Накази Державної митної служби України 1998

Orders of the State Customs Service of Ukraine in 1998

27.02.98 № 1-27\1169

27.02.98 № 1-27\1169

НАЧАЛЬНИКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ МИТНИЦІ

Повідомляємо Вам, що 20.02.98 року в пункті пропуску “РИМАЧІ” Волинської митниці при оформленні потягу “Київ-Варшава” у громадянина України Т ла Ігора Федоровича, який проживає: М.Запоріжжя, вул.Грязнова 88-А/41 була виявлена машинка для проставлення відтисків печаток та штампів з допомогою якої можливе проставлення слідуючих штампів: “Під митним контролем” N 74 Волинської митниці; “ОНП” N 236 Волинської митниці. При цьому дана матриця дозволяє комбінувати ОНП 326,623,632,263,236,362.

Направляємо Вам відтиски “ОНП” та “Штампу під митним контролем” для проведення контрольної перевірки оформлення ввезених автомобілів,що розмитнені в Запорізькій митниці на предмет виявлення підроблених документів. Про результати просимо повідомити Волинську митницю.

Додаток: відтиски на 1 аркуші.

Заступник начальника Волинської митниці А. М. КРИВОШЕЙ.

№115-к 26.03.98 р. Про недоліки в роботі відділу оформлення транспортних засобів Івано-Франківської митниці

 

№115-к 26.03.98 р.

Про недоліки в роботі відділу оформлення транспортних засобів Івано-Франківської митниці

В ході службового розслідування (акт від 04.03.98 р.), проведеного за завданням керівництва Карпатської регіональної митниці комісією Івано-Франківської митниці по фактах порушень, допущених особовим складом відділу оформлення транспортних засобів Івано-Франківської митниці, встановлено, що переважна більшість з недоліків у роботі цього відділу, виявлених при попередній перевірці роботи підрозділів митниці явились наслідком неналежної організації роботи підрозділу, слабкого контролю якості роботи підлеглих, недостатньої вимогливості та особистої безвідповідальності начальника відділу П’ятківського Б.С.

У відділі не забезпечено необхідний рівень опрацювання і вивчення з підлеглими нормативних документів, не здійснюється регулярний контроль роботи, виконаної особовим складом, поточне навчання персоналу відділу проводиться без приділення необхідної уваги питанням, пов’язаним з основним напрямом роботи підрозділу.

В особистих поясненнях П’ятківського Б.С. підтверджується недостатність здійснюваного ним керування відділом. Його посилання на недосконалість чинного митного законодавства як основну причину допущених особовим складом порушень є безпідставною, поважних причин щодо неналежного виконання своїх обов'язків не наведено.

На підставі клопотання керівництва Карпатської регіональної митниці

НАКАЗУЮ:

За неналежне виконання службових обов’язків по керуванню відділом П’ятківському Богдану Станіславовичу, начальнику відділу оформлення транспортних засобів Івано-Франківської митниці затримати присвоєння чергового персонального звання радника митної служби 2 рангу на один рік.

Наказ довести до відома керівного складу митних установ, П’ятківського Б.С. з наказом ознайомити під розписку.

Голова Служби Л.В.Деркач

№ 443 - к 30.09.1998 року Про застосування дисциплінарного стягнення до Стойкова Л.Д.

 

№ 443 - к 30.09.1998 року

Про застосування дисциплінарного стягнення до Стойкова Л.Д.

Комісією Іллічівської митниці проведене розслідування порушень, допущених посадовими особами Іллічівської митниці при митному оформленні автотранспортного засобу індивідуального користування, що переміщувався через митний кордон України (акт 01.09.98 р.).

Встановлено, що при митному контролі автотранспортного засобу виникли достатні підстави вважати підробленими документи, подані для його митного оформлення, однак ні посадовими особами відділу контролю транспортних засобів, ні заступником начальника митниці Стойковим Л.Д. не було вжито достатніх застержних заходів, документи були повернуті власнику автомобіля.

Внаслідок недбалості та нерозпорядливості працівників митниці автомобіль було неправомірно вивезено власником із зони митного контролю без належного митного оформлення та митного контролю.

Крім того, заступником начальника митниці Стойковим Л.Д. не було своєчасно вжито необхідних заходів для забезпечення розшуку автомобіля, в Управління по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил інформація направлена тільки через 2 дні.

Комісією також встановлено суттєві недоліки у діючій на митниці технологічній схемі оформлення автотранспортних засобів індивідуального користування.

За результатами службового розслідування начальником Іллічівської митниці 02.09.98 видано наказ про покарання ряду працівників відділу оформлення транспортних засобів та внесено до Держмитслужби України

погоджене з керівництвом Чорноморської регіональної митниці подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника начальника митниці Стойкова Л.Д.

Особисті пояснення, надані Стойковим Л.Д. не вказують на наявність поважних причин щодо неналежного виконання ним своїх службових обов'язків.

На підставі подання керівництва митниці та матеріалів службового розслідування, зважаючи на заходи, визначені наказом Іллічівської митниці від 02.09.98 № 267

НАКАЗУЮ:

За неналежне виконання службових обов'язків Стойкову Леоніду Дмитровичу, заступнику начальника Іллічівської митниці оголосити догану з позбавленням права на отримання премії протягом усього періоду дії дисциплінарного стягнення.

Начальнику Іллічівської митниці Ковальчуку М.М. вжити заходи по приведенню діючих у митниці технологій митного контролю та митного оформлення у відповідність до нормативних вимог, забезпечити їх виконання особовим складом.

Наказ довести до відома керівного складу митних органів та особового складу Іллічівської митниці, Стойкова Л.Д. з наказом ознайомити під розписку.

Голова Служби Ю.П.Соловков

 

Вверх