Накази Державної митної служби України 2004

Orders of the State Customs Service of Ukraine 2004

31.12.04 № 1002-к Про застосування дисциплінарного стягнення

Н А К А З

Київ

31.12.04 № 1002-к

Про застосування дисциплінарного стягнення

Комісія Миколаївської митниці здійснила перевірку дотримання вимог законодавства з митної справи працівниками митного поста „Октябрський” при митному оформленні експортних вантажів. Проведення перевірки визначалось наказом Миколаївської митниці від 27.10.04 №716 в період з 27.10 по 06.12.04.

При проведені перевірки виявлені порушення працівниками зазначеного підрозділу порядку здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення та технологічної схеми по контролю за переміщенням вантажів, що вивозяться за межі України. Перевіркою встановлено відсутність відміток у вантажних митних деклараціях щодо наявності кількості залишку вантажу, які б засвідчувались відповідною особовою номерною печаткою посадової особи. Працівниками митного поста „Октябрський” допускались арифметичні помилки у підрахунках залишків вантажу при його переміщенні подрібненими партіями, мали місце відсутність своєчасного внесення інформації до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

Виявлені факти неналежного виконання посадовими особами митного поста „Октябрський” своїх функціональних обов’язків полягали у порушенні встановленого порядку здійснення митних процедур та ведення митної статистики, зокрема, вимог пунктів 1, 12 статті 11 Митного Кодексу України, пунктів 3.8-3.14 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12.98. №771, Технологічної схеми контролю з переміщенням вантажів, затвердженої начальником Миколаївської митниці 11.08.03. та посадових інструкцій.

Зазначені недоліки мали наслідком наявність у Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України неповної інформації, що унеможливлювало оперативну оцінку руху вантажопотоку через митний кордон України та свідчать про неефективне здійснення управлінських функцій керівником даного підрозділу Миколаївської митниці - Платовим В.І.

Встановлені факти вказують, що Платовим В.І. не зроблено належних висновків із застосування до нього попереднього дисциплінарного стягнення, не здійснено результативних заходів щодо підвищення рівня організації діяльності очолюваного ним підрозділу, належного контролю за діяльністю підлеглих, посилення вимог до особового складу щодо безумовного дотримання законодавства України з митної справи.

Своїми діями Платов В.І. порушив вимоги статей 3, 10 Закону України „Про державну службу” щодо забезпечення ефективної роботи державного органу та персональної відповідальності за виконання службових обов’язків, пунктів 2.2. посадової інструкції, стосовно забезпечення виконання покладених на митний пост завдань з контролю за митним оформленням та пропуском через митний кордон України вантажів (предметів), пункту 2.11. в частині надання в установленому порядку статистичної інформації, пункту 2.14 щодо контролю за виконанням функціональних обов’язків підлеглими.

В особистому поясненні Платов В.І. поважних причин неналежного виконання службових обов’язків не вказав.

Зважаючи на викладене та керуючись статтею 14 Закону України „Про державну службу” та статтями 147 – 149 Кодексу законів про працю,

Н А К А З У Ю:

Платову Володимиру Ігоровичу, начальнику митного поста „Октябрський” Миколаївської митниці, за неналежне виконання своїх службових обов’язків, відсутність дієвого контролю за діями підлеглих оголосити догану.

Начальнику Миколаївської митниці Ковальському В.К

1.Ознайомити Платова В.І з цим наказом під підпис.

2.Надати принципову оцінку виявленим упущенням та проступкам, здійснити заходи для усунення недоліків, вжити вичерпних кроків для підвищення результативності роботи з особовим складом та вказати керівникам всіх підрозділів митниці на особисту відповідальність за дії підлеглих, особливо при здійсненні митних процедур. Про здійснені заходи доповісти до Департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом у місячний термін.

Заступнику директора Департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом Держмитслужби України Астаховій Н.В наказ довести до відома митних органів.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Іванюка М.М.

Підстава: подання Миколаївської митниці від 09.12.04; акт службової перевірки митного поста ”Октябрський” від 06.12.04, пояснення Платова В.І. від 29.11.04

Голова Служби М.М. Каленський

 

 

Вверх