Legal acts and departmental instructions 1996

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1996 року

ЛИСТ 17.01.1996 р. № 11/18-231

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.01.1996 р. № 11/18-231

Начальникам територіальних митних управлінь

Начальникам митниць

Для керівництва і використання в оперативній роботі надсилаємо зміст статті 13 Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про трудову діяльність та соціальний захист осіб, які постійно проживають в Україні та Латвії і працюють на територіях обох держав, що була підписана у м. Києві 21.11.95 р., а саме:

“В’їзд працівників на територію Сторони працевлаштування, перебування та виїзд з неї регулюється законодавством цієї Сторони та відповідними міжнародними угодами.

Ввіз працівниками особистого майна та необхідних робочих інструментів на територію Сторони працевлаштування, а при поверненні - на територію Сторони виїзди, а також вивіз товарів, придбаних ними на трудові доходи на територію Сторони працевлаштування, здійснюється у порядку, який визначається митними законодавствами Сторін і відповідними міжнародними угодами”.

Заступник Голови Комітету О. Соловков

 

ЛИСТ 29.01.1996 г. № 12-48-488

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.01.1996 г. № 12-48-488

В соответствии со ст. 100 Закона Украины “О нотариате” документы, которые составлены за рубежом при участии иностранных властей или которые от них исходят, принимаются нотариусом при условии их легализации органами Министерства иностранных дел Украины.

Консульская легализация состоит из установления и удостоверения достоверности подписи иностранных должностных лиц на документах в подтверждение их соответствия законам иностранных государств.

При оформлении документов, которые предназначаются для действия за рубежом, заинтересованное лицо должно представить свои документы в отдел нотариата Министерства юстиции или уполномоченный на это орган государства для удостоверения достоверности подписи нотариуса, который удостоверял эти документы, а потом - в Министерство иностранных дел для дальнейшей консульской легализации.

Это правило не распространяется на документы, составленные при участии властей (или исходят от них), государств - участников международных договоров, в которых принимает участие Украина.

По состоянию на январь 1996 года Украина заключила договоры о правовой помощи с Китайской Народной Республикой, Республикой Польша, Литовской Республикой, Республикой Молдова, Республикой Грузия, Эстонской Республикой, Латвийской Республикой, Монголией, Финляндской Республикой.

Не требуется полная консульская легализация документов, поступающих из государств, которые присоединились к Конвенции о правовой помощи и правых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, подписанной 22.01.93 г. в г. Минске. На 15.08.95 г. Конвенция вступила в силу для Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Украины.

В этих случах достоверность подписи нотариуса должна быть удостоверена органом юстиции или другим уполномоченным на это органом.

Начальник управления Л.ПАВЛОВА

 

ЛИСТ 11.02.1996 р. № 11/18-861

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.02.1996 р. № 11/18-861

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 28 липня 2005 року № 11/1-10/9108-ЕП)

Для використання в оперативній роботі інформуємо, що згідно листа Міністерства охорони здоров’я України від 15.01.96 р. № 10-04/92 ввезення, вивезення та пересилання (в міжнародних поштових відправленнях) громадянами через митний кордон України лікарських засобів можливо в кількості не більше 5 упаковок одного найменування або не більше кількості, яка потрібна для одного хворого на один курс лікування (за призначенням лікаря).

Заступник Голови комітету Ю. Соловков

 

ПОСТАНОВА 05.05.1996 р. № 162/96-ВР

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.05.1996 р. № 162/96-ВР

Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України

Постанова втратила чинність (згідно із Законом України від 13 вересня 2001 року № 2681-III)

Верховна Рада України постановляє :

Прийняти проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України в першому читанні.

Доручити Комісії Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності разом з Кабінетом Міністрів України доопрацювати цей законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій народних депутатів України та постійних комісій Верховної Ради України і внести його на розгляд Верховної Ради України.

Встановити, що до введення в дію Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, предмети (товари), на які встановлюється акцизний збір при ввезенні в Україну громадянами на суму не більшу 200 ЕКЮ (або при ввезенні одиничного неподільного предмету вартістю до 300 ЕКЮ), не підлягають обкладенню акцизним збором та податком на добавлену вартість (за винятком лікеро-горілчаних та тютюнових виробів).

Роз’яснити, що ця сума входить до складу суми, зазначеної у пункті “а” статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року № 2-93 “Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну”.

Громадяни - резиденти, які виїжджали у службові відрядження за межі України, в тому числі працівники дипломатичних установ України за кордоном, моряки рибопромислового, торговельного, річкового флоту та інші, мають право додатково до вказаних вище неоподаткованих сум ввезти в Україну предмети (за винятком лікеро-горілчаних та тютюнових виробів) без сплати мита, акцизного збору та податку на добавлену вартість на суму, не більшу 50 відсотків заробленої іноземної валюти, підтвердженої документами, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Зазначити, що 50 відсотків іноземної валюти обраховуються із загальної суми, отриманої починаючи з 1 січня 1992 року.

Ця Постанова набирає чинності з дня опублікування.

Голова Верховної Ради

України О. МОРОЗ

 

м. Київ, 5 травня 1996 року

№ 162/96-ВР

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 05.05.1996 р. № 163/96-ВР

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

05.05.1996 р. № 163/96-ВР

Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України

Закон введено в дію з дня опублікування - 24 травня 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 5 травня 1996 року № 164/96-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 28 листопада 2002 року № 291-IV

Закон втратив чинність (згідно з Митним кодексом України від 11 липня 2002 року № 92-IV)

Установити, що у разі вивезення (пересилання в несупроводжуваному багажі), а також пересилання в міжнародних поштових відправленнях громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства (далі - громадяни) за митний кордон України товарів та інших предметів, придбаних в Україні, в кількості, що не перевищує товарну партію (визначається Кабінетом Міністрів України), мито та митні збори не сплачуються.

Установити, що положення цього Закону застосовуються виключно до правовідносин, які виникають при вивезенні (пересиланні) громадянами товарів та інших предметів за митний кордон України (крім товарів та інших предметів, вивезення яких обмежено відповідно до чинного законодавства).

У разі вивезення громадянами за межі митної території України товарів та інших предметів товарною партією митне оформлення здійснюється в порядку, встановленому для суб’єктів підприємницької діяльності.

Заборонити громадянам вивезення за межі митної території України:

а) предметів, на які встановлюються державні дотації, крім предметів особистого користування;

б) предметів (або їх частин) промислового призначення (обладнання, комплектуючі, матеріали тощо), що застосовуються у виробничій сфері, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

в) дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них (крім пам'ятних та ювілейних монет України), культурних цінностей з метою їх відчуження.

(пункт “в” статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 28.11.2002 р. № 291-IV)

У разі якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що визначені в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ

5 травня 1996 року

№ 163/96-ВР

 

 

ЛИСТ 12.06.1996 р. № 11/1-4039

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.06.1996 р. № 11/1-4039

Начальникам територіальних митних управлінь Начальникам митниць

Втратив дію з 20.06.2008 р листом Державної митної служби України від 20.06.2008 №11/2-15/6863-ЕП

Редакция от 12.06.1996 р. введена листом Державної митної служби України від 12.06.1996 № 11/1-4030

Для керівництва та використання в оперативній роботі направляємо Закон України від 05.05.96 р. № 163/96-ВР “Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться ( пересилаються ) громадянами за митний кордон України” та Постанову Верховної Ради України від 05.05.96 р. №164/96-ВР “Про введення в дію Закону України “Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України”, які набрали чинності з 24.05.96 р. (“Голос України” № 93).

До визначення Кабінетом Міністрів України нового поняття “товарної партії” (до п.1 Закону) застосовувати поняття “товарної партії”, визначеної Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.94 р. № 557 “Про вдосконалення порядку вивезення громадянами предметів за митний кордон України”.

При митному оформленні предметів (товарів), що вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України товарною партією необхідно керуватись листом Держмиткому від 13.10.94 р. № 11/1-3550 - абзаци 4,5,6,7,8,9 та порядком заповнення вантажної митної декларації на вивезення громадянами за межі України предметів товарною партією (починаючи з абзацу 10) за виключенням положень стосовно ставок, сум та умов сплати нарахованого вивізного мита.

Даний порядок застосовується також при митному оформленні речей, що вивозяться (пересилаються) при переселенні громадян на постійне місце проживання за кордон, предметів, що були тимчасово ввезені в Україну громадянами, які постійно проживають за кордоном, і ввезення яких було оформлено митними органами в установленому порядку та предметів, що пересилаються за межі України вантажем на адреси приватних осіб.

Якщо речі, що пересилаються у несупроводжуваному багажі чи міжнародних поштових відправленнях громадянами при переселенні на постійне місце проживання за кордон, підпадають під поняття “товарної партії”, також застосовується порядок, передбачений в листі Держмиткому від 05.12.95 р. № 11/18-5370.

При вивезенні за межі України громадянами транспортних засобів на постійно застосовується порядок, передбачений наказом Держмиткому від 13.06.95 р. № 253, за виключенням положень про сплату вивізного мита.

Предмети, що пересилаються за межі України в міжнародних поштових відправленнях приймаються для пересилання за кордон без дозволу митних органів. У разі пересилання таких предметів громадянами товарною партією, застосовується порядок, передбачений в листі Держмиткому від 13.10.94 р. №11/1-3550.

При вивезенні (пересиланні) лікарських засобів застосовується порядок, передбачений листом Держмиткому від 11.02.96 р. № 11/18-861.

При вивезенні (пересиланні) громадянами предметів, на які, можливо, поширення поняття “культурні цінності”, необхідно вимагати від них документи, що підтверджують придбання останніх в магазинах, художніх салонах, тощо (тобто мережі роздрібної торгівлі - торгові ярлики, чеки, квитанції, тощо), або оформленого належним чином заключення експертів-мистецтвознавців щодо даних предметів (на сьогодні право видачі мають лише відділи експертів-мистецтвознавців при Комітеті мистецтв Київської міської державної адміністрації, управліннях культури Закарпатської, Львівської, Одеської обласних державних адміністрацій - лист Держмиткому від 12.05.93 р. №11/2-1035), а також залучати, при можливості, у таких випадках експертів-контролерів.

При вивезенні культурних цінностей, власником яких є сам автор, і авторство підтверджується відповідними заключеннями творчої спілки чи установи, де працював автор, застосовується п.4 даного Закону.

В зв’язку з цим при тимчасовому ввезенні на територію України культурних цінностей необхідно неухильно виконувати вимоги інструкції “О порядке контроля за вывозом из СССР культурных ценностей”, затвердженої Наказом Міністерства культури СРСР від 23.03.87 р. № 120, особливо при ввезенні музичних інструментів, а також виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння.

Роз’яснення стосовно особливостей застосування пунктів а) і б) статті 3 Закону будуть надіслані Держмиткомом додатково.

Таким чином, листи Держмиткому :

від 29.01.93 р. № 11/3-186

від 02.02.93 р. № 05/60

від 28.06.93 р. № 11/1-2447

від 13.08.93 р. № 05/1084

від 21.10.93 р. № 05/1465

від 30.12.93 р. № 11/3-4085

від 10.05.94 р. № 11/1-1269

від 21.06.94 р. № 11/2-1792

від 19.07.94 р. № 11/1-5002

від 20.04.95 р. № 05/1125,

останній абзац

від 11.08.95 р. № 05/2670;

телетайпограми Держмиткому:

від 18.02.93 р. Т -189

від 02.03.93 р. Т-232

від 26.03.93 р. Т-376

від 04.01.94 р. Т-5,

вважати такими, що втратили чинність.

Голова комітету Л. Деркач

 

ПОСТАНОВА 29.06.1996 р. № 700

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.06.1996 р. № 700

Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов’язкової доставки товарів до митниць призначення

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 року № 364, від 4 червня 2003 року № 871, від 12 травня 2004 року № 606

На виконання Указу Президента України від 20 травня 1996 р. № 353 Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про надання митним органам фінансових гарантій щодо обов’язкової доставки товарів до митниць призначення (додається).

Дія Положення поширюється на транзитне переміщення алкогольних напоїв і тютюнових виробів з 15 серпня 1996 року.

Державному митному комітетові у місячний термін подати Кабінету Міністрів України пропозицію щодо строків поширення дії зазначеного Положення на інші підакцизні товари.

Державному митному комітетові, Міністерству фінансів, Міністерству транспорту разом з Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю у місячний термін затвердити механізм надання і повернення фінансових гарантій, порядок стягнення передбачених законодавством обов’язкових платежів за цими гарантіями та особливі умови ліцензування страхових організацій для здійснення страхування відповідальності перевізника.

Державному митному комітетові, Міністерству фінансів, Комітетові у справах нагляду за страховою діяльністю разом із Національним банком у місячний термін внести пропозиції щодо визначення статусу незалежних фінансових посередників (брокерів), які можуть виступати гарантами з надання фінансових гарантій митним органам щодо обов’язкової доставки товарів до митниць призначення.

Прем’єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

 

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 червня 1996 р. № 700

ПОЛОЖЕННЯ

про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов’язкової доставки товарів до митниць призначення

Це Положення визначає порядок надання фінансових гарантій митним органам під час переміщення транзитом через територію України товарів, на які законодавством встановлено акцизний збір (далі - товари), їх власниками або уповноваженими особами.

Терміни в цьому Положенні вживаються у такому значенні:

гарант - уповноважені Держмиткомом в установленому порядку банк чи страхова компанія, що бере на себе відповідальність щодо внесення обов’язкових платежів за невивезені з території України товари в разі порушення перевізником умов транзиту в формах та розмірах, установлених законодавством;

митниця відправлення - будь-який митний орган України, з якого для усієї кількості товарів або їх частини починається переміщення товарів транзитом через територію України із застосуванням фінансових гарантій;

митниця призначення - будь-який митний орган України, з якого для усієї кількості товарів або їх частини закінчується переміщення товарів транзитом через територію України із застосуванням фінансових гарантій;

фінансові гарантії - спосіб грошового забезпечення виконання зобов’язань перевізника щодо вивезення товарів, заявлених під час ввезення в Україну як транзитні;

абзац шостий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. № 606)

перевізник - власник товарів або уповноважена ним особа, яка здійснює перевезення та безпосередньо володіє товарами на весь термін їх переміщення транзитом через територію України.

Надання фінансових гарантій запроваджується як запобіжний захід з метою дотримання перевізниками умов, шляхів і напрямів транзиту, а також для забезпечення внесення передбачених законодавством обов’язкових платежів у разі порушення перевізником взятих ним зобов’язань щодо доставки товарів до митниці призначення.

Фінансові гарантії митним органам України надаються гарантом на основі угоди з Держмиткомом.

Сума фінансових гарантій відповідає розміру всіх обов’язкових платежів, визначених для цих товарів законодавством, тобто акцизного збору, мита, податку на добавлену вартість, митних та інших зборів, нарахованих згідно з порядком, установленим для оподаткування таких товарів у разі ввезення їх в Україну з метою вільного використання.

Власник товарів або уповноважена ним особа на власний розсуд обирає один із видів фінансових гарантій як альтернативу охороні та супроводженню товарів митними органами чи перевезенням на умовах Митної конвенції про міжнародні перевезення 1975 року (Конвенції МДП).

Фінансові гарантії надаються митним органам щодо будь-яких товарів, за винятком:

товарів, що переміщуються із застосуванням охорони і супроводження митними органами із залученням підрозділів МВС;

товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом;

товарів, що переміщуються фізичними особами в обсягах, які не обкладаються акцизним збором;

товарів, що переміщуються каналами поштового зв’язку.

Не вивезені у визначені терміни товари вважаються вільно використаними на митній території України, тобто такими, щодо яких законодавством запроваджено обов’язкові платежі.

У разі порушення перевізником встановлених умов транзиту внесення передбачених законодавством обов’язкових платежів провадиться відповідно до фінансових гарантій, наданих митним органам.

У разі переміщення товарів транзитом через територію України митним органам надаються такі види фінансових гарантій:

гарантія банку;

(абзац другий пункту 7 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. № 606)

грошова застава;

страхування фінансової відповідальності перевізника.

Гарантії банків надаються безпосередньо митним органам або можуть застосовуватися як фінансове забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежними фінансовими посередниками.

Фінансові гарантії у формі договору страхування фінансової відповідальності перевізника застосовуються як фінансове забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежними фінансовими посередниками.

Фінансове забезпечення наданих незалежним фінансовим посередником гарантій провадиться шляхом укладення із страховиком договору страхування фінансової відповідальності перевізника перед митним органом щодо обов’язкової своєчасної доставки товару до митниці призначення або шляхом отримання від перевізника застави у розмірі митного боргу чи отримання гарантії банку на суму митного боргу.

(пункт 7 доповнено абзацом п’ятим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.99 р. № 364, абзац п’ятий пункту 7 замінено абзацами п’ятим - сьомим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. № 606)

Фінансові гарантії надаються до або в момент фактичного перетину митного кордону товарами під час ввезення їх в Україну.

Пункт 9 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.99 р. № 364, у зв’язку з цим пункт 10 вважати пунктом 9)

Фінансові гарантії у вигляді грошової застави вносяться на депозитні рахунки митних органів в уповноважених банках:

резидентами - в національній валюті України безготівково за офіційним курсом Національного банку України на дату надання фінансової гарантії;

нерезидентами - в іноземній валюті I групи класифікатора валют Національного банку або в національній валюті України за офіційним курсом Національного банку на дату надання фінансової гарантії як безготівково, так і готівкою.

Фінансові гарантії, надані у вигляді грошової застави, повертаються перевізникові, якщо усі взяті ним перед митними органами зобов’язання щодо переміщення товарів під митним контролем виконано.

Митним органам перевізник надає витяг банку, до якого внесено грошову заставу.

Пункт 11 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.99 р. № 364, у зв’язку з цим пункти 12 – 14 вважати відповідно пунктами 10 - 12)

Підтвердженням виконання перевізником своїх зобов’язань є доставка ввезених товарів без зміни їх стану чи зменшення (збільшення) кількості або зміни якісних характеристик до митниці призначення у встановлені митними органами строки та пред’явлення таких товарів до митного оформлення в зазначеному місці та в зазначений термін.

Суми фінансових гарантій, за якими перевізник не виконав зобов’язання, використовуються митними органами для покриття передбачених законодавством обов’язкових платежів за товари, ввезені з метою вільного використання на митній території України.

За наявності гарантії банку чи страхового полісу внесення обов’язкових платежів провадиться гарантом або страховою організацією в день надходження від митного органу повідомлення про необхідність таких платежів.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. № 606)

Якщо в цей термін кошти не будуть відшкодовані, стягнення належних сум у безакцептному порядку провадиться згідно з законодавством.

Механізм надання перевізником фінансових гарантій митним органам та повернення їх перевізнику (крім страхування фінансової відповідальності перевізника) і порядок стягнення передбачених законодавством обов’язкових платежів за цими гарантіями встановлюються Держмиткомом, Мінфіном та Мінтрансом.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг разом із Держмиткомом та Мінфіном установлює особливі умови ліцензування страховиків на здійснення страхування фінансової відповідальності перевізника щодо обов’язкової доставки товарів до митниці призначення.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 871)

 

ПРИКАЗ 09.07.1996 г. №310

 

 

ГОСУДАРСТВЕНИЙ ТАМОЖЕНЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

 

09.07.1996 г. №310

Втратив дію з 01.12.2001 р. наказом ДМСУ от 12.10.2001 №664

О внесении дополнения в приказ Гостаможкома от 13.06.95 г. № 253 “Об утверждении правил таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Украины”

Во исполнение поручения Кабинета Министров Украины от 25.06.96 г. №9422/46 и в целях дальнейшем усовершенствования порядка таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Украины, приказываю:

Пункт 67 раздела II Правил таможенною оформления транспортных средств, перемещаемых через таможенную Украины, утвержденных приказом Гостаможкома от 13.06.95 № 253 и зарегистрированных в Минюсте 10.08.95 г. № 290/826, после первого предложения дополнить предложением следующего содержания: “Таможенные ограничения не указываются в случае предоставления поручения в соответствии с Учетной карточкой на транспортные средства, ввезенные по проекту технической помощи (приложение 9)”, далее - по тексту.

Председатель Комитета Л.Деркач

 

ПОСТАНОВА 12.08.1996 р. № 938

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.08.1996 р. № 938

Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням транзитом через територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1996 року № 1428, від 11 грудня 1996 року № 1473, від 27 січня 1997 року № 68, від 25 квітня 1997 року № 398, від 1 липня 1997 року № 697, від 29 грудня 1997 року № 1473, від 30 грудня 1997 року № 1495, від 16 жовтня 1998 року № 1639, від 12 січня 1999 року № 29, від 9 березня 1999 року № 327, від 15 березня 1999 року № 369, від 15 березня 1999 року №384, від 31 березня 1999 року № 484, від 23 квітня 1999 року № 668, від 19 липня 1999 року № 1286, від 18 серпня 1999 року № 1516, від 18 жовтня 1999 року № 1922, від 9 серпня 2001 року № 963, від 29 серпня 2002 року № 1259, від 12 грудня 2002 року № 1874, від 29 квітня 2004 року № 577, від 15 жовтня 2004 року № 1370, від 30 листопада 2004 року № 1605, від 26 травня 2005 року № 400, від 15 грудня 2005 року № 1195, від 31 січня 2007 року № 95

З метою посилення контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням транзитом через територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір, Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити перелік пунктів пропуску через державний кордон України, через які ввозяться з метою імпорту та транзиту, а також вивозяться алкогольні напої та тютюнові вироби за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2203 00, 2204 - 2208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 24 03 10 90 00, 2403 99 10 00, на які встановлено акцизний збір (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 30.12.97 р. № 1495, від 29.08.2002 р. № 1259, від 15.10.2004 р. №1370)

Установити, що ввезення та переміщення по території України товарів (предметів), зазначених у пункті 1 цієї постанови, здійснюється без зміни виду транспорту і транспортного засобу, крім випадків, пов’язаних з використанням морського транспорту у пунктах перетину митного кордону.

Порядок митного контролю за товарами (предметами) у разі зміни транспортного засобу визначається Державним митним комітетом.

Державному митному комітетові розробити й затвердити умови, яким мають відповідати декларанти алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір.

Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. №856 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 1996 р. №484”.

Прем’єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 серпня 1996 р. № 938

 

ПОСТАНОВА 27.08.1996 р. № 1010

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.08.1996 р. № 1010

Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 року № 39, від 3 липня 1998 року № 1007, від 13 грудня 2000 року № 1840

Постанова втратила чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1652)

З метою недопущення ухилення від оподаткування предметів (товарів), які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити, що предмети (товари), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземцями та особами без громадянства (далі - громадяни), які прямують рейсами залізничного та авіаційного транспорту, що здійснюються відповідно до встановленого розкладу руху на підставі міждержавних (міжвідомчих) угод про транспортне сполучення, пересилаються у міжнародних поштових відправленнях, вартістю понад 200 екю або у разі ввезення одиничного неподільного предмета вартістю, що перевищує 300 екю, підлягають обов’язковому декларуванню митним органам та обкладаються:

митом за пільговими ставками Єдиного митного тарифу України, податком на додану вартість та акцизним збором - у разі ввезення (пересилання) їх громадянами-підприємцями;

митом за повними ставками Єдиного митного тарифу України, податком на додану вартість та акцизним збором - у разі ввезення (пересилання) їх громадянами, які не мають свідоцтва про державну реєстрацію підприємництва.

(пункт 1 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98 р. №1007)

Предмети (товари), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України іншими транспортними засобами (крім випадків, зазначених у пункті 1 цієї постанови):

громадянами-підприємцями, підлягають обов’язковому декларуванню митним органам та оподаткуванню у повному обсязі із заповненням вантажної митної декларації та сплатою мита за пільговими ставками Єдиного митного тарифу України, податку на додану вартість та акцизного збору;

громадянами, які не мають свідоцтва про державну реєстрацію підприємництва, підлягають обов’язковому декларуванню митним органам та оподаткуванню у повному обсязі із заповненням документа установленого зразка та сплатою мита за повними ставками Єдиного митного тарифу України, податку на додану вартість та акцизного збору. Копії контрактів (договорів) щодо ввезення (пересилання) предметів (товарів) у разі такого оформлення не пред’являються.

(пункт 2 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98 р. № 1007)

Дія пунктів 1 та 2 цієї постанови не поширюється на:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.98 р. №1007)

предмети особистого користування, що тимчасово ввозяться (пересилаються) на митну територію України під письмове зобов'язання про зворотне вивезення або з метою транзиту;

речі, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі і на транспортні засоби в кількості однієї одиниці на члена сім’ї (за умови, що вони перебували на обліку в реєстраційних органах країни за попереднім місцем проживання громадянина (власника) не менше 1 року);

(абзац третій пункту 3 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.98 р. № 39)

предмети (товари), які ввозяться (пересилаються) громадянами, зазначеними у статтях 59 - 63, 65 – 67 Митного кодексу України, а також працівниками дипломатичних установ України за кордоном, моряками рибопромислового, торговельного, річкового флоту та іншими особами, які згідно із законодавством мають право додатково до зазначених у пункті 1 сум ввозити (пересилати) в Україну предмети без оподаткування;

предмети (товари), які ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за митним кордоном України на користь резидента, в разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідній країні;

предмети (товари), які ввозяться (пересилаються) резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо) у межах, визначених угодами-дарування, у разі підтвердження факту отримання посвідчення угод-дарування нотаріальними органами відповідної країни. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідній країні. Дія цього абзацу не поширюється на предмети промислового призначення та транспортні засоби;

предмети, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами за митний кордон України під письмове зобов’язання про їх повернення та ввозяться (пересилаються) назад на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації;

сільськогосподарську продукцію, отриману громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю.

(пункт 3 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2000 р. № 1840)

Ця постанова набирає чинності через 15 днів після її опублікування у газеті “Урядовий кур’єр”.

Прем’єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

 

ПОСТАНОВА 11.09.1996 р. № 1094

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.09.1996 р. № 1094

Про затвердження переліку предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1997 року № 954, від 28 січня 2002 року № 89, від 11 жовтня 2002 року № 1493

Постанова втратила чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 року № 1911)

Відповідно до статті 3 Закону України “Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України” Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити перелік предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється (додається).

Прем’єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 вересня 1996 р. № 1094

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 11 жовтня 2002 р. № 1493)

ПЕРЕЛІК

предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється

 

Код УКТ ЗЕД

Найменування предмета

0505 10 10 00

Необроблене пір’я, придатне до набивання, та необроблений пух

2805 30

Рідкісноземельні метали, скандій та ітрій у чистому вигляді, у сумішах або сплавах

2805 40

Ртуть

4101

Шкури необроблені великої рогатої худоби або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, протравлені чи консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок

4102

Необроблені шкіри овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, зольні, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з вовняним покровом або без вовняного покрову, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 “в” до групи 41

4103

Шкури та шкіри необроблені (шкірсировина) (свіжа або солона, сушена, оброблена вапном, зольна, пікельована чи консервована іншим споробом, але не дублена, не вироблена під пергамент і не піддана подальшій обробці), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1 б) або 1 в) до групи 41, у товарних позиціях 4101, 4102, у товарній підпозиції 4103 10 та у товарній підкатегорії 4103 20 00 00

4403 10

Лісоматеріали, оброблені фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами

4403 20

Лісоматеріали з хвойних порід, крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами

4403 91 00 00

Лісоматеріали з дуба (Quercus spp.), крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами

 

Код УКТ ЗЕД

Найменування предмета

4403 92 00 00

Лісоматеріали з бука (Fagus spp.), крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами

4403 99

Лісоматеріали, крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами, крім лісоматеріалів з хвойних порід, з дуба (Quercus spp.), з бука (Fagus spp.) та з деревини тропічних порід, зазначених у примітці 1 до підпозиції групи 44

7403 21 00 00

Сплави на основі міді та цинку (латуні)

7403 22 00 00

Сплави на основі міді та олова (бронзи)

7403 23 00 00

Сплави на основі міді та нікелю (купронікелі) або з міді, нікелю та цинку (нейзільберу)

7403 29 00 00

Сплави з міді (за винятком лігатур товарної позиції 7405), крім сплавів на основі міді та цинку (латуні), на основі міді та олова (бронзи), на основі міді та нікелю (купронікелі) або з міді, нікелю та цинку (нейзільберу)

7404 00

Відходи і брухт з міді

7407

Прутки, бруски та профілі з міді

7408

Дріт мідний

7502 - 7508

Нікель необроблений, відходи та брухт, порошки та луска, прутки, бруски, профілі та дріт, плити, листи, стрічки та фольга, труби, трубки та фітинги для них та інші вироби з нікелю

7801

Свинець необроблений

7802 00 00 00

Відходи та брухт із свинцю

8001 -

8007 00 00 00

Олово необроблене, відходи та брухт, прутки, бруски, профілі та дріт, пластини, листи, стрічки, фольга, труби, трубки, фітинги для них та інші вироби з олова

8101

Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи відходи та брухт

8102

Молібден і вироби з молібдену, включаючи відходи та брухт

8103

Тантал і вироби з танталу, включаючи відходи та брухт

8104

Магній та вироби з магнію, включаючи відходи та брухт

105

Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт

 

Код УКТ ЗЕД

Найменування предмета

8106 00

Вісмут і вироби з вісмуту, включаючи відходи та брухт

8107

Кадмій і вироби з кадмію, включаючи відходи та брухт

8108

Титан та вироби з титану, включаючи відходи та брухт

8109

Цирконій та вироби з цирконію, включаючи відходи та брухт

8110 00

Сурма та вироби з сурми, включаючи відходи та брухт

8111 00

Марганець та вироби з марганцю, включаючи відходи та брухт

8112

Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній (кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а також вироби із цих металів, включаючи відходи та брухт

8113 00

Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт.

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 01.09.97 р. № 954, від 28.01.2002 р. № 89)

 

ЛИСТ 27.09.1996 р. №11/6-7246

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.09.1996 р. №11/6-7246

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Для використання в оперативній роботі повідом-ляємо, що вимоги листа Держмиткому від 24 вересня 1996 року № 11/6-7083 стосовно заповнення уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 відносяться до громадян- підприємців,

Митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) громадянами, які не мають свідоцтва про державну реєстрацію підприємництва здійснюється за документами форми МД-4 та МД-1.

Заступник голови комітету Ю.Соловков

Більчук 2205355

 

ЛИСТ 29.10.1996 р. № 11/6-8054

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.10.1996 р. № 11/6-8054

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Для використання в оперативній роботі повідомляємо, що наказом Мінкультури від 09.08.96 р. № 412 скасовано лист Мінкультури від 05.05.95 р. № 5-471/39 щодо права видачі дозволів на вивезення з України культурних цінностей центром “Тиса” Сімферопольського відділення Українського фонду культури.

Ще раз звертаємо увагу, що по питаннях вивезення культурних цінностей за межі України необхідно неухильно керуватись порядком, передбаченим спільним листом Мінкультури (від 11.05.93 р. № 7-3/830) та Держмиткому (від 12.05.93 р. №11/2-1035) і листом Держмиткому від 12.06.96 р. № 11/1-4039.

Заступник Голови комітету Ю. Соловков

 

ЛИСТ 14.11.1996 р. № 11/6-8310

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

14.11.1996 р. № 11/6-8310

Начальникам територіальних

митних управлінь

Начальникам митниць

Втратив чинність. (згідно з листом Державної митної служби України від 28 грудня 1996 року № 11/1-9841)

З інформації, що надходить на адресу Держмиткому, стало відомо, що деякі фірми, які надають туристичні послуги фізичним особам і послуги по доставленню (транзиту) належних їм товарів (типа “Тур-Карго”), намагаються здійснювати вказані послуги з ухиленням від вимог чинного законодавства та діючого порядку, а саме декларування товарів не своїм найменуванням, переміщення товарів без сплати належних податків тощо.

Виходячи з вищевикладеного у разі доставки (транзитних перевезень) вантажів, які належать приватним особам, фірмами типа “Тур-Карго”, такі перевезення можливі лише за умови:

Надання в пунктах пропуску митним органам документів, що підтверджують:

- укладення відповідної угоди про доставку (транзит) між власником товарів і фірмою типа “Тур-Карго”;

- укладення фірмою типа “Тур-Карго” угоди з українською транспортно-експедиційною компанією, яка має відповідну ліцензію МЗЕЗторгу.

Перевезення таких вантажів українськими перевізниками, найнятими транспортно-експедиційною компанією, з обов’язковим дотриманням вимог листів Держмиткому від 11.09.96 р. № 11/6-6742, 18.09.96 р. № 11/6-6917, 26.09.96 р. № 11/6-7156, 02.10.96 р. № 11/6-7370.

При цьому відповідальність за доставлення (транзит) вантажу покладатиметься на українського експедитора або перевізника, до якого можливо застосувати положення статей 109 чи 114 Митного кодексу України.

Заступник Голови комітету Ю. Соловков

 

ЛИСТ 22.11.1996 р. № 11/2-8531

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.11.1996 р. № 11/2-8531

Начальникам ТМУ

Начальникам митниць

Стосовно порядку митного контролю предметів, що переміщуються через митний кордон України народними депутатами України

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 29 липня 2004 року № 25/2-9-16/9439-ЕП)

Для керівництва в оперативній роботі повідомляємо, що згідно з ст. 27 Закону України від 17.11.92 р. № 2790-XII (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 3, ст. 17), в редакції Закону від 07.07.95 р. № 276/95, при здійсненні митного контролю не допускається догляд, обшук, затримання, огляд особистих речей і багажу, автотранспорту, що належать народним депутатам України.

Перший заступник голови Комітету О.Єгоров

 

ПОСТАНОВА 30.11.1996 р. № 1430

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.11.1996 р. № 1430

Про впорядкування переміщення громадянами через митний кордон України алкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів

(назва постанови із доповненнями, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.97 р. № 58)

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 1997 року № 58

Постанова втратила чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1652)

З метою впорядкування переміщення громадянами через митний кордон України алкогольних напоїв і тютюнових виробів Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити, що вимоги, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 851 “Про подальше вдосконалення контролю за якістю лікеро-горілчаних виробів, що імпортуються в Україну”, поширюються на ввезення в Україну громадянами України, іноземцями та особами без громадянства (далі - громадяни) горілчаних виробів у кількості більше 1 літра, вина - 2 літрів, пива - 10 літрів, тютюнових виробів - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.97 р. № 58)

Поширити умови, встановлені для суб’єктів підприємницької діяльності на громадян, які перевозять транзитом через митну територію України горілчані вироби у кількості більше 1 літра, вина - 2 літрів, пива - 10 літрів, тютюнових виробів - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.97 р. № 58)

Прем’єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

 

 

ЛИСТ 09.12.1996 р. № 11/2-9125

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.12.1996 р. № 11/2-9125

Начальникам митниць

Про митне оформлення предметів (товарів), які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну.

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 21 липня 2000 року № 09/09-2661-ЕП)

У зв’язку з надходженням на адресу центрального апарату Державної митної служби України чисельних запитів від громадян, установ, організацій та з метою однозначного тлумачення і застосування нормативних документів стосовно нарахування відповідних платежів на товари та інші предмети (у тому числі транспортні засоби та запасних частин до них), які ввозяться (пересилаються) на територію України громадянами повідомляємо, що ввізне мито, митний і акцизний збір, податок на добавлену вартість необхідно нараховувати згідно з законодавством України чинним на день подання (оформлення) митної декларації (ст.58. Конституції України, ст.17 Закону України “Про єдиний митний тариф” від 05.02.92 р. № 2097-XII).

При безпосередньому ввезенні або надходженні у вантажному відправленні оформляється:

- на товари (інші предмети) митна декларація форми МД-4;

- на транспортні засоби та запасні частини до них, які підлягають реєстрації в органах ДАІ МВС України митна декларація форми МД-7.

При надходженні у несупроводжуваному багажі (НСБ) товарів (інших предметів), транспортних засобів та запасних частин до них, які підлягають реєстрації в органах ДАІ МВС України оформляється митна декларація форми МД-4.

Для отримання громадянином транспортного засобу або запасних частин до нього, що надійшов у НСБ, митниці необхідно подати:

- митну декларацію форми МД-4, оформлену прикордонною митницею з відміткою про НСБ та його вміст;

- реєстраційні та технічні документи на транспортний засіб (у разі видачі у країні придбання ксерокопій зазначених документів, вони повинні бути засвідчені нотаріально або митними органами чи поліцією у країні придбання);

- документи, що підтверджують право власності або користування;

- документи, що підтверджують факт використання на придбання транспортного засобу іноземної валюти з підтвердженими джерелами походження (у разі потреби);

- закордонний паспорт з дата-штампами про перетин державного кордону, що підтверджують факт перебування за кордоном у час придбання (одержання) транспортного засобу.

При наявності належним чином оформлених вищевказаних документів необхідно видавати митну декларацію форми МД-7 з обов’язковим зазначенням у пункті “Наявність необхідних для реєстрації документів” дати оформлення митної декларації МД-4 з завіренням особистою номерною печаткою інспектора митниці.

У разі відсутності у митній декларації форми МД-4 відмітки про НСБ таке надходження вважати вантажним відправленням.

При порушенні терміну доставлення транспортного засобу (запасних частин) у строк, зазначений у митній декларації форми МД-7 особи, які вчинили таке порушення, підлягають відповідальності згідно з ст. 109 та ст.139 Митного кодексу України.

В.о. Першого заступника Голови

Державної митної служби О. Єгоров

ЛИСТ 09.12.1996 р. № 11/6-9156

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.12.1996 р. № 11/6-9156

Начальникам митниць

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 28 липня 2005 року № 11/1-10/9108-ЕП)

Для керівництва в оперативній роботі надсилаємо постанову Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1996 року № 1430 “Про впорядкування переміщення громадянами через митний кордон України алкогольних напоїв і тютюнових виробів”.

Пропуск митними органами на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів у кількостях, що перевищують норми вказані у зазначеній постанові, здійснюється за умови подання відповідному митному органові сертифіката або свідоцтва про визнання, виданих відповідними органами з сертифікації України.

Також інформуємо, що пропуск алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться громадянами з метою транзиту через митну територію України у кількостях, що перевищують норми вказані у вищезазначеній постанові, необхідно здійснювати згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.96 року № 938 “Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням транзитом через територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір” та листом Держмиткому України від 14.11.96 року № 11/6-8310.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.96 року № 1430 “Про впорядкування переміщення громадянами через митний кордон України алкогольних напоїв і тютюнових виробів” набула чинності з дня опублікування.

Додаток: згадане, на 1 арк. надсилається в твердій копії.

В.о.заступника Голови Ю. Соловков

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 17.12.1996 р. № 608/96-ВР

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

17.12.1996 р. № 608/96-ВР

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оподаткування товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України

З метою скасування пільг щодо сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, Верховна Рада України постановляє:

В абзаці другому статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року № 4-93 “Про Єдиний митний тариф України” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12, ст. 107, № 28, ст. 301) слова “та при отриманні організаціями гуманітарної і технічної допомоги, які визначаються Кабінетом Міністрів України” виключити.

Визнати такими, що втратили чинність, законодавчі акти України в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість згідно з переліком, що додається.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ

17 грудня 1996 року

№ 608/96-ВР

Додаток

до Закону України “ро визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оподаткування товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України” від 17 грудня 1996 р. № 608/96-ВР

ПЕРЕЛІК

законодавчих актів України, що втратили чинність

Пункт 5 статті 18 Закону України “Про зайнятість населення” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Частина перша статті 7 Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 177; 1996 р., № 3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Частина шоста статті 18 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 3 ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Частина четверта статті 64 Закону України “Про освіту” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Абзац шостий пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року “Про порядок введення в дію Закону України “Про пенсійне забезпечення” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 11; 1996 р. №3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Абзаци другий і четвертий пункту 2 статті 22 Закону України “Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 165; 1996 р., № 3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Абзац другий частини першої статті 26 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 1996 р. № 3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Стаття 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1993 року № 37-93 “Про пільги Героям Радянського Союзу і повним кавалерам ордена Слави” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 24, ст. 271; 1996 р., №3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Пункт 23 частини першої статті 13, пункт 2 статті 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Пункт 2 статті 9 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 1996 р., № 3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Стаття 36 Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 86; 1996 р., №3, ст. 11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

 

ЛИСТ 28.12.1996 р. № 11/1-9841

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.12.1996 р. № 11/1-9841

Начальникам митниць

Стосовно порядку переміщення товарів громадян через митний кордон України

Із змінами і доповненнями, внесеними листом Державної митної служби України від 11 січня 2002 року № 11/2-9-315-ЕП

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 2 березня 2005 року № 25/2-9-16/2041-ЕП)

Для використання в оперативній роботі з метою вдосконалення контролю за переміщенням товарів громадян (резидентів, нерезидентів, осіб без громадянства) через митний кордон України згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.96 р. № 1010 і від 30.11.96 р. № 1430 та запобіганню ухиленню від сплати належних податків повідомляємо:

У разі транзиту як непідакцизних, так і підакцизних товарів громадянами, подібні перевезення можливі лише за умови:

- надання в пунктах пропуску митним органам документів, що підтверджують укладення власником таких товарів або уповноваженою ним особою угоди з українською транспортно-експедиційною компанією (експедитором), яка має відповідну ліцензію МЗЕЗторгу на здійснення транспортно-експедиційного обслуговування;

- перевезення товарів транспортними засобами, що мають право перевозити зовнішньоторговельні вантажі (у порядку, визначеному листами Держмиткому від 11.09.96 р. № 11/6-6742, від 19.09.96 р. № 11/6-6991, від 02.10.96 р. №11/6-7370) або транспортними засобами, які належать власникам цих товарів.

У разі доставки (транзиту) товарів, що належать громадянам, фірмами типа “Тур-Карго”, останнє можливе при наданні в пунктах пропуску митним органам документів, що підтверджують укладення відповідної угоди між власником товарів і фірмою типа “Тур-Карго” і за умови виконання фірмою вимог, викладених в пункті 1.

В таких випадках митне оформлення товарів здійснюється у порядку, передбаченому для юридичних осіб, тобто із заповненням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3).

Пункт 3 втратив чинність

(згідно з листом Державної митної служби України від 11.01.2002 р. №11/2-9-315-ЕП)

В усіх вищезазначених випадках відповідальність за доставлення (транзит) товарів покладається на українського експедитора або перевізника, до якого при порушеннях застосовуються положення статей 109 чи 114 Митного кодексу України.

Дія цього листа не поширюється:

- при переміщенні громадянами через митний кордон України товарів вартістю до 200 екю (одиничного неподільного предмета вартістю до 300 екю), алкогольних напоїв та тютюнових виробів в обсягах, що не підлягають оподаткуванню, а також транспортних засобів особистого користування;

- за умови сплати громадянами всіх належних податків при ввезенні товарів в Україну у прикордонній митниці.

У разі невиконання вимог, викладених у п.п. 1, 2, 3, пропуск товарів в Україну здійснювати лише за умови сплати всіх належних податків.

Листи Держмиткому від 18.09.96 р. № 11/6-6917, від 26.09.96 р. № 11/6-7156, від 14.11.96 р. № 11/6-8310; лист Держмитслужби від 13.12.96 р. №11/6-9324 вважати такими, що втратили чинність.

Голова Служби Л. Деркач

 

Вверх