Накази Державної митної служби України 1999

 Orders of the State Customs Service of Ukraine in 1999

01.12.99 № 712-к Про застосування дисциплінарного стягнення до Христюка В.М.

НАКАЗ

м. Київ

01.12.99 № 712-к

Про застосування дисциплінарного стягнення до Христюка В.М.

Комісією Подільської регіональної митниці на вимогу прокуратури Хмельницької області проведено службову перевірку виявлених порушень чинного законодавства посадовими особами митного органу при розгляді звернень громадянина Кіценького Є.Б.

Службовою перевіркою (акт від 04.11.99) установлено, що Христюком В.М., начальником відділу дізнання та боротьби з порушеннями митних правил відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Подільської регіональної митниці, а також працівником цього підрозділу митниці Яровим Д.Є. при розгляді звернень Кіценького Є.Б. порушено вимоги ст. ст. 19, 20 Закону України "Про звернення громадян", п. 7.2 Інструкції про порядок роботи із зверненнями громадян у митних органах України, затвердженої наказом Держмитслужби від 20.08.97, щодо порядку їх розгляду, допущено невиправдане зволікання при підготовці відповіді
заявнику.

Начальником загального відділу регіональної митниці Доменюк Т.М. не забезпечено дійового контролю за дотриманням посадовими особами термінів виконання доручень керівництва митного органу"

Визначено, що ці порушення стали можливими внаслідок неналежного виконання посадовими особами митниці чинного законодавства, нормативних документів, які регламентують роботу з розгляду звернень громадян, а також недбалого ставлення працівників до виконання службових обов'язків.

Подільською регіональною митницею за результатами службового розслідування до Держмитслужби внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб митного органу та видано відповідний наказ.

Причини виявлених порушень, зазначені в особистих поясненнях Христюка В.М. та Доменюк Т.М., поважними не визнаються.

На підставі подання Подільської регіональної митниці та пропозицій, внесених окремими управліннями Держмитслужби,

Н А К А З У Ю:

Христюку Василю Михайловичу, начальнику відділу дізнання та боротьби з порушеннями митних правил відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Подільської регіональної митниці, за неналежне виконання службових обов'язків та допущення порушень чинного законодавства при розгляді звернень громадян оголосити догану.

Доменюк Тетяні Миколаївні, начальнику загального відділу Подільської регіональної митниці, вказати на необхідність підвищений дійового контролю за виконанням доручень керівництва митного органу.

Начальнику Подільської регіональної митниці Тютюннику О.О. ужити вичерпних заходів для забезпечення належної роботи підрозділів митниці, якісного виконання особовим складом службових обов'язків, а також систематичного контролю за їх роботою.

Наказ довести до відома керівного складу митних органів, особового складу Подільської регіональної митниці і підпорядкованих їй митниць, Христюка В.М. з наказом ознайомити під розписку.

Підстава: подання Подільської регіональної митниці, матеріали службової перевірки, особисті пояснення Христюка В.М., Доменюк Т.М.

Голова Служби Ю.П. Соловков

28.12.99 № 758-к Про застосування дисциплінарного стягнення до Штефана В.П.

Н А К А З

м. Київ

28.12.99 № 758-к

Про застосування дисциплінарного стягнення до Штефана В.П.

Згідно з наказом Полтавської регіональної митниці від 09.12.99 № 437 проведено службове розслідування за виявленими фактами порушень вимог чинного законодавства при митному оформленні вузлів та агрегатів до автотранспортних засобів. У результаті перевірки встановлено, що декілька автомобілів відділом оформлення транспортних засобів Полтавської регіональної митниці оформлено як кузови і двигуни окремо з видачею відповідних декларацій і посвідчень беч сплати податків у повному обсязі.

За допущені грубі порушення технологічних схем оформлення транспортних засобів фізичних осіб, що призвело до заподіяння матеріальних збитків держані, працівників зазначеного відділу старшого інспектора Мирошника І.О. та інспектора Катрюка А.В. - звільнено з митних органів згідно з п. 1 ст. 41 КЗпП України, а головному інспектору Голоскоку О.В. - призначено позачергову атестацію. Начальника відділу оформлення транспортних засобів Яковлєва В.С. на підставі постанови, винесеної слідчим прокуратори Полтавської області за підозрою в скоєнні злочину, визначеного ч. 2 ст. 165 КК України заарештовано.

Зазначені вище порушення стали можливими внаслідок неналежного виконання службових обов'язків із забезпечення неухильного дотримання чинною митного законодавства у сфері неторгового обігу та недостатнього рівня контролю за діяльністю відділу оформлення транспортних засобів з боку заступника начальника Полтавської регіональної митниці Штефана Валерія Петровича

Штефаном В.П. в його особистих поясненнях визнано наявність упущень з керування цим напрямом роботи.

За результатами службового розслідування керівництвом Полтавської регіональної митниці внесено пропозицію про застосування до Штефана В.П. дисциплінарного стягнення.

НАКАЗУЮ:

Штефану Валерію Петровичу, заступнику начальника Полтавської регіональної митниці, за неналежне виконання своїх службоних обовязків оголосити

Вказати начальнику Полтавської регіональної митниці Власюку А.О. на необхідність постійного контролю за роботою відділів митниці та підлеглих.

Наказ довести до відома керівного складу митних органів, Штефана В.П.з наказам ознайомити під розписку.

Підстава: подання начальника Полтавської регіональної митниці особисті пояснення Штефана В.П.

Голова Служби Ю.П. Соловков

Вих.№17/22І-еп від 29.12.99

.

 

Вверх