Накази Державної митної служби України перший квартал 2010

 Orders of the State Customs Service of Ukraine the first quarter of 2010

22.01.10 № 50-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИЇ

НАКАЗ

Київ

22.01.10 № 50-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 05.10.2009 № 1066 «Про проведення службового розслідування» з метою з’ясування обставин неналежного виконання службових обов’язків працівниками Південної, Бориспільської і Дністровської митниць при митному контролі й митному оформленні товарів, які переміщувалися через митний кордон України СПД «Слободянюк С.Ф.» з застосуванням книжок МДП, проведено службове розслідування, за результатами якого встановлено наступне.

Начальником відділу митного оформлення № 6 Бориспільської митниці Ковалем М.Г. недотримано п.п. 2.5, 2.12 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 6 Бориспільської митниці в частині забезпечення взаємодії із суміжними структурними підрозділами митниці та контролю дотримання працівниками відділу положень митного законодавства, що призвело до порушення старшим інспектором ВМО № 6 Бориспільської митниці Стратієнком С.О. п. 2.2.3 Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів, що переміщуються через територію України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення, затвердженого наказом Державної митної служби України від 03.08.04 № 564, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.04 за № 1014/9613, вимог Правил заповнення книжки МДП, затверджених наказом Держмитслужби від 05.03.04 № 172, а також п.п.1.4., 2.1., 2.11., 2.19. Посадової інструкції старшого інспектора ВМО № 6 Бориспільської митниці.

Також встановлено, що начальник відділу контролю за переміщенням товарів (далі – ВКПТ) Бориспільської митниці Виноградська Г.М. володіла інформацією про відсутність відміток в ЄАІС Держмитслужби про доставку товарів в митницю призначення та про завершення митним постом «Роздільна» Дністровської митниці процедури МДП з внесенням відповідної інформації до міжнародної системи SafeTIR. Заходів щодо з’ясування причин відсутності таких відміток не вживала, при цьому керівництву митниці інформація доповідалась лише про наявність відміток про вивіз товарів та відсутність порушень.

Таким чином Виноградською Г.М. порушено п. 6.4. Технологічної схеми здійснення контролю за переміщенням товарів у Бориспільській митниці, затвердженої наказом Бориспільської митниці від 13.11.06 № 598, щодо необхідності, за умови відсутності в ЄАІС Держмитслужби України підтвердження про надходження вантажу згідно книжки МДП, з’ясування посадовою особою ВКПТ митниці засобами оперативного зв’язку з ВКПТ митниці призначення причини відсутності цієї відмітки в ЄАІС Держмитслужби України та п.п. 2.3, 2.7 Посадової інструкції начальника відділу контролю за переміщенням товарів Бориспільської митниці в частині взаємодії з підрозділами митниці, відділами контролю за переміщенням товарів інших митниць, а також здійснення оперативного контролю за переміщенням товарів, що ввозяться на митну територію України, вивозяться з неї та прямують транзитом через цю територію.

Начальником відділу контролю за переміщенням товарів Дністровської митниці Ушковою Л.А. при наявності інформації (ЄАІС Держмитслужби України) про факти невиконання перевізником СПД «Слободянюк С.Ф» умов передбачених Конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (далі – Конвенція), не вжито заходів щодо припинення порушень, шляхом інформування керівництва митниці та відповідних підрозділів Бориспільської та Південної митниць, чим порушено п. 2.1 Посадової інструкції начальника відділу контролю за переміщенням товарів Дністровської митниці та п. 3.1.4 положення про ВКПТ Дністровської митниці, затвердженого наказом митниці від 29.12.08 № 254.

Начальником відділу контролю за переміщенням товарів Південної митниці Артеменком А.В. не забезпечено виконання особовим складом відділу митного оформлення № 2 м/п «Одеса – аеропорт» вимог Конвенції та рекомендацій Міжнародного союзу автомобільного транспорту, обов’язковість виконання яких була визначена листом Держмитслужби від 24.01.09 № 11/6-19/578-ЕП, чим порушено вимоги п.2.10 Посадової інструкції начальника відділу контролю за переміщенням товарів Південної митниці.

В особистих поясненнях зазначені посадові особи митної служби не навели поважних причин вчинення вищезазначених порушень.

На підставі результатів зазначеного службового розслідування, з урахуванням висновків та пропозицій комісії з проведення службового розслідування, керуючись статтями 21, 22, пунктом 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити зауваження:

- Виноградській Ганні Михайлівні – начальнику відділу контролю за переміщенням товарів Бориспільської митниці;

- Артеменку Андрію Володимировичу – начальнику відділу контролю за переміщенням товарів Південної митниці;

- Ушковій Людмилі Анатоліївні – начальнику відділу контролю за переміщенням товарів Дністровської митниці;

- Стратієнку Сергію Олександровичу – старшому інспектору відділу митного оформлення № 6 Бориспільської митниці.

Після закінчення терміну щорічної відпустки, за неналежне виконання службових обов’язків оголосити зауваження Ковалю Михайлу Григоровичу, начальнику відділу митного оформлення №6 Бориспільської митниці.

Підстави: акт службового розслідування № 8/2009 від 24.12.09, пояснення Виноградської Г.М., Артеменка А.В., Ушкової Л.А., Стратієнка С.О та Коваля М.Г.

Керівникам Південної, Дністровської та Бориспільської митниць ознайомити відповідних підпорядкованих посадових осіб з цим наказом під підпис, про що проінформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи довести цей наказ до відома митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

28.01.10 № 76-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

28.01.10 № 76-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Херсонської митниці від 18.12.09 № 577 проведено перевірку обставин митного контролю та митного оформлення на митному посту “Каховка” Херсонської митниці експортних відправлень насіння гірчиці по вантажним митним деклараціям (далі – ВМД) від 20.10.09 № 508010000/9/004038, від 02.11.09 № 508010000/9/004254, від 05.11.09 № 508010000/9/004293 за відсутності сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки у порушення Закону України від 04.07.02 № 37-ІV “Про зерно та ринок зерна в Україні”, а також обставин митного контролю та митного оформлення цього ж товару підрозділами митного оформлення Херсонської митниці у 2009 році, встановлення при цьому можливих порушень чинного законодавства та визначення персональної відповідальності посадових осіб митниці.

Перевіркою встановлено, що митний контроль та митне оформлення експортних вантажів насіння гірчиці у 2009 році здійснювалось, зокрема, посадовими особами митного поста “Каховка” Херсонської митниці.

За результатами перевірки документів митного оформлення встановлено відсутність на митному посту “Каховка” сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки (код товару згідно з УКТЗЕД 1207509000) в пакетах документів митного оформлення в режимі ЕК 10 у 179 випадках.

Відповідно до вимог Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.05 № 314, посадові особи митниці при прийнятті ВМД до оформлення були зобов’язані здійснити перевірку наявності документів, що видаються уповноваженими органами державної влади на окремі товари, на які встановлені певні обмеження при їх переміщенні через митний кордон України з урахуванням заявленого декларантом коду товару згідно з товарною номенклатурою Митного тарифу України.

Крім цього, згідно з роз’ясненнями, наданими листом Держмитслужби України від 18.12.08 № 11/2-18/13831-ЕП “Про перелік документів, що видаються державними органами та застосовуються митними органами при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів”, при експорті зерна необхідна наявність сертифікату якості зерна, що передбачено статтями 21, 22 Закону України від 04.07.02 № 37-ІV “Про зерно та ринок зерна в Україні” та постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.04 № 65 “Про затвердження Положення про Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку”.

Сертифікати якості, видані Державною інспекцією з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку, є обов’язковими під час здійснення експортно-імпортних операцій з сільськогосподарською продукцією, зокрема зерном та продуктами його переробки, та відвантаженням її в пункти накопичення для подальшого експорту та/або за спеціальним призначенням переміщення по території України.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків посадовими особами митного поста “Каховка” – заступником начальника митного поста Миндрою О.В., у порушення п.п. 2.3 та 2.5 Посадової інструкції заступника начальника митного поста “Каховка”, затвердженої начальником Херсонської митниці 23.05.08, головним інспектором Бурбою П.П., у порушення п. 2.2 Посадової інструкції головного інспектора митного поста “Каховка”, затвердженої начальником Херсонської митниці 23.05.08, головним інспектором Луценком В.Й., у порушення п.п. 2.2 та 2.11 Посадової інструкції головного інспектора митного поста “Каховка”, затвердженої начальником Херсонської митниці 23.05.08, провідним інспектором Куликом С.І., у порушення п.п. 2.1 та 2.6 Посадової інструкції провідного інспектора митного поста “Каховка”, затвердженої начальником Херсонської митниці 23.05.08, провідним інспектором Панченком В.М., у порушення п.п. 2.1 та 2.5 Посадової інструкції провідного інспектора митного поста “Каховка”, затвердженої начальником Херсонської митниці 23.05.08, та старшим інспектором Маляренком Д.Л., у порушення п.п. 2.1 та 2.2 Посадової інструкції старшого інспектора митного поста “Каховка”, затвердженої начальником Херсонської митниці 23.05.08, під час здійснення митних процедур щодо зазначених товарів було порушено вимоги ст.ст. 21, 22 Закону України від 04.07.02 № 37-ІV “Про зерно та ринок зерна в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.04 № 65 “Про затвердження Положення про Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку”, наказу Держмитслужби України від 20.04.05 № 314 “Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації” та листа Держмитслужби України від 18.12.08 року № 11/2-18/13831-ЕП “Про перелік документів, що видаються державними органами та застосовуються митними органами при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів”, а саме: при здійсненні митного контролю та митного оформлення експортних вантажів насіння гірчиці (код товару згідно з УКТЗЕД 1207509000) ними не було виявлено відсутності сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки, що призвело до митного оформлення товарів з порушенням законодавства та, за наявності ознак порушення митних правил, передбаченого ст.330 Митного кодексу України, у порушення вимог ст. 363 Митного кодексу України, не складено протоколів про порушення митних правил.

Зазначені порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів стали можливим внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків начальником митного поста “Каховка” Камшуковим О.М., яким у порушення п.п. 2.4, 2.5., 2.12 та 2.15 Посадової інструкції начальника митного поста “Каховка”, затвердженої начальником митниці 23.05.08, не було вжито дієвих заходів щодо забезпечення належного контролю за діями підлеглих працівників.

В особистих поясненнях Камшуков О.М. не навів поважних причин вчинення вищезазначених порушень.

На підставі результатів зазначеної службової перевірки, з урахуванням висновків та пропозицій комісії з проведення службової перевірки, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Камшукову Олександру Миколайовичу, начальнику митного поста “Каховка” Херсонської митниці, оголосити догану.

Підстави: акт службової перевірки № 1 від 04.01.10, пояснення Камшукова О.М., подання Херсонської митниці.

Начальнику Херсонської митниці Булюку В.В. ознайомити Камшукова О.М. з цим наказом під підпис, про що проінформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Лєднік О.В.) довести цей наказ до відома митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

24.02.10 № 199-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

24.02.10 № 199-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею до Держмитслужби України внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста «Броди» Сурмая Василя Тадейовича.

Підставою для направлення вказаного подання стали результати службового розслідування (акт службового розслідування від 25.01.10), проведеного відповідно до наказу Львівської митниці 27.11.09 № 865.

У ході службового розслідування встановлено наступне.

Управлінням Служби безпеки України у Львівській області листом від 25.11.09 № 62/14/4-3000 проінформовано Львівську митницю про те, що в ході проведення огляду приміщення на ст. Броди Львівської залізниці, в якому розміщений під митним контролем вантаж гуманітарної допомоги, що надійшов на адресу Бродівської центральної районно лікарні з Німеччини, виявлено порушення законодавства щодо порядку зберігання медпрепаратів, що містять наркотичні речовини на складі гуманітарної допомоги. Зокрема зазначено про порушення вимог: п. 5.4 наказу Держмитслужби України від 07.10.03 № 674 в частині незабезпечення цілодобової охорони об’єкту, необладнання засобами ідентифікації складу гуманітарної допомоги; п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.02 № 1862, в частині нескладання акту при відборі проб та зразків товарів для лабораторного дослідження. Зазначено також про відсутність контролю з боку посадових осіб митного поста «Броди» за збереженням на складі гуманітарної допомоги наркотичних медпрепаратів.

Встановлено, що у 2002 році на адресу Бродівської центральної районної лікарні з Німеччини надійшов вантаж гуманітарної допомоги, який було розміщено згідно Акту про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним контролем від 23.04.02 № 11 на орендованому Бродівською центральною районною лікарнею складі. Акт про проведення митного огляду товарів та інших предметів посадовими особами митного поста «Броди» не складався, акт про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним контролем від 23.04.02 не містить вичерпної інформації про товари гуманітарної допомоги. Товари гуманітарної допомоги, згідно даного акту було прийнято на зберігання під митним контролем на строк до 23.07.02. Такі товари відповідно до вимог чинного законодавства могли зберігатись на складі до 23.10.02. Однак, станом на 25.01.10 зазначений товар не був оформлений.

Комісіями у складі працівників Бродівської центральної районної лікарні було проведено: вилучення зразків для проведення аналізу їх якості, відповідно до заяви від 15.09.09 № 2085; опис лікарських засобів, що містять наркотичні середники і підлягають знищенню, відповідно до заяви від 09.10.09 № 2363; вилучення лікарських засобів, що містять наркотичні середники, відповідно до заяви від 22.10.09 № 2528.

При цьому, під час здійснення зазначених заходів щодо товарів, які знаходяться під митним контролем, процедура відбору проб та зразків жодного разу не була належним чином задокументована.

Таким чином, посадовими особами митного поста «Броди» недотримано вимог Порядку взяття (надання) проб та зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.02 № 1862.

24.11.09 співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області проведено огляд вантажу гуманітарної допомоги, а також складського приміщення на ст. Броди Львівської залізниці, в якому був розміщений товар під митним контролем з 2002 року.

За результатами огляду було встановлено відсутність охорони приміщення та вилучено чотирнадцять упаковок з написом Tramagit Retard (по сто таблеток у кожній упаковці), три упаковки з написом Tramadol A1 Tropfen Wirkstoff (флакони по 100 мл.), а також документи на вантаж гуманітарної допомоги для проведення перевірки. Залишків зазначених лікарських засобів під час проведення огляду на складі не виявлено, про що інформовано керівництво Львівської митниці.

З метою встановлення у складському приміщенні Бродівської дистанції колії Львівської залізниці вантажу гуманітарної допомоги лікарських засобів із вмістом трамадолу, 22.12.09 інспектором митного поста «Броди» Кутирою А.П. за участю працівників Бродівської центральної районної лікарні було проведено огляд даного приміщення, за результатами якого лікарських засобів із вмістом трамадолу виявлено не було, про що складено відповідний акт.

Відповідно до вимог 2.1. Посадової інструкції начальника митного поста «Броди» Львівської митниці, затвердженої т.в.о. начальника Львівської митниці 30.04.08, начальник митного поста здійснює загальне керівництво митним постом, забезпечує виконання покладених на пост завдань щодо організації митного контролю та митного оформлення товарів, цінностей та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та своєчасне їх оформлення.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання службових обов’язків начальником митного поста «Броди» Сурмаєм В.Т. незабезпечено:

- відкриття Бродівською центральною районною лікарнею складу організації-утримувача гуманітарної допомоги на виконання вимог статті 99 Митного кодексу України та наказу Держмитслужби України від 07.10.03 № 674 «Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання»;

- передання товару на склад митниці відповідно до вимог статті 108 Митного кодексу України;

- виконання вимог Закону України від 15.12.95 № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», в частині контролю за обігом наркотичних засобів, обіг яких обмежено;

- виконання підпорядкованими працівниками Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.02 № 1862.

В особистих поясненнях Сурмая В.Т. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наведено.

Крім того, відповідно до наказу Держмитслужби України від 06.08.09

№ 1406-к «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності» за неналежне виконання службових обов’язків Сурмая В.Т. попереджено про неповну службову відповідність, що свідчить про систематичні порушення службової дисципліни.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статтями 21, 22, п.6 статті 23,

п.2 статті 26, п.7 статті 28 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV, та враховуючи перебування Сурмая В.Т. у щорічній відпустці,

Н А К А З У Ю:

За систематичні порушення службової дисципліни Сурмая Василя Тадейовича, начальника митного поста «Броди» Львівської митниці, звільнити з митних органів відповідно до п.7 статті 28 Дисциплінарного статуту митної служби України, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки.

Підстава: подання Львівської митниці від 28.01.10 № 29/31-771, акт службового розслідування від 25.01.10, пояснення Сурмая В.Т., доповідна записка Управління внутрішньої безпеки від 17.02.10 № 23\1-213.

Начальнику Львівської митниці Ярмольському С.І. ознайомити Сурмая В.Т. з наказом під підпис, видати відповідний наказ, про що інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Василенко О.Л.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

 

19.03.10 № 326-к Про результати службових розслідувань

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

19.03.10 № 326-к

Про результати службових розслідувань

Комісіями Держмитслужби України проведено службові розслідування у Рівненській та Виноградівській митницях з метою об’єктивного та всебічного з’ясування обставин неналежного виконання службових обов’язків працівникам цих митниць при здійсненні митного контролю та митного оформлення транспортних засобів.

За результатами службових розслідувань встановлено факти неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Рівненської та Виноградівської митниць, що виявилось у недотримані ними вимог чинного законодавства при митному оформленні транспортних засобів.

Так, відповідно до акту службового розслідування, проведеного у Рівненській митниці відповідно до наказу Держмитслужби від 30.01.10 № 61, встановлено:

- неналежний рівень контролю з боку керівництва відділу митного оформлення № 3 та відділу контролю митної вартості та номенклатури Рівненської митниці за забезпеченням організації та контролю виконання завдань та здійснення функцій пов’язаних із безпосереднім здійсненням митного контролю та митного оформлення транспортних засобів у зоні діяльності митниці у відповідності до чинного законодавства України, чим не дотримано вимоги пп. 2.1, 2.5 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3 Писаревського І.О., пп. 2.2, 2.4 посадової інструкції начальника відділу номенклатури та класифікації товарів Левчука А.М., пп. 2.2, 2.4 посадової інструкції начальника відділу контролю митної вартості та номенклатури Меркулова О.І.;

- неналежний рівень виконавчої дисципліни при проведенні митних процедур при здійсненні митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, чим не дотримано вимоги п 2.4, 2.3, 2.7 посадової інструкції головного інспектора Глівчука О.В., пп. 2.3, 2.4, 2.7, 2.8 посадових інструкцій старших інспекторів Бондара О.В., Ткаченко М.К., Мамчура О.С., Маланкуша П.Д., Панчук Н.Л.;

- неналежний рівень виконавчої дисципліни при проведенні митних процедур при здійсненні класифікаційної роботи, чим не дотримано пп. 2.2, 2.3, 2.6, 2.11 посадової інструкції начальника сектору номенклатури та класифікації товарів при митному оформленні Левчука А.М. (за період, що підлягав перевірці), пп. 2.2, 2.3, 2.11 посадової інструкції головного інспектора сектору номенклатури та класифікації товарів при митному оформленні Крівенчука І.Є., пп. 2.2, 2.3 посадової інструкції інспектора сектору номенклатури та класифікації товарів при митному оформленні Почтової Л.Д.;

- неналежний рівень виконавчої дисципліни при проведенні митних процедур при здійсненні митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, чим не дотримано вимоги пп. 2.2, 2.7 посадової інструкції заступника начальника відділу митного оформлення № 1 – начальника сектору митного оформлення № 2 Зяткевича С.В., пп. 2.2, 2.3 головних інспекторів відділу митного оформлення № 1 Вязнікової С.М., Козлинця І.П., Бучака С.Н., старших інспекторів відділу митного оформлення № 1 Почтового С.Д., Олексійчук Л.І., Пограничного Я.А., Федюка А.Г.;

- відсутній Порядок взаємодії між підрозділами відділу митного оформлення № 3, відділу номенклатури та класифікації товарів та відділу контролю митної вартості при здійсненні митного контролю та митного оформлення транспортних засобів у зоні діяльності Рівненської митниці;

- транспортні засоби, що класифікуються у товарних позиціях 8702, 8704 не включені до переліку товарів «групи ризику», затвердженого наказом по митниці;

- неналежне зберігання документів та формування бази прийнятих рішень по класифікації товарів у відділі контролю митної вартості та номенклатури.

Відповідно до акту службового розслідування, проведеного у Виноградівській митниці відповідно до наказу Держмитслужби від 30.01.10 № 62, встановлено:

- неналежний рівень контролю з боку керівництва відділу митного оформлення № 3 за забезпеченням організації та контролю виконання завдань та здійснення функцій пов’язаних із безпосереднім здійсненням митного контролю та митного оформлення транспортних засобів у зоні діяльності Виноградівської митниці у відповідності до чинного законодавства України, чим не дотримано вимоги пп. 2.3 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3), що обумовлено частою зміною керівників даного підрозділу - на протязі 2009 року змінилось 4 керівника: 13.08.08 – 28.05.09 Рівіс М.М; 29.05.09 – 30.06.09

Бровдій В.С.; 01.07.09 – 19.09.09 Дубляк А.П.; 20.09.09 – 20.01.10 Фанта Ю.І.;

- неналежний рівень контролю з боку керівництва відділу контролю митної вартості товарів та номенклатури за забезпеченням організації та контролю виконання завдань та здійснення функцій пов’язаних із безпосереднім здійсненням митного контролю та митного оформлення транспортних засобів у зоні діяльності Виноградівської митниці у відповідності до чинного законодавства України, чим не дотримано вимоги пп. 2.2, 2.4, 2.8 посадової інструкції начальника відділу контролю митної вартості товарів та номенклатури Свідерського Є.К.;

- неналежний рівень виконавчої дисципліни при проведенні митних процедур при здійсненні митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, чим не дотримано вимоги пп. 2.3, 2.7 посадової інструкції головного інспектора Марущака В.М., пп. 2.3, 2.7 посадових інструкції старшого інспектора Чонкі І.О., пп. 2.3, 2.7 посадової інструкції головного інспектора Батина В.В.;

- неналежний рівень виконавчої дисципліни при проведенні митних процедур при здійсненні класифікаційної роботи та перевірки заявленої митної вартості, чим не дотримано вимоги пп. 2.1, 2.2, 2.12 посадової інструкції старшого інспектора сектору контролю митної вартості та класифікації товарів при митному оформленні та номенклатури відділу контролю митної вартості та номенклатури Виноградівської митниці Ромжою Б.А., а також недотримано вимоги пп. 2.2, 2.3, 2.4 посадової інструкції начальника сектору контролю митної вартості, номенклатури та контролю за класифікацією товарів при митному оформленні відділу контролю митної вартості та номенклатури Виноградівської митниці Андрійчуком О.А.

В особистих поясненнях зазначені посадові особи поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не навели.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статтями 21, 22, п.1, 2 статті 23

Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

1.За неналежне виконання службових обов’язків:

- начальнику відділу контролю митної вартості та номенклатури Виноградівської митниці Свідерському Є.К. оголосити зауваження;

- головному інспектору відділу митного оформлення № 3 Виноградівської митниці Марущаку В.М. оголосити зауваження;

- старшому інспектору відділу митного оформлення № 3 Виноградівської митниці Чонці І.О. оголосити зауваження;

- старшому інспектору сектору контролю митної вартості, класифікації товарів при митному оформленні та номенклатури відділу контролю митної вартості та номенклатури Виноградівської митниці Ромжі Б.А. оголосити зауваження.

У зв’язку із закінченням терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності, за неналежне виконання службових обов’язків, встановлене у ході службового розслідування, начальнику відділу внутрішньої безпеки Виноградівської митниці Погоріловському О.Д., у відповідності до вимог наказу Держмитслужби України від 24.05.04 № 380 “Про затвердження Положення про профілактику правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками митної служби України”, провести індивідуальну профілактичну бесіду із старшим інспектором сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 Батином В.В.

3.За неналежне виконання службових обов’язків:

- начальнику відділу митного оформлення № 3 Рівненської митниці Писаревському І.О. вказати на неналежний контроль за діями підлеглих при здійсненні митних процедур;

- начальнику відділу номенклатури та класифікації товарів Рівненської митниці Левчуку А.М. оголосити догану;

- начальнику відділу контролю митної вартості Рівненської митниці Меркулову О.І. вказати на неналежний контроль за діями підлеглих при здійсненні митних процедур;

- старшому інспектору відділу номенклатури та класифікації товарів Рівненської митниці Почтовій Л.Д. оголосити зауваження;

- головному інспектору відділу митного оформлення № 3 Рівненської митниці Глівчуку О.В. оголосити зауваження;

- головному інспектору відділу митного оформлення № 3 Рівненської митниці Бондару О.В. оголосити зауваження;

- старшому інспектору відділу митного оформлення № 3 Рівненської митниці Ткаченку М.К. оголосити догану.

У зв’язку з закінченням терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності, за недотримання пп. 2.3, 2.4, 2.7, 2.8 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 3, провести індивідуальну профілактику з Мамчуром О.В.

У зв’язку з закінченням терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності, за недотримання пп. 2.3, 2.4, 2.7, 2.8 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 3, врахувати виявлені в ході службового розслідування порушення при проведенні періодичної атестації Маланкуши П.Д.

У зв’язку з закінченням терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності, за недотримання пп. 2.3, 2.4, 2.7, 2.8 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 3, врахувати виявлені в ході службового розслідування порушення при проведенні атестації Панчук Н.Л.

У зв’язку з закінченням терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності, за недотримання пп. 2.2, 2.7 посадової інструкції заступника начальника ВМО № 1 – начальника СМО № 2, пп. 2.2, 2.3 головних інспекторів ВМО № 1, старших інспекторів ВМО № 1 врахувати виявлені в ході службового розслідування порушення при проведенні атестації Зяткевича С.В. Вязнікової С.М. Козлинця І.П., Бучака С.Н., Почтового С.Д., Олексійчук Л.І., Пограничного Я.А. Федюка А.Г.

Головному інспектору відділу митних платежів Рівненської митниці Крівенчуку І.Є. провести позачергову атестацію, при якій врахувати виявлені в ході службового розслідування порушення.

Підстава: доповідні записки Заступника Голови Служби Дериволкова С.Д. від 17.03.10, від 19.03.10, пояснення працівників.

Начальнику Виноградівської митниці Палешнику І.І. ознайомити працівників митниці з наказом під підпис.

Начальнику Рівненської митниці Трофимчуку В.Ф. забезпечити ознайомлення працівників митниці з наказом під підпис, та забезпечити виконання пунктів 4-8 даного наказу.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Василенко О.Л.) довести наказ до відома митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби І.О.Піковський

19.03.10 № 326-к Про результати службових розслідувань

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

19.03.10 № 326-к

Про результати службових розслідувань

Комісіями Держмитслужби України проведено службові розслідування у Рівненській та Виноградівській митницях з метою об’єктивного та всебічного з’ясування обставин неналежного виконання службових обов’язків працівникам цих митниць при здійсненні митного контролю та митного оформлення транспортних засобів.

За результатами службових розслідувань встановлено факти неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Рівненської та Виноградівської митниць, що виявилось у недотримані ними вимог чинного законодавства при митному оформленні транспортних засобів.

Так, відповідно до акту службового розслідування, проведеного у Рівненській митниці відповідно до наказу Держмитслужби від 30.01.10 № 61, встановлено:

- неналежний рівень контролю з боку керівництва відділу митного оформлення № 3 та відділу контролю митної вартості та номенклатури Рівненської митниці за забезпеченням організації та контролю виконання завдань та здійснення функцій пов’язаних із безпосереднім здійсненням митного контролю та митного оформлення транспортних засобів у зоні діяльності митниці у відповідності до чинного законодавства України, чим не дотримано вимоги пп. 2.1, 2.5 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3 Писаревського І.О., пп. 2.2, 2.4 посадової інструкції начальника відділу номенклатури та класифікації товарів Левчука А.М., пп. 2.2, 2.4 посадової інструкції начальника відділу контролю митної вартості та номенклатури Меркулова О.І.;

- неналежний рівень виконавчої дисципліни при проведенні митних процедур при здійсненні митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, чим не дотримано вимоги п 2.4, 2.3, 2.7 посадової інструкції головного інспектора Глівчука О.В., пп. 2.3, 2.4, 2.7, 2.8 посадових інструкцій старших інспекторів Бондара О.В., Ткаченко М.К., Мамчура О.С., Маланкуша П.Д., Панчук Н.Л.;

- неналежний рівень виконавчої дисципліни при проведенні митних процедур при здійсненні класифікаційної роботи, чим не дотримано пп. 2.2, 2.3, 2.6, 2.11 посадової інструкції начальника сектору номенклатури та класифікації товарів при митному оформленні Левчука А.М. (за період, що підлягав перевірці), пп. 2.2, 2.3, 2.11 посадової інструкції головного інспектора сектору номенклатури та класифікації товарів при митному оформленні Крівенчука І.Є., пп. 2.2, 2.3 посадової інструкції інспектора сектору номенклатури та класифікації товарів при митному оформленні Почтової Л.Д.;

- неналежний рівень виконавчої дисципліни при проведенні митних процедур при здійсненні митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, чим не дотримано вимоги пп. 2.2, 2.7 посадової інструкції заступника начальника відділу митного оформлення № 1 – начальника сектору митного оформлення № 2 Зяткевича С.В., пп. 2.2, 2.3 головних інспекторів відділу митного оформлення № 1 Вязнікової С.М., Козлинця І.П., Бучака С.Н., старших інспекторів відділу митного оформлення № 1 Почтового С.Д., Олексійчук Л.І., Пограничного Я.А., Федюка А.Г.;

- відсутній Порядок взаємодії між підрозділами відділу митного оформлення № 3, відділу номенклатури та класифікації товарів та відділу контролю митної вартості при здійсненні митного контролю та митного оформлення транспортних засобів у зоні діяльності Рівненської митниці;

- транспортні засоби, що класифікуються у товарних позиціях 8702, 8704 не включені до переліку товарів «групи ризику», затвердженого наказом по митниці;

- неналежне зберігання документів та формування бази прийнятих рішень по класифікації товарів у відділі контролю митної вартості та номенклатури.

Відповідно до акту службового розслідування, проведеного у Виноградівській митниці відповідно до наказу Держмитслужби від 30.01.10 № 62, встановлено:

- неналежний рівень контролю з боку керівництва відділу митного оформлення № 3 за забезпеченням організації та контролю виконання завдань та здійснення функцій пов’язаних із безпосереднім здійсненням митного контролю та митного оформлення транспортних засобів у зоні діяльності Виноградівської митниці у відповідності до чинного законодавства України, чим не дотримано вимоги пп. 2.3 посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3), що обумовлено частою зміною керівників даного підрозділу - на протязі 2009 року змінилось 4 керівника: 13.08.08 – 28.05.09 Рівіс М.М; 29.05.09 – 30.06.09

Бровдій В.С.; 01.07.09 – 19.09.09 Дубляк А.П.; 20.09.09 – 20.01.10 Фанта Ю.І.;

- неналежний рівень контролю з боку керівництва відділу контролю митної вартості товарів та номенклатури за забезпеченням організації та контролю виконання завдань та здійснення функцій пов’язаних із безпосереднім здійсненням митного контролю та митного оформлення транспортних засобів у зоні діяльності Виноградівської митниці у відповідності до чинного законодавства України, чим не дотримано вимоги пп. 2.2, 2.4, 2.8 посадової інструкції начальника відділу контролю митної вартості товарів та номенклатури Свідерського Є.К.;

- неналежний рівень виконавчої дисципліни при проведенні митних процедур при здійсненні митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, чим не дотримано вимоги пп. 2.3, 2.7 посадової інструкції головного інспектора Марущака В.М., пп. 2.3, 2.7 посадових інструкції старшого інспектора Чонкі І.О., пп. 2.3, 2.7 посадової інструкції головного інспектора Батина В.В.;

- неналежний рівень виконавчої дисципліни при проведенні митних процедур при здійсненні класифікаційної роботи та перевірки заявленої митної вартості, чим не дотримано вимоги пп. 2.1, 2.2, 2.12 посадової інструкції старшого інспектора сектору контролю митної вартості та класифікації товарів при митному оформленні та номенклатури відділу контролю митної вартості та номенклатури Виноградівської митниці Ромжою Б.А., а також недотримано вимоги пп. 2.2, 2.3, 2.4 посадової інструкції начальника сектору контролю митної вартості, номенклатури та контролю за класифікацією товарів при митному оформленні відділу контролю митної вартості та номенклатури Виноградівської митниці Андрійчуком О.А.

В особистих поясненнях зазначені посадові особи поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не навели.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статтями 21, 22, п.1, 2 статті 23

Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків:

- начальнику відділу контролю митної вартості та номенклатури Виноградівської митниці Свідерському Є.К. оголосити зауваження;

- головному інспектору відділу митного оформлення № 3 Виноградівської митниці Марущаку В.М. оголосити зауваження;

- старшому інспектору відділу митного оформлення № 3 Виноградівської митниці Чонці І.О. оголосити зауваження;

- старшому інспектору сектору контролю митної вартості, класифікації товарів при митному оформленні та номенклатури відділу контролю митної вартості та номенклатури Виноградівської митниці Ромжі Б.А. оголосити зауваження.

У зв’язку із закінченням терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності, за неналежне виконання службових обов’язків, встановлене у ході службового розслідування, начальнику відділу внутрішньої безпеки Виноградівської митниці Погоріловському О.Д., у відповідності до вимог наказу Держмитслужби України від 24.05.04 № 380 “Про затвердження Положення про профілактику правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками митної служби України”, провести індивідуальну профілактичну бесіду із старшим інспектором сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 Батином В.В.

За неналежне виконання службових обов’язків:

- начальнику відділу митного оформлення № 3 Рівненської митниці Писаревському І.О. вказати на неналежний контроль за діями підлеглих при здійсненні митних процедур;

- начальнику відділу номенклатури та класифікації товарів Рівненської митниці Левчуку А.М. оголосити догану;

- начальнику відділу контролю митної вартості Рівненської митниці Меркулову О.І. вказати на неналежний контроль за діями підлеглих при здійсненні митних процедур;

- старшому інспектору відділу номенклатури та класифікації товарів Рівненської митниці Почтовій Л.Д. оголосити зауваження;

- головному інспектору відділу митного оформлення № 3 Рівненської митниці Глівчуку О.В. оголосити зауваження;

- головному інспектору відділу митного оформлення № 3 Рівненської митниці Бондару О.В. оголосити зауваження;

- старшому інспектору відділу митного оформлення № 3 Рівненської митниці Ткаченку М.К. оголосити догану.

У зв’язку з закінченням терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності, за недотримання пп. 2.3, 2.4, 2.7, 2.8 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 3, провести індивідуальну профілактику з Мамчуром О.В.

У зв’язку з закінченням терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності, за недотримання пп. 2.3, 2.4, 2.7, 2.8 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 3, врахувати виявлені в ході службового розслідування порушення при проведенні періодичної атестації Маланкуши П.Д.

У зв’язку з закінченням терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності, за недотримання пп. 2.3, 2.4, 2.7, 2.8 посадової інструкції старшого інспектора відділу митного оформлення № 3, врахувати виявлені в ході службового розслідування порушення при проведенні атестації Панчук Н.Л.

У зв’язку з закінченням терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності, за недотримання пп. 2.2, 2.7 посадової інструкції заступника начальника ВМО № 1 – начальника СМО № 2, пп. 2.2, 2.3 головних інспекторів ВМО № 1, старших інспекторів ВМО № 1 врахувати виявлені в ході службового розслідування порушення при проведенні атестації Зяткевича С.В. Вязнікової С.М. Козлинця І.П., Бучака С.Н., Почтового С.Д., Олексійчук Л.І., Пограничного Я.А. Федюка А.Г.

Головному інспектору відділу митних платежів Рівненської митниці Крівенчуку І.Є. провести позачергову атестацію, при якій врахувати виявлені в ході службового розслідування порушення.

Підстава: доповідні записки Заступника Голови Служби Дериволкова С.Д. від 17.03.10, від 19.03.10, пояснення працівників.

Начальнику Виноградівської митниці Палешнику І.І. ознайомити працівників митниці з наказом під підпис.

Начальнику Рівненської митниці Трофимчуку В.Ф. забезпечити ознайомлення працівників митниці з наказом під підпис, та забезпечити виконання пунктів 4-8 даного наказу.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Василенко О.Л.) довести наказ до відома митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби І.О.Піковський

 

Вверх