Законодавчі акти та відомчі інструкції 1997 року

Legal acts and departmental instructions 1997

 

ЛИСТ 17.01.1997 р. № 11/6-392

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.01.1997 р. № 11/6-392

Начальникам митниць

Стосовно окремих випадків оформлення речей при переселенні громадян на ПМП в Україну

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 29 липня 2004 року № 25/2-9-16/9442-ЕП)

В останній час на адресу Держмитслужби стала надходити інформація про те, що почастішали випадки, коли громадяни-резиденти при переселенні на постійне місце проживання за межі України через деякий час (1-2 місяця) повертаються в Україну знову ж таки на постійне місце проживання.

При цьому дана категорія громадян ввозить речі (в т.ч. транспортні засоби), придбані ними при поверненні в Україну і які нібито повинні звільнятися від оподаткування як такі, що перевозяться при переселенні на постійне місце проживання в Україну.

Виходячи з вищевикладеного нагадуємо, що згідно з абзацем 31 пункту 1 Закону України від 16.04.91 р. “Про зовнішньоекономічну діяльність”, постійне місце проживання - місце проживання на території якої-небудь держави не менше одного року фізичної особи, яка не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов’язків або зобов’язань за договором (контрактом).

Таким чином, в подібних випадках громадяни пільгами щодо оподаткування, передбаченими чинним законодавством при переміщенні речей у разі переселення на постійне місце проживання в Україну, не користуються.

При ввезенні такими громадянами речей (в т.ч. транспортних засобів), які були придбані при черговому поверненні в Україну, останні підлягають оподаткуванню згідно з чинним законодавством.

В.о. Заступника Голови Служби Ю. Соловков

ПОСТАНОВА 24.01.1997 р. № 58

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

24.01.1997 р. № 58

Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1996 р. № 1430

Постанова втратила чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1652)

З метою впорядкування переміщення громадянами через митний кордон України пива Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1996 р. №1430 “Про впорядкування переміщення громадянами через митний кордон України алкогольних напоїв і тютюнових виробів” такі доповнення:

назву постанови після слів “алкогольних напоїв” доповнити словом “пива”;

пункти 1 та 2 після слів “вина - 2 літрів” доповнити словами “пива - 10 літрів”.

Прем’єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

 

ПОСТАНОВА 27.01.1997 р. № 66

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.01.1997 р. № 66

Про затвердження Порядку справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1997 року № 311, від 2 квітня 1998 року № 417, від 25 серпня 1998 року № 1336, від 21 березня 2000 року № 530

(Постанова втратила чинність у частині встановлення порядку справляння податку на добавлену вартість згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.98 р. № 417)

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України, що додається, і ввести його в дію через п’ять днів з дня опублікування.

Державній митній службі за погодженням з Державною податковою адміністрацією затвердити у двотижневий термін інструкцію щодо Порядку справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України.

Прем’єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 січня 1997 р. № 66

ПОРЯДОК

справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України

Цей Порядок визначає механізм справляння та контролю правильності обчислення і своєчасності сплати податку на добавлену вартість та акцизного збору з товарів, що імпортуються в Україну суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від дати укладення та умов контрактів, а також звільнення від сплати цих податків.

Податок на добавлену вартість та акцизний збір сплачуються відповідно до законодавства за ставками, чинними на день подання вантажної митної декларації, платниками податку - одержувачами (покупцями та замовниками) товарів або за їх дорученням особами, уповноваженими на декларування, одночасно із сплатою мита та митних зборів (до або на момент подання вантажної митної декларації до митного оформлення).

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.97 р. № 311)

Тимчасово, на період дії статті 2 Закону України “Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матеріалів”, акцизний збір з товарів, згаданих у зазначеній статті, під час митного оформлення не справляється.

(пункт 2 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2000 р. № 530, у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Товари, з яких не було сплачено податок на добавлену вартість та акцизний збір, митному оформленню не підлягають, крім випадків, коли вони не підлягають обкладенню цими податками відповідно до актів законодавства.

Контроль правильності обчислення і своєчасності сплати податку на добавлену вартість та акцизного збору з товарів, що імпортуються в Україну, під час митного оформлення здійснюється митними органами.

Контроль правильності обчислення податку на добавлену вартість та акцизного збору з імпортних товарів під час їх реалізації (передачі) здійснюється органами державної податкової служби.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. № 1336)

Контроль сплати акцизного збору з імпортованих товарів, які відповідно до законодавства України підлягають позначенню марками акцизного збору, здійснюється митними органами разом з органами державної податкової служби. Підтвердженням сплати акцизного збору під час митного оформлення таких товарів є заявка-розрахунок на одержання марок з відміткою про повну сплату сум акцизного збору.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. № 1336)

Ввезені суб’єктами підприємницької діяльності товари, на які поширюються податкові пільги згідно з актами законодавства, підлягають митному оформленню за умови подання митному органу імпортером заяви про мету ввезення та подальшого використання цих товарів та надання зобов’язання про використання таких товарів виключно з тією метою, що передбачає пільговий режим оподаткування.

Податок на добавлену вартість, який має бути повернутий суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності державними податковими адміністраціями при здійсненні експортних операцій, не може бути зарахований як внесення обов’язкових платежів під час імпортування товарів в Україну.

Платники податку на добавлену вартість та акцизного збору з товарів, що імпортуються в Україну, перераховують зазначені платежі на депозитні рахунки митних органів.

Повернення надміру чи помилково нарахованих і сплачених сум податку на добавлену вартість та акцизного збору здійснюється митними органами у разі надання їм вантажних митних декларацій на ввезення товарів та розрахункових платіжних документів про їх сплату, якщо не минув річний термін з дня внесення платежів до бюджету.

Суми податку на добавлену вартість та акцизного збору з товарів, що імпортуються в Україну, протягом трьох банківських днів з дати повного оформлення вантажної митної декларації митні органи перераховують до державного бюджету за окремими платіжними дорученнями щодо кожного виду платежу згідно з установленим порядком з наступним розподілом і перерахуванням до місцевих бюджетів.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.97 р. № 311.)

Державною митною службою щомісячно, 15 числа кожного місяця, що настає за звітним, подаються до Державного казначейства відомості про перераховані до Державного бюджету суми податку на добавлену вартість з імпортованих товарів у розрізі областей та митних органів. Щомісячно до 15 числа місяця, що настає за звітним, реєстри відомостей про сплачений податок на добавлену вартість у розрізі платників (суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності) передаються митними органами до обласних фінансових органів.

Для забезпечення обліку та контролю фактично нарахованих і сплачених сум податку на добавлену вартість та акцизного збору митними органами ведуться особові рахунки підприємств у порядку, встановленому Державною митною службою.

Не сплачені у визначені терміни суми податку на добавлену вартість та акцизного збору з імпортованих товарів (включаючи платежі за виданими векселями), а також суми цих податків, не сплачені внаслідок інших дій, що спричинило їх недоїмку, списуються уповноваженими установами банку за розпорядженням митних органів в установленому законодавством порядку.

ЛИСТ 12.02.1997 р. № 11/2-1313

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.02.1997 р. № 11/2-1313

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Стосовно особливостей пропуску в Україну особистих речей працівників дипломатичних установ України за кордоном

Лист втратив чинність. (згідно з листом Державної митної служби України від 8 грудня 1997 року № 11/1-11659)

Для використання в оперативній роботі повідомляємо, що особисті речі (крім транспортних засобів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів) працівників дипломатичних установ України за кордоном та членів їх сімей пропускаються в Україну без сплати мита, акцизного збору та податку на добавлену вартість, якщо такі речі ввозяться (пересилаються) зазначеною категорією громадян у зв’язку із закінченням відрядження і поверненням на постійне місце роботи в МЗС України (ротацією працівників).

Підставою для пропуску речей є обов’язкове пред’явлення митниці довідки Управління кадрів МЗС України, яка підтверджує особу працівника відповідної дипломатичної установи України за кордоном із вказанням його посади та терміну перебування у відрядженні.

Митне оформлення транспортних засобів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється у відповідності до діючого законодавства.

Перший заступник

Голови Служби О.Єгоров

ЛИСТ 14.02.1997 р. № 11/1-1403

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.02.1997 р. № 11/1-1403

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Про деякі питання оподаткування предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну

Із змінами і доповненнями, внесеними листами Державної митної служби України від 24 березня 1997 року № 11/2-2560, від 25 лютого 2000 року № 14/1-609-ЕП

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 13 липня 2000 року № 09/01-2551-ЕП)

Додатково див. Лист Державної митної служби України від 12 липня 1999 року № 15/1-2101-ЕП

Для використання в оперативній роботі з метою вдосконалення оподаткування предметів (товарів), які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну, повідомляємо наступне:

  1. Види платежів, що нараховуються та справляються при ввезенні (пересиланні - далі ввезенні) предметів (товарів) громадянами на митну територію України.

Предмети (товари), які ввозяться на митну територію України громадянами, підлягають оподаткуванню митом, митним та акцизним зборами, податком на добавлену вартість згідно з такими законодавчими актами:

- Митним кодексом України;

- Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 14-92 “Про податок на добавлену вартість”;

- Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 18-92 “Про акцизний збір”;

- Декретом Кабінету Міністрів України від 11.01.93 р. № 2-93 “Про порядок обкладання митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну”;

- Декретом Кабінету Міністрів України від 11.03.93 р. № 4-93 “Про Єдиний митний тариф”;

- Законом України від 15.09.95 р. № 329/95-ВР “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби”;

- Законом України від 16.11.95 р. № 432/95-ВР “Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів”;

- Законом України від 06.02.96 р. № 30/96-ВР “Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби”;

- Постановою Верховної Ради України від 05.05.96 р. № 162/96-ВР “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України”;

Законом України від 07.05.96 р. № 178/96-ВР “Про ставки акцизного збору та ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої”;

- Законом України від 16.05.96 р. № 202/96-ВР “Про внесення зміни до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України “Про податок на добавлену вартість”;

- Законом України від 24.05.96 р. № 216/96-ВР “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них”;

- Законом України від 11.07.96 р. № 313/96-ВР “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)”;

- постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.94 р. № 133 “Про внесення змін до ставок митних зборів” (до 04.03.97 р.), постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 р. № 65 “Про ставки митних зборів” (з 04.03.97 р.);

- постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.96 р. № 1010 “Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну”;

- постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.96 р. № 1282 “Про мінімальну митну вартість імпортних автомобілів та шин до них”;

- постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.96 р. № 1408 “Про встановлення індикативних цін на імпортні тютюнові вироби, що застосовуються при обчисленні розмірів сплати податку на добавлену вартість”;

- постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.96 р. № 1433 “Про встановлення мінімальної митної вартості на імпортні лікеро-горілчані вироби та пиво”;

- постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 р. № 64 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. №1282”;

- постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.97 р. № 75 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. №1282”.

  1. МИТО

Нараховується та справляється на предмети (товари) відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 11.01.93 р. № 2-93, Постанови Верховної Ради України від 05.05.96 р. № 162/96-ВР, Закону України від 24.05.96 р. №216/96-ВР, Закону України від 11.07.96 р. № 313/96-ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.96 р. № 1010, крім предметів (товарів):

- загальною вартістю, що не перевищує суму, еквівалентну 200 ЕКЮ (або одиничного неподільного предмета вартістю до 300 ЕКЮ), за винятком вино-горілчаних, тютюнових виробів, транспортних засобів, запасних частин та шин до них;

- горілчаних виробів у кількості 1 літра, вина - 2 літрів, тютюнових виробів - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів) на одну особу;

- особистого вжитку, що тимчасово ввозяться (пересилаються) на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне вивезення або з метою транзиту;

- речей, у т. ч. транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) при переселенні на постійне місце проживання в Україну;

- що входять до складу спадщини, відкритої на користь громадян-резидентів за межами України;

- що ввозяться після їх тимчасового вивезення за наявності документів, що засвідчують факт їх тимчасового вивезення;

- що ввозяться громадянами-резидентами у вигляді призів (нагород) у межах, визначених угодами-дарування, за винятком транспортних засобів та предметів промислового призначення;

- ввезених тимчасово під зобов’язання про їх зворотне вивезення юридичними та фізичними особами, які згідно з міжурядовими угодами України та міжнародними договорами, до яких приєдналась Україна, звільняються від оподаткування митом, при їх відчуженні з дозволу митних органів (на транспортні засоби згідно з діючим порядком така пільга поширюється після закінчення 2-річного терміну після їх ввезення на митну територію України).

абзац десятий розділу 1 втратив чинність

(згідно з листом Державної митної служби України від 25.02.2000 р. №14/1-609-ЕП)

  1. АКЦИЗНИЙ ЗБІР

Нараховується та справляється на предмети (товари) відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 18-92, Закону України від 16.11.95 р. № 432/95-ВР, Постанови Верховної Ради України від 05.05.96 р. №162/96-ВР, Закону України від 24.05.96 р. № 216/96-ВР, Закону України від 11.07.96 р. № 313/96-ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.96 р. № 1010, крім предметів (товарів):

- загальною вартістю, що не перевищує суму, еквівалентну 200 ЕКЮ (або одиничного неподільного предмета вартістю до 300 ЕКЮ), за винятком вино-горілчаних, тютюнових виробів, транспортних засобів та шин до них;

- горілчаних виробів у кількості 1 літра, вина - 2 літрів, тютюнових виробів - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів) на одну особу;

- особистого вжитку, що тимчасово ввозяться (пересилаються) на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення;

- речей, у т. ч. транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) при переселенні на постійне місце проживання в Україну;

- що входять до складу спадщини, відкритої на користь громадян-резидентів за межами України;

- що ввозяться після їх тимчасового вивезення за наявності документів, що засвідчують факт їх тимчасового вивезення;

- що ввозяться громадянами-резидентами у вигляді призів (нагород) у межах, визначених угодами-дарування, за винятком транспортних засобів та предметів промислового призначення;

- ввезених тимчасово під зобов’язання про їх зворотне вивезення юридичними та фізичними особами, які згідно з міжурядовими угодами України та міжнародними договорами, до яких приєдналась Україна, звільняються від оподаткування акцизним збором, при їх відчуженні з дозволу митних органів (на транспортні засоби згідно з діючим порядком така пільга поширюється після закінчення 2-річного терміну після їх ввезення на митну територію України).

  1. ПОДАТОК НА ДОБАВЛЕНУ ВАРТІСТЬ

Нараховується та справляється на предмети (товари) відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.96 р. № 14-92, Закону України від 16.11.95 р. № 432/95-ВР, Постанови Верховної Ради України від 05.05.96 р. №162/96-ВР, Закону України від 16.05.96 р. № 202/96-ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.96 р. № 1010, постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.96 р. № 1433, крім предметів (товарів):

- зазначених у переліку ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 14-92 “Про податок на добавлену вартість”;

- загальною вартістю, що не перевищує суму, еквівалентну 200 ЕКЮ (або одиничного неподільного предмета вартістю до 300 ЕКЮ), за винятком вино-горілчаних, тютюнових виробів, транспортних засобів, запасних частин та шин до них;

- горілчаних виробів у кількості 1 літра, вина - 2 літрів, тютюнових виробів - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів) на одну особу;

- особистого вжитку, що тимчасово ввозяться (пересилаються) на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення або з метою транзиту;

- речей, у т. ч. транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) при переселенні на постійне місце проживання в Україну;

- що входять до складу спадщини, відкритої на користь громадян-резидентів за межами України;

- що ввозяться після їх тимчасового вивезення за наявності документів, що засвідчують факт їх тимчасового вивезення;

- що ввозяться громадянами-резидентами у вигляді призів (нагород) у межах, визначених угодами-дарування, за винятком транспортних засобів та предметів промислового призначення;

- ввезених тимчасово під зобов’язання про їх зворотне вивезення юридичними та фізичними особами, які згідно з міжурядовими угодами України та міжнародними договорами, до яких приєдналась Україна, звільняються від оподаткування податком на добавлену вартість, при їх відчуженні з дозволу митних органів (на транспортні засоби згідно з діючим порядком така пільга поширюється після закінчення 2-річного терміну після їх ввезення на митну територію України).

  1. Порядок нарахування і справляння мита, акцизного і митного зборів, податку на добавлену вартість та митного оформлення при ввезенні (пересиланні) предметів (товарів) громадянами в Україну.

Нарахування та справляння мита, акцизного та митного зборів, податку на добавлену вартість здійснюється у порядку, передбаченому наказом Держмиткому від 17.01.96 р. № 19, останнім абзацом листа Держмиткому від 23.10.96 р. № 11/6-7893, листом Держмитслужби від 09.12.96 р. № 11/2-9125.

При цьому мито, акцизний збір, податок на добавлену вартість нараховуються з урахуванням тієї частини митної вартості предметів (товарів), яка перевищує суму, еквівалентну 200 екю. У разі ввезення одиничного неподільного предмета вартістю, що перевищує еквівалент 300 екю, мито, акцизний збір, податок на добавлену вартість нараховуються з урахуванням усієї суми митної вартості такого предмета.

Стягнення мита, акцизного і митного зборів, податку на добавлену вартість та митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться в Україну громадянами, які не мають свідоцтва про державну реєстрацію підприємництва, здійснюється за документами форми МД-1 та МД-4. При ввезенні товарів в Україну безпосередньо власником їх митне оформлення та стягнення необхідних видів платежів (крім транспортних засобів і номерних агрегатів до них) проводиться на прикордонній митниці.

Стягнення мита, акцизного і митного зборів, податку на добавлену вартість та митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться в Україну громадянами-підприємцями здійснюється із заповненням уніфікованого адміністра-

тивного документа форми МД-2 (МД-3) (з урахуванням того, що здійснюється імпорт товару).

(абзац четвертий розділу II із змінами, внесеними згідно з листом Державної митної служби України від 24.03.97 р. № 11/2-2560)

Стягнення мита, акцизного і митного зборів, податку на добавлену вартість та митне оформлення предметів (товарів), які пересилаються громадянами в Україну у міжнародних поштових відправленнях через мережі міжнародного поштового зв’язку, здійснюється у порядку, передбаченому листом Держмиткому від 26.03.96 р. № 11/2-1992.

Предмети (товари), що надходять в Україну у вантажних відправленнях на адресу громадян, пропускаються за умови сплати цими громадянами належних податків незалежно від вартості предметів (товарів). У таких випадках пільги надаються тільки особам, які згідно з міжурядовими угодами України та міжнародними договорами, до яких приєдналась Україна, звільняються від оподаткування у разі отримання предметів для особистого споживання.

  1. Особливості нарахування і справляння мита, акцизного і митного зборів, податку на добавлену вартість при ввезенні (пересиланні) громадянами в Україну транспортних засобів, запасних частин та шин до них, вино-горілчаних і тютюнових виробів.

При ввезенні громадянами в Україну транспортних засобів та шин до них, які входять до товарних груп, визначених у Законі України від 24.05.96 р. № 216/96-ВР, мито та акцизний збір нараховуються і справляються за ставками, затвердженими цим Законом, незалежно від їх вартості.

Податок на добавлену вартість нараховується і справляється з урахуванням мінімальної митної вартості імпортних автомобілів та шин до них, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.96 р. №1282, постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 р. № 64, постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.97 р. № 75.

При ввезенні громадянами в Україну шин, які не входять до товарних груп, визначених у Законі України від 24.05.96 р. № 216/96-ВР, мито на них нараховується і справляється згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.96 р. № 1010.

При ввезенні громадянами в Україну транспортних засобів, які не входять до товарних груп, визначених у Законі України від 24.05.96 р. № 216/96-ВР, та запасних частин до них, мито нараховується і справляється за ставками згідно з додатком до Декрету Кабінету Міністрів України від 11.01.93 р. № 2-93, незалежно від їх вартості (крім транспортних засобів та запасних частин, вироблених у державах-учасницях СНД).

Податок на добавлену вартість нараховується і справляється з урахуванням митної вартості, яка визначається у порядку, передбаченому розділом II даного листа.

При відчуженні з дозволу митних органів транспортних засобів, ввезених тимчасово під зобов’язання про їх зворотне вивезення юридичними і фізичними особами, які згідно з міжурядовими угодами України та міжнародними договорами, до яких приєдналась Україна, звільняються від оподаткування митом, акцизним збором та податком на добавлену вартість, до закінчення 2-річного терміну після їх ввезення на митну територію України, такі транспортні засоби підлягають обкладенню всіма видами податків без застосування пільг.

При ввезенні громадянами в Україну вино-горілчаних і тютюнових виробів мито, акцизний збір та податок на добавлену вартість нараховуються і справляються згідно з Законом України від 15.09.95 р. № 329/95-ВР, Законом України від 06.02.96 р. № 30/96-ВР, Законом України від 07.05.96 р. № 178/96-ВР, пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.96 р. № 1010, постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.96 р. № 1408, постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.96 р. № 1433:

- на горілчані вироби - з кількості більш як 1 літр;

- на вино - з кількості більш як 2 літра;

- на тютюнові вироби - з кількості більш як 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів) на одну особу.

Листи Держмиткому від 11.07.96 р. № 11/1-5106, від 11.07.96 р. № 11/3-5122, від 06.08.96 р. № 11/2-5797, від 30.07.96 р. № 11/2-5609, від 24.09.96 р. №11/6-7083, від 27.09.96 р. № 11/6-7246 вважати такими, що втратили чинність.

Голова Служби Л. Деркач

ЛИСТ 20.02.1997 р. № 11/2-1583

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.02.1997 р. № 11/2-1583

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо митного оформлення несупроводжуваного багажу громадян, що ввозиться (пересилається) в Україну

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 13 липня 2000 року № 09/01-2551-ЕП)

Додатково див. Лист Державної митної служби України від 4 березня 1997 року № 11/2-2001

В зв’язку з численними запитами з митниць щодо ввезення (пересилання) на митну територію України громадянами несупроводжуваного багажу (НСБ) та з метою виключення фактів переміщення вантажних відправлень під виглядом НСБ додатково роз’яснюємо наступне.

НСБ може бути відправлений в Україну:

- громадянами, які їдуть в Україну на постійне місце проживання;

- громадянами України, які були у службовому відрядженні за кордоном більше одного року;

- іноземними громадянами, які прямують в Україну у службових справах, як правило на довготривалий термін перебування;

- іноземними студентами, строк тимчасового перебування яких на Україні перевищує один рік;

- представниками міжнародних, іноземних організацій, представництв та осіб, які користуються на території України митними пільгами.

Також слід враховувати, що НСБ не може вміщувати предмети (партію товару) явно комерційного призначення.

Всі інші відправлення необхідно розглядати як вантажні, на які передбачено нарахування в повному обсязі мита та інших платежів. Норми ввезення без сплати мита та інших платежів в цих випадках не застосовуються.

Справляння платежів при ввезенні (пересиланні) в Україну таких вантажних відправлень необхідно проводити тільки в пунктах пропуску на митному кордоні України, через які ввозиться такий вантаж без направлення у внутрішню митницю де постійно чи тимчасово проживає власник.

Перший заступник

Голови Служби О. Єгоров

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 21.02.1997 р. № 105/97-ВР

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.02.1997 р. № 105/97-ВР

Про проект Закону України про вивезення і ввезення культурних цінностей

Верховна Рада України

постановляє:

Схвалити проект Закону України про вивезення і ввезення культурних цінностей, поданий Кабінетом Міністрів України, у першому читанні.

Доручити Комісії Верховної Ради України з питань культури і духовності з урахуванням пропозицій і зауважень постійних комісій Верховної Ради України доопрацювати проект Закону України про вивезення і ввезення культурних цінностей та внести його на розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради

України О. МОРОЗ

 

м. Київ, 21 лютого 1997 року

№ 105/97-ВР

ЛИСТ 04.03.1997 р. № 11/2-2001

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.03.1997 р. № 11/2-2001

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо митного оформлення несупроводжуваного багажу громадян, який містить транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються) в Україну

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 28 липня 2005 року № 11/1-10/9108-ЕП)

В доповнення до листа Держмитслужби від 20.02.97 р. № 11/2-1583 повідомляємо, що дія вищезгаданого листа не розповсюджується на транспортні засоби фізичних осіб. Митне оформлення таких транспортних засобів, здійснюється в установленому порядку.

Перший заступник

Голови Служби О. Єгоров

 

ЛИСТ 24.03.1997 р. № 11/2-2560

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.03.1997 р. № 11/2-2560

Начальникам регіональних митниць

Т.в.о. начальників митниць

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативних актів Держмиткому України

В зв’язку зі змінами в закононодавстві України, скасування деяких законодавчих та нормативних актів з питань оподаткування предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для використання в оперативній роботі повідомляємо, що втратили чинність листи Держмиткому:

від 29.12.93 № 05\1910, від 13.10.94 р. № 11/1-3550, від 18.04.95 р.№11/3-1712, від 27.06.95 р. № 11\3-2742, від 20.07.95 р. № 11/18-3142, від 20.07.95 р. №11/18-3143, від 28.07.95 р. № 05/2425; від 28.08 95 р. № 11/26-3651, від 05.12.95 р. № 11/18-5370,

а також абзаци 2, 3, 4,5, та друге речення абзацу 7 листа від 12.06.96 р. №11/1-4039 та слова абзацу 4 розділу ІІ листа Держмитсужби від 14.02.97 №11/1-350”...у порядку, передбаченому листом Держмиткому від 13.10 94 №11/1-3550.

При здійсненні митного оформлення предметів (у тому числі транспортних засобів), що переміщуються громадянами через митний кордон України та нарахування при цьому відповідних платежів необхідно керуватися наказом Держмиткому від 13.06.95 р. №253, яким затверджені Правила митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, листом Держмитслужби від 14.02.97 р. № 11/1-1403 та чинними листами Держмитслужби з цих питань.

В.о.Голови Служби О.Єгоров

 

ЛИСТ 03.06.1997 р. № 11/6-5076

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

03.06.1997 р. № 11/6-5076

Про дії митниць по рішенням судів

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 13 липня 2000 року № 09/01-2551-ЕП)

В зв’язку з запитами митниць та для використання в оперативній роботі повідомляємо, що у разі прийняття судами рішень стосовно надання пільг згідно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради України від 05.05.96 р. №162/96-ВР “Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України”, начальникам митниць необхідно з цього приводу звертатись до суду.

У зверненнях необхідно вказувати, що надання пільг можливе на суму, не більшу 50 відсотків заробленої іноземної валюти, підтвердженої документами, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України. Однак на даний час Кабінет Міністрів України такого порядку не визначив. Така ситуація призводить до того, що при надходженні виконавчого листа з суду митниця не може встановити якими документами підтверджується розмір заробленої іноземної валюти та проводити подальше митне оформлення ввезених в Україну предметів згідно з зазначеною Постановою.

Крім того вказувати, що у разі, якщо суд визначить документи, які підтверджують зароблену іноземну валюту, митниця готова виконати ухвалу суду.

Заступник Голови Служби Ю. Соловков

 

ЛИСТ 11.06.1997 р. № 11/1-5485

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.06.1997 р. № 11/1-5485

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо митного оформлення предметів (товарів), які переміщуються окремо від громадян

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 28 липня 2005 року № 11/1-10/9108-ЕП)

В зв’язку з численними запитами з митниць та для використання в оперативній роботі повідомляємо наступне.

У разі якщо громадяни при в’їзді в Україну заявляють, що окремо від них іншим транспортним засобом ввозяться предмети (товари), митне оформлення таких предметів (товарів) проводити як вантажне відправлення згідно з вимогами листа Держмитслужби від 20.02.97 р. № 11/2-1583, незважаючи на те, що громадяни та предмети водночас знаходяться у пункті пропуску.

Транспортні засоби, якими здійснюється перевезення таких предметів (товарів), повинні відповідати вимогам наказу Держмиткому від 6.03.95 р. №82.

Голова Служби Л. Деркач

 

ЛИСТ 12.06.1997 р. № 11/6-5511

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.06.1997 р. № 11/6-5511

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 28 липня 2005 року № 11/1-10/9108-ЕП)

Для використання в оперативній роботі повідомляємо, що у разі надходження в міжнародних поштових відправленнях (відправленнях служб прискореної експрес-доставки) рекламних відеоматеріалів або матеріалів для служб телевізійних новин телекомпаній в одиничних екземплярах в одному відправленні митне оформлення таких матеріалів (відеокасет) необхідно проводити як ввезених тимчасово, під зобов’язання про зворотне вивезення, із прийняттям на облік у митниці, яка проводила їх митне оформлення.

Заступник Голови Служби Ю. Соловков

 

ПОСТАНОВА 15.07.1997 р. № 748

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Київ

15.07.1997 р. № 748

Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 260, від 7 червня 2006 року № 790

(У назві та тексті постанови слова “товари та інші предмети” в усіх відмінках замінено словом “предмети” у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 року № 790)

Відповідно до статті 81 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 р. № 790)

Затвердити:

перелік відомостей, що оголошуються громадянами у разі переміщення ними через митний кордон України предметів (додається);

форму письмової митної декларації для оголошення громадянами відомостей про предмети, що переміщуються ними через митний кордон України (додається).

Установити, що громадяни, які в’їжджають (виїжджають) в Україну, здійснюють декларування предметів, що переміщуються ними через митний кордон України, в усній формі, крім випадків переміщення предметів, які декларуються в обов’язковому порядку, або предметів в обсягах, що підлягають оподаткуванню.

(постанову доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. № 260)

Виконуючий обов’язки

Прем’єр-міністра України В. ДУРДИНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету

Міністрів України

від 15 липня 1997 р. № 748

ПЕРЕЛІК

відомостей, що оголошуються громадянами у разі переміщення ними через митний кордон України предметів

(У назві та тексті переліку слова “товари та інші предмети” і “товари” в усіх відмінках замінено словом “предмети” у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 року № 790)

Режим переміщення громадянина і предметів через митний кордон України: в’їзд, виїзд, транзит.

Відомості про особу: прізвище, ім’я, по батькові; серія і номер паспорта.

Місце постійного проживання (країна).

Громадянство (підданство).

З якої чи/та в яку країну прямує.

Чи прямують разом з ним діти, скільки.

Кількість місць супроводжуваного багажу, включаючи ручну поклажу.

Кількість місць несупроводжуваного багажу, відправленого за вантажними документами.

Сума валюти України та іноземної валюти готівкою, платіжні документи та інші цінні папери, банківські метали, кількість виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в будь-якому вигляді і стані.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 р. № 790)

Наявність предметів, які потребують обов’язкового декларування і переміщення яких через митний кордон здійснюється за дозвільними документами відповідних компетентних органів - будь-якої зброї, боєприпасів і вибухових речовин, наркотиків і психотропних речовин, культурних цінностей, друкованих видань та інших носіїв інформації, отруйних і сильнодіючих речовин та ліків, радіоактивних матеріалів, об'єктів флори і фауни, їхніх частин і одержаної з них продукції, високочастотних радіоелектронних пристроїв.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 р. № 790)

Наявність предметів, які підлягають обкладенню податками.

Наявність предметів, які тимчасово ввозяться (вивозяться).

Транспортний засіб.

Додаткова інформація про найменування та інші відмітні ознаки предмету; номер і дата видачі дозвільного документа та назва органу, що його видав; вартість предметів у національній валюті або доларах США.

Відомості про транспортний засіб - тип, марка, рік випуску, об’єм двигуна, номери шасі, кузова (ідентифікаційний номер), двигуна; напрямок переміщення - ввезення/вивезення (тимчасове, зворотне).

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 р. № 790)

  1. Особистий підпис.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету

Міністрів України

від 15 липня 1997 р. № 748

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ

(У тексті декларації слова “товари та інші предмети” і “товари” в усіх відмінках замінено словом “предмети” у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 року № 790)

(митна декларація із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 р. № 790)

 

ЛИСТ 23.07.1997 р. № 20/01506

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

23.07.1997 р. № 20/01506

Відповідно до Закону Російської Федерації “Про ввезення і вивезення культурних цінностей” дозвіл на вивезення та тимчасове ввезення з Російської Федерації колекцій і предметів колекціонування з палеонтології незалежно від місця їх зберігання надається Міністерством культури Російської Федерації. Підставою для пропуску цих предметів за межі Російської Федерації як предметів, які можуть представляти науковий інтерес, є свідоцтво Міністерства культури РФ, що видається у встановленому порядку Департаментом по збереженню культурних цінностей Міністерства культури Російської Федерації.

 

ПОСТАНОВА 01.09.1997 р. № 954

 

 

КАБІНЕТ МІЕІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.09.1997 р. № 954

Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1094

Постанова втратила чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 року № 1911)

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити доповнення, що вносяться до переліку предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1094 (ЗП України, 1996 р. № 17, ст. 486), згідно з додатком.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 вересня 1997 р. № 954

ДОПОВНЕННЯ

переліку предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється

Шкурки та інші частини птахів з пір’ям

або пухом; пір’я та частини пір’я з

підрізаними або непідрізаними кінцями та

пух, очищені, дезінфіковані або оброблені

для зберігання, але не піддані подальшій

обробці; порошок і відходи пір’я та їх

частин:

пір’я птахів, яке використовується для

набивання; пух:

05.05 10100 необроблені

Мідь рафінована та сплави мідні

необроблені:

сплави мідні:

74.03 21000 сплави мідно-цинкові (латуні)

74.03 22000 сплави мідно-олов’яні (бронзи)

74.03 23000 сплави мідно-нікелеві (купронікелі) або

сплави мідно-нікелево-цинкові

(нейзильбери)

78.01 Свинець необроблений

78.02 Відходи та брухт свинцеві

80.01 - 80.07 Олово і вироби з нього

 

ПОСТАНОВА 03.11.1997 р. № 1217

 

 

КАБІНЕТ МІЕІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.11.1997 р. № 1217

Про порядок ввезення на митну територію України мила, синтетичних миючих і поверхнево-активних засобів фізичними особами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності

Постанова втратила чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1652)

З метою запобігання ввезенню фізичними особами на митну територію України неякісних мила, синтетичних миючих і поверхнево-активних засобів, їх реалізації та споживанню Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які в’їжджають або проїжджають через митну територію України транзитом, мають право на ввезення у багажі мила, синтетичних миючих і поверхнево-активних засобів для власного споживання у кількості та за номенклатурою, визначеними у переліку згідно з додатком.

Загальна вартість зазначеної продукції, що ввозиться однією фізичною особою, не повинна перевищувати суми, еквівалентної 5 екю.

Державній митній службі забезпечити посилення контролю за дотриманням вимог законодавства фізичними особами під час ввезення ними на митну територію України мила, синтетичних миючих і поверхнево-активних засобів.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Міністерству охорони здоров’я, Державному комітетові у справах захисту прав споживачів, Міністерству зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі забезпечити у межах своїх повноважень постійний контроль за якістю імпортних мила, синтетичних миючих і поверхнево-активних засобів, які реалізуються на внутрішньому ринку.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 3 листопада 1997 р. № 1217

Перелік

видів мила, синтетичних миючих і поверхнево-активних засобів, які має право ввозити на територію України одна фізична особа для власного споживання

Код товару згідно з ТН ЗЕД

Опис товару згідно з ТН ЗЕД

Обсяг, одиниця виміру

34.01

Мило; речовини поверхнево-активні органічні і засоби, що використовуються як мило, у формі брусків, кусків і у вигляді фігурних виробів, із вмістом або без вмісту мила; папір, набивка ватна, фетр і неткані матеріали, просочені або покриті милом чи миючим засобом

0,5 кг

34.02

Речовини поверхнево-активні органічні(крім мила); засоби поверхнево-активні, миючі препарати (включаючи допоміжні миючі засоби) і засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім класифікованих у товарній позиції№ 34.01)

1 кг

 

 

Міністр

Кабінету Міністрів України А. ТОЛСТОУХОВ

 

ПОСТАНОВА 29.11.1997 р. № 1331

 

 

 

КАБІНЕТ МІЕІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.11.1997 р. № 1331

Про обсяги товарів та інших предметів, які можуть вивозитися (пересилатися) громадянами за митний кордон України без сплати мита і митних зборів

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1336

Постанова втратила чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 року № 225)

Відповідно до статті 1 Закону України “Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України” Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити, що товарною партією визнаються товари та інші предмети одного чи різних найменувань, які придбані в Україні та вивозяться (пересилаються у несупроводжуваному багажі), а також пересилаються в міжнародних поштових відправленнях громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства за митний кордон України на суму у валюті України, еквівалентну 100000 екю, перераховану за курсом Національного банку на день оформлення митної декларації.

Затвердити перелік товарів та інших предметів, які не визнаються товарною партією (додається).

Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 557 “Про вдосконалення порядку вивезення громадянами предметів за митний кордон України” (ЗП України, 1994 р., №11, ст. 282).

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Перший

віце-прем’єр-міністр України А. ГОЛУБЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 листопада 1997 р. № 1331

ПЕРЕЛІК

товарів та інших предметів, які не визнаються товарною партією

Товари та інші предмети, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства (далі - громадянами) під письмове зобов'язання про зворотне ввезення таких предметів.

Товари та інші предмети, які входять до складу спадщини, відкритої в Україні на користь громадянина (в разі підтвердження її складу нотаріусами), та які вивозяться (пересилаються) за межі митної території України.

Товари та інші предмети, які були раніше ввезені (переслані) громадянами на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне вивезення або з метою транзиту через митну територію України та які вивозяться (пересилаються) з митної території України за наявності ввізної митної декларації.

Культурні цінності, які тимчасово вивозяться (пересилаються) громадянами за дозволами Міністерства культури і мистецтв або вивезення (пересилання) яких здійснюється за дозволами Міністерства культури і мистецтв на підставі документів про те, що їх власник є автором цих культурних цінностей.

Призи (нагороди), які вивозяться (пересилаються) громадянами, отриманими ними за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), які проводяться в Україні, що підтверджується довідкою, виданою установою, яка проводила відповідне змагання, та завіреною місцевою державною адміністрацією.

Товари та інші предмети (крім предметів промислового призначення), які вивозяться (пересилаються) громадянами, отримані ними у межах договорів дарування, за наявності нотаріально засвідчених договорів дарування.

Товари та інші предмети (крім предметів промислового призначення), які вивозяться (пересилаються) громадянами, загальною вартістю, що не перевищує суми іноземної валюти, зазначеної у ввізній митній декларації, за умови використання цієї валюти на придбання таких предметів. Зазначене придбання має бути підтверджене відповідними товарними або касовими чеками. У разі пред’явлення органам митного контролю товарних або касових чеків, номінованих у валюті України, митна вартість зазначених товарів обчислюється за обмінним (валютним) курсом Національного банку, що діяв на день оформлення ввізної митної декларації.

Товари та інші предмети (крім предметів промислового призначення), що вивозяться (пересилаються) громадянами у зв’язку з остаточним виїздом за межі України, якщо вони працювали на умовах трудового договору у юридичних чи фізичних осіб, на суму, що не перевищує 80 відсотків отриманого доходу за час перебування в Україні. Факт отримання доходу підтверджується довідкою, виданою державною податковою адміністрацією (інспекцією).

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. № 1336)

 

ЛИСТ 05.12.1997 р. № 11/6-11608

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.12.1997 р. № 11/6-11608

Щодо митного оформлення сільськогосподарської продукції, що ввозиться в Україну громадянами

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 28 липня 2005 року № 11/1-10/9108-ЕП)

У зв’язку з численними запитами органів виконавчої влади, установ, організацій та громадян стосовно митного оформлення сільськогосподарської продукції (зокрема товарів, що входять до 10 групи ТН ЗЕД), що була ввезена в Україну як натуроплата, отримана громадянами України, які працювали за кордоном, повідомляємо.

Ввезення (імпорт) в Україну сільськогосподарської продукції (сировини та продуктів) суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами здійснюється відповідно до Закону України від 17.07.97 р. № 468/97-ВР “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції”, який набрав чинності з 07.10.97 р. Відповідно до статті 1 Закону для фізичних або юридичних осіб скасовано пільги по сплаті ввізного (імпортного) мита, які надавались іншими законодавчими актами України при ввезенні товарів, зазначених у 1 - 24 групах Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

Товари та інші предмети, крім алкогольних напоїв, тютюнових виробів, транспортних засобів, у тому числі запасних частин та шин до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну, на суму, що не перевищує 200 екю, а вартість одиничного неподільного предмета, якщо не перевищує 300 екю, оподаткуванню не підлягають відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.96 р. № 1010 “Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну”. Ця норма не є пільгою, а тому повинна враховуватись при стягненні належних платежів при ввезенні в Україну сільськогосподарської продукції. При цьому у разі перевищення зазначених норм декларування здійснюється із загальної вартості товарів та інших предметів.

Прошу терміново довести цю інформацію до всіх заінтересованих установ (держобладміністрацій, органів виконавчої влади, організацій) та громадян.

 

ЛИСТ 08.12.1997 р. № 11/1-11659

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.12.1997 р. № 11/1-11659

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо пропуску в Україну особистих речей працівників дипломатичних установ України за кордоном

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 13 липня 2000 року № 09/01-2551-ЕП)

Для використання в оперативній роботі повідомляємо, що пропуск в Україну та митне оформлення особистих речей (в тому числі транспортних засобів) працівників дипломатичних установ України за кордоном, які в’їжджають в Україну в зв’язку із закінченням відрядження і поверненням на постійне місце роботи в МЗС України, та членів їх сімей здійснювати у відповідності до абзацу 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.96 р. № 1010 “Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну”, за умови проживання цієї категорії осіб за межами України більше одного року, а також надання довідки Управління кадрів МЗС України, яка підтверджує особу працівника відповідної дипломатичної установи України за кордоном із зазначенням його посади та терміну перебування у відрядженні.

Лист Держмитслужби від 12.02.97 р. № 11/2-1313 вважати таким, що втратив чинність.

Голова Служби Л. Деркач

 

ЛИСТ 08.12.1997 р. № 11/6-11607

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.12.1997 р. № 11/6-11607

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо митного оформлення сільськогосподарської продукції, що ввозяться в Україну громадянами

У зв’язку з численними запитами органів виконавчої влади, установ, Організацій та громадян стосовно митного оформлення сільськогосподарської продукції (зокрема товарів, що входять до 10 групи ТН ЗЕД), що була ввезена в Україну як натуроплата, отримана громадянами України, які працювали за кордоном, повідомляємо.

Ввезення (імпорт) в Україну сільськогосподарської продукції (сировини та продуктів) субєктами підприємницької діяльності та громадянами здійснюється відповідно до Закону від 17.07.97 р. № 468/97-ВР “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції”, який набрав чинності з 07.10.97 р. Відповідно до статті 1 Закону для фізичних юридичних осіб скасовано пільги по сплаті ввізного (імпортного) мита, які надавались іншими законодавчими актами України при ввезенні товарів, зазначених у 1 - 24 групах Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

Товари та інші предмети, крім алкогольних напоїв, тютюнових виробів, транспортних засобів, у тому числі запасних частин та шин до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну, на суму, що не перевищує 200 екю, а вартість одиничного неподільного предмета, якщо не перевищує 300 екю, оподаткуванню не підлягають відповідно до постанови Кабінету Міністрів

України від 27.08.96 р. № 1010 “Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну”. Ця норма не є пільгою, а тому повина враховуватись при стягненні належних платежів при ввезенні в Україну сільськогослодарської продукції. При цьому у разі перевищення зазначених норм декларування здійснюється із загальної вартості товарів та інших предметів.

Прошу терміново довести цю інформацію до всіх заінтересованих установ (держобладміністрацій, органів виконавчої влади, організацій) та громадян.

 

Заступник Голови Служби Ю. Соловков

 

ЛИСТ 09.12.1997 р. № 11/6-11752

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.12.1997 р. № 11/6-11752

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про товарну партію

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 29 липня 2004 року № 25/2-9-16/9442-ЕП)

Для використання в оперативній роботі надсилаємо постанову Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 року № 1331 “Про обсяги товарів та інших предметів, які можуть вивозитися (пересилатися) громадянами за митний кордон України без сплати мита і митних зборів” та затверджений цією постановою Перелік товарів та інших предметів, які не визнаються товарною партією

Додаток: згадане на 2 арк.

Заступник Голови Служби Ю. Соловков

 

ЛИСТ 11.12.1997 р. № 11/6-11607

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.12.1997 р. № 11/6-11607

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо митного оформлення сільськогосподарської продукції, що ввозиться в Україну громадянами

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 11 січня 2002 року № 11/2-9-315-ЕП)

У зв’язку з численними запитами органів виконавчої влади, установ, організацій та громадян стосовно митного оформлення сільськогосподарської продукції (зокрема товарів, що входять до 10 групи ТН ЗЕД), що була ввезена в Україну як натуроплата, отримана громадянами України, які працювали за кордоном, повідомляємо.

Ввезення (імпорт) в Україну сільськогосподарської продукції (сировини та продуктів) суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами здійснюється відповідно до Закону України від 17.07.97 р. № 468/97-ВР “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції”, який набрав чинності з 07.10.97 р. Відповідно до статті 1 Закону для фізичних або юридичних осіб скасовано пільги по сплаті ввізного (імпортного) мита, які надавались іншими законодавчими актами України при ввезенні товарів, зазначених у 1 - 24 групах Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

Товари та інші предмети, крім алкогольних напоїв, тютюнових виробів, транспортних засобів, у тому числі запасних частин та шин до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну, на суму, що не перевищує 200 екю, а вартість одиничного неподільного предмета, якщо не перевищує 300 екю, оподаткуванню не підлягають відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.96 р. № 1010 “Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну”. Ця норма не є пільгою, а тому повинна враховуватись при стягненні належних платежів при ввезенні в Україну сільськогосподарської продукції. При цьому у разі перевищення зазначених норм декларування здійснюється із загальної вартості товарів та інших предметів.

Прошу терміново довести цю інформацію до всіх заінтересованих установ (держобладміністрацій, органів виконавчої влади, організацій) та громадян.

Заступник Голови СлужбиЮ. Соловков

 

ЛИСТ 31.12.1997 р. № 11/6-12567

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

31.12.1997 р. № 11/6-12567

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 28 липня 2005 року № 11/1-10/9108-ЕП)

Для використання в оперативній роботі повідомляємо, що згідно з листом Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України від 11.12.97 р. № 06/10-901, враховуючи наближення Новорічних та Різдвяних свят, тимчасово до 01.02.98 р. дозволяється не вимагати сертифікатів встановленого зразка при отриманні громадянами міжнародних поштових відправлень, які надходять в Україну офіційними каналами міжнародного поштового зв’язку і мають продукти харчування (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів) вагою до 5 кг.

Лист Держмитслужби від 12.12.97 р. № 11/6-11898 вважати таким, що втратив чинність.

Заступник Голови Служби Ю. Соловков

 

 

Вверх