Legal acts and departmental instructions 1992

Законодавчі акти та відомчі інструкції 1992 року

ЛИСТ 29.01.1992 р. № 11/3-186

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.01.1992 р. № 11/3-186

Міністерству зв’язку України

Начальникам митниць

Начальникам поштових відділів Одеської, Київської та Харківської митниць

Із змінами і доповненнями, внесеними листом Державного митного комітету України від 21 квітня 1995 року № 198

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 12 червня 1996 року № 11/1-4039)

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 28 липня 2005 року № 11/1-10/9108-ЕП)

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України “Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України” та до затвердження і введення в дію нових правил митного контролю за предметами, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях пропонуємо користуватися таким тимчасовим порядком:

Предмети, що пересилаються в МПВ і загальна вартість яких не перевищує розміру двох МЗП (за винятком культурних цінностей, що пропускаються по дозволам Міністерства культури), приймаються до пересилання за кордон без дозволу митних органів, причому вартість таких предметів, визначається по товарним чекам. Вартість предметів, зазначених в чеках, має відповідати роздрібній ціні на такі предмети, встановленій в Україні на день подання предметів на пересилання.

Предмети, що пересилаються в МПВ і загальна вартість яких перевищує розмір двох МЗП приймаються до пересилання за умови пред’явлення громадянами переліку з відмітками митниць про сплату мита та квитанції форми МД-1, виписаної на сплату мита на предмети, що пересилаються в МПВ. На зворотньому боці квитанції форми МД-1 в графі службові відмітки поштова адміністрація проставляє відмітку “прийнято до пересилання”, яку завіряє штампом і після цього повертає квитанцію власнику. Перелік і поштова митна декларація, заповнена громадянами разом з МПВ та іншими супровідними документами подаються поштовою адміністрацією митниці місця оформлення міжнародних поштових відправлень для контролю та оформлення.

 

Предмети, що пересилаються громадянами, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, приймаються до пересилання за умови подання громадянином паспорту з відміткою про його виїзд за кордон на ПМП. Предмети особистого користування (взуття, одяг, білизна, домашнє устаткування), що пересилаються такими громадянами не в товарних кількостях, пропускаються без дозволу митниці незалежно від їх загальної вартості.

Предмети, не призначені для особистого користування та такі, що пересилаються у товарній кількості приймаються від громадян, які виїжджають на ПМП, за умови сплати мита на ці предмети та подання документів передбачених пунктом 2.

В графі 7 “Примітки” поштової митної декларації (С2/СР3) громадяни повинні вказати до якої категорії відносяться предмети, що подаються до пересилання: подарунки сувеніри, товари, особисті речі.

При відправленні предметів, загальна вартість яких перевищує розмір 2 МЗП та при відправленні поряд з особистими речами товарів, сувенірів подарунків пропонувати громадянам для прискорення проходження митного контролю та оформлення при заповненні граф 12,13,14,15,16, поштової митної декларації (С2/СР3) спочатку записувати ті предмети, що пропускаються без сплати мита (сувеніри, подарунки, товари, загальна вартість яких не перевищує розміру двох МЗП та особисті речі), а потім предмети, за які було сплачено мито згідно переліку та квитанції форми МД-1.

Особисті речі приймаються до пересилання тільки від громадян, що виїжджають на ПМП за кордон. Визначення особистих речей проводиться по їх попередньому вживанню (бувші у вжитку) та по їх характеру.

Пункт 7 втратив чинність

(згідно з листом Державного митного комітету України від 21.04.95 р. №198)

Пересиланню за межі України громадянами в МПВ не підлягають такі предмети:

- дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння (в тому числі перли і бурштин) та вироби з них;

- іноземна валюта готівкою, акції та інші платіжні документи в іноземній валюті (крім платіжних документів банків та фінансово кредитних установ, які мають ліцензії Нацбанку на здійснення операцій з валютними цінностями);

- предмети, заборонені до пересилання в МПВ поштовою адміністрацією;

- предмети, пересилання яких в МПВ заборонено Всесвітньою поштовою Конвенцією;

- предмети заборонені до вивезення чинним законодавством;

- продукти харчування.

(пункт 8 в редакції листа Державного митного комітету України від 21.04.95 р. № 198)

Перший заступник

Голови Комітету О. Б. Єгоров

НАКАЗ 25.11.1992 р. № 222

 ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.1992 р. № 222

 

Про декларування і митне оформлення товарів та інших предметів, що вивозяться з України у країни колишнього Союзу РСР та ввозяться з цих країн в Україну

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного митного комітету України від 31 грудня 1992 року № 246

Наказ втратив чинність (згідно з наказом Державної митної служби України від 23 вересня 2004 року № 692)

(Дію наказу поширено на випадки митного оформлення експортно-імпортних операцій українських суб’єктів господарської діяльності з контрагентами Республіки Молдова і країн Прибалтики згідно з наказом Державного митного комітету України від 31 грудня 1992 року № 246)

На виконання Указу Президента України від 19.03.92 р. “Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності” і Розпорядження Президента України від 12.10.92 р. “Про прикордонно-митний контроль на державному кордоні України з Республікою Бєларусь і Російською Федерацією” з метою встановлення контролю за переміщенням товарів та інших предметів між Україною і країнами колишнього Союзу РСР (крім Молдови і країн Прибалтики), НАКАЗУЮ:

Встановити, що з 1 січня 1993 року підлягають обов’язковому декларуванню митницям та митному оформленню у встановленому діючим митним законодавством порядку товари та інші предмети при вивезенні їх з України в країни колишнього Союзу РСР та ввезенні з цих країн в Україну.

Встановити, що вказані у пункті 1 цього наказу товари та інші предмети декларуються митниці шляхом подання вантажної митної декларації і оформляються у митному відношенні митницею, в зоні діяльності якої розташований відправник чи одержувач цих товарів.

При цьому декларування може здійснюватись як відправником (одержувачем) товарів та інших предметів безпосередньо так і через митних брокерів, що зареєстровані і діють на підставі “Положення про діяльність митних брокерів на території України”, затвердженого наказом ДМК України від 04.09.92 р. № 173.

При декларуванні товарів та інших предметів застосовувати лише вантажні митні декларації встановленого зразка, що можуть бути виготовлені декларантом самостійно, чи придбані у митному органі, в зоні діяльності якого розташований декларант.

Встановити, що у вантажній митній декларації заповнюються такі графи: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 17, 18, 22, 24, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 46, 47, B, 54 в порядку, визначеному діючим митним законодавством.

Пункт 5 втратив чинність

(згідно з наказом Державного митного комітету України від 31.12.92 р. №246)

Транспортно-експедиційним підприємствам та організаціям не приймати до відвантаження у країни колишнього Союзу РСР експортні товари та інші предмети без дозволу митних органів України та відповідного митного оформлення.

Заборонити транспортно-експедиційним підприємствам та організаціям, які здійснюють перевезення товарів та інших предметів з країн колишнього Союзу РСР в Україну, видачу імпортних вантажів одержувачам без дозволу митного органу, в зоні діяльності якого знаходиться одержувач.

Всі розрахунки при справленні митних зборів під час митного оформлення товарів та інших предметів по експортно-імпортних операціях з країнами колишнього Союзу РСР здійснювати у валюті, що діє на території України та в іноземній валюті, що її купує Національний банк України.

При переміщенні транзитом через територію України товарів та інших предметів країн колишнього Союзу РСР митне оформлення і справлення митних платежів здійснюється у загальному порядку.

Митне оформлення товарів та інших предметів, що направляються з України у треті країни чи прибувають з цих країн в Україну транзитом через територію країн колишнього Союзу РСР, здійснювати в повному об’ємі у внутрішніх митницях. Митні платежі при цьому справляються у загальному порядку.

Начальникам митниць інформувати про встановлений цим наказом порядок всі заінтересовані організації, що знаходяться в зоні діяльності митниць.

Управлінню справами (Ящук В. І.) направити копії цього наказу у митні органи, а також у міністерства, відомства та державним адміністраціям в областях.

Голова Комітету О. Коваль

ЛИСТ 16.12.1992 р. № 01/3208

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.12.1992 р. № 01/3208

Начальникам митниць

Із змінами і доповненнями, внесеними листом Державного митного комітету України від 19 січня 1993 року № 11/2-91

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 29 січня 2010 року № 11/1-10.09/802-ЕП)

В листопаді цього року Чопською митницею при проведенні митного огляду у дипломатів з однієї із африканських держав, акредитованих у Празі і Москві, вилучена велика партія сигарет на суму близько 2 млн. крб. Зафіксовані й інші випадки незаконного вивезення представниками дипкорпусу товарів народного споживання, заборонених до вивезення з України.

В зв’язку з запитами начальників митниць щодо правомірності такого вилучення і процедури митного огляду іноземців, що користуються дипломатичним імунітетом, роз’яснюю:

Порядок переміщення через митний кордон України багажу та інших предметів глав дипломатичних і консульських представників, акредитованих в Україні, і членів їх сімей; представників іноземних держав, які приїжджають в Україну для участі в міжнародних переговорах, конференціях і нарадах або з іншими офіційними цілями; персоналу дипломатичних та консульських представництв, міжнародних, міжурядових організацій та членів сімей цього персоналу регулюється статтями 59, 60, 66, 67 Митного кодексу України, а також статтями 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 погоджених з Міністерством закордонних справ України Тимчасових правил митного контролю за предметами, що належать іноземним установам, організаціям та особам, які користуються на території України митними пільгами від 7 лютого 1992 року.

Порядок такого переміщення, окрім Митного кодексу, інших нормативних актів України, регулюється також міжнародними та міждержавними угодами.

Так, у преамбулі Віденської конвенції про дипломатичні зносини (1961 р.), до якої приєдналася Україна, зазначається, що “пільги та імунітети надаються (дипломатичним агентам, тобто главам дипломатичних представництв або членам дипломатичного персоналу представництва - примітка правового відділу ДМК України) для забезпечення ефективного здійснення функцій дипломатичних представництв як органів, що репрезентують державу”.

У статті 39 Віденської конвенції про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру (1975 р.), яка ратифікована Україною 24 липня 1978 р., вказується, що “глава представництва і члени дипломатичного персоналу представництва не повинні займатися в державі перебування професійною або комерційною діяльністю з метою особистої вигоди”. В цій же статті зазначається, що при здійсненні такої діяльності з метою особистої вигоди дипломатичні представники “не користуються жодними привілеями та імунітетами щодо дій, вчинених ними при здійсненні чи у зв’язку із здійсненням такої діяльності”.

Міжнародні угоди не виключають можливості митного огляду особистого багажу дипломатичних, консульських представників, представників іноземних делегацій. У Віденській конвенції про дипломатичні зносини (стаття 36), Віденській конвенції про консульські зносини 1963 р. (стаття 50), Віденській конвенції про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру (ст. 65) зазначається, що особистий багаж глав представництв, дипломатичного і консульського персоналу, глав і членів міжнародних делегацій не звільняється від огляду, якщо є серйозні підстави припускати, що в ньому містяться предмети, які не призначені для офіційного чи особистого користування або предмети, ввезення чи вивезення яких заборонено законами і правилами або карантинними нормами держави перебування.

Випуск особистого багажу та інших речей осіб, які користуються на території України митними пільгами, що прямують разом з його власником, можуть здійснюватись як у прикордонних, так і у внутрішніх митницях.

Митні пільги, якими користуються дипломатичні представники іноземних держав на території України, не звільняють їх, як зазначено у статті 2.5 Тимчасових правил, від обов’язку дотримуватися встановленого законодавством України порядку переміщення речей через митний кордон України.

Відповідно до статті 59 Митного кодексу України пільги дипломатичним представникам іноземних держав надаються лише за умови дотримання встановленого порядку переміщення багажу та інших предметів через митний кордон України.

Особистий багаж глав дипломатичних та консульських представництв, їх дипломатичного персоналу, акредитованих в Україні, а також інших категорій працівників дипкорпусу та членів їх сімей, зазначених в п. 1 цього листа, згідно зі статтею 60 Митного кодексу України, “звільняється від митного огляду, якщо немає серйозних підстав вважати, що він містить предмети, не призначені для особистого користування, або предмети, ввезення та вивезення яких заборонено законодавством України або регулюється карантинними та іншими спеціальними правилами”.

При наявності серйозних підстав вважати, що під виглядом або крім предметів офіційного (службового) та особистого користування дипломатичним представником (членом іноземної делегації, міжнародної організації, членом їх сімей, які акредитовані в Україні, а також представниками дипломатичного корпусу, що їдуть через митний кордон України транзитом/переміщуються інші предмети, в тому числі предмети заборонені до ввезення або вивезення з України, службова особа митних органів пропонує дипломатичному представникові заповнити митну декларацію після чого приступає до митного огляду.

Митний огляд багажу та інших предметів дипломатичних представників та осіб, зазначених у п. 1 цього листа, проводиться відповідно до статей 18, 27 та 30 Митного кодексу України.

Проведення митного огляду здійснюється в присутності дипломатичного представника (члена іноземної делегації, міжнародної організації, членів їх сімей) або уповноважених ними осіб, як правило, двома працівниками митниці і в присутності понятих.

За результатами митного огляду складається протокол, в якому зазначаються дата, місце, час огляду, посади та прізвища інспекторів митниці, характеристика та оцінка вилучених предметів, місце, де вони зберігатимуться. Тут же визначається можливий порядок оскарження дій службових осіб митниці.

(абзац 3 пункту 8 змінено згідно з листом ДМКУ від 19.01.93 р. № 11/2- 91)

Протокол підписується митниками, понятими і, при згоді з його змістом, особою, щодо якої проводився митний огляд. В разі відмови від підпису в тексті протокола робиться відповідне зауваження. Тут же, на випадок обструкції або інших форм негідної поведінки іноземця, до протоколу вноситься коротке доповнення з висвітленням цих вчинків.

(абзац 4 пункту 8 змінено згідно з листом ДМКУ від 19.01.93 р. № 11/2- 91)

При проведенні митного огляду багажу та інших предметів дипломатичного представника службові особи митних органів повинні виявити належну повагу до іноземця, не допускати будь-яких порушень його законних прав та інтересів, приниження честі та гідності людини.

На підставі протоколу про результати митного огляду начальник митниці повинен прийняти одне з двох рішень:

- про провадження в справі про порушення митних правил (при наявності факту порушення таких правил);

- про відмову від цього провадження (при відсутності факту порушення митних правил).

(лист доповнено новим пунктом 10 згідно з листом ДМКУ від 19.01.93 р. № 11/2-91, у зв’язку з цим пункти 10 і 11 вважати відповідно пунктами 11 і 12)

У випадку, коли в діях особи, що користується митними пільгами, встановлюються факти порушення митних правил, передбачених Митним кодексом України та Кодексом про адміністративні правопорушення України, вилучені в неї предмети підлягають конфіскації та реалізації у встановленому порядку.

Якщо в діях особи, що користується митними пільгами, встановлюються ознаки контрабанди, то митницею, як органом дізнання, порушується кримінальна справа. При наявності ознак іншого злочину матеріали на цю особу надсилаються за підслідністю.

(пункт 11 доповнено абзацом 2 згідно з листом ДМКУ від 19.01.93 р. №11/2-91)

По кожному факту проведення митного огляду осіб, зазначених у п. 1 листа, терміново інформуйте ДМК України.

 

 

Голова Комітету О. М. Коваль

ДЕКРЕТ 26.12.1992 р. № 18-92

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

26.12.1992 р. № 18-92

Про акцизний збір

Із змінами і доповненнями, внесеними

Декретом Кабінету Міністрів України,

від 30 квітня 1993 року № 43-93,

Законами України

від 19 листопада 1993 року № 3628-XII,

від 19 листопада 1993 року № 3630-XII,

від 16 листопада 1995 року № 432/95-ВР,

від 11 липня 1996 року № 312/96-ВР,

від 15 січня 1999 року № 403-XIV,

від 15 липня 1999 року № 973-XIV,

від 18 листопада 1999 року № 1243-XIV,

від 23 березня 2000 року № 1606-III,

від 23 березня 2000 року № 1608-III,

від 8 червня 2000 року № 1807-III,

від 21 грудня 2000 року № 2181-III,

від 21 грудня 2000 року № 2199-III,

від 22 березня 2001 року № 2324-III,

від 13 грудня 2001 року № 2895-III,

від 7 березня 2002 року № 3111-III,

від 22 травня 2003 року № 849-IV,

від 25 березня 2005 року № 2505-IV

(Положення частини двадцять четвертої статті 6 цього Декрету з 1 січня 2006 року не застосовуються до суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, згідно із Законом України від 18 листопада 2004 року № 2189-IV)

Витяг

Стаття 1. Акцизний збір - це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції).

(частина перша статті 1 в редакції Закону України від 22.03.2001 р. №2324-III)

Для цілей цього Декрету під терміном “податковий агент” розуміється суб’єкт підприємницької діяльності, створений у формі підприємства з іноземною інвестицією, а також його дочірні підприємства, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, право якого на звільнення від оподаткування окремими податками, зборами (обов’язковими платежами) було підтверджено рішенням суду (арбітражного суду), уповноважений згідно з статтею 4 цього Декрету здійснювати нарахування та стягнення акцизного збору з платників акцизного збору, визначених у пункті “д” статті 2 цього Декрету, а також вносити суми акцизного збору, стягнуті з його платників, до бюджету.

(частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.03.2001 р. № 2324-III)

Частину третю статті 1 виключено

(згідно із Законом України від 22.03.2001 р. № 2324-III)

(стаття 1 в редакції Закону України від 18.11.99 р. № 1243-XIV)

Стаття 2. Платниками акцизного збору є:

в) будь-які суб’єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари, незалежно від наявності внесених до них іноземних інвестицій;

г) фізичні особи - резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають) підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді супроводжувального або несупроводжувального багажу, а також фізичні особи, які одержують такі підакцизні речі (предмети), переслані (надіслані) з-за митного кордону України у вигляді поштових чи інших відправлень або несупроводжувального багажу, в обсягах або вартістю, що перевищують норми безмитного провезення (пересилання) для таких фізичних осіб, визначені митним законодавством;

д) юридичні або фізичні особи, які купують (одержують в інші форми володіння, користування або розпорядження) підакцизні товари у податкових агентів.

(стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.11.95 р. № 432/95-ВР, в редакції Закону України від 18.11.99 р. № 1243-XIV)

Стаття 3. Об’єктом оподаткування є:

в) вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, пересилаються) на митну територію України, у тому числі в межах бартерних (товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з частковою оплатою.

(підпункт “в” статті 3 із змінами, внесеними згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 30.04.93 р. № 43-93, в редакції Законів України від 19.11.93 р. № 3628-XII, від 18.11.99 р. № 1243-XIV, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.05.2003 р. № 849-IV)

При продажу (інших видах відчуження) податковими агентами підакцизних товарів (продукції) об'єктом оподаткування є:

для вироблених на території України товарів (продукції) - обороти з реалізації таких підакцизних товарів (продукції), включаючи вартість будь-яких додаткових послуг або робіт, пов'язаних із такою реалізацією;

для імпортованих (ввезених, пересланих) на митну територію України товарів (продукції) - обороти з реалізації таких підакцизних товарів (продукції), включаючи вартість будь-яких додаткових послуг або робіт, пов'язаних із такою реалізацією на митній території України, але не менше митної вартості таких підакцизних товарів (продукції), з урахуванням сум сплаченого або нарахованого, але не сплаченого ввізного (імпортного) мита.

(частина друга статті 3 в редакції Закону України від 18.11.99 р. №1243-XIV)

Стаття 5. Акцизний збір не справляється з товарів, що були вивезені (експортовані) платником акцизного збору за межі митної території України.

Товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України в разі, коли їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною вантажною декларацією.

Акцизний збір не справляється з підакцизних товарів, що імпортуються на митну територію України, якщо з таких товарів згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв’язку із звільненням, передбаченим для транзитних товарів, товарів на митних складах, реекспортованих товарів, товарів, що спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі, товарів, що призначаються для переробки під митним контролем. У разі коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога надання банківської гарантії чи інша вимога, така вимога застосовується і для цілей акцизного збору. Акцизний збір справляється органами митної служби України з таких товарів, якщо пізніше щодо них виникає зобов’язання із сплати податку на додану вартість.

(частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 30.04.93 р. № 43-93, Законом України від 19.11.93 р. №3628-XII)

(частину першу статті 5 замінено частинами першою - третьою згідно із Законом України від 22.05.2003 р. № 849-IV, у зв’язку з цим частини другу - десяту вважати відповідно частинами четвертою - дванадцятою)

Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких провадиться органами соціального забезпечення, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб підрозділів МНС), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

(частина четверта статті 5 у редакції Закону України від 25.03.2005 р. №2505-IV)

Частину п’яту статті 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною п’ятою згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 30.04.93 р. № 43-93, частина п’ята статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 11.07.96 р. № 312/96-ВР, виключено згідно із Законом України від 22.03.2001 р. №2324-III)

Частину шосту статті 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною шостою згідно із Законом України від 15.01.99 р. № 403-XIV, частину шосту статті 5 виключено згідно із Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV)

Частину сьому статті 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною сьомою згідно із Законом України від 15.07.99 р. № 973-XIV, частину сьому статті 5 виключено згідно із Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV)

Частину восьму статті 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною восьмою згідно із Законом України від 23.03.2000 р. № 1606-III, частину восьму статті 5 виключено згідно із Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV)

Частину дев’яту статті 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом України від 23.03.2000 р. № 1608-III, частину дев’яту статті 5 виключено згідно із Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV)

При вивезенні з митної території України підакцизної продукції, набутої інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції, акцизний збір не справляється.

(статтю 5 доповнено частиною десятою згідно із Законом України від 08.06.2000 р. № 1807-III)

Частину одинадцяту статті 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом України від 21.12.2000 р. № 2199-III, частину одинадцяту статті 5 виключено згідно із Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV)

Частину дванадцяту статті 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом України від 07.03.2002 р. № 3111-III, частину дванадцяту статті 5 виключено згідно із Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV)

Стаття 9. Зупиняється дія:

Закону України “Про акцизний збір” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 172);

постанови Верховної Ради України від 18 грудня 1991 р. “Про порядок введення в дію Закону України “Про акцизний збір” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 173);

постанови Верховної Ради України від 6 березня 1992 р. “Про ставки акцизного збору на окремі товари” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 298).

Стаття 10. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр

 

Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

 

м. Київ

26 грудня 1992 року

№ 18-92

ДЕКРЕТ 29.12.1992 р. № 21-92

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

29.12.1992 р. № 21-92

Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України

Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 грудня 1993 року № 3790-XII

Декрет втратив чинність (згідно із Законом України від 28 січня 1994 року № 3894-XII)

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити, що предмети, які вивозяться (пересилаються) за митний кордон України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства (надалі - громадяни), підлягають обкладенню митом за ставками згідно з додатком.

Предмети, не зазначені у додатку до цього Декрету, при їх вивезенні (пересиланні) за митний кордон України обкладаються митом у розмірі 100 процентів їхньої внутрішньої роздрібної ціни на підставі товарного чеку.

Від сплати мита звільняються такі предмети, які вивозяться (пересилаються) за митний кордон України:

а) товари (крім винно-горілчаних і тютюнових виробів, продуктів харчування) загальною вартістю, що не перевищує двократного розміру мінімальної заробітної плати, або у розмірі, що не перевищує суму, еквівалентну іноземній валюті, зазначену у в’їзній митній декларації, за умови використання цієї валюти на придбання таких товарів;

б) предмети особистого користування, що тимчасово вивозяться (пересилаються) за митний кордон України;

в) речі, що вивозяться (пересилаються) при переселенні громадян на постійне місце проживання за кордон;

г) горілчані вироби у кількості 1 литра, вино - 2 літрів, тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів) на одну особу;

д) вирощена громадянами на городах та присадибних ділянках продукція та вироби з неї в разі наявності довідки органу місцевого самоврядування, яка підтверджує, що вказана продукція є власністю громадянина і вирощена ним.

(статтю 2 доповнено підпунктом “д” згідно із Законом України від 23.12.93 р. № 3790-XII)

Заборонити громадянам вивезення за митний кордон України продуктів харчування, крім тих, що необхідні для особистого споживання на час перебування у дорозі.

Мито за предмети, що вивозяться за митний кордон України громадянами, які постійно проживають в Україні, повинно бути сплачено завчасно у митниці, в регіоні діяльності якої вони постійно проживають. Якщо зазначені товари пред’являються цими громадянами для сплати мита в митниці безпосередньо при перетинанні митного кордону, мито стягується у подвійному розмірі (крім несупроводжуваного багажу громадян). Іноземні громадяни та особи без громадянства сплачують мито у будь-якій митниці.

Зупинити дію статті 7 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 16, ст. 203) в частині опублікування та введення в дію митних правил, що стосуються порядку обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України.

Цей Декрет набуває чинності через 7 днів з дня його опублікування.

Прем’єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр

Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

 

м. Київ

29 грудня 1992 року

№ 21-92

Додаток

до Декрету Кабінету Міністрів України

від 29 грудня 1992 р. № 21-92

СТАВКИ

мита на предмети, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України

Найменування предметів

Одиницявиміру

Ставка мита удоларах США

Телевізор

штука

100

Радіоприймач

-”-

14

Магнітофон

-”-

33

Відеомагнітофон

-”-

160

Відеокасета

-”-

2

Компакткасета

-”-

0,5

Фотоапарат

-”-

22

Фотооб’єктив

-”-

11

Холодильник або морозильник

-”-

140

Пральна машина

-”-

80

Швейна машина

-”-

50

В’язальна машина

-”-

30

Електропилосос

-”-

40

Електропраска

-”-

2

Електром’ясорубка

-”-

8

Електроміксер

-”-

2

Електросоковижималка

-”-

2

Електрокавомолка

-”-

2

Електрочайник

-”-

5

Електрокавоварка

-”-

3

Електросамовар

-”-

20

Електровафельниця

-”-

6

Електродриль

-”-

12

 

Найменування предметів

Одиницявиміру

Ставка мита удоларах США

Електрорадіатор масляний

-”-

3

Електроплита

-”-

1,5

Електрофен

-”-

0,1

Електробритва

-”-

55

Електролампа нормально-

освітлювальна

-”-

32

Електрозварювальний апарат

-”-

10

Бензопила

-”-

25

Килими та килимові вироби

кв.метр

200

Коляска дитяча

штука

25

Причіп до легкових автомобілів

-”-

200

Шина

автомобільна

-”-

20

мотоциклетна

-”-

8

велосипедна

-”-

2

Моторолер

-”-

13

Мотоцикл

-”-

180

Велосипед

-”-

25

Шпалери

кв. метр

0,1

Плитка для облицювання

-”-

2

Лінолеум

-”-

1,5

Умивальник

штука

4,5

Кран-змішувач

-”-

3,5

Газова плитка

-”-0

40

Газова колонка

-”-

40

Мотоблок

-”-

180

Тюлегардинні вироби

кв. метр

2,0

М’ячі шкіряні

штука

2,5

Мило та миючі засоби

кілограм

0,4

 

* Мито перераховується у національну валюту України за поточним курсом Національного банку України на день його сплати і справляється у національній валюті України.

 

Вверх