Legal acts and departmental instructions 2002

Законодавчі акти та відомчі інструкції 2002року

ЛИСТ 04.01.2002 р. № 11/2-10-122-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.01.2002 р. № 11/2-10-122-ЕП

 

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Про застосування положень наказу Держмитслужби від 10.12.2001 № 796

Для використання в роботі надсилаємо наказ Держмитслужби від 10.12.2001 № 796, зареєстрований в Міністерстві юстиції 26.12.2001 за №1083/6274 (див. окремо в базі).

Пункт 3 листа Держмитслужби від 22.11.2001 № 2/09-5457 вважати таким, що втратив чинність.

Додаток: на 15 арк.

Перший заступник

Голови Служби О. Б. Єгоров

 

ЛИСТ11.01.2002 р. № 11/2-9-315-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

11.01.2002 р. № 11/2-9-315-ЕП

 

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 1652 “Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян” вважати такими, що втратили чинність, листи Держмиткому та Держмитслужби:

від 17.09.96 № 11/6-6890

від 28.12.96 № 11/1-9841 (пункт 3)

від 11.12.97 № 11/6-11607

від 26.01.98 № 11/3-843

від 16.07.98 № 11/4-7600

від 22.07.98 № 11/4-7787

від 04.08.98 № 09/1-1759-ЕП

від 13.08.98 № 010/895

від 31.08.99 № 09/1-2728-ЕП

від 24.05.2000 № 09/2-1870-ЕП

від 20.09.2000 № 09/3-3507-ЕП

від 20.09.2000 № 09/1-3508-ЕП

від 25.12.2000 № 15/3-5079-ЕП

від 22.11.2001 № 2/09-5456-ЕП.

В. о. Голови Служби О. Б. Єгоров

 

ЛИСТ 28.02.2002 р. № 11/3-15-1889-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.02.2002 р. № 11/3-15-1889-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Про обчислення строку перебування товарів та інших предметів під митним контролем для цілей нарахування митного збору за перебування товарів та інших предметів під митним контролем

Із змінами і доповненнями, внесеними листами Державної митної служби України від 28 вересня 2007 року № 11/7-15/9895-ЕП, від 24 квітня 2008 року №11/2-21/4677-ЕП

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 20 червня 2008 року № 11/2-15/6863-ЕП)

На запити митних органів та суб’єктів підприємницької діяльності щодо справляння митного збору за перебування товарів та інших предметів під митним контролем (далі - збір), на підставі п. 8.1 Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією, затвердженого наказом Державної митної служби України від 23.06.98 № 363 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.98 за № 443/2883 (далі - Порядок), Державна митна служба України роз’яснює.

Відповідно до п. 7.1.2 Порядку при ввезенні товарів та інших предметів (далі - товари) на митну територію України залізничним транспортом строк перебування їх під митним контролем для цілей нарахування збору обчислюється з дати отримання митницею інформації залізниці про надходження вантажу та проставлення відбитка штампа “Під митним контролем” на товаросупровідних документах.

При цьому у випадку порушення станцією призначення узгоджених з митницею призначення терміну, форми й порядку передання інформації про прибуття вантажу (узгодження передбачено Порядком взаємодії митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів у вантажних залізничних поїздах, затвердженим наказом Держмитслужби України від 30.03.2001 № 231/174) строк перебування під митним контролем для цілей нарахування збору обчислюється з дати проставлення на товаросупровідних документах календарного штемпеля станції призначення про прибуття вантажу.

У разі, коли дата отримання митницею призначення інформації залізниці про прибуття вантажу не співпадає з датою проставлення штампу “Під митним контролем”, строк перебування під митним контролем для цілей нарахування збору обчислюється з дати проставлення на товаросупровідних документах календарного штемпеля станції призначення про прибуття вантажу.

Відповідно до п. 7.3.4 Порядку при нарахуванні збору до строку перебування товарів під митним контролем не включається період проведення митними органами експертизи з установлення класифікаційного коду товару згідно з УКТЗЕД.

Абзац другий пункту 2 втратив чинність

(згідно з листом Державної митної служби України від 24.04.2008 р. №11/2-21/4677-ЕП)

Пункт 7.4 Порядку передбачає випадки, коли збір не справляється за весь період перебування товарів під митним контролем.

При цьому до моменту оформлення ВМД відповідно до заявленого митного режиму після закінчення встановлених строку зберігання товарів на митних ліцензійних складах, терміну тимчасового ввезення (вивезення) збір підлягає нарахуванню з моменту їх закінчення.

У випадку зворотного ввезення на митну територію України товарів, митне оформлення яких попередньо здійснювалося відповідно до режиму тимчасового вивезення, раніше строку, зазначеного в зобов’язанні про зворотне ввезення, справляння збору здійснюється з обчисленням строку перебування під митним контролем для цілей нарахування збору відповідно до п. 7.1 Порядку.

Абзац четвертий пункту 3 відкликано

(згідно з листом Державної митної служби України від 28.09.2007 р. №11/7-15/9895-ЕП)

Абзац п’ятий пункту 3 відкликано

(згідно з листом Державної митної служби України від 28.09.2007 р. №11/7-15/9895-ЕП)

Пункт 4 відкликано

(згідно з листом Державної митної служби України від 28.09.2007 р. №11/7-15/9895-ЕП)

У всіх випадках обчислення строку перебування товарів під митним контролем для цілей нарахування збору відповідно до розділу 7 Порядку до цього строку на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.97 №65 “Про ставки митних зборів” не включаються перші п’ятнадцять календарних днів.

Заступник Голови Служби О. Шейко

 

НАКАЗ 22.04.2002 р. № 258

 

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.04.2002 р. № 258

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України

Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 22 квітня 2002 року № 258

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 липня 2002 р. за №571/6859

Відповідно до Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” та з метою врегулювання питання переміщення культурних цінностей через державний кордон України

НАКАЗУЮ:

Затвердити Інструкцію про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, що додається.

Вважати такою, що не застосовується на території України, “Инструкцию о порядке контроля за вывозом из СССР культурных ценностей”, затверджену наказом Міністерства культури СРСР від 23 березня 1987 р. № 120, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства культури СРСР від 2 грудня 1989 р. № 439 та листом Міністерства культури СРСР від 15 лютого 1991 р. № 04-094/4.

Управлінню зовнішніх зв’язків з питань європейської інтеграції та протоколу Міністерства культури і мистецтв України та Державній службі контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України;

2) у десятиденний термін після державної реєстрації довести цей наказ до відома Міністерства культури Автономної Республіки Крим; Головного управління культури Київської та управління культури Севастопольської міських державних адміністрацій, заінтересованих міністерств і відомств, уповноважених Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства культури і мистецтв України Новохатька Л. М., Голову Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України Федорука О. К.

Міністр Ю. Богуцький

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства культури і мистецтв України

від 22 квітня 2002 р. № 258

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 9 липня 2002 р. за № 571/6859

 

ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА ВИВЕЗЕННЯ, ТИМЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

.1Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”, “Про власність”, “Про музеї та музейну справу”, “Про авторське право і суміжні права”, Положення про Міністерство культури і мистецтв України, затвердженого Указом Президента України від 31.08.2000 № 1038/2000, та Положення про Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 983.

.2Інструкція визначає порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України фізичними особами (громадянами України, іноземцями, особами без громадянства) та юридичними особами (суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності будь-якої форми власності, державними та громадськими установами, представництвами іноземних компаній, дипломатичними представництвами, міжнародними організаціями тощо).

.3У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

культурні цінності - визначені у статті 1 Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України;

колекція культурних цінностей - однорідні або підібрані за певними ознаками різнорідні предмети, які, незалежно від культурної цінності кожного з них, зібрані разом становлять художню, історичну, етнографічну чи наукову цінність;

експертиза - вивчення, перевірка, аналітичне дослідження, кількісна чи якісна оцінка висококваліфікованим фахівцем, установою, організацією певного предмета, які вимагають спеціальних знань у відповідній сфері суспільної діяльності і результати яких оформляються у вигляді експертного висновку;

власник - фізична або юридична особа (або за її дорученням - інша фізична чи юридична особа), якій належить право володіння, користування і розпорядження культурною цінністю;

клопотання про право на вивезення культурних цінностей - письмова заява власника із зазначенням мети вивезення, а при тимчасовому вивезенні - і терміну вивезення культурних цінностей, що подається до Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (далі - Державна служба контролю) або уповноваженому Державної служби контролю;

уповноважений Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (далі - уповноважений Державної служби контролю) - посадова особа, призначена Міністерством культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласної (міської) державної адміністрації для виконання завдань з оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей з території України;

мистецтвознавець - посадова особа, призначена Міністерством культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласної (міської) державної адміністрації для здійснення функцій контролю за вивезенням, тимчасовим вивезенням культурних цінностей з території України та їх ввезенням в Україну;

декларування - заявлення за встановленою формою (письмовою, усною) мети переміщення через державний кордон України предметів і точних даних про кількісні, якісні та вартісні характеристики таких предметів, а також будь-яких відомостей, необхідних для митного контролю та митного оформлення;

переміщення культурних цінностей через державний кордон України - ввезення (тимчасове ввезення), вивезення (тимчасове вивезення), в т. ч. шляхом пересилання в міжнародних поштових відправленнях, юридичними чи фізичними особами через митний кордон України культурних цінностей або їх транзит через територію України;

тимчасове вивезення культурних цінностей - обумовлене угодою переміщення юридичними чи фізичними особами з будь-якою законною метою через митний кордон України культурних цінностей з території України із зобов'язанням їх зворотного ввезення в Україну в обумовлений угодою термін;

міжнародні поштові відправлення - упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв’язку листи, поштові картки, відправлення з оголошеною цінністю, бандеролі та спеціальні мішки з позначкою “М”, дрібні пакети, поштові посилки, відправлення міжнародної прискореної пошти з позначкою “EMS”, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв’язку.

.4Не підлягають вивезенню з України:

культурні цінності, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;

культурні цінності, включені до Національного архівного фонду;

культурні цінності, включені до Музейного фонду України.

.5Інструкція не поширюється на:

зоологічні колекції, ввезення яких в Україну, пересилання та вивезення за її межі здійснюється за правилами, що встановлюються Міністерством екології та природних ресурсів;

сувенірні вироби, предмети культурного та ужиткового призначення серійного і масового виробництва за переліком згідно з додатком 1.

.6Вивезення, тимчасове вивезення, у тому числі шляхом пересилання, культурних цінностей за межі митної території України дозволяється за наявності свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України (далі - свідоцтво), зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 984 “Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України”.

.7Видачу свідоцтв здійснює Державна служба контролю або уповноважений Державної служби контролю з певною територією обслуговування в таких містах:

Місцезнаходження уповноваженого Державної служби контролю

Територія обслуговування

м. Київ

Житомирська, Київська, Луганська, Сумська, Харківська, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ

м. Дніпропетровськ

Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська області

м. Львів

Волинська, Львівська, Рівненська, Тернопільська області

 

Місцезнаходження уповноваженого Державної служби контролю

Територія обслуговування

м. Одеса

Вінницька, Запорізька, Одеська області

м. Сімферополь

Автономна Республіка Крим, м. Севастополь

м. Чернівці

Івано-Франківська, Хмельницька, Чернівецька області

м. Ужгород

Закарпатська область

м. Херсон

Херсонська, Миколаївська області

.8Матеріали, пов’язані з оформленням права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей, зберігаються 5 років за місцем їх видачі і передаються на збереження до відповідної державної архівної установи.

 

ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА ВИВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

.1Клопотання про право на вивезення культурних цінностей подається власником до Державної служби контролю або до уповноваженого Державної служби контролю не пізніше ніж за місяць до їх вивезення.

До клопотання додаються:

документ, що посвічує заявника:

для фізичної особи - паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення особи громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

для юридичної особи - копія довідки про присвоєння коду за ЄДРПОУ;

документ, що підтверджує право власності заявника на культурні цінності;

у разі вивезення смичкових інструментів та смичків - паспорти на них установленого зразка, які видаються Міністерством культури і мистецтв України;

два примірники переліку культурних цінностей, які вивозяться, тимчасово вивозяться, встановленого зразка згідно з додатком 2 (у разі потреби);

під час вивезення музичних інструментів подаються два примірники списків згідно з додатком 3; друкованих видань - згідно з додатком 4; предметів філателії - згідно з додатком 5;

по два примірники кольорових фотографій кожної культурної цінності, розміром 13 х 18 см (крім предметів філателії, нумізматики, боністики та фалеристики, надання фотографій на які не потрібно);

висновок державної експертизи.

.2Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей та розміри плати за неї визначаються та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

.3Рішення про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей за межі України і видачу свідоцтва приймає Державна служба контролю або уповноважений Державної служби контролю на підставі висновку державної експертизи і поданих документів.

На свідоцтві, кожному аркуші переліку дозволених до вивезення культурних цінностей та їх фотографіях посадова особа Державної служби контролю або уповноважений Державної служби контролю проставляє відтиск штампа “Дозволено до вивезення з України”, а на переліку та фотографіях - номер свідоцтва та дату його видачі, у відтиску штампа - підпис.

У випадках, коли державну експертизу за дорученням Державної служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю проводив експерт, фотографії завіряються підписом цього експерта із зазначенням дати та відбитком відповідної печатки установи, що проводила державну експертизу.

Один комплект переліку та фотографій культурних цінностей разом із свідоцтвом видається власнику.

.4Свідоцтво дійсне упродовж 6 місяців від дати його видачі.

.5Культурні цінності та свідоцтво (а на вимогу мистецтвознавця та/або посадової особи митного органу - їх переліки і фотографії) власник подає:

при виїзді з України - мистецтвознавцям (у разі їх наявності) та посадовим особам митних органів;

при пересиланні – суб’єктам підприємницької діяльності, які надають послуги з пересилання міжнародних відправлень (у т. ч. поштових). Свідоцтво (а в разі необхідності - перелік культурних цінностей та їх фотографії) долучаються до супровідних документів на ці відправлення.

.6Відмова власника, який порушив клопотання про вивезення культурних цінностей, подати на державну експертизу заявлені до вивезення культурні цінності розглядається як відмова власника від їх вивезення.

.7Якщо за результатами державної експертизи культурна цінність дає підстави для занесення її до Державного реєстру національного культурного надбання, матеріали державної експертизи передаються відповідному центральному органові виконавчої влади незалежно від згоди власника, який порушив клопотання.

.8Якщо власник культурних цінностей, заявлених до вивезення, не згоден з висновком державної експертизи або з рішенням Державної служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю про відмову у видачі свідоцтва, у випадках, зазначених у пунктах 1.4, 2.7 Інструкції, він має право оскаржити ці рішення у вищій інстанції - Державній службі контролю або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА ТИМЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

.1Тимчасове вивезення культурних цінностей з України може здійснюватися фізичними та юридичними особами незалежно від форми власності з метою організації виставок, проведення реставраційних робіт і наукових досліджень, а також у зв’язку з театральною, концертною чи іншою артистичною діяльністю, в інших випадках, передбачених законодавством України.

.2Культурні цінності, тимчасово вивезені з України і не повернуті в обумовлений угодою термін, вважаються незаконно вивезеними.

.3Для отримання свідоцтва музеї всіх форм власності, державні бібліотеки, інші державні сховища культурних цінностей завчасно, але не пізніше ніж за місяць подають до Державної служби контролю або уповноваженому Державної служби контролю клопотання про оформлення права на тимчасове вивезення культурних цінностей із зазначенням мети і термінів їх перебування за межами України, в якому надають зобов’язання про проведення державної експертизи культурних цінностей після їх повернення в Україну та письмово повідомити в десятиденний термін орган, що видав свідоцтво, про повернення цих культурних цінностей в Україну.

.4До клопотання додаються:

оригінал та дві нотаріально завірені копії угоди між стороною, яка здійснює тимчасове вивезення культурних цінностей, та стороною, яка приймає, про мету, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін. В угоді обов’язково зазначається, яка із сторін несе відповідальність за митне оформлення, доставку, збереження, страхування культурних цінностей як на території України, так і на території сторони, яка приймає;

документ та його копія, завірена нотаріально, про страхування культурних цінностей, що тимчасово вивозяться, із забезпеченням усіх випадків страхового ризику, або документ і його нотаріально завірена копія про державні гарантії фінансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, яка приймає культурні цінності;

документ і дві його копії, завірені нотаріально, що підтверджує право власності на культурні цінності;

у разі вивезення смичкових інструментів та смичків - паспорти на них;

висновок державної експертизи (із зазначенням можливості транспортування культурних цінностей);

три примірники переліку предметів:

у разі вивезення друкованих видань згідно з додатком 4, для письмових і речових пам’яток, а також тих, що містять дорогоцінні метали - згідно з додатком 6, для творів мистецтва згідно з додатком 7, для музичних інструментів згідно з додатком 8;

три примірники кольорових фотографій кожного предмета розміром 13 х 18 см.

.5Інші юридичні особи та фізичні особи, крім документів, зазначених у пункті 3.4 Інструкції, до клопотання додають:

копію документа, що посвічує заявника:

для фізичної особи - паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення особи громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

для юридичної особи - копію довідки про присвоєння коду за ЄДРПОУ;

три примірники переліку предметів згідно з додатком 2 (або додатком 3, або додатком 4, або додатком 5);

три примірники кольорових фотографій кожного предмета, розміром 13 х 18 см (крім предметів філателії, нумізматики, боністики та фалеристики, подання фотографій на які не потрібно).

.6Рішення щодо можливості тимчасового вивезення культурних цінностей і видачі свідоцтва із зазначенням термінів їх перебування за межами України приймається Державною службою контролю або уповноваженим Державної служби контролю на підставі висновку державної експертизи та перевірки наданих документів. На свідоцтві, на кожному аркуші переліку культурних цінностей та їх фотографіях посадова особа Державної служби контролю або уповноважений Державної служби контролю проставляє відтиск штампа “Дозволено до вивезення з України”, а на переліку та фотографіях - номер свідоцтва і дату його видачі, у відтиску штампа - підпис.

.7При тимчасовому вивезенні з України культурних цінностей з метою реставрації у свідоцтві та переліку культурних цінностей, що до нього додається, посадова особа Державної служби контролю або уповноважений Державної служби контролю робить запис “Вивозиться з метою реставрації”. При зворотному ввезенні предмета на митну територію України мистецтвознавцю (у разі його наявності) та посадовій особі митного органу подаються фотографії предмета до і після реставрації, завірені установою або фахівцем, який проводив реставрацію.

.8У видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення культурних цінностей може бути відмовлено, якщо:

відсутні гарантії про забезпечення надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін;

заявлені до тимчасового вивезення культурні цінності знаходяться в такому стані, що не можна змінювати умови їх зберігання;

культурні цінності є предметом спору стосовно права власності на них;

страхова вартість культурних цінностей, заявлених до тимчасового вивезення, не відповідає їх реальній вартості;

культурні цінності, заявлені до тимчасового вивезення, перебувають у розшуку;

у державі, до якої передбачено здійснити тимчасове вивезення культурних цінностей, сталося стихійне лихо, виникли збройні конфлікти, введено надзвичайний стан або існують інші обставини, що перешкоджають забезпеченню надійного збереження й повернення культурних цінностей, які тимчасово вивозяться в цю державу.

.9Якщо власник культурних цінностей, заявлених до тимчасового вивезення, не згоден з висновком державної експертизи або з рішенням Державної служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю про відмову у видачі свідоцтва, він має право оскаржити ці рішення у вищій інстанції - Державній службі контролю або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИВЕЗЕННЯМ, ТИМЧАСОВИМ ВИВЕЗЕННЯМ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

.1У пунктах пропуску через державний кордон України контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами порядку переміщення культурних цінностей здійснює мистецтвознавець, а у разі його відсутності - посадова особа митного органу.

.2Культурні цінності, що вивозяться з України, декларуються в установленому законодавством порядку митному органу України, який здійснює контроль за їх переміщенням та митне оформлення.

Під час здійснення контролю мистецтвознавець (у разі його наявності) та посадова особа митного органу звіряють подані культурні цінності з інформацією, що міститься у свідоцтві та доданих до нього переліку і фотографіях, оформлених відповідно до вимог, визначених у пунктах 2.1, 3.4, 3.5 Інструкції. Свідоцтво залишається в митному органі, який здійснив їх митне оформлення.

.3У разі, коли подані власником під час здійснення митного контролю культурні цінності не відповідають інформації, що міститься у свідоцтві та/або доданих до нього переліку і фотографіях, мистецтвознавець на зворотному боці свідоцтва робить запис “Заявлені до вивезення культурні цінності не відповідають тим, що подані для контролю”, проставляє відтиск особистої номерної печатки, дату, у відтиску печатки - підпис і вилучає це свідоцтво. При вилученні свідоцтва мистецтвознавець складає акт про вилучення свідоцтва (у двох примірниках), який підписує власник культурних цінностей, мистецтвознавець та посадова особа митного органу. Вилучене свідоцтво та акт передаються до Державної служби контролю, яка вносить до Реєстру порушень порядку переміщення культурних цінностей через державний кордон України дані про власника цієї культурної цінності з подальшим наданням такої інформації правоохоронним органам. Другий примірник акта залишається у власника культурних цінностей.

.4За відсутності в пункті пропуску через митний кордон України мистецтвознавця та у разі виникнення у посадової особи митного органу сумніву щодо відповідності культурних цінностей, пред’явлених при митному контролі, культурним цінностям, на які видано свідоцтво і додані до нього перелік і фотографії, посадова особа митного органу повинна залучити до процедури митного контролю представника Державної служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю у термін, що не перевищує трьох діб.

.5При тимчасовому вивезенні культурних цінностей свідоцтво, переліки та фотографії з відтиском особистої номерної печатки, датою та підписом мистецтвознавця (у разі його наявності) та з відтиском особистої номерної печатки посадової особи митного органу про їх пропуск через митну територію України залишаються в митному органі, який здійснив їх митне оформлення.

Копія свідоцтва та другий примірник переліку і фотографій з аналогічними реквізитами залишаються у власника і є підставою для повернення ним культурних цінностей в Україну.

.6Культурні цінності, повернуті в Україну після їх тимчасового вивезення, підлягають обов’язковій державній експертизі у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Для державних сховищ культурних цінностей обов’язковим є надання у десятиденний термін спеціалістами цього сховища висновку державної експертизи із зазначенням у ньому факту повернення тимчасово вивезених культурних цінностей у повному обсязі, а також стану їх збереження.

.7Юридичні та фізичні особи, які здійснювали тимчасове вивезення культурних цінностей, в десятиденний термін після їх ввезення в Україну письмово повідомляють Державну службу контролю або уповноваженого Державної служби контролю, який видав свідоцтво, про повернення культурних цінностей та додають висновок державної експертизи.

.8У разі відсутності такого повідомлення від фізичної або юридичної особи Державна служба контролю протягом трьох днів інформує правоохоронні органи про факт порушення встановленого порядку переміщення культурних цінностей для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства України.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

.1Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, винні у порушенні законодавства України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

.2Уповноважені, інші особи, яким надано право приймати рішення щодо вивезення, тимчасового вивезення, пересилання у міжнародних відправленнях, у т. ч. поштових, культурних цінностей та здійснювати контроль за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, у разі надання свідомо неправдивого експертного висновку, незаконної видачі свідоцтва або перевищення своїх службових повноважень, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Начальник управління зовнішніх

зв’язків з питань європейської

інтеграції та протоколу Т. Г. Кохан

Додаток 1

до пункту 1.5 Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України

ПЕРЕЛІК

сувенірних виробів, предметів культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, на вивезення (тимчасове вивезення) яких дозвіл Державної служби контролю не потрібен

Культурні цінності, що тимчасово ввезені в Україну, за наявності митної декларації, оформленої в установленому порядку під час ввезення (пересилання) в Україну цих цінностей.

Твори сучасного мистецтва, предмети народних художніх промислів, сувеніри, придбані в торговельній мережі.

Живопис, пластика малих форм, авторська графіка, гобелени, вироби декоративно-ужиткового мистецтва з кераміки, фарфору, фаянсу, скла, дерева, металу, текстилю та інших матеріалів, створені після 1950 року.

Вітчизняні та зарубіжні предмети побуту масового і серійного виробництва, створені після 1950 року, у т. ч.:

меблі (окремі предмети та гарнітури);

килими фабричного та ручного виготовлення, килимові та текстильні вироби різних видів;

предмети костюма і деталі, які його доповнюють;

посуд та інші ужиткові предмети із скла, кришталю, фарфору, фаянсу, кераміки, майоліки, дерева, пап’є-маше тощо;

ювелірні вироби серійного та масового виробництва із недорогоцінних металів і напівдорогоцінних каменів;

іграшки з каміння, соломки, металу, пластмаси.

Сучасні предмети релігійного призначення різної конфесійної належності, виготовлені друкованим способом ікони, а також хрести, лампади, підсвічники й інші предмети релігійного призначення тиражного виробництва.

Предмети техніки:

автомобілі, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, що не мають значної історичної цінності1;

1 Під значною історичною цінністю транспортних засобів розуміють приналежність їх видатним особам, політичним діячам, участь у видатних подіях, ексклюзивні моделі, які не були в серійному виробництві або випущені у малій кількості, або ювілейні, або випущені до 1950 року і їх кількість в Україні не більше ніж два екземпляри.

годинники (наручні, підлогові, настінні і т. п.), виготовлені після 1950 року;

сучасні моделі літаків, автомобілів, кораблів та інших предметів техніки;

патефони та платівки (починаючи з № 285 для платівок “МОНО” і з №739 для платівок “СТЕРЕО”), виготовлені після 1960 року.

Твори друку, видані після 1945 року, у т. ч.:

окремо видані твори, зібрання творів, збірки творів різних авторів, науково-популярна література, література для дітей;

періодичні, нотні, картографічні, образотворчі видання, брошури, рекламні видання;

видання, що вивозяться їх авторами;

довідники для вступників до вищих навчальних закладів та однотомні мовні словники;

сучасні репринтні та факсимільні видання;

усі видання та інформація на будь-яких носіях, що відправляються державними бібліотеками, бібліотеками наукових товариств і громадських організацій, музеями відповідно до міжнародного книгообміну та міждержавного міжбібліотечного обміну;

тиражована друкована графіка (репродукції, літографії, естампи, плакати, постери, афіші, календарі, листівки, конверти і т. п.), фотоальбоми і фотопродукція сувенірного призначення і т. п.

Музичні інструменти за наявності одного з документів: фабричний паспорт, торгова квитанція, чек, ярлик на інструменті тощо, виготовлені після 1950 року, у т. ч.:

фабричні серійні вітчизняного та зарубіжного виробництва;

механічні та електромузичні інструменти фабричного виробництва.

Знаки поштової оплати України: поштові марки й блоки, марковані поштові конверти й марковані поштові картки (художні й стандартні), видані після 1991 року.

Особисті нагороди у разі переїзду громадян на постійне місце проживання до інших держав при наявності орденських книжок або нагородних посвідчень2.

2 Вивезення громадянами, які переїжджають на постійне місце проживання до іншої держави, нагород, що залишилися їм від померлих батьків, можливе за умови подання документів, що підтверджують переїзд громадян на постійне місце проживання до іншої держави, свідоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних посвідчень та документів, що підтверджують родинні зв’язки.

Державні нагороди України з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння, порядок вивезення яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. № 677.

Значки, пам’ятні знаки, настільні медалі, ювілейні та пам’ятні монети, банкноти, які не є засобом платежу (крім вітчизняних та зарубіжних монет із дорогоцінних і недорогоцінних металів, паперових грошових знаків до 1960 р. включно).

Додаток 2

до пунктів 2.1, 3.5 Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України

ПЕРЕЛІК

культурних цінностей, які вивозяться, тимчасово вивозяться з території України

(непотрібне закреслити)

Прізвище, ім’я та по батькові заявника ___________________________

(повністю)

Громадянство _______________________________

Паспорт (серія, номер, дата видачі) або інший документ, що посвідчує особу _____________________________________________________________

Країна, до якої вивозяться (тимчасово вивозяться) пересилаються

з/п

Автор або країна-виробник

Назва

Час виготовлення

Матеріал, техніка

Розмір

Орієнтовна вартість

Примітки

 

Заявник

________

(підпис)

 

Місце для штампа

Уповноважений Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України

 

_______

(П. І. Б.)

   

__________ (підпис)

       

__________ (П. І. Б.)

     

До свідоцтва № ___ від _________ 200_ р.

Додаток 3

до пунктів 2.1, 3.5 Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України

ПЕРЕЛІК

музичних інструментів, які вивозяться, тимчасово вивозяться з території України

(непотрібне закреслити)

Прізвище, ім’ та по батькові заявника __________________________

(повністю)

Громадянство _______________________________________________

Паспорт (серія, номер, дата видачі) або інший документ, що посвідчує особу

____________________________________________________________

Країна, до якої вивозяться (пересилаються) _______________________

з/п

Назва інструмента

Короткий опис (прізвище майстра, назва фірми або фабрики, дата виготовлення, особливі прикмети, основні параметри, матеріал)

Орієнтовна вартість

Примітка

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         

 

Заявник

_____________

(підпис)

 

Місце для штампа

Уповноважений Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України

 

_____________

(П. І. Б.)

   

_____________________

(підпис)

       

_____________________

(П. І. Б.)

     

До свідоцтва № ___ від __________ 200_ р.

Додаток 4

до пунктів 2.1, 3.4 Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України

ПЕРЕЛІК

друкованих видань, які вивозяться, тимчасово вивозяться з території України

(непотрібне закреслити)

Прізвище, ім’я та по батькові заявника ___________________________

(повністю)

Громадянство ________________________________________________

Паспорт (серія, номер, дата видачі) або інший документ, що посвідчує особу

_____________________________________________________________

Країна, до якої вивозяться (пересилаються) _______________________

№ з/п

Прізвище та ініціали автора

Назва видання

Місце видання

Видавництво

Рік видання

Кількість сторінок

Кількість томів

Тираж

Орієнтовна вартість

Примітки (наявність штампів, екслібрисів, рукописних поміток)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     
                     

 

Заявник

_____________

(підпис)

 

Місце для штампа

Уповноважений Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України

 

_____________

(П. І. Б.)

   

_____________________

(підпис)

       

_____________________

(П. І. Б.)

     

До свідоцтва № ___ від __________ 200_ р.

Додаток 5

до пунктів 2.1, 3.5 Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України

ПЕРЕЛІК

філателістичних матеріалів, які вивозяться, тимчасово вивозяться з території України

(непотрібне закреслити)

______________________________

(країна, до якої вивозяться, пересилаються)

____________________________

(прізвище, ім’я та по батькові заявника)

№з/п

Марки

Конверти, листівки

Рік випуску

№ згідно з каталогом

Кількість

Орієнтовна вартість

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Загальна кількість _____________

   

Заявник _____________________

(підпис)

 

__________________

(П. І. Б.)

“___” ____________ 200_ р.

   

 

Місце для штампа

Уповноважений Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України

_________________________

(підпис)

____________________________________

(П. І. Б.)

До свідоцтва № ___ від _____________ 200_ р.

Додаток 6

до пункту 3.4 Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України

СПИСОК ПАМ’ЯТОК МУЗЕЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ,

які вивозяться на тимчасове експонування з території України

Назва юридичної особи _______________________________________

Країна, до якої вивозяться _____________________________________

з/п

Назва експонату

Кількість одиниць збереження

Матеріал, техніка, проба, кількість дорогоцінних каменів, їх каратність

Вага, розмір (у мм)

Інвентарний №

Стан збереження

Вартість, еквівалентна доларам США

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               
               

 

Загальна кількість одиниць зберігання _____________ страховою вартістю на суму _______, еквівалентну доларам США.

 

Директор

_____

(підпис)

______

(П. І. Б.)

 

Уповноважений Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України

_________________

(підпис)

_________________

(П. І. Б.)

М. П.

Головний зберігач

_____

(підпис)

______

(П. І. Б.)

Місце для штампа

 

Головний бухгалтер

_____

(підпис)

______

(П. І. Б.)

 

____________

До свідоцтва № ___ від _____________ 200_ р.

 

ЛИСТ 13.06.2002 р. № 11/4-09-5247-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.06.2002 р. № 11/4-09-5247-ЕП

Начальникам Київської, Східної, Західної, Чорноморської, Карпатської регіональних митниць

Про митний контроль міжнародних поштових відправлень із вкладеннями тютюнових виробів

За наявною в Держмитслужбі інформацією, є випадки повернення підприємствами поштового зв’язку міжнародних поштових відправлень (далі - МПВ) на адреси фізичних осіб з вкладеннями тютюнових виробів з причини непропуску їх митними органами на митну територію України в місцях міжнародного поштового обміну.

У зв’язку з цим інформуємо.

Відповідно до ст. 9 Закону України від 13.09.2001 № 2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” пропуск на митну територію України сільськогосподарської продукції, що підпадає під визначення першої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозиться громадянами, в будь-яких обсягах не дозволяється.

Це обмеження не поширюється на тютюнові вироби в обсягах, визначених у ст. 8 цього Закону, а саме: на тютюнові вироби, дозволені до ввезення (пересилання) в Україну, у кількості 200 цигарок (або 200 г цих виробів).

З огляду на вищевикладене наявність у МПВ, які надійшли на адреси громадян, тютюнових виробів в обсягах, що не перевищують 200 цигарок (або 200 г цих виробів), не може бути причиною відмови в їх пропуску на митну територію України.

Заступник Голови Служби П. В. Пашко

 

ЛИСТ 14.11.2002 р. №11/7-15-11064-0-800

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.11.2002 р. №11/7-15-11064-0-800

Овчаренко В.А.

69095, м.Запоріжжя

вул. Володарського, 6

Запорізька митниця

Щодо митного оформлення вантажного відправлення

Шановний пане В.А. Овчаренко !

Державною митною службою розглянуто Ваш лист, направлений на нашу адресу з Адміністрації Президента України листом від 10.10.2002 № 22/100379-08. з Апарату Верховної Ради України листом від 21.10.2002 № 09-1201/10 стосовно митного оформлення вантажного відправлення, без сплати обов’язкових платежів.

Повідомляємо, що відповідно до положень статті 7 Закону України від 13.09.2001 № 2681-ІІІ “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” оподаткування єдиних неподільних товарів, що надходять на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, здійснюється незалежно від митної вартості та ваги та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Законом України від 17.12.1996 № 608/96-ВР “Про. визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оподаткування товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України” скасовано дію пункту 23 частини першої статті 13, пункту 2 статті 16 Закону України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на додану вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Відповідно до Закону України від 05.04.2001 № 2371 - III “Про митний тариф України” та Закону України від 25.06.1991 № 2134-Ш “Про систему оподаткування”, зі змінами та доповненнями, установлення і скасування податків, у тому числі акцизного збору та податкуна додану вартість і здійснюється Верховною Радою України.

Також звертаємо Вашу увагу що Запорізька митниця не проводила оцінку вартості телевізора оскільки ви відмовились оформлювати вантаж.

Державна митна служба України згідно чинного законодавства України не має повноважень щодо звільнення громадян, іноземних громадян, осіб без громадянства та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності від сплати обов’язкових платежів при митному оформленні товарів. транспортних засобів та інших предметів.

З повагою

Заступник

Голови Служби О.П.Шейко

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 28.11.2002 р.№ 291-IV

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

28.11.2002 р. 291-IV

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України

 Із змінами і доповненнями, внесеними

Митним кодексом України

від 11 липня 2002 року № 92-IV

Верховна Рада України

постановляє:

  1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

Стаття 1 розділу I втратила чинність

(у зв’язку з втратою чинності Закону України від 05.05.96 р. № 163/96-ВР згідно із Митним кодексом України від 11.07.2002 р. № 92-IV)

Частину другу статті 251 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288) викласти в такій редакції:

“Вивезення дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження дозволяється у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок вивезення банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів визначається Національним банком України”.

  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Пункт 2 розділу I, яким вноситься зміна до статті 251 Митного кодексу України, набирає чинності з 1 січня 2003 року.

 

Президент України Л. КУЧМА

 

м. Київ

28 листопада 2002 року

№ 291-IV

 

ПОСТАНОВА 13.12.2002 р. № 1911

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.12.2002 р. 1911

Про затвердження переліку товарів промислового призначення, вивезення яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України не допускається

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 92, від 15 травня 2003 року № 700

Відповідно до статті 251 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити перелік товарів промислового призначення, вивезення яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України не допускається (додається).

Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 92)

Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. № 1911

ПЕРЕЛІК

товарів промислового призначення, вивезення яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України не допускається

Код товару згідно з УКТЗЕД

Найменування товару

0505 10 10 00

Необроблене пір’я, придатне для набивання, та необроблений пух

2805 30

Рідкісноземельні метали, скандій та ітрій у чистому вигляді, у сумішах або сплавах

2805 40

Ртуть

4101

Шкури необроблені великої рогатої худоби або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, протравлені чи консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок

 

Сплави на основі міді та олова (бронзи)7403 23 00 00Сплави на основі міді та нікелю (купронікелі) або з міді, нікелю та цинку (нейзільберу)7404 00Відходи та брухт з міді7407Прутки, бруски та профілі з міді7408Дріт мідний7409Плити, листи та стрічки з міді завтовшки понад 0,15 мм

Код товару згідно з УКТЗЕД

Найменування товару

4102

Необроблені шкури овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, зольні, пікельовані чи консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з вовняним покровом або без вовняного покрову, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 “в” до групи 41

4103 90 00 00

Шкіра свиней необроблена (шкірсировина) (свіжа або солона, сушена, оброблена вапном, зольна, пікельована чи консервована іншим способом, але не дублена, не вироблена під пергамент і не піддана подальшій обробці), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок

4403 10

Лісоматеріали оброблені фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами

4403 20

Лісоматеріали інші з хвойних порід (крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами)

4403 91 00 00

Лісоматеріали інші з дуба (Quercus spp.) (крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами)

4403 92 00 00

Лісоматеріали інші з бука (Fagus spp.) (крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами)

4403 99

Лісоматеріали інші (крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами, крім лісоматеріалів з хвойних порід, з дуба (Quercus spp.), з бука (Fagus spp.) та з деревини тропічних порід, зазначених у примітці 1 до підпозиції групи 44)

7106

Срібло (включаючи срібло з гальванічним покриттям з золота або платини), у необробленому, або напівобробленому вигляді або у вигляді порошку

7108

Золото (включаючи золото, плаковане платиною), необроблене, напівоброблене, або у вигляді порошку

7110

Платина необроблена, напівоброблена або у вигляді порошку

7112

Відходи або брухт дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт з вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів, використовувані, головним чином, для вилучення дорогоцінних металів

7115

Інші вироби з дорогоцінних металів або металів, плакованих або дубльованих дорогоцінними металами

7403 21 00 00

Сплави на основі міді та цинку (латуні)

7403 22 00 00

 

Код товару згідно з УКТЗЕД

Найменування товару

7502 - 7508

Нікель необроблений, відходи та брухт, порошки та луска, прутки, бруски, профілі та дріт, плити, листи, стрічки та фольга, труби, трубки та фітинги для них та інші вироби з нікелю

7801

Свинець необроблений

7802 00 00 00

Відходи та брухт із свинцю

8001 - 800700 00 00

Олово необроблене, відходи та брухт, прутки, бруски, профілі та дріт, пластини, листи, стрічки, фольга, труби, трубки, фітинги для них та інші вироби з олова

8101

Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи відходи та брухт

8102

Молібден і вироби з молібдену, включаючи відходи та брухт

8103

Тантал і вироби з танталу, включаючи відходи та брухт

8104

Магній і вироби з магнію, включаючи відходи та брухт

8105

Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт

8106 00

Вісмут і вироби з вісмуту, включаючи відходи та брухт

8107

Кадмій і вироби з кадмію, включаючи відходи та брухт

8108

Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт

8109

Цирконій і вироби з цирконію, включаючи відходи та брухт

8110 00

Сурма та вироби із сурми, включаючи відходи та брухт

8111 00

Марганець та вироби з марганцю, включаючи відходи та брухт

8112

Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній (кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а також вироби із цих металів, включаючи відходи та брухт

8113 00

Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 р. № 700)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. № 1911

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1094 “Про затвердження переліку предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється” (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 486).

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1997 р. № 954 “Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1094” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 36, с. 20).

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2002 р. № 89 “Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1094” (Офіційний вісник України, 2002 р., N 5, ст. 191).

Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. №1493 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1925).

 

 

ПОСТАНОВА 25.12.2002 р. № 1948

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.12.2002 р. № 1948

Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 92

Відповідно до статті 153 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок і умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях;

Порядок і умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях.

Абзац перший пунктів 1 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 390 “Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 720) після слів “(крім транзиту через митну територію України)” доповнити словами “(та переміщення експрес-перевізниками)”.

Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 92)

Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1948

ПОРЯДОК І УМОВИ

здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях

Загальні положення

Дія цих Порядку і умов поширюється на операторів поштового зв’язку всіх форм власності, які згідно із законодавством надають послуги поштового зв’язку з переміщення (пересилання) міжнародних поштових відправлень.

У цих Порядку і умовах поняття “громадяни”, “зона митного контролю”, “митні органи”, “митний контроль”, “митне оформлення”, “підприємство”, “предмети”, “товари” вживаються у значенні, наведеному у Митному кодексі України; “адресат (одержувач)”, “бандероль”, “відправник”, “дрібний пакет”, “згруповані поштові відправлення з позначкою “Консигнація”, “лист”, “міжнародне поштове відправлення з оголошеною цінністю”, “міжнародне поштове відправлення прискореної пошти “EMS”, “мішок “М”, “оператор поштового зв’язку”, “письмова кореспонденція”, “посилка” - у значенні, наведеному у постанові Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1155 “Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1586).

Інші поняття вживаються у такому значенні:

місце міжнародного поштового обміну - територія, на якій оператор поштового зв’язку (далі - оператор) здійснює оброблення міжнародних поштових відправлень (далі - відправлення) та пред’являє їх підрозділу митного органу для митного контролю і митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у відправленнях (далі - товари та інші предмети);

підрозділ митного органу - підрозділ, який здійснює в місці міжнародного поштового обміну митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів.

Митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів здійснюються в зоні митного контролю, визначеній митним органом у встановленому законодавством порядку в місці міжнародного поштового обміну за погодженням з оператором.

Якщо для декларування товарів та інших предметів відповідно до законодавства використовується вантажна митна декларація, митний контроль і митне оформлення здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник або адресат (одержувач).

Місця міжнародного поштового обміну визначаються та обладнуються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Кількісний склад підрозділу митного органу встановлюється митним органом, у зоні діяльності якого розташовано місце міжнародного поштового обміну, з урахуванням обсягів відправлень.

Декларування товарів та інших предметів

Товари та інші предмети (крім особистих листів громадян) підлягають декларуванню митним органам.

Для декларування використовуються:

а) уніфіковані міжнародні документи, форми яких установлено актами Всесвітнього поштового союзу:

митна декларація CN 23, використання якої обов’язкове під час переміщення (пересилання) посилок, згрупованих поштових відправлень з позначкою “Консигнація” і відправлень прискореної пошти “EMS” та можливе у разі переміщення (пересилання) відправлень з оголошеною цінністю;

ярлик “Митниця CN 22”, використання якого обов’язкове під час переміщення (пересилання) дрібних пакетів, мішків “М” і відправлень прискореної пошти “EMS” з вкладенням письмової кореспонденції та можливе у разі пересилання бандеролей;

б) вантажна митна декларація - у випадках, передбачених законодавством.

У разі недекларування відправником товарів та інших предметів або відсутності митної декларації CN 23 (ярлика “Митниця CN 22”) до відправлення, що надійшло на адресу громадянина чи відправляється за межі митної території громадянином, працівник оператора під час митного огляду складає акт про наявні у відправленні товари та інші предмети за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації.

Акт, один примірник якого залишається у справах підрозділу митного органу, підписується посадовою особою цього підрозділу та двома працівниками оператора, у присутності яких здійснювався митний огляд.

Митний контроль товарів та інших предметів

Митний контроль у місці міжнародного поштового зв’язку здійснюється за відсутності відправників та адресатів (одержувачів) згідно з технологічною схемою оброблення та митного контролю товарів та інших предметів, визначеною оператором і митним органом, у зоні діяльності якого розташовано місце міжнародного поштового обміну.

Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами підрозділу митного органу шляхом перевірки необхідних для такого контролю документів та відомостей, митного огляду, обліку товарів та інших предметів, а також з використанням інших форм, передбачених законодавством.

Підрозділ митного органу самостійно визначає форму та обсяг митного контролю.

У разі коли відправлення містять товари та інші предмети, які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю, посадовою особою підрозділу митного органу на супровідних документах до відправлення робиться відмітка про необхідність здійснення таких видів контролю.

Митний огляд товарів та інших предметів здійснюється, як правило, без розпакування відправлення, з використанням технічних засобів контролю.

Митний огляд товарів та інших предметів з розпакуванням відправлення здійснюється за відсутності митної декларації CN 23 (ярлика “Митниця CN 22”) чи її (його) незаповнення або якщо оператором складено акт за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації, про пошкодження оболонки відправлення, невідповідність масі, зазначеній на відправленні чи в супровідних документах до відправлення, тощо, а також якщо товари та інші предмети:

задекларовано загальним найменуванням або нерозбірливо;

підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю;

підлягають оподаткуванню згідно із законодавством.

Розпакування, зважування та упакування відправлень здійснюються працівниками оператора в присутності посадової особи підрозділу митного органу.

Відправлення, що підлягають розпакуванню, пред’являються підрозділу митного органу оператором за окремими документами, форма і порядок заповнення яких визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Якщо під час митного огляду виявлено розбіжності між фактичною масою відправлення, кількістю товарів та інших предметів і масою відправлення, кількістю товарів та інших предметів, зазначеними на відправленні чи в супровідних документах, або пошкодження таких товарів та інших предметів, працівник оператора складає відповідний акт за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації. Акт підписується посадовою особою підрозділу митного органу та двома працівниками оператора, у присутності яких здійснювався митний огляд.

Мішки з порожньою тарою, що переміщуються (пересилаються) за межі України або в Україну, пропускаються підрозділом митного органу без будь-яких відміток за наявності на них непошкоджених пломб, відбитків печаток, обв'язки оператора, а у разі пошкоджень - після митного огляду.

Якщо декларування товарів та інших предметів здійснюється з використанням вантажної митної декларації, контроль за доставкою відправлення з місця міжнародного поштового обміну до митного органу, у зоні діяльності якого розташований адресат (одержувач), здійснюється підрозділом митного органу, а від митного органу, у зоні діяльності якого розташований відправник, до місця міжнародного поштового обміну - митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник. Порядок здійснення зазначеного контролю встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

В інших випадках контроль за доставкою відправлень до місця міжнародного поштового обміну та з місця міжнародного поштового обміну здійснюється оператором.

Митне оформлення товарів та інших предметів

Митне оформлення товарів та інших предметів здійснюється з використанням уніфікованих міжнародних документів, форми яких установлено актами Всесвітнього поштового союзу, та вантажної митної декларації (у випадках, передбачених законодавством).

Митне оформлення може бути завершено тільки після здійснення усіх видів контролю, передбачених законодавством для певних товарів та інших предметів, та подання підрозділу митного органу оператором або відправником (адресатом (одержувачем) документів про здійснення таких видів контролю (відповідного сертифіката, дозволу) разом з документами, необхідними для митного оформлення, або документів, необхідних для митного оформлення, з відмітками органів державної влади, що здійснюють відповідні види контролю, про можливість пропуску через митний кордон.

Відправлення, що переміщуються (пересилаються) транзитом через митну територію (крім таких, які містять товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон) пропускаються через митний кордон у порядку, встановленому Всесвітньою поштовою конвенцією, міжнародними угодами та законодавством з питань митної справи.

За наявності необхідних документів підрозділ митного органу здійснює митне оформлення товарів та інших предметів у термін, що не перевищує:

для відправлень прискореної пошти “EMS” з вкладенням товарів та інших предметів - 1 доби (2 діб у передсвяткові дні), з вкладенням письмової кореспонденції - 12 годин;

для інших відправлень з вкладенням товарів (предметів) - 3 діб (5 діб у передсвяткові дні), з вкладенням письмової кореспонденції - 24 годин.

Справляння податків і зборів під час митного оформлення товарів та інших предметів

Для нарахування податків і зборів у разі, коли адресатом (одержувачем) є громадянин, використовується оглядовий розпис М 15 (зразок додається) у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Для нарахування податків і зборів у разі, коли адресатом (одержувачем) або відправником є підприємство, у передбачених законодавством випадках використовується вантажна митна декларація, порядок заповнення якої визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Контроль за дотриманням термінів і повнотою перерахування до державного бюджету податків і зборів, що нараховуються підрозділом митного органу, здійснюється митним органом, якому підпорядковується цей підрозділ, на підставі угоди, укладеної між ним та оператором, а в інших випадках - митним органом за місцем розташування відправника або адресата (одержувача) у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон у відправленнях

Не підлягають пропуску через митний кордон у відправленнях такі товари та інші предмети:

заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством;

відправлені з порушенням митних правил, нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв’язку;

щодо яких відсутні відповідні дозвільні документи у разі застосування нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі (ліцензування, сертифікація тощо);

які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю та за результатами такого контролю не можуть бути пропущені через митний кордон.

Митний контроль товарів та інших предметів, що не підлягають пропуску через митний кордон у відправленнях

Товари та інші предмети, які заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством та є предметами контрабанди або порушення митних правил, вилучаються підрозділом митного органу у встановленому порядку.

Відправлення, що містять заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством товари та інші предмети, які не є предметами контрабанди або порушення митних правил, нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв’язку, пропуску не підлягають і повертаються оператором відправникам з місця міжнародного поштового обміну.

Відправлення, що містять товари та інші предмети, стосовно яких застосовуються нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі або які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю, в установленому порядку зберігаються оператором під митним контролем до подання підрозділу митного органу відповідних дозвільних документів або до закінчення терміну зберігання відправлень, встановленого правилами надання послуг поштового зв'язку.

Повернення відправникам відправлень з товарами та іншими предметами, що не підлягають пропуску через митний кордон, здійснюється оператором відповідно до Всесвітньої поштової конвенції.

Розгляд претензій

Заяви громадян і підприємств розглядаються у порядку, установленому законодавством України:

щодо матеріальних претензій, порядку і термінів проходження відправлень від відправників до адресатів (одержувачів) - оператором;

щодо нарахованих податків та зборів, вилучених товарів та інших предметів - митним органом.

ДОДАТОК

до Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях не наводиться.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1948

ПОРЯДОК І УМОВИ

здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях

Загальні положення

Дія цих Порядку і умов поширюється на експрес-перевізників, що надають послуги з переміщення (пересилання) міжнародних експрес-відправлень.

У цих Порядку і умовах поняття “громадяни”, “зона митного контролю”, “експрес-перевізник”, “митне оформлення”, “митний контроль”, “митний режим”, “митні органи”, “митні процедури”, “підприємство”, “предмети”, “товари” вживаються у значенні, наведеному у Митному кодексі України.

Інші поняття вживаються у такому значенні:

вантаж експрес-перевізника (далі - вантаж) - консолідовані за єдиним транспортним документом міжнародні експрес-відправлення чи міжнародні експрес-відправлення, що не ввійшли до складу цих консолідованих міжнародних експрес-відправлень за своїм характером, розмірами або з інших причин, що переміщуються (пересилаються) експрес-перевізником (далі - перевізник) через митний кордон;

відправник - підприємство або громадянин, яке (який) подає перевізнику для переміщення (пересилання) міжнародне експрес-відправлення;

єдиний транспортний документ - документ, за яким здійснюється перевезення вантажу (як єдиний транспортний документ можуть використовуватися загальні авіанакладні (AWB - airwaybill, MAWB - master airwaybill), CMR, BILL OF LADING (коносамент) тощо);

забезпечення перевізника - пластикова одноразова номерна пломба перевізника;

інвойс - документ, що містить відомості про товари та інші предмети, які входять до складу міжнародного експрес-відправлення;

маніфест - перелік міжнародних експрес-відправлень недокументального характеру та/або відомості про міжнародні експрес-відправлення документального характеру (кількість місць та їх загальна вага), що містяться у вантажі. Маніфест може використовуватися під час митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях (далі - товари та інші предмети), а також як єдиний транспортний документ під час переміщення (пересилання) вантажів у разі перебування товарів та інших предметів під митним контролем;

міжнародне експрес-відправлення (далі - відправлення) - належним чином упаковані товари та інші предмети, що переміщуються (пересилаються) перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін;

міжнародне експрес-відправлення документального характеру (далі - відправлення документального характеру) - ділові папери, а також будь-які повідомлення, інформація або дані на будь-яких носіях інформації (паперових чи електронних, у тому числі на дискетах, компакт-дисках, плівках тощо), що не мають комерційної цінності, не супроводжуються інвойсом і не містять інформації, переміщення (пересилання) якої через митний кордон заборонено законодавством або потребує дозволу відповідних державних органів;

міжнародне експрес-відправлення недокументального характеру (далі - відправлення недокументального характеру) - відправлення, вмістом якого є товари та інші предмети із заявленою вартістю. Таке відправлення обов'язково супроводжується інвойсом;

одержувач - підприємство або громадянин, якому адресується відправлення;

регіональна сортувальна станція - утворений у конкретному регіоні країни для виконання міжнародного прискореного транспортування вантажів і підпорядкований центральній сортувальній станції підрозділ перевізника, на території якого визначено зону митного контролю;

товаросупровідний документ - документ, в якому містяться відомості про відправлення (товари та інші предмети), що переміщуються (пересилаються) у вантажі (відправленні). До товаросупровідних документів належать єдиний транспортний документ і інвойс;

центральна сортувальна станція - утворений для виконання угод з міжнародними корпораціями у галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів підрозділ перевізника, на території якого визначено зону митного контролю.

Митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів здійснюються в зоні митного контролю, визначеній митним органом в установленому законодавством порядку в центральній (регіональній) сортувальній станції за погодженням з перевізником.

Якщо для декларування товарів та інших предметів відповідно до законодавства використовується вантажна митна декларація, митний контроль і митне оформлення здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник або одержувач.

За погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи перевізником визначається місце розташування центральної (регіональної) сортувальної станції та обладнується зона митного контролю.

Для здійснення митного контролю і митного оформлення митний орган, у зоні діяльності якого розташована центральна (регіональна) сортувальна станція, визначає певний підрозділ (конкретних посадових осіб), для розміщення якого (яких) перевізник надає належним чином обладнане приміщення на території центральної (регіональної) сортувальної станції.

Повернення відправникам товарів та інших предметів (крім тих, що не підлягають пропуску через митний кордон) та переадресування відправлень здійснюється перевізником у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі регуляторної політики.

Декларування товарів та інших предметів

Товари та інші предмети підлягають декларуванню митним органам.

Для декларування використовуються:

а) митна декларація М 16 - у разі надходження відправлень на адреси громадян;

б) митна декларація - у разі пересилання відправлень громадянами;

в) вантажна митна декларація - у випадках, передбачених законодавством.

Порядок заповнення митної декларації М 16 та митної декларації визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Бланки митної декларації М 16 виготовляються перевізником друкарським способом за зразком, що додається.

Митний контроль товарів та інших предметів

Митний контроль в центральній (регіональній) сортувальній станції здійснюється згідно з технологічною схемою оброблення та митного контролю товарів та інших предметів, визначеною перевізником і митним органом, у зоні діяльності якого розташована центральна (регіональна) сортувальна станція.

Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митного органу шляхом перевірки необхідних для такого контролю документів та відомостей, митного огляду, обліку товарів та інших предметів, а також з використанням інших форм, передбачених законодавством.

Посадові особи митного органу самостійно визначають форму та обсяг митного контролю.

У разі коли відправлення містять товари та інші предмети, які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю, посадовою особою митного органу на супровідних документах до відправлення робиться відмітка про необхідність здійснення таких видів контролю.

Митний контроль вмісту відправлень документального характеру здійснюється шляхом вибіркового митного огляду.

Товари та інші предмети перебувають під митним контролем:

у разі ввезення - з моменту перетинання митного кордону до моменту закінчення в повному обсязі митного оформлення;

у разі вивезення - з моменту їх пред’влення до моменту перетинання митного кордону.

У разі ввезення вантажу на митну територію через міжнародні аеропорти перевантаження та переміщення (пересилання) його під митним контролем до митного органу, у зоні діяльності якого розташована центральна сортувальна станція, здійснюються безпосередньо з борту повітряного судна або із складу тимчасового зберігання.

Перевантаження здійснюється в присутності посадової особи митного органу та відповідних службових осіб аеропорту та перевізника.

У разі ввезення вантажу на митну територію іншими видами транспорту перевантаження та переміщення (пересилання) його під митним контролем до митного органу, у зоні діяльності якого розташована центральна сортувальна станція, здійснюються у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Митний орган, розташований у пункті пропуску через митний кордон, здійснює пропуск вантажу на митну територію та направлення його під митним контролем до митного органу, у зоні діяльності якого розташована центральна сортувальна станція.

Підставою для пропуску митним органом вантажу є подання перевізником єдиного транспортного документа та відповідність зазначених у ньому відомостей (кількості місць, ваги) наявному вантажу.

У разі застосування до товарів та інших предметів заходів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі (ліцензування, сертифікація тощо) відповідні дозвільні документи у пункті пропуску через митний кордон не подаються.

Переміщення (пересилання) товарів та інших предметів, які перебувають під митним контролем, здійснюється перевізником у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Митне оформлення товарів та інших предметів

Митне оформлення товарів та інших предметів здійснюється з використанням товаросупровідних документів та декларації (митної декларації М 16 або митної декларації чи вантажної митної декларації).

Митне оформлення може бути завершено тільки після здійснення усіх видів контролю, передбачених законодавством для певних товарів та інших предметів, та подання митному органу перевізником або відправником (одержувачем) документів про здійснення таких видів контролю (відповідного сертифіката, дозволу) разом з документами, необхідними для митного оформлення, або документів, необхідних для митного оформлення, з відмітками органів державної влади, що здійснюють відповідні види контролю, про можливість пропуску через митний кордон.

Відправлення, що переміщуються (пересилаються) транзитом через митну територію (крім таких, які містять товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон), оформляються в режимі транзиту згідно із законодавством з питань митної справи.

Митному оформленню в митному органі, у зоні діяльності якого розташована центральна сортувальна станція, підлягає вміст відправлень документального характеру, а також товари та інші предмети, що переміщуються (пересилаються):

підприємствами, розташованими у зоні діяльності центральної сортувальної станції, незалежно від заявленої відправником у товаросупровідних документах вартості товарів та інших предметів;

підприємствами, розташованими поза зоною діяльності центральної сортувальної станції, якщо декларування товарів та інших предметів здійснюється без використання вантажної митної декларації;

громадянами - у разі сплати за них перевізником належних податків та зборів і подання дозвільних документів, передбачених законодавством.

В інших випадках товари та інші предмети оформляються в митному органі, у зоні діяльності якого розташована регіональна сортувальна станція, або за місцем розташування одержувача (відправника).

Митне оформлення товарів та інших предметів, для декларування яких вантажна митна декларація не використовується, здійснюється у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Допускається з дозволу митного органу та під його контролем у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, зберігання перевізником відправлень до завершення митного оформлення.

Перевізник визначає та узгоджує з митним органом за місцем розташування центральної (регіональної) сортувальної станції випадки, коли присутність одержувача (відправника) під час митного контролю і митного оформлення є обов'язковою.

У разі відсутності одержувача (відправника) під час митного контролю і митного оформлення відповідальність за правильність наданих митному органу необхідних відомостей про одержувача та сплату належних податків і зборів несе перевізник згідно із законодавством.

Справляння податків і зборів під час митного оформлення товарів та інших предметів

Нарахування податків і зборів під час митного оформлення товарів та інших предметів здійснюється згідно із законодавством з питань оподаткування:

для підприємств - у разі, коли декларування товарів та інших предметів здійснюється з використанням вантажної митної декларації - за вантажною митною декларацією;

для громадян - у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Контроль за дотриманням термінів і повнотою перерахування до державного бюджету податків і зборів здійснюється митним органом, який завершив митне оформлення.

Товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон у відправленнях

Не підлягають пропуску через митний кордон у відправленнях такі товари та інші предмети:

заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством;

відправлені з порушенням митних правил;

щодо яких відсутні відповідні дозвільні документи у разі застосування нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі (ліцензування, сертифікація тощо);

які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю та за результатами такого контролю не можуть бути пропущені через митний кордон;

які помилково потрапили на митну територію і не призначені одержувачу в Україні.

Митний контроль товарів та інших предметів, що не підлягають пропуску через митний кордон у відправленнях

Товари та інші предмети, які заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством або є предметами контрабанди чи порушення митних правил, вилучаються підрозділом митного органу в установленому порядку.

Відправлення, що містять товари та інші предмети, стосовно яких застосовуються нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі або які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю, в установленому порядку зберігаються під митним контролем до подання митному органу відповідних дозвільних документів або до прийняття відправником або перевізником рішення про їх повернення.

Товари та інші предмети, які помилково потрапили на митну територію і не призначені одержувачу в Україні, митному огляду не підлягають і повертаються відправникові.

Повернення відправникам відправлень з товарами та іншими предметами, що не підлягають пропуску через митний кордон, здійснюється перевізником за погодженням з митним органом, у зоні діяльності якого розташована центральна (регіональна) сортувальна станція.

Розгляд претензій

Заяви громадян і підприємств розглядаються в такому порядку:

щодо матеріальних претензій, порядку і термінів проходження відправлень від відправників до одержувачів - перевізником;

щодо нарахованих податків та зборів, вилучених товарів та інших предметів - митним органом.

ДОДАТОК

до Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях не наводиться.

 

Вверх