Legal acts and departmental instructions first part of 2001

Законодавчі акти та відомчі інструкції 2001 року

 

ЛИСТ 05.03.2001 р. № 1/13-1071-П

 

 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.03.2001 р. № 1/13-1071-П

Начальникам митних органів

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 20 червня 2008 року № 11/2-15/6863-ЕП)

Додатково див. лист Державної митної служби України від 13 березня 2001 року № 3/13-1209-ЕП

В доповнення до листа від 20.02.2001 № 3/15-767-ЕП Державна митна служба України вдруге наголошує, що митний збір за митне оформлення товарів та інших предметів відповідно до режиму транзиту за колишнім кодом 014 скасовано як поняття окремого виду збору.

Із запровадженням наказу Держмитслужби від 19.02.2001 № 101 “Про затвердження Класифікатора видів податків, зборів та інших бюджетних надходжень” митний збір за митне оформлення товарів та інших предметів у разі транзиту відноситься до коду 070 “Єдиний збір”, що в тому числі включає в себе:

- митний збір за митне оформлення товарів та інших предметів відповідно до режиму транзиту;

- збір за здійснення ветеринарного контролю;

- збір за здійснення фітосанітарного контролю;

- збір за здійснення екологічного контролю;

- плату за проїзд транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів автомобільними дорогами України.

Тобто митний збір за митне оформлення товарів та інших предметів відповідно до режиму транзиту є однією зі складових частин єдиного збору.

Нарахування єдиного збору здійснюється у всіх випадках без виключень за єдиним платіжним документом (уніфікованою митною квитанцією МД-1) і тільки у пунктах пропуску через державний кордон України, навіть якщо в окремих випадках загальна сума єдиного збору складається лише з однієї його складової частини - митного збору за митне оформлення товарів та інших предметів у разі транзиту.

При нарахуванні єдиного збору в квитанції МД-1 у графі “Найменування предметів, валюти, цінностей” зазначається текст “Єдиний збір” та проставляється код виду платежу 070.

В графі “Підстава для вилучення чи прийняття” проставляється постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.99 № 1034.

Поля A, B, C не заповнюються.

Графа “Ставка мита або митних зборів” поля D не заповнюється.

Загальна сума єдиного збору зазначається у графі “Сума стягнених мита та митних зборів” поля D.

Відповідно заповнюється рядок “Всього” (прописом).

Що ж стосується заповнення окремих граф вантажної митної декларації (далі - ВМД), то у разі нарахування єдиного збору не заповнюється графа 47 “Нарахування мита та митних зборів”, оскільки нарахування єдиного збору здійснюється виключно за квитанцією МД-1.

У графі B ВМД зазначаються код виду збору - 070, загальна сума збору, платіжні реквізити.

У графі C ВМД зазначаються код виду збору - 070, номер та дата квитанції МД-1, дата сплати, сума сплати.

Проставляється штамп “Сплачено” і підпис інспектора.

Справляння єдиного збору здійснюється готівковим та безготівковим способом розрахунку на підставі квитанції МД-1.

При цьому слід урахувати такі особливості:

- готівковий спосіб розрахунків застосовується в обов’язковому порядку також у випадках, коли гарантом між митними органами та суб'єктами ЗЕД при транзитних перевезеннях виступає ПТ “Гарант-Сервіс”. Тобто у даному випадку незалежно від наявності гарантійного листа чи страхування фінансової відповідальності перевізника оформлюється належним чином квитанція МД-1, по якій єдиний збір справляється готівкою у встановленому порядку;

- безготівковий спосіб розрахунків за єдиним збором включає в себе не тільки поняття попередньої оплати, а й фінансові гарантії, які застосовуються при переміщенні товарів транзитом через територію України у вигляді грошової застави, що вноситься на депозитний рахунок митного органу.

Списання суми єдиного збору (код 070) у разі безготівкового способу розрахунків учасника ЗЕД здійснюється з його особового рахунку на підставі квитанції МД-1 відділом митних платежів митного органу. Для цього перший примірник квитанції МД-1 передається до відділу митних платежів митного органу разом з вантажною митною декларацією.

Відображаються ці операції відділом митних платежів в одних і тих же облікових регістрах, що застосовуються для відображення операцій за ВМД (зокрема у “Карточці - особовому рахунку учасника ЗЕД”, “Реєстрі нарахованих та належних до сплати митних та інших платежів і зборів”, “Зведеній відомості нарахованих та належних до сплати митних та інших платежів і зборів”, що затверджені наказом Державної митної служби від 22.04.98 № 243 “Про запровадження бухгалтерського обліку нарахування митних платежів”).

Єдиний збір справляється у валюті України за офіційним курсом Національного банку України на дату його оформлення.

При нарахуванні та справлянні єдиного збору слід дотримуватись постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.99 № 1034 “Про впорядкування справляння зборів у пунктах пропуску через державний кордон”, постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.97 № 65 “Про ставки митних зборів” (в частині справляння єдиного збору у разі транзиту) та Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.10.98 № 635, постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.96 № 700 “Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначень”.

Також наголошуємо, що при заповненні ВМД та квитанцій МД-1 застосовуються коди податків, зборів та інших бюджетних надходжень, встановлені наказом Держмитслужби від 19.02.2001 № 101, що набрав чинності з дня його підписання.

Відповідно до п. 7 Порядку справляння зборів у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.99 № 1034, на примірнику для декларанта транзитної декларації слід проставляти також відмітку митниці про суму кожного з нарахованих зборів, на підставі яких будуть проводитися розрахунки Укрзалізниці з експедиторськими організаціями та митними органами з оформленням єдиного платіжного документа.

Додатково на численні запити митних органів повідомляємо, що у разі покриття передбачених законодавством митних та інших обов’зкових платежів і зборів за рахунок сум фінансових гарантій, за якими перевізник не виконав зобов’язання, нарахування та справляння митних та інших обов’язкових платежів і зборів здійснюється аналогічно ввезенню товарів з метою вільного використання на території України. У таких випадках ВМД, у тому числі графи 47, B, C, заповнюються у загальновстановленому порядку.

Голова Служби Ю. П. Соловков

ЛИСТ 16.03.2001 р. № 4/09-1308-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.03.2001 р. № 4/09-1308-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Про зміни та доповнення до порядку контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України

До відома та для використання в оперативній роботі повідомляємо. Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон (далі - Державна служба контролю) листом від 12.03.2001 № 28/148 повідомила про те, що на виконання Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” нею розроблений проект Інструкції “Про порядок контролю за вивезенням (тимчасовим вивезенням) та ввезенням культурних цінностей”. В проекті враховано міжнародний досвід, і перш за все країн - членів СНД з питань контролю за переміщенням через митний кордон України культурних цінностей. На даний час проект знаходиться на погодженні у відповідних відомствах.

До введення в дію вищезазначеної Інструкції, а також ураховуючи чисельні звернення громадян до Президента України та Урядових органів, наказом Державної служби контролю від 01.03.2001 № 4 до чинної на цей час “Инструкции о порядке контроля за вывозом из СССР культурных ценностей” від 23.03.87 р. № 120 внесено такі зміни та доповнення:

“Пункт 19 в списке № 1, Приложение № 1 “Инструкции о порядке контроля за вывозом из СССР культурных ценностей” (мовою оригіналу) від 23.03.87 р. № 120 втратив чинність і його подано в такій редакції:

“19. Клавішні, струнні, духові, механічні та ударні музичні інструменти, механічні звукозаписуючі та звуковідтворюючі апарати, що складають важливу історичну, наукову, художню та меморіальну цінність. В їх числі:

.1Українські народні музичні інструменти, виготовлені до 1930 р. включно (кобзи, бандури, торбани, колісні ліри, гусла, гудки, цитри, басолі, цимбали та ін.).

.2Унікальні музичні інструменти індивідуального виробництва, виготовлені після 1930 р., які займають певне конкретне місце в історії українського інструментознавства, зокрема інструменти, виготовлені майстрами: Корнієвським О. С., Тузиченком В. П., Скляром І. М., Незовибатьком О. Д., Прокопенком М. А., Зуляком В. О., Івановим П. Г., Попійчуком Д., Шльончиком О. М., Будником М. П.

.3Смичкові (скрипкові) музичні інструменти зарубіжних майстрів: Гаспар да Сало, Андреа Аматі, Ніколо Аматі, Андреа Гварнері, Антоніо Страдіварі, Джузеппе Гварнері, Джованні Бапт. Гваданіні, Карло Бергонці, Ніколо Гальяно, Нікола Люпо, Жан Баптиста Вільйом, Якоб Штайнер, Нікола Савіцкі, Іван Батов, Леон (Лев) Добрянський, Євген Вітачек, Тимофій Підгорний.

.4Музичні інструменти зарубіжних майстрів та фірм:

- арфи, виготовлені до 1900 р. включно;

- фісгармонії, клавесини, клавікорди, виготовлені до 1920 р. включно;

- роялі, піаніно, пінети, виготовлені до 1920 р. включно.

.5Іноземні народні музичні інструменти, виготовлені до 1930 р. включно.

.6Механічні музичні інструменти, виготовлені до 1920 р. включно:

- музичні скриньки різних конструкцій і назв (симфоніон, поліфон, фортуна, челеста та інші);

- музичні шкатулки, катеринки (шарманки), а також змінні диски або валики для них;

- механічні піаніно і піаноли та відповідні перфострічки до них;

- механічні звукозаписуючі й звуковідтворюючі апарати: фонографи, грамофони та відповідні платівки до них”.

Наказ Державної служби контролю набирає чинності з 1 квітня 2001 р.

Заступник Голови Служби П. В. Пашко

ПОСТАНОВА 22.03.2001 р. № 260

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.03.2001 р. 260

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 748

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 33) абзацом такого змісту:

“Установити, що громадяни, які в’їжджають (виїжджають) в Україну, здійснюють декларування предметів, що переміщуються ними через митний кордон України, в усній формі, крім випадків переміщення предметів, які декларуються в обов’язковому порядку, або предметів в обсягах, що підлягають оподаткуванню”.

Премєр-міністр України В. ЮЩЕНКО

 

ЛИСТ 14.06.2001 р. № 4/09-3016-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.06.2001 р. № 4/09-3016-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо митного оформлення товарів, предметів та транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами, які виїжджали за кордон у службові відрядження

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 16 вересня 2002 року № 11/2-09-8361-ЕП)

В зв’язку з надходженням до Держмитслужби на виконання листа від 02.04.2001 № 2/09-1604-ЕП значної кількості документів, виданих Галузевим державним архівом Міністерства оборони України, що містять інформацію про відрядження за кордон військовослужбовців Збройних Сил України та суму отриманої ними іноземної валюти повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.98 № 761 “Про порядок підтвердження суми іноземної валюти, заробленої громадянами-резидентами, які виїжджали у службові відрядження за межі України” визначено перелік документів, що є підставою для надання пільг при митному оформленні товарів та інших предметів, що ввозяться в Україну зазначеною категорією громадян.

Такими документами є:

- посвідчення або інший документ, оформлений в установленому порядку, про службове відрядження за межі України із зазначенням його мети;

- довідка підприємства, установи або організації про суму іноземної валюти, заробленої громадянами-резидентами за період перебування у службовому відрядженні за межами України, за підписом керівника та головного бухгалтера, завірена печаткою підприємства, установи або організації.

Таким чином, архівні довідки, видані Галузевим державним архівом Міністерства оборони України за своєю формою не передбачені зазначеною вище постановою Кабінету Міністрів України.

З метою з’ясування можливості використання архівних довідок про проходження військової служби за кордоном та отримання заробітної плати в Іноземній валюті, що видаються Галузевим державним архівом Міністерства оборони та військовими комісаріатами, як підтверджуючих документів для надання пільг при митному оформленні згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.98 № 761 Держмитслужбою було направлено відповідні запити до Міністерства оборони України та Міністерства юстиції України.

Відповіді, отримані від цих міністерств не містять однозначного висновку щодо можливості використання документів, виданих Галузевим державним архівом Міністерства оборони України як підстави для надання пільг при митному оформленні товарів, предметів та транспортних засобів, ввезених громадянами-резидентами, що виїжджали за межі України у службові відрядження.

З огляду на вищевикладене, при зверненні зазначеної категорії громадян з приводу митного оформлення товарів, предметів та транспортних засобів з наданням пільг, передбачених Постановою Верховної Ради України від 05.05.96 №162/96-ВР “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України”, та подання архівних довідок, виданих Галузевим державним архівом Міністерства оборони України, що містять інформацію про факти відрядження за кордон військовослужбовців Збройних Сил України та суму отриманої ними іноземної валюти, пропонуємо не надсилати вказані вище документи до Держмитслужби для верифікації, проведення відповідних перевірок та обліку відповідно до листа Держмитслужби від 02.04.2001 №2/09-1604-ЕП, оскільки такі документи за своєю формою не відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.98 № 761 “Про порядок підтвердження суми іноземної валюти, заробленої громадянами-резидентами, які виїжджали у службові відрядження за межі України”.

Заступник Голови СлужбиП. В. Пашко

 

ЛИСТ 21.06.2001 р.№ 1/13-3125-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.06.2001 р.№ 1/13-3125-ЕП

Начальникам митних органів

Про застосування митних квитанцій МД-1 старого зразка або електронних копій уніфікованих митних квитанцій МД-1 з одночасним оформленням прибуткового касового ордера

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 31 березня 2005 року № 25/1-15-38/3247-ЕП)

Державна митна служба України повідомляє, що найближча поставка уніфікованих митних квитанцій МД-1 планується у другій половині липня 2001 року.

У зв’язку з цим у випадках, коли митні органи потерпають проблем із недостатнього забезпечення уніфікованими митними квитанціями МД-1, дозволяється тимчасово застосовувати бланки митних квитанцій МД-1 старого зразка за наявності їх залишків.

За відсутності таких залишків митним органам тимчасово дозволяється роздруковувати електронну копію уніфікованої митної квитанції МД-1, яка заповнюється у двох примірниках (перший та другий) відповідно до порядку, визначеного наказом Державної митної служби від 09.10.98 № 635 “Про затвердження Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1”, за виключенням того, що на другому примірнику квитанції МД-1 не проставляється кругла гербова печатка.

Сплата відповідних платежів і зборів здійснюється за прибутковим касовим ордером, відривний корінець якого (квитанція до прибуткового касового ордера) видається власнику разом з “Повідомленням” митного органу, що складається відповідно до наказу Держмитслужби від 06.09.99 № 570 “Про введення в дію механізму оперативного та подальшого контролю при здійсненні операцій по нарахуванню митних та інших платежів і зборів у неторговому обігу”, для сплати необхідної суми коштів до АППБ “Аваль”, ліва ж частина прибуткового касового ордера залишається у квитанційній книжці прибуткових касових ордерів.

Серія та номер прибуткового касового проставляється на кожному примірнику квитанції МД-1 у спеціально відведених місцях для серії та номера квитанції МД-1.

Після сплати необхідної суми коштів касир банку повертає вантажовласнику квитанцію до прибуткового касового ордера з відміткою банку “Сплачено” та підписом касиру банка та видає належним чином оформлений банківський документ, що засвідчує сплату коштів у розрізі видів платежів. На підставі цих документів митний орган видає вантажовласнику оформлений належним чином другий примірник квитанції МД-1.

Відмітка банку “Сплачено” та підпис касиру банка не проставляється на другому примірнику електронної копії квитанції МД-1.

Із зазначених вище документів залишається:

У митному органу

У вантажовласника

 1. )Перший примірник МД-1
 1. )Другий примірник МД-1
 1. )Прибутковий касовий ордер (ліва частина)
 1. )Квитанція до прибуткового касового ордера (права частина - відривний корінець) з відміткою банку “Сплачено” та підписом касиру банка
 1. )Банківський документ, що засвідчує сплату коштів у розрізі видів платежів.
 

Операція з оформлення електронної копії уніфікованої митної квитанції МД-1 є дійсною за умови, коли серія, номер прибуткового касового ордера та його загальна сума співпадають з відповідними даними квитанції МД-1.

Електронна копія першого та другого примірника уніфікованої квитанції МД-1 додається. Порушення форми та формату уніфікованої митної квитанції МД-1 суворо забороняється. При виникненні проблемних питань в частині друку електронних копій квитанцій МД-1 звертатись по телефону 247-28-56 (провідний економіст Управління бухгалтерського обліку та звітності Пижова Тетяна Георгіївна).

Прибуткові касові ордери формуються у квитанційні книжки, які прошиваються та завіряються круглою гербовою печаткою митниці та підписом начальника митниці і головного бухгалтера на звороті останнього аркуша такої книжки. На лінії відрізу кожного прибуткового касового ордеру проставляється кругла гербова печатка митниці. Квитанційні книжки можуть налічувати кілька прибуткових касових ордерів залежно від обсягів роботи митного органу.

У місці, відведеному для підпису головного бухгалтера, на лівій частині прибуткового касового ордеру проставляється підпис інспектора митного органу, який здійснює митне оформлення, відтиск особистої номерної печатки та номер банківського документа, що засвідчує сплату коштів.

У місці, відведеному для підпису головного бухгалтера, на правій частині прибуткового касового ордера (квитанції до прибуткового касового ордера) підписи не проставляються.

У місці, відведеному для підпису касира, на лівій частині прибуткового касового ордеру підписи не проставляються.

У місці, відведеному для підпису касира, на правій частині прибуткового касового ордера (квитанції до прибуткового касового ордера):

- при здійсненні розрахунків через уповноважений банк (перерахування митних та інших платежів і зборів, грошової застави тощо) проставляється підпис касира уповноваженого банку;

- при здійсненні розрахунків через касу митного органу (доплата митних та інших платежів і зборів, прийняття на зберігання валюти та цінностей) проставляється підпис інспектора митного органу та відтиск особистої номерної печатки.

Видаються квитанційні книжки прибуткових касових ордерів відділом бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків по митних платежах з державним бюджетом тим атестованим інспекторам чи керівникам відділів, до чиїх функціональних обов’язків безпосередньо входить оформлення квитанцій МД-1.

Інспектори чи керівники оперативних відділів одержують прибуткові касові ордери у відділі бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків по митних платежах з державним бюджетом під особисту відповідальність і зберігають їх в особистих робочих портфелях або сейфі підрозділу чи відповідної відповідальної особи.

Кожна наступна видача прибуткових касових ордерів здійснюється виключно за умови повернення використаних.

Видача квитанційних книжок прибуткових касових ордерів документується у книзі обліку, сторінки якої слід пронумерувати, в кінці книги літерами та цифрами проставити кількість аркушів та засвідчити підписом начальника митниці і головного бухгалтера. У книзі обліку фіксується рух квитанційних книжок із зазначенням серії та номерів і запис завіряється підписом двох осіб, а саме: особи, яка видала, та особи, яка отримала ці бланки.

Книга обліку квитанційних книжок прибуткових касових ордерів ведеться аналогічно Книзі обліку квитанційних книжок МД-1 (розділ 5 Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.10.98 № 635).

Такий механізм діє до першої централізованої поставки уніфікованих митних квитанцій МД-1.

Начальникам митних органів довести зазначений механізм до місцевих філій АППБ “Аваль”.

Голова Служби Ю. П. Соловков

ЛИСТ 25.06.2001 р. № 09/09-3182-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.06.2001 р. № 09/09-3182-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

До відома та для використання в роботі повідомляємо, що Національний банк України листом від 14.06.2001 № 28-310/2417 наголошує про наступне:

Відповідно до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 № 283 (далі - Інструкція), увезення валюти України, крім раніше вивезеної на законних підставах (за наявності митної декларації на її вивезення), фізичними особами - нерезидентами в будь-якій сумі та резидентами на одну особу (незалежно від віку) в сумі, яка перевищує 1000 гривень, - з урахуванням ювілейних і пам’ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в гривнях, та ювілейних і пам’ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в українських карбованцях, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку.

Індивідуальні ліцензії на ввезення в Україну валюти України фізичними особами - резидентами та нерезидентами видають територіальні управління. Операційне управління Національного банку України в разі, якщо сума, що ввозиться, перевищує 1000 гривень, але не перевищує 25000 доларів США за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України.

Якщо сума валюти України, що переміщується через митний кордон України фізичними особами - резидентами та нерезидентами, перевищує 25000 доларів США за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України, то зазначені індивідуальні ліцензії видає Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку України.

Строк дії індивідуальних ліцензій на ввезення в Україну валюти України, виданих фізичним особам - резидентам та нерезидентам, - шість місяців.

Вивезення за межі України цінних паперів (банківських трат), виражених у валюті України або іноземній валюті, потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України відповідно до п. 4 “а” ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.93 № 15-93 (далі - Декрет). У даний час порядок та умови видачі зазначених індивідуальних ліцензій не встановлені.

Не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України вивезення за межі України фізичними особами - резидентами та нерезидентами цінних паперів (банківських трат), виражених у валюті України або іноземній валюті, які були раніше ввезені ними в Україну на законних підставах.

Ввезення в Україну цінних паперів (банківських трат), виражених у валюті України, потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України відповідно до п. 4 “б” ст. 5 Декрету. У даний час порядок та умови видачі зазначених індивідуальних ліцензій не встановлені.

Ввезення в Україну цінних паперів (банківських трат), виражених у іноземній валюті, не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України.

.1Порядок здійснення операцій з продажу дорожніх чеків та купівлі (сплати) дорожніх чеків на території України регламентується п. п. 7 та 8 Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2001 року № 520 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за № 152/5343.

Відповідно до Декрету чекова книжка не є валютною цінністю, а тому переміщення чекових книжок через митний кордон України не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Начальник управління

організації митного контролю С. С. Терещенко

НАКАЗ 10.07.2001 р. № 468

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2001 р. 468

Про внесення змін та доповнень до Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2001 р. за №671/5862

Наказ втратив чинність (згідно з наказом Державної митної служби України від 4 січня 2005 року № 1)

З метою приведення окремих положень Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.10.98 № 635 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.12.98 за № 796/3236, у відповідність до вимог чинного законодавства України

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни та доповнення до Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.10.98 № 635 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.12.98 за №796/3236, виклавши її в новій редакції (додається).

Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Околіта М. В.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Управлінню справами (Карпенко В. П.) забезпечити тиражування й розсилку цього наказу до регіональних митниць, митниць, Управлінню аналізу, прогнозування та зв'язків з громадськістю (Козик Л. Г.) - висвітлення наказу в засобах масової інформації після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби Ю. П. Соловков

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України від 9 жовтня 1998 р. № 635 (у редакції наказу Державної митної служби України від 10 липня 2001 р. № 468)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2001 р. за №671/5862

 

Інструкція з оформлення та використання бланків уніфікованої митної квитанції МД-1

 

Цю Інструкцію розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.98 № 1357 “Про запровадження єдиного платіжного документа для зборів на митному кордоні України”, з метою вдосконалення організації роботи митних органів з митного оформлення предметів (товарів) на митному кордоні України.

Загальні положення

.1Форми уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі - УМК) та додаткового аркуша до неї розроблено з метою вдосконалення організації роботи з прийняття на зберігання митним органом не пропущених через митний кордон України предметів (товарів), валюти й цінностей, а також з прийняття від громадян сум мита, митних та інших зборів і податків за предмети (товари), переміщувані ними через митний кордон України, які підлягають оподаткуванню згідно із законодавством.

.2Бланки УМК (додатки 1 - 3) є бланками суворої звітності, які потребують обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків суворої звітності.

.3Бланки додаткового аркуша до УМК (додаток 4) не є бланками суворої звітності.

.4Бланки УМК замовляються централізовано Держмитслужбою України у вигляді квитанційних книжок і розсилаються нею митницям у кількості, що відповідає їх потребам.

.5Бланки УМК виготовляються друкарським способом, брошуруються у квитанційну книжку та є самокопіювальними. Кожний бланк УМК друкується в трьох примірниках під однаковими для всіх трьох примірників серією та номером.

.6Бланки додаткових аркушів до УМК замовляються централізовано Держмитслужбою України, виготовляються друкарським способом, є самокопіювальними й розсилаються митницям у кількості, що відповідає їх потребам.

.7Облік бланків УМК на місцях здійснюється відділами бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з державним бюджетом.

.8Облік бланків додаткових аркушів до УМК здійснюється комірниками митних органів.

.9Квитанційні книжки, що надходять до митного органу, прошиваються працівником відділу бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з державним бюджетом, завіряються круглою гербовою печаткою митного органу та підписами начальника митниці й головного бухгалтера. Кругла гербова печатка проставляється також на другому примірнику кожного бланка УМК на лицьовому боці ліворуч.

.10Квитанційні книжки, оформлені відповідно до вимог пункту 1.9 цієї Інструкції, видаються відділом бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з державним бюджетом тим посадовим особам митного органу, до чиїх функціональних обов’язків безпосередньо входить оформлення цих документів. Квитанційні книжки видаються в кількості, визначеній керівником митного органу залежно від обсягів роботи кожної посадової особи.

При використанні механізованого способу заповнення УМК вимоги пункту 1.9 цієї Інструкції не виконуються, крім вимоги щодо проставлення на другому примірнику УМК гербової печатки митного органу.

.11Посадові особи митних органів одержують квитанційні книжки у відділі бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з державним бюджетом під особисту відповідальність і зберігають їх в особистих робочих портфелях або в сейфі підрозділу чи відповідної відповідальної особи.

.12Квитанційна книжка (треті примірники УМК і додаткових аркушів до неї) наступного дня після повного її використання повертається посадовою особою митного органу до відділу бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з державним бюджетом для обліку, зберігання та відображення у звітності. Подальше розпорядження використаними квитанційними книжками здійснюється в загальному порядку, установленому для бланків суворої звітності.

.13Видача наступної квитанційної книжки здійснюється, виходячи з обсягів роботи кожної посадової особи, які визначаються керівником митного органу, для забезпечення її безперебійної діяльності.

.14Відділ бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з державним бюджетом не рідше одного разу на квартал здійснює раптову перевірку відповідності кількості бланків УМК, виданих посадовим особам митного органу, обліковим даним.

.15На мито, митні та інші збори й податки, що справляються у валюті України чи відповідно до чинного законодавства в іноземній валюті, оформлюється окрема УМК.

.16Окремо оформлюються УМК на:

мито, податок на додану вартість та акцизний збір;

митні збори;

інші збори, справляння яких передбачено чинним законодавством.

.17За наявності додаткових аркушів до УМК у робочій частині УМК у графі “Найменування предметів, валюти, цінностей” робиться запис “Заповнено додаткові аркуші в кількості __ штук”, а графи “№ з/п”, “Підстава для вилучення чи прийняття”, “Одиниця виміру”, “Кількість”, “Загальна сума чи вартість”, “Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших зборів”, “Сума стягнення” не заповнюються. У рядку “Усього (літерами)” робочої частини УМК зазначається словами сума, одержана внаслідок складення даних рядків “Усього (літерами)” усіх додаткових аркушів до цієї УМК.

.18Незаповнені графи та рядки УМК та додаткового аркуша до неї прокреслюються.

.19Усі примірники УМК та додаткових аркушів до неї (за наявності) підписують посадова особа митного органу, яка їх виписала, і власник предметів (товарів), валюти, цінностей, прийнятих на зберігання, чи власник предметів (товарів), за які сплачено мито, митні та інші збори й податки. Підпис посадової особи митного органу обов’язково засвідчується відбитком його особистої номерної печатки.

Види операцій, для яких використовуються бланки уніфікованої митної квитанції МД-1

Бланки УМК та додаткових аркушів до неї використовуються при виконанні операцій з предметами (товарами), валютою та цінностями, відповідно до чого умовно розділені на чотири поля, кожне з яких призначене для відображення однієї з цих операцій, а саме:

 1. Прийняття митним органом на зберігання предметів (товарів), що належать фізичним особам і не пропущені митницею через митний кордон України.
 1. Прийняття митним органом на зберігання валюти, у т. ч. національної, та цінностей, що належать фізичним особам і не пропущені митним органом через митний кордон України.
 1. Вилучення національної валюти та цінних паперів України при ввезенні їх без підстав.
 1. Прийняття сум мита, митних та інших зборів і податків, передбачених чинним законодавством.

За кожним із вищезазначених видів операцій оформлюється окрема УМК. У разі недостатньої кількості рядків у робочій частині УМК заповнюється потрібна кількість додаткових аркушів до УМК у трьох примірниках. Перші примірники УМК та додаткових аркушів до неї (за наявності) разом з прийнятими на зберігання предметами (товарами), валютою, у т. ч. національною, цінностями, а також платежами (митом, митними та іншими зборами й податками) передаються посадовими особами митного органу після закінчення зміни на склад / до каси митного органу, другі примірники УМК і додаткових аркушів до неї (за наявності) видаються на руки власнику після сплати належних платежів, а треті примірники УМК залишаються у квитанційній книжці для обліку та звітності, при цьому кожний третій примірник додаткового аркуша до УМК (за наявності) підклеюється до відповідної УМК.

Посадова особа митного органу при нарахуванні мита, митних та інших зборів і податків заповнює повідомлення для приписної каси АППБ “Аваль” за формою, наведеною в додатку 5.

Повідомлення видається на руки власнику предметів (товарів) для сплати цих платежів. Після сплати платежів касир банку повертає власникові повідомлення з відміткою банку “СПЛАЧЕНО” та підписом касира, на підставі чого митний орган видає власнику другі примірники УМК і додаткових аркушів до неї (за наявності).

При цьому повідомлення підклеюється до першого примірника УМК.

У разі неможливості внесення вищезазначених платежів до приписної каси АППБ “Аваль” повідомлення не заповнюється, а прийняті посадовою особою від власника платежі передаються після закінчення зміни до каси митного органу. При отриманні цих платежів касиром на першому та третьому примірниках УМК ставляться відмітка “СПЛАЧЕНО”, підпис та дата.

 1. Порядок оформлення примірників УМК

Уніфікована митна квитанція МД-1 оформлюється посадовою особою митного органу таким чином.

У графі “В’їзд/виїзд” викреслюється непотрібне слово, а у вільній рамці праворуч зазначається цифрами категорія, до якої належить особа, що переміщує предмети (товари), валюту, цінності через митний кордон України:

“1” - службова особа;

“2” - приватна особа;

“3” - турист;

“4” - член екіпажу;

“5” - студент;

“6” - інша особа.

Нижче, у спеціально визначених для цього місцях, зазначаються: ідентифікаційний код митниці, найменування митниці, дата заповнення УМК, громадянство власника, його прізвище, ім’я, по батькові або назва підприємства, адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

 1. При прийнятті на зберігання предметів (товарів) у робочій частині УМК заповнюються графи “№ з/п”, “Найменування предметів, валюти, цінностей”, “Підстава для вилучення чи прийняття”, “Одиниця виміру”, “Кількість”, “Загальна сума чи вартість”.

У графі “№ з/п” проставляється порядковий номер тих предметів (товарів), найменування яких посадова особа вносить до УМК.

У графі “Найменування предметів, валюти, цінностей” зазначаються найменування предметів (товарів), їх відмітні ознаки, код за УКТЗЕД, рід впаковки та кількість місць, у які впаковано зазначені в УМК предмети (товари).

У графі “Підстава для вилучення чи прийняття” зазначається стаття Митного кодексу.

У графі “Одиниця виміру” проставляються одиниці виміру кожного з предметів (товарів), зазначених в УМК.

У графі “Кількість” проставляється кількість відповідно до одиниці виміру.

У графі “Загальна сума чи вартість” проставляється митна вартість зазначених предметів (товарів), яка визначається за усною заявою власника за умови подання ним підтверджувальних документів (товарних чеків, ярликів тощо), за якими можна ідентифікувати наявні предмети (товари). За відсутності таких документів митним органом визначається митна вартість цих предметів (товарів) згідно з чинним законодавством.

За наявності додаткових аркушів у рядку “Усього (літерами)” УМК зазначається словами сума, одержана внаслідок складення даних рядків “Усього (літерами)” усіх додаткових аркушів до цієї УМК.

У нижній частині УМК у квадраті перед літерою A, яка означає вид операції, ставиться знак V, а після слів “Предмети прийнято на зберігання митницею (зазначити причину)” посадова особа митного органу, яка оформлює УМК, зазначає причину прийняття предметів (товарів) на зберігання відповідно до Митного кодексу України та чинного законодавства.

На продовольчі та промислові предмети (товари) виписуються окремі УМК.

 1. При прийнятті на зберігання митним органом валюти, у т. ч. національної, та цінностей у робочій частині УМК заповнюються графи “№ з/п”, “Найменування предметів, валюти, цінностей”, “Підстава для вилучення чи прийняття”, “Одиниця виміру”, “Кількість”, “Загальна сума чи вартість”.

У графі “№ з/п” проставляються порядкові номери валют та цінностей, що приймаються митницею на зберігання.

У графі “Найменування предметів, валюти, цінностей” зазначаються або конкретні найменування валют за визначеннями, прийнятими Національним банком України (далі - НБУ), або найменування цінностей та їх відмітні ознаки й вага (у разі потреби - накладене митне забезпечення).

При прийнятті цінностей, що мають зовнішні ознаки, спільні для золота й подібних до золота металів або для срібла й подібних до срібла металів, зазначаються найменування виробу з приміткою “з металу жовтого кольору” чи “з металу білого кольору” відповідно, його вага та за наявності - проба.

У графі “Підстава для вилучення чи прийняття” зазначається стаття Митного кодексу.

У графі “Одиниця виміру” проставляються одиниці виміру валюти та цінностей, зазначених в УМК.

У графі “Кількість” проставляється кількість валюти чи цінностей.

У графі “Загальна сума чи вартість” зазначається загальна сума валюти чи загальна вартість цінностей (у разі неможливості визначити точну вартість цінностей зазначається орієнтовна). Навпроти найменувань валют зазначаються їх гривневі еквіваленти. При цьому в графі “Найменування предметів, валюти, цінностей” під кожним найменуванням валюти проводиться розрахунок гривневого еквівалента із зазначенням кількості кожного номіналу валюти та курсу цієї валюти, установленого НБУ на день її прийняття. Наприклад, якщо приймається 1000 $, то в графі “Найменування предметів, валюти, цінностей” здійснюється запис “Прийнято на зберігання 1000 доларів США, курс НБУ - 5,30:

50 $ х 10 х 5,30 = 2650 грн.

10 $ х 30 х 5,30 = 1590 грн.

20 $ х 10 х 5,30 = 1060 грн.”.

Гривневий еквівалент 1000 дол. США, що зазначається в графі “Загальна сума чи вартість”, становить 5300 грн.

Загальна сума валюти й загальна вартість прийнятих цінностей наводяться в останньому рядку графи “Загальна сума чи вартість” цифрами й словами.

У нижній частині УМК у квадраті перед літерою B ставиться знак V, а після слів “Валюту, цінності прийнято на зберігання митницею (зазначити причину)” посадова особа митного органу, яка заповнює УМК, зазначає причину прийняття валюти чи цінностей на зберігання відповідно до Митного кодексу України та чинного законодавства.

На звороті другого примірника УМК після літери B посадова особа митного органу зазначає граничну дату зберігання валюти або цінностей, прийнятих на зберігання митницею, відповідно до діючих норм.

 1. При вилученні національної валюти та цінних паперів України в разі їх увезення без підстав УМК заповнюється за зразком заповнення поля B.
 1. При нарахуванні сум мита, митних та інших зборів і податків на предмети (товари), переміщувані через митний кордон України, які згідно з чинним законодавством підлягають оподаткуванню, у робочій частині УМК заповнюються графи “№ з/п”, "Найменування предметів, валюти, цінностей", “Одиниця виміру”, “Кількість”, “Загальна сума чи вартість”, “Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших зборів”, “Сума стягнення”.

У графі “№ з/п” зазначаються порядкові номери предметів (товарів), за які сплачуються мито, митні та інші збори й податки.

У графі “Найменування предметів, валюти, цінностей” наводяться найменування предметів (товарів); їх коди за УКТЗЕД; у разі потреби - відмітні ознаки предметів (товарів), які впливають на визначення сум платежів, що підлягають сплаті; чинні на день оформлення УМК курси валют, установлені НБУ, які використовуються при нарахуванні платежів; найменування платежів, які справляються при митному оформленні цих предметів (товарів).

У графі “Одиниця виміру” зазначаються одиниці виміру предметів (товарів) кожного найменування.

У графі “Кількість” проставляється кількість предметів (товарів) кожного найменування.

У графі “Загальна сума чи вартість” проставляється загальна митна вартість цих предметів (товарів).

В останньому рядку робочої частини УМК після слів “Усього (літерами)” словами зазначається загальна митна вартість предметів (товарів).

У графі “Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших зборів” проставляються ставки видів податків та зборів, які справляються при митному оформленні цих предметів (товарів).

У графі “Сума стягнення мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших зборів” проставляються суми нарахованих та сплачених платежів.

У графі “Сума стягнення складських зборів” проставляються суми нарахованих для сплати зборів за зберігання предметів (товарів) на складах митниці, що справляються при поверненні предметів власнику.

В останньому рядку робочої частини УМК після слів “Усього (літерами)” словами зазначається загальна сума нарахованих платежів.

У нижній частині УМК у квадраті перед літерою D ставиться знак V.

Примітка. Мито, податки й збори нараховуються за окремими квитанціями у валюті України й в іноземній валюті.

 1. Порядок оформлення примірників додаткових аркушів до УМК

У разі недостатньої кількості рядків у робочій частині УМК при заповненні графи “Найменування предметів, валюти, цінностей” заповнюється потрібна кількість додаткових аркушів до УМК.

У спеціально визначеному місці додаткового аркуша до УМК проставляється номер УМК, до якої він заповнюється.

При цьому в робочій частині УМК у графі “Найменування предметів, валюти, цінностей” робиться запис “Заповнено додаткові аркуші в кількості ____ штук”, а графи “№ з/п”, “Підстава для вилучення чи прийняття”, “Одиниця виміру”, “Кількість”, “Загальна сума чи вартість”, “Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших зборів”, “Сума стягнення” не заповнюються. У рядку “Усього (літерами)” робочої частини УМК словами зазначається сума, одержана внаслідок складення даних рядків “Усього (літерами)” усіх додаткових аркушів до цієї УМК.

У додатковому аркуші до УМК графи “№ з/п”, “Найменування предметів, валюти, цінностей”, “Підстава для вилучення чи прийняття”, “Одиниця виміру”, “Кількість”, “Загальна сума чи вартість”, “Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших зборів”, “Сума стягнення”, “Усього (літерами)” заповнюються відповідно до вимог пункту 3 цієї Інструкції.

 1. Зворотний бік УМК

При прийнятті на зберігання предметів (товарів), валюти або цінностей на звороті першого (додаток 1) і третього (додаток 3) примірників УМК у спеціально визначеному місці комірником (касиром) проставляються дата прийняття на зберігання на склад (до каси) митного органу, прізвище комірника (касира) та його підпис, а на звороті другого примірника (додаток 2) - адреса й телефон митного органу, для валюти й цінностей - також кінцевий строк зберігання.

При потребі в полі “Службові відмітки” на звороті другого примірника УМК робиться запис про сплату належних платежів за предмети (товари), які зберігалися на складі митного органу, якщо їх сплата була умовою повернення предметів (товарів) власникові, та ін.

На підставі других примірників УМК і додаткових аркушів до неї за їх наявності - за умови звернення власника або його довіреної особи до митного органу, який прийняв на зберігання предмети (товари), валюту, цінності, у встановлені чинним законодавством строки й пред’явлення паспорта чи нотаріально завіреного доручення (якщо звертається довірена особа) - здійснюється повернення предметів (товарів), валюти, цінностей зі складу (каси) митниці. Ці примірники УМК і додаткових аркушів до неї залишаються в справах митного органу.

Уповноважена посадова особа митного органу здійснює в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством, нарахування сум складських зборів за зберігання предметів (товарів) (за винятком валюти та цінностей). При цьому заповнюється графа 9 окремого бланка УМК. Якщо такою посадовою особою є завідувач складу, то зразок його підпису затверджується наказом митного органу. Усі примірники УМК підписують уповноважена посадова особа митного органу та власник предметів (товарів), прийнятих на зберігання. Контроль за нарахуванням сум складських зборів здійснює посадова особа відділу бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з державним бюджетом.

Повернення предметів (товарів), іноземної валюти, цінностей може бути здійснене виключно тим митним органом, що прийняв їх на зберігання.

Повернення національної валюти може бути здійснене будь-яким митним органом на підставі других примірників УМК і додаткових аркушів до неї за їх наявності. Митний орган, що здійснив повернення національної валюти, направляє митному органу, що прийняв на зберігання таку валюту, лист-повідомлення із зазначенням прізвища власника, номера УМК, дати, загальної суми повернутої національної валюти, а також платіжних реквізитів рахунку, на який потрібно зробити перерахування. Контроль за надходженням такої національної валюти на рахунок митного органу здійснює відділ бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з державним бюджетом.

У полі “Підтвердження власника про одержання речей” власник предметів (товарів), валюти чи цінностей або його довірена особа при одержанні їх зі складу (з каси) митного органу робить запис “азначені в цій квитанції предмети (валюту, цінності) одержав” та проставляє підпис, ініціали, прізвище й дату. Комірник (касир) митного органу зазначає серію та номер пред’явленого власником паспорта, ким і коли цей паспорт видано, чи реквізити доручення, а в разі сплати належних платежів - номер УМК, за якою їх сплачено.

Якщо повернення предметів (товарів), валюти, цінностей здійснюється безпосередньо їх власнику, а не довіреній особі, то комірник (касир) зобов’язаний ретельно перевірити ідентичність підпису власника на першому та другому примірниках УМК.

При поверненні предметів (товарів) комірник митного органу після зазначення адреси й телефону митного органу в полі “Адреса та телефон митниці” робить запис розрахунку зборів за зберігання на складі митниці. Загальна сума таких зборів зазначається в графі “Сума стягнення складських зборів” УМК.

 1. Інші положення

Бланки УМК, оформлені відповідно до пункту 1.9 цієї Інструкції, зберігаються у відділі бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з державним бюджетом окремо від усіх бухгалтерських документів у приміщеннях, де їх зберігання повністю забезпечено належними умовами (наявністю сейфів, залізних шаф тощо).

Видача бланків УМК реєструється в книзі обліку, сторінки якої мають бути пронумеровані, а в кінці книги словами і цифрами зазначено кількість сторінок, що засвідчується підписом начальника й головного бухгалтера митного органу. У книзі обліку відображається рух квитанційних книжок із зазначенням серій та номерів бланків УМК, кожний запис завіряється підписами особи, що видала бланки УМК, та особи, яка їх отримала.

Книга обліку має містити такі графи:

“№ з/п”;

“дата видачі бланків”;

“кількість бланків”;

“№ бланків, серія” (проставляються номери та серії бланків УМК згідно з квитанційними книжками, виданими посадовій особі митного органу);

“№, дата дозволу” (зазначаються номер та дата наказу, яким посадовій особі митного органу надано право самостійно працювати з митними документами. Це може бути наказ про видачу особистої номерної печатки);

“підпис особи, що видала бланки, прізвище, ініціали”;

“підпис особи, що отримала бланки, прізвище, ініціали”;

“відмітка про використання” (зазначається дата повернення використаної квитанційної книжки).

При цьому окремо ведуться книги обліку бланків УМК, що видаються прошитими у квитанційних книжках, та окремо - у квитанційних книжках, що видаються непрошитими.

Особа, яка несе відповідальність за зберігання й облік бланків УМК, призначається наказом митного органу.

У разі розкрадання, нестачі (псування, утрати) УМК проводиться службове розслідування згідно з чинним законодавством.

 1. Бухгалтерські записи

При надходженні бланків УМК на склад митного органу вони оприбутковуються на позабалансовому рахунку 08 “Бланки суворого обліку” на підставі накладної-повідомлення Державної митної служби або Постачального митного господарства.

При списанні (переданні іншому митному органу) зазначених бланків рахунок 08 “Бланки суворого обліку” зменшується на суму списаних бланків (списання використаних бланків УМК здійснюється в установленому порядку та у визначені чинним законодавством строки на підставі письмового дозволу начальника митного органу).

Начальник Управління

бухгалтерського обліку та

звітності - головний бухгалтер М. В. Околіта

Додаток 1

до п. 1.2 Інструкції з оформлення та використання бланків уніфікованої митної квитанції МД-1 ненаводиться.

 

НАКАЗ 19.07.2001 р.№ 491

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2001 р. 491

Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України митними пільгами

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2001 р. за №723/5914

З метою встановлення правил митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 35, 36 Віденської конвенції про представництво держав у їх відношеннях з міжнародними організаціями універсального характеру (1975 р.), статей 36, 37 Віденської конвенції про дипломатичні зносини (1961 р.), статей 50, 62 Віденської конвенції про консульські зносини (1963 р.), статей 59 - 67, 71 Митного кодексу України,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Правила митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України митними пільгами (далі - Правила), що додаються.

Управлінню організації митного контролю (Терещенко С. С.), Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Управлінню справами (Карпенко В. П.) після реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до митних органів.

Управлінню аналізу, прогнозування та зв’язків з громадськістю (Козик Л. Г.) забезпечити висвітлення наказу та Правил у засобах масової інформації.

Після набрання чинності цим наказом усім управлінням згідно з компетенцією в місячний термін надати Управлінню організації митного контролю пропозиції щодо приведення нормативних актів Державної митної служби у відповідність до Правил.

Начальникам регіональних митниць, митниць привести технологічні схеми митного контролю у відповідність до Правил.

Уважати такими, що втратили чинність, Тимчасові правила митного контролю за предметами, що належать іноземним установам, організаціям та особам, які користуються на території України митними пільгами, затверджені наказом Держмиткому від 14.02.92 № 31.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

Голова Служби Ю. П. Соловков

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр закордонних справ України А. М. Зленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 19 липня 2001 р. № 491

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

20 серпня 2001 р. за № 723/5914

Правила митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України митними пільгами

Терміни, що вживаються в цих Правилах

.1Представництво - акредитоване в Міністерстві закордонних справ України дипломатичне представництво, консульська установа, представництво міжнародної організації, яким надано митні пільги відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України.

.2Акредитація представництва на території України - отримання в Міністерстві закордонних справ України посвідчення про акредитацію представництва на території України.

.3Персонал - акредитовані в Міністерстві закордонних справ України глави представництв та члени їх дипломатичного персоналу, консульські посадові особи (крім почесних консульських посадових осіб), члени дипломатичного персоналу міжнародних організацій, члени адміністративно-технічного та обслуговувального персоналу, що не є громадянами України.

.4Члени сімей - акредитовані в Міністерстві закордонних справ України члени сімей персоналу, які проживають разом з ним або супроводжують його за умови, що вони не є громадянами України. На дітей персоналу віком понад 18 років пільги, наведені в цьому Порядку, не поширюються.

.5Адміністративно-технічний персонал - особи, які виконують адміністративно-технічне обслуговування в представництві й мають службові картки, видані Міністерством закордонних справ України.

.6Обслуговувальний персонал - особи, які виконують обов’язки з обслуговування представництва й мають службові картки, видані Міністерством закордонних справ України.

.7Акредитація персоналу, членів сімей - отримання в Міністерстві закордонних справ України дипломатичної, консульської або службової картки.

.8Дипломатичний кур’єр - особа, уповноважена на переміщення через митний кордон України дипломатичної пошти.

.9Консульський кур’єр - особа, уповноважена на переміщення через митний кордон України консульської валізи.

.10Предмети, призначені для офіційного користування - предмети (крім транспортних засобів), що переміщуються через митний кордон України й призначені для офіційного користування представництвами.

.11Несупроводжуваний багаж - предмети та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України окремо від власника чи відправляються в Україну їх власником (або за його дорученням іншою фізичною чи юридичною особою).

.12Офіційна кореспонденція - уся вхідна й вихідна кореспонденція, яка стосується представництв та їх функцій.

.13Транспортні засоби, призначені для офіційного користування, - транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та належать представництвам.

.14Транспортні засоби, призначені для особистого користування, - транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та належать персоналу і членам сімей.

.15Предмети, призначені для початкового облаштування, - предмети, призначені для особистого користування, які ввозяться персоналом та членами сімей в термін до 6 перших місяців роботи персоналу в Україні.

Загальні положення

.1Митні пільги представництвам, персоналу та членам сімей надаються відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.

.2Якщо предмети, призначені для офіційного користування або особистого користування персоналом, підлягають контролю з боку відповідних державних органів контролю, то їх митне оформлення здійснюється після проведення контролю цими органами.

.3Митне оформлення предметів, для переміщення яких через митний кордон України законодавством визначено надання дозвільних документів, проводиться згідно з чинним законодавством України.

.4Митне оформлення предметів, транспортних засобів, що належать представництву, персоналу, членам сімей, може здійснюватись довіреною особою на підставі належним чином оформлених документів.

Митний контроль та митне оформлення предметів, призначених для офіційного користування, що переміщуються через митний кордон України

.1Пропуск через митний кордон України предметів, призначених для офіційного користування, і контроль за їх доставкою в митницю, у зоні діяльності якої розташовано відповідне представництво, здійснюються без проведення митного огляду.

.2Якщо під час пропуску через митний кордон України предметів, призначених для офіційного користування, є достатні підстави вважати, що під виглядом таких предметів (або крім них) переміщуються інші предмети, у тому числі й такі, увезення яких в Україну заборонено, то може бути здійснений митний огляд. Такий огляд провадиться за згодою представництва та в присутності вповноваженої представництвом особи. Якщо представництво не дає згоди на митний огляд, то предмети не підлягають пропуску на митну територію України.

.3Митне оформлення предметів, призначених для офіційного користування, здійснюється митницею, у зоні діяльності якої розташовано представництво.

.4Предмети, призначені для офіційного користування, підлягають декларуванню митним органам із заповненням вантажної митної декларації згідно з установленим порядком.

.5Предмети, призначені для офіційного користування, за умови дотримання встановленого порядку переміщення через митний кордон України, звільняються від обкладення ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком зборів за зберігання предметів та за їх митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниць).

Митний контроль та митне оформлення предметів, призначених для особистого користування персоналом та членами сімей

.1Предмети, що призначені для особистого користування персоналом (крім адміністративно-технічного та обслуговувального персоналу), членами сімей (крім членів сімей адміністративно-технічного та обслуговувального персоналу) і переміщуються через митний кордон України разом з персоналом, членами сімей або окремо, звільняються від митного огляду.

Якщо є достатні підстави вважати, що під виглядом предметів, призначених для особистого користування (або крім них), переміщуються інші предмети, у тому числі й такі, увезення яких в Україну або вивезення з України заборонено, то митними органами проводиться митний огляд. Такий огляд здійснюється тільки за згодою та в присутності особи, для користування якої призначені предмети, або вповноваженої нею особи. У разі відсутності згоди такої особи на митний огляд предметів вони не підлягають пропуску на митну територію України (з митної території України).

Дія цього пункту поширюється також на предмети, що призначені для особистого користування персоналом (крім адміністративно-технічного та обслуговувального персоналу) та членами сімей (крім членів сімей адміністративно-технічного та обслуговувального персоналу) і переміщуються в несупроводжуваному багажі у міжнародних вантажних відправленнях (крім міжнародних поштових відправлень) за умови, що із зазначених у супровідних документах відомостей про одержувача можна визначити його статус (дипломат, консул тощо) або за наявності інших ознак, що підтверджують цей статус (наприклад, напису “дипломатичний вантаж” на оболонці (упаковці) предметів або на супровідних документах).

.2Митний контроль предметів, що надходять в Україну в міжнародних поштових відправленнях і призначені для особистого користування персоналом, членами сімей, здійснюється відповідно до положень Всесвітньої поштової конвенції (1994 р.) й вимог законодавства України.

За наявності на супровідних документах або оболонці (упаковці) предметів ознак, які дають підстави визнати одержувача міжнародного поштового відправлення персоналом (крім адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу) або членом сім’ї (крім членів сімей адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу), але якщо є підстави для проведення митного огляду цього відправлення з розпакуванням, митний контроль здійснюється за згодою одержувача або уповноваженої ним особи та в присутності одного з них.

Про потребу присутності одержувача при митному огляді предметів підприємство поштового зв’язку направляє йому повідомлення із зазначенням місця та часу огляду.

У разі неможливості проведення митного огляду у зв’язку з відсутністю одержувача або вповноваженої ним особи міжнародне поштове відправлення повертається відправнику відповідно до положень Всесвітньої поштової конвенції (1994 р.).

.3Декларування предметів, призначених для особистого користування персоналом та членами сімей, у випадках, установлених законодавством України, здійснюється із заповненням митної декларації.

Належним чином оформлена митна декларація є підставою для зворотного вивезення (увезення) зазначених у ній предметів.

.4Митне оформлення предметів, які призначені для особистого користування персоналом, членами сімей та надходять в Україну в міжнародних вантажних відправленнях, несупроводжуваному багажі, здійснюється митницями, у зоні діяльності яких проживають ці особи.

.5Для отримання (відправлення) несупроводжуваного багажу, міжнародного вантажного відправлення персонал, члени сімей або вповноважені ними особи подають митному органу два примірники переліку предметів, які містяться в цьому багажі, відправленні.

Один примірник переліку предметів, засвідчений митним органом, видається власникові багажу (відправлення) або вповноваженій ним особі, а другий разом із копіями товаросупровідних документів та документів, що посвідчують особу одержувача (відправника - у разі відправлення багажу чи міжнародного вантажного відправлення за кордон), залишається в справах митниці.

.6Предмети, призначені для особистого користування персоналом (крім адміністративно-технічного і обслуговувального персоналу) та членами сімей (крім членів сімей адміністративно-технічного і обслуговувального персоналу), включаючи предмети початкового облаштування, не обкладаються ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком зборів за зберігання предметів та за їх митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниць).

.7Предмети, призначені для початкового облаштування адміністративно-технічного персоналу та членів сімей адміністративно-технічного персоналу не обкладаються ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком зборів за зберігання предметів та за їх митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниць).

.8Крім зазначених у пункті 4.7 цих Правил предметів, інші предмети, призначені для особистого користування адміністративно-технічним і обслуговувальним персоналом, а також членами їх сімей, не обкладаються ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком зборів за зберігання предметів і за їх митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниць) виключно на підставі спеціальних угод з іноземною державою.

.9Митне оформлення предметів, транспортних засобів, які придбані на території України й вивозяться за межі митної території України, здійснюється в порядку, установленому законодавством України.

Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, призначених для офіційного користування

.1Митне оформлення транспортних засобів, призначених для офіційного користування, здійснюється митницею, у зоні діяльності якої розташовано конкретне представництво.

.2Транспортні засоби, призначені для офіційного користування, підлягають декларуванню шляхом подання митному органу вантажної митної декларації, заповненої відповідно до заявленого режиму.

Вантажна митна декларація оформлюється на кожний транспортний засіб окремо.

Належним чином оформлена вантажна митна декларація є підставою для подальшої реєстрації транспортного засобу в підрозділах ДАІ МВС України.

.3Транспортні засоби, призначені для офіційного користування та заявлені в режимі тимчасового ввезення, не обкладаються ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком зборів за зберігання й зборів за митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі транспортні засоби, чи поза робочим часом, установленим для митниць).

.4Кількість транспортних засобів, які ввозяться представництвами для офіційного користування, визначається на умовах взаємності стосовно кожної окремої держави.

Інформація про умови взаємності надається Міністерством закордонних справ Держмитслужбі щорічно до 20 січня.

.5Оподаткування транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України з метою вільного використання, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

.6Відчуження на митній території України транспортних засобів, призначених для офіційного користування, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, призначених для особистого користування

.1Транспортні засоби, призначені для особистого користування, підлягають декларуванню із заповненням одного з таких документів:

митної декларації, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів”. У цьому разі в пункті 4 митної декларації власник транспортного засобу дає зобов’язання такого змісту:

“Я, _________________________, зобов’язуюсь вивезти цей транспортний

(прізвище, ім’я)

засіб за межі митної території України”;

письмового зобов’язання про зворотне вивезення транспортного засобу за межі митної території України за формою, визначеною Державною митною службою, якщо потреби заповнення митної декларації немає.

.2Транспортні засоби, які призначені для особистого користування і ввозяться на митну територію України з метою тимчасового користування на митній території України, не обкладаються ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком зборів за зберігання предметів та за їх митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниць).

.3Оподаткування транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України з метою вільного використання на митній території України, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

.4Відчуження на митній території України транспортних засобів, призначених для особистого користування, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

.5Для отримання посвідчення про реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України (далі - Посвідчення) власники транспортних засобів або вповноважені ними особи мають подати митниці, у зоні діяльності якої проживає власник, такі документи:

письмову заяву;

митну декларацію, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів” (письмове зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу), оформленою в установленому порядку прикордонною митницею;

документи, що підтверджують правомірність володіння (користування) транспортним засобом;

реєстраційні (технічні) документи (якщо транспортний засіб експлуатувався за межами України);

документи, що посвідчують особу, та дипломатичну, консульську або службову картку, видану Міністерством закордонних справ України.

.6У десятиденний термін із дня видачі Посвідчення транспортний засіб має бути зареєстрований у підрозділі ДАІ МВС України.

.7Кількість транспортних засобів, які дозволяється ввозити персоналу для особистого користування, визначається на умовах взаємності щодо кожної окремої держави.

Інформація про умови взаємності надається Міністерством закордонних справ Держмитслужбі щорічно до 20 січня.

Митний контроль та митне оформлення офіційної кореспонденції, дипломатичної пошти, консульської валізи

.1Офіційна кореспонденція може переміщуватися звичайними поштовими каналами, дипломатичною поштою, поштою представництв міжнародних організацій, консульською валізою.

.2До офіційної кореспонденції, яка переміщується звичайними поштовими каналами, належать листи вагою до 2 кг, дрібні пакети вагою до 2 кг та бандеролі вагою до 5 кг, які містять листи, друковані матеріали, книги, брошури, проспекти, лазерні диски тощо. Ознакою такої офіційної кореспонденції є її конкретне адресування дипломатичному представництву, консульській установі, міжнародній організації (її представництву) або їх персоналу.

.3Уся офіційна кореспонденція недоторканна.

.4Якщо в митних органів є достатні підстави вважати, що офіційна кореспонденція, яка надійшла каналами поштового зв’язку, містить предмети, заборонені для пересилання в Україну, то вона може бути розпечатана за згодою та в присутності вповноваженої ним особи.

Повідомлення про потребу присутності одержувача при митному огляді із зазначенням місця та часу огляду підприємство поштового зв’язку направляє одержувачу в разі надходження офіційної кореспонденції з-за кордону; відправнику - у разі відправлення офіційної кореспонденції за кордон.

У разі неможливості проведення митного огляду у зв’язку з відсутністю згоди представництва офіційна кореспонденція, яка надійшла каналами поштового зв’язку, повертається відправнику.

.5Усі місця, які складають дипломатичну пошту, пошту представництва міжнародної організації, консульську валізу, повинні мати видимі зовнішні знаки, що вказують на їх характер.

.6Дипломатичний кур’єр, консульський кур’єр забезпечуються офіційним документом (кур’єрським листом), у якому зазначаються статус кур’єра та кількість місць дипломатичної пошти, консульської валізи.

.7Дипломатична пошта, консульська валіза можуть бути довірені також дипломатичному кур’єру, консульському кур’єру ad hoc, призначеними для перевезення тільки цієї дипломатичної пошти, консульської валізи та забезпеченими офіційним документом (кур’єрським листом).

Дипломатичному кур’єру, консульському кур’єру ad hoc надаються митні пільги, передбачені законодавством України відповідно для дипломатичних, консульських кур’єрів. Такі пільги припиняються з моменту доставки дипломатичної пошти, консульської валізи за призначенням.

.8Дипломатична пошта, консульська валіза можуть бути довірені командиру цивільного повітряного судна. Консульська валіза може бути довірена також командиру судна, що переміщується водними шляхами. У цьому разі командир судна забезпечується офіційним документом (кур’єрським листом), але він не вважається дипломатичним кур’єром, консульським кур’єром. Представництво може направити своїх представників прийняти дипломатичну пошту, консульську валізу безпосередньо й безперешкодно від командира судна.

.9При ввезенні в Україну чи вивезенні за кордон дипломатичної пошти, консульської валізи дипломатичний кур’єр, консульський кур’єр чи командир судна подають митному органу офіційний документ (кур’єрський лист), оформлений на цю пошту.

.10Митне оформлення дипломатичної пошти, пошти представництва міжнародної організації, консульської валізи, що відправляються за межі України, здійснюється митницею, у зоні діяльності якої розташовано представництво.

.11Положення цього розділу Правил застосовуються також до кур’єрів, кур’єрів ad hoc міжнародних організацій, якщо це не суперечить міжнародним договорам України.

.12Дипломатична пошта, пошта представництв міжнародних організацій, консульська валіза не підлягають розкриттю або затриманню. Дипломатична пошта, пошта представництв міжнародних організацій, консульська валіза можуть містити тільки офіційну кореспонденцію, документи й предмети, призначені виключно для офіційного користування.

Якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, то за наявності достатніх підстав уважати, що в консульській валізі містяться інші предмети, митні органи мають право вимагати, щоб консульська валіза була розкрита вповноваженими особами іноземної держави, що представляється, у присутності посадових осіб митного органу України. У разі відмови цих осіб від розкриття консульська валіза повертається в місце відправлення.

.13Митне оформлення дипломатичної пошти, пошти представництв міжнародної організації, консульської валізи, що ввозяться на митну територію України, здійснюється прикордонною митницею, через яку вони переміщуються.

.14Обмін консульськими валізами між двома консульськими установами, які очолюються почесними консульськими посадовими особами і розташовані в різних державах, дозволяється за умови згоди кожної держави.

Митний контроль та митне оформлення особистого багажу дипломатичного, консульського кур’єрів

.1Особистий багаж дипломатичного, консульського кур’єрів, у тому числі кур’єрів ad hoc, звільняються від митного огляду, якщо немає достатніх підстав уважати, що він містить предмети, увезення яких в Україну чи вивезення за кордон заборонено або обмежено законодавством чи регулюється окремими правилами. Огляд особистого багажу здійснюється тільки в присутності самого кур’єра або його вповноваженого представника.

.2Положення цього розділу Правил застосовуються також до особистого багажу кур’єрів міжнародних організацій, якщо це не суперечить міжнародним договорам України.

Митні пільги консульським установам, які очолюються почесними консульськими посадовими особами

.1Вимоги пунктів 3.1 - 3.3, 7.1 - 7.13 поширюються на консульські установи, які очолюються почесними консульськими посадовими особами.

.2Консульській установі, яку очолює почесна консульська посадова особа, дозволяється ввезення для офіційного користування без обкладення платежами та зборами, передбаченими законодавством України (за винятком зборів, що справляються за зберігання предметів та за їх митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниць), таких предметів:

державних гербів та прапорів країни, яку представляє ця консульська установа, вивісок, печаток і штампів, книг, офіційних друкованих матеріалів, канцелярського приладдя та інших подібних предметів;

канцелярських меблів для обладнання офісу;

комп’ютерної, копіювальної та комунікаційної техніки (телефонів, факсів, модемів тощо) у потрібній кількості;

інших подібних предметів.

Дія цього пункту поширюється на вищезгадані предмети, якщо вони ввозяться з держави, яку представляє консульська установа, або з інших країн на вимогу держави, яку представляє консульська установа.

Митний контроль та митне оформлення предметів, транспортних засобів, що належать почесним консульським посадовим особам або посадовим особам консульських установ, які є громадянами України чи іноземними громадянами, які постійно проживають в Україні

.1Митний контроль та митне оформлення предметів, транспортних засобів, що належать почесним консульським посадовим особам або посадовим особам консульських установ, які є громадянами України чи іноземними громадянами, які постійно проживають в Україні, здійснюються згідно із законодавством України.

.2Якщо міжнародним договором України встановлено для почесної консульської посадової особи чи посадової особи консульської установи, яка є громадянином України або іноземним громадянином, який постійно проживає в Україні, інші правила, то при митному контролі та митному оформленні валюти, цінностей, предметів, транспортних засобів, що належать цим особам, застосовуються правила міжнародного договору.

Начальник Управління

організації митного контролю С. С. Терещенко

ЛИСТ 14.08.2001 р. №11/2-09-6422

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.08.2001 р. №11/2-09-6422

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Про делагування функцій проведення аналізу відповідних перевірок довідок, що подаються громадянами, які виїджали за межі України у службові відрядження, регіональним митницям, Бориспільської та Севастопільської митниць.

Для використання в оперативній роботі повідомляємо, що Держмитслужбою завершено проведення верифікації та проведення відповідних перевірок документів, визначених постановою Кабінету Міністра України від 01.06.98 №761 “Про порядок підтвердження суми іноземної валюти, заробленої громадянами-резидентами, які виїджали у службові відрядження за межі України”, що подаються громадянами, які виїджали за межі України у службові відрядження, і є підставою для на/шини пільг відпонідно до п. З Постанови Верховної Ради України віл 05.05.96 № 162/96-ВР “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України”.

Враховуючи необхідність продовження проведення цієї роботи починаючи з 15.08.2001 функції проведення аналізу, відповідних перевірок довідок, що подаються громадянами, які виїджали за межі України у службові відрядження, делеговано регіональним, Бориспільській та Севастопольській митницям.

При ньому слід керуватися наступним:

Зразки підписів посадових осіб відбиток печаток посольств та консульських установ України за кордоном були направлені до митних органів листом Держмителужби від 20.04.99 № 09/525 та доповненнями до нього. При цьому звертаємо увагу, що деякі підписи та печатки зазначених посадових осіб. та установ були змінені.

Зразки відбиток гербової печаток МЗС України та Управління кадрів та учбових закладів МЗС України додаються.

2.Зразки підписів та відбиток печаток Державного департаменту авіаційного транспортну Україні, Центру міжнародних взаєморозрахунків контролю Укрзалізниці та Державного підприємства “Укрводшлях” додаються

3.При зверненні до митних органів співробітників МВС України, які виїжджали за межі України у службові відрядження, з метою надання пільг при митному оформленні товарів та інших предметів, у тому числі транспортних Засобів, керуватися листом МВС України від 15.05.2001 № 15/3-666 та додатком до нього (копії додаються).

При зверненні до митних органів військовослужбовців, які виїжджали за межі України у службові відрядження, а метою надання пільг при митному оформленні товарів та інших предметів, у тому числі транспортних засобів, керуватися листом Головного фінансового управління Міністерства оборони України ВІД 28.04.2001 № 146/2/18/110 та додатком до нього (копії додаються).

При ньому для використання в оперативній роботі надсилаємо копію листа Міністерства юстиції України від 31.05.2001 № 21-34-63.

Також звертаємо увагу, що роз’яснення з приводу здійснення перевірки документів, виданих Галузевим державним архівом Міністерства оборони України були надані листом Держмитслужби від 14.06.2001 №4/09-3016.

Начальникам регіональних митниць, Бориспільської та Севастопольської митниць щомісячно до п’ятого числа поточного місяця надавати Управлінню організації митного контролю Держмитслужби узагальнену інформацію щодо проведення перевірок за минулий місяць за формою.

 

ЛИСТ 31.05.2001 р. № 321-34-63

 

Міністерство юстиції

31.05.2001 р. № 321-34-63

Стосовно архівних довідок виданих війсковослужбовцям, які проходили військову службу за межами України

Відповідно до листа від 24 травня 2001 року № 11/4-09-4074 щодо архівних довідок, виданих військовослужбовцям, які проходили військову службу за межами України, Міністерство юстиції України повідомляє.

Відповідно до абзаців третього та четвертого пункту 3 Постанови Верховної Ради України віл 5 травня 1996 року № 162\96-ВР “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України” громадяни -резиденти, які виїжджали у службові відрядження за межі України, в тому числі працівники дипломатичних установ України за кордоном, моряки рибопромислового, торговельного, річкового флоту та інші, мають право додатково до вказаних вище неоподаткованих сум ввезти в Україну предмети (за ВИНЯТКОМ лікеро-горілчаних та тютюнових виробів) без сплати мита. акцизного збору та податку на добавлену вартість на суму, не більшу 50 відсотків заробленої іноземної валюти, підтвердженої документами, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Зазначено, що 50 відсотків іноземної валюти обраховуються із загальної суми, отриманої починаючи з І січня 1992 року.

Пунктом І постанови Кабінету Міністрів України від І червня 1998 року № 761 “Про порядок підтвердження суми іноземної валюти, заробленої громадянами - резидентами, які виїжджали у службові відрядження за межі України” визначено, що документами, які є підставою для надання громадянам -резидентам, які виїжджали у службові відрядження за межі України, пільг, установлених пунктом 3 постанови Верховної Ради України від 5 травня 1996 р. “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через МИТНИЙ кордон України”, є:

- посвідчення або інший Документ, оформлений в установленому порядку, про службове відрядження за межі України із зазначенням його мети;

- довідка підприємства установи або організації про суму іноземної валюти, заробленої громадинами резидентами за за період перебування у службовому відрядженні за межі України, за підписом керівника та головного бухгалтера, завірена печаткою підприємства, установ або організацій. При цьому заробленою вважаю іноземна валюта,що отримана як оплата праці під час службового відрядження за кордоном працівниками підприємств, установ і організацій України (без урахування добових) за відповідний термін, протягом якого вони не виїжджали на митну територію України.

Персональна відповідальність за достовірність виданих документів покладається на корівників та головних бухгалтерів підприємств, установ і організацій

Згідно з статтею 29 Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” архівні установи порядку, визначеному цим Законом, надають документи для використання громадянам та юридичним особам, створюють для цього відповідний довідковий апарат видають архівні довідки. копі) документів та іншим шляхом задовольняють запити громадян і юридичних осіб: інформують про документи, що можуть бути використані державними органами та іншими заінтересованими сторонами; публікують, експонують та в іншій формі популяризують архівні документ, а також здійснюють інші функції, спрямовані на ефективне використання документів Національного архівного фонду.

Із наведеного випливає, що вказана постанова Кабінету Міністрів України не визначає конкретної форми документів (посвідчення, довідки), які є підставою дня палання пільг громадянам - резидентам, які виїжджали у службові відрядження за межі України, а встановлює, що головними елементами, зокрема, довідки є визначення періоду перебування особи а службовому відрядженні та суми іноземної валюти, що зароблена. Враховуючи те, що архівні довідки видаються в установленому порядку, то, на нашу думку, ці довідки також є підставою для надання вказаних пільг

Крім того, постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1998 року № 761 не обмежує перевезення валюти, заробленої в 1992 році, а стосується порядку ввезення, який застосовується на цей час.

Заступник Міністра Л.М. Горбунова

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 13.09.2001 р. № 2681-III

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

13.09.2001 р. № 2681-III

Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

 

Із змінами і доповненнями, внесеними

Законами України

від 1 липня 2004 року № 1970-IV,

від 30 листопада 2005 року № 3151-IV,

від 6 грудня 2006 року № 427-V

Цей Закон встановлює порядок митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, що ввозяться (пересилаються) в супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажних, експрес- та міжнародних поштових відправленнях на митну територію України і належать громадянам.

Порядок ввезення на митну територію України, митного оформлення валюти та валютних цінностей встановлюється окремими законами України.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

громадяни - фізичні особи - резиденти та нерезиденти, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

громадяни-резиденти - громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном;

громадяни-нерезиденти - іноземці, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України;

постійне місце проживання - місце проживання на території будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом будь-якого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов’язків або зобов’язань за договором (контрактом);

предмети - особисті речі, товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що переміщуються громадянами через митний кордон України;

товари - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для відчуження, що переміщуються через митний кордон України та не можуть бути віднесені до особистих речей або транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них;

транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;

механічний транспортний засіб - транспортний засіб, який приводиться в рух за допомогою двигуна;

номерні вузли - кузови, шасі, інші вузли, на які при здійсненні митного оформлення видаються посвідчення на реєстрацію в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України або інших реєстраційних органах і при заміні яких реєстраційними органами в технічних паспортах (свідоцтвах про реєстрацію) робиться відповідна відмітка про заміну;

особисті речі - предмети першої необхідності, призначені, в першу чергу, для забезпечення життєдіяльності власника-громадянина, є власністю такого громадянина та призначені виключно для власного користування такого громадянина, не є товаром та не призначені для відчуження або передачі іншим особам, відповідають меті та цілям перебування за кордоном.

Перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням норм, що застосовуються для визначення особистих речей у країнах Європейського Співтовариства;

продукти харчування - будь-яка продукція тваринного і рослинного походження та вироби з неї, призначені для харчування;

сільськогосподарська продукція - будь-яка продукція тваринного і рослинного походження, що підпадає під визначення першої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

міжнародні поштові відправлення - упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв’язку листи, поштові картки, відправлення з оголошеною цінністю, бандеролі та спеціальні мішки з позначкою “М”, дрібні пакети, поштові посилки, відправлення міжнародної прискореної пошти з позначкою “EMS”, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв’язку;

несупроводжуваний багаж - відправлені власником (або за його дорученням - іншою фізичною чи юридичною особою) особисті речі та товари, що перетинають митний кордон України окремо від власника;

вантажне відправлення - товари, що надходять в Україну на адресу громадян, які не перебували за кордоном у момент їх придбання і не відправляли їх в Україну;

декларування - заявлення за встановленою формою (письмовою, усною) мети переміщення через митний кордон України предметів і точних даних про кількісні, якісні та вартісні характеристики таких предметів, а також будь-яких відомостей, необхідних для митного контролю та митного оформлення;

усне декларування - форма декларування, яка передбачає повідомлення власником-громадянином в усній формі при митному оформленні на вимогу посадової особи митного органу всіх необхідних даних, що стосуються кількісних, якісних та вартісних характеристик предметів, які переміщуються таким громадянином через митний кордон України;

письмове декларування - форма декларування, яка передбачає повідомлення власником-громадянином у письмовій формі всіх необхідних даних, що стосуються кількісних, якісних та вартісних характеристик предметів, які переміщуються такою особою через митний кордон України, шляхом заповнення митної декларації встановленої форми;

переміщення через митний кордон України - ввезення громадянами на митну територію України, вивезення громадянами з цієї території або транзит через територію України громадянами предметів;

пропуск через митний кордон України - дозвіл митниці на використання громадянами предметів на митній території України з метою, заявленою митниці;

тимчасове ввезення на митну територію України та тимчасове вивезення за межі митної території України - ввезення на митну територію України за умови зворотного вивезення за її межі та вивезення з митної території України за умови зворотного ввезення;

вільне використання - розпоряджання пропущеними через митний кордон України предметами без митного контролю на митній території України;

форс-мажорні обставини - обставини непереборної сили та інші незалежні від громадянина обставини.

Стаття 2. Ввезення громадянами особистих речей та товарів в Україну

 

Громадяни за умови дотримання вимог Митного кодексу України та інших законодавчих актів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які особисті речі та товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну, а також тих, щодо яких законодавством України встановлені обмеження.

Стаття 3. Порядок декларування та оподаткування особистих речей, що ввозяться громадянами на митну територію України

 

Особисті речі, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України або пересилаються в несупроводжуваному багажі, усно чи письмово декларуються за бажанням власника таких речей або на вимогу посадової особи митного органу та не оподатковуються.

Стаття 4. Митне оформлення й оподаткування товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України

 

Товари, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі або в міжнародних поштових відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органам в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Товари, що пересилаються на адреси громадян у вантажних та експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органам в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Оподаткування товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях, міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні ними імпортних операцій.

Митне оформлення та оподаткування єдиного неподільного товару, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина у міжнародному поштовому відправленні, здійснюються відповідно до статті 7 цього Закону.

Стаття 5. Митне оформлення й оподаткування транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного використання

 

Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та окремі номерні вузли до них, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України або надходять на адреси громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання, незалежно від їх вартості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом, податком на додану вартість і в установлених законодавством України випадках акцизним та іншими зборами.

Транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності як нові, так і такі, що були у користуванні, які ввозяться на митну територію України громадянами, підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до законодавства України. Документи, що засвідчують відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, подаються митним органам під час митного оформлення транспортних засобів з метою вільного обігу та уповноваженим в Україні органам під час реєстрації транспортних засобів, якщо вони підлягають реєстрації.

(частина друга статті 5 в редакції Закону України від 30.11.2005 р. №3151-IV)

Транспортними засобами за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що були у користуванні, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній основі.

Митне оформлення інших транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них здійснюється відповідно до статті 7 цього Закону.

Стаття 6. Особливості митного оформлення та оподаткування окремих номерних вузлів до транспортних засобів, що ввозяться громадянами для вільного використання

 

Митне оформлення кузовів та шасі за кодами 87.06 та 87.07 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться громадянами для вільного використання, здійснюється як митне оформлення зібраних транспортних засобів з урахуванням максимального об'єму циліндрів двигунів, що серійно встановлювалися на марках таких автомобілів відповідного року їх випуску.

Стаття 7. Митне оформлення й оподаткування єдиного неподільного товару, що ввозиться (пересилається) в Україну

Митне оформлення єдиного неподільного товару, митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина у міжнародному поштовому відправленні, здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або уповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості такого предмета, податку на додану вартість та у передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів.

Оподаткування єдиних неподільних товарів, що надходять на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, здійснюється незалежно від митної вартості та ваги.

Такі товари підлягають оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Стаття 8. Особливості оподаткування окремих товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

 

При ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування:

1) товари, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі (за умови усного декларування), пересилаються в несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях;

2) горілчані вироби у кількості 1 л, вино - 2 л, пиво - 5 л, тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 г цих виробів), які ввозяться в особистому багажі громадянами;

3) товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення;

4) товари, що належать громадянам-нерезидентам та переміщуються транзитом через митну територію України;

5) товари, що належать громадянам-резидентам та переміщуються транзитом у транзитних зонах міжнародних аеропортів;

6) товари та транспортні засоби, що належать особам, які користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 59 - 63, 65 - 67 Митного кодексу України;

7) транспортні засоби в кількості однієї одиниці по кожній товарній позиції та товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента, у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження легалізується у відповідній закордонній дипломатичній (консульській) установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Транспортні засоби, що ввозяться громадянами в Україну як спадщина, підлягають тимчасовій постановці на облік в уповноважених державних органах на термін до трьох років з оформленням документів на право тимчасової експлуатації таких транспортних засобів без права відчуження та/або передачі в користування іншим особам зі сплатою податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Транспортні засоби, зазначені в цьому пункті, можуть бути відчужені або передані у володіння, та/або у користування, та/або у розпорядження впродовж трьох років з моменту ввезення на митну територію України тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством України, на день ввезення транспортного засобу на митну територію України.

(пункт 7 частини першої статті 8 у редакції Закону України від 06.12.2006р. № 427-V)

8) товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), у межах, визначених відповідними документами, у разі підтвердження факту отримання таких призів та нагород нотаріальними органами відповідної країни. Зазначені документи, що підтверджують факт отримання таких призів та нагород, підлягають легалізації у консульських установах України, що діють у відповідних країнах;

9) товари та транспортні засоби, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами-резидентами за митний кордон України в режимі тимчасового вивезення під письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення та ввозяться (пересилаються) на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації із зазначенням таких товарів;

10) сільськогосподарська продукція, отримана громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю, що ввозиться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;

11) плодоовочева продукція, вирощена громадянами-резидентами на власних присадибних ділянках сумісних держав, за умови підтвердження кількості вирощеної продукції довідками органів місцевого самоврядування, права власності на такі ділянки, подання сертифіката відповідності або свідоцтва встановленого зразка про визнання сертифіката, що ввозиться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;

12) особисті речі, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі і механічні транспортні засоби (крім транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), в кількості однієї одиниці таких транспортних засобів по кожній товарній позиції на повнолітнього громадянина;

13) транспортні засоби в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, в такому порядку:

працівник дипломатичної служби є власником цього транспортного засобу;

вартість транспортного засобу не перевищує 50 відсотків від суми, що виплачується цій особі у зв’язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженні дипломатичної служби за кордоном та підтверджується документами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

ввезення (пересилання) зазначених у цьому пункті транспортних засобів здійснюється з додержанням положень частин третьої – п’ятої цієї статті.

(частину першу статті 8 доповнено пунктом 13 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. № 1970-IV)

Дозволяється ввезення у разі переселення на постійне місце проживання на кожного повнолітнього громадянина одного механічного транспортного засобу за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності за умови, що він є власником такого транспортного засобу не менше року та за умови перебування такого транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше року.

Механічні транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну, підлягають постановці на тимчасовий облік в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України на термін до одного року з оформленням документів на право тимчасової експлуатації таких транспортних засобів з терміном дії на один рік без права відчуження таких транспортних засобів або передачі у користування іншим особам.

Відчуження механічного транспортного засобу за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозиться громадянином при переселенні на постійне місце проживання в Україну, протягом року з дати переселення (в’їзду) на постійне місце проживання в Україну проводиться за умови сплати належних податків та зборів, передбачених для ввезення транспортного засобу з метою вільного використання.

Документи на право постійного користування та відчуження механічних транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну, можуть бути видані після фактичного проживання протягом року на території України таких громадян - власників цих транспортних засобів.

Стаття 9. Обмеження ввезення громадянами товарів та особистих речей на митну територію України

 

Пропуск на митну територію України сільськогосподарської продукції, що підпадає під визначення першої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозиться громадянами, в будь-яких обсягах не дозволяється.

Це обмеження не поширюється на:

лікеро-горілчані та тютюнові вироби в обсягах, зазначених у статті 8 цього Закону;

продукти харчування в упаковці виробника, що надходять на адресу фізичних осіб у міжнародних поштових відправленнях вагою до 10 кг;

продукти харчування для власного споживання на суму до 50 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;

сільськогосподарську продукцію, отриману громадянами-резидентами як натуральну плату за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю;

плодоовочеву продукцію, вирощену громадянами-резидентами на власних присадибних ділянках сумісних держав, за умови підтвердження кількості вирощеної продукції довідками органів місцевого самоврядування, права власності на такі ділянки, подання сертифіката відповідності або свідоцтва встановленого зразка про визнання сертифіката.

Не підлягають пропуску через митний кордон України:

товари, що можуть завдати шкоди здоров’ю або загрожувати життю населення та тваринному світу чи призвести до заподіяння шкоди довкіллю;

літературні та художні твори, поліграфічна та інша друкована продукція, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріали, що пропагують війну, жорстокість, порнографію, расову, етнічну або релігійну ворожнечу, закликають до насильницького повалення конституційного ладу в Україні;

товари та особисті речі, на пропуск яких потрібні дозволи інших державних установ, без наявності цих дозволів. Перелік цих товарів та особистих речей визначається Кабінетом Міністрів України.

Обмеження щодо віку транспортних засобів, що ввозяться в Україну, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Тимчасове ввезення громадянами особистих речей та товарів на митну територію України

 

Громадяни мають право безперешкодно ввозити особисті речі на митну територію України в режимі тимчасового ввезення за умови їх усного або письмового декларування за бажанням власника таких речей.

Митне оформлення товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України в режимі тимчасового ввезення в обсягах, що підлягають оподаткуванню, проводиться шляхом письмового декларування в порядку, визначеному Державною митною службою України, та подання митному органу зобов’язання про зворотне вивезення таких товарів за митну територію України.

Пропуск через митний кордон України товарів, що тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне вивезення, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, або одного неподільного товару незалежно від митної вартості та ваги дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких товарів на митну територію України, грошової застави у сумі податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного використання. Порядок внесення та повернення грошової застави визначається Державною митною службою України.

У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених товарів внаслідок форс-мажорних обставин строки, передбачені зобов’язаннями громадян, зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.

Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами в режимі тимчасового ввезення, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, проводиться в порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття 11. Тимчасове ввезення громадянами транспортних засобів на митну територію України

 

Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України громадянами-резидентами дозволяється терміном до одного року після сплати ввізного мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів. Цей термін може бути продовжено Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами з урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.

Тимчасове ввезення транспортних засобів дозволяється громадянам-нерезидентам для власних потреб терміном до одного року. Цей термін може бути продовжено Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами з урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.

Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, тимчасово ввезені під письмове зобов’язання про зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам. Такі транспортні засоби можуть бути оформлені для постійного користування після сплати відповідних податків та зборів, передбачених законодавством при ввезенні транспортних засобів для вільного використання.

Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності дозволяється за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. У разі невиконання цієї умови зазначені транспортні засоби підлягають митному оформленню для постійного користування.

Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, тимчасово ввезені громадянами-нерезидентами на митну територію України для власного користування на термін, що перевищує два місяці, підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.

Дія цієї статті не поширюється на транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що належать співробітникам дипломатичних представництв України та іноземних держав, міжнародних, міжурядових організацій і представництв іноземних держав при них, які не є резидентами України.

Тимчасове ввезення інших транспортних засобів здійснюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Стаття 12. Ввезення громадянами транспортних засобів з метою транзиту через територію України

 

Громадянам-резидентам дозволяється ввозити транспортні засоби з метою транзиту через територію України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави у сумі податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.

Ці положення не поширюються на транспортні засоби, що зареєстровані постійно у відповідних реєстраційних органах іноземних держав громадянами-резидентами та їм належать, що підтверджується відповідним документом про право власності на такий транспортний засіб.

Громадянам-нерезидентам дозволяється ввозити транспортні засоби з метою транзиту через територію України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави у сумі податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.

Ці положення не поширюються на транспортні засоби, що постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.

Порядок внесення та повернення грошової застави визначається Державною митною службою України. У разі порушення зобов’язання про транзит громадяни несуть відповідальність згідно із законодавством, при цьому грошова застава поверненню громадянам не підлягає.

У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених транспортних засобів внаслідок форс-мажорних обставин строки, передбачені зобов’язаннями громадян, зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.

Стаття 13. Міжнародні договори України

 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 14. Прикінцеві положення

 

Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування.

Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникли після набрання чинності цим Законом.

Визнати такими, що втратили чинність:

Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року № 2-93 “Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12, ст. 105, №49, ст. 460; 2001 р., № 4, ст. 16);

Постанову Верховної Ради України від 5 травня 1996 року “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України” (газета “Голос України” від 14 травня 1996 року № 85);

частину четверту статті 4 Закону України “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 44, ст. 281; 1999 р., № 22 - 23, ст. 201);

частину третю статті 17 Закону України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98).

У статті 1 Закону України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 47, ст. 294) останній абзац доповнити словами “крім кузовів до транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України громадянами, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності”.

Кабінету Міністрів України у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

До приведення нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом чинні нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

 

м. Київ

13 вересня 2001 року

№ 2681-III

 

ЛИСТ 24.09.2001 р. № 11/4-09-7502

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.09.2001 р. № 11/4-09-7502

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Про створення територіальних служб контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон у містах Дніпропетровську і Херсоні

До відома та для використання в оперативній роботі повідомляємо, що Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України листами від 21.08.2001 № 28/456 та від 14.09.2001 №28/504 інформувала про те, що з 01.09.2001 у містах Дніпропетровську і Херсоні починають діяти територіальні служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України. Їм надано право на проведення державної експертизи культурних цінностей та видачу Свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України.

Згідно з наказом Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України Державною службою контролю у м. Дніпропетровську застосовується штамп № 7, у м. Херсоні - № 8 (копії відтисків штампів додаються).

Нумерація Свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України, які видаватиме Державна служба контролю у м. Дніпропетровську - 30001 - 35000, у м. Херсоні - 35001 - 40000.

Крім цього, для врахування в роботі надсилаємо також зразок Свідоцтва на право вивозу культурних цінностей з території Російської Федерації (додається), затвердженого постановою Уряду Російської Федерації 27.04.2001 № 322, яке надано Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України.

Додаток: на 5 арк.

Заступник Голови Служби П. В. Пашко

Додаток

Зразки відбитків штампів державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон (Дніпропетровська обл., № 7)

Державна служба контролю

за переміщенням культурних цінностей через

державний кордон

ДОЗВОЛЕНО ДО

ВИВЕЗЕННЯ З

УКРАЇНИ

“_”_______________ 20__ № 7

Державна служба контролю

за переміщенням культурних цінностей через

державний кордон

БЕЗ ПРАВА

ВИВЕЗЕННЯ

З УКРАЇНИ

“__”______________ 20__ №7

Відтиски штемпелів Уповноваженого Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України у Херсонській області:

Державна служба контролю

за переміщенням культурних цінностей через

державний кордон

БЕЗ ПРАВА

ВИВЕЗЕННЯ

З УКРАЇНИ

“__”______________ 20__ № 8

Державна служба контролю

за переміщенням культурних цінностей через

державний кордон

ДОЗВОЛЕНО ДО

ВИВЕЗЕННЯ З

УКРАЇНИ

“__”_____________ 20__ № 8

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Серия МК № 00000000

на право вывоза культурных ценностей с территории

Российской Федерации

 

Выдано ________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)

_________________________________________________________________

на право вывоза (постоянного, временного) культурных ценностей:

(необходимое подчеркнуть)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Список предметов на ________ листах прилагается.

Фотографии предметов в количестве _____________ шт. прилагаются.

Культурные ценности вывозятся в _______________________________

(название страны)

Цель вывоза _______________________, срок вывоза ________________

(заполняется при временном вывозе)

Вывоз разрешен на основании решения ____________________________

_________________________________________________________________

(наименование государственного органа, выдавшего свидетельство)

_________________________________________________________________

_____________________ от “___” _______________ 200_ г. № ____________

М. П.

 

_________________________________________________________________

(подпись должностного лица государственного органа, выдавшего свидетельство,

его фамилия, инициалы)

“___” _______________ 200_ г. ______________________________________

(дата и место выдачи свидетельства)

Отметки таможни _______________

Контрольный экземпляр

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Серия МК № 00000000

на право вывоза культурных ценностей с территории

Российской Федерации

 

Выдано _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)

_________________________________________________________________

на право вывоза (постоянного, временного) культурных ценностей:

(необходимое подчеркнуть)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Список предметов на ________ листах прилагается.

Фотографии предметов в количестве _____________ шт. прилагаются.

Культурные ценности вывозятся в ________________________________

(название страны)

 

 

Цель вывоза ________________________, срок вывоза ________________

(заполняется при временном вывозе)

Вывоз разрешен на основании решения ____________________________

_________________________________________________________________

(наименование государственного органа, выдавшего свидетельство)

_________________________________________________________________

_____________________ от “___” _______________ 200_ г. № ____________

М. П.

 

_________________________________________________________________

(подпись должностного лица государственного органа, выдавшего свидетельство,

его фамилия, инициалы)

“___” _______________ 200_ г. ______________________________________

(дата и место выдачи свидетельства)

Отметки таможни _______________

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Серия МК № 00000000

на право вывоза культурных ценностей с территории

Российской Федерации

Выдано _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)

_________________________________________________________________

на право вывоза (постоянного, временного) культурных ценностей:

(необходимое подчеркнуть)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Список предметов на ________ листах прилагается.

Фотографии предметов в количестве _____________ шт. прилагаются.

Культурные ценности вывозятся в ________________________________

(название страны)

Цель вывоза ________________________, срок вывоза ________________

(заполняется при временном вывозе)

Вывоз разрешен на основании решения ____________________________

_________________________________________________________________

(наименование государственного органа, выдавшего свидетельство)

_________________________________________________________________

 

_____________________ от “___” _______________ 200_ г. № ____________

М. П.

 

_________________________________________________________________

(подпись должностного лица государственного органа, выдавшего свидетельство,

его фамилия, инициалы)

“___” _______________ 200_ г. ______________________________________

(дата и место выдачи свидетельства)

Отметки таможни _______________

Экземпляр для таможни

____________

 

Вверх