.2012 та здійснити його декларування у повному обсязі. Однак, за результатами службової перевірки встановлено, що станом на 27.06.2012 ввезення комплектного об’єкту не завершено.

Зазначене свідчить про неналежне виконання посадовими особами митного поста «Ковель» вимог пунктів 3.4 та 3.14 Порядку здійснення митних процедур, пов’язаних із здійсненням митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України в розібраному чи незібраному вигляді, затвердженого наказом Держмитслужби України від 31.01.2011 № 659 (чинного на той час), в частині забезпечення контролю за дотриманням строків, повнотою переміщення через митний кордон України й станом митного оформлення складових комплектного об’єкта, та надання до відділу організації митного контролю відповідної інформації.

Вказане стало можливим внаслідок відсутності належної організації роботи підпорядкованого підрозділу та недостатнього контролю за діями підлеглих при здійсненні ними митного контролю та митного оформлення з боку начальника митного поста «Ковель» Бортника В.С., що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.1, 2.4 та 2.14 посадової інструкції начальника митного поста «Ковель» Ягодинської митниці, затвердженої 20.02.2012.

Згідно з вимогами ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Бортника В.С. поважних причин неналежного виконання своїх обов’язків не наведено.

З огляду на вищевказане, ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Бортнику Віталію Сергійовичу, начальнику митного поста «Ковель» Ягодинської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Ягодинської митниці, пояснення Бортника В.С., Дисциплінарний статут митної служби України.

Керівнику Ягодинської митниці ознайомити Бортника В.С. з цим наказом під підпис, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України

(Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

25.07.12 № 1544-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

25.07.12 № 1544-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Дніпропетровською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Дніпропетровської митниці Полянської Н.М.

Підставою для направлення подання стало ненадання Полянською Н.М. 06.07.2012 під час наради у заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С.Д. докладної інформації щодо заходів, ужитих митницею для забезпечення надходження до Держбюджету України коштів від реалізації конфісковано майна та накладення штрафів.

Вказане стало можливим внаслідок неналежної підготовки Полянської Н.М. до селекторної наради.

Зазначене свідчить про неналежне виконання Полянською Н.М. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.2 та 2.5 посадової інструкції начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Дніпропетровської митниці, затвердженої 08.02.2012.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Полянської Н.М. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Полянській Наталії Миколаївні, начальнику відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру Дніпропетровської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Дніпропетровської митниці від 07.07.2012 № 17-07-1/6002, пояснення Полянської Н.М., Дисциплінарний статут митної служби України.

Керівнику Дніпропетровської митниці ознайомити Полянську Н.М. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

26.07.12 № 1546-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

26.07.12 № 1546-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Тернопільською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Спіріна О.О., заступника начальника Тернопільської митниці.

Підставою для направлення подання стало встановлення факту незабезпечення Спіріним О.О. належної організації виконання розпоряджень начальника Тернопільської митниці та рішень нарад керівного складу від 05.05.2012 № 25, від 14.05.2012 № 27, від 07.06.2012 № 33, від 13.06.2012 № 37 та від 02.07.2012 № 45.

Відповідно до вимог статей 6 та 8 Дисциплінарного статуту митної служби України, розпорядження прямих керівників є обов’язковими для виконання підлеглими, та повинні виконуватися беззаперечно та у визначений строк.

Зазначене вище свідчить про порушення Спіріним О.О. службової дисципліни та неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.17 та 2.33 посадової інструкції заступника начальника Тернопільської митниці, затвердженої 04.01.2012.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Спіріним О.О. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Спіріну Олександру Олександровичу, заступнику начальника Тернопільської митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, подання Тернопільської митниці від 04.07.2012 № 2/1.1-4758, пояснення Спіріна О.О.

Керівнику Тернопільської митниці ознайомити Спіріна О.О. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи Держмитслужби України.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

27.07.12 № 1561-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

27.07.12 № 1561-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Департаментом митних платежів за результати аналізу митного оформлення товарів, ввезених на митну територію України суб’єктами ЗЕД, в митних органах поза місцем обліку, було виявлено випадки таких оформлень із рівнем митної вартості нижчим, ніж рівень митної вартості в митницях, де такі суб’єкти ЗЕД знаходяться на обліку.

У зв’язку з цим, під час телефонної конференції 21.07.2012 (протокол

№ 34/1.2) керівників Львівської, Дніпропетровської, Чопської, Рівненської та Київської регіональної митниць було зобов’язано провести детальний аналіз митних оформлень товарів, що ввозяться суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, які зареєстровані не в зоні діяльності цих митниць.

Отримана Держмитслужбою України інформація про здійснені вказаними митницями заходи засвідчила формальний підхід до виконання завдань, поставлених керівництвом Держмитслужби України, відсутність аналітичної складової в роботі при виявленні фактів заниження митної вартості товарів, неналежну організацію контролю правильності визначення митної вартості товарів відділами митних платежів та посадовими особами підрозділів митного оформлення.

Вказане стало можливим внаслідок неналежного виконання службових обов’язків з боку перших заступників, заступників начальників, начальників митних постів та підрозділів митного оформлення вищезазначених митниць, які здійснювали митне оформлення товарів, зазначених у протоколі від 21.07.2012 № 34/1.2.

З урахуванням вищевикладеного, та враховуючи, що в особистих поясненнях посадових осіб, які не забезпечили виконання покладених на них завдань, поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено, керуючись статтями 21, 22, п. 5 статті 23, статтею 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю :

За неналежне виконання службових обов’язків попередити про неповну службову відповідність:

Сподарик Ярославу Луківну, першого заступника начальника Львівської митниці;

Мрочка Ігоря Семеновича, заступника начальника Львівської митниці;

Левуса Ігоря Дмитровича, начальника відділу митних платежів Львівської митниці;

Крюкова Олександра Георгійовича, начальника митного поста «Городок» Львівської митниці;

Бізілю Михайла Івановича, начальника митного поста «Малехів» Львівської митниці;

Борсу Вадима Вікторовича, першого заступника начальника Дніпропетровської митниці;

Шевцова Андрія Анатолійовича, начальника митного поста «Дніпропетровськ-Ліски», за час тимчасового виконання обов’язків заступника начальника Дніпропетровської митниці;

Падуна Дмитра Петровича, начальника відділу митних платежів Дніпропетровської митниці;

Корягіна Владислава Віталійовича, начальника митного поста «Новомосковськ» Дніпропетровської митниці;

Житника Владислава Петровича, начальника митного поста «Дніпропетровськ-індустріальний» Дніпропетровської митниці;

Ципящука Анатолія Івановича, заступника начальника Чопської митниці;

Погрібну Наталію Василівну, начальника відділу митних платежів Чопської митниці;

Паскаря Вячеслава Ілліча, начальника митного поста «Чоп - залізничний» Чопської митниці;

Чабана Олега Володимировича, заступника начальника митного поста «Ужгород-вантажний» Чопської митниці;

Миронюка Олександра Васильовича, першого заступника начальника Рівненської митниці;

Огородніка Олександра Олександровича, заступника начальника Рівненської митниці;

Остапенко Ірину Рудольфівну, начальника відділу митних платежів Рівненської митниці;

Трофимчука Валерія Федоровича, начальника митного поста «Рівне-Центральний» Рівненської митниці;

Бойченко Тетяну Юліанівну, першого заступника начальника Київської регіональної митниці;

Лебединську Наталію Василівну, заступника начальника Київської регіональної митниці;

Карпенка Олександра Володимировича, начальника відділу митних платежів Київської регіональної митниці;

Негінського Ігоря Володимировича, начальника митного поста «Київ-центральний» Київської регіональної митниці;

Кобелькова Гліба Ігоровича, начальника митного поста «Київ-західний» Київської регіональної митниці.

Підстави: доповідна записка Департаменту митних платежів від 27.07.2012 № 15/1-15.1/1398, пояснення працівників.

У разі відсутності посадових осіб, вказаних у пункті 1 даного наказу, на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці або відрядженні, днем притягнення їх до дисциплінарної відповідальності вважати перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності, відпустки або відрядження відповідно.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

27.07.12 № 1562-к По особовому складу Львівської митниці

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

27.07.12 № 1562-к

По особовому складу Львівської митниці

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 23.07.2012 № 378 комісією Держмитслужби України здійснено службову перевірку фактів порушення митного законодавства, вчинених фізичними особами, які перетинали митний кордон України у напрямку в’їзд в Україну через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення в зоні діяльності Львівської митниці за сприяння її посадових осіб.

За результатами службової перевірки встановлено чисельні факти порушень вимог законодавства України з боку посадових осіб Львівської митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення громадян, товарів та транспортних засобів, які переміщувались через митний кордон України.

Зокрема, комісією встановлено, що через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова» та «Шегині-Медика» (митний пост «Мостиська») громадянами постійно ввозились на митну територію України подрібнені партії товарів з використанням схем уникнення від оподаткування, що вказує на недотримання посадовими особами Львівської митниці вимог ст. 364 та частини другої статті 374 Митного кодексу України.

Так, на підставі аналізу руху транспортних засобів через пункти пропуску, комісією з проведення службової перевірки від органів охорони державного кордону витребувано інформацію щодо кількості громадян, які в’їжджали на митну територію України смугами руху «червоний коридор».

За результатами співставлення інформації, що міститься в обліках інформаційних комплексів Держприкордонслужби України, інформації ПІК «Облік транспортних засобів в пунктах пропуску для автомобільного сполучення», ПІК «Інспектор 2006» ЄАІС Держмитслужби України встановлені численні факти невідповідності даних щодо кількості громадян, які занесені в інформаційні комплекси ДПСУ, і кількості громадян, що занесені в інформаційні системи Держмитслужби України. В контрольні талони для проходження митного контролю по «червоному коридору» та інформаційно-програмні комплекси ДМСУ постійно вносилась додаткова кількість громадян, які перетинають кордон автомобільним транспортом, що використовувалося в якості підстави для ввезення на митну територію України товарів без оподаткування, тобто в межах 50 кг та 500 євро на кожного громадянина.

При цьому, посадові особи підрозділів митного оформлення, ігноруючи вимоги ст. 364 Митного кодексу України, незаконно поширювали вимоги дії

ст. 374 Митного кодексу України до подрібнених партій товарів комерційного призначення, що переміщувались громадянами.

За результатами вибіркового аналізу з 01.06.2012, тобто з дати вступу в дію нового Митного кодексу України, виявлено 45 таких випадків.

При цьому, у більшості випадків згідно з контрольними талонами для проходження митного контролю по «червоному коридору» транспортні засоби (легкові, вантажні та вантажопасажирські) здійснювали перевезення такої кількості пасажирів, яка перевищувала кількість обладнаних місць для перевезення людей.

Зазначене вказує на наявність ознак фальсифікацій при проведенні митного контролю та оформлення з боку посадових осіб митних постів «Краковець» та «Мостиська».

На підставі наявних документів та отриманих комісією письмових пояснень від посадових осіб митних постів «Мостиська» та «Краковець» Львівської митниці встановлено наступне.

Після проходження прикордонного контролю та видачі водіям талону про проходження транспортних засобів по «червоному коридору», транспортні засоби зупинялись на смузі руху у визначеному місці зони митного контролю для проходження митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів.

Митний контроль та митне оформлення вказаних транспортних засобів здійснювали:

митний пост «Краковець»: Маїк О.З. (ОНП № 281), Федіна Н.В. (ОНП № 615), Кушнірчук В.А. (ОНП № 615), Шевчук В.П. (ОНП № 315), Лободзінська М.С. (ОНП № 223), Пушко О.В. (ОНП № 532), Древняк Ю.І. (ОНП № 11), Гакало Л.М. (ОНП № 301), Марко В.П. (ОНП № 582);

митний пост «Мостиська» (пункт пропуску «Шегині»): Гелетій А.В (ОНП 297), Дзядзя О.О. (ОНП 590), Дудко Д.А. (ОНП 590), Савчук М.Ю. (ОНП 667), Матвєєва Я.Ю. (ОНП 602), Шкляр В.О.(ОНП 201), Лалова Ю.М. (ОНП 460).

Про завершення митного контролю й митного оформлення та надання вищезазначеними посадовими особами Львівської митниці дозволу на переміщення транспортного засобу з товарами за межі зони митного контролю свідчить наявність відтиску ОНП у контрольних талонах, а також наявність відомостей у модулі ПІК «Інспектор 2006».

У своїх поясненнях вищевказані працівники зазначали, що пропуск товарів здійснювали відповідно до норм, передбачених Митним кодексом України.

З наданих пояснень вищезазначених посадових осіб Львівської митниці, та матеріалів, наявних у Львівській митниці слідує, що у транспортних засобах громадянами переміщувався однорідний товар, який має ознаки подрібнених партій товарів комерційного призначення.

Крім зазначеного, в графі (для позначок щодо кількості осіб що переміщувались у транспортному засобі) контрольних талонів про проходження по «червоному коридору» комісією виявлено виправлення.

Таким чином, громадянами вчинялись дії спрямовані на переміщення товару через митний кордон України поза митним контролем з використанням незаконного звільнення їх від сплати належних платежів за сприянням посадових осіб Львівської митниці.

Враховуючи викладене, вказані посадові особи Львівської митниці, здійснювали пропуск товарів з порушенням вимог п.1, статті 364, пп.1, 3 статті 318 Митного кодексу України, чим не виконано завдання, що покладені на митні пости «Краковець» та «Мостиська». Зазначеними посадовими особами несумлінно виконувались службові обов’язки, визначені їх посадовими інструкціями,

Згідно з записами в Журналах виходу на роботу працівників пунктів пропуску «Краковець» і «Шегині» та розподілу обов'язків працівників ВМО №№1, 2, 3,4 та ВМО №№ 2, 3 відповідно випуск із зони митного контролю товарів та транспортних засобів здійснювали:

митний пост «Краковець»: Левицький В.Б. (ОНП 544), Кузик Я.Л. (ОНП 629), Застріжний І.Р., Перетятко І.Я. (ОНП 326), Турчин Ю.Т. (ОНП 381), Мельник Ю.Ю. (ОНП 507), Бульбах Б.І. (ОНП 341), Квик В.М. (ОНП 499),

митний пост «Мостиська» (пункт пропуску «Шегині – Медика»): Деревянський В.М. (ОНП 468), Семушин В.С. (ОНП 501), Мироненко А.В. (ОНП 173), Семко В.С. (ОНП 483), Снітовський Т.Й. (ОНП 500).

Враховуючи, що транспортні засоби, які виявлені у ході перевірки, були пропущені через митний кордон України безперешкодно, вказані посадові особи здійснили пропуск товарів з порушенням вимог п.1 статті 364, пп.1, 3 статті 318 Митного кодексу, чим не виконано завдання, що покладені на митні пости «Краковець» та «Мостиська» відповідно. Зазначеними працівниками порушені вимоги їх посадових інструкцій.

У своїх поясненнях вищезазначені посадові особи поважних причин щодо несумлінного виконання своїх посадових обов’язків не навели.

Крім того, комісією з проведення перевірки опрацьовано наявні у матеріалах митниці копії документів, що стосуються митного контролю та митного оформлення 19.05.2012 транспортного засобу р.н. ВС4302СО з причепом ВС8802ХТ у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова» при його в’їзді в Україну з Республіки Польща.

У ході опрацювання встановлено.

Листом Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції від 20.12.2011 № 20/1-15/09296 поінформовано митні органи, в тому числі і Львівську митницю щодо посилення контролю за митним оформлення товару «скло».

Вказана вимога щодо посилення контролю за митним оформлення товару «скло» до підрозділів митного оформлення (митні пости) доведена службовою запискою заступника начальника СБК та ПМП Львівської митниці від 22.12.2011 №16/36-3074. Згідно з резолюцією «на контроль» керівника митного поста «Краковець» на службовій записці заступника начальника СБК та ПМП Львівської митниці, інформацію доведено до особового складу.

Незважаючи на надану інформацію, головним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець» Львівської митниці Кузиком Я.Л. (станом на 19.05.2012 тимчасово виконував обов’язки старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці) 19.05.2012 було здійснено пропуск товару «Флоат-скло» за ПП №209120000/2012/16505, який ввезено на митну територію України т.з. р.н. ВС4302СО/ВС8802ХТ без проведення митного огляду.

Крім зазначеного, Кузиком Я.Л. було визначено термін доставки вантажу в зону митного контролю м/п «Городок» м. Львів 21.05.2012, тобто зазначений транспортний засіб переміщувався з міжнародного пункту пропуску «Краковець-Корчова» до митного поста «Городок» (відстань 40 км) 2 доби. Зазначений факт свідчить про невжиття заходів Кузиком Я.Л. щодо запобігання вчиненню порушень митних правил.

Відповідно до інформації, наданої митними органами Республіки Польща, зі складу «Magazyn szasowego skladowania» (Республіка Польща) на Т.З. р.н. ВС4302СО/ВС8802ХТ переміщено товар: «одяг» у кількості 4830 кг, 149 місць, на адресу громадянина Косера Руслана (Україна, Закарпатська обл., с. Буштино, вул. Миру, 36) на загальну суму 8026,63 євро (10506,93 дол. США).

Таким чином, Кузиком Я.Л. порушено вимоги пунктів 1, 10 частини 1 статті 11, частини 1 статті ст.ст. 40, 42 Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92, пунктів 2.3, 2.16, 2.17, 2.18, 2.30 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці, затвердженої начальником Львівської митниці 03.02.2012, що призвело до ввезення на митну територію України товарів з порушенням норм законодавства з питань митної справи, податкового законодавства.

Перевіркою також установлено факти несумлінного виконання службових обов’язків з боку старших інспекторів відділу митного оформлення № 2 митного «Краковець» Коваленка А.В. та Терещенка Б.О.

Так, відповідно до даних функціонального модуля «Диспетчер ЗМК» АСМО «Інспектор-2006» 16.06.2012 о 15:32:39 транспортний засіб р.н. ВС4302СО/ВС8802ХТ в’їхав в зону митного контролю за напрямом «із-за кордону» з вантажем «скло» за контрольним талоном ААС.566143. Дані про це були внесені старшим інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці Коваленком А.В.

Митний контроль, митне оформлення та пропуск транспортного засобу р.н. ВС4302СО здійснив 16.06.2012 старший інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці Терещенко Б.О.

Службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці до функціонального модуля «Орієнтування» АСМО «Інспектор-2006» 15.06.2012 було занесено орієнтування щодо транспортного засобу р.н. ВС4302СО, країна – 804, код ТЗ – 30. Початковою датою дії орієнтування зазначено 15.06.2012, кінцевою – 31.12.2012. Також зазначено коментар: «Можливе ввезення товарів з приховуванням від митного контролю, або не подання митному органу всіх ТСД. Митний контроль здійснювати виключно із залученням працівників СБК та ПМП. 0676737704».

Відповідно до інформації відділу митних інформаційних технологій Львівської митниці в АСМО «Інспектор 2006» під час здійснення митного контролю та митного оформлення вищевказаного транспортного засобу відбулось спрацювання орієнтування за контекстом ВС4302СО:

- в 15:32 год. 16.06.2012 (у графі «Користувач» зазначено – Коваленко Андрій Володимирович, у графі «Контекст» зазначено – код країни 804; код ТЗ 14; реєстраційний № BС4302СО);

- в 16:24 год. 16.06.2012 (у графі «Користувач» зазначено – Терещенко Богдан Олександрович, у графі «Контекст» зазначено – код країни 804; код ТЗ 14; реєстраційний №BС4302СО);

Таким чином, під час внесення інформації в АСМО “Інспектор 2006” стосовно транспортного засобу з реєстраційним номером ВС4302СО, орієнтування спрацювало і Коваленко А.В. та Терещенко Б.О. зобов’язані були вчинити відповідні дії.

Разом з тим, Коваленко А.В. та Терещенко Б.О., при здійсненні 16.06.2012 митного контролю транспортного засобу з реєстраційним номером ВС4302СО/ВС8802ХТ, у порушення вимог своїх посадових інструкцій, не здійснили перевірку на наявність орієнтувань стосовно вказаного автомобіля та завершено митне оформлення зазначеного транспортного засобу без проведення аналізу результатів митного контролю та без здійснення перевірки щодо наявності оперативної інформації (орієнтування), і відповідно не було вжито заходів, передбачених орієнтуванням.

Зазначене призвело до пропуску через митний кордон України транспортного засобу р.н. ВС4302СО/ВС8802ХТ (у відношенні якого було наявне орієнтування) без інформування посадових осіб служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці.

При цьому, на запит Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції польською стороною листом від 25.07.2012 письмово підтверджено, що всі документи, які були підставою для переміщення згаданого вище транспортного засобу з товаром, являються підробленими.

Вищевказані факти свідчать про несумлінне виконання Коваленком А.В. та Терещенком Б.О. основних обов’язків державних службовців та своїх службових обов’язків, визначених їх посадовим інструкціями.

Згідно з нормами статей 5 та 10 Закону України «Про державну службу», державні службовці повинні не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, а також додержуватись у своїй діяльності Конституції України та інших актів законодавства України.

Приймаючи Присягу державних службовців посадові особи Львівської митниці зобов’язувалися суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої службові обов’язки.

Таким чином, Кузиком Я.Л., Кушнірчуком В.А., Шевчуком В.П., Терещенком Б.О., Турчиним Ю.Т., Коваленком А.В., Мельником Ю.Ю., Бульбахом Б.І., Гакалом Л.М., Квиком В.М., Семушиним В.С., Мироненком А.В., Гелетієм А.В., Дудкою Д.А., Семком В.С., Снітовським Т.Й., Савчук М.Ю., Матвєєвою Я.Ю., Лаловою Ю.М., Деревянським В.М., Маїк О.З.,

Марком В.П., Пушком О.В., Федіною Н.В., Левицьким В.Б., Застрижним І.Р., Шкляром В.О., Дзядзею О.О., Перетятком І.Я., Лободзінською М.С., Древняком Ю.І. порушено Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України.

Визначити, що Маїк О.З., Марко В.П., Пушко О.В., Федіна Н.В., Левицький В.Б., Застрижний І.Р., Шкляр В.О., Дзядзя О.О., Перетятко І.Я., Лободзінська М.С., Древняк Ю.І. заслуговують на припинення перебування на державній службі, однак, враховуючи, що вони звільнені з митних органів України, обмежитися зазначеним.

Причинами та умовами, які сприяли вчиненню вищевказаним посадовими особами Львівської митниці порушень вимог законодавства України при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщувались через митний кордон України, стало неналежне виконання службових обов’язків з контролю за діями підлеглих з боку Левонового М.З., заступника начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Рава-Руська», Стефанишина В.В., начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська», Греня О.О., начальника митного поста «Рава-Руська», Березовського В.Р., начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська», Малетича П.М., начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська», Бойка Я.Б., заступника начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська», Шистака М.М., начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець», Гнота Ю.М., заступника начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець», Солянника М.В., начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець».

Також, під час проведення спеціальних заходів встановлено порушення вимог митного законодавства з боку посадових осіб митного поста «Смільниця», що свідчить про неналежний контроль з боку керівництва цього митного поста, а саме Гамова А.В., заступника начальника митного поста «Смільниця».

В особистих поясненнях вищевказаних керівників поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”, статями 21, 22, п. 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців у відповідності до вимог пункту 6 статті 30 Закону України «Про державну службу» припинити 30.07.2012 перебування на державній службі в митних органах:

Кузика Ярослава Львовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Кушнірчука Василя Анатолійовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Шевчука Володимира Петровича, провідного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Терещенка Богдана Олександровича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Турчина Юрія Тарасовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Коваленка Андрія Володимировича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Мельника Юрія Юрійовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Бульбаха Богдана Івановича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Гакала Любомира Михайловича, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Квика Володимира Миколайовича, головного інспектора відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

Семушина Володимира Сергійовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Мироненка Андрія Володимировича, головного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Гелетія Андрія Вікторовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Дудка Дениса Анатолійовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Семка Володимира Степановича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Снітовського Тараса Йосиповича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Савчук Маріни Юріївни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Матвєєвої Яни Юріївни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Лалової Юлії Михайлівни, інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Деревянського Володимира Миколайовича, начальника сектору митних інформаційних технологій (Мостиська) відділу митних інформаційних технологій Львівської митниці.

За вчинення дисциплінарного правопорушення, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, понизити у спеціальному званні на один ступінь:

Левонового Миколу Зіновійовича, заступника начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці.

Стефанишина Віктора Васильовича, начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Греня Остапа Орестовича, начальника митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Березовського Володимира Романовича, начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Малетича Петра Миколайовича, начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Бойка Ярослава Богдановича, заступника начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Шистака Михайла Михайловича, начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Гнота Юрія Михайловича, заступника начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Солянника Максима Віталійовича, начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Гамова Андрія В’ячеславовича, заступника начальника митного поста «Смільниця» Львівської митниці.

Підстава: доповідна записка про результати перевірки, пояснення працівників.

Вказати начальнику Львівської митниці Попазогло С.М., заступнику начальника Львівської митниці - начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Калаганову О.В., заступнику начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці Костюку О.А., начальнику оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці

Глухому В.В. на незадовільний рівень організації роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил та організації митного контролю в пунктах пропуску.

У разі відсутності посадових осіб, вказаних у пункті 2 даного наказу, на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці або відрядженні, днем притягнення їх до дисциплінарної відповідальності вважати перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності, відпустки або відрядження відповідно.

Керівнику Львівської митниці ознайомити вказаних у цьому наказі працівників з наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.):

довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів;

підготувати пропозиції щодо переведення в установленому законодавством порядку заступника начальника митного поста «Смільниця» Гамова А.В. до Київської обласної митниці на посаду, віднесену до номенклатури посад начальника Київської обласної митниці.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

27.07.12 № 1565-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

27.07.12 № 1565-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Сумською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста «Ромни» Сумської митниці Терещенка О.М.

Підставою для направлення вказаного подання стали результати службової перевірки, проведеної згідно з наказом Сумської митниці від 08.06.2012 № 256, у ході якої встановлені факти неналежної організації роботи підпорядкованого особового складу з боку Терещенка О.М., внаслідок неналежного виконання ним своїх службових обов’язків.

Так, 12.12.2011 та 13.12.2011 посадовими особами відділу митного оформлення № 4 Сумської митниці (на даний час митний пост «Ромни»), за ВМД №№ 805000013/2011/003583, 805000013/2011/003604 в режимі «Переробка на митній території України» було оформлено давальницьку сировину (заготовки робочого взуття – 436 та 7779 пар відповідно).

Згідно зі статтею 232 Митного кодексу України від 11.07.2002 готова продукція (робоче взуття), перероблена з давальницької сировини, мала бути вивезеною за межі митної території України у строк до 10.03.2012 та 11.03.2012 відповідно.

Однак, у термін до 10.03.2012 зазначена продукція вивезена не була, а 11.03.2012 була вивезена лише частково.

Згідно зі статтею 363 Митного кодексу України від 11.07.2002 про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена посадова особа митного органу, яка виявила таке порушення, складає протокол.

Однак, посадовими особами митного поста «Ромни» Сумської митниці не було складено протоколу про порушення митних правил відносно директора підприємства, яке ввозило до України давальницьку сировину за ВМД №№ 805000013/2011/003583, 805000013/2011/003604 за фактом неподання ним до митного поста «Ромни» у термін до 10.03.2012 та 11.03.2012 необхідних документів, для здійснення митного контролю та митного оформлення готової продукції, що перероблена з давальницької сировини, ввезеної до України за вказаними вище ВМД.

Вказане стало наслідком неналежного виконання Терещенком О.М. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.38, 2.64 посадової інструкції начальника митного поста «Ромни» Сумської митниці, затвердженої 01.02.2012, в частині здійснення заходів щодо виявлення та припинення порушень митних правил та організації роботи підрозділу в напрямі протидії контрабанді та порушенням митних правил.

В особистих поясненнях Терещенка О.М. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Терещенку Олександру Миколайовичу, начальнику митного поста «Ромни» Сумської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Сумської митниці від 13.07.2012 № 12/4993, доповідна записка про результати службової перевірки від 06.07.2012 № 13, пояснення Терещенка О.М., Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV.

Керівнику Сумської митниці ознайомити Терещенка О.М. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести цей наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

ЭТО И ЕСТЬ ТВОИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ, УРОД?

 

ЭТО И ЕСТЬ ТВОИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ, УРОД?

БЕЗ КОМЕНТАРІВ / МОВОЮ ОРИГІНАЛУ / ДОКУМЕНТИ / Помічнику-консультанту Народного Депутата України Істратій О.В. Екс-працівники Державної Митної Служби в Чернівецькій області

28.07.2012

Колективне звернення

Шановний Олег Володимирович!

Звертаються до Вас колишні працівники Державної Митної Служби в Чернівецькій області, яких 25 січня цього року в кількості 56 чоловік було незаконно, звільнено з митних органів за порушення Присяги державних службовців, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України «Про державну службу» що на нашу думку, та в подальшому Рішенням Чернівецького окружного адміністративного суду, рішенням Вінницького апеляційного суду, визнано як протиправними та безпідставними з відповідною постановою про поновлення на посаді звільнених інспекторів митниці, з виплатою вимушеного прогулу, та негайним виконанням рішення суду Державною Митною Службою.

Після судових дебатів, в яких була остаточно визначена невинуватість працівників митниці та доказані порушення Державної Митної Служби щодо незаконного звільнення, керівництво Чернівецької обласної митниці надіслала листа від 11.06.12 в якому інформує про неможливість виконання вищезазначеної постанови та виконавчих листів в зв’язку із не дотриманням процесуальних дій визначених Законом України «Про виконавче впровадження» тобто відмовляться виконувати рішення суду мотивуючи це тим, що в Чернівецька митниця немає повноважень поновлення на посаді інспекторів так як наказ на незаконне звільнення був підписаний виконуючим обов’язки головою Митної служби України .им С.Д. до якого ї потрібно звертатись з відповідними виконавчими листами про поновлення на посаду інспекторів Чернівецької митниці, підписаний відповідно начальником Чернівецької митниці Чернишом Ю.П.

Такі листи говорять про незнання законів, які на сьогоднішній день не мають не якого значення для посадових осіб, так як відповідно до Закону України «Про виконання провадження» ст. 20 «Місце виконання рішення» де чітко аргументовано, якщо виконавець рішення (боржник) знаходиться на території іншого органу державної виконавчої служби, державний виконавець звертає стягнення за погодженням начальника відділу державної виконавчої служби, якому він підпорядкований та надсилає виконавчий документ до органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням виконавця судового рішення.

Після наших неодноразових звернень про порушення трудового договору та навмисне невиконання судового рішення, Обласною Митницею кожному звільненому працівнику митниці були вручені «Повідомлення» від 11.07.12№12201 з нище зазначеним змістом: Інформуємо Вас, що згідно наказу Державної митної служби України від 05.07.2012 №1379-к «По особовому складу митних органів» Вас поновлено на посаді Чернівецької обласної митниці.

Просимо Вас терміново з’явитися до відділу кадрової роботи Чернівецької обласної Митниці для ознайомлення з даним наказом. З повагою начальник митниці Черниш Ю.П. Такі «Повідомлення» були підкріпленні відповідним наказом а саме : Про оголошення наказу Державної митної служби Від 05.07.2012№1379-к «По особовому складу митних органів»

НАКАЗУЮ:

1 Оголосити наказ Державної митної служби України від 05.07.2012 «По особовому складу митних органів» щодо скасування пункту 1 наказу Державної митної служби України від 25.01.12 «По особовому складу Чернівецької обласної митниці» в частині припинення перебування на державній службі в митних органах працівників, які були звільненні за наказом від 25.01.12№107-к та поновленні на посаді. 2 Вважати звільнених працівників такими , що приступили до виконання обов’язків інспекторів відділу митного оформлення. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник митниці Ю.П. Черниш Для нас це була дійсно перемога адже всі ми почали розуміти що є правда ї над кожним неправомірним рішенням начальника Чернівецької митниці Черниша та найвищих чинів Митної Служби України є контроль та захист державного службовця, але ми дуже помилялись ,так як наступного дня нас повідомили про ще один наказ в такій формі: 12.07.12№12201-8605

Інформуємо, Вас що відповідно до наказу Державної митної служби України від 11.07.12№1459-к «Про припинення перебування на державній службі» припинено 12.07.2012 Ваше перебування на державній службі в митних органах за порушення Присяги державних державних службовців, відповідно пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України «Про державну службу» Просимо Вас з’явитися до відділу кадрової роботи Чернівецької обласної митниці для ознайомлення з даним наказом та отримання трудової книжки.

З повагою Начальник митниці Ю.П. Черниш.

Для багатьох з нас це стало шоком, та дикою реальністю того, в якій державі ми живемо, ї як можуть поступити з людьми які неодноразово і роздільно між собою аргументованим доказами перемогли всі суди проти державного органу. Як прийняти на роботу визнавши провину служби ї через 24 години підготувати документи на звільнення про порушення присяги державного службовця?

А як же гарантія забезпечення права громадян на працю, правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи, що прописані в Кодексі законів про працю ст.5 «Гарантії забезпечення прав громадян».

Для керівників Державної Митної служби Закони, які прописані для людей та їхнього захисту не беруться до уваги і на це ми вважаємо є такі фактичні мотиви, які непомітні для того, хто не працював в Чернівецькій Обласній Митниці, і навіть не уявляє собі, що дозволяють собі державні «царькі» які керують на користь свого збагачення «ходячі по трупах» та знищуя тих, хто незгоден виконувати злочинні накази, які вбивають економіку країни.

Так склалось в вільній Україні, що на державну посаду в контролюючи органи влади міліцію, прокуратуру, суди, за місце «Під сонцем» а точніше посаду держслужбовця треба платити. Не є виключенням Державна Митна Служба України. За приблизними цінами які були сплачені тими хто нас змінив ,робота інспектора митниці сьогодні коштує 10-15 тисяч євро. Тобто загальна сума прибутку за 56 робочих місць на Чернівецькій митниці складає 840000 тисяч євро що були отримані, чи отримуються окремими частками через довірених осіб начальника митниці Черниша Ю.П., а це всі без винятку пости області: «Мамалига» «Порубне-Сірет», «Вадул-Сірет», «Кельменці» «Росошани» «Чернівці» на яких начальники постів відкрили негласний прийом на роботу за вищезазначеними цінами. Після такого збору частина грошей прямує до столиці сказати « подяку» заступнику голови Державної митної служби .у С.Д. якій теж з цієї суми віддає зароблене начальнику митної служби України ***у Ігорю Григоровичу якій призначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.03.2010 з підвищеним апетитом до великих грошей які для нього впевненні,» качає» всі митні пости України.

Але це тільки «квіточки» порівняно з тим як після приходу вищезазначеного начальника почала працювати Чернівецька обласна митниця з її керівником.

Кожного дня митники нашої області виходять на роботу, де вже примусово порушують закон. В кінці роботи кожного дня старшому зміни з всіх інспекторів пункту пропуску збираються гроші які відправляються на Чернівецьку обласну митницю. Сума залежить від пункту пропуску. В прикладі: Великий пост «Порубне» через який проходить багато вантажу з комерційним призначенням товару , та транзитних авто сума негласного збору 20-30 тисяч гривень в день, які сплачуються на постійній основі. «Мамалига» 5-10 тисяч гривень, «Кельменці» 3-8 тисяч гривень, «Росошани» 5-10 тисяч гривень, і так далі. Приблизна сума збору в поганий день 65 тисяч з всіх пунктів, в дуже вдалий день біля 100000 тисяч гривень в день.

Всі ці виплати в основі збираються з вантажних авто які везуть товари яким потрібне розмитнення. Тому власники цих фур знають, щоб проїхати без затримки треба дати водію потрібні гроші для без чергового проїзду чи інших митних правил, які до них не застосовуються. Ці факти та епізоди роботи в такому режимі Чернівецької митниці можуть бути доказані колишніми працівниками митниці з повною інформацією транспортних засобів, а саме номерними знаками авто, приз віща та перелік товарів які перетинають кордон України.

Такі суми збираються без особливих порушень вищезазначеного транспорту. Але є ї інші транспорті засоби які на нашу думку вчиняють контрабанду, порушують митні правила, посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, внаслідок чого завдають шкоду економіці держави, її культурній спадщині, сприяють розширенню тіньового сектору економіки.

Транспортні засоби які перетинають кордон в такий спосіб належать олігархам та високо посадовцям які заробляють величезні кошти на підриві економіки країни. Такі грузи не рідко супроводжують співробітники служби безпеки які проводять так звані чергування біля воріт КПП а на справді заробляють кошти на супроводі транспорту який провозить чисту контрабанду із-за кордону. Схема дуже проста. Заїхала величезна фура де вказуються текстильні товари, але насправді іде масовий провіз шкіро-галантерейних виробів з Турції, де за розмитнення треба заплатити до бюджету держави в 25 разів більше ніж вони сплачують. Можна тільки здогадуватись які кошти заробляє одна фура за рейс без відповідних грошових надходжень до державної казни. В ході таких провозів інспектори яки попали в список звільнених відмовлялись пропускати такий вантаж, за що були звільненні під банальним прикриттям «Порушення присяги державного службовця» відповідно до пункту 6 частини 1 30 Закону України «Про державну службу».

Не менш резонансними є провози так званої благодійної допомоги. Так в прикладі , через митний пост «Мамалига» вже на протязі 2-х років, 2 рази на місяць проїжджає без будь яких перевірок ватажний автомобіль Івеко якій постійно возить гуманітарну допомогу в Бонченській монастир Герцаївського району. Зазначений транспорт за цей час перевіз стільки так званої допомоги що є сумнів про те що є така кількість складських приміщень в монастирі у святої людини Михайла Жара. Хочемо наголосити що зазначена інформація не є припущенням а може бути підтверджена всіма необхідними матеріалами для детальної перевірки контролюючих органів.

Нам нема що втрачати, нас звільнили як непотреб, використаний матеріал. Але багато з нас віддала службі на митниці 20 років, і довести неправомірні дії посадових осіб обласної митниці , після вийграних судів не буде важким завданням. Вся справа в тому що це нікому не потрібно адже працює корупційна система Державної митної служби яка буде до останнього захищатись державою якої не має діла до простих людей. Зазначена інформація в цьому колективному зверненні тільки 5% того що на даний час відбувається в системі митної служби.

Ми довго мовчали, намагаючись не піднімати питання роботи митниці так як там залишились люди які працюють ї повністью нас підтримують в нашій боротьбі проти свавілля влади. Завдяки їм в нас є повна інформація незаконних дій які порушуються кожного дня з конкретними деталями зловживань посадових осіб митниці.

Прийшов час сказати «Ні бандицькому керуванню» із-за якого колишні службовці не доробили до пенсії ,хоч майже кожний нагороджений великою кількістю грамот За бездоганну службу, за значний вклад у розбудову, становлення та розвиток митної системи України, сумлінне та бездоганне виконання службових обов’язків, з нагоди відзначення 20і річниці Дня митної служби України.

В відповідь для нас були отриманні незаконні звільнення в яких постраждали не тільки ми а ї наші сім’я ,які залишились без засобів на існування. Більш того деякі з працівників мали нервові зриви , які привели до поганого самопочуття багатьох звільнених. На даний час перебуває вже тривалий термін в психіатричній лікарні наш колега ,прекрасна людина, Павельчук Аркадій Федорович якій просто не витримав такого беззаконня, та звільнення.

Таким чином, виходячи з всього вищезазначеного просимо Вас звернутись про порушення наших прав та інтересів Державною Митною Службою України до компетентних органів контролюючого реагування в системі митної служби, до Народного Депутата України Соболева Сергія Владиславовича, засобів масової інформації, всіх небайдужих людей які зможуть допомогти знайти справедливість в цей не легкий для країни час. Ознайомившись з вашими попередніми справами про корупцію та беззаконня які мають місце в Чернівецькій області ми впевненні що разом з вами подолаємо беззаконня в системі державної митної служби .

З повагою Голова ініціативної групи Кордунян Анжела Володимирівна

Незаконно звільненні працівники Державною Митною Службою України:

1 Апетракіоає Лорена Константинівна – інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

2 Безушкка Георгій Зіновійович –головний інспектор митного посту «Мамалига»

3 Крикун Галина Петрівна –головний інспектор відділу митного оформлення «Вадул-Сірет»

4 Сандуляк Ігор Анатольович- старший інспектор митного оформлення «Кельменці»

5 Бужак Світлана Олександрівна- старший інспектор митного посту «Вадул-Сірет»

6 Булай Олексій Дмитрович- старший інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

7 Вінтоник(Вікован) Ольга Георгіївна –старший інспектор митного посту «Чернівці»

8 Глагол Христина Богданівна- старший інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

9 Гудзовський Богдан Сергійович-головний інспектор митного посту «Чернівці»

10 Дануца Татьяна Петрівна- старший інспектор митного посту «Росошани»

11 Дзик Віктор Григорович- провідний інспектор митного посту «Росошани»

12 Залуцька Мальвіна Олександрівна- головний інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

13 Звоздецька Ірина Іванівна- старший інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

14 Ілащук Світлана Дмитрівна –старший інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

15 Іліній Ольга Іванівна –головний інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

16 Галух Олег Васильович- головний інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

17 Колотил Михайло Константинович -головний інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

18 Кудрявцев Павло Леонідович- інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

19 Лесюк Микола Андрійович –інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

20 Марищак Савета Іллівна- головний інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

21 Мельник Вадим Володимирович старший інспектор митного оформлення «Кельменці»

22 Нагірняк Василь Іванович інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

23 Остафійчук Михайло Дмитрович старший інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

24 Побережний Андрій Дмитрович інспектор-кинолог відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків Чернівецької обласної митниці

25 Попов Дмитро Васильович-провідний інспектор кінолог Чернівецької обласної митниці

26 Поцелуйко Генадій Вітальович головний спеціаліст митного оформлення «Вадул-Сірет»

27 Радецький Євген Васильович –інспектор митного оформлення «Кельменці»

28 Саца Валерій Калинович старший інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

29 Сигидін Тетьяна Візіторівна старший інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

30 Стрілак Володимир Васильович старший інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

31 Струцький Василь Васильович старший інспектор митного оформлення «Кельменці»

32 Ткачук Василь Дмитрович старший інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

33 Ткачук Олександр Ілліч- головний інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

34 Трохименко Вячеслав Михайлович старший інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

35 Тудосан Валерій Степанович начальник митного оформлення «Кельменці»

36 Фоца Наталья Петрівна головний інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

37 Шевченко Тетьяна Вікторівна інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

38 Штаченко Нонна Анатольївна інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

39 Охновський Михайло Васильович інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

40 Ліщук Ілля Васильович начальник митного оформлення «Вадул-Сірет»

41 Карабуш Микола Васильович головний інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

42 Ванзуряк Володимир Дмитрович начальник митного оформлення «Вадул-Сірет»

43 Зеленівський Василь Константинович головний інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

44 Вермінська Олена Вікторівна старший інспектор контролю за переміщенням товарів Чернівецької обласної митниці.

45Турянська Майя Вікторівна старший інспектор митного оформлення «Вадул-Сірет»

46 Бежан Валентин Вікторович старший інспектор митного посту «Мамалига»

47 Варварюк Василь Михайлович інспектор митного посту «Росошани»

48 Гуцул Григорій Іванович головний інспектор митного оформлення «Кельменці»

49 Сокульскій Віталій Іванович провідний інспектор митного оформлення «Кельменці»

50 Капрош В’ячеслав Федорович провідний інспектор митного посту «Мамалига»

51 Кордунян Анжела Володимирівна провідний інспектор митного посту «Мамалига»

52 Кукуряк Галина Ерастівна головний інспектор митного оформлення «Кельменці»

53 Новаковський Олександр Валентинович старший інспектор митного оформлення «Кельменці»

54 Павельчук Аркадій Федорович старший інспектор митного оформлення «Кельменці»

55 Секрет Андрій Вітальович інспектор митного оформлення «Кельменці»

31.07.12 № 1574-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

31.07.12 № 1574-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Чопською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Тангела М.М., начальника митного поста «Мукачево».

Подання направлено за результатами службової перевірки, призначеної наказом Держмитслужби України від 16.07.2012 № 367, та на виконання вимог пункту 4.3 наказу Держмитслужби України від 21.07.2012 № 1530-к «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності».

Так, матеріалами цієї перевірки встановлено численні факти неналежного виконання своїх службових обов’язків з боку посадових осіб митного поста «Мукачево», низький рівень організації аналітичної роботи та відсутність заходів з протидії порушенням митного законодавства.

Керівництво митним постом та забезпечення виконання вимог законодавства щодо переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, дотримання процедур митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, предметів, транспортних засобів, а також предметів, що переміщуються громадянами, повноти справляння податків і зборів, застосування заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил є основними службовими обов’язками начальника митного поста «Мукачево».

Таким чином, Тангелом М.М., начальником митного поста «Мукачево», неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.5, 2.10, 2.13 посадової інструкції начальника митного поста «Мукачево» Чопської митниці, затвердженої 26.01.2012.

Згідно з вимогами ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним порушенням.

В особистих поясненнях Тангела М.М. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись вимогами ст. 21, ст. 22, п. 4 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За вчинення дисциплінарного правопорушення Тангела Миколу Миколайовича, начальника митного поста «Мукачево» Чопської митниці, понизити у спеціальному званні.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, доповідна записка про результати службової перевірки, подання Чопської митниці від 24.07.2012 № 1/1-2-39/5962, пояснення Тангела М.М.

Департаменту кадрової роботи (Крамаренко К.В.) довести наказ до Чопської митниці.

Керівнику Чопської митниці ознайомити Тангела М.М. з цим наказом під підпис.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

 

Вверх

 

 

Вверх