ЗМІСТ

Вступ

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1987 року

 

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1987 року

 

Приказ МК СССР от 23.03.1987 г. № 120 “Инструкция о порядке контроля за вывозом из СССР культурных ценностей”

Таможенные правила для граждан СССР (Извлечения из нормативных актов СССР, регулирующих пропуск через государственну границу СССР вещей, валюты и ценностей советских граждан по состоянию на декабрь 1990г.)

 

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1991 року

 

  Законодавчі акти та відомчі інструкції 1991 року

 

Закон України від 28.02.1991 № 796-XII “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Наказ ДМКУ від 31.12.1991 № 9 “Про Тимчасові правила митного контролю за переміщенням через митний кордон України предметів, валюти і цінностей громадян”

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1992 року

 

  Законодавчі акти та відомчі інструкції 1992 року

 

Лист ДМКУ від 29.01.1992 № 11/3-186

Наказ ДМКУ від 25.11.1992 № 222 “Про декларування і митне оформлення товарів та інших предметів, що вивозяться з України у країни колишнього Союзу РСР та ввозяться з цих країн в Україну”

Лист ДМКУ від 16.12.1992 р. № 01/3208

Декрет КМУ від 26.12.1992 № 18-92 “Про акцизний збір”

Декрет КМУ від 29.12.1992 № 21-92 “Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України”

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1993 року

 

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1993 року

 

Декрет КМУ від 11.01.1993 № 2-93 “Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну”

Декрет КМУ від 11.01.1993 № 4-93 “Про Єдиний митний тариф України”

Лист ДМКУ від 12.01.1993 № 11/2-70 “О порядке пропуска автотранспортных средств”

Наказ ДМСУ від 19.01.1993 № 10 “Про обов’язкове митне оформлення несупроводжуваного багажу громадян, який відправляється з України в країни колишнього СРСР та прибуває з цих країн в Україну”

Наказ ДМСУ від 19.01.1993 № 14 “Про затвердження інструкції “Про порядок нарахування, сплати мита та пропуску предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України”

Лист ДМКУ від 02.02.1993 № 05/60 “Про порядок митного оформлення туристичних груп, що слідують за митний кордон України”

Декрет КМУ від 23.04.1993 № 37-93 “Про пільги Героям Радянського Союзу і повним кавалерам ордена Слави”

Лист ДМКУ від 16.06.1993 № 409-р

Розпорядження КМУ від 17.07.1993 № 507-р

Телетайпограма ДМКУ від 23.07.1993 № Т-909

Лист ДМКУ від 10.08.1993 № 11/1-2781

Лист ДМКУ від 13.08.1993 № 05/1084

Розпорядження КМУ від 18.08.1993 № 611-р

Телетайпограма ДМКУ від 01.10.1993 № Т-2036

Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Лист ДМКУ від 18.11.1993 № 11/3-3689

Закон України від 23.12.1993 № 3790-XII “Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України “Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України”

Лист ДМКУ від 30.12.1993 № 11/3-4085

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1994 року

 

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1994 року

 

Лист ДМКУ від 05.01.1994 № 11/3-19

Закон України від 28.01.1994 № 3894-XII “Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України”

Постанова ВРУ від 04.02.1994 № 3945-XII “Про порядок введення в дію Закону України “Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України”

Постанова КМУ від 02.03.1994 № 133 “Про внесення змін до ставок митних зборів”

Лист ДМКУ від 21.06.1994 № 11/2-1792

Постанова КМУ від 16.08.1994 № 557 “Про вдосконалення порядку вивезення громадянами предметів за митний кордон України”

Наказ ДМКУ та ДКУОДТПЗМІ від 22.08.1994 № 99/252 “Про затвердження Інструкції про порядок переміщення через державний кордон України текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів”

Лист ДМКУ від 07.10.1994 № 11/1-3478

Лист ДМКУ від 13.10.1994 № 11/1-3550

Лист ДМКУ від 27.12.1994 № 05/2666

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1995 року

 

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1995 року

 

Лист ДМКУ від 12.01.1995 № 11/1-191 “Про громадян, які користуються митними пільгами”

Постанова КМУ від 13.01.1995 № 16 “Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Постанова КМУ від 27.01.1995 № 57 “Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України”

Лист ДМКУ від 27.02.1995 р.№11/3-898

Лист ДМКУ від 16.03.1995 № 11/1-1152 “Про пропуск через митний кордон України зброї військових зразків”

Лист ДМКУ від 18.04.1995 № 11/3-1709

Лист ДМКУ від 20.04.1995 № 05/1125 “Про внесення змін до листа Держмиткому від 29.01.93 № 11/3-186”

Лист ДМКУ від 27.06.1995 № 11/3-2742

Лист ДМКУ від 11.08.1995 № 05/2670

Закон України від 16.11.1995 № 432/95-ВР “Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів”

Лист ДМКУ від 05.12.1995 № 11/18-5370

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1996 року

 

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1996 року

 

Лист ДМКУ від 17.01.1996 № 11/18-231

Лист ДМКУ від 29.01.1996 № 12-48-488

Лист ДМКУ від 11.02.1996 № 11/18-861

Постанова ВРУ від 05.05.1996 № 162/96-ВР “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України”

Закон України від 05.05.1996 № 163/96-ВР “Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України”

Лист ДМКУ від 12.06.1996 № 11/1-4039

Постанова КМУ від 29.06.1996 № 700 “Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов’язкової доставки товарів до митниць призначення”

Приказ ГТКУ от 09.07.1996 №310 “О внесении дополнения в приказ Гостаможкома от 13.06.95 г. № 253 “Об утверждении правил таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Украины”

Постанова КМУ від 12.08.1996 № 938 “Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням транзитом через територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір”

Постанова КМУ від 27.08.1996 № 1010 “Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну”

Постанов КМУ від 11.09.1996 № 1094 “Про затвердження переліку предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється”

Лист ДМКУ від 27.09.1996 №11/6-7246

Лист ДМКУ від 29.10.1996 № 11/6-8054

Лист ДМКУ від 14.11.1996 № 11/6-8310

Лист ДМКУ від 22.11.1996 № 11/2-8531

Постанова КМУ від 30.11.1996 № 1430 “Про впорядкування переміщення громадянами через митний кордон України алкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів”

Лист ДМСУ від 09.12.1996 № 11/2-9125 “Про митне оформлення предметів (товарів), які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну”

Лист ДМСУ від 09.12.1996 № 11/6-9156

Закон України від 17.12.1996 № 608/96-ВР “Про визнання такими, щовтратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оподаткування товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України”

Лист ДМСУ від 28.12.1996 № 11/1-9841 “Стосовно порядку переміщення товарів громадян через митний кордон України”

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1997 року

 

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1997 року

 

Лист ДМСУ від 17.01.1997 № 11/6-392 “Стосовно окремих випадків оформлення речей при переселенні громадян на ПМП в Україну”

Постанова КМУ від 24.01.1997 № 58 “Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1996 р. № 1430”

Постанова КМУ від 27.01.1997 № 66 “Про затвердження Порядку справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України”

Лист ДМСУ від 12.02.1997 № 11/2-1313 “Стосовно особливостей пропуску в Україну особистих речей працівників дипломатичних установ України за кордоном”

Лист ДМСУ від 14.02.1997 № 11/1-1403 “Про деякі питання оподаткування предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну”

Лист ДМСУ від 20.02.1997 № 11/2-1583 “Щодо митного оформлення несупроводжуваного багажу громадян, що ввозиться (пересилається) в Україну”

Постанова ВРУ від 21.02.1997 № 105/97-ВР “Про проект Закону України про вивезення і ввезення культурних цінностей”

Лист ДМСУ від 04.03.1997 № 11/2-2001 “Щодо митного оформлення несупроводжуваного багажу громадян, який містить транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються) в Україну”

Лист ДМСУ від 24.03.1997 № 11/2-2560 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативних актів Держмиткому України”

Лист ДМСУ від 03.06.1997 № 11/6-5076 “Про дії митниць по рішенням судів”

Лист ДМСУ від 11.06.1997 № 11/1-5485 “Щодо митного оформлення предметів (товарів), які переміщуються окремо від громадян”

Лист ДМСУ від 12.06.1997 № 11/6-5511

Постанова КМУ від 15.07.1997 № 748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів”

Лист ДМСУ від 23.07.1997 № 20/01506

Постанова КМУ від 01.09.1997 № 954 “Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. №1094”

Постанова КМУ від 03.11.1997 № 1217 “Про порядок ввезення на митну територію України мила, синтетичних миючих і поверхнево-активних засобів фізичними особами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності”

Постанова КМУ від 29.11.1997 № 1331 “Про обсяги товарів та інших предметів, які можуть вивозитися (пересилатися) громадянами за митний кордон України без сплати мита і митних зборів”

Лист ДМСУ від 05.12.1997 № 11/6-11608 “Щодо митного оформлення сільськогосподарської продукції, що ввозиться в Україну громадянами”

Лист ДМСУ від 08.12.1997 № 11/1-11659 “Щодо пропуску в Україну особистих речей працівників дипломатичних установ України за кордоном”

Лист ДМСУ від 08.12.1997 № 11/6-11607 “Щодо митного оформлення сільськогосподарської продукції, що ввозяться в Україну громадянами”

Лист ДМСУ від 09.12.1997 № 11/6-11752 “Про товарну партію”

Лист ДМСУ від 11.12.1997 № 11/6-11607 “Щодо митного оформлення сільськогосподарської продукції, що ввозиться в Україну громадянами”

Лист ДМСУ від 31.12.1997 № 11/6-12567

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1998 року

 

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1998 року

 

Постанова КМУ від 01.06.1998 № 761 “Про порядок підтвердження суми іноземної валюти, заробленої громадянами - резидентами, які виїжджали у службові відрядження за межі України”

Постанова КМУ від 02.06.1998 № 772 “Про затвердження Порядку звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з продажу та ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (робіт, послуг), передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу”

Лист ДМСУ від 18.06.1998 № 09/1-1309-ЕП “Стосовно митного оформлення партій товарів”

Постанова КМУ від 03.07.1998 № 1007 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1996 р. № 1010”

Наказ МВСУ від 21.08.1998 № 622

Постанова КМУ від 05.10.1998 № 1598 “Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України”

Наказ ДМСУ від 09.10.1998 № 635 “Про затвердження Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1”

Лист ДМСУ від 14.10.1998 № 09/1-2431-ЕП “Щодо митного оформлення товарів та інших предметів”

Лист ДМСУ від 28.12.1998 № 15/1-3190-ЕП

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1999 року

 

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1999 року

 

Лист ДМСУ від 17.02.1999 № 9/1-425-ЕП

Закон України від 09.04.1999 № 597-XIV “Про внесення зміни до статті 4 Закону України “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції”

Лист ДМСУ від 30.04.1999 № 10/1-1295-ЕП “Стосовно зняття з контролю товарів та інших предметів, що загинули”

Лист ДМСУ від 30.04.1999 № 11/4-4770 “Про основні митні правила для громадян Про впорядкування переміщення громадянами через митний кордон України алкогольних напоїв і тютюнових виробів”

Лист ДМСУ від 12.05.1999 № 19/1-1371-ЕП “Щодо застосування деяких положень Постанови Верховної Ради України від 05.05.96 №162/96-ВР”

Постанова КМУ від 15.06.1999 № 1034 “Про впорядкування справляння зборів у пунктах пропуску через державний кордон”

Лист ДМСУ від 18.06.1999 № 21/1-1842-ЕП

Лист ДМСУ від 16.07.1999 №32/1-2175 “Про порядок оформлення уповноваженими особами іноземних власників довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей”

Наказ ДМСУ від 06.09.1999 № 570 “Про введення в дію механізму оперативного та подальшого контролю при здійсненні операцій по нарахуванню митних та інших платежів і зборів у неторговому обігу”

Лист ДМСУ від 14.09.1999 № 09/1-2927-ЕП “Стосовно питань, пов’язаних із наданням митним органам документів, що підтверджують переїзд громадян на постійне місце проживання”

Лист ДМСУ від 21.09.1999 № 09/1-3000-ЕП

Закон України від 21.09.1999 № 1068-XIV “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”

Лист ДМСУ від 05.10.1999 № 09/1-3165-ЕП

Лист ДМСУ від 07.10.1999 № 09/1-3206-ЕП “Щодо митного оформлення сільськогосподарської продукції”

Наказ ДМСУ від 08.10.1999 № 645 “Про затвердження Порядку митного оформлення несупроводжуваного багажу, що переміщується через митний кордон України”

Лист ДМСУ від 10.11.1999 № 09/1619

Лист ДМСУ від 17.11.1999 № 15/1-3614ЕП “Щодо оподаткування цінних паперів, національної та іноземної валюти”

Лист ДМСУ від 08.12.1999 № 14/1-3850-ЕП

Лист ДМСУ від 16.12.1999 №09/1811

Лист ДМСУ від 24.12.1999 № 09/1 - 4101 - ЕП “Щодо вимог до виготовлення бланків дозволів форм № 01 і № 02 на вивезення іноземної валюти”

Лист ДМСУ від 30.12.1999 № 09/1-4198-ЕП

Законодавчі акти та відомчі інструкції 2000 року

 

Законодавчі акти та відомчі інструкції 2000 року

 

Лист ДМСУ від 13.01.2000 № 09/1-101-ЕП “Щодо положень листа Держмитслужби від 14.09.99 № 09/1-2927-ЕП”

Лист ДМСУ від 21.01.2000 № 11/4-581

Лист ДМСУ від 15.02.2000 №10/7-825 “Для керівництва в роботі”

Лист ДМСУ від 15.02.2000 №09/04-488-ЕП “Щодо легалізації офіційних документів”

Лист ДМСУ від 28.02.2000 № 09/4-640-ЕП “Щодо митного контролю за переміщенням валюти через митний кордон Росії”

Наказ ДМСУ від 27.03.2000 № 164 “Про затвердження Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам”

Лист ДМСУ від 05.04.2000 № 09/461 “Щодо Правил переміщення в спрощеному, пільговому порядку товарів фізичними особами через митний кордон Російської Федерації”

Лист ДМСУ від 19.05.2000 № 13/2-1832-ЕП

Лист ДМСУ від 31.05.2000 № 09/1-1978-ЕП “Щодо застосування положень наказу Держмитслужби від 27.03.2000 № 164”

Лист ДМСУ від 12.06.2000 № 09/4-2161-ЕП “Щодо легалізації офіційних документів”

Постанова КМУ від 20.06.2000 № 984 “Про затвердження зразка свідоцтва на право ввезення (тимчасового вивезеня) культурних цінностей з території України”

Лист ДМСУ від 04.07.2000 № 10/4-2434-ЕП “Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 984”

Лист ДМСУ від 13.07.2000 № 09/01-2551-ЕП

Лист ДМСУ від 18.07.2000 № 09/4-2608-ЕП

Лист ДМСУ від 21.07.2000 № 09/09-2661-ЕП

Наказ ДМСУ від 26.07.2000 № 405 “Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень”

Лист ДМСУ від 02.08.2000 № 09/4-2789-ЕП “Щодо посилення митного контролю за вивезенням державних нагород України”

Лист ДМСУ від 22.08.2000 № 20/2-3080-ЕП “Щодо дрібних порушень митних правил”

Лист ДМСУ від 20.09.2000 № 09/1-3508-ЕП “Щодо тимчасового ввезення в Україну громадянами предметів особистого користування”

Лист ДМСУ від 22.09.2000 № 19/597 “На №01-21-02/3677 від 16.08.2000 щодо роз’яснення норм чинного законодавства”

Лист ДМСУ від 06.10.2000 № 09/3-3764-ЕП

Лист ДМСУ від 20.10.2000 № 09/1481

Лист ДМСУ від 24.11.2000 № 15/2-4531-ЕП “Щодо застосування положень наказу Держмитслужби від 24.04.99 № 239”

 

Вверх