Накази Державної митної служби України третій квартал 2009

 Orders of the State Customs Service of Ukraine third quarter of 2009

02.07.09 № 1175-к Про заохочення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

02.07.09 № 1175-к

Про заохочення

За проявлену наполегливість та професіоналізм під час здійснення митного контролю, виявлення і припинення контрабанди цигарок до країни Євросоюзу та забезпечення позитивного іміджу нашої держави на європейському просторі, керуючись ст. 14 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

Оголосити Подяку від імені Голови Державної митної служби України Швєдіну Володимиру Віталійовичу, інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста “Одеса-вантажний” Південної митниці.

Директору Департаменту кадрової роботи Василенку О.Л. довести цей наказ до відома керівників митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: подання Південної митниці від 19.06.09 № 11/25-01/5828.

Голова Служби А.В.Макаренко

23.07.09 № 1300-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.07.09 № 1300-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Харківською митницею до Держмитслужби України внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності головного інспектора відділу профілактики проявів корупції та службових зловживань служби власної безпеки Пристайла В.Г. та головного інспектора відділу реагування та контрольних заходів служби власної безпеки Вітера В.В.

У поданнях зазначено, що головний інспектор відділу реагування та контрольних заходів служби власної безпеки Вітер В.В. та головний інспектор відділу профілактики проявів корупції та службових зловживань служби власної безпеки Пристайло В.Г. 26.06.09 були відсутні на робочому місці з 10.00 год. до 11.20 год. Станом на 11.20 год. за зовнішніми ознаками (поведінкою, мовою та рухами) знаходилися у стані алкогольного сп’яніння. О 13.30 год. лікарем невропатологом Харківської міської лікарні № 3 здійснено їх медичний огляд в ході якого зафіксовані дані, які свідчать їх про алкогольне сп’яніння, та складено відповідні акти. Після закінчення огляду Вітер В.В. залишив робоче місце та до кінця робочого дня був відсутній.

Близько 15.00 год. представником ВРОС було здійснено перевірку дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками Харківської митниці. Під час перевірки встановлено, що двері кабінету № 15 (приміщення закріплене за Пристайлом В.Г.) закриті на ключ. У зв’язку з цим представниками ВРОС, юридичного відділу та СФБОЗ було запропоновано Пристайлу В.Г. (який знаходився у даному приміщенні) їх відчинити. Через п’ять хвилин, після тривалих прохань працівників, Пристало В.Г., який зовнішньо виглядав як нетверезий, відкрив двері.

Вищезазначені факти свідчать про порушення Вітером В.В. та Пристайлом В.Г. службової дисципліни та етики поведінки державного службовця.

Від надання особистих пояснень Вітер В.В. та Пристайло В.Г. відмовились, про що складено відповідні акти.

Враховуючи наведене вище, керуючись статтями 21, 22, п.2 статті 23, Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни оголосити догану:

- Вітеру Вадиму Володимировичу, головному інспектору відділу реагування та контрольних заходів служби власної безпеки Харківської митниці;

- Пристайлу Володимиру Григоровичу, головному інспектору відділу профілактики проявів корупції та службових зловживань служби власної безпеки Харківської митниці.

Підстава: подання Харківської митниці, акти про відмову від надання пояснень Вітером В.В. та Пристайлом В.Г.

Начальнику Харківської митниці Вечеру В.Г. ознайомити Вітера В.В. та Пристайла В.Г. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Василенко О.Л.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

23.07.09 № 1301-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

23.07.09 № 1301-к

По особовому складу митних органів

Львівською митницею направлено до Держмитслужби України подання та матеріали щодо припинення перебування на державній службі в митних органах України старшого інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець” Березяка В.Б.

Підставою для направлення вищезазначеного подання стали результати службового розслідування, яке проводилось відповідно до наказу Львівської митниці від 11.06.09 № 379 та метою якого було об’єктивне та всебічне з’ясування обставин, що спричинили недотримання посадовими особами митниці законодавства про державну службу при здійсненні 11.06.09 митного контролю та митного оформлення транспортного засобу марки „MAN” реєстраційний номер WWL6WN5/WWK7WA3.

За результатами службового розслідування (акт службового розслідування від 16.06.09) встановлено, що старшим інспектором сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець” Березяком В.Б. під час виконання службових обов’язків порушено вимоги наказу Держмитслужби України від 09.07.08 № 742 в частині користування індивідуальними засобами зв’язку, п. 4.4 Правил внутрішнього трудового розпорядку Львівської митниці, а саме відсутність на робочому місці понад три години, неналежно виконані службові обов’язки, передбачені пп. 2.23, 2.24 Посадової інструкції старшого інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець” Львівської митниці, затвердженої начальником митниці 25.04.09.

Вищезазначені порушення свідчать про несумлінне виконання Березяком В.Б. своїх службових обов’язків, що є порушенням Присяги державного службовця.

В особистих поясненнях Березяка В.Б. не наведено поважних причин несумлінного виконання ним службових обов’язків.

На підставі подання Львівської митниці та результатів службового розслідування, керуючись статтями 21, 22 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 2805-IV, п.6 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ „Про державну службу”,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державного службовця, що виявилось у несумлінному ставленні до службових обов’язків та порушенні вимог законодавства з питань митної справи, припинити перебування на державній службі в митних органах старшого інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець” Березяка Володимира Богдановича, звільнивши із займаної посади в перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Підстави: подання Львівської митниці від 01.07.09 № 29/31-8837, акт службового розслідування від 16.06.09, пояснення Березяка В.Б., акт про відмову від надання пояснення Березяком В.Б. від 11.06.09.

Начальнику Львівської митниці Ярмольському С.І. забезпечити ознайомлення Березяка В.Б. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Василенко О.Л.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

06.08.09 № 1406-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

06.08.09 № 1406-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею до Держмитслужби України внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста „Броди” Сурмая Василя Тадейовича.

Підставою для направлення зазначеного подання стали результати перевірки, проведеної відповідно розпорядження начальника Львівської митниці від 12.03.09 № 133-р (зі змінами, довідка про результати перевірки фактів, зазначених у листах спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ у Львівській області від 28.05.09 №№ 62/14/4-1321, 62/14/4-1322 від 19.06.09).

За результатами перевірки встановлено факти неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Львівської митниці під час проведення на митному посту „Броди” митних процедур з ідентифікації та митного огляду вантажу сільськогосподарського обладнання, що 17.04.09 надійшов на адресу ПП „Шостак” та транспортного засобу, яким він переміщувався. Зокрема, було порушено вимоги п. 2.4 наказу Держмитслужби України від 01.04.02 № 174 „Про затвердження Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом”, а саме, при проведенні ідентифікаційного огляду не був присутнім представник перевізника (експедитора), про що свідчить відсутність в „Акті про проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів” від 22.04.09, посади, прізвища та підпису перевізника.

Начальником митного поста „Броди” Сурмаєм В.Т. не було забезпечено дієвого контролю за роботою підпорядкованого особового складу, чим порушено вимоги пунктів 2.1, 2.2, 2.9, 2.14, 2.15 Посадової інструкції начальника митного поста „Броди” Львівської митниці, затвердженої т.в.о. начальника Львівської митниці 30.04.08.

В особистих поясненнях Сурмая В.Т. не наведено поважних причин неналежного виконання ним своїх службових обов’язків в частині забезпечення контролю за підпорядкованими працівниками.

Враховуючи наведене вище, керуючись ст. 21, 22, п.5 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV, враховуючи перебування Сурмая В.Т. у щорічній відпустці з 06.07.09 по 24.07.09,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Сурмая Василя Тадейовича, начальника митного поста „Броди” Львівської митниці, попередити про неповну службову відповідність.

Підстава: подання Львівської митниці від 16.07.09 № 29/31-9621, довідка від 19.06.09 за результатами перевірки фактів, зазначених у листах спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ у Львівській області від 28.05.09 №№ 62/14/4-1321, 62/14/4-1322 від 19.06.09, пояснення Сурмая В.Т.

Начальнику Львівської митниці Ярмольському С.І. ознайомити Сурмая В.Т. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

21.08.09 № 1567-к Про застосування дисциплінарних стягнень

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

21.08.09 № 1567-к

Про застосування дисциплінарних стягнень

У ході службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Державної митної служби України від 20.07.09 № 677 “Про проведення службового розслідування”, комісією встановлено порушення службової дисципліни з боку працівників Ужгородської митниці, зокрема:

під час пропуску 15.07.09 транспортного засобу “Рено” (реєстраційний номер KS931CE) з напівпричепом (реєстраційний номер КS441YF), допущені наступні порушення:

- Ковачем П.Ф., старшим інспектором сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці, в порушення вимог підпункту 5.10.11 Технології митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів у пунктах пропуску, що функціонують в зоні діяльності Ужгородської митниці, затвердженої наказом Ужгородської митниці від 29.05.07 № 283, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Закарпатській області 30.07.07 за № 048/908 (із змінами) (далі – Технологія), без встановлення факту доставки товарів за попереднім переміщенням, надано дозвіл на переміщення транспортного засобу “Рено” за межі митної території України;

- Зоріним О.М., головним інспектором оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ужгородської митниці, в порушення вимог підпунктів 5.10.22 та 5.10.24 Технології, огляд вищевказаного транспортного засобу “Рено” проведено одноособово.

під час пропуску 18-19 липня 2009 року транспортного засобу “DAF” (реєстраційний номер ВС 5993 ВЕ) з напівпричепом (реєстраційний номер ВС 9946 ХХ) з вантажем “дрова листяних порід, колоті”, допущені такі порушення:

- Смоланкою Ю.Ф., інспектором сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці, в порушення вимог підпункту 5.10.7 та частини другої підпункту 5.10.8 Технології, не засвідчено особистим підписом й ОНП результати контролю вагових параметрів, зафіксованих в талоні контролю вагових параметрів, та не здійснено негайного інформування керівника підрозділу для прийняття узгодженого рішення щодо визначення форми митного контролю товару та транспортного засобу;

- Костюченком О.С., старшим інспектором сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці, в порушення вимог підпункту 5.10.16 Технології, не вжито заходів щодо проведення необхідних процедур митного контролю;

- Гуменюком Д.Г., інспектором сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці, в порушення підпункту 5.10.22 Технології, здійснено огляд транспортного засобу “DAF” без отримання від водія необхідного пакету документів;

- Мойсюком В.В., начальником оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ужгородської митниці на неналежному рівні було здійснено формування та організовано роботу оперативної групи служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, чим порушено вимоги пунктів 2.2, 2.3 посадової інструкції, затвердженої начальником Ужгородської митниці 08.07.09, в частині належного забезпечення реалізації митної політики України, зокрема, у сфері захисту економічних інтересів держави, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил та належного виконання службових обов’язків в частині контролю роботи підпорядкованого підрозділу та працівників даного підрозділу, виконання поставлених перед відділом завдань щодо розроблення та здійснення заходів по підвищенню ефективності боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Зазначене вище стало можливим внаслідок недостатнього контролю за діяльністю підлеглих з боку керівного складу Ужгородської митниці, а саме:

- Порадою М.Ю., заступником начальника Київської обласної митниці, за час перебування його на посаді начальника Ужгородської митниці, порушено вимоги пункту 1.1 Розподілу обов’язків між начальником Ужгородської митниці та його заступниками, затвердженого Головою Державної митної служби України 16.02.07 (із змінами та доповненнями) (далі – Розподіл обов’язків), в частині забезпечення контролю за додержанням митницею вимог законодавства України з питань митної справи та ефективного функціонування структурних підрозділів митниці;

- Свидою М.М., заступником начальника Ужгородської митниці, порушено вимоги пунктів 3.1, 3.4, 3.6 Розподілу обов’язків, в частині забезпечення організації роботи структурних підрозділів митниці з питань організації митного оформлення та митного контролю за визначеним напрямком роботи, дотриманням особовим складом митниці вимог законодавства та нормативно-правових актів Державної митної служби України, що визначають порядок організації митного оформлення та митного контролю;

- Іванусом В.І., заступником начальника Ужгородської митниці – начальником служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, порушено вимоги пунктів 2.1, 2.2 посадової інструкції, затвердженої начальником Ужгородської митниці 21.05.09, в частині належного забезпечення організації роботи митниці із запобігання контрабанді та порушенням митних правил, належного рівня оперативних заходів щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, належного рівня організації координування дій структурних підрозділів митниці в напрямі виявлення, попередження та припинення контрабанди та порушень митних правил;

- Братківим Я.Б., начальником митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці, порушено вимоги пунктів 2.1, 2.4 посадової інструкції, затвердженої начальником Ужгородської митниці 21.05.09, в частині належної організації роботи митного поста “Ужгород” та належного контролю виконання особовим складом митного поста заходів по забезпеченню дотримання чинного законодавства України, нормативних документів Ужгородської митниці;

- Лазориком В.В., заступником начальника митного поста “Ужгород” – начальником відділу митного оформлення № 1 Ужгородської митниці, порушено вимоги пунктів 2.4, 2.13 посадової інструкції, затвердженої начальником Ужгородської митниці 25.03.09, в частині належної організації та контролю роботи відділу митного оформлення № 1 митного поста “Ужгород” щодо оформлення товарів, транспортних засобів, що переміщуються через вантажний напрямок та належного контролю за виконанням працівниками підпорядкованого підрозділу технологічних схем митного контролю;

- Тимшею І.М., начальником сектора митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці, порушено вимоги пунктів 2.1, 2.3, 2.5 та 2.7 посадової інструкції, затвердженої начальником Ужгородської митниці 10.03.09, в частині належної організації роботи підпорядкованого підрозділу та контролю за роботою підлеглих працівників з питань митного контролю та митного оформлення при переміщенні через митний кордон України товарів і транспортних засобів, належного рівня організації роботи з попередження та виявлення митних правопорушень, а також виявлення каналів контрабандного переміщення через митний кордон України товарів, належного контролю за відповідністю оформлення митної документації вимогам діючих правил та інструкцій;

- Малюком Я.Ю., головним інспектором сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці, під час виконання обов’язків начальника сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці, порушено вимоги пунктів 2.1, 2.5, 2.7 посадової інструкції начальника сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці, затвердженої начальником Ужгородської митниці 30.04.09, в частині організації та контролю роботи працівників сектору з питань митного контролю та митного оформлення, організації роботи з попередження та виявлення митних правопорушень, забезпечення контролю за відповідністю оформлення митної документації.

В особистих поясненнях вищевказані посадові особи поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наводять.

З огляду на вищевикладене, керуючись вимогами ст. 21, п. 1, 2 ст. 22, п. 2, 5 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни:

1.Попередити про неповну службову відповідність:

- Пораду Михайла Юрійовича, заступника начальника Київської обласної митниці (визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення щорічної відпустки);

- Мойсюка Вячеслава Володимировича, начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ужгородської митниці;

- Тимшу Ігоря Михайловича, начальника сектора митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці;

- Ковача Петра Федоровича, старшого інспектора сектора митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці (визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення терміну тимчасової непрацездатності).

2.Оголосити догану:

- Свиді Михайлу Михайловичу, заступнику начальника Ужгородської митниці;

- Іванусу Віктору Івановичу, заступнику начальника Ужгородської митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ужгородської митниці;

- Братківу Ярославу Богдановичу, начальнику митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці;

- Лазорику Володимиру Васильовичу, заступнику начальника митного поста “Ужгород” – начальнику відділу митного оформлення № 1 Ужгородської митниці;

- Зоріну Олександру Миколайовичу, головному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Ужгородської митниці;

- Малюку Ярославу Юрійовичу, головному інспектору сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці (визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення щорічної відпустки);

- Костюченку Олександру Сергійовичу, старшому інспектору сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці;

- Гуменюку Дмитру Геннадійовичу, інспектору сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці;

- Смоланку Юрію Федоровичу, інспектору сектора митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Ужгород” Ужгородської митниці.

Підстави: Акт службового розслідування № 5/2009 від 29.07.09, пояснення Поради М.Ю., Мойсюка В.В., Тимші І. М.Ю., Ковача П.Ф., Свиди М.М., Івануса В.І., Братківа Я.Б., Лазорика В.В., Зоріна О.М., Малюка Я.Ю., Костюченка О.С., Гуменюка Д.Г., Смоланка Ю.Ф.

Департаменту кадрової роботи (Чемеровський В.І.) забезпечити доведення цього наказу до відома керівників митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

24.09.09 № 1751-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

24.09.09 № 1751-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Ягорлицької митниці від 20.05.09 № 263 „Про проведення службового розслідування” проведено службове розслідування у ході якого встановлено, що близько 22 години 00 хвилин 18.05.09 у міждержавний автомобільний пункт пропуску “Тимкове” у напрямку на в’їзд в Україну з боку Республіки Молдова в’їхав легковий автомобіль „Мерседес” темного кольору (реєстраційний номер Р 842 ВС), що переміщувався під керуванням громадянина Хиркияло Руслана Михайловича (Акт службового розслідування від 10.06.09 № 02/2009).

Відносно зазначеного вище транспортного засобу були проведені прикордонний та митний контроль, про що свідчать відмітки на контрольному талоні для проходження транспортного засобу по „зеленому коридору” (далі – контрольний талон). Зокрема, митний контроль було проведено головним інспектором відділу митного оформлення у пункті пропуску „Тимкове” митного поста „Слобідка” Ягорлицької митниці Яворським Р.С.

Після внесення інформації до відповідних баз даних Яворський Р.С. завершив митний контроль та митне оформлення зазначеного транспортного засобу шляхом проставлення відбитку особистої номерної печатки № 23 на контрольному талоні, після чого віддав громадянину Хиркияло Р.М., надані ним для здійснення митного контролю документи, та отримав від нього грошові кошти.

Відразу після виїзду з пункту пропуску (на лінії шлагбауму) автомобіль „Мерседес” (реєстраційний номер Р 842 ВС) був зупинений співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області. Вищевказані дії були здійснені у рамках спільного контрольного заходу, який був проведений відповідно до плану-завдання від 18.05.09 № 4/2009 начальником відділу власної безпеки Ягорлицької митниці та оперативною групою спецпідрозділу Управління Служби безпеки України в Одеській області.

При огляді вищевказаного транспортного засобу було встановлено, що на задньому сидінні автомобіля знаходиться пластикова цистерна синього кольору, ємністю близько 230 літрів, з вантажем “спирт”.

Таким чином, Яворським Р.С. порушено вимоги законодавчих та нормативно-правових актів з питань митної справи, що спричинило ввезення громадянами на митну територію України вантажу „спирт”. Діяльність Яворського Р.С. призвела до порушення ним вимог статті 9 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” від 13.09.01 № 2681-III, в частині заборони пропуску на митну територію України сільськогосподарської продукції, що підпадає під визначення першої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозиться громадянами, в будь-яких обсягах.

Враховуючи пояснення Яворського Р.С. від 21.05.09 та матеріали, отримані від Управління Служби безпеки України в Одеській області (лист від 19.05.09 № 65/4/10507), щодо факту отримання Яворським Р.С. грошових коштів від громадянина Хиркияло Р.М., у діях Яворського Р.С. вбачаються діяння, за які законодавством України передбачена кримінальна та/або адміністративна відповідальність.

Матеріали службового розслідування свідчать про вчинення Яворським Р.С. одноразового грубого порушення.

В особистих поясненнях Яворський Р.С. поважних причин одноразового грубого порушення не навів, та підтверджує факт отримання грошових коштів від громадянина Хиркияло Р.М.

З огляду на вищевикладене, на підставі результатів службового розслідування, керуючись вимогами ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 6 ст. 23, ч. 1 п. 3 ст. 28 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За вчинення одноразового грубого порушення Яворського Руслана Станіславовича, головного інспектора відділу митного оформлення у пункті пропуску “Тимкове” митного поста “Слобідка” Ягорлицької митниці, звільнити митних органів України відповідно до ч. 1 п. 3 ст. 28 Дисциплінарного статуту митної служби України.

Підстави: подання Ягорлицької митниці від 17.07.09 № 13/01-28/2581; пояснення Яворського Р.С., акт службового розслідування № 02/2009 від 10.06.09.

Департаменту кадрової роботи (Василенко О.Л.) забезпечити доведення цього наказу до відома митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

28.09.09 № 1780-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

28.09.09 № 1780-к

По особовому складу митних органів

Відповідно до наказу Державної митної служби України від 24.01.09 № 51 та плану-завдання від 31.07.09 в зоні діяльності Львівської митниці було проведено спецзаходи працівниками Департаменту організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Посадовими особами, що проводили спецзаходи в напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил близько 04 год. 30 хв. 02.08.09 в пункті пропуску “Рава-Руська” Львівської митниці, при виїзді з зони митного контролю на напрямку в’їзду в Україну було зупинено вантажний автомобіль марки "MERCEDES", державний реєстраційний номер АС6317АТ та встановлено, що даний вантажний автомобіль переміщувався без жодних товаросупровідних документів, а підставою для виїзду з зони митного кониролю була наявність у водія контрольного талону серії ЛВЗ № 594214 для проходження по смузі руху “червоного коридору” з відміткою про завершення митного оформлення. У даному талоні в графі “найменування товару” зазначено “б/в”.

У вантажному відсіку автомобіля були виявлені картонні коробки в яких знаходились запчастини до автомобілів.

Приблизно за сто метрів від межі виїзду з зони митного контролю, спільною групою служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил було виявлено ще два вантажних автомобілі з аналогічним вантажем, а саме: “MAN”, державний реєстраційний номер АС6345АТ, щодо якого, згідно інформації наявної у ФМ “Диспетчер ЗМК” ПІК “Інспектор-2006”, митне оформлення було завершене, та “MAN”, державний реєстраційний номер ВС5762ВМ, що згідно інформації наявної у ФМ “Диспетчер ЗМК” ПІК “Інспектор-2006”, знаходиться зі статусом “в черзі”.

У всіх випадках диспетчером зони митного контролю на напрямку в’їзду в Україну, при внесенні інформації до ФМ “Диспетчер ЗМК” ПІК “Інспектор-2006” зазначено, що вантаж відсутній (запис “б/в”).

На усіх зазначених транспортних засобах (вантажних відсіках) митне забезпечення було відсутнє.

Під час службового розслідування було встановлено, що 02.08.09 старшим інспектором сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Рава-Руська” Борисом В.І. надано дозвіл на пропуск на митну територію України транспортних засобів марки “Мерседес” державний реєстраційний номер АС6317АТ та марки “MAN” державний реєстраційний номер АС6345АТ з товаром автозапчастин з порушенням вимог чинного законодавства України з питань митної справи, а саме ст.ст. 1, 40, 43, 78 Митного кодексу України, абзацу 3 ст.4. Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” від 13.09.01 № 2681-ІІІ, а також не виконано розпорядження заступника начальника Львівської митниці – начальника митного поста “Рава-Руська” від 30.07.09 № 66-р.

Таким чином, 02.08.09 було оформлено транспортні засоби марки “Мерседес” державний реєстраційний номер АС6317АТ та “MAN” державний реєстраційний номер АС6345АТ, як такі, що переміщували товар поза митним контролем з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем старшим інспектором сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці Борисом В.І.

Комісія з проведення службового розслідування (Акт за результатами службового розслідування від 13.08.09) вважає, що дане порушення, зокрема, стало можливими внаслідок порушення Куценком В.В., начальником сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці Присяги державного службовця, що полягало в несумлінному виконанні своїх службових обов’язків, а саме в незабезпеченні контролю за виконанням технологічних схем митного контролю та митного оформлення, посадових інструкцій, нормативних документів з питань митної справи, неналежному рівні роботи підпорядкованого особового складу по забезпеченню виконання вимог чинного законодавства України та по виявленню контрабанди та порушень митних правил, не здійснені перевірки своєчасності та виконання особовим складом сектору наказів і розпоряджень Львівської митниці та розпоряджень начальника митного поста, що передбачено пп. 2.9., 2.11., 2.12., 2.22. посадової інструкції начальника сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці, затвердженої начальником Львівської митниці 29.04.09.

В особистих поясненнях Куценком В.В. не наведено поважних причин неналежного виконання ним службових обов’язків, та порушення Присяги державного службовця.

Крім того, заступником начальника митного поста „Рава-Руська” Львівської митниці Шутьом С.П. не забезпечено контроль за своєчасним виконанням наказів Львівської митниці, розпоряджень заступника начальника митниці – начальника митного поста „Рава-Руська” в частині контролю за роботою підпорядкованих працівників у напрямку митного оформлення та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів громадян, не вжито на належному рівні заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України предметів контрабанди, не виконано службові обов’язки, передбачені пп. 2.2, 2.8, 2.10 Посадової інструкції заступника начальника митного поста „Рава-Руська” Львівської митниці, затвердженої начальником митниці 24.04.09.

В особистих поясненнях Шутя С.П. не наведено поважних причин неналежного виконання ним своїх службових обов’язків.

З огляду на викладене, керуючись п. 6 ч.1. ст. 30 Закону України “Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-XII, ст.ст. 21, 22, п.1 ст.23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV, та враховуючи перебування з 14.08.09 Куценка В.В., у стані тимчасової непрацездатності, Шутя С.П. з 20.08.09 по 04.09.09 у щорічній відпустці,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державного службовця припинити перебування на державній службі в митних органах України Куценка Віктора Володимировича, начальника сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Рава-Руська” Львівської митниці, звільнивши його із займаної посади в перший робочий день після закінчення терміну тимчасової непрацездатності.

За неналежне виконання службових обов’язків Шутю Сергію Петровичу, заступнику начальника митного поста „Рава-Руська” Львівської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: акт службового розслідування від 13.08.09; подання Львівської митниці від 11.09.09 № 29/31-11982, від 15.09.09 № 29/31-12044, пояснення Куценка В.В., Шутя С.П.

Начальнику Львівської митниці Ярмольському С.І.:

1.Ознайомити Куценка В.В. та Шутя С.П. з цим наказом під підпис;

2.Вжити вичерпних заходів щодо ознайомлення з актом службового розслідування Бориса В.І., надання ним особистих пояснень, та вирішити питання щодо подальшого його перебування на службі в митних органах України;

3.Про вжиті заходи інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Державної митної служби України (Василенко О.Л.) довести наказ до відома керівників митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

 

Вверх