Накази Державної митної служби України грудень 2010

 Orders of the State Customs Service of Ukraine in December 2010

02.12.10 № 2246-к По особовому складу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

02.12.10 № 2246-к

По особовому складу

Співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області 19.11.2010 у приміщенні відділу митного оформлення № 1 Дніпропетровської митниці проведені оперативно-процесуальні заходи. Під час цих заходів зафіксовано факт передачі за грошову винагороду інспектором відділу митного оформлення № 1 Дніпропетровської митниці Бурдюком В.Г. відомостей баз даних ЄАІС Держмитслужби стороннім особам.

Статтею 5 Закону України “Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-ХІІ передбачено, що державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов’язки, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Такі дії Бурдюга В.Г. свідчать про невиконання ним основних обов’язків державних службовців.

Згідно з вимогами Закону України «Про державну службу»

Бурдюг В.Г. приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов'язки.

Таким чином, Бурдюгом В.Г. порушено Присягу державних службовців.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 03.12.2010 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Бурдюга Віталія Григоровича, інспектора відділу митного оформлення № 1 Дніпропетровської митниці.

Начальнику Дніпропетровської митниці Сухіній М.А. ознайомити Бурдюга В.Г. з наказом під підпис, видати відповідний наказ.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

02.12.10 № 2247-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

02.12.10 № 2247-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

У заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С.Д. 08.11.2010 відбулась нарада в режимі відомчої телефонної конференції з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

На нараді було відзначено незадовільний стан роботи в ряді митних органів у напрямку протидії митним правопорушенням та боротьби з контрабандою протягом поточного року.

Зокрема, керівництвом Держмитслужби було звернуто увагу на низькі показники роботи у 2010 році в напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил на митному посту «Запоріжжя-Аеропорт» Запорізької митниці. При цьому, особовому складу митного поста постійно доводились орієнтування щодо порушників митного законодавства, але предмети контрабанди не було виявлено.

Таким чином, начальником митного поста «Запоріжжя-Аеропорт» Шаляпіним К.П. не забезпечено ефективне виконання завдань, що поставлені перед митним постом, та організацію роботи підпорядкованого підрозділу, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.18, 2.35, 2.37, 2.39 посадової інструкції начальника митного поста «Запоріжжя-Аеропорт» Запорізької митниці, затвердженої начальником митниці 05.04.2009.

Також встановлено, що посадові особи митного поста «Червона Могила» Луганської митниці не проводять належним чином пошуково-аналітичну роботу у напрямку виявлення предметів контрабанди та порушення митних правил.

Вищезазначене свідчить, що начальником митного поста «Червона Могила» Карташовим О.І. не забезпечено належну організацію роботи митного поста із запобігання контрабанді та порушенням митних правил, дотримання підлеглими посадовими особами вимог законодавства та нормативно-правових актів Держмитслужби України, що визначають порядок організації оперативних заходів щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил.

Вказані недоліки стали можливими внаслідок неналежного виконання Карташовим О.І. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.2, 2.4, 2.10, 2.20 посадової інструкції начальника митного поста «Червона Могила» Луганської митниці, затвердженої начальником митниці 30.05.2008.

Незадовільний стан роботи в Луганській митниці по запобіганню та протидії порушенням митних правил, профілактики митних правопорушень на митних постах, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, які, згідно з Розподілом обов’язків між начальником Луганської митниці і заступниками начальника Луганської митниці, безпосередньо курирує заступник начальника митниці Ралік С.К., свідчить про неналежне виконання останнім службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.2, 2.12, 2.15 посадової інструкції заступника начальника Луганської митниці, затвердженої начальником митниці 01.09.2009.

В особистих поясненнях Ралік С.К., Карташов О.І. та Шаляпін К.П. не наводять поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п.п. 1, 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Раліку Сергію Казимировичу, заступнику начальника Луганської митниці, оголосити зауваження.

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

- Шаляпіну Костянтину Павловичу, начальнику митного поста «Запоріжжя-Аеропорт» Запорізької митниці;

- Карташову Олександру Івановичу, начальнику митного поста «Червона Могила» Луганської митниці.

Підстави: протокол № 79/4 наради у заступника Голови Служби Дериволкова С.Д. від 08.11.2010, доповідна записка заступника Голови Служби Дериволкова С.Д., подання Запорізької митниці від 15.11.2010 № 07-01-15-18/6944, подання Луганської митниці від 15.11.2010 № 1-10/10267 та від 17.11.2010 № 1-10/10367, пояснення Шаляпіна К.П., Карташова О.І. від 09.11.2010, Раліка С.К. від 17.11.2010.

Керівникам Запорізької та Луганської митниць ознайомити вищевказаних посадових осіб з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

03.12.10 № 2265-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

03.12.10 № 2265-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269 “Про вивчення стану здійснення митної справи в митних органах, виконання посадовими особами митної служби завдань, поставлених Президентом України та керівництвом Державної митної служби України”, комісією № 2 під головуванням заступника Голови Держмитслужби Бондаря В.В. у період з 06.11.2010 до 10.11.2010 були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Львівської митниці з виконання завдань, які стосуються подальшої концепції реформування митної служби України за принципом “Обличчям до людей”, удосконалення та спрощення митних процедур.

За результатами проведених вищевказаною комісією заходів були встановлені факти порушення посадовими особами митних постів “Мостиська” та “Рава-Руська”, відділів митного оформлення № 1 і № 6, відділу контролю митної вартості та класифікації товарів, відділу контролю за переміщенням товарів, господарсько-експлуатаційного відділу, відділу адміністрування митних платежів, відділу інформаційної роботи та митної статистики вимог нормативно-правових актів, дія яких спрямована на забезпечення основних завдань, що покладені на митні органи, та розпоряджень керівництва Держмитслужби.

Так, начальником відділу митного оформлення № 6 Львівської митниці Лозинським Я.О. не було вжито заходів з метою отримання доступу до баз даних ПІК “Інспектор-2006” для внесення інформації, передбаченої пунктом 4 наказу Держмитслужби від 31.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”, що не дозволило йому здійснювати належний контроль за роботою підпорядкованого особового складу.

Таким чином, Лозинським Я.О. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.4 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 6 Львівської митниці.

Інспектором відділу митного оформлення № 1 Луцишиним Р.І. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктом 2.2 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 1 Львівської митниці, що призвело до порушення ним вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією” в частині дотримання встановлених часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за ВМД № 209000009/2010/030399 (митні процедури тривали з 14.11.2010 до 15.11.2010).

Головним інспектором сектору митного оформлення відділу адміністрування митних платежів Бойцуном А.С. та старшим інспектором цього ж сектору Дубравською В.Й. допущені порушення вимог пункту 29 розділу 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, що полягало в порушенні процедури передачі запиту в спеціалізовані підрозділи митниці у випадках, передбачених пунктом 1 розпорядження начальника Львівської митниці від 05.02.2010 № 31-р.

Вищевикладене свідчить про неналежне виконання службових обов’язків Бойцуном А.С. та Дубравською В.Й., передбачених пунктом 2.2 посадових інструкцій головного та старшого інспекторів сектору митного оформлення відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці.

Комісією було встановлено низький рівень професійних знань, невжиття заходів з боку окремих посадових осіб митниці щодо підвищення професійного рівня для забезпечення належного виконання своїх службових обов’язків.

Так, у ході здійснення опитування особового складу митного поста “Рава-Руська” та відділу митного оформлення № 1 комісією були виявлені факти незнання старшими інспекторами відділу митного оформлення № 3 митного поста “Рава-Руська” Хитра І.М. та Стороженком І.О., головним інспектором відділу митного оформлення № 1 Штельмахом І.В. та інспектором цього ж відділу Гудимою А.О. основних вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України з питань митної справи, які регулюють повсякденну службову діяльність посадових осіб митної служби України.

Таким чином, Хитра І.М. та Стороженком І.О. не було забезпечено належне виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктом 2.27 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста “Рава-Руська”; Штельмахом І.В. не було забезпечено належне виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.16, 2.29, 2.41 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 1; Гудимою А.О. не було забезпечено належне виконання своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.16, 2.24, 2.34 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 1.

При перевірці роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів щодо здійснення митної справи 09.11.2010 було виявлено ряд недоліків в роботі окремих працівників відділу, а саме - головного інспектора сектору контролю за правильністю визначення митної вартості Махника О.М. та головного інспектора цього ж сектору Худьо В.В. Так, зокрема, під час проведення аналізу заповнення графи 33 Рішення про визначення митної вартості товарів було з’ясовано, що у рішенні, винесеному Махником О.М., невірно оформлено твердий примірник ДМВ, а в рішенні, винесеному Худьо В.В., при застосуванні 6 методу визначення митної вартості не конкретизовано джерело інформації. Також в деяких рішеннях у графі 33 недостатньо відображено послідовність обрання методу визначення митної вартості та причини неможливості застосування попередніх методів.

Таким чином, неналежне виконання Махником О.М. та Худьо В.В. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.2, 2.3, 2.4 посадової інструкції головного інспектора сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Львівської митниці, призвело до порушення ними вимог наказу Держмитслужби від 19.10.2010 № 1242 “Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів”.

Крім того, провідним інспектором оперативного сектору № 3 відділу контролю за переміщенням товарів Білинським Р.І. допущено порушення вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку Львівської митниці, що виявилось у відсутності останнього на робочому місці. Відповідно до пункту 4.4 посадової інструкції провідного інспектора оперативного сектору № 3 відділу контролю за переміщенням товарів Львівської митниці Білинський Р.І. несе дисциплінарну відповідальність за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.

Начальником оперативного сектору № 3 відділу контролю за переміщенням товарів Лабою М.І. не забезпечено додержання підпорядкованими посадовими особами Правил внутрішнього трудового розпорядку Львівської митниці та контроль за станом трудової дисципліни особового складу підрозділу, що свідчить про неналежне виконання ним службових обов’язків, передбачених пунктом 2.5 посадової інструкції начальника оперативного сектору № 3 відділу контролю за переміщенням товарів Львівської митниці.

Провідним інспектором сектору інформаційної роботи та митної статистики (“Мостиська”) відділу інформаційної роботи та митної статистики Львівської митниці Вертилецьким В.Г. надано неповну інформацію комісії Держмитслужби України про проведену ним роботу 07.11.2010, що свідчить про неналежне виконання ним службових обов’язків, передбачених пунктом 2.9 посадової інструкції провідного інспектора сектору інформаційної роботи та митної статистики (“Мостиська”) відділу інформаційної роботи та митної статистики Львівської митниці.

Начальником сектору інформаційної роботи та митної статистики (“Мостиська”) відділу інформаційної роботи та митної статистики Львівської митниці Деревянським В.М. неналежно організовано роботу сектору та не здійснювався контроль за завантаженістю особового складу, підвищенням кваліфікації співробітників, що свідчить про неналежне виконання ним службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.2, 2.3 посадової інструкції начальника сектору інформаційної роботи та митної статистики (“Мостиська”) відділу інформаційної роботи та митної статистики Львівської митниці.

При проведенні комісією заходів щодо перевірки ефективності роботи на митному посту “Мостиська” було встановлено порушення старшим інспектором відділу митного оформлення № 4 митного поста “Мостиська” Семушиним С.Р. та інспектором цього ж відділу Малетичем П.М. вимог пункту 3.1.1.14 Технологічної схеми пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення “Шегині”, затвердженої наказом Львівської митниці та Мостиського прикордонного загону від 08.02.2010 № 60/69, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Львівській області 23.02.2010 за № 5/1395.

Таким чином, Семушиним С.Р. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.24 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста “Мостиська” Львівської митниці; Малетичем П.М. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.2, 2.4, 2.22 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста “Мостиська” Львівської митниці.

Виявлені недоліки свідчать про неналежну організацію роботи підрозділу та недостатній контроль за діями підлеглих з боку заступника начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста “Мостиська” Балабанського М.Б., яким неналежно виконано службові обов’язки, визначені пунктами 2.2, 2.13, 2.14 посадової інструкції заступника начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста “Мостиська” Львівської митниці.

Під час тимчасового виконання службових обов’язків начальника відділу митного оформлення № 7 митного поста “Мостиська” Паславським І.М. не забезпечено контроль за митним оформленням товарів, які надходять в магазин безмитної торгівлі УНСП “Львів-Трейдінг” (випускаються з магазину безмитної торгівлі), та не надано начальнику митного поста необхідної інформації щодо стану здійснення митного контролю та митного оформлення в цьому напрямку роботи (магазин безмитної торгівлі) та його результатів, що свідчить про неналежне виконання ним службових обов’язків, передбачених пунктами 2.9, 2.24 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 7 митного поста “Мостиська” Львівської митниці.

Вищевказані порушення службової дисципліни з боку посадових осіб митного поста “Мостиська” стали можливими внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків начальником митного поста Петренком В.М., передбачених пунктами 2.1, 2.15-2.18, 2.27, 2.29, 2.30, 2.33 посадової інструкції начальника митного поста “Мостиська” Львівської митниці.

Також під час перевірки було встановлено, що робочі приміщення диспетчера вантажної дільниці пункту пропуску перебували у неналежному санітарно-технічному стані.

Таким чином, старшим інспектором сектору експлуатації митних об’єктів господарсько-експлуатаційного відділу Львівської митниці Кухаречком М.М., який відповідає за належну експлуатацію митного поста “Мостиська”, неналежно виконано службові обов’язки, передбачені пунктом 2.1.5 посадової інструкції старшого інспектора сектору експлуатації митних об’єктів господарсько-експлуатаційного відділу Львівської митниці.

За результатами проведеної роботи членами комісії було виявлено ряд недоліків в організації роботи митного поста “Рава-Руська”.

Так, з причини відсутності додаткових робочих місць інспекторського складу на ділянці митного контролю вантажних транспортних засобів наявні непоодинокі випадки порушення посадовими особами митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією”. Такий стан справ призводить до накопичення вантажних транспортних засобів та виникнення черг.

Окрім цього, за результатами проведення вищевказаною комісією перевірочних заходів було встановлено низький рівень професійних знань особовим складом митного поста “Рава-Руська”, що в окремих випадках призвело до порушення вимог нормативно-правових актів та розпоряджень керівництва Держмитслужби, дія яких спрямована на забезпечення основних завдань, що покладені на митні органи.

Також комісією виявлено невідповідність окремих приміщень митного поста санітарним нормам, що свідчить про неналежне виконання своїх службових обов’язків головним інспектором сектору капітального будівництва господарсько-експлуатаційного відділу Кожушком В.М., визначених пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.10 посадової інструкції головного інспектора сектору капітального будівництва господарсько-експлуатаційного відділу Львівської митниці, який відповідає за належну експлуатацію митного поста “Рава-Руська”.

Виявлені недоліки стали можливими внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків заступниками начальника митного поста “Рава-Руська” Вінтоником В.Г. та Гавриком А.О., передбачених пунктами 2.1, 2.3, 2.8, 2.9, 2.24, 2.28, 2.29 посадової інструкції заступника начальника митного поста “Рава-Руська”, та начальником митного поста “Рава-Руська” Підгайним В.Р., передбачених пунктами 2.1, 2.13, 2.14, 2.20, 2.24, 2.27 посадової інструкції начальника митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці.

Зазначені вище посадові особи Львівської митниці у своїх поясненнях поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наводять.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, 34, пунктами 1 і 2 статті 23, пунктом 1 статті 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

- Семушину Сергію Рафаіловичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 4 митного поста “Мостиська” Львівської митниці;

- Малетичу Петру Миколайовичу, інспектору відділу митного оформлення № 4 митного поста “Мостиська” Львівської митниці;

- Балабанському Миколі Богдановичу, заступнику начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста “Мостиська” Львівської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Кухаречку Михайлу Мечиславовичу, старшому інспектору сектору експлуатації митних об’єктів господарсько-експлуатаційного відділу Львівської митниці;

- Вінтонику Василю Георгійовичу, заступнику начальника митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці;

- Гаврику Андрію Онуфрійовичу, заступнику начальника митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці;

- Хитра Івану Михайловичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Стороженку Ігорю Олександровичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці;

- Кожушку Василю Михайловичу, головному інспектору сектору капітального будівництва господарсько-експлуатаційного відділу Львівської митниці;

- Худьо Володимиру Володимировичу, головному інспектору сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Львівської митниці;

- Махнику Олександру Михайловичу, головному інспектору сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Львівської митниці;

- Штельмаху Ігорю Володимировичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 1 Львівської митниці;

- Гудимі Андрію Олександровичу, інспектору відділу митного оформлення № 1 Львівської митниці;

- Лозинському Ярославу Орестовичу, начальнику відділу митного оформлення № 6 Львівської митниці;

- Бойцуну Андрію Степановичу, головному інспектору сектору митного оформлення відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці;

- Паславському Ігорю Миколайовичу, старшому інспектору митного поста “Броди” Львівської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Білинському Роману Ігоровичу, провідному інспектору оперативного сектору № 3 відділу контролю за переміщенням товарів Львівської митниці;

- Вертилецькому Володимиру Григоровичу, провідному інспектору сектору інформаційної роботи та митної статистики (“Мостиська”) відділу інформаційної роботи та митної статистики Львівської митниці;

- Петренку Віталію Михайловичу, начальнику митного поста “Мостиська” Львівської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

- Підгайному Віктору Ростиславовичу, начальнику митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити зауваження:

- Лабі Мирону Івановичу, начальнику оперативного сектору № 3 відділу контролю за переміщенням товарів Львівської митниці;

- Деревянському Володимиру Миколайовичу, начальнику сектору інформаційної роботи та митної статистики (“Мостиська”) відділу інформаційної роботи та митної статистики Львівської митниці;

- Луцишину Руслану Івановичу, інспектору відділу митного оформлення № 1 Львівської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, Акти службових перевірок від 08.11.2010 та 10.11.2010, пояснення працівників.

Начальнику Львівської митниці Микитюку Р.В.:

.1Ознайомити підлеглих посадових осіб, що притягнуті до дисциплінарної відповідальності, з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

.2Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності старшого інспектора сектору митного оформлення відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці Дубравської В.Й. вирішити після закінчення терміну її тимчасової непрацездатності і надання письмових пояснень.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

13.12.10 № 2295-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.12.10 № 2295-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269, яким визначені завдання з вивчення стану здійснення митної справи в митних органах, виконання посадовими особами завдань, поставлених керівництвом Держмитслужби, комісією під головуванням заступника Голови Держмитслужби Бондаря В.В. проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Ягодинської митниці з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу “Обличчям до людей”.

У ході проведення вищевказаних заходів комісією встановлені факти порушення старшим інспектором сектору митного оформлення № 1 митного поста “Луцьк” Ягодинської митниці Павловським В.Й. вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та митного оформлення товарів за вантажною митною декларацією”, що виявилось у перевищенні часових нормативів митного контролю та митного оформлення товарів за вантажними митними деклараціями №№ 205070001/2010/000669, 205070001/2010/000671, 205070001/2010/000672, 205070001/2010/000773, 205070001/2010/000709.

Вищезазначене стало можливим внаслідок неналежного виконання Павловським В.Й. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.10 і 2.28 посадової інструкції старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста “Луцьк” Ягодинської митниці, в частині неухильного дотримання порядку та правил, встановлених нормативними документами, що відносяться до митного контролю та митного оформлення, а також виконання вимог нормативно-правових актів.

Також встановлено, що внаслідок неналежного виконання начальником митного поста “Ягодин” Ягодинської митниці Харченком В.Г. своїх службових обов’язків, передбачених пунктом 2.1 посадової інструкції начальника митного поста “Ягодин” Ягодинської митниці, у вищевказаному підрозділі не було забезпечено виконання Декларації про застосування митними адміністраціями України та Республіки Польща “Системи раннього попередження про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-польському кордоні” від 01.06.2010, а також затвердженої Головою Держмитслужби системи попереднього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-польському сухопутному кордоні та розпорядження начальника Ягодинської митниці № 2/117-р від 06.08.2010, що призвело до невжиття заходів для усунення обставин, які впливають на пропускну спроможність МАПП “Ягодин”.

Крім цього, комісією були встановлені порушення вимог п.12.2 Правил етики поведінки посадових осіб митної служби України, затверджених наказом Держмитслужби від 16.11.2009 № 1097, з боку заступника начальника митного поста “Устилуг” Ягодинської митниці Короля Є.А. та інспектора сектору митного оформлення № 2 митного поста “Дольськ” Ягодинської митниці Галімука О.П., які під час виконання своїх службових обов’язків мали неохайний вигляд.

Вказане вище стало наслідком неналежного виконання Королем Є.А. і Галімуком О.П. своїх службових обов’язків, визначених пунктом 2.2 посадової інструкції заступника начальника митного поста “Устилуг” Ягодинської митниці та пунктів 2.40 і 2.42 посадової інструкції інспектора сектору митного оформлення № 2 митного поста “Дольськ” Ягодинської митниці відповідно.

У ході здійснення опитування особового складу Ягодинської митниці на предмет знання основних вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України з питань митної справи, зокрема положень Митного кодексу України, старшим інспектором сектору митного оформлення № 2 митного поста “Дольськ” Ягодинської митниці Зубком С.С. було показано незадовільні результати, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених пунктом 2.41 посадової інструкції старшого інспектора сектору митного оформлення № 2 митного поста “Дольськ” Ягодинської митниці.

Зазначені вище порушення службової дисципліни з боку Галімука О.П. і Зубка С.С. стали можливими внаслідок нездійснення головним інспектором сектору митного оформлення № 1 митного поста “Дольськ” Ягодинської митниці Трушем В.М. (під час тимчасового виконання ним обов’язків начальника сектору митного оформлення № 2 митного поста “Дольськ” Ягодинської митниці) достатнього контролю за виконанням підлеглими посадовими особами службових обов’язків, що вказують на неналежне виконання Трушем В.М. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.7, 2.23 і 2.32 посадової інструкції начальника сектору митного оформлення № 2 митного поста “Дольськ” Ягодинської митниці.

Разом з цим, під час опитування Труша В.М. на предмет знання вимог чинного законодавства України він показав низький рівень знань положень Митного кодексу України.

Також було встановлено, що низький рівень знань законодавства з питань митної справи також мають головний інспектор сектору оформлення відділу адміністрування митних платежів Ягодинської митниці Фірчук Л.В., головний інспектор сектору ведення спеціальної митної статистики та звітності відділу інформаційної роботи та митної статистики Ягодинської митниці Наріжний І.В. і старший інспектор сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 Ягодинської митниці Кличко А.Б., що свідчить про порушення ними вимог пункту 4.2 Правил етики поведінки посадових осіб митної служби України, затверджених наказом Держмитслужби від 16.11.2009 № 1097, в частині постійного поліпшення посадовими особами митної служби України стану відповідності своїх знань, умінь і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищення свого інтелектуального та культурного рівня за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.

Таким чином, Фірчук Л.В. неналежно виконала свої службові обов’язки, визначені пунктом 2.16 посадової інструкції головного інспектора сектору оформлення відділу адміністрування митних платежів Ягодинської митниці, Наріжний І.В. неналежно виконав свої службові обов’язки, визначені пунктом 2.19 посадової інструкції головного інспектора сектору ведення спеціальної митної статистики та звітності відділу інформаційної роботи та митної статистики Ягодинської митниці, Кличко А.Б. неналежно виконав свої службові обов’язки, передбачені пунктом 2.19 посадової інструкції старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 Ягодинської митниці.

Крім того, комісією встановлено відсутність Положення про зону митного контролю митного поста “Луцьк”, що суперечить вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 “Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України”, а також те, що територія місця прибуття автотранспорту не огороджена, що суперечить вимогам наказу Держмитслужби від 21.11.2005 № 1136 “Про місця прибуття автотранспорту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2005 за № 1474/ 11754.

Вищезазначене стало можливим внаслідок неналежного виконання заступником начальника відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Ягодинської митниці Фельмецгером О.В. (під час перебування його на посаді начальника відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Волинської митниці) своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.3 і 2.4 посадової інструкції начальника відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Волинської митниці.

У ході перевірки встановлено відсутність на митному посту “Луцьк” Ягодинської митниці приміщення для зберігання особистих митних забезпечень, обладнаного сигналізацією, що є порушенням вимог Порядку видачі, зберігання, обліку та використання особистих митних забезпечень інспекторів, а також введення в дію особистих митних забезпечень нового зразка, затвердженого наказом Держмитслужби від 17.11.98 № 723. Крім цього, встановлено, що службові документи та справи вищевказаного підрозділу зберігаються у приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання.

Вказане вище стало можливими внаслідок неналежного виконання провідним інспектором сектору роботи з архівними документами відділу організаційного та документального забезпечення Ягодинської митниці Мочичуком М.А. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1 і 2.9 посадової інструкції начальника відділу організаційного та документального забезпечення Волинської митниці, під час перебування його на відповідній посаді.

Під час огляду службових приміщень Ягодинської митниці встановлено, що приміщення, у яких працюють посадові особи митного поста “Луцьк” і митного поста “Ягодин”, перебувають у незадовільному санітарному стані, господарські роботи у даних приміщеннях виконуються неналежним чином, що у свою чергу призводить до відсутності належних умов праці для посадових осіб Ягодинської митниці.

Дане стало можливим внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків начальником господарсько-експлуатаційного відділу Ягодинської митниці Самолюком Л.С., що визначені пунктами 2.2 і 2.13 посадової інструкції начальника господарсько-експлуатаційного відділу Ягодинської митниці, а також внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків заступником начальника Ягодинської митниці Гапчиним М.В., передбачених абзацом першим пункту 2.4 посадової інструкції заступника начальника Ягодинської митниці.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях вищевказані працівники Ягодинської митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21, 22, пункту 2 статті 23 та статті 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

Гапчину Михайлу Володимировичу, заступнику начальника Ягодинської митниці;

Харченку В’ячеславу Григоровичу, начальнику митного поста “Ягодин” Ягодинської митниці;

Самолюку Леоніду Степановичу, начальнику господарсько-експлуатаційного відділу Ягодинської митниці;

- Павловському Валерію Йосиповичу, старшому інспектору сектору митного оформлення № 1 митного поста “Луцьк” Ягодинської митниці;

- Галімуку Олександру Павловичу, інспектору сектору митного оформлення № 2 митного поста “Дольськ” Ягодинської митниці;

- Зубку Святославу Степановичу, старшому інспектору сектору митного оформлення № 2 митного поста “Дольськ” Ягодинської митниці;

- Трушу Василю Миколайовичу, головному інспектору сектору митного оформлення № 1 митного поста “Дольськ” Ягодинської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

- Фельмецгеру Олександру Володимировичу, заступнику начальника відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Ягодинської митниці;

- Мочичуку Миколі Андрійовичу, провідному інспектору сектору роботи з архівними документами відділу організаційного та документального забезпечення Ягодинської митниці;

- Фірчук Людмилі Василівні, головному інспектору сектору оформлення відділу адміністрування митних платежів Ягодинської митниці;

- Наріжному Ігорю Валентиновичу, головному інспектору сектору ведення спеціальної митної статистики та звітності відділу інформаційної роботи та митної статистики Ягодинської митниці;

- Кличку Анатолію Борисовичу, старшому інспектору сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 Ягодинської митниці;

- Королю Євгену Аркадійовичу, заступнику начальника митного поста “Устилуг” Ягодинської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, пояснення працівників Ягодинської митниці.

Начальнику Ягодинської митниці Федику Г.П. ознайомити вищевказаних посадових осіб з цим наказом під підпис.

Директору Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Крамаренку К.В. довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

13.12.10 № 2296-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.12.10 № 2296-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269, яким визначені завдання із вивчення стану здійснення митної справи в митних органах, виконання посадовими особами митної служби завдань, поставлених керівництвом Держмитслужби, комісією № 1 під головуванням першого заступника Голови Держмитслужби Гутника А.Є. були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Енергетичної регіональної митниці з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу “Обличчям до людей”.

За результатами проведення вищевказаною комісією перевірочних заходів було встановлено низький рівень професійних знань окремих працівників Енергетичної регіональної митниці.

Так, у ході здійснення опитування особового складу зазначеного вище митного органу на предмет знання ними основних вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України з питань митної справи старшим інспектором відділу митного оформлення № 3 у м. Новограді-Волинському Кравчуком В.В., начальником відділу митного оформлення № 4 у м. Коростені Ничипоренком В.С., заступником начальника відділу митного оформлення № 3 у м. Новограді-Волинському Богданом А.П. та інспектором відділу митного оформлення № 3 у м. Новограді-Волинському Волинцем С.В. було показано незадовільний рівень знань.

Вищевикладене вказує на порушення Кравчуком В.В., Ничипоренком В.С., Богданом А.П. та Волинцем С.В. вимог п. 4.2 Правил етики поведінки посадових осіб митної служби України, затверджених наказом Держмитслужби від 16.11.2009 № 1097, в частині постійного поліпшення посадовими особами митної служби України стану відповідності своїх знань, умінь і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищення свого інтелектуального та культурного рівня за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.

Зазначене свідчить про неналежне виконання Кравчуком В.В. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 1.5, 2.2 і 2.18 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 у м. Новограді-Волинському Енергетичної регіональної митниці, неналежне виконання Ничипоренком В.С. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 1.4 і 2.36 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 4 у м. Коростені Енергетичної регіональної митниці, неналежне виконання Богданом А.П. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 1.5 і 2.2 посадової інструкції заступника начальника відділу митного оформлення № 3 у м. Новограді-Волинському Енергетичної регіональної митниці, неналежне виконання Волинцем С.В. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 1.5, 2.2 і 2.18 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 3 у м. Новограді-Волинському Енергетичної регіональної митниці.

Відповідно до пункту 1.6 Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 № 747, здійснення діловодства у митних органах покладено на діловодну службу.

У ході проведення перевірочних заходів встановлено, що начальник відділу організаційного та документального забезпечення Енергетичної регіональної митниці Ковальова А.І. неналежним чином виконала свої службові обов’язки, визначені п. 2.4 посадової інструкції начальника відділу організаційного та документального забезпечення Енергетичної регіональної митниці, що виявилось у невжитті нею достатніх заходів щодо своєчасного доведення документів до безпосередніх виконавців.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Енергетичної регіональної митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Відповідно до вимог статті 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21, 22, пунктів 1 і 2 статті 23 та статті 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану Ковальовій Аллі Іванівні, начальнику відділу організаційного та документального забезпечення Енергетичної регіональної митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження:

- Волинцю Сергію Володимировичу, інспектору відділу митного оформлення № 3 у м. Новограді-Волинському Енергетичної регіональної митниці;

- Ничипоренку Володимиру Степановичу, начальнику відділу митного оформлення № 4 у м. Коростені Енергетичної регіональної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після виходу на роботу;

- Богдану Анатолію Петровичу, заступнику начальника відділу митного оформлення № 3 у м. Новограді-Волинському Енергетичної регіональної митниці;

- Кравчуку Валерію Володимировичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 3 у м. Новограді-Волинському Енергетичної регіональної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Енергетичної регіональної митниці, пояснення працівників.

Т.в.о. начальника Енергетичної регіональної митниці Бочку О.О. ознайомити з цим наказом під підпис підлеглих посадових осіб, що вказані у пунктах 1 і 2 даного наказу.

Директору Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Крамаренку К.В. довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

13.12.10 № 2311-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.12.10 № 2311-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269 комісією № 4 під головуванням заступника Голови Держмитслужби України Пашка П.В. були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Дніпропетровської митниці з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу „Обличчям до людей“.

Під час здійснення вищевказаної перевірки комісією встановлені порушення службової дисципліни з боку працівників Дніпропетровської митниці, що виявились у порушенні строків митного контролю та оформлення товарів, визначених наказом Держмитслужби України від 13.10.2010 № 1205 «Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією», а саме:

– Гайдучіком Ф.Ф., начальником сектору № 3 відділу митного оформлення № 2 Дніпропетровської митниці, який здійснював митні процедури за ВМД №№ 110000012/2010/328614 від 01.11.2010, 110000012/2010/328328617 від 01.11.10, 110000012/2010/328651 від 02.11.2010, 110000012/2010/328650 від 02.11.2010, 110000012/2010/328610 від 01.11.2010, 110000012/2010/328612 від 01.11.2010, 110000012/2010/328625 від 01.11.2010, 110000012/2010/328616 від 01.11.2010, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених п. 4.9 посадової інструкції начальника сектору № 3 відділу митного оформлення № 2 Дніпропетровської митниці;

– Дрикіною О.В., провідним інспектором відділу митного оформлення № 4 Дніпропетровської митниці, яка здійснювала митні процедури за ВМД № 110000014/2010/213855 від 26.10.2010, що свідчить про неналежне виконання нею своїх службових обов’язків, передбачених п. 4.8 посадової інструкції провідного інспектора відділу митного оформлення № 4 Дніпропетровської митниці;

– Гертик М.П., старшим інспектором сектору № 1 відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Дніпропетровської митниці, яка здійснювала митні процедури за ВМД №№ 110000014/2010/213787

від 26.10.2010, 110000014/2010/213795 від 26.10.2010, 110000014/2010/213810 від 26.10.2010, 110000014/2010/213814 від 26.10.2010, 110000014/2010/213858 від 27.10.2010, 110000014/2010/213862 від 27.10.2010, 110000014/2010/213875 від 28.10.2010, 110000014/2010/213877 від 27.10.2010, 110000014/2010/213897 від 28.10.2010, 110000014/2010/213932 від 29.10.2010, 110000014/2010/213956 від 29.10.2010, 110000014/2010/213981 від 29.10.2010, 110000014/2010/214267 від 03.11.2010, що свідчить про неналежне виконання нею своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.14 посадової інструкції старшого інспектора сектору № 1 відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Дніпропетровської митниці. Крім того, Гертик М.П. порушено вимоги п.1.3, 1.4 наказу Держмитслужби України від 19.10.2010 № 1242 «Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів» та Методичних рекомендацій із застосування окремих положень Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затверджених зазначеним наказом.

Також, комісією встановлено, що під час здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД №№ 110000014/2010/213808 від 26.10.2010, 110000014/2010/213812 від 26.10.2010, 110000014/2010/213815 від 26.10.2010, старшим інспектором відділу митного оформлення № 4 Дніпропетровської митниці Абрамовим П.В. порушено вимоги п. 6.3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 (із змінами) і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.7, п. 2.59 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 Дніпропетровської митниці.

Інспектором відділу митного оформлення № 4 Дніпропетровської митниці, Маслієм І.В. під час здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД №№ 110000014/2010/213956 від 29.10.2010, 110000014/2010/213957 від 29.10.2010, 110000014/2010/214031 від 29.10.2010, 110000014/2010/214221 від 02.11.2010, порушено вимоги п. 6.3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 (із змінами) і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719. Крім того, Маслієм І.В. під час здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД № 110000014/2010/214405 від 05.11.2010 було порушено вимоги п. 27 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 (із змінами) і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, в частині проведення митного огляду товарів за відсутності завдання для митного огляду в Інформаційному аркуші.

Вищевикладене стало можливим внаслідок неналежного виконання Маслієм І.В. своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.7 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 4 Дніпропетровської митниці.

Головним інспектором відділу митного оформлення № 4 Дніпропетровської митниці Скалозубом А.В. під час здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД №№ 110000014/2010/214223 від 03.11.2010, 110000014/2010/214405 від 05.11.2010, 110000014/2010/214520 від 08.11.2010, порушено вимоги п. 6.3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 (із змінами) і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.7 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 4 Дніпропетровської митниці.

Відповідно до п. 3.3 та п.3.5 Положення про відділ організації митного контролю та роботи митних посередників Дніпропетровської митниці, затвердженого наказом Дніпропетровської митниці від 13.08.2010 № 355 (зі змінами), відділ, відповідно до покладених на нього завдань, окрім іншого, здійснює координацію впровадження технологій (порядків, інструкцій тощо) митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів та координацію і контроль діяльності підрозділів митниці, які здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів.

Виявлені комісією та наведені вище чисельні факти неналежного виконання посадовими особами Дніпропетровської митниці вимог наказів Держмитслужби України від 13.10.2010 № 1205 «Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією», від 19.10.2010 № 1242 «Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів», окремі порушення Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням ВМД, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 (із змінами) і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, свідчать про неналежне виконання начальником відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Дніпропетровської митниці Маргаритіним В.В. своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.9 посадової інструкції начальника відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Дніпропетровської митниці.

Також, встановлено чисельні порушення службової дисципліни з боку окремих посадових осіб відділу митного оформлення № 1 Дніпропетровської митниці. Так, під час здійснення процедур митного контролю й митного оформлення товарів за ВМД №№ 110000011/2010/123703 від 27.10.2010, 110000011/2010/124164 від 01.11.2010, 110000011/2010/123520 від 25.10.2010, 110000011/2010/123568 від 26.10.2010, 110000011/2010/124279 від 02.11.2010, 110000011/2010/123992 від 29.10.2010, 110000011/2010/123992 від 29.10.2010, 110000011/2010/124252 від 02.11.2010, 110000011/2010/123292 від 26.10.2010, 110000011/2010/124249 від 02.11.2010, 110000011/2010/124782 від 08.11.2010, 110000011/2010/124448 від 25.10.2010, 110000011/2010/124390 від 03.11.2010, 110000011/2010/124391 від 03.11.2010, 110000011/2010/124323 від 03.11.2010, 110000011/2010/123940 від 27.10.2010, посадовими особами відділу митного оформлення № 1 Дніпропетровської митниці було порушено вимоги п.6.3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 (із змінами) і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719. Зазначене стало можливими внаслідок недостатнього контролю за діями підпорядкованих посадових осіб Зібаревим Л.В., заступником начальника відділу митного оформлення № 1 Дніпропетровської митниці, на якого з 11.10.2010, відповідно до наказу Дніпропетровської митниці від 11.10.2010 № 968-к «Про тимчасове виконання обов’язків», покладено виконання обов’язків начальника відділу митного оформлення № 1 Дніпропетровської митниці, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.9 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 1 Дніпропетровської митниці.

Крім того, виявлено ряд недоліків у ході здійснення контролю митної вартості товарів окремими посадовими особами відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Дніпропетровської митниці, під час здійснення митного контролю та оформлення товарів.

Так, провідним інспектором сектору № 1 відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Дніпропетровської митниці Чернявським Д.В., провідним інспектором сектору № 1 відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Дніпропетровської митниці Монець О.В., провідним інспектором сектору № 1 відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Дніпропетровської митниці Боднею О.П., старшим інспектором сектору № 1 відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Дніпропетровської митниці Баршак Н.В., старшим інспектором сектору № 1 відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Дніпропетровської митниці Бобрижною Г.В., старшим інспектором сектору № 1 відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Дніпропетровської митниці Гертик М.П., допущені порушення вимог наказів Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 «Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією» та від 19.10.2010 № 1242 «Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів» і Методичних рекомендацій із застосування окремих положень Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затверджених згаданим наказом.

Зазначене стало можливим внаслідок незабезпечення належного рівня контролю за діями підпорядкованих посадових осіб з боку начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Дніпропетровської митниці Колесник І.М., що свідчить про неналежне виконання нею своїх службових обов’язків, передбачених п. 2.9, 2.11 посадової інструкції начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Дніпропетровської митниці.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Дніпропетровської митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21, 22, 26, 27 пунктами 1 і 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження:

- Колесник Інзі Миколаївні, начальнику відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Дніпропетровської митниці;

- Гайдучіку Федору Федоровичу, начальнику сектору № 3 відділу митного оформлення № 2 Дніпропетровської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Скалозубу Артему Віталійовичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 4 Дніпропетровської митниці;

- Дрикіній Ользі Вікторівні, провідному інспектору відділу митного оформлення № 4 Дніпропетровської митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

- Маргаритіну Валерію Васильовичу, начальнику відділу організації митного контролю та роботи митних посередників Дніпропетровської митниці;

- Зібареву Леоніду Володимировичу, заступнику начальника відділу митного оформлення № 1 Дніпропетровської митниці;

- Абрамову Павлу Володимировичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 4 Дніпропетровської митниці;

- Гертик Марині Петрівні, старшому інспектору сектору № 1 відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Дніпропетровської митниці;

- Маслію Івану Володимировичу, інспектору відділу митного оформлення № 4 Дніпропетровської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Дніпропетровської митниці, пояснення працівників.

Начальнику Дніпропетровської митниці (Сухіна М.А.) ознайомити працівників, які зазначені у п.1, п.2, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

13.12.10 № 2299-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.12.10 № 2299-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Херсонською митницею внесено до Державної митної служби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста “Херсон-порт” Херсонської митниці Крюкова О.Г. за порушення ним службової дисципліни (лист від 16.11.2010 № 07/03-25/5546).

Із вищевказаного подання слідує, що 11.11.2010 до Херсонської митниці засобами електронної пошти надійшов лист Департаменту організаційно-інформаційного забезпечення діяльності Голови Служби Державної митної служби України від 11.11.2010 № 37/407-ЕП “Про проведення відомчої телефонної конференції”, на якому цього ж дня заступником начальника Херсонської митниці – начальником служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Гордецьким К.І. було проставлено резолюцію: “Начальникам митних постів, ВМО – для прийняття участі, бути готовими до виступу”.

Однак, під час проведення вищевказаної конференції, а саме: 13.11.2010 було виявлено, що Крюковим О.Г. внаслідок порушення вимог ст. 6 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV не було забезпечено присутність на даній конференції Прудського С.М., заступника начальника митного поста “Херсон-порт” – начальника відділу митного оформлення № 1 Херсонської митниці, а також Голенка В.Ю., т.в.о. начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста “Херсон-порт” Херсонської митниці.

Таким чином, невжиття Крюковим О.Г. достатніх заходів для забезпечення участі підлеглих працівників у проведенні відомчої телефонної конференції свідчить про неналежне виконання ним розпорядження прямого керівника та своїх службових обов’язків, передбачених п. 1.6 посадової інструкції начальника митного поста “Херсон-порт” Херсонської митниці.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Крюков О.Г. обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навів.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21 і 22, пункту 1 статті 23 та статті 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статей 21, 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження Крюкову Олександру Георгійовичу, начальнику митного поста “Херсон-порт” Херсонської митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Херсонської митниці від 16.11.2010 № 07/03-25/5546, пояснення Крюкова О.Г.

Начальнику Херсонської митниці Булюку В.В. ознайомити Крюкова О.Г. з цим наказом під підпис.

Директору Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Крамаренку К.В. довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

13.12.10 № 2319-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.12.10 № 2319-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

В ході відомчої телефонної конференції, проведеної 13.11.2010, встановлено факти неналежної організації роботи митних постів та відділів митних оформлень Львівської митниці у правоохоронному напрямі.

У зв’язку з цим Львівською митницею до Держмитслужби України внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Дем’янчука Л.А., начальника митного поста «Новояворівськ», Маланія О.Р., начальника митного поста «Стрий», Герасиміва В.Р., начальника відділу митного оформлення № 2, Кудерявця Б.А., начальника митного поста «Броди».

У поданнях зазначено, що особовим складом митного поста «Новояворівськ» впродовж 10 місяців 2010 року складено 8 протоколів про порушення митних правил вартістю предметів правопорушень 103 716 грн., при цьому, 2 з них - за ознаками ст.340 Митного кодексу України. Інші справи про ПМП порушені за ознаками ст.ст. 330 та 338 МКУ. В цей же період підрозділом оформлено 12 731 вантажних митних декларацій та 11 835 транспортних засобів.

Посадовими особами відділу митного оформлення № 2 протягом 10 місяців 2010 року складено лише два протоколи про порушення митних правил, в той час як підрозділом оформлено 12 709 вантажних митних декларації та більш як 12 100 транспортних засобів.

Особовим складом митного поста «Броди» впродовж 10 місяців 2010 року виявлено лише одне порушення митного законодавства за ознаками ст.332 Митного кодексу України, в той час як підрозділом оформлено 2 284 вантажних митних декларацій та більш як 2600 транспортних засобів.

Працівниками митного поста «Стрий» впродовж 10 місяців 2010 року складено лише 8 протоколів про порушення митних правил, в той час як підрозділом оформлено 18 157 вантажних митних декларацій та 20 262 транспортних засобів.

Вказані вище факти свідчать про неналежне виконання зазначеними вище керівниками своїх службових обов’язків, передбачених посадовими інструкціями, що призвело до незадовільної організації роботи підпорядкованих підрозділів з виявлення та припинення порушень митного законодавства, відсутності аналітично-пошукової роботи.

В особистих поясненнях Кудерявця Б.А., Гарасиміва В.Р., Маланія О.Р., Дем’янчука Л.А. не наведено поважних причин неналежного виконання ними своїх службових обов’язків.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статями 21, 22, п. 1, 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю :

За неналежне виконання службових обов’язків з організації роботи підпорядкованих підрозділів у напрямі виявлення та припинень порушень митного законодавства:

- Дем’янчуку Любомиру Анатолійовичу, начальнику митного поста «Новояворівськ» Львівської митниці, оголосити догану;

- Маланію Олегу Романовичу, начальнику митного поста «Стрий» Львівської митниці, оголосити догану;

-- Кудерявцю Богдану Антоновичу, начальнику митного поста «Броди» Львівської митниці оголосити зауваження;

- Герасиміву Василю Романовичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці оголосити зауваження.

Підстави: подання Львівської митниці, пояснення працівників

Начальнику Львівської митниці Микитюку Р.В. ознайомити працівників, зазначених в наказі, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

14.12.10 № 2326-к Про припинення державної служби

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

14.12.10 № 2326-к

Про припинення державної служби

У ході службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Чопської митниці від 09.11.2010 № 971 (Акт службового розслідування № 15/2010 від 12.11.2010), встановлені порушення вимог нормативно-правових актів щодо провадження у справах про порушення митних правил інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чоп-залізничний» Кріцкі С.Л. (під час перебування на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення 2 відділу митного оформлення 4 митного поста «Чоп-залізничний») та старшим інспектором сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Тиса» Страхом Й.Е. (під час перебування на посаді головного інспектора сектору митного оформлення 2 відділу митного оформлення 4 митного поста «Чоп-залізничний»).

Так, за ознаками статті 352 Митного кодексу України Кріцкі С.Л. складені протоколи про порушення митних правил від 29.03.2010 № 0304/30501/10 стосовно Попка Є.І. та від 21.04.2010 № 0386/30501/10 стосовно Роштан В.К., а Страхом Й.Е. - від 29.03.2010 № 0305/30501/10 стосовно Горвата А.К., від 21.04.2010 № 0385/30501/10 стосовно Балог К.Б. та від 28.04.2010 № 0435/30501/10 стосовно Балог М.Л.

При цьому, Кріцкі С.Л. та Страх Й.Е. вносили до вищевказаних протоколів, створюючи службову документацію, відомості, які не відповідають дійсності, а саме: адреси проживання та по батькові осіб, стосовно яких складалися протоколи про порушення митних правил, що в свою чергу є порушенням вимог Митного кодексу України, наказу Держмитслужби від 21.04.2003 № 261 «Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2003 за № 348/7669, та наказу Держмитслужби від 30.12.2004 № 936 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо провадження у справах про порушення митних правил».

Крім того, у поданні прокуратури Закарпатської області від 12.10.2010 № 04/4-633 вих., яке отримано Чопською митницею, стверджується, що вищевказані особи, стосовно яких складені протоколи про порушення митних правил №№ 0304/30501/10, 0305/30501/10, 0385/30501/10, 0386/30501/10, 0435/30501/10, заперечили факт слідування ними залізничним транспортом у вказані дати та відповідно приховування від митного контролю зазначених у протоколах товарів, заповнення ними митних декларацій, підписання вказаних протоколів, а також надання письмових пояснень працівникам Чопської митниці.

Враховуючи наведене, Кріцкі С.Л. несумлінно виконано службові обв’язки, передбачені пунктом 2.21 Посадової інструкції старшого інспектора сектору митного оформлення 2 відділу митного оформлення 4 митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці, затвердженої начальником митниці 12.01.2009, та Страхом Й.Е. несумлінно виконано свої службові обов’язки, передбачені пунктом 2.23 Посадової інструкції головного інспектора сектору митного оформлення 2 відділу митного оформлення 4 митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 18.08.2009.

В особистих поясненнях Кріцкі С.Л. та Страх Й.Е. не навели поважних причин несумлінного виконання своїх службових обов’язків.

Таким чином, Кріцкі С.Л. та Страх Й.Е. вчинили дії, які шкодять інтересам державної служби та негативно вплинули на репутацію державних службовців.

За повідомленням прокуратури Закарпатської області від 26.10.2010 № 04/4-149-10 стосовно посадових осіб Чопської митниці 18.10.2010 порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 364 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Відповідно до статей 408 і 413 Митного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну службу», Кріцкі С.Л. та Страх Й.Е., як посадові особи митного органу, приймали Присягу державних службовців та зобов’язувалися суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Вищевикладене свідчить про порушення Кріцкі С.Л. та Страхом Й.Е. Присяги державних службовців, що є підставою для припинення державної служби.

Керуючись статтею 17, пунктом 6 частини 1 статті 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 14.12.2010 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”:

- Кріцкі Степана Ласловича, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чоп-залізничний» Чопської митниці;

- Страха Йосипа Едуардовича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Тиса» Чопської митниці.

Підстави: подання Чопської митниці від 12.11.2010 № 1/1-2.39/4350, Акт службового розслідування Чопської митниці від 12.11.2010 № 15/2010, пояснення Кріцкі С.Л. та Страха Й.Е. від 19.10.2010.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

14.12.10 № 2339-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

14.12.10 № 2339-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Держмитслужбою України здійснено перевірку підстав існування музею на митному пості "Тиса" Чопської митниці.

У ході перевірки встановлено, що Чопською митницею листами від 16.11.2010 № 1/1-1.39/4420-ЕП та від 24.11.2010 № 1/1-1.394674 повідомлено Держмитслужбу України про передачу музейних експонатів митниці до музею Академії митної служби України.

В результаті перевірки, проведеної Чопською митницею, додатково виявлено 279 музейних експонатів, які не передано до Академії митної служби України.

Таким чином, встановлено факт невиконання Чопською митницею розпорядження Голови Держмитслужби України від 27.09.2010 № 147/1-р.

Установлено, що відповідальним за виконання розпоряджень керівництва Держмитслужби з питань передання музейних експонатів до Академії митної служби України начальником митниці Лосем В.П. було призначено начальника сектору роботи із зверненнями громадян та зв'язків з громадськістю відділу організаційного та документального забезпечення Лях Н.О.

При цьому, Лосем В.П. не було проконтрольовано виконання даного розпорядження.

Вказані вище факти свідчать про порушення службової дисципліни, передбачене п. 1 ст.22 Дисциплінарного статуту митної служби України, з боку начальника сектору роботи із зверненнями громадян та зв'язків з громадськістю відділу організаційного та документального забезпечення Чопської митниці Лях Н.О. та начальника митниці Лося В.П.

В особистих поясненнях Лося В.П. та Лях Н.О. поважних причин порушення службової дисципліни не наведено.

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 03.12.2010 № 2261-к Лося В.П. призначено виконуючим обов’язки начальника Полтавської митниці.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статями 21, 22, п. 2, 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю :

З порушення службової дисципліни, що виявилось у невиконанні розпорядження Голови Держмитслужби України:

- Лосю Вадиму Петровичу, виконуючому обов’язки начальника Полтавської митниці, оголосити догану;

- Лях Наталію Олексіївну, начальника сектору роботи із зверненнями громадян та зв'язків з громадськістю відділу організаційного та документального забезпечення Чопської митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки.

Підстави: доповідна записка заступника Голови Служби Георгієнка Г.В., пояснення працівників.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

14.12.10 № 2346-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Сумської митниці

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

14.12.10 № 2346-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Сумської митниці

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 22.10.2010 № 1269, яким визначені завдання із вивчення стану здійснення митної справи в митних органах, виконання посадовими особами митної служби завдань, поставлених керівництвом Державної митної служби України, комісією № 1 під головуванням першого заступника Голови Держмитслужби України

Гутника А.Є. були проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Сумської митниці з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу «Обличчям до людей».

За результатами таких заходів встановлено факти неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Сумської митниці.

Зокрема, встановлено порушення вимог пп. 1, 3 наказу Держмитслужби України від 13.10.2010 № 1205 «Про встановлення часових нормативів митного контролю й митного оформлення товарів за вантажною митною декларацією», що призвело до затримок митного оформлення товарів, а саме:

начальником сектору контролю за визначенням митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Радіною Т.П. у період з 12.10.2010 по 11.11.2010 опрацьовано запити від 12.10.2010 № 0039 за ВМД від 12.10.2010 № 805000018/2010/000449, від 02.11.2010 № 32 за ВМД від 01.11.2010 № 805000015/2010/000438, від 19.10.2010 № 596 за ВМД від 18.10.2010 № 805000009/2010/010631, від 22.10.2010 № 614 за ВМД від 21.10.2010 № 805000009/2010/010837 та запит від 28.10.2010 № 33 з відділу митного оформлення № 3 (без ВМД), терміни розгляду яких склали: за запитом від 12.10.2010 № 0039 – 14 днів, за запитом від 02.11.2010 № 32 – 3 дні, за запитом від 19.10.2010 № 596 – 8 днів, за запитом від 22.10.2010 № 614 – 6 днів, за запитом від 28.10.2010 № 33 – 6 днів, що свідчить про неналежне виконання службових обов’язків, передбачених п. 2.9 Посадової інструкції начальника сектору контролю за визначенням митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Сумської митниці, затвердженої в.о. начальника митниці 26.10.2010;

головним інспектором сектору контролю за визначенням митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Удовенко О.В. за опрацьовано запити від 28.10.2010 № 649 за ВМД від 27.10.2010

№ 805000009/2010/011101, від 12.11.2010 № 699 за ВМД від 10.11.2010

№ 805000009/2010/011718, від 02.11.2010 № 664 за ВМД від 01.11.2010

№ 805000009/2010/011326, від 17.11.2010 № 716 за ВМД від 17.11.2010

№ 805000009/2010/012025 та запит від 04.11.2010 № 38 за ВМД від 04.11.2010 № 805000012/2010/002173, терміни розгляду яких склали: за запитом від 28.10.2010 № 649 – 6 днів, за запитом від 12.11.2010 № 699 – 5 днів, за запитом від 02.11.2010 № 664 – 3 дні, за запитом від 17.11.2010 № 716 – 2 дні, за запитом від 04.11.2010 № 38 – 5 днів, що свідчить про неналежне виконання службових обов’язків, визначених п. 2.5. Посадової інструкції головного інспектора сектору контролю за визначенням митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Сумської митниці, затвердженої в.о. начальника митниці 26.10.2010;

старшим інспектором відділу митного оформлення № 1 Бобришевим С.В. митне оформлення товарів за ВМД від 26.10.2010 № 805000009/2010/011041 здійснювалось більше 4 годин, що свідчить про неналежне виконання службових обов’язків, визначених п.2.1 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 Сумської митниці, затвердженої начальником митниці 19.06.2008 (зі змінами);

головним інспектором відділу митного оформлення № 1 Дегтярьовим О.О. митне оформлення товарів за ВМД від 29.10.2010 № 80500009/2010/011234 здійснювалось 3 години, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених п. 2.1 Посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 1 Сумської митниці, затвердженої начальником митниці 19.06.2008.

Встановлено порушення пункту 3.3 Порядку роботи відділу митних платежів регіональної митниці, митниці при здійсненні контролю за правильністю визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України, та прийняття рішень про визначення країни походження товару, затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.11.2009 № 1070, та вимог підпункту 29 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314, зокрема:

начальником сектору походження товарів відділу адміністрування митних платежів Патиркою С.А. без достатніх підстав було здійснено контроль за правильністю визначення країни походження товарів під час митного контролю та митного оформлення товарів за запитом підрозділу митного оформлення від 11.10.2010 № 0038 щодо перевірки правильності визначення країни походження товару № 1, що призвело до затримки митного оформлення товару «калій хлористий», який 12.10.2010 був випущений у вільний обіг за тимчасовою декларацією № 805000018/2010/000579, що свідчить про неналежне виконання нею службових обов’язків, передбачених п.2.11.5 Посадової інструкції начальника сектору походження товарів відділу адміністрування митних платежів Сумської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 01.09.2010;

старшим інспектором відділу митного оформлення № 6 Крупиною Н.М. безпідставно було здійснено запит до відділу адміністрування митних платежів щодо визначення країни походження товарів під час митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД від 11.10.2010 № 805000018/2010/000443, що призвело до затримки митного оформлення товарів суб’єкта ЗЕД, та свідчить про неналежне виконання службових обов’язків, передбачених п. 2.25 Посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 6 Сумської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 01.09.2010;

головним інспектором відділу митного оформлення № 6 Кондратьєвою С.В. безпідставно було здійснено запит до відділу адміністрування митних платежів щодо визначення країни походження товарів під час митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД від 11.10.2010 №№ 805000018/2010/000441, 805000018/2010/000436, що призвело до затримки митного оформлення товарів суб’єкта ЗЕД, та свідчить про неналежне виконання службових обов’язків, передбачених п. 2.28 Посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 6 Сумської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 01.09.2010;

головним інспектором сектору походження товарів відділу адміністрування митних платежів Гордничим О.І. без достатніх підстав здійснено контроль за правильністю визначення країни походження товарів за запитами відділу митного оформлення № 6 від 11.20.2010 №№ 0035, 0037, що призвело до затримки митного оформлення товару «калій хлористий» , який 12.10.2010 був випущений у вільний обіг за тимчасовими деклараціями №№ 805000018/2010/000461, 805000018/2010/000462, та свідчить про неналежне виконання службових обов’язків, визначених п. 2.11.5 Посадової інструкції головного інспектора сектору походження товарів відділу адміністрування митних платежів Сумської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 01.09.2010;

головним інспектором відділу митного оформлення № 1 Дегтярьовим О.О. під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД від 04.11.2010 № 805000009/2010/011472 оформлено запит до відділу контролю митної вартості та класифікації товарів, та до отримання рішення відділу контролю митної вартості та класифікації товарів проставлено відтиск особистої номерної печатки у декларації митної вартості.

Крім того встановлено, що головним інспектором сектору оформлення відділу адміністрування митних платежів Божком Л.В. під час оформлення Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України

№ 805000003/2010/00111, не зазначено причин відмови з посиланням на норми законодавства України, чим порушено вимоги п. 3 Порядку оформлення й використання Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 12.12.2005 № 1227, що свідчить про неналежне виконання ним службових обов’язків, визначених п. 2.1. Посадової інструкції головного інспектора сектору оформлення відділу адміністрування митних платежів Сумської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 01.09.2010.

У ході перевірочних заходів на митному посту «Білопілля» 22.11.2010 встановлено, що заступником начальника митного поста «Білопілля»

Сегедою Ю.В. не здано на зберігання старшому чергової зміни мобільний телефон, що є порушенням вимог п.2.1 наказу Держмитслужби України від 12.05.2010 № 476.

Також, під час проведення перевірочних заходів у відділі організаційного та документального забезпечення встановлено, що при переміщенні 21.09.2010 керівного складу відділу, справи не передані згідно з актами прийому-передачі справ, невірно впорядковані справи постійного зберігання, відсутні деякі накази з основної діяльності, що є порушенням Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16, Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 28.12.2002 № 747, та свідчить про неналежне виконання службових обов’язків начальником відділу організаційного та документального забезпечення Громовою С.Б.

Поряд з цим, комісією встановлено факти низького рівня професійних знань з боку заступника начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Хутір-Михайлівський» Трофімова О.В., старшого інспектора митного поста «Білопілля» Пугача В.І., що свідчить про недотримання ними основних обов’язків державних службовців, визначених абз. 8 ст. 10 Закону України «Про державну службу», та вимог відповідних посадових інструкцій.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Сумської митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21, 22,

пунктами 1, 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків:

- Громовій Світлані Борисівні, начальнику відділу організаційного та документального забезпечення Сумської митниці, оголосити догану;

- Трофімову Олександру Володимировичу, заступнику начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Хутір-Михайлівський» Сумської митниці, оголосити догану;

- Сегеді Юрію Володимировичу, заступнику начальника митного поста «Білопілля» Сумської митниці, оголосити догану;

- Дегтярьову Олегу Олександровичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 1 Сумської митниці, оголосити догану;

- Бобришеву Сергію Володимировичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 1 Сумської митниці, оголосити догану;

- Божку Леоніду Вікторовичу, головному інспектору сектору оформлення відділу адміністрування митних платежів Сумської митниці, оголосити догану;

- Удовенко Оксані Володимирівні, головному інспектору сектору контролю за визначенням митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Сумської митниці, оголосити догану;

- Патриці Світлані Анатоліївні, начальнику сектору походження товарів відділу адміністрування митних платежів Сумської митниці, оголосити догану, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Радіній Тетяні Павлівні, начальнику сектору контролю за визначенням митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Сумської митниці, оголосити догану;

- Крупині Ніні Миколаївні, старшому інспектору відділу митного оформлення № 6 Сумської митниці, оголосити зауваження;

- Городничому Олексію Івановичу, головному інспектору сектору походження товарів відділу адміністрування митних платежів Сумської митниці, оголосити зауваження;

- Пугачу Володимиру Івановичу, старшому інспектору митного поста «Білопілля» Сумської митниці, оголосити зауваження;

- Кондратьєвій Світлані Валентинівні, головному інспектору відділу митного оформлення № 6 Сумської митниці, оголосити зауваження, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки.

Підстави: подання Сумської митниці, пояснення працівників.

Керівнику Сумської митниці ознайомити працівників, зазначених в наказі, з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

15.12.10 № 2356-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

15.12.10 № 2356-к

Про припинення перебування на державній службі

У ході службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Чопської митниці від 18.10.2010 № 861 „Про проведення службового розслідування” встановлені порушення вимог Законів України “Про державну службу” та “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” з боку Долиная Василя Федоровича, старшого інспектора відділу митної варти Чопської митниці та Баті Олександра Калмановича, старшого інспектора відділу митної варти Чопської митниці.

Зокрема, під час проведення вказаного вище службового розслідування було виявлено, що 15.10.2010 Долинай В.Ф. та Баті О.К. виконували свої службові обов’язки у відповідності до Плану-завдання (наказ Чопської митниці від 28.12.2009 № 861 “Про проведення спеціальних заходів у зоні діяльності Чопської митниці”) з метою виявлення, припинення та запобігання незаконного переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів в зоні діяльності Чопської митниці за визначеним маршрутом руху: митний пост “Тиса” - с. Струмківка, м. Чоп – с. Страж, м. Чоп – с. Мінеральне – с. Саловка, м. Чоп – с. Червоне – с. Мала Добронь, м. Чоп – с. Батьово.

При цьому, Долинай В.Ф. та Баті О.К. під час виконання своїх службових обов’язків проводили передвиборну агітацію в населених пунктах Есень, Велика Добронь та Мала Добронь Ужгородського району Закарпатської області за кандидата в депутати Закарпатської обласної ради Кертеса З.З.

Проведення передвиборної агітації Долинаєм В.Ф. та Баті О.К. в робочий час і з використанням службового автотранспорту також підтверджується повідомленням від Голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ледиди О.О. та листом Ужгородської районної державної адміністрації до Чопської митниці від 20.10.2010 № 847/02-38 у якому зазначено, що до Ужгородської районної державної адміністрації надійшли численні усні та телефонні звернення громадян Ужгородського району, зокрема жителів сіл Велика Добронь та Мала Добронь про проведення працівниками Чопської митниці агітаційної діяльності.

Відповідно до вимог статті 53 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 10.07.2010 № 2487-VI участь у передвиборній агітації забороняється у робочий час посадовим та службовим особам органів державної влади, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати чи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови.

Вищенаведене свідчить про недотримання Долинаєм В.Ф. та Баті О.К. основних принципів державної служби, визначених ст. 3 Закону України “Про державну службу”, а саме: служіння народу України; чесності; відданості справі; дотримання прав підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, що в свою чергу зашкоджує інтересам державної служби, а також негативно впливає на репутацію державних службовців.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України “Про державну службу” одними з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків.

Відповідно до вимог ст. 408 і ст. 413 Митного кодексу України, ст. 17 Закону України “Про державну службу” Долинай В.Ф. та Баті О.К., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувалися суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Згідно з п.п. 2.7 посадових інструкцій старших інспекторів відділу митної варти Чопської митниці Долинай В.Ф. та Баті О.К. зобов’язані під час виконання своїх службових обов’язків виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Таким чином, Долинаєм В.Ф. та Баті О.К. порушено Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України, сприяння зміцненню їх авторитету і сумлінного виконання своїх обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, ст. 53 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 10.07.2010 № 2487-VI.

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 16.12.2010 перебування на державній службі в митних органах:

Долиная Василя Федоровича, старшого інспектора відділу митної варти Чопської митниці;

Баті Олександра Калмановича, старшого інспектора відділу митної варти Чопської митниці.

Підстави: Закони України “Про державну службу” та “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

В.о. начальника Чопської митниці Поліщуку Д.В. видати відповідний наказ по митному органу, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Директору Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Крамаренку К.В. довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

17.12.10 № 2365-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

17.12.10 № 2365-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 09.11.2010 № 1367 «Про проведення службової перевірки» на митному посту «Кривий Ріг» Дніпропетровської митниці з 10.11.2010 до 17.11.2010 проведено перевірку стану митного оформлення і митного контролю окремих товарів.

У ході перевірки було встановлено відсутність скриньки для скарг і пропозицій та інформації про номер телефону довіри Держмитслужби України й порядку його роботи на наочному стенді.

Таким чином, керівництвом даного структурного підрозділу митниці не забезпечено належне виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження Голови Держмитслужби від 05.09.2007 № 49/1-р.

Крім того, під час перевірки комісією було установлено факт перебування у зоні митного контролю на території ПП «Едванс КР», що є місцем розташування відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кривий Ріг» Дніпропетровської митниці, порожнього контейнеру № TRIU 5355881.

При цьому, на плані-схемі постійної зони митного контролю «Радушне» розташування цього контейнера не відображено, дозвіл на його розміщення у зоні митного контролю комісії не наданий, що є порушенням вимог ст. 51 Митного кодексу України, пунктів 2.2, 3.1, 4.1.4, 4.2.3 Положення про постійну зону митного контролю в місці розташування митного поста «Кривбас» Криворізької митниці на території ПП «Едванс КР», затвердженого наказом Криворізької митниці від 16.08.2010 № 447, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 14.09.2010 за № 36/1599.

Лише у зв’язку з проведенням перевірки у відношенні представника ПП «Едванс КР» було складено протокол про порушення митних правил № 0222/110000001/2010 за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 329 Митного кодексу України.

Таким чином, керівництвом відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кривий Ріг» не забезпечено належного контролю за дотриманням режиму зони митного контролю на території ПП «Едванс КР», а посадовими особами служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці не вжито заходів по виявленню та припиненню вищевказаного порушення митних правил.

Наведене свідчить про неналежне виконання службових обов’язків: заступником начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кривий Ріг» Батусовим В.В., передбачених пунктами 2.1, 2.5 Посадової інструкції заступника начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кривий Ріг» Дніпропетровської митниці, затвердженої начальником митниці 20.10.2010; головним інспектором відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Юрковим Ю.В., передбачених пунктами 2.4, 2.9 Посадової інструкції головного інспектора відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці, затвердженої начальником митниці 20.10.2010; провідним інспектором оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Шевченком Ю.О., передбачених пунктами 2.4, 2.10, 2.15 Посадової інструкції провідного інспектора оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці, затвердженої начальником митниці 20.10.2010.

Також встановлено, що організація та проведення професійного навчання у відділі митного оформлення № 3 митного поста «Кривий Ріг» мають формальний характер та не забезпечують підвищення рівня професійної підготовки особового складу, що є порушенням вимог пункту 3.2 наказу Криворізької митниці від 12.07.2010 № 372 «Про організацію професійного навчання особового складу Криворізької митниці в липні-листопаді 2010 року» з боку керівника навчальної групи Павлової С.В., головного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кривий Ріг».

Вказані недоліки стали можливими внаслідок неналежного виконання Павловою С.В. своїх службових обов’язків, передбачених пунктами 2.4, 2.60 Посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кривий Ріг» Дніпропетровської митниці, затвердженої начальником митниці 20.10.2010.

В особистих поясненнях Батусов В.В., Юрков Ю.В., Шевченко Ю.О. та Павлова С.В. не наводять поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, пунктами 1, 2, 5 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків:

- Батусова Вадима Валентиновича, заступника начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кривий Ріг» Дніпропетровської митниці, попередити про неповну службову відповідність;

- Юркову Юрію Вікторовичу, головному інспектору відділу дізнання та провадження у справах про порушення митних правил служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці, оголосити догану;

- Шевченку Юрію Олександровичу, провідному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці, оголосити догану;

- Павловій Світлані Вікторівні, головному інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кривий Ріг» Дніпропетровської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: Акт службової перевірки від 17.11.2010 № 20/2010-П, пояснення Батусова В.В., Юркова Ю.В., Шевченка Ю.О. та Павлової С.В.

Начальнику Дніпропетровської митниці Сухіній М.А. ознайомити вищевказаних посадових осіб з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

17.12.10 № 2376-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальност

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

17.12.10 № 2376-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби від 22.10.2010 № 1269, яким визначені завдання з вивчення стану здійснення митної справи в митних органах, виконання посадовими особами завдань, поставлених керівництвом Держмитслужби, комісією під головуванням заступника Голови Держмитслужби Бондаря В.В. проведені заходи щодо оцінки ефективності роботи Південної митниці з виконання завдань, які стосуються подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби України, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу “Обличчям до людей”.

У ході проведення вищевказаних заходів комісією встановлені факти порушення працівниками Південної митниці вимог нормативно-правових актів під час виконання ними своїх службових обов’язків.

Зокрема, інспектором сектору контролю митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Південної митниці Горецькою О.Л., під час винесення рішення про визначення митної вартості товарів від 19.11.2010 № 500000006/2010/510076/2, та головним інспектором сектору контролю митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Південної митниці Родіоновою О.Ф., під час винесення рішень про визначення митної вартості товарів від 19.11.2010 №№ 500000006/2010/500973/2, 500000006/2010/500974/2, 500000005/2010/500973/2, від 22.11.2010 № 500000006/2010/500987/2, від 23.11.2010 №№ 500000006/2010/500995/2, 500000006/2010/510990/1, порушено вимоги п. 1 наказу Держмитслужби від 19.10.2010 № 1242 “Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів” та п. 2.1 Порядку заповнення рішення про визначення митної вартості товарів, затвердженого наказом Держмитслужби від 29.05.2009 № 506, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.06.2009 за № 534/16550, в частині заповнення графи 33 рішення про визнання митної вартості товарів, а саме зазначення обставин, що стали підставою для прийняття рішення, та джерел інформації, які використовувалися митним органом, і їх реквізитів.

Зазначені вище порушення вказують на неналежне виконання Горецькою О.Л. та Родіоновою О.Ф. своїх службових обов’язків, передбачених відповідно п. 2.16 посадової інструкції інспектора сектору контролю митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Південної митниці, затвердженої начальником Південної митниці Григор’євим В.А. 18.05.2010 та п. 2.21 посадової інструкції головного інспектора сектору контролю митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Південної митниці, затвердженої начальником Південної митниці Григор’євим В.А. 18.05.2010.

Крім цього, встановлено, що начальником сектору контролю митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Південної митниці Рикіною Т.М. неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 2.19 посадової інструкції начальника сектору контролю митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Південної митниці, затвердженої начальником Південної митниці Григор’євим В.А. 18.05.2010, під час перевірки митної вартості товарів за ВМД № 500060701/2010/20684 і № 500060701/2010/022486 та винесення рішень про визначення митної вартості товарів № 612048 та № 612049, що виявилось у порушенні нею вимог Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для їх підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766.

Старшим інспектором сектору контролю митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Південної митниці Горою О.Б. в порушення вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 “Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією” не дотримано часових нормативів митного контролю та митного оформлення товарів за ВМД №№ 500060701/2010/021327 та 50006/2010/021321, що свідчить про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, визначених п. 2.17 посадової інструкції старшого інспектора сектору контролю митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Південної митниці, затвердженої начальником Південної митниці Григор’євим В.А. 18.05.2010.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи Південної митниці обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Враховуючи викладене вище, керуючись вимогами ст. 21 і ст. 22, пунктами 1 та 2 ст. 23, ст. 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За вчинення дисциплінарного правопорушення, відповідно до п.1 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження Рикіній Тетяні Михайлівні, начальнику сектору контролю митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Південної митниці.

За вчинення дисциплінарного правопорушення відповідно до п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану:

- Родіоновій Олені Феліксівні, головному інспектору сектору контролю митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Південної митниці;

- Горі Оксані Борисівні, старшому інспектору сектору контролю митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Південної митниці;

- Горецькій Ользі Леонідівні, інспектору сектору контролю митної вартості відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Південної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV; подання Південної митниці; пояснення працівників.

Начальнику Південної митниці Григор’єву В.А. ознайомити посадових осіб зазначених у п.1 та п.2 з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

20.12.10 № 2392-к По особовому складу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

20.12.10 № 2392-к

По особовому складу

Держмитслужбою України проведено службове розслідування з метою встановлення обставин неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Східної митниці під час здійснення митного контролю та митного оформлення товару «Ємності з чорного металу» за ВМД від 04.08.2009 №№ 700000005/2009/008128, 700000005/2009/008130, 700000005/2009/008131, 700000005/2009/008132, 700000005/2009/008133.

За результатами службового розслідування встановлено порушення вимог законодавства з боку головного інспектора відділу митного оформлення № 3 Східної митниці Пруна О.А., що призвело до недостовірності декларування вказаного вище товару.

Комісією встановлено, що документи, які надавалися для митного оформлення товару, містять суттєві розбіжності та невідповідності.

Зокрема, Пруном О.А. під час здійснення митного контролю та митного оформлення даного товару:

порушено вимоги п. 26 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314, в частині не здійснення заходів щодо направлення запиту до відділу номенклатури та класифікації товарів з метою встановлення фактичного матеріалу, з якого виготовлено товар;

порушено вимоги Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.1997 № 307, в частині правильності заповнення граф 31 ВМД;

недотримано вимоги п.19 Переліку документів необхідних для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 № 80, в частині обов’язковості витребування документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення;

порушено вимоги п.4 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.1997 № 574, в частині прийняття ВМД до оформлення без повного комплекту документів.

Вказані вище порушення підтверджуються документами, які надійшли з Литовської Республіки, та свідчать про те, що Пруном О.А. не було вжито заходів щодо забезпечення достовірності декларування товару.

Статтею 5 Закону України “Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-ХІІ передбачено, що державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов’язки, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про державну службу” Прун О.А., як державний службовець, приймав Присягу державних службовців, відповідно до якої зобов’язувався суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином Пруном О.А. порушено Присягу державних службовців.

Керуючись вимогами п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України “Про державну службу” припинити 20.12.2010 перебування на державній службі в митних органах України Пруна Олексія Анатолійовича, інспектора відділу митного оформлення № 3 Східної митниці.

Підстави: акт службового розслідування, пояснення Пруна О.А..

Начальнику Східної митниці Романчиковій Є.Г. ознайомити Пруна О.А. з цим наказом під підпис, видати відповідний наказ.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

20.12.10 № 2397-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальност

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

20.12.10 № 2397-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до подання Харківської обласної митниці від 03.12.2010 № 09/01-855 у період з 04.08.2010 до 06.08.2010 в зазначеному вище митному органі були втрачені заяви суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності про підтвердження фактичного вивозу товарів за межі митної території України, а саме: ЗАТ “Науково – виробниче підприємство “Нафтогазова Техніка” від 22.07.2010 № 378, від 22.07.2010 № 378/1, ТОВ “ДИАСТ” б/н б/д та ЗАТ “Хлібзавод Салтівський” від 20.07.2010 № 252, а також аркуші з позначенням “3/8” ВМД №№ 800000014/2009/499829 від 14.12.2009, 800000003/2009/319570 від 21.12.2009, 800000003/2009/319730 від 28.12.2009, 800000015/2010/320266 від 15.01.2010, 800000015/2010/320899 від 29.01.2010, 800000015/2010/323195 від 19.03.2010, 800000015/2010/324972 від 23.04.2010, 800000015/2010/324976 від 23.04.2010, 800000015/2010/322375 від 02.03.2010.

Зазначене вище стало можливим внаслідок порушення начальником відділу контролю за переміщенням товарів Харківської обласної митниці Гой О.М. вимог підпункту 7.3.2 Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 № 747 відповідно до якого, у разі зберігання справ у структурних підрозділах, схоронність документів і справ забезпечується керівниками структурних підрозділів, а також не забезпечення нею належного виконання покладених на відділ завдань, визначених пунктом 2.5 розділу 2 “Основні завдання відділу” Положення про відділ контролю за переміщенням товарів Харківської обласної митниці, затвердженого наказом Харківської обласної митниці від 31.05.2010 № 161, згідно з яким до основних завдань відділу відноситься організація виконання митницею положень нормативно - правових актів, що регламентують механізм відшкодування бюджетної заборгованості з ПДВ за операціями з експорту продукції, у частині підтвердження фактичного вивезення товарів за межі митної території України.

Разом з цим, Гой О.М. не забезпечила належного контролю за діями підлеглих працівників та належну взаємодію підпорядкованого відділу із підрозділами митного оформлення Харківської обласної митниці, що призвело до порушення терміну розгляду заяв суб’єктів ЗЕД (ЗАТ “Хлібзавод Салтівський” та ТОВ “ДИАСТ”) про підтвердження фактичного вивозу товарів за межі митної території України, який встановлений п. 7 Порядку підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України, затвердженого спільним наказом Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України від 21.03.2002 № 163/121, що у свою чергу створило умови для втрати 9 аркушів з позначенням “3/8” ВМД.

Вищевказане свідчить про неналежне виконання Гой О.М. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.1, 2.2 і 2.12 посадової інструкції начальника відділу контролю за переміщенням товарів Харківської обласної митниці, затвердженої т.в.о. начальника Харківської обласної митниці Войцещуком А.Д. 31.05.2010, згідно з якими вона зобов’язана:

 організовувати роботу відділу, здійснювати загальний контроль за діяльністю підпорядкованого особового складу відділу, розробляти та здійснювати заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

 забезпечувати виконання покладених на відділ завдань, доручень начальника митниці та керівництва Управління контролю за переміщенням вантажів Держмитслужби;

 організовувати та здійснювати розроблення методичних рекомендацій, порядків та інструкцій щодо контролю за переміщенням і доставкою товарів у митниці призначення та надавати пропозиції щодо удосконалення технології контролю за переміщенням і доставкою товарів.

Відповідно до вимог абзацу другого п. 1.6 Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 № 747 працівники митних органів несуть персональну відповідальність за порушення її вимог та недотримання встановленого в митному органі порядку роботи з документами, у тому числі й за їх втрату.

Згідно з вимогами статті 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях Гой О.М. обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навела.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21, 22, пункту 1 статті 23 та статті 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, відповідно до вимог пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити зауваження Гой Ользі Миколаївні, начальнику відділу контролю за переміщенням товарів Харківської обласної митниці.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Харківської обласної митниці від 03.12.2010 № 09/01-855, пояснення Гой О.М.

Начальнику Харківської обласної митниці Іванову С.В. ознайомити Гой О.М. з цим наказом під підпис.

Директору Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Крамаренку К.В. довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

21.12.10 № 2413-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Київської обласної та Сумської митниць

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.12.10 № 2413-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Київської обласної та Сумської митниць

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 22.11.2010 № 1406 комісією Держмитслужби України у зоні діяльності Київської обласної митниці та Сумської митниці проведені заходи щодо:

аналізу стану здійснення митної справи по забезпеченню готовності цих митних органів до практичної реалізації Плану впровадження першочергових заходів з реалізації Концепції реформування діяльності митної служби України «Обличчям до людей», затвердженого наказом Держмитслужби від 30.10.2010 № 1311 «Про введення в дію рішення колегії Держмитслужби від 29.10.2010»;

виконання вимог наказу Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 «Про встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією», наказів та інструктивних листів Держмитслужби, спрямованих на вдосконалення процедур митного оформлення товарів;

аналізу організаційно-управлінської діяльності керівників цих митних органів по виконанню завдань керівництва Держмитслужби щодо вдосконалення та спрощення процедур митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів.

У ході проведення таких заходів встановлено, що окремі посадові особи цих митних органів мають недостатній рівень професійних знань, необхідних для забезпечення практичного впровадження в митних органах зазначених вище завдань, та свідчить про недотримання ними основних обов’язків державних службовців, визначених абз. 8 ст. 10 Закону України «Про державну службу», та невиконання вимог відповідних посадових інструкцій.

Крім того, комісією встановлено, що вказані недоліки в зоні діяльності Київської обласної митниці стали можливими внаслідок недостатнього контролю за роботою підпорядкованих підрозділів з боку першого заступника начальника Київської обласної митниці Наумова С.О.

Відповідно до вимог ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, невиконання або неналежне виконання посадовою особою митної служби своїх службових обов’язків є дисциплінарним правопорушенням.

В особистих поясненнях посадові особи Київської обласної та Сумської митниць обґрунтованих причин щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків не навели.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статей 21, 22, пунктом 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до недотримання основних обов’язків державних службовців, визначених абз. 8 ст. 10 Закону України «Про державну службу», оголосити зауваження:

- Наумову Сергію Олександровичу, першому заступнику начальника Київської обласної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відрядження;

- Корзун Лідії Володимирівні, старшому інспектору відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської обласної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Винник Тетяні Валеріївні, старшому інспектору відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської обласної митниці;

- Маклакову Геннадію Вікторовичу, заступнику начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів – начальник сектору класифікації товарів Київської обласної митниці;

- Грицай Ірині Миколаївні, головному інспектору відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Київської обласної митниці;

- Карбовському Олександру Володимировичу, головному інспектору відділу митного оформлення №12 Київської обласної митниці;

- Щербині Володимиру Олександровичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №11 Київської обласної митниці;

- Фоміну Василю Івановичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №11 Київської обласної митниці;

- Акопову Костянтину Володимировичу, старшому інспектору відділу митного оформлення №11 Київської обласної митниці;

- Шахраю Олегу Євгенійовичу, головному інспектору відділу контролю за переміщенням товарів Київської обласної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

- Кузьменко Валентині Павлівні, головному інспектору відділу контролю за переміщенням товарів Київської обласної митниці;

- Волошиній Тетяні Анатоліївні, провідному інспектору відділу контролю за переміщенням товарів Київської обласної митниці;

- Меланішиній Наталі Вікторівні, головному інспектору відділу контролю за переміщенням товарів Київської обласної митниці;

- Карунській Людмилі Володимирівні, головному інспектору відділу контролю за переміщенням товарів Київської обласної митниці;

- Хохрякову Олександру Геннадійовичу, старшому інспектору відділу контролю за переміщенням товарів Київської обласної митниці;

- Радченко Наталії Іванівні, головному інспектору відділу контролю за переміщенням товарів Київської обласної митниці;

- Селютіній Ірині Миколаївні, головному інспектору сектору визначення походження товарів відділу адміністрування митних платежів Київської обласної митниці;

- Сухановій Оксані Юріївні, головному інспектору сектору контролю та аналізу відділу адміністрування митних платежів Київської обласної митниці;

- Бойко Вікторії Костянтинівні, головному інспектору сектора оперативного обліку та звітності відділу адміністрування митних платежів Київської обласної митниці;

- Андреєвій Лесі Семенівні, начальнику відділу адміністрування митних платежів Київської обласної митниці;

- Тилевному Володимиру Івановичу, начальнику відділу інформаційної роботи та митної статистики Київської обласної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Камишевій Ользі Ігорівні, головному інспектору сектору контролю та аналізу відділу адміністрування митних платежів Київської обласної митниці;

- Кліпі Тетяні Петрівні, старшому інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста «Глухів» Сумської митниці;

- Тітовій Інні Геннадіївні, старшому інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста «Глухів» Сумської митниці;

- Альошину Миколі Івановичу, інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста «Глухів» Сумської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

- Кролевецькому Володимиру Вікторовичу, інспектору відділу митного оформлення № 2 митного поста «Глухів» Сумської митниці.

Підстави: доповідні записки Радника Голови Служби Ковальского В.К., пояснення працівників.

Керівникам Київської обласної та Сумської митниць ознайомити працівників, зазначених в наказі, з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

23.12.10 № 2427-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальност

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.12.10 № 2427-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

У ході опрацювання листа Львівської митниці від 10.12.2010 № 29/31-18506, направленого на виконання листа Держмитслужби України від 08.12.2010 № 13/2-3027-ЕП, встановлено, що митницею до Держмитслужби України направлено неповну інформацію.

Вказане вище стало можливим внаслідок неналежного виконання службових обов’язків з боку начальника сектору аналітично-організаційної роботи відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Львівської митниці

Яреми Л.М., яка є безпосереднім виконавцем даного листа.

В особистих поясненнях Яреми Л.М. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статями 21, 22, п. 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю :

За неналежне виконання службових обов’язків Яремі Людмилі Михайлівні, начальнику сектору аналітично-організаційної роботи відділу кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Львівської митниці, оголосити догану.

Підстави: пояснення Яреми Л.М.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

23.12.10 № 2434-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.12.10 № 2434-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Держмитслужбою України встановлено відсутність 23.12.2010 на роботі без поважних причин в.о. начальника Черкаської митниці Ємельянової Н.А., що свідчить про порушення нею службової дисципліни, передбачене п.11 ст. 22 Дисциплінарного статуту митної служби України.

В особистих поясненнях Ємельянова Н.А. поважних причин порушення службової дисципліни не навела.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статями 21, 22, п. 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю :

За порушення службової дисципліни Ємельяновій Наталії Анатоліївні, виконуючій обов’язки начальника Черкаської митниці, оголосити догану.

Підстави: пояснення Ємельянової Н.А.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

23.12.10 № 2438-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.12.10 № 2438-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Під час проведення 10.12.2010 відомчої телефонної конференції під головуванням заступника Голови Держмитслужби України Дериволкова С.Д. встановлено, що начальник митного поста «Овруч» Житомирської митниці Остролуцький С.М. не володіє інформацією щодо роботи митного поста «Овруч» у напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Вказане вище свідчить про неналежне виконання Остролуцьким С.М. службових обов’язків, визначених п.2.1.1, 2.1.3 Посадової інструкції начальника митного поста «Овруч» Житомирської митниці, затвердженої начальником митниці.

В особистих поясненнях Остролуцького С.М. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статями 21, 22, п. 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю :

За неналежне виконання службових обов’язків Остролуцькому Сергію Миколайовичу, начальнику митного поста «Овруч» Житомирської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Житомирської митниці, пояснення Остролуцького С.М..

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

24.12.10 № 2443-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

24.12.10 № 2443-к

Про припинення перебування на державній службі

Чернівецькою обласною митницею внесено до Держмитслужби подання від 24.11.2010 № 12/19-9324 про притягнення до відповідальності старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 Чернівецької обласної митниці Добки О.Г. за несумлінне виконання службових обов’язків, визначених п. 2.1, п. 2.12 і п. 2.28 посадової інструкції старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Чернівці” Чернівецької обласної митниці, затвердженої начальником Чернівецької обласної митниці 26.06.2009.

Встановлено, що Добка О.Г., перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Чернівці” Чернівецької обласної митниці, під час здійснення митного контролю та митного оформлення товару „насіння льону неподрібнене” в режимі „експорт” за ВМД № 408010001/2010/007408 від 28.08.2010 неналежним чином провів перевірку дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання та порушив вимоги нормативно-правових актів, які встановлюють обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України (акт службового розслідування від 22.11.2010 № 5).

Зокрема, згідно з вимогами статті 97 Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1986 „Про порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо переміщення яких установлено обмеження” митний контроль, оформлення та пропуск через митний кордон України товарів, щодо переміщення яких установлено обмеження, здійснюється митним органом на підставі дозволу уповноваженого органу державної влади, що виконує відповідні контрольні функції.

Статтею 21 Закону України від 04.07.2002 № 37-IV „Про зерно та ринок зерна в Україні” визначено, що експортно-імпортні операції із зерном та продуктами його переробки, крім хлібобулочних і макаронних виробів, проводяться за наявності сертифіката якості зерна та продуктів його переробки (код документу 5309 згідно з наказом Держмитслужби від 12.12.2007 № 1048), який видається на платній основі територіальними органами спеціально уповноваженого державного органу у сфері державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.1997 № 307 і зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247 у графі 44 ВМД зазначаються коди згідно з Класифікатором документів і реквізити документів, поданих при декларуванні.

Згідно з вимогами Указу Президента України від 29.06.2000 № 832/2000 „Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна” експорт зерна здійснюється лише за експортними контрактами, укладеними та зареєстрованими на акредитованих для таких операцій біржах. Документом, що засвідчує реєстрацію біржової угоди (контракту) для експорту зерна, є посвідчення про реєстрацію.

Із матеріалів, наданих Чернівецькою обласною митницею слідує, що посвідчення про реєстрацію зовнішньоекономічного договору, який наданий під час митного оформлення товару „насіння льону неподрібнене” в режимі „експорт” за ВМД № 408010001/2010/007408 від 28.08.2010, в справах митного органу відсутнє і до митного оформлення не подавалось.

Вищезазначене вказує на порушення Добкою О.С. вимог ст. 97 Митного кодексу України, в частині пропуску через митний кордон України товарів щодо переміщення яких установлено обмеження на підставі дозволу уповноваженого органу державної влади, що виконує відповідні контрольні функції, та вимог підпункту 18 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, в частині проведення перевірки дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання.

Крім того, Добкою О.С. в порушення вимог підпунктів 2 і 14 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719 неналежно проведена перевірка наявності доданих до ВМД комерційних, супровідних та інших документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів відповідно до заявленого декларантом опису та коду товарів за УКТЗЕД, що виявилось у відсутності в матеріалах митного оформлення вищевказаної ВМД документа, який підтверджує походження товару „насіння льону неподрібнене”, а також неналежно проведена перевірка відповідності відомостей, внесених до ВМД, документам, поданим для митного контролю та митного оформлення, про що свідчить відсутність у графі 44 ВМД кодів документів згідно з Класифікатором документів і реквізитів документів, поданих для здійснення митних процедур (сертифікату якості серії АА № 014947 від 27.08.2010, виданого Державною інспекцією з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку та свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення під митним забезпеченням № 186217).

Відповідно до вимог ст. 408 і ст. 413 Митного кодексу України, ст. 17 Закону України “Про державну службу” Добка О.Г., приймаючи Присягу державних службовців, зобов’язувався суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Добкою О.Г. порушено Присягу державних службовців в частині суворого дотримання законів України та сумлінного виконання своїх обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 10, ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити 27.12.2010 перебування на державній службі в митних органах Добки Олександра Георгійовича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 Чернівецької обласної митниці.

Підстави: Закон України “Про державну службу”, акт службового розслідування № 5 від 22.11.2010, пояснення Добки О.Г.

Керівнику Чернівецької обласної митниці ознайомити Добку О.Г. з цим наказом під підпис та видати відповідний наказ по митному органу.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренку К.В.) забезпечити доведення цього наказу до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

24.12.10 № 2445-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

24.12.10 № 2445-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 24.12.2010 № 2442-к за порушення Присяги державних службовців, що виявилось у несумлінному виконанні службових обов’язків та призвело до незаконного переміщення через митний кордон України товарів, припинено перебування на державній службі України Приходька Ю.Б., старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» та Шмакова О.О., старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці.

Крім того, за результатами службового розслідування, проведеного Львівською митницею, встановлено, що незаконне переміщення товарів через митний кордон України призвело до заподіяння матеріальних збитків державі у сумі 6984,37 грн.

Причинами та умовами, які сприяли незаконному переміщенню товарів через митний кордон України та заподіянню матеріальних збитків державі, стала неналежна організація роботи підпорядкованого підрозділу та незабезпечення контролю за діями підпорядкованих працівників з боку заступника начальника митного поста «Рава-Руська» Вінтоніка В.Г., який згідно з наказом Львівської митниці від 13.12.2010 № 1125-к тимчасово виконував обов’язки начальника митного поста начальника митного поста «Рава-Руська», та заступника начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Левонового М.З., що свідчить про неналежне виконання ними своїх службових обов’язків, передбачених посадовими інструкціями.

В особистих поясненнях Вінтоніка В.Г. та Левонового М.З. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статями 21, 22, п. 2, 4 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків з контролю за роботою підпорядкованих працівників:

- Вінтоніку Василю Георгійовичу, заступнику начальника митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, оголосити догану;

- Левонового Миколу Зіновійовича, заступника начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, понизити у спеціальному званні на один ступінь.

Підстава: подання Львівської митниці, акт службового розслідування.

Начальнику Львівської митниці Микитюку Р.В. ознайомити Вінтоніка В.Г. та Левонового М.З. з наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

24.12.10 № 2446-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

24.12.10 № 2446-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Ягодинською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці Верещаки Володимира Михайловича.

У вказаному поданні зазначено, що Верещаку В.М. було визначено доповідачем на оперативній нараді керівного складу Ягодинської митниці, яка відбулась 07.12.2010. На зазначеній нараді виносились питання про стан роботи у напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил та вжиті заходи щодо активізації аналітично-пошукової роботи у напрямку протидії митним правопорушенням (проблемні питання та пропозиції).

Доповідаючи про стан боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, Верещака В.М. не в повній мірі володів ситуацією про стан виявлення митних правопорушень особовим складом служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, не надав детальної інформації про результати діяльності підпорядкованого підрозділу у листопаді 2010 року в розрізі предметів порушень митних правил, а також персональних результатів кожного з оперативних працівників служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Таким чином, Верещакою В.М. не забезпечено належного інформування керівництва Ягодинської митниці про оперативну обстановку в зоні діяльності митниці й стан реалізації заходів з питань протидії митним правопорушенням.

Вищевикладене свідчить про неналежне виконання Верещакою В.М. своїх службових обов’язків, передбачених пунктом 2.4 посадової інструкції заступника начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці.

В особистих поясненнях Верещакою В.М. не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Верещаці Володимиру Михайловичу, заступнику начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Ягодинської митниці від 16.12.2010 № 5/61-8879.

Начальнику Ягодинської митниці (Федику Г.П.) ознайомити Верещаку В.М. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

24.12.10 № 2447-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

24.12.10 № 2447-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Черкаською митницею до Держмитслужби України внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності в.о. начальника митного поста «Умань» Козак Н.О. та заступника начальника митного поста «Умань» Піддубного О.В.

У поданнях зазначено, що вказаними вище посадовими особами не забезпечено належного здійснення особовим складом підпорядкованого підрозділу митного контрою та митного оформлення товарів, відповідно до вимог Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.04.2005 № 314, що призвело до затримок у митному оформленні вантажів та звернення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до Держмитслужби України.

Вищезазначене є порушенням п.2.4 Положення про митний пост «Умань» Черкаської митниці, затвердженого наказом митниці від 20.04.2010 № 120, та свідчить про неналежне виконання службових обов’язків з боку в.о. начальника митного поста «Умань» Козак Н.О. та заступника начальника митного поста «Умань» Піддубного О.В., передбачених їх посадовими інструкціями.

В особистих поясненнях Козак Н.О. та Піддубного О.В. не наведено поважних причин вчинення зазначених порушень.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

- Козак Ніні Олексіївні, головному інспектору митного поста «Умань» Черкаської митниці, під час виконання обов’язків начальника митного поста «Умань» Черкаської митниці;

- Піддубному Олександру Володимировичу, начальнику сектору митного оформлення № 1 митного поста «Умань» у м. Монастирище, під час виконання обов’язків заступника начальника митного поста «Умань» Черкаської митниці.

Підстави: пояснення Козак Н.О., Піддубного О.В., подання Черкаської митниці.

Керівнику Черкаської митниці ознайомити посадових осіб, зазначених в наказі з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

24.12.10 № 2448-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

24.12.10 № 2448-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Рівненською митницею внесено до Держмитслужби України подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу контрольно-перевірочної роботи Карачун Л.М. за результатами службового розслідування.

Службовим розслідуванням встановлено, що головним інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи Рівненської митниці Бувальцевим О.М., в порушення вимог п. 4.1.4, 4.1.15 Порядку оформлення результатів проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.03.2006 № 254 (далі – Порядок), безпідставно прийнято підписаний із запереченнями Акт перевірки № 0012/204000009/0032818783 від 09.09.2010, тобто на третій робочий день з дати його вручення, та зареєстровано Акт перевірки 08.09.2010, що призвело в подальшому прийняття митницею заперечень до даного Акту.

Крім того, у порушені вимог п.4.1.6 Порядку, безпідставне зазначення на титульній сторінці Акту перевірки адреси митного органу: «м. Рівне, Млинівська, 23», стало підставою направлення заперечення до Акту перевірки саме на цю адресу, а не до відділу організаційного та документального забезпечення Рівненської митниці, юридичною адресою якої є м. Рівне, Соборна, 104.

Ураховуючи вищевикладене, начальником відділу контрольно-перевірочної роботи Рівненської митниці, Карачун Л.М., не забезпечено належного контролю за дотриманням підпорядкованими посадовими особами вимог законодавства України з питань митної справи, не організовано на належному рівні діяльність відділу, відповідно до покладених на нього завдань, що стало можливим внаслідок неналежного виконання Карачун Л.М. своїх службових обов’язків, передбачених п.2.1, 2.2, 2.4, 2.9, 2.32 посадової інструкції начальника відділу контрольно-перевірочної роботи Рівненської митниці.

В особистих поясненнях Карачун Л.М. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-V,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Карачун Лілії Максимівні, начальнику відділу контрольно-перевірочної роботи Рівненської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, подання Рівненської митниці від 15.12.2010 № 01/51-02-6866, акт службового розслідування від 13.12.2010 № 204000000/10/00014.

Виконуючому обов’язки начальника Рівненської митниці (Похилько О.І.) ознайомити Карачун Л.М. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного та особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

24.12.10 № 2450-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

24.12.10 № 2450-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Івано-Франківської митниці від 24.11.2010 № 449 «Про проведення службового розслідування» з метою об’єктивного і всебічного з’ясування обставин, що призвели до невиконання доручення т.в.о. Голови Державної митної служби України від 06.08.2010 № 117/1.2р, комісією митниці було проведено службове розслідування.

У результаті службового розслідування (Акт службового розслідування № 2 від 30.11.2010) встановлено, що 07.08.2010 на поштову скриньку 20600 oper Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. від оперативного чергового Державної митної служби України надійшло електронне повідомлення, відправник – DMS operatyvny chergovy, з темою "Доручення" та вкладеним файлом, що є електронною копією доручення т.в.о. Голови Державної митної служби України Дороховського О.М. від 06.08.10 № 117/1.2р. У відповідності до доручення з 00 годин 08 серпня 2010 року начальників митниць зобов'язано започаткувати комплекс заходів під умовною назвою "Феєрверк".

Назване електронне повідомлення було прочитано оперативним черговим Івано-Франківської митниці головним інспектором відділу оперативних чергових Макогоном І.О. 07.08.2010 о 16 годині 31 хвилині 18 секунд. Однак, Макогон І.О. нікого не повідомив про надходження та зміст зазначеного доручення, воно не було роздруковано, не було зареєстровано у Журналі обліку документів і передачі до відділу організаційного та документального забезпечення та не передано до відділу організаційного та документального забезпечення митниці, а було переміщено Макогоном І.О. до папки "Щоденний звіт", в якій накопичуються опрацьовані файли, що призвело до невиконання митницею доручення т.в.о. Голови Державної митної служби України Дороховського О.М. від 06.08.10 № 117/1.2р.

Таким чином, головним інспектором відділу оперативних чергових Макогоном І.О. не було дотримано вимоги наказу Івано-Франківської митниці від 26.02.2010 № 65 "Про упорядкування робіт, пов'язаних з обробкою електронної вхідної кореспонденції поштової скриньки Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. у вихідні та святкові дні", Інструкції з організації оперативного чергування в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 17.04.2009 № 360, Порядку функціонування системи інформаційно-телекомунікаційного комплексу Державної митної служби України "Електронна пошта", затвердженого наказом Держмитслужби від 29.09.2006 № 826, розпорядження Першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А.Є. від 30.04.2010 № 8/3-р щодо забезпечення організації безперебійної роботи поштових скриньок оперативних чергових та роботи з електронними повідомленнями та електронними копіями документів згідно з вимогами Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.02 № 747 та у відповідності до Порядку роботи з офіційними електронними повідомленнями та електронними копіями документів в Системі інформаційно-телекомунікаційного комплексу Державної митної служби України "Електронна пошта", затвердженого наказом Держмитслужби від 26.09.2008 № 1065.

Вищевказане свідчить про неналежне виконання Макогоном І.О. своїх службових обов’язків, визначених пунктами 2.4., 2.8. Посадової інструкції головного інспектора відділу оперативних чергових Івано-Франківської митниці, затвердженої в.о. начальника митниці 12.07.2010.

В особистих поясненнях Макогон І.О. не наводить поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 5 ст. 23, п. 1 ст. 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Макогона Ігоря Олексійовича, головного інспектора відділу оперативних чергових Івано-Франківської митниці, попередити про неповну службову відповідність, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Підстава: подання Івано-Франківської митниці від 09.12.2010 № 07/52-1/6324, Акт службового розслідування від 30.11.2010 № 2, пояснення Макогона І.О.

Начальнику Івано-Франківської митниці Федькіну А.В. ознайомити Макогона І.О. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29.12.10 № 2468-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.12.10 № 2468-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

У заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С.Д. 10.12.2010 відбулась нарада в режимі відомчої телефонної конференції з питань стану боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

На нараді було відзначено незадовільний стан роботи у відділах митного оформлення №№ 1-3 Вінницької митниці у напрямку протидії митним правопорушенням та боротьби з контрабандою протягом 11 місяців поточного року.

Так, за фактами порушення митного законодавства, які виявлені вищевказаними підрозділами Вінницької митниці, протягом 2010 року не порушено жодної кримінальної справи. У листопаді поточного року складено лише по одному – два протоколи про порушення митних правил. Низькі показники щодо виявлення порушень митних правил та боротьби з контрабандою свідчать про недостатній рівень аналітично-пошукової роботи проведеної посадовими особами даних відділів.

Таким чином, начальником відділу митного оформлення № 1 Гуньком С.Л., начальником відділу митного оформлення № 2 Савчуком О.В. та начальником відділу митного оформлення № 3 Шлапаком А.О. не забезпечено належну організацію роботи відділів із запобігання контрабанді та порушенням митних правил, дотримання підлеглими посадовими особами вимог законодавства та нормативно-правових актів Держмитслужби України, які визначають порядок організації оперативних заходів щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, що свідчить про неналежне виконання ними своїх службових обов’язків.

Крім того, під час телефонної конференції було встановлено, що начальник митного поста «Піщанка» Вінницької митниці Шпильовий В.М. не підготовлений до наради належним чином та не володіє інформацією щодо роботи митного поста «Піщанка» у напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Вказане вище свідчить про неналежне виконання Шпильовим В.М. службових обов’язків, визначених пунктами 2.1, 2.8, 2.15 Посадової інструкції начальника митного поста «Піщанка» Вінницької митниці, затвердженої начальником митниці 05.11.2010.

В особистих поясненнях Савчук О.В., Шлапак А.О., Гунько С.Л. та Шпильовий В.М. не наводять поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п.п. 1, 2 ст. 23, п. 2 ст. 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків:

- Шпильовому Василю Михайловичу, начальнику митного поста «Піщанка» Вінницької митниці, оголосити догану;

- Гуньку Сергію Леонідовичу, начальнику відділу митного оформлення № 1 Вінницької митниці, оголосити зауваження;

- Савчуку Олександру Васильовичу, начальнику відділу митного оформлення № 2 Вінницької митниці, оголосити зауваження;

- Шлапаку Анатолію Олександровичу, начальнику відділу митного оформлення № 3 Вінницької митниці, оголосити зауваження, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки.

Підстави: подання Вінницької митниці від 13.12.2010 № 16/1-5695, пояснення Шпильового В.М., Гунька С.Л., Савчука О.В. та Шлапака А.О.

Начальнику Вінницької митниці Тимошенку В.А. ознайомити вищевказаних посадових осіб з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

29 декабря 2010 г.,11:00 Интернет-конференция Игоря Калетника

 

Источник

http://www.liga.net/conf/ic/?cid=386

29 декабря 2010 г.,11:00

Интернет-конференция Игоря Калетника

главы Государственной таможенной службы Украины на тему: "Реформирование деятельности таможенной службы Украины" Korn - Я отбросил все лишнее оставил только вопросы и ответы. Игорь Григорьевич, Вы знаете, что твориться на таможнях? Если да, то Вы уничтожаете таможенную систему, вопрос-зачем? Где в мире голова Службы увольняет инспекторов? авторитет 28.12.10 13:07 И.К. Дякую, що запросили. Хочу сказати, що Ліга - дуже відоме Інтернет-видання, користується великою популярністю широких верств читачів, яка завжди об’єктивно і багатогранно охоплює ряд цікавих тем. Напередодні Нового року хочу побажати Вашому виданню, щоб ви мали успіх, здоров’я, щоб всі ваші працівники завжди мали змогу почути різні думки, але щоб вони носили об’єктивний і правдивий характер. В свою чергу, хотів би, щоб ми мали змогу спілкуватися системно і регулярно. Я впевнений, що від такого спілкування дуже багато питань будуть вирішуватись і не викликати більше якихось тих чи інших проблем. Всім читачам бажаю успіхів в Новому році.

В березні, коли мене було призначено керівником митної служби, ми застали повністю розбалансовану систему, яка в переважній більшості обслуговувала інтереси нелегального бізнесу, а не держави. Те, що сьогодні ми називаємо ростом імпорту тих чи інших товарів, зокрема, побутової техніки, мобільних телефонів, з яких, до речі, платежів у цьому році стягнуто на мільярд більше, ніж у минулому, ноутбуків, інших дорогих брендових речей, то це в більшій частині те, що ми його просто вивели з тіні. На сьогодні ці товари почали декларуватись своїм найменуванням зі сплатою відповідних податків. І очоливши митну систему, ми не йшли по принципу 2005 року, коли огульно були звільнені всі підряд, а кожному працівнику митної системи було доведено, що в Україні з’явилася нова влада, керівництво держави, яке чітко і зрозуміло визначило пріоритети діяльності, зокрема, митної системи. Відповідно до цих пріоритетів нами було розроблено низку конкретних і практичних кроків. Безперечно, всі ці заходи і їх виконання мають забезпечувати ніхто ніші, як рядові інспектори та інші працівники митної системи. Ті, хто це зрозумів, мають можливість працювати, користуватися і радіти результатам своєї роботи, і мати спокійний сон уночі. Ті, хто вирішив перечекати і жити знову по старому або ж всупереч державним інтересам продовжував займатися різними негативними вчинками, в переважній більшості направленими на звільнення і ухилення від сплати податків товарів, які переміщуються через митний кордон, попадали під дію відповідних нормативних дій, зокрема, дисциплінарного статуту та Закону про держслужбу. Тому, щоб завершити питання, дуже довго я працюю в митній системі, тому в переважній більшості багатьох працівників знаю особисто. І підходи для всіх на сьогодні однакові. Ні одного звільненого інспектора за порушення чинного законодавства ми на сьогодні не поновили в митних органах. Кожен має нести відповідальність за свої вчинки.

На таможне был бардак, коррупция, так и все и осталось по сей день! Почему тарифы на технологическое оборудование из Европы постоянно разные, либо большие либо слишком большие, это что, специально чтобы торг в процессе ТО был уместен? Почему нет четкой ставки за 1 кг.?

27.12.10 17:27

И.К. Дуже огульне запитання, і говорити про те, що бардак, корупція як були, так і залишились – думаю, це не відповідає дійсності. Принаймні, те, що бардака немає – я впевнений. Щодо корупції – то нею хвора вся країна. Тому системне лікування цього явища проводиться щоденно, зокрема, усіма правоохоронними органами. Для цього здійснюється ціла низка як законодавчих, так і інших практичних дій. Щодо питання про тарифи, то вони єдині на всій території України для кожного товару. Якщо мова йде про митну вартість товарів, то ставок визначення митної вартості не існує, оскільки митна вартість товарів, які переміщуються через кордон, і методи її визначення заявляються митному органу декларантом під час переміщення. Игорь Григорьевич, добрый день. Я часто делаю покупки в интернет-магазинах. Но в последнее время не могу купить у них тот или иной товар. Они поясняют, что нет поставок из-за проблем на таможне. Мол, таможня шмонает, не пропускает товар фуры, просит откаты и т.п. Потому нет и бытовой техники новой. Поясните, пожалуйста, так что же на самом деле происходит на таможне. По какой причине держите товар?

Лина 27.12.10 18:37

И.К. Ваше запитання – це ознака того, що незаконно ввезених товарів або контрабанди дійсно поменшало. В переважній більшості Інтернет-магазини – це завуальована форма можливості реалізувати товар з відповідним ухиленням від сплати платежів і при ввезенні, і при реалізації на території нашої держави.

Щодо конкретних цифр, то за 11 місяців поточного року відбулось суттєве зростання обсягів ввезення побутової техніки: мобільних телефонів – 1 2,5 рази, телевізійної апаратури та відео моніторів – у 4 рази, портативних комп’ютерів, ноутбуків – у 18 разів. Суттєве збільшення обсягів приймачів телевізійних плазм, LCD, спліт-кондиціонерів, цифрових фотокамер. Впевнений, що відповідна кількість ввозилась і в минулому році. Лише в чорну, без сплати податків і з частковою реалізацією в Інтернет-магазинах.

Щодо другої частини Вашого запитання, за останній час ми здійснили цілий ряд конкретних практичних кроків, які чітко регулюють діяльність кожного працівника митної системи при здійсненні оформлення того чи іншого товару. Тому банального викручування рук практично немає, тому що якщо допустити умовну таку дію, то посадова особа, яка це робить, ризикує мати відповідні наслідки щодо дисциплінарної відповідальності.

Игорь Григорьевич, будучи Главой Гостаможслужбы Украины и народным депутатом Украины Вы нарушаете Законы Украины или нет? Николай 27.12.10 19:19

И.К. Відповідно до Закону про статус народного депутата та вимог Конституції, мною подана особиста письмова заява про складення депутатських повноважень. Протягом сьомої сесії Верховної Ради України шостого скликання питання дострокового припинення повноважень виносилось на розгляд Верховної Ради п’ять разів. Всі відповідні вимоги Закону, передбачені чинним діючим законодавством, мною виконані. Подальше рішення знаходиться лише у віданні Верховної Ради України шляхом голосування.

Ответьте как заслуженный юрист Украины, депутат, председатель ГТСУ:

Есле Вам отправить запрос как председателю Парламентского комитета по борьбе с коррупцией о коррупционных действиях в таможенных органах, то Вы будете разбираться как депутат или как Председатель ГТСУ?

Неявляется ли совмещение Вами сразу нескольких должностей - коррупционными действиями?

Сколько у Вас помічників депутата и сколько у Вас замов в ГТСУ?

Почему и каким способом с момента Вашего назначения на должность в ГТСУ и по сегодняшний день Вы участвуете в голосованиях у Верховній Раді, может Вы дали нотариальную доверенность на пользование Вашей депутатской карточкой?

Вы рекламируете везде проект Реформирования Таможенной службы который предлагается самой Таможенной службой, а может это Вы просто перепутали -где законодательная власть а где исполнительная?

Как Вы считаете, следующий председатель ГТСУ тоже для выполнения плана будет завышать таможенную стоимость на импорт? А ведь из-за этого в прямом отношении значительно выросли цены на практически все товары, потому что при повышении цен на импорт наши производители сразу поднимают свои цены.

Ведь Вы практически ничего не знаете про Компартию и коммунизм, откуда у Вас такие убеждения. И Ваши методы работы тоже взяты из коммунизма?

Проста Людина

27.12.10 19:36

И.К. 1. Сьогодні я здійснюю повноваження Голови Державної митної служби України, а парламентським комітетом керівництво здійснює перший заступник голови комітету Москаль Геннадій Геннадійович. Ніякі документи, зв’язані з діяльністю комітету, я не підписую. Фактично керівництво комітетом здійснює перший заступник голови комітету Москаль.

Всі вимоги закону мною виконані.

В кожного народного депутата є чотири помічника, які знаходяться на державній службі, і тридцять – на громадських засадах на безоплатній основі. Як у голови Державної митної служби, на сьогодні у мене 9 заступників, один з яких – Онопенко – хворіє вже вісім місяців, причому різними хворобами. Мною подано відповідне подання до Кабінету Міністрів щодо його звільнення. Відповідно до Указу Президента про типове положення про центральний орган виконавчої влади, в митній службі буде два заступника, в тому числі і один перший.

Відповідні голосування відбуваються в рамках діючого регламенту Верховної Ради України.

Вперше за всі роки існування митної системи ми підійшли до реформування не шляхом косметичної прикраси, популізму чи піару. Це ряд дуже важливих конкретних, практичних кроків, які дозволять динамічно і системно розвиватися бізнесу, чітко планувати свій прибуток та рентабельність. Внутрішній виробник буде захищений від дешевої неякісної продукції, зможе бути конкурентоспроможним. Держава має отримати суттєві збільшення надходжень до державного бюджету, по відношенню до минулого року це вже плюс 23 млрд.грн. Проведення цілої низки нормативних та розпорядчих документів Державної митної служби до простих, зручних і зрозумілих форм, повна ліквідація двояких тлумачень, приведення самої митної системи у відповідність до адміністративно-територіального поділу нашої держави (із 46 митниць залишено тільки 27, - в деяких областях було по чотири, по п’ять митних установ, і кожна діяла врізнобій іншій, зі своїми підходами та своїми рішеннями). Ми спільно з парламентським комітетом Хомутинника підготували цілу низку змін в Митний кодекс. Таким чином, уже за цей короткий проміжок часу, я впевнений, що ті імпортери, які працюють прозоро, чесно, відчули, наскільки простіше стало здійснювати митні оформлення, починаючи від жорстких часових рамок митного оформлення і закінчуючи можливістю конкурувати на законних підставах, а не шляхом того, кому вдасться скоріше провести через яку-небудь дірку без сплати податків той чи інший товар.

Ми аналізували цю ситуацію. Фахівці митної системи дійшли висновку, що навіть якщо взагалі звільнити всі товари від сплати митних платежів, то імпортери суму несплачених податків все рівно вкладуть в свій прибуток та рентабельність, і ціна при цьому на внутрішньому ринку не знизиться. Яскравим свідченням цього є те, що якщо порахувати будь-який товар продуктової групи, наприклад (бананів, апельсинів, лимонів), то собівартість ввезення плюс всі логістичні розходи і ціна реалізації різняться від трьох до шести разів. Це свідчить про банальну спекуляцію і бажання наживи за рахунок простих громадян України – споживачів. Тому що цих питань підходити необхідно комплексно, і митна служба ініціює на сьогоднішній день розгляд питання щодо необхідності документального підтвердження під час реалізації на внутрішньому ринку товарів легальності їхнього ввезення та суми сплачених податків. Тоді це дасть змогу податковій службі, Антимонопольному комітету вчасно реагувати на такі речі.

За часи існування Радянського Союзу та Комуністичної партії була створена могутня держава, яка була в перших рядах економічно розвинених країн світу та таких, що динамічно розвивались. Кількість заводів, фабрик, підприємств дала змогу забезпечити робочими місцями всіх без винятку людей. Люди жили в достатку, мали змогу навчати своїх дітей та бачити перспективу у житті. Тому здобутками ресурсу Радянського Союзу користуються всі часи незалежності багато країн СНД, по сьогоднішній день.

Почему ДМСУ допустила безпошлинное оформление нефтепродуктов ДП "Ливела", что привело к потере 3 млрд. грн бюджетных денег, без всяких попыток отказать в оформлении? Более того, каждое оформление проходило только после одобрения таможенного начальства.

Василий

27.12.10 19:47

И.К. Митне оформлення імпортованих нафтопродуктів здійснювалось у зв’язку з наявністю судового рішення, яке підлягало негайному виконанню. Дане судове рішення було оскаржене в установленому порядку, і зараз знаходиться на розгляді у Вищому адміністративному суді України. Митна система спільно з іншими правоохоронними органами у разі задоволення скарги судом здійснить всі заходи, спрямовані на відшкодування спричинених державі збитків.

В чём реальная причина разгона Енергетической региональной таможни? Ведь более 200 специалистов выбрасывают на улицу без возможности устроиться на работу в другие таможни. Неужели централизованый контроль и оформление енергоносителей за 15 лет себя не оправдал?

Василий

27.12.10 19:54

И.К. Мова не йде про деструктивний процес, тим більше про "розгон". Це етап вдосконалення та уніфікації процедур митного оформлення товарів. Наприклад, чим відрізняється за процедурою оформлення вантажівки з оливковим маслом та вантажівки з автомобільним маслом? За процедурою відмінностей немає. Різниця в тарифному та нетарифному регулюванні. По відношенню до традиційних видів транспорту, підрозділи Енергетичної митниці дублювали функції митниць загальної спеціалізації. Тому в рамках адміністративної реформи з метою оптимізації структури та ефективного використання наявної численності персоналу прийнято рішення передати функції підрозділів Енергетичної митниці митним органам, розташованим за принципом адміністративно-територіального устрою. Надалі Енергетична митниці здійснюватиме митне оформлення тільки тих енергоносіїв, що переміщуються стаціонарними видами транспорту. Хоча і це питання сьогодні залишається дискусійним та знаходиться на вивченні Колегії Державної митної служби України щодо необхідності подальшого існування Енергетичної регіональної митниці в цілому. Як варіант, здійснення оформлення енергоносіїв, що переміщуються стаціонарними видами транспорту, морже забезпечувати, наприклад, будь-який спеціалізований підрозділ Київської регіональної чи Київської обласної митниці.

Щодо працівників, які підлягають скороченню, то підхід буде однаковий по всій системі: рівень професійної підготовки, здача відповідних тестів, співбесіда, відсутність наявності дисциплінарних стягнень, відповідні етичні та морально-психологічні якості дають можливість та шанс працевлаштування в інших митних органах України.

Семь лет назад союзу поляков Подолии из Кракова прислали гуманитарку 700 - аудио кассет с польскими колядками. "Доблестные таможенники" Хмельницкой таможни наложили арест-лицензионный товар. Обиваем пороги седьмой год - сказали отправили кассеты в Киев - в парламентскую библиотеку. Но не слышно чтоб наши депутаты из Верховной Рады колядовали по-польски.....Подобное было с компьютерами в университете. ...Що ж мы за народ такой....

Францишек

27.12.10 20:14

И.К. Шановний пане Францишек, Ваша інформація взята нами до вивчення. Прошу Вас підготувати відповідне звернення на моє ім’я. З даного приводу ми проведемо поглиблене вивчення можливостей подальших дій.

Уважаемый Игорь Григорьевич! Мы постоянно оформляемся на Киевской региональной таможне в отделах таможенного оформления международных експресс-отправлений DHL,TNT,UPS. Самые долгие этапы оформления - это прохождение отдела статистики и отдела платежей (примерно около часа). До октября 2010 года функцию статистики и платежей выполнял выпускающий инспектор (это было введено Семкой С.Н., при образовании Киевской центральной специализированной таможни). Это было удобно и процесс оформления настолько не затягивался, когда одну декларацию проверяют три человека. Возможно ли оптимизировать процесс таможенного оформления? Мария

27.12.10 20:30

И.К. Питання скорочення кількості осіб, які беруть участь у митному оформленні, є вкрай важливе та буде реалізоване найближчим часом. МИ максимально прагнемо до того, щоб всі функції при митному оформленні товарів виконувала одна особа. Хочу підкреслити, що питання створення сприятливих умов для прискорення товарообігу через митний кордон України – одне з пріоритетних завдань митної системи. Мабуть, Вам відомо, що в жовтні цього року митною службою впроваджено вимогу щодо здійснення оформлення ВМД в строк, що не перевищує 2 години. Щодня ми проводимо моніторинг дотримання цих нормативів. З жовтня час митного оформлення у більшості митних органів скоротився більше ніж у два рази.

Подробнее про биографию, про юриста, про кандидатскую, про заслуженного юриста Украины, как и в каких годах и в какие сроки.

Юрий

27.12.10 21:08

И.К. Моя біографія, в тому числі інформація, яку Ви запитуєте, розміщена на офіційному сайті Державної митної служби, де Ви з нею можете ознайомитись, в тому числі і біографії заступників голови Державної митної служби.

Сколько человек будет уволено с Таможенной службы Украины по распоряжению Януковича и по каким критериям будет производится этот "отбор"?

Павел

27.12.10 22:06

И.К. Відповідним Указом Президент України передбачене скорочення чисельності державних службовців на 30%. Тому з 18 тисяч співробітників митної служби скороченню буде підлягати понад 5 тисяч осіб. Ми сьогодні готуємо цілий великий план кардинальних заходів, які дозволять митній системі забезпечити якісне виконання покладених функцій в умовах скорочення чисельності. Для цього планується делегування відповідних функцій підрозділам митного оформлення, об’єднання підрозділів з покладанням на них кількох напрямків, суттєве зменшення керівного і управлінського персоналу.

Щодо критеріїв, планується, що всі без виключення 18 тисяч працівників митної служби будуть ознайомлені та попереджені про наступне вивільнення, після чого будуть проведені комісійні тестування та іспити, причому система передбачає здачу цих іспитів на комп’ютері з метою унеможливлення суб’єктивного підходу. Також планується проведення цими комісіями співбесід. Важливим критерієм оцінки буде послужний список, історія проходження служби, наявність дисциплінарних стягнень чи їх відсутність. За результатами комплексного підходу з метою унеможливлення фактору впливу на місцях всі посадові особи будуть прийняті на службу наказом голови Державної митної служби, в тому числі і інспектори. Процес буде відкритий і прозорий. Про час, місце проведення відповідних тестів та іспитів інформація буде розміщена на офіційному сайті Державної митної служби. Бажаючі засоби масової інформації, громадськість, хто хоче за цим процесом спостерігати, можуть в цьому прийняти участь.

Почему таможенникам не выдают форму? Выделяються ли на это деньги и куда они деваются?

Тамара

27.12.10 22:10

И.К. Пріоритетом сьогодні є видача форми підрозділам митного оформлення. Фінансування дійсно на сьогодні відбувається не в повній мірі, і кожний митник має розуміти, що в нинішніх умовах кожний рік видавати нову форму немає змогу. Я так розумію, що дане питання задає митник, раз його цікавить форма. Пропонував би бережно відноситись до форменого одягу, який у нього є, слідкувати за ним і не забувати, що зовнішній вигляд митника є дуже важливим фактором. Як говориться, "встречают по одежке". Коли вся країна готується до Євро-2012, ми розуміємо, що це шанс для нашої держави відвідування дуже великої кількості іноземних гостей, яких першими на кордоні будуть зустрічати митники. В цілому питання дуже правильне. Ми сьогодні закінчуємо розроблення нових зразків форменого одягу. І я впевнений, що найближчим часом формений одяг українського митника буде найкращим не тільки на теренах СНД, але й Європи. Ті експериментальні зразки, які ми розглядали минулого тижня, були одноголосно з великим захватом сприйняті колегією митної служби, тому що новий формений одяг буде дуже зручний, комфортний, красивий. Як приклад, можу сказати, що частина цього одягу буде виготовлятися з флісовими вставками, отже він буде практичний у використанні.

Объясните пожалуйста, как можно реформировать деятельность таможни не изменяя законодательство, особенно когда эти законы так мощно лоббируются представителями бизнес-элит в ВС?

Виталий

27.12.10 22:29

И.К. В межах наданих Держмитслужбі повноважень ми активно працюємо над удосконаленням власної відомчої нормативної бази шляхом внесення змін в існуючі або розробки нових інструкції положень. Ці та інші питання відображені у прийнятій наприкінці жовтня концепції реформування митної служби України "Обличчям до людей", яка орієнтована не тільки на зміни в законодавстві, а перш за все на використання внутрішніх резервів і можливостей.

Сьогодні проводиться робота з підготовку проекту нової редакції Митного кодексу з метою створення дійсно сучасного та ефективного законодавчого акта, який би відповідав усім вимогам сьогодення. Створено спільну робочу групу, до складу якої поряд з представниками влади увійшли представники цілого ряду відомих українських та іноземних компаній. Поряд з цим хотів би відмітити, що існуючий Митний кодекс відповідає всім вимогам Всесвітньої митної організації, Кіотської конвенції та є досить ефективним інструментом забезпечення державної політики в митній справі. Тому не потрібно сьогодні порівнювати Митний кодекс з Податковим, це абсолютно різні речі. На відміну від Податкового кодексу, якого не існувало взагалі, в митній системі на сьогодні необхідно здійснити лише деякі технічні та редакційні правки, а також внести деякі зміни, які дозволять більш широко використовувати можливості митної системи на сучасному етапі для виконання тих завдань, які поставлені державою.

Почему вами лично не выполняется решение судов по восстановленным работникам по системе в целом, это ваша позиция? Или недобросовестное окружение не информирует вас, что уже по 6-7 месяцев имея решение ВАСУ на руках нет приказа ДМСУ о восстановлении инспекторов в должности?

27.12.10 22:53

И.К. Працівники, які поновлюються по рішенню суду, в переважній більшості були звільнені за дії, несумісні з подальшим перебуванням на державній службі. Рішення суду в нашій державі є обов’язковим для виконання на всій території всіма без виключення юридичними та фізичними особами. Митна система не є в цьому виключенням. Якщо відповідна процедура виконання завершена, за результатами цього видається наказ голови Держмитслужби про поновлення на службі. Тому в цьому проблеми немає ніякої. Хоча цей фактор буде являтися одним із чинників та критеріїв, які будуть братись до уваги комісією митної служби при 30% скороченні. По всіх звільнених працівниках митною службою було проведене ретельне службове розслідування. В результаті встановлена чітка відповідальність та наявність відповідних порушень з боку посадової особи. І відповідальність дисциплінарна і кримінальна – це різні речі. І те, що за наслідкам и звільнення не було порушено кримінальну справу або вона була в процесі скасована чи закрита – це не означає, що посадова особа діяла виключно в межах повноважень та чіткого виконання своїх обов’язків. У зв’язку з цим, щоб не ставалося в подальшому таких дій, іще раз закликаю посадових осіб керівного та інспекторського складу митної служби виконувати свої обов’язки чесно та сумлінно.

У нас в порту выгружается корабль из Турции. И с каждым днём, выгрузка затягивается всё больше и больше. Фуры стоят неделями, а то и месяцами. Сначала ждали, когда соизволят загрузить, а спустя пару недель, ломают голову, как избавиться от груза, который нельзя вывозить за пределы порта, и нельзя выгружать, по тому, что там таможенные пломбы. А время идёт, и за простой ни кто не платит. Так наши водители жили в своих машинах на морозе. Соляру спалили (пока грелись), аккумуляторы сдохли, техосмотр (гаи) заканчивается, продуктов нет, в туалет ходили куда придётся (на улице). Так самое страшное, что и пожаловаться некуда. Все честные, кто трубку не берёт, кто посылает подальше. Как быть водителям в такой ситуации?

Таможенные цены в каждом городе выставляются по-разному, и непонятно кем и на каком основании. Дело дошло до абсурда, когда в порт привезли товар, хозяева узнали про новые цены и начинают отказываться от своего товара. По тому как такая растаможка делает товар "золотым" и нерентабельным. Хозяевам звонят, приезжайте, заберите свой товар. А они отвечают: Выгружайте за борт или подарите таможенникам. Более того, несколько фур забили тканью. "Оно" простояло на улице под дождём несколько недель, впитало в себя влагу, ткань начинает портиться. Стоит её поместить в склад, она сразу начнёт гнить и покрываться мхом (плесенью). То есть, при вот такой растаможке, одни убытки. А люди вложили кучу денег и хотели заработать. Плюс зарплаты, налоги, рабочие места и так далее.

Следующий пароход уже никто грузиться не хочет. Экипаж без работы. Грузчики без работы. Торговцам торговать нечем. И встречай Новый год как хочешь.

Был забавный случай, когда нам дали молоденького таможенника (курсанта). Он пришёл с фотоаппаратом, везде заглядывает, всё фотографирует, везде свой нос суёт. Кто, что, откуда. Никто про него ничего не знает. Он парализовал всю ночную выгрузку. На утро пришла пересменка. Съехалось всё начальство, этого паренька вызвали в кабинет начальника, и после того, его ни кто уже не видел. Начальник загнал его за хмары.

У нас есть человек, который решает любые проблемы. Ему передают свёрток, и он решает любые нерешаемые вопросы. В основном он имеет дело с хозяевами груза, и с высшим таможенным руководством. Кто нужен ещё? Ни свидетелей, ни доказательств, ни подставы. Все свои. (Хрен подкопаешься).

Посмотрите на чём ездят наши чиновники, и в каких особняках они живут. Как думаете, честно на зарплату можно заработать такое состояние?

ВОПРОС: Спрашивается, зачем нам нужна таможня? Может просто создать отдел по легализации взяток? Или Вы всё же собираетесь навести порядок в таможенных органах? Так жить просто нереально.

лом

27.12.10 23:30

И.К. У Вашому запитанні цілих шість питань, і всі різні і не взаємозв’язані з собою. Буду відповідати по питанню.

Щодо оформлення товарів з пароходу – було б більш правильно, якби Ви вказали, що це за пароход і коли це було, ми могли б надати Вам ґрунтовну чітку і однозначну відповідь. Враховуючи, що Ви цього не називаєте, можу Вам привести лише деякі приклади. До мого призначення в митну систему з одного пароходу в середньому стягувалось митних платежів 500 тис.грн., на сьогодні ця сума складає 5 млн. з одного. І я впевнений, що це далеко не межа. На превеликий жаль, система, якою Ви користуєтесь, далеко не прозора, з використанням різних посередників, починаючи з моменту загрузки і закінчуючи посередниками при митному оформленні. В переважній більшості на таких пароходах везеться неоднорідний товар, напакований в різні баули з різною вартістю, різними виробниками і з різними країнами походження. Необхідно надавати при митному оформленні справжні документи, які підтверджують вартість та інші необхідні дані, здійснювати сплату податків, не шукати різних дірок, аби оминути митне оформлення та сплату податків, і тоді все у Вас буде гаразд.

Інша частина Ваших запитань – огульна, без будь-яких конкретних фактів, нагадує плітки двох базарних баб і є виключно в компетенції уповноважених на це правоохоронних органів. При наявності такої інформації Вам необхідно проінформувати про це відповідні відомства. Я упевнений, що буде чітке і швидке реагування.

А есть ли надежда, что Вы наведете порядок с лабораториями? А то Львовская лаборатория очень много денег за экспертизу требует.

Федор

28.12.10 00:08

И.К. Регіональні відділення Центрального митного управління лабораторних досліджень організовані з метою зменшення часу проведення митного оформлення. Лабораторні дослідження проводяться виключно по запитах митних органів. Висновки щодо хімічного складу товару експертні підрозділи також відправляють до митниці. Таким чином, технологія проведення експертних досліджень виключає зв’язок із суб’єктами зовнішньої економічної діяльності.

Те, що Ви запитання ставите, зокрема, по львівській лабораторії – для нас дуже важливий сигнал, адже із 230 співробітників митних органів, звільнених за сприяння ухиленню від сплати податків, 70% - це працівники львівської митниці. Я не виключаю, що в даній лабораторії може бути свідоме "викручування рук" суб’єктам зовнішньої економічної діяльності, в тому числі і шляхом затягування проведення відповідної експертизи. В разі, якщо Ви надасте дані щодо своєї фірми та конкретної ситуації, якщо Вам боятися немає чого, що Ви є доброчесним імпортером, експортером та платником податків, я обіцяю особистий конкретний розгляд даної ситуації, вжиття відповідних заходів реагування та прийняття відповідних рішень.

Уважаемый Игорь Григорьевич!

Хочу узнать Ваше мнение относительно необходимости ликвидации института таможенных брокеров, как прослойки паразитирующей на теле участников ВЭД и таможни.

Сергей Нори

28.12.10 00:15

И.К. Інститут митних брокерів не є українським "ноу-хау". Це світова практика. Це звичайний вид посередницької діяльності суб’єктів підприємництва, і користуватися їх послугами потрібно виключно на добровільній основі. Немає бажання користуватися послугами посередника – декларуйте товари самостійно. Це право кожного суб’єкта. Це визначено також і чинним законодавством. Митний кодекс України, а саме стаття 87 "Декларанти" трактує, що декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким належать товари і транспорті засоби, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважені ними митні брокери (посередники).

Декларантами товарів і транспортних засобів, що належать громадянам, також можуть бути громадяни, уповноважені власникам и зазначених товарів на здійснення декларування нотаріально посвідченими дорученнями. У разі, коли для підприємства є необхідність скористатися послугами митного брокера, воно має можливість скористатися такими послугами.

І тепер трохи статистики. Станом на 28.12.2010 року Держмитслужбою України видано 2070 ліцензії на право провадження посередницької діяльності митного брокера. Крім того, функціонування митного посередника з декларування товарів митним органом передбачена низкою міжнародних угод та конвенцій, у тому числі Кіотською конвенцією.

При въезде в Украину из-за бугра первое, что видишь царские "хатынки" таможенников. Работают ли у Вас владельцы этих особняков? Или Вы живете в таком же?

Межгирье

28.12.10 12:25

И.К. За час роботи в митній системі я попрацював в семи митницях України п’яти регіонів. І хочу сказати, що відмінність і різниця між кожною митницею, так як і між кожним регіоном, надзвичайно велика. І мабуть, було б несправедливо порівнювати митників Львівщини, Ягодина, Закарпаття з митниками Херсонщини, Миколаєва, Кіровограда чи Черкас. І незважаючи на те, що у Вашому запитанні присутні елементи "злорадства", хотів би все ж таки на нього відповісти, що проблема корупції існує, і митник, який отримує 2 тис.грн. заробітної плати, від рішення якого залежить можливість не сплатити суб’єкту кошти в повному обсязі до державної казни, знаходиться і під великою людською спокусою, і можливістю отримати надприбутки, привели до дуже великого деформування у певних працівників митної системи необхідності стояти на сторожі інтересів держави, і почали думати лише за власну кишеню. Останні звірки по пілотному проекту з поляками щодо обміну смс-повідомленнями щодо товарів, які переміщуються, підтвердили найгірші думки щодо цього, внаслідок чого було встановлено цілий ряд порушень, в результаті яких до державної скарбниці не надійшли кошти. Митною службою було звільнено 55 працівників Львівської митниці, а Генеральною прокуратурою – порушено кримінальну справу, яка на даний час знаходиться на розслідуванні в Головному слідчому управлінні Служби безпеки України. Функцією митної служби не є перевірка наявності будинків, квартир, автомобілів та іншого особистого майна митників або їхніх родичів. Ви, мабуть, знаєте, що на даний час до Верховної Ради поданий законопроект, який суттєво має змінити відповідальність за корупційні діяння. Те ж саме питання стосується декларування доходів та витрат державних службовців, у тому числі і митників. Тому я впевнений, що у найближчій перспективі ці питання будуть розв’язані.

Привет, Игорь Григорьевич. Вот решил написать и поздравить Тебя с новым 2011 годом.

А пишет тебе Игорь Анатольевич Попов. Наверное помнишь, я некоторое время был у тебя куратором, когда ты еще первые шаги делал на таможенной ниве. Так что с Новым годом тебя, дорогой. Ничего не прошу, просто приятно пообщаться с БОЛЬШИМ ЧЕЛОВЕКОМ...

Игорь Попов

27.12.10 19:55

И.К. Ігор Анатолійович, вітаю з наступаючим 2011 роком. Дійсно, пам’ятаю початок своєї служби та нашу спільну роботу в березні місяці 1995 року. Пам’ятаю Вас як грамотного та високопрофесійного митника. Знаю, що надзвичайно давно, більше 10 років тому, Ви звільнились з митних органів. Надіюсь, що у Вас все добре, що ті знання, які отримали, працюючи в митних органах, дають змогу використовувати їх в своїй сьогоднішній діяльності. Бажаю Вам успіхів!

Почему Вы не принимаете на личный прием бывших работников таможни, которые с Вами проработали много лет. Меня уволили незаконно (стаж 12 лет), мой ребенок неполнолетний без отца (умер), была на 2-х конкурсах в разных таможнях, пробовала перевод с государственной службы (как переводились Романенко, Лысый - Вам знакомы эти фамилии? Но всюду один ответ - Калетник не подписывает (при этом набирают людей, не проработавших в таможенных органах ни одного дня). Неужели по каждому инспектору Вы принимаете решение? Или правду говорят, что вашими словами "90 процентов бывших" работать не будут? А как же опыт?

Оля

28.12.10 14:22

И.К. Просив би Вас надати більш конкретну інформацію про Вашу роботу в митних органах та причини звільнення. Практика, яка існувала в минулі роки щодо звільнення працівників митних органів "за власним бажанням", а насправді за різного роду правопорушення, сьогодні повністю відмінена. І через багато років кожний новий керівник митної системи зможе мати правильний орієнтир щодо того чи іншого працівника. Тому що настав час називати речі своїми іменами. Я не виключаю, що Ви могли бути звільнені без достатніх на те підстав (хоча, знову ж таки, ми говоримо зараз про віртуальні речі, адже у мене немає перед собою Вашої особової справи, і я не знаю причини Вашого звільнення). У 2005 році, після так званої «помаранчевої революції», мене теж звільнили з митних органів, а разом зі мною – і тих всіх, хто коли-небудь і як-небудь зі мною перетинався по службі. Тому Вам необхідно, відстоюючи своє право на можливість подальшої праці в митній системі, чітко бути самій впевненій та усвідомлювати, що Ви були звільнені не за вчинки, які не дозволяли подальше перебування Вас на державній службі.

Вы выступали на шоу СВОБОДА. Впечатление от Вашего выступления ужасное. Помните, как там пришли к выводу, что нужно заменить наших таможенников иностранцами. И по примеру некоторых стран сразу в два раза возрастут поступления от сборов. При наличии депортамента (который Вы возглавляли много лет) по борьбе с нарушениями: воз и ныне там. На Ваших таможнях сразу говорят: Вы знаете наши расценки? Сколько стоит должность начальника таможенного поста? За державу обидно.

держава

28.12.10 17:04

И.К. На шоу "Свобода" виступав мій заступник Сергій Сьомка, який досить аргументовано та чітко роз’яснив всім присутнім і функції, які здійснює митна система, і результати, яких вона досягла за останні 8 місяців. Якщо Ви дивились цю програму, то Ви мали б бачити рівень підтримки виступу С.Сьомки аудиторією – він склав понад 70%.

Щодо питання заміни митників на відповідну іноземну компанію, то це питання не нове, через яке вже пройшли цілий ряд країн. Наприклад, Грузія, яка пішла на цей крок свого часу, "досягла" завдяки приведенню іноземної компанії рівня корупції, в декілька разів більшої, ніж мала до того часу. Крім цього, моє глибоке переконання, що якщо українці самі не наведуть лад в своїй хаті, то їм не допоможуть ніякі іноземці.

Шановний Ігорь Григорович чому заяви про прийняття на службу випускників Академії митної служби України губляться у відділах по роботі з особовим складом? Чи не було б це непоганим реформуванням митної служби, приймати на роботу молодих фахівців?

Дмитро

28.12.10 20:51

И.К. Всі без винятку випускники академії не тільки влаштовані на службу в митні органи, а і переведені з декретних посад на постійні. Принаймні, така доповідна у мене знаходиться від Департаменту кадрової роботи митної служби. Якщо Ви є винятком в цьому, надайте свої дані.

Добрый день! Прошу Вас рассмотреть возможность отмены декларирования железнодорожных вагонов не зависимо от их собственности по принципу, как в свое время было отменено декларирование автотранспорта (была отмена АТЗ), а также разработать единую схему по снятию с таможенного контроля остатков груза по ГТД не вывезенного с морских портов с целью реализации его другим покупателям.

Заранее Вам благодарны.

Сергей

28.12.10 08:01

И.К. Приємно повідомити, що це питання на завершальній стадії вирішення.

Залізничні вагони, що переміщуються через митний кордон України із товарами уже зараз окремому декларуванню не підлягають, відомості про них вносяться до ВМД на товар, що подається митному органу.

Що стосується декларування порожніх вагонів, необхідно зазначити, що за ініціативою Держмитслужби підготовлено постанову Кабінету Міністрів України, якою передбачено врегулювання цього питання.

На виконання її вимог Держмитслужбою підготовлено проект наказу Держмитслужби та Мінтрансзв’язку яким передбачається, що декларування порожніх вагонів буде здійснюється на підставі товаротранспортних документів поданих до митного органу.

Детальніше з проектом цього документу можна ознайомитися на WEB-сайті Держмитслужби в мережі Інтернет, де проект документа розміщено для обговорення та оприлюднення. (Проект наказу Держмитслужби та Мінтрансзв’язку Про внесення змін до наказу Держмитслужби та Мінтрансзв’язку від 18.09.2008 № 1089).

Игорь Григорьевич, хотелось бы по подробней узнать по какому принципу будет проводиться сокращение в ДМСУ- 5039 инспекторов это много, что ждать участникам ВЭД закрытие постов, секторов? Если да то не получится, так что участникам ВЭД придется ездить оформляться за 100-200 км?

И 2 вопрос, когда на ваш взгляд с таможни уберут фискальную функцию? Митниця - от слова "МИТО"- так вот пусть НДС собирают налоговики, а таможня пошлину. И представьте себе коррупция в таможне исчезнет, как утренний туман.

Сергей

28.12.10 16:35

И.К. Митниця не є автономним організмом або державною структурою. Вона виконує ті функції, які обєктивно визначені з урахуванням стану економічного розвитку держави. Не заслуга або вина митниці, що на даний час вона є однією з тих, хто наповнює державний бюджет. Це економічні процеси. Митні органи забезпечують надходження в повному обсязі тих платежів, які передбачені законодавством з урахуванням реального обсягу опдатковано імпорту. А такий обсяг визначається не митницею, а бізнесом. Відповідно до загальноєвропейської практики та законодавства більшості країни світу однієї із функцій, що покладається на митні органи – є фіскальна.

Враховуючи те, що в останні роки частка митних платежів в загальному обсязі надходжень до Державного бюджету України коливає в межах 33-40 відсотків, завдання виконання митними органами фіскальної функції є одним із пріоритетних.

Як приклад - питома вага внеску митних органів до бюджету виросла з 2,8% від усіх надходжень дохідної частини Держбюджету у 1995 році, до більш, ніж 40% у 2010 році.

Тому, розглядати питання зняття фіскальної функції з митних органів передчасне.

Що стосується питання зняття з митних органів контролю за справлянням ПДВ, то це також не відповідає світовій практиці - в країнах, в яких запроваджено такий податок як ПДВ, контроль за його сплатою при імпорті товарів здійснюють виключно митні органи, а податкові – лише за оподаткуванням послуг та справлянням цього податку при здійсненні операцій з продажу товарів на внутрішньому ринку (Приклад: Угода про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав).

Работаю в таможенной системе Украины с 1992 года. До пенсии меньше 1 года. Прошу рассмотреть вопросы взаимодействия с Государственной службой занятости в части оформления соответствующих документов региональными центрами занятости для предъявления в пенсионные фонды с целью досрочных уходов на пенсию сотрудников таможни, которые будут уволены по п.1 ст.40 КЗОТ в связи с сокращением численности таможенной службы Украины.

Александр

28.12.10 09:02

И.К. Питання вкрай важливе та гостре, оскільки стосується людей. У взаємодії з Фондом зайнятості Державна митна служба буде сприяти поданню клопотання до місцевих органів Пенсійного фонду про достроковий вихід на пенсію працівників у передбаченому законодавством порядку.

Нагадаю, що питання дострокового виходу на пенсію осіб у разі скорочення штату працівників, законодавчо врегульовано Законами України "Про державну службу" та "Про зайнятість населення", при умові що ці особи мають відповідний страховий стаж. Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" працівники, вивільнені за п.1 ст.40 КЗпП, у тому числі, які мають право на достроковий вихід на пенсію, повинні в семиденний строк звернутись до Державної служби зайнятості із заявою про реєстрацію.

Здравствуйте. Уважаемый Игорь Григорьевич!

На сегодняшний день, все постоянные зоны таможенного контроля находятся в частных руках, в связи с чем, чтобы попасть товару в зону таможенного контроля, владельцу товара необходимо уплатить некую сумму, установленную собственником территории. Будут ли в дальнейшем какие-то изменения в сложившейся ситуации, а именно урегулирования оплаты за оказанные услуги?

Может решение в том, чтобы таможенные зоны были под контролем государства, полностью включая и саму территорию.

Руслан

28.12.10 12:11

И.К. Оскільки відповідна сучасна та достатня інфраструктура для здійснення митного оформлення товарів та транспортних засобів, яка б належала Держмитслужбі, відсутня, підрозділи митного оформлення митниць розміщуються на договірних засадах на територіях підприємств різної форми власності. Ця ситуація є об’єктивною. При цьому, хочу підкреслити, що вибір місць митного оформлення здійснюється на підставі всебічного аналізу даних стану інфраструктури і технічного забезпечення місць митного оформлення, а також наявності перспектив щодо їх подальшого розвитку, відповідності там вимогам щодо матеріально технічного обслштування, як визначені на рівні законодавства (наприклад, для Ввантажних митних комплексів) та дозоляюит забезпечити належний рівнень обслуговування для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, первізників та митників.

Щодо оплати послуг, які надаються учасникам зовнішньоекономічної діяльності власниками територій в межах яких створені постійні зони митного контролю, то вони проводяться на підставі договірних взаємовідносин між ними без будь-якого втручання митних органів.

Проте, у випадку здійснення митних процедур на території вантажного митного комплексу, відповідно до Порядку функціонування вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів, їх власник забезпечує безоплатний в'їзд на територію вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала та виїзд з цієї території транспортних засобів з товарами, що перебувають під митним контролем, та безоплатне їх перебування протягом трьох годин на зазначеній території.

Держмитслужба має бажання розміщувати підрозділи митного оформлення на базі об’єктів державної форми власності. Але на жаль фінансування з державного бюджету не дозволяє на сьогоднішній день мати власну інфраструктуру облаштовану належним чином.

Уважаемый Игорь Григорьевич! В связи с упразднением части функций Энергетической Региональной таможни, работая с которой субъекты ВЭД имели возможность оформлять подконтрольные ей до 24.12.10г. товары на территории всей Украины без всяких согласований, возникает вопрос, что нам ожидать хорошего от Нового таможенного кодекса в плане свободного выбора места таможенного оформления, или будем и дальше стоять в очередях за получением Писем-откреплений?

Ярослав

28.12.10 13:01

И.К. Тут я Вас можу заспокоїти. Надання можливості подання митної декларації митному органу за місцезнаходженням товарів без будь-яких листів про погодження передбачене Концепцією реформування діяльності митної служби України "Обличчям до людей" та проектом нової редакції Митного кодексу.

Крім цього, Держмитслужбою буде запроваджено централізований облік суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у всій митній системі, тобто дані, внесені до облікової картки окремим митним органом, будуть використовуватись при здійсненні митних процедур усіма митницями України.

Вы не знаете, как раньше работали таможенники - до появления ксероксов? Cколько копий надо раздать по отделам при растаможивании груза это просто кошмар! Пора упрощать эту систему!

Владимир

28.12.10 12:25

И.К. Вирішення піднятого питання знаходиться в площині запровадження електронного документообігу.

В цьому році Держмитслужба розробила прийняту Кабінетом Міністрів України постанову, якою встановлені норми, необхідні для повноцінного застосування електронної ВМД та визнання її органами державної влади. Змінами до порядків здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням ВМД та ВМД в електронному вигляді встановлені засади використання при митному контролі й оформленні товарів за ВМД електронних документів.

Крім цього, направлено на зовнішнє погодження проект наказу Держмитслужби, відповідно до якого єдиною умовою доступу до електронного декларування залишиться укладення підприємством договору з Держмитслужбою про надання митниці права доступу до документів щодо переміщення товарів через митний кордон.

Добрый день, пишет вам председатель забастовочного комитета транспортников юга Украины. 2 года мы добивались, чтобы отменили бесконечные досмотры контейнеров в портах, которые никак не прописаны законодательством. Теперь получили юридическое заключение о том, что все взвешивания контейнеров на коммерческих весах в портах с целью таможенного контроля также не имеют права на жизнь, т.к. опять же не урегулированы законодательством. Два года очередных мы требовать от ГТСУ и Южной таможни этого уже не хотим. Как можно сделать так, чтобы таможенники, немедленно прекращали нарушения законодательства в своей работе, особенно если им на это обоснованно указывают участники ВЭД ?

Александр

28.12.10 10:44

И.К. Питання щодо прискорення процедур митного оформлення товарів, що переміщуються через морські порти, є однією з важливих завдань Державної митної служби. Відповідними є і доручення Уряду. Перші кроки для спрощення процедур нами вже зробили по Одеському регіону. При цьому зміст процедур митного контролю чітко визначені митним законодавством. Так, Митним кодексом України визначено, що митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом, зокрема, перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю, обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи Для здійснення митного контролю можуть використовуватися технічні засоби, безпечні для життя і здоров'я людини, і такі, що не завдають шкоди товарам та транспортним засобам. Таким чином, посадові особи митного органу, при здійсненні митного контролю, мають всі законодавчі підстави для отримання інформації про вагу товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Більш того, на підставі результатів зважування, посадовими особами Південної митниці, приймається рішення про необхідність здійснення митного огляду товарів, в контейнерах що переміщуються транзитом, чи направляються в інші митниці. Як Ви знаєте, з жовтня місяця цього року, огляд таких контейнерів в Одесі та Іллічівську складає 1-2 відсотки. Така позитивна динаміка стала можлива в тому числі завдяки широкому використанню технічних засобів митного контролю, зокрема, ваговимірювальних пристроїв.

Нажаль митні органи не мають власних ваговимірювальних пристроїв у портах, оскільки статтею 114 Митного кодексу України визначено, що саме адміністрація морських портів має забезпечити митні органи необхідним обладнанням та створити належні умови для здійснення митних процедур. Якщо Ви вбачаєте в діях посадових осіб митних органів ознаки порушень законодавства, Ви можете повідомити про це за телефоном довіри. (044) 247-27-19

Здравствуйте. Мы с женой работаем в Греции и в мае 2011 года хотим возвращаться домой на Украину на автомобиле. Машине будет 7 лет, в марте мы брали ее не новую за 8600 евро и успели попасть в аварию. Как узнать заранее, сколько нам придется платить за растаможку. Программа Обличчам до людей предусматривает что-нибудь для таких как мы - заробитчан. С наступающим.

Валентин

28.12.10 08:29

И.К. Враховуючи те, що придбаний Вами транспортний засіб у наслідок дорожньо-транспортної пригоди зазнав пошкоджень митні органи визначають митну вартість самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари на підставі товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів.

Для довідки інформуємо, що нарахування передбачених законодавством обов’язкових платежів здійснюється за наступною формулою:

- мито: 10% від визначеної митним органои митної вартості транспортного засобу встановлене Законом України від 17.12.2008 № 676-VІ "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України";

- акцизний збір: 2 EUR за 1 см3, ставка акцизного збору встановлена Законом України від 25.03.2005 № 2505-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України";

- податок на додану вартість 20%, встановлений Законом України від 03.04.1997 № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість".

Зважаючи на відсутність у зверненні інформації щодо марки, моделі транспортного засобу, року виготовлення, типу двигуна (бензин/дизель), для нарахування встановлених законодавством платежів пропонуємо надати вищезвказані технічні характеристики належного Вам транспортного засобу.

Доброго дня. Как отстоять стоимость медикаментов, которые никогда не завозились на территорию Украины (следовательно их нет в ЦБД) и не продается в других странах, у которых нет аналогов и по принципу действия нельзя сравнивать с другими препаратами, которые используют для лечения болезни с одинаковым названием?

В каких случаях экспортная декларация отправителя имеет силу для подтверждения таможенной стоимости, а в каких - нет?

Как в ЦБД появляется стоимость препарата выше (более 20%), чем стоимость на внутреннем рынке?

Гудвин

28.12.10 11:44

И.К. Якщо лікарські засоби не ввозилися на митну територію України та не продаються в інших країнах певно вони ввозяться для доклінічних досліджень та клінічних випробувань. У такому разі митна вартість таких товарів може бути визначена, відповідно до рекомендацій Технічного комітету СОТ – за методом визначення митної вартості на основі додавання вартості (обчислена вартість) або за резервним методом.

Відповідні методичні рекомендації з цього питання містяться у наказі Держмитслужби № 74 від 31.01.2007.

Експортна декларація може бути надана декларантом як додатковий документ для підтвердження заявленої митної вартості товарів.

Доброго дня. Чому має місце відмінність (причому доволі значна) між ставками визначеної митної вартості (відділом митниці) за одиницю продукції по регіонах (наголошую не по фірмах). Непоодинокі випадки, що фірми змушені брати листи відкріплення і оформлятися в інших регіонах.

Юрий

28.12.10 10:26

И.К. Ставок визначення митної вартості не існує, оскільки митна вартість товарів і метод її визначення заявляються (декларуються) митному органу декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України та відповідно до законодавства митна вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, є ціною, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень Митного кодексу України.

Кожне митне оформлення майже унікальне за умовами контрактів, поставки, способом оплати, характеристиками товарів, які впливають на їх вартість.

Игорь Григорьевич, добрый день. Cкажите пожалуйста, когда цены будут прозрачными (тарифы)? Особенно в Одессе и Ильичевске. Может быть цены опубликовать на мд офис или другой программе, чтоб каждый человек участвовавший в растоможке, мог узнать цены у себя в компьютере и чтоб они совпадали и были документом для инспектора тарифов? Тогда не будет неразберихи и будет все прозрачно! И это упростит таможенное оформление и не будет коррупции на местах, а то получается одни фирмы оформляться по одной цене, а другие по самой высокой. Если вы решите эту проблему, вы упростите таможенное оформление всех (если вы, конечно, хотите решить эту проблему?).

ИВАН

28.12.10 09:37

И.К. Уся інформація, що стосується митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, може використовуватися митним органом виключно для митних цілей і не може без спеціального дозволу особи чи органу, що подають таку інформацію, розголошуватися або передаватися третім особам, включаючи інші органи державної влади, крім подання її у порядку, визначеному законом.

Викладене не стосується знеособленої зведеної інформації для статистичних цілей.

Така статистична інформація розміщується на офіційному Веб-сайті Держмитслужби та щомісячно друкується Державним інформаційно-аналітичним центром моніторингу зовнішніх товарних ринків у журналі "Огляд цін українського та світового товарних ринків".

Игорь Григорьевич! Прошу помочь в определении кода товара, если он состоит из двух компонентов: 80% корбоната кальция и 20% первичного полиэтилена! Как правильно наполненный полиэтилен по коду 3901 или наполненный карбонат кальция по коду 3824? Спасибо.

макс

28.12.10 14:37

И.К. Наданої інформації не достатньо для однозначної класифікації товару. Для однозначної класифікації названого товару необхідно мати інформацію в першу чергу про його призначення. Однозначно можна надати відповідь, що такий товар може класифікуватись по Правилу 3б) основних Правил інтерпретації класифікації товарів, з урахуванням Примітки 1) до Групи 39 УКТЗЕД.

Уважаемый Игорь Григорьевич. Когда же таможня будет давать предварительные коды УКР ЗЕД на ввозимый товар по всем таможням, тем самым исключая коррупционные моменты?

Лидия

28.12.10 12:32

И.К. Митними органами з 2005 року введено в дію процедура надання попередніх рішень про класифікацію товарів. Такі рішення можливо отримати суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності за умови, що товар не знаходиться на момент подачі заяви під митним контролем та митницею не виносились класифікаційні рішення щодо цього товару. На сьогоднішній день право надання попередніх рішень надано Центральному митному управлінню лабораторних досліджень та експертної роботи (м. Київ) та восьми митницям. Рішення про надання повноважень митницям на видачу попередніх рішень приймалось з урахуванням віддаленості регіонів та кількості запитів із зони діяльності митниць. На сьогоднішній день можливо отримати попереднє рішення про класифікацію в Південній, Кримській, Львівській, Чопській, Дніпропетровській, Східній, Київській обласній та Київській регіональній митницях.

Окремо слід зазначити, що проведеною експертизою експертів Всесвітньої митної організації процедура надання попередніх рішень в Україні повністю відповідає Європейським стандартам.

Надання заяви та отримання відповіді про попередню класифікацію товарів Ви можете надіславши запит та необхідну інформацію по електронній пошті, пошті чи надавши заяву безпосередньо до підрозділу митного Управління лабораторних досліджень чи митниці, в зоні діяльності якої акредитоване підприємство.

Игорь Григорьевич, скажите когда прекратятся селекторные совещания по выходным? Вы уничтожаете семьи таможенников.

olga

29.12.10 09:03

И.К. Кожна посадова особа, яка стає керівником бере на себе дуже велику відповідальність. Керівник відповідає не лише за свої людей, та проект, яки він очолює як посадова особа. Це ще й величезна відповідальність за правильну організацію цієї роботи. І найголовніше – за її якісні результати. Селектора по суботах проводяться з метою чіткого контролю на всіх без виключення напрямках. І проводяться з керівниками. Тільки з керівним складом. І якщо посадова особа виявила бажання стати керівником, то в суботу він має сісти, зібратися з думками, проаналізувати те, що він зробив за минулий тиждень, та скласти відповідні плани на наступний. В нормального керівника субота – завжди робочий день. Його власний, не примусовий. Ніхто нікого не примушує ходити не селектори. Якщо не маєш бажання підвищувати свій рівень, досягати гарних результатів та бути справжнім керівником, надається відповідна заява і людина переходить на ту посадову ступінь, яка не передбачає участі в селекторах. І наостаннє – що ж це за сім»я , яку може селектор зруйнувати?! Тоді треба відносини у конкретній проаналізувати. Якщо там і є проблеми, то вони явно полягають не в форматі селектору.

Здравствуйте! Будут ли повышаться зарплаты сотрудников таможни в ближайшее время или так и будет, что вы боретесь с коррупцией и в тоже время не повышаете зарплату, которая составляет 2500-3000 грн. Мотивация работать и не брать взятки откуда появится?

Сергей

28.12.10 23:10

И.К. У цьому напрямку ми будемо рухатися. У відповідності до тих можливостей, які зможе на цей період надати нам держава.

Игорь Григорьевич!

Кому жаловаться, если таможенники занимаются беспределом, а суды их покрывают?

METEXPORT

28.12.10 18:34

И.К. Якщо суб’єкт чи громадянин бачить, що дії митника не відповідають вимогам закону, то залежно від того, у якому руслі виникає питання, туди й треба звертатися. Якщо йдеться про вимагання, порушення, зловживання, то це, безперечно, правоохоронні органи. СБУ, міліція. Прокуратура. Якщо мова іде про технологічні порушення, то це – Митна служба. На нашому сайті є телефон довіри. Звертайтеся – реагування буде миттєве.

Дуй, ветер! Смерть, приди! Пусть я умру с доспехом на груди

Пол:Женщина

Город:Львов

Интересы:Все, что может увлечь...:))))))))

Место работы: Львівська

Отправлено Вчера, 11:11

Результат конференции?

05.01.11 № 11/4-10.13/52-ЕП

Керівникам митних органів,

спеціалізованих митних

установ і організацій

Про надання копій документів

Під особисту відповідальність керівників митних органів в термін до 10.01.2011 надати до Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду всього підпорядкованого особового складу, завірені в установленому порядку керівником митного органу.

Т.в.о. Голови Служби С.Д.Дериволков

Сообщение отредактировал Sanka: Вчера, 11:12

....жизнь, штука непредсказуемая!!!!!!!!!!!!!!!:))))))!!!!!

Сообщений: 46

Регистрация: 10 August 10

Пол:Женщина

Город:Киев

Место работы: информационная таможня

Отправлено Вчера, 11:22

Письмо видели.

Интересно зачем им понадобились наши идентификационные коды?

Сообщений: 118

Регистрация: 28 August 07

Пол:Женщина

Город:Киев

Место работы: Бориспольская таможня

Отправлено Вчера, 11:30

Есть люди у которых нету... сокращение... А сколько бумаги надо, кошмар.

Сообщений: 728

Регистрация: 29 November 06

Город:м. Львів

Место работы: Львівська митниця

Отправлено Вчера, 11:38

При тому що всі ідентифікаційні коди занесені в ПІК "Кадри"? Виникає питання для чого створювати БД.

Сообщений: 5384

Регистрация: 28 November 06

Пол:Мужчина

Город:Киев

Место работы: Пресс-служба ДМСУ

Отправлено Вчера, 12:03

Olegg (05 January 2011 - 11:30) писал:

Есть люди у которых нету... сокращение... А сколько бумаги надо, кошмар.

Группа: Пользователи

Сообщений: 728

Регистрация: 29 November 06

Город:м. Львів

Место работы: Львівська митниця

Отправлено Вчера, 12:08

Є повірте. Наш Голова Нац. банку без індетифікаційного коду і нічого рулить.

Сообщений: 1425

Регистрация: 29 November 06

Пол:Мужчина

Город:Донецк

Место работы: Східна митниця

Отправлено Вчера, 12:13

Лёшка (05 January 2011 - 12:03) писал:

Не верю, что такие есть!

есть, уж поверь...

Регистрация: 28 November 06

Пол:Мужчина

Город:Киев

Место работы: Пресс-служба ДМСУ

Отправлено Вчера, 12:14

sava (05 January 2011 - 12:13) писал:

есть, уж поверь...

Среди нас?

"...Финнов вообще уже от наших не отличишь. Их Хельсинки - тот же Гомель! ..."

М.М. Жванецкий

Группа: Пользователи

Сообщений: 46

Регистрация: 10 August 10

Пол:Женщина

Город:Киев

Место работы: информационная таможня

Отправлено Вчера, 12:23

Лёшка (05 January 2011 - 12:03) писал:

Не верю, что такие есть!

Свидетели иеговы бывает специально не обзаводятся этим кодом

Группа: Пользователи

Сообщений: 1279

Регистрация: 30 November 06

Пол:Мужчина

Город:Киев

Место работы: РИМ

Отправлено Вчера, 12:25

а религиозные убеждения не есть поводом отказа для приёма на госслужбу

Группа: Модераторы

Сообщений: 1425

Регистрация: 29 November 06

Пол:Мужчина

Город:Донецк

Место работы: Східна митниця

Отправлено Вчера, 12:55

Лёшка (05 January 2011 - 12:14) писал:

Среди нас?

среди работающих госслужащих, в том числе и на нашей таможне... в общем то не вижу в этом ничего необычного...

есть такое подозрение что идентификационные хотят использовать при регистрации для тестирования... .. ну и при увольнении...

Группа: Пользователи

Сообщений: 39

Регистрация: 18 March 08

Пол:Мужчина

Место работы: Житомирська митниця

Отправлено Вчера, 13:49

Что скажете о НДМСУ №1572 от 31.12.10, в частности:

5503

Відбиток штампа державних інспекторів з карантину рослин «Ввезення в Україну дозволено», або «Транзит по Україні дозволено», або «Вивезення з України дозволено», що проставляється на товаросупровідних (товарно-транспортних) документах і засвідчує результат здійснення фітосанітарного контролю товару?

Город:Украина

Место работы: Бердянська митниця

Отправлено Вчера, 14:17

Установити, що цей наказ набирає чинності 01.01.2011, крім пунктів 3, та підпункту 4.1 пункту 4, які набирають чинності через 15 днів з дня його видання.

Сообщений: 3590

Регистрация: 29 November 06

Пол:Женщина

Интересы:разные

Место работы: Yuzhnaya customs

Отправлено Сегодня, 09:03

iev (05 January 2011 - 11:22) писал:

Письмо видели.

Интересно зачем им понадобились наши идентификационные коды?

за тем же зачем и копии дипломов, которые, кстати есть в личных делах и так же внесены в БД

 

 

Вверх