Накази Державного митного комітету України 1995

Orders of the State Customs Committee of Ukraine 1995

13 березня 1995 року № 92 Про преміювання співробітників Ялтинської митниці, які сприяли виявленню та припиненню незаконного обороту підакцизного товару.

13 березня 1995 року № 92

Про преміювання співробітників Ялтинської митниці, які сприяли виявленню та припиненню незаконного обороту підакцизного товару.

29 листопада 1994 року під час розвантаження та митного оформ­лення партії шоколаду вартістю 60 000 доларів США, вагою 28 тон власником вантажу Бондаренко Т.А. було оформлено зобов" язання про транзит через митну територію України в Росію.

Але за оперативною інформацією, яку отримали співробітники відділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Ялтинської митниці, планувалася незаконна реалізація шоколаду в м. Ялті .

Разом з оперативними підрозділами ВБОЗ сплановано та проведено операцію, в ході якої встановлено, що вантаж частково вивантажено на склад дрібнооптової бази Ялтинського ринку.

Митним обстеженням складу цей Факт було зафіксовано, шоколад затриманий. Ялтинською митницею заведено справу про порушення митних правил N 133/94 за статтею 114 МИ України.

Постановою по справі товар вартістю 8 837 500 000 карбованців конфісковано. Ялтинський міський суд рішення Ялтинської митниці залишив без змін.

Таким чином, завдяки висопрофесійним, юридично грамотним ді-ям співробітників відділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил були не тільки збережені для держави значні матеріальні кошти, а і створений вкрай важливий судовий прецендент в практиці боротьби з порушеннями виконання зобов'язань про транзит підакцизних товарів.

З метою матеріального заохочення службових осіб Ялтинської митниці, які брали безпосередню участь в плануванні, проведенні операції та захищали інтереси держави в судовому засіданні.

Наказую:

Здійснити преміювання співробітників відділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Ялтинської митниці в розмірі трьох посадових окладів кожного:

заступника начальника митниці - начальника відділу Трифонова С. Ю. ;

інспектора - кинолога Літке С.Н.;

старшого інспектора - дізнавача Вишневського В.Л. ;

старшого інспектора - дізнавача Гаджієва М.А.

Фінансовому управлінню \Грінченко В.М./ преміювання здійснити за рахунок коштів резервного Фонду Голови Комітету.

З наказом ознайомити особовий склад митних органів України.

Голова ДержмиткомуЮ.М.Кравченко

Підготувала електронну копію: Мусієнко Л. В.

Перевірила: Пижова І.Г. 274-81-93

13 березня 1995 №111 к Про накладення дисциплінарного стягнення на Васильєва С.М.

 

 

Вих. N 11/109 - ЕП

13 березня 1995 №111 к

м. Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на Васильєва С.М.

ВАСИЛЬЄВ Сергій Миколайович, заступник начальника Дніпровського територіального митного управління, прибув 13 березня 1995 року у відрядження в Дерм-митном України для вирішення службових питань в стані алкогольного сп'яніння. Цей факт підтвержується пояснювальною запискою Васильєва С.М. та відповідним актом.

Враховуючи усвідомлення Васильевим С.М. ступеня своєї провини,

НАКАЗУЮ:

ВАСИЛЬЄВУ Сергію Миколайовичу, заступнику начальника Дніпровського територіального митного управління за появу на роботі в стані алкогольного сп'яніння оголосити догану та позбавити премії за березень 1995 року повністю.

Наказ довести до особового складу митних установ, Васильєва С.М. з наказом ознайомити під розписку.

Голова Комітету Ю.Ф.Кравченко

17.04.95 №181\10

 

 

17.04.95 №181\10

Начальникам митних установ

Незважаючи на неодноразові вказівки керівництва Держмиткому щодо наведення порядку в підрозділах митних установ, продовиують надходити матеріали, які підтверджують ігнорування цих вимог особовим складом.

Не вжиті заходи, які не вимагають скільки-небудь значних матеріальних затрат, на що о своїх зверненнях вказують державні діячі, які при виконанні службових обов'язків перебувають на митницях.

Так, Посол України з Республіці Польці П.Сардачук у звіті про відряд-мення на контрольно-пропускні пункти вказує, що митна служба, яка є візитною карткою держави, створює негативне враження. Особовий склад має неохайний вигляд, при виконанні службових обов'язків не дотримуються встановленої форми одягу та етичних норм в стосунках між собою і по відношенню до громадян України та іноземних громадян.

В приміщеннях митних установ, особливо на митних постах на наведений елементарний порядок, що підтверджує бездіяльність керівників підрозділів.

Пропоную довести вимоги керівництва Держмиткому щодо дисципліни та наведення порядку в підрозділах до всього особового складу та взяти на себе контроль за дотриманням цих вимог.

Начальник Управління

по роботі з особовим складом В.С.Копач

18 травня 1995 року № 244 к Про притягнення до від повідальності керівного складу Глухівської митниці

 

18 травня 1995 року № 244 к

Про притягнення до від повідальності керівного складу Глухівської митниці

Службовим розслідуванням встановлено, по в процесі митного оформлення бартерних операцій в Глухівський митниці з боку Дослідного гос подарства Інституту луб'яних культур мали місце серйозні порушення з? конодавства,в результаті чого Державі нанесено збитки на суму близьк 1.5 млн.крб.(за цінами 1993р.). Начальник митниці Гришко В.М. та його заступник Литиненко В.П. одержавши інформацію про порушення митні-правил начальником вантажно-пасажирського відділу Григорьєвою Л.М. яка проводила митне оформлення, не вжили своєчасних заходів до припи ненця вказаного правопорушення 1 притягнення винної до відповідаль ності.

В ході комплексної перевірки, проведеної Східним ТНУ по наслідки службового розслідування, виявлені також недобори митних платежів т безпідставного звільнення деяких суб'єктів ЗЕД від сплати податку н добавлену вартість на загальну суму більше ніж 530 млн.крб. Все и свідчить про те. що керівниками Глухівської митниці не вживається своєчасних заходів до попередження порушень митних правил, організаці належного контролі). Аналіз роботи з особовим складом митниці свідчить про низьки вплив керівництва митниці на стан дисципліни та виховної роботи в колективі.

Наказую :

За слабку організацію, роботи 1 недостатній контроль з діяльністю структурних підрозділів митниці,що призвело до порушенн вимог митного законодавства, начальнику Глухівської митниці Гривк Віктору Михайловичу оголосити догану.

За низьку вимогливість до підлеглих, та невиконання положе посадової інструкції щодо контролю за діяльністю вантажно-пасажирського го відділу митниці заступнику начальника Глухівської митниці Литвине ку Володимиру Петровичу оголосити догану.

Начальнику Східного, ТМУ (Гура А.Х.) забезпечити належн контроль за своєчасним виконанням акту комплексної перевірки операт тивно-службової діяльності Глухівської митниці та заходів щодо поп редження порушень митного та чинного законодавства у підлеглих мити установах.

Наказ оголосити керівному складу митних установ.

Голова КомітетуЮ.Кравченко

27 червня 1995 р. № 277 Про дотримання режиму зон митного контролю службовими особами митних органів України.

 

 

27 червня 1995 р. № 277

м. Київ

Про дотримання режиму зон митного контролю службовими особами митних органів України.

Незважаючи на роботу, що проводиться керівництвом Держмиткому по зміцнений трудової та службової дисципліни, мають місце непооди­нокі випадки порушень з боку службових осіб митних органів, що призводить до негативних наслідків. Так за І994 рік порушено 81 кримінальну справу відносно співробітників митних органів, а за перший квартал поточного року - 21 справу.Звільнено з роботи в митних органах за порушення трудової , службової дисципліни та недобросовісне виконання своїх безпосередніх обов’язків у 1994 році - 1248 чоловік, а за п’ять місяців 1995 року - 374 чоловіки.

Враховуючи викладене та для забезпечення безумовного дотримання службовими особами митних органів України вимог п. 3.3. Положення про зону митного контролю, затвердженого наказом Держмиткому від 06.05.95 р. № 198 зареєстрованого Міністерством юстиції України 23.05.95 р. /реєстраційний № 152/688/, а такої з метою запобігання можливим провокаціям з боку підконтрольних та інших осіб відносно службових осіб митних органів під час виконання ними своїх службових обов’язків в межах зон митного контролю.

НАКАЗУЮ :

Категорично заборонити службовим особам митних органів України мати при собі власну іноземну валюту під час виконання своїх службових обов'язків в межах зон митного контролю.

Встановити, що при наявності у службових осіб власної іно земної валюти, така валюта підлягає здачі на тимчасове зберігання касу митниці до початку робочого дня (робочої зміни). 3. Здана на тимчасове зберігання Іноземна валюта має зберіга тись в окремому сейфі /металевому ящику/, який опечатується пере початком робочого дня /робочої зміни/ на весь робочий час.

Не допускається зберігання власної іноземної валюти службових осіб митниці разом з валютою, що прийнята касою як платіж, на зберігання від інших осіб, затриманою і. ін.

Ключ та печатка зберігаються у відповідальної особи, яке призначається начальником митниці.

Сейф /металевий ящик/ опечатується на весь період робочого дня /робочої зміни/.

Всі операції по прийманню-видачі іноземної валюти службови осіб митниці заносяться в окремий журнал.

Журнал ведеться відповідальною особою 1 повинен мати прошнуровані та пронумеровані сторінки, які скріплюються гербовою печаткою митниці.

По закінченні робочого дня /робочої зміни/ прийнята на тимчасове зберігання від службових осіб митниці валюта повертаєтьсявласникам.

Встановити, що заборона на наявність іноземної валюти у службових осіб митних органів не поширюється на іноземну валюту, що справляється такими особами як встановлені митні платежі з осіб-нерезидентів. Наявність у таких випадках іноземної валюти у службових осіб митних органів має підтверджуватись належним чином оформленими платівними документами.

Начальникам митниць вжити заходів щодо безумовного виконання половень цього наказу.

Начальникам митниць, керівникам структурних підрозділів митниць ознайомити з цим наказом весь особовий склад митниць під особистий розпис. Відомості про ознайомлення особового складу з цим наказом прилучити до його тексту і зберігати у справах митниці.

Персональну відповідальність за виконання положення кого наказу покладаю на начальників митниць, контроль за його виконанням на начальників територіальних митних управлінь.

Голова Державного

митного комітету України Ю.Ф.Кравченко

 

 

 

 

 

Вверх