Накази Державної митної служби України другий квартал 2008

 Orders of the State Customs Service of Ukraine second quarter of 2008

03.04.08 № 400-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

 

 

Н А К А З

Київ

03.04.08 № 400-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Чопською митницею проведено службове розслідування з метою перевірки дотримання особовим складом відділу митного оформлення № 7 митного поста „Тиса” вимог чинного законодавства та технологічних схем митного контролю та митного оформлення, можливої причетності до фактів виїзду двох транспортних засобів з товарами із зони митного контролю митного поста „Тиса” без відповідного митного оформлення.

За результатами службового розслідування встановлено, що в ніч з 01.02.08 на 02.02.08 біля митного поста „Тиса” під час проведення спільних заходів відділом внутрішньої безпеки Чопської митниці та представниками УСБУ у Закарпатській області затримано два транспортних засоби з товарами „побутові електричні інструменти” та „продукти харчування”, які переміщувались через ділянку „прибуття” пасажирського напрямку митного поста „Тиса” без відповідних документів, які могли свідчити про їх митне оформлення, та залишили зону митного контролю без відповідного дозволу митного органу.

За висновками комісії зі службового розслідування дане порушення стало можливим внаслідок неналежної організації роботи відділу митного оформлення № 7 начальником цього відділу Кречком Й.В. та Яциною Е.Ю., головним інспектором цього відділу, який був призначений старшим по цій ділянці, що призвело до порушення вимог нормативних документів, які регламентують порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, своїх службових обов’язків, передбачених посадовими інструкціями, і виявилось у самовільному виїзді транспортних засобів із зони митного контролю без відповідного дозволу митного органу.

У зв’язку з надходженням до Держмитслужби України скарги Кречка Й.В. щодо не обґрунтованості та упередженості висновків комісії зі службового розслідування, було проведено перевірку результатів вищезазначеного службового розслідування (наказ Держмитслужби України від 06.03.08 № 207), за результатами якої встановлено, що у матеріалах службового розслідування відсутні будь-які документальні підтвердження переміщення вищезазначених транспортних засобів через ділянку „прибуття” пасажирського напрямку митного поста „Тиса”.

Водночас, в акті службового розслідування зазначено, що самовільний виїзд транспортних засобів за межі митного поста став можливим через неналежну організацію роботи працівників відділу митного оформлення № 7, які, згідно з нарядом, знаходилися в цей час на ділянці „прибуття”.

В особистих поясненнях Кречко Й.В. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наводить, оскільки зазначає, що всі транспортні засоби оформлялись його підлеглими згідно чинного законодавства.

Встановлено, що причинами та умовами, які сприяли вчиненню таких порушень, є невжиття начальником митного поста „Тиса” Сідуном Б.В. заходів по вдосконаленню технологічної схеми митного контролю та митного оформлення речей, товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами на митному посту „Тиса” у частині невизначеності порядку дотримання режиму зони митного контролю та проведення запобіжних заходів щодо безконтрольного виїзду за її межі.

В особистих поясненнях Сідун Б.В. зазначає про намагання вжити відповідних заходів, але, як свідчать матеріали службового розслідування та перевірки, таких заходів не було вжито.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п.5 ст. 23, Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, передбачених посадовими інструкціями, попередити про неповну службову відповідність:

- Сідуна Богдана Васильовича, начальника митного поста „Тиса” Чопської митниці;

- Кречка Йосипа Васильовича, начальника відділу митного оформлення № 7 митного поста „Тиса” Чопської митниці (після закінчення тимчасової непрацездатності);

Підстави: акт службового розслідування від 15.02.08, доручення Голови Служби від 25.03.08 № 6507/23вн, пояснення Сідуна Б.В., Кречка Й.В.

Начальнику Чопської митниці Штроблі Й.Й.:

1.Ознайомити вищезазначених працівників з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи;

2.Вжити необхідних заходів щодо недопущення порушення режиму зон митного контролю під час здійснення митного контролю та митного оформлення.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Онопенка П.В.

Голова Служби В.І.Хорошковський

22.05.08 № 859-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

22.05.08 № 859-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

За результатами службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Держмитслужби України від 01.04.08 № 302, встановлено ряд порушень вимог нормативно-правових актів з питань митної справи посадовими особами Київської регіональної митниці під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (акт службового розслідування від 14.05.08 № 9/2008).

Зокрема, митне оформлення товарів було здійснено до одержання результатів дослідження ЦМУЛДЕР, та митний огляд товарів комісією проведений в обсязі, що не відповідав меті проведення митного огляду.

Допущені порушення стали можливими внаслідок неналежного виконання старшим інспектором відділу митного оформлення № 5 Гаскевичем В.В., заступником начальника відділу митного оформлення № 5 Савчуком В.М., головним інспектором відділу контролю митної вартості Петраковою О.Г., головним інспектором оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та митної варти Клочко П.О., інспектором відділу номенклатури та класифікації товарів Київської регіональної митниці Барною М.І. своїх службових обов’язків, передбачених посадовими інструкціями.

В особистих поясненнях вищезазначені посадові особи поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наводять.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п.2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Гаскевичу Віталію Валентиновичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 5 Київської регіональної митниці, оголосити догану.

Вказати на необхідність дотримання вимог чинного законодавства при виконанні посадових обов’язків:

- Савчуку Віктору Миколайовичу, заступнику начальника відділу митного оформлення № 5 Київської регіональної митниці;

- Петраковій Оксані Григорівні, головному інспектору відділу контролю митної вартості Київської регіональної митниці;

- Клочку Павлу Михайловичу, головному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та митної варти Київської регіональної митниці;

- Барні Мар’яні Ігорівні, інспектору відділу номенклатури та класифікації товарів Київської регіональної митниці.

Підстави: акт службового розслідування від 14.05.08 № 9/2008, доручення Голови Служби від 14.05.08 № 10458, пояснення Гаскевича В.В., Савчука В.М., Петракової О.Г., Клочка П.М. Барни М.І.

Начальнику Київської регіональної митниці Макаренку А.В. ознайомити вищезазначених осіб з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Гутника А.Є.

Голова Служби В.І.Хорошковський

29.05.08 № 930-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

29.05.08 № 930-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Маріупольською митницею до Держмитслужби України внесено подання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста „Маріуполь-порт” Маматюка Ю.В.

У поданні зазначено, що за результатами службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Маріупольської митниці від 17.03.08 № 125 (зі змінами), встановлено факти порушень службової дисципліни посадовими особами відділу митного оформлення № 2 митного поста „Маріуполь-порт”, що виявилось у здійсненні ними митного контролю та митного оформлення товарів у вихідні дні без відповідних на те законних підстав.

Зазначені порушення стали наслідком неналежного виконання посадових обов’язків начальником митного поста „Маріуполь-порт” Маматюком Ю.В., передбачених пп. 2.4, 2.11 Посадової інструкції начальника митного поста „Маріуполь-порт” Маріупольської митниці, що виявилось у невжитті відповідних заходів із забезпечення належної організації роботи підпорядкованого підрозділу, та призвели до порушень вимог ст. 69, 71, 72, 107 КЗпП України, нормативно-правових актів, які регулюють здійснення митного контролю й митного оформлення, та спричинили нанесення збитків державі.

Крім того, начальником митного поста „Маріуполь-порт” Маматюком Ю.В. було формально виконано вимоги наказу митниці від 14.12.07 № 494, яким керівників структурних підрозділів зобов’язано забезпечити дотримання фактичної тривалості роботи у грудні 2007 року, без внесення змін до графіку роботи підрозділу, що призвело до фактичного не відпрацювання співробітниками зміни № 4 норми робочого часу за ІІ півріччя 2007 року.

В особистих поясненнях Маматюк Ю.В. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наводить.

На підставі вищезначеного, керуючись статтями 21, 22 та пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Маматюку Юрію Валерійовичу, начальнику митного поста „Маріуполь-порт” Маріупольської митниці, оголосити догану.

Підстави: подання Маріупольської митниці від 20.05.08 № 11-09/12/3026, пояснення Маматюка Ю.В.

Начальнику Маріупольської митниці Чернікову Д.В. ознайомити Маматюка Ю.В. з наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Гутника А.Є.

Голова Служби В.І.Хорошковський

29.05.08 № 931-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

29.05.08 № 931-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 01.04.08 № 300 було проведено службове розслідування з метою з’ясування причин та обставин невиконання або неналежного виконання посадовими особами Західної регіональної митниці своїх посадових обов’язків при здійсненні митного контролю та митного оформлення світлотехнічної продукції, ввезеної на митну територію України громадянами за вантажними митними деклараціями протягом 2007-2008 років, а також визначення ступеня правомірності їх дій та ступеня відповідальності.

За результатами службового розслідування (акт службового розслідування від 17.05.08 № 12/2008) встановлено, що митний контроль та митне оформлення світлотехнічної продукції, що ввозилася на митну територію України протягом 2007-2008 років через пункт пропуску „Шегині” митного поста „Мостиська” Західної регіональної митниці здійснювалися посадовими особами підрозділів митного оформлення митного поста „Мостиська” з численними порушеннями вимог ст.ст. 260, 264, 273 Митного кодексу України, вимог пункту 2, підпункту 7 пункту 3, та підпункту 6.7 пункту 6 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.05 № 314, Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами і оформлення митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 22.11.01 № 763, а також порушенням вимог статті 3 „Протоколу між Державною митною службою України та Міністром Фінансів Республіки Польща про засвідчення документів при перевезенні товарів автомобільним транспортом у пунктах пропуску для автомобільного сполучення” від 14.04.04.

Зазначені порушення стали наслідком неналежного виконання посадовими особами митного поста „Мостиська” Західної регіональної митниці Васильченко О.К., Голдаком Р.В., Шот Т.Є., Мироненком А.В., Коваликом А.М., Мицаком І.В., Світою Г.Ю. службових обов’язків, передбачених посадовими інструкціями.

В особистих поясненнях вищезазначені посадові особи поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наводять.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 21, 22, 23, Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV, враховуючи перебування Ковалика А.М., старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста „Мостиська” Львівської митниці, у стані тимчасової непрацездатності з 19.05.08,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до численних порушень вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань митної справи, порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів:

1.Попередити про неповну службову відповідність:

- Васильченко Ориславу Кирилівну, головного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста „Мостиська” Львівської митниці;

- Голдака Романа Володимировича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста „Мостиська” Львівської митниці;

- Шот Тетяну Євгенівну, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста „Мостиська” Львівської митниці;

1.2 Оголосити догану:

- Мицаку Івану Володимировичу, інспектору відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства Львівської митниці;

- Мироненку Андрію Володимировичу, старшому інспектору відділу митного оформлення № 4 митного поста „Мостиська” Львівської митниці;

- Світі Галині Юліанівні, головному інспектору сектору контролю митної вартості та номенклатури (Мостиська) відділу контролю митної вартості та номенклатури Львівської митниці.

Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності старшого інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста „Мостиська” Львівської митниці Ковалика А.М. вирішити після закінчення тимчасової непрацездатності та ознайомлення з актом службового розслідування від 17.05.08 № 12/2008.

Підстави: акт службового розслідування від 17.05.08 № 12/2008, пояснення Васильченко О.К., Голдака Р.В., Шот Т.Є., Мироненка А.В., Мицака І.В., Світи Г.Ю.

Керівнику Львівської митниці ознайомити вищезазначених працівників митниці з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби В.І.Хорошковський

17.06.08 № 1031-к По особовому складу митних органів

Н А К А З

Київ

17.06.08 № 1031-к

По особовому складу митних органів

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 18.03.08 № 232 було проведено службове розслідування з метою з’ясування причин та обставин неналежного виконання своїх службових обов’язків посадовими особами Західної регіональної та Ягодинської митниць, а також визначення ступеня їх відповідальності за порушення, виявлені в результаті перевірки, проведеної згідно з наказом Держмитслужби України від 12.02.08 № 111, та зафіксовані за допомогою системи телеспостереження і висвітлені на розширеному засіданні колегії Державної митної служби України 14.03.08 у місті Львові.

За результатами службового розслідування (акт службового розслідування від 17.05.08 № 11/2008) встановлено, що в період з 01 по 03 лютого 2008 року через пункт пропуску „Ягодин” митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці на митну територію України без належного митного контролю та митного оформлення було пропущено 26 вантажних транспортних засобів.

Зокрема, під час митного контролю та митного оформлення 02.02.08 автомобіля з номерним знаком ВС9276ВЕ з причепом ВС9288ХХ та автомобіля з номерним знаком ВС6397АЕ головний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці Глущук Б.В. (на даний час працює головним інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці) вніс в Акти митного огляду транспортних засобів №№ 251, 252 неправдиві дані щодо відсутності товару. Це призвело до незаконного звільнення товарів від митного контролю та митного оформлення, тобто до порушень вимог ст. 96 Митного кодексу України. Так, за орієнтовними розрахунками сум ввізного мита та податку на додану вартість, які підлягали б сплаті відповідно до законодавства України при здійсненні митного оформлення імпортованих товарів, що переміщувалися автомобілем з номерним знаком ВС9276ВЕ з причепом ВС9288ХХ, сплаті до бюджету підлягало 97 592,35 гривень.

Митний контроль та митне оформлення автомобіля з номерним знаком ВС9207ВЕ з причепом ВС9285ХХ та автомобіля з номерним знаком ВС6391АЕ з причепом ВС8303ХХ 02.02.08 здійснював старший інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці Щелкунов О.Г. (на даний час займає посаду старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці), який вніс в Акти митного огляду даних транспортних засобів №№ 253, 254 неправдиві дані щодо відсутності товару. Це призвело до незаконного звільнення товарів від митного контролю та митного оформлення, тобто до порушень вимог ст. 96 Митного кодексу України. Орієнтовна сума несплачених податків складає 319 484,29 грн. (щодо товару, який переміщувався автомобілем з номерним знаком ВС9207ВЕ з причепом ВС9285ХХ).

Перебуваючи на посаді головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці Рахлінська Т.В. 01.02.08 здійснювала митний контроль та митне оформлення автомобіля з номерним знаком ВІ9370АС з причепом ВІ5244ХХ. Акт митного огляду зазначеного транспортного засобу в матеріалах Ягодинської митниці відсутній. Згідно з листом начальника митного поста „Ягодин” від 18.04.08 № 12/35/2226 автомобіль слідував без вантажу. Однак, це суперечить матеріалам митного оформлення, які надано митною службою Республіки Польща. Крім того, 03.02.08 Рахлінська Т.В. здійснювала митний контроль автомобіля з номерним знаком АС4508АС з причепом АС2135ХХ та внесла до Акту митного огляду транспортного засобу № 256 неправдиві дані щодо відсутності товару.

Це призвело до ввезення в Україну товарів, щодо яких не було здійснено митне оформлення, тобто до порушень вимог ст. 96 Митного кодексу України. Орієнтовна сума несплачених податків складає 171 181,68 гривень (щодо товару, який переміщувався автомобілем з номерним знаком АС4508АС з причепом АС2135ХХ).

З березня 2008 року Рахлінська Т.В. перебуває на посаді головного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці.

Митний контроль та митне оформлення автомобіля з номерним знаком АС4139АІ з причепом АС3580ХХ 01.02.08 здійснював головний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці Данилюк В.П. (на даний час працює головним інспектором сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 Ягодинської митниці). Акт митного огляду зазначеного транспортного засобу в матеріалах Ягодинської митниці відсутній. Згідно з листом начальника митного поста „Ягодин” від 18.04.08 № 12/35/2226 автомобіль слідував без вантажу. Однак, це суперечить матеріалам митного оформлення, які надано митною службою Республіки Польща.

Таким чином, в діях посадових осіб митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці, які брали безпосередню участь у здійсненні митного контролю і митного оформлення вищевказаних транспортних засобів (Данилюка В.П., Глущука Б.В., Щелкунова О.Г., Рахлінської Т.В.) вбачаються окремі ознаки зловживання службовим становищем та службового підроблення, тобто злочинів, передбачених статтями 364 і 366 Кримінального кодексу України.

Зазначені порушення вимог Митного кодексу України щодо порядку здійснення митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України стали наслідком неналежного виконання вказаними посадовими особами митного поста „Ягодин” службових обов’язків, передбачених посадовими інструкціями.

Стосовно 19 вантажних транспортних засобів в Ягодинській митниці взагалі відсутні відомості щодо здійснення митного оформлення, хоча за обліками автоматизованих інформаційних систем „ГАРТ” Держприкордонслужби України та ДП „СМАП України” вони у вказаний період перетинали державний кордон у напрямку в’їзду в Україну в пункті пропуску „Ягодин”, а відповідно до матеріалів митного оформлення митної служби Республіки Польща зазначені автомобілі були завантажені товаром.

Орієнтовна сума ввізного мита та податку на додану вартість, які підлягали б сплаті відповідно до законодавства України при здійсненні митного оформлення імпортованих товарів складає 134 248,7 грн. (щодо товару, який переміщувався автомобілем з номерним знаком ВС7527ВС).

Штатними системами телеспостереження протягом лютого-березня 2008 року в пунктах пропуску „Ягодин” та „Устилуг” митного поста „Ягодин” зафіксовані численні випадки пропуску на митну територію України вантажних автомобілів без проведення належного митного контролю, тобто посадовими особами Ягодинської митниці були допущені порушення статей 40 і 96 Митного кодексу України, пунктів 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 Тимчасової технологічної схеми здійснення митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів фізичних осіб і товарів, що переміщуються ними, у пункті пропуску „Ягодин” через державний кордон, затвердженої наказом Ягодинської митниці від 01.11.06 № 465 (зареєстрована у Волинському обласному управлінні юстиції 20.11.06 за № 58/893), пунктів 2.1, 2.2, 2.4 Технології митного контролю і митного оформлення товарів та транспортних засобів у міжнародному автомобільному пункті пропуску „Устилуг” Ягодинської митниці, затвердженої наказом Ягодинської митниці від 26.04.07 № 181 (зареєстрована у Головному управлінні юстиції у Волинський області 15.05.07 за № 27/922).

Зазначені порушення були здійснені посадовими особами оперативної зміни № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Ягодин”: головним інспектором Матвіюком Ю.П. (старший зміни) (з березня 2008 року – головний інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста „Володимир-Волинський” Ягодинської митниці), головним інспектором Данилюком В.П., старшим інспектором Волчковим І.П. (з березня 2008 року – старший інспектор відділу митного оформлення № 4 Ягодинської митниці), старшим інспектором Прицем Ю.М. (з березня 2008 року – старший інспектор відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці), інспектором Дибалюком Б.О.; посадовими особами оперативної зміни № 3 відділу митного оформлення № 1: головним інспектором Степаняном Г.Г. (старший зміни) (з березня 2008 року – головний інспектор відділу митного оформлення № 4 Ягодинської митниці), головним інспектором Глущуком Б.В., старшим інспектором Гасіч В.І. (з березня 2008 року – старший інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста „Ягодин”), старшим інспектором Дарчичем С.С. (на даний час – старший інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста „Ягодин”); посадовими особами оперативної зміни № 2 відділу митного оформлення № 3: головним інспектором Трикошем О.О. (старший зміни) (з березня 2008 року – головний інспектор відділу митного оформлення № 6 митного поста „Ягодин”), старшим інспектором Лис Г.П. (з березня 2008 року – старший інспектор відділу митного оформлення № 6 митного поста „Ягодин”); посадовими особами оперативної зміни № 3 відділу митного оформлення № 3: головним інспектором Тлучкевичем Ю.О. (на даний час – головний інспектор сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 Ягодинської митниці), головним інспектором Гончарук К.М. (з березня 2008 року – головний інспектор відділу митного оформлення № 6 митного поста „Ягодин”), інспектором Стареньком Б.В. (з березня 2008 року – інспектор відділу митного оформлення № 6 митного поста „Ягодин”); посадовими особами оперативної зміни № 1 відділу митного оформлення № 6: головним інспектором Середою Р.Є (старший зміни) (на даний час – головний інспектор сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 2 Ягодинської митниці), головним інспектором Шпигою Л.І. (на даний час головний інспектор сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 Ягодинської митниці), старшим інспектором Біднюк Н.В. (з квітня 2008 року – старший інспектор сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Володимир-Волинський” Ягодинської митниці).

Посадові особи Служби боротьби з контрабандою та митної варти Ягодинської митниці – головний інспектор сектору оперативного реагування оперативного відділу Сушик М.С., головний інспектор сектору оперативного реагування оперативного відділу Панчук С.Є., старший інспектор відділу митної варти Склянчук В.М., інспектор сектору боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї оперативного відділу Чак В.В., головний інспектор відділу митної варти Оберук О.Д., які працювали в пунктах пропуску разом із зазначеними оперативними змінами, халатно віднеслись до виконання своїх посадових обов’язків, що сприяло порушенням з боку особового складу оперативних змін.

Пропуск транспортних засобів на митну територію України без проведення митного контролю та митного оформлення, складання неправдивих актів митного огляду, численні порушення технологій митного контролю та митного оформлення з боку посадових осіб Ягодинської митниці стали можливими в результаті кадрових прорахунків та неналежної організації роботи підрозділів Ягодинської митниці з боку керівного складу митниці.

Відповідно до пунктів 1.1, 1.8 Розподілу обов’язків між начальником Ягодинської митниці та його заступниками, затвердженого Головою Держмитслужби України 01.08.07 та введеного в дію наказом Ягодинської митниці від 10.08.07 № 335 (далі – Розподіл), начальник Ягодинської митниці Кучман В.М. забезпечує контроль за додержанням митницею, а також юридичними особами та громадянами вимог законодавства України з питань митної справи, відповідає за організацію й реалізацію заходів з виявлення, попередження й припинення контрабанди та порушень митного законодавства, добір і розстановку кадрів, вжиття заходів щодо боротьби з корупцією і загальний стан профілактики правопорушень. Згідно з пунктом 1.9 Розподілу начальник митниці несе персональну відповідальність за неналежне виконання завдань, покладених на митницю, і своїх обов’язків.

Перший заступник начальника Ягодинської митниці Троценко В.В. відповідно до пунктів 2.6, 2.10 Розподілу спрямовує, координує та контролює роботу митного поста „Ягодин” та несе персональну відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків.

Заступник начальника митниці з правоохоронної роботи – начальник служби боротьби з контрабандою та митної варти Фау Є.А. згідно з Розподілом забезпечує розробку та проведення заходів із запобігання контрабанді та порушенням митних правил у зоні діяльності митниці (п. 6.1), відповідає за розроблення та здійснення заходів з реалізації митної справи у напрямі протидії митним правопорушенням (п. 6.10) забезпечує дотримання особовим складом Служби боротьби з контрабандою та митної варти й інших підрозділів митниці вимог законодавства та нормативних актів Держмитслужби України, що визначають порядок організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (п.2.1 Посадової інструкції заступника начальника митниці з правоохоронної роботи – начальника служби боротьби з контрабандою та митної варти), несе відповідальність за неналежну організацію діяльності служби, недотримання законності в службовій діяльності посадовими особами служби (п.4.2 Посадової інструкції).

Організація роботи митного поста „Ягодин” протягом лютого-березня 2008 року не відповідала вимогам митного законодавства України і не контролювалася на достатньому рівні керівництвом митного поста. Вищезазначене є порушенням п.2.2, 2.15 Посадової інструкції начальника митного поста „Ягодин” Середи В.Г., п.2.2 Посадової інструкції заступника начальника митного поста – начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста „Ягодин” Багатирчука М.А. (з березня 2008 року – заступник начальника митного поста „Ягодин”), п.2.2 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста „Ягодин” Гарбара С.О. (з березня 2008 року – начальник відділу митного оформлення № 6 митного поста „Ягодин”) і п.2.2 Посадової інструкції заступника начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста „Ягодин” Саганюка В.В. (з березня 2008 року – заступник начальника відділу митного оформлення № 6 митного поста „Ягодин”).

В період з 01 по 03 лютого 2008 року через пункт пропуску „Рава-Руська” митного поста „Рава-Руська” Західної регіональної митниці на митну територію України без належного митного контролю та митного оформлення було пропущено 44 вантажних транспортних засобів, що підтверджується обліками автоматизованих інформаційних систем „ГАРТ” Держприкордонслужби України.

Відповідно до наявних матеріалів митного оформлення митної служби Республіки Польща 4 автомобілі із зазначених транспортних засобів були завантажені товаром.

Орієнтовна сума ввізного мита та податку на додану вартість, які підлягали б сплаті відповідно до законодавства України при здійсненні митного оформлення імпортованих товарів складає 229 776,29 грн. (щодо товару, який переміщувався автомобілем з номерним знаком WM52908 з причепом WX309АС).

Пропуск зазначених транспортних засобів на митну територію України без проведення митного контролю та митного оформлення став можливим в результаті неналежної організації роботи митного поста „Рава-Руська”. Вищевказане свідчить про неналежне виконання службових обов’язків начальником митного поста „Рава-Руська” Гринчишиним С.Д., який згідно з Посадовою інструкцією начальника митного поста здійснює контроль за дотриманням посадовими особами митного поста технологічних схем митного контролю та митного оформлення, вимог Положення про зону митного контролю (п.2.4), забезпечує організацію заходів щодо запобігання контрабанді й порушенням митних правил (п.2.3).

В період з 01 по 03 лютого 2008 року через пункт пропуску „Шегині” митного поста „Мостиська” Західної регіональної митниці на митну територію України без належного митного контролю та митного оформлення було пропущено 22 вантажних транспортних засобів. Це підтверджується матеріалами митного оформлення наданими митними органами Республіки Польща, обліками автоматизованих інформаційних систем „ГАРТ” Держприкордонслужби України та ДП „СМАП України”, матеріалами митного поста „Мостиська”.

Комісією з проведення службового розслідування виявлені факти, які вказують на ознаки існування на митному посту „Мостиська” (пункт пропуску „Шегині”) схеми розмитнення товарів з використанням подвійних пакетів документів, заниженням ваги товарів, не зазначенням в документах митного оформлення товарів, які мають найбільшу митну вартість.

При митному оформленні товарів, які переміщувалися транспортними засобами з номерними знаками LU0157G, LTM80HE, LTM72LA/LTM2P57 головним інспектором сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення (Шегині) митного поста „Мостиська” Коваликом А.М. (з квітня 2008 року – старший інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста „Мостиська” Львівської митниці) в акти митного огляду товарів від 03.02.08 №№ 209090326/8/00721, 209090326/8/00720, 209090326/8/00707 внесені неправдиві дані щодо ваги та номенклатури товарів. Це призвело до ввезення в Україну товарів, щодо яких не було здійснено митне оформлення, тобто до порушень вимог ст. 96 Митного кодексу України.

В діях Ковалика А.М. вбачаються окремі ознаки зловживання службовим становищем та службового підроблення, тобто злочинів, передбачених статтями 364 та 366 Кримінального кодексу України.

Зазначені порушення вимог Митного кодексу України щодо порядку здійснення митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України стали наслідком неналежного виконання Коваликом А.М. службових обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.

Пропуск 22 транспортних засобів на митну територію України без проведення митного контролю та митного оформлення, розмитнення товарів з використанням подвійних пакетів документів, заниженням ваги товарів, не зазначення в документах митного оформлення товарів, які мають найбільшу митну вартість стало можливим в результаті неналежної організації роботи митного поста „Мостиська”. Вищевказане свідчить про неналежне виконання службових обов’язків начальником митного поста „Мостиська” Західної регіональної митниці Лециком О.П. (з травня 2008 року – т.в.о. начальника відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці), який згідно з Посадовою інструкцією начальника митного поста здійснює контроль за дотриманням посадовими особами митного поста технологічних схем митного контролю та митного оформлення, вимог Положення про зону митного контролю (п.2.4), забезпечує організацію заходів щодо запобігання контрабанді й порушенням митних правил (п.2.3).

В період з 01 по 04 лютого 2008 року через пункт пропуску „Краковець” митного поста „Краковець” Західної регіональної митниці на митну територію України без належного митного контролю та митного оформлення було пропущено 6 вантажних транспортних засобів з товарами. Це підтверджується матеріалами митного оформлення митних органів Республіки Польща, обліками автоматизованих інформаційних систем „ГАРТ” Держприкордонслужби України та ДП „СМАП України”, матеріалами митного поста „Краковець”.

Комісією з проведення службового розслідування виявлені факти, які вказують на ознаки існування на митному посту „Краковець” схеми розмитнення товарів не своїм найменуванням, заниженням загальної ваги товарів, використанням подвійних пакетів документів.

При складанні акту митного огляду від 02.02.08 № 209080214/8/00315 щодо товарів, які переміщувалися автомобілем з номерним знаком RPR13EF з причепом RPR896 та акту митного огляду товарів від 03.02.08 № 209080214/8/00353, що переміщувалися автомобілем з номерним знаком ВС6761ВА з причепом ВС7630ХХ інспектором сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення митного поста „Краковець” Леськівим В.І. (з квітня 2008 року – в.о. старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста „Краковець” Львівської митниці) внесені неправдиві дані щодо кількості, ваги та номенклатури товарів. Це призвело до ввезення в Україну товарів, щодо яких не було здійснено митне оформлення, тобто до порушень вимог ст. 96 Митного кодексу України.

При складанні актів митного огляду товарів від 02.02.08 №№ 209080214/8/00313, 209080214/8/00314, від 04.02.08 № 209080214/8/00362, які переміщувалися автомобілями з номерними знаками KR604FF з причепом KR7910P, RPR19GH з причепом RPR14PC, CE4995AH з причепом CE0395XX, старшим інспектором сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення митного поста „Краковець” Задорожним Я.Л. (з квітня 2008 року – старший інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста „Краковець” Львівської митниці) внесені неправдиві дані щодо кількості, ваги та номенклатури товарів. Це призвело до ввезення в Україну товарів, щодо яких не було здійснено митне оформлення, тобто до порушень вимог ст. 96 Митного кодексу України.

В діях старшого інспектора Задорожного Я.Л. та інспектора Леськіва В.І. вбачаються окремі ознаки зловживання службовим становищем та службового підроблення, тобто злочинів, передбачених статтями 364 та 366 Кримінального кодексу України.

Стосовно вантажного автомобіля з номерним знаком ST34394 з причепом KR1614P в Західній регіональній митниці взагалі відсутні відомості щодо здійснення митного оформлення, хоча за обліками автоматизованих інформаційних систем „ГАРТ” Держприкордонслужби України він 02.02.08 перетинав державний кордон у напрямку в’їзду в Україну в пункті пропуску „Краковець”, а відповідно до матеріалів митного оформлення митної служби Республіки Польща зазначений автомобіль був завантажений товаром.

Пропуск зазначених транспортних засобів на митну територію України без проведення відповідного митного контролю та митного оформлення, розмитнення товарів не своїм найменуванням, заниженням загальної ваги товарів, використанням подвійних пакетів документів стало можливим в результаті неналежної організації роботи митного поста „Краковець” Західної регіональної митниці. Вищевказане свідчить про неналежне виконання службових обов’язків начальником митного поста „Краковець” Західної регіональної митниці Ганцем Р.Є., який згідно з Посадовою інструкцією начальника митного поста здійснює контроль за дотриманням посадовими особами митного поста технологічних схем митного контролю та митного оформлення, вимог Положення про зону митного контролю (п.2.4), забезпечує організацію заходів щодо запобігання контрабанді й порушенням митних правил (п.2.3).

Згідно зі статтею 17 Закону України „Про державну службу”, статтями 408 і 413 Митного кодексу України Кучман В.М., Троценко В.В., Фау Є.А., Середа В.Г., Гринчишин С.Д., Лецик О.П., Ганець Р.Є., Матвіюк Ю.П., Волчков І.П., Приц Ю.М., Глущук Б.В., Щелкунов О.Г., Данилюк В.П., Ковалик А.М., Задорожний Я.Л. як державні службовці приймали Присягу державного службовця, а як посадові особи митного органу – урочисте зобов’язання.

Факт порушення вищевказаними посадовими особами Присяги державного службовця та урочистого зобов’язання, що виявилось у несумлінному виконанні службових обов’язків та порушенні вимог чинного законодавства з питань митної справи, підтверджується Актом службового розслідування від 17.05.08 № 11/2008.

В особистих поясненнях посадові особи Західної регіональної та Ягодинської митниць поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків не наводять.

Начальник Ягодинської митниці Кучман В.М. від надання особистих пояснень відмовився, про що 17.06.08 складено відповідний акт.

Троценко В.В., Фау Є.А., Гринчишин С.Д. та Ганець Р.Є. звільнені зі служби в митних органах.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами п. 6 ст. 30 Закону України від 16.12.93 № 3723-ХІІ „Про державну службу” та статтями 21, 22, 23, 34, 37 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV, враховуючи перебування з 19.05.08 Матвіюка Ю.П., головного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста „Володимир-Волинський” Ягодинської митниці, з 21.05.08 Прица Ю.М., старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці, з 20.05.08 Данилюка В.П., головного інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 Ягодинської митниці, з 19.05.08 Ковалика А.М., старшого інспектора відділу митного оформлення № 1митного поста „Мостиська” Львівської митниці, у стані тимчасової непрацездатності,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державного службовця, що виявилось у несумлінному ставленні до службових обов’язків, припинити перебування на державній службі в митних органах, звільнивши із займаних посад згідно з п. 6 ст. 30 Закону України „Про державну службу”:

Кучмана Віталія Миколайовича, начальника Ягодинської митниці;

Середу Володимира Григоровича, начальника митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці, визначивши датою звільнення перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

Лецика Олега Петровича, виконуючого обов’язки начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста „Мостиська” Львівської митниці.

За порушення Присяги державного службовця, що виявилось у несумлінному ставленні до службових обов’язків та порушенні вимог законодавства з питань митної справи, припинити перебування на державній службі в митних органах, звільнивши із займаних посад згідно з п. 6 ст. 30 Закону України „Про державну службу”:

Волчкова Ігоря Валерійовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 4 Ягодинської митниці, визначивши датою звільнення перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

Глущука Богдана Васильовича, головного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці, визначивши датою звільнення перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

Щелкунова Олега Геннадійовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці, визначивши датою звільнення перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

Задорожного Ярослава Львовича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста „Краковець” Львівської митниці, визначивши датою звільнення перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

За неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до численних порушень вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань митної справи, порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів:

.1Згідно з вимогами ст.21, п.5 ст.23 Дисциплінарного статуту митної служби України попередити про неповну службову відповідність:

Гарбара Сергія Олексійовича, начальника відділу митного оформлення № 6 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

Леськіва Василя Івановича, виконуючого обов’язки старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста „Краковець” Львівської митниці;

Рахлінську Тетяну Володимирівну, головного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці;

Багатирчука Михайла Анатолійовича, заступника начальника митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці;

Саганюка Володимира Володимировича, заступника начальника відділу митного оформлення № 6 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці;

Трикоша Олександра Олександровича, головного інспектора відділу митного оформлення № 6 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

Середу Романа Євгеновича, головного інспектора сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 2 Ягодинської митниці;

Степаняна Геннадія Григоровича, головного інспектора відділу митного оформлення № 4 Ягодинської митниці;

Гасіч Валентину Іванівну, старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці;

Дарчича Сергія Степановича, старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці;

Тлучкевича Юрія Олексійовича, головного інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 2 Ягодинської митниці;

Гончарук Катерину Миколаївну, головного інспектора відділу митного оформлення № 6 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці;

Старенько Богдана Володимировича, інспектора відділу митного оформлення № 6 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці;

Шпигу Ларису Іванівну, головного інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 Ягодинської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення відпустки;

Біднюк Наталію Валентинівну, старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Володимир-Волинський” Ягодинської митниці;

Лис Галину Петрівну, старшого інспектора відділу митного оформлення № 6 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці, визначивши датою притягнення до дисциплінарної відповідальності перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

Дибалюка Богдана Олексійовича, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці.

.2Згідно з вимогами ст.21, п.2 ст.23 Дисциплінарного статуту митної служби України оголосити догану:

Сушику Миколі Савичу, головному інспектору сектору оперативного реагування оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та митної варти Ягодинської митниці;

Склянчуку Василю Михайловичу, старшому інспектору відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та митної варти Ягодинської митниці;

Чаку Володимиру Володимировичу, інспектору сектору боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та митної варти Ягодинської митниці;

Оберуку Олександру Дмитровичу, головному інспектору відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та митної варти Ягодинської митниці;

Панчуку Сергію Євгеновичу, головному інспектору сектору оперативного реагування оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та митної варти Ягодинської митниці.

Підстави: Акт службового розслідування від 17.05.08 № 11/2008, доручення Голови Служби від 26.05.08 № 11508/23вн, Розподіл обов’язків між начальником Ягодинської митниці та його заступниками, затверджений Головою Держмитслужби України 01.08.07, посадові інструкції, пояснення посадових осіб митних органів, акт про відмову від надання особистих пояснень Кучманом В.М. від 17.06.08.

Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності головного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста „Володимир-Волинський” Ягодинської митниці Матвіюка Ю.П., старшого інспектора відділу митного оформлення № 3 Ягодинської митниці Прица Ю.М., головного інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 2 Ягодинської митниці Данилюка В.П., старшого інспектора відділу митного оформлення № 1митного поста „Мостиська” Львівської митниці Ковалика А.М. вирішити після закінчення тимчасової непрацездатності та ознайомлення з Актом службового розслідування від 17.05.08 № 11/2008.

Керівникам Львівської та Ягодинської митниць ознайомити вищезазначених працівників з наказом під підпис, забезпечити ознайомлення з Актом службового розслідування від 17.05.08 № 11/2008 осіб, зазначених у пункті 4 наказу, та отримання особистих пояснень Ковалика А.М. Про виконання повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи (Карпенко В.П.) забезпечити доведення цього наказу до відома керівників митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби В.І.Хорошковський

 

 

 

Вверх