Legal acts and departmental instructions 2007

Законодавчі акти та відомчі інструкції 2007 року

 

ЛИСТ 20.01.2007р. № 11/4-15/515-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

20.01.2007р. № 11/4-15/515-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Департамент митної статистики

Про Закон України від 22.12.06 № 535-V

Для керівництва в роботі надсилаємо Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату” від 22.12.06 № 535-V, який опубліковано в газеті „Голос України” від 18.01.07 № 8.

У відповідності до внесених цим Законом змін до статті 5 Закону України „Про податок на додану вартість” звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення неплатником податку на додану вартість культурних цінностей, визначених такими у статті 82 Закону України „Про податок на додану вартість”.

У зв’язку з цим підставою для надання пільг по сплаті ПДВ при імпорті зазначених вище культурних цінностей є надання довідки органів державної податкової служби про не віднесення особи, що імпортує ці товари, до платників податку на додану вартість.

До внесення в установленому порядку доповнень до Переліку документів, подання яких потрібне для застосування пільгового режиму оподаткування при митному оформленні товарів, що ввозяться на митну територію України, затвердженого наказом Держмитслужби від 22.06.06 № 514, та Класифікатора пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість, затвердженого наказом Держмитслужби від 09.07.97 № 307, при здійсненні митного оформлення вищезазначених культурних цінностей слід застосовувати код пільги в обкладенні податком на додану вартість – „114”.

Департаменту інформаційних технологій та митної статистики забезпечити унесення потрібних змін до відповідних програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.

Додаток: на 3 арк.

Заступник Голови Служби О.П.Шейко

Гайшунов 247-26-49

ЛИСТ 07.03.2007 р. № 10/1-4/314-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.03.2007 р. № 10/1-4/314-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць.

Про надіслання інформації щодо дозвільних документів, що надаються державними органами України для здійснення митного контролю та митного оформлення окремих предметів у разі їх переміщення через митний кордон України громадянами

У зв’язку зі зверненнями митних органів надсилаємо для використання в роботі інформацію про дозвільні документи, що надаються державними органами України для здійснення митного контролю та митного оформлення окремих предметів у разі їх переміщення через митний кордон України громадянами, підготовлену Департаментом заходів торгівельної політики Держмитслужби України.

Окрім того, повідомляємо, що на сьогоднішній день чинною залишається Інструкція про порядок переміщення через державний кордон України текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів, затверджена наказом Державного комітету України по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації, Державного митного комітету України від 22.08.94 № 99/252 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.09.94 за №226/436.

При цьому зазначаємо, що відповідно до частини п’ятої статті 5 Закону України від 21.01.94 № 3855-XII “Про державну таємницю” спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері забезпечення охорони державної таємниці є Служба безпеки України.

Статтею 9 згаданого Закону визначено, що віднесення інформації у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку до державної таємниці здіснюється державним експертом з питань таємниць.

Згідно з пунктом 1 Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого Указом Президента України від 17.04.02 №342/2002, спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю є Держекспортконтроль України.

Додаток: файл dozvoly.rtf

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

Ткач О.С.

247-27-99

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ У РАЗІ ЇХ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ

Зброя, боєприпаси, вибухові матеріали (речовини)

Порядок виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин встановлений Положенням про дозвільну систему, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 12.10.92 № 576.

Відповідно до пункту 2 зазначеного Положення до предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система, зокрема, віднесені:

вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків, несучасна стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і гладкоствольна), бойові припаси до неї,

холодна зброя (арбалети, мисливські ножі тощо),

пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду,

пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони,

вибухові матеріали і речовини.

Пунктом 9 згаданого Положення встановлено, що видача дозволів на виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорону, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин здійснюється:

на вогнепальну зброю (нарізну воєнних зразків, несучасну стрілецьку, спортивну, навчальну, охолощену, мисливську нарізну і гладкоствольну), бойові припаси до неї, холодну зброю, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони - у порядку, визначеному МВС;

- на вибухові матеріали і речовини, їх перевезення - у порядку, визначеному Держнаглядохоронпраці разом з МВС.

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.98 № 622, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.10.98 за № 637/3077.

Пунктом 12.4 згаданої Інструкції встановлено, що вогнепальна зброя, крім зброї армійських зразків, заряджені патрони до неї, пневматична та холодна зброя громадянами України перевозяться через державний кордон на підставі дозволів МВС, ГУМВС, УМВС України, а іноземними громадянами - тільки за дозволом МВС України.

Ввезення на територію України громадянами України зброї, якою вони нагороджені главами іноземних держав, главами урядів іноземних держав, іншими офіційними особами, які мають на це право, здійснюється за дозволами МВС України.

Відносини, що виникають у процесі поводження з вибуховими матеріалами (в тому числі пов’язані з їх ввезенням, вивезенням і транзитом через територію України) регулюються Законом України від 23.12.04 №2288-IV “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”.

Статтею 17 згаданого Закону встановлено, що ввезення на територію України вибухових матеріалів, обладнання і технологій для їх виробництва та проведення вибухових робіт здійснюється відповідно до законодавства в галузі експортного контролю на підставі дозволу Міністерства внутрішніх справ України.

Забороняється ввезення, вивезення та транзит через територію України немаркованих вибухових матеріалів.

Вивезення з України та транзит через її територію вибухових матеріалів здійснюється на підставі дозволу Міністерства внутрішніх справ України.

Наркотики і психотропні речовини

Відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів врегульовано Законом України від 05.02.95 № 60/95-ВР „Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”. Цим Законом визначено повноваження органів виконавчої влади, права та обов'язки юридичних осіб і громадян, які беруть участь у такому обігу на території України.

Статтею 12 цього Закону України встановлено, що імпорт (ввезення), експорт (вивезення) або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються відповідно до сертифіката (окремого дозволу), виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я для кожного такого випадку, незалежно від того, стосується це одного чи кількох наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

Порядок видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.97 № 146. Цей Порядок регулює видачу сертифікатів (окремих дозволів) на здійснення імпортно-експортних операцій підприємствами, установами та організаціями (далі - підприємства) за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Культурні цінності

Відносини, пов’язані з вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей регулюються Законом України від 21.09.99 № 1068-XІV “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”.

Статтею 13 зазначеного Закону встановлено, що у разі прийняття Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України при Міністерстві культури і мистецтв України рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей власнику культурних цінностей чи уповноваженій ним особі видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей.

Статтею 21 згаданого Закону визначено, що під час ввезення культурних цінностей на територію України митному органу подається свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню митними органами України до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей.

Зразок свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 № 984 ”Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України”.

Інструкція про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України затверджена наказом Міністерства культури і мистецтв України від 22.04.02 № 258 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.02 за № 571/6859).

Отруйні речовини

Відповідно до статті 25 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.95 № 440 затверджено Порядок одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів (далі – Порядок).

Відповідно до цього Порядку підприємства, а також громадяни-підприємці повинні одержати дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.

Дозвіл видається Мінприроди за погодженням з МОЗ, Держнаглядохоронпраці, Мінтрансом, МВС згідно з Переліком отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу.

Ліки

Відповідно до статті 17 Закону України “Про лікарські засоби” на територію України можуть ввозитись лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості, що видається виробником.

Для індивідуального використання громадянами на митну територію України можуть ввозитись незареєстровані лікарські засоби.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.05.97 № 143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.06.97 за №215/2019 затверджено Порядок ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів.

Зазначеним Порядком визначено, що дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів видає Міністерство охорони здоров’я України (далі - МОЗ України).

При ввезенні незареєстрованих лікарських засобів для індивідуального використання громадянами до МОЗ України подається лист на ім’я заступника Міністра, у якому зазначається мета ввезення незареєстрованого лікарського засобу, його назва (міжнародна непатентована та торгова), фармакотерапевтична група, лікарська форма, кількість в одній упаковці, загальна кількість упаковок, фірма-виробник, номер серії випуску, термін придатності, умови зберігання.

Незареєстровані лікарські засоби ввозяться за наявності сертифіката якості фірми-виробника, який подається до МОЗ України протягом 3 днів після одержання вантажу.

При разовому ввезенні незареєстрованих лікарських засобів з метою індивідуального використання громадянами в кількості, необхідній на курс лікування, подаються наступні документи:

довідка лікаря із зазначенням діагнозу захворювання;

рецепт на даний лікарський препарат згідно із Правилами МОЗ України, затвердженими наказом МОЗ України від 30.06.94 № 117 (підпис і особиста печатка лікаря, підпис відповідальної особи і кругла печатка лікувальної установи).

Для індивідуального використання забороняється пересилати наркотичні, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, а також ліки, що мають обмежений термін придатності та потребують особливих умов зберігання (вакцини, сироватки, імунобіологічні препарати, препарати крові та продукти їх переробки тощо).

Радіоактивні матеріали

Відповідно до статті 31 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” здійснювати діяльність у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки можуть юридичні або фізичні особи. При цьому заявник (юридична або фізична особа, яка подає документи до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на право здійснення певного виду діяльності) повинен:

сповістити орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про свій намір здійснювати який-небудь з видів діяльності, зазначених у статті 27 цього Закону, та подати заяву про надання дозволу на такий вид діяльності;

подати до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки документацію, передбачену нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, та іншу документацію, необхідну згідно з законодавством для розгляду питання про надання заявникові дозволу на відповідний вид діяльності.

Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів видається лише за умови:

підтвердження сертифікатом безпеки упаковки;

наявності дозволу органів державного санітарного нагляду на перевезення радіоактивних матеріалів транспортним засобом;

документального підтвердження того, що перевезення здійснюється особами, які мають достатні знання з радіаційного захисту;

наявності плану аварійних заходів під час перевезення;

гарантування, що перевезення радіоактивних матеріалів здійснюється транспортом, який відповідає вимогам даного перевезення;

гарантування відшкодування шкоди, яка може бути завдана внаслідок аварії;

гарантування того, що під час перевезення ядерних матеріалів їх приймання або передача здійснюються лише за наявності документів, оформлених у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документи повинні містити найменування сторін, що передають і одержують ядерні матеріали, а також дані про кількість, форму і склад таких матеріалів і зберігатися учасниками перевезень не менше одного року. Опис переданих ядерних матеріалів може бути замінено відповідним позначенням вантажу у разі, коли це необхідно для цілей фізичного захисту, що має бути відображено в супровідних документах учасників перевезень.

Відповідно до наказу Державного комітету ядерного регулювання від 24.09.2003 № 125 ”Про затвердження Iнструкцiї про порядок видачi дозволiв на перевезення радіоактивних матерiалiв” (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 09.10.2003 за № 916/8237) заява на одержання дозволу подається до Держатомрегулювання вантажовідправником, перевізником, вантажоодержувачем радіоактивних матеріалів або особою (юридичною чи фізичною), яка діє за дорученням.

Об’єкти флори і фауни

Відповідно до пункту 1.10 Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць”, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08.09.1999 № 204 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 1999 р. за №787/4080 основним завданням держекоінспекторів у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць є здійснення державного контролю за додержанням міністерствами і центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та господарювання, громадянами, а також іноземними юридичними та фізичними особами і особами без громадянства, що перетинають державний кордон або здійснюють переміщення через нього транспортних засобів і вантажів відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства та норм і правил екологічної безпеки під час транспортування небезпечних вантажів.

Зазначеним Положенням встановлено, що підставою для переміщення через митний кордон України сировини з диких тварин і рослин, занесених до додатків 1, 2 і 3 Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (СІТЕС), або Європейського Червоного списку та до Червоної книги України є:

- оригінал дозволу, що видається відповідним Адміністративним органом СІТЕС для об’єктів тваринного і рослинного світу, занесених до додатків 1, 2 і 3 СІТЕС;

- оригінал дозволу, виданий Мінприроди на офіційному бланку за підписом посадової особи, засвідчений “мокрою” печаткою. Об’єктів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України.

Увезення в Україну, вивезення поза її межі та транзитне перевезення зоологічних, ботанічних та мінералогічних колекцій здійснюється за оригіналом дозволу, виданого Мінприроди на офіційному бланку за підписом посадової особи, засвідченим “мокрою” печаткою.

Вивезення за межі України зоологічних, ботанічних і мінералогічних колекцій без наявності дозволів спеціально уповноважених органів забороняється.

Вивезення з України мисливських трофеїв дозволяється за наявності:

- дубліката ліцензії (на відстріл диких копитних тварин і ведмедів), копії протоколу полювання, що видається відповідним мисливським господарством;

- ветеринарного свідоцтва за формою № 2-ВЕТ (видається головним лікарем ветеринарної медицини адміністративного району за місцезнаходженням мисливського господарства), на якому проставлено реєстраційний номер Головного управління ветеринарної медицини з державною ветеринарною інспекцією Мінагрополітики України щодо погодження на вивезення продукції полювання за кордон.

Високочастотні радіоелектронні прилади

Правову основу користування радіочастотним ресурсом України, повноваження держави щодо умов користування радіочастотним ресурсом України, права, обов’язки і відповідальність органів державної влади, що здійснюють управління і регулювання в цій сфері, та фізичних і юридичних осіб, які користуються та/або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України визначає Закон України “Про радіочастотний ресурс України”. Відповідно до статті 29 цього Закону України ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюються в Україні на дозвільній основі. Відповідні дозволи надаються Українським державним центром радіочастот у порядку, встановленому Національною комісією з питань регулювання зв’язку України (НКРЗ).

Перелік РЕЗ та ВП, для ввезення з-за кордону, реалізації та експлуатації яких не потрібні дозволи, визначає НКРЗ.

Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, які ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, повинні мати виданий у встановленому порядку документ про підтвердження їх відповідності стандартам.

НКРЗ у межах своїх повноважень може запроваджувати додаткові заходи щодо недопущення ввезення з-за кордону, реалізації та експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, не дозволених до застосування в Україні.

Порядок ввезення з-за кордону, розробки, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення визначає Генеральний штаб Збройних Сил України.

Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 22.09.2006 № 373 затверджено Перелік товарів, на які Українським державним центром радіочастот надаються дозволи на ввезення в Україну.

Наказом Міністра оборони України від 27.11.2006 № 681 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 11.12.2006 за № 1298/13172) визначено Перелік кодів товарів, на які видаються документи Міністерства оборони України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 21.09.2000 № 134 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.10.2000 за № 679/4900) затверджено Перелік радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для придбання та використання яких не потрібні дозволи.

Для транспортних засобів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності як нових, так і таких, що були у користуванні, які ввозяться на митну територію України, передбачено подання сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності.

Законодавство.

Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 „Про стандартизацію і сертифікацію”.

Закон України від 13.09.2001 № 2681-III „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”.

Закон України від 06.07.2005 № 2739-IV „Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів”.

Нові автомобілі походженням з Російської Федерації.

Законодавство.

Закон України від 22.123.98 № 332-XIV„Про застосування спеціальних заход

ів щодо імпорту в Україну”.

Рішення міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 6 грудня 2002 року № СП-54/2002/52-49 „Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації”.

Згідно з Рішенням імпорт (в тому числі ввезення фізичними особами) в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації, без спеціальної ліцензії і сертифікату походження забороняється.

ЛИСТ 28.03.2007 р.№ 10/1 - 4/476-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕКЛАРУВАННЯ ТА МИТНИХ РЕЖИМІВ

ЛИСТ

28.03.2007 р.№ 10/1 - 4/476-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць.

До листа Держмитслужби України від 07.03.07 №10/1-4/314-ЕП

Інформацію про дозвільні документи, що надаються державними органами України для здійснення митного контролю та митного оформлення окремих предметів у разі їх переміщення через митний кордон України громадянами, яка була надіслана митним органам листом Держмитслужби України від 07.03.07 №10/1-4/314-ЕП, доповнити пунктом 11 такого змісту:

“11. Спеціальні засоби самооборони.

Законодавство.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.93 № 706 „Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії”.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.10.93 № 650/272 „Про затвердження Порядку ввозу із-за кордону та вивозу із України спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії”. Відповідно до цього Порядку підприємства, установи та організації, що займаються підприємницькою діяльністю по виготовленню та реалізації спеціальних засобів самооборони, здійснюють їх ввіз із-за кордону та вивіз із України на підставі дозволів МВС України, а громадяни – одиничних екземплярів на підставі дозволів МВС Республіки Крим, ГУМС м. Києва і Севастополя , УМВС в областях. В усіх випадках ввозу та вивозу спеціальних засобів самооборони, на них повинен бути сертифікат встановленого зразка, що видається органами Держспоживстандату України.”

Окрім того, стосовно спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації, встановлених рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 06.12.02 №СП-54/2002/52-49 (далі – Рішення) повідомляємо, що згідно з пунктом 2.3 Рішення застосування заходів заходів щодо імпорту в Україну товару, зазначеного в цьому Рішенні, починається з дня набрання чинності цим Рішенням. Пунктом 4 Рішення встановлено, що це Рішення набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті “Урядовий кур’єр” за 12.12.02 №232).

Відповідно до пункту 2.4 Рішення строк застосування спеціальних заходів закінчується через чотири роки з дня набрання чинності цим Рішенням.

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України від 22.12.98 №332-XIV “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну” (далі – Закон) cпеціальні заходи застосовуються протягом періоду, необхідного для запобігання або усунення наслідків значної шкоди та полегшення процесу економічного пристосування національного товаровиробника до умов конкуренції. Цей період не може перевищувати чотирьох років, якщо тільки він не продовжений відповідним Рішенням у тому разі, коли цією Міжвідомчою комісією виявлені обставини, наведені в частині другій цієї статті.

Згідно з частиною 11 статті 16 Закону про всі рішення Комісії Мінекономіки за дорученням Комісії публікує в газеті відповідне повідомлення та інформує Кабінет Міністрів України та Держмитслужбу або відповідний орган виконавчої влади. За станом на 16.03.07 до Держмитслужби не надходила відповідна інформація від Мінекономіки.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

Ткач О.С.

247-27-99

ЛИСТ03.04.2007 р. №15/489-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

03.04.2007 р. №15/489-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

На № 18/432-ЕП від 06.02.07

Департаментом митних платежів спільно з Департаментом декларування та митних режимів опрацьовано листи митниць стосовно визначення способу переміщення та сплати податків і зборів при митному оформленні причепів та мотоциклів, що безпосередньо ввозяться в Україну громадянами для вільного використання, та повідомляємо.

Чинним законодавством з питань митної справи визначено такі способи переміщення товарів через митний кордон України, як:

переміщення товарів через митний кордон України у вантажному відправленні;

переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях;

переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях;

переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі;

переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі;

переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі.

Відповідно до положень статті 1 Митного кодексу переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших операцій, пов’язаних із ввезенням товарів на митну територію України, вивезенням товарів за межі митної території України або переміщенням їх митною територією України транзитом. Поряд із цим, відповідно до положень статті 1 Закону України від 13.09.01 № 2681-ІІІ „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон) вантажне відправлення - товари, що надходять в Україну на адресу громадян, які не перебували за кордоном у момент їх придбання і не відправляли їх в Україну. На нашу думку, до вантажних відправлень відносяться переміщення товарів перевізниками, які надають такі послуги у встановленому законодавством порядку. Відповідно до Переліку документів, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.06 № 80 „Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України”, документами, що підтверджують вантажні відправлення, можуть бути товарно-транспортні документи на перевезення (залізнична накладна (УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ)), авіаційна накладна (Air Waybill), коносамент (Bill of Lading) тощо), рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару;

переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України в упакованих та оформлених відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв’язку листах, бандеролях, спеціальних мішках з позначкою „M”, дрібних пакетах, поштових посилках, відправленнях прискореної пошти з позначкою „EMS”, які приймаються до пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв’язку. Поряд із цим, відповідно до положень статті 1 Закону міжнародні поштові відправлення - упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв’язку листи, поштові картки, відправлення з оголошеною цінністю, бандеролі та спеціальні мішки з позначкою „М”, дрібні пакети, поштові посилки, відправлення міжнародної прискореної пошти з позначкою „EMS”, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв’язку. Документи, що ідентифікують міжнародні поштові відправлення, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.02 № 1948 „Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях”;

переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях - переміщення товарів та інших предметів, належним чином упакованих, що перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін Документи, що ідентифікують міжнародні експрес-відправлення, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.02 № 1948 „Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях”;

переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, у пасажирських відділеннях (салонах) транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, без оформлення багажних документів;

переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, з оформленням багажних документів;

переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадян або уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів. Поряд із цим, відповідно до положень статті 1 Закону несупроводжуваний багаж - відправлені власником (або за його дорученням - іншою фізичною чи юридичною особою) особисті речі та товари, що перетинають митний кордон України окремо від власника.

Враховуючи зазначене, для визначення способу переміщення товарів через митний кордон України в кожному конкретному випадку необхідно брати до уваги документи, подані для здійснення митного контролю та митного оформлення цих товарів, та обставини, з якими пов’язане це переміщення.

Повідомляємо, також, що статтею 5 Закону від 13.09.01 №2681-ІІІ врегульовано процедури митного оформлення та визначено умови оподаткування транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та окремі номерні вузли до них, що ввозяться громадянами на митну територію України.

Частиною четвертою зазначеної статті встановлено, що митне оформлення інших транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них здійснюється відповідно до статті 7 цього Закону.

Таким чином, порядок митного оформлення інших транспортних засобів, крім транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТ ЗЕД та окремих номерних вузлів до них, здійснюється відповідно до норм статті 7 цього Закону.

Стаття 7 Закону регулює порядок митного оформлення й оподаткування єдиного неподільного товару. При цьому, частиною першою цієї статті встановлено, що у разі ввезення громадянином єдиного неподільного товару у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходження на адресу громадянина у міжнародному поштовому відправленні, митне оформлення здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або уповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості такого предмета, податку на додану вартість та у передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів.

Згідно частини другої та третьої статті 7 Закону єдині неподільні товари, що надходять на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, оподатковуються незалежно від митної вартості та ваги. Такі товари підлягають оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

З урахуванням викладеного, вважаємо, що відповідно до статті 7 Закону, при митному оформленні причепів і мотоциклів у разі їх надходження на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, стягується ввізне мито за повними ставками митного тарифу України, податок на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизний та інші збори.

В інших випадках, митне оформлення мотоциклів і причепів здійснюється за умови їх письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та сплати громадянином або уповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості таких причепів і мотоциклів, податку на додану вартість та у передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів.

Директор Департаменту

митних платежів С.О.Джигалов

Зав’ялова, 247-28-16, 180/15

ЛИСТ 04.04.2007р. № 11/2-18/3502-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.04.2007р. № 11/2-18/3502-ЕП

Начальникам регіональних митниць,

Начальникам митниць

На виконання вимог розділу Х Митного кодексу України (в редакції Закону України від 16.11.06 № 359-V; далі - Кодекс) звертаємо увагу на те, що згідно з статтею 255 Кодексу заходи, пов’язані з призупиненням митного оформлення відповідно до положень Кодексу, застосовуються митними органами і до товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності та переміщуються через митний кордон України фізичними особами у випадках, якщо сукупна вартість товарів перевищує суму, еквівалентну 200 євро.

З урахуванням вищезазначеного та для забезпечення профілактики правопорушень та своєчасного інформування громадян про зміни у митному законодавстві, пов’язані із захистом прав інтелектуальної власності, вам необхідно вжити заходів щодо:

- розміщення на інформаційних стендах у пунктах пропуску через митний кордон України, де здійснюється переміщення громадян, відповідних інформаційних матеріалів;

- висвітлення інформації про зміни у митному законодавстві у засобах масової інформації.

Про результати вжитих заходів інформувати Департамент заходів торговельної політики до 16.04.07.

Перший заступник

Голови Служби Р.А.Черкасський

Гащицький

247-26-45

ЛИСТ 07.05.2007р. № 11/2-10/4638-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.05.2007р. № 11/2-10/4638-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

Щодо надіслання переліку продукції тваринництва, на яку встановлені державні дотації у 2007 році

Для забезпечення виконання положень пункту 2 частини першої статті 251 Митного кодексу України, відповідно до яких не допускається вивезення громадянами за межі митної території України товарів, на які встановлено державні дотації, надсилаємо перелік продукції тваринництва, на яку встановлені державні дотації у 2007 році, складений на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.07 № 348 „Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва”(додається).

Поряд із цим зауважуємо, що належність товару до такого, що регулюється положеннями цієї постанови, визначається на підставі опису цього товару, наведеного в тексті Порядку.

Додаток: на 1 арк.

Перший заступник Голови Служби Р.А.Черкасський

Котвицька О.Г.

(044) 247-27-99

 

Додаток

Перелік продукції тваринництва, на яку встановлені державні дотації у 2007 році

з/п

Опис продукції

Код товару згідно з УКТЗЕД

1.

Молодняк великої рогатої худоби

0102 90 05 00

0102 90 21 00

0102 90 29 00

0102 90 41 00

0102 90 49 00

0102 90 51 00

0102 90 59 00

0102 90 71 00

0102 90 79 00

2.

Свині

0103 92 19 00

3.

Курчата – бройлери

0105 11

0105 92 00 90

4.

Качки

0105 19 90 00

0105 99 10 00

5.

Гуси

0105 19 20 00

0105 99 20 00

6.

Індики

0105 12 00 00

0105 99 30 00

7.

Екологічно чисте молоко власного виробництва

0401 10 – 0401 30

8.

Поголів’я корів молочного напрямку продуктивності

0102 90 29 00

0102 90 49 00

0102 90 69 00

9.

Племінні нетелі

0102 10 10 00

10.

Племінні корови молочного напрямку продуктивності

0102 10 30 00

11.

Поголів’я корів м’ясного напрямку продуктивності

0102 90 21 00

0102 90 41 00

0102 90 61 00

12.

Племінні бджолосім’ї

0106 00 90 90

13.

Поголів’я вівцематок і ярок старше одного року

0104 10 80 00

14.

Поголів’я телиць, закуплених в особистих селянських господарствах для поповнення основного стада

0102 90 59 00

 

ЛИСТ 08.05.2007 р. № 10/1-4/778

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.05.2007 р. № 10/1-4/778

На лист від 16.04.07 № 07-27-18/1998 - ЕП

На згаданий вище лист з проханням надати роз’яснення деяких положень Закону України від 13.09.01 № 2681-ПІ “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” стосовно статусу іноземних громадян, які мають посвідку на постійне проживання на території України, але разом з тим мають постійне місце проживання за кордоном відповідно до паспорта іноземного громадянина, надаємо роз’яснення Міністерства юстиції щодо визначення статусу згаданих громадян, надіслані до Держмитслужби листом Міністерства юстиції від 27.04.07 № 20-36-59 (додається).

Також зазначаємо, що порядок ввезення транспортних засобів у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну встановлено статтею 8 згаданого Закону.

Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджено наказом Держмитслужби України від 17.11.05 № 1118 й зареєстровано в Міністерстві юстиції 25.11.05 за № 1428/11708.

Крім того, відповідні роз’яснення з порушеного питання були надані листами Міністерства закордонних справ від 18.11.05 № 71/ВГ/19-531/1-5058-05, Міністерства внутрішніх справ від 15.11.06 № 49/2-6306 і Міністерства юстиції від 16.02.07 № 20-36-6 й направлені митним органам листами Держмитслужби від 09.12.05 № 010/483-ЕП, від 27.11.06 № 010/828-ЕП і 12.03.07 № 15/330-ЕП.

Додаток: на 1 арк.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.Науменко

ЛИСТ 27.04.2007 р. № 20-36- 59

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 

27.04.2007 р. № 20-36- 59

Щодо надання раз’яснення

Відповідно до листа Державної митної служби від 27 березня 2007 року № 11/2-10/3098 щодо статусу іноземних громадян, які мають посвідку на постійне місце проживання на території України, Міністерство юстиції, в межах компетенції, повідомляє таке.

Частиною першою статті 26 Конституції України встановлено, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Згідно з частиною першою статті 3 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” іноземці та особи без громадянства можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне проживання або прибути для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території. Умови і порядок імміграції в Україну визначені Законом України “Про імміграцію”.

Відповідно до статті 11 цього Закону особі, яка постійно проживає за межами України і отримала дозвіл на імміграцію, дипломатичне представництво чи консульська установа України за її зверненням оформляють імміграційну візу, що є чинною протягом року з дня її оформлення.

Після прибуття іммігранта в Україну він повинен звернутися протягом п'яти робочих днів до органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем проживання із заявою про видачу йому посвідки на постійне проживання - документа, що підтверджує право іммігранта на постійне проживання в Україні.

Відповідно до пункту 7 Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 року № 1983, одночасно з видачею зазначеної посвідки у паспортному документі іммігранта на останній вільній сторінці проставляється відмітка встановленого зразка про наявність дозволу на постійне проживання в Україні.

Отже, після отримання посвідки на постійне проживання особа має статус іноземця чи особи без громадянства, що постійно проживає в Україні.

Заступник Міністра Л.В.Єфіменко

НАКАЗ 31.07.2007 р. № 648

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2007 р. № 648

Про скасування пункту 1 наказу Держмитслужби України від 22.11.01 №763

У зв’язку зі скасуванням рішення про державну реєстрацію (висновок Міністерства юстиції України від 11.07.07 № 11/84)

Н А К А З У Ю:

1. Скасувати пункт 1 наказу Держмитслужби України від 22.11.01 № 763 „Про затвердження Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, і оформлення митної декларації та про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 08.10.99 № 645”.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби України Черкасського Р.А.

Голова Державної

митної служби О.Б.Єгоров

ЛИСТ 07.08.2007 р. № 11/2-10/8053-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.08.2007 р. № 11/2-10/8053-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

Щодо Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію

Відповідно до пункту 161 згаданих Правил, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 № 1074 (зі змінами й доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.07 № 917), перетинання державного кордону у разі в’їзду в Україну або транзитний проїзд через територію України громадянами держав, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, та особами без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюються після подання ними підтвердження фінансового забезпечення свого перебування в Україні, транзитного проїзду через територію України та виїзду за межі України.

У зв’язку з тим, що на сьогоднішній день такий перелік не затверджено, Міністерство закордонних справ листом від 02.08.07 № 71/КПП/14-563 проінформувало Держмитслужбу про необхідність утримання від застосування постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.07 № 917 до прийняття та затвердження Кабінетом Міністрів України відповідного переліку держав.

Разом з тим звертаємо увагу на те, що відповідно до пункту 10 Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію контроль за дотриманням вимог цих Правил іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними і фізичними особами в Україні, які приймають іноземців та осіб без громадянства або надають їм послуги, здійснюють в межах своєї компетенції органи внутрішніх справ у взаємодії з Міністерством закордонних справ, органами Служби безпеки та Державної прикордонної служби.

Т.в.о. Голови Служби Р.А.Черкасський

 

Скриннікова О.М.

(247-2799

14099/13 31.07.07

14318/5 03.08.07

НАКАЗ 27.08.2007 р. № 711

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2007 р. № 711

Про скасування наказу Держмитслужби України

У зв’язку із скасуванням рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта (висновок Міністерства юстиції України від 11.07.07 № 7/80)

НАКАЗУЮ:

Скасувати наказ Державної митної служби України від 26.07.00 № 405 „Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень”.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Державної митної

служби України О.Б.Єгоров

 

Вверх