Накази Державної митної служби України жовтень 2010

Orders of the State Customs Service of Ukraine in October 2010

07.10.10 № 1888-к По особовому складу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.10.10 № 1888-к

По особовому складу

Виноградівською митницею внесено подання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста «Вилок» Виноградівської митниці Вершигори М.Д.

У вказаному поданні зазначено, що 06.08.2010 митницею було отримано звернення на телефон довіри Державної митної служби України від громадянина України Іванова А.В., який повідомив, що протягом тривалого часу працівники митниці не здійснюють митний контроль та митне оформлення придбаного ним за кордоном транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер Z03215.

За результатами перевірки, проведеної відповідно до наказу Виноградівської митниці від 09.08.2010 № 628, встановлено, що згідно з витягом з програмно – інформаційного комплексу «Інспектор 2006» вказаний транспортний засіб заїхав у зону митного контролю о 23:50 год. 05.08.2010, а завершення митного контролю та виїзд із зони митного контролю на митну територію України відбулися о 19:24 год. 06.08.2010.

Також, встановлено, що митні процедури щодо вказаного транспортного засобу необґрунтовано тривали більше 2-х годин, що є порушенням часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль за переміщенням товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України. Зазначені нормативи передбачено пунктом 4.4. Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна в пункті пропуску для автомобільного сполучення “Вилок”, затвердженої спільним наказом Виноградівської митниці та Мукачівського прикордонного загону від 03.11.2008 № 731/1503 (далі Технологія), зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Закарпатській області 13.11.08 року за № 38/875.

Причинами та умовами, які сприяли вищевказаному порушенню, став неналежний контроль за діями підпорядкованого особового складу та контроль за дотриманням Технології з боку начальника митного поста „Вилок” Вершигори М.Д.

Таким чином, Вершигорою М.Д. вчинено наступні порушення Посадової інструкції начальника митного поста «Вилок» Виноградівської митниці (далі – посадова інструкція):

- пункту 1.5., відповідно до якого основною метою діяльності начальника митного поста „Вилок” є якісне забезпечення, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань, контроль за дотриманням посадовими особами митного поста вимог законодавства України;

- пункту 2.3 посадової інструкції, відповідно до якого він зобов‘язаний забезпечувати виконання покладених на митний пост завдань щодо здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

- пункту 2.8 посадової інструкції, відповідно до якого він зобов‘язаний сприяти створенню сприятливих умов для прискорення товарообігу через митний кордон України.

Крім цього, Вершигорою М.Д. неналежно виконано пункт 1 розпорядження начальника митниці від 19.07.2010 № 72/1-р щодо обов’язкового залучення працівників відділу контролю митної вартості та номенклатури і служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил при складанні актів оглядів транспортних засобів.

Відповідно пунктів 4.2, 4.4 та 4.5. посадової інструкції начальник митного поста «Вилок» несе відповідальність: за неналежне виконання службових обов’язків, інші порушення службової дисципліни, а також негативні результати діяльності підпорядкованих працівників.

В особистих поясненнях Вершигора М.Д. не навів поважних причин вчинення зазначених порушень.

З огляду на викладене, керуючись частиною 1 статті 30 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Вершигорі Михайлу Дмитровичу, начальнику митного поста «Вилок» Виноградівської митниці, оголосити зауваження, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Підстави: пояснення Вершигори М.Д., подання Виноградівської митниці від 13.09.2010 № 01-48/10-10/1-4385.

Керівнику Виноградівської митниці ознайомити Вершигору М.Д. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

11.10.10 № 1890-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

11.10.10 № 1890-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

На виконання пункту 2 наказу Держмитслужби України від 14.09.2010 № 1752-к „Про притягнення до дисциплінарної відповідальності”, враховуючи перебування Воронцова В.Г., заступника начальника митного поста «Горлівка» Східної митниці, з 06.09.2010 по 27.09.2010 у відпустці, на підставі результатів проведеного Департаментом адміністрування митних платежів аналізу роботи митних органів з наповнення Державного бюджету України у серпні 2010 року, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків під час тимчасового виконання обов’язків начальника митного поста «Горлівка» Східної митниці щодо організації роботи підпорядкованого підрозділу з контролю за службовою діяльністю підлеглих, що призвело до невиконання у серпні 2010 року завдань зі справляння податків і зборів, визначених Держмитслужбою України, Воронцову Вячеславу Георгійовичу, заступнику начальника митного поста «Горлівка» Східної митниці, оголосити догану.

Підстави: доповідна записка Департаменту адміністрування митних платежів від 03.09.2010 № 15/1348, пояснення Воронцова В.Г.

Начальнику Східної митниці Романчиковій Є.Г. забезпечити ознайомлення Воронцова В.Г. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

12.10.10 № 1923-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

12.10.10 № 1923-к

По особовому складу митних органів

За результатами службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Чопської митниці від 08.10.2010 № 835, встановлено, що 08.10.2010 близько 4-ої ранку на виконання Плану-завдання, затвердженого Головою Держмитслужби, в пункт пропуску для автомобільного сполучення «Чоп-Захонь», прибула група працівників Держмитслужби.

Заступником Голови Держмитслужби Дериволковим С.Д., в присутності старшого групи – заступника начальника Миколаївської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Ячкуринського О.О. посадовим особам митного поста «Тиса» була надана вказівка про проведення митного контролю та митного оформлення всіх транспортних засобів, які перетинають митний кордон через пункт пропуску, в обов’язковому порядку тільки за участі членів робочої групи на всіх ділянках митного контролю та митного оформлення.

Однак, старшим інспектором сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Тиса» Купаром А.В., а також інспектором сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Тиса» Марковичем В.М. зазначену вказівку не виконано, що призвело до виїзду двох транспортних засобів, оформлених у митному відношенні без участі членів робочої групи, із зони митного контролю.

Також встановлено, що під час пропуску вказаних транспортних засобів на ділянці митного контролю виконував свої функціональні обов’язки головний інспектор оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Русин Ю.І., яким не було вжито заходів щодо забезпечення виконання зазначеної вказівки.

Таким чином, інспектором сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Тиса» Марковичем В.М. недотримано вимог ст. 1, 5, 6, 7 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 №2805-IV, вимог п. 2.8, 2.10 посадової інструкції інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Тиса» в частині взаємодії з представниками Чопського прикордонного загону, а також щодо належного виконання розпоряджень керівників.

Інспектором сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Тиса» Купаром А.А. недотримано вимог ст. 1, 5, 6, 7 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 №2805-IV, вимоги п. 1.4, 2.16 посадової інструкції старшого інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Тиса» в частині дотримання, під час виконання обов’язків, наказів та розпоряджень Державної митної служби України, Чопської митниці, виконання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також розпоряджень безпосереднього або прямого керівника, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.

Наведені вище порушення з боку інспектора Марковича В.М. стали можливі внаслідок незабезпечення належного контролю за діями підлеглих та неналежної організації роботи підлеглих з боку т.в.о. начальника сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 Угринюка М.П., що передбачено п.п. 2.1, 2.13, 2.19 посадової інструкції начальника сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Тиса» в частині здійснення керівництва сектором митного оформлення у межах делегованих йому повноважень і несення персональної відповідальності за виконання покладених на сектор завдань, забезпечення взаємодії з представниками Чопського прикордонного загону, а також щодо перевірки і забезпечення своєчасності та точності виконання посадовими особами сектору наказів розпоряджень та вказівок керівництва митниці та митного поста.

Головним інспектором оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Русином Ю.І. неналежно виконані службові обов’язки, що виявилось у невжитті заходів, спрямованих на виконання розпорядження заступника Голови Держмитслужби та є порушенням п. 2.7 посадової інструкції головного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил в частині виконання розпоряджень безпосереднього або прямого керівника, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.

В особистих поясненнях Маркович В.М., Купар А.В., Русин Ю.І., Угринюк М.П. обґрунтованих причин неналежного і несумлінного виконання службових обов’язків та допущених порушень не навели.

Законом України «Про державну службу» визначено, що одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України (стаття 10), державні службовці зобов’язані суворо дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки (стаття 17).

Ураховуючи викладене, особисті пояснення даних працівників, оцінюючи ступінь вини посадових осіб, тяжкість скоєних порушень, участь кожної посадової особи у вчиненні порушень, попередню роботу, зважаючи на те, що дії окремих посадових осіб Чопської митниці завдали шкоду авторитету митної служби України, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

- Угринюку Михайлу Петровичу, т.в.о. начальника сектору митного сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Тиса»;

- Русину Юрію Іллічу, головному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил.

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у невиконанні основних обов’язків державного службовця, а також вчиненні дій, що шкодять авторитету Державної митної служби України, припинити 13.10.2010 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”:

- Марковича В’ячеслава Матвійовича, інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Тиса» Чопської митниці;

- Купара Андрія Вікторовича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Тиса» Чопської митниці.

Підстави: акт службового розслідування від 08.10.2010 № 10/2010, пояснення Марковича В.М., Купара А.В., Русина Ю.І., Угринюка М.П., подання Чопської митниці від 08.10.10. № 1/1-2.39/3671.

Керівнику Чопської митниці ознайомити вищезгаданих посадових осіб митниці з цим наказом під підпис та видати відповідний наказ.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

12.10.10 № 1931-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

12.10.10 № 1931-к

По особовому складу митних органів

За результатами службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Львівської митниці від 08.10.2010 № 872 „Про проведення службового розслідування” встановлено, що 07.10.2010 в с. Шегині (неподалік пункту пропуску «Шегині») Мостиського району Львівської області УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області затримано автомобілі марки «Volkswagen Transporter T4», р.н. ВС9797ВА, «Volkswagen Transporter T4», р.н. АТ7763АВ та «Audi A6», р.н. ВС2760АІ, які перевозили товари промислової групи невідомого походження в кількості, яка, у разі ввезення товарів в Україну, передбачає їх письмове декларування та оподаткування.

При цьому, вказані товари переміщувались без відповідних товаросупровідних документів.

Згідно з інформацією ПІК “Інспектор-2006” зазначені транспортні засоби в’їхали в зону митного контролю пункту пропуску “Шегині” митного поста “Мостиська” Львівської митниці по смузі руху “зелений коридор” та їх митне оформлення здійснено відділом митного оформлення №1 митного поста “Мостиська”.

Відповідно до плану-завдання № 208 від 08.10.2010 та листа УБОЗ ГУ МВСУ у Львівській області від 07.10.2010 № 24/1-5773 працівниками служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці у присутності співробітників Мостиського прикордонного загону 09.10.2010 проведено переогляд зазначених транспортних засобів.

За результатами переогляду встановлено, що у мікроавтобусі ВС9797ВА знаходились 2 станки для заточки деревообробних пил, станок для спаювання, ленточні пили в упаковках приблизно 85 упаковок по 100м в кожній, загальною вагою біля 2500 кг та у мікроавтобусі АТ7763АВ – кутники алюмінієві для штукатурних робіт орієнтовно 24 пачки на суму близько 1500 євро, у автомобілі ВС2760АІ: лак деревообробний у металевих відрах по 12л у кожному.

Загальна митна вартість товарів, які знаходяться в транспортному засобі марки «Volkswagen Transporter T4», реєстраційний номер ВС9797ВА, згідно наведених розрахунків становить – 86159,51 дол. США. Сума платежів, які необхідно було б сплати при ввезені зазначеного товару на митну територію України в режимі ІМ-40-Г становить 202302,83 грн.

Таким чином, пропуск без оподаткування та письмового декларування вказаного товару був здійснений з порушенням вимог абзацу ст.4 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” від 13.09.01 № 2681, ст.ст. 1, 40, 43, 78 МК України.

Причинами та умовами, які сприяли вищевказаним порушенням, стали неналежні організація, координація та контроль за роботою відділу митного оформлення № 1 митного поста “Мостиська з боку заступника начальника м/п “Мостиська” Вишатицького Р.-І. С.

Отже, Вишатицьким Р.-І. С. недотримано вимог пп. 2.2., 2.3., 2.14., 2.21. посадової інструкції заступника начальника митного поста "Мостиська" (далі – посадова інструкція) в частині неналежної організації, спрямування, координацї та контролю за роботою ВМО №1 та в оперативній роботі посадових осіб інших структурних підрозділів Львівської митниці, які згідно своїх функціональних обов’язків забезпечують виконання вимог чинного митного законодавства при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, предметів, транспортних засобів, нарахуванні митних платежів та інших завдань передбачених законодавством України з питань митної справи (працівників СБК та ПМП), незабезпечення контролю зі здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, нездійснення заходів, спрямованих на попередження, виявлення та припинення контрабанди та порушень митного законодавства, а також щодо неналежного контролю та забезпечення додержання підпорядкованим особовим складом митного поста службової та виконавчої дисципліни.

Згідно з п.п. 4.1., 4.2., 4.8. посадової інструкції заступник начальника митного поста «Мостиська» відповідно до законів України «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», Дисциплінарного статуту митної служби України начальника ВМО несе відповідальність за порушення Присяги державних службовців, невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, негативні результати діяльності підпорядкованих йому працівників.

Законом України «Про державну службу» визначено, що одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України (стаття 10), державні службовці зобов’язані суворо дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки (стаття 17).

Викладене свідчить про несумлінне виконання Вишатицьким Р.-І. С. службових обов’язків, а також про порушення ним присяги державних службовців.

В особистих поясненнях Вишатицький Р.-І. С. поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наводить.

Враховуючи, що Вишатицьким Р.-І. С. вчинено дії, що шкодять авторитету митної служби України, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у невиконанні основних обов’язків державного службовця, а також вчиненні дій, що шкодять авторитету Державної митної служби України, припинити 14.10.2010 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, Вишатицького Ростислава-Івана Степановича, заступника начальника митного поста «Мостиська» Львівської митниці.

Підстави: пояснення Вишатицького Р.-І.С., подання митниці від 11.10.2010 № 29/31-14731-ЕП.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Р.-І. С. з цим наказом під підпис та видати відповідний наказ.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

13.10.10 № 1932-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.10.10 № 1932-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до листа Держмитслужби від 05.09.2010 № 11/2-10.16/10596-ЕП інспектор сектору аналітично-контрольної роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці Волошко Ю.О. був направлений до Департаменту митної вартості та класифікації товарів з метою надання допомоги щодо аналізу митних оформлень товарів.

Під час перебування в Департаменті митної вартості та класифікації товарів Волошком Ю.О. ігнорувалися або виконувалися не в повному обсязі розпорядження керівництва, що стосуються мети направлення.

Зокрема, проігноровано розпорядження щодо здійснення аналізу митних оформлень товарів, які ввозяться на митну територію України за договорами оперативного лізингу. Аналіз електронних копій вантажних митних декларацій в частині порівняння рівня заявленої митної вартості товарів, митне оформлення яких вже здійснено, з рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, проведений на незадовільному рівні.

Відповідно до вимог статей 6, 8 Дисциплінарного статуту митної служби України розпорядження прямих керівників є обов’язковими для виконання підлеглими, та повинні виконуватися беззаперечно та у визначений строк.

В особистих поясненнях інспектор сектору аналітично-контрольної роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці Волошко Ю.О. не наводить поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Волошку Юрію Олексійовичу, інспектору сектору аналітично-контрольної роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці, оголосити догану.

Підстави: службова записка Департаменту митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби від 12.10.10 № 16/1-1/2726, пояснення Волошка Ю.О. від 12.10.10.

Начальнику Київської регіональної митниці Романенку Г.В.:

1.Провести роз’яснювальну роботу з посадовими особами регіональної митниці стосовно виконання розпоряджень, які їм надаються під час направлення (відрядження) до Держмитслужби та вжити заходів стосовно недопущення подібних випадків в подальшому;

2.Ознайомити Волошка Ю.О. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

13.10.10 № 1948-к Про позбавлення спеціального звання Карпенка В.П., Добровольського Е.М.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.10.10 № 1948-к

Про позбавлення спеціального звання Карпенка В.П., Добровольського Е.М.

Відповідно до вироку Гагарінського районного суду м. Севастополя від 15.04.2010

Н А К А З У Ю:

Позбавити спеціального звання Інспектор митної служби 3 рангу (присвоєне наказом Державної митної служби України від 26.06.08 № 1123-к) Карпенка Валерія Валерійовича, колишнього працівника Севастопольської митниці.

Позбавити спеціального звання Інспектор митної служби 2 рангу (присвоєне наказом Державної митної служби України від 04.09.09 № 1650-к) Добровольського Едуарда Михайловича, колишнього працівника Севастопольської митниці.

Виконуючому обов’язки начальника Севастопольської митниці Семенову В.П. забезпечити виконання п.п.11, 12 Положення про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.03 № 900 (із змінами і доповненнями).

Директору Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

14.10.10 № 1954-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

14.10.10 № 1954-к

По особовому складу митних органів

Відповідно до наказу Криворізької митниці від 09.09.2010 № 484 (із змінами), з метою об’єктивного та всебічного з’ясування обставин митного оформлення вугілля, яке імпортувалось зі США та надходило на адресу ВАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» у період з 16.09.2009 по 01.09.2010, комісією митниці була проведена перевірка законності дій посадових осіб митного поста «Криворіжсталь» при здійсненні митних процедур (Акт перевірки від 15.09.2010 № ОС/08/0/11300).

У результаті перевірки встановлено, що за вказаний період на митному посту «Криворіжсталь» Криворізької митниці було оформлено 23 вантажних митних декларацій типу ПМД та 127 вантажних митних декларацій типу ІМ40 на товар «вугілля» загальною кількістю 667 070,507 тон, митна вартість якого склала 1 132 694 660,55 грн.

За результатами перевірки митного оформлення даної групи товарів встановлено, що посадовими особами митного поста «Криворіжсталь» було оформлено товар «вугілля» за двома кодами УКТЗЕД: 2701121000 та 2701190000.

Під час здійснення митного контролю та перевірки правильності класифікації товарів посадовими особами митного поста «Криворіжсталь» не здійснено належного контролю за правильністю та повнотою заповнення графи 31 вантажної митної декларації, в якій відповідно до вимог пункту 2 глави 2 розділу ІІ Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.1997 № 307 (із змінами і доповненнями), мають бути зазначені, зокрема, фізичні характеристики товару в обсязі, достатньому для однозначного віднесення його до коду згідно з УКТЗЕД.

Так, встановлено, що в графі 31 оформлених вантажних митних декларацій відсутня інформація щодо граничної теплоти згоряння вугілля, яка є основним з критеріїв, що впливає на правильну класифікацію зазначеного товару згідно з приміткою 2 до товарних підпозицій групи 27 розділу V Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 05.04.2001 № 2371-ІІІ.

Відсутність даних про теплоту згоряння свідчить про безпідставність віднесення товару до тої чи іншої підкатегорії згідно УКТЗЕД.

У разі відсутності зазначених характеристик у поданих до митного оформлення документах митний орган відповідно до статті 314 Митного кодексу України має можливість відібрати зразки товарів для проведення експертизи з метою встановлення достовірних відомостей про товари та їх відповідності опису класифікаційних групувань УКТЗЕД. Однак, посадовими особами митного поста „Криворіжсталь” не ініціювалось відібрання зразків товару «вугілля» для відповідного дослідження.

Порушення посадовими особами митного поста «Криворіжсталь» вимог вищевказаних нормативно-правових актів під час здійснення митного оформлення товару «вугілля» стали можливими внаслідок недостатнього контролю за діями підпорядкованого особового складу з боку начальника митного поста «Криворіжсталь» Чайковського В.А.

Таким чином, начальником митного поста «Криворіжсталь» Чайковським В.А. не було забезпечено належну організацію роботи митного поста щодо здійснення якісного та повного митного контролю та митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України.

Вищезазначене свідчить про неналежне виконання Чайковським В.А. службових обов’язків, передбачених пунктом 2.1 Посадової інструкції начальника митного поста «Криворіжсталь», затвердженої т.в.о. начальника Криворізької митниці 29.03.2008.

В особистих поясненнях начальник митного поста «Криворіжсталь» Чайковський В.А. не наводить поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 1 ст. 23, ст. 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Чайковському Володимиру Алімовичу, начальнику митного поста «Криворіжсталь» Криворізької митниці, оголосити зауваження, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Підстави: подання Криворізької митниці від 24.09.10 № 45-07-1/5906, пояснення Чайковського В.А. від 15.09.10.

Керівнику Криворізької митниці ознайомити Чайковського В.А. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

18.10.10 № 1970-к Про звільнення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

18.10.10 № 1970-к

Про звільнення

Н А К А З У Ю:

Звільнити Юрківа Миколу Лазаровича, головного інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 6 митного поста „Мостиська” Львівської митниці, із займаної посади 18.10.2010 відповідно до п.7 ст. 40 КЗпП України у зв’язку з появою на роботі в нетверезому стані.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Підстави: подання Львівської митниці від 18.10.2010 № 29/31-15076-ЕП, акт про перебування посадових осіб в нетверезому стані від 18.10.2010, акт про відмову від проходження добровільного медогляду на предмет встановлення ознак сп’яніння чи вживання психотропної речовини від 18.10.2010, пояснення Юрківа М.Л. від 18.10.2010

Голова Служби І.Г.Калєтнік

18.10.10 № 1971-к Про звільнення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

18.10.10 № 1971-к

Про звільнення

Н А К А З У Ю:

Звільнити Вишницького Олега Георгійовича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 6 митного поста „Мостиська” Львівської митниці, із займаної посади 18.10.2010 відповідно до п.7 ст. 40 КЗпП України у зв’язку з появою на роботі в нетверезому стані.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Підстави: подання Львівської митниці від 18.10.2010 № 29/31-15077-ЕП, акт про перебування посадових осіб в нетверезому стані від 18.10.2010, акт про відмову від проходження добровільного медогляду на предмет встановлення ознак сп’яніння чи вживання психотропної речовини від 18.10.2010, пояснення Вишницького О.Г. від 18.10.2010.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

18.10.10 № 1972-к Про звільнення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

18.10.10 № 1972-к

Про звільнення

Н А К А З У Ю:

Звільнити Гливінського Віталія Володимировича, інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 6 митного поста „Мостиська” Львівської митниці, із займаної посади 18.10.2010 відповідно до п.7 ст. 40 КЗпП України у зв’язку з появою на роботі в нетверезому стані.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Підстави: подання Львівської митниці від 18.10.2010 № 29/31-15078-ЕП, акт про перебування посадових осіб в нетверезому стані від 18.10.2010, акт про відмову від проходження добровільного медогляду на предмет встановлення ознак сп’яніння чи вживання психотропної речовини від 18.10.2010, пояснення Гливінського В.В. від 18.10.2010

Голова Служби І.Г.Калєтнік

19.10.10 № 1977-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

19.10.10 № 1977-к

По особовому складу митних органів

Чернігівською митницею внесено до Держмитслужби подання щодо припинення перебування на державній службі у митних органах заступника начальника відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернігівської митниці Саверського Олександра Вікторовича.

У вказаному поданні зазначено, що під час здійснення дізнання по порушеній митницею кримінальній справі № 210/02/07 Саверський О.В. не забезпечив належне зберігання речових доказів (наркотичних засобів), що призвело до їх втрати.

Таким чином Саверським О.В. порушено вимоги п. 9 Порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, затвердженого Постановою КМУ від 07.05.08 № 422 в частині незабезпечення зберігання наркотичної речовини, параграфу 13 розділу ІІІ Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органам досудового слідства, дізнання та суду, затвердженої наказом Генеральної прокуратури СРСР, КДБ СРСР, МВС СРСР, Мін’юсту СРСР, в частині незабезпечення їх надійного зберігання, а також п. 2.16 Посадової інструкції заступника начальника відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернігівської митниці в частині виконання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Викладене свідчить про несумлінне виконання Саверським О.В. службових обов’язків, а також про порушення останнім Присяги державних службовців зокрема, в частині вчинення дій, що шкодять авторитету митної служби України.

Законом України «Про державну службу» визначено, що одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України (стаття 10), державні службовці зобов’язані суворо дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки (стаття 17).

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у невиконанні основних обов’язків державного службовця, а також вчиненні дій, що шкодять авторитету Державної митної служби України, припинити 19.10.2010 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, Саверського Олександра Вікторовича, заступника начальника відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернігівської митниці.

Підстави: пояснення Саверського О.В., подання Чернігівської митниці від 29.09.2010 № 03/3132.

Керівнику Чернігівської митниці ознайомити Саверського О.В. з цим наказом під підпис та видати відповідний наказ.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

20.10.10 № 1996-к По особовому складу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

20.10.10 № 1996-к

По особовому складу

Ягодинською митницею до Держмитслужби України внесено подання про припинення перебування на державній службі в митних органах старшого інспектора сектору супроводження вантажів відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Берестюка М.М.

У поданні зазначено, що службовою запискою заступником начальника відділу митної варти – начальником сектору спеціальних операцій служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Архимовичем Б.В. від 17.08.2010 №14/22-3336, повідомлено керівництво митниці про можливість виїзду Берестюка М.М. за межі території України під час перебування його в стані тимчасової непрацездатності.

У зв’язку з цим, відділом кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Ягодинської митниці здійснено перевірку по факту можливого виїзду за кордон старшого інспектора сектору супроводження вантажів відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Берестюка М.М. в період його перебування в стані тимчасової непрацездатності.

Встановлено, що згідно з довідками, наданими Архимовичем Б.В., Берестюк М.М. був відсутній на роботі з 11.08.2010 по 30.08.2010. Про початок своєї тимчасової непрацездатності Берестюк М.М. в телефонному режимі повідомив безпосереднього керівника 11.08.2010. Як підставу для підтвердження відсутності на роботі ним надано листок непрацездатності серії АВД № 193796,виданий Шацькою ЦРЛ.

З метою перевірки зазначеного факту митницею було зроблено ряд запитів.

Листом Держмитслужби України від 19.10.2010 за № 13/1-2595-ЕП Ягодинську митницю проінформовано про підтвердження факту виїзду Берестюком М.М. за кордон під час перебування в стані тимчасової непрацездатності.

В процесі перевірки встановлено, що в період з 14.08.2010 по 23.08.2010 Берестюк М.М. дійсно здійснював виїзди за межі України під час перебування у стані тимчасової непрацездатності.

Відповідно до вимог п. 2 наказу Держмиткому України від 17.11.93

№ 296 Берестюк М.М. зобов’язаний був при здійсненні поїздки за кордон погодити таку поїздку з керівництвом Ягодинської митниці.

Викладене вище свідчить про свідоме ненадання Берестюком М.М. керівництву Ягодинської митниці інформації щодо виїзду за межі України та є порушенням вимог п. 2 наказу Держмиткому України від 17.11.93 № 296.

Статтею 5 Закону України “Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-ХІІ передбачено, що державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов’язки, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про державну службу” Берестюк М.М., як державний службовець, приймав Присягу державних службовців, відповідно до якої зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Такий вчинок Берестюка М.М. дискредитує його як посадову особу митної служби, негативно впливає на репутацію державного службовця, та свідчить про порушенням вимог ст. 17 Закону України „Про державну службу”, ст. 413 Митного Кодексу України, та відповідно до п.4.3 посадової інструкції старшого інспектора сектору супроводження вантажів відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, несе відповідальність за вчинення дій, які дискредитують його як не тільки посадову особу, а й митну службу України.

Таким чином, Берестюком М.М. порушено Присягу державних службовців.

В особистих поясненнях Берестюка М.М. поважних причин вчинення вищевказаних порушень не наведено.

З огляду на вищевикладене, керуючись вимогами п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України “Про державну службу” припинити 21.10.2010 перебування на державній службі в митних органах України Берестюка Миколи Миколайовича, старшого інспектора сектору супроводження вантажів відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці.

Підстави: подання Ягодинської митниці.

Начальнику Ягодинської митниці Федику Г.П. ознайомити Берестюка М.М. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

20.10.10 № 1999-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

20.10.10 № 1999-к

По особовому складу митних органів

Відповідно до наказу Ягодинської митниці від 10.09.2010 № 519 «Про проведення службового розслідування», з метою об’єктивного та всебічного з’ясування обставин пропуску через митний кордон України 09.09.2010 товару «Одяг, взуття», якій ввозився автомобілем марки «Фіат-Скудо», р.н. АС 4704 ВА, було проведено службове розслідування щодо законності дій посадових осіб митниці при здійсненні митних процедур під час оформлення даного транспортного засобу.

У результаті службового розслідування (Акт службового розслідування від 20.09.2010 № 16/2010) встановлено, що 09.09.2010 вищевказаний автомобіль здійснив перетин митного кордону України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг-Зосін» митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці та був затриманий співробітниками УСБУ у Волинській області.

Під час затримання зазначеного транспортного засобу було проведено його огляд, в результаті якого у автомобілі виявлено шість поліетиленових мішків, три картонні коробки та дві сумки з одягом, взуттям та аксесуарами на загальну суму 49215 грн. При цьому товаросупровідні документи, а також документи, що підтверджують митне оформлення товару та сплату обов’язкових митних платежів і зборів були відсутні.

Пропуск даного транспортного засобу через митний кордон України здійснив головний інспектор сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Устилуг” Ягодинської митниці Бондарук О.А.

За результатами службового розслідування встановлено, що Бондаруком О.А. порушено вимоги пункту 4 частини 2 статті 96 Митного кодексу України, статті 4 Закону України від 13.09.2001 № 2681-ІІІ «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» та не виконано вимоги пунктів 5.5.15, 5.5.18-5.5.21 та 5.5.25 Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг-Зосін», затвердженої спільним наказом Львівського прикордонного загону та Ягодинської митниці від 11.09.2008 № 1092/505.

Вищевказані порушення свідчать про неналежне виконання Бондаруком О.А. службових обов’язків, передбачених пунктами 2.4, 2.9, 2.10, 2.13 Посадової інструкції головного інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Устилуг”, затвердженої начальником Ягодинської митниці 18.05.2010.

У випадку митного оформлення вищевказаних товарів у встановленому законодавством порядку сума обов’язкових митних платежів складала б 27 173,04 грн.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання службових обов’язків Бондаруком О.А. заподіяно матеріальних збитків державі у сумі 27 173,04 грн.

В особистих поясненнях Бондарука О.А. не наведено поважних причин порушення службової дисципліни.

Враховуючи наведене вище, на підставі результатів службового розслідування, керуючись ст.ст.21, 22, п.6 ст.23, п.1 ст.28 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни, що виявилось у неналежному виконанні службових обов’язків, спрямованих на заподіяння матеріальних збитків державі, Бондарука Олександра Аркадійовича, головного інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці, звільнити з митних органів 20.10.2010 відповідно до п.1 ст. 28 Дисциплінарного статуту митної служби України.

Підстави: подання Ягодинської митниці від 22.09.2010 № 5/55-6152, Акт службового розслідування від 20.09.2010 № 16/2010, лист Ягодинської митниці від 19.10.2010 № 5/55-6916-ф, пояснення Бондарука О.А.

Начальнику Ягодинської митниці Федику Г.П. забезпечити ознайомлення Бондарука О.А. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

21.10.10 № 2001-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.10.10 № 2001-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Ягодинською митницею до Держмитслужби України внесено подання про застосування дисциплінарного стягнення до посадової особи митниці (лист Ягодинської митниці від 22.09.2010 № 5/55-6152).

У ході опрацювання подання встановлено, що по даному випадку митницею було проведено службове розслідування.

Однак, в порушення п.7.3 Порядку проведення службових розслідувань у митних органах України, спеціалізованих митних установах та організаціях, затвердженого наказом Держмитслужби України від 29.07.2002 № 408 (із змінами і доповненнями), з актом службового розслідування від 20.09.2010

№ 16/2010 не ознайомлено працівника, якого пропонується притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Встановлено, що під час направлення подання від 22.09.2010 № 5/55-6152, митницею не було враховано, що в наданих матеріалах відсутня інформація щодо суми завданих матеріальних збитків державі, яка є обов’язковим критерієм для прийняття рішення про звільнення посадової особи з митного органу згідно з п.1 ст. 28 Дисциплінарного статуту митної служби України, у зв’язку з чим, Держмитслужбі України необхідно було додатково затребувати належну інформацію.

Незважаючи на вищевказані порушення, подання було підготовлено та направлено до Держмитслужби України.

Поряд з цим, посадова особа митниці, яку пропонувалось притягнути до дисциплінарної відповідальності, з 08.10.2010 приступила до виконання службових обов’язків та перебуває на робочому місці. Однак, тільки 18.10.2010 (лист Ягодинської митниці від 18.10.2010 № 5\61-6877-ЕП) Ягодинською митницею до Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції направлено інформацію щодо виходу на роботу даного працівника після закінчення його тимчасової непрацездатності.

Заходи щодо ознайомлення посадової особи з актом службового розслідування від 20.09.2010 № 16/2010 були здійснені митницею лише після направлення Держмитслужбою України відповідних вимог листом від 18.10.2010 № 13/1-3589-ЕП.

Встановлено, що підготовка та направлення вищевказаних матеріалів до Держмитслужби України здійснювалась Охтієнко В.М., начальником відділу кадрової роботи Ягодинської митниці.

Таким чином, Охтієнко В.М. неналежно виконано службові обов’язки, що виявилось у неналежній підготовці матеріалів для направлення до Держмитслужби України, не вжитті заходів щодо ознайомлення посадової особи, яку пропонувалось притягнути до дисциплінарної відповідальності, з актом службового розслідування, та своєчасного інформування Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції про закінчення тимчасової непрацездатності цієї посадової особи.

В особистих поясненнях Охтієнко В.М. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статями 21, 22, п. 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю :

За неналежне виконання службових обов’язків, Охтієнко Вірі Максимівні, начальнику відділу кадрової роботи Ягодинської митниці, оголосити догану.

Підстави: листи Ягодинської митниці, пояснення Охтієнко В.М.

Звернути увагу начальника Ягодинської митниці Федика Г.П. на необхідність суворого додержання службової дисципліни в митниці та належну підготовку матеріалів під час направлення їх до Держмитслужби України.

Начальнику Ягодинської митниці Федику Г.П. ознайомити Охтієнко В.М. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби С.Д.Дериволков

21.10.10 № 2002-к Про припинення перебування на державній службі Пасічняка Я.В.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.10.10 № 2002-к

Про припинення перебування на державній службі Пасічняка Я.В.

В ході службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Держмитслужби від 17.04.2010 № 367 „Про проведення службового розслідування” (із зміною), встановлені порушення вимог законодавства України посадовими особами Виноградівської митниці під час пропуску 14.04.2010 через митний кордон України транспортних засобів (реєстраційні номери: АО 0191 АО, АО 3031 АТ, АО 7875 АО, АО 5730 АР, АО 8619 АМ) з товарами, без належного митного оформлення цих товарів та сплати відповідних податків і зборів (обов‘язкових платежів) до Державного бюджету України (акт службового розслідування від 27.04.2010 № 2/2010).

За результатами вищевказаного службового розслідування зокрема встановлено, що Пасічняком Я.В., головним інспектором відділу митного оформлення № 4 митного поста “Астей” Виноградівської митниці, несумлінно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.6, 2.8, 2.13, 2.31, 2.42 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста “Астей” Виноградівської митниці, затвердженої начальником Виноградівської митниці Палешником І.І. 17.02.2010, чим порушено вимоги статей 40, 41 та 70 Митного кодексу України, що у свою чергу призвело до незаконного переміщення вищевказаних товарів через митний кордон України.

Відповідно до вимог статті 10 Закону України “Про державну службу України” від 16.12.1993 № 3723-ХІІ одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про державну службу” Пасічняк Я.В., зобов’язаний суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Пасічняком Я.В. порушено вимоги ст. 10 Закону України “Про державну службу” та Присягу державних службовців, в частині сумлінного виконання службових обов’язків та дотримання у службовій діяльності вимог чинного законодавства.

В особистих поясненнях Пасічняк Я.В. обґрунтованих причин несумлінного виконання своїх службових обов’язків не навів.

З огляду на вищевказане, Головою Держмитслужби було видано наказ від 30.04.2010 № 741-к “По особовому складу митних органів” про притягнення до відповідальності винних посадових осіб Виноградівської митниці.

Згідно з п. 3 вищевказаного наказу питання щодо притягнення до відповідальності Пасічняка Я.В., головного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста “Астей” Виноградівської митниці слід вирішити після виходу його на роботу по закінченню тимчасової непрацездатності та ознайомлення з актом службового розслідування.

Із вищезазначеним актом службового розслідування Пасічняк Я.В. ознайомився в перший робочий день після закінчення терміну тимчасової непрацездатності, а саме 21.10.2010.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 10, ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За несумлінне виконання службових обов’язків, що виявилось у порушенні Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 21.10.2010 перебування на державній службі в митних органах України Пасічняка Ярослава Васильовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста “Астей” Виноградівської митниці.

Підстави: Акт службового розслідування від 27.04.2010 № 2/2010, пояснення Пасічняка Я.В.

Голові комісії з припинення Виноградівської митниці Лосю В.П. ознайомити Пасічняка Я.В. з цим наказом під підпис та видати відповідний наказ по митному органу, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби С.Д.Дериволков

22.10.10 № 2027-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.10.10 № 2027-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

13.09.2010 на ім’я т.в.о. начальника Сумської митниці Орлова В.В. надійшов лист УСБУ в Сумській області з інформацією щодо можливого незаконного переміщення через митний кордон України збірного вантажу в зоні діяльності Сумської митниці, який може переміщуватися на автомобілі „VOLVO” д.н. WM38086, та з проханням провести спільний зі співробітниками УСБУ в Сумській області переогляд зазначеного транспортного засобу.

Відповідно до інформації УСБУ в Сумській області 13.09.2010 було здійснено вивантаження товару „Обладнання для басейнів”, який знаходився під митним контролем, на інший вантажний автомобіль.

14.09.2010 був здійснено спільний переогляд вказаного автомобіля.

За результатами переогляду встановлено, що зазначений в товаросупровідних документах вантаж в вантажному відсіку причепу відсутній.

14.09.2010 головним інспектором служби митної варти Головком А.О. за ознаками порушення, передбаченого ст. 337 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил у відношенні водія транспортного засобу.

При цьому, товаросупровідні документи, необхідні для розгляду справи вилучено не було, що суперечить вимогам ст. 377 Митного кодексу України.

У ході провадження в справі головним інспектором оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (далі – СБК та ПМП) Голубковим І.М. був підготовлений запит до Брянської митниці (РФ) щодо здійснення митного оформлення подібних товарів, що переміщувались до РФ через пункт пропуску «Бачівськ-Троєбортне».

Однак, у зазначеному запиті Голубковим І.М. допущено помилку, а саме невірно вказано адресу одного з отримувачів вантажу.

Запит був направлений 16.09.2010 за підписом заступника начальника митниці – начальника СБК та ПМП Кононова В.В.

Кваліфікація порушення митних правил за ст. 337 МК України здійснена невірно та без урахування ознак фактично вчиненого порушення.

Вказані факти свідчать про неналежну організацію роботи щодо фіксування зазначеного правопорушення та подальшого провадження по справі.

Таким чином, заступник начальника митниці – начальник СБК та ПМП Кононов В.В. не забезпечив належний контроль за діями підпорядкованих посадових осіб митниці у ході процесуальних дій щодо фіксування порушення митних правил, а також під час перевірки фактів пропуску через митний кордон України вищевказаних автомобілів, що призвело до невірної кваліфікації порушення митних правил, а також до направлення запиту до Брянської митниці з невірно вказаною адресою отримувача одного з вантажів.

Зазначені дії Кононова В.В. є порушенням 2.2 Посадової інструкції заступника начальника Сумської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних, що свідчить про неналежне виконання Кононовим В.В., під час перебування на посаді заступника начальника Сумської митниці – начальника СБК та ПМП, службових обов’язків.

Керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків під час перебування на посаді заступника начальника Сумської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, Кононову Василю Васильовичу, заступнику начальника Кіровоградської митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, оголосити догану.

Підстави: пояснення Кононова В.В., доручення Голови Служби від 07.10.2010.

Керівнику Кіровоградської митниці ознайомити Кононова В.В. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

28.10.10 № 2042-к По особовому складу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

28.10.10 № 2042-к

По особовому складу

За результатами службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Держмитслужби України від 13.10.2010 № 1210, встановлено ряд порушень вимог законодавства України та службових обов’язків з боку посадових осіб Ягодинської митниці, що призвело до заподіяння матеріальних збитків державі.

Встановлено, що в період з 17.05.2010 по 05.09.2010 внаслідок неналежного виконання службових обов’язків як посадовими особами Ягодинської митниці, так і неналежної організації роботи з боку керівництва митного поста «Ягодин» та керівництва Ягодинської митниці мало місце ввезення через митний кордон України у зоні діяльності митного поста «Ягодин» високоліквідних та коштовних товарів без сплати податків та з приховуванням від митного контролю.

Матеріалами, наданими Польською Республікою, підтверджується переміщення у вказаний період через митний кордон України вищезазначених товарів.

Зокрема, встановлено, що мінімальна сума завданих матеріальних збитків державі лише по податку на додану вартість складає 29 млн. 335 тис. грн. Остаточна сума завданих матеріальних збитків державі буде встановлена правоохоронними органами.

Причинами та умовами, які сприяли незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, стало неналежне та несумлінне виконання службових обов’язків посадовими особами Ягодинської митниці, що призвело до порушення вимог ст. 40 Митного кодексу України в частині обов’язковості митного контролю всіх товарів, які переміщуються через митний кордон України, та заподіяння матеріальних збитків державі, а саме:

Назарук Олександр Петрович, начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.1., 2.2., 2.7., 2.14., 2.15. Посадової інструкції заступника начальника митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці не забезпечив належного керівництва особовим складом, належного контролю за здійсненням митних процедур; не забезпечив контроль за кількісними та ваговими показниками товарів та використанням інших форм митного контролю; не здійснив заходи спрямовані на попередження, виявлення та припинення контрабанди та порушення митних правил та згідно з п.4.8 Посадової інструкції повинен нести відповідальність за негативні результати діяльності підпорядкованих йому працівників;

Ганайлюк Віктор Володимирович, начальник сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.1., 2.2., 2.34.2., 2.34.14., 2.34.21. Посадової інструкції начальника сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці не забезпечив належного керівництва особовим складом, належного контролю за здійсненням митних процедур; не забезпечив контроль за кількісними та ваговими показниками товарів та використанням інших форм митного контролю; не здійснив заходи спрямовані на попередження, виявлення та припинення контрабанди та порушення митних правил та згідно з п.4.8. Посадової інструкції повинен нести відповідальність за негативні результати діяльності підпорядкованих йому працівників;

Чак Ігор Володимирович, начальник сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.1., 2.2., 2.34.2., 2.34.14., 2.34.21. Посадової інструкції начальника сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці не забезпечив належного керівництва особовим складом, належного контролю за здійсненням митних процедур; не забезпечив контроль за кількісними та ваговими показниками товарів та використанням інших форм митного контролю; не здійснив заходи спрямовані на попередження, виявлення та припинення контрабанди та порушення митних правил та згідно з п.4.8. Посадової інструкції повинен нести відповідальність за негативні результати діяльності підпорядкованих йому працівників;

Гінчук Валерій Васильович, головний інспектор сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ягодин», Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.2., 2.4., 2.19., 2.27. Посадової інструкції головного інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ягодин», Ягодинської митниці не забезпечив належного контролю за діями підлеглих; не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговим та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Лізун Віктор Володимирович, головний інспектор сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.2., 2.4., 2.19., 2.27. Посадової інструкції головного інспектора сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не забезпечив належного контролю за діями підлеглих; не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговим та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Лончук Віктор Прокопович, головний інспектор сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.2., 2.4., 2.19., 2.27. Посадової інструкції головного інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не забезпечив належного контролю за діями підлеглих; не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговим та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Нечипорук Іван Іванович, головний інспектор сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.2., 2.4., 2.19., 2.27. Посадової інструкції головного інспектора сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не забезпечив належного контролю за діями підлеглих; не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговим та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків (відповідно до наказу Держмитслужби України від 20.10.2010 № 1998-к Нечипорука І.І. звільнено з митних органів);

Пікалюк Ніна Савеліївна, головний інспектор сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.2., 2.4., 2.19., 2.27. Посадової інструкції головного інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не забезпечила належного контролю за діями підлеглих; не визначила форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечила контроль за ваговим та кількісними показниками; не вжила достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Хабовець Володимир Васильович, головний інспектор сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.2., 2.4., 2.19., 2.27. Посадової інструкції головного інспектора сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не забезпечив належного контролю за діями підлеглих; не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговим та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Юлах Микола Миколайович, головний інспектор сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.2., 2.4., 2.19., 2.27. Посадової інструкції головного інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не забезпечив належного контролю за діями підлеглих; не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговим та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Мохнюк Галина Миколаївна, старший інспектор сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції старшого інспектора сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначила форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечила контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжила достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Носуліч Володимир Іванович, старший інспектор сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції старшого інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Пікалюк Валерій Дмитрович, старший інспектор сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції старшого інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Рашковецька Ольга Михайлівна, старший інспектор сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції старшого інспектора сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначила форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечила контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжила достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Стернічук Олег Васильович, старший інспектор сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції старшого інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Фінкевич Алла Іванівна, старший інспектор сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції старшого інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначила форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечила контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжила достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Федонюк Людмила Іванівна, старший інспектор сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції старшого інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначила форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечила контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжила достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Грицевич Іван Іванович, інспектор сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції інспектора сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Кушнірчук Василь Анатолійович, інспектор сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Марцелюк Ігор Анатолійович, інспектор сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції інспектора сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Потапчук В’ячеслав Павлович, інспектор сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Потеруха Володимир Степанович, інспектор сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Федун Олександр Михайлович, інспектор сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Хантіль Вячеслав Юрійович, головний інспектор сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Шворак Наталія Лукашівна, старший інспектор сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначила форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечила контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжила достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Шевченко Олександр Петрович, головний інспектор сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 2.3., 2.17., 2.25. Посадової інструкції інспектора сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці не визначив форми та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи; не забезпечив контроль за ваговими та кількісними показниками; не вжив достатніх заходів щодо виявлення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Євтушок Петро Михайлович, начальник відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 1.5., 2.3., 2.7., 2.11. Посадової інструкції начальника відділу організації митного контролю Ягодинської митниці, затвердженої 02.10.2008, не забезпечив належної організації митного контролю на митному посту «Ягодин» Ягодинської митниці; не забезпечив належного контролю за дотриманням на митному посту «Ягодин» Ягодинської митниці порядків (інструкцій) та технологічних схем митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів;не забезпечив належного контролю за своєчасним, повним і якісним виконанням розпоряджень начальника Ягодинської митниці; не забезпечив належної координації взаємодії Ягодинської митниці з іншими контрольними службами, зокрема, із відділенням Служби міжнародних автомобільних перевезень в МППАС «Ягодин» та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків; в порушення вимог п.п. 1.5., 2.3., 2.9., 2.15. Посадової інструкції начальника відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Ягодинської митниці, затвердженої 05.07.2010, не забезпечив належної організації митного контролю на митному посту «Ягодин» Ягодинської митниці; не забезпечив належної координації дій підрозділів митниці з питань, що належать до компетенції відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Ягодинської митниці; не забезпечив належної координації взаємодії Ягодинської митниці з іншими контрольними службами, зокрема, із відділенням Служби міжнародних автомобільних перевезень в МППАС «Ягодин»; не забезпечив належного контролю за ефективним застосуванням технічних засобів митного контролю на митному посту «Ягодин» Ягодинської митниці та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Хмілярук Сергій Іванович, начальник оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 1.3., 2.1., 2.4. Посадової інструкції начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, затвердженої 02.04.2010, не забезпечив організацію діяльності оперативного відділу в напрямку протидії митним правопорушенням; не організував роботу відділу у межах наданої компетенції, в напрямі виявлення, розкриття та припинення порушень митного законодавства; не організував та не здійснив заходів з виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил, запобігання незаконному переміщенню товарів та інших предметів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання визначених положенням про службу, відділ службових обов’язків, негативні результати діяльності підпорядкованих працівників; в порушення вимог п.п. 1.3., 2.1., 2.4., 2.6. Посадової інструкції начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, затвердженої 01.07.2010, не забезпечив організацію діяльності оперативного відділу в напрямку протидії митним правопорушенням; не організував роботу відділу у межах наданої компетенції, в напрямі виявлення, розкриття та припинення порушень митного законодавства; не вжив заходів з виявлення, розкриття, припинення, профілактики порушень митного законодавства, запобігання таким правопорушенням; не здійснив аналітично-пошукової роботи, спрямованої на виявлення способів і механізмів незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, вивчення закономірностей у цьому процесі, а також причин та умов, що цьому сприяють та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків та негативні результати діяльності підпорядкованих працівників;

Склянчук Василь Михайлович, начальник сектора супроводження вантажів відділу митної варти СБК та ПМП Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 1.3., 2.1. Посадової інструкції начальника сектора супроводження вантажів митної варти СБК та ПМП Ягодинської митниці, затвердженої 09.04.2010, не забезпечив належної організації діяльності сектора в напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; не забезпечив належної організації роботи в напрямі виявлення, розкриття, припинення порушень митних правил та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків та негативні результати діяльності підпорядкованих працівників; в порушення вимог п.п. 1.3., 2.4., 2.14., Посадової інструкції начальника сектора супроводження вантажів митної варти СБК та ПМП Ягодинської митниці, затвердженої 29.06.2010, не забезпечив належної організації діяльності сектора в напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; не здійснив належного вивчення тенденцій й закономірностей в скоєнні контрабанди та порушень митних правил, напрямків незаконного переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України; не вжив достатніх заходів щодо надання практичної допомоги підрозділам митного оформлення митниці з питань організації діяльності за напрямком боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків та негативні результати діяльності підпорядкованих працівників;

Горелик Андрій Сергійович, головний інспектор оперативного відділу СБК та ПМП Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 1.3., 2.2., 2.3., 2.11 Посадової інструкції головного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, затвердженої 29.04.2010, не забезпечив належної роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил; не забезпечив належної участі у роботі з виявлення, розкриття, припинення і профілактики порушень митних правил, запобігання таким правопорушенням; не забезпечив, в межах наданої компетенції, виконання покладених на відділ завдань і функцій; не забезпечив належної участі у здійсненні контролю за дотриманням митного законодавства українськими й іноземними суб’єктами ЗЕД шляхом перевірки товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та перебувають під митним контролем та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків та негативні результати діяльності; в порушення вимог п.п. 1.3., 2.2., 2.3., 2.12 Посадової інструкції головного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, затвердженої 01.07.2010, не забезпечив належної роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил; не забезпечив належної участі у роботі з виявлення, розкриття, припинення і профілактики митних правил, запобігання таким правопорушенням; не забезпечив, в межах наданої компетенції, виконання покладених на відділ завдань і функцій; не забезпечив належної участі у здійсненні контролю за дотриманням митного законодавства українськими й іноземними суб’єктами ЗЕД шляхом перевірки товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та перебувають під митним контролем та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків та негативні результати діяльності;

Опришко Сергій Валерійович, головний інспектор сектору боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї оперативного відділу СБК та ПМП Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 1.3., 2.1. Посадової інструкції головного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, затвердженої 20.08.2009, не забезпечив належної роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил; не забезпечив належної участі у роботі в напрямку виявлення, розкриття, припинення і профілактики порушень митних правил, запобігання таким правопорушенням та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків та негативні результати діяльності; в порушення вимог п.п. 1.3., 2.2., 2.8., 2.12 Посадової інструкції головного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, затвердженої 01.07.2010, не забезпечив належної роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил; не забезпечив належної участі у роботі з виявлення контрабанди та порушення митних правил; не забезпечив належного проведення митного контролю, митного огляду автотранспортних засобів та вантажів, що знаходились в зоні митного контролю; не вжив достатніх заходів, спрямованих на недопущення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків та негативні результати діяльності;

Сушик Микола Савич, головний інспектор оперативного відділу СБК та ПМП Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 1.3., 2.2., 2.3., 2.11 Посадової інструкції головного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, затвердженої 31.07.2009, не забезпечив належної роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил; не забезпечив належної участі у роботі з виявлення, розкриття, припинення і профілактики порушень митних правил, запобігання таким правопорушенням; не забезпечив, в межах наданої компетенції, виконання покладених на відділ завдань і функцій; не забезпечив належної участі у здійсненні контролю за дотриманням митного законодавства українськими й іноземними суб’єктами ЗЕД шляхом перевірки товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та перебувають під митним контролем та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків та негативні результати діяльності; в порушення вимог п.п. 1.3., 2.2., 2.3., 2.12 Посадової інструкції головного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, затвердженої 01.07.2010, не забезпечив належної роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил; не забезпечив належної участі у роботі з виявлення, розкриття, припинення і профілактики порушень митних правил, запобігання таким правопорушенням; не забезпечив, в межах наданої компетенції, виконання покладених на відділ завдань і функцій; не забезпечив належної участі у здійсненні контролю за дотриманням митного законодавства українськими й іноземними суб’єктами ЗЕД шляхом перевірки товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та перебувають під митним контролем та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків та негативні результати діяльності;

Туз Ігор Анатолійович, старший інспектор сектора спеціальних операцій та фізичного захисту відділу митної варти СБК та ПМП Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 1.3., 2.1., 2.5. Посадової інструкції старшого інспектора сектора спеціальних операцій та фізичного захисту відділу митної варти СБК та ПМП Ягодинської митниці, затвердженої 31.07.2009, не забезпечив належної роботи в напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; не забезпечив належної участі у роботі в напрямі виявлення, розкриття, припинення і профілактики порушень митних правил, запобігання таким правопорушенням; не забезпечив належної участі в здійсненні контролю за дотриманням митного законодавства українськими й іноземними суб’єктами ЗЕД шляхом перевірки товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та перебувають під митним контролем та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків (відповідно до наказу Держмитслужби України від 10.06.2010 № 1014-к припинено перебування на державній службі в митних органах Туза І.А.);

Хомич Юрій Іванович, головний інспектор сектора спеціальних операцій та фізичного захисту відділу митної варти СБК та ПМП Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 1.3., 2.1., 2.6. Посадової інструкції головного інспектора сектора спеціальних операцій та фізичного захисту відділу митної варти СБК та ПМП Ягодинської митниці, затвердженої 31.07.2009, не забезпечив належної роботи в напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; не забезпечив належної участі у роботі в напрямі виявлення, розкриття, припинення і профілактики порушень митних правил, запобігання таким правопорушенням; не забезпечив належної участі в здійсненні контролю за дотриманням митного законодавства українськими й іноземними суб’єктами ЗЕД шляхом перевірки товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та перебувають під митним контролем та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків; в порушення вимог п.п. 1.3., 2.2., 2.3., 2.12 Посадової інструкції головного інспектора сектора спеціальних операцій та фізичного захисту відділу митної варти СБК та ПМП Ягодинської митниці, затвердженої 29.06.2010, не забезпечив належної роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил, а також із запобігання незаконному переміщенню транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон України; не забезпечив належного вивчення тенденцій і закономірностей в скоєнні контрабанди та порушень митних правил та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

Черняк Володимир Михайлович, головний інспектор сектора боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї оперативного відділу СБК та ПМП Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 1.3., 2.1. Посадової інструкції головного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, затвердженої 30.07.2009, не забезпечив належної роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил; не забезпечив належної участі у роботі в напрямку виявлення, розкриття, припинення і профілактики порушень митних правил, запобігання таким правопорушенням та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків та негативні результати діяльності; в порушення вимог п.п. 1.3., 2.2., 2.8., 2.12 Посадової інструкції головного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, затвердженої 01.07.2010, не забезпечив належної роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил; не забезпечив належної участі у роботі з виявлення контрабанди та порушення митних правил; не забезпечив належного проведення митного контролю, митного огляду автотранспортних засобів та вантажів, що знаходились в зоні митного контролю; не вжив достатніх заходів, спрямованих на недопущення незаконного переміщення товарів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків та негативні результати діяльності;

Берестюк Микола Миколайович, старший інспектор сектора супроводження вантажів відділу митної варти СБК та ПМП Ягодинської митниці, в порушення вимог п.п. 1.3., 2.1., 2.5. Посадової інструкції старшого інспектора сектора супроводження вантажів митної варти СБК та ПМП Ягодинської митниці, затвердженої 31.07.2009,не забезпечив належної роботи в напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; не забезпечив належної роботи в напрямі виявлення, розкриття, припинення і профілактики порушень митних правил; не забезпечив належної участі в здійсненні контролю за дотриманням митного законодавства українськими й іноземними суб’єктами ЗЕД шляхом перевірки товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та перебувають під митним контролем та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків; в порушення п.п. 1.3., 2.3., 2.4. Посадової інструкції старшого інспектора сектора супроводження вантажів митної варти СБК та ПМП Ягодинської митниці, затвердженої 29.06.2010, не забезпечив належної роботи в напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; не вжив достатніх заходів з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил, а також із запобігання незаконному переміщенню транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон України; не здійснив належного вивчення тенденцій й закономірностей в скоєнні контрабанди та порушень митних правил, напрямків незаконного переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України та згідно з п.4.2. Посадової інструкції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків (відповідно до наказу Держмитслужби України від 20.10.2010 № 1996-к припинено перебування на державній службі в митних органах України Берестюка М.М.).

Статтею 5 Закону України “Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-ХІІ передбачено, що державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов’язки, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про державну службу” вищевказані посадові особи, як державні службовці, приймали Присягу державних службовців, відповідно до якої зобов’язувалися суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

В особистих поясненнях вказаних вище осіб поважних причин вчинення зазначених порушень не наведено.

Ураховуючи результати, отримані у ході службового розслідування, характер правопорушень, обставини, за яких вони були вчинені, попередню поведінку осіб, їх ставлення до служби і стаж роботи в митних органах, керуючись вимогами п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, статями 21, 22, пп. 1. 2, 4, 6 статті 23, п. 1 ст. 28 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України “Про державну службу” припинити 28.10.2010 перебування на державній службі в митних органах України Чака Ігоря Володимировича, начальника сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці.

За несумлінне та неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, заподіяння матеріальних збитків державі, звільнити з митних органів 28.10.2010:

- Ганайлюка Віктора Володимировича, начальника сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці;

- Федонюк Людмилу Іванівну, старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці;

- Потеруху Володимира Степановича, інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці;

- Сушика Миколу Савича, головного інспектора сектору оперативно-пошукової роботи оперативного відділу СБК та ПМП Ягодинської митниці,

- Опришка Сергія Валерійовича, головного інспектора аналітичного сектору оперативного відділу СБК та ПМП Ягодинської митниці;

- Склянчука Василя Михайловича, головного інспектора сектору оперативного реагування та проведення спеціальних заходів відділу митної варти Ягодинської митниці;

- Кушнірчука Василя Анатолійовича, інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Пікалюк Ніну Савеліївну, головного інспектора сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Федуна Олександра Михайловича, інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Потапчука В'ячеслава Павловича, інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Гінчука Валерія Васильовича, головного інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ягодин», Ягодинської митниці;

- Хантіля Вячеслава Юрійовича, головного інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Лізуна Віктора Володимировича, головного інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Рашковецьку Ольгу Михайлівну, старшого інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Шворак Наталію Лукашівну, старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Пікалюка Валерія Дмитровича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Хабовця Володимира Васильовича, головного інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків:

1.Понизити у спеціальному званні на один ступінь:

- Носуліча Володимира Івановича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Фінкевич Аллу Іванівну, старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Лончука Віктора Прокоповича, головного інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Мохнюк Галину Миколаївну, старшого інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Грицевича Івана Івановича, інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Шевченка Олександра Петровича, головного інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Стернічука Олега Васильовича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Юлаха Миколу Миколайовича, головного інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Марцелюка Ігоря Анатолійовича, інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Хомича Юрія Івановича, головного інспектора сектору оперативного реагування та проведення спеціальних заходів відділу митної варти Ягодинської митниці;

- Назарука Олександра Петровича, начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці;

- Хмілярука Сергія Івановича, заступника начальника служби – начальник оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці

- Євтушка Петра Михайловича, начальника відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Ягодинської митниці;

- Горелика Андрія Сергійовича, начальника сектору оперативно-пошукової роботи оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці.

2.Оголосити догану:

- Іонелу Віктору Івановичу, заступнику начальника Ягодинської митниці (з 29.10.2010);

- Харченку Вячеславу Григоровичу, начальнику митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці.

3.Оголосити зауваження:

- Черняку Володимиру Михайловичу, головному інспектору кінологічного сектору відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці.

Підстави: акт службового розслідування, пояснення працівників.

Начальнику Ягодинської митниці Федику Г.П. ознайомити

працівників, зазначених в наказі, з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Лєднік О.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

28.10.10 № 2043-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

28.10.10 № 2043-к

Про припинення перебування на державній службі

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 25.09.2010 № 1091 проведено службове розслідування з метою з‘ясування обставин неналежного виконання службових обов‘язків працівниками митного поста “Бачівськ” Глухівської митниці (на даний час - пункт пропуску “Бачівськ” митного поста “Глухів” Сумської митниці) під час здійснення митного контролю та митного оформлення вантажів, які переміщувались на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року наступними транспортними засобами: р.н. L5PEL6/LKR85EP по книжці МДП XQ 62936872, р.н. L5BIG2/LKR28EP по книжці МДП XT 62936873, р.н. L5WRA5/LKR27EP по книжці МДП XK 62936870, р.н. L5PEL6/LKR85EP по книжці МДП XN 62936871, р.н. LTM80FE/LTM1R88 по книжці МДП XТ 64021093, р.н. LTM80KY/LTM1P95 по книжці МДП XZ 64021095, р.н. L5PEL6/LKR85EP по книжці МДП SX 64029364, р.н. LTM80KY/LTM1P95 по книжці МДП PX 64029363, р.н. LTM80FE/LTM1R88 по книжці МДП XC 64038806, р.н. L5WRA5/LKR27EP по книжці МДП MX 64029362, р.н. KR471FM/KR7648P по книжці МДП VX 64025639, р.н. LTM80KY/LTM1P95 по книжці МДП XT 64038803.

За результатами службового розслідування (Акт службового розслідування № 22/2010 від 29.09.2010) встановлено, що старший інспектор митного поста “Бачівськ” Глухівської митниці Дмитренко В.М. (на даний час - старший інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста “Конотоп“ Сумської митниці) не здійснив належне зберігання ОМЗ, яке йому належить, та особистого паролю доступу до ЄАІС Держмитслужби України, чим порушив вимоги пункту 2.2. Порядку замовлення, видачі, зберігання, обліку та використання особистих митних забезпечень інспекторів, затвердженого наказом Держмитслужби від 17.11.1998 N 723, та пункту 2.3.7 Порядку регламентованого доступу користувачів до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.08.2002 № 452 ДСК.

Внаслідок вищезазначених порушень було здійснено митне оформлення товарів, що слідували вантажними автомобілями по книжках МДП XK 62936870, VX 64025639, XT 64038803, XN 62936871, XZ 64021095, XТ 64021093, SX 64029364, PX 64029363, MX 64029362, XС 64038806 та внесена відповідна інформація до ЄАІС Держмитслужби України без їх фактичного перебування в зоні митного контролю та переміщення через пункт пропуску.

Також, старший інспектор митного поста “Бачівськ” Глухівської митниці Кленько С.П. (на даний час - інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста “Хутір-Михайлівський“ Сумської митниці) не здійснив належне зберігання особистого паролю доступу до ЄАІС Держмитслужби України, чим порушив вимоги пункту 2.3.7 Порядку регламентованого доступу користувачів до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.08.2002 № 452 ДСК.

Внаслідок вищезазначеного порушення до ЄАІС Держмитслужби України була внесена інформація про митне оформлення та вивезення товарів з митної території України, що слідували вантажними автомобілями по книжках МДП XQ 62936872, XТ 62936873, XК 62936870 без їх фактичного перебування в зоні митного контролю та переміщення через пункт пропуску.

Крім того, інспектор митного поста “Бачівськ” Глухівської митниці Маслюк Є.В. (на даний час - інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста “Хутір-Михайлівський“ Сумської митниці) не здійснив належне зберігання ОМЗ, яке йому належить, чим порушив вимоги пункту 2.2. Порядку замовлення, видачі, зберігання, обліку та використання особистих митних забезпечень інспекторів, затвердженого наказом Держмитслужби від 17.11.1998 N 723.

Внаслідок вищезазначеного порушення було здійснено митне оформлення товарів, що слідували вантажними автомобілями по книжках МДП XQ 62936872, XT 62936873 без їх фактичного перебування в зоні митного контролю та переміщення через пункт пропуску.

Ураховуючи вищевикладене, під час виконання службових обов‘язків на митному посту “Бачівськ” Глухівської митниці Дмитренком В.М., Кленьком С.П. та Маслюком Є.В. неналежно та несумлінно виконано службові обов’язки, передбачені посадовими інструкціями.

Дана ситуація стала можливою внаслідок незабезпечення належної організації роботи особового складу оперативних змін митного поста “Бачівськ” Глухівської митниці старшими змін Ховренком І.І., Горенком О.В., Золотарьовим Р.С. та Несторовим В.М.

Комісією встановлено, що головними інспекторами митного поста “Бачівськ” Глухівської митниці Горенком О.В. (на даний час - головний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста “Хутір-Михайлівський“ Сумської митниці) та Золотарьовим Р.С. (на даний час - головний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста “Хутір-Михайлівський“ Сумської митниці), й провідними інспекторами митного поста “Бачівськ” Глухівської митниці Нестеровим В.М. (на даний час - провідний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста “Хутір-Михайлівський“ Сумської митниці) та Ховренком І.І. (на даний час - головний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста “Хутір-Михайлівський“ Сумської митниці) під час виконання обов’язків старших оперативних змін не було забезпечено контроль за організацією процедур митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів в пункті пропуску „Бачівськ” та порушено вимоги:

- статей 40, 41, 70 Митного кодексу України;

- пунктів 5.10 та 8.1 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 11.06.2008 № 505/642;

- пунктів 4.4.2 та 16.2 Технологічної схеми пропуску через державний кордон України осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, транспортних засобів та предметів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення “Бачівськ”, затвердженої спільним наказом Глухівської митниці та Сумського прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 18.11.2008 № 692/1160, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Сумській області 01.12.2008 року за № 63/1077 (із змінами та доповненнями).

Таким чином, під час виконання службових обов‘язків на митному посту “Бачівськ” Глухівської митниці Горенком О.В., Нестеровим В.М., Золотарьовим Р.С. та Ховренком І.І. неналежно та несумлінно виконано службові обов’язки, передбачені посадовими інструкціями та Службовими правами та обов’язками старших оперативних змін митного поста „Бачівськ” Глухівської митниці, затвердженими наказом Глухівської митниці від 29.04.2010 № 265.

Порушення посадовими особами митного поста “Бачівськ” Глухівської митниці вимог вищевказаних нормативно-правових актів стали можливими внаслідок недостатнього контролю за діями підпорядкованого особового складу з боку заступника начальника митного поста “Бачівськ” Тукіна В.Д. (на даний час – заступник начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста “Глухів” Сумської митниці).

У результаті службового розслідування встановлено, що під час перебування на посаді заступника начальника митного поста “Бачівськ” Тукіним В.Д. не було забезпечено належний контроль за організацією процедур митного контролю та оформлення товарів та транспортних засобів в пункті пропуску „Бачівськ” та порушено вимоги:

- статей 40, 41, 70 Митного кодексу України;

- пункту 2 та абзацу 3 пункту 6 Порядку здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 № 1989;

- пункту 3.1 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 11.06.2008 № 505/642;

- пунктів 7.1.3 та 7.2 Технологічної схеми пропуску через державний кордон України осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, транспортних засобів та предметів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення “Бачівськ”, затвердженої спільним наказом Глухівської митниці та Сумського прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 18.11.2008 № 692/1160, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Сумській області 01.12.2008 року за № 63/1077 (із змінами та доповненнями);

- пункту 3.6 наказу Держмитслужби від 25.01.07 №48 “Про введення в дослідну та постійну експлуатацію програмно-інформаційного комплексу “Інспектор-2006”;

- пункту 6.5 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосування вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 (із змінами та доповненнями).

Вищезазначене свідчить про неналежне та несумлінне виконання Тукіним В.Д. службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.22, 2.27, 2.28, 2.29, 2.32, 2.33, 2.34, 2.37 Посадової інструкції заступника начальника митного поста „Бачівськ”, затвердженої начальником Глухівської митниці 24.04.2009.

В особистих поясненнях Тукін В.Д., Ховренко І.І., Золотарьов Р.С., Нестеров В.М., Горенко О.В., Дмитренко В.М., Маслюк Є.В. та Кленько С.П. не наводять поважних причин неналежного та несумлінного виконання своїх службових обов’язків.

Згідно із статтями 408 і 413 Митного кодексу України Тукін В.Д., Ховренко І.І., Золотарьов Р.С., Нестеров В.М., Горенко О.В., Дмитренко В.М., Маслюк Є.В. та Кленько С.П., як посадові особи митного органу приймали Присягу державних службовців.

Відповідно до вимог ст. 17 Закону України “Про державну службу” вищевказані посадові особи митної служби України, приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувалися суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи вищевикладене, Тукіним В.Д., Ховренком І.І., Золотарьовим Р.С., Нестеровим В.М., Горенком О.В., Дмитренком В.М., Маслюком Є.В. та Кленьком С.П. порушено Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України, сприяння зміцнення їх авторитету та сумлінного виконання своїх обов'язків, що є підставою для припинення державної служби.

Керуючись вимогами ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 29.10.2010 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України “Про державну службу”:

- Тукіна Володимира Дмитровича, заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста “Глухів” Сумської митниці;

- Ховренка Івана Івановича, головного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста “Хутір-Михайлівський“ Сумської митниці;

- Золотарьова Романа Станіславовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста “Хутір-Михайлівський“ Сумської митниці;

- Горенка Олександра Васильовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Хутір-Михайлівський“ Сумської митниці;

- Нестерова Володимира Миколайовича, провідного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Хутір-Михайлівський“ Сумської митниці;

- Дмитренка Володимира Миколайовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Конотоп“ Сумської митниці;

- Кленька Сергія Петровича, інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста “Хутір-Михайлівський“ Сумської митниці;

- Маслюка Євгена Володимировича, інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста “Хутір-Михайлівський“ Сумської митниці.

Підстави: Акт службового розслідування № 22/2010 від 29.09.2010, пояснення Тукіна В.Д., Ховренка І.І., Золотарьова Р.С., Нестерова В.М., Горенка О.В., Дмитренка В.М., Маслюка Є.В. та Кленька С.П.

В.о. начальника Сумської митниці Орлову В.В. ознайомити вищевказаних посадових осіб з цим наказом під підпис, про що проінформувати Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

28.10.10 № 2054-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

28.10.10 № 2054-к

По особовому складу митних органів

Бориспільською митницею внесено до Держмитслужби подання щодо припинення перебування на державній службі у митних органах в.о. заступника начальника відділу митного оформлення (далі – ВМО) № 2 Марченка В.В., головного інспектора ВМО № 6 Захарченка В.А., та головного інспектора ВМО № 6 Пащука О.В.

У вказаному поданні зазначено, що за результатами службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Бориспільської митниці від 05.08.2010 № 354, встановлено, що внаслідок неналежного виконання службових обов’язків зазначеними посадовими особами 19.02.2008 здійснено митне оформлення повітряного судна ТУ-154М без урахування установленого на ньому додаткового обладнання закордонного виробництва вартістю 179 849,60 доларів США, що свідчить про вчинення ними наступних порушень під час здійснення митного оформлення зазначеного повітряного судна.

Пащуком О.В. порушено вимоги п. 25 розділу 3 наказу Держмитслужби від 20.04.2005 в частині належної перевірки пред’явлених товарів даним, унесеним декларантом до відповідних граф вантажної митної декларації, а також п. 2.1 Посадової інструкції старшого інспектора ВМО № 7 Бориспільської митниці (під час перебування на зазначеній посаді) в частині неналежного проведення митного контролю та митного оформлення повітряного судна.

Захарченком В.А. порушено вимоги п. 2.1.5. Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами, затвердженої наказом Держмитслужби від 06.04.2004 № 240 в частині здійснення належного огляду повітряного судна з урахуванням його конструктивних особливостей та вибіркового поглибленого огляду вказаного судна, а також п. 2.2. Посадової інструкції головного інспектора ВМО № 7 Бориспільської митниці (під час перебування на зазначеній посаді) щодо належного здійснення митного контролю товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України в зоні діяльності митниці.

Марченком В.В. недотримано вимог п. 2.1, 2.2, 2.8 Посадової інструкції начальника ВМО № 7 Бориспільської митниці (під час перебування на зазначеній посаді), що призвело до порушення підпорядкованими працівниками вимог нормативно-правових актів з питань митної справи, та неналежної організації роботи відділу по виявленню контрабанди та порушень митних правил, а також щодо вжиття заходів для своєчасного, правильного та повного митного контролю і митного оформлення підпорядкованими посадовими особами товарів, що переміщуються через митний кордон України в зоні діяльності митниці.

Крім цього, листом Прокуратури з питань нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті Київської області від 20.07.2010 № 1279 проінформовано митницю щодо розслідування кримінальної справи, порушеної по факту службової недбалості службових осіб Бориспільської митниці за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Законом України «Про державну службу» визначено, що одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України (стаття 10), державні службовці зобов’язані суворо дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки (стаття 17).

Викладене вказує на несумлінне виконання зазначеними посадовими особами Бориспільської митниці службових обов’язків, а також на порушення ними Присяги державних службовців зокрема, в частині вчинення дій, що шкодять авторитету митної служби України.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у невиконанні основних обов’язків державного службовця, а також вчиненні дій, що шкодять авторитету Державної митної служби України, припинити 29.10.2010 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”:

- Марченка Володимира Віталійовича, в.о. заступника начальника відділу митного оформлення № 2 Бориспільської митниці;

- Пащука Олександра Васильовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 6 Бориспільської митниці.

Підстави: пояснення Марченка В.В., Захарченка В.А. та Пащука О.В., подання Бориспільської митниці від 30.09.2010 № 10/1-22/3836, акт службового розслідування від 29.09.2010.

Питання перебування на державній службі Захарченка В.А., головного інспектора відділу митного оформлення № 6 Бориспільської митниці, вирішити після отримання згоди Професійної спілки працівників митних органів України.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.10.10 № 2068-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.10.10 № 2068-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

За результатами службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Держмитслужби України від 13.10.2010 № 1210 “Про проведення службового розслідування”, виявлено ряд порушень вимог законодавства України та службової дисципліни з боку посадових осіб Ягодинської митниці, що призвело до заподіяння матеріальних збитків державі.

Під час проведення вищевказаного службового розслідування встановлено, що в період з 17.05.2010 по 05.09.2010, внаслідок неналежного виконання службових обов’язків, як посадовими особами Ягодинської митниці, так і неналежної організації роботи з боку керівництва митного поста “Ягодин” та керівництва Ягодинської митниці, мало місце ввезення через митний кордон України у зоні діяльності митного поста “Ягодин” Ягодинської митниці високоліквідних та коштовних товарів без сплати податків та з приховуванням цих товарів від митного контролю, що підтверджується матеріалами наданими митними органами Польської Республіки.

Зокрема, встановлено, що мінімальна сума завданих матеріальних збитків державі лише по податку на додану вартість складає 29 млн. 335 тис. грн.

Причинами та умовами, які сприяли незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, стало неналежне та несумлінне виконання службових обов’язків посадовими особами Ягодинської митниці, що призвело до порушення вимог ст. 40 Митного кодексу України в частині обов’язкового митного контролю всіх товарів, які переміщуються через митний кордон України, та заподіяння матеріальних збитків державі.

Вищезазначене стало можливим внаслідок неналежного виконання Кікою С.Л. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1 та 2.2 посадової інструкції заступника начальника Ягодинської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, затвердженої начальником Ягодинської митниці Федиком Г.П. 07.06.2010, в частині забезпечення організації роботи Ягодинської митниці із запобігання контрабанді та порушенням митних правил, дотримання підлеглими посадовими особами вимог законодавства та нормативно-правових актів Держмитслужби України, що визначають порядок організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, організації оперативних заходів щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, у тому числі шляхом переогляду товарів, що пройшли митний контроль чи митне оформлення, координації дій структурних підрозділів Ягодинської митниці в напрямі виявлення, попередження й припинення контрабанди та порушень митних правил.

Відповідно до ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Кіка С.Л. обґрунтованих причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не навів.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 21, ст. 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Кіці Сергію Леонідовичу, заступнику начальника Ягодинської митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, оголосити догану.

Підстави: матеріали службового розслідування, пояснення Кіки С.Л.

Начальнику Ягодинської митниці Федику Г.П. ознайомити Кіку С.Л. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.10.10 № 2069-к По особовому складу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.10.10 № 2069-к

По особовому складу

З боку начальника митного поста «Ужгород-вантажний» Ужгородської митниці Стрічика Я.П. протягом 2010 року неодноразово було встановлено факти неналежного виконання ним службових обов’язків, на підставі яких він притягувався до дисциплінарної відповідальності. А саме:

- оголошено догану за невиконання підпорядкованим підрозділом завдань зі справляння податків і зборів у квітні 2010 року (наказ Держмитслужби України від 18.05.2010 № 846-к);

- попереджено про неповну службову відповідність за системні порушення в оперативно-службовій діяльності підрозділів митного оформлення підпорядкованого митного поста та неналежний контроль за роботою підпорядкованих працівників (наказ Держмитслужби України від 22.06.2010 № 1168-к);

- оголошено зауваження за невиконання підпорядкованим підрозділом завдань зі справляння податків і зборів у серпні 2010 року (наказ Держмитслужби України від 14.09.2010 № 1752-к).

Крім того, головою комісії з питань припинення Ужгородської митниці внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста «Ужгород-вантажний» Ужгородської митниці Стрічика Я.П.

У поданні зазначено, що 09.10.2010 керівництвом Держмитслужби України здійснювалась перевірка службової діяльності структурних підрозділів Ужгородської митниці. У ході перевірки встановлено недостатній рівень професійних знань посадових осіб відділу митного оформлення

№ 2 митного поста «Ужгород-вантажний».

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації.

Причинами та умовами, які сприяли вищевказаному, стала неналежна організація роботи з особовим складом на митному посту «Ужгород-вантажний» з боку начальника цього митного поста Стрічика Я.П., та неналежний контроль за підпорядкованими працівниками.

В особистих поясненнях Стрічика Я.П. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Таким чином, встановлений черговий факт невиконання Стрічиком Я.П. своїх службових обов’язків.

Згідно з наказом Держмитслужби України від 21.10.2010 № 2013-к Стірчика Я.П. звільнено із займаної посади у порядку переведення до Чопської митниці.

Статтею 5 Закону України “Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-ХІІ передбачено, що державні службовці повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про державну службу” Стрічик Я.П. приймав Присягу державних службовців, відповідно до якої зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином Стрічиком Я.П. не виконуються основні обов’язки державних службовців, що свідчить про порушення Присяги державних службовців.

Керуючись вимогами п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю :

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у несумлінному виконанні службових обов’язків, припинити 01.11.2010 перебування на державній службі в митних органах України

Стрічика Ярослава Павловича, інспектора сектору митного оформлення № 5 (Павлове) відділу митного оформлення № 2 митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці.

Підстави: лист Ужгородської митниці, пояснення Стрічика Я.П.

Начальнику Чопської митниці Люсю В.П. ознайомити Стірчика Я.П. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.10.10 № 2070-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.10.10 № 2070-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Хмельницькою митницею внесено до Держмитслужби подання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника начальника Хмельницької митниці Гої О.В.

У поданні зазначено, що митним постом „Славута” не забезпечено виконання завдань зі справляння податків і зборів у вересні 2010 року, визначених наказом Держмитслужби України від 06.09.10 №1012 „Про встановлення сум очікуваних надходжень податків і зборів у вересні 2010 року”.

Відповідно до Розподілу обов’язків між начальником Хмельницької митниці та його заступниками, затвердженого Головою Держмитслужби України 10.07.2010, координацію та контроль за роботою зазначеного підрозділу митниці покладено на заступника начальника Хмельницької митниці Гою О.В.

Таким чином, Гоєю О.В. не забезпечено організації роботи підпорядкованого підрозділу з виконання завдань зі справляння податків і зборів у вересні 2010 року, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків

В особистих поясненнях Гої О.В. не наведено поважних причин неналежного виконання ним своїх службових обов'язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, Гої Олегу Васильовичу, заступнику начальника Хмельницької митниці, оголосити догану.

Підстави: пояснення Гої О.В., подання Хмельницької митниці від 12.10.2010 № 10/1-09/5354.

Керівнику Хмельницької митниці ознайомити Гою О.В. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

 

 

Вверх