Legal acts and departmental instructions 2006

Законодавчі акти та відомчі інструкції 2006 року

 

НАКАЗ 12.01.2006 р. № 5

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.01.2006 р. № 5

Про затвердження Порядку справляння мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 січня 2006 р. за №81/11955

Відповідно до статей 250 - 254 Митного кодексу України та Закону України від 13.09.2001 № 2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок справляння мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, що додається.
 2. Департаменту митних платежів (Джигалов С. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 27.03.2000 № 164 “Про затвердження Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам” (зі змінами й доповненнями), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.04.2000 за №227/4448.
 4. Скасувати наказ Держмитслужби України від 22.11.2001 № 764 “Про затвердження Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”.
 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

 

Голова Державної

митної служби України О. Б. Єгоров

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України В. М. Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 12 січня 2006 р. № 5

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

31 січня 2006 р. за № 81/11955

ПОРЯДОК

справляння мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Цей нормативний акт визначає порядок справляння мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні товарів та предметів, в тому числі транспортних засобів і номерних вузлів до них, що переміщуються через митний кордон України в супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажних, міжнародних експрес- і поштових відправленнях і належать громадянам.

Загальні положення

.1У цьому Порядку терміни “вільне використання”, “громадяни”, “громадяни-резиденти”, “громадяни-нерезиденти”, “механічний транспортний засіб”, “номерні вузли”, “особисті речі”, “постійне місце проживання”, “предмети”, “продукти харчування”, “пропуск через митний кордон України”, “сільськогосподарська продукція”, “тимчасове ввезення на митну територію України”, “тимчасове вивезення за межі митної території України”, “товари”, “транспортний засіб”, “форс-мажорні обставини” уживаються в значеннях, наведених у Законі України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі - Закон).

.2Терміни ”переміщення товарів через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях”, “переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях”, “переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях”, “переміщення товарів через митний кордон України в супроводжуваному багажі”, “переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі” уживаються в значеннях, визначених Митним кодексом України.

.3Інші терміни вживаються в таких значеннях:

місце міжнародного поштового обміну (далі - ММПО) - територія, на якій оператор поштового зв’язку здійснює оброблення міжнародних поштових відправлень (далі - МПВ) та пред’являє їх підрозділу митного органу для митного контролю і митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у МПВ;

пункт міжнародного поштового обміну (далі - ПМПО) - виробничий підрозділ підприємства поштового зв’язку, який здійснює безпосередній обмін депешами з міжнародною поштою, у тому числі відправлення міжнародної прискореної пошти з позначкою “EMS”, а також із зарубіжними поштовими службами;

підрозділ митниці (далі - ПМ) - підрозділ митниці, який здійснює в ММПО митний контроль і митне оформлення переміщуваних у МПВ товарів та інших предметів або митний контроль депеш у ПМПО.

.4Митне оформлення товарів і предметів, що переміщуються громадянами в супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадян у МПВ, експрес- і вантажних відправленнях та підлягають оподаткуванню, може бути завершено в повному обсязі лише після сплати мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів згідно із законодавством України.

.5Мито, податок на додану вартість, митні збори та акцизний збір нараховуються митними органами за ставками, що діють на день прийняття митної декларації, та сплачуються громадянами у валюті України.

При визначенні сум мита, акцизного збору та митних зборів, які нараховуються за фіксованими ставками, застосовуються офіційні курси іноземних валют, що визначаються Національним банком України на день оформлення митної декларації.

Нарахування мита, податку на додану вартість та акцизного збору здійснюється за формулами, наведеними в додатку до цього Порядку.

.6Справляння мита з товарів дитячого асортименту, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, здійснюється за ставками, зменшеними на 50 відсотків згідно з Декретом Кабінету Міністрів України “Про Єдиний митний тариф”.

.7Справляння податку на додану вартість з товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про податок на додану вартість”.

.8Справляння акцизного збору з товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється відповідно до вимог Декрету Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір”.

.9Справляння податків і зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами в супроводжуваному багажі, несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у вантажному відправленні, здійснюється з використанням:

уніфікованої митної квитанції МД-1 за формою, визначеною Порядком застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі - митна квитанція форми МД-1), затвердженим наказом Держмитслужби України від 04.01.2005 № 1 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за № 66/10346;

або вантажної митної декларації форми МД-2 (МД-3) (далі - ВМД), форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574 “Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію” (зі змінами та доповненнями).

Справляння податків і зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються в МПВ, здійснюється з використанням:

бланка оглядового розпису М-15, форма якого визначена постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1948 “Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях”;

або ВМД.

Справляння податків і зборів з товарів і предметів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях (далі - МЕВ) і надходять на адресу громадян, здійснюється з використанням:

бланка митної декларації М-16, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1948 “Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях”;

або ВМД.

.10Справляння митних зборів здійснюється відповідно до глави 2 розділу VI Митного кодексу України від 12.12.91 № 1970-XII за ставками, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 № 65 “Про ставки митних зборів”.

.11Митні збори справляються під час митного оформлення за:

митне оформлення товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них (у тому числі таких, що ввозяться тимчасово);

перебування товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них під митним контролем;

митне оформлення товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, де вони зберігаються, чи поза робочим часом, установленим для митниці, у тому числі у вихідні та святкові дні;

митне оформлення транспортного засобу індивідуального користування, якщо цей засіб використовується для перевезення товарів і предметів в обсягах, що підлягають обкладенню митом;

видачу посвідчень на право реєстрації (перереєстрації) увезених в Україну громадянами транспортних засобів (у тому числі ввезених тимчасово), а також номерних агрегатів, що підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції;

зберігання товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них на складах митниць.

.12Митний збір за митне оформлення не справляється в разі ввезення в Україну товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них:

громадянами, що користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 286 - 290, 292 - 295, 300 Митного кодексу України, за винятком митного збору за митне оформлення товарів і предметів поза місцем розташування митниць або поза робочим часом, установленим для митниць;

що не підлягають митному оподаткуванню.

.13Митний збір за митне оформлення товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, де вони зберігаються, не справляється в разі проведення митного оформлення в зонах митного контролю на територіях, де розташовані підрозділи митних органів.

При нарахуванні митного збору за митне оформлення товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що їх зберігають, у митній квитанції форми МД-1 або у ВМД зазначається кількість годин роботи працівника митниці, завізована підписом громадянина.

При нарахуванні цього виду митних зборів робота працівника митниці протягом неповної години обліковується як робота протягом однієї години. При цьому до часу, витраченого працівником митниці на митне оформлення, зараховується також час, витрачений ним на проїзд до місця призначення й у зворотному напрямку.

.14Строк перебування під митним контролем для нарахування митного збору за перебування під митним контролем обчислюється:

при прийнятті товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них на зберігання на складах митниць - з дати оформлення митної квитанції форми МД-1 про прийняття товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них на зберігання, а також проставлення відбитка штампа “Під митним контролем” на примірниках митної квитанції форми МД-1;

при ввезенні транспортних засобів і номерних вузлів - з дати оформлення прикордонною митницею декларації форми МД-7 про ввезення транспортного засобу індивідуального користування та номерного вузла до нього.

У всіх випадках строк перебування товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них під митним контролем для нарахування митного збору за перебування під митним контролем обчислюється до дати завершення митного оформлення або їх повернення власникам чи вповноваженим особам.

.15При нарахуванні митного збору за перебування під митним контролем до строку перебування під митним контролем не включаються:

час від складання протоколу про порушення митних правил до прийняття остаточного рішення у справі (оскарження рішення в судовому порядку, прийняття рішення Держмитслужби), якщо згідно з таким рішенням справу про порушення митних правил припинено;

час проведення експертизи з установлення класифікаційного коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД) та митної вартості. У цьому разі митний збір за перебування під митним контролем нараховується, починаючи з 4-го календарного дня з дати прийняття відповідного рішення митним органом;

час, витрачений на отримання інформації, потрібної для здійснення митного оформлення товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них, на запит, надісланий одним митним органом іншому (у тому числі Державній митній службі України), а також іншим органам державної влади. У цьому разі митний збір за перебування під митним контролем нараховується, починаючи з 4-го календарного дня з дати отримання митним органом відповідної інформації;

час, витрачений громадянином на отримання дозволів інших державних органів на ввезення товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них, а також на подання цих дозволів митному органу, якщо їх подання зумовлювалось проведенням відповідної експертизи і вони не могли бути отримані до моменту ввезення цих товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них; при ввезенні транспортних засобів - час, витрачений громадянином на отримання дозволів інших державних органів на право оформлення транспортних засобів (при переїзді на постійне місце проживання в Україні час, витрачений на отримання реєстрації). У цьому разі митний збір за перебування під митним контролем нараховується, починаючи з 4-го календарного дня з дати отримання дозволу.

.16Митний збір за перебування під митним контролем не справляється за весь період перебування під митним контролем у разі:

тимчасового ввезення на митну територію України та тимчасового вивезення за межі митної території України товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них;

транзиту товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них через митну територію України;

отримання (відправлення) громадянами товарів і предметів у МПВ.

.17Строк зберігання товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них на складах митниць для нарахування митного збору за їх зберігання обчислюється з дати оформлення відповідних документів про фактичне прийняття товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них на зберігання митницею.

.18Митний збір за зберігання не справляється, якщо дата прийняття на зберігання товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них збігається з датою видачі (повернення) їх власникам або вповноваженим особам.

.19При нарахуванні митного збору за зберігання товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них на складах митниць строк зберігання обчислюється в календарних днях.

.20При митному оформленні товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі митної території України (крім товарів, що переміщуються в МПВ), проводиться справляння митних зборів.

Справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору з товарів і предметів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України з метою вільного використання

.1Товари та предмети, що ввозяться безпосередньо громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі чи в МПВ, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага не перевищує 100 кг, обкладаються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості, податком на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизним збором.

.2Товари та предмети, що надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях і МЕВ, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага не перевищує 100 кг, обкладаються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизним збором.

.3Товари та предмети, що ввозяться безпосередньо громадянами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, або надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях, МПВ чи МЕВ і сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага перевищує 100 кг, обкладаються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизним збором.

Справляння мита, податку на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизного збору здійснюється з використанням ВМД.

.4Транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 УКТЗЕД і номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) безпосередньо громадянами на митну територію України або надходять на адресу громадян у несупроводжуваному багажі чи у вантажних відправленнях для вільного використання, незалежно від їх вартості обкладаються ввізним митом, податком на додану вартість і в установлених законодавством України випадках акцизним збором.

.5Справляння мита, податку на додану вартість й акцизного збору з інших транспортних засобів і окремих номерних вузлів до них, ніж зазначені в п. 2.4 цього Порядку, здійснюється з дотриманням вимог глави 3 цього Порядку для єдиного неподільного товару.

.6Митне оформлення кузовів і шасі за кодами 8706 і 8707 УКТЗЕД, що ввозяться громадянами для вільного використання, здійснюється як митне оформлення зібраних транспортних засобів, з урахуванням максимального об'єму циліндрів двигуна, що серійно встановлювався на марках таких автомобілів відповідного року їх випуску.

Справляння податків і зборів з кузовів за кодами 8706 і 8707 УКТ ЗЕД, на які серійно встановлюються однакового об’єму двигуни, бензиновий або дизельний, здійснюється за характеристиками зібраного транспортного засобу із застосуванням ставок податків і зборів на такий транспортний засіб, передбачених законодавством.

.7Підставою для відчуження механічного транспортного засобу за кодами 8701, 8702, 8703, 8704 чи 8705 згідно з УКТЗЕД, що був увезений громадянином при переселенні на постійне місце проживання в Україну та митне оформлення якого здійснено з урахуванням пільг з оподаткування, протягом року з дати такого переселення (в’їзду) є сплата податків і зборів, передбачених при ввезенні транспортного засобу з метою вільного використання. Нарахування та сплата податків і зборів при цьому здійснюються згідно з п. 2.4 цього Порядку.

.8Звільнення від оподаткування при ввезенні (пересиланні) громадянами на митну територію України товарів і предметів здійснюється відповідно до законодавства України.

Справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору при ввезенні (пересиланні) єдиного неподільного товару

.1Єдиний неподільний товар, митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, який увозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному чи несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина в МПВ, оподатковується ввізним митом у розмірі 20 відсотків від митної вартості цього товару, а також податком на додану вартість, митними зборами, а в установлених законодавством випадках акцизним збором.

.2Справляння мита, податку на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизного збору з єдиного неподільного товару, що надходить на адресу громадянина у вантажному відправленні чи МЕВ, здійснюється незалежно від митної вартості й ваги цього товару.

Такі товари підлягають обкладенню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизним збором.

Справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів і предметів, що надходять у МПВ на адресу фізичних осіб і при митному оформленні яких згідно із законодавством не застосовується ВМД

.1Справляння податків і зборів при митному оформленні товарів і предметів, які переміщуються в МПВ, здійснюється згідно із законодавством України.

Контроль за повнотою перерахування податків і зборів, які нараховуються ПМ при митному оформленні МПВ, здійснюється митницею в ММПО на підставі угод, укладених між митницею та оператором поштового зв'язку.

.2Справляння податків і зборів при митному оформленні здійснюється посадовою особою ПМ на бланку оглядового розпису форми М 15, який виписується в 3-х примірниках, із зазначенням відмітних ознак пойменованих в оглядовому розписі предметів та їх кількості.

Перший примірник оглядового розпису залишається в ПМ у ММПО.

Другий примірник передається ММПО для вручення адресату МПВ.

Третій примірник передається до відділу фінансів і бухгалтерського обліку митного органу.

На переліках, супровідних документах до МПВ, що містять товари і предмети, на які ПМ нараховано податки та збори, а в тих випадках, коли наявність таких документів не передбачено, на оболонках МПВ проставляється штамп “ПІДЛЯГАЄ ВИДАЧІ АДРЕСАТУ ПІСЛЯ СПЛАТИ ПЛАТЕЖІВ, НАРАХОВАНИХ МИТНИЦЕЮ”.

.3Нараховані посадовою особою ПМ суми податків і зборів сплачуються на відповідний рахунок митниці, у зоні діяльності якої розташовано ММПО.

.4Якщо митна вартість товарів і предметів, які переміщуються в МПВ, не перевищує встановлені законодавством України норми, то податки та збори не нараховуються. На переліках і супровідних документах до таких МПВ, а якщо наявність таких документів не передбачена, то на оболонках МПВ проставляється штамп “БЕЗ СПЛАТИ МИТНИЦІ ПЛАТЕЖІВ”.

.5Якщо для декларування товарів і предметів відповідно до законодавства використовується ВМД, то митний контроль і митне оформлення МПВ здійснюються митним органом, у зоні діяльності якого розташований адресат (одержувач).

Особливості справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору під час митного оформлення МЕВ, для декларування яких не застосовується ВМД

.1Експрес-перевізнику дозволяється сплачувати податки та збори, передбачені законодавством, за громадян, які є одержувачами або відправниками МЕВ. У цьому разі експрес-перевізник перераховує відповідні суми коштів на відповідний рахунок митного органу як попередню оплату податків і зборів. У верхній частині платіжного доручення, за яким здійснюється таке перерахування, учиняється запис “Сплата за фізичних осіб”.

Посадовою особою підрозділу митного оформлення платіжне доручення приймається до оформлення тільки після проставляння відділом митних платежів відмітки про надходження коштів на відповідний рахунок митного органу.

.2Списання посадовою особою підрозділу митного оформлення відповідних сум податків і зборів з рахунку експрес-перевізника здійснюється шляхом зазначення на зворотному боці платіжного доручення:

номера й дати оформленої митної декларації форми М-16, за якою здійснюється митне оформлення;

загальної суми нарахованих податків і зборів;

залишку коштів, що надійшли на відповідний рахунок митного органу, за цим платіжним дорученням.

Зазначена інформація завіряється відбитком особистої номерної печатки посадової особи підрозділу митного оформлення, що здійснила митне оформлення МЕВ.

Особливості справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору з товарів і транспортних засобів і номерних вузлів до них при тимчасовому ввезенні на митну територію України

.1Тимчасове ввезення громадянами на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага не перевищує 100 кг, або єдиного неподільного товару незалежно від митної вартості й ваги дозволяється за умови письмового декларування та надання письмового зобов’язання про їх зворотне вивезення в порядку, передбаченому для громадян, а також унесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких товарів, грошової застави в розмірі суми податків і зборів, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного використання. Унесення грошової застави здійснюється з використанням бланка митної квитанції форми МД-1.

.2Справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами в режимі тимчасового ввезення й сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага перевищує 100 кг, проводиться за ВМД.

.3Справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору при тимчасовому ввезенні на митну територію України громадянами-резидентами транспортних засобів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД під письмове зобов’язання про зворотне вивезення проводиться з використанням бланка митної квитанції форми МД-1.

Справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору з інших транспортних засобів здійснюється відповідно до пунктів 6.1 - 6.2 цього Порядку.

Особливості справляння мита, податку на додану вартість та акцизного збору з транспортних засобів і номерних вузлів до них при транзиті через територію України

.1При ввезенні транспортних засобів у режимі транзиту громадянами вноситься на рахунок митного органу, що здійснює пропуск цих транспортних засобів, грошова застава в сумі податків і зборів, які підлягають сплаті при ввезенні транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.

Це положення не поширюється в разі ввезення в режимі транзиту:

громадянами-резидентами на митну територію України транспортних засобів, які їм належать і перебувають на постійному обліку у відповідних реєстраційних органах іноземних держав;

громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів, які перебувають на постійному обліку у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.

.2У разі порушення зобов’язання про транзит громадяни несуть відповідальність згідно із законодавством, при цьому грошова застава поверненню громадянам не підлягає.

Справляння мита, податку на додану вартість, акцизного та митних зборів з товарів і предметів, транспортних засобів і номерних вузлів до них при вивезенні (пересиланні) за межі митної території України

.1Вивезення громадянами товарів за межі митної території України здійснюється у порядку та на умовах, встановлених законодавством України для підприємств, якщо інше не передбачено законом.

У разі вивезення громадянами за межі митної території України товарів і предметів, у випадках, визначених законодавством, нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) не здійснюється.

Директор Департаменту

митних платежів С. О. Джигалов

Додаток

до Порядку справляння мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Нарахування суми податку на додану вартість (далі - ПДВ) на товари, транспортні засоби та номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється відповідно до статті 6 Закону України “Про податок на додану вартість” за ставкою 20 відсотків бази оподаткування.

Розрахунок суми ПДВ на товари, транспортні засоби та номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами, здійснюється за формулою

Спдв = (В + М + Са) х 0,2,

де Спдв - сума податку на додану вартість;

В - договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості, зазначеної у ввізній декларації;

М - ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України;

Са - сума акцизного збору.

Нарахування суми акцизного збору на товари та транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір” за ставками згідно з чинним законодавством.

Розрахунок суми акцизного збору, ставку якого встановлено в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, здійснюється за формулою

Са = Н х А,

де Са - сума акцизного збору;

Н - кількість товару у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом;

А - ставка акцизного збору.

Нарахування суми мита на товари, транспортні засоби та номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється відповідно до Закону України.

.1Розрахунок суми мита в разі застосування адвалерних ставок мита (у відсотках до митної вартості товарів) здійснюється за формулою

Сма = (В х Ма) : 100 %,

де Сма - сума мита;

В - митна вартість товару (у грн.);

Ма - ставка мита, установлена у відсотках до митної вартості товару.

.2Розрахунок суми мита в разі застосування ставок специфічного мита, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів, здійснюється за формулою

Смс = Н х Мс х Кє,

де Смс - сума мита;

Н - кількісна або фізична характеристика товару в натуральному вираженні;

Мс - ставка мита в ЄВРО за одиницю товару;

Кє - курс ЄВРО, установлений Національним банком України на день подання митної декларації.

.3Розрахунок суми мита в разі застосування ставок комбінованого мита, що поєднує специфічне та адвалерне мито, здійснюється за формулою

В х X, але не менше ніж H х W,

де В - митна вартість;

H - кількість товару у фізичних одиницях виміру;

X - ставка ввізного мита у відсотках до митної вартості товару,

W - ставка ввізного мита в установленому грошовому еквіваленті до одиниці товару.

ЛИСТ 18.01.2006 р. № 11/2-9/401-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

18.01.2006 р. № 11/2-9/401-ЕП

Начальникам регіональних митниць,

митниць

Про надання роз’яснень

У зв’язку з численними запитами митних органів стосовно надання роз’яснень щодо можливості вивезення за межі митної території України громадянами алкогольних напоїв і тютюнових виробів, призначених для власного споживання, повідомляємо.

Статтею 251 „Обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території України окремих товарів” Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-ІV встановлено обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території України окремих товарів.

Згідно з цією статтею Кодексу не допускається вивезення громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості:

1) товарів, щодо яких відповідно до законодавства України застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання експорту;

2) товарів, на які встановлено державні дотації, крім предметів особистого користування;

3) товарів промислового призначення (обладнання, комплектуючих виробів, матеріалів тощо) згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Листом Державної митної служби України від 10.02.04 № 11/2-09-1402-ЕП визначено:

якщо ті чи інші правовідносини не врегульовано актами законодавства, то вони регулюються нормами тих актів законодавства, які регулюють подібні за змістом правовідносини (аналогія закону);

у разі неможливості використання аналогії закону правовідносини регулюються відповідно до загальних засад законодавства (аналогія права).

Оскільки алкогольні напої та тютюнові вироби, про які йдеться, являються продуктами, призначеними для власного споживання, а їх вивезення не є експортом у розумінні Закону України 16.04.91 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність” (зі змінами й доповненнями), Державна митна служба вважає за можливе здійснювати їх пропуск за межі України у кількості, передбаченій статтею 8 Закону України від 13.09.01 № 2681-ІІІ „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”.

Такий порядок відповідає вимогам Міжнародної Конвенції щодо спрощення та гармонізації митних процедур, процедуру приєднання до якої вже розпочала Україна.

В.о. Голови Служби О.О.Федоров

Заколодяжний В.В.

247-2830 С/МD/2006/LМ/List 3 17.01.06

ЛИСТ 14.02.2006 р. № 11/2-9/1459-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.02.2006 р. № 11/2-9/1459-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митницям

Щодо переадресування міжнародних поштових відправлень від юридичної до фізичної особи

У зв’язку із запитами митних органів щодо переадресування міжнародних поштових відправлень від юридичної до фізичної особи повідомляємо.

Відповідно до законодавства України порядок надання поштових послуг, в тому числі відповідальність за збереження, процедуру вручення, повернення та переадресування тощо регулюють акти Міжнародного поштового союзу; закони України, а також постанови Кабінет Міністрів України, прийняті на виконання міжнародних зобов’язань України.

Статтею 2 “Належність поштових відправлень” Всесвітньої поштової Конвенції (Сеул, 14.09.94) встановлено, що будь-яке поштове відправлення належить відправнику до того часу, поки воно не видане адресату, якщо тільки воно не було вилучене згідно із законодавством країни призначення.

Згідно зі статтею 14 Закону України від 04.10.2001 № 2759-III “Про поштовий зв’язок”, зі змінами й доповненнями, оператори поштового зв’язку забезпечують схоронність поштових відправлень і грошових коштів.

Відповідно до пункту 137 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1155, зі змінами й доповненнями, до вручення адресатові (одержувачу) поштового відправлення (поштового переказу) відправник за додаткову плату має право за місцем приймання поштового відправлення (поштового переказу) зробити розпорядження про:

повернення поштового відправлення (поштового переказу);

видачу поштового відправлення (виплату поштового переказу) іншій особі та за іншою адресою або доставку цьому ж адресатові (одержувачу) за іншою адресою;

видачу адресатові (одержувачу) поштового відправлення з позначкою “Післяплата” без внесення ним суми післяплати або поштового відправлення, що було прийняте для пересилання без зазначення суми післяплати, з внесенням ним цієї суми під час одержання;

зменшення визначеної ним суми післяплати або збільшення її, але не більше ніж сума оголошеної цінності поштового відправлення;

продовження терміну зберігання поштового відправлення (поштового переказу) об’єктом поштового зв’язку місця призначення до двох місяців з дня його надходження.

Поштові перекази, відправниками яких є юридичні особи, повертаються шляхом перерахування коштів на їх розрахункові рахунки, а внесена ними плата за пересилання цих переказів не повертається.

Отже при вирішенні питання переадресування міжнародних поштових відправлень від юридичної до фізичної особи слід керуватися вищезазначеними нормативними актами.

Перший заступник

Голови Служби О. О. Федоров

ЛИСТ 21.04.2006 р. № 11/2-9/4390-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.04.2006 р. № 11/2-9/4390-ЕП

Начальникам регіональних митниць,

митниць

(крім Енергетичної регіональної митниці)

Про вивезення громадянами за межі України сільськогосподарської продукції

З метою посилення контролю за вивезенням громадянами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності (далі – громадяни), за межі митної території України продуктів харчування та сільськогосподарської продукції, а також безумовного дотримання при цьому вимог статті 27 Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-ІV, зі змінами та доповненнями, (далі – Кодекс) повідомляємо.

Відповідно до статті 250 Кодексу вивезення громадянами товарів (в тому числі сільськогосподарської продукції) за межі митної території України здійснюється у порядку та на умовах, встановлених законодавством України для підприємств, за винятком тих, зокрема, сукупна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 200 євро.

При цьому законодавством України не визначено порядку вивезення громадянами за межі митної території України продуктів харчування, призначених для власного споживання.

Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.01 № 1652 “Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян” установлено обсяги продуктів харчування, що можуть ввозитися в Україну для власного споживання. Ці продукти харчування декларуються усно чи письмово за бажанням їх власника або на вимогу посадової особи митниці.

У зв’язку з цим повідомляємо, що за загальним правилом у разі якщо ті чи інші правовідносини не врегульовано актами законодавства, то вони регулюються нормами тих актів законодавства, які регулюють подібні за змістом правовідносини (аналогія закону).

У разі неможливості використання аналогії закону правовідносини регулюються відповідно до загальних засад законодавства (аналогія права).

З огляду на це вважаємо за можливе застосовувати положення вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України при вивезенні громадянами за межі митної території України продуктів харчування для власного споживання.

При цьому митний контроль та митне оформлення товарів, що підпадають під визначення сільськогосподарської продукції (або продуктів харчування), і вивозяться громадянами з митної території України, в межах, що перевищують обсяги, визначені вказаною постановою Кабінету Міністрів України, але не перевищують норм передбачених статтею 250 Кодексу, необхідно проводити після проведення встановлених законодавством для цих товарів державних видів контролю, відповідно до статті 27 Кодексу.

Відповідно до пункту 7 Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.03 № 1989 факт здійснення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного та інших видів контролю транспортних засобів і товарів засвідчується шляхом проставлення посадовими особами контролюючих органів відміток про результати контролю у відповідних товаросупровідних (товаротранспортних) документах.

Оскільки в переважній більшості випадків при переміщенні зазначених товарів такі документи відсутні, необхідно вимагати у громадян заповнення та подання для здійснення контролю митної декларації, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів”.

При цьому інформація про переміщення зазначеної категорії товарів зазначається у пунктах 3.8 та 4.1 митної декларації, а відмітки про проведення інших, крім митного, державних видів контролю цих товарів проставляються у графі “Для службових позначок” цієї декларації.

Крім того, митне оформлення зазначених вище товарів необхідно здійснювати з урахуванням обмежень щодо ввезення громадянами цих товарів на територію суміжних держав.

Перший заступник Голови Служби О.О.Федоров

Ладошка С.М.

247-28-00

H|Common|Ladoshka|nm350ep

ЛИСТ 03.05.2006 р. № 11/2-10/4826-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

03.05.2006 р. № 11/2-10/4826-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо надіслання переліку товарів, на які встановлено державні дотації

Статтею 251 Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-IV встановлено, що не допускається вивезення громадянами за межі митної території України товарів, на які встановлено державні дотації.

Для використання в роботі надсилаємо перелік товарів, на які встановлено державні дотації на 2006 рік, складений на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 02.03.2006 № 239 та від 02.03.2006 № 243, з урахуванням листа Міністерства аграрної політики України від 11.04.2006 № 37-31-7/5547 (додається).

Додаток: згадане на 2 арк.

Перший заступник

Голови Служби О. О. Федоров

Додаток

Перелік товарів, на які встановлено державні дотації на 2006 рік

№ п/п

Опис продукції

Код товару згідно з УКТЗЕД

Продукція рослинництва

1

Горох (Pisum sativum), свіжий або охолоджений

0708 10

2

Горох (Pisum sativum), сушений, лущений

0713 10

3

Гречка, зерно

1008 10 00 00

4

Жито, зерно

1002 00 00 00

5

Конопля, насіння

1207 99 91 00

6

Конопля, зелена маса

1211 90 95 00

7

Кукурудза, зерно

1005

8

Льон-довгунець, насіння

1204 00

9

Овес, зерно

1004 00 00 00

10

Просо, зерно

1008 20 00 00

11

Пшениця, зерно

1001

12

Рис, зерно

1006

13

Ріпак, кольза, насіння

1202 00

14

Соя, боби

1201 00

15

Тритікале, зерно

1008 90 10 00

16

Ячмінь, зерно

1003 00

Продукція тваринництва

1

Вовна, не піддана кардо- або гребенечесанню (волосяний покров овець або ягнят)

5101

2

Гуси, живі

0105 19 20 00,

0105 99 20 00

3

Індики, живі

0105 12 00 00,

0105 99 30 00

 

№ п/п

Опис продукції

Код товару згідно з УКТЗЕД

4

Качки, живі

0105 19 90 00,

0105 99 10 00

5

Курчата-бройлери, живі

0105 11

6

Молодняк великої рогатої худоби, живий

0102 10 10 00,

0102 10 90 00,

0102 90 05 00 -

0102 90 59 00,

0102 90 71 00 -

0102 90 79 00

7

Свині живі (за винятком свиноматок та кнурів)

0103 10 00 00,

0103 91 10 00,

0103 92 19 00

 

НАКАЗ 17.05.2006 р. № 381

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2006 р. № 381

Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)

Наказ Державної митної служби України від 17 травня 2006 року № 381

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 червня 2006 р. за №694/12568

Наказ втратив чинність (згідно з наказом Державної митної служби України від 7 листопада 2007 року № 933)

Відповідно до статті 81 Митного кодексу України, Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 № 1022, наказу Держмитслужби України від 17.11.2005 № 1118 “Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за №1428/11708, і з метою вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3) (далі - Порядок), що додається.

Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 10.12.2001 № 796 “Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.12.2001 за № 1083/6274 (зі змінами).

Департаменту інформаційних технологій та митної статистики (Копосов С. А.) протягом 20 днів із дня офіційного опублікування цього наказу допрацювати відповідно до вимог Порядку програмне забезпечення.

Департаменту декларування та митних режимів (Науменко В. П.) і Юридичному департаменту (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Начальникам митниць інформувати громадян і заінтересовані організації після офіційного опублікування цього наказу про вимоги Порядку, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

Установити, що цей наказ, крім пунктів 1 і 2, набирає чинності з дня його офіційного опублікування; пункти 1 і 2 - через 20 днів після його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Федорова О. О.

Голова Державної

митної служби України О. Б. Єгоров

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України В. Пинзеник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 17 травня 2006 р. № 381

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

8 червня 2006 р. за № 694/12568

Порядок заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)

Цей Порядок розроблено відповідно до статті 250 Митного кодексу України, Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” і з метою впорядкування митного контролю й митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України (вивозяться за її межі) громадянами.

Загальні положення

.1Дія цього Порядку поширюється на:

товари (крім транспортних засобів), що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України для вільного обігу або тимчасово й сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага перевищує 100 кг;

товари, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі митної території України для вільного обігу.

Вимоги цього Порядку не застосовуються у випадках, визначених у частині другій статті 250 Митного кодексу України.

.2Терміни, що вживаються в цьому Порядку:

відправник - зазначений у перевізному документі громадянин, що передав або повинен передати відповідно до договору перевезення заявлені у вантажній митній декларації (далі - ВМД) товари в розпорядження перевізника для доставки одержувачу;

одержувач - зазначений у перевізному документі громадянин, якому перевізник повинен передати у володіння товари;

перевізний документ - транспортна накладна, коносамент, багажна квитанція тощо;

партія товарів:

товари, що переміщуються через митний кордон України на адресу одного одержувача за одним перевізним документом;

товари, що належать громадянинові й переміщуються ним через митний кордон України в ручній поклажі в пасажирському відділенні (салоні) транспортного засобу, яким прямує цей громадянин.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку в значеннях, установлених:

Законом України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” – “громадяни”, “громадяни-резиденти”, “громадяни-нерезиденти”, “сільськогосподарська продукція”;

Митним кодексом України – “ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України” (далі - увезення), “вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України” (далі - вивезення), “вільний обіг”, “декларант”, “митний контроль”, “митне оформлення”, “переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях” (далі - переміщення через митний кордон України), “переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях” (далі - переміщення через митний кордон України), “переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях” (далі - переміщення через митний кордон України), “переміщення товарів через митний кордон України в несупроводжуваному багажі” (далі - переміщення через митний кордон України), “переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі” (далі - переміщення через митний кордон України), “переміщення товарів через митний кордон України в супроводжуваному багажі” (далі - переміщення через митний кордон України), “товари”, “уповноважена особа”;

Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574 (зі змінами), - “вантажна митна декларація”;

Правилами митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затвердженими наказом Держмитслужби України від 17.11.2005 № 1118 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1428/11708, - “транспортні засоби”.

.3Графи ВМД заповнюються відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247 (зі змінами) (далі - Інструкція), класифікаторів, затверджених цим самим наказом, Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.12.2005 № 1201 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за № 1552/11832, Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 №335, і Класифікацій валют та держав світу, затверджених наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 № 260.

Особливості заповнення граф ВМД визначено в цьому Порядку.

.4Замість додаткових аркушів ВМД при митному оформленні товарів, що ввозяться громадянами тимчасово, використовуються формуляри-специфікації форми МД-8, які заповнюються відповідно до Порядку використання формуляра-специфікації форми МД-8, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.06.98 № 380 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.98 за № 470/2910 (зі змінами).

Заповнення граф ВМД при ввезенні (пересиланні) товарів для вільного обігу

Згідно з Інструкцією декларантом заповнюються такі графи ВМД: B, 1, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54.

Графи 7, C і D заповнюються посадовою особою митного органу.

Інші графи ВМД не заповнюються.

Особливості заповнення граф

Графа B “Подробиці розрахунків”

Декларантом зазначаються такі дані платіжних документів, що свідчать про внесення митних платежів:

код виду податку або збору відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.12.2005 № 1201 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за № 1552/11832;

загальна сума податку чи збору за цим кодом, що включає в себе суми податку чи збору за основним і кожним додатковим аркушем ВМД;

реквізити платіжних документів (номер і дата квитанції про зарахування коштів на відповідний рахунок або платіжного доручення та інших документів).

Громадянин може вносити кошти, призначені для забезпечення справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), митних зборів, відповідно до Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Державної митної служби України від 24.01.2006 № 25/44 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за № 64/11938.

Графа 1 “Тип декларації”

У першому підрозділі графи проставляється літерний код напрямку переміщення товарів “ІМ”, у другому - цифри “40”, у третьому - літера “Г”.

Графа 8 “Одержувач”

Зазначаються відомості про одержувача товарів відповідно до перевізних документів (при надходженні товарів, що пересилаються в Україну) або громадянина, який безпосередньо ввозить їх на митну територію України.

Якщо громадянин, який безпосередньо ввозить товари на митну територію України, є вповноваженою особою іншого громадянина - власника цих товарів і діє на підставі нотаріально посвідченого доручення (довіреності), то в графі зазначаються відомості про особу, яка є власником товарів, і вчиняється запис “Див. на звороті”, а на зворотному боці ВМД наводяться відомості про вповноважену особу.

Для громадян-резидентів зазначаються: серія й номер паспорта, коли й ким виданий, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання.

Для громадян-нерезидентів зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна постійного проживання, громадянство, серія й номер паспортного документа.

У нижній частині графи після слова й знака “реєстр №” проставляється ідентифікаційний номер одержувача (при надходженні товарів, що пересилаються в Україну) або громадянина - власника товарів. Ідентифікаційний номер формується згідно з додатком до цього Порядку.

Графа 14 “Декларант/представник”

Наводяться відомості про митного брокера (посередника) або громадянина, уповноваженого власником товарів на здійснення декларування на підставі нотаріально посвідченого доручення.

У разі декларування товарів громадянином, уповноваженим їх власником на здійснення декларування на підставі нотаріально посвідченого доручення, наводяться такі відомості про цього громадянина:

ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові;

серія й номер паспорта; коли й ким виданий;

місце проживання;

серія, номер і дата видачі нотаріально посвідченого доручення.

При декларуванні товарів громадянином, який безпосередньо ввозить їх на митну територію України, або одержувачем (при надходженні товарів, що пересилаються в Україну) графа не заповнюється.

Графа 22 “Валюта та загальна фактурна вартість”

У лівому підрозділі графи наводиться цифровий код валюти згідно із Класифікацією валют, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 № 260.

У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна фактурна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей товарів, наведених у графі 42 основного й додаткових аркушів ВМД.

Графа 34 “Код країни походження”

Заповнюється в разі декларування сільськогосподарської продукції, яка отримана громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю, або плодоовочевої продукції, вирощеної громадянами-резидентами на власних присадибних ділянках в суміжних державах.

Графа 37 “Процедура”

Зазначається 6-значний код процедури “40/00/28”.

У разі декларування товарів, що були оформлені для тимчасового ввезення, для вільного обігу на митній території України зазначається код процедури “40/31/28”.

Графа 40 “Загальна декларація/попередній документ”

Заповнюється в разі декларування товарів, що були оформлені для тимчасового ввезення, для вільного обігу на митній території України.

Проставляються номер і дата ВМД, оформленої при тимчасовому ввезенні цих товарів.

Графа 45 “Митна вартість”

Зазначається у валюті України митна вартість товару, заявленого в графі 31, визначена відповідно до статті 249 Митного кодексу України.

Графа 54 “Місце і дата”

Зазначаються:

місце й дата заповнення ВМД;

прізвище й ініціали декларанта; проставляється його підпис.

У разі заповнення ВМД митним брокером (посередником) проставляються прізвище та ініціали особи, зазначеної в графі 14 ВМД, займана нею посада, номер телефону, номер Кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування, печатка та підпис цієї особи.

Заповнення граф ВМД при тимчасовому ввезенні товарів

Згідно з Інструкцією декларантом заповнюються такі графи ВМД: B, 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 31, 33, 35, 37, 38, 41, 44, 45, 47, 52, 54.

Графи 7, C і D заповнюються посадовою особою митного органу.

Інші графи ВМД не заповнюються.

На зворотному боці основного аркуша ВМД наводиться письмове зобов’язання особи, що тимчасово ввозить товар на митну територію України, про зворотне вивезення товарів за межі цієї території: “Я, ____________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові; номер і серія паспорта)

ознайомлений(а) зі змістом статті 348 Митного кодексу України й зобов'язуюся задекларовані товари вивезти з України або заявити для вільного обігу на митній території України в строк до “___” ____________ 200_ р.”. Зобов’язання повинно бути засвідчене підписом особи, відповідальної за зворотне вивезення товару, з проставленням дати надання зобов’язання.

Особливості заповнення граф

Графи 45, 54 заповнюються з урахуванням особливостей, визначених у главі 2 цього Порядку.

Графа B “Подробиці розрахунків”

Заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главі 2 цього Порядку.

При цьому загальна сума податку чи збору за певним кодом виду податку або збору згідно з Класифікатором видів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженим наказом Держмитслужби України від 07.12.2005 № 1201 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за № 1552/11832, включає суму відповідного податку чи збору за основним аркушем ВМД і суми такого податку чи збору, які підлягають сплаті за товари, зазначені у формулярах-специфікаціях форми МД-8.

Графа 1 “Тип декларації”

У першому підрозділі графи проставляється літерний код напрямку переміщення товарів “ІМ”, у другому - цифри “31”, у третьому - літера “Г”.

Графа 8 “Одержувач”

Зазначаються відомості про громадянина, яким надається зобов’язання про зворотне вивезення товарів, що декларуються з метою тимчасового ввезення.

Для громадян-резидентів зазначаються: серія й номер паспорта, коли й ким виданий, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання.

Для громадян-нерезидентів зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), країна постійного проживання, громадянство, серія й номер паспортного документа, а також місце тимчасового перебування на території України.

У нижній частині графи після слова й знака “реєстр №” проставляється ідентифікаційний номер громадянина, який формується згідно з додатком до цього Порядку.

Графа 14 “Декларант/представник”

Заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главі 2 цього Порядку.

При цьому в разі декларування товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України, громадянином, яким надається зобов'язання про їх зворотне вивезення, графа не заповнюється.

Графа 22 “Валюта та загальна фактурна вартість”

У лівому підрозділі графи наводиться цифровий код валюти згідно із Класифікацією валют, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 № 260.

У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна фактурна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей товарів, наведених у графі 31 основного аркуша ВМД і формулярів-специфікацій форми МД-8.

Графа 37 “Процедура”

Зазначається 6-значний код процедури “31/00/28”.

Графа 52 “Гарантія не дійсна для...”

У лівому підрозділі графи зазначається дата (число, місяць, рік) зворотного вивезення товарів.

 1. Заповнення граф ВМД при зворотному вивезенні тимчасово ввезених товарів

Згідно з Інструкцією декларантом заповнюються такі графи ВМД: B, 1, 2, 4, 5, 6, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 50, 52, 54.

Графи 7, C і D заповнюються посадовою особою митного органу.

Інші графи ВМД не заповнюються.

Особливості заповнення граф

Графа 22 заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главі 3 цього Порядку, а графи 45, 54 - з урахуванням особливостей, визначених у главі 2 цього Порядку.

Графа B “Подробиці розрахунків”

Заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главі 2 цього Порядку.

При цьому загальна сума збору за певним кодом виду збору згідно з Класифікатором видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженим наказом Держмитслужби України від 07.12.2005 № 1201 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за № 1552/11832, включає суми цього збору за основним аркушем ВМД і за кожним аркушем формуляра-специфікації форми МД-8.

Графа 1 “Тип декларації”

У першому підрозділі графи проставляється літерний код напрямку переміщення товарів “ЕК”, другий підрозділ не заповнюється, у третьому підрозділі проставляється літера “Г”.

Графа 2 “Відправник”

Зазначаються відомості про громадянина, яким було надано зобов’язання про зворотне вивезення товарів, що декларуються для зворотного вивезення.

Якщо громадянин, який пересилає або безпосередньо вивозить товари за межі митної території України, є вповноваженою особою громадянина, яким було надане зобов’язання про зворотне вивезення товарів, і діє на підставі нотаріально посвідченого доручення (довіреності), то в графі зазначаються відомості про особу, яка надала зобов’язання про зворотне вивезення товарів, і вчиняється запис “Див. на звороті”, а на зворотному боці ВМД наводяться відомості про вповноважену особу.

Для громадян-резидентів зазначаються: серія й номер паспорта, коли й ким виданий, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання.

Для громадян-нерезидентів зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), країна постійного проживання, громадянство, серія й номер паспортного документа, а також місце тимчасового перебування на території України.

У нижній частині графи після слова й знака “реєстр №” проставляється ідентифікаційний номер громадянина, що надав зобов’язання про зворотне вивезення товарів, який формується згідно з додатком до цього Порядку.

Графа 14 “Декларант/представник”

Заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главі 2 цього Порядку.

При цьому в разі декларування товарів громадянином, який безпосередньо вивозить товари за межі митної території України, графа не заповнюється.

Графа 18 “Транспортний засіб відправлення”

У разі здійснення підрозділом митного органу, розташованим у пункті пропуску через державний кордон України, митного оформлення зворотного вивезення товарів графа не заповнюється.

Графа 37 “Процедура”

Зазначається 6-значний код процедури “00/31/28”.

Графа 40 “Загальна декларація/попередній документ”

Проставляються номер і дата ВМД, оформленої при тимчасовому ввезенні цих товарів.

Графа 50 “Довіритель”

У разі здійснення підрозділом митного органу, розташованим у пункті пропуску через державний кордон України, митного оформлення зворотного вивезення товарів графа не заповнюється.

Графа 52 “Гарантія не дійсна для...”

У лівому підрозділі графи зазначається дата (число, місяць, рік) доставки товарів у митний орган призначення.

У разі здійснення підрозділом митного органу, розташованим у пункті пропуску через державний кордон України, митного оформлення зворотного вивезення товарів графа не заповнюється.

Заповнення граф ВМД при вивезенні (пересиланні) товарів для вільного обігу

Згідно з Інструкцією декларантом заповнюються такі графи ВМД: B, 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54.

Графи 7, C і D заповнюються посадовою особою митного органу.

Інші графи ВМД не заповнюються.

Особливості заповнення граф

Графа 18 заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главі 4 цього Порядку, а графи 22, 45, 54 - з урахуванням особливостей, визначених у главі 2 цього Порядку.

Графа B “Подробиці розрахунків”

Заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главі 2 цього Порядку.

При цьому загальна сума збору за певним кодом виду збору згідно з Класифікатором видів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженим наказом Держмитслужби України від 07.12.2005 № 1201 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за № 1552/11832, включає в себе суми цього збору за основним і кожним додатковим аркушем ВМД.

Графа 1 “Тип декларації”

У першому підрозділі графи проставляється літерний код напрямку переміщення товарів “ЕК”, у другому - цифри “10”, у третьому - літера “Г”.

Графа 2 “Відправник”

Зазначаються відомості про відправника товарів відповідно до перевізних документів (при пересиланні товарів за межі України) або громадянина, який безпосередньо вивозить товари за межі митної території України.

Якщо громадянин, який безпосередньо вивозить товари за межі митної території України, є вповноваженою особою громадянина - власника цих товарів і діє на підставі нотаріально посвідченого доручення (довіреності), то в графі зазначаються відомості про особу, яка є власником товарів, і вчиняється запис “Див. на звороті”, а на зворотному боці ВМД наводяться відомості про вповноважену особу.

Для громадян-резидентів зазначаються: серія й номер паспорта, коли й ким виданий, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання.

Для громадян-нерезидентів зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), країна постійного проживання, громадянство, серія й номер паспортного документа, а також місце тимчасового перебування на території України.

У нижній частині графи після слова й знака “реєстр №” проставляється ідентифікаційний номер громадянина, який формується згідно з додатком до цього Порядку.

Графа 14 “Декларант/представник”

Заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главі 2 цього Порядку.

При цьому в разі декларування товарів відправником або громадянином, який безпосередньо вивозить товари за межі митної території України, графа не заповнюється.

Графа 37 “Процедура”

Зазначається 6-значний код процедури “10/00/28”.

Графа 50 “Довіритель”

У разі здійснення підрозділом митного органу, розташованим у пункті пропуску через державний кордон України, митного оформлення вивезення товарів графа не заповнюється.

Графа 52 “Гарантія не дійсна для...”

У лівому підрозділі графи зазначається дата (число, місяць, рік) доставки товарів у митний орган призначення.

У разі здійснення підрозділом митного органу, розташованим у пункті пропуску через державний кордон України, митного оформлення вивезення товарів графа не заповнюється.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В. П. Науменко

Додаток

до Порядку заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)

Структура

ідентифікаційного номера

 1. Для громадян-резидентів:

00-034-00-00-ХХХХХХХХХХ,

де ХХХХХХХХХХ - ідентифікаційний номер громадянина-резидента за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів (далі - Державний реєстр).

Якщо громадянин-резидент через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття ідентифікаційного номера за Державним реєстром, то відповідно до статті 1 Закону України “Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів” замість ідентифікаційного номера за Державним реєстром зазначається “0000000000”.

 1. Для громадян-нерезидентів:

00-034-00-00-000000ХХХ,

де ХХХ - код країни постійного проживання згідно із Класифікацією держав світу, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 № 260.

Якщо громадянин-нерезидент є платником податків в Україні й належним чином зареєстрований у Державному реєстрі, то структура його ідентифікаційного номера формується аналогічно структурі ідентифікаційного номера, установленій для громадян-резидентів.

 

ПОСТАНОВА 07.06.2006 р. № 790

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.06.2006 р. № 790

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 748

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 33; 2001 р., № 13, ст. 538) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. № 790

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №748

 1. У постанові:

1) у назві та тексті постанови слова “товари та інші предмети” в усіх відмінках замінити словом “предмети” у відповідному відмінку;

2) у преамбулі постанови цифри “46” замінити цифрами “81”.

 1. У переліку, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та тексті переліку слова “товари та інші предмети” і “товари” в усіх відмінках замінити словом “предмети” у відповідному відмінку;

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Сума валюти України та іноземної валюти готівкою, платіжні документи та інші цінні папери, банківські метали, кількість виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в будь-якому вигляді і стані”;

3) у пункті 10 слова “предметів старовини і мистецтва” та “пристроїв і засобів зв’язку” замінити відповідно словами “культурних цінностей” а “пристроїв”;

4) пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. Відомості про транспортний засіб - тип, марка, рік випуску, об’єм двигуна, номери шасі, кузова (ідентифікаційний номер), двигуна; напрямок переміщення - ввезення/вивезення (тимчасове, зворотне)”.

 1. У формі митної декларації, затвердженій зазначеною постановою:

1) у тексті декларації слова “товари та інші предмети” і “товари” в усіх відмінках замінити словом “предмети” у відповідному відмінку;

2) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

“3.1. Сума валюти України та іноземної валюти готівкою, платіжні документи та інші цінні папери, банківські метали, кількість виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в будь-якому вигляді і стані”;

3) у пункті 3.4 слова “Предмети старовини та мистецтва” замінити словами “Культурні цінності”;

4) у пункті 3.9 слова “і засоби зв’язку” виключити;

5) у пункті 4.2 слова “Вид”, “Кузов №”, “Митний режим” замінити відповідно словами “Тип”, “Кузов № (ідентифікаційний номер)”, “Напрямок переміщення”.

 

ЛИСТ 03.07.2006 р. № 11/2-10/7262-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

03.07.2006 р. № 11/2-10/7262-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

Додатково див. лист Державної митної служби України від 29 листопада 2006 року № 010/832-ЕП

Повідомляємо, що наказ Держмитслужби від 17.05.2006 № 381 “Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.06.2006 за № 694/12568, опублікований у бюлетені “Офіційний вісник України” від 29.06.2006 № 24 і набирає чинності, крім пунктів 1 і 2, з дня його офіційного опублікування; пункти 1 і 2 - через 20 днів після його офіційного опублікування.

При цьому зазначаємо, що дія цього Порядку поширюється на громадян, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до положень Господарського кодексу суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності є:

1) юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Зовнішньоекономічна діяльність у відповідності зі статтею 377 Господарського кодексу - це господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном (сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів) та/або робочою силою.

Відповідно до частини першої статті 250 Митного кодексу України вивезення громадянами товарів за межі митної території України здійснюється у порядку та на умовах, встановлених законодавством України для підприємств.

Митне оформлення товарів, що вивозяться громадянами, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, може здійснюватись із застосуванням вантажної митної декларації типу “ЕК 10Г” лише за умови документального підтвердження, що вивезення товарів не пов’язане із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності.

Звертаємо увагу, що товари, які переміщуються підприємствами (будь-яка юридична особа, а також громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи) декларуються із застосуванням вантажної митної декларації, особливості заповнення якої встановлені Порядком заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів, затвердженим наказом Держмитслужби від 30.06.98 № 380 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.07.98 за № 469/2909.

Перший заступник

Голови Служби О. О. Федоров

ЛИСТ 14.07.2006 р. № 11/1-23/7815-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.07.2006 р. № 11/1-23/7815-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

Останнім часом до Держмитслужби України надходить значна кількість заяв та скарг громадян щодо неправомірних дій, нетактовної та неетичної поведінки працівників митних органів, при здійсненні одноособового митного контролю та митного оформлення громадян,

Під одноособовим митним контролем слід розуміти проведення митних процедур працівниками митних органів під час знаходження один на один з громадянином, який перетинає митний кордон України.

З метою запобігання конфліктним ситуаціям, Вам необхідно посилити профілактичну та виховну роботу серед особового складу відповідних структурних підрозділів. Надати відповідні розпорядження щодо уникнення випадків одноособового проведення митних процедур, в значній мірі це стосується випадків здійснення митного контролю та митного оформлення речей громадян в окремих купе поїзду, каютах річкового та морського транспорту, тощо.

У випадку відсутності в купе потягу, автомобілі інших незацікавлених у результатах митного контролю громадян, здійснювати митний контроль у присутності старшого зміни або провідника вагону поїзду.

Голова Служби О.Б.Єгоров

ЛИСТ 18.07.2006 р. № 16/2-1090-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.07.2006 р. № 16/2-1090-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Звертаємо увагу на те, що починаючи з 20.07.06 набувають чинності накази Держмитслужби від 21.11.05 № 1134 „Про затвердження Порядку формування й оновлення Довідника контрольних показників митної вартості товарів при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України” та від 21.11.05 № 1135 „Про затвердження Порядку дій посадових осіб митних органів при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України, у разі, якщо рівень митної вартості поданого до митного оформлення товару нижчий за контрольний показник митної вартості цього товару”.

Заступник начальника Управління К.В.Шелепова

ЛИСТ 07.08.2006 р. № 11/2-10/8705-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.08.2006 р. № 11/2-10/8705-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць,

Департаменту інформаційних технологій та митної статистики

Для врахування в роботі повідомляємо, що перелік документів необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів на сьогодні визначено постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.06 № 80 “Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України”, наказами Держмитслужби України від 20.03.06 №202 “Про затвердження Переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із використанням вантажної митної декларації відповідно до заявленого митного режиму” та від 22.06.06 № 514 “Про затвердження Порядку подання документів, які підтверджують право суб’єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України”.

Враховуючи викладене, лист Держмитслужби України від 26.08.06 №11/4-10-12559-ЕП відкликається.

Перший заступник

Голови Служби О.О.Федоров

ЛИСТ 21.08.2006 р. № 11/1-9/9273-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.08.2006 р. № 11/1-9/9273-ЕП

Начальникам регіональних митниць,

митниць

Про втрату чинності листа

Лист Державної митної служби України від 18.01.06 № 11/2-9/401-ЕП „Про надання роз’яснень” вважати таким, що втратив чинність.

Під час переміщення громадянами алкогольних напоїв і тютюнових виробів через митний кордон України слід керуватися:

статтями 250-253 Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-ІV;

Законом України 16.04.91 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність” (зі змінами);

Законом України від 13.09.01 № 2681-ІІІ „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (зі змінами).

Голова Служби О.Б.Єгоров

Заколодяжний В.В.

247-2830

С/МD/2006/LМ/List 26 21.08.06

ЛИСТ 15.09.2006 р. № 11/2-9/10246-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.09.2006 р. № 11/2-9/10246-ЕП

Гр. Вовченко Олені Миколаївні

До відома:

Начальникам регіональних митниць, митниць

(крім Енергетичної регіональної митниці)

Щодо вивезення громадянами за межі митної території України сільськогосподарської продукції

Шановна Олено Миколаївно!

Розглянувши Ваше звернення від 21.08.2006 б/н щодо порядку вивезення громадянами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, за межі митної території України продуктів харчування та сільськогосподарської продукції, повідомляємо.

Відповідно до статті 250 Кодексу вивезення громадянами (далі - громадяни) товарів (в тому числі сільськогосподарської продукції) за межі митної території України здійснюється у порядку та на умовах, встановлених законодавством України для підприємств, за винятком тих, зокрема, сукупна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 200 євро.

При цьому законодавством України не визначено порядку вивезення громадянами за межі митної території України продуктів харчування, призначених для власного споживання.

Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 1652 “Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян” установлено обсяги продуктів харчування, що можуть ввозитися в Україну для власного споживання. Ці продукти харчування декларуються усно чи письмово за бажанням їх власника або на вимогу посадової особи митниці.

У зв’язку з цим повідомляємо, що за загальним правилом у разі, якщо ті чи інші правовідносини не врегульовано актами законодавства, то вони регулюються нормами тих актів законодавства, які регулюють подібні за змістом правовідносини (аналогія закону). А у разі неможливості використання аналогії закону правовідносини регулюються відповідно до загальних засад законодавства (аналогія права).

З огляду на це, вважаємо за можливе застосовувати положення вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України при вивезенні громадянами за межі митної території України продуктів харчування для власного споживання.

При цьому митний контроль та митне оформлення товарів, що підпадають під визначення сільськогосподарської продукції (або продуктів харчування), і вивозяться громадянами з митної території України, в межах, що перевищують обсяги, визначені вказаною постановою Кабінету Міністрів України, але не перевищують норм, передбачених статтею 250 Кодексу, проводяться після проведення встановлених законодавством для цих товарів державних видів контролю, відповідно до статті 27 Кодексу.

Відповідно до пункту 7 Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 № 1989, факт здійснення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного та інших видів контролю транспортних засобів і товарів засвідчується шляхом проставлення посадовими особами контролюючих органів відміток про результати контролю у відповідних товаросупровідних (товаротранспортних) документах.

Оскільки в переважній більшості випадків при переміщенні зазначених товарів такі документи відсутні, для здійснення контролю у громадян вимагається заповнення та подання митної декларації, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів”.

При цьому інформація про переміщення зазначеної категорії товарів зазначається у пунктах 3.8 та 4.1 митної декларації, а відмітки про проведення інших, крім митного, державних видів контролю цих товарів проставляються у графі “Для службових позначок” цієї декларації.

Крім того, також звертаємо увагу, що митне оформлення зазначених вище товарів здійснюється з урахуванням обмежень щодо ввезення громадянами цих товарів на територію суміжних держав.

Перший заступник

Голови Служби Р. А. Черкасський

Сербайло А.І.

) 247- 27-98; 26-12

\ayv.ABAKUMOVA1\Мои документы\Dokumenti\Mitnici\silgospprodukcia gromadyani+mitnici.rtf

 

ЛИСТ 18.09.2006 р. № 11/2-10/10304-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.09.2006 р. № 11/2-10/10304-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо товарів громадян, розміщених на складах митних органів відповідно до пункту 2 частини першої статті 166 Митного кодексу України

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 166 Митного кодексу України від 11.07.02 №92-IV (далі – Митний кодекс) товари, що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають обкладенню податками і зборами, якщо вони не сплачені, підлягають обов'язковій передачі митному органу для зберігання.

Згідно з абзацом 2 статті 106 Митного кодексу товари, що зберігаються виключно митним органом відповідно до статті 166 цього Кодексу, не підлягають передачі на тимчасове зберігання підприємствам.

У разі прийняття громадянами рішення про повернення згаданих товарів за межі митної території України їх повернення громадянам здійснюється з дотриманням вимог розділу 9 Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженого наказом Державної митної служби України від 04.01.05 № 1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.05 за №66/10346. При цьому у випадку, якщо склади митних органів розміщені у пункті пропуску через митний кордон України, такі товари повинні передаватися громадянину у зоні митного контролю у пункті пропуску через державний кордон України при його виїзді за межі митної території України.

Оформлення митної декларації, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748, здійснюється відповідно до Порядку декларування предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, та оформлення митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 22.11.01 № 763, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.12.01 за № 1020/6211.

До графи “Службові відмітки” митної декларації, посадовою особою митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення, вноситься запис “Вивезення товарів, не пропущених через митний кордон України, МД-1 №……. від “__” _______ 20_____р.”. При цьому вказуються реквізити МД-1, за якою товари приймалися на зберігання та МД-1, за якою були нараховані митні збори у встановлених законодавством випадках. Другий примірник митної декларації (або її ксерокопія) залишаються у справах митного органу.

Митне оформлення згаданих товарів при видачі зі складу для вільного використання на митній території України здійснюється відповідно до вимог Закону України від 13.09.01 № 2681 “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”.

Крім цього, зазначаємо частиною першою статті 169 Митного кодексу встановлено, що товари, зазначені у пункті 2 частини першої статті 166, можуть зберігатися на складах митних органів протягом трьох місяців.

Відповідно до статті 172 Митного кодексу товари, за які не були сплачені громадянами належні податки та збори при їх ввезенні, що зберігаються під митним контролем митним органом та за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених, зокрема, у частині першій статті 169 цього Кодексу, підлягають реалізації, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів не пізніш як за два тижні до закінчення строків зберігання.

Згідно з частинами третьою – шостою статті 172 Митного кодексу товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, підлягають реалізації з урахуванням терміну їх придатності. Товари, від яких власник відмовився на користь держави, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законом, - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом. Товари і транспортні засоби, зазначені у частинах першій - четвертій цієї статті, реалізуються на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі в порядку, встановленому законодавством. Реалізація здійснюється з нарахуванням усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначених товарів, транспортних засобів через митний кордон України, за ставками, чинними на день реалізації, якщо такі податки і збори не були попередньо сплачені.

Порядок організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.03 № 607.

Митним органам, у яких склади розташовані на значній відстані від пунктів пропуску надати Департаменту ресурсного забезпечення та Департаменту декларування та митних режимів пропозиції щодо механізму доставки згаданих товарів у пункт пропуску зі складу митного органу.

Перший заступник Голови Служби Р.А.Черкасський

Ткач О.С.

247-27-99

 

ЛИСТ 27.11.2006 р. № 010/828-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.11.2006 р. № 010/828-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо деяких питань надання іноземцям та особам без громадянства дозволу на постійне місце проживання в Україні.

Для використання в роботі відповідно до роз’яснень, наданих листом Міністерства внутрішніх справ України від 15.11.06 №49/2-6306, повідомляємо що питання надання іноземцям та особам без громадянства дозволу на постійне місце проживання в Україні регулюються Законом України від 07.06.01 №2491-ІІІ “Про імміграцію” та постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.02 №1983 “Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання”.

Іноземцям, які відповідно до вказаного Закону отримали дозвіл на імміграцію, оформляється посвідка на постійне проживання, а також на останній вільній сторінці паспортного документа проставляється відмітка про наявність дозволу на постійне проживання, встановлена додатком 1 до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 №1074. Іммігранти, які отримали посвідки, повинні зареєструватися за місцем постійного проживання в порядку, встановленому для громадян України.

З 2003 року територіальними органами служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб проводиться заміна посвідок на постійне проживання з обмеженим терміном дії на безстрокові. При цьому у них проставляється штамп про реєстрацію місця проживання з зазначенням фактичної дати реєстрації. Тому дата надання дозволу на проживання в Україні, дата видачі посвідки на постійне проживання і дата реєстрації можуть не збігатися.

Ураховуючи викладене, датою, з якої іноземцю надано дозвіл на імміграцію, необхідно вважати дату, проставлену у відмітці про наявність дозволу на постійне проживання у паспортному документі іммігранта.

У разі виникнення спірних питань датою початку постійного проживання вважається більш рання дата.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

Ткач О.С.

247-27-99

 

ЛИСТ 29.11.06 № 010/ 832 -ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.11.06 № 010/ 832 -ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

У доповнення до листа Держмитслужби від 03.07.06 № 11/2-10/7262 -ЕП

У зв’язку з численними запитами митних органів щодо надання роз’яснення стосовно документів, які повинні прийматися митницею для підтвердження того, що вивезення товарів громадянами не пов’язане зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, повідомляємо наступне.

Перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.06 № 80.

В той же час законодавством не заборонено декларанту надавати до митного оформлення інші документи, що підтверджують мету вивезення.

Відповідно до частини першої статті 250 Митного кодексу України вивезення громадянами товарів за межі митної території України здійснюється у порядку та на умовах, встановлених законодавством України для підприємств.

Однією з умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності є державна реєстрація громадянина як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до положень Господарського кодексу суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності є:

1) юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Зовнішньоекономічна діяльність у відповідності зі статтею 377 Господарського кодексу це господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном (сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів) та/або робочою силою.

Таким чином, митне оформлення товарів, що вивозяться громадянами, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, може здійснюватись із застосуванням вантажної митної декларації типу „ЕК 10Г” лише за наявності у поданих документах відомостей, які підтверджують, що вивезення товарів не пов’язане зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності.

Як приклад, наводимо:

звернення громадянки Росії Е. щодо надання дозволу на вивезення з України до Росії піаніно, яке належить її дочці – громадянці України, яка проживає тимчасово в Росії. Для здійснення митного оформлення було надано контракт на роботу за спеціальністю „викладач музики” як документ, що підтверджує мету вивезення.

звернення громадянки України Ч. щодо надання дозволу на переоформлення для постійного користування за кордоном речей, які було тимчасово вивезено до Франції у зв’язку із довгостроковим відрядженням до Ради Європи (Європейський Суд з прав людини). Для здійснення митного оформлення було надано контракт на роботу як документ, що підтверджує мету вивезення.

Директор Департаменту

декларування та митних режимівВ.П.Науменко

Котвицька О.Г.

247-27-99

ЛИСТ 01.12.2006 р. №11/3-35/13690-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

01.12.2006 р. №11/3-35/13690-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо роз’яснень стосовно надання інформації на запити оперативних підрозділів МВС України

Надсилаємо для використання в роботі спільний лист Державної митної служби України та Міністерства внутрішніх справ України “Про порядок надання митними органами інформації за запитами оперативних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України”

Додаток: копія листа - на 4 арк.

Заступник Голови Служби П.Пашко

Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Донецькій, Київській, Одеській та Харківський областях та місті Севастополі та на транспорті

Начальникам регіональних митниць, митниць

Начальнику Департаменту інформаційних технологій та митної статистики Державної митної служби України

 

Про порядок надання митними органами інформації за запитами оперативних підрозділів МВС

 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.01.06 №59289/24/1-05 стосовно діяльності міжвідомчої робочої групи з опрацювання пропозицій щодо недопущення зловживань під час митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, з метою визначення порядку надання інформації митними органами про експортно-імпортні операції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за запитами оперативних підрозділів МВС на етапі дослідчої перевірки, повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 263 Митного кодексу України інформація, надана декларантом і визнана такою, що становить таємницю чи є конфіденційною, може використовуватися митним органом виключно для митних цілей не може розголошуватися, передаватися третім особам, включаючи інші органи державної влади, без спеціального дозволу декларанта, за винятком випадків, передбачених законом.

Відповідно до статті 308 Митного кодексу України інформація щодо експорту та імпорту конкретних видів товарів надається лише органам, які ведуть державну статистику, а інформація щодо експортно-імпортних операцій конкретних суб’єктів ЗЕД надається тільки органам досудового слідства у зв’язку з розслідуванням кримінальних справ.

Інформація, яка становить державну, комерційну, банківську або іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційна інформація не підлягає розголошенню або використанню посадовими особами митних органів для особистих цілей, не може надаватися органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим та службовим особам, установам, організаціям, підприємствам та громадянам, за винятком випадків, передбачених законом.

Відповідно до Кримінально-процесуального Кодексу України, Законів України “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність” та “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” працівникам міліції надається право отримувати наступну інформацію.

Частиною 4 статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України передбачено, що коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або витребування необхідних документів.

Пункт 17 ст. 11 Закону України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 року №565-XII, визначає, що міліції при виконанні покладених на неї обов’язків надається право одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції.

Згідно з статтею 6 та пункту 4 статті 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” оперативним підрозділам, для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності при наявності достатньої інформації в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, надається право ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ і організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з таких документів.

Абзацом 3 пункту 1 статті 19 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 року №3341-XII встановлено, що спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України взаємодіють на безоплатній основі з інформаційно-довідковими службами Державного митного комітету України, а також одержують від них всю інформацію про реальні прояви організованої злочинної діяльності. Порядок збирання, накопичення, опрацювання і надання такої інформації регламентується положеннями про ці органи та установи, відповідними законодавчими актами”.

Відповідно до підпункту б) п. 2 ст. 12 зазначеного Закону України спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ, Служби безпеки України мають повноваження при здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю одержувати від банків, а також кредитних, митних, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб.

Вимоги до оформлення запитів від органів внутрішніх справ на отримання інформації від митних органів про суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності визначені Протоколом № 2 від 22/21.08.2002 до Угоди про інформаційне співробітництво між Державною Митною службою України та Міністерством внутрішніх справ України.

Згідно з цим Протоколом запит подається в письмовій формі на бланках встановленого зразка підрозділів МВС України.

Запит може бути поданий також на аркуші встановленого зразка, скріпленого печаткою (гербовою, “Для довідок”).

Запит підписується:

Міністром внутрішніх справ України, начальниками Головних управлінь МВС України або їх заступниками; начальниками управлінь МВС України або їх заступниками; начальниками департаментів або їх заступниками; начальниками самостійних управлінь (відділів) або їх заступниками;

начальниками (або їх заступниками) Головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київської області;

начальниками (або їх заступниками) управлінь МВС України в областях, місті Севастополі, на транспорті;

начальниками (або їх заступниками) районних управлінь, районних та міських відділів внутрішніх справ;

начальниками відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ або їх заступниками;

слідчими та особами, які проводять дізнання по справах, що знаходяться в їх провадженні – всіх рівнів.

Запит має містити:

аргументоване мотивування отримання інформації в обсязі та за критеріями, визначеними у запиті:

дату та номер кримінальної чи оперативно-розшукової справи;

реєстраційний номер, дату та місце реєстрації документу, з метою перевірки якого направляється запит (за відсутності кримінальної чи оперативно-розшукової справи);

номер статті, пункту та назву відповідного Закону України;

ідентифікаційні реквізити суб’єкта господарювання (код ЄДРПОУ, назва, адреса та інші), фізичної особи (ПІБ, адреса), стосовно яких запитується інформація;

обсяг та конкретний зміст запитуваної інформації, період;

термін, до якого необхідно отримати інформацію;

прізвище виконавця, службовий телефон.

До запиту додаються магнітні носії в кількості, достатній для запису інформації.

Статистична інформація, що надається Держмитслужбою на запит, формується у вигляді електронних файлів на магнітних носіях, які було надіслано із запитом.

Інформація надсилається до запитувача разом з повідомленням про надання інформації, у якому зазначено, яку саме інформацію та в якому обсягу надано на запит, а також про відповідальність перед юридичними та фізичними особами за розголошення переданої інформації з дати її отримання.

Крім цього, відповідно до ст. 17, 21 Закону України “Про державну статистику” міністерства і відомства України, що займаються державною статистикою зобов’язані дотримуватися вимог захисту конфіденційної інформації щодо конкретного респондента, знеособлювати дані про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю (митні органи, відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 № 1022/2000 ведуть державну статистику зовнішньої торгівлі України щодо зовнішньоекономічних операцій суб’єктів підприємницької діяльності України, на підставі даних вантажних митних декларацій та відповідні інформаційні бази даних електронних копій ВМД).

Міністр внутрішніх справ України Ю.В.Луценко

 

Голова Державної митної

служби України О.Б.Єгоров

 

НАКАЗ 18.12.2006 р. №1126

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

18.12.2006 р. №1126

Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 13.10.2006 № 885

З метою вдосконалення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів і номерних агрегатів, що імпортуються на митну територію України,

наказую:

Унести до наказу Держмитслужби від 13.10.2006 №885 “Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів та агрегатів” такі зміни:

в абзаці третьому пункту 2 цифри “15.12.2006” замінити цифрами “01.03.2007”;

пункт 6 наказу виключити.

У зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 6.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби О. Б. Єгоров

Зарубін К.В.

т. 462-80-18

Nach_mitn12.doc

 

 

Вверх