Legal acts and departmental instructions 1994

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1994 року

ЛИСТ 05.01.1994 р. № 11/3-19

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.01.1994 р. № 11/3-19

Начальникам митниць

Втратив дію з 12.01.1995 р. документом листом ДМСУ від 12.01.1995 №11/1-191

Для відома та використання в роботі повідомляємо, що згідно Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.93 р., який набув чинності з 01.01.94 р., інваліди війни та прирівняні до них особи відповідно до ст. 7 цього Закону, див. додаток, звільняються від сплати мита та митних зборів.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (відповідно до ст. 11 цього Закону, див. додаток) звільняються від сплати мита. Оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України вищезазначеними категоріями громадян після набуття чинності цього Закону здійснюється без права відчуження на протязі двох років.

Про випадки зловживань вказаними пільгами при вивезенні предметів у товарній кількості, необхідно інформувати Управління оргмитконтролю ДМК України.

Лист ДМКУ України за № 11/3-3555 від 29.10.93 р. вважати таким, що втратив чинність.

Додаток: на 2-х аркушах. (Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.93 р.).

Заст. Голови Комітету О. ЄГОРОВ

ЗАКОН УКРАЇНИ 28.01.1994 р. № 3894-XII

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

28.01.1994 р. № 3894-XII

Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України

Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 11 липня 1995 року № 297/95-ВР

Закон втратив чинність (згідно з Постановою Верховної Ради України від 5 травня 1996 року № 164/96-ВР

Верховна Рада України постановляє:

Установити, що предмети, які вивозяться (пересилаються у несупроводжуваному багажі) з митної території України з метою їх відчуження за кордоном громадянами України, а також предмети, придбані в Україні громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, обкладаються митом у розмірі 50 відсотків їх роздрібної ціни, що встановилась в Україні на момент сплати мита.

Від сплати мита звільняються такі предмети, які вивозяться за митний кордон України:

а) предмети (крім вино-горілчаних і тютюнових виробів, продуктів харчування) загальною вартістю, що не перевищує десятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

(підпункт “а” пункту 2 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 11.07.95 р. № 297/95-ВР)

б) предмети загальною вартістю, що не перевищує суму іноземної валюти, зазначену у в’їзній митній декларації, за умови використання цієї валюти на придбання таких предметів на підприємствах і в організаціях, які мають право здійснювати торгівлю за іноземну валюту, або предмети загальною вартістю, що не перевищує суму, еквівалентну іноземній валюті, зазначену у в’їзній митній декларації, за умови використання цієї валюти на придбання таких товарів;

в) предмети, що вивозяться іноземними громадянами - посадовими особами, які працюють на державних підприємствах України не менше трьох місяців, на суму, що не перевищує 50 відсотків отриманої заробітної плати в національній валюті України;

г) предмети особистого користування, що тимчасово вивозяться (пересилаються) за митний кордон України;

д) речі, що вивозяться (пересилаються) при переселенні громадян на постійне місце проживання за кордон;

е) горілчані вироби у кількості 1 літра, вино - 2 літрів, тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 грамів) цих виробів на одну особу;

є) предмети, що були тимчасово ввезені в Україну громадянами, які постійно проживають за кордоном, і ввезення яких було оформлено митними органами у встановленому порядку;

ж) предмети, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях і вартість яких не перевищує двох мінімальних заробітних плат;

з) вирощена громадянами на городах та присадибних ділянках продукція: картопля, плодоовочі, ягоди, виноград, баштанні культури за наявності довідки органів місцевого самоврядування, яка підтверджує, що ця продукція вирощена громадянином і є його власністю.

Заборонити громадянам вивезення за митний кордон України:

а) продуктів харчування, крім тих, що необхідні для особистого споживання на час перебування у дорозі;

б) предметів, на які встановлюються державні дотації, крім предметів особистого користування;

в) дорогоцінних металів, коштовного каміння та виробів з них з метою їх відчуження.

Мито за предмети, що вивозяться за митний кордон України громадянами, які постійно проживають в Україні, повинно бути сплачено у митниці завчасно. Якщо зазначені товари пред’являються громадянами (крім громадян, які постійно проживають за межами України) для сплати мита в митниці безпосередньо при перетинанні митного кордону, мито справляється у подвійному розмірі (крім несупроводжуваного багажу громадян).

Предмети, що пересилаються за межі України вантажем на адреси приватних осіб, пропускаються тільки після сплати мита в розмірі, визначеному пунктом 1 цього Закону.

Дія цього Закону поширюється виключно на правовідносини, які виникають при вивезенні предметів за межі України громадянами для власних потреб, в тому числі і з правом відчуження. У разі вивезення громадянами за межі України предметів товарною партією (визначається Кабінетом Міністрів України) мито сплачується у порядку, встановленому для суб’єктів підприємницької діяльності.

Надати митним органам України право перевірки повноти надходження до банків іноземної валюти, яку громадяни обмінюють на національну валюту з метою безмитного вивозу предметів за межі України. У разі виявлення невідповідності довідки, виданої банками громадянам, розміру обміняної іноземної валюти посадові особи банків притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

У разі, якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що зазначені в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.

Визнати такими, що втратили чинність:

Декрет Кабінету Міністрів України № 21-92 від 29 грудня 1992 року “Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 11, ст. 91);

Закон України від 23 грудня 1993 року “Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України “Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 12, ст. 59).

Президент України Л. КРАВЧУК

 

м. Київ

28 січня 1994 року

№ 3894-XII

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 04.02.1994 р. № 3945-XII

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

04.02.1994 р. № 3945-XII

Про порядок введення в дію Закону України “Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України”

Верховна Рада України постановляє:

Закон України “Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України” набирає чинності через 45 днів після опублікування.

Цей Закон застосовується до правовідносин, які виникли після набрання ним чинності.

Кабінету Міністрів України у місячний термін:

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із зазначеним Законом;

привести рішення Уряду України у відповідність із Законом України “Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України”;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами їх нормативних актів, що суперечать зазначеному Закону;

затвердити правила здійснення митного контролю за предметами, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України.

Голова Верховної Ради

України І. ПЛЮЩ

м. Київ

4 лютого 1994 року

№ 3945-XII

ПОСТАНОВА 02.03.1994 р. № 133

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

02.03.1994 р. № 133

Втратила дію з 03.03.1997 року документом постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1997 №65

Про внесення змін до ставок митних зборів

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни до ставок митних зборів, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 1993 року. №802 “Про зміну ставок митних зборів” виклавши їх в редакції згідно з додатком.

Виконуючий обов’язки

Прем’єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 1994 р. № 133

СТАВКИ МИТНИХ ЗБОРІВ

 

 

 

Вид митного збору

 

Розмір ставки /доларів США/

 

 

За митне оформлення транспортного засобу індивідуального користування, якщо цей засіб використовується для перевезення предметів, що підлягають обкладенню митом:

 

повітряного та водного

10

інших

5

 

 

Вид митного збору

Розмір ставки /доларів США/

За видачу посвідчень і дозволів на право реєстрації /перереєстрації/ ввезених в Україну громадянами транспортних засобів /у тому числі ввезених тимчасово/, а також номерних агрегатів, що підлягають реєстрації:

 

легкових автомобілів, мікроавтобусів, автобусів, вантажних автомобілів

15

немоторних транспортних засобів /причепів, напівпричепів, автодач та інших/

10

мотоциклів, моторолерів

10

мопедів, що підлягають реєстрації

5

номерних агрегатів, що підлягають реєстрації:

 

шасі, кузовів, двигунів

5

За засвідчення автотранспортного засобу на придатність до міжнародних перевезень вантажів

5

За митне оформлення товарів:

 

від загальної вартості товарів, але не менше еквівалента 20 доларів США

0,15 відсотка

За митне оформлення у разі транзиту іноземних товарів:

 

за кожною вантажною митною декларацією

20

за кожним додатковим аркушем до неї

10

За митне оформлення товарів у разі ввезення на митний ліцензійний склад:

 

за кожною вантажною митною декларацією

20

за кожним додатковим аркушем до неї

10

За митне оформлення майна /крім майна іноземних фірм/:

 

від загальної вартості майна, але не менше еквівалента 10 доларів США

0,15 відсотка

За митне оформлення майна / крім майна іноземних фірм/, тимчасово ввезеного в Україну чи тимчасово вивезеного з України:

 

за кожною вантажною митною декларацією

10

за кожним додатковим аркушем до неї

5

За митне оформлення ввезеного в Україну чи вивезеного з України майна іноземних фірм:

 

 

 

Вид митного збору

Розмір ставки /доларів США/

тимчасово:

 

за кожною вантажною митною декларацією

30

за кожним додатковим аркушем до неї

15

постійно:

 

від загальної вартості майна, але не менше еквівалента 30 доларів США

0,15 відсотка

За митне оформлення спадщини чи речей /у тому числі таких, що переміщуються через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях і вантажем/ громадян:

 

які виїздять з України /в’їздять в Україну/ на постійне місце проживання, крім переміщення в межах країн колишнього Союзу РСР

50

За виклик працівників митниці для митного оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниці /за одну годину роботи одного працівника митниці/:

 

у робочий час

5

у неробочий час

10

у суботу, неділю та святкові дні

10

  1. За оформлення виставочних вантажів /за одну годину роботи одного працівника митниці/:
 

у робочий час

5

у неробочий час

10

у суботу, неділю та святкові дні

10

За відмову від замовлених послуг без завчасного попередження в письмовій формі

5

За перебування товарів та інших предметів під митним контролем:

 

за перші десять днів

не справляється

за наступні 30 днів /кожний день перебування/

0,5 відсотка загальної вартості предметів

 

Вид митного збору

Розмір ставки /доларів США/

за кожний наступний день

1 відсоток загальної вартості предметів

За зберігання товарів та інших предметів на складах митниць /крім товарів та інших предметів, зазначених у статті 86 Митного кодексу України/, за 1 кг:

 

за перші три дні

0,1

за наступні 30 днів /кожний день зберігання/

0,5

за кожний наступний день

1

За зберігання товарів та інших предметів, що підлягають обов’язковій передачі митниці для зберігання і зазначені у статті 86 Митного кодексу України:

 

за перші три дні

0,1 відсотка загальної вартості предметів

за наступні 30 днів /кожний день зберігання/

0,5 відсотка

за кожний наступний день

1 відсоток

  1. За видачу свідоцтва про допущення до декларування товарів та інших предметів

500

 

Міністр Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

ЛИСТ 21.06.1994 р. № 11/2-1792

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.06.1994 р. № 11/2-1792

 

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 12 червня 1996 року № 11/1-4039)

В зв’язку з введенням в дію Закону України “Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України” відносно п.3. роз’ясняємо, що згідно інформації Державної Інспекції по заготівлях та якості сільськогосподарської продукції за ГОСТом до поняття “плодоовочі” відносяться:

Картопля

Овочі (капуста, помідори, цибуля, часник, морква, буряки столові, огірки, перець, баклажани, редиска, редька, кабачки, салат, шпинат, щавель, кріп, хрін, естрагон, ревінь, спаржа, гарбузи).

Плоди зерняткові (Яблука, груші, айва).

Плоди кісточкові (слива, алича, терен, чорнослив, вишня,

черешня, абрикоса, персик, кизил).

Ягоди(смородина, агрус, клюква, брусника, полуниця,

суниця, калина, ожина, чорниця).

Кавуни.

Дині

Виноград.

Горіхи.

Голова Комітету А. В. Колос

 

ПОСТАНОВА 16.08.1994 р. № 557

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

16.08.1994 р. № 557

Про вдосконалення порядку вивезення громадянами предметів за митний кордон України

Постанова втратила чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 року № 1331)

На виконання пункту 6 Закону України “Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити, що у разі вивезення громадянами предметів за митний кордон України товарною партією вважається:

а) предмети одного найменування:

вартістю до 0,5 мінімальної заробітної плати за одиницю виміру (штука, кілограм, метр, літр) - понад 50 одиниць, або

вартістю до однієї мінімальної заробітної плати за одиницю виміру - понад 25 одиниць, або

вартістю до двох мінімальних заробітних плат за одиницю виміру - понад 13 одиниць, або

вартістю до п’яти мінімальних заробітних плат за одиницю виміру - понад 5 одиниць, або

вартістю до десяти мінімальних заробітних плат за одиницю виміру - понад 3 одиниці, або

б) предмети різних найменувань:

експорт яких підпадає під особливий порядок вивезення (режим ліцензування, квотування, спеціальний режим) - загальною вартістю, або перевищує суму, еквівалентну 25 мінімальним заробітним платам, або

експорт яких не підпадає під особливий порядок вивезення (режим ліцензування, квотування, спеціальний режим) - загальною вартістю, що перевищує суму, еквівалентну 100 мінімальним заробітним платам (крім предметів, що вивозяться в одиничних екземплярах, якщо вартість предмета перевищує зазначену суму).

Державному митному комітетові затвердити у місячний термін правила митного оформлення предметів, що вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України.

Визнати такими, що втратили чинність, абзац другий розпоряждення Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. № 409, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 1993 р. № 507 і від 18 серпня 1993 р. №611.

Постанова набуває чинності через 45 днів з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України В. МАСОЛ

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

НАКАЗ 22.08.1994 р. № 99/252

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ОХОРОНІ ДЕРЖАВНИХ ТАЄМНИЦЬ У ПРЕСІ ТА ІНШИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

НАКАЗ

22.08.1994 р. № 99/252

Про затвердження Інструкції про порядок переміщення через державний кордон України текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 вересня 1994 р. за №226/436

Відповідно до повноважень, визначених п. 5.2 Положення про Державний комітет України по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. № 511, та п. 7 Тимчасового положення про Державний митний комітет України, затвердженого Указом Президента України від 11 грудня 1991 р. № 1, НАКАЗУЄМО:

Затвердити Інструкцію про порядок переміщення через державний кордон України текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів, що додається.

Голова Державного комітету України

по охороні державних таємниць

у пресі та інших засобах

масової інформації М. Я. Онуфрійчук

Голова Державного

митного комітету України А. В. Колос

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації, Державного митного комітету України від 22 серпня 1994 р. № 99/252

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 вересня 1994 р. за №226/436

ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТЕКСТОВИХ, АУДІО- ТА АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

.1Дана Інструкція складена на підставі чинного законодавства, Положень про Державний митний комітет України (Держмитком), Міністерство культури України, Державний комітет України по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації (Держкомтаємниць), Урядову комісію з експортного контролю, Експертно-технічний комітет при Кабінеті Міністрів України, міжнародних угод і конвенцій, учасником яких є Україна.

Вона є основним міжвідомчим документом, який визначає загальний порядок переміщення через державний кордон України творів друку, рукописів, науково-технічної продукції, оригіналів і копій особистих документів, аудіовізуальних матеріалів та фотокінофонодокументів*) державними органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями**) всіх форм власності, а також окремими громадянами України і іноземних держав.

*) Надалі – “матеріали”, якщо інше в тексті не обумовлюється.

**) Надалі – “організаціями”, якщо інше в тексті не обумовлюється.

.2Державний митний комітет України у відповідності з ст. 8 Митного кодексу України є спеціально уповноваженим органом державного управління, який забезпечує додержання законодавства про митну справу та її ефективне функціонування.

На підставі ст. 30 Закону України “Про державну таємницю”, Положення про Держкомтаємниць, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.93 р. № 511, контроль за дотриманням законодавства з питань охорони державної таємниці в текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалах, що переміщуються через кордон, в пунктах міжнародного поштового обміну здійснюється силами і засобами Держкомтаємниць.

В інших пунктах пропуску через державний кордон України, де нема представників Держкомтаємниць, ці функції виконують органи митного контролю, консультуючись при потребі з відповідними органами державної виконавчої влади.

Догляд здійснюється з метою запобігання переміщення через державний кордон:

- інформації, яка охороняється Законами України “Про інформацію”, “Про державну таємницю”, іншої інформації, віднесеної до державної таємниці на підставі рішень Державних експертів з питань таємниць;

- призначених до патентування в іноземних державах винаходів (корисних моделей), на які не одержано згоду або є заборона Державного комітету України з питань інтелектуальної власності (Держпатенту України);

- творів друку, предметів, що становлять історичну, наукову, художню або іншу цінність;

- ввезення в Україну матеріалів, що містять заклики або підбурювання до вчинення кримінально караних дій;

- продукції порнографічного та вульгарного змісту.

.3Держкомтаємниць відповідно до покладених на нього завдань:

- розглядає текстові, аудіо- та аудіовізуальні матеріали, призначені до вивезення за кордон (у тому числі в міжнародних поштових відправленнях) або для передачі іноземним організаціям та особам з метою виявлення в них відомостей, що є секретами української держави і розголошення яких може заподіяти шкоду військовим, оборонним, економічним інтересам України.

.4Урядова комісія з експортного контролю, Експертно-технічний комітет при Кабінеті Міністрів України, Державний митний комітет України, Державний комітет України по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації, Міністерство культури України, Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України в межах своєї компетенції на підставі повноважень, визначених положеннями про ці органи, можуть приймати відомчі нормативні акти з питань вивезення певних матеріалів за кордон, що є обов’язковими для виконання всіма міністерствами, відомствами, організаціями.

.5Експорт-імпорт та транзит через територію України матеріалів, зазначених у п. 2.3 цієї Інструкції, здійснюється за дозволом Урядової комісії з експортного контролю у порядку, встановленому чинним законодавством України.

.6Порядок вивезення текстових, аудіовізуальних документів, віднесених до складу Національного архівного фонду України або копії з них, а також ввезення в Україну та транзит через її територію іноземних документів, визначається Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.

Порядок вивезення текстових матеріалів і кінофотофонодокументів, віднесених до духовних пам’яток історії та культури, визначається Міністерством культури України.

.7Контроль матеріалів, перерахованих в пп. 2.1 - 2.3, які переміщуються через державний кордон України, здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України чи в інших пунктах, де є митні установи.

У випадках неможливості прийняття співробітниками митних установ рішення про пропуск таких матеріалів вони можуть бути затримані на час консультацій з органами Держкомтаємниць, іншими зацікавленими міністерствами, відомствами.

.8Контроль за дотриманням вимог Інструкції в організаціях і установах здійснюють їх керівники, на яких відповідно до чинного законодавства покладено відповідальність за охорону заборонених до опублікування відомостей та додержання встановленого порядку вивезення певних матеріалів за кордон.

Органи Держкомтаємниць надають методичну допомогу організаціям і громадянам з питань охорони відомостей, що підлягають захисту від розголошення, в тому числі в матеріалах, які направляються за кордон (довідкові дані про органи Держкомтаємниць див. у додатку № 1).

ПРОПУСК ТЕКСТОВИХ ТА АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА КОРДОН

Призначені до вивезення за кордон текстові та аудіовізуальні матеріали незалежно від способу переміщення (поштовими каналами, через пункти пропуску на державному кордоні, в багажі чи вантажах, передача іноземцям) повинні супроводжуватись документами встановленого зразка.

Матеріали, зазначені в пп. 2.1 - 2.3, що вивозяться від імені установ, організацій поштовими каналами, підприємствами зв’язку приймаються лише при наявності Списка форми 103А (додаток № 2).

Матеріали самодіяльних авторів, виконані поза організаціями, що містять дані, перераховані в пп. 2.2 - 2.3 Інструкції, вивозяться на підставі висновків органів Держкомтаємниць (див. додаток № 3), які при потребі можуть залучати до їх експертизи фахівців зацікавлених міністерств, відомств, організацій.

В необхідних випадках самодіяльні автори одержують дозволи, передбачені цією Інструкцією.

.1Матеріали, що вивозяться за кордон без дозволу:

випущені для публічного розповсюдження в Україні або за кордоном періодичні та неперіодичні видання, друкована образотворча продукція, картографічні матеріали, ноти та аудіовізуальні матеріали (за винятком тих, що становлять історичну, наукову, художню або іншу цінність, матеріалів з курсів військової підготовки, цивільної оборони і закритих спеціальностей);

технічні описи, інструкції і правила експлуатації, користування на призначену до експорту серійну продукцію, транспортні засоби (як інвентарне майно), товарно-супровідні документи на вантажі, що вивозяться, суднові бібліотеки (на морських та річкових суднах);

оригінали і засвідчені нотаріально копії документів, що належать громадянам, про:

а) реєстрацію актів громадянського стану;

б) освіту;

в) присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації;

г) реєстрацію транспортних і інших технічних засобів та право управління ними;

д) трудовий стаж (для трудових книжок лише довідки);

є) проходження військової служби;

е) участь у Великій Вітчизняній та інших війнах і військових конфліктах;

ж) поранення та лікування;

з) нагороди;

и) пенсії;

і) спадщину;

ї) інші документи, що стосуються забезпечення прав і законних інтересів громадян і осіб без громадянства, крім перелічених в п. 2.5д) цієї Інструкції.

Примітка. Призначені до вивезення або пересилання за кордон у відкритих поштових відправленнях оригінали або засвідчені нотаріально копії особистих документів легалізуються (для тих країн, де така легалізація потрібна) в Міністерстві закордонних справ України.

Товарні партії друкованих та аудіовізуальних матеріалів пропускаються через державний кордон України у відповідності з діючими правилами пропуску вантажів з оформленням необхідних для цього документів.

.2Пропускаються через державний кордон України з дозволу міністерств, відомств, організацій і установ (за приналежністю, див. додаток № 4) раніше не опубліковані матеріали виконаних (виконуваних) в організаціях робіт, якщо вони можуть містити дані про:

- роботи, що виконуються по закритому плану (закритій тематиці), - за винятком матеріалів, зазначених в п. 2.3;

- Збройні Сили України, оборонну промисловість, транспорт, зв’язок, мінерально-сировинну базу та інші питання, опублікування яких обмежується документами в галузі охорони таємниць.

Примітки:

У випадках, коли за кордон вивозяться рукописи (верстки, матриці і таке інше) неопублікованих книг, брошур, статей, аудіовізуальні матеріали з комерційною метою і автори (спадкоємці) мають намір захистити свої майнові та немайнові права, інтелектуальні пріоритети, вони можуть зареєструвати їх в Державному агентстві України з авторських і суміжних прав.

Рукописи лекцій, доповідей та повідомлень на конференціях, симпозіумах, конгресах, з’їздах, нарадах, матеріали виставок (крім виставок, що будуються на матеріалах Державного музейного фонду України) та рекламні матеріали від реєстрації в агентстві звільнені.

Раніше не опубліковані матеріали по військовій тематиці, які підготовлені до відправки за кордон у військових частинах, установах та організаціях Збройних Сил України, розглядаються органами по охороні таємниць у пресі та інших засобах масової інформації Генерального штабу Збройних Сил України.

.3Пропускаються через державний кордон України за дозволом Урядової комісії з експортного контролю (див. додаток № 5):

- відомості або результати (проміжні матеріали) науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та дисертацій, які виконуються або були виконані на замовлення чи в інтересах оборони та безпеки України;

- друковані матеріали, рукописи, кліше, фото-, кіноматеріали, відеозаписи, платівки та інші звукозаписи, малюнки, інші друковані й образотворчі матеріали, що містять відомості про зброю, військову чи спеціальну техніку або технології їх виготовлення;

- технічні засоби обробки та зберігання інформації, які мають енергонезалежні елементи пам’яті, машинні носії (магнітні диски та стрічки усіх видів, перфокарти та перфострічки, мікрофотоносії і т. п.), що містять інформацію про зброю, військову чи спеціальну техніку або технології її виготовлення;

- матеріали, що містять описи (або відомості про них) способів виготовлення або застосування зброї усіх видів та боєприпасів до неї, військової і спеціальної техніки та запасних частин до неї, військового майна та вибухових речовин, а також сировини та матеріалів, комплектуючих та напівфабрикатів, що використовуються для їх виробництва.

.4Твори друку, що становлять історичну, наукову, художню або іншу цінність можуть вивозитись за кордон при наявності дозволу, який видається Держкультконтролем Міністерства культури України (Список творів друку, що не підлягають вивезенню (пересиланню) з України наводиться у додатку № 6).

.5Не підлягають пропуску через державний кордон на підставі чинного законодавства України:

а) матеріали, що містять заклики до насильницького повалення чи зміни державного і суспільного ладу, порушення територіальної цілісності, державного суверенітету і безпеки України, пропаганду війни, насильства та жорстокості, расової, національної, релігійної винятковості або нетерпимості, підбурювання до вчинення кримінально караних дій;

б) матеріали, що містять описи способів виготовлення і застосування наркотиків і сильнодіючих отруйних речовин;

в) матеріали порнографічного та вульгарного змісту;

г) трудові книжки, військові квитки, дозвіл на право носіння зброї, посвідчення особи;

д) твори друку, що становлять історичну, наукову, художню або іншу цінність.

Примітки:

Замість трудової книжки і документів, зазначених в п. 2.5, пропускаються архівні довідки про трудовий стаж, проходження військової служби, які видаються архівними установами.

Документи і матеріали, що мають грифи таємності, вивозяться в порядку, який визначається Державним комітетом України з питань державних секретів.

.6Лише у випадках тимчасового експонування або реставрації їх за кордоном можуть вивозитись:

- документи Національного архівного фонду України - з дозволу Головархіву України;

- документи і матеріали, віднесені до духовних пам’яток історії та культури, - з дозволу Міністерства культури України.

.7При вивезенні за кордон України перераховані в пп. 2.2 - 2.4 Інструкції матеріали завчасно подаються для перевірки (контролю) митним установам. У випадку відсутності ліцензій або дозволів (висновків) і неможливості прийняття співробітниками митних установ рішення про можливість вивезення за кордон таких матеріалів (з точки зору дотримання економічних, науково-технічних, оборонних і інших інтересів країни), вони можуть бути затримані на час консультацій з органами Держкомтаємниць або іншими зацікавленими організаціями за профілем, але на строк не більше двох місяців.

ЗАТРИМАННЯ, ВИЛУЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН, ТА ПОРЯДКУВАННЯ НИМИ

.1В залежності від виду, характеру матеріалів та порушення чинного порядку пропуску їх через державний кордон митні установи на підставі висновків Держкомтаємниць, інших органів державної виконавчої влади приймають остаточно рішення про затримання, направлення на експертизу або одержання необхідних дозволів, вилучення, а при необхідності - й про знищення таких матеріалів.

.2Зазначені в п. 2.5 а), б), в) текстові, фотокінофономатеріали знищуються на підставі акта, магнітні носії інформації попередньо розмагнічуються і повертаються власнику.

.3Зазначені в пп. 2.2 - 2.4 матеріали затримуються і повертаються відправникам для одержання необхідних дозволів, ліцензій тощо.

.4Твори друку, перераховані в додатку № 6, повертаються відправникам. В окремих випадках, коли є підстави вважати, що вони придбані незаконним шляхом (книги з штампами діючих бібліотек, музейні цінності, документи Національного архівного фонду України і т. ін.), вони передаються по акту представникам Держкультконтролю України або Головархіву України, які і приймають остаточне рішення про їх використання.

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Начальника

Генерального штабу ЗС України

Міністерства оборони України Г. Гурін

Заступник Міністра

внутрішніх справ України О. Терещук

Перший заступник Міністра

культури України М. Яковина

Начальник Головного архівного

управління при Кабінеті Міністрів

України Б. Іваненко

Перший заступник Голови

Експертно-технічного комітету

при Кабінеті Міністрів України О. Петрик

Додаток № 1 – 5

до Інструкції про порядок переміщення через державний кордон України текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів

Ненаводиться.

Додаток № 6

до Інструкції про порядок переміщення через державний кордон України текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів.

Ненаводиться.

СПИСОК

творів друку, що не підлягають вивезенню (пересиланню) з України

Книги, образотворчі видання, картографічні і нотні видання, що вийшли до 1925 року включно.

Для творів друку рішенням штатних груп мистецтвознавців-контролерів може встановлюватись інший обмежувальний для вивезення (пересилання) строк випуску видання у світ, але не раніше 1925 року.

Іноземні книги, образотворчі, картографічні і нотні видання, книги кирилівського і глаголічного друку, що вийшли до 1880 року включно.

Періодичні і ті, що продовжуються (Праці, Записки, Відомості, Вісники, Збірники наукових праць тощо) видання, які вийшли до 1945 року включно.

Твори друку, які є рідкісними зразками художнього оформлення:

розмножені незвичайним способом (гравіровані, з витканим текстом);

віддруковані на незвичайних видах матеріалів (шовку, пергаменті, пробці, інших матеріалах);

в художніх палітурках індивідуальної роботи, в тому числі з застосуванням дорогоцінного каміння, металів, перламутру, цінних порід дерева, сортів хутра, шкіри.

Твори друку з автографами, рукописними помітками, екслібрисами бібліотек та книжкових колекцій видатних громадських і державних діячів, письменників, вчених, діячів культури і мистецтва.

Видання з печатками діючих бібліотек і установ.

ЛИСТ 07.10.1994 р. № 11/1-3478

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.10.1994 р. № 11/1-3478

Начальникам митниць

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 31 березня 2005 року № 25/1-15-38/3247-ЕП)

Повідомляємо, що предмети, які входять до складу спадщини відкритої в Україні чи за кордоном можуть переміщуватися через митний кордон України без сплати мита, крім речей, ввезення яких в Україну чи вивезення з України заборонено, за умови пред’явлення підтверджуючих документів про право на спадщину та про належність цих предметів до складу спадщини.

Голова Комітету А.Колос

ЛИСТ13.10.1994 р. № 11/1-3550

 

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.10.1994 р. № 11/1-3550

Начальникам митниць

Вратив дію з 24.03.1997 р.

Втратив чинність. (згідно з листом Державної митної служби України від 24 березня 1997 року № 11/2-2560)

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року № 557 “Про вдосконалення порядку вивезення громадянами предметів за митний кордон України” та статті 6 Закону України від 28.01.94р. № 3894-XII “Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України” повідомляємо, що до затвердження правил митного оформлення предметів, що вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України необхідно користуватися наступним:

- поняття товарної партії розповсюджується на предмети, зазначені в статті 1, в пунктах б), в), статті 2 та в статті 5 Закону України від 28.01.94р. №3894-XII;

- мито за предмети, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі України товарною партією, сплачується у розмірах, передбачених статтею 1 Закону України від 28.01.94р. №3894-XII з застосуванням положень, зазначених в статті 4 цього Закону України. Мито сплачується за частину предметів,вартість яких перевищує дозволену до безмитного вивезення (пункт а) статті 2 Закону України від 28.01.94р. №3894-XII), а за предмети, зазначені в пунктах б), в), з) цього Закону мито сплачується тільки за ту частину предметів, вартість або кількість яких перевищує кількісні або вартісні норми, наведені в визначенні товарної партії:

- митне оформлення предметів,що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі України товарною партією проводиться по вантажній митній декларації незалежно від загальної вартості предметів;

- громадяни-резиденти оформлюють у митному відношенні предмети, які вони вивозять за межі України товарною партією тільки в митниці, в зоні діяльності якої вони постійно чи тимчасово проживають, (за згодою митниці, в зоні діяльності якої проживає громадянин, як виняток, може проводитись митне оформлення в іншій митниці,в зоні діяльності якої проживає громадянин, як виняток, може проводитись митне оформлення в іншій митниці, в зоні діяльності якої знаходяться призначені до вивезення за межі України предмети);

- громадяни-нерезиденти оформлюють у митному відношенні предмети, які вони вивозять за межі України товарною партією, як правило, в митниці, в зоні діяльності якої зони тимчасово проживають або в зоні діяльності якої знаходяться призначені до вивезення за межі України предмети;

- митне оформлення предметів, що пересилаються (в тому числі в міжнародних поштових відправленнях) громадянами за межі України товарною партією проводиться в митниці, в зоні діяльності, якої розташовані транспортні організації (в тому числі підприємства зв’язку), які приймають такі предмети до пересилання (перевезення) ;

- митне оформлення предметів,що вивозяться громадянами за межі України товарною партією у виняткових випадках може проводитись прикордонними митницями безпосередньо при переміщенні предметів через митний кордон України , причому до громадян-резидентів при нарахуванні вивізного мита у такому випадку застосовуються положення статті 4 Закону України від 28.01.94р. № 3894-XII:

- за митне оформлення по вантажній митній декларації предметів, що вивозяться громадянами за межі України товарною партією сплачуються митні збори у розмірах , визначених чинним законодавством за митне оформлення товарів (див.пункт 4 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 р. №133).

Порядок заповнення вантажної митної декларації на вивезення громадянами за межі України предметів товарною партією;

- вантажна митна декларація заповнюється безпосередньо громадянами, або митними брокерами на підставі заповнених громадянами переліків предметів (заповнюються в чотирьох примірниках), призначених для вивезення за межі України, форма яких наведена в додатку 2 до інструкції “Про порядок нарахування сплати мита та пропуску предметів, що вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України”, затвердженої наказом Державного митного комітету №14 від 19 січня 1993 р. При наявності обгрунтованих сумнівів в добросовісності здійснення громадянином дій щодо декларування, митний орган може вимагати проведення декларування виключно через митних брокерів;

- громадянами (митними брокерами) заповнюються наступні графи вантажної митної декларації: 1, 2, 6, 7, 8, 14, 17, 17a, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 35, 37, 38, 44, 46, 47, ... та 54;

- в першому підрозділі першої графи проставляється ЕКГ, в другому підрозділі - 1, в третьому - 1 або 2 залежно від того вивозяться (пересилаються) предмети власного виготовлення чи придбані;

- в другій графі проставляється прізвище, ім’я та по батькові особи, яка вивозить (пересилає) предмети, адреса місця постійного або тимчасового проживання згідно паспорту;

- в шостій графі проставляється кількість місць;

- в сьомій графі - довідковий номер (складається з коду митниці, поточного року та валового номеру, при чому присвоєння валових номерів декларацій , заповнених на вивезення громадянами предметів, проводиться окремо від декларацій, заповнених в межах торгових операцій суб’єктами підприємницької діяльності);

- в восьмій проставляється назва країни, до якої вивозяться (пересилаються) предмети;

- в чотирнадцятій графі проставляються відомості про митного брокера;

- в сімнадцятій графі проставляється назва країни, до якої вивозяться (пересилаються) предмети;

- в графі 17а проставляється код країни, до якої ввозяться (пересилаються) предмети;

- в вісімнадцятій графі проставляються відомості про транспортний засіб при відправленні, а у випадку , коли громадяни вивозять предмети при собі, робиться запис (при собі);

- в дев’ятнадцятій графі проставляється код контейнера;

- в двадцять першій графі проставляються відомості про транспортний засіб на кордоні;

- в двадцять другій графі проставляється вартість товарів в карбованцях України , причому вартість товарів визначається на підставі вільних роздрібних цін на такі, або аналогічні товари в Україні на момент подання декларації. Для підтвердження заявленої вартості митним органом подаються відповідні документи (рахунки,чеки, довідки,тощо ).Митний орган має право приймати рішення про достовірність заявленої громадянином вартості товарів. При наявності підстав вважати, що заявлена вартість є недостовірною, митний орган може самостійно визначити вартість предметів на підставі цінової інформації, наявної в митному органі по відношенню до таких або аналогічних предметів.

- в двадцять п’ятій графі проставляється код транспортного засобу на кордоні;

- в двадцять дев’ятій графі проставляється код митниці, через яку будуть вивозитись (пересилатись) предмети;

- в тридцять першій графі робиться запис : “предмети згідно переліку (додається);

- в тридцять п’ятій графі проставляється вага брутто предметів, що вивозяться (пересилаються) за межі України (при можливості) її визначення;

- в тридцять сьомій графі проставляється код 100000;

- в тридцять восьмій графі проставляється вага нетто предметів, що вивозяться (пересилаються) за межі України (при можливості її визначення);

- в сорок четвертій графі під пунктом 4 робиться запис “Для відчуження за межами України” (тільки для громадян-резидентів);

- в сорок шостій графі проставляється статична вартість предметів (в цілих тисячах карбованців);

- в сорок сьомій графі в першому підрозділі проставляється код 10, в другому підрозділі проставляється вартість товарів, зазначена в графі 22, в третьому підрозділі проставляється ставка митних зборів, в четвертому підрозділі - сума нарахованих митних зборів, в п’ятому підрозділі - спосіб платежу (КМ),в першому підрозділі-код 21, в другому підрозділі - вартість товарів, зазначена в графі 22, в третьому підрозділі - ставка мита, в четвертому підрозділі - сума нарахованого до сплати вивізного мита;

- в п’ятдесят четвертій графі проставляються відомості про декларанта (прізвище та ініціали), дата та місце заповнення декларації, підпис декларанта, номер телефону, які в належному випадку завіряються печаткою митного брокера.

Митними органами:

- в графі В проставляється шифр платежу та загальна сума платежів по даному шифру, реквізити квитанції форми УД-1, по якій були сплачені мито та митні збори (номер квитанції та дата заповнення):

- в графі Д проставляється штамп “Під митним контролем”, який завіряється відтиском особистої номерної печатки ,реквізити накладних митних забезпечень (в разі їх наявності);

- в переліках предметів проставляється дата оформлення,підпис інспектора здійснившого оформлення, які завіряються відтиском особистої номерної печатки, довідковий номер вантажної митної декларації, по якій здійснено митне оформлення;

- один екземпляр оформленої вантажної митної декларації, переліку предметів та виписана квитанція форми МД-1 видаються на руки громадянину і служать підставою для пропуску товарів прикордонною митницею ( в разі вивезення предметів при собі).

Прикордонна митниця пропускає предмети на підставі вищезазначених документів ( екземпляр вантажної митної декларації та переліку предметів з відмітками прикордонної митниці про випуск за межі України “Пропущено, дата, підпис, відтиск, особистої номерної печатки” залишається у справах митниці, квитанція форми МД-1 з відмітками прикордонної митниці про випуск за межі України видається на руки громадянину).

До 1.12.94р. дозволяється, як виняток, проводити митне оформлення предметів, що вивозяться громадянами товарною партією по перелікам предметів без заповнення ВМД, при цьому митні збори за митне оформлення сплачуються і відмітки про це робляться в переліку предметів .

Вищезазначений порядок розповсюджується виключно на випадки вивезення предметів товарною партією громадянами , які не є суб’єктами господарської діяльності України, у випадку вивезення предметів товарною партією громадянами – суб’єктами господарської діяльності ( в тому числі фізичними особами, зареєстрованими в відповідних органах як суб'єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи) застосовується порядок митного оформлення, передбачений для суб'єктів господарської діяльності (заповнення ВМД, сплата митних зборів, наявність контракту, договору, сплата митних процедур,ліцензування, квотування, спеціальний режим, тощо).

До затвердження правил митного оформлення предметів, що вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України оформлені вантажні митні декларації на вивезення громадянами предметів поданню в статистичні органи не підлягають.

Начальникам митниць необхідно здійснити всі необхідні заходи по якнайширшому висвітленню вищенаведених положень через місцеві засоби масової інформації, а також інформувати громадян та зацікавлені організації (надання консультацій, оформлення стендів, тощо).

Голова Комітету А.В.Колос

ЛИСТ 27.12.1994 р.№ 05/2666

 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.12.1994 р.№ 05/2666

Начальнику Кіровоградської

митниці

Пашинному О.І.

Лист відкликано (згідно з листом Департаменту організації митного контролю Державної митної служби України від 25 квітня 2005 року № 9/9.2-2232-ЕП)

На Ваш запит від 15.12.94 р. № 12-02/323 повідомляємо наступне:

При отриманні багажу з домашніми речами, відправленого однією особою із-за кордону на ім’я іншої особи, яка постійно проживає в Україні, і при цьому зі слів останньої слідує, що відправник переїжджає на ПМП в Україну через деякий час, достатнім документом для прийняття рішення про випуск предметів без сплати ввізного мита може бути нотаріально завірена довіреність видана власником багажу на отримання його речей довіреною особою.

При отриманні громадянином-резидентом України, який не виїжджав за кордон, багажу відправленого із-за кордону іншою особою (вантажне відправлення на адресу приватної особи) пільга безмитного пропуску предметів вартістю до 1400 дол. США не застосовується.

Якщо багаж було відправлено із-за кордону в Україну однією особою на ім'я іншої особи, і сам відправник виявив бажання отримати цей багаж, пільга безмитного пропуску предметів вартістю до 1400 дол. США застосовується за умови подання в митницю в’їздної декларації, виданої прикордонною митницею на НСБ.

При визначенні вартості предметів з метою їх обкладення митом при ввезенні, а також безмитного прописки до 1400 дол. США необхідно враховувати:

Ціни заявлені відправником

Світові ціни на такі або аналогічні предмети, заявлені громадянином.

У разі, коли ціни заявлені відправником явно занижені, то вартість предметів визначається митними органами, а при необхідності на підставі експертного заключення ТПП.

У разі відсутності митної декларації, виданої прикордонною митницею на НСБ предмети, що ввозяться (пересилаються) громадянами в НСБ підлягають обкладенню митом згідно чинного законодавства без застосування пільги по звільненню від сплати мита товарів загальною вартістю еквівалентною 1400 дол. США включно.

У разі переселення на ПМП за кордон громадянин і члени його сім’ї мають право безмитно здійснювати відправку домашніх речей в період з моменту виписки до моменту прописки в іншій державі за умови надання митниці паспортів з відбитками штампу про виписку та листків вибуття, в яких вказана мета виїзду:”На постійне місце проживання”.

У випадках, коли громадяни переселяються на ПМП за межі України і один із членів сім’ї вже прописався за новою адресою, безмитну відправку домашніх речей та предметів здійснює інший член сім’ї (при цьому подаються паспорти усіх членів сім’ї). У випадках, коли всі члени сім’ї прописані за новим місцем проживання, безмитна відправка можлива лише при умові попереднього (до прописки) подання до митниці заяви з описом речей, які будуть відправлятися. Відправку здійснює будь-який із членів сім’ї з поданням всіх паспортів.

Термін часу, на протязі якого громадянин повинен проживати в Україні, маючи постійну прописку в паспорті для того, щоб він зміг користуватись пільгами при відправленні домашніх речей та предметів в зв'язку з переселенням на ПМП, не встановлено.

Громадяни, що мали на території України тимчасову прописку, у разі відсутності в їхніх паспортах штампу про постійну прописку за кордоном, мають право на безмитне вивезення (пересилання) речей в зв’язку з переселенням на ПМП за межі України.

Згідно Закону України № 3894-ХII від 28.01.94 р. громадяни-резиденти та громадяни-нерезиденти мають право на відправлення НСБ.

В зв’язку з тим, що дозвільна система МВС України не поширюється на пневматичну зброю, остання пропускається в загальному порядку як інші предмети.

У разі пересилання речей та предметів за межі України несупроводжуваним багажем громадяни можуть, за бажанням, використати право звільнення від сплати мита по пунктам а, б, в, є ст.2 Закону України № 3894-ХII від 28.01.94 р.

У разі ввезення в Україну транспортного засобу, придбаного по дорученню, виданого громадянином України, який за кордон не виїжджав, такий транспортний засіб має бути оформлений у митному відношенні на:

а) громадянина-перевізника, якщо він придбав цей транспортний засіб на власні кошти;

б) громадянина, який видав доручення, за умови документального підтвердження легального переміщення ним валюти через кордон.

Коли з заяви громадянина виходить, що валюта на придбання за кордоном транспортного засобу була вивезена з порушенням митних правил відповідною митницею складається протокол про порушення митних правил.

При отриманні громадянами транспортних засобів у якості подарунка із-за кордону (громадянин за кордон у цей період не виїжджав), такий транспортний засіб може бути оформлений у митному відношенні на цього громадянина за умови подання нотаріально завіреного договору даріння та сплати мита згідно Декрету КМ України від 11.01.93 р. № 2-93, крім транспортних засобів, які були виготовлені на території України.

Транспортні засоби, які були ввезені громадянами на територію України до розпаду СРСР та зареєстровані за місцем проживання батьків, родичів і т. і. (власник в цей час проживав за межами України), звільняються від обкладання митом при їх вивезенні до місця постійного проживання власника.

Транспортний засіб своєчасно не знятий з обліку в органах ДАІ при переселенні власника на ПМП знімається з обліку на підставі дозволу митниці без сплати мита незалежно від дати переселення власника за умови подання заяви на ім’я начальника митниці та технічного паспорту на транспортний засіб і загальногромадянського паспорту.

Тимчасово ввезений транспортний засіб в Україну, по закінченню строка тимчасової реєстрації повинен бути вивезений за межі України. Подовження строку перебування такого транспортного засобу забороняється.

При митному оформленні транспортних засобів, ввезених в Україну для постійного користування, зняття їх з обліку в місцевих органах ДАІ країни вивезення обов’язкове лише у випадках, якщо вони були зареєстровані в країнах СНД, крім випадків при переселенні їх на ПМП та біженців.

При переселенні громадян на ПМП за межі України двигуни, кузови, рами та інші запасні частини до транспортних засобів пропускаються без сплати мита по одному предмету (комплекту) кожного найменування.

Для безмитного вивезення транспортного засобу в зв’язку з переселенням на ПМП за межі України, достатньо документів про виписку тільки на власника вписаного в технічний паспорт на цей транспортний засіб.

При вивезенні (пересиланні) за межі України предметів одного найменування вартістю більше 100 мінімальних заробітних плат кожен, два і більше предметів являють собою товарну партію.

При вивезенні (пересиланні) за межі України предметів одного найменування вартістю більше 10, але менше 100 мінімальних заробітних плат кожен, вони будуть являть собою товарну партію у разі, коли загальна вартість цих предметів перевищує вартісні норми, наведені в визначенні товарної партії.

При визначенні поняття “предмети одного (різного) найменування” використовуються родові, функціональні признаки які наведені в ТН ЗЕД та в Єдиному Митному Тарифі.

При вивезенні (пересиланні) предметів за межі України товарною партією частина предметів загальною вартістю до 10 мінімальних заробітних плат вираховується із числа тих, що підлягають під сплату мита за бажанням відправника.

Звільнення від сплати мита за частину предметів, що вивозяться (пересилаються) товарною партією по пунктам а,б,в,з згідно Закону України №3894-ХII від 28.01.94 р., здійснюється виходячи з принципу їх неподільності.

Якщо при вивезенні (пересиланні) предметів різних найменувань, предмети одного з найменувань підпадають під визначення товарної партії по кількісній нормі, всі предмети різних найменувань незалежно від того, чи становлять вони товарну партію по вартісній нормі, ВМД оформлюється на всю групу товарів.

У випадку вивезення предметів товарною партією за межі України, які звільняються від сплати мита по пунктам б, в, з Закону України №3894-XII від 28.01.94 р.,

1.При вивезенні (пересиланні) предметів декількох найменувань якщо деякі з них (або один) становлять товарне партію по кількісній нормі, але разом вони не становлять товарну партію по вартісній нормі, мито сплачується за всі предмети, крім одного найменування в кількості до товарної партії, по якому визначено товарну партію.

2.При вивезенні (пересиланні) предметів декількох найменувань якщо деякі з них (або один) являють товарну партію по кількісній нормі і разом вони являють товарну партію по вартісній нормі, мито, сплачується за всі предмети, крім одного найменування в кількості до товарної партії, по якому визначено товарну партію.

При вивезенні (пересиланні) предметів різних найменувань в одиничних екземплярах, при вартості більше 100 мінімальних заробітних плат кожного з них, предмети не являють собою товарну партію і до переліку предметів, що вивозяться товарною партією, не вносяться.

В разі вивезення (пересилання) предметів товарною партією громадянами, які користуються пільгами мито сплачується тільки за ту частину предметів, вартість або кількість яких перевищує кількісні або вартісні норми, наведені в визначенні товарної партії зі сплатою зборів за оформлення ВМД.

При визначенні року виготовлення механічного транспортного засобу приорітет надається ідентифікаційному номеру кузова (Т-785 від 16.09.94.р.)

При визначенні року виготовлення по даті першої реєстрації число і місяць до уваги не приймаються (Т-783 від 16.09.94. р.)

Забороняється відчуження на території України тимчасово ввезених транспортних засобів у разі, коли їм на момент відчуження виповнилось 10 і більше років.

Транспортні засоби вироблені в Україні, при ввезенні в Україну (незалежно від мети ввезення ) митом не обкладаються.

Начальник Управління організації

 

Вверх