Накази Державної митної служби України 2006

Orders of the State Customs Service of Ukraine 2006

12.04.06 № 297-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

12.04.06 № 297-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

З метою перевірки інформації, яка надійшла на „телефон довіри” Держмитслужби України, комісією Рівненської митниці проведено службове розслідування стосовно посадових осіб митного поста „Сарни” Рівненської митниці за фактом безпідставного зволікання в проведенні митного оформлення вантажу „пиломатеріали необрізні соснові” за вантажною митною декларацією від 03.03.06 № 204020000/6/000463, наданою приватним підприємцем Ковальчуком Д.О.

Під час проведеного службового розслідування виявлено: що посадовими особами митного поста „Сарни” Рівненської митниці допущено порушення порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, визначеного статтями 54 і 72 Митного кодексу України та підпунктом 25 пункту 3 наказу Держмитслужби України від 20.04.05 № 314 в частині прийняття ВМД до оформлення, заповнення графи 47 у ВМД від 03.03.06

№ 204020000/6/000463 виконане з порушенням вимог частини 4 статті 90 Митного кодексу України та Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 № 307, порушено порядок зберігання й використання особистого митного забезпечення, визначений наказом Держмитслужби від 17.11.98 № 723 (акт службового розслідування від 24.03.06 № 4).

За результатами зазначеного службового розслідування встановлено, що начальник митного поста „Сарни” Рівненської митниці Кульчицький Федір Кирилович в порушення пункту 2.2 своєї посадової інструкції, затвердженої начальником Рівненської митниці 16.10.03, не забезпечив належної організації митного оформлення вантажів з дотриманням вимог чинного митного законодавства та контролю за роботою підлеглих працівників.

В особистих поясненнях Кульчицький Ф.К. визнає неналежний рівень виконання своїх посадових обов’язків.

З огляду на викладене та керуючися підпунктом 2 пункту 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За незабезпечення належної організації митного оформлення вантажів та контролю за роботою підлеглих, та виконанням ними вимог нормативно-правових актів з питань митної справи, що спричинило безпідставне зволікання проведення митного оформлення вантажу, Кульчицькому Федору Кириловичу, начальнику митного поста „Сарни” Рівненської митниці, оголосити догану.

Підстави: акт службового розслідування від 24.03.06, подання Рівненської митниці від 27.03.06, пояснення Кульчицкого Ф.К.

Начальникові Рівненської митниці Яблонському С.Т.:

1.Ужити заходів із забезпечення належного контролю з боку керівників підрозділів за діями підлеглих під час проведення митного контролю та митного оформлення та підвищення їх персональної відповідальності.

2.Ознайомити Кульчицького Ф.К. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) наказ довести до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби О.Б.Єгоров

19.05.06 № 437-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

19.05.06 № 437-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

За результатами узагальнення стану боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на Ягодинській митниці прокуратурою Волинської області порушено дисциплінарне провадження відносно заступника начальника Ягодинської митниці – начальника відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Фау Євгенія Анатолійовича (постанова прокуратури Волинської області від 17.03.06)

В ході проведеної згідно з наказом Держмитслужби України від 20.04.06 № 97-в перевірки встановлено, що заступник начальника Ягодинської митниці – начальник відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Фау Є.А. в порушення пунктів 5.1 – 5.3 тимчасового розподілу обов’язків між начальником Ягодинської митниці та його заступниками, затвердженого наказом Ягодинської митниці від 08.07.05 № 350, не забезпечив належної організації роботи підпорядкованого підрозділу митниці у напрямі боротьби з митними правопорушеннями під час ввезення в Україну транспортних засобів.

Під час проведеного 18.05.06 Держмитслужбою України обговорення результатів перевірки фактів, викладених у згаданій вище постанові прокуратури Волинської області, за участю Фау Є.А., встановлено недостатній рівень роботи служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил щодо протидії незаконному ввезенню в Україну транспортних засобів, а також бездіяльність у цьому напрямі з боку інших підрозділів митниці, що проводять їх митне оформлення.

В особистих поясненнях Фау Є.А. визнає неналежний рівень виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на викладене та керуючись статтею 21, пунктом 1 частини першої статті 22 та пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, яке полягало в неналежній організації роботи підпорядкованого підрозділу митниці у напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил під час ввезення в Україну транспортних засобів, Фау Євгенію Анатолійовичу, заступнику начальника Ягодинської митниці – начальнику відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, оголосити догану.

Підстави: постанова прокуратури Волинської області про порушення дисциплінарного провадження від 17.03.06; звіт про відрядження від 05.05.06; пояснення Фау Є.А.

Т.в.о. начальника Ягодинської митниці Ванжі А.Ю.:

1.Ознайомити Фау С.О. з цим наказом під підпис.

2.За результатами проведеної Держмитслужбою України перевірки та висновків цього наказу, вивчити діяльність підрозділів митниці, що здійснюють митне оформлення транспортних засобів, забезпечити вжиття додаткових заходів з метою недопущення порушення законодавства під час ввезення в Україну транспортних засобів, про що проінформувати Департамент організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби О.Б.Єгоров

19.05.06 № 402 Про результати перевірок Вінницької та Житомирської митниць

 

Н А К А З

Київ

19.05.06 № 402

Про результати перевірок Вінницької та Житомирської митниць

На виконання вимог наказу Держмитслужби України від 14.04.06 № 291 робочою групою Держмитслужби України проведено перевірки митного оформлення посадовими особами Житомирської та Вінницької митниць автотранспортних засобів товарної позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, що були у використанні, за період 2005-2006 років.

У ході перевірки встановлено ряд недоліків у службовій діяльності митних органів, порушень нормативно-правових актів і виявлено невірне застосування уповноваженими особами експертних організацій довідкової інформації, що призвело та призводить до заниження бази оподаткування і надходжень до Державного бюджету України.

Установлено випадки застосування при експертній оцінці уповноваженими особами експертних організацій коефіцієнтів зменшення вартості транспортних засобів більше ніж на 40 % посилаючись на корозійні пошкодження, дефекти кузова, перевищення фактичного пробігу над нормативним тощо, залежно від умов зберігання та експлуатації, які не передбачені Методикою товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 24.11.2003 № 142/5/2092 (далі – Методика), або передбачені останньою в менших розмірах.

Установлено невідповідність більшості зовнішньоекономічних договорів (контрактів) вимогам наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201 „Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)”.

Також установлено, що аналітично-пошукова робота має поверхневий характер, відсутній системний підхід у розробці заходів з перевірки зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів ЗЕД, відсутній поглиблений аналіз документів, які безпосередньо подаються до митного оформлення.

Посадовими особами митниць не вживаються заходи контролю до висновків експертів – автотоварознавців, в яких, як правило, застосовуються тільки понижуючі вартість транспортних засобів (далі ТЗ) коефіцієнти (пробіг, пошкодження), не приділяється належна увага до збільшення вартості ТЗ на суму вартості додаткових опцій, які не входять до ціни базової моделі.

Виявлені непоодинокі факти внесення до актів про проведення митного огляду інформації щодо наявності незначних пошкоджень та несправностей ТЗ тільки в кількісному виразі, за переліком яких використовуються коефіцієнти, що понижують вартість ТЗ, при цьому експертами та посадовими особами митниць не враховується ступінь пошкоджень.

У ході перевірки встановлено, що відділами контролю митної вартості та номенклатури не проводиться на належному рівні та відповідно до чинного законодавства визначення митної вартості транспортних засобів і не здійснюється коригування митної вартості в залежності від місяця виготовлення транспортного засобу.

Виявлені систематичні порушення Порядку декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.03 № 1375, та Порядку заповнення декларації митної вартості, затвердженого наказом Держмитслужби України від 02.12.03 № 828, а саме в частині проведення безпосередньо митної оцінки.

Разом з тим у Житомирській митниці переважна більшість зовнішньоекономічних контрактів, а саме 74,2 % від загальної кількості митних оформлень, укладені з нерезидентами Нідерландів, Данії та Литви (на суму понад 12 млн. доларів США), контракти з якими надають формальне право зменшити вартість автомобіля при експертній оцінці на 0,9 % (Таблиця 4.8 Методики), при цьому експлуатація ТЗ здійснювалася на території Німеччини. У зв’язку з цим розрахункова вартість транспортних засобів, що ввозилися на митну територію України, зменшена на суму понад 1,2 млн. доларів США.

Ураховуючи викладене,

НАКАЗУЮ:

Начальникам Вінницької та Житомирської митниць:

1.Провести службові перевірки за виявленими фактами та притягнути винних до дисциплінарної відповідальності.

2.Провести ротацію керівників і посадових осіб Житомирської митниці, які беруть участь в оформленні транспортних засобів, з урахуванням стажу їх роботи в митних органах і кваліфікаційного рівня.

3.Відповідно до статті 32 Дисциплінарного статуту митної служби України (затвердженого Законом України від 6 вересня 2005 року N 2805-IV) у зв’язку з неналежною організацією роботи при митному оформленні транспортних засобів, відсутністю контролю за діями особового складу провести позачергову атестацію – начальникам відділу митної вартості та номенклатури, відділу оформлення транспортних засобів Житомирської митниці.

4.Про результати службових перевірок та вжитих заходів доповісти до 01.07.06.

Начальникам митниць, які здійснюють митне оформлення транспортних засобів:

1.Запровадити практику направлення до науково-дослідних установ судової експертизи актів оцінок транспортних засобів, в яких уповноваженими посадовими особами експертних установ та організацій невірно або з порушенням встановлених норм визначені сталі понижуючі коефіцієнти вартості транспортних засобів, для створення прецедентів відшкодування останніми до бюджету не донарахованих з вищезазначених причин митних платежів.

2.Забезпечити постійний контроль документів, які подаються до митного оформлення, з вибірковим направленням для перевірки на автентичність, особливу увагу приділити зовнішньоекономічним операціям, за якими не проводяться розрахунки в установлені терміни.

3.Організувати моніторинг митних оформлень транспортних засобів з метою запобігання недопущенню в подальшому вищевикладених порушень чинного законодавства.

4.Направити до 20.06.06 на адресу Держмитслужби пропозиції щодо визначення митної вартості для врахування при розробці Методики (технології) визначення митної вартості ТЗ.

5.За результатами вжитих заходів доповісти до 01.07.06.

Департаменту аналізу ризиків та аудиту спільно з Управлінням митної вартості у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством та постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.04 № 1730, організовувати та проводити документальні перевірки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які імпортують транспортні засоби, на предмет дотримання останніми законодавства з питань митної справи.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Голова Служби О.Б.Єгоров

25.05.06 № 418 Про преміювання працівників митних органів, спеціалізованих митних установ за результатами роботи у квітні 2006 року

Н А К А З

Київ

25.05.06 № 418

Про преміювання працівників митних органів, спеціалізованих митних установ за результатами роботи у квітні 2006 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.04 № 497 “Про умови грошового забезпечення посадових осіб та оплати праці працівників митної служби” і враховуючи результати роботи митної служби у квітні 2006 року,

Н А К А З У Ю:

Преміювати керівних працівників митних органів, спеціалізованих митних установ за результатами роботи у квітні 2006 року в розмірі, визначеному в плановому місячному фонді оплати праці митного органу, спеціалізованої митної установи на преміювання працівників, з урахуванням фактично відпрацьованого часу. Дозволити використати на преміювання наявну економію фонду оплати праці.

Збільшити розмір премії:

- на 50 % заступникові начальника Миколаївської митниці з правоохоронної роботи - начальникові служби боротьби з контрабандою та митної варти Лавренюку С.О. за позитивні результати проведеної роботи з виявлення контрабандного каналу вивезення товарів військового призначення (підстава: лист директора Департаменту боротьби з контрабандою від 13.04.06 № 20/02793-ЕП, подання начальника Миколаївської митниці);

- на 30 % головному бухгалтерові Полтавської митниці Марінець Л.П. за якісне та професійне виконання завдання з переведення на розрахунково-касове обслуговування через органи Державного казначейства митних та інших платежів, які вносяться до або під час митного оформлення (підстава: подання начальника Полтавської митниці; пропозиції Управління бухгалтерського обліку та звітності);

- на 10 % заступникові начальника Глухівської митниці Миранюку В.М. за активну участь в організаційних заходах, які проводилися Держмитслужбою (підстава: подання начальника Глухівської митниці; пропозиції Департаменту кадрової роботи).

Зменшити розмір премії на 20 % в.о. заступника начальника Котовської митниці з правоохоронної роботи - начальника служби боротьби з контрабандою та митної варти Котику В.А. за неналежну підготовку оперативного складу служби боротьби з контрабандою та митної варти митниці до участі в міжвідомчій координаційній нараді з питань координації спільних дій при проведенні додаткових заходів щодо посилення ділянки державного кордону в межах відповідальності Котовського загону (підстава: подання директора Департаменту боротьби з контрабандою).

Позбавити премії першого заступника начальника Глухівської митниці Іванова О.В. за порушення пункту 1 статті 22 розділу ІV Дисциплінарного статуту митної служби України, а саме за недотримання процедури прийняття тендерних пропозицій (підстава: подання начальника Глухівської митниці).

Начальникам митних органів, спеціалізованих митних установ, їх заступникам і головним бухгалтерам, на яких протягом квітня 2006 року були накладені дисциплінарні стягнення, премію за квітень не нараховувати.

Начальникам митних органів і спеціалізованих митних установ преміювати працівників за рахунок і в межах затвердженого фонду оплати праці.

Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Фінансово-економічного управління Черевка П.А.

Голова Служби О.Б.Єгоров

09.08.06 № 719-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

09.08.06 № 719-к

Про притягнення до дисциплінарної   відповідальності

За результатами перевірки додержання митного законодавства при складанні протоколів про порушення митних правил, проведеної у Севастопольській митниці, прокуратурою м. Севастополя порушено дисциплінарне провадження відносно начальника митного поста „Рибпорт” Севастопольської митниці Сафронова Вадима Олександровича (постанова прокуратури м. Севастополя від 06.06.06).

В ході службової перевірки, проведеної комісією Севастопольської митниці, підтверджено факт прийняття начальником митного поста „Рибпорт” Севастопольської митниці Сафроновим В.О. рішення про анулювання й відкликання протоколу про порушення митних правил № 0032/123000000/06, що є порушенням вимог статей 387 і 391 Митного кодексу України, статті 4 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05, та статті 10 Закону України „Про державну службу”, а також факт направлення на адресу ТОВ „Інтерфлот” листа від 06.03.06 № 234 без реєстрації його у загальному відділі митниці, що є порушенням порядку реєстрації й засвідчення службових документів, визначеного розділом 3.3 та пунктом 4.6.2 Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 28.12.02 № 747 (довідка про проведення службової перевірки від 06.07.06).

Відповідно до пункту 1 статті 22 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV, зазначені діяння є порушенням службової дисципліни. У зв’язку з цим Сафронов В.О. несе дисциплінарну відповідальність згідно з пунктом 4.1.1 своєї посадової інструкції, затвердженої начальником Севастопольської митниці 28.12.05.

Причини порушення службової дисципліни, наведені в особистих поясненнях Сафронова В.О. поважними не визнаються.

З огляду на викладене, керуючися статтями 21, 22 та пунктом 5 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV, і враховуючи відсутність Сафронова С.О. на роботі у зв’язку з перебуванням у відпустці в період з 26.06.06 до 05.08.06,

Н А К А З У Ю:

За порушення службової дисципліни Сафронова Вадима Олександровича, начальника митного поста „Рибпорт” Севастопольської митниці, попередити про неповну службову відповідність.

Підстави: постанова прокуратури м. Севастополя про порушення дисциплінарного провадження від 06.06.06, довідка про проведення службової перевірки від 06.07.06, пояснення Сафронова В.О.

Начальникові Севастопольської митниці ознайомити Сафронова В.О. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) наказ довести до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби О.Б.Єгоров

16.08.06 № 738-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

16.08.06 № 738-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Комісією Львівської митниці проведено службову перевірку додержання митного законодавства посадовими особами митного поста „Броди” Львівської митниці під час здійснення перевантаження вантажу „корпуса радіаторів з алюмінієвих сплавів, литі для опалення житлових приміщень”, який переміщувався приватним підприємцем Гоздою Л.Я. згідно книжки МДП № РХ 49040907 в режимі „імпорт”.

Під час проведеної службової перевірки виявлено, що 09.06.06 посадовими особами митного поста „Броди” Львівської митниці не було складено акт митного огляду вантажу, який частково було втрачено внаслідок надзвичайної події, що є порушенням пункту 2.6 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 № 771 (акт службової перевірки від 05.07.06).

За результатами зазначеної службової перевірки встановлено, що начальник митного поста „Броди” Львівської митниці Сурмай Василь Тадейович в порушення пункту 2.1 своєї посадової інструкції, затвердженої начальником Львівської митниці 12.01.06, не забезпечив належної організації роботи підпорядкованого підрозділу у зв’язку з непередбаченою ситуацією, що трапилась під час переміщення вантажів до митниці призначення.

В особистих поясненнях Сурмай В.Т. не наводить поважних причин неналежного виконання своїх посадових обов’язків.

З огляду на викладене, керуючися статтями 21, 22 та пунктом 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV, і враховуючи відсутність Сурмая В.Т. на роботі у зв’язку з перебуванням у відпустці в період з 17.07.06 до 06.08.06,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків, яке полягало в неналежній організації роботи підпорядкованого підрозділу під час непередбаченої ситуації, що виникла у зв’язку з переміщенням вантажів до митниці призначення, та недостатньому контролю за виконанням підлеглими вимог нормативно-правових актів з питань митної справи, Сурмаю Василю Тадейовичу, начальнику митного поста „Броди” Львівської митниці, оголосити зауваження.

Підстави: акт службової перевірки від 05.07.06, подання Львівської митниці від 20.07.06, пояснення Сурмая В.Т.

Начальникові Львівської митниці Самойлюку В.О.:

1.У місячний термін вжити заходів із забезпечення належного контролю з боку керівників підрозділів за діями підлеглих у випадках настання непередбачених ситуацій з метою недопущення порушення ними митного законодавства під час переміщення вантажів до митниць призначення, про виконання проінформувати Управління контролю за переміщенням вантажів.

2.Ознайомити Сурмая В.Т. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) наказ довести до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби О.Б.Єгоров

25.09.06 № 892-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

25.09.06 № 892-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

У ході службового розслідування (акт службового розслідування від 22.09.06), проведеного згідно з наказом Держмитслужби України від 18.09.06 № 789, встановлено факти неналежного виконання в період з 16.09.09 по 17.09.06 посадовими особами Ягодинської митниці своїх безпосередніх обов’язків, визначених їх посадовими інструкціями, що призвело до порушень порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів зі звільненням від митного контролю та митного оформлення, у тому числі до ненарахування митних платежів, чим заподіяно матеріальних збитків державі, виявлених оперативною групою № 4 Держмитслужби України під час здійснення заходів з протидії митним правопорушенням, передбачених наказом Держмитслужби України від 09.09.06 № 762, а саме:

- Базярук А.В., перший заступник начальника Ягодинської митниці (під час тимчасового виконання обов’язків начальника Ягодинської митниці) не здійснив належного виконання своїх функціональних обов’язків з питань забезпечення якісного, повного та своєчасного виконання покладених на митницю завдань, чим порушив вимоги пунктів 4.5. та 4.6. розділу 4 Положення про Ягодинську митницю, затвердженого наказом Держмитслужби України від 23.06.05 № 574, що призвело до порушень порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів в період з 16.09.09 по 17.09.06, виявлених в зоні діяльності Ягодинської митниці оперативною групою № 4 Держмитслужби України під час здійснення заходів з протидії митним правопорушенням;

- Троценко В.В., начальник митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці, не організовував належним чином роботу підлеглих, не здійснював контроль за виконанням ними своїх посадових обов’язків та за дотриманням ними законодавства з питань митної справи, чим порушив вимоги пунктів 2.1., 2.2., 2.3. та 2.6. своєї посадової інструкції, що призвело до порушення порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортного засобу 17.09.06, виявленого оперативною групою № 4 Держмитслужби України під час здійснення заходів з протидії митним правопорушенням;

- Гордійчук Ю.М., начальник сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці, не організовував належним чином роботу підлеглих, не здійснював контроль за виконанням ними своїх посадових обов’язків та за дотриманням ними законодавства з питань митної справи, чим порушив вимоги пунктів 2.1. та 2.2. своєї посадової інструкції, що призвело до порушення порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортного засобу 17.09.06, виявленого оперативною групою № 4 Держмитслужби України під час здійснення заходів з протидії митним правопорушенням;

- Уніга О.С., головний інспектор сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці, не виконав посадових обов’язків, покладених на нього пунктами 2.3. та 2.7. його посадової інструкції, чим допустив порушення порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортного засобу 17.09.06, виявлене оперативною групою № 4 Держмитслужби України під час здійснення заходів з протидії митним правопорушенням;

- Куча М.В., головний інспектор сектору проведення спеціальних операцій відділу оперативного реагування та проведення спеціальних операцій служби боротьби з контрабандою та митної варти Ягодинської митниці, не виконав посадових обов’язків, покладених на нього пунктами 2.1. та 2.3. його посадової інструкції, що призвело до порушення порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортного засобу 17.09.06, виявленого оперативною групою № 4 Держмитслужби України під час здійснення заходів з протидії митним правопорушенням;

- Гарбар С.О., начальник митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці, не організовував належним чином роботу підлеглих, не здійснював контроль за виконанням ними своїх посадових обов’язків та за дотриманням ними законодавства з питань митної справи, чим порушив вимоги пунктів 2.1., 2.2., 2.3. та 2.7. своєї посадової інструкції, що призвело до порушення порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортного засобу 16.09.06, виявленого оперативною групою № 4 Держмитслужби України під час здійснення заходів з протидії митним правопорушенням;

- Ромах О.М., заступник начальника митного поста – начальник відділу митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці, не організовував належним чином роботу підлеглих, не здійснював контроль за виконанням ними своїх посадових обов’язків та за дотриманням ними законодавства з питань митної справи, чим порушив вимоги пунктів 2.1., 2.2., 2.3. та 2.6. своєї посадової інструкції, що призвело до порушення порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортного засобу 16.09.06, виявленого оперативною групою № 4 Держмитслужби України під час здійснення заходів з протидії митним правопорушенням;

- Саганюк В.В., начальник сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці, не організовував належним чином роботу підлеглих, не здійснював контроль за виконанням ними своїх посадових обов’язків та за дотриманням ними законодавства з питань митної справи, чим порушив вимоги пунктів 2.1., 2.2. та 2.10. своєї посадової інструкції, що призвело до порушення порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортного засобу 16.09.06, виявленого оперативною групою № 4 Держмитслужби України під час здійснення заходів з протидії митним правопорушенням;

- Нікітюк Н.Д., старший інспектор сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці, не виконала посадових обов’язків, покладених на неї пунктами 2.1. та 2.3. її посадової інструкції, чим допустила порушення порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортного засобу 16.09.06, виявлене оперативною групою № 4 Держмитслужби України під час здійснення заходів з протидії митним правопорушенням;

- Богомаз М.В., старший інспектор сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці, не виконала посадових обов’язків, покладених на неї пунктами 2.1. та 2.3. її посадової інструкції, чим допустила порушення порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортного засобу 16.09.06, виявлене оперативною групою № 4 Держмитслужби України під час здійснення заходів з протидії митним правопорушенням;

- Чак В.В., інспектор сектору боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї відділу оперативного реагування та проведення спеціальних операцій служби боротьби з контрабандою та митної варти Ягодинської митниці, не виконав посадових обов’язків, покладених на нього пунктами 2.2. та 2.3. його посадової інструкції, що призвело до порушення порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортного засобу 16.09.06, виявленого оперативною групою № 4 Держмитслужби України під час здійснення заходів з протидії митним правопорушенням;

- Паламар П.П., в.о. заступника начальника Ягодинської митниці з правоохоронної роботи - начальник служби боротьби з контрабандою та митної варти Ягодинської митниці, не здійснював належного виконання своїх функціональних обов’язків з питань протидії митним правопорушенням, не здійснював контролю за діями підпорядкованого особового складу, чим порушив вимоги пунктів 6.1. та 6.10. Розподілу обов’язків між начальником Ягодинської митниці та його заступниками, затвердженого Головою Служби 06.06.06, що призвело до порушень порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів в період з 16.09.09 по 17.09.06, виявлених оперативною групою № 4 Держмитслужби України під час здійснення заходів з протидії митним правопорушенням.

Перевіркою стану виконання начальником відділу внутрішньої безпеки Ягодинської митниці та начальником відділу по роботі з особовим складом Ягодинської митниці своїх посадових обов’язків встановлено, що до виконання

завдань, покладених на них, вони ставились формально та безініціативно, не приділяючи уваги систематичним порушенням законодавства при здійсненні митного контролю та митного оформлення з боку особового складу оперативних підрозділів митниці. Таким чином:

- Дремлюк О.Г., начальник відділу внутрішньої безпеки Ягодинської митниці, не виконав посадових обов’язків, покладених на нього пунктами 2.6. та 2.9. його посадової інструкції, що призвело до недостатнього рівня профілактичної роботи при застосуванні дисциплінарних стягнень та при призначенні особового складу, що систематично допускає порушення законодавства з питань митної справи, на посади в оперативні підрозділи;

- Калитюк В.М., начальник відділу по роботі з особовим складом Ягодинської митниці, не виконала посадових обов’язків, покладених на неї пунктами 2.6. та 2.9. її посадової інструкції, що призвело до недостатнього рівня профілактичної роботи при застосуванні дисциплінарних стягнень та при призначенні особового складу, що систематично допускає порушення законодавства з питань митної справи, на посади в оперативні підрозділи.

У своїх особистих поясненнях всі вищезазначені посадові особи Ягодинської митниці поважних причин неналежного виконання ними службових обов’язків не наводять.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 21, 22, 23, 28 та 34 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

НАКАЗУЮ:

За порушення своїх посадових обов’язків, відповідно до п. 6 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, першого заступника начальника Ягодинської митниці Базярука А.В. звільнити з митних органів.

За порушення своїх посадових обов’язків, відповідно до п. 6 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, звільнити з митних органів: заступника начальника митного поста – начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці Ромаха О.М.; начальника сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці Саганюка В.В.; начальника сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці Гордійчука Ю.М.; головного інспектора сектору митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці Унігу О.С.

За неналежне виконання своїх посадових обов’язків відповідно до п. 5 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України попередити про неповну службову відповідність: начальника митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці Троценка В.В.; начальника митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці Гарбара С.О.; головного інспектора сектору проведення спеціальних операцій відділу оперативного реагування та проведення спеціальних операцій служби боротьби з контрабандою та митної варти Ягодинської митниці Кучу М.В.; інспектора сектору боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї відділу оперативного реагування та проведення спеціальних операцій служби боротьби з контрабандою та митної варти Ягодинської митниці Чака В.В., старшого інспектора сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці Нікітюк Н.Д.; старшого інспектора сектору митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 3 митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці Богомаз М.В.

За неналежне виконання своїх посадових обов’язків, відповідно до п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, оголосити догану: в.о. заступника начальника Ягодинської митниці з правоохоронної роботи - начальнику служби боротьби з контрабандою та митної варти Ягодинської митниці Паламару П.П.; начальнику відділу внутрішньої безпеки Ягодинської митниці Дремлюку О.Г.; начальнику відділу по роботі з особовим складом Ягодинської митниці Калитюк В.М.

Начальнику Ягодинської митниці:

1.У тижневий термін з дотриманням вимог чинного законодавства здійснити переміщення особового складу відповідно до пропозицій начальника відділу внутрішньої безпеки та начальника відділу по роботі з особовим складом, про що повідомити Держмитслужбу України.

2.Ознайомити зазначених у наказі посадових осіб Ягодинської митниці з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби О.Б.Єгоров

16.10.06 № 951-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

16.10.06 № 951-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

В ході перевірки проведеної на підставі наказу Криворізької митниці від 02.08.06 № 266 виявлені порушення вимог законодавства України з питань митної справи посадовими особами митного поста „Нікополь” Криворізької митниці, що свідчить про неналежне виконання Богдановим Олександром Васильовичем - начальником митного поста „Нікополь” Криворізької митниці своїх службових обов’язків.

Зокрема, комісією з проведення перевірки встановлено, що посадовими особами митного поста „Нікополь” Криворізької митниці не здійснювався контроль за наявністю товарів та транспортних засобів у зонах митного контролю після їхнього прибуття у місце доставки, що суперечить ч. 4 ст. 94 Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-ІV.

Крім цього, всупереч вимогам п. 1.7 і п. 1.8 наказу Держмитслужби України від 21.11.05 № 1136 „Про місця прибуття автотранспорту” засвідчення результатів митного контролю за доставкою вантажів здійснювалося черговою посадовою особою митниці поза місцем прибуття автотранспорту.

Таким чином, допустивши зазначені вище порушення законодавства України з питань митної справи Богданов О.В. не дотримався вимог пунктів 2.1, 2.4 та 2.7 посадової інструкції начальника митного поста „Нікополь” Криворізької митниці.

В особистих поясненнях Богданов О.В. не наводить поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись п. 1 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

НАКАЗУЮ:

За неналежне виконання службових обов’язків, Богданову Олександру Васильовичу - начальнику митного поста „Нікополь” Криворізької митниці, оголосити зауваження.

Начальнику Криворізької митниці Лукашу М.М.:

1.Ознайомити Богданова О.В. з цим наказом під підпис.

2.На протязі місяця з моменту підписання цього наказу повідомити Держмитслужбу України про проведені заходи щодо усунення виявлених порушень митного законодавства.

Департаменту кадрової роботи Державної митної служби України (Школьна О.О.) наказ довести до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстави: акт службової перевірки від 08.08.06, затверджений начальником Криворізької митниці 09.08.06, пояснююча записка Богданова О.В., подання Криворізької митниці від 26.09.06 № 45-05/7066.

Голова Служби О.Б.Єгоров

16.10.06 № 953-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

16.10.06 № 953-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Криворізькою митницею до Держмитслужби України листом від 26.09.06 № 45-05/7056 внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Богданова Олександра Васильовича - начальника митного поста „Нікополь” Криворізької митниці.

У поданні зазначено, що недостатній контроль Богданова О.В. за підлеглими призвів до порушення посадовими особами митного поста „Нікополь” Криворізької митниці, які приймали участь у митному оформленні двох автобусів SSANG YONG Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), які підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 № 1211.

Зазначене вище свідчить про недотримання Богдановим О.В. вимог пунктів 2.1, 2.4, та 2.7 посадової інструкції начальника митного поста „Нікополь” Криворізької митниці, що у свою чергу призвело до не складення його підлеглими протоколу про порушення митних правил за статтею 330 Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-ІV.

В особистих поясненнях Богданов О.В. не наводить поважних причин неналежного виконання своїх службових обов’язків.

З огляду на вищевикладене, керуючись п. 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-ІV,

НАКАЗУЮ:

За неналежне виконання службових обов’язків, Богданову Олександру Васильовичу - начальнику митного поста „Нікополь” Криворізької митниці, оголосити догану.

Начальнику Криворізької митниці Лукашу М.М. ознайомити Богданова О.В. з цим наказом під підпис.

Департаменту кадрової роботи Державної митної служби України (Школьна О.О.) наказ довести до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстави: акт перевірки від 11.08.06, затверджений начальником Криворізької митниці 11.08.06, пояснююча записка Богданова О.В., подання Криворізької митниці від 26.09.06 № 45-05/7056.

Голова Служби О.Б.Єгоров

30.11.06 № 1148-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

30.11.06 № 1148-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

У ході службового розслідування (акт службового розслідування № 16/2006), проведеного згідно з наказом Держмитслужби України від 25.10.06 № 935, встановлено факти недотримання законодавства України з питань митної справи та розпоряджень керівництва Держмитслужби України посадовими особами Миколаївської митниці, що призвело до порушення службових обов’язків, визначених їх посадовими інструкціями.

- Єргенов С.П., перший заступник начальника Миколаївської митниці, не здійснив належного контролю за діяльністю відділу митного оформлення № 4 Миколаївської митниці та не виконав вимоги листа Держмитслужби України від 19.10.06 № 11/2-27/11747-ЕП, чим порушив вимоги пунктів 2.5 та 2.26 своєї посадової інструкції;

- Лавренюк С.О., заступник начальника Миколаївської митниці з правоохоронної роботи – начальник служби боротьби з контрабандою та митної варти, не виконав вимоги, викладені у листі від 19.10.06 № 11/2-27/11747-ЕП; не виконав вимоги п. 1.5, п. 2.6, п. 2.9, п. 3.1 Положення про службу боротьби з контрабандою та митної варти Миколаївської митниці та вимоги п. 2.1.2, п. 2.1.5, п. 2.2.8, п. 2.2.9 посадової інструкції в частині організації взаємодії з співробітниками МВС України щодо охорони товарів та супроводження їх до зони митного контролю, здійснення переогляду товарів з метою перевірки законності переміщення через митний кордон України;

- Горбов О.В., начальник відділу митного оформлення № 4 Миколаївської митниці, порушив вимоги п. 2.5, п. 2.13 та п. 2.27 своєї посадової інструкції;

- Євстаф’єв Д.В., начальник сектору організації митного контролю Миколаївської митниці, не дотримав вимог „Положення про пункти пропуску через державний кордон”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.00 № 1203 та „Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.00 № 1947 під час розробки „Методики послідовності дій посадових осіб Миколаївської митниці під час здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску (контролю) через державний кордон України, які розташовані в зоні діяльності митниці”, яка затверджена начальником митниці 04.10.06, що призвело до незабезпечення вимог зазначених документів в частині функціонування зон митного контролю, підтримки належного режиму в таких зонах;

- Вишневський О.В., головний інспектор відділу митного оформлення № 4 Миколаївської митниці, порушив вимоги „Порядку заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами зі застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)”, затвердженого наказом Держмитслужби України від 17.05.06 № 381; абзацу 3 Розділу 3 „Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації”, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.05 № 314; пункту 1.4 та 2.4 „Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів на складах тимчасового зберігання”, затвердженого наказом Миколаївської митниці від 12.08.04 № 569;

- Марченко А.В., старший інспектор відділу митного оформлення № 4 Миколаївської митниці, порушив вимоги пункту 25 „Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації”, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.05 № 314, при здійсненні митного огляду товарів за вантажними митними деклараціями № 50400004/6/210211, № 50400004/6/210212, № 50400004/6/210213 та № 50400004/6/210214.

У своїх особистих поясненнях всі вищезазначені посадові особи Миколаївської митниці поважних причин неналежного виконання ними службових обов’язків не наводять.

На підставі викладеного, керуючись статтями 21, 22, 23 та 34 Дисциплінарного статуту митної служби України,

Н А К А З У Ю:

Начальнику Миколаївської митниці Ковальському В.К. та першому заступнику начальника Миколаївської митниці Єргенову С.П. вказати на недостатній рівень організації роботи підпорядкованих підрозділів.

За неналежне виконання своїх посадових обов’язків відповідно до п. 2 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України оголосити догану заступнику начальника Миколаївської митниці з правоохоронної роботи – начальнику служби боротьби з контрабандою та митної варти Лавренюку С.О.

За неналежне виконання своїх посадових обов’язків, відповідно до п. 5 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, попередити про неповну службову відповідність начальника відділу митного оформлення № 4 Миколаївської митниці Горбова О.В.

За неналежне виконання своїх посадових обов’язків, відповідно до п. 1 ст. 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, оголосити зауваження: начальнику сектору організації митного контролю Миколаївської митниці Євстаф’єву Д.В., головному інспектору відділу митного оформлення № 4 Миколаївської митниці Вишневському О.В., старшому інспектору відділу митного оформлення № 4 Миколаївської митниці Марченку А.В.

Підстави: акт службового розслідування № 16/2006; рішення Голови Служби від 07.11.06 № 22242/23вн; пояснення Єргенова С.П., Лавренюка С.О., Євстаф’єва Д.В., Горбова О.В., Вишневського О.В., Марченка А.В.

Начальнику Миколаївської митниці (Ковальський В.К.):

1.Ознайомити зазначених у наказі посадових осіб Миколаївської митниці з цим наказом під підпис.

2.Ужити заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час службового розслідування, та із забезпечення належного контролю з боку керівників підрозділів за діями підлеглих під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів й підвищення їх персональної відповідальності.

3.Про вжиті заходи повідомити Держмитслужбу України до 18.12.06.

Департаменту кадрової роботи Держмитслужби України (Карпенко В.П.) довести наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби О.Б.Єгоров

30.11.06 № 1149-к Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Н А К А З

Київ

30.11.06 № 1149-к

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності

З метою встановлення фактів, викладених у листі Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України від 01.09.06 № 14/20512 службовою перевіркою, проведеною відповідно до наказу Державної митної служби України від 16.10.06 № 892, установлено, що 08.05.06 на територію пункту пропуску „Нова Рудня” Мозирської митниці Республіки Білорусь в’їхав автомобіль марки „БМВ-745І”, кузов № WBAGL61050DM57495, номерний знак АV 73695 під керуванням Рагімова Насіб Самед Огли, який надав для в’їзду посадовим особам митного органу технічний паспорт ZI 2023107 та довідку-рахунок № 000320 від 05.05.06.

09.05.06 зазначений вище автомобіль в’їхав на митну територію України під керуванням громадянина Литви Дяченка В. через автомобільний пункт пропуску „Виступовичі” митного поста „Овруч” Житомирської митниці, з номерним знаком BDB 534 та технічним паспортом R 880571.

13.06.06 посадовими особами Житомирської митниці, на підставі документів наданих Мозирською митницею Республіки Білорусь, складено протокол про порушення митних правил за фактом надання митному органу підроблених та отриманих незаконним шляхом документів щодо переміщення через митний кордон України вищезгаданого автомобіля.

Комісією по проведенню службової перевірки під час вивчення матеріалів кримінальної справи, яка порушена 30.06.06 посадовими особами Житомирської митниці, за фактом контрабандного переміщення через митний кордон України автомобіля марки „БМВ-745І” виявлено службову записку начальника митного поста „Овруч” від 09.05.06 № 22.26/875-ф-ЕП, яка свідчить про те, що посадовим особам Житомирської митниці було відомо про факт порушення митних правил при переміщенні через митний кордон України автомобіля марки „БМВ-745І”, при цьому протокол про порушення митних правил складено лише 13.06.06.

Таким чином, володіючи інформацією про те, що автомобіль був ввезений на митну територію України за фіктивними документами, співробітники служби боротьби з контрабандою та митної варти Житомирської митниці зволікали з направленням орієнтування на митниці, що унеможливило затримання цього транспортного засобу.

Зазначені вище порушення стали можливими внаслідок неналежного виконання Тітовим Віктором Григоровичем, заступником начальника Житомирської митниці – начальником служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил своїх службових обов’язків (пункт 2.2 посадової інструкції), що призвело до невчасного порушення кримінальної справи, втрати предмета контрабанди, і як наслідок - втрати доказової бази по цій справі.

В особистих поясненнях Тітов В.Г. поважних причин неналежного виконання своїх посадових обов’язків не наводить.

На підставі викладеного й керуючись пунктом 2 статті 23 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України від 06.09.05 № 2805-IV,

Н А К А З У Ю:

За неналежне виконання службових обов’язків Тітову Віктору Григоровичу, заступникові начальника Житомирської митниці – начальнику служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, оголосити догану.

Підстави: акт службової перевірки від 13.11.06; пояснення Тітова В.Г. від 03.11.06

Начальникові Житомирської митниці Закусилу П.І. ознайомити Тітова В.Г. з цим наказом під підпис.

Т.в.о. директора Департаменту кадрової роботи Карпенку В.П. довести цей наказ до відома керівного складу митних органів.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Русскова В.А.

Голова Служби О.Б.Єгоров

 

 

Вверх