Накази Державної митної служби України 2007

 Orders of the State Customs Service of Ukraine 2007

31.07.07 № 766-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

31.07.07 № 766-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Керівництвом Миколаївської митниці повідомлено Держмитслужбу України (подання Миколаївської митниці від 09.07.07 № 02-08/5792) про систематичне невиконання митним постом „Октябрьський” планових показників надходжень до бюджету протягом I півріччя 2007 року.

Зазначені факти стали можливими внаслідок незабезпечення Платовим Володимиром Ігоровичем, начальником митного поста „Октябрьський” Миколаївської митниці, належної організації роботи митного поста зі справляння податків та зборів, прогнозування та щомісячного виконання планових показників по митних платежах у лютому-червні 2007 року. У зв’язку з цим Платов В.І. несе дисциплінарну відповідальність згідно п. 4.2 посадової інструкції начальника митного поста, затвердженої начальником Миколаївської митниці 09.09.06.

У наданих особистих поясненнях Платов В.І. поважних причин низького рівня організації роботи митного поста зі справляння податків та зборів не наводить.

З огляду на вищевикладене та керуючись статтями 21, 22 та пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За незабезпечення належної організації роботи митного поста зі справляння податків та зборів протягом I півріччя 2007 року Платову Володимиру Ігоровичу, начальнику митного поста „Октябрьський” Миколаївської митниці, оголосити догану.

Підстава: подання Миколаївської митниці від 09.07.07 № 02-08/5792; доповідна записка Платова В.І. начальнику Миколаївської митниці Ковальському В.К. від 02.07.07; пояснення Платова В.І. від 05.07.07.

Т.в.о. начальника Миколаївської митниці Єргенову С.П.:

1.Ознайомити Платова В.І. з наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О.П.

Голова Служби О.Б.Єгоров

05.09.07 № 887-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

05.09.07 № 887-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

У серпні 2007 року Державна митна служба забезпечила надходження до Державного бюджету України доходів у сумі 4 513,5 млн. грн. При цьому, плановий показник розпису доходів Держбюджету, встановлений для митних органів на серпень поточного року, виконано лише на 94,6%, невиконання становить 255,6 млн.грн. У тому числі, показник розпису доходів загального фонду Державного бюджету виконано на 91,3% - перераховано 4 019,4 млн.грн., невиконання становить 383,0 млн.грн.

При цьому, найнижчий рівень виконання показників сум очікуваних надходжень податків і зборів, доведених наказом Держмитслужби від 09.08.06 № 674 „Про встановлення суми очікуваних надходжень податків і зборів у серпні 2007 року”, із змінами, унесеними наказом Держмитслужби від 21.08.06 № 703 „Про внесення змін до показників сум очікуваних надходжень податків і зборів у серпні 2007 року”, відмічено в Амвросіївській, Бердянській, Вадул-Сіретській, Виноградівській, Глухівській, Дніпропетровській, Дністрянській, Луганській, Маріупольській, Південній регіональній, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Ужгородській та Ягодинській митницях.

Крім того, не забезпечили виконання у повному обсязі згаданих показників у цілому та показників сум очікуваних надходжень до загального фонду Держбюджету, зокрема, Енергетична регіональна, Житомирська, Західна регіональна, Київська регіональна, Новгород-Сіверська, Приморська, Старобільська, Харківська, Чопська та Ягорлицька митниці.

Неналежне виконання вищевказаними митницями доведених показників призвело до невиконання Держмитслужбою в цілому планових показників розпису доходів Державного бюджету України, доведених Міністерством фінансів України на серпень 2007 року.

У своїх особистих поясненнях посадові особи, які у серпні 2007 року здійснювали керівництво зазначеними митними органами, поважних причин неналежного виконання своїх посадових обов’язків не наводять.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22 та пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV, та враховуючи

Н А К А З У Ю:

За незабезпечення повноти оподаткування товарів та транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України, що призвело до невиконання завдань з наповнення доходної частини бюджету в серпні 2007 року:

- начальника Бердянської митниці Міщенка С.М.,

- начальника Вадул-Сіретської митниці Салагора М.М.,

- начальника Виноградівської митниці Палешника І.І.,

- т.в.о. начальника Глухівської митниці Сєрова В.В.,

- т.в.о. начальника Дністрянської митниці Маковія В.Г.,

- начальника Луганської митниці Лебедєва О.І.,

- начальника Маріупольської митниці Чернікова Д.В.,

- начальника Південної регіональної митниці Фокіна О.Т.,

- начальника Полтавської митниці Леончікова І.В.,

- т.в.о. начальника Рівненської митниці Маркевича М.П.,

- т.в.о. начальника Тернопільської митниці Кекіша І.П.,

- т.в.о. начальника Ужгородської митниці Кочіша М.П.,

попередити про неповну службову відповідність.

Питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності:

- начальника Амвросіївської митниці Савенка О.К. вирішити після надання ним особистих пояснень;

- начальника Дніпропетровської митниці Писарєва В.А. вирішити після закінчення періоду його тимчасової непрацездатності;

- начальника Ягодинської митниці Кучмана В.М. вирішити після виходу його з відпустки.

Вказати

- т.в.о. начальника Енергетичної регіональної митниці Рудченку С.В.,

- начальнику Житомирської митниці Закусилу П.І.,

- заступнику начальника Західної регіональної митниці Товту М.Й., який у серпні тимчасово виконував обов’язки начальника цієї митниці,

- т.в.о. начальника Київської регіональної митниці Іванченку Е.П.,

- в.о. начальника Новгород-Сіверської митниці Калініченку М.І.,

- начальнику Приморської митниці Рібасу Ю.Ю.,

- начальнику Старобільської митниці Черкасову С.О.,

- начальнику Харківської митниці Пруднікову М.І.,

- т.в.о. начальника Чопської митниці Дурану М.М.,

- начальнику Ягорлицької митниці Раліку С.К.

на неналежний рівень організації роботи зі справляння податків і зборів, що призвело до невиконання показників сум очікуваних надходжень податків і зборів у цілому та загального фонду Державного бюджету зокрема, доведених наказом Держмитслужби від 09.08.06 № 674 „Про встановлення суми очікуваних надходжень податків і зборів у серпні 2007 року”, із змінами, унесеними наказом Держмитслужби від 21.08.06 № 703 „Про внесення змін до показників сум очікуваних надходжень податків і зборів у серпні 2007 року”, та попередити, що в разі невиконання у вересні п.р. відповідних показників надходжень до бюджету митних платежів керівники вищезазначених митних органів будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Керівникам митних органів, зазначеним у пунктах 1 і 2 наказу, здійснити ґрунтовний аналіз роботи кожного підрозділу митниці зі справляння податків та зборів у серпні 2007 року й за результатами цього аналізу вжити заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідних працівників за неналежну організацію ними роботи з виконання показників сум очікуваних надходжень до бюджету митних платежів.

Про вжиті заходи доповісти Держмитслужбі в термін до 12.09.07.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби О.Б.Єгоров

 

 

Вверх