Накази Державної митної служби України перший квартал 2008

Orders of the State Customs Service of Ukraine the first quarter of 2008

08.02.08 № 116-к Про заохочення

Н А К А З

Київ

08.02.08 № 116-к

Про заохочення

5 лютого 2008 року в зону митного контролю митного поста „Ягодин” Ягодинської митниці прибув легковий автомобіль під керуванням громадянина України, яким було задекларовано наявної валюти на суму 1 000 доларів США.

Разом з тим, у ході митного контролю зазначеного транспортного засобу, що переміщувався з Республіки Польща в Україну, посадовими особами Ягодинської митниці Кінжибалою С.М. та Рахлінською Т.В. завдяки сумлінному виконанню своїх службових обов’язків та належному професійному досвіду виявлено приховані у внутрішній обшивці салону автомобіля 393 500 доларів США.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил та порушено кримінальну справу про контрабанду валюти на суму 1 987 175 гривень.

Ураховуючи проявлені ініціативу, старання та високий професіоналізм під час виконання своїх службових обов’язків,

Н А К А З У Ю:

Нагородити відзнакою Державної митної служби України – нагрудним знаком „За звитягу” 3 ступеня:

Кінжибала Сергія Миколайовича - головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста „Ягодин”;

Рахлінську Тетяну Володимирівну - головного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста „Ягодин”.

Виплатити працівникам, зазначеним у п. 1 цього наказу, одноразову грошову винагороду у розмірі 10 000 гривень кожному.

Начальнику Ягодинської митниці забезпечити виплату одноразової грошової винагороди за рахунок та у межах фонду оплати праці митниці.

Наказ довести до відома особового складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту кадрової роботи Карпенка В.П.

Підстави: наказ Державної митної служби України від 19.12.06 № 1135; подання Ягодинської митниці.

Голова Служби В.І.Хорошковський

19.02.08 № 159-к Про застосування дисциплінарних стягнень

Н А К А З

Київ

19.02.08 № 159-к

Про застосування дисциплінарних стягнень

Колегією Державної митної служби України при розгляді на своєму засіданні 08.02.08 результатів роботи митних органів у січні 2008 року констатовано, що не всі митні органи виконали завдання зі справляння податків і зборів.

Рішенням колегії, введеним в дію наказом Держмитслужби України від 14.02.08 № 121 визначено необхідність притягнення до дисциплінарної відповідальності начальників Центральної регіональної, Магістральної та Харківської митниць.

Департаментом митних платежів проведено аналіз результатів роботи зазначених митниць у січні 2008 року з наповнення державного бюджету та встановлено, що начальниками цих митниць не вжито вичерпних заходів для забезпечення повноти оподаткування товарів які імпортувались в Україну.

Так, у Магістральній митниці коефіцієнт випередження динаміки надходжень ввізного мита над динамікою оподаткованого ним імпорту був значно нижчим від середнього у митній системі по більшості груп товарів. Виявлені факти митного оформлення товарів з податковим навантаженням на одиницю ваги у кілька разів нижчим від середнього по митній системі.

Виявлено, що у Харківській митниці при митному оформленні товарів, щодо яких раніше застосовувалась вексельна форма розрахунку по ПДВ, при митному оформленні у січні 2008 року при оплаті податку грошима суттєво знижено середню ціну одиниці товару, коефіцієнт випередження динаміки надходжень ввізного мита над динамікою імпорту також є нижчим від середнього по системі.

У Центральній регіональній митниці при митному оформленні товарів, що надійшли в Україну в контейнерах з Туреччини та Китаю податкове навантаження на одиницю ваги було значно нижчим від середнього по системі, випередження динаміки надходжень ввізного мита над динамікою імпорту також було значно нижчим від середнього.

Зазначені недоліки в роботі митниць стали наслідком неналежного виконання начальниками цих митниць Постольником В.В, Прудніковим М.І., Щербанем В.А. своїх службових обов’язків з організації роботи митниць та контролю за роботою підлеглих, що виявилось у невжитті ними заходів, спрямованих на забезпечення повноти оподаткування товарів та призвело до невиконання завдань, визначених наказом Держмитслужби України від 12.01.08 № 14.

В особистих поясненнях Пруднікова М.І. та Щербаня В.А не наведено поважних причин неналежного виконання ними своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, пунктом 2 статті 23, Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV, враховуючи відсутність особистих пояснень Постольника В.В. та перебування його у стані тимчасової непрацездатності з 18.02.08,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків з організації роботи митниць та контролю за службовою діяльністю підлеглих, що призвело до невиконання завдань, визначених Держмитслужбою України, оголосити догани:

- начальнику Харківської митниці Пруднікову Михайлу Івановичу;

- начальнику Центральної регіональної митниці Щербаню Віталію Адольфовичу.

Підстава: рішення колегії Держмитслужби України від 08.02.08, доповідна записка Департаменту митних платежів від 14.02.08 № 15/283, пояснення Пруднікова М.І., Щербаня В.А.

Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника Магістральної митниці Постольника В.В. вирішити після закінчення тимчасової непрацездатності та надання ним особистих пояснень.

Зобов’язати начальників регіональних митниць та митниць у подальшому вжити вичерпних заходів із забезпечення повноти оподаткування товарів та систематичного контролю за правильністю митного контролю та митного оформлення товарів, що проводиться підлеглими.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) забезпечити доведення наказу до всіх митних органів та ознайомлення Постольника В.В., Пруднікова М.І., Щербаня В.А. з наказом під підпис.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби В.І.Хорошковський

26.02.08 № 186-к По особовому складу митних органів

Н А К А З

Київ

26.02.08 № 186-к

По особовому складу митних органів

У ході службового розслідування, проведеного відповідно до наказу Держмитслужби України від 05.01.08 № 4, комісією встановлено порушення посадовими особами Центральної регіональної і Маріупольської митниць вимог законів України, нормативно-правових актів та неналежне виконання службових обов’язків під час здійснення митного контролю та митного оформлення вантажів, що заявлялись ТОВ „Хімікл Агро” у митних режимах „митний склад” та „транзит” протягом жовтня-грудня 2007 року (акт № 1/2008 службового розслідування від 07.02.08).

У ході службового розслідування встановлено, що посадовими особами Центральної регіональної митниці (далі – ЦРМ) Бондаренком В.М., Каленським Г.В., Колісником О.О., Пустоваловим В.О. надано позитивний висновок про відповідність приміщення митного ліцензійного складу ТОВ „Хімікл Арго” (акт від 02.10.07 № 17) вимогам Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів (далі - МЛС), затвердженого наказом Держмитслужби України від 31.12.08 № 592, зареєстрованим у Мін’юсті України 20.01.97 за № 5/1809 (далі – Положення), та робочою групою посадових осіб ЦРМ у складі: Шульги С.В., Романюк І.Ф., Айрапетяна К.В, Пустовалова В.О., Стельняковича О.С. без фактичного виїзду всіх членів комісії складено акт від 29.11.07 № 29, відповідно до якого було рекомендовано перереєструвати даний МЛС на 2008 рік.

Однак комісією з проведення службового розслідування під час обстеження приміщення МЛС ТОВ „Хімікл Агро” встановлено, що це приміщення не відповідає вимогам Положення в частині його облаштування, Положення про порядок здійснення перереєстрації митних ліцензійних складів на території України, затвердженого наказом Держмитслужби від 05.11.96 № 510, зареєстрованим у Мін’юсті України 12.12.96 за № 709/1734, всупереч висновкам Центральної регіональної митниці щодо його відповідності вимогам цих нормативних актів.

При вивченні Журналу відкриття та закриття МЛС ТОВ „Хімікл Агро” установлено, що 26.10.07 Степаненком Р.Є. було накладено митне забезпечення № 125/359 на 2 з 6 місць для пломбування складу після першого розміщення товарів на митний склад, що є порушенням вимог Положення і надавало змогу проводити будь-які операції з вантажем, який зберігався на МЛС „Хімікл Агро”, без контролю з боку митних органів.

Протягом жовтня-грудня на місцях для пломбування МЛС були в наявності 1-2 пломби, (необхідно 6 пломб митного органу). Необхідну кількість пломб було накладено тільки після обстеження МЛС комісією.

Крім того, комісією в акті від 12.01.08 № 01 зафіксовано факт ведення у приміщенні МЛС ТОВ „Хімікл Агро” господарських робіт без дозволу митних органів, що вказує на наявність у діях ТОВ „Хімікл Агро” ознак порушення митних правил, передбаченого ст. 329 Митного кодексу України.

Таким чином організація роботи МЛС ТОВ „Хімікл Агро” протягом жовтня-грудня 2007 року не відповідала вимогам пп. 2.1, 5.5 Положення і не контролювалася на достатньому рівні керівництвом митного поста „Біла Церква” ЦРМ. Вищезазначене є порушенням п. 2.7 посадової інструкції від 23.01.07 начальника митного поста „Біла Церква” ЦРМ Айрапетяна К.В. і п. 2.8 посадової інструкції від 23.01.07 заступника начальника митного поста „Біла Церква” ЦРМ Бондаренка В.М.

Ситуація, що склалася, виникла у зв’язку з непослідовним, поверхневим контролем з боку керівництва ЦРМ, заступника начальника митниці Шульги С.В. за діями посадових осіб відділу організації митного контролю Романюк І.Ф., Каленського Г.В., Стельняковича О.С., а також керівника митного поста „Біла Церква” - Айрапетяна К.В. за діями Бондаренка В.М., Шеховцова С.М., Пустовалова В.О. і Степаненка Р.Є.

У ході службового розслідування комісією установлено, що за період функціонування митного ліцензійного складу ТОВ „Хімікл Агро” у жовтні –грудні 2007 року посадовими особами митного поста „Біла Церква” ЦРМ здійснено 97 митних оформлень товарів у митному режимі „митний склад” й 46 – у митному режимі „транзит”, які оформлялись посадовими особами митного поста „Біла Церква” Шеховцовим С.М., Пустоваловим В.О. (переважно Степаненком Р.Є. та здебільшого за письмовим дорученням заступника начальника митного поста „Біла Церква” ЦРМ Бондаренка В.М.).

Зокрема, 22.11.07 у митному режимі „транзит” було оформлено 17 ВМД. Отримувачем вантажу відповідно до даних, заявлених у ВМД, є ТОВ „Вайс” (м. Москва, Російська Федерація).

Відповідно до даних, зазначених у гр. 53 ВМД, митницею країни призначення визначено Луганську митницю. Однак, згідно з даними ЄАІС Держмитслужби та отриманими під час проведення службового розслідування світлокопіями відповідних документів, 01.12.07 дані товари, що переміщувались на 15 транспортних засобах, вивезено за межі митної території України через митний пост „Новоазовськ” Маріупольської митниці.

У поясненнях інспекторів відділу митного оформлення № 1 митного поста „Новоазовськ” Маріупольської митниці Сагізли Р.В. та Кліменкова О.В. зазначено, що після фактичного прибуття транспортних засобів з товарами, отримувачем яких відповідно до даних, заявлених у ВМД, є ТОВ „Вайс”, ними виконувались дії відповідно до вимог Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Держприкордонслужби України та Держмитслужби від 28.02.04 № 202/163, зареєстрованим у Мін’юсті 24.03.04 за №360/8959 (далі – Порядок).

30.11.07 посадовими особами сектору митного оформлення № 1 митного поста „Біла Церква” ЦРМ у митному режимі „транзит” було оформлено 11 ВМД. 17.12.07 дані товари (згідно з даними ЄАІС Держмитслужби та отриманими під час проведення службового розслідування світлокопіями відповідних документів), що переміщувались на 10 транспортних засобах, вивезено за межі митної території України через митний пост „Новоазовськ” Маріупольської митниці.

Згідно з поясненнями інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста „Новоазовськ” Маріупольської митниці Ярошенка О.М. та старшого зміни – головного інспектора відділу митного оформлення № 2 цього самого поста Ільчука І.М., після фактичного прибуття транспортних засобів, зазначених в орієнтуваннях ДАРА від 06.12.07 № 1-12/2053-ЕП та від 10.12.07 № 1-12/2065-ЕП, ними виконувались дії відповідно до вимог Порядку.

Однак згідно з п. 9 Порядку на підставі аналізу ризиків посадовою особою органу охорони Державного кордону або митного органу може бути ініційоване проведення спільного огляду транспортних засобів або товарів, про що робиться відмітка в контрольному талоні. Аналіз й оцінка ризиків здійснюються шляхом спільного вивчення поданих товаросупровідних і транспортних документів, а також, виходячи з маршруту й напрямку руху транспортних засобів, їх конструктивних особливостей, країни походження і країни отримання вантажу, наявності орієнтувань правоохоронних органів, Державної прикордонної служби України та Держмитслужби тощо.

Згідно з поясненнями інспекторів відділу митного оформлення № 1 митного поста „Новоазовськ” Маріупольської митниці Сагізли Р.В. та Кліменкова О.В., аналіз й оцінка ризиків у ході вивчення поданих товаросупровідних і транспортних документів (виходячи з маршруту й напрямку руху транспортних засобів, їх конструктивних особливостей, країни походження і країни отримання вантажу) не викликали ніяких сумнівів щодо невідповідності вантажу даним, заявленим у ВМД. Хоча, навіть вибірковий аналіз оформлених ВМД (наприклад, ВМД від 30.11.07 № 1250100000/7/149026) дає підстави зробити висновок про невідповідність товарів даним, зазначеним у ВМД і товаросупровідних документах, і відповідно є підставою для ініціювання та проведення поглибленого догляду.

Згідно з п. 12 Порядку після здійснення всіх передбачених законодавством видів контролю у пунктах пропуску посадова особа митниці до проставляння особистої номерної печатки на контрольному талоні спільно з прикордонним нарядом „огляд транспортних засобів” і з урахуванням результатів прикордонного й митного контролю приймає остаточне рішення щодо виду спільного огляду транспортного засобу і товарів. За узгодженим рішенням прикордонного наряду „огляд транспортних засобів” і посадової особи митних органів визначається один з видів спільного огляду транспортного засобу (у даному випадку Порядком передбачено проведення поглибленого огляду із залученням спільних спеціальних оглядових груп з представників органу охорони державного кордону, митного органу та інших контрольних служб, і за необхідності, з розвантаженням товарів, повним або частковим демонтажем вузлів та агрегатів транспортного засобу з урахуванням вимог п. 9 Порядку, тобто з урахуванням наявних на той час орієнтувань ДАРА від 06.12.07 № 1-12/2053-ЕП та від 10.12.07 № 1-12/2065-ЕП).

Відповідно до світлокопій відповідних контрольних талонів у період з 16.12.07 до 17.12.07 інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста „Новоазовськ” Маріупольської митниці Ярошенком О.М., всупереч вимогам Порядку та орієнтувань ДАРА від 06.12.07 № 1-12/2053-ЕП та від 10.12.07 № 1-12/2065-ЕП, здійснено лише огляд з відкриттям вантажного відсіку транспортного засобу без вивантаження товарів.

Відповідно до п. 13 Порядку поглиблений огляд товарів і транспортного засобу проводиться спільною спеціальною оглядовою групою до моменту закінчення митного оформлення (надання митним органом дозволу на виїзд за межі пункту пропуску) у межах зони митного контролю, а в разі виникнення потреби – у спеціально визначених приміщеннях, боксах поглибленого огляду та на майданчиках у межах території пункту пропуску. Спільний огляд транспортного засобу та товарів проводиться з урахуванням норм і вимог ч. 3 ст. 63 Митного кодексу України.

Усупереч вимогам п. 14 Порядку в лівому верхньому кутку Актів митного огляду не зазначений ініціатор спільного огляду.

Згідно з поясненнями старшого інспектора відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та митної варти Маріупольської митниці Дриголи О.Л. фотографування товарів і транспортних засобів, зазначених в орієнтуваннях ДАРА від 06.12.07 № 1-12/2053-ЕП та від 10.12.07 № 1-12/2065-ЕП, здійснював інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста „Новоазовськ” Маріупольської митниці Ярошенко О.М., він же здійснював контроль наданих документів і цілісності митного забезпечення. Дригола О.Л. також зазначив, що митний огляд проводився вибірково: щодо 10 вантажних місць у кожному автомобілі, ним особисто оглянуто окремі вантажні місця.

17.12.07 службовою запискою № 15/7/29-27 заступник начальника митного поста „Новоазовськ” Маріупольської митниці Євстратов В.Г. проінформував заступника начальника Маріупольської митниці Маляцького І.Л. про виконання посадовими особами митного поста „Новоазовськ” вимог зазначених орієнтувань ДАРА.

Відповідно до п.2.2 Посадової інструкції заступника начальника митного поста „Новоазовськ” Маріупольської митниці Євстратов В.Г. контролює виконання посадовими особами митного поста службових обов’язків, якість і своєчасність виконання наказів і розпоряджень Держмитслужби, Східної регіональної і Маріупольської митниць. Відповідно до пп. 4.1, 4.4 цієї Інструкції Євстратов В.Г. несе відповідальність за неналежне виконання службових і посадових обов’язків, за надання недостовірної інформації керівництву митниці.

Згідно з поясненнями заступника начальника Маріупольської митниці Маляцького І.Л. координація та контроль роботи митного поста „Новоазовськ” під час відпрацювання орієнтувань ДАРА від 06.12.07 № 1-12/2053-ЕП та від 10.12.07 № 1-12/2065-ЕП полягали в накладенні резолюцій, адресованих заступнику начальника митного поста „Новоазовськ” Маріупольської митниці Євстратову В.Г., та отриманні від останнього доповіді про виконання вимог зазначених орієнтувань.

Відповідно до п. 2.9 Посадової інструкції заступника начальника Маріупольської митниці Маляцький І.Л. спрямовує, координує та контролює роботу визначених структурних підрозділів Маріупольської митниці, у тому числі і митного поста „Новоазовськ”. Відповідно до пп. 4.1, 4.4 цієї Інструкції Маляцький І.Л. несе відповідальність за неналежне виконання своїх функціональних обов’язків і бездіяльність.

Виявлені комісією порушення вимог Порядку вказують на недостатній рівень контролю за діями підлеглих з боку керівного складу Маріупольської митниці.

Таким чином, у результаті службового розслідування комісією виявлені ознаки існування схеми ухилення ТОВ „Хімікл Агро” від сплати податків і зборів при ввезенні на митну територію України високоліквідних товарів загальною митною вартістю 17 472 630, 14 грн. з частковим або повним їх не вивезенням за межі митної території України. Орієнтовна сума несплачених податків складає 5 731 018, 59 грн.

Зазначена схема могла функціонувати лише за умови попередньої змови між окремими посадовими особами ТОВ „Хімікл Агро”, ТОВ „Н-Транс” –перевізника товарів, а також окремими посадовими особами Центральної регіональної й Маріупольської митниць, які частково або повністю здійснювали документальне оформлення вантажних митних декларацій без фактичної наявності товару.

Таким чином у діях посадових осіб митного поста „Біла Церква” ЦРМ і митного поста „Новоазовськ” Маріупольської митниці, які брали безпосередню участь у здійсненні митного контролю і митного оформлення вантажів, заявлених ТОВ „Хімікл Агро” у режимах „митний склад” і „транзит” (Степаненко Р.Є., Ярошенко О.Н., Дригола О.Л.), а також не забезпечили дієвого контролю за діями підлеглих (Айрапетян К.В., Бондаренко В.М., Ільчук І.М.), вбачаються окремі ознаки зловживання службовим становищем, службового підроблення і службової недбалості, тобто злочинів, передбачених ст. ст. 364, 366, 367 Кримінального кодексу України.

Дане твердження ґрунтується, зокрема, на аналізі й порівнянні даних, що містяться в оформлених митним постом „Біла Церква” ВМД типу „ІМ 74” і „ТР 80”, та інформації, отриманої від Ягодинської, Таганрозької (Російська Федерація) митниць, а також даних Протоколів огляду місць подій, складених працівниками СБУ під час затримання автомобілів з вантажем у м. Вишневому 21.12.07 (таблиця невідповідності даних про рух транспортних засобів, додаток 3 до акту службового розслідування від 07.02.08 № 1/2008).

Крім того, у ході службового розслідування встановлено заниження митної вартості товарів при їх митному оформленні та випуску з МЛС ТОВ „Хімікл Агро” в режимі „транзит”, а також те, що прийняття рішення про продовження строку доставки товарів, зміну даних транспортних засобів, зміну митниці на кордоні за ВМД типу „ТР 80” відбувалося з порушенням вимог Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби від 08.12.98 № 771, зареєстрованим у Мін’юсті України 22.01.99 за № 42/3335, з боку начальника відділу контролю за переміщенням товарів Маріупольської митниці Кучеренка В.В.

У свою чергу Морозов О.О., начальник відділу контролю за переміщенням товарів ЦРМ, за наявності відповідних повноважень, не вжив достатніх заходів і не пересвідчився в обґрунтованості підстав для внесення змін до транзитних ВМД.

Зазначене вище свідчить про непослідовний та поверхневий контроль з боку керівництва Центральної регіональної і Маріупольської митниць, митних постів „Біла Церква” ЦРМ і „Новоазовськ” Маріупольської митниці, керівників структурних підрозділів цих митниць за діями підлеглих посадових осіб.

Однією з причин можливості існування схеми ухилення ТОВ „Хімікл Агро” від оподаткування переміщуваних ТОВ „Н-Транс” товарів в особливо великих розмірах стало неналежне виконання обов’язків з боку посадових осіб Центральної регіональної та Маріупольської митниць.

Ураховуючи наведене вище, начальником Маріупольської митниці Черніковим Д.В. порушено вимоги п. 4.5 та п.4.6 Положення про Маріупольську митницю, затвердженого наказом Держмитслужби України від 15.07.04 № 520 (із змінами та доповненнями), начальником Центральної регіональної митниці Щербанем В.А. порушено вимоги п.5.6 та п. 5.7 Положення про Центральну регіональну митницю, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.10.06 № 868 (із змінами та доповненнями).

У своїх поясненнях посадові особи Центральної регіональної та Маріупольської митниць поважних причин неналежного виконання своїх посадових обов’язків не наводять.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись вимогами п. 6 ст. 30 Закону України „Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-ХІІ та ст. 21, пп. 1, 2 ст. 22, пп. 1, 2, 5, 6 ст. 23, ст. 27 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За порушення Присяги державного службовця, що виявилось у несумлінному ставленні до службових обов’язків, припинити перебування на державній службі в митних органах, звільнивши із займаних посад згідно з п. 6 ст. 30 Закону України „Про державну службу”:

Айрапетяна Карена Владиславовича, начальника митного поста „Біла Церква” Центральної регіональної митниці;

Бондаренка Валерія Миколайовича, заступника начальника митного поста „Біла Церква” Центральної регіональної митниці;

Степаненка Ростислава Євгенійовича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста „Біла Церква” Центральної регіональної митниці.

Попередити про неповну службову відповідність:

1.Згідно з вимогами ст. 21, п. 5 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України:

Щербаня Віталія Адольфовича, начальника Центральної регіональної митниці (після закінчення службового відрядження);

Маляцького Ігоря Леонідовича, заступника начальника Маріупольської митниці;

Євстратова Валерія Георгійовича, заступника начальника митного поста „Новоазовськ” Маріупольської митниці.

2.Згідно з вимогами ст. 21, пп. 1, 2 ст. 22, п. 5 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України:

Дриголу Олександра Леонідовича, старшого інспектора відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та митної варти Маріупольської митниці;

Ярошенка Олександра Миколайовича, інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста „Новоазовськ” Маріупольської митниці (після закінчення періоду його тимчасової непрацездатності).

Керівнику Маріупольської митниці у місячний термін вирішити питання про переведення Дриголи О.Л., старшого інспектора відділу митної варти служби боротьби з контрабандою та митної варти і Ярошенка О.М., інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста „Новоазовськ” Маріупольської митниці на посади, не пов’язані із здійсненням митного контролю та митного оформлення.

За неналежне виконання службових обов’язків, що виявилось у недотриманні вимог законів та інших нормативно-правових актів України з питань митної справи, у тому числі тих, що регламентують порядок відкриття й експлуатації митних ліцензійних складів на території України; порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що декларувалися у митних режимах „митний склад” і „транзит” ТОВ „Хімікл Агро” протягом жовтня-грудня 2007 року:

1.Згідно з вимогами ст. 21, пп. 1, 2 ст. 22, п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, оголосити догану:

Каленському Геннадію Володимировичу, начальнику сектору контролю за діяльністю підприємств та осіб, що надають посередницькі послуги у галузі митної справи відділу організації митного контролю служби координації та контролю діяльності підпорядкованих митниць Центральної регіональної митниці (після виходу з відпустки);

Шеховцову Сергію Миколайовичу, начальнику сектору митного оформлення № 1 митного поста „Біла Церква” Центральної регіональної митниці (після закінчення періоду його тимчасової непрацездатності);

Пустовалову Вадиму Олександровичу, провідному інспектору митного поста „Біла Церква” Центральної регіональної митниці;

Кучеренку В’ячеславу Вікторовичу, начальнику відділу контролю за переміщенням товарів Маріупольської митниці (після закінчення періоду його тимчасової непрацездатності);

Ільчуку Ігорю Миколайовичу, головному інспектору відділу митного оформлення № 2 митного поста „Новоазовськ” Маріупольської митниці;

Сагізли Родіону Валерійовичу, інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста „Новоазовськ” Маріупольської митниці;

Кліменкову Олексію Володимировичу, інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста „Новоазовськ” Маріупольської митниці;

Осипову Сергію Костянтиновичу, заступнику начальника Маріупольської митниці з правоохоронної роботи – начальнику служби боротьби з контрабандою та митної варти Маріупольської митниці (після виходу з відпустки).

.2Згідно з вимогами ст. 21, пп. 1, 2 ст. 22, п. 1 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, оголосити зауваження:

Шульзі Світлані Василівні, заступнику начальника Центральної регіональної митниці (після виходу з відпустки);

Романюк Ірині Федорівні, заступнику начальника служби координації та контролю діяльності підпорядкованих митниць – начальнику відділу організації митного контролю Центральної регіональної митниці;

Морозову Олександру Олександровичу, начальнику відділу контролю за переміщенням товарів Центральної регіональної митниці;

Петровській Анні Олександрівні, головному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та митної варти Центральної регіональної митниці;

Коліснику Олександру Олександровичу, провідному інспектору оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та митної варти Центральної регіональної митниці.

Відповідно до вимог ст. 21, п. 1 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, оголосити зауваження Чернікову Дмитру Валентиновичу, начальнику Маріупольської митниці.

Посилити контроль за діями підлеглих:

Пудрику Денису Валерійовичу, першому заступнику начальника Маріупольської митниці;

Бойку Юрію Валерійовичу, заступнику начальника служби боротьби з контрабандою та митної варти – начальнику оперативного відділу Центральної регіональної митниці.

Голові комісії з питань ліквідації Центральної регіональної митниці Двораку Ю.М., начальнику Маріупольської митниці Чернікову Д.В. ознайомити з цим наказом підлеглих працівників, зазначених у наказі, під підпис.

Департаменту кадрової роботи (Карпенко В.П.) забезпечити доведення цього наказу до відома керівників митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстави: Акт службового розслідування від 07.02.08 № 1/2008, доручення Голови Служби від 13.02.08 № 3277/23вн, Закон України „Про державну службу”, Дисциплінарний статут митної служби України, положення про Центральну регіональну та Маріупольську митниці, посадові інструкції, пояснення посадових осіб митних органів.

Голова Служби В.І.Хорошковський

05.03.08 № 232-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

05.03.08 № 232-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до наказу Південної регіональної митниці від 24.01.08 № 39 „Про проведення службового розслідування” було проведено службове розслідування з метою перевірки законності митного оформлення товарів за ВМД № 500030000/8/000130 від 18.01.08 та встановлення ступеня персональної відповідальності інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста „Одеса-аеропорт” Амінєва Д.М.

За результатами службового розслідування встановлено порушення вимог митного законодавства працівниками митного поста при здійсненні митного оформлення вищезазначеного товару, які стали можливими внаслідок неналежного виконання службових обов’язків начальником митного поста „Одеса-аеропорт” Васильцем С.М., передбачених пп. 2.1, 2.3, 2.6, 2.8 Посадової інструкції начальника митного поста „Одеса-аеропорт” Південної регіональної митниці, затвердженої начальником митниці 15.05.07, що виявилось у недостатньому контролі за роботою підлеглих працівників (акт службового розслідування від 04.02.08 № 3/20-04).

Південною регіональною митницею до Держмитслужби України направлено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника митного поста „Одеса-аеропорт” Васильця Сергія Михайловича.

В особистих поясненнях Василець С.М. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наводить.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, п. 1 статті 23 та п. 1 статті 26 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV, враховуючи, що Василець С.М. перебуває у стані тимчасової непрацездатності з 29.02.08,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Васильцю Сергію Михайловичу, начальнику митного поста „Одеса-аеропорт” Південної регіональної митниці, оголосити догану (після закінчення тимчасової непрацездатності).

Підстави: подання Південної регіональної митниці від 11.02.08 № 11/25-01/1319, пояснення Васильця С.М. від 25.02.08.

Голові комісії з питань ліквідації Південної регіональної митниці Педешку А.І. ознайомити Васильця С.М. з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О.О.

Голова Служби В.І.Хорошковський

18.03.08 № 301-к По особовому складу митних органів

Н А К А З

Київ

18.03.08 № 301-к

По особовому складу митних органів

Відповідно до наказу Держмитслужби України від 19.09.07 № 771 „Про призначення службового розслідування” було проведено службове розслідування з метою встановлення причетності посадових осіб Західної регіональної митниці до переміщення через державний кордон України товарів без неналежного митного оформлення, виявленого комісією Держмитслужби України під час перевірки, проведеної згідно наказу від 29.08.07 № 719 (акт перевірки від 06.09.07).

Службовим розслідуванням встановлено наступне.

У ході перевірки інформації щодо ввезення значних партій вантажу електроніки без митного оформлення 59 транспортними засобами, встановлено факт здійснення митного оформлення 45 транспортних засобів, що підтвердилось лише інформацією у контрольних талонах.

Пропуск вказаних транспортних засобів здійснювали, відповідно до відміток у контрольних талонах, посадові особи відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець” Західної регіональної митниці, а саме: старший інспектор сектору митного оформлення № 1 Когут І.Л., старший інспектор сектору митного оформлення № 2 Лопачак Т.Б., інспектор сектору митного оформлення № 3 Коростиль С.Є., старший інспектор сектору митного оформлення № 3 Буричко С.З., старший інспектор сектору митного оформлення № 3 Кушик М.Г., головний інспектор сектору митного оформлення № 3 Возняк М.М., інспектор сектору митного оформлення № 4 Русиняк А.Р., старший інспектор сектору митного оформлення № 4 Кучмак С.Я., старший інспектор сектору митного оформлення № 4 Сень З.І., старший інспектор сектору митного оформлення № 4 Сокиринський В.А., головний інспектор сектору митного оформлення № 4 Базиляк І.В., головний інспектор сектору митного оформлення № 4 Гребеннік Н.В.

У своїх особистих поясненнях вищезазначені посадові особи вказали, що пропуск транспортних засобів здійснювали без оподаткування, тому що товари переміщувалися громадянами та їх митна вартість не перевищувала 200 Євро, а вага менше 50 кг, що передбачено Законом України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”. Когут І.Л. від надання особистих пояснень відмовився.

Держмитслужбою України від Служби безпеки України отримано копії документів митного оформлення товарів в Республіці Польща на 35 транспортних засобів. Згідно товаросупровідних документів вказані транспортні засоби переміщували через митний кордон Республіки Польща різноманітні товари (аудіо відеотехніку, мобільні телефони, комп’ютерну та побутову техніку, взуття та ін.) партіями вартістю від 6 до 642 тис. дол. США, загальною вагою понад 440 тонн на загальну суму близько 5 050 тис. дол. США.

Ввезення 7 транспортними засобами, на які наявні копії документів, оформлених митними органами Республіки Польща, здійснено згідно чинного законодавства, про що свідчать документи, що зберігаються на митному посту „Краківець” та інформація з ЄАІС Держмитслужби України.

Інформація з копій документів митного оформлення в Республіці Польща свідчить, що посадові особи відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець” Західної регіональної митниці Когут І.Л., Кучмак С.Я., Лопачак Т.Б., Сень З.І., Сокиринський В.А., Возняк М.М., Русиняк А.Р., Базиляк І.В., Гребеннік Н.В., Буричко С.З., Кушик М.Г., на яких, відповідно до посадових обов’язків, покладено обов’язок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, в порушення вимог статті 96 Митного кодексу України та своїх посадових обов’язків, визначених посадовими інструкціями, не здійснили належним чином митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщувались через митний кордон України.

Особисті пояснення вищезазначених працівників суперечать інформації, яка надана Службою безпеки України.

Встановлено, що такі порушення вищезазначеними працівниками були допущені внаслідок неналежного контролю начальниками секторів митного оформлення Лозаном М.К., Ганцем Р.Є., Дзюбою Є.В., Зубом Я.М., за дотриманням підлеглими працівниками вимог чинного законодавства з питань митної справи та не організували роботу підпорядкованих секторів в напрямку виявлення і припинення спроб контрабандного переміщення товарів та інших предметів. В особистих поясненнях поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наводять.

Інспектором сектору митного оформлення № 3 Коростилем С.Є., згідно відміток у контрольному талоні № 849867, 03.07.07 було здійснено пропуск через митний кордон транспортного засобу (реєстраційний номер RPZ80GV/RPZS534) з вантажем „збірний товар”. У зв’язку з відсутністю серед документів, які надійшли від Служби безпеки України, товаросупровідних документів на даний ватаж, факт порушення вимог чинного законодавства та посадових обов’язків Коростилем С.Є. у ході службового розслідування встановити не вдалось.

Крім того, у зв’язку з відсутністю контрольного талону не встановлено посадову особу, якою було здійснено пропуск 20.06.07 через державний кордон України транспортного засобу № ВС5998АК, копії документів на який наявні у розпорядженні комісії.

Заступник начальника митного поста „Краковець” – начальник відділу митного оформлення № 1 Дунаєвський О.А., в порушення своїх посадових обов’язків, визначених посадовою інструкцією, не здійснив належного контролю за правильною організацією роботи підпорядкованого структурного підрозділу та справлянням митних платежів у повному обсязі. Від надання особистих пояснень про причини неналежного виконання службових обов’язків Дунаєвський О.А. відмовився.

Заступник начальника Західної регіональної митниці – начальник митного поста „Краковець” Кодіс Є.І., в порушення своїх посадових обов’язків, визначених посадовою інструкцією, не забезпечив виконання покладених на митний пост завдань з контролю за митним оформленням та пропуском через митний кордон України товарів та транспортних засобів, та організацію заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України предметів, заборонених до ввезення в Україну. Від надання особистих пояснень Кодіс Є.І. відмовився.

Вищезазначене підтверджує неналежне виконання службових обов’язків, порушення Присяги державного службовця та Урочистого зобов’язання посадових осіб митної служби посадовими особами митного поста „Краковець”, які з метою уникнення відповідальності не сприяли проведенню службового розслідування шляхом оформлення тимчасової непрацездатності на час ознайомлення з актом службового розслідування.

Враховуючи, що з часу допущення порушень службових обов’язків до закінчення службового розслідування сплинув граничний строк (6 місяців), визначений ст.148 КЗпП України для застосування дисциплінарного стягнення,

Н А К А З У Ю:

Визнати, що допущені порушення та неналежне виконання посадовими особами митного поста „Краковець”, зазначеними в наказі, своїх службових обов’язків є несумісними з вимогами Закону України „Про державну службу” щодо основних обов’язків державних службовців.

Вважати недоцільним подальше перебування на державній службі в митних органах:

- Кодіса Євгена Івановича, виконуючого обов’язки заступника начальника Західної регіональної митниці – начальника митного поста „Краковець”;

- Ганця Руслана Євгенійовича, начальника митного поста „Краковець”;

- Дунаєвського Олега Анатолійовича, заступника начальника митного поста „Краковець” – начальника відділу митного оформлення № 1;

- Лозана Михайла Костянтиновича, начальника сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець”;

- Дзюби Євгена Васильовича, начальника сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець”;

- Зуба Ярослава Мар’яновича, начальника сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець”;

- Когута Ігоря Любомировича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець”;

- Лопачака Тараса Богдановича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець”;

- Кушика Михайла Григоровича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець”;

- Возняка Михайла Михайловича, головного інспектора сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець”;

- Русиняка Андрія Романовича, інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець”;

- Кучмак Світлани Ярославівни, старшого інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець”;

- Сеня Зиновія Івановича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець”;

- Сокиринського Василя Андрійовича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець”;

- Базиляка Ігоря Володимировича, головного інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець”;

- Буричка Світозара Зіновійовича, старшого інспектора сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець”;

- Гребеннік Наталії Володимирівни, головного інспектора сектору митного оформлення № 4 відділу митного оформлення № 1 митного поста „Краковець”.

Підстави: акт службового розслідування від 15.02.08 № 2/2008, розпорядження Голови Служби від 26.02.08 № 4230/23вн, пояснення Ганця Р.Є., Дзюби Є.В., Зуба Я.М., Когута І.Л., Кучмак С.Я., Лопачака Т.Б., Сеня З.І., Сокиринського В.А., Возняка М.М., Русиняка А.Р., Базиляка І.В., Гребеннік Н.В., Буричка С.З., Кушика М.Г.

Керівнику Західної регіональної митниці:

1.Звернутись до компетентних органів щодо перевірки правомірності видачі листків непрацездатності працівникам митного поста „Краковець” у зв’язку з їх масовим одночасним захворюванням на момент ознайомлення а актом службового розслідування.

2.Забезпечити обговорення в колективах підрозділів митниці негативної поведінки працівників.

3.Вжити заходів для недопущення подібних порушень особовим складом та забезпечити належне керівництво митними постами.

4.Вирішити питання про позбавлення працівників, винних у допущенні порушень, надбавок до посадових окладів.

5.Ознайомити з наказом працівників, зазначених у пункті 2 наказу, під підпис.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби В.І.Хорошковський

28.03.08 № 362-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

28.03.08 № 362-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

З метою з’ясування обставин скоєння правопорушень посадовими особами Приморської митниці під час митного контролю та митного оформлення вантажів, що були ввезені на митну територію України теплоходом „Поиск” протягом 2007 та 2008 років, та встановлення винних і визначення ступеня їх відповідальності, відповідно до наказу Держмитслужби України від 22.02.08 № 164 було проведено службове розслідування.

В ході службового розслідування встановлено наступне.

Протягом 2007-2008 рр. було здійснено 15 приходів теплоходу „Поиск” у пункт пропуску „Бугаз” митного поста „Білгород-Дністровський” Приморської митниці з вантажем „товари народного споживання”.

Під час перевірки всіх ВМД, які були оформлені на вищезазначені товари, встановлено ряд недоліків у роботі митного поста „Білгород-Дністровський” та порушень чинного законодавства, а саме:

- систематично порушувалися вимоги Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.05 № 314, вимоги Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.06 № 1766, вимоги Порядку оформлення й використання Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 12.12.05 № 1227;

- відсутній порядок взаємодії підрозділу митного оформлення та відділу контролю митної вартості та номенклатури з питань визначення митної вартості, внаслідок чого посадовими особами митного поста „Білгород-Дністровський” не вживались необхідні заходи щодо контролю правильності визначення митної вартості товарів;

- порушувалася Інструкція про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, затверджена наказом Держмитслужби України від 17.09.04 № 678.

Протягом 2007 року та 18.01.08 при митному оформленні вантажів, які надходили на теплоході „Поиск”, не враховувались витрати на транспортування при імпорті товару фізичними особами під час декларування митної вартості, що призвело до несплати податків і зборів у розмірі щонайменше 83 383 грн.

Під час перевірки листа заступника начальника Приморської митниці – начальника митного поста „Білгород-Дністровський” Макаренка В.А. від 26.12.07 № 37/2-79, адресованого начальнику Білгород-Дністровського морського торговельного порту, з проханням надати сприяння в роботі митного поста „Білгород-Дністровський” при митному оформленні теплохода „Поиск”, що здійснює регулярні рейси на постійній основі та першочерговою постановкою його до причалу порту та надати всіляке сприяння для першочергового заведення його до причалу порту, встановлено, що в жодному із журналів реєстрації кореспонденції загального відділу Приморської митниці та митного поста „Білгород-Дністровський” вищезазначений лист не зареєстрований. Таким чином, при підготовці зазначеного листа Макаренком В.А. було грубо порушено вимоги пп. 1.6, 1.7, 3.3.1, 4.2.1 Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 28.12.02 № 747. Комісією відмічено, що даний лист містить в собі ознаки корупційного правопорушення.

Вищезазначені порушення свідчать про незабезпечення належної організації роботи митного поста „Білгород-Дністровський” Приморської митниці, порушення його особовим складом вимог чинного законодавства з питань митної справи, невиконання вимог пп. 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 Доповнення до Розподілу обов’язків між начальником Приморської митниці та його заступниками, порушення Присяги державного службовця з боку заступника начальника Приморської митниці – начальника митного поста „Білгород-Дністровський” Макаренка В.А.

Також встановлено, що внаслідок неналежного виконання заступником начальника митного поста „Білгород-Дністровський” Струком О.А. службових обов’язків, передбачених пп. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Посадової інструкції заступника начальника митного поста „Білгород-Дністровський”, не забезпечено виконання покладених на митний пост „Білгород-Дністровський” Приморської митниці завдань з контролю за митним оформленням та пропуском через митний кордон України товарів та інших предметів.

Комісією встановлені порушення вимог Митного кодексу України, нормативних документів з питань митної справи, порушення вимог пп. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 Посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста „Білгород-Дністровський” Приморської митниці начальником відділу митного оформлення № 2 митного поста „Білгород-Дністровський” Овсянником М.М., та заступником начальника цього відділу Кучеренком О.В., що виявилось у незабезпеченні та нездійсненні контролю за виконанням підлеглими своїх посадових обов’язків, а також безвідповідальне ставлення до організації роботи із забезпечення професійної підготовки особового складу цього відділу, самоусунення від виконання службових обов’язків, передбачених пп. 2.1, 2.3 Посадової інструкції заступника начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста „Білгород-Дністровський” Приморської митниці.

В особистих поясненнях Струк О.А., Овсянник М.М. та Кучеренко О.В. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не наводять. Макаренко В.А. від надання особистих пояснень відмовився, про що складено відповідний акт.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 21, 22, п. 5 ст. 23, Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV, та враховуючи відсутність на роботі Струка О.А. у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю з 12.02.08 по 11.03.08,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, передбачених посадовими інструкціями, що призвело до заподіяння матеріальних збитків державі, порушення вимог чинного законодавства, неналежний контроль за роботою підлеглих працівників, попередити про неповну службову відповідність:

- Макаренка Володимира Анатолійовича, заступника начальника Приморської митниці – начальника митного поста „Білгород-Дністровський” (після закінчення службового відрядження);

- Струка Олексія Анатолійовича, заступника начальника митного поста „Білгород-Дністровський” Приморської митниці;

- Овсянника Миколу Миколайовича, начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста „Білгород-Дністровський” Приморської митниці;

- Кучеренка Олександра Володимировича, заступника начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста „Білгород-Дністровський” Приморської митниці (після закінчення тимчасової непрацездатності).

Підстави: доручення Голови Служби від 12.03.08 № 5559/23вн, акт службового розслідування від 29.02.08 № 4/2008, пояснення Струка О.А., Овсянника М.М., Кучеренка О.М., акт про відмову від надання особистих пояснень Макаренка В.А. від 11.03.08.

Голові комісії з питань ліквідації Приморської митниці Штаньку А.І. ознайомити вищезазначених працівників з наказом під підпис, про що повідомити Департамент кадрової роботи.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби В.І.Хорошковський

 

 

Вверх