Накази Державної митної служби України другий квартал 2009

 Orders of the State Customs Service of Ukraine second quarter of 2009

10.04.2009 №38/1-135 ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

 

10.04.2009 №38/1-135

Згоден.

(Підпис) Макаренко А.В.

Голові Державної

митної служби України

Макаренку А.В.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Від: Директора Департаменту організаційно-інспекційної діяльності митних органів (далі Департамент) Буткалюка П.Є.

Тема: Виконання п.7 Протоколу наради у Голови Держмитслужби України від 19.03.09 № 9 щодо опрацювання системи аналізу митних оформлень товарів з метою недопущення фактів постійного здійснення митних оформлень одних і тих самих товарів одного і того ж суб’єкта ЗЕД однією і тією ж посадовою особою митних органів.

Суть питання:

Митний контроль та митне оформлення товарів iз застосуванням вантажної митної декларації здійснюється відповідно до «Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів iз застосуванням вантажної митної декларації», затвердженого наказом ДМСУ від 20.04.05 №314 (далі - Порядок). Розподіл ВМД між посадовими особами підрозділу митного оформлення здійснюється посадовою особою митного органу, до функціональних обов’язків якої віднесено дане право. Під час розподілу ВМД, посадовою здійснюється первинний рівень аналітичної та контрольної діяльності для попередження оформлень одних і тих самих товарів, одного і того ж суб’єкта ЗЕД, однією і тією ж посадовою особою підрозділу митного оформлення.

Державна митна

Служба України

Вхід. № 6859/10.38

Від 15.04.2009р.

Не менш важливим для досягнення означеної мети є рівень аналітичної та контрольної діяльності визначений розподілом функціональних обов’язків керівного складу митного органу і контролюючих підрозділів ЦА ДМСУ. Головною умовою успішного функціонування означеної системи аналізу і контролю митних оформлень є сумлінне ставлення до виконання посадових обов’язків.

Разом з тим, встановлено, що нераціональний розподіл ВМД в окремих випадках зумовлено об’єктивною специфікою роботи підрозділу (тотожність товарів, що оформлюються у підрозділі, обмежена кількість акредитованих суб’єктів ЗЕД та/або працівників митного підрозділу, тощо).

Здійснене у взаємодії з Департаментом аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту, Управлінням внутрішньої безпеки дослідження ефективності запровадженої системи аналізу і контролю митних оформлень на прикладі митного оформлення товару «трактори сільськогосподарські» в зоні діяльності Дніпропетровської митниці висвітлено негативну тенденцію масового невиконання посадових інструкцій щодо дотримання Порядку та контролю оперативно-службової діяльності підлеглих.

При цьому на фоні нераціонального розподілу ВМД чітко вимальовуються ознаки корумпованості низки посадових осіб митного органу з метою забезпечення мінімізації оподаткування в інтересах конкретного суб’єкта ЗЕД.

Так із 16 посадових осіб Дніпропетровської митниці при митному оформленні товару «трактори сільськогосподарські» 6 посадових осіб на рівні безпосередніх учасників митного оформлення грубо ухилялись від виконання посадових інструкцій. А 10 посадових осіб керівного складу не забезпечили необхідного рівня контролю за діяльністю підлеглих.

Виявлений факт можливого недобору податків у розмірі 28 млн. грн. є, насамперед, результатом цілеспрямованого формування умов мінімізації оподаткування конкретним суб’єктом ЗЕД. Визначальними серед таких умов мінімізації оподаткування є зловживання посадовим становищем з боку конкретних митників або неспроможність професійного їх виконання.

По даному факту прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу №70099008, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. На виконання постанови слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області про проведення виїмки від 16.02.09 співробітниками Антикорупційного бюро ГУБОЗ УМВС України вилучено матеріали службового розслідування. Крім того, на запит Служби Безпеки України копії матеріалів службового розслідування передано до Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби Безпеки України.

У зв’язку з цим визначальним чинником для профілактики і локалізації виявлених зловживань повинно стати встановлення рольового розподілу в схемі організованого умисного заниження рівня оподаткування. Ініціатором створення такої схеми окрім суб’єкта ЗЕД може бути встановлено будь-кого з учасників митного оформлення.

Виявлення схеми і кваліфікація за ознаками організованого злочину (ст. 255 КК України) може стати запорукою успішної локалізації тенденції до мінімізації оподаткування.

ВИСНОВКИ:

Зазначений вище аналіз слід здійснювати під час виконання окремих завдань в зоні діяльності конкретного митного органу, зокрема при здійсненні контрольних заходів, перевірок або проведення службових розслідувань у відношенні конкретного митного органу або посадової особи.

ПРОПОЗИЦІЇ:

Організувати у взаємодії зі Службою Безпеки України оперативне супроводження і забезпечення об’єктивного розслідування кримінальної справи, а також притягнення всіх учасників до відповідальності.

Для недопущення фактів постійного здійснення митних оформлень одних і тих самих товарів одного і того ж суб’єкта ЗЕД однією і тією ж посадовою особою підрозділу митного оформлення, керівництву митних органів на постійній основі здійснювати контроль за раціональністю розподілу ВМД посадовими особами, до функціональних обов’язків яких віднесено право розподілу ВМД мiж посадовими особами підрозділу митного оформлення.

Доручити Регіональній інформаційній митниці та Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту розглянути можливість створення системи аналізу митних оформлень одних і тих самих товарів, одного і того ж суб’єкта ЗЕД, однією і тією ж посадовою особою митних органів, із розробкою відповідного профілю ризику та ПІКу ЄАІС ДМСУ.

Організувати доведення результатів розслідування до відома співробітників митної системи.

Директор Департаменту П.Є. Буткалюк

Вик. Немировський А.І.

481-1872

13.04.09 № 635-к По особовому складу митних органів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.04.09 № 635-к

По особовому складу митних органів

Відповідно до наказу Бердянської митниці від 04.02.09 № 28 «Про проведення перевірки», з метою об’єктивного та всебічного з’ясування обставин, що призвели до звернення громадянки Березняк Л.О. на телефон довіри Держмитслужби України, в період з 09.02.09 по 06.03.09 комісією митниці була проведена перевірка законності дій посадових осіб митного поста «Мелітополь» при здійсненні митних процедур під час оформлення несупроводжуваного багажу, що надійшов 24.04.08 з Російської Федерації на залізничну станцію «Мелітополь» в контейнері № 517375168 на ім’я громадянки Мурашко Т.В. (Акт перевірки від 10.03.09).

У результаті перевірки встановлено, що начальником митного поста «Мелітополь» Кривоносом М.А. не було забезпечено належну організацію роботи митного поста у напрямку митного оформлення предметів громадян, які ввозяться на митну територію України, що призвело до зволікання у проведенні митних процедур щодо вищевказаного несупроводжуваного багажу та затримки обігу контейнерного парку перевізника.

Зазначені порушення мали місце у період з 25.04.08 до моменту проведення перевірки. Лише під час роботи комісії по проведенню перевірки посадовими особами митного поста «Мелітополь» було здійснено ряд заходів, що свідчать про вирішення деяких проблемних питань, які виникли в процесі здійснення митних процедур щодо несупроводжуваного багажу, якій надійшов на адресу громадянки Мурашко Т.В.

Таким чином, організація роботи митного поста «Мелітополь» не забезпечила належного виконання покладених на нього завдань з контролю за митним оформленням і пропуском через митний кордон України вантажів (предметів) та не контролювалася на достатньому рівні керівництвом митного поста. Вищезазначене є порушенням пунктів 2.1, 2.2 Посадової інструкції начальника митного поста «Мелітополь», затвердженої начальником Бердянської митниці 14.11.06 (пункт 2.7 Посадової інструкції начальника митного поста «Мелітополь», затвердженої начальником Бердянської митниці 02.12.08).

Разом з тим, причинами та умовами, які сприяли зазначеній вище бездіяльності посадових осіб Бердянської митниці, став неналежний контроль за станом справ у митниці з боку начальника митниці Міщенка С.М., чим недотримано вимоги пунктів 4.5, 4.6 Положення про Бердянську митницю, затвердженого наказом Держмитслужби від 06.04.05 № 251 (із змінами та доповненнями).

В особистих поясненнях начальник Бердянської митниці Міщенко С.М. та начальник митного поста «Мелітополь» Кривонос М.А. не наводять поважних причин неналежної організації здійснення митних процедур щодо несупроводжуваного багажу, який надійшов на ім’я громадянки Мурашко Т.В., та несвоєчасного виконання завдань покладених на митний пост «Мелітополь».

З огляду на вищевикладене, керуючись ст. 21, п.п. 1, 2, 11 ст.22, п. 1 ст.23, ст. 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом країни від 06.09.05 № 2805-ІV

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Кривоносу Михайлу Анатолійовичу, начальнику митного поста «Мелітополь» Бердянської митниці, оголосити зауваження, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки.

Вказати Міщенку Сергію Миколайовичу, начальнику Бердянської митниці, на неналежний рівень організації роботи митного поста «Мелітополь» у напрямку митного оформлення предметів громадян, що ввозяться на митну територію України, та недостатній контроль за службовою діяльністю підлеглих.

Підстави: подання Бердянської митниці від 12.03.09 № 12-12-36/822, пояснення Кривоноса М.А., Міщенка С.М.

Начальнику Бердянської митниці Міщенку С.М. ознайомити Кривоноса М.А. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Василенко О.Л.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

16.04.09 № 661-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

16.04.09 № 661-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

На селекторній нараді, яка відбулась 13.03.09 під головуванням першого заступника Голови Держмитслужби України Піковського І.О., керівникам Ягодинської, Ужгородської та Дніпропетровської митниць було надано доручення провести у підпорядкованих митницях перевірки ВМД, оформлених у період з 01.01.09 по 13.03.09, про що в тижневий термін доповісти керівництву Держмитслужби України про їх результати.

Необхідність проведення таких перевірок була викликана наявністю значної кількості порушень порядку заповнення вантажних митних декларацій, зокрема в частині класифікації та опису товарів, виявлених моніторингом Департаменту митно-тарифного регулювання, що дало підстави вважати про можливі недобори митницями митних платежів до Державного бюджету України (порушення вимог наказів ДМСУ від 12.12.07 № 1048 та від 09.07.97 № 307).

Однак, у визначений термін керівниками вищезазначених митниць не надано керівництву Держмитслужби повної та об’єктивної інформації. Зокрема:

начальником Ужгородської митниці Порадою М.Ю. доручення не виконано, внаслідок чого листом Держмитслужби від 24.03.09 № 11/4-10.34/2608-ЕП вказано на необхідність вжити вичерпних заходів, стосовно виконання доручення, про що доповісти до 30.03.09. Після цього начальником Ужгородської митниці надано відповідь листом від 26.03.09 № 11/22-1596-ЕП, яким підтверджується наявність порушень „по заповненню гр. 31 оформлених у митному відношенні ВМД, а саме: відсутність повного опису товарів, країни виробництва, та обов’язкових даних, передбачених нормативними документами Держмитслужби”. Однак, в зазначеному вище листі не наведено інформації щодо складу конкретних порушень, які виявлені в ході перевірки, та причин що призвели до виникнення цих порушень, а також щодо заходів, які вжито керівництвом митниці по усуненню наслідків цих порушень і недопущення їх у подальшій роботі. Більш того, листом підтверджується, що аналогічні порушення порядку заповнення ВМД мали місце і в попередніх оформленнях, що вказує на системний характер порушень та особисту незацікавленість начальника Ужгородської митниці у виправленні негативної ситуації;

начальником Дніпропетровської митниці Писарєвим В.А (з 13.03.09 - 17.03.09 перебував в стані тимчасової непрацездатності) про виконання доручення було направлено лист від 20.03.09 № 17-19-1/2426 з інформацією, якою підтверджується наявність порушень, зокрема „...відсутність в описі товару (гр.31) літерного коду альфа-2 країни виробництва товару відповідно Класифікації держав світу (систематично); наявність перенесення в опис товару (гр. 31) непідтвердженого опису класифікаційних групувань УКТЗЕД, що відповідають коду товару (систематично); неповний опис товару (гр. 31), що не дає змогу однозначно класифікувати згідно УКТЗЕД”. Проте в листі міститься інформація щодо складу конкретних порушень, які виявлені в ході проведеної перевірки, причини, що призвели виникнення цих порушень, а також щодо заходів, які вжито керівництвом Дніпропетровської митниці по усуненню наслідків цих порушень та недопущенню їх у подальшому. Більш того, листом від 12.03.09 № 17-19-3/2691 начальником Дніпропетровської митниці вже вказувалось, що аналогічні порушення порядку заповнення вантажних митних декларацій мали місце і в попередніх оформленнях.

Проведений Департаментом митно-тарифного регулювання моніторинг митних оформлень посадовими особами Дніпропетровської митниці за 16.03.09 виявив наявність порушень порядку заповнення ВМД у частині класифікації та опису товарів аналогічних тим, що були озвучені на селекторній нараді 13.03.09.

Згаданим вище підтверджується системний характер порушень, а також те, що начальником Дніпропетровської митниці не зроблено жодних дій, спрямованих на виявлення незадовільного стану справ та забезпечення повноти надходжень коштів до Держбюджету;

начальником Ягодинської митниці Шайдою В.В. доручення не виконано, внаслідок чого листом Держмитслужби від 24.03.09 № 11/4-10.34/2610-ЕП вказано на необхідність вжити вичерпних заходів, стосовно виконання доручення, про що доповісти до 30.03.09. В подальшому начальником Ягодинської митниці надано відповідь листом від 30.03.09 № 9/21-1476-1/36-ЕП, яким підтверджено наявність порушень „вимог Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 № 307, в редакції наказу Держмитслужби України від 07.11.07 № 933. Однак, лист не містить інформації щодо складу конкретних порушень, які виявлені в ході перевірки, та причин що призвели до виникнення цих порушень, а також щодо заходів, які вжито керівництвом митниці по усуненню наслідків цих порушень і недопущення їх у подальшому. Даним листом підтверджено те, що порушення порядку заповнення ВМД мали місце і у значній кількості оформлених ВМД та призвели до недоборів митних платежів до Держбюджету України, що вказує на системний характер порушень.

Проведений Департаментом митно-тарифного регулювання моніторинг митного оформлення товарів посадовими особами Ягодинської митниці за 16.03.09 виявив наявність порушень порядку заповнення ВМД у частині класифікації та опису товарів, аналогічних тим, що були озвучені на селекторній нараді 13.03.09, що свідчить про те, що начальником Ягодинської митниці не зроблено жодних дій, спрямованих на виправлення незадовільного стану справ та забезпечення повноти надходжень коштів до Держбюджету, внаслідок чого бездіяльність начальника Ягодинської митниці вказує не тільки на низький рівень контролю за діями підпорядкованого особового складу, але й на особисту незацікавленість у виправленні ситуації.

Вищезазначене свідчить про порушенням керівниками Ужгородської, Дніпропетровської та Ягодинської митниць службової дисципліни, передбачене п.1 ст. 22 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

В особистих поясненнях начальником Ужгородської митниці Порадою М.Ю. та начальником Дніпропетровської митниці Писарєвим В.А. митниці не наведено поважних причин порушення ними службової дисципліни.

Ураховуючи наведене вище, керуючись статтями 21, 22, п.2 статті 23, 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни, що виявилось у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, оголосити догану:

- Пораді Михайлу Юрійовичу, начальнику Ужгородської митниці;

- Писарєву Вадиму Альбертовичу, начальнику Дніпропетровської митниці.

Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника Ягодинської митниці Шайди В.В. вирішити після закінчення щорічної відпустки та надання особистих пояснень.

Підстави: доповідна записка заступника Голови Служби Дериволкова С.Д., пояснення Поради М.Ю., Писарєва В.А.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Василенко О.Л.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

29.04.09 № 756-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.04.09 № 756-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

На виконання п.1.1. Рішення колегії Держмитслужби, затвердженого наказом Держмитслужби від 23.04.09 № 382 «Про підсумки роботи митних органів за І квартал 2009 р. з наповнення Державного бюджету та інші актуальні питання митної справи» щодо вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальників Дніпропетровської митниці Писарєва В.А., Східної митниці Раліка С.К., Хмельницької митниці Ковбасюка Б.І., Департаментом митних платежів проведено відповідний аналіз справляння митницями податків і зборів.

За результатами вищезазначеного аналізу встановлено наступне.

Протягом І кварталу 2009 року митними органами перераховано до Державного бюджету 20 991,7 млн.грн., що на 106,8 млн.грн. (на 0,5%) менше ніж за відповідний період минулого року. Показник розпису доходів бюджету, встановлений для митних органів на І квартал у сумі 20 602,1 млн.грн., виконано на 101,9%.

За результатами роботи у І кварталі показники сум очікуваних надходжень податків і зборів, доведені наказами Держмитслужби на І квартал 2009 року, виконали у повному обсязі лише 14 митних органів.

Незважаючи на те, що показники сум очікуваних надходжень податків і зборів в основному доводились на рівні планових показників Міністерства фінансів України, більшість митниць (32) не забезпечили їх виконання у І кварталі.

При цьому результати аналізу митного оформлення товарів з яких було сплачено митні платежі у березні 2009 року свідчать про певну ресурсність митних платежів на митницях.

Так по Дніпропетровській митниці показник виконання очікуваних надходжень за І квартал становить 67,1%, а за березень – 73,5%. При цьому у митниці наявне відставання динаміки вартісних від вагових показників обсягів імпорту.

Зокрема, у І кварталі 2009 року порівняно із відповідним періодом минулого року відбулося зменшення ваги статистичного імпорту на 58,9%, а вартості - на 62,4% та оподаткованого імпорту на 58,7% і на 64,3% - відповідно. За рахунок недостатньої роботи за наявною базою оподаткування через оформлення товарів з податковим навантаженням меншим, ніж середній показник по системі імовірна ресурсність по Дніпропетровській митниці тільки за березень розрахована у сумі 11,9 млн.грн.

По Східній митниці показник виконання очікуваних надходжень за І квартал становить 66,3%, а за березень – 67,1%. При цьому через оформлення товарів з податковим навантаженням меншим, ніж середній показник по системі імовірна ресурсність по цій митниці за березень розрахована у сумі 8,8 млн.грн.

По Хмельницькій митниці показник виконання очікуваних надходжень за І квартал становить 80,0%, а за березень – 78,5%. Водночас, через митне оформлення товарів з податковим навантаженням меншим, ніж середній показник по системі імовірна ресурсність по цій митниці за березень розрахована у сумі 5,9 млн.грн.

Вищевикладене свідчить про неналежне виконання керівниками Хмельницької, Східної та Дніпропетровської митниць службових обов’язків з організації роботи митниць та контролю за службовою діяльністю підлеглих, що призвело до невиконання у І кварталі 2009 року завдань зі справляння податків і зборів, визначених Держмитслужбою України.

Особисті пояснення Раліка С.К. та Ковбасюка Б.І. не свідчать про достатні підстави, які б стверджували про поважні причини невиконання підпорядкованими їм митницями вищезазначених показників.

Враховуючи наведене вище, керуючись статтями 21, 22, п.1 статті 23, Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків з організації роботи митниць та контролю за службовою діяльністю підлеглих, що призвело до невиконання у

І кварталі 2009 року завдань зі справляння податків і зборів, визначених Держмитслужбою України, оголосити зауваження:

- Раліку Сергію Казимировичу, начальнику Східної митниці;

- Ковбасюку Борису Івановичу, начальнику Хмельницької митниці.

Підстава: рішення колегії Держмитслужби України від 23.04.09, доповідна записка Департаменту кадрової роботи, Департаменту митних платежів від 28.04.09 № 13/2-736, пояснення Раліка С.К., Ковбасюка Б.І.

Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника Дніпропетровської митниці Писарєва В.А. вирішити після закінчення його тимчасової непрацездатності та надання особистих пояснень.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Чемеровський В.І.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

05.05.09 № 778-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

05.05.09 № 778-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

На виконання пункту 2 наказу Держмитслужби України від 01.04.09 № 532-к „Про притягнення до дисциплінарної відповідальності”, враховуючи перебування Безрідного В.І., начальника митного поста „Хутір-Михайлівський” Глухівської митниці у стані тимчасової непрацездатності, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23, статтею 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Безрідному Віктору Івановичу, начальнику митного поста „Хутір-Михайлівський” Глухівської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Глухівської митниці від 12.03.09 № 01-14/1-1043, акт службового розслідування від 11.03.09 № 1, акт про відмову від надання особистих пояснень Безрідним В.І.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Лєднік О.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

06.05.09 № 783-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

06.05.09 № 783-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

На виконання пункту 6 наказу Держмитслужби України від 23.04.09 № 724-к „Про реалізацію завдань з правоохоронної роботи у І кварталі 2009 року”, враховуючи перебування Миропольця О.Д., заступника начальника Новгород-Сіверської митниці, у відпустці, а також недостатність наведених ним в особистих поясненнях обставин, які призвели до незадовільного стану роботи митниці у напрямі організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил протягом І кварталу 2009 року, керуючись статтями 21, 22, пунктом 5 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За допущені суттєві недоліки в організації роботи Новгород-Сіверської митниці у напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, що виявилось у невиконанні завдань керівництва Держмитслужби України, Миропольця Олександра Дмитровича, заступника начальника Новгород-Сіверської митниці, попередити про неповну службову відповідність.

Підстави: доповідна записка Департаменту організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил від 17.04.09 № 20/02051, пояснення Миропольця О.Д.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Лєднік О.В.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби І.О.Піковський

07.05.09 № 784-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07.05.09 № 784-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до плану-завдання на проведення спеціальних заходів від 02.04.09 робочою групою працівників Держмитслужби України в період з 02.04.09 по 10.04.09 здійснювалися спеціальні заходи в зоні діяльності Дністрянської митниці.

При здійсненні спеціальних заходів здійснено перевірку законності переміщення через митний кордон України вантажів, що переміщуються на адресу споживчого товариства „ГОСПОДАР” (Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Стависька 40/45), та виявлені наступні факти порушень митного законодавства.

04.04.09 під час здійснення митного огляду вантажу, заявленого за ВМД № 406000001/9/432 від 03.04.09, крім заявлених у документах товарів виявлений вантаж „тканина чорного кольору, з властивостями розтягування”, загальною вагою 710 кг. За даним фактом 04.04.09 Дністрянською митницею заведено справу про порушення митних правил на загальну суму 16136 грн.

07.04.09 під час здійснення митного огляду вантажу, заявленого за ВМД № 406000001/9/433 від 03.04.09 встановлено, що замість задекларованих товарів, в контейнері були переміщені інші незадекларовані товари. За даним фактом митницею порушено справу про порушення митних правил на загальну суму 90806 грн.

08.04.09 перед проведенням ідентифікаційного огляду товарів робочою групою з метою виявлення можливого несанкціонованого доступу до вантажу, що переміщений за ПП № 406000001/9/100359 від 06.04.09 на транспортному засобі АВ9588АН/АВ4608ХТ, здійснена перевірка на цілісність митного забезпечення, під час якої виявлено пошкодження (шляхом розрізу) пломбувального тросу на вантажному відсіку автомобіля за кабіною водія та на причепі. За даним фактом митницею порушено справу про порушення митних правил за ст. 338 МКУ.

Зазначені порушення митного законодавства України виявлені при митному оформленні товарів у відділі митного оформлення № 1 Дністрянської митниці. Крім того встановлено, що працівниками зазначеного відділу в 2009 році не виявлено жодного факту порушення митних правил, в 2008 році – складено лише 2 протоколи про порушення митних правил.

Вищезазначене свідчить про формальний підхід до виконання посадових обов’язків працівниками відділу митного оформлення № 1 Дністрянської митниці, неналежне виконання ними своїх службових обов’язків, низький рівень організації, координації та контролю роботи відділу в напрямку посилення боротьби порушеннями митних правил, та стало можливим внаслідок неналежного виконання службових обов’язків в частині контролю за діями підпорядкованих працівників та забезпечення належної організації роботи відділу з боку в.о. начальника відділу митного оформлення № 1 Панасюка О.А. та першого заступника начальника митниці Маковія В.Г.

В особистих поясненнях Маковія В.Г. та Панасюка О.А. не наведено поважних причин неналежного виконання ним своїх службових обов’язків.

Враховуючи наведене вище, керуючись статтями 21, 22, п.2 статті 23, Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

- Маковію В.Г., першому заступнику начальника Дністрянської митниці;

- Панасюку О.А., виконуючому обов’язки начальника відділу митного оформлення № 1 Дністрянської митниці.

Підстава: доповідна записка заступника Голови Служби Козака Т.Р. від 17.04.09 № 20/02055, пояснення Маковія В.Г., Панасюка О.А.

Начальнику Дністрянської митниці Черевку П.А.:

1.Ознайомити Маковія В.Г. та Панасюка О.А. з наказом під підпис;

2.Притягнути до дисциплінарної відповідальності посадових осіб відділу митного оформлення № 1, які брали участь у здійсненні митного контролю та митному оформленні товарів, зазначених у цьому наказі;

3.Проаналізувати стан виконавської дисципліни посадовими особами відділу митного оформлення № 1, за результатами якого притягнути до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які неналежно виконують службові обов’язки;

4.Про вжиті заходи інформувати Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Чемеровський В.І.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

13.05.09 № 815-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

13.05.09 № 815-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

На виконання пункту 1 наказу Держмитслужби України від 25.07.08 № 1333-к „Про результати службового розслідування”, враховуючи перебування старшого інспектора сектору митного оформлення № 4 митного поста „Смільниця” Львівської митниці Сороки І.Є., у стані тимчасової непрацездатності, керуючись п.6 статті 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ „Про державну службу”, статтями 21, 22 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державного службовця, що виявилось у несумлінному ставленні до службових обов’язків та порушенні вимог законодавства з питань митної справи, припинити перебування на державній службі в митних органах старшого інспектора сектору митного оформлення № 4 митного поста „Смільниця” Львівської митниці Сороки І.Є., звільнивши із займаної посади в перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Підстави: акт службового розслідування від 04.07.08, особисті пояснення Сороки І.Є., доповідна записка Департаменту власної безпеки від 21.07.08 № 15933/23вн, наказ Держмитслужби України від 25.07.08 № 1333-к, лист Львівської митниці від 07.05.09 № 29/31-6594-ЕП.

Начальнику Львівської митниці Ярмольському С.І. ознайомити Сороку І.Є. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Василенко О.Л.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

29.05.09 № 971-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.05.09 № 971-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Львівською митницею до Держмитслужби України внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста „Мостиська” Васильченка М.І.

Підставою для направлення зазначеного подання стали результати службового розслідування, яким (акт службового розслідування від 30.04.09) встановлено факт ввезення на митну територію України 20.02.09 транспортним засобом марки „Ман”, р.н. АА6034ВІ, товару „одяг” без здійснення належним чином митного контролю, чим порушено вимоги статей 40, 70 Митного кодексу України, статті 4 Закону України від 13.09.01 № 2681-ІІІ „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються громадянами на митну територію України”, Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.05 № 314, пункту 1 наказу Держмитслужби України від 22.10.08 № 1168 „Про внесення до вантажної митної декларації відміток про завершення етапів митного оформлення”, пункту 3.1.1.21 відміток Технологічної схеми пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів МАПП „Шегині”, затвердженої наказом Львівської митниці та Мостиського прикордонного загону від 12.11.08 № 571/1292, пункту 2.1 Тимчасового порядку наповнення та контролю за повнотою бази даних електронних копій ВМД ПІК „Інспектор – 2006” Львівської митниці, затвердженого наказом митниці від 25.11.08 № 591, наказу Львівської митниці від 22.12.08 № 643, розпорядження в.о. начальника Львівської митниці від 05.02.09 № 19-р.

Вищезазначені порушення стали можливими внаслідок неналежного виконання інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста „Мостиська” Васильченком М.І., який здійснював митний контроль та митне оформлення даного транспортного засобу з товаром, службових обов’язків, передбачених пп. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 Посадової інструкції інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста „Мостиська” Львівської митниці, а також здійснення ним повноважень, не передбачених законом, що є порушенням службової дисципліни.

В особистих поясненнях Васильченка М.І. не наведено поважних причин порушення службової дисципліни.

Враховуючи наведене вище, на підставі результатів службового розслідування, керуючись ст. 21, 22, п.6 ст. 23, п.4 ст. 28 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни, що виявилось у неналежному виконанні службових обов’язків та здійсненні повноважень не передбачених законом, Васильченка Миколу Івановича, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста „Мостиська” Львівської митниці, звільнити з митних органів відповідно до п. 4 ст. 28 Дисциплінарного статуту митної служби України.

Підстава: подання Львівської митниці від 15.05.09 № 29/31-6934, акт службового розслідування від 30.04.09, пояснення Васильченка М.І.

Начальнику Львівської митниці Ярмольському С.І. ознайомити Васильченка М.І. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Василенко О.Л.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

29.05.09 № 972-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

29.05.09 № 972-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 28.04.09 № 394 проведено перевірку з метою встановлення правомірності дій співробітників Миколаївської митниці під час митного оформлення у 2009 році в режимі „імпорт” товарів товарної підкатегорії 0202305000 за УКТЗЕД походженням з Бразилії, за результатами якої встановлено наступне.

Під час здійснення митного контролю та митного оформлення товару яловичина морожена за ВМД №№ 504040013/2009/908 від 31.03.09, 504040013/2009/921 від 01.04.09, 504040013/2009/939 від 01.04.09, 504040013/2009/938 від 01.04.09, 504040013/2009/934 від 01.04.09, 504040013/2009/936 від 01.04.09, 504040013/2009/947 від 02.04.09 була занижена митна вартість за заниженою митною вартістю, а саме по 0,8 дол.США за 1 кг. яловичини, в наслідок чого були встановлені недобори митних платежів на сумі 492 209,93 грн.

Вищезазначене стало можливим внаслідок недотримання під час визначення митної вартості товарів за цими ВМД, інспектором митного поста «Первомайськ» Миколаївської митниці Шмирком І.І. вимог пункту 14 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.06 № 1766, ст.265 Митного кодексу України, та неналежного виконання посадових обов’язків, передбачених пунктом 2.8 Посадової інструкції інспектора митного поста „Первомайськ” Миколаївської митниці, затвердженої начальником митниці 05.03.2009 року, а саме: під час визначення митної вартості товарів, Шмирком І.І. не врахувано митну вартість подібних товарів ідентичного виробника, відправника та країни походження, під час попередніх оформлень. Крім того, такі оформлення були проведені Миколаївською митницею за ВМД №№ 504040013/2008/6102 від 30.12.08, 504040013/2008/6105 від 30.12.08, 504040013/2008/6106 від 30.12.08, 504040013/2008/6092 від 30.12.08. і митна вартість ідентичних товарів при цьому була встановлена митницею на рівні 1,7 дол.США за 1 кг., тоді як декларантом - ТОВ «Вознесенська продовольча компанія» була заявлена митна вартість на рівні 0,8 дол.США за 1 кг.

Також встановлено, що на митному посту „Первомайськ” та у Миколаївській митниці не проводиться у повному обсязі аналітична робота в напрямку формування цінової інформації на товари, що класифікуються за кодом товару 0202305000 згідно з УКТЗЕД.

В особистих поясненнях начальник відділу контролю митної вартості та номенклатури миколаївської митниці Корнієнко О.О. та інспектор митного поста «Первомайськ» Миколаївської митниці Шмирко І.І. не надав повної відповіді стосовно формування цінової інформації на товари групи 02 згідно з УКТЗЕД, незважаючи на те, що митне оформлення ідентичних товарів проводилось Миколаївською митницею у грудні 2008 року.

На підставі результатів перевірки, з урахуванням пропозицій комісії з проведення перевірки, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Шмирку Ігорю Івановичу, інспектору митного поста „Первомайськ” Миколаївської митниці, оголосити догану.

Вказати Корнієнку О.О., начальнику відділу контролю митної вартості та номенклатури Миколаївської митниці, на недостатній контроль за діями підлеглих під час здійснення ними заходів щодо визначення митної вартості товарів, а також на необхідність вжиття необхідних заходів щодо активізації роботи в напрямку формування цінової інформації на товари групи 02 згідно з УКТЗЕД.

Підстави: акт перевірки від 14.05.09 № 2/2009-П, подання про застосування дисциплінарного стягнення до Шмирка І.І., пояснення Шмирка І.І.

Начальнику Миколаївської митниці Ковальському В.К. ознайомити Шмирка І.І. та Корнієнка О.О. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Василенко О.Л.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

01.06.09 № 1013-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

01.06.09 № 1013-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Куп’янською митницею до Держмитслужби України направлено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста „Тополі” Дегтярьова Ю.В.

В поданні зазначено, що згідно акту внутрішньої перевірки стану оперативно-службової діяльності митного поста „Тополі” Куп’янської митниці від 22.04.09, за період з 01.01.08 по 01.03.09 на митному посту „Тополі” встановлено численні порушення вимог Порядку заповнення митної декларації при переміщенні через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 04.06.08 № 604, та постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 „Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів”. Крім того встановлено, що окремі посадові особи митного поста „Тополі” недостатньо володіють положеннями митного законодавства, необхідними для здійснення службової діяльності.

При перевірці планів роботи на цьому митному посту виявлено, що не завжди простежується чітка система контролю за виконанням запланованих заходів. Так, в плані роботи на 1 квартал 2009 року взагалі відсутні відмітки про виконання заходів, які були заплановані на січень-лютий поточного року, чим порушено вимоги Порядку планування діяльності митної служби України, затвердженого наказом Держмитслужби У;країни від 25.06.07 № 530-к, наказу Куп’янської митниці від 31.08.07 № 372 „Про планування діяльності Куп’янської митниці”.

Вищезазначені порушення стали можливими внаслідок неналежного виконання начальником митного поста „Тополі” Дегтярьовим Ю.В. службових обов’язків, передбачених пп. 2.1, 2.3, 2.18 Посадової інструкції начальника митного поста „Тополі” Куп’янської митниці, затвердженої начальником митниці 26.05.08 (зі змінами та доповненнями).

В особистих поясненнях Дегтярьова Ю.В. не наведено поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З урахуванням вищевикладеного, на підставі результатів перевірки, керуючись статтями 21, 22, п.2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV, та враховуючи перебування Дегтярьова Ю.В. у стані тимчасової непрацездатності з 12.05.09 по 22.05.09,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Дегтярьову Юрію Володимировичу, начальнику митного поста „Тополі” Куп’янської митниці, оголосити догану.

Підстава: подання Куп’янської митниці від 27.05.09 № 02/1-1888, акт про стан внутрішньої перевірки стану оперативно-службової діяльності митних постів „Тополі” та „Куп’янськ-Сортувальний” від 22.04.09, пояснення Дегтярьова Ю.В.

Начальнику Куп’янської митниці Макеєнку С.В.:

1.Ознайомити Дегтярьова В.Ю. з наказом під підпис;

2.Враховуючи результати перевірки стану оперативно-службової діяльності митного поста „Тополі”, вирішити питання щодо призначення позачергової атестації посадовим особам цього митного поста, які неналежно виконують службові обов’язки;

3.Вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у майбутньому;

4.Про вжиті заходи повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Василенко О.Л.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко

05.06.09 № 1042-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

05.06.09 № 1042-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Львівської митниці від 10.03.09 № 120 „Про проведення службового розслідування” (зі змінами), проведено службове розслідування з метою повного та всебічного з’ясування обставин здійснення посадовими особами Львівської митниці митного контролю та митного оформлення товару „Деревина паливна твердолистяних порід (граб) – дрова колоті” за ВМД від 23.02.09 № 209040000/9/000787 та випуску його за межі митної території України.

За результатами службового розслідування встановлено наступне.

24.02.09 працівниками митної служби Республіки Польща в пункті пропуску „Корчова” у ході здійснення митного контролю транспортного засобу марки „ДАФ” р/н SJ42746/SJ28215 з вантажем „Деревина паливна твердолистяних порід (граб) – дрова колоті”, виявлено приховані від митного контролю у цьому вантажі 60000 пачок цигарок.

Вищезазначений транспортний засіб з товаром у митному відношенні було оформлено 23.02.09 інспектором митного поста „Стрий” Львівської митниці Козенком О.А., після чого 24.02.09 його переміщено через митний пост „Краковець” Львівської митниці в режимі „експорт” в Республіку Польща.

Козенком О.А. при цьому було порушено вимоги ст.ст. 40, 55, 70 Митного кодексу України, вимоги Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.05 № 314, незабезпечення особистої присутності декларанта під час здійснення митного огляду, не виконано орієнтування заступника начальника Львівської митниці від 23.12.08 № 16/13-2597-ЕП щодо обов’язкового залучення представників служби митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства, порушено вимоги пп. 2.2, 2.4, 2.7, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15 Посадової інструкції інспектора митного поста „Стрий” Львівської митниці, затвердженої т.в.о. начальника митниці 30.04.08.

Причинами та умовами, які сприяли вчиненню зазначеного, стало неналежне виконання начальником митного поста „Стрий” Львівської митниці Кукою В.В. службових обов’язків, передбачених Посадовою інструкцією начальника митного поста „Стрий” Львівської митниці, та нормативних документів, які регламентують порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, сприяло низькому рівню організації роботи митного поста та незабезпечено належного контролю за роботою підлеглих працівників.

В особистих поясненнях Куки В.В. та Козенка О.А. не наведено поважних причин неналежного виконання ними своїх службових обов’язків.

Враховуючи наведене вище, на підставі результатів службового розслідування, керуючись ст. 21, 22, п.2 ст. 23, ст. 26, 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV, враховуючи перебування Козенка О.А. у стані тимчасової непрацездатності,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків оголосити догану:

- Куці Віктору Володимировичу, начальнику митного поста „Стрий” Львівської митниці;

- Козенку Олегу Андрійовичу, інспектору митного поста „Стрий” Львівської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

Підстава: подання Львівської митниці від 20.05.09 №№ 29/31-7103, 29/31-7104, акт службового розслідування від 08.05.09, доповідна записка Департаменту кадрової роботи від 04.06.09 № 13/2-968, пояснення Куки В.В., Козенка О.А.

Начальнику Львівської митниці Ярмольському С.І. ознайомити Куку В.В. та Козенка О.А. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Лєднік О.В.) довести наказ до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби І.О.Піковський

22.06.09 № 1127-к По притягнення до дисциплінарної відповідальності

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

22.06.09 № 1127-к

По притягнення до дисциплінарної відповідальності

24 грудня 2008 року старшим інспектором сектору спеціальних операцій та фізичного захисту відділу митної варти Служби митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства Харківської митниці Волошиним А.В. був складений протокол про порушення митних правил № 843/80000/08 за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ст.351 Митного кодексу України, відносно громадянина Російської Федерації Лакштанова Артема Вадимовича, з вилученням транспортного засобу, який названа особа переміщувала через митний кордон України.

Старшим інспектором Волошиним А.В. зроблено висновок про наявність ознак порушення митних правил в діях Лакштанова А.В. у зв‘язку з відсутністю міграційної картки у даної особи та відсутності інформації в ЄАІС ДМСУ про переміщення транспортного засобу через митний кордон України.

Постановою Київського районного суду м. Харкова від 20.01.09 провадження у справі відносно Лакштанова А.В. за ст.351 Митного кодексу України закрито за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

При цьому суд у постанові від 20.01.09 зазначив, що Лакштанов А.В. мешкає в с.Бесонівка Бєлгородського району Бєлгородської області Російської Федерації, тобто є жителем прикордонного району. 24.12.08 він близько 11.00 годин виїхав з с. Бесонівка, проїхав державний кордон в пункті «Журавлівка», де зробили відповідну відмітку, що підтверджується Харківським прикордонним загоном Східного регіонального управління державної прикордонної служби України.

У зв‘язку з цим суд застосував положення міжурядової Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації, про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних районів України та Російської Федерації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.06 № 1031. Відповідно до ч.4 ст.5 даної Угоди при перетинанні кордону жителями прикордонних районів на умовах цієї Угоди міграційні картки не заповнюються. Згідно ч.2 ст.4 Угоди жителі прикордонних районів можуть переміщувати через кордон легкові транспортні засоби, що їм належать, без реєстрації їх на території прикордонних районів упродовж строку, визначеного законодавством держави Сторони перебування.

Таким чином, старшим інспектором сектору спеціальних операцій та фізичного захисту відділу митної варти служби митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства Харківської митниці Волошиним А.В. протокол про порушення митних правил № 843/80000/08 від 24.12.08 був складений за відсутності ознак порушення митних правил, передбаченого ст.351 Митного кодексу України, в порушення вимог Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації, про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних районів України та Російської Федерації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.06 № 1031.

В особистих поясненнях Волошин А.В. не наводить поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 2 ст.23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Волошину Андрію Вікторовичу, старшому інспектору сектору спеціальних операцій та фізичного захисту відділу митної варти Служби митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства Харківської митниці, оголосити догану.

Підстави: Доповідна записка Департаменту організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил від 19.06.09 № 20/03278, пояснення Волошина А.В.

Начальнику Харківської митниці Вечеру В.Г. ознайомити Волошина А.В. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Василенко О.Л.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби І.О.Піковський

 

Вверх