Накази Державної митної служби України листопад 2010

 Orders of the State Customs Service of Ukraine November 2010

.11.10 № 03/3660 - ЕП Щодо службових посвідчень

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКА МИТНИЦЯ

14017 Чернігів-17, проспект Перемоги, 6

тел.(046-2) 651-727, факс 651-729

.11.10 № 03/3660 - ЕП

Начальнику Регіональної

інформаційної митниці

Копосову С.А.

Керівникам регіональних

митниць, митниць

На виконання пункту 4.2 б „ Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни й знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України”, затвердженої наказом Держмитслужби України від 17.08.10р. № 924 інформуємо, що службові посвідчення:

- № 059004 видане 13.08.2008р. на ім‘я Саверського Олександра Вікторовича, заступника начальника відділу дізнання та провадження у справах про ПМП СБК та ПМП вилучено у зв‘язку із звільненням.

- № 062494 видане 16.12.2008р. на ім‘я Ткаченка Андрія Віталійовича, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста „ Щорс” вилучено у зв‘язку із звільненням.

- № 059046 видане 13.08.2008р. на ім‘я Ворошила Юрія Григоровича

водія сектора автотранспортного забезпечення господарсько-експлуатаційного відділу вилучено у зв‘язку із звільненням.

- № 061600 видане 05.11.2008р. на ім‘я Ольховського Миколу Івановича, старшого інспектора господарсько-експлуатаційного відділу Новгород-Сіверської митниці вилучено у зв‘язку із звільненням;

- № 061615 видане 05.11.2008р. на ім‘я Шарая Василя Павловича, старшого інспектора оперативного реагування та проведення спеціальних заходів СМВ вилучено у зв‘язку із звільненням.

Начальник митниці Ю.П. Соловков

Пацук

625-661

03.11.10 № 2099-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

03.11.10 № 2099-к

Про припинення перебування на державній службі

Київською регіональною митницею до Держмитслужби України внесено подання про припинення перебування на державній службі інспектора сектору вирішення спірних та складних питань класифікації товарів відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці Новікова О.В.

За результатами розгляду вищевказаного подання встановлено, що інспектором сектору вирішення спірних та складних питань класифікації товарів відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці Новіковим О.В. було прийнято рішення про визначення коду товару від 29.12.2009 № КТ-100-3077-09, відповідно до якого автомобілі марки “Опель Комбо”, які надходили на адресу ДП “Укрмедпостач”, класифіковано за кодом УКТЗЕД 8705909090.

Законом України від 31.05.2007 № 1109-V «Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України” на товар, який класифікується за кодом УКТЗЕД 8705909090, встановлено ставку ввізного мита 5% від митної вартості товару.

Разом з тим, згідно з положеннями УКТЗЕД вказані транспортні засоби повинні класифікуватися за кодом 8703221000 з відповідним нарахуванням обов’язкових платежів, які встановлені чинним законодавством України.

Так, Законом України від 31.05.2007 № 1109-V “Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України” на товар, який класифікується за кодом УКТЗЕД 8703221000, встановлено ставку ввізного мита 10 % від митної вартості товару.

Законом України від 24.05.96 № 216/96-ВР “Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них” на транспортні засоби, які класифікуються за кодом УКТЗЕД 8703221000, з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3 акцизний збір складає 0,03 євро за однин см3.

Податок на додану вартість сплачується на загальних підставах.

Таким чином, невірне визначення Новіковим О.В. коду товару автомобілів марки “Опель Комбо” призвело до заподіяння матеріальних збитків державі у розмірі 9 089 021, 58 грн.

Згідно зі статтями 408 і 413 Митного кодексу України Новіков О.В., як посадова особа митного органу приймав Присягу державних службовців.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про державну службу”, Новіков О.В., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи вищевикладене, Новіковим О.В. порушено Присягу державного службовця в частині суворого дотримання законів України, сприяння зміцненню їх авторитету, сумлінного виконання своїх обов'язків, що є підставою для припинення державної служби.

Керуючись вимогами ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 03.11.2010 перебування на державній службі в митних органах України Новікова Олександра Вячеславовича, інспектора сектору вирішення спірних та складних питань класифікації товарів відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”.

Підстава: подання Київської регіональної митниці.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

03.11.10 № 2100-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

03.11.10 № 2100-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269 «Про вивчення стану здійснення митної справи в митних органах, виконання посадовими особами митної служби завдань, поставлених Президентом України та керівництвом Державної митної служби України», робочою групою № 6 під головуванням заступника Голови Держмитслужби Дериволкова С.Д. 01.11.2010 були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Київської регіональної митниці з виконання завдань, які стосуються подальшої концепції реформування митної служби України за принципом «Обличчям до людей», удосконалення та спрощення митних процедур.

За результатами проведення перевірочних заходів робочою групою встановлені факти неналежного виконання старшим інспектором відділу митного оформлення «Святошинський» Київської регіональної митниці Коржом І.М. своїх службових обов’язків, а саме виявлені випадки перевищення ним строків митного оформлення товарів за ВМД від 15.10.2010 № № 100000024/10/758984, 758982, 758980, від 18.10.2010 № № 100000024/10/759089, 759087, 759042 та від 19.10.2010 №№ 100000024/10/759247, 759245, 759244, 759042, що є порушенням вимог п.п. 1- 4 наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 «Про встановлення часових нормативів митного контролю та митного оформлення товарів за вантажною митною декларацією».

Крім цього, робочою групою 01.11.2010 близько 17 години 30 хвилин було виявлено в службовому приміщенні відділу митного оформлення «Святошинський» сторонніх осіб у цивільному одязі.

Згідно з Положенням про постійну зону митного контролю відділу митного оформлення «Святошинський», затвердженим наказом Київської регіональної митниці від 22.06.2010 № 738, службове приміщення відділу митного оформлення «Святошинський» визначено як зона митного контролю.

Відповідно до графіка чергувань відділу митного оформлення «Святошинський» на листопад 2010 року, підписаного начальником відділу митного оформлення «Святошинський» Панкявічюсом К.А., та особистих пояснень, Корж І.М. 01.11.2010 з 9 до 18 години виконував обов’язки чергового відділу та, зокрема, відповідав за недопущення сторонніх осіб до службового приміщення підрозділу митного оформлення.

Таким чином, Коржом І.М. не було вжито жодних заходів щодо недопущення сторонніх осіб до службового приміщення відділу митного оформлення «Святошинський», встановлення мети та причин їх перебування у зоні митного контролю, інформування керівництва відділу про порушення режиму зони митного контролю, внаслідок чого ним незабезпечено належного виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.21, 2.22 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення «Святошинський», затвердженої начальником Київської регіональної митниці 01.06.2010, що призвело до порушення режиму зони митного контролю та недотримання вимог статті 51 Митного кодексу України.

При цьому Корж І.М. не забезпечив сприяння робочій групі у з’ясуванні питань, що підлягали перевірці, при наданні особистих пояснень проявляв зухвалу поведінку, поводив себе нетактовно та вступив у суперечку з членами робочої групи, що суперечить встановленим нормам поведінки державного службовця.

В особистих поясненнях останній не наводить поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статті 21, пунктами 1, 2 статті 22, пунктом 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805- ІV,

Н А К А З У Ю:

За вчинення дисциплінарного правопорушення понизити у спеціальному званні на один ступінь Коржа Ігоря Миколайовича, старшого інспектора відділу митного оформлення «Святошинський» Київської регіональної митниці.

Підстави: пояснення Коржа І.М. від 01.11.2010.

Начальнику Київської регіональної митниці Романенку Г.В. ознайомити Коржа І.М. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

03.11.10 № 2101-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

03.11.10 № 2101-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269, яким визначені завдання із вивчення стану здійснення митної справи в митних органах, виконання посадовими особами митної служби завдань, поставлених керівництвом Державної митної служби України, робочою групою № 6 під головуванням заступника Голови Держмитслужби Дериволкова С.Д. 01.11.2010 та 02.11.2010 були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Київської регіональної митниці з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу „Обличчям до людей“.

За результатами проведених вищевказаною робочою групою заходів були встановлені факти порушення посадовими особами відділів митного оформлення “Святошинський” і ”Центральний”, відділу контролю митної вартості та класифікації товарів та відділу адміністрування митних платежів Київської регіональної митниці вимог нормативно-правових актів, дія яких спрямована на забезпечення основних завдань, що покладені на митні органи, та розпоряджень керівництва Держмитслужби, а саме:

- Митного кодексу України (із змінами);

- наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 „Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”;

- Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 (із змінами);

- наказу Держмитслужби від 12.05.2010 № 476 “Про заходи щодо запобігання та протидії корупції у пунктах пропуску через державний кордон України та зонах митного контролю”;

- розпорядження Голови Держмитслужби від 05.09.2007 № 49/1-р.

Так, інспектором відділу митного оформлення “Святошинський” Галущенком М.Ф. внаслідок належного виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 1.4 і 2.1 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці, було порушено вимоги наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією” під час здійснення митних процедур за ВМД № 100000024/2010/760228 (4 год. 57 хв.), ВМД № 100000024/2010/760225 (5 год. 07 хв.), ВМД № 100000024/2010/760211 (5 год. 57 хв.), ВМД № 100000024/2010/760210 (6 год. 10 хв.), ВМД № 100000024/2010/760208 (5 год. 33 хв.).

Інспектором відділу митного оформлення “Святошинський” Івановим В.В. внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1 і 2.3 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці, безпідставно прийнято рішення про проведення митного огляду товару за ВМД № 100000024/2010/760323, що свідчить про порушення ним вимог частини 2 статті 40 Митного кодексу України в частині проведення мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи.

Інспектором відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Трінченком Р.О. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 1.4, 2.1 посадової інструкції інспектора відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці, що призвело до порушення ним вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та митного оформлення товарів за вантажною митною декларацією”, в частині дотримання встановлених часових нормативів розгляду спеціалізованими підрозділами митних органів запитів підрозділів митного оформлення за ВМД № 100000016/2010/634135 (опрацювання запиту тривало з 12.10.2010 по 15.10.2010).

Головним інспектором відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Гоцалом В.В. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 1.4, 2.1 посадової інструкції головного інспектора відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці, у зв’язку з незазначенням ним на запитах № 483463 від 30.10.2010 до ВМД № 100000016/2010/483463 та № 483348 від 29.10.2010 до ВМД № 100000016/2010/483348 часу отримання в роботу документів для проведення відповідних митних процедур, чим порушено встановлені вимоги до оформлення запитів, передбачених Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 (зі змінами).

Головним інспектором відділу митного оформлення “Центральний” Бабенком А.В. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.2, 2.8, 2.9 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення “Центральний” Київської регіональної митниці, що призвело до порушення ним вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та митного оформлення товарів за вантажною митною декларацією” в частині дотримання встановлених часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за ВМД № 100000016/2010/483636 (митне оформлення тривало з 01.11.2010 до 02.11.2010), за ВМД № 100000016/2010/483007 (митне оформлення тривало з 27.10.2010 до 28.10.2010), за ВМД № 100000016/2010/635951 (митне оформлення тривало з 26.10.2010 до 27.10.2010), за ВМД № 100000016/2010/635816 (митне оформлення тривало з 25.10.2010 до 26.10.2010), за ВМД № 100000016/2010/635710 (митне оформлення тривало з 25.10.2010 до 26.10.2010).

Інспектором відділу митного оформлення “Центральний” Яременком В.І. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.2, 2.7, 2.8 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення “Центральний” Київської регіональної митниці, що призвело до порушення ним вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та митного оформлення товарів за вантажною митною декларацією”, в частині дотримання встановлених часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за ВМД № 100000016/2010/483220 (митне оформлення тривало з 28.10.2010 до 29.10.2010), за ВМД № 100000016/2010/483571 (митне оформлення тривало з 01.11.2010 до 02.11.2010), за ВМД № 100000016/2010/483574 (митне оформлення тривало з 01.11.2010 до 02.11.2010), за ВМД № 100000016/2010/483336 (митне оформлення тривало з 10 години 46 хвилин 29.10.2010 до 16 години 39 хвилин 29.10.2010).

Інспектором відділу митного оформлення “Центральний” Рибальченком О.М. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.2, 2.7, 2.8 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення “Центральний” Київської регіональної митниці, що призвело до порушення ним вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та митного оформлення товарів за вантажною митною декларацією” в частині дотримання встановлених часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за ВМД № 100000016/2010/635994 (митне оформлення тривало з 26.10.2010 до 28.10.2010), за ВМД № 100000016/2010/635830 (митне оформлення тривало з 11 години 45 хвилин 26.10.2010 до 17 години 59 хвилин 26.10.2010), за ВМД № 100000016/2010/483306 (митне оформлення тривало з 28.10.2010 до 29.10.2010).

Головним інспектором відділу митного оформлення “Центральний” Тарасенком В.А. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктом 2.5 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення “Центральний” Київської регіональної митниці, у зв’язку із незазначанням на інформаційних аркушах до ВМД №№ 100000016/2010/483788, 100000016/2010/483776, 100000016/2010/623865, 100000016/2010/483785 часу отримання від декларанта ВМД, носія електронної інформації, комплекта документів, чим порушено встановлені вимоги до заповнення інформаційного аркуша, передбачені Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 (зі змінами).

Вказані порушення працівників відділу митного оформлення “Центральний” Київської регіональної митниці стали можливими внаслідок неналежного контролю за діями підлеглих посадових осіб з боку начальника відділу митного оформлення “Центральний” Колівера А.М.

Крім того, робочою групою було встановлено, що керівництвом відділу митного оформлення “Центральний” не забезпечено належне виконання вимог розпорядження Голови Держмитслужби від 05.09.2007 № 49/1-р в частині безперешкодного доступу громадян, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (перевізників), митних брокерів і декларантів до “скриньок для скарг і пропозицій”, а також не вжито заходів щодо розповсюдження анкет з проведення анонімного експрес-опитування громадян, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (перевізників), митних брокерів і декларантів.

Таким чином, Колівером А.М. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.36 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення “Центральний” Київської регіональної митниці.

Також, робочою групою були встановлені системні порушення вимог дотримання режиму, законності та правопорядку у зоні митного контролю, що передбачено ч.2 ст.51 Митного кодексу України.

Зокрема, упродовж часу перебування робочої групи у відділі митного оформлення “Центральний” виявлені випадки перебування невстановлених осіб у службових приміщеннях вищезазначеного підрозділу, де безпосередньо здійснюються митні процедури.

Вказані випадки мали місце у зв’язку з бездіяльністю старших інспекторів відділу митного оформлення “Центральний” Лискова А.В., Степанова І.Г. та старшого інспектора відділу адміністрування митних платежів Київської регіональної митниці Локізенко А.В.

Таким чином, Лисковим А.В. не було забезпечено належне виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 1.4. посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення “Центральний” Київської регіональної митниці, Степановим І.Г. не було забезпечено належне виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 1.4. посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення “Центральний” Київської регіональної митниці, Локізенко А.В. не було забезпечено належне виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 1.4. посадової інструкції старшого інспектора відділу адміністрування митних платежів Київської регіональної митниці.

Старшим інспектором відділу митного оформлення “Святошинський” Матісовим В.Т., який здійснював митний контроль та митне оформлення товару за ВМД № 100000024/2010/760324, неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктом 2.1 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці, що призвело до порушення ним вимог пункту 1.6 Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 № 747, в частині дотримання встановленого порядку роботи з документами та, як наслідок, до втрати службового документа - інформаційного аркуша до вищевказаної ВМД, наявність якого передбачена Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 (із змінами).

Інспектором відділу митного оформлення “Святошинський” Янковим О.О. належно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктом 2.1 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці, що виявилось у безпідставному зволіканні прийняття до митного оформлення ВМД (№№100000024/2010/760282, 760286, 760295, 760297), які він прийняв до митного оформлення із затримкою у понад 2 години.

Старшим інспектором відділу митного оформлення “Святошинський” Полуяном М.В. внаслідок належного виконання своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.17 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці, порушено вимоги пункту 1, підпунктів 2.1 і 2.3 пункту 2 наказу Держмитслужби від 12.05.2010 № 476 “Про заходи щодо запобігання та протидії корупції у пунктах пропуску через державний кордон України та зонах митного контролю” в частині заборони використання під час виконання службових обов’язків у зонах митного контролю посадовими особами митної служби засобів зв’язку (крім службових).

Головним інспектором відділу митного оформлення “Святошинський” Єщенком В.П., в порушення вимог пунктів 2.2 і 2.3 наказу Держмитслужби від 12.05.2010 № 476 “Про заходи щодо запобігання та протидії корупції у пунктах пропуску через державний кордон України та зонах митного контролю”, не забезпечено збереження ключа від окремого сейфа, в якому зберігались засоби зв’язку особового складу вказаного вище відділу, та не здійснено належного контролю та фіксації прийняття-передання засобів зв’язку з подальшим відображенням відповідних дій у Журналі обліку операцій прийняття-передання засобів зв’язку, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених пунктом 1.4 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці.

Головним інспектором відділу митного оформлення “Святошинський” Багазовим О.В. внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктом 1.4 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці, не забезпечено належного функціонування АСМО “Інспектор 2006” щодо відображення на відповідному моніторі інформації про етапи проходження митного оформлення, що у свою чергу спричинило відсутність доступу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до необхідних даних.

Наявність вказаних вище порушень службової дисципліни в роботі відділу митного оформлення “Святошинський” стало можливим внаслідок неналежного виконання службових обов’язків з боку Панкявічюса К.А., начальника відділу митного оформлення “Святошинський”, що виявилось у порушенні ним пунктів 2.1, 2.4, 2.6 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці, і з боку Бочка О.О., першого заступника начальника Київської регіональної митниці, на якого, відповідно до Розподілу обов’язків між начальником Київської регіональної митниці та його заступниками, покладено обов’язок щодо спрямування, координації та контролю діяльності вищевказаного підрозділу, в частині незабезпечення ними належної організації роботи та контролю за службовою діяльністю підлеглого особового складу.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Київської регіональної митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пунктами 1 і 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження:

- Бочку Олексію Олександровичу, першому заступнику начальника Київської регіональної митниці;

- Панкявічюсу Кастітісу Альгіманто, начальнику відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці;

- Коліверу Андрію Миколайовичу, начальнику відділу митного оформлення “Центральний” Київської регіональної митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

- Єщенку Віктору Петровичу, головному інспектору відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці;

- Багазову Олексію Володимировичу, головному інспектору відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці;

- Янковому Олексію Олександровичу, інспектору відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці;

- Полуяну Миколі Вікторовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці;

- Матісову Володимиру Тихоновичу, старшому інспектору відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці;

- Іванову Владиславу Віталійовичу, інспектору відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці;

- Галущенку Михайлу Федоровичу, інспектору відділу митного оформлення “Святошинський” Київської регіональної митниці;

- Трінченку Родіону Олеговичу, інспектору відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці;

- Гоцалу Вадиму Валерійовичу, головному інспектору відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці;

- Бабенку Андрію Валентиновичу, головному інспектору відділу митного оформлення “Центральний” Київської регіональної митниці;

- Яременку Вадиму Івановичу, інспектору відділу митного оформлення “Центральний” Київської регіональної митниці;

- Рибальченку Олександру Миколайовичу, інспектору відділу митного оформлення “Центральний” Київської регіональної митниці;

- Тарасенку Віталію Анатолійовичу, головному інспектору відділу митного оформлення “Центральний” Київської регіональної митниці;

- Лискову Андрію Валерійовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення “Центральний” Київської регіональної митниці;

- Степанову Ігорю Геннадійовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення “Центральний” Київської регіональної митниці;

- Локізенко Альоні Вікторівні, старшому інспектору відділу адміністрування митних платежів Київської регіональної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, пояснення працівників.

Начальнику Київської регіональної митниці Романенку Г.В. ознайомити підлеглих посадових осіб, що притягнуті до дисциплінарної відповідальності, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

03.11.10 № 2102-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

03.11.10 № 2102-к

Про припинення перебування на державній службі

02.11.2010 Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу № 49-3043 відносно Проходи Костянтина Вячеславовича, заступника начальника Дніпропетровської митниці - начальника митного поста “Кривий Ріг” та Гніздилова Андрія Миколайовича, заступника начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Дніпропетровської митниці за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У зв’язку з вищевикладеним, 03.11.2010 співробітниками Служби безпеки України було здійснено виїмку особових справ вищевказаних осіб, а також інших документів, відповідно до постанови про проведення виїмки.

Порушення кримінальної справи стосовно Проходи К.В. та Гніздилова А.М. свідчить про недотримання ними основних принципів державної служби, визначених ст. 3 Закону України “Про державну службу”, а саме: служіння народу України; чесності; відданості справі; дотримання прав підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, що в свою чергу зашкоджує інтересам державної служби, а також негативно впливає на репутацію державних службовців.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України “Про державну службу” одними з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків.

Відповідно до вимог ст. 408 і ст. 413 Митного кодексу України, ст. 17 Закону України “Про державну службу” Прохода К.В. та Гніздилов А.М., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувалися суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Проходою К.В. та Гніздиловим А.М. порушено Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України, сприяння зміцненню їх авторитету, сумлінного виконання своїх обов’язків, а також в частині гідного несення високого звання державного службовця.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 03.11.2010 перебування на державній службі в митних органах:

- Проходи Костянтина Вячеславовича, заступника начальника Дніпропетровської митниці – начальника митного поста “Кривий Ріг”;

- Гніздилова Андрія Миколайовича, заступника начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Дніпропетровської митниці.

Підстава: Закон України “Про державну службу”, подання Дніпропетровської митниці.

Начальнику Дніпропетровської митниці Сухіній М.А. ознайомити Проходу К.В. та Гніздилова А.М. з цим наказом під підпис та видати відповідні накази по митному органу, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

04.11.10 № 2104-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

04.11.10 № 2104-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Рівненською митницею внесено до Держмитслужби подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Буткевич К.І., інспектора відділу митного оформлення “Городище” митного поста “Дубровиця” Рівненської митниці.

Із матеріалів, які були надані Рівненською митницею слідує, що за інформацією митних органів Республіки Білорусь, 09.09.2010 в пункті пропуску “Верхній Теребежів” було затримано автомобіль “Міцубісі Пажеро”, реєстраційний номер Н801МВ 67, під керуванням громадянина Російської Федерації Федаса А.П., що слідував в Білорусь з України, в багажному відділенні серед речей якого виявлено накриту тканиною мисливську рушницю “ІЖ-27 М” та 34 набої до неї калібру 12 та 16.

У ході службового розслідування, проведеного за даним фактом встановлено, що Буткевич К.І., яка 09.09.2010 проводила митне оформлення вищевказаного автомобіля, не здійснено аналізу та оцінки ризиків, не проведено належного візуального огляду транспортного засобу, не ініційовано виведення його із загального потоку і направлення зі смуги руху “зелений коридор” на смугу руху “червоний коридор” для проведення митного огляду, внаслідок чого не було виявлено мисливську рушницю та набої до неї, що призвело до їх незаконного переміщення через митний кордон України (акт службового розслідування № 204000000/10/00007 від 07.10.2010).

Таким чином, Буткевич К.І. порушено вимоги законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують здійснення митних процедур в пункті пропуску, а саме:

- статті 40 Митного кодексу України в частині проведення мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи;

- пункту 2 статті 41 Митного кодексу України в частині проведення митного контролю посадовими особами митних органів шляхом проведення митного огляду товарів та транспортних засобів;

- пункту 3.2. Технологічної схеми пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна у пункті пропуску “Городище”, затвердженої спільним наказом Луцького прикордонного загону та Рівненської митниці від 17.09.2008 №1306/290 (далі – Технологічна схема) в частині здійснення митного контролю з метою забезпечення виконання громадянами порядку та правил переміщення через митний кордон України транспортних засобів, товарів та інших предметів, захисту економічних інтересів держави відповідно до чинного законодавства України;

- пункту 5.3. Технологічної схеми в частині проведення перевірки документів і митного контролю з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотиків, матеріалів і предметів, заборонених до ввезення в Україну або вивезення з України, предметів, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням чинного митного законодавства.

Вказані вище порушення стали можливими внаслідок неналежного виконання Буткевич К.І. своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.2 та п. 2.12 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення “Городище” митного поста “Дубровиця” Рівненської митниці, затвердженої 08.07.2010.

В особистих поясненнях Буткевич К.І. не наведено поважних причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статті 21, статті 22, пунктом 4 статті 23 та статті 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За вчинення дисциплінарного правопорушення, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, понизити у спеціальному званні на один ступінь Буткевич Ксенію Іванівну, інспектора відділу митного оформлення “Городище” митного поста “Дубровиця” Рівненської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Підстави: акт службового розслідування № 204000000/10/00007 від 07.10.2010, пояснення Буткевич К.І.

Начальнику Рівненської митниці (Ярмольському С.І.) ознайомити Буткевич К.І. з цим наказом під підпис про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) забезпечити доведення цього наказу до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

05.11.10 № 2115-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

05.11.10 № 2115-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269 «Про вивчення стану здійснення митної справи в митних органах, виконання посадовими особами митної служби завдань, поставлених Президентом України та керівництвом Державної митної служби України», комісією № 5 під головуванням заступника Голови Держмитслужби Тимофєєва І.В. у період з 01.11.2010 до 03.11.2010 були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Миколаївської митниці з виконання завдань, які стосуються подальшої концепції реформування митної служби України за принципом «Обличчям до людей», удосконалення та спрощення митних процедур.

За результатами проведення перевірочних заходів комісією встановлені факти неналежного виконання начальником відділу митного оформлення № 2 Миколаївської митниці Барановським Ю.Г. своїх службових обов’язків, а саме виявлено, що за станом на 02.11.2010 ним не забезпечено вжиття заходів до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності через невиконання останнім вимог статті 82 Митного кодексу України в частині здійснення митного оформлення вантажної митної декларації, заповненої у звичайному порядку не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг (ВМД „ІМ 40 ТД” № 504000010/2010/004761 від 28.09.2010).

Крім того, Барановським Ю.Г. не виконано пункт 14 рішення протоколу наради керівного складу Миколаївської митниці від 15.07.2010 № 14 стосовно проведення роз’яснювальної роботи з підпорядкованим особовим складом щодо виконання вимог наказу Держмитслужби від 14.08.2009 № 756 „Про затвердження Порядку застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації”, що є порушенням статей 6, 8 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805- ІV.

Відповідно до вимог вищевказаних норм, розпорядження прямих керівників є обов’язковими для виконання підлеглими, повинні виконуватися беззаперечно та у визначений строк.

При цьому Барановський Ю.Г. не забезпечив сприяння комісії у з’ясуванні питань, що підлягали перевірці, зокрема, ним не забезпечено надання за запитами комісії інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності підпорядкованого підрозділу.

Вищевказане свідчить про неналежне виконання Барановським Ю.Г. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.13, 2.32 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення №2, затвердженої начальником Миколаївської митниці 25.05.2010.

В особистих поясненнях останній не наводить поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статті 21, пунктами 1, 2 статті 22, пунктом 2 статті 23, статті 34 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805- ІV,

Н А К А З У Ю:

За вчинення дисциплінарного правопорушення Барановському Юрію Геннадійовичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 Миколаївської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Миколаївської митниці від 04.11.2010 № 02-09/7079, пояснення Барановського Ю.Г. від 03.11.2010 та 04.11.2010.

Начальнику Миколаївської митниці Полякову А.А. ознайомити Барановського Ю.Г. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

05.11.10 № 2116-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

05.11.10 № 2116-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 02.11.2010 № 1322 “Про проведення перевірки”, протягом 2-3 листопада 2010 року робочою групою проведені перевірочні заходи у відділі митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці з питань готовності даного підрозділу до практичної реалізації Плану впровадження першочергових заходів з реалізації Концепції реформування діяльності митної служби України “Обличчям до людей”, затвердженого наказом Держмитслужби від 30.10.2010 № 1311 “Про введення в дію рішення колегії Держмитслужби від 29.10.2010”, у ході яких були встановлені випадки порушення службової дисципліни посадовими особами відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці.

Так, під час огляду приміщень на робочих місцях особового складу згаданого вище підрозділу Київської регіональної митниці виявлено, що в порушення вимог п. 5.1 наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією” та встановленого порядку здійснення митних процедур, передбаченого п.3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, працівниками відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці не було забезпечено присвоєння ВМД реєстраційних номерів та внесення їх електронних копій до бази даних митного органу та до ЄАІС Держмитслужби, а саме щодо таких ВМД:

- № 1000000032/2010/872933 (на прийняття до оформлення уповноважено старшого інспектора Тимофєєва Ю.В.);

- № 1000000032/2010/872942 (на прийняття до оформлення уповноважено головного інспектора Губарєва В.І.);

- № 1000000032/2010/872934 (на прийняття до оформлення уповноважено старшого інспектора Яцюка Ю.П.);

- № 1000000032/2010/872935 (на прийняття до оформлення уповноважено головного інспектора Лопушанського С.В.);

- № 1000000032/2010/872936 (на прийняття до оформлення уповноважено головного інспектора Лопушанського С.В.);

- № 1000000032/2010/872940 (на прийняття до оформлення уповноважено головного інспектора Лопушанського С.В.);

- № 1000000032/2010/872941 (на прийняття до оформлення уповноважено головного інспектора Лопушанського С.В.);

- № 1000000032/2010/872944 (на прийняття до оформлення уповноважено головного інспектора Лопушанського С.В.).

Різниця між часом подання декларантами ВМД, зазначеним у інформаційному аркуші, і часом фактичного початку здійснення митних процедур (реєстрації) щодо вищевказаних ВМД становить близько 1 год. 15 хв.

Вищевикладене свідчить про недотримання зазначеними посадовими особами вимог, передбачених п. 5.1 наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”.

Згідно з пунктами 4.16 доповнень до посадових інструкцій старших інспекторів відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці Тимофєєва Ю.В., Яцюка Ю.П., пунктами 4.15 доповнень до посадових інструкцій головних інспекторів відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці Губарєва В.І., Лопушанського С.В. вказані особи несуть персональну відповідальність за порушення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів, передбачених наказом Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”.

У своїх поясненнях зазначені посадові особи обґрунтовують причини допущених порушень здійсненням митних процедур роботою з іншими ВМД, які на той час були в роботі.

Кількість розподілених між посадовими особами, але незареєстрованих ВМД, свідчить, зокрема, про неефективно організовану роботу з розподілу отриманих від декларантів ВМД, що стало однією з причин невиконання безумовної реєстрації поданих та розподілених ВМД.

Особою, уповноваженою 02.11.2010 у відділі митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці на розподіл ВМД, за якими було виявлено порушення, був головний інспектор відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці Оміновський С.М., який також згідно з пунктом 4.15 доповнень до посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці несе персональну відповідальність за порушення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів, передбачених наказом Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”.

Головний інспектор відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці Оміновський С.М. у своїх поясненнях підтвердив факт розподілу ним 02.11.2010 отриманих від декларантів ВМД між особовим складом відділу.

Крім того, при вибірковій перевірці виявлено ВМД № 100000032/2010/ 872844, митне оформлення товарів за якою здійснювалося протягом 26 годин. Відповідно до митних процедур, наявних у ПІК “Інспектор 2006”, прийняття ВМД до митного оформлення відбулося 01.11.2010 о 15 год. 21 хв. (Губарєв В.І.); перевірка оцінки ризиків за ВМД (АСАУР) – 01.11.2010 15 год. 22 хв. (Губарєв В.І.); перевірка правильності класифікації та кодування товарів – 01.11.2010 15 год. 22 хв. (Губарєв В.І.); проведення митного огляду – 01.11.2010 19 год. 12 хв. (Губарєв В.І.); перевірка правильності визначення митної вартості – 02.11.2010 17 год. 20 хв. (Олексюк І.В.); контроль за справлянням митних платежів – 02.11.2010 17 год. 24 хв. (Халецька О.В.); завершення митного оформлення – 02.11.2010 17 год. 31 хв. (Губарєв В.І.); проведення статистичного контролю – 02.11.2010 17 год. 35 хв. (Вдовиченко Т.М).

Згідно з відмітками, унесеними до електронної копії ВМД, затримка на етапі перевірки правильності митної вартості діяла з 19 год. 07 хв. 01.11.2010 до 17 год. 20 хв. 02.11.2010, що стало основною причиною порушення встановлених часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вказаною ВМД.

Відповідно до пояснень провідного інспектора відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці Олексюк І.В., запит на визначення митної вартості був отриманий нею 02.11.2010 о 16 год. 00 хв. від декларанта Чапайкіна М.С., про що був зроблений відповідний запис на запиті.

Головний інспектор відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці Губарєв В.І. у своїх поясненнях зазначив, що, оскільки робочий день співробітника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів на момент складання запиту закінчився, запит з комплектом документів був переданий до вищевказаного підрозділу на початку наступного робочого дня, тобто 02.11.2010, однак документального підтвердження зазначеного не надав.

Таким чином, затримка у митному оформленні товарів за ВМД № 100000032/2010/872844 стала можливою внаслідок неналежного виконання Губарєвим В.І. вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”, за що згідно з пунктом 4.15 доповнення до посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці Губарєва В.І. вказана особа несе персональну відповідальність.

Також, вибірковою перевіркою виявлено ВМД № 100000032/2010/885111, митне оформлення товарів за якою здійснювалося протягом 4 год. 7 хв.

Відповідно до митних процедур, наявних у ПІК “Інспектор 2006”, прийняття ВМД до митного оформлення відбулося 02.11.2010 о 12 год. 56 хв. (Іродовський І.І.); перевірка правильності класифікації та кодування товарів – 02.11.2010 12 год. 57 хв. (Іродовський І.І.); перевірка правильності визначення митної вартості – 02.11.2010 15 год. 12 хв. (Олексюк І.В.); контроль за справлянням митних платежів – 02.11.2010 16 год. 27 хв. (Романюк О.П.); перевірка оцінки ризиків за ВМД (АСАУР) – 02.11.2010 16 год. 59 хв. (Іродовський І.І.); перевірка виконання переліку митних процедур, сформованих АСАУР – 02.11.2010 16 год. 59 хв. (Іродовський І.І.); перевірка наявності задекларованих товарів у реєстрі товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності – 02.11.2010 16 год. 59 хв. (Іродовський І.І.); завершення митного оформлення – 02.11.2010 16 год. 59 хв. (Іродовський І.І.); проведення статистичного контролю – 02.11.2010 17 год. 02 хв. (Романюк О.П.).

Згідно з відмітками, унесеними до електронної копії ВМД, затримка на етапі перевірки правильності визначення митної вартості тривала, починаючи з 14 год. 04 хв. до 15 год. 12 хв. 02.11.2010.

Серед поданих документів, зазначених у гр. 44 ВМД № 100000032/2010/885111, є рішення про визначення митної вартості № 100000006/10/ 521409/1 від 05.07.2010, але при цьому інспектором відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці Іродовським І.І. було направлено запит до відділу контролю митної вартості та класифікації товарів, де заявлену митну вартість було підтверджено.

Як зазначено у поясненнях Іродовського І.І., у попередньому рішенні була зазначена країна походження товару Греція, а у даній ВМД відповідно до графи 34 країна походження невідома, що і стало підставою для направлення запиту у зв’язку з виникненням спірного питання.

Однак, в рамках одного і того ж контракту (SC-01 від 23.05.2008) даним підприємством 10.08.2010 за ВМД №100000032/2010/884279 оформлено товар з ідентичним рівнем митної вартості 6,31 дол./кг, а в електронній копії інвойса за ВМД № 100000032/2010/885111 наявна інформація про країну виробництва Грецію. Також у ПІК “Інспектор 2006” відсутня і електронна копія декларації митної вартості за цією ВМД.

Зазначене свідчить про відсутність достатніх підстав для направлення інспектором відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці Іродовським І.І. запиту до відділу контролю митної вартості та номенклатури товарів, що призвело до відсутності економічного ефекту та збільшення часу митного оформлення, за що згідно з пунктом 4.17 доповнення до посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці Іродовського І.І., вказана особа несе персональну відповідальність.

Робочою групою також встановлено, що за ВМД № 100000032/2010/885107 митне оформлення товарів здійснювалося протягом 5 год. 20 хв.

Згідно з відмітками, унесеними до електронної копії ВМД, затримка на етапі перевірки оцінки ризиків за ВМД (АСАУР) тривала, починаючи з 13 год. 51 хв. до 17 год. 17 хв. 02.11.2010.

Згідно з поясненнями головного інспектора відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці Романюка О.П. та інспектора відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці Лукаша В.Ф., які здійснювали митне оформлення за даною ВМД, перевищення часових нормативів виникло у результаті відсутності на території віддаленого підрозділу відділу митного оформлення “Деснянський” (м. Київ, вул. Краснова, 27) представників інших органів державної влади, що здійснюють контроль за переміщуваними через митний кордон України товарами.

Як випливає з пояснень начальника відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці Алєйнікова О.П., керівництвом Київської регіональної митниці неодноразово проводилися зустрічі з керівниками державних контролюючих служб щодо оптимізації чисельності, місць розташування та графіків роботи їх підрозділів, однак, незважаючи на це, вони керуються власним режимом роботи та самостійно визначають місце роботи своїх фахівців. Як наслідок, представники інших органів державної влади, що здійснюють контроль за переміщуваними через митний кордон України товарами, відсутні, у тому числі у місці розташування відокремленої групи митного оформлення відділу митного оформлення “Деснянський” в постійній зоні митного контролю на території ТОВ “Комора-С” за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 27, що у свою чергу є однією з причин порушення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів.

Начальником відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці Алєйніковим О.П. на запитання робочої групи були надані письмові пояснення лише з питання взаємодії з представниками інших органів державної влади, що здійснюють контроль за переміщуваними через митний кордон України товарами. Разом з тим інших причин виявлених фактів невиконання підпорядкованим особовим складом вимог вказаних вище нормативних документів Алєйніков О.П. у своїх письмових поясненнях не навів.

При цьому, відповідно до п. 4.14 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці Алєйніков О.П. несе персональну відповідальність за результати діяльності підлеглого особового складу.

Зазначені вище факти свідчать про недостатній рівень підготовки відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці до практичної реалізації Плану впровадження першочергових заходів з реалізації Концепції реформування діяльності митної служби України “Обличчям до людей”, затвердженого наказом Держмитслужби від 30.10.2010 № 1311 “Про введення в дію рішення колегії Держмитслужби від 29.10.2010”.

У відділі митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці наявні непоодинокі випадки порушень вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією” та Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719.

Перевищення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією у ряді випадків стало можливим внаслідок незабезпечення належної взаємодії підрозділу митниці з представниками державних контролюючих служб щодо оптимізації чисельності, місць розташування та графіків роботи їх підрозділів.

Вищезазначене свідчить про неналежне виконання особовим складом вказаного відділу своїх службових обов’язків.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Київської регіональної митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пунктами 1 і 2 статті 23 та статті 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження:

- Алєйнікову Олегу Петровичу, начальнику відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці;

- Оміновському Сергію Миколайовичу, головному інспектору відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці;

- Іродовському Івану Івановичу, інспектору відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

- Губарєву Валерію Ілларіоновичу, головному інспектору відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці;

- Лопушанському Сергію Володимировичу, головному інспектору відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці;

- Тимофєєву Юрію Валерійовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці;

- Яцюку Юрію Петровичу, старшому інспектору відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, пояснення працівників.

Начальнику Київської регіональної митниці Романенку Г.В. ознайомити підлеглих посадових осіб, що притягнуті до дисциплінарної відповідальності, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

05.11.10 № 2117-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

05.11.10 № 2117-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269, яким визначені завдання з вивчення стану здійснення митної справи в митних органах, виконання посадовими особами митної служби завдань, поставлених керівництвом Державної митної служби України, робочою групою № 6 під головуванням заступника Голови Держмитслужби Дериволкова С.Д. 03.11.2010 та 04.11.2010 були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Київської обласної та Київської регіональної митниць з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу „Обличчям до людей“.

За результатами проведених заходів були встановлені факти порушення посадовими особами відділів митного оформлення № 11, № 10, контролю митної вартості та класифікації товарів Київської обласної митниці та відділів митного оформлення “Деснянський”, контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці вимог нормативно-правових актів, дія яких спрямована на забезпечення основних завдань, що покладені на митні органи, та розпоряджень керівництва Держмитслужби, а саме:

- Митного кодексу України (із змінами);

- Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766;

- Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 (із змінами);

- наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 „Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”.

Так, робочою групою під час перебування у залах "відліт" і "приліт" термінала "F" ДПМА "Бориспіль" було виявлено низький рівень знань вимог законодавчих та нормативно-правових актів України з питань митної справи особовим складом відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці (головний інспектор Малюта І.А., головний інспектор Андрійчук Н.К., старший інспектор Фесенко Л.В., інспектор Даньковський О.В.).

Враховуючи вищезазначене, Андрійчук Н.К. не було забезпечено належне виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктом 1.5 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці; Малютою І.А. не було забезпечено належне виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктом 1.6 посадової інструкції головного інспектора відділу № 10 Київської обласної митниці; Фесенком Л.В. не було забезпечено належне виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктом 1.6 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці.

Крім того, під час перебування у службових приміщеннях митниці, які розташовані у залі "відліт" термінала "F" ДПМА "Бориспіль", робоча група не мала можливості потрапити до кімнати "особистого огляду громадян" через відсутність у в.о. начальника відділу митного оформлення № 10 Тищенко І.Ю. ключів від вказаного приміщення.

Викладене свідчить про недостатню організацію роботи та низький рівень професійної підготовки особового складу відділу митного оформлення № 10, що у свою чергу вказує на неналежне виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктом 2.11 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці.

Головним інспектором відділу митного оформлення № 11 Київської обласної митниці Тараном К.М. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п.1.4 посадової інструкції головного інспектора відділу № 11 Київської обласної митниці, що призвело до порушення вимог Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 (із змінами), у частині незабезпечення проставлення відміток про час отримання від декларанта ВМД, носія електронної інформації, комплекта документів у графах І інформаційних аркушів до вантажних митних декларацій № № 125000132/2010/948426, 125000132/2010/948421, 125000132/2010/948420, 125000132/2010/948419, 125000132/2010/948424, 125000132/2010/948415, 125000132/2010/948416, 125000132/2010/948417.

Головний інспектор відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Коломієць Н.І. на етапі здійснення контролю правильності визначення митної товарів (без оформлення відповідного запиту підрозділу митного оформлення до спеціалізованого підрозділу) за ВМД №№ 125000132/2010/948426, 125000132/2010/948420, 125000132/2010/948421, 125000132/2010/948424, посилаючись на п.11 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766, висував вимогу про надання додаткових документів для підтвердження митної вартості, однак конкретного переліку таких документів не зазначив, що свідчить про порушення даного Порядку.

Додаткові документи, які згодом надавалися декларантом, не передбачені п.11 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766.

Підтвердженням затримки митного оформлення перелічених ВМД, зокрема, з причин безпідставного висунення Коломієць Н.І. вимог надання додаткових документів, є дані відповідних відміток в електронних копіях ВМД.

Таким чином, Коломієць Н.І. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктом 2.1 посадової інструкції головного інспектора сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської обласної митниці.

Вказані порушення з боку Коломієць Н.І. стали можливими внаслідок неналежної організації роботи та контролю за діями підлеглих посадових осіб з боку начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської обласної митниці Чикирис Л.В., що виявилось у порушенні нею своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.2, 2.3 посадової інструкції начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської обласної митниці.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Київської обласної митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Інспектором відділу митного оформлення "Деснянський" Київської регіональної митниці Гончаренком О.М. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктом 2.1 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення "Деснянський" Київської регіональної митниці, що призвело до порушення ним вимог пункту 1 наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 "Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією" в частині дотримання встановлених часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за ВМД № 1000000032/2010/872992 (тривалість митних процедур з 03.11.2010 до 04.11.2010).

Провідний інспектор сектору аналітично-контрольної роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці Олексюк І.В. відповідно до рішень про визначення митної вартості №№ 100000006/2010/512314/1, 100000006/2010/512315/1, 100000006/2010/512317/1 вимагала у декларанта подання додаткових документів, що підтверджують митну вартість товарів. Однак, в порушення вимог пункту Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766, Олексюк І.В. в графі "Для відміток митниці" декларації митної вартості не було проставлено запису про необхідність подання таких додаткових документів із складенням переліку, зазначенням дати, прізвища та власного підпису, а також не було забезпечено ознайомлення декларанта з таким записом.

Також, Олексюк І.В. в порушення вимог пункту 3 наказу Держмитслужби від 13.10.10 № 1205 "Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією" не дотримано часових нормативів розгляду запиту (направлення запиту 01.11.2010, винесення рішення про визначення митної вартості № 100000006/2010/502295/1 від 02.11.2010).

Вищевказане свідчить про неналежне виконання Олексюк І.В. своїх службових обов'язків, передбачених пунктами 2.1, 2.3 посадової інструкції провідного інспектора сектору аналітично-контрольної роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці.

Головним інспектором відділу митного оформлення "Деснянський" Київської регіональної митниці Петренком В.Л. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктом 2.1 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення "Деснянський" Київської регіональної митниці, що призвело до порушення ним вимог пункту 1 наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 "Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією" в частині дотримання встановлених часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за ВМД № 1000000032/2010/872879 (тривалість митних процедур з 01.11.2010 до 02.11.2010).

Старшим інспектором відділу митного оформлення "Деснянський" Київської регіональної митниці Петренком В.В. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктом 2.1 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення "Деснянський" Київської регіональної митниці, що призвело до порушення ним вимог пункту 1 наказу Держмитслужби від 13.10.10 № 1205 "Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією" в частині дотримання встановлених часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за ВМД №№ 1000000032/2010/872874 (тривалість митних процедур з 01.11.2010 по 03.11.2010), 1000000032/2010/872066 (тривалість митних процедур з 15.10.2010 по 19.10.2010).

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Київської регіональної митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пунктами 1 і 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження:

- Олексюк Ірині Вікторівні, провідному інспектору сектору аналітично-контрольної роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці;

- Коломієць Наталії Іванівні, головному інспектору відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської обласної митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

- Чикирис Людмилі Володимирівні, начальнику відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської обласної митниці;

- Тарану Костянтину Миколайовичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 11 Київської обласної митниці;

- Тищенко Інні Юріївні, в.о. начальника відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці;

- Гончаренку Олександру Миколайовичу, інспектору відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці;

- Петренку Володимиру Леонідовичу, головному інспектору відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці;

- Петренку Владиславу Валерійовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення “Деснянський” Київської регіональної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, пояснення працівників.

Начальнику Київської обласної митниці Бойченко Т.Ю.:

.1Розглянути питання щодо доцільності перебування на займаній посаді Тищенко Інни Юріївни, в.о. начальника відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці.

.2Розглянути питання щодо переведення на посади, не пов’язані із здійсненням митного контролю та митного оформлення:

- Малюти Ірини Анатоліївни, головного інспектора відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці;

- Андрійчук Наталії Костянтинівни, головного інспектора відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці;

- Фесенко Лариси Віталіївни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці;

- Даньковського Олександра Валентиновича, інспектора відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці.

.3Про результати виконання пунктів 3.1, 3.2 наказу повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Начальникам Київської обласної митниці (Бойченко Т.Ю.) та Київської регіональної митниці (Романенко Г.В.) ознайомити підлеглих посадових осіб, що притягнуті до дисциплінарної відповідальності, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

08.11.10 № 2123-к Про припинення перебування на державній службі Карпенко Л.І.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

08.11.10 № 2123-к

Про припинення перебування на державній службі Карпенко Л.І.

У зв’язку з визнанням Карпенко Л.І., інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Феодосія” Кримської митниці винною у порушенні вимог п. “г” ч. 3 ст. 5 Закону України “Про боротьбу з корупцією” відповідно до постанов Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 02.09.2010 та Апеляційного Суду Автономної Республіки Крим від 19.10.2010, керуючись вимогами ч. 1 ст. 16, п. 2 ч. 1 ст. 30 Закону України „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 Закону України „Про державну службу”, припинити 08.11.2010 перебування на державній службі в митних органах України Карпенко Людмили Іванівни, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Феодосія” Кримської митниці, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 30 Закону України „Про державну службу”.

Підстави: постанови Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 02.09.2010 та Апеляційного Суду Автономної Республіки Крим від 19.10.2010, подання Кримської митниці від 29.10.2010 № 06-05/7820.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

08.11.10 № 2124-к Про припинення перебування на державній службі Аксамітного А.Л.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

08.11.10 № 2124-к

Про припинення перебування на державній службі Аксамітного А.Л.

У ході службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Черкаської митниці від 30.08.2010 № 345 “Про проведення службового розслідування”, встановлено, що при здійсненні митного контролю та митного оформлення товару “Плоскодонний силос TORNUM” за ВМД від 21.05.2010 № 902030001/10/310307, від 21.05.2010 № 902030001/10/310308, від 21.05.2010 № 902030001/10/310309, від 22.05.2010 № 902030001/10/310310, від 31.05.2010 № 902030001/10/310329, від 01.06.2010 № 902030001/10/310333, від 01.06.2010 № 902030001/10/310335, від 01.06.2010 № 902030001/10/310336, від 02.06.2010 № 902030001/10/310340, від 03.06.2010 № 902030001/10/310342, від 03.06.2010 № 902030001/10/310343 начальником сектору митного оформлення № 1 в м. Монастирище митного поста “Умань” Черкаської митниці Аксамітним А.Л. несумлінно виконані свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 2.10 посадової інструкції головного інспектора сектору митного оформлення № 1 в м. Монастирище митного поста “Умань” Черкаської митниці, затвердженої 15.07.2008.

Зокрема, із матеріалів вищезазначеного службового розслідування випливає, що Аксамітним А.Л., у період перебування його на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 в м. Монастирище митного поста “Умань” Черкаської митниці, був неправильно визначений код вищевказаного товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), що призвело до недобору митних платежів на загальну суму 214 995,74 грн. (Акт службового розслідування № 03 від 11.10.2010).

Вищевказане свідчить про порушення Аксамітним А.Л. вимог нормативно-правових актів з питань митної справи під час виконання своїх службових обов’язків, а саме:

- статей 40 і 41 Митного кодексу України в частині здійснення митного контролю для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи;

- пункту 4 розділу ІІІ Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.08.2007 № 667 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за № 968/14235 (із змінами і доповненнями), в частині здійснення контролю правильності визначення коду товару згідно з УКТЗЕД під час митного контролю та митного оформлення;

- підпунктів 16 і 29 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719 (із змінами і доповненнями), в частині проведення перевірки правильності класифікації та кодування товарів та направлення запиту до підрозділу, до компетенції якого належить контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів для цілей митного оформлення.

Наявність порушень службової дисципліни у діях Аксамітного А.Л. також підтверджується результатами камеральної перевірки, проведеної відповідно до наказу Черкаської митниці від 26.07.2010 № 292.

У зв’язку з виявленням факту неправильного визначення коду згаданого вище товару товариством з обмеженою відповідальністю “ВЕДЕРСТАД”, на адресу якого ввозився цей товар, у повному обсязі було погашено податкове зобов’язання на загальну суму 318 050,14 грн.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України “Про державну службу” одними з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків.

Відповідно до вимог ст. 408 і ст. 413 Митного кодексу України, ст. 17 Закону України “Про державну службу” Аксамітний А.Л., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Аксамітним А.Л. порушено Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України та сумлінного виконання своїх обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 10, ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 08.11.2010 перебування на державній службі в митних органах Аксамітного Анатолія Леонідовича, начальника сектору митного оформлення № 1 в м. Монастирище митного поста “Умань” Черкаської митниці.

Підстави: Закон України “Про державну службу”, акт службового розслідування № 03 від 11.10.2010, пояснення Аксамітного А.Л.

В.о. начальника Черкаської митниці (Ємельянова Н.А.) ознайомити Аксамітного А.Л. з цим наказом під підпис та видати відповідний наказ по митному органу, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) забезпечити доведення цього наказу до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

08.11.10 № 2125-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

08.11.10 № 2125-к

По особовому складу митних органів

Відповідно до наказу Сумської митниці від 19.10.2010 № 729 «Про призначення службового розслідування», з метою об’єктивного й усебічного з’ясування обставин здійснення 18.10.2010 митного контролю поїзда № 341 сполученням «Москва-Кишинів» було проведено розслідування щодо законності дій посадових осіб митниці при здійсненні митних процедур під час оформлення даного транспортного засобу.

У результаті службового розслідування (Акт службового розслідування від 25.10.2010 № 9) встановлено, що 19.10.2010 співробітниками служби митної варти Сумської митниці на станції «Конотоп» в результаті проведення переогляду вагону № 8 поїзда № 341 сполученням «Москва-Кишинів» виявлено 415 кг ікри лососевої зернистої бочкової І ґатунку.

За цим фактом відносно громадян України Онищук М.В. та Мамалиги Т.Л. складено протоколи про порушення митних правил від 19.10.2010 №№ 0457/80500/10 та 0458/80500/10 за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 352 Митного кодексу України.

Митний контроль у вагоні № 8 вищевказаного поїзда 18.10.2010 здійснювала інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Хутір-Михайлівський» Сенченко Н.І.

За результатами службового розслідування встановлено, що Сенченко Н.І. порушила вимоги статей 40, 41, 359, 363 Митного кодексу України, пунктів 3.2, 7.2.1 Технологічної схеми здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, товарів та інших предметів, що переміщуються в пунктах контролю на залізничних станціях Конотоп, Хутір – Михайлівський Південно-Західної залізниці та пункті пропуску “Зернове”, затвердженої наказом Глухівської митниці від 19.05.2009 № 371, внаслідок чого на митну територію України була переміщена ікра червона у кількості 415 кг.

В особистих поясненнях Сенченко Н.І. не наводить поважних причин несумлінного виконання своїх службових обов’язків.

Згідно зі статтями 408 і 413 Митного кодексу України Сенченко Н.І., як посадова особа митного органу приймала Присягу державних службовців.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про державну службу”, Сенченко Н.І., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувалася суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи вищевикладене, Сенченко Н.І. порушено Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України, сприяння зміцненню їх авторитету, сумлінного виконання своїх обов'язків, що є підставою для припинення державної служби.

Керуючись вимогами ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 08.11.2010 перебування на державній службі в митних органах України Сенченко Ніни Іванівни, інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Хутір –Михайлівський» Сумської митниці, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”.

Підстава: подання Сумської митниці від 02.11.2010 № 15/6068.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

08.11.10 № 2126-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

08.11.10 № 2126-к

Про припинення перебування на державній службі

За результатами службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Сумської митниці від 15.10.2010 № 714 з метою з‘ясування обставин пропуску через пункт пропуску “Бачівськ” Сумської митниці транспортних засобів з реєстраційними номерами KR817NC/ KR7648P та KR076EG/KR7349P, які 13.09.2010 переміщували вантажі в напрямку «виїзд з України» із застосуванням книжок МДП №№ РХ64076214 та ХЕ 64066720, встановлено, що інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста "Глухів” Сумської митниці Остапенко Анатолій Миколайович здійснив митне оформлення вантажів “побутова техніка”, які переміщувались на вказаних транспортних засобах без їх фактичного перебування в зоні митного контролю та переміщення через пункт пропуску, чим порушив:

- статті 40, 41 70 Митного кодексу України;

- статтю 9 Закону України “Про транзит”;

- пункт 5 Порядку здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 № 1989;

- пункт 2.4 Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів, що переміщуються через територію України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення, затвердженого наказом Держмитслужби від 03.08.2004 № 564, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.08.2004 за № 1014/9613;

- пункти 3.1, 3.3, 5.10 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 11.06.2008 № 505/642, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за № 753/15444.

Викладене свідчить про несумлінне виконання Остапенком А.М. службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.2, 2.3., 2.20, 2.28 глави 2 (Службові обов‘язки) Посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Глухів” Сумської митниці, затвердженої т.в.о. начальника Сумської митниці Левадою В.П. 01.09.2010, за що відповідно до пунктів 4.1, 4.2, 4.3 вищезгаданої посадової інструкції Остапенко А.М. несе відповідальність.

Крім того, пропуск вантажів, що прямували за книжками МДП серії ХЕ № 64066720 та серії РХ № 64076214, без їх фактичного перебування в зоні митного контролю став можливим внаслідок незабезпечення належного зберігання особистого паролю доступу до ЄАІС Держмитслужби, що є порушенням вимог п. 2.3.7 Порядку регламентованого доступу користувачів до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.08.02 № 452 ДСК, старшим інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста “Хутір-Михайлівський” Сумської митниці Волинком Андрієм Олександровичем (на той час обіймав посаду старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста "Глухів” Сумської митниці).

Згідно зі статтями 408 і 413 Митного кодексу України Волинок А.О. та Остапенко А.М., як посадові особи митного органу приймали Присягу державних службовців.

Відповідно до вимог ст. 17 Закону України “Про державну службу” вищевказані посадові особи митної служби України, приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувалися суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи вищевикладене, Волинком А.О. та Остапенком А.М. порушено Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України, сприяння зміцненню їх авторитету та сумлінного виконання своїх обов'язків, що є підставою для припинення державної служби.

В особистих поясненнях вищезгадані посадові особи не навели поважних причин вчинення зазначених порушень.

Керуючись вимогами ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 08.11.2010 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України “Про державну службу”:

- Остапенка Анатолія Миколайовича, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Глухів” Сумської митниці;

- Волинка Андрія Олександровича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Хутір-Михайлівський“ Сумської митниці.

Підстави: подання Сумської митниці від 02.11.2010 № 15/6069, Акт службового розслідування № 7 від 20.10.2010, пояснення Остапенка А.М. та Волинка А.О.

Керівнику Сумської митниці ознайомити вищевказаних посадових осіб з цим наказом під підпис, про що проінформувати Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

08.11.10 № 2127-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

08.11.10 № 2127-к

По особовому складу митних органів

Львівською митницею внесено до Держмитслужби подання про припинення державної служби Гната Я.М., старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 (далі – ВМО № 1) митного поста «Рава-Руська» (далі – м/п «Рава-Руська») Львівської митниці.

У вказаному поданні зазначено, що за результатами контрольного заходу встановлено, що Гнатом Я.М. здійснено пропуск через митний кордон України (на в’їзд) транспортних засобів марки «Ауді-100» д.н. 65839ВО, марки «Ауді-100» д.н. ВК7241АО, марки «Фольксваген Пассат» д.н. ВС5725ВМ, що переміщували лаки (10–11 каністр по 23 л кожний), за відсутності митного оформлення зазначених товарів.

Незважаючи на те, що вказані транспортні засоби були поставлені першим заступником начальника Львівської митниці Сподарик Я.Л. на контроль, вони були випущені з пункту пропуску по «зеленому коридору».

Крім того, в ході перевірки було витребувано електронні файли фотографій, зроблених на виконання ч. 1 п. 3 Методичних рекомендацій щодо організації проведення фотографування товарів та транспортних засобів при здійсненні їх митного контролю та митного оформлення в зоні діяльності Львівської митниці, затверджених розпорядженням начальника Львівської митниці від 13.09.2009 № 52-р, та здійснено їх кольорову роздруківку на фотопапері «Fujicolor Crystal Archive Paper». З фотографії одного з транспортних засобів (марки «Фольксваген Пассат») вбачається, що вікна його задніх пасажирських дверей та вікна багажного відділення є тонованими, а пунктом 1.5. розпорядження начальника Львівської митниці від 06.03.09 № 43-р «Про вжиття посилених заходів контролю у зоні діяльності митниці» передбачено, що митний контроль автомобілів з тонованими вікнами необхідно здійснювати виключно на смугах руху «червоний коридор».

Як слідує з пояснень Гната Я.М., фотографування вищезазначених трьох транспортних засобів здійснювалося ним особисто 25.07.10 у проміжку часу між 14 год. 10 хв. та 14 год. 35 хв. вже після здійснення їх огляду та митного контролю.

Крім цього, Гнатом Я.М. внесено до функціонального модуля «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» ПІК «Інспектор2006» недостовірні відомості щодо кількості громадян, що слідували у вищезгаданих автомобілях.

Таким чином, Гнатом Я.М. у ході здійснення митного контролю зазначених транспортних засобів недотримано вимог п. 2.9. Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України від 11.06.08 № 505/642, п. 3 Методичних рекомендацій щодо організації проведення фотографування товарів та транспортних засобів при здійсненні їх митного контролю та митного оформлення в зоні діяльності Львівської митниці, що є додатком до розпорядження начальника Львівської митниці від 13.03.09 № 52-р, п. 1.5. розпорядження начальника Львівської митниці від 06.03.09 № 43-р «Про вжиття посилених заходів контролю у зоні діяльності митниці», несумлінно виконано свої службові обов'язки, передбачені пунктами 2.2., 2.31. посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці в частині здійснення, на підставі аналізу та оцінки ризиків, відповідного митного оформлення вищевказаних товарів за результатами митного контролю на смузі руху «червоний коридор», унесення достовірної інформації до програмно-інформаційних комплексів ЄАІС Держмитслужби, а також щодо здійснення фотозйомки зовнішнього вигляду транспортного засобу «Фольксваген Пассат» з фіксацією його реєстраційного номеру.

Викладене свідчить про несумлінне виконання Гнатом Я.М. службових обов’язків, а також про порушення останнім Присяги державних службовців зокрема, в частині вчинення дій, що шкодять авторитету митної служби України.

Законом України «Про державну службу» визначено, що одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України (стаття 10), державні службовці зобов’язані суворо дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки (стаття 17).

Керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у невиконанні основних обов’язків державного службовця, а також вчиненні дій, що шкодять авторитету Державної митної служби України, припинити 09.11.2010 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, Гната Ярослава Миколайовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці.

Підстави: пояснення Гната Я.М., подання Львівської митниці від 17.09.2010 № 29/31-13193.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Гната Я.М. з цим наказом під підпис та видати відповідний наказ.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

08.11.10 № 2128-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

08.11.10 № 2128-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 02.11.2010 № 1322 “Про проведення перевірки”, робочою групою проведені перевірочні заходи у відділі митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці щодо готовності даного підрозділу до практичної реалізації Плану впровадження першочергових заходів з реалізації Концепції реформування діяльності митної служби України “Обличчям до людей”, затвердженого наказом Держмитслужби від 30.10.2010 № 1311 “Про введення в дію рішення колегії Держмитслужби від 29.10.2010”.

За результатами проведеної роботи були встановлені непоодинокі випадки порушення посадовими особами Київської регіональної митниці вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”, наказу Держмитслужби від 19.10.2010 № 1242 “Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів”, а також недотримання рекомендацій доведених до митних органів листом Держмитслужби від 08.10.2010 № 11/1-10.10/11664-ЕП.

Так, зокрема, при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД № 100000020/2010/694698 старший інспектор відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці Гаскевич В.В. безпідставно прийняв рішення про проведення митного огляду товару за наявності акта про проведення митного огляду товарів № 305060911/2010/000008, складеного посадовими особами прикордонної митниці, в якому зазначено про відповідність вантажу відомостям у ПД та ТСД. Рішення про проведення митного огляду Гаскевичем В.В. було прийнято з метою необхідності встановлення та перевірки ідентифікаційних ознак товару. За підсумками митного огляду відповідність вантажу, заявленого у гр. 31 ВМД, було підтверджено.

Як зазначив у своїх письмових поясненнях Гаскевич В.В., митний огляд було здійснено для подальшого направлення запиту щодо вирішення спірного питання правильності визначення митної вартості з урахуванням вимог таких нормативних документів:

- статті 41 Митного кодексу України;

- постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 339 “Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів”;

- наказу Держмитслужби від 24.06.2009 № 602 “Про затвердження Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України”.

Разом з тим, згідно з відмітками у графі E/J електронної копії ВМД № 100000020/2010/694698 перевірку правильності визначення митної вартості товарів здійснено головним інспектором відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці Петраковою О.Г., яка не визначала завдань для проведення митного огляду та підтвердила заявлений за ДМВ-1 рівень митної вартості.

Положеннями пп. 1 п. 2 Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 339, передбачено, що контроль за правильністю визначення митної вартості здійснюється, у тому числі шляхом проведення митного огляду товарів для визначення характеристик, які впливають на рівень їх митної вартості. При цьому, відповідно до завдання “д” процедури 27 п. 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, завдання для митного огляду визначається у разі відсутності у поданих декларантом документах інформації, необхідної для перевірки правильності визначення митної вартості, та якщо шляхом митного огляду можливо достовірно встановити характеристики товарів, визначальні для такої перевірки.

Крім того, послідовність дій посадових осіб при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості, визначена положеннями п. 2 Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.06.2009 № 602, не передбачає обов’язковості здійснення митного огляду.

Положеннями ст. 42 Митного кодексу України, абз. 3 пп. 1 п. 2 Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 339, пп. 4 п. 2 Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.06.2009 № 602, завдання “д” процедури 27 п. 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, визначено, що:

- здійснення митного огляду для перевірки правильності визначення митної вартості є обов’язковим у разі відсутності у поданих декларантом документах інформації, необхідної для перевірки правильності визначення митної вартості, та якщо шляхом митного огляду можливо достовірно встановити характеристики товарів, визначальні для такої перевірки;

- рішення про проведення митного огляду для перевірки правильності визначення митної вартості повинні прийматись посадовими особами, які виконують процедуру перевірки правильності визначення митної вартості або розглядають запити із зазначених питань.

Таким чином, Гаскевичем В.В., який здійснював митний контроль та митне оформлення товарів за ВМД № 100000020/2010/694698, неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4 і п. 2.1 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці.

При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД № 100000020/2010/694842 головний інспектор відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці Токарев О.Ф. прийняв рішення про проведення митного огляду за наявності акта про проведення митного огляду товарів № 500060703/2010/000259, складеного посадовими особами прикордонної митниці.

Відповідно до інформації, що міститься у розділі ІІ Інформаційного аркуша до ВМД № 100000020/2010/694842, підставами для здійснення митного огляду стали завдання “а”, “б”, “д” митної процедури 27 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719.

Як зазначив у своїх письмових поясненнях Токарев О.Ф. із посиланням на положення наказу Держмитслужби від 20.04.2005 № 314, митний огляд (процедура 27) передує формуванню запиту до відповідного спеціалізованого підрозділу (процедура 29).

Слід зазначити, що наведений у поясненнях Токарева О.Ф. обов’язковий порядок проведення митного огляду перед направленням запиту до спеціалізованих підрозділів був передбачений наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 (у редакції від 12.06.2008), який містив положення про те, що акт про проведення митного огляду товарів обов’язково складається у разі вирішення спірних і складних питань визначення митної вартості товарів.

Однак, наказом Держмитслужби від 03.03.2010 № 190 “Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби щодо митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації” порядок здійснення митного контролю змінено, зокрема відсутня норма щодо обов’язковості проведення митного огляду перед оформленням запиту до підрозділу, до компетенції якого належить контроль за правильністю визначення митної вартості.

Відповідно до відміток у графі E/J електронної копії ВМД № 100000020/2010/694842 перевірку правильності визначення митної вартості товарів здійснено головним інспектором відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці Петраковою О.Г., яка не визначала завдань для проведення митного огляду та підтвердила заявлений за ДМВ-1 рівень митної вартості.

Таким чином, Токаревим О.Ф., який здійснював митний контроль та митне оформлення товарів за ВМД № 100000020/2010/694698, неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4 і п. 2.2 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці.

Крім цього, вибірковою перевіркою виявлено факти проставлення на інформаційних аркушах до ВМД часу отримання від декларантів ВМД та комплектів документів не посадовою особою підрозділу митного оформлення, яка згідно з функціональними обов’язками здійснює розподіл ВМД між посадовими особами підрозділу митного оформлення, а безпосередньо особами, уповноваженими на прийняття ВМД до оформлення, вже під час реєстрації цих ВМД.

Такі дії призводять до приховування посадовими особами підрозділу митного оформлення реальних строків митного контролю і митного оформлення товарів та можливості фактичного неприйняття ВМД до оформлення протягом невизначеного часу з моменту їх отримання від декларанта.

Про вищевикладене свідчать факти повного збігу часу, зазначеного в графі А ВМД та у відповідній графі інформаційного аркуша, хоча відповідно до п. 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, момент подачі ВМД декларантом посадовій особі для розподілу між посадовими особами підрозділу митного оформлення та момент прийняття ВМД до оформлення за встановленою у відділі митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці процедурою фізично не можуть збігатися у часі.

Згідно з інформаційними аркушами до ВМД № 100000020/2010/694641 та ВМД № 100000020/2010/694434 розподіл між посадовими особами підрозділу митного оформлення зазначених ВМД здійснено заступником начальника відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці Козубнею М.В.

У своїх поясненнях Козубня М.В. підтвердив факт невнесення ним часу у відповідну графу інформаційного аркушу, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених п. 1.4, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.5, п. 2.6 посадової інструкції заступника начальника відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці.

У ході перевірочних заходів робочою групою виявлено випадки необґрунтованого направлення запитів до спеціалізованих підрозділів для вирішення спірних питань, що свідчить про безпідставне збільшення строків митного контролю та оформлення товарів.

Так, головним інспектором відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці Токаревим О.Ф. при здійсненні митного контролю та оформлення товарів за ВМД № 100000020/2010/694429 направлено запит до спеціалізованого підрозділу з метою вирішення спірного питання правильності визначення митної вартості, де заявлену митну вартість було підтверджено.

Як передбачено вимогами пп. 2 п. 2 Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 339, контроль за правильністю визначення митної вартості товарів здійснюється шляхом порівняння рівня заявленої митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже здійснено.

У ПІК ЄАІС Держмитслужби наявна цінова інформація про товар, ідентичний заявленому до митного оформлення за ВМД № 100000020/2010/694429, митне оформлення якого здійснювалося у тому ж підрозділі митного оформлення за ВМД №№ 10000020/2010/693182, 10000020/2010/693183.

Обґрунтованих причин, які саме спірні питання щодо визначення митної вартості стали підставою для направлення запиту до спеціалізовано підрозділу, Токарев О.Ф. у своїх поясненнях не навів.

Таким чином, Токаревим О.Ф., який здійснював митний контроль та митне оформлення товарів за ВМД № 100000020/2010/694429, неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4, п. 2.2 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці.

Робочою групою виявлено факти порушення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів та окремих митних процедур, передбачених наказом Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”.

Так, час митного контролю та оформлення товарів за ВМД № 100000020/2010/728066 склав 23 год. 31 хв.

У своєму поясненні головний інспектор відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці Шульпов В.Г. зазначив, що митний контроль та оформлення тривали значний час у зв’язку з вивантаженням товару на митному ліцензійному складі поза місцем розташування митного органу.

Однак, арифметичний підрахунок часу митного контролю та оформлення товарів за ВМД № 100000020/2010/728066 без урахування роботи інспектора поза місцем розташування митного органу (4 год.), обідньої перерви (45 хв.) та неробочого часу з 18.10.2010 до 19.10.2010 (15 год.) вказує на порушення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів, передбачених вищевказаним наказом Держмитслужби.

Стосовно порушення часових нормативів за ВМД № 100000020/2010/728068 (митний контроль та митне оформлення товарів тривали 5 год. 35 хв.) Шульпов В.Г. пояснень не надав.

Таким чином, Шульповим В.Г., який здійснював митний контроль та митне оформлення товарів за ВМД № 100000020/2010/728066 та за ВМД № 100000020/2010/728068, неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4 і п. 2.2 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці.

Відповідно до відміток у графі E/J електронної копії ВМД № 100000020/2010/694842, проміжок часу від завершення процедури перевірки правильності класифікації та кодування товарів (14 год. 31 хв.) до завершення процедури проведення митного огляду (16 год. 57 хв.) склав 2 год. 26 хв. При цьому, відповідно до запису в гр. 10 Акта про проведення митного огляду товарів фактичний час митного огляду становив 20 хвилин (з 15 год. 30 хв. до 15 год. 50 хв.). Митний огляд здійснювався інспектором відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці Власенком М.В.

Несвоєчасне внесення Власенком М.В. інформації до електронної копії ВМД про завершення процедури митного огляду призвело до загального перевищення часового нормативу митного контролю та оформлення товарів за ВМД № 100000020/2010/694842.

Як зазначено у письмових поясненнях Власенка М.В., фактичне проведення огляду здійснювалося з 15 год. 30 хв. до 15 год. 50 хв., при цьому складання Акта про результати такого огляду завершено о 16 год. 54 хв., після чого ВМД і ТСД було передано на наступний етап. Затримку в часі з моменту завершення процедури правильності класифікації та кодування товарів (14 год. 31 хв.) до початку проведення митного огляду (15 год. 30 хв.) Власенко М.В. пояснив необхідністю завершення митних процедур за іншими ВМД.

Таким чином, Власенком М.В., який здійснював митний контроль та митне оформлення товарів за ВМД № 100000020/2010/694842, неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4, п. 2.1, п. 2.2 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці.

При вибірковій перевірці рішень про визначення митної вартості, прийнятих інспектором сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці Кузнецовою О.М. із застосуванням резервного методу (стаття 273 Митного кодексу України), у графі 33 рішень за №№ 100000006/2010/314375/1, 100000006/2010/314375/1, 100000006/2010/314377/1 не зазначено докладної інформації та джерел, які використовувалися при прийнятті зазначених рішень, чим порушено вимоги п. 1.4 наказу Держмитслужби від 19.10.2010 № 1242 “Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів”.

Таким чином, Кузнецовою О.М. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4, п. 2.1, п. 2.13 посадової інструкції інспектора сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці.

Обґрунтованих причин неналежного виконання службових обов’язків Кузнецова О.М. у своїх письмових поясненнях не навела.

Також, при вибірковій перевірці рішень про визначення митної вартості, прийнятих головним інспектором сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці Петраковою О.Г. із застосуванням резервного методу (ст. 273 Митного кодексу України), у гр. 33 рішень №№ 100000006/2010/314376/1 (товар № 3), 100000006/2010/314378/2 не зазначено докладної інформації та джерела, які використовувалися при прийнятті зазначених рішень, чим порушено вимоги п. 1.4 наказу Держмитслужби від 19.10.2010 № 1242 “Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів”.

Таким чином, Петраковою О.Г. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4, п. 2.1, п. 2.11 посадової інструкції головного інспектора сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці.

Поважних причин неналежного виконання службових обов’язків Петраковою О.Г. у своїх письмових поясненнях не наведено.

При вибірковій перевірці граф E/J електронних копій ВМД виявлено грубе ігнорування вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та митного оформлення товарів за вантажною митною декларацією”, що виявилося у повній бездіяльності посадових осіб, на яких покладено функцію контролю за справлянням митних платежів у відділі митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці.

Так, за ВМД № 100000020/2010/694473 перевірку правильності визначення митної вартості завершено о 20 год. 02 хв. 18.10.2010, а завершення контролю за справлянням митних платежів здійснено лише о 12 год. 03 хв. 19.10.2010.

За ВМД № 100000020/2010/694480 перевірку правильності визначення митної вартості завершено о 20 год. 06 хв. 18.10.2010, а завершення контролю за справлянням митних платежів здійснено лише об 11 год. 59 хв. 19.10.2010.

Як наслідок, порушено часові нормативи проведення окремих митних процедур, передбачених наказом Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”.

Контроль за справлянням митних платежів за зазначеними ВМД здійснено головним інспектором сектору оформлення відділу адміністрування митних платежів Київської регіональної митниці Курдюковою О.В.

Як зазначено у письмових поясненнях Курдюкової О.В., відповідно до вимог наказу Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 митний контроль проводиться за наявності всіх необхідних документів як у паперовому примірнику, так і в електронному вигляді у ПІК “Інспектор 2006”, а відсутність будь-якої складової унеможливлює своєчасне проведення процедур митного контролю. При цьому паперовий примірник ВМД № 100000020/2010/694473 та документів був наданий їй лише об 11 год. 45 хв. 19.10.2010; паперовий примірник ВМД № 100000020/2010/694480 та документів був наданий лише об 11 год. 30 хв. 19.10.2010.

Факти затримки у передачі паперових примірників ВМД Курдюкова О.В. документально не підтвердила, посилаючись при цьому на неузгодженість у взаємодії з іншими підрозділами митниці, що беруть участь у митному оформленні.

Крім того, у своїх поясненнях Курдюкова О.В. не зазначила фактів вжиття нею заходів для отримання документів у разі затримки в кожному конкретному випадку.

Тобто, Курдюкова О.В. практично самоусунулася від процесу митного контролю та оформлення, обґрунтовуючи власну бездіяльність неузгодженістю у взаємодії з іншими підрозділами митниці.

Згідно з пунктом 4.5 посадової інструкції головного інспектора сектору оформлення відділу адміністрування митних платежів Київської регіональної митниці Курдюкова О.В. несе відповідальність за бездіяльність і неприйняття рішень з питань, які належать до компетенції відділу.

Вищевказані порушення службової дисципліни з боку посадових осіб відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці свідчать про неналежне виконання своїх службових обов’язків начальником відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці Зоріним В.П.

Разом з тим, вагомих причин щодо виявлених робочою групою фактів невиконання підпорядкованим особовим складом вимог наказів Держмитслужби Зорін В.П. у своїх письмових поясненнях не навів.

Таким чином, Зоріним В.П. не забезпечено належного виконання своїх службових обов’язків, передбачених п. 1.4, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 2.6 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці.

Перевірочні заходи засвідчили недостатній рівень підготовки відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці до практичної реалізації Плану впровадження першочергових заходів з реалізації Концепції реформування діяльності митної служби України “Обличчям до людей”, затвердженого наказом Держмитслужби від 30.10.2010 № 1311 “Про введення в дію рішення колегії Держмитслужби від 29.10.2010”.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Київської регіональної митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пунктами 1 і 2 статті 23 та статті 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження:

- Зоріну Володимиру Петровичу, начальнику відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці;

- Петраковій Оксані Григорівні, головному інспектору сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці;

- Кузнецовій Олені Миколаївні, інспектору сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці;

- Власенку Миколі Васильовичу, інспектору відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

- Козубні Миколі Васильовичу, заступнику начальника відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці;

- Токареву Олексію Федоровичу, головному інспектору відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці;

- Шульпову Віталію Геннадійовичу, головному інспектору відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці;

- Курдюковій Олені Володимирівні, головному інспектору сектору оформлення відділу адміністрування митних платежів Київської регіональної митниці;

- Гаскевичу Віталію Валентиновичу, старшому інспектору відділу митного оформлення “Подільський” Київської регіональної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, пояснення працівників.

Начальнику Київської регіональної митниці Романенку Г.В. ознайомити підлеглих посадових осіб, що притягнуті до дисциплінарної відповідальності, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

08.11.10 № 2129-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

08.11.10 № 2129-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269, яким визначені завдання із вивчення стану здійснення митної справи в митних органах, виконання посадовими особами митної служби завдань, поставлених керівництвом Держмитслужби, комісією № 5 під головуванням заступника Голови Держмитслужби Тимофєєва І.В. були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Херсонської митниці з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу „Обличчям до людей“.

Так, під час здійснення перевірки додержання вимог чинного законодавства України при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажних митних декларацій, що були оформлені протягом 20-21 серпня 2010 року, встановлені порушення службової дисципліни з боку посадових осіб Херсонської митниці.

Старшим інспектором сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення Херсонської митниці Воробйовим О.І., внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.24 та п. 2.26 посадової інструкції старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення Херсонської митниці, затвердженої начальником Херсонської митниці 03.06.2010, порушено вимоги підпункту 32 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, що виявилось у непроставленні ним часу завершення митного оформлення, свого прізвища та підпису в графі D/J аркушів з позначенням “1/6” форми МД-2 вантажних митних декларацій від 20.08.2010 № 508000009/2010/006005 та № 508000009/2010/006031.

За підсумками проведення аналізу подання прокуратури Херсонської області від 19.10.2010 № 04/4-139 вих.10 щодо усунення порушень вимог кримінально-процесуального та митного законодавства України при провадженні дізнання у кримінальних справах про контрабанду та адміністративного провадження у справах про порушення митних правил встановлено, що 30.08.2010 головним інспектором служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці Семенченком В.А. складено протокол про порушення митних правил № 0278/50800/10 за ч. 1 ст. 329 Митного кодексу України стосовно громадянина Крючкова Г.О., при цьому незазначивши той факт, що 24.06.2010 вказану вище особу було притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу за скоєння аналогічного правопорушення (постанова від 24.06.2010).

Дані відомості є обов’язковими для зазначення у матеріалах справи, оскільки є обтяжуючими вину обставинами, які безпосередньо впливають на кваліфікацію діяння та розмір штрафу.

Таким чином, внаслідок того, що Семенченком В.А. не зазначено у вказаному вище протоколі обставин, що обтяжують вину особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в порушення положень ст. 283 КУпАП вони не були відображені у постанові Херсонської митниці від 09.09.2010, що вказує на неналежне виконання Семенченком В.А. своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.1 та 2.16 посадової інструкції головного інспектора служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, затвердженої начальником Херсонської митниці 01.06.2010.

Також, у ході здійснення вищевказаних перевірочних заходів виявлено, що комісією № 3 із заслуховування посадових осіб керівного складу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці (наказ Держмитслужби від 25.08.2010 № 950) 22.09.2010, за підсумками заслуховування посадових осіб керівного складу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, керівнику зазначеного митного органу було рекомендовано розглянути питання щодо збільшення кінологічних команд у секторі боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї шляхом перерозподілу особового складу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил в межах штатної чисельності працівників служби.

Листом Держмитслужби від 28.09.2010 № 11/4-10.13/10813-ЕП Херсонську митницю було зобов’язано проінформувати керівництво Держмитслужби про вжиті заходи у двотижневий термін.

За резолюцією заступника начальника Херсонської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Гордецького К.І. від 29.09.2010 виконавцем зазначеного вище листа був визначений начальник відділу організаційно – контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці Плутахін С.В., яким у визначений термін не було вжито заходів щодо виконання вимог даного листа.

Таким чином, Плутахіним С.В. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 2.1 посадової інструкції начальника відділу організаційно – контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці, затвердженої начальником Херсонської митниці 15.09.2010, що призвело до несвоєчасного інформування Держмитслужби про вжиті заходи.

Крім цього, 05.11.2010 було здійснено перевірку виконання Херсонською митницею листа Держмитслужби України від 06.10.2010 № 13/1-2466-ЕП “Щодо діяльності телефону довіри Держмитслужби України”, відповідно до якого митним органам було доручено розмістити на наочних стендах у місцях розташування структурних підрозділів і в пунктах пропуску через державний кордон України номер телефону довіри Держмитслужби та порядок його роботи, що визначений наказом Держмитслужби від 29.04.2009 № 398 “Про затвердження Порядку роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби України”.

За результатами проведеної роботи було встановлено відсутність інформації про телефон довіри Держмитслужби на інформаційному стенді у пункті пропуску через державний кордон України “Скадовський морський торговельний порт”.

Відповідно до резолюції начальника митного поста “Скадовськ” Херсонської митниці Лебедєва В.Ю., виконання роботи, передбаченої листом Держмитслужби від 06.10.2010 № 13/1-2466-ЕП, у пункті пропуску через державний кордон України “Скадовський морський торговельний порт” було доручено головному інспектору відділу митного оформлення митного поста “Скадовськ” Херсонської митниці Левченку М.М.

Невжиття Левченком М.М. заходів щодо розміщення на інформаційному стенді у пункті пропуску через державний кордон України “Скадовський морський торговельний порт” номера телефону довіри Держмитслужби та порядку його роботи свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.1 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення митного поста “Скадовськ” Херсонської митниці, затвердженої начальником Херсонської митниці 07.07.2010, що у свою чергу призвело до невиконання листа Держмитслужби від 06.10.2010 № 13/1-2466-ЕП “Щодо діяльності телефону довіри Держмитслужби України”.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Семенченко В.А., Воробйов О.І., Плутахін С.В. та Левченко М.М. обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пунктами 1 і 2 статті 23 та статті 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження:

- Плутахіну Святославу В’ячеславовичу, начальнику відділу організаційно-контрольної роботи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці;

- Левченку Миколі Миколайовичу, головному інспектору відділу митного оформлення митного поста “Скадовськ” Херсонської митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

- Воробйову Олександру Івановичу, старшому інспектору сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення Херсонської митниці;

- Семенченку Володимиру Анатолійовичу, головному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Херсонської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, пояснення працівників.

Начальнику Херсонської митниці Булюку В.В. ознайомити Семенченка В.А., Воробйова О.І., Плутахіна С.В. та Левченка М.М. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

09.11.10 № 2135-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

09.11.10 № 2135-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269, яким визначені завдання із вивчення стану здійснення митної справи в митних органах, виконання посадовими особами митної служби завдань, поставлених керівництвом Державної митної служби України, комісією № 6 під головуванням заступника Голови Держмитслужби Дериволкова С.Д. 05.11.2010 та 06.11.2010 були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Київської обласної митниці з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу “Обличчям до людей”.

За результатами проведення вищевказаною комісією перевірочних заходів було встановлено низький рівень професійних знань, невжиття заходів щодо підвищення професійного рівня для забезпечення належного виконання своїх службових обов’язків з боку посадових осіб відділів митного оформлення № 8 та № 10 Київської обласної митниці, що в окремих випадках призвело до порушення вимог нормативно-правових актів та розпоряджень керівництва Держмитслужби, дія яких спрямована на забезпечення основних завдань, що покладені на митні органи.

Так, у ході здійснення опитування особового складу зазначених вище підрозділів Київської обласної митниці на предмет знання ними основних вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України з питань митної справи, які регулюють повсякденну службову діяльність посадових осіб митної служби України, окремі працівники, а саме: Пригода О.М., Радчук В.В., Задорожня Н.О., Солдатенко Л.Б., Черниш В.В., Бондаренко А.О., Петренко С.О., Нікітко В.Г., Федотов О.І., Шаренко Л.В., Співаковська Н.Ю., Куць Т.М., Карабцов О.Г., Бєлік А.А., Білоус Л.Л., Руденко С.П., Грабовський Б.О., Безрук В.М., Баринов О.В., Шаранда Я.М., Романенко О.М., Оскілко Ю.М., Михайловська В.В., Плякун Я.Є., Черпак Я.І., Ярощук О.О., показали незадовільні результати, що також підтверджується їх поясненнями.

Крім цього, комісією було встановлено, що старшим інспектором відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці Матвіюком Ю.Л., внаслідок неналежного виконання свої службових обов’язків, порушено встановлений порядок проставлення відміток про вихід на роботу в Журналі обліку робочого часу працівників відділу.

Інспектором відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці Шуршиною І.О. неналежно виконано свої службові обов’язки, що виявилось у самовільному, без дозволу прямого керівника та за відсутності відповідних повноважень, проставленні нею в Журналі обліку робочого часу працівників відділу відміток про вихід на роботу осіб, які без поважних причин не проставили відповідні відмітки у вказаному вище Журналі.

Головним інспектором відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці Кравчуком Д.Л. неналежно виконано свої службові обов’язки, що призвело до порушення ним пункту 1.4 Порядку виготовлення представницьких карток та забезпечення ними співробітників контрольних органів (служб), що функціонують у пунктах пропуску через державний кордон (внутрішніх митницях, інших визначених законодавством України місцях для здійснення державних видів контролю під час перетинання державного кордону особами, транспортними засобами, вантажами (товарами) та іншим майном), затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства аграрної політики України від 16.05.2005 № 370/396/208/173/219/294/205, у частині незабезпечення використання представницької картки за призначенням, обмеження доступу громадян до інформації про посадову особу митного органу та телефон довіри Держмитслужби.

Наявність вищевказаних порушень службової дисципліни в роботі відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці, а також незабезпечення належної організації роботи даного підрозділу стало можливим внаслідок неналежного виконання службових обов’язків з боку виконуючого обов’язки начальника відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці Кучеренка О.В.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Київської обласної митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пунктами 1 і 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження:

- Бондаренко Анжеліці Олексіївні, головному інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Задорожній Наталії Олександрівні, головному інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Пригоді Олегу Миколайовичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Солдатенко Ларисі Борисівні, головному інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Чернишу Валентину Віталійовичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Радчуку Володимиру Васильовичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Куць Тетяні Миколаївні, старшому інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Петренку Сергію Олексійовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Співаковській Наталі Юхимівні, старшому інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Федотову Олександру Івановичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Шаренко Ларисі Віталіївні, старшому інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Нікітку Віктору Григоровичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Беліку Андрію Анатолійовичу, інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Карабцову Олегу Геннадійовичу, інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Баринову Олександру Валентиновичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці;

- Безруку Володимиру Миколайовичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці;

- Білоус Людмилі Леонідівні, головному інспектору відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці;

- Грабовському Борису Олеговичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці;

- Руденку Сергію Петровичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці;

- Шаранді Ярославу Миколайовичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці;

- Михайловській Вірі Василівні, старшому інспектору відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці;

- Оскілку Юрію Миколайовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці;

- Плякун Яні Євгеніївні, старшому інспектору відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці;

- Романенку Олександру Миколайовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці;

- Черпаку Ярославу Івановичу, інспектору відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці;

- Ярощуку Олександру Олександровичу, інспектору відділу митного оформлення № 10 Київської обласної митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

- Кучеренку Олександру Володимировичу, виконуючому обов’язки заступника начальника відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Шуршиній Ілоні Олександрівні, інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Кравчуку Дмитру Леонідовичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці;

- Матвіюку Юрію Леонідовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, пояснення працівників.

Начальнику Київської обласної митниці Бойченко Т.Ю. ознайомити підлеглих посадових осіб, що притягнуті до дисциплінарної відповідальності, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

09.11.10 № 2136-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

09.11.10 № 2136-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 02.11.2010 № 1322 “Про проведення перевірки”, 08.11.2010 робочою групою проведені перевірочні заходи у відділі митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці щодо готовності даного підрозділу до практичної реалізації Плану впровадження першочергових заходів з реалізації Концепції реформування діяльності митної служби України “Обличчям до людей”, затвердженого наказом Держмитслужби від 30.10.2010 № 1311 “Про введення в дію рішення колегії Держмитслужби від 29.10.2010”.

За результатами здійснення перевірочних заходів було виявлено випадки порушення вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”, наказу Держмитслужби від 19.10.2010 № 1242 “Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів”, а також недотримання рекомендацій, доведених до митних органів листом Держмитслужби від 08.10.2010 № 11/1-10.10/11664-ЕП.

Зокрема, робочою групою виявлено факти невідповідності форм та обсягів митного контролю встановленим вимогам, що призводить до необґрунтованих затримок митного оформлення товарів.

Так, при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД № 100000014/2010/559050 старший інспектор відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці Винник С.Г. прийняв рішення про проведення митного огляду за наявності акта про проведення митного огляду товарів № 100000005/2010/913827, складеного посадовими особами прикордонного митного органу (Чопська митниця).

У своїх письмових поясненнях Винник С.Г. зазначив що, підставою для митного огляду була необхідність перевірки модельного ряду товарів (водонагрівачів), заявлених до митного оформлення.

Разом з тим, як вбачається із акта про проведення митного огляду, складеного посадовими особами Чопської митниці, ними вже перевірявся опис, маркування та вага товарів, при цьому відмітки про виявлені невідповідності відсутні.

Під час проведення митного огляду у відділі митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці було оглянуто 2 вантажних місця при загальній кількості 222 вантажних місця згідно з ВМД. Тобто, перевірка відповідності товару, який заявлено у ВМД, носила поверхневий характер та була здійснена без взяття до уваги результатів митного контролю, проведеного прикордонною митницею, що вказує на те, що Винником С.Г. не було взято до уваги рекомендації, доведені до митних органів листом Держмитслужби від 08.10.2010 № 11/1-10.10/11664-ЕП.

Обґрунтованих пояснень стосовно підстав проведення митного огляду товарів за ВМД № 100000014/2010/559050 без врахування результатів митного контролю, проведеного прикордонною митницею, Винник С.Г. не надав.

Таким чином, Винником С.Г. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.4 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці.

Крім цього, робочою групою також виявлено непоодинокі випадки обов’язкового складання актів про проведення митного огляду товарів у разі направлення запитів до спеціалізованого підрозділу для вирішення спірних питань правильності визначення митної вартості.

Зокрема, відповідно до інформації, що міститься у розділі ІІ Інформаційного аркуша до ВМД № 100000014/2010/559991, головний інспектор відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці Бережнюк І.І. прийняв рішення про проведення митного огляду товарів на підставі завдання “д” митної процедури 27 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719.

Разом з тим, згідно з відмітками у графі E/J електронної копії ВМД № 100000014/2010/559991 перевірку правильності визначення митної вартості товарів здійснено старшим інспектором відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці Нижником Ю.І., який не визначав завдань для проведення митного огляду.

Відповідно до інформації, що міститься у розділі ІІ Інформаційних аркушів до ВМД №№ 100000014/2010/560075, 100000014/2010/560274, старший інспектор відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці Давиденко О.В. прийняв рішення про проведення митного огляду товарів на підставі завдання “д” митної процедури 27 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719.

Разом з тим, згідно з відмітками у графі E/J електронних копій ВМД №№ 100000014/2010/560075, 100000014/2010/560274 перевірку правильності визначення митної вартості товарів здійснено старшим інспектором відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці Нижником Ю.І., який не визначав завдань для проведення митного огляду.

Відповідно до інформації, що міститься у розділі ІІ Інформаційних аркушів до ВМД №№ 100000014/2010/559961, 100000014/2010/559985, інспектор відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці Новіков Р.Л. прийняв рішення про проведення митного огляду товарів на підставі завдання “д” митної процедури 27 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719.

Разом з тим, згідно з відмітками у графі E/J електронних копій ВМД №№ 100000014/2010/559961, 100000014/2010/559985 перевірку правильності визначення митної вартості товарів здійснено старшим інспектором відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці Нижником Ю.І., який не визначав завдань для проведення митного огляду.

У своїх письмових поясненнях Давиденко О.В. не навів обґрунтованих підстав для прийняття ним рішення про проведення митного огляду товарів за ВМД №№ 100000014/2010/560075, 100000014/2010/560274 із посиланням на завдання “д” митної процедури 27 пункту 3 вищевказаного Порядку.

Як зазначили у своїх письмових поясненнях Бережнюк І.І. та Новіков Р.Л., проведення митного огляду товарів є обов’язковим у кожному випадку направлення запиту щодо вирішення спірних питань правильності визначення митної вартості товарів. Зазначене вони обґрунтовують вимогами п. 10 Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.06.2009 № 602.

Однак, зазначеним пунктом визначено виключно перелік документів, які залишаються у справах підрозділу митного органу, що здійснював контроль за правильністю визначення митної вартості, при цьому норма щодо обов’язкової наявності акта митного огляду товарів відсутня.

Положеннями пп. 1 п. 2 Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 339, передбачено, що контроль за правильністю визначення митної вартості здійснюється, у тому числі шляхом проведення митного огляду товарів для визначення характеристик, які впливають на рівень їх митної вартості.

Відповідно до завдання “д” процедури 27 п. 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, завдання для митного огляду визначається у разі відсутності у поданих декларантом документах інформації, необхідної для перевірки правильності визначення митної вартості, та якщо шляхом митного огляду можливо достовірно встановити характеристики товарів, визначальні для такої перевірки. При цьому рішення про проведення митного огляду приймається посадовою особою, яка здійснює перевірку правильності визначення митної вартості.

Таким чином: Бережнюком І.І. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4, п. 2.1, п. 2.3, п. 2.5 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці; Давиденком О.В. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.4 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці; Новіковим Р.Л., неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4, п. 2.1, п. 2.3 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці.

У ході проведення перевірки робочою групою також було виявлено порушення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів, передбачених наказом Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 ”Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”.

Так, відповідно до відміток у графі E/J електронної копії ВМД № 100000014/2010/559961, внесення відмітки про проведення митного огляду здійснено інспектором відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці Шевляковим Д.Є. о 16 год. 42 хв. 01.11.2010, а фактично (згідно з Актом) огляд проводився 01.11.2010 з 14 год. 30 хв. до 15 год. 40 хв.

В даному випадку час проведення митного огляду товарів відповідно до відміток у графі E/J електронної копії ВМД № 100000014/2010/559961 перевищив 2 години, що у свою чергу призвело до порушення часових нормативів митного огляду, визначених п. 2 згаданого вище наказу Держмитслужби.

Як зазначено у письмових поясненнях Шевлякова Д.Є., у зв’язку із значною кількістю митних оглядів 01.11.2010 відмітку про проведення митного огляду товарів ним було внесено не після фактичного завершення такого огляду, а пізніше, при безпосередній передачі документів представнику митного брокера.

Таким чином, Шевляковим Д.Є. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4, п. 2.1, п. 2.3 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці.

Під час проведення перевірочних заходів робочою групою виявлено непоодинокі порушення вимог порядку заповнення рішень про визначення митної вартості.

Зокрема, при вибірковій перевірці рішень про визначення митної вартості, прийнятих старшим інспектором сектору аналітично-контрольної роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці Нижником Ю.І. із застосуванням резервного методу (стаття 273 Митного кодексу України), в порушення вимог п. 1.4 наказу Держмитслужби від 19.10.2010 № 1242 “Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів”, вищевказаною посадовою особою у графі 33 рішень за №№ 100000006/2010/412392/1, 100000006/2010/412395/1, 100000006/2010/412397/1, 100000006/2010/412399/1, 100000006/2010/412396/2 не зазначено докладної інформації та джерел, які використовувалися при визначенні митної вартості і прийнятті зазначених рішень.

Таким чином, Нижником Ю.І. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4, п. 2.1, п. 2.17 посадової інструкції старшого інспектора сектору аналітично-контрольної роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці.

Вищевказані порушення службової дисципліни з боку посадових осіб відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці стали можливими внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків начальником відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці Рудченком С.В., передбачених п. 1.4, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 2.5 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Київської регіональної митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пунктами 1 і 2 статті 23 та статті 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження:

- Рудченку Сергію Вікторовичу, начальнику відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці;

- Бережнюку Івану Івановичу, головному інспектору відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці;

- Давиденку Олександру Вікторовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці;

- Нижнику Юрію Івановичу, старшому інспектору сектору аналітично-контрольної роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці;

- Новікову Руслану Леонідовичу, інспектору відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці;

- Шевлякову Дмитру Євгеновичу, інспектору відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану Виннику Сергію Григоровичу, старшому інспектору відділу митного оформлення “Залізничний” Київської регіональної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, пояснення працівників.

Начальнику Київської регіональної митниці Романенку Г.В. ознайомити підлеглих посадових осіб, що притягнуті до дисциплінарної відповідальності, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

09.11.10 № 2137-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

09.11.10 № 2137-к

Про припинення перебування на державній службі

02.11.2010 Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу № 49-3043 за обвинуваченням Микитіна Андрія Івановича, начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста “Кривий Ріг” Дніпропетровської митниці в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У зв’язку з вищевикладеним, 03.11.2010 співробітниками Служби безпеки України було здійснено виїмку особової справи вищевказаної особи, а також інших документів відповідно до постанови про проведення виїмки.

Вищенаведене свідчить про недотримання Микитіним А.І. основних принципів державної служби, визначених ст. 3 Закону України “Про державну службу”, а саме: служіння народу України; чесності; відданості справі; дотримання прав підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, що в свою чергу зашкоджує інтересам державної служби, а також негативно впливає на репутацію державних службовців.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України “Про державну службу” одними з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків.

Відповідно до вимог ст. 408 і ст. 413 Митного кодексу України, ст. 17 Закону України “Про державну службу” Микитін А.І., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Микитіним А.І. порушено Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України, сприяння зміцненню їх авторитету, сумлінного виконання своїх обов’язків, а також в частині гідного несення високого звання державного службовця.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 09.11.2010 перебування на державній службі в митних органах Микитіна Андрія Івановича, начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста “Кривий Ріг” Дніпропетровської митниці.

Підстава: Закон України “Про державну службу”.

Начальнику Дніпропетровської митниці Сухіній М.А. ознайомити Микитіна А.І. з цим наказом під підпис та видати відповідний наказ по митному органу, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

12.11.10 № 2154-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

12.11.10 № 2154-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269, яким визначені завдання із вивчення стану здійснення митної справи в митних органах, виконання посадовими особами митної служби завдань, поставлених керівництвом Державної митної служби України, комісією № 6 під головуванням заступника Голови Держмитслужби Дериволкова С.Д. 09.11.2010 були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Київської обласної митниці з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу “Обличчям до людей”.

За результатами проведення вищевказаною комісією перевірочних заходів було встановлено низький рівень професійних знань, невжиття заходів щодо підвищення свого професійного рівня окремими посадовими особами відділу митного оформлення № 9 Київської обласної митниці для забезпечення належного виконання своїх службових обов’язків.

Так, у ході здійснення опитування особового складу відділу митного оформлення № 9 Київської обласної митниці комісією було виявлено факти незнання Наконечним М.М., інспектором відділу митного оформлення № 9 Київської обласної митниці та Турашем В.А., старшим інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи Київської обласної митниці, який у той час займав посаду старшого інспектора відділу митного оформлення № 9 Київської обласної митниці, основних вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України з питань митної справи, які регулюють повсякденну службову діяльність посадових осіб митної служби України.

Крім того, Тураш В.А., при спілкуванні, без наявних причин, вступав у суперечку з членами комісії, проявляв зухвалість, нетактовність у поведінці, не дотримувався етики поведінки державного службовця, чим порушив вимоги ст. 5 Закону України “Про державну службу” та пункту 12 Правил етики поведінки посадових осіб митної служби України, затверджених наказом Держмитслужби від 16.11.2009 № 1097.

Враховуючи вищезазначене, Наконечним М.М. не було забезпечено належне виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 1.5, 2.16 і 2.29 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 9 Київської обласної митниці; Турашем В.А. не було забезпечено належне виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 1.6, 2.23, 2.26, 2.29 і 2.34 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 9 Київської обласної митниці.

В особистих поясненнях Наконечний М.М. обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навів. Тураш В.А. від надання пояснень відмовився (акт про відмову від надання пояснень від 09.11.2010).

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пунктами 1 і 2 статті 23 та статті 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, Наконечному Миколі Миколайовичу, інспектору відділу митного оформлення №9 Київської обласної митниці, оголосити зауваження.

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, Турашу Віктору Андрійович, старшому інспектору відділу контрольно-перевірочної роботи Київської обласної митниці, оголосити догану.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, пояснення Наконечного М.М., Акт про відмову від надання пояснень від 09.11.2010.

Начальнику Київської обласної митниці Бойченко Т.Ю. ознайомити підлеглих посадових осіб, що притягнуті до дисциплінарної відповідальності, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

12.11.10 № 2155-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

12.11.10 № 2155-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269, яким визначені завдання із вивчення стану здійснення митної справи в митних органах, виконання посадовими особами митної служби завдань, поставлених керівництвом Держмитслужби, комісією № 5 під головуванням заступника Голови Держмитслужби Тимофєєва І.В. були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Кримської митниці з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу „Обличчям до людей“.

Під час здійснення вищевказаної перевірки встановлено, що у справі про порушення митних правил № 299/60000/10, яка порушена 12.08.2010 за ознаками правопорушення передбаченого ст. 340 Митного кодексу України (предметами правопорушення є порох та патрон до нарізної зброї), 02.09.2010 була призначена хімічна експертиза та експертиза боєприпасів, матеріали для проведення якої направлені до експертної установи Афоніним О.В., головним інспектора відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кримської митниці лише 23.09.2010, що призвело до безпідставного збільшення строку провадження у даній справі.

Вищевказане свідчить про неналежне виконання Афоніним О.В. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.2 і 2.3 посадової інструкції головного інспектора відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кримської митниці.

Крім вищевказаного встановлено, що справа про порушення митних правил № 157/60002/10, яка порушена 17.05.2010 за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 348 Митного кодексу України (предметом правопорушення є бурильне обладнання) з 19.05.2010 знаходиться в провадженні Моісеєнка С.Л., головного інспектора відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кримської митниці. Разом з тим, на час проведення перевірки встановлено, що Моісеєнком С.Л., в порушення вимог ст. 363 Митного кодексу України, не було вжито заходів щодо вручення одного з примірників протоколу особі, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил.

Також з 28.09.10 в провадженні Моісеєнка С.Л. знаходиться справа про порушення митних правил № 384/60000/10, яка порушена 24.09.2010 за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 340 Митного кодексу України (предметом правопорушення є ніж). За підсумками проведення перевірки встановлено, що постанову про призначення експертизи, з метою встановлення чи відноситься предмет правопорушення до холодної зброї, винесено Моісеєнком С.Л. лише 11.10.2010, що призвело до безпідставного збільшення строку провадження у цій справі.

Зазначене вище свідчить про неналежне виконання Моісеєнком С.Л. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.2 і 2.4 Посадової інструкції головного інспектора відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кримської митниці.

У ході здійснення перевірочних заходів на митному посту “Красноперекопськ” Кримської митниці вищевказаною комісією були виявлені порушення службової дисципліни з боку посадових осіб згаданого вище підрозділу під час здійснення ними процедур митного контролю та митного оформлення, а саме:

В графі “E/J” паперового примірника ВМД № 600080001/2010/0066741 в коді результатів проведення митного огляду товарів не внесено цифрове позначення першого елементу коду цих результатів та код результатів проведення митного огляду товарів не внесено в електронну копію вказаної ВМД, що є порушенням Порядку формування інформаційного коду результатів проведення митного огляду товарів і транспортних засобів, затвердженого наказом Держмитслужби від 15.07.2004 № 521;

При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД № 600080001/2010/006683 та № 600080001/2010/006820 зафіксовано одночасне проведення двох митних оглядів однією посадовою особою, що свідчить про формальне проведення контрольної функції визначеної Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719.

Вказане вище стало можливим внаслідок неналежного виконання Бронішевським С.П., начальником відділу митного оформленні № 1 митного поста “Красноперекопськ” Кримської митниці своїх службових обов’язків, визначених п. 2.1 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення №1 митного поста „Красноперекопськ” Кримської митниці в частині забезпечення контролю за виконанням підлеглими посадовими особами своїх службових обов’язків.

За результатами здійснення перевірочних заходів було виявлено випадки порушення вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”, що призводить до необґрунтованих затримок митного оформлення товарів.

Так, при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД № 600080001/2010/006432, № 600080001/2010/006436 провідним інспектором сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Кримської митниці Куреніновою С.М. здійснено розгляд запитів щодо правильності визначення митної вартості товарів, відповідно до підпункту 29 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, в термін, що перевищує 2 години.

У своїх письмових поясненнях Куренінова С.М. зазначила, що підставою для здійснення розгляду запитів з перевищенням встановлених нормативів було витребування у декларанта додаткових документів відповідно до пункту 11 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766, що не знайшло підтвердження у ході проведення даної перевірки.

Вказане вище свідчить про неналежне виконання Куреніновою С.М. своїх службових обов’язків, передбачених пунктом 4.7 посадової інструкції провідного інспектора сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Кримської митниці, що призвело до порушення нею вимог пункту 3 наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”.

Під час здійснення перевірочних заходів на митному посту “Євпаторія” Кримської митниці вказаною вище комісією Держмитслужби було встановлено, що 20.10.2010 старшим інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста “Євпаторія” Кримської митниці Руденком П.М. здійснювався митний контроль та митне оформлення товару за ВМД № 600020001/2010/001660.

Згідно з Переліком критеріїв ризику з питань класифікації за УКТЗЕД товарів, що ввозяться на митну територію України й підлягають оподаткуванню, та заходів реагування на наявні критерії ризику, затвердженого наказом Кримської митниці від 02.07.2010 № 354, товар № 5 (ВМД № 600020001/2010/001660) підпадав під захід реагування у вигляді проведення спільного огляду з посадовою особою відділу контролю митної вартості та класифікації товарів.

З огляду на вищевикладене, головним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста “Євпаторія” Кримської митниці Любчиком С.С., який виконував обов’язки старшого зміни, було визначено Руденку П.М. завдання для митного огляду.

Однак, під час його здійснення та фіксування результатів Руденко П.М., внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.23 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Євпаторія” Кримської митниці, не відобразив виконання завдання, визначеного для митного огляду, що свідчить про формальне проведення ним контрольної функції, визначеної Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719.

Вказане вище стало можливим внаслідок недостатнього контролю за діями підпорядкованих посадових осіб з боку Любчика С.С., який неналежно виконав свої службові обов’язки, передбачені п. 2.26 Посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Євпаторія” Кримської митниці.

Крім цього, під час проведення перевірочних заходів встановлено, що 25.05.2010 о 11 год. 05 хв., у пункті пропуску “Крим” у зоні митного контролю митного поста “Керч” Кримської митниці на смузі руху автомобільного транспорту під час здійснення митного контролю автомобіля “Daimler”, державний номер D515 BJB, яким керував громадянин Британії, у сумці для документів без ознак приховування були виявлені дві монети. Дані монети не були заявлені згаданим громадянином за встановленою формою у поданій ним митній декларації від 25.05.2010 та під час усного опитування. За даним фактом старшим інспектором сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення №2 митного поста “Керч” Кримської митниці Веремейчиком В.М. було складено протокол про порушення митних правил №175/60010/10 за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 340 Митного кодексу України. Однак, згідно з висновком експерта КРУ „Керченського історико – культурного заповідника” № 07/315 вказані вище монети представляють собою копії оригінальних монет (срібних тетрадрахм) та не представляють культурну і історичну цінність, а отже підстав для занесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання немає.

Згідно з вимогами Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” від 21.09.1999 № 1068-XIV та Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасового вивезення культурних цінностей і контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом Міністерством культури та мистецтв України від 22.04.2002 № 258, вказані монети не потребують спеціального дозволу на право вивезення за межі України – свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей. У зв’язку з цим 02.07.2010 постановою Залізничного району суду провадження у даній справі про порушення митних правил було закрито, що свідчить про неналежне виконання Веремейчиком В.М. службових обов’язків, передбачених п. 2.1 і п. 2.10 Посадової інструкції старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 митного поста “Керч” Кримської митниці.

У ході здійснення перевірочних заходів також були виявлені порушення службової дисципліни з боку посадових осіб сектору митного оформлення відділу митного оформлення № 1 митного поста “Феодосія” Кримської митниці, який очолює Кічов В.І.

Так, працівниками вищезазначеного підрозділу 26.10.2010 завершено митний контроль та митне оформлення товару “тютюнова сировина” за ВМД № 600060002/2010/000310 без складання Акту митного огляду, незважаючи на проведення відповідних контрольних функцій, визначених Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719.

02.11.2010 було завершено митний контроль та митне оформлення товару “марки акцизного збору РФ” за ВМД №600060002/2010/000322 без складання акту митного огляду, незважаючи на те, що ідентифікація товарів, відповідно до вимог наказу Держмитслужби від 28.03.2000 № 173 “Про затвердження Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)”, забезпечується шляхом проведення митного огляду.

Вищевказане стало можливим внаслідок неналежного виконання Кічовим В.І. своїх службових обов’язків, передбачених п. 1.3, п.1.7 і п. 2.1 посадової інструкції начальника сектору митного оформлення відділу митного оформлення №1 митного поста “Феодосія” Кримської митниці в частині безпосереднього здійснення керівництва діяльністю співробітників сектору за напрямком роботи проведення митного контролю і митного оформлення товарів, транспортних засобів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон України суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, знання законодавства з питань митної справи та забезпечення контролю за роботою підлеглих посадових осіб.

Також встановлено, що 04.11.2010 під час здійснення митного контролю та митного оформлення товару за ВМД № 600080001/2010/0066741 головним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста “Красноперекопськ” Кримської митниці Мавренком С.О., в порушення вимог розділу 2 Порядку формування інформаційного коду результатів проведення митного огляду товарів і транспортних засобів, затвердженого наказом Держмитслужби від 15.07.2004 № 521, було внесено до графи “E/J” паперового примірника вищевказаної ВМД сформований ним код результатів проведення митного огляду товарів у наступному вигляді: “ /1-1-0-0/1/00/1/1/1”, тобто Мавренком С.О. не відображене цифрове позначення першого елементу коду результатів проведення митного огляду товарів.

Крім цього, Мавренком С.О. не внесено в електронну копію зазначеної вище ВМД код результатів проведення митного огляду товарів, що вказує на неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.24 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Красноперекопськ” Кримської митниці.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Кримської митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пунктами 1 і 2 статті 23 та статті 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження:

- Веремейчику Віталію Михайловичу, старшому інспектору сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 митного поста “Керч” Кримської митниці;

- Любчику Сергію Степановичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста “Євпаторія” Кримської митниці;

- Руденку Павлу Миколайовичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №1 митного поста “Євпаторія” Кримської митниці;

- Куреніновій Світлані Миколаївні, провідному інспектору сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Кримської митниці;

- Афоніну Олександру Вікторовичу, головному інспектору відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кримської митниці;

- Бронішевському Сергію Петровичу, начальнику відділу митного оформленні №1 митного поста “Красноперекопськ” Кримської митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

- Моісеєнку Сергію Леонідовичу, головному інспектору відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кримської митниці;

- Мавренку Сергію Олексійовичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста “Красноперекопськ” Кримської митниці;

- Кічову Валентину Івановичу, начальнику сектору митного оформлення відділу митного оформлення № 1 митного поста “Феодосія” Кримської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, пояснення працівників.

Начальнику Кримської митниці Пудрику Д.В. ознайомити підлеглих працівників, які притягнуті до дисциплінарної відповідальності з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

15.11.10 № 2158-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

15.11.10 № 2158-к

Про припинення перебування на державній службі

Львівською митницею направлено до Держмитслужби подання щодо припинення перебування на державній службі Терешка Я.В., начальника сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 6 митного поста «Мостиська» Львівської митниці.

У вказаному поданні зазначено, що Терешко Я.В. перебував на лікуванні в період з 03 до 11 листопада 2010 року. Згідно з листком непрацездатності серія АВД № 289289 він повинен був стати до роботи з 12 листопада 2010 року.

Відповідно до доповідної записки заступника начальника митного поста “Мостиська” Левківського М.І., Терешко Я.В. перебував на роботі вже з 20 год. 00 хв. 11 листопада 2010 року та спільно з ним та заступником начальника митного поста “Мостиська” Філіповим В.М. перебував у зоні митного контролю під час проведення митних процедур пасажирського поїзда № 52 “Вроцлав-Київ” в період з 21 год. 22 хв. по 22 год. 22 хв. 11.11.2010.

Таким чином, Терешко Я.В. перебував у пункті пропуску під час тимчасової непрацездатності, чим порушив пункт 4.4 Правил внутрішнього трудового розпорядку Львівської митниці.

Окрім того, на підставі аналізу роботи сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці з вересня 2009 року по квітень 2010 року, начальником якого в цей період був Терешко Я.В., встановлено, що зазначеним підрозділом не забезпечена на належному рівні робота з виконання поставлених Держмитслужбою завдань з наповнення Державного бюджету України.

Так, у вересні 2009 року даним підрозділом перераховано до бюджету 13,6 тис.грн. митних платежів, що становить 68,1% від показників сум очікуваних надходжень податків і зборів; у жовтні - 9,4 тис.грн. (47,1%); у листопаді - 7,4 тис.грн. (36,9%); у грудні - 7,9 тис.грн. (39,7%).

Дана тенденція продовжувалась і у 2010 році. Так, у січні місяці перераховано до бюджету 10,5 тис.грн. митних платежів, що становить 82,73% від показників сум очікуваних надходжень податків і зборів; у лютому - 6,5 тис.грн. (51,8%); у березні - 8,8 тис.грн. (44,1%); у квітні - 8,5 тис. грн. (85,3%).

Окрім цього, керівництвом митниці були виявлені неодноразові порушення службової дисципліни та службових обов’язків допущені особовим складом сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець».

Зокрема, 15.02.2010 на службових комп’ютерах підпорядкованих Терешку Я.В. працівників було виявлено не службові мультимедійні файли. Наведене свідчить про порушення інспекторським складом сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» вимог:

- пунктів 7.1.7 та 7.2.1 Правил користування комп'ютерною мережею Львівської митниці, затверджених наказом Львівської митниці від 22.01.2009 № 024 «Про призначення адміністраторів та затвердження Правил користування комп’ютерною мережею», в яких передбачено, що користувачі комп’ютерної мережі повинні використовувати ресурси комп’ютерної мережі (далі – КМ) виключно для діяльності, передбаченої Положенням про митний орган, Положенням про структурний підрозділ, посадовою інструкцією, іншими нормативними документами, що визначають службові обов’язки цих користувачів КМ, та їм забороняється використовувати обладнання й ресурси КМ для діяльності, не передбаченої Положенням про митний орган, Положенням про структурний підрозділ, посадовою інструкцією, іншими нормативними документами, що визначають службові обов’язки користувачів КМ;

- пунктів 5.1 та 5.2 Типових правил користування комп’ютерною мережею митного органу, спеціалізованої митної установи та організації, затверджених наказом Держмитслужби від 11.03.2008 № 216, в яких зазначено, що користувачі КМ повинні використовувати ресурси КМ виключно для діяльності, передбаченої Положенням про митний орган, Положенням про структурний підрозділ, посадовою інструкцією, іншими нормативними документами, що визначають службові обов’язки цих користувачів КМ, та їм забороняється використовувати обладнання й ресурси КМ для діяльності, не передбаченої Положенням про митний орган, Положенням про структурний підрозділ, посадовою інструкцією, іншими нормативними документами, що визначають службові обов’язки користувачів КМ.

Пунктом 8.1 Правил користування комп'ютерною мережею Львівської митниці зазначено, що контроль за дотриманням цих Правил та інших документів, що регламентують роботу з ресурсами КМ, покладається на начальників структурних підрозділів.

Також, перевіркою, проведеною відповідно до розпорядження начальника Львівської митниці від 06.10.2009 № 323-р встановлено факт порушення інспектором сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Кривошиєю В.Я. вимог пункту 3.1.2 Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.06.2008 № 604, та статті 363 Митного кодексу України, за що останній був притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Вказані порушення свідчать про недостатній контроль з боку Терешка Я.В. за роботою підпорядкованого особового складу, та несумлінне виконання ним службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.13, 2.28 (2.29), 2.32 (2.33) Посадової інструкції начальника сектору митного оформлення № 1-4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці, затвердженої начальником митниці 24.04.2009 (Посадової інструкції начальника сектору № 4 відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 26.11.2009).

Відповідно до статті 10 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників.

Згідно зі статтями 408 і 413 Митного кодексу України Терешко Я.В., як посадова особа митного органу приймав Присягу державних службовців.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про державну службу” Терешко Я.В., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи вищевикладене, Терешком Я.В. порушено Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України, сприяння зміцненню їх авторитету та сумлінного виконання своїх обов'язків, що є підставою для припинення державної служби.

Керуючись статтею 17, пунктом 6 частини 1 статті 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 15.11.2010 перебування на державній службі в митних органах України Терешка Ярослава Васильовича, начальника сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 6 митного поста «Мостиська» Львівської митниці, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”.

Підстави: подання Львівської митниці від 12.11.10 № 29/31-16581 -ЕП.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Терешка Я.В. з цим наказом під підпис, про що проінформувати Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

15.11.10 № 2159-к По особовому складу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

15.11.10 № 2159-к

По особовому складу

Львівською митницею внесені до Державної митної служби України подання про притягнення до відповідальності Паробка П.О., головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Мостиська” Львівської митниці, Клебана Н.О., виконуючого обов’язки старшого інспектора сектору аналітично-пошукової роботи оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці та Адамської Іоліти Петрівни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Мостиська” Львівської митниці.

Із вищевказаних подань слідує, що згідно з графіком виходу на роботу та Журналу розподілу функціональних обов’язків з 8 год. до 20 год. 12.11.2010 в пункті пропуску “Шегині” митного поста “Мостиська” Львівської митниці працював відділ митного оформлення № 1.

Цього ж дня, під керуванням громадянина України Замлинського Т.С. смугою руху “зелений коридор” з Республіки Польща до України в’їхав легковий автомобіль марки “Фольксваген Гольф” реєстраційний номер ВС 7696 АІ. Окрім водія у зазначеному транспортному засобі знаходилась ще одна особа.

Відповідно до інформації, занесеної до ПІК “Інспектор 2006” митне оформлення даного транспортного засобу було завершено Паробком П.О. (ОНП № 230) о 9 год. 36 хв.

У своїх поясненнях Паробок П.О. зазначив, що легковий автомобіль марки “Фольксваген Гольф” реєстраційний номер ВС 7696 АІ було направлено до боксу поглибленого огляду транспортних засобів та товарів, де ним спільно з Клебаном Н.О., виконуючим обов’язки старшого інспектора сектору аналітично-пошукової роботи оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, було здійснено митний огляд даного транспортного засобу, під час якого було виявлено 6 картонних коробок з товаром “сорочки чоловічі”.

Разом з цим, вищевказаний транспортний засіб, який виїжджав з боксу поглибленого огляду 12.11.2010 близько 10 год., після завершення процедур митного контролю та митного оформлення, проведених Паробком П.О., було зупинено заступником начальника митного поста “Мостиська” Львівської митниці Левківським М.І. та заступником начальника митного поста “Мостиська” Львівської митниці Філіповим В.М. на шляху виїзду з території пункту пропуску. Як було з’ясовано в подальшому, у даному транспортному засобі знаходився товар “сорочки чоловічі” у кількості 432 штуки загальною вартістю 22939, 20 грн., що відповідно до законодавства України підлягали митному оформленню й оподаткуванню.

За даним фактом відносно громадянина України Замлинського Т.С. складено протокол про порушення митних правил від 12.11.2010 № 1663/20909/10 за ознаками правопорушень, передбачених ст. ст. 339, 340 Митного кодексу України.

Зі змісту подань Львівської митниці слідує, що акту огляду транспортного засобу на момент його зупинки вищевказаними посадовими особами складено не було, що вказує на порушення Паробком П.О. та Клебаном Н.О. вимог п. 3.1.2.9 Технологічної схеми пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення “Шегині”, затвердженої наказом Львівської митниці та Мостиського прикордонного загону від 08.02.2010 № 60/69 і зареєстрованої у Головному управлінні юстиції у Львівській області 23.02.2010 за № 5/1395, відповідно до якого, у разі переведення транспортного засобу посадовою особою СМО до місця здійснення митного контролю та митного оформлення (бокс поглибленого огляду) для проведення нею митного огляду, за його результатами складається в одному примірнику Акт огляду транспортного засобу, згідно з встановленою формою, який зберігається у справах СМО.

Отже, Паробком П.О. та Клебаном Н.О., внаслідок неналежного здійснення митного контролю товару “сорочки чоловічі”, що переміщувався через митний кордон України в легковому автомобілі марки “Фольксваген Гольф” реєстраційний номер ВС 7696 АІ, порушено вимоги ст. ст. 40, 41 Митного кодексу України.

Крім того, Паробком П.О. порушено вимоги п. 1.10 Тимчасового порядку обліку та модифікації інформації про транспортні засоби та вантажі, що переміщуються в зонах митного контролю пунктів пропуску, з використанням функціонального модуля “Диспетчер зони митного контролю” та функціонального модуля “Електронний журнал пасажирського пункту пропуску” програмного інформаційного комплексу “Інспектор 2006”, затвердженого наказом Львівської митниці від 27.05.2010 № 404, в частині внесення усіх відомостей, передбачених ФМ “Електронний журнал ППП” щодо кожного транспортного засобу, який переміщується смугою руху “зелений коридор” в режимі реального часу (одразу після в’їзду в зону митного контролю).

Вищевказане свідчить про несумлінне виконання Паробком П.О. своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.1, 2.2, 2.5, 2.9, 2.15 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста “Мостиська” Львівської митниці в частині здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, неухильного дотримання вимог нормативно-правових актів з митної справи, проведення митного оформлення відповідно до вимог чинного законодавства, забезпечення випуску із зони митного контролю пункту пропуску транспортних засобів і товарів, щодо яких завершені митний контроль і митне оформлення.

Клебаном Н.О. несумлінно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 2.4 посадової інструкції старшого інспектора сектору аналітично-пошукової роботи оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці в частині безпосередньої участі у проведенні заходів із запобігання незаконному переміщенню через митний кордон України товарів, затримання товарів, транспортних засобів й громадян, які перетинають митний кордон України в пунктах пропуску та поза їх межами з порушенням вимог митного законодавства України та проведення у встановленому Митним кодексом України порядку їх огляду.

Відповідно до вимог статті 10 Закону України “Про державну службу України” від 16.12.1993 № 3723-ХІІ одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про державну службу” Паробок П.О. та Клебан Н.О., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувалися суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Паробок П.О. та Клебан Н.О. порушили вимоги ст. 10 Закону України “Про державну службу” та Присягу державних службовців в частині сумлінного виконання службових обов’язків.

Вищевказане стало можливим внаслідок незабезпечення належної організації роботи особового складу митного поста “Мостиська” Адамською І.П., яка була визначена старшим на смузі руху “зелений коридор” в пункті пропуску “Шегині” митного поста “Мостиська” Львівської митниці.

В особистих поясненнях Паробок П.О., Адамська І.П та Клебан Н.О. обґрунтованих причин несумлінного і неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 10, ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу” та ст. ст. 21, 22, п. 4 ст. 23, ст. 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 15.11.2010 перебування на державній службі в митних органах України:

- Паробка Петра Олеговича, головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Мостиська” Львівської митниці;

- Клебана Назара Орестовича, виконуючого обов’язки старшого інспектора сектору аналітично-пошукової роботи оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці.

Підстава: Закон України “Про державну службу”.

За вчинення дисциплінарного правопорушення, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, понизити у спеціальному званні на один ступінь Адамську Іоліту Петрівну, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста “Мостиська” Львівської митниці.

Підстава: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV.

Начальнику Львівської митниці Микитюку Р.В. ознайомити Паробка П.О., Адамську І.П та Клебана Н.О. з цим наказом під підпис та видати відповідний наказ по митному органу, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

16.11.10 № 2164-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

16.11.10 № 2164-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 02.11.2010 № 1322 “Про проведення перевірки” у період з 09 до 10 листопада 2010 року робочою групою проведені перевірочні заходи у відділі митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці та відділі митного оформлення № 3 Київської обласної митниці щодо готовності вищевказаних підрозділів до практичної реалізації Плану впровадження першочергових заходів з реалізації Концепції реформування діяльності митної служби України “Обличчям до людей”, затвердженого наказом Держмитслужби від 30.10.2010 № 1311 “Про введення в дію рішення колегії Держмитслужби від 29.10.2010”.

За результатами здійснення перевірочних заходів виявлено випадки порушення посадовими особами зазначених вище підрозділів вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”, а також недотримання рекомендацій, доведених до митних органів листом Держмитслужби від 08.10.2010 № 11/1-10.10/11664-ЕП.

Так, при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД №№ 125000014/2010/210574, 125000014/2010/210593 головний інспектор відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці Геник В.В. прийняв рішення про проведення митного огляду за наявності актів про проведення митного огляду товарів, складених посадовими особами прикордонної митниці. Відповідність вантажу заявленому у гр. 31 вищевказаних ВМД підтверджено.

Відповідно до інформації, що міститься в інформаційних аркушах до ВМД №№ 125000014/2010/210574, 125000014/2010/210593, завдання для митного огляду визначено Геником В.В. із посиланням на форму митного контролю 124 (можливе заниження митної вартості товару).

Відповідно до процедури 27 п. 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, рішення про проведення митного огляду приймається посадовою особою, яка здійснює перевірку правильності визначення митної вартості.

Разом з тим, відповідно до відміток у графі E/J електронних копій ВМД №№ 125000014/2010/210574, 125000014/2010/210593 перевірку правильності визначення митної вартості товарів здійснено працівником відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської обласної митниці Ващенком О.В., який не визначав завдань для проведення митного огляду.

Обґрунтованих пояснень щодо підстав для проведення митного огляду за відсутності завдання, визначеного посадовою особою, що здійснювала перевірку правильності визначення митної вартості Геник В.В. не надав.

Таким чином, Геником В.В. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.5 і п. 2.1 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці.

При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД № 125000014/2010/210567 інспектор відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці Ничик С.В. прийняв рішення про проведення митного огляду товарів за наявності акту про проведення митного огляду товарів, складеного посадовими особами прикордонної митниці.

На запитання, поставлене членами робочої групи щодо підстав для проведення митного огляду, Ничик С.В. послався на завдання, яке, як з’ясувалось у ході перевірки, було дописано ним в Інформаційний аркуш до ВМД № 125000014/2010/210567 вже під час надання письмових пояснень.

У додатково наданих поясненнях з приводу надання недостовірних відомостей Ничик С.В. провину свою визнав та підтвердив факт дописування ним у розділі ІІ Інформаційного аркуша до ВМД № 125000014/2010/210567 під час перевірки додаткових відомостей.

Таким чином, Ничиком С.В. у першому поясненні на ім’я Голови Держмитслужби було надано недостовірну інформацію щодо підстав для проведення митного огляду, що свідчить про неналежне виконання Ничиком С.В. своїх службових обов’язків, передбачених п. 1.5 і п. 2.1 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці.

Під час вибіркової перевірки правильності здійснення митного контролю та оформлення товарів у постійній зоні митного контролю ТОВ “Фрозен Фріо” (відділ митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці) виявлено відсутність відміток на Інформаційних аркушах до ВМД про час отримання від декларанта ВМД, носія електронної інформації та комплекту документів за ВМД №№ 100000011/2010/542877, 100000011/2010/542899, 100000011/2010/542862, 100000011/2010/534805, 100000011/2010/542859, 100000011/2010/542885, 100000011/2010/542882.

Зазначене виключає можливість фіксування реального часу отримання ВМД, носія електронної інформації та комплекту документів від декларанта та, відповідно, реальних строків митного контролю та оформлення товарів.

Розподіл ВМД між посадовими особами даного підрозділу митного оформлення та заповнення Інформаційних аркушів до ВМД здійснювались головним інспектором відділу митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці Ткачуком А.Л.

У ході перевірочних заходів робочою групою встановлено, що Ткачук А.Л. не забезпечив внесення до Інформаційних аркушів у повному обсязі відомостей за формою, передбаченою додатком 1 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719.

Крім цього, робочою групою виявлено порушення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів, визначених наказом Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”.

Так, відповідно до відміток у графі E/J ВМД № 100000011/2010/534817, прийнятої до митного оформлення об 11 год. 25 хв., митне оформлення завершено о 14 год. 55 хв.

Відповідно до Акту про проведення митного огляду товарів за вищевказаною ВМД, огляд проводився з 11 год. 50 хв. до 12 год. 10 хв.

Тобто, загальний час митного контролю та оформлення без урахування обідньої перерви (45 хв.) та проведення митного огляду товарів (20 хв.) склав 2 год. 25 хв.

Таким чином, головним інспектором відділу митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці Ткачуком А.Л. при здійсненні митного контролю та оформлення товарів за ВМД № 100000011/2010/534817 порушено вимоги наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”.

Що стосується зазначеної вище ВМД, то у ПІК “Інспектор 2006” міститься інформація про пов’язану із проведенням митного огляду товарів затримку з 12 год. 46 хв. до 14 год. 54 хв., внесену після фактичного завершення такого огляду, що свідчить про приховування Ткачуком А.Л. факту перевищення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів, визначених згаданим вище наказом Держмитслужби.

Аналогічні порушення зафіксовані за ВМД № 100000011/2010/534818 (час проведення митного огляду товарів 11 год. 50 хв. – 12 год. 10 хв., час дії затримки, пов’язаної із проведенням митного огляду товарів, 12 год. 44 хв. – 14 год. 35 хв.).

Також, Ткачук А.Л. не вніс в акт про проведення митного огляду товарів за ВМД № 100000011/2010/542891 інформацію про час проведення митного огляду товарів, чим порушив вимоги Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719.

Крім цього, робочою групою було виявлено відсутність інформації про час проведення митного огляду товарів у актах про проведення митного огляду, складених:

- старшим інспектором відділу митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці Алімовим В.А. за ВМД №№ 100000011/2010/542877, 100000011/2010/542899, 100000011/2010/006329, 100000011/2010/006330, 100000011/2010/006331, 100000011/2010/542862, 100000011/2010/534805, 100000011/2010/542859;

- інспектором відділу митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці Білецьким О.К. за ВМД №№ 100000011/2010/006317, 100000011/2010/542882, 100000011/2010/542885, 100000011/2010/542887, 100000011/2010/542890, 100000011/2010/534888.

Таким чином: Ткачуком А.Л. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці; Алімовим В.А. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці; Білецьким О.К. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 1.4, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці.

Також під час здійснення аналізу митних оформлень у відділі митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці робочою групою виявлено порушення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів, спричинене незабезпеченням організації роботи за принципом єдиного вікна та відсутністю скоординованої діяльності між підрозділами.

Зокрема, відповідно до відміток у графі E/J електронної копії ВМД № 100000011/2010/493923 перевірку правильності визначення митної вартості було завершено 09.11.2010 о 18 год. 17 хв. Як зазначено у письмових поясненнях провідного інспектора сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської регіональної митниці Суботіної В.І., після закінчення процедури перевірки правильності визначення митної вартості вона передала ВМД з відміткою про визнання митної вартості декларанту, який, у свою чергу, передав документи для виконання наступних процедур за ВМД черговому інспектору відділу митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці лише 10.11.2010 о 11 год. 7 хв.

Крім вищевказаного було встановлено відсутність інформації про телефон довіри Держмитслужби на інформаційному стенді у постійній зоні митного контролю ТОВ “Фрозен Фріо” (відділ митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці), що свідчить про невиконання працівниками зазначеного вище відділу листа Держмитслужби від 06.10.2010 № 13/1-2466-ЕП “Щодо діяльності телефону довіри Держмитслужби України”, відповідно до якого митним органам доручено розмістити на наочних стендах у місцях розташування структурних підрозділів і в пунктах пропуску через державний кордон України номер телефону довіри Держмитслужби та Порядок роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби України, затверджений наказом Держмитслужби від 29.04.2009 № 398.

Вищевказане стало можливим внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків з боку Антюка І.Л., заступника начальника відділу митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці, на якого згідно з наказом Київської регіональної митниці від 02.11.2010 № 822-к покладено тимчасове виконання обов’язків начальника відділу митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці.

У своїх письмових поясненнях Антюк І.Л. визнав порушення, допущені ним при здійсненні митного контролю та оформлення товарів у постійній зоні митного контролю ТОВ “Фрозен Фріо”, а також неузгодженість дій інспекторського складу відділу з посадовими особами інших підрозділів Київської регіональної митниці.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Київської регіональної митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, п. 1, п. 2 і п. 4 статті 23 та статті 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, п. 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження Антюку Ігорю Любомировичу, заступнику начальника відділу митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, п. 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

- Генику Владиславу Віталійовичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці;

- Ткачуку Андрію Леонідовичу, головному інспектору відділу митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці;

- Алімову Володимиру Анатолійович, старшому інспектору відділу митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці;

- Білецькому Олексію Казимировичу, інспектору відділу митного оформлення “Солом’янський” Київської регіональної митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, п. 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, понизити у спеціальному званні на один ступінь Ничика Сергія Васильовича, інспектора відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, пояснення працівників.

Керівникам Київської регіональної митниці і Київської обласної митниці ознайомити підлеглих посадових осіб, які притягнуті до дисциплінарної відповідальності, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

16.11.10 № 1/1-2.43/4403-ЕП Щодо службового посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

89500, Закарпатська обл., м. Чоп, пл. Європейська,7

Телефон: (0312) 71-19-98 Факс: (0312) 71-13-45

е:Mail : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

16.11.10 № 1/1-2.43/4403-ЕП

Державна митна служба України

Начальнику регіональної інформаційної митниці

Копосову С.А.

Керівникам митних органів

На виконання п.4.2 «Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни і знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України”, затвердженої наказом ДМСУ від 17.08.10 № 924 повідомляємо, що службове посвідчення № 068289 (Ужгородська митниця) видане на ім’я Стрічика Ярослава Павловича - вважати недійсним, у зв’язку з нездачею його при звільненні.

З повагою

Начальник митниці В.П.Лось

Зизень І.Ю. (0312)711819

17.11.2010 № 15/6519 -ЕП Щодо службових посвідчення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СУМСЬКА МИТНИЦЯ

40020 м. Суми, вул. Воровського, 24

телефон 24-72-18

17.11.2010 № 15/6519 -ЕП

Начальнику Регіональної

інформаційної митниці

Копосову С.А.

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Щодо службових посвідчення

На виконання пункту 4.2 б „Інструкції про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни й знищення службових посвідчень працівників Державної митної служби України”, затвердженої наказом Держмитслужби України від 17.08.2010 № 924 інформуємо, що службові посвідчення, закріплені за нижчепереліченими особами здані до відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції при звільненні з митних органів.

Прізвище, ім’я, по -батькові Посада № посвідчення Дата видачі посвідчення

Золотарьов Роман Станіславович Головний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста “Хутір-Михайлівський” 066348 12.10.2009

Остапенко Анатолій Миколайович Інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста „Глухів”

067834 02.02.2010

В.о. начальника митниці В.В.Орлов

Токарєва

(0542) 68-71-55

 

18.11.10 № 2166-к Про припинення державної служби

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

18.11.10 № 2166-к

Про припинення державної служби

На виконання пункту 2 наказу Держмитслужби від 28.10.2010 № 2054-к „По особовому складу митних органів”, враховуючи отримання згоди Професійної спілки працівників митних органів України, на підставі результатів службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Бориспільської митниці від 05.08.2010 № 354, керуючись статтею 17, пунктом 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 19.11.2010 перебування на державній службі в митних органах України Захарченка Володимира Анатолійовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 6 Бориспільської митниці, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України „Про державну службу”.

Підстави: наказ Держмитслужби від 28.10.2010 № 2054-к „По особовому складу митних органів”, подання Бориспільської митниці від 30.09.2010 № 10/1-22/3836, Акт службового розслідування від 29.09.2010, лист Профспілки працівників митних органів України від 11.11.2010 № 33/419/10.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

19.11.10 № 2169-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

19.11.10 № 2169-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269 комісією № 3 під головуванням заступника Голови Держмитслужби України Георгієнка Г.В. були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Житомирської митниці з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу „Обличчям до людей“.

Під час здійснення вищевказаної перевірки встановлено, що 22.10.2010 і 27.10.2010 заступником начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів – начальником сектору номенклатури та класифікації товарів Житомирської митниці Ковальчуком О.С., який на той час відповідно до п. 2.18 посадової інструкції заступника начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів – начальника сектору номенклатури та класифікації товарів Житомирської митниці від 30.07.2010 № 11.8-2010/40 виконував обов’язки начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Житомирської митниці, були винесені рішення від 22.10.2010 № 101000006/2010/002280/2 щодо визначення митної вартості товару «салака свіжоморожена», який прямував до України з Латвії, та від 27.10.2010 №№ 101000006/2010/002307/2, 101000006/2010/002308/2, 101000006/2010/002309/2 про визначення митної вартості товару «картопля свіжа», який переміщувався з Польщі до України.

Зазначені рішення були прийняті з порушенням вимог наказу Держмитслужби України від 19.10.2010 № 1242 «Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів» в частині заповнення графи 33 рішення, а також не забезпечено контроль за діями посадових осіб відділу в частині дотримання вимог наказу Держмитслужби України від 31.01.2007 № 74 «Про затвердження методичних рекомендацій із застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартості товарів, що імпортуються на митну територію України» (зі змінами та доповненнями).

Вищевказане стало можливим внаслідок неналежного виконання Ковальчуком О.С. своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.2, 2.3 посадової інструкції начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Житомирської митниці від 30.07.2010 № 11.8-2010/39.

У ході здійснення перевірочних заходів також було виявлено дисциплінарне правопорушення, вчинене старшим інспектором сектору контролю митної вартості та аналітичної роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Житомирської митниці Жуківською О.М., яка на той час перебувала на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Житомирської митниці.

Так, при винесенні рішення про визначення митної вартості товару «машина для формовки союзки взуттєвої заготовки» № 101000006/10/002306/1 від 27.10.2010, який прямував до України з Італії, Жуківською О.М. було порушено вимоги п. 8 розділу ІІ Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 24.06.2009 № 602 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.07.2009 за № 669/16685, та п. 3 розділу ІІ Порядку заповнення декларації митної вартості, затвердженого наказом Держмитслужби України від 02.12.2003 № 828 (із змінами та доповненнями), що свідчить про неналежне виконання нею своїх службових обов’язків, передбачених п.2.4 посадової інструкції старшого інспектора сектору митного оформлення відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Житомирської митниці від 30.07.2010 № 11.8-2010/45.

Крім вищевказаного, встановлено, що при винесенні рішення від 27.10.2010 № 101000006/2010/002317/1 про визначення митної вартості товару «фрезерний верстат для обробки металу, що був у використанні», що прямував до України з Данії, Парієм С.М., старшим інспектором сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Житомирської митниці, який на той час перебував на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Житомирської митниці, порушено вимоги п. 8 розділу ІІ Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 24.06.2009 № 602 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.07.2009 за № 669/16685, та п. 3 розділу ІІ Порядку заповнення декларації митної вартості, затвердженого наказом Держмитслужби України від 02.12.2003 № 828 (із змінами та доповненнями) і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1192/8513.

Вищевказане свідчить про неналежне виконання Парієм С.М. своїх службових обов’язків, визначених п. 2.4 посадової інструкції старшого інспектора сектору митного оформлення відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Житомирської митниці від 30.07.2010 № 11.8-2010/46.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Житомирської митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пункту 2 статті 23 та статей 26, 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

- Ковальчуку Олександру Сергійовичу, заступнику начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів – начальнику сектору номенклатури та класифікації товарів Житомирської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Жуківській Оксані Миколаївні, старшому інспектору сектору контролю митної вартості та класифікації товарів Житомирської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Парію Сергію Миколайовичу, старшому інспектору сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Житомирської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, подання Житомирської митниці від 10.11.2010 № 11/1/11.29/6399, пояснення працівників.

Начальнику Житомирської митниці Тимошенку М.М. ознайомити працівників, які зазначені у п.1, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Касьян В.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

19.11.10 № 2170-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

19.11.10 № 2170-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269 комісією № 6 під головуванням заступника Голови Держмитслужби Дериволкова С.Д. були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Київської обласної митниці з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу “Обличчям до людей”.

За результатами проведення вищевказаною комісією перевірочних заходів було встановлене порушення службової дисципліни з боку старшого інспектора відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці Щербака В.М., який 05.11.2010 близько 21 год. залишив своє робоче місце, що знаходиться у вантажному відділенні термінала “В” зали “Відліт” Міжнародного аеропорту “Бориспіль”, не попередивши про це старшого на лінії.

Виявлення вказаного вище дисциплінарного правопорушення відбулося під час перебування Щербака В.М. біля смуги руху “червоний коридор” поряд зі стійкою митної консультації термінала “В” зали “Відліт” Міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

Таким чином, Щербак В.М. самовільно залишив своє робоче місце, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.27 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці, в частині отримання дозволу на залишення свого робочого місця від старшого на лінії.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Щербак В.М. обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навів.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану Щербаку Володимиру Михайловичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 8 Київської обласної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, пояснення Щербака В.М.

Начальнику Київської обласної митниці Бойченко Т.Ю. ознайомити Щербака В.М. з цим наказом під підпис.

Директору Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Крамаренку К.В. довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

19.11.10 № 2171-к Про припинення перебування на державній службі Олійника Ю.Б.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

19.11.10 № 2171-к

Про припинення перебування на державній службі Олійника Ю.Б.

У ході службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Держмитслужби від 10.08.2010 № 901 “Про проведення службового розслідування”, встановлені порушення службової дисципліни з боку посадових осіб Львівської митниці, що були допущені ними під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД №№ 209000011/2010/026852, 209000011/2010/024941, 209000011/2010/021921, 209000011/2010/021208, 209000011/2010/020247, 209000011/2010/009158 (акт службового розслідування від 21.08.2010 № 13/2010).

Із матеріалів вищевказаного службового розслідування слідує, що 07.08.2010 спецпідрозділом БКОЗ УСБУ у Львівській області порушено кримінальну справу № 2050 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 КК України, за фактом контрабанди товару “дерев’яні кухонні меблі італійського виробника “Europlak” у кількості 14 комплектів загальною вартістю 538 953, 41 грн. переміщеного через митний кордон України у вантажному автомобілі (реєстраційний номер ВС6708ВО/ВС1680ХТ) на адресу ТОВ “Лабрадор Україна”.

Зазначений вище транспортний засіб з товаром 26.07.2010 переміщувався через митний пост “Тиса” Чопської митниці за ПД № 209000011/2010/026077 та 27.07.2010 був доставлений у відділ митного оформлення № 3 Львівської митниці.

27.07.2010 декларантом ТОВ “Лабрадор Україна” до відділу митного оформлення № 3 Львівської митниці для здійснення митного контролю були подані товаросупровідні документи, у відповідності до яких на адресу вищезазначеного підприємства переміщувався товар “сантехніка (біде, унітази, раковини, бачки, піддони для душу, кришки, пробки для зливу), частини кухонних меблів з ДСП, металу, пластмаси, картонні упаковки, гвинти самонарізні для стяжки кухонних меблів, фурнітура меблева, декоративні вироби з ПВХ, плити ДСП посформінг, плити ДСП, меблі для сидіння, тримачі для рушників” загальною вартістю 162 803, 84 грн.

Митний контроль та митне оформлення задекларованого товару, що переміщувався у вказаному вище транспортному засобі було здійснено посадовими особами відділу митного оформлення № 3 Львівської митниці (головним інспектором Олійником Ю.Б., а також старшими інспекторами Самойлюком А.В. і Мойсеїв М.С.) 27.07.2010 за ВМД № 209000011/2010/026852. При цьому до Державного бюджету України були сплачені обов’язкові платежі на загальну суму 67 861 грн., з них: за частини кухонних меблів та фурнітуру, декоративні вироби з ПВХ, плити ДСП – 38 836 грн., за сантехніку – 29 025 грн.

Однак, під час проведення переогляду вказаного вище товару за участю посадових осіб Львівської митниці, УСБУ у Львівській області та експертів-товарознавців Львівської торгово-промислової палати виявлено, що замість меблів для сидіння, частин кухонних меблів з ДСП, металу, пластмаси, плит ДСП посформінг, плит ДСП на митну територію України було ввезено комплекти дерев’яних кухонних меблів італійського виробника “Europlak” у нескладеному (розібраному) вигляді загальною вартістю 538 953, 41 грн., що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 94034010.

Згідно з розрахунком, проведеним Львівською митницею, загальна сума недоборів митних платежів до Державного бюджету України за ВМД № 209000011/2010/026852 складає 221 927, 80 грн.

Таким чином, під час здійснення митних процедур за ВМД № 209000011/2010/026852 посадовими особами відділу митного оформлення № 3 Львівської митниці не були враховані рекомендації, викладені у листі Держмитслужби від 10.06.2010 № 11/2 10.27/5583 еп щодо забезпечення посиленого контролю за митним оформленням імпорту, в тому числі меблів, та необхідності ретельних перевірок вагових, кількісних та вартісних показників товарів, їх відповідності відомостям, вказаних у товаросупровідних документах, забезпеченні повноти надходження коштів до Державного бюджету України, що підтверджується відповідним актом митного огляду.

Також комісією з проведення вказаного вище службового розслідування встановлено, що під час митного оформлення вищевказаної ВМД спрацьовували критерії ризику, визначені Автоматизованою системою аналізу управління ризиками (АСАУР), однак посадовими особами відділу митного оформлення № 3 Львівської митниці необхідні в даних випадках процедури проводилися формально та в недостатньому обсязі.

Зокрема, Олійником Ю.Б., який згідно з Розподілом функціональних обов’язків посадових осіб відділу митного оформлення № 3 Львівської митниці, затвердженим начальником Львівської митниці 08.02.2010, очолював Групу взаємодії з відділом номенклатури та класифікації товарів і Львівською службою з експертного забезпечення митних органів, не було вжито необхідних заходів щодо забезпечення постійного контролю за дотриманням особовим складом відділу, декларантами та підприємствами вимог чинного законодавства в частині класифікації товарів згідно з УКТЗЕД при здійсненні їх митного контролю та оформлення.

Направлення запитів до спеціалізованого підрозділу відділу номенклатури та класифікації товарів або залучення посадових осіб відділу номенклатури та класифікації товарів при митному оформленні товарів, ввезених ТОВ “Лабрадор Україна”, Олійником Ю.Б. не здійснювалося та не ініціювалося, тим самим ним не було забезпечено виконання заходів, затверджених Розпорядженням начальника Львівської митниці від 26.05.2010 № 188-р.

Вказане вище свідчить про незабезпечення Олійником Ю.Б. виконання вимог:

- статей 40 і 42 Митного кодексу України в частині здійснення митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи;

- пункту 4 розділу ІІІ Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.08.2007 № 667 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за № 968/14235 (із змінами і доповненнями), в частині здійснення контролю правильності визначення коду товару згідно з УКТЗЕД під час митного контролю та митного оформлення;

- підпункту 16 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719 (із змінами і доповненнями), в частині проведення перевірки правильності класифікації та кодування товарів.

Вищезазначене стало можливим внаслідок несумлінного виконання Олійником Ю.Б. своїх службових обов’язків, передбачених п.2.1, п. 2.4, п. 2.11 і п. 2.32 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 3 Львівської митниці, в частині здійснення контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, забезпечення контролю правильності даних, вказаних у графах ВМД, перевірка яких передбачена Розподілом функціональних обов’язків посадових осіб відділу митного оформлення № 3 Львівської митниці, затвердженим начальником Львівської митниці 08.02.2010, а також надання практичної допомоги старшим інспекторам відділу зі складних питань митного оформлення та додержання вимог Митного кодексу України.

Відповідно до вимог статті 10 Закону України “Про державну службу України” від 16.12.1993 № 3723-ХІІ одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків.

Відповідно до вимог ст. 17 Закону України “Про державну службу” Олійник Ю.Б., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Олійником Ю.Б. порушено Присягу державних службовців, в частині сумлінного виконання службових обов’язків.

Згідно з п. 2 наказу Держмитслужби від 21.08.2010 № 1596-к “По особовому складу митних органів” питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Олійника Ю.Б., головного інспектора відділу митного оформлення № 3 Львівської митниці слід вирішити після надання ним особистих пояснень та ознайомлення з актом службового розслідування від 21.08.2010.

Відповідно до листа Львівської митниці від 11.11.2010 № 29/31-165/9-ЕП Олійник Ю.Б. приступив до виконання своїх службових обов’язків 11.11.2010 після закінчення терміну тимчасової непрацездатності, однак відмовився від надання пояснень та ознайомлення з вищевказаним актом службового розслідування, про що складено відповідні акти.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 10, ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За несумлінне виконання службових обов’язків, що виявилось у порушенні Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 19.11.2010 перебування на державній службі в митних органах України Олійника Юрія Богдановича, головного інспектора відділу митного оформлення № 3 Львівської митниці.

Підстави: Акт службового розслідування від 21.08.2010 № 13/2010, акт про відмову надання пояснення стосовно акту службового розслідування № 13/2010 від 21.08.2010, акт по відмову підписання акту службового розслідування № 13/2010 від 21.08.2010.

Начальнику Львівської митниці Микитюку Р.В. ознайомити Олійника Ю.Б. з цим наказом під підпис та видати відповідний наказ по митному органу, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Касьян В.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

23.11.10 № 2175-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.11.10 № 2175-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269 комісією № 3 під головуванням заступника Голови Держмитслужби України Георгієнка Г.В. були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Рівненської митниці з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу «Обличчям до людей».

У ході перевірки роботи відділу митного оформлення «Прикладники» митного поста «Дубровиця» Рівненської митниці 11.11.2010 членами комісії № 3 встановлені факти недотримання посадовими особами відділу вимог п.6.3 спільного наказу Адміністрації державної прикордонної служби України та Державної митної служби України від 11.06.2008 №505/642 «Про затвердження технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення», а саме: було встановлено, що до актів спільного огляду транспортних засобів, що зберігаються у відділі, не долучені документи (копії технічних паспортів транспортних засобів), на підставі яких у листопаді 2010 року було здійснено пропуск легкових транспортних засобів через державний кордон України.

Окрім цього, комісією виявлені факти неознайомлення головного інспектора відділу митного оформлення «Прикладники» митного поста «Дубровиця» Рівненської митниці Раковця В.М. з орієнтуваннями, які надійшли до відділу під час перебування його у щорічній відпустці (з 13.09.2010 до 11.10.2010) та не були доведені до нього під підпис після закінчення відпустки.

Зазначені порушення стали можливими внаслідок неналежної організації роботи відділу митного оформлення «Прикладники» митного поста «Дубровиця» Рівненської митниці, незабезпечення з боку начальника відділу Карпенюка В.В. контролю за дотриманням підпорядкованими посадовими особами чинного законодавства з питань митної справи, технологічних схем проведення митного контролю, виконанням наказів, розпоряджень та доручень керівництва митниці.

Вказане свідчить про неналежне виконання Карпенюком В.В. своїх службових обов’язків, визначених п.2.1 та п.2.14 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення «Прикладники» митного поста «Дубровиця» Рівненської митниці, затвердженої начальником митниці 26.03.2008.

У ході здійснення перевірочних заходів також було виявлено дисциплінарне правопорушення, вчинене старшим інспектором сектору митного оформлення № 2 митного поста «Дубно» Рівненської митниці Чомко А.Ю. Так, під час оформлення ВМД № 204030001/2010/000409 від 09.11.2010, нею було допущено порушення вимог п.2 розділу ІІ Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби України від 09.07.97 № 307 (із змінами і доповненнями) і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247, в частині зазначення точних відомостей про товар у графі 31.

Вищевказане стало можливим внаслідок неналежного виконання Чомко А.Ю. своїх службових обов’язків, передбачених п.2.1 посадової інструкції старшого інспектора сектору митного оформлення № 2 митного поста «Дубно» Рівненської митниці, затвердженої т.в.о начальника митниці 18.08.2010.

Також, комісією встановлено, що аналогічне порушення вчинено начальником сектору митного оформлення № 2 митного поста «Дубно» Рівненської митниці Зуєнко Л.Д. Так, під час оформлення ВМД № 204030001/2010/000408 від 09.11.2010 допущено порушення вимог п.2 розділу ІІ Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби України від 09.07.97 № 307 (із змінами і доповненнями) і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247, в частині зазначення точних відомостей про товар у графі 31.

Зазначене свідчить про неналежне виконання Зуєнко Л.Д. своїх службових обов’язків, передбачених п.п. 2.1, 2.2, а також п.4.6 посадової інструкції начальника сектору митного оформлення № 2 митного поста «Дубно» Рівненської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 18.08.2010, відповідно до якого Зуєнко Л.Д. несе відповідальність за негативні результати діяльності підпорядкованих працівників.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Рівненської митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пункту 1 статті 23 та статті 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження:

- Карпенюку Василю Володимировичу, начальнику відділу митного оформлення «Прикладники» митного поста «Дубровиця» Рівненської митниці;

- Зуєнко Людмилі Данилівні, начальнику сектору митного оформлення № 2 митного поста «Дубно» Рівненської митниці;

- Чомко Анні Юріївні, старшому інспектору сектору митного оформлення № 2 митного поста «Дубно» Рівненської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, подання Рівненської митниці, пояснення працівників.

Начальнику Рівненської митниці Ярмольському С.І. ознайомити працівників, які зазначені у п.1, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Касьян В.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

23.11.10 № 2177-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.11.10 № 2177-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Хмельницькою митницею внесено до Держмитслужби подання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника начальника Хмельницької митниці Гої О.В.

У поданні зазначено, що митними постами „Славута” та „Кам’янець-Подільський” Хмельницької митниці не забезпечено виконання завдань зі справляння податків і зборів у жовтні 2010 року, визначених наказом Держмитслужби від 05.10.2010 № 1154 „Про встановлення сум очікуваних надходжень податків і зборів у жовтні 2010 року”.

Відповідно до Розподілу обов’язків між начальником Хмельницької митниці та його заступниками, затвердженого Головою Держмитслужби України 10.07.2010, координацію та контроль за роботою зазначених підрозділів митниці покладено на заступника начальника Хмельницької митниці Гою О.В.

Таким чином, Гоєю О.В. не забезпечено належну організацію роботи підпорядкованих підрозділів та не вжито відповідних заходів щодо виявлення наявних резервів з метою забезпечення виконання доведених завдань зі справляння податків і зборів у жовтні поточного року.

Вказане вище свідчить про неналежне виконання Гоєю О.В. службових обов’язків, передбачених пунктами 2.3, 2.18-2.21, 2.26 Посадової інструкції заступника начальника Хмельницької митниці, затвердженої в.о. начальника митниці 16.07.2010.

В особистих поясненнях Гоя О.В. не наводить поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст. 21, п.1 ст. 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Гої Олегу Васильовичу, заступнику начальника Хмельницької митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Хмельницької митниці від 11.11.2010 № 10/1-09/6031, пояснення Гої О.В. від 10.11.2010.

Керівнику Хмельницької митниці ознайомити Гою О.В. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

23.11.10 № 2178-к Про припинення державної служби

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.11.10 № 2178-к

Про припинення державної служби

Відповідно до наказу Севастопольської митниці від 13.10.2010 № 574 «Про службове розслідування» (зі змінами від 03.11.2010 № 619) проведено службове розслідування з метою установлення винних посадових осіб Севастопольської митниці та визначення ступеня їх відповідальності за порушення митного законодавства України під час митного оформлення металопродукції в період з 28.09.2010 до 07.10.2010 у митному режимі «ЕК-10» та її вивезення за межі митної території України на судні «King Edward» (прапор Панама).

За результатами службового розслідування (Акт службового розслідування від 04.11.2010 № 5/2010) встановлено, що 24.09.2010 на виконання контракту № ISD/ITO-01D декларантом - ТОВ «Інтер-Транзит-2» на митний пост «Рибпорт» Севастопольської митниці було надано вантажну митну декларацію типу «ЕК 10 ПМД» № 123010505/2010/000162 на експорт металопродукції «заготівка стальна квадратна гарячекатана розміром 130х130мм довжиною 4000+/-100мм, виробництва ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського» загальною вагою 6345 тон.

На підставі зазначеної вантажної митної декларації 27.09.2010 оформлено доручення на навантаження № 502, яке стало підставою для завантаження на борт судна «King Edward» 6173,994 тонн металопродукції.

03.10.2010 ТОВ «Інтер-Транзит-2» подано на митний пост «Рибпорт» доручення на навантаження, згідно з яким на борт судна «King Edward» за ВМД № 123010505/2010/000162 необхідно було додатково завантажити ще 257,262 тонн металопродукції. Проте, під час підготовки даного доручення ТОВ «Інтер-Транзит-2» допущено технічну помилку щодо кількості металопродукції та вказано вагу на 86,256 тонн більше ніж зазначено у ВМД № 123010505/2010/000162.

В.о. начальника сектору митного оформлення № 4 митного поста «Рибпорт» Сафронов В.О. доручив головному інспектору того ж сектору Тоцькому Г.В. провести перевірку відомостей, зазначених у дорученні на навантаження, та за наявності підстав оформити його .

Того ж дня Тоцьким Г.В. було оформлено дане доручення за номером «519» шляхом проставляння на вказаному документі власного підпису, а також відбитків особистої номерної печатки № 033 і штампа «Навантаження дозволено».

При цьому Тоцький Г.В. не здійснив перевірку кількості металопродукції, яку було зазначено у дорученні № 519, чим порушив вимоги підпункту 3.2.2 Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, затвердженої наказом Держмитслужби від 17.09.2004 № 678, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.10.2004 за № 1286/9885, пункт 12 Технологічної схеми здійснення митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними через митний кордон України у зоні діяльності митного поста «Рибпорт» Севастопольської митниці, затвердженої наказом митниці від 12.06.2008 № 218, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції м. Севастополя 08.07.2008 за № 19/587.

Внаслідок вказаних дій на борт судна «King Edward» було завантажено 6431,256 тонн металопродукції, що на 86,256 тонн перевищує кількість вантажу, заявленого у ВМД № 123010505/2010/000162.

Викладене свідчить про несумлінне виконання Тоцьким Г.В. службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.8 Посадової інструкції головного інспектора сектору митного оформлення № 4 митного поста «Рибпорт» Севастопольської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 01.07.2010.

Крім того, з метою приховування факту зазначеного порушення Тоцький Г.В. домовився з посадовою особою ТОВ «Інтер-Транзит-2» Комісаровим О.О. оформити нові доручення на навантаження за номером «519», які містять неправдиві дані щодо вагових показників товару. Для цього Тоцький Г.В. повторно зареєстрував надані Комісаровим О.О. 07.10.2010 три оригінали доручення на навантаження, де зазначалось, що за ВМД № 123010505/2010/000162 на борт судна «King Edward» додатково завантажено 171,006 тонн металопродукції.

Таким чином, головний інспектор сектору митного оформлення № 4 митного поста «Рибпорт» Севастопольської митниці Тоцький Г.В. вчинив дії, які шкодять інтересам державної служби та негативно вплинули на репутацію державного службовця.

Відповідно до статей 408 і 413 Митного кодексу України, Тоцький Г.В., як посадова особа митного органу, приймав Присягу державних службовців.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України “Про державну службу” Тоцький Г.В., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Ураховуючи вищевикладене, Тоцьким Г.В. порушено Присягу державних службовців, що є підставою для припинення державної служби.

В особистих поясненнях Тоцький Г.В. не навів поважних причин несумлінного виконання своїх службових обов’язків.

Керуючись статтею 17, пунктом 6 частини 1 статті 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 24.11.2010 перебування на державній службі в митних органах України Тоцького Германа Ванадійовича, головного інспектора сектору митного оформлення № 4 митного поста «Рибпорт» Севастопольської митниці, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”.

Підстави: подання Севастопольської митниці від 09.11.2010 № 06/23-5666, пояснення Тоцького Г.В. від 11.10.2010 та 01.11.2010.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Касьян В.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

24.11.10 № 2189-к По особовому складу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

24.11.10 № 2189-к

По особовому складу

За результатами перевірки, проведеної відповідно до наказу Держмитслужби України від 16.11.2010 № 311-в, встановлено ряд порушень вимог законодавства України та службових обов’язків з боку посадових осіб Львівської митниці.

Зокрема, в результаті співставлення даних щодо проведеного митного контролю та митного оформлення в пункті пропуску «Рава-Руська», інформації ЄАІС Держмитслужби, даних Держприкордонслужби України, даних Митної служби Республіки Польща за період з 01.11.2010 по 15.11.2010 виявлено факти ввезення на митну територію України товарів з уникненням від оподаткування.

Комісією встановлено, що з початку листопада поточного року посадові особи митного поста «Рава-Руська», які згідно з розподілом обов’язків здійснюють митний контроль на смугах «червоного коридору», мають можливість переглядати розміщені в ПІК «Інспектор 2006» ЄАІС Держмитслужби повідомлення Митної служби Республіки Польща стосовно транспортних засобів з товарами, щодо яких польською стороною проведено митне оформлення при виїзді з Польщі в Україну.

Однак, незважаючи на неприбуття ряду транспортних засобів, які відповідно до повідомлень польської сторони повинні були прибути для митного контролю на пункт пропуску «Рава-Руська», жодного разу посадові особи митного поста «Рава-Руська» не вжили заходів з метою з’ясування причин цього. Окремі транспортні засоби, що за інформацією польської сторони переміщувались з товарами, за результатами митного контролю в пункті пропуску «Рава-Руська» значаться як «порожні».

Комісією проведено звірку з польськими митними органами за період з 01.11.2010 по 15.11.2010 даних щодо в’їзду в Україну з території Республіки Польщі транспортних засобів з товарами, за результатами якої встановлено:

97 випадків, коли транспортні засоби, незважаючи на наявність повідомлення польської сторони про вибуття з польського пункту пропуску «Хребенне», не прибули в зону митного контролю пункту пропуску «Рава-Руська», або прибули пусті, або перетнули державний кордон пізніше в інших міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення: «Медика – Шегині», «Корчова – Краковець»;

32 випадки, коли транспортні засоби з товарами, які переміщувались через міжнародний пункт пропуску автомобільного сполучення «Корчова – Краковець», не обліковані Львівською митницею;

26 випадків, коли транспортні засоби з товарами, які переміщувались через міжнародний пункт пропуску автомобільного сполучення «Медика – Шегині», не обліковані Львівською митницею.

Причинами та умовами незаконного переміщення товарів через митний кордон України по «зеленому та червоному коридорах» стало неналежне та несумлінне виконання службових обов’язків посадовими особами митних постів «Рава-Руська», «Мостиська», «Краковець», Служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, неналежна взаємодія Львівської митниці з підрозділами Держприкордонслужби України, іншими правоохоронними органами, а також з суміжними підрозділами Митної служби Республіки Польща, в міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська – Хребенне», «Шегині – Медика», «Краковець – Корчова» Львівської митниці, що призвело до систематичних порушень вимог статті 40 Митного кодексу України в частині пропуску на митну територію України товарів і транспортних засобів без проведення митного контролю, та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, та сприяло реалізації протиправних схем ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Статтею 5 Закону України “Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-ХІІ передбачено, що державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов’язки, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про державну службу” посадові особи Львівської митниці, як державні службовці, приймали Присягу державних службовців, відповідно до якої зобов’язувалися суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

В особистих поясненнях посадових осіб Львівської митниці поважних причин вчинення зазначених порушень не наведено.

Ураховуючи результати, отримані у ході перевірки, характер правопорушень, обставини, за яких вони були вчинені, попередню поведінку осіб, їх ставлення до служби і стаж роботи в митних органах, керуючись вимогами п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, статями 21, 22, пп. 2, 4, 6 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України “Про державну службу” припинити 25.11.2010 перебування на державній службі в митних органах України:

Адамської Іоліти Петрівни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Балича Івана Михайловича, начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Борейка Мирона Михайловича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Бориса Володимира Івановича, головного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Бучинської Олени Борисівни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Височанського Василя Івановича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Войтович Ярослави Михайлівни, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Ворожбита Назара Степановича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Греділя Ігоря Івановича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Дигун Олени Григорівни, головного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Діденка Георгія Генадійовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Довгуна Сергія Тарасовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Дмитришин Ірини Михайлівни, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Залітача Андрія Івановича, провідного інспектора оперативного відділу СБК та ПМП Львівської митниці;

Зденянчина Олександра Володимировича, головного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Зіньківа Ярослава Зіновійовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Каралюса Любомира Маріановича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Казака Павла Васильовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Кисельова Олега Євгеновича, заступника начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Ковалика Артура Михайловича, інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Коваля Андрія Ярославовича, начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Коваля Сергія Володимировича, начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Ковтишного Олега Ілліча, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Коростиля Сергія Євгеновича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Кривейко Оксани Степанівни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Криничної Галини Михайлівни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Кузя Володимира Івановича, головного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Кутири Андрія Петровича, інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Мартинюка Владислава Олександровича, головного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Маслія Олександра Богдановича, начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Матиса Романа Степановича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Мельникович Віри Ярославівни, інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Мойка Олександра Сергійовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Мурашової Марії Степанівни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Недоступ Наталії Леонідівни, інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Нуцьковської Лілії Йосифівни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Огорілка Миколи Івановича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Олійника Олега Віталійовича, начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівсьої митниці;

Парасківи Любомира Степановича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Пасічної Зеновії Миколаївни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Перогана Ігоря Івановича, головного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Петрівського Романа Івановича, інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Пугача Віталія Вячеславовича, інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Радюка Любомира Григоровича, головного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Сідельника Назарія Михайловича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Ткачук Олени Валеріївни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Уніят Людмили Йосипівни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Хоми Ірини Юріївни, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Хухри Юрія Антоновича, заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Червінка Юрія Євгеновича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Чомка Богдана Михайловича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Шишкевича Олександра Олеговича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Яремка Олександра Михайловича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Ярини Сергія Валерійовича, начальника відділу митного оформлення

№ 2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Ясеницького Олега Ігоровича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

За неналежне виконання службових обов’язків, керуючись ст. 21, 22,

п. 4 ст. 23 Дисциплінарного Статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, понизити в спеціальному званні на один ступінь:

Блискуна Ярослава Ігоровича, головного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Бонка Ігоря Михайловича, головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Волковського Ігоря Володимировича, старшого інспектора сектора аналітично-пошукової роботи оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

Ворожбита Степана Васильовича, провідного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

Добоша Олександра Ярославовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Конопаду Юрія Ярославовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Кузнєцова Андрія Львовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Левківа Володимира Богдановича, провідного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

Мороза Валерія Дмитровича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Пасічника Юрія Богдановича, інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Приходька Юрія Борисовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Тормишова Артура Володимировича, провідного інспектора сектора аналітично-пошукової роботи оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

Труха Остапа Ігоровича, головного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

Яцишина Романа Павловича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

За неналежне виконання службових обов’язків, керуючись статтями

21, 22, п. 5 ст. 23 Дисциплінарного Статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, попередити про неповну службову відповідність:

Гаврика Андрія Онуфрійовича, заступника начальника митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці.

Шмакова Олександра Олександровича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

За порушення вимог ст. 10 Закону України «Про державну службу», щодо сумлінного виконання державним службовцем своїх службових обов’язків, керуючись вимогами статті 14 Закону України «Про державну службу», попередити про неповну службову відповідність Шеремету Олесю Юріївну, інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, керуючись статтями 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного Статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

Бушунову Олександру Петровичу, головному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

Габі Назарію Петровичу, провідному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

Копистинському Михайлу Степановичу, заступнику начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Куценко Марії Ярославівні, старшому інспектору відділу митного оформлення №1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Кущу Дмитру Сергійовичу, інспектору відділу митного оформлення №2 митного поста «Краковець» Львівської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

Літовченку Василю Богдановичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Ликову Євгену Олександровичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №2 митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Мазуру Леоніду Леонідовичу, головному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

Матвіюку Юрію Петровичу, начальнику відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Огородніку Олександру Олександровичу, начальнику митного поста «Краковець» Львівської митниці;

Петренку Віталію Михайловичу, начальнику митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Підгайному Віктору Ростиславовичу, начальнику митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці;

Стецисі Роману Івановичу, провідному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці;

Фолюш Наталії Михайлівні, старшому інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Цапіву Андрію Миколайовичу, заступнику начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

Вказати заступнику начальника митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці Курилу Сергію Андрійовичу на незадовільну організацію роботи підпорядкованого підрозділу, вжити заходів щодо невідкладного усунення виявлених порушень і недоліків в роботі СБК та ПМП Львівської митниці.

Начальнику Львівської митниці Микитюку Р.В.:

.1Ознайомити працівників, зазначених в наказі, з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

.2Вжити заходів щодо невідкладного усунення виявлених порушень, за результатами перевірки організувати та провести з особовим складом загально-профілактичні заходи, спрямовані на попередження та усунення причин і умов, що сприяли порушенням з боку працівників митниці.

.3Надати пропозиції щодо переведення працівників Львівській митниці яких, відповідно до цього наказу притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді пониження у спеціальному званні на один ступінь, для проходження служби до інших митних органів на посади, не пов’язані з митним оформленням.

.4Про вжиті заходи інформувати Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції у тижневий термін.

Підстави: акт перевірки, пояснення працівників.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Касьян В.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

24.11.10 № 2190-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

24.11.10 № 2190-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269, яким визначені завдання із вивчення стану здійснення митної справи в митних органах, виконання посадовими особами митної служби завдань, поставлених керівництвом Державної митної служби України, комісією № 6 під головуванням заступника Голови Держмитслужби Дериволкова С.Д. 11.11.2010 були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Київської обласної митниці з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу “Обличчям до людей”.

За результатами проведених вищевказаною комісією заходів були встановлені факти порушення посадовими особами відділу митного оформлення № 3 та відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської обласної митниці вимог нормативно-правових актів, дія яких спрямована на забезпечення основних завдань, що покладені на митні органи, а саме:

- Митного кодексу України (із змінами);

- Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766 (із змінами);

- Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719 (із змінами);

- наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”;

- наказу Держмитслужби від 19.10.2010 № 1242 “Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів”.

Так, головним інспектором відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці Герасименком О.С. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1 і 2.23 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці, що призвело до порушення ним вимог пункту 1 наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією” в частині дотримання встановлених часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за ВМД № 125000014/2010/210716 (митні процедури тривали з 01.11.2010 до 04.11.2010), а також вимог частини другої статті 90 Митного кодексу України та пункту 5.4 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719 (із змінами) в частині заборони внесення змін до вантажної митної декларації після прийняття її до оформлення.

Крім того, відповідно до наказу Київської обласної митниці від 08.10.2010 № 636 Герасименко О.С. був відповідальним за адміністрування, налагодження, поновлення та супроводження програмно-інформаційного комплексу “Інспектор-2006”, однак у ході перевірки встановлено, що ним не було вжито достатніх заходів для забезпечення відображення інформації про етапи проходження митного контролю за ВМД з програмно-інформаційного комплексу “Інспектор-2006” на відповідному моніторі, що унеможливило доступ суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до необхідної інформації.

Головним інспектором відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці Поповичем О.В. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктом 2.1 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці, що призвело до порушення ним вимог пункту 1 наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією” в частині дотримання встановлених часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за ВМД № 125000014/2010/210713 (митні процедури здійснювались з 01.11.2010 до 04.11.2010) та за ВМД № 125000014/2010/204008 (митні процедури тривали з 05.11.2010 до 08.11.2010).

Головним інспектором сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської обласної митниці Ващенком О.В. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1 і 2.4 посадової інструкції головного інспектора сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської обласної митниці, що призвело до порушення ним вимог пункту 1.2 наказу Держмитслужби від 19.10.2010 № 1242 “Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів” в частині зазначення в графі 33 рішення про визначення митної вартості товарів послідовності застосування методів визначення митної вартості та причин, через які не був застосований кожний з методів, що передує методу, обраному митним органом (рішення про визначення митної вартості товарів № 125000006/2010/211488/1 і № 125000006/2010/211475/1).

Крім того, Ващенком О.В. було порушено вимоги пункту 11 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766, в частині зазначення в декларації митної вартості конкретного переліку додаткових документів, що додатково необхідно надати декларанту для підтвердження митної вартості товарів (ДМВ № 125000014/2010/210732).

Наявність вищевказаних порушень службової дисципліни в роботі відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці, а також незабезпечення належної організації роботи даного підрозділу стало можливим внаслідок неналежного виконання службових обов’язків з боку Кляна Ф.Г., виконуючого обов’язки начальника відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці, що виявилось у неналежному виконанні ним пунктів 2.1, 2.18 і 2.22 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці.

Крім того, Кляном Ф.Г. в порушення вимог пункту 4 наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією” систематично приймались рішення про делегування посадовим особам, які безпосередньо здійснювали митні процедури за ВМД, функцій із внесення за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відповідної відмітки до електронної копії ВМД у разі перевищення строків, зазначених у пунктах 1 - 3 вищевказаного наказу, що вказує на перевищення Кляном Ф.Г своїх повноважень.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Київської обласної митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

- Кляну Федору Геннадійовичу, виконуючому обов’язки начальника відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці;

- Герасименку Олександру Сергійовичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці;

- Поповичу Олегу Васильовичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

- Ващенку Олександру Володимировичу, головному інспектору сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської обласної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, пояснення працівників.

Начальнику Київської обласної митниці (Бойченко Т.Ю.):

.1Розглянути питання щодо доцільності перебування на займаній посаді Кляна Ф.Г., виконуючого обов’язки начальника відділу митного оформлення № 3 Київської обласної митниці.

.2Про результати виконання пункту 2.1 цього наказу повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

.3Ознайомити з цим наказом під підпис підлеглих посадових осіб, що вказані у пункті 1 даного наказу.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

24.11.10 № 2193-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

24.11.10 № 2193-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269 комісією № 3 під головуванням заступника Голови Держмитслужби України Георгієнка Г.В. були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Чернігівської митниці з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу „Обличчям до людей“.

Під час здійснення вищевказаної перевірки були встановлені факти неналежного виконання своїх службових обов’язків провідним інспектором сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 Чернігівської митниці Гогулею Ю.О. та провідним інспектором сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 Чернігівської митниці Половецьким С.А.

Так, комісією виявлені випадки безпідставного перевищення Гогулею Ю.О. часових нормативів митного оформлення товарів за ВМД від 26.10.2010 № 102000009/2010/014484 (03 год. 23 хв.) та Половецьким С.А. за ВМД від 25.10.2010 № 102000009/2010/023446 (04 год. 07 хв.) та від 26.10.2010 № 102000009/2010/023475 (04 год. 35 хв.).

Вищевикладене свідчить про недотримання зазначеними посадовими особами вимог, передбачених п. 1 наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”.

Згідно з пунктами 4.20 посадових інструкцій провідних інспекторів сектору митного оформлення № 1 та сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 Чернігівської митниці Гогулі Ю.О. та Половецького С.А. вказані особи несуть персональну відповідальність за порушення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів, передбачених наказом Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”.

Крім того, у ході здійснення перевірочних заходів, комісією також були виявлені дисциплінарні правопорушення, вчинені інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста „Чернігів-залізничний” Чернігівської митниці Ляхом С.О. та начальником відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернігівської митниці Кужиним М.І.

Так, 19.10.2010 під час здійснення митного контролю вагона № 3 потягу № 853 сполученням „Чернігів-Гомель”, між боковою панеллю вагона та сидінням виявлено згорток з речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, за першими ознаками схожою на марихуану, власником якої визнав себе пасажир цього вагона громадянин Республіки Білорусь Дубров В.В., разом з яким був громадянин Республіки Білорусь Пісанік С.В.

У той же день, на підставі постанови про проведення особистого огляду, підписаної начальником митного поста „Чернігів-залізничний” Чернігівської митниці Судорженком І.В., інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста „Чернігів-залізничний” Чернігівської митниці Ляхом С.О. було проведено особистий огляд громадянина Дуброва В.В., під час якого, як одного з понятих, до проведення особистого огляду зазначеного громадянина була залучена Журавльова Любов Миколаївна, тобто особа іншої статі, ніж громадянин Дубров В.В., про що свідчить її підпис у протоколі особистого огляду зазначеного громадянина.

Згідно з вимогами частини 4 статті 57 Митного кодексу України, особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, посадовою особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі.

Таким чином, Ляхом С.О., внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків, передбачених п.2.1, п.2.28 посадової інструкції інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 Чернігівської митниці, порушено вимоги частини 4 ст. 57 Митного кодексу України.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при УМВС України в Чернігівській області № 1585 (х) від 20.10.2010, вилучена речовина рослинного походження темно-зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом – каннабісом.

Під час підготовки проекту постанови про порушення кримінальної справи від 21.10.2010 № 2010/102/10 за ознаками злочину, передбаченого ст. 15 ч. 2, ст. 305 ч. 2 КК України, стосовно громадян Білорусі Дуброва В.В. та Пісаніка С.В. начальником відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернігівської митниці Кужиним М.І. не було вжито достатніх заходів контролю за діями підлеглих, внаслідок чого в описовій частині вказаної постанови про порушення кримінальної справи не було зазначено вичерпних відомостей, за наявності яких можна було б зробити висновок про причетність громадянина Білорусі Пісаніка С.В. до переміщення через митний кордон України особливо небезпечного наркотичного засобу – каннабісу.

Крім того, Кужиним М.І. не забезпечено у встановлені терміни підготовку відповіді на клопотання захисника громадян Дуброва В.В. та Пісаніка С.В. щодо звільнення цих осіб з ізолятора тимчасового тримання.

Зазначене стало можливим внаслідок неналежного виконання Кужиним М.І. своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.3 посадової інструкції начальника відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернігівської митниці, у зв’язку з чим не забезпечено виконання вимог статей 94, 129 КПК України в частині зазначення у постанові про порушення кримінальної справи даних, які б підтверджували кваліфікацію злочину саме за ч. 2 ст. 305 КК України, а також в частині дотримання строків розгляду клопотань захисника обвинуваченого та порядку відповіді на них.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пункту 1, 2, 5 статті 23 та статті 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження:

- Гогулі Юрію Олександровичу, провідному інспектору сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 Чернігівської митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

- Половецькому Сергію Андрійовичу, провідному інспектору сектору

митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 Чернігівської митниці;

- Ляху Сергію Олександровичу, інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чернігів-залізничний» Чернігівської митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 5 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, попередити про неповну службову відповідність:

- Кужина Миколу Івановича, начальника відділу дізнання у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернігівської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, подання Чернігівської митниці, пояснення працівників.

Керівнику Чернігівської митниці ознайомити працівників, які зазначені у п.1, п.2 та п.3, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Касьян В.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

25.11.10 № 2195-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

25.11.10 № 2195-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Службовою перевіркою, проведеною на виконання наказу Держмитслужби від 15.11.2010 № 1387, встановлено факти неналежного виконання керівництвом окремих митних органів та Академії митної служби України розпорядження Голови Служби від 27.09.2010 № 147/1-р "Щодо створення "Музею митних органів АМСУ" (далі – Розпорядження), що свідчить про порушення ними службової дисципліни.

Зокрема, посадовими особами Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Запорізької, Кіровоградської, Харківської обласної, Чернігівської, Рівненської, Хмельницької, Луганської, Південної, Сумської, Чопської, Ягодинської, Херсонської, Кримської та Енергетичної регіональної митниць не було вжито достатніх заходів щодо збору та передачі музейних експонатів до Академії митної служби України у визначений Розпорядженням термін.

Крім того, Гріхом С.В., проректором з науково-педагогічної, соціальної та виховної роботи Академії митної служби України, на якого були покладені обов’язки щодо створення в Академії митної служби України "Музею митних органів Академії митної служби України", не забезпечено виконання заходів передбачених у Розпорядженні, що вказує на неналежне виконання ним своїх службових обов’язків.

Таким чином, під час виконання Розпорядження окремими посадовими особами вказаних вище митних органів та Гріхом С.В. неналежно організовано роботу підлеглих їм посадових осіб, не забезпечено ефективне і своєчасне виконання покладених завдань, проявлений формалізм під час виконання службових обов’язків та незадовільний рівень виконавської дисципліни.

В особистих поясненнях Гріх С.В. не навів обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Вищевказане стало можливим внаслідок неналежного виконання Довгим І.М., завідуючим сектору контролю виконання доручень вищих органів влади та Голови Служби Управління справами Державної митної служби України своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1 і 2.2 "Посадової інструкції завідувача сектором контролю виконання доручень вищих органів влади та Голови Служби Управління справами", затвердженої 16.06.2005, що виявилось у незабезпеченні достатнього контролю за виконанням митними органами та Академією митної служби України розпоряджень керівництва Державної митної служби України.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV та відповідно до Положення про преміювання посадових осіб та працівників митної служби України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 13.03.2008 № 225,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, оголосити догану Гріху Сергію Володимировичу, проректору з науково-педагогічної, соціальної та виховної роботи Академії митної служби України.

Позбавити премії за листопад 2010 року:

- Афанасіаді Дмитра Миколайовича, начальника Запорізької митниці;

- Булюка Віталія Вікторовича, начальника Херсонської митниці;

- Григор'єва Володимира Анатолійовича, начальника Південної митниці;

- Завтура Дмитра Олексійовича, в.о. начальника Кіровоградської митниці;

- Лося Вадима Петровича, начальника Чопської митниці;

- Орлова Володимира Володимировича, в.о. начальника Сумської митниці;

- Севаст'янова Юрія Володимировича, начальника Луганської митниці;

- Соловкова Юрія Петровича, начальника Чернігівської митниці;

- Тимошенка Віктора Анатолійовича, начальника Вінницької митниці;

- Федькіна Андрія Віталійовича, начальника Івано-Франківської митниці;

- Харкавого Миколу Олександровича, начальника Хмельницької митниці;

- Ярмольського Сергія Івановича, начальника Рівненської митниці;

- Довгого Ігоря Миколайовича, завідувача сектору контролю виконання доручень вищих органів влади та Голови Служби Управління справами Держмитслужби.

Керівникам Ягодинської, Харківської обласної, Енергетичної регіональної та Кримської митниць вирішити питання щодо позбавлення премії за листопад 2010 року підлеглих працівників, а саме:

- Авдєєва Едуарда Євгеновича, першого заступника начальника Ягодинської митниці;

- Мірзу Олександра Володимировича, першого заступника начальника Харківської обласної митниці;

- Мосійчука Миколу Петровича, першого заступника начальника Житомирської митниці;

- Грузинцеву Ганну Сергіївну, заступника начальника Енергетичної регіональної митниці;

- Сіткова Кирила Анатолійовича, заступника начальника Кримської митниці – начальника митного поста "Феодосія".

В.о. ректора Академії митної служби України (Сороці Л.С.) ознайомити Гріха С.В. з цим наказом під підпис.

Директору Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренку К.В.) забезпечити доведення цього наказу до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Георгієнка Г.В.

Підстави: акт службової перевірки від 18.11.2010, пояснення Гріха С.В., Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

25.11.10 № 1425 Про преміювання посадових осіб та працівників митної служби за результатами роботи у жовтні 2010 року

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

25.11.10 № 1425

Про преміювання посадових осіб та працівників митної служби за результатами роботи у жовтні 2010 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.06 № 767 “Про умови оплати праці посадових осіб та працівників митної служби”, Положення про преміювання посадових осіб та працівників митної служби України, затвердженого наказом Держмитслужби від 13.03.08 № 225, та враховуючи результати роботи митної служби у жовтні 2010 року,

Н А К А З У Ю:

Преміювати керівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій за результатами роботи у жовтні 2010 року в межах коштів, передбачених на преміювання в кошторисі митного органу, спеціалізованої митної установи, організації та економії коштів на оплату праці з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

За невиконання доведених Держмитслужбою показників сум очікуваних надходжень податків і зборів в повному обсязі у жовтні 2010 року зменшити розмір премії:

на 50 %:

- начальнику Енергетичної регіональної митниці Черкасському Р.А.;

- в.о. начальника Черкаської митниці Ємельяновій Н.А.;

- начальнику Запорізької митниці Афанасіаді Д.М.;

- начальнику Луганської митниці Сєваст’янову Ю.В.;

- начальнику Миколаївської митниці Полякову А.А.;

- т.в.о. начальника Кіровоградської митниці Поліщуку О.В.

на 30 % :

- начальнику Херсонської митниці Булюку В.В.;

- начальнику Дніпропетровської митниці Сухіній М.А.;

- начальнику Житомирської митниці Тимошенку М.М.;

- начальнику Київської обласної митниці Бойченко Т.Ю.;

- начальнику Хмельницької митниці Харкавому М.О.;

- начальнику Ягодинської митниці Федику Г.П.;

- начальнику Вінницької митниці Тимошенку В.А.;

- начальнику Харківської обласної митниці Іванову С.В.;

- т.в.о. начальника Полтавської митниці Леончікову І.В.

на 10%:

- начальнику Львівської митниці Микитюку Р.В.;

- начальнику Чернівецької обласної митниці Вдовиченку О.А.

За низький рівень показників по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил зменшити розмір премії на 50 %:

- начальнику Східної митниці Романчиковій Є.Г.;

- начальнику Чопської митниці Лосю В.П.;

- в.о. начальника Сумської митниці Орлову В.В.

За низький рівень контролю за напрямом визначення митної вартості та класифікаційної роботи зменшити розмір премії на 20 %:

- начальнику Київської регіональної митниці Романенку Г.В.;

- начальнику Рівненської митниці Ярмольському С.І.

Начальникам митних органів, що не виконали доведених Держмитслужбою показників сум очікуваних надходжень податків і зборів в повному обсязі у жовтні 2010 року, зменшити розмір премії за результати роботи посадовим особам, які не вжили достатніх заходів для виконання планових показників.

Начальникам митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій здійснити преміювання посадових осіб та працівників за рахунок і в межах затвердженого фонду оплати праці та з урахуванням пропозицій уповноважених осіб щодо збільшення або зменшення розміру премії окремим посадовим особам.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

30.11.10 № 2216-к Про оголошення зауваження Легкодух Н.М.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

30.11.10 № 2216-к

Про оголошення зауваження Легкодух Н.М.

Сумською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до відповідальності в.о. начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Сумської митниці Легкодух Наталії Миколаївни.

У поданні зазначається, що за результатами заслуховування посадових осіб Сумської митниці, проведеного 11 вересня 2010 року, відповідно до наказу Держмитслужби України від 25.08.2010 № 950 «Про проведення заслуховування посадових осіб керівного складу митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій», прийняті Комісією № 1 рішення (далі – Рішення) були доведені керівнику митниці листом Держмитслужби від 15.09.10 № 11/3-10.13/9965-ЕП.

Серед інших заходів, виконання яких необхідно було забезпечити, пунктом 8 Рішень було визначено розглянути питання про доцільність перебування начальника відділу організаційного та документального забезпечення Сумської митниці Коваля О.М. на займаній посаді та про вжиті заходи доповісти керівництву Держмитслужби України в тижневий термін.

Відповідно до резолюції керівника Сумської митниці, Легкодух Н.М. була визначена головним виконавцем зазначеного листа та повинна була організувати на належному рівні його виконання.

На виконання вимог зазначеного вище листа Держмитслужби наказом Сумської митниці від 20.09.2010 № 340-к Коваля О.М. переведено на посаду заступника начальника відділу організаційного та документального забезпечення Сумської митниці. Однак, Легкодух Н.М. не забезпечено доведення зазначеної інформації до Держмитслужби України у визначений термін.

Дана інформація була доведена листом Сумської митниці від 11.10.2010 № 15/5383-ЕП.

Таким чином, Легкодух Н.М. порушено п.6.1.3 Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 № 747 (із змінами), що вказує на неналежне виконання нею своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.1 та п. 2.52 посадової інструкції начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Сумської митниці, в частині забезпечення виконання покладених на відділ завдань.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Легкодух Н.М. обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навела.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пункту 1 статті 23 та статті 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, Легкодух Наталії Миколаївні, в.о. начальника відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Сумської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, подання Сумської митниці від 09.11.2010 № 15/6289, пояснення Легкодух Н.М.

В.о. начальника Сумської митниці Орлову В.В. ознайомити Легкодух Н.М. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

 

 

Вверх