Законодавчі акти та відомчі інструкції 2000 року

Legal acts and departmental instructions 2000

 

ЛИСТ 13.01.2000 р. № 09/1-101-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.01.2000 р. № 09/1-101-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо положень листа Держмитслужби від 14.09.99 № 09/1-2927-ЕП

Для використання в оперативній роботі, з метою зняття непорозумінь, які виникають при митному оформленні товарів та інших предметів, у тому числі транспортних засобів, що ввозяться громадянами при переїзді на постійне місце проживання в Україну, повідомляємо.

З інформації, яка надійшла на адресу Держмитслужби з Міністерства внутрішніх справ України, вимоги законодавчих актів України, зазначених у листі Держмитслужби від 14.09.99 № 09/1-2927-ЕП, почали виконуватися підрозділами паспортної служби органів МВС України при виїзді громадян на постійне місце проживання за межі території України в країни дальнього зарубіжжя з моменту набрання чинності законодавчих актів, а для громадян України, які виїжджали на постійне місце проживання за межі території України в країни ближнього зарубіжжя (до держав - учасниць СНД) - з 1 березня 1997 року.

При цьому Міністерство внутрішніх справ України інформувало Держмитслужбу, що підтвердження факту рееміграції громадян України з держав - учасниць СНД (громадяни України, які виїхали на постійне місце проживання за межі України в держави - учасниці СНД до 01.03.97) може бути здійснено на підставі відповідних записів у паспортах, листків вибуття про виписку з тієї чи іншої країни, довідок уповноважених органів іноземних держав чи документів або відміток консульських установ України за кордоном про зняття громадян з обліку в зв’язку з їх переїздом на постійне місце проживання в Україну.

Митне оформлення товарів та інших предметів, у тому числі транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України громадянами України, які переїжджають на постійне місце проживання в Україну та виїхали за межі території України на постійне місце проживання в країни ближнього зарубіжжя (держави - учасниці СНД) після 01.03.97, необхідно проводити відповідно до абзацу 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.96 № 1010

“Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну” зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.98 № 39, тільки за умови наявності у громадянина України паспорта громадянина України для виїзду за кордон та інших необхідних документів для митного оформлення товарів та інших предметів.

У разі відсутності у громадянина України, який виїхав після 01.03.97 за межі території України для проживання в країни ближнього зарубіжжя закордонного паспорта громадянина України для виїзду за кордон, митне оформлення товарів та інших предметів, у тому числі транспортних засобів, що ввозяться ним в Україну, необхідно проводити на загальних підставах, згідно з вимогами законодавства України.

Заступник Голови Служби І. М. Соболь

 

ЛИСТ 21.01.2000 р. № 11/4-581

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.01.2000 р. № 11/4-581

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 13 травня 2005 року № 11/2-18/5294-ЕП)

Для використання в роботі та в доповнення до листа Держмитслужби від 29.10.99 № 09/1-3425-ЕП інформуємо, що спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (СТЗ) також визначаються за кодами Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, наведеними в додатку до зазначеного листа.

Інформуємо також, що з метою одержання експертної оцінки, щодо належності конкретних технічних засобів до СТЗ, звернення до відповідних регіональних органів СБУ здійснюється за письмовим запитом або телефонограмою.

Заступник Голови Служби І. М. Соболь

Додаток

до листа Держмитслужби

від 21 січня 2000 р. № 11/4-581

Коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности

Группа 85

Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспринимающая аппаратура; аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности.

Аппараты электрические, телефонные и телеграфные для проводной связи на несущей частоте

 8517 81 900

Прочие

Микрофоны и подставки для них, громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах, головные телефоны, наушники, в том числе скомбинированные с микрофоном/громкоговорителем, электрические усилители низкой частоты, электрические устройства для усиления звука

8518 10 900

Микрофоны (прочие)

8518 30 900

Телефоны головные, наушники, в том числе скомбинированные с микрофоном/громкоговорителем (прочие)

8518 40 990

Усилители электрические низкой частоты (прочие)

8518 50 900

Электрические устройства для усиления звука (прочие)

Магнитофоны и другая звукозаписывающая аппаратура, включающая и не включающая звуковоспроизводящие устройства

8520 31 190

Устройства для записи и воспроизведения звука кассетные (прочие)

8520 31 900

Устройства для записи и воспроизведения звука (прочие)

8520 90 900

Прочие

Видеозаписывающая или видеопроизводящая аппаратура, совмещенная или не совмещенная с видеокамерой

8521 90 000

Прочие

Части и принадлежности к оборудованию, классифицируемому в товарных позициях с № 8519 и 8521

8522 90 990

Прочие

Аппаратура передающая для радиотелефонной, радиотелеграфной связи, радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в себя приемную, звукозаписывающую или воспроизводящую аппаратуру, телевизионные камеры

8525 10 900

Аппаратура передающая (прочая)

8525 20 900

Аппаратура передающая, включающая в себя приемное устройство (прочая)

8525 30 990

Камеры телевизионные (прочие)

 

8526 92 900

Радиоаппаратура дистанционного управления (прочая)

Аппаратура приемная для радиотелефонной связи или радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или воспроизводящей аппаратурой или часами

8527 19 000

Радиоприемники, способные работать без внешнего источника энергии, включая приемники, способные принимать также радиотелефонные или радиотелеграфные сигналы (прочие)

8527 29 000

Радиоприемники, способные работать только от внешнего источника энергии, типа автомобильных, включая приемники, способные принимать радиотелефонные или радиотелеграфные сигналы (прочие)

8527 90 990

Прочая аппаратура

Приемники телевизионные (включая видеомониторы и видеопроекторы) совмещенные или не совмещенные с радиоприемником или аппаратурой записывающей или воспроизводящей звук или изображение

8528 10 980

Цветного изображения (прочие)

8528 20 910

Черно-белого или другого монохромного изображения с экраном (прочие)

8528 20 990

Черно-белого или другого монохромного изображения без экрана (прочие)

Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры, классифицируемой в товарных позициях с № 8525 и 8528

8529 10 500

Антенны и антенные отражатели всех типов, части, используемые вместе с этими изделиями (прочие)

8529 90 990

Прочие

Машины электрические и аппаратура специализированного назначения в другом месте не поименованные 8543 80 900

Прочие 8543 90 900

Части машин (прочие)

Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические, кабели волоконно-оптические (кроме указанных в товарной позиции № 8544), линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы из любого материала, неустановленные, отличные от стеклянных заготовок для оптических элементов

9001 10 900

Пучки и кабели волоконно-оптические (прочие)

9001 90 900

Прочие

Линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы из любого материала в сборе, являющиеся частями инструментов и приборов (кроме стеклянных заготовок для данных изделий)

9002 19 000

Объективы (прочие)

9002 20 900

Фильтры (прочие)

9002 90 990

Прочие

 

 

 

Бинокли, монокуляры, прочие оптические трубы и штативы для них 9005 80 000

Приборы прочие 9005 90 000

Части и принадлежности (включая штативы)

Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, кроме газорозрядных ламп, указанных в товарной позиции № 8539

9006 59 000

Фотокамеры (прочие)

9006 91 900

Части и принадлежности для фотокамер (прочие)

9006 99 000

Части и принадлежности (прочие)

Проекторы изображений, кроме кинематографических, фотоувеличители и оборудование для проектирования изображений с уменьшением (кроме кинематографического)

9008 30 000

Проекторы прочие

Микроскопы оптические сложные (включая микроскопы для микрофаосъемки, микрокиносъемки и микропроектирования)

9011 80 000

Микроскопы прочие

Устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно описанных в других товарных позициях, лазеры, кроме лазерных диодов, приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте не поименованные

9013 80 000

Устройства, приборы и инструменты прочие

Приборы и аппаратура для физического и химического анализа, приборы и аппаратура для измерения и контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения и т. д.

Приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света

9027 80 990

Приборы и аппаратура прочие

Осцилографы, спектрометры, прочие приборы и аппаратура для измерения и контроля электрических величин, кроме измерительных приборов, указанных в товарной позиции №9028, приборы и аппаратура для обнаружения и измерения альфа-, бета-, гаммарентгенного, космического и прочих ионизирующих излучений

9030 40 900

Приборы и аппаратура, специально предназначенные для измерения параметров дистанционной связи (измерители помех, коэффициента усиления искажения, псофометры)

Прочие

9030 89 990

Приборы и аппаратура прочие

9030 90 900

Части и принадлежности (прочие)

 

Приборы на приспособлениях или машины измерительные, контрольные, в другом месте данной группы не поименованные, проекторы профильные

9031 80 990

Приборы, приспособления и машины измерительные и контрольные прочие (прочие)

9031 90 900

Части и принадлежности (прочие).

 

ЛИСТ .02.2000 р. №10/7-825

 

 

МВС УКРАЇНИ

головне Управління адміністративної служби міліції

.02.2000 р. №10/7-825

Начальникам УАСМ

ГУМВС України в Криму, м.Києві

та Київській області, УМВС України в областях і М.Севастополі

Для керівництва в роботі.

У зв’язку із запитами з місць з питань процедури оформлення іноземцям та особам без громадянства посвідок на постійне проживання в Україні роз’ясняємо:

Рішення про видачу посвідки оформляється висновком і затверджується начальниками (або заступниками) УАСМ відповідних ГУМВС, УМВС.

Загальний строк розгляду клопотань не повинен перевищувати 3-х місяців.

Питання постійного проживання іноземної особи в Україні обов’язково погоджується з відповідною місцевою міськрайдержадміністрацією та регіональним Управлінням Служби безпеки України.

Клопотання про видачу посвідки приймаються до розгляду територіальними підрозділами паспортної служби за місцем майбутнього проживання особи.

Первинне рішення про видачу посвідки приймається строком на два роки, впродовж яких кожні півроку здійснюються перевірки заявника за місцем проживання. Результати перевірок приєднуються до справи.

Після закінчення дворічного строку справа переглядається. При позитивному рішенні термін дії посвідки продовжується на 5 років, впродовж яких заявник щорічно перевіряється за місцем проживання. Результати перевірок приєднуються до справи.

Після закінчення семирічного строку, за відсутності грубих порушень законодавства України, в посвідку на проживання на підставі затвердженого висновку вноситься запис “безстроково”, який засвідчується гербовою печаткою.

Клопотання про залишення на постійне проживання в Україні приймається на підставі дійсного паспортного документа, запас терміну дії якого повинен бути не менше 6 місяців. Строк дії посвідки проставляється на зазначений у рішенні термін незалежно від кінцевої дати дії паспортного документа іноземця.

Протягом 7 років після видачі посвідки на постійне проживання дане рішення може бути відповідним чином скасовано як у випадку втрати передбачених підстав для подальшого постійного проживання в державі, так і у разі скоєння іноземцем грубого порушення законодавства України. Після 7 років постійного проживання (враховуючи встановлений законодавством ценз осідлості для набуття громадянства України- 5 років) - тільки у випадках, передбачених ст. 32 Закону “Про правовий статус іноземців” .

Після досягнення 16-річного віку дітьми іноземців, які постійно проживають в Україні, документування їх посвідками здійснюється без процедури погодження, передбаченої в п.З цієї вказівки.

Передбачається обов’язкова подача іноземцем довідки про стан судимості, виданої відповідним посольством ( особами з країн-членів СНД може подаватися довідка, видана органами внутрішніх справ за місцем попереднього проживання).

Переведення іноземного громадянина в статус особи без громадянства може здійснюватись за умови дотримання п.п. 3.8, 3.9 або підпункту “д” п.3.7 Інструкції про порядок прийому, розгляду та проходження в органах внутрішніх справ України клопотань, заяв, інших документів з питань громадянства України, затвердженої наказом МВС України від 30.03.98 №211.

Членами сім’ї іноземця, відносно якого розглядається питання про видачу посвідки, є дружина (чоловік), неповнолітні діти та інші непрацездатні особи, які до імміграції заявника в Україну перебували на його утриманні.

Факт перебування на утриманні підтверджується виключно довідками комісій з питань опікунства і піклування міськрайдержадміністрацій.

Оформлення посвідок на проживання “з інших причин”, як це припускається ст.3 Закону “Про правовий статус іноземців”, практично застосовується відносно осіб українського походження та таких, які задовольняють вимогам п. 3 ст. 2 Закону “Про громадянство України”.

У разі, коли іноземець, який клопоче про дозвіл на постійне проживання в Україні, перебуває за кордоном, підставою для видачі йому імміграційної візи ІМ- 2 може бути позитивне рішення, надіслане на адресу Консульського управління МЗС України.

Виписка осіб з країн-членів СНДі з місця їх попереднього проживання, враховуючи відсутність таких вимог до інших іноземних осіб, не вимагається. У разі позитивного рішення відповідному посольству надсилається повідомлення, а на заявника покладається зобов’язання протягом 6 місяців після отримання посвідки представити документ про взяття на консульський облік.

Законним джерелом існування іноземця в Україні, відповідно до ст. 3 Закону “Про правовий статус іноземців”, враховується стабільно прибуткове-3- джерело, що не пов’язане з необхідністю отримання дозволу Мінпраці на тимчасове працевлаштування.

Всі повідомлені заявником факти, що мають юридичне значення для прийняття рішення, повинні бути документально підтверджені.

При оформленні дозволів на тимчасові поїздки за кордон посвідка на проживання не вилучається.

Заступник начальника ГУАСМ

начальник УПР і МР

полковник міліції В.Б.Овсянніков

 

ЛИСТ .02.2000р№09/04-488-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

.02.2000р№09/04-488-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо легалізації офіційних документів

У зв’язку з запитами митниць стосовно переліку держав з якими Україна на цей час має двосторонні (багатосторонні) угоди про правову допомогу, що передбачають відмову від легалізації офіційних документів, для використання в оперативній роботі повідомляємо, що з інформації, яка надійшла з Міністерства юстиції на адресу Держмитслужби листом від 03.02.00 № 42-32-48 легалізація документів, виготовлених і належним чином засвідчених компетентними установами, не вимагається на підставі наступних міжнародних договорів України.

Двосторонні договори:

Договір між Україною і Китайською Народною Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах (ст. 29 Договору).

Підписано-31.10.92.

Ратифіковано Україною - 05.02.93.

Набув чинності-20.12.93

Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах (ст.15 Договору).

Підписано-24.05.93.

Ратифіковано Україною - 04.03.94.

Набув чинності-04.08.94.

Договір між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (ст.13 Договору).

Підписано-07.07.93.

Ратифіковано Україною - 17.12.93.

Набув чинності-19.12.94.

Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах (ст.15 Договору).

Підписано-13.12.93.

Ратифіковано Україною - 10.11.94.

Набув чинності-24.05.95.

Договір між Україною і Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах (ст.13 Договору).

Підписано-15.02.95.

Ратифіковано Україною - 22.11.95.

Набув чинності-17.05.96.

Договір між Україною і Монголією про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах (ст.45 Договору).

Підписано-27.06.95.

Ратифіковано Україною - 01.11.96.

Набув чинності-04.12.96.

 Договір між Україною і Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах (ст.13 Договору).

Підписано-09.01.95.

Ратифіковано Україною - 22.11.95.

Набув чинності-05.12.96.

Договір між Україною і Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (ст.13 Договору).

Підписано-23.05.95.

Ратифіковано Україною -22.11.95.

Набув чинності-12.07.96.

Договір між Україною і Республікою Узбекистан про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних справах (ст.13 Договору).

Підписано-19.02.98.

Ратифіковано Україною - 05.11.98.

Набув чинності-19.06.99.

Крім цього, шляхом обміну нотами було оформлено правонаступництво України по наступним міжнародним договорам:

Договір між СРСР і Угорською Народною Республікою про надання правової допомоги у цивільних, сімейних та кримінальних справах, 1958 (ст. 14 Договору).

Договір між СРСР і Фінляндською Республікою про правовий захист та правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах, 1978 (ст. 11 Договору).

Договір між СРСР і Республікою Кіпр про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах, 1984 (ст. 15 Договору).

На багатосторонньому рівні це питання врегульоване Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, яку було укладено 22.01.93 у Мінську і сторонами якої на цей час є всі держави - члени СНД (ст.13 Договору).

Ратифіковано Україною - 10.11.94.

Набула чинності 14.04.95.

Заступник Голови Служби І.М. Соболь

 

 

ЛИСТ 28.02.2000 р. № 09/4-640-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.02.2000 р. № 09/4-640-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо митного контролю за переміщенням валюти через митний кордон Росії.

До відома та для використання в роботі повідомляємо.

За інформацією Посольства України в Російській Федерації, Міністерством юстиції Російської Федерації зареєстровано Положення Центрального банку Російської Федерації (далі - ЦБ РФ) та Державного митного комітету Російської Федерації “О порядке вывоза физическими лицами из РФ наличной иностранной валюты”.

Згідно з цим Положенням фізичні особи - резиденти мають право за умови дотримання митних правил вивозити з Російської Федерації іноземну валюту готівкою, яка раніше була ввезена (переведена) до Російської Федерації, або знята з рахунку (вкладу) в уповноваженому банку, або придбана в банку, відповідно до законодавства Російської Федерації.

Фізичні особи - резиденти також можуть за умови дотримання митних правил без одержання дозволу ЦБ РФ одноразово вивозити з Росії іноземну валюту готівкою в сумі, розмір якої не перевищує еквівалента 10000 доларів США. Сума, розмір якої перевищує еквівалент 10000 доларів США (за винятком іноземної валюти, одержаної для оплати витрат на відрядження за межі РФ), може бути вивезена тільки за умови подання митним органам дозволу ЦБ РФ.

Фізичні особи - резиденти мають право одноразово вивозити з РФ валюту в сумі, розмір якої не перевищує еквівалент 1500 доларів США, без подання митним органам документів, які підтверджують переведення чи ввезення іноземної валюти до РФ, зняття валюти з поточного валютного рахунку або купівлю валюти в уповноваженому банку.

Вивезення валюти в сумі 1500 - 10000 доларів США можливе за умови подання митним органам декларації на ввезення валюти або банківської довідки. Фізичним особам - нерезидентам дозволяється вивозити з РФ валюту готівкою в сумі, розмір якої не перевищує розміру суми, що була раніше ввезена або переведена до РФ, за умови подання митним органам документів, які підтверджують її ввезення чи переведення в Росію.

Документом, який підтверджує ввезення фізичною особою до РФ іноземної валюти готівкою, є митна декларація, належним чином оформлена при ввезенні валюти.

Заступник Голови Служби І. М. Соболь

 

НАКАЗ 27.03.2000 р. № 164

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2000 р. № 164

Про затвердження Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2000 р. за №227/4448

Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України від 26 червня 2001 року № 433, від 13 вересня 2001 року №609

Наказ застосовується в частині, що не суперечить наказу Державної митної служби України від 12 жовтня 2001 року № 664

(згідно з наказом Державної митної служби України від 12 жовтня 2001 року № 664)

Наказ втратив чинність (згідно з наказом Державної митної служби України від 12 січня 2006 року № 5)

Додатково див. Лист Державної митної служби України від 25 жовтня 2001 року № 3/15-4995-ЕП

На підставі Митного кодексу України, Законів України “Про податок на додану вартість”, “Про Єдиний митний тариф”, “Про акцизний збір”, “Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України”, Постанови Верховної Ради України “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України” та з метою впорядкування оподаткування товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам (далі - Порядок), що додається.

Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції.

Управлінню міждержавних зв’язків (Зарудний С. М.) інформувати митні органи суміжних з Україною держав про введення в дію затвердженого Порядку.

Управлінню аналізу, прогнозування та зв’язків з громадськістю (Козик Л. Г.) забезпечити висвітлення наказу та Порядку в засобах масової інформації.

Начальникам регіональних митниць, митниць інформувати громадян про затверджений Порядок, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниць та в пунктах пропуску на державному кордоні України.

Вважати таким, що втратив чинність, наказ Державного митного комітету від 17.01.96 № 19 “Про Порядок нарахування та справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору при митному оформленні предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами”.

Управлінню організації митного контролю (Дьомін Ю. М.), Митно-тарифному управлінню (Демченко В. І.), Управлінню митних платежів (Шульга С. В.) у межах своєї компетенції до 01.05.2000 привести у відповідність до цього Порядку всі нормативні листи Держмитслужби з питань нарахування та стягнення митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, що переміщуються через митний кордон України та належать громадянам.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя І. М.

В. о. Голови Служби О. Б. Єгоров

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 27 березня 2000 р. № 164

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

13 квітня 2000 р. за № 227/4448

 

ПОРЯДОК

нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам

 

Цей Порядок установлює єдині норми та правила, що діють при переміщенні через митний кордон України предметів, товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які належать громадянам.

Загальні положення

.1У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

громадяни - громадяни-резиденти та громадяни-нерезиденти;

громадяни-резиденти - громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном;

громадяни-нерезиденти - іноземці, особи без громадянства та громадяни України, які постійно проживають за кордоном, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України;

речі - переміщувані через митний кордон України предмети особистого користування;

товари - будь-яка переміщувана через митний кордон України продукція, в тому числі продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи, що є об’єктом купівлі-продажу або обміну;

транспортні засоби - транспортні засоби індивідуального користування;

валютні цінності:

валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках у внесках в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України;

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;

іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України;

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або монетарних металах;

монетарні метали - золото і метали іридієво-платинової групи в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і побутових виробів з цих металів і брухту цих металів;

несупроводжуваний багаж (далі - НСБ) - відправлені власником (або за його дорученням іншою фізичною чи юридичною особою) товари, транспортні засоби та запасні частини до них, що перетинають митний кордон України окремо від власника;

вантажне відправлення - товари, транспортні засоби та запасні частини до них, що надходять в Україну на адреси громадян, які не перебували за кордоном у момент їх придбання і не відправляли їх в Україну, або предмети, товари, транспортні засоби та запасні частини до них, що відправляються за межі України на адреси фізичних чи юридичних осіб і власники яких не виїжджають з України;

міжнародні поштові відправлення (далі - МПВ) - упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листи (прості, рекомендовані), відправлення з оголошеною цінністю, поштові картки (прості, рекомендовані), бандеролі та спеціальні мішки з позначкою “М” (прості, рекомендовані), дрібні пакети, поштові посилки (звичайні, з оголошеною цінністю), відправлення прискореної пошти з позначкою EMS, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв’язку;

пропуск через митний кордон України - дозвіл митниці на використання товарів, предметів та речей на митній території України або за її межами з метою, заявленою митниці;

тимчасове ввезення - увезення в Україну під зобов’язання про зворотне вивезення;

тимчасове вивезення - вивезення з України під зобов’язання про зворотне ввезення;

вільне використання - розпорядження пропущеними через митний кордон України товарами, транспортними засобами та запасними частинами до них без митного контролю на митній території України або за її межами.

.2Товари, транспортні засоби та запасні частини до них, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, підлягають обкладанню митними зборами, митом, ПДВ та акцизним збором.

Митне оформлення товарів у повному обсязі та їх пропуск через митний кордон України здійснюються лише після сплати митних зборів, мита, ПДВ та акцизного збору. Відстрочення чи розстрочення їх сплати чинним законодавством не передбачено.

.3Митна вартість товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, що переміщуються через митний кордон України, з метою нарахування митних зборів, мита, ПДВ та акцизного збору визначається на підставі заяви (у тому числі усної) власника цих товарів, транспортних засобів та запасних частин до них або уповноваженої ним особи за умови подання ним підтверджував льних документів (товарних чеків, ярликів, договорів дарування тощо), які можна ідентифікувати з наявним товаром.

При визначенні митної вартості товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, що переміщуються в НСБ та вантажних відправленнях, ураховується, крім вартості товарів, і вартість перевезення (фрахту).

За явної невідповідності заявленої митної вартості товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, що визначається відповідно до положень статті 16 Закону України від 05.02.92 № 2097-XII “Про Єдиний митний тариф”, або в разі неможливості перевірки її обчислення митні органи визначають митну вартість послідовно на основі цін на ідентичні чи подібні товари, транспортні засоби та запасні частини до них, які діють у відповідних країнах-експортерах. Як допоміжна цінова інформація може застосовуватися інформація про ціни на такі або аналогічні товари, транспортні засоби та запасні частини до них, які існують у країні їх придбання (каталоги, прайс-листи, чеки, рахунки-фактури).

.4У разі письмового декларування товарів та запасних частин (не номерних) до транспортних засобів, оформлюється митна декларація, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів”.

У разі письмового декларування транспортного засобу, номерного вузла чи агрегату оформлюється митна декларація форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, вузла чи агрегату, затверджена наказом Держмитслужби від 25.06.99 № 393 “Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України” (зареєстровано в Мін’юсті 29.07.99 за № 516/3809).

Ці декларації є документами встановленого зразка, що подаються громадянами митним органам для митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них.

Письмове декларування товарів, транспортних засобів та запасних частин до них здійснюється в обов’язковому порядку в разі переміщення їх в обсягах, що підлягають обкладенню митними зборами, митом, ПДВ та акцизним збором.

.5Митні збори, мито, ПДВ та акцизний збір сплачуються громадянами в національній валюті України.

Використання на митній території України готівкової іноземної валюти як засобу платежу дозволяється в разі відсутності в громадян коштів у грошовій одиниці України і неможливості здійснення ними валютно-обмінної операції через пункт обміну іноземної валюти при сплаті митних зборів, мита, ПДВ та акцизного збору.

.6Митні збори, мито, ПДВ та акцизний збір сплачуються громадянами через касу Акціонерного поштово-пенсійного банку (далі - АППБ) “Аваль” або шляхом перерахування належних сум через банківські установи на відповідні рахунки митних органів, які здійснюють митне оформлення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, згідно з установленим порядком.

Внесення відповідних платежів готівкою до каси митного органу дозволяється лише за умови відсутності виносних робочих місць та приписних кас АППБ “Аваль” у зонах митного контролю, митницях, на митних постах та в пунктах пропуску.

.7Незалежно від способу сплати громадянами митних зборів, мита, ПДВ та акцизного збору нарахування здійснюється на бланку уніфікованої митної квитанції (тут і далі - квитанція форми МД-1) відповідно до наказу Держмитслужби від 09.10.98 № 635 “Про затвердження Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1” (зареєстровано в Мін’юсті 16.12.98 за № 796/3236).

.8Не підлягають пропуску через митний кордон України з метою вільного використання на території України товари, транспортні засоби та запасні частини до них, за які при ввезенні (пересиланні) на митну територію України (або при митному оформленні у внутрішніх митницях) не сплачено нараховані митні збори, мито, ПДВ та акцизний збір.

Нарахування і справляння митних зборів, мита, ПДВ та акцизного збору при ввезенні (пересиланні) товарів, транспортних засобів та запасних частин до них

.1Товари, транспортні засоби та запасні частини до них, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України і належать громадянам, обкладаються митними зборами, увізним митом, ПДВ та акцизним збором за ставками та з урахуванням курсу іноземної валюти, установленого Національним банком України, що діють на день подання митної декларації, оформленої для вільного використання цих товарів, транспортних засобів та запасних частин до них.

.2Товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами, які прямують рейсами залізничного та авіаційного транспорту, що здійснюються відповідно до встановленого розкладу руху на підставі міждержавних (міжвідомчих) угод про транспортне сполучення, або пересилаються в МПВ вартістю понад 200 євро (у тому числі для підакцизних - додаток 1), або одиничний неподільний предмет вартістю понад 300 євро (крім підакцизних) обкладаються митними зборами, митом за повними ставками Єдиного митного тарифу України, ПДВ та в установлених випадках акцизним збором з тієї частини митної вартості предметів, товарів, що перевищує суму, еквівалентну 200 євро.

У разі ввезення одиничного неподільного предмета вартістю, що перевищує суму, еквівалентну 300 євро (для підакцизних - що перевищує суму, еквівалентну 200 євро), митні збори, мито, ПДВ та акцизний збір нараховуються з урахуванням усієї суми митної вартості такого предмета (товару).

Товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України іншими видами транспорту або транспортними засобами, що не здійснюють рейси відповідно до встановленого розкладу руху на підставі міждержавних (міжвідомчих) угод про транспортне сполучення, обкладаються митними зборами, митом за повними ставками Єдиного митного тарифу України, ПДВ та акцизним збором у повному обсязі незалежно від їх вартості.

.3Товари, що ввозяться (пересилаються) в Україну у вантажних відправленнях, обкладаються митними зборами, митом за повними ставками Єдиного митного тарифу України, ПДВ та акцизним збором у повному обсязі незалежно від їх вартості.

.4Транспортні засоби та запасні частини до них, що ввозяться (пересилаються) в Україну, обкладаються митними зборами, митом, ПДВ та акцизним збором у повному обсязі незалежно від їх вартості та засобів їх ввезення (пересилання).

.5При відчуженні з дозволу митного органу тимчасово ввезених на митну територію України товарів, транспортних засобів та запасних частин до них сплачуються митні збори, мито, ПДВ та акцизний збір за ставками та з урахуванням курсу іноземної валюти, установленого Національним банком України, що діють на день подання митної декларації, оформленої для вільного використання цих товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, незалежно від дати фактичного ввезення їх на митну територію України.

.6Мито, податок на додану вартість та акцизний збір не нараховуються на:

.6.1Товари (у тому числі підакцизні) загальною вартістю, що не перевищує суму, еквівалентну 200 євро, або одиничний неподільний предмет вартістю до 300 євро (для підакцизних - що перевищує суму, еквівалентну 200 євро), що ввозяться (пересилаються) громадянами, які прямують рейсами залізничного та авіаційного транспорту, що здійснюються відповідно до встановленого розкладу руху на підставі міждержавних (міжвідомчих) угод про транспортне сполучення, або пересилаються в МПВ.

.6.2Горілчані вироби в кількості 1 літра, вино - 2 літрів, тютюнові вироби - 200 сигарет (або 200 грамів цих виробів) на одну особу.

.6.3Речі, що тимчасово ввозяться (пересилаються) на митну територію України під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення або з метою транзиту.

.6.4Речі, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну.

У цьому разі звільняються від оподаткування транспортні засоби в кількості однієї одиниці на члена сім'ї за умови, що вони перебували на обліку в реєстраційних органах країни за попереднім місцем проживання громадянина (власника) не менш як 1 рік.

.6.5Товари, транспортні засоби та запасні частини до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за межами України на користь резидента України, у разі підтвердження її складу органами, які вчиняють нотаріальні дії, та легалізації в консульських установах України, що діють у відповідній країні.

.6.6Товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами в Україну у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), у межах, визначених угодами дарування, легалізованими в консульських установах України за кордоном, за винятком предметів промислового призначення та транспортних засобів.

.6.7Товари, транспортні засоби та запасні частини до них, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами за митний кордон України під письмове зобов'язання про їх повернення та ввозяться (пересилаються) після їх тимчасового вивезення, за наявності митної декларації на їх тимчасове вивезення.

.6.8Товари (за винятком лікеро-горілчаних та тютюнових виробів), транспортні засоби та запасні частини до них, що ввозяться громадянами-резидентами, які виїжджали в службові відрядження за межі України від підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, працівниками дипломатичних установ України за кордоном, моряками рибопромислового, торговельного, річкового флоту та іншими громадянами, які мають право додатково ввозити в Україну товари на суму, що не перевищує 50 відсотків заробленої іноземної валюти, підтвердженої відповідними документами (посвідченням про службове відрядження або іншими документами; довідкою про суму іноземної валюти, заробленої за період перебування у службовому відрядженні за межами України, підписаною керівником підприємства та головним бухгалтером і засвідченою печаткою підприємства).

.6.9Предмети, що ввозяться (пересилаються) в Україну главами дипломатичних представництв, членами дипломатичного та консульського персоналу представництв іноземних держав, дипломатичними та консульськими кур’єрами, співробітниками представництв міжнародних організацій, представництв іноземних держав при них та членами сімей цієї категорії громадян, що проживають разом з ними.

Предмети початкового облаштування, що ввозяться (пересилаються) в Україну співробітниками адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу дипломатичних та консульських представництв іноземних держав та членами їх сімей.

Предмети, що ввозяться представниками іноземних держав, членами парламентських та урядових делегацій, співробітниками делегацій іноземних держав (на основі взаємності) та членами їх сімей, які супроводжують цих осіб.

.7Митні збори

.7.1Митні збори справляються на підставі Митного кодексу України в розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 № 65 “Про ставки митних зборів” (Класифікатор видів та ставок митних зборів наведено в додатку 2 до цього Порядку).

.7.2Митні збори справляються під час митного оформлення за:

митне оформлення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них (у тому числі таких, що ввозяться тимчасово або з метою транзиту);

перебування товарів, транспортних засобів та запасних частин до них під митним контролем;

митне оформлення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, де вони зберігаються, чи поза робочим часом, установленим для митниці;

митне оформлення транспортного засобу індивідуального користування, якщо цей засіб використовується для перевезення товарів та інших предметів в обсягах, що підлягають обкладенню митом;

видачу Посвідчень на право реєстрації (перереєстрації) ввезених в Україну громадянами транспортних засобів (у тому числі ввезених тимчасово), а також номерних агрегатів, що підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції;

зберігання товарів, транспортних засобів та запасних частин до них на складах митниць.

.7.3Митні збори, зазначені в пункті 2.7.2 цього Порядку, за митне оформлення валютних цінностей, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них, що належать громадянам, не нараховуються та не справляються.

.7.4Особливості застосування митного збору за митне оформлення

.7.4.1Митний збір за митне оформлення не справляється в разі ввезення в Україну товарів, транспортних засобів та запасних частин до них:

вартістю до 100 доларів США (згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.97 № 65 “Про ставки митних зборів”);

громадянами, зазначеними в пункті 2.6.9 цього Порядку, за винятком митного збору за митне оформлення предметів поза місцем розташування митниць або поза робочим часом, установленим для митниць;

в обсягах, що не підлягають митному оподаткуванню (крім таких, що ввозяться тимчасово або з метою транзиту).

.7.4.2Митний збір за митне оформлення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, де вони зберігаються, не справляється в разі проведення митного оформлення в зонах митного контролю на територіях, де розташовані підрозділи митних органів.

При нарахуванні митного збору за митне оформлення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що їх зберігають, у квитанції форми МД-1 зазначається кількість годин роботи працівника митниці, завізована підписом громадянина.

При нарахуванні цього виду митних зборів робота працівника митниці протягом неповної години обліковується як робота протягом однієї години. При цьому до часу, витраченого працівником митниці на митне оформлення, зараховується також час, витрачений ним на проїзд до місця призначення й у зворотному напрямку.

.7.5Особливості застосування митного збору за перебування товарів, транспортних засобів та запасних частин до них під митним контролем

.7.5.1Термін перебування під митним контролем для нарахування митного збору за перебування під митним контролем обчислюється:

при прийнятті товарів, запасних частин до транспортних засобів на зберігання на складах підприємств - з дати оформлення квитанції форми МД-1 про прийняття товарів, транспортних засобів та запасних частин до них на зберігання, а також проставлення відбитку штампа “Під митним контролем” на 1-му та 2-му примірниках квитанції форми МД-1;

при ввезенні транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів - з дати оформлення прикордонною митницею декларації форми МД-7 на ввезення транспортного засобу індивідуального користування, вузла чи агрегату.

У всіх випадках термін перебування товарів, транспортних засобів та запасних частин до них під митним контролем для нарахування митного збору за перебування під митним контролем обчислюється до дати завершення митного оформлення або їх повернення власникам чи уповноваженим особам.

.7.5.2При нарахуванні митного збору за перебування під митним контролем до терміну перебування під митним контролем не включаються:

час від складення протоколу про порушення митних правил до прийняття остаточного рішення в справі, якщо згідно з таким рішенням справу припинено або винесено постанову про повернення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них громадянину;

час проведення експертизи з установлення класифікаційного коду товару за ТН ЗЕД та митної вартості. У цьому разі митний збір за перебування під митним контролем нараховується, починаючи із 4-го календарного дня з дати прийняття відповідного рішення митним органом;

час, витрачений на отримання інформації, потрібної для здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, за запитом, надісланим одним митним органом іншому (у тому числі центральному апарату Державної митної служби України), а також іншим державним установам. У цьому разі митний збір за перебування під митним контролем нараховується, починаючи з 4-го календарного дня з дати отримання митним органом відповідної інформації;

час, витрачений громадянином на отримання дозволів інших державних органів на ввезення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, а також на подання цих дозволів митному органу, якщо їх подання зумовлювалось проведенням відповідної експертизи і вони не могли бути отримані до моменту ввезення цих товарів, транспортних засобів та запасних частин до них. При ввезенні транспортних засобів - час, витрачений громадянином на отримання дозволів інших державних органів на право оформлення транспортних засобів (при переїзді на постійне місце проживання в Україні час, витрачений на отримання постійної прописки). У цьому разі митний збір за перебування під митним контролем нараховується, починаючи з 4-го календарного дня з дати отримання дозволу.

.7.5.3При зберіганні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них на складах митниці митний збір за перебування їх під митним контролем не справляється.

.7.5.4Митний збір за перебування під митним контролем не справляється за весь період перебування під митним контролем у разі:

тимчасового ввезення на митну територію України та тимчасового вивезення за межі митної території України товарів, транспортних засобів та запасних частин до них;

транзиту через митну територію України;

отримання (відправлення) громадянами МПВ.

.7.6Особливості застосування митного збору за зберігання товарів, транспортних засобів та запасних частин до них на складах митниць

.7.6.1Термін зберігання товарів, транспортних засобів та запасних частин до них на складах митниць для нарахування митного збору за їх зберігання обчислюється з дати оформлення відповідних документів про фактичне прийняття товарів, транспортних засобів та запасних частин до них на зберігання митницею.

.7.6.2Митний збір за зберігання не справляється, якщо дата прийняття на зберігання товарів, транспортних засобів та запасних частин до них збігається з датою видачі (повернення) їх власникам або уповноваженим особам.

.7.6.3При нарахуванні митного збору за зберігання товарів, транспортних засобів та запасних частин до них на складах митниць термін зберігання обчислюється в календарних днях.

.8Мито

.8.1Мито справляється при здійсненні митного оформлення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, що переміщуються через митний кордон України, з метою вільного використання.

.8.2У разі ввезення (пересилання) товарів громадянами ввізне мито нараховується та стягується за повними ставками Єдиного митного тарифу України.

.8.3У разі ввезення товарів дитячого асортименту ставки мита зменшуються на 50 відсотків.

.8.4Мито на транспортні засоби, визначені Законом України від 24.05.96 № 216/96-ВР “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби”, зі змінами та доповненнями, нараховуються незалежно від країни виробництва та умов увезення відповідно до положень цього Закону та за ставками, установленими цим Законом.

.8.5Мито на транспортні засоби (крім зазначених у пункті 2.8.4 цього Порядку) та запасні частини до них, крім виготовлених в країнах - учасницях СНД, визначені в додатку до Декрету Кабінету Міністрів України від 11.01.93 №2-93 “Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну”, що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами, нараховується згідно з пунктом 3 цього Декрету за ставками згідно з додатком до нього.

.8.6Мито на транспортні засоби (крім зазначених у пункті 2.8.4 цього Порядку) та запасні частини до них, визначені в додатку до Декрету Кабінету Міністрів України від 11.01.93 № 2-93 “Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну”, виготовлені в країнах - учасницях СНД, що ввозяться (пересилаються) громадянами, нараховується згідно з пунктом 1 цього Декрету за повними ставками Єдиного митного тарифу, зі змінами та доповненнями.

.8.7Мито на транспортні засоби (крім зазначених у пункті 2.8.4 цього Порядку) та запасні частини до них, визначені в додатку до Декрету Кабінету Міністрів України від 11.01.93 № 2-93 “Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну”, незалежно від країни їх виробництва, що ввозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами, нараховується згідно з пунктом 3 цього Декрету за ставками згідно з додатком до нього.

.9Акцизний збір

.9.1Товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, обкладаються акцизним збором за ставками згідно із чинним законодавством (додаток 1).

.9.2Об’єктом оподаткування акцизним збором є митна вартість товарів, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, у тому числі без оплати їх вартості чи із частковою оплатою.

.9.3Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена у відсотках до митної вартості, обчислюється за формулою

Са = В х А,

де Са - сума акцизного збору;

В - митна вартість;

А - ставка акцизного збору.

  1. .9.4Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, обчислюється за формулою

Са = Н х А,

де Са - сума акцизного збору;

Н - кількість товару у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом;

А - ставка акцизного збору.

.10Податок на додану вартість

.10.1Товари, транспортні засоби та запасні частини до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, обкладаються ПДВ за ставкою, установленою Законом України від 03.04.97 №168/97-ВР “Про податок на додану вартість”.

.10.2ПДВ становить 20 відсотків від бази оподаткування (основи для нарахування). Базою обкладення ПДВ є митна вартість товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, з урахуванням мита, а підакцизних товарів - і акцизного збору.

.10.3Сума податку на додану вартість на товари, транспортні засоби та запасні частини до них, що ввозяться на митну територію України громадянами, обчислюється за формулою

Спдв = (В + М + Са) х П,

де Спдв - сума податку на додану вартість;

В - митна вартість;

М - мито;

Са - сума акцизного збору (обчислення Са проводиться за формулою, наведеною в пункті 2.9.3 цього Порядку);

П - ставка податку на додану вартість.

Нарахування і справляння митних зборів, мита, ПДВ та акцизного збору при вивезенні (пересиланні) товарів, транспортних засобів та запасних частин до них

.1Товари, транспортні засоби та запасні частини до них, що вивозяться за межі митної території України або відправляються в НСБ чи МПВ громадянами в кількості, яка не перевищує товарної партії, не підлягають обкладенню митом та митними зборами (крім товарів, на які ставки вивізного мита встановлено Законами України від 07.05.96 № 180/96-ВР “Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину” та від 10.09.99 № 1033-XIV “Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур”). Ставки вивізного мита наведено в додатку 3 до цього Порядку.

.2Товарною партією визнаються товари, транспортні засоби та запасні частини до них одного чи різних найменувань, які придбані в Україні й вивозяться за її межі або пересилаються в НСБ чи МПВ громадянами, на суму у валюті України, еквівалентну 100000 (ста тисячам) євро, перераховану за курсом Національного банку України на день оформлення митної декларації.

.3Не визнаються товарною партією такі товари, транспортні засоби та запасні частини до них:

що тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення;

що входять до складу спадщини, відкритої в Україні на користь громадянина, за умови підтвердження її складу органами, які вчиняють нотаріальні дії, і вивозяться (пересилаються) за межі України;

що були раніше ввезені (переслані) в Україну під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення або з метою транзиту через територію України і вивозяться (пересилаються) за її межі за наявності митної декларації на ввезення;

культурні цінності, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за дозволами Міністерства культури і мистецтв або вивозяться (пересилаються) громадянами за дозволами Міністерства культури і мистецтв на підставі документів про те, що їх власник є автором цих культурних цінностей;

призи (нагороди), які вивозяться (пересилаються) громадянами, отримані ними за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), які проводились в Україні, що підтверджується довідкою, виданою установою, яка проводила відповідне змагання, та завіреною місцевою держадміністрацією;

що вивозяться (пересилаються) громадянами, отримані ними за договорами дарування, за наявності нотаріально засвідчених договорів дарування, крім предметів промислового призначення (перелік предметів промислового призначення наведено в додатку 4 до цього Порядку);

що вивозяться (пересилаються) громадянами (крім предметів промислового призначення), загальною вартістю, що не перевищує суми іноземної валюти, зазначеної у в’їзній митній декларації, за умови використання цієї валюти на їх придбання. Таке придбання має бути підтверджене відповідними товарними або касовими чеками. У разі пред’явлення митному органу товарних або касових чеків, номінованих у валюті України, митна вартість обчислюється за обмінним (валютним) курсом Національного банку України, що діяв на день оформлення ввізної митної декларації;

що вивозяться (пересилаються) громадянами (крім предметів промислового призначення) у зв’язку з остаточним виїздом за межі України, якщо вони працювали на умовах трудового договору в юридичних або фізичних осіб, на суму, що не перевищує 80 відсотків отриманого доходу за час перебування в Україні. Факт отримання доходу підтверджується довідкою, виданою Державною податковою адміністрацією (інспекцією).

.4У разі вивезення (пересилання) громадянами товарів, транспортних засобів та запасних частин до них товарною партією митне оформлення здійснюється в порядку, установленому для суб’єктів підприємницької діяльності.

.5У разі вивезення предметів, товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, на які поширюється дія індикативних цін, митне оформлення та визначення їх митної вартості здійснюються згідно із чинним законодавством.

.6За зберігання товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, не пропущених митницею для вивезення за межі України, нараховується та стягується митний збір.

.7При митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, що вивозяться (пересилаються) громадянами у вантажних відправленнях, митні збори нараховуються та стягуються згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 № 65 “Про ставки митних зборів”.

Керівник робочої групи О. В. Мещеряков

Додаток 1

до п. 2.2 Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам

(в редакції наказу Державної митної служби України від 26 червня 2001 р. № 433)

Перелік товарів (продукції), які підлягають обкладенню акцизним збором згідно з чинним законодавством, та ставки цього збору

 

 

Код виробу за УКТЗЕД

Опис товару

Ставка акцизного збору

Законодавчий акт

1

2

3

4

2203 00

Пиво солодове

0,21 грн. за 1 л

ЗУ № 1581-III

23.03.2000

2204 (крім

2204 10,

2204 30,

2204 21 10 00,

2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні, включаючи кріплені (з урахуванням статті 2 Закону)

0,8 грн. за 1 л

ЗУ № 2137-III

07.12.2000

2204 10

Вина ігристі (газовані), шампанське:

1,6 грн. за 1 л

- ” -

у тому числі шампанські вина, що містять у назві слово “Champagne”

1,6 грн. за 1 л

- ” -

2204 30

Інші сусла виноградні (у тому числі коньячні та шампанські виноматеріали)

0

- ” -

2205

Вермути та інші вина виноградні натуральні з добавкою рослинних або ароматичних екстрактів (з урахуванням статті 2 Закону)

2,6 грн. за 1 л

ЗУ № 1582-III

23.03.2000

2206 00

Інші напої зброджені (сидр яблучний, сидр грушевий - перрі, медовий напій) (з урахуванням статті 2 Закону)

2,6 грн. за 1 л

- ” -

2207

Спирт етиловий неденатурований з умістом спирту не менш як 80 % об’єму; спирт етиловий та інші спиртні напої, денатуровані, будь-якої міцності (з урахуванням статті 6 Закону)

16 грн. за 1 л 100 % спирту

- ” -

2208 (крім спирту коньячного)

2106 90 20 00

3302 10 10 00

2103 90 30 00

3302 10 40 00

Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту менш як 80 відсотків об’єму, міцні спиртні напої, лікери та інші алкогольні напої, складові спиртові напівфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв (з урахуванням статті 6 цього Закону)

16 грн. за 1 л 100 % спирту

- ” -

2208 20 29 00

2208 20 40 00

2208 20 89 00,

Тільки спирт коньячний (з урахуванням статті 4 цього Закону)

0

- ” -

 

Код виробу за УКТЗЕД

Опис товару

Ставка акцизного збору

Законодавчий акт

2401

Тютюнова сировина.

Тютюнові відходи

0

ЗУ № 1246-XIV 19.11.99

2402 10 00 00

Сигари (у т. ч. сигари з обрізаними кінцями), сигарили (сигари тонкі), інші

20 грн. за 100 шт.

- ” -

2402 20

Сигарети без фільтру з тютюну (цигарки)

5 грн. за 1000 шт.

ЗУ № 2138-III

07.12.2000

2402 20

Сигарети з фільтром з тютюну (цигарки)

10 грн. за 1000 шт.

- ” -

2403 (крім

2403 99 10 00,

2403 10)

Інший промислово виготовлений тютюн і промислові замінники тютюну

0

ЗУ № 1246-XIV 19.11.99

2403 10

Тютюн для паління (у тому числі із замінниками або без замінників тютюну в будь-якій пропорції)

10 грн. за 1 кг

- ” -

2403 99 10 00

Тютюн для жування, тютюн для нюхання

10 грн. за 1 кг

- ” -

 

Легкі дистиляти:

   

2710 00 11 00

для специфічних процесів переробки

12 євро за 1000 кг

ЗУ № 1214-XIV 04.11.99

2710 00 15 00

для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у позиції 2710 00 11 00

12 євро за 1000 кг

- ” -

 

Спеціальні бензини:

   

2710 00 21 00

уайт-спірит

12 євро за 1000 кг

- ” -

2710 00 25 00

інші

20 євро за 1000 кг

- ” -

 

Бензини моторні:

   

2710 00 26 00

бензини авіаційні

20 євро за 1000 кг

- ” -

2710 00 27 19

2710 00 27 39

2710 00 27 90

2710 00 29 09

2710 00 32 09

2710 00 34 19

2710 00 34 39

2710 00 34 90

2710 00 36 09

А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок

60 євро за 1000 кг

ЗУ № 1962-III

21.09.2000

 

Код виробу за УКТЗЕД

Опис товару

Ставка акцизного збору

Законодавчий акт

2710 00 27 11

2710 00 27 31

2710 00 27 90

2710 00 29 01

2710 00 32 01

2710 00 34 11

2710 00 34 31

2710 00 34 90

2710 00 36 01

тільки бензини моторні сумішеві з умістом не менше 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок

   
 

А-76 Ек, А-80 Ек,

20 євро за 1000 кг

ЗУ № 1214-XIV 04.11.99

 

А-92 Ек, АІ-93 Ек,

20 євро за 1000 кг

- ” -

 

А-95 Ек, А-98 Ек

20 євро за 1000 кг

- ” -

2710 00 37 00

паливо бензинове реактивне

20 євро за 1000 кг

- ” -

2710 00 39 00

інші легкі фракції

20 євро за 1000 кг

- ” -

 

Середні дистиляти:

   

2710 00 41 00

для специфічних процесів переробки

20 євро за 1000 кг

- ” -

2710 00 45 00

для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у позиції 2710 00 41 00

12 євро за 1000 кг

- ” -

 

Для інших потреб:

гас (керосин):

   

2710 00 51 00

паливо реактивне

12 євро за 1000 кг

- ” -

2710 00 55 00

2710 00 59 00

інший

20 євро за 1000 кг

- ” -

2710 00 61 00

2710 00 65 00

2710 00 69 00

Важкі дистиляти (дизельне пальне)

30 євро за 1000 кг

ЗУ № 1962-III

21.09.2000

113

7114

Ювелірні вироби

55 %

ЗУ № 1214-XIV 04.11.99

 

Транспортні засоби з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від іскри та з кривошипно-

шатунним механізмом:

   

8703 21 10 00

з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см, нові

0,2 євро за 1 куб. см

ЗУ № 2134-III

07.12.2000

 

 

Код виробу за УКТЗЕД

Опис товару

Ставка акцизного збору

Законодавчий акт

8703 21 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см, що були в користуванні:

   

8703 21 90 10

до 5 років включно

0,4 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 21 90 30

понад 5 років

0,6 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 22 11 00

8703 22 19 00

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, нові: автомобілі, обладнані для проживання; інші

0,2 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 22 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, що були в користуванні

 

“ -

8703 22 90 10

до 5 років включно

0,4 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 22 90 30

понад 5 років

0,6 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 23 11 10

8703 23 19 10

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см, нові: автомобілі, обладнані для проживання; інші

0,3 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 23 11 30

8703 23 19 30

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см, нові: автомобілі, обладнані для проживання; інші

0,6 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 23 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 1500 куб. см, але не більше як 2200 куб. см, що були в користуванні:

   

8703 23 90 11

до 5 років включно

0,6 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 23 90 13

понад 5 років

0,9 євро за 1 куб. см

- ” -

 

Код виробу за УКТЗЕД

Опис товару

Ставка акцизного збору

Законодавчий акт

8703 23 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см, що були в користуванні:

   

8703 23 90 31

до 5 років включно

1,2 євро за 1 куб. см

 

8703 23 90 33

понад 5 років

1,8 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 24 10 00

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 3000 куб. см, нові

1,0 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 24 90

з робочим об'ємом циліндрів двигуна більш як 3000 куб. см, що були в користуванні:

   

8703 24 90 10

до 5 років включно

2,0 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 24 90 30

понад 5 років

3,0 євро за 1 куб. см

- ” -

 

Інші автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння (дизельні та напівдизельні двигуни, що працюють на пальному з низьким цетановим числом):

   

8703 31 10 00

з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см, нові

0,2 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 31 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см, що були в користуванні:

   

8703 31 90 10

до 5 років включно

0,4 євро за 1 куб. см

” -

8703 31 90 30

понад 5 років

0,6 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 32 11 00

8703 32 19 00

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см, нові: автомобілі, обладнані для проживання; інші

0,3 євро за 1 куб. см

- ” -

 

Код виробу за УКТЗЕД

Опис товару

Ставка акцизного збору

Законодавчий акт

8703 32 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см, що були в користуванні:

   

8703 32 90 10

до 5 років включно

0,6 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 32 90 30

понад 5 років

0,9 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 33 11 00

8703 33 19 00

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 2500 куб. см, нові:

автомобілі, обладнані для проживання; інші

0,8 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 33 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна більш як 2500 куб. см, що були в користуванні:

   

8703 33 90 10

до 5 років включно

1,6 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 33 90 30

понад 5 років

2,4 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 10

Автомобілі, спеціально призначені для руху по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення гравців у гольф та інші подібні транспортні засоби

0,6 євро за 1 куб. см

- ” -

8703 90

Інші (з електродвигуном, інші)

100 євро за 1 шт.

- ” -

8711 40 00 00

8711 50 00 00

8711 90 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) і велосипеди з установленим допоміжним двигуном, з колясками або без них, з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 500 куб. см, але не більше 800 куб. см; більше ніж 800 куб. см; інші

0,2 євро за 1 куб. см

- ” -

8716 10 99 00

Причепи і напівпричепи житлові, масою понад 3500 кг

100 євро за 1 шт.

- ” -

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 13.09.2001 р. № 609)

 

Додаток 2

до п. 2.7.1 Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам

КЛАСИФІКАТОР ВИДІВ ТА СТАВОК МИТНИХ ЗБОРІВ

з/п

Вид митного збору

Розмір ставки,

доларів США

1

За митне оформлення товарів та інших предметів при митній вартості:

 

до 100 доларів США

Не справляється

від 100 до 1000 доларів США

5

більш як 1000 доларів США

0,2 відсотка митної вартості товарів та інших предметів, але не більше еквівалента 1000 доларів США

2

За перебування товарів та інших предметів під митним контролем, за кожний день перебування:

 

за перші п’ятнадцять календарних днів

Не справляється

за кожний наступний календарний день

0,05 відсотка загальної митної вартості товарів та інших предметів

3

За митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниці (за одну годину роботи одного працівника митниці):

 

у робочий час

20

у неробочий час, суботу, неділю

40

святкові дні

50

4

За митне оформлення транспортного засобу індивідуального користування, якщо цей засіб використовується для перевезення товарів та інших предметів в обсягах, що підлягають обкладенню митом

10

5

За видачу посвідчень на право реєстрації (перереєстрації) ввезених в Україну громадянами транспортних засобів (у тому числі ввезених тимчасово), а також номерних агрегатів, що підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції

15

 

з/п

Вид митного збору

Розмір ставки,

доларів США

6

За зберігання товарів та інших предметів на складах митниць (крім товарів та інших предметів, зазначених у статті 86 Митного кодексу України), за 1 кг за кожний день зберігання:

 

перші десять календарних днів

0,1

кожний наступний календарний день

0,5

Додаток 3

до п. 3.1 Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам

(в редакції наказу Державної митної служби України від 26 червня 2001 р. № 433)

СТАВКИ

вивізного (експортного) мита на товари, що вивозяться за межі України, відповідно до Законів України від 07.05.96 № 180/96-ВР “Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину” та від 10.09.99 № 1033-XIV

“Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур”

Код виробу а УКТЗЕД

Опис товару

Ставка мита

у відсотках до митної вартості

не менш як євро за 1 т

 

Велика рогата худоба жива:

   

0102 90 05 00

0102 90 21 00

0102 90 29 00

молодняк великої рогатої худоби:

   

0102 90 41 00

0102 90 49 00

вагою не більш як 350 кг;

75

1500

0102 90 51 00

0102 90 59 00

0102 90 61 00

вагою більш як 350 кг

   

0102 90 69 00

0102 90 71 00

0102 90 79 00

0102 90 90 00

нетелі, корови, бики, воли та інші

55

540

0104 10

Вівці живі

50

390

 

Шкури:

   

4101

великої рогатої худоби

30

400

 

 

Код виробу а УКТЗЕД

Опис товару

Ставка мита

у відсотках до митної вартості

не менш як євро за 1 т

4102

овець або ягнят

30

1*

4103 90 00 00

тільки свиней

27

170

1204 00 90 00

Насіння льону, дроблене або недроблене

23

-

1206 00 10 00

1206 00 91 00

1206 00 99 00

Насіння соняшнику, дроблене або недроблене

23

-

1207 99 99 00

Тільки насіння рижію

23

-

* євро за штуку.

Додаток 4

до п. 3.3 Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам (в редакції наказу Державної митної служби України від 26 червня 2001 р. № 433)

ПЕРЕЛІК

предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.96 № 1094 “Про затвердження переліку предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється”

Код виробу за УКТЗЕД

Опис товару

1

2

 

Шкурки та інші частини птахів з пір’ям або пухом; пір’я та частини пір’я з підрізаними або непідрізаними кінцями та пух, очищені, дезінфіковані або оброблені для зберігання, але не піддані подальшій обробці; порошок і відходи пір’я та їх частин: пір’я птахів, яке використовується для набивання; пух

0505 10 10 00

необроблені

2805 30

Метали рідкісноземельні, скандій та ітрій в чистому вигляді, у сумішах або сплавах

2805 40

Ртуть

 

Код виробу за УКТЗЕД

Опис товару

4101

Шкіра великої рогатої худоби або тварин родини конячих (парена або солена, сушена, зольна, пікльована чи консервована іншим способом, але не дублена, не вироблена під пергамент і не піддана подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок

4102

Шкіра овець або ягнят (парена або солена, суха, зольна, пікльована або консервована іншим способом, але не дублена, не вироблена під пергамент і не піддана подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім пойменованих у примітці 1 “в” до цієї групи

4103 90 00 00

Інші види шкіряної сировини (пареної або соленої, сухої, зольної, пікльованої чи консервованої іншим способом, але не дубленої, не виробленої під пергамент і не підданої подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім видів, виключених приміткою 1 “б” або 1 “в” до цієї групи (тільки шкіра свиней)

 

Мідь рафінована та сплави мідні необроблені:

 

сплави мідні:

7403 21 00 00

сплави мідно-цинкові (латуні)

7403 22 00 00

сплави мідно-олов’яні (бронзи)

7403 23 00 00

сплави мідно-нікелеві (купронікелі) або сплави мідно-нікелево-цинкові (нейзільбери)

7404 00

Відходи і брухт мідні

7407

Прутки і профілі мідні

7408

Дріт мідний

7409

Плити, листи, смуги та стрічки мідні, завтовшки понад 0,15 мм

7502 - 7508

Нікель і вироби з нього, включаючи відходи і брухт

7801

Свинець необроблений

7802 00 00 00

Відходи та брухт свинцеві

8001 - 8007

Олово і вироби з нього

8101 - 8113

Недорогоцінні метали інші (вольфрам, молібден, тантал, магній, кобальт, вісмут, кадмій, титан, цирконій, сурма, марганець, берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій, реній, талій) та металокераміка, вироби з них, включаючи відходи і брухт

 

ЛИСТ 05.04.2000 р. № 09/461

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.04.2000 р. № 09/461

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо Правил переміщення в спрощеному, пільговому порядку товарів фізичними особами через митний кордон Російської Федерації

До відома, використання в оперативній роботі та інформування громадян, які прямують до Російської Федерації, надсилаємо Правила переміщення в спрощеному, пільговому порядку товарів фізичними особами через митний кордон Російської Федерації, затверджені наказом Державного митного комітету Російської Федерації від 24.11.99 № 815.

Додаток: на 2 арк.

Начальник Управління

організації митного контролю Ю. М. Дьомін

Додаток до листа Державної митної служби України від 5 квітня 2000 р. № 09/461

УТВЕРЖДЕНО

приказом Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 24 ноября 1999 г. № 815 (Рег. № 2048 от 14 января 2000 г.)

 

Правила перемещения в упрощенном, льготном порядке товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации

 

Общие положения

.1Физические лица могут перемещать через таможенную границу Российской Федерации любые товары, за исключением товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, и вывозу из Российской Федерации, с соблюдением требований, установленных Таможенным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

.2Ввоз товаров физическими лицами на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз ими товаров с этой территории осуществляется при условии уплаты таможенных пошлин и налогов, соблюдения мер экономической политики, а также выполнения других требований, установленных таможенным законодательством, если иное не предусмотрено настоящими Правилами перемещения в упрощенном, льготном порядке товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации (далее - Правилами).

.3Настоящие Правила определяют упрощенный, льготный порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации товаров, не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности.

.4Упрощенный, льготный порядок включает полное освобождение от таможенных пошлин и налогов или применение единых ставок таможенных пошлин и налогов, а также неприменение к товарам мер экономической политики в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами в упрощенном, льготном порядке, начисляются и взимаются с применением таможенного приходного ордера.

.5В настоящих Правилах под совокупным таможенным платежом понимается сумма, эквивалентная сумме таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, акцизов и иных налогов, взимание которых возложено на таможенные органы, и взимаемая без деления на источники.

Иные понятия используются в значениях, установленных таможенным законодательством Российской Федерации.

.6Единые ставки таможенных пошлин и налогов при применении упрощенного, льготного порядка применяются в отношении всех категорий товаров независимо от уровня их налогообложения и страны происхождения.

.7При перемещении товаров в упрощенном, льготном порядке применяются таможенные пошлины и налоги, установленные общим порядком и условиями тарифного регулирования и налогообложения, предусмотренными для участников внешнеэкономической деятельности, и такие товары соответственно облагаются совокупным таможенным платежом в случаях:

а) если общая стоимость товаров, ввозимых в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, в эквивалентном выражении превышает 10000 долларов США и/или их общий вес превышает 200 килограммов, - в части превышения размеров, указанных в подпункте “в” пункта 3.1 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

б) если ввоз товаров, в том числе одного товара либо одного комплекта товаров, который в соответствии с законодательством Российской Федерации признается неделимой вещью, осуществляется физическим лицом не при следовании через таможенную границу Российской Федерации, а иным способом (включая пересылку в адрес лица, не следующего через таможенную границу Российской Федерации);

в) если общая стоимость вывозимых товаров в эквивалентном выражении превышает 10000 долларов США, - в части такого превышения.

.8Единые ставки таможенных пошлин и налогов не включают таможенные сборы за хранение товаров, а также таможенные сборы за таможенное оформление товаров.

.9За таможенное оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации в упрощенном, льготном порядке, взимаются таможенные сборы в валюте Российской Федерации в размере 0,1 процента таможенной стоимости товаров, за исключением случаев перемещения товаров в сопровождаемом багаже.

В случае перемещения физическими лицами товаров в сопровождаемом багаже таможенные сборы не взимаются.

За таможенное оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации в упрощенном, льготном порядке, вне определенных для этого мест и вне времени работы таможенных органов взимаются таможенные сборы в валюте Российской Федерации в размере 0,2 процента таможенной стоимости товаров.

.10Перемещение физическими лицами товаров, подлежащих контролю иных государственных органов, допускается при представлении разрешений (лицензий, свидетельств и т. п.) этих органов.

.11В отношении товаров, подлежащих обязательной сертификации и не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности, представления сертификата не требуется.

.12Действие настоящих Правил не распространяется на товары, пересылаемые физическими лицами в международных почтовых отправлениях, атакже на легковые автомобили, перемещаемые физическими лицами через таможенную границу в качестве товаров, классифицируемых в товарных позициях 8702 и 8703 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств.

.13При вывозе из Российской Федерации товаров, ввезенных в соответствии с настоящими Правилами, возврат сумм таможенных пошлин и налогов, уплаченных либо взысканных при ввозе таких товаров, не производится.

Предназначение товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами

.1Предназначение товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами, устанавливается должностным лицом таможенного органа в соответствии с общепринятыми международными нормами и практикой, исходя из характера, количества и частоты перемещения товаров, с учетом всех обстоятельств поездки физического лица и при отсутствии оснований полагать, что товары перемещаются через таможенную границу не в целях личного пользования или потребления физическим лицом и членами его семьи.

.2Для целей применения настоящих Правил товары рассматриваются как не предназначенные для производственной или иной коммерческой деятельности, если такие товары ввозятся (вывозятся) исключительно для пользования или потребления лицом, перемещающим товары, и членами его семьи и использование товаров не связано с извлечением дохода в любой форме.

.3При установлении предназначения товаров должностным лицом таможенного органа могут приниматься во внимание следующие факторы:

а) характер товаров: учитываются потребительские свойства товаров, традиционная практика их применения и использования. Ввоз (вывоз) товаров, обычно не используемых в быту, дает основание предполагать, что такие товары ввозятся (вывозятся) для коммерческих целей, если лицо, перемещающее товары, не докажет обратное:

б) количество товаров. Однородные товары (одного наименования, размера, фасона, цвета и т. п.) в количестве, превышающем потребность лица, перемещающего товары, и членов его семьи, как правило, ввозятся (вывозятся) с коммерческими целями;

в) частота перемещения товаров. Периодический ввоз (вывоз) одним и тем же лицом однородных товаров, хотя бы и в небольших количествах, может рассматриваться как то, что товары ввозятся (вывозятся) для использования в коммерческих целях, если лицо не докажет обратное;

г) обстоятельства поездки: учитываются цель поездки, ее продолжительность, страна пребывания (выезда), сумма заработанной валюты и т. д.;

д) отсутствие оснований полагать, что товары перемещаются через таможенною границу не в целях личного пользования или потребления физическим лицом или членами его семьи.

  1. .4При необходимости лицо, перемещающее товары, подтверждает то, что товары не предназначены для производственной или иной коммерческой деятельности.

Ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации в упрощенном, льготном порядке

.1Физические лица могут ввозить товары с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов при одновременном соблюдении следующих условий:

а) товары ввозятся при следовании лица через таможенную границу Российской Федерации в сопровождаемом или несопровождаемом багаже;

б) количество ввозимых товаров не превышает размеры, указанные в приложении 1;

в) общая стоимость товаров, ввозимых в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, в эквивалентном выражении не превышает 1000 долларов США включительно при условии, что общий вес товаров не превышает 50 килограммов включительно. Постоянно проживающие в Российской Федерации физические лица, срок временного непрерывного пребывания которых в иностранных государствах превышает 6 месяцев, могут ввозить в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товары общей стоимостью в эквивалентном выражении до 5000 долларов США включительно вне зависимости от веса товаров. Физические лица, признанные в установленном порядке беженцами или вынужденными переселенцами, а также переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию из иностранных государств, могут ввозить товары, бывшие в употреблении и приобретенные ими до въезда на территорию Российской Федерации, без ограничения общей стоимости и вне зависимости от веса товаров.

В отношении лиц, признанных в установленном порядке беженцами или вынужденными переселенцами, а также переселяющихся из иностранных государств в Российскую Федерацию на постоянное место жительства, не требуется соблюдение условия о следовании через таможенную границу Российской Федерации при втором и последующих случаях ввоза в Российскую Федерацию товаров в несопровождаемом багаже.

.2Ввозимые при следовании лица через таможенную границу Российской Федерации в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товары облагаются таможенными пошлинами и налогами по единой ставке в размере 30 процентов таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм, если общая стоимость и/или вес товаров превышает размеры, указанные в подпункте “в” пункта 3.1 настоящих Правил, - в части такого превышения в эквивалентном выражении в пределах до 10000 долларов США включительно, но не более 200 килограммов. Указанный весовой размер не применяется в отношении товаров физических лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации и срок временного непрерывного пребывания которых в иностранных государствах превышает 6 месяцев.

.3В отношении одного товара либо одного комплекта товаров, ввозимого в сопровождаемом или несопровождаемом багаже и который в соответствии с законодательством Российской Федерации признается неделимой вещью, стоимость которого в эквивалентном выражении превышает 10000 долларов США и/или общий вес которого превышает 200 килограммов, применяется единая ставка таможенных пошлин и налогов в размере 30 процентов таможенной стоимости этого товара либо комплекта товаров.

.4Для целей исчисления и уплаты таможенных пошлин и налогов таможенная стоимость товаров, ввозимых физическими лицами на таможенную территорию Российской Федерации, определяется на основе базового принципа: цена, по которой этот или подобный товар продается или предлагается для продажи при обычном течении розничной торговли в условиях полной конкуренции.

При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в несопровождаемом багаже, а также при пересылке товаров в таможенную стоимость включаются расходы по доставке таких товаров до аэропорта, порта или иного места ввоза в Российскую Федерацию.

.5Таможенная стоимость ввозимых товаров, указанных в п. 3.4 настоящих Правил, заявляется физическим лицом, перемещающим товары, в порядке, предусмотренном нормативными актами ГТК России, в зависимости от выбранного порядка таможенного оформления. В целях подтверждения заявленной стоимости лицо представляет таможенному органу документы (счета, чеки, справки и т. д.).

Таможенный орган вправе принимать решение о правильности заявленной лицом таможенной стоимости товаров.

При отсутствии документов, подтверждающих правильность определения таможенной стоимости, заявленной лицом, либо при наличии оснований полагать, что заявленная стоимость не является достоверной, таможенный орган может самостоятельно определить таможенную стоимость ввозимого товара на основании данных, указываемых в каталогах иностранных фирм, осуществляющих розничную продажу товаров, либо иной ценовой информации, имеющейся в распоряжении таможенного органа, в отношении подобных товаров.

При отсутствии документов, подтверждающих правильность определения таможенной стоимости, заявленной лицом, либо при наличии оснований полагать, что заявленная стоимость не является достоверной, таможенный орган может самостоятельно определить таможенную стоимость ввозимого товара на основании данных, указываемых в каталоге иностранных фирм, осуществляющих розничную продажу товаров, либо иной ценовой информации, имеющейся в распоряжении таможенного органа, в отношении подобных товаров.

При использовании указанной ценовой информации таможенный орган может производить ее корректировку в зависимости от качества ввозимого товара, его репутации на рынке, страны происхождения, времени изготовления и других факторов, влияющих на цену товара.

При несогласии лица с решением таможенного органа в отношении определения таможенной стоимости товаров это решение может быть обжаловано в соответствии с разделом XIII Таможенного кодекса Российской Федерации. При рассмотрении жалобы вышестоящее должностное лицо таможенного органа или вышестоящий таможенный орган вправе назначить проведение экспертизы.

Вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации в упрощенном, льготном порядке

.1Физические лица, в том числе переселяющиеся из Российской Федерации в иностранные государства на постоянное место жительства, могут вывозить любым способом включая пересылку, товары в упрощенном, льготном порядке с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин и итогов при условии, что стоимость товаров в эквивалентном выражении не превышает 10000 долларов США включительно.

.2Таможенная стоимость товаров, вывозимых (в том числе пересылаемых) с таможенной территории Российской федерации, определяется исходя из их свободной (рыночной) цены на день принятия таможенной декларации таможенным органом.

.3Заявление таможенной стоимости и ее определение производятся применительно к порядку, предусмотренному пунктами 3.4 и 3.5 настоящих Правил.

Временный ввоз (вывоз) товаров в упрощенном, льготном порядке

.1Физические лица при следовании через таможенную границу Российской Федерации могут временно ввозить (вывозить) товары, необходимые этим лицам для личного пользования на территории Российской Федерации (в стране временного пребывания), а также вывозить (ввозить) обратно временно ввезенные (вывезенные) товары при условии декларирования товаров таможенным органам при первоначальном въезде (выезде) без уплаты таможенных пошлин и налогов.

Примерный перечень таких товаров приведен в приложении 2.

Товары, указанные в приложении 1, могут быть ввезены временно в количестве, предусмотренном данным приложением.

Временно ввезенные товары не могут отчуждаться, передаваться в пользование, владение или распоряжение другим лицам.

.2Временно ввозить на таможенную территорию Российской Федерации товары в упрощенном, льготном порядке могут только лица, имеющие постоянное место жительства за пределами Российской Федерации, а временно вывозить в указанном порядке - лица, имеющие постоянное место жительства в Российской федерации и выезжающие временно за пределы Российской Федерации.

.3Временный ввоз (вывоз) товаров физическими лицами в упрощенном, льготном порядке допускается с разрешения таможенного органа и на срок, не превышающий срок фактического пребывания лица на территории Российской Федерации (в стране временного пребывания), с учетом целей и всех иных обстоятельств поездки (продолжительности, сезон и т. д.).

.4При наличии оснований полагать, что временно ввезенные товары могут быть обратно не возвращены, таможенный орган предоставляет разрешение на временный ввоз товаров только при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов.

.5В случае невыполнения указанных в п. 6.1 настоящих Правил условий, а также в случае, если товары не вывозятся за пределы таможенной территории Российской Федерации по истечении срока, установленного в соответствии с п. 5.3 настоящих Правил, в отношении таких временно ввезенных товаров взимаются таможенные пошлины и налоги в соответствии с пунктами 1.7, 3.1 - 3.3 настоящих Правил.

Условия предоставления льгот по уплате таможенных пошлин и налогов при ввозе товаров в упрощенном льготном порядке лицами, признанными в установленном порядке беженцами или вынужденными переселенцами, а также переселяющимися на постоянное место жительства в Российскую Федерацию или в иностранное государство

.1В целях получения таможенных льгот лица признаются переселяющимися на новое постоянное место жительства при одновременном соблюдении следующих условий:

а) при переселении на новое место жительства в Российскую Федерацию:

- лицо проживало в иностранном государстве в соответствии со свободным намерением проживать в этом государстве в течение времени, не ограниченного каким-либо сроком или наступлением какого-либо события. Возможная в будущем перемена места жительства не должна ясно предвидеться или разумно ожидаться. В частности, возвращение в Российскую Федерацию после пребывания в иностранном государстве в связи с командировкой, работой по срочному трудовому договору (контракту), учебой, исполнением обязанностей государственного служащего Российской Федерации и тому подобными обстоятельствами не рассматривается как переселение на постоянное место жительства в Российскую Федерацию;

- до момента первого въезда на территорию Российской Федерации с заявленной таможенным органам целью переселения на постоянное место жительства в Российскую Федерацию лицо проживало вне пределов Российской Федерации не менее 1 года либо имеет документ, выданный компетентными органами иностранного государства и подтверждающий, что лицо постоянно проживало на территории этого государства;

- лицо имеет свободное намерение проживать в Российской Федерации в течение времени, не ограниченного каким-либо сроком или наступлением какого-либо события. Возможная в будущем перемена места жительства не должна ясно предвидеться или разумно ожидаться. В частности, пребывание в Российской Федерации в связи с командировкой, работой по срочному трудовому договору (контракту), учебой, исполнением обязанностей служащего иностранного государства и тому подобными обстоятельствами не рассматривается как переселение на постоянное место жительства в Российскую Федерацию;

- лицо подтверждает свое намерение проживать в Российской федерации в течение неограниченного времени с выходом из гражданства (подданства) иностранного государства и приобретением гражданства Российской Федерации, либо приобретением жилья на территории Российской Федерации, либо воссоединением с семьей, проживающей на территории Российской Федерации, либо совершением иных действий, бесспорно свидетельствующих о таком намерении;

б) при переселении на новое место жительства из Российской Федерации в иностранное государство:

- лицо проживало в Российской Федерации в соответствии со свободным намерением проживать в Российской Федерации в течение времени, не ограниченного каким-либо сроком или наступлением какого-либо события. Возможная в будущем перемена места жительства не должна ясно предвидеться или разумно ожидаться. В частности, выезд за пределы Российской Федерации после пребывания в Российской Федерации в связи с командировкой, работой по срочному трудовому договору (контракту), учебой, исполнением обязанностей служащего иностранного государства и тому подобными обстоятельствами не рассматривается как переселение на постоянное местожительства в иностранное государство;

- лицо имеет свободное намерение проживать в иностранном государстве в течение времени, не ограниченного каким-либо сроком или наступлением какого-либо события. Возможная в будущем перемена места жительства не должна ясно предвидеться или разумно ожидаться. В частности, выезд за пределы Российской федерации в связи с командировкой, работой по срочному трудовому договору (контракту), учебой, исполнением обязанностей государственного служащего Российской Федерации и тому подобными обстоятельствами не рассматривается как переселение на постоянное место жительства в иностранное государство.

.2Лицам, переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, а также признанным в установленном порядке беженцами или вынужденными переселенцами, таможенные льготы предоставляются в отношении товаров, бывших в употреблении и приобретенных этими лицами или переселяющимися вместе с ними членами их семей до момента первого въездана территорию Российской Федерации с заявленной таможенным органам целью переселения на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, при условии, что указанные товары ввозятся с территории государства, в котором эти лица постоянно проживали до момента первого въезда на территорию Российской Федерации с заявленной таможенным органам целью переселения на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.

.3Лица, переселяющиеся на новое постоянное место жительства, могут воспользоваться таможенными льготами, предусмотренными настоящими Правилами, в течение 3 лет со дня первого въезда на территорию Российской Федерации с заявленной таможенным органам целью переселения на постоянное место жительства в Российскую Федерацию или получения вида на жительство либо постоянной регистрации по месту жительства в Российской Федерации.

Лица, признанные в установленном порядке беженцами или вынужденными переселенцами, могут воспользоваться таможенными льготами, предусмотренными настоящими Правилами, при въезде в Российскую Федерацию в течение 3 лет со дня получении статуса беженца или вынужденного переселенца при условии сохранения указанного статуса на момент таможенного оформления товаров.

.4В отношении товаров, которые ввозятся в соответствии с пунктами 6.2 и 6.3 настоящих Правил и при таможенном оформлении которых были уплачены либо взысканы таможенные пошлины и налоги таможенными органами в связи с отсутствием документов, подтверждающих соответствующий статус физического лица, или иных документов, необходимых для таможенных целей и подтверждающих наличие оснований для предоставления льгот по уплате таможенных пошлин и налогов, производится возврат уплаченных либо взысканных таможенных пошлин и налогов в случае представления указанных документов в течение года со дня уплаты либо взыскания таможенных пошлин и налогов.

Возврат таможенных пошлин и налогов производится по заявлениям указанных лиц.

Заключительные положения

.1Общий порядок и условия тарифного и нетарифного регулирования (меры экономической политики), налогообложения и таможенного оформления, предусмотренные для участников внешнеэкономической деятельности, применяются в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами, в случаях:

а) если лицом заявлено либо таможенным органом установлено, что товары предназначены для производственной или иной коммерческой деятельности;

б) если количество ввозимых товаров превышает размеры, указанные в приложении 1, в части такого превышения;

в) отказа физического лица от применения упрощенного, льготного порядка. Указанные товары перемещаются в соответствии с иными нормативными правовыми актами в области таможенного дела и подлежат декларированию в порядке, предусмотренном для участников внешнеэкономической деятельности. Особенности таможенного оформления таких товаров устанавливаются иными нормативными актами ГТК России.

.2При перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации в упрощенном, льготном порядке физические лица не могут заявить таможенные режимы выпуска для свободного обращения, реимпорта, транзита, таможенного склада, магазина беспошлинной торговли, переработки на таможенной территории, переработки под таможенным контролем, временного ввоза (вывоза), свободной таможенной зоны, свободного склада, переработки вне таможенной территории, экспорта, реэкспорта.

.3Ремонт товаров, сопряженный с их ввозом на таможенную территорию Российской Федерации или вывозом с этой территории физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется в соответствии с иными нормативными актами ГТК России.

.4Порядок ввоза и вывоза физическими лицами товаров, происходящих и перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации с государствами - участниками Таможенного союза или выпущенных для свободного обращения на территории этих государств, регулируется иными нормативными актами ГТК России, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Приложение 1

Перечень товаров, которые могут быть ввезены без уплаты таможенных пошлин и налогов

Наименование товара

Код товара по ТН ВЭД СНГ

Количество

(на лицо)

Алкогольные напитки

2203 00; 2204; 2205; 2206 00;

2 литра

Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы (тонкие сигары) и сигареты из табака или его заменителей

2208 (кроме 2208 90 910, 2208 90 990) 2402

400 шт.

Приложение 2

Примерный перечень товаров, временный ввоз (вывоз) которых допускается без уплаты таможенных пошлин и налогов

Одежда.

Туалетные принадлежности.

Личные ювелирные украшения.

Фото- и кинокамеры с разумным количеством пленки и принадлежностей к ним.

Портативные слайдо- и кинопроекторы и принадлежности к ним с разумным количеством слайдов и фильмов.

Видеокамеры и портативные видеомагнитофоны с разумным количеством пленки.

Портативные музыкальные инструменты.

Портативные проигрыватели с грампластинками.

Портативная звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура (включая диктофоны) с пленками.

Портативные радиоприемники.

Портативные телевизоры.

 Портативные пишущие машинки.

Портативные калькуляторы.

Портативные персональные компьютеры.

Бинокли.

Детские коляски.

Коляски для инвалидов.

Спортивное оборудование, такое, как палатки, и другое туристическое оборудование, рыболовные снасти, альпинистское снаряжение, снаряжение для подводного плавания, спортивное оружие с принадлежностями, велосипеды, байдарки, каноэ или каяки длиной до 5,5 метра, лыжи, теннисные ракетки, доски для серфинга и виндсерфинга, снаряжение для гольфа, планеры, дельтапланы.

Портативные диализаторы и аналогичные медицинские приборы, а также расходуемые материалы к ним.

Прочие товары, имеющие явно выраженное предназначение для личного пользования.

 

ЛИСТ 19.05.2000 р. № 13/2-1832-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

19.05.2000 р. № 13/2-1832-ЕП

Начальникам митних органів

Головним бухгалтерам

Начальниками відділів

митних платежів та доходів

Лист відкликано (згідно з листами Державної митної служби України від 28 квітня 2005 року № 11/1-21/4718-ЕП, від 16 травня 2005 року № 11/1-15/5426-ЕП)

Тимчасово, до затвердження Положення про порядок повернення надміру стягнутих, помилково нарахованих та по рішеннях суду сум митних та інших податків, а також на численні запити митних органів та відділень органів Державного казначейства щодо повернення митних та інших платежів Державна митна служба повідомляє.

Суми надмірно чи помилково стягнутих митних та інших платежів повертаються власникові товарів та інших предметів у випадках та в порядку, встановленому відповідними законодавчими актами України.

Зазначені суми підлягають поверненню власникові товарів та інших предметів митним органом за рахунок поточних платежів за відповідними кодами бюджетної класифікації або за бажанням платника зараховуються в рахунок майбутніх платежів на підставі заяви на ім’я начальника митної установи.

Повернення здійснюється у наступному порядку:

За письмовим зверненням власника товарів та інших предметів митниця здійснює перевірку документів підтверджуючих проведення митного оформлення та розрахунки сум митних платежів, які підлягали сплаті. За результатами перевірки складається акт, який підписується власником товарів та інших предметів і начальником митниці.

У разі виникнення спірних питань щодо правомірності повернення платежів митна установа звертається за роз’ясненнями до Держмитслужби, при цьому надаються наступні документи:

- копії ВМД, за якими проводилось митне оформлення;

- заява платника про повернення коштів;

- копії платіжних доручень, якими відповідні суми були перераховані до Держмитслужби.

Суми митних та інших платежів, що підлягають поверненню учасникам ЗЕД чи фізичній особі за рішеннями суду, повертаються митними органами на підставі рішень судів за рахунок поточних платежів за відповідними кодами бюджетної класифікації.

При виникненні спірних питань щодо правомірності винесення арбітражними судами рішень про повернення фізичним та юридичним особам зайво сплачених цими особами сум податків, зборів та інших обов’язкових платежів митна установа подає до Держмитслужби для подальшого опрацювання наступні документи:

- заява платника про повернення коштів;

- оригінал рішення Арбітражного суду (або копія завірена нотаріально);

- копії платіжних доручень, якими ці кошти були перераховані до Держмитслужби;

- детальне обґрунтування правомірності дій митниці.

Наголошуємо, що з будь-яких питань, які стосуються повернення коштів митним органам, забороняється звертатися напряму до Державного казначейства України. Всі спірні питання з повернення грошових коштів слід вирішувати з відповідними структурними підрозділами Держмитслужби.

У разі самостійного звернення фізичними або юридичними особами щодо повернення платежів до Державного казначейства України митна установа зобов'язана надати наступну інформацію особам відповідно до вимог Державного казначейства:

- оригінал рішення Арбітражного суду (або копія завірена нотаріально);

- копії платіжних доручень, якими ці кошти були перераховані до Держмитслужби;

- копії платіжних доручень, якими Держмитслужба кошти перерахувала до Держбюджету;

- висновок за формою, що додається.

В. о. Голови Служби О. Б. Єгоров

 

Додаток

до листа Держмитслужби

від 19.05.2000 р. № 13/2-1832-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

№ ______ від “___” _____________

За розглядом заяви

__________________________________________________________________

(найменування організації, підприємства або прізвище, ім’я, по батькові заявника)

про повернення митних платежів, які перераховані до Державного бюджету України

__________________________________________________________________

(назва платежу)

у сумі

__________________________________________________________________.

(цифрами і словами)

Зазначені кошти перераховані на рахунок Головного управління Державного казначейства України:

Платіжне доручення №, дата, сума, № рахунку, на який перераховані кошти.

Перевіркою поданих матеріалів встановлено, що кошти в сумі

__________________________________________________________________

(цифрами і словами)

підлягають перерахуванню на р/р _____________________________________

__________________________________________________________________.

(найменування установи банку і підприємства)

Керівник

________________

(підпис)

____________________

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

________________

(підпис)

___________________

(прізвище та ініціали)

М. П.

 

ЛИСТ 31.05.2000 р. № 09/1-1978-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

31.05.2000 р. № 09/1-1978-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо застосування положень наказу Держмитслужби від 27.03.2000 №164

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 20 червня 2008 року № 11/2-15/6863-ЕП)

На численні звернення митниць стосовно виконання окремих положень Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, затвердженого наказом Держмитслужби від 27.03.2000 № 164 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 13.04.2000 за № 227/4448, повідомляємо наступне.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 року № 65 “Про ставки митних зборів” не встановлено ставок зборів за митне оформлення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, що ввозяться громадянами на митну територію України під зобов’язання про зворотне вивезення або з метою транзиту. У зв’язку з цим, передбачені абзацом 2 пункту 2.7.2 вищевказаного Порядку, митні збори за митне оформлення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, що ввозяться громадянами в Україну тимчасово або з метою транзиту, сплачуються за нульовою ставкою.

 

Голова Служби Ю. П. Соловков

ЛИСТ 12.06.2000 р. № 09/4-2161-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.06.2000 р. № 09/4-2161-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо легалізації офіційних документів

У доповнення до листа Держмитслужби від 16.02.2000 № 09/4- 488 ЕП стосовно переліку держав з якими Україна на цей час має двосторонні (багатосторонні) угоди про правову допомогу, що передбачають відмову від легалізації офіційних документів, для використання в оперативній роботі повідомляємо, що з інформації, яка надійшла з Міністерства закордонних справ на адресу Держмитслужби листом від 19.05.00 № 98-32/708 легалізація документів, виготовлених і належним чином засвідчених компетентними установами, також не вимагається з держав перелічених нижче на підставі наступних міжнародних договорів.

Двосторонні договори:

Договір між СРСР і Народною Республікою Албанія про надання правової допомоги у цивільних, шлюбно - сімейних та кримінальних справах від 30.06.58.

Договір між СРСР і Народною Республікою Болгарія про надання правової допомоги у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 19.02.75.

Договір між СРСР і Алжирською Народною Демократичною Республікою про взаємне надання правової допомоги від 23.02.52.

Договір між СРСР і Корейською Народно-Демократичною Республікою про надання правової допомоги у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 16.12.57.

Договір між СРСР та Республікою Куба про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 28.11.84.

Договір між СРСР і Румунською Народною Республікою про надання правової допомоги у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 03.04.58.

Договір між СРСР і Чехословацькою Соціалістичною Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 12.08.82.

Договір між СРСР і Федеративною Народною Республікою Югославія про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах від 24.02.62.

Заступник Голови Служби І.М. Соболь

 

ПОСТАНОВА 20.06.2000 р. № 984

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.06.2000 р. № 984

Про затвердження зразка свідоцтва на право ввезення (тимчасового вивезеня) культурних цінностей з території України

Відповідно до статті 13 Закону України “Про вивезення ввезення та повернення культурних цінностей” Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити зразок свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей території України (додається).

Прем’єр міністр України В. ЮЩЕНКО

 

ЛИСТ 04.07.2000 р. № 10/4-2434-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.07.2000 р. № 10/4-2434-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 984

Для використання в роботі надсилаємо постанову Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 984 “Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України”.

Додаток: згадане на 2 арк.

Заступник Голови Служби І. Соболь

 

ЛИСТ 13.07.2000 р. № 09/01-2551-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.07.2000 р. 09/01-2551-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Про втрату чинності листів Держмиткому та Держмитслужби

З метою зняття непорозумінь, які виникають при митному оформленні товарів, інших предметів, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, та приведення нормативних актів Держмитслужби до вимог законодавства України повідомляємо, що листи Держмиткому та Держмитслужби:

- від 11.12.95 № 11/18-5541;

- від 12.01.96 № 11/3-130;

- від 17.01.96 № 11/18-233;

- абз. 2 - 12 листа від 12.06.96 № 11/1-4039;

- від 28.01.97 № 11/6-769;

- від 14.02.97 № 11/1-1403;

- від 20.02.97 № 11/2-1583;

- від 03.06.97 № 11/6-5076;

- від 17.03.97 № 11/2-2340;

- від 08.12.97 № 11/1-11659;

- абз. 3 листа від 26.01.98 № 11/3-843;

- від 11.01.99 № 09/1-074-ЕП;

- від 08.04.99 № 09/1-1030-ЕП;

- від 08.07.99 № 11/1-2071-ЕП,

вважати такими, що втратили чинність.

Голова Служби Ю. П. Соловков

 

ЛИСТ 18.07.2000 р. № 09/4-2608-ЕП

 

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.07.2000 р. № 09/4-2608-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 16 вересня 2005 року № 11/6-10/11577-ЕП)

Для використання в роботі надсилаємо наказ Держмитслужби від 17.07.2000 № 390 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Держмиткому від 31.12.91 № 9 “Про Тимчасові правила митного контролю за переміщенням через митний кордон України предметів, валюти та цінностей громадян” (див. окремо в базі).

При митному оформленні товарів, предметів, валюти та цінностей митна декларація, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів”, належним чином оформлюється при виїзді за кордон громадян-резидентів і при в’їзді в Україну громадян-нерезидентів, зберігається в них та є підставою для зворотного ввезення або вивезення цих речей, валюти і цінностей. Митна декларація заповнюється в разі оголошення відомостей, передбачених зазначеною постановою Кабінету Міністрів України.

Додаток: на 1 арк.

Заступник Голови Служби І. М. Соболь

 

ЛИСТ 21.07.2000 р. № 09/09-2661-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.07.2000 р. № 09/09-2661-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Про втрату чинності листів Держмиткому та Держмитслужби

На виконання наказів Держмитслужби від 03.07.2000 № 373 “Про дотримання вимог Інструкції діловодства в митних органах України підрозділами Держмитслужби” та від 27.03.2000 № 164 “Про затвердження порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам”, з метою приведення нормативних актів Держмитслужби до вимог законодавства України повідомляємо, що листи Держмитслужби:

від 09.12.96 № 11/2-9125;

від 15.01.98 № 11/1-439;

від 11.09.98 № 09/1-2137-ЕП в адресу Чорноморської регіональної, Котовської, Роздільнянської та Білгород-Дністровської митниць;

від 30.09.99 № 09/1-3109-ЕП;

від 07.10.99 № 09/1-3206-ЕП;

від 25.02.2000 № 14/1-609-ЕП,

вважати такими, що втратили чинність.

Голова Служби Ю. П. Соловков

 

НАКАЗ 26.07.2000 р. № 405

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

26.07.2000 р. № 405

Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень

Наказ Державної митної служби України від 26 липня 2000 року № 405

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2000 р. за №603/4824

Відповідно до Указу Президента України від 29.11.96 № 1145 “Про Державну митну службу України”, зі змінами та доповненнями, і з метою вдосконалення порядку митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях експрес-перевізниками,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень (далі - Порядок), що додається.

Управлінню організації митного контролю (Дьомін Ю. М.), Правовому управлінню (Мельник М. В.) здійснити подання цього наказу на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Господарсько-експлуатаційному митному управлінню (Буц М. К.) забезпечити виготовлення й тиражування бланків оглядового розпису М-16.

Управлінню справами (Карпенко В. П.) після реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити тиражування та розсилання цього наказу до митних органів.

Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби від 12.08.99 № 519 “Про затвердження Порядку пропуску вантажів, які переміщуються міжнародними кур’єрськими службами між Бориспільською та Київською спеціалізованою митницями”.

Після набрання чинності зазначеним нормативно-правовим актом усім управлінням привести власні нормативні акти у відповідність до нього.

Начальникам регіональних митниць, митниць:

.1Привести технологічні схеми митного контролю у відповідність до цього Порядку.

.2Інформувати суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності й митних брокерів, що працюють у зонах діяльності митних органів, про затверджений цим наказом Порядок.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя І. М.

Голова Служби Ю. П. Соловков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр транспорту України Л. М. Костюченко

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва О. В. Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 26 липня 2000 р. № 405

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

13 вересня 2000 р. за № 603/4824

ПОРЯДОК

митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень

Терміни, що вживаються в цьому Порядку:

.1Експрес-перевізник - це транспортна або транспортно-експедиційна компанія, створена відповідно до чинного законодавства України, яка здійснює прискорене перевезення міжнародних вантажів згідно з Конвенцією для уніфікації деяких правил, які стосуються міжнародних повітряних перевезень (Варшава, 1929 р.).

.2Міжнародне експрес-відправлення (далі - МЕВ) - товари (предмети), належним чином упаковані (крім заборонених законодавством України до переміщення через митний кордон України), що перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін.

.3Вантаж експрес-перевізника (далі - вантаж) - консолідовані за єдиним транспортним документом МЕВ або МЕВ, яке не ввійшло до складу цих консолідованих МЕВ за своїм характером чи за розмірами або з інших причин, і переміщувані експрес-перевізниками через митний кордон України.

.4МЕВ документального характеру - ділові папери, письмова кореспонденція ділова чи приватна, авіаквитки, а також будь-які повідомлення, інформація або дані на будь-яких носіях інформації (паперових чи електромагнітних, у тому числі на дискетах, компакт-дисках, плівках тощо), що не мають промислової цінності та заявленої вартості й не містять інформації, переміщення якої через митний кордон України заборонено законодавством або на переміщення якої потрібні дозволи відповідних державних органів.

.5МЕВ недокументального характеру - МЕВ, умістом якого є товари (предмети) із заявленою вартістю. Таке МЕВ обов’язково супроводжується інвойсом.

.6МЕВ некомерційного характеру - МЕВ, у товаросупровідних документах на яке зазначено його некомерційний характер, наприклад “not for sale or resale” (“не для продажу чи перепродажу”), “no commercial value” (“не має комерційної вартості”), “value is for customs purposes only” (“вартість тільки для митниці”).

.7Єдиний транспортний документ - транспортний документ, за яким здійснюється перевезення вантажу. Як єдиний транспортний документ можуть використовуватися загальні авіанакладні (AWB - airwaybill, MAWB - master airwaybill), CMR, BILL OF LADING (коносамент) тощо.

.8Маніфест (реєстр) - товаросупровідний документ, у якому заявлено всі МЕВ, що містяться в цьому вантажі, та який може виступати в ролі єдиного транспортного документа при перевезенні консолідованих МЕВ під митним контролем з митниці відправлення до митниці призначення.

Про МЕВ документального характеру в маніфесті можуть зазначатися загальна кількість місць та загальна вага.

.9Домашній транспортний документ - індивідуальний номерний транспортний документ на кожне МЕВ у консолідованому вантажі, у якому наведено дані про відправника, одержувача, а також загальний опис товарів (предметів) у МЕВ.

Домашній транспортний документ є водночас угодою між відправником МЕВ та експрес-перевізником про перевезення і пред’явлення МЕВ митниці для проведення митного оформлення.

.10Митниця відправлення - будь-який митний орган України, з якого починається переміщення вантажу або його частини.

.11Митниця призначення - будь-який митний орган України, де завершується контроль за переміщенням вантажу або його частини.

.12Забезпечення експрес-перевізника - пластикова одноразова номерна пломба експрес-перевізника.

.13Центральна сортувальна станція (далі - ЦСС) - організаційна структура відповідного експрес-перевізника, створена ним для виконання агентських угод з міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів.

.14Реґіональна сортувальна станція (далі - РСС) - організаційна структура, створена для виконання агентських угод з міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів та підпорядкована ЦСС.

Загальні положення

.1Цей Порядок визначає:

.1.1Порядок митного контролю МЕВ, консолідації МЕВ, а також деконсолідації вантажів відповідно до технології експрес-перевізників щодо оброблення та доставки МЕВ від відправника до одержувача.

.1.2Порядок здійснення контролю за переміщенням МЕВ, що перебувають під митним контролем.

.1.3Основні права й обов’язки експрес-перевізників при переміщенні МЕВ, що перебувають під митним контролем, а також при їх митному оформленні.

.2Відправниками та одержувачами МЕВ можуть бути як фізичні (громадяни України, громадяни іноземних держав та особи без громадянства), так і юридичні особи (суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності будь-якої форми власності, державні та громадські установи, представництва іноземних компаній, дипломатичні представництва, міжнародні організації тощо).

.3Митне оформлення товарів (предметів), що підлягають санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному або іншим видам контролю й переміщуються в МЕВ, може бути завершене тільки після закінчення цих видів контролю.

Подання до пунктів пропуску на митному кордоні передбачених законодавством України дозвільних документів на переміщення окремих видів товарів (предметів) здійснюється при проходженні митного контролю в митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС).

.4Експрес-перевізник погоджує з митницею, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), порядок зберігання МЕВ під митним контролем.

Експрес-перевізник надає належним чином облаштоване приміщення для підрозділу митниці.

Кількісний склад співробітників підрозділу митниці, у зоні якої розташовано ЦСС (РСС), установлюється митницею з урахуванням обсягів МЕВ і має забезпечувати якість митного контролю, митного оформлення й терміни проходження МЕВ.

.5Для здійснення митного контролю МЕВ на території ЦСС (РСС) експрес-перевізник облаштовує зону митного контролю згідно з вимогами п. 2.4 Положення про зону митного контролю, затвердженого наказом Державного митного комітету від 06.05.95 № 198 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.95 за № 152/688.

.6Допускається перебування МЕВ на ЦСС (РСС) “на відповідальному зберіганні” у відповідного експрес-перевізника чи його представника.

Декларування МЕВ

.1Товари (предмети), що переміщуються в МЕВ на адресу юридичних осіб, підлягають декларуванню митним органам у встановленому порядку.

.2Як декларація на товари (предмети), що переміщуються в МЕВ на адреси фізичних осіб, використовуються домашній транспортний документ та інвойс.

У разі зазначення відправником загального найменування товарів (предметів) у МЕВ (крім МЕВ документального характеру) експрес-перевізник для здійснення митного оформлення подає супровідні документи та оглядовий розпис М 16 (додаток 1) з наведеним у ньому переліком товарів (предметів), що містяться в МЕВ.

Цей перелік використовується для здійснення нарахування та стягнення належних платежів.

Особливості переміщення МЕВ

.1Технологія транспортування МЕВ експрес-перевізником:

- забезпечує експрес-транспортування МЕВ від відправника до одержувача в термін, визначений експрес-перевізником (за відсутності надзвичайних, непередбачених обставин);

- визначає порядок консолідації експортних або імпортних МЕВ за єдиним транспортним документом.

.1.1Експрес-перевізник забезпечує:

- оформлення домашнього транспортного документа (авіанакладної) на кожне окреме МЕВ;

- наявність мережі міжнародних сортувальних станцій, через які вантаж доставляється до країни призначення, та мережі внутрішніх сортувальних станцій;

- наявність у ЦСС (РСС) інформації в електронному вигляді про кожне МЕВ, що переміщується через митний кордон України.

.2ЦСС (РСС) та митниця, у зоні діяльності якої розташована ЦСС (РСС), узгоджують технологічну схему оброблення вантажів та митного оформлення товарів (предметів), що переміщуються в МЕВ, з урахуванням технологічних особливостей відповідного експрес-перевізника.

.3Переміщення вантажу з митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), у митницю, у зоні діяльності якої розташовано РСС (ЦСС), здійснюється під забезпеченням експрес-перевізника або під митним забезпеченням.

.4Для контролю за доставкою вантажу з митного органу в пункті пропуску на митному кордоні України в митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), а також з митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), у митний орган у пункті пропуску на митному кордоні використовується єдиний транспортний документ, засвідчений особистою номерною печаткою інспектора митниці відправлення.

.5Підтвердженням факту доставки цього вантажу з митного органу в пункті пропуску в митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), є єдиний транспортний документ на вантаж, засвідчений особистою номерною печаткою інспектора митниці призначення.

Відповідальність за надання митниці відправлення підтвердження про доставку вантажу в термін, визначений згідно з митним законодавством, несе експрес-перевізник.

.6Для контролю за доставкою вантажів з митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), у митницю призначення (у митницю, у зоні діяльності якої розташовано РСС (ЦСС)) застосовується документ контролю за доставкою вантажу.

.7Експрес-перевізник визначає та узгоджує з митницею за місцем розташування ЦСС (РСС) випадки, коли присутність одержувача під час митного контролю є обов’язковою.

У разі відсутності одержувача МЕВ при митному оформленні МЕВ експрес-перевізник несе відповідальність згідно із чинним законодавством за правильність поданих у митний орган необхідних даних про одержувача та за сплату належних платежів.

Митний контроль

.1МЕВ перебуває під митним контролем:

- при ввезенні, з моменту перетину митного кордону України й до моменту митного оформлення та випуску у вільний обіг митницею призначення;

- при вивезенні, з моменту митного оформлення й до моменту перетину митного кордону України.

.2Митний орган у пункті пропуску на митному кордоні України здійснює пропуск на митну територію України та направлення імпортного вантажу в митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), без застосування заходів нетарифного регулювання (подання митниці дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо) та без подання попередньої акцизної декларації (далі - АД), попередньої декларації (далі - ПД), попереднього повідомлення (далі - ПП), внутрішнього транзитного документа тощо.

.3Заходи нетарифного регулювання застосовуються в митницях призначення.

.4Підставою для пропуску митними органами в пунктах пропуску на митному кордоні вантажу є подання експрес-перевізниками єдиного транспортного документа та відповідність зазначених у ньому даних (кількості місць, ваги) наявному вантажу.

.5Якщо МЕВ з митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС, направляється в митницю, у зоні діяльності якої розташовано РСС, і навпаки, то АД, ПД і ПП не застосовуються. Переміщення цих МЕВ здійснюється з використанням документа контролю доставки вантажу.

.6Митному оформленню в митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), підлягають:

- МЕВ, які належать юридичним особам, розташованим у зоні діяльності ЦСС, незалежно від заявленої відправником у товаросупровідних документах вартості товарів (предметів);

- МЕВ, які належать юридичним особам, розташованим поза зонами діяльності ЦСС (РСС), якщо фактурна вартість товарів (предметів) не перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США;

- МЕВ, які належать фізичним особам, незалежно від місця розташування одержувача (відправника) у разі сплати належних платежів;

- МЕВ документального характеру незалежно від місця розташування одержувача (відправника).

В інших випадках МЕВ оформляються в митниці, у зоні діяльності якої розташований одержувач (відправник) МЕВ.

.7Випуск у вільний обіг МЕВ, фактурна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, і які належать юридичним особам, здійснюється на підставі реєстру, який подається експрес-перевізником інспектору митниці.

У реєстрі обов’язково повинні зазначатися такі відомості:

- номер домашнього транспортного документа;

- відправник;

- одержувач;

- загальний опис товару;

- вартість;

- кількість місць;

- вага.

Реєстр засвідчується особистою номерною печаткою інспектора.

Копії інвойсів на МЕВ, зазначені в реєстрі, додаються до цього реєстру та залишаються в справах митниці.

.8Випуск у вільний обіг МЕВ документального характеру здійснюється шляхом вибіркового митного огляду.

.9На вимогу власника МЕВ, фактурна вартість якого не перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США (крім МЕВ, яке містить підакцизні товари), і яке належить юридичній особі (відправнику або одержувачу), здійснюється митне оформлення. Підставою для здійснення митного оформлення є заява власника (відправника або одержувача) з обґрунтуванням такої необхідності.

.10Переміщення експрес-перевізником вантажу з митного органу в пункті пропуску на митному кордоні України в митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), здійснюється під митним забезпеченням.

Імпорт МЕВ

.1Митний орган здійснює пропуск через митний кордон України та направлення імпортного вантажу під митним контролем у митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС).

.2У разі надходження вантажу на митну територію України через міжнародні аеропорти перевантаження та направлення його під митним контролем у митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), здійснюються безпосередньо з борту літака (у разі неможливості - з термінала аеропорту). Перевантаження здійснюється в присутності інспектора митниці, відповідної службової особи аеропорту та експедитора експрес-перевізника.

.3Підставою для пропуску через митний кордон України вантажу є подання митним органам належним чином оформлених нижчезазначених товаросупровідних документів на нього (та відповідність наявного вантажу даним, зазначеним у цих документах):

- для консолідованих МЕВ і МЕВ документального характеру - єдиного транспортного документа;

- для МЕВ, що не ввійшло до складу консолідованих МЕВ, - єдиного транспортного документа та інвойса.

.4Митний орган у пункті пропуску на митному кордоні України за відсутності зауважень проставляє штамп “Під митним контролем” на єдиному транспортному документі.

На транспортний засіб накладається митне забезпечення.

Вантаж під митним контролем доставляється експрес-перевізниками в митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС).

.5На ЦСС (РСС) інспектор митниці:

- перевіряє цілість митних забезпечень;

- перевіряє наявність на супровідних документах відміток митного органу пункту пропуску на кордоні;

- перевіряє відповідність наявного вантажу (кількості місць) даним, зазначеним у єдиному транспортному документі;

- дає дозвіл на розвантаження, сортування та обробку МЕВ.

.6Обробка та сортування МЕВ проводяться в зоні митного контролю за категоріями.

До МЕВ I категорії належать:

- МЕВ документального характеру;

- МЕВ, фактурна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США (крім підакцизних товарів), і які належать юридичним особам.

До МЕВ II категорії належать:

- МЕВ, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, і які належать юридичним особам;

- МЕВ, які належать фізичним особам.

.7Митне оформлення МЕВ I та II категорії проводиться при потребі з розпакуванням.

.8Митне оформлення МЕВ з розпакуванням проводиться:

- у разі пошкодження упаковки;

- у разі підозри на пошкодження вкладень;

- якщо є підстави вважати, що товари (предмети) підлягають оподаткуванню згідно із законодавством;

- відправником не заявлено вартість товарів (предметів) у МЕВ недокументального характеру;

- товари (предмети) в МЕВ зазначено під загальним найменуванням;

- якщо є підстави вважати, що, крім зазначених у супровідних документах, є сторонні вкладення;

- на вимогу інших контрольних державних органів, якщо вкладення в МЕВ підлягають контролю з боку цих органів.

.9Митний контроль з розпакуванням МЕВ здійснюється оглядовою комісією в складі трьох осіб: інспектора митниці та двох працівників експрес-перевізника.

Якщо при розпакуванні МЕВ установлено невідповідність (повну або часткову) наявних вкладень МЕВ переліку, наведеному в товаросупровідному документі, то працівником експрес-перевізника в трьох примірниках складається акт (додаток 2). В акті зазначаються причина розпакування та перелік наявних вкладень.

Після здійснення митного контролю акт підписується членами комісії.

Один примірник акта залишається в справах митниці, другий - у справах експрес-перевізника, третій - додається експрес-перевізником до супровідних документів МЕВ для передання його одержувачу.

.10Митний контроль, митне оформлення та випуск у вільний обіг МЕВ фізичних осіб здійснюються інспектором митниці, у зоні діяльності якої розташована ЦСС (РСС), без направлення їх під митним контролем до місця проживання фізичної особи у разі сплати одержувачем або експрес-перевізником за одержувача належних платежів та подання одержувачем або експрес-перевізником за одержувача дозвільних документів, передбачених законодавством.

.11Митний контроль та митне оформлення МЕВ II категорії юридичних осіб, які розташовані в зоні діяльності ЦСС, здійснюються митницею, у зоні діяльності якої розташована ЦСС за умови подання одержувачем відповідних документів та сплати належних платежів, передбачених законодавством.

.12МЕВ II категорії, одержувачі яких розташовані в зоні діяльності іншої митниці, направляються під митним контролем у зону діяльності цієї митниці.

Експорт МЕВ

.1Митний контроль та митне оформлення експортних МЕВ, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, і які належать юридичним особам, здійснюються в загальному порядку в митниці за місцем розташування відправника або в зоні діяльності іншої митниці за наявності листа-відкріплення з митниці за місцем розташування відправника.

.2Митний контроль та митне оформлення експортних МЕВ, фактурна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, і які належать юридичним особам (незалежно від місця їх розташування), можуть здійснюватись як у митниці за місцем розташування відправника, так і в митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС). Підставою для митного оформлення таких МЕВ є подання митниці експрес-перевізником товаросупровідних документів (авіанакладної, інвойса, дозвільних документів, передбачених законодавством). Лист-відкріплення в цьому разі не застосовується.

.3Митний контроль та митне оформлення МЕВ (крім МЕВ документального характеру) фізичних осіб здійснюються в зоні діяльності будь-якої митниці незалежно від місця проживання відправника МЕВ за умови подання митниці експрес-перевізником товаросупровідних документів та дозвільних документів, передбачених законодавством.

.4МЕВ, оформлені в митниці за місцем розташування відправника, доставляються експрес-перевізником за документами, що підтверджують митне оформлення цього МЕВ, у митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС).

.5З оформлених у митниці МЕВ на ЦСС (РСС) під митним контролем формується вантаж.

Для митного оформлення цього вантажу експрес-перевізником подаються митниці відповідні документи: маніфест, дозвільні документи, передбачені законодавством, інвойси на МЕВ (крім МЕВ документального характеру), домашні транспортні накладні, вантажні митні декларації (далі - ВМД) на МЕВ, які потребують декларування із застосуванням ВМД.

.6При надходженні експортного вантажу в пункт пропуску митниці призначення інспектор митниці:

- перевіряє відповідність вантажу відомостям про нього, зазначеним у єдиному транспортному документі;

- перевіряє наявність в центральній базі даних Держмитслужби (далі - ЦБД) електронних копій ВМД, які додаються до цього вантажу. У разі затримки надходження електронних копій ВМД інспектор прикордонної митниці проводить митне оформлення вантажу на підставі оригінального примірника ВМД та маніфесту, засвідченого особистою номерною печаткою інспектора митниці.

Транзит МЕВ

МЕВ, що прямують транзитом через митну територію України, оформлюються в режимі транзиту згідно з митним законодавством.

МЕВ, які підлягають поверненню відправнику

.1Підлягають поверненню МЕВ, увезені на митну територію України, але не оформлені згідно з обраним митним режимом, щодо яких:

- відправник вимагає повернення;

- одержувач відмовився від одержання (в усній чи письмовій формі).

.2Підлягають поверненню МЕВ, які вивозяться за межі митної території України:

- у разі відмовлення одержувача від отримання;

- у разі вимоги відправника щодо повернення.

.3У таких випадках повернення здійснюється на підставі документів про вивезення (увезення) МЕВ, без складання ВМД.

.4МЕВ, які помилково потрапили на митну територію України, не призначені одержувачам в Україні, підлягають негайному поверненню за кордон за маніфестом, без складання ВМД.

.5Підставою для митного оформлення таких МЕВ є:

- письмове звернення експрес-перевізника до митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), щодо повернення МЕВ з наведеним у зверненні переліком номерів домашніх транспортних документів на ці МЕВ;

- копії домашніх транспортних документів на МЕВ, які підлягають поверненню.

Умови та порядок нарахування платежів

.1Нарахування та стягнення платежів під час митного оформлення товарів (предметів), які переміщуються в МЕВ, здійснюються згідно із законодавством.

.2Експрес-перевізники перераховують через банківські установи на відповідні рахунки митних органів, що здійснюють митне оформлення МЕВ, як передоплату кошти на сплату мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів за МЕВ, які надходять на адреси фізичних осіб. Контроль за надходженням цих коштів на рахунки митних органів здійснюється відділом митних платежів митного органу, у зоні діяльності якого розташовано ЦСС (РСС).

.3Інформація про надходження на рахунок митниці відповідних коштів від експрес-перевізників передається відділом митних платежів митниці до підрозділу митниці, який здійснює митний контроль та митне оформлення МЕВ.

.4Нарахування належних платежів при митному оформленні МЕВ здійснює митний брокер експрес-перевізника. Контролює нараховані платежі інспектор підрозділу митниці, який здійснює митне оформлення МЕВ на ЦСС (РСС).

.5Для нарахування та стягнення цих платежів використовується бланк оглядового розпису М 16 (додаток 1). Перший примірник оглядового розпису залишається в підрозділі митниці, який здійснював митний контроль та митне оформлення МЕВ.

.6Другий примірник оглядового розпису передається до відділу митних платежів для здійснення контролю за залишком на рахунках митного органу коштів на попередню оплату за МЕВ на адреси фізичних осіб. Відривний корінець другого примірника передається до бухгалтерії експрес-перевізника для дебіторського запису й контролю за своєчасним перерахуванням бухгалтерією експрес-перевізника коштів на рахунок відповідного митного органу на попередню оплату.

.7Третій примірник передається до відділу бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з Державним бюджетом.

.8Нарахування та стягнення митних платежів під час здійснення митного оформлення МЕВ юридичних осіб, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, здійснюються за ВМД.

.9Передання інформації про справляння платежів здійснюється відповідно до технології, затвердженої в митниці.

.10Контроль за правильністю нарахування належних платежів при митному оформленні МЕВ здійснює відділ митних платежів.

Предмети, які не підлягають пропуску через митний кордон України в МЕВ

Не підлягають пропуску через митний кордон України в МЕВ предмети, заборонені до переміщення через митний кордон України згідно із законодавством України.

Рішення про можливість повернення або знищення МЕВ приймає експрес-перевізник за погодженням з митницею.

Підставою для знищення експрес-вантажу є повідомлення експрес-перевізника станції відправлення експрес-вантажу, узгоджене в усній чи письмовій формі з власником вантажу.

Заступник начальника Управління

організації митного контролю О. С. Більчук

Додаток 1

до п. 3.2 Порядку митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень

Платежі, нараховані митницею

Вид платежу

грн.

коп.

Митні збори

   

Мито

   

Акцизний збір

   

ПДВ

   

Усього

   

Сума словами:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Митні платежі нарахував інспектор

__________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Інспектор митниці

______________________________

Додаток 2

до п. 6.9 Порядку митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень

АКТ

ВКЛАДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ЕКСПРЕС-ВІДПРАВЛЕННЯ

“___” _______________ 200_ р.

Відправник ______________________________________________________

Одержувач _______________________________________________________

За товаросупровідними документами:

авіанакладною ____________________________________________________

інвойсом (рахунком-фактурою) ______________________________________

Здійснено огляд з розпакуванням вантажних місць:

_________________________________________________________________

Найменування вантажу

____________________________________________

Кількість місць _________________ Вид упаковки _______________________

Причина огляду (потрібне підкреслити):

  1. Відповідність вантажу даним товаросупровідних документів.
  2. Визначення країни походження товару.
  3. Визначення коду товару.
  4. Пошкодження або нецілість упаковки.
  5. Наявність предметів, заборонених до ввезення в Україну.
  6. Інші причини (зазначити).

____________________________________________

____________________________________________

У результаті огляду було встановлено:

____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вантажні місця знову запаковано в нашій присутності.

 

Охоронний чек №

Присутні (посада, підпис, ініціали, прізвище)

____________________________

(_______________________)

____________________________

(_______________________)

____________________________

(_______________________)

М. П.

 

ЛИСТ 02.08.2000 р. № 09/4-2789-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

02.08.2000 р. № 09/4-2789-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо посилення митного контролю за вивезенням державних нагород України

Відповідно до Законів України від 16.03.2000 № 1549-III “Про державні нагороди України” і від 20.04.2000 № 1684-III “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” державні нагороди СРСР, в тому числі часів Великої Вітчизняної війни, мають статус державних нагород України, забезпечуються захистом з боку державних органів і не можуть бути об’єктом купівлі-продажу та інших форм відчуження поза порядком, встановленим Законом.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 24.07.2000 №8169/1 та з метою запобігання незаконному вивезенню державних нагород, пропоную спланувати та провести профілактичні заходи щодо інформування громадян про порядок вивезення державних нагород, встановлений вказаними законами, посилення відповідальності за порушення цих законів, підвищення ефективності виконання чинного законодавства. Крім того, необхідно регулярно повідомляти громадськість через засоби масової інформації про проведені заходи.

Заступник Голови Служби І.М.Соболь

 

ЛИСТ 22.08.2000 р. № 20/2-3080-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.08.2000 р. № 20/2-3080-ЕП

Начальникам митниць Начальникам Відділень та Cлужб по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил

Щодо дрібних порушень митних правил

Останнім часом митні органи працюють у складних умовах, викликаних спадом зовнішньоекономічної активності в Україні. Спад зовнішньоекономічної активності зумовлює зменшення потоків товарів через митний кордон, а, отже, і зменшення кількості виявлених порушень митного законодавства.

Забуваючи, що завданнями, які вирішують митні органи, є не тільки припинення, а й попередження правопорушень, окремі митниці для утримання статистичних даних щодо їх правоохоронної діяльності (кількість заведених справ про порушення митних правил) на рівні минулих років вдаються до способів, використання яких, на думку Державної митної служби України, неприпустимо.

Зокрема, йдеться про практику заведення справ про порушення митних правил, коли об`єктом правопорушення є предмети або валюта у незначній кількості.

В кожній з таких справ до адміністративної відповідальності притягнуто осіб, чиї дії не могли завдати жодної шкоди інтересам держави, оскільки за умови декларування без надання будь-яких дозвільних документів, ними могла бути переміщена значно більша сума валюти.

Непоодинокі випадки, коли до відповідальності притягуються люди похилого віку, які інколи навіть не можуть усвідомлювати, що своїми діями порушують законодавство.

Такі справи про порушення митних правил не гребують заводити більшість прикордонних митниць.

Зазначену вище практику Державна митна служба України розцінює як вкрай негативну. Такі справи про порушення митних правил знижують авторитет України як держави, і псують імідж митної системи, викликаючи обгрунтовану неповагу громадян і напругу у відношеннях з закордонними країнами.

Не викликає сумніву, що подібних справ про порушення митних правил не було б, якби посадові особи митних органів, що здійснюють митне оформлення переміщуваних громадянами предметів, не формально, а добросовісно і грамотно проводили роз’яснювальну роботу.

Неналежне інформування громадян про їх права та обов’язки перед митними органами, практично, є провокуванням дріб`язкових порушень митних правил.

У зв’язку з викладеним наголошую на необхідності викоренення практики штучного створення видимості активної боротьби з митними правопорушеннями.

Для забезпечення цього, пропоную підняти на належний рівень роз’яснювальну роботу серед громадян, що перетинають кордон, спрямувавши зусилля, які зараз витрачаються на “боротьбу” з малозабезпеченим чи не достатньо інформованим прошарком населення, на виявлення серйозних порушень митного законодавства.

В.о. Голови Служби О.Б.Єгоров

 

ЛИСТ 20.09.2000 р. № 09/1-3508-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.09.2000 р. № 09/1-3508-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо тимчасового ввезення в Україну громадянами предметів особистого користування

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 11 січня 2002 року № 11/2-9-315-ЕП)

У зв’язку із запитами митниць щодо застосування вимог абзацу 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.96 № 1010 “Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну” повідомляємо, що законодавством України не забороняється тимчасове ввезення в Україну громадянами предметів особистого користування під зобов’язання про їх зворотне вивезення, при цьому такі предмети не підлягають обкладенню ввізним митом, акцизним збором та податком на додану вартість.

Громадяни-резиденти, які тимчасово проживають за кордоном (тимчасове проживання повинно підтверджуватися відповідним документом) та громадяни-нерезиденти мають право ввозити для власного користування на митну територію України в режимі тимчасового ввезення одиничні предмети, заявлені у митній декларації. Ці предмети вносяться власником (користувачем) у графу 4 митної декларації, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748, із зазначенням їх найменування, ідентифікаційних ознак, вартості та надання митним органам зобов’язання про зворотне вивезення предметів за межі України. Надання такого зобов’язання здійснюється шляхом внесення громадянином відповідного запису до графи 4 митної декларації з проставленням дати вивезення предметів за межі України та митниці вивезення. Цей запис обводиться інспектором митниці, який здійснює митне оформлення предмета і завіряється його особистою номерною печаткою. Оригінал декларації видається на руки громадянину, а її копія залишається в справах митниці для здійснення контролю.

У разі якщо при ввезенні для тимчасового користування громадянином одиничних предметів необхідно подання громадянином митним органам відповідних дозволів, пропуск їх на митну територію України можливий лише після надання таких дозволів.

Якщо пункт вивезення не співпадає з пунктом ввезення таких предметів, митний орган, який здійснив пропуск в режимі тимчасового ввезення, протягом доби з моменту отримання інформації про дату, пункт вивезення, інформує засобами електронного зв’язку митний орган, через який передбачається вивезення таких предметів про необхідність здійснення контролю за їх вивезенням. Після вивезення таких предметів за межі митної території України, митний орган, який здійснив випуск з України, протягом доби з моменту його вивезення засобами електронного зв’язку інформує митницю ввезення про факт вивезення предметів.

У разі якщо в зазначений термін предмети не були вивезені громадянином за межі України, митниця вивезення протягом доби інформує митницю ввезення про факт невивезення.

Продовження терміну тимчасового ввезення громадянином на митну територію України предметів здійснюється митним органом, що здійснив їх пропуск в Україну, згідно з положеннями ст. 71 Митного кодексу України.

При порушенні громадянином зобов’язання про зворотне вивезення предметів за межі України митницею ввезення складається протокол про порушення митних правил та здійснюються заходи по притягненню до відповідальності громадянина згідно з законодавством України.

Голова Служби Ю. П. Соловков

 

ЛИСТ 22.09.2000 р. № 19/597

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.09.2000 р. № 19/597

Начальнику Запорізької митниці

Конєву О.І.

На №01-21-02/3677 від 16.08.2000 щодо роз’яснення норм чинного законодавства.

Правовим управлінням розглянуто Ваш лист від 16.08.2000 №01-21-02/3677 стосовно роз’яснень норм чинного законодавства щодо переміщення через митний кордон України предметів, валюти, цінностей громадян, розроблення механізму проведення розрахунків транспортних витрат при визначенні митної вартості товарів.

Повідомляємо наступне.

Наказ Державного митного комітету України від 31.12.91 №9 “Про Тимчасові правила митного контролю за переміщенням через митний кордон України предметів, валюти і цінностей громадян” було визнано таким, що втратив чинність, у зв’язку з численними змінами в законодавстві України, зокрема, з виданням Закону України від 05.05.96 №163/96-ВР “Про звільнення від обкладання митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України” було скасовано. Тому при вирішенні питання щодо вивезення ювелірних виробів громадянами, які переїжджають на постійне місце проживання за межі митної території України потрібно керуватись зазначеним Законом.

2.Питання визначення митної вартості товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, що переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажних відправленнях, врегульоване Наказом Держмитслужби України від 27.03.2000 №164.

3.Питання створення механізму проведення розрахунків транспортних витрат при визначенні митної вартості товарів, які надходять на адресу громадян, не належить до компетенції Правового управління.

Заступник начальника

Правового управління А.Ю.Будаков

 

ЛИСТ 06.10.2000 р. № 09/3-3764-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.10.2000 р. № 09/3-3764-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

У зв’язку з набранням чинності 01.10.2000 Інструкцією про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 № 283 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за № 452/4673 (далі - Інструкція), і надходженням з митниць запитів та пропозицій на виконання листа Держмитслужби від 14.08.2000 № 09/09-2947-ЕП роз’снюємо.

Повноваження державних органів у сфері валютного регулювання визначено Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

Згідно з цим Декретом до функцій Держмитслужби належить контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України (пункт 5 статті 13), тому перегляд Держмитслужбою окремих положень Інструкції щодо норм, підстав для пропуску митними органами за межі митної території України або на митну територію України валютних цінностей є некоректним.

З питань, які стосуються безпосередньо організації митного контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами вимог Інструкції, потрібно:

- забезпечити інформування юридичних та фізичних осіб щодо вимог Інструкції (наприклад, відповідну інформацію розмістити на інформаційних стендах митниць, у транспортних засобах, які використовуються для перевезення громадян через митний кордон України, надати її відповідним установам для трансляції під час руху цих транспортних засобів до початку здійснення митного контролю товарів (предметів) тощо);

- у відповідних технологічних схемах визначити:

а) необхідність заповнення громадянином-нерезидентом митної декларації в разі вивезення ним валюти України. Митна декларація залишається в громадянина-нерезидента й служить підставою для безперешкодного ввезення в Україну зазначеної в ній валюти;

б) порядок реєстрації, зберігання, “погашення” документів, що є підставою для пропуску митними органами валютних цінностей, зазначених в Інструкції (дозволів, індивідуальних ліцензій, довідок уповноважених банків, митних декларацій тощо).

Повідомляємо також, що декларування валютних цінностей підзвітною фізичною особою, яка має доручення юридичної особи на переміщення цих цінностей, здійснюється з використанням двох примірників митної декларації, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 №748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів”. В одному примірнику митної декларації ця особа зазначає особисті валютні цінності, у другому (у пункті 3.2 митної декларації) - валютні цінності юридичної особи, що переміщуються цією особою за дорученням, а також інформацію відповідно до абзацу 3 п. 3.1, абзацу 2 п. 4.1, п. 4.3, п. 5.2 Інструкції.

В інших випадках інформація про документи, які є підставою для пропуску митними органами валютних цінностей, зазначаються посадовою особою митниці в графі “Для службових позначок” митної декларації.

За дорученням інших осіб, оформленими згідно із законодавством України, фізичні особи можуть вивозити лише іменні платіжні та банківські документи, виписані на ім’я інших осіб. Вивезення валюти України, іноземної валюти, банківських металів здійснюється відповідно до норм Інструкції.

Згідно з положеннями Інструкції на фізичних осіб, які виїжджають за межі України на постійне місце проживання, поширюються норми підпункту 1.2 пункту 1 розділу III Інструкції.

Норма іноземної валюти готівкою та/або дорожніми чеками, передбачена підпунктом 1.2 пункту 1 розділу III Інструкції, не включає норму, зазначену в підпункті 1.1 пункту 1 розділу III Інструкції.

Митна декларація служить підставою для вивезення (увезення) зазначених у ній валютних цінностей протягом одного року.

Митна декларація має бути оформлена посадовою особою митниці таким чином, щоб виключити можливість подальших виправлень та доповнень.

Роз’яснення з інших питань будуть надані після отримання відповідної інформації з Національного банку України.

Заступник Голови Служби О. П. Шейко

 

ЛИСТ 20.10.2000 р. № 09/1481

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.10.2000 р. № 09/1481

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 14 липня 2004 року № 16/16-2914-ЕП)

До відома та використання в оперативній роботі надсилаємо зразки посвідок на постійне і тимчасове проживання в Україні іноземців та осіб без громадянства, які використовуються для безвізового виїзду з України і повернення в державу згідно з положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 910, які надійшли на адресу Держмитслужби з Міністерства внутрішніх справ України (лист МВС від 25.09.2000 № 10/7-5198) (Зображення має графічний характер. Не наводиться).

Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до рішення Уряду від 02.02.93 № 1586/19 слово “тимчасова” у назві посвідки стосується тільки форми бланка посвідки, який введено у дію на період до прийняття Закону “Про імміграцію”.

Додаток: на 2 арк.

Начальник Управління

організації митного контролю Ю. М. Дьомін

 

ЛИСТ 24.11.2000 р. № 15/2-4531-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.11.2000 р. № 15/2-4531-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо застосування положень наказу Держмитслужби від 24.04.99 № 239

Останнім часом до Державної митної служби збільшилась кількість звернень та позовних заяв суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким було видано талони відмови з посиланням на листи Державної митної служби України, які супроводжують акти законодавства України та носять інформаційно-роз’яснювальний характер, а також на накази, що розроблені на виконання відповідних законодавчих актів України.

Звертаємо Вашу увагу, що талони відмови видаються у Порядку, затвердженому наказом Державної митної служби від 24.04.99 № 239, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.05.99 за № 300/3593. Відмова у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів повинна обгрунтовуватися з посиланнями виключно на норми Митного кодексу України та інших законодавчих актів України (закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України).

Під особисту відповідальність довести положення цього листа до особового складу підпорядкованих Вам митниць.

У разі порушення вимог цього листа посадові особи, що їх спричинили, будуть притягнені до дисциплінарної відповідальності.

В. о. Голови Служби О. Єгоров

 

Вверх