Накази Державної митної служби України другий квартал 2010

Orders of the State Customs Service of Ukraine second quarter of 2010

06.04.10 № 469-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

06.04.10 № 469-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Під час перевірки, проведеної згідно з наказом Бердянської митниці від 10.02.10 № 54 “Про проведення перевірки” щодо митного оформлення на митному посту “Мелітополь” Бердянської митниці комплектного об’єкта – “каменедробильна машина” за ВМД типу ЕК – 10 КО № 111010000/9/001937 від 18.12.09, виявлені порушення службової дисципліни з боку Кривоноса М.А., начальника митного поста “Мелітополь” Бердянської митниці, що також підтверджується постановою Бердянської міжрайонної прокуратури про відкриття виконавчого провадження від 18.03.10 № 15/419.

Із матеріалів перевірки слідує, що Кривоносом М.А. 16.12.09 було отримано від директора ТОВ “Продмаш” один примірник заяви про класифікацію комплектного об’єкта – “каменедробильна машина” без обов’язкового пакета документів до неї.

Отримана заява була зареєстрована на митному посту “Мелітополь” Бердянської митниці за № 11101/9/0004 в Журналі реєстрації обліку заяв та знаходилась у робочому кабінеті Кривоноса М.А.

Будь-яких зауважень при прийомі вищевказаної заяви, стосовно відсутності обов’язкового комплекту документів до неї, який визначено наказом Державної митної служби України від 12.12.05 № 1219 “Про затвердження Порядку прийняття рішення про класифікацію комплектного об’єкта згідно з УКТЗЕД та внесення змін до наказу Держмитслужби України від 30.06.98 № 380” до представника ТОВ “Продмаш”, або до співробітників Бердянської митниці у Кривоноса М.А. не виникло.

Відповідно до статті 97 КПК України вказані вище матеріали перевірки були направлені до Бердянської міжрайонної прокуратури.

Прокурорською перевіркою встановлено, що Кривоносом М.А., начальником митного поста “Мелітополь” Бердянської митниці, при прийомі до реєстрації документів від представника ТОВ “Продмаш”, які у подальшому повинні були використовуватися для здійснення контролю за переміщенням комплектного об’єкта, не було дотримано вимоги п. 2.4. Порядку прийняття рішення про класифікацію комплектного об’єкта згідно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Державної митної служби України від 12.12.05 № 1219 (далі - Порядок).

Крім цього, Кривоносом М.А. при проведенні митного оформлення ВМД типу ЕК–10 КО від 18.12.09 № 111010000/9/001937 не було забезпечено виконання вимог пункту 2.4. Порядку та наказу Бердянської митниці від 04.10.07 № 220 “Про призначення посадових осіб, відповідальних за здійсненням митного контролю за переміщенням комплектного об’єкта” (постанова Бердянської міжрайонної прокуратури про порушення дисциплінарного провадження від 18.03.10 № 15/419).

Вищевказане свідчить про неналежне виконання Кривоносом М.А. службових обов’язків, передбачених п. 2.1, п. 2.7, п. 2.20 посадової інструкції начальника митного поста “Мелітополь” Бердянської митниці, затвердженої начальником Бердянської митниці 02.12.08, в частині неналежної організації здійснення митної справи, організації митного контролю і митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а також незабезпечення виконання покладених на митний пост завдань з контролю за митним оформленням та пропуском через митний кордон України вантажів.

В особистих поясненнях Кривоносом М.А. не наведено поважних причин щодо неналежного виконання ним своїх службових обов’язків.

Ураховуючи наведене вище та керуючись вимогами статті 21, пункту 1 статті 22, пункту 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV

Н А К А З У Ю:

За вчинення дисциплінарного правопорушення застосувати до Кривоноса М.А., начальника митного поста “Мелітополь” Бердянської митниці дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження.

Підстави: Акт перевірки інформації щодо митного оформлення на митному посту “Мелітополь” комплектного об’єкта – “машина каменедробильна” за ВМД типу ЕК – 10 КО № 111010000/9/001937 від 18.12.09, викладеної в службовій записці начальника відділу ВБ Марютенкова М.А. від 09.02.10 № 12-01/32; пояснення Кривоноса М.А., постанова Бердянської міжрайонної прокуратури від 18.03.10 № 15/419.

Начальнику Бердянської митниці Пудрику Д.В. ознайомити Кривоноса М.А. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

07.04.10 № 484-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.04.10 № 484-к

По особовому складу митних органів

Львівською митницею до Держмитслужби України внесено подання про припинення перебування на державній службі в митних органах України головного інспектора сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець» Лосічка Р.М.

Підставою для направлення зазначеного подання стали результати службового розслідування (акт службового розслідування від 24.07.09), за результатами якого встановлено наступне.

28.06.09 близько 06 год. 30 хв. на митний пост “Краковець” Львівської митниці прибуло два співробітники відділу БКОЗ УСБУ в Тернопільській області, з метою отримання засвідчених копій документів, поданих при переміщенні 27-28.06.09 через державний кордон України до митного контролю товару, який переміщувався транспортним засобом з причепом, р/н RJA40AP\RJA40PA.

За інформацією, наданою вказаними співробітниками зазначений транспортний засіб було затримано 28.06.09 і на момент затримання, в ньому знаходились товари, що не відповідають товаросупровідним документам.

Як слідує з ПІК “Інспектор 2006”, даний транспортний засіб прибув на митний пост “Краковець” Львівської митниці з митної території Республіки Польща 27.06.09 о 23 год. 19 хв., з вантажем “панелі напольні ламіновані”. Його пропуск на митну територію України був здійснений 28.06.09 о 00 год. 58 хв., головним інспектором СМО № 3 ВМО № 1 м/п “Краковець” Лосічком Р.М., на підставі ПД № 100000014/2009/223031. Отримувач товару – ТОВ "ПАРТАРІАЛ БС" (01025, м.Київ, вул. Володимирська, буд.7, офіс 1, відправник – FIRMA "ELADORA", Dorota, Krzemien, 37-514, Munina, Tuczempy,11B, Poland).

На митному посту “Краковець” вантажний відсік транспортного засобу з р/н RJA40AP\RJA40PA не відкривався, митне забезпечення РП 01194, 01195 не зривалось. На вантажний відсік цього автомобіля Лосічком Р.М. було додатково накладено митне забезпечення – 2 пломби: АА0840291 та АА0840292.

Крім того, в товаросупровідних документах відсутні відмітки посадових осіб Головної державної інспекції з карантину рослин, які здійснюють фітосанітарний контроль, як це передбачено для товарів за кодом УКТ ЗЕД 4418 згідно із додатком до спільного наказу ДМСУ, АДПСУ, МОЗУ, МАПУ, МКТУ, МОНПСУ, МТЗУ від 27.03.09 №265/211/191/210/14/147/326 "Про затвердження Переліку товарів, які підлягають обов'язковому санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей у пунктах пропуску через державний кордон". Тобто порушено вимоги статті 27 Митного кодексу України, згідно з якою митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується тільки після здійснення встановлених законодавством України необхідних для цього товару видів контролю, у даному випадку фітосанітарного.

Відповідно до абз. 3 п.4 постанови КМ України від 24.12.03 № 1989 «Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» посадові особи митного органу визначають на підставі поданих документів та переліку товарів, які підлягають обов'язковому санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей у пунктах пропуску через державний кордон, необхідні види контролю транспортного засобу і товарів, а також місце їх здійснення у пункті пропуску.

Головним інспектором сектора митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець» Лосічком Р.М. порушено вимоги ст.27 МК України, абз. 3 п.4 постанови КМ України від 24.12.03 № 1989 «Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», наказу ДМСУ, АДПСУ, МОЗУ, МАПУ, МКТУ, МОНПСУ, МТЗУ від 27.03.09 №265/211/191/210/14/147/326 "Про затвердження Переліку товарів, які підлягають обов'язковому санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей у пунктах пропуску через державний кордон", розділів «Попередні операції (I етап)», «Здійснення інших видів державного контролю (II етап)», «Завершення митного контролю (III етап)» Технологічної схеми, не проведено митний огляд з метою ідентифікації та не забезпечено залучення до нього працівників СБК та ПМП відповідно до службової записки Служби МВ та ОБПМЗ Львівської митниці від 09.05.09 №16/13-997, що призвело до ввезення 28.06.09 на територію України транспортним засобом марки «Мерседес-Бенц» р/н RJA40AP\RJA40PA товарів в асортименті з порушенням чинного законодавства та без належного митного контролю.

Також Лосічком Р.М. всупереч вимог п.27 розділу «В’їзд в Україну. Оформлення транспортних засобів на „червоному коридорі” Технологічної схеми не здійснено на належному рівні аналіз ризиків щодо маршруту руху транспортного засобу.

Відповідно до розрахунку податків і зборів, що підлягали сплаті у випадку оформлення товарів, затриманих УСБУ у Тернопільській області було встановлено, що за випуску у вільний обіг 28.06.09 товарів, класифікацію яких проведено на підставі даних Протоколу про вилучення товарів, транспортних засобів і документів у справі про ПМП № 0086/40300/09 від 14.07.09 та виходячи із їх вартості, вказаної в даному акті, недобори митних платежів становили б

960 703,39 грн. (в тому числі ввізне мито – 244 150,50 грн. та ПДВ – 716 552,89 грн.).

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків Лосічка Р.М. як державного службовця, є додержання Конституції України та інших актів законодавства України.

Враховуючи вищезазначені порушення, Лосічком Р.М. порушено Присягу державного службовця в частині сумлінного виконання службових обов’язків.

В особистих поясненнях Лосічка Р.М. не наведено поважних причин несумлінного виконання ним своїх службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, на підставі подання Львівської митниці та результатів службового розслідування, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у несумлінному виконанні службових обов’язків та порушенні вимог законодавства з питань митної справи, припинити перебування на державній службі в митних органах відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” головного інспектора сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Краковець» Лосічка Романа Михайловича.

Підстави: акт службового розслідування від 24.07.09, пояснення Лосічка Р.М., подання Львівської митниці від 04.03.10 № 29/31-2566.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Лосічка Р.М. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Лєднік О.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

12.04.10 № 521-к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

12.04.10 № 521-к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею до Держмитслужби України внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста «Дрогобич» Куця Р.Й.

У поданні зазначено, що за результатами перевірки (акт за результатами перевірки від 13.03.10), встановлено неналежне виконання службових обов’язків начальником митного поста «Дрогобич» Куцьом Р.Й.

Встановлено, що під час митного оформлення посадовими особами митного поста «Дрогобич» товару «Засіб для чищення взуття. Виробник ТД – Славков, Болгарія, торгова марка Сова… Крем для взуття розфасований в жерстяні тюбики… Крем для взуття Сова місткістю 50 мл…», задекларованого за кодом УКТЗЕД 3405100000, в гр. 44 вантажних митних декларацій по зазначеному товару, як в твердому так і в електронному примірниках, відсутня інформація щодо наявності дозвільних документів Держспоживстандарту або уповноваженого органу сертифікації на даний товар. В пакетах документів, що знаходяться у справах митного поста «Дрогобич», які були підставою для митного оформлення даного товару, відповідні дозвільні документи також відсутні.

Зазначене є порушенням Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.08 № 446, та вимог Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.05 № 314.

Причинами та умовами, які сприяли зазначеним порушенням, став недостатній контроль за діями підлеглих працівників з боку начальника митного поста «Дрогобич» Куця Р.Й., чим не дотримано вимоги пп. 2.1, 2.5 Посадової інструкції начальника митного поста «Дрогобич» Львівської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 30.04.08.

В особистих поясненнях Куць Р.Й. не наводить поважних причин неналежного виконання ним своїх службових обов’язків.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статтями 21, 22, п.2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання обов’язків, що виявилось у недостатньому контролі за діями підпорядкованих працівників, Куцю Роману Йосиповичу, начальнику митного поста «Дрогобич» Львівської митниці, оголосити догану.

Підстави: акт за результатами перевірки від 13.03.10, подання Львівської митниці від 26.03.10 № 29/31-3725, пояснення Куця Р.Й.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Куця Р.Й. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

26.04.10 № 689-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

26.04.10 № 689-к

По особовому складу митних органів

Співробітниками Маріупольського відділу УБОЗ ГУ МВС України в Донецькій області 24.04.10 близько 12 год., під час отримання хабара, був затриманий Карпенко Анатолій Олександрович, головний інспектор сектору митного оформлення відділу митного оформлення № 1 митного поста “Успенка” Амвросіївської митниці.

За інформацією, яка надана правоохоронними органами, підставою для отримання Карпенком А.О. хабара став факт не здійснення митного оформлення товару “запчастини до мобільних телефонів”, який переміщувався через пункт пропуску “Успенка” Амвросіївської митниці.

Вищевказане свідчить про недостатній контроль за виконанням підлеглими посадовими особами службових обов’язків, а також неналежну організацію діяльності сектору митного оформлення відділу митного оформлення № 1 митного поста “Успенка” Амвросіївської митниці з боку Панкова В.В., виконуючого обов’язки начальника Амвросіївської митниці, Сасіна І.М., першого заступника начальника Амвросіївської митниці та Подніглазова С.Л., начальника митного поста “Успенка” Амвросіївської митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Згідно з вимогами ст. 9 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV, керівник митного органу несе персональну відповідальність за неналежний стан службової дисципліни серед підлеглих.

Пунктами 4.6 та 4.7 посадової інструкції першого заступника начальника Амвросіївської митниці, затвердженої начальником митниці 10.09.09 передбачено, що перший заступник начальника митниці несе відповідальність за негативні результати діяльності підпорядкованих йому працівників та неналежний стан службової та виконавської дисципліни в підпорядкованих підрозділах.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про державну службу” Подніглазов С.Л., зобов’язаний суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Подніглазовим С.Л. порушено Присягу державних службовців, в частині сумлінного виконання службових обов’язків, що є достатньою підставою для припинення перебування його на державній службі в митних органах.

В особистих поясненнях Панков В.В., Подніглазов С.Л. та Сасін І. М. обґрунтованих причин неналежного і несумлінного виконання службових обов’язків не навели.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, ст. 9, ст. 11, ст. 21, ст. 22, п. 1 і п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у несумлінному виконанні службових обов’язків, припинити з 27.04.10 перебування на державній службі в митних органах України Подніглазова Сергія Леонідовича, начальника митного поста “Успенка” Амвросіївської митниці, звільнивши його із займаної посади, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”.

За порушення службової дисципліни Сасіну Ігорю Михайловичу, першому заступнику начальника Амвросіївської митниці, оголосити догану.

За порушення службової дисципліни Панкову Віталію Володимировичу, виконуючому обов’язки начальника Амвросіївської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: лист Амвросіївської митниці від 24.04.10 № 22/162-ВОЧ-ЕП, пояснення Подніглазова С.Л., Панкова В.В., Сасіна І.М.

Виконуючому обов’язки начальника Амвросіївської митниці Панкову В.В. ознайомити Подніглазова С.Л. та Сасіна І.М. з цим наказом під підпис.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

30.04.10 № 734-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

30.04.10 № 734-к

По особовому складу митних органів

За результатами службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Рівненської митниці від 22.02.2010 № 85, встановлено порушення вимог законодавства України та нормативно-правових актів Держмитслужби України під час переміщення 02.02.2010 та 14-15.02.2010 через митний кордон України транспортних засобів р.н.7061ЕА-1, ВК7876АО, ВК5923АВ, а саме вимог:

статті 40 Митного кодексу України, в частині проведення в ході митного контролю митних процедур, необхідних для забезпечення додержання митного законодавства України з питань митної справи;

пункту 2 статті 41 Митного кодексу України, в частині здійснення митного огляду;

пункту 3 статті 41 Митного кодексу України, в частині здійснення обліку товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

пунктів 2.8, 3.1 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої наказом АДПСУ, ДМСУ від 11.06.08 № 505/642, в частині належного проведення візуального огляду транспортного засобу, відображення в електронному журналі відомостей про найменування товарів та напрямок переміщення.

Зокрема, головним інспектором відділу митного оформлення «Прикладники» митного поста «Дубровиця» Корень А.І., та інспектором зазначеного відділу Чуйком Я.В. під час здійснення митного оформлення зазначених вище транспортних засобів:

порушено послідовність створення 7 записів про переміщення транспортних засобів, якими 14-15.02.10, можливо, переміщувався товар – цукор в Україну, що виявилось у переведенні системного часу комп’ютера, де зберігається база даних ПІК "Інспектор-2006", за період між 23:03:54 18.02.10 та 8:12:20 19.02.2010;

внесено до електронного журналу відомості про виїзд з України 15.02.10 транспортного засобу р.н. ВК 5923 АВ, та засвідчено в контрольному талоні із зазначенням напрямку слідування «в’їзд»;

внесено інформацію, зазначену у Звіті про пропущені транспортні засоби, що прослідували на в’їзд в Україну по смузі руху «червоний коридор» за період 14-15.02.10 щодо автомобілів з р.н. ВК7876АО та ВК5923АО (зазначено по 2 одиниці), яка не відповідає даним, які занесені в твердий примірник Журналу реєстрації вантажного транспорту на в’їзд (зазначено по 1 одиниці).

Крім того, напрямок переміщення 14.02.10 автомобіля (р.н. ВК7876АО) не відповідає вказаному в контрольному талоні («в’їзд»), зазначеному в базі даних ПІК «Інспектор 2006» («виїзд»).

Згідно з інформацією, наданою Пінською митницею (Республіка Білорусь), у зазначених вище транспортних засобах переміщувався товар – цукор, у загальній кількості близько 170 мішків.

Таким чином, Корень А.І. та Чуйком Я.В. несумлінно виконано службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.10, 2.36, 2.43 посадової інструкції головного інспектора відділу митного оформлення «Прикладники» митного поста «Дубровиця», затвердженої начальником митниці 26.05.08, та пунктами 2.1,2.2, 2.8 посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення «Прикладники» митного поста «Дубровиця», затвердженої начальником митниці 26.05.08.

Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»:

одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України (стаття 10);

державні службовці зобов’язані суворо дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки (стаття 17).

Ураховуючи наведені вище порушення, Корень А.І. та Чуйком Я.В. порушено Присягу державного службовця в частині сумлінного виконання службових обов’язків.

В особистих поясненнях Корень А.І. та Чуйка Я.В. не наведено поважних причин несумлінного виконання ними службових обов’язків.

Крім того, причинами та умовами, які сприяли зазначеним вище порушенням, став недостатній контроль за діями підпорядкованих працівників з боку начальника митного поста «Дубровиця» Кушнір Н.Г., внаслідок чого Кушнір Н.Г. недотримано вимог п. 2.2. та 2.3 посадової інструкції начальника митного поста «Дубровиця», затвердженої т.в.о. начальника митниці 23.10.09, що свідчить про неналежне виконання нею службових обов’язків.

В особистих поясненнях Кушнір Н.Г. на наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

На підставі подання Рівненської митниці та результатів службового розслідування, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ „Про державну службу”, статтями 21, 22, п.2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у несумлінному виконанні службових обов’язків та порушенні вимог законодавства з питань митної справи, припинити перебування на державній службі в митних органах відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, звільнивши із займаних посад 30.04.2010:

- Корень Алли Іванівни, головного інспектора відділу митного оформлення «Прикладники» митного поста «Дубровиця» Рівненської митниці;

- Чуйка Ярослава Володимировича, інспектора відділу митного оформлення «Прикладники» митного поста «Дубровиця» Рівненської митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, що виявилось у недостатньому контролі за діями підпорядкованих працівників, Кушнір Нінелі Григорівні, начальнику митного поста «Дубровиця» Рівненської митниці, оголосити догану.

Підстави: акт службового розслідування від 21.04.10 № 204000000/10/00001, пояснення Корень А.І., Чуйка Я.В., Кушнір Н.Г., подання Рівненської митниці від 23.04.10 № 01/51-02-1986.

Керівнику Рівненської митниці (Ярмольський С.І.) ознайомити Корень А.І., Чуйка Я.В., Кушнір Н.Г. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

30.04.10 № 736-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

30.04.10 № 736-к

По особовому складу митних органів

Львівською митницею проведено перевірку з’ясування обставин здійснення 09.04.2010 митного контролю, митного оформлення та пропуску на митну територію України транспортного засобу марки «Фольксваген Пассат», р.н. ВС5016ВВ.

За результатами перевірки (акт перевірки від 24.07.09) встановлено, що

о 07.00 год. 09.04.10 під час перебування заступника начальника Львівської митниці Павлося М.С. на МАПП „Шегині” митного поста „Мостиська” Львівської митниці, останнім, при виїзді з пункту пропуску було зупинено та затримано транспортний засіб марки „Фольксваген – Пассат”, р.н. ВС 5016 ВВ під керуванням громадянки України Андрусів Тетяни Йосипівни. Окрім водія у вказаному транспортному засобі, в якості пасажира перебував громадянин України Онищак І.Г.

Під час зупинки транспортного засобу, водієм було надано контрольний талон серії ААК № 2264693 на в`їзд в Україну по смузі руху „червоний коридор”. У даному контрольному талоні проставлені відбитки про завершення процедури митного оформлення, ОНП № 376 (т.в.о. інспектора СМО №3 ВМО №1 митного поста „Мостиська” Салук В.В.) та представника Держприкордонслужби.

В ході візуального огляду, в салоні автомобіля було виявлено 4 бувших у використанні шини до вантажного автомобіля, розміром 385/65/22,5, марки „GOOD YEAR” та „CONTINENTAL”. Згідно наявного у ФМ «Диспетчер зони митного контролю» протоколу дій, транспортний засіб марки „Фольксваген – Пассат”, р.н. ВС 5016 ВВ в`їхав у зону митного контролю о 6 год. 44 хв. О 6 год. 47 хв. здійснено зміну статусу на „завершення митного оформлення”. Всі зміни у ФМ «Диспетчер зони митного контролю» вносилися під паролем т.в.о. інспектора сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення №1 митного поста „Мостиська” Салуком В.В.

Згідно з актом зважування вантажу – „шини бувші у вжитку”, що знаходився у салоні автомобіля марки „Фольксваген – Пассат”, р.н. ВС 5016 ВВ встановлено, що загальна вага шин складає 240 кг.

Таким чином, внаслідок несумлінного виконання службових обов’язків т.в.о. інспектора сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення №1 митного поста „Мостиська” Салуком В.В., пропуск вказаних шин був здійснений без оподаткування та письмового декларування з порушенням вимог абзацу 3 ст.4 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” від 13.09.01 № 2681.

Разом з тим, відповідно до п. 10.8. Технологічної схеми пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів у МАПП «Шегині», затверджену наказом Львівської митниці, Мостиського прикордонного загону від 08.02.10 № 60/69, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у Львівській області 23 лютого 2010 року за №5/1395 (далі – Технологічна схема), у разі перебування в пункті пропуску осіб з керівного складу митниці та митного поста начальник сектору митного оформлення або особа, яка його заміщує, доповідають їм про результати здійснення приймання - передання зміни.

Однак, не зважаючи на наявність у пункті пропуску заступника начальника митниці Павлося М.С. т.в.о. начальника сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Фаворський І.В. залишив пункт пропуску без доповіді про результати здійснення приймання - передання зміни.

На вимогу заступника начальника Львівської митниці Павлося М.С., надати пояснення за фактом здійснення митного контролю та митного оформлення автомобіля марки „Фольксваген – Пассат”, р.н. ВС 5016 ВВ та вантажу який у ньому перебував, т.в.о. начальника СМО №3 ВМО №1 митного поста «Мостиська» Фаворський І.В. та Салук В.В. відмовилися, про що складено відповідний акт.

Таким чином т.в.о. начальника сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Мостиська” Львівської митниці Фаворським І.В. не було забезпечено контроль за дотриманням підпорядкованим особовим складом вимог нормативно-правових актів з питань митної справи, не організовано на належному рівні роботи підпорядкованого сектору щодо здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, товарів та інших предметів, внаслідок чого не дотримано вимог пп. 2.1, 2.2, 2.5. посадової інструкції начальника сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці.

Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»:

одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України (стаття 10);

державні службовці зобов’язані суворо дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки (стаття 17).

Ураховуючи наведене вище, Фаворським І.В. та Салуком В.В. порушено Присягу державних службовців в частині сумлінного виконання службових обов’язків.

На підставі подання Львівської митниці та результатів перевірки, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у несумлінному виконанні службових обов’язків та порушенні вимог законодавства з питань митної справи, припинити перебування на державній службі в митних органах відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, звільнивши із займаної посади в перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності:

- Фаворського Ігоря Вікторовича, начальника сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

- Салуки Василя Васильовича, інспектора відділу митного оформлення

№ 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці.

Підстави: акт перевірки від 09.04.10, акт про відмову надання пояснення Фаворським І.В., Салуком І.В., подання Львівської митниці від 09.04.10 №№ 29/31-4805, 29/31-4806.

Керівнику Львівської митниці (Тимошенко В.А.) ознайомити Фаворського І.В. та Салуку В.В з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

30.04.10 № 741-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

30.04.10 № 741-к

По особовому складу митних органів

В ході службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Держмитслужби України від 17.04.2010 № 367 „Про проведення службового розслідування” (із зміною), встановлені порушення вимог законодавства України посадовими особами Виноградівської митниці під час пропуску 14.04.2010 через митний кордон України транспортних засобів з реєстраційними номерами: АО 0191 АО, АО 3031 АТ, АО 7875 АО, АО 5730 АР, АО 8619 АМ (акт службового розслідування від 27.04.2010 № 2/2010).

Відповідно до витягу із бази даних ПІК “Інспектор 2006” зазначені вище транспортні засоби 14.04.2010 прямували через митний кордон України з Угорщини без вантажу.

Разом з цим, копіями інвойсів, наданих Держмитслужбі України угорською стороною, підтверджується, що вказані вище транспортні засоби 14.04.2010 виїхали з митної території Угорщини у напрямку пункту пропуску “Лужанка” з товарами, які підлягають митному контролю та митному оформленню.

Пропуск через митний кордон України транспортних засобів “Мерседес” № АО 8619 АМ, “Мерседес” № АО 7875 АО, “Мерседес” № АО 0191 АО та “Фольксваген” № АО 5730 АР було проведено головним інспектором відділу митного оформлення № 4 митного поста “Астей” Виноградівської митниці Пасічняком Я.В.

Відповідно до інвойсів, наданих Берегшуранською митницею (Угорщина), 14.04.2010 з території Угорщини вищезазначеними транспортними засобами вивезено наступні товари:

1) транспортний засіб – АО 8619 АМ: ноутбук – 587 шт., домашній кінотеатр – 12 шт., DVD плеєр – 44 шт., упаковано 5 місць вагою 1 920,00 кг, (експортний інвойс: EXP20104-10 від 13.04.2010);

2) транспортний засіб – АО 0191 АО: ноутбук – 202 шт., цифрова камера – 1525 шт., упаковано 1 727 місць вагою 1 917,50 кг. (експортний інвойс: EXP20104-12 від 13.04.2010);

3) транспортний засіб – АО 5730 АР: Spare частини до PC – 27 шт., цифрова камера – 1025 шт., упаковано 1 052 місця вагою 1 980,00 кг. (експортний інвойс: EXP20104-15 від 13.04.2010);

4) транспортний засіб – АО 7875 АO: ноутбук – 302 шт., цифровий фотоапарат – 31 шт., цифрова камера – 1 050 шт., упаковано 1 383 місця вагою 1 902,00 кг. (експортний інвойс: EXP20104-17 від 13.04.2010).

Пропуск через митний кордон України транспортного засобу “Мерседес” № АО 3031 АТ було здійснено старшим інспектором відділу митного оформлення № 4 митного поста “Астей” Виноградівської митниці Шпаком І.І.

Відповідно до інвойса, наданого Берегшуранською митницею (Угорщина), 14.04.2010 з угорської території вищезазначеним транспортним засобом вивезено слідуючі товари: ноутбук – 210 шт., цифровий фотоапарат – 30 шт., цифрова камера – 1 012 шт., упаковано 1 252 місця, вагою 1 903,10 кг. (експортний інвойс: EXP20104-19 від 13.04.2010).

Проведення митного оформлення зазначених вище транспортних засобів Пасічняком Я.В. та Шпаком І.І. також підтверджуються відповідними відмітками в контрольних талонах: ААК № 1794683 – особисті речі; ААК № 1794571 – без товару; ААК № 1794580 – особисті речі; ААК № 1794600 – без товару; ААК № 1794591 – без товару, і їх особистими поясненнями.

Таким чином, наявні копії інвойсів, надані угорською стороною, підтверджують факт вивезення зазначених вище товарів 14.04.2010 у транспортних засобах “Мерседес” д.н.з. АО 8619 АМ, АО 7875 АО, АО 3031 АТ, АО 0191 АО, та „Фольксваген” д.н.з. АО 5730 АР, які надалі не були оформлені на митній території України, а пояснення працівників Мукачівського прикордонного загону підтверджують факт перетину державного кордону України 5 зазначеними транспортними засобами, які в подальшому були затримані співробітниками Ужгородського РВ ГУМВС України в Закарпатській області із згаданими вище товарами, що в свою чергу свідчить про здійснення 14.04.2010 протиправного переміщення через митний кордон України товарів без належного їх митного оформлення та сплати відповідних податків і зборів (обов‘язкових платежів) до Державного бюджету України.

У випадку митного оформлення згаданих вище товарів, у встановленому законодавством порядку, сума обов’язкових платежів до Державного бюджету України складала б 1 162 923,65 грн.

Вищезазначене підтверджує те, що начальником відділу митного оформлення № 4 митного поста “Астей” Виноградівської митниці Феєшем Т.Т. і начальником митного поста “Астей” Виноградівської митниці Фетьком Б.П., несумлінно виконано службові обов’язки, внаслідок чого не забезпечено належну організацію роботи підлеглих їм посадових осіб та свідчить про їх бездіяльність щодо забезпечення дотримання останніми вимог чинного законодавства, що призвело до незаконного переміщення товарів через митний кордон України.

Крім цього, 14.04.2010 в пункті пропуску “Лужанка” митного поста „Астей” перебував начальник відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Виноградівської митниці Рівіс М.М., що підтверджується відповідними відмітками в журналі виходу на роботу пункту пропуску “Лужанка” та його особистими поясненнями.

Відповідно до розділу 2 посадової інструкції начальника відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Виноградівської митниці, затвердженої 26.06.2009, Рівіс М.М., крім виконання інших службових обов’язків, зобов’язаний сумлінно виконувати свої обов’язки, організовувати і спрямовувати роботу підпорядкованого відділу на забезпечення захисту економічних інтересів України, ефективну боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил, організовувати проведення заходів щодо запобігання незаконному переміщенню через митний кордон транспортних засобів, товарів та інших предметів.

Рівіс М.М. несумлінно виконав службові обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, не забезпечив виконання вимог статті 21 Митного кодексу України, в результаті чого стало можливим незаконне переміщення товарів через митний кордон України.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про державну службу” Рівіс М.М., Шпак І.І. і Феєш Т.Т., зобов’язані суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Рівісом М.М., Шпаком І.І., Феєшем Т.Т., порушено Присягу державних службовців, в частині сумлінного виконання службових обов’язків та дотримання у службовій діяльності вимог чинного законодавства, що є достатньою підставою для припинення перебування їх на державній службі в митних органах.

Контроль за діяльністю посадових осіб митного поста “Астей” під час здійснення останніми митного контролю та митного оформлення і відповідальність за їх дії, покладено на заступника начальника Виноградівської митниці Андрійцьо Я.В.

В особистих поясненнях Андрійцьо Я.В., Рівіс М.М., Шпак І.І., Пасічняк Я.В., Феєш Т.Т., Фетько Б.П. обґрунтованих причин неналежного і несумлінного виконання службових обов’язків не навели.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, ст. 21, ст. 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За несумлінне виконання службових обов’язків, що виявилось у порушенні Присяги державних службовців, відповідно до вимог ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, припинити перебування на державній службі в митних органах України звільнивши із займаних посад в перший робочий день після закінчення терміну тимчасової непрацездатності:

- Шпака Івана Івановича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста „Астей” Виноградівської митниці;

- Феєша Тібора Тіборовича, начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста “Астей” Виноградівської митниці;

- Рівіса Михайла Михайловича, начальника відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Виноградівської митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків, що виявилось у неналежному контролі за діями підпорядкованих працівників, Андрійцю Ярославу Васильовичу, заступнику начальника Виноградівської митниці, керуючись вимогами п. 2 ст.23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV, оголосити догану.

Підстави: Акт службового розслідування від 27.04.10 № 2/2010, пояснення Андрійцьо Я.В., Рівіса М.М., Шпака І.І., Пасічняка Я.В., Феєша Т.Т., Фетька Б.П.

Питання щодо притягнення до відповідальності Пасічняка Я.В., головного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста “Астей” Виноградівської митниці та Фетька Б.П., начальника митного поста “Астей” Виноградівської митниці вирішити після виходу їх на роботу по закінченню термінів тимчасової непрацездатності та ознайомлення з актом службового розслідування.

Виконуючому обов’язки начальника Виноградівської митниці Конєву С.І.:

- ознайомити Андрійцьо Я.В., Рівіса М.М., Шпака І.І., Пасічняка Я.В., Феєша Т.Т. та Фетька Б.П. з цим наказом під підпис;

- забезпечити прибуття до Держмитслужби України Пасічняка Я.В. та Фетька Б.П., в перший робочий день після закінчення термінів їх тимчасової непрацездатності для ознайомлення з актом службового розслідування.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

06.05.10 № 756-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

06.05.10 № 756-к

По особовому складу митних органів

03.05.10 в Міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, з метою перевірки організації митного контролю та митного оформлення, прибув заступник начальника Львівської митниці Лось В.П.

В ході здійснення перевірки, Лось В.П. висловив низку зауважень до роботи особового складу ВМО № 2 митного поста «Рава-Руська» та надав вказівки щодо виправлення ситуації. Під час висловлення зауважень виникла конфліктна ситуації між заступником начальника Львівської митниці Лосем В.П. та старшим інспектором ВМО № 2 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Андрусишиним Б.М. Як слідує з службової записки Лося В.П., під час суперечки Андрусишином Б.М. було принижено його честь та гідність, прозвучали погроза фізичної розправи та нецензурна лайка.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про державну службу”, державні службовці, зокрема Андрусишин Б.М., зобов’язані суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Відповідно до статті 5 даного Закону, державний службовець повинен шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування.

Таким чином, ураховуючи інформацію, викладену у службовій записці заступника начальника Львівської митниці Лося В.П., старший інспектор Андрусишин Б.М. порушив Присягу державного службовця.

В особистих поясненнях Андрусишина Б.М. не наведено поважних причин порушення Присяги державного службовця.

Керуючись вимогами ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державного службовця, припинити 06.05.2010 перебування на державній службі в митних органах відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Андрусишина Богдана Миколайовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, звільнивши його із займаної посади.

Підстави: лист Львівської митниці від 05.05.2010 № 29/31- 5780-ЕП, службова записка заступника начальника Львівської митниці Лося В.П. від 03.05.2010, пояснення Андрусишина Б.М.

Керівнику Львівської митниці (Тимошенку В.А.) ознайомити Андрусишина Б.М. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренку К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

06.05.10 № 758-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

06.05.10 № 758-к

По особовому складу митних органів

Листом Харківської митниці від 29.04.10 № 09/01-4475-F проінформовано Держмитслужбу України про факт затримання правоохоронними органами провідного інспектора сектору митного оформлення № 4 митного поста «Харків-залізничний» Харківської митниці Ружина О.А. за отримання хабара.

Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»

Ружин О.А., як державний службовець, повинен сумлінно виконувати свої службові обов'язки та не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця (ст. 5).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про державну службу» Ружин О.А. приймав Присягу державного службовця, відповідно до якої зобов’язувався дотримуватись Конституції та Законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої службові обов’язки.

Таким чином Ружиним О.А. порушено Присягу державного службовця.

Причинами та умовами, що сприяли вчиненню Ружиним О.А. зазначених порушень, стало неналежне виконання службових обов’язків, передбачених ст. 3 Дисциплінарного статуту митної служби України, начальником сектору митного оформлення № 4 митного поста «Харків-залізничний» Бублаєм І.В., заступником начальника митного поста «Харків-залізничний» Хапіліним О.М., а також начальником господарсько-експлуатаційного відділу Харківської митниці Пінським С.Д. (виконував обов’язки заступника начальника митниці відповідно до наказу митниці від 26.04.10 № 246-к) в частині належної організації виховної роботи з підпорядкованими працівниками.

Таким чином вищезгаданими посадовими особами недотримано вимог пунктів 1.4 посадових інструкцій заступника начальника Харківської митниці, заступника начальника митного поста «Харків-залізничний» Харківської митниці, начальника сектору митного оформлення № 4 митного поста «Харків-залізничний» Харківської митниці відповідно.

В особистих поясненнях Пінського С.Д., Хапіліна О.М. та Бублая І.В. не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Керуючись вимогами статей 3, 21, 22 та пункту 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, вимогами пункту 6 частини

1 статті 30 Закону України «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

- Хапіліну Олегу Михайловичу, заступнику начальника митного поста «Харків-залізничний» Харківської митниці;

- Пінському Сергію Дмитровичу, начальнику господарсько-експлуатаційного відділу Харківської митниці;

- Бублаю Ігорю Володимировичу, начальнику сектору митного оформлення № 4 митного поста «Харків-залізничний» Харківської митниці.

Підстави: лист Харківської митниці від 29.04.10 № 09/01-4475-F,пояснення Дем’янця В.Г., Хапіліна О.М., Бублая І.В.

Голові комісії з питань ліквідації Харківської митниці Даниленку О.Г. ознайомити Пінського С.Д., Хапіліна О.М., Бублая І.В. та Ружина О.А. з цим наказом під підпис, про що проінформувати Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівників митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

07.05.10 № 782-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.05.10 № 782-к

По особовому складу митних органів

Управлінням Служби безпеки України у Львівській області листом від 28.04.10 № 62/6/2-974 проінформовано Львівську митницю про те, що інспектора Львівської митниці Корнійчука А.В. затримано як підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.2 ст.212, ч.3 ст.28, ч.3 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 КК України та здійснюється його утримання в ІТТ ЛМУ УМВСУ у Львівській області.

Також, листом Управлінням Служби безпеки України у Львівській області від 28.04.10 № 62/6/2-973 повідомлено, що слідчим відділом УСБУ у Львівській області 27.04.2010 порушено кримінальну справу відносно інспектора відділу митного оформлення № 1 Львівської митниці Мамчака Я.П. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України.

Згідно з вимогами Закону України «Про державну службу» визначено, що одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України (стаття 10), державні службовці зобов’язані суворо дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки (стаття 17).

Ураховуючи наведене вище, Корнійчуком А.В. та Мамчаком Я.П. порушено Присягу державного службовця в частині сумлінного виконання службових обов’язків.

Керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у невиконанні основних обов’язків державного службовця та порушенні вимог законодавства України, припинити 07.05.2010 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, звільнивши із займаних посад:

- Корнійчука Андрія Віталійовича, інспектора митного поста «Новояворівськ» Львівської митниці;

- Мамчака Ярослава Петровича, інспектора відділу митного оформлення № 1 Львівської митниці.

Підстави: подання Львівської митниці від 28.04.2010 №№ 29/31-5489-ЕП, 29/31-5490-ЕП, акт про відмову від надання пояснень Мамчаком Я.П.

Керівнику Львівської митниці (Тимошенко В.А.) ознайомити Корнійчука А.В. та Мамчака Я.П. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

11.05.2010 № 787-к Про припинення перебування на державній службі

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

11.05.2010 № 787-к

Про припинення перебування на державній службі

У порядку ст. 23-1 Кримінально-процесуального кодексу України прокуратурою Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 26.04.10 було направлено в Криворізьку митницю подання про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину Карпенком Костянтином Володимировичем, а саме службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки.

Так, 18 вересня 2007 року провідний інспектор митного поста «Кривбас» Криворізької митниці Карпенко К.В. (на даний час старший інспектор митного поста «Криворіжсталь» Криворізької митниці) здійснив митний контроль та митне оформлення автомобілів марки «TOYOTA CAMRY» та «LEXUS RX 350», 2007 року випуску, які ввезені на митну територію України приватним підприємством «Автобренд».

Під час здійснення митного контролю Карпенком К.В. було проведено митний огляд вищевказаних автомобілів та складені до Актів про проведення митного огляду товарів, що переміщуються за вантажними митними деклараціями №№ 113050000/7/008349, 113050000/7/008358, додаткові аркуші про результати проведення митного огляду автотранспортних засобів, в які ним внесені завідомо неправдиві відомості про відсутність в автомобілях низки комплектуючих, встановлених заводом виробником.

Внаслідок неправомірних дій Карпенка К.В. було занижено митну вартість зазначених транспортних засобів, що, в свою чергу, призвело до недобору обов’язкових платежів (податків і зборів) до Державного бюджету на загальну суму 92 999,87 гривень.

Таким чином, при проведенні митних процедур Карпенко К.В., використовуючи своє службове становище, діючи в порушення статей 70, 261, глави 47 розділу ХІ «Митна вартість товарів. Методи визначення митної вартості товарів» Митного кодексу України, в інтересах приватного підприємства «Атобренд», шляхом службового підроблення, допустив незаконне зменшення сум обов’язкових платежів, що призвело до заподіяння значної шкоди інтересам держави, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Свою провину у скоєному Карпенко К.В. визнав у судовому засіданні.

Постановою Довгинцівського районного суду Кривого Рогу від 17.12.09 кримінальну справу за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України закрито, Карпенка К.В. звільнено від кримінальної відповідальності у з в’язку із зміною обстановки (набрала законної сили 24.12.09).

Відповідно до ст. 48 Кримінального кодексу України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність.

Таким чином, Карпенка К.В. звільнено від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих обставин, тобто його звільнено від кримінальної відповідальності, але не виправдано.

Згідно із статтями 408 і 413 Митного кодексу України Карпенко К.В., як посадова особа митного органу приймав Присягу державного службовця.

Відповідно до вимог ст. 17 Закону України “Про державну службу” Карпенко К.В. зобов’язаний суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Дії Карпенка К.В. завдають шкоди авторитету як Криворізької митниці, так і Державної митної служби України, дискредитують його як посадову особу митної служби України та негативно вплинули на його репутацію як державного службовця.

В особистих поясненнях Карпенка К.В. не наведено поважних причин несумлінного виконання своїх службових обов’язків.

Ураховуючи вищевикладене, Карпенком К.В. порушено Присягу державного службовця в частині суворого дотримання законів України, сприяння зміцнення їх авторитету, сумлінного виконання своїх обов'язків, а також в частині гідного несення високого звання державного службовця, що свідчить про такі моральні якості, які є перешкодою для подальшого його перебування на державній службі.

Керуючись вимогами ст. 17, п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

Припинити 12.05.10 перебування на державній службі в митних органах України Карпенка Костянтина Володимировича, старшого інспектора митного поста «Криворіжсталь» Криворізької митниці, звільнивши його із займаної посади, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”.

Підстави: подання Криворізької митниці від 26.04.10 № 45-07-1/2352, пояснення Карпенка К.В. від 22.04.10.

Начальнику Криворізької митниці Проході К.В. ознайомити Карпенка К.В. з цим наказом під підпис.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова СлужбиІ.Г.Калєтнік

14.05.10 № 822-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

14.05.10 № 822-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

З метою забезпечення надходжень до Державного бюджету України податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на митну службу України, наказом Держмитслужби від 31.03.10 № 309 «Про встановлення сум очікуваних надходжень податків і зборів у квітні 2010 року» були затверджені показники сум очікуваних надходжень податків і зборів, зокрема, у Хмельницькій митниці та графік середньоденних надходжень митних платежів до Державного бюджету у квітні 2010 року.

Для виконання планових показників, доведених до Хмельницької митниці, було зобов’язано керівників відповідних структурних підрозділів митниці, у тому числі начальника митного поста «Кам’янець-Подільський» Лошнія В.С., забезпечити безумовне виконання графіка середньоденних надходжень митних платежів.

Однак, Лошнієм В.С. не було забезпечено належної організації роботи в підпорядкованому підрозділі щодо здійснення митного оформлення товарів та не було вжито відповідних заходів щодо виявлення наявних резервів з метою забезпечення виконання доведених завдань зі справляння митних платежів, що призвело до відставання від виконання планових показників графіка середньоденних надходжень митних платежів до Державного бюджету України у квітні поточного року.

Вказане вище свідчить про неналежне виконання Лошнієм В.С. службових обов’язків, передбачених пунктами 2.1, 2.34 Посадової інструкції начальника митного поста «Кам’янець-Подільський», затвердженої начальником Хмельницької митниці 07.10.08.

В особистих поясненнях начальник митного поста «Кам’янець-Подільський» Лошній В.С. не наводить поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Лошнію Василю Степановичу, начальнику митного поста «Кам’янець-Подільський» Хмельницької митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Хмельницької митниці від 20.04.10 № 10/1-09/1971, пояснення Лошнія В.С. від 16.04.10.

В.о. начальника Хмельницької митниці Харкавому М.О. ознайомити Лошнія В.С. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

18.05.10 № 846-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

18.05.10 № 846-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

За підсумками колегії Держмитслужби України, проведеної 15.05.2010, та за результатами проведеного Департаментом адміністрування митних платежів аналізу роботи митних органів з наповнення Державного бюджету України у квітні 2010 року, встановлено факти неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами митних органів.

Так, серед митних органів, які не виконали завдання зі справляння податків і зборів у квітні 2010 року, доведені Держмитслужбою України, а саме:

Новгород-Сіверською, Харківською, Куп’янською, Волинською, Житомирською, Кримською та Чернігівською митницями митне оформлення окремих товарів проводилось з податковим навантаженням меншим, ніж середній показник по системі.

Зокрема, у разі здійснення митного оформлення товарів із податковим навантаженням не меншим, ніж середній показник по системі, додаткові надходження до Державного бюджету становили б:

Новгород-Сіверська митниця – 780 тис.грн., Харківська митниця – 1 167 тис.грн., Куп’янська митниця – 71 тис.грн., Волинська митниця – 257 тис.грн., Вінницька митниця – 43 тис.грн., Житомирська митниця – 159 тис.грн., Кримська митниця – 114 тис.грн., Чернігівська митниця – 401 тис.грн.

Невиконання митними органами завдань зі справляння податків і зборів у квітні 2010 року, визначених Держмитслужбою України, стало можливим внаслідок неналежного виконання службових обов’язків з організації роботи митниць та контролю за службовою діяльністю підлеглих керівників цих митних органів та відповідальних посадових осіб.

Вищевказані недоліки наявні також у роботі Волинської, Південної, Хмельницької, Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Миколаївської, Запорізької, Вінницької, Ягодинської, Сумської, Глухівської, Київської центральної спеціалізованої, Куп’янської, Новгород-Сіверської, Житомирської, Чернігівської, Київської регіональної, Енергетичної регіональної, Кримської, Харківської, Ужгородської, Чернівецької обласної, Старобільської, Виноградівської, Дніпропетровської митниць, та якими не забезпечено повноти надходжень до Державного бюджету України при наявній ресурсності.

В особистих поясненнях посадових осіб вищевказаних митних органів поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Поряд із цим, у ході засідання колегії Держмитслужби України 15.05.2010 членами колегії були надані питання посадовим особам Харківської та Харківської обласної митниць стосовно неналежного ними виконання службових обов’язків з контролю за діяльністю підпорядкованих підрозділів та покращення і виправлення ситуації у роботі митниць, на які заступником начальника Харківської обласної митниці Мітяєвим Г.Є., заступником начальника Харківської обласної митниці – начальником служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Резніком І.М., т.в.о. заступника начальника Харківської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської митниці Морозом Р.С. (начальник оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської митниці) не було надано чітких відповідей, та в особистих поясненнях не наведено причин неналежного ними виконання службових обов’язків.

Встановлено також, що підрозділами боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митних органів не забезпечується на належному рівні організація роботи у напрямі протидії контрабанді та митним правопорушенням, на низькому рівні ведеться аналітично-пошукова робота, не забезпечено достатньою мірою вжиття заходів з протидії контрабанді наркотичних засобів, що свідчить про неналежне виконання службових обов’язків керівниками підрозділів боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. В особистих поясненнях не наведено причин неналежного виконання ними службових обов’язків.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись статями 21, 22, п.1, 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю :

За неналежне виконання службових обов’язків з організації роботи митниць, контролю за службовою діяльністю підлеглих, що призвело до невиконання у квітні 2010 року завдань зі справляння податків і зборів, визначених Держмитслужбою України, неналежної організації роботи митниць у напрямі протидії контрабанді та митним правопорушенням, оголосити догану:

- Кисілю Андрію Юрійовичу, заступнику начальника Сумської митниці, під час тимчасового виконання обов’язків начальника Глухівської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відрядження;

- Калініченку Миколі Івановичу, начальнику Новгород-Сіверської митниці;

- Даниленку Олександру Григоровичу, голові комісії з питань ліквідації Харківської митниці;

- Павловичу Олексію Володимировичу, голові комісії з питань ліквідації Куп’янської митниці;

- Хімічу Олександру Борисовичу, першому заступнику начальника Вінницької митниці;

- Удоду Володимиру Івановичу, першому заступнику начальника Кримської митниці;

- Шавлаку Олександру В’ячеславовичу, першому заступнику начальника Чернігівської митниці;

- Андрійчуку Віктору Миколайовичу, заступнику начальника Чернівецької обласної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

- Жижияну Івану Євгеновичу, заступнику начальника Чернівецької обласної митниці – начальнику митного поста «Вадул-Сірет», визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відрядження;

- Кулінському Олександру Сергійовичу, начальнику митного поста «Чернівці» Чернівецької обласної митниці;

- Корягіну Владиславу Віталійовичу, начальнику митного поста «Новомосковськ» Дніпропетровської митниці;

- Устименку Ігорю Івановичу, заступнику начальника Волинської митниці;

- Соколову Юрію Івановичу, першому заступнику начальника Південної митниці;

- Королевському Володимиру Івановичу, заступнику начальника Південної митниці;

- Попазогло Сергію Миколайовичу, начальнику митного поста «Григорівка» Південної митниці;

- Смелянцю Віктору Івановичу, начальнику митного поста «Одеса-аеропорт» Південної митниці;

- Коваленку Володимиру Михайловичу, начальнику митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

- Ковальчуку Михайлу Миколайовичу, начальнику митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці;

- Мінку Євгенію Володимировичу, начальнику митного поста «Славута» Хмельницької митниці;

- Марцинюку Володимиру Петровичу, заступнику начальника Тернопільської митниці;

- Безпоповцеву Івану Анатолійовичу, начальнику митного поста «Чортків» Тернопільської митниці;

- Титору Володимиру Йосиповичу, першому заступнику начальника Тернопільської митниці;

- Куцю Роману Йосиповичу, начальнику митного поста «Дрогобич» Львівської митниці;

- Сподарик Ярославі Луківні, першому заступнику начальника Львівської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Рибіну Андрію Миколайовичу, головному спеціалісту-юрисконсульту відділу нормативно-правового забезпечення Юридичного департаменту Держмитслужби України, за час тимчасового виконання обов’язків начальника митного поста «Краковець» Львівської митниці;

- Двораку Юрію Миколайовичу, першому заступнику начальника Львівської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Жуку Віктору Андрійовичу, заступнику начальника Львівської митниці;

- Маланію Олегу Романовичу, в.о. начальника митного поста «Стрий» Львівської митниці;

- Таркановському Віктору Івановичу, начальнику відділу митного оформлення № 5 митного поста «Тиса» Чопської митниці, за час тимчасового виконання обов’язків начальника митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

- Кучману Віталію Миколайовичу, першому заступнику начальника Волинської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Сові Ігорю Володимировичу, заступнику начальника Івано-Франківської митниці;

- Ганусяку Ігорю Богдановичу, заступнику начальника Івано-Франківської митниці;

- Городецькому Роману Федоровичу, начальнику митного поста «Коломия» Івано-Франківської митниці;

- Муравському Андрію Вікторовичу, заступнику начальника Запорізької митниці;

- Абрамовичу Олександру Володимировичу, начальнику митного поста «Немирів» Вінницької митниці;

- Базяруку Анатолію Володимировичу, заступнику начальника Ягодинської митниці;

- Коськовій Тетяні Павлівні, заступнику начальника Сумської митниці;

- Вискубу Олександру Івановичу, заступнику начальника Глухівської митниці;

- Пальчику Віталію Валентиновичу, начальнику митного поста «Октябрський» Миколаївської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відрядження;

- Лобанову Андрію Дмитровичу, начальнику митного поста «Куп’янськ-Сортувальний» Куп’янської митниці;

- Похтелю Геннадію Миколайовичу, першому заступнику начальника Новгород-Сіверської митниці;

- Павлюку Віктору Петровичу, начальнику митного поста «Олевськ» Житомирської митниці;

- Мосійчуку Миколі Петровичу, першому заступнику начальника Житомирської митниці;

- Кашперову Ігорю Володимировичу, заступнику начальника Чернігівської митниці;

- Бушуєву Борису Сергійовичу, заступнику начальника Чернігівської митниці;

- Галаніну Анатолію Володимировичу, начальнику митного поста «Сеньківка» Чернігівської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

- Медведьову Олександру Олександровичу, начальнику митного поста «Щорс» Чернігівської митниці;

- Кондратюку Андрію Анатолійовичу, заступнику начальника Житомирської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Гедзю Олександру Володимировичу, начальнику митного поста «Бердичів» Житомирської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

- Бочку Олексію Олександровичу, заступнику начальника Київської регіональної митниці;

- Романичу Володимиру Ярославовичу, начальнику митного поста «Гостомель» Київської регіональної митниці;

- Більчуку Олександру Сергійовичу, заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці;

- Яценку Олександру Вікторовичу, начальнику митного поста «Ялта» Кримської митниці;

- Поліщуку Олександру Валентиновичу, заступнику начальника Кримської митниці;

- Білоусу Віктору Борисовичу, начальнику митного поста «Красноперекопськ» Кримської митниці;

- Козінцеву Олександру Дмитровичу, начальнику митного поста «Сімферополь-аеропорт» Кримської митниці;

- Козлову Віктору Михайловичу, заступнику начальника Кримської митниці – начальнику митного поста «Керч»;

- Богашу Олександру Яношовичу, начальнику митного поста «Рахів» Виноградівської митниці;

- Шишолі Євгенію Петровичу, начальнику митного поста «Ужгород» Ужгородської митниці;

- Ботошу Миколі Степановичу, начальнику митного поста «Павлове» Ужгородської митниці;

- Нечипуренку Віктору Валерійовичу, начальнику митного поста «Малий Березний» Ужгородської митниці;

- Стрічику Ярославу Павловичу, начальнику митного поста «Ужгород-вантажний» Ужгородської митниці;

- Фанті Юрію Івановичу, начальнику митного поста «Мукачеве» Ужгородської митниці;

- Савченку Сергію Анатолійовичу, заступнику начальника Черкаської митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Лютому Дмитру Григоровичу, заступнику начальника Запорізької митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Айрапетяну Армену Олексійовичу, заступнику начальника Севастопольської митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Мандрику Олександру Павловичу, заступнику начальника Сумської митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Семеновичу Сергію Костянтиновичу, заступнику начальника Чернігівської митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Сокирку Віктору Васильовичу, заступнику начальника Глухівської митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Верку Ігорю Олексійовичу, начальнику Кінологічного центру Держмитслужби України.

За неналежне виконання службових обов’язків з організації роботи митниці, контролю за службовою діяльністю підлеглих, що призвело до невиконання у квітні 2010 року завдань зі справляння податків і зборів, визначених Держмитслужбою України, Ванжі Андрію Юрійовичу, начальнику Запорізької митниці, оголосити зауваження.

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

- Мітяєву Геннадію Євгеновичу, заступнику начальника Харківської обласної митниці;

- Резніку Ігорю Михайловичу, заступнику начальника Харківської обласної митниці - начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Морозу Руслану Сергійовичу, начальнику оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Підстави: доповідна записка Департаменту адміністрування митних платежів від 30.04.10 № 15/604, доповідна записка Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил від 17.05.2010 № 20/02869, рішення колегії від 15.05.2010, пояснення працівників.

Питання притягнення до відповідальності Костилєва І.О., заступника начальника Маріупольської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, вирішити після закінчення їх тимчасової непрацездатності, Лебедєва О.І., заступника начальника Старобільської митниці, після закінчення відпустки.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Держмитслужби України (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

18.05.10 № 484 Про введення в дію рішення колегії Держмитслужби від 15.05.2010

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

18.05.10 № 484

Про введення в дію рішення колегії Держмитслужби від 15.05.2010

На підставі п. 10 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940,

НАКАЗУЮ:

Увести в дію рішення колегії Держмитслужби від 15.05.2010 „Про підсумки роботи митних органів за І квартал 2010 р. з наповнення Державного бюджету і реалізацію завдань на цьому напрямі у квітні та травні, стан боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил за 4 місяці 2010 р., оптимізацію структури митних органів” (додається).

Заступникам Голови Служби, керівникам структурних підрозділів Держмитслужби, керівникам митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій забезпечити організацію виконання вищезазначеного рішення колегії в частині, що їх стосується.

Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

 

Додаток

до наказу Держмитслужби України

18.05.2010 № 484

РІШЕННЯ

колегії Державної митної служби України

15.05.2010 Київ

(витяг)

Про підсумки роботи митних органів за І квартал 2010 р. з наповнення Державного бюджету і реалізацію завдань на цьому напрямі у квітні та травні, стан боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил за 4 місяці 2010 р., оптимізацію структури митних органів

Обговоривши підсумки роботи митних органів за І квартал 2010 р. з наповнення Державного бюджету і реалізацію завдань на цьому напрямі у квітні та травні, стан боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил за 4 місяці 2010 р., питання оптимізації структури митних органів,

колегія вирішила:

За результатами роботи митних органів за І квартал 2010 р. з наповнення Державного бюджету і реалізації завдань на цьому напрямі у квітні та травні:

1.Визнати недостатнім рівень організації роботи із забезпечення справляння митних платежів з товарів, що переміщуються через митний кордон України, у митницях, які не виконали у квітні 2010 р. показники сум очікуваних надходжень митних платежів.

2.За неналежне виконання службових обов’язків з організації роботи митниць, контролю за службовою діяльністю підлеглих, що призвело до невиконання у квітні 2010 р. завдань зі справляння податків і зборів, визначених Держмитслужбою, притягнути до дисциплінарної відповідальності, оголосити догану:

- Кисілю Андрію Юрійовичу, заступнику начальника Сумської митниці, під час тимчасового виконання обов’язків начальника Глухівської митниці;

- Калініченку Миколі Івановичу, начальнику Новгород-Сіверської митниці;

- Даниленку Олександру Григоровичу, голові комісії з питань ліквідації Харківської митниці;

- Павловичу Олексію Володимировичу, голові комісії з питань ліквідації Куп’янської митниці;

- Хімічу Олександру Борисовичу, першому заступнику начальника Вінницької митниці;

- Удоду Володимиру Івановичу, першому заступнику начальника Кримської митниці;

- Шавлаку Олександру В’ячеславовичу, першому заступнику начальника Чернігівської митниці;

- Андрійчуку Віктору Миколайовичу, заступнику начальника Чернівецької обласної митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

- Жижияну Івану Євгеновичу, заступнику начальника Чернівецької обласної митниці – начальнику митного поста «Вадул-Сірет»;

- Кулінському Олександру Сергійовичу, начальнику митного поста «Чернівці» Чернівецької обласної митниці;

- Корягіну Владиславу Віталійовичу, начальнику митного поста «Новомосковськ» Дніпропетровської митниці;

- Устименку Ігорю Івановичу, заступнику начальника Волинської митниці;

- Соколову Юрію Івановичу, першому заступнику начальника Південної митниці;

- Королевському Володимиру Івановичу, заступнику начальника Південної митниці;

- Попазогло Сергію Миколайовичу, начальнику митного поста «Григорівка» Південної митниці;

- Смелянцю Віктору Івановичу, начальнику митного поста «Одеса-аеропорт» Південної митниці;

- Коваленку Володимиру Михайловичу, начальнику митного поста «Іллічівськ» Південної митниці;

- Ковальчуку Михайлу Миколайовичу, начальнику митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці;

- Мінку Євгенію Володимировичу, начальнику митного поста «Славута» Хмельницької митниці;

- Марцинюку Володимиру Петровичу, заступнику начальника Тернопільської митниці;

- Безпоповцеву Івану Анатолійовичу, начальнику митного поста «Чортків» Тернопільської митниці;

- Титору Володимиру Йосиповичу, першому заступнику начальника Тернопільської митниці;

- Куцю Роману Йосиповичу, начальника митного поста «Дрогобич» Львівської митниці;

- Сподарик Ярославі Луківні, першому заступнику начальника Львівської митниці;

- Рибіну Андрію Миколайовичу, головному спеціалісту-юрисконсульту відділу нормативно-правового забезпечення Юридичного департаменту Держмитслужби України, за час тимчасового виконання обов’язків начальника митного поста «Краковець» Львівської митниці;

- Двораку Юрію Миколайовичу, першому заступнику начальника Львівської митниці,

- Жуку Віктору Андрійовичу, заступнику начальника Львівської митниці;

- Маланію Олегу Романовичу, в.о. начальника митного поста «Стрий» Львівської митниці;

- Таркановському Віктору Івановичу, начальнику відділу митного оформлення № 5 митного поста «Тиса» Чопської митниці, за час тимчасового виконання обов’язків начальника митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

- Сові Ігорю Володимировичу, заступнику начальника Івано-Франківської митниці;

- Ганусяку Ігорю Богдановичу, заступнику начальника Івано-Франківської митниці;

- Городецькому Роману Федоровичу, начальнику митного поста «Коломия» Івано-Франківської митниці;

- Муравському Андрію Вікторовичу, заступнику начальника Запорізької митниці;

- Абрамовичу Олександру Володимировичу, начальнику митного поста «Немирів» Вінницької митниці;

- Базяруку Анатолію Володимировичу, заступнику начальника Ягодинської митниці;

- Коськовій Тетяні Павлівні, заступнику начальника Сумської митниці;

- Вискубу Олександру Івановичу, заступнику начальника Глухівської митниці;

- Пальчику Віталію Валентиновичу, начальнику митного поста «Октябрський» Миколаївської митниці;

- Лобанову Андрію Дмитровичу, начальнику митного поста «Куп’янськ-Сортувальний» Куп’янської митниці;

- Похтелю Геннадію Миколайовичу, першому заступнику начальника Новгород-Сіверської митниці;

- Гедзю Олександру Володимировичу, начальнику митного поста «Бердичів» Житомирської митниці;

- Павлюку Віктору Петровичу, начальнику митного поста «Олевськ» Житомирської митниці;

- Мосійчуку Миколі Петровичу, першому заступнику начальника Житомирської митниці;

- Кашперову Ігорю Володимировичу, заступнику начальника Чернігівської митниці;

- Бушуєву Борису Сергійовичу, заступнику начальника Чернігівської митниці;

- Галаніну Анатолію Володимировичу, начальнику митного поста «Сеньківка» Чернігівської митниці;

- Медведьову Олександру Олександровичу, начальнику митного поста «Щорс» Чернігівської митниці;

- Бочку Олексію Олександровичу, заступнику начальника Київської регіональної митниці;

- Романичу Володимиру Ярославовичу, начальнику митного поста «Гостомель» Київської регіональної митниці;

- Більчуку Олександру Сергійовичу, заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці;

- Яценку Олександру Вікторовичу, начальнику митного поста «Ялта» Кримської митниці;

- Поліщуку Олександру Валентиновичу, заступнику начальника Кримської митниці;

- Білоусу Віктору Борисовичу, начальнику митного поста «Красноперекопськ» Кримської митниці;

- Козінцеву Олександру Дмитровичу, начальнику митного поста «Сімферополь-аеропорт» Кримської митниці;

- Фетьку Борису Петровичу, начальнику митного поста «Астей» Виноградівської митниці;

- Богашу Олександру Яношовичу, начальнику митного поста «Рахів» Виноградівської митниці;

- Козлову Віктору Михайловичу, заступнику начальника Кримської митниці – начальнику митного поста «Керч»;

- Сіткову Кирилу Анатолійовичу, заступнику начальника Кримської митниці – начальнику митного поста «Феодосія»;

- Шишолі Євгенію Петровичу, начальнику митного поста «Ужгород» Ужгородської митниці;

- Ботошу Миколі Степановичу, начальнику митного поста «Павлове» Ужгородської митниці;

- Нечипуренку Віктору Валерійовичу, начальнику митного поста «Малий Березний» Ужгородської митниці;

- Стрічику Ярославу Петровичу, начальнику митного поста «Ужгород-вантажний» Ужгородської митниці;

- Фанті Юрію Івановичу, начальнику митного поста «Мукачеве» Ужгородської митниці;

- Савченку Сергію Анатолійовичу, заступнику начальника Черкаської митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Костилєву Івану Олексійовичу, заступнику начальника Маріупольської митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Лютому Дмитру Григоровичу, заступнику начальника Запорізької митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Айрапетяну Армену Олексійовичу, заступнику начальника Севастопольської митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Мандрику Олександру Павловичу, заступнику начальника Сумської митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Семеновичу Сергію Костянтиновичу, заступнику начальника Чернігівської митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Верку Ігорю Олексійовичу, начальнику Кінологічного центру Держмитслужби України.

- Мітяєву Геннадію Євгеновичу, заступнику начальника Харківської обласної митниці;

- Резніку Ігорю Михайловичу, заступнику начальника Харківської обласної митниці - начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- Морозу Руслану Сергійовичу, начальнику оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської митниці.

- Кучману Віталію Миколайовичу, першому заступнику начальника Волинської митниці

- Кондратюку Андрію Анатолійовичу, заступнику начальника Житомирської митниці.

Оголосити зауваження Ванжі Андрію Юрійовичу, начальнику Запорізької митниці.

Припинити перебування на державній службі Радиша І.В., заступника начальника Херсонської митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

.3З метою дотримання службової дисципліни у митній службі України, за неналежне виконання службових обов’язків з контролю за службовою діяльністю підлеглих, що призвело до невиконання у квітні 2010 року завдань зі справляння податків і зборів, притягнути до дисциплінарної відповідальності підпорядкованих посадових осіб.

Про вжиті заходи проінформувати Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Виконавці: начальники регіональних митниць, митниць

Строк – до 19.05.2010

 

Голова Служби І.Г.Калєтнік

Секретар колегії В.О.Максименко

20.05.10 № 859-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

20.05.10 № 859-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Чернівецькою обласною митницею відповідно до наказу від 29.04.2010 № 451 з метою об’єктивного та усебічного з’ясування обставин пропуску 29.04.2010 через митний кордон України вантажу «лом брухту та акумуляторних батарей», що переміщувався транспортним засобом «Мерседес», д.н. ВХ9048АТ, проведено службове розслідування (акт від 30.04.2010 № 1), за результатами якого встановлено наступне.

У ході здійснення спільних заходів працівниками УСБУ в Чернівецькій області та відділу внутрішньої безпеки Чернівецької обласної митниці 29.04.2010 року о 07 год. 30 хв. на відстані двох кілометрів від міжнародного автомобільного пункту пропуску (далі — МАПП) «Сокиряни-Окниця» митного поста «Кельменці» Чернівецької обласної митниці затримано транспортний засіб «Мерседес», д.н. ВХ9048АТ, під керуванням громадянина України Григорівського А.В. Останнім з Республіки Молдова до України переміщувався вантаж «лом брухту та акумуляторних батарей» загальною вагою 17494 кг.

Під час затримання вищезазначеного транспортного засобу службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернівецької обласної митниці у вантажному відділенні автомобіля було виявлено 1326 кг брухту алюмінієвих матеріалів і демонтованих деталей необроблених та 788 шт. акумуляторів бувших у використанні без електроліту непридатних до подальшого використання.

Документів, які б підтверджували законність знаходження даного товару на митній території України, громадянин не надав. У ПІК «Інспектор 2006» МАПП «Сокиряни-Окниця» інформація щодо перетину митного кордону України у період з 28.04.2010 по 29.04.2010 транспортним засобом «Мерседес», д.н. ВХ9048АТ, відсутня.

На підставі зазначеного, працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 351, 355 Митного кодексу України.

Встановлено, що вказане незаконне переміщення транспортного засобу з вантажем з незаконним звільненням від митного контролю стало можливим внаслідок неналежного виконання службових обов’язків головним інспектором сектору митного оформлення №1 відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кельменці» Урсулом С.М. та інспектором сектору митного оформлення №1 відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кельменці» Лавським І.Й., що призвело до порушення вимог статті 40 Митного кодексу України, в частині здійснення митного контролю товарів, що переміщувались через митний кордон України, абзацу 3 ст. 4 Закону України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» від 13.09.2001 № 2681-ІІІ, абзацу 3 пункту 4 постанови Кабінету міністрів України від 24.12.2003 № 1989 «Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів, перевізників і товарів, що переміщуються ними», недотримано вимог Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 11.06.2008 № 505/642.

Загальна вага затриманого вантажу становить 17494 кг вартістю 119280,2 грн. Сума несплачених до Державного бюджету митних платежів склала 30161,56 грн.

Таким чином, Урсулом С.М. та Лавським І.Й. несумлінно та неналежно виконано службові обов’язки, передбачені пунктами 2.1, 2.3, 2.10, 2.11, 2.12., 2.13, 2.15 Посадової інструкції головного інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кельменці», затвердженої начальником Чернівецької обласної митниці 14.04.2010, та пунктами 2.1, 2.2, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 Посадової інструкції інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кельменці», затвердженої начальником Чернівецької обласної митниці 14.04.2010.

В особистих поясненнях Урсулом С.М. та Лавським І.Й. визнано та не наведено поважних причин неналежного виконання службових обов’язків.

Причинами та умовами, які сприяли незаконному переміщенню через МАПП «Сокиряни-Окниця» вантажу «лом брухту та акумуляторних батарей» стала неналежна організація роботи сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кельменці» щодо здійснення митного контрою та митного оформлення товарів і транспортних засобів та неналежний контроль за роботою підлеглого особового складу з боку

Світлого А.В. – т.в.о. заступника начальника Чернівецької обласної митниці — начальника митного поста «Кельменці», чим недотримано вимог пунктів 2.1, 2.5. Посадової інструкції заступника начальника Чернівецької обласної митниці — начальника митного поста «Кельменці».

В особистих поясненнях Світлим А.В. не наведено поважних причин неналежного виконання ним службових обов’язків.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами пункту п.5, п.6 статті 23, п.1 статті 28 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до порушення вимог законодавства з питань митної справи та заподіяння матеріальних збитків державі, відповідно до пункту 1 статті 28 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.2005 № 2805-ІV, звільнити з митних органів, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності:

- Урсула Сергія Миколайовича, головного інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кельменці» Чернівецької обласної митниці;

- Лавського Ігоря Йосиповича, інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кельменці» Чернівецької обласної митниці.

За неналежну організацію роботи підпорядкованого особового складу, Світлого Анатолія Васильовича, заступника начальника митного поста «Кельменці» Чернівецької обласної митниці, попередити про неповну службову відповідність.

Підстави: акт службового розслідування від 30.04.2010 № 1, подання Чернівецької обласної митниці від 30.04.2010 № 12/19/1-2965, № 12/19/1-2964, пояснення працівників, доповідна записка Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Керівнику Чернівецької обласної митниці (Вдовиченко О.А.):

1.Ознайомити Урсула С.М., Лавського І.Й., Світлого А.В. з цим наказом під підпис;

2.У порядку статті 97 КПК України копії матеріалів службового розслідування направити до органів прокуратури;

3.Про вжиті заходи повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г. Калєтнік

Про виконання бюджетних завдань у травні 2010 року в розрізі структурних підрозділів митних органів

П Р О Т О К О Л 23/4

наради у заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С.Д.

22.05.2010

Про виконання бюджетних завдань у травні 2010 року в розрізі структурних підрозділів митних органів

Присутні: Дороховський О.М., Сухіна М.А., Сьомка С.М, Овдієнко Н.Т., Лисий В.М.: заступники директорів (начальників) Департаментів (Управлінь) та начальники відділів за списком; у режимі телефонної конференції начальники регіональних митниць, митниць; заступники начальників регіональних митниць, митниць з економічних питань; керівники відділів митних платежів, відділів контролю митної вартості та номенклатури, відділів номенклатури та класифікації товарів регіональних митниць, митниць; керівники відділів митного оформлення та начальники митних постів регіональних митниць, митниць..

Слухали: Дериволкова С.Д., Овдієнко Н.Т., Сухіну М.А., Шелепову К.В., начальників та відповідальних осіб регіональних митниць, митниць.

Прийняті рішення:

Начальникам регіональних митниць, митниць:

- забезпечити подолання відставання від графіку надходжень митних платежів до Державного бюджету у травні 2010 року;

- забезпечити використання всіх наявних резервів для виконання доведених до Держмитслужби показників надходження платежів на травень;

- забезпечити об‘єктивність та врахування усіх обставин зовнішньоекономічних операцій при розгляді документів, що подаються для підтвердження (визначення) митної вартості товарів;

- проаналізувати спрацювання профілів ризику по формі контролю "124", особливо при митному оформленні товарів легкої промисловості;

- разом з заступниками начальників митниць з економічних питань взяти під особистий контроль проведення перевірок митного оформлення товарів за митною вартістю нижчою, ніж критичні рівні, визначені відповідними профілями ризиків;

- посилити контроль за визначенням країни виробництва товарів;

- приділити особливу увагу контролю за правильністю визначення кодів товарів;

Про результати проведеної роботи проінформувати Департамент адміністрування митних платежів, Департамент митної вартості та класифікації товарів, Управління митно-тарифного регулювання Держмитслужби. Термін – до 28.05.2010.

Начальникам Волинської, Івано-Франківської, Чернігівської митниць забезпечити вжиття належних заходів для виконання у повному обсязі встановлених на травень 2010 року очікуваних показників надходжень платежів до Держбюджету.

Про результати вжитих заходів проінформувати Департамент адміністрування митних платежів Держмитслужби. Термін – 01.06.2010.

Начальникам Дністровської, Криворізької, Тернопільської, Івано-Франківської митниць, начальникам митних органів провести ревізію залишків товарів, що знаходяться з січня 2010 року на митних ліцензійних складах та складах тимчасового зберігання. Проаналізувати підстави, на яких ці товари продовжують зберігатися на складах, та вжити належних заходів для виконання п. 20 Плану додаткових заходів Держмитслужби, спрямованих на виконання митними органами планових надходжень до Державного бюджету України у 2010 році (надіслано листом Держмитслужби від 19.03.2010 № 11/3-10.15/2348-ЕП).

Про результати проведених заходів проінформувати Департамент організації митного контролю та роботи митних посередників і Департамент адміністрування митних платежів Держмитслужби. Термін – 28.05.2010.

Начальникам Київської регіональної, Київської обласної, Хмельницької, Чернівецької обласної митниць терміново вжити заходів щодо виконання рішень протоколу № 20/4 наради 01.05.2010 у заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С.Д.

Про результати проведених заходів проінформувати Департамент митної вартості та класифікації товарів і Департамент адміністрування митних платежів Держмитслужби. Термін – до 28.05.2010.

Начальнику Хмельницької митниці:

5.1) здійснити перевірку оформлення у квітні товару за кодом згідно з УКТЗЕД 0910409000 "листя лаврове сухе" за заниженою митною вартістю;

5.2) проаналізувати документи, що були подані до митного оформлення, відібрати пояснення у працівника, який здійснював контроль за визначенням митної вартості.

За результатами перевірки вжити відповідних заходів по донарахуванню митних платежів. Про вжиті заходи та їх результати проінформувати Департамент митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби. Термін – до 28.05.2010.

Начальнику Чернівецької обласної митниці

6.1) провести перевірку по факту митного оформлення у квітні товару за кодом згідно з УКТЗЕД 7403220000 "заготівки бронзові (сплави на основі міді та олова)" із заниженим рівнем митної вартості.

За результатами перевірки вжити належних заходів та про їх результати проінформувати Департамент митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби. Термін – до 28.05.2010;

6.2) провести аналіз митних оформлень товарів у 2010 році з метою виявлення фактів недобору митних платежів (аналогічно з випадком митного оформлення шпротів та кільки, за яким перевіркою Держмитслужби виявлено недобір митних платежів у сумі близько 90 тис. грн.). Про результати аналізу та вжиття належних заходів проінформувати Департамент адміністрування митних платежів Держмитслужби. Термін – 28.05.2010.

Начальникам Київської регіональної, Київської обласної, Бориспільської митниць взяти під особистий контроль "перетік" оформлень товарів, особливо тих, що ввозяться за непрямими угодами де торгівельними країнами виступали, в тому числі, країни віднесені до офшорних зон.

Під особисту відповідальність забезпечити проведення перевірки відомостей, що містяться в документах, поданих для митного оформлення товару за кодом згідно з УКТЗЕД 0811908000 - "вишня свіжоморожена" (країна походження Польща). Вжити заходів по донарахуванню митних платежів (передбачених п.п. 4 - 9 Порядку, затвердженого постановою Уряду від 09.04.2008 № 339).

Про результати проведених заходів проінформувати Департамент адміністрування митних платежів і Департамент митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби. Термін – до 28.05.2010.

Начальнику Південної митниці:

8.1) перевірити підстави для визначення рівня митної вартості товарів за кодами 6204639000 та 6214300000 згідно з УКТЗЕД, оформлених по ВМД № 500040404/2010/1106, нижче за рівень, визначений профілями ризику. Терміново відібрати пояснення із зазначеного питання у Дегтярьова Ю.Г. Письмово доповісти заступнику Голови Служби Дериволкову С.Д. про вжиті заходи із зазначенням збитків, нанесених державі. Термін – 25.05.2010.

8.2) проаналізувати митні оформлення одягу, який у великих обсягах ввозиться на адреси ТОВ "Вест Логістик", ТОВ "Трансчерномор", ТОВ "Еко-Інтехмаркет", ТОВ "Делівері Плюс", ПП "Експо-Трейд-Юг" з рівнем митної вартості, наближеним до форми контролю 124. Перевірити підстави для прийняття рішення про визначення митної вартості зазначених товарів. Особисто доповісти заступнику Голови Служби Дериволкову С.Д. Термін – 25.05.2010.

Начальнику Кримської митниці забезпечити належні умови для роботи оперативної групи ДМСУ в акваторії порту "Євпаторія". Взяти під особистий контроль кожне митне оформлення та інформувати заступника Голови Служби Дериволкова С.Д.

Начальникам Бориспільської, Кримської, Рівненської митниць провести перевірки та взяти під особистий контроль здійснення в митниці аналізу митних оформлень товарів щодо яких спостерігається різке зростання ваги одиниці товару при нерівноцінній зміні сум сплачених митних платежів.

За кожним фактом забезпечити належне інформування Департаменту адміністрування митних платежів і Департаменту митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби. Термін – постійно.

Начальникам Київської регіональної, Дніпропетровської, Південної митниць звернути увагу на сталу тенденцію щодо зростання вагових показників фізичної одиниці товарів, яке не супроводжується рівноцінним збільшенням сум сплачених митних платежів.

Провести відповідний аналіз та вжити належних заходів, про їх результати поінформувати Департамент адміністрування митних платежів і Департамент митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби. Термін – 28.05.2010.

Начальнику Київської регіональної митниці:

12.1) провести перевірку за фактами митного оформлення товарів

- "інше взуття на підошві з верхом з пластмаси, союзка якого складається з ремінців або має одну чи кілька перфорованих вставок" у кількості 36,8 тис. пар, щодо якого має місце зростання ваги 1 пари з 301 г до 456 г, зростання ціни 1 пари на 33% та падіння сум сплачених митних платежів з 1 кг на 12 %;

- "водонепроникне взуття з підошвою і верхом з гуми або пластмаси: інше взуття, що закриває щиколотку" у кількості 99 пар, щодо якого має місце зростання ваги 1 пари з 1,380 кг до 3,514 кг, зростання ціни 1 пари на 38% та падіння сум сплачених митних платежів з 1 кг на 46 %;

- "чоловічі пальта, напівпальта, куртки інші із синтетичних або штучних волокон" - 8,2 тис. шт., щодо яких має місце зростання ваги 1 шт. з 571 г до 749г, зростання ціни 1 шт. на 31% та падіння сум сплачених митних платежів з 1 кг на 17 %;

- "жіночі жакети та блейзери з бавовни" - 44 шт., щодо яких має місце зростання ваги 1 шт. з 191 г до 423 г, зростання ціни 1 шт. у 2 рази та падіння сум сплачених митних платежів з 1 кг на 7 %;

- "чоловічі халати та подібні вироби з тканин махрового типу" - 38 шт., ., щодо яких має місце зростання ваги 1 шт. з 926 г до 1234 г та падіння сум сплачених митних платежів з 1 кг на 25 %;

- "шала, шарфи, хустки та подібні вироби із шовку, або відходів шовку" - 4,8 тис. шт., щодо яких має місце зростання ваги 1 шт. з 41 г до 63 г, зростання ціни 1 шт. на 10 %, падіння сум сплачених митних платежів з 1 кг на 33 %;

- "троянди щеплені" - 2,8 тис. шт., щодо яких має місце зростання ваги 1 шт. з 312 г до 731 г, зростання ціни 1 шт. на 21 %, падіння сум сплачених митних платежів з 1 кг на 47 %;

- "орхідеї" - 1,9 тис. шт., щодо яких має місце зростання ваги 1 шт. з 86 г до 128 г, зростання ціни 1 шт. на 19 %, падіння сум сплачених митних платежів з 1 кг на 20 %.

Терміново доповісти до 10.00 25.05.2010 заступнику Голови Служби Дериволкову С.Д. про обставини та посадових осіб, що допустили вказані порушення при митному оформленні, а також про вжиті заходи щодо притягнення винних до відповідальності.

12.2) провести співставний аналіз мінімальної ціни, за якою Київською регіональною митницею проводилося митне оформлення товарів "мідні сплави", "провід монтажний будівельний мідний", "фітинги зі сплавів міді", та цін на основну сировину цих товарів на біржі.

Здійснити перевірку митних оформлень:

- товару "мідні сплави" за кодом УКТЗЕД 7403290000 (країна походження Китай), оформленого за ВМД № 100000016/2010/616257 від 06.05.2010 з рівнем митної вартості 6,34 дол. США за 1 кг (ціна на біржі 7,08 дол. США за 1 кг);

- товару "провід монтажний будівельний мідний" за кодом УКТЗЕД 8544601010 (країна походження Білорусь), оформленого за ВМД № 100000011/2010/506838 від 13.05.2010 з рівнем митної вартості 3,60 дол. США за 1 кг (ціна на біржі 6,95 дол. США за 1 кг);

- товару " фітинги зі сплавів міді" за кодом УКТЗЕД 741220000 (країна походження невідома), оформленого за ВМД №№ 100000022/2010/711084 та 100000022/2010/711088 від 13.05.2010 з рівнем митної вартості відповідно 4 дол. США за 1 кг та 5 дол. США за 1 кг (ціна на біржі 7,72 дол. США за 1 кг та 7,60 дол. США за 1 кг);

- товару "фітинг латунний" за кодом УКТЗЕД 741220000 (країна походження Китай або невідома), оформленого за ВМД:

№ 100000023/2010/720850 від 13.05.2010 з рівнем митної вартості 3 дол. США за 1 кг (ціна на біржі міді 7,72 дол. США за 1 кг, цинку 2,37 дол. США за 1 кг),

№ 100000019/2010/648383 від 13.05.2010 та 100000019/2010/648741 від 17.05.2010 з рівнем митної вартості 1,20 дол. США за 1 кг (ціна на біржі міді 6,31 - 6,78 дол. США за 1 кг, цинку 1,98 - 2,1 дол. США за 1 кг),

№№ 100000019/2010/647817 від 06.05.2010, 100000019/2010/647948 від 07.05.2010, 100000019/2010/648420 від 13.05.2010, 100000019/2010/648607 від 17.05.2010, з рівнем митної вартості 1,17 - 1,20 дол. США за 1 кг (ціна на біржі міді 7,29 - 7,59 дол. США за 1 кг, цинку 2,22 - 2,25 дол. США за 1 кг).

По наведеним фактам терміново надати пояснення Департаменту митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби до 10.00 25.05.2010 та забезпечити донарахування митних платежів.

Начальнику Бориспільської митниці забезпечити направлення на перевірку замінних сертифікатів, які видаються країною-експортером на підставі сертифікатів країни походження товару, й були видані компетентними органами Європейського Співтовариства на товари легкої промисловості китайського походження, оформлені за ВМД № 4299 від 09.03.2010, № 4828 від 15.03.2010, № 5372 від 22.03.2010. Зробити аналіз митного оформлення зазначених товарів та оформлених ВМД.

Про результати аналізу та висновки доповісти Управлінню митно-тарифного регулювання Держмитслужби до 28.05.2010.

Начальникам Дністровської, Рівненської, Чопської митниць, керівникам митних органів провести аналіз інформації, яка вноситься до Функціонального модуля "Фільтр пункту пропуску" ПІК "Інспектор – 2006" у пунктах пропуску. Забезпечити належний контроль за внесенням інформації в режимі реального часу та вжиття відповідних заходів за випадками внесення інформації не в режимі реального часу. Про результати проведеного аналізу та вжитих заходів проінформувати Департамент організації митного контролю та роботи митних посередників Держмитслужби до 28.05.2010.

Начальнику Рівненської митниці:

15.1) провести перевірку митного оформлення товару за кодом згідно з УКТЗЕД 0806101000 "виноград свіжій" (виробник невідомий), за ВМД № 204000011/2010/2304 від 20.04.2010. Перевірити підстави визначення митної вартості та країни походження товару. Відібрати пояснення у головного інспектора зміни контролю митної вартості Гнатюка С.І. Про результати перевірки та висновки проінформувати Департамент митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби до 28.05.2010;

15.2) проаналізувати інформацію, яка вноситься до Функціонального модуля "Фільтр пункту пропуску" ПІК "Інспектор – 2006" у пункті пропуску "Городище". Забезпечити належний контроль внесення інформації в режимі реального часу та вжити відповідних заходів за випадками внесення інформації не в режимі реального часу.

15.3) відібрати пояснення та в разі виявлення підстав притягнути до відповідальності посадових осіб, які здійснювали митний контроль і митне оформлення та вносили відомості щодо транспортних засобів р/н 6217ВІ (митний контроль та митне оформлення за даними "Фільтру пункту пропуску" проведено за 25 сек.), р/н 06762РО (митний контроль та митне оформлення - за 2 хв.);

15.4) провести перевірку за фактами знаходження у пункті пропуску "Городище" транспортного засобу р/н СКЕ231 з вантажем "балон газовий" – 15 діб, автобусу р/н ВК3569АТ – 14 діб, транспортного засобу р/н 06762РО – 12 діб. Притягнути до відповідальності винних посадових осіб, які допустили безпідставні затримки зазначених транспортних засобів.

Про результати аналізу та вжитих заходів проінформувати Департамент організації митного контролю та роботи митних посередників Держмитслужби до 28.05.2010.

Начальникам Рівненської та Луганської митниць проаналізувати підстави направлення запитів до лабораторій, вжити заходів для недопущення безпідставного направлення таких запитів. Про результати вжитих заходів проінформувати Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи Держмитслужби до 28.05.2010;

Начальнику Луганської митниці:

17.1) провести перевірку правильності класифікації та кодування товарів оформлених:

– за ВМД № 702020002/2010/962 / від 15.03.2010 Рябокобиленко К.С;

– за ВМД № 702020001/2010/1904 від 07.05.2010 Бахметовим А.В.;

– за ВМД № 702020001/2010/1911 від 07.05.2010 Тимошиним О.В.

Відібрати пояснення у посадових осіб. Про результати перевірки та зроблені висновки проінформувати Департамент митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби до 28.05.2010;

17.2) провести перевірку митного оформлення товару "Санітарно-гігієнічні вироби: душові кабіни та гідромасажні ванни", оформленого за ВМД № 702020009/2010/3733 від 02.04.2010 (начальник ВМО №1 Дуванов В.В.). Проаналізувати повноту стягнення митних платежів та вжити заходів для їх стягнення у повному обсязі: Про результати проведеної роботи та зроблені висновки проінформувати Департамент адміністрування митних платежів і Департамент митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби до 28.05.2010.

Начальнику Кіровоградської митниці провести перевірку:

18.1) правильності визначення головним інспектором відділу митних платежів Коман О.В. митної вартості товару за кодом УКТЗЕД 1206001000 "насіння соняшника" (країна походження Румунія) оформленого за ВМД № 901000008/2010/2516 від 22.04.2010. Забезпечити донарахування митних платежів. Відібрати пояснення у Коман О.В. та притягнути до відповідальності;

18.2) правильності визначення відділом номенклатури митниці (начальник Флорінський О.Б.) класифікації та кодування товарів при проведенні митного оформлення комплектного об‘єкту "лінії порошкового фарбування" за кодом УКТЗЕД 8479899890 Відібрати особисті пояснення стосовно прийняття рішення по класифікації зазначеного об‘єкта;

18.3) достовірності наданих документів та задекларованих даних щодо товарів, які ВАТ "Гідросила АПМ" оформило за ВМД 901000008/2010/2616 від 27.04.2010.

Про результати перевірок, прийняті висновки та вжиті заходи по п.п. 18.1) – 18.3) доповісти особисто заступнику Голови Служби Дериволкову С.Д. до 10.00 25.05.2010.

Начальнику Дністровської митниці

19.1) проаналізувати інформацію, яка вноситься до Функціонального модуля "Фільтр пункту пропуску" ПІК "Інспектор – 2006" у пункті пропуску "Старокозаче". Забезпечити належний контроль внесення інформації в режимі реального часу та вжити відповідних заходів за випадками внесення інформації не в режимі реального часу;

19.2) відібрати пояснення та в разі виявлення підстав притягнути до відповідальності посадових осіб, які здійснювали митний контроль і митне оформлення та вносили відомості щодо транспортних засобів р/н КАР105 (митний контроль та митне оформлення за даними "Фільтру пункту пропуску" проведено за 8 сек.), р/н CNN947/CAT869 (митний контроль та митне оформлення - за 8 сек.), р/н BLCA220/BLSD003 (митний контроль та митне оформлення - за 5 сек.).;

19.3) Провести перевірку за фактами знаходження у пункті пропуску "Старокозаче" по 7 діб транспортних засобів з вантажем "крупа" р/н В07ЕХК/САS052 та р/н CLC802/CAU872. Притягнути до відповідальності винних посадових осіб, які допустили безпідставні затримки зазначених транспортних засобів.

Про результати проведеного аналізу та вжитих заходів проінформувати Департамент організації митного контролю та роботи митних посередників Держмитслужби до 28.05.2010.

Начальнику Чопської митниці:

20.1) провести аналіз інформації, яка вноситься до Функціонального модуля "Фільтр пункту пропуску" ПІК "Інспектор – 2006" у пункті пропуску "Тиса". Забезпечити належний контроль внесення інформації в режимі реального часу та вжиття відповідних заходів за випадками внесення інформації не в режимі реального часу. Про результати проведеного аналізу та вжитих заходів проінформувати Департамент організації митного контролю та роботи митних посередників Держмитслужби до 28.05.2010.

Відібрати особисті пояснення та, в разі виявлення підстав, притягнути до відповідальності посадових осіб, які здійснювали митний контроль і митне оформлення та вносили відомості щодо транспортних засобів р/н АО7486АН/АО2043ХХ з вантажем "пігментний діоксид титану" (митний контроль та митне оформлення за даними "Фільтру пункту пропуску" проведено за 14 сек.), р/н ВК7594АО/ВК6348ХХ з вантажем "шпон струганий дубовий в асортименті (митний контроль та митне оформлення - за 31 сек.), р/н CE1572AC/3442ХХ (митний контроль та митне оформлення - за 9 сек.);

Провести перевірку внесення посадовими особами даних до "Фільтру пункту пропуску" та проведення у період з 26.04.2010 по 30.04.2010 митного оформлення та митного контролю 432 транспортних засобів, при переміщенні яких у пунктах пропуску через смугу "червоний коридор" митний контроль та митне оформлення за даними ПІК було здійснено менше, ніж за 10 хв.

Про результати особисто доповісти заступнику Голови Служби Дериволкову С.Д. до 10.00 25.05.2010;

20.2) взяти особисті пояснення та притягнути до відповідальності посадових осіб, що здійснювали митне на митному пості "Тиса" за ВМД

- № 305020405/2010/107, за якою відповідно до протоколу дій у зоні митного контролю зафіксовано завершення митного оформлення на 48 хв. пізніше, ніж зафіксовано час виїзду із зони митного контролю,

- № 305020405/2010/106, за якою зафіксовано завершення митного оформлення на 4 год. 27 хв. пізніше, ніж час виїзду із зони митного контролю,

- № 305020408/2010/103, за якою зафіксовано початок митного оформлення на 45 хв. пізніше, ніж час виїзду із зони митного контролю. Крім того, за даними, внесеними до протоколу дій у зоні митного контролю, в якості вантажу транспортного засобу зазначено "Особисті речі", а за даними ВМД – "Автозапчастини".

Про результати особисто доповісти заступнику Голови Служби Дериволкову С.Д. до 10.00 25.05.2010.

Начальнику Черкаської митниці:

21.1) провести перевірку правильності класифікації та кодування відділом номенклатури (начальник відділу Смілянський Я.В.) товару "Запашні речовини для використання у харчовій промисловості" за кодом УКТЗЕД 3302109000 зі ставкою мита 0% замість коду 2103909000 відповідно до вимог УКТЗЕД зі ставкою 10 %: Відібрати особисті пояснення щодо підстав прийняття зазначеного рішення та доповісти заступнику Голови Служби Дериволкову С.Д. у термін до 10.00 25.05.2010;

21.2) здійснити аналіз за 4 місяці 2010 року правильності визначення країни походження товарів, що мають нетипове походження з офшорних зон. Про результати проведеного аналізу та про вжиті заходи проінформувати Управління митно-тарифного регулювання Держмитслужби до 28.05.2010;

21.3) перевірити правильність визначення країни походження товару "рідкі глянцювальні речовини та аналогічні препарати" за кодом УКТЗЕД 3207300000, оформленого за ВМД № 102 від 13.01.2010. Про вжиті заходи доповісти заступнику Голови Служби Дериволкову С.Д. до 10.00 25.05.2010 та проінформувати Управління митно-тарифного регулювання Держмитслужби до 28.05.2010.

Першому заступнику начальника митниці Зайцю В.В. забезпечити особистий контроль за визначенням країни походження товарів;

21.4) провести перевірку документів, що подавались до митного оформлення, а також підстав для визначення країни виробництва товару "запасні частини для вантажних транспортних засобів", що ввозився в Україну на адресу ТОВ "ТРАК АВТОРИТЕТ" й був оформлений головним інспектором ВМО-1 Іценком І.М. за ВМД № 902000009/2010/1831 від 02.04.2010. Відібрати особисті пояснення та вжити необхідних заходів.

Проаналізувати митні оформлення аналогічних товарів зазначеним підприємством. Забезпечити донарахування належних митних платежів. Про результати вжитих заходів проінформувати Управління митно-тарифного регулювання та Департамент адміністрування митних платежів Держмитслужби до 28.05.2010.

Начальнику Севастопольської митниці провести перевірку правильності визначення року випуску та, відповідно, митної вартості товару "горизонтальний обчислювальний центр з числовим програмним керуванням марки "TSUGAMI" (виробник – Японія) при митному оформленні головним інспектором ВМО № 2 Хухрянським Р.В. ВМД № 123000009/2010/1316 від 23.04.2010. Відібрати особисті пояснення, вжити необхідних заходів та про результати проінформувати Департамент митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби до 28.05.2010.

Взяти до уваги завірення начальника Севастопольської митниці щодо виконання у повному обсязі встановлених Держмитслужбою Севастопольській митниці на травень 2010 року очікуваних показників надходжень платежів до Держбюджету.

Начальнику Криворізької митниці провести перевірку за фактами вимагання документів, які непотрібні, на митному посту "Кривбас" при митному оформленні товарів:

- "молоко, з вмістом жирів не більш, як 3 мас. %" за ВМД №№ 113050000/2010/709, 113050000/2010/1033, 113050000/2010/1120, 113050000/2010/1334, 113050000/2010/1562, 113050000/2010/1885;

- "жир яловичий топлений технічний, для використання у миловарній промисловості" за ВМД № 113050000/2010/2430.

Про результати проведеної перевірки та вжиті заходи проінформувати Управління нетарифних заходів регулювання Держмитслужби до 28.05.2010.

Начальнику Виноградівської митниці:

25.1) провести перевірку підстав прийняття рішення уповноваженими особами відділу класифікації митниці (начальник – Свідерській Е.К.) щодо класифікації та кодування товару "заготовки для іграшок казкових персонажів з пластмаси для подальшого розкрашування" оформленого за кодом УКТЗЕД 3926909990 (ставка мита 0%) замість коду УКТЗЕД 9503303000 або 9503493000.

Відібрати пояснення у посадових осіб. Про результати перевірки та прийняті висновки проінформувати Департамент митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби до 28.05.2010;

25.2) провести службову перевірку за фактами:

- невідповідності даних, що вносяться посадовими особами митниці до вантажних митних декларацій даним ПІК "Диспетчер зони митного контролю" при оформленні ВМД:

№ 302040609/2010/400102, за якою відповідно до протоколу дій у зоні митного контролю зафіксовано завершення митного оформлення на 1 годину пізніше, ніж зафіксовано час виїзду із зони митного контролю (м.п. Дякове"),

№ 302050902/2010/500110, за якою зафіксовано початок митного оформлення ВМД на 1 год. 18 хв. пізніше, ніж час виїзду із зони митного контролю (м.п. "Вилок"),

№ 302011007/2010/150040, за якою зафіксовано завершення митного оформлення на 1 год. 50 хв. пізніше, ніж час виїзду із зони митного контролю (м.п. "Рахів");

- внесення даних не у режимі реального часу до Функціонального модуля "Фільтр пункту пропуску" щодо

транспортних засобів р/н 10233ВТ, щодо якого митний контроль та митне оформлення за даними "Фільтру пункту пропуску" проведено за 12 сек., р/н АО6861АІ, щодо якого митний контроль та митне оформлення проведено за 29 сек.

транспортних засобів, при переміщенні яких у пунктах пропуску через смугу "червоний коридор" у період з 26.04.2010 по 30.04.2010 митний контроль та митне оформлення за даними ПІК було здійснено менше, ніж за 10 хв.

Про результати перевірки та вжиті заходи проінформувати Департамент організації митного контролю та роботи митних посередників Держмитслужби 28.05.2010.

Начальнику Тернопільської митниці терміново доповісти заступнику Голови Служби Дериволкову С.Д. до 10.00 25.05.2010 про вжиття заходів щодо донарахування платежів за фактами митного оформлення товару "декоративні вироби для меблів", який всупереч листу Держмитслужби класифікувався за кодом частин меблів.

Керівнику Харківської митниці:

27.1) надати особисті пояснення заступнику Голови Служби Дериволкову С.Д. щодо незадовільного стану роботи з визначення країни походження товарів в митниці. Так, з 322 фальсифікованих сертифікатів про походження товарів, виявлених Держмитслужбою за 4 місяці 2010 року, 299 сертифікатів були подані Харківській митниці при оформленні товарів легкої промисловості. Терміново вжити заходів щодо донарахування та стягнення до Держбюджету належних митних платежів. Термін - 10.00 25.05.2010.

27.2) керуючись статтею 4 Указу Президента України 23.07.1998 № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» Харківській обласній митниці провести повторну перевірку ПП «Логістік-плюс», за результатами якої забезпечити розрахунок податкового зобов’язання.

Про вжиті заходи проінформувати Департамент аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту. Термін – до 01.07.10.

27.3) розпочати службове розслідування стосовно посадових осіб, які проводили позапланову виїзну документальну перевірку ПП «Логістік-плюс».

Про вжиті заходи проінформувати Департамент аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту. Термін – до 02.06.10.

27.4) провести перевірку за фактами митного оформлення товарів

- "чоловіча спідня білизна з бавовни" у кількості 27 шт., щодо яких має місце зростання ваги 1 шт. з 41 г до 102 г, зростання ціни 1 шт. у 2,3 рази та падіння сум сплачених митних платежів з 1 кг на 8 %;

- "спідниці та спідниці-штани із синтетичних волокон" у кількості 12 шт., щодо яких має місце зростання ваги 1 шт. з 149 г до 457 г, зростання ціни 1 шт. на 20% та падіння сум сплачених митних платежів з 1 кг на 14 %;

27.5) провести співставний аналіз мінімальної ціни, за якою Харківською митницею проводилося митне оформлення товару "катоди мідні" та цін на основну сировину цього товару на біржі.

Здійснити перевірку митних оформлень товару "катоди мідні" за кодом УКТЗЕД 7403110000 (країна походження Росія), оформленого за ВМД № 800000015/2010/326066 від 17.05.2010 з рівнем митної вартості 6,92 дол. США за 1 кг (ціна на біржі 7,72 дол. США за 1 кг). Забезпечити донарахування митних платежів. Про результати перевірки та вжиті заходи проінформувати Департамент митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби. Термін – 25.05.2010;

27.6) визнати роботу щодо перевірки фактів визначення митної вартості та класифікації товарів за матеріалами, наведеними на засіданні колегії Держмитслужби 15.05.2010 (розіслані листом Держмитслужби від 20.05.10 № 11/4-10.35/4846-ЕП), та пояснення, надані митницею (лист від 21.05.2010 № 15/01-5340-ЕП), недостатніми. Надати заступнику Голови Служби Дериволкову С.Д. об‘єктивні пояснення із зазначеного питання. Термін – 10.00 25.05.2010.

Начальнику Житомирської митниці провести перевірку митного оформлення товарів вагою 20,63 тонни за ВМД № 101000009/2010/4101 від 05.05.2010. Особисто доповісти заступнику Голови Служби Дериволкову С.Д. про обставини та хід здійснення митного огляду зазначеного товару. Термін до 10.00 25.05.2010.

Визнати, що протягом останнього року керівником Житомирської митниці не вживались достатні заходи щодо нормалізації роботи митниці (за результатами роботи комісії Державної митної служби України виявлено недобори платежів на суму майже 5 млн. грн., порушення митного законодавства, технологічних схем митного контролю та митного оформлення).

Начальнику Запорізької митниці:

30.1) провести службову перевірку здійсненого посадовою особою ВМО № 2 Марко В.І. митного оформлення товарів вагою 20 тонн за ВМД № 112000010/2010/2624 від 20.04.2010. Про результати перевірки та вжиті заходи проінформувати Департамент митної вартості та класифікації товарів Держмитслужби. Термін – 28.05.2010;

30.2) взяти під особистий контроль роботу з визначення країни походження товарів та перевірки достовірності сертифікатів про походження товарів з урахуванням того, що митницею прийнято 49 рішень про визначення країни походження. Виявлено 20 (8%) недійсних преференційних сертифікатів;

30.3) терміново провести перевірку документів, товаро-транспортних накладних, інвойсів, поданих при митному оформленні "прокату плоского з корозійностійкої (нержавіючої) сталі" за кодом УКТЗЕД 7219900000 з нетиповим походженням з офшорної зони (країна походження Бахрейн) за ВМД № 398 від 20.01.2010. Про результати перевірки та вжиті заходи проінформувати Управління митно-тарифного регулювання Держмитслужби. Термін – 28.05.2010.

Заступник Голови Служби С.Д.Дериволков

25.05.10 № 913-к По особовому складу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

25.05.10 № 913-к

По особовому складу

23.05.2010 працівниками ГУ БОЗ МВС України в с. Шегині Мостиського району Львівської області, неподалік від митного поста «Мостиська» Львівської митниці затримано транспортні засоби Mеrsedes-Benc Sprinter (д.н.з ВС3240АІ) під керуванням Кондратова С.С., Wolkswagen Transporter Т4 (д.н.з АТ 7763 АВ) під керуванням Костюка М.В., Wolkswagen Transporter Т4 (д.н.з. RZE LF 82) під керуванням Головача С.О., які перевозили без відповідних товаро-транспортних супровідних документів промислові товари, а саме косметичні вироби невідомого походження. Орієнтовна вартість товару – 300 тис. грн.

Згідно з наявним у ФМ «Диспетчер зони митного контролю» протоколу дій, вищезазначені транспортні засоби переміщувались через митний кордон України без вантажу (особисті речі).

Пропуск без оподаткування та письмового декларування відповідних товарів був здійснений посадовими особами Львівської митниці з порушенням вимог:

абзацу 3, ст. 4 Закону України від 13.09.01 № 2681 „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”;

Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої спільним наказом від 11.06.08 № 505/642 Адміністрації Державної прикордонної служби України, Держмитслужби України;

статей 40, 43, 78 Митного кодексу України.

Митний контроль та митне оформлення вказаних вище транспортних засобів здійснювали старший інспектор ВМО № 3 митного поста „Мостиська” Гамар П.Г. та в.о. старшого інспектора ВМО № 3 митного поста „Мостиська” Білецький О.М., якими надано дозвіл на пропуск на митну територію України транспортних засобів з товаром з порушенням вимог згаданого вище чинного законодавства України з питань митної справи, що свідчить про несумлінне виконання ними службових обов'язків.

Таким чином, в.о. старшого інспектора ВМО № 3 митного поста „Мостиська” Білецький О.М. старший інспектор ВМО № 3 митного поста „Мостиська” Гамар П.Г. порушили Присягу державних службовців в частині несумлінного виконання своїх службових обов'язків та не дотриманні вимог законодавства України.

Ураховуючи вищевикладене, на підставі подання Львівської митниці та пояснень зазначених посадових осіб, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у несумлінному виконанні службових обов’язків та порушенні вимог законодавства з питань митної справи, припинити 25.05.2010 перебування на державній службі в митних органах відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”:

- Білецького Олега Михайловича, в.о. старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці;

- Гамара Петра Григоровича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці.

Підстави: подання Львівської митниці, пояснення Білецького О.М., Гамара П.Г.

Керівнику Львівської митниці ознайомити Білецького О.М. та

Гамара П.Г. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренку К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

26.05.10 № 915-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

26.05.10 № 915-к

По особовому складу митних органів

26.05.2010 в рамках кримінальної справи, порушеної за фактом вимагання хабара, працівниками УСБУ у Львівській області спільно з працівниками прокуратури Львівської області проведено обшук у адміністративному будинку Львівської митниці, розташованого за адресою м.Львів, вул. Городоцька 369, в приміщеннях, де розміщений відділ контролю митної вартості митниці.

В ході проведення слідчих дій у виданні “Митний кодекс України”, який знаходився на робочому столі головного інспектора сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості

Гузія І.В. було виявлено 5 помічених люмінесцентною фарбою купюр номіналом 20 доларів США. Вищезазначене свідчить про незаконне походження вказаних вище коштів та їх отримання Гузієм І.В.

Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»:

одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України (стаття 10);

державні службовці зобов’язані суворо дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки (стаття 17).

Ураховуючи наведене вище, Гузієм І.В. порушено Присягу державного службовця.

Керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 26.05.2010 перебування на державній службі в митних органах відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, звільнивши із займаної посади Гузія Ігоря Володимировича, головного інспектора сектору контролю за правильністю визначення митної вартості відділу контролю митної вартості Львівської митниці.

Підстави: подання Львівської митниці від 26.05.2010 № 29/311-6859-ЕП.

Керівнику Львівської митниці (Тимошенко В.А.) ознайомити Гузія І.В. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

26.05.10 № 916-к По особовому складу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

26.05.10 № 916-к

По особовому складу

В ході службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Чопської митниці від 25.05.2010 № 380 встановлено порушення вимог законодавства України посадовими особами Чопської митниці під час пропуску 24.05.2010 через митний кордон України транспортних засобів з реєстраційними номерами: АТ8662АР, АТ2344ВА, АТ1335АІ, СЕ7450АА, ВО0928АР.

Відповідно до витягу із бази даних ПІК “Інспектор 2006” зазначені вище транспортні засоби 24.05.2010 прямували через митний кордон України з Угорщини без вантажу з особистими речами громадян.

В подальшому співробітниками УСБУ було затримано вказані вище транспортні засоби з товарами:

- в мікроавтобусі державний реєстраційний № АТ 7450 АА - сир різних марок загальною вагою 550 кг., 2 мотоцикли в розібраному стані;

- в мікроавтобусі державний реєстраційний № ВО 0928 650 кг - сир різних марок загальною вагою 650 кг;

- в мікроавтобусах державні реєстраційні номери АТ8662 АР, АТ 2344 ВА, АТ 1335 АІ - комплект меблів, що був у використанні, продукти харчування та алкогольні напої.

Під час службового розслідування встановлено, що згідно з контрольним талоном серії ААК № 1809750 митний контроль та митне оформлення мікроавтобусу державний реєстраційний № АТ 7450 АА здійснював т.в.о. начальника відділу митного оформлення 2 Росоха О.М., про що свідчить відбиток на контрольному талоні ОНП № 125, яка закріплена за вищевказаним працівником.

Згідно з контрольним талоном серії ААК № 1809889 митний контроль та митне оформлення мікроавтобусу державний реєстраційний № ВО 0928 АР здійснював головний інспектор сектору митного оформлення 1 відділу митного оформлення 2 митного поста «Тиса» Карбованець О.О., про що свідчить відбиток на контрольному талоні ОНП № 139, яка закріплена за вищевказаним працівником.

Відповідно до контрольних талонів серії ААК № 1809757, № 1809890, № 1809767 митний контроль та митне оформлення мікроавтобусів державні реєстраційні номери АТ8662 АР, АТ 2344 ВА, АТ 1335 АІ здійснював головний інспектор сектору митного оформлення 1 відділу митного оформлення 2 митного поста «Тиса» Бельо О.О., про що свідчать відбитки на контрольних талонах ОНП № 230, яка закріплена за вищевказаним працівником.

Факт затримання транспортних засобів свідчать про порушення посадовими особами відділу митного оформлення Чопської митниці вимог Закону України від 13.09.2001 N 2681-III «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» (із змінами й доповненнями).

Згідно з вимогами статті 17 Закону України “Про державну службу” Росоха О.М., Карбованець О.О., Бельо О.О. зобов’язані суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Росохою О.М., Карбованцем О.О., Бельо О.О., порушено Присягу державних службовців, в частині сумлінного виконання службових обов’язків та дотримання у службовій діяльності вимог чинного законодавства.

В особистих поясненнях Росохи О.М., Карбованця О.О., Бельо О.О. обґрунтованих причин неналежного і несумлінного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у несумлінному виконанні службових обов’язків та порушенні вимог законодавства з питань митної справи, припинити 26.05.2010 перебування на державній службі в митних органах відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”:

- Росохи Олександра Михайловича, начальника сектора відділу митного оформлення 1 відділу митного оформлення 2 митного поста „Тиса” Чопської митниці;

- Карбованця Олександра Олександровича, головного інспектора сектора митного оформлення 1 відділу митного оформлення 2 митного поста “Тиса” Чопської митниці;

- Бельо Олега Олександровича, головного інспектора сектора митного оформлення 1 відділу митного оформлення 2 митного поста “Тиса” Чопської митниці.

Підстави: подання Чопської митниці від 25.05.2010 № 1/1-1.39/1760, пояснення Росохи О.М., Карбованця О.О., Бельо О.О.

Керівнику Чопської митниці ознайомити Росоху О.М., Карбованця О.О., Бельо О.О. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренку К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

27.05.10 № 921-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

27.05.10 № 921-к

По особовому складу митних органів

26.05.2010 відповідно до Постанови прокуратури Львівської області від 26.05.2010, працівниками слідчого відділу прокуратури Львівської області за участю працівників Управління СБУ у Львівській області в службових приміщеннях відділу контролю митної вартості Львівської митниці проведено обшук, за результатами чого складено відповідні протоколи.

З даних протоколів слідує, що обшук проводився з метою перевірки фактів, викладених у заяві громадянина Гумацького Б.О., щодо отримання хабарів працівниками відділу контролю митної вартості Львівської митниці.

В подальшому, у приміщенні УСБУ у Львівській області провідним інспектором сектору аналітичної роботи відділу контролю митної вартості Наконечним В.О. та провідним інспектором сектору звітності по митній вартості відділу контролю митної вартості Будзом В.С. було написано явку з повинною про отримання матеріальної винагороди від суб’єктів ЗЕД.

Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» одним з основних обов’язків державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України (стаття 10), суворо дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки (стаття 17).

Ураховуючи наведене вище, Наконечним В.О. та Будзом В.С. порушено Присягу державних службовців.

Керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 27.05.2010 перебування на державній службі в митних органах відповідно до пункту

6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”, звільнивши із займаних посад:

- Наконечного Володимира Орестовича, провідного інспектора сектору аналітичної роботи відділу контролю митної вартості Львівської митниці;

- Будза Василя Степановича, провідного інспектора сектору звітності по митній вартості відділу контролю митної вартості Львівської митниці.

Підстави: подання Львівської митниці від 27.05.10 №№ 29/31- 6906 –ЕП, 29/31- 6907-ЕП, пояснення Наконечного В.О., Будза В.С.

Керівнику Львівської митниці (Тимошенко В.А.) ознайомити Наконечного В.О. та Будза В.С. з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

02.06.10 № 953-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

02.06.10 № 953-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Згідно з вимогами з п. 12 протоколу № 20/4 наради у заступника Голови Держмитслужби України Дериволкова С.Д. 01.05.2010, Глухівською митницею проведено перевірку обставин здійснення у період з 01.01.2010 по 01.05.2010 на митному посту «Бачівськ» митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, які переміщували товари на адресу фірми «VIGA» LLC, 127591, Moscow, Dubninskaya st., d. 79 A, p. 8 INN/KPP 7713636779/771301001.

За результатами перевірки встановлено, що 7 транспортних засобів, з реєстраційними номерами:

06246РЕ/05166РЕ (направлялись з Чопської митниці в режимі «транзит» та виїхали через митний пост «Бачівськ» 27.04.2010);

Е021СО32/ВА149432 (направлялись з Ягодинської митниці в режимі «транзит» та виїхали через митний пост «Бачівськ» 28.04.2010);

Х220ММ32/АК144432 (направлялись з Ягодинської митниці в режимі «транзит» та виїхали через митний пост «Бачівськ» 28.04.2010);

KNJ274/XVV615 (направлялись з Чопської митниці в режимі «транзит» та виїхали через митний пост «Бачівськ» 28.04.2010);

Х050ММ32/АК320332 (направлялись з Ягодинської митниці в режимі «транзит» та виїхали через митний пост «Бачівськ» 28.04.2010);

С948ММ32/АК006732 (направлялись з Ягодинської митниці в режимі «транзит» та виїхали через митний пост «Бачівськ» 28.04.2010);

178AVD/251DV (направлялись з Ягодинської митниці в режимі «транзит» та виїхали через митний пост «Бачівськ» 28.04.2010),

протягом 30.04.2010 та 01.05.2010 були оформлені в режимі «транзит» на митному посту «Бачівськ», як такі, що повернуті Брянською митницею.

При здійсненні аналізу товаросупровідних документів, встановлено:

відсутність відповідних записів посадових осіб митної служби Російської Федерації щодо пропуску на територію;

невідповідність товаросупровідних документів, поданих при в’їзді на митну територію України, товаросупровідним документам, поданим під час виїзду з митної території України;

відсутність на міжнародних товарно-транспортних накладних підпису відправника.

Незважаючи на вказане вище, головним інспектором митного поста «Бачівськ» Риженком Ю.А. було прийнято рішення про митне оформлення даних транспортних засобів в зворотному напрямку, визначення посадової особи для прийняття вантажної митної декларації та її оформлення. Митний контроль та митне оформлення даних транспортних засобів здійснено головним інспектором митного поста «Бачівськ» Воронченком С.М., та провідним інспектором цього митного поста Смирновим О.В. (поза робочим часом без видання наказу митного органу).

Глухівською митницею до Держмитслужби направлено подання про притягнення до відповідальності цих посадових осіб.

Зазначене свідчить про неналежну організацію роботи в Глухівській митниці тимчасово виконуючим обов’язки начальника митниці Киселем А.Ю. (заступник начальника Сумської митниці), та неналежне виконання службових обов’язків.

В особистих поясненнях Кисіля А.Ю. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 21, 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків з організації роботи Глухівської митниці Кисілю Андрію Юрійовичу, заступнику начальника Сумської митниці, оголосити догану.

Підстави: пояснення Кисіля А.Ю.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

07.06.10 № 991-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.06.10 № 991-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до п.п. 2.11 п. 2 наказу Кримської митниці від 26.01.2010 № 43 “Про наділення додатковими повноваженнями керівництва митних постів та відділів митного оформлення № 1 та № 2 Кримської митниці” Білоусу В.Б., начальнику митного поста “Красноперекопськ” Кримської митниці було надано право на прийняття рішення про надання дозволу на доставку товарів у місця прибуття автотранспорту інші, ніж визначені Переліком місць прибуття автотранспорту, й розгляду пов’язаних з цим заяв відповідно до вимог пунктів 1.4 і 1.5 наказу Державної митної служби України від 21.11.2005 № 1136 “Про місця прибуття автотранспорту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2005 за № 1474/11754.

07.05.2010 Білоусом В.Б. був наданий дозвіл ТОВ “НСК-КВАДРО” на доставку транспортних засобів з імпортними товарами в інше місце прибуття автотранспорту, ніж визначене в зоні діяльності митного поста “Красноперекопськ” Кримської митниці (територія СТЗ відкритого типу ТОВ “Снага”), без наявності для цього підстав, у порушення вимог наказу Державної митної служби України від 21.11.2005 № 1136 “Про місця прибуття автотранспорту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2005 за № 1474/11754.

Із змісту заяви ТОВ “НСК-КВАДРО” від 07.05.10 № 43 слідує, що зміна місця прибуття необхідна у зв’язку із нестандартними габаритами та великою вагою вантажу, який складали морські контейнери.

Разом з цим, відповідно до листа генерального директора ТОВ “Снага” від 18.05.2010 № 48, направленого на ім’я начальника Кримської митниці Пудрика Д.В., майданчик СТЗ “Снага”, що використовується як пункт прибуття автотранспорту на митний пост “Красноперекопськ” Кримської митниці, може одночасно прийняти до 15 автомобілів з морськими 40-футовими контейнерами (вага автопоїзду не більше 38 тон).

Ураховуючи вищевикладене, Білоусом В.Б. було неналежно виконано свої службові обов’язки, передбачені п. 2.28 посадової інструкції начальника митного поста “Красноперекопськ” Кримської митниці, затвердженої 22.05.2008, що виявилось у порушенні вимог наказу Державної митної служби України від 21.11.2005 № 1136 “Про місця прибуття автотранспорту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2005 за № 1474/11754.

В особистих поясненнях Білоус В.Б. обґрунтованих причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не навів.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 5 ст. 23 та ст. 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, Білоуса Віктора Борисовича, начальника митного поста “Красноперекопськ” Кримської митниці, попередити про неповну службову відповідність.

Підстави: подання Кримської митниці від 02.06.2010 № 06-05/3898; пояснення Білоуса В.Б. (службова записка від 18.05.10 № 624-с); лист генерального директора ТОВ “Снага” від 18.05.2010 № 48.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 10.06.10 № 20/4-р

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10.06.10 № 20/4-р

За результатами наради керівництва Держмитслужби з начальниками митних постів з питань впорядкування практичного застосування

системи аналізу та управління ризиками під час здійснення митного контролю та митного оформлення (згідно з Порядком застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 14.08.09 № 756), яка відбулася

8 червня 2010 року:

Начальникам регіональних митниць, митниць звернути особливу увагу начальників митних постів, інспекторського складу на правильність застосування ними зазначеного Порядку.

Начальникам зазначених нижче митниць та митних постів з’ясувати обставини, при яких відбулося порушення терміну проведення окремих форм митного контролю за кодами митної процедури 211, 212, 221, 231, 271 та своїм рішенням вжити заходів дисциплінарного впливу до:

Житомирська митниця:

митний пост „Бердичів”:

- в.о. начальника митного поста Ульянченка О.В.;

митний пост „ Коростень ”:

- начальника митного поста Соляника О.М.;

- головного інспектора Назаренка В.В. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- старшого інспектора Онофріюк П.О. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- начальника сектору Данильчука М.О. (розглянути питання доцільності перебування на посаді);

- старшого інспектора Хижняка Д.І. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- провідного інспектора Фесюка В.А. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

Чернігівська митниця:

митний пост „Енергія”:

- начальника митного поста Суха М.І.;

- головного інспектора Грицика І.М. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- начальника сектору Апостала С.О. (розглянути питання доцільності перебування на посаді);

митний пост „Прилуки”:

- начальника митного поста Воронова С.В. (розглянути питання доцільності перебування на посаді);

- головного інспектора Донця Є.В. (розглянути питання доцільності перебування на посаді);

- старшого інспектора Хорту О.В. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- провідного інспектора Коваленка С.М. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

Дніпропетровська митниця:

митний пост „Дніпродзержинськ”:

- начальника митного поста Лєскіна С.Ю.;

- провідного інспектора Терещенка О.Ю. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

митний пост „Новомосковськ”:

- начальника митного поста Корягіна В.В.;

- головного інспектора Буряка І.М. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

митний пост „Дніпропетровськ-аеропорт”:

- начальника митного поста Шалая К.М.;

- провідного інспектора Мамойленка О.О. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

Волинська митниця:

митний пост „Луцьк”:

- старшого інспектора Сушика Г.Г. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- старшого інспектора Гань Р.О. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- старшого інспектора Клімчука М.В. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

митний пост „Доманове”:

- начальника митного поста Горобчука М.М.;

- інспектора Романюк А.М. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- старший інспектор Никитич Н.О. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

Івано-Франківська митниця:

митний пост „Ямниця”:

- начальника митного поста Денегу І.М. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- головного інспектора Романюка В.В. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- головного інспектора Липовецького О.С. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

Львівська митниця:

митний пост „Стрий”:

- в.о. начальника митного поста Маланій О.Р.;

- старшого інспектора МП „Рава-Руська” Будака Є.Ю; (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- інспектора МП „Рава-Руська” Кузенка О.А. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- інспектора МП „Рава-Руська” Іваницького В.В. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- начальника сектору МП „Рава-Руська” Шестопалова Т.В. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

митний пост „Новояворівськ”:

- заступника начальника митного поста Стецуняка А.С.

- старшого інспектора Меньшикова Г.А. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- старшого інспектора МП „Краковець” Летняка О.В. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- інспектора МП „Краковець” Замєтова Ю.І. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- інспектора МП „Краковець” Смажевського В.В. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- старшого інспектора МП „Краковець” Коваленка А.В. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- старшого інспектора МП „Краковець” Оліярника П.М. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

Ужгородська митниця:

митний пост „Ужгород”:

- начальника митного поста Шишола Є.П.;

- старший інспектор Решетняк М.В. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- інспектор Жиган В.І. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- старший інспектор Мегер В.А. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

митний пост „Мукачеве”:

- начальника митного поста Фанти Ю.І.;

- інспектор Кудрявцев С.С. (притягнути до дисциплінарної відповідальності);

- головний інспектор Тангел М.М. (притягнути до дисциплінарної відповідальності).

Начальникам Київської регіональної та Південної митниць, начальникам митних постів „Гостомель” (Романич В.Я.), „Іллічівськ” (Коваленко В.М.), „Одеса-порт” (Афанасіаді Д.М.) з метою недопущення митних правопорушень, взяти під постійний особистий контроль роботу інспекторського складу при митному контролі та митному оформленні контейнерів, особливо, що стосується повноти їх завантаження товарами.

Начальнику Глухівської митниці, начальнику митного поста „Бачівськ”:

- провести протягом тижня повну ротацію інспекторського складу митного поста „Бачівськ” в підрозділи митниці, робота яких не пов’язана з митним контролем та митним оформленням товарів та доповісти;

- провести звірку з російською стороною щодо переміщення транспортних засобів з транзитними вантажами з країн Європейського Союзу до Росії. Про результати звірки доповісти. Термін – до 10 липня.

Про виконання зазначених у розпорядженні заходів доповісти протягом двох діб через Департамент аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту.

С.Д. Дериволков

14.06.10 № 1065-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

14.06.10 № 1065-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Згідно з вимогами з п. 12 протоколу № 20/4 наради у заступника Голови Держмитслужби України Дериволкова С.Д. 01.05.2010, Глухівською митницею проведено перевірку обставин здійснення у період з 01.01.2010 по 01.05.2010 на митному посту «Бачівськ» митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, які переміщували товари на адресу фірми «VIGA» LLC, 127591, Moscow, Dubninskaya st., d. 79 A, p. 8 INN/KPP 7713636779/771301001.

За результатами перевірки встановлено, що 7 транспортних засобів, з реєстраційними номерами:

06246РЕ/05166РЕ (направлялись з Чопської митниці в режимі «транзит» та виїхали через митний пост «Бачівськ» 27.04.2010);

Е021СО32/ВА149432 (направлялись з Ягодинської митниці в режимі «транзит» та виїхали через митний пост «Бачівськ» 28.04.2010);

Х220ММ32/АК144432 (направлялись з Ягодинської митниці в режимі «транзит» та виїхали через митний пост «Бачівськ» 28.04.2010);

KNJ274/XVV615 (направлялись з Чопської митниці в режимі «транзит» та виїхали через митний пост «Бачівськ» 28.04.2010);

Х050ММ32/АК320332 (направлялись з Ягодинської митниці в режимі «транзит» та виїхали через митний пост «Бачівськ» 28.04.2010);

С948ММ32/АК006732 (направлялись з Ягодинської митниці в режимі «транзит» та виїхали через митний пост «Бачівськ» 28.04.2010);

178AVD/251DV (направлялись з Ягодинської митниці в режимі «транзит» та виїхали через митний пост «Бачівськ» 28.04.2010),

протягом 30.04.2010 та 01.05.2010 були оформлені в режимі «транзит» на митному посту «Бачівськ», як такі, що повернуті Брянською митницею.

При здійсненні аналізу товаросупровідних документів, встановлено:

відсутність відповідних записів посадових осіб митної служби Російської Федерації щодо пропуску на територію;

невідповідність товаросупровідних документів, поданих при в’їзді на митну територію України, товаросупровідним документам, поданим під час виїзду з митної території України;

відсутність на міжнародних товарно-транспортних накладних підпису відправника.

Незважаючи на вказане вище, головним інспектором митного поста «Бачівськ» Риженком Ю.А. було прийнято рішення про митне оформлення даних транспортних засобів в зворотному напрямку, визначення посадової особи для прийняття вантажної митної декларації та її оформлення. Митний контроль та митне оформлення даних транспортних засобів здійснено головним інспектором митного поста «Бачівськ» Воронченком С.М., та провідним інспектором цього митного поста Смирновим О.В.

Митне оформлення зазначених транспортних засобів було здійснено з порушенням вимог статей 40, 41, 70, 81, 86 Митного кодексу України, пункту 5 Порядку здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.03 № 1989, пунктів 4 та 5 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574, пункту 5.4 глави 5 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби від 08.12.98 № 771, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 № 42/3335.

Крім цього, зазначене митне оформлення було здійснено Воронченком С.М., та Смирновим О.В. за вказівкою Риженка Ю.А. поза робочим часом без видання наказу митного органу.

Таким чином, головним інспектором Риженком Ю.А. було видано, а головним інспектором Воронченком С.М. та провідним інспектором Смирновим О.В. виконано незаконне розпорядження щодо оформлення у неробочий час зазначених транспортних засобів з порушеннями митного законодавства, що є порушенням ст. 8 Дисциплінарного статуту митної служби України, ст. 10 Закону України «Про державну службу», а також п. 2.1 Посадової інструкції головного інспектора митного поста «Бачівськ» та п. 2.1 Посадової інструкції провідного інспектора митного поста «Бачівськ» Глухівської митниці.

Викладене свідчить про несумлінне виконання службових обов’язків вказаними посадовими особами Глухівської митниці.

В особистих поясненнях Риженка Ю.А., Воронченка С.М. та Смирнова О.В. поважних причин несумлінного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 10, 30 Закону України «Про державну службу»,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у несумлінному виконанні службових обов’язків та недотриманні законодавства з питань митної справи, відповідно до п. 6 частини 1 ст. 30 Закону України «Про державну службу» припинити перебування на державній службі у митних органах України, звільнивши із займаних посад у перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності:

- Воронченка Сергія Миколайовича, головного інспектора митного поста «Бачівськ» Глухівської митниці;

- Риженка Юрія Анатолійовича, головного інспектора митного поста «Бачівськ» Глухівської митниці;

- Смирнова Олександра Володимировича, провідного інспектора митного поста «Бачівськ» Глухівської митниці.

Підстави: пояснення Риженка Ю.А., Воронченка С.М. та Смирнова О.В., подання Глухівської митниці від 21.05.10 № 01-12/1-1658.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Керівнику Глухівської митниці ознайомити зазначених працівників з наказом під підпис.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

17.06.10 № 1117-к По особовому складу Ягодинської митниці

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

17.06.10 № 1117-к

По особовому складу Ягодинської митниці

В ході службового розслідування, призначеного відповідно до наказу Ягодинської митниці від 11.06.10 № 297 „Про проведення службового розслідування”, встановлено порушення вимог законодавства України посадовими особами митниці при здійсненні 07.06.2010 року митного контролю та митного оформлення мікроавтобуса марки «Фольксваген Транспортер», р.н. АС7576 АК під керуванням громадянки України Ульяницької Н.І. через пункт пропуску „Устилуг”.

Митне оформлення даного транспортного засобу здійснювала старший інспектор сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Устилуг” Ягодинської митниці Середа Інна Петрівна.

Після проведення митного контролю згаданий вище автомобіль було затримано співробітниками спецпідрозділу УСБУ у Волинській області при в’їзді на територію України на паркувальному майданчику, розташованого поблизу магазину «Максим», котрий знаходиться на відстані 30 метрів від пункту пропуску «Устилуг». Під час проведення огляду даного автомобіля було виявлено товар „конденсатори, акумуляторні батареї, мікросхеми, блоки живлення та ін.”, загальною вартістю 266698,56 грн., що в такій вартості перевищує неоподатковану норму переміщення товару через митний кордон України.

Вказане вище свідчить про те, Середою Інною Петрівною, старшим інспектором сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення

№ 1 митного поста „Устилуг” Ягодинської митниці, порушено п. 3.4.5 Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг-Зосін», затвердженої спільним наказом Львівського прикордонного загону та Ягодинської митниці від 11.09.08

№ 1092/505, не забезпечено дотримання вимог ч.2 ст.96 Митного Кодексу України стосовно неможливості пропуску через митний кордон України товарів, щодо яких не було здійснено митне оформлення і які переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог законодавства; п.п. 2.4, 2.8, 2.9 Посадової інструкції старшого інспектора сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Устилуг” Ягодинської митниці, (зобов’язаний здійснювати контроль за відповідністю товарів, що пропускаються через митний кордон).

При здійснені митного контролю та митного оформлення зазначеного транспортного засобу в зоні митного контролю був присутній працівник сектору супроводження вантажів відділу митної варти служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних Опейда В.Л., який повинен виявляти порушення митного законодавства під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Однак, ним не було виявлено вказаних вище порушень.

Таким чином, Опейдою В.Л., порушено вимоги п.п. 2.3, 2.5 «Посадової інструкції головного інспектора сектору супроводження вантажів відділу митної варти служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці».

Причинами та умовами, які сприяли зазначеним порушенням, став неналежний контроль за діями підлеглих та здійснення ними митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України з боку Веремчука Миколи Віталійовича, начальника сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Устилуг”, що є порушенням ним п.п. 2.1, 2.2, 2.9 „Посадової інструкції начальника сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Устилуг” Ягодинської митниці”.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України “Про державну службу” Середа І.П., Опейда В.Л. та Веремчук М.В. зобов’язані суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Таким чином, Середою І.П., Опейдою В.Л. та Веремчуком М.В. порушено Присягу державних службовців в частині сумлінного виконання службових обов’язків та дотримання у службовій діяльності вимог чинного законодавства.

В особистих поясненнях Середи І.П., Опейди В.Л. та Веремчука М.В. поважних причин несумлінного виконання службових обов’язків не наведено.

Крім того встановлено, що також причинами, які сприяли вищевказаним порушенням, стала неналежна організація роботи підпорядкованого підрозділу, відсутність повсякденного контролю за діями підлеглих Сацюком Сергієм Васильовичем, заступником начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальником відділу митної варти Ягодинської митниці.

В особистих поясненнях Сацюка С.В. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ „Про державну службу”, статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців, що виявилось у несумлінному виконанні службових обов’язків та порушенні вимог законодавства з питань митної справи, припинити 18.06.2010 перебування на державній службі в митних органах відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу”:

- Середі Інні Петрівні, старшому інспектору сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці

- Опейді Віктору Леонідовичу, головному інспектору сектору супроводження вантажів відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ягодинської митниці;

- Веремчуку Миколі Віталійовичу, начальнику сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці.

За неналежне виконання службових обов’язків з контролю за службовою діяльністю підпорядкованих працівників Сацюку Сергію Васильовичу, заступнику начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – начальнику відділу митної варти Ягодинської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Ягодинської митниці від 17.06.2010 № 5/55-3570, пояснення працівників.

Керівнику Ягодинської митниці ознайомити працівників, зазначених в наказі, з цим наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренку К.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

30.06.10 № 1198-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

30.06.10 № 1198-к

По особовому складу митних органів

18.06.2010 до Житомирської митниці надійшла постанова Корольовського районного суду м. Житомира від 25.02.2010 (далі – постанова) щодо закриття кримінальної справи по обвинуваченню інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Овруч» Житомирської митниці Юшкевича Владислава Валерійовича за ст. 367 ч. 2 КК України та звільнення його від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обстановки.

У резолютивній частині вищезгаданої постанови зазначено, що органом досудового слідства Юшкевич В.В. обвинувачувався в тому, що працюючи на посаді інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Овруч» Житомирської митниці, та являючись службовою особою 26.06.2010 не вжив заходів щодо здійснення митного огляду пасажирського автомобіля «Volkswagen T4 Multivan» (який переміщувався через митний кордон України громадянами Слободенюком В.В. та Грабарським В.В.), внаслідок чого вказаний автомобіль був оформлений як вантажний (по істотно нижчій митній вартості), що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету обов’язкових митних платежів у сумі 50015 грн. 07 коп.

Однак, суд закрив кримінальну справу по обвинуваченню Юшкевича В.В. та звільнив його від кримінальної відповідальності за вчинення вказаного злочину, оскільки цей злочин відноситься до категорії середньої тяжкості, Юшкевич В.В. вперше притягується до кримінальної відповідальності, вину свою визнав повністю та щиро розкаявся в цьому і з 01.03.2007 переведений на інше місце роботи (на посаду інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Овруч» Житомирської митниці).

Вказане свідчить про порушення Юшкевичем В.В. Присяги державних службовців в частині вчинення дій, що завдали шкоди авторитету державної служби у цілому та, зокрема, авторитету митної служби України, а також дискредитували його як посадову особу митної служби.

Ураховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державних службовців припинити 30.06.2010 перебування на державній службі в митних органах України відповідно до пункту 6 частини 1 статті 30 Закону України „Про державну службу” Юшкевича Владислава Валерійовича, інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Овруч» Житомирської митниці, звільнивши його із займаної посади.

Підстави: постанова Корольовського районного суду м. Житомира від 25.02.2010.

Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) довести наказ до відома митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

 

Вверх